Önceki Endeks ( Madde 269-282)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 283

YARGITAY

283Y4.CD5.7.2010E. 2008/15541 K. 2010/13050"SUÇ UYDURMA ( Soyut Tehlike Suçu Niteliğinde Olup Fiilin Herhangi Bir Zarara Neden Olmasının Gerekmediği - İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının Suçu Oluşturacağı )
SOYUT TEHLİKE SUÇU ( Suç Uydurma/İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının Suçu Oluşturacağı - Fiilin Herhangi Bir Zarara Neden Olmasının Gerekmediği )
İHBAR ( İşlenmemiş Bir Suçu İşlenmiş Gibi - İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının "Suç Uydurma" Suçunu Oluşturacağı )"
283Y11.CD25.6.2008E. 2006/3518 K. 2008/6792"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Hakkında TCK'nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından" Bahisle Yazılı Şekilde Beraatine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SUÇ ÜSTLENME ( Memura Yalan Beyanda Bulunmak - Sanık Hakkında TCK'nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından" Bahisle Sanığın Beraatine Hükmolunmasının Hükmolunamayacağı )"
283Y4.CD1.4.2008E. 2008/2524 K. 2008/6124"SUÇ UYDURARAK ADLİ MERCİLERİ YANILTMAK ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Olmadığı - Yeni Yasa ile Koşulları Gerçekleştiğinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Olanağı Doğduğu )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ KOŞULUNUN KALDIRILMASI ( Koşulları Gerçekleştiğinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebileceği - Suç Uydurarak Adli Mercileri Yanıltmak )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Şikayete Bağlı Olmayan Suçlar Hakkında da Koşulları Gerçekleştiğinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebileceği )"
283Y4.CD13.10.2004E. 2003/10243 K. 2004/9989"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALAMA SUÇU ( Polise Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Kardeşi Olan Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanığa Suçluyu Saklamak ve Resmi Mercileri İğfal Etmek Suçlarından Ceza Verilememesi )
SUÇ TASNİİ SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Polise Trafik Kazasına Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Kardeşi Olan Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanık )
POLİSE SUÇU İŞLEYENİN KENDİSİ OLDUĞUNU BEYAN EDEREK GERÇEK FAİL OLAN KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ SAKLAYAN SANIK ( Suçluları Saklamak ve Suç Tasnii Suçlarından Mahkum Edilemeyeceği )
CÜRÜM İŞLEYENLERİ SAKLAMAK SUÇU ( Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen ve Polise Kazaya Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Eden Sanığa Ceza Verilememesi )
RESMİ MERCİLERİ İĞFAL SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Polise Trafik Kazasına Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Ederek Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanık - Suçun Oluşması İçin Adliye Huzurunda Söyleme Şartı )"
283Y11.CD14.6.2004E. 2003/7917 K. 2004/5220"SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL SUÇU ( Sigorta Bedelini Almak İçin Deposunun Kilidini Kırarak Hırsızlık Gerçekleşmiş Süsü Veren ve Zabıtayı Arayan Sanık - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmaması )
SİGORTA BEDELİNİ ALMAK İÇİN DEPOSUNUN KİLİDİNİ KIRARAK HIRSIZLIK YAPILDIĞI SÜSÜ VEREN VE ZABITAYI ÇAĞIRAN SANIK ( Suç Tasnii ve Resmi Mercileri İğfal Suçundan Hüküm Kurulması Gereği - Henüz Sigortaya Başvurulmadığından Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sigorta Bedelini Almak İçin Deposunun Kilidini Kırarak Hırsızlık Süsü Veren ve Zabıtayı Çağıran Sanığın Eyleminin Suç Tasnii Suçunu Oluşturacağı )"
283Y4.CD17.2.2004E. 2002/29061 K. 2004/1463"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Şikayetten Vazgeçme Halinde Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilememesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Şikayetten Vazgeçme Halinde Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Koğuşturma Yapılamaması )"
283Y6.CD6.11.2003E. 2002/19255 K. 2003/8181"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Trafik Kazası Yapan Aracı Başkasının Kullandığını Söyleyerek Bu Şekilde Tutanak Tutulmasını Sağlayıp Bu İfadesini Adliye Karşısında Da Sürdürmesi )
TRAFİK KAZASI ( Sanığın Kullandığı Aracın Trafik Kazası Yapmasından Sonra Aracı Başkasının Kullandığını Söylemesinin Yalan Beyanda Bulunmak Suçunu Oluşturması )"
283Y2.CD3.7.2003E. 2002/21964 K. 2003/8066"ÖLÜME SEBEBİYET ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu - Suç Tasnii/Başkası Tarafından İşlenmiş Suçu Üstlenme )
SUÇ TASNİİ ( Başkası Tarafından İşlenmiş Suçu Üstlenme - Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
BAŞKASININ SUÇUNU ÜSTLENMEK ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme - Resmi Merciileri İğfal Suçunun Oluşması )
RESMİ MERCİİLERİ İĞFAL ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme - Suç Tasnii/Başkası Tarafından İşlenmiş Suçu Üstlenme )"
283Y4.CD20.5.2003E. 2002/22050 K. 2003/4181"İFTİRA ( Kendisinin Gerçekleştirdiği Trafik Kazasını Gizlemek İçin Kazayı Oğlunun Yaptığını Söyleyerek Ona Suç Yüklemek )
TRAFİK KAZASI ( Kendisinin Gerçekleştirdiğini Gizlemek İçin Kazayı Oğlunun Yaptığını Söyleyerek Ona Suç Yüklemek - İftira )
PARAYA ÇEVRİLME ( İftira - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4806 S. Yasanın 1. Maddesi İle Değişik TCK. 30. Maddesi Hükmünün Gözetilmesi Zorunluluğu )"
283Y4.CD14.5.2003E. 2002/21805 K. 2003/4060"SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Tasniin Soruşturmaya Olanak Verecek Nitelikte Bulunması Gereği )
KARAKOLDA SORUŞTURMA YAPILMAMASI ( Yapılan Başvurunun Ciddi Bulunmaması Nedeniyle - Suç Uydurma Suçunun Oluşmayacağı )"
283Y11.CD6.11.2002E. 2002/4366 K. 2002/8677"DOLANDIRICILIK ( Çekin Ödenmemesi İçin Çalındığı İddiasının Dolandırıcılık Olarak Nitelendirilemeyeceği - Yetkili Makama Yapılan İhbarın Reami Mercileri İğfal Suçunu Oluşturacağı )
ÇEKİN ÖDENMEMESİ İÇİN ÇALINDIğI İDDİASI ( Dolandırıcılık Olarak Nitelendirilemeyeceği - Yetkili Makama Yapılan İhbarın Reami Mercileri İğfal Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( Yetkili Makama Yapılan İhbar - Çekin Ödenmemesi İçin Çalındığı İddiasının Dolandırıcılık Olarak Nitelendirilemeyeceği )
HİLE ( Dolandırıcılık - Hile İle Haksız Kazancın Aynı Anda Veya Hilenin Daha Önce Olması Gereği )"
283Y4.CD28.5.2002E. 2002/6316 K. 2002/9642"SUÇ UYDURMA ( Kolluğa Beyanda Bulunan Sanıklar İle Azmettirenler Hakkında - Beyanı Adliyede Söylemedikleri/Suçun Öğeleri Oluşmadığından Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
RESMİ MERCİLERİ KANDIRMA ( Kolluğa Beyanda Bulunan Sanıklar İle Azmettirenler Hakkında - Beyanı Adliyede Söylemedikleri/Suçun Öğeleri Oluşmadığından Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
SUÇUN UNSURLARI ( Suç Uydurma Hakkında/Kolluğa Beyanda Bulunan Sanıklar İle Azmettirenlerle İlgili - Öğeleri Oluşmadığından Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )"
283Y4.CD21.5.2002E. 2002/6903 K. 2002/9008"RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( Trafik Kazasını Aracının Sigortasını Yaptırdıktan Sonra Olmuş Gibi Göstererek Jandarma Ekiplerine Haber Verme Eylemi )
DOLANDIRICILIK ( Trafik Kazasını Aracının Sigortasını Yaptırdıktan Sonra Olmuş Gibi Göstererek Jandarma Ekiplerine Haber Verme Eylemi )
SİGORTA BEDELİ ( Trafik Kazasını Aracının Sigortasını Yaptırdıktan Sonra Olmuş Gibi Göstererek Jandarma Ekiplerine Haber Verme Eylemi Dolandırıcılık )"
283Y6.CD7.5.2002E. 2002/3784 K. 2002/5913"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasında Aracı Babası Kullandığı Halde Onu Cezadan Kurtarmak İçin Kendisinin Kullandığını Adliye Huzurunda Söyleyenin Eylemi )
BAŞKASINI CEZADAN KURTARMAK İÇİN YALAN SÖYLEMEK ( Adliye Huzurunda Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşması )
SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİLİNE YARDIM ( Soruşturma Evresinde Kollukta Yalan Bildirimde Bulunulması )"
283Y4.CD20.12.2000E. 2000/8619 K. 2000/9116"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kaza Yaptığı Tarihte Alkollü Olduğu/Sigorta Şirketinden Para Alabilmek İçin Kazayı Daha Sonra Yapmış Gibi Göstererek Polise Haber Verdiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
SİGORTA BEDELİNİ ALMAK MAKSADI İLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kaza Yaptığı Tarihte Alkollü Olduğu/Sigorta Şirketinden Para Alabilmek İçin Kazayı Daha Sonra Yapmış Gibi Göstererek Polise Haber Verdiği - Suçun Oluşacağı )
KAZA TARİHİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN SİGORTAYA BİLDİRİM YAPMAYAN SANIĞIN DAHA SONRAKİ BİR TARİHTE KAZA YAPMIŞ SÜSÜ VERMESİ ( Nitelikli Dolandırıcılık Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
283Y1.CD15.11.2000E. 2000/2507 K. 2000/3184"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Yapmadığı Halde Yaptığını Söylemesi )
RESMİ MERCİLERİ KANDIRMA SUÇU ( Sanığın Öldürme Eylemini Yapmadığı Halde Öldürdüğünü Söylemesi )
SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMAK VE KANITLARI YOK ETME SUÇU ( Sanığın Öldürme Eylemini Yapmadığı Halde Öldürdüğünü Söylemesinin Resmi Mercileri Kandırma Olması )"
283Y4.CD3.4.2000E. 2000/2048 K. 2000/2232"SUÇ UYDURMA ( Sanığın 1 Günlüğüne Ödünç Verdiği Aracının Geri Getirilmemesi Üzerine Aracının Çalındığı İddiasıyla Karakola Başvurduğu - Sanığın Eyleminde Atılan Suçun Hukuka Aykırılık Öğesinin Nasıl Oluştuğunun Açıklanacağı )
ÖDÜNÇ VERİLEN ARACIN UZUN SÜRE GERİ GETİRİLMEMESİ ( Sanığın Aracının Geri Getirilmemesi Üzerine Çalındığı İddiasıyla Karakola Başvurduğu - Sanığın Eyleminde Atılan Suç Uydurma Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Nasıl Oluştuğunun Açıklanacağı )"
283Y4.CD10.5.1999E. 1999/4116 K. 1999/5172"SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( C. Savcılığına Başvuran Sanığın Daha Sonra Kaybolan Çeki Bulduğunu Açıklaması - Suçun Ne Suretle Oluştuğu Açıklanmadan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( C. Savcılığına Başvuran Sanığın Daha Sonra Kaybolan Çeki Bulduğunu Açıklaması - Suçun Ne Suretle Oluştuğu Açıklanmadan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )"
283YCGK23.12.1997E. 1997/1-182 K. 1997/327"İKRAR ( Suçu Üstlenme )
SUÇU ÜSTLENMEK
RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( Suçu Üstlenmek )
ADAM ÖLDÜRME
ÖLENE EL UZATMAK, YARALAMAK
KAVGA"
283Y4.CD18.12.1997E. 1997/10725 K. 1997/11382"İFTİRA ( Sanığın Çeki Başkasına Verip Kayıp Olduğuna Dair Polise Tutanak Tutturması )
ÇEKİ BAŞKASINA VERİP KAYIP OLDUĞUNA DAİR POLİSE TUTANAK TUTTURULMASI ( İşlenmeyen Bir Suçu Bildirme Niteliğinde Sayılmayacağı )
İŞLENMEYEN BİR SUÇU BİLDİRME NİTELİĞİ BULUNMAMA ( Sanığın Çeki Başkasına Verip Kayıp Olduğuna Dair Polise Tutanak Tutturması )"
283YCGK17.12.1984E. 1984/399 K. 1984/453"SUÇ TASNİİ ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İFTİRA ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ KANUN ( Bu Kanunun Ancak Memurun Göreviyle İlgili ve Görev Sebebiyle İşlediği Suçlarda Uygulanabilir Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KİŞİSEL NEDENLE İŞLENEN SUÇ ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
283Y8.CD9.12.1983E. 1983/2500 K. 1983/2803"SUÇ TASNİİ VEYA İFTİRA SUÇU OLUŞMASI ( Türkiye'ye Giden Eşinin Almanya'ya Dönüşünü Engellemek İçin Çantasına Silah ve Mermi Koyan Sanık )
TÜRKİYE'YE GİDEN EŞİNİN ALMANYA'YA DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN ÇANTASINA SİLAH KOYAN SANIK ( Silah Kaçakçılığı Değil, Suç Tasnii Oluşması )
EŞİNİN ALMANYA'YA DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN TÜRKİYEYE GİDİŞİNDE ÇANTASINA SİLAH KOYAN SANIK ( Oluşan Suç )"
283YCGK29.3.1976E. 1976/136 K. 1976/150"UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK VE SUÇ TASNİİ ( Sanıklardan Birisinin Yaptığı Görevin Niteliğine Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Özelliğine Göre Kovuşturmanın Hakimler Kanununa Tabi Olması )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Kovuşturmada Sanıklardan Birinin Yaptığı Görevi ve Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Özelliğine Göre Dosyanın İl Yönetim Kuruluna Gönderilmesinin Hatalı Olması )
YARGI YERİ BELİRTME ( Olayda Hakimler Kanununa Tabi Kovuşturmanın Bulunması Nedeniyle Dosyanın Görev Yönünden İl Yönetim Kuruluna Gönderilmesinin Hatalı Olması )
İŞTİRAK ( Sanıklardan Birisinin Yaptığı Görevin Niteliğine Göre Kovuşturmanın Hakimler Kanununa Tabi Olması ve Öteki Sanığın da Ona Bağlı Bulunması )"
283YİBGK25.11.1936E. 1936/19 K. 1936/27"İFTİRA ATANLARA UYGULANACAK CEZA ( 1918 Sayılı Kanun'a Göre İkramiye Kazanmak veya Başka Kötü Niyetlerle )
1918 SAYILI KANUNDA GEÇEN SUÇLARIN İSNADI VE İFTİRA ( Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )
SUÇ İSNADI VE İFTİRA ( 1918 Sayılı Kanundaki İkramiyeyi Kazanmak veya Başka Kötü Emeller İçin Bu Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )"

UYUŞMAZLIK

283UMC12.11.2001E. 2001/128 K. 2001/127"SAHTE RAPOR VERMEK (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SUÇ TASNİİ (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Sahte Rapor Vermek Suç Tasnii Suçlarının Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 284

YARGITAY

284Y8.CD17.4.2002E. 2002/2731 K. 2002/5147"TÜRKİYE'YE BARUT SOKMAK ( Gümrük Yönetimince El Konulması - Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Tamamlanmadığı )
TEŞEBBÜS ( Türkiye'ye Barut Sokarken Gümrük Yönetimince El Konulması - Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Tamamlanmadığı )
SUÇUN TAMAMLANMAMASI ( Türkiye'ye Barut Sokarken Gümrük Yönetimince El Konulması - Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )"

Madde 285

YARGITAY

285Y16.CD7.3.2016E. 2015/8371 K. 2016/1930"İFTİRA SUÇU ( Belirlenen Cezanın Süresi İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 S.K.'a Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İFTİRA SUÇU İÇİN BELİRLENEN CEZANIN SÜRESİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 S.K.'a Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN VE DAVA ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( İftira Suçu - 765 S.K. 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Yerine Yargılamaya Devam Edilerek Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Görüldüğü )"
285Y4.HD4.2.2013E. 2012/2247 K. 2013/1606"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Davası - Olay İftira Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Davası - Olay İftira Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Öngörülen 5 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresi Geçmeden Eldeki Davanın Açıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
285Y4.CD22.2.2011E. 2011/3903 K. 2011/2125"İFTİRA ( Sanıkların Kovuşturma Evresinde İftiralarından Döndüğü - 765 S.K. Md. 285 /Son'un Uygulanacağı )
KOVUŞTURMA EVRESİNDE İFTİRADAN DÖNME ( Sanıklar Hakkında 765 S.K. Md. 285 /Son'un Uygulanacağı )"
285Y4.CD22.12.2009E. 2007/11957 K. 2009/21077"İFTİRA ( Sanığın Başında Şişlik Ekimoz Bulunduğuna İlişkin Adli Rapor İçeriği Karşısında Yakınan Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesinin İftira Suçunun Kanıtı Olamayacağı ve Eylemin Yasal Şikayet Hakkı Kapsamında Bulunduğu )
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ( Sanığın Başında Şişlik Ekimoz Bulunduğuna İlişkin Adli Rapor İçeriği Karşısında Verilmesinin İftira Suçunun Kanıtı Olamayacağı ve Eylemin Yasal Şikayet Hakkı Kapsamında Bulunduğu )
ŞİKAYET ( Sanığın Başında Şişlik Ekimoz Bulunduğuna İlişkin Adli Rapor İçeriği Karşısında Yakınan Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesinin İftira Suçunun Kanıtı Olamayacağı ve Eylemin Yasal Şikayet Hakkı Kapsamında Bulunduğu )"
285Y4.HD9.11.2009E. 2009/10912 K. 2009/12535"CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dava Konusu Edilen Eylemler 765 S. TCY'nın 285/1. Maddesinde Düzenlenen İftira Suçunu Oluşturabilecek Nitelikte Olduğu - TCY'nın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıl Olduğu )
İFTİRA SUÇU ( Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresi TCY'nın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıl Olduğu )
ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI ( Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suçun Bağlı Olduğu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suçun Bağlı Olduğu ( Uzamış ) Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi İçin Ceza Davası Açılmasının Gerekmediği )"
285Y4.HD11.5.2009E. 2008/11159 K. 2009/6625"HAKSIZ FİİL ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat İstemi/Davalının İftira Eylemi - Zamanaşımı Süresinin Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğunda Davanın Reddedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı/Davalının İftira Eylemi - Zamanaşımı Süresinin Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğundan Davanın Reddedileceği )
İFTİRA ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat İstemi/Zamanaşımı Süresinin Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - 5 Yıllık Süresi Dolduğundan Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat İstemi/Zamanaşımı Süresinin Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Davanın Reddedilmesi Gereği )"
285Y4.CD29.4.2009E. 2009/2914 K. 2009/8179"İFTİRA ( Sanığın Yakınanlar Hakkında Verdiği Üç Ayrı Dilekçe İle Farklı Eylemleri Yükleyerek İftira Suçunu İşlediğinin Kabul Edilmesi Karşısında 5237 S. TCY'nın 43/2. Maddesinin Uygulanma Olanağı Tartışılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Önceki Hükümlülüklerinin Silinme Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak Silinme Koşullarının Bulunması Durumunda Diğer Koşullar da Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
SİCİL SİLİNME KOŞULLARI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Önceki Hükümlülüklerinin Silinme Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak Silinme Koşullarının Bulunması Durumunda Diğer Koşullar da Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
285Y4.CD25.2.2009E. 2007/6258 K. 2009/3307"YAKINMA HAKKI ( Kooperatif Yöneticisi Sanığın Kooperatifin Mağduriyete Uğraması Nedeniyle Haksız Rekabette Bulunmaktan Suç Duyurularında Bulunduğu - Şikayet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
HAKSIZ REKABET ( Kooperatif Yöneticisi Sanığın Kooperatifin Mağduriyete Uğraması Nedeniyle Haksız Rekabette Bulunmaktan Suç Duyurularında Bulunduğu - Şikayet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
285Y4.CD21.5.2007E. 2006/1159 K. 2007/4748"İFTİRADAN DÖNME ( Sanığın Oturumdaki Savunmasının İftiradan Dönme Niteliğinde Olup Olmadığının Dolayısıyla 765 S. TCY'nın 285 /Son Madde ve Fıkrasının Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
SANIĞIN OTURUMDAKİ SAVUNMASININ İFTİRADAN DÖNME NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI ( Dolayısıyla 765 S. TCY'nın 285 /Son Madde ve Fıkrasının Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Hükmedilen Ağır Para Cezasının 5252 S.Y'nın 5. Maddesince Adli Para Cezasına Çevrildiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
285Y4.CD20.3.2007E. 2005/13661 K. 2007/2594"UZLAŞMA ( İşleminin Başarısızlıkla Sonuçlanması Durumunda Çocuk Koruma Yasası'nın 23. Maddesinin Uygulama Olanağının Tartışılması Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )
ÇOCUKLARIN YARGILANMASI ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Tamamlayıp 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın İşlediği Suçun Cezasının Alt Sınırının 2 Yılı Aşamaması Karşısında Uzlaştırma İşleminin Başarısızlıkla Sonuçlanması Durumunda Çocuk Koruma Yasası'nın Uygulama Olanağının Tartışılması Gerektiği )
SUÇ YÜKLEMEDEN SÖNME ( Sanığın Yargılama Aşamasındaki "Kendim Bisikletten Düşerek Yaralandım Bana Hiçbir Şekilde Vurmuş Değildir" Biçimindeki Açıklamasının Olduğu )"
285Y4.CD12.2.2007E. 2005/12982 K. 2007/1475"İFTİRA ( Suçun Soruşturması Sırasında Senetteki İmzaların Kendilerine Ait Olduğu Biçimindeki Anlatımının Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 285/1-Son'da Yazılı Suçlamadan Geri Dönme Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
SUÇLAMADAN GERİ DÖNME ( İftira - Suçun Soruşturması Sırasında Senetteki İmzaların Kendilerine Ait Olduğu Biçimindeki Anlatımının Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 285/1-Son'da Yazılı Suçlamadan Geri Dönme Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZALARI ( İlişkin Gecikme Zammı Öngörülmemesine Göre Gecikme Zammı Uygulanması Olanağı Bulunmadığının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
285Y4.CD12.7.2006E. 2006/4670 K. 2006/13841"İFTİRA ( Ölüye Karşı Suç Yüklenmesi Düşünülemeyeceğinden Sanığın Anılan Kişiye İşlenemez Nitelikteki İftira Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÖLÜ KİŞİYE SUÇ YÜKLENEMEMESİ ( Sanığın Anılan Kişiye İşlenemez Nitelikteki İftira Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Yargıtay Ceza Dairesince Yapılacak İncelemenin İleri Sürülen Kanun Yararına Bozma Nedenleriyle Sınırlı Olduğu - Sanığın Hukuki Durumunun Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasal Hükümlere Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
285Y11.CD19.6.2006E. 2006/4043 K. 2006/5695"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( İcra Müdürlüğünden Gönderilen Tebilgata Boşandığı Eşinin Yerine Geçerek Sahte İmza Atmak - Hakkında İftira Suçundan Açılan Kamu Davasında Tebligat Parçasındaki İmzanın Sanığa Ait Olduğundan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlendiğinin Kabulü Gereği )
İFTİRA ( Sanığın Tebligat Parçasındaki İmzanın Kendi El Ürünü Olduğunu Bildiği Halde İftfra Kastı ile Eşini Şikayet Etmesi - İcra Müdürlüğünce Görderilen tebligatı Eşinin Yerine Sahte İmza Atan Sanığın Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu İşlediği )"
285YCGK22.3.2005E. 2005/4-17 K. 2005/33"İFTİRA SUÇU ( Failin Suçsuz Olduğunu Bildiği Bir Kimseye Suç Atması - Oluşması İçin Şikayet veya İhbarın Adliyeye Yahut Keyfiyeti Adliyeye Tevdie Mecbur Bir Makama veya Yasal Takip Yapacak veya Yaptırabilecek Bir Mercie Yapılmış Olması Gereği )
İHBAR VE ŞİKAYET ( Failin Suçsuz Olduğunu Bildiği Başka Deyişle Suçsuzluğunda Kuşku Bulunmayan Kimse Aleyhinde Yapılmış Olması Gereği - İftira )
İFTİRA İSNADINDAN RÜCU ( İftira Suçunun Oluştuğunun Kabulü Bakımından Tek Başına Yeterli Bir Kıstas Olmadığı - Zira İftira Suçunun Faili İhbarın Asılsızlığının Anlaşılması veya Pişmanlık Duyması Gibi Nedenlerle İsnadından Rücu Edebileceği )
İFTİRA SUÇUNUN TESPİTİ ( İftira Suçu Failinin Suçsuz Olduğunu Bildiği Bir Kimseye İhbar veya Şikayet Suretiyle Suç İsnat Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gereği )"
285Y4.CD16.2.2005E. 2003/13346 K. 2005/1129"İFTİRA ( Sanığın Alınan İfadesinde Şikayetindeki İddia Ettiği Hususları Kızgınlıkla Yaptığı İsnat Ettiği Hususların Doğru Olmadığını Söylemesi - Sanığın İfadesinin Dönme Niteliğinde Olup Olmadığı Hakkında TCY'nın 282 /son Maddesinin Uygulamasına Yer Açıp Açmadığının Tartışılması Gereği )
DÖNEM ( Sanığın Savcılıktaki İfadesinden Dönmesi - İftiradan Dönme )
TEK SUÇ ( Sanığın Birden Fazla Kuruma Verdiği Dilekçelerin Aynı Olaydan Kaynaklanması - Eylemin Tek Suç Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
BİRDEN FAZLA KURUMA DİLEKÇE VERİLMESİ ( Aynı Olaydan Kaynaklandığından Tek Suç Oluşturduğu )
SANIK YARARINA HÜKÜM ( Uygulanmasının Talep Edilmesi - TCY'nın 59. Maddesinin Uygulanmasına Yer Açıp Açmayacağının Tartışılması Gereği )"
285Y4.CD26.10.2004E. 2003/12309 K. 2004/10499"İFTİRA ( Sanığın Gerçeğe Dönme Niteliğindeki Beyanları Tartışılıp TCK'nın 285 /son Maddesinin Uygulanması Olanağı Düşünülmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Oluduğu - Gerçeğe Dönme )
GERÇEĞE DÖNME ( Sanığın Takipsizlik Kararı Verilmeden Önce Cumhuruyet Savcısı Huzurundaki Beyanının Gerçeğe Dönme Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği - İftira )"
285Y4.CD25.10.2004E. 2003/9214 K. 2004/10421"İFTİRA ( Gerçek Bir Olayın Yetkili Makamlara Bildirilmesi Eyleminde Hukuka Aykırılık Öğesinin Gerçekleşmediğinin Kabulü Gereği - Gerçek Bir Olayı Yetkili Makamlara Bildiren Sanığın Yasal Başvuru Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gereği )
GERÇEK BİR OLAYI YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRME ( Eyleminde İftira Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmadığının Kabulü Gereği - Gerçek Bir Olayı Yetkili Makamlara Bildiren Sanığın Yasal Başvuru Hakkını Kullandığının Kabulü Gereği )
YASAL BAŞVURU ( Gerçek Bir Olayı Yetkili Makamlara Bildiren Sanığın Yasal Başvuru Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gereği - İftira Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Gerçekleşmediğinin Kabulü Gereği )"
285Y4.CD25.10.2004E. 2003/12007 K. 2004/10379"İFTİRA ( Sanığın Kovuşturmazlık Kararına Esas Olan Kira Sözleşmesindeki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Söylemesi Karşısında Sanık Hakkında TCK'nın 285 /son Maddesinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Araştırılması Gereği - Gerçeğe Dönme )
GERÇEĞE DÖNME ( Sanığın Takipsizlik Kararına Dayanak Kira Sözleşmesindeki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Söylemesinin Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - İftira )"
285Y4.CD20.10.2004E. 2003/9862 K. 2004/10282"İFTİRA ( Suçunun Oluşması İçin Failin Adliyeye veya Adliyeye Durumu Bildirecek Bir Makama Katılan Aleyhinde Suç Oluşturan Bir Eylemi İhbar ve Şikayet Etmesi Gerektiği - İhbar Mektubunu Yazan ve Yazma Eylemine Karışan Kişinin Sanık Olup Olmadığı ve Yazı ve İmzanın Kime Ait Olduğu Araştırılması Gereği )
İHBAR MEKTUBU ( Yazan ve İştirak Eden Kişinin sanık Olup Olmadığı Gerekirse Yazı İncelemesi Yapılmadan Teslim Tutanağındaki Kişiler Tanık Olarak Dinlenmeden Eksik İncelemeyle Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanığın Kasti Bir Davranışı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği/İftira )"
285Y4.CD21.9.2004E. 2003/8782 K. 2004/9037"SUÇUN KOVUŞTURULABİLİR NİTELİĞİ ( Olmadan Suç Oluşmayacağı - Sanık Babanın Oğluna Yüklediği Hırsızlık Suçunun Kovuşturulabilecek Niteliği Bulunmadığı )
İFTİRA ( Suçun Oluşabilmesi İçin Mağdura Yüklenen Suçun Kovuşturulabilir Nitelikte Olması Gereği )"
285Y4.CD20.9.2004E. 2003/5781 K. 2004/8901"İFTİRADAN DÖNME ( Sanığın Son Oturumda "Mağdur Hakkında Asılsız Olarak İftira Attım Pişmanım" Sözleri - TCY.nın 285 /son Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
MAĞDURA İFTİRA ATMAK ( TCY.nın 285 /son Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Sanığın Son Oturumda Pişman Olup İftiradan Dönmesi )
PİŞMANLIK ( Sanığın Son Oturumda "Mağdur Hakkında Asılsız Olarak İftira Attım Pişmanım" Sözleri - TCY.nın 285 /son Maddesinin Uygulanması Gerektiği - İftiradan Dönme )"
285Y4.CD11.5.2004E. 2003/6936 K. 2004/6094"İFTİRA ( Sanığın Yakınması Üzerine Mağdur Hakkında Kanıt Yetersizliğinden Verilen Takipsizlik ve Beraat Kararı İftira Suçunun Oluşması İçin Yeterli Kanıt Sayılmayacağı - Sanığın Tanık Anlatımıyla Doğrulanan Bir Olayın Koğuşturulması Amacıyla Yaptığı Yakınmada Suçun Hukaka Aykırılık Öğesinin Araştırılması )
TAKİPSİZLİK KARARI ( Beraat Kararı İftira Suçunun Oluşması İçin Yeterli Kanıt Sayılamayacağı - Sanığın Tanık Anlatımıyla Doğrulanan Olayın Koğuşturulması Amacıyla Yaptığı Yakınmada Suçun Hukuka Aykırılık Öğesinin Ne Biçimde Oluştuğunun Araştırılması Gereği )"
285Y6.CD2.3.2004E. 2002/23868 K. 2004/2193"İFTİRA SUÇU ( Hastane Başhekimi Hakkında Keyfi İşlem Yaptığına İlişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne İhbar Dilekçesi Veren Sanık )
HASTANE BAŞHEKİMİNİN KEYFİ İŞLEM YAPTIĞINA İLİŞKİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE İHBAR DİLEKÇESİ VEREN DİŞ HEKİMİ SANIK ( İftira Suçu )
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE İHBAR DİLEKÇESİ VEREREK HASTANE BAŞHEKİMİNİN KEYFİ İŞLEM YAPTIĞINI İDDİA EDEN DİŞ HEKİMİ SANIK ( İftira Suçu )"
285Y4.CD17.2.2004E. 2002/29061 K. 2004/1463"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Şikayetten Vazgeçme Halinde Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilememesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Şikayetten Vazgeçme Halinde Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Koğuşturma Yapılamaması )"
285Y4.CD15.12.2003E. 2003/1396 K. 2003/12465"İFTİRA ÖZEL KASTI ( Sanığın Maddi Bir Olayı Dile Getiren Yakınmasında Ne Suretle İftira Özel Kastıyla Hareket Ettiğinin Yerel Mahkemece Tartışılmasının Gerekmesi )
MADDİ OLAY ( Sanığın Maddi Bir Olayı Dile Getiren Yakınmasında Ne Suretle İftira Özel Kastıyla Hareket Ettiğinin Yerel Mahkemece Tartışılmasının Gerekmesi )
RÜCU ( Sanığın Aşamalarda Rücu Etmediği Gözetilmeksizin Cezasından İndirim Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
285Y6.CD21.10.2003E. 2002/18526 K. 2003/7268"SAHTECİLİK ( Sanığın Başka Adla Muhtarı Şikeyet Edip Soruşturma Geçirmesine Neden Olmasının Sahtecilik Suçunu Değil İftira Suçunu Oluşturması )
İFTİRA SUÇU ( Sanığın Başka Adla Muhtarı Şikeyet Edip Soruşturma Geçirmesine Neden Olmasının Bu Suça Vücut Vermesi )"
285Y4.CD17.9.2003E. 2002/23026 K. 2003/7806"GERÇEĞE DÖNME ( Dava Konusu Olayda Sanığın İfadelerinin Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olduğunun Yerel Mahkemece İncelenmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
İMZA ( Sanığın Senetteki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu İkrar Etmesine Rağmen Bunun Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olduğunun Yerel Mahkemece Araştırılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
İKRAR ( Sanığın Senetteki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu İkrar Etmesine Rağmen Bunun Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olduğunun Yerel Mahkemece Araştırılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
285Y4.CD20.5.2003E. 2002/22050 K. 2003/4181"İFTİRA ( Kendisinin Gerçekleştirdiği Trafik Kazasını Gizlemek İçin Kazayı Oğlunun Yaptığını Söyleyerek Ona Suç Yüklemek )
TRAFİK KAZASI ( Kendisinin Gerçekleştirdiğini Gizlemek İçin Kazayı Oğlunun Yaptığını Söyleyerek Ona Suç Yüklemek - İftira )
PARAYA ÇEVRİLME ( İftira - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4806 S. Yasanın 1. Maddesi İle Değişik TCK. 30. Maddesi Hükmünün Gözetilmesi Zorunluluğu )"
285Y4.CD14.5.2002E. 2002/7440 K. 2002/8554"İFTİRA ( Eşi Mağdura Hırsızlık Suçlamasında Bulunduktan Sonra Kovuşturmaya Başlanmadan Gerçeğe Dönmek - Temel Cezanın 1/6 sına Hükmedilmesi Gereği )
TEMEL CEZADA İNDİRİM ( İftira - Eşi Mağdura Hırsızlık Suçlamasında Bulunduktan Sonra Kovuşturmaya Başlanmadan Gerçeğe Dönmek )
KOVUŞTURMAYA BAŞLANMADAN GERÇEĞE DÖNMEK ( Eşi Mağdura Hırsızlık Suçlamasında Bulunduktan Sonra - İftira/Temel Cezanın 1/6 sına Hükmedilmesi Gereği )"
285Y4.CD13.5.2002E. 2002/5774 K. 2002/8449"SUÇ UYDURMA ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Eylemi Kendisinin Yaptığının İfade Ederek Soruşturmayı Yanlış yöne Sevkettiği )
SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMAK ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Eylemi Kendisinin Yaptığının İfade Ettiği/Uydurulan Suçun Kabahat Türünden Olduğu )
UYDURMA SUÇUN KABAHAT TÜRÜNDEN OLMASI ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Gerçeğe Döndüğü/Cezanın İndirilmesi gereği )"
285Y4.HD9.5.2002E. 2002/2436 K. 2002/5606"CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Suç Teşkil Eden Eylem Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında )
SUÇ TEŞKİL EDEN FİİL NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Haksız Şikayette Bulunma )
HAKSIZ ŞİKAYET SURETİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davasında Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Şikayet Suretiyle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Daha Uzun Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
İFTİRA SURETİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davasında Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )"
285Y4.CD6.5.2002E. 2002/5840 K. 2002/7908"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Yüklediği Suçtan Beraat Edene Suçsuz Olduğunu Bilerek Suç Yüklenip Yüklenilmediğinin Araştırılması )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Hakikatı Beyan Ettiği Takdirde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olması-Cezadan Muaf Tutulması )
ÇEKİNME HAKKI ( Yakın Akrabaların Tanıklıktan Çekinme Haklarının Olması )
ÇEKİNME HAKKININ TANIĞA HATIRLATILMASI ( Bu Hakkın Hatırlatılmasının Zorunlu Olması )
CEZADAN MUAF TUTULMA ( Hakikatı Beyan Ettiğinde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olmasında Cezadan Muafiyet )"
285Y4.CD2.4.2002E. 2002/1700 K. 2002/5361"İFTİRA ( Sanıkların İhalede Yolsuzluk Yapıldığı İddiasıyla Defterdarlık Makamına Verdikleri Dilekçelerin Şikayet Hakkının Kullanılmasının İftira Suçunu Oluşturmaması )
HAKARET ( Sanıkların İhalede Yolsuzluk Yapıldığı İddiasıyla Verdikleri Dilekçelerin Şikayet Hakkının Kullanılmasının Hakaret Suçunu Oluşturmaması )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhalede Yolsuzluk Yapıldığı İddiasıyla Verilen Dilekçelerin Şikayet Hakkının Kullanılması ve İhalenin Yapılış Biçimini Eleştiri Niteliğinde Olması )"
285Y4.CD12.2.2002E. 2001/17961 K. 2002/1837"İFTİRA ( Suçun Oluşması için Failin Kanunda Belirtilen Mercilere Bizzat Başvurması Gereği )
GERÇEĞİ ANLATMA ( Kolluk Görevlilerince Sanığın İlk İfadesi Alındığında Gerçeği Anlatmış Olması - İftira Suçunun Oluşmayacağı )
İLK İFADE ( Kolluk Görevlilerince Alınan - Sanığın Gerçeği Anlatmış Olması Durumunda İftira Suçunun Oluşmayacağı )"
285Y4.CD12.12.2001E. 2001/14399 K. 2001/16528"İFTİRADAN RÜCU ( Sanığın Savunmasına Göre Takibattan Sonra İftirasından Rücu Ettiği Anlaşıldığı Halde Cezadan İndirme Yapılmasının gerekmesi )
CEZADAN İNDİRİM ( Sanığın Savunmasına Göre Takibattan Sonra İftirasından Rücu Ettiği Anlaşıldığı Halde Cezadan İndirme Yapılmasının gerekmesi )
TAKİBATTAN SONRA RÜCU ( Sanığın Savunmasına Göre Takibattan Sonra İftirasından Rücu Ettiği Anlaşıldığı Halde Cezadan İndirme Yapılmasının gerekmesi )"
285Y4.CD18.6.2001E. 2001/6816 K. 2001/7771"YARALAMA ( Suçun Ancak Mağdurun Yöntemince Yakınmada Bulunması Karşısında İzlenmesinin Gerekmesi )
YAKINMA HAKKI ( Yaralama Suçunun Mağduru Tarafından Bulunulmasının Gerekmesi )
İFTİRA SUÇU ( Suçun Ancak Mağdurun Yöntemince Yakınmada Bulunması Karşısında İzlenmesinin Gerekmesi )"
285Y4.CD24.10.2000E. 2000/6560 K. 2000/7015"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Hayvanlarını Satmasına Karşın Parasını Alamama Kuşkusuyla Yakınanın Çaldığını İleri Sürme )
MADDE TAYİNİ SURETİYLE HAKARET SUÇU ( Sanığın Hayvanlarını Satmasına Karşın Parasını Alamama Kuşkusuyla Yakınanın Çaldığını İleri Sürme )
HAYVANLARI SATMASINA RAĞMEN ÇALINDIĞI YÖNÜNDE İHBARDA BULUNMAK ( Sanığın İftira Suçunu İşlemesi )"
285Y4.CD20.6.2000E. 2000/3916 K. 2000/5439"İFTİRA SUÇU ( Çıkan Tartışma ve Bağırmalardan Sonra Sanıkların Karakola Gidip Yakınmada Bulunmaları )
HUKUKA AYKIRILIK ÖĞESİ ( Sanıkların Karakola Gidip Yakınmalarından Sonra Mağdurun Bu Eylemden Beraatinde Sanıkların Hukuka Aykırı Eyleminin Olmaması )
TEKERRÜRE ESAS CEZA ( Para Cezası Nedeniyle Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Yapılan Artırımın Bir Günü Geçmesi Zorunluluğu )"
285Y4.CD16.12.1998E. 1998/11002 K. 1998/11694"İFTİRA ( İhbar Durumunda Yakınanın Hedef Alındığının Kanıtlanması Halinde İftira Suçunun Oluşması )
SUÇ UYDURMA ( İhbar Durumunda Belirli Bir Kişinin Hedeflenmemesi )"
285Y4.CD30.11.1998E. 1998/10507 K. 1998/10749"SUSMA HAKKI ( İnkara Yönelik Olduğu Şeklinde Değerlendirilememesi )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ NEDEN ( Susma Hakkını Kullanan Sanık Hakkında İnkara Gittiği Gerekçesiyle Uygulanmaması Yoluna Gidilememesi )
PARAYA ÇEVİRMEME GEREKÇESİ ( Sanığın Ahlaki Temayülleri Gibi Gerekçelere Dayanılamaması )
SANIĞIN AHLAKİ TEMAYÜLLERİ ( 647 S. Yasanın 4. ve TCK'nun 59. Maddelerinin Uygulanmama Gerekçesi Olamaması )"
285YCGK28.4.1998E. 1998/4-81 K. 1998/144"İFTİRA ( Ani Suç-Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ANİ SUÇ ( İftira )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İftira Suçunun Tabi Olduğu )"
285Y4.CD24.3.1998E. 1998/1988 K. 1998/2786"İFTİRA ( Mağazasında Hırsızlık Yapılması - Yakınma Hakkının Kullanılması )
HIRSIZLIK YAPILMASI ( Sanık Hakkında Yakınma Hakkını Kullanma - İftira Suçunun Ögeleri )
HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( İftira Suçu - Suçsuz Olduğunu Bilerek Doğrudan Kasıtla Suçu yükleme )
DOĞRUDAN KASIT ( Olgunun Olup Olmadığı Araştırılmadan Hükmün Kurulamaması )"
285Y4.CD19.10.1995E. 1995/5732 K. 1995/6689"HAKARET, SÖVME VEYA İFTİRA SUÇU ( Fuhuş Yapıldığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunma )
SÖVME, HAKARET VEYA İFTİRA SUÇU ( Fuhuş Yapıldığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunma )
İFTİRA SUÇU ( Unsurları - Hakaret ve Sövme Suçlarından Farkı )
İHBAR HAKKININ KULLANILMASI ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA HAKKI ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
FUHUŞ YAPILDIĞI YOLLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )"
285Y4.CD24.2.1993E. 1993/508 K. 1993/1433"İFTİRA SUÇU ( Şikayette Bulunan Sanığın Müştekilerin Suçsuz Olduğunu Bildiğinin İspatı Mecburiyeti )
ŞİKAYET HAKKINI KULLANMAK ( İftira Suçunun Oluşmasının Şartları )"
285Y4.CD9.4.1991E. 1991/1405 K. 1991/2304"İFTİRA SUÇU ( Eylem ve Suç Çokluğu Halinde Teselsül ve Gerçek İçtima Durumunun Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ VE GERÇEK İÇTİMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Aynı Anda Birden Çok Kişiye İftirada Bulunması )
GERÇEK İÇTİMA VE TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Aynı Anda Birden Çok Kişiye İftirada Bulunması )"
285Y4.CD7.2.1991E. 1990/7639 K. 1991/677"İFTİRA SUÇU İÇİN KAST ÖĞESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Oğlunu Sınıfta Bırakan Öğretmeni Taraflı Davranma İddiasıyla Valiliğe Şikayet Eden Sanık )
ŞİKAYET HAKKI ( Oğlunu Sınıfta Bırakan Öğretmeni Taraflı Davrandığı İddiasıyla Valiliğe Şikayet Eden Sanık Hakkında İftira İddiası )
OĞLUNU SINIFTA BIRAKAN ÖĞRETMENİ VALİLİĞE ŞİKAYET EDEN SANIK ( Şikayet Hakkının Kapsamı ve İftira Suçu )"
285Y4.CD4.12.1990E. 1990/5799 K. 1990/6469"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Belli Kimselere Suç İsnadında Bulunması )
BELLİ KİMSELERE SUÇ İSNAT ETMEK ( İftira Suçu )
TEMEL CEZANIN FAZLA BELİRLENMESİ ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
GEREKÇELENDİRME MECBURİYETİ ( Hakimin Takdir Yetkisine Dayanarak Temel Cezayı Fazla Belirlemesi )"
285Y4.CD14.11.1990E. 1990/5183 K. 1990/5973"İFTİRA ( Şikayet Hakkını Kullanan Sanık - Hukuka Aykırılık Ögesi Bulunmaması )
ŞİKAYET HAKKINI KULLANAN SANIK ( İftiradan Yargılanması - Hukuka Aykırılık Ögesi Bulunmaması )"
285Y4.CD16.10.1990E. 1990/4159 K. 1990/5088"İFTİRA SUÇU ( Sanığın İki Ayrı Mektupla İki Ayrı Kişiye İftira Atması Halinde Teselsül veya Gerçek İçtima )
MÜTESELSİL SUÇ VEYA GERÇEK İÇTİMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın İki Ayrı Mektupla İki Ayrı Kişiye İftira Atmış Olması )"
285Y4.CD14.9.1990E. 1990/3595 K. 1990/4074"DAVA SONUÇLANDIKTAN SONRA İFTİRADAN DÖNMENİN MÜMKÜN BULUNMASI ( Sanığın Duruşmada İmza Bana Aittir Açıklamasının Dönme Niteliğinin Araştırılması )
İFTİRADAN DÖNME ( Davanın Sonuçlanmasından Sonra - Sanığın Duruşmada İmza Bana Aittir Açıklamasının Dönme Niteliğinin Araştırılması )"
285Y4.CD12.9.1990E. 1990/3119 K. 1990/4049"İFTİRA ( Eski Karısının Fuhuş Yaptığını İddia Ederek İlgili Mercilere Dilekçe Vermek )
SUÇ KASTININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( İftira - Eski Karısının Fuhuş Yaptığını İddia Ederek İlgili Mercilere Dilekçe Vermek )"
285Y4.CD3.9.1990E. 1990/3734 K. 1990/4792"FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Özel Evrakta Sahtecilik Yaparak İftira Suçunu İşlemesi )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE İFTİRA SUÇU ARASINDA FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın İmza Taklit Ederek Gardiyanlara İftira İçeren Dilekçe Yazması )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Aynı Dilekçeyle Birden Çok Kişiye İftira Eden Sanık )
AYNI DİLEKÇEYLE BİRDEN ÇOK KİŞİYE İFTİRA EDEN SANIK ( Teselsül Hükümlerinin Uygulanması )"
285Y4.CD26.2.1990E. 1990/601 K. 1990/1021"TEBLİGAT MEMURUNUN DEVLET MEMURU SAYILMASI
TEBLİGAT MEMURUNA KARŞI GÖREVİNDEN DOLAYI İŞLENEN SUÇLAR
CEZANIN ARTIRILMASI ( Tebligat Memuruna Karşı İşlenen Suçlarda )"
285Y4.CD7.10.1988E. 1988/5596 K. 1988/6182"NİSBİ HARÇ ( Oranı )
HARÇ ( Nisbi Harcın Hesaplanması )"
285YCGK8.7.1985E. 1985/4-141 K. 1985/435"SUÇ İSNADINDAN KAMU DAVASINDA RÜCU ( İftira Suçu-Cezadan İndirim Yapılmaması )
SAHTECİLİK İSNADI ( İftira-Sahte Senet Düzenlenip Takibe Konulduğu İddiası )
İFTİRA ( Sahtecilik İsnadı-Kamu Davasında İsnattan Rücu-Ceza İndirimi )
CEZADAN İNDİRİM ( İftira-Suç İsnadından Kamu Davası Sırasında Vazgeçilmiş Olması Halinde Yapılmaması )"
285YCGK17.12.1984E. 1984/399 K. 1984/453"SUÇ TASNİİ ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İFTİRA ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ KANUN ( Bu Kanunun Ancak Memurun Göreviyle İlgili ve Görev Sebebiyle İşlediği Suçlarda Uygulanabilir Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KİŞİSEL NEDENLE İŞLENEN SUÇ ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
285Y8.CD9.12.1983E. 1983/2500 K. 1983/2803"SUÇ TASNİİ VEYA İFTİRA SUÇU OLUŞMASI ( Türkiye'ye Giden Eşinin Almanya'ya Dönüşünü Engellemek İçin Çantasına Silah ve Mermi Koyan Sanık )
TÜRKİYE'YE GİDEN EŞİNİN ALMANYA'YA DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN ÇANTASINA SİLAH KOYAN SANIK ( Silah Kaçakçılığı Değil, Suç Tasnii Oluşması )
EŞİNİN ALMANYA'YA DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN TÜRKİYEYE GİDİŞİNDE ÇANTASINA SİLAH KOYAN SANIK ( Oluşan Suç )"
285YCGK25.10.1982E. 1982/4-332 K. 1982/387"İFTİRA SUÇU ( Sanığın İlk İsnadından Vazgeçtiğini Gösteren İfadeler Kullanması Halinde Cezanın İndirilmesi )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( İftira Suçu Sanığının İlk İsnadından Vazgeçmesi )"
285YCGK19.4.1982E. 1982/4-79 K. 1982/154"İFTİRA SONUCU MAĞDURUN GÖZALTINDA KALMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
GÖZALTINDA TUTULMAYA SEBEBİYET VEREN İFTİRA SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
SANIĞIN İFTİRASI SONUCU MAĞDURUN JANDARMACA GÖZALTINDA TUTULMUŞ OLMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
HÜRRİYETİN KISITLANMASINA SEBEP OLAN İFTİRA SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"
285YCGK12.5.1980E. 1980/8-139 K. 1980/203"İFTİRA SUÇU OLUŞMAMASI ( İneği Çalınan Sanığın Daha Önceden Aralarında Husumet Bulunan Müdahiller Hakkında Şikayette Bulunması )
HIRSIZLIK ( İnekleri Çalınan Sanığın Aralarında Husumet Bulunan Müdahiller Hakkında Şikayette Bulunmasının İftira Suçunu Oluşturmaması )
YALAN YERE TANIKLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( İnekleri Çalınan Oğlu ve Geliniyle Birlikte Oturan Sanığın Kastının Bulunmaması )
KASDIN BULUNDUĞUNUN İSPAT EDİLEMEMESİ ( İftira ve Yan Yere Şahitlik Suçlarından Sanıkların )"
285YİBGK21.1.1959E. 1957/12 K. 1959/3"İFTİRA SUÇU ( İnkarın Rücu Olarak Kabul Edilememesi )
İNKAR ( İftira Suçunda Rücu Olarak Kabul Edilememesi )
RÜCU DOLAYISIYLA CEZADAN İNDİRME ( İnkarla Ahlaki Reddetinde Israr Eden Münkirin Faydalandırılmaması )
İFTİRA SUÇU ( Rücunun Gerçeğe Dönmek Mağdur Hakkındaki İtibarın Geçerli Olmadığını Açıklamak ve Suçu Kabul Anlamına Gelmesi )
İNKAR ( İftira Suçundan İnkarın Rücu Olarak Kabul Edilememesi )
MAĞDUR HAKKINDAKİ İHBARIN GERÇEK OLMAMASI ( İftira Suçunda İnkarın Rücu Olarak Kabul Edilememesi )"

