MADDE 2-5 / 6-19

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 2

YARGITAY

2Y1.CD31.1.2006E. 2005/4068 K. 2006/40"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Verilen Müebbet Ağır Hapis Cezasının En Son Firar Ettiği Tarihte İnfaza Alınmamış Bulunduğundan Hükümlü Lehine Olarak İçtimada Koşullu Salıverilmeye Esas Alınarak Bu Cezasının İnfazına İşaret Edilmesi Gerektiği )
İNFAZ KURUMUNDAN KAÇMA ( Taammüden Adam Öldürmek - Verilen Müebbet Ağır Hapis Cezasının En Son Firar Ettiği Tarihte İnfaza Alınmamış Bulunduğundan Hükümlü Lehine Olarak İçtimada Koşullu Salıverilmeye Esas Alınarak Bu Cezasının İnfazına İşaret Edilmesi Gerektiği )
FİRAR ( Taammüden Adam Öldürmek - Verilen Müebbet Ağır Hapis Cezasının En Son Firar Ettiği Tarihte İnfaza Alınmamış Bulunduğundan Hükümlü Lehine Olarak İçtimada Koşullu Salıverilmeye Esas Alınarak Bu Cezasının İnfazına İşaret Edilmesi Gerektiği )
MUVAKKAT CEZALARIN BELİRLENMESİ ( Hükümlünün "Muvakkat Cezalarının" Her Biri İçin Hücrede Çekilecek Miktarı Ayrı Ayrı Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Taammüden Adam Öldürmek )"
2Y1.CD5.7.2002E. 2002/3120 K. 2002/2946"AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA KARARI (Cezaevi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Belirlenen - Adalet Bakanlığı'nca Uygun Görülmemesi Kararının Yasaya Aykırılığı)
HÜKÜMLÜNÜN AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA KARARI (Cezaevi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Belirlenen - Adalet Bakanlığı'nca Uygun Görülmemesi Kararının Yasaya Aykırılığı)
İNFAZ HAKİMLİKLERİNİN GÖREVLERİ (Hükümlünün Açık Cezaevine Ayrılma Hakkı - Adalet Bakanlığı'nca Uygun Görülmemesi İşleminin Denetimi)
ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ (Cezaevi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Belirlenen Hükümlünün Açık Cezaevine Ayrılma Hakkı - Uygun Görülmemesi Kararının İnfaz Hakimliğince İptali)
CEZALARIN İNFAZI (Cezaevi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Belirlenen Hükümlünün Açık Cezaevine Ayrılma Hakkı) "
2Y6.CD25.1.2002E. 2001/18105 K. 2001/506"ŞARTLI SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( Cezasının Ve Diğer Cezalarının Yerine Getirilmesi - Cezaların Toplamından Yapılan İndirim )
CEZALARIN TOPLAMINDAN YAPILAN İNDİRİM ( On Yıllık İndirimin Çekmesi Gereken Cezalar Toplamından Yapılması )"
2Y6.CD22.10.2001E. 2001/12639 K. 2001/12590"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Suçun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği )
18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( İşlediği İddia Edilen Hırsızlık Suçunun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği )
SUÇUN ANLAM SONUÇLARINI KAVRAYABİLME ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği - Hırsızlık )"
2Y9.CD29.2.1996E. 1995/2394 K. 1996/1017"VERGİ KAYBINA NEDEN OLMANIN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Suçun Oluşması )
DEFTER VE BELGELERİN KAYBOLMASI ( Suçun Oluşması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )
SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )"
2YCGK28.2.1983E. 1982/1-409 K. 1983/81"CEZALARIN İÇTİMAI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapis Cezasının İdam Cezasına Çevrilmesinde Temyiz Hakkını Bertaraf Etmek İçin İncelemenin Evrak Üzerinden Yapılamaması )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZALARININ İÇTİMAI ( İdam Cezasına Çevirme İşleminin Temyiz İncelemesini Bertaraf Etmek İçin Evrak Üzerinden Yapılamaması )
İÇTİMA ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapsin İdam Cezasına Çevrilmesi İşleminin Evrak Üzerinden Yapılarak Re'sen Temyiz İncelemesinin Bertaraf Edilemeyeceği )
RE'SEN TEMYİZ İNCELEMESİNİ BERTARAF EDİCİ NİTELİKTE EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapsin İdam Cezasına Çevrilmesinde )
İDAM CEZASINA ÇEVRİLEN BİRDEN ÇOK MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Re'sen Temyiz İncelemesini Bertaraf Edici Nitelikte Evrak Üzerinden İnceleme Yapılamayacağı )
EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapis Cezasının İdam Cezasına Çevrilmesinde )"

Madde 3

YARGITAY

3Y1.CD26.4.1999E. 1999/1371 K. 1999/1383"KÜÇÜĞÜN YARALAMA VE İZİNSİZ BIÇAK TAŞIMASI ( Sabıkasız - Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
MAHKUMİYETLERİN HER BİRİNİN BİR YILDAN AZ OLMASI ( 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık - Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Her Birinin Bir Yıldan Az Olması - 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık/Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
PARA CEZASI VE TEDBİRE ÇEVRİLME ZORUNLULUĞU ( 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık - Mahkumiyetlerinin Her Birinin Bir Yıldan Az Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Yerine Uygulanabilecek Ceza ve Tedbirler - 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık )"
3Y8.CD29.6.1998E. 1998/7676 K. 1998/10097"TEKERRÜR ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Önceki Mahkumiyetin 3831 S. Yasa Kapsamında Olması )
SUÇ KONUSU SİLAHIN ELE GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin 6136 S. Yasaya Aykırılık Bakımından Tekerrüre Esas Olup Olmaması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bir Seneyi Geçen Hapis Cezasının Paraya Çevrilememesi )
BİR YILI GEÇEN HAPİS CEZASI ( Paraya Çevrilemeyeceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olup Olmayacağı )"
3Y5.CD13.4.1994E. 1994/866 K. 1994/1226"EVLENMEK MAKSADIYLA KAÇIRMAK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Verilen Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Onsekiz Yaşından Küçük Olması Nedeniyle )"
3YCGK14.2.1994E. 1994/10-25 K. 1994/50"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Alınan Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suçunda )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suçundan Dolayı Alınan Hapis Cezasının )"
3Y5.CD2.2.1993E. 1992/4282 K. 1993/317"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Paraya Çevrilmesi Gereği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın 18 Yaşından Küçük Olması )
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilme )"
3YCGK9.10.1989E. 1989/6-225 K. 1989/289"KUŞKU SANIK YARARINADIR İLKESİ ( Hırsızlık Suçunda Müştekinin Aracın Kapısını Kitlediğini Hatırlamaması ve Sanıkların da Kapıyı Kolayca Açmaları )
HIRSIZLIK SUÇU ( Hırsızların Kapıları Zorlamadan Araca Girerek Yaptıkları )
ARAÇ SAHİBİNİN ARACIN KAPISINI AÇIK UNUTMUŞ OLABİLECEĞİ ( Sanıkların Araca Girerek Hırsızlık Yapmalarında Kuşku Sanık Yararınadır İlkesi )"
3Y7.CD28.6.1989E. 1988/12094 K. 1989/7224"3167 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun İnfaz Yasasını Değiştirmesi )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Değişen İnfaz Yasasıyla Bir Yıl ve Daha Az Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Kısa Süreli Olarak Tanımlanması )"
3YCGK30.1.1989E. 1988/6-527 K. 1989/4"KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN BELGE ( Çek Vasfı Bulunmaması-Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Oluşmaması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Belgenin Çek Vasfı Bulunmadığı-3167 S. Kanunun Uygulanamaması )
DOLANDIRICILIK ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Belgeyi Çek Diye Vermek )"
3YCGK26.11.1973E. 1973/7-176 K. 1973/745"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığa Yükletilen Cezanın Kısa Süreli Hürriyeti Cezalardan Olmaması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 6183 Sayılı Kanuna Muhalefetten Yargılanan Sanığa Bu Cezanın Verilmemesi )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLER ( Sanığa Verilen Cezanın Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olmaması Nedeniyle Çevrilememesi )"

