Önceki Endeks ( Madde 135-144)

MADDE 1-2 / 3-8 / 9-24 / 25-74 / 75-131 / 132-133 / 134 / 135-144 / 145-162 / 163-263 / 264-314 / 315-404 / 405-459 / 461-505 / 506-538 / 539-581 / 582-617 / 618 / 619-627 / 628-633 / 634-638 / 639 / 640-647 / 648-657 / 658-660 / 661-680 / 681-788 / 790-901 / 902-919 / 920-937

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 145

YARGITAY

145Y2.HD22.1.2004E. 2004/66 K. 2004/764"BOŞANMA ( Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Takdir Edilemeyeceği - Yoksulluğa Düşecek Kadın Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası - Eşit Kusurlu Eş Yararına Takdir Edilemeyeceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Yoksulluğa Düşecek Kadın Lehine Hükmedilmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat ve Nafaka İle İlgili Hükümlerin Bozulması - Davanın Aile Mahkemesine Devredilmesi Gereği )"
145Y3.HD11.3.2003E. 2003/2301 K. 2003/2491"NAFAKANIN ARTTIRILMASI DAVASI ( Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Tutulmadığı - Mahkemece Tarafların Değişen Sosyal ve Ekonomik Durumları Dikkate Alınacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nafakanın Arttırılması Davasının Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Tutulmadığı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Nafakanın Arttırılması Davasının Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Tutulmadığı )"
145Y2.HD6.2.2003E. 2003/371 K. 2003/1724"BOŞANMA DAVASI ( Başkası ile Karı Koca Gibi Yaşayan ve İhtiyaçları Bu Kişi Tarafından Karşılanan Kadına Tedbir ve Yoksulluk Nafakası Takdir Edilemeyeceği )
TEDBİR NAFAKASI ( Takdir Edilememesi - Başkası ile Karı Koca Gibi Yaşayan ve İhtiyaçları Bu Kişi Tarafından Karşılan Kadın/Boşanma )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma - Başkası ile Karı Koca Gibi Yaşayan ve İhtiyaçları Bu Kişi Tarafından Karşılanan Kadına Takdir Edilemeyeceği )
BAŞKASI İLE KARI KOCA GİBİ YAŞAYAN KADIN ( Boşanma - Tedbir ve Yoksulluk Nafakası Takdir Edilemeyeceği )"
145Y3.HD7.10.2002E. 2002/11161 K. 2002/11195"YOKSULLUK NAFAKASI ( 4 Yıldan Fazla Bir Zaman Önce Takdir Edilmesi - Kadının İhtiyaçlarının Artması Ülke Ekonomisindeki Gelişmeler ve Enflasyon Nedeniyle Paranın Satın Alma Gücünün Azalması Hususları Gözönünde Bulundurularak Uygun Bir Miktarda Artırılması Gereği )
NAFAKANIN ARTTIRILMASI ( 4 Yıldan Fazla Bir Zaman Önce Takdir Edilen Yoksulluk Nafakasının Kadının İhtiyaçlarının Artması Ülke Ekonomisindeki Gelişmeler ve Enflasyon Nedeniyle Uygun Bir Miktarda Artırılması Gereği )
KADININ İHTİYAÇLARI VE EKONOMİK GELİŞMELER ( 4 Yıldan Fazla Bir Zaman Önce Takdir Edilen Yoksulluk Nafakasının Paranın Satın Alma Gücünün Azalması Hususları Gözönünde Bulundurularak Uygun Bir Miktarda Artırılması Gereği )"
145Y12.HD9.7.2002E. 2002/14311 K. 2002/15013"İLAMA MÜSTENİT OLMAYAN NAFAKA ( Mukaveleye Müstenit Nafakanın Niteliği - Arakarar İle Hükmedilen Nafaka / Birikmiş Nafaka Alacağının Haczi )
ARA KARAR İLE HÜKMEDİLEN NAFAKA ( İlama Müstenit Olmayan Nafaka Veya Mukaveleye Müstenit Nafaka - Birikmiş Nafaka Alacağının Haczi )
MUKAVELEYE MÜSTENİT NAFAKA ( İlama Müstenit Olmayan Nafaka - Arakarar İle Hükmedilen Nafaka / Birikmiş Nafaka Alacağının Haczi )
BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞININ HACZİ ( İlama Müstenit Olmayan Nafaka Veya Mukaveleye Müstenit Nafaka - Arakarar İle Hükmedilen Nafaka )"
145Y3.HD25.6.2002E. 2002/7044 K. 2002/7492"NAFAKANIN DOLAR ÜZERİNDEN HÜKMEDİLMESİ ( Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanlarının da Dikkate Alınarak TL.ye Çevrilip İndirilmesinin Reddedilmesi )
NAFAKANIN İNDİRİLMESİ ( Dolar Bazındaki Anlaşmadan Sonra - Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanları da Dikkate Alınarak Reddedilmesi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ ( TL.ye Çevrilip İndirilmesinin Reddedilmesi - Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanları da Dikkate Alındığı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Dolar Üzerinden Hükmedilmesi/TL.ye Çevrilip İndirilmesinin Reddedilmesi - Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanları da Dikkate Alındığı )"
145Y3.HD17.6.2002E. 2002/6623 K. 2002/7154"YOKSULLUK NAFAKASI ( Yetkisiz Mahkemede Açılan Dava - 10 Gün İçinde Başvurulması Üzerine Yetkili Mahkemede Görülmeye Başlanan Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılmış Olan Davanın Devamı Olacağı )
YETKİSİZ MAHKEME ( Yoksulluk Nafakası - 10 Gün İçinde Başvurulması Üzerine Yetkili Mahkemede Görülmeye Başlanan Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılmış Olan Davanın Devamı Olacağı )
NAFAKANIN BAŞLANGICI ( Yetkisiz Mahkemede Açılan Dava - 10 Gün İçinde Başvurulması Üzerine Yetkili Mahkemede Görülmeye Başlanan Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılmış Olan Davanın Devamı Olacağı )
DAVANIN YETKİSİZ MAHKEMEDE AÇILMASI ( Yoksulluk Nafakası - 10 Gün İçinde Başvurulması Üzerine Yetkili Mahkemede Görülmeye Başlanan Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılmış Olan Davanın Devamı Olacağı )"
145Y3.HD4.6.2002E. 2002/5950 K. 2002/6428"BOŞANMA ( Hükmedilen Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması - Asgari Ücretle İşe Girmenin O Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Nedeniyle Hükmedilen - Asgari Ücretle İşe Girmenin O Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı )
ASGARİ ÜCRETLE İŞE GİRMEK ( Boşanma Nedeniyle Hükmedilen Yoksulluk Nafakası Alan Eş - O Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı )
İŞE GİRMEK ( Boşanma Nedeniyle Hükmedilen Yoksulluk Nafakası Alan Eşin Asgari Ücretle - O Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı )"
145Y2.HD10.5.2002E. 2002/3164 K. 2002/6239"YOKSULLUK NAFAKASI ( Evlenme Olmadan Başkası İle Karı Koca İlişkisi Yaşayan Tarafın Nafakasının Kaldırılacağı - Davacı Kadının Başkası İle Birlikte Kaldığı/Beraberliğin Araştırılarak Sonucuna Göre Kara Verilmesi Gereği )
NAFAKANIN KALDIRILMASI ( Evlenme Olmadan Başkası İle Karı Koca İlişkisi Yaşayan Tarafın Nafakasının Kaldırılacağı - Davacı Kadının Başkası İle Birlikte Kaldığı )
EŞİN BAŞKASIYLA BERABERLİĞİ ( Evlenme Olmadan Başkası İle Karı Koca İlişkisi Yaşayan Tarafın Nafakasının Kaldırılacağı - Davacı Kadının Başkası İle Birlikte Kaldığı )"
145Y2.HD30.4.2002E. 2002/4865 K. 2002/5658"YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanmadan Sonra Kadının Evli Bir Erkekle İlişki Kurup Onunla Yaşaması Nedeniyle Nafakanın Kaldırılmasının Gerekmesi )
BOŞANMADAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE YAŞAMASI ( Kadına Verilen Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Gereği )
VELAYET ( Velayet Kendisine Verilen Annenin Çocuğunu Babaanneye Bırakması-Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Velayetin Babaya Bırakılması Gereği )
KADININ BAŞKA ERKEKLE YAŞAMASI ( Kadına Verilen Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması ve Velayetin Babaya Bırakılması Gereği )"
145Y2.HD4.2.2002E. 2001/17680 K. 2002/1277"YOKSULLUK NAFAKASI ( Olağanın Üstünde Servet Sahibi Olan Eş Lehine - Artırılması Talebi/Kesin Hüküm Teşkil Eden O Kararla Oluşan Yanılgının Genişletilmesinin Hakkaniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
KESİN HÜKÜM ( Teşkil Eden Kararla Oluşan Yanılgının Genişletilmesinin Hakkaniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı - Olağanın Üstünde Servet Sahibi Olan Eşin Nafaka Artırımı Davası )
NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Olağanın Üstünde Servet Sahibi Olan Eş Lehine Hükmedilen - Kesin Hüküm Teşkil Eden O Kararla Oluşan Yanılgının Genişletilmesinin Hakkaniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )"
145Y2.HD29.6.2001E. 2001/8532 K. 2001/10180"BOŞANMA DAVASI ( Taraf Ehliyeti - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
TARAF EHLİYETİ ( Boşanma Davası - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
KADININ VESAYET ALTINA ALINMASI ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
ÖN MESELE ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması )
NAFAKA DAVASI ( Kadının Bağımsız Olarak Açtığı ve Boşanma Davasıyla Birleştirilen - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
145YHGK21.2.2001E. 2001/2-162 K. 2001/185"NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI ( Davalının Boşanma ve Yoksulluk Nafakası Kararından Sonra Babasından Yetim ve Dul Maaşı Alması - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılamayacağı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Nafaka Alacaklısının Yoksulluğunun Babasından Yetim ve Dul Maaşı Almaya Başlamasıyla Ortadan Kalkmayacağı - Nafakanın Kaldırılmasına Hükmedilemeyeceği )
BABASINDAN YETİM VE DUL MAAŞI ALMAYA BAŞLAYAN NAFAKA ALACAKLISI ( Boşanma ve Yoksulluk Nafakası Kararından Sonra - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılamayacağı/Yoksulluğun Ortadan Kalkmadığı )"
145Y2.HD20.11.2000E. 2000/14218 K. 2000/14480"YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Nedeniyle Yoksulluğa Düşen ve Boşanmada Daha Çok Kusurlu Olmayan Tarafın İsteyebilmesi)
BOŞANMA VE YOKSULLUK ARASINDA İLLİYET BAĞI ( Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası)
BOŞANMADA DAHA ÇOK KUSURLU OLMAYAN TARAF ( Boşanma Nedeniyle Yoksulluğa Düşmesi Halinde Nafaka İsteyebilmesi)"
145Y2.HD23.3.2000E. 2000/3031 K. 2000/3456"YOKSULLUK NAFAKASI ( Kaldırılması Talebi - Davacının Davalının Yoksul Düşeceğini Boşanma Dosyasında Kabul Etmesi/Kesin Hüküm ve Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluştuğu/Kaldırılamayacağı )
BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebinin Reddi - Davalı Yoksul Kabul Edilemez İse de Davacı Bu Mali Durumu Nazara Alarak Davalının Yoksul Düşeceğini Boşanma Dosyasında Kabul Etmesi )
KESİN HÜKÜM ( Davalı Yoksul Kabul Edilemez İse de Davacı Bu Mali Durumu Nazara Alarak Davalının Yoksul Düşeceğini Boşanma Dosyasında Kabul Etmesi - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılamayacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılamaması - Davalı Yoksul Kabul Edilemez İse de Davacı Bu Mali Durumu Nazara Alarak Davalının Yoksul Düşeceğini Boşanma Dosyasında Kabul Etmesi )"
145YHGK8.3.2000E. 2000/2-164 K. 2000/175"NAFAKANIN NİTELİĞİ ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları )
NAFAKA TAKDİRİNDE EKONOMİK KOŞULLAR - HAKKANİYET İLKESİ
HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Takdirinde )"
145Y2.HD20.1.2000E. 1999/13050 K. 2000/317"BOŞANMA DAVASI ( Yoksulluk Nafakası - Yargılamanın Her Aşamasında Yazılı Veya Sözlü Olarak Talep Edilebileceği/Sözlü İsteğin Tutanağa Geçirilmesi Zorunluluğu )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Yargılamanın Her Aşamasında Yazılı Veya Sözlü Olarak Talep Edilebileceği/Sözlü İsteğin Tutanağa Geçirilmesi Zorunluluğu )
TALEBİN TUTANAĞA GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yargılama Aşamasında Sözlü Olarak Talep Edilen Yoksulluk Nafakası )
HÜKÜM FIKRASI ( Yoksulluk Nafakası Yerine Yalnızca Nafaka Sözcüğünün Yazılması - Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
145Y2.HD1.3.1999E. 1998/14332 K. 1999/1685"YOKSULLUK NAFAKASI ( Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Boşanma Kararının Verildiği Tarihe Göre Belirlenleneceği - Yargılama Sırasında Başkasıyla Karı Koca Gibi Fiilen Beraber Yaşayan Kadın İçin Hükmedilemeyeceği )
BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakasının Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Geçerli Olacağı - Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Boşanma Kararının Verildiği Tarihe Göre Belirlenleneceği/Yargılama Sırasında Başkasıyla Karı Koca Gibi Yaşayan Kadın
YARGILAMA SIRASINDA BAŞKASIYLA KARI KOCA GİBİ YAŞAYAN KADIN ( Boşanma - Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
145YHGK27.1.1999E. 1999/2-6 K. 1999/41"BOŞANMA DAVASI ( Fiili Ayrılık Nedeniyle )
FİİLİ AYRILIĞA DAYALI BOŞANMADA ÖNCEKİ KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI YETERLİ OLMASI ( Kararın Kesinleşmesinin Yeterli Olması-Kararın Gerekçesine Bakılmaması )
BOŞANMADA YABANCI PARA İLE ÖDENCE İSTENEMESİ ( Bu Tür Taleplerde Yabancı Paranın İstek Tarihindeki Resmi Kuru Üzerinden Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BEKLENEN ZARAR ( Maddi Tazminatın Belirlenmesinde Eşin İleride Sağlaması Olası Çıkarlarında Dikkate Alınması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bozulan Ruhsal Dengenin Onarılması Gayesiyle Manevi Giderimi )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasının Fer'isi Mahiyetinde Olan Maddi Tazminatın Ayrı Bir Dava İle de Görülebilmesi )
TAZMİNATIN MİKTARI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Kusurlarının Tespit Edilmesi )
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Manevi Tazminatın Ceza Niteliğinin Olmaması-Zenginleştirme Amacı Olmaması )"
145Y2.HD16.11.1998E. 1998/10394 K. 1998/12271"BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat İstenmesi Durumunda Hakimin Gözönüne Alacağı Hususlar )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Sebebiyle Tazminata Hükmetmek Durumunda Olan Hakimin Kusurun Ağırlığını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Gözönüne Alarak Karar Vermesinin Gerekmesi )
FAZLAYA DAİR HAK ( Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat Davasında Kısmi İstek Olmayıp Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulamaması )"
145YHGK7.10.1998E. 1998/2–656 K. 1998/688"YOKSULLUK NAFAKASI ( Yoksulluğun tanımı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( İstenebilme - Artırılma Şartları )
BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası İstenebilme Şartları )"
145Y2.HD15.5.1998E. 1998/3820 K. 1998/6007"BOŞANMA DAVASI ( Tedbir ve Yoksulluk Nafakası İle Manevi Tazminat İstemi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Toptan Yada İrad Şeklinde Nafaka Ödenmesi Hususunun Hakimin Takdirinde Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Manevi Tazminata Sebep Olan Hadisenin Ağırlığı İle Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Tazminata Hükmedilmesi )"
145Y2.HD16.3.1998E. 1998/1884 K. 1998/3124"BOŞANMA ( Tarafların Eşit Kusurlu Olması - Yoksulluk Nafakasına Hükmetmek İçin Araştırma Yapma Gereği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma/Tarafların Eşit Kusurlu Olması - Hükmetmek İçin Araştırma Yapma Gereği )"
145Y2.HD3.6.1997E. 1997/4503 K. 1997/6347"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Sonucu Manevi Tazminata Hülmedilmesinin Şartları )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kocanın Evlilik Dışı İlişkisinin Boşanmaya Neden Olması Nedeniyle Kadın Lehine Tazminata Hükmedilmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA VE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI ( Kocanın Evlilik Dışı İlişkisinin Boşanmaya Sebep Olması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Nafaka Miktarının Hakkaniyete Uygun Olmasının Gerekmesi )"
145Y2.HD18.12.1996E. 1996/11110 K. 1996/13467"BOŞANMA DAVASI ( Tazminatın Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar - Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Boşanma Davasında Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Takdiri )
HALİS TOPRAK VE EŞİNİN BOŞANMA DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BOŞANMA SEBEBİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Talep Edilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Göz Önüne Alınması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN HER OLAY İÇİN AYRI AYRI TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Boşanma )"
145Y2.HD4.10.1996E. 1996/6779 K. 1996/9716"NAFAKA ( Usul ve Füruundan Talep - Gayrıresmi Karı Koca Hayatı Yaşayan Kadının Erkek Tarafından Geçiminin Temin Edilmediğini Kanıtlamadığı Müddetçe İsteyemeyeceği )
YARDIM EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ZARURETE DÜŞECEK OLAN USUL VE FÜRU ( Birbirine Muavenetle Mükellef Oldukları - Gayrıresmi Karı Koca Hayatı Yaşayan Kadının İsteyebilme Şartı )
USUL VE FÜRUUNDAN NAFAKA TALEBİ ( Gayrıresmi Karı Koca Hayatı Yaşayan Kadının Erkek Tarafından Geçiminin Temin Edilmediğini Kanıtlamadığı Müddetçe İsteyemeyeceği )"
145YHGK1.2.1995E. 1994/2-758 K. 1995/29"YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI ( Davalının Devamlı Gelir Getirecek Bir İşe Girip Sonradan Ayrılması )
DEVAMLI GELİR GETİREN BİR İŞE GİRİP SONRADAN AYRILMAK ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası )
DAVA HAKKI ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası-Davalının Devamlı Gelir Getirecek Bir İşe Girip Sonradan Ayrılması )"
145YHGK19.10.1994E. 1994/2-367 K. 1994/617"YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI
YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI"
145YHGK30.9.1992E. 1992/2-468 K. 1992/536"NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Yoksulluk Sınırı-Nafaka Alacaklısının Başka Bir Yerden Üç Ayda Bir Maaş Alması )
NAFAKA ALACAKLISININ ÜÇ AYDA BİR EMEKLİ AYLIĞI ALMASI ( Nafakanın Artırılması Davası-Yoksulluk Sınırı )
YOKSULLUK SINIRI ( Nafakanın Artırılması Davası )"
145YHGK25.3.1992E. 1992/2-121 K. 1992/197"BOŞANMA VE BOŞANMANIN FER'İ SONUÇLARI ( Manevi Tazminat Açısından Bozulan Davanın Derdest Olduğundan Bahisle Nafaka Artırılması Davasının Reddi )
MANEVİ TAZMİNAT AÇISINDAN BOZULAN DAVA ( Derdest Olduğundan Bahisle Nafaka Artırılması Davasının Reddi )
YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Manevi Tazminat Açısından Bozulan Davanın Derdest Olduğundan Bahisle Reddi )
TEMYİZ ( Kısmi Temyizde Yargıtayın Kesinleşen Bölüm Hakkında İnceleme Yapamayacağı )
KISMİ TEMYİZ ( Hükmün Temyiz Edilmeyen Kısmının Sürenin Geçmesiyle Kesinleşeceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Kısmi Temyiz - Temyiz Edilmeyen Kısmının Sürenin Geçmesiyle )
BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALMA ( Hükmün Kısmi Temyiz Edilmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kısmi Temyiz Edilen Önceki Davanın Derdest Olduğundan Bahisle )"
145Y2.HD9.11.1990E. 1990/11244 K. 1990/10689"NAFAKA DAVASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Eşin Kusurunun Daha Ağır Olmaması Şartıyla Geçimi İçin Diğer Eşten Mali Gücü Oranında Süresiz Olarak Nafaka İsteyebilmesi )
BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞA DÜŞECEK EŞ ( Eşin Kusurunun Daha Ağır Olmaması Şartıyla Geçimi İçin Diğer Eşten Mali Gücü Oranında Süresiz Olarak Nafaka İsteyebilmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Nafakanın Boşanma Davasından Sonra İstenebilmesi )"
145Y2.HD16.10.1990E. 1990/4496 K. 1990/9489"BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Yokluk Nafakası İle Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
YOKLUK NAFAKASI ( Maddi Tazminatla Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
ŞART VE UNSURLARIN OLUŞMAMASI ( Maddi Tazminat veya Yokluk Nafakası )"
145Y2.HD25.1.1982E. 1981/8933 K. 1982/380"YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI
KESİN HÜKÜM ( Yoksulluk nafakasının artırılması )"

Madde 146

YARGITAY

146YHGK22.9.2004E. 2004/2-458 K. 2004/429"BOŞANMA ( Kocanın Karısını Dövmesi - Taraflar Arasında Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Geçimsizlik )
EŞYALAR HAKKINDA USULÜNE UYGUN AÇILMIŞ DAVA BULUNMAMASI ( Boşanma Davası - Hüküm Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
ZİYNETLERİN İADESİ İSTEMİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Nisbi Harca Tabi Olduğu - Tamamlattırılmadan Karar Verilemeyeceği )"
146Y2.HD7.4.2003E. 2003/2251 K. 2003/5071"TAM KUSURLU KOCA ( Eşini Döven ve Ağır Hakaretlerde Bulunan Kocanın Tam Kusurlu Sayılması )
KUSURSUZ KADININ DAVASI ( Davacı Kocanın Eşini Dövmesi ve Ağır Hakaretlerde Bulunması Karşısında Tam Kusurlu Kocanın Davasının Değil de Dava Açmakta Haklı Olan Kadının Davasının Kabul Edilmesi )
BİRLİĞİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Eşini Dövdüğü ve Ağır Hakaretlerde Bulunduğu Hallerde Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak derecede Geçimsizliğin Mevcut Olduğu Sonucuna Varılması )
EŞYA DAVASI ( Koca Nezdinde Kaldığı sabit Olan Kadına Ait Ev Eşyalarıyla İlgili Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
146Y2.HD5.2.2003E. 2003/418 K. 2003/1689"BOŞANMA İLE İSTENEN ALACAK ( Boşanmanın Feri Sonucu Olmaması - Nisbi Harca Tabi Olacağı )
BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN TALEP ( Alacak Talep Edilmesi - Boşanma Davasının Feri Sayılmayacağı İçin Nisbi Harca Tabi Olacağı )
NİSBİ HARCA TABİ OLMA ( Boşanma Davasında Alacak Talep Edilmesi - Boşanma Davasının Feri Sayılamayacağı/Nisbi Harcın İkmal Ettirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
HARÇ İKMALİ ( Davalı Kadının Boşanma Davasında Alacak Talep Etmesi - Nisbi Harca Tabi Olacağı İçin Harcın İkmal Ettirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
146Y2.HD12.7.1999E. 1999/6001 K. 1999/8246"VASİYETLERİN TAADDÜDÜ
VASİYETTEN RÜCU ( 2. Vasiyetname tanzimi )
VASİYETNAME ( 2. Vasiyetname )
BOŞANMA ( Vasiyetten doğan hakkın kaybı )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Eşlerin sonradan boşanması )"
146Y2.HD16.12.1997E. 1997/11918 K. 1997/13747"TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Her İki Tarafın İddia ve Savunması İle Bağlı Olması )
HAKİMİN HER İKİ TARAFIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Talepten Fazlasına Hükmedememesi )"
146Y2.HD25.12.1996E. 1996/12811 K. 1996/13852"BOŞANMA ( Eş Yararına Yapılmış Ölüme Bağlı Kazandırma İle Sağlanan Yararlardan Yararlanma Hakkının Yitirileceği )
ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMA İLE SAĞLANAN YARARLAR ( Eş Yararına Yapılan - Boşanma Halinde Yararlanma Hakkının Yitirileceği )
EŞ YARARINA YAPILAN ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMA İLE SAĞLANAN YARARLAR ( Boşanma Halinde Yararlanma Hakkının Yitirileceği )"
146YHGK10.11.1993E. 1993/2-497 K. 1993/713"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ
BOŞANMA HALİNDE MALLARIN TASFİYESİ
MALLARIN TASFİYESİ ( Boşanma halinde )"
146Y2.HD14.5.1993E. 1993/3686 K. 1993/5094"MAL AYRILIĞI REJİMİNİN TENFİZİ
TESBİT DAVASI ( İcra yasağından etkilenmez )"
146YHGK27.5.1992E. 1992/2-255 K. 1992/352"MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasında BK. Hükümlerinin Uygulanması )
BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat Konusunda BK. Hükümlerinin Uygulanması )"
146YHGK22.1.1992E. 1991/2-618 K. 1992/8"ZİYNET EŞYALARI
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI
İSBAT KÜLFETİ ( Ziynet eşyaları )"
146Y2.HD16.10.1990E. 1990/4496 K. 1990/9489"BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Yokluk Nafakası İle Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
YOKLUK NAFAKASI ( Maddi Tazminatla Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
ŞART VE UNSURLARIN OLUŞMAMASI ( Maddi Tazminat veya Yokluk Nafakası )"
146Y2.HD8.5.1986E. 1986/4604 K. 1986/4826"MALLARIN TASFİYESİ ( Yedieminde Bulunan Malların Bedelinin Ödenmesi )"
146Y2.HD15.4.1985E. 1985/3272 K. 1985/3578"BAĞIŞTAN DÖNME ( Zina Nedeniyle )
MALLARIN TASFİYESİ ( Zina Nedeni ile Bağıştan Dönme )"
146Y2.HD21.6.1984E. 1984/5635 K. 1984/5826"MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( İradeyi Fesada Uğratan Sebeplerin Bulunması )
BOŞANMADAN ÖNCE YAPILMIŞ ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Eşlerin Elde Ettikleri Yararları Yitirmeleri )
İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER ( Miras Sözleşmesinin İptali )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Boşanmadan Önce Yapılmış Olması )"
146Y2.HD24.12.1981E. 1981/8155 K. 1981/8674"KARI-KOCA MALLARININ İDARESİ
EV ALIRKEN KADININ KOCASINA YARDIM ETMESİ MAL AYRILIĞI REJİMİ
MALLARIN AYRIMI ( Boşanma )
BOŞANMA ( Malların Ayırımı )"
146YHGK20.12.1978E. 1978/2-669 K. 1978/1170"KARI-KOCA ARASINDA ALACAK DAVASI
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Kadının Evden Eşya Götürmesi )"