Madde 286

YARGITAY

286Y4.CD31.10.2007E. 2006/3966 K. 2007/8565"YALAN TANIKLIK SUÇU ( Anlatımın Yabancı Ülke Polisi Tarafından Alınması - Sanğın Oturduğu Ülke Araştırılarak Suça Nerede Azmettildikleri Araştırılarak Yargılamanın Türkiyede Yapılıp Yapılamayacağı Tartışılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TÜRK VATANDAŞININ YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEMESİ ( Yalan Tanıklak Suçu - Suçun İşleniş Biçimi ve Yeri ile Sanıkların İkametgahları İtibariyle Türkeyede Yargılanıp Yarıgılanmayacağı Arştırılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
286Y4.CD18.6.2007E. 2006/2135 K. 2007/5782"YALAN TANIKLIK ( 765 S. TCY'nın 286/2. Md.'nin Uygulanma Olanağının Bulunmasına Göre Dava Dosyasındaki İddianame Örneği Yargı Denetimine Olanak Verecek Biçimde Dosyaya Konularak Görev Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Yalan Tanıklık - 765 S. TCY'nın 286/2. Md.'nin Uygulanma Olanağının Bulunmasına Göre Dava Dosyasındaki İddianame Örneği Yargı Denetimine Olanak Verecek Biçimde Dosyaya Konularak Değerlendirilmesi Gerektiği )
TASARIM HAKKINA TECAVÜZ ( Yalan Tanıklık - 765 S. TCY'nın 286/2. Md.'nin Uygulanma Olanağının Bulunmasına Göre Dava Dosyasındaki İddianame Örneği Yargı Denetimine Olanak Verecek Biçimde Dosyaya Konularak Görev Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
286Y4.CD7.2.2007E. 2006/9887 K. 2007/1261"KOLLUĞUN TANIK DİNLEME YETKİSİ ( Polisin Yemin Verdirerek Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunmadığı - 765 Sayılı TCK'nun 286.Maddesindeki Suçun Ancak Yemin Vermeye Yetkili Kişiler Önünde Yalan Tanıklık Yapmakla Oluşacağı )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Polisin Yemin Verdirerek Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunmadığı - 765 Sayılı TCK'nun 286.Maddesindeki Suçun Ancak Yemin Vermeye Yetkili Kişiler Önünde Yalan Tanıklık Yapmakla Oluşacağı )
YEMİN ( Polisin Yemin Verdirerek Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunmadığı - Yalan Yere Yemin Suçunun Ancak Yemin Vermeye Yetkili Kişiler Önünde Yalan Tanıklık Yapmakla Oluşacağı )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Belirlenirken Denetime İmkan Verecek Şekilde 5237 ve 765 Sayılı Kanunlar Gereğince Ayrı Ayrı Hüküm Kurularak Tartışma Yapılması Gerektiği - Yalan Tanıklık )"
286Y4.CD25.1.2005E. 2003/13944 K. 2005/119"YALAN TANIKLIK ( Sanık İle Tanıkların Anlatımı Arasındaki Evden Ayrılış Saati Ve Takıları Beraber Götürüp Götürmediğine İlişkin Çelişkinin Ancak Vicdani Bir Kanıyı Oluşturabileceği - Yalan Tanıklık İçin Kesin Bir Kanıt Oluşturamayacağı )
SANIK İLE TANIK ANLATIMLARININ ÇELİŞMESİ ( Yalan Tanıklığa Konu Davada Evden Ayrılış Saati Ve Takıları Beraber Götürüp Götürmediğine İlişkin Çelişkinin Ancak Vicdani Bir Kanıyı Oluşturabileceği - Yalan Tanıklık İçin Kesin Bir Kanıt Oluşturamayacağı )
VİCDANİ KANI ( Yalan Tanıklığa Konu Davada Sanık İle Tanıkların Anlatımı Arasındaki Evden Ayrılış Saati Ve Takıları Beraber Götürüp Götürmediğine İlişkin Çelişkinin Olduğu - Yalan Tanıklık İçin Kesin Bir Kanıt Oluşturamayacağı )"
286Y4.CD9.6.2004E. 2003/7395 K. 2004/7386"YEREL BİLİRKİŞİ ( Keşif Sırasında Yerel Bilirkişiye Yemin Yaptırılmadığından Cezadan İndirim Yapılması Gereği - Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Yapmak )
YALAN BEYAN ( Bulunan Yerel Bilirkişiye Keşif Sırasında Yemin Yaptırılmadığından Cezasının TCY'nin 286/4'e Göre İndirilmesi Gereği - Yerel Bilirkişi )"
286Y7.CD22.3.2004E. 2003/6200 K. 2004/3955"ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA KENEVİR EKMEKTEN DOLAYI AÇILAN DAVADA YALAN TANIKLIK YAPAN SANIKLAR ( Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Esrar Elde Etmek için Kenevir Ekme Suçunun Yargılaması Sırasında Yalan Tanıklık Yapan Sanıklar Hakkında Yalan Tanıklık Suçundan Açılan Davada - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Esrar Elde Etmek için Kenevir Ekme Suçundan Açılan Davada Yalan Tanıklık Yapan Sanıklar Hakkında Açılan Davada )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Esrar Elde Etmek için Kenevir Ekme Suçundan Açılan Davada Yalan Tanıklık Yapan Sanıklar Hakkında Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
286Y6.CD25.9.2003E. 2002/16109 K. 2003/5904"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Mahkeme Kararı Kesinleşmeden ve Ne Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı Belli Olmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Cezanın 23.04.1999 Tarihinden Önce İşlendiği ve 4616 Sayılı Yasanın Kapsamında Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği )
ERTELENMİŞ CEZA ( Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Cezanın 23.04.1999 Tarihinden Önce İşlendiği ve 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Oluduğunun Gözetilmesi - Yalan Beyanda Bulunmak )"
286Y4.CD14.5.2002E. 2002/7489 K. 2002/8556"YALAN TANIKLIKTAN DÖNME ( Suç Duyurusunda Bulunulduğu Gün C.Savcılığına Verilen Dilekçe ve Anlatımla - Sanığın Cezadan Bağışık Tutulması Gereği )
CEZADAN BAĞIŞIK TUTULMA GEREĞİ ( Suç Duyurusunda Bulunulduğu Gün C.Savcılığına Verilen Dilekçe ve Anlatımla Yalan Tanıklıktan Dönme )"
286Y4.CD6.5.2002E. 2002/5840 K. 2002/7908"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Yüklediği Suçtan Beraat Edene Suçsuz Olduğunu Bilerek Suç Yüklenip Yüklenilmediğinin Araştırılması )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Hakikatı Beyan Ettiği Takdirde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olması-Cezadan Muaf Tutulması )
ÇEKİNME HAKKI ( Yakın Akrabaların Tanıklıktan Çekinme Haklarının Olması )
ÇEKİNME HAKKININ TANIĞA HATIRLATILMASI ( Bu Hakkın Hatırlatılmasının Zorunlu Olması )
CEZADAN MUAF TUTULMA ( Hakikatı Beyan Ettiğinde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olmasında Cezadan Muafiyet )"
286Y4.CD27.3.2002E. 2002/1456 K. 2002/4929"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Keşifte Tanıklık Yaptığının Anlaşılması-Öbür Tankların Anlatımlarıyla Çelişkili İfadesinin Yapılan Yargılamada Ancak Vicdani Kanı Oluşturabilmesi )
VİCDANİ KANI ( Sanığın Keşifte Tanıklık Yaptığının Anlaşılması-Öbür Tankların Anlatımlarıyla Çelişkili İfadesinin Yapılan Yargılamada Ancak Vicdani Kanı Oluşturabilmesi )
MÜŞTEREKEN SORUMLULUK ( Birlikte Suç İşleyen Sanıkların Müteselsilen Yerine Müştereken Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmalarının Hatalı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birlikte Suç İşleyen Sanıkların Müteselsilen Yerine Müştereken Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmalarının Hatalı Olması )"
286Y4.CD13.3.2002E. 2002/1814 K. 2002/3859"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Savunmasının Yöntemince Tartışılıp Reddedilmeden Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği - Savunmasının Yalan Tanıklık İçin Kesin Kanıt Oluşturmayacağı )
SANIĞIN SAVUNMASI ( Yöntemince Tartışılıp Reddedilmeden Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği - Yalan Tanıklık İçin Kesin Kanıt Oluşturmayacağı )
KESİN KANIT ( Sanığın Savunmasının Yöntemince Tartışılıp Reddedilmeden Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği - Savunmasının Yalan Tanıklık İçin Kesin Kanıt Oluşturmayacağı )
HUKUK MAHKEMESİNDEKİ ANLATIM ( Sanığın/Ancak Vicdani Kanıya Yardımcı Olacağı - Yalan Tanıklık İçin Kesin Kanıt Oluşturmayacağı )"
286Y4.CD27.1.1999E. 1998/11904 K. 1999/266"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Mahkeme Anlatımının Doğruluğunu Belirterek Gerçeğe Dönmesi Karşısında Cezadan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )
CEZADAN MUAFİYET ( Sanığın Mahkeme Anlatımının Doğruluğunu Belirterek Gerçeğe Dönmesi Karşısında Cezadan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )"
286Y4.CD2.6.1994E. 1994/1521 K. 1994/4900"YALAN TANIKLIK SUÇU ( Muhtarın Yapılmadığı Halde İlan Yapıldığına İlişkin Tutanak Tutması ve Bunu Mahkemede Belirtmesi )
MUHTARIN YAPILMADIĞI HALDE İLAN YAPILDIĞINA İLİŞKİN TUTANAK TUTMASI VE BUNU MAHKEMEDE BELİRTMESİ ( Yalan Tanıklık Suçu )"
286Y4.CD15.9.1993E. 1993/5002 K. 1993/6077"YALAN ŞAHİTLİK SUÇU ( Sanıklara Tanıklıktan Çekinme Hakkının Hatırlatılmamış Olması )
TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ HATIRLATILMAMIŞ OLMASI ( Yalan Tanıklık Suçuna Etkisi )"
286Y4.CD28.4.1993E. 1993/2705 K. 1993/3508"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Tanıklık Yaptığı Dava Dosyasının Getirtilerek Gerçeğe Dönüp Dönmediğinin Araştırılması )
GERÇEĞE DÖNME ( Yalan Tanıklık Suçunda Sanığın Tanıklık Yaptığı Dava Dosyasının Getirtilerek Gerçeğe Dönüp Dönmediğinin Araştırılması )"
286YCGK1.3.1993E. 1993/4-19 K. 1993/43"YALAN TANIKLIK YAPMAK"
286Y4.CD10.12.1991E. 1991/6742 K. 1991/7753"YALAN ŞAHİTLİK SUÇU ( Müşteki-Sanıklar ve Tanığın İfadeleri Arasında Çelişki Bulunmasının Tek Başına Suçu Oluşturmaması )
ŞAHİT İFADELERİNİN MÜŞTEKİ-SANIKLARIN ANLATIMLARIYLA ÇELİŞMESİ ( Yalan Tanıklık Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olmaması )"
286Y4.CD12.11.1991E. 1991/5742 K. 1991/6729"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Tanıklığı İle Diğer Tanık Anlatımları Arasındaki Çelişki - Suç İçin Kesin Kanıt Olamayacağı )
SANIĞIN TANIKLIĞI İLE DİĞER TANIK ANLATIMLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Yalan Tanıklık - Suç İçin Kesin Kanıt Olamayacağı )"
286Y4.CD25.9.1990E. 1990/4099 K. 1990/4337"YALAN TANIKLIK ( Tanıkların Çelişkili İfadelerine Dayanarak Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
TANIK İFADELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Mahkemenin Bu İfadelere Dayanarak Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kuramayacağı )
ÇELİŞKİLİ TANIK İFADELERİ ( Mahkemenin Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurmasına Esas Alınamayacağı )"
286Y4.CD16.4.1981E. 1981/2256 K. 1981/2342"YALAN ŞAHADET SUÇU ( Hakkında Kovuşturma Başlamadan Yalan Şahadetten Rücuu Halinde Sanığın Cezadan Muaf Tutulacağı )
CEZADAN MUAFİYET ( Sanığın Hakkında Kovuşturma Başlamadan Yalan Şahadetten Rücu Etmesi Halinde )
SANIĞIN HAKKINDA KOVUŞTURMA BAŞLAMADAN YALAN ŞAHADETTEN RÜCU ETMESİ ( Cezadan Muafiyet )"
286YCGK12.5.1980E. 1980/8-139 K. 1980/203"İFTİRA SUÇU OLUŞMAMASI ( İneği Çalınan Sanığın Daha Önceden Aralarında Husumet Bulunan Müdahiller Hakkında Şikayette Bulunması )
HIRSIZLIK ( İnekleri Çalınan Sanığın Aralarında Husumet Bulunan Müdahiller Hakkında Şikayette Bulunmasının İftira Suçunu Oluşturmaması )
YALAN YERE TANIKLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( İnekleri Çalınan Oğlu ve Geliniyle Birlikte Oturan Sanığın Kastının Bulunmaması )
KASDIN BULUNDUĞUNUN İSPAT EDİLEMEMESİ ( İftira ve Yan Yere Şahitlik Suçlarından Sanıkların )"
286YCGK17.3.1980E. 1980/4-74 K. 1980/103"YALAN ŞAHADETTE BULUNMA İDDİASI ( Tarih Konusundaki Tahmine Dayanan Beyanın Şahidin Aleyhine Yorumlanamaması )
TAHMİNE DAYALI BEYANIN ŞAHİDİN ALEYHİNE YORUMLANAMAMASI ( Yalan Yere Şahitlikte Bulunma İddiasında )"
286YİBGK25.11.1936E. 1936/19 K. 1936/27"İFTİRA ATANLARA UYGULANACAK CEZA ( 1918 Sayılı Kanun'a Göre İkramiye Kazanmak veya Başka Kötü Niyetlerle )
1918 SAYILI KANUNDA GEÇEN SUÇLARIN İSNADI VE İFTİRA ( Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )
SUÇ İSNADI VE İFTİRA ( 1918 Sayılı Kanundaki İkramiyeyi Kazanmak veya Başka Kötü Emeller İçin Bu Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )"

UYUŞMAZLIK

286UMC9.6.1995E. 1995/12 K. 1995/12"İRTİKAP SUÇU (Asker Kişinin Askeri Suç Kapsamına Girmeyen Yalan Tanıklık Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR (Asker Kişi Aleyhine Açılan Yalan Tanıklık Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
YALAN TANIKLIK SUÇU (Asker Kişi Hakkında Askeri Suç Kapsamına Girmeyen Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 287

YARGITAY

287Y4.CD24.11.2004E. 2003/9353 K. 2004/11430"YALAN YERE YEMİN ETMEK ( Kanıt Yokluğu Nedeniyle Sanığa Yöneltilen Yeminin Yalan Yere Yapıldığının Tanık Anlatımına Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Yeminin Yalan Yere Yapıldığının Yazılı Biçimde İspatı Gereği )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Kanıt Yokluğundan Sanığa Yöneltildiği Anlaşılan Yeminin Yalan Yere Yapıldığının Yazılı Biçimde İspatı Gereği - Yeminin Yalan Yere Yapıldığının Tanık Anlatımına Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ESAS HAKKINDA MÜTALAA ( Son Olarak Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Mütalaası Sorulmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Yalan Yere Yemin Etmek )"
287Y4.CD16.12.1986E. 1986/9718 K. 1986/10207"YALAN YERE YEMİN ETMEK ( Yazılı Belgeyle İspat-Yeminin Delil Yokluğu Nedeniyle Teklif Edilmiş Olması )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Yalan Yere Yemin Etmek-Delil Yokluğu Nedeniyle Teklif Edilen Yemin )
DELİL YOKLUĞU NEDENİYLE TEKLİF EDİLEN YEMİN ( Yalan Yere Yemin Edildiği İddiasının Yazılı Belgeyle İspat Edilmesi Gereği )"
287Y4.CD6.4.1983E. 1983/1574 K. 1983/1994"YALAN YERE YEMİN ETMEK ( Hukuk Mahkemesinde Delil Yokluğu Nedeniyle Teklif ve Yerine Getirilen Yeminin Yalan Yere Yapıldığının Ceza Mahkemesinde Tanıkla Kanıtlanmasının Olanaksız Olması )
HUKUK MAHKEMESİNDE DELİL YOKLUĞU NEDENİYLE YEMİNE BAŞVURULMASI ( Yalan Yere Yemin Etmek Suçundan Açılan Kamu Davasında Tanık Deliline Başvurulamaması )
TANIK DELİLİ ( Hukuk Mahkemesinde Delil Yokluğu Nedeniyle Teklif ve Yerine Getirilen Yeminin Yalan Yere Yapıldığının Ceza Mahkemesinde Tanıkla Kanıtlanmasının Olanaksız Olması )"
287YİBGK2.4.1941E. 1940/19 K. 1941/12"YALAN YERE YEMİN ETMEK ( Hukuk Mahkemelerinde - Ceza Hakimlerinin Yazılı Delil Arayıp Ona Göre Hüküm Vermeleri Gereği )
YAZILI DELİLE GÖRE HÜKÜM VERME GEREĞİ ( Ceza Hakimlerinin - Hukuk Mahkemelerinde Yalan Yere Yemin Etmek )"

Madde 288

YARGITAY

288Y4.CD6.5.2002E. 2002/5840 K. 2002/7908"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Yüklediği Suçtan Beraat Edene Suçsuz Olduğunu Bilerek Suç Yüklenip Yüklenilmediğinin Araştırılması )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Hakikatı Beyan Ettiği Takdirde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olması-Cezadan Muaf Tutulması )
ÇEKİNME HAKKI ( Yakın Akrabaların Tanıklıktan Çekinme Haklarının Olması )
ÇEKİNME HAKKININ TANIĞA HATIRLATILMASI ( Bu Hakkın Hatırlatılmasının Zorunlu Olması )
CEZADAN MUAF TUTULMA ( Hakikatı Beyan Ettiğinde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olmasında Cezadan Muafiyet )"
288Y4.CD6.5.2002E. 2002/5840 K. 2002/7908"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Yüklediği Suçtan Beraat Edene Suçsuz Olduğunu Bilerek Suç Yüklenip Yüklenilmediğinin Araştırılması )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Hakikatı Beyan Ettiği Takdirde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olması-Cezadan Muaf Tutulması )
ÇEKİNME HAKKI ( Yakın Akrabaların Tanıklıktan Çekinme Haklarının Olması )
ÇEKİNME HAKKININ TANIĞA HATIRLATILMASI ( Bu Hakkın Hatırlatılmasının Zorunlu Olması )
CEZADAN MUAF TUTULMA ( Hakikatı Beyan Ettiğinde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olmasında Cezadan Muafiyet )"
288Y8.CD8.4.2002E. 2001/12962 K. 2002/4831"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Kendisine Yönelik Takibatı Gerektirecek Bir Olayda Yalan Beyanda Bulunması Durumunda Sanık Hakkında Ceza Verilememesi )
SANIĞIN KENDİSİNE YÖNELİK TAKİBATI GEREKTİRECEK BİR OLAYDA YALAN BEYANDA BULUNMASI ( Sanık Hakkında Ceza Verilememesi )"
288Y4.CD27.3.2002E. 2002/1456 K. 2002/4929"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Keşifte Tanıklık Yaptığının Anlaşılması-Öbür Tankların Anlatımlarıyla Çelişkili İfadesinin Yapılan Yargılamada Ancak Vicdani Kanı Oluşturabilmesi )
VİCDANİ KANI ( Sanığın Keşifte Tanıklık Yaptığının Anlaşılması-Öbür Tankların Anlatımlarıyla Çelişkili İfadesinin Yapılan Yargılamada Ancak Vicdani Kanı Oluşturabilmesi )
MÜŞTEREKEN SORUMLULUK ( Birlikte Suç İşleyen Sanıkların Müteselsilen Yerine Müştereken Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmalarının Hatalı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birlikte Suç İşleyen Sanıkların Müteselsilen Yerine Müştereken Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmalarının Hatalı Olması )"
288YCGK3.10.1994E. 1994/4-190 K. 1994/209"İDARİ YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEMEK ( Görevi Kötüye Kullanma-Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararına Rağmen Israr Etmek-Israrın İkinci Suça Vücut Vermesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( İdari Yargı Kararını Yerine Getirmemek-Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararına Rağmen Kararı Uygulamamanın İkinci Bir Suça Vücut Vermesi )
CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET KARARINA RAĞMEN HUKUKA AYKIRI DAVRANMAKTA ISRAR ETMEK ( Aynı Suçun İkinci Defa Oluşması-İdari Yargı Kararını Uygulamamak )
AYNI SUÇUN İKİ DEFA OLUŞMASI ( Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararına Rağmen Davranışında Israr Etmek-İdari Yargı Kararını Yerine Getirmemek )"
288Y4.CD15.9.1993E. 1993/5002 K. 1993/6077"YALAN ŞAHİTLİK SUÇU ( Sanıklara Tanıklıktan Çekinme Hakkının Hatırlatılmamış Olması )
TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ HATIRLATILMAMIŞ OLMASI ( Yalan Tanıklık Suçuna Etkisi )"
288Y5.CD2.2.1982E. 1982/49 K. 1982/227"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Eyleminin Karşısındaki Şahsı Kandırarak Çıkar Sağlamak Olmaması )
KANDIRARAK ÇIKAR SAĞLAMA ( Yakınıcıya Para Karşılığı Düzeltilmesi İçin Rapor Sağlamak Üzere Anlaşan Sanığın Eyleminin Genel Memurluk Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
MEMURLUK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yakınıcıya Para Karşılığı Düzeltilmesi İçin Rapor Sağlamak Üzere Anlaşan Sanığın Eylemi )"

Madde 289

YARGITAY

289Y4.CD29.11.2006E. 2005/10566 K. 2006/17048"YALAN TANIKLIK ( Davası Kesinleşmemişse Onaylı Örneği Eklenerek Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilmeden ve Sanığın İşine Son Verilme Tehdidi Altında Bulunduğuna Dair Kanıtların Neler Olduğunun Açıklanıp Tartışılmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SANIĞIN İŞİNE SON VERİLME TEHDİDİ ( Sanığın Yalan Tanıklık Yaptığı İddia Edilen Davası Kesinleşmemişse Onaylı Örneği Eklenerek Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilmesi ve Sanığın İşine Son Verilme Tehdidi Altında Bulunduğuna Dair Kanıtların Neler Olduğunun Açıklanıp Tartışılması Gereği )"
289Y4.CD8.11.2004E. 2003/9794 K. 2004/10985"İFTİRADAN DÖNME ( Sanığın Yakınan Senedi Düzenleyip Bana Verdi Ben de İmzaladım Şeklindeki Beyanının İftiradan Dönme Niteliğinde Olup Olmadığının Tartışılması Gereği - Sahte Senet Düzenleme )
SAHTE SENET DÜZENLEME ( Suç Yükleyen Sanığın Duruşmadaki Senedi Yakınan Düzenleyip Bana Verdi Ben İmzaladım Şeklindeki Sözlerinin İftiradan Dönme Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
289Y4.CD5.7.2004E. 2003/5241 K. 2004/8415"YALAN TANIKLIKTAN DÖNME ( Hazırlık Safhasındaki Yalan Tanıklıktan Dönme Beyanına Göre Cezada İndirim Yapılması Gereği )
HAZIRLIK SAFHASINDA YALAN TANIKLIKTAN DÖNME ( Sanığın Yalan Beyandan Döndüğü Safhaya Göre Cezada İndirim Yapılması Gereği )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Yalan Tanıklık Suçunda Sanığın Hazırlık Kovuşturması Safhasında Yalan Tanıklıktan Dönmesi )"
289Y4.CD16.9.2003E. 2002/17203 K. 2003/7613"YALAN TANIKLIK SUÇU ( Sanığın Yalan Tanıklıkta Bulunduğu İddia Edilen Davaların Henüz Sonuçlanmaması Üzerine Yerel Mahkemece Bu Davaların Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )
DAVANIN KESİN SONUCA BAĞLANMASI ( Sanığın Yalan Tanıklıkta Bulunduğu Davaların Kesin Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )
YALAN TANIKLIĞIN GERÇEĞE DÖNEBİLME İHTİMALİ ( Sanığın Yalan Tanıklıkta Bulunduğu Davaların Kesin Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )"
289Y4.CD14.5.2002E. 2002/7489 K. 2002/8556"YALAN TANIKLIKTAN DÖNME ( Suç Duyurusunda Bulunulduğu Gün C.Savcılığına Verilen Dilekçe ve Anlatımla - Sanığın Cezadan Bağışık Tutulması Gereği )
CEZADAN BAĞIŞIK TUTULMA GEREĞİ ( Suç Duyurusunda Bulunulduğu Gün C.Savcılığına Verilen Dilekçe ve Anlatımla Yalan Tanıklıktan Dönme )"
289Y4.CD6.5.2002E. 2002/5840 K. 2002/7908"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Yüklediği Suçtan Beraat Edene Suçsuz Olduğunu Bilerek Suç Yüklenip Yüklenilmediğinin Araştırılması )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Hakikatı Beyan Ettiği Takdirde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olması-Cezadan Muaf Tutulması )
ÇEKİNME HAKKI ( Yakın Akrabaların Tanıklıktan Çekinme Haklarının Olması )
ÇEKİNME HAKKININ TANIĞA HATIRLATILMASI ( Bu Hakkın Hatırlatılmasının Zorunlu Olması )
CEZADAN MUAF TUTULMA ( Hakikatı Beyan Ettiğinde Kendisini veya Akrabasından Birini Hürriyet ve Namusca Behemehal Fahiş Bir Zarara Maruz Kılmasının Muhtemel Olmasında Cezadan Muafiyet )"
289Y4.CD27.1.1999E. 1998/11904 K. 1999/266"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Mahkeme Anlatımının Doğruluğunu Belirterek Gerçeğe Dönmesi Karşısında Cezadan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )
CEZADAN MUAFİYET ( Sanığın Mahkeme Anlatımının Doğruluğunu Belirterek Gerçeğe Dönmesi Karşısında Cezadan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )"
289Y4.CD28.4.1993E. 1993/2705 K. 1993/3508"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Tanıklık Yaptığı Dava Dosyasının Getirtilerek Gerçeğe Dönüp Dönmediğinin Araştırılması )
GERÇEĞE DÖNME ( Yalan Tanıklık Suçunda Sanığın Tanıklık Yaptığı Dava Dosyasının Getirtilerek Gerçeğe Dönüp Dönmediğinin Araştırılması )"
289Y8.CD14.10.1988E. 1988/7027 K. 1988/8055"YALAN YERE TANIKLIK ETME ( Yalan Tanıklıktan Dönülmüş Olması )
YALAN TANIKLIKTAN DÖNÜŞ ( Yalan Tanıklığın Olduğu Dava Hakkında Mahkemeden Bir Karar Verilmeden Önce Meydana Gelmesi Koşulu )"
289Y4.CD30.10.1987E. 1987/6855 K. 1987/8803"YALAN YERE TANIKLIK YAPMAK ( Sanığın Savcılık Anlatımında Gerçeğe Dönmüş Olmasına Göre Duruşmanın Ertelenip Ertelenmediğinin Araştırılması )
ERTELEME ( Sanık Hakkında Yalan Tanıklık Suçundan İhbarda Bulunulmuş ve Sanık Savcılık Anlatımında Gerçeğe Döndüğüne Göre Duruşmanın Ertelenip Ertelenmediğinin Araştırılması )"
289Y4.CD16.4.1981E. 1981/2256 K. 1981/2342"YALAN ŞAHADET SUÇU ( Hakkında Kovuşturma Başlamadan Yalan Şahadetten Rücuu Halinde Sanığın Cezadan Muaf Tutulacağı )
CEZADAN MUAFİYET ( Sanığın Hakkında Kovuşturma Başlamadan Yalan Şahadetten Rücu Etmesi Halinde )
SANIĞIN HAKKINDA KOVUŞTURMA BAŞLAMADAN YALAN ŞAHADETTEN RÜCU ETMESİ ( Cezadan Muafiyet )"
289YİBGK21.1.1959E. 1957/12 K. 1959/3"İFTİRA SUÇU ( İnkarın Rücu Olarak Kabul Edilememesi )
İNKAR ( İftira Suçunda Rücu Olarak Kabul Edilememesi )
RÜCU DOLAYISIYLA CEZADAN İNDİRME ( İnkarla Ahlaki Reddetinde Israr Eden Münkirin Faydalandırılmaması )
İFTİRA SUÇU ( Rücunun Gerçeğe Dönmek Mağdur Hakkındaki İtibarın Geçerli Olmadığını Açıklamak ve Suçu Kabul Anlamına Gelmesi )
İNKAR ( İftira Suçundan İnkarın Rücu Olarak Kabul Edilememesi )
MAĞDUR HAKKINDAKİ İHBARIN GERÇEK OLMAMASI ( İftira Suçunda İnkarın Rücu Olarak Kabul Edilememesi )"

Madde 290

YARGITAY

290Y4.CD2.11.2007E. 2006/5199 K. 2007/9229"GÖREVİ SAVSAMA ( Bilirkişinin Haczedilen Taşınmazlarının Satışına Esas Değerini Tespit İçin Düzenlenen Gayrimenkul Kıymet Takdir Tutanağında Taşınmaz Üzerindeki Binaların Sayı ve Niteliklerini Gerçeğe Aykırı Olarak Göstermesi 765 S. TCY'nin Md. 290'a Uyan Suçu Oluşturduğu )
BİLİRKİŞİ ( Gayrimenkul Kıymet Takdir Tutanağında Taşınmaz Üzerindeki Binaların Sayı ve Niteliklerini Gerçeğe Aykırı Olarak Göstermesi 765 S. TCY'nin Md. 290'a Uyan Suçu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Bilirkişinin Gayrimenkul Kıymet Takdir Tutanağında Taşınmaz Üzerindeki Binaların Sayı ve Niteliklerini Gerçeğe Aykırı Olarak Göstermesi - 765 ve 5237 Sayılı Yasaların İlgili Hükümlerinin Olayla Ayrı Ayrı Uygulanarak Saptanması Gereği )
KIYMET TAKDİR TUTANAĞININ GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENMESİ ( Bilirkişi Sanık Tarafından/765 S. TCY'nin Md. 290'a Uyan Suçu Oluşturduğu - Lehe Kanunun Saptanması Gereği )"

Madde 291

YARGITAY

291Y4.CD7.2.2007E. 2006/9887 K. 2007/1261"KOLLUĞUN TANIK DİNLEME YETKİSİ ( Polisin Yemin Verdirerek Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunmadığı - 765 Sayılı TCK'nun 286.Maddesindeki Suçun Ancak Yemin Vermeye Yetkili Kişiler Önünde Yalan Tanıklık Yapmakla Oluşacağı )
YALAN TANIKLIK SUÇU ( Polisin Yemin Verdirerek Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunmadığı - 765 Sayılı TCK'nun 286.Maddesindeki Suçun Ancak Yemin Vermeye Yetkili Kişiler Önünde Yalan Tanıklık Yapmakla Oluşacağı )
YEMİN ( Polisin Yemin Verdirerek Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunmadığı - Yalan Yere Yemin Suçunun Ancak Yemin Vermeye Yetkili Kişiler Önünde Yalan Tanıklık Yapmakla Oluşacağı )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Belirlenirken Denetime İmkan Verecek Şekilde 5237 ve 765 Sayılı Kanunlar Gereğince Ayrı Ayrı Hüküm Kurularak Tartışma Yapılması Gerektiği - Yalan Tanıklık )"
291Y4.CD26.10.2004E. 2003/11093 K. 2004/10478"YALAN TANIKLIĞA ZORLAMA ( Eylemine Konu Dava Dosyası Getirtilerek Sanığın Eyleminin Belirlenmesi Gereği - Sanığın Aleyhine Tanıklık Yapan Yakınanı Bu Tanıklıktan Döndürmek İçin Zorlanmasının TCK'nın 291/2. Maddesine Uyup Uymadığının Araştırılması Gereği )
ÖZEL HÜKÜM ( Sanığın Aleyhine Tanıklık Yapan Yakınanı Bu Tanıklıktan Döndürmek İçin Zorlanmasının Özel Hüküm Olan TCK'nın 291/2. Maddesine Uyup Uymadığının Araştırılması Gereği - Yalan Tanıklığa Zorlama )"

Madde 294

YARGITAY

294Y4.CD23.11.2009E. 2008/5516 K. 2009/19215"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmesi ve Bu Davranışın Yanında Kişilerin Mağduriyetine Kamu Zararına Neden Olunması veya Kişilere Kazanç Sağlanmış Olmasına Bağlı Olduğu - Avukat ve Dava Vekilliğinin Suiistimali)
AVUKAT VE DAVA VEKİLLİĞİNİN SUİİSTİMALİ (Avukatın Davada Bir Tarafın Vekilliği Devam Ederken Vekillikten İstifa Edip Karşı Tarafın Vekaletini Üstlenmesi - Eylemin Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Kişi Mağduriyeti veya Kişilere Kazanç Sağlama Unusurunun Oluşup Oluşmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği)
AVUKATIN DAVADA BİR TARAFIN VEKİLLİĞİ DEVAM EDERKEH VEKİLLİKTEN İSTİFA EDİP KARŞI TARAFIN VEKALETİNİ ÜSTLENMESİ (Görevi Kötüye Kullanma - Avukatlık Görevini Suiistimal)"
294YCGK6.7.2004E. 2004/4-134 K. 2004/156"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Avukatın Cezaevine Telefon Sokması - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
AVUKATIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Cezaevine Şarjı ve Kontürü Kalmamış Telefon Sokmak - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
CEZAEVİNE AVUKATIN TELEFON SOKMASI ( Şarjı ve Kontürü Kalmamış Telefon Sokmak - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )"
294Y4.CD1.6.2000E. 2000/3090 K. 2000/4855"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Avukat Sanıkların Ortaklığın Giderilmesi Davasını Sulh Yoluyla Sonuçlandırması )
AVUKATIN DAVAYI SULH YOLUYLA SONUÇLANDIRMASI ( Bu Eylemlerde Suç Öğelerinin Nasıl Oluştuğu Yeterince Açıklanmadan Yetersiz Gerekçeyle Hükümlülük Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
SULH ANLAŞMASINA SÖZLÜ OLARAK İZİN VERİLMESİ ( Taşınmazların Paylaşımına İlişkin Öbür Ortaklarca Sözlü Olarak İzin Verilmesi ve Bu Durumu Tanık Anlatımlarının Doğrulaması )"
294Y4.CD2.5.2000E. 2000/2961 K. 2000/3598"KARŞI TARAFLA ANLAŞARAK YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Davacının Hem Davalının ve Hem de Dava Dışı Borçlunun Vekili Olmakla Avukatlık Mesleğinin Gerektirdiği Güven İlişkisini İhlal Etmesi )
İŞİN REDDİ ZORUNLULUĞU ( Avukat Aynı İşte Menfaati Zıt Bir Tarafa Avukatlık Etmiş veya Mütalaa Vermiş Olursa Avukatın O İşi Reddetmek Zorunda Olması )
AZLİN HAKLI OLMASI ( Davacının Hem Davalının ve Hem de Dava Dışı Borçlunun Vekili Olmakla Avukatlık Mesleğinin Gerektirdiği Güven İlişkisini İhlal Etmesi )
AVUKATIN ÜCRET İSTEYEMEMESİ ( Azlin Haklı Olduğu Durumlarda Avukatın Müvekkili Olan Davalıdan Ücret Talep Edememesi )
GÜVEN İLİŞKİSİ ( Davacının Hem Davalının ve Hem de Dava Dışı Borçlunun Vekili Olmakla Avukatlık Mesleğinin Gerektirdiği Güven İlişkisini İhlal Etmesi )"
294Y4.CD16.4.1998E. 1998/3236 K. 1998/3600"AVUKATLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Vekillikten Kendi İsteği İle Çekilen Sanık Avukat - Üç Gün Sonra Karşı Taraf Olan Katılanın Vekilliğini Alması )
VEKALET ( Kendi İsteği İle Çekilen Sanık Avukat/Görevi Kötüye Kullanmak - Üç Gün Sonra Karşı Taraf Olan Katılanın Vekilliğini Alması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Vekillikten Kendi İsteği İle Çekilen Sanık Avukat - Üç Gün Sonra Karşı Taraf Olan Katılanın Vekilliğini Alması )"
294YCGK25.4.1988E. 1988/52 K. 1988/170"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Avukatın Müvekkili Adına Tahsil Ettiği Parayı Kendisine Vermemesi )
AVUKATIN MÜVEKKİLİ ADINA TAHSİL ETTİĞİ PARAYI KENDİSİNE VERMEMESİ ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )
AVUKATIN GÖREVİYLE İLGİLİ OLARAK İŞLEDİĞİ SUÇ ( Bu Fiil Ceza Kanunlarında Özel Olarak Düzenlenen Suç Tiplerine Uygunsa Avukatlık Kanununun 62. Maddesinin Uygulanmayacağı )"

Madde 295

YARGITAY

295YCGK6.7.2004E. 2004/4-134 K. 2004/156"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Avukatın Cezaevine Telefon Sokması - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
AVUKATIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Cezaevine Şarjı ve Kontürü Kalmamış Telefon Sokmak - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
CEZAEVİNE AVUKATIN TELEFON SOKMASI ( Şarjı ve Kontürü Kalmamış Telefon Sokmak - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )"
295YCGK25.4.1988E. 1988/52 K. 1988/170"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Avukatın Müvekkili Adına Tahsil Ettiği Parayı Kendisine Vermemesi )
AVUKATIN MÜVEKKİLİ ADINA TAHSİL ETTİĞİ PARAYI KENDİSİNE VERMEMESİ ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )
AVUKATIN GÖREVİYLE İLGİLİ OLARAK İŞLEDİĞİ SUÇ ( Bu Fiil Ceza Kanunlarında Özel Olarak Düzenlenen Suç Tiplerine Uygunsa Avukatlık Kanununun 62. Maddesinin Uygulanmayacağı )"

Madde 296

YARGITAY

296Y4.CD12.5.2010E. 2010/12125 K. 2010/9873"TAHKİKATI YANLIŞ YOLA SEVK ETMEK ( Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )
SUÇLUYU KAYIRMA AMACIYLA SORUŞTURMAYI YANLIŞ YOLA YÖNLENDİRME ( Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )
KANUN YARARINA BOZMA ( Tahkikatı Yanlış Yola Sevk Etmek - Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )"
296Y4.CD3.2.2009E. 2007/6490 K. 2009/2873"CÜRMÜN DELİLLERİNİ YOK ETME ( Kasko Sigortalı Aracın Sigorta Parasını Alabilmek İçin Kazanın Kendisinin Yaptığını Kolluğa Söylemesi Yolunda Yönlendirme - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 296/1 Maddesi Hükmüne Uyup Uymadığı Tartışılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BAŞKASININ KULLANDIĞI ARAÇLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARACI KENDİSİ KULLANMIŞ GİBİ GÖSTERME ( Cürmün Delillerini Yok Etme - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 296/1 Maddesi Hükmüne Uyup Uymadığı Tartışılması Gereği )"
296Y1.CD24.9.2007E. 2006/4126 K. 2007/6810"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Svap Alma Bantlarında Elde Edilen "Antimon" Maddesinin Sanığın Çalıştığı Yerde Bulaşıp Bulaşamayacağı ve Sanıkların Çalıştıkları İşyerlerinin Olay Yerine Uzaklığı Yaya ve Mutad Araçlarla veya Motosikletle Olay Yerine Gelebilecekleri Süre Tespit Edilmesi Gereği )
RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( Sanıkların Kullandıkları Cep Telefonlarının Numaraları Belirlenip Olay Sırasında Bulundukları Yerlerin Ve Aralarında Görüşme Yapıp Yapmadıklarının Saptanması Gereği - Kasten Adam Öldürmek )
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( 765 Sayılı TCK'nun Fiili Usul veya Füruunun Karı veya Kocasının ya da Kardeşinin Lehine Olarak İşleyen Kimseye Ceza Verilmeyeceğine Dair 296 /Son Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
SUÇU ÜSTLENMEK ( 765 Sayılı TCK'nun Fiili Usul Veya Füruunun, Karı Veya Kocasının Ya Da Kardeşinin Lehine Olarak İşleyen Kimseye Ceza Verilmeyeceğine Dair 296 /Son Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
TEMYİZ HAKKI ( Katılanın Sanıklar Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçmesi Karşısında Temyiz Hakkının Ortadan Kalktığı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Temyiz Hakkının Ortadan Kalktığı )
ÇOCUK SANIKLARIN YARGILANMASI ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )"
296Y1.CD21.6.2007E. 2007/3670 K. 2007/4999"SUÇA İŞTİRAK ( Tahrik ve Suça Özel Diğer Durumlar Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
ASLİ FAİL ( İştirak Durumunda Tahrik ve Suça Özel Diğer Durumlar Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAHRİK İNDİRİMİ ( İştirak Durumunda Tahrik ve Suça Özel Diğer Durumlar Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )"
296Y1.CD30.4.2007E. 2006/3251 K. 2007/3246"KASTEN ÖLDÜRMEK ( Suçu İşlediğini Bildiği Dayısının Kanlı Montunu ve Fişekleri Sobaya Atıp Yakmak Suçta Kullanılan Silahı da Yatağının Altına Saklamak Suretiyle Sübut Bulan Suç Delillerini Gizlemek Suçundan Mahkumiyeti Gerektiği )
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK ( Kasten Öldürmek - Suçu İşlediğini Bildiği Dayısının Kanlı Montunu ve Fişekleri Sobaya Atıp Yakmak Suçta Kullanılan Silahı da Yatağının Altına Saklamak Suretiyle Sübut Bulan Suç Delillerini Gizlemek Suçundan Mahkumiyeti Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kasten Öldürmek/Fişekleri Sobaya Atıp Yakmak Suçta Kullanılan Silahı da Yatağının Altına Saklamak Suretiyle Sübut Bulan Suç Delillerini Gizlemek Suçundan Mahkumiyeti ve Lehe Kanun'un Buna Göre Tespiti Gerektiği )"
296Y1.CD21.3.2007E. 2006/4148 K. 2007/1742"KASTEN ÖLDÜRMEK ( Suç Delillerini Gizlemek Suçu Adam Öldürme Suçuna Dönüşmeyeceği Cihetle Sanık Hakkında Usulüne Uygun Kamu Davası Açılmadan Adam Öldürme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK SUÇU ( Adam Öldürme Suçuna Dönüşmeyeceği Cihetle Sanık Hakkında Usulüne Uygun Kamu Davası Açılmadan Adam Öldürme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanık Lehine Oluşturacak Eylemi Bulunup Bulunmadığı Hususunda Olay Öncesi Kahvehanede Sanıkla Maktul Arasında Geçen Tartışmayı Gördükleri Belirtilen Kişilerin Açık Kimlik Bilgileri Tespit Edilerek Beyanlarının Alınması Gerektiği )
TANIKLARIN KİMLİKLERİNİN TESPİTİ GEREĞİ ( Sanık Lehine Maktulün Haksız Tahrik Oluşturacak Eylemi Bulunup Bulunmadığı Hususunda Olay Öncesi Kahvehanede Sanıkla Maktul Arasında Geçen Tartışmayı Gördükleri Belirtilen Kişilerin )"
296Y1.CD19.3.2007E. 2007/1235 K. 2007/1653"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kesinleşmiş Olan Hükümlerdeki Yasanın Lehe Olduğunun Kabul Edildiği Hallerde Uyarlama İsteğinin Reddi Gerektiği )
UYARLAMA ( Lehe Kanun Uygulaması - Kesinleşmiş Olan Hükümlerdeki Yasanın Lehe Olduğunun Kabul Edildiği Hallerde Uyarlama İsteğinin Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDEKİ YASA ( Lehe Olduğunun Kabul Edildiği Hallerde Uyarlama İsteğinin Reddi Gerektiği )
SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi ve Ona Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )"
296Y1.CD21.2.2007E. 2005/3514 K. 2007/625"ŞEREFİNİ KURTARMAK SAİKİYLE YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ ÖLDÜRMEK ( Bebeğin Doğum Sırasında Tuvalete Düşmesi Sonucu Oluşan Künt Kafa Travması Nedeniyle Ölmüş Olması İhtimalinin Bulunması Karşısında Sanıkların Beraatleri Gerektiği )
YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ ÖLDÜRMEK ( Şerefini Kurtarmak Saikiyle - Bebeğin Doğum Sırasında Tuvalete Düşmesi Sonucu Oluşan Künt Kafa Travması Nedeniyle Ölmüş Olması İhtimalinin Bulunması Karşısında Sanıkların Beraatleri Gerektiği )
BEBEĞİN DOĞUM SIRASINDA TUVALETE DÜŞMESİ ( Oluşan Künt Kafa Travması Nedeniyle Ölmüş Olması İhtimalinin Bulunması Karşısında Sanıkların Beraatleri Gerektiği - Şerefini Kurtarmak Saikiyle Yeni Doğmuş Bebeği Öldürmek )"
296Y6.CD16.3.2006E. 2004/6201 K. 2006/2573"CÜRÜM İŞLEYENLERİ SAKLAMAK VE CÜRÜMÜN DELİLLERİNİ YOK ETMEK ( Maddi Hasarlı ve Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasında Eşini Cezadan Kurtarmak Amacıyla Soruşturma Evresinde Kollukta Aracı Kendisinin Kullandığı Şeklindeki Suçu Üstlenen Sanığın Eylemi )
SUÇ ÜSTLENME ( Eşini Cezadan Kurtarmak Amacıyla Soruşturma Evresinde Kollukta Aracı Kendisinin Kullandığı Şeklindeki Suçu Üstlenen Sanığın Eylemi - Cürüm İşleyenleri Saklamak ve Cürümün Delillerini Yok Etmek Suçunu Oluşturduğu )
YARALAMAYLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Eşini Cezadan Kurtarmak Amacıyla Soruşturma Evresinde Kollukta Aracı Kendisinin Kullandığı Şeklindeki Suçu Üstlenen Sanığın Eylemi - Cürüm İşleyenleri Saklamak ve Cürümün Delillerini Yok Etmek Suçu )"
296Y8.CD14.12.2005E. 2004/3141 K. 2005/12057"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Diğer Sanık Olan Kardeşinin Yaralama Eyleminde Kullandığı Silahı Saklamasının Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık Teşkil Etmediği - Cürüm Delilini Saklama Suçunu Oluşturacağı )
YARALAMADA KULLANILAN TABANCAYI SAKLAMAK ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık Teşkil Etmediği - Cürüm Delilini Saklama Suçunu Oluşturacağı )
CÜRÜM DELİLİNİ SAKLAMAK ( Sanığın Diğer Sanık Olan Kardeşinin Yaralama Eyleminde Kullandığı Silahı Saklamasının Cürüm Delilini Saklama Suçunu Oluşturacağı )"
296Y8.CD8.12.2005E. 2003/14315 K. 2005/11742"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Arama Yapılacağı Sırada Kardeşine Ait Silahı Alıp Üzerinde Saklayan Kişinin 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği )
SUÇ KASTI ( Arama Yapılacağı Sırada Kardeşine Ait Silahı Alıp Üzerinde Saklayan Kişinin 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
CÜRMÜN DELİLLERİNİ YOK ETME SUÇU ( Sanığın Ağabeyinin Evinde Arama Yapılacağını Öğrenip Ona Ait Tabancayı Evinden Alıp Kısa Süre Belinde Saklaması Eylemi - 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği )"
296Y4.CD21.11.2005E. 2004/8623 K. 2005/19326"SUÇU ÜSTLENMEK ( Eşinin İşlediği - Sanık Hakkında Ceza Tertibine Yer Olmadığı Kararı Yerine Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KARI KOCANIN BİRBİRLERİNİN SUÇLARINI ÜSTLENMESİ ( Beraat Kararı Verilemeyeceği - Haklarında Ceza Tertibine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gerektiği )
CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Sanığın Eşinin İşlediği Suçu Üstlenmesi Eylemi - Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
296Y1.CD4.4.2005E. 2004/5159 K. 2005/690"SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK SUÇUNA ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Öldürülmesine Yardım Etmediği ve Diğer Sanığın Öldürdüğü Maktulün Araca Bindirilmesine Öldüren Sanığın Israrıyla Yardımcı Olması )
ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK ETMEYEN SANIĞIN CESEDİN ARACA BİNDİRİLEREK SAKLANMASINA YARDIM ETMESİ ( Suç Delillerini Gizlemek Suçundan Hüküm Kurulması Gereği - Adam Öldürmeye Asli İştirakten Bahsedilemeyeceği )
CESEDİN ARACA BİNDİRİLEREK GİZLENMESİNE YARDIM EDEN SANIK ( Öldürme Fiiline Doğrudan veya Dolaylı İştirak Etmemişse Suç Delillerini Gizlemekten Mahkum Edilmesi Gereği )
ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAKTEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Öldürme Fiiline Katılmayan Sanığın Öldürme Fiili Gerçekleştikten Sonra Cesedin Araca Bindirilerek Gizlenmesine Yardım Etmiş Olması )
TAHRİKTEN DOLAYI CEZANIN İNDİRİLEMEMESİ ( Maktulün Öldürme Eylemine Katılmayan Sanığa Karşı Herhangi Bir Tahrik Hareketinin Bulunmaması )"
296Y11.CD8.3.2005E. 2003/4398 K. 2005/999"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sanık Hakkında 213 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek Suçundan Mütalaa Alınmadan Dava Açıldığı - Dava Şartının Gerçekleşmeyeceği Anlaşıldığından Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
DAVA ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ ( Sanık Hakkında 213 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek Suçundan Mütalaa Alınmadan Dava Açıldığı - Vergi Usul Yasasına Muhalefet/ Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
MÜTALAA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ( Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden Sorulması Gerektiğinin Bildirilmesi Karşısında Anılan Müdürlük'ten Mütalaa Alınması Gerektiği - 213 Sayılı Yasaya Muhalefet )"
296Y4.CD13.10.2004E. 2003/10243 K. 2004/9989"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALAMA SUÇU ( Polise Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Kardeşi Olan Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanığa Suçluyu Saklamak ve Resmi Mercileri İğfal Etmek Suçlarından Ceza Verilememesi )
SUÇ TASNİİ SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Polise Trafik Kazasına Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Kardeşi Olan Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanık )
POLİSE SUÇU İŞLEYENİN KENDİSİ OLDUĞUNU BEYAN EDEREK GERÇEK FAİL OLAN KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ SAKLAYAN SANIK ( Suçluları Saklamak ve Suç Tasnii Suçlarından Mahkum Edilemeyeceği )
CÜRÜM İŞLEYENLERİ SAKLAMAK SUÇU ( Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen ve Polise Kazaya Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Eden Sanığa Ceza Verilememesi )
RESMİ MERCİLERİ İĞFAL SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Polise Trafik Kazasına Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Ederek Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanık - Suçun Oluşması İçin Adliye Huzurunda Söyleme Şartı )"
296Y7.CD3.3.2004E. 2002/23327 K. 2004/2907"2313 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların İzinsiz Kenevir Ekmesi-Sanık Kadının Kocasını Korumak İçin Kenevirleri Sökmesi Nedeniyle Ceza Tayinine Yer Olmaması )
CÜRMÜN DELİLLERİNİ YOK ETMEK ( Sanığın Suçu Kocasını Korumak için Yaptığı Anlaşıldığından Ceza Verilmemesinin Gerekmesi )
KOCAYI KORUMAK ( Cürmün Delillerini Yok Etmek-Kocasını Korumak Amacıyla Karısı Tarafından Yapıldığından Ceza Verilmemesi )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında Başka Bir Yasadan Daha Hüküm Verilmesi-Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Bunun Mümkün Olmaması )"
296Y1.CD5.6.2003E. 2003/960 K. 2003/1275"ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAVGAYA KATILMAK ( Sanığın CYUY.nın 258. Maddesince Değişen Vasfa Göre Ek Savunması Alınarak TCY.nın 464/3,51/2. Maddelerince Cezalandırılması Gereği )
KAVGAYA KATILMAK ( Ölümle Sonuçlanan - Sanığın CYUY.nın 258. Maddesince Değişen Vasfa Göre Ek Savunması Alınarak TCY.nın 464/3,51/2. Maddelerince Cezalandırılması Gereği )
EK SAVUNMA ( Sanıktan Değişen Suç Vasfına Göre Alınması Gereği - Sanığın Ölümle Sonuçlanan Kavgaya Katıldığının Sabit Olması )
SUÇ DELİLİLERİNİ YOK ETMEK ( Maktülün Cesedinin Çay Kenarına Atılması Suretiyle - Tahkikatın Yanlış Yöne Sevkedilmesi/Yakınlarının İşledikleri Cürümden Kurtulmalarını Sağlamaya Çalışmak )
HÜKÜM ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ağır Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Dayanağı Oluşturan Yasa Maddelerinin Yazılmamasının Usule Aykırılığı )"
296YCGK11.3.2003E. 2003/4-40 K. 2003/38"GÖREVİ İHMAL ( Dava Konusu Olayda Sanığın Görevi İhmal Suçunu İşlemiş Olduğunun Saptanmış Bulunması )
HAKİM VE SAVCILARIN YARGILANMASI ( Dava Konusu Olayda Sanık Hakkında Derhal Adalet Bakanlığına Bildirimde Bulunulması Gerekirken Buna Riayet Edilmemiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle TCY'de Yapılan Değişiklik ile Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Getirilmiş Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
BİN LİRA VE KÜSURU ( TCY'de Yapılan Değişiklik ile Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Getirilmiş Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
296Y1.CD5.11.2002E. 2002/2801 K. 2002/3936"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Ölenle Boğuşma Sırasında Ele Geçirdiği Bıçakla Yaralaması - Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması/Diğer Yaraların Sathi Kesi olması )
YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA ( Bıçakla/Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması - Diğer Yaraların Sathi Kesi Olması )
KATİL KASTI OLMAYAN DARP ( Bıçakla/Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması - Diğer Yaraların Sathi Kesi Olması/TCK. m. 29 Uyarınca 452/1 İle Cezalandırılması Gereği )
SUÇA YARDIM ETME ( Ölene Tekme Sallayıp Yere Düşen Bıçağı Alıp Ölene Savurmak - TCK.'nun 452/1,65/3. Maddelerinin Uygulanması Gereği )
SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMA ( Kardeşi ve Diğer Sanıkları Arabasına Alan ve Seyir Halindeyken Olayı Öğrenen Sanık - Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Aynı Suçun Ortak Failleri Olmayan Sanıklardan Ortaklaşa ve Zincirleme Olarak Alınmasının Yasaya Aykırılığı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Aynı Suçun Ortak Failleri Olmayan Sanıklardan Ortaklaşa ve Zincirleme Olarak Alınmasının Yasaya Aykırılığı )"
296Y1.CD25.6.2002E. 2002/776 K. 2002/2737"ÖLDÜRME ( Sanığın Bebeğinin Ağlaması Üzerine Sarhoşluğun da Etkisiyle Eline Alıp Düşürmesi Sonucu Bebeğin Ölümü-Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebep Olma Suçunun Oluşması )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP OLMAK ( Sanığın Bebeğinin Ağlaması Üzerine Sarhoşluğun da Etkisiyle Eline Alıp Düşürmesi Sonucu Bebeğin Ölümü )
SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMAK ( Dikkatsizlik Sonucu Ölen Bebeği Diğer Sanıkla Beraber Çöp Kutusuna Atan Sanığın Eylemi )"
296Y4.CD29.5.2002E. 2002/7764 K. 2002/9769"CÜRÜM İŞLEYENİ SAKLAMAK ( Sanığın Yaralamalı Trafik Kazası Yapan Kaynını Korumak Amacı İle Kaza Yapanın Kendisi Olduğunu Jandarma Görevlilerine Beyan Ederek Suç Tutanağını İmzalaması )
SUÇ TUTANAĞININ İMZALANMASI ( Sanığın Yaralamalı Trafik Kazası Yapan Kaynını Korumak Amacı İle Kaza Yapanın Kendisi Olduğunu Jandarma Görevlilerine Beyan Ederek - Cürüm İşleyeni Saklamak )
TRAFİK KAZASINI KENDİ YAPTIĞINI BEYANLA SUÇ TUTANAĞININ İMZALANMASI ( Sanığın Yaralamalı Trafik Kazası Yapan Kaynını Korumak Amacı İle - Cürüm İşleyeni Saklamak )"
296Y4.CD13.5.2002E. 2002/5774 K. 2002/8449"SUÇ UYDURMA ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Eylemi Kendisinin Yaptığının İfade Ederek Soruşturmayı Yanlış yöne Sevkettiği )
SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMAK ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Eylemi Kendisinin Yaptığının İfade Ettiği/Uydurulan Suçun Kabahat Türünden Olduğu )
UYDURMA SUÇUN KABAHAT TÜRÜNDEN OLMASI ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Gerçeğe Döndüğü/Cezanın İndirilmesi gereği )"
296Y6.CD7.5.2002E. 2002/3784 K. 2002/5913"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasında Aracı Babası Kullandığı Halde Onu Cezadan Kurtarmak İçin Kendisinin Kullandığını Adliye Huzurunda Söyleyenin Eylemi )
BAŞKASINI CEZADAN KURTARMAK İÇİN YALAN SÖYLEMEK ( Adliye Huzurunda Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşması )
SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİLİNE YARDIM ( Soruşturma Evresinde Kollukta Yalan Bildirimde Bulunulması )"
296Y4.CD7.5.2002E. 2002/4895 K. 2002/8052"FAİLİ GİZLEMEYE YARDIM ETME ( Asker kaçağı ve haklarında başkaca suçlardan yakalama ve gıyabi tutuklama kararı olan sanıkları yakalamak üzere gelen polislere teslim etmeyenler hakkında 296. maddeden hüküm kurulması gerekliliği )"
296Y1.CD6.5.2002E. 2002/698 K. 2002/1710"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Maktülün Yaralanması Üzerine Maktülü Hastaneye Götürüp Suç Aletlerini Göstermeleri-Suç Delillerini Saklamam Suçunun Oluşmaması )
SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMAK ( Sanıkların Maktülün Yaralanması Üzerine Maktülü Hastaneye Götürüp Suç Aletlerini Göstermeleri-Suç Delillerini Saklama Suçunun Oluşmaması )
MAKTÜLÜN YARALANMASI ÜZERİNE SANIKLARIN ONU HASTANEYE GÖTÜRMELERİ ( Sanıkların Suç Aletlerinin Yerini Görevlilere Göstermeleri Nedeniyle Suç Delillerini Saklama Suçunun Oluşmaması )"
296Y7.CD27.2.2002E. 2002/322 K. 2002/2087"4208 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Kanunun Düzenlenme Amacının Suçun Doğurduğu Yasadışı Gelirlerin Yasal Kazanca Dönüştürülmesinin Engellenmesine Yönelik Olması )
KARA PARA AKLAMA SUÇU ( Elde Edilen Kara Paranın Elde Edenlerce Meşruiyet Kazandırılması Amacıyla Değerlendirilmesi )
KARA PARANIN YASAL KAZANCA DÖNÜŞMESİNİN ÖNLENMESİ ( 4208 Sayılı Yasanının Düzenlenme Amacının Suçun Doğurduğu Yasadışı Gelirlerin Yasal Kazanca Dönüştürülmesinin Engellenmesi )
FUHUŞTAN ELDE EDİLEN KAZANÇ ( Fuhuştan Elde Edilen Kazancın Kara Para Aklama Olarak Nitelendirilememesi )"
296Y8.CD28.1.2002E. 2001/8467 K. 2002/795"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adam Öldürmede Kullanılan Ruhsatsız Silahı Saklamak )
SUÇTA KULLANILAN RUHSATSIZ SİLAHI SAKLAMAK ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )"
296Y8.CD15.1.2002E. 2001/16176 K. 2001/125"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Anayasada Hiçbir Kimse ve Organ Kaynağını Anayasadan Almayan Bir Devlet Yetikisi Kullanamayacağının Düzenlenmiş Olması )
YASAL KISITLILIK ( Sanıklar Hakkında Ceza Süresince Yasal Kısıtlılık Altında Bulundurulmaları Yerine Cezaların İnfazı Süresince Kısıtlılık Altında Bulundurulması Kararının Hatalı Olması )
HUKUK DEVLETİ ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
HUKUK İHLALİ ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
ANAYASAL DEVLET YETKİSİ ( Anayasada Hiçbir Kimse ve Organ Kaynağını Anayasadan Almayan Bir Devlet Yetikisi Kullanamayacağının Düzenlenmiş Olması )
DEVLETİN HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ÇIKMASI ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )"
296Y6.CD21.11.2001E. 2001/11008 K. 2001/14178"SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Zincirleme Sahtecilik Suçunun Oluştuğu/Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katıldığı Suçun Miktarının Tespiti - Temel Ağır Para Cezasının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ TESPİTİ ( Sanığın Katıldığı Dolandırıcılık Suçunun Miktarının Tespiti - Temel Ağır Para Cezasının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )"
296Y8.CD24.10.2001E. 2001/11412 K. 2001/15073"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Duruşmanın Gizli Yapılmasını Talep Etmeleri )
HAKKINDA TEVKİF VE YAKALAMA MÜZEKKERESİ BULUNAN KİŞİLERİ YETKİLİ MERCİLERE HABER VERMEMEK ( Sanıkların Duruşmanın Gizli Yapılmasını Talep Etmeleri )
DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASI TALEBİ ( Talep Hakkında Bir Karar Verilerek Sanıkların Açıklama Yapmalarına Olanak Sağlanmasının Savunma Hakkını İlgilendiren Bir Durum Olması )
KAYIP SİLAHLAR DAVASI ( Sanıkların Gizli Duruşma Talebinde Bulunmaları-Talep Hakkında Bir Karar Verilerek Sanıkların Açıklama Yapmalarına Olanak Sağlanmasının Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKI ( Sanıkların Gizli Oturum Talepleri Hakkında Karar Verilerek Savunmada Bulunmalarına Olanak Sağlanmasının Gerekmesi )"
296Y7.CD6.6.2001E. 2001/8824 K. 2001/10640"4208 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Kara Parayı Kaynak ve Niteliğini Değiştirmek Sureti ile Sınır Ötesi Harekete Tabi Tutarak Aklaması )
KARA PARA ( Sözü Edilen Para-Evrak-Mal veya Gelirlerin Birbirine Dönüştürülmesinin Elde Edilen Her Türlü Maddi Menfaat ve Değeri İfade Etmesi )
KARA PARA AKLAMA SUÇU ( Elde Edenlerce Meşruiyet Kazandırılması Amacıyla Değerlendirilmesi Bilerek Kara Paranın Başkalarınca İktisap Edilmesi-Bulundurulması-Kullanılması-Değiştirilmesi )
PARA SAYILAN ŞEYLER ( Para veya Para Yerine Geçen Hertürlü Kıymetli Evrakla-Mal veya Gelirler veya Bir Para Birimindan Diğer Para Birimine Çevrilmesi )
KARA PARA SİRKÜLASYONU ( Meşruiyet Kazandırılması Amacıyla Değerlendirilmesi-Bu Yolla Elde Edildiğini Bilerek İktisap Edilmesi-Bulundurulması-Kullanılması-Değiştirilmesi-Gizlenmesi ) "
296Y1.CD15.11.2000E. 2000/2507 K. 2000/3184"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Yapmadığı Halde Yaptığını Söylemesi )
RESMİ MERCİLERİ KANDIRMA SUÇU ( Sanığın Öldürme Eylemini Yapmadığı Halde Öldürdüğünü Söylemesi )
SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMAK VE KANITLARI YOK ETME SUÇU ( Sanığın Öldürme Eylemini Yapmadığı Halde Öldürdüğünü Söylemesinin Resmi Mercileri Kandırma Olması )"
296Y7.CD5.5.2000E. 2000/4580 K. 2000/6656"KARAPARANIN AKLANMASI ( Mali Suçları Araştırma Kurulunun Kesinlik Arzetmeyen Raporu - Sanıkların Hissedarı Oldukları Bankanın Kıbrıs Merkez Bankası'nca Denetlenmesinde Yasaya Aykırı İşleminin Tesbit Edilemediğinin Bildirilmesi )
LOAN BACK YÖNTEMİ ( Kendi Paralarını Dışardan Sağlanan Kredi Gibi Kendi Ülkesine Getirme - Karaparanın Aklanması )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Belgelerin Gerçek Bir Kredi İlişkisine Dayanan Belgeler Olmadığı - Kendi Paralarını Dışardan Sağlanan Kredi Gibi Kendi Ülkesine Getirme/Karaparanın Aklanması )
BANKALARDA DOLAŞAN PARANIN BİLİRKİŞİCE MENŞEİNİN TESBİT EDİLEMEMESİ ( Kredi Sözleşmesi/Belgelerin Gerçek Bir Kredi İlişkisine Dayanan Belgeler Olmadığı - Yasaya Aykırı Yollardan Elde Edilmişse Karaparanın Aklanması Suçu Oluşacağı )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Kredi Sözleşmesi/Belgelerin Gerçek Bir Kredi İlişkisine Dayanan Belgeler Olmadığı - Paranın Elde Ediliş Şeklinin Kesin Olarak Tespit Edilip Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini Gereği/Karaparanın Aklanması )"
296Y4.CD24.3.2000E. 2000/1314 K. 2000/1884"OTOMOBİLİN ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK
ALET VE VASITAYI TAKLİT SUÇU
CHANGE OTOMOBİL
CÜRÜM DELİLLERİNİ YOK ETMEK
MAHCUZ MALI DEĞİŞTİRMEK"
296Y4.CD21.3.2000E. 2000/253 K. 2000/1920"ARACIN MOTOR VE ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK ( Sanıkların Eylemlerinin TCK. Md. 296'da Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
MOTOR VE ŞASE NUMARASI DEĞİŞTİRMEK ( Sanıkların Eylemlerinin TCK. Md. 296'da Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )"
296Y8.CD8.6.1998E. 1998/6512 K. 1998/8631"SUÇ EŞYASINI MUHAFAZA ETMEK ( Kardeşinin Ruhsatsız Silahını Saklamak )
KARDEŞİNİN RUHSATSIZ TABANCASINI SAKLAMAK ( Suç Eşyasını Muhafaza Etmek-TCK 296/2 Gereğince Ceza Verilmemesi )"
296YCGK18.3.1997E. 1997/9-26 K. 1997/58"T.C. ANAYASASINI TAĞYİR VE TEBDİL AMACIYLA YASADIŞI ÖRGÜT KURMAK ( Sanığın Suçunun Delillerle Belirlenmiş Olması )
YASADIŞI ÖRGÜT KURMAK ( T.C. Anayasasını Tağyir Tebdil ve İlga Amacıyla )
ÖRGÜT ADINA ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın T.C. Anayasasını Tağyir Tebdil ve İlga Amacıyla Yasadışı Örgüte Üye Olduğunun Belirlenmiş Olması )
YAĞMA SUÇLARINA KATILMAK ( Sanığın T.C. Anayasasını Tağyir Tebdil ve İlga Amacıyla Yasadışı Örgüte Üye Olduğunun Belirlenmiş Olması )
SUÇUN SÜBUTU ( Sanığın T.C. Anayasasını Tağyir Tebdil ve İlga Amacıyla Yasadışı Örgüte Üye Olduğunun Belirlenmiş Olması )"
296Y8.CD17.3.1997E. 1996/16164 K. 1997/3693"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Başkasına Ait Tabancayı Saklamaktan İbaret Olan Eylemin Suçun İşlenmesinden Sonra Faile Yardım Suçunu Oluşturması )
SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİLE YARDIM ( Başkasına Ait Tabancayı Saklamaktan İbaret Olan Eylem )"
296Y5.CD26.12.1996E. 1996/4087 K. 1996/4695"IRZA GEÇME ( Sanığın Zorla Onbeş Yaşından Küçük Olan Öz Kız Kardeşinin Irzına Geçmesi )
ZORLA ÖZ KIZKARDEŞİNİN IRZINA GEÇME SUÇU ( Sanığa Verilen Otuz Bir Yıllık Cezanın Yirmi Dört Yıl Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
SONUÇ CEZANIN SINIRLANDIRILMASI ( Öz KIz Kardeşinin Zorla Irzına Geçme Suçunda )"
296Y9.CD11.10.1991E. 1991/3331 K. 1991/3601"KAMUYA AİT YERLERE SİYASİ VE İDEOLOJİK PANKART PUL VE AFİŞ ASMA ( İki Ayrı Yere Pankart Asmanın Tek Suç Olması )
ÖRGÜTE AİT SİLAHI BİR GÜN EVDE GİZLEMEK ( Cürüm Delillerini Gizlemek )
CÜRÜM DELİLLERİNİ GİZLEMEK ( Örgüte Ait Silahı Bir Gün Evinde Gizlemek )
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İddianamede Yer Almayan Fiilden Ceza Verilememesi )"
296Y4.CD19.1.1991E. 1991/68 K. 1991/401"SAHTE KİMLİK KULLANMA SUÇU ( Sahte Kimliğin Dosyaya Konması ve Aldatma Gücü Olup Olmadığının Bilirkişi Aracılığıyla Araştırılması Mecburiyeti )
İĞFAL KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI ( Sahte Kimlik Kullanma Suçu Konusu Kimliğin )
BAŞKASINA AİT KİMLİĞE KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRARAK KULLANAN SANIK ( Kimliğin İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tesbiti )"
296Y8.CD20.9.1990E. 1990/6007 K. 1990/7224"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( TCK.m.296'ya Göre Tayin Edilen Temel Cezanın Hesaplanma Şekli )
TEMEL CEZANIN HESAPLANMA ŞEKLİ ( TCK.m.296'ya Göre Tayin Edilen - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
296Y4.CD15.6.1988E. 1988/4614 K. 1988/4543"CÜRÜM DELİLLERİNİ VE FAİLİNİ GİZLEMEK ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
SUÇ FAİLİNİ VE DELİLLERİNİ GİZLEMEK ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET VEREN SUÇ FAİLİNİ VE DELİLLERİ GİZLEYEN SANIK ( Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )"
296YCGK22.2.1988E. 1987/9-526 K. 1988/57"RUHSATSIZ DEFİNE ARAŞTIRMA SUÇU ( Bu Suçun Oluşması İçin Araştırma Sonucu Definenin Elde Edilmesinin Gerek Olmaması )
DEFİNE ARAŞTIRMASI YAPMAK ( Bu Suçun Oluşması İçin Araştırma Sonucu Definenin Elde Edilmesinin Gerek Olmaması )
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI ( Bu Varlıkların İzinsiz Ticaretini Yapmak Suretiyle Elde Edilen Paralar )
ZORALIM ( İzinsiz Elde Edilen Definenin Zoralımını Önlemek İçin Altın Alıp Saklatma )
KANUNA KARŞI HİLE ( İzinsiz Elde Edilen Definenin Zoralımını Önlemek İçin Altın Alıp Saklatma )"