Madde 4

YARGITAY

4Y2.CD20.12.2017E. 2015/17619 K. 2017/13952"KİLİTLENMEK SURETİYLE MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kesinleşen İlamı ile Tayin Olunan Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrildiği - Asıl Mahkumiyetin Çevrilen Para Cezası veya Tedbir Olduğu ve Sanığın Adli Sicil Kaydında Bahsi Geçen İlamdaki Sonuç Adli Para Cezası Tekerrüre Esas Olduğu/Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Belirtilen Süre Hapis Cezası ve Kesinleşme Tarihinin de İlgili Tarih Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu )
TAYİN OLUNAN HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - Asıl Mahkumiyetin Çevrilen Para Cezası veya Tedbir Olduğu ve Sanığın Adli Sicil Kaydında Bahsi Geçen İlamdaki Sonuç Adli Para Cezası Tekerrüre Esas Olduğu/Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Belirtilen Süre Hapis Cezası ve Kesinleşme Tarihinin de İlgili Tarih Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu )
TEKERRÜR ( Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık /Sanığın Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kesinleşen İlamı ile Tayin Olunan Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrildiği - Asıl Mahkumiyetin Çevrilen Para Cezası veya Tedbir Olduğu ve Sanığın Adli Sicil Kaydında Bahsi Geçen İlamdaki Sonuç Adli Para Cezasının Esas Olduğu/Esas Alınan Cezanın Belirtilen Süre Hapis Cezası ve Kesinleşme Tarihinin de İlgili Tarih Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu )"
4Y20.CD16.2.2017E. 2016/3029 K. 2017/1160"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA (Hükümlü Hakkında Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Ertelenmesine Karar Verilerek Kesinleştiği/Ek Karar İle İlgili Kanun Değişikliklerinin Hükümlünün Lehine Olduğu Gerekçesiyle Uyarlama Yapıldığı/Ek Kararın Hükümlünün Aleyhine Sonuç Doğurduğu - Kanun Yararına Bozulacağı)
KANUN YARARINA BOZMA (Hükümlü Hakkında 2002 Tarihinde Karar Verilerek Kesinleştiği/2010 Tarihli Ek Karar İle İlgili Kanun Değişikliklerinin Hükümlünün Lehine Olduğu Gerekçesiyle Uyarlama Yapıldığı/Ek Kararın Hükümlünün Aleyhine Sonuç Doğurduğu/Kararın Bozulacağı - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma)
ALEYHE HÜKÜM (Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Hükümlü Hakkında 2002 Tarihinde Karar Verilerek Kesinleştiği/2010 Tarihli Ek Karar İle İlgili Kanun Değişikliklerinin Hükümlünün Lehine Olduğu Gerekçesiyle Uyarlama Yapıldığı/Ek Kararın Hükümlünün Aleyhine Sonuç Doğurduğu - Kanun Yararına Bozulması Gerektiği)"
4Y4.CD11.4.2016E. 2015/28816 K. 2016/6835"KUMAR OYNANMASI İÇİN YER TEMİNİ SUÇU ( Hapis Cezasından Çevrilerek Verilen 500 TL Adli Para Cezasına Dair Olduğu - Söz Konusu Mahkumiyetin Hüküm Tarihi İtibariyle 2.000 Lirayı Aşmayan Para Cezasına Dair Olması Nedeniyle Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
ADLİ PARA CEZASI ( İtibariyle 2.000 Lirayı Aşmayan Para Cezasına Dair Olması Nedeniyle Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Kumar Oynanması İçin Yer Temini Suçu )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Kumar Oynanması İçin Yer Temini Suçu - Hapis Cezasından Çevrilerek Verilen 500 TL Adli Para Cezası/Söz Konusu Mahkumiyetin Hüküm Tarihi İtibariyle 2.000 Lirayı Aşmayan Para Cezasına Dair Olması Nedeniyle Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )"
4Y8.CD7.3.2016E. 2016/1889 K. 2016/2813"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ (6136 S. Kanuna Muhalefet Suçu - 5352 S. Yasanın Geç. 2/2 Md. İle 6136 S. Yasanın 7/ son Md. Gözetildiğinde "Affa Uğramış Olsalar Bile" İbaresi Bulunan Suç ve Cezaların 5352 S. Yasanın 10. Md. Göre İstenildiğinde Verilmek Üzere Arşiv Kaydına Alınacağı/Arşiv Kaydının Silinmesi Mümkün Olmadığı Gözetileceği)
HUKUKİ YARAR VARSA İNFAZ EDİLEN KARARLAR İÇİN HAGB KARARI VERİLEBİLECEĞİ (6136 S. Yasaya Aykırılık Suçu - Hükümlü HAGB İlişkin Uyarlamanın Hükmü Veren Mahkemece Objektif Koşulların Değerlendirilmesiyle Sınırlı Bir İnceleme Uygulaması Halinde Evrak Üzerinde Subjektif Koşulların Değerlendirilmesi İse Duruşma Açılarak Yapılacağı)
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇUNA İLİŞKİN ARŞİV KAYITLARI SİLİNEMEYECEĞİ (5352 S. Yasanın Geç. 2/2 Md. İle 6136 S. Yasanın 7/ son Md. Gözetildiğinde "Affa Uğramış Olsalar Bile" İbaresi Bulunan Özel Kanunlarda Sayılan Suç ve Cezaların 5352 S. Yasanın 10. Md. Göre Arşiv Kaydına Alınacağı - Arşiv Kaydının Silinmesi İstemi)
UYARLAMA İSTEMİ (6136 S. Yasaya Aykırılık Suçu - HAGB Kurumunun Hukuki Yararı Bulunması Koşuluyla 5728 S. Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kesinleşmiş ve İnfaz Edilmekte Olan Hükümlerde de Uygulanabileceği)"
4Y2.CD4.11.2014E. 2014/30328 K. 2014/25665"LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Sanıklar Yararına Olan Hükmün 765 ve 5237 S.K.'ların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı - Her İki Yasaya Göre Verilmesi Gereken Cezanın Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Ayrı Ayrı Saptanıp Karşılaştırılarak Sanık Yararına Olan Kanunun Belirleneceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilerek Ertelenmesine Karar Verildiği - Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Sanık Lehine Kazanılmış Hak Teşkil Ettiği/Bozma Sonrasında Verilen Hükümde Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi Gerektiği )
KARMA UYGULAMA YAPILMASI ( Sanıklar Hakkında 765 S.K. Uyarınca Hüküm Kurulduğu - 5237 S.K.'nın Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Maddesinin Uygulanması Suretiyle Karma Uygulama Yapılamayacağı )"
4Y1.CD13.11.2013E. 2013/5410 K. 2013/6215"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükümlünün Süresi Dolmadan Kasten Yaralama ve 6136 S.K.'ya Aykırılık Suçlarından Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Adli Para Cezasının Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasını Gerektirmediği )
KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI ( Hükümlünün Süresi Dolmadan Kasten Yaralama ve 6136 S.K.'ya Aykırılık Suçlarından Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Adli Para Cezasının Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasını Gerektirmediği )
ADLİ PARA CEZASI ( Hükümlünün Süresi Dolmadan Kasten Yaralama ve 6136 S.K.'ya Aykırılık Suçlarından Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Adli Para Cezasının Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasını Gerektirmediğinin Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Hükümlü Geri Kalan Süre İçinde İşlediği Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilirse Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesi Tarafından Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınabileceği )"
4Y6.CD17.6.2013E. 2013/4393 K. 2013/13957"HIRSIZLIK ( Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmeyen Hükümlü Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 647 S. Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Md. Uyarınca Seçenek Tedbire Çevrilmemesinde İsabet Görülmediği )
SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI İKMAL ETMEYEN HÜKÜMLÜ ( Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 647 S. Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Md. Uyarınca Seçenek Tedbire Çevrilmesi Gerektiği )
SEÇENEK TEDBİRE ÇEVİRME ( Hırsızlık - Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmeyen Hükümlü Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Tedbire Çevrilmemiş Bulunmasında İsabet Görülmediği )"
4YCGK2.10.2012E. 2012/8-1071 K. 2012/1794"YARGILAMA SIRASINDA DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Cumhuriyet Başsavcısının "Bozma ve Düşme" İstekli Dilekçesi Bulunduğu - Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Yerel Mahkemenin Direnme Kararının Bozulması Gereği/Davanın Düşmesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmama Gerekçesinin Yasal ve Yeterli Olmadığından Yerel Mahkeme Kararının Bozulduğu - Dava Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi/Zamanaşımı )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesinin Yargılama Yapmaya Engel Teşkil Ettiği - Re'sen Gözetileceği/Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesinin Kamu Davasının Düşmesine Neden Olacağı/Mahkemenin Direnme Kararının Bozulması Gereği )"
4Y4.CD18.9.2012E. 2012/15193 K. 2012/17329"TEHDİT VE HAKARET ( Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanık Hakkında Cezanın Ertelenmesi ve Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Hükümlerinin Uygulanmasının Tartışılması )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ YERİNE CEZA VE TEDBİR UYGULANMASI ( Tehdit ve Hakaret - Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanık Hakkında Uygulanmasının Tartışılması Gerektiği )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( Tehdit ve Hakaret - Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanık Hakkında Uygulanmasının Tartışılması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sabıkasız Olan ve Huzurda İfadesi Alınmayan Sanık Hakkında Mahkemede Gözlemlenen Durumuna Göre Cezanın Tecili Halinde İleride Suç İşlemeyeceği Yönünde Kanaat Oluşmaması Biçiminde Gerekçe ile Hüküm Kurulamayacağı )"
4Y13.CD7.5.2012E. 2012/1896 K. 2012/10452"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Suça Konu Kilitli Aracın Sağlam Arka Camının Kırılarak Teybin Çalındığının Anlaşılması Karşısında TCKnın 493/1 maddesi yerine aynı Kanunun 491/2 maddesiyle Uygulama Yapılmasının Doğru Görülmediği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Sanığın Suç Tarihinde Henüz On Sekiz Yaşını İkmal Etmediği Bu Sebeple Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Adli Para Cezası ya da Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu - Nitelikli Hırsızlık )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Sanığın Suç Tarihinde Henüz On Sekiz Yaşını İkmal Etmediği Bu Sebeple Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Adli Para Cezası ya da Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu - Nitelikli Hırsızlık )"
4YCGK17.4.2012E. 2011/6-381 K. 2012/157"KAVGADA SİLAH ÇEKME SUÇU ( Yasa Yolu Başvurma Şeklinin ve Süresinin Sanığın Yokluğunda Verilen Kararda Gösterilmemesinin Sanık Açısından Yasa Yolu Süresinin Tebliğ ile İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU SAHİBİNİN HAKLARININ KORUNMASI ( Kararda "Yargıtay Yolu Açık ve Yedi Gün İçerisinde Temyizi Mümkün Olmak Üzere" Şeklindeki İfadenin Temyiz Süresinin Başlangıcı Hususunda Sanığın Haklarına Engel Olmadığının Kabulü )
TEMYİZİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR HAFTALIK YASAL SÜREDE YAPILMAMASI ( Bildirimde "Tebliğ" Kelimesine Yerverilmemesinin ve Başvuru Şeklinin Gösterilmemesinin Sanık Açısından Sürenin Tebliğ ile Başlamasını Engellemeyeceği )
SANIK VE ŞİKAYETÇİNİN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARAR ( Eldeki Davada Mahkeme Kararındaki Eksikliklerin Sanığın Temyiz Başvurusuna Bulunmasına Engel Teşkil Etmediği - Sanık Açısından Yasa Yolu Temyiz Süresinin Tebliğ ile Başlayacağı )
YASA YOLU SÜRESİNİN TEBLİĞ İLE BAŞLAMASI ( Sanık ve Şikayetçinin Yokluğunda Verilen Kararın Süresinden Sonra Verilen Temyiz Dilekçesinde Karardaki Eksik İfadenin Kendisinin Temyiz Süresinin Başlangıcı Konusunda Yanıgıya Düşürdüğüne İlişkin Bir İddanın Bulunmadığı )"
4Y13.CD21.3.2012E. 2012/1548 K. 2012/6652"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubu İçinde Bulunan Sanık Hakkında 765 S. TCK. Md. 55/3 ve 647 S.K. Md. 4'ün Uygulanması Gerektiği )
ÇOCUK KORUMA KANUNU ( Hırsızlık/Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubu İçinde Bulunan Sanık Hakkında Md. 23 ve 24'ün Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunda Olumlu Veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
SANIĞIN DOĞUM TARİHİNİN İDDİANAMEDE YANLIŞ BELİRTİLMESİ ( Düzelttirilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği - Hırsızlık/Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubu İçinde Bulunan Sanık )
HIRSIZLIKTA ŞAHSİ ÇEVİKLİK BULUNUP BULUNMADIĞI ( Sanığın 2. Kattaki Eve Tırmanmak Suretiyle Çıktığı - Olay Yerinde Keşif Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ ( Hırsızlık Olayında Şahsi Çeviklik Bulunup Bulunmadığının Tespiti Açısından - Sanığın 2. Kattaki Eve Tırmanmak Suretiyle Çıkması )"
4Y8.CD15.12.2011E. 2011/16743 K. 2011/16146"ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçundan Ağır Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Kararının 5232 S.K. Uyarınca Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)
ADLİ SİCİL KANUNU (Yürürlük Tarihinden Önceki Kayıtların Silinmesine İlişkin Koşulların Düzenlendiği - Sanığın Ağır Para Cezasına İlişkin Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına Karar Verilemeyeceği)
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı/Talebi Üzerine Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarıldığı - Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)"
4Y13.CD23.11.2011E. 2011/13664 K. 2011/6979"ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU ( 5395 S.K. Md. 23 Uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Halinde/Sanığın 15-18 Yaş Grubunda Olması Sebebiyle 3 Yıl Boyunca Denetim Süresine Tabi Tutulacağı - 5 Yıl Olarak Tespit Edilemeyeceği )
ÜÇ YILLIK DENETİM SÜRESİ ( 5395 S.K. Md. 23 Uyarınca Sanığın 15-18 Yaş Grubunda Olması Sebebiyle Bu Süre Boyunca Denetim Süresine Tabi Tutulacağı - 5 Yıl Olarak Tespit Edilemeyeceği )
15 -18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK ( Üç Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulması Gerektiği - Çocuğun İşlediği Hırsızlık Suçu )"
4Y2.CD4.10.2011E. 2011/19383 K. 2011/35376"VEKALET ÜCRETİ ( Enerji Hırsızlığı - Yakınan Kurumun Davaya Katılmasına Karar Verilmediği Halde Lehine Vekalet Ücreti Ödenmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
DAVAYA KATILMA ( Enerji Hırsızlığı - Yakınan Kurumun Davaya Katılmasına Karar Verilmediği Halde Lehine Vekalet Ücreti Ödenmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sanığın Kişiliği ve Sair Halleri Esas Alınarak Adli Para Cezasına Çevrilmesine Karar Verildiği - Sanık Hakkında Aynı Ölçütler Sanığın Aleyhine Değerlendirilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Aynı Ölçütler Sanığın Aleyhine Değerlendirilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sanığın Kişiliği ve Sair Halleri Esas Alınarak Adli Para Cezasına Çevrilmesine Karar Verildiği - Sanık Hakkında Aynı Ölçütler Sanığın Aleyhine Değerlendirilerek HAGB'na Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
4Y5.CD7.6.2011E. 2011/3458 K. 2011/4480"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın 15 Yaşını Bitirmiş Olan Mağdureyi Rızasıyla Alıkoyduğu - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
REŞİT OLMAYAN İLE CİNSEL İLİŞKİ ( Suçun Şikayete Tabi Bulunduğu - Uzlaşma Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki - Uzlaşma Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )
UZLAŞMA ( Kovuşturma Şartı Olduğu - Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uygulanabileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki - Yargılamaya Katılmayarak Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Gözlenmeyen Hükümlü Hakkında Suç İşlemeyeceğine İlişkin Olumlu ve Yeterli Kanaat Oluşmadığından Bahisle Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
4YCGK5.4.2011E. 2010/7-262 K. 2011/35"YOKLAMA KAÇAĞI SUÇU ( Askeri Cürüm Olmakla Birlikte Sırf Askeri Suç Olmadığından Bu Suçla İlgili Olarak Suç Tarihi İtibariyle Tayin Olunan Hapis Cezasının Paraya veya Diğer Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesinde Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI ( Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md.nin 2. Fıkrasının 1. Bendinin Anayasa Mahkemesinin Kararı İle İptal Edilmesinden Sonra Mahkûmiyet Hükümlerinin Hiçbir Miktar Gözetilmeksizin Temyizinin Olanaklı Hale Geldiği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( 1412 S. CYUY'nın 305. Md.nin 2. Fıkrasının 1. Bendinin Anayasa Mahkemesinin Kararı İle İptal Edilmesinden Sonra Mahkûmiyet Hükümlerinin Hiçbir Miktar Gözetilmeksizin Temyizinin Olanaklı Hale Geldiği )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Yoklama Kaçağı Suçu Askeri Cürüm Olmakla Birlikte Sırf Askeri Suç Olmadığından Bu Suçla İlgili Olarak Suç Tarihi İtibariyle Tayin Olunan Hapis Cezasının Paraya veya Diğer Seçenek Yaptırımlara Çevrilebileceği )
TEMEL HAPİS CEZASINDAN İNDİRİM ( 765 S. TCY İle Buna Bağlı Olarak 647 S. Yasanın Bir Bütün Halinde Uygulanmasının Hem Sonuç Para Cezası Hem de Hükme Temyiz Edilebilirlik Niteliğini Kazandırması Nedeniyle Sanık Lehine Olduğu )"
4YCGK29.3.2011E. 2011/4-22 K. 2011/22"SÖVME ( Sanık Hakkında Tehdit Suçundan Hükmolunan Sonuç Para Cezasının Kısa Süreli Hapis Cezasından Sövme Suçuna İlişkin Adli Para Cezasının İse Belirli Bir Kısmının Kısa Süreli Hapis Cezasından Kaynaklandığı - Temyizi Kabil Olduğu )
TEHDİT ( Sanık Hakkında Tehdit Suçundan Hükmolunan Sonuç Para Cezasının Kısa Süreli Hapis Cezasından Sövme Suçuna İlişkin Adli Para Cezasının İse Belirli Bir Kısmının Kısa Süreli Hapis Cezasından Kaynaklandığı - Hükmün Temyiz Edilebileceği )
TEMYİZ SINIRI ( Tehdit Suçundan Hükmolunan Sonuç Para Cezasının Kısa Süreli Hapis Cezasından Sövme Suçuna İlişkin Adli Para Cezasının İse Belirli Bir Kısmının Kısa Süreli Hapis Cezasından Kaynaklandığı - Hükmün Temyiz Edilebileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sövme ve Tehdit - Hükmün Temyiz Edilebileceği )"
4Y9.CD23.3.2011E. 2009/7742 K. 2011/1838"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYİCİ YAYIN ( 5680 S.K. ve 647 S.K. Uyarınca Verilen Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası İle Tiraja Göre Tayin Olunacak Adli Para Cezası Toplamının Ön Ödeme Önerisine Uymayan Sanık Hakkında 3713 S.K. Uyarınca Tayin Edilen Adli Para Cezasına Göre Daha Lehe Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Terör Örgütünü Destekleyici Yayın - 5680 S.K. ve 647 S.K. Uyarınca Verilen Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesiyle Oluşacak Adli Para Cezası İle Tiraja Göre Tayin Olunacak Adli Para Cezası Toplamının Sanığın Lehine Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZADAN ÇEVRİLEN ADLİ PARA CEZASI ( Lehe Kanunun Belirlenmesi Bakımından Aleyhe Bir Etki Doğurmayacağı )"
4Y6.CD21.3.2011E. 2010/16497 K. 2011/2803"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşullu Bir Düşme Nedeni Oluşturduğu - Erteleme ve Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Kurumlarına Göre Lehe Sonuç Doğurduğunun Gözetileceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Ertelemeye Göre Daha Lehe Sonuçlar Doğuran Bir Müessese Olduğunun Gözetileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Daha Lehe Sonuçlar Doğuran Bir Müessese Olduğunun Dikkate Alınacağı )"
4Y6.CD17.3.2011E. 2008/17104 K. 2011/2732"HIRSIZLIK ( Sanıkların Suç Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Gurubunda Olması Nedeniyle Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 S.K. Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrileceği )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hırsızlık - Sanıkların Suç Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Gurubunda Olması Nedeniyle Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 S.K.'da Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMEMESİ ( Hırsızlık - Sanıkların Suç Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Gurubunda Olduğu/Hukuka Aykırı Olduğu )
DEĞER AZALIĞI ( Hırsızlık - Sanığın Aynı Neviden Suçtan Mükerrir Olduğu/Cezasından Değer Azlığı Nedeniyle İndirim Yapılacağı )
TEKERRÜR ( Hırsızlık - Sanığın Aynı Nevi Suçtan Kaydı Bulunduğu/Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )"
4Y3.CD17.3.2011E. 2011/2717 K. 2011/3707"KEMİK KIRIĞINA SEBEP OLACAK ŞEKİLDE KASTEN YARALAMA ( Temel Cezanın 5237 S.K.'ya Göre Belirlenmesine Karşın Hapis Cezasının Adli Para Cezasına 647 S.K.'ya Göre Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kasten Yaralama - 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı/Adli Para Cezası Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama - 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı/Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasında Tekerrür Hükümleri Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
TEKERRÜR ( Kemik Kırığına Sebep Olacak Şekilde Kasten Yaralama - 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı/Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasında Tekerrür Hükümleri Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kasten Yaralama - 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı )"
4Y7.CD10.3.2011E. 2007/15410 K. 2011/2723"YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLARI HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Kısa Süreli Hapis Cezasının 647 S.K.'nın Md. 4'te Yer Alan Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMEMESİ ( Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatları Hakkında Kanun'a Aykırılık - Hukuka Aykırı Olduğu )"
4YCGK14.12.2010E. 2010/4-231 K. 2010/256"GÖREVİ İHMAL ( Sanıklar Hakkında Hükmolunan Sonuç Adli Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilen Hapis Cezasından Kaynaklandığının Anlaşılması Karşısında Hükmün Temyiz Yeteneğine Sahip Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Görevi İhmal - Sanıklar Hakkında Hükmolunan Sonuç Adli Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilen Hapis Cezasından Kaynaklandığı/Hükmün Temyiz Yeteneğine Sahip Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunduğu )
TEMYİZ ( Sanıklar Hakkında Hükmolunan Sonuç Adli Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilen Hapis Cezasından Kaynaklandığı - Hükmün Temyiz Yeteneğine Sahip Olduğu )"
4YCGK5.10.2010E. 2010/2-131 K. 2010/181"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Hükmolunan Ceza Kişiselleştirmeye İlişkin Erteleme veya Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği Gibi 5237 S. T.C.K.nın 50. Md.sindeki Tedbirlere de Dönüştürülemeyeceği )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşlememesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranması Halinde Hakkında Tesis Edilen Hüküm Kaldırılarak Davanın Düşmesine Karar Verileceği )
SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN İLAMA KONU PARA CEZASI ( T.C.K.nın 466/2 ve 647 S. Yasanın 4/1. Md. Uyarınca Verilen Ağır Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Hükmü Dışındaki Hükümlerin Kabahat Türünden Olması Nedeniyle Bu Mahkumiyetin Silinme Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
MAHKUMİYETİN SİLİNME KOŞULLARI ( Araştırılarak 5728 ve 6008 S. Yasalarla Değişik 5271 S. Yasanın 231. Md.sinin Uygulanma Olanağının Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )"
4YCGK25.5.2010E. 2010/3-84 K. 2010/119"KASTEN YARALAMA ( 5237 Sayılı TCY'nın 50. Maddesi Uyarınca Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Seçenek Olarak veya 52. Madde Uyarınca Doğrudan Hükmedilen İki Milyar Lirayı Aşmayan Adli Para Cezalarına İlişkin Hükümlerin Temyiz Yeteneği Bulunmadığı )
ADLİ PARA CEZALARININ TEMYİZİ ( Kasten Yaralama - Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Seçenek Olarak veya 52. Madde Uyarınca Doğrudan Hükmedilen İki Milyar Lirayı Aşmayan Adli Para Cezalarına İlişkin Hükümlerin Temyiz Yeteneği Bulunmadığı )
TEMYİZ ( Kasten Yaralama - Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Seçenek Olarak veya 52. Madde Uyarınca Doğrudan Hükmedilen İki Milyar Lirayı Aşmayan Adli Para Cezalarına İlişkin Hükümlerin Temyiz Yeteneği Bulunmadığı )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( veya 52. Madde Uyarınca Doğrudan Hükmedilen İki Milyar Lirayı Aşmayan Adli Para Cezalarına İlişkin Hükümlerin Temyiz Yeteneği Bulunmadığı )"
4YCGK8.12.2009E. 2009/2-241 K. 2009/286"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesi Karşısında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyizinin Olanaklı Olduğu )
GÜVENLİK TEDBİRİ ( Elektrik Hırsızlığı - Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesi Karşısında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmiş Olması Nedeniyle Hüküm Temyiz Edilebileceği )
KESİN HÜKÜMLERİN TEMYİZİ ( Gerek Mahkumiyete Ek Gerekse Bağımsız Olarak Hükmedilen Güvenlik Tedbirleri Nedeniyle Kesin Nitelikteki Hükümlerin de Her Yönüyle Temyizen İncelenmesi Gerektiği )
ERTELEME ( Yalnızca Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların Ertelenebileceği Öngörüldüğünden Anılan Hüküm Uyarınca Erteli Cezanın Çektirilmesine Karar Verilebilmesi Ancak Erteli Cezanın da Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Olması Halinde Olanaklı Olduğu )
AYNEN ÇEKTİRİLMESİNE KARAR VERİLEN ÖNCEKİ CEZA ( Yargılanan Eylem Nedeniyle Verilen Hükmün Bir Parçası Olup Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Para Cezası Niteliğinde Olan Bu Ceza Kesin Nitelikteki Hükmü Temyiz Edilme Koşulu Kazandırdığı )"
4YCGK29.9.2009E. 2009/4-130 K. 2009/213"TEHDİT ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Takdir Hakkına İlişkin Olmadığından Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılabileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılabileceği/Tehdit - 647 S.K. Uyarınca Cezanın Ertelenmesinin HAGB'nin Resen Değerlendirilmesi Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı/Mahkumiyet Hükmünden Sonra Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce ve Resen Değerlendirileceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Tehdit/HAGB'nin Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılabileceği - 647 S.K. Uyarınca Cezanın Ertelenmesinin HAGB'nin Değerlendirilmesini Ortadan Kaldırmayacağı/Mahkumiyet Hükmünden Sonra Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce ve Resen Ele Alınacağı )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Tehdit/HAGB'nin Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılabileceği - 647 S.K. Uyarınca Cezanın Ertelenmesinin HAGB'nin Değerlendirilmesini Ortadan Kaldırmayacağı )"
4Y5.CD25.6.2009E. 2008/15118 K. 2009/8439"SANIK LEHİNE KAZANILMIŞ HAK ( Verilen Hapis Cezasının 647 S.Y Md. 4 Uyarınca Para Cezasına Çevrildiği ve Bu Durumun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Verilen Hapis Cezasının 647 S.Y Md. 4 Uyarınca Para Cezasına Çevrildiği ve Bu Durumun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu )
BASİT CİNSEL SALDIRI ( Verilen Hapis Cezasının 647 S.Y Md. 4 Uyarınca Para Cezasına Çevrildiği ve Bu Durumun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu )"
4YCGK26.5.2009E. 2009/6-87 K. 2009/132"HAPİS CEZASI YERİNE UYGULANABİLECEK SEÇENEK YAPTIRIM VEYA TEDBİRLER ( Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan 3 Kez Adli Para Cezasına Hükmolunduğu/765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Üzerinden Uygulama Yapılamayacağı - 647 S.K. Md. 4 Yerine 5237 Md. 50'nin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında 3 Kez Adli Para Cezasına Hükmolunduğu/765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Üzerinden Seçenek Yaptırım Uygulaması Yapılamayacağı - 5237 S.K. Md. 50 Kapsamındaki Yaptırımların Temyizinin Kabil Olmadığı )
ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık Suçundan Sanık Hakkında Hükmolunduğu - 765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Üzerinden Seçenek Yaptırım Uygulaması Yapılamayacağı/5237 S.K. Md. 50 Kapsamındaki Yaptırımların Temyizinin Kabil Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık Suçundan Sanık Hakkında 3 Kez Adli Para Cezasına Hükmolunduğu/765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Üzerinden Seçenek Yaptırım Uygulaması Yapıldığı - Kararın Temyiz Denetimine Uygun Olmadığı )
TEMYİZ DENETİMİNE UYGUN OLMAYAN KARAR ( Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan 3 Kez Adli Para Cezasına Hükmolunduğu/765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Md. 50 Üzerinden Uygulama Yapıldığı - Denetime Uygun Olmadığı )"
4YCGK12.5.2009E. 2009/8-28 K. 2009/125"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( 765 S.K. Uyarınca Verilen Hapis Cezası Paraya Çevrilip Ertelenebilecekken 5237 S.K Uyarınca Ertelemenin Mümkün Olmadığı - Lehe Olan Kanunun Uygulanması Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Ruhsatsız Silah Taşıma/765 S.K. Uyarınca Verilen Hapis Cezası Paraya Çevrilip Ertelenebilecekken 5237 S.K Uyarınca Ertelemenin Mümkün Olmadığı - 765 S.K.'nın Uygulanması Gereği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Ruhsatsız Silah Taşıma - 765 S.K. Uyarınca Verilen Hapis Cezası Paraya Çevrilip Ertelenebilecekken 5237 S.K Uyarınca Ertelemenin Mümkün Olmadığının Dikkate Alınacağı )"
4YCGK28.4.2009E. 2009/2-32 K. 2009/110"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Hükmolunan Otuz Güne Kadar Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilebilmesinin Ön Koşulu Suç Tarihinden Önce Para Cezasına veya Tedbire Çevrilmiş Olsa Dahi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olmamış Bulunması Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA MAHKUM OLMAMA ŞARTI ( Hükmolunan Otuz Güne Kadar Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilebilmesinin Ön Koşulu Suç Tarihinden Önce Para Cezasına veya Tedbire Çevrilmiş Olsa Dahi Mahkum Olmaası Gerektiği )
ERTELENİP KESİNLEŞEN MAHKUMİYET ( Sanık Hakkındaki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 S. Yasanın 4/2. Md. Uyarınca Paraya veya Tedbire Çevirme Zorunluluğu Bulunmadığı Gibi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verme Olanağı da Olmadığı )
PARAYA VEYA TEDBİRE ÇEVİRME ZORUNLULUĞU ( Hükmolunan Otuz Güne Kadar Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Çevrilebilmesinin Ön Koşulu Suç Tarihinden Önce Para Cezasına veya Tedbire Çevrilmiş Olsa Dahi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olmamış Bulunması Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Ertelenip Kesinleşen MahkumiyetNedeniyle Sanık Hakkındaki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya veya Tedbire Çevirme Zorunluluğu Bulunmadığı Gibi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılamayacağı )"
4YCGK14.4.2009E. 2008/1-238 K. 2009/94"ADLİ PARA CEZASI ( Uyarlama Yargılaması Sonucunda Hükmedilen - Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md. Uyarınca Kesin Olup Bu Hükmün Temyiz Yeteneğinin Bulunmadığı )
TEMYİZ İSTEMİ ( Hükmedilen Adli Para Cezası Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md. Uyarınca Kesin Olup Özel Dairece Reddedilmesi Gerekirken Esasa Girildiğinden Genel Kurulda Reddedilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Uyarlama Yargılaması Sonucunda Hükmedilen Adli Para Cezası Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md. Uyarınca Kesin Olup Bu Hükmün Temyiz Yeteneğinin Bulunmadığı )
UYARLAMA YARGILAMASI ( Hükmedilen Adli Para Cezası Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md. Uyarınca Kesin Olup Bu Hükmün Temyiz Yeteneği Bulunmadığı - Özel Dairece Reddedilmesi Gerekirken Esasa Girildiğinden Genel Kurulda Reddedilebileceği )"
4Y4.CD8.4.2009E. 2007/11216 K. 2009/6983"HAPİS CEZALARININ KISA SÜRELİ BULUNMASI ( Zorlama Yaralama ve Sövme Suçlarından Hükmedilen - Yasal Sürenin Üzerinde Bulunduğu Gerekçesiyle 647 S.K. Md. 4/1'in Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
YARALAMA VE SÖVME EYLEMLERİ ( Uzlaşmaya Tabi Bulunduğu - Sanık ve Katılana Uzlaşma Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HAKARET SUÇU ( Sanık ve Katılana Uzlaşma Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Uzlaşmaya Tabi Bulunduğu )
UZLAŞMA ( Yaralama ve Sövme Suçlarının Uzlaşmaya Tabi Bulunduğu - Sanık ve Katılana Uzlaşma Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
4Y6.CD30.3.2009E. 2006/3213 K. 2009/6164"YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Her Bir Sanığın Yargılama Giderinden Ayrı Olarak Sorumlu Tutulacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanıklar Hakkında 5237 S.K Uygulandıktan Sonra 647 S.K Uyarınca Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilip Ertelenerek Karma Uygulama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
CEZANIN ERTELENMESİ ( 5237 S.K. Kapsamında Adli Para Cezasına Çevrilen Cezanın Erteleme Olanağının Bulunmadığı )
ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEN CEZANIN ERTELENMESİ ( 5237 S.K. Kapsamında Mümkün Olmadığı )"
4Y2.CD23.3.2009E. 2008/18739 K. 2009/14562"HAKARET ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edilmediği - Hakaret Suçundan Tayin Edilen 1 Ay Hapis Cezasının Para Cezasına veya Tedbirlerden Birisine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Hakaret - Sanığın Suç Tarihinden Önce Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edilmediği/Hakaret Suçundan Tayin Edilen 1 Ay Hapis Cezasının Para Cezasına veya Tedbirlerden Birisine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )"
4Y3.CD19.3.2009E. 2008/8575 K. 2009/5254"ORMAN SAHASINDA BULUNAN EVİ KULLANMAK ( Eylemin Toprağın Üretim Gücünden Faydalanmaya Yönelik Olmayan İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturduğu - İşgal ve Faydalanma Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu )
İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Orman Sahasında Bulunan Evi Kullanmak - Eylemin Toprağın Üretim Gücünden Faydalanmaya Yönelik Olmayan İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturduğu/Suçun Temadi Eden Suçlardan Olduğu )
TOPRAĞIN ÜRETİM GÜCÜNDEN FAYDALANMAYA YÖNELİK OLMAYAN İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Orman Sahasında Bulunan Evi Kullanmak - Suçun Temadi Eden Suçlardan Olduğu )"
4Y8.CD18.3.2009E. 2007/8028 K. 2009/4148"ARACA ATEŞ ETME ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu İle Birlikte Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
SİLAHLA ATEŞ ETME ( Cadde Üzerinde Bulunan Araca Ateş Etme Eylemi - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu İle Birlikte Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( Cadde Üzerinde Bulunan Araca Ateş Etme - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu İle Birlikte Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 S.Y Md. 50 ve 51 ile 647 S.Y Md. 4 ve 6. Maddelerine Göre Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı )"
4Y1.CD9.3.2009E. 2008/4535 K. 2009/1160"GÖREVLİ MEMURA DİRENME ( Sanığın Kendisini Karakola Götürmek İsteyen Görevli Polis Memurunu Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaraladığı - Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmediği/Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Kendisini Karakola Götürmek İsteyen Görevli Polis Memurunu Yaraladığı - Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmediği/Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVLİ MEMURU YARALAMA ( 765 S.K. Md. 271 Gereğince Cezanın Artırılacağı )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanık Hakkında Yasak Bıçak Taşıma Suçunda Hapis Cezasının Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimine Göre Paraya Çevrildiği - Bıçakla Yaralama Suçunda Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemesiyle Hükmün Karıştırıldığı )"
4Y8.CD5.3.2009E. 2007/7087 K. 2009/3279"TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( 5237 S. TCK'nun 62. Md. Hükmü 765 S. TCK'nun 59. Md. Göre Lehe Bir Düzenleme Kabul Edilerek ve 5237 S. TCK'nun 50. Md.'nin 647 S. Yasanın 4. Md.deki Lehe Seçenek Yaptırımlar Taşıdığının Gözönüne Alınması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - Sanık Müdafiinin Celsede Sanık Hakkında Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği ve Bu Talebin Takdiri İndirim Maddesini de Kapsadığı )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Sanık Müdafiinin Celsede Sanık Hakkında Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği ve Bu Talebin Takdiri İndirim Maddesini de Kapsadığı )"
4YCGK3.2.2009E. 2008/11-250 K. 2009/13"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kesinleşmiş İnfaz Edilmekte Olan ve Hukuki Yararı Bulunması Koşuluyla İnfaz Edilmiş Hükümlere de Uygulanabileceği )
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLER ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Hükmü Veren Mahkemece Objektif Koşulların Değerlendirilmesiyle Sınırlı Bir İnceleme Yapılacak Ahvalde Evrak Üzerinde Subjektif Koşulların Değerlendirilmesi Gereken Hallerde İse Duruşma Açılarak Yapılması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Hükmü Veren Mahkemece Objektif Koşulların Değerlendirilmesiyle Sınırlı Bir İnceleme Yapılacak Ahvalde Evrak Üzerinde Subjektif Koşulların Değerlendirilmesi Gereken Hallerde İse Duruşma Açılarak Yapılması Gerektiği )
BİRDEN FAZLA SUÇTAN MAHKÛMİYET ( Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Her Suç Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
YASA YOLU ( Kesinleşmiş Hükümlerde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması veya Reddine İlişkin Kararlara Karşı Başvurulabilecek Yasa Yolunun İtiraz Olduğu )
EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME ( Kesinleşmiş Hükümlerde Yasa Yolu Merciince İncelemenin Evrak Üzerinde ve 5271 S.Y Md. 231'in Koşullarının Belirlenmesi İle Sınırlı Bir Şekilde Yapılacağı Hükümdeki Hukuka Aykırılıkların Bu Aşamada Denetlenemeyeceği )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARI ( Eski Yasa Döneminde İşlenmiş Suçlarda - Oluşmuş Olan Mahkûmiyetler İle Ertelenmiş ve Vaki Olmamış Sayılmasına Karar Verilen Mahkûmiyetlerin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yasal Engel Oluşturmayacağı )
MAĞDURUN VEYA KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİ ( Zarar Yönünden Kanat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenecek Maddi Zararların Esas Alınması Manevi Zararların Bu Kapsama Dahil Edilmemesi Gerektiği )"
4Y2.CD22.1.2009E. 2008/11361 K. 2009/854"GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( ve Görevli Memura Sövme Suçlarından Hükmolunan Hapis Cezalarının 647 S. TCK'nun 4. Md. ile Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Paraya Çevrilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI ( Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Görevli Memura Sövme Suçlarından Hükmolunan Hapis Cezalarının 647 S. TCK'nun 4. Md. ile Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Paraya Çevrilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Görevli Memura Sövme )"
4Y11.CD3.12.2008E. 2006/4917 K. 2008/12716"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( İmza Attığı Belgenin Senet Olmadığını Belirtmesi Karşısında Sanığın ve Katılanın İfadelerinde Adı Geçen İşçiler Tanık Sıfatıyla Celbedilerek Bu Hususta Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Resmi Belgede Sahtecilik - İmza Attığı Belgenin Senet Olmadığını Belirtmesi Karşısında Sanığın ve Katılanın İfadelerinde Adı Geçen İşçiler Tanık Sıfatıyla Celbedilerek Bu Hususta Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
SEVK İRSALİYESİ ( Sanığın Defter ve Belgeleri İncelenip Satışa İlişkin Sevk İrsaliyesinin Suça Konu Senedin Ticari Esaslara Göre Kayıtlarına İntikal Ettirilip Ettirilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
SAHTE SENET DÜZENLEME ( Ödeme Makbuzlarının Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Tespit Edildikten Sonra Katılanın Borcunun Bulunması Halinde Alacağın Tahsili Amacıyla Borcu Kadar Sahte Senet Düzenlenip Düzenlenmediğinin Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )"
4YCGK23.9.2008E. 2008/9-147 K. 2008/206"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Değerlendirme ve Taktirde İnceleme Mercilerince Değil Hüküm Mahkemelerince Yapılarak Yeni Bir Yasayolu Denetimine Konu Olması Gerektiği )
CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ NEDENİ ( 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddelerinin Uygulanma Koşulları İle 5271 Sayılı CYY'nın 231. Maddesinin 5. Fıkrasındaki Koşulların Farklı Olduğu )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE SUÇ İŞLEME HUSUSUNDAKİ EĞİLİMİ ( Cezanın Kişiselleştirilmesi Nedenini Oluşturan 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddelerinin Uygulanma Koşulları İle 5271 Sayılı CYY'nın 231. Maddesinin 5. Fıkrasındaki Koşulların Farklı Olduğu )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE SUÇUN İŞLENMESİNDEKİ ÖZELLİKLER ( Değerlendirme ve Taktirde İnceleme Mercilerince Değil Hüküm Mahkemelerince Yapılarak Yeni Bir Yasayolu Denetimine Konu Olması Gerektiği )"
4YCGK24.6.2008E. 2008/4-158 K. 2008/180"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Tehdit Suçundan Verilen 6 Ay Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Günlüğünün 9 YTL'den Paraya Çevrilmek Suretiyle Sonuç Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
TEHDİT ( Verilen 6 Ay Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Günlüğünün 9 YTL'den Paraya Çevrilmek Suretiyle Sonuç Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Değişik CYY'nın 231/5. Maddesi Uyarınca Hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunda Sanığın Durumunun Yeniden Ele Alınarak Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
4YCGK27.5.2008E. 2008/3-76 K. 2008/149"İADEDEN SONRA VERİLEN HÜKÜM ( 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Hangi Yasanın Daha Lehe Olduğu Konusunda Yeni Değerlendirmeler Yapılmış ve Bu Yeni Uygulama Özel Daire Denetiminden Geçmediği )
ÖZEL DAİRE DENETİMİNDEN GEÇMEYEN HÜKÜM ( İadeden Sonra Verilen ve İncelememize Konu Olan Hüküm Kurulurken 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DAİRE KARARI ( Direnme Kararı İçeren Yerel Mahkeme Kararı Temyiz Edildikten Sonra Henüz Temyiz İncelemesi Yapılmadan Özel Bir Yasa Hükmü Gereğince Mahalline İade Edilmiş ve Duruşma Açılarak Yeni Bir Hüküm Kurulduğu )
YENİ HÜKÜM ( Özel Dairenin Soruşturmanın Genişletilmesi Kararı - Direnme Kararı İçeren Yerel Mahkeme Kararı Temyiz Edildikten Sonra Henüz Temyiz İncelemesi Yapılmadan Özel Bir Yasa Hükmü Gereğince Mahalline İade Edilmiş ve Duruşma Açılarak Yeni Bir Hüküm Kurulduğu )"
4Y3.CD14.5.2008E. 2006/15079 K. 2008/6232"MÜESSİR FİİL ( Temel Cezanın Belirlenmesi - Sanığın Birden Fazla Aynı Suçtan Sabıkasının Gerekçe Gösterilmesinin 647 S.K. Md. 4 Hükmüne Uygun Olduğu )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Sanığın Birden Fazla Aynı Suçtan Sabıkasının Gerekçe Gösterilmesinin 647 S.K. Md. 4 Hükmüne Uygun Olduğu - Müessir Fiil )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Davranışları - Birden Fazla Aynı Suçtan Sabıkasının Gerekçe Gösterilmesinin 647 S.K. Md. 4 Hükmüne Uygun Olduğu )"
4YCGK29.4.2008E. 2008/7-81 K. 2008/94"KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAMAK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 S.Y'nın 4/4 Bendi Uyarınca ".. Ceza Müddeti Kadar Her Gün Bir Saat Süreyle Bir Kütüphanede Kitap Okuma Tedbirine Çevrilmesine" Olanak Bulunmadığı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Kooperatif Genel Kurul Toplantısını Yapmamak - Ceza Müddeti Kadar Her Gün Bir Saat Süreyle Bir Kütüphanede Kitap Okuma Tedbirine Çevrilmesine Olanak Bulunmadığı )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE UYGULANABİLECEK SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( 647 S.Y'nın 4. Md.'nin 1. Fıkrasında Düzenlendiği - Kooperatif Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmamak )
BELİRLİ BİR YERE GİTMEKTEN VE BAZI FAALİYETLERİ YAPMAKTAN VEYA MESLEK VE SANATI İCRADAN MEN ( "Bir Şeyi Yapma" Tedbirine Karar Verilemeyeceği - Kooperatif Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmamak )
"BİR ŞEYİ YAPMA" TEDBİRİ ( Kooperatif Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmamak Şeklinde İşlenen Suçta Verilemeyeceği )
KÜTÜPHANEDE KİTAP OKUMA TEDBİRİNE ÇEVİRME ( Kooperatif Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmamak Şeklinde İşlenen Suçta 647 S.Y'nın 4/4 Bendi Uyarınca Verilemeyeceği )"
4Y3.CD5.3.2008E. 2006/12653 K. 2008/1422"TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ ( Kanun Yollarına Başvurmada Paraya Çevirme Engel Oluşturmadığında Mahkemenin Kesinlik Sınırı Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Kararının Doğru Olmadığı )
PARAYA ÇEVİRME ( Kanun Yollarına Başvurmada Paraya Çevirme Engel Oluşturmadığında Mahkemenin Kesinlik Sınırı Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Kararının Doğru Olmadığı )"
4YCGK4.3.2008E. 2008/5-21 K. 2008/45"İADE KARARI ( Bozma Sonucu Doğurması ve Önceki Hükmün Varlığını Yitirmiş Olması Karşısında Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Tesisi Gerektiği )
YENİDEN HÜKÜM KURULMASI ( İade Kararının Bozma Sonucu Doğurması ve Önceki Hükmün Varlığını Yitirmiş Olması Karşısında Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Tesisi Gerektiği )
ÖNCEKİ HÜKMÜN VARLIĞINI YİTİRMESİ ( İade Kararının Bozma Sonucu Doğurması Nedeniyle Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Tesisi Gerektiği )
İPTAL EDİLEN YASA HÜKMÜ ( Bir Usul Normu Olması ve Niteliği Gereği Ancak O Zamana Kadar Yapılmamış Usuli İşlemlere Uygulanabileceği - Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Tesisi Gerektiği )"
4YCGK19.2.2008E. 2006/6.MD-346 K. 2008/25"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Gerek Hükmolunan Ceza Miktarı Gerekse Suç Niteliği Yönünden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kapsamında Yer Aldığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu Gerek Hükmolunan Ceza Miktarı Gerekse Suç Niteliği Yönünden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kapsamında Yer Aldığı )
ZARARIN ÖDENMESİ ( Kasıtlı Bir Suç İşlemediği Saptanan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Diğer Koşullar Cümlesinden Olan Zararın Ödenmesi Suç İşleme Hususundaki Eğilimi Özel Dairece Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZANIN ŞAHSİLEŞTİRİLMESİ NORMLARI ( Sanık Hakkında İlk Hükümde 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddelerinin Uygulanmış Olması Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Halini Değiştirmediği )"
4Y5.CD19.2.2008E. 2008/1410 K. 2008/1021"SÖZ ATMAK ( 5237 Sayılı Kanun Gereğince Hüküm Kurulup 765 Sayılı TCK'nu Uyarınca Verilen Cezanın Kazanılmış Hak Olduğundan Bahisle Önceki Adli Para Cezasının İnfazına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Söz Atmak - 5237 Sayılı Kanun Gereğince Hüküm Kurulup 765 Sayılı TCK'nu Uyarınca Verilen Cezanın Kazanılmış Hak Olduğundan Bahisle Önceki Adli Para Cezasının İnfazına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
ADLİ PARA CEZASI ( 5237 Sayılı Kanun Gereğince Hüküm Kurulup 765 Sayılı TCK'nu Uyarınca Verilen Cezanın Kazanılmış Hak Olduğundan Bahisle Önceki Adli Para Cezasının İnfazına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
KAZANILMIŞ HAK ( Söz Atmak - 5237 Sayılı Kanun Gereğince Hüküm Kurulup 765 Sayılı TCK'nu Uyarınca Verilen Cezanın Kazanılmış Hak Olduğundan Bahisle Önceki Adli Para Cezasının İnfazına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
4Y7.CD13.2.2008E. 2007/14188 K. 2008/1002"KOOPERATİFLER KANUNU'NA AYKIRILIK ( Hükmedilen Hapis Cezasının Mesai Saatleri İçerisinde Bir Halk Kütüphanesine Devam Etme ve Burada Kitap Okuma Şeklinde Tedbire Çevrilmesi Yerine Belirli Bir Yer Gösterilmek Suretiyle Tedbire Çevrilmesinde İsabet Görülmediği )
TEDBİRE ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( Kooperatifler Kanunu'na Aykırılık Suçu - Mesai Saatleri İçerisinde Bir Halk Kütüphanesine Devam Etme ve Burada Kitap Okuma Şeklinde Tedbire Çevrilmesi Yerine Belirli Bir Yer Gösterilmek Suretiyle Tedbire Çevrilmesinde İsabet Görülmediği )
BELİRLİ BİR YER GÖSTERMEK SURETİYLE TEDBİRE ÇEVİRME ( İnfazı Kısıtladığı - Hükmedilen Hapis Cezasının Mesai Saatleri İçerisinde Bir Halk Kütüphanesine Devam Etme ve Burada Kitap Okuma Şeklinde Tedbire Çevrilmesi Gerektiği )"
4Y7.CD13.2.2008E. 2007/13592 K. 2008/1651"AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Verilen Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi İtibarıyla Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 5237 Sayılı TCK'nun 50/1-A, 52/2. Maddelerine Nazaran Daha Lehe Olduğu )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihi İtibarıyla Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 5237 Sayılı TCK'nun 50/1-A, 52/2. Maddelerine Nazaran Daha Lehe Olduğu - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Muhalefet )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Verilen Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi İtibarıyla Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 5237 Sayılı TCK'nun 50/1-A, 52/2. Maddelerine Nazaran Daha Lehe Olduğu )"
4YCGK4.12.2007E. 2007/11-243 K. 2007/258"HIRSIZLIK ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
ADLİ PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık )
GECİKME ZAMMI UYGULAMASI ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık ) "
4YCGK27.11.2007E. 2007/1-207 K. 2007/249"ERTELEME ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - 647 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmasının Talep Edildiği Hallerde Bu Yasa Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( 647 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmasının Talep Edildiği Hallerde Bu Yasa Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suçundan Verilen ve 647 S.Y'nin 4. Md. Uygulamasıyla Para Cezasına Çevrilen Mahkumiyetin Ertelenmesi Olanaklı Bulunduğundan Bu Konuda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Cezanın Ertelenmesine Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesine veya Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasına veya Bu Hususlara İlişkin İstemlerin Kabul veya Reddine Ait Dayanaklar"ın Gösterileceği )"
4YCGK20.11.2007E. 2007/9-241 K. 2007/243"TAKSİRLİ SUÇLARDA ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Hükmedilen Hapis Cezaları Uzun Süreli de Olsa Adli Para Cezasına Çevrilebileceği )
MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN GEREKÇESİ ( Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Yönündeki Talep Üzerine Mahkemece Gerekçesi de Gösterilmek Suretiyle Bu Konuda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
4Y4.CD24.10.2007E. 2007/8633 K. 2007/8340"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Yerine Tedbir veya Cezanın Uygulanması Koşulları - Para Cezasına veya Tedbire Çevrilmiş Olsa Dahi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edilmemiş Olma ve Cezanın En Fazla 30 Gün Olması/Sanığın 18 Yaşını Doldurmamış Olması Gerektiği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİR veya CEZALAR ( Çevrilmesi Koşulları - Para Cezasına veya Tedbire Çevrilmiş Olsa Dahi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edilmemiş Olma ve Cezanın En Fazla 30 Gün Olması/Sanığın 18 Yaşını Doldurmamış Olması Gerektiği )
MADDİ HATA ( Olağan Bir Dikkat ve Özenin Gösterilmesi Halinde Gerçekleşmeyecek Yazım Hataları - İsim Yaş ve Hesap Hataları Olduğu )
HUKUKİ YANILGI ( Yargılama Araçlarının Belirli Biçimde Takdir Edilmelerinden Kaynaklanan Değerlendirme Hataları Olduğu - Ancak Başka Bir Merci Tarafından ve Yasa Yolu Başvurusuyla Açılan Bir Tali Muhakeme İle Giderilebildiği )
ETKİN DİRENME ( Görevliye Sövme - Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Yerine Tedbir ve Cezanın Uygulanmasının Koşulları )"
4Y8.CD23.10.2007E. 2006/7567 K. 2007/7106"İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK ( Sanığın Üzerinde Tabanca Aracında İse Salt Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Özel Yapılmış Alet Bulunması Karşısında Eylemin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
İÇTİMA ( Sanığın Üzerinde Tabanca Aracında İse Salt Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Özel Yapılmış Alet Bulunması Karşısında Eylemin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasa'nın 50 ve 51. Maddelerinin Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı - İkisi Birlikte Uygulanamasa da Bunlardan Birinin Uygulanabileceği Gözönüne Alınarak Lehe Hükümlerin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
4Y3.CD4.10.2007E. 2006/10380 K. 2007/6878"SANIĞIN SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI ( Önceki Mahkumiyetinin de Hapisten Çevrili Para Cezasından İbaret Bulunmasına Göre Tayin Olunan 10 Ay Hapis Cezasının Para Cezası Veya Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( 10 Aylık - Sanığın Suç Tarihinde 65 Yaşını Doldurduğu/Önceki Mahkumiyetinin de Hapisten Çevrili Para Cezasından İbaret Bulunması )"
4YCGK2.10.2007E. 2007/6-170 K. 2007/195"YASA YARARINA BOZMA ( Hükümlülerin 18 Yaşından Küçük Olmaları Nedeniyle Hapis Cezasının Paraya veya 647 S.Y'de Yazılı Tedbirlerden Birine Çevrilme Mecburiyetinin Gözetilmemesi Biçiminde İfade Edilen Hukuka Aykırılığın Giderilmesi Halinde Cezaların Azaltılmasının Gerekeceği )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hükümlülerin 18 Yaşından Küçük Olmaları Nedeniyle Gözetilmemesi Biçiminde İfade Edilen Hukuka Aykırılığın Giderilmesi Halinde Cezaların Azaltılmasının Gerekeceği )
TEDBİRE ÇEVİRME ( Hükümlülerin 18 Yaşından Küçük Olmaları Nedeniyle Hapis Cezasının Paraya veya 647 S.Y'de Yazılı Tedbirlerden Birine Çevrilme Mecburiyetinin Gözetilmemesi Biçiminde İfade Edilen Hukuka Aykırılığın Giderilmesi Halinde Cezaların Azaltılmasının Gerekeceği )
YENİDEN YARGILAMA YASAĞI ( Nedeniyle Belirlenen Hukuka Aykırılıkların Giderilmesine 5271 S.Y'nin 309/4. Fıkrasının ( D ) Bendi Uyarınca Özel Dairece Karar Verilmesi Gerektiği )"
4Y5.CD19.9.2007E. 2007/9503 K. 2007/6407"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE ALIKOYMAK VE IRZA TASADDİ SUÇLARI ( 5395 Sayılı Yasa Uyarınca Sanıklar Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması )
DENETİM SÜRESİ ( 5395 Sayılı Yasa Uyarınca Haklarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Çocuklar Açısından Denetim Süresinin Üç Yıl Olmasının Gerekmesi )"
4Y2.CD18.7.2007E. 2007/8870 K. 2007/10976"ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Zararın İddianame Tarihinden Önce Rızaen ve Tamamen Ödenmesinin Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabul Edileceği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Zararın İddianame Tarihinden Önce Rızaen ve Tamamen Ödenmesinin Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabul Edileceği - Hapis Cezasını Ortadan Kaldıracak Şekilde Aynen Tazmin Tedbirine Dönüştürülemeyeceği )
YASAL İNDİRİM NEDENİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Sanığın Zararı İddianame Tarihinden Önce Rızaen ve Tamamen Ödediği/Aynen Tazmin Tedbirine Dönüştürülemeyeceği )
AYNEN TAZMİN TEDBİRİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Zararın İddianame Tarihinden Önce Rızaen ve Tamamen Ödenmesinin Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabul Edileceği/Aynen Tazmin Tedbirine Dönüştürülemeyeceği )
GEREKÇESİZ KARARLA HÜKÜM KURULMASI ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olacağı - Gerekçesiz Kararla Hüküm Kurulamayacağı )
TESPİT TUTANAĞI ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Aslına Uygunluğu Onaylanmadan Hükme Esas Alınamayacağı )"
4Y3.CD11.7.2007E. 2006/12897 K. 2007/5882"YARALAMA ( Mağdurun Sanığın Odasına Girip Kapıyı İçeriden Kapatıp Kilitlediği Akabinde Olayın Meydana Geldiği - Mağdurun Eyleminin Sanık Bakımından Hafif Haksız Tahrik Oluşturduğu )
HAFİF HAKSIZ TAHRİK ( Mağdurun Eyleminin Sanık Bakımından/Mağdurun Sanığın Odasına Girip Kapıyı İçeriden Kapatıp Kilitlediği Akabinde Olayın Meydana Geldiği - Yaralama )
SANIĞIN LEHİNE OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI TALEP ( Talebin 765 S.K. Md. 59 Uygulanması İstemini de İçerdiği Gözetilerek Olumlu Yahut Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİNE VE ERTELENMESİNE GEREK OLMADIĞINA DAİR KANAAT ( Somut Nedenlere Dayanması Gerektiği )"
4Y3.CD11.7.2007E. 2006/12879 K. 2007/5882"CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Kanun ve Nizamlara Muhalefet Derecesi Kastın Yoğunluğu Sanığın Sosyal Durumu Geçmişi Ahlaki Temayülleri Onun Topluma Kazandırılması Gibi Hususların Gözönünde Tutulması Gerektiği )
YARALAMA ( Sabıkası Bulunmayan Üniversite Mezunu Olup İşyerinde Müdür Konumunda Olduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Üst Sınırdan Ceza Tayininin Doğru Olmadığı )
İKİ SINIR ARASINDAKİ CEZANIN BELİRLENMESİ ( Hakime Ait İse de Bu Yetkinin Kullanılmasında Adalet ve Nesafet Kurallarına Bağlı Kalınması Suçun İşleniş Şekli Önemi ve Sebeplerinin göz önünde Bulundurulması Gereği )"
4Y3.CD5.7.2007E. 2006/9621 K. 2007/5714"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Emval Yönünden Tazminat Miktarı Hesaplanmasına Karşılık Bulunan Miktarın Ağaçlandırma Masrafı Olarak Değerlendirildiği - Alanda Herhangi Bir Tahribata Rastlanmadığının Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiği/Çelişkili Raporun Esas Alınamayacağı )
AĞAÇLANDIRMA GİDERİ ( Alanda Herhangi Bir Tahribata Rastlanmadığının Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiği/Emval Yönünden Tazminat Miktarı Hesaplandığı - Çelişkili Rapor Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Orman Kanununa Muhalefet/Alanda Herhangi Bir Tahribata Rastlanmadığının Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiği - Emval Yönünden Tazminat Miktarı Hesaplandığı/Çelişkili Rapor Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği )"
4YCGK3.7.2007E. 2007/1-151 K. 2007/164"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAYA TEŞEBBÜS ( Sanığın Daha Önceden Ertelenmiş Hapis ve Para Cezası Olduğu - Sonraki Mahkumiyetin En Azından Hapis Cezası Olmamasından Ertelemenin Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( Kendiliğinden Hak Almaya Teşebbüs - Sanığın Daha Önceden Ertelenmiş Hapis ve Para Cezası Olduğu/Sonraki Mahkumiyetin En Azından Hapis Cezası Olmamasından Ertelemenin Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
CEZANIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLMESİ ( Kendiliğinden Hak Almaya Teşebbüs - Sanığın Daha Önceden Ertelenmiş Hapis ve Para Cezası Olduğu/Şartları Oluşmadığından Aynen İnfaza Karar Verilemeyeceği )"
4YCGK12.6.2007E. 2006/4-297 K. 2007/146"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
SUÇLARIN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
İŞTİRAK HALİNDE SUÇ İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )"
4YCGK5.6.2007E. 2007/4-67 K. 2007/133"GÖREVDE KEYFİ DAVRANMA ( Sanıkların Cezalandırılmalarına Karar Verilen Olayda Katılan ve Sanıkların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi Sonucu Manevi Tazminat Takdir Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sanıkların Görevde Keyfi Davranma Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilen Olayda Katılan ve Sanıkların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi Sonucu Manevi Tazminat Takdir Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
MADDİ TAZMİNAT ( Sanıkların Görevde Keyfi Davranma Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilen Olayda Maddi Tazminat İstemi İle İlgili Katılanın Hukuk Mahkemelerinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
4Y4.CD28.5.2007E. 2006/82 K. 2007/4986"HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Sanık Yararına Olduğu Kabul Edilen 5237 S.Y Md. 265/1-4 Uyarınca Hüküm Kurulmasıyla Yetinilmesi Yerine 765 S.Y Md. 258/2 de Hüküm Kurulmak Suretiyle )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Sanık Yararına Olduğu Kabul Edilen 5237 S.Y Md. 265/1-4 Uyarınca Hüküm Kurulmasıyla Yetinilmesi Yerine 765 S.Y Md. 258/2 de Hüküm Kurulmak Suretiyle Karışıklığa Yol Açılmasının Hatalı Olduğu )
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanık Yararına Olduğu Kabul Edilen 5237 S.Y Md. 265/1-4 Uyarınca Hüküm Kurulmasıyla Yetinilmesi Yerine 765 S.Y Md. 258/2 de Hüküm Kurulmak Suretiyle Karışıklığa Yol Açılmasının Hatalı Olduğu )
KARMA UYGULAMA ( Sanık Yararına Olduğu Kabul Edilen Yasanın Bütün Olarak Uygulanması Yerine Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 S.Y'nın 4. Md. Uyarınca Paraya Çevrilmesi Suretiyle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y4.CD30.4.2007E. 2006/1361 K. 2007/4019"LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasa'nın 53/5. Madde ve Fıkrasında Memurluktan Yoksun Kılınma Cezasının Öngörüldüğü - 765 Sayılı Yasa Uygulandığında İse Para Cezasının Ertelenmesi Olanağı Bulunduğu Gözetilerek Saptanması Gereği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA ( 5237 Sayılı Yasada Öngörüldüğü - 765 Sayılı Yasa Uygulandığında İse Para Cezasının Ertelenmesi Olanağı Bulunduğu Gözetilerek Lehe Yasanın Saptanması Gereği )
PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( 765 Sayılı Yasada Öngörüldüğü - 5237 Sayılı Yasa'nın 53/5. Madde ve Fıkrasında Memurluktan Yoksun Kılınma Cezası Gözetilerek Lehe Yasanın Saptanması Gereği )"
4Y1.CD9.4.2007E. 2005/4811 K. 2007/2535"MEŞRU SAVUNMA SINIRININ AŞILMASI ( Sanığın Maktule Meşru Savunma Koşulları İçerisinde Hareket Edip Mazur Görülebilecek Bir Heyecan Korku ve Telaştan Dolayı On Kez Ateş Etmesi Şeklindeki Eylemi )
ZARURETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ ETMEK SURETİYLE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Kardeşine 2-3 Metre Mesafeden Birden Çok Ateş Eden ve Halen Silahlı Saldırısına Devam Eden Maktule On Kez Ateş Etmesi Şeklindeki Eyleminin Meşru Savunma Sınırını Aştığı )
İZİNSİZ TABANCA TAŞIMAK ( Sanığın Kardeşine 2-3 Metre Mesafeden Birden Çok Ateş Eden ve Halen Silahlı Saldırısına Devam Eden Maktule On Kez Ateş Etmesi Şeklindeki Eyleminin Meşru Savunma Sınırını Aştığı )"
4Y2.CD5.4.2007E. 2007/792 K. 2007/4926"BASİT TEHDİT SUÇU ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Bıçak Çekme Eyleminde Oluştuğu )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Mağdurun Mahkemede Şikayetinden Vazgeçtiği Gözetilerek Verilmesi Gereği - Basit Tehdit )
KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKME SUÇU ( 5237 Sayılı TCK'nun 106. Maddesinde Düzenlenen ve Takibi Şikayete Bağlı Basit Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
SİLAHLA MÜESSİR FİİL SUÇU ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Bıçak Çekme Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 106. Maddesinde Düzenlenen ve Takibi Şikayete Bağlı Basit Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Bıçak Çekme Eylemi - Basit Tehdit Suçu )
TALEP HAKKINDA OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ ( 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 6. Maddesinin Uygulanmasını Talep Eden Sanığın Talebi Hakkında Verilmemesi Doğru Olmadığı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Basit Tehdit )"
4YCGK3.4.2007E. 2006/4-232 K. 2007/83"GÖREVLİ MEMURA SÖVME ( Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
ADLİ PARA CEZASI ( Görevli Memura Sövme - Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANIP ERTELENMESİ ( Görevli Memura Sövme - Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
4Y11.CD2.4.2007E. 2007/918 K. 2007/2284"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.Y İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.Y'nın İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılarak Tespiti Gerektiği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Lehe Kanun Uygulaması - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.Y İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.Y'nın İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılarak Tespiti Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Hükmolunan Sonuç Hapis Cezasını Kısa Süreli Olması Nedeniyle 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasının Mümkün Olduğu )"
4Y8.CD15.3.2007E. 2006/5106 K. 2007/2079"FİRAR SUÇU ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Lehine Olan 5237 S. TCK Uygulandığı Halde Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Firar Suçu - Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )
SANIĞIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ( Firar Suçu - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Lehine Olan 5237 S. TCK Uygulandığı Halde Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )"
4Y6.CD13.3.2007E. 2006/19885 K. 2007/3102"HIRSIZLIK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından Hükmolunan Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları da Dikkate Alındığında 765 S.Y. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )
ERTELEME ( Hırsızlık - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından Hükmolunan Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları da Dikkate Alındığında 765 S.Y. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hırsızlık - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından Hükmolunan Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları da Dikkate Alındığında 765 S.Y. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından Hükmolunan Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları da Dikkate Alındığında 765 S.Y. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )"
4YCGK20.2.2007E. 2007/6-41 K. 2007/40"PARA CEZASI ( Uygulamada Asıl Mahkumiyet Çevrilen Para Cezasından İbaret Olduğundan "Evvelce Verilen Ceza Cinsinden Bir Cezaya ya da Hapis Cezasına Mahkumiyet" Koşulu Bulunmadığından Somut Olayda Aynen İnfaz Koşullarının Oluşmadığı )
AYNEN İNFAZ KOŞULLARI ( Uygulamada Asıl Mahkumiyet Çevrilen Para Cezasından İbaret Olduğundan "Evvelce Verilen Ceza Cinsinden Bir Cezaya ya da Hapis Cezasına Mahkumiyet" Koşulu Bulunmadığından Somut Olayda Oluşmadığı )
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU ( 5237 Sayılı Yasanın 206. Maddesi Hükmü Sanık Lehine Hüküm İçerdiğinden Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
DOLANDIRICILIK ( 5237 Sayılı Yasanın 206. Maddesi Hükmü Sanık Lehine Hüküm İçerdiğinden Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
4Y9.CD15.2.2007E. 2006/6666 K. 2007/1159"ÖLÜME NEDEN OLMA ( Olayın Ölenin İdaresindeki Bisikletle Hızlı ve Kontrolsüz Bir Şekilde Kavşağa Girerek Normal Hızda Seyreden Sanığın Kullandığı Minibüsle Çarpışması Sonucu Meydana Geldiği - Bir Kusuru Bulunmayan Sanığın Beraati Gereği )
KUSUR ( Olayın Ölenin İdaresindeki Bisikletle Hızlı ve Kontrolsüz Bir Şekilde Kavşağa Girerek Normal Hızda Seyreden Sanığın Kullandığı Minibüsle Çarpışması Sonucu Meydana Geldiği - Bir Kusuru Bulunmayan Sanığın Beraati Gereği )
BİSİKLETLE MEYDANA GELEN ÇARPIŞMA ( Ölenin İdaresindeki Bisikletle Hızlı ve Kontrolsüz Bir Şekilde Kavşağa Girerek Normal Hızda Seyreden Sanığın Kullandığı Minibüsle Çarpışması Sonucu Meydana Geldiği - Bir Kusuru Bulunmayan Sanığın Beraati Gereği )"
4YCGK13.2.2007E. 2006/5-350 K. 2007/30"SARKINTILIK ( Asgari Hadden Ceza Tayin Edilerek Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrildiği Dikkate Alınıp Suç Tarihi de Gözetilerek Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasının Tercihi İle Adli Para Cezasına Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Sarkıntılık Suçunda Asgari Hadden Ceza Tayin Edilerek Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrildiği Dikkate Alınıp Suç Tarihi de Gözetilerek Adli Para Cezasına Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASI ( Sarkıntılık - Asgari Hadden Ceza Tayin Edilerek Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrildiği Dikkate Alınıp Suç Tarihi de Gözetilerek Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasının Tercihi İle Adli Para Cezasına Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
HAKARET ( Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasının Tercihi İle Adli Para Cezasına Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Cezasının 1/6 Oranında Arttırılması Artırım Miktarı Bir Günün Aşağısında Kaldığından Cezasından Herhangi Bir Artırım Yapılmaması Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASININ TERCİH EDİLMESİ ( Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Cezasının 1/6 Oranında Arttırılması Artırım Miktarı Bir Günün Aşağısında Kaldığından Cezasından Herhangi Bir Artırım Yapılmaması Gerektiği ) "
4Y4.CD31.1.2007E. 2006/9173 K. 2007/996"TEHDİT ( Lehe Olduğu İçin 647 Sayılı Kanun Uygulanmışsa Anılan Kanunun 4. Maddesi Gereği Bu Kararın Temyize Tabi Olduğu )
LEHE HÜKÜM ( Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Tehdit )"
4Y10.CD31.1.2007E. 2006/1811 K. 2007/701"GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Kanunun 5275 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunda Öngörülmediği - Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda "Gecikme Zammı" Uygulanmasına Olanak Bulunmadığı )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 647 Sayılı Kanunun 5275 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunda Gecikme Zammı Öngörülmemiş Olması Nedeniyle Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda "Gecikme Zammı" Uygulanamayacağı )"
4Y10.CD29.1.2007E. 2006/3883 K. 2007/571"ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Kanunun 5/1. Maddesi Uyarınca Kanunlarda Öngörülen "Ağır Para" Cezalarının "Adli Para" Cezasına Dönüştürüldüğü - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak )
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( 5252 Sayılı Kanunun 5/1. Maddesi Uyarınca Kanunlarda Öngörülen "Ağır Para" Cezalarının "Adli Para" Cezasına Dönüştürüldüğü )
GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunda Gecikme Zammı Öngörülmemiş Olması Nedeniyle Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda "Gecikme Zammı" Uygulanmasına Olanak Bulunmadığı )"
4Y4.CD24.1.2007E. 2006/8389 K. 2007/607"SANIK YARARINA LEHE UYGULAMA ( 5237 Sayılı TCY'nun 265/1,4-52- 53. Maddeleri Uyarınca Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Dönüştürülerek Yapılan Uygulama Sanık Yararına Olduğu ve Karma Uygulama Yapılamayacağı )
KARMA UYGULAMA ( 5237 Sayılı TCY'nun 265/1,4-52- 53. Maddeleri Uyarınca Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Dönüştürülerek Yapılan Uygulama Sanık Yararına Olduğu ve Karma Uygulama Yapılamayacağı )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( 5237 Sayılı TCY'nun 265/1,4-52- 53. Maddeleri Uyarınca Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Dönüştürülerek Yapılan Uygulama Sanık Yararına Olduğu ve Karma Uygulama Yapılamayacağı )"
4Y10.CD24.1.2007E. 2006/3884 K. 2007/435"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Lehe Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak )"
4Y10.CD24.1.2007E. 2006/13772 K. 2007/416"TİCARİ AMAÇLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( 5237 Sayılı TCK. Hükümleri Uyarınca Ceza Tayin Edilmesi Nedeniyle Adli Para Cezasının 52/2. Fıkra Gereğince En Az Yirmi ve En Fazla Yüz Türk Lirası Üzerinden Belirleneceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Kişinin Ekonomik ve Diğer Şahsi Halleri Göz Önünde Bulundurularak En Az Yirmi ve En Fazla Yüz Türk Lirası Üzerinden Belirleneceği - Ticari Amaçla Uyuşturucu Madde Bulundurmak )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Lehine Olan 5237 Sayılı TCK. Hükümleri Uyarınca Ceza Tayin Edilmesi Nedeniyle Adli Para Cezasının 52/2. Fıkra Gereğince En Az Yirmi ve En Fazla Yüz Türk Lirası Üzerinden Belirleneceği )"
4Y4.CD23.1.2007E. 2006/9172 K. 2007/521"ADLİ PARA CEZASI ( 100 YTL'nin Altındaki/Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği - Ancak 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsili Yoluna Gidilebileceği )
HAPSE ÇEVİRME ( 100 YTL.'nin Altındaki Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği - Ancak 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsili Yoluna Gidilebileceği )"
4Y10.CD22.1.2007E. 2006/164 K. 2007/194"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Yürürlükten Kalkmış Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Yürürlükten Kalkmış Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Yürürlükten Kalkmış Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihi İtibariyle Bir Gün 11.000.000.TL Yerine 14.850.000 TL'den Paraya Çevrilerek Fazla Para Cezası Tayini Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y3.CD15.1.2007E. 2006/15072 K. 2007/82"TEMYİZ YOLU ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Dönüştürülen Adli Para Cezalarının İki Milyon Liranın Altında Kalsa Dahi Temyiz Edilebileceği - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulması İçin Önce Kararın Kesinleşmesi Gerektiği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( İki Milyon Liranın Altında Kalsa Dahi Temyiz Edilebileceği )
GIYAPTA VERİLEN HÜKÜM ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Karar Taraflara Tebliğ Edilip Kesinleşmeden Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulamayacağı )
KANUN YARARINA BOZMA ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Dönüştürülen Para Cezaları İki Milyon Liranın Altında Kalsa Dahi Temyiz Edilebileceği - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulması İçin Önce Kararın Kesinleşmesi Gerektiği/Taraflara Tebligat Yapılacağı )
TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Gıyapta Verilen Hüküm - Taraflara Tebligat Yapılmadan Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulamayacağı )
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANMAK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Dönüştürülen Para Cezalarının İki Milyon Liranın Altında Kalsa Dahi Temyiz Edilebileceği - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulması İçin Önce Kararın Taraflara Tebliğ Edileceği )"
4YCGK26.12.2006E. 2006/8-322 K. 2006/315"KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( İlk Hükümde 647 S.K. Md. 4 Uygulanmayan ve Bu İstem Red Edilen Sanık Hakkında Seçenek Yaptırımların Uygulanma Olanağı Mahkemesince Değerlendirilmeden Hapis Cezasının Özel Dairece Paraya Çevrilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YARGITAY ÖZEL DAİRESİNCE YANILGILI İNCELEME VE UYGULAMA YAPILMASI ( 30 Günlük İtiraz Süresinin Geçmesi - Yargıtay C.Başsavcılığınca Yasal Süreden Sonra Ancak Sanık Lehine İtiraz Yasayoluna Başvurulabileceği )
SANIK LEHİNE KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtay C.Başsavcılığınca Yasal Süreden Sonra Sanık Lehine İtiraz Yasayoluna Başvurulması )"
4Y6.CD26.12.2006E. 2005/4426 K. 2006/15063"HIRSIZLIK SUÇU ( Bisiklet Çalınması Eylemi Nedeniyle )
ZARARIN GİDERİLMESİ ( Suça Konu Bisikleti Satın Alan ve Hakkında Yaşı Nedeniyle Ayrı Dava Açılan Sanığın Zararırının Giderilip Giderilmediğinin Araştırılmamasının Hatalı Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 765 ve 5237 S.K.ların Uygulanacak Hükümler Açısından Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S.K.nun Sanık Yararına Olması )"
4Y6.CD18.12.2006E. 2004/2517 K. 2006/14210"HIRSIZLIK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından 5237 Sayılı Yasanın 7/2 5252 Sayılı Yasanın 9/3. Maddeleri Işığında 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından 5237 Sayılı Yasanın 7/2 5252 Sayılı Yasanın 9/3. Maddeleri Işığında 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SANIK YARARINA HÜKÜM ( Hırsızlık - 5237 Sayılı Yasanın 7/2 5252 Sayılı Yasanın 9/3. Maddeleri Işığında 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
4Y6.CD13.12.2006E. 2005/1805 K. 2006/13812"HIRSIZLIK ( Para Cezasına ya da Diğer Tedbirlere Çevrilmediği/Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ DİĞER TEDBİRLERE ÇEVRİLMEMESİ ( Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Hırsızlık - Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına ya da Diğer Tedbirlere Çevrilmediği/Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirileceği )
TEKERRÜR ( Hırsızlık - Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına ya da Diğer Tedbirlere Çevrilmediği/Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Bulunduğu )"
4YCGK12.12.2006E. 2006/4-217 K. 2006/294"TAKSİRLE YARALAMA ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İfade Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )
CEZA YASASI KAPSAMINDA MEMUR SAYILMA ( Mağdur Doktorun 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası Uyarınca TCY Hükümlerinin Uygulanmasında Memur Sayılması )
LEHE OLAN YASA MADDESİNİN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İfade Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )
YENİ HÜKÜM ( Mahkemece Bozmaya Uyulmasına Karar Verilmişse de Ortada Yeni Bir Hükmün Bulunması Nedeniyle Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesinin Gerekmesi )"
4Y6.CD6.12.2006E. 2005/1700 K. 2006/12810"HIRSIZLIK SUÇU ( 765 ve 5237 S.K.ların Uygulanacak Hükümler Açısından Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S.K.nun Sanık Yararına Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla İlgili Olarak Sanık Yararına Olan Yasanın Uygulanması Açısından Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Verilecek Cezadan Yaşı Nedeniyle İndirim Yapılmayarak Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olması )
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Kanunların Ayrıca Görevli Kıldığı Haller Saklı Kalmak Üzere Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri Dışında Kalan Dava ve İşlere Asliye Ceza Mahkemelerince Bakılması )"
4Y10.CD6.12.2006E. 2006/4284 K. 2006/13835"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - İnfaz Aşamasında Uyarlama İşlemi Yapıldıktan Sonra Tecilli İlamların İnfazına Karar Verilip Verilmeyeceği Değerlendirilmesi Gereği )
TECİLLİ İLAMLARIN İNFAZI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - İnfaz Aşamasında Uyarlama İşlemi Yapıldıktan Sonra Tecilli İlamların İnfazına Karar Verilip Verilmeyeceği Değerlendirilmesi Gereği )
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇU ( Hükmedilen Ağır Para Cezasına İlişkin Olan ve Aynen İnfazına Karar Verilen Hükmün Kesinleşmesinden İnfaz Aşamasında Uyarlama İşlemi Yapıldıktan Sonra Tecilli İlamların İnfazına Karar Verilip Verilmeyeceği Değerlendirilmesi Gereği )"
4Y6.CD30.11.2006E. 2004/2742 K. 2006/12409"HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCY'nın İlgili Maddeleriyle Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Eyleme Uyan İlgili Maddelerin Karşılaştırıldığında 765 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - 765 Sayılı TCY'nın İlgili Maddeleriyle Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Eyleme Uyan İlgili Maddelerin Karşılaştırıldığında 765 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğu )
ERTELEME ( Hukuki Sonuçları ve 5237 Sayılı TCY'nın 145. Maddesinde Öngörülen Yasal Koşulların Gerçekleşmediği de Gözetildiğinde Mahkemece 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanık Yararına Olduğu )"
4YCGK28.11.2006E. 2006/3-259 K. 2006/264"6831 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Devlet Ormanından Devrik Emval Kesme Eylemi Nedeniyle )
LEHE OLAN YASA MADDESİNİN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İfade Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )
YARGITAY CEZA GENEL KURULUN İNCELEME YAPMASI ( Önceki Karardan Farklılık Arzeden Yeni Hüküm Özel Dairece Denetlenmemiş Bu Husustaki Görüşü Ortaya Konulmamış Olması Nedeniyle Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınamaması )"
4YCGK28.11.2006E. 2006/2-248 K. 2006/266"YEREL MAHKEMECE YAPILAN KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMDE DEĞİŞİKLİK ( Değişiklik Yargılaması Sonucunda Verilen Kararın Hükümlüye Tebliğ Edildiğine İlişkin Herhangi Bir Evrak Bulunmadığı - Kendisi Hakkında Verilen Uyarlama Kararına Karşı Hükümlünün de Olağan Yasa Yollarından Temyiz Yasa Yoluna Başvurma Hakkı Bulunduğu )
DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI ( Sonucunda Verilen Kararın Hükümlüye Tebliğ Edildiğine İlişkin Herhangi Bir Evrak Bulunmadığı - Kendisi Hakkında Verilen Uyarlama Kararına Karşı Hükümlünün de Olağan Yasa Yollarından Temyiz Yasa Yoluna Başvurma Hakkı Bulunduğu )"
4YCGK21.11.2006E. 2006/8-245 K. 2006/246"ADLİ PARA CEZASININ ALT VE ÜST SINIRLARI ( 01.01.2005-31.05.2005 Tarihleri Arası 489.- 123.877. YTL - 01.06.2005 Tarihinden İtibaren 450- 100.000. YTL Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 01.01.2005-31.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlar Açısından Para Cezasının 450-100.000 YTL Olarak Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )"
4YCGK21.11.2006E. 2006/3-258 K. 2006/262"ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Genel Olarak Normlar Mukayesesi Anlamında Olmasa da Bu Suçla İlgili Olmak Üzere Yeni Sistemde Yer Alan Düzenlemelerin Sanık Lehine Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık - Genel Olarak Normlar Mukayesesi Anlamında Olmasa da Bu Suçla İlgili Olmak Üzere Yeni Sistemde Yer Alan Düzenlemelerin Sanık Lehine Olmadığı )"
4Y9.CD21.11.2006E. 2006/4400 K. 2006/6361"PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanık Müdafiinin Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebi Karşısında Bu Yönde Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SÜRÜCÜ BELGESİ ( Suç Tarihinde Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Onaylı Sureti Getirilmeden Fotokopi Belge ile Yetinilerek Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASI ( Niteliğinin Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y6.CD6.11.2006E. 2005/3293 K. 2006/10752"ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Ana Adı Yanlış Yazılarak Getirtilen Kaydı İle Yetinilmesinin Bozmayı Gerektireceği - Hırsızlık )
MAHKEMECE ATANAN SAVUNMAN ( Suç ve Hüküm Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Sanığa - Açık Kimliğinin Yazılmaması Suretiyle Denetime Olanak Verilmemesi/Bozma )
HIRSIZLIK ( İşlendiği Saat ve Ne Şekilde Gerçekleştirildiği Yakınan ve Sanığa Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklattırılıp Gerektiğinde Keşif de Yapılarak Görev Hususu Değerlendirilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
GÖREV ( Değerlendirilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Hırsızlık/İşlendiği Saat ve Ne Şekilde Gerçekleştirildiği Yakınan ve Sanığa Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklattırılıp Gerektiğinde Keşif de Yapılması Gerektiği )"
4Y9.CD31.10.2006E. 2006/3985 K. 2006/5541"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Sanığın Kaza Sonrası Hastaneye Haber Vermesi ve Yakınlarını Manen Tatmin Etmesi - 2/8 Oranında Kusurlu Olan Sanık Hakkında Kişiliğindeki Olumsuzluklar Açıklanmadan 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER ( Sanığın Kazada 2/8 Oranında Kusurlu Olması - Sanığın Kişiliğindeki Olumsuzlukların Ne Olduğu Açıklanmadan 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNDEKİ OLUMSUZLUKLAR ( Açıklanmadan 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA TAYİNİ ( Kusur Oranında İndirm Yapılırken Tayin Olunan Cezanın Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y2.CD31.10.2006E. 2006/8508 K. 2006/17325"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hakaret - 765 S.K İle 5237 S.K'nın Suç ve Yaptırımlara İlişkin Hükümleri Karşılaştırılarak Lehe Kanunun Tespitinden Sonra Belirli Haklar Kullanmaktan Yoksun Bırakılmaya İlişkin Hükümler Karşılaştırılmak Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )
KARMA UYGULAMA YAPILAMAMASI ( Hakaret - 765 Sayılı Kanun İle 5237 Sayılı Kanun'un Hükümlerinin Birlikte Uygulanmasında İsabet Görülmediği )
HAKARET ( Sanığın Eylemine Uyan 5237 S. TCY'nın125/1. Md. Uyarınca Mahkemenin Takdiri de Gözetilip Adli Para Cezası Seçilerek Aynı Yasanın 52/1. Maddesi Gereğince Adli Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği )"
4Y5.CD18.10.2006E. 2006/9514 K. 2006/8103"SARKINTILIK ( Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu - Suç Tarihini İtibarıyla Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hallerde Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Ceza Artık Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği Ancak Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Bunun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Sarkıntılık - Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu/Suç Tarihi İtibarıyla Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sarkıntılık - Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu/Suç Tarihi İtibarıyla Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hallerde Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Ceza Artık Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği Ancak Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Bunun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı )"
4Y4.CD18.10.2006E. 2006/7710 K. 2006/15414"TEHDİT VE CİNSEL TACİZ ( Mahkemece Temel Cezanın Belirlenmesinde ve Hükmolunan Cezanın Ertelenmesinde Karma Uygulama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KARMA UYGULAMA ( Lehe Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Karma Uygulama Yapılmayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Lehe Yasa Saptanırken Karma Uygulama Yapılmayacağı )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALARIN PARA VEYA DİĞER TEDBİRLERE ÇEVRİLMESİ ( 647 S.Y'nın 4. ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Aynı Yasanın 6. Maddeleri Hükümlerinin 765 S. TCK Hükümleriyle Bir Bütün Olarak Ele Alınıp 5237 S. Yasayla Karşılaştırılması Gerektiği )"
4Y2.CD16.10.2006E. 2006/7718 K. 2006/16831"KASTEN YARALAMA ( İhkakı Hak - Eylemin 5237 S. TCK'nun 150/1 Delaletiyle 86/2 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılarak Bu Madde Kapsamında Olduğunun Kabulü Halinde 765 S. TCK.nun 308/3. Md. İle 5237 S. TCK.nun 86/2'de Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanuna Hükmedileceği )