Madde 148

YARGITAY

148Y2.HD25.6.2003E. 2003/8492 K. 2003/9542"ÇOCUKLA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİSİ ( Her Hafta Sonu - Çocuğun Bedeni ve Fikri Gelişimine Engel Olacağı Gibi Velayet Görevinin Yerine Getirilmesine de Engel Olacağı )
VELAYET GÖREVİ ( Her Hafta Sonu Küçükle Kişisel İlişki - Çocuğun Bedeni ve Fikri Gelişimine Engel Olacağı Gibi Velayet Görevinin Yerine Getirilmesine de Engel Olacağı )"
148Y2.HD8.4.2003E. 2003/2258 K. 2003/5123"ANNE BAKIMI VE KÜÇÜĞÜN BABAYA VERİLMESİ ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçüğün Kendi Arzusu da Bu Olmasına Rağmen Velayetin Babaya Verilmesinin Hatalı Olması )
İŞTEN OLMA TAZMİNATI ( İşten Olma Gerekçesine Dayalı Tazminat Davası Boşanmanın Feri Niteliğinde Olduğundan Nisbi Harcı Tamamlattırılmadan Karar Verilememesi )
BOŞANMA İLE VELAYET ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçüğün Kendi Arzusu da Bu Olmasına Rağmen Velayetin Babaya Verilmesinin Hatalı Olması )
NİSBİ HARCIN İKMALİ ( İşten Olma Gerekçesine Dayalı Tazminat Davası Boşanmanın Feri Niteliğinde Olduğundan Nisbi Harcı Tamamlattırılmadan Karar Verilememesi )"
148Y2.HD8.4.2003E. 2003/2083 K. 2003/5113"ANNENİN VELAYETİ ( Annenin Velayeti İfaya Engel Halinin Olmaması Ve Küçüğün Anne Şefkatine Muhtaç Olması - Babaya Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GEREKTİRİCİ SEBEPLER ( Velayat Davası - Küçüğün Anne Şefkatine Muhtaç Olması/Anneye Verilmesi Gereği )
VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ ( Küçüğün Anne Şefkatine Muhtaç Olması - Kararın Hatalı Olacağı )"
148Y2.HD12.3.2003E. 2003/2246 K. 2003/3382"BOŞANMA ( Boşanma Davasında Kusursuz Olan ve Gündelik İşlerde Çalışan Kadın Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmolunulması )
KADININ KUSURSUZLUĞU ( Kusursuz Olan ve Gündelik İşlerde Çalışan Kadın Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmolunulması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Kusursuz Olan ve Gündelik İşlerde Çalışan Kadın Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmolunulması )
VELAYET ( Velayetin Babaya Bırakılmasını Gerektirecek Sebepler Gösterilmeden Küçüğün Velayetinin Anneye Verilmemesinin Bozma Sebebi Olması )
KÜÇÜK İLE ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Velayet ile Birlikte Şahsi Münasabet Tesisi Kurulmamasının Hatalı Olması )"
148Y3.HD28.1.2003E. 2003/771 K. 2003/645"İŞTİRAK NAFAKASI ( Evlilik Birliği Varken Çocuğa Sağlanan Hayat Standardının Dikkate Alınması Gereği - Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları ile Anne ve Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edilmesi Gereği )
ÇOCUĞUN VELAYETİ ( Diğer Eşin Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerine Gücü Oranında Katılması Gereği - İştirak Nafakası )
ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ ( Çocuğun Velayetinin Verilmediği Eş - İştirak Nafakasının Hakkaniyet İlkesi Göre Belirlenmesi )
TALEPLE BAĞLILIK ( Hakimin Tarafların İddia ve Savunmalarıyla Bağlı Olduğu Talepten Fazlasına veya Başka Birşeye Karar Veremeyeceği - Nafaka Arttırımı )
HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Belirlenmesi - Taleple Bağlılık )"
148Y3.HD25.6.2002E. 2002/7044 K. 2002/7492"NAFAKANIN DOLAR ÜZERİNDEN HÜKMEDİLMESİ ( Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanlarının da Dikkate Alınarak TL.ye Çevrilip İndirilmesinin Reddedilmesi )
NAFAKANIN İNDİRİLMESİ ( Dolar Bazındaki Anlaşmadan Sonra - Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanları da Dikkate Alınarak Reddedilmesi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ ( TL.ye Çevrilip İndirilmesinin Reddedilmesi - Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanları da Dikkate Alındığı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Dolar Üzerinden Hükmedilmesi/TL.ye Çevrilip İndirilmesinin Reddedilmesi - Boşanmanın Sağlandığı ve Davacının Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu Beyanları da Dikkate Alındığı )"
148Y2.HD10.6.2002E. 2002/7067 K. 2002/7794"BOŞANMA DAVASI ( Dava Konusu Boşanma Davasında Velayet Hakkı Babaya Verilen Çocuğun Dinlenmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
VELAYETİN TEVDİİ ( Velayetin Tevdii Hususunda İdrak Çağında Olan Çocukların da Düşüncelerine Önem Verilmesinin Gerekmesi )
ÇOCUĞUN DİNLENME ZORUNLUĞU ( Velayetin Tevdii Hususunda İdrak Çağında Olan Çocukların da Düşüncelerine Önem Verilmesinin Gerekmesi )
ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeye Göre İdrak Çağında Olan Çocuklar İçin Velayet Hakkının Tevdii Hususunda Düşüncelerinin Alınmasının Gerekmesi )"
148Y3.HD28.5.2002E. 2002/5654 K. 2002/6072"NAFAKA DAVASI ( İştirak Nafakasının Artırılması Talebi )
İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİ ( İlk Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Uzun Zaman Geçmiş Olması ve Paranın Alım Gücünün Düşmesi Nedeniyle Artırım Yapılması )
VELAYET KENDİSİNE VERİLMEYEN TARAFIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Malü Gücü Oranında Çocuğun Geçim Eğitim ve Öğretim Masraflarına Katılmakla Yükümlü Olması )"
148Y3.HD14.5.2002E. 2002/2981 K. 2002/5436"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI DAVASI ( Velayetin Kullanılması Kendisine Verilmemiş Olan Eşin Çocuğun Eğitim ve Bakım Giderlerine Gücü Oranında Katılma Zorunluluğunun Olması )
NAFAKA BORÇLUSUNUN NAFAKA DIŞINDA ÇOCUĞA GİDERLER YAPMASI ( Borçlunun Nafaka Sorumluluğundan Kurtulamaması )
HAKKANİYET ( Hakimin Nafaka Miktarını Artırırken Hakkaniyet İlkesini de Göz Önünde Bulundurması )"
148Y3.HD6.5.2002E. 2002/4411 K. 2002/4909"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları İle Genel İhtiyaçlar ve Ana Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edilmesi )
ÇOCUĞUN EĞİTİM DURUMU VE GENEL İHTİYAÇLARI ( İştirak Nafakası Tayininde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kıstaslar )
HAKKANİYET ( Annenin Konfeksiyonda Çalışması Nedeniyle Takdir Edilen Nafaka Miktarının Fazla Olması )"
148Y3.HD29.4.2002E. 2002/3911 K. 2002/4482"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Nafakanın Artırılmasının Ancak Boşanma Hükmünün Kesinleşme Tarihinden İtibaren İfade Etmesi )
YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Nafakanın Artırılmasının Ancak Boşanma Hükmünün Kesinleşme Tarihinden İtibaren İfade Etmesi )
NAFAKA ARTIRIMI DAVASI ( Nafakanın Artırılmasının Ancak Boşanma Hükmünün Kesinleşme Tarihinden İtibaren İfade Etmesi )"
148Y3.HD29.4.2002E. 2002/3273 K. 2002/4446"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Nafakanın Başlangıç Tarihinin Karar Yerinde Gösterilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olması )
TALEP HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması Yanında Kendisi İçin Bağlanan Yoksulluk Nafakasının Artırılması İçin de Talepte Bulunulması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Mahkemenin Nafaka Artırımı Yönündeki Taleple İlgili Hüküm Vermemesinin Yasaya Aykırı Olması )
BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İştirak Nafakasının Başlangıç Tarihinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin İnfaz da Güçlük Doğurması )"
148Y3.HD9.4.2002E. 2002/2498 K. 2002/3671"NAFAKA MİKTARININ ARTIRILMASI ( Velayet Kendisine Verilmemiş Olan Anne Veya Babanın Çocuğun İnfak ve Terbiye Masraflarına Katılmasının Gerekmesi )
İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Velayet Kendisine Verilmemiş Olan Anne Veya Babanın Çocuğun İnfak ve Terbiye Masraflarına Katılmasının Gerekmesi )
ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARININ ARTMASI NEDENİYLE NAFAKA MİKTARININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Enflasyon Nedeniyle Paranın Satın Alma Gücünün Düştüğüne de Dikkat Edilerek Artırım Yapılması )"
148Y2.HD15.2.2002E. 2001/17145 K. 2002/2106"VELAYET DAVASI ( Yabancı Mahkemenin Kararının Velayete İlişkin Bölümünün Tedbir Niteliğinde Olması Değiştirilmesinin Kararı Veren Yabancı Mahkemenin İznine Bağlı Olduğu )
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yabancı Mahkemenin Kararı/Velayete İlişkin Bölümünün Tedbir Niteliğinde Olması - Değiştirilmesinin Kararı Veren Yabancı Mahkeme İzniyle Yapılabileceği )
YABANCI MAHKEME KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Velayete İlişkin Bölümünün - Tedbir Niteliğinde Olup Değiştirilmesinin Kararı Veren Mahkemenin İznine Bağlı Olması )"
148YHGK4.4.2001E. 2001/2-308 K. 2001/331"VELAYET ( Bir Yaşını Bitirmemiş Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçüğün Babaya Verilemeyeceği - Çocuğun Yararının Esas Alınması Zorunluluğu )
ÇOCUĞUN YARARI ( Velayet - Bir Yaşını Bitirmemiş Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçüğün Babaya Verilemeyeceği )
İŞTİRAK NAFAKASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Velayeti Anneye Verilen Küçük Çocuk İçin )
KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocukların Yaşları Dikkate Alınmadan Uygun Olmayan Süreçlerle Düzenlenmesinin Doğru Bulunmadığı )"
148YHGK7.2.2001E. 2001/2-13 K. 2001/35"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığının Somut Delillerle Tesbiti Mecburiyeti )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA ( Barışmak veya Barışma Teşebbüsünde Bulunmanın Boşanmaya Sebep Olamayacağı )
ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİNİ GÖRMELERİNİN SAĞLANMASI ( Boşanma Kararında Çocuklardan Herbirinin Velayetinin Bir Tarafa Verilmesi )
ŞAHSİ İLİŞKİLERİN TESİSİNDE ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİNİ GÖRMELERİNİN SAĞLANMASI ( Boşanma Davasında )
BOŞANMA DAVASINDA HÜKMEDİLEN TAZMİNAT VEYA NAFAKA ( Karşı Taraf Lehine Ücreti Vekalet Takdirine Yer Olmadığı )
ÜCRETİ VEKALET TAKDİR EDİLEMEMESİ ( Boşanma Davasında Hükmedilen Tazminat veya Nafaka Nedeniyle )"
148Y2.HD30.1.2001E. 2000/14884 K. 2001/1480"BOŞANMA ( Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Velayet Kendisine Verilmeyen Tarafın Mali Gücü Oranında Çocuğun Geçim Eğitim ve Öğretim Masraflarına Katılmakla Yükümlü Olduğu - Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eşin İştirak Nafakası Vereceği )
VELAYET ( Velayet Kendisine Verilmeyen Tarafın Mali Gücü Oranında Çocuğun Geçim Eğitim ve Öğretim Masraflarına Katılmakla Yükümlü Olduğu - Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eşin İştirak Nafakası Vereceği )"
148YHGK6.12.2000E. 2000/2-1749 K. 2000/1785"BOŞANMA ( Müşterek Çocukların İdrak Çağında Olmaları ve Babaya Karşı Nefret Duyguları İçerisinde Olmaları )
VELAYET ( Müşterek Çocukların İdrak Çağında Olmaları ve Babaya Karşı Nefret Duyguları İçerisinde Olmaları Nedeniyle Velayetin Anneye Verilmesi )
İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR ( Babaya Karşı Nefret Hissi İçerisinde Olmaları Nedeniyle Velayetin Anneye Verilmesi )"
148YHGK8.11.2000E. 2000/2-1624 K. 2000/1624"TORUN İLE ŞAHSİ MÜNASEBET KURULMASI ( Küçüklerle Şahsi İlişki Hem Onların Fikri ve Sosyal Gelişmelerini Hem de Usul Füru İlişkilerinin Güçlenmesi Amacını Taşıması )
ŞAHSİ İLİŞKİ ( Küçüklerle Şahsi İlişki Hem Onların Fikri ve Sosyal Gelişmelerini Hem de Usul Füru İlişkilerinin Güçlenmesi Amacını Taşıması )
KÜÇÜKLERLE ŞAHSİ İLİŞKİ ( Hem Onların Fikri ve Sosyal Gelişmelerini Hem de Usul Füru İlişkilerinin Güçlenmesi Amacını Taşıması )"
148YHGK1.11.2000E. 2000/2-1272 K. 2000/1608"BOŞANMA ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İtibariyle Evde Bakıcı Bulundurulmasının Ananın İhmali Olarak Değerlendirilememesi )
EVDE BAKICI BULUNDURULMASI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İtibariyle Evde Bakıcı Bulundurulmasının Ananın İhmali Olarak Değerlendirilememesi )
ANA YANINDA KALMANIN ÇOCUĞA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR ( Çocuğun Bedeni Fikri Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Delillerin Bulunmaması )
VELAYET ( Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuğun Velayetinin Anaya Bırakılması )"
148Y2.HD23.6.2000E. 2000/6876 K. 2000/8605"İŞTİRAK NAFAKASI ( Çocuk Kendisine Tevdi Edilmemiş Tarafın Kudretine Göre Onun İnfak ve Terbiye Masraflarına İştirak İle Mükellef Olması )
ÇOCUK KENDİSİNE TEVDİ EDİLMEMİŞ TARAF ( Kudretine Göre Onun İnfak ve Terbiye Masraflarına İştirak İle Mükellef Olması )
GÜÇSÜZ OLAN KİMSE ( Kendisi Güçsüz Olduğundan İştirak Nafakası Yüklenememesi )"
148Y2.HD20.6.2000E. 2000/7431 K. 2000/8396"ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI ( Analık Babalık Duygularının Tatminine Özen Gösterilmesinin Gerekmesi )
ANALIK BABALIK DUYGULARINA ÖZEN GÖSTERİLMESİ ( Çocukla Kişisel İlişki Düzenlenirken )
ÇOCUĞUN YARARININ ÜSTÜN TUTULMASI ( Analık Babalık Duygularının Çatışması Halinde Çocuğun Yararını Üstün Tutmanın Zorunlu Olması )"
148Y2.HD16.5.2000E. 2000/6094 K. 2000/6436"TANIMA VEYA BABALIK DAVASI ( Dava Sonunda Nesebi Babaya Karşı Belli Olan Çocuğun Anaya Veya Babaya Verilmesinin Mümkün Olması )
BABALIK DAVASI VEYA TANIMA ( Nesebi Babaya Karşı Belli Olan Çocuğun Anaya Veya Babaya Verilmesinin Mümkün Olması )
NESEBİ SAHİH OLMAYAN ÇOCUK ( Babalık Davası Veya Tanıma Sonunda Nesebi Babaya Karşı Belli Olan Çocuğun Anaya Veya Babaya Verilmesinin Mümkün Olması )
VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ ( Ananın Çocukla Şahsi İlişki Kurma Hakkının Bulunması )
ANAYA VELAYET VERİLMESİ ( Babanın Çocukla Şahsi İlişki Kurma Hakkının Bulunması )"
148Y2.HD17.4.2000E. 2000/3329 K. 2000/4860"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Sırasında İştirak Nafakası Verilmemesinin Sonuca Etkisi Bulunmadığı - Sonradan Talep Edildiğinde Uygun Bir Miktar Verilmesi Gerektiği )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanmadan Sonra Talep Edildiğinde Uygun Bir Miktar Verilmesi Gerektiği - Anlaşmalı Boşanma Sırasında Verilmemesi )
BOŞANMADAN SONRA TALEP EDİLEN İŞTİRAK NAFAKASI ( Uygun Bir Miktar Verilmesi Gerektiği - Anlaşmalı Boşanma )"
148YHGK5.4.2000E. 2000/2-719 K. 2000/747"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI DAVASI ( Yargılama Devam Ederken Çocuğun Reşit Olması )
İŞTİRAK NAFAKASI
YARDIM NAFAKASININ FARKLARI
İŞTİRAK NAFAKASININ ALACAKLISI ( Velayet Bırakılan Eş )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKMETMEK ( İştirak Nafakası Çocuk Reşit Olduktan Sonra Yardım Nafakası )
DAVANIN AÇILDIĞI ANDAKİ HUKUKİ DURUMA GÖRE KARARA BAĞLANMA ZORUNLULUĞU ( Yargılama Devam Ederken Çocuğun Reşit Olması )"
148Y2.HD30.3.2000E. 2000/1896 K. 2000/3927"KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ayrı Kentlerde Oturan Ana Baba - Baba İle Küçük Arasında Manevi Duyguları Tatmin Edecek Sürelerde Kurulması Gereği )
BABA İLE ANANIN AYRI KENTLERDE OTURMASI ( Çocukla Kişisel İlişki - Baba İle Küçük Arasında Manevi Duyguları Tatmin Edecek Sürelerde Kurulması Gereği )
KÜÇÜKLE KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ayrı Kentlerde Oturan Ana Baba - Baba İle Küçük Arasında Manevi Duyguları Tatmin Edecek Sürelerde Kurulması Gereği )"
148YHGK2.2.2000E. 2000/2-46 K. 2000/46"BOŞANMA ( Eşit kusur )
EŞİT KUSUR ( Boşanma )
VELAYET ( Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuk )
ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUK
BOŞANMA HALİNDE VELAYET"
148Y2.HD25.1.2000E. 1999/13346 K. 2000/581"VELAYETİN NEZ'İ ( Çocuğun Sağlığı ve Psikolojisi Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gereği )
VELAYETİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU ( Velayetin Nez'i - İlişkin Kararların Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEYEN KARARLAR ( Velayetin Nez'i"
148Y2.HD11.11.1999E. 1999/10017 K. 1999/12198"BOŞANMA ( Çocukların Velayet Haklarının Kullanılması Biçimi ile Çocuklarla Ana Babanın Şahsi İlişkilerinin Re'sen Düzenleneceği )
VELAYET HAKKININ KULLANILMASI BİÇİMİ ( Boşanma Durumunda Hakimce Re'sen Belirleneceği )
ÇOCUĞUN ANA BABAYLA ŞAHSİ İLİŞKİSİ ( Boşanma Durumunda Mahkemece Re'sen Gözetileceği )"
148Y2.HD8.6.1999E. 1999/5599 K. 1999/6453"İŞTİRAK NAFAKASI ( Velayet Hakkına Sahip Anne veya Babanın İsteyebileceği )
DAVA ŞARTI ( İştirak Nafakası Talep Edenin Çocuğun Velayetine Sahip Anne veya Babası Olması )
ANNENİN ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Velayet Hakkına Sahip Değilse Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedileceği )
VELAYETİN BABADA OLMASI ( Annenin İştirak Nafakası Talebinde Bulunamayacağı )"
148Y2.HD7.5.1999E. 1999/4971 K. 1999/4863"İŞTİRAK NAFAKASININ ALACAKLISI
ÇOCUĞUN İŞTİRAK NAFAKASI DAVASINDA SIFATI
İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASI OLARAK DEVAMI
DAVACI SIFATI"
148Y2.HD6.4.1999E. 1999/2837 K. 1999/3094"NAFAKA DAVALARI ( Miktarına Bakılmaksızın Tüm Nafaka Davalarında Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Nafaka Davaları - Miktarına Bakılmaksızın Asliye Mahkemesinde Görüleceği )"
148Y2.HD19.3.1999E. 1999/781 K. 1999/2591"BOŞANMA İSTEKLİ DAVADA AYRILIĞA HÜKMETME ( Hakimin Takdir Hakkı ve Sınırları )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI VE SINIRLARI ( Boşanma İstekli Davada Ayrılık Kararı Verilmesinde )
BOŞANMA DAVASI ( Hakimin Kadın ve Çocuk Yararına Tedbir Nafakasına Hükmetmesi Koşulu )
TEDBİR NAFAKASI ( Hakimin Gerekiyorsa Re'sen Hükmetmesi )
VELAYET DÜZENLEMESİ ( Hakimin Boşanma Davasında Re'sen Düzenlemesi Zorunluluğu )"
148YHGK17.3.1999E. 1999/2-157 K. 1999/165"VELAYET ( Ana şefkatına muhtaç çocuk )"
148Y2.HD22.10.1998E. 1998/11071 K. 1998/11334"BOŞANMA DAVASI ( Anlaşmalı Boşanma Davalarında Çocuğa Ödenecek İştirak Nafakasına İlişkin Anlaşma Mevcut Değilse Hakim Tarafından Uygun Nafakanın Takdirinin Gerekmesi )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Çocuğa Ödenecek İştirak Nafakasına İlişkin Anlaşma Mevcut Değilse Hakim Tarafından Uygun Nafakanın Takdirinin Gerekmesi )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Anlaşmalı Boşanma Davalarında Çocuğa Ödenecek İştirak Nafakasına İlişkin Anlaşma Mevcut Değilse Hakim Tarafından Uygun Nafakanın Takdirinin Gerekmesi )"
148Y2.HD20.10.1998E. 1998/9236 K. 1998/11175"VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI ( Çocuğun Küçük Olması ve Kardeşlerin Birbirinden Ayrılmaması İçin )
KÜÇÜK ÇOCUĞUN VELAYETİ ( Anneye Bırakılması Gerekliliği )
KARDEŞLERİN AYRILMASI ( Bedeni ve Fikri Gelişimlerinin Engellenmesi )
BOŞANMA DAVASI SONUCU ÇOCUKLARIN DURUMU ( Çocukların Birbirinden Ayrılmaması )"
148YHGK7.10.1998E. 1998/2-661 K. 1998/676"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocuğun Ananın Velayetinden Velayetin Babaya Verilmesini Yanlış Olması )
ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ OLAN ÇOCUK ( Velayetin Babaya Verilmesinin Yanlış Olması )"
148Y2.HD15.7.1998E. 1998/7478 K. 1998/9013"NAFAKA ( Almanya'da Oturan Küçük Yararına O Yer Mahkemesinden Alınan Nafaka Kararının Tedbir Niteliğinde Olması )
TEDBİR ( Almanya'da Oturan Küçük Yararına O Yer Mahkemesinden Alınan Nafaka Kararının Tedbir Niteliğinde Olması )
TENFİZ ( Almanya'da Oturan Küçük Yararına O Yer Mahkemesinden Alınan Nafaka Kararının Tedbir Niteliğinde Olması Nedeniyle Türkiyede Tenfiz Edilmesinin Tedbirin Kaldırılmasına Etkisinin Olmaması )"
148Y2.HD11.6.1998E. 1998/6412 K. 1998/7398"VELAYET HAKKININ NİTELİĞİ
ŞAHSİ İLİŞKİNİN TAKDİRİ ( Velayet hakkının sınırlandırılmaması )
VELAYET HAKKININ TEVDİİ ( Tarafların talebi ile bağlı olmamak )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Şahsi ilişki sırasındaki giderler )"
148Y2.HD11.6.1998E. 1998/6142 K. 1998/7410"SULH OLMA ( Akıl Hastası Kişinin Sulh Olma Halinin de Vesayet Makamının İznine Bağlı Olması )
AKIL HASTASI KİŞİ ( Sulh Olma Halinin de Vesayet Makamının İznine Bağlı Olması )
VESAYET MAKAMI İZNİ ( Akıl Hastası Kişinin Sulh Olma Halinin de Vesayet Makamının İznine Bağlı Olması )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Vesayet Makamından İzin Alınmadan Çocuk İçin Nafaka Ödenebileceğinin Beyan Edilmesinin Sonuç Doğurmaması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Hiçbir Mal Varlığı ve Geliri Bulunmayan ve Hastalığı Sebebiyle Çalışma İmkanından Yoksun Eşin Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )"
148YHGK1.4.1998E. 1998/2-235 K. 1998/249"BOŞANMA DAVASI ( Kadının Boşanmaya Sebebiyet Veren Olayda Kusursuz Olmasına Rağmen Kadının Şahsiyet Haklarına Ağır Saldırı Olmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kadının Boşanmaya Sebebiyet Veren Olayda Kusursuz Olmasına Rağmen Kadının Şahsiyet Haklarına Ağır Saldırı Olmaması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )
ŞAHSİYET HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Kusursuz Olmasına Rağmen Kişiliğine Ağır Bir Saldırı Olmayan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilememesi )
NAFAKA ( Niteliği Açıklanmadan Nafaka Tayininin Yanlış Olması )"
148Y2.HD19.3.1998E. 1998/1801 K. 1998/3388"BOŞANMA DAVASI ( Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi )
ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET ( Çocukların Velayeti Babaya Tevdi Edilmiş Olup Anne İle Çocukların Şahsi İlişkisini Kurma Külfetinin Velayet Verilen Babaya Yükletilmesi )
VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ ( Anne İle Çocukların Şahsi İlişkisini Kurma Külfetinin Velayet Verilen Babaya Yükletilmesinin Bozma Nedeni Sayılması )"
148YHGK11.3.1998E. 1998/2-175 K. 1998/213"BOŞANMA DAVASI ( Velayetin Tayininde Küçüğün Menfaatlerinin Göz Önünde Bulundurulması Şartı )
VELAYET TAYİNİ ( Ana Yanında Kalmaması İçin Ciddi Deliller Bulunmamasına Rağmen Ana Bakım Şefkatine Muhtaç Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesinin Yanlış Olması )"
148YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
148YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
148Y2.HD10.9.1997E. 1997/7519 K. 1997/8702"VELAYET DAVASI ( Babanın Evlenmiş Olması Annenin de Çalışıyor Olması )
ANNENİN ÇALIŞMASI VE ÇALIŞIRKEN ÇOCUĞU BABAANNESİNE BIRAKMASI ( Velayetin Kaldırılmasını Gerektirmemesi )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Paranın Alım Gücünün Azalması Nedeniyle Nafakada Artırım Yapılmasının Gerekmesi )"
148Y2.HD19.6.1997E. 1997/6117 K. 1997/7160"VELAYET ( Çocuk Aleyhine Doğabilecek Durumlar İspat Edilmedikçe Velayetin Anneye Verilmesi )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Lehine Yoksulluk Nafakası Takdir Edilen Annenin İştirak Nafakasıyla Sorumlu Tutulamaması )
BOŞANMA ( Velayetin Anneye Tevdi Edilmesi-Yoksulluk ve İştirak Nafakası )"
148YHGK4.6.1997E. 1997/2-222 K. 1997/483"VELAYETİN TEVDİİ ( Ana şefkatine muhtaç çocuk )"
148Y2.HD22.5.1997E. 1997/4548 K. 1997/5708"NAFAKA DAVASI ( Yargılama Devam Ederken Davalının Ağır Hapis Cezası Alması )
VASİ TAYİNİ ( Nafaka Davası Devam Ederken Davalının Ağır Hapis Cezası Alması Nedeniyle )
ÇOCUKLAR İÇİN HÜKMEDİLEN NAFAKA MİKTARI ( Miktarın Ayrı Ayrı Belirtilmesi )"
148Y2.HD1.4.1997E. 1997/3367 K. 1997/3566"İŞTİRAK NAFAKASI ( Velayeti Fiilen Kullanmayan Kişinin Hüküm Altına Alınmış Olan Nafakayı İsteyememesi )
VELAYETİN FİİLEN KULLANILMAMASI ( Hüküm Altına Alınmış Olan Nafakanın İstenememesi )"
148Y2.HD7.1.1997E. 1996/11449 K. 1997/95"BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Müşterek Evliliklerinden Olma Çocukları İçin Velayet Düzenlenmesi Yapılmasının Gerekmesi )
VELAYET DÜZENLENMESİ ( Tarafların Müşterek Evliliklerinden Olma Çocukları İçin Velayet Düzenlenmesi Yapılmasının Gerekmesi )
NAFAKA İSTEME HAKKI ( Boşanma Davası Açılmakla Bu Hakkın Doğması )
HAKİMİN RE'SEN YAPMASI GEREKENLER ( İstek Olmasa Bile Boşanma Davasının Devamı Boyunca Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Re'sen Alınmasının Gerekmesi )"
148Y2.HD17.10.1996E. 1996/9543 K. 1996/10436"ŞAHSİ İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Gerektiği - Hakimin Her İki Tarafı Kanuni Şekillere Uygun Davet Etmedikçe Hüküm Veremeyeceği )
VELAYETİN KULLANILMASI ( Şahsi İlişkinin Değiştirilmesi İstemi - Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Hakimin Her İki Tarafı Kanuni Şekillere Uygun Davet Etmesi Gerektiği )"
148YHGK29.11.1995E. 1995/2-905 K. 1995/1047"İŞTİRAK NAFAKASI
TEDBİR NAFAKASI"
148Y2.HD28.9.1995E. 1995/8706 K. 1995/9558"VELAYET ( Anlaşmalı boşanmada yapılan düzenleme )
VELAYET ŞARTLARININ EŞLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Velayet şartlarının düzenlenmesi )"
148YHGK5.10.1994E. 1994/2-436 K. 1994/572"TAVZİH ( Kişisel ilişki kurma )
ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA
KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA
ÇOCUĞUN FİKRİ VE BEDENİ GELİŞMESİ ( Kişisel ilişki )"
148YHGK21.9.1994E. 1994/2-283 K. 1994/539"VELAYETİN TEVDİİNDE HATA"
148Y2.HD8.3.1994E. 1993/11761 K. 1994/2493"İŞTİRAK NAFAKASI"
148YHGK1.12.1993E. 1993/2-566 K. 1993/772"İŞTİRAK NAFAKASI ( Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra İstenmesi - Çocukların Hakkı Olup Onların Eğitim ve Öğretimini Sağlıyacak Yardımın Bilahare Dava Edilebileceği )
BOŞANMA DAVASINDAN SONRA TALEP EDİLEN İŞTİRAK NAFAKASI ( Çocukların Hakkı Olup Onların Eğitim ve Öğretimini Sağlıyacak Yardımın Bilahare Dava Edilebileceği - Anlaşmalı Boşanma )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Davadan Sonra İştirak Nafakası Talep ve Dava Edilebileceği - Çocukların Hakkı Olup Onların Eğitim ve Öğretimini Sağlıyacağı )"
148YHGK1.12.1993E. 1993/2-565 K. 1993/752"İŞTİRAK NAFAKASI
YARDIM NAFAKASI
VELAYETİN NEZ'İ"
148YHGK23.6.1993E. 1993/2-133 K. 1993/481"TEDBİR NAFAKASININ ARTTIRILMASI DAVASI ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesiyle Evlilik Birliği Sona Erdiğinden Kesinleşme Tarihinden Sonra Ayrı Bir Dava ile İstenen Tedbir Nafakasının Artık Konusunun Kalmamış Olması )
KISMİ TEMYİZ ( Hükmün Bir Bölümünün Kısmi Temyiz Sebebiyle Temyiz Edilmemek Suretiyle Kesinleşmesi ile Temyiz Edilip Onamak Suretiyle Kesinleşmesi Arasında Bir Fark Bulunmaması )
KESİN HÜKÜM ( Hükmün Bir Kısmının Temyiz Edilmemiş Olması Halinde Hükmün Temyiz Edilmeyen Kısmının Temyiz Süresinin Geçmesi ile Kesinleşmiş Olması )
KARARIN İCRA EDİLMESİ ( Kısmi Temyiz Halinde Hükmün Temyiz Edilmeyen Kısmının Temyiz Süresinin Geçmesi ile Kesinleşmiş Olması-Hükmün Süresinde Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Kısmının Yalnız Başına İcra Edilebilir ve İcraya Konulabilir Olması )
TEMYİZ ( Süresi İçinde Temyiz Edilmeyen ya da Esasen Temyiz Edilmesi Mümkün Olmayan Kararların Kesin Olması-Yargıtayın Kendiliğinden ve İstek Olmadan Temyiz İncelemesi Yapamaması ve Hükmü Bozamaması )
KARAR ( Hüküm Fıkrasında da Davacının Talepleri Asıl Talep Esasa İlişkin Talep ve Yardımcı-Fer'i Talepler Olmak Üzere İki Bölüm Halinde Değerlendirilir ve Bu Taleplerin Tamamı Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
148YHGK15.4.1992E. 1992/2-130 K. 1992/246"BÜYÜKANA VE BÜYÜKBABANIN TORUNLARI İLE ARALARINDA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Dava Açma Hakkı Bulunması-Çocuğun Anne Babasının Boşanmış Olması )
KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI DAVASI ( Büyükbaba ve Büyükana ile Torun Arasında-Çocuğun Anne Babasının Boşanmış Olması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Büyükbaba ve Büyükananın Torunları ile Aralarında Şahsi İlişki Kurulması )"
148YHGK25.3.1992E. 1992/2-121 K. 1992/197"BOŞANMA VE BOŞANMANIN FER'İ SONUÇLARI ( Manevi Tazminat Açısından Bozulan Davanın Derdest Olduğundan Bahisle Nafaka Artırılması Davasının Reddi )
MANEVİ TAZMİNAT AÇISINDAN BOZULAN DAVA ( Derdest Olduğundan Bahisle Nafaka Artırılması Davasının Reddi )
YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Manevi Tazminat Açısından Bozulan Davanın Derdest Olduğundan Bahisle Reddi )
TEMYİZ ( Kısmi Temyizde Yargıtayın Kesinleşen Bölüm Hakkında İnceleme Yapamayacağı )
KISMİ TEMYİZ ( Hükmün Temyiz Edilmeyen Kısmının Sürenin Geçmesiyle Kesinleşeceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Kısmi Temyiz - Temyiz Edilmeyen Kısmının Sürenin Geçmesiyle )
BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALMA ( Hükmün Kısmi Temyiz Edilmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kısmi Temyiz Edilen Önceki Davanın Derdest Olduğundan Bahisle )"
148YHGK10.10.1990E. 1990/2-407 K. 1990/487"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Kadının Nafaka Talebi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olduğundan Dava Sürerken de İstenebilmesi )
AYRI DAVA AÇILMASI ( Yoksulluk Nafakası İçin Ayrı Dava Açılmasının da Mümkün Olması )"
148YHGK31.1.1990E. 1989/2-649 K. 1990/31"VELAYETİN TEVDİ DAVASI ( Ananın Şefkatine Muhtaç Yaşta Olan Küçüğün Ana Yanında Kalmasının Ahlaki ve Bedeni Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Kanıt Bulunamaması )
ANA ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUK ( Ana Yanında Kalmasının Ahlaki ve Bedeni Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Kanıt Bulunamaması Nedeniyle Çocuğun Velayetin Babaya Verilememesi )"
148Y2.HD30.11.1989E. 1989/8157 K. 1989/9922"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Harca Tabi Olmaması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Harca Tabi Olmaması )
HARCA TABİ OLMAYAN TALEPLER ( Boşanma Davasında )
BOŞANMA DAVASI ( Harca Tabi Olmayan Talepler )"
148YHGK8.2.1989E. 1988/2-849 K. 1989/76"NAFAKA ÖDEMEDE GÜÇLÜK ( Davacının Taşınmaz Mal Varlığı ve Ekonomik Durumu Karşısında Bir Yıllık Mahsul Azalmasının Ödemede Güçlük Yaratamayacağı )
NAFAKANIN TENZİLİ ( Davacının Taşınmaz Mal Varlığı ve Ekonomik Durumu Karşısında Bir Yıllık Mahsul Azalmasının Ödemede Güçlük Yaratamayacağı - Hükmedilen Nafakanın Azaltılamayacağı )"
148Y2.HD6.11.1986E. 1986/9490 K. 1986/9752"ANA BABA İLE ÇOCUKLAR ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Düzenlenirken Analık Babalık Duygularının Tatminine Özen Gösterilmesi Zorunluluğu )
KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ana Baba İle Çocuklar Arasında Düzenlenirken Analık Babalık Duygularının Tatminine Özen Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )"
148Y2.HD27.12.1984E. 1984/10570 K. 1984/10758"İŞTİRAK NAFAKASI ( Görev )
GÖREV ( İştirak Nafakası )"
148Y2.HD18.12.1984E. 1984/9135 K. 1984/10493"ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI
HÜKMÜN İNFAZ GÜÇLÜĞÜ YARATMAMASI ( Çocukla Şahsi İlişki )"
148Y2.HD6.12.1984E. 1984/9952 K. 1984/10146"AYRILIK
VELAYETİ TESBİT ZORUNLUĞU"
148Y2.HD29.11.1984E. 1984/9774 K. 1984/9867"NAFAKA ( 18 Yaşından Büyük Çocuk )
İŞTİRAK NAFAKASI"
148YHGK4.5.1984E. 1984/2-155 K. 1984/509"VELAYETİN TEVDİ"
148YHGK14.9.1983E. 1982/2-2719 K. 1983/810"BOŞANMA ( Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi Zorunluğu )"
148Y2.HD21.6.1983E. 1983/4328 K. 1983/5655"VELAYET ( Ana Yanında Kalmanın Çocuğun Bedeni Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağının İspat Edilmediği - Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocuğun Babanın Velayetine Bırakılamayacağı )
ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUK ( Babanın Velayetine Bırakılamayacağı - Ana Yanında Kalmanın Çocuğun Bedeni Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağının İspat Edilmediği )
KÜÇÜĞÜN VELAYETİ ( Ana Yanında Kalmanın Çocuğun Bedeni Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağının İspat Edilmediği - Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocuğun Babanın Velayetine Bırakılamayacağı )"
148Y2.HD17.1.1983E. 1982/103 K. 1983/81"BOŞANMA
ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ"
148Y2.HD21.6.1982E. 1982/5077 K. 1982/5531"BOŞANMA ( Eşcinsel Kadın )
ANA-BABANIN HUKUKU"
148YHGK26.11.1980E. 1980/2-1776 K. 1980/2483"İŞTİRAK NAFAKASI
KÜÇÜĞÜN YAŞI ( İştirak Nafakası )
ANANIN MALİ GÜCÜ ( İştirak Nafakası )
NAFAKA ( İştirak Nafakası )"
148Y2.HD6.11.1978E. 1978/7643 K. 1978/7851"ÇOCUKLA ANA BABA ARASINDA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ
ŞAHSİ MÜNASEBET ( Evli Bulunan Eşin Çocuklarıyla )"
148YHGK3.11.1978E. 1978/2-170 K. 1978/960"BOŞANMA DAVASI ( Boşanmadan Sonra Müşterek Çocuklarının Velayetinin Anneye Verilmesi )
VELAYET ( velayeti Anneye Verilen Küçüğün Babası İle Şahsi Münasebetlerinin Düzenlenmesinde Hataya Düşülmüş Olması )
ŞAHSİ MÜNASEBET ( velayeti Anneye Verilen Küçüğün Babası İle Şahsi Münasebetlerinin Düzenlenmesinde Hataya Düşülmüş Olması )
EŞLERİN AYRI YERLERDE OTURMASI ( Velayeti Anneye Verilen Küçüğün Babasıyla İlişkilerinin Düzenlenmesi )"
148YHGK16.6.1978E. 1978/2-179 K. 1978/677"VELAYET ( Mali İmkan )"
148Y2.HD9.5.1977E. 1977/3601 K. 1977/3869"AİLE BİRLİĞİNİ KORUMA
AYRILIK
ÇOCUKLAR İÇİN KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ
GÖREV"
148Y2.HD15.2.1977E. 1977/1099 K. 1977/1262"İŞTİRAK NAFAKASI
BOŞANAN EŞLERİN ÇOCUKLARLA MÜNASEBETİ"
148Y2.HD3.2.1977E. 1977/606 K. 1977/907"GÖREV ( Fiili Ayrılıkta Çocukla Olan Kişisel İlişkide )"
148Y2.HD27.9.1976E. 1976/4884 K. 1976/6456"HUKUK-CEZA İLİŞKİSİ
ÇOCUKLARIN ANA-BABA İLE İLİŞKİSİ
MEDENİ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ"
148Y2.HD1.4.1976E. 1976/2582 K. 1976/2858"VELAYET ( Çocukla Kişisel İlişki )"
148Y2.HD22.2.1974E. 1974/1013 K. 1974/1058"NAFAKADA GÖREV"
148YİBGK18.11.1959E. 1959/12 K. 1959/29"BÜYÜKBABA BÜYÜKANNE İLE TORUNLAR ARASINDA ŞAHSİ MÜNASEBET ( Talep ve Dava Hakları )
ŞAHSİ MÜNASEBET ( Büyükbaba Büyükanne İle Torunlar Arasında - Talep ve Dava Hakları )
DAVA HAKKI ( Büyükbaba Büyükanne İle Torunlar Arasında Şahsi Münasebet )"

Madde 149

YARGITAY

149Y2.HD6.6.2002E. 2002/6617 K. 2002/7549"VELAYETİN KULLANILMAMASI ( Babanın Küçüğü Devamlı Olarak Davacı Anne Yanında Bırakıp Yanına Hiç Almaması - Babadan Alınıp Anneye Verilmesi Gereği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Babanın Velayeti Verilen Küçüğü Devamlı Olarak Davacı Anne Yanında Bırakıp Yanına Hiç Almaması - Babadan Alınıp Anneye Verilmesi Gereği )"
149Y2.HD4.4.2002E. 2002/3930 K. 2002/4731"ÇOCUĞUN KİŞİSEL İLİŞKİSİNİN ENGELLENMESİ ( Aile Bağları ve Fikri Gelişmesini Kötü Etkileyecek Davranışlarında Bulunması - Velayetin Değiştirilmesi )
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kişisel İlişkinin Engellenmesi - Çocuğun Aile Bağları ve Fikri Gelişmesini Kötü Etkileyecek Davranışlarında Bulunması )"
149Y2.HD23.10.2001E. 2001/12675 K. 2001/14534"BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası Kararından Sonra Bu Kararın Daha Sonra Kaldırılmasının İstenebileceği - Neticesinde Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Ettiğinden Davacının Yoksulluk Nafakası Davasından Feragat Etmesinin Kabul Edilemeyeceği )
YOSULLUK NAFAKASI ( Kararından Sonra Bu Kararın Daha Sonra Kaldırılmasının İstenebileceği - Neticesinde Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Ettiğinden Davacının Yoksulluk Nafakası Davasından Feragat Etmesinin Kabul Edilemeyeceği - Boşanma )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Yoksulluk Nafakasıyla Birlikte Verilen İştirak Nafakası Kararın Daha Sonra Kaldırılmasının İstenebileceği - Neticesinde Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Ettiğinden Davacının Yoksulluk ve İştirak Nafakası Davasından Feragat Etmesinin Kabul Edilemeyeceği/Boşanma )
VELAYET ( Boşanmadan Sonra Velayetin Değiştirilmesini ya da Çocuğun Himayesini Gerektiren Bir Halin Ortaya Çıkması Halinde Hakim Resen Velayetinin Değiştirilmesini Gerektiren Bir Halin Oluşup Oluşmadığını Araştırması Gereği - Boşanma )"
149YHGK23.5.2001E. 2001/2-430 K. 2001/432"VELAYETİN NEZİ ( Velayet Kendisine Bırakılmış Olan Babanın Başkasıyla Evlenmiş Olması-Kamu Düzeniyle İlgili Olma-Usuli Müktesep Hakkın İstisnası )
VELAYET KENDİSİNDE OLAN BABANIN BAŞKASIYLA EVLENMESİ ( Velayetin Nez'i-Re'sen Araştırma İlkesi )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRME ( Velayetin Nez'i-Usuli Müktesep Hakkın İstisnası )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI ( Kamu Düzenine İlişkin Konular-Velayetin Nez'i )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Velayet-Velayet Kendisinde Olan Babanın Başkasıyla Evlenerek Başka Bir Şehre Taşınması )"
149Y2.HD20.6.2000E. 2000/7431 K. 2000/8396"ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI ( Analık Babalık Duygularının Tatminine Özen Gösterilmesinin Gerekmesi )
ANALIK BABALIK DUYGULARINA ÖZEN GÖSTERİLMESİ ( Çocukla Kişisel İlişki Düzenlenirken )
ÇOCUĞUN YARARININ ÜSTÜN TUTULMASI ( Analık Babalık Duygularının Çatışması Halinde Çocuğun Yararını Üstün Tutmanın Zorunlu Olması )"
149YHGK7.6.2000E. 2000/2-927 K. 2000/974"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
ANANIN ŞARTLARININ DÜZELMESİ ( Velayetin değiştirilmesi)
ÇOCUĞUN ANAYA GÖSTERİLMEMESİ ( Velayetin değiştirilmesi)"
149Y2.HD17.4.2000E. 2000/3329 K. 2000/4860"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Sırasında İştirak Nafakası Verilmemesinin Sonuca Etkisi Bulunmadığı - Sonradan Talep Edildiğinde Uygun Bir Miktar Verilmesi Gerektiği )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanmadan Sonra Talep Edildiğinde Uygun Bir Miktar Verilmesi Gerektiği - Anlaşmalı Boşanma Sırasında Verilmemesi )
BOŞANMADAN SONRA TALEP EDİLEN İŞTİRAK NAFAKASI ( Uygun Bir Miktar Verilmesi Gerektiği - Anlaşmalı Boşanma )"
149Y2.HD25.1.2000E. 1999/13346 K. 2000/581"VELAYETİN NEZ'İ ( Çocuğun Sağlığı ve Psikolojisi Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gereği )
VELAYETİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU ( Velayetin Nez'i - İlişkin Kararların Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEYEN KARARLAR ( Velayetin Nez'i"
149Y2.HD11.6.1998E. 1998/6412 K. 1998/7398"VELAYET HAKKININ NİTELİĞİ
ŞAHSİ İLİŞKİNİN TAKDİRİ ( Velayet hakkının sınırlandırılmaması )
VELAYET HAKKININ TEVDİİ ( Tarafların talebi ile bağlı olmamak )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Şahsi ilişki sırasındaki giderler )"
149Y2.HD19.3.1998E. 1998/1801 K. 1998/3388"BOŞANMA DAVASI ( Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi )
ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET ( Çocukların Velayeti Babaya Tevdi Edilmiş Olup Anne İle Çocukların Şahsi İlişkisini Kurma Külfetinin Velayet Verilen Babaya Yükletilmesi )
VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ ( Anne İle Çocukların Şahsi İlişkisini Kurma Külfetinin Velayet Verilen Babaya Yükletilmesinin Bozma Nedeni Sayılması )"
149YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
149Y2.HD10.9.1997E. 1997/7519 K. 1997/8702"VELAYET DAVASI ( Babanın Evlenmiş Olması Annenin de Çalışıyor Olması )
ANNENİN ÇALIŞMASI VE ÇALIŞIRKEN ÇOCUĞU BABAANNESİNE BIRAKMASI ( Velayetin Kaldırılmasını Gerektirmemesi )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Paranın Alım Gücünün Azalması Nedeniyle Nafakada Artırım Yapılmasının Gerekmesi )"
149Y2.HD16.5.1997E. 1997/3224 K. 1997/5386"TEMYİZ ( Mümeyyiz Mahcur-Boşanma )
BOŞANMA KARARI ( Mümeyyiz Mahcurun Doğrudan Temyize Gidip Gidemeyeceği )
MÜMEYYİZ MAHCUR ( Boşanma Kararını Doğrudan Temyiz Edip Edemeyeceği )"
149YHGK30.4.1997E. 1997/2-141 K. 1997/371"İŞTİRAK NAFAKASI ( Hakimin taleple bağlılığı )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İstirak nafakası )"
149Y2.HD17.10.1996E. 1996/9543 K. 1996/10436"ŞAHSİ İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Gerektiği - Hakimin Her İki Tarafı Kanuni Şekillere Uygun Davet Etmedikçe Hüküm Veremeyeceği )
VELAYETİN KULLANILMASI ( Şahsi İlişkinin Değiştirilmesi İstemi - Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Hakimin Her İki Tarafı Kanuni Şekillere Uygun Davet Etmesi Gerektiği )"
149Y2.HD10.11.1995E. 1995/11005 K. 1995/11988"KARARININ GÜVENİLİRLİĞİ ( Güvenilirliği Sağlamak Amacı İle Mahkeme Kararının Her Sayfasının Hakim ve Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
MAHKEME KARARININ GÜVENİLİRLİĞİ ( Güvenilirliği Sağlamak Amacı İle Mahkeme Kararının Her Sayfasının Hakim ve Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
İMZA ( Kararın Güvenilirliğini Sağlamak Amacı İle Mahkeme Kararının Her Sayfasının Hakim ve Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )"
149YHGK26.4.1995E. 1995/2-172 K. 1995/432"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VELAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI"
149YHGK15.3.1995E. 1994/2-863 K. 1995/184"VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ
VELAYETİN NEZ'İ"
149Y2.HD10.2.1995E. 1995/630 K. 1995/1636"VELAYET
ANNENİN ÖLMESİ ( Vasi tayini )
VASİ TAYİNİ ( Annenin ölmesi )"
149YHGK16.12.1994E. 1993/2-764 K. 1994/70"VELAYETİN TEVDİİNİN DEĞİŞTİRLİMESİ"
149YHGK19.10.1994E. 1994/2-360 K. 1994/624"ŞAHSİ MÜNASEBETİN YENİDEN DÜZENLENMESİ"
149YHGK21.9.1994E. 1994/2-378 K. 1994/517"VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ"
149YHGK1.6.1994E. 1994/2-289 K. 1994/371"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Annenin Evlenmesinin Tek Başına Yeterli Sebep Olamayacağı - Çocukların Bakım İçin Kısa Süreli Bırakılmasının da Yeterli Sebep Sayılamayacağı )
ANNENİN EVLENMESİ ( Velayetin Değiştirilmesi - Tek Başına Yeterli Sebep Olamayacağı )
ÇOCUKLARIN KISA SÜRELİ ANNEANNEYE BIRAKILMASI ( Velayetin Değiştirilmesi İçin Yeterli Sebep Teşkil Etmeyeceği )"
149YHGK2.12.1992E. 1992/2-569 K. 1992/722"VELAYET ( Müşterek Çocuklarının Eskiden Beri Birarada Yaşadıkları - Çocukların Birbirinden Ayrılmaları Yetişmelerinde Psikolojik Yönden Menfi Etki Yapabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KÜÇÜK ÇOCUKLARIN VELAYETİ ( Anne Şefkatine Muhtaç Oldukları Düşünülmeden Babaya Velayet Tevdiinin İsabetsiz Olduğu )
ANNE ŞEFKATİNE MUHTAÇ KÜÇÜK ÇOCUK ( Babaya Velayet Tevdiinin İsabetsiz Olduğu )"
149YHGK1.7.1992E. 1992/2-332 K. 1992/427"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Küçüğün Velayetinin Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği - Talep Aşılarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasa'ya Aykırılığı)
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Talep Aşılarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasa'ya Aykırılığı - Velayetin Değiştirilmesi/Küçüğün Velayetinin Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği)"
149YHGK15.4.1992E. 1992/2-140 K. 1992/248"VELAYETİN TEVDİİ ( Velayet Kendinde Olan Tarafın Başkasıyla Evlenmesi ve Yurtdışına Çıkması-Diğer Tarafa Haber Verilmeden Çocuğun Sünnet Ettirilmesi )
VELAYET HAKKINA SAHİP OLAN TARAFIN BAŞKASIYLA EVLENMESİ ( Velayetin Tevdii İçin Tek Başına Yeter Sebep Olmaması )
VELAYET HAKKINA SAHİP OLAN TARAFIN EVLENİP BAŞKA YERE TAŞINMASI ( Velayetin Tevdii İçin Tek Başına Yeter Sebep Olmaması )
VELAYET HAKKINA SAHİP OLAN ANANIN ÇOCUĞU BABASINA HABER VERMEDEN SÜNNET ETTİRMESİ ( Velayetin Tevdiine Sebep Olup Olamayacağı )"
149YHGK21.10.1987E. 1987/2-99 K. 1987/746"VELAYETİN TEVDİİ
DAVANIN AÇILDIĞI GÜNKÜ ŞARTLAR
TEYP BANDININ DELİL GÜCÜ"
149Y2.HD30.12.1985E. 1985/10925 K. 1985/11316"VELAYET ( Boşanmış Eşlerden Velinin Ölümü )
VASİ TAYİNİ ( Boşanmış Eşlerden Velinin Ölümü )"
149Y2.HD4.3.1985E. 1985/1788 K. 1985/2044"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kadının Başkası ile Cinsel İlişkide Bulunması )"
149Y2.HD25.12.1984E. 1984/9271 K. 1984/10711"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ"
149Y2.HD5.11.1984E. 1984/8890 K. 1984/8970"VELAYETİN NEZ'İ
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VELİNİN ÇOCUĞUN MALLARINI İDARESİ
ÇOCUĞUN MALLARININ İDARESİ"
149YHGK23.5.1980E. 1980/2-731 K. 1980/2015"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
YENİ HADİSELER ( Velayetin Değiştirilmesi )"
149YHGK9.1.1980E. 1979/2-220 K. 1980/1"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VELAYETİN NEZ'İ"
149Y2.HD30.12.1975E. 1975/9587 K. 1975/9916"NAFAKANIN VE VELAYETİN KALDIRILMASI
DAVANIN İNCELENMESİ VE YARGILAMA ( Velayetin Değiştirilmesi )"
149Y2.HD11.3.1974E. 1973/1496 K. 1974/1412"VELAYET ( Kaldırılması, Değiştirilmesi )"

