Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y11.HD5.4.2007E. 2005/14047 K. 2007/5386"İMAR BANKASINDAKİ MEVDUATIN GERİ DÖNMEMESİ ( Uğranılan Zararın Davalı TMSF'den Tazmini İstemi - Davanın Tam Yargı Davası Kapsamında Görüm ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
TASARUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
HİZMET KUSURU / İDARENİN SORUMLULUĞU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )"
1Y11.HD22.1.2007E. 2005/13748 K. 2007/526"BANKANIN ESKİ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN ZARARA UĞRATILMASI ( Davanın Amacının Zararın Tahsili Olduğu - Bankalar Kanunu Kapsamında Olmadığı/Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olacağı )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRMAK ( Banka Denetçileri Tarafından Bankanın Eski Yöneticileri Aleyhine Zararın Tahsili Amacıyla Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın Bankalar Kanunu Kapsamında Olmadığı/Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Denetçileri Tarafından Bankanın Eski Yöneticileri Aleyhine Zararın Tahsili Amacıyla Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın Bankalar Kanunu Kapsamında Olmadığı/Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YARGITAY DAİRELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ( Kesinleşmiş Görevsizlik Kararı İle Mahkemeye Dosya Gönderildiği ve Bu Mahkemece de İkinci Kez Görevsizlik Kararı Verildiği ve Kesinleştiği - Görevli Mahkemenin Merci Tayini Yolu İle Yargıtay 20. Hukuk Dairesince Belirleneceği )"
1Y7.CD22.6.2005E. 2005/2244 K. 2005/8712"SANIĞIN SAVUNMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Gerçek Banka Zararı da Saptandıktan Sonra Suç Vasfının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
GERÇEK BANKA ZARARI ( Sanığın Savunması Değerlendirilerek Gerçek Banka Zararı da Saptandıktan Sonra Suç Vasfının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Banka Yerine Vekiline Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
1Y7.CD30.5.2005E. 2005/2249 K. 2005/5097"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıklarının Eylemlerinin Banka Dışı Araştırmayı Gerektirmeyecek Derecede Olağan İnceleme ve Araştırma Sonucu Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir Nitelikte Bulunduğu - Basit Zimmet Olduğu )
BASİT ZİMMET ( Sanıklarının Eylemlerinin Banka Dışı Araştırmayı Gerektirmeyecek Derecede Olağan İnceleme ve Araştırma Sonucu Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir Nitelikte Bulunduğu - 4389 Sayılı Kanuna Muhalefet )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Yerine Vekiline Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
1Y19.HD26.9.2003E. 2003/6313 K. 2003/8879"KREDİ KARTI ÜYE İŞYERİNİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Çalıntı Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalardan Dolayı - Davacı Bankanın Slip Bedellerini Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini Changebeck Belgesiyle İspat Etmesi Mecburiyeti )
ÜYE İŞYERİNİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ÇALINTI KREDİ KARTLARIYLA YAPILAN HARCAMALARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Davacı Bankanın Slip Bedellerini Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini Changebeck Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )
ÇALINTI KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALARIN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEYEN ÜYE İŞYERİNDEN TAZMİNİ TALEBİ ( Davacı Bankanın Slip Bedellerini Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini Changebeck Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )
BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN KREDİ KARTLARININ ÇALINMASI VE ÜYE İŞYERİNDEN HARCAMA YAPILMASI ( Bankanın Gerekli Özeni Göstermediği Gerekçesiyle Üye İşyerinden Tazminat Talebi - Bankanın Slip Bedellerini Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini ve Zarara Uğradığını Changebeck Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )"
1Y19.HD26.9.2003E. 2003/3702 K. 2003/8968"ÇALINTI KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMA BEDELLERİNİN KÖTÜNİYETLİ ÜYE İŞYERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Bankanın Slip Bedellerini Kartı Düzenleyen Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini Chargeback Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )
KREDİ KARTININ ÇALINMASI ( Kötüniyetli Üye İşyerinde Yapılan Harcamaların Tahsili Talebi - Bankanın Slip Bedellerini Kartı Düzenleyen Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini Chargeback Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )
BANKANIN ÇALINTI KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMA BEDELLERİNİN KÖTÜNİYETLİ ÜYE İŞYERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Slip Bedellerinin Kartı Düzenleyen Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edilemediğini Chargeback Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )
ÜYE İŞYERİNDE ÇALINTI KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALARIN KÖTÜNİYETLİ ÜYE İŞYERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Bankanın Slip Bedellerini Kartı Düzenleyen Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edemediğini Chargeback Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )
CHARGE BACK YAPILDIĞININ İSPAT EDİLMESİ MECBURİYETİ ( Çalıntı Kredi Kartıyla Yapılan Harcamanın Kötüniyetli Üye İşyerinden Tahsili İçin Açılan Davada - Yurtdışındaki Bankanın Slip Bedellerini Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması )"
1Y12.HD4.2.2002E. 2002/1555 K. 2002/2164"HACZİN KONUSU ( Bankadaki Mevduat - Mahiyetinin Borçlu Belediyeden Sorulamayacağı/İlgili Bankadan Sorulması Gerektiği )
BANKA MEVDUATI ( Haczin Konusunu Oluşturduğu - Mahiyetinin Borçlu Belediyeden Sorulamayacağı/İlgili Bankadan Sorulması Gerektiği )"
1Y11.HD11.10.1999E. 1999/5899 K. 1999/7697"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davalının İlk Savunmasında Bildirdiği Savunma İle Yargılama Sırasında Bildirdiği Savunmaların Farklı Olması )
DAVALI SAVUNMALARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Davalıların Menfi Tespit Veya İstirdat Davası Açtıklarını Bildirmemiş Olmaları )
BİLİRKİŞİ ( Davalı Savunmaları Arasında Çelişki Olması Nedeniyle )"

DANIŞTAY

1D13.D29.11.2005E. 2005/5049 K. 2005/5701"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARININ İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Karşısında Görevden Alınma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVDEN ALINARAK YERLERİNE YENİ ATAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Nedeniyle Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI DEĞİŞTİREREK YERLERİNE YENİLERİNİ ATAMAK YA DA SAYISINI ARTIRMA ( BDDK'nın Banka Yönetim Kurulunun Doğal Üyesi Olan Genel Müdürü de Değiştirme Yetkisinin Bulunduğu )"
1D13.D8.7.2005E. 2005/3760 K. 2005/3421"İMAR BANKASI NEZDİNDE BULUNAN TASARRUF MEVDUATLARI ( Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Kararının 3. Maddesinin ( a ) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinin İptali - Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmesi Sonucu Dayanaksız Kaldığı )
TASARRUF MEVDUATLARI ( İmar Bankası Nezdinde Bulunan - Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Kararının 3. Maddesinin ( a ) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinin İptali/Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmesi Sonucu Dayanaksız Kaldığı )"
1D7.D15.11.1994E. 1992/4885 K. 1994/5491"İHRACAT KREDİSİ ALAN MÜKELLEF ( Taahhüt Edilen İhracatı Gerçekleştirememesi - Başlangıçta Alınmayan Banka ve Sigorta Muamele Vergisi - İhracatçı Firmadan istenebileceği )
BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ ( İhracat Kredisi Alan Mükellefin Tahhüt Edilen İhracatı Gerçekleştirememesi - Başlangıçta Alınamayan Banka Sigorta Muamele Vergisinin İstenebileceği )"

UYUŞMAZLIK

1UMH27.5.2002E. 2002/20 K. 2002/21"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Kamu Tüzelkişiliği - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
TAZMİNAT (Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zarar - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
BANKAYA EL KONULMASI (Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
MUDİNİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ (Bankaya El Konulması Nedeniyle - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)"

Madde 2

YARGITAY

2Y11.HD7.11.2002E. 2002/5337 K. 2002/10098"ŞUBENİN DAVALI SIFATI ( Emeklilik Geliri Sözleşmesi Uyarınca Müvekkile Bağlanan Alık Gelirin Olumsuz Ekonomik Gelişmeler Sonucunda Çok Düşük Kaldığını İleri Sürülmesi ve Aylık Gelirin Yükseltilmesi Talebi )
ŞUBENİN İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN DAVADA YETKİLİ MAHKEME ( Bir Şubenin Muamelesinden Dolayı O Şubenin Bulunduğu Mahallin Yetkili Mahkeme Olması )
TEMSİLCİDE HATA ( Bankanın Şubesi Yerine Genel Müdürlüğünün Hasım Gösterilmesi Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Temsilcide Hata Olarak Kabul Edilmesi )"
2Y19.HD20.9.2001E. 2001/3880 K. 2001/5749"BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİNİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI
İFLAS ETMİŞ OLAN BANKALARIN TASFİYESİ
İFLASTA EŞİTLİK"
2Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"

Madde 3

YARGITAY

3Y11.HD5.4.2007E. 2005/14047 K. 2007/5386"İMAR BANKASINDAKİ MEVDUATIN GERİ DÖNMEMESİ ( Uğranılan Zararın Davalı TMSF'den Tazmini İstemi - Davanın Tam Yargı Davası Kapsamında Görüm ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
TASARUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
HİZMET KUSURU / İDARENİN SORUMLULUĞU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )"
3Y11.HD11.10.2005E. 2004/10703 K. 2005/9570"ALACAK DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigortasından Yararlanmanın Ön Şartı Fon Sigorta Prim Kesintisi Yapılan Usulüne Uygun Açılmış Bir Mevduat Hesabının Bulunması )
FAİZ TALEBİ ( Mahkemece Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Yararlanmanın Ön Şartı Fon Sigorta Prim Kesintisi Yapılan Usulüne Uygun Açılmış Bir Mevduat Hesabının Bulunması )
TASARRUF MEVDUATI BAKİYE LİSTELERİNDE GÖRÜLMEYEN PARA ( Tasarruf Mevduatından Sayılmayacağı )"
3Y7.CD9.2.2005E. 2004/1791 K. 2005/448"BANKALAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu )
DEVİR İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK YAPILMASI ( Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu - Bankalar Kanunu'na Muhalefet )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Olduğu )"
3Y19.HD4.2.2003E. 2001/9426 K. 2003/962"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKA ( Harçtan Muaf Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Davalının Yatırdığı Bilirkişi Ücretinin Davacının Yaptığı Masraflara Dahil Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
HARÇLARDAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Banka - Harçtan Muaf Olduğu )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Davalının Yatırdığı Bilirkişi Ücretinin Davacının Yaptığı Masraflara Dahil Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Fona Devredilen Bankanın Harçtan Muaf Olduğu )"
3YCGK17.9.2002E. 2002/6-204 K. 2002/309"BANKALAR KANUNUNUN 22. MADDESİNDEKİ SUÇLAR ( C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )
KOVUŞTURMA USULÜ ( Bankalar Kanununun 22. Maddesindeki Suçlar - C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )
DOLANDIRICILIK ( Banka Mensuplarının - Bankaların Savcılıklara Şikayette Bulunabilecekleri )
EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Banka Mensuplarının - Bankaların Savcılıklara Şikayette Bulunabilecekleri )
ZİMMET ( Banka Mensuplarının - C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )"
3Y19.HD20.9.2001E. 2001/3880 K. 2001/5749"BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİNİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI
İFLAS ETMİŞ OLAN BANKALARIN TASFİYESİ
İFLASTA EŞİTLİK"
3Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"

DANIŞTAY

3IDDGK29.4.2010E. 2009/901 K. 2010/903"YASA GEREĞİ GÖREVDEN ALINMA ( Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Bu Suretle Ortaya Çıkması Karşısında Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )
HİZMET KUSURU ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Ödeneceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )"
3D5.D13.2.2008E. 2007/7307 K. 2008/782"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARI ( İptali İstemi - Davacı Hakkında Doğrudan Uygulanabilir ve Hukuksal Durumunu Etkileyen Bir İşlem Olmadığı/İdari Davaya Konu Olamayacağı )
İDARİ DAVAYA KONU OLAMAYACAK İŞLEM ( Soruşturma İzni Verilmesi Kararının İptali İstemi - Davacı Hakkında Doğrudan Uygulanabilir ve Hukuksal Durumunu Etkileyen Bir İşlem Olmadığı )
SORUŞTURMAYA İZİN KARARI ( İptali İstemi - Davacı Hakkında Doğrudan Uygulanabilir ve Hukuksal Durumunu Etkileyen Bir İşlem Olmadığı İdari Davaya Konu Olamayacağı/Yalnızca C. Savcılığına Soruşturma Yapılabilmesine Olanak Veren Bir Karar Olduğu )"
3D1.D10.4.2002E. 2002/26 K. 2002/52"AVUKATIN İNCELEME YETKİSİ ( Avukatlık Kanununda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Avukatlara Görevlerini Yerine Getirme Esnasında Yardımcı Olmalarının Gerekmesi )
BİLGİ VE BELGE ALMANIN SINIRLARI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
VEKALET İBRAZI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
AVUKATLIK GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Kurum ve Kuruluşların Avukata Görevini Yaparken Yardımcı Olmak Zorunda Olması )
ÖRNEK ALMA ( Avukatın Kurum ve Kuruluşlardaki Belgelerden Örnek Alabilmesinin Vekalet İbrazına Bağlı Olması )"
3D2.D8.11.2001E. 2001/1640 K. 2001/2562"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU PERSONELİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( Personel Hakkındaki Şikayet Üzerine Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Kurul Kararına İtirazı İnceleyecek Merci )
SORUŞTUMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BDDK KARARI ( Kurum Personeli Hakkındaki Karara Karşı Müştekinin İtirazını İnceleyecek Merci )
MENİ MÜDAHALE KARARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ ( BDDK Personelinin Memurların Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamına Girmemesi - İtirazın İncelenmesinde Görevli Merci )
MEMURLARIN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ( BDDK Personelinin Bu Kanun Kapsamına Girmemesi - Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karara Karşı İtirazı İncelemeye Görevli Merci )"

UYUŞMAZLIK

3UMH27.5.2002E. 2002/20 K. 2002/21"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Kamu Tüzelkişiliği - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
TAZMİNAT (Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zarar - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
BANKAYA EL KONULMASI (Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
MUDİNİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ (Bankaya El Konulması Nedeniyle - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)"

Madde 5

YARGITAY

5Y13.HD17.3.2005E. 2004/17876 K. 2005/4270"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kefaletinin Limit Miktarı Kadar Geçerli Olması Nedeniyle İcra Takibinin Tamamından Sorumlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( 4389 Sayılı Yasa Gereği Harçtan Muaf Tutulan Davalı Banka Aleyhine Yagılama Harcına Hükmolunamaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Alınan Davalı Banka Aleyhine Yagılama Harcına Hükmolunamaması )"
5Y7.CD9.2.2005E. 2004/1791 K. 2005/448"BANKALAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu )
DEVİR İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK YAPILMASI ( Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu - Bankalar Kanunu'na Muhalefet )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Olduğu )"
5Y15.HD1.4.2004E. 2004/54 K. 2004/1837"GÖREV ( 4389 Sayılı Yasadaki Değişiklikle Görev Belirlemesi Fona Devredilen Bankalar ile Fon ve Bankalarının İflas İdareleri Tarafından Açılacak Davalarda Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVACI BANKANIN FON BANKASI OLMAMASI ( Taraflar Arasındaki Çelişmeye 2004 Sayılı Yasanın Uygulanması Gerekirken Yanlış Anlam Verilerek Bankalar Yasasının Uygulanmasının Hatalı Olması )
BANKALAR YASASI ( Taraflar Arasındaki Çelişmeye 2004 Sayılı Yasanın Uygulanması Gerekirken Yanlış Anlam Verilerek Bankalar Yasasının Uygulanmasının Hatalı Olması )"
5Y9.HD11.12.2003E. 2003/20359 K. 2003/20545"ÇALIŞILMAYAN SÜRE İÇİN ALACAK İSTEMİ ( Ücret Çalışma Karşılığı Hak Edilen Bir Alacak Olduğundan Çalışılmayan Süreye İlişkin Alacak İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ÜCRET ( Ücret Çalışma Karşılığı Hak Edilen Bir Alacak Olduğundan Çalışılmayan Süre için Alacak İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Davacı İşçinin Çalışmadığı Süreye İlişkin Sosyal Sigortalar Kurumundan İş Göremezlik Ödeneği Talep Edebilmesi )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Harçtan Muaf Olan Davalı Aleyhine İlam Harcına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
İLAM HARCINA HÜKMEDİLMESİ ( Harçtan Muaf Olan Davalı Aleyhine İlam Harcına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )"

DANIŞTAY

5D4.D21.1.2004E. 2002/2885 K. 2004/75"VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR ( Bankalar Yeminli Murakıplarının Raporlarına İstinaden İkmalen Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARINCA YAPILAN İNCELEME RAPORLARI ( Vergi İncelemesi - İnceleme Yapmaya Yetkili Olanlar - Bankalar Yeminli Murakıbı - Kısmi Vergi İnceleme Raporu )
İNCELEMEYE YETKİLİ OLANLAR DIŞINDA YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİ ( Yetkisiz İnceleme Sonuçlarının Dayanak Alınarak Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"

Madde 6

YARGITAY

6Y11.HD14.10.2005E. 2005/11195 K. 2005/9737"KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI HESAP SAHİBİNİN ÖDEME TALEBİ ( Çalışma İzni Kaldırılan Finans Kurumundan Tasfiye Süreci Tamamlanmadan Vadeli Kar ve Zarara Katılma Hesabının )
ÇALIŞMA İZNİ KALDIRILAN FİNANS KURUMUNDAN TASFİYE SÜRECİ SONUÇLANMADAN ALACAK TALEP EDİLMESİ ( Tasfiye Kurulunun Hesap Sahiplerine Ödeme Yapıp Yapmadığı Araştırılarak Neticesine Göre Karar Verilmesi Gereği )
FİNANS KURUMUNUN TASFİYE SÜRECİ ( Hesap Sahibinin Ödeme Talebi - Tasfiye Kurulunun Hesap Sahiplerine Ödeme Yapıp Yapmadığı Araştırılarak Neticesine Göre Karar Verilmesi Gereği )"

Madde 7

YARGITAY

7Y11.HD22.1.2007E. 2005/13810 K. 2007/639"SÜMERBANK A.Ş. MEVDUAT HESABINDAKİ ALACAĞIN TAHSİLİ ( Mevduat Hesabındaki Paranın Davacının Talimatıyla Off-Shore Hesabına Havale Edilmesi - Davacı Meduat Hesabındaki Parasını Havale Ettirdiği Off- Shore Ltd'ye Başvurmadan Bankanın Satıldığı Oyakbank A.ş.'ye Başvuramayacağı )
OFF-SHORU HESABI ( TMSF'ye Devredilen Sümerbankın Mevduat Hesabındaki Paranın Devirden Önce Davacının Talimatıyla Off-Shore Hesabına Havale Edilmesi - TMSF'nin Yapılan İşlemlerde Taraf Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKA ( Mevduat Hesbanıdaki Paranının Off-Shore Hesabına Havale Edilmesi - TMSF Tarafından El Konulan ve Daha Sonra Oyakbank A.Ş.'ye Satılan Sümerbank A.Ş.'nin Mevduat Hesabındaki Alacak İçin Öncelikle Off-Shore Ltd'ye Başvurulması Gereği )"
7Y11.HD12.12.2005E. 2004/14750 K. 2005/12206"ALACAK DAVASI ( Banka Hesabının Off-Shore Ltd. Şirketinde Olması Sebebi ile Davalı Bankaya Husumet Yöneltilemeyeceği - Tüzelkişiliklerin Ayrı Olduğu )
OFF-SHORE BANKACILIK ( Davacıya Hesap Cüzdanı Verilmesine Rağmen İtiraz Etmemesi - Akdi İlişki Uyarınca Öncelikle Ayrı Tüzelkişiliği Bulunan Off Shore Ltd.'ne Başvurmadan Doğrudan İşlem Yapan Banka Aleyhine Dava Açamayacağı )
HUSUMET ( Banka Hesabının Off Shore Ltd Şirketinde Olması - Önce Off Shore Ltd. Şirketine Karşı Dava Açılması Sonuç Alınamadığı Taktirde Davalı Banka Aleyhine Dava Açılması Gerektiği )
BANKANIN OFF-SHORE BANKADAKİ HESAPTAN SORUMLULUĞU ( Banka Hesabının Off-Shore Ltd. Şirketinde Olması Sebebi ile Davalı Bankaya Husumet Yöneltilemeyeceği - Tüzelkişiliklerin Ayrı Olduğu )"
7Y11.HD28.9.2004E. 2003/12602 K. 2004/8975"DÖVİZ MEVDUAT HESABI ( Davacının Öncelikle Hesapların Adına Düzenlendiği Off-Shore Bankası Olan ve Kıbrısta Mukim Off-Shore Şirketine Başvurmadan İş Bu Davanın Off-Shore Şirketi Adına İşlem Yaptığını Savunan Banka Aleyhine Açılmasının Mümkün Olmadığı )
OFF-SHORE HESABI ( Off-Shore Bankası Olan ve Kıbrısta Mukim Off-Shore Şirketine Başvurmadan İş Bu Davanın Off-Shore Şirketi Adına İşlem Yaptığını Savunan Banka Aleyhine Açılmasının Mümkün Olmadığı )
KIYI BANKACILIĞI ( Off-Shore Bankası Olan ve Kıbrısta Mukim Off-Shore Şirketine Başvurmadan İş Bu Davanın Off-Shore Şirketi Adına İşlem Yaptığını Savunan Banka Aleyhine Açılmasının Mümkün Olmadığı )
DIŞTAN DIŞA BANKACILIK ( Davacının Öncelikle Hesapların Adına Düzenlendiği Off-Shore Bankası Olan ve Kıbrısta Mukim Off-Shore Şirketine Başvurmadan İş Bu Davanın Off-Shore Şirketi Adına İşlem Yaptığını Savunan Banka Aleyhine Açılmasının Mümkün Olmadığı )"
7Y19.HD14.6.2004E. 2003/7031 K. 2004/7242"OFF-SHORE HESABI ( Hesap Sahipleri İle Hesabın Türkiye'de Açıldığı Ulusal Banka Sahiplerinin Aralarında Organik Bağ Olması Hesapların Mevduat Sahiplerine Yanıltıcı Bilgilerle Tutulması Karşısında Bankanın Davacıdan Olan Alacağının Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Ettirilmesi Gereği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Off-Shore Hesabı Sahipleri İle Hesabın Türkiye'de Açıldığı Ulusal Banka Sahiplerinin Aralarında Organik Bağ Olması Hesapların Mevduat Sahiplerine Yanıltıcı Bilgilerle Tutulması Karşısında Bankanın Davacıdan Olan Alacağının Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Ettirilmesi Gereği )
OFF-SHORE BANKACILIĞI ( Yabancı Para ve Sermaye Piyasalarıyla Bütünleşme ve Uluslararası Bankacılık İşlemleri Hacmini Genişletme Amacı İle Kurulan Bunun İçin De Müşteri Hizmetlerinde Dinamizm ve Esneklik Sağlanan ve Bankacılık Lisansının Alındığı Ülkede İkamet Edenlere Kapalı Olan Bir Bankacılık Türü Olduğu )"
7Y11.HD21.10.2003E. 2003/3596 K. 2003/9638"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalı Banka Nezdinde Açtırdıkları Mevduat Hesaplarının Off-Shore Hesabına Havale Edildiği ve Hesabının Ödenmediği Gerekçesiyle Açılmış Alacağın Tahsili Davası )
OFF-SHORE BANKACILIK ( Bu Bankacılık Türünde Daha Çok Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Ulusal Bankacılık Sisteminin Dışında Kanuni İhtiyatlar Bakımından Muafiyetlerin Tanınmış Olması )
TMSF KAPSAMI VE GÜVENCESİ ( Davacı Yüksek Faiz Getirili ve Fakat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamı ve Güvencesi Dışında Dalan Hesap Türünü Seçip Benimsemiş Olduğunun Kabul Edilmesi )
DAVACIDAN ALINAN PARALAR ( Bu Paraların Davalı Banka Bünyesinde Tutularak Kullanıldığı Şeklindeki Kabulün Banka Kayıtları İncelenmeden Varılması Mümkün Olmayan Bir Yorum Olması )
BANKA KAYITLARI ( Davacıdan Alınan Paraların Davalı Banka Bünyesinde Tutularak Kullanıldığı Şeklindeki Kabulün Banka Kayıtları İncelenmeden Varılması Mümkün Olmayan Bir Yorum Olması
BANKALAR KANUNU ( Off-Shore Bankacılığının yani Kıyı Bankacılığı veya Dıştan Dışa Bankacılık Türünün Bankalar Kanununda Düzenlenmiş Bulunması )"
7Y11.HD6.10.2003E. 2003/2658 K. 2003/8808"OFF-SHORE ŞİRKETİ HESABINA YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Aracılık Yapan Bankanın Sorumlu Olmaması - Davacının Öncelikle Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunan Off-Shore Şirketine Başvurması Gereği )
BANKANIN OFF-SHORE ŞİRKETİ HESABINA YATIRILAN PARADAN DOLAYI SORUMLU OLMAMASI ( Davacının Paranın Off-Shore Hesaplarına Aktarılmasına İtiraz Etmemiş Olması )
YURTDIŞINDAKİ OFF-SHORE ŞİRKETİ HESABINA AKTARILAN PARALARIN ARACI BANKADAN TAHSİLİ TALEBİ ( İşleme İtiraz Etmeyen Mudinin Off-Shore Şirketine Başvurmadan Bankadan Tahsil Talep Edemeyeceği )"
7Y11.HD8.11.2002E. 2002/8720 K. 2002/10120"OFF-SHORE BANKA HESABI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamı ve Güvencesi Dışında Kaldığı - Aracılık Yapan Bankadan Talepte Bulunulamayacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Off-Shore Banka Hesabının Kapsam ve Güvencesi Dışında Kaldığı - Aracılık Yapan Bankadan Talepte Bulunulamayacağı )
BANKANIN OFF-SHORE HESABA ARACILIK ETMESİ ( Hesabın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamı ve Güvencesi Dışında Kaldığı - Aracılık Yapan Bankadan Talepte Bulunulamayacağı )
ARACI BANKANIN SORUMLULUĞU ( Davacının Parasının Off-Shore Hesabına Yatırılması - Hesabın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamı ve Güvencesi Dışında Kaldığı/Aracılık Yapan Bankadan Talepte Bulunulamayacağı )"
7Y11.HD8.11.2002E. 2002/6877 K. 2002/10121"ALACAK DAVASI ( Davacıların Davalı Banka Nezdinde Açtırdıkları Mevduat Hesaplarının Bu Bankaca Dava Dışı Hesaba Havale Edildiği Sorumluluklarının Bulunmadığı Gerekçesiyle Ödeme Yapmaması )
OFF-SHORE BANKACILIK ( Kıyı Bankacılık veya Dıştan Dışa Bankacılık da Denilmeke Daha Çok Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Ulusal Bankacılık Sisteminin Dışında Bir Bankacılık Olması )
SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASI ( Tarafların Karşılıklı ve Birbirlerine Uygun İrade Açıklamalarıyla Yani Hukuki Bir Sonucu Sağlama Amacı Etrafında Birleşmeleriyle Kurulması )
GERÇEK VE ORTAK AMAÇLARIN GÖZETİLMESİ ( Sözleşmenin Nitelik ve Koşullarını Belirlemede Yanlışlıkla veya Gerçek Amaçlarını Gizlemek için Kullandıkları Deyim ve Tanımlara Bakılmaması )
SÖZLEŞMENİN NİTELİK VE KOŞULLARININ BELİRLENMESİ ( Tarafların Yanlışlıkla veya Gerçek Amaçlarını Gizlemek için Kullandıkları Deyim ve Tanımlara Bakılmayıp Gerçek ve Ortak Amaçları Gözetmek )
SÖZLEŞMEDE YORUM ( Hukuki İşlemde Yer Alan İrade Açıklamalarının İçeriği ve Bunların Hukuki Sonuçlarının Saptanması )"

DANIŞTAY

7IDDGK26.6.2008E. 2007/1724 K. 2008/1706"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bu Devir Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
DEVİR KARARI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka - Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
BANKACILIK FAALİYETİ ( Devir Kararının İptal Edilmesi - İptal Kararının Bir Gereği Olarak ve Başkaca Bir Hukuki Engel Yoksa Davacıya Tekrar Bankacılık Faaliyetinde Bulunulabilecek Koşulların Sağlanması Gerektiği )"
7IDDGK21.3.2007E. 2006/339 K. 2007/384"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Hukuki ve Maddi İmkansızlık Bulunduğu )
HUKUKİ VE FİİLİ İMKANSIZLIK ( TMSF'ye Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Bulunduğu )"
7D13.D9.2.2005E. 2005/309 K. 2005/703"BDDK'NIN DAVACININ BANKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMASINA ONAY VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Daha Önce Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması )
BANKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATAMA İŞLEMİNE ONAY VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Daha Önce Genel Müdür Yardımcısıyken Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması - BDDK'nın Takdir Yetkisi )
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATAMASINA ONAY VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Daha Önce Genel Müdür Yardımcısıyken Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması - BDDK'nın Takdir Yetkisi )
ATAMA İŞLEMİNE ONAY VERMEYEN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( BDDK'nın Banka Üst Düzey Yetkilisi Olarak Atanmalarda Takdir Yetkisinin Bulunması - Davacının Daha Önce Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması )"
7D8.D20.10.2004E. 2004/1846 K. 2004/3943"BANKA ŞUBELERİ ( Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Zorunluluğunun Bulunmaması - Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )
BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Banka Şubesinin Belediyeden - Aksi Yöndeki Belediye Meclis Kararının İptali Gereği )
ŞUBE AÇMAK İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Banka Şubesinin - Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )"
7IDDGK11.12.2003E. 2002/1024 K. 2003/898"BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN MEVDUAT KABUL ETMESİ ( Munzam Karşılık Uygulamasında Taahhütlere Dahil Edileceği )
YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN MEVDUAT KABUL EDEN BANKA ( Munzam Karşılık Uygulamasında Bu Mevduatın Taahhütlere Dahil Edileceği )
MUNZAM KARŞILIK UYGULAMASINDA TAAHHÜTLERE DAHİL EDİLECEK MEVDUAT ( Bankanın Yurtdışı Şubesi Adına Türkiye'den Kabul Ettiği Mevduat )
MERKEZ BANKASI'NCA BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN KABUL ETTİĞİ MEVDUAT İÇİN KANUNİ KARŞILIK AYIRMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İptal Talebi )"

Madde 8

YARGITAY

8Y19.HD19.9.2005E. 2005/6438 K. 2005/8787"İTİRAZIN İPTALİ ( Yasadan Kaynaklanan Mahkemeler Arasındaki Görevsizlik Kararları Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Olmayıp Aktarma Kararı Niteliğinde Olduğu )
AKTARMA KARARI ( Yasadan Kaynaklanan Mahkemeler Arasındaki Görevsizlik Kararları Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Olmadığı - 10 Günlük Sürelerin Burada Uygulanmayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Yasadan Kaynaklanan Mahkemeler Arasındaki Görevsizlik Kararları Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Olmayıp Aktarma Kararı Niteliğinde Olduğu - İtirazın İptali )
10 GÜNLÜK SÜRELER ( Yasadan Kaynaklanan Mahkemeler Arasındaki Görevsizlik Kararları Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Olmaması Nedeniyle Sürelerin Burada Uygulanmayacağı - İtirazın İptali )"
8Y12.HD11.4.2005E. 2005/4949 K. 2005/7737"BANKA SIRRININ KAPSAMI ( Borçlunun Bankadaki Hesabına Haciz Konulmasına İlişkin Haciz İhbarnamesinin Banka Tarafından Uygulanması Gereği - Bu Husus Dışında Banka Sırrına Giren Hususların Bankadan Talep Edilemeyeceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Banka Nezdindeki Hesaba Haciz Uygulanması İçin Gönderilen Haciz İhbarnamesinin Bankaca Uygulanması Gereği - Bankadan Bu Husus Dışında Banka Sırrına Giren Hususların Talep Edilemeyeceği )
HACİZ İHBARNAMESİNİN BANKACA UYGULANMASI GEREĞİ ( Bankanın Nezdindeki Borçlu Hesabına Banka Sırrı Gerekçesiyle Haciz Uygulamaktan Kaçınamayacağı - İcra Müdürlüğü'nün Bankadan Bu Husus Haricinde Banka Sırrı Kapsamına Giren Bilgi Talep Edemeyeceği )"

DANIŞTAY

8IDDGK26.6.2008E. 2007/1724 K. 2008/1706"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bu Devir Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
DEVİR KARARI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka - Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
BANKACILIK FAALİYETİ ( Devir Kararının İptal Edilmesi - İptal Kararının Bir Gereği Olarak ve Başkaca Bir Hukuki Engel Yoksa Davacıya Tekrar Bankacılık Faaliyetinde Bulunulabilecek Koşulların Sağlanması Gerektiği )"

Madde 9

YARGITAY

9YCGK28.3.2006E. 2006/4-38 K. 2006/94"DAVA ZAMANAŞIMI ( 765 Sayılı TCY.nın 230. Maddesinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Gözetildiğinde Aynı Yasanın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
BEŞ YILLIK ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 765 Sayılı TCY.nın 230. Maddesinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Gözetildiğinde Söz Konusu Olduğu )
SORUŞTURMA İZNİ ( Başbakanlık İle Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatında Görevli Olanlar Haklarında Soruşturma İzninin Bizzat Başbakan Tarafından Verileceği )"
9Y19.HD20.6.2005E. 2005/2386 K. 2005/6875"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( 4389 Sayılı Yasa Gereğince TMSF'na İntikal Eden Bankaların Harçlardan Muaf Tutulması ve İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( TMSF'na İntikal Eden Bankaların Harçlardan Muaf Tutulması ve İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )"
9Y12.HD11.4.2005E. 2005/4949 K. 2005/7737"BANKA SIRRININ KAPSAMI ( Borçlunun Bankadaki Hesabına Haciz Konulmasına İlişkin Haciz İhbarnamesinin Banka Tarafından Uygulanması Gereği - Bu Husus Dışında Banka Sırrına Giren Hususların Bankadan Talep Edilemeyeceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Banka Nezdindeki Hesaba Haciz Uygulanması İçin Gönderilen Haciz İhbarnamesinin Bankaca Uygulanması Gereği - Bankadan Bu Husus Dışında Banka Sırrına Giren Hususların Talep Edilemeyeceği )
HACİZ İHBARNAMESİNİN BANKACA UYGULANMASI GEREĞİ ( Bankanın Nezdindeki Borçlu Hesabına Banka Sırrı Gerekçesiyle Haciz Uygulamaktan Kaçınamayacağı - İcra Müdürlüğü'nün Bankadan Bu Husus Haricinde Banka Sırrı Kapsamına Giren Bilgi Talep Edemeyeceği )"
9Y9.HD26.3.2002E. 2001/19968 K. 2002/4954"TAZMİNAT TALEBİ ( Banka Genel Müdürlüğüne Getirilen Davacının İşine Süre Dolmadan Son Verilmesi )
BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN DAVACININ ATAMA İŞLEMİYLE İLGİLİ BELGELERİ BDDK'YA GÖNDERMEMESİ ( Sözleşmenin Feshine Dayanak Olamayacağı )
HİZMET AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ İDDİASI ( Banka Genel Müdürlüğüne Atanan Davacının İlgili Belgeleri Süresinde BDDK'ya Göndermemesi )"

DANIŞTAY

9D8.D3.3.2009E. 2007/7394 K. 2009/1476"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Banka Şubeleri Bakımından da Alınması Zorunluluğuna İlişkin İşlemde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı - Banka Şubelerinin 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Yer Almadığı )
BANKA ŞUBESİ AÇMA İZNİ VERME YETKİSİ ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na Ait Olduğu - Ancak Yetkili İdarelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmadan Açılması ve Çalıştırılmasının Mümkün Olmadığı )
BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Banka Şubeleri - 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı )
RUHSAT ALMA ZORUNDA OLMAYAN İŞYERLERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Md. 2'de Sayıldığı - Banka Şubelerinin Arasında Bulunmadığı/Almalarının Zorunlu Olduğu )"
9D13.D29.11.2005E. 2005/5049 K. 2005/5701"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARININ İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Karşısında Görevden Alınma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVDEN ALINARAK YERLERİNE YENİ ATAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Nedeniyle Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI DEĞİŞTİREREK YERLERİNE YENİLERİNİ ATAMAK YA DA SAYISINI ARTIRMA ( BDDK'nın Banka Yönetim Kurulunun Doğal Üyesi Olan Genel Müdürü de Değiştirme Yetkisinin Bulunduğu )"
9D13.D9.2.2005E. 2005/309 K. 2005/703"BDDK'NIN DAVACININ BANKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMASINA ONAY VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Daha Önce Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması )
BANKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATAMA İŞLEMİNE ONAY VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Daha Önce Genel Müdür Yardımcısıyken Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması - BDDK'nın Takdir Yetkisi )
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATAMASINA ONAY VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Daha Önce Genel Müdür Yardımcısıyken Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması - BDDK'nın Takdir Yetkisi )
ATAMA İŞLEMİNE ONAY VERMEYEN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( BDDK'nın Banka Üst Düzey Yetkilisi Olarak Atanmalarda Takdir Yetkisinin Bulunması - Davacının Daha Önce Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması )"
9D8.D20.10.2004E. 2004/1846 K. 2004/3943"BANKA ŞUBELERİ ( Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Zorunluluğunun Bulunmaması - Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )
BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Banka Şubesinin Belediyeden - Aksi Yöndeki Belediye Meclis Kararının İptali Gereği )
ŞUBE AÇMAK İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Banka Şubesinin - Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )"