Madde 297

YARGITAY

297Y2.CD4.12.2006E. 2006/8473 K. 2006/19594"İZİNSİZ ÖLÜ DEFNETMEK ( Geri Manevra Yaptığı Sırada Aracın Arkasında Bulunan Bir Yaşındaki Çocuğuna Çarparak Ölümüne Sebebiyet Verdiği ve Yetkili Makamlara Haber Vermeden Kardeşleri Olan Sanıklarla Birlikte Köy Mezarlığına Defnetmesi )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Geri Manevra Yaptığı Sırada Aracın Arkasında Bulunan Bir Yaşındaki Çocuğuna Çarparak Ölümüne Sebebiyet Verdiği ve Yetkili Makamlara Haber Vermeden Kardeşleri Olan Sanıklarla Birlikte Köy Mezarlığına Defnetmesi - İzinsiz Ölü Defnetmek )
YETKİLİ MAKAMLARA HABER VERMEME ( Geri Manevra Yaptığı Sırada Aracın Arkasında Bulunan Bir Yaşındaki Çocuğuna Çarparak Ölümüne Sebebiyet Verdiği ve Yetkili Makamlara Haber Vermeden Kardeşleri Olan Sanıklarla Birlikte Köy Mezarlığına Defnetmesi - İzinsiz Ölü Defnetmek )"
297Y2.CD4.12.2006E. 2006/5379 K. 2006/19488"RUHSATSIZ ÖLÜ GÖMMEK ( Sanıkların Adli Tahkikatı Gerektiren Besin Zehirlenmesi Sonucu Ölen Kişiyi Keşif ve Otopsi Yapılmadan Gömmeleri Şeklindeki Eylemleri - 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenmediği )
BESİN ZEHİRLENMESİ SONUCU ÖLÜM ( Ruhsatsız Ölü Gömmek Suçunun 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenmediği - Lehe Kanun Uygulaması Sonucu Kabahatler Kanunundaki "Emre Aykırı Davranış" Suçunu Oluşturduğu )
EMİRLERE AYKIRILIK ( Ruhsatsız Ölü Gömmek Suçunun 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenmediği - Lehe Kanun Uygulaması Sonucu Kabahatler Kanunundaki "Emre Aykırı Davranış" Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanıkların Adli Tahkikatı Gerektiren Besin Zehirlenmesi Sonucu Ölen Kişiyi Keşif ve Otopsi Yapılmadan Gömmeleri - Ruhsatsız Ölü Gömmek Suçunun 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenmediğinden "Emre Aykırı Davranış" Suçunu Oluşturduğu )"
297Y9.CD3.5.2005E. 2005/2117 K. 2005/1900"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Küçüğün Süt Tenceresine Düşmesi - Olayda Köydeki Yaşam Koşulları İle Mahalli Örf ve Adete Sanığın Bilgi ve Kültürel Düzeyine Göre Kendisine Atfı Kabil Bir Kusurun Yüklenemeyeceği )
MAHALLİ ÖRF VE ADET ( Küçüğün Süt Tenceresine Düşmesi/Olayda Köydeki Yaşam Koşulları İle Mahalli Örf ve Adete Sanığın Bilgi ve Kültürel Düzeyine Göre Kendisine Atfı Kabil Bir Kusurun Yüklenemeyeceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
SUÇ UNSURLARI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek - Küçüğün Süt Tenceresine Düşmesi/Olayda Köydeki Yaşam Koşulları İle Mahalli Örf ve Adete Sanığın Bilgi ve Kültürel Düzeyine Göre Kendisine Atfı Kabil Bir Kusurun Yüklenemeyeceği )"
297Y2.CD7.7.2004E. 2003/5594 K. 2004/13713"RUHSATSIZ ÖLÜ GÖMMEK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Normal Yoldan Ölen Akrabalarını İzinsiz Gömen Sanıklar Hakkında Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçundan Hüküm Kurulması Gereği )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE RİAYETSİZLİK SUÇU ( Normal Yoldan Ölen Akrabalarını İzinsiz Gömen Sanıklar Hakkında Ruhsatsız Ölü Gömmek Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUĞA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Ayrı Suçlardan Mahkum Edilen Sanıklar Hakkında )
MÜTESELSİL SORUMLULUĞA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Yargılama Giderlerinden Dolayı - Sanıkların Ayrı Suçlardan Mahkum Edilmiş Olması )"
297Y2.CD7.12.1988E. 1988/6572 K. 1988/6631"HÜKÜMETE HABER VERMEKSİZİN ÖLÜ DEFNETMEK ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Eyleminin Görevi İhmal Niteliği Taşıması Nedeniyle Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
KÖY MUHTARININ HÜKÜMETE HABER VERMEKSİZİN ÖLÜ DEFNETMESİ ( Sanığın Eyleminin Görevi İhmal Niteliği Taşıması Nedeniyle Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Hükümete Haber Vermeksizin Ölü Gömme Eyleminin Görevi İhmal Niteliği Taşıması Nedeniyle Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
GÖREVİ İHMAL ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Hükümete Haber Vermeksizin Ölü Gömme Eyleminin Görevi İhmal Niteliği Taşıması Nedeniyle Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )"
297Y2.CD3.2.1988E. 1988/259 K. 1988/436"YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI HAREKET ( Def'in Ruhsatı Almaksızın Ölü Gömmek )
ADLİ SORUŞTURMAYI GEREKTİREN BİR OLAYDA ÖLEN KİŞİ ( Kişiyi Keşif ve Otopsi Yapılmadan Gömme Eyleminin Suç Olması )
ÖLÜ GÖMME ( Adli Soruşturmayı Gerektiren Bir Olayda Ölen Kişiyi Keşif ve Otopsi Yapılmadan Gömme Eyleminin Suç Olması )"
297Y9.CD28.10.1982E. 1982/3094 K. 1982/3311"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Ölen Kişinin Cesedinin Hükümete Bildirilmeksizin Gömülmesi )
İZİN ALMAKSIZIN ÖLÜ GÖMME ( Kanunda Hapis ve Ağır Para Cezası Birlikte Öngörüldüğünden Yalnız Para Cezası Verilememesi )
PARA CEZASI ( Hükümete Haber Vermeden Ölü Gömmenin Cezasının Hapis ve Ağır Para Cezası Birlikte Olduğundan Yalnız Para Cezası Verilememesi )"
297YCGK19.6.1978E. 1978/2-180 K. 1978/251"YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU ÖLEN KİŞİNİN CESEDİNİ İZİNSİZ GÖMEN YAKINLARI ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
İZİNSİZ ÖLÜ GÖMME SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
DEFİN RUHSATİYESİ ALMADAN ÖLÜ GÖMME ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
ÖLÜYÜ DEFİN RUHSATİYESİ ALMADAN GÖMME ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"

Madde 298

YARGITAY

298Y4.CD26.3.2012E. 2010/3330 K. 2012/6872"FİRAR (Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Suçunun Oluşabilmesi İçin Mahkeme Kararı İle Tutuklanan ya da Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararına İstinaden Görevli ve Yetkili Kişilerce Yakalanmış Failin Bu Kişilerin Elinden ya da Gözetimi Altında Bulunduğu Yerden Kaçması Gerektiği)
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI (Suçun Oluşabilmesi İçin Mahkeme Kararı İle Tutuklanan ya da Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararına İstinaden Görevli ve Yetkili Kişilerce Yakalanmış Failin Bu Kişilerin Elinden ya da Gözetimi Altında Bulunduğu Yerden Kaçması Gerektiği)
TUTUKLAMA YA DA KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI BULUNMAYAN KİŞİ (Gözaltından veya Gözlem Altından Kaçması Suç Olarak Tanımlanmadığı - Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Suçu)
GÖZALTINDAN KAÇMA (Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Suçunun Oluşabilmesi İçin Mahkeme Kararı İle Tutuklanan ya da Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararına İstinaden Görevli ve Yetkili Kişilerce Yakalanmış Failin Bu Kişilerin Elinden ya da Gözetimi Altında Bulunduğu Yerden Kaçması Gerektiği)"
298Y4.CD3.12.2008E. 2008/659 K. 2008/21653"HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI ( Yöntemince Verilmiş Bir Tutuklama Kararının Olması Halinde Ancak Firar Suçunun Oluşacağı-Nezarethaneden Kaçma Eyleminin Firar Suçunu Oluşturmayacağı )
FİRAR ( Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Bir Tutuklama Kararının Bulunması Gerektiği-Nezarethaneden Kaçma Eyleminin Firar Suçunu Oluşturmayacağı )
GÖZALTINDAYKEN KAÇMA EYLEMİ ( Firar Suçunun Oluşabilmesi İçin Yöntemince Verilmiş Bir Tutuklama Kararının Olması-Nezarethaneden Kaçma Eyleminin Firar Suçunu Oluşturmayacağı )"
298Y1.CD31.1.2006E. 2005/4068 K. 2006/40"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Verilen Müebbet Ağır Hapis Cezasının En Son Firar Ettiği Tarihte İnfaza Alınmamış Bulunduğundan Hükümlü Lehine Olarak İçtimada Koşullu Salıverilmeye Esas Alınarak Bu Cezasının İnfazına İşaret Edilmesi Gerektiği )
İNFAZ KURUMUNDAN KAÇMA ( Taammüden Adam Öldürmek - Verilen Müebbet Ağır Hapis Cezasının En Son Firar Ettiği Tarihte İnfaza Alınmamış Bulunduğundan Hükümlü Lehine Olarak İçtimada Koşullu Salıverilmeye Esas Alınarak Bu Cezasının İnfazına İşaret Edilmesi Gerektiği )
FİRAR ( Taammüden Adam Öldürmek - Verilen Müebbet Ağır Hapis Cezasının En Son Firar Ettiği Tarihte İnfaza Alınmamış Bulunduğundan Hükümlü Lehine Olarak İçtimada Koşullu Salıverilmeye Esas Alınarak Bu Cezasının İnfazına İşaret Edilmesi Gerektiği )
MUVAKKAT CEZALARIN BELİRLENMESİ ( Hükümlünün "Muvakkat Cezalarının" Her Biri İçin Hücrede Çekilecek Miktarı Ayrı Ayrı Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Taammüden Adam Öldürmek )"
298Y2.CD1.12.2005E. 2004/15803 K. 2005/27674"TUTUKLUNUN KAÇMASI ( Kendisine Nezaret Eden Polis Memurunun C. Savcılığı Kalemine Girmesi Üzerine - İki Gün Sonra Teslim Olması/Eylemin TCK. Md. 298/1'deki Suçu Oluşturacağı )
GÖREVLİ MEMURA PASİF MUKAVEMET ( Tutuklunun Kendisine Nezaret Eden Polis Memurunun C. Savcılığı Kalemine Girmesi Üzerine Kaçması - İki Gün Sonra Teslim Olması/Eylemin TCK. Md. 298/1'deki Suçu Oluşturacağı )"
298YCGK18.3.1991E. 1991/1-58 K. 1991/83"1803 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Gıyabi Tutuklunun Teslim Olmamasının Firar Bu Kanundaki Firar Kapsamına Girip Girmediği )
FİRAR SAYILIP SAYILMAMA ( Gıyabi Tutuklunun Teslim Olmamasının 1803 Sayılı Af Kanunundan Yaralanıp Yararlanamayacağı )
GIYABİ TUTUKLUNUN TESLİM OLMAMASININ FİRAR SAYILIP SAYILMAMASI ( 1803 Sayılı Af Kanunundan Yararlanıp Yararlanamama Açısından )
AF KANUNUNDAN YARARLANIP YARARLANAMAMA ( Gıyaben Tutuklu Olup Teslim Olmayan Sanığın Firari Sayılıp Sayılmaması )"
298YCGK21.9.1981E. 1991/2-221 K. 1991/290"GÖREVLİ MAHKEME ( Firar Eden Kişinin Bu Suçtan Dolayı Yargılamasında )
FİRAR EDEN KİŞİNİN BU SUÇTAN DOLAYI YARGILANMASI ( Görevli Mahkeme )
CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN KİŞİLER ( Bu Suçtan Yargılamalarında Görevli Mahkeme )"
298YİBGK26.10.1932E. 1932/32 K. 1932/13"TEVKİFHANE VEYA HAPİSHANEDEN FİRAR ( Şahsa Karşı Şiddet Kullanmış ve Kapı Pencere Kırıp Duvar Delmişken Yakalananlar Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması )
SUÇA TEŞEBBÜS ( Tevkifhane veya Hapishaneden Firar-Şahsa Karşı Şiddet Kullanıp Kapı Pencere Kırıp Duvar Delmişken Yakalanma )
ŞAHSA KARŞI ŞİDDET KULLANARAK KAPI PENCERE KIRIP DUVAR DELMİŞKEN YAKALANANLAR ( Tevkifhane veya Hapishaneden Firar-Suça Teşebbüs )"

UYUŞMAZLIK

298UMC29.1.1993E. 1993/4 K. 1993/4"DİSİPLİN CEZASI (Asker Kişiye Verilen Ceza Nedeniyle Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Suç Olması)
ASKER KİŞİNİN KAÇMA SUÇU (Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin Disiplin Cezasını Çekmek Üzere Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Suç Olması)
ASKERİ SUÇ (Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin Disiplin Cezasını Çekmek Üzere Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Suç Olması)"

Madde 299

YARGITAY

299Y8.CD6.6.2006E. 2005/2426 K. 2006/5005"HÜKÜMLÜ İKEN KAÇMAK ( Hükülünün İnfaz Koruma Mumurunun Yanından Uzaklaşıp Bir Taksiye Binerek Firar Etmesi - Sanık Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 299. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Uygulama Yapılamayacağı )
FİRAR SUÇU ( Birden Çok Kişinin Bir Arada ve Şahıslara Karşı Şiddet Kullanarak Kapı Pencere Kırarark veya Mani Vasıtaları Bozarak Firar Etmeleri - İnfaz Koruma Memurunun Yanından Uzaklaşarak Firar Eden Sanık Hakkında Yasal koşulları Gerçekleşmediğinden TCK'nun 299. Maddesine Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
299Y4.CD8.2.2006E. 2005/11622 K. 2006/2164"CEZAEVİNDEN KAÇMA SUÇU ( Verilecek Cezanın Sanığın Kaçtığı Tarihte Geri Kalan Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Süresine Eklenmesi Gereği - Her İkisinin Toplanmak Suretiyle Sonuç Cezaya Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
CEZANIN BELİRLENMESİNDE ÖNCEKİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN DİKKATE ALINMASI ( Cezaevinden Kaçma Suçundan Dolayı Verilecek Cezanın Sanığın Kaçtığı Tarihte Geri Kalan Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Süresine Eklenmesi Gereği )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Cezaevinden Kaçma Suçuna Verilecek Cezanın Sanığın Kaçtığı Tarihte Geri Kalan Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Süresine Eklenmesi Gereği - Her İkisinin Toplanmak Suretiyle Sonuç Cezaya Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
299Y8.CD17.10.2005E. 2004/9046 K. 2005/9676"FİRAR ETMEK ( Sanığın Duvardan Atladığı Sırada Görevli İnfaz Memurunca Vazgeçirilip Teslim Olmaya İkna Edildiği - Görevli İnfaz Memurunun Dinlenmesi Gereği )
TANIK DİNLENMESİ ( Firar Etmek/Sanığın Duvardan Atladığı Sırada Görevli İnfaz Memurunca Vazgeçirilip Teslim Olmaya İkna Edildiği - Görevli İnfaz Memurunun Dinlenmesi Gereği )"
299Y8.CD27.2.2004E. 2004/1806 K. 2004/1544"FİRAR SUÇU ( TCK.nun 299/2. Bendi 2. Cümlesi Gereğince Bu Süreye 1/6 Oranında Zam Edilecek Miktarın 4 Ayın Altında Kalması Nedeniyle Sonuç Cezanın 4 Ay Hapis Cezasına Tamamlanması İle Yetinilmesi Gereği )
CEZALARIN İNFAZI ( Karışıklığa Yol Açabilecek Biçimde Firar Suçundan Verilen Ceza İle Önceki Bakiye Cezasının Toplanması Suretiyle Hüküm Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
FİRAR SUÇUNDAN VERİLEN CEZA İLE ÖNCEKİ BAKİYE CEZASININ TOPLANMASI ( Karışıklığa Yol Açabilecek Biçimde Hüküm Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
299Y4.CD4.2.2003E. 2003/3 K. 2003/88"FİRAR SUÇU ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Verilen Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasa Uyarınca Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Firar Suçundan On Sekiz Yaşını Bitirmeyen Sanığa Verilen Bu Cezanın Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
SANIĞIN YAŞI ( On Sekiz Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasadaki Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi )"
299Y8.CD20.5.2002E. 2001/15439 K. 2002/6101"CEZAEVİNDEN FİRAR ETMEK ( Sanığın Temel Cezasının Dört Aydan Eksik Olamaması )
TEMEL CEZA ( Hükümlü Olduğu Cezayı Çekmekte İken Firar Eden Sanığın Temel Cezasının Dört Aydan Eksik Olamaması )
HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZAYI ÇEKERKEN FİRAR EDEN SANIK ( Sanığın Temel Cezasının Dört Aydan Eksik Olamaması )"
299Y8.CD1.4.2002E. 2002/2565 K. 2002/4580"FİRAR SUÇU ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Ağır Hapis Dahil Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
AĞIR HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Suçu İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşından Küçük Olması Nedeniyle )"
299Y4.CD20.11.2000E. 2000/8003 K. 2000/7899"AĞIR HAPİS CEZASININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Cezanın İnfazı Sırasında Yaşı Küçük Sanığın Cezaevinden Kaçtığı - Kaçma Suçuna İlişkin Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
CEZAEVİNDEN KAÇMA SUÇU ( Yaşı Küçük Sanığın Cezanın İnfazı Sırasında Kaçtığı - Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Cezanın İnfazı Sırasında Yaşı Küçük Sanığın Cezaevinden Kaçtığı - Kaçma Suçuna İlişkin Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
299Y4.CD23.10.2000E. 2000/6645 K. 2000/6939"CEZA EVİNDEN KAÇMA
MÜDDETNAME
İNFAZ SÜRESİNDE DOĞAN ÇELİŞKİ"
299Y4.CD8.6.1999E. 1999/5690 K. 1999/6688"CEZAEVİNDEN KAÇMAK ( Suç Tarihinin Ele Geçme Tarihi Olduğu-Mütemadi Suç-Sanığın Hemen Teslim Olduğu Savunması )
MÜTEMADİ SUÇ ( Cezaevinden Kaçmak-Suç Tarihi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Aynı Yargı Çevresindeki Cezaevinde Hükümlü Bulunan Sanığın Yokluğunda Duruşma Yapılması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Altında Yazman İmzasının Bulunması Gereği )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Son Oturuma Katılmayan C. Savcısının Adının Yazılmaması )
SANIĞIN HEMEN TESLİM OLMA SAVUNMASI ( Cezaevinden Kaçmak )"
299Y4.CD4.11.1998E. 1998/7938 K. 1998/9627"CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA ( İhtiyari Vazgeçme Bulunup Bulunmadığının Araştırılması-Kalan Hükümlülük Süresine 8 Yıldan Fazla Ceza Eklenememesi )
İHTİYARİ VAZGEÇME ( Cezaevinden Firara Teşebbüs-Kalan Hükümlülük Süresine 8 Yıldan Fazla Ceza Eklenememesi )
KALAN HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNE CEZA EKLENMESİ ( Cezaevinden Firara Teşebbüs )"
299Y8.CD15.12.1997E. 1997/16720 K. 1997/17722"FİRAR SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Yarıaçık Cezaevinden İzinle Gitmek - Teslim Olma Saatinden 1 Saat Sonra Suç İşleyerek Yakalanmak )
TESLİM OLMA SAATİNDEN 1 SAAT SONRA SUÇ İŞLEYEREK YAKALANMAK ( Firar Suçunun Oluşmayacağı )
SÜRE ( Firar Suçunun Oluşması İçin İzin Tecavüzünde )"
299Y8.CD20.11.1997E. 1997/13628 K. 1997/16110"FİRAR ( Zammedilecek Ceza ile Bakiye Cezanın Birleştirilip Yeni Bir Ceza Tayini Biçiminde Gösterilmesi )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Firar - Zammedilecek Ceza ile Bakiye Cezanın Birleştirilip Yeni Bir Ceza Tayini Biçiminde Gösterilmesi )
CEZA TAYİNİ ( Firar - Zammedilecek Ceza ile Bakiye Cezanın Birleştirilmesi )"
299Y8.CD15.4.1996E. 1996/4512 K. 1996/5504"FİRAR ETME ( Sanığın Para Cezasından Çevrilme Hapis Cezasını Çekmekte İken Firar Etmesi Durumunda Verilecek Cezanın Hapis Cezası Olması )
HAPİS CEZASI ( Sanığın Para Cezasından Çevrilme Hapis Cezasını Çekmekte İken Firar Etmesi Durumunda Verilecek Cezanın Hapis Cezası Olması )
PARA CEZASINDAN ÇEVRİLME HAPİS CEZASINI ÇEKMEKTE İKEN SANIĞIN FİRAR ETMESİ ( Sanığa Verilecek Cezanın Hapis Cezası Olması )"
299Y8.CD25.1.1996E. 1996/580 K. 1996/815"MAHKUMUN HAPİSTEN KAÇMASI ( İki Ayrı Hapis Cezası Bulunan - İnfaz Edilmekte Bulunan Hapis Cezası Üzerinden Ceza Tayini Gereği )
FİRAR ( Mahkumun İki Ayrı Hapis Cezası Bulunması - İnfaz Edilmekte Bulunan Hapis Cezası Üzerinden Ceza Tayini Gereği )
CEZA TAYİNİ ( Mahkumun İki Ayrı Hapis Cezası Bulunurken Hapisten Kaçması - İnfaz Edilmekte Bulunan Hapis Cezası Üzerinden Tayini Gereği )"
299Y4.CD1.2.1994E. 1994/343 K. 1994/501"FİRAR ( Sanık Hakkında Firar Nedeniyle Cezanın Artırılması )
CEZAEVİNDEN FİRAR ( Sanık Hakkında Firar Nedeniyle Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Cezaevinden Firar Eden Sanık Hakkında )"
299Y1.CD6.4.1993E. 1993/592 K. 1993/717"CEZALARIN İNFAZI ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması-Şartlı Tahliye )
ŞARTLI TAHLİYE ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması )
CEZAEVİNDEN FİRAR ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Şartlı Tahliye )"
299Y8.CD6.10.1992E. 1992/9684 K. 1992/11046"FİRARA TEŞEBBÜS ( İçtima Halinde Hükmedilecek Cezanın Hesaplanması )
İÇTİMA HALİNDE HÜKMEDİLECEK CEZA ( Firar Edilen Tarihte İnfaz Edilmekte Olan İçtima İçindeki Müstakil Cezanın Henüz İnfaz Edilmemiş Kısmının Esas Alınması )"
299YCGK18.3.1991E. 1991/1-58 K. 1991/83"1803 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Gıyabi Tutuklunun Teslim Olmamasının Firar Bu Kanundaki Firar Kapsamına Girip Girmediği )
FİRAR SAYILIP SAYILMAMA ( Gıyabi Tutuklunun Teslim Olmamasının 1803 Sayılı Af Kanunundan Yaralanıp Yararlanamayacağı )
GIYABİ TUTUKLUNUN TESLİM OLMAMASININ FİRAR SAYILIP SAYILMAMASI ( 1803 Sayılı Af Kanunundan Yararlanıp Yararlanamama Açısından )
AF KANUNUNDAN YARARLANIP YARARLANAMAMA ( Gıyaben Tutuklu Olup Teslim Olmayan Sanığın Firari Sayılıp Sayılmaması )"
299Y8.CD13.9.1990E. 1990/6273 K. 1990/6902"CEZAEVİNDEN FİRARA NAKIS TEŞEBBÜS ( Silahla Şiddet Kullanarak - Zam Edilecek Cezanın Miktarı )
FİRARA NAKIS TEŞEBBÜS ( Cezaevinden/Silahla Şiddet Kullanarak - Zam Edilecek Cezanın Miktarı )
SİLAHLA ŞİDDET KULLANARAK FİRARA NAKIS TEŞEBBÜS ( Cezaevinden - Zam Edilecek Cezanın Miktarı )"
299Y8.CD18.1.1990E. 1990/153 K. 1990/340"FİRAR ( Sanığın Meşruten Tahliye Gününden Meşruten Tahliyesinin Geri Alınmasına Neden Olan Suçtan Tutuklandığı Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Süre )
MEŞRUTEN TAHLİYESİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN SUÇ ( Bu Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Sürenin İndirilmesi )"
299Y8.CD6.1.1981E. 1980/7408 K. 1981/40"CEZAEVİNDEN KAÇMA ( Zorla Kaçırıp Irza Geçmeden Verilen Asıl Cezanın Sanığın Mağdureyle Evlenmesi Nedeniyle Ertelenmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Cezası Ertelenmeden Hapisten Firar Eden Sanığın Firardan Hüküm Giyeceği )
HAPİSTEN FİRAR ( Zorla Kaçırıp Irzına Geçtiği Mağdureyle Evlenmek İçin Hapisten Firar Eden Sanığın Evlenme Nedeniyle Cezasının Ertelenmesi )"
299Y4.CD5.2.1976E. 1976/680 K. 1976/692"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Gardiyanın Hükümlüyü Bırakması Suçunun Kaçağa Yardım Etme Suçunu Oluşturması )
GARDİYANIN HÜKÜMLÜYÜ BIRAKMASI ( Gardiyanın Hükümlüyü Bırakması Suçunun Kaçağa Yardım Etme Suçunu Oluşturması )
FİRAR ( Hükümlünün Gardiyanın İzniyle Cezaevinden Çıktığı ve Aynı Gece Tekrar Döndüğü Anlaşılmasına Göre Kaçma Suçunun Unsurları Olmadığı Halde Cezalandırılması )"
299YCGK10.3.1975E. 1975/8-42 K. 1975/46"AFLA ORTADAN KALKAN BİR CEZA ( Bu Cezaya Yapılan Artırımın Dikkate Alınmaması )
CEZAEVİNDEN FİRAR SUÇU ( Cezanın Affa Uğramış Olması )
SUÇUN AFFA UĞRAMASI ( Firarın da Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurması )"
299Y8.CD28.12.1973E. 1973/4056 K. 1973/2280"FİRAR ( Hapis Cezalarının İnfazında Takip Edilecek Sıra )
HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA SIRA ( Ağır Hapis ve Hafif Hapis )
CEZAEVİNDE HAPİS ( Hapis Cezalarının İnfazında Takip Edilecek Sıra )"
299YİBGK26.10.1932E. 1932/32 K. 1932/13"TEVKİFHANE VEYA HAPİSHANEDEN FİRAR ( Şahsa Karşı Şiddet Kullanmış ve Kapı Pencere Kırıp Duvar Delmişken Yakalananlar Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması )
SUÇA TEŞEBBÜS ( Tevkifhane veya Hapishaneden Firar-Şahsa Karşı Şiddet Kullanıp Kapı Pencere Kırıp Duvar Delmişken Yakalanma )
ŞAHSA KARŞI ŞİDDET KULLANARAK KAPI PENCERE KIRIP DUVAR DELMİŞKEN YAKALANANLAR ( Tevkifhane veya Hapishaneden Firar-Suça Teşebbüs )"

UYUŞMAZLIK

299UMC29.1.1993E. 1993/4 K. 1993/4"DİSİPLİN CEZASI (Asker Kişiye Verilen Ceza Nedeniyle Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Suç Olması)
ASKER KİŞİNİN KAÇMA SUÇU (Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin Disiplin Cezasını Çekmek Üzere Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Suç Olması)
ASKERİ SUÇ (Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin Disiplin Cezasını Çekmek Üzere Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Suç Olması)"

Madde 300

YARGITAY

300Y8.CD1.5.2007E. 2007/1564 K. 2007/3327"FİRAR SUÇU ( Sanığın Kaçtıktan 3-4 Ay Sonra Teslim Olduğunu Savunması Karşısında Kendiliğinden Teslim Olup Olmadığı ve Kaçtıktan Ne Kadar Süre Sonra Teslimin Gerçekleştiği Hususlarının Kesin Biçimde Saptanması Gerektiği )
KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLUP OLMAMA ( Firar Suçu - Sanığın Kaçtıktan 3-4 Ay Sonra Teslim Olduğunu Savunması Karşısında Kendiliğinden Teslim Olup Olmadığı ve Kaçtıktan Ne Kadar Süre Sonra Teslimin Gerçekleştiği Hususlarının Saptanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Firar Suçu - Lehe Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )"
300Y8.CD23.5.2002E. 2002/4129 K. 2002/6169"FİRAR ( Sanığın Kendiliğinden Teslim Olup Olmadığının Araştırılarak Cezada İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Belirlenmesi )
KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLMA ( Sanığın Firar Ettikten Sonra Kendiliğinden Teslim Olduğunun Anlaşılması Durumunda Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Firar Ettikten Sonra Kendiliğinden Teslim Olduğunun Anlaşılması Durumunda Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
300Y8.CD24.1.2002E. 2001/15798 K. 2002/610"FİRAR ETMEK ( Sanığın Firarın Ertesi Günü Kendisinin Telefonla Bildirmesi Üzerine Polis Tarafından Evden Alınması )
FİRARİNİN KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLMASI ( Sanığın Firarın Ertesi Günü Kendisinin Telefonla Bildirmesi Üzerine Polis Tarafından Evden Alınması )
FOTOKOPİLER ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ ( Tefrik Edilen ve Hükme Dayanak Olan Evrakın Onaysız Fotokopileri Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
300Y4.CD23.10.2000E. 2000/6645 K. 2000/6939"CEZA EVİNDEN KAÇMA
MÜDDETNAME
İNFAZ SÜRESİNDE DOĞAN ÇELİŞKİ"
300Y4.CD8.6.1999E. 1999/5690 K. 1999/6688"CEZAEVİNDEN KAÇMAK ( Suç Tarihinin Ele Geçme Tarihi Olduğu-Mütemadi Suç-Sanığın Hemen Teslim Olduğu Savunması )
MÜTEMADİ SUÇ ( Cezaevinden Kaçmak-Suç Tarihi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Aynı Yargı Çevresindeki Cezaevinde Hükümlü Bulunan Sanığın Yokluğunda Duruşma Yapılması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Altında Yazman İmzasının Bulunması Gereği )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Son Oturuma Katılmayan C. Savcısının Adının Yazılmaması )
SANIĞIN HEMEN TESLİM OLMA SAVUNMASI ( Cezaevinden Kaçmak )"
300Y1.CD6.4.1993E. 1993/592 K. 1993/717"CEZALARIN İNFAZI ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması-Şartlı Tahliye )
ŞARTLI TAHLİYE ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması )
CEZAEVİNDEN FİRAR ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Şartlı Tahliye )"
300Y8.CD18.1.1990E. 1990/153 K. 1990/340"FİRAR ( Sanığın Meşruten Tahliye Gününden Meşruten Tahliyesinin Geri Alınmasına Neden Olan Suçtan Tutuklandığı Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Süre )
MEŞRUTEN TAHLİYESİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN SUÇ ( Bu Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Sürenin İndirilmesi )"
300YCGK10.3.1975E. 1975/8-42 K. 1975/46"AFLA ORTADAN KALKAN BİR CEZA ( Bu Cezaya Yapılan Artırımın Dikkate Alınmaması )
CEZAEVİNDEN FİRAR SUÇU ( Cezanın Affa Uğramış Olması )
SUÇUN AFFA UĞRAMASI ( Firarın da Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurması )"

Madde 301

YARGITAY

301YCGK5.7.2011E. 2011/8-125 K. 2011/154"FİRARA SEBEBİYET VERMEK ( Sanıkların Yüklenen Eylemi Birlikte Gerçekleştirmiş Olmaları ve Sanıklar Yönünden de Bozma Nedenine Karşı Eylemli Uyularak Gereğinin Yerine Getirildiği - Uyuşmazlık Konusunda Herhangi Bir Değerlendirme Yapılmasının Olanaklı Görülmediği )
EYLEMLİ UYMA ( Firara Sebebiyet Vermek - Sanıkların Yüklenen Eylemi Birlikte Gerçekleştirmiş Olmaları ve Sanıklar Yönünden de Bozma Nedenine Karşı Eylemli Uyularak Gereğinin Yerine Getirildiği/Uyuşmazlık Konusunda Herhangi Bir Değerlendirme Yapılmasının Olanaklı Görülmediği )"

Madde 302

YARGITAY

302YİBGK30.6.1995E. 1993/1 K. 1995/1"GEÇİCİ OLARAK KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( TCK.m.20 ve 31 - Üst Sınırın Üç Yıl
KAMU HİZMETLERİNDEN GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMA CEZASI ( TCK.m.20 ve 31 - Üst Sınırın Üç Yıl
CEZA MAHKUMİYETLERİNİN NETİCELERİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma - Üst Sınırın Üç Yıl
ÜST SINIRIN BELİRLENMESİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma )"
302Y4.CD25.11.1975E. 1975/6281 K. 1975/6314"MEMURUN KAÇAĞA KOLAYLIK GÖSTERMESİ ( Sanık Gardiyanın Henüz Şartla Salıverme Kararı Verilmeden Hükümlünün Cezaevinden Uzaklaşmasına İzin Vermesi )
KAÇAĞA KOLAYLIK GÖSTEREN MEMUR ( Sanık Gardiyanın Henüz Şartla Salıverme Kararı Verilmeden Hükümlünün Cezaevinden Uzaklaşmasına İzin Vermesi )
GARDİYANIN CEZAEVİNDEN HÜKÜMLÜNÜN YASA DIŞI UZAKLAŞMASINA İZİN VERMESİ ( Sanığın Suçunun Memurun Kaçağa Kolaylık Göstermesi Olması )"

Madde 303

YARGITAY

303Y5.CD12.4.2000E. 1999/6652 K. 2000/1147"GÖREVİ İHMAL VE SAVSAMA ( Hükümlü Sanıkların Hastahanede Tedavi Gördükleri Bir Ayı Aşkın Zamanda Kayıtsız ve Tedbirsiz Davranmak - Firara Sebebiyet Vermek )
FİRARA SEBEBİYET VERMEK ( Görevi İhmal ve Savsama - Hükümlü Sanıkların Hastahanede Tedavi Gördükleri Bir Ayı Aşkın Zamanda Kayıtsız ve Tedbirsiz Davranmak )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyet Cezaları ile Memuriyetten Mahrumiyet Cezalarının Farklı Feri Cezalar Olduğu - İçtimaya Karar Verilemeyeceği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Eylemin Aynı Kasıt Altında Birden Çok İşlendiği - Görevi İhmal ve Savsama/Firara Sebebiyet Vermek )"
303Y4.CD9.10.1990E. 1990/4570 K. 1990/4844"MEMURUN TAKSİRLE FİRARA SEBEP OLMASI ( Sanığının Taksirinin ve Firarla Bağlantısının Araştırılması Mecburiyeti )
FİRARİNİN TESLİM OLMASINI SAĞLAMAK ( Taksirle Firara Sebep Olan Sanık )
KAÇAĞIN YAKALANMASINI SAĞLAYAN İNFAZ KORUMA MEMURU ( Firardan Dolayı Cezalandırılamayacağı )"
303Y4.CD25.1.1990E. 1989/7895 K. 1990/268"FİRARA SEBEP OLMAK ( Jandarma Erleri - Yargılamanın Gerekliliği Kararı Alınması Zorunluluğu )
İDARİ GÖREV SIRASINDA İŞLENEN SUÇ ( Firara Sebep Olan Jandarma Erleri - Yargılamanın Gerekliliği Kararı Alınması Zorunluluğu )
YARGILAMANIN GEREKLİLİĞİ KARARI ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Firara Sebep Olan Jandarma Erleri )
İDDİANAMEYLE AÇILAMAYACAK DAVA ( Firara Sebep Olan Jandarma Erleri - Yargılamanın Gerekliliği Kararı Alınması Zorunluluğu )"
303Y4.CD18.11.1988E. 1988/6760 K. 1988/7310"FİRARA SEBEBİYET VERME İDDİASI ( Firara Teşebbüs Eden Kişiyi Cezaevi Tel Örgülerine Tırmanırken Yakalayan Sanık Hakkında )
CEZAEVİ TEL ÖRGÜLERİNE TIRMANMAKTA OLAN FİRARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİYİ YAKALAYAN SANIK ( Firara Sebebiyet Verme Suçunun Oluşmaması )"

DANIŞTAY

303D12.D27.5.2002E. 2000/4829 K. 2002/2121"İNFAZ KORUMA MEMURU ( Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )
FİRARA SEBEBİYET VERMEK ( İnfaz Koruma Memuru - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )
KASITLI SUÇ ( İnfaz Koruma Memurunun Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )
GÖREVE SON VERMEK ( İnfaz Koruma Memurunun Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
TAKSİRLİ SUÇ ( İnfaz Koruma Memurunun Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )"

Madde 304

YARGITAY

304Y8.CD8.5.2006E. 2005/2446 K. 2006/4154"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA ( Rehin Alınan Görevlilerin Serbest Bırakıldığı - Sanığa Atılı Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Ayaklanmaya Son Verilerek Rehin Alınan Görevlilerin Serbest Bırakıldığı - Sanığa Atılı Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
AYAKLANMAYA SON VERİLMESİ ( Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma/Rehin Alınan Görevlilerin Serbest Bırakıldığı - Sanığa Atılı 765 S. TCK'nun 304/1-2-4 ve 179/2-Son Madde ve Fıkralarında Düzenlenen Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
REHİN ALINAN GÖREVLİLERİN SERBEST BIRAKILMASI ( Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma - Sanığa Atılı 765 S. TCK'nun 304/1-2-4 ve 179/2-Son Madde ve Fıkralarında Düzenlenen Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
304Y8.CD9.3.2005E. 2004/10562 K. 2005/1121"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA ( Hangi Sanığın Hangi Silahla Ayaklanmaya Katıldığının Karar Yerinde Açıklanması Gerektiği Ayaklanma Sırasında Cezaevinde Tahribat Meydana Getirmek )
CEZAEVİNDE TAHRİBAT MEYDANA GELMESİ ( Arttırma Nedeni Olduğu Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma )"
304Y4.CD20.10.2004E. 2004/7668 K. 2004/10262"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA ( Kendi Aralarında Anlaşarak İsyan Çıkaranların Kimleri Azmettirdikleri Araştırılmadan Verilen Cezanın TCK'nın 304/II ye Göre Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Cezaevi İdaresine Karşı İsyana Azmettirme )
İSYAN ÇIKARMAYA AZMETTİRME ( Sanıkların Kimleri İsyan Çıkarmaya Azmettirdiklerinin Gösterilip Tartışılması Gereği - Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma )"
304Y4.CD16.6.1997E. 1997/4938 K. 1997/5013"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA ( Sanığın Diğer Sanıkları Ayaklanmaya Azmettirdiği Hususunda Kanıtlar Gösterilmeden Cezaların Üst Sınırdan Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
CEZALARIN ÜST SINIRDAN HÜKMEDİLMESİ ( Sanığın Diğer Sanıkları Ayaklanmaya Azmettirdiği Hususunda Kanıtlar Gösterilmeden Cezaların Üst Sınırdan Hükmedilmesinin Yanlış Olması )"
304YCGK18.3.1997E. 1997/57 K. 1997/57"GÖREVİ İHMAL ( Cezaevindeki Tutukluların Çıkardığı İsyanı Bastırmak İçin Orada Bulunan Görevlilerin Eylemlerinin Adli Görevle İlgili Olması )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Görevli Jandarma Erlerinin Eylemlerinin Adli Görevle İlgili Olması )
ADLİ GÖREV ( Cezaevindeki Tutukluların Çıkardığı İsyanı Bastırmak İçin Orada Bulunan Görevlilerin Eylemlerinin Adli Görevle İlgili Olması )
İL MEMURUN MUHAKEMATI KURULU ( Cezaevindeki Tutukluların Çıkardığı İsyanı Bastırmak İçin Orada Bulunan Görevlilerin Eylemlerinin Adli Görevle İlgili Olması )"
304Y8.CD10.4.1980E. 1980/2122 K. 1980/2629"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMAK ( Yönetimce Bazı Hükümlülerin Başka Yer Ceza Evlerine Nakillerine Engel Olmak Amacıyla Yapılan Ayaklanma )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Cezaevi Yönetimince Bazı Hükümlülerin Başka Yer Ceza Evlerine Nakillerine Engel Olmak Amacıyla Gardiyanları Cebir ve Şiddet Göstererek Rehin Alma Eylemi )
CEBİR VE ŞİDDET UYGULAMASI ( Cezaevi Yönetimince Bazı Hükümlülerin Başka Yer Ceza Evlerine Nakillerine Engel Olmak Amacıyla Gardiyanları Cebir ve Şiddet Göstererek Rehin Alma Eylemi )"

UYUŞMAZLIK

304UMC11.12.2006E. 2006/35 K. 2006/35"ASKERİ VE ADLİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLER ( Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Eğer Suç Askeri Ceza Kanununda Yazılı Olmayan Bir Suç İse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanacağı )
MÜŞTEREKEN SUÇ İŞLEME ( Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişiler - Suç Askeri Ceza Kanununda Yazılı Olmayan Bir Suç İse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanacağı )
ASKERİ CEZA KANUNUNDA YAZILI OLMAYAN SUÇ ( Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişiler - Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Eğer Suç Askeri Ceza Kanununda Yazılı Olmayan Bir Suç İse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanacağı )"

Madde 305

YARGITAY

305Y4.CD22.11.2000E. 2000/7243 K. 2000/8082"CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜN USULSÜZ OLARAK HÜKÜMLÜNÜN CEZAEVİNDEN AYRILMASINA İZİN VERMESİ ( 765 S.K. Md. 305/1'de Yer Alan Suçun Oluştuğunun Gözetileceği )
GENEL KASTLA İŞLENEBİLEN SUÇ ( Cezaevi Müdürünün Usulsüz Olarak Hükümlünün Cezaevinden Ayrılmasına İzin Verdiği - 765 S.K. Md. 305'te Yer Alan Suçun Genel Kastla İşlenebileceği/Eylemin Suçu Oluşturacağı )"
305Y5.CD12.4.2000E. 1999/6652 K. 2000/1147"GÖREVİ İHMAL VE SAVSAMA ( Hükümlü Sanıkların Hastahanede Tedavi Gördükleri Bir Ayı Aşkın Zamanda Kayıtsız ve Tedbirsiz Davranmak - Firara Sebebiyet Vermek )
FİRARA SEBEBİYET VERMEK ( Görevi İhmal ve Savsama - Hükümlü Sanıkların Hastahanede Tedavi Gördükleri Bir Ayı Aşkın Zamanda Kayıtsız ve Tedbirsiz Davranmak )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyet Cezaları ile Memuriyetten Mahrumiyet Cezalarının Farklı Feri Cezalar Olduğu - İçtimaya Karar Verilemeyeceği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Eylemin Aynı Kasıt Altında Birden Çok İşlendiği - Görevi İhmal ve Savsama/Firara Sebebiyet Vermek )"
305Y4.CD26.9.1996E. 1996/6071 K. 1996/7080"TUTUKLUYA USULSÜZ İZİN VERMEK
HÜKÜMLÜYE USULSÜZ İZİN VERMEK
GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tutuklu veya hükümlüye usulsüz izin vermek )"
305Y4.CD5.2.1976E. 1976/680 K. 1976/692"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Gardiyanın Hükümlüyü Bırakması Suçunun Kaçağa Yardım Etme Suçunu Oluşturması )
GARDİYANIN HÜKÜMLÜYÜ BIRAKMASI ( Gardiyanın Hükümlüyü Bırakması Suçunun Kaçağa Yardım Etme Suçunu Oluşturması )
FİRAR ( Hükümlünün Gardiyanın İzniyle Cezaevinden Çıktığı ve Aynı Gece Tekrar Döndüğü Anlaşılmasına Göre Kaçma Suçunun Unsurları Olmadığı Halde Cezalandırılması )"
305Y4.CD25.11.1975E. 1975/6281 K. 1975/6314"MEMURUN KAÇAĞA KOLAYLIK GÖSTERMESİ ( Sanık Gardiyanın Henüz Şartla Salıverme Kararı Verilmeden Hükümlünün Cezaevinden Uzaklaşmasına İzin Vermesi )
KAÇAĞA KOLAYLIK GÖSTEREN MEMUR ( Sanık Gardiyanın Henüz Şartla Salıverme Kararı Verilmeden Hükümlünün Cezaevinden Uzaklaşmasına İzin Vermesi )
GARDİYANIN CEZAEVİNDEN HÜKÜMLÜNÜN YASA DIŞI UZAKLAŞMASINA İZİN VERMESİ ( Sanığın Suçunun Memurun Kaçağa Kolaylık Göstermesi Olması )"