Madde 150

YARGITAY

150Y2.HD29.1.2004E. 2004/219 K. 2004/1159"BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi Halinde Birliğin Temelinden Sarsılmış Sayılacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ SAYILMASI ( Boşanma - Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi )"
150Y2.HD20.5.2003E. 2003/4336 K. 2003/7376"DİNLENİLMEYEN DAVALI ŞAHİTLERİ ( Davalı Tanıkları Dinlenilmeden Eksik Tahkikatle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
ŞAHİTLERİN DİNLENİLMESİ LÜZUMU ( Davalı Tanıkları Dinlenilmeden Eksik Tahkikatle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
EKSİK TAHKİKAT ( Davalı Tanıkları Dinlenilmeden Eksik Tahkikatle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
150Y2.HD21.4.2003E. 2003/4201 K. 2003/5751"HAKARET VE BIÇAKLA MÜESSİR FİİL ( Boşanma Davalarında Hakaret ve Müessir Fiilin Sabit Olması Halinde Hakaret ve Müeesir Fiiline Maruz Kalan Lehine Manevi Tazminat İsteminin Kabul Edilmesi )
TANIKLARIN ÇELİŞİK BEYANLARI ( Davacı Tanıklarının Çelişik Beyanlarına Dayanılarak Davalının Kusurlu Görülüp Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesinin Hatalı Olması )
ÇELİŞİK BEYANLARA İTİBAR ( Davcı Tanıkların Çelişik Beyanlarına Dayanılarak Davalının Kusurlu Görülüp Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesinin Hatalı Olması )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETMEK ( Boşanma Davalarında Hakaret ve Müessir Fiilin Sabit Olması Halinde Hakaret ve Müeesir Fiile Maruz Kalan Lehine Manevi Tazminat İsteminin Kabul Edilmesi )"
150Y2.HD14.4.2003E. 2003/4255 K. 2003/5305"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Tarafların Bizzat Dinlenmesi Gereği - Davacı Vekili ve Davalının Beyanı İle Boşanma Hükmü Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
BOŞANMA ( Anlaşmalı - Tarafların Bizzat Dinlenmesi Gereği/Davacı Vekili ve Davalının Beyanı İle Boşanma Hükmü Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
150Y2.HD31.3.2003E. 2003/3512 K. 2003/4563"SAİKİ AÇIKLANAMAYAN TANIK BEYANLARI ( Boşanma Davasında Dikkate Alınmaması )
YETERSİZ TANIK BEYANLARI ( Boşanma Davası-Dikkate Alınmaması )
BİRLİĞİN TEMELLERİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Davası-Yetersiz Tanık Beyanları )
DAVACI TANIKLARININ DAVACIDAN DUYDUKLARI SÖZLER ( Boşanma Davası-Tanık Beyanı )
BOŞANMANIN REDDİ ( Sebep ve Saiki Açıklanmayan Tanık Beyanları )"
150Y2.HD17.2.2003E. 2003/943 K. 2003/1820"BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Davacı Asil Dinlenilmeksizin Hüküm Kurulamayacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Hakimin Bizzat Dinlemesi Gereği )"
150Y2.HD19.9.2002E. 2002/9448 K. 2002/10235"HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma Davalarında - Gösterilen Olayların Varlığına Vicdanen İnanmadıkça Sabit Addedemeyeceği/İki Tarafın Bu Konudaki Kabullerinin Dahi Hakimi Bağlamayacağı )
BOŞANMA DAVALARINDA HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Gösterilen Olayların Varlığına Vicdanen İnanmadıkça Sabit Addedemeyeceği/İki Tarafın Bu Konudaki Kabullerinin Dahi Hakimi Bağlamayacağı )"
150Y2.HD1.7.2002E. 2002/7971 K. 2002/8779"BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi Zorunluluğu )
TARAFLARIN DURUŞMADA BİZZAT BULUNMA ZORUNLULUĞU ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler/Boşanma - Tarafların Anlaştıklarını Açıklamaları )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler/Boşanma - Tarafların Anlaştıklarını Açıklamaları/Hakim Uygun Bulmazsa Delillerin Sorulup Toplanması )"
150Y2.HD17.6.2002E. 2002/5796 K. 2002/8084"BOŞANMA ( Ülkemizle Tanıkların Bulunduğu Almanya Arasında Adli Yardım Anlaşmaları Bulunması Nedeniyle Tanıkların Dinlenme Şekli ile Talimatın Yazılıp Hazırlanmasının Taraflara Bırakılamayacağı )
TANIK DİNLETİLMESİ ( Müstesna Hallerde İki Tarafın Muvafakatı ve Hakimin Tensibi ile Cevaplarını Beyan Etmek Üzere Tanığa Bir Sual Varakası Gönderilebileceği - Boşanma Davalarında ve İstinabe İmkanının Bulunması Hallerinde Bu Yola Gidilemeyeceği )
İSTİNABE ( Gösterilen Tanıkaların Yargı Bölgesi Dışında Bulunmaları Halinde Bunların İfadelerinin İstinabe Suretiyle Alınacağı - Ülkemizle Tanıkların Bulunduğu Ülke Arasında Adli Yardımlaşma İmkanı Bulunması Hallerinde O Ülke Kanunlarına Göre İstinabe Edileceği )"
150Y2.HD20.5.2002E. 2002/6106 K. 2002/6750"BOŞANMA ( Tarafların İkrarının Hükme Dayanak Yapılamayacağı - İntahara Teşebbüs )
BOŞANMA DAVASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle - Kusurlu Eş )
KUSUR ( Evlilik Birliğinin Onarılmaz Bir Biçimde Sarsılmasına Verilen Önem )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanmayı İsteyebilme Hakkı )
BOŞANMA İSTEME HAKKI ( Tamamen Kusursuz Yada Az Kusurlu Olmaya Gerek Olmadığı )
AZ KUSURLU EŞ ( Boşanmaya Karşı Çıkma - Bu Halin Tespiti Tek Başına Boşanma Kararı Verilmesine yetmemesi )"
150Y2.HD16.5.2002E. 2002/5533 K. 2002/6555"ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında Tarafların İkrarları - Hakimin Takdiri )
BOŞANMA DAVASINDA TARAFLARIN İKRARLARI ( Anlaşmalı Boşanmanın Şartları - Hakimin Takdiri )
HAKİMİN TAKDİRİ ( Boşanma Davasında Tarafların İkrarları - Anlaşmalı Boşanmanın Şartları )"
150Y2.HD10.5.2002E. 2002/5498 K. 2002/6349"TANIK LİSTESİ ( Ancak Bir Kere Verilebileceği - İkinci Listenin Geçerli Olmaması )
BOŞANMA DAVASI ( Hakimin Tanık Sözleriyle Bağlı Olmayıp Olayları Re'sen Araştıracağı )
RE'SEN ARAŞTIRMA YETKİSİ ( Boşanma Davasında Hakimin Tarafların Delilleriyle Bağlı Olmaması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Başlangıç Tarihi )
NAFAKADA BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Yoksulluk Nafakasında )
BOŞANMANIN FER'İ NİTELİĞİNDEKİ NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİ ( Harca Tabi Olmaması - Avukatlık Ücretine Hükmedilememesi )
AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Boşanmanın Fer'i Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Talepleri İçin )"
150Y2.HD8.4.2002E. 2002/4356 K. 2002/4972"BOŞANMA ( Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Sayılarak Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi Gereği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi Gereği )
EN AZ BİR YIL SÜRMÜŞ EVLİLİK ( Eşlerin Birlikte Başvurması Ya Da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi Halinde Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Sayılarak Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi Ve İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi Gereği )"
150Y2.HD8.4.2002E. 2002/4355 K. 2002/4971"BOŞANMA ( Davacı Asılın Dinlenilmemesi - Taraf Vekilleri ve Davalının Beyanı İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
HAKİMİN TAKDİRİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olup Olmadığı - Davacı Asılın Dinlenilmemesi/Hüküm Kurulamayacağı )
DAVACI ASILIN DİNLENİLMEMESİ ( Boşanma Davası - Taraf Vekilleri ve Davalının Beyanı İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )"
150Y2.HD18.3.2002E. 2002/2977 K. 2002/3834"BOŞANMA ( Tarafların Anlaşmasıyla - Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi/Anlaşmayı Uygun Bulması Gerektiği )
ANLAŞARAK BOŞANMA ( Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüşse - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığının Kabul Edileceği )
EVLİLK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Anlaşarak Boşanma Halinde/Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüşse - Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi/Anlaşmayı Uygun Bulması Gerektiği )
İHTAR ÇEKME ( Boşanmada/İhtar İstek Tarihinden Dava Tarihine Kadar Geçen Sürede Bir Olayın Meydana Gelmediği - Boşanma Davasının Reddi Gerekeceği )"
150YHGK13.3.2002E. 2002/2-242 K. 2002/156"BOŞANMA DAVASI ( Hakimin Boşanma İçin Gösterilen Olayların Varlığına Vicdanen İnanmadıkça Sabit Addedememesi )
DELİLLERİN TAKDİRİ ( Hakimin Boşanma Nedeni Olarak Gösterilen Delilleri Serbestçe Takdir Etmesi )
EVLİLİĞİN DEVAMININ TOPLUM İÇİN SORUN OLUŞTURMAYA BAŞLAMASI ( Hakimin Böyle Bir Evliliği Sona Erdirmesinin Gerekmesi )"
150Y2.HD18.2.2002E. 2002/1738 K. 2002/2206"BOŞANMA ( Karşılıklı Anlaşma Halinde - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Sayılacağı/Davacı Asıl Dinlenmeksizin Boşanma Hükmü Kurulamayacağı )
KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Sayılacağı - Hakimin Bizzat Tarafları Dinlemesi/Davacı Asıl Dinlenmeksizin Boşanma Hükmü Kurulamayacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Eşlerin Karşılıklı Anlaşması Halinde Gerçekleşeceği - Hakimin Bizzat Tarafları Dinlemesi/Boşanmanın Mali Sonuçları İle Çocukların Durumu Hususunda Taraflarca Kabul Edilecek Düzenlemeyi Uygun Bulması Gereği )"
150Y2.HD8.10.2001E. 2001/12326 K. 2001/13472"BOŞANMA ( Tarafların Kabulüne Dayanılarak Anlaşmalı - Hakimin Tarafları Bizzat Dinleme Zorunluluğu)
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Taraf Vekillerinin Kabulüne Dayanılarak Boşanma Kararı Verilemeyeceği - Hakimin Tarafları Bizzat Dinleme Zorunluluğu)
KABULE DAYANILARAK BOŞANMA KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Taraf Vekillerinin Kabulü - Hakimin Tarafları Bizzat Dinleme Zorunluluğu)
HAKİMİN ANLAŞMALI BOŞANMAYI UYGUN GÖRMEMESİ ( MK. m. 150'ye Göre Delillerin Takdiri)"
150Y2.HD4.10.2001E. 2001/11885 K. 2001/13239"BOŞANMA ( Hakimin Davada Dikkat Etmesi Gereken Hususlar )
EKSİK İNCELEME ( Boşanma )"
150Y2.HD1.10.2001E. 2001/11322 K. 2001/12869"BOŞANMA ( Anlaşmalı Boşanma-Hakimin Delilleri Yeterince Araştırıp Olayların Varlığına Kanaat Getirmesi Gereği )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Hakimin Delilleri Yeterince Araştırıp Değerlendirdikten Sonra Olayların Varlığına Kanaat Getirmesi Gereği )
BOŞANMA VE USULÜ MUHAKEMESİ ( Anlaşmalı Boşanma )"
150YHGK19.9.2001E. 2001/2-601 K. 2001/615"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma İçin Şartların Oluşup Oluşmadığının Hakim Tarafından Serbestçe Takdir Edileceği )
TARAFLARIN KABULÜNÜN HAKİMİ BAĞLAMAMASI ( Boşanma Davasında Hakimin Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği )
HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE TAKDİR EDECEĞİ ( Boşanma Davasında Tarafların Kabulünün Hakimi Bağlamaması )"
150Y2.HD2.7.2001E. 2001/8854 K. 2001/10277"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Eşler Tek Bir Konuda Anlaşamamış Dahi Olsalar Mahkemece Tüm Deliller Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
NAFAKALARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Boşanma Davası - Dava Tarihinden İtibaren Geçerli Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davası - Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yerinde Olmadığı )"
150YHGK18.4.2001E. 2001/2-367 K. 2001/373"BOŞANMA DAVASI ( Davacının Kötüniyetli Olması ve Davalının Barıştıklarına İlişkin Beyanının Araştırılması Mecburiyeti )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILDIĞININ TESBİTİ MECBURİYETİ ( Boşanma Davasında )
HAKİMİN VİCDANEN KANİ OLMASI MECBURİYETİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanmaya Karar Verebilmesi İçin )"
150Y2.HD30.5.2000E. 2000/4009 K. 2000/7144"BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Dava Konusu Taşınmazın Alımı ve Yapımına Herhangi Bir Katkısının Olmadığının Saptanmış Olması )
EŞLER ARASINDA MAL PAYLAŞIMI ( Davacı Kadının Dava Konusu Taşınmazın Alımı ve Yapımına Herhangi Bir Katkısının Olmadığının Saptanmış Olması )
MAL PAYLAŞIMI ( Davacı Kadının Dava Konusu Taşınmazın Alımı ve Yapımına Herhangi Bir Katkısının Olmadığının Saptanmış Olması )"
150Y2.HD13.4.2000E. 2000/2942 K. 2000/4712"BOŞANMA DAVASI ( Anlaşmalı Boşanma Konusunda Tarafların Nafaka Hariç Her Konuda Anlaşmış Olmaları )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Karar Verilebilmesi İçin Hakimin Bizzat Tarafları Dinleyerek İradelerin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesinin Gerekmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Tarafların İstemi Olmaksızın Karar Verilememesi )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüşse Eşlerin Birlikte Başvurması Yada Bir Eşin Diğerinin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi )"
150YHGK17.11.1999E. 1999/2-938 K. 1999/974"BOŞANMA ( Tanıkların kanaatleri ile )
TANIKLARIN KANAATİ ( Boşanma )
DAVALININ İKRARI ( Boşanma )
BOŞANMA ( Davalının ikrarı )"
150Y2.HD24.9.1999E. 1999/7415 K. 1999/9614"BOŞANMA ( Hakimin Evlilik Birliğinin Gerçekten Onarılmaz Şekilde Kökünden Sarsılıp Sarsılmadığı Hakkında Bilgi ve Kanaat Sahibi Olmadan Boşanmaya Hükmedemeyeceği )
EVLİLİK BİRLİĞİ ( Hakimin Gerçekten Onarılmaz Şekilde Kökünden Sarsılıp Sarsılmadığı Hakkında Bilgi ve Kanaat Sahibi Olmadan Boşanmaya Hükmedemeyeceği )"
150Y2.HD21.4.1999E. 1999/1926 K. 1999/3904"BOŞANMAYI TEMİN İÇİN VERİLENLER
HUKUKA AYKIRI AMAÇ İÇİN VERİLENİN İSTİRDADI ( Boşanma )
İSTİRDAT ( Hukuka aykırı amaç için verilenin )"
150YHGK14.4.1999E. 1999/2-219 K. 1999/199"BOŞANMA ( Hakimin Yetki ve Görevi/Tarafların Delilleri Kabullerinin Hakimi Bağlamayacağı - Ailenin Korunmasının Ön Planda Tutulması Gerektiği )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Hakimin Evlenme Sözleşmesiyle Oluşan Hukuki Durumu Korumakla Yükümlü Olduğu - Tarafların Delilleri Kabullerinin Hakimi Bağlamayacağı/Hakimin Gösterilen Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği )
DELİLLERİN TARAFLARCA KABULÜ ( Boşanma Davasında - Hakimi Bağlamayacağı Gösterilen Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği/Hakimin Evlenme Sözleşmesiyle Oluşan Hukuki Durumu Korumakla Yükümlü Olduğu )
HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE TAKDİRİ ( Boşanma Davasında Tarafların Delilleri Kabulü - Hakimi Bağlamayacağı/Ailenin Korunmasının Ön Planda Tutulması Gerektiği )"
150Y2.HD28.1.1999E. 1998/12932 K. 1999/240"BOŞANMA DAVASI ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Sözleşmelerin Geçerlilik Kazanması )
BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMELER ( Geçerlilik Kazanması Koşulları )
KARI KOCA ARASINDA NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Şartları )
NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Kazanmasının Şartları )
NAFAKA İSTEKLERİ ( Cebri İcra Yasağının Dışında Kalan Alacaklardan Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( Taahhüt Edilen Nafakaya Mahsubu )"
150YHGK7.10.1998E. 1998/2–656 K. 1998/688"YOKSULLUK NAFAKASI ( Yoksulluğun tanımı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( İstenebilme - Artırılma Şartları )
BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası İstenebilme Şartları )"
150YHGK11.3.1998E. 1998/2–182 K. 1998/211"BOŞANMA ( Hakimin takdir yetkisi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma )
AİLENİN KORUNMASI ( Boşanmada hakimin takdir yetkisi )
BOŞANMA DAVASINDA TANIK DİNLEME HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMAMASI ( Boşanma )"
150YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
150YHGK26.11.1997E. 1997/2-721 K. 1997/984"BOŞANMA ( Hakimin takdir yetkisi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma )
TANIK DİNLEME YÖNTEMİ ( Boşanma )"
150Y2.HD29.9.1997E. 1997/8463 K. 1997/9727"BOŞANMA KARARININ TENFİZ KOŞULU
TÜRK KANUNLARININ TANIMADIĞI BOŞANMA"
150Y2.HD18.12.1996E. 1996/11110 K. 1996/13467"BOŞANMA DAVASI ( Tazminatın Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar - Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Boşanma Davasında Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Takdiri )
HALİS TOPRAK VE EŞİNİN BOŞANMA DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BOŞANMA SEBEBİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Talep Edilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Göz Önüne Alınması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN HER OLAY İÇİN AYRI AYRI TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Boşanma )"
150Y2.HD20.3.1996E. 1996/2123 K. 1996/2871"FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Karar Tebliğ Edilmeden Temyiz Hakkından Feragat )
TEMYİZ HAKKINDAN FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Karar Taraflara Tebliğ Edilmeden Önce Yapılan )
KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Geçerli Olup Olmaması )
BOŞANMA DAVASI ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Tüm Hususlarda Anlaşmış Olması Mecburiyeti )
TARAFLARIN BİZZAT DİNLENMESİ MECBURİYETİ ( Anlaşmalı Boşanma Davasında )
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Bizzat Dinlenmesi Mecburiyeti )"
150Y2.HD28.9.1995E. 1995/8706 K. 1995/9558"VELAYET ( Anlaşmalı boşanmada yapılan düzenleme )
VELAYET ŞARTLARININ EŞLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Velayet şartlarının düzenlenmesi )"
150YHGK17.5.1995E. 1995/2-327 K. 1995/538"BOŞANMA ( Hakimin takdir yetkisi )
AİLENİN KORUNMASI ( Hakimin takdir yetkisi )"
150Y2.HD14.2.1995E. 1995/925 K. 1995/1772"BOŞANMA VEYA AYRILIĞIN FER'İ HÜKÜMLERİNE DAİR SÖZLEŞME"
150YHGK30.3.1994E. 1993/2-949 K. 1994/189"AKTİF DAVA HAKKI
PASİF DAVA HAKKI
HUKUKİ YARAR
BOŞANMA İSTEME HAKKI ŞAHSA BAĞLI HAK ( Boşanma )
KANUNLAR İHTİLAFI ( Boşanma )
EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI ( Kanunlar ihtilafı )
EVLENME ŞEKLİ ( Kanunlar ihtilafı )
BOŞANMA VE AYRILIK SEBEPLERİ ( Kanunlar ihtilafı )
İKRAR
YABANCI BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİ
TÜRK VATANDAŞLIĞI
NESEBİN DÜZELTİLMESİ ( Kanunlar ihtilafı )"
150Y2.HD9.2.1994E. 1994/803 K. 1994/1356"BOŞANMA ( Anlaşmalı )
ANLAŞMALI BOŞANMA
BOŞANMA ( Taraf İkrarlarının yetersizliği )
NAFAKA TAKDİRİ ZORUNLUĞU
BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ"
150Y2.HD2.2.1994E. 1993/11964 K. 1994/1059"NAFAKA ( Yabancı karı koca )
YABANCI KARI KOCA ARASINDA NAFAKA DAVASI TÜRK LİRASI İLE HÜKÜM VERME ZORUNLUĞU
LEY FORİDİ
HAKİMİN HUKUKU ( Milletlerarası hukuk )
BOŞANMANIN FER'İLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
BOŞANMA ( Türkiye de Bulunan Yabancı Karı Koca )
YABANCI KARI KOCA RASINDAKİ BOŞANMA DAVASI ( Davanın Devamı Boyunca Geçerli Olmak Üzere Nafakaya Hükmedilmesi )
NAFAKA TAYİNİ ( Türkiyede Yabancı Karı Kocanın Açtığı Boşanma Davasında )
MEMLEKET PARASI ÜZERİNDEN NAFAKA TAYİNİ ( ABD Doları İle Ödemeye Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
150Y2.HD1.2.1994E. 1994/476 K. 1994/1005"BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI AİLE BİRLİĞİNİN TARAFLAR VE TOPLUM İÇİN ZEDELEYİCİ HALE GELMESİ"
150Y2.HD25.10.1993E. 1993/9157 K. 1993/9836"BOŞANMA ( Tarafların ikrarı )"
150Y2.HD5.11.1992E. 1992/10221 K. 1992/10847"BOŞANMA ( Anlaşmalı )
ANLAŞMALI BOŞANMA"
150Y2.HD10.3.1992E. 1992/1221 K. 1992/3491"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmeye Uyulmaması )
REŞİT ÇOCUĞU TEMSİL ( Annenin Talep Ehliyetinin Olmaması )
GAYRİMENKUL HİBE VAADİ ( Mahkeme Önünde Yapılması )
MAHKEME ÖNÜNDE SULH ( Taşınmaz Mallara İlişkin Olsa Bile Şekil Bakımından Geçerli Olması )
AKTİN GEÇERSİZLİĞİ ( İfa İmkansızlığının Tam ve Sürekli Olması )"
150Y2.HD16.10.1990E. 1990/1552 K. 1990/5204"BOŞANMANIN YAN SONUÇLARI ( Geçerliliğinin Hakim Onayına Bağlı Olması )
HAKİM ONAYI ( Boşanmanın Yan Sonuçlarına İlişkin Yapılan Sözleşmelerin Geçerliliği )
ÇEK İPTALİ DAVASI ( Boşanmanın Yan Sonucu Olması )"
150Y2.HD3.3.1989E. 1989/300 K. 1989/1926"BOŞANMAK ( Üç Yıldan Fazla Ayrılık )"
150Y2.HD23.6.1988E. 1988/5120 K. 1988/6735"EVLENME AKDİNİN İPTALİ
MUVAZAA"
150YHGK20.4.1988E. 1988/2-160 K. 1988/343"BOŞANMA ( Delillerin Değerlendirilmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ"
150Y2.HD27.11.1987E. 1987/8791 K. 1987/9457"BOŞANMA
VAZGEÇME
SAVUNMA HAKKI ( Boşanma )"
150YHGK4.3.1987E. 1986/2-250 K. 1987/130"HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma )
BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ"
150YHGK24.12.1986E. 1986/2-831 K. 1986/1154"BOŞANMA DAVASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle )
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Geçimsizliğin İki Taraftan Birine Daha Ziyade Kabili İsnat İse Davayı Ancak Diğer Tarafın Açabilmesi )
GEÇİMSİZLİĞİN İKİ TARAFTAN BİRİNE DAHA ZİYADE KABİLİ İSNAT OLMASI ( Boşanma Davasını Ancak Diğer Tarafın Açabilmesi )
KUSUR ( İki Tarafın Aynı Derecede Kusurlu Görülmesi Halinde Ortak Hayatın Köklü Sarsılması Gerçekleştiğinden Hakimin Tarafların Boşanmalarına Karar Vermesi )"
150Y2.HD3.6.1986E. 1986/5599 K. 1986/5814"BOŞANMA
DAVANIN ISLAHI"
150Y2.HD21.4.1986E. 1986/2029 K. 1986/4155"BOŞANMA DAVASINDA CEVAP SÜRESİ"
150Y2.HD31.3.1986E. 1986/1573 K. 1986/3325"EHLİYETİN TESBİTİ ( Boşanma Davası )
RUH HASTALIĞININ TESBİTİ ( Boşanma Davası )"
150Y2.HD10.3.1986E. 1986/946 K. 1986/2482"ALKOLİKLİĞİN TESBİTİ ( Boşanma Davası )
EHLİYETİN TESBİTİ ( Boşanma Davası )"
150Y2.HD4.6.1985E. 1985/5196 K. 1985/5465"VEKİLLİK ÜCRETİ ( Boşanma )"
150YHGK6.3.1985E. 1985/2-106 K. 1985/157"HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Yargıtay Denetimi )
YARGITAYIN HAKİMİN TAKDİR HAKKINI DENETLEMESİ
BOŞANMA ( Yargıtay'ın Hakimin Takdir Hakkını Denetlemesi )"
150Y2.HD24.12.1984E. 1984/10433 K. 1984/10464"BOŞANMA ( Cinsel Uyumsuzluk )
BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN TAKDİR HAKKI"
150Y11.HD5.2.1981E. 1981/20 K. 1981/410"BONO
GERİ ALMA DAVASI
BOŞANMADA YARGILAMA YÖNTEMİ
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİK KOŞULU"
150YHGK26.11.1980E. 1980/216 K. 1980/2485"BOŞANMA ( Cana Kast )
BOŞANMA ( Hakimin Delilleri Takdiri )
BOŞANMA ( Kusurlu Tarafın Tespiti )
CANA KAST ( Boşanma )
PEK FENA MUAMELE ( Boşanma )"
150YHGK11.5.1977E. 1976/2-3173 K. 1997/470"BOŞANMA DAVASI ( Hakimin Boşanma İçin Sebep Gösterilen Hadiselerin Mevcudiyetlerine Vicdanen Kani Olmadıkça Sabit Addedememesi )
DAVACI TARAFINDAN İDDİA OLUNMAYAN ( Bir Tanık Tarafından İfade Olunan Küfür Olayına Neden Kanaat Getirilmediğinin Mahkemece Kararda Açıklanmış Olması )
KADININ EV İŞLERİNİ İHMAL ETMESİ ( Mahkemece Kadının Yüksek Tahsile Devam Etmesi Nedeniyle Bunun Olağan Olduğunun Kabulü )"
150Y2.HD22.10.1974E. 1973/6074 K. 1974/6041"BOŞANMA ( Boşanmanın Fer'ine İlişkin Anlaşmalar )
BOŞANMA HÜKMÜNÜN TEMYİZ EDİLEMEYECEĞİNE DAİR ANLAŞMA
AKİT ( Kanun Yoluna Baş Vurmayı Kısıtlayan )
TEMYİZ HAKKINDAN PEŞİNEN FERAGAT"
150Y2.HD15.4.1974E. 1974/2228 K. 1974/2283"BOŞANMA
DAVAYI KABUL ( Boşanma )
DURUŞMADA BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Boşanma ) BOŞANMA NEDENLERİNİ İSPAT
İHTARA UYMAMANIN DAYANDIĞI İSPAT ( Boşanma )"

Madde 151

YARGITAY

151Y10.HD7.4.2003E. 2003/2542 K. 2003/3174"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Nedeniyle Açılmış Dava Olması )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( Bakıma Muhtaç Sigortalının Aile Birliği İçinde Kendisine Baktırmada Şayet Evli İse Eşinin Yardımından Yararlanmasında MK ve BK Hükümlerinin Dikkate Alınması )
ZARAR MİKTARINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Bakım İçin Hesap Edilen Zarar Miktarından Bir Miktar İndirim Yapılması Gereğinin Gözetilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
SİGORTALININ BAŞKASININ BAKIMINA VE YARDIMINA MUHTAÇ OLMASI ( Bu Durumda Sigortalının Gelirinden Bakım İçin Bir Miktar Ayrılması Gerekeceği ve Yardım Yükümünün Dikkate Alınacağı Hususu )"
151YHGK19.2.2003E. 2003/2-103 K. 2003/91"KATKI PAYI ALACAĞI ( Evlilik Birliği İçinde Alınan Taşınmaza Yapılan Katkının Tazmini - Davacının Eşine Ait İmalathanede Çalıştığı İleride Kendisi ve Çocuklarının İstifade Edeceği Düşüncesiyle Katkıda Bulunduğu/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Eşine Ait İmalathanede Çalıştığı İleride Kendisi ve Çocuklarının İstifade Edeceği Düşüncesiyle Katkıda Bulunduğu - Evlilik Birliği İçinde Alınan Taşınmaza Yapmış Olduğu Katkının Kabulü ve Tazminine Hükmedileceği )
GENEL GEÇERLİ TOPLUMSAL ALIŞKANLIKLAR ( Katkı Payı Alacağı Davası - Eşine Ait İmalathanede Çalışan Kadının Evlilik Birliğinin Devamı Sürecinde Alınacak Mallardan İleride Kendisinin ve Çocuklarının İstifade Edeceğini Düşünmesi/Davanın Kabulü )
KARI KOCANIN BİRBİRİNE SADAKAT VE MÜZAHARET YÜKÜMÜ ( Davacının Evlilik Birliğinin Devamı Sürecinde Alınacak Mallardan İleride Kendisinin ve Çocuklarının İstifade Edeceğini Düşünmesi - Katkı Payı Alacağı Davasının Kabulü Gerektiği )"
151Y14.HD20.6.2002E. 2002/4410 K. 2002/4858"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Düzenleme Şeklinde Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( İki Yana Borç Yükleyen Karşılıklı Edimleri Havi Bir Sözleşme Olması )
KARI KOCANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Bakım Sözleşmesinin Taraflarının Karı-Koca Olması Sırf Bu Nedenle Sözleşmenin Geçersiz Sayılmasını Gerektirmemesi- Sözleşmenin İki Yana Borç Yüklemesi )
İYİNİYET ( Sağlığında Bakılıp Gözetilmediği Yolunda Bir İddiası Bulunmayan Miras Bırakanın Halefi Olan Mirasçılarının Aksini İleri Sürmesinin İyiniyet Kuralları ile Bağdaşmayacağı )
BAKILMAMA İDDİASI ( Akdin Düzenlenmesinden Sonra Bakılacak Olanın Az Yada Çok Yaşamasının Bakım Alacaklısına Bakılmadığı Anlamında Yorumlanamayacağı )"
151Y14.HD13.11.2001E. 2001/6968 K. 2001/7851"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Bakım Borcunun Taraflarının Karı-Koca Olması )
KARI KOCANIN BİRBİRLERİNE BAKMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Karı-Koca Arasındaki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Geçerliliği )"
151Y2.HD5.6.2000E. 2000/5912 K. 2000/7461"BOŞANMA DAVASI ( Kadının Felçli Olması )
KARI KOCANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Birbirlerine Sadakat ve Müzaharetle Görevli Olmaları )
FELÇLİ OLMAK ( Tek Başına Felçin Boşanma Nedeni Olmaması )"
151YHGK2.7.1997E. 1997/2-366 K. 1997/624"KARI-KOCANIN TAŞINMAZ EDİNMESİ ( Alacak )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı-Kocanın taşınmaz edinmesi )
KADININ İADE BORCU ( Evlilik içinde alınan taşınmaz )"
151Y2.HD13.6.1997E. 1997/5701 K. 1997/6907"YARDIM NAFAKASI ( Kocanın Eşinden İstemesi )
KOCANIN İAŞESİNİ SAĞLAYAMAMASI ( Yardım Nafakası-Eş ve Çocukların Mükellefiyeti )"
151YHGK26.4.1995E. 1995/2-164 K. 1995/419"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( Diğer Eşin Yardıma Muhtaç Annesini Eve Kabul Etmemek ve Gereken İnsani ve Ahlaki İlgiyi Göstermemek )
YARDIMA VE BAKIMA MUHTAÇ KAYINVALİDEYE GEREKEN İLGİYİ GÖSTERMEMEK ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması )
AHLAKİ VAZİFE ( Yardıma ve Bakıma Muhtaç Kayınvalideye Gereken İlgi ve Şefkati Göstermek-Aksi Durumun Evlilik Birliğini Temelden Sarsması )"
151YHGK29.6.1994E. 1994/2-340 K. 1994/485"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davalı Eşin İhmalinden Kaynaklanan Yangında Müşterek Çocukların Ölmesi )
EŞİN İHMALİNDEN KAYNAKLANAN YANGINDA MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN ÖLMESİ ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması )"
151YHGK30.3.1994E. 1993/2-949 K. 1994/189"AKTİF DAVA HAKKI
PASİF DAVA HAKKI
HUKUKİ YARAR
BOŞANMA İSTEME HAKKI ŞAHSA BAĞLI HAK ( Boşanma )
KANUNLAR İHTİLAFI ( Boşanma )
EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI ( Kanunlar ihtilafı )
EVLENME ŞEKLİ ( Kanunlar ihtilafı )
BOŞANMA VE AYRILIK SEBEPLERİ ( Kanunlar ihtilafı )
İKRAR
YABANCI BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİ
TÜRK VATANDAŞLIĞI
NESEBİN DÜZELTİLMESİ ( Kanunlar ihtilafı )"
151YHGK15.12.1993E. 1993/2-788 K. 1993/834"BOŞANMA ( Kadının sadakatsizliği )
SADAKATSİZ DAVRANIŞ
TANIK BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"
151Y2.HD9.10.1987E. 1987/6450 K. 1987/7387"BOŞANMA DAVASI ( Güven Duygularını Sarsıcı Davranış )"
151YHGK13.5.1987E. 1986/2-285 K. 1987/365"BOŞANMA DAVASI ( İğfal Ettiği Kızla Evlenmek İçin Karısını Boşamak İsteyen Davacının Açtığı Davasının Reddedilmesi )
SADAKAT ( Evliliğin Temeli Olması- Sadakatsiz Davranışlarda Bulunan ve İğfal Ettiği Kızla Evlenmek İçin Karısını Boşamak İsteyen Davacının Açtığı Davanın Reddedilmesi )
KUSUR ( Kendi Kusuruna Dayanarak Boşanma Davası Açan Kocanın Davasının Reddi )"
151YHGK19.9.1980E. 1980/2-1942 K. 1980/2150"BOŞANMA ( Tarafların Kusurunun Denk Olması )
KUSURUN DENK OLMASI ( Boşanma ) BOŞANMA ( Kadının "müzaharet" Görevini Yapmaması )
BOŞANMA ( Kocanın Sadakatsizliği )
AYRILIK
DAVADA KADEMELİ İSTEK"

