Önceki Endeks ( Madde 11-11)

MADDE 1-10 / 11 / 12-15 / 16-41

DAVA TAmaz İç> KAMULAŞTIRMADHD1d>1d> TATasarrufsı Halinde rektiD>Y5.HD>24.5.2005iz2iz2<ği )
KAMULAŞTIpu KaydıF Çotde Mearpılnüzın AçıldığıleşiO a
iz2iz2<ği )
KAMULAŞTIpu KaydıAMMEan TCAKinde AI VEYA Nı PaşınÜKSEKıF Çoamulaç KYASALıF ÇoamHÜKMEDmulaştıGERrta Kaılnüzın AçıldığıleşiTD>
iz yolykırı mıimdecdilen-aya Hükmedilmesinin İsabetsiz İndir> yolykırı mı/ği )
Dası Sebebiyle Bed> Dan>yola Cephaşıniİle Taşınmaz/TR>
12 12/TD> ımdarareye KatulaaDeğerindTR> İaştılerek HüBEDELTespit Edırı OlduğisineKamulaştırma Be/span> )" DAV.HDı İsaaştırıs Değerinirılma HatalınağD12/TR> ma Meyma B>YkR>/a Kanunu-yrıcvsizn Ge/spaz Edile>1 Gerekırmasız El AtılrinidillığrumaamazozEl KonulaHesaplainELİNleşiuna Göre amulaşaan Olduğaşla>n ılG> D>YKİĞİNİçnin n ısiiO cın İstek>TIRMA BEDTIRMAİlişkması/Aürin İse De Kaa Sen daeen Meydanaüesseımuna Toplatı Sonucu Taşınmazaının ÇarpH Toplam Kamulaştırmeğer plananBEDTIRMAİlişkması/Aürin İsva Tarihine Göre Tespit Edilmesi GereDa1se Az OD )"k>ımdaraKüçükğağı Buli 501tİçinde İlmasız Eulaştırmadani Taşıntırm/TD> k>DeİR Y HüRüçükğağı Buli 501tİçinde İlmasız Eulaştırmadani Taşıntırm/TD> isamaslininen Ber ParselAne Kulaelir sasellerle Bir Arada Hüküm si - Taşınma> 12 r> KAMULAŞTIpu KaydıAsilieliri Esas Alınarak BilA mde Değer Artışının Kabul R> ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLği )"r> KAMULAŞTIpu Kaydılanabileyelen - Mülkiyet Davacılarilen BedelindeR> ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLği )"r> KAMULAŞTIpu Kaydıen TaşınmeleKİulu Şartlanabileyelens A eSASan IYAlSI Kalan Taşınmaz Kısmıspit Eeğer Artışı MeydanTD>12 ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLği )"r> KAMULAŞTIpu13.12.200512 KAMtiği rTD>ekırt nuİĞİN )"Doğrua> /A> YHGşınen DbELİNİN s>24.5.2005r> KAMULAŞalilI ( NedeniyiYNIzEMSALİlanNarlaNlaştıedeliniFARKLI a BedLEREDr22seların " r> KAMULAŞalilI ( Nedeniyye Verild RAPORLi OamulEK RAPORLi lBRAte BedÇaziŞKİ Ozve AğaçÇelişkmDGid TAsızerinir> KAMULAŞalilI ( Nedeniymde Değer ArMülkiyetle DeğerESİM A Msili TalebEıla Göre ToplaNe nan Kesimde Değer ArtDılanNDİRİulaştırmıynu l İskĞİNa Çözümleılıma MeyvFarklıaplana Dee NitelğD uTabetsiıerliilenYişi miyossai Koyma Karşılığınaöyle Bir Başvulı Nedeniyle Bu PaINtiyetle Değim(<ısım TAŞINMAZIN DEĞda/abetsiıerlinims% aynaklanaı Taçz ve -mayan ed>uTabetsiıerliilenYişi ipmYişi D Dası Sebebiylesinin İsabetsiıerlinims% aynaklanaı Taçz ve -mayan ed>uTabetsiıerliilenYişi ipmYişi D24.5.2005r> KAMULAŞatinşaatı Sonucu Taşınmaza Ulaşım İmadıınmazve Ağaçği )
D/k El AtılmaA>iz YürütüTHD Dası Sebebiyle Bedk Bedelden İndiramulaştıde Değer ArMülkiyetle DeğerESİM A a BedelToplam Kamulaştırma ER DÜŞÜKTD>1a Tıru)- KamulyHD>elŞaamldeH2Kaebiyle Bedk Bedelden İndiramulaştlanabileyve BahçeR> edelden İnrıcıdeki De Elakınledilu KaydıSOMUT VERİuEREDDlYAğılYAğeye Verild RAPORUul ıınmazın El AtılanD><ş )Başvuru atı SonEMSALı BRŞIarsel Niter(Te İskaespit Ediilüğeçmeden Önce Gayri Simse lGelVerga AA>blaştırDden KilüğR> Bu UsDEedarbiaOşvuru atı SonECRmM SİLulverişli Bas )ışırgma - UsDELTİlmasızmaseğ nuİĞİN )"li İsn İnrıınaTD>12Y5.ınmazs22.11.20071alerek HüesasakanGin>şmeksizyılTı İ/spaaşıne Kanunu smulaştHUKUlın- RARli /akmeT Küafk>Şartorla Be>1212<ükçışaD>k>lere Ekl Tesb )aTD>1213.12.2005r> KAMs>24.5.200512ÇelişkmDBna Göre lerek HüeklD>1212FarklılıkBalMs>24.5.2005izin Başir gıcıda22.11.2007Yn Bee BAtir KPiuğOşvuru atı SonACE Noucu TaşınmYönetdmasıTDurumda Bul yeden uan> TNet Gellatma n İleŞINMnmTR>Yn Bee BAtir KPiuğOşvuru a13.12.2005>13.12.2005isinrenmıraAFi> IMSEn Atma/TAtsTDrşıParseli )"<5.HDBu Eylş S5.HDTR>isinrenmıraAFi> IMSEn Atma/TAtsTDrşıParseli )"<5.HDBu Eylş S5.HDTR>12tVEstturuilenlatma n İlbrıgzrlendr oryismi )TD> spetAsız El )"D>1cıBal veyedMurrs ATAme Note>tVEstturuilenUsDEünel Meypatebrınaa Kaip EdKanuindeT/Trumda Bului>D>1cıBal veyedMurrs ATAme Note>tVEstturuilenUsDEünel Meypatebrınaa Kaip EdKanuinde5.HDğiBir Başssmi atı SonteÇERşırVnmmaştNLEŞMİŞyyeRnncesinde SuluOLUP OzılDIĞTıe nARAnda azve Ağa Gayri Sa raeYönarıkmTR>D>1cıBal veyedMurrs ATAme Note>tVEstturuilenUsDEünel Meypatebrınaa Kaip EdKanuinde5.HDğiBir Başssmi a- Durumda Bul i>1leyeışının ışdBsintebrıgzrğOlEldedinenekGeçMA ilisinTR>içmei lanın ükmed/skesimdecinaeYönarıkmlatma ş/TDOlTAtlıkBaledı< B 5D>Y5.diktcrivemHa İdFotoğrafa ru a BAtirt>Y5.tıSuretAkmedTRnulTD>Y5.A İnşaamulaştECRİMİSİ aİSn DoKısTD> YArYArecerücü) BedTNin HükmedTı İ/spaReddiKLÜKonulTD>YKanunu5.HD>oğruamaseğİNdinşa)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>tVEstturuilendr oryismi T- tebrıgzrğYap Oluenek Gayri Sims/ )"li İsTD>12tVEstturuilendr oryismi TNedeniyiKTİFrlver EHLİYkluğ(eDurumda Bul Atılan Ataşsamyle HükmD>izinY< % 5KOğnsmi T spetAsızpan>% 4aKabulükmedF Sa d>li İsHese KaM Beis ĞİN )"% 4aKabulükmedF Sa d>li İsHese KaM Beis ĞİN )"24.5.2005Yı İ/spaReddiKLÜKonulTD>Y5.A İnşNtı SonOTUZ GÜNLÜKtHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREneDurumda Bul Atılan AtmenNin Hükmedar Kuru e>li İsBankeyreBlokesEdKanunu5e Rağme BAal -ahibi2eışının ışdtebrıgzrğYoksaRFakzrğMaliklebNMAZIN DEĞilenelg> TTı İEdçmeyrea TaytD>k>>oğruavemSağltklı R> gi.HeS ÖğrAtıişsedOlükrihtcrilanın İnd30 GünğAçR>12demsa tma n İlbrıgzrlendr ordedil- Yı İceyeıUsDEünel MeypatebrıgzrğYap OlueedinenekGeçMA ilisinTR>demsa tma n İlbrıgzrlendr ordedil- Yı İceyeıUsDEünel MeypatebrıgzrğYap OlueedinenekGeçMA ilisinTR>demsa tma n İlbrıgzrlendr ordedil- Yı İceyeıUsDEünel MeypatebrıgzrğYap OlueedinenekGeçMA ilisinTR>24.5.200524.5.2005tisiu5de< UsDEünel MeypaOşn>ecerücü) Bedninddr orygeedi a>24.5.200524.5.2005D>1cıBalKu Pays iğiüDeğekHenüzddr oryışdBsinTR>1lıaİ )"1cıscilAdrNİteıD>1cıBalKu Pays iğiüDeğekHenüzddr oryışdBsinTR>1lıaİ )"24.5.2005D>1cıBalKu >li İsn İnrıı TD>12Y5.AnDtemciasTDnulaMtiğTRld)Başvuruia aArr oryışdBsinTR>1cıBalKu >li İsn İnrıı TD>12Y5.AnDtemciasTDnulaMtiğTRld)Başvuruia aArYgiAve NüfusAMüdüreykln BedemsS2Y5.AnDtemciasTDnulaMtiğTRld)Başvuruia aAr24.5.2005YPNİN )"kal )çtiktcrip nra latt)Başvışsa lD> )çtiktcrip nra latt)Başvışsa lD> 24.5.2005Y5.AnDlanula/lükpit EdiAaliki Gere tebrıniddemTD> 24.5.2005 ğuncın OAslikiDHukukeAahkenuİN>ĞİN asıv ilO cın a>24.5.2005li İpan>%35s/k ElDüz Hmeme>Osı kBık Paysnedeİndin>YPNİN )"24.5.2005ter cılıdiylentebrınsEdKanişdO ElruavedBuÜlanulaÜKonşıdddreEv yeıİdaiutiırgmyendr vek ğyuşsa p nuçKan ışdO Elrua )"< (aamulaştncesinde SuluEVRAKtıe nTEBLİĞİğaçükpit EdiAalıbrPaydaşBalKuaaB 5D>UsDEsüznOşvurun- PaydaşBalKuaAdrNİ.HeS SattbiıpsNote>ter cılıdiylentebrınsEdKaip vemna> 1n /spaKuİN>aOşn>Y5.mdnul )"< (la>24.5.2005 YAr YAr24.5.2005li İsTemi )"natı Sonn 12/C M ının rtDımadıaŞ etDurumda Bul D>ĞİNtebrıgzrı< latmamuruilenV yeıar Kuru tiğFertdinedeD>Y5.mdnukmedBr orygop a>24.5.2005sinYılBık Bed> )çnuinde5de< YZ BÖ AtılmamalaştırmĞİNTD> sinYılBık Bed> )çnuinde5de< YZ BÖ AtılmamalaştırmĞİNTD> nece Yertinşa ümanrilanın İndD>izlYürütelnunu NmulaştFPÇoa(Dği )BaştekDurumda Bul D>nece Yertinşa ümanrilanın İndD>izlYürütelnunu Nmulaştncesinde Sulıe nİDARİ YÖ DılaKaştNLEŞlaştırmği )BaştekDurumda Bul D>ecerücü) Bed>AçR>ecerücü) Bed>AçR>ecerücü) BednindTR>24.5.2005Önce İ )"<5.HDTAtıl BünyNİN eğeiisÜKdcKD>rindeTKonulBalKu TR>Önce şıtma n /miş .HeSnRTD>24.5.2005< TüzeleŞiş>rığere A )alae HükmDeği )şıtma n TD>24.5.200524.5.2005Dği )BmasTD>1n /spadçmayış O Elrua)>24.5.20051lulalst Tı İllaştıreesasa Amat>1lulalst Tı İllaştıreesasa Amat>1luldalHakğ>ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>1n /den)mulaştiRSAeliri EĞr OlmTESBe Ba( Durumda Bul D>1n /spadçmadedilüebrınalaştırm HüGircekleşnunu NmulaştİHTİDeFtışıBilaşiFPÇoOli >li İsn İ )BaııDTD>1n /spadçmadedilükrih üebrınalaştır Dubulaa Kainde5de)İhtilafAtıl>li İsD>izineDğncYPNİN NmulaştMUACCaziYETli tebrıgzrı< latmamudedil )"çedeTKonşıParselTR>1n /spadçmadedilüebrınalaştırm HüGircekleşnunu N>24.5.20051lulalaKuİN>aOşn>YPNİN NmulaştTESCİ ğlverişli TemciasTD>1224.5.2005 yAeİlbrıgzrğYap OluvışNveDşısadakikTüm >lngeğerineİdsama KaPuİiş O Elrua)>24.5.2005Yerj İnşa-eKuİN>YerjİNDurumda Bul D/miş inKonşıParseldçma < TR> TOae>121n /spadrtikaBuüTosya İçMAisrm HüGasü.mdnul )" TOae>121n /spadrtikaBuüTosya İçMAisrm HüGasü.mdnul )" aşdedi/Durumda Bul DEvrak Da/lNote>tlaş1lmaİle Yı İcıBalKu MuiisÜnel sDEünel Meypatebrığma KainnşdVmR30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR> aşdedia-üDurumda Bul DEvrak Da/lNote>tlaş1lmaİle Yı İcıBalKu MuiisÜnel sDEünel Meypatebrığma KainnşdVmR30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR> aşdedia-üDurumda Bul DEvrak Da/lNote>tlaş1lmaİle Yı İcıBalKu MuiisÜnel sDEünel Meypatebrığma Kainnşd-R30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR>1Edçmaygdediud nDBuÜlısmre/mişkm )Durumda Bul D/miş iK.HDKuİN>Yertinşaamulaştn 12/C Me nBİRmKISMşNDA - BazANtncesinde SulurüDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD> aşdedia-üDurumda Bul DEvrak Da/lNote>tlaş1lmaİle Yı İcıBalKu MuiisÜnel sDEünel Meypatebrığma KainnşdVmR30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR> )" ğunuOmamue >KonşıParsel sDEünel MeypaŞekilde latmadedi/spaKabulüdZ2li İs>ankeyreBlokema KaİNnunelRağmenDAal -ahibire lapığyışNtebrıgzr loksa FakatüAalikDTR> aşdediavelOlTaştıteki İrpuüAaliki Gere Durumda Bul D/miş iK.HD sDEünel MeypaŞekilde tebrığma Kainnşd-RAdı aiçeiğAaliki GerkPay ua İsabetaa An TD>1/spaHakğ>ecerücü) BedDNin HükmedReddil )"1 T nusuütre HükmtiğanğAtaşsamBölümününğTD> aşdedi/Adı aiçeiğAaliki GerkPay ua İsabetaa An TD>1/spaHakğ>ecerücü) BedDNin HükmedReddil )" aşdediavelOlTaştıteki İrpuüAaliki Gere Durumda Bul D/miş iK.HD sDEünel MeypaŞekilde tebrığma Kainnş/Adı aiçeiğAaliki GerkPay ua İsabetaa An TD>1/spaHakğ>ecerücü) BedDNin HükmedReddil )"24.5.20051lmüİ )"<5.HDİOepaYoluyleıtebrıgzr lattığıd-R30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiğu5de< Durumda Bul D/miş iK.HDKuİN>Yertinş/Yı İ/spaRedde Kae İnşaamulaştncesinde SuluİŞL Dİli Durumda Bul AtılanğAtyg Nin HükmedToe HükmD>1lmüİ )"<5.HDİOepaYoluyleıtebrıgzr lattığıd-R30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiğu5de< Durumda Bul D/miş iK.HDKuİN>Yertinş/Yı İ/spaRedde Kae İnşaa>24.5.2005ek m Sözk nusuüO Eldedi Gibistrpit EdlulınğTapudnüTD>1cıBallAdınellayıtBıaO Ele >dadOnBalKu Durumda Bul D>1cıyaÜTebrıniDveyaÜTR>Y5.Aaraj İnşa)>24.5.20051adçmasSBedİN5.HDtebrıgzrınüYap Ol ruyleıVeya trpit EdıriFertdının Ve15.mdsşyi lBaşirvurudNtı SonTEBLİGATl(mDurumda Bul D/miş ineiKonşıdOtuzDGünlükİTD>1adçmasSBedİN5.HDtebrıgzrınüYap Ol ruyleıVeya trpit EdıriFertdının Ve15.mdsşyi lBaşirvurudNtı SonT 12/C Me nFERAĞtlIN VERİLMaSil( Durumda Bul D/miş ineiKonşıdOtuzDGünlükİTD>1adçmasSBedİN5.HDtebrıgzrınüYap Ol ruyleıVeya trpit EdıriFertdının Ve15.mdsşyi lBaşirvurudN>24.5.2005YgiTTZ BÖaerşkdTtersDDüce İk Ş>ki>dN)YetBÖaiTİnrndermcıDveDSomutü )"
Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 12

YARGITAY

12Y5.HD18.9.2017E. 2016/11579 K. 2017/19172"KAMULAŞTIRMA SONUCU UĞRANAN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Edilen Baraja Mücavir Taşınmazda Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulduğu ve Malikin Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma İmkanının Ortadan Kalktığı - Kamulaştırma Kanununun 12/6 Md.de Yazılı Olgular Gerçekleşmiş Olduğundan İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan - Kamulaştırma Kanununun 12/6 Md.de Yazılı Olgular Gerçekleştiği/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA SONUCU UĞRANAN ZARAR ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası - Kamulaştırma Kanununun 12/6 Md.de Yazılı Olgular Gerçekleşmiş Olduğundan İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )"
12Y5.HD8.5.2017E. 2017/21787 K. 2017/12823"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın İmar Planında Yol Olarak Ayrıldığı Bedelsiz Olarak Yola Terk Edildiği Anlaşılmakla Taraflardan ve İlgili Tapu Müdürlüğü İle Kadastro Müdürlüğünden Davaya Konu Taşınmaza Ait Özel Parselasyon Krokisi Olup Olmadığı Sorulup Var İse İlgili Kroki ve Belgeler Getirtildikten Sonra Taşınmaz Başında Keşif Yapılıp Özel Parselasyon Haritası Zemine Uygulanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
FİİLİ TAKSİM ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Gerektiğinde Tanık da Dinlenmek Suretiyle Taşınmazda 2942 S.K. Kısmi Kamulaştırma İle İlgili 12/5 Maddesi Uyarınca Fiili Taksim Yapılıp Yapılmadığı Fiili Kullanım Sebebiyle Halihazırdaki Yolun Özel Parselasyonda Yol Olarak Bırakılıp Bırakılmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
12Y4.HD8.5.2017E. 2017/164 K. 2017/2596"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Davacı Ürün ve Ulaşım Yönünden Zararının Olduğunu Belirterek Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğundan Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olacağı )
KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ SIRASINDA HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi Zararın Ödetilmesi - Davacı Ürün ve Ulaşım Yönünden Zararının Olduğunu Belirterek Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğundan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Davacı Ürün ve Ulaşım Yönünden Zararının Olduğunu Belirterek Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğundan Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olacağı )"
12Y5.HD25.1.2017E. 2016/15967 K. 2017/583"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesi ve Tespit Edilen Bedelin Bloke Ettirilerek Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Davalı Tarafa Ödenmesine Karar Verileceği )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA GELİR BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinde ve Tespit Edilen Bedelin Bloke Ettirilerek Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Davalı Tarafa Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAZŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Davalı İdare Adına Tescili İle Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesi Gerektiği - Yol Olarak Tescil Harici Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )"
12Y5.HD24.1.2017E. 2016/2255 K. 2017/571"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA SONUCU ÇEVRE DÜZENİNİN BOZULMASI NEDENİYLE TAŞINMAZDAN YARARLANMA OLANAĞI KALMADIĞI İDDİASINA DAYALI TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Taşınmazın Bulunduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceğinden İşin Esasına Girilerek Taşınmazın Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırma Sahasının Mücavir Alınında Olup Olmadığının Kamulaştırmanın Kesinleşmesini Takiben İdarece İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İlanın İndirildiği Günden İtibaren Taşınmaz Mal Sahibi Tarafından Bir Yıl İçerisinde Kamulaştırma Talebinde Bulunup Bulunmadığının İncelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
GÖREVSİZLİK ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevre Düzeninin Bozulması Nedeniyle Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsilin - Davanın Taşınmazın Bulunduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceğinden İşin Esasına Girilerek Taşınmazın Baraj İnşası İçin Yapılan, Kamulaştırma Sahasının Mücavir Alınında Olup Olmadığının Kamulaştırmanın Kesinleşmesini Takiben İdarece İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İlanın İndirildiği Günden İtibaren Taşınmaz Mal Sahibi Tarafından Bir Yıl İçerisinde Kamulaştırma Talebinde Bulunup Bulunmadığının İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olacağı )"
12Y5.HD24.1.2017E. 2016/10806 K. 2017/508"KAMULAŞTIRMA ("İmar Uygulamalarından Doğan İdarelerin Taraf Olduğu Her Türlü Alacak ve Bedel Artırım Davalarında Taşınmazın Değerinin Uygulamanın Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilerek Tespit Edileceği ve Bu Bedelin Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınmarak Dava Tarihi İtibariyle Güncelleneceği ve Ortaya Çıkan Gerçek Bedel Hak Sahibine Ödeneceği" Hükmü Gereğince Ek Rapor Alınarak Karar Verileceği)
İMAR UYGULAMALARINDAN DOĞAN İDARELERİN TARAF OLDUĞU HER TÜRLÜ ALACAK VE BEDEL ARTIRIM DAVALARINDA TAŞINMAZ DEĞERİ (Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilmek Suretiyle Tespit Edileceği/Bu Bedelin TÜİK Tarafından Açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınarak Dava Tarihi İtibariyle Güncelleneceği ve Ortaya Çıkan Gerçek Bedelin Hak Sahibine Ödeneceği Hükmü Gereğince Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
12Y5.HD15.12.2016E. 2016/10531 K. 2016/17611"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Somut Emsal Alınan Taşınmazların Satışına Dair Akit Tablosunun Tapu Müdürlüğünden İstenileceği/Davaya Konu Taşınmaz İle Emsal Taşınmazların 2014 Yılında Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu Tarafından Resen Belirlenen Emlak Vergisine Esas Olan m2 Değerleri İlgili Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden Getirtileceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Davaya Konu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle Somut Emsal Kabul Edilen Taşınmazların İse Bilirkişilerce Değerlendirmeye Esas Alınan Satış Tarihi İtibariyle Fiili İmar Uygulaması Sonucu Oluşan İmar Parselleri mi Yoksa İmar Planına Dahil Olmakla Birlikte Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parselleri mi Olduklarının İlgili Belediye İmar Müdürlüğü İle Tapu Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulacağı )
TAŞINMAZLARIN EL ATMADAN ARTA KALAN BÖLÜMLERİNE YAPILAŞMA YÖNÜNDEN KISITLAMA GETİRİLMEMESİ ( Davaya Konu Taşınmazların El Atılan Bölümlerinin Zemin Bedeli İle Aynı Parselden Enerji Nakil Hattı Geçirilmek Suretiyle El Atılan Kısımların İrtifak Bedeline Hükmedileceği )
ECRİMİSİL ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili/Ecrimisile Hükmedilebilmesi İçin Taşınmazın Bulunduğu Mevkideki Diğer Arsaların Kiraya Verilip Verilmedikleri Veriliyor İse Nasıl ve Ne Şekilde Kiraya Verildiklerinin Taraflardan Delilleri Sorulmak Suretiyle Tespit Edileceği - Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri İbraz Ettirilerek Yalnız Bu Yönden Rapor Alınacağı/Taşınmazlara Fiilen Hangi Tarihte El Atıldığı Taraflardan Sorularak El Atma Tarihine Dair Tüm Belgelerin Getirtileceği )"
12Y18.HD13.10.2016E. 2016/9755 K. 2016/11323"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedellerinin Tahsili İstemi/Taşınmazların Tapuda Yol Yeri Olarak Kayıtlı Olduğu - Taşınmazlar Bir Parça Halinde İken Arasından Sahil Karayolu Geçmekle İki ve Üç Parça Haline Geldiği Yol Fiilen Açıldığı Halde Tapu Kaydında İstimlak Muamelelerinin Yapılmadığı/Taşınmazların Kamulaştırma Kapsamında Kaldığı ve Taşınmazlara 04.11.1983 Tarihinden Önce El Konulduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma/Taşınmazların Tapuda Yol Yeri Olarak Kayıtlı Olduğu - Taşınmazlar Bir Parça Halinde İken Arasından Sahil Karayolu Geçmekle İki ve Üç Parça Haline Geldiği Yol Fiilen Açıldığı Halde Tapu Kaydında İstimlak Muamelelerinin Yapılmadığı/Taşınmazların Kamulaştırma Kapsamında Kaldığı ve Taşınmazlara 04.11.1983 Tarihinden Önce El Konulduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İSTİMLAK MUAMELESİ ( Taşınmazlar Bir Parça Halinde İken Arasından Sahil Karayolu Geçmekle İki ve Üç Parça Haline Geldiği Yol Fiilen Açıldığı Halde Tapu Kaydında Yapılmadığının Anlaşıldığı - Yol Fiilen Açılmış Olduğundan İleride Yapılacak Olan Muameleye Kolaylık Olması Bakımından Yolda Kalan Parça Ayrı Bir Parsel Numarası Altında Kayıt Maliki Tahdit ve Tespiti Cihetine Gidildiği/Taşınmazların Kamulaştırma Kapsamında Kaldığı )"
12Y5.HD6.10.2016E. 2015/25614 K. 2016/13785"BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Kısmen Kamulaştırma Hükümlerine Dayanılarak Açılan Davaların Görülme Yeri Adli Yargı Olduğu - İşin Esasına Girilip Davacının Talebinin Yasal Şartları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılıp Taşıdığının Tespiti Halinde Keşif Yapılarak Alınacak Bilirkişi Raporu Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Baraj İnşaatı İçin Kamulaştırma Yapıldığı - Kısmen Kamulaştırma Hükümlerine Dayanılarak Açılan Davaların Görülme Yeri Adli Yargı Olduğu/ İşin Esasına Girilip Davacının Talebinin Yasal Şartları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılıp Taşıdığının Tespiti Halinde Keşif Yapılarak Alınacak Bilirkişi Raporu Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA SEBEBİYLE TAŞINMAZDAN EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN YARARLANMA OLANAĞI KALMADIĞI İDDİASI ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Taşınmazın Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırma Sahasının Mücavir Alanında Olup Olmadığının Kamulaştırmanın Kesinleşmesini Takiben İdarece İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İlanın İndirildiği Günden İtibaren Taşınmaz Mal Sahibi veya Müşterek ve İştirak Halindeki Mülkiyet Durumlarında Paydaşların Tamamı Tarafından Bir Yıl İçerisinde Kamulaştırma Talebinde Bulunup Bulunulmadığının Araştırılacağı )"
12Y5.HD18.4.2016E. 2016/1524 K. 2016/8000"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA (Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu)
GÖREV (Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma/Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İdari Yargının Görevli Olduğu)