İHKAK-I HAK SUÇU ( Eylemin 5237 S. TCK'nun 150/1 Delaletiyle 86/2 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılarak Bu Madde Kapsamında Olduğunun Kabulü Halinde 765 S. TCK.nun 308/3. Md. İle 5237 S. TCK.nun 86/2'de Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanuna Hükmedileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İhkakı Hak - Eylemin 5237 S. TCK'nun 150/1 Delaletiyle 86/2 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılarak Bu Madde Kapsamında Olduğunun Kabulü Halinde 765 S. TCK.nun 308/3. Md. İle 5237 S. TCK.nun 86/2'de Öngörülen Cezalar Karşılaştırılarak Hükmedileceği )"
4YCGK10.10.2006E. 2006/3-211 K. 2006/211"MÜTECAVİZ SARHOŞLUK SUÇU ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Lehe Olup Olmadığının Kesinleşmiş Kararlar için de Araştırılmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN YASA MADDESİNİN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İfade Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM ( Lehe Olan Yasa Maddesinin Uygulanması İlkesinin Kesinleşmiş Olan Kararlar için de Uygulanması )
TEMYİZ YOLU ( Lehe Olan Yasa Maddesinin Uygulanmasına Yönelik Başvuru Sonraki Yasanın Lehe Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmiş Olduğundan Bu Red Kararının Yarattığı Sonuç İtibariyle Hüküm Niteliğinde Olduğundan Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olması )"
4Y2.CD9.10.2006E. 2006/7327 K. 2006/16282"KUMAR OYNATMAK ( Hükmolunan Hafif Para Cezasının 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Paraya Çevrilip Doğrudan Hükmedilen Hafif Para Cezası İle İçtima Ettirildikten Sonra Sonuç Cezanın İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASININ HESAPLANIŞI ( Hükmolunan Hafif Para Cezasının 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Paraya Çevrilip Doğrudan Hükmedilen Hafif Para Cezası İle İçtima Ettirildikten Sonra Sonuç Cezanın İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Gereği )"
4Y4.CD4.10.2006E. 2006/6683 K. 2006/14817"MÜHÜR BOZMA ( 5237 S. TCK'nun Failin Lehine Olduğu Anlaşıldığından Mahkumiyet Hükümlerinin Anılan Yasanın 203. Md. Uyarınca Kurulması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mühür Bozma - Mahkemece Gösterilen Biçimde Herhangi Bir Karşılaştırma Yapılmadan 765 S. TCK'nun 274. Md. Gereğince Kurulan Hükümlerin Hukuka Uygun Olmadığı )
DURUŞMA AÇILMASI ( Mühür Bozma - Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik Yargılaması Söz Konusu Olmadığından Yerinde Duruşma Açma Olanağının Olmadığı )"
4Y4.CD4.10.2006E. 2006/5184 K. 2006/14846"TEHDİT SUÇU ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların Para veya Diğer Tedbirlere Çevrilmesine İlişkin 647 S.Y'nın 4. ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin 6. Md. Hükümlerinin 765 S. TCY Hükümleriyle Bir Bütün Olarak Ele Alınıp 5237 S. Yasayla Karşılaştırılması Gerektiği )
KARMA UYGULAMA YASAĞI ( Tehdit Suçu - Temel Cezanın Belirlenmesinde ve Hükmolunan Cezanın Ertelenmesinde Karma Uygulama Yapılamayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Tehdit Suçu - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların Para veya Diğer Tedbirlere Çevrilmesine İlişkin 647 S.Y'nın 4. ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin 6. Md. Hükümlerinin 765 S. TCY Hükümleriyle Bir Bütün Olarak Ele Alınıp 5237 S. Yasayla Karşılaştırılması Gerektiği )"
4Y5.CD28.9.2006E. 2006/8212 K. 2006/7364"SARKINTILIK VE TEHDİT ( Olaya İki Yasanın Farklı Hükümlerinin Karma Olarak Birlikte Uygulanması ve 5237 S.Y İle Belirlenen Hapis Cezasının 647 S. Yasaya Göre Paraya Çevrilmesi Gerektiği Görüşüne Dayanan Kanun Yararına Bozma İsteminin Yerinde Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sarkıntılık ve Tehdit - Lehe Olan Hüküm Önceki Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluştuğu )
KARMA UYGULAMA YASAĞI ( Olaya İki Yasanın Farklı Hükümlerinin Karma Olarak Birlikte Uygulanması ve 5237 S. Yasa İle Belirlenen Hapis Cezasının 647 S. Yasaya Göre Paraya Çevrilmesi Gerektiği Görüşüne Dayanan Kanun Yararına Bozma İsteminin Yerinde Olmadığı )
KANUN YARARINA BOZMA ( 5237 S. Yasa İle Belirlenen Hapis Cezasının 647 S. Yasaya Göre Paraya Çevrilmesi Gerektiği Görüşüne Dayanan Kanun Yararına Bozma İsteminin Yerinde Olmadığı - Sanık Aleyhine Olarak Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyeceği )"
4Y10.CD27.9.2006E. 2006/597 K. 2006/10686"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( 765 Sayılı TCK'ye Göre Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenmiş Olan Hükümlü Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği Takdirde 5237 Sayılı TCK'nun 7/3 Ve 51/7. Maddeleri Uyarınca Hapis Cezasının "Kısmen İnfazına" da Karar Verilebileceği )
ERTELEME ( 765 Sayılı TCK'ye Göre Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenmiş Olan Hükümlü Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği Takdirde 5237 Sayılı TCK'nun 7/3 ve 51/7. Maddeleri Uyarınca Hapis Cezasının "Kısmen İnfazına" da Karar Verilebileceği )
KISMEN İNFAZ ( 765 Sayılı TCK'ye Göre Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenmiş Olan Hükümlü Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği Takdirde 5237 Sayılı TCK'nun 7/3 Ve 51/7. Maddeleri Uyarınca Hapis Cezasının "Kısmen İnfazına" da Karar Verilebileceği )"
4Y5.CD21.9.2006E. 2006/8207 K. 2006/7138"FUHUŞ İÇİN BİRLEŞME YERİ TEMİN ETMEK ( Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesinde Emre Aykırı Davranış Olarak Düzenlenmiş Olması ve Eylem İçin Belirtilen Cezanın 100 YTL İdari Para Cezası Olması Karşısında Bu Cezanın Sanık Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Fuhuş İçin Birleşme Yeri Temin Etmek - Kabahatler Kanunu'nda Emre Aykırı Davranış Olarak Düzenlenmiş Olması ve Eylem İçin Belirtilen Cezanın 100 YTL İdari Para Cezası Olması Karşısında Bu Cezanın Sanık Lehine Olduğu )
EMRE AYKIRI DAVRANIŞ ( Fuhuş İçin Birleşme Yeri Temin Etmek - Kabahatler Kanunu'nda Düzenlenmiş Olması ve Eylem İçin Belirtilen Cezanın 100 YTL İdari Para Cezası Olması Karşısında Bu Cezanın Sanık Lehine Olduğu )"
4YCGK19.9.2006E. 2006/2-194 K. 2006/187"HAFİF HAPİS CEZASI ( 5252 Sayılı Yasa ile "Hapis" Cezasına "Hafif Para" Cezaları İse "Adli Para" Cezasına Dönüştürüldüğü )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Günlüğü 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinde Kabahatler İçin Öngörülen Asgari Haddi 1 YTL Olan Azami Haddi İse Suç Tarihine Göre Değişen Miktarlar Dikkate Alınarak Hafif Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Günlüğü 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinde Kabahatler İçin Öngörülen Asgari Haddi 1 YTL Olan Azami Haddi İse Suç Tarihine Göre Değişen Miktarlar Dikkate Alınarak Hafif Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Özel Ceza Yasaları İle Ceza İçeren Yasalardaki "Hafif Hapis" Cezaları "Hapis" Cezasına "Hafif Para" Cezaları İse "Adli Para" Cezasına Dönüştürüldüğü )"
4Y4.CD18.9.2006E. 2006/2867 K. 2006/13919"TEHDİT ( Sanığın Yakınana Yönelik Tehdit Suçundan İlişkin Beraat Hükmünün Bozmadan Önce Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olduğundan Mahkemece Bu Suçla İlgili Yeniden Kurulan Hükmün Yok Hükümde Olduğundan Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
YOK HÜKMÜNDE OLAN HÜKÜM ( Sanığın Yakınana Yönelik Tehdit Suçundan İlişkin Beraat Hükmünün Bozmadan Önce Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olduğundan Mahkemece Bu Suçla İlgili Hüküm - Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
BOZMADAN ÖNCE TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Sanığın Yakınana Yönelik Tehdit Suçundan İlişkin Beraat Hükmünün Bozmadan Önce Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği - Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
AĞIR PARA CEZALARININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanması Sırasında 5252 Sayılı Yasanın 5. Maddesi Uyarınca Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Gözetilmesi Gerektiği )"
4Y10.CD19.7.2006E. 2006/671 K. 2006/9816"ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 5237 Sayılı TCK'ya Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyecek Mahkumiyet Hükmü Adli Sicilden Silinerek Arşiv Kaydına Alınacağı )
SABIKANIN SİLİNMESİNE RAĞMEN ARŞİVDE SAKLANMASI ( 5237 Sayılı TCK'ya Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyeceği - Arşivde Saklanacağı )
ESKİ TCK VE YENİ TCK'NA GÖRE ADLİ SİCİL KAYITLARINDAN SİLME İŞLEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ( 765 Sayılı TCK'ye Göre Verilip Ertelenen Ceza İle İlgili Mahkumiyet Hükmü Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde "Esasen Vaki Olmamış" Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silineceği )"
4Y10.CD19.7.2006E. 2006/3596 K. 2006/9809"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanık Hakkında Ceza Yaptırımına Ek Olarak Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
ERTELENEN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde 765 Sayılı TCK'nin 95/II Ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun Geçici 2/2. Maddesi Gereğince "Esasen Vaki Olmamış" Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verileceği )
ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ ( 765 Sayılı TCK'ye Göre Verilip Ertelenen Ceza İle İlgili Mahkumiyet Hükmü Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde Suç "Esasen Vaki Olmamış" Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verileceği )
TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK ( 5237 Sayılı TCK'ye Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyeceği - Mahkumiyet Hükmü Adli Sicilden Silinerek Arşiv Kaydına Alınacağı )
KISMEN İNFAZ ( 765 Sayılı TCK'ye Göre Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenmiş Olan Hükümlü Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği Takdirde 5237 Sayılı TCK'nin 7/3 Ve 51/7. Maddeleri Uyarınca Hapis Cezasının "Kısmen İnfazına" Da Karar Verilebileceği )"
4YCGK6.6.2006E. 2006/4-144 K. 2006/152"YASA YARARINA BOZMA ( 18 Yaşından Küçük Sanık İçin Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Sayılan Tedbirlerden Birine Çevrilme Zorunlu Olduğu )
PARA CEZASI ( 18 Yaşından Küçük Sanık İçin Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Sayılan Tedbirlerden Birine Çevrilme Zorunlu Olduğu )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Sayılan Tedbirlerden Birine Çevrilme Zorunlu Olduğu )
RESMİ NİKAH YAPMADAN DİNİ NİKAH YAPTIRMAK ( 18 Yaşından Küçük Sanık İçin Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Sayılan Tedbirlerden Birine Çevrilme Zorunlu Olduğu )"
4Y7.CD31.5.2006E. 2004/21890 K. 2006/10021"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Sanığa Yapılan Tebliğin Ölüm Nedeniyle Bila İadesi - Yargılama Sürerken Sanığın Ölmesi/Davaya Etkisi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Sanığın Ölümü Üzerine Verilecek Karar - Sanık Bakımından Doğuracağı Sonuçlar )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Davanın Düşürülmesi Gereken Durumlar - Hükümlünün Ölümü )
LEHE UYGULANMA ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Olan Kanun - Sonraki Kanun )"
4Y2.CD2.5.2006E. 2005/13798 K. 2006/8903"ADLİ PARA CEZASI ( Sonuç Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürülmeden Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Bırakılabilir ve Bu Durumda Tayin Olunan Cezanın Temyizi Kabil Olduğu )
HAFİF HAPİS CEZASI ( Sonuç Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürülmeden Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Bırakılabilir ve Bu Durumda Tayin Olunan Cezanın Temyizi Kabil Olduğu )
HAFİF HAPİS VE HAFİF PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Hafif Hapis ve Hafif Para Cezası Şeklinde Belirlenen Sonuç Cezanın İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerekmekte Olup Bu İşlem İnfaz Aşamasında da Yapılabileceği )
HAFİF PARA CEZASI ( Sonuç Cezanın İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerekmekte Olup Bu İşlem İnfaz Aşamasında da Yapılabileceği )
KUMAR OYNATMAK SUÇU ( Sanık Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 567. Maddesine Göre Hafif Hapis ve Hafif Para Cezası Şeklinde Belirlenen Sonuç Cezanın İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerekmekte Olup Bu İşlem İnfaz Aşamasında da Yapılabileceği )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( 765 Sayılı TCK'da Düzenlenen Eylem 5237 Sayılı TCK'da da Düzenlenmiş İse Sanık Lehine Olan Kanun Araştırılması Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Sonuç Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürülmeden Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Bırakılabilir ve Bu Durumda Tayin Olunan Cezanın Temyizi Kabil Olduğu )"
4Y9.CD1.5.2006E. 2006/711 K. 2006/2497"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Kısa Kararda Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Değinilmeyerek Çelişki Yaratıldığı )
DAVAYA KATILMA ( Doğrudan Zarar Görmeleri Söz Konusu Olmayan Şahısların Davaya Katılmasına Karar Verilerek Lehlerine Vekalet Ücreti Tayinine Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Türklüğü Tahkir ve Tezyif - Doğrudan Zarar Görmeleri Söz Konusu Olmayan Şahısların Davaya Katılmasına Karar Verilerek Lehlerine Vekalet Ücreti Tayinine Karar Verilemeyeceği )
YARGILAMA MASRAFI ( Kararda Yargılama Masrafı Miktar ve Dökümünün Gösterileceği )"
4Y6.CD1.5.2006E. 2004/2994 K. 2006/4353"HIRSIZLIK ( 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nın İlgili Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S. Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S. Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLİP ERTELENMESİ ( Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S. Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu - Hırsızlık )
ERTELEME ( Hırsızlık - Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S. Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu )"
4Y7.CD26.4.2006E. 2005/10560 K. 2006/5896"EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Suç Tarihinde 15 Yaşını İkmal Etmemiş Olması )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜĞÜN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMASI ( Çocuk Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen Cezadan Yarı Oranında İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
ÇOCUK YAŞTAKİ SANIĞIN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMASI ( Çocuk Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen Cezadan Yarı Oranında İndirim Yapılmasının Gerekmesi ) "
4Y10.CD12.4.2006E. 2006/4102 K. 2006/5270"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanığın 18 Yaşını Doldurmamış Olması Nedeni İle Baro Tarafından Atanan Zorunlu Müdafiinin Görevinin Hükmün Kesinleşmesi İle Sona Erdiği - İnfaz Aşamasında Verilen Ek Kararın 18 Yaşını da Doldurmuş Olan Hükümlüye Tebliğ Edileceği )
DURUŞMA AŞAMASINDA SANIĞIN ON SEKİZ YAŞINI DOLDURMAMASI ( Baro Tarafından Atanan Zorunlu Müdafiinin Görevinin Hükmün Kesinleşmesi İle Sona Erdiği - İnfaz Aşamasında Verilen Ek Kararın 18 Yaşını da Doldurmuş Olan Hükümlüye Tebliğ Edileceği )
ZORUNLU MÜDAFİİNİN GÖREVİNİN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ İLE SONA ERDİĞİ ( Ek Kararın On Sekiz Yaşını Doldurmuş Olan Hükümlüye Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
EK KARARIN TEBLİĞİ ( Zorunlu Müdafiinin Görevinin Hükmün Kesinleşmesi İle Sona Erdiği - Ek Kararın On Sekiz Yaşını Doldurmuş Olan Hükümlüye Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ON SEKİZ YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Baro Tarafından Atanan Zorunlu Müdafiinin Görevinin Hükmün Kesinleşmesi İle Sona Erdiği - İnfaz Aşamasında Verilen Ek Kararın 18 Yaşını da Doldurmuş Olan Hükümlüye Tebliğ Edileceği )"
4YCGK4.4.2006E. 2005/3-170 K. 2006/95"KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Nihai Delil Kabul Niteliği Taşıyor Olduğu )
AMENAJMAN PLANLARI ( Tek Başlarına Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesinde Yeterli ve Kesin Kanıt Olarak Kabul Edilemeyecekleri )
ORMAN KADASTROSU ( Yapılmayan Yerlerde Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Amenajman Planları Tek Başlarına Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesinde Yeterli ve Kesin Kanıt Olarak Kabul Edilemeyecekleri )"
4Y7.CD29.3.2006E. 2005/9226 K. 2006/2809"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Önödeme Önerisine Uyarak Süresinde Para Cezasını Ödemesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Sanığın Önödeme Önerisine Uyarak Süresinde Para Cezasını Ödemesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI ( Sanığın Önödeme Önerisine Uyarak Süresinde Para Cezasını Ödemesi Nedeniyle Karar Verilmesi Gerektiği - Karayolları Trafik Kanunu'na Aykırılık )
PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMESİ ( Sanığın Önödeme Önerisine Uyarak Süresinde Para Cezasını Ödemesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
4Y7.CD23.3.2006E. 2004/6236 K. 2006/2431"İCRA İFLAS KANUNUNCA UYGULANAN CEZALARIN TECİLİ ( Hükümden Sonra 100. Madde İle Teselsül Ettirilerek 352/B Maddesi Olarak Değiştirilen Yasa - Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İcra Ve İflas Kanununca Hükmolunan Cezaların Tecil Edilemeyeceği ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Maddesinde Yazılı Para Cezasına Ve Tedbirlere Çevrilemeyeceği - 100. Madde İle Teselsül Ettirilerek 352/B Maddesi Olarak Değiştirilen Yasa )"
4YCGK21.3.2006E. 2006/9-54 K. 2006/48"TEMYİZ TALEBİ ( Ölenin Yakınlarının Usulünce Başvuruda Bulunup Katılan Sıfatını Almadıkları Gerekçesiyle Temyiz İstemlerinin Reddinin İsabetli Olduğu )
TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Ölenin Yakınlarının Usulünce Başvuruda Bulunup Katılan Sıfatını Almadıkları Gerekçesiyle Temyiz İstemlerinin Reddinin İsabetli Olduğu )
KATILMA TALEBİ ( Kamu Davasının Açıldığı Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında 8 Ay 8 Günlük Bir Süre Geçmesine Rağmen Ölenin Suçtan Zarar Gören Yakınlarının Katılma Talebinde Bulunmamaları Nedeniyle Temyiz İstemlerinin Reddi Gereği )"
4YCGK21.3.2006E. 2006/9-46 K. 2006/51"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Bulunmayan Yakınanın Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ TALEBİ ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Verme - Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Bulunmayan Yakınanın Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
4YCGK21.3.2006E. 2006/9-45 K. 2006/49"CEZA KANUNUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Önceki Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Dönemde O Yasaya Uygun Biçimde Yapılmış İşlemlerin Geçersizliği Sonucunu Doğurmayacağı Gibi Yenilenmesini de Gerektirmediği )
USUL İŞLEMLERİ ( Derhal Uygulanırlık İlkesinin Doğal Sonucu Olarak Gerçekleştirildiği Sırada Yürürlükte Bulunan Yargılama Yasası Hükümlerine Tabi Olduğu )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMA ( Ceza Yargılaması Sırasında Yasada Değişiklik Olduğunda Yeni Yasa Hemen Uygulanacağı )
CEZA YARGILAMASI SIRASINDA YASADA DEĞİŞİKLİK OLMASI ( Yeni Yasa Hemen Uygulanacağı - Ancak Bu Durum Önceki Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Dönemde O Yasaya Uygun Biçimde Yapılmış İşlemlerin Geçersizliği Sonucunu Doğurmayacağı )"
4Y6.CD20.3.2006E. 2004/7416 K. 2006/2647"SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Nüfus Cüzdanının Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Hakim Tarafından Gözlemlenip Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Polis Kriminal Laboratuvarı Raporunda Soğuk Mührün Fotoğraf Üzerinde Bulunmadığının Belirlenmiş Olması )
ALDATICILIK YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEME HAKİMİ TARAFINDAN GÖZLEMLENEREK KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI ZORUNLULUĞU ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Nüfus Cüzdanının Kandırıcılık Vasfının Bulunup Bulunmadığının Hakim Tarafından Gözlemlenerek Karar Yerinde Tartışılması Gereği )"
4YCGK14.3.2006E. 2006/6-22 K. 2006/38"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Davalı Adına Çıkarılan Tebligatın İkmal Edildiği ve Nüfus Kayıt Tablosunun Geldiği Belirtilerek Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI ( Evrakta Sahtecilik - Davalı Adına Çıkarılan Tebligatın İkmal Edildiği ve Nüfus Kayıt Tablosunun Geldiği Belirtilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
4Y6.CD7.3.2006E. 2004/6958 K. 2006/2117"ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Sahtecilik - Sözleşme Sırasında Alınan Belgelerin Fotokopi Olup Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
SÖZLEŞME SIRASINDA ALINAN BELGELERİN FOTOKOPİ OLMASI ( Sahtecilik - Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Sahtecilik - Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
SUÇ TARİHİ ( Sahtecilik - Sahte Kira Sözleşmesi ile Elektrik Abonman Sözleşmesi Yapılmasını Sağladıkları Olayda Suça Kona Belgenin Kullanıldığı Tarih Suç Tarihi Olduğu )
SAHTECİLİK ( Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
PARAYA ÇEVRİLİP ERTELENEN CEZA ( Sahtecilik - Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y10.CD22.2.2006E. 2005/20114 K. 2006/2747"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU BULUNDURMAK ( Sanık Lehine Olan Cezanın Belirlenebilmesi Mahkemesince Her İki Kanun Hükümlerinin Bütün Halinde Olaya Uygulanmasıyla Mümkün Olacağı - Öncelikle Lehe Kanun Tespit Edilerek Cezanın Belirleneceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Bulundurmak - Sanık Lehine Olan Cezanın Belirlenebilmesi Mahkemesince Her İki Kanun Hükümlerinin Bütün Halinde Olaya Uygulanmasıyla Mümkün Olacağı )"
4YCGK21.2.2006E. 2005/4-165 K. 2006/31"ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVİ SAVSAMA ( Sanığın Eylemi Suçtan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Görevi Savsama Suçunu da Oluşturduğu )
CEZALARIN GEÇ İNFAZI ( Edilmesi Dolayısıyla Kamunun Ekonomik Zarara Uğramış Bulunması - Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı )
GEREKÇELİ KARARLARIN YAZIMININ KARAR VERİLME TARİHİNDEN ÇOK SONRAYA ERTELENMİŞ OLMASI ( Cezaların Daha Geç İnfaz Edilmesi Dolayısıyla Kamunun Ekonomik Zarara Uğramış Bulunması - Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı )
GÖREVİ SAVSAMA ( Zincirleme Biçimde - Sanığın Eylemi Suçtan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Görevi Savsama Suçunu da Oluşturduğu )
HAKİMİN GÖREVİ SAVSAMASI ( Hükme Bağladığı 297 Davanın Gerekçeli Kararını Bu Sürelerden Çok Sonra ve Yedi Aya Varan Gecikmelerle Yazması )"
4YCGK14.2.2006E. 2006/7-24 K. 2006/20"SULH MAHKEMELERİNİN TEMYİZİ KABİL KARARLARI ( Yargı Çevresi İçinde Bulundukları Asliye veya Ağır Ceza Mahkemeleri Nezdindeki C.Savcıları Tarafından Tefhim Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Edilebileceği )
TEMYİZ SÜRESİ ( Sulh Mahkemelerinin Temyizi Kabil Kararlarının Yargı Çevresi İçinde Bulundukları Asliye veya Ağır Ceza Mahkemeleri Nezdindeki C.Savcıları Tarafından Tefhim Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Edilebileceği )
ASLİYE VE AĞIR CEZA MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhimden İtibaren Bir Hafta Olduğu - Hırsızlık )
HIRSIZLIK ( O Yer C.Savcılarının Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri Kararlarına Karşı Temyiz Süreleri Tefhimden İtibaren Bir Hafta Sulh Ceza Mahkemeleri Kararlarına Karşı İse Bir Ay Olduğu )"
4YCGK7.2.2006E. 2005/4-163 K. 2006/14"GENEL KASTLA İŞLENEN SUÇLARDA ARANMASI GEREKEN NİTELİKLER ( Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi Savsama Suçları Bu Suçlardan Olup Suça Konu Eylemlerin Bilerek Yapılması Sonucunun da Sanık Tarafından İstenmesi Gerektiği )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Olayda Suç Kastının Bulunmadığı Sonucuna Varılmış İnfaz İşlemlerine Katılan Diğer Görevliler Gibi İnsani Yanılgı İle Yanlış Uygulama Yaptığından Beraati Gereği )
HÜKÜMLÜNÜN CEZASININ İNFAZI SIRASINDA BİRDEN FAZLA MÜDDETNAME TANZİM ETME ( Yanlış Yapılan İnfaz İşlemlerinin Görevi Savsama Kastı İle Yapılmadığı İnsani Yanılgı İle Yanlış Uygulama Yapıldığı )
İNSANİ YANILGI İLE YANLIŞ UYGULAMA YAPILMASI ( Hatalı Olarak Düzenlenen Mütdetnamenin ve Yanlış Yapılan İnfaz İşlemlerinin Görevi Savsama Kastı İle Yapılmadığı İnsani Yanılgı İle Yanlış Uygulama Yapıldığı )"
4Y10.CD2.2.2006E. 2005/14769 K. 2006/1092"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK VE BULUNDURMAK ( Verilen Hüküm ve Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulabileceği - Hükümlü Tarafından Süresinde Sunulan İtiraz Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bu Amaçla Bulundurmak/Verilen Hüküm ve Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulabileceği - Hükümlü Tarafından Süresinde Sunulan İtiraz Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği )
TEMYİZ ( Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bu Amaçla Bulundurmak/Verilen Hüküm ve Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulabileceği - Hükümlü Tarafından Süresinde Sunulan İtiraz Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği )
İTİRAZ DİLEKÇESİ ( Verilen Hüküm ve Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulabileceği - Hükümlü Tarafından Süresinde Sunulan İtiraz Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği - Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bu Amaçla Bulundurmak )"
4YCGK24.1.2006E. 2005/4-167 K. 2006/6"GÖREVDE KEYFİ İŞLEMDE BULUNMAK ( Kuşkulu Halin Evrensel Ceza Yargılama Kuralı Olan "Kuşkudan Sanık Yararlanır" İlkesi Gereğince Sanık Yararına Yorumlanması İcap Ettiği )
KUŞKUDAN SANIĞIN YARARLANACAĞI ( Sanığın Koşulların Dayatması İle ve Valiliğin Kendisine Yüklediği Sorumluluğun Sevkiyle Tasarrufta Bulunduğu Yargı Kararını Yerine Getirmekten Bilinçle Kaçınma ve Kişiyi Mağduriyete Uğratma Amacıyla Hareket Eylediğinin Kesinlik Kazanmadığı )
GÖREV SIRASINDA KEYFİ MUAMELELERDE BULUNMAK ( Sanığın Koşulların Dayatması İle ve Valiliğin Kendisine Yüklediği Sorumluluğun Sevkiyle Tasarrufta Bulunduğu Kesinlik Kazanmaması Nedeniyle Şüpheden Sanık Yararlanacağı )
YARDIMA MUHTAÇ KADINLARIN FONDAN İSTİFADE İÇİN MÜRACAAT ETTİKLERİNDE TACİZ VE SARKINTILIĞA UĞRAMALARI ( Görevde Keyfi İşlemde Bulunmak - Sanığın Koşulların Dayatması İle ve Valiliğin Kendisine Yüklediği Sorumluluğun Sevkiyle Tasarrufta Bulunduğu Kesinlik Kazanmaması Nedeniyle Şüpheden Sanık Yararlanacağı )"
4YCGK13.12.2005E. 2005/8-155 K. 2005/164"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Para Cezalarında Bir Yeni Türk Lirasının Altında Kalan Tutarların Hesaba Katılmayacağı )
PARA CEZALARI ( Bir Yeni Türk Lirasının Altında Kalan Tutarların Hesaba Katılmayacağı - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Dönüştürülmesi Aşamasında Bir Güne Karşılık Tutulan Para Cezası Miktarlarının Belirlenmesinde Gözönünde Tutulmasının Zorunlu Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Bir Yeni Türk Lirasının Altında Kalan Tutarların Hesaba Katılmayacağı - Bir Güne Karşılık Tutulan Para Cezası Miktarlarının Belirlenmesinde Gözönünde Tutulmasının Zorunlu Olduğu )"
4Y6.CD5.12.2005E. 2003/17079 K. 2005/11230"ELEKTRİK SAYACININ MÜHÜRLÜ OLMASI ( 765 Sayılı TCY'nın ve 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddeleriyle 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan İlgili Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Gereği - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilerek Ertelenmesi Gerektiği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Elektrik Sayacının Mühürlü Olduğunun Saptanması Halinde 765 Sayılı TCY'nın ve 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddeleriyle 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan İlgili Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Gereği )
ERTELEME ( Elektrik Sayacının Mühürlü Olduğunun Saptanması Halinde 765 Sayılı TCY'nın ve 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddeleriyle 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan İlgili Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Gereği - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilerek Ertelenmesi Gerektiği )"
4YCGK29.11.2005E. 2005/7-144 K. 2005/150"İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKME SUÇU ( Evinde Hint Keneviri Ektiği İhbarı Sonucu Yapılan Arama Sonucunda Evin Damında Kenevir Ektiği İddiası Nedeniyle )
HUKAKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL ( Hukuka Aykırı Olarak Sanıktan Alınan İfadeden veya Hukuka Aykırı Yapılmış Bir Ev Araması Sonucunda Elde Edilen Delilden Yola Çıkılarak Başka Delillere Ulaşılsa da Bu Delillerin Yargılamada Kullanılamaması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞI ( Rıza ile Arama Şekli Özel Hayatın Gizliliği ve Konut Dokunulmazlığı Hakklarının Anayasa'ya Göre Vazgeçilmez Haklardan Olduğundan Kanun ile de Düzenlenememesi-Böyle Bir Düzenleme Yapılsa da Anayasaya Aykırı Olması )
HUKUKUN GENEL İLKELERİ ( Bu İlkelerin Uygar Dünyanın Tüm Medeni Ülkelerinde Uygulanan Kuralları da Hukuk Kuralı Olarak Kabul Edilmesi ve Hukuki Bağlayıcılığı Olması-Hatta Yasakoyucu Tarafından Dahi Yok Edilememesi )
ARAMA KARARI OLMADAN KİŞİNİN İZNİYLE ARAMA ( Arama Kararı Verme ve Arama Şeklini Düzenleyen 1412 sayılı CMUK'nun 97 inci Maddesinde ve Konu ile İlgili Diğer Maddelerinde Muvafakatlı Arama Diye Bir Düzenlemenin Bulunmaması )
VİCDANİ DELİL SİSTEMİ ( Bu Sistemin Geçerli Bulunduğu Ceza Yargılaması Hukukumuzda Özgür İradeye Dayalı Olan İkrarın da Diğer Tüm Deliller Gibi Yargıç Tarafından Serbestçe Takdir Edilip Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
HUKUKA AYKIRILIK ( En Başta Milli Hukuk Sistemimiz İçinde Yürürlükteki Tüm Hukuk Kurallarına Aykırılık Anlamına Gelmesi- Anayasa-Uluslararası Sözleşmelere-Kanunlara-KHK-Tüzüklere-Yönetmeliklere İBK-Teamül Hukukuna Aykırı Uygulamaların Tümü )"
4Y9.CD22.11.2005E. 2005/4896 K. 2005/8861"DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Derneğe Ait Makbuz ve Belgelerin Tarih ve İçerikleri Ayrı Ayrı İrdelenmediğinden Derneğe Ait Tüm Defter Makbuz ve Belgeler Celbedilip Yeniden Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
DERNEĞE AİT MAKBUZ VE BELGELER ( Tarih ve İçerikleri Ayrı Ayrı İrdelenmediğinden Celbedilip Yeniden Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Dernekler Kanunu'na Muhalefet )"
4Y8.CD16.11.2005E. 2005/2985 K. 2005/10677"SANIĞIN ŞARTLA TAHLİYE EDİLMESİ ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Atılı Suçun Tekerrüre Esas Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığa Verilen Cezanın Takdiren 1/10 Oranında Arttırılarak Cezalandırılması Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Şartla Tahliye Edildiği Atılı Suçun Tekerrüre Esas Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığa Verilen Cezanın Takdiren 1/10 Oranında Arttırılarak Cezalandırılması Gereği )
TEKERRÜR ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanığın Şartla Tahliye Edildiği Atılı Suçun Tekerrüre Esas Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığa Verilen Cezanın Takdiren 1/10 Oranında Arttırılarak Cezalandırılması Gereği )"
4YCGK15.11.2005E. 2005/7-132 K. 2005/128"PASAPORT KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Yurda Pasaportsuz Girenlere Kılavuzluk Edilmesi Nedeniyle )
YAZILI EMİR ( Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olan Yazılı Emir ile Bozma için Mahkeme Kararındaki Hatanın Düzeltilmesi Bakımından Başka Bir Kanun Yoluna Başvuru Olanağının Bulunmasının Gerekmesi )
YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜMEMESİ ( Ceza Hukukumuzda Geçerli Bulunan Genel Prensibin Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Olmaması-Bunun İstisnasının ise Lehe Yasanın Geçmişe Yürürlü Olması İlkesi Olması )
LEHE OLAN YASA HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Bir Cürüm veya Kabahattin İşlendiği Zamanın Yasası ile Sonradan Neşrolunan Yasanın Hükümlerinin Birbirinden Farklı ise Failin Lehine Olan Yasanın Tatbik ve İnfaz Olunması )
KANUN YARARINA BOZMA ( Kesinleşen Hükümde Verildiği Zaman Yürürlükte Bulunan Gerek Usul Gerekse Maddi Hukuka İlişkin Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi ile Sınırlı Olması )
SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA HÜKÜMLERİ ( Bu Nedenle Usul Kanununda Yer Alan Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulamaması )
FARKLI YARGILAMA USULÜ ( Sonradan Gerçekleşen Yasa Değişikliklerine Dayanılarak Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulamayacağı Gibi Ancak Kanun Yararına Bozma Konusu Olabilecek Bir Hukuki Yanılgının Sonraki Yasa Değişikliği Nedeniyle Yerel Mahkemece Yapılacak Uyarlama Yargılaması Sırasında da Düzeltilememesi )"
4Y8.CD26.10.2005E. 2005/2892 K. 2005/10161"EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEMESİ ( Yeni Ceza Yasalarının Sanık Hakkında Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı/Bunlardan Birinin Uygulanmasının Mümkün Olabileceği-Duruşma Açılması Zorunluluğu )
DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLULUĞU ( 1.6.2005'den Önce Kesinleşen Hüküm-Yeni Yasaların Sanık Hakkında Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı/Bunlardan Birinin Uygulanmasının Mümkün Olabileceği )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Yeni Ceza Yasalarının Sanık Hakkında Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı/Bunlardan Birinin Uygulanmasının Mümkün Olabileceği-Duruşma Açılması Zorunluluğu )"
4Y3.CD10.10.2005E. 2005/10500 K. 2005/19171"ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Verilecek Olan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI HAPİS CEZASI ( 18 Yaşından Küçük Bir Kişiye Verilecek Olan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
TEDBİRE ÇEVİRME ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Bir Kişiye Verilecek Olan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ ( 5237 Sayılı TCK'nun 7.Maddesi İle 5252 Sayılı TCK'nun 9.Maddesi Gereğince Yapılacak Başvuruların Hükmü Veren Mahkemece Değerlendirilmesinin Mümkün Olduğu )"
4Y6.CD29.9.2005E. 2003/16510 K. 2005/8740"HIRSIZLIK SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 Ve 24. Maddeleri Uyarınca Yerinde Değerlendirme Yapılması Zarureti )
ÇOCUK YARGILAMASI ( Hırsızlık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 Ve 24. Maddeleri Uyarınca Yerinde Değerlendirme Yapılması Zarureti )
ÇOCUK KORUMA KANUNU ( Hırsızlık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle 5395 Sayılı Yasanın 23 Ve 24. Maddeleri Uyarınca Yerinde Değerlendirme Yapılması Zarureti )"
4Y2.CD29.9.2005E. 2005/8206 K. 2005/19966"SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hafif Para Cezasına Dair Kararın Kesinleşmesi - Yeni Yasa Hükümlünün Lehine Düzenlemeler İçerdiği Takdirde Cezanın Belirlenmesi İçin Mahkemeden Karar İsteneceği/Yerel Mahkemenin Dosyayı Savcılığa Gönderemeyeceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Yeni Yasa Hükümlünün Lehine Düzenlemeler İçerdiği Takdirde Cezanın Belirlenmesi İçin Mahkemeden Karar İsteneceği/Yerel Mahkemenin Dosyanın C. Savcılığına Gönderilmesi Kararının Yerinde Olmadığı )
HAFİF PARA CEZASINA DAİR KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Yeni Yasa Hükümlünün Lehine Düzenlemeler İçerdiği Takdirde Cezanın Belirlenmesi İçin Mahkemeden Karar İsteneceği/Yerel Mahkemenin Dosyayı Savcılığa Gönderemeyeceği - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hafif Para Cezasına Dair Kararın Kesinleşmesi - Yeni Yasa Hükümlünün Lehine Düzenlemeler İçerdiği Takdirde Cezanın Belirlenmesi İçin Mahkemeden Karar İsteneceği/Yerel Mahkemenin Dosyayı Savcılığa Gönderemeyeceği )<"
4Y9.CD26.9.2005E. 2005/3782 K. 2005/6441"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Ölenin Yanıcı Maddelerin Bulunduğu Depoda Sigara İçmesinde İşverenin Bir Kusurunun Bulunmadığı - Suçunu Oluşturmayacağı )
YANICI MADDELER ( Bulunan Depoda Diğer İşçilerin Uyarılarına Rağmen Sigara İçen İşçinin Ölümünde İşverenin Kusuru Bulunmayacağı )
İŞVERENİN KUSURU ( Diğer İşçiler Tarafından da Uyarılmasına Rağmen Tehlikeli Tutumuna Devam Eden ÖleninYanıcı Maddelerin Bulunduğu Depoda Sigara İçmesi Nedeniyle Meydana Gelen Yangında İşverenin Kusurunun Bulunmadığı )
TAKSİRLİ SUÇLARIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mülga 647 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Süresi Ne Olursa Olsun Taksirli Suçlardan Dolayı Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilebileceği )"
4Y2.CD25.7.2005E. 2005/7836 K. 2005/16889"KÜÇÜKLER TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR ( Tehlikeli Vasıta Kullanmak-Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşını İkmal Etmediği/Küçükler Hakkında Ceza Kararnamesiyle Verilecek Kararın Hukuken Geçerli Olmadığı )
CEZA KARARNAMESİYLE VERİLEN KARAR ( 18 Yaşını İkmal Etmeyen Küçükler Hakkında-Hukuken Geçerli Olmadığı/Kanun Yararına Bozulması Sonucu Yapılacak Yargılamanın İlk Defa Yapılacak Yargılama Niteliğinde Olacağı )
KANUN YARARINA BOZMA SONUCU YAPILACAK YARGILAMA ( İlk Defa Yapılacak Yargılama Niteliğinde Olması-Suç Tarihinde 18 Yaşını İkmal Etmeyen Küçükler Hakkında Ceza Kararnamesiyle Verilecek Kararın Hukuken Geçerli Olmadığı )
HUKUKEN GEÇERLİ OLMAYAN KARAR ( Suç Tarihinde 18 Yaşını İkmal Etmeyen Küçükler Hakkında Ceza Kararnamesiyle Verilecek Karar-Kanun Yararına Bozulması Sonucu Yapılacak Yargılamanın İlk Defa Yapılacak Yargılama Niteliğinde Olacağı )"
4Y3.CD7.7.2005E. 2004/13957 K. 2005/9011"SANIKLARIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yeni TCK. ve Uygulama Kanununda "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kuralları )
ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi - Yeni TCK. ve Uygulama Kanunundaki Kurallar )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Yeni TCK. ve Uygulama Kanunundaki Kurallar - Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi )"
4YCGK5.7.2005E. 2005/6-57 K. 2005/89"SİLAHLA HÜRRİYETİ TAHDİT VE SENET GASBI ( Sanığın Kredi Borcunun Taksitlendirilmesinin Güvencesi Olarak Verdiği Çeki Silah Zoruyla Almaktan İbaret Eylem Nedeniyle )
YENİ KARAR ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
EYLEMLİ UYMA ( Yerel Mahkemece Yargıtay Bozma İlamına Şeklen Israr Kararı Verilmiş Olmasına Rağmen Bozma Doğrultusunda İşlem Yapılması-Bu Nedenle Bu Yeni Bir Karar Olması Nedeniyle Bu Kararın Özel Dairenin İncelemesinden Geçmesinin Gerekmesi )
CEZA GENEL KURULUNDA İNCELEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )"
4YCGK28.6.2005E. 2005/4-50 K. 2005/86"GÖREVDE KEYFİ MUAMELEDE BULUNMAK SUÇU ( Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Olan Sanığın Lojman Tahsisi İşleminde Görevinin Gereğini Yapmaması Nedeniyle )
YARGITAY'IN GÖREVİ ( Adliye Mahkemelerince Verilen ve Yasanın Başka Bir Adli Yargı Merciine Bırakmadığı Karar ve Hükümlerin Son İnceleme Mercii Olması )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yasa ile Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Hükümlerinin Farklı Olması Halinde Failin Lehinde Olan Yasanın Uygulanıp İnfaz Olunması )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanuna Göre Suç Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı Kimseye Ceza Verilememesi ve Güvenlik Tedbiri Uygulanamaması-İşlendikten Sonra Yürürlüğe Giren Kanuna Göre Suç Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı da Kimsenin Cezalandırılamaması )
ERTELEME ( 765 Sayılı Yasaya Göre Ertelenen Mahkumiyetin Belirlenen Süre Sonunda Vaki Olmamış Sayılmasına Rağmen 5237 Sayılı Yasa Açısından Ertelenmiş Mahkumiyetin Denetim Süresi Sonunda İnfaz Edilmiş Sayılması Nedeniyle Önceki Yasanın Lehe Olması )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargıtayın Temyiz Talebi Usule Ait Noksanlardan Dolayı Olmuş ise Temyiz Dilekçesinde Bu Cihete Dair Beyan Edilecek Vakıalar Hakkında Tetkikler Yapabileceği Gibi Hükme Tesiri Olacak Derecede Kanuna Muhalefet Edilmiş Olduğunu Görürse Talepte Mevcut Olmasa Dahi Bu Hususu Tetkik Etmesi )"
4Y6.CD23.6.2005E. 2005/5545 K. 2005/6186"HIRSIZLIK SUÇU ( Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasa Uyarınca Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Fazla Ceza Tayininin İsabetli Olmaması )
LEHE OLAN CEZA YASASININ UYGULANMASI ( Sanığın Eylemine Uyan Yasa Maddelerindeki Suça İlişkin Cezanın Daha Sonra Yürürlüğe Giren Ceza Yasasında Sanık Lehine Olması Halinde Bu Yasanın Uygulanması )
CEZA DAVASININ UYARLAMASI ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )"
4Y10.CD23.6.2005E. 2004/13818 K. 2005/1408"3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Katılandan Aldığı Mal İçin Önceden Doğmuş Borca Karşılık Kimin Tarafından Düzenlendiği Belli Olmayan Suça Konu Çeki Göndermesi - Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
ÇEK ( Sanığın Katılandan Aldığı Mal İçin Önceden Doğmuş Borca Karşılık Kimin Tarafından Düzenlendiği Belli Olmayan Suça Konu Çeki Göndermesi - Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katılandan Aldığı Mal İçin Önceden Doğmuş Borca Karşılık Kimin Tarafından Düzenlendiği Belli Olmayan Suça Konu Çeki Göndermesi - Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURU ( Bir Kimseyi Kandırabilecek Nitelikte Hile ve Desiseler Yaparak Hataya Düşürüp Onun veya Başkasının Zararına Kendisine veya Bir Başkasına Haksız Yarar Sağlaması Olduğu )
HİLE VE DESİSE ( Bir Kimseyi Kandırabilecek Nitelikte Hile ve Desiseler Yaparak Hataya Düşürüp Onun veya Başkasının Zararına Kendisine veya Bir Başkasına Haksız Yarar Sağlaması Olduğu )
HİLE VE DESİSE ( Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsuru Bir Kimseyi Kandırabilecek Nitelikte Hile ve Desiseler Yaparak Hataya Düşürüp Onun veya Başkasının Zararına Kendisine veya Bir Başkasına Haksız Yarar Sağlaması Olduğu )"
4Y9.CD22.6.2005E. 2004/9121 K. 2005/4215"DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNDE BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI YAPMAK SUÇU ( Propaganda Faaliyetinde Tek Sınırın Şiddet Kullanımına Ortam Hazırlanmaması ve Şiddet Kullanılmaması Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İtirazın Kabulünün Gerekmesi )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( İşlendikten Sonra Yapılan Kanuna Göre Cürüm veya Kabahat Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı da Kimsenin Cezalandırılamaması-Eğer Böyle Bir Ceza Hükmolunmuşsa İcrası ve Kanuni Neticelerinin Kendiliğinden Kalkması )
DURUŞMALI KARAR ( Taleple İlgili Olarak Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 392 ve Devamı Maddeleri Gereğince ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nun 256 ve Devamı Maddeleri de Gözetilerek Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının 4304 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesine Karar Verilmiş Olup Davaya Konu Kitaplar Hakkında Kesinleşmiş Bir Müsadere Kararının Bulunması )"
4Y6.CD13.6.2005E. 2003/16153 K. 2005/5724"SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilirken ve Ağır Para Cezalarının Toplanması Sırasında Hesap Hatası Yapılarak Fazla Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
HESAP HATASI ( Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilirken ve Ağır Para Cezalarının Toplanması Sırasında Hesap Hatası Yapılarak Fazla Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
HIRSIZLIK MALINI BİLEREK SATIN ALMAK ( Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilirken ve Ağır Para Cezalarının Toplanması Sırasında Hesap Hatası Yapılarak Fazla Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )"
4Y2.CD31.5.2005E. 2004/21226 K. 2005/10209"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Beher Günü 1.000.000 Lira Hesabıyla Hafif Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
HAFİF PARA CEZASI ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Beher Günü 1.000.000 Lira Hesabıyla Hafif Para Cezasına Çevrilmesi Gereği - Saldırgan Sarhoşluk )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Beher Günü 1.000.000 Lira Hesabıyla Hafif Para Cezasına Çevrilmesi Gereği - Saldırgan Sarhoşluk )"
4Y7.CD26.5.2005E. 2003/12045 K. 2005/4971"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Sabıkasız Olmaları Karşısında 647 Sayılı Kanunun 4.Maddesi 2.Bendi Uyarınca Anılan Diğer Tedbirlerden Birine Zorunlu Olarak Çevrilmesi Gerektiği )
DİĞER BİR TEDBİRE ÇEVİRME ZORUNLULUĞU ( 1163 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanıkların Sabıkasız Olmaları Karşısında 647 Sayılı Kanunun 4.Maddesi 2.Bendi Uyarınca Gerektiği )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEME ( Tayin Edilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza 1163 Sayılı Kanunun Ek 2/5 Maddesi Gereğince Para Cezasına Çevrilemediği )"
4Y17.HD26.5.2005E. 2004/14771 K. 2005/5621"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL ( Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Muhtıra Tebliğ Edilmediği Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyetine Hükmolunamayacağı )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL SUÇUNDAN VERİLEN MAHKUMİYET KARARI ( 647 S.K.'un 4. Maddesinde Yazılı Para Cezasına Çevrilemediğinin Gözetilmesi Gereği )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYEN SUÇ ( İİK. 336/a Maddesine Dayalı Olarak Sanığın Mahkumiyetine Hükmolunması - Yedieminlik Görevini Suiistimal )"
4Y3.CD25.5.2005E. 2004/8595 K. 2005/4645"AKLİ MALULİYET VEYA AKIL ZAYIFLIĞI ( Orman Suçu - Raporda Sanığın Olay Tanısıyla Tedavi Olduğunun Belirtilmiş Olmasına Göre Sanıkta Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumun Değerlendirilmesi Gerektiği )
ORMAN SUÇU ( Raporda Sanığın Olay Tanısıyla Tedavi Olduğunun Belirtilmiş Olmasına Göre Akli Maluliyetinin Yahut Akıl Zayıflığının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
SABIKASI BULUNMAYAN SANIK ( Dosyaya Olumsuz Bir Kişiliği Yansımayan Suça Konu Yerde Örtü Tahribatı Yapmayan Ormana Bir Zarar Vermeyen Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmeyen Sanığın Lehine Olan Maddelerin Uygulanması Gerektiği )"
4YCGK24.5.2005E. 2005/2-46 K. 2005/57"EMİRLERE AYKIRILIK ( Özel Dairece 6831 Sayılı Yasanın 76/D ve 110. Maddelerinin Uygulanması İhtimali Nazara Alınarak Anız Yakılan Yerin Ormana Olan Uzaklığının Saptanması Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ANIZ YAKMA ( Özel Dairece 6831 Sayılı Yasanın 76/D ve 110. Maddelerinin Uygulanması İhtimali Nazara Alınarak Anız Yakılan Yerin Ormana Olan Uzaklığının Saptanması Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN HUSUS ( Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınması Olanaksız Bulunduğundan Saptanan Eylemli Uyma Nedeniyle Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği )"
4Y6.CD24.5.2005E. 2003/1877 K. 2005/5132"YAĞMA SUÇU ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Tamamlamayan Sanık Hakkında Hükmolunan 1 Ay 10 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Öngörülen Diğer Önlemlerden Birisine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI TAMAMLAYAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan 1 Ay 10 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Öngörülen Diğer Önlemlerden Birisine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu - Yağma )
PARA CEZASI ( Hükmolunan 1 Ay 10 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Öngörülen Diğer Önlemlerden Birisine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu - Yağma )"
4Y7.CD18.5.2005E. 2003/14936 K. 2005/4747"1163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbire Çevrilmesi Esnasında 2918 Sayılı Yasada Öngörülen ve Ceza Niteliği Taşıyan Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN 647 SAYILI YASANIN 4. MADDESİNDEKİ TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( 2918 Sayılı Yasada Öngörülen ve Ceza Niteliği Taşıyan Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbire Çevrilmesi Esnasında 2918 Sayılı Yasada Öngörülen ve Ceza Niteliği Taşıyan Sürücü Belgesinin Geri Alınması Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y6.CD12.5.2005E. 2003/19167 K. 2005/4931"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
BELGENİN KURUMA SUNULUŞ TARİHİ ( Özel Belgede Sahtecilik - Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
4Y3.CD12.5.2005E. 2004/9028 K. 2005/4360"İŞGAL VE FAYDALANMA EYLEMİ ( Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Sanığın Eyleminin Devam Ettiğinin Belirlendiği Cihetle Tayin Olunan Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinde Suç Tarihi Olarak Zabıt Tarihinin Nazara Alınması Gerektiği )
ZABIT TARİHİ ( Tutanağın Düzenlendiği Tarihte İşgal ve Faydalanma Eyleminin Devam Ettiğinin Belirlendiği Cihetle Tayin Olunan Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinde Suç Tarihi Olarak Zabıt Tarihinin Nazara Alınması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın Dal Kesmek Suçundan Sorguya Çekildiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
DAL KESMEK ( Suçundan Sorguya Çekildiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği - İşgal ve Faydalanma )"
4YCGK10.5.2005E. 2005/8-48 K. 2005/46"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( İzinsiz Silah Taşımak Fiili Nedeniyle )
SARHOŞLUK SUÇU ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre Bu Suç Bakımından TCK'nın 102 ve 104 Maddelerinde Öngörülen Toplam 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk Suçu Yönünden Suça İlişkin Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre Bu Suç Bakımından TCK'nın 102 ve 104 Maddelerinde Öngörülen Toplam 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle CYUY'ca Tanınan Yetki Kullanılarak )"
4Y6.CD3.5.2005E. 2003/11717 K. 2005/4319"HIRSIZLIK ( Hükmün Tefhim Edildiği Oturumda Hazır Bulundukları Tutanak Başlangıç ve Sonundan Anlaşılan Sanıkların Son Sözlerinin Sorulmaması Suretiyle Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Hükmün Tefhim Edildiği Oturumda Hazır Bulundukları Tutanak Başlangıç ve Sonundan Anlaşılan Sanıkların Son Sözlerinin Sorulmaması Suretiyle )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Sanık Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına veya Maddede Öngörülen Diğer Önlemlerden Birisine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu - Hırsızlık )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( 18 Yaşını Tamamlamayan Sanık Hakkında Hapis Cezasının Para Cezasına veya Maddede Öngörülen Diğer Önlemlerden Birisine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu - Hırsızlık )"
4YCGK19.4.2005E. 2005/3-33 K. 2005/44"6831 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Orta Kutru 20 cm'den Küçük ve 20 cm Olan Yakacak Vasfındaki Orman Emvalini Motorlu Testere ile Kesmek Suçundan Cezalandırılması )
CEZA GENEL KURULUNDA İNCELEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
YENİ KARAR ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
DİRENME KARARI ( Yerel Mahkemece Bozmaya Konu Hüküm Aynen Tekrar Edilip Aynı Şekilde Uygulama Yapılmış ise de Hükmün Gerekçesinde Bozmaya Uymak Suretiyle Karar Verildiği Belirtildiğinden Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Gereken Bir Direnme Hükmünün Bulunmaması )
EKSİK CEZA TAYİNİ ( Emval için Ayrıca Ağır Para Cezası İlave Edilmesi Gerekeceği Gözetilmeksizin Noksan Ceza Tayini ve 24 Ay 1 Gün Hapis Cezasının Kısa Süreli Olmadığı Gözetilmeden 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Paraya Çevrilmesi )"
4Y8.CD19.4.2005E. 2003/14641 K. 2005/2481"HUKUKİ YARAR ( Vekilinin Sanık Hakkında Silahla Tehdit Etkili Eyleme Tam Teşebbüs Nas-ı Izrar Suçlarından Verilen Beraat Kararlarını Temyizde Hukuki Yararı Olmadığı )
BERAAT KARARINI TEMYİZ ( Vekilinin Sanık Hakkında Silahla Tehdit Etkili Eyleme Tam Teşebbüs Nas-ı Izrar Suçlarından Verilen Beraat Kararlarını Temyizde Hukuki Yararı Olmadığı )
HESAP YANILGISI SONUCU EKSİK AĞIR PARA CEZASI TAYİNİ ( Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )"
4Y3.CD18.4.2005E. 2004/7354 K. 2005/3015"ORMANDAN KAÇAK EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Para Cezasının Tayininde Suç Tarihindeki Değerlerin Esas Alınacağı )
PARA CEZASININ TAYİNİNDE SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temin Etmek Suçu )
SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temini Nedeniyle Takdir Edilecek Para Cezasının Tesbitinde )"
4Y2.CD15.3.2005E. 2005/1959 K. 2005/3554"SİLAHLA MÜESSİR FİİL ( 1/6 Oranında Yapılan İndirimler Sonucu 21 Gün Yerine 1 Ay 14 Gün Olarak Belirlenen Hapis Cezası - Para Cezasına Çevrilmesi Sonucu ... Türk Lirası Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Yapılan İndirimler Sonucu 21 Gün Yerine 1 Ay 14 Gün Olarak Belirlenen Hapis Cezası - Para Cezasına Çevrilmesi Sonucu ... Türk Lirası Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - Silahla Müessir Fiil ) "
4Y4.CD14.3.2005E. 2003/17216 K. 2005/1878"TEMEL CEZALARIN ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ ( Suçun İşleniş Şekli Suç İşleme Hususundaki Eğilimleri Duruşmadaki Tavırları Olumlu Değerlendirilen Sanıkların Cezalarının Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Sanıkların Kişilikleri Değerlendirilmeden Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Yasal Olmayan Gerekçeyle Olumsuz Nitelendirilmesi Suretiyle Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Hükmolunması İsabetsiz Olduğu )
CEZANIN ERTELENMESİ ( ( Suçun İşleniş Şekli Suç İşleme Hususundaki Eğilimleri Duruşmadaki Tavırları Olumlu Değerlendirilen Sanıkların Cezalarının Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
KİŞİLİK DEĞERLENDİRMESİ ( Değerlendirilmeden Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Yasal Olmayan Gerekçeyle Olumsuz Nitelendirilmesi Suretiyle Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Hükmolunması İsabetsiz Olduğu )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALARIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Yasal Olmayan Gerekçeyle Olumsuz Nitelendirilmesi Suretiyle Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Hükmolunması İsabetsiz Olduğu )"
4Y9.CD10.3.2005E. 2004/9023 K. 2005/1111"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Olumsuz Davranışına Dair Herhangi Bir Bilgi Ve Belge Bulunmayan Sanığın Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Sanık Hakkında 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararının İsabetsiz Olduğu )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE SAİR HALLERİ ( Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Sanık Hakkında 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararının İsabetsiz Olduğu - Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Ve Yaralamaya Sebebiyet )
SANIĞIN OLUMSUZ DAVRANIŞI ( Dair Herhangi Bir Bilgi Ve Belge Bulunmayan Sanığın Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Sanık Hakkında 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararının İsabetsiz Olduğu - Ölüme Ve Yaralamaya Sebebiyet )"
4Y7.CD10.3.2005E. 2003/12035 K. 2005/1732"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 1163 Sayılı Yasanın Ek 2/2 Maddesi Gereğince Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün Olmadığı )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( 1163 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanıklar Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 1163 Sayılı Yasanın Ek 2/2 Maddesi Gereğince Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün Olmadığı )
TEDBİRE ÇEVİRME ( 647 Sayılı Yasanın4/2.Maddesi Uyarınca Suç Tarihinden Önce Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanıklar Yönünden Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Gözetilmememesi İsabetsiz Olduğu - 1163 Sayılı Kanuna Muhalefetten )"
4Y7.CD28.2.2005E. 2004/29229 K. 2005/1125"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET ( Hesaplanacak Cezalarda 100.000 TL'ye Kadar Olan Kesirlerin Dikkate Alınmaması Gereği )
HAFİF HAPİS CEZASI ( Sanığın Adli Sicil Kayıtlarının Silinme Koşullarının Oluştuğunun Dikkate Alınması - Bir Aylık Hafif Hapis Cezasının Para Cezası veya Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gereği )"
4Y7.CD24.2.2005E. 2005/185 K. 2005/1088"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Paraya Çevrilemeyeceği - Sabıkaları Bulunmayan Sanıkların 1 Ay Hapis Cezalarının 1 Ay Süreyle İçkili Yerlere Gitmekten Men Cezasına Çevrilmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLEMEYECEĞİ ( 1163 S.K. Ek Madde 2 Hükmü - Sabıkaları Bulunmayan Sanıkların 1 Ay Hapis Cezalarının 1 Ay Süreyle İçkili Yerlere Gitmekten Men Cezasına Çevrilmesi )"
4Y4.CD22.2.2005E. 2003/15935 K. 2005/1255"ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Gerekçe Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Kişisel Hakların Saklı Tutulması İstemi Hakkında Biur Karar Verilmesi Gereği )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Paraya Çevrilmesi )
KİŞİSEL HAKLAR ( Saklı Tutulması İsteği Konusunda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Oluduğu - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )"
4Y4.CD21.2.2005E. 2003/16640 K. 2005/1177"18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - 647 Sayılı Yasının 4. Maddesi 1. Fıkrasındaki Ceza veya Tedbirlereden Birine Çevrilmesi Gereği )
KISA SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık - Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi 1. Fıkrasındaki Ceza ve Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiği )"
4Y2.CD21.2.2005E. 2003/4161 K. 2005/2001"ÖLÜMLE TEHDİT ( Sanığın Yalnızca Suç Tarihindeki Bir Tek Tehdit Eyleminin Sübut Bulduğu Cihetle TCK.nun 80. Maddesinin Uygulanmaması İsabetli Olduğu )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sübut Bulan Eylemin Suç Tarihine Göre 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasında 2000 Yılının Değerlerinin Dikkate Alınması Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )"
4Y4.CD15.2.2005E. 2003/12872 K. 2005/1073"YAKINMA ( Süresinde Yapılmış Yöntemine Uygun Bir Yakınma Yapılmamış Olması - Hükmün Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurmak Üzere Kamu Davasının Düşürülmesi/Yaralama )
YASA MADDESİ ( Hatalı Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SANIK YARARINA YASAL İNDİRİM ( Sanığın Savunması ve Tanık Anlatımları Karşısında Olayın Başlangıç ve Gelişmesi Nazara Alınarak Tartışılması Gereği )"
4Y11.CD15.2.2005E. 2003/7864 K. 2005/647"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanıklara Tayin Olunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIKLAR ( Hırsızlık - Tayin Olunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
TEDBİRE ÇEVİRME ZORUNLULUĞU ( Hırsızlık - Tayin Olunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )"
4Y3.CD10.2.2005E. 2004/5764 K. 2005/1151"ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Nüfusuna Kayıtlı Olduğu ve Oturduğu Bildirilen Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
TEMEL AĞIR PARA CEZASI ( 647 Sayılı Yasnın 4. Maddesinin Tatbikinde Uygulanan Ağır Para Cezasının Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
ERTELENMİŞ CEZA ( Sanığa Verilen Cezanın Hapisten Çevrilme Para Cezası Aynen İnfazına Karar Verilen Önceki Cezanın ise Hapis Cezası Olması - TCK'nın 95. Maddesinin Uygulama Şartlarının Gerçekleşmemiş Olmadığı )"
4Y3.CD9.2.2005E. 2004/5724 K. 2005/1052"ORMAN YANGINI SONUCU OLUŞAN ZARAR ( Gerçek Zararın Hesaplanmasında Esas Alınması Gereken Unsurlar - Bilirkişinin 6831 S.K. Md. 112 Uyarınca Hesapladığı Miktarın Gerçek Zarar Olarak Kabul Edilemeyeceği )
GERÇEK ZARARIN HESAPLANMASI ( Bilirkişinin 6831 S.K. Md. 112 Uyarınca Hesapladığı Miktarın Gerçek Zarar Olarak Kabul Edilemeyeceği - Orman Yangını )
HAPİS CEZASI ( 6831 S.K. Md. 110 İle Tayin Edilen - 647 S.K. Md. 4 Uyarınca Paraya Çevrilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( 6831 S.K. Md. 110 İle Tayin Edilen Hapis Cezasının 647 S.K. Md. 4 Uyarınca Paraya Çevrilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
4Y8.CD3.2.2005E. 2005/384 K. 2005/510"PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Aykırılık - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilip Ağır Para Cezasına İndirilerek Her İki Suç Nedeniyle Sanığa Tayin Edilen Toplam ve Sonuç Ağır Para Cezasının da İndirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilip Ağır Para Cezasına İndirilerek Her İki Suç Nedeniyle Sanığa Tayin Edilen Toplam ve Sonuç Ağır Para Cezasının da İndirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
4Y7.CD2.2.2005E. 2004/29773 K. 2005/116"HIRSIZLIK ( Suçu İşlediği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında TCK'nun 55/3. Maddesi Gereğince İndirim Yapılacağı - Tayin Olanan Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 1. Fıkra ve Bendinde Zikredilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gereği )
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Tayin Edilen Cezadan İndirim Yapılması Gereği - Cezanın Tedbire Çevrilmesi )
CEZA İNDİRİMİ ( Sanığın Suçu İşlediği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olması - TCK'nun 55/3. Maddesi Uyarıca İndirim Yapılması Gereği )
CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Tayin Edilen Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi 1. Fıkrasında Zikredilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi - 18 Yaşından Küçük Sanık )"
4Y10.CD27.1.2005E. 2004/25449 K. 2005/399"HIRSIZLIK ( Evvelce Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yeni İşlenen Suç Sebebiyle Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sayılan Tedbirlere Dönüştürülmesine Engel Olunması Koşulunun 18 Yaşından Büyük Olanlarla İlgili Bulunduğu )
EVVELCE HÜKMEDİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Yeni İşlenen Suç Sebebiyle Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sayılan Tedbirlere Dönüştürülmesine Engel Olunması Koşulunun 18 Yaşından Büyük Olanlarla İlgili Bulunduğu )
CEZANIN TEDBİRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE ENGEL OLMA KOŞULU ( Evvelce Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yeni İşlenen Suç Sebebiyle Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sayılan Tedbirlere Dönüştürülmesine Engel Olunması Koşulunun 18 Yaşından Büyük Olanlarla İlgili Bulunduğu )"
4Y6.CD25.1.2005E. 2003/11609 K. 2005/278"HIRSIZLIK ( Sanığın Adli Sicil Kaydına Göre Tekerrüre Esas Hükümlülüğü Bulunmadığı Halde Hangi İlamın da Esas Alındığı Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydına Göre Tekerrüre Esas Hükümlülüğü Bulunmadığı Halde Hangi İlamın da Esas Alındığı Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Sanığa Hükmolunması Gereken Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinde Sayılan Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )"
4Y4.CD25.1.2005E. 2003/13946 K. 2005/118"DURUŞMA TUTANAĞI ( Son Oturuma Katılan Yargıç Cumhuriyet Savcısı ve Yazmanın Adlarının Tutanağa Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZANIN FAZLA BELİRLENMESİ ( Hapis Cezasının Günlüğü Suç Tarihine Göre Yasada Öngörülen Miktardan Fazla Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Gerekçeli Karar Başlığında ve İddianamede Suç Tarihinin Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y2.CD25.1.2005E. 2005/458 K. 2005/218"YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Hafif Hapis Cezasıyla Birlikte Hafif Para Cezasına da Hükmedilemeyeceği - Sanığın Karakolda İkamet Adresini Yanlış Vermiş Olması )
İKAMET ADRESİNİ YANLIŞ BİLDİRMEK ( Yalan Beyanda Bulunmak Suçu - Hafif Hapis Cezasıyla Birlikte Ayrıca Para Cezasına da Hükmolunamayacağı )
KARAKOLDA İKAMET ADRESİ HAKKINDA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Hafif Hapis Cezasıyla Birlikte Ayrıca Para Cezasına da Hükmolunamayacağı )
HAPİS CEZASIYLA BİRLİKTE PARA CEZASINA DA HÜKMOLUNAMAMASI ( İkamet Adresi Hakkında Yalan Beyanda Bulunan Sanık Aleyhine )"
4Y9.CD24.1.2005E. 2004/8562 K. 2005/44"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Taksirli Suçlarda Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilme Sınırı Olmadığı - Yasal Olmayan Gerekçe İle Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
TAKSİRLİ SUÇLAR ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilme Sınırı Olmadığı - Yasal Olmayan Gerekçe İle Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
HÜRRİYETİ BAGLAYICI CEZA ( Taksirli Suçlarda Paraya Çevrilme Sınırı Olmadığı/Yasal Olmayan Gerekçe İle Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
KEFALET PARASININ İRAT KAYDEDİLMESİ ( Sanığın Duruşmalardan Vareste Tutulmayı Talep Etmesi - Gelmediğinden Bahisle İrat Kaydedilemeyeceği )"
4Y8.CD24.1.2005E. 2003/7712 K. 2005/9"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Beyanı Hükme Esas Alınan Bilirkişinin Uzmanlık Alanı İle İncelemeye Konu Hususta Ehil Olup Olmadığı Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanması Gereği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ( Beyanı Hükme Esas Alınan Bilirkişinin Uzmanlık Alanı İle İncelemeye Konu Hususta Ehil Olup Olmadığı Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanması Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
SUSTALI BIÇAK ( Namlusu Otomatik Olarak Açıldığında Namlusunun Sabit Kalmasını Sağlayan Sabitleme Mandalının Sağlam Olup Olmadığı Konusunda Görüşü Alınmadan Eksik Soruşturma İle Yazılı Biçimde Mahkumiyet Hükmü Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
4Y3.CD24.1.2005E. 2004/5629 K. 2005/11"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sahanın 5.000 m2 den Az Olduğunun Tespit Edilmesi - 6831 S.K. Md. 93/3'ün Uygulanma Şartlarının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Sahanın 5.000 m2 den Az Olduğunun Tespit Edilmesi/6831 S.K. Md. 93/3'ün Uygulanma Şartlarının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği - İşgal ve Faydalanma )
İDDİANAMEDE YER ALMAYAN MADDENİN UYGULANMASI ( Sanığa CMUK.nun 258. Maddesi Gereğince Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulü Suretiyle Eksik Ağır Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
MÜSADERE ( Karar Verilen Mahsulün Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )"
4Y2.CD29.11.2004E. 2003/7124 K. 2004/21613"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Geçmişte Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Olunan 1 Aylık - Para Cezası Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Geçmişte Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Olunan 1 Aylık )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Kısa Süreli/Geçmişte Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Olunan 1 Aylık - Para Cezası Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )"
4Y9.CD23.11.2004E. 2004/6411 K. 2004/6414"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Talebi Halinde Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunda Olumlu Ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Sürücü Belgesinin Geri Alma Süresinin Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Süresinden Fazla Olamayacağı )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALMA SÜRESİ ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Süresinden Fazla Olamayacağı - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek )
TRAFİK SUÇU ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek - Sürücü Belgesinin Geri Alma Süresinin Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Süresinden Fazla Olamayacağı )"
4Y7.CD23.11.2004E. 2004/18210 K. 2004/13777"TRAFİK SUÇ TUTANAGI ( Dava Açan Belge Niteliğinde Bulunulan - Okunmadan Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
DAVA AÇAN BELGE NİTELİGİ ( Trafik Suç Tutanağı - Okunmadan Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
HAFİF HAPİS CEZASI ( Paraya Çevrilirken Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
PARAYA ÇEVİRME ( Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gereği - Hafif Hapis Cezası )"
4Y4.CD8.11.2004E. 2003/11377 K. 2004/10953"CEZANIN ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ ( Sanığın Şahsi ve Sosyal Durumu Olumlu Değerlendirilerek/Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aynı Hususların Olumsuz Olarak Nitelendirilmesi - Gerekçesizliğe Yol Açılması )
SANIGIN ŞAHSİ VE SOSYAL DURUMU ( Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlenirken Olumlu Değerlendirilmesi/Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aynı Hususların Olumsuz Olarak Nitelendirilmesi - Gerekçesizliğe Yol Açılması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Şahsi ve Sosyal Durumunun Olumsuz Olarak Nitelendirilmesi/Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlenirken Olumlu Değerlendirilmesi - Gerekçesizliğe Yol Açılması )
GEREKÇESİZLİĞE YOL AÇILMASI ( Sanığın Şahsi ve Sosyal Durumu Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlenirken Olumlu Değerlendirilmesi - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aynı Hususların Olumsuz Olarak Nitelendirilmesi )"
4Y4.CD25.10.2004E. 2003/11378 K. 2004/10355"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanık Direnme Eylemini Levye İle İşlediğinden Eyleminin TCK'nın 258/2.Maddesine Göre Değerlendirilmesi Gereği - Levyenin Silah Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
SİLAH ( Levyenin Silah Olarak Değerlendirilmesi Gereği - Görevliye Levye ile Direnen Sanığın Eyleminin TCK'nın 258/2. Maddesi Yerine 258/1-3 Maddesine Göre Değerlendirilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Duruşmadaki Hal ve Tavırları Olumlu Değerlendirilmesine Rağmen Geçmişteki Hali ve Suç İşlemedeki Temayülünden Söz Edilip Nelerden Olduğu Belirtilmeden Ertelemeye Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Levyenin Silah Olduğunun Kabulü Gereği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN YERİNE UYGULANACAK CEZA ( 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Gerekçesinde Çelişkiye Düşülerek Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Levye İle İşlenen Suçun Silahla İşlendiğinin Kabulü Gereği )"
4Y2.CD1.10.2004E. 2004/15855 K. 2004/16712"TREN VEYA DEMİRYOLUNDA HASAR OLUŞMASI ( TCK. Md. 389'un Uygulanabilmesi - Hasar Oluşup Oluşmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
DEMİRYOLU VEYA TRENDE HASAR OLUŞMASI ( TCK. Md. 389'un Uygulanabilmesi İçin Mutlaka Hasar Meydana Gelmiş Olması Gerektiği )
MAKİNİST VE YARDIMCISININ KAZAYA KARIŞMASI ( Kusur Oranlarının Tespiti - Sanıkların Gösterdikleri Tanıklar Dinlenip Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Belirlenmesi Gereği )
TAKSİRLİ SUÇ ( Ağır Hapis Cezası da Verilmiş Olsa Koşulları Oluştuğunda Para Veya Tedbire Çevrilebileceği - Demiryolunda Kazaya Sebebiyet Vermek )
DEMİRYOLUNDA KAZAYA SEBEBİYET VERMEK ( Makinist ve Yardımcısı - Taksirli Suçtan Ağır Hapis Cezası da Verilmiş Olsa Koşulları Oluştuğunda Para Veya Tedbire Çevrilebileceği )
AĞIR HAPİS CEZASI ( Taksirli Suçtan/Koşulları Oluştuğunda Para Veya Tedbire Çevrilebileceği - Demiryolunda Kazaya Sebebiyet Vermek )"
4Y9.CD30.9.2004E. 2004/4682 K. 2004/4854"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ceza İndirimine Etki Eden Kusurun Tam Olduğu Gerekçe Gösterilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Taksirli Suçtan Hükmolunan Cezanın Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Paraya Çevrilebileceği )
CEZA TAYİNİ ( Şahsi ve Fiili Bir Neden Bulunmadığı Gözetilmeden Ceza İndirimine Etki Eden Kusurun Tam Olduğu Gerekçesiyle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
TAM KUSUR ( Ceza Tayininde Kusurun Tam Olduğu Gerekçesiyle Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Taksirli Suçtan Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Şartları Oluştuğunda Süresine Bakılmaksızın Paraya Çevrilebileceği )
TAKSİRLİ SUÇ ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Paraya Çevrilebileceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )"
4Y9.CD23.9.2004E. 2004/3279 K. 2004/4540"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Niteliğine Veya Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Para Cezasına Çevrilebileceği )
TAKSİRLİ SUÇ ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Niteliğine Veya Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Para Cezasına Çevrilebileceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olmak )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olmak - Cezanın Niteliğine Veya Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Para Cezasına Çevrilebileceği )"
4Y7.CD14.7.2004E. 2003/9662 K. 2004/9429"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRILIK ( Sabıkası Bulunmayan Üniversite Mezunu Sanık - Yetersiz Gerekçelerle Cezasının Paraya Çevrilmesine ve Ertelenmesine Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 647 S.K. Md. 4 ve 6'nın Uygulanmamasına Dair Gerekçeler - Keyfilikten Uzak Olması Sanığın Geçmişteki Hali İle Soruşturma Sırasında İzlenen Kişiliğiyle İlgili Bilgi ve Belgelerin Yerinde Takdir Edildiğini Göstermesi Gereği )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( Yetersiz Gerekçelerle Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık )
CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Yetersiz Gerekçelerle Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık )"
4Y7.CD14.7.2004E. 2003/9505 K. 2004/9465"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Bir Yılı Geçmemek Kaydıyla Muayyen Bir Yere Gitmekten Men'e Çevrilebileceği - 25'er Gün Süreyle Şehir Dışına Çıkmalarının Yasaklanması Şeklinde Hükmolunamayacağı )
MUAYYEN BİR YERE GİTMEKTEN MEN CEZASI ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Bir Yılı Geçmemek Kaydıyla Çevrilebileceği - 25'er Gün Süreyle Şehir Dışına Çıkmalarının Yasaklanması Şeklinde Hükmolunamayacağı )
ŞEHİR DIŞINA ÇIKMANIN YASAKLANMASI ( Hükmolunamayacağı - Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Bir Yılı Geçmemek Kaydıyla Muayyen Bir Yere Gitmekten Men'e Çevrilebileceği )"
4Y17.HD8.7.2004E. 2004/5880 K. 2004/8762"ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Tesis Edilecek Tarih ve Saat Belirli Olmadığından Çocuk Teslimine Muhalefet Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezaların Para Cezası Veya Tedbire Çevrilemeyeceği )
CEZANIN PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLEMEMESİ ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezalar - Çocuk Teslimine Muhalefet )"
4Y5.CD17.6.2004E. 2003/6317 K. 2004/4975"KIZLIK BOZMA ( Raporla Tespit Edilmeden Beyanlara İtibar Edilmek Suretiyle Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezanın Artırılamayacağı )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Mağdurenin Kızlığının Bozulduğu Raporla Tespit Edilmeden Beyanlara İtibar Edilmek Suretiyle - Yasaya Aykırılığı )
CEZADA İNDİRİM ( Her Bir Suçtan Kurulan Hükümle İlgili Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gereği - Cezaların İçtimaından Sonra Değerlendirilerek Uygulama Yapılamayacağı )"
4Y8.CD14.6.2004E. 2003/4949 K. 2004/5319"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Yargıtay Temyiz İncelemesini Yaparken Temyiz Dilekçesinde Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Bağlı Kalmadan Temyiz Edilen Kararda Yasaya Aykırılık Oluşturan Başka Durumların Bulunup Bulunmadığını da Araştıracağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ USULÜ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Göre Beher Günün 7.270.136 Lira Yerine 3.042.000 Liradan Çevrilmesi Suretiyle Eksik Ceza Belirlendiğine İlişkin Temyizi Sanık Aleyhine Yapılmış Bir Temyiz Olduğu )
SANIK ALEYHİNE TEMYİZ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Göre Beher Günün 7.270.136 Lira Yerine 3.042.000 Liradan Çevrilmesi Suretiyle Eksik Ceza Belirlendiğine İlişkin Temyizi Sanık Aleyhine Yapılmış Bir Temyiz Olduğu )
TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI ( Yargıtay Temyiz Dilekçesinde Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Bağlı Kalmadan Temyiz Edilen Kararda Yasaya Aykırılık Oluşturan Başka Durumların Bulunup Bulunmadığını da Araştıracağı )"
4Y4.CD12.5.2004E. 2003/7321 K. 2004/6141"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Karakola Getirilen Sanığın Direnme Eylemi Sırasında Görevlilere Sövme Eyleminin TCY'nin 258. Maddesinde Yer Alan Suçun Unsuru Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Görevliye Sövme Eylemi Dışında Sanığın Tehdit ve Şiddet İçeren Davranışlarının Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EK İDDİANAME ( Görevliye Sövme Eylemi Dışında Sanığın Tehdit ve Şiddet İçeren Davranışlarının Varlığı Halinde CYY'nin 259. Maddesine Göre İşlem Yapılması veya Ek İddianameyla Dava Açılmasının Sağlanması Gereği - Görevliye Etkin Direnme )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE GEÇMİŞ YAŞAMI ( Temel Cezanın Belrlenmesinde Olumlu Olarak Belirlenmesine Karşın 647 Sayılı Yasanın 4,5,6. Maddeleri Değerlendirilirken Olumsuz Olarak değerlendirilmesinin Çelişkiye Neden Olduğu - Görevliye Etkin Direnme )"
4Y4.CD10.5.2004E. 2003/5122 K. 2004/5961"TEKERRÜR ( İkinci Suç İçin Tayin Edilecek Cezaya Tekerrürden Dolayı Zammı Gereken Miktarın Hiç Bir Suretle Evvelki Suç İçin Hükmedilmiş Olan Cezaların En Ağırından Fazla Olarak Tayin Olunamayacağı )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( 11 Ay 20 Gün Olarak Belirlenen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın TCK. Md. 81 Uyarınca Arttırımı Sonucu 12 Ay 25 Gün Yerine 1 Yıl 25 Gün Olarak Fazla Belirlenmesi - Bozma Nedeni )"
4YCGK20.4.2004E. 2004/3-81 K. 2004/100"CEZALARIN ERTELENMESİ VEYA PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu )
GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yasal ve Yeterli - Cezaları Erteleme ve Paraya Çevirme Veya Çevirmeme )
ERTELEME TALEBİNİN REDDİ KARARI ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu )
ORMAN ALANINDA İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Erteleme ve Paraya Çevirme Veya Çevirmeme - Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu )
SANIĞIN TEMYİZİ ( Karar Yararına Bozulduğu Halde Dosyasının Yargıtay'a Gidiş Dönüş Giderlerinin Sanığa Yükletilmesinin İsabetsizliği )"
4YCGK13.4.2004E. 2004/2-57 K. 2004/92"ÖZENSİZLİK VE ÖNLEMSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMA ( İşçinin İnşaattan Düşmesi Sonucu Yaralanması )
YARALAMAYA SEBEP OLMA ( İşverenin İşyerinde Gerekli Tedbir Ve Önlemleri Almaması Nedeniyle İşçinin İnşaattan Düşmesi Sonucu Yaralanması )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NEDENİYLE YARALAMAYA SEBEP OLMA ( İşverenin İşyerinde Gerekli Tedbir Ve Önlemleri Almaması Nedeniyle İşçinin İnşaattan Düşmesi Sonucu Yaralanması )
YAPI İŞLERİNDE SORUMLULUK ( İşçinin Sağlık Ve Güvenliğine İlişkin Tüm Tedbirlerin İşveren Tarafından Alınmasının Gerekmesi- Bundan İşverenin Sorumlu Olması )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( Kazada Kusur Oranının Tespiti İçin İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TANIK ( Tanıkların Dinlenirken Kimliklerinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Kazada Kusur Oranının Tespiti İçin İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ( Kazada Kusur Oranının Tespiti İçin İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞ KAZASI ( İşçinin Kolona Çuval Sarmak İçin Çıktığı İnşaatın İkinci Katından Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanması )
DOSYANIN YARGITAYA GİDİŞ DÖNÜŞ ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Bozma Kararının Sanığın Lehine Olması Durumunda Bu Ücretten Sorumlu Olmamasının Gerekmesi )"
4YCGK6.4.2004E. 2004/7-55 K. 2004/87"SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMA ( Polis Memurları Tarafından Yakalanma - İspat İçin Tanık Dinlenebilmesi )
CEZA TUTANAĞI ( Ehliyetsiz Araç Kullanmak Suçundan Aracı Kullanan Ve Kullandıran Şahsa Polis Memurlarınca Ceza Tutanağı Kesilmesi )
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAK ( Ehliyetsiz Araç Kullanıldığının Tespiti Halinde Araç Sahibine De Ehliyetsiz Araç Kullandırmak Suçundan Dolayı Ceza Tutanağı Düzenlenmesi )
TANIK ( Ehliyetsiz Araç Kullanmak Suçunda İspat İçin Tanık Dinlenebilmesi )"
4Y6.CD5.4.2004E. 2003/1513 K. 2004/4115"HIRSIZLIK ( Suçunu İşlediği Tarihte 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Yasasına Göre Para Cezası veya Ceza Önlemine Çevrilmesi Gereği - İnfaz Yasına Aykırı Oluşturulan Mahkumiyet Hükmündeki Aykırılık Gidrilerek Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan Mahkumiyet Kararı İnfaz Yasasına Aykırı Bir Şekilde Oluşturulduğundan Mahkumiyet Hükmündeki Aykırılık Giderildikten Sonra Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği - Yasaya Aykırı Tesis Edilen ve Kesinleşen Karara Karşı Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmesi Gereği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Suç İşlediği Tarihte 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Para Cezası veya Önlemlerden Birine Çevrilmediğinden Kesinleşen Kararın Kanun Yararın Bozma Yoluna Başvurulması Gereği - Hırsızlık/Tekerrür )"
4Y3.CD1.4.2004E. 2003/9628 K. 2004/2999"DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Orman Suçu - Uygulanacak Kanun Maddesi )
ORMAN SUÇU ( Dikiliden Ağaç Kesmek )
ORMAN EMVALİ ( Yedieminde Bulunması - Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
PARA CEZASININ EKSİK TAYİNİ ( 647 S. Kanun Madde 4 İle UygulamaYapılırken )
EMVALİ ORMANDA SÜRÜKLERKEN SANIĞIN YAKALNMASI ( Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanıp Uygulnmayacağının Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Verileceği )"
4Y11.CD1.4.2004E. 2004/2561 K. 2004/2693"ADLİ SİCİL KAYDI ( 8/D Bendi Uyarınca Silinme Koşullarının Oluştuğu Ve Başka Sabıkası Bulunmadığından Tayin Olunan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi Uyarınca Aynı Yasanın 4/1. Maddesindeki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )
HIRSIZLIK ( Adli Sicil Yasasının 8/D Bendi Uyarınca Silinme Koşullarının Oluştuğu Ve Başka Sabıkası Bulunmadığından Tayin Olunan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi Uyarınca Aynı Yasanın 4/1. Maddesindeki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )
TEDBİRE ÇEVİRME ( Adli Sicil Yasasının 8/D Bendi Uyarınca Silinme Koşullarının Oluştuğu Ve Başka Sabıkası Bulunmadığından Tayin Olunan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi Uyarınca Aynı Yasanın 4/1. Maddesindeki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )"
4Y3.CD31.3.2004E. 2003/8959 K. 2004/2867"YILIN RESMİ TAKVİME GÖRE HESAPLANMASI ( Ayın 30 Gün Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sanık Hakkında 12 Ay 1 Gün Hapis Cezası Verilmesi - Ayın 30 Gün Olarak Hesaplanması Nedeniyle Cezanın Bir Yıldan Az Olması/Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Aynen İnfazına Karar Verilen Aynı Mahkemeye Ait İlam )"
4Y3.CD31.3.2004E. 2003/12236 K. 2004/2895"DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Suçun İşlendiği Tarihte Sanığın Farik Ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Araştırlarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
FARİK VE MÜMEYYİZLİK ( Orman Suçu - Sanığın Suçun Anlamını Kavrayacak Durumda Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
HATALI İŞLEM ( Para Cezasının Eksik Tayini )
YARGILAMA GİDERİNİN SANIĞA YÜKLETİLMEMESİ ( Kararın Hatalı Olduğu )
SABIKA KARARI GETİRTİLMEDEN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ ( Kararın Hatalı Olduğu )"
4YCGK30.3.2004E. 2004/2-51 K. 2004/80"SÖVME SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı suçlardan Olması-Şikayetin Dava Açıldıktan Sonra Duruşmada da Söylenebilmesi )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Bazı Suçlarda Sanığın Cezalandırılması Nedeniyle Dava Açılabilmesi İçin Mağdur Tarafından Şikayetçi Olunmasının Gerekmesi )
DAVA AÇILDIKTAN SONRA ŞİKAYETÇİ OLMA ( Dava Açıldıktan Sonra Şikayetçi Olunması Durumunda Da Şikayetin Geçerli Olması )
ŞİKAYET ( Suçtan Zarar Gören Kimsenin Yetkili Makamlara Başvurarak Kendisine Karşı Suç İşleyen Kimseler Hakkında Soruşturma Yapılmasını İstemesi )
ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayetin Şahsa Bağlı Hak Olması )
ŞİKAYETE BAĞLI ŞUÇLARDA ŞİKAYET SÜRESİ ( Bu Suçlarda Şikayet Süresinin Altı Ay Olması )
ŞİKAYETTE SÜRE BAŞLANGICI ( Şikayet Süresinin Fiil Veya Failden Haberin Olunduğu Gün Başlaması )
AÇILAN KAMU DAVASINDA ŞİKAYET EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ ( Süresi İçerisinde Sanığın Mahkemeye Başvurup Müdahil Olmasının Gerekmesi )
SÖZLÜ ŞİKAYET ( Duruşmaya Sözlü Olarak Müdahil Olunup Şikayetçi Olunmasının Geçerli Kabul Edilmesi )"
4YCGK23.3.2004E. 2004/6-41 K. 2004/70"ŞAHSİ ÇEVİKLİK KULLANILMAK SURETİYLE HIRSIZLIK
HIRSIZLIK ( Şahsi Çeviklik Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi )
CEZALARIN İNFAZI ( On Yılı Aşmayan Cezalarda Sanığın Durumuna Göre Cezasının Paraya Çevrilebilmesi Ve İki Yıla Kadar Hafif Hapis Cezalarının Ertelenebilmesi )
CEZALARIN İNFAZINDA TALEP ( Ceza İnfazına İlişkin Bir Talep Olması Karşısında Hakimin Buna Yönelik Karar Vermesinin Gerekmemesi )
AKLEYHE BOZMA YASAĞI ( Aleyhe Bozma Yasağının Cezanın Miktar Ve Neviyle Sınırlı Olması )
DOSYANIN YARGITAYA GİDİŞ DÖNÜŞ ÜCRETİ ( Sanığın Lehine Bozulan Dosyanın Yargıtaya Gidiş Dönüş Ücretinden Sanığın Sorumlu Tutulamaması )"
4Y6.CD22.3.2004E. 2002/23362 K. 2004/3258"ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Paraya Çevrilmiş Mahkumiyeti Bulunduğundan 20 Gün Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinin Hakimin Takdirinde Olduğu - Hapis Cezasının Koşullar Değerlendirilerek Paraya Çevrilmesi )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Paraya Çevrilmiş Mahkumiyeti Bulunduğundan Kısa Süreli Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinin Zorunlu Olmadığı - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )"
4Y1.CD11.3.2004E. 2003/2418 K. 2004/772"PARAYA ÇEVİRME ( Hapis Cezasını Paraya Çevirirken Hesaplarda Bin Liranın Küsurunun Atılması Gerektiği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilirken - Hesaplarda Bin Liranın Küsurunun Atılması Gerektiğinin Gözetilmemesi Suretiyle )"