Madde 152

AMK

152AMK20.3.2002E. 1999/48 K. 2002/33""

YARGITAY

152Y8.HD11.10.2017E. 2017/15045 K. 2017/12645"EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ VE ALACAK DAVASI ( Eşlerin Tüm Gelirlerinin Ayrı Ayrı Belirleneceği - Evlenme Tarihinden Malın Edinildiği Tarihe Kadar Eşlerin Çalışma Sürelerine ve Gelirlerine Dair Belgeler Bulundukları Yerden Eksiksiz Olarak Getirtileceği)
EŞLERİN ÇALIŞMASI ( Evlenme Tarihinden Malın Edinildiği Tarihe Kadar Eşlerin Çalışma Sürelerine ve Gelirlerine Dair Belgeler Bulundukları Yerden Eksiksiz Olarak Getirtileceği - Eşlerin Ekonomik ve Sosyal Statülerinin Gözetileceği/Kişisel Harcamların Tespiti/Toplam Tasarruf Oranının Tespiti)
TOPLAM TASARRUF ORANI ( Bu Tasarruf Oranı Çalışmaları Karşılığı Eşlerin Elde Ettikleri Gelirleriyle Malın Alımına Yaptıkları Katkı Oranı Olarak Kabul Edileceği - Tasfiyeye Konu Malın Dava Tarihi İtibariyle Belirlenecek Rayiç Değeri ile Çarpılmak Suretiyle Katkı Payı Alacağının Hesaplanması Gereği)
TAŞINMAZDA YAPILAN İYİLEŞTİRME NEDENİYLE OLUŞAN DEĞER ARTIŞININ DÜŞÜLMESİ ( Kalan Miktarın Tasfiyeye Dahil Edileceği/Bu Miktar Üzerinden Davacıların Katılma Alacağının Belirlenmesi Gereği - Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Alacak Davası/Mal Ayrılığı Rejimi/Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi/Eşin Ölümü)
MÜKERRER ÖDEME YAPILMASININ ÖNLENMESİ ( Taşınmazdaki İyileştirme Sebebiyle Oluşan Değer Artışının Düşüldükten Sonra Kalan Miktarın Tasfiyeye Dahil Edilerek Bu Miktar Üzerinden Davacıların Katılma Alacağının Belirleneceği - Katkı Payı Alacağı/Davacıların Miras Paylarının Hesaplamada Gözetileceği)"
152Y8.HD12.9.2017E. 2015/18985 K. 2017/10498"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI (Eşlerin Katkı Payı Oranının Mahkemece Belirlenen Her Eşin Tasarruf Miktarının Birlikte Yaptıkları Toplam Tasarruf Miktarı İçerisindeki Oranı Dikkate Alınarak Hesaplanması ve Belirlenecek Bu Oran Üzerinden Katkı Payı Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği)
EVİ GEÇİNDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Kocanın Evi Geçindirme Yükümlülüğü Dikkate Alınarak Tasarruf Miktarlarının Tespit Edildiği - Eşlerin Tasarruf Edebilecekleri Miktarlarının Birbirine Oranlanarak Katkı Payı Oranının Belirlenmesinin Hatalı Olduğu)
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ (Her Eşin Tasarruf Miktarının Birlikte Yaptıkları Toplam Tasarruf Miktarı İçerisindeki Oranının Değil de Tasarruf Edebilecekleri Miktarlarının Birbirine Oranlanarak Katkı Payı Oranının Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu)
YARGILAMA GİDERLERİ (Reddedilen Talep Yönünden Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi ve Yargılama Giderlerinden de Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
152Y8.HD7.2.2017E. 2015/21498 K. 2017/1289"KATKI PAYI ALACAĞI (Davalının Sunduğu Evraka İstinaden Eski Türk Lirası Halindeki Gelirleri Gözetilerek Davacının Katkı Oranının Tespit Edileceği - Katkı Oranının Taşınmazların Dava Tarihindeki Değerleri İle Çarpılarak Davacı Lehine Katkı Payı Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği)
KATKI PAYI HESAPLANMASI (Tasfiyeye Konu Taşınmazlar Yönünden Tespit Edilen Dava Tarihi İtibariyle Değerlerin Katkı Oranı İle Çarpılması Neticesinde Davacı Lehine Katkı Payı Alacağı Hesaplanacağı - Keşif Tarihi İtibariyle Tespit Edilen Değerler Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı)
MAL AYRILIĞI REJİMİ (Davalının Sunduğu Evraka İstinaden Eski Türk Lirası Halindeki Gelirleri Gözetilerek Davacının Katkı Oranının Tespit Edileceği - Katkı Oranının Taşınmazların Dava Tarihindeki Değerleri İle Çarpılarak Davacı Lehine Katkı Payı Alacağına Hükmedileceği)"
152Y8.HD24.1.2017E. 2015/4179 K. 2017/688"KATKI PAYI ALACAĞI (Davacının Gelirleriyle Taşınmaz Alımına Katkı Oranı ve Katkı Payı Alacağının Belirleneceği - Toplam Katkı Payı Alacağının Terekeye Ait Borç Olacağı/Davalının Miras Hissesi Oranında Borçtan Sorumlu Tutulabileceği)
TEREKEYE AİT BORÇ (Toplam Katkı Payı Alacağının Terekeye Ait Borç Olacağı - Davacının da Tereke Mirasçısı Olduğu Dolayısıyla Davalının Ancak Miras Hissesi Oranında Borçtan Sorumlu Tutulabileceği de Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
MİRAS HİSSESİ ORANINDA SORUMLULUK (Toplam Katkı Payı Alacağının Terekeye Ait Borç Olacağı - Davacının da Tereke Mirasçısı Olduğu Dolayısıyla Davalının Ancak Miras Hissesi Oranında Borçtan Sorumlu Tutulabileceği de Gözetilerek Karar Verileceği)"
152Y8.HD19.1.2017E. 2015/8587 K. 2017/426"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ (Davacının Gelirinden Yapabileceği Tasarruf Miktarının Toplam Tasarruf Miktarı İçindeki Oranının Belirleneceği - Belirlenen Oran İle Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Gerçek Değerinden Davalının Kişisel Malı Olan Ziynet Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Miktar İle Çarpılıp Katkı Payı Alacağının Saptanacağı)
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ (Katkı Payı Alacağı İstemi - Mahkemece Dosyanın Konunun Uzmanı Bir Hukukçu ve Bir Mali Müşavir ya da Muhasebeci Bilirkişiye Verilerek Rapor Alınacağı)
TASARRUF MİKTARININ BELİRLENMESİ (Katkı Payı Alacağı İstemi - Mahkemece Davacının Sosyal Statüsü Konumu Mesleki Kariyeri ve Kişisel Harcamaları İle T.K.M.'nun 152. Md. Gereğince Evi Geçindirme Yükümlüğü Dikkate Alınarak Gelirinden Yapabileceği Tasarruf Miktarının Toplam Tasarruf Miktarı İçindeki Oranının Belirlenmesi Gerektiği)"
152Y8.HD16.6.2015E. 2015/2626 K. 2015/13320"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Mahkemece Taşınmazın Edinme Tarihi İtibarıyla Tarafların Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Hesaplandıktan Sonra Katkı Oranları Belirleneceği - Tespit Edilmiş Olan Oranın Taşınmazın Belirlenmiş Olan Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Davacının Katkı Payı Alacağı Saptanacağı )
HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi/Kooperatif Üyelik Hakkı Tasfiyesi - Kooperatif Hakkında Tasfiye Tarihine Kadar Yapılan Ödemeler Getirtilerek Tasfiyeye Tabi Tutulması Gereken Miktarın Belirleneceği )
KATKI ORANI BELİRLENMESİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetilerek Kişisel Harcamaları ve Davacı Kocanın Aileyi Geçindirme Yükümlülüğü Göz Önünde Bulundurularak Taşınmazın Edinme Tarihi İtibarıyla Tarafların Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Hesaplandıktan Sonra Katkı Oranları Belirleneceği )
KOOPERATİF ÜYELİK HAKKI TASFİYESİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Mahkemece Kooperatif Hakkında Tasfiye Tarihine Kadar Yapılan Ödemeler Getirtilerek Tasfiyeye Tabi Tutulması Gereken Miktarın Belirlenmesi ve H.M.K.'nun 31. Md. Uyarınca Davanın Aydınlatılması Gerektiği )"
152Y8.HD14.1.2015E. 2013/16165 K. 2015/589"TAŞINMAZ ALINMASI VE ÜZERİNE BİNA YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Tarafların Çalışma ve Gelirlerine İlişkin Belgeler Getirilerek Taşınmazın Alınmasına ve Binanın Yapılmasına Yapılan Katkının Belirleneceği - Taşınmazın Satın Alındığı Tarihten Sonra Arsa Üzerine Yapılan İnşaat Süresinin Araştırılacağı/İnşaatın Yapıldığı Sürenin Bir Bölümünde Tarafların Resmen Evli Olmadıkları Dikkate Alınarak Hakkaniyete Uygun Oranlama Yapılacağı )
KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Tarafların Çalışma ve Gelirlerine İlişkin Belgeler Getirilerek Taşınmazın Alınmasına ve Binanın Yapılmasına Yapılan Katkının Belirleneceği - Taşınmazın Satın Alındığı Tarihten Sonra Arsa Üzerine Yapılan İnşaat Süresinin Araştırılacağı/İnşaatın Yapıldığı Sürenin Bir Bölümünde Tarafların Resmen Evli Olmadıkları Dikkate Alınarak Hakkaniyete Uygun Oranlama Yapılması Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN MALLARA EŞLERİN KATKISININ BELİRLENMESİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Tarafların Tasarruf Miktarı İle Taşınmazın Alınmasına ve Üzerindeki Binanın Yapılmasına Yaptıkları Katkı İle Taşınmaz Üzerindeki Davacının Katkı Payı Alacağının Tespit Edileceği )
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ( Eşler Arasında 4721 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Mal Ayrılığı/Bu Tarihten Boşanma Davasının Açıldığı Tarihe Kadar İse Yasal Enilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olduğu - Mal Rejiminin Boşanma Davasının Açıldığı Tarihte Sona Ereceği )"
152YHGK5.11.2014E. 2013/8-1014 K. 2014/843"KATKI ORANININ BELİRLENMESİ ( Katkı Payı ve Katılma Alacağı İstemi - Katkı Oranının Belirlenmesi İçin Taşınmazın Edinildiği Tarihte Eşlerin Gelirlerinin Belirlenmesi Sosyal Statüleri İle Konumlarına Göre Aynı Dönemde Yapabilecekleri Kişisel Harcamaları İle Kocanın 743 S. TKM'nin 152.Md.si Uyarınca Evi Geçindirme Yükümlülüğü Uyarınca Yapmış Olabileceği Harcamaların Düşülmesi Gerektiği )
KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Eşlerin Yapabilecekleri Tasarruf Dolayısıyla Katkı Oranları Belirlenmeli Daha Sonra Toplam Tasarruf Miktarı Karşısında Davacının Katkı Oranının Bulunması Bulunan Bu Oranın Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Katkı Payı Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
KATILMA ALACAĞI İSTEMİ ( Konu Edilen Taşınmazlar İle Otomobil Bakımından Öncelikle Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Açısından Bu Malların Niteliklerinin Belirlenmesi Gerektiği )
ARTIK DEĞERİN BELİRLENMESİ ( Katılma Alacağı İstemi - Artık Değerin Belirlenmesinde Davaya Konu Taşınır ve Taşınmazların Tasfiye Tarihindeki Değerlerinin Belirlenmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğundan Bu Konuda Keşif ve Gerektiğinde Uzman Bilirkişilerden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
EDİNİLMİŞ MAL REJİMİ ( Katılma Alacağı İstemi - Eklenecek Değerlerden ve Denkleştirmeden Elde Edilen Miktarlar Nazara Alınmak Suretiyle Edinilmiş Malların Değerinden Mallara İlişkin Borçlar Çıkarıldıktan Sonra Kalan Değerin Yarısı Üzerinden Davacını Katılma Alacağının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Katkı Payı ve Katılma Alacağı İstemi - Hesaplama ve Değerlendirme Anları İle Faiz Başlangıç Tarihleri Farklı Olmakla Mahkemece Davacı Talebinin Ne Kadarının Katkı Payı Ne Kadarının Katılma Alacağı Olduğunun da Açıklattırılmalı Tarafların Delilleri Birlikte Değerlendirilerek Yapılacak İnceleme İle Oluşacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
152YHGK30.4.2014E. 2014/8-48 K. 2014/554"EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ( Taşınmazın Edinildiği Tarihte Eşlerin Kişisel Harcamaları İle Kocanın 743 S. T.K.M'.nin 152. Md. Uyarınca Evi Geçindirme Yükümlülüğü Uyarınca Yapmış Olabileceği Harcamalar Düşüleceği - Eşlerin Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Gerektiğinde Bilirkişi ya da Bilirkişilerden Denetime Elverişli Rapor Alınmak Suretiyle Belirleneceği )
ÇALIŞAN KADIN ( Birikimleri İle Başka Türlü Tasarrufta Bulunduğu İleri Sürülüp İspatlanmadığına Göre Evlilik Birliği İçinde Edinilerek Koca Adına Tescil Edilen Taşınmazda Katkısının Bulunduğu - Eşler Arasında Mal Rejiminin Tasfiyesi )
EVLİLİK BİRLİĞİNDE EDİNİLEREK KOCA ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Eşler Arasında Mal Rejiminin Tasfiyesi - Koca Tarafından Kadının Birikimleri İle Başka Türlü Tasarrufta Bulunduğu İleri Sürülüp İspatlanmadığı/Çalışan Kadının Evlilik Birliği İçinde Edinilerek Koca Adına Tescil Edilen Taşınmaza Katkısının Bulunduğu Kabul Edileceği )
KOCANIN KADININ BİRİKİMLERİ İLE BAŞKA TÜRLÜ TASARRUFTA BULUNDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞI ( Çalışan Kadının Evlilik Birliği İçinde Edinilerek Koca Adına Tescil Edilen Taşınmaza Katkısının Bulunduğu Kabul Edileceği - Eşlerin Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Gerektiğinde Bilirkişilerden Denetime Elverişli Rapor Alınmak Suretiyle Belirlenerek Karar Verileceği )"
152Y8.HD22.4.2014E. 2013/8694 K. 2014/7877"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Öncelikle Davacının Evlenme Tarihinden İlk Taşınmaz İle Otomobilin Edinildiği Tarihe Kadar Elde Ettiği Gelirlerin Tespit Edilmeye Çalışılması ve Davacının Kıdem Tazminatı Alarak Bankada Değerlendirildiği İleri Sürüldüğünden Bu Konudaki Banka Kayıtlarının Araştırılması Gerektiği )
GELİR DURUMU ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Emsal Durumda Bulunan Kişilerin Gelir Durumlarının Esas Alınması o da Mümkün Olmadığı Taktirde Hayatın Olağan Akışı Kapsamında Hakkaniyete Göre Belirlenmesi Gerekirse Bu Konularda Uzman Kuruluşlardan ya da Meslek Odalarından Bilgi Edinilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Davacının Evlenme Tarihinden İlk Taşınmaz İle Otomobilin Edinildiği Tarihe Kadar Elde Ettiği Gelirlerin Tespit Edilmeye Çalışılması ve Davacının Kıdem Tazminatı Alarak Bankada Değerlendirildiği İleri Sürüldüğünden Bu Konudaki Banka Kayıtlarının Araştırılması Gerektiği )"
152Y8.HD18.2.2014E. 2013/21039 K. 2014/2580"KATKI PAYI ALACAĞI ( Taraf Gelirleri Net Olarak Tesbit Edilememekle Birlikte Her İki Tarafın da Yurt Dışında Çalışarak Gelir Elde Ettikleri - Davacının Taşınmazın Edinilmesindeki Katkı Oranının %50 Olarak Kabulü Hakkaniyet ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkelerine Uygun Olduğu )
TARAF GELİRLERİ ( Net Olarak Tespit Edilememekle Birlikte Her İki Tarafın da Yurt Dışında Çalışarak Gelir Elde Ettikleri/Davacının Taşınmazın Edinilmesindeki Katkı Oranının %50 Olarak Kabulü Hakkaniyet ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkelerine Uygun Olduğu - Katkı Payı Alacağı )
TAŞINMAZ EDİNİLMESİNE KATKIDA BULUNMA ( Davacının da Davalı Gibi Nizalı Taşınmazın Edinildiği Dönem de Dahil Yurtdışında Çalışarak Gelir Elde Ettiği Anlaşıldığına Göre Davaya Konu Ordu'daki Taşınmazın Edinilmesinde Katkısının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )"
152Y8.HD11.2.2014E. 2013/20271 K. 2014/2079"KATKI ORANININ BELİRLENMESİ ( Alımda Kullanılan Yazlık Bedelinde Davacının Katkı Oranının Belirlenebilmesi İçin Eşit Gelir Elde Eden Tarafların Gelirlerinden Tarafların Sosyal Statüleriyle Konumlarına Göre Yapabilecekleri Kişisel Harcamalarıyla Kocanın Evi Geçindirme Yükümlülüğü Uyarınca Yapması Gereken Harcamalar Çıktıktan Sonra Yapabilecekleri Tasarruf Miktarının Ne Olabileceğinin Belirlenmesi Gerektiği )
KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Alımda Kullanılan Miktar Bakımından Davacı Eşin Katkı Oranını Bulmak ve Bu Katkı Oranı Bakımından Davacı Eş Lehine Kişisel Değerden Katkı Sebebiyle Değer Artış Payı Alacağı Doğacağını Dikkate Almak Gerektiği )
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Alımda Kullanılan Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Ödenen Peşinat ve Tamamı Evlilik İçinde Ödenen Kredi Toplamı Bakımından İse Bu Miktar TMK'nun 219 ve 222 Md.leri Karşısında Edinilmiş Mal Niteliğinde Olduğundan Yine Eşler Yararına Artık Değerin Yarısı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Doğurduğu )
DEĞER ARTIŞ PAYI ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Gerek Değer Artış Payı Gerek Katılma Alacağı Hesabında Dikkate Alınacak Değer Karar Tarihine En Yakın Piyasa Sürüm Değeri Olacağından Bozma Sonrası Taşınmazın Yeni Karar Tarihine En Yakın Güncellenmiş Tadilatlı Piyasa Sürüm Değerinin Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi Gerektiği )
GÜNCELLENMİŞ TADİLATLI PİYASA SÜRÜM DEĞERİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Belirlenecek Miktar Üzerinden Yapılacak Hesaplamada Yazlık Bedelinin Bulunacak Miktar Üzerinden Değer Artış Payı Hesabı Çekilen Kredinin Alım Değerine Oranlanmasından Bulunacak Miktar Üzerinden İse Katılma Alacağı Yapılması Gerektiği )"
152Y2.HD10.2.2014E. 2013/17417 K. 2014/2217"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Boşanma Davası - Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Haklarının Boşanma Hükmünün Kesinleşmesinin Üzerinden Bir Yıl Geçmekle Zaman Aşımına Uğrayacağı )
TENFİZ VEYA TANIMAYA DAİR HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Manevi Tazminat İstemi - Kararın Tanınmasına ve Tenfizine Karar Verilmedikçe Boşanmaya Bağlı Dava Haklarının Kullanılması Olanağı Bulunmadığına Göre Zaman Aşımı Süresinin Hakkın Kullanılabilir Duruma Geldiği Tarihten Başka Bir İfadeyle Tenfiz veya Tanımaya Dair Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren Başlaması Gerektiği )
BOŞANMAYA BAĞLI DAVA HAKLARININ KULLANILMASI ( Manevi Tazminat İstemi - Yabancı Mahkeme İlamının Tanınmasına Dair Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açıldığına Göre Manevi Tazminat Talebi Yönünden Davanın Süresinde Olduğu )
DEĞER ARTIŞ PAYI İSTEMİ ( Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Tabi Davalar Bakımından Zaman Aşımı Süresinin Türk Medeni Kanununun 5. Md.si Yollamasıyla Türk Borçlar Kanunu'nun 146 Md.sine Tabi Olduğu )
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Değer Artış Payı İstemi - Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Tabi Davalar Bakımından Zaman Aşımı Süresinin Türk Medeni Kanununun 5. Md.si Yollamasıyla Türk Borçlar Kanunu'nun 146 Md.sine Tabi Olduğu/Somut Olayda Uygulanması Gereken Zaman Aşımı Süresinin de 10 Yıl Olduğu )
KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Mahkemece Yapılacak İş Öncelikle Her İki Tarafın Davaya Konu Taşınmazların Edinilme Tarihindeki Gelir Durumlarının Gerektiğinde Tarafların Bayanları da Alınarak İlgili Alman Makamlarından Sorulmak Suretiyle Tam Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA YAPILAN KATKI ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Davaya Konu Taşınmazların Edinilme Tarihi İtibariyle Değerlerinin Belirlenmesi Sonrasında Uzman Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilen Gelir Durumu ve Edinme Tarihi İtibarıyla Kocanın Bakım Yükümlülüğü de Nazara Alınmak Suretiyle Davacı Kadının Taşınmazların Edinilmesine Yapabileceği Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )"
152Y8.HD23.1.2014E. 2013/7339 K. 2014/980"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davalı - Karşı Davacı ve Mirasbırakana Ait Yurt Dışındaki Çalışmalara İlişkin Kayıtlar ile Davalının Ortaklarından Olduğunu İddia Ettiği Şirketin Taşınmazların Edinilmesine Kadarki Gelir ve Giderine İlişkin Belgelerin İnceleneceği )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Katkı Payı Alacağı Davası - Karı ve Kocanın Diğerinden Tazminat İsteyebilmesi İçin Mutlaka Parasal veya Para İle Ölçülebilen Maddi Bir Değer Koymak Suretiyle Katkısının Bulunması Gerektiği )
BAĞIŞLAMA (Katkı Payı Alacağı Davası - Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Bir Protokol İbraz Edilmediği/Bağışlama İradesi Açıkça Tespit Edilemediğinde Diğer Eş Lehine Olan Kazandırmanın Bağış Amacı Taşımadığının Kabul Edileceği)
BİLİRKİŞİ KURULU ( Katkı Payı Alacağı Davası - Konunun Uzmanı Öğretim Üyesi Mali Müşavir ve Mülk Bilirkişisinden Oluşacak Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Karşı Davacı ile Murisin Gelirleri İle Katkı Miktarının ve Tasarruflarının Ayrı Ayrı Hesaplanacağı - Bulunan Katkı Oranı İle Taşınmazların Dava Tarihindeki Değeri Çarpılarak Katkı Payı Alacağı Tespit Edileceği )"
152Y8.HD26.11.2013E. 2013/3775 K. 2013/17716"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taşınmazın Alımında Kalan Kısım İçin Davacının Katkı Oranının Tesbit Edilmesi Bulunacak Bu Oranın Ziynetlerle Yapılan Katkı Oranı İle Toplanarak Dava Konusu Konutun Dava Tarihindeki Sürüm Değeri İle Çarpılması Bu Yöntemle Davacının Katkı Payı Alacağının Bulunması Gerektiği )
ZİYNETLERLE KATKI ORANI ( Katkı Tarihindeki Değerinin Dava Konusu Konutun Katkı Tarihindeki Piyasa Sürüm Değerine Oranlanarak Hukukçu Bilirkişinin Raporuna Göre Belirlenen Bulunacak Oranın Ziynetlerle Katkı Olarak Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu - Davacının Toplam Gelirinin Konutun Alım Değerine Oranlanarak Bulunan Katkı Oranına İtibar Edilmesinin Doğru Görülmediği )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Katkı Payı Alacağı Davası - Taraf Gelirleri ve 743 S. K.'nun 152. Md. Hükmü Gözetilerek Taşınmazın Alımında Kalan Kısım İçin Davacının Katkı Oranının Tesbit Edilmesi Bulunacak Bu Oranın Ziynetlerle Yapılan Katkı Oranı İle Toplanarak Konutun Dava Tarihindeki Sürüm Değeri İle Çarpılması Gerektiği )
HAKKANİYET VE FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Yapılacak Hesaplamada Net Olarak Taraf Gelirleri ve Katkının Belirlenememesi Halinde Hakkaniyet ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi İle 6098 S. TBK'nun 50. ve 51. Md. Hükümlerinin Verilecek Hükümde Dikkate Alınacağının Gözetilmesi Gerektiği - Katkı Alacağı Davası )"
152Y8.HD20.6.2013E. 2013/10529 K. 2013/9598"MAL REJİMİNİN TASFİYESİ İSTEMİ ( Her İki Tarafın Çalıştığı ve Gelir Elde Ettiği Sabit Olduğundan Davaya Konu Taşınmazın Edinilmesinde Davacının Katkısının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
KATKI PAYI ALACAĞI ( Mal Rejiminin Tasfiyesi İstemi - Davaya Konu Taşınır ve Taşınmaz Mallar Bakımından Dava Dilekçesinde Gösterilen Dava Değerinin Kalem Kalem Açıklattırılması Hangi Uyuşmazlık Konusu Mal Bakımından Ne Kadar İstenildiğinin Belirlenmesi Gerektiği )
ÇEYİZ EŞYASI ( Mal Rejiminin Tasfiyesi İstemi - Mal Rejiminin Tasfiyesi İstenildiğinden Çeyiz Eşyaları Bakımından Mal Rejiminin Tasfiyesi Kapsamında Alacak İsteğinde Bulunulamayacağı )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Mal Rejiminin Tasfiyesi İstemi - Her İki Tarafın Çalıştığı ve Gelir Elde Ettiği Sabit Olduğundan Davaya Konu Taşınmazın Edinilmesinde Davacının Katkısının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )"
152Y8.HD6.6.2013E. 2013/9156 K. 2013/8551"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tarafların Çalışmalarına ve Gelirlerine Dair Dosyada Bulunan Belgeler Dikkate Alınarak Evlenme Tarihinden Taşınmazların Alındığı Tarihe Kadar Tüm Gelirlerinin Ayrı Ayrı Toplanması Gerektiği )
ZİYNET EŞYASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Satın Alınmasında Kullanıldığı İddia Edilen Davalıya Ait Ziynet Eşyalarının Niteliği ve Miktarının Davalıdan Sorularak Somutlaştırılması Gerektiği )
KATILMA ALACAĞI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Belirlenen Katkı Oranıyla Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Gerçek Değerinden Davalının Kişisel Malı Olan Ziynet Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Miktarla Çarpılıp Davacının Katkı Payı Alacağının Saptanması Gerektiği )
KOCANIN EVİ GEÇİNDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Belirlenen Katkı Oranıyla Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Gerçek Değerinden Davalının Kişisel Malı Olan Ziynet Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Miktarla Çarpılıp Davacının Katkı Payı Alacağının Saptanması Gerektiği )"
152Y8.HD18.3.2013E. 2012/7480 K. 2013/3737"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davacı Tarafa Yemin Teklif Hakkını Kullanmak İsteyip İstemediğinin Sorulması Gerektiği - Toplam Tasarruf Miktarı Karşısında Davacı Eşin Katkı Oranının Bulunması Bulunan Bu Oranın Dava Konusu Mal Varlığının Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Varsa Katkı Payı Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
KİŞİSEL GELİR ( Katkı Payı Alacağı Davası - Toplam Tasarruf Miktarı Karşısında Davacı Eşin Katkı Oranının Bulunması Bulunan Bu Oranın Dava Konusu Mal Varlığının Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Varsa Katkı Payı Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
YEMİN ( Katkı Payı Alacağı Davası - Davacı Tarafa Yemin Teklif Hakkını Kullanmak İsteyip İstemediğinin Sorulması Gerektiği )"
152Y8.HD18.12.2012E. 2012/9630 K. 2012/12553"BOŞANAN EŞİN KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( 01.01.2002 Tarihinden Önce Gerçekleşen Taşınmaz Tapu Tescili Nedeniyle Taraflar Arasında Mal Ayrılığı Rejimin Uygulanacağı - İspat Yükünün Davalı Üzerinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Taşınmaz Devrinin 1993 Yılında Olduğu - Kocanın İşyeri Sahibi ve Gelir Elde Eden Biri Olması Nedeniyle Taşınmaza Maddi Bir Değer Koyduğunun Kabulü/Bunun Aksini İddia Eden Davalının İspat Yükü Altında Olacağı )
İSPAT YÜKÜNÜN DAVACI ÜZERİNDE OLMASI ( Davacının İşyeri Sahibi ve Gelir Elde Eden Biri Olduğu - Mal Ayrılığı Rejiminin Uygulandığı Dönemde Dava Konusu Taşınmaza Katkısının Bulunduğunun Kabulü/İspat Yükünün Davalı Üzerinde Olduğu/İspat )
DAVACININ İŞYERİ SAHİBİ VE GELİR ELDE EDİYOR OLMASI ( Dava Konusu Taşınmaza Katkısının Bulunduğunun Kabulü - Aksini İddia Eden Davalının İspat Yükümü Altın Olduğu/Mahkemece İspat Yükünün Davalı Üzerinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
DAVALININ DOSYAYA SUNDUĞU TAPU KAYDI ( Babasına Ait Taşınmaz Hakkındaki Tapu Kaydının Dosya İçerisinde Bulunduğu Halde Bu Hususta Mahkemece Bir Değerlendirme Yapılmadığı - Davalının Savunması Üzerinde Durulmaksızın Hatalı Karar Verildiği )"
152Y8.HD15.11.2012E. 2012/2475 K. 2012/10534"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taşınmazın Evlilik Birliğinin Devamında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinildiği - Mahkemece Tarafların Toplam Tasarruf Miktarı İçerisindeki Katkı Oranları Belirlendikten Sonra Katkı Oranının Taşınmazların Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Gerçek Değeri İle Çarpılması Sonucu Davacının Katkı Payı Alacağının Saptanması Gerektiği )
MAL AYRILIĞI ( Katkı Payı Alacağı Davası - Tarafların Toplam Tasarruf Miktarı İçerisindeki Katkı Oranları Belirlendikten Sonra Katkı Oranının Taşınmazların Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Gerçek Değeri İle Çarpılması Sonucu Davacının Katkı Payı Alacağının Saptanması Gerektiği )
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ( Taşınmaz Evlilik Birliğinin Devamında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Olup Uyuşmazlığın Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği/Evlilik Birliği İçinde Edinilen Taşınmazlara İlişkin Talebin Bağış Nedeniyle Reddedilemeyeceği - Katkı Payı Alacağı Davası )"
152Y8.HD12.11.2012E. 2012/10298 K. 2012/10310"KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Davacının Davalı Adına Kayıtlı Dairelerin Alınmasına Katkıda Bulunduğu - Taşınmazların Davalı Adına Tescil Edilmesi İşleminin Gizli Bağış Niteliğinde Olup Olmadığının Tartışılması Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DÜZENLİ GELİRE SAHİP OLUNMASI ( Davacının Malvarlığının Edinilmesine Katkıda Bulunmadığının Kabulü Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Taşınmazların Davalı Adına Tescil Edilmesi İşleminin Gizli Bağış Niteliğinde Olup Olmadığının Tartışılması Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Katkı Payı ve Katılma Alacağı Davası )
KATILMA ALACAĞI ( Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Kabulünden Sonra Alınan Otomobil Yönünden Hesaplanacağı/Taşınmazların Davalı Adına Tescil Edilmesi İşleminin Gizli Bağış Niteliğinde Olup Olmadığının Tartışılması Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Katkı Payı ve Katılma Alacağı Davası )
GİZLİ BAĞIŞ ( Katkı Payı ve Katılma Alacağı Davası - Davacının Dilekçesinde Açıkladığı Müşterek Çocuk Bulunmaması Nedeniyle Davalı Eşin Kendini Güvende Hissetmesi Amacıyla Taşınmazların Davalı Adına Tescil Edilmesi İşleminin Gizli Bağış Niteliğinde Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )"
152YHGK17.10.2012E. 2012/8-471 K. 2012/717"BOŞANMA NEDENİYLE KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Mal Ayrılığının Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilen Taşınmaz Hakkında - Davalının Alkol Alışkanlığı Nedeniyle Sarfettiği Kişisel Harcamaların Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
KATKI PAYI ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Mal Ayrılığı Rejiminin Bulunduğu Dönemde Taşınmazın Edinildiği - Davacının Katkısının Hiç Olmazsa Davacının Kabulü Oranında Olması Gereği/Kişisel Harcamalarının Hesaplamaya Dahil Edileceği )
TOPLAM TASARRUF MİKTARININ TESPİTİ ( Davalı Kocanın Evi Geçindirme Yükümlülüğü ve Kişisel Harcamlarının Dikkate Alınacağı - Boşanma Davası ile Doğrulanan Davacının Olağan Dışı Yaşantısı Dikkate Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
KOCANIN ALKOL BAĞIMLISI OLMASI ( Toplam Tasarruf Miktarının Belirlenmesinde Olağan Dışı Harcamaların Dikkate Alınması Gereği - Davalının Kişisel Harcamalarına Etkili Olacak Yaşantı Tarzının Dikakte Alınmaksızın Hüküm Kurulamayacağı )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Davacının Kişisel Malı ve Ziynet Eşyalarıyla Taşınmaza Katkısının Kanıtlanamadığı - Ancak Davacının Olağan Dışı Kişisel Harcamaları Gözetildiğinde Hiç Olmazsa Davacının Kabul Ettiği Pay Oranına Hükmedileceği )"
152Y8.HD26.6.2012E. 2012/4988 K. 2012/6307"KATKI PAYI ALACAĞI ( Davacının Tasarruf Oranının Belirlenmesi ve Belirlenen Oranın Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenen Taşınmazların Gerçek Değerleri ile Çarpılması Sonucu Bulunacak Miktarlar Toplamının Davacının Katkı Payı Alacağı Olarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
TOPLAM TASARRUF ORANI ( Belirlenmesi ve Belirlenen Oranın Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenen Taşınmazların Gerçek Değerleri ile Çarpılması Sonucu Bulunacak Miktarlar Toplamının Davacının Katkı Payı Alacağı Olarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Katkı Payı Alacağı İstemi )
TASARRUF ORANI ( Katkı Payı Alacağı Talebi - Toplam Tasarruf Miktarı Karşısında Davacının Tasarruf Oranının Belirlenmesi ve Belirlenen Oranın Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenen Taşınmazların Gerçek Değerleri ile Çarpılması Sonucu Bulunacak Miktarlar Toplamının Davacının Katkı Payı Alacağı Olarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KATKI PAYININ HESAPLANMASI ( Davacının Tasarruf Oranının Belirlenmesi ve Belirlenen Oranın Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenen Taşınmazların Gerçek Değerleri ile Çarpılması Sonucu Bulunacak Miktarlar Toplamının Davacının Katkı Payı Alacağı Olarak Hüküm Altına Alınacağı )"
152Y8.HD12.6.2012E. 2012/4050 K. 2012/5593"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI (Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan - Taraflar Arasında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu/Tarafların Yurt Dışında Bulunması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazla İlgili Yeterli Araştırma Yapılmadığı)
KATKI PAYINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME (Bu Taahhütnamedeki İmzanın Davalı Tarafından İmzalandığının Kabul Edildiği - Katkı Miktarın Dava Konusu İki Taşınmazdan Hangisine Ait Olduğunun Davacı Tarafa Açıklattırılacağı/Katkı Payı Alacağı)
KATKI PAYININ HANGİ TAŞINMAZ İÇİN OLDUĞUNUN BELİRLENEMEMESİ (Davacı Tarafından Bu Miktarla İlgili Açıklama Yapılmaması Halinde Dava Konusu Her İki Taşınmazın Alınmında Eşit Olarak Kullanılarak Katkı Sağlandığının Kabulü Gerektiği)
KATKI PAYI ORANI VE ALACAĞIN HESAPLANMASI (Davalı Tarafça Verilen Taahhütnamede Belirtilen Katkı Payı Miktarının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Bu Miktarın Dava Konusu Taşınmazlarından Hangisi İçin Olduğunun Davacı Tarafa Açıklattırılacağı)
KATKI PAYININ EŞİT OLARAK KULLANILDIĞININ KABULÜ (Davacının Taahhütnamede Belirtilen Miktarın Hangi Taşınmaz İçin Olduğunu Açıklayamamış Olması Durumunda - Her İki Taşınmazın Alımında Eşit Olarak Katkı Sağlandığının Kabul Edileceği/Katkı Payı)"
152YHGK28.3.2012E. 2012/17-25 K. 2012/241"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Katkı Payı Davası Açılması - Katkı Oranının Bulunduğu Mahkeme İlamı ile Kesinleştiği/Davacının Söz Konusu Katkıyı Evlilik Birliği İçinde Yaptığı ve Açtığı Davaya Konu Alacağının da Tasarruftan Önce Doğduğunun Kabulü Gerektiği )
KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Evlilik Birliği İçinde Edinilmiş Taşınmazla İlgili Açılması - Katkı Oranının Bulunması/Davacının Söz Konusu Katkıyı Evlilik Birliği İçinde Yaptığı ve Açtığı Davaya Konu Alacağının da Tasarruftan Önce Doğduğunun Kabul Edileceği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLMİŞ TAŞINMAZLA İLGİLİ DAVA AÇILMASI ( Katkı Payı Alacağı Davası Açıldığı - Katkı Oranının Bulunduğu Mahkeme İlamı ile Kesinleştiği/Davacının Söz Konusu Katkıyı Evlilik Birliği İçinde Yaptığı ve Açtığı Davaya Konu Alacağının da Tasarruftan Önce Doğduğunun Kabulü Gerektiği )"
152Y8.HD13.12.2011E. 2011/5886 K. 2011/6964"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Eşler Arasındaki Mal Rejiminine Göre Katkı Paylarının Tespit Edilmesi Gereği - Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönem İçin Eşlerin Mutlaka Parasal veya Para ile Ölçülebilir Maddi Bir Değer Koyması Gerektiği)