Madde 306

YARGITAY

306Y4.CD28.5.1997E. 1997/3960 K. 1997/4550"CEZAEVİNDEN MAHKUMLARIN TAKSİRLE KAÇMASINA YOL AÇMA ( Mahkumların Daha Sonra Yakalanmaları Nedeniyle Sanıkların Beraatine Karar Verilmesi )
TAKSİRLE KAÇMAYA YOL AÇMA ( Mahkumların Daha Sonra Yakalanmaları Nedeniyle Sanıkların Beraatine Karar Verilmesi )
KAÇAN MAHKUMLARIN YAKALANMASI ( Ceazevi İnfaz Koruma Memurlarının Beraatlerine Karar Verilmesi )"
306Y4.CD9.10.1990E. 1990/4570 K. 1990/4844"MEMURUN TAKSİRLE FİRARA SEBEP OLMASI ( Sanığının Taksirinin ve Firarla Bağlantısının Araştırılması Mecburiyeti )
FİRARİNİN TESLİM OLMASINI SAĞLAMAK ( Taksirle Firara Sebep Olan Sanık )
KAÇAĞIN YAKALANMASINI SAĞLAYAN İNFAZ KORUMA MEMURU ( Firardan Dolayı Cezalandırılamayacağı )"
306Y4.CD23.11.1989E. 1989/6735 K. 1989/7232"MEMURUN TAKSİRLE FİRARA SEBEP OLMASI ( Firarinin Üç Aylık Süre Dolmadan Teslim Olması Halinde Cezalandırılamama )
İNFAZ KORUMA MEMURUNUN TAKSİRLE FİRARA SEBEP OLMASI ( Firarinin Üç Aylık Süre Dolmadan Teslimi Halinde Cezalandırılamama )
FİRARA SEBEBİYET VEREN İNFAZ KORUMA MEMURU ( Firarinin Üç Aylık Süre Dolmadan Teslimi Halinde Cezalandırılamama )"

Madde 307

YARGITAY

307YCGK9.6.2009E. 2009/4-70 K. 2009/153"CEZAEVİNE SİM KART SOKMAYA TEŞEBBÜS ( Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılacak Dosyanın Bozularak İade Edildiği - Kabul ve Nitelendirmeye Yönelik Hiçbir Değerlendirmeye Yer Verilmeksizin ve Uygulama Maddeleri Gösterilmeksizin Önceki Hükümde Direnildiği/Hukuka Aykırı Olduğu )
İNFAZI KABİL OLMAYAN HÜKÜM ( Cezaevine Sim Kart Sokmaya Çalışmak - Lehe Yasa Değerlendirmesi İçin İade Edilen Dosyada Uygulama Maddeleri Gösterilmeksizin Önceki Hükümde Direnilemeyeceği )
DİRENME HÜKMÜNÜN TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMESİ ( Cezaevine Sim Kart Sokmaya Çalışmak - Kabul ve Nitelendirmeye Yönelik Hiçbir Değerlendirmeye Yer Verilmeksizin ve Uygulama Maddeleri Gösterilmeksizin Önceki Hükümde Direnildiği/Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYARLAMASI ( Cezaevine Sim Kart Sokmaya Çalışmak - Uygulama Maddeleri de Gösterilerek Yeni Hüküm Tesis Edilmesi Gereği )
GEREKÇELİ KARAR ( Cezaevine Sim Kart Sokmaya Çalışmak - Lehe Yasa Uyarlaması İçin Bozularak İade Edilen Dosyalarda Uygulama Maddeleri de Gösterilerek Yeni Hüküm Tesis Edileceği )"
307YCGK27.11.2007E. 2007/4-254 K. 2007/252"CEZAEVİNE KESİCİ-DELİCİ ALET SOKMAK SUÇU ( Sanığın Ayakkabısında Jilet Bulundurması Nedeniyle )
CEZADA HESAP HATASI ( Hükmolunan Hapis Cezasının Takdiri İndirim Maddeleri Uygulandıktan Sonra Hesap Hatası Yapılarak Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olmasının Hatalı Olması-Bu Durumun Düzeltilerek Onanması )"
307Y4.CD20.11.2006E. 2005/10843 K. 2006/16460"HÜKÜMLÜLÜĞÜN GEREKTİRDİĞİ ÖDEVLERE AYKIRI DAVRANMA ( Suçun Öğelerinin Değişmesi ve Yine Suça Konu Eşyayı Kendi İsteğiyle Cezaevi İdaresine Teslim Eden Sanık - Fail Lehine Olan Yasanın Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
SUÇUN ÖGELERİNİN DEĞİŞMESİ ( Yine Suça Konu Eşyayı Kendi İsteğiyle Cezaevi İdaresine Teslim Eden Sanık - Fail Lehine Olan Yasanın Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümlülüğün Gerektirdiği Ödevlere Aykırı Davranma - Fail Lehine Olan Yasanın Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( Hükümlülüğün Gerektirdiği Ödevlere Aykırı Davranma - Fail Lehine Olan Yasanın Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
TEKERRÜR ( Geçmiş Sabıkası Bulunan Sanığın Suça Konu Eylemi Nedeniyle Kurulacak Hükümde 5237 Sayılı Yasanın 58. Md.sinde Tekerrürden Dolayı Artırım Hükmünü Düzenlenmediği )"
307YCGK19.9.2006E. 2006/4-202 K. 2006/196"CEZAEVİNDE YASAK EŞYA BULUNDURMA ( Suça Konu Aletle İlgili Olarak Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Yargılama Konusu Aletin Fiilen Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Nesne Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Araştırılması Gereği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Suça Konu Aletle İlgili Olarak Rapor Alınarak Yargılama Konusu Aletin Fiilen Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Nesne Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Araştırılması Gereği )
ALETİN SİLAH NİTELİĞİ ( Suça Konu Aletle İlgili Olarak Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Yargılama Konusu Aletin Fiilen Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Nesne Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Araştırılması Gereği )
LEHE KANUN ( Cezaevinde Yasak Eşya Bulundurma - Kısmen Lehte Düzenlemeler de İçeren 5237 Sayılı Yasanın 297. Maddesinin 1. ya da 2. Fıkralarına Uyup Uymadığının Denetlenilebilir Gerekçelerle Belirlenmesi Gereği )"
307Y11.CD13.6.2005E. 2005/867 K. 2005/3311"YARGI YERİNİN DEĞİŞMESİ SONUCUNU DOĞURMAYAN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Temyizi Mümkün Olmaması Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Yargı Yerinin Değişmesi Sonucunu Doğurmayan Görevsizlik Kararlarının Temyizi Mümkün Olmaması Nedeniyle - Resmi Evrak Tanzimi Sırasında Yalan Beyanda Bulunmak )
RESMİ EVRAK TANZİMİ SIRASINDA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yargı Yerinin Değişmesi Sonucunu Doğurmayan Görevsizlik Kararlarının Temyizi Mümkün Olmaması Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )"
307Y4.CD9.11.2004E. 2004/11812 K. 2004/11034"CEZAEVİNDE DELİCİ ALET BULUNDURMAK ( Delici Özelliğe Sahip ve Eritilerek Pilot Kalem İçine Monte Edilen Tığın Cezaevi Koğuşunda Bulundurulması )
DELİCİ ÖZELLİĞE SAHİP TIĞ'IN CEZAEVİNDE BULUNDURULMASI ( Cezaevinde Delici Alet Bulundurma Suçunun Oluşması )
TIĞ'IN CEZAEVİNDE BULUNDURULMASI ( Cezaevinde Delici Alet Bulundurma Suçunun Oluşması )"
307YCGK6.7.2004E. 2004/4-134 K. 2004/156"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Avukatın Cezaevine Telefon Sokması - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
AVUKATIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Cezaevine Şarjı ve Kontürü Kalmamış Telefon Sokmak - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
CEZAEVİNE AVUKATIN TELEFON SOKMASI ( Şarjı ve Kontürü Kalmamış Telefon Sokmak - Olayın Beşeri Bir Yanılgıdan İleri Geldiği ve Sanıkta Cürmi Kastın Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )"
307Y4.CD25.6.2004E. 2004/6495 K. 2004/8068"CEZAEVİNDE KESİCİ ALET BULUNDURMAK ( Başka Cezaevine Sevki Sırasında Sevk Edildiği Cezaevine Sokmaya Kalkışmak - Eylemin Cezaevi Ortamının Sürüp İnfazın Kesintiye Uğramaması/Tek Suç Oluşturacağı )
KESİCİ ALET BULUNDURMAK ( Neşter/Başka Cezaevine Sevki Sırasında Sevk Edildiği Cezaevine Sokmaya Kalkışmak - Eylemin Cezaevi Ortamının Sürüp İnfazın Kesintiye Uğramaması/Tek Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ OLUŞMASI ( Cezaevinde Neşter Bulundurmak/Başka Cezaevine Sevki Sırasında Sevk Edildiği Cezaevine Sokmaya Kalkışmak - Eylemin Cezaevi Ortamının Sürüp İnfazın Kesintiye Uğramaması )"
307Y10.CD26.1.2004E. 2003/7788 K. 2004/600"UYUŞTURUCU MADDE NAKLETMEK ( 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olduğu - Cezaevine Uyuşturucu Madde Sokmak Suçundan Açılan Davayla Birlikte Görülemeyeceği )
CEZAEVİNE UYUŞTURUCU MADDE SOKMAK ( Açılan Davanın 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olan Uyuşturucu Madde Nakletmek Suçundan Açılan Davayla Birlikte Görülemeyeceği )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Cezaevine Uyuşturucu Madde Sokmak ve 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olan Uyuşturucu Madde Nakletmek Suçundan Açılan Dava )"
307Y4.CD4.5.1984E. 1984/2963 K. 1984/3468"GENEL GÜVENLİK GÖZETİMİ ALTINDA BULUNMAK CEZASINDAN KAÇMAK ( İnfaza Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Başlanmış Olması Halinde )
GENEL GÜVENLİK GÖZETİMİ CEZASININ İNFAZINA BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANMASI ( Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulunmak Cezasından Kaçmak Suçunun Oluşmaması )
BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİNDEN ÖNCE İNFAZA BAŞLANMASI ( Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulunmak Cezası )"
307Y4.CD15.11.1973E. 1973/5571 K. 1973/8950"MAHKUMİYETİN GEREKTİRDİĞİ GÖREVLERE MUHALEFET ( Şoför Ehliyetnamesinin Geri Alınması Önleminin Bu Ceza Niteliğinde Olmaması )
ŞOFÖR EHLİYETNAMESİNİN GERİ ALINMASI ÖNLEMİ ( Mahkumiyetin Gerektirdiği Görevlere Muhalefet Niteliğinde Olmaması )"