4Y2.CD10.3.2004E. 2002/25496 K. 2004/4720"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Cezanın Tayininde Çelişkiye Düşülmesi - 647 s. Kanun'un 4. Maddesinin Uygulanması )
CEZANIN TAYİNİNDE ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( 647 s. Kanun'un 4. Maddesinin Uygulanması - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Ölüme Sebebiyet Vermek )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Cezanın Tayininde Çelişkiye Düşülmesi - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Ölüme Sebebiyet Vermek )"
4Y6.CD9.3.2004E. 2002/23048 K. 2004/2562"HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Ayrı Ayrı Suçlar Olup Sanıkların Suç Ortağı Bulunmadığı - Yargılama Giderlerinin Ayrı Ayrı Yükletilmesi Gereği )
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK VE HIRSIZLIK ( Ayrı Ayrı Suçlar Olup Sanıkların Suç Ortağı Bulunmadığı - Yargılama Giderlerinin Ayrı Ayrı Yükletilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERİ ( Ayrı Ayrı Yükletilmesi Gereği - Hırsızlık ve Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almanın Ayrı Ayrı Suçlar Olup Sanıkların Suç Ortağı Bulunmadığı )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezası Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )"
4Y6.CD4.3.2004E. 2002/23981 K. 2004/2289"HIRSIZLIK İDDİASI ( Kaçak Elektrik Kullandığı İddia Edilen Sanıkların Suç Tutanağından Sonra da Tüketim Seviyesinin Değişmemesi ve Sayacın Eski Olması Nedeniyle Bu Hale Gelmiş Olabileceğine İlişkin Bilirkişi Raporunun Gözönünde Bulundurulması Gereği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK İDDİASI ( Sanığın Sayaca Tüketimi Kaydetmeyi Engelleyici Müdahalesinin Bulunup Bulunmadığının Usulüne Göre Araştırılması Gereği - Sayacın Müdahaleye Müsait Olmasının Tek Başına Suçun Oluştuğunu Göstermeyeceği )
SAYACIN MÜDAHALEYE MÜSAİT OLMASININ TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞTUĞUNU GÖSTERMEMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Hırsızlık İddiasıyla Açılan Davada - Sayaca Tüketimi Kaydetmeyi Engelleyici Ne Gibi Bir Müdahale Bulunduğunun Açıkça Tesbiti Şartı )"
4Y2.CD4.3.2004E. 2004/2912 K. 2004/4181"EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Sanığın On Sekiz Yaşından Küçük Bulunan Çocuğunu Ayakkabı Boyacısı Olarak Çalıştırmak Şeklinde Kabul Edilen Eyleminde TCK.nun 526. Maddesinin Kanuni Unsurları Oluşmadığı )
18 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ ÇALIŞTIRMAK ( Çocuğunu Ayakkabı Boyacısı Olarak Çalıştırmak Şeklinde Kabul Edilen Eyleminde TCK.nun 526. Maddesinin Kanuni Unsurları Oluşmadığı )
KÜÇÜK ÇOCUĞUNU ÇALIŞTIRMAK ( Ayakkabı Boyacısı Olarak - Eylemde TCK.nun 526. Maddesinin Kanuni Unsurları Oluşmadığı )"
4Y7.CD3.3.2004E. 2002/23706 K. 2004/2899"1219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Olay Tarihinde Diş Tedavisinde Kullanılan Aletlerin Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesinden Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanık Hakkında Hükmolunan Para Cezasının Taksitlendirilmesinde 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
4YCGK2.3.2004E. 2004/8-39 K. 2004/56"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Para Cezası v.s. Önlemlere Çevrilmesi - Sanığın Kişiliği/Sabıkası Medeni Hali İşi Muhitindeki Durumu Duruşmadaki Davranışları Mahkemeye Karşı Tavrının Değerlendirilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - Sanığın Sabıkası Medeni Hali İşi Muhitindeki Durumu Duruşmadaki Davranışları Mahkemeye Karşı Tavrının Değerlendirilmesi )
İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK ( Saldırgan Eğilim Göstermeyen Taşkınlıkta Bulunduğu İleri Sürülmeyen Sanığın Bir Miktar Alkol Almış Olması - 647 S.K. Md. 4 Uygulanmasına Engel Olmayacağı )
CEZALARIN İNFAZI ( 647 S.K. Md. 4 Uygulanması - Saldırgan Eğilim Göstermeyen Taşkınlıkta Bulunduğu İleri Sürülmeyen Sanığın Bir Miktar Alkol Almış Olmasının Engel Olmayacağı )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNDEN MAKSAT ( Sabıkası Medeni Hali İşi Muhitindeki Durumu Duruşmadaki Davranışları Mahkemeye Karşı Tavrı - Olumlu Olup Olmadıkları Mahkemece Belirlenerek Hakkında Yargıya Varılması Gereği )"
4Y7.CD26.2.2004E. 2003/4641 K. 2004/2702"İNFAZDA TEREDDÜT ( Sanığın 1 Ay Süreyle Eğlence Yerlerine Gitmekten Men'i - Yer Bakımından Somutlaştırılmadan Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
EĞLENCE YERLERİNE GİTMEKTEN MEN EDİLME ( Sanığın 1 Ay Süreyle - İnfazda Tereddüt Yer Bakımından Somutlaştırılmadan Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
4Y7.CD25.2.2004E. 2003/4629 K. 2004/2477"1705 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Önce Mahkumiyeti Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihinden Önce Mahkumiyeti Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )"
4Y5.CD23.2.2004E. 2003/3651 K. 2004/1033"IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdureyi Yatırıp Çamaşırını Sıyırıp Üstüne Abandıktan Sonra Bağırması ve Komşularının Seslerinin Gelmesiyle Bırakıp Kaçması )Irza Geçmeye Eksik Teşebbüs
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Verilen 25 Günlük Özgürlüğü Bağlayıcı Cezasının Paraya Yada Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Nazara Alınması Gereği )"
4Y8.CD18.2.2004E. 2003/813 K. 2004/1163"GÖREVLİ MEMURA OLUMLU DİRENME ( Havaya Ateş Eden Sanığın Müşteki Polis Memurlarınca Karakola Götürülmek İstenmesi Üzerine Sövüp Hakaret Etmesi Eylemini Karakolda da Devam Ettirmesi )
SÖVME ( Havaya Ateş Eden Sanığın Müşteki Polis Memurlarınca Karakola Götürülmek İstenmesi Üzerine Sövüp Hakaret Etmesi Eylemini Karakolda da Devam Ettirmesi - Görevli Memura Olumlu Direnme )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( Her Bir Suç İçin Verilen Cezaların Toplam Süresi Gerekçe Gösterilerek - Yasaya Aykırılığı )
PARAYA ÇEVRİLMEME ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın - Her Bir Suç İçin Verilen Cezaların Toplam Süresi Gerekçe Gösterilerek/Yasaya Aykırılığı )"
4Y6.CD17.2.2004E. 2002/24001 K. 2004/1381"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Normal Doğum İçin Bekletme ve Sonrasında Yapılan Sezaryen - Yüksek Sağlık Şurası Raporundaki Maddi Öğeye Uymayan Değerlendirme Esas Alınarak Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
DOKTORUN ÖLÜME NEDEN OLMASI ( Normal Doğum İçin Bekletme ve Sonrasında Yapılan Sezaryen - Yüksek Sağlık Şurası Raporundaki Maddi Öğeye Uymayan Değerlendirme Esas Alınarak Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ( Davanın Öncelikli Bilirkişisinin Mahkeme Kurulu Olup YSŞ. Kararı da Bilirkişi Raporu Niteliğinde Olduğu - Bunun Değerlendirilmesinin de Mahkemeye Ait Bulunduğu )
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORU ( Bilirkişi Raporu Niteliğinde Olduğu/Raporundaki Maddi Öğeye Uymayan Değerlendirme Esas Alınarak Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği - Dikkatsizlik ve Tedbirsizlikle Ölüme Sebebiyet Vermek )"
4Y6.CD12.2.2004E. 2002/21193 K. 2004/1136"HIRSIZLIK ( Sanık Tarafından Hırsızlanmak İstenen Teneke Peynirlerin İşyeri Dışarısına Çıkartılması Nedeniyle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
TAM TEŞEBBÜS ( Sanık Tarafından Hırsızlanmak İstenen Teneke Peynirlerin İşyeri Dışarısına Çıkartılması Nedeniyle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
PEYNİR HIRSIZLIĞI ( Sanık Tarafından Bu Malların Dışarı Çıkartılması İle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )"
4Y7.CD9.2.2004E. 2003/3810 K. 2004/1248"1163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Islah Edeceği Kanısını Vermesi Halinde Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Muayyen Bir Yere Gitmekten Men Cezasına Çevrilebilmesinin Mümkün Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Islah Edeceği Kanısını Vermesi Halinde Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Muayyen Bir Yere Gitmekten Men Cezasına Çevrilebilmesinin Mümkün Olması )
CEZALARIN UYGULANMASI ( Islah Edeceği Kanısını Vermesi Halinde Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Muayyen Bir Yere Gitmekten Men Cezasına Çevrilebilmesinin Gözetilmesinin Gerekmesi )"
4Y4.CD9.2.2004E. 2003/1103 K. 2004/910"TEMEL CEZA ( Temel Cezanın Belirlenirken Alt Sınırdan Belirlenme Gerekçesiyle Paraya Çevirmeme Gerekçesinin Çelişkili Olması )
ALT SINIR ( Temel Cezanın Belirlenirken Alt Sınırdan Belirlenme Gerekçesiyle Paraya Çevirmeme Gerekçesinin Çelişkili Olması )
GEREKÇE ( Temel Cezanın Belirlenirken Alt Sınırdan Belirlenme Gerekçesiyle Paraya Çevirmeme Gerekçesinin Çelişkili Olması )
HÜKÜMLÜLÜĞÜN BULUNMAMASI ( Geçmişte Hükümlülüğü Bulunmayan Sanığın Cezası 30 Günden Az Olduğundan Paraya Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
PARAYA CEVİRME ( Geçmişte Hükümlülüğü Bulunmayan Sanığın Cezası 30 Günden Az Olduğundan Paraya Çevrilmesinin Zorunlu Olması )"
4YCGK27.1.2004E. 2004/4-2 K. 2004/18"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Valinin Şartlı Yapılan Bağışları Yakacak Maddelerinden Elde Edilen Gelirleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Ait Paraları Vali Konağı Onarım Ve Tefrişinde Usulsüz Harcaması )
ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Valinin Yapılan Bağışları Yakacaklardan Elde Edilen Gelirleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Ait Paraları Vali Konağı Onarımında Usulsüz Harcamaları Bir Çok Kez Yapması )
ŞARTLI SALIVERME ( Yürütülmekte Olan Bir Davanın Çıkan Şartla Salıverme Kanunu Mucibince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Yürütülmekte Olan Bir Davanın Çıkan Şartla Salıverme Kanunu Mucibince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
KAZANILMıŞ HAK ( Şartla Salıverme Kanununa Göre Sanık Lehine Kesin Hükme Bağlanmanın Ertelenmesine İlişkin Verilen Kararın Bu Hükmün İptali Halinde Kazanılmış Hak Sayılmasının Gerekmesi )"
4YCGK27.1.2004E. 2003/2-314 K. 2004/13"CEZALARIN ŞAHSİLEŞTİRİLMESİ ( Cezanın Şahsileştirilmesi Deyiminin Sanık Hakkında Düzenlenen Nihai Cezanın Sanığın Kişiliğine Adapte Edilmesi Olması )
BİREYSELLEŞTİRME ( Ceza Hukukunda Bireyselleştirme Ceza Yaptırımlarının Beklenen Amaçlar Doğrultusunda Suçlunun Kişiliğine Uydurulmasını Öngören Bir Kavram Olması )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNE CEZANIN ADAPTE OLMASI ( Cezanın Şahsileştirilmesi Deyiminin Sanık Hakkında Düzenlenen Nihai Cezanın Sanığın Kişiliğine Adapte Edilmesi Olması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Ağır Hapis Hariç Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesine Göre Mahkemece Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASI ( Ağır Hapis Hariç Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesine Göre Mahkemece Para Cezasına Çevrilmesi )
TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMA ( Sanığın Kişiliği Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Suç Konusu Oluşum Şekli Sanıktaki Tam Kusur Oranı ve Alkollü Olması Gibi Hususların Dikkate Alınması )
TRAFİK KAZASI ( Sanığın Kişiliği Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Suç Konusu Suçun Oluşum Şekli Sanıktaki Tam Kusur Oranı ve Aracı Kullanırken Alkollü Olması Gibi Hususların Dikkate Alınması )"
4Y3.CD26.1.2004E. 2003/7103 K. 2004/397"ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Suç Tutanaklarının Aksi Kanıtlanmadıkça Geçerli Olması-Sanığın da Tutanağı Kabul Etmesi Nedeniyle Keşif Yapılmadan Karar Verilebilmesi )
SANIĞIN YAŞININ KÜÇÜK OLMASI ( Sanığa Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya veya Tedbire Çevrilmesinin Gerekmesi )
KISA SÜRELİ PARA CEZASI ( Yaşı Küçük Sanığa Verilen Cezanın Paraya veya Tedbire Çevrilmesinin Gerekmesi )
SUÇ TUTANAKLARI ( Aksi İspatlanmadıkça Geçerli Olması )"
4Y11.CD26.1.2004E. 2002/10073 K. 2004/75"EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Sanıkların Kiraladıkları Otomobili Kira Süresi Sona Erdiği Halde İade Etmeyip Mal Edinmeleri )
KİRALANAN OTOMOBİLİN GERİ VERİLMEMESİ ( Emniyeti suistimal suçunu Oluşturacağı )
CEZANIN ARTIRILAMAYACAĞI ( Kiralanan Otomobilin Geri Verilmemesi - Sanıklara İfa Eyledikleri Meslek Veya Hizmet Dolaysıyla Tevdii Edilmediği )
KAMU DAVASI ( Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Sanıkların Cezalandırılmaları İstenen Maddeden Başka Bir Madde İle Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi - Usule Aykırılığı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Tanınmadan Sanıkların Cezalandırılmaları İstenen Maddeden Başka Bir Madde İle Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi/Kamu Davası - Usule Aykırılığı )"
4Y10.CD26.1.2004E. 2003/7597 K. 2004/660"CEZANIN İNDİRİLMEMESİ VEYA ERTELENMEMESİ GEREKÇESİ ( Sanığı İncitici Nitelikte Olabilecek "Ahlaki Eğilimleri" nin Gösterilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ERTELEMEME GEREKÇESİ ( Sanığı İncitici Nitelikte Olabilecek "Ahlaki Eğilimleri" nin Gösterilmesinin Yasaya Aykırılığı )
SANIĞIN AHLAKİ EĞİLİMLERİ ( Cezanın İndirilmemesi Veya Ertelenmemesi Gerekçesi - İncitici Nitelikte Olabileceği/Yasaya Aykırılığı )
GEREKÇENİN NİTELİĞİ ( Cezanın İndirilmemesi Veya Ertelenmemesi - Sanığı İncitici Nitelikte Olabilecek "Ahlaki Eğilimleri" nin Gösterilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
4Y3.CD21.1.2004E. 2003/6524 K. 2004/224"SU ARKI YAPARAK EVE SU GETİRME EYLEMİ ( Sanığın Bu Eylemden Sonra Herhangi Bir İşlem Yapmamış Olması-Eylemin Tek Suç Olarak Kabulü )
TEK SUÇ ( Sanığın Su Arkı ile Evine Su Getirdiği Su Arkının Yapılmasından Sonra Bir Eyleminin Olmadığı Su Arkını Kaldırmanın ise Görevi Olmadığı Gözetilerek Eylemin Tek suç Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
4YCGK20.1.2004E. 2003/6-308 K. 2004/8"TEMYİZ SÜRESİ ( Yasal Süre Geçtikten Sonra Dilekçe İle Yapılan Başvuru Nedeniyle Temyiz İncelemesi Yapılmasının Olanaksız Olması )
HIRSIZLIK ( Hırsızlık Sonucu Mahkumiyet Kararı Verilen Dosyanın Temyizi İçin verilen Dilekçenin Hakime Havale Edilmemesi Nedeniyle Kabul Edilememesi )
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ( Hakim Havalesi Olmadan Dosyaya Eklenen Süre Tutum Dilekçesinin Kabul Edilememesi )
HAKİM HAVALESİ ( Hakim Havalesi Olmadan Dosyaya Eklenen Süre Tutum Dilekçesinin Kabul Edilememesi )"
4Y4.CD20.1.2004E. 2002/28352 K. 2004/259"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Sanığın Kişiliğinin Cezaya Etkisi - Yasal Olmayan Gerekçeyle 647 S.K. m.4'ün Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNİN CEZAYA ETKİSİ ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - Yasal Olmayan Gerekçeyle 647 S.K. m.4'ün Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
4Y3.CD20.1.2004E. 2003/6941 K. 2004/170"ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkların Tekerrüre Esas Cezalarının Paraya Çevrilmesinde Günlük Hesaplaması )
TEKERRÜR ( Sanıkların Tekerrüre Esas Cezalarının Paraya Çevrilmesinde Günlük Hesaplaması )"
4YCGK30.12.2003E. 2003/7-298 K. 2003/306"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar - Para Cezasına Çevrilemese de 647 sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbirlere Çevrilebileceği )
KISA SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALAR ( Kooperatifler Kanununa Aykırılık - Para Cezasına Çevrilemese de 647 sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbirlere Çevrilebileceği )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYEN SUÇ ( Kooperatifler Kanununa Aykırılık - 647 sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbirlere Çevrilebileceği )
YAZILI EMİR İLE BOZMA ( Bozulan Karar Davanın Esasını Çözen Bir Karar İse Dairenin Öngördüğü Tedbirin Neler Olduğunu İlamında Göstermesi Zorunluluğu )
BOZMA KARARI ( Yazılı Emir İle - Bozulan Karar Davanın Esasını Çözen Bir Karar İse Dairenin Öngördüğü Tedbirin Neler Olduğunu İlamında Göstermesi Zorunluluğu )
CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Yazılı Emir İle Bozma - Bozulan Karar Davanın Esasını Çözen Bir Karar İse Dairenin Öngördüğü Tedbirin Neler Olduğunu İlamında Göstermesi Zorunluluğu )"
4Y5.CD17.12.2003E. 2002/5155 K. 2003/7404"ZİMMET ( Paraların İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yerine İlçe Tarım Müdürlüğünü Gülendirme Derneğine Yatırmasının Müteselsilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Paraların İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yerine İlçe Tarım Müdürlüğünü Gülendirme Derneğine Yatırmasının Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
MÜTESELSİLEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Paraların İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yerine İlçe Tarım Müdürlüğünü Gülendirme Derneğine Yatırmasının Bu Suçu Oluşturması )"
4Y1.CD17.12.2003E. 2003/2842 K. 2003/3188"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Haksız Hareketleri Sonucu Sanıkların Öldürme Plânı Yaparak Olay Yerine İki Otoyla Gelip Sanığın Ateş Ederek Maktulü Öldürmesi )
ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Haksız Hareketleri Sonucu Sanıkların Öldürme Plânı Yaparak Olay Yerine İki Otoyla Gelip Sanığın Ateş Ederek Maktulü Öldürmesi - Taammüden Adam Öldürme Suçunu Oluşturduğu )
MAKTULÜN HAKSIZ HAREKETLERİ ( Sadece Sanıklardan Birisine Yönelik Olduğundan O Sanık Yönünden TCK. 64/1-2, 450/4, 51/1, 59, 81/1 Uygulanacağı - Sanıkların Öldürme Plânı Yaparak Olay Yerine İki Otoyla Gelip Sanığın Ateş Ederek Maktulü Öldürmesi )"
4Y3.CD10.12.2003E. 2003/6507 K. 2003/7573"TEKERRÜR ( Türk Ceza Kanununun 81.Maddesinin 6831 Sayılı Yasanın 91.Maddesinden Sonra Uygulanmasının Gerekmesi )
KANUNLARIN UYGULANIŞ SIRASI ( Türk Ceza Kanununun 81.Maddesinin 6831 Sayılı Yasanın 91.Maddesinden Sonra Uygulanmasının Gerekmesi )"
4Y2.CD9.12.2003E. 2002/10873 K. 2003/16620"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müştekinin Daha Sonra Müdahilliğine Karar Verilemeyeceği ve Yararına Ücreti Vekalete Hükmedilemeyeceği )
MÜDAHALE DİLEKÇESİ ( Müştekinin Daha Önceden Şikayetten Vazgeçmiş Olması Nedeniyle Reddi Gereği )
HAKSIZ TAHRİK ( İlk Önce Müştekinin Sanığa Küfrettiği İddiası - Araştılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SANIĞIN TUTUKLU KALDIĞI SÜRENİN MAHSUBU ( Kavgada Silah Çekmek Suçu - İnfaz Sırasında Uygulanması Gereği )"
4Y4.CD1.12.2003E. 2003/631 K. 2003/11785"YAZI SAHİBİNİN AÇIKLANMAMASI ( Yaşadığımız Vatan Adlı Dergide Yer Alan Yazısıyla İlgili Olarak Verilen Süre İçerisinde Yazı Sahibinin Açıklanmamasının Yasal Haklara Etkili Olması )
YASAL HAK ( Somut Olayda Yazı Sahibinin Açıklanmaması Nedeniyle Basın Kanunundan Doğan Haklardan Yararlanılamayacağının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
647 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilme Olanağının Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılmasının Gerekli Olması )
PARA CEZALARI ( Yerel Mahkemece Para Cezası Belirlenirken 4806 Sayılı Yasaının Hükümlerinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
4Y3.CD1.12.2003E. 2003/6501 K. 2003/7287"ORMAN ALANININ İŞGALİ ( Sanığın Kesinleşmiş Orman Alanı İçinde Kalan ve İçinde Betonarma İnşaat Bulunan Sahada İşgal ve Faydalanmada Bulunması )
MÜTEMADİ SUÇ ( Orman Alanı İçinde Kalan Sahayı İşgal Eden ve Bu Yeri Köy Yoluna Bağlamak İçin Ormandan Yol Açan Sanığın Fiillerinin Mütemadi Suç Niteliğinde Olması )
ORMANDAN YOL AÇMAK ( Orman Alanı İçinde Kalan Sahayı İşgal Eden ve Bu Yeri Köy Yoluna Bağlamak İçin Ormandan Yol Açan Sanığın Fiillerinin Mütemadi Suç Niteliğinde Olması )
TEMADİ ( Dava Konusu Olayda Temadinin Zabıt Varakasının Tanzim Edildiği Tarihte Son Bulması Nedeni ile Eylemlerinin Tek Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi Lüzumu )
ZABIT VARAKASI ( Dava Konusu Olayda Temadinin Zabıt Varakasının Tanzim Edildiği Tarihte Son Bulması Nedeni ile Eylemlerinin Tek Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi Lüzumu )
TEK SUÇ ( Dava Konusu Olayda Temadinin Zabıt Varakasının Tanzim Edildiği Tarihte Son Bulması Nedeni ile Eylemlerinin Tek Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi Lüzumu )"
4Y6.CD18.11.2003E. 2002/19863 K. 2003/8881"SAHTECİLİK ( Suça Konu Tebligat Parçasının Hukuki Sonuç Doğuran ve Görevli Memur Tarafından Düzenlenmiş Belge Olduğu Anlaşıldığından Eylemin Bu Suçu Oluşturması )
MEMUR OLMAYANIN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Suça Konu Tebligat Parçasının Hukuki Sonuç Doğuran ve Görevli Memur Tarafından Düzenlenmiş Belge Olduğu Anlaşıldığından Eylemin Bu Suçu Oluşturması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Hapis Cezasının Gününün Suç Tarihindeki Bir Gün İçin Belirlenen Miktar Üzerinden Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y6.CD11.11.2003E. 2002/18738 K. 2003/8299"HIRSIZLIK ( 18 Yaşını Bitirmemiş Olan Sanığa Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Para Cezasına Veya Öngörülen Diğer Önlemlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Veya Öngörülen Diğer Önlemlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi - 18 Yaşını Bitirmemiş Olan Sanık )"
4Y3.CD4.11.2003E. 2003/5422 K. 2003/6633"6831 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Ağır Para Cezası TCK nın Anılan Maddesinde Belirlenen Cezanın Altında Kaldığında Ön Ödemeye Uymama Halinde Verilecek Cezanın Artırılamaması )
AĞIR PARA CEZASI ( Ağır Para Cezası TCK nın Anılan Maddesinde Belirlenen Cezanın Altında Kaldığında Ön Ödemeye Uymama Halinde Verilecek Cezanın Artırılamaması )
CEZADA ARTIRIM ( Ağır Para Cezası TCK nın Anılan Maddesinde Belirlenen Cezanın Altında Kaldığında Ön Ödemeye Uymama Halinde Verilecek Cezanın Artırılamaması )
ÖNÖDEME ( Ağır Para Cezası TCK nın Anılan Maddesinde Belirlenen Cezanın Altında Kaldığında Ön Ödemeye Uymama Halinde Verilecek Cezanın Artırılamaması )"
4Y3.CD4.11.2003E. 2003/5357 K. 2003/6619"SANIĞA HAKLARININ HATIRLATILMAMASI ( Sanığın Bozma İlamından Sonra Kimliğinin Tesbit Edilip CMUK 135. Maddesindeki Hakları Hatırlatılmadan Usulüne Uygun Beyanı Alınmadan Karar Verilmemesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Yargılama Giderinin Sanık Tarafından Ön Ödeme İhtarında Ödendiğinin Gözetilmemesinini Hatalı Olması )
ÖN ÖDEME İHTARI ( Yargılama Giderinin Sanık Tarafından Ön Ödeme İhtarında Ödendiğinin Gözetilmemesinini Hatalı Olması )"
4Y3.CD27.10.2003E. 2003/5395 K. 2003/6401"647 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 647 Sayılı Yasanın Anılan Maddesinin Uygulaması Sırasında Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olması )
SÜRE HESAPLANMASINDA HATA ( 647 Sayılı Yasanın Anılan Maddesinin Uygulaması Sırasında Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olması )
SABİT TESİS ( Sabit Tesis Niteliğindeki Meyve Ağaçları ve Üzüm Çubuklarının Zoralımına Karar Verilmesi Gerekirken Satılıp Gelirinin İrat Kaydına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ZORALIM ( Sabit Tesis Niteliğindeki Meyve Ağaçları ve Üzüm Çubuklarının Zoralımına Karar Verilmesi Gerekirken Satılıp Gelirinin İrat Kaydına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
İRAT KAYDI ( Sabit Tesis Niteliğindeki Meyve Ağaçları ve Üzüm Çubuklarının Zoralımına Karar Verilmesi Gerekirken Satılıp Gelirinin İrat Kaydına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
4Y6.CD23.10.2003E. 2002/17666 K. 2003/7466"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında Yapılan İndirimin Gerekçesinin Gösterilmesi ve 1/3 Oranından Fazla Olması Gereği - Sanık Hakkında Birden Fazla Yakınana Karşı Eyleminden Dolayı Kısa Süreli Hapis Cezalarının Paraya Çevrildikten Sonra Toplanması Gereği )
CEZA İNDİRİMİ ( Hırsızlık Suçundan Sanık Hakkında TCK'nın 523. Maddesine Göre Yapılan İndirimin Gerekçesinin Gösterilmesi ve 1/3'ten Fazla Olması Gereği - Kısa Süreli Hapis Cezalarının Paraya Çevrildikten Sonra Toplanması Gereği )
CEZALARIN TOPLANMASI ( Sanığın Her Bir Yakınana Karşı Eyleminden Dolayı Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Paraya Çevrildikten Sonra Toplanması Gereği - Hırsızlık Suçundan Dolayı Yapılan İndirimin Gerekçesinin Gösterilmesi Gereği )"
4Y4.CD22.10.2003E. 2002/26012 K. 2003/9927"PARA CEZASI ( İki Mağdura Karşı Olan Eylemler Nedeniyle İndirim ve Artırımların Ayrı Ayrı Uygulanması Yerine Toplam Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olması )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Bir Yılın Paraya Çervilmesinde Üçyüz Altmış Gün Olarak Hesap Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Para Cezaları Belirlenirken 4806 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
4Y3.CD22.10.2003E. 2003/1880 K. 2003/6334"REŞİT OLMAYAN SANIK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Ceza Kanununun Anılan Maddesi Gereğince Cezanın Belirlenmesi Lüzumu )
MÜSADERE ( Suçta Kullanıldığı Tespit Edilen ve Yedieminde Bulunan El Testeresi ve Baltanın Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEDİEMİN ( Suçta Kullanıldığı Tespit Edilen ve Yedieminde Bulunan El Testeresi ve Baltanın Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
4Y7.CD16.10.2003E. 2003/4017 K. 2003/8673"CEZA İNDİRİMİ ( Sanık Lehine Uygulanan Ceza İndirimi Temyiz Kapsamı Dışında Kaldığından Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluştuğunun Kabulü Gereği - Kazanılmış Hak Aleyhine Karar Verilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Temyiz Kapsamı Dışında Kalan Hükmün Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu - Aleyhine Temyiz Olmadığından Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturan Hükmün Aleyhine Bozmadan Sonra Karar Verilemeyeceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( 647 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Uygulanan 4 ve 6. Maddeleri Aleyhine Temyiz Talep Edilmediğinden Verilen Hükmün Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu - Ceza İndirimi ) "
4Y16.HD15.10.2003E. 2003/7384 K. 2003/9204"İCRAEN TESLİM EDİLEN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Sanıkların Yokluğunda İcraen Taşınmazların Şikayetçiye Teslim Edildikleri Yokluklarında Yapılan İnfaz Zaptının Bir Örneğinin Sanıklara Tebliğ Edilmesi )
İNFAZ ZABTININ TEBLİĞİ ( Sanıkların Yokluğunda İcraen Taşınmazların Şikayetçiye Teslim Edildikleri Yokluklarında Yapılan İnfaz Zaptının Bir Örneğinin Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )"
4Y7.CD2.10.2003E. 2003/2202 K. 2003/7856"UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Suçundan Sanıklar Hakkında Ekilen Hint Keneviri Miktarının Dikkate Alınması Gereği - 1 Yıl 9 Aylık Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİMİ ( 996 Kök Hint Keneviri Ekenle Daha Çok Ekenler Arasında Aşağı Yukarı Hadler Arasında Ceza Tayini Gerektiği - Ceza Tayininde Dişi Hint Keneviri Ekilen Alan Kök Sayısı Ürünün Parasal Değerinin Dikkate Alınması Gereği )
CEZA TAYİNİ ( Az Miktarda Dişi Hint Keneviri Eken ile Daha Çok Eken Arasında Cezanın Hakça Aşağı ve Yukarı Hadler Arasında Tayini Gereği - Dişi Hint Keneviri Ekilen Arazinin Alanı Kök Adedi ve Ürünün Parasal Değerinin Dikkate Alınması Gereği ) "
4Y3.CD2.10.2003E. 2003/3622 K. 2003/5687"SOSYAL DURUMUN CEZAYA ETKİSİ ( Sanığın 64 Yaşında Dul Bir Kadın Oluşu Suçunu Açıkça İkrar Etmesi Sabıkasının Bulunmaması v.b. )
CEZA İNFAZ KANUNUNUN SANIĞIN LEHİNE UYGULANMASI ( 64 Yaşında Dul Bir Kadın Oluşu Suçunu Açıkça İkrar Etmesi Sabıkasının Bulunmaması v.b. )"
4Y4.CD30.9.2003E. 2002/29376 K. 2003/8564"GÖREVİ SAVSAMA ( Öğretmen Sanıkların Okulda İşlenen Irza Geçme Suçunu İlgili Daire Olan Okul Müdürlüğüne Bildirmeleri Nedeniyle Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
MEMURİYET VAZİFESİNİ YAPMAMAK ( Öğretmen Sanıkların Okulda İşlenen Irza Geçme Suçunu İlgili Daire Olan Okul Müdürlüğüne Bildirmesi - Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
SUÇU BİLDİRME ZORUNLULUĞU ( Memurların Görevini Yaptığı Sırada Görevine İlişkin Olarak Kamu Adına Kovuşturmayı Gerektiren Suç İşlendiğini Öğrenmesi - Okulda İşlenen Irza Geçme Suçu )
ERTELEME ( Sanığın Geçmişi Suç İşleme Eğilimi Değerlendirilmeden Ve Olumsuz Kişiliği Yeterince Açıklanmadan Cezanın Ertelenmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
4YCGK23.9.2003E. 2003/3-216 K. 2003/224"KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Sanığa Ait Doğrama Atölyesinin Arka Tarafında Kaçak Orman Emvalinin Bulunduğunun Tespit Edilmesi )
EYLEMLİ UYMA ( Bozma Kararına Göre İşlem Yapma-Yeni Kanıtlara Dayanmanın İlk Kararda Olmayan Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurma Durumunda Sözkonusu Olması )
DÜZELTEREK ONAMA ( Verilmiş Olan Kararın Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi Halinde Kararın Düzeltilerek Onanması )
BİLİRKİŞİ ( Kaçak Orman Emvalinin Piyasa Değerinin Bilirkişiler Marifetiyle Belirlenmesinin Gerekmesi )
CEZADA ARTIRIM ( Sanığın Elinde Bulundurduğu Kaçak Orman Emvalinin Kıymeti ile İlgili Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Artırım Olup Olmayacağına Karar Verilmesi )"
4Y4.CD22.9.2003E. 2002/24978 K. 2003/7977"GÖREVLİYE SÖVME ( İddianamede Açıklanan Eyleme Göre Sanık Hakkında Görevliye Sövme Suçundan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
EK İDDİANAME ( Suçun Vasfı Hakkında Ek İddianamede Düzenlenmemiş Olması )
İDDİANAME ( İddianamede Açıklanan Eyleme Göre Sanık Hakkında Görevliye Sövme Suçundan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( Dava Konusu Olayda 647 Sayılı Yasa Uyarınca Ayrı Ayrı Paraya Çevrilerek Cezaların Takbik Edilmesinin Gerekmesi )"
4Y10.CD22.9.2003E. 2003/4091 K. 2003/18997"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Arabada Bulunan Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Sanığın İkrarı Gözetilerek Hakkında İndirim Maddesinin Uygulanması )
İNDİRİM MADDESİNİN UYGULANMASI ( Arabada Bulunan Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Sanığın İkrarı Gözetilerek Hakkında İndirim Maddesinin Uygulanması )
SUÇUN İKRARI ( Arabada Bulunan Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Sanığın İkrarı Gözetilerek Hakkında İndirim Maddesinin Uygulanması )"
4Y3.CD18.9.2003E. 2003/3084 K. 2003/5088"LEHE HÜKÜM KURULMASI ( 4806 Sayılı Yasa İle Öngörülen Değişikliğin Hapsin Paraya Çevrilmesi Sırasında Sanık Lehine Hüküm Doğurması )
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hapsin Paraya Çevrilmesi Sırasında TCK nın İlgili Maddesi Gereği Bin Liranın Küsürünün Hesaba Katılmamasının Gerekmesi )"
4Y4.CD15.9.2003E. 2002/25829 K. 2003/7556"ERTELEME ( Sanığın Geçmişteki Durumu İle Suç İşleme Hususundaki Eğilimi Değerlendirilmeden Sanık Hakkında Ertelemeye Yer Olmadığı Yönünde Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olması )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ DURUMU İLE SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Yerel Mahkemece Sanığın Kişisel Durumu Dikkat e Alınarak Ertelemeye Lüzum Olup Olmadığına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Dava Konusu Olayda Sanık Hakkında Fazla Para Cezasına Hükmedilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
4Y8.CD14.7.2003E. 2002/4167 K. 2003/3408"3091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Üç Ayrı Mera Parseline Tecavüzleri Nedeniyle Verilen Üç Ayrı Men Kararına Karşı Gelen Tecavüz Eylemlerinin Üç Ayrı Suç Oluşturması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Köyün Üç Ayrı Mera Parseline Tecavüzleri Nedeniyle Verilen Üç Ayrı Men Kararına Karşı Gelerek Her Üç Meraya İkinci Kez Tecavüz Eylemlerinin Üç Ayrı Suç Oluşturması )"
4Y11.CD14.7.2003E. 2003/5907 K. 2003/5549"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Sabıkası Bulunmayan Sanık - CİK. m.4'deki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
SABIKASI BULUNMAYAN SANIK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - CİK. m.4'deki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )"
4YCGK8.7.2003E. 2003/3-178 K. 2003/201"ORMAN ALANINI İŞGAL ( Sanığın Köylünün Ortak İstifadesine Terk Edilen Yayla Boşluğuna Taş Duvar Temel Üzerine Tuğla Örgü ile Tek Katlı Bina Yapmak Şeklindeki Eyleminin Suçu Oluşturması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köylünün Ortak İstifadesine Terk Edilen Yayla Boşluğuna Taş Duvar Temel Üzerine Tuğla Örgü ile Tek Katlı Bina Yapmak Şeklindeki Eylemi )
KÖYÜN ORTAK KULLANIM ALANLARI ( Sanığın Köylünün Ortak İstifadesine Terk Edilen Yayla Boşluğuna Tek Katlı Bina Yapmak Şeklindeki Eyleminin Suçu Oluşturması-Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz )
ERTELEME ( Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine arar Verilmesi Gerekirken Yüklenen Suçtan Cezalandırılmasının Hatalı Olması-Orman Alanını İşgal )"
4Y8.CD7.7.2003E. 2002/8393 K. 2003/3171"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olmaması )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olmaması )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN YIL HESABI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olması )"
4Y16.HD4.7.2003E. 2003/3690 K. 2003/6989"TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Üzerinde Ekin Bulunan Taşınmazın Kendisine Ait Olduğu Savıyla Girip Sulayan ve Gübre Atan Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmaması )
SUÇ KASTI ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Üzerinde Ekin Bulunan Taşınmazın Kendisine Ait Olduğu Savıyla Girip Sulayan ve Gübre Atan Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmaması )"
4Y2.CD2.7.2003E. 2002/15837 K. 2003/7951"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ölenlerin Sanıkların Yakın Akrabası Olması - Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Aile İçinde - Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Gereği )
TAKSİRLİ SUÇLAR ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Süresi Dikkate Alınmadan Para Cezasına Çevrilebileceği )
SANIK LEHİNE DEĞİŞİKLİK ( Yeni Kanun Maddesiyle Para Cezası Miktarının Tespit Edilmesi - Sanığa Uygulanması Gereği )"
4Y2.CD2.7.2003E. 2001/38093 K. 2003/8052"NİSPİ HARÇ ( Ayrı Ayrı Manevi Tazminata Mahkum Olan Sanıklar - Ayrı Ayrı Alınmasına Karar Verilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ayrı Ayrı Mahkum Olan Sanıklar - Nispi Harcın da Ayrı Ayrı Alınmasına Karar Verilmesi Gereği )"
4Y7.CD12.6.2003E. 2003/706 K. 2003/4741"YEM KANUNUNA MUHALEFET ( Yemlerin Hayvan Sağlığına Zararlı Olup Olmadığının Tespit Edilerek Sanık Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ YEM ( Sanığın Cürme Vasıta Kıldığı Meslek Ve Sanatın Tatili Gereği )
MESLEK VE SANATIN TATİLİ ( Hayvan Sağlığı İçin Tehlikeli Yem Yapılması Nedeniyle )"
4Y2.CD4.6.2003E. 2001/33924 K. 2003/5933"ÇEHREDE SABİT ESER ( Mağdurun Raporunda Göz Kapağında 2 Cm. Kesi Olduğu Belirtildiğine Göre Çehrede Sabit Eser Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KARŞILIKLI SÖVME ( Sanığın Sövmesi Üzerine Müştekinin Aynen İade Etmesinde Sövmenin Karşılıklı Olduğundan Bahisle Cezanın Iskatına Karar Verilemeyeceği )
ALENİYET ( Sanığın Umuma Ait Yolda Yürüyen Mağdura Sövmesi Eyleminde Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmiş Olduğunun Kabulü Zorunluluğu )
ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ( Bu Cezanın Paraya veya Diğer Tedbirlerden Birisine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )"
4Y7.CD3.6.2003E. 2002/21361 K. 2003/3977"CEZALARIN İNFAZI ( İki Ayrı Tedbir Uygulanmasınının İnfazda Tereddüde Yol Açması-Yasak Faaliyet Kapsamının Belirtilmemesi )
KOOPERATİF VE DERNEKLERDE SÜRELİ OLARAK FAALİYETTE BULUNMAKTAN YASAKLANMA CEZASI ( İnfazda Tereddüde Mahal Bırakılması - Yasak Faaliyet Kapsamının Belirtilmesi Gereği )
YASAK FAALİYET KAPSAMININ BELİRTİLMESİ ( Kooperatif ve Derneklerde Faaliyette Bulunmaktan Yasaklanma Cezası )"
4Y8.CD28.5.2003E. 2002/6678 K. 2003/1694"CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Para Cezasına Çevrilen Cezanın Para Cezası Niteliğini Almasına Rağmen Özgürlüğü Kısıtlayıcı Ceza İle Birlikte Düşünülerek Ertelenmemesi - Bozma Nedeni )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN CEZA ( Para Cezası Niteliğini Almasına Rağmen Özgürlüğü Kısıtlayıcı Ceza İle Birlikte Düşünülerek Ertelenmemesi - Bozma Nedeni )
TEMYİZ SÜRESİ ( Yüze Karşı Tefhim Edilen Hüküm - Sanığın Raporlu Olması/Raporun Bittiği Günü Takip Eden İlk İş Gününde Temyiz Etmesinin Hukuken Geçerliliği )
YÜZE KARŞI TEFHİM EDİLEN HÜKÜM ( Temyiz Süresi - Sanığın Raporlu Olması/Raporun Bittiği Günü Takip Eden İlk İş Gününde Temyiz Etmesinin Hukuken Geçerliliği )"
4YCGK27.5.2003E. 2003/2-130 K. 2003/167"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Asgari Hadden Ceza Tayini - Aynı Hususların Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aleyhe Değerlendirilmesi/Gerekçelerde Çelişki )
CEZA TAYİNİ ( Asgari Hadden - Aynı Hususların Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aleyhe Değerlendirilmesi/Gerekçelerde Çelişki )
GEREKÇELERDE ÇELİŞKİ ( Asgari Hadden Ceza Tayini - Aynı Hususların Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aleyhe Değerlendirilmesi
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Asgari Hadden Ceza Tayini - Aynı Hususların Çevrilmede Aleyhe Değerlendirilmesi/Gerekçelerde Çelişki )"
4Y7.CD22.5.2003E. 2002/22425 K. 2003/3230"CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23.Maddesi Gereğince Tayin Edilen Hapis Cezasının Ceza İnfaz Kanununun 4.Maddesi Gereğince Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
UYUŞTURUCU MADDELER KANUNUNA MUHALEFET ( 23.Maddeye Göre Tayin Edilen Hapis Cezasının Ceza İnfaz Kanununun 4.Maddesi Gereğince Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa İsnat Edilen Suç Anlatılmadan Savunmasının Alınmasının Bozmayı Gerektirmesi )"
4Y7.CD15.5.2003E. 2002/20815 K. 2003/2849"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Alkollü İçki Satılan Yerlere Gitmeme Şeklindeki Tedbirin Bu Suç Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
BİR YERE GİTMEKTEN MEN TEDBİRİ ( O Yere Gitmenin Suçun İşlenmesinde Dolaylı Bir Neden Olması Halinde Veya Konulan Yasağın Suçluyu Islah Edeceği Kanısını Vermesi Koşuluyla Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
ALKOLLÜ İÇKİ SATILAN YERLERE GİTMEME TEDBİRİ ( O Yere Gitmenin Suçun İşlenmesinde Dolaylı Bir Neden Olması Halinde Veya Konulan Yasağın Suçluyu Islah Edeceği Kanısını Vermesi Koşuluyla Uygulanmasının Mümkün Olduğu )"
4YCGK13.5.2003E. 2003/2-129 K. 2003/154"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLAMASI (Müdafiilerden Birinin Tefhimde Hazır Bulunması/Gerekmediği Halde Kararın Diğer Müdafiyede Tebliği - Temyiz Süresi İtibarı İle Yeni Bir Hak Vermeyeceği)
TEFHİM (Müdafiilerden Birinin Hazır Bulunması/Gerekmediği Halde Kararın Diğer Müdafiyede Tebliği - Temyiz Süresi İtibarı İle Yeni Bir Hak Vermeyeceği)
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ (Alt Sınırdan Tayini ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Aynı Hususların Birinde Olumlu Birinde Olumsuz Değerlendirilmesi - Gerekçeler Arasında Çelişki)
GEREKÇELER ARASINDA ÇELİŞKİ (Cezanın Alt Sınırdan Tayini ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Aynı Hususların Birinde Olumlu Birinde Olumsuz Değerlendirilmesi)
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK (Cezanın Alt Sınırdan Tayini ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Aynı Hususların Birinde Olumlu Birinde Olumsuz Değerlendirilmesi - Gerekçeler Arasında Çelişki)"
4Y7.CD1.5.2003E. 2002/21921 K. 2003/2149"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRILIK ( 6 Ay Kooperatif Üyeliğinden Men'ine Şeklinde Hükmolunan Tedbir - 647 S. Kanunun 4/4. Maddesine Göre Değerlendirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN MEN ( Kooperatifler Kanununa Aykırılık Nedeniyle Hükmolunan Tedbir - 647 S. Kanunun 4/4. Maddesine Göre Değerlendirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )"
4Y7.CD24.4.2003E. 2002/20049 K. 2003/1680"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Kooperatifler Kanunu Ek 2/5.Maddesi Uyarınca Para Cezasına Çevrilememesi - Cezaların İnfazı Kanunun 4.Maddesinin Uygulanması Gereği )
CEZALARIN İNFAZI ( 30 Güne Kadar Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezası Dışında Bir Tedbire Çevrilmesi Gereği - Koopratifler Kanununa Muhalefet )
HAZIRLIK EVRAKI ( Hükme Esas Alınan Hazırlık Evrakı Fotokopisinin Onanmış Olması Mecburiyeti - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )"
4YCGK15.4.2003E. 2003/9-96 K. 2003/104"TAKSİRLE YANGINA SEBEP OLMA ( Muvakkat Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Uygulanması Gereği ) )
PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Muvakkat Cezalar İçin Bir Günün ve Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( Yürürlüğe Giren Kanununla Para Cezalarının Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması )
PARA CEZALARININ UYGULANMASINDAKİ KURAL ( Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması - Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasını Çevrilmesindeki Kural - Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması/Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )"
4Y7.CD10.4.2003E. 2002/19929 K. 2003/1095"TECİL VE PARAYA ÇEVİRME ( Sanğın Yüce Adalete Sığnıyorum Sözünün Kararda Tartışmasız Bırakılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YÜCE ADALETE SIĞINYORUM İFADESİ ( Tecil ve Paraya Çevirme Talebini İçerip İçermediğinini Kararda Tartışılması Gereği )"
4Y7.CD8.4.2003E. 2002/19235 K. 2003/1304"1705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Savunmasını Kendisinin Yapacağını Beyan Etmiş Olduğuna Göre Vekaletleri Olmayan Ve Müdafi Sıfatı Bulunmayan Avukatların Temyiz Yetkileri Olmadığı )
TEMYİZ YETKİSİ ( Sanık Savunmasını Kendisinin Yapacağını Beyan Etmiş Olduğuna Göre Vekaletleri Olmayan Ve Müdafi Sıfatı Bulunmayan Avukatların Temyiz Yetkileri Olmadığı - 1705 Sayılı Kanuna Muhalefet )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi Gereği 30 Güne Kadar Olan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Tedbire Çevrileceği )
TEDBİR ( 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi Gereği 30 Güne Kadar Olan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Tedbire Çevrileceği - 1705 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
4YCGK25.3.2003E. 2003/10-54 K. 2003/65"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Yazılı Emirle Yapılan Bozmada Davanın Esasını Halleden Bir Karar Verilmemesi - Sanık Hakkındaki Cezanın Çektirilip Çektirilmeyeceği Sorunu )
YAZILI EMİR İLE BOZMA YAPILMASI ( Davanın Esasını Halleden Bir Karar Verilmemesi - Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu/Sanık Hakkındaki Cezanın Çektirilip Çektirilmeyeceği Sorunu )
ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ ( Yazılı Emirle Yapılan Bozmada Davanın Esasını Halleden Bir Karar Verilmemesi - Sanık Hakkındaki Cezanın Çektirilip Çektirilmeyeceği Sorunu )
SANIĞIN LEHİNE OLAN YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde de Zorunluluk Bulunduğu - Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu )"
4Y7.CD20.3.2003E. 2003/3057 K. 2003/213"YEM KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Cürme Vasıta Kıldığı Meslek Ve Sanatın Tatili Gereği )
MESLEK VE SANATIN TATİLİ ( Süresi Belirtilmeden Hüküm Kurulması - Hatalı Olduğu )"
4Y11.CD19.3.2003E. 2002/12127 K. 2003/404"AĞIR PARA CEZASININ HESABI ( Kanuna Aykırı Olarak Para Cezasının Belirlenmesinde Bir Yılın Üç Yüz Altmış Beş Gün Olarak Alınması )
PARA CEZASININ GÜN HESABIYLA BELİRLENMESİ ( Kanuna Aykırı Olarak Para Cezasının Belirlenmesinde Bir Yılın Üç Yüz Altmış Beş Gün Olarak Alınması )
KÜSÜRATIN ATILMASI ( Para Cezalarında Bin Lira küsüratının Atılması )"
4Y10.CD17.3.2003E. 2002/30413 K. 2003/1645"NASI IZRAR (Çok Basit Bir Darbe İle Yıkılması Mümkün Olan Duvara Traktör İle Zarar Verilmesi - Müsaderesine Karar Verilmesinin Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olmadığı)
MÜSADERE (Nası Izrar - Çok Basit Bir Darbe İle Yıkılması Mümkün Olan Duvara Traktör İle Zarar Verilmesi/Müsaderesine Karar Verilmesinin Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olmadığı)
SUÇ TEŞKİL ETMEYEN EŞYA (Müsaderesine Karar Verilemeyeceği - Çok Basit Bir Darbe İle Yıkılması Mümkün Olan Duvara Traktör İle Zarar Verilmesi/Nası Izrar)"
4Y2.CD12.3.2003E. 2003/1058 K. 2003/999"YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE MUHALEFET ( Sanığın Sahibi Olduğu Binada Gerekli Güvenlik Önlemlerini Aldırmamasının 2495 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )
BİNA SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Sanığın Sahibi Olduğu Binada Gerekli Güvenlik Önlemlerini Aldırmamasının 2495 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )
2495 SAYILI YASA ( Sanığın Sahibi Olduğu Binada Gerekli Güvenlik Önlemlerini Aldırmamasının 2495 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )"
4Y2.CD12.3.2003E. 2002/25583 K. 2003/990"MÜŞTERİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMAK (Yetkili Merciin Emirlerine Aykırılık Suçunu Oluşturmayıp İlgili Belediye Mevzuatı Çerçevesinde Yaptırım Uygulamasını Gerektirdiği)
YETKİLİ MERCİİN EMİRLERİNE AYKIRILIK (Müşteri Çığırtkanlığı Yapmanın Suçu Oluşturmayıp İlgili Belediye Mevzuatı Çerçevesinde Yaptırım Uygulamasını Gerektirdiği)"
4YCGK4.3.2003E. 2003/7-1 K. 2003/17"SAVUNMA ( Yapmayarak Açıklamada Bulunmama Hakkını Kullanmış Olan Sanık - Usulüne Uygun Biçimde Sorguya Çekildiğinin Kabul Edilmesi )
SORGULAMA ( Savunma Yapmayarak Açıklamada Bulunmama Hakkını Kullanmış Olan Sanık - Usulüne Uygun Biçimde Sorguya Çekildiğinin Kabul Edilmesi )
CEZALARDA BİR GÜN PARA CEZALARINDA BİN LİRA KÜSURUNUN HESABA KATILMAYACAĞINA İLİŞKİN KURAL ( Temel Cezanın Belirlenmesi Arttırma ve Eksiltme Yapılması ve Sonuç Cezaya Hükmedilmesi Aşamalarının Her Birinde Uygulanacağı )
PARA CEZALARINDA BİN LİRA KÜSURUNUN HESABA KATILMAYACAĞINA İLİŞKİN KURAL ( Temel Cezanın Belirlenmesi Arttırma ve Eksiltme Yapılması ve Sonuç Cezaya Hükmedilmesi Aşamalarının Her Birinde Uygulanacağı )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Lira Küsurunun Hesaba Katılmayacağına İlişkin TCY.nın 30/2. Maddesinde Düzenlenen Genel Kural )
ARTTIRMA VE EKSİLTME YAPILMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Lira Küsurunun Hesaba Katılmayacağına İlişkin TCY.nın 30/2. Maddesinde Düzenlenen Genel Kural )
SONUÇ CEZAYA HÜKMEDİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Lira Küsurunun Hesaba Katılmayacağına İlişkin TCY.nın 30/2. Maddesinde Düzenlenen Genel Kural )
TRAFİK PARA CEZALARI ( Her Takvim Yılı İçin Ortaya Çıkabilecek 100.000 Lira Kesirleri Atılmak Suretiyle Belirleneceği Ancak Takip Eden Arttırma ve Eksiltme Aşamalarında TCY. 'nın 30/2. Maddesi Hükmünün Uygulanacağı )"
4Y7.CD4.3.2003E. 2002/22520 K. 2003/743"CEZALARIN İNFAZI ( Suç Tarihinde Sanığın 18 Yaşını Doldurmamış Olması ve Adli Sicil Kaydının Bulunmaması - On Aylık Cezanın Para Cezası veya Tedbire Çevrilmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hükmolunan On Ay Hapis Cezasının Para Cezasına veya Tedbire Çevrilmesi )
18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ VE SABIKA KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Para Cezası/Tedbir )"
4Y1.CD25.2.2003E. 2003/484 K. 2003/123"İDAM CEZASI ( 4771 Sayılı Yasa Uyarınca İdam Cezaları Müebbet Ağır Hapis Cezasına Dönüştürülenler Hakkında Yapılacak İndirimlerde İdam Cezasının Esas Alınmasının Gerekli Olması )
4771 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İdam Cezaları Müebbet Ağır Hapis Cezasına Dönüştürülenler Hakkında Yapılacak İndirimlerde İdam Cezasının Esas Alınmasının Gerekli Olması )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( İdam Cezaları Müebbet Ağır Hapis Cezasına Dönüştürülenler Hakkında Yapılacak İndirimlerde İdam Cezasının Esas Alınmasının Gerekli Olması )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Hükümlü Yararına Gerçekleşen Kazanılmış Hakka Riayetle Bozma Kararının Hükümlü Aleyhine Sonuç Yaratmamasının Gerekmesi )"
4Y7.CD6.2.2003E. 2003/36 K. 2003/14"SANAYİ SİCİLİ KANUNUNA MUHALEFET ( Yasada Seçimlik Ceza Öngörüldüğü Gözetilmeksizin Sanık Hakkında Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarına Birlikte Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
SEÇİMLİK CEZA ( 6948 Sayılı Yasada Seçimlik Ceza Öngörüldüğü Halde Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarına Birlikte Hükmedilmesi )"
4Y4.CD4.2.2003E. 2003/3 K. 2003/88"FİRAR SUÇU ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Verilen Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasa Uyarınca Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Firar Suçundan On Sekiz Yaşını Bitirmeyen Sanığa Verilen Bu Cezanın Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
SANIĞIN YAŞI ( On Sekiz Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasadaki Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y5.CD24.12.2002E. 2002/3051 K. 2002/8725"ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Suç Tarihinde Sanığın 18 Yaşında Küçük Olması-Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Aleyhindeki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Veya Tedbire Çevrilmesinin Gerekmesi )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Aleyhindeki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Veya Tedbire Çevrilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVİRME ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Aleyhindeki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Veya Tedbire Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y11.CD18.12.2002E. 2002/9044 K. 2002/10124"HIRSIZLIK ( Bisikleti Çalıp Evine Saklayan Sanığın Şikayetten Sonra Bisikletin Abisi Tarafından Karakola Getirilerek Teslim Edildiğinin Anlaşılmasına Göre Hırsızlığın Bisikletin Mülkiyetine Yönelik Olduğu )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suça Konu Bisikletin Kullanmak Amacıyla Alındığına Dair Dış Aleme Yansıyan Bir Belirtide Bulunmadığı Ve Hırsızlığın Bisikletin Mülkiyetine Yönelik Olması - Şikayetten Sonra Bisikletin Abisi Tarafından Karakola Getirilerek Teslim Edilmesinin Durumu Değiştirmediği )
MÜLKİYETE YÖNELİK HIRSIZLIK ( Bisikleti Çalıp Evine Saklayan Sanığın Şikayetten Sonra Bisikletin Abisi Tarafından Karakola Getirilerek Teslim Edildiğinin Anlaşılmasına Göre Hırsızlığın Bisikletin Mülkiyetine Yönelik Olduğu )
ÇALINAN EŞYANIN ŞİKAYETTEN SONRA SANIĞIN YAKINI TARAFINDAN TESLİMİ ( Bisikleti Çalıp Evine Saklayan Sanık - Bisikletin Abisi Tarafından Karakola Getirilerek Teslim Edildiğinin Anlaşılmasına Göre Hırsızlığın Bisikletin Mülkiyetine Yönelik Olduğu )"
4Y11.CD17.12.2002E. 2002/9377 K. 2002/10068"KISA KARAR ( İle Gerekçeli Kararın Birbiriyle Çelişkili Olmaması Gereği/Kısa Kararı İçeren Duruşma Tutanağı Katip Tarafından İmzalanması Gereği - Hırsızlık )
HIRSIZLIK ( Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Birbiriyle Çelişkili Olmaması Gereği - Kısa Kararı İçeren Duruşma Tutanağı Katip Tarafından İmzalanması Gereği )
SABIKA KAYDI ( Yer Alan Hırsızlık Suçundan Erteli Cezasının 4616 Sayılı Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Karşısında Aynen İnfazının Mümkün Bulunmadığı )
AYNEN İNFAZ ( Sanığın Sabıka Kaydında Yer Alan Hırsızlık Suçundan Erteli Cezasının 4616 Sayılı Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Karşısında Mümkün Bulunmadığı )"
4Y11.CD17.12.2002E. 2002/8930 K. 2002/10101"HIRSIZLIK ( Sanık Suçun İşlendiği Tarihte Başka Bir Yerde Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Bu Hususun Doğruluğunun Araştırılması Gereği - 17 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Para Cezası Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gereği )
HESAP HATASI ( Sonucu Sanıklara Birer Gün Fazla Hapis Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık Suçundan Sanıklar Hakkında Tayin Edilen 17 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Para Cezası veya Tedbire Çevrilmesi Gereği )
HAPİS CEZASI ( 17 Günden İbaret Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gereği - Sanık Suç Tarihinde Suçun İşlendiği Yerden Başka Bir Yerde Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Bu Hususun Araştırılması Gereği )"
4Y2.CD10.12.2002E. 2002/12404 K. 2002/21122"ERTELENEN CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( Aynı Gerekçeler İle Asgari Hadden Ceza Tayin Edilmesi - Hükümde Çelişki )
ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Aynı Gerekçeler İle Cezanın Paraya Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Hükümde Çelişki )
KUSUR ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI ( Ağır Para Cezası - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet )"
4Y11.CD19.11.2002E. 2002/6602 K. 2002/9220"DOLANDIRICILIK ( Pazarda Karşılaştığı Yakınandan Yanında İşçi Olarak Çalışan Kadınla Kendisini Evlendirebileceği Vaadiyle Para Alması - Sanığın Yanında Çalışan Kadını Kendisiyle Evlendirebileceği Vaadiyle Yakınandan Para Alması Eyleminin Kandırıcı Nitelikte Olmadığı )
EVLENDİRME VAADİ ( Yanında Çalışan Kadınla Kendisini Evlendirebileceği Vaadiyle Yakınandan Para Alan Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmadığı - Kullanılan Hile ve Desiselerin Mağduru Yanılgıya Düşürmesi ve Bu Davranışlar Sonucu Madurun Sanığa veya Başkasına Çıkar Sağlaması Gereği/Dolandırıcılık )
HESAP HATASI ( Sonucu Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanığın Yanında Çalışan Kadınla Kendisini Evlendibileceği Vaadiyle Yakınandan Para Alması Eylemi Kandırıcı Nitelikte Olmadığından Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığının Kabulü Gereği )
CEZANININ ERTELENMESİ ( Sanığın Geçmiş Hali ve Suç İşleme Eğilimine Uygun Gerekçeler Gösterilmeden 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesinin Uygulanmaması - Dolandırıcılık )"
4YCGK15.10.2002E. 2002/8-191 K. 2002/362"İNSAN HAKLARI İHLALİ ( Özgür İradeye Dayanmayan İşkence Veya Yasak Yöntem İle Beyan Elde Etmeye Çalışmak )
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ ( Hiç Kimseye İşkence Ya da Zalimce İnsanlık Dışı Ya da Onur Kırıcı Davranış Ya da Ceza Uygulanamayacağı )
İŞKENCENİN TANIMI ( TCK. 243 ve 245. Maddeleri - Suçların Failleri ile Manevi Unsurları Bakımından Farklılıkları )
SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMA SUÇU ( TCK. 243 ve 245. Maddeleri - Suçların Failleri ile Manevi Unsurları Bakımından Farklılıkları
İNSANLIK DIŞI EYLEM ( Özgür İradeye Dayanmayan İşkence Veya Yasak Yöntem İle Beyan Elde Etmeye Çalışmak )
İŞKENCE İLE ELDE EDİLMEYE ÇALIŞILAN BEYAN ( Nezarethanede - TCK. 243. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )
GÖZALTINDA İKEN SALIVERİLEN KİŞİLERİN TIBBİ MUAYENEDEN GEÇİRİLMESİNDE USUL ( Getiren Kamu Görevlileri Olmadan Yapılması Gereği )
HEKİMLERİN İŞKENCE GÖRENLERİ MUAYENE ETMEDEN RAPOR DÜZENLEMESİ ( Görevi İhmal Suçunu Oluşturacağı )"
4Y9.CD16.9.2002E. 2002/1587 K. 2002/1753"İZİNSİZ AFİŞ ASMAK ( Belediye Tarafından İlan ve Reklam İçin Ayrılmış Panolara )
BELEDİYE TARAFINDAN İLAN VE REKLAM İÇİN AYRILMIŞ PANOLAR ( İzinsiz Afiş Asmak )
PARA CEZASI TAYİNİ ( Suç Tarihindeki Yeniden Değerlendirme Oranının Esas Alınması Zorunluluğu )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( Para Cezası Tayini - Suç Tarihindeki Oranının Esas Alınması Zorunluluğu )"
4Y11.CD16.9.2002E. 2002/5154 K. 2002/6950"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağdurun Borcundan Dolayı Babasından Tahsil Ettiği Paraya Karşılık Sahte Özel Belge Vermesi )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Mağdurun Borcundan Dolayı Babasından Tahsil Ettiği Paraya Karşılık Sahte Özel Belge Vermesi Nedeniyle )
TEKERRÜR NEDENİYLE PARA CEZASINDA ARTIRIM ( Artırım Yapılırken Hesaplamanın Yanlış Yapılması )"
4Y2.CD10.7.2002E. 2001/39027 K. 2002/13722"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Ertelemeye Karar Verilirken Deneme Süresinin Gösterilmesinin ve Şarta Bağlanıp Bağlanmadığının Belirtilmesinin Gerekmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Ertelemeye Karar Verilirken Deneme Süresinin Gösterilmesinin Gerekmesi
DENEME SÜRESİ ( Ertelemeye Karar Verilirken Deneme Süresinin Gösterilmesinin ve Şarta Bağlanıp Bağlanmadığının Belirtilmesinin Gerekmesi )"
4Y11.CD8.7.2002E. 2002/5781 K. 2002/6665"KISA SÜRE ( Resmi Arabayı Çalıp Sekiz Saat Süreyle Kullanan ve Yakalanan Sanık - Kısa Süre Kavramının İçine Girmemesi/Kullanma Hırsızlığı Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı - Resmi Arabayı Çalıp Sekiz Saat Süreyle Kullanan ve Yakalanan Sanık )
HIRSIZLIK ( Resmi Arabayı Çalıp Sekiz Saat Süreyle Kullanan ve Yakalanan Sanık - Kısa Süre Kavramının İçine Girmemesi/Kullanma Hırsızlığı Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )"
4Y8.CD27.6.2002E. 2001/15264 K. 2002/7415"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )"
4Y7.CD27.6.2002E. 2002/8847 K. 2002/10185"1163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1163 Sayılı Yasanın Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği Şartı Olarak Aynı Türde Başka Bir Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Olmamayı da Öngörmüş olması )
KOOPERATİF ÜYELİĞİ ( 1163 Sayılı Yasanın Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği Şartı Olarak Aynı Türde Başka Bir Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Olmamayı da Öngörmüş olması )
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ( 1163 Sayılı Yasanın Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği Şartı Olarak Aynı Türde Başka Bir Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Olmamayı da Öngörmüş olması )"
4Y8.CD13.6.2002E. 2001/11570 K. 2002/6972"3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sabıkasız Olan Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Olmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmaması )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Bulunmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmadığı Halde Cezanın Alt Sınırının Uygulanmaması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Bulunmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmadığı Halde Cezanın Ertelenmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
4Y11.CD13.6.2002E. 2002/5333 K. 2002/5786"5816 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Konuşması Sırasında Atatürk'ü Küçük Düşürücü Söz Sarfetmemesine Rağmen Mahkumiyet Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
ATATÜRK'E HAKARET ( Sanığın Konuşması Sırasında Atatürk'ü Küçük Düşürücü Söz Sarfetmemesine Rağmen Mahkumiyet Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
GÖREVLİ MEMURA ETKİN DİRENME ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını Tamamlamayan Sanık Hakkında Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi )"
4Y3.CD10.6.2002E. 2002/6330 K. 2002/7180"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerdeki Çay Bitkilerinin Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Suça Konu Yerdeki Çay Bitkilerinin Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
4Y10.CD28.5.2002E. 2002/12251 K. 2002/20391"NASI IZRAR ( Sanığın Türk Telekoma Ait Kabine Ve Telefona Zarar Verdiği - Özel Olarak Düzenlenmiş Olan Haberleşmeyi Kesintiye Uğratmak Suçunun Oluştuğu )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sarhoş Halde Başkasına Zarar Verildiği - Sadece Sarhoş Olmaktan Cezalandırılamayacağı )
HABERLEŞMEYİ KESİNTİYE UĞRATMAK ( Eyleminin Gerçekleştiği/Sanığın Türk Telekoma Ait Kabine Ve Telefona Zarar Verdiği - Nası Izrardan Zarar Verilemeyeceği )
ZARARIN DEĞERİ ( Hafif Kabulü Gerekirken Pek Hafif Kabul Edildiği - Eksik Cezaya Hükmedildiği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Nası Izrarda - Hapis Cezası Paraya Çevrilirken Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )
TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE ( Para Cezasından İndirilme İşleminin İnfazla İlgili Olduğu - Cumhuriyet Savcısının Yetkisini Kısıtlayan Mahsuba Karar Verilemeyeceği )"
4Y8.CD23.5.2002E. 2001/15291 K. 2002/6158"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
SABIKASI OLMAYAN SANIK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y10.CD14.5.2002E. 2002/12411 K. 2002/18986"MEMURA MUKAVEMET ( Sanığın Görevli Polis Memurlarına Mukavemette Bulunduğu - Görevli Memura Hakaret Suçundan Cezalandırıldığı )
NASI IZRAR ( Sanığın Karakol Camını Kırması Eylemini Polis Memurlarının Kendisini Dövmesine Tepki Olarak Yaptığı - Zarar Verme Kastı Olmadığı/Suçun Oluşmadığı )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sarhoş Olduğuna Dair Herhangi Bir Kanıt Olmadığı - Suçun Oluşmadığı/Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılamayacağı )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Sanığın Görevli Polis Memurlarına Kendisini Dövmelerine Tepki Olarak Hakaret Ettiği - Sanığa Verilen Cezanın İndirilmesi Gerektiği )
HAKARET ( Sanığın Görevli Polis Memurlarına Kendisini Dövmelerine Tepki Olarak Ettiği - Sanığa Verilen Cezanın İndirilmesi Gerektiği )
ZARAR VERME ( Zararın Kamu Malına Karşı Yapıldığı - Genel Zarar Vermeden Cezalandırılmayacağı )"
4Y10.CD13.5.2002E. 2002/14306 K. 2002/18702"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Suç Konusu Maddenin Uyuşturucu Maddelerden Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Cezanın Ertelenmesi Talebinin İncelenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar )
CEZANIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR ( Suç Konusu Maddenin Uyuşturucu Madde Olup OLmadığının Araştırılması Gereği )"
4Y8.CD8.5.2002E. 2001/9361 K. 2002/5938"CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimi İrdelenip Değerlendirilmeden Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( OnSekiz Yaşından Küçük Sanığın Mağdurun Hürriyetini Sınırlaması )
PARA CEZASI ( On Sekiz Yaşından Küçük Sanığın Yasa Gereği Para veya Tedbirlerin Uygulanması Zorunluluğu )"
4YCGK7.5.2002E. 2002/4-116 K. 2002/245"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Sanığın Alınan Alkolün Etkisiyle Sarhoş Bir Şekilde Müştekinin Oturduğu Apartmana Giderek İçeri Girmesi Kapısının Zilini Çalması Silahını Çekerek Ateş Etmesi )
ZORALIM ( Zati Demirbaş Tabancasıyla Suç İşleyen Sanığın Tabancasının Müsaderesine Karar Verilmesi )
ZATİ DEMİRBAŞ EŞYA ( Personele Bedeli Mukabilinde Verilen Silahın Devlet Malı Silah Sayılmayacağı Ancak Görevde Kullanılmasının Gerekmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Takibat Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Gören Kimsenin Vazgeçmesinin Hukuku Amme Davasını Düşürmesi )
MÜSADEREYE KARAR VERİLEBİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Suç Teşkil Edip Etmediğinin Suça Konu Eşyanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Değilse Onayıyla Kullanılıp Kullanılmadığının Saptanması )
GÖREVLİLERE VERİLEN SİLAHLAR ( Bu Silahların Bedel Mukabilinde Bu Kişilere Satılması Başkalarına Görev Devam Ederken Devir ve Temlik Edilememesi Görev Sırasınca Kullanması )"
4Y10.CD7.5.2002E. 2002/12178 K. 2002/18002"NASI IZRAR ( Sanığın Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezası Yerine Uygulanabilecek Ceza Ve Tedbirlerle İlgili Talepte Bulunduğu - Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜESSİR FİİL ( Sanık Hakkındaki Hükmün Daha Önceki Temyizde Kesinleştiği - Yeniden Hüküm Kurulmasının Fazla Ceza Tayini Olduğu )
UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezası Yerine/Nası Izrarda - Sanığın Talepte Bulunduğu/Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FAZLA YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLMESİ ( Önceki Hükümlerin Sanık Tarafından Temyiz Edilmediği - Dosyanın Yargıtay'a Gidiş Dönüş Masraflarının Sanığa Yükletilemeyeceği )"
4Y10.CD7.5.2002E. 2002/11355 K. 2002/17937"NASI IZRAR
NASI IZRAR ( Sanığın Okul Bahçesindeki Ağaçları Keserek Götürmesi - Eylemin Hırsızlık Olduğu/Nası Izrardan Mahkumiyet Verilemeyeceği )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanığın Okul Bahçesindeki Ağaçları Keserek Götürmesi - Eylemin Kamu Malına Zarar Olmadığı/Buna Dayanarak Arttırım Yapılamayacağı )
CEZADAN İNDİRİM ( Sanığın Okul Bahçesindeki Ağaçları Keserek Götürdüğü - Eyleme Karşılık Gelecek Ceza Ve Arttırımdan Sonra İndirim Yapılması Gerektiği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Hapis Cezasından Çevrilen Kısmın Taksitlendirildiği - Geriye Kalan Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılamayacağı )"
4Y8.CD24.4.2002E. 2001/11309 K. 2002/5350"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Sabıkasız Olması Nedeniyle Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )
SANIĞIN SABIKASIZ OLMASI ( Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Sabıkasız Olması Nedeniyle Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )"
4Y7.CD17.4.2002E. 2002/5522 K. 2002/5245"1163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatifler Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Paraya Çevrilemeyeceğinin öngörülmesi )
SABIKA KAYDI ( Sabıka Kaydı Bulunmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Verilen Paraya Çevrilemeyen Kısa Süreli Hapis Cezasının Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmemiş Bulunulmasının Hatalı Olması )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Sanık Hakkında Verilen Paraya Çevrilemeyen Kısa Süreli Hapis Cezasının Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmemiş Bulunulmasının Hatalı Olması )
PARAYA CEVRİLEMEYEN CEZA ( Sanık Hakkında Verilen Paraya Çevrilemeyen Kısa Süreli Hapis Cezasının Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmemiş Bulunulmasının Hatalı Olması )"
4Y10.CD15.4.2002E. 2002/4550 K. 2002/16572"VERİLEN CEZANIN GEREKÇELENDİRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yerine Uygulanacak Ceza Ve Tedbirlerde - Uygulanmasında Yeterli Gerekçe Gösterilmediği )
NASI IZRAR ( Eylemin Gerçekleştirildiğine Dair Kesin Ve İnandırıcı Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılmadığı - Suçun Ne Şekilde Oluştuğunun Açıklanmadan Mahkumiyet Kararı Verildiği )
KESİN DELİLLER ( Nası Izrarda/Eylemin Gerçekleştirildiğine Dair - Kararda Açıklanıp Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( Nası Izrarda/Uygulanırken Hesap Hatası Yapıldığı - Daha Az Para Cezasına Hükmedildiği )
CEZA VE TEDBİRLER ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine - Uygulanmasında Yeterli Gerekçe Gösterilmediği )"
4Y2.CD3.4.2002E. 2001/38016 K. 2002/5598"ÖLÜME SEBEBİYET ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu - Sanığın Durumunun İrdelenerek Gerekçelendirilmesi Gereği )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK ( Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme - Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Verilen Karar )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Sanığın Bir Daha Suç İşlemekten Çekinmeyeceğine Dair Kanaat - Sanığın Geçmişteki Hali Ve Suç İşleme Eğiliminin Tespiti )"
4Y2.CD3.4.2002E. 2001/37774 K. 2002/5550"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMA ( Temel Ceza Tayin Edilmesi - Cezanın Belirlenmesinde Gerekçe )
CEZA BELİRLENMESİNDE GEREKÇE ( Cezanın Paraya Çevrilirken Yasada Öngörülen Ölçülere Uygun Suçlunun Kişiliğine Ve Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Gösterilmesi Gereği )
YASANIN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yasada Gösterilen Hallerden Başka Sair Hallerinde Gerekçesinin Belirtilmesi )"
4Y7.CD2.4.2002E. 2002/4704 K. 2002/4295"2918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrili Hafif Para Cezasının Tecil Edilememesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZADAN ÇEVRİLİ HAFİF PARA CEZASI ( Tecil Edilememesi )
TECİL ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrili Hafif Para Cezasının Tecil Edilememesi )"
4Y7.CD2.4.2002E. 2002/3778 K. 2002/4334"TEKERRÜRE ESAS TEŞKİL EDECEK MAHKUMİYETLER ( Tedbir Niteliğindeki Kararların Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi Ancak Bunun Yanında Tayin Edilen Ağır Para Cezasının Tekerrüre Konu Olabilmesi )
TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( Tedbir Niteliğindeki Kararların Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi Ancak Bunun Yanında Tayin Edilen Ağır Para Cezasının Tekerrüre Konu Olabilmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Tedbir Niteliğindeki Kararların Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi Ancak Bunun Yanında Tayin Edilen Ağır Para Cezasının Tekerrüre Konu Olabilmesi )
MAHKUMİYETLERDEN HANGİSİNİN TEKERRÜRE ESAS ALINDIĞININ BELİRTİLMESİ ( Mahkumiyetlerinden Hangisinin Tekerrüre Esas Alındığı Belirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
4Y8.CD1.4.2002E. 2002/2565 K. 2002/4580"FİRAR SUÇU ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Ağır Hapis Dahil Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
AĞIR HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Suçu İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşından Küçük Olması Nedeniyle )"
4Y7.CD22.3.2002E. 2002/3022 K. 2002/3646"2918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Hakkında Sürücü Belgesinin Geri Alma Süresi İçinde Araç Kullanması )
GERİ ALMA SÜRESİNDE ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin Kesinleşmiş Bir Karar veya Trafik Görevlileri Tarafından Düzenlenmiş Tutanakların Getirtilerek İncelenmesi )
İDARİ SUÇ ( Olay Tarihinde Belgenin Geri Alınması Kararının İnfazına Başlanmamış veya İnfazın Sonar Ermiş Bulunması Halinde Sağın Eyleminin Bu Suçu Oluşturması )"
4Y10.CD19.3.2002E. 2001/30239 K. 2002/12598"BAŞKASININ MALINA ZARAR VERMEK ( Zararın Değerinin Hafif Yerine Normal Kabul Edildiği - Fazla Ceza Tayin Edildiği )
ZARARIN DEĞERİNİN TAYİNİ ( Başkasının Malına Zarar Vermede/Hafif Yerine Normal Kabul Edildiği - Fazla Ceza Tayin Edildiği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Çevrilirken Hesap Hatası Yapıldığı - Noksan Ağır Para Cezasına Hükmedildiği )
ADLİ SİCİL BELGESİ ( Başkasının Malına Zarar Vermede - Sanığa Ait Nüfus Kayıt Örneğindeki Bilgilere Uygun İstenmediği )"
4Y6.CD18.3.2002E. 2002/1588 K. 2002/3690"HIRSIZLIK ( Tekerrüre Esas Alınan Mahkeme Kararı İle Verilmiş Olan Ağır Para Cezası - TCK.nun 81/2-3. Maddesinin Uygulanması ve 522/l. Maddesinin Lehe Hükmünden Yararlandırılmamasının Yasaya Aykırılığı )
TEKERRÜR ( Hırsızlık - Ağır Para Cezası/TCK.nun 81/2-3. Maddesinin Uygulanması ve 522/l. Maddesinin Lehe Hükmünden Yararlandırılmamasının Yasaya Aykırılığı )"
4Y7.CD11.3.2002E. 2002/3355 K. 2002/2917"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ( 1 Yıl İçin Seçilmiş Olsalar Dahi Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Seçilene Kadar Devam Edeceği )
KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların 1 Yıl İçin Seçilmiş Olsalar Dahi Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Seçilene Kadar Görev ve Sorumluluklarının Devam Edeceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEMESİ ( Kısa Süreli/Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Kısa Süreli/Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )"
4Y11.CD11.3.2002E. 2002/1396 K. 2002/1860"HIRSIZLIK ( Elektrik Aboneliği Bulunan Sanığın Baş Sigortadan Dağıtım Sigortasına Köprü Atmak Suretiyle Devre Dışı Bıraktığı Sayacın Resmen Mühürlü Olup Olmadığının Araştırılması )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Elektrik Aboneliği Bulunan Sanığın Baş Sigortadan Dağıtım Sigortasına Köprü Atmak Suretiyle Devre Dışı Bıraktığı Sayacın Resmen Mühürlü Olup Olmadığının Araştırılması )
MÜHÜRLÜ SAYACIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mühürlü Sayacın Devre Dışı Bırakılması Suretiyle İşlenen Hırsızlık Suçunda Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
4Y8.CD7.3.2002E. 2001/8686 K. 2002/2634"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezayı Hafifletecek Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
CEZAYI HAFİFLETECEK TAKDİRİ SEBEPLER ( Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TAKSİT SÜRELERİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesinde Taksit Sürelerinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Gerekçeli Karar Başlığından Suç Tarihinin Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
4Y8.CD6.3.2002E. 2001/11865 K. 2002/2341"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Vekilince 647 Sayılı Yasanın Maddelerinin Uygulanılması Talep Edildiği Halde Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Sanık Vekilinin Bu Talebine Karşın Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )"
4Y7.CD4.3.2002E. 2002/3291 K. 2002/2436"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasına Çevrilemeyen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEMESİ ( Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYEN KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )"
4Y6.CD4.3.2002E. 2002/1717 K. 2002/2386"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Uygulanma Şekli )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Hırsızlık Suçu - Para Cezasına Veya Tedbire Çevirme )
PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVİRME ( Açıklanan Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu olduğu ) "
4Y6.CD4.3.2002E. 2002/1717 K. 2002/2386"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Uygulanma Şekli )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Hırsızlık Suçu - Para Cezasına Veya Tedbire Çevirme )
PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVİRME ( Açıklanan Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu olduğu ) "
4Y7.CD1.3.2002E. 2002/2513 K. 2002/2322"222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezasına İlişkin Kararın İlgililere Tebliğinden İtiberen Üç Gün İçinde Çoçuğun Okula Başlatılmaması Halinde Veli veya Vasinin Cezalandırılması )
SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( İdari Para Cezasının Sanığa Tebliğ Tarihi Araştırılıp Bu Tebliğden İtibaren Dördüncü Günün Suç Tarihi Olması )
ÇOCUĞUN OKULA GÖNDERİLMEMESİ ( Para Cezasına İlişkin Kararın İlgililere Tebliğinden İtiberen Üç Gün İçinde Çoçuğun Okula Başlatılmaması Halinde Veli veya Vasinin Cezalandırılması )
SUÇUN OLUŞMASI İÇİN TEBLİĞ ŞARTI ( Para Cezasına İlişkin Kararın İlgililere Tebliğinden İtiberen Üç Gün İçinde Çoçuğun Okula Başlatılmaması Halinde Veli veya Vasinin Cezalandırılması )"
4Y7.CD26.2.2002E. 2002/2313 K. 2002/1997"2918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle On Beş Yaşını İkmal Etmemiş Olan Sanık Hakkında Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümleri Küçükler Hakkında Uygulanmaması )
SANIĞIN SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLMASI ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümleri Küçükler Hakkında Uygulanmaması )
HAFİF PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümleri Küçükler Hakkında Uygulanmaması Nedeniyle Hükmolunan Bu Para Cezalarının Ertelenebilmesi )
SANIĞIN İŞLEDİĞİ SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAYABİLMESİ ( Bu Yönden Bedeni-Akli ve Ruhi Durumun Tespiti için Uzman Doktordan Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
4Y3.CD14.2.2002E. 2002/200 K. 2002/1459"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Ağır Para Cezasına Çevrilen Miktarın Gösterilmesi Zorunluluğu )
DİKİLİDEN KESME ( Yapacak Vasıflı Emval - Tazminatın Orman Yasasının 113.maddesi Uyarınca Hesaplattırılması Gereği )
YAPACAK VASIFLI EMVAL ( Dikiliden Kesme - Tazminatın Orman Yasasının 113.maddesi Uyarınca Hesaplattırılması Gereği )"
4YCGK12.2.2002E. 2001/4-421 K. 2002/171"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Sanığın Hakim Olması )
HAKİM OLAN SANIĞIN GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Kalem Denetimini Yapmamak Kısa ve Gerekçeli Kararların Yazımını Katiplere Bırakmak Suretiyle Görevlerin Savsanması )
KALEM DENETİMİ YAPMAYAN HAKİM ( Hakimin İş Yoğunluğu Yüzünden Gerekli Denetimi Yapamamasının Görevi İhmal Olarak Değerlendirilememesi )
KISA VE GEREKÇELİ KARARLARIN YAZIMININ KATİPLERE BIRAKILMASI ( Sanıkların Birden Fazla Mahkemede Görev Yapmaları Nedeniyle İş Yoğunluğunun Söz Konusu Olması-Görevi İhmal Suçunun Oluşmaması )"
4Y11.CD12.2.2002E. 2002/408 K. 2002/1162"TEKERRÜR ( Sanığın Cezasının 647 Sayılı Yasaya Göre Bir Günden Fazla Arttırılamayacağı Gözetilmeden Fazla Ceza Tayin Edilmesi )
HIRSIZLIK ( Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Bir Günden Fazla Arttırılamayacağının Gözetilmemesi )
FAZLA CEZA TAYİN EDİLMESİ ( Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Bir Günden Fazla Arttırılamayacağının Gözetilmemesi )"
4Y7.CD11.2.2002E. 2002/1053 K. 2002/1366"2918 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Savunmasının Alındığı ve Ön Ödeme Önerisinin Yapıldığı Duruşma Tutanağının Öncden Matbu Olarak Hazırlanmış Olması )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİNİN MATBU ŞEKİLDE HAZIRLANMASI ( Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Sanığın Savunmasının Alındığı ve Ön Ödeme Önerisinin Yapıldığı Duruşma Tutanağının Öncden Matbu Olarak Hazırlanmış Olması )"
4Y6.CD11.2.2002E. 2001/16631 K. 2002/1553"KÜÇÜK SANIK ( 18 Yaşını Tamamlamamış - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
HIRSIZLIK ( Müştekinin Vazgeçmesi - İade Sayılmadığı Halde Cezada TCK'nın 523/1. Maddesiyle İndirim Yapılamayacağı )
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
YARGILAMA GİDERİ ( Suçu Birlikte İşleyen Sanıklar - Dayanışmalı Alınması Yerine Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
4Y2.CD11.2.2002E. 2001/12769 K. 2002/2242"TEHDİT VE SÖVME SUÇLARI ( Verilen Hapis Cezalarının Ceza Yada Önlemlerinden Birine Çevrilmemesi ve Her Suç İçin Belirlenen Ceza Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılmaması-Yasaya Aykırı Olması )
CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLME ZORUNLULUĞU ( Geçmiş Hükümlülüğü Olmayan Sanığın Ölümle Tehdit ve Sövme Suçlarından Belirlenen Cezası )
GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYAN SANIĞIN TEHDİT VE SÖVME SUÇLARINDAN CEZA ALMASI ( Cezaların Paraya Çevrilmesinin Zorunlu Olması )"
4Y11.CD11.2.2002E. 2002/538 K. 2002/1051"HIRSIZLIK ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )
SUÇ TARİHİ ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )"
4Y6.CD7.2.2002E. 2001/17493 K. 2002/1378"MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak Elektrik Kullanmak - Varsa Mühürleme Tutanağı da Getirtilerek Eylemin Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Mühür Fekki/Elektrik Gerilim Kancasının Gevşetilmesi Suretiyle Kaçak Akım Kullanmak - Suç Adedi )
SANIĞIN LEHİNE MADDELERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Karar Verilmemiş Olmasının Bozmayı Gerektireceği )"
4Y6.CD7.2.2002E. 2001/17066 K. 2002/1384"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Suça Konu Mobiletin Çalıntı Olduğunun Bildirilmesi Üzerine Sanığın Satılmak Üzere Dükkanına Bırakılan Suç Eşyasını Karakola Götürüp Teslim Etmesi )
CEZANIN İNDİRİM NEDENLERİ ( Suça Konu Mobiletin Çalıntı Olduğunun Bildirilmesi Üzerine Sanığın Satılmak Üzere Dükkanına Bırakılan Suç Eşyasını Karakola Götürüp Teslim Etmesi )
MADDİ HATA ( Hükmolunan Hapis Cezası 647 Sayılı Yasa Uyarınca Günlüğü İki Milyon Liradan Ağır Para Cezasına Çevrildiği Halde Kararda Bir Milyon Olarak Yazılmasının Yerinde Düzeltilmesi )"
4Y8.CD4.2.2002E. 2001/9150 K. 2002/1155"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Cezanın Paraya Çevrilmeme Gerekçesinin Yasal Olmaması )
PARA CEZASINA ÇEVİRMEYE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİ ( Paraya Çevrilmesi Halinde Cezanın Etkinliğini Azaltacağı Kanısına Varıldığı Gibi Yasal Olmayan Gerekçeye Dayanılamaması )"
4Y6.CD4.2.2002E. 2001/16017 K. 2002/1074"HIRSIZLIK ( On Sekiz Yaşını Bitirmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Cezanın Para Cezasına veya Öngörülen Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yasa Uyarınca Ağır Para Cezasına veya Öngörülen Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
CEZANIN İNFAZI ( On Sekiz Yaşını Bitirmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Cezanın Para Cezasına veya Öngörülen Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )"
4Y4.CD4.2.2002E. 2001/17398 K. 2002/1100"ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ ( Sanığın Önceki Hükümlülükleri Para Cezasına Çevrilmiş Olması- Bir ve Beş Yıllık Silinme Sürelerinin Dolması )
ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNME SÜRESİ ( Sanığın Önceki Hükümlülükleri Para Cezasına Çevrilmiş Olması- Bir ve Beş Yıllık Silinme Sürelerinin Dolması )
PARA CEZASI ( Sanığın Dokuz Günlük Hapis Cezasının Para Cezası ya da Önlemlerden Birine Çevrilme Zorunluluğunun bulunması )"
4YCGK29.1.2002E. 2001/7-292 K. 2002/147"SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Aynı Suçu Bir Yıl İçinde İki Kez İşlemesi Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
İKİNCİ KEZ SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Aynı Suçu Bir Yıl İçinde İki Kez İşlemesi Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
TEKERRÜR ( Sanığın Bir Yıl İçinde İki Kez Sürücü Belgesiz Araç Kullanması Nedeniyle Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Aynı Suçu Bir Yıl İçinde İki Kez İşlemesi Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )"
4Y9.CD23.1.2002E. 2001/3035 K. 2002/45"BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇ ( Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi Ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan Propaganda Yapmak - Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Tayin Edilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )
DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYI HEDEF ALAN PROPAGANDA ( Basın Yoluyla İşlenmesi - Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Tayin Edilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde Yazılı Miktarın Alt Sınırından Paraya Çevrileceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde Yazılı Miktarın Alt Sınırından Çevrileceği - Basın Yoluyla Devletin Ülkesi Ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan Propaganda Yapmak )"
4Y3.CD23.1.2002E. 2001/13086 K. 2002/160"İŞGAL ( Sanığın Diktiği Ağaçların ve Çitin Zoralımına Karar Verilmesi )
AĞAÇLARIN VE ÇİTİN ZORALIMINA KARAR VERİLMESİ ( Sanığın Dilekçesinde Suç Konusu Sahaya Diktiğini İddia Ettiği Ağaçların ve Çitin Zoralımına Karar Verilmesi )
ZORALIM ( Sanığın Dilekçesinde Suç Konusu Sahaya Diktiğini İddia Ettiği Ağaçların ve Çitin Zoralımına Karar Verilmesi )"
4Y4.CD22.1.2002E. 2001/17295 K. 2002/147"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Uygulanabilecek Ceza Ve Tedbirler - Şartları Mevcut Olan Tedbirlerin Talebinin Reddedilemeyeceği )
TEDBİRİN UYGULANMASINI TALEP ETME ( Cezaların Toplam Miktarının Gözönüne Alınmayacağı )"
4Y8.CD29.11.2001E. 2001/14100 K. 2000/16605"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TEKERRÜR ( Bu Nedenle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması ) "
4YCGK20.11.2001E. 2001/7-251 K. 2001/261"EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK ( Temel Hafif Para Cezaları Yanında Hafif Hapis Cezalarından Çevrilen Para Cezalarının da Ertelenmesinin Olanaklı Olmadığı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Ehliyetsiz Araç Kullanmak - Temel Hafif Para Cezaları Yanında Hafif Hapis Cezalarından Çevrilen Para Cezalarının da Ertelenmesinin Olanaklı Olmadığı )
CEZALARDA ERTELEME ( Birden Fazla Cezaya Mahkumiyet Halinde Mahkemenin Cezalardan Birini Erteleyip Diğerini Erteleme Kapsamı Dışında Tutamaması - Ertelemede Bölünmezlik İlkesi )
ERTELEMEDE BÖLÜNMEZLİK İLKESİ ( Birden Fazla Cezaya Mahkumiyet Halinde Mahkemenin Cezalardan Birini Erteleyip Diğerini Erteleme Kapsamı Dışında Tutamaması )"
4Y4.CD30.10.2001E. 2001/12408 K. 2001/13127"MEMURA MUKAVEMET ( Kendisinden Şüphelenen Yakınanlara Kimlik Göstermeyerek Elindeki Demir ile Kapıyı Kıracağını Söyleyen Sanığın Karakola Götürüldüğünde Sövüp Tehdit Etmesi )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Kendisinden Şüphelenen Yakınanlara Kimlik Göstermeyerek Elindeki Demir ile Kapıyı Kıracağını Söyleyen Sanığın Karakola Götürüldüğünde Sövüp Tehdit Etmesi )
KİMLİK GÖSTERİLMEMESİ ( Kendisinden Şüphelenen Yakınanlara Kimlik Göstermeyerek Elindeki Demir ile Kapıyı Kıracağını Söyleyen Sanığın Karakola Götürüldüğünde Sövüp Tehdit Etmesi )"
4Y6.CD22.10.2001E. 2001/12639 K. 2001/12590"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Suçun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği )
18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( İşlediği İddia Edilen Hırsızlık Suçunun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği )
SUÇUN ANLAM SONUÇLARINI KAVRAYABİLME ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği - Hırsızlık )"
4Y3.CD15.10.2001E. 2001/9441 K. 2001/9802"ORMANDAN TARLA AÇMA ( Suça Konu Yerin İki Parça ve Birbirinin Devamı Niteliğinde olması ve Açmanın Farklı ve Birbirine Yakın Günlerde Olması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Suça Konu Tarihlerdeki Değerlerin Esas Alınması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Ertelemenin Her İki Suçun Cezası Toplamı Üzerinden Yapılmasının Gerekmesi )
TESELSÜL ERTELEME ( Ertelemenin Her İki Suçun Cezası Toplamı Üzerinden Yapılmasının Gerekmesi )"
4Y3.CD15.10.2001E. 2001/9431 K. 2001/9804"ORMANDAN TARLA AÇMAK ( İşgal ve Faydalanma/Temadi Eden Suç - Suç Gününün Tutanak Günü Olarak Kabulü )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 647 s. Kanun Madde 4 İle Uygulama Yapılırken Bu Tarihteki Değerlerin Esas Alınması Gereği )"
4Y6.CD8.10.2001E. 2001/11738 K. 2001/11805"DOLANDIRICILIK ( Annesinin Ölümüyle Geçersiz Kalan Vekaletname İle İkamet Belgesini Kullanarak Banka Dolandırma )
GEÇERSİZ VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPMA ( Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Kamu Kurumu Olan Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamanın Dolandırıcılık Suçu Olması )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Annesinin Ölümü Üzerine Geçersiz Kalan Vekaletname İle Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Kamu Kurumu Olan Emekli Sandığından Çıkar Sağlamanın Dolandırıcılık Suçu Olması )"