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Bu Rejimin Geçerli Olduğu Dönem İçin Eşlerin Mutlaka Parasal veya Para ile Ölçülebilir Maddi Bir Değer Koyması Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Erkeğin Tasarruf Oranın %40 ve Kadının ise %70 Olarak Tespit Edilmesi Gereği)
EŞLERİN TASARRUF ORANI ( Erkeğin Tasarruf Oranın %40 ve Kadının ise %70 Olarak Tespit Edilmesi Gereği - Bu Oranlara Göre Davacının Katkı Payı Oranı ile Meskenin Dava Tarihi İtibariyle Değerinin Çarpımı Sonucu Katkı Payının Tespit Edilebileceği)
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( 4721 S.K. Yürürlüğe Girdiği Tarihten Boşanma Tarihine Kadar Geçerli Olduğu)
KOCANIN AİLEYİ GEÇİNDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporunda Tarafların Sosyal Konumlarının ve Kişisel Giderlerinin Saptanması Gerektiği - Hatalı Olarak Tespit Edilen Tasarruf Oranlarına Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"
152YHGK7.12.2011E. 2011/8-558 K. 2011/743"MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLEN MALA İLİŞKİN KATKI PAYI ALACAĞI ( Boşanma Hükmünün Tanındığı/Mal Rejiminin Boşanma Davasının Açıldığı Tarihte Son Bulduğu - Davacıya Çalışma ve Gelirlerine İlişkin Belgelerin Tercüme Ettirilmesi veya Ücret Yatırılması İçin Usulüne Uygun Süre Verileceği )
TANIMA ( Boşanma - Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilen Mala Yapılan Katkı Nedeniyle Katkı Payı Alacağı İsteminde Taşınmazın Alınmasına Davacının Katkısı Bulunup Bulunmadığının Saptanması İçin Gerekli Araştırmaların Yapılacağı )
KATKI PAYI ALACAĞI ( Katkının Miktarı Konusunda Uzman Bilirkişinin Görüşü Alınarak Taşınmazın Alım Tarihindeki Bedeline Davacının Katkı Oranının Bulunacağı ve Taşınmazın Dava Tarihinde Belirlenmiş Olan Değeriyle Bulunan Oranın Çarpımı Sonucu Davacının Katkısının Tespit Edileceği )
EVİ GEÇİNDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilen Mala İlişkin Katkı Payı Alacağı İsteminde Davacının Çalıştığı Dönemlere İlişkin Çalışma ve Elde Ettiği Gelire İlişkin Kayıt ve Belgelerin Getirtileceği - Davalının Bu Yükümünün Gözetileceği )"
152Y8.HD29.11.2011E. 2011/5676 K. 2011/6406"MESKEN MÜLKİYETİNİN EŞE DEVRİ ( Olmadığı Takdirde Katkı Payı Alacağı Talebi - Davacının Evlendiği Günden Beri Çalışıyor Olduğundan Ortak Taşınmazın Alınmında Katkısının Bulunduğunun Kabul Edileceği/Ancak Tasarruf Oranlarında Hata Yapıldığı )
KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davacının Taşınmaza Katkı Payı Oranında Hata Yapıldığı - Davacının Katkı Payı Oranının Davalı Aleyhine Hesaba Katılamayacağı/Katkı Payı Alacağına Dair Meskenin Dava Tarihi İtibariyle Değerinin Dikkate Alınması Gereği )
MESKENİN DAVA TARİHİ İTİBARİYLE DEREĞİNİN DİKKATE ALINMASI ( Davalı Aleyhine Olarak Meskenin Keşif Tarihi İtibariyle Değerinin Hükme Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - Mesken Mülkiyetinin Devri Olmadığı Takdirde Katkı Payı Alacağı Talebi )
DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEBİNİN BULUNMAMASI ( Daha Sonradan Davacı Tarafından Verilen Islah Dilekçesinde Artırılan Katkı Payı Alacağı ve Yasal Faiz Talebinin Hükmedilecek Miktar Bakımından Islah Tarihinden İtibaren Geçerli Olacağı - Katkı Payı )
KATKI PAYI ALACAĞININ TASARRUF ORANLARINDA HATA ( Davacının Katkı Payı Oranının Davalı Aleyhine Hesaba Katılamayacağı )"
152Y8.HD15.11.2011E. 2011/6646 K. 2011/5863"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEĞİ ( Tarafların Toplam Tasarruf Miktarı İçerisindeki Katkı Oranlarının Belirlenmesi ve Bu Katkı Oranının Uzman Bilirkişi Raporu İle Belirlenecek Dava Konusu Belirtilen Malların Dava Tarihindeki Değeriyle Çarpılması Sonucu Alacağın Saptanması Gerektiği )
KATKI ORANI ( Katkı Payı Alacağı İsteği - Tarafların Toplam Tasarruf Miktarı İçerisindeki Katkı Oranlarının Belirlenmesi ve Bu Katkı Oranının Uzman Bilirkişi Raporu İle Belirlenecek Dava Konusu Belirtilen Malların Dava Tarihindeki Değeriyle Çarpılması Sonucu Alacağın Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Ev Eşyalarının Ekonomik Ömürlerini Tamamlamadıkları Hususunun Dikkate Alınması ve Dosyanın Bu Haliyle Konunun Uzmanı Bir Hukukçu ve Bir Mali Müşavir Bilirkişiye Verilerek Denetime Açık Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )"
152Y8.HD15.11.2011E. 2011/5310 K. 2011/5866"KATKI PAYI ALACAĞI ( Davacının Davaya Konu Meskenin Alımında Katkıda Bulunmadığının Kabulü Doğru Olmadığı Gibi Meskenin Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınmış Olması O Malın Adına Tescil Edilen Kişinin Kişisel Malı Sayılmasını Gerektirmediği)
KİŞİSEL MAL ( Meskenin Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınmış Olması O Malın Adına Tescil Edilen Kişinin Kişisel Malı Sayılmasını Gerektirmediği - Katkı Payı Alacağı Davası)
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Katkı Payı Alacağı Davası - Meskenin Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınmış Olması O Malın Adına Tescil Edilen Kişinin Kişisel Malı Sayılmasını Gerektirmediği)
MESKENİN SATIN ALINMASI SIRASINDA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN KREDİYE AİT BELGELER ( Getirtilmesi ve Meskenin Ne Kadar Miktarla Satın Alındığının Etraflıca Araştırılması Gerektiği - Katkı Payı Alacağı Davası)"
152Y8.HD26.9.2011E. 2011/648 K. 2011/4618"MAL REJİMİ ( Başka Mal Rejimi Seçilmemesi Halinde 01.01.2002 Tarihine Kadar Eşler Arasında Mal Ayrılığı Bu Tarihten Sonra ise Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olacağı - Boşanma Davasında 01.01.2002 Tarihinden Önce Edinilmiş Malların Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Tasfiyesi Gereği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLMİŞ MALA YAPILAN KATKIYA KATKI PAYI ALACAĞI ( Mal Ayrılığı Rejimi - Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi )"
152YHGK10.11.2010E. 2010/6-533 K. 2010/578"ZİYNET VE ÇEYİZ EŞYALARININ MEVCUTSA AYNEN DEĞİLSE BEDELİNİN TAHSİLİ ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyaları Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı ve Artık Onun Kişisel Malı Niteliğini Kazandığı )
ZİYNET EŞYALARINI İADE ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyaları Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı - Ziynet Eşyalarının İade Edilmemek Üzere Kocaya Verildiğinin Kadının İsteği ve Onayı İle Bozdurulup Ev İhtiyaçları İçin Harcandığının Davalı Yanca Kanıtlanması Halinde Koca Almış Olduğu Ziynet Eşyalarını İadeden Kurtulacağı )
EVLİLİK SIRASINDA KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI ( Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı ve Artık Onun Kişisel Malı Niteliğini Kazandığı )
EVİN İHTİYACI İÇİN BOZDURULAN ZİYNET EŞYALARI ( Rıza İle ve İade Şartı Olmaksızın Verildiğini Davalı Koca İspatlamak Zorunda Olup Somut Olayda Davalı Koca Bu Durumu İspat Edemediğinden Dava Konusu Ziynet Eşyalarını Davacıya İade İle Mükellef Olduğu )"
152Y8.HD28.9.2010E. 2010/3007 K. 2010/4382"TAPU KAYDININ İPTALİ/KATILMA PAYI ALACAĞI TALEBİ ( Taşınmazın Alımı Sırasında Davacının Babası Tarafından Para Gönderildiği Sabitse de Bu Bedelin Taraflarca Geri Ödenip Ödenmediği Belirlenemediği Gibi Sadece Davacı Adına Verilen Bir Miktar Olduğunun Kesin Olarak Kanıtlanamadığı )
MAL AYRILIĞI REJİMİ DÖNEMİNDE TAŞINMAZA KATKI YAPILDIĞI İDDİASI ( Meskenin Edinildiği ve Tadilatların da Bitirildiği Tarihler 743 S.K. Md. 170'e Göre Eşler Arasında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Döneme İlişkin Olduğundan Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Çözümleneceği )
DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARIN TAŞINMAZIN ALIMINDA KULLANILMASI ( Mal Ayrılığı Rejimi Sırasında Edilen Taşınmaza İlişkin Tapu İptali Olmazsa Katılma Payı Alacağı Talebi - Altınların Taraflara mı Yoksa Sadece Birine mi Ait Olduğu Tam Olarak Belirlenemediğinden Ortak Olduğu Kabul Edileceği )
KENDİ BİRİKİMLERİ İLE TAŞINMAZA KATKI YAPILDIĞI İDDİASI ( İleri Sürülüp İspatlanmadığı/Tarafların Evlenme Öncesinden Beri Düzenli Olarak Çalıştıkları ve Yaklaşık Gelirlere Sahip Oldukları ve Davacının İaşe Yükümlülüğü Bulunduğu - Tüm Ödemenin ve Tadilat Bedellerinin Birlikte Karşılandığı )
KATKI MİKTARININ GİZLİ BAĞIŞ NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU ( Davacının Bir Miktar Daha Fazla Katkıda Bulunduğu Sonucuna Varılsa Bile Taşınmazın Tapuda Paylı Mülkiyet Hükümleri Uyarınca Kayıtlı Bulunması Karşısında Fazlalık Oluşturan Katkı Miktarının Davalıya Yapılan Gizli Bağış Niteliğinde Bulunduğu )"
152Y8.HD13.7.2010E. 2010/1477 K. 2010/3922"EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Davacının Taşınmazın Ödemeleri Kendisince Yapılan Kooperatif Hissesinin Satılması İle Alındığını İddia Ettiği – İddiasını İspat Edemediğinin Dikkate Alınarak Katkı Payı Alacağı Oranının Belirleneceği )
KOOPERATİF HİSSESİNİN SATILARAK TAŞINMAZ ALINMASI ( Katkı Payı Alacağı Talebi - Davacının Hissenin Kendi Ödemeleri ile Alınan Kişisel Malı Olduğunu İddia Ettiği/İddiasını İspat Edemediği Dikkate Alınarak Alacağının Belirleneceği )
KATKI PAYI ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Dava Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunmadığı – Islah Dilekçesi İle Faiz Talep Edildiği/Faizin Başlangıcında Islah Tarihinin Esas Alınacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Katkı Payı Alacağı Talebi – Davacının Islah Dilekçesi İle Faiz Talebinde Bulunduğu/Faizin Başlangıcında Islah Tarihinin Esas Alınması Gereği )
ISLAH ( Katkı Payı Alacağı Talebi – Davacının Islah Dilekçesi İle Faiz Talebinde Bulunduğu/Faizin Başlangıcında Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )"
152Y8.HD24.6.2010E. 2010/1096 K. 2010/3434"KATKI PAYI ALACAĞI ( Eşlerin Her Birinin Yapabilecekleri Tasarruf Miktarının Belirlenerek Katkı Oranlarının Tesbit Edilmesi ve Temyiz Edenin Sıfatına Göre Tarafların Kazanılmış Hakları da Dikkate Alınmak Suretiyle Saptanması Gerektiği )
KATKI ORANI ( Katkı Payı Alacağı - Eşlerin Her Birinin Yapabilecekleri Tasarruf Miktarının Belirlenerek Katkı Oranlarının Tesbit Edilmesi Gerektiği )
FAİZ İSTEĞİNİN BULUNMAMASI ( Belirlenen Katkı Payı Alacağına Dava Tarihinden İtibaren Faiz Hükmedilmesinin Hatalı Bulunduğu )
KUSURLU EŞ ( Artık Değere Katılma Oranının Azaltılması veya Tamamen Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Olup Katılma Alacağına İlişkin Bu Düzenlemenin Somut Olayda Katkı Payı Alacağı Davasında Uygulanmamış Olmasında Her Hangi Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
152Y8.HD10.6.2010E. 2010/514 K. 2010/3136"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde ve Karşılık Dava Dilekçesinde de Belirtildiği Halde Evlilik Birliği İçinde Edinilen ve Parselde Davacı Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeye Alınmamış Olmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Dilekçede Belirtildiği Halde Evlilik Birliği İçinde Edinilen ve Parselde Davacı Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeye Alınmamış Olmasının Doğru Olmadığı )
FAİZ ( Dava Dilekçesinde Faiz Talebi Bulunmadığı Halde Islah Dilekçesinde Belirtilen Faiz İsteğinin Dava Dilekçesinde Talep Edilen Alacak Miktarına Uygulanarak Karar Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )"
152Y8.HD6.5.2010E. 2009/7241 K. 2010/2360"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Davacının Çalışmaya Başladığı Tarihten İtibaren Kalan İnşaat Bedeline ve Ödemelerine Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
KATKI MİKTARI ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Davacının Çalışmaya Başladığı Tarihten İtibaren Kalan İnşaat Bedeline ve Ödemelerine Katkı Oranının Belirlenmesi ve Belirlenen Oranın Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Değeri İle Çarpılarak Bulunacak Katkı Payı Alacağına Hükmolunacağı )
KOOPERATİF BELGELERİ ( Kooperatiften İstenerek Davacının Çalışmaya Başladığı Tarihten Taşınmazın Tapuda Davalı Adına Tescil Edildiği Tarihine Kadar Kooperatife Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gerektiği - Katkı Payı Alacağı İstemi )"
152Y8.HD5.4.2010E. 2009/4501 K. 2010/1591"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Tarafların Gelirlerden Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Yaşam Tarzları Hayat Düzeylerine Göre Kişisel Harcamaları Gereğince Gelirlerinden Sarf Edebilecekleri Miktarı Tespit Etmek Gerektiği )
TAZMİNAT MİKTARININ SAPTANMASI ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Davacının Edinme Değerlerine Ne Oranda Katkı Sağladığı ve Bu Oran İle Mesken Arsa ve Aracın Dava Tarihindeki Sürüm Değerlerini Çarparak Katkı Nedeniyle Davacıya Ödenecek Tazminat Miktarını Tespit Etmek Gerektiği )
EDİNME DEĞERLERİNE KATKI ( Davacının Ne Oranda Katkı Sağladığı ve Bu Oran İle Mesken Arsa ve Aracın Dava Tarihindeki Sürüm Değerlerini Çarparak Katkı Nedeniyle Davacıya Ödenecek Tazminat Miktarını Tespit Etmek Gerektiği - Katkı Payı Alacağı İstemi )"
152Y8.HD1.4.2010E. 2009/5863 K. 2010/1479"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Davalının "Belirtilen Kooperatif Hissesinin Satışından Elde Edilen Gelirin Davacı Adına Tescil Edilen Araç Alımında Kullanıldığı ve Artanın Banka Hesabına Yatırıldığı" Yönündeki Savunmaları da Gözönünde Bulundurularak Her Eşin Ayrı Ayrı Toplam Gelirlerinin Hesaplanması Gerektiği )
KOOPERATİF HİSSESİ SATIŞI ( Elde Edilen Gelirin Davacı Adına Tescil Edilen Araç Alımında Kullanıldığı ve Artanın Banka Hesabına Yatırıldığı Yönündeki Savunmaları da Gözönünde Bulundurularak Her Eşin Ayrı Ayrı Toplam Gelirlerinin Hesaplanması Gerektiği )
TASARRUF MİKTARI ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Davacının Tasarruf Miktarının Toplam Tasarruf Miktarı Karşısındaki Oranı Saptanmalı Bu Oranının Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Davacının Katkı Payı Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
152Y8.HD16.3.2010E. 2009/4361 K. 2010/1085"ECRİMİSİL İSTEMİ (Boşanma Davasının Açılması İle Ayrı Yaşama Hakkı Kazanan Davalının Kendi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Kullanması Nedeniyle Taşınmaz Üzerinde Sadece Katkı Payı Nedeniyle Oluşan Alacak Hakkı Bulunan Davacının İsteminin Reddi Gerektiği)
BOŞANMA DAVASI (Açılması İle Ayrı Yaşama Hakkı Kazanan Davalının Kendi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Kullanması Nedeniyle Taşınmaz Üzerinde Sadece Katkı Payı Nedeniyle Oluşan Alacak Hakkı Bulunan Davacının Ecrimisil İsteğinin Reddi Gerektiği)
KATKI PAYI (Boşanma Davasının Açılması İle Ayrı Yaşama Hakkı Kazanan Davalının Kendi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Kullanması Nedeniyle Taşınmaz Üzerinde Sadece Katkı Payı Nedeniyle Oluşan Alacak Hakkı Bulunan Davacının Ecrimisil İsteğine İlişkin Talebinin Reddi Gerektiği)"
152Y8.HD26.1.2010E. 2009/5507 K. 2010/265"KATKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ (Katkı Payı Alacağını Belirlemek İçin Eşlerin Evlenme Tarihinden Dava Konusu Mal Varlığının Edinildiği Tarihe Kadar Olan Tüm Gelirleri Hesaplanması Gerektiği)
AYLIK GELİRİN HESAPLANMASI (Katkı Payı Alacağı - Özel Muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi Olarak Çalışan Davalının Aylık Gelirinin Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Olağan Yaşam Akışına Uygun Olmadığı)
EŞLERİN GELİRLERİ (Katkı Payı Alacağı Davası - Katkı Payı Alacağını Belirlemek İçin Eşlerin Evlenme Tarihinden Dava Konusu Mal Varlığının Edinildiği Tarihe Kadar Olan Tüm Gelirlerinin Hesaplanması Gerektiği)
HEKİM OLARAK ÇALIŞAN DAVALI (Aylık Gelirinin Meslek Odası ve Vergi Dairesinden Sorularak Alınacak Cevapların Dosya Arasına Konulması ve Bundan Sonra Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişilerin de Görüşleri Alınarak Adil ve Hukuka Uygun Emsal Gelirin Belirlenmesi Gerektiği - Katkı Payı Alacağı)"
152Y8.HD19.1.2010E. 2009/5183 K. 2010/120"TASARRUFUN İPTALİ VE KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Tapu Kaydının İptali ve Tesciline Yönelik İstemin Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu - Katkı Payı Alacağı Hususunda ise Mahkemece Eksik ve Yetersiz Araştırma Yapıldığı )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Taşınmazın Hem Satın Alındığı ve Hemde Devredildiği Dönemlerde Geçerli Mal Rejimi Olduğu - B.K Genel Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Herkesin Katkısı Oranında Dava Tarihindeki Değer Üzerinden Alacak Hakkının Bulunduğu )
KATKI ALACAĞININ TESPİTİ ( Evlenme Tarihinden Taşınmazın Edinildiği Tarihe Kadar Eşlerin Yapabileceği Tasarruf Miktarlarının Tespit Edilmesi Gereği - Bu Oranın Toplam Tasarruf Miktarıyla Karşılaştırılması Gerektiği )
B.K GENEL HÜKÜMLERİ ( Tarafların Mal Ayrılığı Rejimine Tabi Olduğu Döneme İlişkin Genel Hükümlerin Uygulanacağı - Herkesin Katkısı Oranında Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri Üzerinden Alacak Hakkının Bulunduğu/Katkı Payı Alacağı Davası )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( Tarafların Mal Ayrılığı Rejimine Tabi Olduğu Döneme İlişkin B.K. Genel Hükümlerin Uygulanacağı - Herkesin Katkısı Oranında Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri Üzerinden Alacak Hakkının Bulunduğu )"
152Y8.HD15.12.2009E. 2009/4703 K. 2009/6119"KATKI PAYI ALACAĞI ( Tarafların 2002 Yılından Önce Evlendiği ve Bu Tarihten Sonra Boşandığı - Davacı Kadının Tasarruf Miktarının Toplam Tasarruf Miktarındaki Oranının Saptanacağı )
MAL REJİMİNİN BELİRLENMESİ ( Tarafların 2002 Yılından Önce Evlendiği ve Bu Tarihten Sonra Boşandığı - Başka Mal Rejimi Seçilmediğinden 01.01.2002 Tarihine Kadar Mal Ayrılığı Boşanma Davasının Açıldığı Tarihe Kadar Yasal Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulanacağı )
ISLAH ( Katkı Payı ve Katılma Alacağı Talebi - Islah Edilen Miktar Bakımından Faizin Alacak Miktarının Tamamı İçin Dava Tarihinden Başlatılmasının İsabetsiz Olduğu )
FAİZ ( Katkı Payı ve Katılma Alacağı Talebi - Islah Edilen Miktar Bakımından Faizin Alacak Miktarının Tamamı İçin Dava Tarihinden Başlatılmasının İsabetsiz Olduğu )"
152Y8.HD29.9.2009E. 2009/2856 K. 2009/4316"KATILMA ALACAĞI ( Taşınmaz 743 S.K.'nın Yürürlük Zamanında Edinildiğinden Uyuşmazlığın Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerine Göre Araç İse 4721 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Edinildiğinden Anılan Kanun Uyarınca Çözüme Kavuşturulacağı - Tarafların Birden Fazla Evlenip Boşandığı )
BOŞANMA DAVASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL ( Davacı Nafaka ve Tazminat Talebim Yoktur Eşyalarımızı Ayırdık Bu Konuda Talebim Yoktur Şeklinde Açıklamada Bulunmuşsa da Bu İfade İle Tarafların Aralarındaki Mal Rejimini Tasfiye Ettiklerinin Kabul Edilemeyeceği )
TARAFLARIN BİRDEN FAZLA EVLENİP BOŞANMASI ( Başka Mal Rejimini Seçmediklerinden Önceki Evliliklerinin Mal Ayrılığı Rejimine Son Evlilikleri İle Yasal Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Tabi Oldukları )
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ( Davacı Nafaka ve Tazminat Talebim Yoktur Eşyalarımızı Ayırdık Bu Konuda Talebim Yoktur Şeklinde Açıklamada Bulunmuşsa da Bu İfade İle Tarafların Aralarındaki Mal Rejimini Tasfiye Ettikleri Kabul Edilemeyeceği )"
152Y8.HD29.9.2009E. 2009/2732 K. 2009/4320"KATKI PAYI ALACAĞI ( Mal Varlığı Mal Ayrılığı Döneminde Edinildiğinden B.K'nun Genel Hükümlerine Göre Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
MAL AYRILIĞI DÖNEMİNDE EDİLEN TAŞINMAZ ( Tarafların Kişisel Harcamaları ve 743 S.TKM'nin 152. Md. Göre Davalı Kocanın Aileyi Geçindirme Yükümlülüğü Göz Önünde Bulundurularak Taşınmazın Edinme Tarihi İtibarıyla Tarafların Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Hesaplandıktan Sonra Katkı Oranlarının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Katkı Payı Alacağının Tahsili - Bir Hukukçu Bir Mali Müşavir ve Bir Bankacıdan Oluşan Bilirkişi Kurulundan Taraflar Mahkeme ve Yargıtay'ın Denetimine Açık Rapor Alınması Ondan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN YÖNETİMİ VE GİDERLERE KATILMA ( Taşınmazın Edinme Tarihi İtibarıyla Tarafların Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Hesaplandıktan Sonra Katkı Oranlarının Belirlenmesi Gerektiği )"
152Y2.HD16.12.2008E. 2007/19321 K. 2008/17090"KATKI PAYI ALACAĞI ( Ödemenin Ne Kadarlık Bölümünün Evlilik Birliği İçinde Yapıldığının Tespiti ve Yapılan Ödemelere Taşınmazın Edinilme Tarihindeki Kocanın İaşe Yükümlülüğü de Gözetilerek Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÖDEME ( Ne Kadarlık Bölümünün Yapıldığının Tespiti ve Yapılan Ödemelere Taşınmazın Edinilme Tarihindeki Kocanın İaşe Yükümlülüğü de Gözetilerek Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
KOCANIN İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Katkı Payı Alacağı - Ödemenin Ne Kadarlık Bölümünün Evlilik Birliği İçinde Yapıldığının Tespiti ve Yapılan Ödemelere Taşınmazın Edinilme Tarihindeki Kocanın İaşe Yükümlülüğü de Gözetilerek Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )"
152Y2.HD25.11.2008E. 2007/18781 K. 2008/15860"KATKI PAYI ( Birleştirilen Dava İse Aynı Davacı Tarafından Aynı Taşınmaz Hakkında Aynı İddiaya Dayanılarak “Ek Dava” Şeklinde Olduğu - Hangi Davanın Ne Kadarlık Bölümünün Hangi Tarihten Geçerli Faiziyle Kabul Edildiğinin Gösterilmesi Gerektiği )
ASIL VE EK DAVA ( Katkı Payı - Aynı Davacı Tarafından Aynı Taşınmaz Hakkında Aynı İddiaya Dayanılarak Açıldığı - Hangi Davanın Ne Kadarlık Bölümünün Hangi Tarihten Geçerli Faiziyle Kabul Edildiğinin Gösterilmesi Gerektiği )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Asıl ve Ek Davanın Aynı Davacı Tarafından Aynı Taşınmaz Hakkında Aynı İddiaya Dayanılarak Açıldığı - Hangi Davanın Ne Kadarlık Bölümünün Hangi Tarihten Geçerli Faiziyle Kabul Edildiğinin Gösterilmemesi )"
152YHGK14.5.2008E. 2008/13-374 K. 2008/375"KOOPERATİF HİSSESİNİN RAİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Katkı Payı - Davalının Aile Bütçesine Katkısıyla Dava Konusu Taşınmaz Hissesinin Alınmasında Katkısının Ne Olabileceği Konusunda Bilirkişi Vasıtasıyla Katkı Oranı ve Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
KATKI PAYI ( Kooperatif Hissesinin Raiç Bedelinin Tahsili - Davalının Aile Bütçesine Katkısıyla Dava Konusu Taşınmaz Hissesinin Alınmasında Katkısının Ne Olabileceği Konusunda Bilirkişi Vasıtasıyla Katkı Oranı ve Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Katkı Payı - Davalının Aile Bütçesine Katkısıyla Dava Konusu Taşınmaz Hissesinin Alınmasında Katkısının Ne Olabileceği Konusunda Bilirkişi Vasıtasıyla Katkı Oranı ve Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
AİLE BÜTÇESİNE KATKI ( Kooperatif Hissesinin Raiç Bedelinin Tahsili - Davalının Aile Bütçesine Katkısıyla Dava Konusu Taşınmaz Hissesinin Alınmasında Katkısının Ne Olabileceği Konusunda Bilirkişi Vasıtasıyla Katkı Oranı ve Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )"
152Y2.HD10.12.2007E. 2006/22312 K. 2007/17139"İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tarafların Kooperatife Yaptıkları Katkı Oranları Belirlenirken Dikkate Alınması Gereği - Boşanma )
KATKI PAYI ( Boşanmadan Önce Kooperatife Üye Oldukları - Teslim Tarihindeki Gelirlerin Belirlenip İaşe Yükümlülüğü Gözetilerek Oranın Bulunacağı - Oranın Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Karar Verileceği )
BOŞANMA ( Öncesinde Kooperatife Üye Oldukları - Tarafların Üye Oldukları Tarihteki Gelirlerinin Tespit Edilip İaşe Yükümleri Gözetilerek Katkı Payı Oranlarının Belirleneceği/Taşınmazın Değeri İle Çarpılarak Katkı Paylarının Bulunacağı )"
152Y2.HD13.6.2007E. 2006/16503 K. 2007/9962"EŞİN VE ÇOCUKLARIN İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eşin ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği )
KATKI BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının TMK'nun 152. Md.sinden Kaynaklanan Eşin ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü de Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği )"
152Y2.HD8.5.2007E. 2006/12454 K. 2007/7560"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Gerektiğinde Bilirkişiden de Görüş Alınarak Taşınmazların ve Ekipmanların Alım Sırasındaki Kıymetleri ve Katkı Oranı Tespit Edilip Kocanın Bakım Borcu Dikkate Alınıp Taşınmazların ve Ekipmanların Dava Tarihindeki Değerlerinin Bulunması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREĞİ ( Taşınmazların ve Ekipmanların Alım Sırasındaki Kıymetleri ve Katkı Oranı Tespit Edilip Kocanın Bakım Borcu Dikkate Alınıp Taşınmazların ve Ekipmanların Dava Tarihindeki Değerlerinin Bulunması Gerektiği )
TAŞINMAZ VE EKİPMANLARIN DEĞERİ ( Katkı Payı Alacağı Davası Taşınmazların ve Ekipmanların Alım Sırasındaki Kıymetleri ve Katkı Oranı Tespit Edilip Kocanın Bakım Borcu Dikkate Alınıp Taşınmazların ve Ekipmanların Dava Tarihindeki Değerlerinin Bulunması Gerektiği )"
152Y2.HD24.4.2007E. 2006/11922 K. 2007/6709"KATKI BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tarafların Gelir Durumları Davacının Mal Ayrılığı Rejimi Dönemindeki Davalı ve Çocuklarına Bakım Yükümlülüğü de Nazara Alınarak Bu Daireye Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
KOCANIN KADINA AİT PAY BEDELİNİ ÖDEDİĞİNİ İSPAT EDEMEMESİ ( Tarafların Gelir Durumları Davacının Mal Ayrılığı Rejimi Dönemindeki Davalı ve Çocuklarına Bakım Yükümlülüğü de Nazara Alınarak Bu Daireye Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
MAL AYRILIĞI ( Katkı Bedelinin Tahsili - Tarafların Gelir Durumları Davacının Mal Ayrılığı Rejimi Dönemindeki Davalı ve Çocuklarına Bakım Yükümlülüğü de Nazara Alınarak Bu Daireye Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )"
152Y2.HD10.4.2007E. 2006/11199 K. 2007/5960"KATKI PAYI TALEBİ ( Mal Ayrılığı Rejimi Geçerli Olduğu Dönemde Davacı Kocanın Mübrez Banka Dekontları İle Daire Alımına Katkı Yaptığı - Davacının Geçim Yükümlülüğü Gözetilerek Dava Tarihindeki Sürüm Değerine Göre Hüküm Kurulacağı )
MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Daire Alımına Katkı Yapan Kocanın Katkı Payı Talebi - Dava Tarihindeki Sürüm Değerine Göre Hüküm Kurulacağı/Davacı Kocanın Geçim Yükümlülüğünün de Gözetilmesi Gerektiği )
KOCANIN GEÇİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gözetilmesi Gerektiği/Katkı Payı Talebi - Mal Ayrılığı Rejimi Geçerli Olduğu Dönemde Davacı Kocanın Mübrez Banka Dekontları İle Daire Alımına Katkı Yaptığı/Dava Tarihindeki Sürüm Değerine Göre Hükmedileceği )"
152Y2.HD8.2.2007E. 2006/11431 K. 2007/1437"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davacının ve Davalının Taşınmazların Alınmasından Önceki Gelir Durumlarının Belirlenip Davacının Katkı Oranının Tespit Edilip Taşınmazların Dava Tarihindeki Değerlerinin Saptanıp Sonucu Uyarınca Katkı Oranı da Dikkate Alınıp Hüküm Kurulması Gerektiği )
KATKI ORANI ( Katkı Payı Alacağı Davası - Davacının ve Davalının Taşınmazların Alınmasından Önceki Gelir Durumlarının Belirlenip Davacının Katkı Oranının Tespit Edilip Taşınmazların Dava Tarihindeki Değerlerinin Saptanması Gerektiği )
TARAFLARIN GELİR DURUMLARI ( Katkı Payı Alacağı Davası - Davacının ve Davalının Taşınmazların Alınmasından Önceki Gelir Durumlarının Belirlenip Davacının Katkı Oranının Tespit Edilip Taşınmazların Dava Tarihindeki Değerlerinin Saptanması Gerektiği )"
152Y2.HD7.11.2006E. 2006/4617 K. 2006/15119"KATKI PAYINA DAYALI TAZMİNAT ( Evlilik Birliği Esnasında Elde Edilen Taşınmaz-Bunun Paylaşımına Yönelik Davaların Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
EVLİLİK ESNASINDA ELDE EDİLEN TAŞINMAZDAN DOĞAN TAZMİNAT HAKKI ( Katkı Payına Dayalı Tazminat Davalarının Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
BOŞANMADAN SONRA AÇILAN KATKI PAYINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmazın Tarafların Evli Oldukları Sırada Alınmış Binanın da Evlilik Esnasında Yapılmış Olması-Davanın Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )"
152Y10.HD12.10.2006E. 2006/8658 K. 2006/12535"BAĞ-KUR TARIM SİGORTALILIĞININ DURDURULMASI ( Sigortalılığın Devamı İstemi - Zorunlu SSK'lı Çalışmaları Dışında Kalan Sürede 2926 Sayılı Kanun Kapsamında Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
SİGORTALILIĞIN DEVAMI İSTEMİ ( Zorunlu SSK'lı Çalışmaları Dışında Kalan Sürede 2926 Sayılı Kanun Kapsamında Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Anayasal Bir Hak Olan Sosyal Güvenlik Hakkını Ortadan Kaldıracak Şekilde Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
152Y10.HD27.4.2006E. 2005/13980 K. 2006/6390"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacıların 506 Sayılı Yasanın 24.Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 06.08.2003 Tarihini İzleyen Aybaşı Olan 01.09.2003 Tarihinden İtibaren İş Kazasında Ölen Oğullarından Dolayı Gelir Bağlanmasına Hak Kazandıkları )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( 506 Sayılı Yasanın 24.Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 06.08.2003 Tarihini İzleyen Aybaşı Olan 01.09.2003 Tarihinden İtibaren İş Kazasında Ölen Oğullarından Dolayı Gelir Bağlanmasına Hak Kazandıkları )
ÖLÜM TARİHİ ( 506 Sayılı Yasanın 24.Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 06.08.2003 Tarihini İzleyen Aybaşı Olan 01.09.2003 Tarihinden İtibaren İş Kazasında Ölen Oğullarından Dolayı Gelir Bağlanmasına Hak Kazandıkları )"
152Y2.HD6.2.2006E. 2005/16763 K. 2006/914"BOŞANMA ( Katkı Bedeli - Tarafların Gelir Durumları Kocanın O Mal Rejimi Dönemindeki Davacı ve Çocuklarına Bakım Yükümlülüğü de Nazara Alınarak Arsaya Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
KOCANIN MAL AYRILIĞI REJİMİ DÖNEMİNDEKİ BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma - Arsaya Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
KATKI ORANI ( Boşanma - Tarafların Gelir Durumları Kocanın O Mal Rejimi Dönemindeki Davacı ve Çocuklarına Bakım Yükümlülüğü de Nazara Alınarak Arsaya Katkı Oranının Belirlenmesi Gerektiği )"
152YHGK16.11.2005E. 2005/2-673 K. 2005/617"AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA DAVAYA BAKILMASI ( Aile Mahkemesi Kurulamayan Yerlerde Mahkemece Davaya Aile Mahkemesi Sıfatıyla Bakıldığının Ara Kararıyla Karar Altına Alınması Gereği )
GÖREV ( Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerler - Mahkemece Davaya Aile Mahkemesi Sıfatıyla Bakıldığının Ara Kararıyla Karar Altına Alınması Gereği )
TERK SEBEBİ İLE BOŞANMA ( Davet Edilen Evin Oturmaya Elverişli Olduğu - Terk Unsurları Gerçekleşmiş Olup Türk Kanunu Medenisinin 132. Maddesi Koşullan Oluştuğundan Davanın Kabulü Gereği )"
152Y13.HD15.2.2005E. 2004/14930 K. 2005/2195"İSTİRDAT TALEBİ ( Evin Geçimini Sağlamak Davalı Kocaya Ait Olup Davacının Rızası İle Satılsa Bile Bileziğin Bedelinin Ödenmesi Gereği )
ÇEYİZ SENEDİNDEKİ EŞYALARIN AYNEN TESLİMİ VEYA DEĞERİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Evin Geçimini Sağlamak Davalı Kocaya Ait Olup Davacının Rızası İle Satılsa Bile Bileziğin Bedelinin Ödenmesi Gereği )"
152Y13.HD9.2.2005E. 2004/13637 K. 2005/1833"EŞYA ALACAĞI ( Dava Konusu Ziynet Eşyalarının Evlilik Birliği Devam Etmekte iken Davacının Rızası ile Satılıp Evin İhtiyaçlarına Harcanması Nedeniyle Davalıların Bu Ziynet Eşyalarının Bedellerini Ödemekle Yükümlü Olması )
EVİN GEÇİMİ ( Olayın Cereyan Ettiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 743 Sayılı Medeni Kanun Hükmüne Göre Evin Geçiminin Kocaya Ait Olması )
ZİYNET EŞYASININ BOZULMASI ( 743 Sayılı Yasa Gereğince Evin Geçiminin Kocaya Ait Olması-Evin İhtiyaçları için Ziynetler Bozulsa Dahi Kocanın Bunları Tazmin Etmekle Mükellef Olması )"
152Y4.HD7.2.2005E. 2004/7026 K. 2005/772"ZİYNET EŞYASI ALACAĞI ( Aynen İadesi Olmazsa Bedellerinin Tahsili Talebi/Altınların Evin Ortak İhtiyaçları İçin Harcanmasının İadeye Engel Olmadığı - Eski Medeni Kanun'un 152. Maddesi Gereğince Evin İaşesinin Kocaya Ait Olduğu )
EVİN ORTAK İHTİYACI İÇİN HARCANAN ZİYNET EŞYASI ( Aynen İadesi Olmazsa Bedellerinin Tahsili Talebinde İadeye Engel Olmadığı - Eski Medeni Kanun'un 152. Maddesi Gereğince Evin İaşesinin Kocaya Ait Olduğu )
EVİN İAŞESİ ( Eski Medeni Kanun'un 152. Maddesi Gereğince Kocaya Ait Olması Nedeniyle Ziynet Eşyasının Aynen İadesi Olmazsa Bedellerinin Tahsili Talebinde İadeye Engel Olmadığı )
DÜĞÜNDE TAKILAN ALTIN VE DİĞER ZİYNET EŞYASININ AYNEN İADESİ TALEBİ ( Altınların Evin Ortak İhtiyaçları İçin Harcanmasının İadeye Engel Olmadığı - Eski Medeni Kanun'un 152. Maddesi Gereğince Evin İaşesinin Kocaya Ait Olduğu )"
152Y4.HD24.1.2005E. 2004/6794 K. 2005/157"DÜĞÜNDE TAKILAN ALTIN VE PARA ( Bağış Niteliğinde Olduğu - Davalının Altınları Ailenin Gereksinmeleri İçin Harcanmış Olması Bunları Aynen Veya Bedelini Ödeme Yükümlüğünden Kurtarmadığı )
ZİYNET EŞYALARININ AYNEN VEYA BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Davalının Altınları Ailenin Gereksinmeleri İçin Harcanmış Olması Bunları Aynen Veya Bedelini Ödeme Yükümlüğünden Kurtarmadığı )
EVİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI ( Kocanın Görevi Dahilinde Olduğu - Davalının Altınları Ailenin Gereksinmeleri İçin Harcanmış Olması Bunları Aynen Veya Bedelini Ödeme Yükümlüğünden Kurtarmadığı )
ZİYNETLERİN EVİN İHTİYACINDA KULLANILMASI ( Evin İhtiyacını Karşılamak Kocanın Yükümlülüğü Altında Olduğu - Davalının Bunları Aynen Veya Bedelini Ödeme Yükümlüğünden Kurtarmadığı )"
152Y2.HD29.4.2004E. 2004/4348 K. 2004/5613"BOŞANMA DAVASI ( Kadının Babasına Teslim Edilen Bileziklerden Kocaya Verilen Beş Adet Bileziğin İade Edildiğinin Koca Tarafından İspat Edilememesi - Bileziklerinin İadesi İçin Açılan Davanın Kabulü Gereği
BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT ( Kadının Hiçbir Kusurunun Olmaması - Eşinin Desteğini Yitirmesi Nedeniyle Maddi Tazminata Karar Verilmesi Gereği )
EVE DÖN İHTARI ( İhtar Tarihine Kadar Olan Kusurlu Davranışların Affedildiği Anlamına Geldiği )
ZİYNET EŞYALARI ( Kadının Babasına Teslim Edilen Bileziklerden Kocaya Verilen Beş Adet Bileziğin İade Edildiğinin Koca Tarafından İspat Edilememesi )"
152Y2.HD8.3.2004E. 2004/2086 K. 2004/2805"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Tam Kusurlu Eşin Dava Açamayacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA ( Tam Kusurlu Eşin Dava Açamayacağı )
TAM KUSURLU EŞİN DAVA AÇAMAMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma - Davacı Kocanın Eşini Dövmesi ve Sadakatsizliği )
KOCANIN EŞİNİ DÖVMESİ VE SADAKATSİZLİĞİ ( Tam Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açamayacağı )
TEDBİR NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İki Eşin de Emekli Olması ve Kocanın Kirada Kadının ise Oğluyla Birlikte Oturması )"
152YHGK28.1.2004E. 2004/2-8 K. 2004/27"BOŞANMA ( Hakimin Davanın Devamı Süresince Eşlerin Barınmasına Geçimine Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Re'sen Alacağı - Kusursuzluğun Gerekmediği )
TEDBİR NAFAKASI ( Hakimin Boşanma Davasının Devamı Süresince Eşlerin Barınmasına Geçimine İlişkin Geçici Önlemleri Re'sen Alacağı - Kusursuzluğun Gerekmediği )
KUSUR ( Tedbir Nafakası/Hakimin Boşanma Davasının Devamı Süresince Eşlerin Barınmasına Geçimine İlişkin Geçici Önlemleri Re'sen Alacağı - Kusursuzluğun Gerekmediği )"
152YHGK1.10.2003E. 2003/2-557 K. 2003/539"BOŞANMA DAVASI ( Kusurlu Eş Aleyhine Maddi Tazminata Hükmedileceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanmada Kusurlu Eş Aleyhine )
TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Boşanmada Kusurlu Olmayan Kadın Lehine )
KUSURLU OLMAYAN KADIN LEHİNE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Boşanma Davası )"
152Y2.HD29.4.2003E. 2003/3322 K. 2003/6304"MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ VE FAİZ BAŞLANGICI ( Boşanma Davasında )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Boşanma Davasında Hükmedilen Maddi Tazminata Uygulanan )
BOŞANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Miktarının Tesbiti ve Faiz Başlangıcı )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ VE FAİZ BAŞLANGICI ( Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi )"
152Y2.HD28.4.2003E. 2003/5204 K. 2003/6169"KADININ YENİDEN EVLENMESİ ( Boşanma İle Nafaka Takdir Olunan - Yaptığı Masrafların Tazmini İçin Açtığı Dava/Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )
EVLİLİK MASRAFLARININ TAZMİNİ ( Boşanma İle Nafaka Takdir Olunan Kadının Yeniden Evlenmesi - Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Boşanma İle Nafaka Takdir Olunan Kadının Yeniden Evlenmesi/Yaptığı Masrafların Tazmini İçin Açtığı Dava - Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )
BOŞANMA ( Nafaka Takdir Olunan Kadının Yeniden Evlenmesi - Yaptığı Masrafların Tazmini İçin Açtığı Dava/Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )"
152Y2.HD21.4.2003E. 2003/3045 K. 2003/5778"KOCANIN İHMALİ ( Kocanın Karısı ve Küçük Çocuklarının İnfakıyla Yükümlü Olması )
EVİN GİDERLERİNİ KARŞILAMAMA ( Kocanın Karısı ve Küçük Çocuklarının İnfakıyla Yükümlü Olması )
NAFAKA DAVASI ( Eviyle İlgisiz Olan Evin Giderlerini Karşılamayan Kocaya Karşı Kadının Nafaka İstemekte Haklı Olduğunun Kanıtlanmış Bulunması )
DAVANIN KABULÜ ( Eviyle İlgisiz Olan Evin Giderlerini Karşılamayan Kocaya Karşı Kadının Nafaka İstemekte Haklı Olduğunun Kanıtlanmış Bulunması )"
152Y2.HD10.4.2003E. 2003/2606 K. 2003/5290"BOŞANMA DAVASINDAN SONRAKİ OLAYLAR ( Boşanma Davasından Sonraki Olayların Hükme Esas Alınmaması )
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ ( Başka Kadınla İlişkisi Olan Kocanın Tam Kusurlu Olması )
MADDİ TAZMİNATIN ŞARTLARI ( Boşanmakla En Azından Eşinin Desteğini Yitirmek Suretiyle Mevcut ve Beklenen Menfaati Haleldar Olan Kusursuz Eş Lehine Uygun Bir Maddi Tazminata Hükmolunması Lüzumu )
MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI ( Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylar Kabahatsiz Tarafın Şahsiyet Haklarını Haleldar Etmişse Talep Varsa Uygun Bir Miktar Tazminata Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanmakla En Azından Eşinin Desteğini Yitirmek Suretiyle Mevcut ve Beklenen Menfaati Haleldar Olan Kusursuz Eş Lehine Uygun Bir Maddi Tazminata Hükmolunması Lüzumu )"
152Y2.HD26.3.2003E. 2003/3110 K. 2003/4268"MEVCUT DESTEĞİN YİTİRİLMESİ ( Boşanma İle Mevcut ve Hatta Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kabahatsiz Karı veya Koca Lehine Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Mümkün Olması )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma İle Mevcut ve Hatta Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kabahatsiz Karı veya Koca Lehine Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Mümkün Olması )
YOKSULUĞA DÜŞMEK ( Boşanma İle Yoksulluğa Düşeceği Sabit Olan Kadın Lehine Yoksulluk Nafakası Hükmedilmesinin Mümkün Olması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma İle Yoksulluğa Düşeceği Sabit Olan Kadın Lehine Yoksulluk Nafakası Hükmedilmesinin Mümkün Olması )"
152Y2.HD27.2.2003E. 2003/1580 K. 2003/2626"BOŞANMA DAVASI ( Mevcut Ve Beklenen Menfaati Haleldar Olan Kusursuz Eş - Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
KUSURSUZ EŞ ( Boşanma Davası - Uygun Maddi Tazminata Hükmolunması Gerektiği )
BOŞANMA DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLEN NAFAKA DAVASI ( Nafaka Talep Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gereği )
NAFAKA BAŞLANGICI ( Boşanma Davasıyla Birleştirilen Nafaka Davası - Talep Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gereği )"
152Y2.HD26.2.2003E. 2003/1123 K. 2003/2463"BOŞANMA ( Karar Verilebilmesi İçin Davalının Az da Olsa Kusurunun Varlığı ve Bunun Belirlenmesinin Kaçınılmazlığı )
AZ KUSURLU EŞİN BOŞANMAYA KARŞI ÇIKMASI ( Davanın Red Olunabilmesi İçin Hakkın Kötüye Kullanılması Mahiyetinde Olmaması ve Eş ve Çocuklar İçin Korunmağa Değer Bir Menfaat Bulunması Gereği )
EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN KORUNACAK MENFAATLERİN BULUNMASI GEREĞİ ( Az Kusurlu Eşin Boşanma Davasına Karşı Çıkması - Davanın Reddedilebilmesi )
KUSURSUZ EŞİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kadının Hiçbir Kusurunun Olmadığı - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Verilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kadının Hiçbir Kusurunun Olmadığı - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Verilmesi Gereği )"
152Y2.HD24.2.2003E. 2003/1391 K. 2003/2294"BOŞANMA ( Mevcut ve Beklenen Menfaati Haleldar Olan Kusursuz Eş Lehine Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
KUSURSUZ EŞ ( Boşanma-Mevcut ve Beklenen Menfaatinin Haleldar Olması/Lehine Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma-Mevcut ve Beklenen Menfaati Haleldar Olan Kusursuz Eş LehineHükmedilmesi Gereği )"
152Y2.HD21.5.2002E. 2002/6147 K. 2002/6821"NAFAKA DAVASI İLE KADININ AYRI YAŞAMAYA HAK KAZANMASI ( Terk Nedeniyle Boşanma Davasında İhtar ve Süreler )
TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA İHTAR VE SÜRELER ( Nafaka Davası İle Kadının Ayrı Yaşamaya Hak Kazanması )"
152Y2.HD21.5.2002E. 2002/5867 K. 2002/6861"TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Mahkemece Verilen Ayrılık Kararı Nedeniyle Ayrı Yaşayan Eş Hakkında İhtar Talebi )
MAHKEMECE VERİLEN AYRILIK KARARI NEDENİYLE AYRI YAŞAYAN EŞ HAKKINDA İHTAR TALEBİ ( Terk Nedeniyle Boşanma Davası )"
152Y2.HD12.3.2002E. 2002/2626 K. 2002/3413"TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Müşterek Çocukları İçin Nafakaya Hükmedilmesi Gereği - Anne Yanına Gittiği Tarihten Reşit Olduğu Tarihle Sınırlı Olarak )
BOŞANMAYA SEBEBİYET VERME ( Davalının Kusurlu Olduğu/Davalının Davranışının Davacını Şahsiyet Haklarına Ağır Saldırı Teşkil Ettiği - Davacıya Manevi Tazminat Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Davalının Kusurlu Davranışının Sebebiyet Verdiği - Davalının Davranışının Davacını Şahsiyet Haklarına Ağır Saldırı Teşkil Ettiği )"
152Y2.HD8.3.2002E. 2002/2348 K. 2002/3183"TEDBİR NAFAKASI ( Kocanın Karısını İnfakla Mükellef Olduğu - Davacının Nafaka İstemekte Haklı Olduğu )
KOCANIN KARISINI İNFAKLA MÜKELLEFİYETİ ( Kocanın Karısını Babası Evine Bırakıp İlgilenmediği - Davacının Nafaka İstemekte Haklı Olduğu/Davacı Yararına Tedbir Nafakasına Hükmetmek Gerektiği )"
152Y2.HD20.11.2001E. 2001/14817 K. 2001/16262"BOŞANMA DAVASI ( Tamamen Kusurlu Erkek - Kadının Menfaatinin Haleldar Olması ve Eş Desteğini Yitirmesi/Maddi Tazminat ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Kusurun Tamamının Erkekte Olması - Kadının Menfaatinin Haleldar Olması ve Eş Desteğini Yitirmesi/Hükmedilmesi Gereği )
KABAHATLİ KARI VEYA KOCA ( Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olanın Diğer Taraftan Maddi Tazminat İsteyebileceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Kusurun Tamamının Erkekte Olması - Kadının Menfaatinin Haleldar Olması ve Eş Desteğini Yitirmesi/Hükmedilmesi Gereği )"
152Y2.HD15.11.2001E. 2001/14210 K. 2001/15984"BOŞANMA DAVASI ( Aksi Öngörülmedikçe Kural Olarak Herkesin İddiasını İsbatla Yükümlü Olması )
ŞAHSİYET HAKLARINA SALDIRI ( Aile Bütünlüğüne Ağır Saldırının Varlığının Kanıtlanamaması - Manevi Tazminat )
TAZMİNAT ( Ziynet Eşyasının Evi Terk Ederken Zorla Elinden Alındığı - Lehine Haklar Çıkaranın İddia Ettiği Olayları İspat Etmesi )
İSBAT YÜKÜ ( Kabahatli Olan Taraftan Maddi Tazminat İstenebileceği - Tazminat İsteyenin Kusursuz Olması )
KUSUR ( Mahkemece Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları - Hakkaniyet İlkesinin Dikkate Alınması )"
152Y2.HD6.11.2001E. 2001/11764 K. 2001/15369"EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNDİĞİ TAŞINMAZ ( Katkı Paylarının Tesbiti Usulü - İnfak ve İaşe Yükümlülüğünün Kocaya Ait Olması ve Kadının Maaşının Katkı Payı Hesaplanırken Gözönünde Bulundurulacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Eşlerin Katkı Paylarının Tesbiti Usulü - İnfak ve İaşe Yükümlülüğü Kocaya Ait Olduğundan Kadının Maaşının Katkı Payı Hesaplamasına Katılacağı )
KADININ MAAŞININ TAŞINMAZIN EDİNİLMESİNDE KULLANILDIĞININ KABULÜ GEREĞİ ( Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Mallara Eşlerin Katkı Paylarının Belirlenmesi - İnfak ve İaşe Yükümlülüğünün Kocaya Ait Olması )
KATKI PAYI TALEBİ ( Kadının Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmaza Katkısı Nedeniyle - Katkı Payının Tesbiti Usulü/İnfak ve İaşe Yükümlülüğü Kocaya Ait Olduğundan Kadının Maaşının Katkı Payı İçerisinde Hesaplanması Gereği )
İNFAK VE İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KOCAYA AİT OLMASI ( Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmaz Mala Eşlerin Katkı Paylarının Tesbitinde Kadının Maaşının da Gözönünde Bulundurulması Gereği )"
152YHGK23.5.2001E. 2001/2-433 K. 2001/445"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadının Çalışarak Arsa Alımı Konusunda Kocasına Katkıda Bulunmuş Olması )
KADININ ÇALIŞARAK TAŞINMAZ ALIMINDA KOCASINA YARDIMCI OLMUŞ OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil )
KARI KOCANIN MASRAFA İŞTİRAKİ ( Kadının Çalışarak Arsa Alımı Konusunda Kocasına Katkıda Bulunmuş Olması-Tapu İptali ve Tescil )"
152Y2.HD11.9.2000E. 2000/9003 K. 2000/10145"BOŞANMA DAVASI ( Kadının Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Hiç Kusurunun Olmaması Nedeniyle Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminata Karar Verilmesi )
KUSUR ( Kadının Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Hiç Kusurunun Olmaması Nedeniyle Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminata Karar Verilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Veren Olaylar Kabahatsiz Karının Şahsi Menfaatlerini Ağır Surette Haleldar Ettiğinden Hakimin Manevi Tazminata Hükmedebilmesi )"
152YHGK7.6.2000E. 2000/2-959 K. 2000/972"MÜSBET VE MENFİ ZARAR ( Birlikte Alınan Taşınmaz İçin Kadının Yaptığı Katkıların Koca Tarafından İadesi )
BİRLİKTE EDİNİLEN MAL ( Kadının Katkıları Karşısında Kocanın Sorumluluğu )
SORUMLULUK ( Kadının Katkılarıyla Alınan Taşınmaz Bakımından Kocanın )
HER TÜRLÜ KUSURDAN SORUMLULUK ( Kadının Katkılarıyla Alınan Taşınmaz Bakımından Kocanın )"
152Y2.HD12.11.1999E. 1999/9812 K. 1999/12212"BOŞANMA DAVASI ( Kadın Yararına Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Şartları )
MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında Kadın Yararına )
HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Kusursuz Eş Yararına Maddi Tazminat )"
152Y2.HD9.11.1999E. 1999/9685 K. 1999/12002"BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT ( Kusursuz Olan Taraf Lehine Hükmedilmesi )
MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Boşanma Davasında Kusursuz Taraf Lehine )
KUSURSUZ EŞ LEHİNE MADDİ TAZMİNAT ŞARTLARI ( Boşanma Davasında )
TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında Kusursuz Eş Lehine Maddi Tazminata )"
152Y2.HD1.7.1999E. 1999/5335 K. 1999/7666"BOŞANMA ( Maddi Tazminat Davasının Boşanmadan Bağımsız Açılıp Boşanma Dosyasında Birleştirilmesi - Kabul ve Reddedilen Kısımlar Üzerinden Taraflar Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Boşanmadan Bağımsız Açılıp Boşanma Dosyasında Birleştirilmesi - Kabul ve Reddedilen Kısımlar Üzerinden Taraflar Yararına Nisbi Vekalet Ücretine Karar Verileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kabul ve Reddedilen Kısımlar Üzerinden Taraflar Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - Boşanmadan Bağımsız Açılıp Boşanma Dosyasında Birleştirilen Maddi Tazminat Davası )
KARAR HARCI ( Boşanmadan Bağımsız Açılıp Boşanma Dosyasında Birleştirilen Maddi Tazminat Davası - Kabul Edilen Tazminat Üzerinden Karar Harcının Tahsil Edilmesi Gerektiği )"
152Y2.HD22.6.1999E. 1999/4828 K. 1999/7212"BOŞANMA ( Koca aleyhine terk sebebiyle )
KADININ KOCASINI DAVETİ ( Terk sebebiyle boşanma )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Kocanın evi terki )
YOL PARASI ( Koca aleyhine terk sebebiyle boşanma )"
152Y2.HD17.6.1999E. 1999/4920 K. 1999/6971"BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Fiili ayrılık sebebiyle )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Maddi tazminat )
BOŞANMA ( Maddi ve manevi tazminat )"
152Y2.HD6.4.1999E. 1999/2837 K. 1999/3094"NAFAKA DAVALARI ( Miktarına Bakılmaksızın Tüm Nafaka Davalarında Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Nafaka Davaları - Miktarına Bakılmaksızın Asliye Mahkemesinde Görüleceği )"
152Y4.HD23.2.1999E. 1998/10159 K. 1999/1457"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destekten Yoksun Kalanın Yaşının Küçük Gösterilmesi )
KÜÇÜĞÜN HAKSIZ FİİLİ ( Aile Reisi Baba Varken Annenin Husumet Yöneltilememesi )
HUSUMET ( Küçüğün Yaptığı Trafik Kazasında Babaya Yöneltileceği )
SİGORTADAN ÖDENEN GELİR ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Tazminattan İndirileceği )"
152YHGK17.2.1999E. 1999/2-103 K. 1999/90"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat )
BOŞANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Maddi Tazminata İlişkin Kabulün Manevi Tazminat Yönünden Usuli Müktesep Hak Doğurması )
MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMASI ( Boşanmada Kusurlu Tarafın Maddi Tazminata İlişkin Kabulüyle )
MADDİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN KABULÜN MANEVİ TAZMİNAT İÇİN USULİ MÜKTESEP HAK DOĞURMASI ( Boşanma Davasında )
USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMASI ( Boşanmada Kusurlu Tarafın Maddi Tazminata İlişkin Kabulüyle Manevi Tazminat Yönünden )"
152Y4.HD2.2.1999E. 1998/7177 K. 1999/501"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Ölen Çocuğun Babası Tarafından Açılan Davada Tazminat Miktarının Tesbiti )
DENKLEŞTİRME İLKESİ ( Ölen Çocuk İçin Açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölen Çocuğun Babası Tarafından Talep Halinde Miktarın Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Ölenin Çocuk Olması )"
152Y2.HD28.1.1999E. 1998/12932 K. 1999/240"BOŞANMA DAVASI ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Sözleşmelerin Geçerlilik Kazanması )
BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMELER ( Geçerlilik Kazanması Koşulları )
KARI KOCA ARASINDA NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Şartları )
NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Kazanmasının Şartları )
NAFAKA İSTEKLERİ ( Cebri İcra Yasağının Dışında Kalan Alacaklardan Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( Taahhüt Edilen Nafakaya Mahsubu )"
152YHGK2.12.1998E. 1998/10-842 K. 1998/858"BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sosyal Güvenlik Hukuku - Medeni Hukuk Sistemleri İçinde Yorumu )
BAĞ-KUR SİGORTALISI KADININ KOCASI VE KÜÇÜK ÇOCUKLARINA SAĞLIK YARDIMI ŞARTLARI
SAĞLIK YARDIMI ( Bağ-Kur Sigortalısı Kadının Kocası ve Küçük Çocuklarına )
ÇOCUKLARIN BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI"
152Y2.HD16.11.1998E. 1998/10394 K. 1998/12271"BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat İstenmesi Durumunda Hakimin Gözönüne Alacağı Hususlar )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Sebebiyle Tazminata Hükmetmek Durumunda Olan Hakimin Kusurun Ağırlığını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Gözönüne Alarak Karar Vermesinin Gerekmesi )
FAZLAYA DAİR HAK ( Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat Davasında Kısmi İstek Olmayıp Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulamaması )"
152Y2.HD4.11.1998E. 1998/10185 K. 1998/11807"TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Evi Terkeden İhtara Rağmen Eve Dönmeyen Eşin Tedbir Nafakası Alıyor Olması )
TEDBİR NAFAKASI ALAN EŞ ( İhtara Rağmen Eve Dönmemesi Halinde Terk Nedeniyle Boşanma Davası )
BOŞANMA DAVASI ( Tedbir Nafakası Alan Evi Terketmiş Eşin İhtara Rağmen Eve Dönmemesi )"
152YHGK1.7.1998E. 1998/2-456 K. 1998/557"BOŞANMA DAVASI ( Eşlerin Ayrı Yaşamakta Haklı Olması Nedeniyle Hakim de Kendiliğinden Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olduğu )
EŞLERİN AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLMASI ( Hakim de Kendiliğinden Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olduğu - Kadının Açtığı Tedbir Nafakasına İlişkin Dava Reddedildiğine Göre Dava Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Nafakaya Hükmedileceği )
TEDBİR NAFAKASI ( Eşlerin Ayrı Yaşamakta Haklı Olması - Kadının Açtığı Tedbir Nafakasına İlişkin Dava Reddedildiğine Göre Dava Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Nafakaya Hükmedileceği )
YOKSULLUĞA DÜŞME ( Boşanma Sonucu Kadının Yoksulluğa Düşüp Düşmediği Araştırılması Yoksulluğun Gerçekleştiğinin Anlaşılması Halinde Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )"
152Y2.HD27.4.1998E. 1998/3787 K. 1998/4945"BOŞANMA DAVASI AÇAN VE DAVASI REDDEDİLEN KİŞİNİN FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE AÇTIĞI DAVA ( Kusur Durumu - Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( İlk Davası Reddedilen Davacı - Kusur Durumu/Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
KUSUR DURUMU ( Boşanma Davası Açan ve Davası Reddedilen Kişinin Fiili Ayrılık Nedeniyle Açtığı Dava - Davalı Yararına Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası Açan ve Davası Reddedilen Kişinin Fiili Ayrılık Nedeniyle Açtığı Dava - Davalı Yararına Hükmedilmesi Gereği )"
152Y2.HD2.10.1997E. 1997/9144 K. 1997/10012"BOŞANMA ( Kusursuz Eş Lehine Maddi Tazminat Takdir Edilmesi )
BOŞANMADA KUSURU OLMAYAN EŞ ( Lehine Tazminata Karar Verilmesi )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma-Kusuru Bulunmayan Eş Lehine )"
152YHGK24.9.1997E. 1997/2-473 K. 1997/733"NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Nafaka )
KAYINVALİDENİN GELİNİ DÖVMESİ ( Ayrı yaşama hakkı )"
152Y2.HD13.6.1997E. 1997/5701 K. 1997/6907"YARDIM NAFAKASI ( Kocanın Eşinden İstemesi )
KOCANIN İAŞESİNİ SAĞLAYAMAMASI ( Yardım Nafakası-Eş ve Çocukların Mükellefiyeti )"
152Y2.HD28.5.1997E. 1997/5009 K. 1997/6047"BOŞANMA ( Terk-Eşin Dönmesi İhtar Edilen Evin Bulunduğu Binanın Diğer Bir Bölümünde Kayınvalide ve Kayınpederin Oturuyor Olması )
TERK NEDENİYLE BOŞANMA ( Eşin Dönmesi İhtar Edilen Evin Olması Gereken Nitelikleri )
EVİN BAĞIMSIZLIĞI ( İfade Ettiği Anlam-Terk Sebebiyle Boşanma )"
152Y2.HD9.5.1997E. 1997/3869 K. 1997/5065"BOŞANMA ( Hiçbir Geçerli Sebebe Dayanmadan Dava Açan Tarafın Kusurlu Sayılması-Tazminat )
BOŞANMADA TAZMİNAT ( Hiçbir Geçerli Sebebe Dayanmadan Dava Açan Tarafın Kusurlu Sayılması )
GEÇERLİ BİR SEBEP BULUNMADIĞI HALDE BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Dava Açan Eşin Kusurlu Sayılarak Tazminatla Sorumlu Tutulması )"
152YHGK12.3.1997E. 1996/2-973 K. 1997/179"MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma )
TAZMİNAT ( Boşanma )
BOŞANMADA KUSURU OLMAYAN EŞ ( Tazminat İsteyebilmesi )"
152YHGK12.3.1997E. 1996/2-929 K. 1997/171"BOŞANMA ( Fiili ayrılık ve manevi tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Fiili ayrılık ve manevi tazminat )
BOŞANMA HALİNDE MADDİ TAZMİNAT"
152Y2.HD18.12.1996E. 1996/11110 K. 1996/13467"BOŞANMA DAVASI ( Tazminatın Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar - Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Boşanma Davasında Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Takdiri )
HALİS TOPRAK VE EŞİNİN BOŞANMA DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BOŞANMA SEBEBİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Talep Edilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Göz Önüne Alınması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN HER OLAY İÇİN AYRI AYRI TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Boşanma )"
152Y2.HD20.11.1996E. 1996/10986 K. 1996/12081"BOŞANMA ( Kadının Varlıklı ve Hatta Boşanma Davasında Tam Kusurlu Eş Olmasının Kocanın Yasada Yer Alan Görevini Ortadan Kaldırmayacağı - Mahkemenin Kadın Lehine Tedbir Nafakasına Hükmetmekle Mükellef Olduğu )
KOCA LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ ( Gerekçesi Gösterilmeden - Kadının Varlıklı ve Hatta Boşanma Davasında Tam Kusurlu Eş Olmasının Kocanın Yasada Yer Alan Görevini Ortadan Kaldırmayacağı/Kadın Lehine Hükmedilmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Gerekçesi Gösterilmeden Kadın Yerine Koca Lehine Hükmedilemeyeceği - Kadının Varlıklı ve Hatta Boşanma Davasında Tam Kusurlu Eş Olmasının Kocanın Yasada Yer Alan Görevini Ortadan Kaldırmayacağı"
152Y2.HD4.11.1996E. 1996/9685 K. 1996/11227"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Tedbir nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı yaşama hakkı )"
152YHGK8.11.1995E. 1995/2-689 K. 1995/931"ZİYNET EŞYALARININ İSTİHKAKI ( Kocanın Eşinin Ziynet Eşyalarını Bozması-Sağlık Harcamaları )
KOCANIN EŞİNİN ZİYNET EŞYALARINI BOZDURMASI ( İstihkak Davası-Sağlık Harcamaları İçin Kullanılmasının Sonuca Etkisi )
KADININ SAĞLIK HARCAMALARINDAN KOCANIN SORUMLULUĞU ( Kadının Ziynet Eşyalarının Bozdurulması-İstihkak Davası )"
152YHGK20.9.1995E. 1995/2-542 K. 1995/746"BOŞANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma )"
152Y2.HD12.9.1995E. 1995/6066 K. 1995/8671"BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Şartları )
MADDİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında )
YOKSULLUK NAFAKASI VE MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında )
İLK İTİRAZ NİTELİĞİ VE MAHKEMECE RE'SEN ARAŞTIRILAMAMA ( Karşılık Davanın Süresinde Açılmadığı İtirazı )
KARŞILIK DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMADIĞI İTİRAZI ( İlk İtiraz Niteliği ve Mahkemece Re'sen Araştırılamaması )
MAHKEMECE RE'SEN ARAŞTIRILAMAMA ( Karşılık Davanın Süresinde Açılmadığı İtirazının İlk İtiraz Niteliği )"
152Y2.HD6.7.1995E. 1995/7033 K. 1995/7919"NAFAKANIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAKDİRİ ( Yasal Dayanağı Açıklanmadan - Borçlar Kanunu Md. 83'e Aykırı Olduğu )
BOŞANMA ( Davalının Başka Kadınla İlişki Kurmak Suretiyle Aile Bütünlüğüne Saldırıda Bulunduğu Karısının Kişilik Haklarını Zedelediği - Maddi ve Manevi Tazminatın Zedelenen Hakkın Ağırlığı ve Yoksun Kalınan Desteğin Niteliği İle Uyumlu Olması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma/Davalının Başka Kadınla İlişki Kurmak Suretiyle Aile Bütünlüğüne Saldırıda Bulunduğu Karısının Kişilik Haklarını Zedelediği - Tazminatın Zedelenen Hakkın Ağırlığı ve Yoksun Kalınan Desteğin Niteliği İle Uyumlu Olması Gereği )"
152Y2.HD2.2.1995E. 1994/12296 K. 1994/1222"YOKSULLUK NAFAKASI ( Dürüstlük ve Hakkaniyet Kuralları Gereği Babasını Döven Oğulun Babasından Nafaka İsteyememesi )
TANIKLIKTAN ÇEKİNEN KİŞİ ( Kişinin Bunun Sebeplerini Bildirmesinin Gerekmesi )
HAKİMİN TANIĞIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇMESİ ( Tanıklıktan Çekinen Kişinin Sebep Bildirmemesi Durumunda Hakimin Gerekli İncelemeyi Yaparak Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçmesi )"
152Y2.HD10.2.1994E. 1994/703 K. 1994/1403"AYRI YAŞAYAN KADININ MÜDAHALESİNİN MENİ"
152Y2.HD9.11.1990E. 1990/11244 K. 1990/10689"NAFAKA DAVASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Eşin Kusurunun Daha Ağır Olmaması Şartıyla Geçimi İçin Diğer Eşten Mali Gücü Oranında Süresiz Olarak Nafaka İsteyebilmesi )
BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞA DÜŞECEK EŞ ( Eşin Kusurunun Daha Ağır Olmaması Şartıyla Geçimi İçin Diğer Eşten Mali Gücü Oranında Süresiz Olarak Nafaka İsteyebilmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Nafakanın Boşanma Davasından Sonra İstenebilmesi )"
152Y2.HD16.10.1990E. 1990/4496 K. 1990/9489"BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Yokluk Nafakası İle Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
YOKLUK NAFAKASI ( Maddi Tazminatla Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
ŞART VE UNSURLARIN OLUŞMAMASI ( Maddi Tazminat veya Yokluk Nafakası )"
152Y2.HD15.2.1990E. 1989/10540 K. 1990/1926"KOCANIN EŞİNİ ÇALIŞTIĞI YERİN DIŞINDAKİ BİR MAHALDEKİ EVE DAVETİ"
152Y2.HD11.12.1988E. 1988/1253 K. 1988/1464"TAZMİNAT DAVASI ( Hastalık Nedeniyle Satılan Ziynetlerin Bedelinin İadesi )"
152Y2.HD30.11.1987E. 1987/7422 K. 1987/9514"ALACAK DAVASI ( Satılan Ziynetlerin Bedeliyle Kocanın Dükkan Açması )"
152Y2.HD15.6.1987E. 1987/4675 K. 1987/5191"BOŞANMA DAVASI ( Sadakatsizlik )
EVE DAVET İHTARI ( Başka Kadınla Yaşayan Kocanın )"
152Y2.HD22.4.1986E. 1986/3713 K. 1986/4267"NAFAKA ( Huzur Evinde Oturan Koca ( baba ) Aleyhine )
KOCANIN İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Huzur Evin"
152Y2.HD16.4.1986E. 1985/2140 K. 1986/424""
152YHGK19.3.1986E. 1985/2-527 K. 1986/256"TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı Yaşayan Eşe )
TEDBİR NAFAKASINA HAK KAZANMA"
152Y2.HD3.12.1985E. 1985/9438 K. 1985/10411"BOŞANMA ( Kadının Terk Sebebiyle Davası Açması - Ev Seçiminin Kocaya Ait Olduğu/Eve Dönmesini Veya Uygun Döşenmiş Bağımsız Bir Ev Hazırlamasının Kendisine İhtar Olunmasını Talep Edebileceği )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Kadının Dava Açması - Kocanın Eve Dönmesini Veya Uygun Döşenmiş Bağımsız Bir Ev Hazırlamasının Kendisine İhtar Olunmasını Talep Edebileceği/Ev Seçiminin Kocaya Ait Olduğu )
EV SEÇİMİ ( Kocaya Ait Olduğu/Kadının Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açması - Kocanın Eve Dönmesini Veya Uygun Döşenmiş Bağımsız Bir Ev Hazırlamasının Kendisine İhtar Olunmasını Talep Edebileceği )"
152YHGK6.3.1985E. 1983/2-102 K. 1985/156"BOŞANMA ( Terk Sebebiyle Kadın Tarafından Açılması )
TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ( Kocasının Eve Dönmesi İçin İhtar Çeken Kadının Bu Davayı Açabilmesi )
EV SEÇİMİ ( Kocanın Seçim Hakkını Kullanırken Objektif İyi Niyet Kurallarına Uygun Hareket Etmek Zorunda Olması )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Evin Seçimi Kocaya Ait Olmasına Rağmen Kocanın Seçim Hakkını Kullanırken Objektif İyi Niyet Kurallarına Uygun Hareket Etmek Zorunda Olması )
KOCANIN MÜŞTEREK EVİ SEÇME HAKKI ( Hakkın Suistimali )"
152Y2.HD27.12.1984E. 1984/10572 K. 1984/10748"NAFAKA ( Askerlik Yapan Koca )
ASKERLİK YAPAN KOCANIN NAFAKA MÜKELLEFİYETİ"
152Y2.HD7.2.1984E. 1983/10268 K. 1984/1023"BOŞANMA ( Terk Sebebiyle )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA
İHTAR ( İkinci Kez )"
152Y2.HD16.2.1982E. 1982/840 K. 1982/1326""
152Y2.HD22.9.1981E. 1980/6370 K. 1981/6236""
152YHGK18.9.1981E. 1979/2-1799 K. 1981/609"BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Karısına Bağımsız Bir Ev Sağlamak Zorunda Olması )
KOCANIN SORUMLULUĞU ( Karısına Bağımsız Bir Ev Sağlamak Zorunda Olması )
KADININ KOCASINI BAĞIMSIZ EV AÇMAYA ZORLAMASI ( Kanuna Uygun Davranış Olması )"
152Y2.HD9.4.1981E. 1981/2603 K. 1981/2748"KADININ KOCASININ EŞYASINI SATMASI
BİZZAT İHKAKI HAK ( Kadının Kocasının Eşyasını Satması )"
152Y2.HD25.12.1980E. 1980/8567 K. 1980/9531"KADININ İHTARA UYMAMASI ( Eve Dönmeme )
KOCANIN EVİ YERLEŞİM YERİNİ SEÇMESİ"
152Y10.HD11.12.1980E. 1980/6595 K. 1980/7272"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
HAKSIZ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR"
152Y2.HD15.5.1980E. 1980/3972 K. 1980/4183"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Evi Terk Eden Kocanın Eşyaları )"
152Y2.HD4.3.1980E. 1980/1724 K. 1980/1929"İKİ KADIN İLE EVLİ KOCANIN EVE DAVET İHTARI
EVLENMENİN GENEL SONUÇLARI KOCANIN HAK VE GÖREVLERİ ( İki Kadın ile Evli Koca )"
152Y4.HD14.2.1980E. 1979/12969 K. 1980/1869"ÇOCUĞUN ÖLÜME SEBEBİYET VERMESİ ( Yıkanmak Üzere Bırakılan Oto İle )
AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU ( Çocuğun Oto İle Ölüme Sebebiyet Vermesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Küçüğün Yaptığı Haksız Fiil Nedeniyle Aile Reisinin Sorumluluğu )
YASAL DENETİM VE GÖZETİM ÖDEVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Ev Reisinin Kusursuz Sorumluluğu )
EV REİSİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Başkanlığı Altında Bulunduğu Küçüğün Yaptığı Zarardan Sorumluluk )
HAKSIZ FİİL ( Küçüğün Yaptığı Kazayla Ölüme Sebebiyet Verme )
KÜÇÜĞÜN YAPTIĞI HAKSIZ FİİL ( Ev Reisinin Kusursuz Sorumluluğu )"
152Y3.HD12.2.1979E. 1978/1079 K. 1979/1008"KİRA PARASININ ARTTIRILMASI ( İhtar-Kocaya Bildirim )"
152Y2.HD6.4.1978E. 1978/2651 K. 1978/2744"NAFAKA İSTEME HAKKI ( Ev Hazırlamayan Kocadan )"
152Y2.HD13.2.1978E. 1978/946 K. 1978/1073""
152Y2.HD19.1.1978E. 1977/9048 K. 1978/235"NAFAKA ( Dava Devam Ederken Eşlerin Birleşmesi )"
152Y2.HD20.12.1977E. 1977/8679 K. 1977/8806"NAFAKA ( Aynı Evde, Ayrı Odalarda Kalan Eşler )"
152Y2.HD6.12.1977E. 1977/8267 K. 1977/8436"BOŞANMA ( Terk sebebiyle )
İHTARIN GEÇERLİK ŞARTI
İHTAR ( İkametgahın çalışma yerinde hazırlanması )"
152Y2.HD5.12.1977E. 1977/8224 K. 1977/8378"NAFAKA ( Başlangıç Tarihi )
NAFAKA ( Çocuk İçin )"
152Y2.HD24.10.1977E. 1977/7206 K. 1977/7284"NAFAKA ( Yurt Dışında Çalışandan )
YURT DIŞINDA ÇALIŞANA NAFAKA TAKDİRİ"
152Y2.HD17.6.1976E. 1976/4888 K. 1976/5152"NAFAKA ( Sadakatsiz Kocadan )
KOCANIN KARISINA BAĞIMSIZ EV HAZIRLAMASI"
152Y2.HD15.3.1976E. 1976/1996 K. 1976/2214"NAFAKA ( Kişisel Geliri Olan Kadına )"
152Y2.HD15.1.1974E. 1973/8154 K. 1974/180"TAPU İPTALİ DAVASI ( Muvazaa Nedeniyle )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Karı Koca Arasında Yapılmış Bulunan )
KARI KOCANIN BİRBİRLERİNE BAKIP GÖZETME BORCU ( Özel Bakıma Muhtaç Bulunan Eş )
ÖZEL BAKIMA MUHTAÇ BULUNAN EŞ ( Diğer Eşe Bakıp Gözetme Koşulu İle Temlikte Bulunması )"
152YİBGK12.12.1966E. 1966/5 K. 1966/11"NAFAKA SORUMLULUĞU ( Mecburi Askerlik Görevini Yapan ve Hiçbir Gelir ve Serveti Olmayan Koca )
MECBURİ ASKERLİK HİZMETİ YAPAN KOCA ( Nafaka Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı )
GELİRİ OLMAYAN KOCA ( Nafaka Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı-Mecburi Askerlik Ödevi )"