Madde 308

YARGITAY

308Y6.CD2.6.2016E. 2013/30990 K. 2016/4616"NİTELİKLİ YAĞMA (Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşeceği)
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ (Yağma - Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (Sanığın Mağduru Hürriyetinden Yoksun Bıraktığına Dair Mağdurun Soruşturma Aşamasındaki Soyut Beyanı Dışında Kesin İnandırıcı Somut ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı)"
308Y14.CD24.3.2015E. 2014/6579 K. 2015/4863"ZİMMET SUÇU ( Sosyal Tesiste Müdür Olarak Çalışan Katılanın Borcu Bulunduğu İddiası/Sosyal Tesislere Ait Defterlerle Belgelerin İncelenip Hesap Bilirkişisi Aracılığıyla Katılanın Tesise Dönem İtibarıyla Borcu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Krediye Dair Belgelerin İnceleneceği )
SOSYAL TESİSE AİT DEFTER VE BELGELERİN İNCELENECEĞİ ( Sosyal Tesiste Müdür Olarak Çalışan Katılanın Borcu Bulunduğu İddiası - Sosyal Tesislere Ait Defterlerle Belgelerin İncelenip Hesap Bilirkişisi Aracılığıyla Katılanın Tesise Dönem İtibarıyla Borcu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
KATILAN ADINA KULLANILAN KREDİYE İLİŞKİN BELGELERİN İNCELENECEĞİ ( Açık Kimliği Tespit Edilmeyip A.B Olarak Bahsedilen Kişilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesi Gereği - Katılan Tarafından Satıldığı İddia Edilen Aracın Bilgileriyle Satışa ve Tescile Dair Kayıtların Getirtilerek Değerlendirileceği )"
308Y6.CD14.9.2011E. 2007/9781 K. 2011/39712"NİTELİKLİ YAĞMAYA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Evinde Bulunan Sanığın Gece Vakti Yakınanı Öldüreceğini Söyleyerek ve Yaralayarak Hakkı Olmadığı Halde Para İstediği/Tanığın Gelmesiyle Sanığın Eylemi Tamamlayamadığı - Eylemin Kendiliğinden Hak Alma Değil Nitelikli Yağmaya Teşebbüs Olduğu )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Yakınanın Evinde Bulunan Sanığın Gece Vakti Yakınanı Öldüreceğini Söyleyerek ve Yaralayarak Hakkı Olmadığı Halde Para İstediği/Tanığın Gelmesiyle Sanığın Eylemi Tamamlayamadığı - Eylemin Kendiliğinden Hak Alma Değil Nitelikli Yağmaya Teşebbüs Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Katılan Vekilinin Son Celsede Tazminat İsteklerinin Saklı Tutulmasını Talep ettiği/Mahkemece Bu Yönde Karar Verildiği - Daha Sonra Çelişki Yaratacak Şekilde Manevi Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Vekilinin Son Celsede Tazminat İsteklerinin Saklı Tutulmasını Talep ettiği/Mahkemece Bu Yönde Karar Verildiği - Daha Sonra Çelişki Yaratacak Şekilde Manevi Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verilerek Sanık Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )"
308YCGK26.4.2011E. 2011/6-7 K. 2011/63"NİTELİKLİ YAĞMA ( Define Bulmak Bahanesiyle Sanıkları Kandırarak Paralarını Alan Mağdurun Yerel Mahkeme Tarafından Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği - Suç Tarihinde Hukuki İlişkiye Dayanan Alacaklarını Tahsil Etme Amacıyla Hareket Eden Sanıkların Eylemlerinin 5237 S. K. Md. 150/1 Kapsamında Kaldığı )
DEFİNE ARAMA BAHANESİYLE SANIKLARI KANDIRAN MAĞDUR ( Sanıkların Paralarını Alan Mağdurun Yerel Mahkeme Tarafından Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği - Suç Tarihinde Hukuki İlişkiye Dayanan Alacaklarını Tahsil Etme Amacıyla Hareket Eden Sanıkların Eylemlerinin 5237 S. K. Md. 150/1 Kapsamında Kaldığı )
YAĞMA ( Define Bulmak Bahanesiyle Sanıkları Kandırarak Paralarını Alan Mağdurun Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği - Suç Tarihinde Hukuki İlişkiye Dayanan Alacaklarını Tahsil Etme Amacıyla Hareket Eden Sanıkların Eylemlerinin 5237 S. K. Md. 150/1. Kapsamında Kaldığı )
SANIKLAR İLE MAĞDUR ARASINDA OLUŞAN ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ ( Define Bulmak Bahanesiyle Sanıkları Kandırarak Paralarını Alan Mağdur - Sanıkların Eylemlerinin 5237 S. K. Md. 150/1 Kapsamında Kaldığı/Bu İlişkiden Doğan Alacaklarını Tahsil Amacıyla Eylemi Gerçekleştirdikleri )"
308Y2.CD21.9.2009E. 2008/13625 K. 2009/652"GEREKÇESİZ HÜKÜM KURULMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )
İHKAKI HAK ( Sanığın Eyleminin 765 SK. Md. 308/3'e Uyduğu Halde Md. 308/2'den Hüküm Kurulamayacağı )"
308Y2.CD12.5.2009E. 2008/23076 K. 2009/23101"TEHDİT ( Sanığın Katılana Telefon Açarak Borcunu Ödemesi İçin Tehdit Ettiği - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
HAKARET ( Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Hükmün Açıklanması Hususunun Değerlendirileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakaret - Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Değerlendirileceği )"
308YCGK6.5.2008E. 2007/2-280 K. 2008/98"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Bu Suçun Şikayete Gerek Bulunmaksızın Kovuşturulması Gereken Silahla Etkili Eyleme Kalkışma Suçu İle Birlikte İşlenmesi Nedeniyle Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşürülemeyeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Kendiliğinden Hak Alma Suçu Şikayete Gerek Bulunmaksızın Kovuşturulması Gereken Silahla Etkili Eyleme Kalkışma Suçu İle Birlikte İşlenmesi Nedeniyle Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşürülemeyeceği )
SİLAHLA ETKİLİ EYLEME KALKIŞMA ( Kendiliğinden Hak Alma Suçu İle Birlikte İşlenmesi Nedeniyle Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşürülemeyeceği )
SENEDİ TAHSİL İÇİN ZOR KULLANMA ( Borçlu Mağdura Zor Kullanan Sanığın Bu Eyleminin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK Md. 308/2'de Düzenlenmiş Bulunan Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturduğu )"
308Y4.CD31.10.2007E. 2006/4183 K. 2007/8476"TEHDİT ( Sanığın Alacağını Almak Amacıyla Tehdit Ettiği Ancak Alacağını Aldığına Dair Kanıt Bulnumaması - Eylemin Eksik Kalkışma Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gereği )
ALACAĞINI ALMAK AMACIYLA TEHDİT ( Sanığın Alacağını Aldığına Dair Kanıt Bulunmaması Karşısında Eylemin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Sayfalarının Yazmanca İmzalanmaması Başlığında Yargıç ve Cumhuriyet Savcısının Adlarının Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
308Y4.CD24.10.2007E. 2006/4838 K. 2007/8384"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Yeğenine Çarparak Yaralayan Yakınanı Para Vermezsen Aracını Yakar Aileni Öldürürüm Diye Tehdit Etmesi - Hastane Masraflarının Sanık Tarafından Karşılanıp Karşılanmadığı Araştırılarak Karşılanması Halinde Eylemin Hak Almaya Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
CEZANIN AYNEN ÇEKTİRİLMESİ KARARI ( Sanığın Kişiliği Sosyo Ekonomik Durumu Duyduğu Pişmanlık Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Değerlendirilmesi Gereği - Cezanın Aynen Çektirilmesinin Islah Edicilik Vasfının Oluşacağından Bahisle 5237 Sayılı TCK'nun 50. Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yasa ile Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Uygulanarak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )
HAKSIZ TAHRİK ( Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Teşebbüs - Sanığın Yeğeninin Mağdur Tarafından Yaralanmasının ve Tedavi Giderlerinin Ödenmemesinin Verdiği Üzüntüyle Eylemi Gerçekleştirdiğinin Nazara Alınması Gereği )"
308Y4.CD19.6.2007E. 2006/2503 K. 2007/5859"ŞARTLI TEHDİT ( Sanıkların Katılandan Alacağı Olduğunu İspatlaması - İspatın Yalnızca Cezada İndirim Sebebi Olarak Kabul Edileceği )
ZORLAMA ( Sanıkların Katılandan Alacağı Olması Sebebi İle - Fiilin Unsur Açısından Zorlama Değil Şartlı Tehdit Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Müdafiinin Beyanının Alınmasından Sonra Katılan Vekilinin Dinlenmesi - Dinlendikten Sonra Son Sözün Sanık Müdafiine Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Ağır Para Cezalarının Dönüştürülmemesi - Bozma Nedeni )
AĞIR PARA CEZASININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerekliliği )
GECİKME ZAMMI UYGULANMASI ( Süresinde Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Uygulanması - Bozma Nedeni )"
308Y2.CD28.3.2007E. 2007/518 K. 2007/4520"İHKAK-I HAK ( 765 S.TCK'nın Md. 308/3 İle 5237 S. TCK'nın 86/2'de Öngörülen Cezalardan Hangisinin Lehe Olduğu Belirlenip Lehe Olan Madde Uyarınca Ceza Tayini ve Eylemin 5237 S.TCK'nın 86/2'de Düzenlenen Suçu Oluşturmadığının Kabulü Halinde İse Sanıkların Beraatleri Gereği )
YARALAMA ( Sanıkların Müşteki Sanığı Basit Tıbbi Müdahale İle İyileşebilecek Şekilde Yaraladıkları - Lehe Olan Madde Uyarınca Ceza Tayini ve Eylemin 5237 S.TCK'nın 86/2'de Düzenlenen Suçu Oluşturmadığının Kabulü Halinde İse Sanıkların Beraatleri Gereği )"
308Y2.CD28.2.2007E. 2006/9148 K. 2007/3016"ÖLÜMLE TEHDİT ( Müştekiye Sayısal Lotodan Çıkan İkramiyenin Kendisine Ait Olduğunu Düşünerek Parayı Almak Amacıyla Tehdit Ettiği İddiası - Eyleminin 5237 S.Y'nın Md. 150 Yollaması İle 106. Md. de Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
TEHDİT ( Müştekiye Sayısal Lotodan Çıkan İkramiyenin Kendisine Ait Olduğunu Düşünerek Parayı Almak Amacıyla Müştekiyi Ölümle Tehdit Ettiği İddiası - Eyleminin 5237 S.Y'nın Md. 150 Yollaması İle 106. Md. de Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Ölümle Tehdit Suretiyle İhkakı Hakka Teşebbüs - 765 S. TCK'nın 308/2. Md. İle 5237 S. TCK'nın Md. 106'da Öngörülen Cezalardan Hangisinin Lehe Olduğu Belirlenip Lehe Olan Madde Uyarınca Ceza Tayini Gerektiği )"
308Y2.CD7.2.2007E. 2006/8215 K. 2007/1571"İHKAK-I HAK ( Eylemin 5237 Sayılı TCK'nun 150. Maddesi Yollaması İle 106. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İhkak-ı Hak - 5237 Sayılı TCK'nun 106. Maddesinde Öngörülen Cezalardan Hangisinin Lehe Olduğu Belirlenip Lehe Olan Madde Uyarınca Ceza Tayini Gereği )"
308Y2.CD5.2.2007E. 2006/8047 K. 2007/1403"SÖVME VE TEHDİT ( Sanığın Müdahili Paramı Vereceksin Yoksa Seni Vuracağım Kavat Şeklinde Tehdit Etmesi - Eylemin 5237 S.K. Md. 106 Kapsamında Kalıp Kalmadığı Kalıyor ise 765 S.K. Md. 308 İle Karşılaştırılarak Lehe Hükmün Belirlenmesi Gereği )
İHKAK-I HAK ( Paramı Vereceksin Yoksa Seni Vuracağım Kavat Şeklindeki Sözlerin 5237 S.K. Md. 106'ya Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığı - Eylemin 5237 S.K. Md. 106'ya Uymadığından Bahisle Beraat Kararı Verilmesi Halinde Ihkak-ı Hak Suçunun da Oluşmadığının Kabulü Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sövme ve Tehdit - İhkak-ı Hak )"
308Y2.CD29.1.2007E. 2006/8927 K. 2007/960"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanıkların Müşteki İle Müşterek Sahip Oldukları Valizi Diğer Sanıklar İle Birlikte Camını Kırıp Müştekinin Evine Girerek Almaları - Hırsızlık Suçu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Sanıkların Müşteki İle Müşterek Sahip Oldukları Valizi Diğer Sanıklar İle Birlikte Camını Kırıp Müştekinin Evine Girerek Almaları - Hırsızlık Suçu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kendiliğinden Hak Almak - 765 Sayılı TCK'nun 308/1. Md. İle 5237 Sayılı TCK'nun 144/1-A Md. Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
308Y2.CD13.11.2006E. 2006/4865 K. 2006/18204"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK SUÇU ( 5237 Sayılı TCK'da İhkakı Hak Suçunun Bağımsız Bir Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması )
TEHDİT SUÇU ( Sanığın Müştekilerden Satın Aldığı Apartman Dairesinin Eksik Teslim Edilmesinden Kaynaklanan Zararının Giderilmesi için Başka Bir Kişiyi Göndererek Müştekileri Öldürmekle Tehdit Ettirdiği Şeklindeki Eyleminin Tehdit Suçu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılmasının Gerekmesi )"
308Y2.CD2.11.2006E. 2006/2623 K. 2006/17518"TEHDİT SUÇU ( Sanıkların Aralarında Nizalı Olan Taşınmaza Ev Yapan Müdahili Değişik Sözlerle Tehdit Etmeleri )
İHKAKI HAK SUÇU ( Aralarında Nizalı Olan Taşınmaza Ev Yapan Müdahili Değişik Sözlerle Tehdit Etmeleri-Yeni TCK da Böyle Bir Suç Tanımlamasının Olmaması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA EKSİK TEŞEBBÜS SUÇU ( Nizalı Olan Taşınmaza Ev Yapan Müdahili Değişik Sözlerle Rahatsız Etmelerinin Teşebbüs Aşamasında Kalması )"
308Y2.CD18.10.2006E. 2006/7217 K. 2006/16933"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanığın Yargılama Konusu Yapılan Eyleminin 5237 Sayılı TCY'nın 116. Md. Yer Alan Konut Dokunulmazlığının İhlali Kapsamında Kalmadığının Araştırılması Gerektiği )
İHKAK-I HAK ( Kendiliğinden Hak Almak - Sanığın Yargılama Konusu Yapılan Eyleminin 5237 Sayılı TCY'nın 116. Md. Yer Alan Konut Dokunulmazlığının İhlali Kapsamında Kalmadığının Araştırılması Gerektiği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Kendiliğinden Hak Almak - Sanığın Yargılama Konusu Yapılan Eyleminin 5237 Sayılı TCY'nın 116. Md. Yer Alan Konut Dokunulmazlığının İhlali Kapsamında Kalmadığının Araştırılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kendiliğinden Hak Almak - 765 Sayılı TCY'nın 308/1. Madde-Fıkrası İle 5237 Sayılı TCY'nın 116/1. Madde- Fıkrasında Öngörülen Yaptırımların Karşılaştırılması ve Belirlenecek Lehe Yasa Hükümlerine Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
308Y2.CD18.10.2006E. 2006/2557 K. 2006/16860"İHKAK-I HAK SUÇU ( 5237 Sayılı TCK'da Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Bağımsız Bir Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( Aralarında Paylaşılmış Olmasına Rağmen Sanığın Payına Düşen Tarlaya Müştekinin Fındık Ağacı Dikmesi Üzerine Sanıkların Bu Tarlanın Kendilerine Ait Olduğunu Sürerek Fındık Ağaçlarını Kestikleri İddiası Nedeniyle Lehe Olan Yasa Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
308Y2.CD16.10.2006E. 2006/7718 K. 2006/16831"KASTEN YARALAMA ( İhkakı Hak - Eylemin 5237 S. TCK'nun 150/1 Delaletiyle 86/2 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılarak Bu Madde Kapsamında Olduğunun Kabulü Halinde 765 S. TCK.nun 308/3. Md. İle 5237 S. TCK.nun 86/2'de Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanuna Hükmedileceği )
İHKAK-I HAK SUÇU ( Eylemin 5237 S. TCK'nun 150/1 Delaletiyle 86/2 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılarak Bu Madde Kapsamında Olduğunun Kabulü Halinde 765 S. TCK.nun 308/3. Md. İle 5237 S. TCK.nun 86/2'de Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanuna Hükmedileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İhkakı Hak - Eylemin 5237 S. TCK'nun 150/1 Delaletiyle 86/2 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılarak Bu Madde Kapsamında Olduğunun Kabulü Halinde 765 S. TCK.nun 308/3. Md. İle 5237 S. TCK.nun 86/2'de Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Hükmedileceği )"
308Y4.CD11.10.2006E. 2006/3926 K. 2006/15139"MALA ZARAR VERİLECEĞİ TEHDİDİ ( Sanığın Katılana "Bir Hafta Size Süre, Ya Ayrılırız ya da Dükkanda Fareler Yanar Aklınızı Başınıza Alın" Biçimindeki Sözleri - Şikayete Bağlı Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturduğu )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Katılana "Bir Hafta Size Süre, Ya Ayrılırız ya da Dükkanda Fareler Yanar Aklınızı Başınıza Alın" Biçimindeki Sözlerinin Mala Zarar Verileceği Tehdidiyle İşlenmesi )
UZLAŞMA ( Sanığın Katılana "Bir Hafta Size Süre, Ya Ayrılırız ya da Dükkanda Fareler Yanar Aklınızı Başınıza Alın" Biçimindeki Sözleri - Şikayete Bağlı Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturması Nedeniyle Uzlaşma Teklifi Yapılması Gereği )"
308Y2.CD11.10.2006E. 2006/7197 K. 2006/16674"TEHDİT YOLU İLE İHKAK-I HAK SUÇUNA AZMETTİRMEK ( Tehdit veya Cebir Kullanılması Halinde Ancak Tehdit veya Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Hükümler Uygulanacağı )
YARALAMA ( Tehdit Yolu İle İhkak-ı Hak Suçuna Azmettirmek - Tehdit veya Cebir Kullanılması Halinde Ancak Tehdit veya Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Hükümler Uygulanacağı )
CEBİR ( Tehdit Yolu İle İhkak-ı Hak Suçuna Azmettirmek - Tehdit veya Cebir Kullanılması Halinde Ancak Tehdit veya Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Hükümler Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı TCK'nun 308/2. Md. İle 5237 Sayılı TCK'nun 106/1 Fıkrasında Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
308Y2.CD11.10.2006E. 2006/5366 K. 2006/16447"MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI ( Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenler Hakkında Yapılan Uyarlama Yargılamasında Verilen Kararlar İnfaza İlişkin Olup Daha Önce Tayin Olunan Ceza Aşılamayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İhkak-ı Hak Eyleminin 5237 Sayılı Yasa'da Suç Olarak Düzenlenmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilmesi Yerine Eylemin 5237 Sayılı Yasanın 144/1-B Fıkrası Kapsamında Kalıp Kalmadığı Araştırılması Gereği )
İHKAK-I HAK ( 5237 Sayılı Yasa'da Suç Olarak Düzenlenmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilmesi Yerine Eylemin 5237 Sayılı Yasanın 144/1-B Fıkrası Kapsamında Kalıp Kalmadığının Araştırılması Gereği )"
308Y2.CD9.10.2006E. 2006/2255 K. 2006/16284"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Müştekinin İnşaatta Kullandığı Keresteleri Geri İstemesi Sırasında Tehdit de Etmesi Nedeniyle Tehditle İhkakı Hak Suçunun Oluşması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sübutu Halinde Uygulanacak Cezalarla İlgili Olarak Sanık Lehine Olan Kanun Maddesinin Tespitinin ve Uygulanmasının Gerekmesi )
ÖN ÖDEME ( Suçun Önödeme Kapsamında Olması Halinde Ödeme Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
308Y2.CD21.6.2006E. 2006/6110 K. 2006/12290"İHKAK-I HAK ( 5237 S.K.'da Suç Olarak Düzenlenmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilemeyeceği - 765 S.K. Md. 308/1 İle 5237 S.K. Md. 144/1-b Karşılaştırılarak Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( İhkak-ı Hak - 5237 S.K.'da Suç Olarak Düzenlenmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilemeyeceği/765 S.K. Md. 308/1 İle 5237 S.K. Md. 144/1-b Karşılaştırılarak Uygulanması Gerektiği )"
308Y4.CD9.5.2006E. 2004/15626 K. 2006/10647"TEHDİT ( Sanığın Baba Evine Dönen Eşinin Çocuğu Götürmesini Engellemesi - "Üzerime Gelmeyin Çocukla Birlikte Camdan Aşağıya Atlarım" ve Kayın Pederine "Ölümün Benim Elimden Olacak" Sözleri/Tehdit Suçu Kabul Edildiğinde Haksız Tahrik Hükümlerinin Tartışılması Gereği )
HAKSIZ TAHRİK ( Suç Kabul Edildiğinde Tartışılması Gereği - Sanığın Baba Evine Dönen Eşinin Çocuğu Götürmesini Engellemesi/"Üzerime Gelmeyin Çocukla Birlikte Camdan Aşağıya Atlarım" ve Kayın Pederine "Ölümün Benim Elimden Olacak" Sözleri )
İHKAKI HAK ( Suç Kabul Edildiğinde 765 S.K. Md. 308/2'nin Tartışılması Gereği - Sanığın Baba Evine Dönen Eşinin Çocuğu Götürmesini Engellemesi/"Üzerime Gelmeyin Çocukla Birlikte Camdan Aşağıya Atlarım" ve Kayın Pederine "Ölümün Benim Elimden Olacak" Sözleri )"
308Y2.CD26.3.2006E. 2006/3353 K. 2006/4379"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Depo Önünde Bir Şey Koyamayacağının Kararlaştırıldığı - Sanığın Sözleşme Hükümlerine Uygun Davranması Karşısında Yüklenen Suçun Oluşmayacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİ GEREKLERİNE UYMAMA ( Kendiliğinden Hak Alma - Sözleşmede Kiracının Depo Önünde Bir Şey Koyamayacağının Kararlaştırıldığı/Sanığın Sözleşme Hükümlerine Uygun Davranması Karşısında Yüklenen Suçun Oluşmayacağı )
DEPO ÖNÜNDE BİR ŞEY KONULMAYACAĞININ KARARLAŞTIRILMASI ( Kendiliğinden Hak Alma - Sanığın Kira Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Davranması Karşısında Yüklenen Suçun Oluşmayacağı )"
308Y2.CD7.3.2006E. 2005/5362 K. 2006/3971"KASTEN YARALAMAK ( Kendiliğinden Hak Almak Suçundan Yargılaması Yapılan Sanığın Yetkili Makamlara Müracaat Edebileceği Bir Hakkı Olmadığının Anlaşılması Karşısında Eylemin Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Suçundan Yargılaması Yapılan Sanığın Yetkili Makamlara Müracaat Edebileceği Bir Hakkı Olmadığının Anlaşılması Karşısında Eylemin Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanun Uygulanacağı - Kendiliğinden Hak Alma )"
308Y4.CD8.2.2006E. 2005/13135 K. 2006/2163"UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR ( Re'sen Soruşturulacak Ölümle Tehdit Eylemiyle Birlikte Gerçekleştirilen Kendiliğinden Hak Alma Eylemi Şikayete Tabi Olmadığından Uzlaşmaya Konu Olamadığı )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Re'sen Soruşturulacak Ölümle Tehdit Eylemiyle Birlikte Gerçekleştirilen Kendiliğinden Hak Alma Eylemi Şikayete Tabi Olmadığından Uzlaşmaya Konu Olamadığı )
ÖLÜMLE TEHDİT ( Re'sen Soruşturulması Nedeniyle Tehdit Eylemiyle Birlikte Gerçekleştirilen Kendiliğinden Hak Alma Eylemi Şikayete Tabi Olmadığından Uzlaşmaya Konu Olamadığı )
MAHKEMECE YAPILAN UZLAŞMA ( Kamu Davasının Açılması Halinde Uzlaşmaya Tabi Bir Suç Varsa Usule Göre Mahkemece de Uzlaşma Yapılabildiği - Ölümle Tehdit )"
308Y2.CD26.1.2006E. 2005/2095 K. 2006/482"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanıkların İddia Ettikleri Haklarını Elde Edip Edemediklerinin Araştırılarak Eylemlerinin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gereği )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALANLARIN SUÇA KONU BAHÇEDE HAKLARI OLDUĞUNU İDDİA ETMELERİ ( Haklarında 765 S.K. Md. 308/4'ün Uygulanmasının Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmamasının Bozmayı Gerektireceği )"
308Y2.CD26.1.2006E. 2005/1500 K. 2006/317"İHKAKI HAK VE SİLAHLA TEHDİT ( İhkakı Hak Eylemi Silahlı Tehdit Suçuyla Birlikte İşlendiği İçin Şikayetten Vazgeçilse Bile Davaya Devam Edilmesi Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( İhkakı Hak Eylemi Silahlı Tehdit Suçuyla Birlikte İşlendiği İçin Vazgeçilse Bile Davaya Devam Edilmesi Gereği )
BİRLİKTE İŞLENEN İKİ SUÇ ( İhkakı Hak Eylemi Silahlı Tehdit Suçuyla Birlikte İşlendiği İçin Şikayetten Vazgeçilse Bile Davaya Devam Edilmesi Gereği )"
308Y2.CD23.1.2006E. 2005/2261 K. 2006/128"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Annesinden Miras Kalan Fındık Bahçesinde Hakkı Olduğunu Düşünerek Müştekileri Tehdit Etmesi ve Yaralaması - Eylemin Tek Suç Oluşturduğu/Mağdur Sayısınca Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TEHDİT VE YARALAMA ( Sanığın Müştekileri Annesinden Miras Kalan Fındık Bahçesinde Hakkı Olduğunu Düşünerek/Eylemin Tek Suç Oluşturduğu - Mağdur Sayısınca Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği/Kendiliğinden Hak Alma )
EYLEMİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Mağdur Sayısınca Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Kendiliğinden Hak Alma/Sanığın Annesinden Miras Kalan Fındık Bahçesinde Hakkı Olduğunu Düşünerek Müştekileri Tehdit Etmesi ve Yaralaması )
MAĞDUR SAYISINCA CEZALANDIRILMAYA KARAR VERİLEMEMESİ ( Kendiliğinden Hak Alma - Sanığın Annesinden Miras Kalan Fındık Bahçesinde Hakkı Olduğunu Düşünerek Müştekileri Tehdit Etmesi ve Yaralaması/Eylemin Tek Suç Oluşturduğu )"
308Y2.CD15.12.2005E. 2004/11609 K. 2005/29674"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Yasaklanan Bölgede Otlatılan ve Sanığa Ait Olan Hayvanların Koruma Bekçileri Tarafından "Tokad" Tabir Edilen Yerde Muhafaza Altına Alınmalarını Takiben Sanığın Bu Yerin Kilidini Kırmak Suretiyle Hayvanlarını Alması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hayvanların Koruma Bekçileri Tarafından "Tokad" Tabir Edilen Yerde Muhafaza Altına Alınmalarını Takiben Sanığın Bu Yerin Kilidini Kırmak Suretiyle Hayvanlarını Alması/Kendiliğinden Hak Alma - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
HAYVANLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINAN YERİN KİLİDİNİN KIRILMASI ( Kendiliğinden Hak Alma - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
308Y2.CD14.12.2005E. 2005/9872 K. 2005/29409"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA TEŞEBBÜS ( Yaralanmanın Gövde Kısmında Olması Halinde 15 Gün İş ve Güçten Kalmayı Gerektirdiği ve Şikayete Tabi Olmadığı Cihetle Mağdurun Kat'i Raporu Adlı Tıp Kurumundan Alınması Gerektiği )
YARALANMA ( Gövde Kısmında Olması Halinde 15 Gün İş ve Güçten Kalmayı Gerektirdiği ve Şikayete Tabi Olmadığı Cihetle Mağdurun Kat'i Raporu Adlı Tıp Kurumundan Alınması Gerektiği - Kendiliğinden Hak Almaya Teşebbüs )
MAĞDURUN KAT'İ ADLİ TIP RAPORU ( Yaralanmanın Gövde Kısmında Olması Halinde 15 Gün İş ve Güçten Kalmayı Gerektirdiği ve Şikayete Tabi Olmadığı Cihetle Mağdurun Kat'i Raporu Adlı Tıp Kurumundan Alınması Gereği )"
308Y10.CD13.12.2005E. 2004/7016 K. 2005/18880"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Müdahilden Ev Eşyasının Bir Kısmını Satın Alan ve Müdahili Bulamayan Sanıkların Resmi Mercilere Müracaat İmkanı Varken Eşyaların Bulunduğu Depoyu Çilingir Vasıtası İle Açmak Suretiyle Eşyaları Götürmeleri )
EŞYALARI ZORLA ALMA ( Sanıkların Satın Aldıkları Ancak Kendilerine Henüz Teslim Edilmeyen Eşyaları Resmi Mercilelere Müracaatla Elde Etme İmkanı Varken Zorla Almalarının Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturacağı )"
308Y2.CD1.12.2005E. 2004/16178 K. 2005/27670"İHKAK-I HAK ( Sanığın Müdahilden Alacağını Tahsil Edemeyince "Sizden İntikamımı Alacağım Size Zarar Vereceğim" Dediği - Teşebbüsten Mahkumiyetine Karar Verileceği )
KENDİLİĞİNDEN HAK ELDE ETMEK ( Sanığın Müdahilden Alacağını Tahsil Edemeyince "Sizden İntikamımı Alacağım Size Zarar Vereceğim" Dediği - İhkak-ı Hakka Teşebbüsten Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )"
308Y2.CD9.11.2005E. 2004/13460 K. 2005/24373"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Sanığın Alacağını Almak Amacıyla Bir Elinde Av Tüfeği Diğer Elinde Bıçak İle Yanında Diğer Sanık Olduğu Halde Müştekinin Evine Rızası Hilafına Girip Av Tüfeğini Müştekiye Doğrultarak Alacağını İstemesi - İhkak-ı Hak Suçunun Oluştuğu )
İHKAK-I HAK ( Sanığın Alacağını Almak Amacıyla Bir Elinde Av Tüfeği Diğer Elinde Bıçak İle Yanında Diğer Sanık Olduğu Halde Müştekinin Evine Rızası Hilafına Girip Av Tüfeğini Müştekiye Doğrultarak Alacağını İstemesi Eyleminde Suçun Oluştuğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN SUÇ ( İhkak-ı Hak - Sanığın Alacağını Almak Amacıyla Bir Elinde Av Tüfeği Diğer Elinde Bıçak İle Yanında Diğer Sanık Olduğu Halde Müştekinin Evine Rızası Hilafına Girip Alacağını İstemesi/Takibin Şikayete Bağlı Olmadığı )"
308Y2.CD19.10.2005E. 2004/12307 K. 2005/22267"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Davanın Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılmasının Mümkün Olmadığı Nazara Alınarak Duruşma Açılıp Yapılacak Yargılama Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Kendiliğinden Hak Almak - Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Davanın Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılmasının Mümkün Olmadığı Nazara Alınarak Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği )
CEZA KARARNAMESİ ( Kendiliğinden Hak Almak - Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Davanın Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılmasının Mümkün Olmadığı Nazara Alınarak Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği )"
308Y2.CD17.10.2005E. 2004/12540 K. 2005/21973"MÜESSİR FİİL ( Müştekinin Eşi Adına Tapuya Kayıtlı Mandıra Üzerindeki Hacizleri Sanığın Borçlarını Ödemek Suretiyle Kaldırdığı ve Taşınmazın Tapuda Devrini İstediği/Müşteki Kabul Etmeyince Darpta Bulunduğu - Müessir Fiil Suretiyle İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğuna Dikkat Edileceği )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Müştekinin Eşi Adına Tapuya Kayıtlı Mandıra Üzerindeki Hacizleri Sanığın Borçlarını Ödemek Suretiyle Kaldırdığı ve Taşınmazın Tapuda Devrini İstediği/Müşteki Kabul Etmeyince Darpta Bulunduğu - Müessir Fiil Suretiyle İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
İHKAK-I HAK ( Eksik Teşebbüs - Suç Tarihi Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Şikayetin Süresinde Olup Olmadığının Belirleneceği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs - Suç Tarihi Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Şikayetin Süresinde Olup Olmadığının Belirleneceği )"
308Y2.CD10.10.2005E. 2004/10342 K. 2005/21010"GÜNDÜZLEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Sanığın Müştekilerden Alacağını İstediği Müştekinin İnkar Etmesi Üzerine Müştekiyi Tehdit Etmesi - Eyleminin TCK'nun 308/2, 61 ve 308/4. Maddelerine Uyan İhkak-ı Hak Suçunu Oluşturduğu )
TEHDİT ( Sanığın Müştekilerden Alacağını İstediği Müştekinin İnkar Etmesi Üzerine Müştekiyi Tehdit Etmesi - Eyleminin TCK'nun 308/2, 61 ve 308/4. Maddelerine Uyan İhkak-ı Hak Suçunu Oluşturduğu )
İHKAK-I HAK ( Sanığın Müştekilerden Alacağını İstediği Müştekinin İnkar Etmesi Üzerine Müştekiyi Tehdit Etmesi - Eyleminin TCK'nun 308/2, 61 ve 308/4. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )"
308Y2.CD18.7.2005E. 2003/24510 K. 2005/16363"İHKAK-I HAKKA TEŞEBBÜS ( Sanığın Müştekinin Ablasına Ait Kaba İnşaatın Çatısına Konan ve Müşteki Tarafından Sahiplenen Güvercinlerini Almak Amacıyla Çatıya Tırmanırken Yakalanması - TCK. Md. 308/4 Uygulanması Gerektiği )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. Türk Ceza Kanunu'nun 7. Maddesi İle 5252 S. Kanun'un 9. Maddesi Uyarınca - Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Mağdur İle Failin Uzlaşması Halinde Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )
MAĞDUR İLE FAİLİN UZLAŞMASI ( Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği - Takibi Şikayete Bağlı Suçlar )"
308Y2.CD11.7.2005E. 2004/2511 K. 2005/15414"İHKAK-I HAK ( Sanıkların Müştekiye Karşı Tehdit veya Zor Kullanmadıklarının Müşteki Tarafından da Kabul Edildiği - Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu ve Sanıklara Atılı Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDEKİ İLİŞKİ ( Sanıkların Müştekiye Karşı Tehdit veya Zor Kullanmadıklarının Müşteki Tarafından da Kabul Edildiği - Sanıklara Atılı İhkak-ı Hak Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
SENEDİN RIZA İLE VERİLMESİ ( Traktör Sanığa Teslim Edildiğinde de Senedin İptal Edildiğinin Anlaşılması Karşısında Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu - İhkak-ı Hak Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )"
308YCGK5.7.2005E. 2005/6-57 K. 2005/89"SİLAHLA HÜRRİYETİ TAHDİT VE SENET GASBI ( Sanığın Kredi Borcunun Taksitlendirilmesinin Güvencesi Olarak Verdiği Çeki Silah Zoruyla Almaktan İbaret Eylem Nedeniyle )
YENİ KARAR ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
EYLEMLİ UYMA ( Yerel Mahkemece Yargıtay Bozma İlamına Şeklen Israr Kararı Verilmiş Olmasına Rağmen Bozma Doğrultusunda İşlem Yapılması-Bu Nedenle Bu Yeni Bir Karar Olması Nedeniyle Bu Kararın Özel Dairenin İncelemesinden Geçmesinin Gerekmesi )
CEZA GENEL KURULUNDA İNCELEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )"
308Y2.CD23.5.2005E. 2005/4945 K. 2005/9324"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( TCK'nun 308/1. Md'sinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanan Üst Haddinin Anılan Kanunun 19. Md. de Nazara Alındığında TCK'nun 119. Md. Uyarınca Yapılacak Artırım Sonucunda Bu Miktarın Geçilemeyeceği )
AĞIR PARA CEZASI ( Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanan Üst Haddinin Kanunun 19. Md. de Nazara Alındığında TCK'nun 119. Md. Uyarınca Yapılacak Artırım Sonucunda Bu Miktarın Geçilemeyeceği )
CEZA ARTIRIMI ( Kendiliğinden Hak Alma - TCK'nun 308/1. Md'sinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanan Üst Haddinin Anılan Kanunun 19. Md. de Nazara Alındığında TCK'nun 119. Md. Uyarınca Yapılacak Artırım Sonucunda Bu Miktarın Geçilemeyeceği )"
308Y2.CD23.3.2005E. 2004/10499 K. 2005/4455"GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Avukat Olan Mağduru Yaptığı Avukatlık Görevinden Dolayı Tehdit Etmeleri ve İhkak-ı Hak Suçunu İşlemeleri - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İHKAKI HAK ( Suçun Resen Takibi Gereken Bir Cürüm İle Birlikte İşlenmesi Halinde Takibi Şikayete Bağlı Bulunmaması - Sanıkların Şikayetçi Avukatı Ölümle Tehdit Etmek Suretiyle Alacaklarını Tahsil Etmeye Teşebbüs Etmeleri )
RESEN TAKİBİ GEREKEN SUÇ ( İhkak-ı Hak Suçu İle Birlikte İşlenmesi Halinde Takibi Şikayete Bağlı Bulunmaması - Sanıkların Şikayetçi Avukatı Ölümle Tehdit Etmek Suretiyle Alacaklarını Tahsil Etmeye Teşebbüs Etmeleri )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI ( İhkak-ı Hak Suçunun Resen Takibi Gereken Bir Cürüm İle Birlikte İşlenmesi Halinde Takibi Şikayete Bağlı Bulunmaması )"
308Y2.CD9.3.2005E. 2004/4524 K. 2005/3121"İHKAK-I HAK SUÇU ( Sanığın Müştekiden Kira Alacağını İstediği ve Müştekinin Kabul Etmemesi Üzerine Çıkan Tartışmada Yerden Aldığı Tuğlayı Müştekinin Kafasına Vurarak Yaralaması Eylemi )
YARALAMA ( Sanığın Müştekiden Kira Alacağını İstediği ve Müştekinin Kabul Etmemesi Üzerine Çıkan Tartışmada Yerden Aldığı Tuğlayı Müştekinin Kafasına Vurarak Yaralaması İhkak-ı Hak Suçunu Oluşturduğu )
HÜKMÜN MEVZUU ( İddianamede Gösterilen Fiilden İbaret Olacağı - Gösterilen Kanun Maddesinin Mahkemeleri Bağlamayacağı )"
308Y2.CD28.2.2005E. 2004/2496 K. 2005/2374"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanığın Babasından Miras Yoluyla Kalan Fındık Bahçesinde Kendisinin de Hakkı Olduğu İddiası İle Annesi Müştekiyi Tehdit Etmek Suretiyle Fındıkları Toplaması Eylemi )
MÜŞTEKİYİ TEHDİT ETMEK ( Sanığın Babasından Miras Yoluyla Kalan Fındık Bahçesinde Kendisinin de Hakkı Olduğu İddiası İle Annesi Müştekiyi Tehdit Etmek Suretiyle Fındıkları Toplaması Eyleminin Kendiliğinden Hak Almak Suçunu Oluşturduğu )
ETKİLİ EYLEM ( Sanık Hakkında Sadece Etkili Eylem Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği ve Bu Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulduğu Gözetilmeden ve Suç Vasfından Beraat Kararı da Verilemeyeceği )"
308Y4.CD21.2.2005E. 2003/15682 K. 2005/1209"TEHDİT ( Yakınanların Hayvan Otlattıkları Mevkiin Sanıkların Oturdukları Köy Tüzel Kişiliğine Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği - Tahsis Kararının Varlığı Halinde Tehdit Eyleminin TCK'nun 308. Maddesine Göre Cezalandırılması Gereği )
TEHDİT SUÇUNUN İŞLENDİĞİ YER ( Mera Alanı Sanıkların Oturduğu Köy Tüzel Kişiliğine Tahsis Edilmemiş İse Eylemin TCK'nun 191/2 ya da 188/1. Maddesine Göre Cezalandırılması Gereği )"
308Y4.CD16.2.2005E. 2003/12648 K. 2005/1086"TEHDİT ( Sanığın Mağdura Zararının Giderilmesi Maksadıyla Yenisini Alacaksın Yoksa Seni Öldürürüm Demesi - Eylemin TCK'nın 308/2.Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden TCK'nın 188/1. Maddesi ile Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İHKAK-I HAK ( Otomobiline Çarpıp Zarar Veren Mağdura Yenisini Alacaksın Yoksa Seni Öldürüm Sözünün İhkak-ı Hak Suçunu Oluşturduğu - TCK'nın 188/1. Maddesindeki Tehdit Suçunu Oluşturmadığı )
YASA MADDESİ ( Yanlış Yazılması - Haksız Kışkırtma/Tehdit )"
308Y4.CD15.2.2005E. 2003/15424 K. 2005/1072"SİLAHLI TEHDİT ( Sanığın Yakınana Elindeki Tüfeği Göstererek Gel Seni Öldüreceğim Biçimindeki SÖzleri - Yakınanın da Elinde Tüfek Bulunduğu Gerekçesiyle Sanığın Eyleminin Tehdit Olarak Değerlendirilmeyerek Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ZORALIM ( Silahlı Tehdit Suçundan Beraat Kararı Verilmesine Karşın Tüfek Konusunda Zoralıma Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
308Y4.CD15.2.2005E. 2003/12830 K. 2005/1064"TEHDİT ( Beldiye Meclis Üyesi Olan Yakınanın Meclis Toplantısına Girmesinin Tehdit Suretiyle Engellenmesi - Sanığın Ne Gibi Cebir ve Şiddetle Yakınanın Görevini Yapmasını Engellediğinin Açıklanması Gereği )
MECLİS ÜYESİNİN GÖREVİNİ YAPMASININ ENGELLENMESİ ( Cebir ve Şiddet Unsurlarının Açıklanması Gereği - Tehdit )"
308Y2.CD7.2.2005E. 2003/22337 K. 2005/1058"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Kiracısının İşyerinin Kilidini Değiştirip Dükkana Girmesine Engel Olduğu ve İçeride Bulunan Eşyaların Zarar Gördüğünün İddia Edilmesi - Olay Yerinde Tesbitte Bulunulması Gereği )
OLAY YERİNDE TESBİTTE BULUNULMASI GEREĞİ ( Sanığın Kiracısının İşyerinin Kilidini Değiştirip Dükkana Girmesine Engel Olduğu ve İçeride Bulunan Eşyaların Zarar Gördüğünün İddia Edilmesi - Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Teşebbüs )"
308Y2.CD7.2.2005E. 2003/20728 K. 2005/1083"İHKAK-I HAK ( Suçun İşlendiği Tarih ve Niteliğine Göre 4616 Sayılı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
4616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Uygulama Maddesinde Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Suç Tarihi 23 Nisan 1999'dan Önce Olması Gereği - İhkak-ı hak )"
308Y2.CD3.2.2005E. 2003/20255 K. 2005/1004"İHKAK-I HAK ( Müştekinin Cep Telefonunda Kayıtlı Tehdit İçeren Mesajların Bulunması - TCK'nın 308/2. Maddesine Muhalefet )
TEHDİT İÇEREN MESAJ ( Cep Telefonu ile Gönderilmesi - İhkak-ı Hak )
TEŞEBBÜS ( İhkak-ı Hak - Cep Telefonu ile Tehdit Mesajı Gönderilmesi )"
308Y2.CD25.1.2005E. 2003/20317 K. 2005/100"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Mahkumiyet Hükmünden Sonra Dilekçe İle Müştekinin Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmesi - Davanın Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu )
MAHKUMİYET HÜKMÜNDEN SONRA MÜŞTEKİNİN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ ( Davanın Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu - Kendiliğinden Hak Almak Suçu/Şikayete Bağlı Vazgeçmeyle Ortadan Kaldırılabilecek Nitelikte Olduğu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Kendiliğinden Hak Almak Suçu/Şikayete Bağlı Vazgeçmeyle Ortadan Kaldırılabilecek Nitelikte Olduğu - Mahkumiyet Hükmünden Sonra Dilekçe İle Müştekinin Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmesi )"
308Y2.CD23.12.2004E. 2003/17284 K. 2004/24598"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Tehdit/Sanığın Müştekilerden Kira Alacakları Bulunduğunu Savunmuş Olması - Sanık Hakkında TCK. Md. 308/4'ün Uygulanabilirliğinin Araştırılması Gereği )
TEHDİT ( Sanığın Müştekilerden Kira Alacakları Bulunduğunu Savunmuş Olması/Sanık Hakkında TCK. Md. 308/4'ün Uygulanabilirliğinin Araştırılması Gereği - Kendiliğinden Hak Almak )
KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TEHDİT ( Kendiliğinden Hak Almak - Sanık Hakkında TCK. Md. 308/4'ün Uygulanabilirliğinin Araştırılması Gereği )"
308Y2.CD22.12.2004E. 2003/17569 K. 2004/24455"ZORLA HAK ALMA ( Müdahilin Ölümü Halinde Zorla Hak Alma Suçundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
MÜDAHİLİN ÖLÜMÜ ( Müdahilin Ölümü Halinde Zorla Hak Alma Suçundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Müdahilin Ölümü Halinde Zorla Hak Alma Suçundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )"
308Y1.CD29.11.2004E. 2004/1555 K. 2004/3953"ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp İçin Adam Kaldırmak - Ölüme Mucip Yaralar/Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği )
ÖLÜME MUCİP YARALAR ( Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği - Gasp İçin Adam Kaldırmak )
HAKSIZ TAHRİK ( Karşılıksız ve Çalıntı Çekleri Vererek Borcunu Ödemeyen ve Oyalama Yolunu Tercih Eden Maktül - Şirket Ortağının Tahsil İçin Para Karşılığı Anlaşma Yapması )
GASP İÇİN ADAM KALDIRMAK ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
ADAM KALDIRMAK ( Gasp İçin - Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Etmek Maksadıyla Maktülü Araçlarıyla Kapalı Mekana Götürerek İki Gün Süreyle Zorla Tutmak )
ZORLA SENET DÜZENLETMEK ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Etmek Maksadıyla Maktülü Araçlarıyla Kapalı Mekana Götürerek - Gasp İçin Adam Kaldırmak )"
308Y11.CD25.11.2004E. 2003/10585 K. 2004/8715"İHKAKI HAK SUÇU ( Sanığın Taşınmazına Yapılan Tecavüzü Önlemekten İbaret Eylemi Hukuki Nitelikte Olduğundan İhkakı Hak Suçunun Oluşmadığının Kabulü - Zilyedin Taşınmaza Yapılan Tecvüzü Önlemek Hakkına Sahip Olduğunun Kabulü Gereği )
TECAVÜZÜ ÖNLEMEK ( Zilyedin Tecavüz Fiillerini Defetmeye Hakkına Sahip Bulunduğunun Kabulü Gereği - Sanığın Taşınmazına Yapılan Tecavüzü Önlemekten İbaret Eyleminin İhkakı Hak Suçu Oluşturmadığının Kabulü Gereği )"
308Y2.CD2.11.2004E. 2003/13633 K. 2004/19583"İHKAK-I HAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sanığın Mülkiyet İhtilafına İlişkin Açtığı Davayı Suç Tarihinden Önce Kazanmış Olması )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sanığın Mülkiyet İhtilafına İlişkin Açtığı Davayı Suç Tarihinden Önce Kazanmış Olması )
MÜLKİYET İHTİLAFI NİTELİĞİ ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Açtığı Hukuk Davasını Kazanmış Olması - İhkakı Hak Suçunun Oluşmaması )"
308Y2.CD25.10.2004E. 2003/12858 K. 2004/18725"İHKAK-I HAKKA EKSİK TEŞEBBÜS ( Evden Çıkarmak İçin Kiracısının Oturduğu Yerin Kapılarını Söküp Götüren Sanığın Eylemi )
KİRACININ KAPILARINI SÖKÜP GÖTÜRMEK ( Evden Çıkarmak İçin - İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
KİRACIYI EVDEN ÇIKARMA KASTI ( Kapıları Söküp Götüren Sanık - İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )"
308Y4.CD20.10.2004E. 2003/9876 K. 2004/10281"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA EKSİK KALKIŞMA ( Sanığın Kiracısı Olan Yakınanı Evden Çıkarmak İçin Ölümle Tehdit Etmesi - Eylemine Karşın Maksadını Elde Edememesi )
EKSİK KALKIŞMA ( Kendiliğinden Hak Almaya - Sanığın Kiracısı Olan Yakınanı Evden Çıkarmak İçin Ölümle Tehdit Etmesi/Eylemine Karşın Maksadını Elde Edememesi )
TEHDİT ( Sanığın Kiracısı Olan Yakınanı Evden Çıkarmak İçin Ölümle/Eylemine Karşın Maksadını Elde Edememesi - Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Kalkışma )"
308Y2.CD20.10.2004E. 2003/12408 K. 2004/18485"İHKAKI HAK ( Sanıkların Alacaklı Oldukları Parayı Sanıktan Tahsil Edemediklerinin Anlaşılması - Eylemlerinin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
EKSİK TEŞEBBÜS ( İhkakı Hak - Sanıkların Alacaklı Oldukları Parayı Sanıktan Tahsil Edemediklerinin Anlaşılması )
CEZADAN İNDİRİM ( Temel Ceza Asgari Hadden Tayin Edildiği Halde TCK. Md. 308/4 Uyarınca Gerekçe Gösterilmeden 1/3 Oranında İndirim Yapılması - Yasaya Aykırılığı )"
308Y2.CD8.7.2004E. 2003/5211 K. 2004/13881"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Eksik Teşebbüs - Sanığın Ölen Babasına Ait Alacağı Tahsil Etmek Amacıyla Müştekiyi Tehdit Etmesi )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden Hak Almaya - Sanığın Ölen Babasına Ait Alacağı Tahsil Etmek Amacıyla Müştekiyi Tehdit Etmesi )
TEHDİT ( Sözlerin Müşteki Üzerinde Ciddi Şekilde Korku ve Endişe Yaratacak Elverişlilik ve Yeterlilikte Olup Olmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği )"
308Y2.CD30.6.2004E. 2003/6253 K. 2004/13030"ARACA KARŞI ŞİDDET KULLANMAK ( Sanığın Aracı Alıp Götürmesi - İhkakı Hak/Ön Ödemeye Tabi Suç Oluşturduğu )
İHKAKI HAK ( Sanığın Aracı Alıp Götürerek Eşyaya Karşı Şiddet Kullanmaktan İbaret Eylemi - Ön Ödemeye Tabi Suç Oluşturduğu )
ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇ ( İhkakı Hak - Sanığın Aracı Alıp Götürerek Eşyaya Karşı Şiddet Kullanmaktan İbaret Eylemi )"
308Y8.CD24.5.2004E. 2003/14359 K. 2004/4728"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Babasından Olan Alacağını Tahsil İçin Hareket Serbestisine Sahip Olmayan Küçüğü Kaçırmak - Eylemin İhkakı Hak Kapsamında Kaldığı )
İHKAKI HAK ( Babasından Olan Alacağını Tahsil İçin Hareket Serbestisine Sahip Olmayan Küçüğü Kaçırmak Eylemi )
HAREKET SERBESTİSİNE SAHİP OLMAYAN KÜÇÜĞÜN KAÇIRILMASI ( Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluşmayacağı - Eylemin İhkakı Hak Kapsamında Kalacağı )
KÜÇÜĞÜN KAÇIRILMASI ( Hareket Serbestisine Sahip Olmayan/Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluşmayacağı - Eylemin İhkakı Hak Kapsamında Kalacağı )"
308Y2.CD12.4.2004E. 2003/283 K. 2004/7448"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanığın Ölen Kardeşinin Hastane Masraflarını Kardeşinin Nikahsız Eşi Müştekiden Almak İçin Müştekinin Aracını Elinde Tutması - Hakkını İspat Ederse Cezanın İndirilebileceği )
CEZADA İNDİRİM ( Kendiliğinden Hak Almak - Cürmün Faili Hakkını İspat Ederse Göreceği Cezanın İndirilebileceği )"
308Y2.CD8.12.2003E. 2002/17471 K. 2003/16228"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanığın Kendisine Ait Olduğunu İddia Ettiği Arıları Müştekiden Alamaması Nedeniyle Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalacağı )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Kendiliğinden Hak Araması - Müştekiden Arıları Alamaması )
ŞAHSİ DAVA ( Kendiliğinden Hak Almak Suçunun Bu Kapsama Girmemesi - Usule Ait Muamalelerin Durdurulması Gereği )
USULE AİT MUAMELELERİN DURDURULMASI GEREĞİ ( Kendiliğinden Hak Almak Suçunun Şahsi Dava İle Takibinin Mümkün Olmaması Nedeniyle )"
308Y2.CD8.12.2003E. 2002/11300 K. 2003/16250"EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden Hak Almaya - Sanık Malikin Kiracısı Müştekiyi Dükkandan Çıkması İçin Tehdit Etmesi/Müştekinin İşyerinden Çıkmaması )
TEHDİT ( Sanık Malikin Kiracısı Müştekiyi Dükkandan Çıkması İçin - Müştekinin İşyerinden Çıkmaması Nedeniyle Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalacağı )
İHKAK-I HAK ( Sanık Malikin Kiracısı Müştekiyi Dükkandan Çıkması İçin Tehdit Etmesi - Müştekinin İşyerinden Çıkmamış Olması/Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )"
308YCGK11.11.2003E. 2003/6-212 K. 2003/267"ZORLA SENET İMZALATMAK ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Almak İçin Onu Zorla Bir Yere Götürerek Ona Senet İmzalatmaları )
SENET GASBI ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Almak İçin Onu Zorla Bir Yere Götürerek Ona Senet İmzalatmaları )
ADAM KALDIRMA ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Tahsil Etmek İçin Onu Bir Yere Götürmeleri ve Elinden Zorla Senet Almaları )
İMZANIN ŞİKAYETÇİYE AİT OLMASI ( Senet Altındaki İmzanın Şikayetçiye Ait Olmasının Zorla Senet İmzalatmak Suçunun Oluşmasına Engel Olmaması )"
308Y10.CD30.9.2003E. 2003/3241 K. 2003/19559"IZRAR SUÇU ( Vekalet Ücretinin Katılan Vekili Yararına Hükmedilmesi Gerekirken Katılan Yararına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ ( Vekalet Ücretinin Katılan Vekili Yararına Hükmedilmesi Gerekirken Katılan Yararına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
PARA CEZASININ ARTIRIMINDA SINIR ( Yapılacak Artırımın Cezanın Yukarı Haddini Geçmemesinin Gerekmesi )"
308Y4.CD23.9.2003E. 2002/24445 K. 2003/8126"İHKAKI HAK ( Dava Konusu Olayda Sanığın Eylemi İle İlgili Olarak İhkakı Hakkın Unsurlarının Varolup Olmadığının Tartışılmasının Gerekli Olması )
İDDİANAMENİN İÇERİĞİ ( İddianamede Uygulanması İstenilen Maddeden Farklı Bir Maddeye Göre Karar Veren Yerel Mahkemenin Sanığa Savunma Hakkı Vermesinin Zorunlu Bulunması )
SAVUNMA HAKKI ( İddianamede Uygulanması İstenilen Maddeden Farklı Bir Maddeye Göre Karar Veren Yerel Mahkemenin Sanığa Savunma Hakkı Vermesinin Zorunlu Bulunması )"
308Y4.CD23.9.2003E. 2002/22961 K. 2003/8086"TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülüğünün Tazmini Nitelikte Para Cezası Olduğunun ve Tekerrüre Esas Alınamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
FAZLA CEYAYA HÜKMEDİLMESİ ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülüğünün Tazmini Nitelikte Para Cezası Olduğunun ve Tekerrüre Esas Alınamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İHKAK-I HAK ( Dava Konusu Olayda Ev Sahibi Olan Sanığın Eyleminin İhkakı Hak Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
308Y4.CD17.9.2003E. 2002/21400 K. 2003/7731"YARALAMA EYLEMİ ( Sanığın Katılanın Hak Sahibi Olduğunu İddia Ettiği Taşınmaza Ev Yapmaması İçin Tehdit Edip Üç Gün Alışılmış Uğraşından Kalacak Biçimde Yaralama Eyleminde Bulunması )
HAKSIZ KIŞKIRTMA ( Sanığın Katılanların Kendilerine Saldırdıklarına Dair Savunmasının Tanık Anlatımlarıyla Doğrulanması Durumunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TANIK ( Sanığın Katılanların Kendilerine Saldırdıklarına Dair Savunmasının Tanık Anlatımlarıyla Doğrulanması Durumunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Dava Konusu Olaya İlişkin Verilen Hükümde Yargılama Giderlerinin Hangi Sanıktan Alınacağına İlişkin Dökümünde Belirlenmesinin Gerekmesi )"
308Y6.CD16.9.2003E. 2003/1477 K. 2003/5412"İHKAKI HAK SUÇU ( Çıkartılan Ön Ödeme İhtarının Yerine Getirilmemesi Halinde Cezanın 1/2 Oranında Artırılması Gereği )
ÖN ÖDEME İHTARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İhkakı Hak Suçu - Cezanın 1/2 Oranında Artırılması Gereği )
TEBLİGAT ( Vekille Temsil Edilen İşlerde Yoklukta Verilen Karar - Vekilin Öğrenme Üzerine Temyizinin Süresinde Olup Hükmün Kesinleşmeyeceği )"
308Y6.CD16.9.2003E. 2002/16059 K. 2003/5397"HIRSIZLIK ( Sanığın Borcu Ödenmeyen Satılmış Hayvanlardan Birini Geri Almasından İbaret Eyleminin TCK'nın 308/4. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Kendiliğinden Hak Alma )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Yakınanın Borcunu Ödememesi Üzerine Sanığın Satmış Olduğu Büyükbaş Hayvanlardan Birini Geri Alması - Satılan Hayvanlardan Birinin Borcu Ödenmediği Gerekçesiyle Geri Alınması Eyleminin TCK'nın 308/4. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
BORCUN ÖDENMEMESİ ( Üzerine Satılmış Büyükbaş Hayvanlardan Birinin Geri Alınmasının TCK'nın 308/4. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - İhkakı Hak )"
308Y2.CD10.7.2003E. 2002/1667 K. 2003/8731"TEHDİT VE ETKİLİ EYLEM ( Kiracıyı Dükkandan Çıkarmak Amacıyla - İhkakı Hak Suçunu Oluşturacağı )
TAHLİYE ( Kiracıyı Dükkandan Çıkarmak Amacıyla Tehdit ve Etkili Eylem - İhkakı Hak Suçunu Oluşturacağı )
İHKAKI HAK ( Dükkandan Tahliye İçin Tehdit Ve Etkili Eylemde Bulunma )"
308Y2.CD2.7.2003E. 2001/23901 K. 2003/8003"İHKAK-I HAK ( Sanığın Üstüne Tescil Yaptırmadığı Aracın Müştekinin Borcu Nedeniyle Haczedilmesi - Haczin Kalkmasıyla Müştekiye Verilen Aracın Sanığa İade Edilmemesi/Sanığın Kendiliğinden Arabayı Almaya Çalışması )
ÖN ÖDEME ( Sanığın Kendiliğinden Hakkını Almaya Çalışması - Müştekiye Karşı Tehdit Veya Şiddet Kullanmaması/İhtaratın Yerine Getirilmesiyle Davanın Ortadan Kalkacağı )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Nüfus Kaydına Uygun Kaydının Getirtilmemesi - Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Bozma Sebebi Yapılamayacağı )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Kendiliğinden Hak Arama Suçu - Tehdit Veya Şiddet Olmaması/Ön Ödeme İhtarının Yerine Getirilmesi )"
308Y2.CD30.6.2003E. 2001/25641 K. 2003/7803"MESKEN MASUNİYETİNİ İHLAL ( Çıkan Tartışmada Sanıkların Müştekiyi Kovalayarak Evine Girmeleri Müessir Fiilde Bulunmaları - İhkakı Hak Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
İHKAKI HAK ( Suçun Unsurlarının Oluşmadığı - Çıkan Tartışmada Sanıkların Müştekiyi Kovalayarak Evine Girmeleri Müessir Fiilde Bulunmaları
GÜNDÜZÜN MESKEN MESUNİYETİNİ İHLAL ( Çıkan Tartışmada Sanıkların Müştekiyi Kovalayarak Evine Girmeleri Müessir Fiilde Bulunmaları )"
308Y2.CD18.6.2003E. 2001/36168 K. 2003/6862"MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK SURETİYLE ZORLA SENET İMZALATMAK ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müessir Fiilde Bulunmak Suretiyle Zorla Senet İmzalatmak Suçunda )
SENET İMZALATMAK İÇİN MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
BORÇLUYA MÜESSİR FİİL UYGULAMAK SURETİYLE ZORLA SENET İMZALATMAK ( Görevli Mahkeme ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
308Y4.CD14.5.2003E. 2002/21546 K. 2003/4007"ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Koşul İçeren ve Yakınanın İradesini Zorlamaya Yönelen Sözler Sarfetmesi - Taşınmazın Aidiyetinin de Araştırılarak Kendiliğinden Hak Alma Suçu Oluşup Oluşmadığının Gözetilmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Kime Ait Olduğu Araştırılarak Bu Suçun Oluşup Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Şartlı Tehdit )
TAŞINMAZIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Suçun Şartlı Tehdit mi Yoksa Kendiliğinden Hak Alma Suçunu mu Oluşturduğunun Belirlenmesi )"
308YCGK1.4.2003E. 2003/4-44 K. 2003/78"İHKAKI HAK ( Sanığın Etkili Eyleminin Alacağını Elde Edememekten Kaynaklanan Kızgınlığı Nedeniyle Gerçekleştirmesinden Dolayı İhkak-ı Hak Suçunun Manevi Unsurunun Gerçekleşmemesi )
SİLAHLA ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Alacağını Elde Edememekten Kaynaklanan Kızgınlığı Nedeniyle Mağduru Yaralaması )
İHKAK-I HAK SUÇUNUN MANEVİ UNSURU ( Sanığın Etkili Eyleminin Alacağını Elde Edememekten Kaynaklanan Kızgınlığı Nedeniyle Gerçekleştirmesinden Dolayı İhkak-ı Hak Suçunun Manevi Unsurunun Gerçekleşmemesi )
YARALAMA ( Sanığın Alacağını Elde Edememekten Kaynaklanan Kızgınlığı Nedeniyle Mağduru Yaralaması )
ZOR ALIM ( Silahla Etkili Eylem Suçunda Kullanılan Silah Muhteviyatının Müsaderesinin Gerekmesi )
ŞARTLA SALIVERME YASASI ( Silahla Etkili Eylem Suçunun Bu Yasa Kapsamına Girmemesinden Dolayı İnfazına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ÖZEL KAST ( Sanığın İhkak-ı Hak Suçunu İşleyebilmesi İçin Var Olan Bir Hakkını Zorla Alma Amacını Taşımasının Gerekmesi )
GENEL KASTIN YETERSİZLİĞİ ( İhkakı Hak Suçunun Oluşabilmesi İçin Özel Kastın da Olmasının Gerekmesi )"
308Y2.CD29.1.2003E. 2001/27357 K. 2003/208"İHKAK-I HAK SUÇU ( Bu Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olması ve Altı Aylık Süre İçinde Şikayette Bulunulmasının Gerekmesi )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( İhkak-ı Hak Suçununun Şikayete Bağlı Olması ve Altı Aylık Süre İçinde Şikayette Bulunulmaması Halinde Düşme Kararı Verilmesi )
DÜŞME KARARI ( İhkak-ı Hak Suçununun Takibinin Şikayete Bağlı Olması ve Altı Aylık Süre İçinde Şikayette Bulunulmaması Nedeniyle Düşme Kararının Verilmesinin Gerekmesi )"
308Y10.CD10.12.2002E. 2002/28809 K. 2002/26361"IZRAR ( Sanıkların Söktüğü Ve Arazisini Sulamak Amacıyla Müşteki Tarafından Döşenen Plastik Su Borularının TCK'nun 516/5. Maddesinde Belirtilen Sulamaya Ait Yapay Su Yatağı Veya Bu Tür Diğer Yapılar Niteliğinde Olmadığı Ve TCK'nun 516/İlk Maddesi Kapsamında Olduğu )
İHKAKI HAK ( Sanıkların Kendilerine Ait Olduğunu İddia Ettikleri Dereden Müştekinin Kendi Serasına Sulama Amacıyla Toprak Altından Döşemiş Olduğu Plastik Su Borularının Bir Kısmını Bizzat Söküp Müştekinin Arazine Atma Eylemlerinde Suçun Oluştuğu )
MÜŞTEKİYE AİT PLASTİK SU BORULARINI SÖKÜP ATMAK ( Sanıkların Kendilerine Ait Olduğunu İddia Ettikleri Dereden Müştekinin Kendi Serasına Sulama Amacıyla Toprak Altından Döşediği - Eylemin İhkakı Hak Suçunu Oluşturduğu ) "
308Y10.CD23.9.2002E. 2002/22159 K. 2002/22775"NAS'I IZRAR ( Sanığın Babasının Zilyet Olduğu Tarladan Selvi Ve Armut Ağaçlarını Kesip Götürdüğünden Bahisle Kamu Davası Açılmış Olmasına Göre Eylemin İhkakı Hak Suçuna Dönüşeceği )
İHKAKI HAK ( Nas'ı Izrar - Sanığın Babasının Zilyet Olduğu Tarladan Selvi Ve Armut Ağaçlarını Kesip Götürdüğünden Bahisle Kamu Davası Açılmış Olmasına Göre Eylemin İhkakı Hak Suçuna Dönüşeceği )
BABASININ ZİLYET OLDUĞU TARLADAN AĞAÇ KESİP GÖTÜRMEK ( Nas'ı Izrar - Eylemin İhkakı Hak Suçuna Dönüşeceği )"
308Y10.CD2.7.2002E. 2002/19755 K. 2002/22197"NASI IZRAR ( Kendiliğinden Hak Alma Suçunda Hakkın İçeriği - Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Unsurlarının Oluşmaması / Tekerrüre Esas Alınamayan Mahkumiyet )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇUNDA HAKKIN İÇERİĞİ ( Nas'ı Izrar - Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Unsurlarının Oluşmaması / Tekerrüre Esas Alınamayan Mahkumiyet )
SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Nas'ı Izrar - Kendiliğinden Hak Alma Suçunda Hakkın İçeriği / Tekerrüre Esas Alınamayan Mahkumiyet )
TEKERRÜRE ESAS ALINAMAYAN MAHKUMİYET ( Nas'ı Izrar - Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Unsurlarının Oluşmaması / Kendiliğinden Hak Alma Suçunda Hakkın İçeriği )"
308Y8.CD1.7.2002E. 2001/14967 K. 2002/7550"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Müştekinin Sanığa Ait Arazide Yer Alan Su Kaynağını Kendi İmkanlarıyla İşler Hale Getirerek Boru Döşetip Evine Götürmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Sanığın Malına Tecavüz Eden Müştekiye Ait Boruları Bir Ay Sonra Kırmasından İbaret Eyleminin İhkakı Hak Olması )"
308Y4.CD1.7.2002E. 2002/8840 K. 2002/12024"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanıkların Boşalttıkları Eve Hak Sahibi Oldukları İnancıyla Tekrardan Gelip Zorla Yerleşmeleri ve Yakınanın İsteğine Karşın Çıkmamaları )
ÖZEL VE GENEL KAST ( Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Özel Kastla - Mesken Mesuniyetini İhlal Suçunun ise Genel Kastla İşlenmesi )"
308Y4.CD26.6.2002E. 2002/9555 K. 2002/11823"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Alacağını Almak Amacıyla Mağdura Av Tüfeğini Doğrultup "Paramı Ver Yoksa Seni Öldürürüm" Demek - Takibi Şikayete Bağlı Suç/Tehdit Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Alacağını Almak Amacıyla Mağdura Av Tüfeğini Doğrultup "Paramı Ver Yoksa Seni Öldürürüm" Demek - Düşme Kararı Verilmesi Gereği/Tehdit Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
DAVANIN DÜŞMESİ GEREĞİ ( Alacağını Almak Amacıyla Mağdura Av Tüfeğini Doğrultup "Paramı Ver Yoksa Seni Öldürürüm" Demek - Takibi Şikayete Bağlı Suç/Tehdit Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
308Y11.CD12.6.2002E. 2002/5141 K. 2002/5730"HIRSIZLIK ( Sanığın Sahibi Olduğu Arazi İçinde Kalıp Zilyetliğinde Olan Tellerden Bir Kısmını Söküp Alarak Diğer Sınıra Koyması-Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Oluşmaması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Sahibi Olduğu Arazi İçinde Kalıp Zilyetliğinde Olan Tellerden Bir Kısmını Söküp Alarak Diğer Sınıra Koyması-Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Oluşmaması )
SAHİP OLUNAN ARAZİ İÇİNDE KALAN TELLERİN ALINARAK BAŞKA YERE KONMASI ( Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Oluşmaması )"
308Y4.CD11.6.2002E. 2002/8404 K. 2002/10986"TEHDİTLE PARA İSTEME ( Sanığın Yakınanın Başvurusu Üzerine Hapis Yattığı İnancı - Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Kalkışma Suçunu Oluşturacağı )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA EKSİK KALKIŞMA ( Sanığın Yakınanın Başvurusu Üzerine Hapis Yattığı İnancı İle Tehditle Para İstemesi )"
308Y4.CD15.5.2002E. 2002/6484 K. 2002/8694"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ETME ( Mağduru iş almaması için yaptığı tehdit eyleminin 308/2 maddesindeki suç tipine uyacağı )"
308Y4.CD14.5.2002E. 2002/6086 K. 2002/8481"ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMA ( Suçunun Oluşmadığı - Kendiliğinden İhkakı Hak Suçunun Oluştuğu/Hükmün İhkakı Haka Göre Kurulması gereği )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ( Çalışma Özgürlüğünü Sınırlama Suçunun Oluşmadığı - Hükmün İhkakı Haka Göre Kurulması gereği )"
308Y10.CD6.5.2002E. 2002/9351 K. 2002/17925"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ( Sanıkların Müştekinin Tahliyesinin Sağlamak Amacıyla Evin Kapı Camını Kırdıkları - Suçun Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gerektiği )
SABIKA KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Sabıkası Olduğu - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Sabıkası Olduğu - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
TEHDİT VE HAKARET ( Müştekinin Soyut İddiasından Başka Delil Olmadığı - Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
MÜŞTEKİNİN SOYUT İDDİASI ( Sanıkların Müştekiyi Tehdit Ve Hakaret Ettiklerine Dair - Başka Delil Olmadığı/Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
308Y4.CD3.5.2002E. 2002/5334 K. 2002/7753"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ( Sanığın Kiracısına Karşı Yapması - Kira Parasını Arttırma/Evi Boşaltma Hususunda Zorlama )
KİRACIYI EVİ BOŞALTMAYA ZORLAMA ( Kiralayan Tarafından - Kendiliğinden İhkakı Hak Suçunu Oluşturduğu )"
308Y4.CD1.5.2002E. 2002/3505 K. 2002/7571"TEŞEBBÜS ( Sanığın Kendiliğinden Hakkını İhkak Etmeye Çalıştığı - Eylemin Tamamlanmadığı )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ETME ( Sanığa Ait Zeytinliğe Yakınanların Hayvan Soktuğu - Eylemin Tamamlanmadığı/Teşebbüs Derecesinde Kaldığı )
TEHDİT ( Sanığın Kendiliğinden Hakkını İhkak Etmeye Çalıştığı - Eylemin Tamamlanmadığı/Teşebbüs Derecesinde Kaldığı )"
308Y10.CD29.4.2002E. 2002/7334 K. 2002/17098"NASI IZRAR ( Sanığın Bahçesine Sınır Olan Arkdaki Suyun Taşarak Bahçesine Zarar Vermesi Nedeniyle Arkı Tahrip Etmesi )
İHKAKI HAK ( Sanığın Bahçesine Sınır Olan Arkdaki Suyun Taşarak Bahçesine Zarar Vermesi Nedeniyle Arkı Tahrip Etmesi )"
308Y10.CD29.4.2002E. 2002/7019 K. 2002/17105"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK EDENLER ( Sanığın Müştekiyle Karşılıklı Olarak Birbirlerini Yaraladıkları - Müessir Fiil Suçu İle De Cezalandırılması Gerektiği )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Kendiliğinden İhkakı Hakta Bulunduğu - Müştekiyle Birbirlerini Yaraladıkları/Her İki Suçtan Cezalandırılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanıkların Birbirine Karşı Suç İşlediği - Eşit Şekilde Sorumlu Tutulmaları Gerektiği/Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacakları )
YARALAMA ( Sanığın Müştekiyle Karşılıklı Birbirlerini - Müessir Fiil Suçu İle De Cezalandırılması Gerektiği )"
308Y4.CD26.4.2002E. 2002/3599 K. 2002/7161"GÖREVLİYE SÖVME TEHDİT ( Avukatlık Ücretinin Ödenmemesinden Başlatılan İcra Takibi/Kişisel Alacak Borç İlişkisi - 482/2. Maddeye Uyan Suç Oluşturacağı )
TEHDİT ( Avukatlık Ücretinin Ödenmemesinden Başlatılan İcra Takibi/Kişisel Alacak Borç İlişkisi - Kendiliğinden Hak Almanın Tartışılması Gereği )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Tartışılması Gereği/Tehdit - Avukatlık Ücretinin Ödenmemesinden Başlatılan İcra Takibi/Kişisel Alacak Borç İlişkisi )
TEKERRÜR ( Temel Ağır Para Cezasının TCY.nın 81/1. Maddesi İle Artırılmamasının Yasaya Aykırılığı )"
308Y4.CD24.4.2002E. 2002/5523 K. 2002/6838"TEHDİT ( Sanığın Kendisinin Hak Sahibi Olduğu Düşüncesiyle Yakınını Ortak Murislerinden Kalan Fındık Tarlasını Kullanmaması için Ölümle Tehdit Etmesi-İhkakı Hak Suçunun Oluşması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Kendisinin Hak Sahibi Olduğu Düşüncesiyle Yakınını Ortak Murislerinden Kalan Fındık Tarlasını Kullanmaması için Ölümle Tehdit Etmesi )
İHKAKI HAK ( Sanığın Kendisinin Hak Sahibi Olduğu Düşüncesiyle Yakınını Ortak Murislerinden Kalan Fındık Tarlasını Kullanmaması için Ölümle Tehdit Etmesi )"
308Y2.CD3.4.2002E. 2001/14706 K. 2002/5529"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK SUÇU ( Sanıkların Bedelsiz Kalmış Senedi Mağdurdan Zorla Alması - Müessir Fiil, Tehdit ve Hakaretin Suçun Unsurları Olması )
İHKAKI HAK SUÇU ( Sanıkların Bedelsiz Kalmış Senedi Mağdurdan Zorla Alması -Müessir Fiil, Tehdit ve Hakaretin Bu Suçun Unsurları Olması )
MÜESSİR FİİL, TEHDİT VE HAKARET SUÇLARININ KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK SUÇUNUN UNSURLARINI OLUŞTURMASI ( Bedelsiz Kalmış Senedin Zorla Alınması )"
308Y2.CD1.4.2002E. 2001/14524 K. 2002/5366"TEHDİT ( Şikayete Bağlı Olup Olmadığı )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Alacağını Almak İçin Tehdit Etmek )
ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN SUÇ ( Tehdit )"
308Y11.CD28.3.2002E. 2002/1994 K. 2002/2592"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Cami Arsası İçinde Kalan Suç Konusu Ağaçları Kendisi Tarafından Dikildiği Gerekçesiyle Kesip Götürmesi )
HIRSIZLIK ( Sanığın Cami Arsası İçinde Kalan Suç Konusu Ağaçları Kendisi Tarafından Dikildiği Gerekçesiyle Kesip Götürmesi-Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Oluşması )"
308Y2.CD27.3.2002E. 2001/14233 K. 2002/4897"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Eksik Teşebbüs-Babasının Alacağını Almak İçin Müştekinin Tarlaya Girmesine Engel Olmaya Çalışmak )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden Hak Alma-Babasının Alacağını Almak İçin Müştekinin Tarlaya Girmesine Engel Olmaya Çalışmak )
ALACAĞI TAHSİL İÇİN BORÇLUNUN TARLAYA GİRMESİNE ENGEL OLMAK ( Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Teşebbüs )"
308Y4.CD18.3.2002E. 2002/385 K. 2002/3991"TEHDİT ( Sanığın Yakınanlarla Tartışıp Havaya Ateş Açarak Onları Tehdit Etmesinin Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturması )
SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Yakınanlarla Tartışıp Havaya Ateş Açarak Onları Tehdit Etmesinin Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Yakınanlarla Tartışıp Havaya Ateş Açarak Onları Tehdit Etmesinin Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturması )
İÇTİMA ( Silahla Tehdit ve Havaya Ateş Açmada Kastın Bir Olması ve Süreklilik Nedeniyle Silahla Tehdit Suçu İçinde İçtima Ettirilmesi )"
308Y2.CD18.3.2002E. 2001/13519 K. 2002/4341"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Eksik Teşebbüs-Kat Karşılığı Sözleşme Gereği İstediği Dairelerin Verilmemesi Nedeniyle Kapı Kilidini Değiştirip Müştekileri İçeri Almamak )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden Hak Alma )"
308Y4.CD26.12.2001E. 2001/15898 K. 2001/16843"ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMA ( Kardeşinin İşçilerini Garaj Yapımını Engellemek için Tehdit Etmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Aralarında Hukuki Anlaşmazlık Konusu Olan Araziye Garaj Yapmak İsteyen Kardeşi ile Kardeşinin İşçilerini Garaj Yapımını Engellemek için Tehdit Etmesi )
İHKAKI HAK ( Sanığın Aralarında Hukuki Anlaşmazlık Konusu Olan Araziye Garaj Yapmak İsteyen Kardeşi ile Kardeşinin İşçilerini Garaj Yapımını Engellemek için Tehdit Etmesi )"
308Y4.CD26.12.2001E. 2001/15828 K. 2001/17016"TEHDİT SUÇU ( Sanığın Kız Kardeşi Olan Yakınanı Ölen Annelerinden Kalan Taşınmazların Paylaşımını Sağlamak Amacıyla Tehdit Etmesinin Tehdit Suçunu Oluşturmaması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Kız Kardeşi Olan Yakınanı Ölen Annelerinden Kalan Taşınmazların Paylaşımını Sağlamak Amacıyla Tehdit Etmesi )
İHKAKI HAK ( Sanığın Kız Kardeşi Olan Yakınanı Ölen Annelerinden Kalan Taşınmazların Paylaşımını Sağlamak Amacıyla Tehdit Etmesi )"
308Y4.CD3.12.2001E. 2001/15057 K. 2001/15720"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanıkların Çay Kontenjanının Düşürülmesi Nedeniyle İdare Binasına Gitmelerinin Engellenmesi-Müdür Odasına Çıkarak Kilitli Kapıya Vurup Konuşmak İstemeleri )
İHKAKI HAK ( Sanıkların Çay Kontenjanının Düşürülmesi Nedeniyle İdare Binasına Gitmelerinin Engellenmesine Karşın Müdür Odasına Çıkarak Kilitli Kapıya Vurup Konuşmak İstemeleri )"
308Y4.CD24.10.2001E. 2001/11687 K. 2001/12960"TEHDİT ( Yakınanın Hayvan Otlattığı ve Henüz Paylaşılmadığı Belirtilen Taşınmazda Sanığın Hak İddiasının Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Kalkışma Olup Olmamasının Tartışılması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Yakınanın Hayvan Otlattığı ve Henüz Paylaşılmadığı Belirtilen Taşınmazda Sanığın Hak İddia Etmesi )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Yakınanın Hayvan Otlattığı ve Henüz Paylaşılmadığı Belirtilen Taşınmazda Sanığın Hak İddiasının Kendiliğinden Hak Almaya Eksik Kalkışma Olup Olmamasının Tartışılması )"
308Y4.CD15.10.2001E. 2001/11887 K. 2001/12150"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Ablasından Boşanan Yakınanın Dedelerinden Kalma Arsaya Ev Yapması Üzerine Evden Çık Evi Başına Yıkarım Evi de Seni de Yakarım Demesi )
TEHDİT ( Sanığın Ablasından Boşanan Yakınanın Dedelerinden Kalma Arsaya Ev Yapması Üzerine Evden Çık Evi Başına Yıkarım Evi de Seni de Yakarım Demesi )"
308Y4.CD9.10.2001E. 2001/10239 K. 2001/11767"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanığın Tehtid Eylemini Gerçekleştirdikten Sonra Alacağını Alıp Almadığı Araştırılarak Suçun Tamamlanıp Tamamlanmasına Göre Karar Verilmesi )
EKSİK ARAŞTIRMA SONUCU KARAR VERİLMESİ ( Sanığın Tehtid Eylemini Gerçekleştirdikten Sonra Alacağını Alıp Almadığı Araştırılarak Suçun Tamamlanıp Tamamlanmasına Göre Karar Verilmesi )"
308Y4.CD25.9.2001E. 2001/9006 K. 2001/10613"ÖZEL KASIT ( Alacağın İstenmesi Nedeniyle Kavgada Yaralama - TCY.nın 308/3-4, 61. Maddelerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YARALAMA ( Alacağın İstenmesi Nedeniyle Kavgada/Özel Kasıt - TCY.nın 308/3-4, 61. Maddelerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı )
HAKSIZ KIŞKIRTMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLME ( Yaralanan Yakınıcının Borcunu Ödemek İstememesi )"
308Y4.CD9.7.2001E. 2001/10190 K. 2001/9098"ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMA SUÇU ( Yakınanın Suç Tarihinde Köylerden Şehir Merkezine Yolcu Taşıma Hakkı Olup Olmadığının Araştırılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi )
İHKAKI HAK SUÇU ( Yakınanın Suç Tarihinde Köylerden Şehir Merkezine Yolcu Taşıma Hakkının Bulunmaması Halinde Bu Suçtan Hüküm Kurulması )
YETERLİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN YAPILMASI ( Yakınanın Suç Tarihinde Köylerden Şehir Merkezine Yolcu Taşıma Hakkı Olup Olmadığının Araştırılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi )"
308Y4.CD16.5.2001E. 2001/4900 K. 2001/5385"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Alacağını Almak Amacıyla Senet İmzalatmak İçin Tehdit İçeren Sözler Sarfetmesi-Yakınanın İmzalamaması Nedeniyle Eylemin Eksik Kalkışma Olması )
EKSİK KALKIŞMA ( Sanığın Alacağını Almak Amacıyla Senet İmzalatmak İçin Tehdit İçeren Sözler Sarfetmesi-Yakınanın İmzalamaması Nedeniyle Eylemin Eksik Kalkışma Olması )
ALACAĞINI ALMAK AMACIYLA SENET İMZALATMAK İÇİN TEHDİT ETME ( Yakınanın Senedi İmzalamaması Nedeniyle Kendiliğinden Hak Alma Suçuna Eksik Kalkışma Suçunun Oluşması )"
308Y4.CD24.4.2001E. 2001/4048 K. 2001/4711"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Var Olduğuna İnandığı Hakkını Almak Amacıyla Yakınanı Tehdit Etmesi )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Var Olduğuna İnandığı Hakkını Almak Amacıyla Yakınanı Tehdit Etmesinin Kendiliğinden Hak Alma Suçuna Eksik Teşebbüs Olması )
HAKKINI ALMAK AMACIYLA TEHDİT ETME ( Sanığın Var Olduğuna İnandığı Hakkını Almak Amacıyla Yakınanı Tehdit Etmesinin Kendiliğinden Hak Alma Suçuna Eksik Teşebbüs Olması )"
308Y2.CD21.3.2001E. 2001/3355 K. 2001/4754"TEHDİTLE TAHLİYEYİ SAĞLAMA ( Kiralananın Birkaç Kez Kilidini Değiştiren Sanığın Eyleminin Kendiliğinden İhkakı Hak Suçuna Girmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Kiralananın Birkaç Kez Kilidini Değiştiren Sanığın Eylemi )
SANIĞIN NÜFUS KAYDININ GETİRTİLMEMESİ ( Usul Yasasına Aykırı Olması )"
308Y4.CD4.12.2000E. 2000/6988 K. 2000/8445"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Sanığın Ortağı Olduğu Kahvehaneyi Basıp Müşterileri Çıkartıp Çay Servisini Engellemesi ve Kendisine Ayrılan Gelirin Arttırılması için Tehditler Savurması )
TEHDİT ( Sanığın Ortağı Olduğu Kahvehaneyi Basıp Kendisine Ayrılan Gelirin Arttırılması için Tehditler Savurması )
NÜFUS KAYDININ YAZILMAMASI ( Gerekçeli Kararda Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yerin Yazılmaması )"
308Y4.CD28.11.2000E. 2000/7707 K. 2000/8283"TEHDİT ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )
İHKAK-I HAK ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )
ZORLAMA ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )"
308Y4.CD28.11.2000E. 2000/7498 K. 2000/8225"TEHDİT ( Sanığın Taşınmazından Köy Yolunda Kullanılmak Üzere Sattığı Kısmı Taşla Kapatıp Buradan Geçilmesini Önlemek Üzere Yakınanı Silahla Tehdit Etmesi )
ZORLAMA VE YOL KAPAMA ( Sanığın Taşınmazından Köy Yolunda Kullanılmak Üzere Sattığı Kısmı Taşla Kapatıp Buradan Geçilmesini Önlemek Üzere Yakınanı Silahla Tehdit Etmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Taşınmazından Köy Yolunda Kullanılmak Üzere Sattığı Kısmı Taşla Kapatıp Buradan Geçilmesini Önlemek Üzere Yakınanı Silahla Tehdit Etmesi )"
308Y4.CD20.11.2000E. 2000/7128 K. 2000/7848"ZORLAMA ( Sanığın Yakınanı Bahçesinden Geçmemesi için Buradan Geçme Yoksa Öldürürüm Diyerek Tehdit Etmesinde İstek Sanık için Bir Hak Olduğundan Zorlama Öğesinin Oluşmaması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Yakınanı Bahçesinden Geçmemesi için Buradan Geçme Yoksa Öldürürüm Diyerek Tehdit Etmesinde İstek Sanık için Bir Hak Olması )
TEHDİT ( Sanığın Yakınanı Bahçesinden Geçmemesi için Buradan Geçme Yoksa Öldürürüm Diyerek Tehdit Etmesi )"
308Y2.CD8.11.2000E. 2000/11616 K. 2000/11897"AVUKATI TEHDİT ( Sanığın Vekalet Ücretini Geri Almak İçin Mektup Yazarak - Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Unsurlarının Oluşacağı )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Avukatından Vekalet Ücretini Geri Almak İçin Mektup Yazarak Tehdit Etmesi )
TEHDİT ( Sanığın Avukatından Vekalet Ücretini Geri Almak İçin Mektup Yazarak - Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Unsurlarının Oluşacağı )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden Hak Alma - Sanığın Avukatından Vekalet Ücretini Geri Almak İçin Mektup Yazarak Tehdit Etmesi/Hakkını Elde Edememiş Olması )"
308Y4.CD1.11.2000E. 2000/6503 K. 2000/7277"KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN TEHDİT ETMEK ( İhkakı Hak Suçuna da Uyup Uymayacağının Tartışılması Gerektiği )
TEHDİT ( Kiracıyı Evden Çıkarmak Amacıyla - Eylemin İhkakı Hak Suçuna da Uyup Uymayacağının Tartışılacağı )
İHKAKI HAK ( Eylemin Suça Uyup Uymayacağının Tartışılması Gerektiği - Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Tehdit Etmek )
KARARDA UYGULAMA MADDESİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Yasaya Aykırılık ve Bozma Nedeni Oluşturacağı )"
308Y4.CD24.10.2000E. 2000/6517 K. 2000/7021"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Hakkında Kamu Davası Açılan Sanığın Asker Olduğunun Anlaşılması )
ASKER OLAN SANIK ( Askerlik Süresince Yargılamanın Durmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEHDİT SUÇU ( Hakkında Kamu Davası Açılan Sanığın Asker Olduğunun Anlaşılması )
YARGILAMANIN DURMASI ( Sanığın Asker Olması Nedeniyle )"
308YCGK20.6.2000E. 2000/6-120 K. 2000/137"YAĞMA ( İhkakı Hak Suçuyla Karşılaştırılması-Alacağa Karşılık Bağırma ve Sair Sert Hareketlerle Senet İmzalatmak )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Alacağa Karşılık Bağırma ve Sair Sert Hareketlerle Senet İmzalatmak-Yağma )
ALACAĞA KARŞILIK ZORLA SENET İMZALATMAK ( Gasp Suçunun mu Yoksa İhkakı Hak Suçunun mu Oluşacağı )
MÜDAHALEDEN VAZGEÇME
SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Diğer Sanıklara Sirayet-Müdahilin Sanıklardan Sadece Biri Hakkında Şikayetçi Olması )
MÜDAHİLİN SANIKLARDAN SADECE BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLMASI ( Şikayetten Vazgeçme-Davanın Düşürülmesi )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetten Vazgeçme-Müdahilin Sanıklardan Sadece Biri Hakkında Şikayetçi Olması )"
308Y4.CD30.5.2000E. 2000/4088 K. 2000/4659"EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Fındık Toplatmasını Engelleme Amacıyla Yakınana Elindeki Girebi ile Bahçeden Çık Seni Öldürürüm Demesinin İhkak-ı Hak Alma Suçuna Eksik Kalkışma Aşamasında Kalması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Fındık Toplatmasını Engelleme Amacıyla Yakınana Elindeki Girebi ile Bahçeden Çık Seni Öldürürüm Demesi )
TEŞEBBÜS ( Sanığın Fındık Toplatmasını Engelleme Amacıyla Yakınana Elindeki Girebi ile Bahçeden Çık Seni Öldürürüm Demesinin İhkak-ı Hak Alma Suçuna Eksik Kalkışma Aşamasında Kalması )"
308YCGK9.5.2000E. 2000/6-94 K. 2000/101"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Tehdit ve Şiddet Kullanılması-Elde Senet Bulunduğu Halde Borçluya Maddi ve Manevi Cebir Uygulanması )
TEHDİT VE ZOR KULLANMA ( Kendiliğinden Hak Alma Suçu )
ELDE SENET BULUNDUĞU HALDE BORÇLUYA KARŞI MADDİ VE MANEVİ CEBİR UYGULANMASI ( Kendiliğinden Hak Alma )"
308Y4.CD28.3.2000E. 2000/1328 K. 2000/2235"SİLAH ÇEKME ( Korkutmak Amacıyla Silah Göstermek - Silahla Tehdit )
SİLAHLA TEHDİT ( Tehdit Sözleri Söylemeden Kavgada Korkutmak Maksadıyla Silah Göstermek )
KORKUTMAK İÇİN SİLAH GÖSTERMEK ( Silahla Tehdit Ederek Kendiliğinden Hak Alma Fiili )"
308Y4.CD16.2.2000E. 2000/416 K. 2000/1059"ZORLAMA ( Nişanın Bozulması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmininin İstenmesi - Tehdit Etme )
TEHDİT ( Zorlama - Kendiliğinden Hak Alma )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Tehdit Ederek Uğradığı Zararı Tazmin Etmeye Çalışma )"
308Y4.CD10.2.2000E. 2000/201 K. 2000/899"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK SUÇU ( Sanığın Alacağını Almak İçin Borçluya Oyuncak Silah Doğrultarak Tehdit Etmesi )
SİLAHLA TEHDİT SURETİYLE İHKAKI HAK SUÇU ( Alacağını Almak İçin Sanığın Borçluya Oyuncak Tabanca Doğrultarak Tehdit Etmesi )
OYUNCAK TABANCAYLA BORÇLUSUNU TEHDİT EDİP ALACAĞINI İSTEYEN SANIK ( Kendiliğinden İhkakı Hak Suçu )"
308Y2.CD10.11.1999E. 1999/7777 K. 1999/14325"TEHDİT ( Sanığın Müştekiye “Dükkanı Başına Yıkarım” Sözleri - Adiyen Tehdit Suçunu Oluşturacağı/Takibinin Şikayete Bağlı Bulunduğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Adiyen Tehdit Suçu - Sanığın Müştekiye “Dükkanı Başına Yıkarım” Sözleri )
ADİYEN TEHDİT ( Sanığın Müştekiye “Dükkanı Başına Yıkarım” Sözleri - Takibinin Şikayete Bağlı Bulunduğu )"
308Y4.CD6.5.1999E. 1999/3604 K. 1999/5127"SİLAHLA TEHDİT EDEREK TARLASININ KENARINDAN ÇIKAN SUYUN KÖYE GÖTÜRÜLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN SANIK ( Oluşacak Suçun Tesbiti )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK VEYA MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇLARINDAN HANGİSİNİN OLUŞTUĞUNUN TESBİTİ ( Muhtarı Silahla Tehdit Eden Sanık )
MUHTARI SİLAHLA TEHDİT EDEN SANIK ( Kendiliğinden İhkakı Hak veya Memura Aktif Mukavemet Suçlarından Hangisinin Oluştuğunun Tesbiti )"
308Y2.CD24.11.1998E. 1998/14343 K. 1998/13967"İHKAKI HAK ( Müştekilerin Sanıktan Alacaklarını Ölümle Tehdit Yoluyla İstemeleri Üzerine Sanığın Bu Yola Gitmesi )
ÖN ÖDEME ( İhkakı Hak Suçunun Önödemeye Tabi Olmaması )"
308Y4.CD21.9.1998E. 1998/7319 K. 1998/8056"ÖZEL KAST ( Kendiliğinden Hak Alma )
TEHDİT ( Failin Kastına Göre-Kendiliğinden Hak Alma )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Özel Kast-Bir Şeyin Yapılması İçin Tehdit Etme )"
308Y4.CD24.3.1998E. 1998/1797 K. 1998/2731"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Tehdit İçeren Sözlerin Özel Kastın Varlığını Kabule Yeterli Gelip Gelmediğinin Tartışılması )
ÖZEL KAST ( Kendiliğinden Hak Alma-Tehdit İçeren Sözler )
TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmeye Çalışılması-Eksik Soruşturma ve Yetersiz Gerekçe )"
308Y4.CD11.2.1998E. 1997/11792 K. 1998/867"TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yüzleştirme ve Sonuca Göre İzlenecek Yol )
ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Özel Kastının Yöneldiği Amaca Göre Uygulanacak Madde )
ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMA ( Tehdit - Sanığın Özel Kastı )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ( Tehdidin Kiracıyı Çıkarmak Özel Kastıyla İşlenmiş Olması )"
308Y4.CD20.1.1998E. 1997/11432 K. 1998/183"TEHDİT SUÇU ( Birden Fazla Kez İşlendiyse Müteselsil Suç veya İçtima Hükümlerinin Uygulanması )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAKA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanıkla Tehditle Para İstediği Şahıslar Arasında Bir Alacak İddiası Varsa )
TEHDİTLE PARA İSTEYEN SANIK ( Para İstediği Şahıslarla Arasında Bir Alacak İddiasının Bulunması veya Bulunmaması Halinde Oluşacak Suç )"
308Y4.CD17.6.1997E. 1997/5264 K. 1997/5385"İHKAKI HAK ( Alacağı Olduğuna İnandığı Paranın Yatırılmasını Zorlamak -Eksik kalkışmak )
TEHDİT / İHKAKI HAK ( Alacağı Olduğuna İnandığı Paranın Yatırılmasını Zorlamak )"
308YCGK27.5.1997E. 1997/4-98 K. 1997/126"ERTELEMEDE DENEME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )Deneme Süresinin Başlangıcı
DENEME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Ertelemede Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )
ERTELENEN CEZANIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Ertelemede Deneme Süresinin Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )
HÜKÜM TARİHİ ( Ertelemede Deneme Süresinin Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )"
308Y4.CD26.5.1997E. 1997/4069 K. 1997/4363"ZORLAMA SUÇU ( Karşılıklı Yaralama Suçunun Aynı Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması )
SUÇ TARİHİ AYNI OLAN DAVALAR ( Karşılıklı Yaralama Suçuna İlişkin Davanın Sonuçlandırılmamış Olması )"
308Y4.CD18.2.1997E. 1997/825 K. 1997/933"ZORLAMA
TEHDİT
ŞARTLI TEHDİT
BİZZAT İHKAKI HAK
TEKERRÜR
ÖZEL KASIT ( Bizzat ihkakı hak )"
308Y4.CD25.11.1996E. 1996/7997 K. 1996/8801"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Tam Teşebbüse Elverişli Olmaması )
TAM TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden İhkakı Hak Suçunun Tam Teşebbüse Elverişli Olmaması )
SÖVME ( Müştekinin Borcunu Ödememesi Halinde Cezanın İndirilip İndirilmeyeceği )
KENDİSİNE SÖVÜLEN KİŞİNİN HAKSIZ HAREKETİ ( Borcunu Ödememek-Cezanın İskatı )
CEZANIN İSKATI ( Kendisine Sövülen Kişinin Haksız Hareketi-Borcunu Ödememek )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanığın Diğer Suçları TCK.nun 571. Maddesi Anlamında Sarhoş İken İşleyip İşlemediği )
ERTELEME GEREKÇESİ ( Hakimin Dikkate Alacağı Kıstaslar )"
308Y4.CD29.1.1996E. 1995/8539 K. 1996/641"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Suçun Silahla İşlenmesi )
ÖNÖDEMEYE TABİ SUÇLAR ( TCK.nun 308/1. Madde ve Fıkrasında Yazılı Suç )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkında TCK.nun 55/3. Madde ve Fıkrasının Uygulanması )
SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Kendiliğinden İhkakı Hak )"
308Y4.CD7.6.1995E. 1995/2848 K. 1995/4147"KENDİLİĞİNDEN İHKAK-I HAK SUÇU ( Tam Teşebbüse Elverişli Olmaması )
TAM TEŞEBBÜSE ELVERİŞLİ OLMAMA ( Kendiliğinden İhkak-ı Hak Suçu )
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Yasak Silah Taşıma Suçundan Verilip Ertelenmiş Ceza )
YASAK SİLAH TAŞIMA SUÇUNDAN VERİLİP ERTELENMİŞ CEZA ( Yeniden Suç İşlenmesi Halinde Aynen İnfazına Karar Verilememesi )"
308Y4.CD21.9.1994E. 1994/3637 K. 1994/6977"İHKAK-I HAK SUÇUNA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Evinin Altından Köy İçme Suyu Borusunun Geçirilmemesi İçin Tehdit Etmesi )
TEHDİT EYLEMİYLE OLUŞACAK SUÇ ( Sanığın Evinin Altından Köy İçme Suyu Borusunun Geçirilmemesi İçin İşlediği )
MAĞDUR SAYISI KADAR SUÇ OLUŞMASI ( Tehdit Suçunda )
TEHDİT SUÇU ( Mağdur Sayısı Kadar Suç Oluşması )"
308YCGK25.4.1994E. 1994/10-88 K. 1994/113"DEĞİŞİK GEREKÇE İLE DİRENME
DİRENME KARARININ DEĞİŞİK GEREKÇEYE DAYANMAS1
EYLEMLİ UYMA ( Ceza Yargılamasında )
MALA ZARAR VERMEK"
308Y4.CD20.4.1994E. 1994/332 K. 1994/3841"TEHDİT SUÇU ( Sanığın Mektup Yazarak Tehditle Fotoğrafları İstemesi )
KENDİLİĞİNDEN İHKAK-I HAK SUÇU ( Sanığın Mektup Yazarak Tehditle Sanıktaki Fotoğrafları İstemesi )
TEHDİT MEKTUBU YAZAN SANIK ( Mektubu Büyükannesinin İsteği Üzerine Yazan Küçük Sanığın Eylemin Farik ve Mümeyyizi Olması )
FARİK VE MÜMEYYİZLİK NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Büyükannesinin Tehdit Mektubunu Yazan Küçük Sanık )"
308Y4.CD13.4.1993E. 1993/1684 K. 1993/2984"İHKAKI HAK ( Alacağını Almak Amacıyla Tehdit - Özel Kast Aşılmasının Tartışılmaması )
TEHDİT ( Alacağını Almak Amacıyla/İhkakı Hak - Özel Kast Aşılmasının Tartışılmaması )
ÖZEL KAST AŞILMASININ TARTIŞILMAMASI ( İhkakı Hak - Alacağını Almak Amacıyla Tehdit )"
308YCGK5.4.1993E. 1993/4.18 K. 1993/73"TEHDİT ( Bizzat ihkakı hak )
BİZZAT İHKAKI HAK ( Tehdit )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Bizzat ihkakı hak )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
DAVANIN DÜŞMESİ"
308Y4.CD24.2.1993E. 1993/413 K. 1993/1354"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Kiracıları Zorla Dışarı Çıkarma Eylemi )
KİRACILARI ZORLA DIŞARI ÇIKARMAK ( Kendiliğinden İhkakı Hak Etme )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ( Sanığa TCK 308 Maddesinin İkinci Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )"
308Y2.CD3.12.1992E. 1992/11546 K. 1992/12225"YARALAMAK ( Kendiliğinden Hak Almak Suçu Gerçekleştikten Sonra Çıkan Tartışmada - Bıçakla )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sonrasında Çıkan Tartışmada Bıçakla Yaralamak )"
308Y4.CD1.7.1992E. 1992/4030 K. 1992/5002"KENDİLİĞİNDEN İHKAK-I HAK SUÇU ( Alacağını Almak İçin Tehditte Bulunan Suçta )
ALACAĞINI ALMAK İÇİN TEHDİTTE BULUNMA ( Kendiliğinden İhkak-ı Hak Suçu )
İHKAK-I HAK SUÇU ( Alacağını Almak İçin Tehditte Bulunan Sanık )"
308Y4.CD23.6.1992E. 1992/4111 K. 1992/4618"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Kiracıyı Çıkarmak Amacıyla Eve Girip Tehdit Etmek )
KİRACIYI ÇIKARMAK AMACIYLA EVE GİRİP TEHDİT ETMEK ( Kendiliğinden Hak Almanın Tartışılması Zorunluluğu )
TEHDİT ( Kiracıyı Çıkarmak Amacıyla Eve Girip - Kendiliğinden Hak Almanın Tartışılması Zorunluluğu )"
308Y4.CD23.6.1992E. 1992/4048 K. 1992/4645"KENDİLİĞİNDEN İHKAK-I HAK SUÇU ( Müştekiyi Taşınmazdan Çıkarmak İçin Silahla Tehdit Eden Sanık )
MÜŞTEKİYİ TAŞINMAZDAN ÇIKARMAK İÇİN SİLAHLA TEHDİT EDEN SANIK ( Kendiliğinden İhkak-ı Hak Suçu )
ÖFKEYLE SÖYLENME ( Tehdit Suçunun Kast Öğesini Kaldırmaması )
TEHDİT SUÇU ( Öfkeyle Söylenmesinin Suçun Oluşumuna Mani Olmaması )"
308Y4.CD16.10.1991E. 1991/5168 K. 1991/6019"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Mülkiyet İddia Ettiği Eve Girmesi )
MÜLKİYET İDDİASI İLE EVE GİRME ( Şikayetçinin Eşyalarını Atıp Yerleşmekten İbaret Olan Eylem )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ETME ( Eylemin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturmayacağı )
HÜKÜMETE MÜRACATA MUKTEDİR OLMA ( Eşya Üzerinde Kuvvet Sarfıyla Kendiliğinden Hakkını Alamayacağı )"
308Y4.CD21.6.1991E. 1991/2956 K. 1991/4226"SİLAHLI TEHDİT OLUŞMAMASI ( Tehdit Suçunun Oyuncak Tabancayla İşlenmiş Olması Durumunda )
TEHDİT SUÇUNUN OYUNCAK TABANCAYLA İŞLENMESİ ( Silahlı Tehdit Kapsamına Girmemesi )
OYUNCAK TABANCAYLA İŞLENEN TEHDİT SUÇU ( Silahlı Tehdit Suçunun Oluşmaması )"
308Y6.CD1.3.1990E. 1989/10333 K. 1990/1527"HIRSIZLIK ( Mağdurun Kardeşi Olan Sanıklar Hakkında Uygulanacak Madde - Kendiliğinden Hak Almanın Tartışılması Gereği )
SANIKLARIN MAĞDURUN KARDEŞİ OLMASI ( Hırsızlık - TCK.m. 524'ün Uygulanması Zorunluluğu )"
308Y6.CD19.2.1990E. 1989/519 K. 1990/982"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Alacaklı Sanık - Müştekiye Ait Eşyaları Almak Onu Dükkana Sokmamak )
ALACAKLI SANIK ( Müştekiye Ait Eşyaları Almak Onu Dükkana Sokmamak - Kendiliğinden Hak Almak )"
308Y2.CD25.5.1989E. 1989/4444 K. 1989/4682"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Davaya Katılanın Ölmesi - Mirasçıların Onun Adına Kamu Davasına Katılamayacakları )
KAMU DAVASI ( Kendiliğinden Hak Alma - Davaya Katılanın Ölmesi/Mirasçıların Onun Adına Katılamayacakları )
DAVAYA KATILANIN ÖLMESİ ( Kendiliğinden Hak Alma - Mirasçıların Onun Adına Kamu Davasına Katılamayacakları )"
308Y6.CD10.12.1985E. 1985/7649 K. 1985/12436"HIRSIZLIK ( Sanığın Kendiliğinden Hak Alma İddiasının Yerinde Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Arazinin Ortak Sınırında Olan Ağacın Sanık Tarafından Kesilip Götürülmesi )
ORTAK SINIRDAN AĞAÇ KESME ( Bunun Kendiliğinden Hak Alma Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılmasının Gerekmesi )"
308YCGK18.6.1984E. 1984/6-53 K. 1984/236"YARGILAMA SIRASINDA SUÇ VASFININ DEĞİŞEREK TCK 119. MADDE KAPSAMINDA OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( TCK 119. Madde Uyarınca Yapılması Gereken İşlemlerin Mahkemece Yapılması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Savcının Yasal Zorunluğa Rağmen Sanığa Tebligat Yapmadan Dava Açmış Olması-Önödeme )
ÖNÖDEME ( Kendiliğinden Hak Alma Suçu-Savcının Yasal Zorunluğa Rağmen Sanığa Tebligat Yapmadan Dava Açmış Olması )
SAVCININ YASAL ZORUNLULUĞA RAĞMEN SANIĞA TEBLİGAT YAPMADAN DAVA AÇMIŞ OLMASI ( Mahkemenin Önödemenin Yargılama Giderleriyle Ödenmesi Üzerine Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi )"
308YCGK29.1.1979E. 1978/6-467 K. 1979/33"İHKAKI HAK SUÇU ( Mal Üzerinde Kuvvet Sarfedilerek İşlenen )
MAL ÜZERİNDE KUVVET SARFEDİLEREK İŞLENEN İHKAKI HAK SUÇU ( Müştekiye Ait Kuzuyu Kendisine Ait Olduğu İddiasıyla Alıp Götürmek )
MÜŞTEKİYE AİT KUZUYU KENDİSİNE AİT OLDUĞU İDDİASIYLA ALIP GÖTÜREN SANIK ( Zorla İhkakı Hak Suçu )"
308Y6.CD11.11.1977E. 1977/6578 K. 1977/6605"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Ortak Miras Bırakandan Kalan Malı Almak İçin Yakınının Korunmasında Olan Yere Girip Kilit Kırma eylemi )
MALA ZARAR VERME ( Ortak Miras Bırakandan Kalan Malı Almak İçin Kilidi Kırmanın Kendiliğinden Hak Alma Sayılması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Ortak Miras Bırakandan Kalan Malı Almak İçin Kilidi Kırmanın Kendiliğinden Hak Alma Sayılması )"
308Y6.CD3.7.1975E. 1975/2514 K. 1975/3349"İHKAKI HAK SUÇU ( Suçu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
HAKKIM ELDE EDİLMESİ ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
GEMİYE EL KOYMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
GASP ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
YAĞMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )"
308YİBGK5.2.1947E. 1945/30 K. 1947/13"KONUT DOKUNULMAZLIĞI ( Kirayı Ödemeyen Kiracısının Evine Giren Ev Sahibi )
KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ EVİNE GİREN EV SAHİBİ ( Kiracısını Evden Çıkarmak Amacıyla Eve Girmesi Nedeniyle Kendiliğinden Hak Almak Suçunun Oluşması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK SUÇU ( Kirasını Ödemeyen Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Eve Giren Evsahibinin İşlediği Suç )"