Madde 10

YARGITAY

10Y19.HD7.2.2017E. 2016/6536 K. 2017/864"KREDİ KARTININ ÇALINMASI VE HAKSIZ KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kişisel Bilgilerin Kötü Niyetli Üçüncü Kişi Tarafından Ele Geçirilerek İnternet Üzerinden Yapılan Harcamaya Onay Veren Bankanın Sorumluluğunun Gerektiği/Bankanın Uzun Süredir Kullanılmayan Kredi Kartından Peş Peşe Gerçekleştirilen Harcamaların Kart Hesabından Ödenmesine Onay Verdiği/Bankanın Kart Hamilinin Zararın Oluşmasında Şifre veya Korunması Gereken Bilgileri Özenle Korumadığına Dair Delil İbraz Etmediği/Bankanın Kart Hamilinin İnternet Bankacılığı Kullandığına Dair Delil Sunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Kötü Niyetli Üçüncü Kişiler Tarafından Ele Geçirilen Kredi Kartı İle Yapılan Harcama/Uzun Süredir Kullanılmayan Kredi Kartından Peş Peşe Gerçekleştirilen Harcamaların Kart Hesabından Ödenmesine Onay Veren Bankanın Zarardan Sorumlu Olması Gerektiği - Kart Hamilinin Zararın Oluşmasında Şifre veya Korunması Gereken Bilgileri Özenle Korumadığına Dair Delil İbraz Etmeyen Bankanın Sorumluluğu Gerektiği )"
10Y11.HD24.2.2015E. 2014/4531 K. 2015/2470"İNTERNET BANKACILIĞI KAPATILDIKTAN SONRA HACKER ŞAHISLAR TARAFINDAN PARANIN BAŞKA HESAPLARA AKTARILMASI ( Hesap İnternet İşlemlerine Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği - Bedelin Olay tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )
İNTERNET İŞLEMLERİNE KAPATILAN HESAP ( Hacker/Bilgisayar Korsanı Şahıslar Tarafından Davacının Hesabında Bulunan Döviz ve Fonların Bozdurularak Başka Hesaplara Havale Edildiği - Hesap Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği/Bedelin Olay Tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )
BANKANIN KUSURLU OLMASI ( Hacker/Bilgisayar Korsanı Adı Verilen Şahıslar Tarafından Davacının Hesabında Bulunan Döviz ve Fonların Bozdurularak Başka Hesaplara Havale Edildiği - Hesap Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği/Bedelin Olay Tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )
TİCARİ FAİZ ( Hacker/Bilgisayar Korsanı Adı Verilen Şahıslar Tarafından Davacının Hesabında Bulunan Döviz ve Fonların Bozdurularak Başka Hesaplara Havale Edildiği - Hesap Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği/Bedelin Olay Tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )"
10Y11.HD10.2.2015E. 2014/1997 K. 2015/1622"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Talimat ve İmzalarla Bankada Bulunan Hesaptan Üçüncü Kişilere Usulsüz Ödemeler Yapılmasından Kaynaklanan - Muhasebecinin Şirket Çalışanı Olması Sebebiyle Çalışanını Seçmede ve Onu Denetlemede Gerekli Özeni Göstermeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Bulunacağının Gözetilmesi Gerektiği )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Mahkemece Asıl Davaya Dair Kısa Kararda Davanın Kısmen Kabulüne Denildiği/Gerekçeli Kararda İse Davanın Kabulüne Şeklinde Hüküm Kurulduğu - Gerekçeli Kararın Kısa Karara Uygun Yazılmamasının Doğru Görülmediği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Ceza Dosyası Getirtilip Muhasebecinin Sahte Talimatların Düzenlenmesi Konusundaki Eylemi Değerlendirilerek Anılan Kişinin Şirket Çalışanı Olması Sebebiyle Çalışanını Seçmede ve Onu Denetlemede Gerekli Özeni Göstermeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Bulunacağının Nazara Alınması Gerektiği )
BANKACILIK İŞLEMLERİ ( Maddi Tazminat Davası - Muhasebecinin Şirket Çalışanı Olması Sebebiyle Çalışanını Seçmede ve Onu Denetlemede Gerekli Özeni Göstermeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Bulunacağı )"
10Y11.HD8.7.2014E. 2014/1079 K. 2014/12964"GEÇERLİ ŞEKİLDE ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞININ TESPİTİ ( Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Hükmünde Ceza Mahkemesi Tarafından Belirlenen Maddi Vakıaların Hukuk Hakimini Bağlayacağı - Yalnızca Ceza Dosyalarında Alınan Bilirkişi Raporlarında Tespit Edilen Maddi Vakıaların İş Bu Dava Dosyasında da Mevcut Olduğu Şeklinde Soyut Değerlendirmeye Yer Verilmesinin Doğru Görülmediği )
CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN BELİRLENEN MADDİ VAKIALARIN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Yalnızca Ceza Dosyalarında Alınan Bilirkişi Raporlarında Tespit Edilen Maddi Vakıaların İş Bu Dava Dosyasında da Mevcut Olduğu Şeklinde Soyut Değerlendirmeye Yer Verilmesinin Doğru Görülmediği )
ORGANİZE VE HAKSIZ FİİLLERİNDEN KAYNAKLANAN İSTİRDAT DAVASI ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti ve Bu Amaçla Verilen Paranın Tahsili İstemi - Ancak Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararında Ceza Hakiminin Kabul Ettiği Maddi Vakıaların Hukuk Hakimini Bağlayacağı Gözetilerek Her İki Ceza Dosyasındaki Deliller ve Davacının Dayandığı Resmi Kurum Raporları Somut Davadaki Delillerle Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
ORTAKLIĞIN KESİN BİR ŞEKİLDE SAPTANMASI ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti ve Bu Amaçla Verilen Paranın Tahsili - Her İki Ceza Dosyasındaki Deliller ve Davacının Dayandığı Resmi Kurum Raporları Somut Davadaki Delillerle Birlikte Değerlendirilmek ve Dava Tarihi İtibariyle Şirketin Sermayesinde Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığı Belirlenmek Suretiyle Davacının Ortak Olup Olmadığının Kesin Bir Şekilde Saptanması Gerektiği )"
10Y11.HD2.5.2014E. 2014/774 K. 2014/8209"MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDE MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN SAHTECİLİK YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Olayın Ne Şekilde Gerçekleştiği Davacının Hesabından Paranın Ne Şekilde ve Hangi Usullerle Çekildiği İşlem Sebebi İle Davacının Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmadığı )
BANKADAKİ HESAPTAN HESAP SAHİBİNİN BİLGİSİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mevduat Sözleşmesinde Meydana Gelen Zarardan Sorumluluk - Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Amacı İle Bankacılık ve Bilgi İşlem Konularında Uzman Bilirkişilerden Kurulu Heyet Tarafından Düzenlenecek Rapor Kapsamında Oluşacak Kanaate Göre Sonuca Gidileceği )"
10Y11.HD25.2.2014E. 2012/13380 K. 2014/3532"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemiyle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durumun Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - Kabulün Aksine Somut Olayda Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu)
HUSUMET (Davacı İle İletişim Şirketi Arasında İnternet Bankacılığıyla İlgili Bir Sözleşme Olmadığı Gibi Davaya Konu İddia Edilen Zararın Aslında Diğer Davalı Bankanın Zararı Olduğu - Davacının Açtığı Bu Davada Davalı İletişim Şirketine Husumet Düşmeyeceği/Maddi Tazminat)
USULSÜZ BANKACILIK İŞLEMLERİ (Maddi Tazminat Davası - Davalı İletişim Şirketinin Bir Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkının Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bu Davalının Eylemiyle Zarar Gördüğünü İleri Süren Davalı Bankaya Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
BANKANIN MEVDUATI İADE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemiyle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durumun Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - Maddi Tazminat Davası)
İSPAT YÜKÜ (Kendisinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı - Kabulün Aksine Somut Olayda Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu/Maddi Tazminat)"
10Y11.HD4.2.2014E. 2013/18699 K. 2014/1888"HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA PARA ÇEKİLMESİ SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Husumet - Usulsüz İşlemde Davalı Gsm Şirketinin Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkının Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bankaya Ait Olduğu/Gsm Şirketine Husumet Düşmeyeceği Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
İNTERNET BANKACILIĞI İLE HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Husumet - Davacı İle Davalı Gsm Şirketi Arasında İnternet Bankacılığıyla İlgili Sözleşme Olmadığı Gibi Zararın Aslında Bankanın Zararı Olduğu/Davacı Talebini Akidi Davalı Bankaya Yönelteceği - Gsm Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( İnternet Bankacılığı İle Hesap Sahibinin Bilgi ve İzni Dışında Para Çekilmesi - Davacı İle Davalı Gsm Şirketi Arasında İnternet Bankacılığıyla İlgili Sözleşme Olmadığı Gibi Zararın Aslında Bankanın Zararı Olduğu/Usulsüz İşlemde Gsm Şirketinin Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkının Bankaya Ait Olduğu - Davacının Açtığı Davada Gsm Şirketine Husumet Düşmeyeceği )"
10Y11.HD24.1.2014E. 2012/7242 K. 2014/1558"GEÇERLİ ŞEKİLDE ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞININ TESPİTİ ( Bu Amaçla Verilen Paranın Tahsili İstemi - Dava Tarihi İtibariyle Şirketin Sermayesinde Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığı Belirlenmek Suretiyle Davacının Ortak Olup Olmadığının Kesin Bir Şekilde Saptanması Gerektiği )
İSTİRDAT DAVASI ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti/Verilen Paranın Tahsili İstemi - Ceza Dosyasındaki Deliller ve Davacının Dayandığı Resmi Kurum Raporları Somut Davadaki Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığının Belirlenmesi Gerektiği )
CEZA DOSYASINDAKİ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti/Davalıların Organize ve Haksız Fiillerinden Kaynaklanan Bir İstirdat Davası Niteliğinde Olduğu - Ceza Dosyasındaki Deliller ve Davacının Dayandığı Resmi Kurum Raporları Somut Davadaki Delillerle Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti/Davacının Ortak Olmadığının Anlaşılması Halinde - Eylemin İzinsiz Mevduat Toplamak Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )"
10Y11.HD30.9.2013E. 2013/12990 K. 2013/17031"TAZMİNAT DAVASI (Davacının Banka Hesabında Bulunan Para Üçüncü Kişiler Tarafından Rızası Hilafına Alınmış Olup Dolandırıcılık Eyleminin Bankaya Karşı İşlendiği)
İNTERNET YOLUYLA YAPILAN İŞLEMLER (Tazminat Davası - Banka Müşterisi Olan Davacının Açmış Olduğu Böyle Bir Davada Gsm Şirketi Aleyhine Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
BANKA MÜŞTERİSİ (Olan Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davasında Gsm Şirketi Aleyhine Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
DOLANDIRICILIK EYLEMİ (Tazminat Davası - Davacının Banka Hesabında Bulunan Para Üçüncü Kişiler Tarafından Rızası Hilafına Alınmış Olup Eylemin Bankaya Karşı İşlendiği)"
10Y11.HD30.9.2013E. 2013/10373 K. 2013/16998"PARANIN BANKADAN SAHTE İMZA İLE ÇEKİLMESİ (Davalı Banka Çalışanı Diğer Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK (Paranın Bankadan Sahte İmza İle Çekilmesi Nedeniyle Zararın Tazmini İstemi - Davalı Banka Çalışanı Diğer Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği)
BANKADAKİ PARANIN SAHTE İMZA VE İŞLEMLERLE ÇEKİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI ZARARIN TAZMİNİ (Davalı Banka Çalışanı Diğer Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
BANKA ÇALIŞANININ SORUMLULUĞU (Davacıya Ait Mevduat Hesabındaki Paranın Diğer Davalı Tarafından Sahte İmza ve İşlemlerle Çekildiği İddiasına Dayalı Zarar Tazmini İstemi - Banka Çalışanı Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)"
10Y11.HD25.6.2013E. 2011/10626 K. 2013/13289"HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA USULSÜZ İŞLEMLE HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları İstendiğinde Misliyle veya Faiziyle Birlikte İade Etmekle Sorumlu Oldukları - Banka Usulsüz İşlemin Gerçekleşmesinde Mudinin Kusurunu İspat Etmesi Halinde Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup İsteyebileceği )
BANKAYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHTECİLİK EYLEMİYLE HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Bankanın Hesap Sahibinin Parasını İade Yükümlülüğünden Kurtulamayacağı - Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Enstürmanları Kullanmadaki İnsiyatifi Kullanıcılara Bırakan Bankanın Sorumlu Olduğu )"
10Y11.HD27.5.2013E. 2012/13528 K. 2013/10975"İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILMAK SURETİYLE İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini Talebi/Bankaların Kendilerine Yatırılan Parayı İade ile Yükümlü Olduğu - Usulsüz Çekilen Paraların Bankanın Zararı Mahiyetinde Sayılacağı )
BANKANIN ALDIĞI MEVDUATI İADE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İzinsiz ve Davacının Bilgisi Dışında Çekilen Para - Davacının İnsiyatifine Bırakılan Güvenlik Tedbiri Nedeniyle Davalı Bankanın Zarardan Sorumluluğunun Devam Ettiği )
BANKAYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale - Davalı Bankanın Davacının Şifre ve Parolasının Davacının Kusuru ile Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı )
BANKA TARAFINDAN DAVACININ KUSURUNUN KANITLANAMAMASI ( İnternet Bankacılığının Güvenliği için Tahsis Edilen Enstrümanların Kullanılmasının Banka Tarafından Zorunlu Tutulmadığı - Davacının İnsiyatifine Bırakılan Güvenlik Tedbiri Nedeniyle Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )"
10Y11.HD4.3.2013E. 2012/3799 K. 2013/3899"MAHKEME KARARIYLA BLOKE OLARAK BANKAYA BIRAKILAN PARA NEDENİYLE ALACAK ( Bankanın Mahkeme Kararı ile Bağlı Olduğu - Alacağın Fe'ileri Yönünden Mahkeme Kararında Hüküm Bulunmadığı/Bankanın Yargı Merciinin Talimatına Göre Hareket Edeceği )
BANKANIN MAHKEME KARARI İLE BAĞLI OLMASI ( Bloke Edilen Para Üzerinde Bankanın Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı )
BANKAYA BLOKE EDİLEN PARANIN FAİZSİZ ÖDENMESİ ( Bankanın Dava Konusu Para Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı - Bloke Olarak Hesaba Geçirilen Paranın Mevduat Hesabı Olmadığı/Bankanın Mevduat Hesapları Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunduğu )"
10Y11.HD19.12.2012E. 2011/15084 K. 2012/21221"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu )
HESAPTAKİ PARANIN BİLGİ VE İZİN DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
HUSUMET YOKLUĞU ( Usulsüz İşlemde Davalının Bir Kusuru Mevcut ise Bu Hususu İleri Sürme Hakkı Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bu Davalının Eylemi ile Zarar Gördüğünü İleri Süren Davalı Bankaya Ait Olduğundan Davacının Açtığı Davada Davalıya Husumet Düşmeyeceği - Tazminat Davası )"
10YHGK21.11.2012E. 2012/11-550 K. 2012/820"İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek Eyleminin Varlığını Kanıtlayamadığı - Davacının Mevduatını Aynen İade Etmekle Yükümlü Olduğu )
TAZMİNAT (Bankadaki Hesabından 3. Kişilerle İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Parasının Çekilmesinden Dolayı Bankaya Karşı - Sistem Güvenliğinin Sağlanamamasından Kaynaklanan Zararların Sorumluluğunun Bankaya Ait Olacağı )
İNTERAKTİF BANKACILIK İŞLEMLERİ SIRASINDA ŞİFRE BİLGİLERİNİN 3. KİŞİLERCE ELE GEÇİRİLMESİ (Hesabından 3. Kişilerce Çekilen Para Sebebiyle Tazminat İstemi - Bankanın Güvenlik Mekanizması Oluşturması Gerektiği/Bankanın Sorumlu Olduğu )
MEVDUAT SAHİBİNİN KUSURU (Bankadaki Hesabından 3. Kişilerle İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Parasının Çekilmesinden Dolayı Bankaya Karşı Tazminat Talebi - Bankanın Usulsüz İşlemin Gerçekleşmesinde Mevduat Sahibinin Müterafık Kusurunun Bulunduğunu İspat Etmesi Halinde Tazminatta İndirim İsteyebileceği )
ÜÇÜNÇÜ KİŞİLERCE İNTERNET BANKACILIĞI İLE MEVDUAT HESABIN ELE GEÇİRİLMESİ (Bankanın Güvenlik Mekanizması Oluşturması Gerektiği/Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek Eyleminin Varlığını Kanıtlayamadığı - Davacının Mevduatını Aynen İade Etmekle Yükümlü Olduğu )"
10Y11.HD12.7.2012E. 2012/335 K. 2012/12348"GEÇERLİ ŞEKİLDE ORTAKLIK İLİŞKİSİ KURULMADIĞININ TESPİTİ (Verilen Paranın Tahsili İstemi - Diğer Davalı Holding ve Gerçek Kişinin Bu Eylem Bakımından Sorumluluğunun Taraflar Arasındaki Hukuksal İlişkinin Ortaklık Olarak Gösterilmesinin Bir Perdeleme Mahiyetinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
İADE EDİLECEĞİ SÖZÜYLE VERİLEN PARA (Tahsili İstemi - Diğer Davalı Holding ve Gerçek Kişinin Bu Eylem Bakımından Sorumluluğunun Taraflar Arasındaki Hukuksal İlişkinin Ortaklık Olarak Gösterilmesinin Bir Perdeleme Mahiyetinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
ORTAKLIK İLİŞKİSİ (Taraflar Arasındaki Hukuksal İlişkinin O Tarihlerdeki Cari Mevzuat Hükümleri Özellikle 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 10. Md. Çerçevesinde “İzinsiz Mevduat Toplama” Niteliğinde Olduğunun Kabulüyle Davalı Şirketin Sorumlu Tutulması Gerektiği )
VERİLEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisi Kurulmadığının Tespiti - Diğer Davalı Holding ve Gerçek Kişinin Bu Eylem Bakımından Sorumluluğunun Taraflar Arasındaki Hukuksal İlişkinin Ortaklık Olarak Gösterilmesinin Bir Perdeleme Mahiyetinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
10Y11.HD11.7.2012E. 2012/540 K. 2012/12207"GEÇERLİ ŞEKİLDE ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞININ TESPİTİ ( Dava Tarihi İtibariyle Şirketin Sermayesinde Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığı Belirlenmek Suretiyle Saptanması Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN İSTİRDAT ( Ancak Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararında Ceza Hakiminin Kabul Ettiği Maddi Vakıaların Hukuk Hakimini Bağlayacağı/Her İki Ceza Dosyasındaki Deliller ve Davacının Dayandığı Resmi Kurum Raporların Değerlendirileceği - Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti )
RESMİ KURUM RAPORLARI ( Somut Davadaki Delillerle Birlikte Değerlendirilmek ve Dava Tarihi İtibariyle Şirketin Sermayesinde Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığı Belirlenmek Suretiyle Davacının Ortak Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
İSTİRDAT DAVASI ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Dava Tarihi İtibariyle Şirketin Sermayesinde Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığı Belirlenmek Suretiyle Saptanması Gerektiği )
İZİNSİZ MEVDUAT TOPLAMAK ( Davacının Ortak Olmadığının Anlaşılması Halinde - Her Bir Davalının Hukuki Durumunun ve Mümeyyiz Davalılar Vekilinin Zamanaşımı Def'inin Buna Göre Tayin ve Takdir Edilmesi Suretiyle Karar Verileceği )
ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Ortak Olmadığının Anlaşılması Halinde Eylemin İzinsiz Mevduat Toplamak Olduğu Kabul Edilmek ve Her Bir Davalının Hukuki Durumunun ve Mümeyyiz Davalılar Vekilinin Zamanaşımı Def'inin Buna Göre Tayin ve Takdir Edileceği )
PAY DEFTERİ ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Dava Tarihi İtibariyle Şirketin Sermayesinde Davacının Pay Defterine Kaydedilen Payının Yer Alıp Almadığı Belirlenmek Suretiyle Saptanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Davacının Ortak Olmadığının Anlaşılması Halinde Eylemin İzinsiz Mevduat Toplamak Olduğu Kabul Edilmek ve Her Bir Davalının Hukuki Durumunun ve Zamanaşımı Def'inin Buna Göre Tayin ve Takdir Edilmesi Suretiyle Karar Verileceği )"
10Y11.HD21.5.2012E. 2011/2039 K. 2012/8440"TAZMİNAT DAVASI ( İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER ( Tazminat Davası/Paranın İzinsiz Çekilmesi - Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği - Bankadaki Paranın İnternet Yoluyla İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat )
MÜTERAFİK KUSUR ( Bankadaki Paranın İnternet Yoluyla İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat - İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN İNTERNET YOLUYLA İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
10Y11.HD7.5.2012E. 2012/4843 K. 2012/7249"DAVACININ BANKA HESABINDAKİ PARANIN İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı ile Dava Dışı Şirket Arasında İnternet Bankacılıyla İlgili Sözleşme Bulunmadığı - Zararın Davalı Bankayla İlgili Olduğu/Bankanın Sorumluğu )
BANKANIN ZARARDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLMASI ( Dava Dışı GSM Şirketinin %50 Kusurlu Olduğundan Bahisle Yerel Mahkemece Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hesaptan Usulsüz Çekilen Paranın Tamamından Davalı Bankanın Sorumlu Olduğuğun Kabulü )
İNTERNET YOLUYLA HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Dava Dışı GSM Şirketinin Davacı ile Aralarında İnternet Bankacılığına Dair Bir Sözleşmesi Bulunmaması Nedeniyle Usulsüz Çekilen Paradan Davalı Bankanın Sorumlu Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ( Davacı ile Dava Dışı Şirket Arasında İnternet Bankacılığı ile İlgili Sözleşme Bulunmadığı )
DAVA DIŞI GSM ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Eldeki Davada Sorumluluğun Davalı Banka Üzerinde Bulunduğu - Ancak Usulsüz İşlemde GSM Şirketinin Kusuru Bulunması Halinde Bu Hususta Davalı Banka Tarafından GSM Şirketine Dava Açılabileceği )"
10Y11.HD9.4.2012E. 2010/15730 K. 2012/5666"BANKA MÜŞTERİSİNİN İNTERNET BANKACILIĞI HESABINDAN İZNİ DIŞINDA HAVALE YAPILMASI ( Bilirkişi Raporunda Bankanın Tüm Önlemleri Aldığının Belirtildiği/Bununla Birlikte Davacının Şifresini 3. Kişilere Verdiğine Dair Kanıt Olmadığı - Bankanın Hafif Kusurundan Sorumlu Tutulacağı )
BANKANIN HAFİF KUSURUNDAN SORUMLULUĞU ( Davacı Müşterinin Hesabından Internet Bankacılığı İle Bilgisi Dışında Para Havale Edildiği - Bilirkişi Raporunda Davalı Bankanın Tüm Önlemleri Aldığı Belirtilmiştir/Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Olacağı )
INTERNET HESABINDAN MÜŞTERİNİN BİLGİSİ DIŞINDA HAVALE YAPILMASI ( Bilirkişi Raporunda Davalı Bankanın Tüm Önlemleri Aldığının Belirtildiği/Bununla Birlikte Davacının Şifresini 3. Kişilere Verdiğine Dair Kanıt Olmadığı - Bankanın Hafif Kusurundan Sorumlu Tutulacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Müşterinin Hesabından Internet Bankacılığı İle Bilgisi Dışında Para Havale Edildiği - Bilirkişi Raporunda Davalı Bankanın Tüm Önlemleri Aldığının Belirtildiği/Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Olacağı )"
10Y11.HD16.1.2012E. 2010/7548 K. 2012/160"BANKA HESABINDAN DAVACININ BİLGİSİ DIŞINDA SAHTE İMZA İLE PARA ÇEKİLMESİ ( Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olacağı )
SAHTE İMZA İLE BANKA HESABINDAN ÇEKİLEN PARA ( İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği/Bankanın Bu Kusur Oranı Üzerinden Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğu )
BANKANIN TAM KUSURU İLE HESAPTAN ÇEKİLEN PARADAN SORUMLULUĞU ( Sahte İmza İle 3. Kişiler Tarafından Para Çekildiği/İmzanın Davacı Şirket Yerkilisine Ait Olmadığı - Alacak Davasında Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğunun Gözetileceği )
ALACAK DAVASI ( Banka Hesabından Davacının Bilgisi Dışında Sahte İmza İle Para Çekildiği - Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğu )"
10Y11.HD10.10.2011E. 2010/2208 K. 2011/12509"USULSÜZ İŞLEMLE BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ (Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Devam Ettiği - Usulsüz İşlemlerin Gerçekleşmesinde İspatlanması Halinde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği )
BANKALARIN MEVDUAT NEDENİYLE SORUMLULUĞU (Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilerine İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Aynı veya Misli Olarak İade Etmekle Yükümlü Olduğu - Usulsüz Tevdide Paranın Nefi ve Hasarının Saklayana Geçtiği Saklayanın Parayı Kendi Yararına Kullanabileceği )"
10Y11.HD26.9.2011E. 2010/1795 K. 2011/10944"BANKA HESABINDAKİ PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davacıyla Davalı Banka Arasında Akdi İlişki Bulunduğu - Davalı Banka Bu İlişkiyi İfa Yardımcısı Davalı Banka Çalışanı Müdür Aracılığıyla Gerçekleştirmekte Olup Davalı Banka'nın B.K. 100. Md. Gereği Diğer Davalı Müdürün Yaptığı İşlem Sonucu Zarar Gören Davacıya Karşı Tam Sorumlu Olduğu )
İFA YARDIMCISININ KUSURU ( Davacı Tarafından Davalı Banka Müdürüne Boş ve Davacının İmzasının Bulunduğu Boş Dekontlar Verildiği/Davalı Banka Çalışanı Müdürün Bu Dekontları Hukuka Aykırı Şekilde Kullanıp Davacının Hesabından Parayı Çektiği - Davalı Bankanın Yardımcı Kişi Kullanması Sebebiyle B.K. 100. Md. Uyarınca Bankanın Sorumluluğunun Tam Olduğu/Kusur İndirimi Yapılamayacağı )
BANKA NEZDİNDEKİ DÖVİZ TEVDİAT HESABINDAKİ PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davalı Banka Çalışanı Tarafından Çekilmesi Davalı Çalınanın Davalı Bankanın Müdürü Olması ve Davalı Bankanın Yardımcı Kişi Kullanması Sebebiyle Bankanın Sorumluluğunun Tam Olduğu/Kusur İndirimine Gidilemeyeceği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Davacıyla Davalı Banka Arasında Akdi İlişki Bulunduğu Sabit Olup Davalı Banka Bu İlişkiyi İfa Yardımcısı Davalı Banka Müdürü Aracılığıyla Gerçekleştirmekte Olup Davalı Banka'nın B.K. 100. Md. Gereği Diğer Davalının Yaptığı İşlem Sonucu Zarar Gören Davacıya Karşı Tam Sorumlu Olduğu - İfa Yardımcısının Kusuru )
KUSUR İNDİRİMİ ( Mümkün Olmadığı/Banka Çalışanı Müdürün Kusuru - Davacının Davalı Banka Müdürüne Boş ve İmzalı Dekont Vermesi Davacının Kusuru Sayılamayacağı Gibi Davalı Banka Lehine Bu Sebeple Kusur İndirimi Yapılamayacağı )
MÜTERAFIK KUSUR ( Banka Hesabındaki Paranın İzinsiz Çekilmesi - Davacının Olayı Öğrenmesinden Yaklaşık 4 Ay Sonra Davalı Bankaya Şikayet Dilekçesi Vermesi Davacının Kusurunu Göstermediği/Davalı Bankanın Tam Kusurlu Olduğu )"
10Y11.HD14.6.2011E. 2009/14338 K. 2011/7217"ALACAK DAVASI ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan - Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilere İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Ayni veya Misli Olarak İade Etmekle Yükümlü Olduğu )
İNTERNET BANKACILIĞININ İZİNSİZ KULLANIMI ( Alacak Davası - Bankanın Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Güvenlik Enstrümanlarının Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Davacının İnisiyatifine Bırakması Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )
SAHTECİLİK İŞLEMİ ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan Alacak Davası - Bankanın İnternet Bankacılığında Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Güvenlik Enstrümanlarının Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Davacının İnisiyatifine Bırakması Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )
MÜTERAFİK KUSUR ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan Alacak Davası - Davacıya Güvenlik Enstrümanlarını Kullanmadan İşlem Yapma Yetkisinin Banka Tarafından Verilmiş Olması Karşısında Davacının Meydana Gelen Zararda Müterafik Kusuru Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
10Y11.HD3.5.2011E. 2009/6421 K. 2011/5339"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davaya Konu İnternet Yolu İle Yapılan İşlemlerle Davacı Hesabından Paranın Dava Dışı Kimliği Belirli Kişi Adına Havale Edildiği - Davalı Banka Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı/Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
İNTERNET YOLUYLA YAPILAN HAVALE ( Davalı Banka Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Davalı Banka Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Kötüniyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunamadığı/Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )"
10Y11.HD11.4.2011E. 2009/11721 K. 2011/4153"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davalı Banka Nezdinde Açılmış Olan Hesapta Bulunan Paranın - Usulsüz İşlemle Çekilen Paralar Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Banka'ya Karşı Alacağı Aynen Devam Ettiği )
USULSÜZ İŞLEMLE ÇEKİLEN PARALAR ( Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Banka'ya Karşı Alacağı Aynen Devam Ettiği )
SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Banka'ya Karşı Gerçekleştiğinden Sahteciliğe Konu Para da Banka'nın Parası Olduğundan Davacının Davalı Bankaya Husumet Yöneltmesinin Mümkün Olmadığı )
HUSUMET ( Sahtecilik İşlemi Banka'ya Karşı Gerçekleştiğinden Sahteciliğe Konu Para da Banka'nın Parası Olduğundan Davacının Davalı Bankaya Husumet Yöneltmesinin Mümkün Olmadığı )"
10Y11.HD7.4.2011E. 2011/4009 K. 2011/4021"BANKA HESABINDAN USULSÜZ PARA ÇEKİLMESİ ( Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği - Haksız Fiil Bankaya Karşı İşlendiğinden Ancak Bankanın Haksız Fiil Failinden Talepte Bulunacağı )
BANKA MEVDUAT HESABI ( Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilere istendiğinde veya Belli Vadede Aynı veya Misliyle İadeyle Yükümlü Olduğu - Tevdide Hasar ve Nefi Saklayana Geçtiğinden Usulsüz İşlemle Para Çekilmesinin Bankanının Zararı Olduğu )"
10Y11.HD7.4.2011E. 2009/11485 K. 2011/4033"BANKADAN PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( İnternet Yolu İle - Hesapta Bulunan Parayı Kötü Niyetli Kişilerin Eylem ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Mekanizmayı Güvenlik Önlemlerini Geliştirmeyen Bunların Kullanımını Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Davalı Bankanın Tamamen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
İNTERNET YOLU İLE ÇEKİLEN PARA ( Kötü Niyetli Kişilerin Eylem ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Mekanizmayı Güvenlik Önlemlerini Geliştirmeyen Bunların Kullanımını Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Davalı Bankanın Tamamen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( İnternet Yolu İle Çekilen Para - Kötü Niyetli Kişilerin Eylem ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Mekanizmayı Güvenlik Önlemlerini Geliştirmeyen Bunların Kullanımını Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Davalı Bankanın Tamamen Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
10Y11.HD14.3.2011E. 2009/9801 K. 2011/2673"BANKA İŞLEMİ ( Paranın Davacının Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi - Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İNTERNET BANKACILIĞI ( Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Enstrümanların Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Somut Olayda Davacının İnisiyatifine Bırakması da Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Tek Başına Sorumlu Bulunduğu )"
10Y11.HD3.3.2011E. 2009/8730 K. 2011/2237"BANKADAKİ PARASININ BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İNTERNET YOLUYLA İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bankadaki Parasının Bilgisi Ve İzni Dışında İnternet Yoluyla Çekilmesi/Zararın Tahsili - Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
MEVDUATTAKİ PARANIN İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )"
10Y11.HD25.10.2010E. 2009/4609 K. 2010/10691"BANKANIN SORUMLULUĞU ( Paranın Davacının Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlem Sonucu Çekilmesi Suretiyle Uğranılan Zararın Tazmini - Hesabın Bulunduğu Davalı Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
PARANIN BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE ÇEKİLMESİ ( Usulsüz İşlemlerin Gerçekleşmesi İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebilir ve Banka Bu Kusur Oranı Üzerinden Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Davalı Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
MEVDUAT ( Ödünç İle Usulsüz Tevdi Sözleşmelerinin Niteliklerini Taşıyan Kendine Özgü Bir Sözleşme Olduğu - Ödünç Alan Akdin Sonunda Ödünç Verilen Parayı Eğer Kararlaştınlmışsa Faizi İle İadeye Mecbur Olduğu )
MÜTERAFIK KUSUR ( Usulsüz İşlemlerin Gerçekleşmesi İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebilir ve Banka Bu Kusur Oranı Üzerinden Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Hesabın Bulunduğu Davalı Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )"
10Y11.HD5.4.2010E. 2008/12915 K. 2010/3753"BANKADAKİ PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Tazminat İstemi - Para Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Tazminat İstemi - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı Banka Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı/Bankanın Sorumluluğunun Sözkonusu Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Paranın İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat İstemi - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı Banka Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı/Bankanın Sorumluluğunun Sözkonusu Olduğu )
MÜTERAFIK KUSUR ( Davacının Kendisine Teslim Edilen Akıllı Anahtarı Aktif Hale Getirip Kullanmaması Ancak Davacı Yönünden Müterafik Kusur Oluşturabileceği )"
10Y11.HD25.1.2010E. 2008/9492 K. 2010/773"BANKADAKİ MEVDUATIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Tarihi İtibariyle 13 Yıl Önce Açılan Hesabın Aynı Yıl İçerisinde Kapandığına İlişkin Kasa Yevmiye Defterindeki Kaydın Davaya Etkisi Tartışılmadan Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
KASA YEVMİYE DEFTERİNDEKİ KAYIT ( Dava Tarihi İtibariyle 13 Yıl Önce Açılan Hesabın Aynı Yıl İçerisinde Kapandığına İlişkin Kaydın Davaya Etkisi Tartışılmadan Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Bankadaki Mevduatın Tahsi İstemi )
HESABIN KAPATILMASI ( Bankadaki Mevduatın Tahsi İstemi - Dava Tarihi İtibariyle 13 Yıl Önce Açılan Hesabın Aynı Yıl İçerisinde Kapandığına İlişkin Kasa Yevmiye Defterindeki Kaydın Davaya Etkisi Tartışılmadan Davanın Kabul Edilemeyeceği )"
10Y11.HD19.1.2010E. 2008/9239 K. 2010/504"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Banka Hesabındaki Parasının Bilgi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi Nedeniyle - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gerekirken Tarafların Birlikte Kusurlu Olduğunun Kabulünün Doğru Görülmediği )
EFT İŞLEMİ ( Sahtecilik - Davacılara Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Çekilerek Başka Hesaplara EFT Yapıldığı/Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu )
İNTERNET BANKACILIĞI ( Banka Hesabındaki Parasının Bilgi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi Nedeniyle Zararın Tazmini - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gerektiği )
BANKA HESABINDAKİ PARASININ İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı Banka Davacılara Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacıların Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu )"
10Y11.HD28.4.2008E. 2007/4082 K. 2008/5675"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ MEVDUAT ( O Tarihte Yürürlükte Bulunan Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Bilirkişiler Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gereği )
MEVDUATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI ( Mevduatın Zamanaşımına Uğramış Bulunup Bulunmadığı O Tarihte Yürürlükte Bulunan Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Bilirkişiler Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mevduatın Zamanaşımına Uğramış Bulunup Bulunmadığı O Tarihte Yürürlükte Bulunan Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Bilirkişiler Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gereği )"
10Y11.HD22.2.2007E. 2005/14042 K. 2007/3243"BANKADAKİ PARA ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKLARININ ENGELLENMESİ ( Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Karşı Davacının Karşı Davalı Şirketten Komisyon Alacağı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
KOMİSYON ALACAĞI ( Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Karşı Davacının Karşı Davalı Şirketten Komisyon Alacağı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Bankadaki Para Üzerindeki Mülkiyet Haklarının Engellenmesi )"
10Y11.HD25.1.2007E. 2005/13871 K. 2007/802"MEVDUAT HESABI ( 10 Yıldan Fazla Bir Süredir Aranılmaması - Bankaca İlan ve Tebligat Yapılması ve T.C.Merkez Bankası'na İntikal Ettirilmesi Koşuluyla Zamanaşımına Uğrayacağı )
BANKANIN MEVDUAT HESABINI KAPATMASI ( 10 Yıldan Fazla Aranılmayan/Bankanın İlan ve Tebligat Yapmadığı T.C.Merkez Bankası'na İntikal Ettirmediği - Zamanaşımına Uğramadığı/Faiziyle Birlikte Ödemesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Mevduat Hesabının 10 Yıldan Fazla Bir Süredir Aranılmaması - Bankaca İlan ve Tebligat Yapılması ve T.C.Merkez Bankası'na İntikal Ettirilmesi Koşuluyla Zamanaşımına Uğrayacağı )"
10Y11.HD22.5.2006E. 2005/6186 K. 2006/5945"BANKALARDAKİ MEVDUATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( On Yıl Süreyle Aranmasa Dahi Hak Sahiplerine Tebligat Yapılması Zorunluluğu - Tebligat Koşulu Yerine Getirilmeden Kendiliğinden Zamanaşımına Uğramayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Bankalardaki Mevduatın On Yıl Süreyle Aranmaması - Hak Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılması Bu Bildirimden İtibaren 3 Ay İçinde Aranmazsa Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na Gelir Kaydedileceği )
MEVDUATIN TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONUNA GELİR KAYDEDİLMESİ ( On Yıl Süreyle Aranmaması - Bankaca Hak Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılması Bu Bildirimden İtibaren 3 Ay İçinde Aranmazsa Gelir Kaydedileceği )
BANKAYA YATAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı - On Yıl Süreyle Aranmasa Dahi Hak Sahiplerine Tebligat Yapılması Koşulu Yerine Getirilmeden Kendiliğinden Zamanaşımına Uğramayacağı )"
10Y11.HD11.10.2005E. 2004/10703 K. 2005/9570"ALACAK DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigortasından Yararlanmanın Ön Şartı Fon Sigorta Prim Kesintisi Yapılan Usulüne Uygun Açılmış Bir Mevduat Hesabının Bulunması )
FAİZ TALEBİ ( Mahkemece Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Yararlanmanın Ön Şartı Fon Sigorta Prim Kesintisi Yapılan Usulüne Uygun Açılmış Bir Mevduat Hesabının Bulunması )
TASARRUF MEVDUATI BAKİYE LİSTELERİNDE GÖRÜLMEYEN PARA ( Tasarruf Mevduatından Sayılmayacağı )"
10Y11.HD2.11.2004E. 2003/14408 K. 2004/10742"YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN SİGORTA PRİMİ ( Yurtdışındaki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Davacı Adına Davalı Banka Şubesine Primleri Havale Edip Etmediğinin Havale Etmiş ise Bununla İlgili Belgelerin Birer Örneğinin Gönderilmesinin Sağlanması )
YURT DIŞINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( Alman Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Davacı Adına Davalı Banka Şubesine Primleri Havale Edip Etmediğinin Havale Etmiş ise Bununla İlgili Belgelerin Birer Örneğinin Gönderilmesinin Sağlanması )
İŞÇİ ADINA TÜRKİYE'YE HAVALE EDİLEN SİGORTA PRİMİ ( Öncelikle Havale ile Hesabın Varlığının ve Buna Bağlı Olarak Talep Edilebilirliğinin Saptandıktan Sonra Zamanaşımı Def'inin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
BANKANIN ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Tarihinin ve Davanın On Yıllık Sürede Açılıp Açılmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davalı Banka Kayıtları Üzerinde Bankacı Muhasebeci ve Banka Hukuku Alanında Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığı ile İnceleme Yaptırılmasınnı Gerekmesi )"
10Y11.HD18.10.2004E. 2004/820 K. 2004/9907"BANKA MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Alacağın Zamanaşımına Uğraması İçin Mudinin Uyarılmış Olması Şartı )
MUDİNİN UYARILMASI ŞARTI ( Banka Mevduat Hesabındaki Paranın Tahsili Davasına Konu Alacağın Zamanaşımına Uğraması İçin )
ZAMANAŞIMI İÇİN MUDİNİN UYARILMASI ŞARTI ( Banka Mevduat Hesabındaki Paranın Tahsili Talebi )
HESAP CÜZDANININ DELİL NİTELİĞİ ( Banka Mevduat Hesabının Varlığı İçin - Alacağın Zamanaşımına Uğraması İçin Mudinin Tebligat Yapılarak Uyarılması Şartı )"
10Y11.HD8.12.2003E. 2003/4649 K. 2003/11525"MEVDUAT HESABI ( Davanın Davalı Bankanın Şubesinde Davacı Adına Açılan Vadeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabında Bulunan Paranın Davalıdan Tahsili İstemine İlişkin Olması )
DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT HESABI ( Davanın Davalı Bankanın Şubesinde Davacı Adına Açılan Vadeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabında Bulunan Paranın Davalıdan Tahsili İstemi Olması )
TALEP HAKKININ SINIRLANDIRILAMAMASI ( Davacının Mevduat Hesabındaki Parayı Talep Etme Hakkının Sınırlandırılamaması )
HESAP CÜZDANI ( Usulünce Düzenlenmiş ve Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Hesap Cüzdanının Müşterinin Banka Nezdindeki Mevduatını Kanıtlayıcı Bir Belge Olması )
KANITLAYICI BELGE ( Usulünce Düzenlenmiş ve Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Hesap Cüzdanının Müşterinin Banka Nezdindeki Mevduatını Kanıtlayıcı Bir Belge Olması )
GERİ ÖDEME ( Bankanın Hesap Cüzdanındaki Mevduat Miktarınca Müşteriye Karşı Borçlu Olması ve Bunu Kanun ve Sözleşme Hükümlerine Göre Geri Ödemekle Yükümlü Olması )
MERKEZ BANKASINA DEVİR ( Her Türlü Mevduatın Son Talep Tarihinden Başlayarak On Yıl Geçtiği Halde Sahipleri Tarafından Aranmaması Halinde Merkez Bankasına Devredileceğinin Öngörülmesi )
SÜRE ( Her Türlü Mevduatın Son Talep Tarihinden Başlayarak On Yıl Geçtiği Halde Sahipleri Tarafından Aranmaması Halinde Merkez Bankasına Devredileceğinin Öngörülmesi )
ZAMANAŞIMI ( Hak Sahiplerinin On Yılılık Zamanaşımının Dolmasından Üç Ay Önce İadeli Taahhütlü Bir Mektupla Uyarılmasının Hüküm Altına Alınmış Olması )"
10Y11.HD21.10.2003E. 2003/10420 K. 2003/9650"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA YÖNETİM VE DENETİMİ DEVRALINAN BANKADAKİ MEVDUAT ( Faiz Oranının İMKB Faizinden Yüksek Olduğu Gerekçesiyle Ödenmemesi )
BANKANIN TMSF'YE DEVRİ ( Mevduat Hesabına Uygulanmakta Olan Faizin Yüksek Olduğu Gabin İddiasıyla Ödenmemesi )
MEVDUAT HESABINA UYGULANAN FAİZ ORANININ YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE GABİN İDDİASI ( Fona Devredilen Bankadaki )
FAİZ ORANININ YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE GABİN İDDİASI VE ÖDEMEME ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Bankadaki Mevduat Hesabı İçin )
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI FAİZİNDEN YÜKSEK FAİZ ORANINA İTİRAZ ( TMSF'ye Devredilen Bankadaki Mevduat Hesabına Uygulanan Faiz )"
10Y11.HD10.6.2003E. 2003/463 K. 2003/6267"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Bilinmeyen Hissedarın Parasının Bankaya Yatırılması - Tahsilinin Zamanaşımına Uğraması İçin Sürenin Bitiminde İlanen Tebligat Yapma Zorunluluğu )
İZALE-İ ŞUYU ( Bilinmeyen Hissedarın Parasının Bankaya yatırılması - Tahsilinin Zamanaşımına Uğraması İçin Sürenin Bitiminde İlanen Tebligat Yapma Zorunluluğu )
ZAMANAŞIMI ( Ortaklığın Giderilmesi Sonucu Hissedarın Parasının Bankaya Yatırılması Nedeniyle - İlanen Tebligat Yapma Zorunluluğu )"
10Y11.HD19.11.2001E. 2001/6045 K. 2001/9148"MÜŞTEREK MEVDUAT HESABI ( Paranın Tamamının Davacının Talimat ve Muvafakati Olmadan Eşi Tarafından Çekilmesi - Bankanın Sorumluluğu )
TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAP ( Biri Hesaptan Para Çekerken Payına Göre Kendi Adına Payından Fazlası İçin Diğer Hesap Sahibinin Vekili Olarak Hareket Ettiğinin Kabulü )
BİRLİKTE İMZALI MÜŞTEREK HESAP ( Hesap Sahiplerinin Birlikte İmza İle Para Çekebilecekleri Konusunda Bankaya Talimat Vermeleri )
HESAP SAHİPLERİ ARASINDA TESELSÜL OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Paranın Tamamının Davacının Talimat ve Muvafakati Olmadan Eşi Tarafından Çekilmesi - Bankanın Sorumluluğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Müşterek Mevduat Hesabı - Paranın Tamamının Davacının Talimat ve Muvafakati Olmadan Eşi Tarafından Çekilmesi"
10YCGK12.12.2000E. 2000/6-200 K. 2000/243"DOLANDIRICILIK ( Kamu Bankası Memuru - Dolandırılanların Hesaplarından Habersiz Aktarımların Yapıldığı Belirlenen Mevduat Sahibi Gerçek Kişiler Değil Banka Tüzel Kişiliği Olduğu )
BANKA MEMURUNUN DOLANDIRICILIĞI ( Dolandırılanların Hesaplarından Habersiz Aktarımların Yapıldığı Belirlenen Mevduat Sahibi Gerçek Kişiler Değil Banka Tüzel Kişiliği Olduğu )
BANKA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DOLANDIRILMASI ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle - Dolandırılanların Mevduat Sahipleri Kabul Edilemeyeceği )
SUÇLARIN İÇTİMA ETTİRİLEMEYECEĞİ ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle Banka Tüzel Kişiliğinin Dolandırılması - Teselsül Halinde İşlenmiş Tek Suç Bulunduğu )
TESELSÜL HALİNDE İŞLENMİŞ TEK SUÇ ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle Banka Tüzel Kişiliğinin Dolandırılması - Suçların İçtima Ettirilemeyeceği )"
10Y11.HD20.9.1999E. 1999/5158 K. 1999/6965"BANKALARDA ARANMAYAN MEVDUAT EMANET VE ALACAKLAR ( On Yıllık Sürenin Dolması Halinde T.C.Merkez Bankasına Devredilmesi ve Bu Banka Tarafından da TMS Fonuna Gelir Kaydedilmesi )
MEVDUATTA ZAMANAŞIMI ( Bankalarda Aranmayan Emanet ve Mevduatların On Yıllık Sürenin Dolması Halinde T.C.Merkez Bankasına Devredilmesi ve Bu Banka Tarafından da TMS Fonuna Gelir Kaydı )
ZAMANAŞIMI ( Bankalarda Aranmayan Emanet ve Mevduatların On Yıllık Sürenin Dolması Halinde T.C.Merkez Bankasına Devredilmesi ve Bu Banka Tarafından da TMS Fonuna Gelir Kaydedilmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA GELİR KAYDEDİLEN ALACAKLAR ( Bankalarda Aranmayan Mevduat ve Alacakların On Yıl Boyunca Aranmaması Nedeniyle )"
10Y11.HD23.6.1997E. 1997/3652 K. 1997/4975"MEVDUAT HESABI ( Bankalar Kanunu - Mevduatta Zamanaşımı )
MEVDUATTA ZAMANAŞIMI ( 10 Yıl Aranmayan Mevduat - Bankaların Yasal İşlem Yapması )
BANKANIN YASAL İŞLEM YAPMASI ( Zamanaşımına Uğrayan Mevduat İçin Yasal Zorunluluk Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Hiçbir İşlem Yapılmamışsa Sorumluluğun Devam Ettiğinin Kabulü )"
10Y11.HD27.11.1989E. 1989/7057 K. 1989/6640"MEVDUAT SÖZLEŞMESİ ( Zamanaşımı Süresi - Uygulanacak Hükümler )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mevduat Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler )"

DANIŞTAY

10D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
10D13.D20.1.2006E. 2005/3575 K. 2006/253"BANKALAR VE ŞİRKETLER ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )
KIYI BANKALARINDAKİ HESAPLAR ( Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )
FON GÜVENCESİ ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )"
10D13.D8.7.2005E. 2005/3760 K. 2005/3421"İMAR BANKASI NEZDİNDE BULUNAN TASARRUF MEVDUATLARI ( Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Kararının 3. Maddesinin ( a ) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinin İptali - Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmesi Sonucu Dayanaksız Kaldığı )
TASARRUF MEVDUATLARI ( İmar Bankası Nezdinde Bulunan - Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Kararının 3. Maddesinin ( a ) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinin İptali/Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmesi Sonucu Dayanaksız Kaldığı )"

Madde 11

YARGITAY

11Y11.HD11.6.2009E. 2009/6257 K. 2009/7224"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İstinaden Teminat Mektupları Verilmesi - Banka Şubesi'nde Bulunan Davacıya Ait Faiz Getirmeyen Hesapta Depo Edilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ ( Kredi Sözleşmesine İstinaden - Banka Şubesi'nde Bulunan Davacıya Ait Faiz Getirmeyen Hesapta Depo Edilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
BANKA HESABINA DEPO EDİLMESİ ( Kredi Sözleşmesine İstinaden Kefil Sıfatıyla İmzalanan Sözleşme - Banka Şubesi'nde Bulunan Davacıya Ait Faiz Getirmeyen Hesapta Depo Edilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
11Y11.HD10.7.2006E. 2005/8098 K. 2006/8239"TEMİNAT MEKTUBUNUN HAKSIZ ALINDIĞI İDDİASI ( Bankaya Ödenen Komisyon Bedelinin Tahsili - Davacı Daha Düşük Bedelli Teminat Mektubu Verilmesini Teklif Etmediği Gibi Davalı da İddiasında Kısmen Haklı Çıktığından Reddi Gereği )
KOMİSYON BEDELİNİN TAHSİLİ ( Haksız Olarak Alındığı İddia Edilen Teminat Mektubu Nedeniyle - Davacı Daha Düşük Bedelli Teminat Mektubu Verilmesini Teklif Etmediği Gibi Davalı da İddiasında Kısmen Haklı Çıktığından Reddi Gereği )
HAKSIZ OLARAK ALINDIĞI İDDİA EDİLEN TEMİNAT MEKTUBU ( Bankaya Ödenen Komisyon Bedelinin Tahsili - Davacı Daha Düşük Bedelli Teminat Mektubu Verilmesini Teklif Etmediği Gibi Davalı da İddiasında Kısmen Haklı Çıktığından Reddi Gereği )"
11Y11.HD3.7.2006E. 2005/7744 K. 2006/7882"TEMİNAT MEKTUPLARININ DEPO EDİLMESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Kredi Sözleşmesi Uyarınca Davacı Tarafından Davalı Lehine Düzenlenmiş ve Mer'i Nitelikteki Teminat Mektuplarının Bedellerinin - İsteme Dayanak Yapılan Hükmü Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği/Kabulü Gerektiği )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Uyarınca Davacı Tarafından Davalı Lehine Düzenlenmiş ve Mer'i Nitelikteki Teminat Mektuplarının Bedellerinin - İsteme Dayanak Yapılan Hükmünü Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği/Kabulü Gerektiği )
BORÇ TASFİYE SÖZLEŞMESİNDE KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İsteme Dayanak Yapılan Hükmünü Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Bir Düzenlemeye Yer Verilmemiş Bulunmasına Göre Davanın Kanbulüne İlişkin Kararın Doğru Olduğu )"
11Y11.HD28.2.2006E. 2005/97 K. 2006/2011"BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI ( Bedellerinin Bankaya Depo Edilmesinin Her Zaman Banka Tarafından İstenebilmesinin Mümkün Olduğu )
TEMİNAT MEKTUPLARININ BANKAYA DEPO EDİLMESİ ( Tarafların Arasındaki Sözleşme Gereği Banka Tarafından Her Zaman İstenebileceğinin Kabulü - Devre Komisyonu Borcu İçin Temerrüde Düşürülenin Depo Edilmemesi İçin Haklı Nedenin Bulunmadığı )
TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİNİN UZATILDIĞI ( Bankanın Depo Edilmesini Her Zaman İsteyebileceği - Haklı Neden Olmaksızın Bu Gerekçeyle Depo Edilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )
DEVRE KOMİSYON BORCU ( Lehine Teminat Mektubu Verilenin Temerrüde Düştüğü - Haklı Neden Olmaksızın Mektupların Süresinin Uzatıldığından Bahisle Bnakanın Depo Edilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )"
11Y11.HD8.11.2004E. 2004/6017 K. 2004/10947"TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Mahkemece Dava Konusu Teminat Mektuplarının Kullandırılmasının Dayanağı Olan Kredi Sözleşmeleri İncelenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kredi Borçları Nedeniyle İcra Takiplerine Girişilmesi/Davalıların Ticari Durumlarının Bozulduğu Gerekçesiyle Depo Talebi - Dava Konusu Teminat Mektuplarının Kullandırılmasının Dayanağı Olan Kredi Sözleşmelerinin İncelenmesi Gereği )
KREDİ KULLANANANIN TİCARİ DURUMUNUN BOZULMASI ( Dava Konusu Teminat Mektuplarının Kullandırılmasının Dayanağı Olan Kredi Sözleşmelerinin İncelenmesi Gereği )"
11Y11.HD26.10.2004E. 2004/9515 K. 2004/10375"TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPOSU ( Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığı Anılan Kararın Ne Şekilde Alındığı ve Davalı Tarafa Bildirilip Bildirilmediğinin Tespiti Gereği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( Kredi Sözleşmeleri de Celp Olunduktan Sonra Anılan Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN AYRILMA ( Kredi Sözleşmeleri de Celp Olunduktan Sonra Anılan Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
ŞAHSİ KEFALETİN KALDIRILMASI ( Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığı Anılan Kararın Ne Şekilde Alındığı ve Davalı Tarafa Bildirilip Bildirilmediğinin Tespiti Gereği )"
11Y19.HD30.11.2001E. 2001/3512 K. 2001/7976"TEMİNAT SENEDİ ( Bankaya Verilen-Şahsi Defiler-İbraname )
İBRA BELGESİ ( Teminat Senedi-Şahsi Defiler )
ŞAHSİ DEFİ ( Teminat Senedi-Bankaya Teminat Olarak Verilen Bono )"
11Y19.HD30.11.2001E. 2001/3490 K. 2001/7972"SAHTE KREDİ KARTI İLE MENFAAT TEMİNİ ( İtirazın İptali-Ceza Mahkemesi Kararı )
CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Sahte Kredi Kartıyla Kredi Sözleşmesi Yapılmış Olan Bankanın Zarara Uğratılması Nedeniyle Yapılan Takibe İtiraz-İtirazın İptali Davası )"

DANIŞTAY

11D13.D29.11.2005E. 2005/5049 K. 2005/5701"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARININ İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Karşısında Görevden Alınma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVDEN ALINARAK YERLERİNE YENİ ATAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Nedeniyle Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI DEĞİŞTİREREK YERLERİNE YENİLERİNİ ATAMAK YA DA SAYISINI ARTIRMA ( BDDK'nın Banka Yönetim Kurulunun Doğal Üyesi Olan Genel Müdürü de Değiştirme Yetkisinin Bulunduğu )"

Madde 13

YARGITAY

13YCGK4.5.2010E. 2009/7-223 K. 2010/104"NİTELİKLİ ZİMMET (Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Lehte Hükümler Taşıması Durumunda Önceden İşlenen Suçlar Yönünden de Tatbik ve İnfaz Edileceği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Türkiye Halk Bankası Personelinin Zimmet Suçlarında 4389 S. Yasanın 22., 5411 S. Yasanın 160. Md. 25.11.2000 Tarihinden Önce İşlenen Zimmet Suçlarından İse 4389, 5411 ve 765 S. TCY'nın 202. Md. Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı)
BANKACILIK ZİMMETİ (Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağına Karar Verilen Özel Daire Kararının İsabetli Bulunmadığı - Suçun Sübut Bulup Bulmadığı İle Hükmün Eksik Soruşturma Sonunda Verilip Verilmediği Hususları Özel Dairece Belirlenmesi Gerektiği)
ZİMMET (Bankacılık Zimmeti - Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCY'nın 2/2. Md. Uyarınca Tatbik ve İnfazı Gereken 4389 ve 5411 S. Yasalar Kapsamında Tahlil ve Değerlendirilmesi Gerektiği/5237 S. Yasanın İse Somut Olayımızda Uygulanma Olanağı Kalmadığı)"
13Y11.CD4.5.2005E. 2005/833 K. 2005/2372"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Özel Bir Bankanın Hakim Ortağı ve Üst Düzey Yöneticisi Olan Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Hesaplara Diğer Hesaplardan Naklen Para Yatırıldığı )
HESAPLARDAN HESAPLARA NAKLEN PARA YATIRILMASI ( Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Banka Zimmeti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
BANKA ZİMMETİ ( Özel Bir Bankanın Hakim Ortağı ve Üst Düzey Yöneticisi Olan Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Hesaplara Diğer Hesaplardan Naklen Para Yatırıldığı )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Banka Zimmeti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUDİLERE AİT HESAPLARDAN HESAP SAHİPLERİNİN HABERİ OLMAKSIZIN VİRMAN YAPILMASI ( Banka Zimmeti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )"

DANIŞTAY

13IDDGK11.12.2003E. 2002/1024 K. 2003/898"BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN MEVDUAT KABUL ETMESİ ( Munzam Karşılık Uygulamasında Taahhütlere Dahil Edileceği )
YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN MEVDUAT KABUL EDEN BANKA ( Munzam Karşılık Uygulamasında Bu Mevduatın Taahhütlere Dahil Edileceği )
MUNZAM KARŞILIK UYGULAMASINDA TAAHHÜTLERE DAHİL EDİLECEK MEVDUAT ( Bankanın Yurtdışı Şubesi Adına Türkiye'den Kabul Ettiği Mevduat )
MERKEZ BANKASI'NCA BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN KABUL ETTİĞİ MEVDUAT İÇİN KANUNİ KARŞILIK AYIRMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İptal Talebi )"

Madde 14

AMK

14AMK24.5.2001E. 2001/276 K. 2001/91""