Madde 153

AMK

153AMK29.9.1998E. 1997/61 K. 1998/59""

YARGITAY

153Y8.HD13.12.2011E. 2011/5886 K. 2011/6964"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Eşler Arasındaki Mal Rejiminine Göre Katkı Paylarının Tespit Edilmesi Gereği - Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönem İçin Eşlerin Mutlaka Parasal veya Para ile Ölçülebilir Maddi Bir Değer Koyması Gerektiği)
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Bu Rejimin Geçerli Olduğu Dönem İçin Eşlerin Mutlaka Parasal veya Para ile Ölçülebilir Maddi Bir Değer Koyması Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Erkeğin Tasarruf Oranın %40 ve Kadının ise %70 Olarak Tespit Edilmesi Gereği)
EŞLERİN TASARRUF ORANI ( Erkeğin Tasarruf Oranın %40 ve Kadının ise %70 Olarak Tespit Edilmesi Gereği - Bu Oranlara Göre Davacının Katkı Payı Oranı ile Meskenin Dava Tarihi İtibariyle Değerinin Çarpımı Sonucu Katkı Payının Tespit Edilebileceği)
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( 4721 S.K. Yürürlüğe Girdiği Tarihten Boşanma Tarihine Kadar Geçerli Olduğu)
KOCANIN AİLEYİ GEÇİNDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporunda Tarafların Sosyal Konumlarının ve Kişisel Giderlerinin Saptanması Gerektiği - Hatalı Olarak Tespit Edilen Tasarruf Oranlarına Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"
153Y8.HD30.6.2011E. 2011/2919 K. 2011/3837"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Eşin Kazancıyla Alındığı Anlaşılan Bir Tek Hayvana Bakmak ve Elde Edilen Süt Ürününün Ev İçi Kullanımdan Sonra Artanını Satmak Suretiyle Var Olan Bir Çalışma Sadece Aile İçi Yardımlaşma Olup Düzenli Bir Gelirin Varlığı Anlamına Gelmeyeceği )
MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLEN EV ( Tapu İptali ve Tescil - Uyuşmazlığın B.K.nun Genel Hükümlerine Göre Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN MAL ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Eşin Kazancıyla Alındığı Anlaşılan Bir Tek Hayvana Bakmak ve Elde Edilen Süt Ürününün Ev İçi Kullanımdan Sonra Artanını Satmak Suretiyle Var Olan Bir Çalışma Sadece Aile İçi Yardımlaşma Olup Düzenli Bir Gelirin Varlığı Anlamına Gelmeyeceği )"
153Y18.HD25.2.1997E. 1997/288 K. 1997/1496"SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEĞİ ( Yabancı Bayanla Evlenen Erkeğin Bayanın Soyadını Alması Nedeniyle )
YABANCI KADININ SOYADINI ALMAK ( Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Temsilcisinin Katılımıyla Oluşan Mahkemede Görülmesi )
TÜRK KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Erkeğin soyisminin Silinerek Yabancı Kadının Soy İsminin Alınması İstemi )
KANUNLAR İHTİLAFI KURALININ UYGULANAMAMASI ( Türk Kamu Düzenini İlgilendiren Dava Olması Nedeniyle )"
153Y2.HD20.11.1996E. 1996/10986 K. 1996/12081"BOŞANMA ( Kadının Varlıklı ve Hatta Boşanma Davasında Tam Kusurlu Eş Olmasının Kocanın Yasada Yer Alan Görevini Ortadan Kaldırmayacağı - Mahkemenin Kadın Lehine Tedbir Nafakasına Hükmetmekle Mükellef Olduğu )
KOCA LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ ( Gerekçesi Gösterilmeden - Kadının Varlıklı ve Hatta Boşanma Davasında Tam Kusurlu Eş Olmasının Kocanın Yasada Yer Alan Görevini Ortadan Kaldırmayacağı/Kadın Lehine Hükmedilmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Gerekçesi Gösterilmeden Kadın Yerine Koca Lehine Hükmedilemeyeceği - Kadının Varlıklı ve Hatta Boşanma Davasında Tam Kusurlu Eş Olmasının Kocanın Yasada Yer Alan Görevini Ortadan Kaldırmayacağı"
153Y18.HD26.9.1995E. 1995/8140 K. 1995/9280"KOCANIN SOYADININ DEĞİŞMESİ
SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ
NÜFUS İDARESİNİN GÖREVİ ( Kocanın soyadının değişmesi )
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ"
153Y2.HD29.3.1993E. 1993/2408 K. 1993/2896"EVLİ KADININ ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ
KUSURLU DAVRANIŞ"
153Y2.HD16.10.1990E. 1990/4496 K. 1990/9489"BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Yokluk Nafakası İle Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
YOKLUK NAFAKASI ( Maddi Tazminatla Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Olması )
ŞART VE UNSURLARIN OLUŞMAMASI ( Maddi Tazminat veya Yokluk Nafakası )"

Madde 154

YARGITAY

154YHGK27.1.1999E. 1999/2-6 K. 1999/41"BOŞANMA DAVASI ( Fiili Ayrılık Nedeniyle )
FİİLİ AYRILIĞA DAYALI BOŞANMADA ÖNCEKİ KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI YETERLİ OLMASI ( Kararın Kesinleşmesinin Yeterli Olması-Kararın Gerekçesine Bakılmaması )
BOŞANMADA YABANCI PARA İLE ÖDENCE İSTENEMESİ ( Bu Tür Taleplerde Yabancı Paranın İstek Tarihindeki Resmi Kuru Üzerinden Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BEKLENEN ZARAR ( Maddi Tazminatın Belirlenmesinde Eşin İleride Sağlaması Olası Çıkarlarında Dikkate Alınması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bozulan Ruhsal Dengenin Onarılması Gayesiyle Manevi Giderimi )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasının Fer'isi Mahiyetinde Olan Maddi Tazminatın Ayrı Bir Dava İle de Görülebilmesi )
TAZMİNATIN MİKTARI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Kusurlarının Tespit Edilmesi )
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Manevi Tazminatın Ceza Niteliğinin Olmaması-Zenginleştirme Amacı Olmaması )"
154Y2.HD18.12.1996E. 1996/11110 K. 1996/13467"BOŞANMA DAVASI ( Tazminatın Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar - Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Boşanma Davasında Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Takdiri )
HALİS TOPRAK VE EŞİNİN BOŞANMA DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BOŞANMA SEBEBİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Talep Edilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Göz Önüne Alınması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN HER OLAY İÇİN AYRI AYRI TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Boşanma )"
154Y3.HD12.2.1979E. 1979/1079 K. 1979/1008"KİRA TESPİTİ DAVASI ( Kiranın Artırılması İçin Yapılan İhtarın Kiracı Kadın Yerine Onun Kocasına Yapılmasında Bir Sorun Olmaması )
KİRANIN ARTIRILMASI İÇİN YAPILAN İHTAR ( Kiranın Artırılması İçin Yapılan İhtarın Kiracı Kadın Yerine Onun Kocasına Yapılmasında Bir Sorun Olmaması )
KADIN YERİNE KOCAYA YAPILAN İHTAR ( Müşterek İkametgahın İntihabı ve Aile Birliğini de Temsil Eden Kocaya Yapılan İhtarnamede Bir Usulsüzlük Olmaması )"

Madde 157

YARGITAY

157Y2.HD7.3.2002E. 2002/1792 K. 2002/3122"TEDBİR NAFAKASI ( Davacının Boşanmadan Bağımsız Olarak Talepte Bulunduğu - Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı/Davanın Her Yer Mahkemesinde Açılabileceği )
YETKİ ( Davacının Boşanmadan Bağımsız Olarak Tedbir Nafakası Talebinde Bulunduğu - Davanın Her Yer Mahkemesinde Açılabileceği/Davanın Yetki Açısından Reddedilemeyeceği )
DAVALININ YETKİ İTİRAZI ( Davacının Boşanmadan Bağımsız Olarak Tedbir Nafakası Talebinde Bulunduğu - Davanın Her Yer Mahkemsinde Açılabileceği/Davanın Yetki Açısından Reddedilemeyeceği )"

Madde 159

AMK

159AMK29.11.1990E. 1990/30 K. 1990/31""

Madde 160

YARGITAY

160Y2.HD2.7.2002E. 2002/7517 K. 2002/8815"KOCANIN KADINI TEMSİL YETKİSİ ( Vasiyetin Tenfizi Davası - 4721 S. Türk Medeni Kanunu'nda Yetkinin Kaldırıldığı )
KADININ HUSUMETE EHLİYETİ ( Kocanın Kadını Temsil Yetkisinin Kaldırıldığı - Vasiyetin Tenfizi Davası )
VASİYETİN TENFİZİ DAVASI ( Kadının Husumete Ehliyeti - Kocanın Kadını Temsil Yetkisinin Kaldırıldığı )"
160Y14.HD11.6.2002E. 2002/4210 K. 2002/4577"İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İpotek Kaydının Miras Bırakanın Borçları Nedeniyle Borçlular Lehine Kurulmasında Hakim İzni Alınmaması Sebebiyle İpoteğin Kaldırılması Talebi )
BORÇLANDIRICI İŞLEMLER
İPOTEK İŞLEMİ ( İpotek İşleminin Borçlandırıcı Bir İşlem Olmayıp Aksine Tasarrufi bir İşlem Olması )
TASARRUFİ İŞLEM ( İpotek İşleminin Borçlandırıcı Bir İşlem Değil Tasarrufi bir İşlem Olması )
HAKİMİN ONAYI ( Miras Bırakan Kocasının Borcundan Dolayı Davalı Kooperatif Lehine Kurulan İpoteğin Geçerliliği İçin Hakim Onayına Gerek Bulunmaması )"

Madde 161

YARGITAY

161Y3.HD23.3.2004E. 2004/2079 K. 2004/2627"NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİ ( Tedbir Nafakasının Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihte Ortadan Kalkması - Yoksulluk Nafakası Talebinde Hak Düşürücü Süre )
YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ ( Hak Düşürücü Süre ve Sürenin Hesaplanması Usulü )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE HESAPLANMASI USULÜ ( Yoksulluk Nafakası Talebinde )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihte Ortadan Kalktığından Artırılmasının Talep Edilemeyeceği )
SÜRE ( Yoksulluk Nafakası Talebinde )"
161Y2.HD21.4.2003E. 2003/3045 K. 2003/5778"KOCANIN İHMALİ ( Kocanın Karısı ve Küçük Çocuklarının İnfakıyla Yükümlü Olması )
EVİN GİDERLERİNİ KARŞILAMAMA ( Kocanın Karısı ve Küçük Çocuklarının İnfakıyla Yükümlü Olması )
NAFAKA DAVASI ( Eviyle İlgisiz Olan Evin Giderlerini Karşılamayan Kocaya Karşı Kadının Nafaka İstemekte Haklı Olduğunun Kanıtlanmış Bulunması )
DAVANIN KABULÜ ( Eviyle İlgisiz Olan Evin Giderlerini Karşılamayan Kocaya Karşı Kadının Nafaka İstemekte Haklı Olduğunun Kanıtlanmış Bulunması )"
161Y2.HD10.9.2001E. 2001/9832 K. 2001/11498"TEDBİR NAFAKASI ( Sıfat-Tarafların Aile İstenmeden Karar Verilememesi )
TARAFLARIN AİLE KAYDININ İSTENMESİ ( Tedbir Nafakasına Karar Verilmesi İçin-Sıfat )
YABANCI DİLLE YAZILMIŞ OLAN VESİKA ( Tercümesi ile İbrazı ve Karşı Tarafa Tebliği Sağlanmadan Hüküm Tesis Edilememesi )"
161Y2.HD29.6.2001E. 2001/8532 K. 2001/10180"BOŞANMA DAVASI ( Taraf Ehliyeti - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
TARAF EHLİYETİ ( Boşanma Davası - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
KADININ VESAYET ALTINA ALINMASI ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
ÖN MESELE ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması )
NAFAKA DAVASI ( Kadının Bağımsız Olarak Açtığı ve Boşanma Davasıyla Birleştirilen - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
161Y2.HD20.6.2000E. 2000/7725 K. 2000/8379"NAFAKA ( Çalışamayacak Derecede Hasta Yada Sakat Olan Başka Malı Veya Geliri Bulunmayan Kocanın Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )
ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE HASTA YADA SAKAT OLAN KOCA ( Başka Malı Veya Geliri de Olmaması Nedeniyle Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )
AKIL HASTASI OLAN KOCA ( Vesayet Altında Olması ve Başkaca Malının Olmaması Nedeniyle Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )"
161YHGK26.1.2000E. 2000/2-8 K. 2000/7"NAFAKA ( Eve davet edilen eş lehine )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Eve davet edilen eşin )"
161Y2.HD1.6.1999E. 1999/5738 K. 1999/6076"TEDBİR NAFAKASI ( Dava sürerken doğan çocuk )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ ( Dava Sürerken Doğan Çocuk )"
161Y2.HD3.5.1999E. 1999/4735 K. 1999/4606"YETKİ ( Tedbir Nafakasının Tayininde )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davasının Görüldüğü Mahkemeden Talep Edilebilmesi )
BOŞANMA DAVASI ( Tedbir Nafakası Talebinde Yetki )"
161Y2.HD6.4.1999E. 1999/2837 K. 1999/3094"NAFAKA DAVALARI ( Miktarına Bakılmaksızın Tüm Nafaka Davalarında Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Nafaka Davaları - Miktarına Bakılmaksızın Asliye Mahkemesinde Görüleceği )"
161Y2.HD28.1.1999E. 1998/12932 K. 1999/240"BOŞANMA DAVASI ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Sözleşmelerin Geçerlilik Kazanması )
BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMELER ( Geçerlilik Kazanması Koşulları )
KARI KOCA ARASINDA NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Şartları )
NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Kazanmasının Şartları )
NAFAKA İSTEKLERİ ( Cebri İcra Yasağının Dışında Kalan Alacaklardan Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( Taahhüt Edilen Nafakaya Mahsubu )"
161Y2.HD19.3.1998E. 1998/1801 K. 1998/3388"BOŞANMA DAVASI ( Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi )
ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET ( Çocukların Velayeti Babaya Tevdi Edilmiş Olup Anne İle Çocukların Şahsi İlişkisini Kurma Külfetinin Velayet Verilen Babaya Yükletilmesi )
VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ ( Anne İle Çocukların Şahsi İlişkisini Kurma Külfetinin Velayet Verilen Babaya Yükletilmesinin Bozma Nedeni Sayılması )"
161Y2.HD10.10.1997E. 1997/8565 K. 1997/10559"RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Çocuğun Korunmasına İlişkin Tedbirler-Tedbir Nafakası )
ÇOCUĞUN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER ( Hakimin Re'sen Karar Verebilmesi-Tedbir Nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Çocuğun Korunmasına İlişkin Tedbirler İçin Hakimin Re'sen Karar Verebilmesi )"
161Y2.HD4.11.1996E. 1996/9685 K. 1996/11227"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Tedbir nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı yaşama hakkı )"
161YHGK2.10.1996E. 1996/2–567 K. 1996/644"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma davası sonuçlandıktan sonra )
BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDIKTAN SONRA NAFAKA TALEBİ
AYRI YAŞAMA HAKKI"
161YHGK8.3.1995E. 1994/2-805 K. 1995/164"DAVANIN KABULÜ
TEDBİR NAFAKASININ KABULÜ"
161YHGK2.11.1994E. 1994/2-531 K. 1994/675"NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Nafaka )"
161Y2.HD25.2.1994E. 1994/1093 K. 1994/2088""
161Y2.HD1.10.1992E. 1992/8541 K. 1992/8861"TEDBİR NAFAKASININ SONA ERMESİ"
161YHGK22.2.1989E. 1989/2-70 K. 1989/102"KOCANIN NAFAKA VERME ZORU"
161Y2.HD20.5.1987E. 1987/3980 K. 1987/4643"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Öncesinde )"
161Y2.HD21.3.1987E. 1987/1755 K. 1987/2473"TEDBİR NAFAKASI DAVASINDA YETKİ ( Söz Konusu Olmadığı - Kanun'un Aradığı Çabukluk ve Kolaylık Amacına Uygun Olarak Her Yerde Açılabileceği )
YETKİ ( Tedbir Nafakasına Yönelik Davalarda Söz Konusu Olmadığı - Kanun'un Aradığı Çabukluk ve Kolaylık Amacına Uygun Olarak Her Yerde Açılabileceği )"
161Y2.HD20.11.1986E. 1986/9652 K. 1986/10226"BOŞANMA DAVASI
TEDBİR NAFAKASI"
161YHGK13.4.1983E. 1982/2-1160 K. 1983/370"NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ"
161Y2.HD3.3.1980E. 1980/1657 K. 1980/1860"ANA-BABANIN HAKLARI ( Çocukla Kişisel İlişki )"
161Y2.HD3.12.1979E. 1979/8194 K. 1979/8729"YASA YARARINA BOZMA ( Temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen kararlar C. Başsavcısı'nın isteği üzerine kanun yararına bozulabilmesi )
GÖREV ( Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Nafaka İsteğinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Boşanma Davasının Açılmasından Önceki Nafaka Talebinin ise Sulh Hukuk Mahkemesince İncelenmesi )
YARGITAY KARARININ KALDIRILMASI ( Dolaylı da Olsa Yargıtay'ın Kendi Kararlarını Kaldırmasına Yol Açacak Şekilde Bir Bozma Yapılamaması )"
161Y2.HD3.2.1977E. 1977/606 K. 1977/907"GÖREV ( Fiili Ayrılıkta Çocukla Olan Kişisel İlişkide )"
161YİBGK12.12.1966E. 1966/5 K. 1966/11"NAFAKA SORUMLULUĞU ( Mecburi Askerlik Görevini Yapan ve Hiçbir Gelir ve Serveti Olmayan Koca )
MECBURİ ASKERLİK HİZMETİ YAPAN KOCA ( Nafaka Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı )
GELİRİ OLMAYAN KOCA ( Nafaka Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı-Mecburi Askerlik Ödevi )"
161YİBGK19.3.1941E. 1940/52 K. 1941/9"NAFAKA ( Eşlerin Evlilik Birliğine Avdet Edip Bir Süre Tekrar Birlikte Yaşamaları-İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığı )
EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNE DÖNÜP BİR SÜRE TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMALARI ( Nafaka İstenip İstenemeyeceği-İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığı )"
161YİBGK10.6.1931E. 1931/8 K. 1931/39"EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİR ( Nafaka - Takdirinde Görev )
NAFAKA ( Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Tedbir - Takdirinde Görev )
GÖREV ( Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Tedbir - Nafaka Takdirinde )"