4Y8.CD24.9.2001E. 2001/11818 K. 2000/13818"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
SANIĞIN 18 YAŞINI İKMAL ETMEMESİ ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
İNDİRİM NEDENİ ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
YAZILI EMİR ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmemiş Bulunduğundan Tayin Olunan Cezadan Ceza Yasası Uyarınca İndirim Yapılmadığından Bahisle Kararın Bozulmasının İstenmesi )"
4Y8.CD18.9.2001E. 2001/11751 K. 2000/13516"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Teşkil Eden Bıçak Taşıması Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi )
YAZILI EMİR ( Suç Tarihi İtibariyle 6136 Sayılı Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Fazla Tayin Edilmesi Nedeniyle Kararın Bozulmasının İstenilmesi )
BİRİM KATSAYI ( Ağır Para Cezasının Suç Tarihindeki Birim Katsayıyla Çarpılarak Bulunacak Sonuca ve Ceza Yasası Maddesi de Gözönüne Alınarak Hüküm Kurulmamasının Yasaya Aykırı Bulunması ) "
4Y8.CD17.9.2001E. 2001/11814 K. 2001/13509"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
İNDİRİM NEDENİ ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
YAZILI EMİR ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmemiş Bulunduğundan Tayin Olunan Cezadan Ceza Yasası Uyarınca İndirim Yapılmadığından Bahisle Kararın Bozulmasının İstenmesi )"
4Y8.CD17.9.2001E. 2001/11809 K. 2000/13508"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilecek Cezaların Bu Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Sanığa Verilecek Cezalardan İndirim Yapılması ve 647 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )
647 SAYILI YASA ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilecek Cezaların Bu Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )"
4Y8.CD13.7.2001E. 2001/11418 K. 2000/12911"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Atılı Suç Nedeniyle Hüküm Giymesi-Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )
HÜKÜM GİYENLERİN PARA CEZALARININ KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZADAN ÇEVRİLMESİ ( Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilememesi )
PARA CEZASI ( Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )"
4YCGK3.7.2001E. 2001/9-132 K. 2001/155"CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK HAKARET ( "Bir Gel O Şapkanı Alıp Kafana Nasıl Geçiriyoruz" Sözü Konuşmanın Bütünlüğü Nazara Alındığında Şeref ve Haysiyetini İncitici Nitelikte Olmayıp Tekrar Seçilmesinin Uygun Olmayacağını Vurgulamak İçin Kullanıldığı )
ŞEREF VE HAYSİYETİ İNCİTİCİ SÖZ ( "Bir Gel O Şapkanı Alıp Kafana Nasıl Geçiriyoruz" Sözü Konuşmanın Bütünlüğü Nazara Alındığında Bu Nitelikte Olmayıp Tekrar Seçilmesinin Uygun Olmayacağını Vurgulamak İçin Kullanıldığı - Hakaret ve Sövme Olmadığı )
HAKARET VE SÖVME ( "Bir Gel O Şapkanı Alıp Kafana Nasıl Geçiriyoruz" Sözü Konuşmanın Bütünlüğü Nazara Alındığında Şeref ve Haysiyeti İncitici Nitelikte Olmayıp Tekrar Seçilmesinin Uygun Olmayacağını Vurgulamak İçin Kullanıldığı )
AĞIR ELEŞTİRİ ( Belli Kamusal Görevlere Aday Olanların Tüm Yönleriyle Değerlendirilmesi Eleştirilmesi Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerinden Olduğu/Hatta Kamu Yararı Bulunduğu - Hakaret ve Sövme )"
4Y11.CD5.6.2001E. 2001/5684 K. 2001/6264"HIRSIZLIK ( 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanması - Hapsin Paraya Çevrilmesi Zorunluluğu )
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Hırsızlık - 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanması )"
4Y9.CD21.5.2001E. 2001/450 K. 2001/1692"TEDBİRSİZLİK DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA VE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Taksirli Suçtan Verilen Ağır Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilebilmesi )
AĞIR HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLME ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçundan Verilen Ağır Hapis Cezası )
ERTELEME TALEBİNİN REDDİ ( Gerekçelerin Sanığın Kişiliğiyle İlgili Olması Mecburiyeti )"
4YCGK8.5.2001E. 2001/8-85 K. 2001/86"TEKERRÜR NEDENİYLE CEZALARIN ARTIRILMASI YÖNTEMİ ( Önceki Cezanın Hapis, Sonraki Cezanın Para Cezası Olması )
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Yöntem )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNDE ESAS ALINACAK ORAN ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında )
PARA CEZASINA ÇEVİRMEDE ESAS ALINACAK ORAN ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasına Esas Alınacak Olan Önceki Hapis Cezasını )"
4Y2.CD26.3.2001E. 2001/6742 K. 2001/5056"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Asgari Hadden Tayini/Aynı Gerekçeler Sanık Aleyhine Yorumlanarak Para Cezasına Çevrilmemesi - Gerekçeler Arası Çelişki )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMEMESİ ( Asgari Hadden Tayin Edilen/Aynı Gerekçeler Sanık Aleyhine Yorumlanarak Çevrilmemesi - Gerekçeler Arası Çelişki )
GEREKÇELER ARASI ÇELİŞKİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Asgari Hadden Tayini - Aynı Gerekçeler Sanık Aleyhine Yorumlanarak Para Cezasına Çevrilmemesi )"
4Y8.CD12.2.2001E. 2001/3078 K. 2001/4905"SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Yaşının Küçük Olması Sebebiyle Verilecek Cezaların Ceza Yasası Gereğince İndirilmesi )
SANIĞIN 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLMASI ( Sanığın Yaşının Küçük Olması Sebebiyle Verilecek Cezaların Ceza Yasası Gereğince İndirilmesi )
PARA CEZASI VE TEDBİRLER ( 647 Sayılı Yasa Gereğince Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para yada Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Bu Durumun Sonucu Olarak Cezaların İndirilmesi ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para yada Tedbirlerden Birine Çevrilmesi ) "
4Y6.CD23.1.2001E. 2001/575 K. 2001/235"SUÇ İŞLENDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ SANIKLAR ( Hapis Cezasının Başka Bir Ceza veya Tedbire Çevrilmesi )
SUÇ İŞLENDİĞİ TARİHTE 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ SANIKLAR ( Cezada İndirim Yapılması Gereği )
HAPİS CEZASININ BAŞKA BİR CEZA VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Suç İşlendiği Tarihte 18 Yaşını Doldurmamış Olması )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Suç İşlendiği Tarihte 15 Yaşını Doldurmamış Olması )"
4YCGK19.12.2000E. 2000/7-247 K. 2000/257"TİCARET GEMİLERİ ( 8 Metre Boyundaki Küçük Tip Balıkçı Teknelerinin Sadece Tonilato Belgesi İle Kullanılamayacağı - Denize Elverişlilik Belgesi Alınması Zorunluluğu )
DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ ( 8 Metre Boyundaki Küçük Tip Balıkçı Teknesi - Ticaret Gemilerinde Boy Dikkate Alınarak Bir Ayrıcalık Tanınmadığı/Alınması Zorunluluğu )
BALIKÇI TEKNELERİ ( 8 Metre Boyundaki Küçük Tip - Sadece Tonilato Belgesi İle Kullanılamayacağı/Denize Elverişlilik Belgesi Alınması Zorunluluğu )"
4Y1.CD18.12.2000E. 2000/2873 K. 2000/3615"YASAL İNDİRİMLERİN UYGULANMASI İSTEĞİ ( 647 S.K. Md. 4 de Kapsar Nitelikte Olduğu - Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Kanuna Aykırılığı )
CEZADA İNDİRİMLERİN UYGULANMASI İSTEĞİ ( Tüm Yasal İndirimlerin - 647 S.K. Md. 4 de Kapsar Nitelikte Olduğu/Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Kanuna Aykırılığı )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Tüm Yasal İndirimlerin Uygulanması İsteği/Bu Talebi de Kapsar Nitelikte Olduğu - Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu ) "
4Y9.CD7.12.2000E. 2000/2365 K. 2000/3144"647 SAYILI YASANIN LEHE HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ TALEBİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Mecburiyeti )
SANIĞIN CEZA İNFAZ KANUNUNDAKİ LEHE HÜKÜMLERİN TATBİKİ TALEBİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Mecburiyeti )"
4Y7.CD30.11.2000E. 2000/14690 K. 2000/16297"KOOPERATİFLER KANUNU'NA AYKIRILIK ( 1163 S.K. Uyarınca Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmediği - 30 Güne Kadar Olan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 S.K. Uyarınca Para Cezası Dışındaki Tedbirlerden Birine Çevrileceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Kooparatifler Kanunu'na Aykırılık/Bu Kanun Uyarınca Çevrilemediği - 30 Güne Kadar Olan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 S.K. Uyarınca Para Cezası Dışındaki Tedbirlerden Birine Çevrileceği )"
4Y4.CD28.11.2000E. 2000/7707 K. 2000/8283"TEHDİT ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )
İHKAK-I HAK ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )
ZORLAMA ( Sanığın Yakınına Kefil Olduğu Borcu Öde Ben PKK'lıyım Ödemezsen Seni ve Aileni Yok Ederim Demesi )"
4Y8.CD15.11.2000E. 2000/22929 K. 2000/18741"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bozmaya Uyan Mahkemenin Delillerde Değişiklik Bulunmadığı Halde Kararı Değiştirememesi )
BOZMAYA UYAN MAHKEMENİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Delillerde Bir Değişiklik Bulunmadığı Halde Hükmün Değiştirilemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Mahkumiyet Hükmüne İlişkin Bozmaya Uyan Mahkemenin Delillerde Bir Değişiklik Bulunmadığı Halde Hükmü Değiştirmesi )"
4Y4.CD6.11.2000E. 2000/6434 K. 2000/7328"CEZA KARARNAMESİ
AĞIR PARA CEZASININ SAPTANMASI
YARALAMA ( Ceza Kararnamesi )
TEKERRÜR"
4Y7.CD2.11.2000E. 2000/11429 K. 2000/14215"TİCARETTEN MEN TEDBİRİ ( Sanıkların Ve Ailelerinin Geçimini Sağlamayı Ve Mesleklerini Yapmalarını Engelleyici Nitelikte Bulunması - Başka Tedbire Çevrilmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Lehine Hükmedilmesi - Sanıklardan Ne Şekilde Tahsil Edileceğinin Kararda Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu )
TEDBİR ( Kooperatifler Kanununa Muhalefet Suçu Nedeniyle )"
4Y2.CD1.11.2000E. 2000/11150 K. 2000/11641"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Aracın Lastiğinin Patlaması Sonucu Kazanın Oluşması Nedeniyle Sanığın Kusur Oranının Saptanmasının Gerekmesi )
KUSUR ORANI ( Aracın Lastiğinin Patlaması Sonucu Kazanın Oluşması Nedeniyle Sanığın Kusur Oranının Saptanmasının Gerekmesi )
KASTİ CÜRÜMDEN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ ( Önceki Erteli Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilebilmesi
ERTELENMİŞ MAHKUMİYETİN AYNEN İNFAZI ( Kasti Cürümden Mahkumiyet Kararı Verilmesi Nedeniyle )"
4Y4.CD31.10.2000E. 2000/5629 K. 2000/7214"TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK ( Eksik Gramajlı Sosis Satma Eylemi )
EKSİK GRAMAJLI ÜRÜN SATMAK ( İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Eksik Gramajlı Sosis Satma Eylemi )"
4Y4.CD19.10.2000E. 2000/5725 K. 2000/6894"MÜHÜR BOZMAK ( İçtima )
İÇTİMA
SUÇ İŞLEME KARARINDA TEKLİK ( İçtima )
PARA CEZASININ ÜST SINIRIN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ TAKDİRİ TAHFİF TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ
SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI"
4Y2.CD19.10.2000E. 2000/10503 K. 2000/10999"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Cezanın Alt Sınırdan Tayininde Lehe Yorumlanan Suçun İşleniş Biçimi ve Özelliklerinin 647 SK. Md. 4 Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilirken Aleyhe Yorumlanması - Gerekçede Çelişki/Bozmayı Gerektirdiği )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Lehe Yorumlanan Suçun İşleniş Biçimi ve Özellikleri/647 SK. Md. 4 Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilirken Aleyhe Yorumlanması - Bozma Nedeni/Gerekçede Çelişki )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Cezanın Alt Sınırdan Tayininde Lehe Yorumlanan Suçun İşleniş Biçimi ve Özelliklerinin Ceza ve Tedbire Çevrilmede Aleyhte Yorumlanması - Gerekçede Çelişki )"
4Y4.CD18.10.2000E. 2000/6602 K. 2000/6784"YARALAMA ( Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu - Sanık Hakkındaki Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezası ya da Diğer Önlemlerden Birine Çevrilmesinde Zorunluluk Olduğu )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Yaralama/Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu - Sanık Hakkındaki Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezası ya da Diğer Önlemlerden Birine Çevrileceği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASI VEYA DİĞER ÖNLEMLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yaralama - Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğunun Gözetileceği )"
4Y4.CD18.10.2000E. 2000/6349 K. 2000/6856"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bu Suçla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )
PARA CEZASI ( Misil Artırımına Konu Olamayacağından Temel Para Cezasına Hükmolunması )
MİSİL ARTIRMASI ( Mühür Bozma Suçuyla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )"
4Y7.CD4.10.2000E. 2000/9574 K. 2000/12239"677 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezasıyla Mahkumiyet Halinde Aynı Cinsten Olmayan Hapis Cezasının İnfazına Karar Verilmesine Yasal Olanak Bulunmaması )
647 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Para Cezasıyla Mahkumiyet Halinde Aynı Cinsten Olmayan Hapis Cezasının İnfazına Karar Verilmesine Yasal Olanak Bulunmaması )"
4Y2.CD27.9.2000E. 2000/9565 K. 2000/9846"CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Sanığın Kişiliğini Sair Hallerini ve Suçun İşlenmesindeki Özellikleri İçermeyen ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle - Yasaya Aykırılığı )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ ÖLÜME SEBEBİYET ( Cezanın Ertelenmemesi - Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle Karar Verilemeyeceği )
KARARDA GEREKÇENİN YETERSİZLİĞİ ( Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Dair/Yasaya Aykırılığı - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Ölüme Sebebiyet )"
4Y6.CD26.9.2000E. 2000/6568 K. 2000/6447"HIRSIZLIK ( Arabadan Bir Paket Sigara Çalmak-Çalınan Şeyin Değerinin Pek Hafif Olduğunun Gözetilmesi )
BİR PAKET SİGARA ÇALMAK ( Hırsızlık-Çalınan Şeyin Değeri-Teşebbüs )
TEŞEBBÜS ( Hırsızlık )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Tedbire Çevrilmesi Mecburiyeti-Küçük Sanık )"
4Y2.CD18.9.2000E. 2000/8718 K. 2000/9252"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ YARALAMAYA SEBEBİYET ( Sanığın Hapis Cezasının Ağır Para Cezasına Çevrilmesi Talebi Hakkında Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
HAPİS CEZASININ AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Hakkında Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektireceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Yaralamaya Sebebiyet )
TALEP HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Bozmayı Gerektireceği - Hapis Cezasının Ağır Para Cezasına Çevrilmesi Talebi )"
4YCGK27.6.2000E. 2000/2-136 K. 2000/146"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAK ( Trafik Kazası-Kazada Sanığın Annesinin Ölmesi ve Yakınlarının Yaralanması-Hapis Cezasının Tedbire Çevrilmesi )
CEZALARIN ŞAHSİLEŞTİRİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olmak-Trafik Kazasında Sanığın Annesinin Ölmüş Olması )
CEZANIN İSTEK OLMASA DA PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olmak )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN BAŞKA BİR TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Talebinin Gerekip Gerekmediği )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olmak-Sanığın Talebinin Gerekip Gerekmediği )"
4Y4.CD27.6.2000E. 2000/5170 K. 2000/5694"ÖLENLERİ YETKİLİ YERLERE BİLDİRME GÖREVİ ( Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Bir Suçu İlgili Makamlara Bildirmeme Eylemini Cezalandıran Suçun Öğelerini Oluşturmaması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA ( Verilen Cezanın Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Cezanın Alt Sınırının Altında Belirlenmesi )
SUÇU BİLDİRMEME ( Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunun İlgili Makamlara Bildirilmemesi )"
4Y4.CD14.6.2000E. 2000/3652 K. 2000/5196"İZİNSİZ KUR'AN KURSU AÇMAK ( Savunmanın Aksine Sanığın Dershane Açtığı Eğitim Yaptırdığı Hakkında Kayıdın Bulunmaması )
TUTANAKLA SAPTANAN BİLGİLER ( Kuran Kursunu Verenin Kimliğinin Tanıklardan Sorulmaması )"
4Y4.CD5.6.2000E. 2000/3238 K. 2000/4811"YEDİEMİNLİKTEN KAÇINMA ( Haczin İhtiyati Haciz Kararına Dayanılarak Yapılması Ancak Karar Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde İnfaz Edilmemesi Nedeniyle Bu Suçun Oluşmaması )
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haczin İhtiyati Haciz Kararına Dayanılarak Yapılması Ancak Karar Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde İnfaz Edilmemesi Nedeniyle Bu Suçun Oluşmaması )
HACZİN İHTİYATİ HACİZ KARARINA DAYANILARAK YAPILMASI ( İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren 10 Gün İçinde İnfaz Edilmediğinden Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşmaması )"
4Y7.CD1.6.2000E. 2000/4339 K. 2000/8201"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Sürücü Belgelerine Bir Ay Geri Alınması - Uygulanan Tedbirin Zaten Yasa Gereğide Yapılacak Olması )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Tedbir Olarak Uygulanması - Yasa Gereğide Yapılacak Olması Nedeniyle Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Uygulama Yeri Olan Başka Tedbirin Uygulanması Gereği )"
4Y4.CD23.5.2000E. 2000/4117 K. 2000/4460"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Sorgusu Sırasında Sanık Müdafiinin 647 Sayılı Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması Olasılığından Söz Etmesine Rağmen Bu Konuda Karar Verilmemesi )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanığın Sorgusu Sırasında Sanık Müdafiinin 647 Sayılı Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması Olasılığından Söz Etmesine Rağmen Bu Konuda Karar Verilmemesi )"
4Y8.CD4.5.2000E. 1999/9935 K. 2000/8023"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Daha Önce Para Cezasına Çevrilmiş Mahkumiyeti Bulunan Sanığın Yeni Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Takdir Yetkisi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME KONUSUNDA HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Sanık Hakkında Daha Önce Verilen Mahkumiyetin Para Cezasına Çevrilmiş Olması )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Daha Önce Aldığı Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Para Cezasına Çevrilmiş Olan Sanık Hakkındaki Yeni Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde )"
4YCGK25.4.2000E. 2000/3-79 K. 2000/83"DÜZELTEREK ONAMA KARARI ( Erteleme Konusunda Yerel Mahkemenin Karar Verme Yetkisini Kaldıracak Şekilde Karar Verilememesi )
ERTELEME KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİ ( Erteleme Konusunda Karar Verilecek Durumda Düzelterek Onama Kararı Verilememesi )"
4Y4.CD20.4.2000E. 2000/2391 K. 2000/3251"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haciz Tarihi İle Satış Talebi Tarihi Arasında Yasanın Öngördüğü Sürenin Geçtiği/Haczin Kalkacağı - Haciz Kalkacağından Suçun Oluşmayacağı )
HACZİN KALKMASI ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama - Haciz Tarihi İle Satış Talebi Tarihi Arasında Yasanın Öngördüğü Sürenin Geçtiğinden Haczin Kalkacağı/Suçun Oluşmayacağı )
HACİZ TARİHİYLE SATIŞ TALEBİ TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama - Somut Olayda Satış Talebi İçin Yasanın Öngördüğü Sürenin Dolduğundan Haczin Kalkacağı/Hukuka Aykırılık Unsurunun Bulunmadığının Gözetileceği ) )"
4Y11.CD20.4.2000E. 2000/820 K. 2000/1552"HIRSIZLIK ( Sanığın Suçunun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalmasına Rağmen Tamamlandığı Kabul Edilerek Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )
TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Suçunun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalmasına Rağmen Tamamlandığı Kabul Edilerek Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )
SUÇ KONUSU EŞYALARIN DEĞERİ ( Eşya Değerlerinin Pek Hafif Olmasına Rağmen Normal Kabul Edilerek Sanığa Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )"
4Y11.CD20.4.2000E. 2000/816 K. 2000/1551"HIRSIZLIK ( Suça Konu Eşyaların Değeri Bilirkişiye Tespit Ettirilmeden Müşteki Beyanına İtibar Edilmesinin Hatalı Olması )
CEZAYI HAFİFLETİCİ TAKDİRİ SEBEPLER ( İndirim Sırasında Hesap Hatası Olması )"
4Y5.CD19.4.2000E. 1999/5261 K. 2000/1293"İDDİANAME ( Mahkemenin Bağlı Olduğu - Dava Konusu Yapılmayan Görevi İhmal Zimmet ve Kooperatifler Yasasına Aykırı Davranmaktan Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
MAHKEMENİN İDDİANAME İLE BAĞLILIĞI ( Dava Konusu Yapılmayan Görevi İhmal Zimmet ve Kooperatifler Yasasına Aykırı Davranmaktan Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
DAVA KONUSU EYLEM ( İddianamede Bağımsız Ve Açıklıkla Gösterilmesi Zorunluluğu - Mahkemenin İddianamedeki Eylemlerle Bağlı Olduğu )
SAVUNMANIN AKSİNE KANIT BULUNMAMASI ( Manevi Unsurun Gerçekleşmediği - Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
MANEVİ UNSURUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Savunmanın Aksine Kanıt Bulunmaması - Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEME ( Bazı Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - Diğer Tedbirlerin Uygulanması )"
4Y4.CD18.4.2000E. 2000/2449 K. 2000/3100"TEHDİT ( Sanığın Yakınanın Taşla Üzerine Gelmesi Nedeniyle Evdeki Silahı Alıp Eve Gelme Yoksa Vururum Demesi )
SÖVME ( Bu Suçta Ağır Para Cezasına Hükmedilememesi )
ZORLAMA ( Sanığın Yakınanın Taşla Üzerine Gelmesi Nedeniyle Evdeki Silahı Alıp Eve Gelme Yoksa Vururum Demesi )"
4Y6.CD4.4.2000E. 2000/1790 K. 2000/1993"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sanığın Yaşı İtibarı ile Para veya Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
CÜRÜMDE TEKERRÜR ( Önceki Hükümlülüklerden Hangisinin Tekerrüre Esas Alındığının Kararda Gösterilmesi Gereği )"
4Y4.CD3.4.2000E. 2000/2639 K. 2000/2392"MÜESSİR FİİL ( Çekişmeli Olan Yerden Fındık Toplanması Nedeniyle Çıktığı ve Sonradan Olayı Duyan Sanığın Olay Yerine Geldiğinde Eşi ve Çocuklarını Yaralı Halde Görünce Kavgaya Katılması )
YARALAMA SUÇU ( Verilen Cezanın Paranın Aşırı Değer Kaybı Dikkate Alındığında Cezanın Etkinliğinin Sağlanması ve Caydırıcı Olması için Paraya Çevirme Yapılmaması )
PARAYA ÇEVİRMEME GEREKÇESİ ( Paranın Aşırı Değer Kaybı Dikkate Alındığında Cezanın Etkinliğinin Sağlanması ve Caydırıcı Olması için Paraya Çevirme Yapılmaması )"
4Y7.CD28.3.2000E. 2000/3209 K. 2000/4611"2918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Müdafii Tayin Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYENLERE CEZA TAYİNİ ( Ceza Verilmesi Durumunda İndirim Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
ZORUNLU MÜDAFİİLİK SİSTEMİ ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Müdafii Tayin Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
HAFİF HAPİS VE HAFİF PARA CEZALARI ( Cezaların Ayrı Ayrı Gösterilerek Denetime İmkar Verecek Şekilde Tayin Edilmesinin Gerekmesi )"
4Y4.CD27.3.2000E. 2000/1303 K. 2000/2194"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Mahkeme Bilirkişisine Küfür Etmesi )
MAHKEME BİLİRKİŞİSİNE SÖVME ( Görevliye Sövme ve Yaralama Suçunun Oluşması )"
4YCGK29.2.2000E. 2000/7-35 K. 2000/37"MAKTU PARA CEZASI ( Kendisine Usulüne Uygun Olarak İhtar Yapıldığı Halde Maktu Para Cezasını Ödemeyen ve Hakkında Açılan Dava Sonucu Mahkumiyetine Karar Verilen Sanık Hakkında Maktu Olan Temel Para Cezasının Yarı Oranında Artırılarak Karar Verilmesi Gereği )
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK SUÇU ( Maktu Para Cezasını Ödemeyen ve Hakkında Açılan Dava Sonucu Mahkumiyetine Karar Verilen Sanık Hakkında Maktu Olan Temel Para Cezasının Yarı Oranında Artırılarak Karar Verilmesi Gereği )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( Para Cezasının Alt veya Üst Sınırı Belli Değilse Önödemede Bulunulmaması Durumunda Para Cezasında Yarı Oranında Artırım Yapılamayacağı - Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak )"
4Y6.CD24.2.2000E. 2000/857 K. 2000/1126"KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Hırsızlık )
HIRSIZLIK ( Kaçak Elektrik Kullanmak )"
4YCGK15.2.2000E. 1999/6-319 K. 2000/23"HIRSIZLIK SUÇU ( Malın İadesi veya Tazmininin Sanık ya da Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılmasının Sonucu Etkilemediği - İade veya Tazminin Bilerek İsteyerek Yapılması Gereği )
ÇALINTI MALIN İADESİ VEYA TAZMİNİ ( Sanık ya da Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılmasının Sonucu Etkilemediği/İade veya Tazminin Bilerek İsteyerek Yapılması Gereği - Hırsızlık )
İRADİ TESLİM ( Hırsızlık Konusu Mallar Bir İhbar Sonucu Yakalandığından İradi Bir Teslim Sözkonusu Olmadığından TCK'nın 523. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığı )"
4Y2.CD14.2.2000E. 2000/1134 K. 2000/1273"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Asgari Hadden Ceza Tayin Edilip Hapis Cezasının Paraya Çevrilme Talebinin Reddi - Gerekçede Çelişki Takdirde Hata Oluşturacağı )
PARAYA ÇEVİRME TALEBİNİN REDDİ ( Asgari Hadden Ceza Tayin Edilen Hapis Cezasının/Gerekçede Çelişki Takdirde Hata Oluşturacağı - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet )
GEREKÇEDE ÇELİŞKİ TAKDİRDE HATA YAPILMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet - Asgari Hadden Ceza Tayin Edilip Hapis Cezasının Paraya Çevrilme Talebinin Reddi )"
4Y4.CD9.2.2000E. 1999/10183 K. 2000/780"ÖĞRETMENLERİN GÖREVE GELMEME SUÇU ( Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak - Suç Öğelerinin Oluşmaması )
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI ( Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak Öğretmenlerin Göreve Gelmeme Suçu - Suç Öğelerinin Oluşmaması )
SENDİKA KURMA HAKKI ( Devlet Memurlarının - Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak Öğretmenlerin Göreve Gelmeme Suçu/Suç Öğelerinin Oluşmaması )
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN 87 VE 151 SAYILI SÖZLEŞMELERİ ( TBMM. Tarafından Onaylanarak İç Hukuk Halini Alması - Devlet Memurlarının Sendika Kurma Hakkı )"
4YCGK8.2.2000E. 2000/4-16 K. 2000/19"SANIĞIN KİŞİLİĞİNİN OLUMLU VEYA OLUMSUZ OLMASI KONUSUNDA ÇELİŞKİ DOĞMASI ( Mahkemece Cezanın Alt Sınırdan Takdirinde Sanığın Kişiliğinin Olumlu Olarak Değerlendirilirken Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelemede ve Takdiri İndirim Sebebinin Uygulanmasında Olumsuz Olarak Değerlendirilmiş Olması )
MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Sanığın Kişiliğinin Cezanın Alt Sınırdan Takdirinde Olumlu Olarak Değerlendirilirken Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelemede ve Takdiri İndirim Sebebinin Uygulanmasında Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Suretiyle Çelişki Doğması )
CEZA MİKTARININ ALT VE ÜST SINIRLAR ARASINDA TAKDİRİ ( Mahkemece Sanığın Olumlu Kişiliği Sebebiyle Alt Sınırdan Ceza Takdiri - Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelenmesinde ve Takdiri İndirim Sebeplerinin Uygulanmasında Sanığın Kişiliğinin Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılmış Olması )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE ERTELENMESİNDE VE TAKDİRİ İNDİRİM SEBEPLERİNİN UYGULANMASINDA SANIĞIN KİŞİLİĞİNİN OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Cezanın Alt Sınırdan Tayininde Sanığın Kişiliğinin Olumlu Olarak Değerlendirilmiş Olması - Gerekçenin Çelişkili Olmaması Gereği )"
4Y4.CD8.2.2000E. 2000/686 K. 2000/764"YARALAMA VE GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Söverek İlk Haksız Hareketi İle Olaya Neden Olması - Katılanın Karşı Hareketi/Kavganın Çıkış Nedeni Üzerinde Durulmadan Cezanın Ortadan Kaldırılması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Söverek İlk Haksız Hareketi İle Olaya Neden Olması - Katılanın Karşı Hareketi/Kavganın Çıkış Nedeni Üzerinde Durulmadan Cezanın Ortadan Kaldırılması )
PARA CEZASI ( Suç Tarihine Göre Fazlaya Hükmedilmesi - Bozma Sebebi )
SUÇ TARİHİNE GÖRE FAZLA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Bozma Sebebi )"
4Y2.CD3.2.2000E. 2000/134 K. 2000/644"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Sanığın Uygulanması Talebi Hususunda Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Uygulanması Talebi Hususunda Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
4Y4.CD2.2.2000E. 2000/502 K. 2000/541"ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Belediye Fen İşleri Müdürü Ve Yardımcısı Olan Sanıklar - Diğer Birimin İhtiyacı Olan Araçların Verilmesi )
KAPATILMAYAN ÇUKURDA BOĞULMA ( Açılan Çukurda Biriken Suda Boğulma - Nedensellik Bağı )
NEDENSELLİK BAĞI ( Ölüme Sebebiyet Verme - İşleri Takip Eden Görevlilerin Sorumlu Olacağı )"
4Y4.CD2.2.2000E. 2000/247 K. 2000/498"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER (Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Zorunluluğu - Sanığa Ceza Kararnamesiyle Verilen Hükümlüğünün İtiraz Edilerek Kaldırıldığının Temyizde İleri Sürülmesi)
CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ (Verilen Hükümlüğünün İtiraz Edilerek Kaldırıldığının Temyizde İleri Sürülmesi - 647 S.K. Md. 4'ün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmasının Zorunlu Olduğu)"
4YCGK1.2.2000E. 2000/8-5 K. 2000/10"KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesinde Zorunluluk Olup Olmaması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olanların Mahkum Edildikleri Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar )
PARA CEZASINA ÇEVİRMENİN ZORUNLU OLMASI KOŞULLARI ( Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olanların Mahkum Edildikleri Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar )
ONSEKİZ YAŞINI İKMAL EDENLERİN CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihinden Evvel Para Cezasına Olsa Dahi Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edilmemiş Olma Koşulu )"
4Y5.CD27.1.2000E. 1999/5183 K. 2000/159"KOOPERATİF DENETÇİLERİ ( Devlet Memuru Gibi Cezalandırılamayacakları - Görevi İhmal Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
GÖREVİ İHMAL ( Kooperatif Denetçilerinin Devlet Memuru Gibi Cezalandırılamayacakaları )
TESELSÜL ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu - Teselsülün Bittiği Tarihe Göre Cezanın Tayin Edilmesi Gereği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Suç Tarihinin Teselsülün Bittiği Tarih Olduğu )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu Nedeniyle )"
4Y4.CD26.1.2000E. 1999/9855 K. 2000/238"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Çiftçi Mallarını Koruma Başkanının Yetkilerini Kurum Bekçisine Yüklemesi ve Denetlememesi )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BAŞKANININ YETKİLERİNİ KURUM BEKÇİSİNE YÜKLEMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma )"
4Y4.CD26.1.2000E. 1999/10211 K. 2000/241"TARTIŞMA ESNASINDA TABANCA İLE HAVAYA 1 EL ATEŞ AÇMAK ( Eylemin Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Çekme Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )
KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Sahibi Olduğu Gece Kulübünde Kira Borcu Nedeniyle Çıkan Tartışmada 1 El Havaya Ateş Açtığı - Suçun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VEYA TEDBİLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Sanık Müdafiinin Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
4Y4.CD24.1.2000E. 1999/10067 K. 2000/61"ZİMMET ( Görev )
GÖREV ( Zimmet suçu )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Zimmet )"
4Y2.CD24.1.2000E. 1999/13941 K. 2000/115"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Ölüme Sebebiyet Vermek - Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Gerekçe Gösterileceği )"
4Y10.CD27.12.1999E. 1999/14805 K. 1999/15928"3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temyizi Üzerine Bozulan Önceki Kararda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Sanığın Temyizi Üzerine Bozulan Önceki Kararda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanık Açısından Kazanılmış Hakkın Oluşması )"
4Y2.CD8.12.1999E. 1999/12993 K. 1999/15804"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Paraya Çevrilirken Kararda Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜMDE YASAL VE YETERLİ GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kararda Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )"
4YCGK7.12.1999E. 1999/7-297 K. 1999/300"ÖNÖDEME İHTARATINA UYMAMA ( Maktu Para Cezasının Yarı Oranda Artırılması )
MAKTU PARA CEZASININ YARI ORANDA ARTIRILMASI ( Önödemenin Yapılmaması )
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK ( Önödeme İhtaratına Uyulmaması )"
4YCGK30.11.1999E. 1999/3-282 K. 1999/296"SANIK TEMYİZİ ( Dilekçesinde Hakim Havalesi Bulunmamasının Sanığın Haklarını Etkilememesi )
HAKİM HAVALESİ ( Sanığın Temyiz Dilekçesinde Bulunmamasının Sanığın Haklarını Etkilememesi )
SANIĞIN TEMYİZİNDE HAKİM HAVALESİNİN BULUNMAMASI ( Sanığın Haklarını Etkilemeyeceği )
CMUK 293. MADDEYE GÖRE MERCİ TAYİNİNDE HATA ( Başvuranların Haklarını Etkilemeyeceği )"
4Y2.CD22.11.1999E. 1999/11099 K. 1999/15076"YARALAMAK ( Mahkum Edilen Sanık Aleyhine Ayrıca Geçit Suç Niteliğindeki Kavgada Silah Çekme Eyleminden Dolayı Ceza Tayin Edilemeyeceği )
GEÇİT SUÇ ( Yaralamaktan Mahkum Edilen Sanık - Geçit Suç Niteliğindeki Kavgada Silah Çekme Eyleminden Dolayı Ceza Tayin Edilemeyeceği )
KÜÇÜĞE CEZA TAYİNİ ( TCK'nun 55/3 Maddesi Uygulanmayarak Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
TAHRİK ( Sanığın Mağdurun Kendisine Şişe İle Saldırdığı Savunması/Mahkemenin de Kabulü - İrdelenmeden Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
4Y4.CD17.11.1999E. 1999/7693 K. 1999/9414"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA
DOKTORA SÖVME VE YARALAMA ( Tahrik )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI"
4YCGK2.11.1999E. 1999/4-200 K. 1999/254"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU NEDENİYLE TAYİN EDİLEN 5 GÜNLÜK HAPİS CEZASI ( Önceden Paraya Çevrilmiş Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Bulunması Halinde Paraya Çevirme Zorunluluğu Bulunmaması )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza-Daha Önce Paraya Çevrilmiş Hapis Cezası Bulunması Halinde Zorunluluk Bulunmaması )
DAHA ÖNCEDEN HAPİSTEN PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ MAHKUMİYET BULUNMASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Zorunluluğu Bulunmaması )"
4Y7.CD28.10.1999E. 1999/10474 K. 1999/10722"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI ( Görev Süreleri Sona Ermesine Rağmen Yeni Yönetim Kurulu Seçilmemiş Olması )
ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI ( Kooperatife Yeni Yönetim Kurulu Seçilmemişse )
İSTANBUL DIŞINA ÇIKIŞIN YASAKLANMASI CEZASI ( Kooperatif Kanununa Aykırı Davranıştan Dolayı )"
4Y7.CD20.10.1999E. 1999/9842 K. 1999/10520"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi ve Erteleme Hakkında Karar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar )
ERTELEMEYLE İLGİLİ KARAR ( Karar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar )
CEZA MİKTARININ TESBİTİ ( Para Cezasının Misil Artırılmasında Uygulanacak Usul )
PARA CEZASI MİKTARININ TESBİTİ ( Uygulanacak Usul )"
4Y6.CD13.10.1999E. 1999/5115 K. 1999/5686"ZİMMET VE GÖREVİ İHMAL ( Hükmün Aleyhe Bozulduğunun Gözetileceği - Sanıklara Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulması Gerektiği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Hükmün Sanıklar Aleyhine Bozulduğu - Sanıklara Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
BOZMA HÜKMÜNE KARŞI DİYECEKLERİN SORULMAMASI ( Hükmün Sanıklar Aleyhine Bozulduğu - Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )"
4Y11.CD15.9.1999E. 1999/4986 K. 1999/6326"CEP TELEFONU ÇALMAK
HIRSIZLIK ( Cep telefonunun değeri )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Asıl mahkumiyet )
TEKERRÜR KÜÇÜĞÜN CEZASI
PARA CEZASINA ÇEVİRME ZORUNLUĞU ( Küçük )"
4YCGK22.6.1999E. 1999/11-159 K. 1999/174"HIRSIZLIK ( Sanığın ASkerlik Sırasında İşlemiş Olduğu Suçun Sırf Askeri Suç Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınmasının Gerekmesi )
SIRF ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ ( Fiilin Kısmen Veya Tamamen Başka Bir Kanunda Suç Olarak Öngörülmemiş Olmasının Gerekmesi )
ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ ( Fiilin Kısmen Veya Tamamen Başka Bir Kanunda Suç Olarak Öngörülmemiş Olmasının Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Sırf Askeri Suç Niteliğindeki Suçların Tekerrüre Esas Alınmaması )
BİNADA HIRSIZLIK ( Sanığın Askerlik Sırasında Arkadaşının Parasını Hırsızlaması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınmasının Gerekmesi )"
4Y5.CD3.6.1999E. 1999/1409 K. 1999/2756"RÜŞVET TEKLİF ETME ( Eksik Teşebbüs-Haklı Bir Hususun Temini Amacıyla )
TEKLİF EDİLEN RÜŞVETİN KABUL EDİLMEYİP TUTANAK TUTULMASI ( Eksik Teşebbüs-Haklı Bir Hususun Temini Maksadıyla )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Haklı Bir Hususun Temini İçin Teklif Edilen Rüşvetin Kabul Edilmeyip Tutanak Tutulması )"
4Y5.CD31.5.1999E. 1999/1289 K. 1999/2655"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ ZORLA KAÇIRMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Evlendirmeyi Amaçlayan Sanıklar Hakkında TCK 433. Maddenin Uygulanması )
18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkındaki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi Mecburiyeti )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık )"
4Y4.CD25.5.1999E. 1999/5031 K. 1999/6033"MÜŞTEKİLERİN MÜDAHALE TALEBİ ( Karar Vermeden Hüküm Tesis Edilememesi )
TEHDİT ( Sanığı Suça Sevkeden Saike Göre CİK 4. Maddenin Uygulanmayacağına Karar Verilememesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER ( Faili Suça Sevkeden Saik-Suçlunun Kişiliği ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler )"
4Y5.CD13.5.1999E. 1999/735 K. 1999/2209"REŞİT MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRMAK ( Dava Sırasında Yaşın Küçültülmesinin Fiile Suç Vasfı Kazandırmayacağı )
DURUŞMADA MAĞDURENİN YAŞININ KÜÇÜLTÜLMESİ ( Mağdureyi Reşit Olduğu Düşüncesi ve Rızasıyla Kaçıran Sanığın Fiilinin Suç Vasfı Kazanmaması )"
4Y4.CD12.5.1999E. 1999/2785 K. 1999/5408"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Izrar Suçunun Bu Suçun Öğesi Olamaması )
IZRAR SUÇU ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Öğesi Olamaması )
SÖVME ( Hükmedilen Kısa Süreli Birer Ay Hapis Cezaları Nedeniyle Sanığın Geçmişte Hükümlülükleri Bulunması Nedeniyle Artırılması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Hükmedilen Kısa Süreli Birer Ay Hapis Cezaları Nedeniyle Sanığın Geçmişte Hükümlülükleri Bulunması Nedeniyle Artırılması )"
4Y5.CD29.4.1999E. 1999/419 K. 1999/1872"MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayet-Mümeyyiz Küçük-Sarkıntılık )
SARKINTILIK SUÇU ( Küçük Mağdur-Şikayet Hakkının Kullanılması )
MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERİN ŞAHISLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Şikayet Hakkı )
ŞİKAYET HAKKI ( Küçüklere Karşı İşlenen Suçlar-Temyiz Kudretinin Bulunup Bulunmadığı )"
4Y1.CD26.4.1999E. 1999/1371 K. 1999/1383"KÜÇÜĞÜN YARALAMA VE İZİNSİZ BIÇAK TAŞIMASI ( Sabıkasız - Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
MAHKUMİYETLERİN HER BİRİNİN BİR YILDAN AZ OLMASI ( 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık - Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Her Birinin Bir Yıldan Az Olması - 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık/Para Cezası ve Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu )
PARA CEZASI VE TEDBİRE ÇEVRİLME ZORUNLULUĞU ( 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık - Mahkumiyetlerinin Her Birinin Bir Yıldan Az Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Yerine Uygulanabilecek Ceza ve Tedbirler - 18 Yaşından Küçük Sabıkasız Sanık )"
4Y10.CD15.4.1999E. 1999/997 K. 1999/4293"TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Takip Sonucu Yakalanmasına Rağmen Cezasında İndirime Gidilmesinin Yanlış Olması )
CEZADAN İNDİRİM ( Sanığın Takip Sonucu Yakalanmasına Rağmen Cezasında İndirime Gidilmesinin Yanlış Olması )
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Takip Sonucu Yakalanmasına Rağmen Cezasında İndirime Gidilmesinin Yanlış Olması )"
4Y9.CD23.3.1999E. 1998/2811 K. 1999/1582"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGIN VE ÖLÜME SEBEBİYET ( Taksirli Suçtan Ağır Hapis Cezası Verilmesi - Paraya Çevrilebileceği )
TAKSİRLİ SUÇTAN AĞIR HAPİS CEZASI VERİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangın ve Ölüme Sebebiyet - Paraya Çevrilebileceği )
PARAYA ÇEVRİLEBİLME ( Taksirli Suçtan Ağır Hapis Cezası Verilmesi - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangın ve Ölüme Sebebiyet )"
4Y11.CD2.3.1999E. 1999/1320 K. 1999/2268"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( 18 Yaşını Doldurmayan Sanıklar Hakkında Verilen - 647 S. Yasadaki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Hakkında Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - 647 S. Yasadaki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )"
4Y5.CD22.2.1999E. 1998/5005 K. 1999/470"SARKINTILIK ( Sanığın Mağdurenin Irz ve Namusuna Tasaddide Bulunduğu Sabit Olduğu Halde Yanlış Nitelendirme Sonucu Bedeni Teması İçeren ve Devamlılık Arz Eden Bu Eyleminin Sarkıntılık Olarak Kabulüyle O Doğrultuda Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Sabit Olduğu Halde Yanlış Nitelendirme Sonucu Bedeni Teması İçeren ve Devamlılık Arz Eden Bu Eyleminin Sarkıntılık Olarak Kabulü İsabetsiz Olduğu )"
4Y11.CD9.2.1999E. 1999/103 K. 1999/1508"HIRSIZLIK ( Sanığın Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASI ( Hırsızlık Suçu Sanığının Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )"
4YCGK2.2.1999E. 1998/2-340 K. 1999/2"TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Sanığın Araçla Seyir Halinde İken Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Nedeniyle Ölüme Sebebiyet Vermesi )
TAKSİRLİ SUÇ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Vermek )
CEZAYI HAFİFLETİCİ NEDENLER ( Mahkemenin Sanığın Yengesinin Ölümünden Üzüntü Duyması Nedeniyle İndirim Yapması )
SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Önemli Rol Oynaması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suçlunun Kişiliği ve Geçmiş Halinin Bunda Önemli Rol Oynaması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Sanığın Kişiliğinin Önemli Rol Oynaması )"
4Y4.CD2.12.1998E. 1998/8579 K. 1998/11348"YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Kitabı Yayımlatan Tüzel Kişinin Sorumluluğu )
KİTABI YAYIMLATAN TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Yayın Yolu İle Hakaret )
AĞIR PARA CEZASININ EKSİK BELİRLENMESİ ( Bozma Sebebi - Yayın Yolu İle Hakaret )
BOZMA SEBEBİ ( Ağır Para Cezasının Eksik Belirlenmesi - Yayın Yolu İle Hakaret )
DERDEST OLDUĞU BELİRLENEN DAVADA KİŞİ VE EYLEM BİRLİĞİ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Yayın Yolu İle Hakaret - Sonucuna Göre Birleştirilmesi/Karar Verilmesi Gereği
DAVAYA KATILANLARIN TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Yayın Yolu İle Hakaret/TCK.m.487 /son Uygulanması İsteği - Bozma Sebebi )
BOZMA SEBEBİ ( Davaya Katılanların Talebi Hakkında Karar Verilmemesi - TCK.m.487 /son Uygulanması İsteği )"
4Y4.CD30.11.1998E. 1998/10507 K. 1998/10749"SUSMA HAKKI ( İnkara Yönelik Olduğu Şeklinde Değerlendirilememesi )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ NEDEN ( Susma Hakkını Kullanan Sanık Hakkında İnkara Gittiği Gerekçesiyle Uygulanmaması Yoluna Gidilememesi )
PARAYA ÇEVİRMEME GEREKÇESİ ( Sanığın Ahlaki Temayülleri Gibi Gerekçelere Dayanılamaması )
SANIĞIN AHLAKİ TEMAYÜLLERİ ( 647 S. Yasanın 4. ve TCK'nun 59. Maddelerinin Uygulanmama Gerekçesi Olamaması )"
4Y11.CD30.11.1998E. 1998/8105 K. 1998/7391"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Müsnet Suç İçin Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Suçunun Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Müsnet Suç İçin Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi )"
4Y11.CD25.11.1998E. 1998/7924 K. 1998/7260"HIRSIZLIK ( Sokağa Park Edilen Kapısı Açık Otomobilden Teyp Çalınması )
OTOMOBİLDEN TEYP ÇALINMASI ( Sanığın Şüphe Üzerine Yakalanıp Üzerinin Aranmasında Ele Geçen Teybi Müştekinin Otosundan Çaldığını Söylemesi )
SUÇU İKRAR ( Sanığın Hakkında Kovuşturma Başlamadan Suçunu İkrarı Durumunda Cezadan İndirim Gerekmesi )
İKRAR ( Sanığın Hakkında Kovuşturma Başlamadan Suçunu İkrarı Durumunda Cezadan İndirim Gerekmesi )
MÜŞTEKİNİN ŞİKAYETİNDEN ÖNCE SUÇUN İKRARI ( Sanığa Verilecek Cezadan İndirim Yapılması )"
4YCGK17.11.1998E. 1998/1-282 K. 1998/348"ZORLA IRZA GEÇMEYE KALKIŞMAK ( Aleyhe Değiştirmeme Kuralı Uyarınca Hakkında Ağır Sonuç Ceza Uygulanmayan Sanığın Hafif Sonuç Cezadan Yararlandırılamaması )
YARALAMA ( Aleyhe Değiştirmeme Kuralı Uyarınca Hakkında Ağır Sonuç Ceza Uygulanmayan Sanığın Hafif Sonuç Cezadan Yararlandırılamaması )
NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Aleyhe Değiştirmeme Kuralı Uyarınca Hakkında Ağır Sonuç Ceza Uygulanmayan Sanığın Hafif Sonuç Cezadan Yararlandırılamaması )
ALEYHE DEĞİŞTİRMEME KURALI ( Sonraki Cezanın Sanığın Belli Kabul Edilen Eyleminin Karşılığı Olan Asıl Ceza Olmaması )"
4Y1.CD3.11.1998E. 1998/2527 K. 1998/3327"İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK ( Sanığa Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sanığın Yaşı Nedeniyle Başka Ceza ve Tedbirlerin Uygulanması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sanığın Yaşı Nedeniyle Başka Ceza ve Tedbirlerin Uygulanması )
CEZALARIN TECİLİ ( Sanığın Daha Önce İşlediği Suçlar Nedeniyle Tecilli Mahkumiyetleri Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
4YCGK20.10.1998E. 1998/2-252 K. 1998/319"HAKARET ( Ani Kavga Sırasında Kızgınlıkla Söylenen Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturmaması )
KAVGA SIRASINDA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Suçunun Oluşmaması )
ANİ OLUŞAN KAVGA SIRASINDA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Suçunun Oluşmaması )
ÖLÜMLE TEHDİT ( Sanığın Ani Oluşan Kavga Sırasında Kızgınlıkla Söylediği Sözler Nedeniyle Suçun Oluşmadığının Kabulü )"
4Y2.CD5.10.1998E. 1998/7077 K. 1998/11540"MÜESSİR FİİL ( Tanık beyanlarında çelişki )
HAZIRLIKTAKİ İFADENİN DEĞİŞMESİ
TANIK İFADESİNDE ÇELİŞKİ
CEZA TAYİNİNDE GEREKÇE ZORUNLULUĞU
PARAYA ÇEVİRMEDE GEREKÇE ZORUNLULUĞU"
4Y11.CD17.9.1998E. 1998/6491 K. 1998/5878"2863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kültür Varlığı Olan Taşınmazın Arka Duvarının Yıkılması )
YIKMA ( Kültür Varlığı Olan Taşınmazın Arka Duvarının Yıkılması-Yıkmanın Tek Başına Suç Unsuru Olması )
YETKİLİ KURULDAN İZİN ALMADAN İNŞA YAPMAK ( Sanıklara Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Hapis Yerine Hapis Olarak Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Yetkili Kuruldan İzin Almadan İnşa Yapmak Suçunda Sanıklara Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Hapis Yerine Hapis Olarak Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
4Y8.CD29.6.1998E. 1998/7676 K. 1998/10097"TEKERRÜR ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Önceki Mahkumiyetin 3831 S. Yasa Kapsamında Olması )
SUÇ KONUSU SİLAHIN ELE GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin 6136 S. Yasaya Aykırılık Bakımından Tekerrüre Esas Olup Olmaması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bir Seneyi Geçen Hapis Cezasının Paraya Çevrilememesi )
BİR YILI GEÇEN HAPİS CEZASI ( Paraya Çevrilemeyeceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olup Olmayacağı )"
4Y4.CD22.6.1998E. 1998/5708 K. 1998/6760"YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Haberin Gerçeklik Derecesinin Araştırılması/Doğrulandığında Uygulanacak Hükümler - Habere Eklenen Küçültücü Yakıştırma ve Eylemler )
HABERİN GERÇEKLİK DERECESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Yayın Yolu İle Hakaret/Doğrulandığında Uygulanacak Hükümler - Habere Eklenen Küçültücü Yakıştırma ve Eylemler )
YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Katılan Sayısınca Hüküm Kurulması Gereği - TCK.'nın 29. Maddesine Aykırı Olarak 80. Maddesinin 59. Maddesinden Sonra Uygulanmasının Hatalı Olacağı )
DAVAYA KATILAN SAYISINCA HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Yayın Yolu İle Hakaret )
HABERE EKLENEN KÜÇÜLTÜCÜ YAKIŞTIRMA VE EYLEMLER ( TCK. 482 /son Fıkrasının Uygulanması Gerekirken Sövme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
4Y4.CD16.6.1998E. 1998/5858 K. 1998/6494"YASAK SİLAH TAŞIMA ( Tehdit Eylemi - İş Özgürlüğünü Engelleme Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SİLAH GÖSTERME ( Yöneticisi Olduğu İş Hanının Disiplinini Bozan Yakınanı Tehdit )
İŞ HANININ DİSİPLİNİNİ BOZAN KATILAN ( Tehdidin Bu Şekilde Olmasının Kabulü - Sanık İçin Bir Hak Olması )
SANIK İÇİN HAK OLMASI ( Zorlama Öğesinin Oluşmayacağı - İş Özgürlüğünü Kısıtlama )"
4Y6.CD4.6.1998E. 1998/5910 K. 1998/5836"TEKERRÜR ( TCK.m.55/3 Uygulandığı Halde Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemesi - Yazılı Emirle Bozulmasının Sağlanması )
YAZILI EMİRLE BOZULMA ( TCK.m.55/3 Uygulandığı Halde Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemesi - Tekerrür )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( TCK.m.55/3 Uygulandığı Halde - Yazılı Emirle Bozulmasının Sağlanması )"
4Y4.CD16.4.1998E. 1998/3236 K. 1998/3600"AVUKATLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Vekillikten Kendi İsteği İle Çekilen Sanık Avukat - Üç Gün Sonra Karşı Taraf Olan Katılanın Vekilliğini Alması )
VEKALET ( Kendi İsteği İle Çekilen Sanık Avukat/Görevi Kötüye Kullanmak - Üç Gün Sonra Karşı Taraf Olan Katılanın Vekilliğini Alması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Vekillikten Kendi İsteği İle Çekilen Sanık Avukat - Üç Gün Sonra Karşı Taraf Olan Katılanın Vekilliğini Alması )"
4YCGK31.3.1998E. 1998/2-36 K. 1998/117"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Ağır Para Cezasının Alt Sınır Aşılarak Belirlenebileceği )
AĞIR PARA CEZASININ ALT SINIR AŞILARAK TAYİNİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Alt Sınırdan Belirlendiği Halde )
GEREKÇEDE BELİRTİLMESİ GEREKEN KONULAR ( Hakimin Takdir Hakkını Cezanın Ertelenmemesi Yönünde Kullanması Halinde )
ERTELEME ( Hakimin Takdir Hakkını Cezanın Ertelenmemesi Yönünde Kullanması Halinde Gerekçede Ele Alması Gereken Hususlar )"
4Y2.CD30.3.1998E. 1998/876 K. 1998/3864"EMİRLERE UYMAMA ( Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tahin Helvasını Satışa Sunmak )
SON KULLANMA GÜNÜ GEÇMİŞ TAHİN HELVASINI SATIŞA SUNMAK ( Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tahin Helvasını Satışa Sunmak )
HAFİF HAPİS CEZASI ( Para veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )"
4Y4.CD24.3.1998E. 1998/1988 K. 1998/2786"İFTİRA ( Mağazasında Hırsızlık Yapılması - Yakınma Hakkının Kullanılması )
HIRSIZLIK YAPILMASI ( Sanık Hakkında Yakınma Hakkını Kullanma - İftira Suçunun Ögeleri )
HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( İftira Suçu - Suçsuz Olduğunu Bilerek Doğrudan Kasıtla Suçu yükleme )
DOĞRUDAN KASIT ( Olgunun Olup Olmadığı Araştırılmadan Hükmün Kurulamaması )"
4Y4.CD18.3.1998E. 1998/1517 K. 1999/2484"KENDİSİNİ KARAKOLA GÖTÜRMEK İSTEYEN POLİSLERE DİRENMEK ( Alkollü Olup Saldırgan Hareketlerde Bulunduğu İçin-Memura Mukavemet )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Birden Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
BİRDEN FAZLA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Ayrı Ayrı Paraya Çevirme Yerine Hepsi Toplandıktan Sonra Paraya Çevime Yapılamayacağı )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENMEK ( Alkollü Olarak Saldırgan Davranışlarda Bulunması Nedeniyle Kendisini Karakola Götürmek İsteyen Polislere Direnmek )
TANIĞIN SANIĞIN YOKLUĞUNDA DİNLENMESİ ( Sanığa Diyeceklerinin Sorulması Gereği )
SANIĞA DİYECEKLERİNİN SORULMASI GEREĞİ ( Yokluğunda Dinlenen Tanığın Beyanlarına Karşı )"
4YCGK10.2.1998E. 1997/4-368 K. 1998/29"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Sanığın Suç Gününden Önce Para Cezasına Çevrilmiş Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya İlişkin Hükümlülüğünün Olması )
PARAYA ÇEVRİLME ( Sanığın Suç Gününden Önce Para Cezasına Çevrilmiş Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya İlişkin Hükümlülüğünün Olması )
LİRANIN KÜSURUNUN ATILMASI ( Mahkemece Verilen Küsurlu Para Cezasının Yanlış Olması )"
4Y8.CD9.2.1998E. 1997/17602 K. 1998/1251"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Boşaltma )
KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Aynı Olayda İki Ayrı Suç İçin Farklı Gerekçelerle Farklı Hükümler Kurulmasının Çelişkili Olması )"
4Y4.CD5.2.1998E. 1997/11836 K. 1998/601"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sanık Hakkında Öngörülen Ceza - 4304 sayılı Yasa Hükümlerine Göre Ertelenmesi Gereği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Basın Yoluyla Hakaret/Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sanık Hakkında Öngörülen Ceza - 4304 sayılı Yasa Hükümlerine Göre Ertelenmesi Gereği )
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ( Basın Yoluyla Hakaret - 4304 sayılı Yasa Hükümlerine Göre Ertelenmesi Gereği )
SUÇ ÇOKLUĞU SAPTANMADAN HÜKÜM KURULMASI ( Terörle Mücadele Ekibinin Ne Suretle Bir Kurul Olduğu ve O Ekipte Olay Günü Çalışanların Kimler Olduğu Açıklanmadan )"
4Y4.CD2.2.1998E. 1997/11579 K. 1997/382"ERTELEME GEREKÇESİ ( Sanığın Ahlaki Eğilimlerinin Ertelemeye Yer Olmadığı Kararına Gerekçe Olamaması )
SANIĞIN AHLAKİ EĞİLİMLERİ ( Ertelemeye Yer Olmadığı Kararına Gerekçe Olamaması )"
4Y4.CD16.12.1997E. 1997/10718 K. 1997/11246"BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Görevinden Dolayı İşlenen Kişilere Kötü Daranma )
GÖREVİNDEN DOLAYI OLMASI ( TCK 273 Maddesine Göre Artırım Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ KIŞKIRTMA ( TCK 51 Madde Yerine Uygulama Yeri Bulunmayan Maddeden İndirim )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Haksız Tahrik Hükümleri Uyarınca Yapılması Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILMA ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Yapılan İndirmenin Bu Cezaya Uygulanmaması )"
4Y4.CD9.12.1997E. 1997/10242 K. 1997/10963"YAYIN YOLUYLA ADLİ HEYETE HAKARET VE SÖVME ( TCK. 268 /son Fıkrası Uygulanarak Eksik Ceza Belirlenemeyeceği )
ADLİ HEYETE HAKARET VE SÖVME ( Yayın Yoluyla - TCK. 268 /son Fıkrası Uygulanarak Eksik Ceza Belirlenemeyeceği )
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HÜKÜM ( Basın Yoluyla Adli Heyete Hakaret - Hükmün Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Basın Yoluyla Adli Heyete Hakaret - Hükmün Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )"
4Y4.CD13.11.1997E. 1997/8384 K. 1997/9879"YARALAMA VE SÖVME SUÇLARI ( Yüklenen Suçları Görevlerinden Dolayı ve Görevleri Sırasında İşleyen Belediye Kolluk Görevlileri )
GÖREV SIRASINDA SUÇ İŞLEME ( Sanıklar Hakkındaki Davanın Son Soruşturma Kararıyla Açılmasının Gerekmesi )
HAKSIZ TAHRİK ( Belediye Kolluk Görevlisi Olan Sanıkların Yakınanların Tezgahlarını Kaldırmaması Üzerine Suç İşlemesi )"
4Y4.CD10.11.1997E. 1997/9060 K. 1997/9712"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Yazının Haber Verme Çerçevesinde ve Bu Haberin Çerçevesini Aştığı Takdirde Eleştiri Bağlamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gereği )
HAKARET ( Basın Yoluyla - Yazının Haber Verme Çerçevesinde ve Bu Haberin Çerçevesini Aştığı Takdirde Eleştiri Bağlamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gereği )
HABER VERME ( Basın Yoluyla Hakaret - Yazının Haber Verme Çerçevesinde ve Bu Haberin Çerçevesini Aştığı Takdirde Eleştiri Bağlamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gereği )"
4Y4.CD21.10.1997E. 1997/8270 K. 1997/8659"TAĞŞİŞ VE TAKLİT EDİLMİŞ BESİN MADDESİ SATMAK ( Çay-Kur Çayı )
BAYİ OLMAYANIN MAL SATMASI ( Çay-Kur Çayı )
KISA SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZADA CİK. 4/2 'NİN UYGULANMA ZORUNLULUĞU
TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK ( Bayi Olmayanın Çay-Kur Çayı Satması )
HAKSIZ REKABET ( Bayi Olmayanın Çay-Kur Çayı Satması )"
4Y9.CD16.10.1997E. 1997/2658 K. 1997/5243"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinde Uygulanacak Hüküm )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )"
4Y8.CD13.10.1997E. 1997/12457 K. 1997/13460"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )
TECİL KARARI ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )
AHLAKİ TEMAYÜL ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )"
4Y4.CD8.10.1997E. 1997/7468 K. 1997/8108"İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ ( Mühürün Bozulması - İkinci Bir Davanın Açılmış Olduğunun Anlaşılması )
MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İki Dava Birleştirilerek Kanıtların Öyle Değerlendirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığın Aynı Suç Kararıyla Davranıp Davranmadığı )
AYNI SUÇ KARARI İLE DAVRANMA ( Davaların Birleştirilerek Sanığın Suç Kararının Araştırılması )"
4Y4.CD30.9.1997E. 1997/8004 K. 1997/7751"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Sanıkların Ayrı Tarihlerde Sövme Eylemlerini Aynı Suç Kararıyla İşleyip İşlemediklerinin Araştırılması - TCK. m. 80'in Uygulama Yeri Bulunup Bulunmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Hakaret - Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağının Kararda Belirtilmesi Gereği )
ERTELEME TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Basın Yoluyla Hakaret )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HÜKÜM ( Basın Yoluyla Hakaret - Hükmün Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu - Basın Yoluyla Hakaret )"
4Y2.CD25.9.1997E. 1997/11794 K. 1997/12180"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET
KUSUR SAPTANMASI
TAKDİRDE ÇELİŞKİ
TECİL TALEBİNİN REDDİ
KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK"
4Y4.CD22.9.1997E. 1997/7691 K. 1997/7327"MÜESSİR FİİL ( Fiili İşleyen Sanığın Belirlenmesi )
KAVGADA SİLAH GÖSTERME ( Sanığın Cezasının Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y8.CD16.9.1997E. 1997/11978 K. 1997/11798"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temyiz Edilemeyen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
TEKERRÜR ( Temyiz Edilemeyen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tekerrüre Esas Olamaması )
ÖNCEDEN TEMYİZ EDİLMEMİŞ MAHKUMİYET KARARI ( Tekerrüre Esas Olamaması )"
4Y4.CD11.9.1997E. 1997/5994 K. 1997/6657"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Suçun Hangi Zaman Diliminde İşlendiğinin Araştırılması )
SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN SAPTANMASI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal )
PARMAK KIRMAK SURETİYLE YARALAMAK ( Kırığı Sanıklardan Hangisinin Yaptığının Tespit Edilip Edilememesine Göre Uygulanacak Madde )
SANIK VE MÜŞTEKİNİN KARDEŞ OLUP OLMADIĞI ( Nüfus İdaresinden Sorulmadan Cezanın Artırılmaması )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkında TCY.nın 55/3. Maddesinin
30 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Zorunlu Olarak Paraya Çevrilmesi )
HAFİF TAHRİK ( Cezanın 1/4 Oranında İndirilmesi )
HAPİS CEZASINI PARAYA ÇEVİRME ZORUNLULUĞU ( 30 Günden Az Olan )"
4Y1.CD2.7.1997E. 1997/2553 K. 1997/2615"BIÇAKLA YARALAMAK ( Yaşı Küçük Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Cezalarının Zorunlu Olduğu Halde Tedbire Çevrilmemiş Olması )
TEKERRÜRE ESAS OLAMAMA ( Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğu Bulunduğu Halde Yaşı Küçük Sanık Hakkında Aynen İnfaz Edilen Ceza )
TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ZORUNLU OLDUĞU HALDE AYNEN İNFAZ EDİLEN CEZA ( Tekerrüre Esas Alınamaması )"
4Y4.CD18.6.1997E. 1997/3277 K. 1997/5408"ZORLAMA VE SÖVME ( Para Cezasından İbaret Önceki Hükümlülüğün Ertelemeye Engel Olmaması )
TEKERRÜR ( Para Cezasından İbaret Önceki Hükümlülüğün Ertelemeye Engel Olmaması )
ÖNCEKİ HÜKÜMLÜLÜĞÜN PARA CEZASINDAN İBARET OLMASI ( Ertelemeye Engel Olmaması )
ERTELEME ( Para Cezasından İbaret Önceki Hükümlülüğün Ertelemeye Engel Olmaması )"
4Y8.CD16.6.1997E. 1997/9938 K. 1997/9767"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Sanığın Yaşının Onsekizden Küçük Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sanığın Yaşının Onsekizden Küçük Olması Nedeniyle Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Sanığın Yaşının Onsekizden Küçük Olması Nedeniyle Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y8.CD16.6.1997E. 1997/9071 K. 1997/9683"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )
İÇTİMA ( Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )"
4Y8.CD16.6.1997E. 1997/8630 K. 1997/9740"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Cezadan İndirim ve Ertelemeye İlişkin Talepleri Konusunda Olumlu Yada Olumsuz Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınamaması )"
4Y4.CD28.5.1997E. 1997/3706 K. 1997/4546"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanı Olan Sanığın Vergi Borcu Nedeniyle Belediyeden Olan Alacağına Haciz Konulması )
BELEDİYE BAŞKANININ PERTOL ŞİRKETİNE BELEDİYENİN BORCUNU ÖDEMESİ ( Borç Ödemekteki Saiklerin Cezayı Azaltıcı Haller Olup Olmadığının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Gerekçe Gösterilmeden Verilen Cezanın Alt Sınırın Üstünde Belirlenmesinin Bozma Nedeni Olması )"
4YCGK27.5.1997E. 1997/4-98 K. 1997/126"ERTELEMEDE DENEME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )Deneme Süresinin Başlangıcı
DENEME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Ertelemede Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )
ERTELENEN CEZANIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Ertelemede Deneme Süresinin Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )
HÜKÜM TARİHİ ( Ertelemede Deneme Süresinin Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )"
4Y9.CD27.5.1997E. 1997/1430 K. 1997/3835"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Yangının Binaya Sirayet Edip Etmediği Araştırılıp Sonucuna Göre Suç Vasfının Tayini )
TAKSİRLİ SUÇTAN AĞIR HAPİS CEZASI ( Koşulların Mevcut Olması Halinde Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
SANIKLARIN SUÇU AYRI AYRI İŞLEMELERİ ( Yargılama Giderinin Mütesaviyen Alınmasının Gerekmesi )"
4Y4.CD21.5.1997E. 1997/3494 K. 1997/4216"YARALAMA SUÇU ( Kanunda Öngörülen İndirim Nedeninin Belli Objektif Koşullar Olması Durumunda Doğan Subjektif sonuç Olması )
MEŞRU MÜDAFAA ( Kanunda Öngörülen İndirim Nedeninin Belli Objektif Koşullar Olması Durumunda Doğan Subjektif sonuç Olması )"
4YCGK13.5.1997E. 1997/1-92 K. 1997/107"BIÇAKLA MÜESSİR FİİL ( Eyleminin Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Veya Yaralama Suçunu Oluşturduğu - Birbirinden Ayıran Başlıca Ölçüler )
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurda Bıçakla Meydana Getirilen Yaralardan Biri Dışında Diğerlerinin Hayati Önemi Haiz Olmayan Bölgelerde Yer Alması ve Hedef Seçme Halinin Bulunmaması - Yaralama Suçunun Oluşacağı )
YARALAMA ( Mağdurda Bıçakla Meydana Getirilen Yaralardan Biri Dışında Diğerlerinin Hayati Önemi Haiz Olmayan Bölgelerde Yer Alması ve Hedef Seçme Halinin Bulunmaması - Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçununun Oluşmayacağı )
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE YARALAMA SUÇLARINI BİRBİRİNDEN AYIRAN BAŞLICA ÖLÇÜLER
YARALAMA VE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINI BİRBİRİNDEN AYIRAN BAŞLICA ÖLÇÜLER"
4Y10.CD29.4.1997E. 1997/5057 K. 1997/5036"UYUŞTURUCU MADDE TEDARİK VE DEVİR ETMEK ( Sanıkların Bir Araya Gelip Ellerindeki Esrarı Birlikte İçmeleri - Sadece Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
ESRAR KULLANMA SUÇU ( Sanıkların Bir Araya Gelip Ellerindeki Esrarı Birlikte İçmeleri - Uyuşturucu Madde Tedarik ve Devir Suçunun Oluşmayacağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterme Zorunluluğu )
TECİLLİ CEZANIN AYNEN ÇEKTİRİLMESİNE KARAR VERECEK MAHKEME ( Esrar Kullanma Suçu )"
4Y5.CD14.4.1997E. 1997/1180 K. 1997/1456"ZORLA KAÇIRMAYA EKSİK KALKIŞMA ( Sanıkların Mağdureyi Kaçırmak İçin Arabaya Bindirememeleri )
SUÇA LÜZUMLÜ KATILMA ( Mağdureyi İkna Ederek Dışarı Çıkartıp Diğer Sanıkların Suçu İşlemelerini Kolaylaştıran Sanığın Eylemi )
SUÇA İŞTİRAK ( Mağdureyi İkna Ederek Dışarı Çıkartıp Diğer Sanıkların Suçu İşlemelerini Kolaylaştıran Sanığın Eyleminin Suça Lüzumlu Katılma Olması )
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )"
4Y11.CD31.3.1997E. 1997/937 K. 1997/916"HIRSIZLIK SUÇUNDA İÇTİMA ( Pazar Yerinden Başka Kişilere Ait Tezgahlardan Hırsızlık Yapan Sanıklar )
İÇTİMA ( Pazar Yerinde Farklı Kişilere Ait Tezgahlardan Hırsızlık Yapan Sanıklar )
GERÇEK İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Pazarda Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildikleri Tezgahlardan Hırsızlık Yapan Sanıklara )"
4YCGK25.3.1997E. 1997/8-61 K. 1997/84"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
TEKERRÜR ( Sanığın Önceki Hükümlülüğünün Hapis Cezasından Çevrilme Para Cezası Olması Nedeniyle Tekerrür Hükmünün Uygulanması )
HAPİS CEZASINDAN PARA CEZASINA ÇEVRİLME ( Temyiz Yollarının Açık Olması ve Diğer Koşullar Gerçekleştiğinden Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )"
4Y4.CD25.3.1997E. 1997/1058 K. 1997/2229"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Memur Olan Sanık - Personelin Yetersiz Olması )
PERSONELİN YETERSİZ OLMASI ( Diğer Kurumlardan Yardımcı Eleman Olarak Geçici Personel Tedariki )
KURUMLARDAN YARDIMCI ELEMAN İSTEME ( Nüfus Yasası - Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş Ve Çalışma Yönetmeliği )
NÜFUS KANUNU ( İşbölümü Gereğince Suça Konu İşlemlerin Hepsinden Sorumluluğun Araştırılması )
İŞLEMLERİN HEPSİNDEN SORUMLU OLMA ( Savunma Konusunda Bilirkişiden Görüş Alınması )"
4Y9.CD20.3.1997E. 1996/6992 K. 1997/1878"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Coğrafi Bölgeye Gitmeme ve Ay İle Sınırlı Çevrilemeyeceği )
CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Coğrafi Bölgeye Gitmeme ve Ay ile- Sınırlı Çevrilemeyeceği )"
4Y4.CD12.3.1997E. 1997/1537 K. 1997/1750"BASIN YOLUYLA HAKARET ( 647 s. Yasanın İlgili Maddelerinin Uygulanması İsteğinin Ertelemeyi de Kapsadığının Gözetilmesi Gereği )
ERTELEME İSTEMİ ( 647 s. Yasanın İlgili Maddelerinin Uygulanması İsteğinin Ertelemeyi de Kapsadığının Gözetilmesi Gereği )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( 647 s. Yasanın İlgili Maddelerinin Uygulanması İsteğinin Ertelemeyi de Kapsadığının Gözetilmesi Gereği )"
4Y9.CD5.3.1997E. 1996/5983 K. 1997/1309"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 4008 Sayılı Yasanın Uygulama Yerinin Olmaması )
4008 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 4008 Sayılı Yasanın Uygulama Yerinin Olmaması )
FER'İ CEZA ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet Suçunda Fer'i Cezaya Hükmolunamaması )
KISA KARAR ( Gerekçeli Karar İle Arasında Çelişki Olmamasının Gerekmesi )"
4Y8.CD5.3.1997E. 1997/1069 K. 1997/2782"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Durumunda Bir Yılın 365 Gün Olarak Değerlendirilmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Mahkemece Sanığın Ahlaki Temayülüne Dayanılarak Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
AHLAKİ TEMAYÜL ( Mahkemece Sanığın Ahlaki Temayülüne Dayanılarak Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
4Y11.CD3.3.1997E. 1997/213 K. 1997/261"HIRSIZLIK MALIN SATIŞINA ARACILIK ETMEK ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık - 647 Sayılı Yasanın Uygulama Yeri )
KÜÇÜĞÜN HIRSIZLIK MALIN SATIŞINA ARACILIK ETMESİ ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık - 647 Sayılı Yasanın Uygulama Yeri )
647 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık - Hırsızlık Malın Satışına Aracılık Etmek )
EK SAVUNMA HAKKI ( Suç Vasfının Değişmesi - 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Hırsızlık Malın Satışına Aracılık Etmesi )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Ek Savunma Hakkı Tanınması - 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Hırsızlık Malın Satışına Aracılık Etmesi )"
4Y4.CD29.1.1997E. 1996/9556 K. 1997/534"YASAK SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Verilen Bir Yıllık Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Kısa Süreli Olması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Yasak Silah Bulundurmaktan Verilen Bir Yıllık Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Kısa Süreli Olması )
KISA SÜRELİ CEZA ( Paraya Çevrilebilmesi )"
4Y8.CD27.1.1997E. 1997/815 K. 1997/472"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )"
4Y9.CD23.1.1997E. 1996/5205 K. 1997/346"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkrazatçılık - Vergi Dairesinin Bilgisi Dışında )
VERGİ DAİRESİNİN BİLGİSİ DIŞINDA İKRAZATÇILIK ( Vergi Kaybı - Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
İKRAZATÇILIK ( Vergi Dairesinin Bilgisi Dışında - Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( VUK. 359/l ve TCK. 2. Maddesine Göre - Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi )"
4Y6.CD26.12.1996E. 1996/14133 K. 1996/13906"SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek Tedbirler )
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMA ( Sanık Hakkında Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek Tedbirler )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Bu Ceza Yerine Sanığa Uygulanacak Tedbirlerin Belirlenmesi )"
4Y8.CD23.12.1996E. 1996/15732 K. 1996/16763"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN TANIK ( Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )"
4Y8.CD23.12.1996E. 1996/15471 K. 1996/16868"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Cezada İndirim Yapılırken Eksik Para Cezası Tayini Aykırılığının Düzeltilerek Onanabilmesi )
EKSİK PARA CEZASI ( Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )"
4Y4.CD23.12.1996E. 1996/8295 K. 1996/9884"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Hukuk Mahkemesindeki Tazminat Davası Sonucunun Etkisi )
HUKUK MAHKEMESİNDEKİ TAZMİNAT DAVASININ CEZA DAVASINA ETKİSİ ( Basın Yoluyla Hakaret )
HABERİN HALK TARAFINDAN BİLİNMESİNDE KAMU YARARI BULUNUP BULUNMADIĞI ( Basın Yoluyla Hakaret )
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEĞER YARGILARI ( Basın Yoluyla Hakaret )"
4YCGK17.12.1996E. 1996/2-276 K. 1996/289"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA ( Cezanın Ertelenmesine Yer Olup Olmadığı )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığa Hükmolunan Cezanın Onun Kişiliğine Uydurulmasını Öngören Yargısal Bir Şahsileştirme Kurumu Olması )
ERTELEME ( Sanığa Hükmolunan Cezanın Onun Kişiliğine Uydurulmasını Öngören Yargısal Bir Şahsileştirme Kurumu Olması )
YASAL GEREKÇE ( Cezanın Ertelenmesine Veya Ertelenmemesine Karar Verilirken Yasal Gerekçe Gösterilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ KİŞİLİĞİ ( Cezanın Ertelenmesinde Ölçüt Olarak Ele Alınması )"
4Y8.CD12.12.1996E. 1996/14655 K. 1996/16000"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temel Ceza Tayini )
TEMEL CEZA TAYİNİ ( Yasal ve Takdiri Teşdit ve Tahfif Maddelerinin Uygulanması )"
4Y4.CD11.12.1996E. 1996/8356 K. 1996/9483"HUKUKA AYKIRI DELİLLER ( Sanığın İkrarı-Sanığın Usulüne Uygun Olarak Sorgusunun Yapılmamış Olması )
SANIĞIN USULÜNE UYGUN OLARAK SORGUSUNUN YAPILMAMIŞ OLMASI ( Hukuka Aykırı İkrara Dayalı Olarak Sanık Hakkında Hüküm Tesis Edilememesi )
YARALAMA ( Kırığı Sanıklardan Hangisinin Yaptığının Tespit Edilip Edilememesine Göre Uygulanacak Kanun Maddesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Yaşı )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Herbir Cezadan İndirim Yapıldıktan Sonra Toplanması )"
4Y9.CD10.12.1996E. 1996/3603 K. 1996/7677"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Cumhuriyet Savcısının Kimliğinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesinin Gerekmesi )
VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK ( Cumhuriyet Savcısının Kimliğinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesinin Gerekmesi )
CUMHURİYET SAVCISININ KİMLİĞİ ( Kimliğin Duruşma Tutanağında Gösterilmesinin Gerekmesi )"
4Y9.CD10.12.1996E. 1996/3378 K. 1999/7656"DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEKLE SUÇ OLUŞMAMASI ( İşi Terkeden Sanığın Elinde Kalan Belgelerin İptal İçin İstenmesi )
İŞİ TERKEDEN SANIĞIN ELİNDE KALAN BELGELERİ VERGİ DAİRESİNE İBRAZ ETMEMESİ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suçunun Oluşup Oluşmaması )
VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİP VERMEME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( İşi Terkeden Sanığın Elinde Kalan Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
PARA CEZASINA VE TEDBİRE ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Esas Alınacak Miktar )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Para Cezasına ve Tedbire Çevrilirken Esas Alınacak Miktar )"
4Y9.CD9.12.1996E. 1996/3319 K. 1996/7638"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( VUK'a Aykırı Davranış - Muayyen Bir Yere Gitmekten Menin Aşılması )
MUAYYEN BİR YERE GİTMEKTEN MENİN AŞILMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi - VUK'a Aykırı Davranış )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi - Muayyen Bir Yere Gitmekten Menin Aşılması )"
4Y4.CD5.12.1996E. 1996/8152 K. 1996/9231"CÜRME İLİŞKİN ESKİ HÜKÜMLÜLÜKLERİN ÜZERİNDEN BEŞ YIL GEÇTİKTEN SONRA YENİ SUÇ İŞLENMESİ ( Öngörülen Sürede Başka Suçtan Hükümlendirilmemesi Nedeniyle Adli Sicili Kayıtlarının Silinmesi )
ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ ( Cürme İlişkin Eski Hükümlülüklerin Üzerinden Beş Yıl Geçtikten Sonra Yeni Suç İşlenmesi )
PARA CEZASINDAN İBARET ESKİ HÜKÜMLÜLÜKLERİ OLAN SANIK ( Sonraki Cezanın Para Ya Da Önlemlerden Birine Çevrilme Zorunluluğunun Ortadan Kalkmaması )"
4Y4.CD3.12.1996E. 1996/8022 K. 1996/9095"DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Yazmanı Tarafından İmzalanıp Belgelendirilmesi )
YARALAMA ( Eşe Karşı İşlenmiş Olması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( TCK 193. Maddedeki Bir çok Kimseler İbaresinin Üçten Fazla Kişiyi Anlattığı )
BİR ÇOK KİMSELER İBARESİ ( Üçten Fazla Kişiyi Anlattığı-Konut Dokunulmazlığını İhlal )
SÖVME ( Aleniyet Unsuru )
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK VE YARALAMA ( TCK 71. Maddenin Uygulanması )"
4Y4.CD25.11.1996E. 1996/7997 K. 1996/8801"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Tam Teşebbüse Elverişli Olmaması )
TAM TEŞEBBÜS ( Kendiliğinden İhkakı Hak Suçunun Tam Teşebbüse Elverişli Olmaması )
SÖVME ( Müştekinin Borcunu Ödememesi Halinde Cezanın İndirilip İndirilmeyeceği )
KENDİSİNE SÖVÜLEN KİŞİNİN HAKSIZ HAREKETİ ( Borcunu Ödememek-Cezanın İskatı )
CEZANIN İSKATI ( Kendisine Sövülen Kişinin Haksız Hareketi-Borcunu Ödememek )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanığın Diğer Suçları TCK.nun 571. Maddesi Anlamında Sarhoş İken İşleyip İşlemediği )
ERTELEME GEREKÇESİ ( Hakimin Dikkate Alacağı Kıstaslar )"
4Y6.CD14.11.1996E. 1996/11061 K. 1996/11228"HIRSIZLIK ( Koşulları Bulunmadığı Halde Cezadan TCK. Md. 523 İle İndirim Yapılması ve Tekerrüre Esas Sabıka Bulunduğu Halde Md. 81/2'nin Uygulanmaması - Bozmayı Gerektireceği )
SANIĞIN TEKERRÜRE ESAS SABIKASI BULUNMASI ( TCK. Md. 81/2'nin Uygulanmamasının Bozmayı Gerektireceği - Hırsızlık )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )"
4Y9.CD12.11.1996E. 1996/1488 K. 1996/6440"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Gerekliliği - Görevli Mahkeme )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış - Görevli Mahkeme )
FERİ CEZA VE İLANINA HÜKMOLUNAMAYACAĞI ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )"
4Y1.CD11.11.1996E. 1996/3208 K. 1996/3582"GEREKÇENİN YARGITAY DENETİMİNE AÇIK OLMASI GEREĞİ ( 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddelerinin Uygulanmasına Yer Olmadığına İlişkin Karar )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞI KARARI ( Gerekçenin Yargıtay Denetimine Elverişli Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMEMESİ ( Gerekçenin Yargıtay Denetimine Elverişli Olması )
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK VE ÖLÜMLE BİTEN KAVGAYA DAHİL OLMAK ( Müşterek Faillik Bulunmadığı-Yargılama Giderlerinden Sorumluluk Şekli )
MÜŞTEREK FAİLLİK ( Adam Öldürmek ve Ölümle Biten Kavgaya Dahil Olmak-Yargılama Giderleri )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Müşterek Fail Olmayan Sanıkların Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacakları-Adam Öldürmek ve Ölümle Biten Kavgaya Dahil Olmak )"
4Y10.CD21.10.1996E. 1996/10410 K. 1996/11013"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Gerekçe Gösterilmeden Çevrilemeyeceği - 3167 S.K.'ya Aykırılık )
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gerekçe Gösterilmeden Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmeyeceği - Çeklerin Miktarları Nazara Alınmadan Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilemeyeceği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( 3167 Sayılı Kanuna Aykırılık - Gerekçe Gösterilmeden Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmeyeceği/Çeklerin Miktarları Nazara Alınmadan Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilemeyeceği )"
4Y2.CD30.9.1996E. 1996/8169 K. 1996/9588"KAÇIRMA VE ALIKOYMA ( Sulh Ceza Mahkemesini Görevi )
KÜÇÜK ÇOCUĞU ALIKOYMAK ( Dedenin Tanıdığı Evlilik Dışı Torununun Bakımını Üstlenmesi )
EVLİLİK DIŞI ÇOCUK ( Annenin Kendiliğinden Velayet Hakkına Sahip Olmaması-Çocuğu Tanımış Olan Dedenin Bakımı Üstlenmesinin Alıkoyma Suçunu Oluşturmaması )
GÖREV ( Kaçırma ve Alıkoyma )
ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ PARA CEZASI MAHKUMİYETİ ( Ne Şekilde 647 S. Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasına Engel Teşkil Ettiğinin Açıklanması )"
4Y1.CD19.9.1996E. 1996/2527 K. 1996/2957"YEKDİĞERİNİ YARALAMAK ( Tedbirsizlikle Yangına Sebebiyetten Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olup Olmayacağı )
KISA KARAR - GEREKÇELİ KARAR ÇELİŞKİSİ ( Gerekçede TCK 59. Maddenin Uygulandığından Bahsedilmesine Rağmen Bu Doğrultuda Uygulama Yapılmamış Olması )
MÜKTESEP HAK ( Ağır Para Cezasının Kısa ve Gerekçeli Kararda Farklı Gösterilmiş Olması Halinde Oluşmaması )
AĞIR PARA CEZASININ KISA VE GEREKÇELİ KARARDA FARKLI GÖSTERİLMİŞ OLMASI ( Müktesep Hak Doğurmaması )
TEKERRÜR ( Tedbirsizlikle Yangına Sebebiyetten Varolan Mahkumiyetin Kasten Yaralama Bakımından Tekerrüre Esas Olup Olmayacağı )"
4YCGK2.7.1996E. 1996/3-144 K. 1996/171"ORMAN KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Kaçak Orman Emvali Satın Almak ve Bulundurmak )
KAÇAK ORMAN EMVALİ SATIN ALMAK VE BULUNDURMAK ( Sanığın Daha Önceden Yüz Kızartıcı Suçlardan Sayılan Irza Tasaddi Suçunu İşlemiş Olması )
YÜZ KIZARTICI SUÇLAR ( Ahlak Düzeninin Şiddetle Reddettiği Toplumun Çok Büyük Ahlaki Tepkiler Gösteren Suçlar Olması )
SANIĞIN EVVELCE YÜZ KIZARTICI SUÇTAN MAHKUM OLMASI ( Yeni İşlediği Suç Nedeniyle Cezasının Para Cezasına Çevrilmemesi )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ZORUNLU OLMAMASI ( Sanığın Daha Önceden Yüz Kızartıcı Suç İşlemiş Olması Nedeniyle )
ADLİ SİCİLDEN SABIKANIN SİLİNMEMİŞ OLMASI ( Sanığın Daha Önceden Yüz Kızartıcı Suç İşlemiş Olması Nedeniyle )"
4Y9.CD30.5.1996E. 1995/5153 K. 1996/3238"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarife )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TARİFE ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )"
4YCGK14.5.1996E. 1996/8-93 K. 1996/96"MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Daha Önce Mahkümiyetinin Bulunması ve Bunun Para Cezasına Çevrilmiş Olması Nedeniyle Tekerrür Hükümleri )
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Sanığın Daha Önce Mahkümiyetinin Bulunması ve Bunun Para Cezasına Çevrilmiş Olması Nedeniyle Tekerrür Hükümleri )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sonraki İşlenen Suçta Tekerrüre Esas Alınıp Alınmamasının İncelenmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR HÜKMÜ ( Önceki Hükümdeki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Dolayısıyla Sonraki Hükümde Uygulanıp Uygulanmaması )"
4Y2.CD18.4.1996E. 1996/3853 K. 1996/4480"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Aracın Sevk ve İdaresinde Tam Kusur-Ailevi Yıkım-Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Taksirle Ölüme Neden Olan Sanığın Sevk ve İdarede Tam Kusurlu Olmasına Rağmen Ailevi Yıkımın Gerçekleşmiş Olması )
AİLEVİ YIKIM ( Taksirle Ölüme Neden Olan Sanığın Sevk ve İdarede Tam Kusurlu Olması-Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi )"
4Y2.CD15.4.1996E. 1996/4141 K. 1996/4120"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yetersiz Gerekçe-Yazılı Emir Konusu Olamayacağı )
MAHKEMENİN TAKDİRİNE BAĞLI KONULAR ( Yazılı Emir Konusu Olamayacağı )
YAZILI EMİR KONUSU OLAMAYACAK HUSUSLAR ( Mahkemenin Takdirine Bırakılmış Konular )
YETERSİZ GEREKÇE ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesi Konusunda-Yazılı Emir Konusu Olamayacağı )"
4Y8.CD1.4.1996E. 1996/3428 K. 1996/4708"3091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklara Savunma Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında 3091 Sayılı Yasa Hükümleri Uygulanırken Savunma Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
4Y4.CD27.3.1996E. 1996/1530 K. 1996/2745"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA YAYIN YOLU İLE SÖVMEK ( Kamu Yararına Çalışan Kurum Niteliği - TCK.482/4 Maddesine Giren Suç )
YAYIN YOLU İLE SÖVMEK ( Diyanet İşleri Başkanlığı/Kamu Yararına Çalışan Kurum Niteliği - TCK.482/4 Maddesine Giren Suç )
KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURUM ( Diyanet İşleri Başkanlığı - Yayın Yolu İle Sövmek/TCK.482/4 Maddesine Giren Suç )"
4Y6.CD4.3.1996E. 1996/2218 K. 1996/2047"HIRSIZLIK ( Tekerrüre Esas Alınan Hapis Cezası Olan Önceki Mahkumiyetin İnfaz Sırasında Yazılı Emir Yoluyla Ağır Para Cezasına Çevrilmiş Olması )
PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ ÖNCEKİ MAHKUMİYETLER ( Tekerrür Uygulaması )
TEKERRÜR ( Para Cezasına Çevrilmiş Olan Önceki Mahkumiyetler İçin )"
4Y9.CD16.2.1996E. 1996/247 K. 1996/906"DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan Propaganda Yapmak )
PARAYA ÇEVİRME ( Sanıkların İstemlerinin Kısa Kararda Açıklanmasının Gerekmesi )
ERTELEMENİN KISA KARARDA TARTIŞILMASI ( Sanıkların Paraya Çevirme ve Erteleme İsteklerinin Tartışılmasının Gerekmesi )"
4Y8.CD8.2.1996E. 1995/16415 K. 1996/1711"ERTELEME ( Geçmiş Hükümlülüklerin Hapisten Çevrilme Para Cezası Olması - Engel Teşkil Etmeyeceği )
ERTELENMİŞ CEZANIN TENFİZİNİN İNFAZ AŞAMASINDA GÖZÖNÜNE ALINACAĞI ( Koşulların Varlığı )
MAHKUMİYETİN PARA CEZASI SAYILMASI ( Hükümlülüğün Hapisten Çevrilme Para Cezası Olması )"
4Y4.CD17.1.1996E. 1995/8034 K. 1996/203"SUÇ YERİNİN UMUMA AÇIK OLMASI ( Mütecaviz Sarhoşluk )
GÖREVLİYE SÖVMEK ( T.C. Yasasının 266/3. Maddesinin Uygulanması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suç Yerinin Umuma Açık Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması-Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Değil Hafif Para Cezasına Çevrilmesi )
SAİR TEHDİT ( Unsurları Oluşmayan Memura Mukavemetten Ceza Verilmemesi )
SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması )
SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ ( Suç Niteliğinin Değişmesi )"
4Y4.CD17.1.1996E. 1995/7957 K. 1996/234"KEYFİ MUAMELE ( İdare Mahkemesinin İptal Kararına Rağmen Belediye Başkanın İşten Çıkardığı Kişiyi İşe Almaması-Eksik Soruşturma )
NOKSAN SORUŞTURMA ( İdare Mahkemesinin İptal Kararına Rağmen Belediye Başkanın İşten Çıkardığı Kişiyi İşe Almaması-Yargı Kararının Kesinleşip Kesinleşmediği )
İPTAL KARARINA RAĞMEN BELEDİYE BAŞKANININ İŞTEN ÇIKARDIĞI KİŞİYİ İŞE ALMAMASI ( Keyfi Muamele - Yargı Kararının Kesinleşip Kesinleşmediği-Noksan Soruşturma )"
4Y3.CD17.1.1996E. 1995/13285 K. 1996/147"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İki Ayrı Yeri Açmanın İki Ayrı Suç Kabul Edilemeyeceği )
İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇUNDA TESELSÜL ( Orman Suçu - Aynı Kasıt Altında Birden Fazla İhlal Niteliği )
TESELSÜLÜN İKİ AYRI SUÇ KABUL EDİLMEMESİ ( Orman Suçu - Aynı Kasıt Altında Birden Fazla İhlal Niteliği )"
4Y2.CD16.11.1995E. 1995/10708 K. 1995/12176"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLMEMESİ ( ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek-Sanığın Olumlu Durumu )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmemesi )
SANIĞIN OLUMLU DURUMU ( Tedbirsizlikle Ölüme Sebebiyet Veren Sanık İçin Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmemesi )"
4Y2.CD16.11.1995E. 1995/10444 K. 1995/12198"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )
SANIĞIN ÖLENİN YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDEMİŞ OLMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek-Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )"
4Y6.CD9.11.1995E. 1995/11630 K. 1195/11541"İKİDEN FAZLA KİŞİNİN KİLİT AÇARAK ÇALMASI ( Otonun Kilit Yapısının Yasanın Aradığı Manada Koruyucu Olmaması Durumunda Durumun Sanık Lehine Değerlendirilmesi )
HIRSIZLIKTA ÇALINAN ŞEYİN DEĞERİ ( Değer Mahkemece Bilirkişiye Tespit Ettirilerek Kabule Esas Değerin Karar Yerinde Gösterilmesi )
ÇALINANIN GERİ VERİLMESİ ( Sanık Hakkında Cezada İndirim Yapılması )
ÇALINTI MALI BİLEREK SAKLAMAK VE PAZARLAMAK ( Çalma Eylemine Katılmayan Ama Bunu Bilerek Saklayan Sanığa Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YAŞI KÜÇÜK SANIĞIN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Kanunda Yazılı Tedbirlerden Birine Veya Para Cezasına Dönüştürülmesinin Gerekmesi )"