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE DAYANAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (2942 S. Kamulaştırma Kanununun 12/6. Md.sine Dayanan Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu)"
12Y18.HD14.12.2015E. 2015/18605 K. 2015/18379"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Taşınmaz İle İlgili Tapu İptali ve Tescil Davası Açıldığı - Davacılardan Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Yer Almayanların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz İle İlgili Tapu İptal ve Tescil Davası Açıldığı - Davacılardan Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Yer Almayanların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Taşınmaz İle İlgili Tapu İptal ve Tescil Davası Açıldığı - Davacılardan Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Yer Almayanların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verileceği ) "
12Y18.HD10.9.2015E. 2015/11244 K. 2015/12411"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Davaya Konu Taşınmazlara Kamulaştırma İşlemi Yapılmadan Kanal ve Sedde Yapılmak Suretiyle El Atıldığı Belirtilerek - Arazilere Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Esas Alınarak Değerinin Belirleneceği )
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Ecrimisil İstemi/Davaya Konu Taşınmazlara Kamulaştırma İşlemi Yapılmadan Kanal ve Sedde Yapılmak Suretiyle El Atıldığı İddiası - Arazilere Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Esas Alınarak Değerinin Belirleneceği )
BEDEL TESPİTİ ( İklim Şartları Dikkate Alındığında Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yörede İki Yılda Üç Ürün Münavebeye Alınması Suretiyle Değerlendirme Yapılması Yerinde İse de Yörede Ekimi Mutad Başkaca Ürünler de Bulunduğundan Davaya Konu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Sulama ve Tarım Şekline Uygun Değişik Ürünler Münavebeye Alınarak Bedel Tesbit Edilmesi Gerektiği )"
12Y18.HD7.9.2015E. 2015/9961 K. 2015/11994"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Bir Bölümünde Eski İrtifak Hakkı Bulunduğu - Mevcut Eski İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazda Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Değer Kaybında Değer Düşüklüğünün Oranı Taşınmazın Cinsi Niteliği Kullanım Şekli Eski İrtifak Hakkı Niteliği Taşınmazda Kapladığı Alan ve Yeri İstikameti Dikkate Alınarak Belirleneceği )
ESKİ İRTİFAK HAKKINDAN DOLAYI TAŞINMAZDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ MEYDANA GELMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mevcut Eski İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazda Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Değer Kaybında Değer Düşüklüğünün Oranı Taşınmazın Cinsi Niteliği Kullanım Şekli Eski İrtifak Hakkı Niteliği Taşınmazda Kapladığı Alan ve Yeri İstikameti Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
DAVA KONUSU TAŞINMAZDA İRTİFAK HAKKI BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mevcut Eski İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazda Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Değer Kaybında Değer Düşüklüğünün Oranı Taşınmazın Cinsi Niteliği Kullanım Şekli Eski İrtifak Hakkı Niteliği Taşınmazda Kapladığı Alan ve Yeri İstikameti Dikkate Alınarak Belirleneceği )"
12Y5.HD25.3.2015E. 2014/27689 K. 2015/5827"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yüzölçümü de Nazara Alınarak Yüzde Yirmi Oranında Değer Azalışı Uygulanması Gerekirken Taşınmazın Tamamının Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yerleşme Düzeninin Bozulduğu - Taşınmazın Tespit Edilen Bedeline Yüzölçümü de Nazara Alınarak Yüzde Yirmi Oranında Değer Azalışı Uygulanması Gerekirken Taşınmazın Tamamının Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Yüzölçümü de Nazara Alınarak Yüzde Yirmi Oranında Değer Azalışı Uygulanması Gerekirken Taşınmazın Tamamının Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Bu Yanılgının Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )"
12YHGK5.11.2014E. 2013/18-1119 K. 2014/836"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Kalan Kısmın Kıymetinde Eksilme Meydana Geldiği Takdirde Bu Eksilen Değer Miktarı Kamulaştırma Bedeline Ekleneceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Arta Kalan Kısımda Değer Kaybı Belirlenirken Değer Kaybının Kamulaştırmadan Kaynaklanması ve Taşınmaz Malın Kamulaştırmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının Bilirkişilerce Göz Önünde Tutulması ve Kamulaştırmanın Menfi Etkisinin Oranının Açıklanması Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Artan Kısmın Niteliği Yüzölçümü Konumu Kullanım Amacı Geometrik Durumu ve Taşınmazın Sulama İmkânı Bulunması Nedeniyle Sulu Tarım Arazisi Vasfını Kaybetmeyeceği Dikkate Alındığında Uygulanan Ziraat Türü ve Tarımsal İşletme Tekniğinin Kamulaştırma Nedeniyle Değişmeyeceği ve Değer Kaybının Bulunmadığı Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Kaybı Verilmemesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN TERKİNİ İSTEMİ ( Tahsis Edildiği Kamu Hizmeti İtibariyle Sicile Kaydı Gerekmeyen Bir Niteliğe Dönüşmüş İse İstek Halinde Mahkemece Sicil Kaydının Terkinine Karar Verileceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün Adına Tesciline Karar Verilmesini Talep Ettiği Terkinine Yönelik Bir Talebin Bulunmadığı Gözetildiğinde Kamulaştırılan Kısmın Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )"
12Y5.HD1.10.2014E. 2014/14239 K. 2014/22822"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Çevrenin Bozulması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası/Taşınmaza İlişkin Değer Düşüklüğü Tazminatına İlişkin Kesinleşmiş Karar Bulunduğu - Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
ÇEVRENİN BOZULMASI NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Taşınmaza İlişkin Değer Düşüklüğü Tazminatına Hükmedildiği/Kararın Kesinleştiği - Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TAZMİNATINA İLİŞKİN KESİNLEŞMİŞ KARAR BULUNMASI ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Bozulması Nedeniyle Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası )
DAVANIN KESİN HÜKÜM NEDENİYLE REDDİ ( Çevrenin Bozulması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası/Taşınmaza İlişkin Değer Düşüklüğü Tazminatına İlişkin Kesinleşmiş Karar Bulunduğu - Davanın Tarafları Konusu ve hukuki Sebebinin Aynı Olduğu )"
12Y5.HD9.9.2014E. 2014/7051 K. 2014/20318"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİ TAHSİLİ ( İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve Resmî Kurumlara Ayrılmak Suretiyle veya İlgili Kanunların Uygulamasıyla Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında 3194 S.K.'da Öngörülen İdari Başvuru İle İdari Yargıda Dava Açılabileceği - Taşınmazdan Yararlanma İmkanı Kısmen Bulunduğundan Davanın Esastan Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili - Taşınmazın Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında Kaldığı Ancak Taşınmaza Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı/Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 17. Md. Uyarınca Açılan Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu )
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE AÇILAN DAVA ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili - Taşınmazın Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında Kaldığı Ancak Taşınmaza Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı/Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 17. Md. Uyarınca Açılan Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu - Davanın Görev Yönünden Reddedileceği )
EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN YARARLANMA İMKANININ BULUNMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili - Taşınmazın Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında Kaldığı Ancak Taşınmaza Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı/Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında 3194 S. K.'da Öngörülen İdari Başvuru İle İdari Yargıda Dava Açılabileceği - Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
12Y5.HD5.6.2014E. 2014/4435 K. 2014/16122"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kapama Fıstıklık Niteliğindeki Taşınmaza Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçileceği - Taşınmazdaki Değer Kaybının %10 Oranında Olacağı Gözetilmeden % 22 Değer Kaybı Oranına Göre Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
KAPAMA FISTIKLIK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçileceği )
TAŞINMAZDAKİ DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Taşınmazdaki Değer Kaybının %10 Oranında Olacağı Gözetilmeden % 22 Değer Kaybı Oranına Göre Fazlaya Hükmedilemeyeceği )"
12Y5.HD4.6.2014E. 2013/27515 K. 2014/15962"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Münavebe Ürünlerinin Verim Miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden/Değerlendirme Tarihi Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg Satış Fiyatlarının İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorulacağı )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN VERİM MİKTARLARININ BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Münavebe Ürünlerinin Dekar Başına Verim Miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihi Hasat Dönemindeki Fiyatlarının da İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorulması Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Taşınmazın Gelir Metodu Esas Alınarak Belirlenen M2 Birim Fiyatına %30 Oranındaki Objektif Değer Artırıcı Unsurun Uygulanmasından Sonra Hükme Esas Alınan Ek Raporda Objektif Değer Artışının İndirilmeyeceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Davalı İl Özel İdaresinin Tüzel Kişiliği Yasa İle Sona Erdiğinden Sorumlu İdare Belirlenip Davaya Dahil Edilmesinden Sonra Karar Verileceği )"
12Y5.HD22.5.2014E. 2013/28980 K. 2014/14451"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Sonucu Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası/İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili - Muhtesatın Davacı Tarafından Fiilen Kullanılmaya Devam Edildiği Anlaşıldığından Muhtesat Bedeline Hükmedilemeyeceği )
SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası - Muhtesatın Davacı Tarafından Fiilen Kullanılmaya Devam Edildiği Anlaşıldığından Muhtesat Bedeline Hükmedilemeyeceği )
DEĞER KAYBI ( Zemin Bedeli Üzerinden Davacının Payı Oranında Değer Kaybı Bedelinin Hesaplanarak İlk Davada Saklı Tutulan Kısmın Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Zemin ve Muhdesat Bedelinin Toplamı Üzerinde Hesaplama Yapılmak Suretiyle Fazla Bedelin Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MUHDESAT BEDELİ ( İlk Davada Saklı Tutulan Kısmın Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Zemin ve Muhdesat Bedelinin Toplamı Üzerinde Hesaplama Yapılmak Suretiyle Fazla Bedelin Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma/İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili )"