Madde 162

YARGITAY

162Y2.HD21.4.2004E. 2004/4252 K. 2004/5085"BOŞANMA DAVASI ( Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Doğması )
MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Lehine Hükmedilen Maddi Tazminatın Boşanma Kararının Kesinleşmesi ile Muaccel Hale Gelmesi )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Doğması )
NAFAKA İSTEME HAKKI ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Doğması )
MUACCELİYET ( Maddi Tazminatın Boşanma Kararının Kesinleşmesi ile İstenebilmesi ve Faize de Bu Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )
FAİZ ( Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Hükmedileceği Nazara Alınmadan Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( İstek Olmasa Bile Davanın Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Kendiliğinden Alınmasının Zorunlu Olması )
EK TALEP ( Davacının Taşınmaz ile İlgili Talebi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Taşınmazın Değeri Üzerinden Peşin Nisbi Harç Alınmamasının Hatalı Olması )
NİSBİ HARÇ ( Davacının Taşınmaz ile İlgili Talebi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Taşınmazın Değeri Üzerinden Peşin Nisbi Harç Alınmamasının Hatalı Olması )"
162Y2.HD14.4.2004E. 2004/3818 K. 2004/4749"BOŞANMA DAVASI ( Davanın Açılmasıyla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Haklarının Doğması-Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davasının Açılmasıyla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Haklarının Doğması-Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Kadının Çalışıp Çalışmadığının Araştırılarak Boşanma Sonucunda Yoksulluğa Düşüp Düşmeyeceğinin Belirlenmesi )"
162Y12.HD4.12.2003E. 2003/20126 K. 2003/23594"NAFAKA DAVASI ( Açılan Nafaka Davasının Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Nedeniyle Olması ve Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesiyle Sona Erecek Bir Nafaka Niteliğinde Olmaması )
BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ ( Nafaka Davasının Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Nedeniyle Olması ve Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesiyle Sona Erecek Bir Nafaka Niteliğinde Olmaması )
BOŞANMANIN REDDİ ( Açılan Nafaka Davasının Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Nedeniyle Olması ve Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesiyle Sona Erecek Bir Nafaka Niteliğinde Olmaması )"
162Y2.HD10.6.2003E. 2003/4473 K. 2003/8601"BOŞANMANIN REDDİ ( Reddedilen Boşanma Davası İçinde Bağlanan Tedbir Nafakasının Yoksulluk Nafakası Olarak Devamına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( Reddedilen Boşanma Davası İçinde Bağlanan Tedbir Nafakasının Yoksulluk Nafakası Olarak Devamına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Reddedilen Boşanma Davası İçinde Bağlanan Tedbir Nafakasının Yoksulluk Nafakası Olarak Devamına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
162Y2.HD13.5.2003E. 2003/3950 K. 2003/7125"BOŞANMA VE RE'SEN KORUMA TEDBİRLERİ ( Boşanma Davanın Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin İstek Olmasa Bile Davaya Bakan Hakim Tarafından Kendiliğinden Alınması Zorunlu Olması )
AYRI YAŞAMA HAKKI VE TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Meydana Gelmesi )
BOŞANMA İLE DESTEĞİN KAYBI ( Boşanma ile Kocasının Desteğini Yitirmiş Kusursuz Kadın Lehine Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Maddi Tazminat verilmesi )
KUSURSUZ EŞ ( Mevcut ve Hatta Muntazar Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kabahatsiz Karı veya Kocanın Kabahatli Olan Taraftan Maddi Tazminat isteyebilmesi )
UYGUN MADDİ TAZMİNAT TAKDİRİ ( Boşanma ile Kocasının Desteğini Yitirmiş Kusursuz Kadın Lehine Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Maddi Tazminat verilmesi )"
162Y2.HD29.4.2003E. 2003/3278 K. 2003/6290"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davasının Açılması - Ayrı Yaşayan Eş ve Çocuklara Tedbir Nafakası Bağlanması Gereği )
NAFAKA İSTEME HAKKI ( Boşanma Davası Açılmasıyla Birlikte Ayrı Yaşamaya Başlayan Eş ve Çocukların )
TEDBİR NAFAKASI BAĞLANMASI GEREĞİ ( Boşanma Davasıyla Birlikte Ayrı Yaşamaya Başlayan Eş ve Çocuklara )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İÇİN TALEP ŞARTI ( Boşanma Davasında )
TALEPLE BAĞLILIK PRENSİBİ ( Talep Bulunmadığı Halde Boşanan Eş Lehine Manevi Tazminata Hükmedilememesi )"
162Y2.HD29.4.2003E. 2003/3266 K. 2003/6288"TANIK BEYANLARININ YETERSİZ OLMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebinde )
BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığının Tesbitinde Tanık Beyanları )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA ( Tanık Beyanlarının Yeterliliği )
TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Boşanma Davası Açılmasıyla Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davası Açılmasıyla - Mahkemece Kadın Lehine Tedbir Nafakasına Hükmedileceği )
NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Boşanma Davası Süresince Ayrı Yaşayan Kadın Lehine )"
162Y2.HD28.4.2003E. 2003/5204 K. 2003/6169"KADININ YENİDEN EVLENMESİ ( Boşanma İle Nafaka Takdir Olunan - Yaptığı Masrafların Tazmini İçin Açtığı Dava/Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )
EVLİLİK MASRAFLARININ TAZMİNİ ( Boşanma İle Nafaka Takdir Olunan Kadının Yeniden Evlenmesi - Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Boşanma İle Nafaka Takdir Olunan Kadının Yeniden Evlenmesi/Yaptığı Masrafların Tazmini İçin Açtığı Dava - Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )
BOŞANMA ( Nafaka Takdir Olunan Kadının Yeniden Evlenmesi - Yaptığı Masrafların Tazmini İçin Açtığı Dava/Kocanın Mamelekinde Zenginleşme Olmadığı Nazara Alınarak Reddi Gereği )"
162Y2.HD21.4.2003E. 2003/3045 K. 2003/5778"KOCANIN İHMALİ ( Kocanın Karısı ve Küçük Çocuklarının İnfakıyla Yükümlü Olması )
EVİN GİDERLERİNİ KARŞILAMAMA ( Kocanın Karısı ve Küçük Çocuklarının İnfakıyla Yükümlü Olması )
NAFAKA DAVASI ( Eviyle İlgisiz Olan Evin Giderlerini Karşılamayan Kocaya Karşı Kadının Nafaka İstemekte Haklı Olduğunun Kanıtlanmış Bulunması )
DAVANIN KABULÜ ( Eviyle İlgisiz Olan Evin Giderlerini Karşılamayan Kocaya Karşı Kadının Nafaka İstemekte Haklı Olduğunun Kanıtlanmış Bulunması )"
162Y2.HD20.3.2003E. 2003/2810 K. 2003/3860"ÇOCUĞUN VELAYETİ ( Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuğun Babanın Velayetine Bırakılmış Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
BABAYA VERİLEN VELAYETİN GEREKTİRİCİ SEBEPLERİ ( Velayetin Anaya Verilmesi Halinde Çocuğun Bedeni Fikri Ahlaki Gelişimine Ananın Engel Olacağının Kanıtlanamamış Olması )
BOŞANMA İLE ALINACAK TEDBİRLER ( Yerel Mahkemece Davanın Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Alınmasının Gerekmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Dava Tarihinden İtibaren Kadın Yararına Uygun Bir Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ZİYNET DAVASINA VEKALET ÜCRETİ ( Ziynetler Hakkında Açılan Bağımsız Alacak Davası Suretinde Talep Olunan Ziynetlerin Kabulü ile Birlikte Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
162Y2.HD19.3.2003E. 2003/2686 K. 2003/3801"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Davasının Açılmasıyla Birlikte Hakimin Resen Aile Birliğinin Mallarının Çocukların ve Eşlerin Korunmasına Yönelik Tedbirleri Almak Zorunda Olması )
RESEN TEDBİR ALMA ( Boşanma Davasının Açılmasıyla Birlikte Hakimin Resen Aile Birliğinin Mallarının Çocukların ve Eşlerin Korunmasına Yönelik Tedbirleri Almak Zorunda Olması )
BİRLİĞİN KORUNMASI ( Boşanma Davasının Açılmasıyla Birlikte Hakimin Resen Aile Birliğinin Mallarının Çocukların ve Eşlerin Korunmasına Yönelik Tedbirleri Almak Zorunda Olması )
ÇOCUKLARIN KORUNMASI ( Boşanma Davasının Açılmasıyla Birlikte Hakimin Resen Aile Birliğinin Mallarının Çocukların ve Eşlerin Korunmasına Yönelik Tedbirleri Almak Zorunda Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( Anne Yanında Bulunan Küçükler İçin de Tedbir Nafakasına Hükmolunmasının Gerekmesi )
HAKKANİYET İLKESİ ( Hakimin Hüküm Tesis Ederken Hakkaniyet İlkesini Dikkate Alması )"
162Y12.HD11.3.2003E. 2003/2456 K. 2003/4946"BOŞANMA DAVASI ( Ayrıca Açılan Davada Verilen Nafaka Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesi İle Sona Erecek Nitelikte Olmayıp Müstekilen Verilen ve Önceki Nafaka Miktarına Bu İkinci Dava Tarihinden İtibaren Artıran Bir Karar Olduğu )
NAFAKA DAVASI ( Ayrıca Açılan Davada Verilen Nafaka Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesi İle Sona Erecek Nitelikte Olmayıp Müstekilen Verilen ve Önceki Nafaka Miktarına Bu İkinci Dava Tarihinden İtibaren Artıran Bir Karar Olduğu )
BORÇLU KOCANIN BOŞANMA DAVASININ REDDİ ( Ayrıca Açılan Davada Verilen Nafaka Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesi İle Sona Erecek Nitelikte Olmayıp Müstekilen Verilen ve Önceki Nafaka Miktarına Bu İkinci Dava Tarihinden İtibaren Artıran Bir Karar Olduğu )"
162Y2.HD5.3.2003E. 2003/1879 K. 2003/2921"BOŞANMA ( Hakimin Resen Alması Gereken Koruma Tedbirleri - Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
HAKİMİN RE'SEN ALMASI GEREKEN KORUMA TEDBİRLERİ ( Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası/Hakimin Resen Alması Gereken Koruma Tedbirleri - Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gereği )"
162Y2.HD3.2.2003E. 2003/399 K. 2003/1530"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Olması- İstek Olmasa Bile Davanın Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Hakim Tarafından Resen Alınması )
BOŞANMA DAVASI ( Dava Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Olması- İstek Olmasa Bile Davanın Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Hakim Tarafından Resen Alınması )
HAKİMİN RESEN GÖZETMESİ ( Boşanma Davası Açılmakla Hakimin Gerekli Tedbirleri Almakla Yükümlü Olması )"
162Y2.HD3.2.2003E. 2003/135 K. 2003/1416"BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Hakimin Alması Gereken Tedbirler-Tedbir Nafakası )
RES'EN ALINACAK KORUMA TEDBİRLERİ ( Boşanma Davası İkamesi - Eşlerin ve Çocukların Barınması Korunması Malların İdaresi )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılması - Re'sen Alınacak Tedbirler ) "
162Y3.HD5.11.2002E. 2002/12175 K. 2002/12733"BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ ( Kocanın Başka Bir Kadınla Yaşaması - Tarafların Durumlarına Uygun Olarak Davacının Geçinmesine Yetecek Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Kocanın Başka Bir Kadınla Yaşaması - Tarafların Durumlarına Uygun Olarak Davacının Geçinmesine Yetecek Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Kocanın Başka Bir Kadınla Yaşaması/Kadının Ayrı Yaşama Hakkı - Tarafların Durumlarına Uygun Olarak Davacının Geçinmesine Yetecek Miktara Hükmedilmesi Gereği )"
162Y2.HD3.6.2002E. 2002/6811 K. 2002/7386"NAFAKA DAVASI ( Talebin ve Hükmün Değişik Maddelere Dayanması - Nafaka Kararının Kadın Yönünden Kaldırılamayacağı )
BOŞANMA ( Nafaka Talebinin ve Hükmün Değişik Maddelere Dayanması - Nafaka Kararının Kadın Yönünden Kaldırılamayacağı )"
162Y2.HD3.6.2002E. 2002/6665 K. 2002/7412"TEDBİR NAFAKASI ( Davalının 743 S. Kanuna Dayalı Derdest Davasının Olması - 4721 S. Kanunun 169. Maddesi Uyarınca Tedbiri Gereksiz Kılmayacağı/Nafaka Şartlarının Başkalığı )
NAFAKA ŞARTLARININ BAŞKALIĞI ( Tedbir Nafakası - Davalının 743 S. Kanuna Dayalı Derdest Davasının Olması/4721 S. Kanunun 169. Maddesi Uyarınca Tedbiri Gereksiz Kılmayacağı )
HAKİMİN RESEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU GEÇİCİ ÖNLEMLER ( İşi ve Geliri Olmayan Kadın Yararına Türk Medeni Kanununun 185/2, 186/3 Maddelerine Uygun Miktarda Tedbir Nafakası )"
162Y4.CD27.5.2002E. 2002/6825 K. 2002/9564"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Evlilik Birliğinin Yasal Anlamda Devam Etmesi ve Ayrı Oturmaya İlişkin Karar da Bulunmaması - Suçun Öğelerinin Oluşmayacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN YASAL ANLAMDA DEVAM ETMESİ ( Ayrı Oturmaya İlişkin Karar da Bulunmaması - Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Öğelerinin Oluşmayacağı )
AYRI OTURMAYA İLİŞKİN KARARIN OLMAMASI ( Evlilik Birliğinin Yasal Anlamda Devam Etmesi - Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Öğelerinin Oluşmayacağı )"
162Y2.HD27.5.2002E. 2002/6312 K. 2002/7044"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Tanık Sözlerinin Sebep ve Saik Açıklayan İnandırıcı Olması Gereği )
TANIK BEYANLARI ( Sebep ve Saik Açıklayan İnandırıcı Olması Gereği - Boşanma/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
TEDBİR NAFAKASI ( Hakim Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınması Zorunluluğu )"
162Y3.HD21.5.2002E. 2002/5345 K. 2002/5740"NAFAKA DAVASI ( Davalının Açtığı Boşanma Davasının Reddine İlişkin Kararın Bu Davanın Açılmasından Önce Kesinleşmesi )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Aleyhine Boşanma Davası Açılan Kural Olarak Ayrı Yaşama Hakkına Sahip Olması )
BOŞANMA DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA TEDBİR NAFAKASI TALEBİ ( Talep Eden Kişinin Salt Boşanma Davası Açılması Dışında Başka Sebeple Ayrı Yaşama Hakkının Olduğunun Kabulü )
TEDBİR NAFAKASI ( Davacının Ayrı Yaşama Hakkına Sahip Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
162Y2.HD21.5.2002E. 2002/6147 K. 2002/6821"NAFAKA DAVASI İLE KADININ AYRI YAŞAMAYA HAK KAZANMASI ( Terk Nedeniyle Boşanma Davasında İhtar ve Süreler )
TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA İHTAR VE SÜRELER ( Nafaka Davası İle Kadının Ayrı Yaşamaya Hak Kazanması )"
162Y2.HD21.5.2002E. 2002/5867 K. 2002/6861"TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Mahkemece Verilen Ayrılık Kararı Nedeniyle Ayrı Yaşayan Eş Hakkında İhtar Talebi )
MAHKEMECE VERİLEN AYRILIK KARARI NEDENİYLE AYRI YAŞAYAN EŞ HAKKINDA İHTAR TALEBİ ( Terk Nedeniyle Boşanma Davası )"
162Y2.HD20.5.2002E. 2002/6106 K. 2002/6750"BOŞANMA ( Tarafların İkrarının Hükme Dayanak Yapılamayacağı - İntahara Teşebbüs )
BOŞANMA DAVASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle - Kusurlu Eş )
KUSUR ( Evlilik Birliğinin Onarılmaz Bir Biçimde Sarsılmasına Verilen Önem )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanmayı İsteyebilme Hakkı )
BOŞANMA İSTEME HAKKI ( Tamamen Kusursuz Yada Az Kusurlu Olmaya Gerek Olmadığı )
AZ KUSURLU EŞ ( Boşanmaya Karşı Çıkma - Bu Halin Tespiti Tek Başına Boşanma Kararı Verilmesine yetmemesi )"
162Y3.HD14.5.2002E. 2002/4962 K. 2002/5418"NAFAKA DAVASI ( Açılan Boşanma Davasının Reddinden Sonra Davacının Tedbir Nafakası Talep Edebilmesi İçin Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunu Kanıtlamasının Gerekmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Açılan Boşanma Davasının Reddinden Sonra Davacının Tedbir Nafakası Talep Edebilmesi İçin Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunu Kanıtlamasının Gerekmesi )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davasının Reddedilip Kesinleşmesinden Sonra Davalının Müşterek Hanede Bulunan Eşyaları Tahliye Etmesi-Davacının Ayrı Yaşama Hakkının Olması )"
162Y2.HD29.4.2002E. 2002/4914 K. 2002/5626"BOŞANMA DAVASI ( Davanın Açılmasıyla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Haklarının Doğması )
NAFAKA ( Boşanma Davasının Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Re'sen Alınmasının Gerekmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Dava Açılmakla Birlikte Mahkemece Re'sen Kadın ve Çocuklar İçin Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
162Y2.HD8.4.2002E. 2002/4405 K. 2002/4922"BOŞANMA DAVASI ( Davanın Açılmasıyla Birlikte Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Doğması )
NAFAKA ( Davanın Açılmasıyla Birlikte Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Doğması )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davasının Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Re'sen Alınmasının Gerekmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( İstek Olmamasına Rağmen Hakim Tarafından Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
162Y2.HD14.3.2002E. 2002/2612 K. 2002/3520"TEDBİR NAFAKASI ( Nafaka Yönünden Bozmaya Uyulmadığı - Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Nafaka İsteme Hakkı Olduğu )
BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Eşlerin Nafaka İsteme Hakkı Olduğu/İstek Olmasa Bile Hakimin Resen Gerekli Tedbirleri Alması Gerektiği - Davalı Ve Yanındaki Küçük İçin Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
HAKİMİN RESEN TEDBİR ALMASI ( Boşanma Davası Açılmakla İstek Olmasa Bile Gerekli Tedbirleri Alması Gerektiği - Davalı Ve Yanındaki Küçük İçin Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )"
162Y3.HD12.3.2002E. 2002/1900 K. 2002/2290"TEDBİR NAFAKASI ( Davacının Kayınvalidesi Tarafından İstenilmemesi Nedeniyle Tarafların Ayrı Yaşaması Nedeniyle )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Davacının Kayınvalidesi Tarafından İstenilmemesi Nedeniyle Ayrı Yaşamakta Haklı Olması )
BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN TEDBİR NAFAKASI TALEBİ ( Tarafların Ayrı Yaşamakta Haklı Olmaları Durumunda Nafakay Hükmedilebilmesi )"
162Y2.HD7.3.2002E. 2002/2096 K. 2002/3008"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmakla İstek Olmasa Bile Hakimin Resen Gerekli Tedbirleri Alacağı - Kadın Yararına Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
BOŞANMA ( Davanın Devamı Süresince İstek Olmasa Bile Hakimin Resen Gerekli Tedbirleri Alacağı - Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
AYRI YAŞAMA ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Bunu İsteme Hakkı Olduğu - İstek Olmasa Bile Hakimin Resen Gerekli Tedbirleri Alacağı )
TANIK DİNLENMESİ ( HUMK 253. Ve Devamında Şahitlerin Nasıl Celbedilip Dinleneceği Gösterilmiş - Taraflara Tanıklarını Getirmek Zorunluluğu Yüklenemeyeceği )"
162Y2.HD7.3.2002E. 2002/1950 K. 2002/3098"TEDBİR NAFAKASI ( Davalı Kadının Nafakasında Haklı Olduğunun Kabul Edilmesi - Eve Dönmemesine Haklı Bir Neden Oluşturmayacağı )
BOŞANMA ( Davalı Kadının Tedbir Nafakasında Haklı Olduğunun Kabul Edilmesi/Eve Dönmemesine Haklı Bir Neden Oluşturmayacağı - Davacının Boşanma Davasının Kabulü Gerektiği )
AYRI KALMA ( Davalı Kadının Tedbir Nafakasında Haklı Olduğunun Kabul Edilmesi/Eve Dönmemesine Haklı Bir Neden Oluşturmayacağı - Davacının Boşanma Davasının Kabulü Gerektiği )"
162Y2.HD7.3.2002E. 2002/1792 K. 2002/3122"TEDBİR NAFAKASI ( Davacının Boşanmadan Bağımsız Olarak Talepte Bulunduğu - Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı/Davanın Her Yer Mahkemesinde Açılabileceği )
YETKİ ( Davacının Boşanmadan Bağımsız Olarak Tedbir Nafakası Talebinde Bulunduğu - Davanın Her Yer Mahkemesinde Açılabileceği/Davanın Yetki Açısından Reddedilemeyeceği )
DAVALININ YETKİ İTİRAZI ( Davacının Boşanmadan Bağımsız Olarak Tedbir Nafakası Talebinde Bulunduğu - Davanın Her Yer Mahkemsinde Açılabileceği/Davanın Yetki Açısından Reddedilemeyeceği )"
162Y2.HD1.3.2002E. 2002/1773 K. 2002/2635"BOŞANMA ( Kadının Kocanın Temin Ettiği Evinde Manevi Bağımsızlığının Olmadığı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Her İki Tarafın da Kusurlu Olduğu )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kadının Kocanın Temin Ettiği Evinde Manevi Bağımsızlığının Olmadığı - Her İki Tarafın da Kusurlu Olduğu/Her İki Tarafın Davasının da Kabulü Gerektiği )
NAFAKA ( İstek Olmasa Bile Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Alınması Gerektiği - Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
AYRI YAŞAMA ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin İsteme Hakkı Olduğu - İstek Olmasa Bile Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Alınması Gerektiği )"
162Y2.HD20.2.2002E. 2002/1813 K. 2002/2357"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle - Eşler Arasında Sürekli Kavga Yaşandığı/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Olmadığı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit - Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR NAFAKASI ( Davacının Maaşlarının ½'sinin Belçika Kanalı ile Davalıya Ödendiği - Bu Yön Nazara Alınmadan Nafakaya Karar Verilemeyeceği )"
162YHGK17.10.2001E. 2001/2-701 K. 2001/727"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılması - İstek Olmasa da Davanın Devamı Süresince Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Hakim Tarafından Resen Gözönüne Alınması Zorunluluğu )
BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( İstek Olmasa da Davanın Devamı Süresince Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Tedbir Nafakasının Hakim Tarafından Resen Gözönüne Alınmasının Zorunlu Olduğu )
HAKİMİN RE'SEN GÖZÖNÜNE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Tedbir Nafakası - Boşanma Davası Açılması İle Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkı Doğduğu )"
162Y2.HD10.9.2001E. 2001/9832 K. 2001/11498"TEDBİR NAFAKASI ( Sıfat-Tarafların Aile İstenmeden Karar Verilememesi )
TARAFLARIN AİLE KAYDININ İSTENMESİ ( Tedbir Nafakasına Karar Verilmesi İçin-Sıfat )
YABANCI DİLLE YAZILMIŞ OLAN VESİKA ( Tercümesi ile İbrazı ve Karşı Tarafa Tebliği Sağlanmadan Hüküm Tesis Edilememesi )"
162Y2.HD29.6.2001E. 2001/8532 K. 2001/10180"BOŞANMA DAVASI ( Taraf Ehliyeti - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
TARAF EHLİYETİ ( Boşanma Davası - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
KADININ VESAYET ALTINA ALINMASI ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
ÖN MESELE ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması )
NAFAKA DAVASI ( Kadının Bağımsız Olarak Açtığı ve Boşanma Davasıyla Birleştirilen - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
162Y12.HD30.4.2001E. 2001/6629 K. 2001/7339"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanmadan Bağımsız Olarak Verilen Nafakanın Boşanmanın Kesinleşmesi İle Sona Ermemesi )
BOŞANMADAN BAĞIMSIZ OLARAK VERİLEN TEDBİR NAFAKASI ( Boşanmanın Kesinleşmesi İle Sona Ermemesi )"
162Y2.HD27.2.2001E. 2001/1848 K. 2001/3350"BOŞANMA ( Tedbir Nafakası - Talep Olmasa Bile Kadın Yararına Hükmedilmesi Gereği )
HAKİMİN RESEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU TEDBİRLER ( Boşanma/Tedbir Nafakası - Talep Olmasa Bile Kadın Yararına Hükmedilmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Talep Olmasa Bile Kadın Yararına Hükmedilmesi Gereği )"
162YHGK20.9.2000E. 2000/2-1128 K. 2000/1153"BOŞANMA ( Affedilen olaya dayanılmaz)
TEDBİR NAFAKASI HAKKI"
162Y2.HD20.6.2000E. 2000/7725 K. 2000/8379"NAFAKA ( Çalışamayacak Derecede Hasta Yada Sakat Olan Başka Malı Veya Geliri Bulunmayan Kocanın Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )
ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE HASTA YADA SAKAT OLAN KOCA ( Başka Malı Veya Geliri de Olmaması Nedeniyle Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )
AKIL HASTASI OLAN KOCA ( Vesayet Altında Olması ve Başkaca Malının Olmaması Nedeniyle Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )"
162YHGK7.6.2000E. 2000/2-933 K. 2000/954"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Davalının Kusurlu Davranışları Sonucu Temelinden Sarsıldığının Kanıtlanamaması )
TEDBİR NAFAKASI ( Evlilik Birliğinin Davalının Kusurlu Davranışları Sonucu Temelinden Sarsıldığının Kanıtlanamaması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davalının Kusurunun Kanıtlanamaması Nedeniyle Ortak Çocuğun Davacı Yanında Olmasına Karşın Tedbir Nafakası Verilmemesinin Doğru Olmaması )
ÇOCUĞUN DAVACI YANINDA OLMASI ( Davalının Kusuru Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle Tedbir Nafakasına Hükmedilmemiş Olması )"
162Y2.HD9.3.2000E. 2000/1165 K. 2000/3107"BOŞANMA ( Davalı Kadının Zina ve Fiili Ayrılık Sebeplerine Dayanarak Açtığı Karşılık Dava Hakkında Karar Verilmemesinin Usul ve Yasa'ya Aykırılığı )
KARŞILIK DAVA ( Hakkında Karar Verilmemesinin Usul ve Yasa'ya Aykırılığı/Boşanma - Davalı Kadının Zina ve Fiili Ayrılık Sebeplerine Dayanarak Açtığı Karşılık Dava )
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma - Kocanın Bir Başka Kadınla İlişki İçerisinde Bulunduğu/Kadının Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Teşkil Ettiğinden Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma - İstek Olmasa Bile Dava Tarihinden Geçirli Olmak Üzere Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )"
162YHGK26.1.2000E. 2000/2-8 K. 2000/7"NAFAKA ( Eve davet edilen eş lehine )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Eve davet edilen eşin )"
162Y2.HD10.11.1999E. 1999/9756 K. 1999/12118"TEDBİR NAFAKASI ( Hakim Tarafından Gerekirse Re'sen Hükmedilmesi )
BOŞANMA DAVASI ( Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Zorunluluğu )
VELAYET DÜZENLEMESİ ( Boşanma Davasında Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
BOŞANMA KARARI ( Velayet Düzenlemesinin Yapılması Zorunluluğu )
HARCA TABİ OLMAMA ( Boşanma Davasında İleri Sürülen Nafaka ve Tazminat Talepleri )
NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİ ( Boşanma Davasında İleri Sürülmüşse Harca Tabi Olmayacakları )"
162Y2.HD10.11.1999E. 1999/12588 K. 1999/12103"TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ ( Davacının Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunu İspat Etmesi Gerekliliği )
NAFAKA ( Tedbir Nafakasına Hükmedilebilmesi İçin Gerekli Şartlar )
İSPAT KÜLFETİ ( Tedbir Nafakası İsteyen Davacının Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunu İspatı )"
162Y2.HD9.11.1999E. 1999/10122 K. 1999/12024"BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Hakimin Kadın Yararına Tedbir Nafakasına Re'sen Hükmetmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılması Durumunda Hakimin Re'sen Hükmedeceği )
TANIK BEYANLARININ İNANDIRICI OLMAMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanık Beyanlarının İnandırıcı Olmaması )"
162Y2.HD8.11.1999E. 1999/10109 K. 1999/11994"BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Eşin Ayrı Yaşama Hakkını Kazanması )
EŞİN AYRI YAŞAMA HAKKINI KAZANMASI ( Boşanma Davası Açılması )
KADIN VE ÇOCUKLARIN İNFAK VE İAŞESİNİN KARŞILANMASI ( Talep Olmasa Bile Hakimin Re'sen Gerekli Tedbirleri Alacağı )
NAFAKA ( Dava Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Hükmedilemeyeceği )"
162Y2.HD4.11.1999E. 1999/9644 K. 1999/11769"BOZMA KAPSAMI DIŞINA ÇIKMA ( Çocuklara Nafaka Verilmesini İçeren Bozma Kararına Uyup Kadın İçin de Nafakaya Karar Verilmesi )
ÇOCUKLARA NAFAKA VERİLMESİNİ İÇEREN BOZMA KARARI ( Talebin Aşılarak Eş İçin de Nafakaya Hükmedilmesi )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDEMEME ( Çocuklara Nafaka Verilmesi Yönündeki Bozma Kararı Üzerine Eş İçin de Nafakaya Hükmedilmesi )"
162Y2.HD3.11.1999E. 1999/9548 K. 1999/11681"TEDBİR NAFAKASI ( Hakimin Re'sen Karar Verebileceği )
HAKİMİN RE'SEN TEDBİR NAFAKASINA KARAR VERMESİ
BOŞANMA DAVASI ( Hakimin gerekirse Re'sen Tedbir Nafakasına Karar Verebileceği )"
162Y2.HD7.10.1999E. 1999/8038 K. 1999/10306"TEDBİR NAFAKASI ( Çocuklar Lehine Baba Yanında Kaldıkları Dönem İçin Hükmedilemeyeceği )
ÇOCUKLAR LEHİNE TEDBİR NAFAKASI ( Baba Yanında Kaldıkları Dönem İçin Hükmedilememesi )
NAFAKA ( Çocuklar Lehine Baba Yanında Kaldıkları Dönem İçin Tedbir Nafakasına Hükmedilememesi )"
162Y2.HD2.6.1999E. 1999/4033 K. 1999/6166"AYRI MESKEN EDİNMEYE İZİN ( Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Tedbirler Kapsamında Bu Tür Taleplerde Yetki Sözkonusu Olmayıp Davaya Her Yerde Bakılabileceği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ( Yetki Sözkonusu Olmayıp Davaya Her Yerde Bakılabileceği - Ayrı Mesken Edinmeye İzin/Tedbir Nafakası )
YETKİLİ MAHKEME ( Ayrı Mesken Edinmeye İzin/Tedbir Nafakası Talebi - Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Tedbirler Kapsamında Bu Tür Taleplerde Yetki Sözkonusu Olmadığı )"
162Y2.HD3.5.1999E. 1999/4735 K. 1999/4606"YETKİ ( Tedbir Nafakasının Tayininde )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davasının Görüldüğü Mahkemeden Talep Edilebilmesi )
BOŞANMA DAVASI ( Tedbir Nafakası Talebinde Yetki )"
162Y2.HD6.4.1999E. 1999/2837 K. 1999/3094"NAFAKA DAVALARI ( Miktarına Bakılmaksızın Tüm Nafaka Davalarında Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Nafaka Davaları - Miktarına Bakılmaksızın Asliye Mahkemesinde Görüleceği )"
162YHGK3.2.1999E. 1999/2-52 K. 1999/30"BOŞANMA DAVASIYLA AYRI YAŞAMA HAKKI DOĞMASI ( Hakimin Dava Süresince Tedbir Nafakasına Hükmetmesi )
TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Boşanma Davasında Ayrı Yaşamaya Başlayan Kadın Eş Lehine )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN AYRILIK DÖNEMİ İÇİNDE YENİDEN KURULMASI ( Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )
AYRILIK DÖNEMİ İÇİNDE EVLİLİK BİRLİĞİNİN YENİDEN KURULMASI ( Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )"
162Y2.HD28.1.1999E. 1998/12932 K. 1999/240"BOŞANMA DAVASI ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Sözleşmelerin Geçerlilik Kazanması )
BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMELER ( Geçerlilik Kazanması Koşulları )
KARI KOCA ARASINDA NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Şartları )
NAFAKA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Kazanmasının Şartları )
NAFAKA İSTEKLERİ ( Cebri İcra Yasağının Dışında Kalan Alacaklardan Olması )
TEDBİR NAFAKASI ( Taahhüt Edilen Nafakaya Mahsubu )"
162Y2.HD22.12.1998E. 1998/14002 K. 1998/13940"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Tedbir nafakası )
BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Yüklediği Görevlerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
AKIL HASTASI OLAN KİŞİ ( Kişinin Davranışları İradi Olmadığından Kusurlu Kabul Edilememesi )
KUSUR ( Akıl Hastası Olan Kişinin Davranışları İradi Olmadığından Kusurlu Kabul Edilememesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Vesayet Altına Alınan Akıl Hastasının Ayrı Yaşama Hakkı Varsa Nafaka Alabilmesi )"
162Y2.HD5.11.1998E. 1998/10057 K. 1998/11872"BOŞANMA DAVASI ( Dava Açılmasına Rağmen Takip Edilmemiş Olmasının Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Karar Gününe Kadar Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkını Kaldırmaması )
GEÇİCİ TEDBİRLER ( Boşanma Davası Açıldığında Hakimin Lazımgelen ve Kadının İnfak ve İaşesine Dair Tedbirleri Almasının Gerekmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Davanın Açılmış Olduğu Tarihten Davanın Takipsiz Bırakıldığı Ana Kadar Kadın Lehine Verilmesinin Gerekmesi )"
162Y2.HD4.11.1998E. 1998/10185 K. 1998/11807"TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Evi Terkeden İhtara Rağmen Eve Dönmeyen Eşin Tedbir Nafakası Alıyor Olması )
TEDBİR NAFAKASI ALAN EŞ ( İhtara Rağmen Eve Dönmemesi Halinde Terk Nedeniyle Boşanma Davası )
BOŞANMA DAVASI ( Tedbir Nafakası Alan Evi Terketmiş Eşin İhtara Rağmen Eve Dönmemesi )"
162YHGK7.10.1998E. 1998/2-693 K. 1998/691"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanmadan Müstakil Açılan )
BOŞANMADAN MÜSTAKİL AÇILAN TEDBİR NAFAKASI DAVASI"
162YHGK1.7.1998E. 1998/2-456 K. 1998/557"BOŞANMA DAVASI ( Eşlerin Ayrı Yaşamakta Haklı Olması Nedeniyle Hakim de Kendiliğinden Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olduğu )
EŞLERİN AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLMASI ( Hakim de Kendiliğinden Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olduğu - Kadının Açtığı Tedbir Nafakasına İlişkin Dava Reddedildiğine Göre Dava Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Nafakaya Hükmedileceği )
TEDBİR NAFAKASI ( Eşlerin Ayrı Yaşamakta Haklı Olması - Kadının Açtığı Tedbir Nafakasına İlişkin Dava Reddedildiğine Göre Dava Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Nafakaya Hükmedileceği )
YOKSULLUĞA DÜŞME ( Boşanma Sonucu Kadının Yoksulluğa Düşüp Düşmediği Araştırılması Yoksulluğun Gerçekleştiğinin Anlaşılması Halinde Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )"
162YHGK11.2.1998E. 1998/2–38 K. 1998/82"BOŞANMA ( Münhasıran fiili ayrılık )
TEDBİR NAFAKASI ZORUNLULUĞU
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma davası )"
162Y2.HD24.11.1997E. 1997/11134 K. 1997/12714"TARAFLARDAN BİRİNİN VEKİLİNİN TANIK OLARAK DİNLENEBİLMESİ ( Müvekkilinin Muvafakatinin Gerek Olmaması )
MÜVEKKİLİN MUVAFAKATİNE İHTİYAÇ ( Taraflardan Birinin Vekilinin Tanık Olarak Dinlenmesi )"
162Y2.HD10.10.1997E. 1997/8565 K. 1997/10559"RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Çocuğun Korunmasına İlişkin Tedbirler-Tedbir Nafakası )
ÇOCUĞUN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER ( Hakimin Re'sen Karar Verebilmesi-Tedbir Nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Çocuğun Korunmasına İlişkin Tedbirler İçin Hakimin Re'sen Karar Verebilmesi )"
162YHGK24.9.1997E. 1997/2-473 K. 1997/733"NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Nafaka )
KAYINVALİDENİN GELİNİ DÖVMESİ ( Ayrı yaşama hakkı )"
162Y2.HD16.5.1997E. 1997/3224 K. 1997/5386"TEMYİZ ( Mümeyyiz Mahcur-Boşanma )
BOŞANMA KARARI ( Mümeyyiz Mahcurun Doğrudan Temyize Gidip Gidemeyeceği )
MÜMEYYİZ MAHCUR ( Boşanma Kararını Doğrudan Temyiz Edip Edemeyeceği )"
162Y2.HD15.5.1997E. 1997/4281 K. 1997/5294"AY OLARAK TAYİN EDİLEN SÜRELER ( Sürenin Başladığı Güne Son Ayda Tekabül Eden Günün Tatil Saatinde Sona Ermesi )
SÜRENİN BAŞLADIĞI GÜNE SON AYDA TEKABÜL EDEN GÜNÜN TATİL SAATİ ( Ay Olarak Tayin Edilen Süreler )"
162Y2.HD23.1.1997E. 1997/27 K. 1997/876"TEFHİM EDİLEN KARAR ( Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Bulunması )
BOZMA SEBEBİ ( Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Karar Arasında Bulunan Aykırılık )"
162Y2.HD7.1.1997E. 1996/11449 K. 1997/95"BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Müşterek Evliliklerinden Olma Çocukları İçin Velayet Düzenlenmesi Yapılmasının Gerekmesi )
VELAYET DÜZENLENMESİ ( Tarafların Müşterek Evliliklerinden Olma Çocukları İçin Velayet Düzenlenmesi Yapılmasının Gerekmesi )
NAFAKA İSTEME HAKKI ( Boşanma Davası Açılmakla Bu Hakkın Doğması )
HAKİMİN RE'SEN YAPMASI GEREKENLER ( İstek Olmasa Bile Boşanma Davasının Devamı Boyunca Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Re'sen Alınmasının Gerekmesi )"
162YHGK13.11.1996E. 1996/2-630 K. 1996/768"BOŞANMA ( Dava Açılmasının Sonuçları-Tedbir Nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmasıyla Hakimin Resen Karar Vermesi Gereği )"
162Y2.HD4.11.1996E. 1996/9685 K. 1996/11227"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Tedbir nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı yaşama hakkı )"
162YHGK2.10.1996E. 1996/2–567 K. 1996/644"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma davası sonuçlandıktan sonra )
BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDIKTAN SONRA NAFAKA TALEBİ
AYRI YAŞAMA HAKKI"
162Y2.HD12.2.1996E. 1996/749 K. 1996/1459"AYRI YAŞAMA HAKKININ SONA ERMESİ VE YARDIM NAFAKASI İSTENEMEMESİ ( Boşanma Davasının Redle Sonuçlanması )
YARDIM NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ ( Boşanma Davası Sırasında Tesbit Olunan Ayrı Yaşama Hakkının Davanın Reddiyle Sona Ereceği )
BOŞANMA DAVASI SIRASINDA TESBİT EDİLEN AYRI YAŞAMA HAKKI ( Davanın Redle Sonuçlanmasıyla Geçerliliğini Yitirmesi ve Yardım Nafakasına Hükmedilememesi )
NAFAKA TALEBİNİN REDDİ ( Boşanma Davası Sırasında Tesbit Olunan Ayrı Yaşama Hakkının Davanın Reddiyle Sona Ereceği )"
162YHGK15.11.1995E. 1995/2-767 K. 1995/967"AYRI YAŞAMA HAKKI
NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU"
162YHGK11.10.1995E. 1995/2-543 K. 1995/794"AYRI YAŞAMA HAKKI
EVİN MADDİ VE MANEVİ BAĞIMSIZLIĞI
TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı yaşama hakkı )"
162Y2.HD12.4.1995E. 1995/3542 K. 1995/4456"BOŞANMA DAVASI ( Terk ihtarı alan eşin )
TERK İHTARI ALAN EŞİN BOŞANMA DAVASI AÇMASI
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma )"
162YHGK2.11.1994E. 1994/2-531 K. 1994/675"NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Nafaka )"
162Y2.HD13.5.1994E. 1994/4021 K. 1994/4988"BOŞANMA ( Terk Sebebiyle - Kadının Kronik Psikoz Hastası Olduğu/İhtar Döneminde de Hastalığın Devam Etmesi Halinde Eve Dönmeme İradi Olamıyacağından Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TERK İHTARI ( Kadının Kronik Psikoz Hastası Olduğu/İhtar Döneminde de Hastalığın Devam Etmesi Halinde Eve Dönmeme İradi Olamıyacağından Hukuki Sonuç Doğurmayacağı/Terk Sebebiyle Boşanma )
PSİKOZ HASTASINA İHTAR ÇEKİLMESİ ( Terk Sebebiyle Boşanma - İhtar Döneminde de Hastalığın Devam Etmesi Halinde Eve Dönmeme İradi Olamıyacağından Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TEDBİR NAFAKASI ( İstek Olmasa Bile Davanın Devamı Süresince Hakim Tarafından Re'sen Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )"
162YHGK11.5.1994E. 1994/2-52 K. 1994/330"VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ
AYRI YAŞAMA HAKKI"
162YHGK11.5.1994E. 1994/2-107 K. 1994/315"BOŞANMA DAVASI ( Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmasıyla Resen Hükmedilmesi Gereği )"
162YHGK9.3.1994E. 1993/2.854 K. 1994/134"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tedbir Nafakası Davasının Boşanmadan Ayrı Açılması - Bağlantı Nedeni İle Birleştirme Talebinin 2. Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gerektiği )
İLK İTİRAZ ( Davaların Ayrı Mahkemede Açılmış Olması/Bağlantı Nedeni İle Birleştirme Talebinin 2. Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gerektiği - Mahkemece Resen Dikkate Alınacağı )
TEDBİR NAFAKASI DAVASININ BOŞANMADAN AYRI AÇILMASI ( Birleştirme Talebinin 2. Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gerektiği - Mahkemece Resen Gözetileceği )"
162Y2.HD25.2.1994E. 1994/1093 K. 1994/2088""
162YHGK23.2.1994E. 1993/2-891 K. 1994/79"NAFAKA
AYRI YAŞAMA HAKKI"
162Y2.HD9.2.1994E. 1994/803 K. 1994/1356"BOŞANMA ( Anlaşmalı )
ANLAŞMALI BOŞANMA
BOŞANMA ( Taraf İkrarlarının yetersizliği )
NAFAKA TAKDİRİ ZORUNLUĞU
BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ"
162YHGK3.11.1993E. 1993/2-521 K. 1993/694"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma davası ile birleşmesi )
DAVALARIN BİRLEŞMESİ İLK İTİRAZ ( Davaların birleşmesi )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Nafaka )"
162Y2.HD10.2.1992E. 1992/964 K. 1992/1341"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Eşine davet ihtarı gönderen kadının)
HAKKANİYET İLKESİ ( Ayrı yaşama hakkı)
TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı yaşama hakkı)"
162Y2.HD14.1.1992E. 1992/13859 K. 1992/124"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Gerekçeli Kararın Üç Aylık Süreden Daha Sonra Yazılmasının Davanın Açılmamış Sayılmasını Engellememesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davanın Açılmamış Sayılması Bakımından Öngörülen Üç Aylık Süre )
DERDESTLİK ( Açılmamış Sayılmasına Karar Verilen Boşanma Davası-Bu Kararın Davalı Kadının Ayrı Yaşama Hakkına Etkisi )
BOŞANMA DAVASI NEDENİYLE KADININ AYRI YAŞAMA HAKKI ( Söz Konusu Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Soluçları )"
162Y5.CD12.12.1991E. 1991/4735 K. 1991/5439"ZİNA YAPMAK ( Müşteki Koca Tarafından Boşanma Davası Açılmasından Sonra )
ALEYHİNDE BOŞANMA DAVASI AÇILAN EŞİN ZİNA YAPMASI ( TCK 442. Maddenin Uygulanması )
KOCA TARAFINDAN BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Davadan Sonra Kadının Zinası )"
162YHGK11.12.1991E. 1991/2-550 K. 1991/631"BOŞANMA DAVASI ( Davadan Feragat Edilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat ve Kabul )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonucunu Doğurması )
KABUL ( Kesin Hükmün Sonucunu Doğurması )
DERDEST DAVANIN OLMAMASI ( Boşanma İsteğinde Bulunan Taraflar Arasında Feragat Tarihinden İtibaren )"
162YHGK13.2.1991E. 1991/2-21 K. 1991/68"BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ( Yabancı Para Üzerinden Tedbir Nafakası Talebi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN NAFAKA TALEBİ ( Boşanma Davasında )
NAFAKAYA HÜKMEDİLECEĞİ ( Yabancı Para Üzerinden İstenmesinin Nafakaya Hükmedilmesine Mani Olmaması )
TEDBİR NAFAKASI TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden İstenmesinin Nafakaya Hükmedilmesine Mani Olmaması )"
162YHGK10.10.1990E. 1990/2-371 K. 1990/483"NAFAKA DAVASI ( Kocanın Nikahı Takiben Türkiyede Ev Açmaması ve Gittiği Ülkeye Eşini de Çağırmaması Kadına Ayrı Yaşama Hakkı Vermesi-Nafaka İsteyebilmesi )
KADININ AYRI YAŞAMA HAKKI ( Kocanın Nikahı Takiben Türkiyede Ev Açmaması ve Gittiği Ülkeye Eşini de Çağırmaması Kadına Ayrı Yaşama Hakkı Vermesi-Nafaka İsteyebilmesi )"
162YHGK30.5.1990E. 1990/2-203 K. 1990/341"NAFAKA DAVASI ( Boşanma Davası Açılmadan Evi Terkeden Kadının Ayrı Yaşama Hakkı Bulunduğunu İspat Etmedikçe Nafaka İsteyememesi )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davası Açılmadan Evi Terkeden Kadının Ayrı Yaşama Hakkı Bulunduğunu İspat Etmedikçe Nafaka İsteyememesi )
BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN EVİ TERKEDEN KADIN ( Kadının Ayrı Yaşama Hakkı Bulunduğunu İspat Etmedikçe Nafaka İsteyememesi )"
162Y2.HD23.3.1990E. 1990/233 K. 1990/3250"TEDBİR NAFAKASI"
162Y2.HD1.3.1990E. 1989/13358 K. 1990/2412"AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER ( Uyarınca Tedbir Nafakalarına İlişkin Davalarda Yetkinin Söz Konusu Olmadığı - Davacının Her Yerde Davasını Açabileceği )
TEDBİR NAFAKALARINDA YETKİ ( Söz Konusu Olmadığı - Davacının Kendisine Kolaylık Sağlayacağını Düşündüğü Her Yerde Davasını Açabileceği )
YETKİ ( Tedbir Nafakasının Arttırılmasına İlişkin Dava - Davacı Kendisine Kolaylık Sağlayacağını Düşündüğü Her Yerde Davasını Açabileceği )"
162Y2.HD21.12.1989E. 1989/9377 K. 1989/10663"NAFAKA ( Reşit Olan Kız Çocuğu )
YOKSULLUK NAFAKASI
İŞTİRAK NAFAKASI"
162YHGK29.3.1989E. 1989/2-96 K. 1989/200"AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davasının Reddinden Sonra )
EVLİLİK
ORTAK YAŞ"
162Y2.HD23.2.1989E. 1988/12424 K. 1989/1550"ÇOCUĞUN VELAYETİNİN TEVDİİ ( Ayrı Yaşayan Karı Koca )
AYRI YAŞAYAN KARI KOCANIN ÇOCUKLARININ VELAYETİ
İŞTİRAK NAFAKASI
TEDBİR NAFAKASI"
162YHGK8.2.1989E. 1988/2-849 K. 1989/76"NAFAKA ÖDEMEDE GÜÇLÜK ( Davacının Taşınmaz Mal Varlığı ve Ekonomik Durumu Karşısında Bir Yıllık Mahsul Azalmasının Ödemede Güçlük Yaratamayacağı )
NAFAKANIN TENZİLİ ( Davacının Taşınmaz Mal Varlığı ve Ekonomik Durumu Karşısında Bir Yıllık Mahsul Azalmasının Ödemede Güçlük Yaratamayacağı - Hükmedilen Nafakanın Azaltılamayacağı )"
162Y2.HD12.9.1988E. 1988/7438 K. 1988/7888"NAFAKA DAVASI
VELAYET DÜZENLENMESİ
EVLİLİK DIŞI ÇOCUK"
162Y2.HD10.6.1988E. 1988/5106 K. 1988/6266"BOŞANMA DAVASI
AYRI YAŞAMA HAKKI
TEDBİR NAFAKASI"
162Y2.HD10.12.1987E. 1986/10333 K. 1987/10044"İŞTİRAK NAFAKASI
YETKİ"
162YHGK2.12.1987E. 1987/2-463 K. 1987/897"BOŞANMA ( Terk Sebebiyle )
KADININ EVE DAVET EDİLMESİNDEN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇMASI ( Hakkın Suistimali )
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Kadının İhtarı Geçersiz Kılmak İçin Boşanma Davası Açması )"
162Y2.HD7.7.1987E. 1987/4991 K. 1987/6008"BOŞANMA ( Terk Nedeniyle )
EŞLERİN AYRI YAŞAMA HAKKI
NAFAKA"
162Y2.HD23.12.1986E. 1986/10988 K. 1986/11300"ALACAK DAVASI ( Boşanma Davası Açan Eşler Arasında )
YETKİ ( Hakkında Boşanma Davası Açılan Kadının İkametgahı )"
162Y2.HD11.4.1985E. 1985/3236 K. 1985/3472"AYRI MESKEN İTTİHAZI"
162Y2.HD21.2.1985E. 1985/1325 K. 1985/1626"NAFAKA ( Talepten Sonra Boşanma Davası Açılması )"
162Y2.HD24.12.1984E. 1984/10480 K. 1984/10634"NAFAKA DAVASI ( Bu Davadan Sonra Boşanma Davası Açılması )
BOŞANMA DAVASI ( Nafaka Davasının Açılmasından Sonra Açılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Nafaka Davası Açıldıktan Sonra Açılan Boşanma Davasının Sulh Mahkemesinin Görevini Ortadan Kaldırmaması )
TEDBİR NAFAKASI İSTEKLERİNİ İNCELEME GÖREVİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Görmesi )"
162Y2.HD24.9.1984E. 1984/6419 K. 1984/6966"BOŞANMA ( Kadının Dövülmesi )
NAFAKA ( Boşanma Davası Açılması )"
162Y6.HD7.4.1980E. 1979/11505 K. 1980/3154"TAHLİYE DAVASI ( Ayrı Yaşayan Eşler Arasında )"
162Y2.HD3.12.1979E. 1979/8194 K. 1979/8729"YASA YARARINA BOZMA ( Temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen kararlar C. Başsavcısı'nın isteği üzerine kanun yararına bozulabilmesi )
GÖREV ( Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Nafaka İsteğinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Boşanma Davasının Açılmasından Önceki Nafaka Talebinin ise Sulh Hukuk Mahkemesince İncelenmesi )
YARGITAY KARARININ KALDIRILMASI ( Dolaylı da Olsa Yargıtay'ın Kendi Kararlarını Kaldırmasına Yol Açacak Şekilde Bir Bozma Yapılamaması )"
162Y2.HD10.1.1977E. 1976/9305 K. 1977/49"AYRI MESKEN EDİNMEYE İZİN DAVASI
BOŞANMA ( Ayrı Mesken Edinme )"
162Y2.HD28.12.1976E. 1976/9074 K. 1976/9410"DAVADAN VAZGEÇME ( Ayrı Yaşama Hakkının Yitirilmesi )
AYRI YAŞAMA HAKKININ YİTİRİLMESİ"
162YHGK29.9.1976E. 1976/2-515 K. 1976/2567"BOŞANMA ( Nafaka Zorunluğu )
NAFAKA ( Boşanma Davası Açılınca )"
162Y2.HD21.6.1976E. 1976/4946 K. 1976/5225"BOŞANMA ( Ayrı Mesken Edinme Hakkı )"
162Y2.HD26.2.1974E. 1974/1030 K. 1974/1146"EVLENMENİN FESHİ DAVASI ( Ayrı Yaşama Hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Evlenmenin Feshi Davası Sebebiyle )"
162YİBGK19.3.1941E. 1940/52 K. 1941/9"NAFAKA ( Eşlerin Evlilik Birliğine Avdet Edip Bir Süre Tekrar Birlikte Yaşamaları-İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığı )
EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNE DÖNÜP BİR SÜRE TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMALARI ( Nafaka İstenip İstenemeyeceği-İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığı )"

Endeksin Devamı ( Madde 163-263)