4Y4.CD9.11.1995E. 1995/6006 K. 1995/7024"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Kamuoyunu İlgilendiren Konu - Küçük Düşürücü eğer Yargısı )
KAMUOYUNU İLGİLENDİRME ( Haber Değeri Bulunan Bir Konuyu Yansıtan Haber )
SÖVME SUÇU ( Hukuka Aykırılık Ögesi - Hükümlülük Kararı Verilmesi )
HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( Sövme Suçunun Oluştuğu Açıklanmadan Hüküm Kurulamayacağı )"
4Y7.CD26.10.1995E. 1995/7592 K. 1995/8346"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yönetim Kurulu Görev Süresinin Araştırılması Zorunluluğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 30 Günlük - CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
PARAYA ÇEVRİLEMEYEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
PARA CEZASI ( Fazla Tayini Halinde Bozma Sebebi Olması )"
4Y4.CD16.10.1995E. 1995/5636 K. 1995/6510"BASIN YOLUYLA DİNE SÖVME ( Ulaşılan Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğeler - Gerekçe )
GEREKÇE ( Eylemin Sanık Tarafından İşlendiğinin Yasaya Uygun Yürütülen Duruşma )
HUKUKSAL TANI ( Vicdani Kanının Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı )
YAPTIRIM ( Cezanın Yasal Bağlamda Uygulandığı - Verilen Hükmün İsabetliliği )"
4Y5.CD9.10.1995E. 1995/2133 K. 1995/3033"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Zorunlu Vekilinin Bulunmadığı Oturumda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Vekile Tebliğinden Sonra Başlaması )
REŞİT OLMAYANI RIZAYLA ALIKOYMA ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Zorunlu Vekilinin Bulunmadığı Oturumda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Vekile Tebliğinden Sonra Başlaması )
ZORUNLU VEKİL ( On Sekiz Yaşından Küçüğün Yargılandığı Duruşmada Müdafii Hazır Bulunmadığı Takdirde Derhal Bir Müdafii Teyin Edilmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( On Sekiz Yaşından Küçüğün Yargılandığı Duruşmada Müdafii Hazır Bulunmadığı Takdirde Derhal Bir Müdafii Teyin Edilmemesi )"
4Y9.CD4.7.1995E. 1995/774 K. 1995/4558"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Gerekliliği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
FERİ CEZA VE İLANINA HÜKMOLUNAMAYACAĞI ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )"
4Y9.CD4.7.1995E. 1995/643 K. 1995/4530"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması - Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )
SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması )
VERGİ KAYBININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Kasıt - Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması )"
4Y4.CD29.6.1995E. 1995/3698 K. 1995/5037"YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Sövme Suçunun İşlenmesi - Yazılardaki Objektif Sınır )
SÖVME ( Objektif Sınırın Dışına Çıkıldığının Araştırılması )
OBJEKTİF SINIRLAR ( Okuyucunun Gereksiz Merak Duygularını Doyurma - Bilinmesinde Kamu Yararı )
KAMU YARARI KAVRAMI ( Haber Değerinin Bulunup Bulunmadığının Tartışılması - Genel Kasıt )
GENEL KASIT ( Hakaret Suçunda Mahkemenin Hatalı Olarak Özel Kasıta Önem Vermesi )"
4Y8.CD15.6.1995E. 1995/7623 K. 1995/9248"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu - Önceki Davanın Kesinleşmemesi )
DAVANIN KESİNLEŞMEMESİ ( Sonraki Davanın Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLME ZORUNLULUĞU ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Önceki Davanın Kesinleşmemesi )"
4Y4.CD12.6.1995E. 1995/3249 K. 1995/4287"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( TCK 59 Madde Hükmünün Uygulanması - Cezadan İndirim )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Sanığın Hükümlülüğünün Olmaması - Mahkemedeki Tutum Ve Davranışları )
SANIĞIN MAHKEMEDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Olumlu Bulunarak İndirim Yapılması - Sanık Hakkında Başka Hüküm )
MAHKEMENİN SANIK HAKKINDA DİĞER HÜKMÜ ( Bu Seferde Sanığın Tutum Ve Davranışlarını Olusuz Bulması - Gerekçe )
GEREKÇE ( Birbirini Çürüten Nedenler İleri Sürerek Gerekçesizliğe Yol Açılması )"
4Y4.CD7.6.1995E. 1995/3675 K. 1995/4249"YEDİEMİNLİK HÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Borcun Hacizden Kısa Bir Süre Sonra Ödenmesi )
HARİCİ ÖDEME ( Satış Gününden Önce Yapılan Ödeme - Suçun Hukuka Aylırılık Ögesi )
HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( Satıştan Önce Yapılan Ödemenin Hukuka Aykırılık Ögesini Ortadan Kaldırması )
CEZADAN İNDİRİM ( Satış Gününden Sonra - Kovuşturmaya Başlamadan Önce Yapılan Ödemeler )"
4Y4.CD7.6.1995E. 1995/3496 K. 1995/4248"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanı Sanık - Sınav İptali )
SINAV İPTALİ ( Yazılı İmtihanı Kazanan Mağdurun Sınavını İptal Ederek Sözlü Sınava Almama Eylemi )
MAKAM VE NÜFUZUNU SUİİSTİMAL ( Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )
SÖZLÜ SINAVA ALMAMA ( Mağdurun Hakkıyla Kazandığı Sınavın Belediye Başkanı Tarafından İptal Edilmesi )"
4Y4.CD6.6.1995E. 1995/3385 K. 1995/4079"GÖREV SIRASINDA BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Memurların Yargılanması - İlçe İdare Kurulu Kararı )
İLÇE İDARE KURULU KARARI ( İl İdare Kurulunca İncelenme - Anayasa Mahkemesi Kararları )
MEMURLARIN YARGILANMALARINA İLİŞKİN YASA ( Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İl İdare Kurulunun Kararına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
İL İDARE KURULU KARARI ( Yürürlükte Olmayan Kanun Hükümlerine Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
4Y10.CD5.6.1995E. 1995/4267 K. 1995/5178"IZRAR SUÇU ( Köy Kahvesine Asılan İlanı Yakan Sanık )
KÖY KAHVESİNE ASILAN İLANI YAKAN SANIK ( Izrar Suçu )
TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Önceki Mahkumiyetin Cürüm Sonrakinin Kabahatten Kaynaklanması )
İLK MAHKUMİYETİN CÜRÜM SONRAKİNİN KABAHATTEN KAYNAKLANMASI ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmaması )"
4Y4.CD31.5.1995E. 1995/3027 K. 1995/3967"GÖREV SIRASINDA BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Karakol Amiri Ve Polis Memuru Sanıklar - İdari Görev )
İDARİ GÖREV ( Üzerlerine Atılı Suçları Görev Esnasında İşledikleri - Memur Yargılaması )
MEMURLARIN YARGILANMASI ( Bireylere Kötü Davranma Suçunu Görevlerini Yaparken İşlemeleri )
İDARİ GÖREV YAPARKEN İŞLENEN SUÇLAR ( Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanunun Hükümlerinin Uygulanacağı )"
4Y4.CD1.5.1995E. 1995/2290 K. 1995/3248"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Seçime Katılacak Üyeler - İlçe Seçim Kuruluna Bildirmekle Görevli Sanık )
SEÇİME KATILACAKLARIN LİSTESİ ( Sanığın Listeye 6 Numaralı Kayıt Defterini Unutup Yazmamaktan İbaret Eylemi )
MEMUR SAYILMAMA ( Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )
CEZA UYGULAMASI ( Memur Sayılmama Nedeniyle Suçun Unsurlarının Oluşmamasının Dikkate Alınmadığı )"
4Y9.CD14.4.1995E. 1994/11731 K. 1995/2660"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi Gerekeceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )"
4Y4.CD6.4.1995E. 1995/1606 K. 1995/2545"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( PTT Dağıtıcısı Olarak Görev Yapan Sanık - İcra Takibine İlişkin Evraklar )
TEBLİGAT EVRAKI ( İdareye Ait Defterlerde Değişiklik Yaptığı İddiası - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluştuğunun Kabul Edilmesi - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( İcra Takip Evraklarında Tahrifat Yapıldığının Kabul Edilmesi - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
4Y4.CD4.4.1995E. 1995/1568 K. 1995/2570"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Verilen Cezaya Rağmen Tekzip Yazısının Yayınlanmaması - Basın Yasası )
TEKZİP YAZISININ YAYINLANMAMASI ( Basın Kanununa Muhalefet - Hukuksal Tanı )
BASIN KANUNUNA MUHALEFET ( Basın Yoluyla Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluştuğu - Tezip Yazısının Yayınlanmaması )"
4Y4.CD4.4.1995E. 1994/9652 K. 1995/2587"TAŞIT YASASINA MUHALEFET ( Belediye Başkanının Yetkisi - Memuru İşten Çıkarma Eylemi )
BELEDİYE BAŞKANI SANIK ( Yetkisi Olmadığı Halde Memuru İşten Çıkarması )
YETKİSİZ OLARAK MEMURU İŞTEN ÇIKARMA ( Memuriyet Ve Nüfuzunu Suiistimal Suçu )
MEMURİYET VE NÜFUZUNU SUİİSTİMAL ( Mahkemenin Hüküm Kurarken Suçun Oluştuğunu Gözönünde Bulundurması )
GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Başkanlık Odasına Lambiri Döşeme - Açık Artırma Yasasına Muhalefet )
AÇIK ARTIRMA YASASI ( Lambiri Döşemesine Belediye Kasasından Fazla Para Çıkması )
GÖREVİ SAVSAMA ( Belediyeye Ait Kahvehanenin Kirasını Azaltma Kararı )
BELEDİYEYE AİT KAHVEHANENİN KİRASINI AZALTMA ( Eylemdeki Zararın Azlığının Gözönüne Alınması )"
4Y10.CD4.4.1995E. 1995/2338 K. 1995/2872"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Çekten Dolayı Açılan Menfi Tesbit Davasının Beklenmesi Mecburiyeti )
MENFİ TESBİT DAVASININ BEKLENMESİ MECBURİYETİ ( Karçılıksız Çek Keşidesi Suçuna Konu Çek İçin Açılan )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI ( Suç Konusu Çek İçin Açılmış Olan Menfi Tesbit Davasının Beklenmesi Mecburiyeti )
BEKLETİCİ MESELE ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suçunun Konusu Çeke Karşı Açılan Menfi Tesbit Davası )"
4Y3.CD29.3.1995E. 1995/2102 K. 1995/3740"ORMANDAN YAPACAK EMVAL VEREN AĞAÇ KESMEK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
YAPACAK VASFINDA EMVAL KESMEK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
ORMANİÇİ KÖY NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Sanığın Nüfusta Kayıtlı Olduğu Köyün Kasaba Olması )
KASABA NÜFUSUNA KAYITLI SANIK ( Ormandan Yapacak Vasfında Emval Kesme Suçunda Ormaniçi Köylüsü Sayılamaması )
MÜSADERE KARARI VERİLMİŞ OLMASI ( Dikiliden Ağaç Kesme Suçunda Ayrıca Tazminata da Hükmolunmasına Mani Olmaması )
TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ ( Dikiliden Kesilen Emvalin Müsaderesine Karar Verilmesinin Tazminata Mani Olmaması )
AĞAÇLANDIRMA GİDERİNE RE'SEN HÜKMOLUNMASI ( Dikiliden Ağaç Kesilmesi )
DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Müsadere, Tazminat ve Ağaçlandırma Giderine Hükmolunması )"
4Y4.CD22.3.1995E. 1995/1164 K. 1995/2228"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğeler Ve Eylemlerin Tespiti )
YARGILAMA VE OLAYIN KANITLANMASI ( Basın Yoluyla Hakaret Suçu - Vicdani Kanı )
HUKUKSAL TANI ( Vicdani Kanının Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayanması )
YAPTIRIM ( Eylemlerin Doğru Nitelendirilmesi - Yasada Öngörülen Suç Tiplerine Uyduğu )"
4Y8.CD20.3.1995E. 1995/3794 K. 1995/3776"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN UYGULANMASI ( Koşulları )
SON SUÇTAN VERİLEN CEZANIN AYNI CİNSTEN OLMASI ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )"
4Y4.CD14.2.1995E. 1995/299 K. 1995/1120"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Dozer Operatörü Olan Sanık - Görevin Kamu Niteliği Taşımaması )
KAMU GÖREVİ ( Memur Sayılmama - Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )
MEMUR SAYILMAMA ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA ( Memurluktan Yoksun Kalma Cezasının Verilmesi Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KALMA ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmadığı Sebebiyle )
OTURUMU BELGELEYEN TUTANAK ( Hakimin Tutanağı İmzalamamasının Yargıtayın Bozma Sebebi Olduğu )"
4Y4.CD14.2.1995E. 1994/9756 K. 1995/1102"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Hileli Hareketlerle Çıkar Sağlama )
HİLELİ HAREKETLERLE ÇIKAR SAĞLAMAK ( Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğunun Dikkate Alınmaması )
DOLANDIRICILIK ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmaması )
HİLELİ HAREKETLERLE ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanık Hakkında Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Verilmesi )"
4Y4.CD1.2.1995E. 1994/9779 K. 1995/548"GÖREV SIRASINDA BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Memurların Yargılanması - İlçe İdare Kurulu Kararı )
İLÇE İDARE KURULU KARARI ( İl İdare Kurulunca İncelenme - Anayasa Mahkemesi Kararları )
MEMURLARIN YARGILANMALARINA İLİŞKİN YASA ( Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İl İdare Kurulunun Kararına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
İL İDARE KURULU KARARI ( Yürürlükte Olmayan Kanun Hükümlerine Dayanılamayacağı )"
4Y4.CD31.1.1995E. 1994/9429 K. 1995/433"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yararlanma Hakkı Köye Ait Taşınmazlar )
KÖYE AİT MALLAR ( Köy Yararına Değerlendirme Yetkisinin Araştırılması - Sanığın Savunması )
SANIĞIN SAVUNMASI ( Görev Sırasında Yekiyi Kötüye Kullanma - Hafifletici Nedenler )
HAFİFLETİCİ NEDENLER ( Sanığın Geliri Köy İlkokuluna Harcama Amacıyla Hareket Ettiği )
KÖY İLKOKULUNA HARCAMA AMACIYLA PARA ALMA ( Hafifletici Neden Olarak Kabul - Cezadan İndirim Yapılması )"
4Y4.CD31.1.1995E. 1994/9115 K. 1995/465"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanı Olan Sanık - Belediye Çalışanlarının Ücretleri )
BELEDİYE BAŞKANI ( Belediyede Çalışanların Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Olur Vermeme )
ÜCRETLERİN ÖDENMESİ OLURU ( Mahkemenin Hüküm Kurarken TCK Madde 228 Dikkate Almaması )
MEMURİYET VE MEVKİ NÜFUZUNU SUİİSTİMAL ( Olayda Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı )"
4Y1.CD30.1.1995E. 1994/4288 K. 1995/159"ŞÜPHE HALİNİN SANIK LEHİNE YORUMLANMASI ( Öldürme Kastı Olmaksızın ve Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Öldürme-Önceden Bilinmeyen Sebeplerin Eklenmesi )
ÖLÜMÜN FAİL TARAFINDAN BİLİNMEYEN SEBEPLERİN EKLENMESİ SONUCU MEYDANA GELMESİ ( Şüpheden Sanık Yararlanır )
ÖLDÜRME KASTI OLMAKSIZIN VE MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRMEK ( Şüpheden Sanığın Yararlanması-Fail Tarafından Bilinmeyen Sebeplerin Eklenmesi )
TEKERRÜR NEDENİYLE ARTIRMADA ÖLÇÜ OLAN CEZA ( Her Suça Ayrı Ayrı Verilen Ceza Olduğu )"
4Y4.CD25.1.1995E. 1994/8986 K. 1995/256"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Türkiyeden Özür Dilerim Başlıklı Haberin İçeriği )
GAZETEDE YAYINLANAN HABER ( Katılana Yönelik Küçük Düşürücü Değer Yargısının Olmadığı )
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEĞER YARGISI ( İçeriğinde Haber Ve Yorum Boyutlarının Aşılmadığı )
HABER VE YORUM BOYUTU ( Yasal Dayanaktan Yoksun Gerekçeyle Hüküm Kurulamaması )"
4Y4.CD19.1.1995E. 1994/9714 K. 1995/19"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar )
KAMU İDARESİNE KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Yedieminlik Sıfatını Verenin Kamu İdaresi Olması )
BANKALAR ( Kamu İdaresi Sayıldığının Açıklanması - Kamu İdaresi Olmaması )
BANKANIN KAMU İDARESİ OLMADIĞI ( Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçma Suçunun Oluşmaması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bankanın Sanığa Bıraktığı Mal Yüzünden Oluşmuş Suçun Niteliği )"
4Y4.CD22.12.1994E. 1994/8898 K. 1994/11367"BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Cezaevi İnfaz Koruma Memurlarının Görevleri )
CEZAEVİ İNFAZ KORUMA MEMURLARI ( Hükümlüleri Korumakla Görevli Oldukları )
HÜKÜMLÜLERİ KORUMA GÖREVİ ( Yasa Ve Tüzüğün İzin Vermediği Biçimde Zor Kullanmaları )
ZOR KULLANMA ( Kanunun Verdiği İznin Aşıldığının Saptanması - Ceza Kanunun Özel Nitelikteki Hükümleri )
CEZA KANUNU ( Olayda Özel Nitelikli Kanun Olan TCK Madde 186 nın Uygulanması Gerektiği )"
4Y4.CD21.12.1994E. 1994/8984 K. 1994/11303"YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Hafta Sonu Dergisinde Çıkan Yayın - Objektif Sınırlar )
BASININ OBJEKTİF SINIRLARI ( Okuyucunun Gereksiz Merak Duygularını Doyurmak Olmadığı )
BİLİNMESİNDE KAMU YARARI ( Küçük Düşürücü Suçlamalar - Hukuka Uygun Kılan Haber Çerçevesi )
BASIN KANUNUNA MUHALEFET ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt Sınırın Üzerine Çıkılması )
CEZANIN ALT SINIRININ ÜZERİNE ÇIKILMASI ( Para Cezasına Çevrilmenin İsabetli Olmadığı )"
4Y4.CD21.12.1994E. 1994/7912 K. 1994/11319"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Ceza Yargılama Yasası - Sanığın Sorgusu )
SANIĞIN SORGUSU ( Yasada Öngörülen Yöntemlerle Sorgunun Yapılması - Sanığın İkrarı )
İKRAR ( Zor Kullanılarak Alınan İfadenin Hukuka Aykırı Olduğu )
HUKUKA AYKIRI OLARAK ALINAN İFADE ( Sanığın Bu Şekildeki İkrarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ ( İl İdare Kurulu Kararına Dayanılarak Yargılama Yapılamaması )
İL İDARE KURULU KARARI ( Yönetici Ve Öğretmenlerin Genel Hükümlere Göre Kovuşturulması )"
4Y1.CD13.12.1994E. 1994/3800 K. 1994/4305"ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktul ve Mağdurdan Kaynaklanan Haksız Hareketlerin Hafif Tahrikten Öte Ağır Tahrike Ulaşan Vahamette Olması )
TAHRİKİN DERECESİ ( Adam Öldürmek - Maktul ve Mağdurdan Kaynaklanan Haksız Hareketlerin Hafif Tahrikten Öte Ağır Tahrike Ulaşan Vahamette Olması )
SİLAHLA ADAM YARALAMAK ( Sanığın Mağdura Karşı Eylemi Öldürmeye Teşebbüs İken Yaralama Olarak Kabul Edilerek Suç Vasfının Tayininde Hata Edilmesi )
SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( Sanığın Mağdura Karşı Eylemi Öldürmeye Teşebbüs İken Yaralama Olarak Kabul Edilerek Hata Edilmesi )"
4Y4.CD6.12.1994E. 1994/8459 K. 1994/10664"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Haciz Tarihi - Satış İçin Çıkarılan Tebligat )
HACİZ TARİHİ ( Satış İçin Tebligat Tarihine Kadar 3 Aydan Fazla Sürenin Geçtiği Tespiti )
SATIŞ İÇİN TEBLİGAT TARİHİ ( Geçen Sürede Haczin Kalkacağı - Hukuka Aykırılık Ögesi )
SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( Haczin Kalktığına Göre Hütümlülük Kararının Verilemeyeceği )"
4Y4.CD30.11.1994E. 1994/6360 K. 1994/10435"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Esas Alınacak Birim )
PARA CEZASINA ÇEVİRMEDE BİRİM ( Saldırgan Sarhoşluk Suçundan Verilen Hapis Cezası )
ERTELEMEYE KARAR VERİLMEMESİ ( Gerekçelerinin Sanığın Kişiliğini İncitici Olmaması Mecburiyeti )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNİ İNCİTİCİ GEREKÇELER İLERİ SÜRÜLMEMESİ MECBURİYETİ ( Cezasının Ertelenmemesine Karar Verilen )"
4Y4.CD28.11.1994E. 1994/7197 K. 1994/10308"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( 15 Yaşından Küçükğü Kaçırıp Alıkoyma Ve Irza Geçme Suçu )
15 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Soruşturma Kağıtlarının Bölük Komutanı Tarafından Kendisine Gönderilen Sanık )
SORUŞTURMA EVRAKI ( Gözaltı Süresini Aşması Sebebiyle Salıverme Eylemi )
GÖZALTI SÜRESİNİN AŞILMASI ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
KAĞITLARI SAVCILIĞA GÖNDERMEKLE GÖREVLİ SANIK ( TCK 230 Maddesi Hükmüyle Cezalandırılması Gerektiği )"
4YCGK21.11.1994E. 1994/6-271 K. 1994/292"HIRSIZLIK ( Sanığın Çaldığı Arabayla Gezip Daha Sonra Yerine Bırakma Niyetinin Olması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Sanığın Amacının Bu Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Kullanmadan Doğan Zararın Gözönüne Alınmasının Gerekmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Kişiliği Sair Halleri Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Dikkate Alınması )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Rol Oynaması )"
4Y10.CD12.11.1994E. 1994/10099 K. 1994/13191"ÇEKTE CİRONUN ÇİZİLMESİ ( Yazılmamış Hükmünde Olması )
CEZANIN ERTELENMESİ TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ
ÇİZİLDİ BİÇİMİNDEKİ İBARE ( Müdahile Ait Ciro Üzerinde )
MÜDAHİLE AİT CİRO ( Ciro Üzerinde Çizildi Biçimindeki İbare )"
4Y7.CD2.11.1994E. 1994/9503 K. 1994/11207"2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Önödeme Tebligatı )
ÖNÖDEME TEBLİGATI ( Satın Alınan Aracın Yasal Süresi İçinde Alıcı Adına Tescil Ettirilmemesi )
SATIN ALINAN ARACIN TESCİL ETTİRİLMEMESİ ( Önödeme Tebligatı )"
4Y4.CD2.11.1994E. 1994/7095 K. 1994/9083"BASIN YOLU İLE KUTSAL DEĞERLERE SÖVME ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğeler )
YARGILAMA VE OLAYIN KANITLANMASI ( Basın Yoluyla Kutsal Değerlere Sövme - Vicdani Kanaat )
VİCDANİ KANAAT ( Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayanması )
YAPTIRIM ( Eylemin Suç Tipine Uyması - Verilen Hükmün İsabetli Olduğu )"
4Y4.CD1.11.1994E. 1994/6480 K. 1994/9043"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yapı Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı )
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( Yasal Yollara Başvurmama - Şahısların İşyerlerini Kullanmalarına Engel Olma )
KANUNSUZ OLARAK İŞYERLERİNİ KULLANDIRMAMA ( Eylemin Memuriyet Ve Nüfuzu Suiistimal Suçunu Oluşturduğu )
MEMURİYET VE NÜFUZU SUİİSTİMAL ( Memurluktan Yoksun Kılma Cezasınında Verilemeyeceği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Mahkemenin Yanlış Olarak TCK 240/1 Maddeden Hüküm Kurması )"
4Y4.CD26.10.1994E. 1994/4861 K. 1994/8836"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Yerin Konut Ya da Eklenti Sayılıp Sayılmayacağı Konusu )
KONUT VE EKLENTİSİ ( Olaya Ve Olguya Bağlı Hukusal Bir Sorun Olması - Bilirkişi )
BİLİRKİŞİNİN NİTELİĞİ ( Hukuksal Bilgiyle Çözülmesi Gerekli Ve Olanaklı Konular )
HUKUSAL BİLGİYLE ÇÖZEBİLME ( Hakimin Yargılama Yetkisini Başkasına Devredemeyeceği )
YARGILAMA YETKİSİNİN DEVRİ ( Hukusal Bilgiyle Çözülebilecek Konularda Bilirkişiye Başvurmama )"
4Y7.CD21.10.1994E. 1994/7738 K. 1994/10532"31.12.1987-14.12.1988 TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASALARDAKİ PARA CEZALARINA 3506 SAYILI YASANIN EK 1 VE 2. MADDELERİNİN UYGULANAMIYACAĞI
1163 SAYILI YASANIN EK 2/5. MADDESİ UYARINCA HAPİS CEZALARININ PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYECEĞİ"
4Y4.CD19.10.1994E. 1994/5568 K. 1994/8404"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Ormandan Kaçak Tomruk Alınmasına Yardımcı Olma )
ORMANDAN KAÇAKÇILIK YAPANLARLA İŞBİRLİĞİ ( Sanıklar Hakkında Verilen Hükmün Gerekçesiz Olduğu - Gerekçesiz Karar )
GEREKÇESİZ KARAR ( TCK 240 Maddesinin İlk Fıkrası Yerine İkinci Fıkrasından Hüküm Kurulması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KALMA ( Gerekçesiz Olarak Alt Sınırın Üzerinde Ceza Verilmesi )
ALT SINIRIN ÜZERİNDE CEZA ( Sadece Takdiren Denilerek Cezanın Verilemeyeceği - Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )"
4Y5.CD18.10.1994E. 1994/2668 K. 1994/3009"ERTELEME ( Asıl Mahkumiyetin Çevrilen Para Cezası Olması - Sanığın Hürriyeti Bağlayıcı Cezasının Tecil Sınırları İçinde Kalması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TECİL SINIRLARI İÇİNDE KALMASI ( Asıl Mahkumiyetin Çevrilen Para Cezası Olması )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN MAHKUMİYETİN ASIL MAHKUMİYET OLMASI ( Sanığın Hürriyeti Bağlayıcı Cezasının Tecil Sınırları İçinde Kalması )"
4Y4.CD17.10.1994E. 1994/5399 K. 1994/8241"GÖREVLİYE KARŞI ETKİN DİRENME VE SÖVME ( Belediye Otobüsü Biletçisi - Memur Olma Gereği )
OTOBÜS BİLETÇİSİ ( Görevli Katılanın Yaptığı Hizmetin Kamu Niteliği Taşımaması )
KAMU GÖREVİ ( Otobüs Biletçisinin Memur Sıfatını Taşımadığı - TCK 266/1 Madde Hükmü )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Memur Sıfatı Olmaması - TCK 482/3 Maddesinden Hüküm Kurulması )
MEMUR SIFATI ( Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine İşlenen Cürümler Sınıfına Girmediği )"
4Y4.CD20.9.1994E. 1994/4095 K. 1994/6822"SİLAH KULLANMA ( Zor Kullanma İle Konut Dokunulmazlığını İhlal Arasındaki Nedensellik )
NEDENSELLİK BAĞI ( Bağın Olmadığının Tespiti - TCK 193/1 Maddesinin Uygulanması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Bir Kimsenin Rızası Dışında Meskenine Girilmesi )
YARALAMA ( Ulaşılan Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğelerin Tespit Edilmiş Olması )
ZORUNLU ÖGELER ( Vicdani Kanının Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı )"
4Y4.CD20.9.1994E. 1994/3394 K. 1994/7071"GÖREVİ SAVSAKLAMA ( Kooperatif Müdürü Olan Sanık - Yönetimden Ayrılma )
KOOPERATİF MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNDEN AYRILMASI ( Kooperatife Ait Senetleri Kardeşine Ciro )
KOOPERATİFE AİT SENETLERİN CİROSU ( Görevi Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )
GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Başkaca İhale Etme Suçundan Davanın Olmadığı )
MEMURLUKTAN YASAKLANMA ( İddianamenin Kapsamı Dışına Çıkılarak Hüküm Kurulması )
İDDİANAME ( Gerekçe Gösterilmeden Memurluktan Yasaklanma Cezası Verilmesi )"
4Y4.CD12.9.1994E. 1994/3790 K. 1994/6499"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kamu Konut Yönetmeliği - Lojman Ayırma )
KAMU KONUT YÖNETMELİĞİ ( Sanığın En Düşük Puanlı Memura Lojman Ayırması )
LOJMAN AYIRMA ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının Buyüzden Madur Olması )
TCK MADDE 228 ( Mahkememenin Hatalı Olarak Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Vermesi )
DEVLET MEMURUNUN KEYFİ MUAMELESİ ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının 10 Ayda 3 Lojman Değişmesi )
MEMURİYETTEN MAHRUMİYET ( Sanığa Cezanın En Alt Sınırının Üstünde Ceza Verilmesi )
CEZANIN EN ALT SINIRI ( Gerekçe Gösterilmeden Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
4Y2.CD29.6.1994E. 1994/8051 K. 1994/7501"TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Gerekçe Gösterilmesi Gerekip Gerekmediği-Yasa Maddesinin Doğru Uygulanmış olması Halinde )
YASA HÜKMÜNÜN DOĞRU UYGULANMIŞ OLMASI ( TCK.nun 59. Maddesinin Bozma Sebebi Yapılmaması )
MAHKEMENİN TAKDİRİNE BAĞLI KONULAR ( TCK 59. Maddenin Uygulanıp Uygulanmaması )
TÜRK CEZA KANUNUNUN 59. MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA TAKDİR HAKKI VE GEREKÇE"
4YCGK27.6.1994E. 1994/2-163 K. 1994/185"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Sanığın Ertelemeden Yararlanmamasının Nedenleri )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR ( Sanığın Kişiliğinde Var Olan Nedenlere Dayanmasının Gerekmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMEMESİ ( Sanığın Kişiliği Suçun İşleniş Biçimi Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin İrdelenmesi )
GEREKÇE ( Sanığın Kişiliği İle İlgili Bilgi ve Belgelerin İsabetle Değerlendirildiğini Gösterir Biçimde Yasal ve Yeterli Olmasının Gerekmesi )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ ( Ertelemeye Yer Olmadığına İlişkin Kararda Etkin Olmasının Gerekmesi )"
4Y3.CD31.5.1994E. 1994/2242 K. 1994/5423"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahipli Araziden Dal Kesilmesi )
SAHİPLİ ARAZİDEN DAL KESMEK ( Dalları Kesilen Çınarın Kurumayıp Hayatiyetini Devam Ettirmesi Nedeniyle Dal Kesme Şeklinde Oluşan Eylemin Suç Oluşturmaması )
KESİLEN AĞACIN HAYATİYETİNİ DEVAM ETTİRMESİ ( Sahipli Araziden Dal Kesme Şeklinde Oluşan Eylemin Suç Oluşturmaması )"
4Y8.CD18.5.1994E. 1994/3563 K. 1994/6266"SUÇA TAHRİK ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
BASIN YOLUYLA SUÇ İŞLEMEK ( Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda )
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Halkı Kin ve Düşmazlığa Tahrik )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda )
TEKERRÜR ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Paraya Çevirme )"
4Y8.CD13.5.1994E. 1994/5103 K. 1994/5753"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanıklara Verilen Cezanın Para Cezasına Veya Ertelemeye Dair Olmadığına Karar Verilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Şartları )
ERTELEME ( Sanık İçin Verilen Ertelememe Kararının Gerekçesinin Yazılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE AHLAKİ TEMAYÜLLERİ ( Sanık İçin Erteleme İsteminin Reddine Dair Verilen Kararın Gerekçesinin Yazılmasının Gerekmesi )"
4Y4.CD9.5.1994E. 1994/2151 K. 1994/4160"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Para Almanın Sanığın Yasal Görevi İçinde Olmadığı )
PARA ALMANIN YASAL GÖREVİ OLMAMASI ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmaması )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Kovuşturulması Zarar Görenin Yakınmasına Bağlı Olduğu )
KOVUŞTURMA ( Emniyeti Suistimal Suçunun Oluştuğunun Gözönünde Bulundurulmaması )"
4Y4.CD18.4.1994E. 1994/2177 K. 1994/3326"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Borcun Tamamının Satış Tarihinden Önce Ödenmesi )
SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE ÖDEME ( Alacaklıya Haricen Ödeme - İbraname )
İBRANAME ( Satış Tarihinden Önce Borcun Tamamının Ödendiği - Beraatine Karar Verilme )
BERAATİNE KARAR VERİLMESİ ( Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçınma Suçunun Oluşmadığı )"
4Y5.CD13.4.1994E. 1994/866 K. 1994/1226"EVLENMEK MAKSADIYLA KAÇIRMAK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Verilen Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Onsekiz Yaşından Küçük Olması Nedeniyle )"
4Y9.CD8.4.1994E. 1994/921 K. 1994/1831"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( İdari Cezalarla Mahkemelerce Hükmolunacak Cezaların İçtima Ettirilememesi ve Tekerrüre Esas Alınamaması )
VERGİ SUÇLARINDA CEZA USUL KURALLARI ( 213 S.K.da Yazılı Kaçakçılık-Ağır Kusur-Kusur ve Usulsüzlük Cezaları ile TCK ve Diğer Kanunlarda Yazılı Cezaların İçtima ve Tekerrür Hükümleri Bakımından Birleştirilememesine İlişkin Hükmün İdarece Verilecek Cezalarla İlgili Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Lehe Kanunun Geçmişe Uygulanabilirliği İlkesi Uyarınca Kesinleşmiş Önceki Mahkumiyet Hükümlerine de Uygulanmasının Yasa Gereği Bulunması )"
4Y2.CD30.3.1994E. 1994/200 K. 1994/2482"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMAK ( Mağdurun İş ve Güçten Kalma Süresinin Adli Tıp Kurumu'ndan Sorulması )
ADLİ TIP RAPORU ALINMASI ( Mağdurun İş ve Güçten Kalma Süresi-Tedbirsizlik Sonucu Yaralama )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilmesi Halinde de )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Gerekçe Gösterme Zarureti )
KEFALET AKÇESİ ( Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Para Cezasının Süresinde Ödenip Ödenmemesine Göre Mukadderatı )
PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENİP ÖDENMEMESİ ( Kefalet Akçesi )"
4Y7.CD24.3.1994E. 1994/2230 K. 1994/2882"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yönetim Kurulu Görev Süresinin Araştırılması Zorunluluğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 30 Günlük - CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
PARAYA ÇEVRİLEMEYEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SANIKLARIN SAVUNMALARININ YAPILMAMASI"
4YCGK10.3.1994E. 1994/9-1 K. 1994/4"YARGITAY CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ ( Tavsife Göre Belirleneceği-Cezayı Artıran ve Azaltan Maddelerin Tatbikinin Göreve Etkisi )
SUÇUN TAVSİFİ ( Yargıtay Ceza Dairelerinin Görevini Belirleyen Unsur )
CEZAYI ARTIRAN VE AZALTAN SEBEPLER ( Suçun Tavsifine İlişkin Olmaması-Yargıtay Ceza Dairelerinin Görevine Etkisi )"
4Y5.CD24.2.1994E. 1994/234 K. 1994/649"KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Suçun Oluşması İçin Eylemin Mağdurenin Ana Babasının Rızası Hilafına İşlenmesinin Şart Olması )
MAĞDURENİN ANA BABASININ RIZASI HİLAFINA İŞLENEN SUÇ ( Kaçırıp Alıkoymak Suçunun Oluşması İçin Bunun Şart Olması )
CİNSİ MÜNASEBETTE TESELSÜL ( Cinsel İlişkinin Aynı Kasıt Altında Kısa Aralıklarla Teselsül Etmesi )
KIZLIK BOZMAK ( Kaçırıp Alıkoymak Suçundan Dolayı Verilen Cezanın Artırılması )"
4Y7.CD22.2.1994E. 1994/871 K. 1994/1220"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yönetim Kurulu Görev Süresinin Araştırılması Zorunluluğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 30 Günlük - CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
PARAYA ÇEVRİLEMEYEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )"
4YCGK14.2.1994E. 1994/10-25 K. 1994/50"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Alınan Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suçunda )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suçundan Dolayı Alınan Hapis Cezasının )"
4YCGK31.1.1994E. 1993/5-306 K. 1994/10"ZİNA CEZASININ TECİLİ
TECİL TALEBİNİN REDDİ ( Zina )
TESELSÜL
GEREKÇE ZORUNLULUĞU"
4YCGK20.12.1993E. 1993/10-290 K. 1993/327"YETERSİZ GEREKÇE ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmemiş Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMEMESİ ( Yetersiz ve Yasal Olmayan Gerekçe )"
4Y4.CD14.12.1993E. 1993/8133 K. 1993/8769"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Avlu Duvarı Üzerine Çıkarak Eve Bakmaktan İbaret Eylem )
AVLU DUVARINDAN EVE BAKMA ( Çirkin Ve Ayıp Görünen Herhangi Bir Hal İle Başkasını Alenen İncitme )
ÇİRKİN VE AYIP GÖRÜNEN HAL ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
4Y4.CD14.12.1993E. 1993/8062 K. 1993/8740"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Üç Tarafı Çevrili Giriş Kısmı Açık Olan Konut )
EKLENTİ ( Kapıdan Girmek İçin Zorlamada Bulunup Bulunmadığı )
ZORLAMADA BULUNMA ( Eylemin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturması )
ZORLAMADA BULUNMAMA ( Sanığa TCK 547 Maddesi Hükmünce Ceza Verilmesi Gerektiği )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Herkese Açıklık Öğesinin Bulunmadığının Gerekçe Gösterilemeyeceği )"
4Y7.CD23.11.1993E. 1993/6849 K. 1993/6647"HÜKMÜN BOZULMASI ( Kooperatifler Kanununa Aykırı Davranış - Temyiz Edilen Hükmün Tatbiki Kabil Olursa Temyiz Talebinde Bulunmayan Diğer Sanıklara da Sirayet Edeceği )
KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Tarihi İtibariyle Sanıkların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelik Sıfatlarının Devam Edip Etmediğinin Saptanması Gereği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEMESİ ( Cezanın Kanunda Yazılı Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmeyeceğine İlişkin Hüküm Bulunmaması - Bu Konunun Karar Yerinde Tartışılması Gereği )"
4YCGK1.11.1993E. 1993/4-267 K. 1993/294"İKİ VEYA DAHA ÇOK KİMSE TARAFINDAN YAPILAN FAİLİ BELİRSİZ YARALAMA ( Sanıklar Hakkında TCK'nun 463. Maddesinin Uygulanması )
MÜESSİR FİİL ( Mağdurdaki Kırıkların Sanıklardan Hangisi Tarafından Yapıldığının Tam Olarak Tespit Edilememesi )"
4Y2.CD12.7.1993E. 1993/6645 K. 1993/8893"YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ ( 11-15 Yaş Arası Sanık Hakkında Ceza Kararnamesi Düzenlenememesi-Yargılama Yapılması Gereği )
11-15 YAŞ ARASI SANIK ( Hakkında Ceza Kararnamesi Düzenlenememesi-Yargılama Yapılması Gereği )
CEZA KARARNAMESİ ( 11-15 Yaş Arası Sanık Hakkında Düzenlenememesi )
YARGILAMA YAPILMASI GEREĞİ ( 11-15 Yaş Arası Sanık )"
4Y9.CD17.3.1993E. 1993/552 K. 1993/1434"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi - Temadi Nedeniyle Uygulanacak Ceza )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Temadi Nedeniyle Uygulanacak Ceza - VUK.'a Aykırı Davranış )"
4Y4.CD24.2.1993E. 1993/413 K. 1993/1354"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Kiracıları Zorla Dışarı Çıkarma Eylemi )
KİRACILARI ZORLA DIŞARI ÇIKARMAK ( Kendiliğinden İhkakı Hak Etme )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ( Sanığa TCK 308 Maddesinin İkinci Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )"
4Y5.CD2.2.1993E. 1992/4282 K. 1993/317"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Paraya Çevrilmesi Gereği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın 18 Yaşından Küçük Olması )
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilme )"
4YCGK1.2.1993E. 1992/2-354 K. 1993/14"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Mahkemenin Gerekçesinin Soruşturma Aşamasında İzlenen Sanığın Kişiliğini Gösterir Biçimde Olması )
GEREKÇE ( Soruşturma Aşamasında İzlenen Sanığın Kişiliği ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler İle Belgelerin İsabetle Takdir Edilmesi )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Paraya Çevirme İçin Yeterli Olmaması )
PARAYA ÇEVİRME ( Hükmün Kısa Süreli Hapis Cezası Olmasının Yeterli Olmaması )"
4Y9.CD20.1.1993E. 1993/6 K. 1993/94"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Sanığın Mahkum Olduğu Hapis Cezasının Ağır Para Cezasına Çevrilerek Ertelenmesi )
TESCİL OLUNAN CEZANIN İNFAZI ( SAnığın Başka Bir Suçtan Hüküm Giymesi Nedeniyle )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERE VERİLEN PARA CEZALARI ( 3787 Sayılı Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )"
4Y4.CD11.11.1992E. 1992/6271 K. 1992/6982"PARA CEZASI ( Artırma Yapılırken Bundan Dönülüp Hapis Cezası Verilip Paraya Çevrilmesi - Çelişki Yaratılması )
HÜKMÜN GEREKÇESİZ BIRAKILMASI ( Çelişki Nedeniyle - Yasaya Aykırılığı )"
4Y4.CD11.11.1992E. 1992/6051 K. 1992/6945"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Saldırgan Sarhoşluk - Yaralama Eylemi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğelerin Saptandığı )
SÖVME ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçu - Vicdani Kanaat )
VİCDANİ KANI ( Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı )
EYLEMLERİN NİTELENDİRİLMESİ ( Suç Tiplerine Uyduğu - Cezaların Yasal Bağlamda Uygulandığı )"
4Y8.CD3.11.1992E. 1992/10045 K. 1992/12585"SUÇ İŞLEMEYİ ÖVMEK VE SUÇA TAHRİK ETMEK ( Para Cezası-Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
TAKSİT SÜRELERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Para Cezası-Bozma Nedeni )"
4Y8.CD27.10.1992E. 1992/10848 K. 1992/12355"BASIN YOLUYLA KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI BİR FİİLİ ÖVME ( Verilecek Ceza ve Fiilin Niteliği )"
4Y4.CD14.10.1992E. 1992/5759 K. 1992/6283"HAKARET VE SÖVME ( Kişisel Davacıya Söylenen Sözler - Belli Bir Olay Yükleme Niteliği )
OLAY YÜKLEME NİTELİĞİ ( Hakaretin Yeri Zamanı Ve Yüze Karşı Olup Olmadığı )
KANUNUN AYNI HÜKMÜNÜN BİRDEN FAZLA İHLALİ ( Hakaretler Arsındaki Süre - Suçların Ne Suretle Aynı Karar Altında İşlendiği )
HAKARETLER ARASINDAKİ SÜRE ( TCK 80 Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )"
4Y4.CD22.9.1992E. 1992/5167 K. 1992/5664"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Duruşmadaki İyi Hali Ve Kişiliği )
SANIĞIN DURUŞMADAKİ İYİ HALİ ( Takdiri İndirim Nedeni Olarak Kabul Edilmesi )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( Mahkemenin Sanığın Duruşmadaki İyi Hali Ve Kişiliğini Olumlu Bulunması )
GEREKÇE ( Bulgularla Çelişme - CMUK Madde 6 nın Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
ASKERLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR ( Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi - Gerekçesizliğe Yol Açmanın Hatalı Olduğu )"
4Y4.CD15.9.1992E. 1992/4609 K. 1992/5440"ZORLAMA ( Mağdurun İradesini Zorlamaya Yönelik Davranış - Zorlama Öğezi )
ZORLAMA ÖĞESİNİN OLUŞMAMASI ( TCK 191 Maddesinin İkinci Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARALAMA ( Suçunta Öngörülen Cezanın Nitelik Ve Niceliğine Göre Hükmün Temyiz Edilemez Olduğu )
SÖVME ( Hükümden Sonra Yakınanın Verdiği İfadeninde Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
4Y4.CD1.7.1992E. 1992/3831 K. 1992/5028"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Saldırgan Sarhoşluk - Vicdani Kanaat )
VİCDANİ KANI ( Eylemlerde Kanının Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Ögeler - Sanıklar Tarafından İşlendiğinin Kanıtlanması )
SÖVME ( Korunan Hukuki Konunun Önem Ve Değeri - Tehlikenin Nitelik Ve Niceliği )
SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ ( Nesnel Ve Öznel Ölçüler - Ağır Para Cezası )
AĞIR PARA CEZASI ( Sövme Suçunda Olay Ve Sanığın Sosyal Durumunun Yeterince Araştırılmadan Hüküm Verilemeyeceği )"
4YCGK1.6.1992E. 1992/7-150 K. 1992/174"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Düzeltme Hakkıyla İlgili Tebligatta Usulsüzlük )
DÜZELTME HAKKI ( İlgili Tebligatta Usulsüzlük )
SANIĞA TEBLİGAT ( İadeli Taahhütlü Mektupla Yapılmamış Olması )
ZORUNLU İHTARAT ( Usulsüz Tebliğinin Sonuçları )"
4Y4.CD14.4.1992E. 1992/1970 K. 1992/2665"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Konuta Yerleşme - İsteğe Rağmen Konutu Boşaltmama )
KONUTU İSTEĞE RAĞMEN BOŞALTMAMA ( Kişi Özgürlüğüne Saldırıyla Oluşan Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçu )
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI ( Suçun Nasıl Gerçekleştiğini Açıklamadan Hüküm Kurulamayacağı )
TUTANAĞIN İMZALANMAMASI ( Yargıtayca Bozma Sebebi Olarak Kabul Edilmesi )"
4Y4.CD14.4.1992E. 1992/1755 K. 1992/2659"YARALAMA ( Kırma Eylemini İşleyen Sanığın Belirlenememesi )
KIRMA EYLEMİ ( Eylemde Öngörülen Hareketin Sanıklar Tarafından Yapıldığının Kabulü )
İKİ VEYA DAHA ÇOK KİMSENİN BİRLİKTE İŞLEMESİ ( Eylemi Yapanın Belirlenememesi - Yaralama Eylemi )
EYLEMİ İŞLEYEN KİŞİNİN BELİRLENEMEMESİ ( Sanıklan Hakkında TCK 463 Maddesi Hükümlerinin Uygulanacağı )"
4Y4.CD31.3.1992E. 1992/1663 K. 1992/2343"YARALAMA ( Eşi İle Zina Yaparken Yakalama - Haksız Tahrik Hükümleri )
ZİNA ( Yaralama Eyleminin Zina Yaparken Yakaladığı Kabul Edilmesi Halinde )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Cezasından TCK 462/1 Maddesi Uyarınca İndirim Yapılacağı )
ZİNAYI İCRA HALİNDE YAKALAMA ( Haksız Tahrik Hükümleriyle İndirim Yapılamayacağı )"
4Y10.CD31.3.1992E. 1992/2602 K. 1992/3413"ÇEK YASASINA AYKIRILIK ( Yeterli Gerekçe Gösterilmeden 647 Sayılı Yasanın 4. maddesinin Uygulanması )"
4Y8.CD19.3.1992E. 1992/1986 K. 1992/3736"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Veya Tedbire Çevrilmiş Cezaların Asıl Mahkümiyet Sayılmaları )
PARA CEZASININ ERTELEMEYE ESAS ALINAMAYACAĞI ( Asıl Mahkumiyet Sayılması Nedeniyle )
ASIL MAHKUMİYET SAYILMA ( Para Veya Tedbire Çevrilmiş Cezalar )"
4Y4.CD3.3.1992E. 1992/1100 K. 1992/1587"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇU ( Konuta Gündüz Vakti Girme - Nedensellik Bağı )
NEDENSELLİK BAĞI ( Kullanılan Şiddetle Konuta Girme Arasında Bağın Bulunmaması )
KONUTA GÜNDÜZ GİRİLMESİ ( Sanıkların Konuta Girdikten Sonra Şiddet Kullanmaları )
KONUTA GİRDİKTEN SONRA ŞİDDET KULLANMA ( TCK 193 Maddesi Birinci Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )"
4Y4.CD18.2.1992E. 1992/312 K. 1992/805"YARALAMA ( Özel İdare Müdürlüğünde Çalışma - Kamu Görevi Niteliği )
KAMU GÖREVİ ( Yaptığı Hizmetten Dolayı Memur Sayılamayacağı )
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMA ( Hizmetin Kamu Görevi Niteliğinde Olmaması - Memur Kavramı )
MEMUR SAYILMAMA ( Sanığa Verilen Cezanın Artırılmasının Hatalı Olduğu )
CEZA ARTIRIMI ( Yakınanın Memur Sayılmayacağının Dikkate Alınması Gerektiği )"
4YCGK3.2.1992E. 1992/7-328 K. 1992/2"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Söz Konusu Olup Olmayacağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sürücü Belgesinin Geri Alınıp Alınamayacağı )
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınıp Alınamayacağı )"
4Y7.CD20.12.1991E. 1991/8772 K. 1991/14867"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Yerine Uygulanacak Tedbirler )
GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Verilen Hükme )
HÜKME GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ( Zorunlu Olduğu )
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Hükme Gerekçe Yazılması Zorunluluğu )"
4Y10.CD19.12.1991E. 1991/1061 K. 1991/978"ÇEK YASASINA AYKIRILIK ( Paraya Çevrilmiş Cezanın Tekerrüre Esas Alınması )
TEKERRÜR ( Paraya Çevrilen Cezanın Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağı )"
4Y4.CD10.12.1991E. 1991/6877 K. 1991/7699"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Açık Yerle Bağlantısı Olduğu Anlaşılan Kapı Önü )
KAPI ÖNÜ KAVRAMI ( Ne Suretle Konut Eklentisi Sayıldığının Açıklanması )
EKLENTİ ( Evin Önüne Gelerek Kapıyı Ve Pencereyi Açıp Zorlama Şeklindeki Eylem )
KAPIYI VE PENCEREYİ ZORLAMA ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçuna Eksik Kalkışma )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNA EKSİK KALKIŞMA ( Evin Etrafını Dolaşarak Pencereden İçeriye Bakma Eylemleri )
PENCEREDEN İÇERİYE BAKMA ( TCK 547 Maddesi ile Cezalandırılması Gerektiğinin Tartışılmaması )
HALKI RAHATSIZ EDEN HAREKETLER ( TCK 80 Maddesi Uyarınca Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
4Y4.CD20.11.1991E. 1991/6000 K. 1991/7079"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Davaya Katılma Karının Verildiği Duruşma Tutanağı )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Cumhuriyet Savcısının Ad Ve Soyadının Yazılmaması )
YARALAMA ( Eve Girmeden Ve Girdikten Sonra Sarkıntılık Suçuna İlişkin Kanıtlar )
SARKINTILIK ( İçeride Suça Rıza Dışında Devam Edilmesi - Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Oluşması )
SİLAH KAPSAMI ( Kızgın Yağın Ne Suretle Silah Sayıldığının Açıklanması )
TAKSİTLENDİRME ( Sanıkların Bu Talebinin Karara Bağlanmamış Olması )"
4Y4.CD13.11.1991E. 1991/5784 K. 1991/6800"YARALAMA ( Sanıkla Katılanın Kardeş Olmadıkları - TCK 52 Maddesinin Uygulanması )
CÜRMÜ KASDETTİĞİ ŞAHISTAN BAŞKA ŞAHSIN ZARARI ( Kardeş Olsalar Dahi Kanun Maddesinin Uygulanmayacağı )
SANIKLA KATILANIN KARDEŞ OLMAMALARI ( TCK nın Şahısta Hata Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
ŞANISTA HATA ( Kardeş Olsalar Bile TCK 457/1 İle Artırımın Hatalı Olduğu )"
4Y4.CD24.10.1991E. 1991/4660 K. 1991/6323"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanıkların Gündüz İsteğe Aykırı Olarak Konuta Girmeleri )
ZOR KULLANMA ( Konuta Girdikten Sonra Bıçak Çektikleri - Nedensellik Bağı )
NEDENSELLİK BAĞI ( Suç İle Zor Kullanma Arasındaki Bağın Söz Konusu Olmaması )
SUÇ İLE ZOR KULLANMA ARASINDAKİ BAĞ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Birici Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )"
4Y4.CD16.10.1991E. 1991/5168 K. 1991/6019"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Mülkiyet İddia Ettiği Eve Girmesi )
MÜLKİYET İDDİASI İLE EVE GİRME ( Şikayetçinin Eşyalarını Atıp Yerleşmekten İbaret Olan Eylem )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK ETME ( Eylemin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturmayacağı )
HÜKÜMETE MÜRACATA MUKTEDİR OLMA ( Eşya Üzerinde Kuvvet Sarfıyla Kendiliğinden Hakkını Alamayacağı )"
4Y8.CD8.10.1991E. 1991/8887 K. 1991/10141"HALKI KANUNA UYMAMAYA TEŞVİK ETMEK ( Verilecek Ceza )"
4YCGK7.10.1991E. 1991/2-208 K. 1991/254"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevirilmesinde Uygulanacak Metod )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ METODU ( Karayolları Trafik Kanunu'na Aykırı Davranış Nedeniyle Verilen )
MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE ARTIRILAMAMA ( Karayolları Trafik Kanunu'na Aykırı Davranış Nedeniyle Verilen Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilirken )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NA GÖRE VERİLMİŞ HAPİS CEZASI ( Memur Maaş Katsayısına Göre Artış Yapılamaması )"
4YCGK30.9.1991E. 1991/2-209 K. 1991/247"TEKERRÜRE ESAS OLAMAMA ( Kesin Hüküm Niteliğindeki İlk Derece Mahkemesi Kararları )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI ( Tekerrüre Esas Olamaması )
SANIĞIN LEHİNDE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında )
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK VE HAKARET SUÇLARI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Sanığın Lehine Olan Kanun Hükmünün Tesbiti )"
4Y4.CD17.9.1991E. 1991/3685 K. 1991/4940"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sarhoş Olan Sanık - Gece Vakti Ve İzinsiz Olarak Konutun Kapısına Kadar Gelme )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suça Hazırlık Aşamasında Jandarma Tarafından Yakalanma )
HAZIRLIK AŞAMASINDA YAKALANMA ( Jandarma Tarafından Düzenlenen Tutanak Ve Kroki )
JANDARMANIN DÜZENLEDİĞİ TUTANAK VE KROKİ ( Konutun Tel Örgüyle Çevrili Bahçesinin Olduğu )
MAHKEMECE YAPILAN KEŞİF ( Keşif Tutanağında Bahçeden Sözedilmemesi - Konutun Giriş Kapısı )
KONUTUN GİRİŞ KAPISI ( Ne Surette Konut Eklentisi Sayıldığının Tespitinden Sonra Karar Verilmesi )"
4Y7.CD16.9.1991E. 1991/3322 K. 1991/9070"3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Esas Cezadan Ayrı Olarak Çek Keşide Etmenin Yasaklanma Gereği )
ÇEK KEŞİDE ETMEKTEN YASAKLANMA ( 16. Maddeye Göre Verilen Ceza Haricinde )
İNFAZ KANUNU 4. MADDEDE YER ALAN TEDBİRLER ( Karşılıksız Çek Keşidesine Uygulanamaması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( İnfaz Kanunu m.4'teki Tedbirlerin Uygulanamaması )"
4Y5.CD10.6.1991E. 1991/2942 K. 1991/3123"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER ( Gerekçe Göstermeden Mümkün Olmadığının Belirtilmesiyle Yetinilemeyeceği )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Gerekçe Göstermeden Mümkün Olmadığının Belirtilmesiyle Yetinilemeyeceği )
KAÇIRMAK-ALIKOYMAK-IRZA GEÇMEK ( Paraya Çevirmenin Gerekçe Göstermeden Mümkün Olmadığının Belirtilmesiyle Yetinilemeyeceği )"
4Y2.CD22.5.1991E. 1991/5247 K. 1991/6120"KUMAR OYNAMAK ( Onsekiz Aylık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu )
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kumar Oynamak Suçu )"
4Y2.CD15.5.1991E. 1991/2907 K. 1991/5662"TAKSİRLİ SUÇTAN VERİLEN AĞIR HAPİS CEZASI ( Para Cezasına Çevrilebileceği )
AĞIR HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Taksirli Suçtan Dolayı Verilen Kısa Süreli )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLME ( Taksirli Suçtan Dolayı Verilen Kısa Süreli Ağır Hapis Cezası )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE DEMİRYOLU ÜZERİNDE ÖLÜME VE YARALANMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Ağır Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )"
4Y5.CD1.5.1991E. 1991/2141 K. 1991/2295"SARKINTILIK ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Aksi Yönde Karar Verecek Mahkemenin Yasal Gerekçe Göstermesi Gereği-Sarkıntılık )
GEREKÇENİN YASAL OLMASI ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemesine Karar Verilmiş Olması )"
4Y1.CD15.1.1991E. 1990/3443 K. 1991/10"ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın İnfaz Edilen Mahkumiyetinin Eşhasa Karşı Cürümler Başlığını Taşıyan Bölümde Olması )
KANUN DIŞI YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA ( Sanığın Tazminat İsteminde Bulunması )
TAZMİNAT ( Kanundışı Yakalana Veya Tutuklama Nedeniyle )"
4YCGK17.12.1990E. 1990/8-322 K. 1990/346"CEZADAN İNDİRİM ( Gereksiz Yere Başkasına Ait Hayvanı Yaralama Suçunda Zarar Miktarının Az Olması )
ZARAR MİKTARININ AZ OLMASI NEDENİYLE CEZADAN İNDİRİM ( Gereksiz Yere Başkasına Ait Hayvanı Yaralama Suçunda )
HAYVAN YARALAMA SUÇU ( Zararın Az Olması Nedeniyle Cezadan İndirim )"
4YCGK17.12.1990E. 1990/7-332 K. 1990/350"ŞİKAYET HAKKI BULUNUP BULUNMADIĞI SAPTANAMAYAN KİŞİNİN ŞİKAYETİ ( Çek Kanununa Muhalefet Suçunun Kovuşturulamaması )
ÇEK ÜZERİNDE ŞİKAYET HAKKI VEREN SIFATI BULUNUP BULUNMADIĞI SAPTANAMAYAN KİŞİNİN ŞİKAYETİ ( Yargılama Yapılamayacağı )"
4Y2.CD4.12.1990E. 1990/11938 K. 1990/12742"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanık Hakkındaki Cezanın Para Cezasına Çevrilip Çevrilemeyeceği )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Sanığa Verilecek Hapis Cezası )
SUÇUN İŞLENMESİNDEKİ ÖZELLİKLERDEN BAHİSLE PARA CEZASINA ÇEVİRMEME ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Sanığın Cezasının )"
4Y5.CD30.11.1990E. 1990/5051 K. 1990/5468"SARKINTILIK ( Hükmolunan Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi İçin Talep Gerekmemesi )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE ERTELENMESİ ( Karar Vermek İçin Talep Gerekmemesi )"
4YCGK1.10.1990E. 1990/8-180 K. 1990/209"TAŞINMAZA TOPLU ELATMA SUÇU ( Cezayı Artırıcı Sebepler )
ARTIRICI NEDENLERİN UYGULANMASI KOŞULLARI ( Taşınmaza Birden Fazla Kişinin Elatması Suçunda )
BİRDEN ÇOK KİŞİNİN İŞLEDİĞİ TAŞINMAZA TOPLU ELATMA SUÇU ( Cezayı Artırıcı Sebepler )"
4Y9.CD18.9.1990E. 1990/1945 K. 1990/2841"BASIN YOLUYLA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Verilen Muvakkaten Tatil Kararının Niteliği - Temyiz Edilememesi )
KAMU DAVASI ( Evvelce Açılmışsa Cumhuriyet Savcısının Talebi Üzerine Mahkemece Davanın Muvakkaten Tatiline Karar Verilebileceği )
TEMYİZ ( Muvakkaten Tatil Kararının Niteliği - Temyiz Edilememesi )
DAVANIN MUVAKKATEN TATİLİ ( Kamu Davası Evvelce Açılmışsa Cumhuriyet Savcısının Talebi Üzerine Mahkemece Davanın Muvakkaten Tatiline Karar Verilebileceği )"
4Y4.CD13.9.1990E. 1990/3107 K. 1990/4048"ERTELEME VE PARA CEZASINA ÇEVİRME TALEPLERİNİN REDDİ ( Sanığın Kişiliğini İncitecek Sözlerin Karara Yansıtılamaması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME VE ERTELEME TALEPLERİNİN REDDİ ( Sanığın Kişiliğini İncitecek Sözlerin Karara Yansıtılamaması )
CEZANIN ERTELENMESİ TALEBİNİN REDDİ ( Sanığın Kişiliğini İncitecek Sözlerin Karara Yansıtılamaması )"
4Y7.CD11.9.1990E. 1990/3927 K. 1990/8793"2813 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Telsizin Ruhsatsız Kullanılması )
RUHSATSIZ TELSİZ KULLANMAK ( Sanığa Hangi Maddenin Uygulanması Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sanığın Ruhsatsız Telsiz Kullanması Durumunda Hangi Maddenin Uygulanması Konusunda )"
4Y2.CD7.6.1990E. 1990/5752 K. 1990/6509"TECİL EDİLMİŞ ÖNCEKİ CEZA ( Hapisten Çevrilme Para Cezası - Sonraki Mahkumiyetin Tecilin Düşmesine Yol Açmayacağı )
HAPİSTEN ÇEVRİLME PARA CEZASI ( Sonraki Mahkumiyetin Tecilin Düşmesine Yol Açmayacağı )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Hapisten Çevrilme Para Cezası - Sonraki Mahkumiyetin Tecilin Düşmesine Yol Açmayacağı )"
4Y2.CD30.5.1990E. 1990/6261 K. 1990/6037"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Noksan Yapılan Önödeme Bildirimine Dayanılarak )
2918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Noksan Yapılan Önödeme Bildirimine Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
NOKSAN YAPILAN ÖNÖDEME BİLDİRİMİ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )"
4Y4.CD18.4.1990E. 1990/1885 K. 1990/2432"TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMA ( Ertelenmiş Ceza )
ERTELENMİŞ CEZA ( Tekerrüre Esas Alınamama )
PARA CEZASI İLE MAHKUMİYET ( Aynı Cinsten Olmayan Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )"
4YCGK2.4.1990E. 1990/9-78 K. 1990/100"BOZULAN HÜKÜMDE YENİ GEREKÇELERLE DİRENME ( Direnme Kararı Niteliğinde Olmaması ve Özel Dairenin Denetimine Tabi Olacağı )
ÖZEL DAİRENİN GÖREVLİ OLMASI ( Bozmadan Sonra Farklı Gerekçelerle Direnmenin Direnme Kararı Sayılmaması )
DİRENME KARARI NİTELİĞİNDE BULUNMAMA VE GENEL KURULUN GÖREVLİ OLMAMASI ( Bozmadan Sonra Farklı Gerekçeyle Direnme )
BOZMA KARARINA EYLEMLİ UYMADA TEMYİZ MERCİİ ( Mahkemenin Yeni Gerekçelerle Hükümde Direnmesi )"
4Y2.CD1.2.1990E. 1989/13385 K. 1990/969"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEP OLMAK ( Kanalizasyon Kazı Çalışmaları Sırasında Göçük Meyana Gelmesi )
KANALİZASYON KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKLE ÖLÜM ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )"
4Y6.CD30.1.1990E. 1989/9554 K. 1990/399"HIRSIZLIK ( Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Daha Önce Açılan Başka Dava Olması Nedeniyle Son Açılan Davanın Reddi )
SANIKLAR HAKKINDA AYNI SUÇTAN AÇILAN DAVA BULUNMASI ( Son Açılan Davanın Reddedilmesinin Gerekmesi )
OTONUN MÜLKİYETİN YÖNELİK OLMAYAN HIRSIZLIK ( Sanıklar İçin Ceza Tayini Sırasında Benzin Yaş Amortisman Bedelinin Gözönüne Alınması )
SEVK TARİHİNDE ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
4Y2.CD23.1.1990E. 1989/12949 K. 1990/512"TEKERRÜR ( Sarhoşluktan Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilen Sanık - İnfazdan Bir Yıl Geçmesi/Silinmesinin Mümkün Olması )
HAPİS CEZASINDAN PARA CEZASINA ÇEVRİLEN MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Alınamayacağı - İnfazdan Bir Yıl Geçmesi/Silinmesinin Mümkün Olması )
İNFAZDAN BİR YIL GEÇMESİ ( Tekerrür/Sarhoşluktan Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilen Sanık - Silinmesinin Mümkün Olması )"
4Y4.CD22.1.1990E. 1989/7879 K. 1990/122"CEZANIN ERTELENMESİ ( Para Cezasından İbaret Evvelki Mahkumiyet - Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilen )
PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Evvelki Mahkumiyet - Ertelemeye Engel Teşkil Etmeyeceği )"
4Y8.CD13.12.1989E. 1989/10012 K. 1989/10671"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Aynı Meraya Tekrarlanan Tecavüzler Nedeniyle Tek Suçtan Dava Açılmasına Rağmen Tekerrür Hükümleri İle Cezanın Artırılması )
AYNI MERAYA TEKRARLANAN TECAVÜZLER ( Tek Suçtan Kamu Davası Açılmasına Rağmen Tayin Edilen Cezanın Tekerrür Hükümleriyle Artırılması )
HÜKÜM KURULMASI ( Önce Temel Para Cezasının Tayin Edilerek Denetime Olanak Verilmesi )"
4Y3.CD7.11.1989E. 1989/4134 K. 1989/11545"AYRI SUÇ OLUŞTURAN VE HAKKINDA DAVA AÇILMAYAN EYLEM ( Ağaç Keserek Açma Yapma-Ormanın Başka Yerlerinden Defne Dalları Kesme )
ORMAN SUÇU ( Ağaç Keserek Açma Yapma-Ormanın Başka Yerlerinden Defne Dalları Kesme )
DAVA KONUSU YAPILMAYAN FİİL ( Ceza Verilememesi )
ORMAN BOŞLUĞUNU İŞGAL VE FAYDALANMA ( Orman Kanununun 93/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para ya da Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Hususunun Mahkemece Takdir Edilmesi Lüzumu )"
4YCGK9.10.1989E. 1989/6-225 K. 1989/289"KUŞKU SANIK YARARINADIR İLKESİ ( Hırsızlık Suçunda Müştekinin Aracın Kapısını Kitlediğini Hatırlamaması ve Sanıkların da Kapıyı Kolayca Açmaları )
HIRSIZLIK SUÇU ( Hırsızların Kapıları Zorlamadan Araca Girerek Yaptıkları )
ARAÇ SAHİBİNİN ARACIN KAPISINI AÇIK UNUTMUŞ OLABİLECEĞİ ( Sanıkların Araca Girerek Hırsızlık Yapmalarında Kuşku Sanık Yararınadır İlkesi )"
4YCGK2.10.1989E. 1989/4-154 K. 1989/263"CEZALARIN ERTELENMESİ ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
YASAL VE YETERLİ GEREKÇE ( Cezanın Ertelenmesi veya Ertelenmemesine İlişkin Karar )
KARARLARIN YAZILIŞ ŞEKLİ"
4Y2.CD16.5.1989E. 1989/4133 K. 1989/4281"TAKSİRLİ SUÇ ( 2/8 Kusurlu Sabıkası Olmayan Sanık - Takdirin Kaynağı Olan Hususların Açıklanması Gereği )
HÜKÜMDE TAKDİRİN KAYNAĞI OLAN HUSUSLARIN AÇIKLANMASI GEREĞİ ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Hükümde Takdirin Kaynağı Olan Hususların Açıklanması Gereği )"
4Y2.CD18.4.1989E. 1989/2966 K. 1989/3181"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Mecburiyeti )
PARA CEZASINA ÇEVİRME MECBURİYETİ ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkındaki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK HAKKINDAKİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Çevrilmesi Mecburiyeti )"
4Y2.CD14.3.1989E. 1989/1280 K. 1989/1741"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Tutukluluk Süresinin Para Cezasından Mahsubunda Oran )
TUTUKLULUK SÜRESİNİN PARA CEZASINDAN MAHSUBUNDA ORAN ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
MAHSUP ORANI ( Tutukluluk Süresinin Verilen Cezadan Mahsubunda )"
4YCGK20.2.1989E. 1989/2-7 K. 1989/58"YİVSİZ AV TÜFEĞİNİN DOLU OLARAK ARABADA TAŞINMASI ( Sanık Hakkında Cezaya Hükmedilip Edilemeyeceği )
AV TÜFEĞİNİN TAŞINMASI KOŞULLARINA UYMAMAK ( Suç Unsurları ve Müeyyidesi )
2521 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇU İDDİASI ( Ruhsatlı Av Tüfeğinin Taşıma Koşullarına Uymadan Taşınması )
RUHSATLI AV TÜFEĞİNİN TAŞIMA KOŞULLARINA AYKIRI TAŞINMASI ( Suç Oluşup Oluşmaması ve Müeyyidesi )"
4YCGK30.1.1989E. 1988/6-527 K. 1989/4"KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN BELGE ( Çek Vasfı Bulunmaması-Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Oluşmaması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Belgenin Çek Vasfı Bulunmadığı-3167 S. Kanunun Uygulanamaması )
DOLANDIRICILIK ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Belgeyi Çek Diye Vermek )"
4YCGK26.12.1988E. 1988/6-371 K. 1988/562"KANUN YOLLARINA BAŞVURULMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE İŞLEM YAPILMASI ( 647 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesi Uyarınca )
YOKLUKTA VE KESİN OLARAK VERİLEN HÜKMÜN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( 647 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesi Uyarınca Kanun Yollarına Başvurulması İçin İmkan Tanıması )"
4YCGK26.12.1988E. 1988/2-353 K. 1988/564"TEHDİT SUÇU ( Uygulamada Asıl Mahkümiyetin Para Cezası Veya Tedbir Olması )
PARA CEZASI ( Tehdit Suçunda Uygulamada Verilen Ceza )
TEDBİR ( Tehdit Suçunda Uygulamada Verilen Ceza )"
4Y8.CD7.10.1988E. 1988/5448 K. 1988/7763"TEMYİZİ OLMAYAN KARAR ( Hükmolunan Cezanın Türleri Nedeniyle )
GÖREV ( Mala Zarar Verme Suçu )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )"
4YCGK3.10.1988E. 1988/3-283 K. 1988/332"ERTELEME ( Gerekçenin Kendi İçindeki Tutarsızlığı )
GEREKÇENİN TUTARSIZLIĞI ( Erteleme Konusunda )"
4Y4.CD21.6.1988E. 1988/4494 K. 1988/4732"ERTELEMEYE KARAR VERİLECEĞİ ( Para Cezasına Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Para Cezasına Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmesi )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Erteleme Talebi )"
4YCGK20.6.1988E. 1988/6-221 K. 1988/280"TEKERRÜR ( Daha Önceki Otuzbin Lira Ağır Para Cezasına Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
ÖNCEKİ PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Otuzbin Lira-Tekerrüre Esas Alınamayacağı )"
4YCGK13.6.1988E. 1988/6-164 K. 1988/261"TEKERRÜRE ESAS OLMAYAN MAHKUMİYET ( Üçyüzbin Lirayı Geçmeyen Para Cezasına Mahkumiyet )
ÜÇYÜZBİN LİRAYI GEÇMEYEN PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olmaması )
PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olup Olmaması )"
4YCGK14.3.1988E. 1988/6-3 K. 1988/101"ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Hükmün Yalnız Sanık veya Onun Lehine Savcı Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde Bozmadan Sonra Öncekinden Daha Ağır Bir Ceza Verilememesi )
BOZMADAN SONRA ÖNCEKİNE ORANLA DAHA AĞIR BİR CEZA VERİLEMEMESİ ( Aleyhe Bozma Yasağı-Hükmün Yalnız Sanık veya Onun Lehine Savcı Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde )
HÜKMÜN YALNIZ SANIK VEYA ONUN LEHİNE C.SAVCISI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMESİ ( Aleyhe Bozma Yasağı )"
4YCGK22.2.1988E. 1987/9-526 K. 1988/57"RUHSATSIZ DEFİNE ARAŞTIRMA SUÇU ( Bu Suçun Oluşması İçin Araştırma Sonucu Definenin Elde Edilmesinin Gerek Olmaması )
DEFİNE ARAŞTIRMASI YAPMAK ( Bu Suçun Oluşması İçin Araştırma Sonucu Definenin Elde Edilmesinin Gerek Olmaması )
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI ( Bu Varlıkların İzinsiz Ticaretini Yapmak Suretiyle Elde Edilen Paralar )
ZORALIM ( İzinsiz Elde Edilen Definenin Zoralımını Önlemek İçin Altın Alıp Saklatma )
KANUNA KARŞI HİLE ( İzinsiz Elde Edilen Definenin Zoralımını Önlemek İçin Altın Alıp Saklatma )"
4YCGK21.12.1987E. 1987/7-437 K. 1987/651"EHLİYETSİZ OTO KULLANMA ( Tecil Edilmiş Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Sene İçinde Yeniden Mahkum Olmama )
MAHKÜMİYETİN ESASEN VAKİ OLMAMIŞ SAYILMASI ( Tecil Edilmiş Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Sene İçinde Yeniden Mahkum Olmama )
TECİL EDİLEN HÜKÜM ( Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Sene İçinde Yeniden Mahkum Olmama Nedeniyle Mahkümiyetin Esasen Vaki Olmamış Sayılması )"
4YCGK21.12.1987E. 1987/3-420 K. 1987/644"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Anayasada Nelerin Gerekçe Olacağının Sınırlı Şekilde Sayılmış Olması )
GEREKÇELİ KARAR ( Anayasada Nelerin Gerekçe Olacağının Sınırlı Şekilde Sayılmış Olması )
ERTELEME KONUSUNDA GÖSTERİLECEK GEREKÇE ( Sanığın Kişiliği İle İlgili Bilgilerin İsabetle Takdir Edildiğini Gösterir Biçimde Olmasının Gerekmesi )"
4YCGK21.12.1987E. 1987/2-412 K. 1987/639"MÜESSİR FİİL ( Mahkemenin Verilen Cezayı Ertelemesine İlişkin Kararını Neye Dayandırdığını Somut Olarak Açıklamamış Olması )
ERTELEME İSTEMİNİN REDDİ ( Mahkemenin İstemi Reddederken Belirttiği Gerekçenin Somut Olmaması )
GEREKÇE ( Mahkemenin Takdirinin Akla Hukuka ve Dosyaya Uygun Açıklaması Sayılması )
ERTELEME İLE İLGİLİ KARARDA OLMASI GEREKENLER ( Sanığın Kişiliği İle İlgili Bilgi ve Belgelerin İsabetle Takdir Edildiğini Gösterir Biçimde Olması )"
4YCGK16.11.1987E. 1987/380 K. 1987/546"PARA CEZASI ( Üçyüz Bin Liraya Kadar Olan Hükümlerin Kesin Olması )
TEKERRÜRE ESAS OLMAYAN HÜKÜMLER ( Üçyüz Bin Lİraya Kadar Olan Hükümlerin Kesin Olması Nedeniyle )"
4YCGK1.6.1987E. 1987/7-191 K. 1987/334"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET ( Ehliyetsiz Araç Kullanılması )
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA ( Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Ceza Kararnamesi İle Hüküm Verilmesi )
TEKERRÜR ( Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Ceza Kararnamesi İle Verilen Hükmün Tekerrürün Yasal ve Geçerli Dayanağı Olmaması )"
4YCGK18.5.1987E. 1987/1-55 K. 1987/283"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Adi Tahrik Altında Bu Suçu İşlemiş Olması ve Değişen Yasa Hükmü Gereği Cezalandırılması )
ADİ TAHRİK ( Sanığın Maktülü Öldürmesine Maktülün Sarfetmiş Olduğu Sözlerin Sebep Olması )
PARA CEZASI VEYA TEDBİR ( Değişen Yasa Hükmüyle Asıl Cezanın Çevrilmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Değişen Yasanın Sanığın Lehine Olması )
LEHE OLAN KURALIN UYGULANMASI ( Sanığın Adi Tahrik Altında İşlediği Öldürme Eylemi )"
4YCGK2.3.1987E. 1987/585 K. 1987/97"KABAHAT NEVİNDEN SUÇ NEDENİYLE VERİLEN MAHKÜMİYET ( Hükümden İtibaren Bir Seneden Fazla Zaman Geçmiş Olması )
VAKİ OLMAMIŞ SAYILAN MAHKÜMİYET ( Kabahat Nedeniyle Verilen Mahkümiyetin Üzerinden Bir Seneden Fazla Zaman Geçmesine Rağmen Hapis Cezasına Mahkum Olmama )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLER ( Kabahat Nevinden Suç Nedeniyle Verilen Mahkümiyet )"
4YCGK29.12.1986E. 1986/7-432 K. 1986/618"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN KANUN ( Yasa Hükümleri Karşılaştırılarak Sanığın Hangi Kanun Lehine İse Onun Uygulanmasının Gerekmesi )
ALKOL YAPTIRIMINA GÖRE CEZA YAPTIRIMINI DÜZENLEYEN SONRAKİ YASA ( Bu Yasanın Sanığın Lehine Olması Nedeniyle Uygulanmasının Gerekmesi )"
4YCGK13.10.1986E. 1986/6-210 K. 1986/440"İFTİRA ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ TAYİN ETMESİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Haller )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakimin Bilirkişi Tayini )"
4YCGK30.6.1986E. 1986/4-194 K. 1986/376"SİLAHLA TEHDİT ( Sanığa Verilen Toplam Ceza Süresi Gözönünde Tutulduğunda Cezasının Ertelenmemesinin Yasal Olması )
ERTELEME İSTEMİNİN REDDİ ( Sanığa Verilen Toplam Ceza Süresinin Göz Önünde Tutulması Nedeniyle )
SANIĞA VERİLEN TOPLAM CEZA SÜRESİ ( Bu Ceza Gözönünde Tutularak Erteleme İsteminin Reddedilmesi )"
4YCGK12.5.1986E. 1986/9-99 K. 1986/290"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Yasadaki Deyimlerin Tekrarının Gerekçe Olarak Kabul Edilememesi )
YASADAKİ DEYİMLERİN TEKRARI ( Gerekçe Olarak Kabul Edilememesi )
GEREKÇE OLARAK GÖSTEREMEME ( Yasadaki Deyimlerin Tekrarı )
CEZANIN ADALETE UYGUN OLMASININ GEREKMESİ ( Her OLayın Özelliği Dikkate Alınması Suretiyle )"
4YCGK28.4.1986E. 1985/7-587 K. 1986/272"ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMAK ( Suçun Teşekkülü )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER ( Alkollü Olarak Araç Kullanmak )
ALKOL ORANI ( Alkollü Olarak Araç Kullanmak Suçunun Teşekkülü Bakımından )"
4Y12.HD14.2.1986E. 1985/2018 K. 1986/1769"NAFAKA BORCUNA İLİŞKİN HAPİS CEZASI ( Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASI ( Nafaka Borcuna İlişkin )"
4YCGK13.1.1986E. 1985/7-484 K. 1986/3"TRAFİK BELGESİ VE TESCİL PLAKASI ALMADAN KARAYOLUNDA TRAKTÖR KULLANMAK ( Suç Oluşturduğu )
2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Trafik Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayolunda Traktör Kullanmak )"
4YCGK18.11.1985E. 1985/268 K. 1985/361"SANIK LEHİNE OLAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ ( Lehe Kanunun Uygulanması )
YENİ KANUNUN MAHKUMİYET SÜRESİNİ UZATMASI ( Derhal Uygulanırlık Kuralının Uygulanmaması )"
4YCGK11.2.1985E. 1984/2-443 K. 1985/89"HAKARET VE MÜESSİR FİİL ( Davadan Vazgeçme )
DAVADAN VAZGEÇME ( Hakaret ve Müessir Fiil-Duruşma Sırasında İleri Sürülmeyen Hususların Ek Temyiz Layihasıyla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Önceki Karara Atıf Suretiyle Direnme Kararı Verilememesi )"
4YCGK28.1.1985E. 1984/8-174 K. 1985/43"HÜKME DAYANAK YAPILAN BELGELER ( Yargıtay Denetimine Elverişli Olacak Şekilde Açıkça Belirtilmiş Olması Gereği )
MAHKEMENİN SANIĞI SABIKA DURUMU KONUSUNDA YETERİNCE AYDINLATMAMASI ( Bozma Sebebi )"
4YCGK25.1.1985E. 1984/1-210 K. 1985/44"TEKERRÜR ( Esas Alınacak Cezanın Paraya Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olduğu )
PARAYA ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Tekkerrürde Esas Alınacak Ceza )"
4YCGK1.10.1984E. 1984/2-217 K. 1984/295"ERTELEME ( Yasal ve Yeterli Bir Gerekçenin Nasıl Olması Gerektiği )
KANUN MADDESİNDE YER ALAN LAFIZLARIN TEKRARINDAN OLUŞAN GEREKÇE ( Yasal ve Yeterli Olmadığı-Ertelememe Gerekçesinin Nasıl Olması Gerektiği )
ERTELEMEME GEREKÇESİ ( Nelere Değinmesi Gerektiği-Sadece Kanunda Yer Alan İbarelerin Tekrarından İbaret Bir Gerekçenin Yeterli Olmadığı )"
4YCGK25.6.1984E. 1983/7-403 K. 1984/243"ERTELEMEME GEREKÇESİ ( Sanığın Kişiliği ve Duruşmadaki Tavırları )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE DURUŞMADAKİ TAVIRLARI ( Yasal Bir Ertelememe Gerekçesinin Zeminini Oluşturup Oluşturamayacağı )"
4YCGK19.3.1984E. 1983/4-394 K. 1984/98"ERTELEME ( Yer Olmadığına İlişkin Gerekçenin Sanığın Geçmiş ve Geleceğini Öngören ve Bu Unsurları İçeren Bir Gerekçe Olması Zorunluluğu )
KARARIN YASAL GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Mahkemece Erteleme Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilirken )
GEREKÇE ( Mahkeme Erteleme Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verirken Kararın Yasal Gerekçesini de Göstermek Zorunda Olduğu )"
4YİBGK2.11.1983E. 1983/6 K. 1983/4"DURUŞMANIN DÜZENLİ YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR ( Temyiz Edilememesi-Başka Bir Cezaya -Paraya- Çevrilememesi-Diğer Nitelikleri )
İNZİBATİ CEZA ( HUMK 150. Maddedeki Ceza-Para Cezasına Çevrilememesi )
MAHKEME HUZURUNDA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ( Verilen Hafif Hapis Cezasının Hafif Para Cezasına Çevrilememesi )
KESİN KARARLAR ( Mahkeme Huzurunda Uygunsuz Davranışlarda Bulunanlara Verilen Hafif Hapis Cezası )"
4YCGK9.5.1983E. 1983/9-132 K. 1983/225"EYLEMİN HEM TCK. HEM DE DERNEKLER KANUNUNA GİREN SUÇLARI OLUŞTURMASI ( Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği - İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak )
TCK. VE DERNEKLER KANUNUNUN BİRLİKTE İHLALİ ( Tek Eylemle/İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak - Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )
DERNEKLER KANUNU VE TCK.'NIN BİRLİKTE İHLALİ ( Tek Eylemle/İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak - Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )"
4YCGK28.2.1983E. 1983/12-10 K. 1983/88"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Sözkonusu Nafakayı Ödediğinden Cezası Yarıya Düşürülen Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Verilen Cezanın 30 Günden Az Olması )
30 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Nafaka Borcunu Ödememekten Kaynaklanan )"
4YCGK17.5.1982E. 1982/2-198 K. 1982/230"KAZANILMIŞ HAK ( Sanık Hakkında İtirazından Önce Verilen Cezanın Paraya Çevrilmiş Olması Halinde İtirazdan Sonra da Paraya Çevrileceği )
EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Sanık Hakkında İtirazdan Önce Verilen Para Cezasına Çevirme Kararının Kazanılmış Hak Doğurması )
İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN YARGILAMA ( İtirazdan Önceki Cezanın Para Cezasına Çevrilmiş Olmasının Kazanılmış Hak Doğurması )"
4YCGK5.4.1982E. 1981/9-444 K. 1982/120"TEMYİZ SÜRESİNİN UZAMASI ( Temyizin Son Gününün Adli Tatile Denk Gelmesi )
ADLİ TATİLDE SONA EREN TEMYİZ SÜRESİ ( Adli Tatilden Sonra Üç Günlük Uzamanın Hesaplanması )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Cezanın Ertelenmemesinde İnandırıcı Delillerin Belirtileceği )
ERTELEMEME KARARINDA İNANDIRICI DELİLLERİN GÖSTERİLECEĞİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )"
4YCGK7.12.1981E. 1981/9-351 K. 1981/416"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Mahkemenin Cezayı Ertelememe Gerekçelerini Açıkça Belirtmesi Zorunluluğu )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Cezanın Ertelenmemesi Kararının Mahkemece Gerekçelendirilmesi Zorunluluğu )
CEZANIN ERTELENMEMESİ KARARININ MAHKEMECE GEREKÇELENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
ERTELEMEME KARARININ GEREKÇELENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Halinde )"
4Y6.CD24.2.1981E. 1981/998 K. 1981/1114"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yakınıcının Ağzından Söktüğü Altın Dişleri Kendi Yararına Yanında Alıkoyup Yakınıcının Kızının Ağzına Değersiz Madenden Yapılan Dişleri Takmanın Hizmete Dayalı Görevi Kötüye Kullanma Olması )
DOLANDIRICILIK ( Yakınıcının Ağzından Söktüğü Altın Dişleri Kendi Yararına Yanında Alıkoyup Yakınıcının Kızının Ağzına Değersiz Madenden Yapılan Dişleri Takmanın Dolandırıcılık Olmaması )"
4YCGK2.2.1981E. 1980/3-417 K. 1981/17"ORMAN SUÇU ( Bir Yerin Orman Sayılması )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Sayılan Yere Turistlik Tesis Yapılması )
İTİRAZ YOLU ( Kesin Olarak Verilen Hükümlerle Yargıtay'ca İncelenmeksizin Kesinleşmiş Bulunan Hukuka Aykırı Hükümlerin Adalet Bakanlığı'nın İtirazı ile C. Başsavcısı Tarafından Temyiz Olunması )
TESPİT ( Orman Bakanlığı'nın Mütalaası Alındıktan ve Gerekli Keşif ve Soruşturmalar Yapıldıktan Sonra Bu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )"
4Y4.CD28.1.1981E. 1981/290 K. 1981/234"GÖREVİ SAVSAMA ( Sanık Durumundaki Kişiler Hakkında Orman Kanununa Aykırı Davranıştan Tutanak Düzenleyen Memurun Görevi Savsama Suçunu O Kişilerin Sayısınca İşlemiş Sayılması )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Suçtan Ceza Tayininin Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Sebebi Sayılmayacağı )"
4Y3.CD25.12.1980E. 1980/8708 K. 1980/9901"ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç Nedeniyle Orman Mallarının Alınması )
ORMAN MALLARI ( Sanığın Elindeki Malların Orman Malı Olup Olmadığının Tespit edilmesinin Gerekmesi )
ÖZEL GEREKSİNME ( Sanığın Kendi İhtiyaçları Nedeniyle Orman Mallarını Alması )
BİLİRKİŞİ ( Sanığın Elindeki Orman Mallarının Yasak Olan Orman Malları İle Aynı Olup Olmadığının Bilirkişilerce Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
4Y9.CD13.5.1980E. 1980/1749 K. 1980/2285"BASIN YOLU İLE HALKI KANUNLARA İTAATSİZLİĞE TAHRİK ( Yazarı Belli Olmayan Yazıdan Dolayı Sorumluluğun Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Ait Olması )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Yazarı Belli Olmayan Yazıdan Dolayı Sorumluluğun Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Ait Olması )
YAZARI BELLİ OLMAYAN YAZIDAN SORUMLULUK ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Ait Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Durumunda Asıl Olan Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması )"
4Y4.CD15.4.1980E. 1980/2770 K. 1980/2642"ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİSİ ( Görevinden Dolayı Suç İşleyen Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisi Hakkında Ancak Yönetim Kurulunca Verilen Yargılanma Kararı ile Dava Açılabilmesi )
KİŞİLERE KÖTÜ DAVRANIŞ ( Bu Suçu Sanığın Görevinden Dolayı İşlemesi )
YÖNETİM KURULU KARARLARI ( Görevinden Dolayı Suç İşleyen Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisi Hakkında Ancak Yönetim Kurulunca Verilen Yargılanma Kararı ile Dava Açılabilmesi )"
4YCGK4.2.1980E. 1979/3-583 K. 1980/46"HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Daha Önceden Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılan Bir Suç İşlemiş Olan Sanığın )
PARA CEZASINA ÇEVRİLME ( Daha Önce Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılan Bir Suç İşleyen Sanığın Hapis Cezasının )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( 30 Günden Az Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Şartları )
30 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Şartları )"
4YCGK5.3.1979E. 1979/6-41 K. 1979/106"5917 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tebliğ ve Tebelluğa ve Davayı Her Derecede Takibe Yetkili Olan Vekile İlamın Tebliğ Olanağı Bulundukça Müvekkile Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
BİLDİRİM ( Vekille İzlenen İşlerde Asıla Yazılan Bildirimlerin Geçersiz Olması )
MÜVEKKİLE-ASILA TEBLİGAT ( 7201 Sayılı Yasa Gereğince Vekilin Takip Ettiği İşlerde Tebligatın Asıla Yapılmasının Geçersiz Olması Nedeniyle Tebligatın Vekile Yapılmasının Gerekmesi )
VEKİLE TEBLİGAT ( Tebligat Yasasın Göre Vekil ile İzlenen İşlerde Bildirimlerin Vekile Yapılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT KANUNU UYGULAMASI ( Hukuk Muhakeme Usullerinin Tebligata Dair Olan Hükümlerinin Ceza İşlerinin Tebligatında da Geçerli Olması"
4Y6.CD18.10.1978E. 1978/5787 K. 1978/6046"HIRSIZLIK ( Hırsızlığın Gündüzün Bir Bina İçinde Veya Duvarla Çevrilen Müştemilatında İşlenmesi )
BASİT HIRSIZLIK ( Hırsızlığın Gündüzün Bir Bina İçinde Veya Duvarla Çevrilen Müştemilatında İşlenmesi Halinde Daha Ağır Ceza Verilmesi )
MÜŞTEMİLAT ( Hırsızlığın Gündüzün Bir Bina İçinde Veya Duvarla Çevrilen Müştemilatında İşlenmesi Halinde Daha Ağır Ceza Verilmesi )
BİNANIN MÜŞTEMİLATI ( Binaya Doğrudan Doğruya Tabi Olup da Bilfiil Veya Filhal Kullanma Bakımından Binanın Hizmetine Tahsis Edilen Veya Onu Tamamlayan Yerler Olması )"
4Y6.CD1.11.1977E. 1977/6138 K. 1977/6260"MAL ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Karşılıksız Çek Vererek Dolandırıcılık Yapma )
DOLANDIRICILIK ( Borcu İçin Aynı Kişiye İki Adet Karşılıksız Çek Vermek )
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Aynı Şahsa Muayyen Bir Borç İçin Aynı Anda İki Adet Çek Düzenlenmesinin Tek Suç Olması )"
4YCGK27.12.1976E. 1976/8-537 K. 1976/553"ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararlarda Sanığın Kişiliğine ve Eylemin Özelliğine Değinilmesi Gerekçesinin Yeterli Sayılması )
SUÇUN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE GEREKÇE ( Cezaların Paraya Çevrilmesinde Suçlunun Kişiliği ve Eyleme Değinilmesinin Yeterli Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bu Cezaların Cezalar Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesindeki Özelliklere Göre Para Cezasına Çevrilebilmesi )
PARAYA ÇEVİRME ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesindeki Özelliklere Göre Mahkemece Para Cezasına Çevrilebilmesi )"
4YCGK11.10.1976E. 1976/7-367 K. 1976/415"TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET ( Plakasız Traktörü Trafiğe Çıkarıp Kullanma )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Cezanın Paraya Çevrilmesi Konusunda Mahkemece Re'sen Karar Verilmesi Durumunda Yasal Gerekçelerinin Belirtilmesi )
GEREKÇE ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi Konusunda Mahkemece Re'sen Karar Verilmesi Durumunda Yasal Gerekçelerinin Belirtilmesi )
BOZMA NEDENİ ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Konusunda Mahkemece Verilen Kararın Gerekçesinin Yazılmaması Nedeniyle )"
4YCGK4.10.1976E. 1976/7-382 K. 1976/403"6085 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Anayasa Gereğince Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Gerekmesi )
GEREKÇE ( CMUK Uyarınca Hakimlik ve Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının ve Muhalefet Şerhlerinin Dahil Gerekçeli Yazılmasının Gerekmesi )
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece 647 Sayılı Yasa Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verirken Takdiren Kelimesini Kullanmakla Yetinmeyip Yasal Gerekçe Göstermesinin Gerekmesi )
HAKİMİNİ TAKDİRİ ( Mahkemelerin Her Türlü Kararlarını Yasal Gerekçe Göstererek Yazması Gerektiği - Takdiren Kelimesini Kullanmakla Yetinilemeyeceği )"
4YCGK4.10.1976E. 1976/4-393 K. 1976/404"HAPİS CEZASI ( Sanığın Duruşmadaki Durum ve Davranışlarının Cezanın Para Cezasına Çevrilmemesi Kararı İçin Yeterli Olması )
SANIĞIN DURUŞMADAKİ DAVRANIŞLARI ( Hapsin Para Cezasına Çevrilmemesi Kararı İçin Yeterli Olması )
ERTELEME İSTEĞİ ( Sanığın Duruşmalardaki Davranışlarının Erteleme İsteminin Reddedilmesi için Yeterli Olmaması )"
4YCGK20.9.1976E. 1976/7-390 K. 1976/386"CEZANIN ALT SINIRININ AŞILMASI ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
GEREKÇELENDİRME MECBURİYETİ ( Cezanın Alt Sınırının Aşılması, Ertelenmesi ve Para Cezasına Çevrilmesine İlişkin Hükümler )
PARAYA ÇEVRİME VE ERTELEME HAKKINDAKİ HÜKÜMLER ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
ERTELEME VE PARAYA ÇEVİRME HAKKINDAKİ HÜKÜMLER ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )"
4YCGK13.9.1976E. 1976/4-332 K. 1976/356"GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Verilen Para Cezasının Taksitlendirilmesi )
PARA CEZALARINA İLİŞKİN TAKSİT SÜRELERİ ( Sanığın Yüzüne Karşı Açıklanan ve Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararla Açıklanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Para Cezalarının Açıklanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Para Cezasının Kısa Kararda Belirtilmeyip Gerekçeli Kararda Belirtilmesinin Yersiz Olması )
ERTELEME İSTEĞİNİN REDDİ ( Yasal Gerekçe Gösterilmesinin Zorunlu Olması )"
4YCGK1.3.1976E. 1976/4-93 K. 1976/105"MAHKEMENİN TAKDİR HAKKI ( Para Cezasının Takside Bağlanmasına Gerek Görmemesi )
PARA CEZASI ( Mahkemenin Takdir Hakkını Kullanarak Takside Bağlamaması )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Mahkemenin Verdiği Para Cezasını Takside Bağlamaması )"
4YCGK24.11.1975E. 1975/3-284 K. 1975/293"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasının Ödenmesine İlişkin Taksit Süreleri )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TAKSİT SÜRELERİ ( Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )"
4YCGK9.6.1975E. 1975/8-139 K. 1975/146"KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Önce Paraya Çevrilmesi Sonra da Mahsup Yapılmasının Gerekmesi )
PARAYA ÇEVİRME ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Daha Sonra Mahsup Edilmesi )
MAHSUP YAPILMASI ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Önce Paraya Çevrilmesi Sonra Mahsup Yapılmasının Gerekmesi )"
4YCGK9.6.1975E. 1975/3-140 K. 1975/147"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasının Taksitlere Bağlanması )
PARA CEZASI ( Taksitlendirmenin Kanuna Aykırı Olması )
TAKSİTLERİN HER AYIN BİRİNDEN PEŞİNE KADAR ALINMASI KARARI ( Ödeme Biçimini Kısıtlama Olması )
ÖDEME BİÇİMİNİ KISITLAMA ( Taksitlerin Her Ayın Birinden Beşine Kadar Alınması Hükmü )"
4YCGK2.6.1975E. 1975/8-120 K. 1975/138"SAĞLIK MEMURLARININ DÜZENLEDİKLERİ ŞAHADETNAME ( Fenne Uygun Olduğunun Tabip Tarafından Onanmasının Zorunlu Olması )
KÜÇÜK YAŞTA SUÇ İŞLEYEN SANIK ( Sağlık Memuru Tarafından Düzenlenen Sanığın Farik ve Mümeyyiz Olduğuna Dair Şehadetnamenin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇ İŞLEYEN KÜÇÜKLER ( İşledikleri Suçun Farik ve Mümeyyizi Olup Olmadıklarının Tabip Raporu Tarafından Onanmasının Gerekmesi )"
4YCGK5.5.1975E. 1975/6-89 K. 1975/96"HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Yazılı Emirle Bozmanın Kanuna Muhalefet Nedenine Dayanması )
KANUNA MUHALEFET ( Yazılı Emirle Bozma Nedeni )
YAZILI EMİRLE BOZMA ( Kanuna Muhalefet Nedeniyle )
İNFAZ KABİLİYETİ OLMAYAN KARAR ( Yazılı Emirle Hükmün Bozulmasının Doğru Olmaması )"
4YCGK31.3.1975E. 1975/4-456 K. 1975/53"KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Para Cezası Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Altı Eşit Taksitle Ödenmesi Kararı )
PARA CEZASI ( Altı Ay İçinde Altı Eşit Taksitle Ödenmesi Kararı )
TAKSİT SÜRELERİ ( İnfaz Sırasında Tereddütlere Yol Açmayacak Biçimde Belirtilmesinin Gerekmesi )"
4YİBGK24.12.1973E. 1973/3 K. 1973/5"SUÇ İÇİN UYGULANACAK YASA MADDESİNDE İKİ AYRI CEZA OLMASI DURUMU ( Mahkemece Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Verilmesi )
PARA CEZASI YERİNE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI VERİLMESİ ( Bu Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Olanağının Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Bu Cezanın Para Cezasın Çevrilme İmkanının Olması )"
4YCGK26.11.1973E. 1973/7-176 K. 1973/745"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığa Yükletilen Cezanın Kısa Süreli Hürriyeti Cezalardan Olmaması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 6183 Sayılı Kanuna Muhalefetten Yargılanan Sanığa Bu Cezanın Verilmemesi )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLER ( Sanığa Verilen Cezanın Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olmaması Nedeniyle Çevrilememesi )"
4YCGK1.10.1973E. 1973/5-39 K. 1973/600"RIZAYLA CİNSİ İLİŞKİDE BULUNMA ( Gerek Ayrı Ayrı Zamanlarda ve Gerekse Aynı Anda İşlenen Suçlar )
AYRI AYRI ZAMANDA VE AYNI ANDA İŞLENEN SUÇLAR ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Paraya Çevrilmesi )
PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Süresinin Altı Ayı Geçmemesi Nedeniyle )"
4YCGK25.6.1973E. 1972/6-146 K. 1973/493"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( Hapis Cezasından Tutuklu Kalınan Günlerin Paraya Çevrilip Mahsubunun Yapılmasının Yasaya Uygun Olması )
TUTUKLU KALINAN GÜNLER ( Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrildiği Durumlarda Bu Günlerin de Mahsup Yapılması )"
4YCGK25.6.1973E. 1972/2-156 K. 1973/495"KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Suçun Niteliği Öne Sürülerek Tedbirlere Çevrilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLERE ÇEVİRMEME ( Suçun Niteliği Gözönünde Tutularak Çevrilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
4YCGK27.11.1972E. 1972/62 K. 1972/308"HAPİS CEZASI ( İnfaz Kanunu Uyarınca Para Cezasına Çevrilmesi )
MESLEK VE SANATIN TATİLİ ( Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrildiği Durumlarda Bu Cezanın Uygulanmaması )"
4YİBGK4.5.1938E. 1937/17 K. 1938/05"PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Tütün Kaçakçıları Hakkında Verilen )
TÜTÜN KAÇAKÇILARI HAKKINDA VERİLEN PARA CEZASI ( Hapis Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASINA ÇEVRİLME ( Tütün Kaçakçıları Hakkında Verilen Para Cezasının )
KAÇAKÇILIK NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASI ( Hapis Cezasına Çevrilmesi )"