12Y5.HD21.5.2014E. 2014/1479 K. 2014/14258"BARAJ İNŞASI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Mücavir Alanda Kalan Taşınmazın Yolunun Baraj Nedeniyle Kapandığı - Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmaması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili/Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Meydana Gelen Kısıtlanma Oranının Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZDAN YARARLANMA OLANAĞI KALMAMASI NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mücavir Alanda Kalan Taşınmazın Yolunun Baraj Nedeniyle Kapandığı - Başka Yollardan Taşınmaza Ulaşma İmkanının Bulunup Bulunmadığının ve Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Meydana Gelen Kısıtlanma Oranının Tespit Edileceği )
EKONOMİK YÖNDEN YARARLANMADA KISITLANMA ORANI ( Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmaması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Meydana Gelen Kısıtlanma Oranının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
12YHGK30.4.2014E. 2013/5-1092 K. 2014/555"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( DSİ Tarafından Dere Islahı Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz/Kalan Kısımda Değer Artışı Olduğu - Değer Artışının Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Gözetileceği )
DERE ISLAHI NEDENİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Olduğu - Davacının Taşınmazında Bir Değer Artışı Olmuş ise Kamulaştırma Bedeli Hesabında Gözetilmesi Gereği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
TAŞINMAZIN DEĞER ARTIŞI OLAN KISIMLARI ( Değer Artışının Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Gözetileceği - Kamulaştırma Nedeniyle Taşınmazda Değer Artışı/Artış Miktarının Tespiti/Tayin Edilen Bedelden Artan Değerin Çıkarılacağı )
DEĞER ARTIŞI MİKTARININ BELİRLENECEĞİ ( Tayin Edilen Bedelden Artan Bedelin Çıkarılacağı - Davacının Taşınmazında Bir Değer Artışı Olmuş ise Kamulaştırma Bedeli Hesabında Gözetilmesi Gerektiği/Özel Daire Kararına Uyulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN HESAPLANMASI ( Davacının Taşınmazında Bir Değer Artışı Olmuş ise Kamulaştırma Bedeli Hesabında Gözetilmesi Gereği - Dere Islahı Nedeniyle Taşınmazın Arta Kalan Bölümünde Değer Artışı Olması Durumu )"
12Y5.HD27.2.2014E. 2013/30241 K. 2014/5347"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan - Gerekçeli Karar Başlığında Davacıların İsimlerinin Eksik Yazılması ve Davada Faiz Talep Edildiği Halde Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu )
BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( Sebebiyle Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yerleşme Düzeninin Bozulduğu Sosyal ve Ekonomik Yönden Yararlanma Olanaklarının ve Ulaşım İmkanlarının Kısıtlandığı - Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değerinde Yüzde Yirmi İki Oranında Değer Azalışı Olacağı/Bu Hususta Ek Rapor Alınması Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Davacılardan Biri Adına Açılan Dava Celsede Müracaata Bırakıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği Halde Adı Geçen Davacı Bakımından Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
HARÇ MUAFİYETİ ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı İdare Harçtan Muaf Olduğundan Davacılar Tarafından Yatırılan Peşin Harcın Talep Halinde İadesine Karar Verilmesi Doğru Olmakla Birlikte Başvurma Harcının İade Edilmeyeceğinin Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı )"
12YHGK26.2.2014E. 2013/22-2134 K. 2014/163"BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( Kullanılamayan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davalı İdarenin Kamulaştırması Sonucu Oluşan Baraj Gölünün Başka İdareler Tarafından İçme ve Kullanım Amaçlı Olarak Kullanılması Bu Durumu Etkilemeyeceğinden Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Doğru Olduğu )
KULLANILAMAYAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj Kamulaştırması - Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Doğru Olduğu/Mahkemece İşin Esasına Girilerek 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 12/6. Md.si Kapsamında İnceleme Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Kullanılamayan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesi Doğru Olduğundan Mahkemece İşin Esasına Girilerek Kamulaştırma Kanunu'nun 12/6. Md.si Kapsamında İnceleme Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nden Bahisle Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
HUSUMET ( Baraj Kamulaştırması Sebebiyle Kullanılamayan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Başka İdareler Tarafından İçme ve Kullanım Amaçlı Olarak Kullanılmasının Bu Durumu Etkilemeyeceğinden Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Doğru Olduğu )"
12Y5.HD4.11.2013E. 2013/19298 K. 2013/18505"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Paydaşlar Arası Fiilen Bölünerek Her Bir Paydaşın Tasarrufuna Bırakıldığı/Maliklerin Zımni Muvafakati İle Kamuya Terk Edildiği - Dava Konusu Yolların Bedelinin Talep Edilemeyeceği/Davanın Reddedileceği )
YOL BEDELİNİN TALEP EDİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili/Taşınmazın Paydaşlar Arası Fiilen Bölünerek Paydaşların Tasarrufuna Bırakıldığı - Maliklerin Zımni Muvafakati İle Kamuya Terk Edildiği/Dava Konusu Yolların Bedelinin Talep Edilemeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Davanın Husumetten Reddedildiği/Vekalet Ücreti Takdir Edilmeyeceği )"
12Y18.HD17.9.2013E. 2013/10014 K. 2013/11630"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kısmın Değerinde Kamulaştırma Sebebiyle Eksilme Meydana Gelmesi - Eksilen Değer Miktarının Kamulaştırma Bedeline İlave Edilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMIN DEĞERİNDE AZALMA MEYDANA GELMESİ ( Kısmi Kamulaştırma - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Değerinde Meydana Gelen Değer Kaybının Kamulaştırma Bedeline İlave Edilmesi )"
12Y5.HD20.6.2013E. 2013/5949 K. 2013/13268"İMAR UYGULAMASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYIN KARŞILIĞININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Bedele Dönüştürülen Davacı Payının O Tarihteki Karşılığı Tespit Edildikten Sonra 3095 S.K.'da Belirtilen Kanuni Faiz Oranının Uygulanacağı )
KANUNİ FAİZ ORANI ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Bedele Dönüştürülen Davacı Payının O Tarihteki Karşılığı Tespit Edildikten Sonra 3095 S.K.'da Belirtilen Kanuni Faiz Oranının Uygulanacağı )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Kanuni Faiz Oranı Uygulanmak Suretiyle Dava Tarihine Güncellenerek Bedel Tespiti İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınacağı )
PAY TERKİNİ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Davacı Payı İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürüldüğü Halde Olmayan Payın Terkinine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HARÇ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Harç ve Vekalet Ücretinin Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Harç ve Vekalet Ücretinin Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği/Nispi Olarak Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Harç ve Vekalet Ücretinin Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği )"
12Y18.HD11.6.2013E. 2013/5025 K. 2013/10160"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölümlerin Eski Kullanım Amacı Doğrultusunda Kullanılmaya Elverişli Olup Olmadığının Belirleneceği - Kamulaştırma Dışında Kalan Kısımların Amacı Doğrultusunda Kullanılabilir Hale Gelmesi İçin Gereken Masrafın Kamulaştırma Bedeline İlave Edilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN BÖLÜMÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ ( Masrafları Ayrıntılı Olarak Tespit Edilip Bu Miktarın da Yapı İçin Belirlenen Bedele İlave Edileceği - Kamulaştırma Dışında Kalan Bölümün Kullanılmaya Elverişliliğinin İmar Mevzuatı Dikkate Alınarak Belirlemesi Gereği )"
12YHGK13.3.2013E. 2012/5-811 K. 2013/363"İLK DAVADA SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ İSTEMİ ( Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması Koşulu İle Ek Dava Açılması Olanaklı Olduğu - Ek Davanın Asıl Dava Kesinleşmeden Açılabileceği )
EK DAVA ( Kamulaştırma Sonucu Taşınmazdan Ekonomik Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İçin Açılan İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Asıl Davanın Kesinleşmesi Gerekmediği )
EK DAVANIN ASIL DAVA KESİNLEŞMEDEN AÇILMASI ( İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Ek Davanın Asıl Dava Kesinleşmeden Açıldığı/İşin Esasına Girileceği )
KAMULAŞTIRMA SONUCU TAŞINMAZDAN EKONOMİK YÖNDEN YARARLANMA OLANAĞI KALMADIĞI İDDİASI ( İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Ek Davanın Asıl Dava Kesinleşmeden Açılmasına Yasal Engel Bulunmadığı )"
12Y5.HD11.3.2013E. 2013/38 K. 2013/4085"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Kamulaştırma Sahasına Mücavir Alanda Kaldığı İddia Edilen Taşınmazın Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulması Sebebiyle Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Kamulaştırma Sahasına Mücavir Alanda Kaldığı İddia Edilen Taşınmazın Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulması Sebebiyle Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MÜCAVİR ALANDA KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulması Sebebiyle Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili )"
12Y5.HD17.1.2013E. 2012/19565 K. 2013/493"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( El Atma Sonucu Taşınmazın Arta Kalan Bölümünde Değer Azalışı veya Değer Artışı Meydana Gelmiş İse El Atılan Bölümün Bedeline İlave Edilmek veya Bedelden İndirilmek Suretiyle Kısmen El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tespit Edileceği )
DEĞER AZALIŞI VE ARTIŞI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - El Atma Sonucu Taşınmazın Arta Kalan Bölümünde Değer Azalışı veya Değer Artışı Meydana Gelmiş İse El Atılan Bölümün Bedeline İlave Edilmek veya Bedelden İndirilmek Suretiyle Kısmen El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tespit Edileceği )
VAZGEÇME ( Kamulaştırmasız El Atılan Bölüm Bedeli İsteminden Vazgeçildiğine Göre Arta Kalan Kısımdaki Değer Artışı veya Azalışı Bu Vazgeçmeden Ayrık Tutularak İstenemeyeceği - Bu Sebeple Davanın Tümüyle Reddi Gerektiği )"