YARGITAY

14Y22.HD19.1.2017E. 2017/1011 K. 2017/444"İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Davalı Bankadan Peşin Temyiz Harcı ve Temyiz Yoluna Başvuru Harcının Alınmasının Gerekli Olduğu/Harca Tabi Olmasına Rağmen Alınmadan Temyiz Esas Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçeleri Hakkında Eksik Harç Ödenmesi ile İşleminin Kıyasen Uygulanacağı - Temyiz İsteminin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Harcın Tamamlattırılacağı Aksi Halde Başvurudan Vazgeçilmiş Sayılacağı )
TEMYİZ VE BAŞVURU HARCI ( Alacak İstemi/Davalı Bankadan İlgili Harçların Alınmasının Gerekli Olduğu/Harca Tabi Olmasına Rağmen Alınmadan Temyiz Esas Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçeleri Hakkında Eksik Harç Ödenmesi ile İşleminin Kıyasen Uygulanacağı - Temyiz İsteminin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Harcın Tamamlattırılacağı Aksi Halde Başvurudan Vazgeçilmiş Sayılacağı )
HARCIN TAMAMLATTIRILMASI ( Alacak İstemi/Davalı Bankadan Peşin Temyiz Harcı ve Temyiz Yoluna Başvuru Harcının Alınmasının Gerekli Olduğu/Harca Tabi Olmasına Rağmen Alınmadan Temyiz Esas Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçeleri Hakkında Eksik Harç Ödenmesi ile İşleminin Kıyasen Uygulanacağı - Temyiz İsteminin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Yedi Günlük Süre İçinde Tamamlanmaması Halinde Temyiz Başvurusundan Vazgeçilmiş Sayılacağı )"
14Y9.HD19.2.2016E. 2014/26023 K. 2016/3317"UĞRANILAN BANKA ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Davacı Fon'un Talep Ettiği Alacağının Devrinden Önce Oluşan Banka Zararından Kaynaklandığı - Hisse Devir Sözleşmesi Temliknameler ve Söz Konusu Danıştay'ın Kesinleşen İptal Kararı Dikkate Alınarak Davacı Fon'un Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği)
FON'UN TALEP ETTİĞİ ALACAĞIN DEVRİNDEN ÖNCE OLUŞAN BANKA ZARARINDAN KAYNAKLANAN ALACAK (Hisse Devir Sözleşmesi Temliknameler ve Söz Konusu Danıştay'ın Kesinleşen İptal Kararı Dikkate Alınarak Davacı Fon'un Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği - Banka Zararının Ödetilmesi İstemi)
DAVA EHLİYETİ (Uğranılan Banka Zararının Ödetilmesi İstemi - Davacı Fon'un Talep Ettiği Alacağının Devrinden Önce Oluşan Banka Zararından Kaynaklandığı/Hisse Devir Sözleşmesi Temliknameler ve Söz Konusu Danıştay'ın Kesinleşen İptal Kararı Dikkate Alınarak Davacı Fon'un Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği)"
14Y7.HD15.12.2015E. 2015/43379 K. 2015/25242"NİSPİ HARCA TABİ DAVALAR ( Hükmü Temyiz Eden Davacının İlam Harcının 1/4'nü Peşin Olarak Yatırması Gerektiği/Yargıtay'a Yapılacak Temyiz Başvurularından Ayrıca Temyiz Yoluna Başvurma Harcı Alınacağı - Davacı Bankanın Hizmet Akdinden Kaynaklanan Alacak İddiasına Dayalı Dava Sonunda Verilen Kararın Temyizi Nedeniyle Davacı Bankadan Peşin Temyiz Harcı Ve Temyiz Yoluna Başvuru Harcının Alınacağı )
BANKANIN TEMYİZ HARCINDAN SORUMLULUĞU ( Hizmet Akdinden Kaynaklanan Alacak İddiasına Dayalı Dava Sonunda Verilen Kararın Temyizi Nedeniyle Davacı Bankadan Peşin Temyiz Harcı Ve Temyiz Yoluna Başvuru Harcının Alınacağı - Temyiz Harcını Ödemeyen Davacıya Eksik Harcı İkmal Etmesi İçin Süre Verileceği/Harçlar İkmal Edildiği Taktirde Temyiz İncelemesi Yapılacağı Edilmediği Taktirde Temyiz Edilmemiş Sayılacağı )
TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Davacıya Eksik Harçları İkmal Etmesi İçin Mehil Verileceği/Süresi İçinde Harçlar İkmal Edildiği Takdirde Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Geri Gönderilmesi/Süresi İçinde Harçlar Yatırılmadığı Takdirde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği - Temyiz İsteminin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )"
14Y11.HD7.3.2011E. 2009/9389 K. 2011/2377"MENFİ TESPİT DAVASI ( Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )
FON BANKALARI VE FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALAR ( İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )
GÖREV ( Menfi Tespit Davası - Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )"
14Y17.HD28.9.2010E. 2010/5696 K. 2010/7430"İSTİHKAK DAVASI ( Dava 3. Kişinin İ.İ.K.nun 96 ve Onu İzleyen Maddelerine Dayalı Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davası Olduğu - Davalı Banka 4389 S. Yasaya Eklenen EK.5. Md. Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( İstihkak Davası - Dava 3. Kişinin İ.İ.K.nun 96 ve Onu İzleyen Md.lerine Dayalı Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davası Olduğu/Davalı Banka 4389 S. Yasaya Eklenen EK.5. Md. Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olduğu )
TAŞINIR MALA İLİŞKİN İSTİHKAK DAVASI ( Davalı Banka 4389 S. Yasaya Eklenen EK.5. Md. Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olduğu )"
14Y19.HD6.5.2010E. 2009/8451 K. 2010/5584"İTİRAZIN İPTALİ ( Demirbank T.A.Ş.nin Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim ve Denetiminin TMSF'ye Devredilmesine Karar Verildiği - Geçerliliğini Yitiren Temlik Konusu Alacakta Temlik Tarihi İtibariyle TMSF'nin Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı/TMSF'den Alacağı Temlik Alan Davacının Davada Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
TMSF'NİN TASARRUF YETKİSİ ( Bankanın TMSF'ye Devredilmesine Karar Verildiği - Geçerliliğini Yitiren Temlik Konusu Alacakta Temlik Tarihi İtibariyle TMSF'nin Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı/TMSF'den Alacağı Temlik Alan Davacının Davada Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
TMSFY'YE DEVREDİLEN BANKA ( Demirbank T.A.Ş.Tarafından TMSF'ye Alacak Temlik Edildiği - Ancak BDDK'nın İşlemi Danıştay 10.Dairesi Tarafından Kesinleşen Kararı İle İptal Edildiği/TMSF'den Alacağı Temlik Alan Davacının Davada Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
HUSUMET ( İtirazın İptali - Geçerliliğini Yitiren Temlik Konusu Alacakta Temlik Tarihi İtibariyle TMSF'nin Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı/TMSF'den Alacağı Temlik Alan Davacının Davada Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )"
14Y19.HD26.4.2010E. 2009/ 6707 K. 2010/5046"KARAR VE İLAM HARCI ( Yasal Olarak Sorumlu Olmadığı Bakiye Karar ve İlam Harcını Yatırmadığı Gerekçesiyle Davada Haklı Çıkan Davacı Bankaya Kararın Tebliğ Edilmemesi Hak Arama Özgürlüğünü Engelleyici ve Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ ( Yasal Olarak Sorumlu Olmadığı Bakiye Karar ve İlam Harcını Yatırmadığı Gerekçesiyle Davada Haklı Çıkan Davacı Bankaya Kararın Tebliğ Edilmemesi )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAKİP ( Yasal Olarak Sorumlu Olmadığı Bakiye Karar ve İlam Harcını Yatırmadığı Gerekçesiyle Davada Haklı Çıkan Davacı Bankaya Kararın Tebliğ Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
KARARIN TEBLİĞİ ( Sorumlu Olmadığı Bakiye Karar ve İlam Harcını Yatırmadığı Gerekçesiyle Davada Haklı Çıkan Davacı Bankaya Kararın Tebliğ Edilmemesi Hak Arama Özgürlüğünü Engelleyici ve Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu )
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ KISITLANMASI ( Yasal Olarak Sorumlu Olmadığı Bakiye Karar ve İlam Harcını Yatırmadığı Gerekçesiyle Davada Haklı Çıkan Davacı Bankaya Kararın Tebliğ Edilmemesi )"
14Y11.HD31.3.2009E. 2007/8763 K. 2009/3859"GENEL KURULLARIN İBRASINI HÜKÜMSÜZ KILMA ( İptal Eden Kararının Hükümsüzlüğünün Belirlenerek İptali İstemi - Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması )
İBRAYI HÜKÜMSÜZ KILAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ ( Bankanın Davacılar Hakkında Açtığı Sorumluluk Davasında Savunma Nedeni Olabilecek Sebeplere Dayalı Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunmaması )
SORUMLULUK DAVASI ( Genel Kurulların İbrasını Hükümsüz Kılan Kararların İptali İstemi - Bankanın Davacılar Hakkında Açtığı Sorumluluk Davasında Savunma Nedeni Olabilecek Sebeplere Dayalı Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunmaması )
HUKUKİ YARAR ( Genel Kurulların İbrasını Hükümsüz Kılan Kararların İptali İstemi - Bankanın Davacılar Hakkında Açtığı Sorumluluk Davasında Savunma Nedeni Olabilecek Sebeplere Dayalı Dava Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından Reddi Gereği )"
14Y11.HD20.3.2008E. 2008/1166 K. 2008/3586"MEVDUAT ALACAĞINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Vade Sonundan Sonra Akdi Faiz Oranını 3095 Sayılı Yasa'nın 2/3.Maddesinde Öngörülen Avans Oranı Üzerinden Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Davalı Bankanın Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu Anlaşılmakla Davalı Bankanın Harç İle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
14Y11.HD6.3.2008E. 2007/13081 K. 2008/2672"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNE DAVA AÇILMASI ( Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )
DENETÇİLER TARAFINDAN ŞİRKET ADINA DAVA AÇILMASI ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )"
14Y17.HD19.7.2007E. 2007/1079 K. 2007/2553"TASARRUFUN İPTALİ ( Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Doğurmadığı )
MADDİ YANILGI SONUCU BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Doğurmadığı )"
14Y19.HD7.5.2007E. 2007/3766 K. 2007/4541"GÖREV KURALLARI ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Resen Dikkate Alınması Gerektiği - Görev Konusunda Taraflar İçin Müktesep Hak Doğmayacağı )
MÜKTESEP HAK ( Görev Konusunda Taraflar İçin Müktesep Hak Doğmayacağı - Sonradan Çıkan Kanunla Kabul Edilen Görev Kuralı Geçmişe Etkili Bir Biçimde Uygulanacağı )
YENİ KANUNLA KABUL EDİLEN GÖREV KURALI ( Geçmişe Etkili Bir Biçimde Uygulanacağı - Görev Kuralları Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Resen Dikkate Alınması Gerektiği )"
14Y9.HD30.4.2007E. 2006/27060 K. 2007/13767"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka - Ayrı Tüzel Kişiliği Olup Sorumluluğuna Karar Verildiğine Göre TMSF.'nun Taraf Sıfatı Bulunmadığı )
HUSUMET ( Diğer Davalı Bankanın Ayrı Tüzel Kişiliği Olup Sorumluluğuna Karar Verildiğine Göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Taraf Sıfatı Bulunmadığından Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği - İşçilik Alacakları )
TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( İşçilik Alacakları Davası - Ayrı Tüzel Kişiliği Olup Sorumluluğuna Karar Verildiğine Göre TMSF.'nun Taraf Sıfatı Bulunmadığı )"
14Y11.HD5.4.2007E. 2005/14047 K. 2007/5386"İMAR BANKASINDAKİ MEVDUATIN GERİ DÖNMEMESİ ( Uğranılan Zararın Davalı TMSF'den Tazmini İstemi - Davanın Tam Yargı Davası Kapsamında Görüm ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
TASARUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
HİZMET KUSURU / İDARENİN SORUMLULUĞU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )"
14Y11.HD6.3.2007E. 2005/12749 K. 2007/4022"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Diğer Davalı Olan Bankanın TMSF'ye Devredildiği/Harç Muafiyetinin Gözönüne Alınacağı )
HARÇ MUAFİYETİ ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Diğer Davalı Olan Bankanın TMSF Kapsamındaki Bayındır Banka Devredildiği/Bu Bankanın da Harçtan Muaf Olacağı )
USULSÜZ TALİMAT SONUCU HESAP SAHİBİNİN ZARARA UĞRAMASI ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Davacının Paranın Yarısı Üzerinde Hak Talep Edebileceği/Davalının da Aynı Oranda Hak Sahibi Olduğu )
BANKA HESABINDAN USULSÜZ OLARAK AKTARILAN PARA ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Davacının Paranın Yarısı Üzerinde Hak Talep Edebileceği/Davalının da Aynı Oranda Hak Sahibi Olduğunun Gözönüne Alınacağı )"
14YHGK7.2.2007E. 2007/19-63 K. 2007/52"İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Arasındaki Fahiş ve Ahlaka da Uygun Görülemeyecek Faiz Oranlarını Öngören ve Borçlar Kanunu'nun 19. Maddesine Aykırı Olan Sözleşme Çerçevesinde İstenen Faiz Nedeniyle Reddi Gereği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Fahiş ve Ahlaka da Uygun Görülemeyecek Faiz Oranlarını Öngören ve Borçlar Kanunu'nun 19. Maddesine Aykırı Olan Sözleşme Çerçevesinde İstenen Faiz Nedeniyle Kabulü Gereği )
FAHİŞ VE AHLAKA DA UYGUN OLMAYAN FAİZ ORANLARI ( Borçlar Kanunu'nun 19. Maddesine de Aykırı Olan Sözleşme Çerçevesinde İstenen Faiz Nedeniyle İtirazın İptali Davasının Reddi ile Karşı Dava Olan Menfi Tespit Talebinin Kabulü Gereği )
DÜRÜSTLÜK İLE BAĞDAŞMAYAN AŞIRI YÜKSEK FAİZ ( Borçlar Kanunu'nun 19. Maddesine de Aykırı Olan Sözleşme Çerçevesinde İstenen Faiz Nedeniyle İtirazın İptali Davasının Reddi ile Karşı Dava Olan Menfi Tespit Talebinin Kabulü Gereği )"
14Y11.HD29.1.2007E. 2005/14019 K. 2007/967"MEVDUAT FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Davacının Davalı Banka Nezdindeki Mevduat Hesabından Yazılı Talimatı Olmaksızın Hesabından Kesilen Paranın Faiziyle Tahsili İstemi Nedeniyle )
BATIL SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Faiz Alacağının Aşırı Bölümünün Gabin ve Hukuka Aykırılık Teşkil Etmesi Nedeniyle )
MEVDUAT HESABI ( Banka Nezdinde Değerlendirilen Vadeli Mevduat Hesabından Yazılı Talimat Olmaksızın İşlem Yapılması )
OVER NİGTH FAİZ ALACAĞI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Edimler Arasında Dengesizlik Olup Olmadığının İspatlanmasının Gerekmesi )
İSPAT ( Bankanın Tenkise Tabi Tuttuğu Kısmın Kısmi Butlanla Malul Olduğunun İspatlanmasının Gerekmesi )"
14Y11.HD15.1.2007E. 2005/13591 K. 2007/154"ŞİRKETİ ZARARA UĞRATMAK ( Şirket Eski Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Aleyhinde Sorumluluk Davası Açıldığı/T. Halk Bankasının Fon Bankası Olmadığı - 1 veya 2 Numaralı Asliye Ticaret Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
SORUMLULUK DAVASI ( Şirket Eski Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Aleyhinde/T. Halk Bankasının Fon Bankası Olmadığı - Bankacılık Kanunu Uyarınca 1 veya 2 Numaralı Asliye Ticaret Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Eski Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Aleyhinde Şirketi Zarara Uğrattıkları Gerekçesiyle Sorumluluk Davası Açıldığı - Bankacılık Kanunu Uyarınca 1 veya 2 Numaralı Asliye Ticaret Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu Gerekçesiyle Karar Verilmemesi Gereği )"
14Y11.HD15.1.2007E. 2005/13302 K. 2007/225"BANKA HESABININ VADESİNDEN ÖNCE KAPATILMASI ( Davacının Davalı Banka Çalışanına Hesap Açma Kapatma Dahil Her Türlü Yetkiyi Vermesi - Davacının Hesap Kapatıldıktan Sonra Banka Çalışanına Faks Göndermesinin Yapılan İşlemlere İcazet Verdiği Anlamına Geldiği Üst Yönetici Kontrolünün Sonuca Etkili Olmadığı )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Ait Bankanın Taraf Olduğu Davada Bankanın Harç ile Tutulmaması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği ) "
14Y20.HD29.12.2006E. 2006/16132 K. 2006/18241"ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Dava Kart Çıkaran Banka Tarafından Açıldığından Davaya Bakma Görevi Davanın İlk Açıldığı Asliye Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu )
BANKA TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA GÖREV ( Sadece "Fon Fon Bankaları Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
KREDİ KARTINDAN DOĞAN BORÇ ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Kart Hamilleri Aleyhine Açılacak Davalarda 1086 Sayılı HUMK'nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı )
YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Kart Hamilleri Aleyhine Açılacak Davalarda 1086 Sayılı HUMK'nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayalı - Dava Kart Çıkaran Banka Tarafından Açıldığından Davaya Bakma Görevi Davanın İlk Açıldığı Asliye Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu )"
14YHGK29.11.2006E. 2006/12-759 K. 2006/760"DAMGA VERGİSİ ( Kamu Bankası - Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç ve Masrafların Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği/Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRACA SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Edip Damga Vergisine Konu Teşkil Edeceği )
HARÇ VE VERGİ MUAFİYETİ ( Kamu Bankası - Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç ve Masrafların Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
KAMU BANKASININ VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ ( Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç ve Masrafların Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği - Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Cebri İcra Yolu İle Satılan Mahcuzu Alacağına Mahsuben Teslim Alan Davacı Banka Muafiyetten Faydalanamayacağı )
TELLALİYE ÜCRETİ ( Tellallık Harcının İcra Müdürlüğü Aracılığıyla Satışa Çıkarılan Borçluya Ait Taşınmazın İhalesine Alıcı Sıfatıyla Katılan ve İhale Üzerinde Kalan Davacı Banka Tarafından Ödenmesi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Davacı/Alacaklı Bankanın Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı Gözetilerek Bu Yöndeki Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Davacı/Alacaklı Bankanın Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı Gözetilerek Bu Yöndeki Şikayetin Kabulü Gereği )"
14Y11.HD7.11.2006E. 2005/10571 K. 2006/11309"YÖNETİCİ VE DENETÇİLERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT ( 4389 Sayılı Yasanın 14/5-D Maddesi ve 5411 Sayılı Yasanın 142. Maddesinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
ANONİM ŞİRKET VE ESKİ YÖNETİCİSİ ( Yönetici ve Denetçilerin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat - 4389 Sayılı Yasanın 14/5-D Maddesi ve 5411 Sayılı Yasanın 142. Maddesinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )"
14Y11.HD9.10.2006E. 2005/9227 K. 2006/9965"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacı Hesabındaki Paranın Sigortalı Mevduat Sayılıp Sayılmayacağı Yönündeki Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözülmesi - 5021 Sayılı Yasanın Bir Bölümü Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edildiği Gözetilerek Kararın İşbu İptal Kararına Göre Oluşturulması Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Türk Yargılama ve Hukuk Sistemi Bakımından İleriye Dönük Hüküm Oluşturduğu - Derdest ve Kesinleşmemiş Her Dava İçin Uygulanacağından Derdest Davada Anayasa Mahkemesi Kararının Gözetilmesi Gereği )"
14Y11.HD2.10.2006E. 2005/8735 K. 2006/9620"AYLIKLARIN BANKACILIK SİSTEMLERİ ARACILIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Devlet Memurları Kanunu Uyarınca - Gerekli Düzenlemeyi Yapmaya ve Tedbirleri Almaya Maliye Bakanlığı'nın Yetkili Kılındığı )
MALİYE BAKANLIĞININ ÇIKARDIĞI TEBLİĞLER ( Aylıklarını Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesi/Gerek Tahakkuk Daireleri Gerekse Bankalar Açısından Bağlayıcı Nitelikte Olduğu - Davacı İle Sözkonusu Lise Arasında Cezai Şart ve Bağış Kabul Etmeye İlişkin Hükümler Taşıyan Sözleşmenin Geçerli Olmadığı )
BAKANLIK TEBLİĞİ ( Tebliğlerde Maliye Bakanlığı'nı Borçlandıracak Taahhütname İmzalanacağı Bağış Alınacağı veya Hangi Banka Fazla Bağış Veriyorsa O Banka İle Anlaşma Yapılacağı Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığı )
DEVLET MEMURUNUN DEVLETİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKACAK SÖZLEŞME İMZALAMAYA YETKİLİ OLMAMASI ( Okul Müdürlüğüne Valilikçe de Davacı Banka İle Dava Konusu Sözleşmeyi Yapma Konusunda Yetki Verilmediği )
BAĞIŞ KABUL ETMEYE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Davacı İle Sözkonusu Lise Arasında Cezai Şart ve Bağış Kabul Etmeye İlişkin Hükümler Taşıyan Sözleşmenin Geçerli Olmadığı - Sözleşmenin Kişilerin Kişisel Sorumluluğunu Gerektirdiği )"
14Y11.HD28.9.2006E. 2005/8374 K. 2006/9445"BANKA İLE MAAŞ ÖDEMESİ KONUSUNDA YAPILAN PROTOKOL ( Protokol Gereklerinin Yerine Getirilmeyerek Süresinden Önce Fesh Edildiğini İleri Sürerek Alacağın Tahsili - Sözleşmenin Geçerli Olmadığı/İmzalayan Kişilerin Şahsi Sorumluluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
PROTOKOL GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Süresinden Önce Fesh Edildiğini İleri Sürerek Alacağın Tahsili - Sözleşmenin Geçerli Olmadığı/İmzalayan Kişilerin Şahsi Sorumluluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
MAAŞ ÖDEMESİ KONUSUNDA YAPILAN PROTOKOL ( Protokol Gereklerinin Yerine Getirilmeyerek Süresinden Önce Fesh Edildiğini İleri Sürerek Alacağın Tahsili - Sözleşmenin Geçerli Olmadığı/İmzalayan Kişilerin Şahsi Sorumluluğu Nedeniyle Reddi Gereği )"
14Y11.HD25.9.2006E. 2005/8699 K. 2006/9189"GÖREV ( TMSF Tarafından El Konulan Bankaya Ait Hisse Senetlerinin TMSF Hesabına Geçmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - TMSF'nin İdari Nitelikteki Bu Tek Taraflı İşlemleri Nedeniyle Davacının Açtığı Tazminat Davasının Ancak İdari Yargı Yerinde Görülebileceği )
HUSUMET ( BDDK İle TMSF'nin İşlemleri Sonucu Hisse Senetlerinin Bankaya Geri Dönmemesi - Yatırımcıyı Koruma Fonu Yönünden 2499 Sayılı SPK'nın 46/A Maddesi Dikkate Alındığında, Her İki Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
TMSF TARAFINDAN EL KONULAN BANKAYA AİT HİSSE SENETLERİ ( TMSF Hesabına Geçmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - TMSF'nin İdari Nitelikteki Bu Tek Taraflı İşlemleri Nedeniyle Davacının Açtığı Tazminat Davasının Ancak İdari Yargı Yerinde Görülebileceği )
YARGI YOLU ( TMSF'nin İdari Nitelikteki Bu Tek Taraflı İşlemleri Nedeniyle Davacının Açtığı Tazminat Davasının Ancak İdari Yargı Yerinde Görülebileceği )"
14Y11.HD21.9.2006E. 2005/8262 K. 2006/9052"BANKA TARAFINDAN BLOKE EDİLEREK ÇEK DÜZENLENEN BEDELİN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
BLOKE EDİLEREK ÇEK DÜZENLENEN BEDELİN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Banka Tarafından Bloke Edilerek Çek Düzenlenen Bedelin Davacıya Ait Olduğunun Tespiti/Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ÇEK DÜZENLENEN BEDEL ( Banka Tarafından Bloke Edilerek Çek Düzenlenen Bedelin Davacıya Ait Olduğunun Tespiti/Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
14Y11.HD18.9.2006E. 2005/8352 K. 2006/8788"HESABIN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Hesabının Dava Günü İtibariyle Başka Bankalara Aktarıldığı - Davalı Bankaların Hesaplarının İncelenmesi Gerektiği )
BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ ( Hesabın Davacıya Ait Olduğunun Tespiti İstemi )
HUSUMET ( Davacının Hesabının Dava Günü İtibariyle Başka Bankalara Aktarıldığı/Davalı Bankaların Hesaplarının İncelenmesi Gerektiği - Husumetin Sözkonusu Davalı Bankaya Yöneltilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
14Y11.HD13.7.2006E. 2005/7887 K. 2006/8382"BANKANIN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Gerek Bankalar Kanunu ve Gerekse 4603 Sayılı Kanun Kapsamında Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olmadığı )
BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE HARÇ ( 14/5-C ve 15/3. Maddeleri ve 4603 Sayılı Kanun Kapsamında Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğunun Kabulüün Mümkün Olmadığı ) "
14Y11.HD10.7.2006E. 2005/7906 K. 2006/8184"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Bankalar Kanunu'nun 14/5-C ve 15/3. Maddelerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Davalı Bankanın Kararı Temyiz Ederken Harç Yatırmamasının Doğru Olmadığı )
KAMU BANKALARININ HARÇTAN MUAFİYETİ ( 5020 Sayılı Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 27. Maddesi İle 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Eklenen Ek 5. Maddede Sayılan Davalardan Olmaması Nedeniyle Muaf Olmadığı )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Davacı Banka Fona Devredilmediğinden Bankalar Kanunu'nun 14/5-C Ve 15/3. Maddelerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )"
14Y7.CD14.6.2006E. 2005/13562 K. 2006/11585"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Banka Kaynaklarının Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Biçimde Hakim Sermayerada Aktarılması - Bankanın Zararının Ne Şekilde Oluştuğunun Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarını Bildirmek İçin Süre İsteyen Müdafiilere İstedikleri Sürenin Verilmemesi - Savunma Hakkının İhlali Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN ( İstenilen Sürenin Verilmemesinin Savunma Hakkının İhlali Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davaya Katılan Gerçek Kişi Olmadığ Halde Gerçek Kişi Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 4389 Sayılı Bankalar Kanunun 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Yürülükten Kaldırıldığı - Her İki Yasa Birlikte Değerlendirilerek Sanık Hakkında Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )"
14Y11.HD4.5.2006E. 2005/5048 K. 2006/5224"BANKA HESABINA SÜRESİNDE HAVALE EDİLMEYEN MEBLAĞA İLİŞKİN FAİZ TALEBİ ( 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemeleri Tarafından Görülmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Bankalar Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ TİCARET MAHKEMESİ ( Bankalar Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak Davasının 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )"
14Y11.HD7.2.2006E. 2005/985 K. 2006/1106"TAZMİNAT DAVASI ( Kurum Adına Banka Tarafından Tahsil Edilen Paranın Hesaba Geç İntikal Ettirilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( Davanın Bankalar Kanunu Uyarınca Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Hukuk Davaların Bir ve İki Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankacılık Kanunu Uyarınca Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )"
14Y11.HD7.2.2006E. 2005/916 K. 2006/1105"TAZMİNAT DAVASI ( Kurum Adına Banka Tarafından Tahsil Edilen Paranın Hesaba Geç İntikal Ettirilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( Davanın Bankalar Kanunu Uyarınca Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Hukuk Davaların Bir ve İki Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankacılık Kanunu Uyarınca Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )"
14Y12.HD30.1.2006E. 2005/24717 K. 2006/816"İCRA TAHSİL HARCI ( Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken - Kamu ve Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Olan Bankaların Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
BANKA ALACAKLARINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEK İCRA TAHSİL HARCI ( Kamu ve Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Olan Bankaların Alacağı )"
14Y9.HD18.1.2006E. 2005/10188 K. 2006/548"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVİR EDİLEN BANKA ( Harçtan Muaf Olduğu - Davalı Olarak Harçtan Sorumlu Tutulamayacağı )
HARÇTAN MUAFİYET ( BDDK Tarafından TMSF'ye Devir Edilmiş Bulunan Bankaların Davalı Olarak Harçtan Sorumlu Tutulamayacağı )"
14Y19.HD19.12.2005E. 2005/9541 K. 2005/12780"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Çeki Teyit Eden Banka Aleyhine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
GÖREV ( Bankalar ile Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankalar ile Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi-Özel Kişilerce Açılacak Davalarda Genel Mahkemelerin Görevli Olması )"
14Y13.HD19.12.2005E. 2005/11746 K. 2005/18907"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Sözleşmesinde Sorumluluğunn Kefalet Limiti ile Sınırlı Olması ve Bu Nedenle Kefalet Sınırını Aşan Kısım Yönünden Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kredi Kartı Sözleşmesinde Yer Alan Kefalet Limiti Çerçevesinde Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
KEFALET LİMİTİ ( Kredi Kartı Sözleşmesini Kefil Olarak İmzalamış Olan Kefilin Ancak Limit Dahilinde Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankalar Kanunu Çerçevesinde Harçtan Muaf Tutulmuş Olan Davalı Bankadan Harç Alınmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
14Y19.HD9.12.2005E. 2005/10048 K. 2005/12384"ALACAK DAVASI ( Aynı Mahkemeler Arasında Görev İlişkisi Bulunmadığı Düşünülmeden Yazılı Şekilde Görevsizlik Kararı Verilmesi Doğru Görülmediği - İşbölümü Sebebiyle Gönderme Kararı Verilmesi )
İŞBÖLÜMÜ SEBEBİYLE GÖNDERME KARARI VERİLMESİ ( Kesin Nitelikte Olup Temyizi Kabil Olmadığı - Dosya Kendisine Gelen Mahkeme Davaya Bakmak Zorunda Olduğu )
GÖREVSİZLİK ( İşbölümü Sebebiyle Gönderme Kararı Verilmesi - Aynı Mahkemeler Arasında Görev İlişkisi Bulunmadığı Düşünülmeden Yazılı Şekilde Görevsizlik Kararı Verilmesi Doğru Görülmediği )"
14Y20.HD6.12.2005E. 2005/14056 K. 2005/14901"ALACAK DAVASI ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
BANKACILIKTAN DOĞAN HUKUK DAVALARI ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
GÖREV ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )"
14Y19.HD2.12.2005E. 2005/2486 K. 2005/12007"MENFİ TESPİT DAVASI ( Azledilen Şirket Satış Müdürünün Azil Tarihinden Sonra Şirket Adına Keşide Ettiği Çekten Dolayı Çek Alacaklısına Karşı Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
TEMSİL YETKİSİ ( Şirket Müdürlüğünden Azledilme Hususu İlan Edilmediğinden Azledilme Hususunun İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi )
AZİLNAMENİN İLANI ( Şirket Müdürlüğünden Azledilme Hususu İlan Edilmediğinden Azledilme Hususunun İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi )
HARÇTAN MUAFİYET ( TMSF'ye Devredilen Bankanın Bankalar Kanunu Gereğince Harçtan Muaf Olması )
TİCARİ MÜMESSİL ( Vekaletname Kapsamından Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisi Bulunduğu Anlaşılan Şirket Müdürünün Azlinin İlan Edilmesinin Gerekmesi-Aksi Halde Azlin İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi )"
14Y19.HD28.11.2005E. 2005/1627 K. 2005/11733"İPOTEĞİN FEKKİ ( TMSF'na Devredilen Bankaların Harçtan Muaf Olduğu Düşünülmeden Davalının Harçla Sorumlu Tutulması Doğru Görülmediği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Devredilen Bankaların Harçtan Muaf Olduğu Düşünülmeden Davalının Harçla Sorumlu Tutulması Doğru Görülmediği - İpoteğin Fekki Davası )
HARÇTAN MUAFİYET ( TMSF'na Devredilen Bankaların Harçtan Muaf Olduğu - İpoteğin Fekki )"
14Y6.HD21.11.2005E. 2005/10724 K. 2005/10621"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - İstemin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
PARA CEZASI ALINMASINA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN TAVZİH YOLU İLE DÜZELTİLMESİ ( Davalı Bankanın Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Her Türlü Resim Harç ve Fondan Muaf Olduğu - Davalı Bankanın Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
RESİM HARÇ VE FON ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Muaf Olduğu - Davalı Bankanın Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği ) "
14Y13.HD21.11.2005E. 2005/10560 K. 2005/17208"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Bankalar Yasası Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Halde Davalı Bankadan Harç Alınmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankalar Yasası Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Halde Davalı Bankadan Harç Alınmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Menfi Tespit Talebi )"
14Y19.HD9.11.2005E. 2005/8201 K. 2005/10946"GÖREVSİZLİK KARARI ( 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Değişik 14. Maddesinin 5/D Bendi Uyarınca Verilen Karar Teknik Anlamda Görevsizlik Kararı Değil Yasadan Kaynaklanan Aktarma-Devir Kararı Olduğu )
AKTARMA / DEVİR KARARI ( 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Değişik 14. Maddesinin 5/D Bendi Uyarınca Verilen Karar - İtirazın İptali )
TEMYİZ NİTELİĞİ ( 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Değişik 14. Maddesinin 5/D Bendi Uyarınca Verilen Kararın Aktarma-Devir Kararı Olması Nedeniyle Temyiz Edilebilir Niteliği Olmadığı )"
14Y19.HD27.10.2005E. 2005/1219 K. 2005/10747"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankalar Yasasının Değişik 14/5-D Maddesi Gereğince Mahkemece Yasa Gereği Aktarma ( Devir ) Kararı Verilmesi Gerektiği Halde Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )
AKTARMA ( DEVİR ) KARARI ( Bankalar Yasasının Değişik 14/5-D Maddesi Gereğince Mahkemece Yasa Gereği Aktarma ( Devir ) Kararı Verilmesi Gerektiği Halde Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu - İtirazın İptali )
GÖREV ( Bankalar Yasasının Değişik 14/5-D Maddesi Gereğince Mahkemece Yasa Gereği Aktarma ( Devir ) Kararı Verilmesi Gerektiği Halde Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu - İtirazın İptali )"
14Y4.HD24.10.2005E. 2005/9498 K. 2005/11385"USULSÜZ KREDİ KULLANIMI ( Zararın Tazmini - Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılacağı )
ZARARIN TAZMİNİ ( Usulsüz Kredi Kullanılması Nedeniyle - Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılacağı )
BANKALAR İLE FON VE BANKALARIN İFLAS İDARELERİ TARAFINDAN AÇILACAK HUKUK DAVALARI ( Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREV ( Bankanın Görevlileri Olan Davalıların Usulsüz Kredi Kullandırmaları Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmi - Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılacağı )"
14Y19.HD18.10.2005E. 2005/8663 K. 2005/10270"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( TMSF'nin Taraf Olduğu İcra Takibinden Kaynaklanan Davanın Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde İcra İnkar Tazminatından Sorumlu Olmayacağı )
TMSF'YE DEVROLUNAN BANKALARIN İCRA İNKAR TAZMİNATINDAN SORUMLU OLMAMASI ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle Takiplerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fonun Aleyhine Neticelenmesi Halinde Sorumlu Olmayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle Takiplerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde Uygulanmayacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN SORUMLULUĞU ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle Takiplerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fonun Aleyhine Neticelenmesinde 2004 S.K.'daki Tazminat ve Cezaların Uygulanmayacağı )
HARÇ MUAFİYETİ ( TMSF'nin Üstlendiği Borç ve Taahhütlerle İlgili Olarak Her Türlü Harçtan Muaf Olduğu )"
14Y11.HD17.10.2005E. 2004/12329 K. 2005/9831"KOMİSYON BEDELİNİN İSTİRDADI ( Davalı Banka Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Mahkemece Davalı Bankanın Yargılama Harcı İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği ve Kararın Bu Nedenle Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
BANKANIN HARÇTAN MUAF OLMASI ( Davalı Bankanın Yargılama Harcı İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği ve Kararın Bu Nedenle Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
YARGILAMA HARCI ( Davalı Banka Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Mahkemece Davalı Bankanın Yargılama Harcı İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği ve Kararın Bu Nedenle Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )"
14YHGK5.10.2005E. 2005/11-519 K. 2005/557"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKA ( Mevduat Hesabının Ödenmemesi Nedenine Dayalı Alacak İsteği - Bu Tür Davaların ( 1 ) ve ( 2 ) Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi İçin Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması Gereği )
MEVDUAT HESABININ ÖDENMEMESİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEĞİ ( Bu Tür Davaların ( 1 ) ve ( 2 ) Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi İçin Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması Gereği - Sigorta Fonuna Devredilen Banka )
GÖREV ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Banka/Mevduat Hesabının Ödenmemesi Nedenine Dayalı Alacak - Bu Tür Davaların ( 1 ) ve ( 2 ) Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi İçin Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması Gereği )"
14Y19.HD30.9.2005E. 2004/12782 K. 2005/9430"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ( 4389 Sayılı Bankalar Yasasının 14/5-C Maddesi Uyarınca Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Harçla Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )
HARÇTAN SORUMLULUK ( 4389 Sayılı Bankalar Yasasının 14/5-C Maddesi Uyarınca Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Harçla Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği - Menfi Tespit Talebi )
HARÇTAN MUAFİYET ( 4389 Sayılı Bankalar Yasasının 14/5-C Maddesi Uyarınca Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Harçla Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği - Menfi Tespit Talebi )"
14Y12.HD12.9.2005E. 2005/12862 K. 2005/16823"HİSSE SENETLERİNİN TMSF'YE DEVRİ ( Devrine İlişkin Herhangi Bir Belge Dosyada Bulunmadığından Bunlar Yönünden İcra Müdürlüğünce Kıymet Takdiri ve Dolayısıyla Satışın Yapılması Gerektiği )
REHİNLİ HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ ( Yapılmış Olması Nedeniyle Vaki Satış Talebinin Reddine İlişkin Kararda İsabet Bulunmadığı -
HİSSE SENETLERİNİN TAMAMININ BANKA PAY DEFTERİNE FON ADINA KAYDEDİLMESİ ( Bu Bağlamda Rehinli Senetlerinde Devrinin Yapılmış Olması Nedeniyle Vaki Satış Talebinin Reddine İlişkin Kararda İsabet Bulunmadığı )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKA HİSSE SENETLERİ ( İcra Müdürlüğünün TMSF'nin Yazılarına Dayalı Olarak Hisse Senetlerinin Tamamının Banka Pay Defterine Fon Adına Kaydedilmesi ve Bu Bağlamda Rehinli Senetlerin de Devrinin Yapılmış Olması Nedeniyle Vaki Satış Talebinin Reddine İlişkin Kararında da İsabet Bulunmadığı )
SATIŞ TALEBİ ( Hisse Senetlerinin TMSF'ye Devrine İlişkin Herhangi Bir Belge Dosyada Bulunmadığından Bunlar Yönünden İcra Müdürlüğünce Kıymet Takdiri ve Dolayısıyla Satışın Yapılması Gerektiği )"
14Y19.HD14.7.2005E. 2005/4985 K. 2005/7980"MENFİ TESPİT DAVASI ( Olayda Edimler Arasında Açık Nispetsizlik Olduğu ve Bu Durumun Bankanın Müzayaka Halinden Faydalanmak Suretiyle Oluşturulduğu Anlaşıldığından Kabulü Gereği )
EDİMLER ARASINDA AÇIK NİSBETSİZLİK ( Bu Durumun Bankanın Müzayaka Halinden Faydalanmak Suretiyle Oluşturulduğu Anlaşıldığından Menfi Tespit Davasının Kabulü Gereği )
BANKANIN MÜZAYAKA HALİ ( Bankacılık Sistemini Sarsan Mali Kriz Nedeniyle - Bankanın Mevduat Çekilişini Karşılayamaz Halde Bulunması Durumundan İstifade İle Mevduat Sahipleri Aşırı Faiz Taleplerini Bankaya Kabul Ettirdiği/Menfi Tespit Davasının Kabulü Gerektiği )
MÜZAYAKA HALİ ( Bankacılık Sistemini Sarsan Mali Kriz Nedeniyle - Bankanın Mevduat Çekilişini Karşılayamaz Halde Bulunması Durumundan İstifade İle Mevduat Sahipleri Aşırı Faiz Taleplerini Bankaya Kabul Ettirdiği/Menfi Tespit Davasının Kabulü Gerektiği )"
14Y13.HD7.7.2005E. 2005/6770 K. 2005/11659"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlu Lehine Sonuçlanması Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmolunabilmesi İçin Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olması Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine Sonuçlanması Halinde Hükmolunabilmesi İçin Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olması Gereği )
HARÇ VE MASRAFLAR ( 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 14/5-C Maddesi Hükümlerine Göre Her Muaf Tutulduğu - Menfi Tespit Davası )
HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLMA ( Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine Sonuçlanması Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmolunabilmesi İçin Gerekmesi )"
14Y12.HD27.6.2005E. 2005/10162 K. 2005/13839"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Her Türlü Vergi Resim Ve Harçtan Muaf Tutulduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Her Türlü Vergi Resim Ve Harçtan Muaf Tutulduğu )
TAHSİL HARCI VE VERGİ RESİM VE MASRAFLAR ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
MAHSUP ( Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç Ve Masraflar Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )"
14Y19.HD20.6.2005E. 2005/2386 K. 2005/6875"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( 4389 Sayılı Yasa Gereğince TMSF'na İntikal Eden Bankaların Harçlardan Muaf Tutulması ve İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( TMSF'na İntikal Eden Bankaların Harçlardan Muaf Tutulması ve İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )"
14Y20.HD7.6.2005E. 2005/5832 K. 2005/7401"GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Tarafından Çıkarılan 89/1 Haciz İhbarnamesine Karşı Açılan Menfi Tesbit Davasında - 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davaların Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davalarla Sınırlı Olması )
BANKA TARAFINDAN ÇIKARILAN HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Görevli Mahkeme - 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davaların Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davalarla Sınırlı Olması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BANKACA GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Görevli Mahkeme - 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davaların Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davalarla Sınırlı Olması )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( Üçüncü Kişinin Bankaca Gönderilen Haciz İhbarnamesine Karşı Açtığı Davada Görevli Mahkeme - 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davaların Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davalarla Sınırlı Olması )"
14Y19.HD2.5.2005E. 2005/4122 K. 2005/4898"İTİRAZIN İPTALİ ( Görevli Mahkemenin Ankara ( 1 ) ve ( 2 ) Nolu Asliye Ticaret Mahkemeleri Olması Nedeniyle Mahkemece Bankalar Kanunu Gereğince Verilen Kararın Bir Aktarma Kararı Niteliğinde Olduğu - Kredi Borcunun Ödenmemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ankara ( 1 ) ve ( 2 ) Nolu Asliye Ticaret Mahkemeleri Olması Nedeniyle Mahkemece Bankalar Kanunu Gereğince Verilen Kararın Bir Aktarma Kararı Niteliğinde Olduğu - Genel Kredi Sözleşmesi )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali/Bankalar Kanunu Gereğince Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemeleri Olması Nedeniyle Verilen Kararın Bir Aktarma Kararı Niteliğinde Olduğu - Kredi Borcunun Ödenmemesi )"
14Y19.HD2.5.2005E. 2005/3847 K. 2005/4930"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankalar İle Fon Bankaları İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının Asliye Ticaret Mahkemesince Bakılacağı )
İFLAS İDARELERİNİN AÇTIĞI HUKUK DAVASI ( Bankalar İle Fon Bankaları Hakkında Açılacak Hukuk Davalarının Asliye Ticaret Mahkemesince Bakılacağı - İtirazın İptali )
GÖREV ( Bankalar İle Fon Bankaları İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının Asliye Ticaret Mahkemesince Bakılacağı - İtirazın İptali )
BİRDEN ZİYADE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğu - İtirazın İptali )"
14Y19.HD29.4.2005E. 2005/2742 K. 2005/4850"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )
GÖREV ( Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı - İtirazın İptali )
BİRDEN FAZLA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( 1 veya 2 Nolu Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği - Bankalar İle Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davaları/İtirazın İptali )
FON VE BANKALARIN AÇTIĞI DAVA ( İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı - İtirazın İptali )"
14Y13.HD27.4.2005E. 2005/2207 K. 2005/7185"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartı Borcu için Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankalar Kanununda Fona Devredilen Bankaların Dava ve Takiplerde Kendilerinden Harç Alınmayacağının Harçtan Muaf Olduklarının Hükme Bağlanmış Olması )"
14Y18.HD25.4.2005E. 2005/3094 K. 2005/4169"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Vergi Resim ve Harçlardan İstisna Olduğu - Bankaya Ait Anataşınmazdaki Bağımsız Bölümün Ortak Giderlerinin Tahsili İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında Uygulanamayacağı )
BANKALARIN VERGİ RESİM VE HARÇTAN MUAFİYETİNİN KAPSAMI ( Fona Devredilen - Münhasıran Bankacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan İş ve İşlemler İle Bankanın Yeniden Yapılandırılması İş ve İşlemleri Hakkında Getirilmiş Olduğu )
VERGİ RESİM VE HARÇTAN MUAFİYETİNİN KAPSAMI ( Fona Devredilen Bankalar - Münhasıran Bankacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan İş ve İşlemler İle Bankanın Yeniden Yapılandırılması İş ve İşlemleri Hakkında Getirilmiş Olduğu )"
14Y12.HD25.4.2005E. 2005/5321 K. 2005/8797"HALK BANKASININ ALACAĞI ( Harçtan Muaf Olduğu - Şikayetin Kabulü İle Alınan KDV ve Damga Resmi Vergilerinin Alacaklıya Geri Verilmesine Yönelik İcra Müdürlüğüne İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Gereği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Alacaklı Halk Bankası - Şikayetin Kabulü İle Alınan KDV ve Damga Resmi Vergilerinin Alacaklıya Geri Verilmesine Yönelik İcra Müdürlüğüne İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Gereği )
KDV VE DAMGA RESMİ VERGİLERİNİN İADESİ ( Alacaklı Halk Bankasının Harçtan Muaf Olduğundan Alacaklıya Geri Verilmesine Yönelik İcra Müdürlüğüne İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Gereği )"
14Y19.HD31.3.2005E. 2004/9610 K. 2005/3403"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bankanın 4389 Sayılı Kanunun 14/5-C Maddesi Uyarınca Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Mahkemece Aleyhine Harca Hükmedilmesinde İsabet Görülmediği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankanın 4389 Sayılı Kanunun 14/5-C Maddesi Uyarınca Muaf Olmasına Rağmen Mahkemece Aleyhine Harca Hükmedilmesinde İsabet Görülmediği - Menfi Tespit Davası )"
14Y15.HD22.3.2005E. 2004/7464 K. 2005/1705"BANKALAR YASASINDAN KAYNAKLANMAYAN UYUŞMAZLIK ( Bankanın Tasarrufun İptali İstemi - Yerel Mahkemenin Görev Alanında Bulunduğu )
BANKANIN TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Yerel Mahkemenin Görev Alanında Bulunduğu - Asliye Ticaret Mahkemelerinin Sadece Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davalarda Bankanın Davacı Olması Durumunda Görevli Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Asliye Ticaret Mahkemelerinin Sadece Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davalarda Bankanın Davacı Olması Durumunda Görevli Olduğu - Yerel Mahkemenin Görev Alanında Bulunduğu )"
14Y13.HD17.3.2005E. 2004/17876 K. 2005/4270"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kefaletinin Limit Miktarı Kadar Geçerli Olması Nedeniyle İcra Takibinin Tamamından Sorumlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( 4389 Sayılı Yasa Gereği Harçtan Muaf Tutulan Davalı Banka Aleyhine Yagılama Harcına Hükmolunamaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Alınan Davalı Banka Aleyhine Yagılama Harcına Hükmolunamaması )"
14Y13.HD15.3.2005E. 2004/17279 K. 2005/4048"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Sözleşmesindeki Kefalet Dolayısıyla Kefalet Limiti Üzerinde Yapılan Takip Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti ve İcra Dosyasına Ödenen Paranın İstirdadı Nedeniyle )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Kabul ve Kısmen Red Şeklinde Sonuçlanmış Olması ve Davalının Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olması Karşısında Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdirinin Gerekmesi )
KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Kefilin Ancak Kefil Olduğu Miktardan ve Bunların Ferilerinden Sorumlu Olması )
DAVA HARÇLARI ( Türkiye Vakıflar Bankasının 4389 Sayılı Yasanın Anılan Maddesi Kapsamına Girdiği için Harçtan Muaf Olması-Bu Nedenle Adı Geçen Davalı Aleyhine Harca Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
14Y19.HD2.3.2005E. 2005/1004 K. 2005/2143"DEVİR KARARI ( Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Değil Yasadan Kaynaklanan Aktarma Kararı Olduğu - Davada HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanması Olanağı Olmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Değil Yasadan Kaynaklanan Aktarma Kararı Olduğu - Davada HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanması Olanağı Olmadığı )
AKTARMA KARARI ( Devir Kararı Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Değil Yasadan Kaynaklanan Aktarma Kararı Olduğu - Davada HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanması Olanağı Olmadığı )"
14Y12.HD25.2.2005E. 2005/301 K. 2005/3770"ŞİKAYET ( Harçla İlgili Değişikliğin Niteliği Gereğin Yargılamanın Her Aşamasında Uygulanması )
TASFİYE HALİNDEKİ BANKA ( Yasa Değişikliği Durumunda Bu Özel Durum Nedeniyle Konu ile İlgili Genel Kurulunun Tahsil Harcının Yatan Paradan Mahsubu Gerektiği Yönündeki Kararının Uygulanamaması )
TAHSİL HARCI ( Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Harcın Fon Alacağından Mahsup Edilememesi )
MAHSUP ( Fon Alacağından Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcının Mahsup Edilememesi )"
14Y13.HD22.2.2005E. 2004/14518 K. 2005/2675"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Borcundan Dolayı Kefil Sıfatıyla Kefalet Limitinin Üstünde Ödeme Yapıldığı İddiası Nedeniyle )
HARÇTAN MUAF OLMAK ( Türkiye Vakıflar Bankasının 4389 Sayılı Kanun Uyarınca Harçtan Muaf Olması Nedeniyle Aleyhine Harca Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI ( Her Türlü Sınırlı Ayni Hak Tesisine İlişkin Sözleşmeden Doğan Haklarında Diğer Bankaların ve Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Olmamak Üzere Fon ve Hazine Alacaklarına İlişkin Tedbir-Takip ve Tahsil Hükümlerinden Faydalanması )"
14Y19.HD16.2.2005E. 2005/109 K. 2005/1420"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Kefiller Aleyhine Yapılan İcra Takibine İtiraz - Bankacılık Yasası'ndan Kaynaklanan Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Kefiller Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davasında )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Kefiller Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Talebi )
KREDİ ALACAĞI İÇİN KEFİLLER ALEYHİNE YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkemeler )"
14Y19.HD14.2.2005E. 2004/7791 K. 2005/1145"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının İcra Takibinde Talebinin Reeskont Faizi Olduğu Gözetilmeden Talep Aşılarak Avans Faizine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının İcra Takibinde Talebinin Reeskont Faizi Olduğu Gözetilmeden Talep Aşılarak Avans Faizine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - İtirazın İptali )
KARAR VE İLAM HARCI ( Davalı Bankanın TMSF'ye Devrolduğu İçin Bankalar Kanunun 14.Maddesi Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınmadan Aleyhine Karar ve İlam Harcına Hükmedilmesi de Doğru Görülmediği - İtirazın İptali )
HARÇ MUAFİYETİ ( Davalı Bankanın TMSF'ye Devrolduğu İçin Bankalar Kanunun 14.Maddesi Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınmadan Aleyhine Karar ve İlam Harcına Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
14Y13.HD8.2.2005E. 2004/14291 K. 2005/1814"İSTİRDAT DAVASI ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Ödemelerin Kayıtlara Aktarılmaması Nedeniyle Borcun Katlanmış Olması Nedenine Bağlı Olarak Fazla Para Ödendiği İddiası Nedeniyle )
4822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Tüketiciler için Borcun Ödenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Çıkarılmış Olması )
TASFİYE YASASINDAN ÖNCE ÖDENEN PARALAR ( 4822 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girmeden Önce Borcunu Ödeyenler için Genel Hükümler ve Sözleşme Hükümlerine Göre Yapılan Ödemelerin 4822 Sayılı Yasa Hükümleri Doğrultusunda Yapılan Borç Hesaplamasından Fazla Olduğu Anlaşıldığı takdirde İstirdadı Olanağının Tanınmamış Olması )"
14Y19.HD31.1.2005E. 2004/13021 K. 2005/481"GÖNDERME KARARI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Kalan Bankalara İlişkin Davalarda Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin Görevlendirilmesi Nedeniyle/Devir Kararının Yetkisizlik Kararı Olmadığı - HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanmayacağı )
DEVİR KARARI ( Yetkisizlik Kararı Olmadığı Yasadan Kaynaklanan Aktarma Kararı Olduğu - HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanmayacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Kapsamındaki Bankalara İlişkin Davalarda Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin Görevlendirilmesi/Devir Kararının Yetkisizlik Kararı Olmadığı - HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanmayacağı )
AKTARMA KARARI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Kalan Bankalara İlişkin Davalarda Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin Görevlendirilmesi Nedeniyle/Devir Kararının Yetkisizlik Kararı Olmadığı - HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanmayacağı )"
14Y11.HD13.12.2004E. 2004/3114 K. 2004/12275"BANKANIN FAİZ ÖDEMESİNİ EKSİK YAPMASI ( Müzayaka Nedeniyle Gabin İddiası-Edimler Arasında Açık Bir Dengesizlik Olup Olmadığı Konusunda ve Açık Dengesizliğin Bankanın Müzayaka Durumundan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması Gereği
GABİN ( Bankanın Eksik Faiz Ödemesi Yapmasını Gabine Dayandırması )
BANKANIN MÜZAYAKA HALİNDE OLMASI ( Mevduat Sahiplerine Over Night Faiz Ödemesini Eksik Yapması-Eksik Ödemenin Hukuka Uygun Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişilerden Rapor Aldırılması Gereği )
MÜZAYAKA HALİ ( Bankanın Müzayaka Halinde Olduğunu İddia Etmesi )"
14YHGK1.12.2004E. 2004/4-636 K. 2004/637"YAYIN YOLUYLA İŞLENEN HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Tacir Olan Banka ile Yayın Kuruluşu Arasındaki Davanın Ticari Dava Niteliği ve Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması - İşbölümü İlişkisine Dayalı Gönderme Kararının Kesin Olması/Gönderilen Mahkemece Davaya Bakılması Mecburiyeti )
GÖNDERME KARARININ KESİN OLMASI VE DOSYANIN GÖNDERİLDİĞİ MAHKEMECE DAVAYA BAKILMASININ MECBURİ OLMASI ( Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Arasındaki İlişkinin İşbölümü İlişkisi Niteliği )
İŞBÖLÜMÜ İLİŞKİSİ ( Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri Arasındaki İlişkinin Niteliği - Tacirler Arasındaki Yayın Yoluyla İşlenen Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Verilen Gönderme Kararının Kesin Olması )
TİCARİ İŞ NİTELİĞİ VE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Yayın Yoluyla Banka Aleyhine İşlenen Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası - Asliye Hukuk Mahkemesinin Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Verdiği Gönderme Kararının Kesin Olması/Ticaret Mahkemesi'nce Davaya Bakılmasının Mecburi Olması )
BANKALAR VE FON TARAFINDAN AÇILAN HUKUK DAVALARINDA 1 NOLU ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Verdiği Gönderme Kararının Kesin Olması ve Gönderilen Mahkemece Tekrar Gönderme Kararı Verilemeyeceği )"
14Y20.HD29.11.2004E. 2004/10857 K. 2004/12340"BANKALAR VE FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( İflas İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının Çözüm Yerinin Yasada Belirtilen Ticaret Mahkemeleri Olacağı )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Tarafı Banka Olan Hukuki Uyuşmazlığın Bankalar Yasasından Kaynaklanmadığı - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarafı Banka Olan Hukuki Uyuşmazlığın Bankalar Yasasından Kaynaklanmadığı - Tasarrufun İptali Davası )"
14Y11.HD24.11.2004E. 2004/4 K. 2004/11513"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Uyarınca Öngörülen Harç Bağışıklığının Bankanın Alacağını Tahsil Davasında Temel Oluşturucu Bir Genel Kurul Kararının İptali ile İlgili Verilen Kararın Temyizini de Kapsaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankalar Kanunu Uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Harçtan Bağışık Olması-Bağışıklığa Temyiz Harcının da Dahil Olması )
GENEL KURUL KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI ( Önceki İbraların Hükümsüz Sayılması Kararının Yerinde Olup Olmadığının Derdest Sorumluluk Davası Davalıları Olan Eski Yönetici ve Denetçilerle Savunulması Halinde İrdelenip Çözüme Bağlanması )
HUKUKİ YARAR ( Haklarındaki İbra Kararı Hükümsüz Sayılan Eski Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin İşbu Davayı Açmalarında Hukuki Yararlarının Olmaması )
TEMYİZ HARCI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 4389 Sayılı Yasa Uyarınca Harçtan Bağışık Olması )"
14Y15.HD9.11.2004E. 2004/3690 K. 2004/5728"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Banka Tarafından Açılan Davada Görevli Mahkeme - 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli Olduğuna İlişkin Bankalar Kanunu Hükmünün Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Davaları Kapsaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankaca Açılan Tasarrufun İptali Davasında - Bankalar Kanunu'nda Yer Alan 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin Hükmün Bankalar Yasası'ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Olması )
BANKANIN DAVACI TARAF OLDUĞU DAVALARDA 1. VE 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜM ( Bankalar Kanunu'ndan Doğan Uyuşmazlıklarla İlgili Olması - Tasarrufun İptali Davasının Bu Hüküm Kapsamına Girmemesi )
1. VE 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN GÖREVİ ( Bankalar Kanunu'ndan Doğan ve Bankanın Davacı Taraf Olduğu Davalarla Sınırlı Olması )"
14Y15.HD8.11.2004E. 2004/3302 K. 2004/5688"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Banka Tarafından Açılan - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davasında )
BANKA TARAFINDAN AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAMASI ( Banka Tarafından Açılan ve Bankalar Kanunu'nun Uygulamasından Doğmayan Tasarrufun İptali Davasında Görevli Mahkeme )"
14Y9.HD4.11.2004E. 2004/8152 K. 2004/24860"BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacıya İhbar Tazminatı Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Gereği - Ödenmiş İse Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesinin Belirli Süreli Olduğu Nazara Alınarak Bakiye Süre Alacağından Mahsup Edilmesi Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinde İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Bakiye Süre Alacağı )
FONA DEVREDİLEN BANKA ( Harçtan Muaf Olması Hasebiyle Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )"
14Y19.HD25.10.2004E. 2004/602 K. 2004/10593"KREDİ BORCU ( Bankanın Fona Devrinden Önce Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kişinin Kendisine Ait Şirketi Değerinin Üzerinde Bankaya Riskleriyle Satması Ve Bankaya Olan Borçlarını Hiçbir Ödeme Yapmadan Kapatması İşleminin Kötü Niyetli Ve Muvazaalı Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödenmeyen Kredi Borcunun Davalı Ve Kefilden Tahsili Talebi - Davalıların Borcun Takas Mahsup Yolu İle Ödendiğine İlişkin Savunmasının Kötüniyet ve Muvazaa Sebebiyle Geçerli Olmadığı )
MUVAZAALI İŞLEM ( Kredi Borcu - Bankanın Fona Devrinden Önce Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kişinin Kendisine Ait Şirketi Değerinin Üzerinde Bankaya Riskleriyle Satması Ve Borçlarını Hiçbir Ödeme Yapmadan Kapatması İşleminin Kötü Niyetli Olduğu )
TAKAS MAHSUP SAVUNMASI ( Davalıların Kredi Borcunun Bu Şekilde Kapandığını İleri Sürmesi - Kötüniyet ve Muvazaa Sebebiyle Geçerli Olmadığı )"
14Y9.HD18.10.2004E. 2004/7076 K. 2004/23309"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bayındırbank A.Ş. Tarafından Feshedilmesi - Devir İşlemi ile Fona Devredilen Bankanın Tüzel Kişiliği Sona Ermediğinden Davanın Sadece Bayındırbank A.Ş.'ye Yöneltilmesi Gereği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Tasarruf Mevduatlarını Sigorta Etmekle Görevli Olduğu - TMSF'nin Bayındırbank A.Ş'nin Temsilcisi veya Halefi Olmadığı )
BAYINDIRBANK ( Yönetim ve Denetiminin Devri ve Ödenmiş Sermaye Tutarındaki Zararın TMSF Tarafından Devralındığı - Bankanın Tüzel Kişiliği Devam Ettiği Bankacılık İşlemleri Yaptığı ve Mevduat Kabul Ettiği )
HUSUMET ( Bayındırbank A.Ş.'nin Tüzel Kişiliği Devam Ettiğinden Davanın Fona Yöneltilmesinin Doğru Olmadığı - Fon ile Bayındırbank Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı )"
14YHGK13.10.2004E. 2004/15-495 K. 2004/526"BANKANIN AÇTIĞI TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Bankaların Taraf Olduğu Davalarda 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olacağına İlişkin Hükmün Kapsamına Girmemesi )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Banka Tarafından Kredi Borçlusu Aleyhine Açılan Davanın 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar Kapsamına Girmemesi )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Banka Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davasının 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar Kapsamına Girmemesi )
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bankaların Taraf Olduğu Bankalar Kanunundan Doğan Davalar - Bankanın Açtığı Tasarrufun İptali Davasının Bu Kapsama Girmemesi )"
14YHGK13.10.2004E. 2004/15-481 K. 2004/525"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Bankacılık İşlemlerinden Doğan Bir Dava Olmadığından İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli ve Yetkili Olduğu Davalardan Olmaması )
BANKALAR TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ VE YETKİLİ OLMASI ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanmayan Tasarrufun İptali Davasının Bu Kapsama Girmemesi )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Bankalar Tarafından Açılan Davalarda - Tasarrufun İptali Davası Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Bir Dava Olmadığından İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi'nin Kesin Görevli ve Yetkili Olmaması )"
14Y11.HD21.9.2004E. 2003/12386 K. 2004/8668"SATIM SÖZLEŞMESİ ( Davalı Bankanın Teminat Mektubunun Dayanağı Olan Sözleşmeyi Davacının Tek Yanlı ve Haksız Olarak Fesh Ettiği İddiası - Mahkeme Gerekçesinde Bu Savunmaya Yer Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
SATIŞA KONU MALLARIN YURTDIŞINDAN GETİRİLMESİ ( Teminat Mektubu Bedelinin Tazmini Talebi - Davalı Bankanın Teminat Mektubunun Dayanağı Olan Sözleşmeyi Davacının Tek Yanlı ve Haksız Olarak Fesh Ettiği İddiası Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ İDDİASI ( Teminat Mektubu Bedelinin Tazmini Talebi - Davalı Bankanın Teminat Mektubunun Dayanağı Olan Sözleşmeyi Davacının Tek Yanlı ve Haksız Olarak Fesh Ettiği İddiası Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Davalı Bankanın Teminat Mektubunun Dayanağı Olan Sözleşmeyi Davacının Tek Yanlı ve Haksız Olarak Fesh Ettiği İddiası Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )"
14Y11.HD21.9.2004E. 2003/12225 K. 2004/8673"BANKA MEVDUAT HESABI ( Bankalar Çalıştırdıkları Personelin Usulsüz İşlemlerinden Sorumlu İseler de Bu Sorumluluk Bankaların Kendi Mevzuatına Göre Olan Sorumluluk İle Sınırlı Olduğu )
MÜŞTERİYE AİT PARANIN USULSÜZ OLARAK ÇEKİLMESİ ( Davacılar Adına Açılan Mevduat Hesaplarında Yazılı Vade İçin Davalı Bankanın Bu Tür Hesaplara Uyguladığı Faiz Oranı Araştırılarak Belirlenen Oran Üzerinden Akdi Faize Hükmedileceği )
HESAP CÜZDANI VE BANKA KAYITLARI ARASINDAKİ FARKLILIK ( Davacılar Adına Açılan Mevduat Hesaplarında Yazılı Vade İçin Davalı Bankanın Bu Tür Hesaplara Uyguladığı Faiz Oranı Araştırılarak Belirlenen Oran Üzerinden Akdi Faize Hükmedileceği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Davacılar Adına Açılan Mevduat Hesaplarında Yazılı Vade İçin Davalı Bankanın Bu Tür Hesaplara Uyguladığı Faiz Oranına Akdi Faiz Uygulanarak Bu Tarihten Sonra da 3095 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gereği )"
14Y11.HD16.9.2004E. 2003/11743 K. 2004/8387"BANKA ÇALIŞANININ ZİMMET SUÇU ( Haksız Eylemi Gerçekleştiren Banka Çalışanını Yetkilendiren Davacının Kendi Kusuruna Dayanarak Davalı Bankanın Sorumluluğuna Gidemeyeceği - Uzman Bilirkişi İncelemesi Gereği )
MÜŞTERİNİN HESABINDAN BANKA ÇALIŞANINCA PARA ÇEKİLMESİ ( Haksız Eylemi Gerçekleştiren Banka Çalışanını Yetkilendiren Davacının Kendi Kusuruna Dayanarak Davalı Bankanın Sorumluluğuna Gidemeyeceği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Başka Hesaplardan Davacının Yakını Olduğu İleri Sürülen Banka Görevlisince Usulsüz Aktarmalarla Fiktif ve Hesap Oluşturulduğu İddiaları Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Banka Çalışanının Zimmet Suçu )"
14Y11.HD14.9.2004E. 2003/11546 K. 2004/8255"BANKANIN MALİ YAPISININ BOZULMASI ( Hisseleri Kısmen veya Tamamen Fona Ait Olan Bir Bankanın Hisselerinin Üçüncü Kişilere Devir veya İntikali Halinde Bankanın Eski Ortakları Yöneticileri ve Denetçileri Hakkında Açılmış Olan Dava Takiplere Fon Tarafından Kanuni Halef Sıfatıyla Kaldığı Yerden Devam Olunacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVİR ( Bankanın Eski Ortakları Yöneticileri ve Denetçileri Hakkında Açılmış Olan Dava Takiplere Fon Tarafından Kanuni Halef Sıfatıyla Kaldığı Yerden Devam Olunacağı )
USULSÜZ KULLANDIRILAN KREDİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devir/Bankanın Eski Ortakları Yöneticileri ve Denetçileri Hakkında Açılmış Olan Dava Takiplere Fon Tarafından Kanuni Halef Sıfatıyla Kaldığı Yerden Devam Olunacağı )
SORUMLULUK DAVASI ( Tedbirsizlik ve Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Bulunan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçileri Aleyhinde Açılan Sorumluluk Davasında Kusurları Bulunmadığını Davalıların Kanıtlaması Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Fon Tarafından Takip Edilen Davada İstanbul ( 1 ) Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğu )"
14Y15.HD18.6.2004E. 2004/1713 K. 2004/3439"TASARRUFUN İPTALİ ( Davacının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olması - İlk Mahkemelerce Devir Kararı Verilmesinin Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Olmayıp Yasadan Kaynaklanan Zorunluluk Olduğu )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇMASI ( İlk Mahkemelerce Devir Kararı Verilmesinin Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Olmayıp Yasadan Kaynaklanan Zorunluluk Olduğu )
FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Açılan Davaları Görmekte Belli Mahkemelerin Görevlendirilmiş Olması - Devir Kararı/Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Olmadığından HUMK. Md. 193'deki 10 Günlük Sürenin Uygulanamayacağı )
MAHKEMENİN DEVİR KARARI ( Davacının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olması - Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Olmadığından HUMK. Md. 193'deki 10 Günlük Sürenin Uygulanamayacağı )"
14Y12.HD1.6.2004E. 2004/10215 K. 2004/13975"KAMU KURULUŞU ( Vakıflar Bankası 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
VAKIFLAR BANKASI ( 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
HARÇ ( Vakıflar Bankası 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
MUAFİYET ( Vakıflar Bankası 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )"
14Y18.HD25.5.2004E. 2004/2204 K. 2004/4398"DAVALARIN ARALARINDA BAĞLANTI BULUNMASI ( Davanın Her Safhasında İstek Üzerine Veya Kendiliğinden Mahkemece Birleştirilebileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davaların Aralarında Bağlantı Bulunması Halinde Davanın Her Safhasında İstek Üzerine Veya Kendiliğinden Mahkemece Birleştirilebileceği )
BİRLEŞTİRME KARARI ( Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Edilebileceği Bu Hususun Tek Başına Bozma Sebebi Olamayacağı )
BANKALAR TARAFINDAN AÇILACAK HUKUK DAVALARI ( Asliye Ticaret Mahkemeleri Tarafından Bakılacağı - Gönderme Kararı/Tek Başına Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
YARGI ÇEVRESİ ( Aynı Yargı Çevresi İçerisinde Kurulmuş Aynı Düzeydeki Mahkemelerin Davaların Birleştirilmesi Açısından Aynı Mahkeme Sayılacakları )"
14Y12.HD14.5.2004E. 2004/7690 K. 2004/12484"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( T.M.S F.'na Devredilen Sümerbank A.Ş. Aleyhine Hükmedilemeyeceği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALAR ( Aleyhlerine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Sümerbank A.Ş. )"
14Y15.HD13.5.2004E. 2004/1709 K. 2004/2707"İPTAL DAVASI ( Davanın İİK'ya Göre Açılmış Bulunan Tasarrufun İptali Davası Niteliğinde Olması )
BANKALAR YASASI ( Bu Yasada Yapılan Değişiklik ile Fona Devredilen Bankalar ve Fon İle Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davalarda Belli Mahkemelerin Görevlendirilmesi )
YETKİ ( Somut Olayda İlk Mahkemenin Devir Kararının Teknik Anlamda Bir Yetkisizlik Kararı Olmayıp Yasadan Kaynaklanan Bir Zorunluluk Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( 4389 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklik ile Fona Devredilen Bankalar ve Fon İle Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davalarda Belli Mahkemelerin Görevlendirilmesi )"
14Y15.HD21.4.2004E. 2003/6075 K. 2004/2268"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Banka Yöneticileri Hakkında Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesinin Aranmaması )
İPTAL DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Diğer Kişiler Aleyhine Açılan İptal Davalarında Aciz Belgesi Olmadıkça Davanın Dinlenmesinin Mümkün Bulunmaması )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Banka Yöneticileri Hakkında Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesinin Aranmaması )
ACİZ BELGESİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Diğer Kişiler Aleyhine Açılan İptal Davalarında Aciz Belgesi Olmadıkça Davanın Dinlenmesinin Mümkün Bulunmaması )
BANKA YÖNETİCİLERİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Banka Yöneticileri Hakkında Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesinin Aranmaması )
UYGUN MEHİL VERİLMESİ GEREĞİ ( Borçlu Hakkında Kesin Aciz Belgesi de Alınmadığından Mahkemece Davacı Alacaklıya Borçlu Hakkında Aciz Belgesi İbraz Etmesi İçin Gerekmesi - Tasarrufun İptali )"
14Y15.HD1.4.2004E. 2004/54 K. 2004/1837"GÖREV ( 4389 Sayılı Yasadaki Değişiklikle Görev Belirlemesi Fona Devredilen Bankalar ile Fon ve Bankalarının İflas İdareleri Tarafından Açılacak Davalarda Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVACI BANKANIN FON BANKASI OLMAMASI ( Taraflar Arasındaki Çelişmeye 2004 Sayılı Yasanın Uygulanması Gerekirken Yanlış Anlam Verilerek Bankalar Yasasının Uygulanmasının Hatalı Olması )
BANKALAR YASASI ( Taraflar Arasındaki Çelişmeye 2004 Sayılı Yasanın Uygulanması Gerekirken Yanlış Anlam Verilerek Bankalar Yasasının Uygulanmasının Hatalı Olması )"
14Y12.HD23.3.2004E. 2004/1831 K. 2004/6868"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Alacağa Karşılık Menkul veya Gayrımenkul Bir Malın Rızaen veya İcraen Fon Tarafından Satın Alınması Halinde Vergi ve Harçtan Muafiyetin Sözkonusu Olması )
VERGİ VE HARÇTAN MUAFİYET ( Alacağa Karşılık Menkul veya Gayrımenkul Bir Malın Rızaen veya İcraen Fon Tarafından Satın Alınması Halinde Vergi ve Harçtan Muafiyetin Sözkonusu Olması )
4389 SAYILI YASA ( Alacaklı Bankanın Fona Devredilenlerden Olmaması Nedeniyle Bu Yasanın İstisna Hükmünün Uygulanmasının Somut Olayda Uygulanmasının Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesi )
ŞİKAYET ( Somut Olayda Şikayetin Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
14Y11.HD16.3.2004E. 2003/8064 K. 2004/2593"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Üzerinde Davalı Banka Lehine Gemi İpoteği Bulunan Geminin Sigorta Primlerini Fazla Ödeyen Bankanın Fazla Ödemeyi Virman Yetkisi Bulunmadığı Halde Davacı Sigortanın Banka Hesabından Kesmiş Olması - TMSF'ye Devredilen Banka Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKA ALEYHİNE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( TMSF'nin İcra İnkar Tazminatından Muaf Olması - Bankanın Virman Yetkisi Bulunmadığı Halde Alacağını Borçlunun Nezdindeki Mevduat Hesabından Kesemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATINDAN MUAFİYET ( TMSF'ye Devredilen Banka Aleyhine Açılan İtirazın İptali Davasının Kabulü - Bankanın Virman Yetkisi Bulunmadığı Halde Alacağını Borçlunun Nezdindeki Mevduat Hesabından Kesemeyeceği )
BANKANIN VİRMAN YETKİSİ BULUNMADIĞI HALDE BORÇLUSUNUN HESABINDAKİ PARAYA EL KOYMASI ( Haksız Çekilen Paranın Tahsili İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davası - TMSF Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
14Y12.HD11.3.2004E. 2004/305 K. 2004/5478"YÖNETİMİ FONA DEVREDİLEN BANKALARI ( Bu Bankaların Alacaklarının Tahsili İçin Açacakları Davalarda ve İcra Takiplerinde Her Türlü Harçtan Muaf Olduklarının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
CEZAEVİ HARCI ( Yönetimi Fona Devredilen Bankaların Alacaklarının Tahsili İçin Açacakları Davalarında ve İcra Takiplerinde Harçtan Muaf Olduklarının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İCRA TAKİBİ ( Yönetimi Fona Devredilen Bankaların Alacaklarının Tahsili İçin Açacakları Davalarında ve İcra Takiplerinde Harçtan Muaf Olduklarının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
14Y11.HD16.2.2004E. 2003/6793 K. 2004/1306"DEPO TALEBİ ( Teminat Mektubu Bedelleri İçin - Borçlulardan Bazılarının Tüm Malvarlıklarına Bankalar Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbir Kararı Konmuş Olması/Tedbir Kararının Neticesi Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Borçlulardan Bazılarının Tüm Malvarlıklarına Bankalar Kanunu'na Göre Konulan İhtiyati Tedbir Kararının Neticesi Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ NETİCESİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Davasının Davalılarından Bazılarının Malvarlığına Bankalar Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbir Konmuş Olması )"
14Y11.HD16.2.2004E. 2003/6792 K. 2004/1312"ÖDENMEYEN MEVDUAT FAİZİ ALACAĞI ( Uyuşmazlık Konusu Dönemlerde Daha Sonra TMSF'na Devredilen Bankalar Dışındaki Banka ve Aracı Kurumların Bildirdiği Repo Ters Repo ve O/N Faizlerinin İMKB'nda Araştırılarak Aşırı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
MÜZAYAKA HALİ ( Sözleşmede Edimler Arasında Açık Bir Dengesizlik Olup Olmadığı, Şayet Bir Nispetsizlik Var İse Bunun Bankanın O Tarihlerde İçerisinde Bulunduğu Koşullara Göre Araştırılması Gereği )
OVER NIGHT FAİZ ( Uyuşmazlık Konusu Dönemlerde Daha Sonra TMSF'na Devredilen Bankalar Dışındaki Banka ve Aracı Kurumların Bildirdiği Repo Ters Repo ve O/N Faizlerinin İMKB'nda Araştırılarak Aşırı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Devredilen Bankalar Dışındaki Banka ve Aracı Kurumların Bildirdiği Repo Ters Repo ve O/N Faizlerinin İMKB'nda Araştırılarak Aşırı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Ödenmeyen Mevduat Faizi Alacağı )"
14Y12.HD23.1.2004E. 2003/24496 K. 2004/1242"BANKALAR ( Yönetim ve Denetimleri Fona Devredilen/Harçdan Muaf Oldukları - İcra Müdürlüğündeki Satış Bedeli Alacaklı Fona Ödenirken Bundan Tahsil Harcı Düşülemeyeceği )
YÖNETİM VE DENETİMLERİ FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Harçdan Muaf Oldukları - İcra Müdürlüğündeki Satış Bedeli Alacaklı Fona Ödenirken Bundan Tahsil Harcı Düşülemeyeceği )
TAHSİL HARCI ( Mükellefi Borçlu Olduğundan Ayrıca Hüküm ve Takibe Gerek Kalmadan Muhtıra Çıkarılarak Borçludan İstenmesi Gereği )"
14Y9.HD22.1.2004E. 2003/22637 K. 2004/535"CEZAİ ŞART TALEBİ ( İş Akdinin Haksız Feshi İddiasıyla - İşveren Bankanın TMSF'ye Devredilmesinin Haklı Neden Olması ve İfa İmkansızlığı )
BANKANIN TMSF'YE DEVRİ ( İş Akdi Feshedilen İşçinin Sözleşmeye Dayanan Cezai Şart Talebi - Bankanın Tasfiyesinin ve TMSF'ye Devrinin Haklı Neden Oluşturması ve İfanın İmkansızlığı )
İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşveren Bankanın Tasfiyesi ve TMSF'ye Devri - Sözleşmeye Dayanan Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKANIN İŞ AKDİNİ FESHETMESİ ( Haklı Neden Niteliği - Sözleşmeye Dayanan Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
TASFİYE EDİLEN VE TMSF'YE DEVREDİLEN İŞVEREN BANKANIN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( İşçinin Haksız Fesih İddiasına Dayanan Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
İFANIN İMKANSIZLIĞI ( İşveren Bankanın TMSF'ye Devri Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçinin Cezai Şart Talebi )
MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( İşveren Bankanın TMSF'ye Devri Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçinin Cezai Şart Talebi )"
14Y9.HD22.1.2004E. 2003/22636 K. 2004/534"CEZAİ ŞART TALEBİ ( TMSF'ye Devredilen Bankada Belirli Süreli İş Akdiyle Çalışırken İş Akdi Feshedilen İşçinin - Geçerli Fesih Niteliği ve İfa İmkansızlığı Nedeniyle Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKANIN BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİYLE ÇALIŞAN İŞÇİSİNİN İŞ AKDİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Feshin Geçerli Olması ve İfanın İmkansızlaşması Nedeniyle Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİYLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Davalı Bankanın TMSF'ye Devredilmesi Nedeniyle İfanın İmkansızlaşması - Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalıştığı Banka TMSF'ye Devredilerek İş Akdi Süresinden Önce Feshedilen İşçinin Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )"
14Y12.HD20.1.2004E. 2003/23625 K. 2004/736"BANKALAR ( Yönetim ve Denetimleri Fona Devredilen - Alacaklarını Tahsil İçin Açtıkları Dava ve İcra Takiplerinde Her Türlü Harçtan Muaf Tutulacakları )
HARÇTAN MUAFİYET ( Yönetim ve Denetimleri Fona Devredilen Banklar - Alacaklarını Tahsil İçin Açtıkları Dava ve İcra Takiplerinde Muaf Tutulacakları )
YÖNETİM VE DENETİMLERİ FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Alacaklarını Tahsil İçin Açtıkları Dava ve İcra Takiplerinde Her Türlü Harçtan Muaf Tutulacakları )"
14Y9.HD16.12.2003E. 2003/10211 K. 2003/22031"BİLİRKİŞİ HESABI ( Dosyadaki Belgelerdeki Husus Dikkate Alınmadan Yapılan Bilirkişi Hesabının Esas Alınıp Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
DOSYADAKİ BELGELER ( Dosyadaki Belgelerdeki Husus Dikkate Alınmadan Yapılan Bilirkişi Hesabının Esas Alınıp Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
FONA DEVREDİLMİŞ BANKA ( Fona Devredilmiş Olan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Harca Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )
BANKANIN HARÇTAN MUAF OLMASI ( Fona Devredilmiş Olan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Harca Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )
HARCA HÜKMEDİLMESİ ( Fona Devredilmiş Olan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Harca Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )
HAKSIZ FESİH TAZMİNATI ( Davacının Talep Ettiği Haksız Fesih Tazminatı İsteği Reddedildiği Halde Bu Miktar Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmetmedilmesinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacının Talep Ettiği Haksız Fesih Tazminatı İsteği Reddedildiği Halde Bu Miktar Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmetmedilmesinin Gerekmesi )"
14Y21.HD18.11.2003E. 2003/7461 K. 2003/9511"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Yarış Atlarının Borçlulara Ait Harada Haczedilmesi - Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanması Gereği )
HACİZ ( İstihkak Davası/Yarış Atlarının Borçlulara Ait Harada Haczedilmesi - Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanması Gereği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN ALACAK DAVASI ( Harçtan Bağışık Olduğu Göz Önünde Tutulmaksızın Bakiye Karar ve İlam Harcından Sorumlu Tutulamayacağı )"
14Y11.HD11.11.2003E. 2003/4344 K. 2003/10747"MEVDUAT HESABI ( Davacıya Ait Mevduat Hesabının ve Havuz Hesabı Denilen Hesabın Açılış Tarihinden İtibaren İncelenmesinin Gerekmesi )
HAVUZ HESABININ İNCELENME TARİHİ ( Davacıya Ait Mevduat Hesabının ve Havuz Hesabı Denilen Hesabın Açılış Tarihinden İtibaren İncelenmesinin Gerekmesi )
USULSÜZLÜK ( Davacı Tarafından Sunulan Makbuzun Bilgisayar Yerine Daktilo ile Doldurulması Usulsüzlüğünden Davacının Haberdar Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
MAKBUZUN ŞEKLİ ( Davacı Tarafından Sunulan Makbuzun Bilgisayar Yerine Daktilo ile Doldurulması Usulsüzlüğünden Davacının Haberdar Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Davalı Bankanın Karar ve İlam Harcından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olması )
KARAR VE İLAM HARCI ( Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Davalı Bankanın Karar ve İlam Harcından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olması )"
14Y11.HD20.10.2003E. 2003/3086 K. 2003/9550"TMSF'NİN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli Olması - İstanbul 2. Asl. Tic. Mah.'nin Verdiği Tevdi Kararının Görevsizlik Kararı Niteliğinde Olması ve Kesinleştirilmeden Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilemeyeceği )
BANKALAR KANUNU GEREĞİ İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN KESİN GÖREVLİ OLMASI ( TMSF'nin Taraf Olduğu Davalarda - İstanbul 2. Asl. Tic. Mah.'nin Verdiği Tevdi Kararının Görevsizlik Kararı Niteliğinde Olması ve Kesinleştirilmeden Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI NİTELİĞİ VE KARAR KESİNLEŞTİRİLMEDEN DOSYANIN RE'SEN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLEMEMESİ ( TMSF'nin Taraf Olduğu Davalarda İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması - 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Verdiği Tevdi Kararı )"
14Y11.HD2.6.2003E. 2003/107 K. 2003/5786"BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Döviz Kurlarındaki Aşırı Artışlar Nedeniyle Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Şekilde Bozulması Nedeniyle Borcun Taksitlendirilmesine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü )
DÖVİZ KURLARINDAKİ AŞIRI ARTIŞLAR ( Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Şekilde Bozulması Nedeniyle Borcun Taksitlendirilmesine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü )
EDİMLER ARASINDAKİ DENGE ( Aşırı Şekilde Bozulması Nedeniyle Borcun Taksitlendirilmesine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü )
BANKA İFLAS İDARESİ ( Bankalar Kanunu'nun 4672 S.K. İle Değişik Md. 14/5-c Gereğince Davalı Bana İflas İdaresi'nden Harç Alınmasına Mahal Olmadığı )"
14Y11.HD25.4.2003E. 2002/10961 K. 2003/3989"MEVDUAT FAİZİ ALACAĞI ( Ülkenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Durum Gözetilerek Davalı Bankanın Müzayaka Altında Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Tahakkuk Ettirilen Faizler ile Diğer Bankalarca Verilen Faiz Arasında Bir Oransızlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
TMSF TARAFINDAN EL KONULAN BANKA ( Müzayaka Gerekçesiyle İMKB Faiz Ortalaması Üzerindeki Faizi Ödememesi - Bankanın Kamu Düzeni Ahlaka Aykırılık ve Gabin Gibi Ödememe Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Nedenlerin Araştırılması Gereği )"
14Y13.HD2.4.2003E. 2002/14815 K. 2003/3905"BEDELİN UYARLANMASI ( Bankacılık İşlemleri - Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırılması )
BANKALAR KANUNU ( İznin Kaldırılması Halinde Yönetim Ve Denetim Yetkisi )
BANKANINI YÖNETİMİ VE DENETİMİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İntikal Etmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Bankanın Tasfiyesini Anasözleşme Hükümlerince Yapması )
BANKANIN TASFİYESİ ( İnfisah Ve Tasfiyeye İlişkin Hükümler Uyarınca Yapılması )"
14Y11.HD18.3.2003E. 2003/1849 K. 2003/7975"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NCA EL KONAN BANKAYA AİT HİSSE SENETLERİNE EL KONULMASI ( Satın Almış Olduğu Hisse Senetlerine TMSF'ce El Konulan Davacının TMSF Aleyhine Açtığı Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( TMSF Tarafından El Konulan Bankadan Satın Aldığı Hisse Senetlerine TMSF'ce El Konulması Nedeniyle Zarara Uğrayan Davacının Açtığı Tazminat Davasında )
TAZMİNAT TALEBİ ( Demirbank'a El Koyarak Tüm Hisse Senetlerini Devralan TMSF'nin Davacı Tarafından Satın Alınmış Olan Hisse Senetlerine de El Koyması Nedeniyle Uğranılan Zararlar İçin Açılan Davada Görevli Yargı Yolu )
BANKANIN TMSF'YE DEVRİ SONUCU DAVACIYA AİT HİSSE SENETLERİNE DE TMSF TARAFINDAN EL KONULMASI ( TMSF Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( TMSF Tarafından El Konulan Bankadan Satın Aldığı Hisse Senetlerine TMSF'ce El Konulması Nedeniyle Zarara Uğrayan Davacının Açtığı Tazminat Davasında )
HİSSE SENETLERİNE TMSF TARAFINDAN EL KONULMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR İÇİN AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( TMSF'ye Devredilen Bankaya Ait Hisse Senetlerini Satın Almış Olan Davacının Tazminat Talebi - Görevli Yargı Yolu )"
14Y19.HD5.11.2002E. 2001/7944 K. 2002/7068"TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALAR ( Alacaklarının Dava Veya Talep Yoluyla Tahsili - Harç Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanmayacağı )
BANKALAR ( Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna Devredilen - Alacaklarının Dava Veya Talep Yoluyla Tahsili/Harç Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanmayacağı )
HARÇ TAZMİNAT VE CEZALARDAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar - Harç Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanmayacağı )"
14Y12.HD1.10.2002E. 2002/18414 K. 2002/19466"DAVADAN FERAGAT ( Mercice Feragat Beyanı Dikkate Alınarak Esas Yönden Karar Oluşturulması Gereği - İtirazın Kaldırılması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davacılar Davadan Feragat Ettiklerini Beyan Etmeleri - Mercice Feragat Beyanı Dikkate Alınarak Esas Yönden Karar Oluşturulması Gereği )"
14Y20.HD4.7.2002E. 2002/4613 K. 2002/6546"İTİRAZIN İPTALİ ( Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davaya Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılması )
4389 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davaya Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( 4389 Sayılı Bankacılık Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi )
BANKACILIK YASASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davaya Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılması )"
14Y11.HD14.5.2002E. 2002/858 K. 2002/4781"BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUMETTEN RED KARARI ( Usuli Müktesep Hak Doğacağından Bu Davalı Hakkında Bozmadan Sonra Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ ( Hakkındaki Husumetten Red Kararı Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşen Davalı Hakkında )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Hakkındaki Davanın Husumetten Reddine İlişkin Karar Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşen Davalı İçin de Bozmadan Sonra Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKADAKİ YATIRIM HESABINDA BULUNAN HİSSE SENETLERİNİN BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Bankadaki Yatırım Hesabında Bulunan Hisse Senetlerinin Bedelinin Tahsili Talebi )
BANKAYA EL KONULARAK TMSF'YE DEVREDİLMESİ ( Yatırım Hesabında Yer Alan Hisse Senetlerinin Bedelinin Tahsili Davası - Görevli Mahkeme )
TİCARİ İŞ NİTELİĞİ ( Bankalar Kanunu'ndan Doğan Uyuşmazlıklar - TMSF'ye Devredilen Bankadaki Yatırım Hesabında Bulunan Hisse Senetlerinin Bedelinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme )"
14Y12.HD25.4.2002E. 2002/7481 K. 2002/8637"İHTİYADİ TEDBİR KARARI ( Şikayete konu edilen takip, fona devir edilme tarihinden çok önce kurulan ipoteğe dayalı olup, son tedbir kararı ile cebri icra yolu engellenmediğinden, mahcuz malların muhafaza altına alınması ve satışın yapılmasına engel bir halde bulunmadığı hususu )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Şikayete konu edilen takip, fona devir edilme tarihinden çok önce kurulan ipoteğe dayalı olup, son tedbir kararı ile cebri icra yolu engellenmediğinden, mahcuz malların muhafaza altına alınması ve satışın yapılmasına engel bir halde bulunmadığı hususu ).
ŞİKAYET ( Şikayete konu edilen takip, fona devir edilme tarihinden çok önce kurulan ipoteğe dayalı olup, son tedbir kararı ile cebri icra yolu engellenmediğinden, mahcuz malların muhafaza altına alınması ve satışın yapılmasına engel bir halde bulunmadığı hususu )"
14Y12.HD20.2.2002E. 2002/2457 K. 2002/3762"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKANIN ALACAĞININ TAHSİLİ ( Harçtan Muafiyet )
FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Alacaklarının Tahsilinde Harçtan Muafiyet )
HARÇTAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka Alacağının Tahsilinde )
TMSF'NİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Fona Devredilen Banka Alacağının Tahsilinde )"
14Y12.HD7.12.2001E. 2001/20047 K. 2001/20913"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İhtiyati Tedbir Kararı ile Aleyhlerine Karar Verilenlerin Mal Varlıklarının Azaltılmasına Yönelik Rızai İşlem ve Eylemde Bulunmalarının Engellenmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir Kararı ile Aleyhlerine Karar Verilenlerin Mal Varlıklarının Azaltılmasına Yönelik Rızai İşlem ve Eylemde Bulunmalarının Engellenmesi )
ŞİKAYET ( Cebri İcra Yoluna İlişkin Takibin Tedbir Kararı ile Engellenmemesi Nedeniyle Merciin Takbin Durdurulması Kararının Hatalı Olması )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Şikayete Konu Edilen Cebri İcra Yoluna İlişkin Takibin Tedbir Kararı ile Engellenmemesi Nedeniyle Merciin Takbin Durdurulması Kararının Hatalı Olması )"
14Y19.HD30.11.2001E. 2001/3512 K. 2001/7976"TEMİNAT SENEDİ ( Bankaya Verilen-Şahsi Defiler-İbraname )
İBRA BELGESİ ( Teminat Senedi-Şahsi Defiler )
ŞAHSİ DEFİ ( Teminat Senedi-Bankaya Teminat Olarak Verilen Bono )"
14Y12.HD12.7.2001E. 2001/12018 K. 2001/12803"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Teminat Yatırılmasının Gerekmesi-Haksız Çıkıldığı Takdirde Talebe Gerek Olmadan Teminatın Alacaklıya Tazminat Olarak Verilmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İpoteğin Bankanın Fona Devrinden Çok Önce Kurulması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Takibin Fona Devir Edilme Tarihinden Çok Önce Kurulan İpoteğe Dayalı Olması-Son Tedbir Kararı ile Cebri İcra Yolunun Engellenmemesi )
ŞİKAYET ( Takip Talepnamesinde Talep Edilen Borç Tutarına Faiz Oranlarına Karşı Çıkılması ve Faize Faiz Yürütüldüğünün İleri Sürülmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddi Durumunda Yapılacak Temyizin Satışı Durdurmaması )"
14Y11.HD26.10.2000E. 2000/7041 K. 2000/8772"BAKANLAR KURULU KARARIYLA EL KONULUP TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKET HİSSELERİ ( Hissedarların Muarazanın Önlenmesi Talebi - Ticari Dava Niteliği ve Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Bakanlar Kurulu Kararıyla El Konulan Şirket Hisseleri İçin Hissedarlarn Müdahalenin Önlenmesi Talebi - Ticari Dava Niteliği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN ŞİRKET HİSSELERİ ( Hissedarların El Koyma Usulüne İlişkin İtiraz Davasında Görevli Yargı Yeri )
ŞİRKET HİSSELERİNE BAKANLAR KURULU KARARIYLA EL KONULARAK TMSF'YE DEVREDİLMESİ ( Hissedarların El Koyma Usulüne İlişkin İtiraz Davasında Görevli Yargı Yeri )
TİCARİ İŞ NİTELİĞİ VE GÖREVLİ YARGI YERİ ( Bakanlar Kurulu Kararıyla El Konulup TMSF'ye Devredilen Şirket Hisseleri İçin Hissedarların Açtıkları Dava )"