DANIŞTAY

4D5.D28.9.1993E. 1993/48 K. 1993/3406"PARAYA ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Memuriyet Engeli Olarak Öngören Hükmün Uygulanmaması )
MEMURİYET ENGELİ OLARAK ÖNGÖRÜLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Cezanın Paraya Çevrilmiş Olması Halinde Engelin de Ortadan Kalmış Olacağı )"
4D8.D21.5.1987E. 1987/277 K. 1987/249"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Para Cezasına Hüküm Giyen Belediye Başkanının Görevinden Düşürülmesine Olanak Olmaması )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( 647 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Sonra Görevi Kötüye Kullanmadan Para Cezasına Hüküm Giyen Başkanın Görevden Düşürülememesi )
PARA CEZASI ( 647 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Sonra Görevi Kötüye Kullanmadan Para Cezasına Hüküm Giyen Belediye Başkanının Görevden Düşürülememesi )"

UYUŞMAZLIK

4UMC17.11.2003E. 2003/61 K. 2003/61"ASKER KİŞİNİN İZİN TECAVÜZÜ ( Cezasının İnfazı Sırasında Asliye Ceza Mahkemesince Şartla Salıverilmesi - Geri Alınmasında Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )
İZİN TECAVÜZÜ ( Asker Kişinin/Cezasının İnfazı Sırasında Asliye Ceza Mahkemesince Şartla Salıverilmesi - Geri Alınmasında Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Türk Ceza Kanunu'nun 17. Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü Asker Kişi - Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )"

Madde 5

AMK

5AMK17.6.2004E. 2000/24 K. 2004/82""