12Y5.HD6.6.2012E. 2012/6184 K. 2012/11993"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Dava Dilekçesinde Davacının Parsel Numarasını Yanlış Bildirdiği - Açık Yazı ve Hesap Hatalarının Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebileceği )
DAVA DİLEKÇESİNDE TAŞINMAZLARIN PARSEL NUMARALARININ YANLIŞ BİLDİRİLMESİ ( Açık Yazı ve Hesap Hatalarının Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebileceği - Kamulaştırmasız El Atma Davası )
MADDİ HATA ( Kamulaştırmasız El Atma Davası - Dava Dilekçesinde Davacının Parsel Numarasını Yanlış Bildirdiği/Açık Yazı ve Hesap Hatalarının Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebileceği )"
12Y5.HD13.3.2012E. 2011/21259 K. 2012/4632"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazlar Üzerinde İki Mahalle Oluştuğundan Fiili Kullanım Şeklinin Oluştuğunun Kabul Edileceği - Özel Parselasyon Haritaları Mevcut İse Haritaların Zemine Uygulanacağı )
ÖZEL PARSELASYON ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Özel Parselasyon Haritaları Mevcut İse Haritaların Zemine Uygulanacağı/Mevcut Değilse Gerektiğinde Tüm Tapu Maliklerinin Fiili Kullanıma İlişkin Beyanları Alınmak Suretiyle İnceleme Yapılacağı )
TAPU MALİKLERİNİN FİİLİ KULLANIMA İLİŞKİN BEYANLARI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazlar Üzerinde İki Mahalle Oluştuğu - Özel Parselasyon Mevcut Değilse Gerektiğinde Tüm Tapu Maliklerinin Fiili Kullanıma İlişkin Beyanlarının Alınacağı )
TAŞINMAZ ÜZERİNE İKİ MAHALLE OLUŞMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazlar Üzerinde İki Mahalle Oluştuğu - Özel Parselasyon Mevcut Değilse Gerektiğinde Tüm Tapu Maliklerinin Fiili Kullanıma İlişkin Beyanlarının Alınacağı )"
12Y5.HD5.3.2012E. 2011/17124 K. 2012/3825"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Arta Kalan Bölümde Meydana Gelen Değer Azalışı Oranının %50'yi Aşması Halinde; Davacıya %50 Oranında Değer Kaybı İle Yetinip Yetinmeyeceğinin Sorulacağı )
ARTA KALAN BÖLÜMDE MEYDANA GELEN DEĞER AZALMASI ( Değer Azalışı Oranının %50'yi Aşması Halinde Davacıya Yetinip Yetinmeyeceğinin Sorulacağı - Yetinmediği Takdirde Davalıya Geri Kalan Taşınmaz Bedelinin Tamamını Ödeyerek Tamamı İle Mülkiyet Hakkını Kazanma İmkanı Sağlanacağı )
DEĞER KAYBININ GİDERİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atma/Değer Azalışı Oranının %50'yi Aşması Halinde Davacıya Yetinip Yetinmeyeceğinin Sorulacağı - Yetinmediği Takdirde Davalıya Geri Kalan Taşınmaz Bedelinin Tamamını Ödeyerek Tamamı İle Mülkiyet Hakkını Kazanma İmkanı Sağlanacağı )"
12Y16.HD15.2.2012E. 2011/3658 K. 2012/1412"KADASTRO TESPİTİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Taşınmazların Kök Murisin Olu Olan Davalıya Kök Murisin Sağlığında Verilip Verilmediğinin Tespiti İçin Tarafların Tanıkları ve Bilirkişi Kurulu İle Yeniden Keşif Yapılacağı )
TAŞINMAZLARIN KÖK MURİS TARAFINDAN DAVALI MİRASÇISINA SAĞLIĞINDA VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Keşif Yapılarak Tanıklardan Ayrıntılı Beyan Alınacağı - Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
KEŞİF ( Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Yeniden Keşif Yapılarak Tanıklardan Taşınmazların Miras Bırakan Tarafından Sağlığında Davalıya Verilerek Zilyetliğinin Devredilip Devredilmediği Hususunda Ayrıntılı Beyan Alınması Gereği )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Yeniden Keşif Yapılarak Tanıklardan Taşınmazların Miras Bırakan Tarafından Sağlığında Davalıya Verilerek Zilyetliğinin Devredilip Devredilmediği Hususunda Ayrıntılı Beyan Alınacağı )"
12YHGK12.10.2011E. 2011/5-502 K. 2011/625"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Paydaşlar Arasında Yapılan Anlaşma ve Fiili Taksime Göre Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)
KURUM ADINA TESCİL VEYA YOL OLARAK TERKİN İSTEMİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)
PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA VE FİİLİ TAKSİM (Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)"
12Y18.HD27.6.2011E. 2011/5232 K. 2011/7826"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Belediye Yazısında ve Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Belediye Hizmetlerinden Kısmen Yararlanmata Olduğu Belirtildiğinden Bunun Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesinde ve Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınacağı - Belediye Yazısında ve Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Belediye Hizmetinden Yararlandığının Belirtildiği )
EMSAL İNCELEMESİ ( Mahkemenin Kabülüne Göre Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Emsal Araştırmasının Yapılmamasının ve Eksik Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Veri Listesinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtileceği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YAŞ VE CİNSLERİNİN BELİRTİLMESİ ( Bunların Her Birinin Maktu Değerine Esas Olacak Veri Listesinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtilerek Gerekli Denetimin Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
FİİLİ TAKSİM ( Dava Konusu Taşınmaz Paydaşları Arasında Fiili Taksim Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
12Y5.HD17.5.2011E. 2011/5956 K. 2011/8701"KAMULAŞTIRMA ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşim Düzeninin Bozulması Nedeniyle Taşınmazdan Yararlanma Kalmadığı İddiasıyla Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Değer Kaybının Taşınmazın %17'si Olacağı Gözetilmeden Daha Fazla Oranda Değer Kaybı Veren Rapora Göre Fazla Bedel Tespitinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN UĞRADIĞI DEĞER KAYBININ TAHSİLİ DAVASI ( Kamulaştırma - Tapu Maliki Olmayanları Kapsayacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
12Y5.HD9.5.2011E. 2011/1176 K. 2011/8171"KAMULAŞTIRMA ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması - Taşınmazlardan Ekonomik ve Sosyal Yönüden Yararlanma Olanağı Kalmaması İddiasıyla Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TAŞINMAZDAN EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN YARARLANMA OLANAĞI KALMAMASI ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması - Baraj İçin Kamulaştırma Nedeniyle Ulaşım Zorluğu Oluşmaması Karşısında Davanın Reddi Gereği )"
12Y5.HD18.4.2011E. 2010/21972 K. 2011/6838"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmazlar Bedelinin Tahsili/Saklı Tutulan Bölümün Tahsili - Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ (Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
İPOTEK ŞERHİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tapu Kaydındaki İpotek Şerhinin Hükmedilen Bedele Yansıtılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )"
12Y18.HD11.4.2011E. 2010/13390 K. 2011/4766"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Tapu Kayıtlarının İncelenmesi Gereği - Tapu Kaydında Mevcut Bulunan İpotek ve Şerhlerin Kamulaştırma Bedeline Yasıtılacağı/Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
TAPU KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Ayrıntılı Bilirkişi Kurulu Raporu Alınması Gereği - Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut Olan İpotek ve Haciz Şerhlerinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kayıtlarının Dikkate Alınarak Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği - Hatalı Bilirkişi Raporu ile Belirlenen Kamulaştırma Bedeline Göre Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Niteliği Dairesinde Kullanılabilecek Duruma Getirilebilmesi-Tapu Kayıtlarının İncelenmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin Eski Niteliği Dairesinde Kullanılabilecek Hale Getirilmesi için Gereken Gider ve Bedelin Ayrıntılı Biçimde Belirlenmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )"
12Y5.HD5.4.2011E. 2011/5313 K. 2011/6014"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Konusu Taşınmazlarda Davacı Tapu Maliki Olmadığından Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Olmadığı - Davacı Yönünden Davanın Reddi Gereği)
AKTİF HUSUMET ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Konusu Taşınmazlarda Davacı Tapu Maliki Olmadığından Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Olmadığı/Davanın Reddi Gereği)
İDARENİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Peşin Alınan Harç İle Islah Harcının Toplamı Harcın İstek Halinde Davacıya İadesi Gerektiği - Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili)
HARCIN İADESİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davalı İdare Harçtan Muaf Olduğundan Peşin Alınan Harç İle Islah Harcının Toplamı Harcın İstek Halinde Davacıya İadesi Gerektiği)"
12Y5.HD2.3.2011E. 2010/18410 K. 2011/3499"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın Öncesinde Sulu Arazi Olmadığının Kabulü Halinde Sulama Kanalı Geçirilmesi Suretiyle El Atmadan Arta Kalan Bölümünün Bedeli Hesaplanıp %50 Oranındaki Sınırı Aşmayacak Şekilde Değer Artışından Kaynaklanan Bedel Hesaplanarak Toplam Bedelden İndirilmesi Gerektiği )
ELATMADAN ARTA KALAN BÖLÜM ( Kalan Bölümünün Bedeli Hesaplanıp %50 Oranındaki Sınırı Aşmayacak Şekilde Değer Artışından Kaynaklanan Bedel Hesaplanarak Toplam Bedelden İndirilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi )
DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - %50 Oranındaki Sınırı Aşmayacak Şekilde Değer Artışından Kaynaklanan Bedel Hesaplanarak Toplam Bedelden İndirilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD1.3.2011E. 2010/18418 K. 2011/3386"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değer Kaybı Oranının %45 Olması Gerektiği Düşünülmeden Daha Düşük Oranda Değer Kaybı Verilmek Suretiyle Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzenin Bozulması Nedeniyle - Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değer Kaybı Oranının %45 Olması Gerektiği Düşünülerek Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı )
BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzenin Bozulması Nedeniyle - Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değer Kaybı Oranının %45 Olması Gerektiği Düşünülerek Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı - Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )"
12Y18.HD27.1.2011E. 2010/12640 K. 2011/778"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Maldan Artan Kısmı Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse Mal Sahibinin En Geç Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Yazılı Başvurusu Üzerine Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )
İDARE ADINA TESCİL ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mal Sahibinin En Geç Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Yazılı Başvurusu Üzerine Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALDAN ARTAN KISIM ( Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse Mal Sahibinin En Geç Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Yazılı Başvurusu Üzerine Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )"
12Y18.HD4.3.2010E. 2009/12740 K. 2010/3240"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırmadan Artan Bölümün Yüzölçümü Gerekse Konumu İtibariyle Bütünlüğünün Etkilenmeyeceği - Değer Kaybına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN BÖLÜM ( Yüzölçümü Gerekse Konumu İtibariyle Bütünlüğünün Etkilenmeyeceği/Değer Kaybına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Artan Bölümün Yüzölçümü Gerekse Konumu İtibariyle Bütünlüğünün Etkilenmeyeceği/Değer Kaybına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
12Y18.HD26.1.2010E. 2009/13368 K. 2010/709"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Komisyon Müracaatların Kendisine İntikalinden İtibaren 10 Gün İçersinde Toplanmalı ve Talepleri İnceleyerek 30 Gün İçersinde Taşınmazın Kamulaştırılmasına Gerek Olmadığına ya da Kamulaştırılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMANIN İLANI ( Kamulaştırma İşleminin Sona Erdirildiğinin Taşınmazın Bulunduğu Yerde İlan Edilip İlanın İndirilmesinden İtibaren 1 Yıl İçersinde Tüm Paydaşlarca Kamulaştırmayı Yapan İdareye Dilekçeyle Baraj Kamulaştırmasına Mücavir Taşınmazın Kamulaştırılması İçin Müracaatta Bulunulması Gerektiği )
KOMİSYONUN GÖREVİ ( Müracaatların Kendisine İntikalinden İtibaren 10 Gün İçersinde Toplanmalı ve Talepleri İnceleyerek 30 Gün İçersinde Taşınmazın Kamulaştırılmasına Gerek Olmadığına ya da Kamulaştırılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( "Baraj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu" Adı Altında Bir Komisyon Oluşturulacağı - Komisyon Müracaatların Kendisine İntikalinden İtibaren 10 Gün İçersinde Toplanmalı ve 30 Gün İçersinde Taşınmazın Kamulaştırılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Vermesi Gerektiği )"
12Y5.HD9.4.2009E. 2009/2798 K. 2009/5638"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Önlenmesi ve ve Sökülen Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Talep Aşılarak Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilemeyeceği )
ELATMA NEDENİYLE SÖKÜLEN AĞAÇ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi ve ve Sökülen Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Talep Aşılarak Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilemeyeceği )"
12Y5.HD7.4.2009E. 2009/2808 K. 2009/5496"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ ( Bedelinin Tahsili İstemi - Tamamının Baraj Gölü Su Kodu Alanı İçerisinde Bulunması/Arta Kalan Bölümün Yüzölçümü ve Geometrik Durumuna Göre Tamamının Değerine Hükmedileceği )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Tamamının Baraj Gölü Su Kodu Alanı İçerisinde Bulunması/Arta Kalan Bölümün Yüzölçümü ve Geometrik Durumuna Göre Tamamının Değerine Hükmedileceği )
BARAJ SU KODU ALANI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Arta Kalan Bölümün Yüzölçümü ve Geometrik Durumuna Göre Tamamının Değerine Hükmedileceği )"
12Y18.HD16.3.2009E. 2009/516 K. 2009/2683"KAMULAŞTIRMA ( Kısmen Kamulaştırılan Muhdesatın Eski Niteliklerine Uygun Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespit Edilerek Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )
KISMEN KAMULAŞTIRILAN MUHDESAT ( Eski Niteliklerine Uygun Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespit Edilerek Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği - Kuralın Tamamı Kamulaştırılan Taşınmazlar İçin Geçerli Olmadığı )
MUHDESATIN KISMEN KAMULAŞTIRILMASI ( Eski Niteliklerine Uygun Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespit Edilerek Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )"
12YHGK2.7.2008E. 2008/5-463 K. 2008/469"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN ( Kısmi Kamulaştırmanın Kanunun Aradığı Şartlara Tabi Olarak Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi İle Sınırlı Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )
GÖREV ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Kısmi Kamulaştırmanın Kanunun Aradığı Şartlara Tabi Olarak Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi İle Sınırlı Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kanunun Aradığı Şartlara Tabi Olarak Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi İle Sınırlı Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )
YOL HALİNE GELEN KISIM ( Üçgen Şeklindeki Bölümünün Yapılaşmaya Uygun Olmaması Nedeniyle İşe Yaramaz Hale Geldiği - Bu Kısmın da Bedelinin Belirlenmesi ve Tespit Edilen Bedele İlave Edilmesi Gerektiği )
YAPILAŞMAYA UYGUN OLMAYAN BÖLÜM ( Taşınmazın Yol Haline Gelen Kısmının da Bedelinin Belirlenmesi ve Tespit Edilen Bedele İlave Edilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD18.2.2008E. 2007/14576 K. 2008/1554"GELİR KAYBININ TAHSİLİ ( Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
BESİCİLİK TESİSİNDEN YARARLANAMAMA ( Gelir Kaybının Tahsili - Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Gelir Kaybının Tahsili - Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
12Y5.HD22.11.2007E. 2007/11968 K. 2007/13587"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca Davanın Dinlenebilmesi İçin İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde İlgili Mal Sahibinin Taşınmazının Kamulaştırılmasını Talep Etmesi Gerektiği )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca Davanın Dinlenebilmesi İçin İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde İlgili Mal Sahibinin Taşınmazının Kamulaştırılmasını Talep Etmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA DAVASI AÇMADA SÜRE ( Kamulaştırmanın Bitirildiğine Dair İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde İlgili Mal Sahibinin Taşınmazının Kamulaştırılmasını Talep Etmesi Gerektiği )"
12Y5.HD27.6.2007E. 2007/7089 K. 2007/8496"MÜCAVİR TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI TALEBİ ( Müşterek Veya İştirak Halinde Mülkiyet/Paydaşların Tamamının Başvurusu Halinde Geçerli Olacağı - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanılması Zorunluluğu )
MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Mücavir Taşınmazların Kamulaştırılması Talebi - Paydaşların Tamamının Başvurusu Halinde Geçerli Olacağı/Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre )
KAMULAŞTIRMA DIŞI KALAN TAŞINMAZ ( Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayalı Kamulaştırma Talebi/Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanılması Zorunluluğu - Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Dışı Kalan Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayalı Kamulaştırma Talebi - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanılması Zorunluluğu )"
12Y5.HD30.4.2007E. 2007/3017 K. 2007/5417"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddine Karar Verildiği - Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVA ŞARTI ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddine Karar Verildiği/Davalı İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddine Karar Verildiği/Davalı İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
12YHGK14.3.2007E. 2007/5-113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Arta Kalan Kısımda Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Değer Azalışı Kabul Edilmesi Gerektiği )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırmasız El Atmadan Arta Kalan Kısımda Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Değer Azalışı Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAPILAŞMA OLANAĞI BULUNMAYAN YER ( İşe Yaramaz ve Kullanılamaz Hale Gelmesi Nedeniyle %100 Oranında Değer Azalışı Kabulü İle Taşınmazın Tamamı Üzerinden Hesaplanan Kamulaştırmasız El Koyma Karşılığına Hükmedilmesi İsabetli Olduğu )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılaşma Olanağı Bulunmayan Arta Kalan Bölümün İşe Yaramaz ve Kullanılamaz Hale Gelmesi Nedeniyle %100 Oranında Değer Azalışı Kabulü İle Taşınmazın Tamamı Üzerinden Hesaplanan Kamulaştırmasız El Koyma Karşılığına Hükmedileceği )"
12Y5.HD12.3.2007E. 2007/86 K. 2007/3083"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )"
12Y5.HD15.2.2007E. 2006/13686 K. 2007/1711"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunduğu - Tespit Edilen Bedelden Bilirkişi Kurulunca Gerekçeli Olarak Tespit Edeceği Objektif Değer Azaltıcı Unsur Oranın da İndirim Yapılması Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmaz Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunduğu - Tespit Edilen Bedelden Bilirkişi Kurulunca Gerekçeli Olarak Tespit Edeceği Objektif Değer Azaltıcı Unsur Oranın da İndirim Yapılması Gerektiği )
DAVACI DIŞINDA MİRASÇI BULUNMASI ( Sadece Davacının Kendi Hissesinin Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Dava Dışı Paydaşların Payını Kapsar Şekilde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
12Y18.HD13.2.2007E. 2006/9491 K. 2007/1017"BİLİRKİŞİLERCE DEĞER TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
ARTAN KISMIN MÜLKİYET DEĞERİ ( Davacının Davalı İdareden Artan Bölümün Kamulaştırılması Konusunda Bir İsteği Bulunmadığı Halde Böyle Bir Başvuru Yapılmış Gibi Tamamına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISIM ( Meydana Gelen Değer Kaybının Bu Kısmın Mülkiyet Değerini Aşmayacak Şekilde Hesaplanması Gerektiği )"
12Y5.HD23.1.2007E. 2006/13921 K. 2007/231"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Tebligatının Noter'e Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Sayılır ve Kamulaştırmanın Bitirildiğinin İdarece Yerleşim Yerlerinde İlan Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Noter'e Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Sayılır ve Kamulaştırmanın Bitirildiğinin İdarece Yerleşim Yerlerinde İlan Edilmesi Gerektiği )
İLAN ( Kamulaştırma Tebligatının Noter'e Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Sayılır ve Kamulaştırmanın Bitirildiğinin İdarece Yerleşim Yerlerinde İlan Edilmesi Gerektiği )
BİR YILLIK SÜRE ( İlan Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Kullanılmayan Hak Düştüğü - İlanın İndirildiği Gün Bir Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi Olduğu/Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili )"
12Y5.HD27.11.2006E. 2006/10329 K. 2006/12909"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE ARTA KALAN KISIM ( İki Tarafta Kalan Bölümlerin Kullanılamayan Kesimlerinin Bedelinin Tespit Edilmesi Kullanılabilen Kesimlerin İse Düşen Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİ ( Tahsili İstemi - İki Tarafta Kalan Bölümlerin Kullanılamayan Kesimlerinin Bedelinin Tespit Edilmesi Kullanılabilen Kesimlerin İse Düşen Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
İDARENİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( 5018 Sayılı Yasa Uyarınca Davalı İdarenin 01.01.2006 Tarihinden Sonra Harçtan Muaf Olduğunun Gözetilmesi Gereği )"
12Y5.HD21.11.2006E. 2006/9276 K. 2006/12640"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Sonucu Arta Kalan Kısımda Bulunan Meyve Bahçesinin Bedelinin Tahsili Davası - Net Gelir Üzerinden Değer Biçilmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
KAPAMA MEYVE BAHÇESİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Sonucu Arta Kalan Kısımdaki Taşınmazın Bedelinin Tespiti - Net Gelir Üzerinden Değer Tespiti Gereği )
TAŞINMAZA NET GELİR ÜZERİNDEN DEĞER BİÇİLMESİ ( Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
12Y5.HD15.6.2006E. 2006/6057 K. 2006/7325"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ARTA KALAN KISMI ( Değer Artışının Kamulaştırılan Bölüm Bedelinin %50'sinden Fazla Olamayacağı )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZIN ARTA KALAN KISMI ( Değer Artışının Kamulaştırmasız Elatılan Bölüm Bedelinin %50'sinden Fazla Olamayacağı )
KAMULAŞTIRMA ( Bedeline Hükmedilen Bölümdeki Davacıların Tapu Paylarının İptali İle Hazine Adına Tescili Yerine İdare Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )"
12Y5.HD13.12.2005E. 2005/11808 K. 2005/13657"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Tespit Edilmesi Gereği )
TAŞINMAZ BEDELİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Tespit Edilmesi Gereği )
DAVA TARİHİNE GÖRE BELİRLEME ( Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Tespit Edilmesi Gereği )"
12Y5.HD17.11.2005E. 2005/12662 K. 2005/12222"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmiş İse Kamulaştırılan Bölüm Bedelinin Yarısını Geçmemek Suretiyle Biçilen Değerden İndirilmesi Gereği )
DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmiş İse Kamulaştırılan Bölüm Bedelinin Yarısını Geçmemek Suretiyle Biçilen Değerden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili )"
12Y5.HD15.11.2005E. 2005/9038 K. 2005/12156"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kuru Tarım Arazisi Olarak Kabulü İle Münavebeli Olarak Ekilebilen Ürünlerin Net Gelirleri Esas Alınarak Değer Tesbit Edilmesi Gerektiği )
KURU TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kuru Tarım Arazisi Olarak Kabulü İle Münavebeli Olarak Ekilebilen Ürünlerin Net Gelirleri Esas Alınarak Değer Tespit Edilmesi Gerektiği )
DEĞER ARTIŞ MİKTARI ( Kamulaştırmasız El Atılan Bölümün Kuru Tarım Arazisi Olarak Tesbit Edilen Bedelinden Düşülerek Hüküm Altına Alınacak Tazminat Miktarın Belirleneceği )"
12Y5.HD10.10.2005E. 2005/8665 K. 2005/10696"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Değer Düşüklüğünün Hesaplanmasında El Atılan Yerlerin Tesbit Edilen Bedellerine El Atılmayan Bölümlerdeki Değer Düşüklüğü Oranlarına Göre Hesaplanacak Miktarın Eklenmesi Gerektiği )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI ( El Atılan Yerlerin Tesbit Edilen Bedellerine El Atılmayan Bölümlerdeki Değer Düşüklüğü Oranlarına Göre Hesaplanacak Miktarın Eklenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN EL ATMADAN ARTA KALAN KISMININ TOPLAM DEĞERİ ( Hesap Edilerek Bu Değer İle Değer Düşüklüğü Oranının Çarpılması Suretiyle Kamulaştırmasız El Atmadan Artan Kesimdeki Değer Düşüklüğü Oranının Hesaplanması Gerektiği )"
12Y5.HD29.9.2005E. 2005/10859 K. 2005/10088"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedelin Tahsili Talebi - İmar Parseli Durumuna Dönüşmeyen Taşınmazların Kısmi Olarak El Atılması Halinde Arta Kalan Kesimlerdeki Değer Azalışından Söz Edilerek Hükmedilecek Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
BEDELİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Kısmi Kamulaştırma/İmar Uygulaması Sırasında Arta Kalan Kısımda Yüzölçümüne Bakılmaksızın Diğer Parsellerle Bir Arada Düzenlemeye Tabi Tutulup Değerlendirileceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kısmi Olarak El Atılması/Bedelin Tahsili Talebi - Dava Konusu Parselin Arta Kalan Kesiminde Değer Azalışından Söz Edilerek Fazlaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
12Y5.HD26.9.2005E. 2005/10384 K. 2005/9926"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kuru İken Sulu Hale Gelen Taşınmaz - Kuru Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Hesaplanacak Değeri Sulu Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Bulunacak Değerinden İndirilmesi Gereği )
KURU İKEN SULU HALE GELEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma - Kamulaştırma Kanununun 12/C Maddesinin De Gözönünde Tutulacağı )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN NET GELİRİ ( Kuru İken Sulu Hale Gelen Taşınmaz/Sulu Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Bulunacak Değerinden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız Elatma )"
12Y5.HD18.7.2005E. 2005/7604 K. 2005/8743"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedel Talebi - Kapitalizasyon Faizinin Asgari Hadden Uygulanabilmesi İçin Bölgede Nüfusun Çok Fazla Arazinin İse Az Olması Gereği )
KAPİTİLİZASYON FAİZİ ( Asgari Hadden Uygulanabilmesi İçin Bölgede Nüfusun Çok Fazla Arazinin İse Az Olması Gereği - Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Bedel Talebi )
BEDEL TALEBİ ( Kapitalizasyon Faizinin Asgari Hadden Uygulanabilmesi İçin Bölgede Nüfusun Çok Fazla Arazinin İse Az Olması Gereği )"
12Y5.HD18.7.2005E. 2005/7601 K. 2005/8832"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kadastral Parsel Niteliğindeki Taşınmazdan Arta Kalan Kısımda İmar Uygulaması Yapılacağından Değer Artışı veya Değer Azalışı Meydana Gelmeyeceği )
KADASTRAL PARSEL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi - Arta Kalan Kısımda İmar Uygulaması Yapılacağından Değer Artışı veya Değer Azalışı Meydana Gelmeyeceği )
İMAR UYGULAMASI YAPILACAK OLAN KADASTRAL PARSELDE DEĞER ARTIŞI VEYA DEĞER AZALIŞI MEYDANA GELMEYECEĞİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi - Arta Kalan Taşınmaz Kısmında Değer Artışı Meydana Geleceği Gerekçesiyle Hükmedilecek Bedelden İndirim Yapılamayacağı )"
12Y18.HD24.5.2005E. 2005/2842 K. 2005/5438"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Tarih - Arsanın ve Bağımsız Bölümlerin Kamulaştırma Bedellerinin Tesbiti Usulü - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Eksilmesinin Tesbiti Usulü )
ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Arsaya Emsal Satışlara Göre Bağımsız Bölümlere ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçilmesi Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçileceği )
DEĞER KAYBI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen - Mülkiyet Davacılarda Kalmasına Rağmen % 100'lük Değer Kaybı Miktarı Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı )"
12Y5.HD23.5.2005E. 2005/5752 K. 2005/5996"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kapama Zeytinlik Niteliğindeki Taşınmazın El Atılan Bölümüne Net Zeytin Geliri Esas Alınarak Bilimsel Yolla Değerinin Biçilmesi Gerektiği )
KAPAMA ZEYTİNLİK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( El Atılan Bölümüne Net Zeytin Geliri Esas Alınarak Bilimsel Yolla Değerinin Biçilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD25.4.2005E. 2005/4581 K. 2005/4877"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kısmen Kamulaştırılan ve Acele Kamulaştırma Kararı Alınan Taşınmaz Hakkında - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
TESPİT VE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )"
12Y5.HD31.3.2005E. 2005/1055 K. 2005/3584"BARAJ İNŞASI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Bazı Parseller Yönünden Açılan Davanın Da Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj İnşaası İçin Yapılan Kamulaştırma - Bazı Parseller Yönünden Açılan Davanın Da Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZLARA ULAŞIMIN TAMAMEN İMKANSIZ OLMAMASI ( Nedeniyle Bu Parseller Yönünden Açılan Davanın Da Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Sonucu Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )"
12Y5.HD3.3.2005E. 2005/1004 K. 2005/2074"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Artışının Kabul Edilmesi Gereği - Değer Artışının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/C Maddesi De Gözönünde Tutularak Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Artışının Kabul Edilmesi Gereği - Değer Artışının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/C Maddesi De Gözönünde Tutularak Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )
DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Olmasına Göre Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Bedelinin Alınması İstemi )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşkın Koruma Amaçlı Olarak Yapılması - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Artışının Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )"
12Y5.HD14.2.2005E. 2004/11821 K. 2005/1157"BARAJ İNŞAATI SONUCU TAŞINMAZA ULAŞIM İMKANI KALMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili Talebi - Kapama Meyve Ağaçlarıyla İlgili Taşımaz İçin Meyve Geliri Hesabına Göre Hükmedilen Bedelin Ağaçların Değerini de Kapsaması/Ayrıca Ağaçlar İçin Maktu Değere Hükmedilemeyeceği - Ulaşım İmkanı Zorlaştığından Taşınmazın Değerinde Meydana Gelen Düşüklüğe Hükmedilmesi Gereği/Tüm Taşınmaz Bedeline Hükmedilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Baraj İnşaatı Sonucu Taşınmaza Ulaşım İmkanı Kalmaması Nedeniyle - Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaz İçin Hükmedilen Meyve Gelirinin Ağaçların Değerini de Kapsaması/Ayrıca Ağaçların Değerine de Hükmedilemeyeceği )
MEYVE AĞAÇLARIYLA KAPLI Tüşükl"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİtibaren 30 Gün ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Ke Değerinin Biçilmesi Gerektiği )
KAPAMA ZEYTİNLarın Değerini de Kapsaması/Ayrıca Ağaçların Değerine dee İaştırılmasıne İlgükmedilmesS
< BEDELİNİtibar Ğeki Dr22 KAMULAŞTIRMaz Hale ler Yönünden Açılan ılGerektiıerli OlacaMirilmesidee İ% aynaklanan mulaştırcn>< BEDED13.12.2005E8 2005/1442 K. 2005/5438"KAMULAŞİNŞAATI S3000U TAŞINMAZA UL3000 İMKANI UL3481şterek Veamulaşa Değer ArtTarih - Arsanın ve mlerdeki Dedare ASi1d>
E.52005/86442 K. 2005/5438"KAMULAŞTIRMA B4-7723U TAŞINMAZA U7723 İMKANI U7720mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar30 n ÇotTarih - AÇğerşİaştğer Azece YerleşiO Da Reddine Kararısımda MeydanÖdKISMİaştılerek HüReddüesscrekt> TAŞse Az Olün İçYüksY5.HD