DANIŞTAY

14D13.D11.1.2011E. 2009/7378 K. 2011/20"TV TİCARÎ VE İKTİSADÎ BÜTÜNLÜK ( Muhammen Bedeli Abd Doları Olarak Belirlenen Ticarî ve İktisadî Bütünlüğün Yapılan İhale Sonucunda Abd Doları Bedelle Satışının Onaylanmasına İlişkin Fon Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Fon Bu Şirketlerin Tamamının ve/veya Bir Kısmının ( Temettü Hariç ) Satışını Yaparak Bu Satışlardan Elde Edilen Tutarları Fon Alacaklarına Mahsup Etmeye Yetkili Olduğu )
CEBRİ İCRA SATIŞLARI ( Haczedilen Gayrimenkul ve Menkul ve Lisans Ruhsat ve İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar da Dahil Olmak Üzere Diğer Tüm Hak ve Varlıkların Ticarî ve İktisadî Bütünlük Oluşturacak Şekilde Satılabileceği ve Satışın Fon Kurulu Kararının Onayı İle Kesinleşeceği )"
14IDDGK16.12.2010E. 2010/2027 K. 2010/2413"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN KONULAN HACİZ (İhtiyati Haciz İşleminin İptali İstemi - Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BANKA TARAFINDAN YETKİLİ MERCİİLERE BEYAN EDİLEN SİGORTAYA TABİ MEVDUAT TUTARI ARASINDA BİR FARK BULUNMASI (Bu Farkın Takip ve Tahsiline 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 14 ve 15. Maddelerinde Yer Alan Hükümler Dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Karar Verilebileceği)"
14D13.D6.12.2010E. 2010/575 K. 2010/8236"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARI ( Banka Kaynağının Kullanıldığı veya Kullandırıldığı Tarihten İtibaren Borcun Devam Ettiği Dönem Boyunca Kanunî Temsilci Sıfatını Haiz Kişilerin Kanunî Temsilci Sayılarak Fon Alacağından Sorumlu Olacağı )
KANUNÎ TEMSİLCİ SAYILMA ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacakları - Banka Kaynağının Kullanıldığı veya Kullandırıldığı Tarihten İtibaren Borcun Devam Ettiği Dönem Boyunca Kanunî Temsilci Sıfatını Haiz Kişilerin Kanunî Temsilci Sayılarak Fon Alacağından Sorumlu Olacağı )
FON'A DEVREDİLEN BANKA KAYNAKLARI ( Ne Kadarını Edindiği ve Edindirdiği Hususları İle Sınırlı Olduğu ve Uyuşmazlıkta İdarece Fon Alacağının Takip ve Tahsil Edileceği Kanunî Temsilcinin Banka Kaynaklarının Ne Kadarını Edindiği veya Edindirdiği Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )"
14D13.D26.2.2010E. 2009/7233 K. 2010/1697"ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUNUN VE DAYANAĞI İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İşlemin Fon Kurulu Kararı Olduğu ve İdare Mahkemesince Bu Karar Yönünden Hüküm Kurulmaksızın Karar Verildiği - Bozma Kararı Uyarınca Yapılması Gerektiği )
BOZMA KARARI UYARINCA İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Ödemeye Çağrı Mektubunun Ve Dayanağı İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesi Kararına Dayanak Oluşturan İdare Mahkemesi'nin Kararının Bozulduğu/Bozma Kararı Uyarınca Yapılması Gerektiği )"
14IDDGK26.6.2008E. 2007/1724 K. 2008/1706"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bu Devir Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
DEVİR KARARI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka - Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
BANKACILIK FAALİYETİ ( Devir Kararının İptal Edilmesi - İptal Kararının Bir Gereği Olarak ve Başkaca Bir Hukuki Engel Yoksa Davacıya Tekrar Bankacılık Faaliyetinde Bulunulabilecek Koşulların Sağlanması Gerektiği )"
14IDDGK21.3.2007E. 2006/339 K. 2007/384"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Hukuki ve Maddi İmkansızlık Bulunduğu )
HUKUKİ VE FİİLİ İMKANSIZLIK ( TMSF'ye Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Bulunduğu )"
14D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
14D13.D20.1.2006E. 2005/3575 K. 2006/253"BANKALAR VE ŞİRKETLER ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )
KIYI BANKALARINDAKİ HESAPLAR ( Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )
FON GÜVENCESİ ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )"
14D13.D29.11.2005E. 2005/5546 K. 2005/5699"FONLAR ( Devir Kararının Alındığı Tarihteki ...Bank A.Ş.'nin Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesisi Suretiyle Davacılara İadesinde Hukuki ve Maddi "Fiili" İmkansızlık Bulunduğu ve İdarenin İdari Yargı Kararını Uygulayamadığı )
BANKALAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Nedeniyle Danıştay Kararının Uygulanmasının Hukuken ve Fiilen Mümkün Olmadığı )
DEVİR KARARI ( Alındığı Tarihteki ...Bank A.Ş.'nin Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesisi Suretiyle Davacılara İadesinde Hukuki ve Maddi "Fiili" İmkansızlık Bulunduğu ve İdarenin İdari Yargı Kararını Uygulayamadığı )"
14D13.D29.11.2005E. 2005/5049 K. 2005/5701"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARININ İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Karşısında Görevden Alınma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVDEN ALINARAK YERLERİNE YENİ ATAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Nedeniyle Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI DEĞİŞTİREREK YERLERİNE YENİLERİNİ ATAMAK YA DA SAYISINI ARTIRMA ( BDDK'nın Banka Yönetim Kurulunun Doğal Üyesi Olan Genel Müdürü de Değiştirme Yetkisinin Bulunduğu )"
14D13.D16.9.2005E. 2005/5180 K. 2005/3632"BANKANIN FON'A DEVRİ ( Bankanın Tasfiyesinin Kaldırılması ve Tüm Aktif ve Pasifiyle Hisselerinin Tamamının Devren Birleştirilmesine İlişkin BDDK Kararı ve Bu Karar Uyarınca Birleştirmeye İlişkin TMSF Kararının da Dayanağının Ortadan Kalktığı )
TASFİYENİN KALDIRILMASI ( Bankanın Fona Devri - Tüm Aktif ve Pasifiyle Hisselerinin Tamamının Devren Birleştirilmesine İlişkin BDDK Kararı ve Bu Karar Uyarınca Birleştirmeye İlişkin TMSF Kararının da Dayanağının Ortadan Kalktığı )
BANKANIN TÜM AKTİF VE PASİFLERİNİN BAŞKA BANKA İLE BİRLEŞMESİ ( Bankanın Tasfiyesinin Kaldırılması ve Birleştirilmesine İlişkin BDDK Kararı ve Bu Karar Uyarınca Birleştirmeye İlişkin TMSF Kararının da Dayanağının Ortadan Kalktığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVRİNE İLİŞKİN İŞLEMİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Bankanın Tasfiyesinin Kaldırılması ve Başka Banka ile Hisselerinin Tamamının Devren Birleştirilmesine İlişkin BDDK Kararı ve Bu Karar Uyarınca Birleştirmeye İlişkin TMSF Kararının da Dayanağının Ortadan Kalktığı )"
14D13.D8.7.2005E. 2005/3760 K. 2005/3421"İMAR BANKASI NEZDİNDE BULUNAN TASARRUF MEVDUATLARI ( Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Kararının 3. Maddesinin ( a ) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinin İptali - Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmesi Sonucu Dayanaksız Kaldığı )
TASARRUF MEVDUATLARI ( İmar Bankası Nezdinde Bulunan - Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Kararının 3. Maddesinin ( a ) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinin İptali/Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmesi Sonucu Dayanaksız Kaldığı )"
14D13.D8.7.2005E. 2005/3215 K. 2005/3420"BANKALAR VE ŞİRKETLER ( Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Hesabına Dönüştürülmesi Durumunda Artık Bu Tür Mevduat Sahipleri İle Diğer Mevduat Sahipleri Arasında Bir Fark Olmadığı )
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ ( Mevduat Hesabına Dönüştürülmesi Durumunda Artık Bu Tür Mevduat Sahipleri İle Diğer Mevduat Sahipleri Arasında Bir Fark Olmadığı )
BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN T. İMAR BANKASI TAŞ. ( Dayanılan Yasal Düzenlemede Devlet İç Borçlanma Senetleri Konusunda Bir Kısıtlama Bulunmadığı )"
14D13.D18.5.2005E. 2005/824 K. 2005/2667"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Yazılı Bildirimin Yapıldığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı - Ancak İlanı Gereken Düzenleyici İşlemler Bakımından İlan Tarihini İzleyen Günden Başlatılacağı )
DEMİRBANK TAŞ'NİN FONA DEVRİNE İLİŞKİN BİREYSEL İŞLEMDEN DOLAYI UĞRANILAN ZARAR ( Tazmini Talebi - Hisse Senetlerinin TMSF'na Geçişinin Davacı Tarafından Öğrenilme Tarihi Araştırılarak Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti Gereği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlan Tarihini İzleyen Günden Başlatılacağı - Demirbank TAŞ'nin Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim Ve Denetiminin TMSF'na Devredilmesine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de Yayımlanmışsa Da Bireysel İşlem Olduğu )
BİREYSEL İŞLEM ( Demirbank TAŞ'nin Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim Ve Denetiminin TMSF'na Devredilmesine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de Yayımlanmış Olsa Da Düzenleyici Bir İşlem Olmayıp Bireysel İşlem Olduğu - Dava Açma Süresinin Yazılı Bildirimin Yapıldığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı )"
14D10.D27.10.2003E. 2001/2568 K. 2003/4140"İPTAL DAVASI ( Davacının BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Almış Olduğu Kararların İptali İstemiyle Açmış Olduğu Dava )
BANKALARIN MALİ BÜNYELERİNİN İNCELENMESİ ( Dava Konusu Bankanın Faaliyetlerine Devam Etmesinin Mali Sistemin Güven ve İstikrarını Bozacağının Belirlenmesi )
TASARRUF SAHİPLERİ ( İlgili Bankanın Beş Yıldır Yapılan Yoğun Denetimleri Sonucunda Bankanın Faaliyetlerinin Tasarruf Sahiplerinin Haklarını Korumada Yetersiz Olduğunun Saptanması )
BANKACILIK DÜZNELEME VE DENETLEME KURULU ( Bu Kurulun Vermiş Olduğu Kararla İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırılmış Olması )
DEVREN BİRLEŞTİRME ( Dava Konusu Bankanın Devrine İlişkin Bankalar Kanununda İfade Edilen Şartların Gerçekleşmiş Olduğundan İdari İşlemin Hukuka Uygun Olması )
İDARİ İŞLEMİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Vermiş Olduğu Kararların Hukuka Uygun Olması )
BANKACILIK İŞLEMLERİ ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
MEVDUAT KABUL ETME ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
MEVDUAT ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
BANKALARIN DENETİMİ ( İlgili Bankanın Beş Yıldır Yapılan Yoğun Denetimleri Sonucunda Bankanın Faaliyetlerinin Tasarruf Sahiplerinin Haklarını Korumada Yetersiz Olduğunun Saptanması )"

UYUŞMAZLIK

14UMH27.5.2002E. 2002/20 K. 2002/21"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Kamu Tüzelkişiliği - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
TAZMİNAT (Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zarar - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
BANKAYA EL KONULMASI (Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
MUDİNİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ (Bankaya El Konulması Nedeniyle - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)"

Madde 15

AMK

15AMK6.11.2008E. 2004/95 K. 2008/156""
15AMK18.10.2007E. 2007/4 K. 2007/81""