YARGITAY

5Y1.CD12.7.2012E. 2012/3731 K. 2012/5741"MÜDDETNAME HESABI (Resmi Takvimin Yıl Olarak Belirleneceği ve Yılın 365 Gün Olarak Hesap Edileceği - Şubat Aylarının 29 Çektiği Dönemlerin Yıl Hesabında Nazara Alındığının Gözetileceği)
ŞUBAT AYININ 29 ÇEKTİĞİ DÖNEM (Müddetname Hesaplarında Resmi Takvimin Yıl Olarak Belirleneceği ve Yılın da 365 Gün Olarak Hesap Edileceği - Şubat Aylarının 29 Çektiği Dönemlerin Yıl Hesabında Nazara Alındığı)
ARTIK YIL (Hükümlünün 26 Yıl 1 Gün Hapis Cezasında Artık Yıl Durumu Söz Konusu Olmadığı - Müddetname Hesaplarında Resmi Takvimin Yıl Olarak Belirleneceği ve Artık Yıl Durumu Bulunmadığından Yeniden Müddetname Hesabı Düzenlenmesine Gerek Olmadığı)"
5YCGK24.4.2012E. 2011/13-521 K. 2012/174"HIRSIZLIK SUÇU (Artırım Nedenlerinden Birisi Olarak Düzenlenmiş Bulunan 765 S. TCK'nun 81. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Mükerrir Olduğu Kabul Edildikten Sonra Mükerrirliğin Yasal Sonucu Olan Cezadan Artırım Yapılmasında ve Bu Artırımın Bir Gün Olarak Belirlenmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)
TEKERRÜR (765 S. TCK'nun 81. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Mükerrir Olduğu Kabul Edilerek Mükerrirliğin Yasal Sonucu Olan Cezadan Artırım Yapılmasının Yerinde Olduğu - Hırsızlık Suçu)
MÜKERRERLİK SONUCU CEZADAN ARTIRIM YAPILMASI (Hırsızlık/Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmiş Bulunan 765 S. TCK'nun 81. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Mükerrir Olduğu - Mükerrirliğin Yasal Sonucu Olan Cezadan Artırım Yapılmasında ve Bu Artırımın Bir Gün Olarak Belirlenmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)"
5Y2.CD1.12.2011E. 2009/29854 K. 2011/40231"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU ( Şikayete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında Suçlardan Olduğunun Kabulü/Uzlaştırma İşlemleri Yapılmadan Eksik Kovuşturma ile Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu )
YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN TAKİP EDİLMESİ GEREĞİ ( Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar ve Cezanın Geri Bırakılmasıyla İlgili Yasal Değişiklilerin Yerel Mahkemece Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu )
UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR ( 5271 Sayılı Kanun Değişikliğin Mahkemece Gözetileceği/Konut Dokunulmazlığını İhlal - Şikayete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında Suçlardan Olduğu/Uzlaştırma İşlemleri Yapılacağı )
PARA CEZALARINA GECİKME ZAMMI UYGULANMAMASI ( 5275 Sayılı Kanun Cumhuriyet Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına Dair Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 6008 Sayılı Kanun 7 M. Eklenen Cümle Gözetilerek; Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre, Sanık Hakkında Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesi Gereği )"
5Y2.CD27.9.2011E. 2011/9523 K. 2011/34665"KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Geceleyin - Sanığın Kişilik Özellikleriyle Duruşmadaki Davranışlarına Dair Kanaati İçermeyen Gerekçeyle Hükümlü Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Konut Dokunulmazlığının İhlali - Sanığın Kişilik Özellikleriyle Duruşmadaki Davranışlarına Dair Kanaati İçermeyen Gerekçeyle Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ EŞİT TAKSİTLERE BÖLÜNMESİ ( Hükmolunan Para Cezasının 10 Eşit Taksit Halinde Tahsiline Karar Verildiği - Uyarlama Yargılamasında Bu Hususun Kazanılmış Hak Olduğunun Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Konut Dokunulmazlığının İhlali - Hükmolunan Para Cezasının 10 Eşit Taksit Halinde Tahsiline Karar Verildiği/Uyarlama Yargılamasında Bu Hususun Kazanılmış Hak Olduğunun Gözetileceği )"
5Y6.CD14.3.2011E. 2009/18709 K. 2011/2519"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında Ağır Para Cezasına Hükmedilirken Her Yıl Belirlenecek Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Yapılacak Artırımın Gözetileceği )
AĞIR PARA CEZASININ ARTIRILMASI ( Hırsızlık - Sanık Hakkında Ağır Para Cezasına Hükmedilirken Her Yıl Belirlenecek Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Yapılacak Artırımın Gözetileceği )"
5Y6.CD27.1.2010E. 2006/14480 K. 2010/598"HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Uygulanan Yasa ve Maddenin Gösterilmesi Gerektiği - Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANAMAYACAĞI ( 5237 S.K'da Para Cezalarının İnfazı Sırasında Gecikme Zammına Yer Verilmediği )
GECİKME ZAMMI ( Hırsızlık ve Hırsızlık Malı Satın Alma - 5237 S.K'da Para Cezalarının İnfazı Sırasında Gecikme Zammına Yer Verilmediği )
HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MALI SATIN ALMA ( Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrilirken Uygulanan Yasa ve Maddelerin Gösterilmesi Gerektiği - Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağı )"
5Y2.CD3.11.2009E. 2009/44944 K. 2009/41123"HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( 647 S. Kanunun 4. Md. Uyarınca Paraya Çevrilmesi Karşısında Hükümlerin Temyizi Kabil Olduğu Gözetilmeden Kesin Olarak Verildiğinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASI ( C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belirli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belirli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Hükmedilemeyeceği )"
5Y6.CD6.10.2009E. 2008/21997 K. 2009/12829"PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde İki Yıl İçinde Sekiz Eşit Taksitte Ödenmesine Karar Verilemeyeceği )
UYARLAMA YARGILAMASI ( Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay C. Başsavcılığı Tarafından Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi İçin Dosyada İade Kararı Verildiği - Davanın Diğer Sanık Hakkında Temyizsiz Kesinleşen Karar Sonrası Yapılacak Uyarlama Yargılaması İle Birlikte Görülemeyeceği )
İADEDEN SONRA YAPILACAK YARGILAMA ( Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay C. Başsavcılığı Tarafından Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi İçin Dosyada İade Kararı Verildiği - Davanın Diğer Sanık Hakkında Temyizsiz Kesinleşen Karar Sonrası Yapılacak Uyarlama Yargılaması İle Birlikte Görülemeyeceği )"
5Y3.CD17.6.2009E. 2009/2166 K. 2009/12171"MÜESSİR FİİL ( Sanığın Talimatla Alınan İfadesinde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği - Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Hüküm Verilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Müessir Fiil - Sanığın Talimatla Alınan İfadesinde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği/Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Hüküm Verilmesi Gerektiği )"
5Y2.CD15.6.2009E. 2008/25970 K. 2009/28722"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Adli Para Cezasının Taksitle Ödenmesine Karar Verilirken Taksit Sayısının Gösterileceği )
ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( Enerji Hırsızlığı - Taksitle Ödenmesine Karar Verilirken Taksit Sayısının Gösterileceği )
MÜHÜRLÜ SAYACI SÖKMEK ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Adli Para Cezasının Taksitle Ödenmesine Karar Verilirken Taksit Sayısının Gösterilmesi Gerektiği )"
5Y2.CD25.5.2009E. 2008/24048 K. 2009/25115"KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Sanık Hakkında İki Ayrı Tutanak Mevcut Olduğu - Gerekçeli Karar Başlığında ve Karar İçeriğinde Farklı Suç Tutanağı Gösterilerek Hüküm Kurulan Tutanak Hususunda Karışıklığa Neden Olunması/Bozma Nedeni )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI İSTEMİ ( Taksitlendirme ve Ertelemeye İlişkin Hükümlerini de Kapsadığı - Bu Hususlarda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu )
SANIĞIN İSTEMİ HAKKINDA OLUMLU OLUMSUZ KARAR VERİLMEMESİ ( Bozma Nedeni - Lehe Hükümlerin Uygulanması İstemi/Taksitlendirme ve Ertelemeye İlişkin Hükümlerini de Kapsadığı )"
5Y6.CD27.4.2009E. 2007/3605 K. 2009/7625"HIRSIZLIK ( Sanığın Çaldığı Ayakkabıların Yerini Söyleyerek Geri Verilmesini Sağladığı - İsteğe Bağlı Geri Verme Koşulunun Oluştuğunun Dikkate Alınacağı )
İSTEĞE BAĞLI GERİ VERME ( Hırsızlık/Sanığın Çaldığı Ayakkabıların Yerini Söyleyerek Geri Verilmesini Sağladığı - İsteğe Bağlı Geri Verme Koşulunun Oluştuğunun Dikkate Alınacağı )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksit Miktarının Dörtten Az Olamayacağı )"
5Y4.CD17.3.2009E. 2007/8414 K. 2009/5001"ADLİ PARA CEZASI ( Ertelemede Yargıca Ölçüt Olması Gereken "Geçmişteki Durumu ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimleri Değerlendirilmeden Salt "Sabıkalı Oluşu" Göz Önüne Alınarak Yetersiz Gerekçeyle Erteleme Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ERTELEME ( Yargıca Ölçüt Olması Gereken "Geçmişteki Durumu ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimleri Değerlendirilmeden Salt "Sabıkalı Oluşu" Göz Önüne Alınarak Yetersiz Gerekçeyle Erteleme Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEKERRÜR ( Sanığın Sabıkasında Yer Alan İlamın Kesinleşme ve İnfaz Tarihlerini Gösterir Onaylı Örneği Getirtilip Tekerrür Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y2.CD10.3.2009E. 2008/21454 K. 2009/11741"GECİKME ZAMMI ( 5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasada C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
BELLİ SÜRE İÇİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZALARI ( Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasada C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( 5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasada C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
5Y2.CD12.2.2009E. 2008/19563 K. 2009/5760"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Tüketim Ekstrelerinin Ayrıntı Olarak Karşılaştırılması Yapılarak Suç Tarihinden Önceki Dönemde Tüketimde Aşırı Bir Düşme Olup Olmadığı ve Evdeki Kurulu Güce Uygun Bir Tüketim Olup Olmadığı Hususlarında Elektrik Bilirkişisinden Yeniden Rapor Aldırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tüketim Ekstrelerinin Ayrıntı Olarak Karşılaştırılması Yapılarak Suç Tarihinden Önceki Dönemde Tüketimde Aşırı Bir Düşme Olup Olmadığı ve Evdeki Kurulu Güce Uygun Bir Tüketim Olup Olmadığı Hususlarında Rapor Aldırılması Gerektiği )
TÜKETİM EKSTRELERİNİN AYRINTI OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI YAPILACAĞI ( Suç Tarihinden Önceki Dönemde Tüketimde Aşırı Bir Düşme Olup Olmadığı ve Evdeki Kurulu Güce Uygun Bir Tüketim Olup Olmadığı Hususlarında Rapor Aldırılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Müdafiinin Lehe Yasa Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Talebinin Para Cezasının Taksitlendirilmesine de İçerdiği Halde Bu Hususta Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y2.CD26.1.2009E. 2008/13363 K. 2009/1361"GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİNİN YAZILMAMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu )
HAKSIZ TAHRİK ( Katılan-Sanığın Arabasına Salça Sıçratılarak Kirletilmesi Üzerine Çıkan Olayda Hakaret Suçunu İşlediği Kabul Edilen Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekip Gerekmediğin Tartışılmamasının Yasay Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Verilen Adli Para Cezasının Taksitlendirilip Taksitlendirilmeyeceği Hususunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y2.CD26.1.2009E. 2008/12753 K. 2009/1155"ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Mahkemece Lehe Kanunun Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Durum Görülmediği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Hükmedilen Adli Para Cezası Ertelendiğinden Mahkemece Lehe Kanunun Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Durum Görülmediği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükmedilen Adli Para Cezası Ertelendiğinden Mahkemece Lehe Kanunun Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Durum Görülmediği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )"
5Y2.CD26.1.2009E. 2008/12672 K. 2009/1240"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
GECİKME ZAMMI ( C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMASI ( C. Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
5Y2.CD19.1.2009E. 2008/12682 K. 2009/1405"TAKSİTLE ÖDEME ( Sanıklar Hakkında Tayin Edilen Adli Para Cezası 647 S. Yasanın 5. Md. Gereğince 12 Eşit Taksitte Tahsiline Karar Verilirken Taksitler Arasındaki Sürenin Belirtilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
PARA CEZASI ( Sanıklar Hakkında Tayin Edilen Adli Para Cezası 647 S. Yasanın 5. Md. Gereğince 12 Eşit Taksitte Tahsiline Karar Verilirken Taksitler Arasındaki Sürenin Belirtilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y2.CD24.9.2008E. 2008/11898 K. 2008/14446"PARA CEZALARININ İNFAZI ( Cumhuriyet Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
GECİKME ZAMMI ( Cumhuriyet Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Hakaret )
HAKARET ( Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
5Y2.CD2.6.2008E. 2008/5167 K. 2008/9896"HIRSIZLIK ( Sayaca Müdahale Edildiğine Dair Delil Bulunmaması Karşısında Sanığın Kısa Süreli Abonesiz Sayaçtan Geçirerek Elektrik Kullanmaktan İbaret Eyleminin Hukuki İhtilaf Olarak Değerlendirilmesi Gereği - Suçun Unsurları Oluşmadığı Gözetilerek Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Elektrik Sayacına Müdahale Etmeden Sayaçtan Geçirerek Kısa Süreli Elektrik Kullanılması - Hukuki İhtilaf Oluşturduğu Beraat Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KATILMA VE VEKALET ÜCRETİ ( Müşteki İdare Vekilinin Katılma Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmediği Halde İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Süresi İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Cezası Uygulanacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı Gecikme Cezasına Hükmedilmemesi Gereği )"
5Y2.CD7.5.2008E. 2008/2249 K. 2008/8150"SÖVME ( Şikayete Bağlı Olduğu - Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( Sövme - Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
UZLAŞMA ( Sövme/Şikayete Bağlı Olduğu - Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
PARA CEZASI ( Sövme - Belli Süre İçinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( Sövme/Para Cezasına Hükmedildiği - Belli Süre İçinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )"
5YCGK4.3.2008E. 2008/5-21 K. 2008/45"İADE KARARI ( Bozma Sonucu Doğurması ve Önceki Hükmün Varlığını Yitirmiş Olması Karşısında Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Tesisi Gerektiği )
YENİDEN HÜKÜM KURULMASI ( İade Kararının Bozma Sonucu Doğurması ve Önceki Hükmün Varlığını Yitirmiş Olması Karşısında Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Tesisi Gerektiği )
ÖNCEKİ HÜKMÜN VARLIĞINI YİTİRMESİ ( İade Kararının Bozma Sonucu Doğurması Nedeniyle Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Tesisi Gerektiği )
İPTAL EDİLEN YASA HÜKMÜ ( Bir Usul Normu Olması ve Niteliği Gereği Ancak O Zamana Kadar Yapılmamış Usuli İşlemlere Uygulanabileceği - Yerel Mahkemece Sonraki Yasal Düzenlemeleri de Dikkate Almak Suretiyle Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Tesisi Gerektiği )"
5Y2.CD31.1.2008E. 2007/19871 K. 2008/1498"ADLİ PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( 543 YTL/Günlüğü 100 YTL Üzerinden Hapse Çevrilip Arta Kalan Kısmın Nazara Alınmaması - Kalan Paranın Tahsili İçin İlamın C. Savcılığınca Mahallin En Büyük Mal Memurluğuna Verilmesi Gereği )
PARA CEZASINDAN ÇEVRİLME HAPİS ( 543 YTL'nin Günlüğü 100 YTL Üzerinden Hapse Çevrilmesi - İnfazında Arta Kalan Kısmın Nazara Alınması Gerektiği )
HAPİS SÜRESİNİN PARA CEZASINI TAMAMİYLE KARŞILAMAMASI ( 543 YTL'nin Günlüğü 100 YTL Üzerinden Hapse Çevrilmesi - Kalan Paranın Tahsili İçin İlamın C. Savcılığınca Mahallin En Büyük Mal Memurluğuna Verileceği ) "
5Y2.CD17.1.2008E. 2007/15436 K. 2008/405"SANIK LEHİNE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( 647 S.K. Md. 5'in Taksitlendirilmeye İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasını da Kapsadığı - Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
TAKSİTLENDİRME ( Sanık Lehine Hükümlerin Uygulanması Talebi - 647 S.K. Md. 5'in Taksitlendirilmeye İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasını da Kapsadığı/Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Katılan Kurum Vekilinin Oturumlarda Hazır Bulunmayıp Sadece Katılma İstemini İçeren Dilekçe Verdiği - Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )"
5YCGK25.12.2007E. 2007/4-273 K. 2007/278"ADLİ PARA CEZASI ( Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Dahi 647 S.Y'nin Yürürlükten Kalktığı 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Ceza Bakımından Anılan Yasanın 5/5. Maddesine Dayanılarak Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
GECİKME ZAMMI ( Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Dahi 647 S.Y'nin Yürürlükten Kalktığı 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezası Bakımından Anılan Yasanın 5/5. Maddesine Dayanılarak Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
AĞIR PARA CEZALARI ( Adli Para Cezasına Dönüştürülmesine Rağmen Sanık Hakkında Hükmedilen "Ağır Para" Cezasının "Adli Para" Cezasına Dönüştürülmesine Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
5YCGK4.12.2007E. 2007/11-243 K. 2007/258"HIRSIZLIK ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
ADLİ PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık )
GECİKME ZAMMI UYGULAMASI ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık ) "
5Y4.CD3.10.2007E. 2006/3657 K. 2007/7651"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Tanıklığı İle Diğer Tanıkların Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Diğer Davada Vicdani Bir Kanıyı Oluşturabileceği ve Yalan Tanıklık İçin Kesin Kanıt Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
TANIK ANLATIMLARINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Diğer Davada Vicdani Bir Kanıyı Oluşturabileceği ve Yalan Tanıklık İçin Kesin Kanıt Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği – Yalan Tanıklık )
GECİKME ZAMMI ( İnfaz Rejimine İlişkin Olup Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 647 S.Y'nın 5/5.Maddesi Uyarınca Süresinde Ödenmeyen Para Cezasına Uygulanamayacağı )"
5Y10.CD10.7.2007E. 2005/17132 K. 2007/8693"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çek Aslı İle İbraz Anındaki Onaylı Örneği Getirtilip Keşide Tarihinde Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Çeklerin Keşide Tarihindeki Yıl Hanesinin Değiştirilerek İşleme Konulduğunu İddia Etmesi Karşısında Çek Aslı İle İbraz Anındaki Onaylı Örneği Getirtilmesi Gereği )
VEKALET / AVUKATLIK ÜCRETİ ( Müdahil Yerine Davanın Tarafı Olmayan Müdahil Vekili Lehine Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ÇEKTE TAHRİFAT ( Çek Aslı İle İbraz Anındaki Onaylı Örneği Getirtilip Keşide Tarihinde Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )"
5Y2.CD20.6.2007E. 2007/5311 K. 2007/9141"HIRSIZLIK ( Üst Sınırı Beş Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmada Sanığa Müdafii Atanmasının Zorunlu Olduğu )
ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMASI ( Hırsızlık - Üst Sınırı Beş Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmada Sanığa Müdafii Atanmasının Zorunlu Olduğu )
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Yasada C.Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
GECİKME ZAMMI ( Yasada C.Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Hükmedilemeyeceği )"
5YCGK12.6.2007E. 2006/4-297 K. 2007/146"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
SUÇLARIN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
İŞTİRAK HALİNDE SUÇ İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )"
5YCGK5.6.2007E. 2007/8-100 K. 2007/128"ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASI ( Suç Önceden İşlenmiş Olsa Dahi 647 S.Y'nin Yürürlükten Kalktığı 01.06.2005 Tarihinden Sonra Bu Ceza Bakımından Anılan Yasanın 5/5. Maddesine Dayanılarak Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( Suç Önceden İşlenmiş Olsa Dahi 647 S.Y'nin Yürürlükten Kalktığı 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezası Bakımından Anılan Yasanın 5/5. Maddesine Dayanılarak Uygulanamayacağı )
VAHİM NİTELİKTE SİLAH BULUNDURMAK ( Suç Önceden İşlenmiş Olsa Dahi 647 S.Y'nin Yürürlükten Kalktığı 01.06.2005 Tarihinden Sonra Bu Ceza Bakımından Anılan Yasanın 5/5. Maddesine Dayanılarak Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
YASAL DEĞİŞİKLİK ( Vahim Nitelikte Silah Bulundurmak - Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülerek Yeniden Hesaplanması ve Gecikme Zammı Uygulanmasına İlişkin Bölümün Halen Yürürlükte Bulunan 1412 SY'nin 322. Md. ile Tanınan Yetki Kullanılarak Hüküm Fıkrasından Çıkartılması Gerekeceği )"
5YCGK5.6.2007E. 2007/4-67 K. 2007/133"GÖREVDE KEYFİ DAVRANMA ( Sanıkların Cezalandırılmalarına Karar Verilen Olayda Katılan ve Sanıkların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi Sonucu Manevi Tazminat Takdir Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sanıkların Görevde Keyfi Davranma Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilen Olayda Katılan ve Sanıkların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi Sonucu Manevi Tazminat Takdir Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
MADDİ TAZMİNAT ( Sanıkların Görevde Keyfi Davranma Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilen Olayda Maddi Tazminat İstemi İle İlgili Katılanın Hukuk Mahkemelerinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
5Y2.CD30.4.2007E. 2007/2372 K. 2007/5882"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Suça Konu Sayacın İlk Abonelik Sırasında Mühürlendiği Anlaşıldığından Sanığın 765 Sayılı TCK'nun 492/2. Maddesince Cezalandırılması Gerektiği )
SAYACIN İLK ABONELİK SIRASINDA MÜHÜRLENMİŞ OLMASI ( Sanığın 765 Sayılı TCK'nun 492/2. Maddesince Cezalandırılması Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
KAÇAĞA KONU MİKTARIN HESAPLANMASI ( Suç Tarihinden Önceki İlk Sayaç Okuma Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Tutanak Tarihi İle Bu Tarih Arasındaki Dönem Nazara Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Müdafiinin Lehe Olan Kanunların Uygulanmasını Talep Etmiş Olması Karşısında 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
5YCGK3.4.2007E. 2006/4-232 K. 2007/83"GÖREVLİ MEMURA SÖVME ( Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
ADLİ PARA CEZASI ( Görevli Memura Sövme - Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANIP ERTELENMESİ ( Görevli Memura Sövme - Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
5Y8.CD22.3.2007E. 2006/3821 K. 2007/2345"AĞIR PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Dönüştürülmesinin ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği )
ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
GECİKME ZAMMI ( Süresinde Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Uygulanamayacağı )"
5Y7.CD21.3.2007E. 2004/25493 K. 2007/1825"GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİ PEK HAFİF EŞYALAR ( Sanığa Hükmolunan Cezadan İndirim Yapılması Gerektiği - Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet )
KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasına Gümrük İdaresince Belirlenen Değerin Esas Alınması Gerektiği - Hesap Hatası Sonucu Fazla Cezaya Hükmolunması )
ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği - Bir YTL Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmamasında Zorunluluk )
AĞIR PARA CEZALARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
BİR YTL ALTINDA KALAN ADLİ PARA CEZASI ( Dikkate Alınmamasında Zorunluluk - Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet )
CEZADA İNDİRİM ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Eşyaların Gümrüklenmiş Değeri Pek Hafif Olduğunda İndirim Yapılması Gerektiği )
GECİKME ZAMMI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Süresinde Ödenmeyen Para Cezası İçin Uygulanmaması Gerektiği )"
5Y9.CD14.3.2007E. 2006/6365 K. 2007/2025"AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 5252 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Gereği Dönüştürülmesi Gereği )
CEZA ZAMMI ( 647 Sayılı Kanunu Yürürlükten Kaldıran 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Öngörülmemiş Olması Karşısında Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamlamamış Olan Sanık Hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
SEBEPSİZ YERE HAYVAN ÖLDÜRME SUÇU ( Takibinin Şikayete Bağlı Olması Karşısında Sanık İle Şikayetçi Arasında Uzlaşma Olup Olmayacağı Konusunda Tarafların Beyanı Alınması Gereği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Sebepsiz Yere Hayvan Öldürme Suçu )
UZLAŞMA ( Sebepsiz Yere Hayvan Öldürme Suçunun Takibinin Şikayete Bağlı Olması Karşısında Sanık İle Şikayetçi Arasında Uzlaşma Olup Olmayacağı Konusunda Tarafların Beyanı Alınması Gereği )"
5Y9.CD12.3.2007E. 2006/6778 K. 2007/1941"GECİKME ZAMMI ( 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Öngörülmediği Halde Uygulanması Kanuna Aykırı Olduğu )
SANIĞIN MAĞDUR OLMASI ( Taksirli Eylemle Oluşan Neticenin Failin Cezalandırılmasını Gereksiz Kılacak Derecede Mağduriyetine Yol Açması Halinde Ceza Verilmeyebileceğini ve Bilinçli Taksir Halinde Cezanın İndirilebileceği )
TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA ( Sanığın Taksirli Eylemi İle Kendi Evinin Yanması Dışında Başkalarının Hayatı Sağlığı ve Malvarlığı Bakımından Bir Tehlikenin Oluşmadığı - Ceza Verilmeyebileceği ) "
5Y10.CD12.3.2007E. 2007/3622 K. 2007/2776"ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ( Hapis Cezasının Üst Sınırı Beş Yıl Kabul Edilerek İnfazın Gerçekleştirileceği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müddetnameye İtiraz Hakkında Karar Verme Yetkisi İnfaz Hakimliğine Değil Hükmü Veren Mahkemeye Hükümlü Başka Bir Yerdeyse Hükmü Veren Mahkemeyle Aynı Derecedeki Mahkemeye Ait Olduğu )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Hükümlü Tarafından Cezanın Üst Sınırının Üç Yıl Olduğundan Bahisle İnfaz Hakimliğine İtirazda Bulunulması Üzerine İnfaz Hakimliğinin Görev Alanı İçerisinde Bulunmayan Talebin Mercide Hata Nedeniyle Kabulü ve Görevli Mercie Gönderilmesi Gereği )
MÜDDETNAMEYE İTİRAZ ( Hükümlü Tarafından Cezanın Üst Sınırının Üç Yıl Olduğundan Bahisle İnfaz Hakimliğine İtirazda Bulunulması Üzerine İnfaz Hakimliğinin Görev Alanı İçerisinde Bulunmayan Talebin Mercide Hata Nedeniyle Kabulü ve Görevli Mercie Gönderilmesi Gereği )"
5Y3.CD19.2.2007E. 2006/6315 K. 2007/1405"GECİKME ZAMMI ( Hükmedilmesinin Mümkün Olmaması - 5275 S.K.'da Düzenlenmediği/Onama Sebebi Olduğu )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 5275 S.K.'da Düzenlenmediğinden Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )"
5Y8.CD12.2.2007E. 2005/3799 K. 2007/1102"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI TAYİNİ ( Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
GECİKME ZAMMI ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
5YCGK6.2.2007E. 2006/4-250 K. 2007/25"GÖREVİ SAVSAMA ( Belgelerin Usulüne Uygun Biçimde Toplanmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
PARA CEZALARININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ( İnfaz Edildiğini Gösteren Evrak Asıllarının Dosyada Bulunmadığı - Belgelerin Usulüne Uygun Biçimde Toplanmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
BELGE ASILLARININ GETİRTİLMESİ ( Görevi Savsama - Belgelerin Usulüne Uygun Biçimde Toplanmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )"
5Y3.CD1.2.2007E. 2006/4419 K. 2007/715"KAÇAK AĞAÇ KESME SUÇUNDA TESELSÜL ( Bilirkişiye Kesilen Ağaçların Tek Tek Orta Kuturlarının ve Kesim Tarihlerinin Açıklattırılmasından Sonra Sanığın Eyleminin Tek Suç Kabul Edilip Edilmeyeceği Tartışılması Gereği )
AĞAÇLARIN KESİM TARİHİNE GÖRE TEK SUÇ OLUP OLMAMA ( Kesilen Ağaçların Tek Tek Orta Kuturlarının ve Kesim Tarihlerinin Açıklattırılmasından Sonra Sanığın Eyleminin Tek Suç Kabul Edilip Edilmeyeceği Tartışılması Gereği - Kaçak Ağaç Kesme )
PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kalkması Nedeniyle Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Gecikme Zammı Uygulanması Olanağı Bulunmadığı - Kaçak Ağaç Kesme )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Maktu Vekalet Ücretinden Az Olamayacağının ve Vekalet Ücretinin Asile Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )"
5Y10.CD30.1.2007E. 2006/1258 K. 2007/687"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Yeniden Düzenlenen Mevzuat İçinde Benzeri Bir Hüküm Bulunmaması Karşısında 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 5. Fıkrasının Uygulanmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
MEVZUAT İÇİNDE BENZERİ BİR HÜKÜM BULUNMAMASI ( 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 5. Fıkrasının Uygulanmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu - Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak )"
5Y10.CD22.1.2007E. 2006/164 K. 2007/194"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Yürürlükten Kalkmış Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Yürürlükten Kalkmış Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Yürürlükten Kalkmış Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihi İtibariyle Bir Gün 11.000.000.TL Yerine 14.850.000 TL'den Paraya Çevrilerek Fazla Para Cezası Tayini Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y6.CD26.12.2006E. 2005/4426 K. 2006/15063"HIRSIZLIK SUÇU ( Bisiklet Çalınması Eylemi Nedeniyle )
ZARARIN GİDERİLMESİ ( Suça Konu Bisikleti Satın Alan ve Hakkında Yaşı Nedeniyle Ayrı Dava Açılan Sanığın Zararırının Giderilip Giderilmediğinin Araştırılmamasının Hatalı Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 765 ve 5237 S.K.ların Uygulanacak Hükümler Açısından Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S.K.nun Sanık Yararına Olması )"
5Y2.CD21.12.2006E. 2006/5539 K. 2006/20690"BELLİ SÜRE İÇİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZALARI ( Gecikme Zammı Uygulayacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından 647 Sayılı Yasanın 5/5 Maddesi Uyarınca Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( Sövme - Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulayacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
5Y2.CD18.12.2006E. 2006/5780 K. 2006/20416"UZLAŞMA USULÜ ( Cumhuriyet Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı )
YASA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı - 647 Sayılı Yasanın 5/5 Maddesi Uyarınca Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( Cumhuriyet Savcısının Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
5Y7.CD14.12.2006E. 2004/17739 K. 2006/19221"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( 647 Sayılı Yasa Yürürlükten Kaldırıldığı Cihetle Gecikme Zammı Alınmasına İlişkin İbarelerin Hüküm Fıkrasından Çıkarılmasının Gerekmesi )
GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Yasa Yürürlükten Kaldırıldığı Cihetle Gecikme Zammı Alınmasına İlişkin İbarelerin Hüküm Fıkrasından Çıkarılmasının Gerekmesi - Hükmün Düzeltilerek Onanması )"
5Y1.CD14.12.2006E. 2006/596 K. 2006/5702"ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( 6183 SY'nın 51. Maddesinde Öngörülen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasına" Hükmedilmesi İsabetsiz Olmadığı )
GECİKME ZAMMI ( Ödenmeyen Para Cezasına 6183 SY'nın 51. Maddesinde Öngörülen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasına" Hükmedilmesi İsabetsiz Olmadığı )"
5Y6.CD6.12.2006E. 2005/1700 K. 2006/12810"HIRSIZLIK SUÇU ( 765 ve 5237 S.K.ların Uygulanacak Hükümler Açısından Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 S.K.nun Sanık Yararına Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla İlgili Olarak Sanık Yararına Olan Yasanın Uygulanması Açısından Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Verilecek Cezadan Yaşı Nedeniyle İndirim Yapılmayarak Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olması )
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Kanunların Ayrıca Görevli Kıldığı Haller Saklı Kalmak Üzere Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri Dışında Kalan Dava ve İşlere Asliye Ceza Mahkemelerince Bakılması )"
5Y9.CD29.11.2006E. 2006/5841 K. 2006/6682"TAKSİRLE ÇOCUĞUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMA ( 5237 Sayılı TCK.nun 22/6. Maddesi Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılıp Lehe Yasa Değerlendirilmesinin Buna Göre Yapılmasının Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI ( Kanunda Öngörülmediği Gözetilmeden Sanık Hakkında Uygulanması İsabetsiz Olduğu )"
5YCGK21.11.2006E. 2006/8-245 K. 2006/246"ADLİ PARA CEZASININ ALT VE ÜST SINIRLARI ( 01.01.2005-31.05.2005 Tarihleri Arası 489.- 123.877. YTL - 01.06.2005 Tarihinden İtibaren 450- 100.000. YTL Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 01.01.2005-31.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlar Açısından Para Cezasının 450-100.000 YTL Olarak Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )"
5Y3.CD30.10.2006E. 2006/2200 K. 2006/7845"NİSPİ NİTELİKLİ CEZALAR ( Adli Para Cezasının Alt Sınıra Yükseltilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammı Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Tazminat Üzerinden Hesaplanması Gerektiğinin Gözetilmeyerek Müsadere Edilen Eşyanın Değeri de Katılarak Fazla Nisbi Harca Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )"
5Y8.CD19.10.2006E. 2006/4333 K. 2006/7760"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Kaldırılan 647 Sayılı Yasanın 4786 Sayılı Yasa İle Değişik 5/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağı )
GECİKME ZAMMI ( Kaldırılan 647 Sayılı Yasanın 4786 Sayılı Yasa İle Değişik 5/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağı - Ruhsatsız Silah Taşımak )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammının Uygulanamayacağı - Ruhsatsız Silah Taşımak )"
5Y2.CD12.10.2006E. 2006/7595 K. 2006/16673"BASİT ETKİLİ EYLEM ( Ödenmeyen Para Cezasına 6183 S.K'nun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
ÖDENMEYEN PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMASI ( 6183 S.K'nun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Basit Etkili Eylem )
GECİKME ZAMMI ( Basit Etkili Eylem - Ödenmeyen Para Cezasına 6183 S.K'nun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
5Y10.CD27.9.2006E. 2006/10303 K. 2006/10707"HAPİS CEZASININ ÜST SINIRI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Sürelerinin Üç Yıldan Fazla Olmadığı ve Toplanan Para Cezalarının Dönüştürüldüğü Hapis Cezasının Üst Sınırının Beş Yıl Olduğu Gözönüne Alınarak Hükümlünün Yatacağı Sürenin Beş Yıl Olduğu Sonucuna Varılması Gereği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Para Cezalarının Dönüştürüldüğü Hapis Cezasının Üst Sınırının Beş Yıl Olduğu Gözönüne Alınarak Hükümlünün Yatacağı Sürenin Beş Yıl Olduğu Sonucuna Varılması Gereği )
PARA CEZALARININ İÇTİMAI ( Dönüştürüldüğü Hapis Cezasının Üst Sınırının Beş Yıl Olduğu Gözönüne Alınarak Hükümlünün Yatacağı Sürenin Beş Yıl Olduğu Sonucuna Varılması Gereği )
PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Para Cezalarının Dönüştürüldüğü Hapis Cezasının Üst Sınırının Beş Yıl Olduğu Gözönüne Alınarak Hükümlünün Yatacağı Sürenin Beş Yıl Olduğu Sonucuna Varılması Gereği )"
5YCGK26.9.2006E. 2006/8-167 K. 2006/198"3091 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Taşınmaz Zilyetliğine Vaki Tecavüz Nedeniyle )
GECİKME ZAMMI ( 5275 Sayılı Yeni Yasada Gecikme Zammı Uygulanmasını Öngören Herhangi Bir Norm da Bulunmadığından Sanığa Verilen Adli Para Cezasının Süresinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulamasına İlişkin Normun Tatbikine Yasal Olanak Bulunmaması )
ADLİ PARA CEZASI ( Yeni Mevzuaatta Gecikme Zammı Uygulanmasını Öngören Herhangi Bir Norm da Bulunmadığından Sanığa Verilen Adli Para Cezasının Süresinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulamasına İlişkin Normun Tatbikine Yasal Olanak Bulunmaması )
LEHE OLAN YASA MADDESİNİN UYGULANMASI ( Sanığa Verilen Adli Para Cezasının Süresinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulamasına İlişkin Normun Tatbikine Yasal Olanak Bulunmaması )"
5YCGK26.9.2006E. 2006/167 K. 2006/198"GECİKME ZAMMI ( Suç 647 S.K.'nun Yürürlükten Kalktığı Tarihden Önceden İşlenmiş Olsa Dahi Ödenmeyen Adli Para Cezası Bakımından Uygulanamayacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( Gecikme Zammının Ceza Niteliğinde Olmadığı ve Uygulanamayacağı - Gecikme Zammının Gerek Kabahat Gerekse Suçlar Bakımından Öngörülen Ceza ve Tedbirler Arasında Sayılmadığı )
KABAHAT VE SUÇLAR BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN CEZA VE TEDBİRLER ( Arasında Gecikme Zammının Sayılmadığı - Adli Para Cezası Bakımından Uygulanamayacağı )
ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Bir YTL'nin Altında Kalan Tutar - Her Aşamada Atılması Gerektiği )"
5Y9.CD13.7.2006E. 2006/2804 K. 2006/4297"ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkında Verilmesi Gereği - Takibi Şikayete Bağlı Suç )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanığa Yüklenen Suçun Şikayete Tabi Olması Nedeniyle Uzlaştırma Hükümleri Nazara Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
UZLAŞTIRMA ( Sanığa Yüklenen Suçun Şikayete Tabi Olması Nedeniyle Uzlaştırma Hükümleri Nazara Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( Uzlaştırma Hükümleri Nazara Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )"
5Y8.CD4.7.2006E. 2006/603 K. 2006/6039"298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıklar Hakkında 5252 Sayılı Yasa Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi - Hüküm Tarihnde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasaya Göre Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmayacağının Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 298 Sayılı Yasaya Muhalefet - Adli Para Cezasına Döşütürlen Ağır Para Cezasına Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasaya Göre Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
ÖDENMEYEN PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMAYACAĞI ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasa Hükümünün Uygulanması Gereği )"
5Y3.CD22.6.2006E. 2006/1565 K. 2006/5750"PARA CEZASI ( Lehe Kanun Uygulanması - 647 S.K.'un Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesinin Ödenmeyen Para Cezasına Uygulanamaması )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( 647 S.K.'un Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesinin Ödenmeyen Para Cezasına Uygulanamaması )
TEKERRÜR NEDENİYLE CEZADA ARTIRIM ( 5237 S. TCK.'nda Öngörülmediği - Sanığa Verilen Cezanın TCK. Md. 81 Uyarınca Arttırılamayacağının Gözetilmesi Gereği )
CEZADA ARTIRIM ( Tekerrür Nedeniyle - Sanığa Verilen Cezanın TCK. Md. 81 Uyarınca Arttırılamayacağının Gözetilmesi Gereği/5237 S. TCK.'nda Öngörülmediği )"
5Y11.CD22.6.2006E. 2006/1249 K. 2006/5852"KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( Sanığa Verilen Ceza Oranında Bu Cezanın da Verilmesinin Gerekmesi )
SUÇLUNUN BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASI ( 765 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Uygulama Yapılmasına Rağmen 5237 Sayılı Yasaya Göre Sanığın Hak Yoksunluğuna Hükmolmasının Yasaya Aykırı Olması )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişikliklerinden Sanık Lehine Olan Hükümler Varsa Hükümlü Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )"
5Y7.CD21.6.2006E. 2005/16747 K. 2006/12654"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Soruşturma Aşamasında 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 34. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilen Önödeme Önerisi Yazılı Tebligat Belgesine Sanığın İmzasının Alınmaması Nedeniyle Önödeme İhtarının Usulüne Uygun Bulunmadığı )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gereği )
TEBLİGAT BELGESİNE SANIĞIN İMZASININ ALINMAMASI ( Önödeme İhtarının Usulüne Uygun Bulunmadığı )
ÖNÖDEME ( Tebliğ Edilen Önödeme Önerisi Yazılı Tebligat Belgesine Sanığın İmzasının Alınmaması Nedeniyle Önödeme İhtarının Usulüne Uygun Bulunmadığı )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ TEBLİĞİ ( 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gereği )"
5Y8.CD20.6.2006E. 2005/614 K. 2006/5460"AĞIR PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Dönüştürülen - Ödenmeyen Cezaya Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )
ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN AĞIR PARA CEZASI ( Ödenmeyen Cezaya Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )"
5Y2.CD20.6.2006E. 2006/6141 K. 2006/12287"BIÇAKLA MÜESSİR FİİL ( Ödenmeyen Para Cezasına 6183 S.K'nun 51. Md. Belirtilen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı İlavesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( 6183 S.K'nun 51. Md. Belirtilen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı İlavesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - Bıçakla Müessir Fiil )
GECİKME ZAMMI ( Bıçakla Müessir Fiil - Ödenmeyen Para Cezasına 6183 S.K'nun 51. Md. Belirtilen Gecikme Zammının Yarısı Oranında Gecikme Zammı İlavesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
5Y9.CD5.4.2006E. 2006/524 K. 2006/2089"AĞIR PARA CEZASI ( Adli Para Cezası Olarak Karar Verilmesi Gereği )
ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasaya Göre Kanunlarda Öngörülen Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Nazara Alınması Gereği )
YASA MADDESİNİN UYGULANMAMASI ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Lehe Yasanın Tespit Edilerek Bir Bütün Halinde Uygulanması ve Hükmün Gerekçesine Yansıtılarak Hüküm Kurulması Gereği )"
5Y11.CD23.3.2006E. 2006/500 K. 2006/2236"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Yüzüne Karşı Verilen Hükmün Bir Haftalık Yasal Süreden Sonra Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Bu Cezanın Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulanacağına Dair 5275 Sayılı Yasada Hüküm Bulunmadığı Gözetilmeden Yürürlükten Kaldırılan 647 Sayılı Yasa Uyarınca Gecikme Zammına Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olması ) "
5YCGK21.3.2006E. 2006/9-46 K. 2006/51"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Bulunmayan Yakınanın Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ TALEBİ ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Verme - Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Bulunmayan Yakınanın Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
5Y8.CD20.3.2006E. 2004/8948 K. 2006/2263"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödenmeyen Adli Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammı Uygulanmasını Öngören 647 Sayılı Kanun 5275 Sayılı Kanun İle Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Ödenmeyen Para Cezası Hakkında Uygulanmasını Öngören 647 Sayılı Kanun 5275 Sayılı Kanun İle Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Karar Verilemeyeceği )"
5Y6.CD20.3.2006E. 2004/7416 K. 2006/2647"SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Nüfus Cüzdanının Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Hakim Tarafından Gözlemlenip Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Polis Kriminal Laboratuvarı Raporunda Soğuk Mührün Fotoğraf Üzerinde Bulunmadığının Belirlenmiş Olması )
ALDATICILIK YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEME HAKİMİ TARAFINDAN GÖZLEMLENEREK KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI ZORUNLULUĞU ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Nüfus Cüzdanının Kandırıcılık Vasfının Bulunup Bulunmadığının Hakim Tarafından Gözlemlenerek Karar Yerinde Tartışılması Gereği )"
5Y11.CD20.3.2006E. 2005/8216 K. 2006/4024"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun Yürürlükten Kaldırılmış Olduğundan ve Aynı Kanunda Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Gecikme Zammı Öngörülmemiş Olduğundan Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
ÖDENMEYEN PARA CEZALARINA İLİŞKİN GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun Yürürlükten Kaldırılmış Olduğundan ve Aynı Kanunda Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Gecikme Zammı Öngörülmemiş Olduğundan Uygulanamayacağı )"
5Y11.CD20.3.2006E. 2005/8216 K. 2006/4024"PARA CEZALARI ( Ödenmemesi - 5275 S.K.'da Gecikme Zammı Öngörülmemesi Karşısında Gecikme Zammı Uygulanması Olanağı Bulunmadığı )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezası İnfazında Uygulanmayacağı - 5275 S.K.'da Gecikme Zammı Öngörülmediği )"
5YCGK21.2.2006E. 2005/4-165 K. 2006/31"ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVİ SAVSAMA ( Sanığın Eylemi Suçtan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Görevi Savsama Suçunu da Oluşturduğu )
CEZALARIN GEÇ İNFAZI ( Edilmesi Dolayısıyla Kamunun Ekonomik Zarara Uğramış Bulunması - Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı )
GEREKÇELİ KARARLARIN YAZIMININ KARAR VERİLME TARİHİNDEN ÇOK SONRAYA ERTELENMİŞ OLMASI ( Cezaların Daha Geç İnfaz Edilmesi Dolayısıyla Kamunun Ekonomik Zarara Uğramış Bulunması - Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı )
GÖREVİ SAVSAMA ( Zincirleme Biçimde - Sanığın Eylemi Suçtan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Görevi Savsama Suçunu da Oluşturduğu )
HAKİMİN GÖREVİ SAVSAMASI ( Hükme Bağladığı 297 Davanın Gerekçeli Kararını Bu Sürelerden Çok Sonra ve Yedi Aya Varan Gecikmelerle Yazması )"
5YCGK24.1.2006E. 2005/4-167 K. 2006/6"GÖREVDE KEYFİ İŞLEMDE BULUNMAK ( Kuşkulu Halin Evrensel Ceza Yargılama Kuralı Olan "Kuşkudan Sanık Yararlanır" İlkesi Gereğince Sanık Yararına Yorumlanması İcap Ettiği )
KUŞKUDAN SANIĞIN YARARLANACAĞI ( Sanığın Koşulların Dayatması İle ve Valiliğin Kendisine Yüklediği Sorumluluğun Sevkiyle Tasarrufta Bulunduğu Yargı Kararını Yerine Getirmekten Bilinçle Kaçınma ve Kişiyi Mağduriyete Uğratma Amacıyla Hareket Eylediğinin Kesinlik Kazanmadığı )
GÖREV SIRASINDA KEYFİ MUAMELELERDE BULUNMAK ( Sanığın Koşulların Dayatması İle ve Valiliğin Kendisine Yüklediği Sorumluluğun Sevkiyle Tasarrufta Bulunduğu Kesinlik Kazanmaması Nedeniyle Şüpheden Sanık Yararlanacağı )
YARDIMA MUHTAÇ KADINLARIN FONDAN İSTİFADE İÇİN MÜRACAAT ETTİKLERİNDE TACİZ VE SARKINTILIĞA UĞRAMALARI ( Görevde Keyfi İşlemde Bulunmak - Sanığın Koşulların Dayatması İle ve Valiliğin Kendisine Yüklediği Sorumluluğun Sevkiyle Tasarrufta Bulunduğu Kesinlik Kazanmaması Nedeniyle Şüpheden Sanık Yararlanacağı )"
5Y3.CD23.1.2006E. 2004/15226 K. 2006/74"ANIZ VEYA BİTKİ ÖRTÜSÜ YAKMAK ( 6831 S.K. Md. 110/1-c Uygulamasıyla Tayin Edilen Hapis Cezasının 110 /son Maddesi Gereğince Ağır Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( 6831 S.K. Md. 110/1-c Uygulamasıyla Tayin Edilen Hapis Cezasının 110 /son Maddesi Gereğince Ağır Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
AĞIR PARA CEZASI ( Anız Veya Bitki Örtüsü Yakmak - 647 S.K.'nun 5/5 Maddesi Gereğince Gecikme Zammı Uygulanması Gerektiği )"
5YCGK29.11.2005E. 2005/7-144 K. 2005/150"İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKME SUÇU ( Evinde Hint Keneviri Ektiği İhbarı Sonucu Yapılan Arama Sonucunda Evin Damında Kenevir Ektiği İddiası Nedeniyle )
HUKAKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL ( Hukuka Aykırı Olarak Sanıktan Alınan İfadeden veya Hukuka Aykırı Yapılmış Bir Ev Araması Sonucunda Elde Edilen Delilden Yola Çıkılarak Başka Delillere Ulaşılsa da Bu Delillerin Yargılamada Kullanılamaması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞI ( Rıza ile Arama Şekli Özel Hayatın Gizliliği ve Konut Dokunulmazlığı Hakklarının Anayasa'ya Göre Vazgeçilmez Haklardan Olduğundan Kanun ile de Düzenlenememesi-Böyle Bir Düzenleme Yapılsa da Anayasaya Aykırı Olması )
HUKUKUN GENEL İLKELERİ ( Bu İlkelerin Uygar Dünyanın Tüm Medeni Ülkelerinde Uygulanan Kuralları da Hukuk Kuralı Olarak Kabul Edilmesi ve Hukuki Bağlayıcılığı Olması-Hatta Yasakoyucu Tarafından Dahi Yok Edilememesi )
ARAMA KARARI OLMADAN KİŞİNİN İZNİYLE ARAMA ( Arama Kararı Verme ve Arama Şeklini Düzenleyen 1412 sayılı CMUK'nun 97 inci Maddesinde ve Konu ile İlgili Diğer Maddelerinde Muvafakatlı Arama Diye Bir Düzenlemenin Bulunmaması )
VİCDANİ DELİL SİSTEMİ ( Bu Sistemin Geçerli Bulunduğu Ceza Yargılaması Hukukumuzda Özgür İradeye Dayalı Olan İkrarın da Diğer Tüm Deliller Gibi Yargıç Tarafından Serbestçe Takdir Edilip Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
HUKUKA AYKIRILIK ( En Başta Milli Hukuk Sistemimiz İçinde Yürürlükteki Tüm Hukuk Kurallarına Aykırılık Anlamına Gelmesi- Anayasa-Uluslararası Sözleşmelere-Kanunlara-KHK-Tüzüklere-Yönetmeliklere İBK-Teamül Hukukuna Aykırı Uygulamaların Tümü )"
5Y6.CD21.11.2005E. 2003/17312 K. 2005/10524"HIRSIZLIK SUÇU ( 765 Sayılı TCK'nun 81/2. Maddesi Gereğince Artırılacak Miktarın Belirlenmesinde 647 Sayılı Yasanın 5/4. Maddesi ve 765 Sayılı TCK'nun 81. Maddesinin 3. Fıkrasının Gözetileceği )
CEZADA ARTIRIM ( 765 Sayılı TCK'nun 81/2. Maddesi Gereğince Artırılacak Miktarın Belirlenmesinde 647 Sayılı Yasanın 5/4. Maddesi ve 765 Sayılı TCK'nun 81. Maddesinin 3. Fıkrasının Gözetileceği - Hırsızlık )
HÜKMÜN SANIK YARARINA OLMASI ( 765 Sayılı TCK'nun 81/2. Maddesi Gereğince Artırılacak Miktarın Belirlenmesinde 647 Sayılı Yasanın 5/4. Maddesi ve 765 Sayılı TCK'nun 81. Maddesinin 3. Fıkrasının Gözetileceği - Hırsızlık )"
5Y8.CD24.10.2005E. 2004/2629 K. 2005/10021"ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )"
5Y8.CD17.10.2005E. 2004/2627 K. 2005/9704"RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( 647 S.K.'nun Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesi Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 647 S.K.'nun Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesi Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı-Ruhsatsız Tabanca Taşımak )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-647 S.K.'nun Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesi Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )"
5YCGK28.6.2005E. 2005/4-50 K. 2005/86"GÖREVDE KEYFİ MUAMELEDE BULUNMAK SUÇU ( Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Olan Sanığın Lojman Tahsisi İşleminde Görevinin Gereğini Yapmaması Nedeniyle )
YARGITAY'IN GÖREVİ ( Adliye Mahkemelerince Verilen ve Yasanın Başka Bir Adli Yargı Merciine Bırakmadığı Karar ve Hükümlerin Son İnceleme Mercii Olması )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yasa ile Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Hükümlerinin Farklı Olması Halinde Failin Lehinde Olan Yasanın Uygulanıp İnfaz Olunması )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanuna Göre Suç Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı Kimseye Ceza Verilememesi ve Güvenlik Tedbiri Uygulanamaması-İşlendikten Sonra Yürürlüğe Giren Kanuna Göre Suç Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı da Kimsenin Cezalandırılamaması )
ERTELEME ( 765 Sayılı Yasaya Göre Ertelenen Mahkumiyetin Belirlenen Süre Sonunda Vaki Olmamış Sayılmasına Rağmen 5237 Sayılı Yasa Açısından Ertelenmiş Mahkumiyetin Denetim Süresi Sonunda İnfaz Edilmiş Sayılması Nedeniyle Önceki Yasanın Lehe Olması )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargıtayın Temyiz Talebi Usule Ait Noksanlardan Dolayı Olmuş ise Temyiz Dilekçesinde Bu Cihete Dair Beyan Edilecek Vakıalar Hakkında Tetkikler Yapabileceği Gibi Hükme Tesiri Olacak Derecede Kanuna Muhalefet Edilmiş Olduğunu Görürse Talepte Mevcut Olmasa Dahi Bu Hususu Tetkik Etmesi )"
5Y3.CD6.6.2005E. 2005/7822 K. 2005/5392"YARALAMA ( Suç Tarihi İtibarıyle Temel Ağır Para Cezasının Alt Sınırını Geçmeyen Her Türlü Para Cezasının Taksitlendirilemeyeceği Gözetilmeden Bu Nitelikteki Hafif Para Cezasının Taksitlendirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLEMEYECEĞİ ( Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının Alt Sınırını Geçmeyen Her Türlü Para Cezası - Yaralama )
PARA CEZALARININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( 647 Sayılı Yasanın 5/5 Maddesindeki Gecikme Zammına Hükmolunmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y2.CD31.5.2005E. 2004/21365 K. 2005/10274"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 1 Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( 1 Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı - Saldırgan Sarhoşluk )
GECİKME ZAMMI ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 1 Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )"
5Y2.CD30.5.2005E. 2004/21579 K. 2005/10088"MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Hafif Para Cezasına 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )
HAFİF PARA CEZASI ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Hafif Para Cezasına 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı - Meskun Mahalde Silah Atmak )
RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Hafif Para Cezasına 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )
GECİKME ZAMMI ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Hafif Para Cezasına 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesinde Belirtilen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Uygulanacağı )"
5Y2.CD30.5.2005E. 2004/14543 K. 2005/10144"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Tekerrüre Esas Alınan Hafif Para Cezasının 2005 Yılında Geçerli Olan 31.000.000 Lira Hesabıyla Hafif Hapse Çevrildiğinde Sanığın Cezasında Tekerrür Nedeniyle En Fazla 7 Gün Artırım Yapılması Gereği )
TEKERRÜR ( Esas Alınan Hafif Para Cezasının 2005 Yılında Geçerli Olan 31.000.000 Lira Hesabıyla Hafif Hapse Çevrildiğinde Sanığın Cezasında Tekerrür Nedeniyle En Fazla 7 Gün Artırım Yapılması Gereği - Saldırgan Sarhoşluk )"
5Y3.CD25.5.2005E. 2004/8595 K. 2005/4645"AKLİ MALULİYET VEYA AKIL ZAYIFLIĞI ( Orman Suçu - Raporda Sanığın Olay Tanısıyla Tedavi Olduğunun Belirtilmiş Olmasına Göre Sanıkta Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumun Değerlendirilmesi Gerektiği )
ORMAN SUÇU ( Raporda Sanığın Olay Tanısıyla Tedavi Olduğunun Belirtilmiş Olmasına Göre Akli Maluliyetinin Yahut Akıl Zayıflığının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
SABIKASI BULUNMAYAN SANIK ( Dosyaya Olumsuz Bir Kişiliği Yansımayan Suça Konu Yerde Örtü Tahribatı Yapmayan Ormana Bir Zarar Vermeyen Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmeyen Sanığın Lehine Olan Maddelerin Uygulanması Gerektiği )"
5Y6.CD12.5.2005E. 2004/5840 K. 2005/4940"SAHTECİLİK ( Katılanlar Vekili Hiçbir Oturuma Katılmadığı Halde Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Yazılı Şekilde KDV İle Birlikte Avukatlık Ücretine Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Sahtecilik - Katılanlar Vekili Hiçbir Oturuma Katılmadığı Halde Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Yazılı Şekilde KDV İle Birlikte Avukatlık Ücretine Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Sahtecilik - Katılanlar Vekili Hiçbir Oturuma Katılmadığı Halde Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Yazılı Şekilde KDV İle Birlikte Avukatlık Ücretine Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y3.CD9.5.2005E. 2004/9155 K. 2005/4118"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Talep Ettiği Halde TCK'nun 59 ve 647 Sayılı Yasanın 5.Maddelerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
BİR YENİ TÜRK LİRASININ ALTINDA KALAN TUTARLAR ( Dikkate Alınamayacağı )
ADLİ VE İDARİ PARA CEZASININ HESAPLAMASI ( Bir Yeni Türk Lirasının Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmayacağı )"
5Y3.CD9.5.2005E. 2004/13270 K. 2005/4093"ADLİ PARA CEZALARI ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5335 Sayılı Yasa 22 5083 Sayılı Yasa 2 TCY 2. Maddeleri Gereğince Yeni Türk Lirası Üzerinden Hesaplanması ve Hesaplamanın Her Aşamasında 1 YTL Nin Küsuratının Hesaplamadan Çıkarılması Gereği )
YENİ TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN HESAPLAMA ( Adli Para Cezalarında Hesaplamanın Her Aşamasında 1 YTL nin Küsuratının Hesaplamadan Çıkarılması Gereği )
GECİKME FAİZİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 647 Sayılı Yasanın 5/5 Maddesindeki Gecikme Faizine Hükmolunması Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y10.CD9.5.2005E. 2004/16198 K. 2005/4482"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sanık Hakkında Belirlenen Ağır Para Cezasına Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 S.K'nun 5/5 Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanarak TCK'nın 2/2. Maddesine Aykırı Davranılmasının Yasaya Aykırılığı )
GECİKME ZAMMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Belirlenen Ağır Para Cezasına Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 S.K'nun 5/5 Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanarak TCK'nın 2/2. Maddesine Aykırı Davranılmasının Yasaya Aykırılığı )
ÇEK KEŞİDE ETMEKTEN DE YASAKLANMA ( 3167 S.K'nın 16/3. Maddesinde Öngörülmediği Halde Yasaklanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y8.CD26.4.2005E. 2004/10301 K. 2005/2702"NAS-I İZRAR VE GÖREVLİ MEMURA HAKARET VE TEHDİT ( Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının 346.783.000 Liradan Fazla Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
AĞIR PARA CEZASI ( Nas-ı Izrar ve Görevli Memura Hakaret ve Tehdit - Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının 346.783.000 Liradan Fazla Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
5Y2.CD26.4.2005E. 2004/18729 K. 2005/7203"HAFTA SONU İŞYERİ AÇMAK ( Valilik Genelgesine Rağmen Pazar Günü İşyerini Açma Eylemi 394 S.K.'un 10. Maddesinde Belirtilen İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Sulh Ceza Mahkemesince Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
PAZAR GÜNÜ İŞYERİ AÇMAK ( Sanığın Valilik Genelgesine Aykırı Davranmasının İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
GECİKME ZAMMI ( Valilik Genelgesine Rağmen Pazar Günü İşyerini Açma Eylemi - Ödenmeyen İdari Para Cezasına 6183 S.K.'un 51. Maddesinde Belirlenen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı - Görevsizlik )
EMİRLERE MUHALEFET ( Sanığın Valilik Genelgesine Rağmen Pazar Günü İşyerini Açma Eyleminin 394 S.K.'un 10. Maddesinde Belirtilen İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )"
5Y3.CD25.4.2005E. 2004/8271 K. 2005/3476"PARA CEZASININ TESPİTİ ( 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Eklenen Faiz Hükmünün 15.1.2003 Tarihinden Önce İşlenen Suçlara Uygulanamayacağı )
GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Eklenen Faiz Hükmünün 15.1.2003 Tarihinden Önce İşlenen Suçlara Uygulanamayacağı - Para Cezasının Tespiti )"
5Y3.CD25.4.2005E. 2004/13156 K. 2005/3469"SÖVME VE YARALAMA ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/5.Maddesindeki Gecikme Zammına Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
GECİKME ZAMMI ( Sövme ve Yaralama - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/5.Maddesindeki Gecikme Zammına Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
5YCGK19.4.2005E. 2005/3-33 K. 2005/44"6831 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Orta Kutru 20 cm'den Küçük ve 20 cm Olan Yakacak Vasfındaki Orman Emvalini Motorlu Testere ile Kesmek Suçundan Cezalandırılması )
CEZA GENEL KURULUNDA İNCELEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
YENİ KARAR ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
DİRENME KARARI ( Yerel Mahkemece Bozmaya Konu Hüküm Aynen Tekrar Edilip Aynı Şekilde Uygulama Yapılmış ise de Hükmün Gerekçesinde Bozmaya Uymak Suretiyle Karar Verildiği Belirtildiğinden Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Gereken Bir Direnme Hükmünün Bulunmaması )
EKSİK CEZA TAYİNİ ( Emval için Ayrıca Ağır Para Cezası İlave Edilmesi Gerekeceği Gözetilmeksizin Noksan Ceza Tayini ve 24 Ay 1 Gün Hapis Cezasının Kısa Süreli Olmadığı Gözetilmeden 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Uyarınca Paraya Çevrilmesi )"
5Y3.CD18.4.2005E. 2004/13148 K. 2005/3017"TEMEL AĞIR PARA CEZASI ( Alt Sınırını Geçmeyen Her Türlü Para Cezasının Bu Nitelikteki Hafif Para Cezasının Taksitlendirilemeyeceği )
HAFİF PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLEMEYECEĞİ ( Temel Ağır Para Cezasının Alt Sınırını Geçmeyen Her Türlü Para Cezası Niteliği )
PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Gecikme Zammına Hükmolunması Zorunluluğu )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezalarının Süresinde Ödenmemesi Durumunda Hükmolunması Zorunluluğu )"
5Y9.CD14.4.2005E. 2004/9859 K. 2005/1621"HÜKÜMETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR VE TEZYİF ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 4786 Sayılı Yasa İle 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen 5.Fıkra Hükmünün Aleyhe Olduğu - TCK'nun 2/2.Maddesi Karşısında Uygulama Yeri Bulunmadığı )
SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN ( 4786 Sayılı Yasa İle 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen 5.Fıkra Hükmünün Aleyhe Olduğu - TCK'nun 2/2.Maddesi Karşısında Uygulama Yeri Bulunmadığı )"
5Y2.CD14.4.2005E. 2003/10618 K. 2005/6202"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( Sanık Vekilinin "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması" Yolundaki Talebinin 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesini de İçerdiği Gözetilmeden Bu Talep Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Vekilinin Talebinin 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesini de İçerdiği Gözetilmeden Bu Talep Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Müdahil Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y9.CD13.4.2005E. 2005/1754 K. 2005/1588"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( Mağdurların Tedavi Evrakları Celp Edilip Adli Tıp Kurumundan Mağdurlardan İkisinin Çehrede Sabit Eser ve Diğer Mağdurun İse Hayati Tehlike Geçirip Geçirmediği Hususunda Mütalaa Alınması Gereği )
ADLİ TIP KURUMU ( Her Üç Mağdurunda Tüm Tedavi Evrakları Celp Edilip Adli Tıp Kurumundan Mağdurlardan İkisinin Çehrede Sabit Eser ve Diğer Mağdurun İse Hayati Tehlike Geçirip Geçirmediği Hususunda Mütalaa Alınması Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet )
TEDAVİ EVRAKLARININ CELP EDİLMESİ GEREĞİ ( Adli Tıp Kurumundan Mağdurlardan İkisinin Çehrede Sabit Eser ve Diğer Mağdurun İse Hayati Tehlike Geçirip Geçirmediği Hususunda Mütalaa Alınması Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet )
ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI ( 4786 Sayılı Yasa İle 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen 5.Fıkra İle Yapılan Aleyhe Değişikliğin TCK'nun 2.Maddesi Karşısında Uygulama Olanağının Bulunmadığı )"
5Y10.CD12.4.2005E. 2004/15506 K. 2005/3414"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Şikayete Konu Edilmeyen Çeklere Dayanılarak Davaya ve Hükme Dahil Edilerek Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETE KONU EDİLMEYEN ÇEKLER ( Davaya ve Hükme Dahil Edilemeyeceği - Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Tarafı Olmayan Vekil Yerine Müdahil Lehine Hükmedilmesi Gereği )"
5Y3.CD24.3.2005E. 2004/7649 K. 2005/2043"SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammı Uygulanmasına İlişkin Yapılan Değişikliğin Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Suç Tarihi İtibariyle Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına İlişkin Yapılan Değişikliğin Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Suç Tarihi İtibariyle Uygulanamayacağı )
ALEYHE DEĞİŞİKLİK ( Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına İlişkin Yapılan Değişikliğin Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Suç Tarihi İtibariyle Uygulanamayacağı )"
5Y10.CD21.3.2005E. 2004/15162 K. 2005/2971"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sanığın Talimatla Alınan Savunmasında Hakkında Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması İsteminde Bulunduğu - Sanığın Bu Talebi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
SANIĞIN TALİMATLA ALINAN SAVUNMASI ( Hakkında Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması İsteminde Bulunduğu - Sanığın Bu Talebi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilirken CMUK'nun 32 ve 260 Maddesine Aykırı Olarak Yasal ve Yeterli Gerekçelerinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
5Y8.CD14.3.2005E. 2004/10997 K. 2005/1221"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Hükmolunan Ağır Para Cezası Taksitlendirilmesi - Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Yasaya Aykırı Olarak Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Hürriyeti Tahdit ve 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasaya Aykırı Olarak Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y9.CD10.3.2005E. 2004/6544 K. 2005/1098"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca Sanığa Hükmedilen Ağır Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
AĞIR PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Vermek )
HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA ( 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca Sanığa Hükmedilen Ağır Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Vermek )"
5Y8.CD10.3.2005E. 2004/10960 K. 2005/1148"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Yasanın Sanık Aleyhine Uygulanamayacağı )
BOZMAYA UYMA ( Temel Ağır Para Cezası ile Sonuç Para Cezasının Fazla Tayininin Uymaya Aykırılık Oluşturduğu - Sanığın Aleyhine Olan Yasanın Uygulanmayacağı )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN YASA ( 4786 Sayılı Yasanın Sanık Aleyhine Uygulanmasının Yasaya Aykırılık Oluşturduğu )"
5Y8.CD10.3.2005E. 2003/13386 K. 2005/1173"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/4 Ve 6831 Sayılı Yasanın 51. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/4 Ve 6831 Sayılı Yasanın 51. Maddesi Uyarınca Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
5Y6.CD24.2.2005E. 2003/13656 K. 2005/1803"HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MALI BİLEREK SAKLAMAK ( Sanığın Diğer Sanığın Çalıp Getirdiği Mobiletin Hırsızlık Malı Olduğunu Bilerek Kabul Edip Saklaması Şeklindeki Eylemi )
SANIĞIN LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI İSTEMİ ( 647 Sayılı Yasanın Lehe Hükümlerinin Uygulanmasını İstediği Halde 5. Md. Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsizliği )
AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsizliği - Hırsızlık ve Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanıkların Eylemlerinin Birbirinden Bağımsız ve Ayrı Suçlar Olup Sarfına Neden Oldukları Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )"
5Y2.CD23.2.2005E. 2004/4818 K. 2005/2257"TAKSİRLİ SUÇ ( Birlikte İşlemeleri Mümkün Olmayan Sanıklardan Yargılama Giderinin Eşit Yerine Mütesilsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA GİDERİ ( Taksirli Suçu Birlikte İşlemeleri Mümkün Olmayan Sanıklardan Yargılama Giderinin Eşit Yerine Mütesilsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Sanıklar Hakkında Belirlenen Ağır Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanarak TCK'nın 2/2. Maddesine Aykırı Davranıldığı )
AĞIR PARA CEZASI ( Gecikme Zammı Uygulanarak TCK'nın 2/2. Maddesine Aykırı Davranıldığı ) "
5Y9.CD21.2.2005E. 2004/9048 K. 2005/810"SUSMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında Suçlarını İnkar Ettikleri Şeklindeki Yasal Olmayan Gerekçe İle TCK'nun 59. Maddesinin Uygulanmaması İsabetsiz Olduğu )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEP EDİLMESİ ( Bu Kapsamda Bulunan 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesinin Uygulanması Konusunda Olumlu Ya Da Olumsuz Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
TAKSİRLİ SUÇLARDA İŞTİRAK ( Olamayacağı Gözetilmeden Yargılama Giderlerinin Sanıklardan Eşit Yerine Müştereken Tahsiline Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Taksirli Suçlarda İştirak Olamayacağı Gözetilmeden Yargılama Giderlerinin Sanıklardan Eşit Yerine Müştereken Tahsiline Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y3.CD21.2.2005E. 2004/7478 K. 2005/1569"ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Orman Kanunu'na Muhalefet )
GECİKME ZAMMI ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Orman Kanunu'na Muhalefet )"
5Y10.CD17.2.2005E. 2004/21102 K. 2005/1537"TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCERETİ YAPMAK ( Sanığın Adli Sicil Belgesinde Yer Alan Daha Ağır Mahkumiyeti de Araştırılarak Sonucuna Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )
ADLİ SİCİL BELGESİ ( Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde Ticereti Yapmak - Sanığın Adli Sicil Belgesinde Yer Alan Daha Ağır Mahkumiyeti de Araştırılarak Sonucuna Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )"
5Y4.CD16.2.2005E. 2003/13352 K. 2005/1128"MAĞDURUN SANIĞA SÖVMESİ ( Ağır Tahrik Niteliğinde Olmadığı - TCY'nın 51. Maddesi 1. Fıkrası Yerine 2. Fıkrasının Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
AĞIR TAHRİK ( Mağdurun Sanığa Sövmesi Ağır Tahrik Oluşturmadığı )
NÜFUS KAYDI ( Sanık ve Mağdurun Karı Koca Olduğunu Gösterir Aile Kayıt Tablosunun Getirtilmesi Gereği - Sanığın Nüfus Kaydına Uygunluk Göstermeyen Adli Sicil Belgesine Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesini de Kapsadığının Gözetilmesi Gereği )"
5Y6.CD10.2.2005E. 2003/12286 K. 2005/1251"SAHTECİLİK SUÇU ( Maddi Ögeye Göre Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğundan İncelemede Bulunmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Suça Konu Ehliyetin Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gereği )
KANDIRICILIK YETENEĞİ ( Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğu - Suça Konu Ehliyetin Zoralımı ve İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZORALIM VE İMHA ( Suça Konu Ehliyetin Delil Olarak Saklanması Yerine Zoralım ve İmhasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sahtecilik )
SUÇ TARİHİ ( Hatalı Yazılmasının Bozma Nedeni Olduğu - Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Para Cezasının Taksitlendirlmesine İlişkin 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesini de Kapsadığının Kabulü Gereği )"
5Y9.CD9.2.2005E. 2004/6882 K. 2005/541"DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Dernekler Yasasının Değişik 82.Md.sinde Sanığa Atılı Eylem İçin Öngörülen Para Cezasının TCK 119.Md. Uyarınca Ön Ödeme Kapsamında Kaldığı )
ÖNÖDEME ( Dernekler Kanununa Muhalefet - Dernekler Yasasının Değişik 82.Md.sinde Sanığa Atılı Eylem İçin Öngörülen Para Cezasının Ön Ödeme Kapsamında Kaldığından Sanığa Bu Olanak Tanınması Gerektiği )
PARA CEZASI ( Dernekler Kanununa Muhalefet - Dernekler Yasasının Değişik 82.Md.sinde Sanığa Atılı Eylem İçin Öngörülen Para Cezasının TCK 119.Md. Uyarınca Ön Ödeme Kapsamında Kaldığı )
CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( 5.Md. 4786 Sayılı Yasa İle Eklenen 5.Fıkra Hükmünün Suç Tarihinde Yürürlükte Olmadığının Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
5Y3.CD9.2.2005E. 2004/5704 K. 2005/1049"PARA CEZASI ( Sanık Müdafiinin Duruşmada Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Etmesi - 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmemesinin Yasa Aykırı Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Fazla Tayini Bozma Nedeni Olduğu - Lehe Hükümlerin Uygulanması )"
5Y3.CD7.2.2005E. 2005/87 K. 2005/902"GECİKME ZAMMI ( Müessir Fiil - 4786 S.Y ile Getirilen Değişikliğin 15.01.2003 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Uygulanamayacağı Gözetilmeden Sanığa Gecikme Zammı Uyarısında Bulunulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜESSİR FİİL ( 4786 S.Y ile Getirilen Değişikliğin 15.01.2003 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Uygulanamayacağı Gözetilmeden Sanığa Gecikme Zammı Uyarısında Bulunulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Müessir Fiil - 4786 S.Y ile Getirilen Değişikliğin 15.01.2003 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Uygulanamayacağı Gözetilmeden Sanığa Gecikme Zammı Uyarısında Bulunulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y10.CD3.2.2005E. 2004/16312 K. 2005/822"AĞIR PARA CEZASININ ARTTIRILMASI ( Tekerrürden Dolayı Artırılırken Önceki 1 Yıl Hapis Cezasının O Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 647/5. Maddesinin 6. Fıkrası Uyarınca Dönüştürülmesi ve Bu Miktar Kadar Artırılması Gerektiği )
TEKERRÜR ( Sebebiyle Para Cezası Arttırılırken Önceki 1 Yıl Hapis Cezasının O Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 647/5. Maddesinin 6. Fıkrası Uyarınca Dönüştürülmesi ve Bu Miktar Kadar Artırılması Gerektiği )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sebebiyle Para Cezası Arttırılırken Önceki 1 Yıl Hapis Cezasının O Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 6. Fıkrası Uyarınca Dönüştürülmesi ve Ağır Para Cezasının Bu Miktar Kadar Artırılması Gerektiği )
TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Sanığın Eylemini İsmini Verdiği Ancak Yakalanamayan ve Suçla İlgisi Kanıtlanamayan Kişi İle Birlikte Teşekkül Halinde İşlediğine Dair Kendi Beyanı Dışında Kanıt Bulunmadığı - 403/5. Maddesi İle Mahkumiyeti İle Yetinilmesi Gerektiği )"
5Y7.CD2.2.2005E. 2004/28191 K. 2005/115"HIRSIZLIK ( Sanığın Ağır Para Cezası ile Cezalandırılması - Süresinde Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanması/İlgili Yasal Düzenleme Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girdiğinden Yasaya Aykırı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( 4786 Sayılı Yasa ile 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesinin 4. Fıkrasına Eklendiği - Suç Tarihinde Yürürlükte Olmadığından Sanık Hakında Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Süresinde Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanması - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Yasa Hükmü Sanığın Aleyhine Olduğundan Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
5Y8.CD1.2.2005E. 2004/7135 K. 2005/331"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ( 1 ) Gün Arttırılabileceği )
AĞIR PARA CEZASI ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ( 1 ) Gün Arttırılabileceği )
TEKERRÜR ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ( 1 ) Gün Arttırılabileceği )"
5Y11.CD31.1.2005E. 2005/420 K. 2005/368"DOLANDIRICILIK ( Hapis ve Ağır Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Önceki Hükümlülüğü Uyarınca Artırılarak ve 647 S.K Md. 5/4 de Gözetilerek Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
TEKERRÜR ( Dolandırıcılık - Hapis ve Ağır Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Önceki Hükümlülüğü Uyarınca Artırılarak ve 647 S.K Md. 5/4 de Gözetilerek Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
5Y10.CD31.1.2005E. 2004/13367 K. 2005/593"3167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çekin Limited Şirket Adına Bankadaki Hesaptan Tek İmzayla Keşide Edilmesi - Sanıklardan Her Biri Çekteki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu İddia Ettiğinden İmzanın Sanıklardan Hangisine Ait Olduğunun Araştırılması Gereği )
TEK BAŞINA ÇEK KEŞİDESİ ( Sanığın Tek Başına Şirketi Temsile ve Çek Keşide Etmeye Yetkili Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
KISA KARAR ( İsim Belirtmeksizin Tek Sanıktan Sözedildiği Halde Gerekçeli Kararda İki Sanık Hakkında Hüküm Kurulması - Gerekçeli Kararın Kısa Karara Aykırı Olamayacağı )
LEHE HÜKÜM ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması Gereği - Ağır Parar Cezasına Gecikme Zammı Uygulanması )"
5Y3.CD27.1.2005E. 2004/5418 K. 2005/342"PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANMASI ( 24 Eşit Takside Bağlandığı Halde Kazanılmış Hak Nazara Alınmadan Bu Defa 10 Eşit Taksitle Tahsiline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Para Cezasının Takside Bağlanması - 24 Eşit Takside Bağlandığı Halde Kazanılmış Hak Nazara Alınmadan Bu Defa 10 Eşit Taksitle Tahsiline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı Gözetilmeden Hüküm Tarihi İtibarıyle Geçerli Bulunan Tarifelere Aykırı Olarak Maktu ve Nisbi Vekalet Ücreti İle Nisbi Harcın Eksik Tayini İsabetsiz Olduğu )
KEŞİF MASRAFI ( Bozmadan Sonra Yapılan Keşif Masrafının Dahil Edilmemesi Suretiyle Eksik Yargılama Giderine Hükmedilmesi Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y6.CD25.1.2005E. 2003/11572 K. 2005/281"CEZADA ARTIRIM ( Sanıkların Oluklu Saçları Çaldıktan Bir Gün Sonra Tekrar Olay Yerine Gelerek Hırsızlık Yapmaya Kalkıştıkları Sırada Görülmeleri Üzerine TCK'nun 80.Maddesi İle Uygulama Yapılması Gerektiği )
LEHE OLAN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İSTEMİ ( TCK'nun 59 ve 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesini de Kapsadığı - Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Suçu Birlikte İşleyen Sanıklardan Dayanışmalı Olarak Alınması İle Yetinilmesi Gerekirken Kanunda Yer Almayan "Müştereken" Sözcüğüne de Yer Verilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılması Bozmayı Gerektirdiği )
SUÇUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanıklardan Yargılama Giderlerinin Dayanışmalı Olarak Alınması İle Yetinilmesi Gerekirken Kanunda Yer Almayan "Müştereken" Sözcüğüne de Yer Verilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılması Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y6.CD24.1.2005E. 2003/13968 K. 2005/174"HIRSIZLIK ( Sanıklar Savunmanının Oturumda "Lehe Hükümlerin Uygulanması" İstemi 647 S.Y'nın 5. Maddesini de İçerdiği - Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Sanıklar Savunmanının Oturumda "Lehe Hükümlerin Uygulanması" İstemi 647 S.Y'nın 5. Maddesini de İçerdiği/Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
5Y10.CD28.12.2004E. 2004/10670 K. 2004/13470"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Sanığın Çekin Kendisi Tarafından Keşide Edilmediği ve Çek Hesabının Kendi Kimlik Bilgilerini Kullanan Üçüncü Kişi Tarafından Açıldığı Savunması - İmzanın Aidiyetinin Bilirkişi Vasıtasıyla İncelenmesi Gereği )
SAHTE KİMLİKLE ÇEK HESABI AÇARAK ÇEK KEŞİDE EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Sanık Adına Keşide Edilen Çekin Karşılıksız Çıkması - Sanığın İmza İnkarı Halinde Mahkemece İmzanın Aidiyetinin ve Çek Hesabını Açtıranın Üçüncü Kişi Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ÇEKTEKİ İMZANIN İNKARI ( İmzanın Sahte Kimlikle Adına Çek Hesabı Açıldığını İddia Eden Sanığa Ait Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesiyle Tesbiti Gereği )
BİLİRKİŞİ VASITASIYLA İMZANIN AİDİYETİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Sahte Kimlikle Adına Çek Hesabı Açıldığını İddia Eden Sanığın Karşılıksız Çıkan Çekteki İmzayı İnkar Etmesi )
VEKALET ÜCRETİNİN MÜDAHİL LEHİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Vekil Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
5Y7.CD23.11.2004E. 2004/18210 K. 2004/13777"TRAFİK SUÇ TUTANAGI ( Dava Açan Belge Niteliğinde Bulunulan - Okunmadan Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
DAVA AÇAN BELGE NİTELİGİ ( Trafik Suç Tutanağı - Okunmadan Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
HAFİF HAPİS CEZASI ( Paraya Çevrilirken Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
PARAYA ÇEVİRME ( Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gereği - Hafif Hapis Cezası )"
5Y1.CD20.10.2004E. 2004/316 K. 2004/3509"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Etkili Mesafeden Öldürmeye Yönelik Tek Seferlik Ateş Etmesi ve Merminin Cildi Sıyırması )
TAM TEŞEBBÜS ( Adam Öldürmeye - Sanığın Etkili Mesafeden Öldürmeye Yönelik Tek Seferlik Ateş Etmesi ve Merminin Cildi Sıyırması )
MEŞRU MÜDAFAA ( Öldürme Kastı ile Yakınlarını Silahla Yaralayan Kişinin Elindeki Silahı Alıp Müessir Fiilde Bulunan Sanıklar )
ÖLDÜRME KASTI İLE YAKINLARINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN ELİNDEKİ SİLAHI ALIP MÜESSİR FİİLDE BULUNAN SANIKLAR ( Meşru Müdafaa Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
MÜESSİR FİİL HAKKINDA MEŞRU MÜDAFAA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Öldürme Kastıyla Yakınlarını Silahla Yaralayan Kişinin Elindeki Silahı Alıp Müessir Fiilde Bulunan Sanıklar )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREĞİ ( Ödenmeyen Muaccel Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Suç Tarihinden Sonraki Kanun Değişikliğinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
PARA CEZASININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Suç Tarihinden Sonraki Kanun Değişikliğinin Sanığın Aleyhine Olduğundan Uygulanamayacağı )"
5Y4.CD13.10.2004E. 2003/11688 K. 2004/9938"EVLENMESİ YASAK KİŞİLERİN EVLENMESİNE İZİN VERMEK İDDİASI ( Sanığın Kızıyla Damadının Resmi Nikah Yaptırmadan Dini Törenle Evlenmelerine İzin Vermesinin Suç Oluşturup Oluşturmaması )
RESMİ NİKAH YAPTIRMADAN DİNİ TÖRENLE EVLENMEYE İZİN VEREN SANIK ( Evlenmesi Yasak Kişilerin Evlenmesine İzin Vermek Suçunun Oluşup Oluşmaması )
YASAK EVLİLİĞE İZİN VERMEK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Sanığın Kızının Resmi Nikah Yaptırmadan Dini Törenle Evlenmesine İzin Vermesi )
DİNİ TÖRENLE EVLENMEYE İZİN VERMEK ( Resmi Nikahı Bulunmayan Kızı İçin - Evlenmesi Yasak Kişilerin Evlenmesine İzin Vermek Suçunun Oluşup Oluşmaması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Talebini de Kapsaması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME TALEBİNİ DE KAPSAMA ( Sanık Müdafiinin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebi )"
5Y10.CD8.10.2004E. 2004/10960 K. 2004/10001"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Suçların İşlendiği Tarihler İtibariyle 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesini Değiştiren 4786 Sayılı Kanun'un Yürürlükte Bulunmadığı Cihetle Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Suçların İşlendiği Tarihler İtibariyle 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesini Değiştiren 4786 Sayılı Kanun'un Yürürlükte Bulunmadığı Cihetle Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanamayacağı - Karşılıksız Çek )
GECİKME ZAMMI ( Karşılıksız Çek - Suçların İşlendiği Tarihler İtibariyle 647 Sayılı Kanunun 5. Maddesini Değiştiren 4786 Sayılı Kanun'un Yürürlükte Bulunmadığı Cihetle Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )"
5Y9.CD6.10.2004E. 2004/3813 K. 2004/5167"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Sürücü Belgesinin Başka Bir Suçtan Geri Alınmış Olması - En Az Bir Yıl Süre İle Geri Alınması Gerektiği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN BAŞKA BİR SUÇTAN GERİ ALINMIŞ OLMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Suçundan En Az Bir Yıl Süre İle Geri Alınması Gerektiği )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜM ( 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi - Uygulanmasının Kanuna Aykırılığı )"
5Y2.CD6.10.2004E. 2003/10760 K. 2004/17110"SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( TCK.'nun 2. maddesinin gözetilmesi Gereği )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren - TCK.'nun 2. maddesinin gözetilmesi Gereği )"
5Y5.CD4.10.2004E. 2003/4306 K. 2004/6285"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Bekar Olan Mağdure ve Sanığın Evlenmeye Engel Hallerinin Mevcut Bulunmadığı ve Şehevi Bir Davranıştan da Sözedilmediği - Cezada İndirim Gereği )
EVLENMEK AMACIYLA REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Şehevi Bir Davranıştan da Sözedilmediği - Cezada İndirim Gereği )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Evlenmek Amacıyla Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma - Şehevi Bir Davranıştan da Sözedilmediği )
PARA CEZALARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksit Miktarının Dörtten Eksik Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )"
5Y9.CD27.9.2004E. 2004/4417 K. 2004/4639"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Hapis ve Ağır Para Cezalarının Tercihli Olarak Düzenlenmesine Karşın Her İki Cezaya Birlikte Hükmedilemeyeceği )
TERCİHLİ CEZA ( Hapis ve Ağır Para Cezalarının Tercihli Olarak Düzenlenmesine Karşın Her İki Cezaya Birlikte Hükmedilemeyeceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek )
SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN HÜKÜM ( Sanık Aleyhine Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırıluğı )"
5Y9.CD27.9.2004E. 2004/4130 K. 2004/4621"FAZLA CEZA TAYİNİ ( Suç Tarihinden Sonra Yürülüğe Giren Düzenlemeye Göre Cezanın Fazla Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanık Hakkında Lehe Olan Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
LEHE HÜKÜM ( Sanık Hakkında Lehe Olan Hükmün Uygulanması Gereği - Uygulama Maddesindeki Ağır Para Cezasının Üst Sınırının 4421 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğe Göre Asgari Para Cezasını Geçemeyeceği ) "
5Y9.CD23.9.2004E. 2004/3947 K. 2004/4563"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMA ( Suç Tarihinden Sonra Yapılan Değişiklik Sanığın Alyehine Olduğundan Uygulanmaması Gereği - Aleyhe Hükmün Uygulanmaması )
ALEYHE HÜKMÜN UYGULANMAMASI ( Ceza İnfaz Kanunundaki Sanık Aleyhine Olan Düzenlemenin Dikkate Alınmaması Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaraylama )"
5Y9.CD14.9.2004E. 2004/3471 K. 2004/4084"BASIN YOLUYLA SİLAHLI ÖRGÜT AÇIKLAMASI YAYINLAMAK ( Ödenmeyen Para Cezasına Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun da Belirlenen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasının Gerekmesi )
PARA CEZALARINA UYGULANACAK GECİKME ZAMMI ( Ödenmeyen Para Cezasına Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununda Belirlenen Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasının Gerekmesi )"
5Y2.CD9.7.2004E. 2004/13511 K. 2004/13926"PARA CEZASI ( Suç Tarihinden Sonraki Sanık Aleyhine Olan Değişikliğin Uygulanamayacağı - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanması Zorunluluğu )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU ( Suç Tarihinden Sonraki Sanık Aleyhine Olan Değişikliğin Uygulanamayacağı )"
5Y7.CD1.7.2004E. 2004/1338 K. 2004/9042"2918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 647 S.K. 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan Para Cezası - Gecikme Zammının Başlangıcı ve Oranı )
PARA CEZASI ( 647 S.K. 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan - Gecikme Zammının Başlangıcı ve Oranı )
GECİKME ZAMMI ( Başlangıcı ve Oranı - 647 S.K. 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan Para Cezası )"
5Y9.CD23.6.2004E. 2004/1589 K. 2004/3336"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Para Cezalarının Taksitlendirilmesi Usulü - En Az 4 Taksitle Tahsile Karar Verilmesi Gereği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ USULÜ ( En Az Dört Taksitle ve İki Yılı Geçmeyecek Şekilde Tahsiline Karar Verilmesi Gereği - Yangına Sebebiyet Verme )
TAKSİTLENDİRME USULÜ ( Para Cezalarını - En Az Dört Taksitle ve İki Yılı Geçmeyecek Şekilde Tahsile Karar Verilmesi Gereği )
YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Para Cezalarının Taksitlendirilmesi Usulü - En Az 4 Taksitle Tahsile Karar Verilmesi Gereği )"
5Y3.CD23.6.2004E. 2003/13890 K. 2004/6890"PARA CEZALARI ( Taksitle Ödenmesi - Birinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Taksitlerin Muaccel Hale Geleceğinin İhtar Edilmesi Gereği )
TAKSİTLE PARA CEZASI ÖDENMESİ ( Birinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Taksitlerin Muaccel Hale Geleceğinin İhtar Edilmesi Gereği )"
5Y4.CD17.5.2004E. 2004/2563 K. 2004/6251"LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( Yeni Düzenlemenin Sanığın Aleyhine Bulunduğu - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kanunun Sanık Hakkında Uygulanmaması Gereği )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN SANIĞIN ALEYHİNE BULUNMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kanunun Sanık Hakkında Uygulanmaması Gereği )"
5Y4.CD12.5.2004E. 2003/7321 K. 2004/6141"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Karakola Getirilen Sanığın Direnme Eylemi Sırasında Görevlilere Sövme Eyleminin TCY'nin 258. Maddesinde Yer Alan Suçun Unsuru Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Görevliye Sövme Eylemi Dışında Sanığın Tehdit ve Şiddet İçeren Davranışlarının Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EK İDDİANAME ( Görevliye Sövme Eylemi Dışında Sanığın Tehdit ve Şiddet İçeren Davranışlarının Varlığı Halinde CYY'nin 259. Maddesine Göre İşlem Yapılması veya Ek İddianameyla Dava Açılmasının Sağlanması Gereği - Görevliye Etkin Direnme )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE GEÇMİŞ YAŞAMI ( Temel Cezanın Belrlenmesinde Olumlu Olarak Belirlenmesine Karşın 647 Sayılı Yasanın 4,5,6. Maddeleri Değerlendirilirken Olumsuz Olarak değerlendirilmesinin Çelişkiye Neden Olduğu - Görevliye Etkin Direnme )"
5Y4.CD10.5.2004E. 2003/5122 K. 2004/5961"TEKERRÜR ( İkinci Suç İçin Tayin Edilecek Cezaya Tekerrürden Dolayı Zammı Gereken Miktarın Hiç Bir Suretle Evvelki Suç İçin Hükmedilmiş Olan Cezaların En Ağırından Fazla Olarak Tayin Olunamayacağı )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( 11 Ay 20 Gün Olarak Belirlenen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın TCK. Md. 81 Uyarınca Arttırımı Sonucu 12 Ay 25 Gün Yerine 1 Yıl 25 Gün Olarak Fazla Belirlenmesi - Bozma Nedeni )"
5Y10.CD11.4.2004E. 2004/834 K. 2004/4402"ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Suçun 23.12.1999 Tarihi İtibarıyla İşlendiği - 6183 S.K.'daki Gecikme Zammı Oranın Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( 6183 S.K.'daki Gecikme Zammı Oranın Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Çek Kanununa Aykırılık/Suçun 23.12.1999 Tarihi İtibarıyla İşlenmesi )"
5YCGK6.4.2004E. 2004/7-55 K. 2004/87"SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMA ( Polis Memurları Tarafından Yakalanma - İspat İçin Tanık Dinlenebilmesi )
CEZA TUTANAĞI ( Ehliyetsiz Araç Kullanmak Suçundan Aracı Kullanan Ve Kullandıran Şahsa Polis Memurlarınca Ceza Tutanağı Kesilmesi )
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAK ( Ehliyetsiz Araç Kullanıldığının Tespiti Halinde Araç Sahibine De Ehliyetsiz Araç Kullandırmak Suçundan Dolayı Ceza Tutanağı Düzenlenmesi )
TANIK ( Ehliyetsiz Araç Kullanmak Suçunda İspat İçin Tanık Dinlenebilmesi )"
5Y6.CD5.4.2004E. 2003/1513 K. 2004/4115"HIRSIZLIK ( Suçunu İşlediği Tarihte 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Yasasına Göre Para Cezası veya Ceza Önlemine Çevrilmesi Gereği - İnfaz Yasına Aykırı Oluşturulan Mahkumiyet Hükmündeki Aykırılık Gidrilerek Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan Mahkumiyet Kararı İnfaz Yasasına Aykırı Bir Şekilde Oluşturulduğundan Mahkumiyet Hükmündeki Aykırılık Giderildikten Sonra Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği - Yasaya Aykırı Tesis Edilen ve Kesinleşen Karara Karşı Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmesi Gereği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Suç İşlediği Tarihte 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Para Cezası veya Önlemlerden Birine Çevrilmediğinden Kesinleşen Kararın Kanun Yararın Bozma Yoluna Başvurulması Gereği - Hırsızlık/Tekerrür )"
5Y3.CD1.4.2004E. 2003/9933 K. 2004/3005"PARA CEZASININ FAZLA HÜKMEDİLMESİ ( Fazla Hükmedilen Kısmın Öneminin Kalmaması Nedeniyle Bozma Sebebi Sayılamayacağı )
YANLIŞ KANUN MADDESİNE GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( Kararın Hatalı Olduğu )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASININ TALEP EDİLMESİ ( Talep Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Karar Verilmesi Gereği )"
5Y7.CD30.3.2004E. 2003/11212 K. 2004/4423"2918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tutanakta Önceden de Ehliyetsiz Araç Kullandığı Belirtilmesine Göre Tekrar Halinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Sanığın Para Cezasını Öngörülen Süre İçinde Ödememesi Halinde Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
GECİKME ZAMMI ( Sanığın Para Cezasını Öngörülen Süre İçinde Ödememesi Halinde Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Tutanakta Önceden de Ehliyetsiz Araç Kullandığı Belirtilmesine Göre Tekrar Halinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
5Y7.CD29.3.2004E. 2003/17748 K. 2004/4300"SÜRÜCÜ BELGESİ ( Geri Alma Cezası Süresinde Araç Kullanan Sanığın Geri Alma Kararına İlişkin Kararları ve İnfaz Evrakları Getirtilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Lüzumu )
GERİ ALMA ( Sürücü Belgesinin Geri Alma Cezası Süresinde Araç Kullanan Sanığın Geri Alma Kararına İlişkin Kararları ve İnfaz Evrakları Getirtilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Lüzumu )
İNFAZ EVRAKLARI ( Sürücü Belgesinin Geri Alma Cezası Süresinde Araç Kullanan Sanığın Geri Alma Kararına İlişkin Kararları ve İnfaz Evrakları Getirtilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Lüzumu )"
5Y7.CD18.3.2004E. 2003/2121 K. 2004/3846"TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ KANUNUNA MUHALEFET ( Verilen Para Cezasının Taksitlendirilmesi )
PARA CEZASI ( Verilen Para Cezasının Taksitlendirilmesi Kararında Taksit Aralık ve Miktarınında Gösterilmesinin Gerekmesi )
TAKSİTLENDİRİLME ( Verilen Para Cezasının Taksitlendirilmesi Kararında Taksit Aralık ve Miktarınında Gösterilmesinin Gerekmesi )"
5Y6.CD4.3.2004E. 2002/23981 K. 2004/2289"HIRSIZLIK İDDİASI ( Kaçak Elektrik Kullandığı İddia Edilen Sanıkların Suç Tutanağından Sonra da Tüketim Seviyesinin Değişmemesi ve Sayacın Eski Olması Nedeniyle Bu Hale Gelmiş Olabileceğine İlişkin Bilirkişi Raporunun Gözönünde Bulundurulması Gereği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK İDDİASI ( Sanığın Sayaca Tüketimi Kaydetmeyi Engelleyici Müdahalesinin Bulunup Bulunmadığının Usulüne Göre Araştırılması Gereği - Sayacın Müdahaleye Müsait Olmasının Tek Başına Suçun Oluştuğunu Göstermeyeceği )
SAYACIN MÜDAHALEYE MÜSAİT OLMASININ TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞTUĞUNU GÖSTERMEMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Hırsızlık İddiasıyla Açılan Davada - Sayaca Tüketimi Kaydetmeyi Engelleyici Ne Gibi Bir Müdahale Bulunduğunun Açıkça Tesbiti Şartı )"
5YCGK24.2.2004E. 2004/8-30 K. 2004/49"PARA CEZASININ ÖDEMEME NEDENİYLE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇEVRİLMESİ ( Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahsubu )
TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRENİN MAHSUBU ( Para Cezasının Ödememe Nedeniyle Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çevrilmesi )
MAHSUP İŞLEMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER ( Sanığın Ödemediği Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesinde Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahsubunda Şartla Salıverme Koşullarının Hesaplanması )
HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEN PARA CEZASI ( Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahsubunda Şartla Salıverme Şartlarının Hesaplanması Usulü )
ÖDENMEYEN PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahsubunda Şartlı Tahliye Şartlarının Hesaplanması )
ŞARTLA SALIVERME KOŞULLARININ HESAPLANMASI USULÜ ( Ödenmeyen Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesinde Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahsubu )"
5Y8.CD17.2.2004E. 2003/921 K. 2004/1097"PARA CEZALARI ( Tayin Edilirken Her Aşamada Bin Lira Küsurunun Atılması Zorunluluğu )
PARA CEZASININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( Taksitlerden Birinin Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsili Gerekeceğinin Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )"
5Y6.CD12.2.2004E. 2002/21193 K. 2004/1136"HIRSIZLIK ( Sanık Tarafından Hırsızlanmak İstenen Teneke Peynirlerin İşyeri Dışarısına Çıkartılması Nedeniyle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
TAM TEŞEBBÜS ( Sanık Tarafından Hırsızlanmak İstenen Teneke Peynirlerin İşyeri Dışarısına Çıkartılması Nedeniyle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
PEYNİR HIRSIZLIĞI ( Sanık Tarafından Bu Malların Dışarı Çıkartılması İle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )"
5Y1.CD10.2.2004E. 2003/2770 K. 2004/218"TAKSİTLENDİRME ( Tamamen Ortadan Kaldıracak Şekilde 647 S. Kanunun 5. Maddesinin Uygulanmasına Yönelik İstemin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
PARA CEZALARI ( Taksitlendirmeyi Tamamen Ortadan Kaldıracak Şekilde 647 S. K. 5. Maddesinin Uygulanmasına Yönelik İstemin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
5Y8.CD9.2.2004E. 2003/12504 K. 2004/693"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Gecikme Zammı Uygulaması Yapılmayacağı )
PARA CEZALARI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Gecikme Zammı Uygulaması Yapılmayacağı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
5Y8.CD22.1.2004E. 2003/17 K. 2004/250"AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Birisinin Ödenmemesi Halinde Geri Kalan Miktarın Tamamının Tahsili Gerektiğinin Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM FIKRASI ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi - Birisinin Ödenmemesi Halinde Geri Kalan Miktarın Tamamının Tahsili Gerektiğinin Gösterilmesi Zorunluluğu )"
5YCGK30.12.2003E. 2003/8-291 K. 2003/303"TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE ( Tutuklamaya Esas Davanın Ertelenmesi Halinde Başka Suçtan Dolayı Hükmolunan Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Mahsubu )
MAHSUP ( Tutuklulukta Geçen Sürenin Tutuklamaya Esas Davanın Ertelenmesi Halinde Başka Suçtan Dolayı Hükmolunan Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan İndirileceği )
ERTELEME KARARI ( Ertelenen Davadan Dolayı Tutuklu Geçirilen Sürenin Başka Suçtan Dolayı Hükmolunan Mahkumiyetten Mahsubu )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Ertelenen Davadan Dolayı Tutuklu Geçirilen Sürenin Başka Suçtan Dolayı Hükmolunan Mahkumiyetten Mahsubu )"
5Y3.CD10.12.2003E. 2003/7711 K. 2003/7587"BİRLEŞTİRİLEN DAVA ( Birleştirilen Dava Konusu Eylemle İlgili Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEB ( Mahkemece Fail Lehine Cezayı Hafifletecek Takdiri Hafifletici Sebep Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
PARAYA ÇEVİRME ( Sanığa Verilen Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinde Dayanılan Yasa Maddesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Hatalı Olması )"
5Y3.CD10.12.2003E. 2003/5986 K. 2003/7586"İŞGAL ( İşgal Olunan Yerdeki Dikilmiş Ağaç ve Çitin Zoralımı Yerine Bahçenin Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ZORALIM ( İşgal Olunan Yerdeki Dikilmiş Ağaç ve Çitin Zoralımı Yerine Bahçenin Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
İÇTİMA ( Her İki Suç için Belirlenen Ağır Para Cezalarının İçtima Edilmesinin Gerekmesi )
ARTTIRMA VE EKSİLTME SEBEBLERİNİN TATBİKİ ( Arttırma ve Eksiltme Sebeplerinin Tatbikinde Kanuna Muhalefet Edilmesinin Hatalı Olması )
TAZMİNAT ( Müdahil İdarece Talep Edilmediği Halde Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olması )"
5YCGK9.12.2003E. 2003/8-258 K. 2003/281"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Verilen Para Cezasında Taksit Aralıklarının Belirlenip Belirlenmediğinin Araştırılması )
PARA CEZALARINDA TAKSİTLENDİRME ( Mahkemece Taksit Aralıklarının Kararda Açıkça Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
İNFAZ AŞAMASINDA KARAR ALMA ( Hükme Dahil Olması Gereken Konularda Mahkemeden Karar Alınamaması )
PARA CEZASI ( Taksit Aralıklarının Kararda Açıkça Gösterilmemesi Halinde İnfaz Aşamasında Bu Konuyla İlgili Mahkemeden Karar Alınamaması )
PARA CEZASI TAKSİTLERİNDEN BİRİNİN ÖDENMEMESİ ( Ödenmeme Halinde Geri Kalan Miktarın Tamamının Muaccel Olması-Bu Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Oranının Yarısının Uygulanması )
FAZLA PARA CEZASI ( Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmamasının Gerekmesi )
SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ ( İlke Gereğince Sanığın Para Cezasına İlişkin Yükümlülüklerden Sorumlu Tutulabilmesi İçin Taksit Süresi Miktarı Ve Ödememe Halinde Neyle Karşılaşacağının Bildirilmesinin Gerekmesi )"
5Y9.CD9.12.2003E. 2003/2199 K. 2003/2216"BASIN YOLU İLE CUMHURBAŞKANINA GIYABINDA HAKARET ( TCK'nın 159.Maddesinde Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesini Gerekmesi )
CUMHURİYETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR VE TEZYİF ETMEK ( TCK'nın 159.Maddesinde Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesini Gerekmesi )
SANIK LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Sanık Aleyhine 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesinde Yapılan Değişikliğin Uygulanmaması )"
5Y2.CD9.12.2003E. 2002/10873 K. 2003/16620"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müştekinin Daha Sonra Müdahilliğine Karar Verilemeyeceği ve Yararına Ücreti Vekalete Hükmedilemeyeceği )
MÜDAHALE DİLEKÇESİ ( Müştekinin Daha Önceden Şikayetten Vazgeçmiş Olması Nedeniyle Reddi Gereği )
HAKSIZ TAHRİK ( İlk Önce Müştekinin Sanığa Küfrettiği İddiası - Araştılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SANIĞIN TUTUKLU KALDIĞI SÜRENİN MAHSUBU ( Kavgada Silah Çekmek Suçu - İnfaz Sırasında Uygulanması Gereği )"
5Y1.CD19.11.2003E. 2003/2899 K. 2003/2874"İNFAZ YASASININ LEHE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ ( Talebin Taksitlendirmeyi de Kapsamasına Rağmen Lehe Uygulamanın Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmamasının Yasaya Aykırılığı )
TAKSİTLENDİRME ( İnfaz Yasasının Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması Talebi İçerisinde Taksitlendirme Talebinin de Olduğunun Varsayılması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Aynı Suçun Müşterek Faili Olarak Hükümlendirilmeyen Sanıkların Giderlerden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmalarının Gerekmesi )"
5Y3.CD27.10.2003E. 2003/5103 K. 2003/6416"TEKERRÜR ( Somut Olayda Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezası Nedeniyle Yapılacak Artırımın TCK ve 647 Sayılı Yasanın İlgili Maddeleri Dikkate Alınarak Bir Günden Fazla Olamaması )
CEZADA ARTIRIM ( Somut Olayda Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezası Nedeniyle Yapılacak Artırımın TCK ve 647 Sayılı Yasanın İlgili Maddeleri Dikkate Alınarak Bir Günden Fazla Olamaması )"
5Y6.CD9.10.2003E. 2003/5034 K. 2003/6672"HIRSIZLIK ( Uyuşturucunun Etkisi Altında Hırsızlık İşlenmesi )
UYUŞTURUCUNUN CEZA EHLİYETİNE ETKİSİ ( Sanığın Suç Tarihinde Suçlanabilirlik Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİ ( Hırsızlık Suçunun Uyuşturucunun Etkisi Altında İşlendiği ve Tedavi Görüldüğü İddiası Olduğundan Suç Tarihinde Bu Yeteneğin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
CEZA EHLİYETİ ( Hırsızlık Suçunun Uyuşturucunun Etkisi Altında İşlendiği ve Tedavi Görüldüğü İddiası Olduğundan Suç Tarihindeki Suçlanabilirlik Yeteneğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
SUÇUN İŞLENMESİNE ETKİ EDEN NEDENLER ( Hırsızlık Suçunun Uyuşturucunun Etkisi Altında İşlendiği İddiası Olduğundan Suç Tarihindeki Suçlanabilirlik Yeteneğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
5YCGK23.9.2003E. 2003/8-209 K. 2003/218"TEKERRÜR ( Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilerek Para Cezasına Para Cezasıda Hapse Çevrilerek Hapis Cezasına Eklenmesi Suretiyle Arttırımın Hesaplanması )
HAPİS CEZASI ( Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilerek Para Cezasına Para Cezasıda Hapse Çevrilerek Hapis Cezasına Eklenmesi Suretiyle Arttırımın Hesaplanması-Tekerrür )
PARA CEZASI ( Tekerrür-Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilerek Para Cezasına Para Cezasıda Hapse Çevrilerek Hapis Cezasına Eklenmesi Suretiyle Arttırımın Hesaplanması )
YASAK BIÇAK BULUNDURMAK ( Dava Konusu Bıçağın 2521 Sayılı Yasa Kapsamında Av Bıçağımı Yoksa Susta Tertibatı Bulunan ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir Bıçakmı Olduğunun Belirlenmesi )
2521 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Bıçağın 2521 Sayılı Yasa Kapsamında Av Bıçağımı Yoksa Susta Tertibatı Bulunan ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir Bıçakmı Olduğunun Belirlenmesi
6136 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Bıçağın 2521 Sayılı Yasa Kapsamında Av Bıçağımı Yoksa Susta Tertibatı Bulunan ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir Bıçakmı Olduğunun Belirlenmesi"
5Y4.CD23.9.2003E. 2002/17260 K. 2003/8063"YARALAMAYA YÖNELİK EYLEM ( Katılanın Anlatımlarına Göre Sanıkların Kendisinin Yaralanmasına Yönelik Bir Eylemde Bulunmadıklarının Belirtmiş Bulunması )
KATILANIN İFADESİ ( Katılanın Anlatımlarına Göre Sanıkların Kendisinin Yaralanmasına Yönelik Bir Eylemde Bulunmadıklarının Belirtmiş Bulunması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanıklar Müdafiinin 647 Sayılı Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması İle İlgili İstemlerinin Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
5Y4.CD2.7.2003E. 2002/24087 K. 2003/7159"GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Sanığın Memur Olmadığı Gözetilmeksizin Yerel Mahkeceme Sanığın Görevi Savsama Suçunu İşlediğinin Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
MEMUR ( Sanığın Memur Olmadığı Gözetilmeksizin Yerel Mahkeceme Sanığın Görevi Savsama Suçunu İşlediğinin Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
TEKERRÜR ( 4421 Sayılı Yasa İle Değişik 647 Sayılı Yasanın Hükümlerine Göre Tekerrüre Esas Alınan Para Cezasının Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Etkili Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda 4406 Sayılı Yasa İle Değişik 765 sayılı TCK Maddesinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
5Y2.CD2.7.2003E. 2001/35713 K. 2003/8072"KASTIN YENİLENMESİ ( Kavgadan Hemen Sonra Karşılaşan Sanıkların Birbirlerine Demir Sopa İle Vurması - Aynı Kasıtla İcrai Hareketlerin Devam Ettiği )
TEKERRÜR ( Sanığın İki Ayrı Etkili Eylem Suçunu İşlemesi - Önceki Hükümlülükteki Para Cezası Karşılığı Arttırımın Birer Gün Yapılması Gereği )
MEMURA MUKAVEMET SUÇU ( Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği - 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı )
TEHDİT VE ETKİLİ EYLEM ( Aynı Kasıtla İcrai Hareketlere Devamdan İbaret Eylem - Kastın Yenilenmemesi/Sanık Hakkında Unsurları Oluşmayan TCK. Md. 80'in Uygulanamayacağı )
MÜREKKEP SUÇ ( Aynı Kasıtla İcrai Hareketlere Devamdan İbaret Eylemde Kastın Yenilendiğine Dair Delil Olmadığından Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olması )"
5Y7.CD2.6.2003E. 2002/20399 K. 2003/3839"KAÇAKÇILIKLA MÜCADALE KANUNUNA MUHALEFET ( Hükmolunan Tazmini Para Cezası Ve Kendisine Ait Kaçak Mazotun Cif Değeri Toplamı Üzerinden Ayrı Nisbi Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Hükmolunan Tazmini Para Cezası Ve Kendisine Ait Kaçak Mazotun Cif Değeri Toplamı Üzerinden Ayrı Hesaplanması Gereği )
TOPLU MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Hükmolunan Tazmini Para Cezası Ve Kendisine Ait Kaçak Mazotun Cif Değeri Toplamı Üzerinden Ayrı Nisbi Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
CEZALARIN İNFAZI KANUNUNA GÖRE MAHSUP MİKTARI ( Her Yıl Yeniden Değerleme Oranına Göre Artırılacağından Ödemeden Acze Düştüğünde Yürürlükte Olan Yeniden Değerleme Oranına Göre Mahsup Miktarının Hesaplanması Gereği )"
5Y8.CD29.5.2003E. 2002/7184 K. 2003/1750"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmasının Hakkında İndirim Maddelerinin Uygulanmasına Engel Olmaması )
ERTELİ MAHKUMİYET ( Suç Tarihi ve Suçun Niteliğine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Erteli Mahkumiyetin Aynen Çektirilmesine Karar Verilememesi )
SUSMA HAKKI ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmasının Hakkında İndirim Maddelerinin Uygulanmasına Engel Olmaması )"
5Y8.CD29.5.2003E. 2002/4635 K. 2003/1746"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Para Cezasının Ödemesi Belirtilirken C. Savcısının İnfaz Yetkisinin Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Para Cezasının Ödemesi Belirtilirken C. Savcısının İnfaz Yetkisinin Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )"
5Y7.CD29.5.2003E. 2002/23423 K. 2003/3713"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılırken 647 Sayılı Yasanın 5/6 Maddesi Nazara Alınarak Hapsin 1 Gün Arttırılabileceği Ve Para Cezasınında Tekerrüre Esas Cezadan Fazla Artırılamayacağı )
TEKERRÜR ( Artırım Yapılırken 647 Sayılı Yasanın 5/6 Maddesi Nazara Alınarak Hapsin 1 Gün Artırılabileceği Ve Para Cezasınında Tekerrüre Esas Cezadan Fazla Arttırılamayacağı - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )
YENİ SUÇ NEDENİYLE ERTELİ CEZANIN AYNEN İNFAZI KARARI ( Erteli Cezanın Hüküm Tarihinden 5 Yıl Geçtikten Sonra İşlenmesi Halinde Verilemeyeceği - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )
PARA CEZASINDA TEKERRÜRÜN YERİ ( Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılırken 647 Sayılı Yasanın 5/6 Maddesi Nazara Alınarak Hapsin 1 Gün Artırılabileceği Ve Para Cezasınında Tekerrüre Esas Cezadan Fazla Arttırılamayacağı )"
5Y8.CD28.5.2003E. 2002/4797 K. 2003/1665"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezaların Seçimlik Ceza Olduğu Gözetilmeden Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( 647 Sayılı Yasanın Beşinci Maddesinin Uygulanabilirliği için Toplam Para Cezası Esas Alınarak Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
SEÇİMLİK CEZA ( Cezaların Seçimlik Ceza Olduğu Gözetilmeden Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
YARGILAMA GİDERİ ( Yerel Mahkemenin Kısa Kararda Yargılama Giderlerini Göstermemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
5Y7.CD27.5.2003E. 2002/14018 K. 2003/3480"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tekel 2000 Sigaraları - Ticaret İle Uğraşan Sanıklar Tarafından Temin Edilip Şekline Göre Sahte Ambalajlı ve Kaçak Olduğunu Bilmelerinin Gerektiği
CİF DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kaçak Tekel 2000 Sigaraları - Tütün Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul'dan Sorulup Gümrük İdaresine Hesaplattırılarak Hükme Esas Alınması Gereği )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Sonuç Cezaya Zoralımına Karar Verilen Eşyanın Cif Değerinin İlave Edilmemesi Suretiyle Eksik Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TEMYİZE YETKİ ( Gümrük Eşyası Niteliğinde Bulunan Sigaralar Yönüyle Tekel İdaresi - Müdahilliğine Karar Verilmesinin Hak Kazandırmayacağı )"
5Y7.CD30.4.2003E. 2002/15146 K. 2003/1987"KAÇAKÇILIK ( Sanıkların 3 Grup Halinde Hayvanlarla Beraber Yurda Giriş Yaparken Yakalandıkları Diğer Sanıklara Ait Hayvanlarla İrtibatlarının Tespit Edilemediğine Göre Hayvanların Tümünün Gümrüklenmiş Değerine Göre Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
YURDA KAÇAK YOLDAN HAYVAN SOKULMASI ( Sanıkların Diğer Sanıklara Ait Hayvanlarla İrtibatlarının Tespit Edilememesi Halinde Sadece Kendilerine Ait Hayvanların Gümrüklenmiş Değerinden Sorumlu Tutulmak Suretiyle Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
GÜMRÜK DEĞERİNE GÖRE MAHKUMİYET ( Sanıkların 3 Grup Halinde Hayvanlarla Beraber Yurda Giriş Yaparken Yakalandıkları Diğer Sanıklara Ait Hayvanlarla İrtibatlarının Tespit Edilemediğine Göre Sadece Kendilerine Ait Hayvanların Gümrüklenmiş Değerinden Sorumlu Tutularak Mahkumiyet Kararı Verileceği )
CEZADA MAHSUP ( 647 Sayılı Yasanın 4421 Sayılı Yasayla Değişik 5. Maddesine Göre Mahsup Miktarı Her Yıl Yeniden Değerleme Oranına Göre Arttırılacağı - Kaçakçılık )"
5Y7.CD22.4.2003E. 2002/17015 K. 2003/1669"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Mazotun Aktarılmasında Kullanılan Seyyar Pompa Nakil Vasıtası Niteliğinde Olmadığından Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ( Birbirine Uygun Olması Gereği/Sanıklara Yükletilen Ve Tanımı Yapılan Tek Eylemden Dolayı Hem Mahkumiyet Hem De Vasıftan Beraat Kararı Verilemeyeceği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
ZORALIM ( Kaçakçılık Kanunu'na Göre Mazotun Aktarılmasında Kullanılan Seyyar Pompa Nakil Vasıtası Niteliğinde Olmadığından Zoralımına Karar Verilemeyeceği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
NİSPİ HARÇ ( Sanık Hakkında Hükmolunan Tazmini Nitelikteki Para Cezası Üzerinden Hükmedilmesi Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
CEZALARIN İNFAZI KANUNUNA GÖRE YAPILACAK MAHSUP İŞLEMİ ( Her Yıl Belirlenen Yeniden Değerlendirme Oranlarının Dikkate Alınması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )"
5Y8.CD14.4.2003E. 2002/2835 K. 2003/373"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )
CEZANIN ARTIRIMI ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )"
5Y7.CD10.4.2003E. 2002/19102 K. 2003/1049"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi Halinde Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerlendirme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması Gereği )
CEZALARIN İNFAZI KANUNA GÖRE MAHSUP MİKTARI ( Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Artırılacağının Öngörülmüş Olması - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
İNFAZIN TAHDİT EDİLMESİ ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi Halinde Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerlendirme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanmasının Dikkate Alınmaması Halinde )"
5Y8.CD13.3.2003E. 2002/5477 K. 2003/303"PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksitlendirilmede Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin İnfazda Duraksamaya Neden Olmaması )
TAKSİTLENDİRME ( Taksitlendirilmede Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin İnfazda Duraksamaya Neden Olmaması )
AĞIR PARA CEZASI ( Bu Para Cezasının Taksitlendirilmesinde Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin İnfazda Duraksamaya Neden Olmaması )"
5Y7.CD31.12.2002E. 2002/15814 K. 2002/20094"MÜSADERE ( Emanette Bulunan Numune Hint Keneviri - Müsadere Edilmeyip İdareye Teslim Edilmesinin Hatalı Olduğu )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Gösterilmemesi - Taksitlerin Birer Ay Arayla Olduğunun Kabulü Gereği )
TAKSİTLENDİRME ( Para Cezası - Taksit Sürelerinin Gösterilmemiş Olması Halinde Taksitlerin Birer Ay Arayla Olduğunun Kabulü Gereği )"
5YCGK5.11.2002E. 2002/7-228 K. 2002/371"TAZMİNAT KABİLİNDEN PARA CEZASI ( İhracat Bedelinin Yurda Getirilmemesi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhracat Bedelinin Yurda Getirilmemesi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
AMME ALACAĞI ( Para Cezası ve Gecikme Faizi/İhracat Bedelinin Yurda Getirilmemesi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMEMESİ ( Para Cezası ve Gecikme Faizi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
5Y11.CD16.9.2002E. 2002/5154 K. 2002/6950"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağdurun Borcundan Dolayı Babasından Tahsil Ettiği Paraya Karşılık Sahte Özel Belge Vermesi )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Mağdurun Borcundan Dolayı Babasından Tahsil Ettiği Paraya Karşılık Sahte Özel Belge Vermesi Nedeniyle )
TEKERRÜR NEDENİYLE PARA CEZASINDA ARTIRIM ( Artırım Yapılırken Hesaplamanın Yanlış Yapılması )"
5YCGK9.7.2002E. 2002/3-197 K. 2002/288"KASTEN ORMAN YAKMAK ( Oturduğu Evi Yakmaya Yönelik Olarak Otları Tutuşturduğu Rüzgarın Etkisiyle Orman Alanının Yanmasına Sebebiyet Verilmesi )
DOLAYLI KASIT ( Failin Asıl Kastettiğinden Başka Hareketinden Doğacak Diğer Sonuçları Tahmin Ettiği veya Büyük Olasılıkla Öngördüğü Halde Hareketine Devam Etmesi )
KASTI AÇIKLAYAN KURAMLAR ( Tasarım Kuramı-İrade Kuramı-Karma Teori de Denilen Bilinç ve İrade Teorisi )
BİLİNÇ VE İRADE TEORİSİ ( Bu Teoriye Göre Kast Yasanın Suç Saydığı Bir Eylemin ve Onu Meydana Getirecek Hareketin Sonuçlarının Bilinerek ve Öngörülerek İstenilerek İşlenmesi )
TASARIM KURAMI ( Kast Yasanın Suç Saydığı Sonucun Tasavvur Edilmesi )
İRADE KURAMI ( Kast Belli Bir Sonuca Yönelmiş İrade )
765 SAYILI YASADA KASTLA İLGİLİ KABUL EDİLEN KURAM ( Yasa Tarafından Kabul Edilen ve Öğretide Ağırlıklı Görüş Olan Bilinç ve İrade Teorisi Olarak Bilinen Karma Teori Olması )"
5Y7.CD26.6.2002E. 2002/2096 K. 2002/10043"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( VUK'da Öngörülen Esaslar Dahilinde Bilirkişiye Buldurulacak Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Dört Misline Eşit Bir Meblağın Cezaya Eklenmesinin Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
İDARECE HESAPLANAN GÜMRÜK DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )"
5Y10.CD18.6.2002E. 2002/25625 K. 2002/21581"ESRAR BULUNDURMAK VE KULLANMAK ( İkrar Ederek Suçun Ortaya Çıkmasını Sağlayan Kişi Hakkında Ceza İndirimi - Aynı Cins Olmayan Suçun Tekerrüre Esas Alınması )
İKRAR EDEREK SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN KİŞİ HAKKINDA CEZA İNDİRİMİ ( Esrar Bulundurmak ve Kullanmak - Aynı Cins Olmayan Suçun Tekerrüre Esas Alınması )
AYNI CİNS OLMAYAN SUÇUN TEKERRÜRE ESAS ALINMASI ( İkrar Ederek Suçun Ortaya Çıkmasını Sağlayan Kişi Hakkında Ceza İndirimi - Esrar Bulundurmak ve Kullanmak )"
5Y10.CD18.6.2002E. 2002/17697 K. 2002/21682"TEKERRÜR UYGULAMASI NEDENİYLE PARA CEZASININ ARTIRIMI ( Yanlış Hesaplanıp Sanığa Fazla Ceza Tayini - Bozma Nedeni/Yeniden Duruşma Yapılmaksızın Düzeltilmesinin Mümkün Bulunduğu )
PARA CEZASININ ARTIRIMI ( Tekerrür Uygulaması Nedeniyle/Yanlış Hesaplanıp Sanığa Fazla Ceza Tayini - Bozma Nedeni/Yeniden Duruşma Yapılmaksızın Düzeltilmesinin Mümkün Bulunduğu )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak - Kapıyı Tekmeleyip Açmaya Zorlayıp Ancak İçeri Girilmediğinin Anlaşılması )
GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Eksik Teşebbüs - Kapıyı Tekmeleyip Açmaya Zorlayıp Ancak İçeri Girilmediğinin Anlaşılması )"
5Y8.CD5.6.2002E. 2001/12051 K. 2002/6636"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Taksitlendirme Yapılırken İnfazda Duraksamaya Yol Açacak Şekilde Taksit Aralığının Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
TAKSİT ARALIĞININ GÖSTERİLMEMESİ ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi Yapılırken İnfazda Duraksamaya Yol Açacak Şekilde Taksit Aralığının Gösterilmemesinin Hatalı Olması )"
5Y7.CD4.6.2002E. 2001/6841 K. 2002/8615"TRANSİT REJİME TABİ EŞYADA KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Sahte Belge Düzenleyerek Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )
KAÇAKÇILIK ( Transit Rejime Tabi Eşyalar/Sanıkların Sahte Belge Düzenleyerek Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanıkların Transit Rejime Tabi Eşyaları Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )"
5Y10.CD4.6.2002E. 2002/17400 K. 2002/20735"SARHOŞLUK SUÇU ( Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 647 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesi Uyarınca İşlenilen Izrar Suçu Nedeniyle Tayin Edilen Ağır Para Cezasına Günlüğü 5.000 Liradan Paraya Çevrilmesi Gereği )
TEKERRÜR ( Esas Alınan Mahkumiyetine Konu Cezanın Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 647 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesi Uyarınca İşlenilen Izrar Suçu Nedeniyle Tayin Edilen Ağır Para Cezasına Günlüğü 5.000 Liradan Paraya Çevrilmesi Gereği - Sarhoşluk )
NASI IZRAR ( Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 647 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesi Uyarınca Günlüğü 10.000 Liradan Paraya Çevrilerek İşlenilen Izrar Suçu Nedeniyle Tayin Edilen Ağır Para Cezasına Eklenemeyeceği )"
5Y8.CD29.5.2002E. 2001/13363 K. 2002/6396"KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )
PARA CEZALARININ İÇTİMAI ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )"
5Y8.CD23.5.2002E. 2001/15949 K. 2002/6173"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunmasının Hatalı Olması )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunması )
TAKSİT ARALIKLARININ BELİRTİLMEMESİ ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunması )"
5Y8.CD23.5.2002E. 2001/15948 K. 2002/6219"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Hapis Cezasından Çevrilme Ağır Para Cezası - Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezası )
AĞIR PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Para Cezasının Taksitlendirilmesi Gereği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Çevrilme Para Cezasının Taksitlendirilip Temel Ağır Para Cezasının Taksit Dışı Bırakılmış Olmasının Yasaya Aykırılığı )"
5Y8.CD23.5.2002E. 2001/15947 K. 2002/6261"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
HAPİS CEZASINDAN ÇEVRİLME AĞIR PARA CEZASI ( Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZALARININ TESBİTİ VE YERİNE GETİRİLMESİ ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
TAKSİTLENDİRME ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )"
5Y7.CD22.5.2002E. 2002/1360 K. 2002/7473"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Duruşmada Söylenen Affınıza Sığınıyoruz Şeklindeki İfadesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Tatbiki İsteğini de İçermesi )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Sanığın Duruşmada Söylenen Affınıza Sığınıyoruz Şeklindeki İfadesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Tatbiki İsteğini de İçermesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Sanığın Duruşmada Söylenen Affınıza Sığınıyoruz Şeklindeki İfadesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Tatbiki İsteğini de İçermesi )"
5Y7.CD22.5.2002E. 2001/16458 K. 2002/7475"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Sağlamayı Amaçladıkları Menfaatin Gözönünde bulundurulması Olaydaki Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi )
MÜSADARE ( İddianame ile Dava Konusu Yapılmayan Eşyanın Müsaderesine Karar Verilememesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZE DÜŞÜLMESİ ( Hapse Çevrilirken O Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına göre İnfaz Sırasında Hesaplanmasının Gerekmesi )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Ödemede Acze Düşülmesi Halinde Tazmini Para Cezasından Anılan Madde ile ve Aynı Oranda Eksiltme Yapılarak İnfazı Gereken Sürenin Belirlenmesi )"
5Y8.CD6.5.2002E. 2001/14546 K. 2002/5817"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Son Sözünde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Etmesi-Bu Yönde Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanığın Son Sözünde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Etmesi-Bu Yönde Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )"
5Y8.CD2.5.2002E. 2001/13263 K. 2002/5772"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Mavzer Tüfeğinin Belirlenen Özelliklerine göre Hatıra veya Antika Olup Olmadığının Saptanarak Sonucuna göre Karar Verilmesi )
HATIRA VEYA ANTİKA TÜFEK ( Mavzer Tüfeğinin Belirlenen Özelliklerine göre Hatıra veya Antika Olup Olmadığının Saptanarak Sonucuna göre Karar Verilmesi )"
5Y10.CD29.4.2002E. 2002/7019 K. 2002/17105"KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK EDENLER ( Sanığın Müştekiyle Karşılıklı Olarak Birbirlerini Yaraladıkları - Müessir Fiil Suçu İle De Cezalandırılması Gerektiği )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Kendiliğinden İhkakı Hakta Bulunduğu - Müştekiyle Birbirlerini Yaraladıkları/Her İki Suçtan Cezalandırılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanıkların Birbirine Karşı Suç İşlediği - Eşit Şekilde Sorumlu Tutulmaları Gerektiği/Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacakları )
YARALAMA ( Sanığın Müştekiyle Karşılıklı Birbirlerini - Müessir Fiil Suçu İle De Cezalandırılması Gerektiği )"
5Y7.CD18.4.2002E. 2002/5155 K. 2002/5325"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması Nedeniyle 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması ve Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilerek Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )
TİCARİ KAÇAKCILIK ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması ve Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilerek Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )"
5Y8.CD3.4.2002E. 2001/15680 K. 2002/4459"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )
TAKSİTLENDİRME ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )"
5Y4.CD1.4.2002E. 2002/2612 K. 2002/5089"MEMURLUK SIFATININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Memurluk sıfatını kötüye kullanan kişi hakkında TCK 240. md. uyarınca hüküm tesis edilemeyeceği - 647 sayılı Yasanın 5. maddesi ile ceza taksite bağlanırken taksit sürelerinin kararda gösterilme gerekliliği )
PARA CEZASININ TAKSİT SÜRESİ ( Memurluk sıfatını kötüye kullanan kişi hakkında TCK 240. md. uyarınca hüküm tesis edilemeyeceği - 647 sayılı Yasanın 5. maddesi ile ceza taksite bağlanırken taksit sürelerinin kararda gösterilme gerekliliği )"
5Y8.CD25.3.2002E. 2001/13196 K. 2002/3744"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taksitlendirme Koşulunun Sonuç ve Toplam Para Cezasına İlişkin Olması )
TAKSİTLENDİRME KOŞULU ( Taksitlendirme Koşulunun Sonuç ve Toplam Para Cezasına İlişkin Olması )"
5Y7.CD25.3.2002E. 2001/17995 K. 2002/3737"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyalaın Tamamının Gümrüklenmiş Değerinin Dört Misli Üzerinden Tek Tazmini Para Cezasına Hükmolunması ve Buna Göre Nispi Harç ve Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi )
1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin Bu Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SANIKLARDAN MÜTESELSİLEN TAHSİL ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin 1918 Sayılı Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
5Y4.CD25.3.2002E. 2002/2385 K. 2002/4691"TAKSİT ARALIĞININ GÖSTERİLMEMESİ ( Ağır Para Cezasının On Eşit Taksitte Ödenmesinde )"
5Y4.CD25.3.2002E. 2002/2360 K. 2002/4576"MÜESSİR FİİL ( Mağdura Hakkında Kamu Davası Açılmayan Bir Kişinin de Vurduğu - Eylemin Birden Fazla Kimse Tarafından İşlendiği/Sanığın Cezasının İndirilmesi Gereği )
EYLEMİN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Mağdura Hakkında Kamu Davası Açılmayan Bir Kişinin de Vurduğu - Sanığın Cezasının İndirilmesi Gereği )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Eylemin Birden Fazla Kimse Tarafından İşlendiği - Sanığın Cezasının İndirilmesi Gereği )
PARA CEZALARI ( Taksit Aralıkları Süresinin Gösterilmesi Gerektiği )"
5Y7.CD15.3.2002E. 2002/2732 K. 2002/3287"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında Belirtilen Cif Değerler Toplamı ile Bilirkişinin Raporunda Bildirilen Cif Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
CİF DEĞERİ ( Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında Belirtilen Cif Değerler Toplamı ile Bilirkişinin Raporunda Bildirilen Cif Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Cif Değerlerinin Kimya Mühendisiyle Bu Eşyaların Üretim veya Satışıyla Uğraşan Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişiler Heyetine İncelettirilmesinin Gerekmesi )"
5Y7.CD14.3.2002E. 2002/3128 K. 2002/3177"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması )
DEĞERLEME ORANI ( Mahsup Miktarının Her Yıl Yeniden Değerleme Oranına Göre Arttırılacağı Öngörülmesi )"
5Y7.CD13.3.2002E. 2001/15491 K. 2002/3067"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
CEZAYA ESASA ALINACAK DEĞER ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
TAZMİNİ PARA CEZASININ TESPİTİ ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bakırların Cins ve Özelliklerine Göre Bu Konuda Uzman Bilirkişiye Cif Değerlerinin Tespit Ettirilmesi )"
5Y8.CD7.3.2002E. 2001/8686 K. 2002/2634"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezayı Hafifletecek Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
CEZAYI HAFİFLETECEK TAKDİRİ SEBEPLER ( Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TAKSİT SÜRELERİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesinde Taksit Sürelerinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Gerekçeli Karar Başlığından Suç Tarihinin Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
5Y10.CD7.3.2002E. 2001/30844 K. 2002/10825"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanıklar Arasında Teşekkül Bulunmadığı - Ele Geçen Uyuşturucu Maddeden Bütün Sanıkların Sorumlu Tutulması Sonucunda Fazla Para Cezasının Tayin Edildiği )
CEZADAN İNDİRİM ( Sanığın Diğer Sanığın İsmini Vererek Yakalanmasını Ve Elindeki Uyuşturucu Maddenin Ele Geçmesini Temin Ettiği - Cezasının İndirilmesi Gerektiği )
UYGULANACAK CEZA VE TEDBİRLER ( Sanığın Cezasının Yerine Uygulanmasını Talep Ettiği - Uygulanmasının Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmadığı )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak İçin - Bütün Sanıklar Arasında Teşekkül Bulunmadığı/Ele Geçen Uyuşturucu Maddeden Bütün sanıkların Sorumlu Tutulmayacağı )"
5Y3.CD5.3.2002E. 2002/1257 K. 2002/2010"AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Kararda Gösterilmesi Gerekenler )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Aralıklarına İlişkin Süre ve Birinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacakların Kararda Gösterilmesi Gereği )"
5Y7.CD4.3.2002E. 2002/2047 K. 2002/2487"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ele Geçirilen Yabancı Menşeli CDlerin Kendisinin Dava Konusu Edilmiş Olması-İçerdiği Film ve Oyunların Kaçakçılık Suçunu Oluşturmaması )
BOŞ CD'LERİN CİF DEĞERİ ( Belirlenecek Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Belirlenecek Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )"
5Y7.CD28.2.2002E. 2002/2542 K. 2002/2186"3298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Haşhaş Ekim Bölgelerinde İzin Belgesi Almadan veya İzine Rağmen Belgesinde Belirtilen Alandan Fazla Yerde veya İzinde Kayıtlı Yerden Başka Yerde Ekim Yapılması )
İZİNSİZ HAŞHAŞ EKİMİ ( Haşhaş Ekim Bölgelerinde İzin Belgesi Almadan veya İzine Rağmen Belgesinde Belirtilen Alandan Fazla Yerde veya Kayıtlı Yerden Başka Yerde Ekim Yapılması )
HATALI CEZA TAYİNİ ( İzinsiz Haşhaş Ekimi Cezası 6 Aydan 3 Seneye Kadar Hapis Cezası Olmasına Rağmen Alt Sınırdan Uygulama Yapılmasına Rağmen Cezanın 1 Yıl Tayininin Hatalı Olması )"
5Y7.CD13.2.2002E. 2002/1331 K. 2002/1556"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMASI ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZALARININ TESPİTİ ( Sanığın Tazmini Para Cezasının Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması )"
5Y4.CD13.2.2002E. 2001/17358 K. 2002/2060"SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanığın Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını İsterim Biçimindeki Sözlerinin Para Cezasını da Kapsaması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanığın Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını İsterim Biçimindeki Sözlerinin Para Cezasını da Kapsaması )"
5YCGK12.2.2002E. 2001/4-421 K. 2002/171"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Sanığın Hakim Olması )
HAKİM OLAN SANIĞIN GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Kalem Denetimini Yapmamak Kısa ve Gerekçeli Kararların Yazımını Katiplere Bırakmak Suretiyle Görevlerin Savsanması )
KALEM DENETİMİ YAPMAYAN HAKİM ( Hakimin İş Yoğunluğu Yüzünden Gerekli Denetimi Yapamamasının Görevi İhmal Olarak Değerlendirilememesi )
KISA VE GEREKÇELİ KARARLARIN YAZIMININ KATİPLERE BIRAKILMASI ( Sanıkların Birden Fazla Mahkemede Görev Yapmaları Nedeniyle İş Yoğunluğunun Söz Konusu Olması-Görevi İhmal Suçunun Oluşmaması )"
5Y6.CD7.2.2002E. 2001/17493 K. 2002/1378"MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak Elektrik Kullanmak - Varsa Mühürleme Tutanağı da Getirtilerek Eylemin Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Mühür Fekki/Elektrik Gerilim Kancasının Gevşetilmesi Suretiyle Kaçak Akım Kullanmak - Suç Adedi )
SANIĞIN LEHİNE MADDELERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Karar Verilmemiş Olmasının Bozmayı Gerektireceği )"
5Y8.CD30.1.2002E. 2001/8973 K. 2002/858"PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANMASI ( Taksit Aralıklarının Belirtilmesi Gereği )
HÜKMÜN İNFAZINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLUNMASI ( Takside Bağlanan Para Cezasının Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi )
TAKSİT ARALIKLARININ BELİRTİLMESİ ( Para Cezasının Takside Bağlanması Halinde )"
5Y4.CD29.1.2002E. 2001/16958 K. 2002/843"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇEVRİLME ( Para Cezalarında - Artıkların Gözetilmeyeceği - Fazla Cezaya Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASININ ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çevrilme - Artıkların Gözetilmeyeceği - Fazla Cezaya Hükmedilemeyeceği )"
5Y7.CD23.1.2002E. 2001/13617 K. 2002/171"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Yan Delillerle Doğrulanmayan Anlatımları Dışında Sanığın Savunmasının Aksine Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Gösterilmemesi )
ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI DİYECEĞİN SORULMASI ( Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekillerine Bu Hususun Sorulmasının Gerekmesi )
DURUŞMADA HAZIR OLAN SANIKLARA SORULMASI GEREKENLER ( Esas Hakkındaki Mütalaaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanığın Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Olmadan Sanık Aleyhine Hüküm Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
5Y7.CD22.1.2002E. 2002/399 K. 2002/109"SİGARA PURO VE TÜTÜNÜN CİF DEĞERİNİN TESPİTİ ( Bu Tespitin Tütün-Tütün Mamulleri-Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Yapılması )
PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINA GÖRE İNFAZ SIRASINDA HESAPLANMASI ( sanığın Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihteki Orana Göre Hesaplanması )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Değişik Marka Yabanca Menşeli Sigara-Puro ve Tütünün Tek İthalatçısının Tekel İdaresi Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ( Tekel İdaresince Alımı Yapılmayanların Tesbit Edilen Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresince Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )"
5Y2.CD14.1.2002E. 2001/22974 K. 2002/136"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEP OLMA ( Sanığa Uygulanan Temel Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Üst Haddinden Daha Fazla Para Cezasına Hükmedilmesi )
PARA CEZASININ ÜST HADDİ ( Sanığa Uygulanan Temel Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Üst Haddinden Daha Fazla Para Cezasına Hükmedilmesi )
TAKSİT SÜRELERİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Ağır Para Cezaları Taksitlendirilirken Taksit Sürelerinin Belirtilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksitlendirilirken Taksit Sürelerinin Belirtilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
5Y7.CD26.12.2001E. 2001/14096 K. 2001/20142"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıklardan Birine Ait Olup Diğer Sanığın Evinde Zaptedilen Eşyalar Nedeniyle )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İşyerinde Ele Geçen Kaçak Eşyalar Nedeniyle )"
5Y8.CD29.11.2001E. 2001/14100 K. 2000/16605"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TEKERRÜR ( Bu Nedenle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması ) "
5Y8.CD20.11.2001E. 2001/14444 K. 2001/16235"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Tekerrüre Esas Olan Önceki Cezanın Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması Halinde Tekerrür Nedeniyle Para Cezasında Artırım Yapılması )
TEKERRÜR ( Sanığın Aynı Eylemi Birden Fazla Yapması )
PARA CEZASININ ARTIRILMASI ( Tekerrüre Esas Olan Önceki Cezanın Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması Halinde Tekerrür Nedeniyle Para Cezasında Artırım Yapılması )"
5Y8.CD13.7.2001E. 2001/11418 K. 2000/12911"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Atılı Suç Nedeniyle Hüküm Giymesi-Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )
HÜKÜM GİYENLERİN PARA CEZALARININ KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZADAN ÇEVRİLMESİ ( Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilememesi )
PARA CEZASI ( Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )"
5Y5.CD13.7.2001E. 2001/1988 K. 2001/4866"SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
ERTELEME HÜKÜMLERİ ( Suçun Erteleme Yasası Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
AF KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )"
5Y8.CD9.7.2001E. 2000/20638 K. 2001/12700"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Etkili Eylem Suçundan Verilen Ceza ile Silahla Tehdit Suçundan Verilen Cezanın Artırılması )
TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Etkili Eylem Suçundan Verilen Ceza ile Silahla Tehdit Suçundan Verilen Cezanın Artırılması )"
5Y8.CD25.6.2001E. 2000/17910 K. 2001/12198"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )
TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )
CEZADA ARTIRIM ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )"
5Y6.CD31.5.2001E. 2001/9017 K. 2001/9041"SAHTECİLİK ( Tekerrür )
CÜRÜMDE TEKERRÜR ( Hapis Cezasının Artırılması )"
5YCGK8.5.2001E. 2001/8-85 K. 2001/86"TEKERRÜR NEDENİYLE CEZALARIN ARTIRILMASI YÖNTEMİ ( Önceki Cezanın Hapis, Sonraki Cezanın Para Cezası Olması )
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Yöntem )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNDE ESAS ALINACAK ORAN ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında )
PARA CEZASINA ÇEVİRMEDE ESAS ALINACAK ORAN ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasına Esas Alınacak Olan Önceki Hapis Cezasını )"
5Y7.CD2.5.2001E. 2000/17306 K. 2001/7712"TOPLU KAÇAKÇILIK ( CIF Değerlerin Tespiti-Kaçak Araba )
CIF DEĞERLERİN TESPİTİ ( Toplu Kaçakçılık-Araba )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Hapis Cezalarının Sanıklar Lehine Yeniden Belirlenmesi )
HAPİS CEZASININ SANIKLAR LEHİNE YENİDEN TESPİTİ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Toplu Kaçakçılık )"
5Y8.CD30.4.2001E. 2001/8062 K. 2000/9842"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Sanığın Bu Eyleminin 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Cezalandırılması )
YAZILI EMİR ( 4421 Sayılı Kanun ile Sanık Lehine Getirilen Hükümler de Gözönüne Alınarak Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmediğinden Bahisle Kararın bozulmasının İstenilmesi )
FAZLA CEZA TAYİN EDİLMESİ ( 4421 Sayılı Kanun ile Sanık Lehine Getirilen Hükümler de Gözönüne Alınarak Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmemesi )
PARA CEZASI ( 4421 Sayılı Yasa ile 647 Sayılı Yasada Yer Alan On Bin Lira İbaresinin Üç Milyon Lira Olarak Değiştirilmesi )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Konu Ceza Miktarları İtibariyle Bir Gün Arttırılabileceğinin Zorunlu Olması )"
5Y10.CD5.4.2001E. 2001/577 K. 2001/11033"UYUŞTURUCU MADDESİ SATMAK ( Sürekli Olarak Uyuşturucu Pazarlamasında Kullanıldığı Tespit Edilemeyen Otonun Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MÜSADERE ( Sürekli Olarak Uyuşturucu Pazarlamasında Kullanıldığı Tespit Edilemeyen Otonun Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
ARACIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Sürekli Olarak Uyuşturucu Pazarlamasında Kullanıldığı Tespit Edilemeyen )"
5Y2.CD12.2.2001E. 2001/1679 K. 2001/2374"SARHOŞLUK ( Sanığa Verilen Hafif Para Cezasının Taksitlendirme Sınırı )
HAFİF PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRME SINIRI ( Kanunda Yazılı Sınırın Altındaki Miktarların Sınırlandırılmaması )"
5Y7.CD20.12.2000E. 2000/14738 K. 2000/17599"GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK YURDA KAÇAK OLARAK ARAÇ SOKMAK ( Araçların Noter Senediyle Belediyeye Bağışlanması )
NOTER SENEDİYLE BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞLANMASI ( Yurda Kaçak Olarak Araç Sokma Kastı Bulunmadığında Suç Oluşmaması )"
5Y9.CD7.12.2000E. 2000/2365 K. 2000/3144"647 SAYILI YASANIN LEHE HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ TALEBİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Mecburiyeti )
SANIĞIN CEZA İNFAZ KANUNUNDAKİ LEHE HÜKÜMLERİN TATBİKİ TALEBİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Mecburiyeti )"
5Y4.CD6.11.2000E. 2000/6434 K. 2000/7328"CEZA KARARNAMESİ
AĞIR PARA CEZASININ SAPTANMASI
YARALAMA ( Ceza Kararnamesi )
TEKERRÜR"
5Y7.CD5.7.2000E. 2000/4022 K. 2000/10287"TOPLU SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaraların Yerini Gösterip Ele Geçirilmesini Sağlamak )
SUÇA KONU SİGARALARIN YERİNİ GÖSTERİP ELE GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ( Toplu Sigara Kaçakçılığı )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Uygulanan TCK'nun 59. Maddesinin Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasına da Uygulanması )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Sanıkların Para Cezasını Ödemede Aczi Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasına da Uygulanması Gereği )
TEKEL İDARESİNE MÜDAHALE İMKANI TANINMASI ( Toplu Sigara Kaçakçılığı-Zaptedilen Tekel Bandrolleri )
ZAPTEDİLEN TEKEL BANDROLLERİ ( Tekel İdaresine Müdahale İmkanı Tanınması-Bir Karar Verilmesi )"
5Y7.CD5.7.2000E. 2000/2035 K. 2000/10288"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Deliller Gösterilmeden Toplu Kaçakçılıktan Hüküm Tesis Edilememesi )
KAÇAKÇILIK ( Benzinin Bir Kısmının Satılmış Olması-Satılmayıp Elde Bulunan Kısmın Yurtdışı Edilmek Üzere İadesi )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN İDAREYE HESAPLATTIRILMASI ( Kaçakçılık Konusu Malın Satılıp Elden Çıkarılan Kısmı )"
5Y4.CD27.6.2000E. 2000/5170 K. 2000/5694"ÖLENLERİ YETKİLİ YERLERE BİLDİRME GÖREVİ ( Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Bir Suçu İlgili Makamlara Bildirmeme Eylemini Cezalandıran Suçun Öğelerini Oluşturmaması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA ( Verilen Cezanın Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Cezanın Alt Sınırının Altında Belirlenmesi )
SUÇU BİLDİRMEME ( Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunun İlgili Makamlara Bildirilmemesi )"
5Y6.CD26.6.2000E. 2000/4853 K. 2000/5284"DOLANDIRICILIK ( Banka Aracı Kılınmak Suretiyle İşlenmiş Olması )
BANKANIN ARACI KILINMIŞ OLMASI ( Dolandırıcık-Uygulanacak Madde )
CÜRÜMDE TEKERRÜR ( Sanık Lehine Hükmün Uygulanması )
SANIK LEHİNE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Tekerrür )"
5Y4.CD20.6.2000E. 2000/3916 K. 2000/5439"İFTİRA SUÇU ( Çıkan Tartışma ve Bağırmalardan Sonra Sanıkların Karakola Gidip Yakınmada Bulunmaları )
HUKUKA AYKIRILIK ÖĞESİ ( Sanıkların Karakola Gidip Yakınmalarından Sonra Mağdurun Bu Eylemden Beraatinde Sanıkların Hukuka Aykırı Eyleminin Olmaması )
TEKERRÜRE ESAS CEZA ( Para Cezası Nedeniyle Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Yapılan Artırımın Bir Günü Geçmesi Zorunluluğu )"
5Y8.CD25.5.2000E. 2000/3383 K. 2000/9646"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İnfaz Kanununda Yapılan Değişikliğin Sanık Lehine Olması )
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( İnfaz Kanununda Yapılan Değişikliğin Sanık Lehine Olması Nedeniyle Bu Değişik Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )"
5YCGK25.4.2000E. 2000/3-79 K. 2000/83"DÜZELTEREK ONAMA KARARI ( Erteleme Konusunda Yerel Mahkemenin Karar Verme Yetkisini Kaldıracak Şekilde Karar Verilememesi )
ERTELEME KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİ ( Erteleme Konusunda Karar Verilecek Durumda Düzelterek Onama Kararı Verilememesi )"
5Y11.CD20.4.2000E. 2000/820 K. 2000/1552"HIRSIZLIK ( Sanığın Suçunun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalmasına Rağmen Tamamlandığı Kabul Edilerek Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )
TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Suçunun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalmasına Rağmen Tamamlandığı Kabul Edilerek Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )
SUÇ KONUSU EŞYALARIN DEĞERİ ( Eşya Değerlerinin Pek Hafif Olmasına Rağmen Normal Kabul Edilerek Sanığa Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )"
5Y11.CD20.4.2000E. 2000/816 K. 2000/1551"HIRSIZLIK ( Suça Konu Eşyaların Değeri Bilirkişiye Tespit Ettirilmeden Müşteki Beyanına İtibar Edilmesinin Hatalı Olması )
CEZAYI HAFİFLETİCİ TAKDİRİ SEBEPLER ( İndirim Sırasında Hesap Hatası Olması )"
5Y7.CD19.4.2000E. 1999/12625 K. 2000/5671"TEŞEKKÜL HALİNDE GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Dava Konusu Eşyayı Taşıyan Araç Sürücülerinin Sorumluluğu - Sevk Edildiği Gümrüğe Gitmeden Tır Karnesinde Kayıtlı Eşyaların Bir Kısmının Başka Araca Boşaltılması )
SÜRÜCÜLERİN AYRI AYRI TAŞIDIKLARI EŞYADAN SORUMLU OLMALARI ( Teşekkül Halinde Gümrük Kaçakçılığı - Sevk Edildiği Gümrüğe Gitmeden Tır Karnesinde Kayıtlı Eşyaların Bir Kısmının Başka Araca Boşaltılması )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Hesaplanması - Teşekkül Halinde Gümrük Kaçakçılığı )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ ( Dahilde Yapılacak - Sevk Edildiği Gümrüğe Gitmeden Tır Karnesinde Kayıtlı Eşyaların Bir Kısmını Başka Araca Boşaltmak/Teşekkül Halinde Kaçakçılık )"
5Y7.CD22.3.2000E. 1999/12443 K. 2000/4307"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bedelsiz İthal Rejimine Uygunsuzluk-Permi Hakkının Devri )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Permi Hakkının Devri Suretiyle Gerçekleştirilmek İstenen İthalat )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kaçakçılık Konusu Aracın Model Yılı Konusundaki Çelişkinin Giderilmesi )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Cezada Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 S. Yasanın Dikkate Alınması )"
5Y7.CD8.3.2000E. 1999/12101 K. 2000/3648"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Ne Şekilde Bulunduğunun Anlaşılmaması - Fazla Ceza Tayin Edilmesi )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Karardan Ne Şekilde Tespit Edildiğinin Anlaşılmaması - Fazla Ceza Tayin Edilmesi/Toplu Kaçakçılık )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Toplu Kaçakçılık - Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Hesaplanması )"
5Y7.CD7.3.2000E. 2000/1397 K. 2000/3634"DURUŞMADAN VARESTE TUTULMA ( Talimatla İfadesi Alınan Sanığa Duruşmadan Vareste Tutulma Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılmamasının Hukuka Aykırı Olması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Savcının Uygulanmasını İstediği 1918 Sayılı Yasanın İlgili Maddesinden Ayrı Bir Maddeye Hükmeden Yerel Mahkemenin Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanımasının Gerekmesi )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Hükümden sonra vaki Sanık Lehine Olan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
HÜKÜMDEN SONRA SANIK LEHİNE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Hükümden sonra vaki Sanık Lehine Olan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Sanığın Tekel Kaçağı Eşyalar Yönüyle Mahkumiyetine Karar Verildiği - Para Cezası İle Vekalet Ücretlerinin Bu İdareye Ait Olduğunun Kararda Belirtilmemesi ve Vekalet Ücretinin Hatalı Hesaplanmış Olmasının Bozma Nedeni Oluşturduğu )"
5Y2.CD21.2.2000E. 2000/1476 K. 2000/1736"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİNDE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ceza Asgari Hadden Gösterilse Dahi Kararda Takdir Nedenlerinin Belirtileceği )
ASGARİ HADDEN CEZA TAYİN EDİLMESİ ( Tayin Edilirken Kararda Takdir Nedenlerinin Belirtileceği )
HAPİS CEZASININ AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Kararda Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterileceği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Talep Edildiği Halde Bir Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Vermek )"
5Y7.CD15.2.2000E. 1999/9684 K. 2000/1947"İTHAL EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ
GÜMRÜK KIYMETİNİN EKSİK GÖSTERİLMESİ
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN CEZAYA ESAS ALINMASI
ET İTHALATI ( Gümrük değeri )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACİZ"
5Y2.CD10.2.2000E. 2000/553 K. 2000/1113"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Değişen Kanunun Sanık Lehine Olması Nedeniyle Bunun Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN KANUN ( Kanunda Yapılan Değişikliğin Sanık Lehine Olması Nedeniyle Bunun Uygulanmasının Gerekmesi )"
5YCGK1.2.2000E. 2000/2-1 K. 2000/9"KUMAR OYNAMAK ( Sanığa Verilen Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ( Para Cezasından Dönüştürülen Bir Gün Hapis Cezasının İnfaz Edilmesinin Zorunlu Olması )
BİR GÜN HAPİS CEZASININ İNFAZI ( Para Cezasından Dönüştürülen Bir Gün Hapis Cezasının İnfaz Edilmesinin Zorunlu Olması )
ŞARTLA SALIVERME ( Amacı ve Şartları )
CEZANIN BELİRLİ SÜRE ÇEKİLMİŞ OLMASI ( Koşullu Salıvermenin En Önemli Öğelerinden Biri Olması )
İYİ HAL GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Koşullu Salıvermenin En Önemli Öğelerinden Biri Olması )"
5Y7.CD25.1.2000E. 1999/15478 K. 2000/122"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü İçkilerin Yurda Kaçak Yollarla Sokulması - Kaçak Yolla Yurda Sokulan İçkinin 5 Katı Üzerinden Ceza Tayin Edilip Tespit Olunan CİF Değerine Eklenmesi Gereği )
GÜMRÜK VE TEKEL TAZMİNİ PARA CEZALARI ( Hapis ve Para Cezasından Çevrili Cezanın 3 Yılı Geçemeyeceği İnfazın Üç Yıl Üzerinden Yapılması Gereği - Ödemeden Aciz Halinde Çekilmesi Gereken Hapis Cezasının Gümrük ve Tekel Para Cezaları Üzerinden Ayrı Ayrı Gün Olarak Tayini Gereği )"
5Y10.CD16.12.1999E. 1999/16884 K. 1999/15534"3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlünün Ödeme Emri Tebliğine Rağmen Para Cezasını Ödememesi - 1 Günlük Hapis Cezasının Uygulanabilirliği )
HÜKÜMLÜNÜN PARA CEZASINI ÖDEMEMESİ ( 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet - 1 Günlük Hapis Cezasının Uygulanabilirliği )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet - 1 Günlük Hapis Cezasının Uygulanabilirliği )"
5Y7.CD2.12.1999E. 1999/10964 K. 1999/11877"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi )
SANIĞIN TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Hapse Çevrilip Çektirilmesi Gereken Cezanın Sanık Lehine Tekrar Hesaplanması )
TEKEL KAÇAĞI EŞYALAR ( Çocuklar İçin Yurda Sokma ve Muafiyet Düşünülemeyeceği )"
5Y7.CD2.12.1999E. 1999/10218 K. 1999/11896"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Toplu Kaçakçılık-Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )
TAZMİNİ PARA CEZASI VE NİSBİ HARÇ ( İkili Birli Kural Gereği Tahsili-Toplu Kaçaklık )
İKİLİ BİRLİ KURAL GEREĞİ TAHSİL ( Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )"
5Y1.CD17.11.1999E. 1999/3093 K. 1999/3810"TEKERRÜR ( 4421 Sayılı Kanundan yararlanma )
VİDEO KASETİNİN DELİL DEĞERİ ( Düğünde yaralama )
MÜESSİR FİİL ( Video kasetle isbat )"
5Y7.CD10.11.1999E. 1999/9689 K. 1999/11096"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Müsadere )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Günlüğü )"
5Y1.CD3.11.1999E. 1999/2707 K. 1999/3542"ÖLDÜRME FİİLİNE FERAN KATILMAK ( Babasını Öldürmesi İçin Öz Kızının Suç İşleme Kararını Takviye )
KOCASININ ÖLDÜRÜLMESİNE FERAN KATILMAK ( Babasını Öldürmesi İçin Öz Kızının Suç İşleme Kararını Takviye )
SANIĞIN SIFATINDAN KAYNAKLANAN AĞIRLAŞTIRICI SEBEP ( Babasını Öldürmesi İçin Öz Kızının Suç İşleme Kararını Takviye )
HÜKÜM TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN DEĞİŞİKLİĞİN UYGULANMASI ( 647 s. Kanun m. 5 )"
5Y6.CD19.10.1999E. 1999/5807 K. 1999/5860"TEKERRÜR ( Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Tekerrür )"
5Y7.CD18.10.1999E. 1999/9334 K. 1999/10460"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Tekerrür - Para Cezasının Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çevrilmesi )
TEKERRÜR ( Kooperatifler Kanununa Muhalefet )"
5Y11.CD30.9.1999E. 1999/5312 K. 1999/6575"PARA CEZASI ( 4421 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik - Tayin Olunan Cezanın 765 sayılı TCK.nun 81/1-3 Maddesi Gereğince Bir Gün Arttırılması Zorunluluğu )
4421 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Tayin Olunan Cezanın TCK.nun 81/1-3 Maddesi Gereğince Bir Gün Arttırılması Zorunluluğu )"
5Y7.CD28.9.1999E. 1999/9103 K. 1999/9597"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Aralarında alım - satım ilişkisi olan sanıklar )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Toplu kaçakçılık )
EK SAVUNMA ( Suç vasfının değişmesi )
TOPLU KAÇAKLIK SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmayacağı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Aleyhlerinde 1918 Sayılı Kanun'un 25/2. Maddesinin Uygulanması İstemi İle Dava Açılan Sanıklar -TCK. 27/3. Maddesi İle Ceza Tayin Edilmesinin Usule Aykırılığı )
ZORALIM ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan ve Cezaya Esas Alınmayan Etiketler - Karar Verilemeyeceği )
CEZAYA ESAS ALINMAYAN ETİKETLER ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )"
5Y1.CD27.9.1999E. 1999/1524 K. 1999/2933"TAAMMÜDEN YARALAMAK ( Tekerrüre Esas Alınabilecek Hükümler Arasında Aynı ve Farklı Nev'iden Suç Hükümlülükleri Bulunması )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınabilecek Hükümler Arasında Aynı ve Farklı Nev'iden Suç Hükümlülükleri Bulunması )
AYNI NEVİDEN SUÇ CEZASI ( Tekerrüre Esas Alınabilecek Hükümler Arasında Aynı ve Farklı Nev'iden Suç Hükümlülükleri Bulunması Durumunda )
LEHE OLAN KANUN ( Hüküm Gününden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Yararına Olması Nedeniyle Uygulanması Gereken Kanunun Uygulanması )"
5Y11.CD15.9.1999E. 1999/4986 K. 1999/6326"CEP TELEFONU ÇALMAK
HIRSIZLIK ( Cep telefonunun değeri )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Asıl mahkumiyet )
TEKERRÜR KÜÇÜĞÜN CEZASI
PARA CEZASINA ÇEVİRME ZORUNLUĞU ( Küçük )"
5Y11.CD17.9.1998E. 1998/6491 K. 1998/5878"2863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kültür Varlığı Olan Taşınmazın Arka Duvarının Yıkılması )
YIKMA ( Kültür Varlığı Olan Taşınmazın Arka Duvarının Yıkılması-Yıkmanın Tek Başına Suç Unsuru Olması )
YETKİLİ KURULDAN İZİN ALMADAN İNŞA YAPMAK ( Sanıklara Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Hapis Yerine Hapis Olarak Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Yetkili Kuruldan İzin Almadan İnşa Yapmak Suçunda Sanıklara Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Hapis Yerine Hapis Olarak Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
5Y8.CD6.7.1998E. 1998/7894 K. 1998/10587"SANIK LEHİNE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( 647 S. Yasanın 5 ve 6. Maddelerinin Uygulanması Talebi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Cevapsız Bırakılması )"
5Y7.CD2.4.1998E. 1997/9447 K. 1998/2990"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Otonun İçinde Tutulan Tespit Zaptında Araçtan Sökülüp Kaçağa Sarfedilmek İstenen Parçaların Neler Olduğunun Öğrenilmesi )
TESPİT ZAPTI ( Araçtan Sökülüp Kaçağa Sarfedilmek İstenen Parçaların Neler Olduğunun Öğrenilmesi )
GÜMRÜK MUHAFAZASI ALTINA ALMA ( Aracın Geçici Olarak Yurda Sokulmuş Olması Durumunda )"
5Y7.CD11.3.1998E. 1998/1463 K. 1998/2062"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükümde Uygulanan Yasa Maddesinin Yanlış Olarak Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
HÜKÜMDE UYGULANAN YASA MADDESİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Bunun Yasaya Aykırı Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Mahkumiyet Kararı Verilen Sanıklardan Hükmolunan Tazmini Ağır Para Cezasının Müteselsilen Alınmasına Karar Verilmesi )"
5Y8.CD26.6.1997E. 1997/7707 K. 1997/10409"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçtan Önce İnfaz Edilmiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olması )
TEKERRÜR ( Suçtan Önce İnfaz Edilmiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olması )
SUÇTAN ÖNCE İNFAZ EDİLMİŞ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olması )
CEZADA ARTIRIM ( Tekerrür Nedeniyle Yapılan Artırımın Önceki Ceza Miktarını Aşamaması )"
5Y7.CD9.4.1997E. 1997/2717 K. 1997/3297"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Suçlarda Son Soruşturmanın Yapılacağı Yerde Mahkemelerin Birden Çok Daireler Ayrılmış Olması )
SON SORUŞTURMANIN YAPILACAĞI MAHKEME ( Mahkemelerin Birden Çok Dairelere Ayrılması Durumunda Davaya O Mahkemenin Bir Numaralı Alanında Bakılması )
VEKALET ÜCRETİ ( Hazine Vekilinin Duruşmalara Gelmemesi Nedeniyle Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi )"
5Y7.CD4.2.1997E. 1997/322 K. 1997/502"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kaçak Eşyaları Kıbrıs'tan Yolcu Beraberi Getirdiğini Savunması )
KIBRIS'TAN GETİRİLEN KAÇAK EŞYALAR ( Sanığın Kaç Kez Kıbrıs'a Gittiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA ÇELİŞKİ ( Dava Konusu Eşyaların İdarece Bildirilen Değerleri Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )"
5Y6.CD4.3.1996E. 1996/2218 K. 1996/2047"HIRSIZLIK ( Tekerrüre Esas Alınan Hapis Cezası Olan Önceki Mahkumiyetin İnfaz Sırasında Yazılı Emir Yoluyla Ağır Para Cezasına Çevrilmiş Olması )
PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ ÖNCEKİ MAHKUMİYETLER ( Tekerrür Uygulaması )
TEKERRÜR ( Para Cezasına Çevrilmiş Olan Önceki Mahkumiyetler İçin )"
5Y2.CD26.10.1995E. 1995/10118 K. 1995/11053"İNFAZA İLİŞKİN KARARLAR ( Kazanılmış Hakka Konu Teşkil Etmeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( İnfaza İlişkin Kararların Konu Teşkil Etmeyeceği )"
5Y4.CD12.6.1995E. 1995/3249 K. 1995/4287"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( TCK 59 Madde Hükmünün Uygulanması - Cezadan İndirim )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Sanığın Hükümlülüğünün Olmaması - Mahkemedeki Tutum Ve Davranışları )
SANIĞIN MAHKEMEDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Olumlu Bulunarak İndirim Yapılması - Sanık Hakkında Başka Hüküm )
MAHKEMENİN SANIK HAKKINDA DİĞER HÜKMÜ ( Bu Seferde Sanığın Tutum Ve Davranışlarını Olusuz Bulması - Gerekçe )
GEREKÇE ( Birbirini Çürüten Nedenler İleri Sürerek Gerekçesizliğe Yol Açılması )"
5Y4.CD19.1.1995E. 1994/9714 K. 1995/19"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar )
KAMU İDARESİNE KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Yedieminlik Sıfatını Verenin Kamu İdaresi Olması )
BANKALAR ( Kamu İdaresi Sayıldığının Açıklanması - Kamu İdaresi Olmaması )
BANKANIN KAMU İDARESİ OLMADIĞI ( Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçma Suçunun Oluşmaması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bankanın Sanığa Bıraktığı Mal Yüzünden Oluşmuş Suçun Niteliği )"
5Y3.CD24.10.1994E. 1994/7049 K. 1994/9466"ORMANDAN DAL ODUNU KESMEK ( Uygulanacak Cezanın Tesbiti )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Dal Odunu Kesmek - Uygulanacak Cezanın Tesbiti )
TAZMİNAT ( Orman Emvalinin Müsadere Edilmesi - Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
5Y7.CD10.3.1993E. 1993/1115 K. 1993/1269"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz Halinde Çevrilip İnfazı Gereken Hapisin Üç Yılı Geçememesi )
TAZMİNİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPSİN YUKARI HADDİ ( Üç Yılı Geçememesi )
DAMGA RESMİ ( Para Cezasının Gümrüklenmiş Değer Damga Resmi Dahil Edilmeden Hesaplanmasının Kabul Edilmesi )"
5Y9.CD20.1.1993E. 1993/6 K. 1993/94"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Sanığın Mahkum Olduğu Hapis Cezasının Ağır Para Cezasına Çevrilerek Ertelenmesi )
TESCİL OLUNAN CEZANIN İNFAZI ( SAnığın Başka Bir Suçtan Hüküm Giymesi Nedeniyle )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERE VERİLEN PARA CEZALARI ( 3787 Sayılı Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )"
5Y8.CD3.11.1992E. 1992/10045 K. 1992/12585"SUÇ İŞLEMEYİ ÖVMEK VE SUÇA TAHRİK ETMEK ( Para Cezası-Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
TAKSİT SÜRELERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Para Cezası-Bozma Nedeni )"
5Y4.CD20.11.1991E. 1991/6000 K. 1991/7079"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Davaya Katılma Karının Verildiği Duruşma Tutanağı )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Cumhuriyet Savcısının Ad Ve Soyadının Yazılmaması )
YARALAMA ( Eve Girmeden Ve Girdikten Sonra Sarkıntılık Suçuna İlişkin Kanıtlar )
SARKINTILIK ( İçeride Suça Rıza Dışında Devam Edilmesi - Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Oluşması )
SİLAH KAPSAMI ( Kızgın Yağın Ne Suretle Silah Sayıldığının Açıklanması )
TAKSİTLENDİRME ( Sanıkların Bu Talebinin Karara Bağlanmamış Olması )"
5YCGK30.9.1991E. 1991/2-209 K. 1991/247"TEKERRÜRE ESAS OLAMAMA ( Kesin Hüküm Niteliğindeki İlk Derece Mahkemesi Kararları )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI ( Tekerrüre Esas Olamaması )
SANIĞIN LEHİNDE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında )
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK VE HAKARET SUÇLARI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Sanığın Lehine Olan Kanun Hükmünün Tesbiti )"
5Y2.CD27.9.1991E. 1991/8781 K. 1991/9770"PARA CEZALARINDAN ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Şartlı Tahliye Hükümlerinden Faydalandırılma )
ŞARTLI TAHLİYE ( Para Cezasından Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )"
5Y9.CD25.4.1991E. 1991/1301 K. 1991/1397"213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Verilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bir Gün Onbin Lira Sayılarak Hapse Çevrilmesi )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Verilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bir Gün Onbin Lira Sayılarak Hapse Çevrilmesi )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Bir Gün Onbin Lira Sayılarak Hapse Çevrilmesi )"
5Y6.CD24.1.1991E. 1990/8970 K. 1991/433"HIRSIZLIK ( Sanığın Suça Konu Malları Kendiliğinden Geri Vermesi )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Sanığın Suça Konu Malları Kendiliğinden Geri Vermesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Suçu Birlikte İşlemeyen Sanıklardan Birlikte Alınamaması )"
5Y6.CD17.4.1990E. 1990/1326 K. 1990/3264"DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞMAMASI ( Bankanın Yanlış İşlemi - Sanığın Susarak Haksız Çıkar Sağlaması )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Bankanın Yanlış İşleminde Susarak - Dolandırıcılık Suçu Oluşmaması )
BANKANIN YANLIŞ İŞLEMİNDE SUSARAK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Dolandırıcılık Suçu Oluşmaması )
MEMURİYETTEN MAHRUMİYET CEZASI ( TCK.m.20'ye Göre - Asgari Haddi )"
5YCGK16.4.1990E. 1990/1-91 K. 1990/115"GÖZALTINDA VEYA TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRELER ( Beher Gün Karşılığının 10.000 Lira Üzerinden Hesaplanıp Mahsup Edilmesi )
MAHSUP ( Gözaltında veya Tutuklulukta Geçen Süreler )"
5Y4.CD2.11.1989E. 1989/6021 K. 1989/6679"TUTUKLULUKTA GEÇEN GÜNLER ( Hükümlülüğe Sayılmasında/Mahsubunda Uygulanacak Para Miktarı )
MAHSUP ( Tutuklulukta Geçen Günler - Hükümlülükten Mahsubunda Uygulanacak Para Miktarı )"
5Y4.CD18.10.1989E. 1989/5424 K. 1989/6201"EKSİK GRAMAJLI EKMEK SATMAK ( Sanık Hakkında İşyerinin Kapatılmasına Karar Verilememesi )
TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK ( Sanık Hakkında İşyerinin Kapatılmasına Karar Verilememesi )
İŞYERİNİN KAPATILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Ticarete Hile Karıştırmak Suçunda )
TAKSİT SÜRELERİNİN KARARDA BELİRTİLMESİ MECBURİYETİ ( Taksitlendirilmiş Para Cezalarında )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksit Sürelerinin Kararda Belirtilmesi Mecburiyeti )"
5Y4.CD11.10.1989E. 1989/5614 K. 1989/6034"GÖREVLİ MEMURA MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK ( İndirimde Uygulanacak Madde )
MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK ( Görevli Memura - İndirimde Uygulanacak Madde )
AĞIR PARA CEZASI ( 5 Eşit Taksitte Tahsili Tabiri - Sürelerinin Birer Ay Anlamına Gelmeyeceği )"
5Y2.CD14.3.1989E. 1989/1280 K. 1989/1741"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Tutukluluk Süresinin Para Cezasından Mahsubunda Oran )
TUTUKLULUK SÜRESİNİN PARA CEZASINDAN MAHSUBUNDA ORAN ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
MAHSUP ORANI ( Tutukluluk Süresinin Verilen Cezadan Mahsubunda )"
5YCGK11.2.1985E. 1984/2-443 K. 1985/89"HAKARET VE MÜESSİR FİİL ( Davadan Vazgeçme )
DAVADAN VAZGEÇME ( Hakaret ve Müessir Fiil-Duruşma Sırasında İleri Sürülmeyen Hususların Ek Temyiz Layihasıyla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Önceki Karara Atıf Suretiyle Direnme Kararı Verilememesi )"
5Y8.CD25.11.1983E. 1983/2355 K. 1983/2684"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tekerrür Sebebiyle Artırma Yapılması )
TEKERRÜR SEBEBİYLE YAPILACAK ARTIRMA ( Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZALARININ TARİFİ VE YERİNE GETİRİLMESİ ( Tekerrür Sebebiyle Yapılacak Artırmada Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )
GENEL VE ÖZEL TEKERRÜR ( Tekerrür Sebebiyle Yapılacak Artırmada Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )"
5Y9.CD10.4.1981E. 1981/1204 K. 1981/1441"YARALAMAYA NEDEN OLMA ( Tehlikeli Bir Şekilde Araç Kullanarak Adam Yaramaya Neden Olmada verilecek Hükmün Adam Yaralamak Suçundan Yargılanmasına Engel Olmaması )
TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMA ( Adam Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçunun Bu Suçu Kapsaması )
SUÇLARIN TOPLANMASI ( Adam Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçunun Bu Suçu Kapsaması )"
5YCGK2.3.1981E. 1980/9-333 K. 1981/72"YARALANMAYA NEDEN OLMA ( Kullanılan aracı şarampole yuvarlayarak içindekilerin yaralanmasına neden olma )
TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK ( Bu Şekilde Araç Kullanarak Kullanılan aracın şarampole yuvarlayarak içindekilerin yaralanmasına neden olma )
BİR EYLEMLE BİRDEN ÇOK SUÇ İŞLENMESİ ( İşlediği Bir Fiil ile Kanunun Muhtelif Ahkamını İhlal Eden Kimsenin O Ahkamdan En Şedit Cezayı Tazammum Eden Maddeye Göre Cezalandırılması )
İKİ DEFA YARGILANMA ( Ceza Muhakemesinde Sanığın Ancak Aynı Fiilden Dolayı İkinci Def'a Yargılanamaması )
TEK CEZA ( İhtiva Eden Kanunun İhtiva Olunan Kanunu Kapsaması ve Faile Tek Bir Ceza Verilmesi )
YENİDEN YARGILAMA ( Mahkemenin İhtimamına Rağmen Ele Geçirilmeyen Olaylar Sonradan Ortaya Çıkmış Olursa Bu Halde de Yeni Yargılama Yapılmasının Mümkün Olması )
EK DAVA ( Mahkemenin İhtimamına Rağmen Ele Geçirilmeyen Olaylar Sonradan Ortaya Çıkmış Olursa Bu Halde de Yeni Yargılama Yapılmasının Ek Dava İle Mümkün Olması )"
5Y7.CD23.12.1980E. 1980/5404 K. 1980/6867"PARA CEZASI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
HAPSE ÇEVİRME ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Ödemede Güçsüzlükleri Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasının Üç Yıldan Fazla Olamaması )
TAZMİNAT ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
OYUN KAĞIDI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
CUMHURİYET sAVCISININ GÖREVİ ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
KAHVE ( Kahve için Belirlenen Para Cezası Tekel Para Cezası Olmadığından Oyun Kağıdının Para Cezası ile Toplanamaması )"
5YCGK27.12.1976E. 1976/8-537 K. 1976/553"ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararlarda Sanığın Kişiliğine ve Eylemin Özelliğine Değinilmesi Gerekçesinin Yeterli Sayılması )
SUÇUN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE GEREKÇE ( Cezaların Paraya Çevrilmesinde Suçlunun Kişiliği ve Eyleme Değinilmesinin Yeterli Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bu Cezaların Cezalar Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesindeki Özelliklere Göre Para Cezasına Çevrilebilmesi )
PARAYA ÇEVİRME ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesindeki Özelliklere Göre Mahkemece Para Cezasına Çevrilebilmesi )"
5YCGK29.11.1976E. 1976/490 K. 1976/511"TAKSİTLENDİRME HAKKI ( Mahkemenin Hükmettiği Para Cezasını )
PARA CEZASINI TAKSİTLENDİRME YETKİSİ ( Mahkemenin Bu Hakkını Kullanmasının Savcının Hakkını Zedelemeyeceği )
TEMYİZ MASRAFLARININ SANIĞA YÜKLETİLEMEMESİ ( Sanığın Temyizi Üzerine Hükmün Sanık Lehine Bozulması )
SANIĞIN TEMYİZİ ÜZERİNE HÜKMÜN SANIK LEHİNE BOZULMASI ( Temyiz Masraflarının Sanığa Yükletilememesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda - C. Savcısının Buna İlişkin Yetkisini Kısıtlayıcı Nitelikte Kullanılmaması Gereği )"
5YCGK11.10.1976E. 1976/7-367 K. 1976/415"TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET ( Plakasız Traktörü Trafiğe Çıkarıp Kullanma )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Cezanın Paraya Çevrilmesi Konusunda Mahkemece Re'sen Karar Verilmesi Durumunda Yasal Gerekçelerinin Belirtilmesi )
GEREKÇE ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi Konusunda Mahkemece Re'sen Karar Verilmesi Durumunda Yasal Gerekçelerinin Belirtilmesi )
BOZMA NEDENİ ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Konusunda Mahkemece Verilen Kararın Gerekçesinin Yazılmaması Nedeniyle )"
5YCGK4.10.1976E. 1976/7-382 K. 1976/403"6085 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Anayasa Gereğince Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Gerekmesi )
GEREKÇE ( CMUK Uyarınca Hakimlik ve Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının ve Muhalefet Şerhlerinin Dahil Gerekçeli Yazılmasının Gerekmesi )
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece 647 Sayılı Yasa Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verirken Takdiren Kelimesini Kullanmakla Yetinmeyip Yasal Gerekçe Göstermesinin Gerekmesi )
HAKİMİNİ TAKDİRİ ( Mahkemelerin Her Türlü Kararlarını Yasal Gerekçe Göstererek Yazması Gerektiği - Takdiren Kelimesini Kullanmakla Yetinilemeyeceği )"
5YCGK20.9.1976E. 1976/7-390 K. 1976/386"CEZANIN ALT SINIRININ AŞILMASI ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
GEREKÇELENDİRME MECBURİYETİ ( Cezanın Alt Sınırının Aşılması, Ertelenmesi ve Para Cezasına Çevrilmesine İlişkin Hükümler )
PARAYA ÇEVRİME VE ERTELEME HAKKINDAKİ HÜKÜMLER ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
ERTELEME VE PARAYA ÇEVİRME HAKKINDAKİ HÜKÜMLER ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )"
5YCGK13.9.1976E. 1976/4-332 K. 1976/356"GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Verilen Para Cezasının Taksitlendirilmesi )
PARA CEZALARINA İLİŞKİN TAKSİT SÜRELERİ ( Sanığın Yüzüne Karşı Açıklanan ve Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararla Açıklanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Para Cezalarının Açıklanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Para Cezasının Kısa Kararda Belirtilmeyip Gerekçeli Kararda Belirtilmesinin Yersiz Olması )
ERTELEME İSTEĞİNİN REDDİ ( Yasal Gerekçe Gösterilmesinin Zorunlu Olması )"
5YCGK21.6.1976E. 1976/289 K. 1976/296"PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANMASI ( İnfaz Sırasında Savcılıkça Yerine Getirilmesinden Söz Edilerek Yükümlülükten Kaçınılamaması )
TAKSİTLERLE PARA CEZASININ ÖDENMESİ ( Taksitlerden Birinin Ödenmemesi Durumunda Geri Kalan Miktarın Tamamının Tahsilinin Gerekmesi )
TAKSİT SÜRESİ ( Para Cezalarında İki Yılı Geçememesi ve Taksit Miktarının Dörtten Eksik Olamaması )
TAKSİDE BAĞLAMA KONUSUNDA HÜKÜM KURULMASI MECBURİYETİ ( Talebe Rağmen Savcılıkça Yerine Getirilebileceği Gerekçesiyle Kaçınılamaması )
KEFALET AKÇESİNİN NE ZAMAN İADE EDİLECEĞİ ( Kararda Gösterilmesi Mecburiyeti )"
5YCGK1.3.1976E. 1976/4-93 K. 1976/105"MAHKEMENİN TAKDİR HAKKI ( Para Cezasının Takside Bağlanmasına Gerek Görmemesi )
PARA CEZASI ( Mahkemenin Takdir Hakkını Kullanarak Takside Bağlamaması )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Mahkemenin Verdiği Para Cezasını Takside Bağlamaması )"
5Y4.CD3.2.1976E. 1976/522 K. 1976/528"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Hapis Cezasından Çevrilen Ağır Para Cezasının Takside Bağlanmasına Göre Bu Suçtan Ayrıca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Taksit Dışı Bırakılmasının Doğru Olmaması )
HAPİS CEZASINDAN ÇEVRİLEN AĞIR PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANMASI ( Bu Suçtan Ayrıca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Taksit Dışı Bırakılmasının Doğru Olmaması )
TAKSİTE BAĞLAMAMA ( Hapis Cezasından Çevrilen Ağır Para Cezasının Takside Bağlanmasına Göre Bu Suçtan Ayrıca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Taksit Dışı Bırakılmasının Doğru Olmaması )"
5YCGK24.11.1975E. 1975/3-284 K. 1975/293"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasının Ödenmesine İlişkin Taksit Süreleri )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TAKSİT SÜRELERİ ( Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )"
5YCGK9.6.1975E. 1975/3-140 K. 1975/147"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasının Taksitlere Bağlanması )
PARA CEZASI ( Taksitlendirmenin Kanuna Aykırı Olması )
TAKSİTLERİN HER AYIN BİRİNDEN PEŞİNE KADAR ALINMASI KARARI ( Ödeme Biçimini Kısıtlama Olması )
ÖDEME BİÇİMİNİ KISITLAMA ( Taksitlerin Her Ayın Birinden Beşine Kadar Alınması Hükmü )"
5YCGK31.3.1975E. 1975/4-456 K. 1975/53"KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Para Cezası Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Altı Eşit Taksitle Ödenmesi Kararı )
PARA CEZASI ( Altı Ay İçinde Altı Eşit Taksitle Ödenmesi Kararı )
TAKSİT SÜRELERİ ( İnfaz Sırasında Tereddütlere Yol Açmayacak Biçimde Belirtilmesinin Gerekmesi )"
5YCGK15.4.1974E. 1974/6-91 K. 1974/217"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( İnfaz Kanununa Göre 10 Lira İçin Gün Kuralının Konmuş Olması )
10 LİRA İÇİN 1 GÜN KURALI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alanlar İçin Kanunla Konulan Kural )"
5YİBGK8.6.1970E. 1970/3 K. 1970/5"PARA CEZASINI ÖDEYEMEYEN SUÇLULAR ( Suçlunun Savcılıkça Devlet ve Diğer Kamu Kurumlarında Sağlanan İşe Gelmemesi )
ÇALIŞMA SURETİYLE PARA CEZALARININ İNFAZI ( Suçlunun Bu Emirlere Aykırı Hareketi Neticesinde Savcılıkça Alınan Tedbirler )
SUÇLUNUN PARA CEZASINI ÖDEMEMESİ ( Çalışma Suretiyle Ödemesi Gerekirken Ödememesi Neticesinde Savcılıkça Verilen Karar )"
5YİBGK11.12.1967E. 1967/2 K. 1967/6"PARA CEZASININ ALINMASI İÇİN MAHKUMUN MAL VE HAKLARINA TEDBİR KONULMASI ( Hükmün Kurulması Aşamasında Verilebileceği ve İnfaz Aşamasında Verilemeyeceği )
ÖNLEM KARARI ALINAMAMASI ( Para Cezasının Alınmasını Sağlamak İçin Kesinleşen Hükmün İnfaz Aşamasında Mahkumun Mal ve Hakları Hakkında )
MAHKUMUN MAL VE HAKLARINA TEDBİR KONULMASINA İNFAZ AŞAMASINDA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Para Cezasının Alınmasını Sağlamak İçin )
TEDBİR KARARININ İNFAZ AŞAMASINDA VERİLEMEMESİ ( Para Cezasının Alınmasını Sağlamak İçin Mahkumun Mal ve Haklarına Tedbir Konulmasında )"

514.7.2004E. 2001/8 K. 2004/95""

Endeksin Devamı ( Madde 6-19)