Madde 309

YARGITAY

309Y16.HD30.10.2007E. 2007/2813 K. 2007/4070"İCRAEN TAŞINMAZA GİRİLMESİ ( Taşınmazı Kullandığı - Sanığın Hukuk Mahkemesinde Görülen Elatmanın Önlenmesi Davasının Tarafı Olmadığı Gibi İcraen Teslim Sırasında Taşınmazın Başında Hazır Bulunmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Sanığın Hukuk Mahkemesinde Görülen Elatmanın Önlenmesi Davasının Tarafı Olmadığı Gibi İcraen Teslim Sırasında Taşınmazın Başında Hazır Bulunmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )"
309Y8.CD4.12.2006E. 2006/7390 K. 2006/8790"YEDİ NEZ OLUNAN TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Sanık Hakkında Hapis Cezası Öngörülen Dava - Sanığın Sorgusunun Yapılması Zorunluluğu )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILAN DURUŞMA ( Sanık Hakkında Hapis Cezası Öngörülen Dava - Sanık Gelmese de Duruşmanın Yapılacağı Hallerin Sınırlı Sayıda Olduğu/Sanığın Sorgusu Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
SANIĞIN SORGUSU YAPILMADAN HÜKÜM KURULMASI ( Yedi Nez Olunan Taşınmazın İşgali/Sanık Hakkında Hapis Cezası Öngörülen Dava - Kanuna Aykırı Olduğu )
HAPİS CEZASI ÖNGÖREN DAVALAR ( Yedi Nez Olunan Taşınmazın İşgali - Sanığın Sorgusunun Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
SANIĞA GÖNDERİLECEK DAVETİYE ( Sanık Gelmese de Duruşmanın Yapılacağı Hallerin Sınırlı Sayıda Olduğu - Hapis Cezası Öngörülen Davalarda Sanığın Duruşmaya Getirilmeden Hüküm Kurulamayacağı )"
309Y2.CD15.12.2005E. 2004/11609 K. 2005/29674"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Yasaklanan Bölgede Otlatılan ve Sanığa Ait Olan Hayvanların Koruma Bekçileri Tarafından "Tokad" Tabir Edilen Yerde Muhafaza Altına Alınmalarını Takiben Sanığın Bu Yerin Kilidini Kırmak Suretiyle Hayvanlarını Alması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hayvanların Koruma Bekçileri Tarafından "Tokad" Tabir Edilen Yerde Muhafaza Altına Alınmalarını Takiben Sanığın Bu Yerin Kilidini Kırmak Suretiyle Hayvanlarını Alması/Kendiliğinden Hak Alma - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
HAYVANLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINAN YERİN KİLİDİNİN KIRILMASI ( Kendiliğinden Hak Alma - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
309Y17.HD31.5.2005E. 2004/14180 K. 2005/5939"İCRAEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( İnfaz İşleminin Sanıklara Tebliğ Edildiği Aynı Gün Haklarında Şikayetçi Olunması Karşısında Sanıkların Tebliğin Yapıldığı Gün İtibariyle Zapt ve İşgalden İbaret Eylemlerinin Saptanması Bakımından Mahallinde Keşif Yapılmasının Gerekmesi )
EKSİK İNCELEMEYLE KARAR VERİLMESİ ( Arazi Teslimi Hakkındaki Kararın ve İnfaz Tutanağının İptali Hakkında Dava Açıldığının ve Derdest Olduğunun Bildirilmiş Olması Karşısında Esas Numarası da Belirtilmek Suretiyle Bildirilen Dava ve Sonucu Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
309Y16.HD5.5.2005E. 2004/2458 K. 2005/3605"HÜKMEN TESLİM OLUNAN TAŞINMAZA EL ATMAK ( Suçunun Oluşması İçin Zapt ve İşgal Kastıyla Sanıkların Şikayetçiye Teslimden Sonra Taşınmaza Yeniden Girmeleri Gerektiği )
ZAPT VE İŞGAL KASTI ( Suçun Oluşması İçin Zapt ve İşgal Kastıyla Sanıkların Şikayetçiye Teslimden Sonra Taşınmaza Yeniden Girmeleri Gerektiği - Hükmen Teslim Olunan Taşınmaza El Atmak )
TAŞINMAZA YENİDEN GİRME ( Hükmen Teslim Olunan Taşınmaza El Atmak Suçunun Oluşması İçin Zapt ve İşgal Kastıyla Sanıkların Şikayetçiye Teslimden Sonra Taşınmaza Yeniden Girmeleri Gerektiği )"
309Y6.CD23.3.2004E. 2002/23103 K. 2004/3351"HACZEDİLEN TRAKTÖRÜN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İDDİA EDEN VE BU SEBEPLE BAŞKASINA AİT TRAKTÖRÜN PLAKA VE ŞASİ NUMARASINI SÖKÜP GÖTÜREN SANIK ( Sahte Belgelere Dayanarak Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşmayacağı - Hacizli Malı İzinsiz Geri Almak ve Tahrip Etmek Suçunun Oluşacağı )
YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Başkasına Ait Traktörün Plakasını ve Şasi Numarasını Söküp Götürerek Mahcuz Traktörün Kendisine Ait Olmadığını İddia Eden Sanık )
KİMLİK BİLGİLERİYLE İLGİLİ YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Haczedilerek Elkonulan Traktörün Kendisine Ait Olmadığını İddia Ederek Başkasına Ait Traktörün Plakasını ve Şasi Numarasını Söküp Götüren Sanık - Mahcuz Malı İzinsiz Geri Almak ve Tahrip Etmek Suçunun Oluşacağı )"
309Y16.HD23.3.2004E. 2004/40 K. 2004/4673"İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Sanığın Duvarları 20-25 Yıl Önce Yaptığı İfadesi - Müdahalenin Men'i Kararında Duvarın Yıkılmasına İlişkin Bir Hükmün Bulunmaması/Atılı Suçun Şikayetçiye Açıklattırılması Gereği )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kararında Duvarın Yıkılmasına İlişkin Bir Hükmün Bulunmaması/Atılı Suçun Şikayetçiye Açıklattırılması Gereği - Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz/TCK. 309/1'le Hüküm Kurulamayacağı )
İHKAKI HAK ( Suçun Oluşmayacağı/ Müdahalenin Men'i Kararında Duvarın Yıkılmasına İlişkin Bir Hükmün Bulunmaması - Atılı Suçun Şikayetçiye Açıklattırılması Gereği/Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz )"
309Y6.CD20.1.2004E. 2002/18525 K. 2004/156"YEDİEMİNDE BULUNAN MALLARINI ZORLA ALMAK ( Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
HACİZLİ MAL ( Yediemine Teslim Edildikten Sonra Sanık Borçlu Tarafından Alınıp Götürülmesi )
HIRSIZLIK ( Suçundan Hüküm Kurulamayacağı - Sanığın Yedieminde Bulunan Hacizli Mallarını Zorla Alması )"
309Y16.HD15.10.2003E. 2003/7384 K. 2003/9204"İCRAEN TESLİM EDİLEN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Sanıkların Yokluğunda İcraen Taşınmazların Şikayetçiye Teslim Edildikleri Yokluklarında Yapılan İnfaz Zaptının Bir Örneğinin Sanıklara Tebliğ Edilmesi )
İNFAZ ZABTININ TEBLİĞİ ( Sanıkların Yokluğunda İcraen Taşınmazların Şikayetçiye Teslim Edildikleri Yokluklarında Yapılan İnfaz Zaptının Bir Örneğinin Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )"
309Y16.HD15.10.2003E. 2003/7366 K. 2003/9203"İCRAEN TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ SUÇU ( İlamın Tahliye ve Teslimi Kapsamadığından Taşınmazın Teslim Sağlansa Bile Tekrar Taşınmaza Tecavüzün Söz Konusu Olması Halinde Söz Konusu Suçun Oluşmaması )
TAŞINMAZA TECÜVÜZ ( Suça Konu Kadastro Mahkemesinin İlamı Tescile İlişkin Olduğundan İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecüvüz Suçununu Oluşmaması )"
309Y16.HD4.7.2003E. 2003/3690 K. 2003/6989"TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Üzerinde Ekin Bulunan Taşınmazın Kendisine Ait Olduğu Savıyla Girip Sulayan ve Gübre Atan Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmaması )
SUÇ KASTI ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Üzerinde Ekin Bulunan Taşınmazın Kendisine Ait Olduğu Savıyla Girip Sulayan ve Gübre Atan Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmaması )"
309Y16.HD15.10.2002E. 2002/8781 K. 2002/10522"İCRAEN TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Suçun Oluşabilmesi İçin Hükmen Yed'i Nezdolunup Da Hak Sahiplerine Teslim Edilen Taşınmaz Malların Tekrar Zaptedilmesinin Zorunlu Bulunduğu )
HUKUKİ ANLAMDA TESLİM ( Taşınmazın Hak Sahibinin Eylemli Egemenliğine Geçirilmesi Ve Zilyedin O Yerden Uzaklaştırılmış Olması Gereği - İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçu )
ANAHTARI SANIĞA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçunun Oluşmadığı - Suçun Oluşması İçin Taşınmazın Müştekinin Egemenliğine Geçirilmiş Ve Teslim Edilmiş Olması Gereği )
ALACAKLIYA TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TAKRAR GİREN BORÇLU ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçunun Oluşması İçin Taşınmazın Müştekinin Egemenliğine Geçirilmiş Ve Teslim Edilmiş Olması Gereği )"
309Y16.HD23.5.2002E. 2002/3974 K. 2002/5475"MEN'İ MÜDAHALE KARARINA MUHALEFET ( Sanığa Atılı Suçun Kanıtlanması Halinde Eyleminin Şahsi Dava İle Takip Edilmesinin Gerekmesi )
KAMU DAVASI ( Meni Müdahale Kararına Muhalefet Edilmesi Nedeniyle )
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA GİRME ( Şahsi Dava İle Takip Yapılamaması-Kamı Davası İkamesinin Gerekmesi )"
309Y3.CD25.3.1999E. 1999/1844 K. 1999/3614"KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLEDEN SANIK ( Hakkında İşlem Yapılıp Emvali Odun Deposuna Götürmek Üzere Giderken Evinde İndirmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kendisine Teslim Edilen Kaçak Emvali Depoya Teslim Etmeye Götürürken Bir Kısmını Evine İndiren Sanık )"
309Y8.CD23.3.1994E. 1994/2089 K. 1994/2706"İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmen Yedinez Olunan Taşınmaza Yine Elkoyma )
KAMU DAVASI ( İlam Hükmüne Aykırılık Suçunun Şahsi Davayla Takibi Gereği )
ŞAHSİ DAVA ( İlam Hükmüne Aykırılık Vasfında Gelişen Suç )
PARA CEZASI ( Ağır Olduğu Halde Hafif Olarak Nitelenmesi )"
309Y8.CD5.10.1993E. 1993/8641 K. 1993/9658"İCRAEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ ( Men Edildiği Taşınmazın Sınırındaki Ağaçların Meyvalarını Toplamak - Suçun Oluşmayacağı )
MEN EDİLDİĞİ TAŞINMAZIN SINIRINDAKİ AĞAÇLARIN MEYVALARINI TOPLAMAK ( İcraen Teslim Olunan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı )
AĞAÇLARIN MEYVALARINI TOPLAMAK ( Men Edildiği Taşınmazın Sınırındaki - İcraen Teslim Olunan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı )"
309Y8.CD21.5.1992E. 1992/5114 K. 1992/6764"MEN EDİLEN GAYRİMENKULE TEKRAR TECAVÜZ ( Yapılan Binanın Sadece Saçağının Taşması - Ayrı İlamın Mevcudiyeti Gereği )
GAYRİMENKULE TECAVÜZ ( Men Edilen - Yapılan Binanın Sadece Saçağının Taşması/Ayrı İlamın Mevcudiyeti Gereği )
TECAVÜZ EDİLEN GAYRİMENKUL ( Men Edilen Yere Tekrar - Yapılan Binanın Sadece Saçağının Taşması/Ayrı İlamın Mevcudiyeti Gereği )"
309Y8.CD15.10.1991E. 1991/7653 K. 1991/9305"İCRA TESLİM TUTANAĞININ TEBLİĞİ ( Sanıkların Yokluğunda Tutulan )
HÜKMEN YED-İ NEZ OLUNAN YERE ELATMA SUÇU ( Sanıkların Yapacağı Tecavüz Yeni Suç Teşkil Eder )"
309Y8.CD1.10.1991E. 1991/7480 K. 1991/8711"HÜKMEN YEDİNEZ OLUNAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşması - Müşteki Ya da Vekiline Fiilen Teslim Yapılmaması )
SUÇUN OLUŞMASI ( Hükmen Yedinez Olunan Yere Tecavüz - Müşteki Ya da Vekiline Fiilen Teslim Yapılmaması )
KEŞİF TUTANAKLARI ( Katibin İmzalaması Gereği - Hükmen Yedinez Olunan Yere Tecavüz )"
309Y2.CD18.9.1991E. 1991/8570 K. 1991/9505"HAZİNEYE AİT ARAZİYE TECAVÜZ
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN GAYRIMENKULE TEKRAR GİRME SUÇU
İDARİ EMİRLE SUÇ İHDASI"
309Y8.CD27.2.1990E. 1990/5400 K. 1990/7569"SANIĞIN ZORLA ÇIKARILAN TAŞINMAZA TEKRAR GİRMESİ
TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILAN SANIĞIN TEKRAR GİRMESİ
SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLMESİ"
309YCGK8.3.1988E. 1988/966 K. 1988/1966"İLAMA AYKIRI DAVRANMAK ( Sanığın İlamda Taraf Olmaması Halinde )
HÜKMEN TESLİM OLUNAN YERE MÜDAHALE ( Hükme Dayanak Yapılan İlamda Taraf Olmayan ve Teslim Tutanağı Sırasında da Bulunmayan Sanığın Fiilinin Suç Teşkil Etmemesi )
HÜKME DAYANAK YAPILAN İLAMDA TARAF OLMAMAK ( Hükmen Teslim Olunan Yere Müdahale-İlama Aykırı Davranmak )"
309YCGK17.10.1985E. 1985/191 K. 1985/519"HÜKMEN TESLİM OLUNAN YERE ELATMA ( Meni Müdahale İlamının İcrası )
MENİ MÜDAHALE İLAMININ İCRASI ( İlamda Davacı ve Davalının da Paydaş Gösterilmesi )
BİR PAYDAŞIN DİĞER PAYDAŞIN HİSSESİNE TECAVÜZÜ ( Meni Müdahale İlamının İcrası )"
309Y4.CD21.12.1978E. 1978/6389 K. 1978/6399"İCRA MARİFETİYLE TESLİM EDİLEN GAYRİMENKULE TEKRAR GİRMEK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İcra Marifetiyle Hak Sahibine Teslim Edilen Gayrimenkule Tekrar Girmek )
İŞGAL SUÇU ( İcra Marifetiyle Teslim Edilen Gayrimenkulün İşgali Suçunda Görevli Mahkeme )"
309Y12.HD19.10.1976E. 1976/8306 K. 1976/10250"TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Borçlunun Tekrar Girmesi )
TAHLİYE EDİLEN YERE TEKRAR GİRİLMESİ"
309YCGK26.4.1976E. 1976/199 K. 1976/209"İNTİFA HAKKI
ŞİKAYET SÜRESİ"
309YCGK13.3.1972E. 1972/129 K. 1972/129"ADLİYE ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Yargı Kararına Aykırı Hareket )
YARGI KARARINA AYKIRI HAREKET ( Mirasçılardan Birinin Taksimden Sonra Diğer Mirasçının Tarlasına Müdahelesi )
İCRA MEMURLUĞUNCA YERİNE GETİRİLEN KARARDAN SONRA YAPILAN MÜDAHELE ( Adliye Aleyhine İşlenen Suç Kapsamına Girmesi )"
309YCGK29.11.1971E. 1971/393 K. 1971/398"ADLİYE KARARLARINA MUHALEFET ( Dava Konusu Tarlanın Tesliminin Mahkemece Kararlaştırılıp Kararın İnfaz Edilmesi )
İNFAZ EDİLEN KARAR ( Karara Rağmen Tarlaya Girmenin Yeni Suç Oluşturması )
DAVA KONUSU YERİN DAVACIYA TESLİME EDİLMESİ ( Buna Rağmen Davalının Mezkur Alana Girmesi )"
309Y12.HD28.12.1964E. 1964/14743 K. 1964/15379"TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILMA ( Yeniden Girme )
TAŞINMAZA YENİDEN GİRMENİN CEZASI ( Zorla Çıkarıldıktan Sonra )"
309YİBGK21.1.1959E. 1958/30 K. 1959/4"ORMAN SUÇU ( Kendisinde Yakalanıp Yediemin Olarak Kendisine Teslim Kılınan Kaçak Orman Emvelini İade Etmemek )
AF ( Orman Suçlarının Affa Uğraması )
ORMAN SUÇLARININ AFFA UĞRAMASI ( Buna İlişkin Af Yasasının Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Orman Malları Güvenilir Kişinin Görevinin Kötüye Kullanılması )
GÜVENİLİR KİŞİLİK GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Orman Suçunun Affa Uğramasının Bu Suçun Oluşmasını Engellememesi )"
309YİBGK30.4.1941E. 1941/11 K. 1941/15"İCRA YOLUYLA HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TEKRAR GİRMEK SUÇU VE DÖVMEK SUÇU ( Görevli Mahkeme ve Tek Davayla Görülüp Görülememesi )
GÖREVLİ MAHKEME VE TEK DAVA KONUSU OLUP OLAMAMA ( İcra Yoluyla Hak Sahibine Verilen Taşınmaza Tekrar Girmek ve Dövmek Suçları )
DAVALARIN TEFRİKİ VE GÖREVLİ MAHKEMELER ( İcra Yoluyla Hak Sahibine Teslim Edilen Taşınmaza Tekrar Girmek ve Dövmek Fiilleri )"

UYUŞMAZLIK

309UMC30.1.1989E. 1989/5 K. 1989/5"YEDİEMİNDEN MAHCUZ MALI ZAPTETMEK (İcra Tetkik Mercii İle Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (İcra Tetkik Mercii İle Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)"

Madde 311

YARGITAY

311Y8.CD27.10.2005E. 2004/589 K. 2005/10199"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sendika Sözcüsü Sanık - Sanığın Kamu Çalışanlarına 1 Günlük Sevk Alıp Hizmet Üretmeme Şeklindeki Sözlerinin Demokratik Hakları Kullanma Kapsamında Değerlendirileceği/Beraat Kararı Verileceği )
DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANIMI ( Suç İşlemeye Tahrik/Sendika Sözcüsü Sanık - Sanığın Kamu Çalışanlarına 1 Günlük Sevk Alıp Hizmet Üretmeme Şeklindeki Sözlerinin Demokratik Hakları Kullanma Kapsamında Değerlendirileceği/Beraat Kararı Verileceği )"
311Y8.CD22.9.2003E. 2002/11462 K. 2003/3569"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK ETMEK ( Dava Konusu Yazıda Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik Teşkil Edecek ve Atılı Suçu Oluşturucak Herhangi Bir Açıklama Bulunmaması )
EYLEMLERİN SUÇUN UNSURLARINI OLUŞTURMAMASI ( Dava Konusu Yazıda Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik Teşkil Edecek ve Atılı Suçu Oluşturucak Herhangi Bir Açıklama Bulunmaması )"
311Y8.CD28.5.2003E. 2003/5220 K. 2003/1725"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet Suçunda Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Verileceği - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet )"
311Y8.CD2.7.1998E. 1998/7642 K. 1998/10408"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sendika Genel Başkanının Kamu Emekçilerinin Sosyo Ekonomik Durumu İle İlgili Açıklama Yapmasının Suçu Oluşturmaması )
SENDİKA GENEL BAŞKANININ GREV İSTEMMİNDE BULUNMASI ( Bu İstemin Halkı Suç işlemeye Tahrik Etmek Olmaması )
GREV İLE HÜKÜMETİ TEHDİT ( Sendika Genel Başkanının Bu Davranışının Halkı Suç işlemeye Tahrik Etmek Olmaması )"
311Y8.CD28.11.1995E. 1995/13791 K. 1995/15736"KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI FİİLİ AÇIKÇA ÖVMEK ( Sanığın Aynı Yazı İle İlgili Olarak Hakkında Ayrıca Kamu Davası Açıldığını Beyan Etmesi )
KAMU DAVASI ( Sanığın Aynı Yazı İle İlgili Olarak Hakkında Ayrıca Kamu Davası Açıldığını Beyan Etmesi )"
311Y8.CD7.10.1994E. 1994/9296 K. 1994/10868"KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( Yazıda Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve Ülkesi İle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedefleyen Propaganda Olması )
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dava Konusu Yazıda Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve Ülkesi İle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedefleyen Propaganada Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda Suçunu İçeren Yazıyla İlgili Delilleri Değerlendirme Yetkisinin Devlet Güvenlik Mahkemesine Ait Olması )"