YARGITAY

15Y23.HD6.11.2013E. 2013/6868 K. 2013/6830"TMSF'YE İNTİKAL EDEN BATIK BANKANIN ALACAKLARI ( Dolanlı İşlem Olmaksızın Kredi Sözleşmesi Gereğince Kredi Kullanan Borçlunun Borcunun Bir Sözleşmeden Doğduğu - Alacaklı Sıfatının Kamuya Geçmiş Olmasının Alacağa Amme Alacağı Niteliği Kazandırmayacağı )
TMSF'NİN ALACAKLARI ( Otomobil İhtiyaç Ya da Konut vb. Kredi Nedeniyle Borçlu Olan Ancak Banka Hakim Ortakları Ya da Bunların Yöneticisi Eş Ya da Çocuğu Olmayan Kişi Ya da Şirketlerin Dolanlı İşlemler Yaptığı Belirlenen Banka Hakim Ortakları İle Aynı Kefeye Sokulamayacağı - Fon'un Her Türlü Alacağının Amme Alacağı Kabul Edilemeyeceği )
BANKA HAKİM ORTAKLARI VE YÖNETİCİLERİ ( Banka Kaynaklarının Dolanlı İşlemlerle Boşaltılması Halinde İşlemler Görünüşte Sözleşmeye Dahi Dayansa Gerçek Mahiyetleri Farklı Olduğu/TMSF'ye 6183 S.K.'a Göre Tahsil Yetkisi Tanındığı - Hakim Ortak Yönetici Ya da Eş ve Çocuğu Olmayan Kişi Ya da Şirketlerin Aynı Kefeye Sokulamayacağı/Borçlarının Amme Alacağı Kabul Edilemeyeceği )
TMSF'NİN İLK HACZE İŞTİRAK İLE İLGİLİ İTİRAZI ( 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Sıra Cetvelinin İptalini Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Ancak Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )
FON ALACAĞI ( TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Bu Kapsamda Olmadığı - Sıra Cetvelinin İptali Davası/19. HD.'nin Bozma Kararına Uyulduğundan Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )
ÖZEL HUKUK KAYNAKLI ALACAK İÇİN UYGULANACAK KANUN ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Sıra Cetvelinin İptalini Talep Ettiği - Özel Hukuk Kaynaklı Bu Alacakların Tahsilinde 6183 S.K. Değil İcra İflas Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Sıra Cetvelinin İptalini Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Ancak Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )"
15Y23.HD25.10.2013E. 2013/4494 K. 2013/6522"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ (Üst Sıraya Alınan Bankanın Hacizlerinin Düştüğü İddiası/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği ve Avans Yatırıldığı - Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/6100 S.K. Md.266'ya Aykırı Atanmış ve Aksine Görüş Beyan Eden Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (6100 S.K. Md.266'ya Aykırı Atanmış Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
SIRA CETVELİNDE ÜST SIRAYA ALINAN BANKANIN HACZİNİN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI (Sıra Cetvelinin İptali Talebi/Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu - Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği)
SATIŞ BEDELİNDEN ÖNCELİKLE AYRILANLAR (Bütün Alacaklıları İlgilendiren Haciz Muhafaza ve Satış Masraflarının Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılması Gerektiği - Avukatlık Ücreti Bu Kapsamda Olmadığından Öncelikle Ayrılması Doğru Olmadığı/Sıra Cetvelinin İptali Talebi)
VEKALET ÜCRETİNİN ÖNCELİKLE AYRILMASI (Bütün Alacaklıları İlgilendiren Haciz Muhafaza ve Satış Masraflarının Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılması Gerektiği - Avukatlık Ücreti Bu Kapsamda Olmadığından Öncelikle Ayrılması Doğru Olmadığı)
SATIŞ TALEBİ (Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu - Satışın Yapılamaması Halinde Alacaklıya Yeni Bir Satış İstemek Yükümlülüğü Getirilmediği)
HACZİN DÜŞMESİ (Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu - Satışın Yapılamaması Halinde Alacaklıya Yeni Satış İstemek Yükümlülüğü Getirilmediği/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiğinden Düşmediği)
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TEMLİK ALINAN ALACAK (Fon'un İcra ve İflâs Kanunu'na Göre Yapılmış Takibe Devam Ettiği Göz Önüne Alındığında Satış İstenmesine Gerek Olmadığı Yönündeki Yoruma Dayanak Yapılan 6183 S.K.'nın Uygulanmasına Olanak Bulunmadığı)"
15Y23.HD25.2.2013E. 2012/6563 K. 2013/1066"ŞİKAYET ( Şikayetçinin İflas Sıra Cetvelinde Dördüncü Sıradaki Alacağının Üçüncü Sıraya Yazılması İstemi - Alacak Üzerindeki Rüçhan Hakları Temlik Alana Geçtiğinden 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yer Alan İmtiyazların Şikayetçi Yararına Uygulanacağı )
İFLAS SIRA CETVELİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ ALACAĞININ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YAZILMASI İSTEMİ ( Alacak Üzerindeki Rüçhan Hakları Temlik Alana Geçtiğinden 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yer Alan İmtiyazların Şikayetçi Yararına Uygulanması Gerektiği )
RÜÇHAN HAKLARI ( Şikayetçinin İflas Sıra Cetvelinde Dördüncü Sıradaki Alacağının Üçüncü Sıraya Yazılması İstemi - Alacak Üzerindeki Rüçhan Hakları Temlik Alana Geçtiğinden 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yer Alan İmtiyazların Şikayetçi Yararına Uygulanacağı )"
15Y11.HD25.4.2011E. 2009/12596 K. 2011/4922"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ( Kaldırılması İstemi - Davalı Açıldığı Tarih İtibariyle Davada Haklı Durumda Olduğundan Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması ve Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Davada Haklı Durumda Olduğundan Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması ve Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İstemi - Davalı Açıldığı Tarih İtibariyle Davada Haklı Durumda Olduğundan Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması ve Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )"
15Y19.HD19.3.2009E. 2009/938 K. 2009/1965"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARI ( Kamu Alacaklarına Tabi Olduğu Takip ve Tahsil Usulü Yönünden de Amme Alacakları Usulüne Tabi Olduğu - Fon Alacaklarının İlk Hacze İştirak Hakkından Yararlanabileceğinin Düşünülmesi Gereği )
İLK HACZE İŞTİRAK ( Amme Alacağı Niteliğinde Olan Fon Alacağının İlk Hacze İştirak Hakkından Yararlanabileceği )"
15Y4.HD9.2.2009E. 2008/13966 K. 2009/1856"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Usulsüz Kredi Kullandırılması Sonucu Oluşan Banka Zararının Tahsili - Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI SONUCU OLUŞAN BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Memurların Vermiş Oldukları Zarardan Ötürü Sorumluluğunda Haksız Fiil Kurallarının Uygulanacağı - Tüzel Kişiler ve Özellikle Kamu Kurumunda Zamanaşımı O Kurumun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )
BANKA GÖREVLİLERİNİN KULLANDIRDIKLARI KREDİDEN DOĞAN SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN ZARAR ( Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
MEMURLARIN VERMİŞ OLDUKLARI ZARARLAR ( Sorumluluğunda Haksız Fiil Kurallarının Uygulanacağı - Tüzel Kişiler ve Özellikle Kamu Kurumunda Zamanaşımı O Kurumun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )"
15YHGK30.1.2008E. 2008/7-30 K. 2008/43"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının İcra Takibinde Haksız ve Kötüniyeti Olmasının Yeterli Olduğu )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( İlliyet Bağı Zarar Kusur ve Hukuka Aykırılık Gibi Haksız Fiilin Unsurlarının Gerçekleşmesinin Yeterli Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında İlliyet Bağı Zarar Kusur ve Hukuka Aykırılık Gibi Haksız Fiilin Unsurlarının Gerçekleşmesinin Yeterli Olduğu )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davasında Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının İcra Takibinde Haksız ve Kötüniyeti Olmasının Yeterli Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davasında Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının İcra Takibinde Haksız ve Kötüniyeti Olmasının Yeterli Olduğu )"
15Y11.HD5.4.2007E. 2005/14047 K. 2007/5386"İMAR BANKASINDAKİ MEVDUATIN GERİ DÖNMEMESİ ( Uğranılan Zararın Davalı TMSF'den Tazmini İstemi - Davanın Tam Yargı Davası Kapsamında Görüm ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
TASARUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
HİZMET KUSURU / İDARENİN SORUMLULUĞU ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İmar Bankasındaki Mevduatın Geri Dönmemesi Nedeniyle Zararın TMSF'den Tazmini - İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu )"
15Y11.HD8.3.2007E. 2005/12730 K. 2007/4096"TMSF'YE DEVREDİLEN İMAR BANKASININ İŞTİRAKİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM VE DENETİM KURULUNA YAPILAN ATAMALARIN İPTALİ ( İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Atanan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği )
HUSUMET ( TMSF'ye Devredilen İmar Bankası İştiraki Şirketlerin Yönetim ve Denetim Kurullarına Yapılan Atama İşlemininin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Atanan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelirine Karşı Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği )"
15YHGK4.10.2006E. 2006/19-593 K. 2006/613"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçlu A.Ş.'nin Hakim Ortağı Değilse de Kamu Alacağının Ödenmesi Konusunda Hakim Ortaklar Lehine Kefil Olduğundan Takipte 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı )
KAMU ALACAĞINA KEFİL OLMA ( Dava Dışı Borçlu A.Ş.'nin Hakim Ortağı Değilse de Kamu Alacağının Ödenmesi Konusunda Hakim Ortaklar Lehine Kefil Olduğundan Takipte 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı - Sıra Cetveline İtiraz )
KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Bir Borçlar Hukuku Sözleşmesi Olsa da Dava Dışı Borçlu Kamu Alacağına Kefil Olduğu Dikkate Alındığında Takipte 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı )
BANKANIN HAKİM ORTAKLAR LEHİNE KEFİL OLAN ŞİRKET ( Dava Dışı Borçlu Kamu Alacağına Kefil Olduğu Dikkate Alındığında Takipte 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
15Y11.HD28.9.2006E. 2005/8536 K. 2006/9451"YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yasağın Fon'un Talebi Üzerine Fon'a Borçlu Olanlar İle Tüzel Kişi Borçluların Kanuni Temsilcileri Hakkında da Uygulanacağı )
FON'A BORÇLU OLANLAR İLE TÜZEL KİŞİ BORÇLULARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİ ( Yurtdışına Çıkış Yasağının Bu Kişiler Hakkında da Uygulanacağı )
BANKALAR KANUNU UYARINCA KONULAN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ( Yasağın Fon'un Talebi Üzerine Fon'a Borçlu Olanlar İle Tüzel Kişi Borçluların Kanuni Temsilcileri Hakkında da Uygulanacağı )
GENEL GÜVENLİK / VERGİ BORCU ( Mahkemece Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Genel Güvenlik ya da Vergi Borcu Dışında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulamayacağına İlişkin Kararının İsabetsiz Olduğu - Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İstemi )"
15Y11.HD26.9.2006E. 2005/8742 K. 2006/9289"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( TMSF'nun Kanunun Verdiği Yetkiyi İdari Bir İşlem İle Kullandığı Bu İşlemin Yerindelik Denetiminin Adli Yargıda Görülmesinin Mümkün Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Kamu Tüzel Kişiliğe Haiz ve Kamu Gücüne Dayalı Re'sen İdari Nitelikli Kararlar Alma Yetkisine Sahip Bir Kamu Kuruluşu Olduğu - Yurtdışına Çıkış Yasağı Koyabileceği )
İDARİ YETKİ ( TMSF'nün Kamu Tüzel Kişiliğe Haiz ve Kamu Gücüne Dayalı Re'sen İdari Nitelikli Kararlar Alma Yetkisine Sahip Bir Kamu Kuruluşu Olduğu - Yurtdışına Çıkış Yasağı Koyabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( TMSF'nun Yurt Dışı Çıkış Yasağına İlişkin İşleminin Kaldırılması İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( TMSF'nun Yurt Dışı Çıkış Yasağına İlişkin İşleminin Kaldırılması İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
15Y11.HD13.7.2006E. 2005/7887 K. 2006/8382"BANKANIN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Gerek Bankalar Kanunu ve Gerekse 4603 Sayılı Kanun Kapsamında Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olmadığı )
BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE HARÇ ( 14/5-C ve 15/3. Maddeleri ve 4603 Sayılı Kanun Kapsamında Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğunun Kabulüün Mümkün Olmadığı ) "
15Y11.HD10.7.2006E. 2005/8023 K. 2006/8163"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Her Türlü Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Mahkemece Davalı Fon'un Yargılama Harcından Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/3. Maddesi Uyarınca Fon'un Her Türlü Harçtan Muaf Olduğu )"
15Y11.HD10.7.2006E. 2005/7906 K. 2006/8184"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Bankalar Kanunu'nun 14/5-C ve 15/3. Maddelerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Davalı Bankanın Kararı Temyiz Ederken Harç Yatırmamasının Doğru Olmadığı )
KAMU BANKALARININ HARÇTAN MUAFİYETİ ( 5020 Sayılı Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 27. Maddesi İle 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Eklenen Ek 5. Maddede Sayılan Davalardan Olmaması Nedeniyle Muaf Olmadığı )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Davacı Banka Fona Devredilmediğinden Bankalar Kanunu'nun 14/5-C Ve 15/3. Maddelerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )"
15Y12.HD21.2.2006E. 2006/115 K. 2006/3140"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Zamanaşımı Dolduğu İddiası-TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
TMSF'NİN EL KOYDUĞU BANKA ALACAKLARI ( Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
ZAMANAŞIMI ( TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )"
15Y6.HD21.12.2005E. 2005/11913 K. 2005/11949"HARÇTAN MUAFİYET ( Fon Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Mevcut Düzenlemeden Harçtan Muafiyet Olgusunun Yargı Harçlarını da Kapsadığının Anlaşıldığı )
YARGI HARCI ( Fon Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Mevcut Düzenlemeden Harçtan Muafiyet Olgusunun Yargı Harçlarını da Kapsadığının Anlaşıldığı )
FONUN TARAF OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ İLE İCRA TAKİPLERİ ( Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'nda Yer Alan Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanmayacağı )
İNKAR TAZMİNATI ( İ.İ.K.'nun 68.Maddesi Gereğince Hükmedildiğine ve Bankalar Kanunu'nun Anılan Hükmü Karşısında Fon Aleyhine Tazminata Hükmolunamayacağı )"
15Y19.HD16.12.2005E. 2005/7747 K. 2005/12638"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcun Ödenmemesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
SÜRELERİN DURMASI ( TMSF'ye Devredilen Bankanın Devranılan Borçları Taahhütleri ve Alacakları ile İlgili Açılmış ve Açılacak İcra Takibi ve Davalar için Kanunda Öngörülen Tüm Sürelerin Dokuz Ay Süre ile Durması )
BANKANIN FONA DEVRİ ( Bankanın Devralınan Borç Taahhüt ve Alacağıyla İlgili Açılmış veya Açılacak Dava ve İcra Takiplerin de Kanunda Öngörülen Her Türlü Sürenin Fon Bakımından Devirden İtibaren Dokuz Ay Süre ile Durması )
SİGORTA FONU ( Alacaklı Konumunda Bulunan Banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredildiğinde Açılacak Dava ve Takipler de Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Fon Bakımından Dokuz Ay Durması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Alacaklı Konumunda Bulunan Banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredildiğinde Açılacak Dava ve Takiplerde Kanunda Öngörülen Tüm Sürelerin Fon Bakımından Dokuz Ay Durması )
İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK ( Alacak İpotek Teminatı İçinde Kaldığından Müteselsil Kefile Karşı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapmadan Doğrudan Takip Yapılamaması )"
15Y19.HD15.12.2005E. 2005/8591 K. 2005/12569"AMME ALACAĞINA İLİŞKİN HACZİN ÖZEL HUKUK KİŞİSİNİN ALACAĞINA İLİŞKİN HACZE İŞTİRAKİ ( Halinde "Garame" Yönteminin Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
BİRDEN FAZLA AMME ALACAĞINA İLİŞKİN HACİZLERE İŞTİRAK ( Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
GARAME YÖNTEMİ ( Özel Hukuk Kişileri Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştiraki Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Özel Hukuk Kişileri Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştiraki Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )"
15Y19.HD1.12.2005E. 2005/7688 K. 2005/11947"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
HACZE İŞTİRAK ( Sıra Cetveline İtiraz - Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )
DEVRALINMIŞ ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN KONULAN HACİZ ( 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )"
15Y19.HD21.11.2005E. 2004/12624 K. 2005/11440"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Şirketin 4389 Sayılı Yasada TMSF'ye Tanınan Yetki Çerçevesinde El Konulmasına Göre 4389 Sayılı Yasanın 15/7 ve 15/19-8 Maddelerine Göre Aleyhine Yargı Harcına ve Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ŞİRKETE EL KONULMASI ( Davalı Şirketin 4389 Sayılı Yasada TMSF'ye Tanınan Yetki Çerçevesinde El Konulmasına Göre 4389 Sayılı Yasanın 15/7 ve 15/19-8 Maddelerine Göre Aleyhine Yargı Harcına ve Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YARGI HARCI VE TAZMİNAT ( Davalı Şirketin 4389 Sayılı Yasada TMSF'ye Tanınan Yetki Çerçevesinde El Konulmasına Göre 4389 Sayılı Yasanın 15/7 ve 15/19-8 Maddelerine Göre Aleyhine Yargı Harcına ve Tazminata Hükmedilemeyeceği - İtirazın İptali )"
15Y13.HD21.11.2005E. 2005/10560 K. 2005/17208"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Bankalar Yasası Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Halde Davalı Bankadan Harç Alınmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankalar Yasası Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Halde Davalı Bankadan Harç Alınmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Menfi Tespit Talebi )"
15Y19.HD27.10.2005E. 2005/5529 K. 2005/10738"KAMU ALACAĞININ HACZE İŞTİRAKİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davacı TMSF'nin Kamu ve Hazine Alacağı Niteliğini Taşıyan Alacağının Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Sayılmasını Gerektirecek Bir Kanun Hükmü Bulunmadığından Davanın Reddedilmesinin Yerinde Olduğu )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı TMSF'nin Kamu ve Hazine Alacağı Niteliğini Taşıyan Alacağının Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Sayılmasını Gerektirecek Bir Kanun Hükmü Bulunmadığından Davanın Reddedilmesinin Yerinde Olduğu )
İMTİYAZLI ALACAK ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davacı TMSF'nin Kamu ve Hazine Alacağı Niteliğini Taşıyan Alacağının Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Sayılmasını Gerektirecek Bir Kanun Hükmü Bulunmadığından Davanın Reddedilmesinin Yerinde Olduğu )"
15Y19.HD18.10.2005E. 2005/8663 K. 2005/10270"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( TMSF'nin Taraf Olduğu İcra Takibinden Kaynaklanan Davanın Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde İcra İnkar Tazminatından Sorumlu Olmayacağı )
TMSF'YE DEVROLUNAN BANKALARIN İCRA İNKAR TAZMİNATINDAN SORUMLU OLMAMASI ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle Takiplerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fonun Aleyhine Neticelenmesi Halinde Sorumlu Olmayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle Takiplerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde Uygulanmayacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN SORUMLULUĞU ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle Takiplerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fonun Aleyhine Neticelenmesinde 2004 S.K.'daki Tazminat ve Cezaların Uygulanmayacağı )
HARÇ MUAFİYETİ ( TMSF'nin Üstlendiği Borç ve Taahhütlerle İlgili Olarak Her Türlü Harçtan Muaf Olduğu )"
15Y15.HD18.10.2005E. 2005/2130 K. 2005/5526"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Devralan Bankaların Alacaklarıyla İlgili Davaların Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Sürenin Temlik Tarihinden İtibaren Fon Bakımından 9 Ay Süreyle Duracağı )
ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ( Tasarrufun İptali İstemi - Devralan Bankaların Alacaklarıyla İlgili Davaların Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Sürenin Temlik Tarihinden İtibaren Fon Bakımından 9 Ay Süreyle Duracağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN ALACAK ( Temlik Önceki Yasa Döneminde Yapıldığından Usul Hukuku İle İlgili Süre Değişikliğinin Yürürlüğe Girdiğinden İtibaren Uygulanması Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Yapılan Değişiklikler 26.12.2003 Tarihinde Yürürlüğe Girdiğinden Bu Tarihten İtibaren Üç Aylık Durma Süresi Geçtikten Sonra Yenileme İle İlgili Üç Aylık Sürenin Başlatılarak Açılmamış Sayılması Gerektiği )"
15Y19.HD6.10.2005E. 2005/3970 K. 2005/9626"SATIŞ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASINDA GAREMEYE DAHİL EDİLME TALEBİ ( Davacının Talebinin Aşılarak Davalı Yanın Haczinin Düştüğü Gerekçesiyle Davalıya Hiç Pay Ayrılmaması Sonucunu Doğurur Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
HACZE İŞTİRAK TALEBİ ( Davacının Talebinin Aşılarak Davalı Yanın Haczinin Düştüğü Gerekçesiyle Davalıya Hiç Pay Ayrılmaması Sonucunu Doğurur Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Talebin Aşılarak Davalı Yanın Haczinin Düştüğü Gerekçesiyle Davalıya Hiç Pay Ayrılmaması Sonucunu Doğurur Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hacze İştirak )"
15Y19.HD3.10.2005E. 2004/12806 K. 2005/9468"İTİRAZIN İPTALİ ( Fon Tarafından Hisseleri Kısmen veya Tamamen Kendisine İntikal Eden Banka - Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Süre Alacağın Devralındığı veya Borcun Taahhüdün Yüklenildiği Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre İle Duracağı )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Süre Alacağın Devralındığı veya Borcun Taahhüdün Yüklenildiği Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre İle Duracağı )
HİSSELERİ KISMEN VEYA TAMAMEN KENDİSİNE İNTİKAL EDEN BANKA ( Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Süre Alacağın Devralındığı veya Borcun Taahhüdün Yüklenildiği Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre İle Duracağı )
ALACAĞIN DEVRALINMASI ( Fon Tarafından Hisseleri Kısmen veya Tamamen Kendisine İntikal Eden Banka - Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Süre Alacağın Devralındığı veya Borcun Taahhüdün Yüklenildiği Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre İle Duracağı )"
15Y11.HD20.9.2005E. 2004/9858 K. 2005/8419"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ ( Yasayla Kendisine Verilen Görevleri İfası Sırasında Kamu Gücünü Kullanarak Oluşturduğu İşlemlerin İdare Hukuku Kurallarına Göre Değerlendirilmesi Gereği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Fon'a Devredilen Bankaların Mudileri Hakkında Uygulanan İşlemler Sebebiyle Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Giderilmesi Amacıyla Açılan Dava )
FON'A DEVREDİLEN BANKALARIN MUDİLERİ HAKKINDA UYGULANAN İŞLEMLER ( Sebebiyle Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Giderilmesi Açılan Davaların İdare Mahkemesinde Görüleceği )"
15Y19.HD20.6.2005E. 2005/2386 K. 2005/6875"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( 4389 Sayılı Yasa Gereğince TMSF'na İntikal Eden Bankaların Harçlardan Muaf Tutulması ve İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( TMSF'na İntikal Eden Bankaların Harçlardan Muaf Tutulması ve İcra İflas Kanunu'nda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fon Hakkında Uygulanamaması )"
15Y19.HD27.5.2005E. 2004/10514 K. 2005/6009"İTİRAZIN İPTALİ ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle İcra Takiplerinden Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde 2004 Sayılı İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı )
FONUN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARI ( Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde 2004 Sayılı İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKA ( Aleyhine Tazminata Hükmolunamayacağı - İtirazın İptali )
TAZMİNAT ( Fonun Taraf Olduğu Hukuk Davaları Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde 2004 Sayılı İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı )"
15Y19.HD12.5.2005E. 2004/13062 K. 2005/5443"ŞİKAYET DAVASI ( Sıra Cetvelinin İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinin İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )"
15Y19.HD12.5.2005E. 2004/11764 K. 2005/5401"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Fona Devredilen Bankaların Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Takip ve Tahsil Edileceğinin Hükme Bağlandığı - Fon Alacağı Yönünden 6183 Sayılı Yasanın 21.Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği )
FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Takip ve Tahsil Edileceğinin Hükme Bağlandığı - Fon Alacağı Yönünden 6183 Sayılı Yasanın 21.Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği )
6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAKİP VE TAHSİL ( Anılan Hüküm Uyarınca Fon Alacağı Yönünden 6183 Sayılı Yasanın 21.Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
15Y19.HD9.5.2005E. 2004/10222 K. 2005/5293"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İhtarname ile İlgili Alacağın Tahsili için Başlatılan İcra Takibine Yapılan Vaki İtiraz Nedeniyle )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bankalar Kanunu Gereğince TMSF Aleyhine Tazminat Yüklenememesi )"
15Y19.HD21.4.2005E. 2004/11161 K. 2005/4501"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bankalar Kanunu'nca Tanına Haklar Doğrultusunda Davacının Hacizlerinin İlk Hacze İştirak Ettirilmemesi Nedeniyle )
BANKALAR KANUNU UYGULAMASI ( Somut Olayda Davacı Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun Alacağının Tahsili için Girişilmiş İcra Takibine 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmasına İmkan Tanıyan Bankalar Kanunu'nun Ek 5 inci Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
15Y19.HD19.4.2005E. 2005/1699 K. 2005/4394"İTİRAZIN İPTALİ ( Hisseleri Kısmen veya Tamamen Fona İntikal Eden Bankalar Aleyhine Sonuçlanan Hukuk Davalarında İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı - İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Hisseleri Kısmen veya Tamamen Fona İntikal Eden Bankalar Aleyhine Sonuçlanan Hukuk Davalarında İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı - Reddi Gereği )
HİSSELERİ KISMEN VEYA TAMAMEN FONA İNTİKAL EDEN BANKALAR ( Aleyhine Sonuçlanan Hukuk Davalarında İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı - İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamayacağı )
FONA İNTİKAL EDEN BANKALAR ( Aleyhine Sonuçlanan Hukuk Davalarında İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanamayacağı - İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamayacağı )"
15Y19.HD3.3.2005E. 2004/8005 K. 2005/2200"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankalar Kanunu'nun 15/9-B Maddesi Uyarınca Davalının Tazminattan Bağışık Olduğu - Tazminata Karar Verilemeyeceği )
TAZMİNATTAN BAĞIŞIKLIK ( Davalının Bankalar Kanunu'nun 15/9-B Maddesi Uyarınca Davalının Olduğu - Tazminata Karar Verilemeyeceği )"
15Y19.HD1.3.2005E. 2004/8603 K. 2005/1988"FONUN TARAF OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ ( Her Türlü Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'nunda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanmayacağı )
HUKUK DAVALARI ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle İcra Takiplerinden Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'nunda Yazılı Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanmayacağı )
İCRA İFLAS KANUNU'NDA YAZILI TAZMİNAT VE CEZALAR ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri İle İcra Takiplerinden Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde Fon Hakkında Uygulanmayacağı )"
15Y12.HD28.2.2005E. 2005/1086 K. 2005/3871"6183 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN HACİZ ( Yapılan Haciz İşlemleri İle İlgili Şikayetleri İncelemek Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
ŞİKAYET ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Haciz İşlemleri İle İlgili Şikayetleri İncelemek Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Haciz İşlemleri İle İlgili Şikayetleri İncelemek Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
HACİZ ŞİKAYETİNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Haczin 6183 Sayılı Yasaya Göre Yapılması Nedeniyle )"
15Y19.HD17.2.2005E. 2004/6169 K. 2005/1457"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( TMSF'nin Hakim Ortaklardan Tahsil Edemediği Alacak İçin Kefile Karşı Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapabileceği )
KAMU ALACAĞI NİTELİĞİ ( Bankanın Hakim Ortaklarının Kullandığı Krediye Kefil Olan Kişiye Karşı TMSF'nin Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapabileceği )
BANKANIN HAKİM ORTAKLARINA KULLANDIRDIĞI KREDİYE KEFİL OLAN KİŞİ ( Kamu Alacağına Kefil Olduğundan TMSF'ce Kendisine Karşı Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapılabileceği )
TMSF'NİN AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİP YAPMA YETKİSİ ( Bankanın Hakim Ortaklarına Kullandırdığı Krediye Kefil Olan Kişiye Karşı )
KEFİL ALEYHİNE TMSF'NİN AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİP YAPABİLMESİ ( Hakim Ortaklara Kullandırılan Krediye Kefalet )
HAKİM ORTAKLARA KULLANDIRILAN KREDİYE KEFİL OLAN KİŞİ ( TMSF'ce Aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapılabileceği )"
15YHGK16.2.2005E. 2005/11-24 K. 2005/65"TMSF'NİN HARÇTAN MUAF TUTULMASI ( Bu Miktarın İçerisinde Sözkonusu Paranın Peşin Harcın da Hesaplandığı Ancak Davalı TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğu Bu Nedenle Peşin Harç Alınmaması Gerektiği - Bu Durum Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükümdeki Miktarın İçerisinde Sözkonusu Paranın Peşin Harcın da Hesaplandığı Ancak Davalı TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğu Bu Nedenle Peşin Harç Alınmaması Gerektiği )
PEŞİN HARCIN İADESİ ( Hükümdeki Miktarın İçerisinde Sözkonusu Paranın Peşin Harcın da Hesaplandığı Ancak Davalı TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğu Bu Nedenle Peşin Harç Alınmaması Gerektiği - Bankaya İadesi Gerektiği )"
15Y19.HD15.2.2005E. 2004/8653 K. 2005/1214"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( 4389 Sayılı Yasaya Göre Fona Devredilen Bankalar Aleyhine Sonuçlanan İİK da Yer Alan Tazminat ve Cezalara Hükmolunamaması )
FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Bu Bankalarla İlgili Davaların Fon Aleyhine Sonuçlanması Halinde İİK da Yer Alan Tazminat ve Cezalara Hükmolunamaması )
4389 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Fona Devredilen Bankalar Aleyhine Açılan Davaların Fon Aleyhine Sonuçlanması Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamaması )"
15Y11.HD24.1.2005E. 2004/14673 K. 2005/165"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Bankanın İsteğiyle Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulan Kredi Borçlusunun Yasağın Kaldırılması Talebi ve Dayanak Yasa Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı İddiası )
BANKANIN İSTEĞİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULAN KREDİ BORÇLUSU ( Yasağın Kaldırılması Talebi ve Dayanak Yasa Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı İddiası )
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULAN BANKA KREDİ BORÇLUSU ( Anayasa'ya Aykırılık İddiası ve Yasağın Kaldırılması Talebi - Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Bankanın İsteğiyle Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulan Kredi Borçlusunun Yasağın Kaldırılması Talebi ve Dayanak Yasa Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı İddiası )"
15Y15.HD8.11.2004E. 2004/3416 K. 2004/5695"TMSF'YE DEVROLUNAN BANKANIN TARAF OLDUĞU DAVA VE TAKİPLER ( Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin İşlemeyeceği Süre )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( TMSF'ye Devrolunan Bankanın Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde Sürelerin Durması )
SÜRELERİN İŞLEMEMESİ ( TMSF'ye Devrolunan Bankanın Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde - Süresindeki Yenileme Talebinin Kabulü Gereği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( TMSF'ye Devrolunan Bankanın Taraf Olduğu Davada Hak Düşürücü Yenileme Süresinin 9 Ay Boyunca İşlememesi )"
15Y11.HD2.11.2004E. 2003/14076 K. 2004/10738"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Kendisine Devredilen Bankaların Mudileri Hakkında Kamu Gücüne Dayalı Resen ve Tek Yanlı Olarak Tesis Edilen ve İdari Nitelik Taşıyan İşlemler Nedeniyle Uğranıldığı İddia Edilen Zararların Giderilmesi isteminin İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanması )
MEVDUATTAKİ PARANININ OFF SHORE ŞİRKETİ HESABINA AKTARILMASI ( Bankaların Mudileri Hakkında Kamu Gücüne Dayalı Resen ve Tek Yanlı Olarak Tesis Edilen ve İdari Nitelik Taşıyan İşlemler Nedeniyle Uğranıldığı İddia Edilen Zararların Giderilmesi isteminin İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanması )
YARGI YOLU İTİRAZI ( Kamu Hizmetinin Yöntemine ve Hukuka Uygun Olarak Yürütülüp Yürütülmediğinin Zararın Doğumunda Hizmet Kusuru veya Başka Nedenlerle İdarenin Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığının İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanmasının Gerekmesi )
DAHİLİ DAVALI KAVRAMI ( Türk Hukuk Sisteminde Dahili Davalı Diye Bir Müessesenin Bulunmaması-Davaya İthal Suretiyle Husumet Tevcih Edilemeyeceğine Göre Davacı Tarafından Davaya Dahil Edilmek İstenen Şirketin Kararda Davalı Olarak Gösterilmesi ve Aleyhine Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmemiş Olması )
HİZMET KUSURU ( Fon Aleyhine Açılan Davada Kamu Hizmetinin Yöntemine ve Hukuka Uygun Olarak Yürütülüp Yürütülmediğinin Zararın Doğumunda Hizmet Kusuru veya Başka Nedenlerle İdarenin Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığının İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanmasının Gerekmesi )"
15Y19.HD25.10.2004E. 2004/602 K. 2004/10593"KREDİ BORCU ( Bankanın Fona Devrinden Önce Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kişinin Kendisine Ait Şirketi Değerinin Üzerinde Bankaya Riskleriyle Satması Ve Bankaya Olan Borçlarını Hiçbir Ödeme Yapmadan Kapatması İşleminin Kötü Niyetli Ve Muvazaalı Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödenmeyen Kredi Borcunun Davalı Ve Kefilden Tahsili Talebi - Davalıların Borcun Takas Mahsup Yolu İle Ödendiğine İlişkin Savunmasının Kötüniyet ve Muvazaa Sebebiyle Geçerli Olmadığı )
MUVAZAALI İŞLEM ( Kredi Borcu - Bankanın Fona Devrinden Önce Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kişinin Kendisine Ait Şirketi Değerinin Üzerinde Bankaya Riskleriyle Satması Ve Borçlarını Hiçbir Ödeme Yapmadan Kapatması İşleminin Kötü Niyetli Olduğu )
TAKAS MAHSUP SAVUNMASI ( Davalıların Kredi Borcunun Bu Şekilde Kapandığını İleri Sürmesi - Kötüniyet ve Muvazaa Sebebiyle Geçerli Olmadığı )"
15Y19.HD6.7.2004E. 2004/776 K. 2004/8105"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
FONA DEVREDİLEN BANKALARIN ALACAĞI ( Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
İMTİYAZLI ALACAK ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınamayacağı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )"
15Y12.HD14.5.2004E. 2004/7690 K. 2004/12484"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( T.M.S F.'na Devredilen Sümerbank A.Ş. Aleyhine Hükmedilemeyeceği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALAR ( Aleyhlerine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Sümerbank A.Ş. )"
15Y11.HD16.3.2004E. 2003/8064 K. 2004/2593"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Üzerinde Davalı Banka Lehine Gemi İpoteği Bulunan Geminin Sigorta Primlerini Fazla Ödeyen Bankanın Fazla Ödemeyi Virman Yetkisi Bulunmadığı Halde Davacı Sigortanın Banka Hesabından Kesmiş Olması - TMSF'ye Devredilen Banka Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKA ALEYHİNE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( TMSF'nin İcra İnkar Tazminatından Muaf Olması - Bankanın Virman Yetkisi Bulunmadığı Halde Alacağını Borçlunun Nezdindeki Mevduat Hesabından Kesemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATINDAN MUAFİYET ( TMSF'ye Devredilen Banka Aleyhine Açılan İtirazın İptali Davasının Kabulü - Bankanın Virman Yetkisi Bulunmadığı Halde Alacağını Borçlunun Nezdindeki Mevduat Hesabından Kesemeyeceği )
BANKANIN VİRMAN YETKİSİ BULUNMADIĞI HALDE BORÇLUSUNUN HESABINDAKİ PARAYA EL KOYMASI ( Haksız Çekilen Paranın Tahsili İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davası - TMSF Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
15Y12.HD30.9.2003E. 2003/14155 K. 2003/18759"İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazını İleri Sürerek İcranın Geri Bırakılmasını İsteyebilmesi )
İTİRAZ ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazını İleri Sürerek İcranın Geri Bırakılmasını İsteyebilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazını İleri Sürerek İcranın Geri Bırakılmasını İsteyebilmesi )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazını İleri Sürerek İcranın Geri Bırakılmasını İsteyebilmesi )
SİGORTA FONU ( Alacaklı Konumunda Bulunan Banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredildiğnde Açılacak Dava ve Takiplerde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Fon Bakımından 9 Ay Durması )
FONA DEVİR ( Alacaklı Konumunda Bulunan Banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredildiğnde Açılacak Dava ve Takiplerde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Fon Bakımından 9 Ay Durması )
SÜRE ( Alacaklı Konumunda Bulunan Banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredildiğnde Açılacak Dava ve Takiplerde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Fon Bakımından Dokuz Ay Durması )"
15Y19.HD8.7.2003E. 2003/5810 K. 2003/7518"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Banka Alacağı Fon Tarafından Temlik Alındıktan Sonra Bu Alacaklarla İlgili Yapılan İcra ve Dava Takiplerinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerinin 9 Ay Durması )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Sürdürülen Yargılamada Oturuma Davacı Taraf Gelmediğinden Davalı Vekili İse Davayı Takip Etmediğini Bildirdiğinden Davanın İşlemden Kaldırılması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Banka Alacağı Fon Tarafından Temlik Alındıktan Sonra Bu Alacaklarla İlgili Yapılan İcra ve Dava Takiplerinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerinin 9 Ay Durması )
BANKA ALACAĞININ FONA GEÇMESİ ( Banka Alacağı Fon Tarafından Temlik Alındıktan Sonra Bu Alacaklarla İlgili Yapılan İcra ve Dava Takiplerinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerinin 9 Ay Durması )"
15Y11.HD20.5.2003E. 2002/12859 K. 2003/5154"FONA İNTİKAL EDEN BANKANIN ALACAKLARI ( Açılmış ve Açılacak Dava ve İcra Takipleri Hakkında Hak Düşürücü ve Zamanaşımı Süreleri - Alacağın Temlik Edildiği Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durduğu )
DAVANIN YENİLENMESİ ( Fona Devredilen Banka Tarafından Açılan Davanın Devirden İtibaren Dokuz Aylık Sürede Yenilenmesi - Yenilenmenin Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürede Yapıldığının Kabulü Gereği )
ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Fona İntikal Eden Bankanın Fon Tarafından Devralınan Hak ve Alacaklar - Fona Devedilen Her Türlü Alacak Hakkında Açılmış veya Açılacak Dava ve Zamanaşımı Süresinin Devir Tarihinden İtibaren Dokuz Ay Süreyle Duruduğu )"
15Y17.HD24.3.2003E. 2003/2207 K. 2003/2389"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
15Y19.HD4.3.2003E. 2003/731 K. 2003/1717"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Fonun Taraf Olduğu İcra Takipleri ile Bundan Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'daki Tazminat ve Cezaların Uygulanmaması )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Taraf Olduğu İcra Takipleri ile Bundan Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'daki Tazminat ve Cezaların Uygulanmaması )
TAZMİNAT VE CEZALARIN FONA UYGULANMAMASI ( İcra Takipleri ile Bundan Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'daki Tazminat ve Cezaların Uygulanmaması )"
15Y12.HD31.1.2003E. 2002/27292 K. 2003/1719"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN TAZMİNAT VE PARA CEZALARINDAN SORUMLU TUTULAMAMASI ( İhalenin Feshi Nedeniyle Para Cezasına Mahkum Edilememe )
PARA CEZASININ İPTALİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Taraf Olduğu İhalenin Feshi Davasının Fon Aleyhine Neticelenmesi Nedeniyle Verilen )
İHALENİN FESHİ DAVASININ TMSF ALEYHİNE SONUÇLANMASI ( İİK'daki Ceza ve Tazminatların Fon'a Uygulanamaması )
İİK'DAKİ CEZA VE TAZMİNATLARDAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun )
TAZMİNAT VE PARA CEZALARINDAN SORUMLULUK (İİK.'da Yazılı - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Sonuçlanan İcra Takiplerinde Uygulanmayacağı)
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (Aleyhine Sonuçlanan İcra Takipleri - İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Para Cezalarının Uygulanmayacağı)
İCRA TAKİBİ (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Sonuçlanan - İcra İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Para Cezalarının Uygulanmayacağı)"
15Y12.HD21.1.2003E. 2003/1055 K. 2003/494"FONA DEVREDİLEN BANKA ALACAĞI ( Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Her Türlü Sürenin Alacağın Temlikinden İtibaren Dokuz Ay Süre İle Duracağı - Fona Devredilen Alacaklı Toprak Bankası Alacağı Hakkında da Bankalar Yasandaki Düzenlemenin Gözetilmesi Gereği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Menkul Mallarda Haciz Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Fona Devredilen Banka Alacakları Hakkında Bu Sürenin Alacağın Temliki Tarihinden İtibaren Dokuz Ay Süre ile Durduğunun Gözetilmesi Gereği )
HACZİN DÜŞMESİ ( Süresinde Satış Talebinde Bulunulmaması - Fona Devredilen Banka Alacakları Hakkındaki Zamaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Sürenin Durması )"
15Y12.HD21.11.2002E. 2002/23583 K. 2002/24382"İHALENİN FESHİ ( Fon Tarafından Devralınan Borç Taahhüt ve Alacaklılarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )
ZAMANAŞIMI ( 4389 Sayılı Yasa Gereğince Fon Tarafından Devralınan Bankalarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )
FON TARAFINDAN DEVRALINAN BANKALARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER ( Devralınan Bankalarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )"
15Y19.HD10.10.2002E. 2001/7857 K. 2002/6563"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKA ( İtirazın İptali Davası - Davalı Banka Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Davalı Banka Aleyhine Hükmedilemeyeceği - İtirazın İptali Davası )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Davalı Banka Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
15Y19.HD25.6.2002E. 2002/3051 K. 2002/4971"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezaların Fona Devredilen Bankalar Hakkında Uygulanamaması )
FONA DEVREDİLEN BANKA ( Banka Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Fona Devredilen Davalı Bankanın Tazminatla Sorumlu Tutulamaması )
BANKA ALEYHİNE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZ ( Bankanın Fona Devredilmesi Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
15Y12.HD20.2.2002E. 2002/2457 K. 2002/3762"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKANIN ALACAĞININ TAHSİLİ ( Harçtan Muafiyet )
FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Alacaklarının Tahsilinde Harçtan Muafiyet )
HARÇTAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka Alacağının Tahsilinde )
TMSF'NİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Fona Devredilen Banka Alacağının Tahsilinde )"
15Y11.HD12.6.2000E. 2000/4613 K. 2000/5365"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Ödemeleri Yapacak Olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olduğundan ve Davacının Talebi de Bankacılık İşlemlerine İlişkin Olduğundan Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği - Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatın Ödetilmesini Talebi )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatının Ödetilmesini Talebi )"

DANIŞTAY

15D13.D11.1.2011E. 2009/7378 K. 2011/20"TV TİCARÎ VE İKTİSADÎ BÜTÜNLÜK ( Muhammen Bedeli Abd Doları Olarak Belirlenen Ticarî ve İktisadî Bütünlüğün Yapılan İhale Sonucunda Abd Doları Bedelle Satışının Onaylanmasına İlişkin Fon Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Fon Bu Şirketlerin Tamamının ve/veya Bir Kısmının ( Temettü Hariç ) Satışını Yaparak Bu Satışlardan Elde Edilen Tutarları Fon Alacaklarına Mahsup Etmeye Yetkili Olduğu )
CEBRİ İCRA SATIŞLARI ( Haczedilen Gayrimenkul ve Menkul ve Lisans Ruhsat ve İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar da Dahil Olmak Üzere Diğer Tüm Hak ve Varlıkların Ticarî ve İktisadî Bütünlük Oluşturacak Şekilde Satılabileceği ve Satışın Fon Kurulu Kararının Onayı İle Kesinleşeceği )"
15IDDGK16.12.2010E. 2010/2027 K. 2010/2413"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN KONULAN HACİZ (İhtiyati Haciz İşleminin İptali İstemi - Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BANKA TARAFINDAN YETKİLİ MERCİİLERE BEYAN EDİLEN SİGORTAYA TABİ MEVDUAT TUTARI ARASINDA BİR FARK BULUNMASI (Bu Farkın Takip ve Tahsiline 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 14 ve 15. Maddelerinde Yer Alan Hükümler Dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Karar Verilebileceği)"
15D13.D24.9.2007E. 2006/3942 K. 2007/5164"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi İle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırımcıyı ve Mülkiyet Hakkını Korumadığı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi Arasında Aynı Maddi Sebeplerin Varlığından ve Sebep Sonuç İlişkisinden Söz Edilemeyeceği )
ZARARIN TAZMİNİ ( TMSF İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi İle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırımcıyı ve Mülkiyet Hakkını Korumadığı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi Arasında Aynı Maddi Sebeplerin Varlığından ve Sebep Sonuç İlişkisinden Söz Edilemeyeceği )
SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ ( TMSF İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi İle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırımcıyı ve Mülkiyet Hakkını Korumadığı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi Arasında Aynı Maddi Sebeplerin Varlığından ve Sebep Sonuç İlişkisinden Söz Edilemeyeceği )"
15D13.D10.4.2007E. 2005/9553 K. 2007/2071"FON ALACAĞI ( Fon'a İntikal Eden Bir Bankanın Tüm Hak ve Alacaklarının ve Takip Hakkının Fon'a Geçtiği )
FON'A İNTİKAL EDEN BANKA ( İlgililerin Hukuki Sorumluluğunun Doğması İçin Öncelikle İlgilinin Fon'a İntikal Eden Bankanın Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortağı Olup Olmadığının Ortaya Konulması Gerektiği )
HUKUKİ SORUMLUK ( Doğması İçin Öncelikle İlgilinin Fon'a İntikal Eden Bankanın Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortağı Olup Olmadığının Ortaya Konulması Gerektiği )
HİSSELERİN DEVRİ ( Banka Kaynağının Davacıdan Takip ve Tahsili İçin Tesis Edilen Dava Konusu İşlemin Davacının Holding A.Ş.'deki Hamiline Yazılı Hisselerini Devrettiğine İlişkin Belgelerin Varlığı Devrin Muvazaalı Olduğuna İlişkin Kanıt Sunulamaması Karşısında Hukuka Aykırı Bulunduğu )"
15IDDGK21.3.2007E. 2006/339 K. 2007/384"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Hukuki ve Maddi İmkansızlık Bulunduğu )
HUKUKİ VE FİİLİ İMKANSIZLIK ( TMSF'ye Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Bulunduğu )"
15D13.D16.10.2006E. 2006/1573 K. 2006/3988"FON TARAFINDAN TASFİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILAN VEYA YÜRÜTÜLEN BANKALAR ( 4389 S.K. Md. 15/7-b Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Ortaklık Hakları İle Yönetim ve Denetimi Fona İntikal Eden ve/veya Bankacılık İşlemleri İzin ve Yetkileri Kaldırılan Bankalar Hakkında Aynı Maddenin Uygulanacağı )
BANKANIN ORTAKLIK HAKLARI İLE YÖNETİM VE DENETİMİNİN FON'A İNTİKAL ETMESİ VE/VEYA BANKACILIK İŞLEMLERİ İZİN VE YETKİLERİNİN KALDIRILMASI ( 4389 S.K. Md. 15/7-b Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar - Tasfiye İşlemleri Hakkında Aynı Maddenin Uygulanacağı )
BANKACILIK İŞLEMLERİ İZİN VE YETKİLERİNİN KALDIRILMASI ( 4389 S.K. Md. 15/7-b Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Ortaklık Hakları İle Yönetim ve Denetimi Fona İntikal Eden Bankalar - Tafiyelerinde de Aynı Maddenin Uygulanacağı )
BANKA KAYNAKLARINI VEYA VARLIKLARINI DOLANLI ŞEKİLDE EDİNMEK VEYA EDİNDİRMEK ( Bu Alacakların Fon Alacağı Sayılacağı - Ödemeye Çağrı Mektubundaki Kamu Alacağının Edinildiği Veya Edindirildiği Hususunun Araştırılması Gereği )
ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU ( Fona İntikal Eden Bankanın Kaynaklarını Veya Varlıklarını Dolanlı Şekilde Edinmek Veya Edindirmek/Bu Alacakların Fon Alacağı Sayılacağı - Araştırılmaksızın Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
15D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
15D13.D29.11.2005E. 2005/5546 K. 2005/5699"FONLAR ( Devir Kararının Alındığı Tarihteki ...Bank A.Ş.'nin Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesisi Suretiyle Davacılara İadesinde Hukuki ve Maddi "Fiili" İmkansızlık Bulunduğu ve İdarenin İdari Yargı Kararını Uygulayamadığı )
BANKALAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Nedeniyle Danıştay Kararının Uygulanmasının Hukuken ve Fiilen Mümkün Olmadığı )
DEVİR KARARI ( Alındığı Tarihteki ...Bank A.Ş.'nin Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesisi Suretiyle Davacılara İadesinde Hukuki ve Maddi "Fiili" İmkansızlık Bulunduğu ve İdarenin İdari Yargı Kararını Uygulayamadığı )"
15D13.D5.4.2005E. 2005/1344 K. 2005/1854"FONA DEVREDİLEN A.Ş. ( %99,87 Hissesine Sahip Olan Bankanın da Fona Devri - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Olan Davacının Bu Görevden ve Temettü Hariç Ortaklık Haklarının Alınmasında Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )
FONA İNTİKAL EDEN BANKANIN YÖNETİM VE DENETİMİNE SAHİP OLDUĞU İŞTİRAKLER ( TMSF'nin Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Bu Şirketlerin Yönetim ve Denetimini Devralmaya Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Almaya Yetkili Olduğu )
TMSF.'NİN YETKİLERİ ( Fona İntikal Eden Bankanın Yönetim ve Denetimine Sahip Olduğu İştirakler - Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Bu Şirketlerin Yönetim ve Denetimini Devralmaya Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Almaya Yetkili Olduğu )
BANKANIN İŞTİRAKLERİ ( Fona İntikal Eden Bankanın Yönetim ve Denetimine Sahip Olduğu - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Olan Davacının Bu Görevden ve Temettü Hariç Ortaklık Haklarının TMSF'ce Alınmasında Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )"
15D1.D17.9.2004E. 2004/159 K. 2004/179"TASARRUF MEVDUATI FON KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ ( İşledikleri İddia Edilen Suçlar - İlgili Bakanın Soruşturma İzni Vermesi Kaydıyla Soruşturmaların CMUK. Uyarınca Genel Hükümlere Göre Yürütüleceği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( TMSF Kurulu Başkan ve Üyeleri/Görevi Kötüye Kullanma İddiası - İlgili Bakanın Soruşturma İzni Vermesi Kaydıyla Soruşturmaların CMUK. Uyarınca Genel Hükümlere Göre Yürütüleceği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İlgili Bakanın Soruşturma İzni Vermesi Kaydıyla Soruşturmaların CMUK. Uyarınca Genel Hükümlere Göre Yürütüleceği - TMSF Kurulu Başkan ve Üyelerinin İşledikleri İddia Edilen Suçlar )"
15D10.D19.11.2003E. 2003/3612 K. 2003/4488"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKA ( Hakim Ortakların Sorumluluklarının Kapsamı )
FONA ( TMSF ) DEVREDİLEN BANKA ( Hakim Ortakların Sorumluluklarının Kapsamı )
HAKİM ORTAKLARIN SORUMLULUKLARININ KAPSAMI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Bankanın )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka Hakim Ortaklarının Sorumluluğu )
BANKA HAKİM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARININ KAPSAMI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen )"
15D10.D27.10.2003E. 2001/2568 K. 2003/4140"İPTAL DAVASI ( Davacının BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Almış Olduğu Kararların İptali İstemiyle Açmış Olduğu Dava )
BANKALARIN MALİ BÜNYELERİNİN İNCELENMESİ ( Dava Konusu Bankanın Faaliyetlerine Devam Etmesinin Mali Sistemin Güven ve İstikrarını Bozacağının Belirlenmesi )
TASARRUF SAHİPLERİ ( İlgili Bankanın Beş Yıldır Yapılan Yoğun Denetimleri Sonucunda Bankanın Faaliyetlerinin Tasarruf Sahiplerinin Haklarını Korumada Yetersiz Olduğunun Saptanması )
BANKACILIK DÜZNELEME VE DENETLEME KURULU ( Bu Kurulun Vermiş Olduğu Kararla İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırılmış Olması )
DEVREN BİRLEŞTİRME ( Dava Konusu Bankanın Devrine İlişkin Bankalar Kanununda İfade Edilen Şartların Gerçekleşmiş Olduğundan İdari İşlemin Hukuka Uygun Olması )
İDARİ İŞLEMİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Vermiş Olduğu Kararların Hukuka Uygun Olması )
BANKACILIK İŞLEMLERİ ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
MEVDUAT KABUL ETME ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
MEVDUAT ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
BANKALARIN DENETİMİ ( İlgili Bankanın Beş Yıldır Yapılan Yoğun Denetimleri Sonucunda Bankanın Faaliyetlerinin Tasarruf Sahiplerinin Haklarını Korumada Yetersiz Olduğunun Saptanması )"

UYUŞMAZLIK

15UMH27.5.2002E. 2002/20 K. 2002/21"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Kamu Tüzelkişiliği - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
TAZMİNAT (Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zarar - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
BANKAYA EL KONULMASI (Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)
KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava - Bankaya El Konulması Nedeniyle Mudinin Uğradığı İleri Sürülen Zararın Tazmini)
MUDİNİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ (Bankaya El Konulması Nedeniyle - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aleyhine Açılan Dava/Kamu Tüzelkişiliği)"

Madde 16

AMK

16AMK22.11.2006E. 2002/117 K. 2006/105""

YARGITAY

16Y11.HD15.12.2014E. 2014/10591 K. 2014/19792"TMSF'YE DEVREDİLEN BANKAYA YATAN PARANIN TAHSİLİ ( Davacının Yatırdığı Paranın Off-ShoreHesabına Yönlendirildiği Ancak Off-Shore Bankasına Gönderilmediği/Bankanın Ortaklarına Ait Şirketlere Usulsüz Olarak Kredi Verilmek Suretiyle Kullandırıldığı - Paranın Bankadan Tahsili Gerektiği )
YATIRILAN PARANIN OFF-SHORE HESABINA GÖNDERİLMEMESİ ( TMSF'ye Devredilen Bankanın Ortaklarına Ait Şirketlere Usulsüz Olarak Kredi Verilmek Suretiyle Kullandırıldığı - Paranın Bankadan Tahsili Gerektiği )
BANKANIN ORTAKLARINA AİT ŞİRKETLERE USULSÜZ OLARAK KREDİ VERMEK İÇİN KULLANILMASI ( TMSF'ye Devredilen Bankanın Ortaklarına Ait Şirketlere Usulsüz Olarak Kredi Verilmek Suretiyle Kullandırıldığı - Paranın Bankadan Tahsili Gerektiği )"
16Y9.HD30.4.2007E. 2006/27060 K. 2007/13767"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka - Ayrı Tüzel Kişiliği Olup Sorumluluğuna Karar Verildiğine Göre TMSF.'nun Taraf Sıfatı Bulunmadığı )
HUSUMET ( Diğer Davalı Bankanın Ayrı Tüzel Kişiliği Olup Sorumluluğuna Karar Verildiğine Göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Taraf Sıfatı Bulunmadığından Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği - İşçilik Alacakları )
TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( İşçilik Alacakları Davası - Ayrı Tüzel Kişiliği Olup Sorumluluğuna Karar Verildiğine Göre TMSF.'nun Taraf Sıfatı Bulunmadığı )"
16Y19.HD22.12.2005E. 2005/9885 K. 2005/12881"İFLAS DAVASI ( İflası İstenen Bankanın Borca Batık Durumda Bulunduğu Bilirkişi İncelemesi Sonucu Saptandığından Kabulü Gereği )
BANKANIN BORCA BATIK DURUMDA OLMASI ( İflası İstenen Bankanın Borca Batık Durumda Bulunduğu Bilirkişi İncelemesi Sonucu Saptandığından İflas Talebinin Kabulü Gereği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Mevduatındaki Parayı Bir Başka Banka Aracılığıyla Ödeyebileceğinden TMSF'nun Ödenecek Meblağı Ziraat Bankası Hesaplarına Aktarıp Bu Bankadan Ödeme İşlemlerini Yapabileceği )
ÖDEME İŞLEMLERİ ( TMSF Sigorta Mevduatındaki Parayı Bir Başka Banka Aracılığıyla Ödeyebileceğinden TMSF'nun Ödenecek Meblağı Ziraat Bankası Hesaplarına Aktarıp Bu Bankadan Ödeme İşlemlerini Yapabileceği )"
16Y19.HD2.12.2005E. 2005/1608 K. 2005/11996"MENFİ TESPİT VE ALACAK DAVASI ( Dava Dışı Bankanın Davalıdan Olan Alacağını Davacıya Temlik Etmiş Olması Nedeniyle )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırıldığı Tarihten İtibaren Banka Alacaklılarının Alacaklarını Temlik Edememesi )
BANKANIN ACZİ ( Aciz Halinde Olduğunu Bilerek Üçüncü Kişinin Bankadan Olan Alacağını Temlik Alan Banka Borçlusunun Bankaya Olan Borçlarını Takas İşlemine Konu Edememesi )
TAKAS ( Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırıldığı Tarihten İtibaren Banka Alacaklılarının Alacaklarını Temlik Edememesi Nedeniyle Temlik Alacağının Takas İşlemine Konu Edilememesi )
BANKADAN OLAN ALACAĞIN TEMLİKİ ( Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırıldığı Tarihten İtibaren Yapılamaması )"
16Y19.HD29.6.2005E. 2005/4822 K. 2005/7307"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankaya Karşı Dava Açılabileceği ve Takip Yapılabileceği Gibi Açılmış Davalara ve Yapılmış Bulunan Takiplere de Devam Edilebileceği )
BANKAYA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Açılabileceği ve Takip Yapılabileceği Gibi Açılmış Davalara ve Yapılmış Bulunan Takiplere de Devam Edilebileceği )
PASİF DAVA EHLİYETİ ( Bankaya Karşı Dava Açılabileceği ve Takip Yapılabileceği Gibi Açılmış Davalara ve Yapılmış Bulunan Takiplere de Devam Edilebileceği )
BANKAYA KARŞI İCRA TAKİBİ ( İznin Kaldırılmasına İlişkin Kurul Kararının Resmi Gazetede Yayımladığı Tarihten İtibaren Banka Hakkındaki İhtiyati Tedbir Dahil Her Türlü İcra Takibatı Duracağı )"
16Y12.HD3.5.2005E. 2005/6465 K. 2005/9612"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Fon İle Birlikte Tüm Alacaklıların Haklarının Korunmasına Yönelik Tedbirin Uygulandığı Şirketlerden Alacaklı Olanların Alacaklarının Tahsili İçin İcra Takibi Yapmalarına ve Haciz Uygulamalarına Engel Olmadığı )
TEDBİR KARARI ( TMSF ile Birlikte Tüm Alacaklıların Haklarının Korunmasına Yönelik Uygulanması - Yasada Tedbir Kararı Verilenler yönünden Cebri İcraya Engel Olacak Bir Hüküm Olmadığı )
HACİZ UYGULAMA OLANAĞI ( TMSF ile Birlikte Tüm Alacaklıların Haklarının Korunmasına Yönelik Tedbirin Uygulandığı Şirketlerden Alacaklı Olanların Alacaklarının Tahsili İçin İcra Takibi Yapmalarına ve Haciz Uygulamalarına Engel Olmadığı )
İCRA TAKİBİNİN UYGULANABİLMESİ ( TMSF ile Birlikte Tüm Alacaklıların Haklarının Korunmasına Yönelik Tedbirin Uygulandığı Şirketlerden Alacaklı Olanların Alacaklarının Tahsili Söz Konusu Olduğunda )"
16Y12.HD2.5.2005E. 2005/6079 K. 2005/9418"BATIK BANKA SAHİPLERİ VE YAKINLARIYLA SORUMLU YÖNETİCİLERİNİN MALVARLIĞINA TEDBİR KONMASI ( İhtiyati Tedbir Kararının Niteliği - İhtiyati Tedbir Konulan Şirketlerin Alacaklılarının Takip Yoluyla Alacaklarını Tahsil İmkanının Devam Etmesi )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKALARIN SORUMLU YÖNETİCİLERİ İLE HAKİM ORTAKLARI VE BUNLARIN YAKINLARINA AİT MALVARLIĞINA İHTİYATİ TEDBİR KONMASI ( Tedbirin Diğer Alacaklıların Alacaklarını İcra Yoluyla Tahsil İmkanını Ortadan Kaldırmayacağı )
BANKANIN SORUMLU YÖNETİCİLERİ İLE HAKİM ORTAKLARI VE BUNLARIN YAKINLARINA AİT MALVARLIĞINA İHTİYATİ TEDBİR KONMASI ( Tedbirin Diğer Alacaklıların Alacaklarını İcra Yoluyla Tahsil İmkanını Ortadan Kaldırmayacağı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ ( Bankanın Sorumlu Yöneticileri ile Hakim Ortakları ve Bunların Yakınlarına Ait Malvarlığına İlişkin - Diğer Alacaklıların Tedbir Konulan Şirketlerden Alacaklarını İcra Yoluyla Tahsil İmkanının Devam Edeceği )"
16Y12.HD25.2.2005E. 2005/301 K. 2005/3770"ŞİKAYET ( Harçla İlgili Değişikliğin Niteliği Gereğin Yargılamanın Her Aşamasında Uygulanması )
TASFİYE HALİNDEKİ BANKA ( Yasa Değişikliği Durumunda Bu Özel Durum Nedeniyle Konu ile İlgili Genel Kurulunun Tahsil Harcının Yatan Paradan Mahsubu Gerektiği Yönündeki Kararının Uygulanamaması )
TAHSİL HARCI ( Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Harcın Fon Alacağından Mahsup Edilememesi )
MAHSUP ( Fon Alacağından Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcının Mahsup Edilememesi )"
16Y12.HD5.10.2004E. 2004/16270 K. 2004/21026"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( BDDK'ca Faaliyet İzni Kaldırılan ve Tasfiye Sürecine Giren Finans Kurumu Nezdindeki Mevduatın Tahsili İçin Yapılan Takibe Vaki İtiraz - Banka Hesap Cüzdanının İİK 68. Maddede Belirtilen Borç İkrarını Havi Belge Niteliğinde Olmaması )
BDDK'CA FAALİYET İZNİ KALDIRILAN FİNANS KURUMU NEZDİNDEKİ MEVDUATIN TAHSİLİNE İLİŞKİN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Banka Hesap Cüzdanının Borç İkrarını Havi Belge Niteliğinin Bulunmaması )
BANKA HESAP CÜZDANI ( Borç İkrarını Havi Belge Niteliğinde Olmaması - İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gereği )
BORÇ İKRARINI HAVİ BELGE NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Banka Hesap Cüzdanının - BDDK'ca Faaliyet İzni Kaldırılan Tasfiye Sürecindeki Finans Kurumu Nezdindeki Mevduatın Tahsili İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın Kaldırılması Talebi )"
16Y12.HD1.7.2004E. 2004/13314 K. 2004/17382"BDDK TARAFINDAN BANKACILIK FAALİYETLERİ DURDURULAN BANKA ( Aleyhine İhtiyati Tedbir ve İcra Takibi Yapılamaması )
BANKANIN BANKACILIK FAALİYETLERİNİN BDDK TARAFINDAN DURDURULMASI ( İhtiyati Tedbir ve İcra Takibi Yapılamayacağı )
İHTİYATİ TEDBİR DAHİL HER TÜRLÜ İCRA TAKİBİNİN YAPILAMAMASI ( BDDK Tarafından Faaliyetleri Durdurulan Borçlu Banka Aleyhine )
İCRA VE İFLAS TAKİBİ YAPILAMAMASI ( BDDK Tarafından Faaliyetleri Durdurulan Borçlu Banka Aleyhine )
İCRA MÜDÜRÜNCE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( BDDK Tarafından Faaliyetleri Durdurulan Banka Aleyhine İcra ve İflas Takip İşlemleri Yapılamayacağı )"
16Y12.HD11.6.2004E. 2004/10120 K. 2004/14912"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( TMSF'ye Devredilen Banka Faaliyetleri Durdurulduğundan Personelin Kıdem Tazminatı Ve İnkar Tazminatını Tahsil Edememesi )
TMSF'NİN TAHSİLAT YETKİSİ ( Bankanın İşlerinin Yürümesi İçin Gereken Personel Ödemeleri Ve Yararlanmaya Devam Ettiği Binaların Kiralarının Ödenmesi Zarureti )
İLAMA DAYALI ALACAĞIN İPTALİ ( Borçlu Bankanın TMSF Tarafından İdare Edilmesi Nedeniyle )"
16Y12.HD19.3.2004E. 2004/5317 K. 2004/9646"İHTİYATİ TEDBİR ( Borçlu Bankanın Hak ve Alacaklarına Konulan Tedbirin Amacının Alacaklıların Haklarını Korumaya Dönük Olduğunun ve Diğer Yasal Takiplere Engel Olmayacağının Kabul Edilmesi )
İHTİYATİ TEDBİRİN AMACI ( Aleyhlerine Tedbir Kararı Verilen Şirketlerin Mal Varlıklarının Azaltılmasını Yönelik Rızai İşlem ve Eylemlerin Engellenmesinin İstenmesi )
CEBRİ İCRA YOLU ( Borçlu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilmiş Olmasının Tedbir Kararı Verilenler Yönünden Cebri İcra Takibi Yapmalarına Engel Olmayacağının Kabul Edilmesi )
RIZAİ EYLEM VE İŞLEMLER ( İhtiyati Tedbirin Amacının Aleyhlerine Tedbir Kararı Verilen Şirketlerin Mal Varlıklarının Azaltılmasının Engellenmesi Olması )"
16Y11.HD4.3.2004E. 2003/7254 K. 2004/2099"İSTİRDAT DAVASI ( Kur Farkından Doğan Alacağın İcra Takibi Sırasında Haksız Olarak Tahsil Edildiğinden Bahisle )
BANKACILIK İŞLEMİ ( Faaliyette Bulunma İzni İptal Edilen Davacı Finans Kurumu Hesaplar Üzerinde İşlem Yapamayacağından Kur Farkının Talep Edilememesi )
KUR FARKINDAN DOĞAN ALACAK ( Bankacılık Faaliyetinde Bulunma İzni İptal Edilen Davacı Finans Kurumu Hesaplar Üzerinde İşlem Yapamayacağından Kur Farkının Talep Edilememesi )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Hakkını Saklı Tutmayan Davacının Hesabında Türk Lirası Olarak Bulunan Paranın Dövize Çevrilmesinden Dolayı Oluşan Kur Farkını İsteyememesi )"
16Y12.HD20.2.2004E. 2003/25916 K. 2004/3508"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Bankanın Bankacılık İşlemi Yapamama Ve Fona Devir İşleminin Durdurulması Nedeniyle Diğer İtirazların İncelenmesi Gereği - Takibin İptali kararının Doğru Olmadığı )
BANKANIN FONA DEVİR İŞLEMİN DURDURULMASI ( Muteriz Banka - Takibin Devamına Karar Verilerek Diğer İtirazların İncelenmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA İZNİNİN KALDIRILMASI KARARI ( Yürütmenin Durdurulması - Takibe Devam Edileceği )"
16Y9.HD17.2.2004E. 2003/14131 K. 2004/2579"FER'İ MÜDAHALE ( Fer'i Müdahilin Tek Başına Hükmü Temyiz Edemeyeceği )
TEMYİZ YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Fer'i Müdahilin Tek Başına Hükmü Temyiz Edemeyeceği )
TASARRUF MEVDUATI SİGROTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Oyakbank'a Satılan Sümerbank'ın Borçlarından TMSF'nin Sorumlu Olacağına İlişkin Hükmün Üçüncü Kişiler Açısından Hüküm İfade Etmemesi )
SÜMERBANK'IN TMSF TARAFINDAN OYAKBANK'A SATILMASI ( Satış Sözleşmesinde Yer Alan Devredilen Bankanın Borçlarından TMSF'nin Sorumlu Olduğuna İlişkin Hükmün Üçüncü Kişiler Açısından Bağlayıcı Olmaması )
MÜDAHİLİN TEK BAŞINA TEMYİZ HAKKININ BULUNMAMASI ( Lehine Müdahale Edilen Tarafın Hükmü Temyiz Etmemesi )
BANKANIN TMSF'YE DEVRİNDEN SONRA SATILMASI ( Borçlarından TMSF'nin Sorumlu Olacağına İlişkin Hükmün Taraflar Arasında Hüküm İfade Etmesi ve Alacaklı Üçüncü Kişileri Bağlamaması )"
16Y12.HD27.10.2003E. 2003/22278 K. 2003/20996"FONA DEVREDİLEN BANKA ( Fona Devredilen Bankanın Bir Şubesinin Borçlu Olduğu Takipte Mecurun Tahliyesine İlişkin Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
ŞUBENİN BORÇLU OLMASI ( Fona Devredilen Bankanın Bir Şubesinin Borçlu Olduğu Takipte Mecurun Tahliyesine İlişkin Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
MECURUN TAHLİYESİ ( Fona Devredilen Bankanın Bir Şubesinin Borçlu Olduğu Takipte Mecurun Tahliyesine İlişkin Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
KİRA BEDELİ ( Fon Banka Borçlarını Kural Olarak Ödemese de Bankanın Kullandığı Binanın Kira Bedellerinin Fondan Tahsilinin Mümkün Olması )
BANKA BORÇLARININ TAHSİLİ ( Fon Banka Borçlarını Kural Olarak Ödemese de Bankanın Kullandığı Binanın Kira Bedellerinin Fondan Tahsilinin Mümkün Olması )"
16Y13.HD2.4.2003E. 2002/14815 K. 2003/3905"BEDELİN UYARLANMASI ( Bankacılık İşlemleri - Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırılması )
BANKALAR KANUNU ( İznin Kaldırılması Halinde Yönetim Ve Denetim Yetkisi )
BANKANINI YÖNETİMİ VE DENETİMİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İntikal Etmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Bankanın Tasfiyesini Anasözleşme Hükümlerince Yapması )
BANKANIN TASFİYESİ ( İnfisah Ve Tasfiyeye İlişkin Hükümler Uyarınca Yapılması )"
16Y12.HD8.4.2002E. 2002/6098 K. 2002/7480"BANKACILIK İZNİNİN KALDIRILMASI ( Aleyhine Yapılmakta Olan İhtiyati Tedbir Dahil İcra İflas Takiplerinin Duracağı )
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURMASI ( Aleyhine Takip Yapılan Bankanın Bankacılık İzninin Kaldırılması )
İHTİYATİ TEDBİR İHTİYATİ VEYA KESİN HACİZ UYGULANAMAMASI ( Aleyhine Takip Yapılan Bankanın Bankacılık İzninin Kaldırılması )
HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR ( İzni Kaldırılan Banka Aleyhine İhtiyati Veya Kesin Haciz Uygulanamayacağı )
HACZEDİLMEZLİK ( İzni Kaldırılan Banka Aleyhine İhtiyati Veya Kesin Haciz Uygulanamayacağı )"
16Y12.HD23.11.2001E. 2001/18871 K. 2001/19742"ÖZEL FİNANS KURULUŞLARI ( Bankalar Kanununa Göre Tasfiyeye Tabi Olmadıkları )
BANKALAR KANUNUNA GÖRE TASFİYEYE TABİ OLMAMA ( Özel Finans Kuruluşları )"
16Y19.HD20.9.2001E. 2001/3880 K. 2001/5749"BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİNİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI
İFLAS ETMİŞ OLAN BANKALARIN TASFİYESİ
İFLASTA EŞİTLİK"
16Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"
16Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"
16Y11.HD12.6.2000E. 2000/4613 K. 2000/5365"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Ödemeleri Yapacak Olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olduğundan ve Davacının Talebi de Bankacılık İşlemlerine İlişkin Olduğundan Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği - Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatın Ödetilmesini Talebi )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatının Ödetilmesini Talebi )"

DANIŞTAY

16D13.D26.2.2010E. 2009/7233 K. 2010/1697"ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUNUN VE DAYANAĞI İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İşlemin Fon Kurulu Kararı Olduğu ve İdare Mahkemesince Bu Karar Yönünden Hüküm Kurulmaksızın Karar Verildiği - Bozma Kararı Uyarınca Yapılması Gerektiği )
BOZMA KARARI UYARINCA İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Ödemeye Çağrı Mektubunun Ve Dayanağı İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesi Kararına Dayanak Oluşturan İdare Mahkemesi'nin Kararının Bozulduğu/Bozma Kararı Uyarınca Yapılması Gerektiği )"
16D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
16D13.D8.7.2005E. 2005/3215 K. 2005/3420"BANKALAR VE ŞİRKETLER ( Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Hesabına Dönüştürülmesi Durumunda Artık Bu Tür Mevduat Sahipleri İle Diğer Mevduat Sahipleri Arasında Bir Fark Olmadığı )
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ ( Mevduat Hesabına Dönüştürülmesi Durumunda Artık Bu Tür Mevduat Sahipleri İle Diğer Mevduat Sahipleri Arasında Bir Fark Olmadığı )
BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN T. İMAR BANKASI TAŞ. ( Dayanılan Yasal Düzenlemede Devlet İç Borçlanma Senetleri Konusunda Bir Kısıtlama Bulunmadığı )"

Madde 17

YARGITAY

17Y19.HD4.12.2008E. 2008/7566 K. 2008/11943"ŞAHSEN İFLASA KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Yetkililerin Bankanın İç Bünyesinde Kanuna Aykırı Karar ve İşlemleriyle Bankaya Zarar Verdiği İddiasıyla - TMSF'nin Kredi Borçları Alacağını Varlık Yönetim Şirketi'ne Devrettiği/Temliknamenin Yetkili Kişilere Yöneltilecek Dava Hakkını Kapsamadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yetkililerin İşlemleriyle Bankaya Zarar Verdiği İddiasıyla Şahsen İflasa Karar Verilmesi Talebi - TMSF'nin Kredi Borçları İçin Alacağını Devrettiği/Temliknamenin Yetkili Kişilere Yöneltilecek Dava Hakkı Kapsamadığının Dikkate Alınacağı )
KREDİ BORCU ALACAĞI ( Yetkililerin İşlemleriyle Bankaya Zarar Verdiği İddiasıyla Şahsen İflasa Karar Verilmesi Talebi/TMSF'nin Kredi Borçları İçin Alacağını Devrettiği - Temliknamenin Yetkili Kişilere Yöneltilecek Dava Hakkını Kapsamadığı/TMSF'nin Aktif Husumet Ehliyetinin Devam Edeceği )
KANUNA AYKIRI KARAR VE İŞLEMLERİYLE BANKAYA ZARAR VEREN YETKİLİLER ( Şahsen İflasa Karar Verilmesi Talebi/TMSF'nin Kredi Borçları İçin Alacağını Devrettiği - Temliknamenin Yetkili Kişilere Yöneltilecek Dava Hakkını Kapsamadığı/TMSF'nin Aktif Husumet Ehliyetinin Devam Edeceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Şahsen İflasa Karar Verilmesi Talebi/TMSF'nin Kredi Borçları İçin Alacağını Devrettiği - Temliknamenin Yetkili Kişilere Yöneltilecek Dava Hakkını Kapsamadığı/TMSF'nin Ehliyetinin Devam Edeceği )"
17Y4.CD18.7.2005E. 2003/17082 K. 2005/9331"KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ NİTELİĞİNDEKİ BANKANIN ÇALIŞANLARI ( Memur Gibi Cezalandırılamamaları - Resmi Kurumdan Onay Almadan Provizyon Verme Eyleminin Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunu Oluşturacağı )
MEMUR SIFATININ BULUNMAMASI ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Niteliğindeki Banka Görevlisinin - Resmi Kurumdan Onay Almadan Provizyon Verme Eyleminin Yetkili Mercilerin Emirlerine Uymama Suçunu Oluşturacağı )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE RİAYETSİZLİK SUÇU ( Kamu Bankasındaki Görevlinin Resmi Kurumdan Onay Almadan Provizyon Verme Eylemi - KİT Bankalarındaki Görevlilerin Memur Sıfatının Bulunmaması )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREĞİ ( Suç Tarihinde TCK Uygulamasında Memur Sayılan KİT Bankalarının Personelinin Yeni Kanunla Memur Sayılmaması - Resmi Kurumdan Onay Almadan Provizyon Verme Eyleminin Yetkili Mercilerin Emirlerine Uymama Suçunu Oluşturacağı )"
17Y19.HD25.11.2004E. 2004/7816 K. 2004/11614"ANONİM ŞİRKETE KEFİL VEYA ORTAK OLMA ( Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmadığı - İflas Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
İFLAS DAVASI ( Borç Doğuran Muamelelerin Ticari İş Olması Yeterli Olmayıp Kişinin Tacir Sayılan Kişilerden Olması Gereği/A.Ş.'e Kefil Veya Ortaklığın Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmadığı )
TACİR SAYILMA ( A.Ş.'e Kefil Veya Ortaklığın Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmadığı - İflas Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Borç Doğuran Muamelelerin Ticari İş Olması Yeterli Olmayıp Kişinin Tacir Sayılan Kişilerden Olması Gereği )"
17Y19.HD25.10.2004E. 2004/602 K. 2004/10593"KREDİ BORCU ( Bankanın Fona Devrinden Önce Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kişinin Kendisine Ait Şirketi Değerinin Üzerinde Bankaya Riskleriyle Satması Ve Bankaya Olan Borçlarını Hiçbir Ödeme Yapmadan Kapatması İşleminin Kötü Niyetli Ve Muvazaalı Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödenmeyen Kredi Borcunun Davalı Ve Kefilden Tahsili Talebi - Davalıların Borcun Takas Mahsup Yolu İle Ödendiğine İlişkin Savunmasının Kötüniyet ve Muvazaa Sebebiyle Geçerli Olmadığı )
MUVAZAALI İŞLEM ( Kredi Borcu - Bankanın Fona Devrinden Önce Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kişinin Kendisine Ait Şirketi Değerinin Üzerinde Bankaya Riskleriyle Satması Ve Borçlarını Hiçbir Ödeme Yapmadan Kapatması İşleminin Kötü Niyetli Olduğu )
TAKAS MAHSUP SAVUNMASI ( Davalıların Kredi Borcunun Bu Şekilde Kapandığını İleri Sürmesi - Kötüniyet ve Muvazaa Sebebiyle Geçerli Olmadığı )"
17Y11.HD14.9.2004E. 2003/11546 K. 2004/8255"BANKANIN MALİ YAPISININ BOZULMASI ( Hisseleri Kısmen veya Tamamen Fona Ait Olan Bir Bankanın Hisselerinin Üçüncü Kişilere Devir veya İntikali Halinde Bankanın Eski Ortakları Yöneticileri ve Denetçileri Hakkında Açılmış Olan Dava Takiplere Fon Tarafından Kanuni Halef Sıfatıyla Kaldığı Yerden Devam Olunacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVİR ( Bankanın Eski Ortakları Yöneticileri ve Denetçileri Hakkında Açılmış Olan Dava Takiplere Fon Tarafından Kanuni Halef Sıfatıyla Kaldığı Yerden Devam Olunacağı )
USULSÜZ KULLANDIRILAN KREDİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devir/Bankanın Eski Ortakları Yöneticileri ve Denetçileri Hakkında Açılmış Olan Dava Takiplere Fon Tarafından Kanuni Halef Sıfatıyla Kaldığı Yerden Devam Olunacağı )
SORUMLULUK DAVASI ( Tedbirsizlik ve Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Bulunan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçileri Aleyhinde Açılan Sorumluluk Davasında Kusurları Bulunmadığını Davalıların Kanıtlaması Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Fon Tarafından Takip Edilen Davada İstanbul ( 1 ) Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğu )"
17Y19.HD8.7.2004E. 2003/12100 K. 2004/8151"BANKAYI ZARARA SOKARAK TMSF'YE DEVRİNE NEDEN OLAN BANKA YÖNETİCİLERİNİN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI ( İflaslarına Karar Verilebileceği )
BANKA YÖNETİCİLERİNİN ŞAHSEN İFLASI TALEBİ ( Kanuna Aykırı işlem ve Kararları ile Bankayı Borcunu Ödeyemez Duruma Sokup Zarara Uğratmaları Nedeniyle )
İFLAS TALEBİ ( Kanuna Aykırı İşlem ve Kararları ile Bankayı Zarara Uğratarak TMSF'ye Devrine Neden Olan Yöneticilerin iflasına Karar Verilebileceği )
HAKİMİN HUKUK YARATMASI VE KANUN BOŞLUĞUNU DOLDURMASI GEREĞİ ( Bankayı Batıran Yöneticilerin Şahsen İflaslarının İstenebileceği )
KANUN BOŞLUĞUNUN HAKİM TARAFINDAN DOLDURULMASI GEREĞİ ( Bankayı Batıran Yöneticilerin Şahsen İflaslarına Karar Verilebileceği )
ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kusurlu İşlem ve Kararları ile Yöneticisi Olduğu Bankayı Batıran Davalının İflasına Karar Verilebilmesi )"
17Y19.HD6.7.2004E. 2004/776 K. 2004/8105"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
FONA DEVREDİLEN BANKALARIN ALACAĞI ( Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
İMTİYAZLI ALACAK ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınamayacağı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )"
17Y12.HD27.10.2003E. 2003/22278 K. 2003/20996"FONA DEVREDİLEN BANKA ( Fona Devredilen Bankanın Bir Şubesinin Borçlu Olduğu Takipte Mecurun Tahliyesine İlişkin Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
ŞUBENİN BORÇLU OLMASI ( Fona Devredilen Bankanın Bir Şubesinin Borçlu Olduğu Takipte Mecurun Tahliyesine İlişkin Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
MECURUN TAHLİYESİ ( Fona Devredilen Bankanın Bir Şubesinin Borçlu Olduğu Takipte Mecurun Tahliyesine İlişkin Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
KİRA BEDELİ ( Fon Banka Borçlarını Kural Olarak Ödemese de Bankanın Kullandığı Binanın Kira Bedellerinin Fondan Tahsilinin Mümkün Olması )
BANKA BORÇLARININ TAHSİLİ ( Fon Banka Borçlarını Kural Olarak Ödemese de Bankanın Kullandığı Binanın Kira Bedellerinin Fondan Tahsilinin Mümkün Olması )"
17Y12.HD1.10.2002E. 2002/18414 K. 2002/19466"DAVADAN FERAGAT ( Mercice Feragat Beyanı Dikkate Alınarak Esas Yönden Karar Oluşturulması Gereği - İtirazın Kaldırılması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davacılar Davadan Feragat Ettiklerini Beyan Etmeleri - Mercice Feragat Beyanı Dikkate Alınarak Esas Yönden Karar Oluşturulması Gereği )"
17Y12.HD25.4.2002E. 2002/7481 K. 2002/8637"İHTİYADİ TEDBİR KARARI ( Şikayete konu edilen takip, fona devir edilme tarihinden çok önce kurulan ipoteğe dayalı olup, son tedbir kararı ile cebri icra yolu engellenmediğinden, mahcuz malların muhafaza altına alınması ve satışın yapılmasına engel bir halde bulunmadığı hususu )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Şikayete konu edilen takip, fona devir edilme tarihinden çok önce kurulan ipoteğe dayalı olup, son tedbir kararı ile cebri icra yolu engellenmediğinden, mahcuz malların muhafaza altına alınması ve satışın yapılmasına engel bir halde bulunmadığı hususu ).
ŞİKAYET ( Şikayete konu edilen takip, fona devir edilme tarihinden çok önce kurulan ipoteğe dayalı olup, son tedbir kararı ile cebri icra yolu engellenmediğinden, mahcuz malların muhafaza altına alınması ve satışın yapılmasına engel bir halde bulunmadığı hususu )"
17Y12.HD7.12.2001E. 2001/20047 K. 2001/20913"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İhtiyati Tedbir Kararı ile Aleyhlerine Karar Verilenlerin Mal Varlıklarının Azaltılmasına Yönelik Rızai İşlem ve Eylemde Bulunmalarının Engellenmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir Kararı ile Aleyhlerine Karar Verilenlerin Mal Varlıklarının Azaltılmasına Yönelik Rızai İşlem ve Eylemde Bulunmalarının Engellenmesi )
ŞİKAYET ( Cebri İcra Yoluna İlişkin Takibin Tedbir Kararı ile Engellenmemesi Nedeniyle Merciin Takbin Durdurulması Kararının Hatalı Olması )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Şikayete Konu Edilen Cebri İcra Yoluna İlişkin Takibin Tedbir Kararı ile Engellenmemesi Nedeniyle Merciin Takbin Durdurulması Kararının Hatalı Olması )"
17Y12.HD12.7.2001E. 2001/12018 K. 2001/12803"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Teminat Yatırılmasının Gerekmesi-Haksız Çıkıldığı Takdirde Talebe Gerek Olmadan Teminatın Alacaklıya Tazminat Olarak Verilmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İpoteğin Bankanın Fona Devrinden Çok Önce Kurulması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Takibin Fona Devir Edilme Tarihinden Çok Önce Kurulan İpoteğe Dayalı Olması-Son Tedbir Kararı ile Cebri İcra Yolunun Engellenmemesi )
ŞİKAYET ( Takip Talepnamesinde Talep Edilen Borç Tutarına Faiz Oranlarına Karşı Çıkılması ve Faize Faiz Yürütüldüğünün İleri Sürülmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddi Durumunda Yapılacak Temyizin Satışı Durdurmaması )"

Madde 18

YARGITAY

18Y12.HD1.7.2004E. 2004/13314 K. 2004/17382"BDDK TARAFINDAN BANKACILIK FAALİYETLERİ DURDURULAN BANKA ( Aleyhine İhtiyati Tedbir ve İcra Takibi Yapılamaması )
BANKANIN BANKACILIK FAALİYETLERİNİN BDDK TARAFINDAN DURDURULMASI ( İhtiyati Tedbir ve İcra Takibi Yapılamayacağı )
İHTİYATİ TEDBİR DAHİL HER TÜRLÜ İCRA TAKİBİNİN YAPILAMAMASI ( BDDK Tarafından Faaliyetleri Durdurulan Borçlu Banka Aleyhine )
İCRA VE İFLAS TAKİBİ YAPILAMAMASI ( BDDK Tarafından Faaliyetleri Durdurulan Borçlu Banka Aleyhine )
İCRA MÜDÜRÜNCE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( BDDK Tarafından Faaliyetleri Durdurulan Banka Aleyhine İcra ve İflas Takip İşlemleri Yapılamayacağı )"
18Y13.HD2.4.2003E. 2002/14815 K. 2003/3905"BEDELİN UYARLANMASI ( Bankacılık İşlemleri - Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırılması )
BANKALAR KANUNU ( İznin Kaldırılması Halinde Yönetim Ve Denetim Yetkisi )
BANKANINI YÖNETİMİ VE DENETİMİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İntikal Etmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Bankanın Tasfiyesini Anasözleşme Hükümlerince Yapması )
BANKANIN TASFİYESİ ( İnfisah Ve Tasfiyeye İlişkin Hükümler Uyarınca Yapılması )"

Madde 19

YARGITAY

19Y6.HD21.12.2005E. 2005/11913 K. 2005/11949"HARÇTAN MUAFİYET ( Fon Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Mevcut Düzenlemeden Harçtan Muafiyet Olgusunun Yargı Harçlarını da Kapsadığının Anlaşıldığı )
YARGI HARCI ( Fon Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Mevcut Düzenlemeden Harçtan Muafiyet Olgusunun Yargı Harçlarını da Kapsadığının Anlaşıldığı )
FONUN TARAF OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ İLE İCRA TAKİPLERİ ( Kaynaklanan Her Türlü Hukuk Davalarının Kısmen veya Tamamen Fon Aleyhine Neticelenmesi Halinde İİK'nda Yer Alan Tazminat ve Cezalar Fon Hakkında Uygulanmayacağı )
İNKAR TAZMİNATI ( İ.İ.K.'nun 68.Maddesi Gereğince Hükmedildiğine ve Bankalar Kanunu'nun Anılan Hükmü Karşısında Fon Aleyhine Tazminata Hükmolunamayacağı )"

Madde 20

AMK

20AMK24.5.2001E. 2001/276 K. 2001/91""

YARGITAY

20Y19.HD4.12.2008E. 2008/9890 K. 2008/11951"FAALİYET İZNİ ( Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hükmün Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )
İCRA VE İFLAS TAKİBİ ( Faaliyet İzninin Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hüküm Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )
TASFİYE ( İtirazın İptali İstemi - Faaliyet İzninin Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hükmün Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )
FİNANS KURUMU ( İtirazın İptali İstemi - Faaliyet İzninin Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hükmün Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )"
20Y19.HD3.10.2005E. 2004/12304 K. 2005/9450"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Faaliyet İzni Kaldırılan Özel Finans Kurumunun Yönetim ve Denetiminin Yasada Belirtilen Tasfiye Kuruluna İntikal Edeceği )
FAALİYET İZNİ ( Kaldırılmasına İlişkin Kararın Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarihten İtibaren Özel Finans Kurumu Hakkındaki İhtiyati Tedbir Dahil Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağı )
FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( İlişkin Kararın Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarihten İtibaren Özel Finans Kurumu Hakkındaki İhtiyati Tedbir Dahil Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağı )
TAKİBİN DURMASI ( Faaliyet İzninin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarihten İtibaren Özel Finans Kurumu Hakkındaki İhtiyati Tedbir Dahil Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağı )"
20Y19.HD23.10.2003E. 2003/7096 K. 2003/10388"ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TASFİYESİ ( 4672 S.K. Ek 2. Maddesine Göre Yayımı Tarihinden Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Kurumları Hakkında Bu Yasa İle Getirilen Hükümlerin Uygulanamayacağı )
İFLAS DAVASI ( 4672 S.K. Ek 2. Maddesine Göre Yayımı Tarihinden Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Özel Finans Kurumları Hakkında Bu Yasa İle Getirilen Hükümlerin Uygulanamayacağı )"
20Y11.HD15.9.2003E. 2003/1911 K. 2003/7757"HUKUKİ YARAR ( Davacının Kar Ve Zarara Katılma Şeklinde Davalıda Vadeli Hesabının Bulunması - Parasını Cari Hesaba Aktarılması Talimatının Uygulamasında Tasfiye Halindeki Davalının Engelinin Olmadığı )
TASFİYE HALİ ( Davalının Yönetiminin TMSF' na Devredilmemiş Olması - Davacının Vadeli Hesaptaki Parasının Cari Hesaba Aktarılmasında Hukuki Ve Fiili Engelin Olmadığı )
CARİ HESAP ( Davacının Zarara Katılmaması Nedeniyle Hukuki Yararının Olması - Tasfiye Halindeki Davalının Davacının Talimatını Yerine Getirmesi Gereği )"
20Y7.CD10.7.2003E. 2003/343 K. 2003/6058"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Yapılan Yargılamada Sanığın Hukuken veya Fiilen Şifre Yetkisi veya Hesaplara Müdahale Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Suç Tarihine Göre Sanığın Çalıştığı Bankanın Kamu Bankası Olduğunun Kabulü )
KAMU BANKASI ( Suçun İşlendiği Tarihe Göre Sanığın Çalıştığı Bankanın Kamu Bankası Olduğunun Kabulü Gereği - Sanığın Hukuken veya Fiilen Şifre Yetkisi veya Hesaplara Müdahale Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği ) "
20Y19.HD29.4.2003E. 2002/2910 K. 2003/4594"KAR VE ZARAR HESABINDA YER ALAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Şartları - Davalı Kurumun Tasfiye Halinde Bulunması )
TASFİYE HALİNDE BULUNAN KURUMUN KAR VE ZARAR HESABINDA YER ALAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Şartları )
MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Kar ve Zarar Hesabının Niteliği ve Tahsile Karar Verilebilmesinin Şartları )"
20Y12.HD30.10.2001E. 2001/16034 K. 2001/17506"ÖZEL FİNANS KURULUŞLARININ TASFİYESİ ( Uygulanacak Hükümler )
FİNANS KURULUŞLARININ TASFİYESİ ( Uygulanacak Hükümler )
BANKALAR KANUNUNA TABİ ÖZEL FİNANS KURMLARI ( Tasfiyesinde Uygulanacak Hükümler )
FAALİYET İZNİ KALDIRILAN ÖZEL FİNANS KURMLARI ( Tasfiyesinde Uygulanacak Hükümler )"

DANIŞTAY

20D10.D19.2.2010E. 2008/7952 K. 2010/1385"İHRACAT KREDİSİNİN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ ( Merkez Bankası Düzenlemelerine Uygun Tek Bir Rotatif Kredi Kullanıldığı ve Taahhüt Hesabının Usulüne Uygun Olarak Kapatıldığı - Kredilerin Amaç Dışında Kullanıldığından Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ROTATİF KREDİ KULLANILMASI ( İhracat Kredisinin Amacı Dışında Kullanıldığının Tespit Edilmesi - Merkez Bankası Düzenlemelerine Uygun Tek Bir Rotatif Kredi Kullanıldığı ve Taahhüt Hesabının Usulüne Uygun Olarak Kapatıldığı/Kredilerin Amaç Dışında Kullanıldığından Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İHRACAT TAAHHÜT HESABI ( İhracat Kredisinin Amacı Dışında Kullanıldığının Tespit Edilmesi - Merkez Bankası Düzenlemelerine Uygun Tek Bir Rotatif Kredi Kullanıldığı ve Taahhüt Hesabının Usulüne Uygun Olarak Kapatıldığı/Kredilerin Amaç Dışında Kullanıldığından Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
20VDDGK1.4.2005E. 2004/204 K. 2005/67"ÖRTÜLÜ KAZANÇ ( Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KAR ZARARA KATILMA ÜRETİM DESTEĞİ YÖNTEMİ ( Emsaline Göre Yüksek Fiyattan Gazete Kağıdı Satın Almak Suretiyle Örtülü Kazanç Dağıtımında Bulunduğu İleri Sürülmesi )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Holding Bünyesinde Emtianın Yani Gazetenin Ucuza Alınıp Finans Kurumu Vasıtasıyla Ve Vadeli Olarak Bayilere Satılması Ve Çok Büyük Bir Kısmının Tekrar Vadeli Olarak Ve Yüksek Fiyatlarla Geri Satın Alınması Örtülü Kazanç Dağıtımı Olduğu )"
20D4.D8.10.2003E. 2002/4602 K. 2003/2273"ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ( Finans Kurumunun Murabaha Yöntemiyle Satımına Aracılık Ettiği Mallardan Aldığı Paranın Büyük Kısmını Fona Aktarması )
ÖZEL FİNANS KURUMUNUN MURABAHA YÖNTEMİYLE SATIŞA ARACILIK ETMESİ ( Firma ile Bayii Arasındaki Alım Satımlarda Aracılık - Örtülü Kazanç Dağıtımı )
MURABAHA YÖNTEMİYLE SATIMA ARACILIK YAPAN ÖZEL FİNANS KURUMU ( Firmanın Bayisine Sattığı ve Geri Satın Aldığı Mallardan Aldığı Karın Büyük Kısmını Fona Aktarması - Örtülü Kazanç Dağıtımı )
ŞİRKET İLE BAYİ ARASINDAKİ ALIM SATIMLARDA ARACILIK YAPAN ÖZEL FİNANS KURUMU ( Aldığı Kar Payının Büyük Kısmını Kazanç Dışı Bırakarak Fona Aktarması - Örtülü Kazanç Dağıtımı )"

Madde 21

DANIŞTAY

21D13.D29.11.2005E. 2005/5049 K. 2005/5701"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARININ İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Karşısında Görevden Alınma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVDEN ALINARAK YERLERİNE YENİ ATAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyarılarda Da Bulunulduğu Halde Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ve Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Nitelikteki İşlemlerin Tekerrürü Nedeniyle Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI DEĞİŞTİREREK YERLERİNE YENİLERİNİ ATAMAK YA DA SAYISINI ARTIRMA ( BDDK'nın Banka Yönetim Kurulunun Doğal Üyesi Olan Genel Müdürü de Değiştirme Yetkisinin Bulunduğu )"