Madde 312

YARGITAY

312YCGK29.4.2008E. 2007/8-244 K. 2008/92"DEVLETİN YARGI ORGANLARINI ALENEN AŞAĞILAMAK ( Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda Görevli Sanığın Dava Konusu Raporu Bilimsel Şekilde Ele Alması Bir Kamu Görevi Gereği Olduğundan Suçun Oluşmadığı )
DÜŞÜNCE AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI ( Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda Görevli Sanığın Raporunun ve Basın Açıklamasının Düşünce Açıklama Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
AZINLIK HAKLARI VE KÜLTÜREL HAKLAR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ( Konunun Bilimsel Şekilde Ele Alınması Bir Kamu Görevi Gereği Hazırlanmış Olması Nedeniyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunun Oluşmadığı )
HAZIRLANAN RAPORUN BİLİMSEL İÇERİK TAŞIMASI ( Kamu Görevi Gereği Hazırlanmış Olması Nedeniyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunun Oluşmadığı )
RAPORUN ŞİDDET ÇAĞRISI İÇERMEMESİ ( Yasada Öngörülen Farklılıkları Yekdiğeri Aleyhine Kin ve Düşmanlığa Sevkedecek ve Kamu Güvenliğine Yönelik Açık ve Yakın Bir Tehlikeyi Ortaya Çıkaracak Şiddet Çağrısını İçermemesi Nedeniyle Beraati Gereği )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda Görevli Sanığın Dava Konusu Raporu Bilimsel Şekilde Ele Alması Bir Kamu Görevi Gereği Olduğundan Suçun Oluşmadığı )"
312YCGK17.4.2007E. 2007/9-69 K. 2007/99"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMEK ( Sanığın Parti Teşkilatına Verdiği Özgeçmişte Ölen Terör Örgütü Üyelerinden Şehit Olarak Bahsettiği - Eylem Propaganda Niteliği Taşımadığından/Şiddet ve Terör Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Edecek Bir İbare İçermediğinden 5237 S.K. Kapsamında Değerlendirileceği )
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Sanığın Parti Teşkilatına Verdiği Özgeçmişte Ölen Terör Örgütü Üyelerinden Şehit Olarak Bahsettiği - Eylem Propaganda Niteliği Taşımadığından 3713 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/5237 S.K. Kapsamında Değerlendirileceği )
ŞİDDET VE TERÖR YÖNTEMLERİNE BAŞVURMAYA TEŞVİK ETMEK ( Sanığın Parti Teşkilatına Verdiği Özgeçmişte Ölen Terör Örgütü Üyelerinden Şehit Olarak Bahsettiği - Teşvik Edici Bir İbare Taşımadığından 3713 S.K. Md. 7/2 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
TERÖRLE MÜCADELE YASASININ KAPSAMI ( Sanığın Parti Teşkilatına Verdiği Özgeçmişte Ölen Terör Örgütü Üyelerinden Şehit Olarak Bahsettiği - Eylem Propaganda Niteliği Taşımadığından 3713 S.K. Md. 7/2 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
312YCGK6.3.2007E. 2006/8-179 K. 2007/57"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( 5271 Sayılı Yasa'nın 250. Maddelerince Oluşturulan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanında Yer Almadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Etmek - 5271 Sayılı Yasa'nın 250. Maddelerince Oluşturulan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanında Yer Almadığı )
GÖREVSİZLİK KARARI VERME YASAĞI ( 5271 Sayılı Yasa'nın 252/1-G Hükmü Uyarınca Değişen Suç Vasfı İtibariyle Diğer Mahkemeler Açısından Geçerli Olan Yasağın Özel Görevli Mahkemeler Yönünden Geçerli Olmadığı )
KAPSAM DIŞI SUÇLAR ( 5190 Sayılı Yasa'nın Geçici 2. Maddesi Uyarınca Kapsama Girmeyen ya da Kapsam Dışı Kalan Suçlar Yönünden Yargılaması Sonuçlanmayan Dosyalar Hakkında Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerince Dosyaların Gönderilmesi Gereği )
ÜST DERECELİ MAHKEME ( Daha Güvenceli Olduğuna İlişkin İlke Anılan Mahkemenin Özel ve Belli Suçlara Bakmakla Yetkili Kılındığı - Görev Kapsamı Dışındaki Suçların Sanıkları Yönünden Geçerli Sayılmaması Gereği )"
312YCGK30.1.2007E. 2006/8-345 K. 2007/13"SUÇU ALENEN ÖVMEK ( Bir Terör Örgütünün İşlediği Suçları Meşru Saymak Düşünce ve Kanaat Açıklama Özgürlüğü Sınırlarını Aşan Şiddet Kullanmaya ve Suç İşlemeye Tahrik Eden Eylemi Nedeniyle )
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞLEDİĞİ SUÇLARI MEŞRU SAYMAK ( Düşünce ve Kanaat Açıklama Özgürlüğü Sınırlarını Aşan Şiddet Kullanmaya ve Suç İşlemeye Tahrik Eden Eyleminin Bir Cürmü Alenen Övmek Suçunu Oluşturduğu )
YASA DIŞI BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİNİ ONAYLAMAK ( Kamuoyu Önünde Ona Sahip Çıkmak Anılan Örgütün İşlediği Cürümleri İyi Görmek Niteliğinde Olduğundan Bir Cürmü Alenen Övmek Suçunu Oluşturduğu )
KONGRA-GEL ( Kamuoyu Önünde Ona Sahip Çıkmak Anılan Örgütün İşlediği Cürümleri İyi Görmek Niteliğinde Olduğundan Bir Cürmü Alenen Övmek Suçunu Oluşturduğu )
PKK ( Kamuoyu Önünde Ona Sahip Çıkmak Anılan Örgütün İşlediği Cürümleri İyi Görmek Niteliğinde Olduğundan Bir Cürmü Alenen Övmek Suçunu Oluşturduğu ) "
312Y8.CD29.12.2005E. 2005/3753 K. 2005/12780"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Sanığın Baronun Olağan Genel Kurulunda "... Kürdistanın Bir Vatandaşı Olarak Konuşuyorum ve Kürtlerin Devlet Kurma Hakkını da Hukuksal Bir Hak Olarak ... Savunuyorum..." Şeklinde Sözleri - Avukatın Görev Sırasında İşlediği Suçlar Kapsamında Olmadığı )
AVUKATLARIN GÖREV SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Sanığın Baro Genel Kurulunda "... Kürtlerin Devlet Kurma Hakkını da Hukuksal Bir Hak Olarak ... Savunuyorum..." Şeklinde Sözleri - Halkı Kin ve Düşmalığa Tahrik/Görev Sırasında İşlenmediğinin Dikkate Alınacağı )
AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI ( Adalet Bakanlığının Vereceği İzin Üzerine Suçun İşlendiği Yer Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı )"
312Y4.HD6.10.2005E. 2004/3811 K. 2005/10406"KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELEN SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacının 8. Ceza Dairesi Üyesi Olarak Altında İmzası Bulunan Kararın Siyasi Düşüncelerle Verildiği Yargının Siyasallaştığı ve 8. Ceza Dairesinin Dağıtılması Gerektiği Şeklindeki Nitelemeler Nedeniyle Kişilik Haklarının Zedelendiği/Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının 8. Ceza Dairesi Üyesi Olarak Altında İmzası Bulunan Kararın Siyasi Düşüncelerle Verildiği Yargının Siyasallaştığı ve 8. Ceza Dairesinin Dağıtılması Gerektiği Şeklindeki Nitelemeler Nedeniyle Kişilik Haklarının Zedelendiği - Kabulü Gereği )"
312YCGK15.3.2005E. 2004/8-201 K. 2005/30"HALKI DİN FARKLILIĞINA DAYANARAK KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEK ( Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacağı )
DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEK ( Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacağı )
İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLARI ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek Suçu - Şiddet Unsuru İçermese Dahi Eleştiri Sınırlarını Aşan Aşağılayıcı Hakaret Edici ve İncitici Beyanların Kamu Düzeni İçin Tehlike Oluşturduğunun Kabulü Gereği - Gazete Kapatma Cezasının Kaldırılmış Olması/Hüküm Kurulduktan Sonra Sanığın Lehine Getirilen Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek Suçu - Şiddet Unsuru İçermese Dahi Eleştiri Sınırlarını Aşan Aşağılayıcı Hakaret Edici ve İncitici Beyanların Kamu Düzeni İçin Tehlike Oluşturduğunun Kabulü Gereği - Gazete Kapatma Cezasının Kaldırılmış Olması/Hüküm Kurulduktan Sonra Sanığın Lehine Getirilen Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
MEHMET ŞEVKET EYGİ KARARI ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek Suçu - Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramlar Şiddet Unsuru İçermese Bile Eleştiri Sınırlarını Aşan Aşağılayıcı İncitici ve Hakaret Edici Niteliği Nedeniyle Suçun Oluşacağı )
GAZETE KAPATMA CEZASININ HÜKÜM KURULDUKTAN SONRAKİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİYLE KALDIRILMIŞ OLMASI ( Lehe Olan Sonraki Düzenlemelerin Geçmişe Yürütülmesi İlkesi )
BASIN YOLUYLA HALKI DİN FARKI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEK SUÇU ( Şiddet İçermese Bile İncitici ve Hakaret Edici Beyanların Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Kabulü Gereği - Gazete Kapatma Cezasının Hüküm Kurulduktan Sonra Kaldırılmış Olması/Sanığın Lehine Olan Yeni Düzenlemenin Geçmişe Yürütülmesi )
KAMU DÜZENİ İÇİN AÇIK VE YAKIN TEHLİKE NİTELİĞİ ( Sanığın Gazetedeki Yazısında Yer Alan ve Eleştiri Sınırlarını Aşan İncitici Aşağılayıcı ve Hakaret Edici Beyanlar - Din Farkı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek Suçu )"
312YCGK23.11.2004E. 2004/8-130 K. 2004/206"HALKI DİN FARKI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği/Laikliğin Halk Tarafından Benimsenmiş Olması ve Ceza Yaptırımıyla Korunmasına Gerek Bulunmaması )
İFADE HÜRRİYETİNİN KAPSAMI ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Suçu - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği - Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi )
DİN FARKI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği/Laikliğin Halk Tarafından Benimsenmiş Olması ve Ceza Yaptırımıyla Korunmasına Gerek Bulunmaması )
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KAPSAMI ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Suçu - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği - Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi )
SEBAHATTİN AYDAR KARARI ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik İddiası - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği - Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi - Laikliğin Hal Tarafından Benimsenmiş Olması ve Ceza Yaptırımıyla Korunmasına Gerek Bulunmaması )
LAİKLİK İLKESİNİN KORUNMASI İÇİN CEZAİ YAPTIRIMA İHTİYAÇ KALMAMIŞ OLMASI ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik İddiası - Şiddet Unsuru İçermeyen Fikir Beyanlarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği - Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi )
SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Suçunun Unsurları - Şiddet Unsuru İçermeyen ve Kamu Düzeni İçin Açık ve Yakın Bir Tehlike Yaratmayan Düşünce Açıklamalarının Suç Oluşturmayacağı - Laiklik İlkesinin Toplumca Benimsenmiş ve Sahiplenilmiş Olması ve Cezai Yaptırımla Korunmaya Muhtaç Olmaması )
KAMU DÜZENİ İÇİN AÇIK VE YAKIN TEHLİKE KOŞULU ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Suçunun Oluşması İçin - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Suç Oluşturmayacağı - Laiklik İlkesinin Toplumca Benimsenmiş ve Sahiplenilmiş Olması ve Cezai Yaptırımla Korunmaya Muhtaç Olmaması - Suçta ve Cezada Kanunilik Prenisibi )
KANUNİLİK İLKESİ ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Suçunun Unsurları - Şiddet Unsuru İçermeyen ve Kamu Düzeni İçin Açık ve Yakın Bir Tehlike Yaratmayan Düşünce Açıklamalarının Suç Oluşturmayacağı - Laiklik İlkesinin Toplumca Benimsenmiş ve Sahiplenilmiş Olması ve Cezai Yaptırımla Korunmaya Muhtaç Olmaması )"
312Y9.CD4.10.2004E. 2004/4220 K. 2004/4926"DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYI HEDEF ALAN PROPAGANDA ( TCK'nın 312/2. Maddesinede Yapılan Değişiklik Nazara Alınarak Eylemin Suç Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Suç Vasfında Değişiklik )
SUÇ VASFI ( Yasada Yapılan Değişiklik Dikkate Alınarak Sanığın Eyleminin Suç Oluşturup Oluşturmadığının Yeniden Tartışılması Gereği - Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan Propaganda Yapmak )"
312Y9.CD27.9.2004E. 2004/2926 K. 2004/4595"SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU ( Silahlı Çeteye Yardım ve Yataklık Suçundan Yargılanan Sanığın Basın Açıklaması Eyleminin Yeni Kanunda Bir Cürmü Alenen Övme ve Halkı Kanuna Uymamaya Alenen Tahrik Suçuna Dönüşmesi )
SİLAHLI ÇETEYE YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANAN SANIĞIN EYLEMİNİN YENİ KANUNDA CÜRMÜ ALENEN ÖVME VE HALKI KANUNA UYMAMAYA ALENEN TAHRİK SUÇUNA DÖNÜŞMESİ ( Lehe Olan Kanunun Uygulanması Gereği - Sanığın Basın Açıklamasında Bulunmuş Olması )
CÜRMÜ ALENEN ÖVME VE HALKI KANUNA UYMAMAYA ALENEN TAHRİK SUÇUNA DÖNÜŞME ( Basın Açıklaması Eylemi Nedeniyle Silahlı Çeteye Yardım ve Yataklıktan Yargılanan Sanık - Lehe Kanunun Uygulanması Gereği )
BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ NEDENİYLE SİLAHLI ÇETEYE YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANAN SANIK ( Eyleminin Yeni Kanunda Cürmü Alenen Övme ve Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik Suçuna Dönüşmesi - Lehe Kanunun Uygulanacağı )"
312Y9.CD23.9.2004E. 2004/1310 K. 2004/4591"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Gösteri Sırasında Çekilen Video Görüntüleri Celbedilip Suçun Sübutu Halinde Sanıkların Attıkları İddia Olunan Sloganların İçeriği İtibariyle TCK. Md. 312/1'deki Suçu Oluşturacağı Gözetilerek Hukuki Durumlarının Takdiri Gereği )
PROPAGANDA YAPMAK ( Terör Örgütünün - Gösteri Sırasında Çekilen Video Görüntüleri Celbedilip Suçun Sübutu Halinde Sanıkların Attıkları İddia Olunan Sloganların İçeriği İtibariyle TCK. Md. 312/1'deki Suçu Oluşturacağı Gözetilerek Hukuki Durumlarının Takdiri Gereği )"
312Y9.CD15.6.2004E. 2004/1528 K. 2004/2904"BASIN YOLU İLE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Eylemin Yasadışı Silahlı Örgüt İle Liderini Ve Cürümlerinin Alenen Övmek Suçunu Oluşturması Halinde TCK.'nun 312/1.Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALANLARIN KİMLİĞİN AÇIKLAMAK ( Basın Yoluyla İşlenmesi - Eylemin Yasa Dışı Silahlı Örgüt İle Liderini Ve Cürümlerinin Alenen Övmek Suçunu Oluşturması Halinde TCK.'nun 312/1.Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
YARDIM VE YATAKLIK ( Basın Yolu İle Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suretiyle - Eylemin Yasa Dışı Silahlı Örgüt İle Liderini Ve Cürümlerinin Alenen Övmek Suçunu Oluşturması Halinde TCK.'nun 312/1.Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
312Y9.CD19.4.2004E. 2004/272 K. 2004/1432"ÇETE MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( Sanıkların Korsan Gösteriye Katılıp Slogan Atarak Bölücü Terör Örgütünün ve Liderinin Faaliyetlerini Övmek Eylemleri - TCK. Md. 312/1 Kapsamında Kaldığı )
YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( Silahlı Çete Mensuplarına/Sanıkların Korsan Gösteriye Katılıp Slogan Atarak Bölücü Terör Örgütünün ve Liderinin Faaliyetlerini Övmek Eylemleri - TCK. Md. 312/1 Kapsamında Kaldığı )
KORSAN GÖSTERİ ( Katılıp Slogan Atarak Bölücü Terör Örgütünün ve Liderinin Faaliyetlerini Övmek Eylemleri - TCK. Md. 312/1 Kapsamında Kaldığı )"
312Y9.CD6.4.2004E. 2004/1332 K. 2004/1143"GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyiz Edilememesi- Acele İtiraz Yoluna Başvurulabilmesi )
ACELE İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULABİLMESİ ( Görevsizlik Kararının Temyiz Edilememesi )
TEMYİZ EDİLEMEME ( Görevsizlik Kararı Aleyhine Acele İtiraz Yoluna Başvurulabilmesi )
SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK SUÇU ( Görevsizlik Kararının Temyiz Edilememesi - Aleyhine Acele İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )"
312Y9.CD30.3.2004E. 2004/486 K. 2004/960"YARDIM VE YATAKLIK YAPMA SUÇU ( Sanığın Eyleminin Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suretiyle Yardım ve Yataklık Suçu Olduğunun İddia Edilmesi )
SUÇ DUYURUSU ( Sanığın Eyleminin Yargılama Sonunda Belirlenen Niteliğine Göre Suç Duyurusunda Bulunulmasının Hatalı Olması )
İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN FİİL ( Hükmün Mevzuunun İddanamede Gösterilen Fiilden İbaret Olması )"
312Y9.CD1.3.2004E. 2004/353 K. 2004/519"YARDIM VE YATAKLIK ( Sanığın Eyleminin Yayın Yoluyla Yasadışı Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suretiyle Yardım ve Yataklık Etmek Olması )
SUÇUN ÖZELLİĞİ ( Türkiye Cumhuriyetinin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan ve Bu Amacla Hareket Eden Sanığın Eyleminin Suç Niteliğini Taşıdığının Gözetilmesi )
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ( Silahlı Terör Örgütünün ve Onun Liderinin Eylem ve Faaliyetleri Övülmek Suretiyle Eyleminin Gerçekleşmiş Olması )"
312Y9.CD29.1.2004E. 2003/2327 K. 2004/287"BASIN YOLUYLA PROPAGANDA YAPMAK SUÇU ( Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayini Gereği )
HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası Yapmak )
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Basın Yoluyla İşlenen Suç - Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek )"
312Y8.CD22.12.2003E. 2002/12999 K. 2003/7591"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME ( Kuran Kursları ve 8 Yıllık Eğitim Uygulamalarının Sert ve Ağır Biçimde Eleştirilmesi - Şiddete Çağrı Niteliğinde Bir İbare Bulunmaması/Suçun Yasal Ögelerinin Oluşmadığı )
KURAN KURSLARINI SERT VE AĞIR BİÇİMDE ELEŞTİRMEK ( Şiddete Çağrı Niteliğinde Bir İbare Bulunmaması - Halkı Kin ve Düşmanlığa
312Y9.CD4.11.2003E. 2003/1704 K. 2003/1971"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Açıklama Metni İncelendiğinde İçeriğinin Düşüncenin Açıklanması ve İfade Özgürlüğü Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gereği - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Normları )
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ( Dava Konusu Açıklama Metninin Suç Vasfındaki Değişiklik Nedeniyle İfade Özgürlüğü Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gereği - Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak )
AVRUPA İNSAN HAKLARI NORMLARI ( Açıklama Metni İncelendiğinde İçeriğinin Düşüncenin Açıklanması ve İfade Özgürlüğü Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gereği )"
312Y9.CD20.10.2003E. 2003/1825 K. 2003/1854"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Suçun Sübutu İçin Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmesinin Şart Olduğu - Suçu Alenen Övmek )
SUÇU ALENEN ÖVMEK ( Suçun Sübutu İçin Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmesinin Şart Olduğu - Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak )
ALENİYET UNSURU ( Suçun Sübutu İçin Gerçekleşmesinin Şart Olduğu - Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak/Suçu Alenen Övmek )"
312Y9.CD29.9.2003E. 2003/1474 K. 2003/1591"DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PORAGANDA YAPMAK ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Açık Olması Gereği - İddianamedeki Sevk Maddeleri Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
MAHKEME KARARI ( Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Açık Olması Gereği - Mahkeme Kararında İsnat Edilen Suçların Hangi Suçlar Olduğu Tartışılıp Değerlendirilmesi ve Gerekçelendirilip Hüküm Verilmesi Gereği )"
312Y9.CD19.6.2003E. 2003/950 K. 2003/1155"TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( İddianamede Sanığın Mevkute Sahibi Olduğu Belirtilip 3713 Sayılı Yasanın 6/1-Son Maddesi Gereği Cezalandırılması İstendiğine Göre Bu Yönde Bir Karar Verilmesi Gereği )
BASIN YOLU İLE YASADIŞI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( İddianamede Sanığın Mevkute Sahibi Olduğu Belirtilip 3713 Sayılı Yasanın 6/1-Son Maddesi Gereği Cezalandırılması İstendiğine Göre Bu Yönde Bir Karar Verilmesi Gereği )
İDDİANAME ( Sanığın İddianame Okunmadan Sorguya Çekilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Basın Yolu İle Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak )
SORGU ( Sanığın İddianame Okunmadan Sorguya Çekilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Basın Yolu İle Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak )"
312Y9.CD24.2.2003E. 2002/2212 K. 2003/76"SİLAHLI ÇETE ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Mektupların Cezaevi İdaresince El Konularak Muhatabına Ulaşamamış Olması - Eylemin Eksik Teşebbüs Derecesinde Kaldığı )
EKSİK TEŞEBBÜS ( PKK Örgütü Liderinin Görüş Mesaj ve Talimatlarını İçeren Mektuplar - Cezaevi İdaresince El Konularak Muhatabına Ulaşamamış Olması )
CEZAEVİNDE PKK. PROPAGANDASI YAPMAK ( Mektupların Cezaevi İdaresince El Konularak Muhatabına Ulaşamamış Olması - Eylemin Eksik Teşebbüs Derecesinde Kaldığı )"
312Y8.CD25.11.2002E. 2002/10893 K. 2002/11068"YAYIN YOLUYLA HALKI DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Kamuda Türban Takılmasında Karşı Olanları Düşman İlan Etmek )
KAMUDA TÜRBAN TAKILMASINA KARŞI OLANLARI DÜŞMAN İLAN ETMEK ( Yayın Yoluyla Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )"
312Y8.CD7.11.2002E. 2002/9667 K. 2002/10406"BASIN YOLUYLA HALKI DÜŞMANLIĞA VE KİN BESLEMEYE ALENEN TAHRİK ETMEK ( Şeriat Düzeninin de Bu Eylemli Mücadele Sonunda Kurulacağı Mesajları Verilerek Din Farklılığına Dayanarak )
HALKI DÜŞMANLIĞA VE KİN BESLEMEYE ALENEN TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla - Şeriat Düzeninin de Bu Eylemli Mücadele Sonunda Kurulacağı Mesajları Verilerek Din Farklılığına Dayanarak )
ŞERİAT DÜZENİ KURMAK ( Basın Yoluyla Halkı Düşmanlığa ve Kin Beslemeye Alenen Tahrik Etmek - Gazetenin Tirajının Az Olduğu ve Yazı İle Bağlantılı Olay Meydana Gelmediği Gerekçeleriyle Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
312Y9.CD15.10.2002E. 2002/1909 K. 2002/2039"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( İnfaz Edilen ve 4616 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Cezanın İnfaz Edilmesi Gereken Bir Cezadan Mahsup Edilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
İNFAZ EDİLEN CEZANIN İNFAZ EDİLMESİ GEREKEN CEZADAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ ( İnfaz Edilen ve 4616 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Ceza )"
312Y8.CD16.9.2002E. 2002/9675 K. 2002/8081"SUÇUN ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE SABIKANIN SİLİNMESİ TALEBİ ( TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediğinden - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
YASADAKİ DEĞİŞİKLİĞİN ETKİSİ ( Suçun Ortadan Kalkması Nedeniyle Sabıkanın Silinmesi Talebi/TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
SUÇUN UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK ( Suçun Ortadan Kalkması Nedeniyle Sabıkanın Silinmesi Talebi/TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Talep ve Verilen Kararın Hükmün Zat Ve Mahiyetine İlişkin Olması Karşısında Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gereği )
RECEP TAYİP ERDOĞAN DAVASI ( Suçun Ortadan Kalkması Nedeniyle Sabıkanın Silinmesi Talebi/TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )"
312Y9.CD4.7.2002E. 2002/1558 K. 2002/1687"SİLAHLI ÇETEYE YARDIM SUÇU ( Sanığın Silahlı Çete Niteliğindeki PKK Terör Örgütünü Övücü Sözler Sarf Etmesi )
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ SÖZLER SÖYLEME ( Silahlı Çeteye Yardım Suçunun Oluşması )"
312Y8.CD11.6.2002E. 2002/6260 K. 2002/6846"BASIN YOLUYLA HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarında Belirtilen Yeni Vakıalar Kavramını - Yargılamanın Yenilenmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yeni Vakıalar Kavramının Yasa Değişikliğini Kapsamayacağı - Basın Yoluyla Halkı Düşmanlığa Tahrik Etme )
YENİ VAKIALAR KAVRAMI ( Yasa Değişikliğini Kapsamayacağı - Basın Yoluyla Halkı Düşmanlığa Tahrik Etme )"
312Y8.CD29.5.2002E. 2002/363 K. 2002/6411"YAYIN YOLUYLA SUÇ İŞLEMEK ( Sanığın Kaleme Aldığı Kitabın Halkı Irk ve Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik İçermesi )
HALKI IRK VE DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Sanığın Kaleme Aldığı Kitabın Kamu Düzeni için Tehlikeli Olabilecek Biçimde İnsanlar Arasında Düşmanlığı Tahrik Etmesi )"
312Y8.CD1.5.2002E. 2002/2263 K. 2002/5625"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Anfi Tiyatro Açılışı Nedeniyle Toplanan Kalabalık İçerisinde Biji Kürdistan Biçiminde Sürekli Olarak Slogan Atması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Eylemini Oluşturan Suça Bakmak Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmemesi )
SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( Sanığın Sürekli Olarak Slogan Atması Eyleminde Suç Vasfında Yanılgı Yapılarak Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan Maddeden Mahkumiyet Hükmü Kurulması )"
312Y8.CD13.3.2002E. 2002/327 K. 2002/2831"SUÇUN UNSURUNDA LEHE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( 4744 Sayılı Kanunla Ceza Kanunundaki Suçun Unsurunda Lehe Değişiklik Yapılığından Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi )
HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ( 4744 Sayılı Kanunla Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikle Suçun Unsurunda Lehe Değişiklik Yapılması )"
312Y8.CD24.12.2001E. 2001/12489 K. 2001/17422"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( İmamın Cuma Namazından Önce Hutbede Yaptığı Konuşma - Düzenin İslam Nizamının Gelmesiyle Düzeleceğini Beyan )
HÜKÜMETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR ( İmamın Cuma Namazından Önce Hutbede Yaptığı Konuşma - Düzenin İslam Nizamının Gelmesiyle Düzeleceğini Beyan )
İSLAMİ NİZAMIN GELMESİYLE DÜZENİN DÜZELECEĞİNİ BEYAN ( İmamın Cuma Namazından Önce Hutbede Yaptığı Konuşma - Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir )"
312Y8.CD5.11.2001E. 2001/11352 K. 2001/15688"HALKI AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Din ve Mezhep Farklılığı Gözeterek - Yayın Yoluyla )
DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Yayın Yoluyla )
YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇ ( Laik Düzenin İslamcı ve Kuran'a Karşı Mücadele Yürüttüğü ve Vahşice Saldırılar Düzenlediği İle İlgili Yazı )"
312Y8.CD17.10.2001E. 2001/12263 K. 2001/14853"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ( Yazılan Yazıda Dinin Bir Emri Olan Başörtüsünü Takan Öğrencilere Subay ve Bürokrat Hanımlarına Baskı Uygulanmış gibi Sözler Yer Alması )
ALENİYET İLKESİ ( Yazıların Makama Gönderilmesi ve Oradaki Görevli Birçok Kişi Tarafından Okunması )
YAZIYI BİRÇOK KİŞİNİN OKUMASI ( Yazıların Makama Gönderilmesi ve Oradaki Görevli Birçok Kişi Tarafından Okunmasının Aleniyet İlkesini Oluşturması )"
312Y8.CD10.10.2001E. 2001/12101 K. 2001/14511"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Özel Radyo Spikeri - Başörtüsü Gösteri Yürüyüşüne Katılımı Sağlamak Amacı İle Çağrı )
BAŞÖRTÜSÜ GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ( Özel Radyo Spikerinin Katılımı Sağlamak Amacı İle Çağrı Nitelikli Konuşması - TCK. m.312/2'deki Suçun Oluşmayacağı )"
312Y8.CD18.12.2000E. 2000/20396 K. 2000/21114"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Okullarda Başörtüsü Yasağını Uygulayanları Eleştiren Bildiriler Dağıtmak )
OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI UYGULAYAN YÖNETİCİLERİ ELEŞTİREN BİLDİRİLER DAĞITMAK ( Halkı Suç İşlemeye Tahrik Etmek )"
312Y8.CD5.7.2000E. 2000/13957 K. 2000/13093"HALKI DİN IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Sanığın Konuşması Bütün Olarak Ele Alındığında Suçun İşlenmiş Olduğunun Sabit Olması )
TÜRK SÖZÜNÜN IRKI DEĞİL VATANDAŞLIĞI BELİRTMESİ ( Devlete Vatandaşlık Bağı İle Bağlı Olan Herkesin Türk Olması )
TÜRK KELİMESİ ( Türk Sözünün Irkı Değil Vatandaşlığı İfade Etmesi )"
312Y8.CD29.5.2000E. 2000/9581 K. 2000/9798"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK SUÇU ( Camide Bulunanlara Hitaben Din Elden Gidiyor Siz Ne Duruyorsunuz Diyen Sanık )
CAMİDE BULUNANLARA DİN ELDEN GİDİYOR, KUR'AN KURSLARI KAPATILIYOR SİZ NE DURUYORSUNUZ DİYEN SANIK ( Halkı Kanuna İtaatsizliğe Tahrik Suçu )"
312Y8.CD3.11.1999E. 1999/12715 K. 1999/14981"SINIF, DİN VE ETNİK KÖKEN GÖZETEREK HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Rejimin Irk ve İnançlara Göre Ayrımcılık Yaptığı İddiası )
HALKI DİN, IRK, GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( İnsanların Rejim Tarafından Irk ve İnançlarından Dolayı Farklı Muameleye Tabi Tutulduğu İddiası )"
312Y8.CD6.10.1999E. 1999/12306 K. 1999/13187"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Sanık MÜSİAD Başkanının Kesintisin Eğitime Karşı Söylediği Sözlerin Cezayı Gerektirmesi )
HALKI DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yasa Çıkaranlara İlişkin Söylediği Sözler Nedeniyle )
KESİNTİSİZ EĞİTİME KARŞI SÖYLENEN SÖZLER ( Sanığın Söylediği Sözlerle Halkı Din ve Mezhep Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )"
312Y8.CD24.6.1999E. 1999/7181 K. 1999/10820"DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Konferansta Yaptığı Konuşma İle Halkın Din Duygularını İstismarı )
KESİNTİSİZ EĞİTİM YASAĞINA GETİRİLEN ELEŞTİRİ ( Sanığın Eyleminin Din Farklılığı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )
BAŞÖRÜTÜSÜ YASAĞINI ELEŞTİRME ( Sanığın Eyleminin Din Farklılığı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )
İRTİCAİ FAALİYET ADINA YAPILANLARI ELEŞTİRME ( Sanığın Eyleminin Din Farklılığı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )"
312YCGK20.4.1999E. 1999/9-77 K. 1999/70"PKK YA KARŞI YAPILAN MÜCADELEYİ KİRLİ SAVAŞ OLARAK GÖSTERME ( Sanığın Eyleminin Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahriki Oluşturması )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Bir Partinin Düzenlediği Konuşmada PKK ya Karşı Yapılan Mücadeleyi Kirli Bir Savaş Olarak Göstermesi )
DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ( Açıklanan Düşüncenin Halkı Bölge Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )
KÜRT HALKININ HAKLARININ TANINMADIĞI İDDİASI ( Sanığın Eyleminin Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahriki Oluşturması )"
312Y8.CD6.4.1999E. 1999/3342 K. 1999/4453"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Yazı İşleri Müdürü Hakkında Halkı İnanç Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Cezası )
HALKI İNANÇ FARKLILIĞI GÖZETEREK AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Para Cezasına Çevrilmemesi )
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HAPİS CEZASI ( Bu Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Şartı )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ŞARTI ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hakkında Verilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Şartları )"
312Y8.CD10.3.1999E. 1999/1140 K. 1999/3117"HALKI DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Ülkedeki İnsanları Kendi Dini Görüşü ve İnancı Açısından Ayrıma Tabi Tutması )
DİN VE İNANÇ BAKIMINDAN HALKI SINIFLARA AYIRMA ( Sanığın Suçunun Halkı Din Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
CİHAT ÇAĞRISI YAPMA ( Sanığın Suçunun Halkı Din Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )"
312Y8.CD9.12.1998E. 1998/13415 K. 1998/16390"HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE NEFRETE TAHRİK ETME ( İtalyan Uyruklu Sanığın Yaptığı Eylemin Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Olması )
KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( İtalyan Uyruklu Sanığın Terör Örgütü ve Onun Elebaşısı Lehine Sloganlar Atması )
YABANCI UYRUKLU SANIĞIN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMASI ( Sanığın Suçunun Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Kapsamında Değerlendirilmesi )
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN YABANCI UYRUKLU SANIK ( Sanığın Eyleminin Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Olarak Kabulü )"
312Y8.CD23.9.1998E. 1998/10296 K. 1998/11672"ATATÜRK'ÇÜ LAİK KESİM - İSLAMİ ŞERİAT İLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN KESİM ( Halkı Din ve Irk Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI DİN VE IRK FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Siyasi Parti Üyesi - Açık Hava Toplantısındaki Konuşmasında )
SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK - SAVAŞ ÇAĞRISI ( "minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" Şiirini Okuyarak Konuşmaya Başlayan Siyasetçi )
MİNARELER SÜNGÜ KUBBELER MİĞFER CAMİLER KIŞLAMIZ MÜMİNLER ASKER MISRALARI ( Siyasi Parti Üyesinin Konuşması - Suç İşlemeye Alenen Tahrik/Savaş Çağrısı )
ANTİ LAİK ODAKLAŞMASI NEDENİYLE KAPATILAN SİYASİ PARTİ ÜYESİ ( Halkı Din ve Irk Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )
SİYASİ PARTİ ÜYESİNİN HALKI DİN VE IRK FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMESİ ( "minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" Şiirini Okuyarak Konuşmaya Başlaması )
HÜKMÜN GEREKÇENİN ABARTILI VE AYRINTILI OLMASI NEDENİYLE BEĞENİLMEMESİNDEN BOZULAMAYACAĞI
C. SAVCISINI RED ( Usul Hukukumuzda Böyle Bir Müessesenin Olmaması )"
312Y8.CD7.5.1998E. 1998/4664 K. 1998/6575"YAYIN YOLUYLA KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( Dergi Adına Basılıp Dağıtılan Takvimler )
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPOGANDASINI YAPMAK ( Dergi Adına Basılan ve Dağıtılan Takvimlerle-Kanunun Cürüm Saydığı Fiili Övmek )"
312Y8.CD4.2.1998E. 1997/19078 K. 1998/1127"BASIN YOLUYLA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Bir Dergide Yayınlanan Röportajında Kemalizmi Din Düşmanlığı Olarak Göstermesi )
KEMALİZMİ DİN DÜŞMANLIĞI OLARAK GÖSTERME ( Sanığın Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Dergide Yayınlanan Röportajında Kemalizmi Din Düşmanlığı Olarak Göstermesi )
ACZMENDİ ŞEYHİNİN KEMALİZMLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ ( Sanığın Eyleminin Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )"
312Y8.CD10.12.1997E. 1997/15582 K. 1997/17413"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Dini Duyguları İstismar Ederek Demokratik Cumhuriyet Rejimine Karşı Düşünceler Üretmek )
AMMENİN NİZAMI ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
LAİK DEVLET YAPISINA AYKIRI SÖZLER ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek Suçunun Oluşması )"
312Y8.CD30.10.1997E. 1997/13210 K. 1997/14719"BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇ ( Halkı Irk ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla )"
312Y8.CD5.5.1997E. 1997/3198 K. 1997/6718"BASIN YOLUYLA DEVLET ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Yazı İşleri Müdürü Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Yazı İşleri Müdürü Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )"
312Y8.CD30.1.1997E. 1996/15673 K. 1997/833"HALKI SUÇ İŞLEMEYE AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmaması )
TAHRİK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmadığından Sanıklar Hakkında Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinin Uygulama Yerinin Olmaması )
3713 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmadığından Sanıklar Hakkında Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinin Uygulama Yerinin Olmaması )"
312Y8.CD18.10.1996E. 1996/11624 K. 1996/12797"BASIN YOLU İLE HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazısında Türkiyede Devletin Irkçı Politika İzlediğini Söylemesi )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Sanığın Basın Yoluyla Halkı Irk Din Dil Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmesi )
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MÜCADELEYİ SAVAŞ OLARAK BELİRTME ( Sanığın Basın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmesi )"
312Y8.CD6.6.1996E. 1996/6036 K. 1996/8450"BASIN YOLUYLA DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Verilen Cezanın Artırılması İçin Tahrikin Ülkenin Genel Güvenliği Bakımından Ağır ve Ciddi Olmasının Gerekmesi )
TAHRİK ( Ülkenin Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapılmasından Dolayı Verilen Cezanın Artırılması İçin Tahrikin Ülkenin Genel Güvenliği Bakımından Ağır ve Ciddi Olmasının Gerekmesi )"
312Y8.CD24.4.1996E. 1996/6032 K. 1996/6147"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Yargıtayca Onanan Mahkumiyet Kararında Belirtilen Kaset Çözümü İle Sanık Vekilinin Gösterdiği Çözüm Arasında Mahiyet Bakımından Fark Olmaması )
YAZILI EMİR ( Yargıtayca Onanan Mahkumiyet Kararında Belirtilen Kaset Çözümü İle Sanık Vekilinin Gösterdiği Çözüm Arasında Mahiyet Bakımından Fark Olmaması )"
312Y8.CD4.3.1996E. 1996/1815 K. 1996/2895"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazı İşleri Müdürü Olduğu Olduğu Mevkutede Yayımlanan Yazının Aynı Tarihli Özel Sayısında Bir Kez Daha Yayımlanması )
CÜRÜM SAYILAN FİİLİ ÖVMEK ( Sanığın Yazı İşleri Müdürü Olduğu Olduğu Mevkutede Yayımlanan Yazının Aynı Tarihli Özel Sayısında Bir Kez Daha Yayımlanması )"
312Y8.CD4.3.1996E. 1996/1814 K. 1996/2886"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Suç Konusu Yazı Metnindeki Genel Grev ve Genel Direnişe Çağrıyı İçeren Bildiri ve Bu Bildiride Yer Alan Övgü Niteliğindeki Söylemler )
GENEL GREV VE GENEL DİRENİŞE ÇAĞRIYI İÇEREN BİLDİRİ ( Bu Bildiride Yer Alan Övgü Niteliğindeki Söylemlerin Suç Oluşturması )"
312Y9.CD9.11.1995E. 1995/6119 K. 1995/5720"HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Sanıkların Parti Kongresinde Yaptıkları Konuşma Nedeniyle Bu Suçu İşlemeleri )
SİYASİ PARTİ KONGRESİNDE YAPILAN KONUŞMA ( Sanığın Bu Konuşmada Ülkede Etnik Bir Görüşle Ayrı Irklardan Oluşan Halklar Bulunduğunu Söylemesi )
IRK AYRILIĞI GÖZETME ( Sanığın Parti Kongresinde Yaptığı Konuşmada Ülke İçinde Farklı Irklardan Kişilerin Bulunduğunu Söylemesi )"
312YCGK3.4.1995E. 1995/9-70 K. 1995/98"DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNDE PROPAGANDA YAPMAK ( Sanıkların Sözlerinden Suç Kastının Belirmesi )
SANIK SÖZLERİ ( Konuşmaların Tamamı İçinde Değerlendirildiğinde Sanıkların Suçlu Olduğunun Kabulü )
SÖZLÜ PROPAGANDA SUÇU ( Sanıkların Konuşmalarında Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğüne İlişkin Söylemlerde Bulunması )"
312Y9.CD20.12.1994E. 1994/5252 K. 1994/11218"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ( Yayın Yoluyla Bölücülük Propagandası Yapmak )
YAYIN YOLUYLA DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek )"
312Y8.CD3.11.1994E. 1994/8770 K. 1994/12207"GÖREV ( Yayın Yoluyla Bölücülük Propagandası )
YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Görevli Mahkeme )"
312YCGK24.10.1994E. 1994/9-202 K. 1994/240"BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI YAPMA ( Kararın Bozulmasından Sonra Yapılan Duruşmada Son Sözün Sanığa Verilmemesi )
BOZMADAN SONRA YAPILAN DURUŞMA ( Son Sözün Sanığa Verilmemesinin Bozma Sebebi Sayılması )
BOZMA NEDENİ ( Bozmadan Sonra Yapılan Duruşmada Son Sözün Sanığa Verilmemesi )"
312Y9.CD5.7.1994E. 1994/1340 K. 1994/4009"HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMAK ( Görev )
GÖREV ( Halkı Askerlikten Soğutmak )
ASKERİ MAHKEMENİN GÖREVİ ( Halkı Askerlikten Soğutmak Suçu )"
312Y8.CD18.5.1994E. 1994/3563 K. 1994/6266"SUÇA TAHRİK ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
BASIN YOLUYLA SUÇ İŞLEMEK ( Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda )
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Halkı Kin ve Düşmazlığa Tahrik )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda )
TEKERRÜR ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Paraya Çevirme )"
312Y8.CD10.5.1994E. 1994/1819 K. 1994/5455"YAYIN YOLUYLA CÜRÜM SAYILAN FİİLİ ÖVMEK ( Polise Bilgi Veren Örgüt Mensuplarının Öldürüşmesini Övmek )
POLİSE BİLGİ VEREN ÖRGÜT ÜYELERİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ ÖVMEK ( Yayın Yoluyla Cürüm Sayılan Fiili Övmek )"
312Y9.CD29.4.1994E. 1994/1850 K. 1994/2441"YASA DIŞI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI ( Örgüt Üyesinin Cenazesinde Düzenlenen Gösteriler-Cürmü Alenen Övme-İzinsiz Pankart Asma )
CÜRMÜ ALENEN ÖVME ( Örgüt Üyesinin Cenazesinde Düzenlenen Gösteriler )
İZİNSİZ PANKART ASMA ( Terör Örgütü Üyesinin Cezanezesinde )"
312Y9.CD28.4.1994E. 1994/751 K. 1994/2382"TAKDİRİ AZALTICI SEBEP ( Mahkemece Gerekçe Gösterilmeden Cezadan İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
SİLAHLI ÇETE KURMA ( Mahkemenin Gerekçe Göstermeden Takdiri Azaltıcı Sebeplere Dayanarak Cezada İndirime Gitmesinin Yasaya Aykırı Olması )
ANAYASAYI İLGA ( Mahkemenin Gerekçe Göstermeden Takdiri Azaltıcı Sebeplere Dayanarak Cezada İndirime Gitmesinin Yasaya Aykırı Olması )
CEZADA İNDİRİM ( Mahkemenin Gerekçe Göstermeden Takdiri Azaltıcı Sebeplere Dayanarak Cezada İndirime Gitmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
312Y9.CD25.3.1994E. 1994/884 K. 1994/1538"EMNİYET YETKİLİLERİNCE KAYDA ALINAN SUÇA İLİŞKİN KONUŞMALAR ( Teyp Kasetlerinin Dosyada Delil Olarak Muhafazası Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda - Teyp Kasetlerinin Dosyada Delil Olarak Muhafazası Gereği )
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek - )"
312Y9.CD24.3.1994E. 1994/523 K. 1994/1490"KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( Duvara Terör Örgütünün İsmini ve Slogan Yazmak )
DUVARA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMBLEMİNİ ÇİZMEK ( Kanunun Suç Saydığı Fiili Övme )
DUVARA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN YAZMAK ( Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek )"
312Y9.CD21.3.1994E. 1993/5290 K. 1994/1395"BASIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek-Müteselsil Suç-Gayri Mevkutenin Yayınlatanı Olma )
GAYRİ MEVKUTENİN YAYINLATANI OLMA ( Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası-Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek-Müteselsil Suç )
HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası-Gayri Mevkutenin Yayınlatanı Olma-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek-Gayri Mevkutenin Yayınlatanı Olma-Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası )"
312YCGK10.3.1994E. 1994/9-1 K. 1994/4"YARGITAY CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ ( Tavsife Göre Belirleneceği-Cezayı Artıran ve Azaltan Maddelerin Tatbikinin Göreve Etkisi )
SUÇUN TAVSİFİ ( Yargıtay Ceza Dairelerinin Görevini Belirleyen Unsur )
CEZAYI ARTIRAN VE AZALTAN SEBEPLER ( Suçun Tavsifine İlişkin Olmaması-Yargıtay Ceza Dairelerinin Görevine Etkisi )"
312Y9.CD8.3.1994E. 1994/527 K. 1994/1225"KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI BİR FİİLİ AÇIKÇA ÖVME ( Silahlı Örgütün Kurucusunun ve Mensuplarının Posterlerini Asmak )
SİLAHLI ÖRGÜT LİDERİNİN POSTERİNİ ASMAK ( Kanunun Cürüm Saydığı Fiili Açıkça Övme )"
312Y8.CD5.1.1994E. 1993/11775 K. 1994/5"YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Metnin Bütününde Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapılması )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Yayın Yoluyla Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapılması )
TERÖRLE MÜCADELE ( Yayıncı Olan Sanığın Yazısının Bütününde Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapması )"
312Y9.CD16.12.1993E. 1993/4635 K. 1993/5514"YASADIŞI ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Görevsizlik Kararı )
CÜRMÜ ÖVMEK ( Yasadışı Örgütün Propagandasını Yapmak )
GÖREV ( Yasadışı Örgütün Propagandasını Yapmak )"
312Y9.CD8.12.1993E. 1993/4295 K. 1993/5329"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Olay Tutanakları Getirtilerek İnceleme Yapılması )
ANAYASAYI İLGA ( Sanığın Yaptığı Bombalama Eylemindeki Amacı )"
312Y9.CD26.11.1993E. 1993/3983 K. 1993/5094"YASA DIŞI ÖRGÜTLE İLGİLİ PROPAGANDA ( Görev )
CÜRMÜ ÖVME VE HALKI KANUNA UYMAMAYA TAHRİK ( Görev )
GÖREV ( Cürmü Övme ve Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik-Yasa Dışı Terör Örgütü Lehine Propaganda )
BİLDİRİ DAĞITMAK ( Cürmü Övme ve Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik-Yasa Dışı Terör Örgütü Lehine Propaganda-Görev )"
312Y9.CD18.3.1993E. 1993/529 K. 1993/1464"DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE GÖSTERİ ( Hükmün Tefhiminden Sonra Terör Örgütü Lehine Slogan Atmak - Cürmü Övmek )
CÜRMÜ ÖVME ( Hükmün Tefhiminden Sonra Terör Örgütü Lehine Slogan Atmak - Görev )
GÖREV ( Cürmü Övme - Hükmün Tefhiminden Sonra Terör Örgütü Lehine Slogan Atmak )
HÜKMÜN TEFHİMİNDEN SONRA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATMAK ( Cürmü Övmek - Görev )"
312Y9.CD16.3.1993E. 1993/753 K. 1993/1388"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK ( Silahlı Çeteyi Övücü Yazı Yazmak-Halkı Sınıf Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI SINIF FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla İşlenen Suç-Silahlı Çete Niteliğinde Öegüt )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE DERGİ SAHİBİ ( Halkı Sınıf Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR ( Yazı İşleri Müdürü ve Dergi Sahibinin Aynı Kişi Olması-Ceza Artırımı-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )"
312Y9.CD1.3.1993E. 1992/11256 K. 1993/1066"BASIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI YAPMAK ( Yazının Bütünü Ele Alındığında Suçun Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek Olması )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Yazının Bütünü Ele Alındığında İşlenen Suçun Bu Olması )
GAZETENİN EKİ OLARAK ÇIKARILAN ÖZEL SAYI ( Bunların da Mevkute Niteliğinde Olması )
BİRİNCİ SORGU ( Sanığın Sorguda Bildirdiği Eser Sahibinin Ad ve Adresinin Doğruluğunun Araştırılmasının Gerekmesi )"
312Y9.CD9.2.1993E. 1992/11430 K. 1993/592"BASIN YOLU İLE DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Halkı Irk Bölge Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla İşlenen Suç )"
312YCGK25.1.1993E. 1992/8-299 K. 1993/10"KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( İşçileri Genel Greve Davet Etmek-Kanun Dışı Greve Özendirmek )
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINI AŞMAK ( İşçileri Kanun Dışı Greve Tahrik Etmek-Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek )
YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN HÜKÜMLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER ( Yasal Sınır-Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek )
İŞÇİLERİ KANUN DIŞI GREVE DAVET ETMEK ( Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek )
KANUNDIŞI GREVİ ÖVMEK ( TCK 312/1'deki Suçu Oluşturduğu )"
312Y8.CD3.11.1992E. 1992/10045 K. 1992/12585"SUÇ İŞLEMEYİ ÖVMEK VE SUÇA TAHRİK ETMEK ( Para Cezası-Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
TAKSİT SÜRELERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Para Cezası-Bozma Nedeni )"
312Y8.CD27.10.1992E. 1992/10848 K. 1992/12355"BASIN YOLUYLA KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI BİR FİİLİ ÖVME ( Verilecek Ceza ve Fiilin Niteliği )"
312Y8.CD8.10.1991E. 1991/8887 K. 1991/10141"HALKI KANUNA UYMAMAYA TEŞVİK ETMEK ( Verilecek Ceza )"
312Y8.CD18.6.1991E. 1991/6597 K. 1991/7076"HALKI KANUNLARA KARŞI GELMEYE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Dergide Yayınlanan Yazısında Suç Öğelerinin Olmaması )
İKTİDARI ELEŞTİRMEK ( Sanığın Halkı Kanunlara Karşı Gelmeye Tahrik Etmek Suçunu İşlememesi )
BASIN YOLUYLA HALKI KIŞKIRTMA ( Sanığın Kanunda Yazılı Suçu İşlememesi )"
312Y9.CD19.3.1991E. 1991/306 K. 1991/1065"BASIN YOLUYLA KOMİNİZMİ ÖVMEK ( Bu Suçtan Dolayı Sanık Olarak Sorumlu Müdürün Yargılanması- Cezasının Paraya Çevrilememesi )
MİLLİ DUYGULARI ZAYIFLATMAK VE YOKETMEK AMAÇLI PROPOGANDA ( Basın Yoluyla Kominizmi Överek Bu Suçun İşlenmesi )
KOMİNİZMİ ÖVMEK ( Bu Suçtan Dolayı Sanık Olarak Sorumlu Müdürün Yargılanması- Cezasının Paraya Çevrilememesi )
MÜSTEAR İSİMLE YAZILAN YAZININ SAHİBİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesi )"
312Y9.CD4.3.1991E. 1991/587 K. 1991/779"YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPOGANDASI ( Gerçek Yazarın Kim Olduğu Araştırılarak Yazının Sahipli Sayılıp Sayılamayacağının Belirlenmesi )
GERÇEK YAZARIN KİM OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Yayın Yoluyla Bölücülük Propagandası )"
312Y9.CD4.3.1991E. 1991/577 K. 1991/788"YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPOGANDASI YAPMAK ( Sorumlu Müdür ve Yazarın Cezai Sorumluluğu )
SORUMLU MÜDÜR OLAN SANIK ( Mevkutelerde İşlenen Suçlarda Sorumluluk )
BERABER SORUMLULUK PRENSİBİ ( Mevkutelerde İşlenen Suçlar )
MEVKUTELERDE İŞLENEN SUÇLAR ( Cezai Sorumluluğun Kime Ait Olduğu )"
312YCGK11.2.1991E. 1990/9-330 K. 1991/18"KOMÜNİZM PROPAGANDASI YAPMAK VE HALKI SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK ( Sosyal Bir Sınıfın Diğer Sınıflar Üzerinde Egemenlik Kurmasına Yönelik Propaganda )
SOSYAL BİR SINIFIN DİĞER SINIFLAR ÜZERİNDE EGEMENLİK KURMASINA YÖNELİK PROPAGANDA ( Komünizm Propagandası Yapmak ve Halkı Suç İşlemeye Teşvik Suçları )
HALKI SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİKTEN AYRICA CEZA VERİLMEMESİ ( Komünizm Propagandası Suçundan Ceza Verilmesi Durumunda )"
312Y9.CD12.12.1990E. 1990/3890 K. 1990/4370"YAYIN YOLUYLA KOMİNİZM VE BÖLÜCÜLÜK PROPOGANDASI ( Yazı İşleri Müdürü Olan Sanığın Yazarlara Tebaan Sorumlu Tutulması Nedeniyle İki Kez Cezalandırılmasının Gerekmesi )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SANIK OLMASI ( Sanığın Yazarlara Tebaan Sorumlu Tutulması Nedeniyle İki Kez Cezalandırılmasının Gerekmesi )
TEK SUÇ ( Yazı İşleri Müdürü Olan Sanığın Yazarlara Tebaan Sorumlu Tutulması Nedeniyle İki Kez Cezalandırılmasının Gerekmesi )"
312Y9.CD18.9.1990E. 1990/1945 K. 1990/2841"BASIN YOLUYLA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Verilen Muvakkaten Tatil Kararının Niteliği - Temyiz Edilememesi )
KAMU DAVASI ( Evvelce Açılmışsa Cumhuriyet Savcısının Talebi Üzerine Mahkemece Davanın Muvakkaten Tatiline Karar Verilebileceği )
TEMYİZ ( Muvakkaten Tatil Kararının Niteliği - Temyiz Edilememesi )
DAVANIN MUVAKKATEN TATİLİ ( Kamu Davası Evvelce Açılmışsa Cumhuriyet Savcısının Talebi Üzerine Mahkemece Davanın Muvakkaten Tatiline Karar Verilebileceği )"
312Y9.CD20.12.1978E. 1978/3823 K. 1978/4806"NEŞİR YOLU İLE SUÇUN İŞLENMESİNİ ALENİ OLARAK TAHRİK ( Sanığın Amacının Araştırma Yapacak Kişilere Kaynak Oluşturmaktan İbaret Olması )
YAYIN YOLU İLE SUÇUN İŞLENMESİNİ ALENİ OLARAK TAHRİK ( Sanığın Amacının Araştırma Yapacak Kişilere Kaynak Oluşturmaktan İbaret Olması )
TOPLUMU TEHLİKELİ ŞEKİLDE KİN VE NEFRETE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazdığı Yazıdaki Amacının Araştırma Yapacak Kişilere Kaynak Oluşturmaktan İbaret Olması )"

UYUŞMAZLIK

312UMC24.12.2001E. 2001/129 K. 2001/139"KAMU MALINI TAHRİP ETMEK (Sanığın Suç Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Taşımaması ve İşlenen Suçların ASkeri Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması)
KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK (Sanığın Suç Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Taşımaması ve İşlenen Suçların ASkeri Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması)
GÖREVLİ MEMURA HAKARET (Sanığın Suç Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Taşımaması ve İşlenen Suçların ASkeri Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması)
ASKER KİŞİ (Sanığın Hastane Raporuyla Askerliğe Elverişli Olmadığının Belirlenmesi Nedeniyle İşlenen Suçlardan Ötürü Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)"
312UMC14.6.1996E. 1996/22 K. 1996/22"UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (DGM İle Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Meydana Gelen Görev Uyuşmazlığının Çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)
DGM İLE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ARASINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Görev Uyuşmazlığının Çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ İLE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ARASINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Görev Uyuşmazlığının Çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)"

Madde 313

YARGITAY

313YCGK3.3.2009E. 2009/11-4 K. 2009/50"SAHTE KİMLİKLE BANKADAN PARA ÇEKMEK ( Teşekkül Meydana Getirerek/Nitelikli Dolandırıcılık - Cezanın Üst Sınırının 5 Yılı Geçemeyeceği )
BANKAYI ARACI KILMAK SURETİ İLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Teşekkül Meydana Getirerek - 765 S.K. Md.313/5'de Yer Alan İçtima Hükümlerinin Md. 68'de Yer Alan Hükümleri Bertaraf Etmeyeceğinin Dikkate Alınacağı )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Teşekkül Meydana Getirerek - Cezanın Üst Sınırının 765 Md. 313/5 Uyarınca 10 Yılı Geçemeyeceği )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL MEYDANA GETİRMEK ( 765 S.K. Md.313/5'de Yer Alan İçtima Hükümlerinin Md. 68'de Yer Alan Hükümleri Bertaraf Etmeyeceğinin Dikkate Alınacağı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirmek - Sanıkların Teşekkülün Amacına Yönelik Cürüm İşlemeleri Halinde Verilecek Cezaların Toplamının En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilin Cezasının Azamî Haddini Geçemeyeceği )"
313YCGK14.10.2008E. 2008/8-49 K. 2008/219"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( İletişimin Dinlenmesi Kararlarının Asılları ya da Yöntemince Onaylanmış Fotokopi ya da Suretleri Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilemeyeceği )
İLETİŞİMİN DİNLENMESİ VEYA TESPİTİ YÖNTEMİ ( Asılları ya da Yöntemince Onaylanmış Fotokopi ya da Suretleri Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilemeyeceği - 4422 Sayılı Yasaya Aykırılık )
BELGE ASLI VEYA ONAYLI FOTOKOPİLERİNİN GETİRİLMESİ ( Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilmesi Bu Kayıtlara Kanıt Değeri Yüklenerek Sübuta ya da Ademi Sübuta Dayanak Tutulmasının İsabetsizliği )
ONAYSIZ FOTOKOPİ BELGELERİN KANIT SAYILIP SAYILMAYACAĞI ( Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilmesi Bu Kayıtlara Kanıt Değeri Yüklenerek Sübuta ya da Ademi Sübuta Dayanak Tutulmasının İsabetsizliği - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma )"
313YCGK24.6.2008E. 2008/9-82 K. 2008/181"TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu - Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık - Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu/Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık - Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu/Belirlenen Sürenin Yeni Bir Suç İşlenmeden Geçirildiğinde Ertelenen Kamu Davasında Düşme Kararı Verileceği )
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MASUNİYETİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık/ Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu - Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
UYARLAMA YARGILMASI ( Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olması - Sanığın Lehe Yasanın Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru Sonunda Kesinleşen Önceki Hükümdeki Hukuki Durumundan Daha Ağır ve Daha Aleyhte Bir Sonuç Doğmuş Olacağından Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
FETHULLAH GÜLEN DAVASI ( Sonradan Çıkan Yasanın Getirdiği Uygulama Soruşturma ve Kovuşturma Masuniyetini Kaldırarak 4616 Sayılı Yasanın Sağladığı Atıfetin Kapsamı Dışında Kalan Bir Başka Suç Türüne Dönüştürmesinin Olanaklı Olmadığı - Uyarlama Yargılamasının Mümkün Olmaması )"
313Y5.CD5.3.2007E. 2006/12179 K. 2007/1710"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Sanıkların İrtikap Fiilini Gerçekleştiren Diğer Sanıkların Bu Suçunun Müşterek Failleri Oldukları Gözetilmeden Görevi Kötüye Kullanmaktan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İRTİKAP ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak - Sanıkların İrtikap Fiilini Gerçekleştiren Diğer Sanıkların Bu Suçun Müşterek Failleri Oldukları Gözetilmeden Görevi Kötüye Kullanmaktan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
313Y8.CD25.1.2007E. 2004/11065 K. 2007/517"SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİN ALMAKSIZIN ÇIKARILAN HİSSE SENETLERİNİ SATMA ( 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Aykırı Davranmak İçin Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma - 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN YURTTAŞLARIN DİNSEL İNANÇLARINDAN YARARLANMA ( Elde Edilen Dövizleri Beyan Yükümlülüğünden Kurtulmak İçin Kuryelerle Yurda Sokup Holding Ticari Kayıtlarında Göstermemeleri - Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )"
313Y8.CD27.12.2006E. 2005/2843 K. 2006/9610"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Planlı Bir Ortaklık İşbölümü ve Paylaşım Anlayışıyla Bir Araya Gelerek Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanıkların Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
HAKİMLERİ ETKİLEMEK ( Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
DAVAYA MÜDAHALE ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Sanıkların Üzerlerine Atılı Suçlardan Doğrudan Doğruya Zararı Bulunmayan Sağlık Bakanlığı İle S.S.K Başkanlığının Davaya Müdahil Olarak Katılma Haklarının Bulunmadığı )"
313YCGK18.4.2006E. 2005/8-116 K. 2006/122"YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ KARAR ( Yargılama Aşamasında Toplanan Yeni Kanıtlara da Dayanmak Suretiyle Kurulduğu - Dolandırıcılık Suçu İle İlgili Kurulan Hüküm İlk Kez Temyiz İncelemesine Tabi Olduğundan Her İki Suçtan Verilen Karar Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Yargılama Aşamasında Toplanan Yeni Kanıtlara da Dayanmak Suretiyle Yeni Hüküm Kurulduğu - Dolandırıcılık Suçu İle İlgili Kurulan Hüküm İlk Kez Temyiz İncelemesine Tabi Olduğundan Her İki Suçtan Verilen Karar Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )"
313Y8.CD4.4.2006E. 2005/3172 K. 2006/2798"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMA ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'nunda Suçun Unsurlarının Farklı Düzenlendiği/Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma - Sanıkların Eylemlerinin Örgüt Yapısı Üye Sayısı Sahip Oldukları Araç ve Gereçlerin Miktar ve Miktarı ile Suç İşlemeye Elverişli Olup Olmadığının İncelenmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Önceki Hükümde Yer Almayan Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilemeyeceği )
GECELEYİN NİTELİKİ HIRSIZLIK ( Gece Satinde Camı Kırılarak Girilen İşyerinde Kablolar Kesilerek Çelik Kasanın Alınması - Eylemin Geceleyin Nitelikli Hırsızlık Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını İhlal ve ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu ) "
313Y8.CD23.5.2005E. 2004/7782 K. 2005/3439"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )
SİLAHLI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıkların Yıldırma ve Sindirme Gücünü Kullanarak Sürekli Olarak Önceden Sayı ve Niteliği Belirsiz Suçları İşlemek Amacıyla Tam Bir İşbirliği ve Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Faaliyette Bulundukları )
SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUP ÖRGÜT ADINA FAALİYETTE BULUNMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )"
313Y11.CD2.5.2005E. 2005/1974 K. 2005/2308"DOLANDIRICILIK FİİLLERİ ( Tek Suçu Oluşturduğu )
TEK SUÇ ( Dolandırıcılık Fiillerinin Tek Suçu Oluşturduğu )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Dolandırıcılık Fiillerinin Tek Suçu Oluşturduğu - Suçların Sübuta Ermediği )"
313Y8.CD10.3.2005E. 2003/10827 K. 2005/1138"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Tetkik Olunan Dosya Münderecatına Göre Davalı Hazine Vekilinin Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddiyle Hükmün İstem Gibi Onanması Gerektiği )"
313Y8.CD23.2.2005E. 2003/7478 K. 2005/679"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİM TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Bir Kişinin Öldürülmesi İçin Plan Yapmışlar ve Gözdağı Verilmesi Amacıyla Silahlı Saldırı Eylemine Kalkışmış Olmalarına Göre Suçun Oluştuğu )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜLE YARDIM ETMEK ( Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
TEŞEKKÜL KAVRAMI ( Cürüm İşlemek İçin Oluşturma - Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları Halinde Suçun Oluşacağı )
İŞBİRLİĞİ VE ORGANİZASYON ( Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları - Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşacağı )
SİLAHLI SALDIRI ( Sanıkların Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Bir Kişinin Öldürülmesi İçin Plan Yapmışlar ve Gözdağı Verilmesi Amacıyla Kalkışmış Olmalarına Göre Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşacağı )"
313Y8.CD7.7.2004E. 2004/3622 K. 2004/6288"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Suçun Örgütlü İşlenmesi Cezada Artırım Nedeni Olup Teşekkül Oluşturmaktan Ayrıca Ceza Tayin Edilemeyeceği )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Örgütlü İşlenmesinin Cezada Artırım Sebebi Olması )
İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Suçun Örgütlü İşlenmesinin Cezayı Artırıcı Sebep Niteliği - Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmaktan Ayrıca Hüküm Kurulamayacağı )"
313Y6.CD4.5.2004E. 2002/24288 K. 2004/5481"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( TCY'nin 313. Maddesi Kapsamına Giren Eylemler Hakkında Yargıtayda Bulunan Dosyaların Davaya Bakmakla Yetkili Devlet Güvenlik Güvenlik Mahkemesinin Bulunduğu Yerin Yargı Çevresindeki Görevli ve Yetkili Yargı Yerlerine Gönderilmesi )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ ( TCY'nin 313. Maddesi Kapsamına Giren Eylemlerin 4723 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Sonra Davaya Bakmakla Yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesinin Bulunduğu Yerin Yargı Çevresindeki Görevli ve Yetkili Yargı Yerlerine Gönderileceği - Cürüm Oluşturmak İçin Teşekkül Oluşturmak )"
313Y8.CD22.4.2004E. 2003/8048 K. 2004/3709"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıkların Hırsızlık ve Gasp Suçlarını İşleyerek Haksız Çıkar Sağlamak Amacıyla Süreklilik ve Paylaşım Taşıyan Bir Organizasyonla Suç İşlemeleri )
GASP ( Sanıkların Hırsızlık ve Gasp Suçlarını İşleyerek Haksız Çıkar Sağlamak Amacıyla Süreklilik ve Paylaşım Taşıyan Bir Organizasyonla Suç İşlemeleri - Çıkar Amaçlı Suç Örgütü )
HIRSIZLIK ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü - Sanıkların Hırsızlık ve Gasp Suçlarını İşleyerek Haksız Çıkar Sağlamak Amacıyla Süreklilik ve Paylaşım Taşıyan Bir Organizasyonla Suç İşlemeleri )"
313Y8.CD16.2.2004E. 2003/1807 K. 2004/1015"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Salt Bir Olaya Özgü Anlaşarak Bir Araya Gelme ve Bir Kısım Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Davaların Bulunması - Teşekkül Oluşturulduğu Kabul Edilemeyeceği )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Salt Bir Olaya Özgü Anlaşarak Bir Araya Gelme ve Bir Kısım Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Davaların Bulunması - Teşekkül Oluşturulduğu Kabul Edilemeyeceği )"
313Y9.CD24.12.2003E. 2003/2321 K. 2003/2337"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Adli Sicil Kaydının Silinmesine İlişkin Taleple İlgili Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 3713 Sayılı Yasanın 8. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmış Olması Nedeniyle TCK.nun 2/2. Maddesi Hükmü Uyarınca Duruşma Açılarak Karar Verilmesi )"
313Y9.CD23.12.2003E. 2003/2210 K. 2003/2316"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA HAL VE SIFATLARINI BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( İddianamelere Konu Edilen Faaliyetlerin ve Suçların Niteliğinin de Ayrı Olduğundan Yargılamaya Devam Edilmesi )
TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI ( Topluma Kazandırma Yasasından Yararlanmak İsteyen Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
SUÇLARIN NİTELİĞİNİN AYRI OLMASI ( İddianamelere Konu Edilen Faaliyetlerin ve Suçların Niteliğinin de Ayrı Olduğundan Yargılamaya Devam Edilmesi )"
313Y9.CD22.12.2003E. 2003/1985 K. 2003/2293"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK VE PATLAYICI MADDE ATMAK ( TCK'nın 77. Maddesine Aykırı Olarak Ayrı Neviden Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İçtimasının Doğru Olmaması )
CEZALARIN İÇTİMAI ( TCK'nın 77. Maddesine Aykırı Olarak Ayrı Neviden Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - Doğru Olmaması )
AYRI NEVİDEN CEZALAR ( TCK'nın 77. Maddesine Aykırı Olarak İçtimasının Doğru Olmadığı )"
313Y9.CD18.12.2003E. 2003/2005 K. 2003/2273"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA HAL VE SIFATLARINI BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( Sanıklar Hakkında TCK'nın 55. Maddesinin Gereği Yapılan İndirimin Doğru Uygulanmasının Gerekmesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Sanıklar Hakkında TCK'nın 55. Maddesinin Gereği Yapılan İndirimin Doğru Uygulanmasının Gerekmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Sanıklar Hakkında TCK'nın 55. Maddesinin Gereği Yapılan İndirimin Doğru Uygulanmasının Gerekmesi )"
313Y9.CD2.12.2003E. 2003/1878 K. 2003/2174"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA HAL VE SIFATLARINI BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( Delillerin Taktir ve Tayini Gereken Durumlarda Sanığın Sorgusu Yapılıp Savunması Alınmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
SANIĞIN SORGUSU YAPILARAK SAVUNMASININ ALINMASI GEREĞİ ( Delillerin Taktir ve Tayini Gereken Durumlarda - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BERAAT KARARI ( Delillerin Taktir ve Tayini Gereken Durumlarda Sanığın Sorgusu Yapılıp Savunması Alınmadan Verilemeyeceği )"
313Y9.CD13.11.2003E. 2003/1913 K. 2003/2074"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Mahkumiyet Hükmüne Dayanak Yapılan Dökümanların ve Başka Dosya Sanığına Ait İfadelerin Duruşmada Sanığa Okunarak Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
SANIĞIN DOSYADAKİ BELGELERE KARŞI DİYECEĞİNİN SORULMASI ( Hükme Dayanak Yapılan Dökümanların ve Başka Dosya Sanığına Ait İfadelerin Duruşmada Okunarak - Mahkumiyet Hükmüne Dayanak Yapılan )"
313Y9.CD11.11.2003E. 2003/1900 K. 2003/2045"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Sanığın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4959 Sayılı Yasadan Yararlanma İsteği Karşısında Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi )
HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN ( Sanığın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4959 Sayılı Yasadan Yararlanma İsteği Karşısında Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi )"
313Y9.CD11.11.2003E. 2003/1887 K. 2003/2060"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Cezasına Hükmedilememesi )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Hükmedilememesi - Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMA ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
313Y9.CD3.11.2003E. 2003/1873 K. 2003/1948"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Sanığa İsnat Edilen Eylemlerin Dava Konusu Edilmeyen İlgili Maddeye Aykırılık Gereğince Gerektiğinde Suç Duyurusunda Bulunulmasının Gerekmesi )
SANIĞIN SUÇUNUN İDDİANAMEYLE DAVA KONUSU YAPILMAMIŞ OLMASI ( Sanığa İsnat Edilen Eylemlerin Dava Konusu Edilmeyen İlgili Maddeye Aykırılık Gereğince Gerektiğinde Suç Duyurusunda Bulunulması )
MAHKEMECE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI ( Sanığa İsnat Edilen Eylemlerin Dava Konusu Edilmeyen İlgili Maddeye Aykırılık Gereğince Gerektiğinde )"
313Y9.CD23.10.2003E. 2003/1841 K. 2003/1930"BASIN YOLU İLE SUÇ İŞLEMEK ( Sanıklar Vekilinin Aynı Gün ve Saate Başka Mahkemedeki Duruşmasının Bulunduğuna Dair Mazeretinin Kabulünün Gerekmesi )
VEKİLİN DURUŞMAYA MAZERET BİLDİRMESİ ( Sanıklar Vekilinin Aynı Gün ve Saate Başka Mahkemedeki Duruşmasının Bulunduğuna Dair Mazeretinin Kabulünün Gerekmesi )
AVUKATIN BAŞKA MAHKEMEDE DE DURUŞMASININ BULUNMASI ( Sanıklar Vekilinin Aynı Gün ve Saate Başka Mahkemedeki Duruşmasının Bulunduğuna Dair Mazeretinin Kabulünün Gerekmesi )"
313Y9.CD16.9.2003E. 2003/1079 K. 2003/1420"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( Olay Nedeniyle Sanıklar Hakkında Başka Mahkemede Açılmış Dava Varsa Araştırılması Gereği - Olayların Tespitine İlişkin Video Kaset İçeriğinin Tarafsız Uzman Bilirkişi Tarafından Çözümünün Yaptırılması )
VİDEO KASETİ ( İçeriğinin Tarafsız Uzman Bilirkişi Tarafından Çözümünün Yaptırılması - Olay Nedeniyle Sanıklar Hakkında Açılmış Başka Dava Varsa Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
TOPLUMA KAZANDIRMA YASASINDAN ( Yararlanma İsteği Dikkate Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdir ve Tayini Gereği - Silahlı Çete Mensuplarına Yardım ve Yataklık Yapmak )"
313Y8.CD26.5.2003E. 2003/1011 K. 2003/1557"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Paraların Temin Edildiği Kişinin Bizzat Taklit Veya Tağyir Eden Kişi Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PARALARIN TAKLİT VEYA TAĞYİRİ ( Yapan Kişinin Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olmakla Beraber Bu Anlaşmanın Örgütlenme Ve İş Bölümünü De İçermesi Gereği )
ÖRGÜTLENME VE İŞBİRLİĞİ ( Piyasaya Sahte Para Sürmek İçin Teşekkül Oluşturma Suçu İçin Gerekmesi - Ayrıca Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olması )"
313Y8.CD24.4.2002E. 2002/1260 K. 2002/5338"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Katılımı Olmadan Yasadışı Yollardan Yurda Giren Yabancı Uyruklu Kişileri Bir Yerden Bir Yere Nakletmelerinde Suçun Oluşmaması )
YASADIŞI YOLLARDAN YURDA GİREN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ NAKLETME ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçunun Oluşmaması )"
313Y8.CD17.4.2002E. 2002/349 K. 2002/5133"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Yurda Kaçak Girişi Sağlayan Kişilerle İşbirliği ve Dayanışma İçinde Olmadan Bu Kişileri Evlerinde Barındırması )
SUÇ NİTELEMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Yurda Kaçak Girişi Sağlayan Kişilerle İşbirliği ve Dayanışma İçinde Olmadan Bu Kişileri Evlerinde Barındırması )"
313Y8.CD11.3.2002E. 2001/13616 K. 2002/2670"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMAK ( Örgütün Daha Önce İşlediği Eylemlere İlişkin Hazırlık Soruşturmaları Getirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında Organize Suç Örgütü Oluşturmaktan Dava Açıldığı Halde Savunma Hakkı Tanınmadan Teşekkül Oluşturmaktan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇUN MAHİYET VE VASFININ DEĞİŞMESİ ( Organize Suç Örgütü Oluşturmaktan Dava Açıldığı Halde Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Teşekkül Oluşturmaktan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMA ( Sanıklar Hakkında 4422 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dava Açılması-Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Bu Suçtan Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
313Y8.CD7.2.2002E. 2001/14106 K. 2002/1323"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sürekli Bir Örgütlenme İçinde Olmadan Münferit Olan Suçu İşlemelerinde Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşmaması )
CEMİYET MENSUPLARINA YARDIM ( Sanıkların Sürekli Bir Örgütlenme İçinde Olmadan Münferit Olan Suçu İşlemelerinde Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşmaması )
ÖRGÜTLENME İÇİNDE OLMADAN SUÇ İŞLEME ( Cemiyet Mensuplarına Yardım Suçunun Oluşması )"
313Y8.CD15.1.2002E. 2001/16176 K. 2001/125"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Anayasada Hiçbir Kimse ve Organ Kaynağını Anayasadan Almayan Bir Devlet Yetikisi Kullanamayacağının Düzenlenmiş Olması )
YASAL KISITLILIK ( Sanıklar Hakkında Ceza Süresince Yasal Kısıtlılık Altında Bulundurulmaları Yerine Cezaların İnfazı Süresince Kısıtlılık Altında Bulundurulması Kararının Hatalı Olması )
HUKUK DEVLETİ ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
HUKUK İHLALİ ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
ANAYASAL DEVLET YETKİSİ ( Anayasada Hiçbir Kimse ve Organ Kaynağını Anayasadan Almayan Bir Devlet Yetikisi Kullanamayacağının Düzenlenmiş Olması )
DEVLETİN HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ÇIKMASI ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )"
313Y8.CD27.12.2001E. 2001/11627 K. 2001/17574"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK VE TEŞEKKÜLE YARDIM ETMEK
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Bulunan Sanık Hakkında Ceza Yasasında Öngörülen İndirim Sebeplerinin Uygulanması )
ERTELENMİŞ HÜKÜM ( Sanığın Erteli Geçmiş Hükümlülüğünün Suç Vasıf ve Mahiyetine Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Aynen Çektirilememesi )
4616 SAYILI YASA ( Sanığın Erteli Geçmiş Hükümlülüğünün Suç Vasıf ve Mahiyetine Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Aynen Çektirilememesi )"
313Y8.CD25.12.2001E. 2000/26180 K. 2001/17460"TEŞEKKÜL ( İki Veya Daha Fazla Kişinin Birlikte Cürüm İşlemek Amacı Etrafında Birleşmesiyle Oluşması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN CEMİYET KURMAK ( Teşekkülün İki Veya Daha Fazla Kişinin Birlikte Cürüm İşlemek Amacı Etrafında Birleşmesiyle Oluşması )
SAHTE VİZELERLE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ BAŞKA ÜLKEYE GÖNDERMEYE KALKIŞMAK ( Sanıkların Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi )"
313Y8.CD24.12.2001E. 2001/11821 K. 2001/17419"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA ( Mahkemece Sanıkların Suçunun Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Olarak Belirlenmesinin Hatalı Olması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Belirlenen Eylemlerden Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Suçunu İşlediklerinin Belirlenmesi )
SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Eylemlerinden İşledikleri Suçun Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Olarak Belirlenmesi )"
313YCGK11.12.2001E. 2001/8-248 K. 2001/288"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU ( Ceza Hukukunun Genel İlkelerinden Ayrılarak Hazırlık Hareketlerinin Yaptırım Altına Alındığı Bir Tehlike Suçu Niteliğinde Olduğu )
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Birden Çok Veya Belirsiz Sayıda Suçların İşlenmesi Yönündeki Birleşmeyi Zorunlu Kıldığı ve Henüz Bir Suç İşlenmemiş Olsa da Bu Amaçla Teşekkül Oluşturanların Cezalandırılacakları )
MÜSTAKBEL SUÇLARIN ÖNLENİLMESİ ( Henüz Bir Suç İşlenmemiş Olsa da Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturanların Cezalandırılacakları - Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma )
TEŞEKKÜL MEYDANA GETİRENLERİN BAŞKA SUÇ İŞLEYİP İŞLEMEDİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI OLGUSU ( Sanıklar Hakkında Cezanın Alt Sınırdan Ayrılarak Belirlenmesinin Takdiri Bakımından Gerekebileceği - Başka Dava İle Birleştirilme Talebi )
SANIKLARIN GİZLİ DURUŞMA YAPILMASI TALEBİ ( Devletin Yüksek Menfaatleri Nedeniyle Bazı Sanıkların Göz Ardı Edildiği Gerekçesiyle/Çok Sayıdaki Oturumda Sözlü ve Yazılı Savunmaların Yapıldığı - Duruşmaların Açıklığı İlkesi/Talep Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
GİZLİ DURUŞMA YAPILMASI TALEBİ ( Sanıkların Devletin Yüksek Menfaatleri Nedeniyle Bazı Sanıkların Göz Ardı Edildiği İddiası Nedeniyle/Çok Sayıdaki Oturumda Sözlü ve Yazılı Savunmaların Yapıldığı - Duruşmaların Açıklığı İlkesi/Talep Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
DEVLETİN YÜKSEK MENFAATLERİ ( Bu Nedenle Bazı Sanıkların Göz Ardı Edildiği Gerekçesiyle Sanıkların Gizli Duruşma Yapılması Talebi/Talep Hakkında Karar Verilmesi Gereği - Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma/Duruşmaların Açıklığı İlkesi )
DURUŞMALARIN AÇIKLIĞI İLKESİ ( Devletin Yüksek Menfaatleri Nedeniyle Bazı Sanıkların Göz Ardı Edildiği Gerekçesiyle Sanıkların Gizli Duruşma Yapılması Talebi/Talep Hakkında Karar Verilmesi Gereği - Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma - Sanıklar Hakkında Cezanın Alt Sınırdan Ayrılarak Belirlenmesinin Takdiri Bakımından Gerekebileceği )"
313Y8.CD29.11.2001E. 2001/13076 K. 2001/16645"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Yurt Dışından Yurt İçine Yasadışı Yollardan Göçmen Getirilmesi )
YURTDIŞINDAN YURDA YASADIŞI YOLLARDAN GÖÇMEN GETİREN SANIKLAR ( Sanık Eylemlerinin Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Olması )"
313Y8.CD25.10.2001E. 2001/11445 K. 2001/15153"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Yabancı Uyruklu Kişileri Araçlarıyla Ücret Karşılığı Bir Yerden Bir Yere Nakletmek )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ ÜCRET KARŞILIĞI ARAÇLARIYLA BİR YERDEN BİE YERE NAKLETMEK ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturmak Suçu Oluşmayacağı )"
313Y8.CD11.10.2001E. 2001/11439 K. 2001/14558"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyip Satmak ve Madeni Yağ Üretimi Yapmak İçin Örgütlenmeleri )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Topluca Örgütlenerek Bu Suçu İşleyen Sanıklar Hakkında Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Hükmünün Uygulanması )"
313Y8.CD2.7.2001E. 2001/7267 K. 2001/12432"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Ayrıldığı Ortağı Mağdur Olan Alacağını Tahsil Etmeleri için Diğer Sanığın Liderliğinde Kurulan Teşekküle Başvurarak Alacağından Pay Vermesi )
TEŞEKKÜLE YARDIM ( Sanığın Daha Önce Ayrıldığı Ortağı Mağdur Olan Alacağını Tahsil Etmeleri için Diğer Sanığın Liderliğinde Kurulan Teşekküle Başvurarak Alacağından Pay Vermesi )
ALACAKTAN PAY VERME ( Söz Konusu Eylemin Ceza Yasasında Düzenlenen Teşekküle Yardım Suçunu Oluşturması )
DURUŞMALI TEMYİZ ( Ağır Cezaya Müteallik Hükümlerde Tetkikin Sanığın Temyiz Dilekçesindeki Talebi Üzerine veya Resen Duruşma İcrası Suretiyle Yapılması )"
313Y8.CD24.5.2001E. 2001/2199 K. 2001/11097"GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyize Değil İtiraza Konu Yapılması Gerektiği )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sahte Kredi Kartı İmal Edip Kullanmak İçin Sürekli Bir Dayanışma İçine Giren Sanıklar )
BANKALARDAN USULSÜZ PARA ÇEKMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
313Y8.CD21.12.2000E. 2000/23672 K. 2000/21537"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Planlı ve Disiplinli Bir Örgütlenmeyle Kapkaççılık Yapmak )
BİRDEN FAZLA KİŞİNİN PLANLI VE DİSİPLİNLİ BİR ÖRGÜTLENME İÇİNDE KAPKAÇÇILIK YAPMASI ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )"
313Y8.CD11.12.2000E. 2000/20551 K. 2000/20678"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK VE TELEFON MUKALEMATI MAHRUMİYETİNİ İHLAL ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Telefon Dinleyerek İsteyenlere Vermesi )
TELEFON MUKALEMATI MAHREMİYETİNİ İHLAL VE CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Gayrimeşru Yollardan Telefon Dinleyerek İsteyenlere Vermesi )
TELEKULAK DAVASI ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak ve Telefon Mukalematı Mahremiyetini İhlal Suçlarının Oluşması )
AZMETTİRME ( Numaralarını Verdikleri Telefonları Diğer Sanığa Gayrimeşru Yoldan Dinleten Sanıklar )"
313Y8.CD7.12.2000E. 2000/20128 K. 2000/20519"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Irak'tan Gelen Göçmenleri Para Karşılığı Yunanistan'a Geçirirken Teknenin Batması Sonucu Ölümlerine Yol Açan Sanıklar )
IRAKTAN GELEN GÖÇMENLERİ PARA KARŞILIĞI YUNANİSTAN'A GEÇİRİRKEN TEKNENİN BATMASIYLA ÖLMELERİNE YOL AÇAN SANIKLAR ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )
GÖÇMENLERİ PARA KARŞILIĞI YUNANİSTAN'A GEÇİRİRKEN DENİZ KAZASI SONUCU ÖLMELERİNE YOL AÇAN SANIKLAR ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )"
313Y8.CD1.11.2000E. 2000/17702 K. 2000/17799"GÖREVİ İHMAL ( Şirketin işe Uygunluğu Konusunun Dayanağını Araştırıp İncelemeden Karar Veren ve Hazinenin Zarar Görmesine Neden Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Eylemleri )
BEDELSİZ İTHALATTA HAZİNEYİ ZARARA UĞRATMA ( Yönetim Kurulunun Görevi İhmal Suçunu İşlemesi )
TANITIM İŞİNİ GEREKLİ ARAŞTIRMA YAPMADAN HAZİNEYİ ZARARA UĞRATAN ŞİRKETE VERME ( Yönetim Kurulunun Görevi İhmal Suçunu İşlemesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gerçek Dışı Belgeleri Ödemeleri Sağlamak Suretiyle Aynı Biçimde Hazineyi Zarara Sokan Sanıkların Eylemleri )
GERÇEK DIŞI BELGELERLE HAZİNEYİ ZARARA SOKMA ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi Kötüye Kullanma Olması )"
313YCGK1.2.2000E. 1999/8-299 K. 2000/1"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU ( Yasanın Amacı Basit Bir Birleşme Olayıp Kamu için Tehlike Yaratacak Birleşmeyi Cezalandırmak Olması-Suçu Basit Birleşmeden Ayıran Devamlılık ve Birden Fazla Suç için Biraya Gelme Olması )
SUÇUN MADDİ ÖĞESİ ( Teşekkülün Cürüm İşlemek için Oluşturulması ve Suç Olan Teşekkülün Cürüm İşlemek için Kurulan Birlik Olması )
SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturmak Suçunun Manevi Unsuru Özel Kast Olması Zira Faillerin Cürüm İşlemek Saikiyle Bilerek ve İsteyerek Birleşmiş Olmalarının Gerekmesi )
HAZIRLIK HAREKETLERİ ( Teşekkül Oluşturmak Suçu Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırıldığı Bir Tehlike Suçu Olması Düzenlemeyle Müstakbel Suçları Önleme Amacı Güdülmesi )
TEHLİKE SUÇU ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturmak Suçu Bu Suçlardan Olup Bu Düzenlemeyle Öngörülen Suç Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırıldığı Müstakbel Suçları Önleme Yönelik Amacın Güdüldüğü Bir Suç Olması )
TEŞEKKÜL ( İki veya Daha Çok Kişinin Birlikte Cürüm İşlemek Amacıyla Birleşmesi )
KANUNA AYKIRI MEKTEP AÇMAK ( Ceza Yasası Gereğince Kanun ve Nizamlara Aykırı Mektep veya Dershane Açanların Açılan Mektep veya Dershane Kapatılmakla Beraber Hapis Cezasıyla da Cezalandırılması )"
313YCGK1.2.2000E. 1999/8-299 K. 2000/1"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Kapatılan Refah Partisiyle Bağlantılı Şekilde Vakıf Kurarak Yurtdışındaki İslami Eğitim Veren Eğitim Kurumlarına Öğrenci Göndermek ve Yurtiçinde Ruhsatsız Eğitim Kurumu Açarak Laiklik Karşıtı Faaliyette Bulunacak Öğrenci Yetiştirmek )
YURTDIŞINDAKİ İSLAMİ EĞİTİM VEREN KURUMLARA ÖĞRENCİ GÖNDEREREK VE TÜRKİYE'DE RUHSATSIZ EĞİTİM KURUMU AÇIP ÖĞRENCİ YETİŞTİREREK REFAH PARTİSİ ADINA SİYASİ FAALİYETTE BULUNACAK ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçunun Oluşacağı )
İSLAMİ EĞİTİM VEREN YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERE ÖĞRENCİ GÖNDEREN VE TÜRKİYE'DE RUHSATSIZ EĞİTİM KURUMU AÇIP LAİKLİK KARŞITI FAALİYETLERDE BULUNMAK ÜZERE ÖĞRENCİ YETİŞTİREN SANIKLAR ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçunun Oluşacağı )"
313Y8.CD25.1.1999E. 1998/13416 K. 1999/161"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sanıklardan Birinin Başkanlığında Aynı Amaç Doğrultusunda Örgütlenmesi )
ÇEK SENET TAHSİLATI YAPMAK ( Sanıkların Bunu Emir Komuta Zinciri ve Aynı Amaç Doğrultusunda Yapmalarının Cürüm İçin Teşekkül Oluşturmak Olması )
AYNI AMAÇ ETRAFINDA TOPLANARAK SUÇ İŞLEME ( Sanıkların Eyleminin Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Kapsamında Olması )
MEMURLARA MAAŞ VEREREK SUÇ İŞLEMEYE DESTEK ALMA ( Sanıkların Eyleminin Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Kapsamında Olması )"
313Y8.CD9.7.1998E. 1998/8817 K. 1998/10786"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Hakkında Soruşturma Başladığı Sırada Milletvekili Olması )
MİLLETVEKİLİ OLAN SANIĞIN SUÇ İŞLEMESİ ( Sanığın Bu Suçları Devlet Memuru Olduğu Dönemde İşlemesi )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ YASA ( Milletvekili Olan Sanığın İşlediği Suçları Memur Olduğu Dönemlerde İşlemesi Nedeniyle Bu Yasanın Uygulanması )"
313Y8.CD12.3.1998E. 1998/757 K. 1998/3533"SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Pasaport Kanununa Aykırı Davranış - Yurt Dışına İnsan Taşıma )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Pasaport Kanununa Aykırı Davranış - Yurt Dışına İnsan Taşıma )
PASAPORT KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurt Dışına İnsan Taşıma - Suç İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )"
313Y8.CD15.11.1996E. 1996/11057 K. 1996/14443"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların İçlerinden Birinin Liderliğinde Cebir ve Şiddet İle Çek Senet Tahsili Yapmaları )
SUÇ İŞLEMEK İÇİN TOPLULUK OLUŞTURMAK ( Sanıkların İçlerinden Birinin Liderliğinde Cebir ve Şİddet İle Çek Senet Tahsili Yapmaları )
MADDİ ÇIKAR SAĞLAMAK KASTIYLA HÜRRİYETİ TAHDİT ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçunda Sanıkların Hürriyeti Tahdit Nedeniyle Cezalandırılmaları )"
313Y10.CD2.2.1995E. 1995/528 K. 1995/704"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK (Piyasaya Sahte Doları Süren Sanıklar - TCK. Md. 313/1-4-5 Delaletiyle Md. 316/3-4'ün Uygulanmasının İstenilmesi/Devlet Güvenlik Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı)
PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK (Sanıkların Teşekkül Oluşturduklarından Bahisle TCK. Md. 313/1-4-5 Delaletiyle Md. 316/3-4'ün Uygulanmasının İstenilmesi/Devlet Güvenlik Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı)"
313Y9.CD31.5.1994E. 1994/1318 K. 1994/3006"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Sanıkların Örgüte Girmek için Yola Çıkmış Olmaları Heran Vazgeçebilecekleri İhzarı Hareket Mahiyetinde Olduğundan Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )
İHZARI HAREKET ( Sanıkların Örgüte Girmek için Yola Çıkmış Olmalarının Heran Vazgeçebilecekleri Hareket Mahiyetinde Olması )
SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sanıkların Örgüte Girmek için Yola Çıkmış Olmaları Heran Vazgeçebilecekleri İhzarı Hareket Mahiyetinde Olması )
ÖRGÜTE GİRMEK ( Sanıkların Bunun için Yola Çıkmış Olmaları Heran Vazgeçebilecekleri İhzarı Hareket Mahiyetinde Olduğundan Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )"
313Y10.CD9.11.1992E. 1992/13164 K. 1992/11225"GÖREV ( Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak )
SAHTE ÇEK TANZİMİ CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
HÜKMÜN MEVZUU ( Ceza yargılamasında )"
313YCGK5.12.1988E. 1988/9-452 K. 1988/519"YASA DIŞI ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Belli Bir Dünya Görüşünü Benimsemiş Olmanın Yeterli Bir Delil Olmaması-Yasak Dokümanların sanığa Aidiyetinin Tespit Edilememiş Olması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Yasa Dışı Örgüte Üye Olmak )
BELLİ BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ BENİMSEMİŞ OLMAK ( O Görüşü Temsil Eden Yasa Dışı Örgüte Üye Olunduğunu Göstermemesi )"
313YCGK13.4.1987E. 1987/8-42 K. 1987/211"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU ( Bu Suçun Bir Tehlike Suçu Olması )
TEHLİKE SUÇU ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma )
HAZIRLIK HAREKETLERİNİN CEZALANDIRILMASI ( Suçun Tehlike Suçu Olması Nedeniyle İstisnaen Toplum Yararına Cezalandırmanın Yapılması )
SUÇ İŞLEMEYENLER HAKKINDA CEZA VERİLMESİ ( Suç İşlenmemiş de Olsa Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmanın Cezalandırılması )
EYLEMDEN ÖNCEKİ BİRLEŞME BULUŞMA VE EĞİTİLİP YÖNELME AŞAMASI ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olması )"
313Y8.CD3.7.1986E. 1986/2763 K. 1986/4070"İKRARIN KESİN DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ ŞARTLARI ( Yan Delillerle de Doğrulanması Gereği )
MAHKUMİYETE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Soyut İkrara Dayanılarak )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL KURMAK ( Unsurları - İkrara Dayanılarak Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )"
313YCGK10.12.1984E. 1984/9-9 K. 1984/426"EMNİYETTE ALINAN İFADELER ( Başka Yan Delillerle Desteklenmedikçe Tek Başına Yeterli Bir Delil Olmaması-Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Baskıya Dayalı Olarak Alınan İfade-Sanıkların İkrarı )
SANIKLARIN İKRARI ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
TUTUKLANMAYA KENDİ KUSURLU HAREKETİ İLE SEBEBİYET VERMEYEN KİŞİ ( Tazminat )"