Madde 22

YARGITAY

22YCGK15.4.2014E. 2013/7-505 K. 2014/182"USULSÜZ KREDİ VERİLMESİ NEDENİYLE BANKACILIK ZİMMETİ SUÇU (Sanıklar Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Düşeceği - Ancak Bu Hususun Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği/Yeterli Teminat Alınmadan Kredi Verilmesi/Zimmet)
BANKACILIK ZİMMETİ (Usulsüz ve Yeterli Teminat Alınmaksızın Banka Çalışanı Tarafından Kredi Verilmesi - Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu Bakımından Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Gözetileceği/Davanın Zamanaşımına Uğradığının Kabulü)
DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ SORUNU (Ön Sorun Olarak Değerlendirileceği - Lehe Yasa Hükmünün Uygulanması/Sanıklar Hakkında Kamu DAvasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine Karar Verileceği/Bankacılık Zimmeti Suçu)
SANIKLAR HAKKINDAKİ KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (Lehe Yasa Hükmü/5271 S.K. Yasa Hükümleri Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirme Yapılacağı - Bankacılık Suçunun Sabit Olup Olmadığının Tespiti/Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği)
LEHE OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (5271 S.K. Gözetilerek Değerlendirme Yapılacağı - Bankacılık Zimmeti Suçu)"
22Y7.CD14.1.2013E. 2009/1423 K. 2013/234"ZİMMET ( 4389 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Kamu Bankası Dışındaki Banka Çalışanlarının Banka Parasını Mal Edinme Fiillerinin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı - Emniyeti Suistimal Olarak Değerlendirileceği )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( 4389 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Kamu Bankası Dışındaki Banka Çalışanlarının Banka Parasını Mal Edinme Fiillerinin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı - Emniyeti Suistimal Olarak Değerlendirileceği )
TEDİYE FİŞİ ( Tediye Fişleri Bulunamamış ya da Bulunan Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Yok İse Basit Zimmet Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Var ve Mudi Yerine Atılan Sahte İmza Aldatıcı İse Nitelikli Zimmet Suçunun Oluşacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Çalışanlarının Banka Parasını Mal Edinmesi - İlgili Belgelerin Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Tediye Fişleri Bulunamamış ya da Bulunan Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Yok İse Basit Zimmet Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Var ve Mudi Yerine Atılan Sahte İmza Aldatıcı İse Nitelikli Zimmet Suçunun Oluşacağı )"
22Y7.CD13.12.2012E. 2011/1104 K. 2012/30916"NİTELİKLİ ZİMMET ( Sanığın Zimmetin Açığa Çıkmaması İçin Hileli ve Aldatıcı Davranışları Bulunduğu - Sanık Hakkında Basit Zimmet Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Sanığın Sahte İmzalar ile Dekontlar Düzenlediği/Etkin Pişmanlık )
ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMASINI ÖNLEYİCİ HİLELİ VE ALDATICI DAVRANIŞLAR ( Sanığın Sahte İmzalar ile Düzenlediği Sahte Dekontlar ile Zimmetin Ortaya Çıkmasını Önlemeye Çalıştığı - Sanık Hakkında Basit Zimmet Suçundan Hüküm Verilemeyeceği )
SANIĞIN ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARAYI HÜKÜMDEN ÖNCE TAMAMEN ÖDEMESİ ( Sanığın Bankacılık Zimmeti Zararın Tazmini İradesi Bulunduğu - Zararı Ödeyen Sanık Hakkında Cezasından Lehine İndirim Yapılması Gereği/Nizelikli Zimmet Suçu/Sahte Dekont )"
22Y7.CD15.11.2012E. 2009/17023 K. 2012/30098"ZİMMET ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Paraları Diğer Sanığın Hesaplarına Aktardığı - Paravan Hesap Açtığı/Dosyanın Bilirkişi Heyetine Tevdi Edildikten Sonra Suç Vasfının Belirleneceği )
PARAVAN OLARAK AÇILAN HESAP SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMIŞ GİBİ TEDİYE FİŞİ DÜZENLENMESİ ( Hayali Banka Hesabı Açmak/Çek Bedellerinin Hesapta Para Olmamasına Rağmen Ödendiği - Suç Vasfının Tespit Edileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Paraları Diğer Sanığın Hesaplarına Aktardığı - Paravan Hesap Açtığı/Dosyanın Bilirkişi Heyetine Tevdi Edildikten Sonra Suç Vasfının Belirleneceği )"
22Y7.CD16.5.2012E. 2011/10566 K. 2012/13284"NİTELİKLİ ZİMMET ( Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerekirken Toplam Zimmet Tutarı Üzerinden Adli Para Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Adli Para Cezasının 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği )
NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNDA VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )
ZİMMET SUÇU ( Her Şirket Yönünden Yapılan Tahsilatın Rızai Olarak Yapılıp Yapılmadığına Bakılmaksızın ve Her Firma Yönünden Yapılan Ödemenin Kendi İçinde Değerlendirilerek Zimmet Tutarlarından Ödenmeyen Kısımların Belirlenmesi İle Her Sanık Yönünden Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarının Belirleneceği )
BANKA PARASININ SANIĞA AKTARILMASINA İŞTİRAK EDEN SANIKLAR ( Kredibilitesi Olmayan Şirketlere Dönüşü Olmayacak Şekilde Kredi Verilmesine Sebebiyet Vererek - 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
KREDİBİLİTESİ OLMAYAN ŞİRKETLERE KREDİ VERİLMESİ ( Kredinin Verilmesinden Sonra Hileli ve Aldatıcı Yöntemler Kullanılarak Banka Parasının Sanığa Aktarılmasına İştirak Eden Sanıkların 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Zimmet Suçu/Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerektiği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )"
22YCGK8.5.2012E. 2011/7-429 K. 2012/181"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL (4389 S. Bankalar Yasasının md. 22/3 Son Cümlesinde Yer Alan Daha Az Cezayı Gerektiren Hal İle 5411 S. Bankacılık Yasasının md. 160/4 ve 6. Fıkralarında Yer Alan Etkin Pişmanlık ve Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezayı Hafifletici Hükümleri Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle Her İki Yasanın Karşılaştırılması Yapılarak Karar Verileceği)
ZİMMETE GEÇİRİLEN MALIN AYNEN İADE EDİLMESİ (Veya Uğranılan Zararın Tamamen Tazmin Edilmesi Bakımından Gönüllü Olma Koşulunun da Aranmadığı - Katılan Banka Zararını Ödeme Konusunda İradesini Ortaya Koyan ve Uğranılan Zararın Çok Büyük Kısmını Soruşturmadan Önce Ödeyen Sanığın Uğranılan Zararın Yerel Mahkeme Tarafından Doğru Hesaplanmış Olması Halinde Kalan Miktarı Ödeyemeyeceğinin Düşünülemeyeceği)
LEHE YASA UYGULAMASI (Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal - 4389 S. Bankalar Yasasının md. 22/3 Son Cümlesinde Yer Alan Daha Az Cezayı Gerektiren Hal İle 5411 S. Bankacılık Yasasının md. 160/4 ve 6. Fıkralarında Yer Alan Etkin Pişmanlık ve Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezayı Hafifletici Hükümleri Göz Önünde Bulundurularak Her İki Yasanın Karşılaştırılması Yapılarak Karar Verileceği)
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI (Etkin Pişmanlık ve Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezayı Hafifletici Hükümleri Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle 4389 ve 5411 Sayılı Her İki Yasanın Karşılaştırılması Yapılarak Karar Verileceği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal)"
22Y5.CD16.11.2011E. 2007/5334 K. 2011/23710"ZİMMET VASFININ BELİRLENMESİ ( Sanığın İkrarı veya Harici Araştırma Olmadan Eylemlerin Tümünün Açığa Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı/Eylemlerin Bir Kısmının Nitelikli Olduğu - Hileli Davranışlarla Gerçekleştirilen Miktarların Ayrı Ayrı ve Gerekçeli Olarak Tespit Ettirileceği )
EMLAK BANKASI PERSONELİNİN ZİMMET SUÇUNU İŞLEMESİ ( Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Olduğu/Personelinin Memur Gibi Cezalandırılamayacağı - 765 S.K. 4389 S.K. ve 5411 S.K.'nın Gözetileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Emlak Bankası Personelinin Zimmet Suçunu İşlediği/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Olduğu - Personelinin Memur Gibi Cezalandırılamayacağı/765 S.K. 4389 S.K. ve 5411 S.K.'nın Gözetileceği )
ÖZEL HUKUK STATÜSÜNE TABİ BANKA ( Emlak Bankası Personelinin Zimmet Suçunu İşlediği/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Olduğu - Personelinin Memur Gibi Cezalandırılamayacağı/765 S.K. 4389 S.K. ve 5411 S.K.'nın Gözetileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Zimmet - Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
22YCGK1.11.2011E. 2011/7-210 K. 2011/218"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğunun Zamanaşımında Gözetileceği )
ZAMANAŞIMINDAN DÜŞME KARARI ( Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğu/Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
BASİT ZİMMET ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırma Eylemlerinin Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Değil Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
SANIKLARIN HAKİM HİSSEDARI OLDUKLARI BANKALAR ARACILIĞI İLE KENDİ FİRMALARINA LİMİTLERİ DOLDUĞU HALDE KREDİ KULLANDIRMALARI ( Eylemlerin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
TALİMATLARA AYKIRILIK ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı/ Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
VARSAYIMSAL ZİMMET ( Eyleme 4389 S.K. Md.22 İle 5411 S.K. Md. 160'da Yer Alan Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı/Birden Fazla Kredilendirme Eylemlerinin Zincirleme Suç Olarak Kabulü Gereği - Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
BİRDEN FAZLA KREDİLENDİRME EYLEMİ ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı - Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI ( Sanıkların Hakim Hissedarı Olan Bankalar Aracılığı İle Limitleri Dolduğu Halde Şirketlerine Kredi Kullandırdığı - Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
22Y5.CD31.10.2011E. 2007/5263 K. 2011/23032"ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( Zimmet Suçu/Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları - 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olduğu )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZALANDIRMA ( Zimmet - Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olduğu )
BANKA PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
MEMUR SAYILMAMA ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları/Zimmet Suçu )"
22Y5.CD26.10.2011E. 2007/1926 K. 2011/22793"ZİMMET ( Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutularak A.Ş. Haline Dönüştürüldüğü/Sanıkların Memur Gibi Cezalandırılamayacakları - Lehe Kanun Uyarlamasının 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md. 22 ve 5411 S.K. Md. 160 İle 765 S.K. Uyarınca Yapılacağı )
LEHE KANUN UYARLAMASI ( Zimmet/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutularak A.Ş. Haline Dönüştürüldüğü - Sanıkların Memur Gibi Cezalandırılamayacakları/Lehe Kanun Uyarlamasının 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md. 22 ve 5411 S.K. Md. 160 İle 765 S.K. Uyarınca Yapılacağı )
BANKA PERSONELİ ( Zimmet/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutularak Dönüştürüldüğü - Sanıkların Memur Gibi Cezalandırılamayacakları/Lehe Kanun Uyarlamasının 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md. 22 ve 5411 S.K. Md. 160 İle 765 S.K. Uyarınca Yapılacağının Gözetileceği )"
22Y7.CD3.10.2011E. 2008/7409 K. 2011/16650"BANKANIN ZARARA UĞRATILDIĞINDAN BAHİSLE KAMU DAVASI ( Usulsüz Kredi Kullandırılarak/Daha Önce Takipsizlik Kararı Verildiği - Sanıkların Eylemleri İle İlgili Olarak Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Delil Bulunduğu ve Mevcut Delillerin Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRMAKTAN BANKANIN ZARARA UĞRATILMASI ( Daha Önce Kesinleşen Takipsizlik Kararının Ele Alınabilmesi İçin Yeni Delillerin Orta Çıkması Gerektiğinden Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmişse de Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Delil Bulunduğu )
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Usulsüz Kredi Kullandırılarak Bankanın Zarara Uğratıldığından Bahisle Kamu Davası Açıldığı - Daha Önce Kesinleşen Takipsizlik Kararının Ele Alınabilmesi İçin Yeni Delillerin Orta Çıkması Gerektiğinden Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmişse de Yeterli Delil Bulunduğu )"
22Y5.CD29.9.2011E. 2007/6547 K. 2011/21285"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU ( Bankanın 4603 S.K. Uyarınca Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutulduğu/25.11.2000 Tarihinden İtibaren Banka Personelinin İşlediği Bu Suçla İlgili Bankalar Kanunu ve Bankacılık Kanunu Uyarınca Karar Verileceği - 5237 S.K Uyarınca Karar Verilemeyeceği )
LEHE KANUN ( 4603 S.K. Uyarınca 25.11.2000 Tarihinden İtibaren Banka Personelinin İşlediği Zimmet Suçuyla İlgili Bankalar Kanunu ve Bankacılık Kanunu Uyarınca Karar Verileceği - Bu Tarihten Öncesi İçin Anılan Kanunların Maddeleri İle 765 S.K da Göz Önünde Bulundurularak Lehe Yasa Belirleneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Nitelikli Zimmet Suçu - Asil Lehine Hükmedileceği )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( 4603 S.K. Uyarınca Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutulduğu - 25.11.2000 Tarihinden İtibaren Banka Personelinin İşlediği Zimmet Suçu İle İlgili 4389 S.K ve 5411 S.K. Uygulanacağı )"
22Y5.CD27.5.2011E. 2011/5259 K. 2011/4402"ZİMMET SUÇU (Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Davanın Niteliği ve İddianameler ile Suçun Sübut ve Delillerinin Takdirine İlişkin Değerlendirmenin Bu Mahkemede Yapılması Gereği)
HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI (HSYK'nın 29.12.2003 Tarih ve 610 Sayılı Kararının Dikkate Alınması Gereği - Dava Konusu Olayda Yargılamanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
BİRDEN FAZLA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BULUNMASI (Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Davanın Niteliği ve İddianameler ile Suçun Sübut ve Delillerinin Takdirine İlişkin Değerlendirmenin Bu Mahkemede Yapılması Gereği)
DAVA DOSYALARININ İNCELENMESİ (Zimmet Suçu - Kamu Davası Açılması Halinde Diğer Mahkemelerdeki Dava Dosyaları İncelenerek İş Bu Dosyaların Birleştirilmesi Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince Banka Kayıtları ve Tüm Evrakların İncelettirilmesi Gerektiği)
HESAPLAMA HATASI (Zimmet Suçu - Mal Edinildiği İddia Olunan Dövizlerin Zimmete Geçirilme Tarihi İtibariyle T.C.Merkez Bankası Efektik Satış Kuru Üzerinden Hesaplama Yapılması Gereği/Alış Kuru Üzerinden Yapılan Hesaplamanın Hatalı Olduğu)
HATALI BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişi Yemin Zaptının Üye Tarafından İmzasız Bırakılamayacağı - Zimmet Suçu)
DURUŞMANIN KESİKSİZLİĞİ (Mahkeme Heyetinde Değişiklik Olduğu/Önceki Tutanaklar ve Yapılan İşlemlerin Okunduğun Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Duruşmanın Kesintisizliği İlkesine Aykırı Hareket Edildiği/Bozma Nedeni Sayılacağı)
TESELSÜL EDEN SUÇLAR (Suç Tarihlerinin ve Suç Yerlerinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesi Gereği)
LEHE OLAN KANUN HÜKMÜ (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4389 ile Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5411 Sayılı Yasa Hükümlerinden Sanığın Lehine Olan Hangisi İse Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması Gereği - Zimmet Suçu)"
22YCGK24.5.2011E. 2011/7-106 K. 2011/111"ZİMMET SUÇU ( Katılan Bankanın Zararını İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Kovuşturma Aşaması Başladıktan Ancak Henüz Hüküm Verilmeden Önce Ödemiş Olması Karşısında 5411 S. Kanunun İndirimi Öngören Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
ZARARIN KARŞILANMASI ( Zimmet Suçu - Katılan Bankanın Zararını İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Kovuşturma Aşaması Başladıktan Ancak Henüz Hüküm Verilmeden Önce Ödemiş Olması Karşısında 5411 S. Kanunun İndirimi Öngören Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
CEZADA ÖNGÖRÜLEN İNDİRİM ( Zimmet Suçu - Suç Tarihinde Zararın Soruşturma Başlamadan Giderilmesi Halinde Verilecek Cezadan İndirim Yapılacağını Düzenleyen Bir Hüküm Bulunmadığı )
BANKANIN ZARARINI KOVUŞTURMA AŞAMASINDA KARŞILAYAN SANIK ( Sonradan Yürürlüğe Giren 5411 S. Bankacılık Kanunun 160/4. Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı - Zimmet Suçu )"
22Y7.CD19.4.2011E. 2008/2472 K. 2011/4284"ZİMMET SUÇU ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Suçun Oluşabileceği/Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu - Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği - Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
22Y7.CD13.4.2011E. 2008/3900 K. 2011/6531"ZİMMET ( Banka Memuru Sanığın Söz Konusu İşlemleri Yapmaya Yetkili Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Sanığın Başka Şubede Hayali Kişilere Kredi Açarak Zimmet Suçunu İşlediği İddia Edildiğinden Her Bir İşlem Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadığının Belirleneceği )
BANKA MEMURUNUN BANKANIN BAŞKA ŞUBESİNDE HAYALİ KİŞİLERE KREDİ AÇMASI ( Her Bir İşlem Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadığının Belirleneceği )
TEDİYE FİŞLERİNİ KULLANARAK BANKA PARASINI ZİMMETE GEÇİRME ( Banka Memuru Sanığın Söz Konusu İşlemleri Yapmaya Yetkili Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
22Y7.CD14.2.2011E. 2010/14603 K. 2011/1831"ZİMMET ( Tediye Fişleri Kullanarak Zimmet Suçunu İşlediği Anlaşılan Sanığın Her Bir Eylemi Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Tediye Fişleri Kullanarak Zimmet Suçunu İşlediği Anlaşılan Sanığın Her Bir Eylemi Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanacağı )
TEDİYE FİŞLERİ KULLANARAK ZİMMET SUÇUNU İŞLEME ( Sanığın Her Bir Eylemi Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )"
22Y7.CD28.1.2011E. 2010/12075 K. 2011/1239"ZİMMET (Dosyanın Üniversitelerden Bankacılık Konusunda Uzmanlaşmış Bir Öğretim Görevlisi Bir Ceza Hukukçusu İle Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilerek Nitelikli Zimmet ve Basit Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ HEYETİNE TEVDİ (Zimmet - Dosyanın Bankacılık Konusunda Uzmanlaşmış Bir Öğretim Görevlisi Bir Ceza Hukukçusu İle Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği)
ADLİ PARA CEZASI (Zimmet - Takdir Edilecek Gün Para Cezasının Artırım ve İndirime Tabi Tutulduktan Sonra 5237 S. TCK'nun 52.Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Banka Zararının Üç Katı Olan Miktara Çıkartılması Gerektiği)"
22Y7.CD6.12.2010E. 2010/6032 K. 2010/16926"ZİMMET ( Tediye Fişinde Mudiye Ait Sahte İmza Aldatıcı Değil Kabaca İncelemede Sahte Olduğu Anlaşılıyorsa Basit Zimmet Suçunun Oluştuğu )
TEDİYE FİŞİNDE MUDİYE AİT SAHTE İMZA ( Benzetilmiş ve Aldatıcı İse İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAMAYAN İMZA ( Ancak Detaylı İnceleme Sonucunda İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı Kanaatine Varılabiliyorsa 4389 Sayılı Yasada Basit Zimmet 5411 Sayılı Yasada İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
İHTİLASEN ZİMMET ( Tediye Fişinde Mudiye Ait İmza Kabaca İncelemede Sahte Olduğu Anlaşılamıyor Ancak Detaylı İnceleme Sonucunda İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı Kanaatine Varılabiliyorsa 4389 Sayılı Yasada Basit Zimmet 5411 Sayılı Yasada İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
MUDİ İMZASI ( Tediye Fişine Kandırılarak Mudi İmzası Alındıktan Sonra Kullanılmış İse İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu - Mudi İmzası Yok ve Boş İse Basit Zimmet Suçunun Oluştuğu )
TEDİYE FİŞİ İMHA EDİLMİŞ VEYA DÜZENLENMEDEN MAL EDİNME GERÇEKLEŞMİŞSE ( Basit Zimmet Suçunun Oluştuğu - Gişe Yetkisinin ( Limitinin ) Üzerinde Olan İşlemle Mal Edinme Gerçekleşmişse Basit Zimmet Suçu Oluşacağı )"
22Y7.CD1.12.2010E. 2010/6860 K. 2010/16393"EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Sanığın Mudilerin Kendileri Tarafından Önceden Verilen İmzalı Boş Tediye Fişlerini Onların Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Doldurup Hesaplardan Para Çekmek Şeklindeki Eylemleri )
ZİMMET ( 5237 S. TCK'nın 52. Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Nitelikli Zimmet Suçu Nedeni İle Oluşan Banka Zararının 3 Katına Çıkartılması Gerekirken Doğrudan Banka Zararının 3 Katı Tutarında Adli Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
İMZALI BOŞ TEDİYE FİŞLERİNİ İZİNSİZ DOLDURMA ( Emniyeti Suiistimal - Sanığın Mudilerin Kendileri Tarafından Önceden Verilen İmzalı Boş Tediye Fişlerini Onların Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Doldurup Hesaplardan Para Çekmek Şeklindeki Eylemlerinin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )"
22Y7.CD24.11.2010E. 2010/9845 K. 2010/16227"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Gerçekleştirdiği Zimmet Eylemlerinin Her Bir İşlem İtibariyle Ayrı Ayrı Olmak Üzere Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir ve Yine Bu İşlemlerin Banka İçi Kayıtlarla ve Normal Teftişte Ortaya Çıkarılabilecek Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ZİMMET ( Her Bir İşlem İtibariyle Ayrı Ayrı Olmak Üzere Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir ve Yine Bu İşlemlerin Banka İçi Kayıtlarla ve Normal Teftişte Ortaya Çıkarılabilecek Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BANKA MÜDÜRÜ SANIK ( Zimmet - “Suç Bankayı Aldatacak ve Fiilin Açığa Çıkmamasını Sağlayacak Her Türlü Hileli Faaliyette Bulunmak Suretiyle” Hükmü Kapsamında İşlenip İşlenmediği Hususlarında Düzenlenecek Rapor Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Hangi Eylemlerinin Basit Hangilerinin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturduğu İle Banka Zararının Belirlenmesi ve Bankalar Kanununun 22/3. Md.sine Göre Adli Para Cezasının Hesabında Yalnızca Nitelikli Zimmet Suçu Nedeniyle Oluşan Zararın Dikkate Alınması Gerektiği Düşünülerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
22YCGK9.11.2010E. 2010/7-190 K. 2010/219"ZİMMET ( Zararının Henüz Soruşturma Başlamadan Giderilmesi Halinde Verilecek Cezadan Yapılacak İndirimi Öngören 5411 S. Yasanın 160. Md.nin 4. Fıkrasının Sanık Hakkında Uygulanma Olasılığının Bulunmadığı )
ZARARININ HENÜZ SORUŞTURMA BAŞLAMADAN GİDERİLMESİ ( Halinde Verilecek Cezadan Yapılacak İndirimi Öngören 5411 S. Yasanın 160. Md.nin 4. Fıkrasının Sanık Hakkında Uygulanma Olasılığının Bulunmadığı )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Katılan Kurumun Zararını Verilecek Cezadan Daha Fazla Oranda İndirimi Öngören Kovuşturma Aşamasından Önce Değil de Kovuşturma Aşaması Başladıktan Ancak Hüküm Verilmeden Önce Ödemiş Olması Karşından İndirim Yapılamayacağı )"
22Y7.CD8.11.2010E. 2007/15441 K. 2010/15941"NİTELİKLİ ZİMMET ( 4389 S. Yasaya Göre Adiyen Zimmet Suçunu Oluşturacağı Gibi Ödemede Söz Konusu Olmadığına Göre 4389 S. Yasa da Adiyen Zimmet Suçunu Düzenleyen Para Cezası Öngörülmediğinden 4389 S. Y'nın Sanık Lehine Olduğu )
ADİYEN ZİMMET ( 5411 S. Yasaya Göre Nitelikli Zimmet 4389 S. Yasaya Göre Adiyen Zimmet Suçunu Oluşturacağı Gibi Ödemede Söz Konusu Olmadığına Göre 4389 S. Yasa da Adiyen Zimmet Suçunu Düzenleyen Para Cezası Öngörülmediğinden 4389 S. Y'nın Sanık Lehine Olduğu )
TEDİYE FİŞİ DÜZENLEME ( Nitelikli Zimmet - Sanığın Mudilerin Hesaplarından Talimat ve Bilgileri Olmaksızın Tediye Fişleri Düzenleyip ve Bu Fişlere Aldatıcılık Niteliği Olmayan İmzalar Atmak Suretiyle Müsnet Suçu İşlediği )"
22Y7.CD6.10.2010E. 2008/15750 K. 2010/14930"ZİMMET ( 4389 S. Bankalar Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Eylemlerinin Zimmet Suçu Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmadığından Banka Zararının Tespitinde Anılan Tarih ve Sonrasında Zimmete Geçirilen Paranın Esas Alınması Gerektiği )
BANKA ZARARININ TESPİTİ ( Zimmet - 4389 S. Bankalar Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Eylemlerinin Zimmet Suçu Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmadığından Banka Zararının Tespitinde Anılan Tarih ve Sonrasında Zimmete Geçirilen Paranın Esas Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Düzenlenecek Rapor Sonucuna Göre Varsa Nitelikli Zimmet ve Basit Zimmete Konu Eylemlerin Her Bir İşlem İtibariyle Ayrı Ayrı Olmak Üzere Tarihleriyle Birlikte Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Konu Eylemlerden Oluşan Zararın Para Cezasının Uygulanması Bakımından Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
22YCGK4.5.2010E. 2009/7-223 K. 2010/104"NİTELİKLİ ZİMMET (Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Lehte Hükümler Taşıması Durumunda Önceden İşlenen Suçlar Yönünden de Tatbik ve İnfaz Edileceği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Türkiye Halk Bankası Personelinin Zimmet Suçlarında 4389 S. Yasanın 22., 5411 S. Yasanın 160. Md. 25.11.2000 Tarihinden Önce İşlenen Zimmet Suçlarından İse 4389, 5411 ve 765 S. TCY'nın 202. Md. Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı)
BANKACILIK ZİMMETİ (Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağına Karar Verilen Özel Daire Kararının İsabetli Bulunmadığı - Suçun Sübut Bulup Bulmadığı İle Hükmün Eksik Soruşturma Sonunda Verilip Verilmediği Hususları Özel Dairece Belirlenmesi Gerektiği)
ZİMMET (Bankacılık Zimmeti - Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCY'nın 2/2. Md. Uyarınca Tatbik ve İnfazı Gereken 4389 ve 5411 S. Yasalar Kapsamında Tahlil ve Değerlendirilmesi Gerektiği/5237 S. Yasanın İse Somut Olayımızda Uygulanma Olanağı Kalmadığı)"
22Y7.CD24.3.2010E. 2007/15770 K. 2010/5483"BANKA MÜŞTERİLERİNE AİT BİLGİLER "SIRLAR" ( 3. Kişilerin Öğrenmesine Neden Olacak Şekilde Mail İle Gönderilmesi - Hesap Sahiplerinin Rızalarının Bulunmasının Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği )
BANKALAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Banka ve Müşterilere Ait Sırları Açıklama - Hesap Sahiplerinin Rızalarının Bulunmasının Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği/3. Kişilerin Öğrenmesine Neden Olacak Şekilde Mail İle Göndermek )
E-MAİL İLE BANKA MÜŞTERİLERİNİN BİLGİLERİNİ "SIRLARINI" GÖNDERMEK ( Bankalar Kanunu'na Aykırılık Suçunu Oluşturacağı - Hesap Sahiplerinin Rızalarının Bulunmasının Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği )"
22Y7.CD17.2.2010E. 2009/9019 K. 2010/2085"ZİMMET ( Sanığın Zimmet Eylemleri Sırasında Bankadaki Görevinin Ne Olduğunun Zimmet Suçunun Faili Olup Olamayacağının Belirlenebilmesi İçin Saptanması Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Zimmete Konu Her Bir İşlemin Normal Bir Denetimle Ortaya Çıkarılabilecek Nitelikte Olup Olmadığı Müşterilere Karşı Her Bir Eyleminin Ayrı Ayrı Tespiti Basit ve Nitelikli Zimmet Olarak Mal Edinilen Miktarların da Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Zimmet - Bilirkişi Marifetiyle Müşterilere Karşı Her Bir Eylemin Ayrı Ayrı Tespiti Basit ve Nitelikli Zimmet Olarak Mal Edinilen Miktarların da Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
BANKA ZARARININ TESPİTİ ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Yabancı Paraların Mal Edinme Tarihi İtibariyle Geçerli Merkez Bankası Efektif Satış Kurundan Türk Lirasına Çevrilmesi Gerektiği )"
22Y7.CD10.2.2010E. 2009/2192 K. 2010/1459"ZİMMET ( Suç Bankayı Aldatacak ve Fiilin Açığa Çıkmamasını Sağlayacak Her Türlü Hileli Faaliyette Bulunmak Suretiyle İşlenip İşlenmediği Hususlarının Bankacılık Konularında Deneyimli ve Uzman Bilirkişiler Marifeti İle Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Zimmet - Suç Bankayı Aldatacak ve Fiilin Açığa Çıkmamasını Sağlayacak Her Türlü Hileli Faaliyette Bulunmak Suretiyle İşlenip İşlenmediği Hususlarının Bankacılık Konularında Deneyimli ve Uzman Bilirkişiler Marifeti İle Tespiti Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Hangi Eylemlerinin Basit Hangilerinin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturduğunun Belirlenmesi ve Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4389 S. Bankalar Kanununun 22/3. Md.sine Göre Adli Para Cezasının Hesabında Yalnızca Nitelikli Zimmet Suçu Nedeniyle Oluşan Zararın Dikkate Alınması Gerektiği )
DÖVİZİN HESAPLANMASI ( Sanığın Mal Edindiği Dövizlerin Zimmete Geçirilme Tarihleri İtibariyle Geçerli Olan T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )"
22Y7.CD21.1.2010E. 2007/12553 K. 2010/463"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
GÖREV ( Bankacılık Kanunundan Doğan Uyuşmazlık - HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
BANKACILIK KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )"
22Y7.CD18.6.2009E. 2008/17858 K. 2009/7271"ZİMMET ( Tediye Fişlerindeki İmzalar İle Ödemelere Konu Faturalardaki İmzalar ve Müşterilerin Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmelerinde Yer Alan İmzaları Karşılaştırılmak Suretiyle Grafoloji Uzmanı Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
İMZA KARŞILAŞTIRMASI ( Zimmet - Tediye Fişlerindeki İmzalar İle Ödemelere Konu Faturalardaki İmzalar ve Müşterilerin Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmelerinde Yer Alan İmzaları Karşılaştırılmak Suretiyle Grafoloji Uzmanı Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET ( Fiillerinin Ayırımında “Suçun Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlenmesi” Kriteri Kabul Edilerek “Bankayı Aldatıcılık” Unsurunun Kaldırıldığı )"
22Y7.CD18.3.2009E. 2008/9502 K. 2009/3119"ZİMMET ( Rutin Bir Kontrolle Ortaya Çıkabilecek Bu Durumun Basit Zimmet Kabulü Mümkün İse de Daha Sonra Yürürlüğe Giren 5411 S.Y'da Nitelikli Zimmete İlişkin Ölçütlerin Değiştiği ve Anılan Yasa'nın Yürürlüğünden Sonra da Sanığın Eyleminin Sürdüğü Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( 5411 S.Y'da Nitelikli Zimmete İlişkin Ölçütlerin Değiştiği ve Anılan Yasa'nın Yürürlüğünden Sonra da Sanığın Eyleminin Sürdüğü Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BANKAYA KARŞI ZİMMET ( Rutin Bir Kontrolle Ortaya Çıkabilecek Bu Durumun Basit Zimmet Kabulü Mümkün İse de Daha Sonra Yürürlüğe Giren 5411 S.Y'da Nitelikli Zimmete İlişkin Ölçütlerin Değiştiği ve Anılan Yasa'nın Yürürlüğünden Sonra da Sanığın Eyleminin Sürdüğü Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
22Y11.CD4.2.2009E. 2006/5547 K. 2009/515"ZİMMET SUÇU ( Hesaba Yatırılması İçin Verilen Paraların Hesaba Yatırlmayarak Lehine Kullanma - Halk Bankası Servis Görevlisi Sanığın Eyleminin Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Makemesine Ait Olduğu )
HESABA YATIRILMASI GEREKEN PARALARIN HESABA YATIRILMAYARAK LEHİNE KULLANMA ( Zimmet Suçu - Ağır Ceza Mahkemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Halk Bankası Servis Görevlisinin Hesaba Yatırması İÇin Verilen araları Hesaba Yatırmayarak Lehine Kullanması - Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Makemesine Ait Olduğu )"
22Y5.CD15.12.2008E. 2008/9102 K. 2008/11282"ZİMMET SUÇU ( Savunma Hakkının İhlali - Alt Sınırı İtibariyle Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektirmesi Karşısında Sanık Müdafi Hazır Bulunmadan ve Hazır Bulunması Sağlanmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜDAFİİ HAZIR BULUNMADAN HÜKÜM KURULMASI ( Zimmet Suçunun Alt Sınırı İtibariyle Beş Yıldan Fazla Hapis Cezası Gerektirdiğinden Sanık Müdafii Hazır Bulunmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ İHLALİ ( Zimmet - Müdafii Hazır Bulunmadan Hüküm Kurulması )"
22Y7.CD23.7.2008E. 2008/7443 K. 2008/16811"ZİMMET ( Balkaner Grubu İle TMSF Arasındaki Protokol - Zimmete Geçirilen Bankaya Ait Paraların Aynen İade Edilmesi veya Bankanın Uğradığı Zararın Tamamen Tazmini Mahiyetinde Kabul Edilemeyeceği )
PARALARIN İADESİ ( Balkaner Grubu İle TMSF Arasındaki Protokol - Zimmete Geçirilen Bankaya Ait Paraların Aynen İade Edilmesi veya Bankanın Uğradığı Zararın Tamamen Tazmini Mahiyetinde Kabul Edilemeyeceği )
PROTOKOL İLE ZARARIN TAMAMEN TAZMİN VE İADE OLUNDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Cezadan 1/3 Oranında İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayini ve Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
BALKANER GRUBU İLE TMSF ARASINDAKİ PROTOKOL ( Protokol İle Zararın Tamamen Tazmin ve İade Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği - Cezadan 1/3 Oranında İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayini ve Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
22Y7.CD30.1.2008E. 2007/12656 K. 2008/529"ZİMMET ( Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Delil Bulunduğu ve Mevcut Delillerin Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilerek İtirazın Kabulü Gerektiği )
KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN YETERLİ DELİL BULUNMASI ( Mevcut Delillerin Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilerek İtirazın Kabulü Gerektiği - Zimmet )"
22Y11.CD7.2.2007E. 2005/11189 K. 2007/605"HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Bilerek ve İsteyerek Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiası - Eylemin 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 22/3'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının ve Delillerin Takdiri Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
BANKAYI ZARARA UĞRATMA ( Bilerek ve İsteyerek - Eylemin 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 22/3'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının ve Delillerin Takdiri Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Bilerek ve İsteyerek Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiası - Eylemin 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 22/3'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının ve Delillerin Takdiri Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GEREKLİ TEMİNATLARI ALMADAN KREDİ KULLANDIRMAK ( İstihbarat Raporlarındaki Olumsuzluklara Rağmen - Eylemin 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 22/3'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
22Y5.CD7.11.2006E. 2006/10626 K. 2006/8691"ZİMMET ( Lehe Olan Yasanın Belirlenebilmesi ve Gerektiğinde Kesinleşen Önceki Hükümde Değişiklik Yapılabilmesi Bakımından Duruşma Açılıp Lehe Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Saptanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zimmet - Kesinleşen Önceki Hükümde Değişiklik Yapılabilmesi Bakımından Duruşma Açılıp 5252 S.K'nun 9/3 Maddesi Uyarınca Lehe Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Saptanacağı )
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN İADE EDİLMESİ ( Cezalarından 5237 S. TCK'nun 248/1. Maddesi Uyarınca 2/3 Yerine ½ Oranında İndirim Yapılması Sonucu Fazla Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )"
22Y5.CD6.11.2006E. 2006/10404 K. 2006/8603"ZİMMET ( Usulsüz Krediler Kullandırılarak Bankanın Zarara Uğratılması - Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eylemlerin Anlatılış Şekline Takipsizlik Kararı İçeriğine Başvurunun Kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. Maddesine Göre İnceleme Yerinin Yüksek 7.Ceza Dairesi Olması )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI ( Zimmet - Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eylemlerin Anlatılış Şekline Takipsizlik Kararı İçeriğine Başvurunun Kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. Maddesine Göre İnceleme Yerinin Yüksek 7.Ceza Dairesi Olması )
TAKİPSİZLİK KARARI ( Zimmet - Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eylemlerin Anlatılış Şekline Takipsizlik Kararı İçeriğine Başvurunun Kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. Maddesine Göre İnceleme Yerinin Yüksek 7.Ceza Dairesi Olması ) "
22Y7.CD19.9.2006E. 2006/4464 K. 2006/15107"ZİMMET SUÇU ( Eylemin 4603 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Suç Tarihleri İtibariyle Memur Gibi Cezalandırılabilme Olanağının Kalmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Önce Yürürlüğe Giren ve 4389 Sayılı Yasayı Yürürlükten Kaldıran 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu da Sanık Lehine Değişiklikler İçerdiği - Zimmet/Memur Gibi Cezalandırılabilme Olanağının Kalmadığı )
MEMUR GİBİ CEZALANDIRMA ( Zimmet Eyleminin 4603 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Suç Tarihleri İtibariyle Memur Gibi Cezalandırılabilme Olanağının Kalmadığı )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Tediye Fişlerindeki İmzaların İlgili Mevduat Hesabı Sahibinin Müşteri Tanıtım Kartında Bulunan İmza Örneklerine Benzemediği Dolayısıyla İğfal Kabiliyetlerinin de Bulunmadığı - Zimmet Niteliğinde Bulunduğu )"
22Y7.CD20.7.2006E. 2006/3966 K. 2006/14784"ZİMMET ( Özel Banka Görevlisi - 4389 S.K. Md. 22/3. Uyarınca Dava Açıldığı Karar Tarihi İtibariyle 5411 S.K.'un da Yürürlükte Olduğu - Bu Özel Yasalar Yerine 5237 S.K. Md. 247 Uyarınca Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
BANKA GÖREVLİSİNİN ZİMMETİ ( Ceza Kanunu Uyarınca Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Sanığın Hukuki Durumunun Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZA KANUNU UYARINCA HÜKÜM TESİS EDİLEMEYEN SUÇ ( Özel Banka Görevlisinin Zimmeti - Sanığın Hukuki Durumunun Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )"
22Y7.CD14.6.2006E. 2005/13562 K. 2006/11585"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Banka Kaynaklarının Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Biçimde Hakim Sermayerada Aktarılması - Bankanın Zararının Ne Şekilde Oluştuğunun Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarını Bildirmek İçin Süre İsteyen Müdafiilere İstedikleri Sürenin Verilmemesi - Savunma Hakkının İhlali Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN ( İstenilen Sürenin Verilmemesinin Savunma Hakkının İhlali Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davaya Katılan Gerçek Kişi Olmadığ Halde Gerçek Kişi Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 4389 Sayılı Bankalar Kanunun 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Yürülükten Kaldırıldığı - Her İki Yasa Birlikte Değerlendirilerek Sanık Hakkında Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )"
22Y7.CD8.6.2006E. 2004/14955 K. 2006/11098"ZİMMET ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
MEMUR SAYILMA ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları/Zimmet Suçu )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( Zimmet Suçu/Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları - 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZALANDIRMA ( Ziraat Bankası Personelinin Zimmet Suçu - 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması )"
22Y7.CD7.6.2006E. 2005/13561 K. 2006/10771"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Eylemin Banka Dışı Araştırmayı Gerektirmeyecek Nitelikte İç Denetimle Ortaya Çıkabilecek Şekilde Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
BANKA PARASINI ZİMMETE GEÇİRME SUÇU ( Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Mudinin Müdahilliğine ve Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
BASİT ZİMMET SUÇU ( Sanığın Mudiye Ait Hesaptan Müşteri İmzası veya Talimatı Olmaksızın İmzasız Tediye Fişi Düzenlemek Suretiyle Çektiği ve Hayali Bir Kişi Adına Vadeli Mevduat Hesabına Yatırdığı Parayı Bir Başka Şube Müdürü Adına Havale Etmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Eylemin Banka Dışı Araştırmayı Gerektirmeyecek Nitelikte İç Denetimle Ortaya Çıkabilecek Şekilde Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )"
22Y11.CD6.10.2005E. 2004/3245 K. 2005/8593"AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sanığın Mudiye Ait Hesaptan Bir Miktar Çekerek Uhdesine Geçirdiğinin İddia Olunması Karşısında Eyleminin Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi Görevinin Ait Olduğu )
EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Sanığın Mudiye Ait Hesaptan Bir Miktar Çekerek Uhdesine Geçirdiğinin İddia Olunması Karşısında Eyleminin Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Mudiye Ait Hesaptan Bir Miktar Çekerek Uhdesine Geçirdiğinin İddia Olunması Karşısında Eyleminin Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
22Y7.CD22.7.2005E. 2005/5612 K. 2005/13846"ZİMMET ( Ziraat Bankası Personelinin - Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Bir Anonim Şirket Haline Dönüştürüldüğü/Bankalar Yasası Md. 22/3 Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )
BANKA PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU ( Bankalar Yasası Md. 22/3 Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gereği - Kamu Bankasının Anonim Şirkete Dönüştürülmüş Olması )
KAMU BANKASININ ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Banka Personelinin Zimmet Suçu - Memur Gibi Cezalandırılabilmesinin Yasal Dayanağının Ortadan Kalkmış olduğu )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU ( Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Bir Anonim Şirket Haline Dönüştürüldüğü - Bankalar Yasası Md. 22/3 Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )"
22Y7.CD30.6.2005E. 2004/3661 K. 2005/10299"ZİMMET ( Oluşan Banka Zararının Her Bir Sanık Bakımından Ayrı Ayrı Belirlenip Hangi Sanığın Oluşan Bu Zararı Ne Miktarda Tazmin Ettiği Ve Tazmin Edilmeyen Banka Alacağından Hangi Sanığın Ne Miktarda Sorumlu Olacağının Tespiti Gereği )
BANKA YETKİLİSİNİN MUDİ HESABINDAN PARA ÇEKMESİ ( Oluşan Banka Zararının Her Bir Sanık Bakımından Ayrı Ayrı Belirlenip Hangi Sanığın Oluşan Bu Zararı Ne Miktarda Tazmin Ettiği Ve Tazmin Edilmeyen Banka Alacağından Hangi Sanığın Ne Miktarda Sorumlu Olacağının Tespiti Gereği )"
22YCGK31.5.2005E. 2004/11-158 K. 2005/58"BANKACILIK ZİMMETİ ( Usulsüz Kısmen Karşılıksız Ve Bu İtibarla Geri Dönüşü Olmayıp Bankaya Zarar Veren Kredilerde Banka Genel Müdürlüğü Yetkilileri İle Yönetim Kurulunun Bilinçli Tavır Ve Davranışlarının Etkili Oluşu Nedeniyle - Yahya Murat Demirel Davası )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Banka Üst Yetkili Ve Sorumlularının Kamu Taciri Durumundaki Bankanın Hükmü Şahsiyetini Temsilde Ve Mal Varlığını Korumada Bilinçli Ve Eylemli Şekilde Kusurlu Bulunmaları Halinde Suçun Dolandırıcılık Değil Bankacılık Zimmeti Olduğu )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Görevi Sebebiyle Kendisine Tevdi Olunan Veya Muhafaza Denetim Veya Sorumluluğu Sltında Bulunan Para Veya Para Yerine Geçen Evrak Veya Senetleri Veya Diğer Malları Zimmetine Geçiren Hakkında - Yahya Murat Demirel Davası'nda 4389 Sayılı Bankalar Yasasının 22/3. Madde Fıkrasının 2. Cümlesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği/Bankacılık Zimmeti )
USULSÜZ KREDİ ALIP BANKAYI ZARARA UĞRATMAK ( Banka Üst Yetkili Ve Sorumlularının Kamu Taciri Durumundaki Bankanın Hükmü Şahsiyetini Temsilde Ve Mal Varlığını Korumada Bilinçli Ve Eylemli Şekilde Kusurlu Bulunmaları Halinde Bankacılık Zimmeti Suçunun Oluştuğu )
BANKA ÜST YETKİLİ VE SORUMLULARI ( Kamu Taciri Durumundaki Bankanın Hükmü Şahsiyetini Temsilde Ve Mal Varlığını Korumada Bilinçli Ve Eylemli Şekilde Kusurlu Bulunmaları Halinde Bankacılık Zimmeti Suçunun Oluştuğu - Yahya Murat Demirel Davası )
ALDATMA KASTIYLA ALINAN KREDİ ( Her Bir Sanığın Sorumluluğunun Kendi İmzası Tahtında Şekillenen Kredilerle Sınırlı Olacağı - 4389 Sayılı Bankalar Yasasının 22/3. Madde Fıkrasının 2. Cümlesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği/Bankacılık Zimmeti )
BANKANIN İÇİNİ BOŞALTMAK ( Usulsüz Kısmen Karşılıksız Ve Bu İtibarla Geri Dönüşü Olmayıp Bankaya Zarar Veren Kredilerde Banka Genel Müdürlüğü Yetkilileri İle Yönetim Kurulunun Bilinçli Tavır Ve Davranışlarının Etkili Olması Halinde Bankacılık Zimmeti Suçunun Oluştuğu )
YAHYA MURAT DEMİREL DAVASI ( Türkiye Halk Bankasından Kredi Aldığı Ve Geri Ödemeyerek Bankayı Zarara Uğrattığından Bahisle Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasında Bankacılık Zimmeti Suçunun Oluştuğu )"
22Y12.HD11.4.2005E. 2005/4949 K. 2005/7737"BANKA SIRRININ KAPSAMI ( Borçlunun Bankadaki Hesabına Haciz Konulmasına İlişkin Haciz İhbarnamesinin Banka Tarafından Uygulanması Gereği - Bu Husus Dışında Banka Sırrına Giren Hususların Bankadan Talep Edilemeyeceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Banka Nezdindeki Hesaba Haciz Uygulanması İçin Gönderilen Haciz İhbarnamesinin Bankaca Uygulanması Gereği - Bankadan Bu Husus Dışında Banka Sırrına Giren Hususların Talep Edilemeyeceği )
HACİZ İHBARNAMESİNİN BANKACA UYGULANMASI GEREĞİ ( Bankanın Nezdindeki Borçlu Hesabına Banka Sırrı Gerekçesiyle Haciz Uygulamaktan Kaçınamayacağı - İcra Müdürlüğü'nün Bankadan Bu Husus Haricinde Banka Sırrı Kapsamına Giren Bilgi Talep Edemeyeceği )"
22Y7.CD23.3.2005E. 2004/37504 K. 2005/1789"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin TCK Kapsamında Memur Sayılmaması - Sanık Hakkında Bankalar Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİNİN TCK KAPSAMINDA MEMUR SAYILMAMASI ( Mudilerin Parasını Mal Edinen Banka Çalışanının Zimmet Suçundan Mahkum Edilememesi - Sanık Hakkında Bankalar Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı )
BANKA ÇALIŞANININ ZİMMETİNE PARA GEÇİRMESİ ( Ziraat Bankası Personelinin TCK Kapsamında Memur Sayılamaması Nedeniyle Zimmet Suçunun Oluşmayacağı - Suç Vasfının Tesbiti İçin Sanığın Hileli Bir Eyleminin ve İmzaların İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
ZİMMET SUÇU MEYDANA GELMEMESİ ( Ziraat Bankası Çalışanı Olan Sanığın TCK Kapsamında Memur Sayılamayacağı - Suç Vasfının Tesbiti İçin Sanığın Hileli Bir Eyleminin ve İmzaların İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
22Y11.CD16.3.2005E. 2004/559 K. 2005/1174"DOLANDIRICILIK VE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Müşterilere Ait Hisse Senetlerini Satarak Mal Edinmesi - 4389 Sayılı Kanunun 22/3. Madde Ve Bendine Uygun Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Takdirinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Müşterilere Ait Hisse Senetlerini Satarak Mal Edinmesi - 4389 Sayılı Kanunun 22/3. Madde Ve Bendine Uygun Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Takdirinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
MÜŞTERİLERE AİT HİSSE SENETLERİNİ SATARAK MAL EDİNMEK ( 4389 Sayılı Kanunun 22/3. Madde Ve Bendine Uygun Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Takdirinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
22Y7.CD9.2.2005E. 2004/1791 K. 2005/448"BANKALAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu )
DEVİR İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK YAPILMASI ( Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu - Bankalar Kanunu'na Muhalefet )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Olduğu )"
22YCGK8.2.2005E. 2004/5-146 K. 2005/7"ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
MEMUR SAYILMAMA ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları/Zimmet Suçu )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Zimmet Suçu/Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZALANDIRMA ( Zimmet - Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması )
BANKA PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
ÖZELLEŞTİRMENİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN BANKA PERSONELİNE ETKİSİ ( Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlarda Çalıştırılan Personelin TCK. Md. 279'da Yazılı Memurdan Sayılacağı )"
22Y7.CD8.4.2004E. 2003/5543 K. 2004/4973"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi - Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği/Zimmet )
ZİMMET ( Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi - Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği )
BASİT ZİMMET ( Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği - Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği - Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği - Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi/Zimmet )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankalar Kanunu Md. 22/3 ve 4 Fıkrası Kapsamında Veya Bu Suçlarla Bağlantılı Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlar )"
22Y11.HD12.2.2004E. 2003/6844 K. 2004/1171"USULSÜZ OLARAK ÇEKİLEN MEVDUAT ( Tahsili İstemi - Mahkemenin Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Davalı Bankanın İlgili Şubelerinin Tüm Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırması Gereği )
BANKA ŞUBESİNİN KAPANMASI ( Usulsüz Olarak Çekilen Mevduatın Tahsili İstemi - Mahkemenin Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Davalı Bankanın İlgili Şubelerinin Tüm Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırması Gereği )
BANKA KAYITLARI ( Bilirkişi Aracılığı İle Davalı Bankanın İlgili Şubelerinin Tüm Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Davacının Davalı Bankada İki Ayrı Hesabının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
ALACAK DAVASI ( Usulsüz Olarak Çekilen Mevduatın Tahsili İstemi - Mahkemenin Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Davalı Bankanın İlgili Şubelerinin Tüm Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Usulsüz Olarak Çekilen Mevduatın Tahsili İstemi - Mahkemenin Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Davalı Bankanın İlgili Şubelerinin Tüm Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırması Gereği )"
22Y7.CD9.7.2003E. 2003/1788 K. 2003/5905"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bankayı Aldatacak ve Fiilin Açığa Çıkmasını Önleyecek Hileli İşlemlerle Parayı Zimmetine Geçirmek )
BANKAYA YATIRILAN PARAYI HİLELİ İŞLEMLERLE ZİMMETİNE GEÇİRMEK ( Bankalar Kanununa Muhalefet )
SUÇ TARİHİNDEKİ MERKEZ BANKASI SATIŞ KURU ( Banka Zararının Hesaplanması-Zimmet )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA DAYALI VESAYET ( Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi-Zimmet )"
22Y7.CD7.7.2003E. 2002/6788 K. 2003/5786"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Zimmet - Para Miktarının Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gereği )
ZİMMET ( Para Miktarının Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gereği )"
22YCGK27.5.2003E. 2003/7-155 K. 2003/171"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Basın Yasasındaki Araçlardan Birini Kullanarak Banka Hakkında Asılsız Haber Yayma Suçunun Yargılamasının 3005 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Yapılması )
BANKA HAKKINDA ASILSIZ HABER YAYMAK ( Basın Yasasındaki Araçlardan Birini Kullanarak Banka Hakkında Asılsız Haber Yayma Suçunun Yargılamasının 3005 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Yapılması )
BASIN YOLU İLE BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Basın Yasasındaki Araçlardan Birini Kullanarak Banka Hakkında Asılsız Haber Yayma Suçunun Yargılamasının 3005 Sayılı Yasaya Göre Yapılması )
3005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YARGILMA YAPILMASI ( Basın Yasasındaki Araçlardan Birini Kullanarak Banka Hakkında Asılsız Haber Yayma Suçunun Yargılamasının Bu Kanuna Göre Yapılması )
ASILSIZ HABER YAYMA ( Sanıkların Katılan Bankanın İtibarını Kırabilecek-Şöhretine-Servetine Zarar Verebilecek Hususta Basın Yasasında Yazılı Araçlar Kullanılarak Asılsız Haber Yayması )"
22Y7.CD6.5.2003E. 2003/938 K. 2003/2292"DOLANDIRICILIK ( Banka Personelini Hataya Düşürerek Kendi Mevduat Hesabına Havale Edilmesini Sağlamak )
BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Banka Personelini Hataya Düşürerek Kendi Mevduat Hesabına Havale Edilmesini Sağlamanın Dolandırıcılık Olması )
BANKA PERSONELİNİ HATAYA DÜŞÜRMEK SURETİYLE HESABINA HAVALE YAPILMASINI SAĞLAMAK ( Dolandırıcılık-Bankalar Kanununa Muhalefet )"
22YCGK17.9.2002E. 2002/6-204 K. 2002/309"BANKALAR KANUNUNUN 22. MADDESİNDEKİ SUÇLAR ( C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )
KOVUŞTURMA USULÜ ( Bankalar Kanununun 22. Maddesindeki Suçlar - C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )
DOLANDIRICILIK ( Banka Mensuplarının - Bankaların Savcılıklara Şikayette Bulunabilecekleri )
EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Banka Mensuplarının - Bankaların Savcılıklara Şikayette Bulunabilecekleri )
ZİMMET ( Banka Mensuplarının - C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )"
22Y7.CD26.6.2002E. 2002/10783 K. 2002/10084"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Şikayet Konusu Eylemin 4389 Sayılı Bankalar Kanuna Aykırı Olması )
KOVUŞTURMA YAPILMASI İÇİN YAZILI BAŞVURU KOŞULU ( Suçun Niteliği İtibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Kovuşturma Yapılması için Yazılı Başvuruda Bulunması Şartına Bağlı Olması )
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ( Suçun Niteliği İtibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Kovuşturma Yapılması için Yazılı Başvuruda Bulunması Şartına Bağlı Olması )"
22Y7.CD12.6.2002E. 2002/9327 K. 2002/9059"BANKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tediye Fişinde Mudilerin İmzasını Taklit Ederek Zimmet - Basit Ya da Nitelikli Olduğu/Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir Nitelikte Bulunup Bulunmadığı )
BASİT ZİMMET- NİTELİKLİ ZİMMET ( Tediye Fişinde Mudilerin İmzasını Taklit Ederek - Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
ZİMMET ( Tediye Fişinde Mudilerin İmzasını Taklit Ederek - Basit Ya da Nitelikli Olduğu/Banka Görevlilerince İlk Bakışta Anlaşılabilir Nitelikte Bulunup Bulunmadığı )"
22Y11.CD22.5.2002E. 2002/4046 K. 2002/4632"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Bankada Müdür Olan Sanığın Kendisine Tevdi Edilen Banka Paralarını Gerekli Özenle Koruyup Kullandırmaması )
BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bankada Müdür Olan Sanığın Kendisine Tevdi Edilen Banka Paralarını Gerekli Özenle Koruyup Kullandırmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankalar Kanununa Muhalefet Suçlarında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
22Y11.CD4.4.2002E. 2002/2055 K. 2002/2863"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ SUİSTİMAL ( Banka Çalışanı Olan Sanıkların Banka Mevcuduna Karşı İşledikleri Suçun Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankalar Kanununa Muhalefet Suçlarında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
22Y7.CD12.12.2001E. 2001/13607 K. 2001/19489"VASIFLI ZİMMET ( Tediye Fişindeki Sanık Banka Görevlisinin Attığı Sahte İmzanın İlk Bakışta Anlaşılamaması Durumunda Eylemin Vasıflı Zimmet Suçunu Oluşturması )
ADİ ZİMMET ( Tediye Fişindeki Sanık Banka Görevlisinin Attığı Sahte İmzanın İlk Bakışta Anlaşılabilmesi Durumunda Eylemin Adi Zimmet Suçunu Oluşturması )
ZİMMET ( Sahte İmza İle Banka Mudisine Ait Paranın Görevli Tarafından Mal Edinilmesi )"
22Y5.CD27.9.2001E. 2001/5291 K. 2001/5346"ZİMMET SUÇU ( Sanığın Kamu Bankasında Görevli İken Zimmet Suçunu İşlemesi )
KAMU BANKASINDA GÖREVLİ MEMURUN ZİMMET SUÇU ( Kamu Bankalarına Karşı İşlenen Suçlarda Ağır Para Cezasının Artırımı ve Memuriyetten Süresiz Yasaklama Gibi Daha Ağır Hükümler İçermesi )
FAİZ ( Ödetmeye Hükmedildiği Halde Müdahilin Faiz İstemi Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
22Y11.CD14.3.2001E. 2001/1388 K. 2001/2048"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Banka Şubesinde Yetkili Memur Olan Sanığın Sahte Tediye Fişleri Düzenleyerek Banka Parasını Mal Edinmesi )
SAHTE TEDİYE FİŞLERİ DÜZENLEMEK ( Banka Parasını Mal Edinme Fiilinin 4389 Sayılı Yasadaki Fiili Oluşturması )
4389 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Tediye Fişleri Düzenleyerek Bankanın Parasını Mal Edinme Eylemi )
GÖREV ( Sahte Tediye Fişleri Düzenleyerek Bankanın Parasını Mal Edinme Eyleminde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"

DANIŞTAY

22IDDGK14.1.2010E. 2007/127 K. 2010/28"BANKA ŞUBESİNDE BULUNAN HESAPLARININ 3. KİŞİLERE AÇIKLANMASI ( Sorumlular Hakkında İşlem Yapılması İstemi - İlgililer Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Davacının Bir Banka Şubesinde Bulunan Hesaplarının 3. Kişilere Açıklanması Nedeniyle Sorumlular Hakkında İşlem Yapılması İstemi - İlgililer Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
YETKİLİ MAKAMIN CEZA SORUŞTURMASINA BAŞLANILMAMASI YOLUNDAKİ KARARLARI ( İptal Davası Yoluyla Yargı Denetimine Tabi Tutulmasının İdari Yargılama Süreci İçinde Verilmesi Olası Farklı Kararların Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Aşamasında Kimi Sorunlara Neden Olabilmesi İdari İşlemin Yargısal Denetimine Engel Oluşturmadığı )"
22IDDGK23.6.2006E. 2006/871 K. 2006/759"BANKA ŞUBESİNDE BULUNAN HESABIN 3. KİŞİLERE AÇIKLANMASI ( İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi - Dava Konusu Edilebilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olmadığı )
CEZA YARGILAMASININ GÖREV ALANINA GİREN SÜREÇ ( İdari Yargı Kararı İle Durdurulması ve Geri Çekilmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı - Banka Şubesinde Bulunan Hesabın 3. Kişilere Açıklanması/İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi )
BANKANIN C. BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURMASI YA DA VURMAMASI ( Kovuşturma Açılması İçin/Ceza Yargılaması Alanını İlgilendirdiği - Banka Şubesinde Bulunan Hesabın 3. Kişilere Açıklanması/İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi )"
22D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
22D1.D10.4.2002E. 2002/26 K. 2002/52"AVUKATIN İNCELEME YETKİSİ ( Avukatlık Kanununda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Avukatlara Görevlerini Yerine Getirme Esnasında Yardımcı Olmalarının Gerekmesi )
BİLGİ VE BELGE ALMANIN SINIRLARI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
VEKALET İBRAZI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
AVUKATLIK GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Kurum ve Kuruluşların Avukata Görevini Yaparken Yardımcı Olmak Zorunda Olması )
ÖRNEK ALMA ( Avukatın Kurum ve Kuruluşlardaki Belgelerden Örnek Alabilmesinin Vekalet İbrazına Bağlı Olması )"

Madde 24

YARGITAY

24Y10.HD25.6.2013E. 2012/24482 K. 2013/14350"ALACAK DAVASI ( Prim Alacağı - Sıra Cetveline İtiraz Olarak Açılan Davanın İş Bu Davanın Sonucunu Etkileyecek Olması Nedeniyle Söz Konusu Davanın Sonucunun Bekletici Sorun Kabul Edilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Prim Alacağı - Sıra Cetveline İtiraz Olarak Açılan Davanın İş Bu Davanın Sonucunu Etkileyecek Olması Nedeniyle Söz Konusu Davanın Sonucunun Bekletici Sorun Kabul Edilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Alacak Davası - Prim Alacakları Yönünden Ödenmesi Gereken Tarihlerden İtibaren Gecikme Zammı Uygulanacağı ve İflas Tarihine Kadar Gecikme Zammı Diğer Alacaklar İçin ise Yasal Faiz Hesaplanması Gerektiği )
DESTEK PRİMİ ( Alacak Davası - Tahsiline Karar Verilen Alacağın Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortalarına Dair Prim Alacağı Olduğu Gözetilmesizin Hüküm Fıkrasında Destek Primi Olduğunun Belirtilmesinin Yanlış Olduğu )"
24Y7.CD10.4.2013E. 2011/11138 K. 2013/9356"MUDİYİ KANDIRARAK İMZASINI ALMAK ( Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek - Eylemin Nitelikli Zimmet Olduğu/Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )
TEDİYE FİŞİ İLE PARA ÇEKMEK ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak/Nitelikli Zimmet - Zararın Bulunmaması Halinde Sadece Gün Adli Para Cezası Tayin Edileceği )
BASİT ZİMMET ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Sanığın Diğer Eylemlerinin Basit Zimmet Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )"
24Y5.CD27.5.2011E. 2011/5259 K. 2011/4402"ZİMMET SUÇU (Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Davanın Niteliği ve İddianameler ile Suçun Sübut ve Delillerinin Takdirine İlişkin Değerlendirmenin Bu Mahkemede Yapılması Gereği)
HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI (HSYK'nın 29.12.2003 Tarih ve 610 Sayılı Kararının Dikkate Alınması Gereği - Dava Konusu Olayda Yargılamanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
BİRDEN FAZLA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BULUNMASI (Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Davanın Niteliği ve İddianameler ile Suçun Sübut ve Delillerinin Takdirine İlişkin Değerlendirmenin Bu Mahkemede Yapılması Gereği)
DAVA DOSYALARININ İNCELENMESİ (Zimmet Suçu - Kamu Davası Açılması Halinde Diğer Mahkemelerdeki Dava Dosyaları İncelenerek İş Bu Dosyaların Birleştirilmesi Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince Banka Kayıtları ve Tüm Evrakların İncelettirilmesi Gerektiği)
HESAPLAMA HATASI (Zimmet Suçu - Mal Edinildiği İddia Olunan Dövizlerin Zimmete Geçirilme Tarihi İtibariyle T.C.Merkez Bankası Efektik Satış Kuru Üzerinden Hesaplama Yapılması Gereği/Alış Kuru Üzerinden Yapılan Hesaplamanın Hatalı Olduğu)
HATALI BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişi Yemin Zaptının Üye Tarafından İmzasız Bırakılamayacağı - Zimmet Suçu)
DURUŞMANIN KESİKSİZLİĞİ (Mahkeme Heyetinde Değişiklik Olduğu/Önceki Tutanaklar ve Yapılan İşlemlerin Okunduğun Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Duruşmanın Kesintisizliği İlkesine Aykırı Hareket Edildiği/Bozma Nedeni Sayılacağı)
TESELSÜL EDEN SUÇLAR (Suç Tarihlerinin ve Suç Yerlerinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesi Gereği)
LEHE OLAN KANUN HÜKMÜ (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4389 ile Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5411 Sayılı Yasa Hükümlerinden Sanığın Lehine Olan Hangisi İse Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması Gereği - Zimmet Suçu)"
24Y7.CD19.4.2011E. 2008/2472 K. 2011/4284"ZİMMET SUÇU ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Suçun Oluşabileceği/Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu - Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği - Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
24Y7.CD22.2.2011E. 2008/8667 K. 2011/1975 T"ZİMMET SUÇU ( Eylemlerinin Bir Kısmının 4389 S.K'nın Yürürlük Tarihi Olan 23.6.1999 Tarihinden Sonra Gerçekleştiği Anlaşılmakla Teselsül Eden Eylemin 4389 S.K. Kapsamında Değerlendirileceği - Görevsizlik Kararı Verilerek Ağır Ceza Mahkemesinin Görevlendirildiğinin Gözetileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Zimmet Eylemlerinin Bir Kısmının 4389 S.K'nın Yürürlük Tarihi Olan 23.6.1999 Tarihinden Sonra Gerçekleştiği Anlaşılmakla Teselsül Eden Eylemin 4389 S.K. Kapsamında Değerlendirileceği - İhtisas Mahkemesi Olan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
24Y7.CD21.1.2010E. 2007/12553 K. 2010/463"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
GÖREV ( Bankacılık Kanunundan Doğan Uyuşmazlık - HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
BANKACILIK KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )"
24Y7.CD8.11.2006E. 2006/6805 K. 2006/17038"MÜTESELSİLEN İHTİLASEN ZİMMET SUÇU ( Halk Bankası Personelinin TCK'nun Uygulaması Bakımından Memur sayılmayacağı - Halk Bankası Personelinin TCK'da Yazılı Zimmet Suçunu İşleyemeyeceği Sanıklar Hakkında Bankalar Kanununa Göre Hüküm Oluşturulması Gereği )
TÜRKİYE HALK BANKASI PERSONELİ ( Türk Ceza Kanunu Uygulaması Bakımandan Memur Sayılamayacağından Zimmet Suçu Nedeniyle Yargılanamayacakları - Halk Bankası Personelinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Bankalar Kanununa Göre Yargılanması Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlara Ait Davaların İlgili Bankanın Bulunduğu İlin 1 Numaralı Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği - Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun Kararına Göre Birden Fazla Ağır Ceza Mahkemesinin Oldğu yerde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )"
24YHGK21.12.2005E. 2005/11-630 K. 2005/737"TAZMİNAT DAVASI ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Emekli Yardım Sandığı Vakfınca Fon Tarafından Atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Aleyhine Kişisel Sorumluluklarına Dayanılarak Açılmış Tazminat İstemi )
HUSUMET ( Önceden Açılmış ve ve 5020 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girene Kadar Açılacak Davalar Yönünden Bir Ayrım Yapılmaksızın Bu Davaların Fon Aleyhine Açılmış Sayılacağının Kabul Edilmiş Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Yasa Gereğince Her Halükarda Davanın Fon'a Karşı Açılmış Dava Sayılması ve Husumetin Fon'a Yöneltilmiş Olduğu Kabul Edilerek Dava Dilekçesinin Asıl Hasım Olan Fon'a Tebliği Olanğının Davacı Yana Sağlanmasının Gerekmesi )
FON ALEYHİNE DAVA ( Bakan-Fon veya Kurum Tarafından Atanan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Aleyhine Görevlerinin İfası Sebebiyle Açılmış Bulunan Davaların Fon Aleyhine Açılmış Sayılması ve Bu Davalarda Husumetin Fona Yöneltilmesi )
KİŞİSEL SORUMLULUK ( Davalıların Tüm İşlemlerinin Yasa-Anasözleşme Hükümleri ve MüdebbiR Tacir İlkesine Aykırı Olması ve Bunun Sonucunda Şirketi Zarara Uğratmaları Nedeniyle )
RÜCU ( Görevlerin İfası Sebebiyle Fona Açılan Davalarda Bu Kişilerin Görevlerini Kötüye Kullandıklarına Hükmolunması Halinde Kendilerine Rücu Edilmesi )"
24Y11.HD31.10.2005E. 2005/8114 K. 2005/10525"BANKA YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUMLULUK DAVASI ( TTK'nun 336/5. Maddesine Dayanarak Aynı Kanunun 340. Maddesinin Yollamasıyla 309. Maddeye Göre Açılmasına Göre İşin Esasına Girilmesi Gereği )
BANKACILIK SÖZLEŞMESİNDEN VE KANUNDAN DOĞAN GÖREVLERİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( TTK'nun 309. Maddeye Göre Açılmasına Göre İşin Esasına Girilmesi Gereği ) DOLAYISIYLA UĞRANILAN ZARARLARIN İSTENMESİ ( Banka Yöneticileri Hakkında Sorumluluk Davası - TTK'nun 336/5. Maddesine Dayanarak Aynı Kanunun 340. Maddesinin Yollamasıyla 309. Maddeye Göre Açılmasına Göre İşin Esasına Girilmesi Gereği )"
24Y11.CD4.5.2005E. 2005/833 K. 2005/2372"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Özel Bir Bankanın Hakim Ortağı ve Üst Düzey Yöneticisi Olan Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Hesaplara Diğer Hesaplardan Naklen Para Yatırıldığı )
HESAPLARDAN HESAPLARA NAKLEN PARA YATIRILMASI ( Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Banka Zimmeti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
BANKA ZİMMETİ ( Özel Bir Bankanın Hakim Ortağı ve Üst Düzey Yöneticisi Olan Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Hesaplara Diğer Hesaplardan Naklen Para Yatırıldığı )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Holding Hesabına Mudilere Ait Hesaplardan Hesap Sahiplerinin Haberi Olmaksızın Virman Yapıldığı - Banka Zimmeti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUDİLERE AİT HESAPLARDAN HESAP SAHİPLERİNİN HABERİ OLMAKSIZIN VİRMAN YAPILMASI ( Banka Zimmeti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
24Y7.CD26.1.2005E. 2004/30675 K. 2005/20"BANKALAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Bankalar Yeminli Murakıpları Tarafından Düzenlenen Raporda Belirtilen Sanıkların Leh ve Aleyhindeki Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Mahkemesine Ait Olduğu )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Bankalar Kanunu'na Muhalefet - Bankalar Yeminli Murakıpları Tarafından Düzenlenen Raporda Belirtilen Sanıkların Leh ve Aleyhindeki Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Mahkemesine Ait Olduğu )"
24Y7.CD8.4.2004E. 2003/5543 K. 2004/4973"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi - Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği/Zimmet )
ZİMMET ( Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi - Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği )
BASİT ZİMMET ( Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği - Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Ağır Para Cezasının Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği - Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Uygulanması Bakımından Basit ve Nitelikli Olarak Mal Edilen Miktarların Ayrı Ayrı Saptanması Gereği - Banka Gişe Yetkilisinin Mudiler Yerine İmza Atarak Sahte Tediye Fişi Düzenlemesi/Zimmet )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankalar Kanunu Md. 22/3 ve 4 Fıkrası Kapsamında Veya Bu Suçlarla Bağlantılı Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlar )"
24Y7.CD24.3.2004E. 2003/15830 K. 2004/4092"BANKACILIK İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK ( İddianame Kapsamı Dışında Kalan Hususların Hükme Esas Alınamayacağı )
İDDİANAME KAPSAMI DIŞINDAKİ SORUŞTURMA RAPORLARININ HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Bankacılık İşlemlerinde Usulsüzlük )
ZİMMET İDDİASI ( Banka Bireysel Pazarlama Yönetmeni Olan Sanığa Görevi Gereği Saklaması İçin Para Tevdi Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği - Eylemin Nitelikli Zimmet Sayılıp Sayılmamasının Tesbiti Usulü )
GÖREV GEREĞİ PARA TEVDİ EDİLMİŞ OLMASI ŞARTI ( Zimmet Sanığı Banka Bireysel Pazarlama Yönetmenine - Eylemin Nitelikli Zimmet Sayılıp Sayılmamasının Tesbiti Usulü )
NİTELİKLİ ZİMMET NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Banka Bireysel Pazarlama Yönetmeni Olan Sanığın İşlediği Zimmet Suçu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Müdahil Lehine Değil Müdahil Vekili Lehine Hükmolunması Gereği )"
24Y7.CD1.5.2003E. 2002/21216 K. 2003/2130"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( İlgili Bankanın Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemelerde Görülmesi Zorunluluğu )
GÖREV ( Bankalar Kanununa Muhalefet - İlgili Bankanın Bulunduğu Yerdeki Mahkemede Görülmesi Gereği )"
24Y7.CD5.3.2003E. 2002/18132 K. 2003/96"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Aykırı Olarak Eylemde Bulunmak )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankaya İlişkin Davaların İlgili Bankanın Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemelerde Görülür Hükmü Nedeniyle İlgili Banka Merkezinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
24Y7.CD6.2.2003E. 2002/21607 K. 2003/23"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET (Bankalar Kanununa Muhalefet Suçlarında Kovuşturma Yapılabilmesi İçin BDDK Adına Yazılı Başvuruda Bulunulmasının Yeterli Olması)
KOVUŞTURMA ŞARTI (Bankalar Kanununa Muhalefet Suçlarında Kovuşturma Yapılabilmesi İçin BDDK Adına Yazılı Başvuruda Bulunulmasının Yeterli Olması)
KURUMU TEMSİLEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA (Kurumu Temsilen Başkanın Suç Duyurusunda Bulunması Halinde Takip Şartının Gerçekleştiğinin Kabulünun Gerekmesi)"
24YCGK17.9.2002E. 2002/6-204 K. 2002/309"BANKALAR KANUNUNUN 22. MADDESİNDEKİ SUÇLAR ( C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )
KOVUŞTURMA USULÜ ( Bankalar Kanununun 22. Maddesindeki Suçlar - C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )
DOLANDIRICILIK ( Banka Mensuplarının - Bankaların Savcılıklara Şikayette Bulunabilecekleri )
EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Banka Mensuplarının - Bankaların Savcılıklara Şikayette Bulunabilecekleri )
ZİMMET ( Banka Mensuplarının - C. Savcıları'nca Dava Açılabilmesi İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Başvuruda Bulunmasına Gerek Olmadığı )"
24Y7.CD26.6.2002E. 2002/10783 K. 2002/10084"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Şikayet Konusu Eylemin 4389 Sayılı Bankalar Kanuna Aykırı Olması )
KOVUŞTURMA YAPILMASI İÇİN YAZILI BAŞVURU KOŞULU ( Suçun Niteliği İtibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Kovuşturma Yapılması için Yazılı Başvuruda Bulunması Şartına Bağlı Olması )
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ( Suçun Niteliği İtibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Kovuşturma Yapılması için Yazılı Başvuruda Bulunması Şartına Bağlı Olması )"
24Y7.CD8.3.2002E. 2002/2875 K. 2002/2737"BANKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İlgili Bankanın Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemelerde Görülmesi Zorunluluğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankalar Kanununa Aykırı Davranış - İlgili Bankanın Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemelerde Görülmesi Zorunluluğu )"

DANIŞTAY

24IDDGK23.6.2006E. 2006/871 K. 2006/759"BANKA ŞUBESİNDE BULUNAN HESABIN 3. KİŞİLERE AÇIKLANMASI ( İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi - Dava Konusu Edilebilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olmadığı )
CEZA YARGILAMASININ GÖREV ALANINA GİREN SÜREÇ ( İdari Yargı Kararı İle Durdurulması ve Geri Çekilmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı - Banka Şubesinde Bulunan Hesabın 3. Kişilere Açıklanması/İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi )
BANKANIN C. BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURMASI YA DA VURMAMASI ( Kovuşturma Açılması İçin/Ceza Yargılaması Alanını İlgilendirdiği - Banka Şubesinde Bulunan Hesabın 3. Kişilere Açıklanması/İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi )"

Madde 168

YARGITAY

168Y23.HD25.2.2013E. 2012/6563 K. 2013/1066"ŞİKAYET ( Şikayetçinin İflas Sıra Cetvelinde Dördüncü Sıradaki Alacağının Üçüncü Sıraya Yazılması İstemi - Alacak Üzerindeki Rüçhan Hakları Temlik Alana Geçtiğinden 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yer Alan İmtiyazların Şikayetçi Yararına Uygulanacağı )
İFLAS SIRA CETVELİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ ALACAĞININ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YAZILMASI İSTEMİ ( Alacak Üzerindeki Rüçhan Hakları Temlik Alana Geçtiğinden 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yer Alan İmtiyazların Şikayetçi Yararına Uygulanması Gerektiği )
RÜÇHAN HAKLARI ( Şikayetçinin İflas Sıra Cetvelinde Dördüncü Sıradaki Alacağının Üçüncü Sıraya Yazılması İstemi - Alacak Üzerindeki Rüçhan Hakları Temlik Alana Geçtiğinden 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yer Alan İmtiyazların Şikayetçi Yararına Uygulanacağı )"

Madde 306

YARGITAY

306Y11.HD2.5.2014E. 2014/774 K. 2014/8209"MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDE MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN SAHTECİLİK YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Olayın Ne Şekilde Gerçekleştiği Davacının Hesabından Paranın Ne Şekilde ve Hangi Usullerle Çekildiği İşlem Sebebi İle Davacının Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmadığı )
BANKADAKİ HESAPTAN HESAP SAHİBİNİN BİLGİSİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mevduat Sözleşmesinde Meydana Gelen Zarardan Sorumluluk - Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Amacı İle Bankacılık ve Bilgi İşlem Konularında Uzman Bilirkişilerden Kurulu Heyet Tarafından Düzenlenecek Rapor Kapsamında Oluşacak Kanaate Göre Sonuca Gidileceği )"

Madde 307

YARGITAY

307Y11.HD2.5.2014E. 2014/774 K. 2014/8209"MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDE MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN SAHTECİLİK YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Olayın Ne Şekilde Gerçekleştiği Davacının Hesabından Paranın Ne Şekilde ve Hangi Usullerle Çekildiği İşlem Sebebi İle Davacının Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmadığı )
BANKADAKİ HESAPTAN HESAP SAHİBİNİN BİLGİSİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mevduat Sözleşmesinde Meydana Gelen Zarardan Sorumluluk - Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Amacı İle Bankacılık ve Bilgi İşlem Konularında Uzman Bilirkişilerden Kurulu Heyet Tarafından Düzenlenecek Rapor Kapsamında Oluşacak Kanaate Göre Sonuca Gidileceği )"

Madde 472

YARGITAY

472Y11.HD2.5.2014E. 2014/774 K. 2014/8209"MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDE MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN SAHTECİLİK YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Para Davalı Bankaya Ait Olup Esasen Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Bankaya Karşı İşlendiğinin ve Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Olayın Ne Şekilde Gerçekleştiği Davacının Hesabından Paranın Ne Şekilde ve Hangi Usullerle Çekildiği İşlem Sebebi İle Davacının Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmadığı )
BANKADAKİ HESAPTAN HESAP SAHİBİNİN BİLGİSİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davalı Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğunun İlke Olarak Kabulü Gerektiği/Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mevduat Sözleşmesinde Meydana Gelen Zarardan Sorumluluk - Davacı Tarafça İleri Sürülen İşlemin Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Davacının Şifresinin Ele Geçirilmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Amacı İle Bankacılık ve Bilgi İşlem Konularında Uzman Bilirkişilerden Kurulu Heyet Tarafından Düzenlenecek Rapor Kapsamında Oluşacak Kanaate Göre Sonuca Gidileceği )"

Ek. Madde 1

DANIŞTAY

Ek.1D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

Ek. Madde 3

YARGITAY

Ek.3Y12.HD7.2.2017E. 2016/9425 K. 2017/1396"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ (Fon Alacağı - Anayasa Mahkemesi Kararıyla TMSF Lehine Getirilen Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmişe Etkili Olacağına Yönelik Düzenleme İptal Edildiği/Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı)
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI (İptal Edilen Geçici 16. Md.nin Yürürlük Tarihi Olan 01.11.2005 Tarihinden Önce Alacaklı Bankanın İhtarname Keşide ve Tebliğ Ederek Borcu Muaccel Hale Getirdiği Hususu Dikkate Alınarak Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Zamanaşımının Yirmi Yıl Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmayacağı)
FON LEHİNE GETİRİLEN ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ (Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Geç. 16. Md.nin Yürürlük Tarihinden Önce Alacaklı Bankanın İhtarname Keşide ve Tebliğ Ederek Borcu Muaccel Hale Getirdiği Hususu Dikkate Alınarak Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı)"
Ek.3Y4.HD9.2.2009E. 2008/13966 K. 2009/1856"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Usulsüz Kredi Kullandırılması Sonucu Oluşan Banka Zararının Tahsili - Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI SONUCU OLUŞAN BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Memurların Vermiş Oldukları Zarardan Ötürü Sorumluluğunda Haksız Fiil Kurallarının Uygulanacağı - Tüzel Kişiler ve Özellikle Kamu Kurumunda Zamanaşımı O Kurumun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )
BANKA GÖREVLİLERİNİN KULLANDIRDIKLARI KREDİDEN DOĞAN SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN ZARAR ( Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
MEMURLARIN VERMİŞ OLDUKLARI ZARARLAR ( Sorumluluğunda Haksız Fiil Kurallarının Uygulanacağı - Tüzel Kişiler ve Özellikle Kamu Kurumunda Zamanaşımı O Kurumun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )"
Ek.3YHGK5.4.2006E. 2006/12-110 K. 2006/122"ÇEKE DAYALI TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Alacak Talebi - 5411 Sayılı Kanunda Kabul Edilen Lehe Hükümler Gereğince Fiilin Gerçekleştiği Takip Konusu Çekin Keşide Tarihinden İtibaren Kanunda Belirtilen 20 Yıllık Süre Henüz Dolmadığından Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLMASI ( 5411 Sayılı Kanunun 141. Maddesi İle Kabul Edilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bankanın Alacağı Yönünden de Uygulanacağı ve Geçmişe Etkili Olacağı )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Zamanaşımı İtirazının Kabulü İle İcranın İstekli Borçlu Yönünden Geri Bırakılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HAZİNE VE FON ALACAKLARI ( Alacaklı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu İle Kaldırılmayarak Yürürlükte Bırakılan 4389 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 5. Maddesi Kapsamında Olup Hazine ve Fon Alacaklarına Uygulanan Hükümlerin Bu Banka Alacaklarına da Uygulanacağı )"
Ek.3Y12.HD4.3.2005E. 2005/876 K. 2005/4416"FON ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA VE TAKİP ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Sürenin Başlangıcı Fon Tarafından Ödeme Yapılmasına veya Yapılacak Olmasına Sebebiyet Veren Kişilerin Fiillerinin Gerçekleştirdiği Tarihten İtibaren Başladığı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Fon Alacağına İlişkin Dava ve Takiplerde 10 Yıl Olduğu - Sürenin Başlangıcı Fon Tarafından Ödeme Yapılmasına veya Yapılacak Olmasına Sebebiyet Veren Kişilerin Fiillerinin Gerçekleştirdiği Tarihten İtibaren Başladığı )
HAZİNE ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA VE TAKİPLER ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Sürenin Başlangıcı Fon Tarafından Ödeme Yapılmasına veya Yapılacak Olmasına Sebebiyet Veren Kişilerin Fiillerinin Gerçekleştirdiği Tarihten İtibaren Başladığı )"

Ek. Madde 5

AMK

Ek.5AMK6.11.2008E. 2004/95 K. 2008/156""
Ek.5AMK18.10.2007E. 2007/4 K. 2007/81""

YARGITAY

Ek.5Y17.HD28.9.2010E. 2010/5696 K. 2010/7430"İSTİHKAK DAVASI ( Dava 3. Kişinin İ.İ.K.nun 96 ve Onu İzleyen Maddelerine Dayalı Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davası Olduğu - Davalı Banka 4389 S. Yasaya Eklenen EK.5. Md. Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( İstihkak Davası - Dava 3. Kişinin İ.İ.K.nun 96 ve Onu İzleyen Md.lerine Dayalı Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davası Olduğu/Davalı Banka 4389 S. Yasaya Eklenen EK.5. Md. Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olduğu )
TAŞINIR MALA İLİŞKİN İSTİHKAK DAVASI ( Davalı Banka 4389 S. Yasaya Eklenen EK.5. Md. Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olduğu )"
Ek.5YHGK17.12.2008E. 2008/19-751 K. 2008/738"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )
YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE DİRENME KARARI ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )
DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAYAN YENİ BİR HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )"
Ek.5Y12.HD13.3.2008E. 2008/1892 K. 2008/4889"HACİZLİ MALLARIN SATILMASI ( Kamu Bankalarının Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı )
KAMU BANKALARI ( Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı - Hacizli Malların Satılması )
DAMGA VERGİSİ ( Kamu Bankalarının Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı - İhalenin Kesinleşmesi )
ŞİKAYET ( Kamu Bankası Olan Halk Bankasının KDV ve Tellaliyeden Sorumlu İse de Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığından Kabulü Gerektiği )"
Ek.5Y19.HD24.1.2008E. 2007/7002 K. 2008/308"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
ŞİKAYET PROSEDÜRÜ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )"
Ek.5YHGK29.11.2006E. 2006/12-759 K. 2006/760"DAMGA VERGİSİ ( Kamu Bankası - Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç ve Masrafların Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği/Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRACA SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Edip Damga Vergisine Konu Teşkil Edeceği )
HARÇ VE VERGİ MUAFİYETİ ( Kamu Bankası - Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç ve Masrafların Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
KAMU BANKASININ VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ ( Tahsil Harcı Dahil Her Türlü Vergi Resim Harç ve Masrafların Fon Alacağından Mahsup Edilemeyeceği - Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Cebri İcra Yolu İle Satılan Mahcuzu Alacağına Mahsuben Teslim Alan Davacı Banka Muafiyetten Faydalanamayacağı )
TELLALİYE ÜCRETİ ( Tellallık Harcının İcra Müdürlüğü Aracılığıyla Satışa Çıkarılan Borçluya Ait Taşınmazın İhalesine Alıcı Sıfatıyla Katılan ve İhale Üzerinde Kalan Davacı Banka Tarafından Ödenmesi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Davacı/Alacaklı Bankanın Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı Gözetilerek Bu Yöndeki Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Davacı/Alacaklı Bankanın Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı Gözetilerek Bu Yöndeki Şikayetin Kabulü Gereği )"
Ek.5YHGK18.10.2006E. 2006/19-649 K. 2006/661"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Diğer Alacaklıların Muvazaadan Ari Haklarının Etkilendiği Durumlarda Maddede Belirtilen Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsili İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına ve Bu Bankaların Hacizlerinin İlk Hacze İştiraklerine Olanak Bulunmadığı )
HACZE İŞTİRAK ( Sıra Cetvelinin İptali - Diğer Alacaklıların Muvazaadan Ari Haklarının Etkilendiği Durumlarda Maddede Belirtilen Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsili İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına ve Bu Bankaların Hacizlerinin İlk Hacze İştiraklerine Olanak Bulunmadığı )
FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Sıra Cetvelinin İptali - Diğer Alacaklıların Muvazaadan Ari Haklarının Etkilendiği Durumlarda Maddede Belirtilen Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsili İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına ve Bu Bankaların Hacizlerinin İlk Hacze İştiraklerine Olanak Bulunmadığı )"
Ek.5Y11.HD28.9.2006E. 2005/8536 K. 2006/9451"YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yasağın Fon'un Talebi Üzerine Fon'a Borçlu Olanlar İle Tüzel Kişi Borçluların Kanuni Temsilcileri Hakkında da Uygulanacağı )
FON'A BORÇLU OLANLAR İLE TÜZEL KİŞİ BORÇLULARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİ ( Yurtdışına Çıkış Yasağının Bu Kişiler Hakkında da Uygulanacağı )
BANKALAR KANUNU UYARINCA KONULAN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ( Yasağın Fon'un Talebi Üzerine Fon'a Borçlu Olanlar İle Tüzel Kişi Borçluların Kanuni Temsilcileri Hakkında da Uygulanacağı )
GENEL GÜVENLİK / VERGİ BORCU ( Mahkemece Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Genel Güvenlik ya da Vergi Borcu Dışında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulamayacağına İlişkin Kararının İsabetsiz Olduğu - Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İstemi )"
Ek.5Y11.HD10.7.2006E. 2005/7906 K. 2006/8184"FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Bankalar Kanunu'nun 14/5-C ve 15/3. Maddelerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Davalı Bankanın Kararı Temyiz Ederken Harç Yatırmamasının Doğru Olmadığı )
KAMU BANKALARININ HARÇTAN MUAFİYETİ ( 5020 Sayılı Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 27. Maddesi İle 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Eklenen Ek 5. Maddede Sayılan Davalardan Olmaması Nedeniyle Muaf Olmadığı )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Davacı Banka Fona Devredilmediğinden Bankalar Kanunu'nun 14/5-C Ve 15/3. Maddelerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )"
Ek.5YHGK5.4.2006E. 2006/12-110 K. 2006/122"ÇEKE DAYALI TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Alacak Talebi - 5411 Sayılı Kanunda Kabul Edilen Lehe Hükümler Gereğince Fiilin Gerçekleştiği Takip Konusu Çekin Keşide Tarihinden İtibaren Kanunda Belirtilen 20 Yıllık Süre Henüz Dolmadığından Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLMASI ( 5411 Sayılı Kanunun 141. Maddesi İle Kabul Edilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bankanın Alacağı Yönünden de Uygulanacağı ve Geçmişe Etkili Olacağı )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Zamanaşımı İtirazının Kabulü İle İcranın İstekli Borçlu Yönünden Geri Bırakılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HAZİNE VE FON ALACAKLARI ( Alacaklı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu İle Kaldırılmayarak Yürürlükte Bırakılan 4389 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 5. Maddesi Kapsamında Olup Hazine ve Fon Alacaklarına Uygulanan Hükümlerin Bu Banka Alacaklarına da Uygulanacağı )"
Ek.5Y12.HD30.1.2006E. 2005/24717 K. 2006/816"İCRA TAHSİL HARCI ( Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken - Kamu ve Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Olan Bankaların Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
BANKA ALACAKLARINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEK İCRA TAHSİL HARCI ( Kamu ve Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Olan Bankaların Alacağı )"
Ek.5Y19.HD22.12.2005E. 2005/8871 K. 2005/12904"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Bankanın Adı Geçenle Garameye Girmesi Gerekirse de İlk Haciz Sahibi Alacaklının Sıra Cetveline İtiraz Etmemiş Olması Karşısında - İcra Mahkemesi Kararının İİK'nun 366. Maddesi Uyarınca Onanması Gerektiği )
BANKANIN GARAMEYE GİRMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - İlk Haciz Sahibi Alacaklının Sıra Cetveline İtiraz Etmemiş Olması Karşısında/Davanın Reddine İlişkin İcra Mahkemesi Kararının Onanması Gerektiği )
TASFİYE HALİNDEKİ BANKA ( Sıra Cetveline İtiraz - Alacaklarının Tahsili İçin Konulan Hacizler Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Olmamak Üzere Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan İlk Hacze İştirak Edeceği )"
Ek.5Y19.HD15.12.2005E. 2005/8591 K. 2005/12569"AMME ALACAĞINA İLİŞKİN HACZİN ÖZEL HUKUK KİŞİSİNİN ALACAĞINA İLİŞKİN HACZE İŞTİRAKİ ( Halinde "Garame" Yönteminin Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
BİRDEN FAZLA AMME ALACAĞINA İLİŞKİN HACİZLERE İŞTİRAK ( Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
GARAME YÖNTEMİ ( Özel Hukuk Kişileri Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştiraki Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Özel Hukuk Kişileri Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştiraki Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )"
Ek.5Y19.HD6.10.2005E. 2005/4551 K. 2005/9611"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Hacze Hüküm Kapsamında Bulunan Bankanın Haczi 6183 Sayılı Yasanın 21. Maddesi Uyarınca İştirak Ettirilerek Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN GARAMETEN PAYLAŞTIRILMASI ( İlk Hacze Hüküm Kapsamında Bulunan Bankanın Haczi 6183 Sayılı Yasanın 21. Maddesi Uyarınca İştirak Ettirilerek Yapılacağı - Sıra Cetveline İtiraz )
KAMU BANKALARINI VE SERMAYESİ YARIDAN FAZLA KAMUYA AİT BANKALAR ( Diğer Bankaların Ve Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Olmamak Üzere Fon Ve Hazine Alacaklarına İlişkin Takip Ve Tahsil Hükümleri Uygulanacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
Ek.5Y19.HD13.7.2005E. 2005/6536 K. 2005/7961"VAKIFBANK VE HALK BANKASI'NIN ALACAKLARININ AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAHSİL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ ( Bankanın Alacağını Kamu Alacağına Dönüştürmeyeceği - Vakıfbank'ın Vegi ve Harçlardan Muaf Olmaması/Temyiz Harcını Yatırmadığından Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
KAMU BANKALARININ ALACAKLARINI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAHSİL EDECEKLERİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ ( Bankanın Alacağını Kamu Alacağına Dönüştürmeyeceği - Vakıfbank'ın Vegi ve Harçlardan Muaf Olmaması/Temyiz Harcını Yatırmadığından Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
TEMYİZ HARCINI YATIRMAYAN VAKIFBANK'IN TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Vergi Resim ve Harç Gibi Yükümlülüklerin ve Bu Yükümlülüklerden Muafiyetin Kanunla Konulabileceği - Vakıfbank'ın Harçtan Muaf Olmaması )
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİP EDİLEN KAMU BANKALARININ ALACAKLARI ( Kamu Alacağı Niteliğinde Olmadığı - Daha Önceki Tarihli Hacizle Kamu Alacağı Arasında Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Gereği )
GARAMETEN TAKSİM YAPILMASI GEREĞİ ( Kamu Alacağı İçin Haczedilen Malın Daha Önce Üçüncü Bir Kişi Tarafından da Haczedilmiş Olması )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kamu Alacağı İçin Haczedilen Malın Daha Önce Üçüncü Bir Kişi Tarafından da Haczedilmiş Olması - Garameten Taksim Yapılması Gereği )"
Ek.5Y19.HD12.5.2005E. 2004/13062 K. 2005/5443"ŞİKAYET DAVASI ( Sıra Cetvelinin İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinin İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )"
Ek.5Y12.HD25.4.2005E. 2005/5321 K. 2005/8797"HALK BANKASININ ALACAĞI ( Harçtan Muaf Olduğu - Şikayetin Kabulü İle Alınan KDV ve Damga Resmi Vergilerinin Alacaklıya Geri Verilmesine Yönelik İcra Müdürlüğüne İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Gereği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Alacaklı Halk Bankası - Şikayetin Kabulü İle Alınan KDV ve Damga Resmi Vergilerinin Alacaklıya Geri Verilmesine Yönelik İcra Müdürlüğüne İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Gereği )
KDV VE DAMGA RESMİ VERGİLERİNİN İADESİ ( Alacaklı Halk Bankasının Harçtan Muaf Olduğundan Alacaklıya Geri Verilmesine Yönelik İcra Müdürlüğüne İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Gereği )"
Ek.5Y19.HD21.4.2005E. 2004/11161 K. 2005/4501"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bankalar Kanunu'nca Tanına Haklar Doğrultusunda Davacının Hacizlerinin İlk Hacze İştirak Ettirilmemesi Nedeniyle )
BANKALAR KANUNU UYGULAMASI ( Somut Olayda Davacı Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun Alacağının Tahsili için Girişilmiş İcra Takibine 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmasına İmkan Tanıyan Bankalar Kanunu'nun Ek 5 inci Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
Ek.5Y13.HD21.4.2005E. 2005/2506 K. 2005/6952"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kefalet Limiti Haricinde İstenilen Borçtan Sorumlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
YARGILAMA HARCI ( Kanun Gereği Harçtan Muaf Tutulan Bankanın Harçtan Sorumlu Tutulamaması )
HARÇTAN MUAFİYET ( Kanun Gereği Muaf Tutulan Bankanın Yargılama Harcından Sorumlu Tutulamaması )
GÖREV ( Tüketici Kredisine Kefil Olan Davacının Limit Dışında İstenilen Miktardan Sorumlu Olmadığına Yönelik Açtığı Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Tüketici Kredisi Kefalet Limiti Dışında Sorumlu Olunmadığının Tespitine İlişkin Davanın Bu Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi )"
Ek.5Y19.HD31.3.2005E. 2004/8848 K. 2005/3411"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Bankalar Kanunu'nun Ek 5. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 26.12.2003 Tarihinden Sonra Düzenlenen Sıra Cetvellerinde Maddede Belirtilen Bankaların Alacakları İçin 6183 Sayılı Yasa'nın 21. Maddesine Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
BANKALAR KANUNU ( Ek 5. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 26.12.2003 Tarihinden Sonra Düzenlenen Sıra Cetvellerinde Maddede Belirtilen Bankaların Alacakları İçin 6183 Sayılı Yasa'nın 21. Maddesine Göre İşlem Yapılması Gerektiği - Sıra Cetvelinin İptali )
HAZİNE ALACAKLARINA TANINAN İMKANLAR ( 5020 Sayılı Yasa İle Bankalar Kanunu'na Eklenen Ek 5. Maddede Sayılan Bankalardan Olup Anılan Madde Uyarınca Davacı Bankanın Alacağının Hazine Alacaklarına Tanınan İmkanlardan Yararlandırılması Gerektiği )"
Ek.5Y19.HD31.3.2005E. 2004/8320 K. 2005/3407"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bankalar Kanunu Uyarınca Amme Alacağı Statüsünde Sayılan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İlk Hacze İştirak Ettirilmediği İddiası Nedeniyle )
AMME ALACAKLARI ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Kamu Alacağının Hacze İştiraki için Mahcuzun Paraya Çevrilmesinden Önce Kamu Alacağı için de Haczedilmesinin Gerekmesi )
BANKA ALACAKLARI ( Bankalar Kanunundaki Madde Kapsamındaki Bankaların Alacaklarının Hazine Alacaklarına Tanınan Takip ve Tahsil İmkanlarından Yararlanmasının Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Olmamak Kaydına Bağlanmış Olması )
KAZANILMIŞ HAK ( İptali İstenen Sıra Cetveli Yürürlüğe Giren Yasa Maddesinden Önce Oluşturulduğundan Hacze İştirak Derecelerinin Belirlenmesi Noktasında Üçüncü Kişiler Bakımından Kazanılmış Hak Oluşturması )"
Ek.5Y19.HD17.3.2005E. 2004/7273 K. 2005/2833"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Rehinli Alacaklıların Haklarının Mahfuz Olması-Ancak Gümrük Resmi-Bina ve Arazi Vergisi Gibi Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Amme Alacaklarının O Eşya ve Gayrimenkul Bedelinden Tahsilinde Rehinli Alacaklardan Evvel Gelmesi )
BANKA ALACAKLARI ( Bir Kısım Bankaların Alacaklarının Bankalar Kanunu'na Eklenen Ek Madde ile Kamu Alacakları Gibi Takip ve Tahsil Edilebilme İmkanına Kavuşturulmuş Olması )
KAMU ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI ( Üçüncü Şahıslar Tarafından Haczedilen Mallar Paraya Çevrilmeden Evvel O Mal Üzerine Amme Alacağı için de Haciz Konulursa Bu Alacak da Hacze İştirak Eder ve Aralarında Satış Bedelinin Garameten Taksim Olması )"
Ek.5Y13.HD15.3.2005E. 2004/17279 K. 2005/4048"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Sözleşmesindeki Kefalet Dolayısıyla Kefalet Limiti Üzerinde Yapılan Takip Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti ve İcra Dosyasına Ödenen Paranın İstirdadı Nedeniyle )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Kabul ve Kısmen Red Şeklinde Sonuçlanmış Olması ve Davalının Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olması Karşısında Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdirinin Gerekmesi )
KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Kefilin Ancak Kefil Olduğu Miktardan ve Bunların Ferilerinden Sorumlu Olması )
DAVA HARÇLARI ( Türkiye Vakıflar Bankasının 4389 Sayılı Yasanın Anılan Maddesi Kapsamına Girdiği için Harçtan Muaf Olması-Bu Nedenle Adı Geçen Davalı Aleyhine Harca Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
Ek.5Y13.HD15.3.2005E. 2004/16200 K. 2005/3874"TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Alacağı Nedeniyle )
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş. ( Söz Konusu Bu Banka 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( Bir Hukuki İşlemin Bu Yasa Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi için Yasanın Amacı İçerisinde Bu Yasada Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )"
Ek.5Y12.HD4.3.2005E. 2005/876 K. 2005/4416"FON ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA VE TAKİP ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Sürenin Başlangıcı Fon Tarafından Ödeme Yapılmasına veya Yapılacak Olmasına Sebebiyet Veren Kişilerin Fiillerinin Gerçekleştirdiği Tarihten İtibaren Başladığı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Fon Alacağına İlişkin Dava ve Takiplerde 10 Yıl Olduğu - Sürenin Başlangıcı Fon Tarafından Ödeme Yapılmasına veya Yapılacak Olmasına Sebebiyet Veren Kişilerin Fiillerinin Gerçekleştirdiği Tarihten İtibaren Başladığı )
HAZİNE ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA VE TAKİPLER ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Sürenin Başlangıcı Fon Tarafından Ödeme Yapılmasına veya Yapılacak Olmasına Sebebiyet Veren Kişilerin Fiillerinin Gerçekleştirdiği Tarihten İtibaren Başladığı )"
Ek.5Y13.HD22.2.2005E. 2004/14518 K. 2005/2675"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Borcundan Dolayı Kefil Sıfatıyla Kefalet Limitinin Üstünde Ödeme Yapıldığı İddiası Nedeniyle )
HARÇTAN MUAF OLMAK ( Türkiye Vakıflar Bankasının 4389 Sayılı Kanun Uyarınca Harçtan Muaf Olması Nedeniyle Aleyhine Harca Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI ( Her Türlü Sınırlı Ayni Hak Tesisine İlişkin Sözleşmeden Doğan Haklarında Diğer Bankaların ve Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Olmamak Üzere Fon ve Hazine Alacaklarına İlişkin Tedbir-Takip ve Tahsil Hükümlerinden Faydalanması )"
Ek.5Y19.HD18.2.2005E. 2004/6110 K. 2005/1519"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bankalar Kanunu Uyarınca Amme Alacağı Statüsünde Sayılan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İlk Hacze İştirak Ettirilmediği İddiası Nedeniyle )
AMME ALACAĞI ( Bankalar Kanunu Uyarınca Amme Alacağı Statüsünde Sayılan ve 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Takip Edilen Alacakl için 21 inci Maddenin Uygulanmasının Mutlak Olması-Ayrıca Alacağa Bir İmtiyaz Tanınmasının da Gerekmemesi )
ALACAĞIN DOĞDUĞU TARİH ( Davalının Haciz ve İhale Tarihinde Davacının Alacağının 6183 Sayılı Yasa Hükmüne Tabi Olmaması-Davalı Alacağının Muvazaalı Olduğunun İddia ve İsbat Edilmemesi )
MUVAZAA İDDİASI ( Davalı Alacağının Muvazaalı Olduğunun İddia ve İsbat Edilmemesi ve Davalının Haciz ve İhale Tarihinde Davacının Alacağının 6183 Sayılı Yasa Hükmüne Tabi Olmaması Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddinin Gerekmesi )"
Ek.5Y11.HD24.1.2005E. 2004/14673 K. 2005/165"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Bankanın İsteğiyle Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulan Kredi Borçlusunun Yasağın Kaldırılması Talebi ve Dayanak Yasa Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı İddiası )
BANKANIN İSTEĞİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULAN KREDİ BORÇLUSU ( Yasağın Kaldırılması Talebi ve Dayanak Yasa Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı İddiası )
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULAN BANKA KREDİ BORÇLUSU ( Anayasa'ya Aykırılık İddiası ve Yasağın Kaldırılması Talebi - Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Bankanın İsteğiyle Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulan Kredi Borçlusunun Yasağın Kaldırılması Talebi ve Dayanak Yasa Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı İddiası )"
Ek.5Y12.HD1.6.2004E. 2004/10215 K. 2004/13975"KAMU KURULUŞU ( Vakıflar Bankası 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
VAKIFLAR BANKASI ( 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
HARÇ ( Vakıflar Bankası 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )
MUAFİYET ( Vakıflar Bankası 4389 Sayılı Yasa Kapsamına Girdiğinden Harçtan Muaf Olması )"

Ek. Madde 6

DANIŞTAY

Ek.6D13.D27.3.2006E. 2005/6591 K. 2006/1512"TMSF'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BANKANIN FONA GEÇMESİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
İMAR BANKASI'NIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

Geç. Madde 2

YARGITAY

Geç.2Y19.HD4.12.2008E. 2008/9890 K. 2008/11951"FAALİYET İZNİ ( Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hükmün Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )
İCRA VE İFLAS TAKİBİ ( Faaliyet İzninin Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hüküm Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )
TASFİYE ( İtirazın İptali İstemi - Faaliyet İzninin Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hükmün Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )
FİNANS KURUMU ( İtirazın İptali İstemi - Faaliyet İzninin Kaldırılmasından Sonra Aleyhine Başlatılan Her Türlü İcra ve İflas Takibinin Duracağına İlişkin Hükmün Faaliyet İzni Yasal Düzenlemeden Önce Kaldırılan Davalı Özel Finans Kurumu Bakımından Uygulanmayacağı )"
Geç.2Y6.HD16.5.2005E. 2005/3218 K. 2005/5034"İTİRAZIN İPTALİ ( Kiracı Bankanın TMSF'na Devredilmiş Olması ve Harçtan Muaf Olduğundan Harç Tahsiline Yer Olmadığına Talep Halinde Peşin Harcın Davacıya Ödenmesine İbaresinin Yazılması Suretiyle Kararın Düzeltilmesi Gereği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Kiracı Bankanın TMSF'na Devredilmiş Olması ve Harçtan Muaf Olduğundan Harç Tahsiline Yer Olmadığına Talep Halinde Peşin Harcın Davacıya Ödenmesine İbaresinin Yazılması Suretiyle Kararın Düzeltilmesi Gereği )"
Geç.2Y19.HD10.3.2005E. 2004/6341 K. 2005/2511"KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı İflas İdaresi 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Geçici 2. Maddesinin ( J ) Bendi Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Davalı İflas İdaresi 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Geçici 2. Maddesinin ( J ) Bendi Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu - Kayıt Kabul Davası )
İFLAS İDARESİ ( Davalı İflas İdaresi 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Geçici 2. Maddesinin ( J ) Bendi Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu - Kayıt Kabul Davası )"
Geç.2Y12.HD4.12.2003E. 2003/19485 K. 2003/23572"4389 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( 4389 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Finans Kurumu Hakkında Bu Yasanın Tasfiye Hükümlerinin Uygulanamaması )
FİNANS KURUMU ( 4389 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Finans Kurumu Hakkında Bu Yasanın Tasfiye Hükümlerinin Uygulanamaması )
TASFİYE ( 4389 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Finans Kurumu Hakkında Bu Yasanın Tasfiye Hükümlerinin Uygulanamaması )
KAR ZARAR HESABI ALACAĞI ( Kar Zarar Hesabı Alacağının TTK Hükümlerine Göre Oluşturulacak Tasfiye Kurullarından İstenebilmesi )
TASFİYE KURULLARI ( Kar Zarar Hesabı Alacağının TTK Hükümlerine Göre Oluşturulacak Tasfiye Kurullarından İstenebilmesi )"
Geç.2Y11.HD12.6.2000E. 2000/4613 K. 2000/5365"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Ödemeleri Yapacak Olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olduğundan ve Davacının Talebi de Bankacılık İşlemlerine İlişkin Olduğundan Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği - Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatın Ödetilmesini Talebi )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatının Ödetilmesini Talebi )"

DANIŞTAY

Geç.2IDDGK16.12.2010E. 2010/2027 K. 2010/2413"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN KONULAN HACİZ (İhtiyati Haciz İşleminin İptali İstemi - Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BANKA TARAFINDAN YETKİLİ MERCİİLERE BEYAN EDİLEN SİGORTAYA TABİ MEVDUAT TUTARI ARASINDA BİR FARK BULUNMASI (Bu Farkın Takip ve Tahsiline 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 14 ve 15. Maddelerinde Yer Alan Hükümler Dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Karar Verilebileceği)"
Geç.2D13.D20.1.2006E. 2005/3575 K. 2006/253"BANKALAR VE ŞİRKETLER ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )
KIYI BANKALARINDAKİ HESAPLAR ( Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )
FON GÜVENCESİ ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Fon Güvencesi Kapsamına Almayan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Dayanağı 4021 Sayılı Yasa'ya Aykırılık Görülmediği )"

Geç. Madde 3

YARGITAY

Geç.3Y11.HD11.10.2005E. 2004/10703 K. 2005/9570"ALACAK DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigortasından Yararlanmanın Ön Şartı Fon Sigorta Prim Kesintisi Yapılan Usulüne Uygun Açılmış Bir Mevduat Hesabının Bulunması )
FAİZ TALEBİ ( Mahkemece Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Yararlanmanın Ön Şartı Fon Sigorta Prim Kesintisi Yapılan Usulüne Uygun Açılmış Bir Mevduat Hesabının Bulunması )
TASARRUF MEVDUATI BAKİYE LİSTELERİNDE GÖRÜLMEYEN PARA ( Tasarruf Mevduatından Sayılmayacağı )"
Geç.3Y11.HD4.11.2003E. 2003/11087 K. 2003/10408"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NCA EL KONAN BANKADAKİ DÖVİZ MEVDUAT HESABI ( Fonun Eksik Ödeme Yaptığı İddiasıyla Tazminat Talebi )
İFLAS EDEN BANKADAKİ DÖVİZ MEVDUAT HESABI ( Devlet Garantisine Rağmen Fon Tarafından Eksik Ödeme Yapıldığı İddiası )
EKSİK ÖDEMEYE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( İflas Eden Bankadaki Mevduat İçin TMSF'nin Sorumluluğu )
BANKANIN İFLASI ( TMSF'nin Mevduat Hesaplarından Sorumluluğu - Eksik Ödemeye Dayalı Tazminat Talebi )"
Geç.3Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"
Geç.3Y11.HD20.2.2001E. 2000/9281 K. 2001/1491"ALACAK DAVASI ( Bankacılık İşlemleri Bakanlar Kurulu Kararı ile Durdurulan Bankada Hesabı Olan Davacının Sigorta Limiti Kapsamında Alacağının Ödenmesini İstemesi )
TİCARİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ALACAK ( Alacağın Müflis Bankanın Yönetiminin Devredildiği Davalı Kurumdan Tahsili Talebinin Özel Hukuk Uyuşmazlığı Mahiyetinde Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ticari Nitelikteki İşlemlerden Doğan Alacak Davalarında Adli Yargı Yerinin Görevli Olması )
YETKİ İLK İTİRAZI ( Mevduat Hesabının Açıldığı Bankanın Davada Taraf Olmaması-Davalı Fonun Davanın Açıldığı Yerde Tüzel Kişilik Adına Faaliyet Yürüten Teşekkülünün Olmaması )"
Geç.3Y11.HD12.6.2000E. 2000/4613 K. 2000/5365"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Ödemeleri Yapacak Olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olduğundan ve Davacının Talebi de Bankacılık İşlemlerine İlişkin Olduğundan Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği - Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatın Ödetilmesini Talebi )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında Kalan Mevduatının Ödetilmesini Talebi )"

DANIŞTAY

Geç.3D10.D19.2.2010E. 2008/7952 K. 2010/1385"İHRACAT KREDİSİNİN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ ( Merkez Bankası Düzenlemelerine Uygun Tek Bir Rotatif Kredi Kullanıldığı ve Taahhüt Hesabının Usulüne Uygun Olarak Kapatıldığı - Kredilerin Amaç Dışında Kullanıldığından Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ROTATİF KREDİ KULLANILMASI ( İhracat Kredisinin Amacı Dışında Kullanıldığının Tespit Edilmesi - Merkez Bankası Düzenlemelerine Uygun Tek Bir Rotatif Kredi Kullanıldığı ve Taahhüt Hesabının Usulüne Uygun Olarak Kapatıldığı/Kredilerin Amaç Dışında Kullanıldığından Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İHRACAT TAAHHÜT HESABI ( İhracat Kredisinin Amacı Dışında Kullanıldığının Tespit Edilmesi - Merkez Bankası Düzenlemelerine Uygun Tek Bir Rotatif Kredi Kullanıldığı ve Taahhüt Hesabının Usulüne Uygun Olarak Kapatıldığı/Kredilerin Amaç Dışında Kullanıldığından Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"

Geç. Madde 4

DANIŞTAY

Geç.4D4.D19.7.2007E. 2007/315 K. 2007/2768"KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER ( Beş Yıldan Fazla Nakledilmemek Şartıyla Geçmiş Yılların Mali Bilançolarına Göre Meydana Gelen Zararların Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Hasılattan İndirilebileceği )
BANKANIN ZARARLARI ( Geçmiş Yılların Mali Bilançolarına Göre Meydana Gelen - Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Matrahtan İndirilmesinde Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
MATRAHTAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER ( Kurumların Geçmiş Yılların Mali Bilançolarına Göre Meydana Gelen Zararlar - Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Matrahtan İndirilebileceği )
ZARARIN MATRAHTAN İNDİRİLEBİLMESİ ( Beş Yıldan Fazla Nakledilmemek Şartıyla Geçmiş Yılların Mali Bilançolarına Göre Meydana Gelen Zararlar - Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Hasılattan İndirilebileceği )
BANKALARIN KANUNİ VE İHTİYARİ YEDEK AKÇELERİ VE SERMAYESİ ( Azaltılmasına Konu Edilebilecek Bir Zararın Bulunması Halinde Bu Zararın Gider Olarak Matrahtan İndirilmesinin Yasa Gereği Olduğu )"