Madde 314

YARGITAY

314YCGK20.10.2009E. 2009/8-152 K. 2009/245"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Her Türlü Kuşkuyu Bertaraf Edebilecek Nitelik ve Yeterlilikte Deliller Mevcut Olmadığından Suçun Oluşmadığı )
HİYERARŞİ TEMELİNE DAYANAN BİRLEŞME ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Her Türlü Kuşkuyu Bertaraf Edebilecek Nitelik ve Yeterlilikte Deliller Mevcut Olmadığından Suçun Oluşmadığı )
SUÇA İŞTİRAK ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Yeterli Deliller Mevcut Olmadığından Suç Örgütü Kurmak Suçunun Oluşmadığı/Buna Karşılık Vaki Birleşmenin Mağdurun Yaralanması Olayıyla İlgili Olarak "Suça İştirak" Kurumu İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )"
314YCGK14.10.2008E. 2008/8-49 K. 2008/219"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( İletişimin Dinlenmesi Kararlarının Asılları ya da Yöntemince Onaylanmış Fotokopi ya da Suretleri Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilemeyeceği )
İLETİŞİMİN DİNLENMESİ VEYA TESPİTİ YÖNTEMİ ( Asılları ya da Yöntemince Onaylanmış Fotokopi ya da Suretleri Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilemeyeceği - 4422 Sayılı Yasaya Aykırılık )
BELGE ASLI VEYA ONAYLI FOTOKOPİLERİNİN GETİRİLMESİ ( Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilmesi Bu Kayıtlara Kanıt Değeri Yüklenerek Sübuta ya da Ademi Sübuta Dayanak Tutulmasının İsabetsizliği )
ONAYSIZ FOTOKOPİ BELGELERİN KANIT SAYILIP SAYILMAYACAĞI ( Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilmesi Bu Kayıtlara Kanıt Değeri Yüklenerek Sübuta ya da Ademi Sübuta Dayanak Tutulmasının İsabetsizliği - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma )"
314Y8.CD27.12.2006E. 2005/2843 K. 2006/9610"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Planlı Bir Ortaklık İşbölümü ve Paylaşım Anlayışıyla Bir Araya Gelerek Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanıkların Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
HAKİMLERİ ETKİLEMEK ( Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
DAVAYA MÜDAHALE ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Sanıkların Üzerlerine Atılı Suçlardan Doğrudan Doğruya Zararı Bulunmayan Sağlık Bakanlığı İle S.S.K Başkanlığının Davaya Müdahil Olarak Katılma Haklarının Bulunmadığı )"
314Y8.CD27.2.2006E. 2005/2896 K. 2006/1400"ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA MUHALEFET ( Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturması Gerektiği )
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI ( Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturulması Gerektiği )
KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Yaralamanın Vücutta Kemik Kırılmasına Neden Olması Halinde 5237 Sayılı Yasanın 86/3-E Madde ve Fıkrası Uyarınca Silah Nedeniyle Artırım Yapılamayacağı ve Yaralama Suçuna İlişkin Olarak Bu Yasanın 765 Sayılı TCK.na Göre Lehe Olabileceği )
KASTEN ADAM YARALAMA ( Vücutta Kemik Kırılmasına Neden Olması Halinde 5237 Sayılı Yasanın 86/3-E Madde ve Fıkrası Uyarınca Silah Nedeniyle Artırım Yapılamayacağı ve Yaralama Suçuna İlişkin Olarak Bu Yasanın 765 Sayılı TCK.na Göre Lehe Olabileceği )
SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETME ( Kurulan Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturması Gerektiği )"
314Y8.CD23.5.2005E. 2004/7782 K. 2005/3439"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )
SİLAHLI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıkların Yıldırma ve Sindirme Gücünü Kullanarak Sürekli Olarak Önceden Sayı ve Niteliği Belirsiz Suçları İşlemek Amacıyla Tam Bir İşbirliği ve Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Faaliyette Bulundukları )
SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUP ÖRGÜT ADINA FAALİYETTE BULUNMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )"
314Y8.CD10.3.2005E. 2003/10827 K. 2005/1138"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Tetkik Olunan Dosya Münderecatına Göre Davalı Hazine Vekilinin Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddiyle Hükmün İstem Gibi Onanması Gerektiği )"
314Y8.CD23.2.2005E. 2003/7478 K. 2005/679"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİM TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Bir Kişinin Öldürülmesi İçin Plan Yapmışlar ve Gözdağı Verilmesi Amacıyla Silahlı Saldırı Eylemine Kalkışmış Olmalarına Göre Suçun Oluştuğu )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜLE YARDIM ETMEK ( Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
TEŞEKKÜL KAVRAMI ( Cürüm İşlemek İçin Oluşturma - Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları Halinde Suçun Oluşacağı )
İŞBİRLİĞİ VE ORGANİZASYON ( Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları - Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşacağı )
SİLAHLI SALDIRI ( Sanıkların Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Bir Kişinin Öldürülmesi İçin Plan Yapmışlar ve Gözdağı Verilmesi Amacıyla Kalkışmış Olmalarına Göre Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşacağı )"
314Y8.CD7.2.2002E. 2001/14106 K. 2002/1323"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sürekli Bir Örgütlenme İçinde Olmadan Münferit Olan Suçu İşlemelerinde Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşmaması )
CEMİYET MENSUPLARINA YARDIM ( Sanıkların Sürekli Bir Örgütlenme İçinde Olmadan Münferit Olan Suçu İşlemelerinde Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşmaması )
ÖRGÜTLENME İÇİNDE OLMADAN SUÇ İŞLEME ( Cemiyet Mensuplarına Yardım Suçunun Oluşması )"
314Y8.CD24.12.2001E. 2001/11821 K. 2001/17419"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA ( Mahkemece Sanıkların Suçunun Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Olarak Belirlenmesinin Hatalı Olması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Belirlenen Eylemlerden Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Suçunu İşlediklerinin Belirlenmesi )
SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Eylemlerinden İşledikleri Suçun Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Olarak Belirlenmesi )"
314Y9.CD6.12.2001E. 2001/2236 K. 2001/3088"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA HAL VE SIFATLARINI BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK ( Sanık Hakkında Yeterli Bulunmaması )
DELİL ( Silahlı Çete Mensuplarına Hal ve Sıfatlarını Bilerek Yardım ve Yataklık Etmekten Hakkında Kamu Davası Açılan Sanıkla İlgili Yeterli Delil Olmaması )"
314Y8.CD2.7.2001E. 2001/7267 K. 2001/12432"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Ayrıldığı Ortağı Mağdur Olan Alacağını Tahsil Etmeleri için Diğer Sanığın Liderliğinde Kurulan Teşekküle Başvurarak Alacağından Pay Vermesi )
TEŞEKKÜLE YARDIM ( Sanığın Daha Önce Ayrıldığı Ortağı Mağdur Olan Alacağını Tahsil Etmeleri için Diğer Sanığın Liderliğinde Kurulan Teşekküle Başvurarak Alacağından Pay Vermesi )
ALACAKTAN PAY VERME ( Söz Konusu Eylemin Ceza Yasasında Düzenlenen Teşekküle Yardım Suçunu Oluşturması )
DURUŞMALI TEMYİZ ( Ağır Cezaya Müteallik Hükümlerde Tetkikin Sanığın Temyiz Dilekçesindeki Talebi Üzerine veya Resen Duruşma İcrası Suretiyle Yapılması )"
314Y8.CD24.5.2001E. 2001/2199 K. 2001/11097"GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyize Değil İtiraza Konu Yapılması Gerektiği )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sahte Kredi Kartı İmal Edip Kullanmak İçin Sürekli Bir Dayanışma İçine Giren Sanıklar )
BANKALARDAN USULSÜZ PARA ÇEKMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
314Y8.CD18.12.2000E. 2000/20133 K. 2000/21170"ÇIKAR AMACIYLA SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMAK ( Genelevdeki Kadınlar Üzerinde Baskı ve Sindirme Yoluyla Etkinlik Kurarak Haksız Çıkar Sağlayan Sanıklar )
SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Genelevdeki Kadınlar Üzerinde Baskı Kurarak Haksız Çıkar Sağlamak İçin Örgüt Kuran Sanıklar )
GENELEVDE ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNDE BASKI KURARAK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAYAN SANIKLAR ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Teşekkül Etmek )"

Madde 315

YARGITAY

315Y8.CD27.12.2006E. 2005/2843 K. 2006/9610"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Planlı Bir Ortaklık İşbölümü ve Paylaşım Anlayışıyla Bir Araya Gelerek Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanıkların Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
HAKİMLERİ ETKİLEMEK ( Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
DAVAYA MÜDAHALE ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Sanıkların Üzerlerine Atılı Suçlardan Doğrudan Doğruya Zararı Bulunmayan Sağlık Bakanlığı İle S.S.K Başkanlığının Davaya Müdahil Olarak Katılma Haklarının Bulunmadığı )"
315Y4.CD1.2.2005E. 2003/13927 K. 2005/441"MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( TCY'nın 20. Md. Gözetilmeden ve Gerekçesi Gösterilmeden Alt Sınırın Üzerinde ve "Memurluktan Çıkarılma" Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )
MEMURLUKTAN ÇIKARILMA ( TCY'nın 20. Md. Gözetilmeden ve Gerekçesi Gösterilmeden Memurluktan Yoksun Kılınma Cezasının Alt Sınırın Üzerinde ve "Memurluktan Çıkarılma" Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Yerine Vekilinin Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEMYİZDEN VAZGEÇME KONULU DİLEKÇE ( Katılan Tarafından Yargıtay C.Başsavcılığına Verilen Temyizden Vazgeçme Konulu Dilekçenin Onaysız Olması Karşısında Adı Geçene Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği ) "

Madde 316

YARGITAY

316YCGK22.1.2013E. 2012/8-1241 K. 2013/25"PARADA SAHTECILIK ( Suçuna Konu Edilen Sahte Paranın Miktarının Özel Bir Alt Sınırdan Uzaklaşma Gerekçesi Sayılmadığı - Toplam Değeri Kırk Liradan İbaret Dört Adet Sahte Para Nedeniyle Alt Sınırı Üç Yıl Olan Bir Suç İçin Temel Cezanın Altı Yıl Olarak Belirlenmesinin İsabetli Olmadığı )
SUÇ İŞLEME İRADESİNDE ORTAKLIK ( Sanıklardan Birinin Adının Hiçbir Anlatımda Geçmediği/Diğer Sanıklarla Tanıştığı ve Birlikte Hareket Ettiğine İlişkin Bir Beyan ve Dosya İçinde Başka Bir Delil de Bulunmadığı - Diğer Sanıklarla Fikir ve İrade Birliği İçinde Tüm Eylemlere İştirak Ettiğinin Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ORANTILILIK İLKESİ ( Parada Sahtecilik - Sanıklardan Biri Hakkında Toplam Değeri Kırk Liradan İbaret Dört Adet Sahte Para Nedeniyle Alt Sınırı Üç Yıl Olan Bir Suç İçin Temel Cezanın Altı Yıl Olarak Belirlenmesinin İsabetli Olmadığı )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Parada Sahtecılık Suçuna Konu Edilen Sahte Paranın Miktarının Özel Bir Alt Sınırdan Uzaklaşma Gerekçesi Sayılmadığı - Toplam Değeri Kırk Liradan İbaret Dört Adet Sahte Para Nedeniyle Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesinin İsabetli Olmadığı )"
316YCGK9.10.2012E. 2012/8-525 K. 2012/1805"PARADA SAHTECİLİK ( Sahte Paranın Tedavüle Konulması İle Suçun Gerçekleştiği - Sanığın Zararı Gidermek Gibi Bir Beyanının Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşullarının Oluşmadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sahte Paranın Tedavüle Konulması İle Parada Sahtecilik Suçunun Gerçekleştiği - Sanığın Zararı Gidermek Gibi Bir Beyanının Bulunmadığının Gözetileceği )
MADDİ ZARAR ( Sahte Paranın Tedavüle Konulması İle Parada Sahtecilik Suçunun Gerçekleştiği - Sanığın Zararı Gidermek Gibi Bir Beyanının Bulunmadığının Gözetileceği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşullarının Oluşmadığı )
ZARARIN GİDERİLMESİ VEYA AYNEN İADE ( Sahte Paranın Tedavüle Konulması İle Parada Sahtecilik Suçunun Gerçekleştiği - Sanığın Zararı Gidermek Gibi Bir Beyanının Bulunmadığının Gözetileceği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşullarının Oluşmadığı )"
316Y8.CD6.10.2011E. 2011/6505 K. 2011/10599"ESKİ HALE GETİRME ( Temyiz Süresinin Geçirilmesi Sebebiyle Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Karar Verme Yetkisinin Yargıtay Ceza Dairesine Ait Olduğu )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Süresinin Ne Şekilde Başlayacağının Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Sanığın Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
SAHTE LOTO KUPONU BULUNDURMAK VE SATMAK ( 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği/Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşamayacağının Araştırılacağı )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Loto Kuponu Bulundurmak ve Satmak/320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği - Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı/Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşamayacağının Araştırılacağı )
KANUNSUZ CEZA OLMAZ İLKESİ ( Sahte Loto Kuponu Bulundurmak ve Satmak/320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği - Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )"
316Y8.CD6.10.2010E. 2008/15109 K. 2010/11317"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRME ( Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü - Sanığın Eyleminin 765 S. TCK'nun 316/3 Fıkrasında Yazılı Sahte Parayı Muhafaza Etmek Suçunu Oluşturacağı )
SAHTE PARAYI MUHAFAZA ETMEK ( Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü Olayda Oluştuğu )
PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Piyasaya Sahte Para Süreceği İhbarı Üzerine İçinde Bulunduğu Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü Olayda Oluştuğu )"
316Y8.CD24.9.2008E. 2008/7473 K. 2008/10205"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Sahte Paraları Muhafaza Etmek Olarak Kabulü Gereği )
SAHTE PARALARI MUHAFAZA ETMEK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Bu Nitelikte Kabulü )"
316Y8.CD24.9.2008E. 2007/7473 K. 2008/10205"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
SAHTE PARALARI BİZZAT TAKLİT VE TAĞYİR ( Sanığın Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Lehe Olduğu )"
316Y8.CD20.5.2008E. 2007/1795 K. 2008/5908"SAHTECİLİK ( Suçun Kazı Kazan Biletlerinde Yapılması - Zamanaşımı Süresi )
KAZI KAZAN BİLETLERİNDE SAHTECİLİK ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıllık Olması )"
316Y8.CD11.12.2006E. 2006/4428 K. 2006/9103"PARADA SAHTECİLİK ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Gerçekleşen Eylem - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİR ( İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )"
316Y8.CD4.12.2006E. 2006/1853 K. 2006/8809"PARADA SAHTECİLİK ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
SAHTE PARANIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek - Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ ( Parada Sahtecilik - Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )"
316Y8.CD15.11.2006E. 2006/954 K. 2006/8199"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Sahte Paraları Piyasaya Sürmesi Biçimindeki Eylemlerinin 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMEK ( 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit ve Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Paraları Piyasaya Sürmesi - 765 S. TCK'nun 316. Maddesiyle Birlikte 318. Md. de Uygulanacağından Sanık Lehine Olduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİRDE İŞTİRAKİ OLMAKSIZIN SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMESİ ( Parada Sahtecilik - 765 S. TCK'nun 316. Maddesiyle Birlikte 318. Maddesinin de Uygulanacağından Sanık Lehine Olduğu )"
316Y8.CD9.11.2006E. 2006/3291 K. 2006/8044"PARADA SAHTECİLİK ( Hükümlünün Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürmesi 765 S. TCK'nun 316 ve 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİR ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme Biçimindeki Eylemi - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Parada Sahtecilik/Hükmolunacak Hapis Cezalarından 765 S. TCK'nun Hükümlü Lehine Bulunduğu - Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 5237 S. TCK'nun 197/2. Madde ve Fıkrasıyla Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
316Y8.CD18.10.2006E. 2006/5610 K. 2006/7679"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRME ( Suçunu İşlediğine Dair Diğer Sanığın Sonradan Vazgeçtiği Atfı Cürüm Niteliğindeki Beyanları Dışında Sanığın Mahkumiyetini Gerektirir Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı )
ATFI CÜRÜM NİTELİĞİNDEKİ BEYANLAR ( Piyasaya Sahte Para Sürme Suçunu İşlediğine Dair Diğer Sanığın Sonradan Vazgeçtiği Atfı Cürüm Niteliğindeki Beyanları Dışında Sanığın Mahkumiyetini Gerektirir Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 S. TCK'nun Hükümleri Lehe Olduğu Kabul Edilerek Hüküm Kurulduğu Halde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 5237 S. TCK'nun 53. Md. Sanık Aleyhine Uygulanmasının Bozmayı Gerektirdiği - Parada Sahtecilik )"
316Y8.CD27.9.2006E. 2006/4762 K. 2006/7034"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Suçunun Kendi İçinde Teselsülü de Kapsadığından Uygulama Olanağı Bulunmayan Teselsül Hükmü Uygulanarak Cezasında Artırım Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
TESELSÜL ( Piyasaya Sahte Para Sürme Suçunun Kendi İçinde Teselsülü de Kapsadığından Uygulama Olanağı Bulunmayan Teselsül Hükmü Uygulanarak Cezasında Artırım Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
ERTELEME ( Sanık Müdafiinin Takdiri İndirim Maddesinin Uygulanması ve Hükmolunan Cezanın Ertelenmesi Talebi İle İlgili Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Kendi İçinde Teselsülü de Kapsadığından Uygulama Olanağı Bulunmayan Teselsül Hükmü Uygulanarak Cezasında Artırım Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Parada Sahtecilik - Sanığın Kasten İşlemiş Olduğu Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkumiyetinin Kanuni Sonucu Olarak 5237 S. TCK'nunda Belirtilen Haklardan Yoksun Bırakılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
316Y8.CD20.9.2006E. 2006/5763 K. 2006/6803"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Eylemin Taklit ve Tağyirde İştirak Olmadan ve Diğer Sanıklarla Doğrudan veya Aracı ile Anlaşmaksızın İşlenmesi - Eylem Hakkında 765 Sayılı Ceza Yasasının 316 ve 318. Maddelerinde Öngörülen Cezanın Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Sahte Parayı Piyasaya Sürmek - Suçun İşleniş Biçimine Göre 765 Sayılı Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın 5237 Sayılı Ceza Yasasına Nazaran Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )"
316Y8.CD17.7.2006E. 2006/5193 K. 2006/6550"PARADA SAHTECİLİK ( İddianame Düzenlenene Kadar Değişik Yerlerde Sahte Parayı Sürmek Tedavülün Öğesi Olmakla Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği )
SAHTE PARA SÜRMENİN TEDAVÜLÜN ÖĞESİ OLMASI ( Parada Sahtecilik - Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Tedavülün Öğesi Olmakla Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği - Parada Sahtecilik )"
316Y8.CD13.10.2005E. 2004/9345 K. 2005/9575"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Polis ve Sulh Ceza Mahkemesindeki İfadeleri Dikkate Alındığında Sahte Parayı Bilerek Kabul Ettiğinin Anlaşıldığı - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
SAHTE PARAYI BİLEREK KABUL ETMEK ( Parada Sahtecilik - Sanığın Polis ve Sulh Ceza Mahkemesindeki İfadeleri Dikkate Alındığında Sahte Parayı Bilerek Kabul Ettiğinin Anlaşıldığı/Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
316Y8.CD6.6.2005E. 2005/7211 K. 2005/4032"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK VE TEDAVÜLE KOYMAK AMACIYLA SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Tedavüle Koymak Amacıyla Sahte Para Bulundurmak )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sahte Para Bulundurmak Suçlarından Hüküm Verilebilmesi İçin Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )"
316Y8.CD2.5.2005E. 2004/8470 K. 2005/2770"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Üzerinde Yapılan Aramada Üç Adet Sahte 10 Milyon Liranın Ele Geçtiği - Sahte Para İle İlgili Olarak İşlem Yapıldığı/Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )
SAHTE PARA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMASI ( Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek Açısından Sanık Hakkında Başka Bir Yerde Herhangi Bir İşlem Yapılıp Yapılmadığı Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği - Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
316Y8.CD9.9.2004E. 2004/8796 K. 2004/6495"ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçunda Geçmesi Gereken Süre ve Başlangıcı )
SAHTE PARA TEDAVÜLE KOYMAK SUÇU ( Adli Sicil Kaydının Terkininde Süre ve Başlangıcı )
PARALARDA SAHTECİLİK SUÇU ( Adli Sicil Kaydının Terkininde Geçmesi Gereken Süre ve Başlangıcı )
SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçuna İlişkin Kaydın Silinmesinin Sahtecilik Suçlarına İlişkin Süreye Tabi Olması )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçundan Dolayı Verilen Cezanın Adli Sicil Kaydından Terkini Talebi - Sahtecilik Suçuna İlişkin Sürenin Uygulanması Gereği )"
316Y8.CD6.7.2004E. 2003/5445 K. 2004/6247"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahte Parayı Tedavüle Koymak - Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )"
316Y4.CD6.7.2004E. 2003/6584 K. 2004/8497"SAHTE PARAYI BİLEREK SATIN ALMAK ( Kalpazanlık ve Taklit Parayı Tedavüle Çıkarma Suçunu Oluşturabileceği ve Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı )
KALPAZANLIK VE TAKLİT PARAYI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı - Sahte Parayı Bilerek Satın Almanın Suçu Oluşturabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahte Parayı Bilerek Satın Almak - Kalpazanlık ve Taklit Parayı Tedavüle Çıkarma Suçunu Oluşturabileceği ve Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı )"
316Y8.CD17.3.2004E. 2003/277 K. 2004/2294"PİYASAYA SAHTE DOLAR PARA SÜRMEK ( Sanığın Deposunda Yeterli Benzin Bulunmasına Rağmen Karanlıkta Farkedilmeyeceği Düşüncesiyle Benzin Alıp Sahte Dolar Vermesi - Yakalandığında Üzerinde 3 Adet Daha Elde Edilmesi )
PARALARDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Deposunda Yeterli Benzin Bulunmasına Rağmen Karanlıkta Farkedilmeyeceği Düşüncesiyle Benzin Alıp Sahte Dolar Vermesi - Yakalandığında Üzerinde 3 Adet Daha Elde Edilmesi )"
316Y8.CD17.3.2004E. 2003/1655 K. 2004/2293"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Bir Adet Yüzlük ABD Doları - Başkaca Sahte Para Bulunmadığından Mahkumiyete Hükmedilemeyeceği )
SAHTE PARA ( Zoralımı İle Yetinilmesi Gerekirken Ayrıca İmhası İçin T.C. Merkez Bankası Başkanlığına Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )
ZORALIM ( Sahte Paranın Zoralımı İle Yetinilmesi Gerekirken Ayrıca İmhası İçin T.C. Merkez Bankası Başkanlığına Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )"
316Y8.CD11.3.2004E. 2003/1558 K. 2004/2053"PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( İğfal Kabiliyeti ve Sahteliğin Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Konusunda Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği )
SAHTE DOLARIN İĞFAL KABİLİYETİ ( Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği )
KALPAZANLIK ( Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği - Kriminal Polis Laboratuarının Raporunun Hükme Dayanak Alınamayacağı ) )"
316YCGK9.3.2004E. 2004/8-43 K. 2004/67"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK SURETİYLE KALPAZANLIK SUÇU ( Sanığın Yabancı Parayı Çok Düşük Değerden Almasının Sahte Olduğunu Bildiğine Delalet Etmesi )
KALPAZANLIK SUÇU ( Sanığın Değerinin Çok Altında Satın Aldığı Yabancı Paranın Sahte Olduğunu Bildiğinin Varsayılması )
YABANCI PARAYI DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR DEĞERE SATIN ALAN SANIK ( Paranın Sahte Olduğundan Haberdar Olduğunun Varsayılması - Kalpazanlık Suçu )
TEDAVÜLE SAHTE PARA SÜRMEK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Parayı Çok Düşük Bedelle Satın Almış Olmasının Sahte Olduğundan Haberdar Olduğuna Delalet Etmesi )"
316Y8.CD17.2.2004E. 2003/296 K. 2004/1062"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Kıymetlerin Henüz Sanığın Egemenlik Alanına Geçmeden Yakalanması - Suçun Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
CÜRME TEŞEBBÜS ( Piyasaya Sahte Para Sürmek - Sahte Kıymetlerin Henüz Sanığın Egemenlik Alanına Geçmeden Yakalanması )"
316Y8.CD16.2.2004E. 2003/1807 K. 2004/1015"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Salt Bir Olaya Özgü Anlaşarak Bir Araya Gelme ve Bir Kısım Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Davaların Bulunması - Teşekkül Oluşturulduğu Kabul Edilemeyeceği )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Salt Bir Olaya Özgü Anlaşarak Bir Araya Gelme ve Bir Kısım Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Davaların Bulunması - Teşekkül Oluşturulduğu Kabul Edilemeyeceği )"
316Y8.CD26.5.2003E. 2003/1011 K. 2003/1557"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Paraların Temin Edildiği Kişinin Bizzat Taklit Veya Tağyir Eden Kişi Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PARALARIN TAKLİT VEYA TAĞYİRİ ( Yapan Kişinin Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olmakla Beraber Bu Anlaşmanın Örgütlenme Ve İş Bölümünü De İçermesi Gereği )
ÖRGÜTLENME VE İŞBİRLİĞİ ( Piyasaya Sahte Para Sürmek İçin Teşekkül Oluşturma Suçu İçin Gerekmesi - Ayrıca Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olması )"
316YCGK4.2.2003E. 2003/8-10 K. 2003/6"CEZA GENEL KURULUNUN BAKACAĞI İŞLER ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hükmün Doğrudan Doğruya ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Usul Yasasına Aykırı Olması )
TEKERRÜR ( Dava Konusu Olayda Sekizinci Ceza Dairesinin Suçların Aynı Cinse Olmadığından Bahisle Tekerrrüre Esas Olmayacağı Yönünde Vermiş Olduğu Kararın Bulunması )
SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Sanığın Sahte Paraları Tedavüle Koymak Suçundan Dolayı Cezalandırılması-Sanığa Fazla Ceza Verilip Verilmediğinin İncelenmesi )"
316Y8.CD23.5.2002E. 2002/3439 K. 2002/6195"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Savunmasının Aksini Gösterir Kesin Ve İnandırıcı Kanıt Elde Edilememesi - Mahkumiyet Kararı Verilmesi )
MAHKUMİYET KARARI ( Kısmi Davranış Ve Anlatım Farklılıklarının Kişinin İç Dünyasına İlişkin Nedenlere Dayalı Olabileceği - Ayrıntılardaki Çelişkiler )
ÇELİŞKİLİ İFADE ( Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçundan Sanık Şahsın Mahkumiyetine Karar Verilmesi )"
316Y4.CD6.5.2002E. 2002/6250 K. 2002/8022"SAHTE PARAYI DOLAŞIMA SÜRME ( Kanıtların Gösterilip Tartışılmadığı - Suça Konu Paranın Bilirkişilere İncelettirilmediği/Polislerce Düzenlenen Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )
SAHTELİK RAPORU ( Suça Konu Paranın Bilirkişilere İncelettirilmediği - Polislerce Düzenlenen Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Paranın Bilirkişilere İncelettirilmediği - Polislerce Düzenlenen Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
316Y8.CD24.4.2002E. 2001/10249 K. 2002/5359"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TAKLİT VEYA TAĞYİR EDİLMİŞ PARANIN TEDAVÜLE KOYULMASI ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
316Y8.CD10.4.2002E. 2001/11933 K. 2002/4915"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Aksi Kanıtlanmayan Savunması Karşısında Bilmeyerek Aldığı Sahte Parayı Bilerek Piyasaya Sürdüğünün Anlaşılması )
BİLMEYEREK ALDIĞI SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRMEK ( Sanığın Aksi Kanıtlanmayan Savunması Karşısında Bilmeyerek Aldığı Sahte Parayı Bilerek Piyasaya Sürdüğünün Anlaşılması )"
316Y8.CD14.2.2002E. 2001/9958 K. 2002/1670"TAKLİT PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
BİLMEYEREK ALDIĞI TAKLİT PARAYI BİLEREK SARFETMEK ( Sanığın Suçunun Subutu Halinde Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taklit Parayı Piyasaya Süren Sanığın Yargılamasında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
316Y6.CD4.2.2002E. 2001/15927 K. 2002/1105"SAHTE DOLAR SÜRMEK SUÇU ( Sanığın Önceden Sağladığı Sahte Doları Yakınana Bozdurup Karşılığında Türk Lirası Alarak Dolaşıma Sahte Dolar Sürmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dolaşıma Sahte Dolar Sürmek Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Kanıtların Değerlendirilmesinin Görevli Mahkemenin Yetkisine Girmesi )"
316Y8.CD30.1.2002E. 2001/7982 K. 2002/844"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Bilmeyerek Alınan Paranın Sahte Olduğu Öğrendikten Sonra Kullanmaya Çalışmak )
SAHTE OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENİLEN PARAYI KULLANMAYA KALKIŞMAK ( Hangi Suçu Oluşturacağı )
PARADAKİ SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILAMAMASI ( Sahte Olduğunu Sonradan Öğrendiği Parayı Kullanmaya Kalkışmak )"
316Y8.CD28.12.2001E. 2001/15448 K. 2001/17663"SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
YAZILI EMİR ( İtirazın Reddedilmesi İsabetsiz Görülerek Kararın Bozulmasının İstenmesi )
İSTEKTE BULUNULMAYAN HUSUSTA KARAR VERİLMEMESİ ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )"
316Y8.CD27.12.2001E. 2001/3293 K. 2001/17600"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
KALPAZANLIK VE TAKLİT PARAYI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )"
316Y8.CD17.7.2001E. 2001/11707 K. 2001/12913"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Şartlı ve Bihakkın Tahliyesinden Sonra Ceza Zamanaşımı veya Adli Sicil Kanununda Öngörülen Silinme Süresi Geçmeden Hırsızlık Suçu İşlemesi )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sanığın Şartlı ve Bihakkın Tahliyesinden Sonra Ceza Zamanaşımı veya Adli Sicil Kanununda Öngörülen Silinme Süresi Geçmeden Hırsızlık Suçu İşlemesi )
ŞARTLA SALIVERME ( 4616 Sayılı Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
YENİDEN SUÇ İŞEMEK ( 4616 Sayılı Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )"
316Y8.CD9.4.2001E. 2000/24595 K. 2001/9067"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi İhmal Olması-4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Görevi İhmal Suçundan Açılan Davanın 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi İhmal Olması-4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )"
316Y8.CD2.2.2000E. 1999/19354 K. 2000/1410"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sadece Baba-Oğul İlişkisi Gereği Orada Bulunan Kişi Hakkında Suç Oluşmaması )
BABA OĞUL İLİŞKİSİ GEREĞİ SANIKLA BERABER BULUNMAK ( Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçunun Oluşmaması )"
316Y8.CD23.12.1999E. 1999/14341 K. 1999/19025"SAHTE PARAYI BİLEREK TEDAVÜLE KOYMAK ( Ayrıca Dolandırıcılık Suçunun da Oluşmaması )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sahte Parayı Bilerek Tedavüle Koyan Sanık Hakkında Fikri İçtima Durumu )
FİKRİ İÇTİMA ( Sahte Parayı Bilerek Bankadaki Hesabına Havale Ederek Tedavüle Koyan Sanık Hakkında Dolandırıcılıktan da Hüküm Kurulamayacağı )"
316Y8.CD20.12.1999E. 1999/13257 K. 1999/18753"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Suçun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
FİKRİ İÇTİMA ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Paraları Tedavüle Çıkarmak Suçunun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( Suçun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
DOLANDIRICILIK ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Paraları Tedavüle Çıkarmak Suçunun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )"
316Y8.CD17.11.1999E. 1999/16698 K. 1999/16185"TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHKUMİYET SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİ ( Başkasının Kimliğiyle Yargılanmış Olma-Yargılamanın Yenilenmesi )
BAŞKASININ KİMLİĞİ İLE YARGILANMA ( Yargılamanın Yenilenmesi-Tutukluluk Süresi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sanığın Yargılama Sırasında Başkasının Kimliğini Vermiş Olması-Bu Şekilde Geçen Tutukluluk Süresinin Nasıl Değerlendirileceği )"
316Y8.CD19.8.1999E. 1999/13001 K. 1999/11603"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Sanık Hakkında Aynı Suçtan Açılmış Bir Dava Daha Bulunması Nedeniyle Dosyaların Birleştirilip Celbedilmesi Mecburiyeti )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sahte Parayı Tedavüle Koymaktan Sanık Hakkında Açılan Başka Bir Dava Daha Bulunması Nedeniyle Teselsül Durumunun Araştırılması )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sahte Parayı Tedavüle Koymaktan Sanık Hakkında Açılmış Başka Bir Dava Daha Bulunması )"
316Y8.CD12.5.1999E. 1999/6560 K. 1999/7069"KALPAZANLIK VE SAHTE PARADA YAPILACAK TETKİKLER ( Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği )
SAHTE PARALARIN ALDATICILIK NİTELİĞİ ( Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
316Y8.CD10.5.1999E. 1999/5631 K. 1999/6887"SAHTE PARA BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Paraların Sahtelik ve Aldatıcılık Vasıflarının Tesbiti )
PARANIN SAHTELİK VE ALDATICILIK VASFININ TESBİTİ ( Sahte Para Bulundurmak ve Piyasaya Sürmek Suçunda )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların Sahteliğinin ve Aldatıcılık Vasfının Tesbiti )"
316Y8.CD30.12.1998E. 1998/14068 K. 1998/18036"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Yönünden Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gereği )
MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Piyasaya Sahte Para Sürmek-Paraların İğfal Kabiliyeti )
SAHTE PARALARIN İĞFAL KABİLİYETİ ( Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması-Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
316Y8.CD1.10.1998E. 1998/9951 K. 1998/12126"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
ZORALIM ( Piyasaya Sahte Olarak Çıkarılan Paraların Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
316Y8.CD6.10.1997E. 1997/10910 K. 1997/12972"SAHTE PARA ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )
KALPAZANLIKDA YAPILACAK TETKİKLER ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )"
316Y8.CD24.10.1996E. 1996/11656 K. 1996/13125"TAKLİT EDİLMİŞ ALTINI TEDAVÜLE KOYMAK ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
SAHTE PARA VE ALTIN BASMA ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
SANIĞIN KUYUMCU OLMASI ( Altın Alım Satımında Özen Göstermesi Faturalı ve Belgeli Alım Satım Yapmasının Gerekmesi )"
316Y10.CD2.2.1995E. 1995/528 K. 1995/704"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK (Piyasaya Sahte Doları Süren Sanıklar - TCK. Md. 313/1-4-5 Delaletiyle Md. 316/3-4'ün Uygulanmasının İstenilmesi/Devlet Güvenlik Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı)
PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK (Sanıkların Teşekkül Oluşturduklarından Bahisle TCK. Md. 313/1-4-5 Delaletiyle Md. 316/3-4'ün Uygulanmasının İstenilmesi/Devlet Güvenlik Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı)"
316Y8.CD16.11.1993E. 1993/9885 K. 1993/11450"SAHTE PARA SATMAK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARALARDA SAHTECİLİK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Taklit ve Tağyir Edilmiş Paranın Tedavüle Konması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Cezanın Ağırlaştırılması Durumunda Ek Savunma Hakkı Verilmesinin Gerekmesi )"
316Y8.CD16.10.1990E. 1990/7241 K. 1990/8221"SAHTE ALTIN SATMAK ( Darphane Dışında Basılmış Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )
DARPHANE DIŞINDA BASILAN ALTINLAR ( Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )"
316Y8.CD10.6.1988E. 1988/4767 K. 1988/5203"SAHTE YABANCI PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
PARA TAKLİT ETMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
CEZADA İNDİRİM ( Taklit ve Tağyir Edilen Paraların Herkes Tarafından Anlaşılması Durumunda )"
316Y6.CD9.12.1981E. 1981/7666 K. 1981/7908"SAHTE TASARRUF BONOSUNU BİLEREK KULLANMA ( Tasarruf Kuponlarının Hamiline Yazılı Olması Nedeniyle Para Mahiyetinde Olması )
PARA KALPAZANLIĞI ( Sanığın Sahte Olduğunu Bilmesine Rağmen Tasarruf Kuponlarını Kullanması )
TASARRUF KUPONU ( Sahte Olduğu Bilinmesine Rağmen Kullanılmasının Paralarda Kalpazanlık Suçunu Oluşturması )"
316YCGK30.6.1980E. 1980/8-185 K. 1980/262"KALPAZANLIK ( Sahte Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığının Tesbiti )
İĞFAL KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Sahte Altın İmali Suretiyle Kalpazanlık )
SAHTE ALTIN İMALİ SURETİYLE KALPAZANLIK ( Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadıklarının Tesbiti )"
316Y8.CD1.2.1978E. 1978/304 K. 1978/909"SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
PARALARDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
TAĞYİR EDİLEN MİLLİ PİYANGO BİLETİ ( Biletin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )"
316YCGK28.2.1977E. 1977/8-76 K. 1977/81"SAHTE ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altınlarının Milli Para Olarak Kabulü )
REŞAT ALTININ MİLLİ PARA NİTELİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Taklit Altın Bulundurmak ve Piyasaya Sürmek Suçu )
TAKLİT ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altının Tedavülden Kaldırılmadığından Suçun Oluşacağı )"
316Y8.CD25.12.1975E. 1975/7858 K. 1975/7839"MİLLİ PİYANGO BİLETİ DOLANDIRICILIĞINA KALKIŞMA ( Biletlerin Tağyir Edilmesi ve Tedavüle Konması İle Suçun Oluşması )
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAHTECİLİĞİNE KALKIŞMA ( Çekilişten Sonra Biletler Üzerine Çıkan Numaraların Yapıştırılması )
İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETLERİ İKRAMİYE ÇIKMAYAN BİLETLERİN ÜZERİNE YAPIŞTIRMA ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
316YCGK9.12.1974E. 1974/8-283 K. 1974/448"ZİYNET ALTINLARINI TAKLİT SUÇU ( Müsadere Edilmesine Karar Verilmesi )
TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ REŞAT ALTINLARI ( Yapılan Yüzük Halkalarının Müsaderesi )
MÜSADERE ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Reşat Altınlarından Yapılan Yüzük Halkaları )"
316YİBGK1.4.1953E. 1951/9 K. 1953/4"KANUNEN RAYİCİ OLMAYAN MAL ( Tedavül Eden Para Olmak Vasfını Kaybeyleyen Altın Meskukat Taklit ve Tağyiti )
ALTIN PARANIN BENZERİNİ YAPMA ( Türk Ceza Kanunu 316. Maddeye Göre Cezalandırılmalarının Gerekmesi )
DEĞİŞTİRİLMİŞ ALTINLARI BİLEREK MEMLEKETE SOKANLAR ( Türk Ceza Kanunu 316. Maddeye Göre Cezalandırılmalarının Gerekmesi )
ALTINI DAHA YÜKSEK DEĞERDE GÖSTERMEK İÇİM DEĞİŞTİRENLER ( Türk Ceza Kanunu 316. Maddeye Göre Cezalandırılmalarının Gerekmesi )
TAKLİT VE TAĞYİR ( Altın Sikkeyi Taklit Edenler Yada Daha Yüksek Bir Değerde Göstermek İçin Değiştirenlerin Cezalandırılması )
ALTIN PARAYI TAKLİT ( Bu Şekildeki Altınları Bilerek Ülkeye Sokanların Cezalandırılması )
PARALARDA KALPAZANLIK ( Altın Sikkeyi Taklit Edenler Yada Daha Yüksek Bir Değerde Göstermek İçin Değiştirenlerin Cezalandırılması )"

Madde 317

YARGITAY

317Y8.CD23.5.2002E. 2002/3439 K. 2002/6195"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Savunmasının Aksini Gösterir Kesin Ve İnandırıcı Kanıt Elde Edilememesi - Mahkumiyet Kararı Verilmesi )
MAHKUMİYET KARARI ( Kısmi Davranış Ve Anlatım Farklılıklarının Kişinin İç Dünyasına İlişkin Nedenlere Dayalı Olabileceği - Ayrıntılardaki Çelişkiler )
ÇELİŞKİLİ İFADE ( Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçundan Sanık Şahsın Mahkumiyetine Karar Verilmesi )"

Endeksin Devamı ( Madde 318-346)