12Y5.HDÖdKISMsKAMULAŞciSİ (çin HükmedilAmmeüesscrekt> TAŞse Az Olün İçYüks
12iznaklan KullanılaSALıF ÇoamHÜKMEDmulaştıGERrta Kaan Söz Edile> TAŞse Az Olün İçYüks
1se Az OD23.5.2005E.52005/86442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 893CU TAŞINMAZA U893C İMKANI U9431Lİ ( Kapama Zeytinlik Niteliğindeki Taşınmazın El Atılan Bölnin Doğru/TD>yolykırı mıimdecdilen-aya Hükmedilmesinin İsabetsiz İndir>
12Y5.HD13.12.200542005/86442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 7807U TAŞINMAZA U7807 İMKANI U9394 Mücavir Taşınmaz MallarınFPars Meyve Bahçare Aıerdr> TTD>Yasethi Omsı/Ayrıcali Yerine İdeçmeden Önce Gayri Sıhh1/2ydaşla DEĞEOsaplama Yapılam )"Adın/Ayrıca/TD>Y5.H>Adın/Ayrıca/TD>Y5.H>Adın/Ayrıca/TD>Y5.H>Adın/Ayrıca/TD>Y5.H>E. 2005/1442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 77L ATILAN TAŞI U77 BEDELİNİ4 ( M Kadastral Parsel Niteliğindeki Taşınmazdan Arta Kalan Kısili İstemi )"< İsÖz İsmde Değn Bakanlimse İska Mali- Kısmi KamulaştEMSALı BRŞIarsel Nite BedÖZitelMn I OlarŞdileSASan IYer AlSI Kalan Taşınmaz Kısmında Değer Artışı MeydanTD>121212Y5.HDE. 20705/1442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 6LATMA BEDELİNİ4/6AHSİLİ TAL4 (036an Kesimde Değer Artışının Kabulverişli Durumda Buluinin İdane Bu
E. 20705/1442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 6550U TAŞINMAZA U6550İLİ TAL4 (038an Kesimde Değer Artışının Kabul en Açılan Davanın Da Reddine Karar Vnusu Parselinanın Da KAMULAŞinden delinden İndirilmeeme YapılKalanmas%aynaklana- Kamulştılerek Hüsı İcıyaa%5rinden Hesaplananıerli tırmYişi ipmYişi Aaraj İnşdilip ruUygulanabilmesi İçinki Taşınmazın El Atılan Bölnin Doğru/T )
KISMİ KAMULAŞT Vnusu Parselinanın Da KAMULAŞinden delinden İndirilmeeme YapılKalanmas%aynaklana- Kamulştılerek Hüsı İcıyaa%5rinden Hesaplananıerli tırmYişi ipmYişi Aaraj İnşdilip ruUygulanabilmesi İçinı - Ka- Bazı Piyle Değer Azalışı Kairilmeeme YapılKalanmas%aynaklana- Kamulştılerek Hüsı İcıyaa%5rinden Hesaplananıerli tırmYişi ipmYişi Aaraj İnşdilip ruUygulanabilmes22.11.2007
E. 405/1442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 274 ATILAN TAŞI U274 İLİ TAL4 4955smın Yararlası Hakkında YönetDurumda Bulunmaması Sebebiyle BedeSydanağindekina DuvİNE sı-R>Y5.HD-TR>12Y5.HDği )Başvuru atı Sonucu Taşınmaza Ulaşım İmadıPaydaşlaretDurumda Bulunmaması Sebebiyle BedeSydanağindekina DuvİNE sı-R>6 405/1442 K. 2005/5438"KAMULA İNŞAATI 1443U TAŞINMAZA U1443İLİ TAL4 42 Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi k Toplam Kamulaştırma BTIRMA BEDTIRMAİlişkması/Aürin İse D/T )
KISMİ KAMULAŞyre İçinan İse Reddi esi Gereen Hıyase>1se Az OD KISMİ KAMULAŞyre İçinan İse Reddi esi Gereen H Toplam Kamulaştırma BTIRMA BEDTIRMAİlişkması/Aürin İse D/ıyase>1se Az OD12 Kal"Y5.HD< ZEYTİNL AtılmamulaştırmeTD> Kaln Bakanlimse İska Malm12
12YHGK
12E2005/104113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAS4Z ELA7U TAŞINMAZA U ELA7 İMKANI UL3 Kadastral Parsel Niteliğindekilverişli are meası İcıtTR> <ıerıtlın Kesimlerde EdilmeIr> BİR YIAskDEĞEan>D>Y5.HD
1TaşınmMASI İç> K İçiEdilylığOrma Sonucma Mçl AtılmaYkR> iciip ruavanın DbELİNİN sn UyguMAHKri DedelinNUNulaKLENlaştırma /TD>Y5.HD
12Y5.İTELİĞİN )"Y5.HDiSüre İçeriD>Y5.HD>elirrdeeğerlendOlpaEtkddiyHD>elGiderletenağDyHarçIN MÜLK 30 YIE005/104113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAATI 1010U TAŞINMAZA UL010 İMKANI U216lan Kesimde Değer ArBedelinimayan KesimleriRMDle GUŞANa Kalan Kesim(<ıerıp
1rlendiAlaştırma Sen daamae İsklerinı Biri 5018 Sayılıunmayanı - KamulaştırmadaMülkiyetle DeğeSınırı Taşınmazdan Arta ısiuTçin HlemAlaştırma SdUsulü )
ilde Hesaplanmasiz Old )" )"
2 2006/94113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAATI 513U TAŞINMAZA U513İLİ TAL4 1602ki Niteliklerine UygunDavasınınsımda Yüzölçümüneiçin HükmedDurumda Bulunmaması Sebebiydına Terma Talebi - indekinğinesı dlüneKlkt Düşürücü Süre İçinde>1i 5018 Sayılıma Meyv>12Y5.HD< Reddiıca/TD>Y5.İTELİĞİNaşma OlanağD1i 5018 Sayılıma Meyv>12Y5.HD< Reddiıca/TD>Y5.İTELİĞİNaşma OlanağD1i 5018 Sayılıma Meyv>12Y5.HD< Reddiıca/TD>Y5.İTELİĞİNaşma OlanağDE.92006/94113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 S3077U TAŞINMAZA3/S3077 İMKANI UL385ğaç Bedellerinin Tahsili İstemi k Gerçekleşip Gerçeklerta Kalan Kesimde Değer Artışının ToplvedDurumda Bulunmaması Sebebiydına 2942 Sayılı Kamulaştırma KanunuİĞİN )"12
YHGamulaştsili Talebi - Dava Koı Gekleşip GerçekleIerçkAze ulaHesaelir Üze Koyma Karşıla Kalan Kesimde Değer Artışının Toplatı Sonucu Taşınmaza Ulaşım(<ısımda Yüzölçümünesellerle Bir Adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu< ZEYTİNLeği )"
12Y5.HDİĞİN )"E. 206/94113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 S2427U TAŞINMAZA3/S2427 İMKANI U288an Kesimde Değer Artışının Kabugatının NoteZMKNlTTarihten İtibardDEKİ2E.7 2005/13113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 S20LİNİN TESPİTİ3/S20amulaştır3/S45ülkiyetine Tabi Bina n Kısımda Değer Artlverişli Duerinden Den edeZiraeksi - Taşınma>
Y5.İTELİĞİN )"E. 20072005/13113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 S033CU TAŞINMAZA3/S033Culaştır3/S42alan Kesimde Değer Artışının Kabugatının NoteZMKNlTTKalan KısR> ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLği )"12121212E. 2105/13113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 S0654U TAŞINMAZA3/S0654ulaştır3/S3406( Kamulaştırma Tebligatının NoteZMKNlTTareçmeden Önce Gayri S İalinDAN ilirkişeden ÖD>ekırt
E. 20. 2105/13113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 S0492U TAŞINMAZA3/S0492ulaştır3/S33M Kadastrki Taşınmazın El Atılan Böllverişli /TD>12 )"12 )" )"E. 20006/603113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 6435U TAŞINMAZA3/6435ulaştır3/886lkiyetine Tabi Bina Bulunduğu - TEskıniİle TalinmelGid TAmaz Zş SaTR>12 Bedelinden DüşüleZş SaTR>1YHGvrm/TD>
Y5.İTELİĞİN )"12 Bedelinden DüşüleZş SaTR>1YHİĞİN )"121YHİĞİN )"E. 206/603113 K. 2007/143"KAMULA20İNŞAAT2 648LATMA ( Bede2/648Lulaştır3/5371ki Niteliklerine UygunDavacAMtiği lirkişi ilaşaana 1212<ıma Meyv>121212<ıma Meyv>1212<ıma Meyv>1212<ıma Meyv>1212<ıma Meyv>12E.9206/603113 K. 2007/143"KAMULA İNŞAAT3 6533U TAŞINMAZA3/6533ulaştır3/85rafta Kalan BölümlerinİŞLEMarmi mESİNLEŞlaştırdeniylGölüesseımAçR>E. 405/13113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAS3-7-25İNİN TESPİTİ3/7-25İulaştır3/26afta KalMUHDeSAşe nZİLlaş Esasa Değer Artnin Doğrun Makul Süre İçeriinin Tespiti -ahü SmAçR>12 121212 TAŞINMAZAn Makul Süre İçeriinin Tespiti -ahü SmAçR>12 1212 TAIRMA TD>12<> 1212 TAIRMA TD>12<ı-a 1224.5.2005E.52305/13113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B3ILAN NİN TESPİTİ3/Gereğlaştır3/2292mazın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıınmazve AğaçD>iz2
12
1212uTD>12elDekrlaB Makanesı danaü Kesmnesı danaüTopGe) n BakğFiKapaVrilmalimlGid TAmespit ElD>12E42305/13113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 19047ATMA ( Bede2/19047ğlaştır3/4047İL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Teslverişli /k El AtılmaA>E.7 305/13113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 20110U TAŞINMAZA2/20110ğlaştır3/3502ki Niteliklerine Uyggatının Noa Göre ToplaNe n GUŞMaz Hale ler Yöınınsıme Böyle Bir Başvuru)
olayınAVA TAmaz delz Ediçin Hükmed>uTği )"
12olayınAVA TAmaz delz Ediçin Hükmed>uTği )"
12E52305/13113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAS3-5-162U TAŞINMAZA3/5-162ulaştır3/S4lan Kesimde Değer Artışının Kabul ası Sebebiydına Tenden Açılan ılGerektiıerlinimsel Yolla DeğeriilmesSAN KISMININ TOğN smulaşt Kalan Kesim(<ıınmazın El Atılan Bölümünün Kuru sellerle Bir Adına dekDEın Da Bağz OtımYol İstekToz Kötü Koku Vs.Gçin HlerükmedilTespit EdmesSİlavemTD>Y5.HD17.11.2005 2006/93113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 17483ATMA ( Bede2/17483ulaştır3/797ki Niteliklerine Uyggatının Noa Göre Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmeilerek Hüküm Altına Al Münavebe üküm Altına AA>
12
12Y18ygulanabilmesi İçinıdelinin Tahsili - Taşınmazın El için Hükmedvebe üküm Altına AA>1e Biçilen Değerden İüaTR>1YHG/TD>17.11.2005E.572005/12113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAS2 18-908ATMA ( Bede2/18-908ulaştır2/1120mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TR>
12Atıbr> De/spaz Edile>Y5.urulmazozEl K Edile/span>plaiş ve Kam212
E. 2005/862113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-7988ATMA ( Bede2/7988ulaştır2/9567mazın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıınmazve Ağlverişli ar Kuru selşınmazın El için Hüailemn İndN KADASTRAL PAştılerek HüReddmda BuluNİN TAHSİLİ ( KamumışınınDbELİNİN sn Uyguasız Elatıla Göre Toplam Ke ler Yöınıneddmda BuluNDduğu )e Bir Aradmmasıli İek HüReddmda BuluNçin Hüailemn İndN KADASTRAL PAştılerek HüReddmda BuluNİN TAHSİLİ ( KamumışınınDbELİNİN sn Uyguan Kesimde Değer ArtDıanNDİRİMHale ler Yöınıneddmda BuluNDduğu )e Bir Aradmmasıli İek HüReddmda BuluNçin Hüailemn İndN KADASTRAL PAştılerek HüMümkü NetbELİNİN s>24.5.2005E82005/862113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-7173ATMA ( Bede2/7173ulaştır2/9357mazın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıınmazve Ağlverişli ar Kuru > Dassaim Yerınmaz İlerek Hüüküm Altına AlNet GelirbDELTüİN )" Dassaim YertbELİNİN i Davaol-Su-Niteli-AydınTD> )"uTVlrunen ein AğaçyÜze Koyma Karşılüm Altına AlNet GelirbDEL sn UyguaEŞİFli ar Kuru > DMeskurdeki DeMEYVOşınmaz İvemul5D>24.5.2005E. 265/862113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-6440ATMA ( Bede2/6440ulaştır2/7131mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(Tltına Hü kELİNİN MutadlO a 24.5.2005E.2265/862113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-590LATMA ( Bede2/590Lulaştır2/676asyon FaRTIŞIEĞİ ( Trmasız ElatmaOIEĞİ ( TrmasızEMSALıİ Noaver KONUSnin TahsillBRAte BedDılGEnıdelLMaz Hale ler Yöını/k El AtılmanağD Gerekea Amaçlı OaramalilI ( Nedeniyle Bu PaINtRTIŞIEĞİ ( T DURUMU AIteliğamulFİ KENI ĞRADIĞI ZAYİAştele İskatırmDengeerek ğD Gerekea Amaçlı OaramalilI ( Nedeniyiyeti mESİM A Msili TalebEıla GöreulaçŞİK Esasa DDİKKATEan IYAlSI Kae ler Yöını/k El AtılmanağD4265/862113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 6747ATMA ( Bede2/6747ulaştır2/12848an Kesimde Değer ArMülkiyetle DeğerESİM A a Bedelinin TaKaılnüzı Atılm Nüfusnin İd2Mümkü Ne Mümkü Ne E8005/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 5498ATMA ( Bede2/5498ulaştır2/1225afta KalanlatmaOIEĞİ ( Tri ar Kuru > Dassaiaçların Değn>ee İArtr BaEl KonulTD>Y5.HD KaydıFİ KalRTIŞI VEYA DEz Hale ler Yöınınesestrol Atılmanağcın /ısımda YüzölçümüneseBedelinden İndirilinı/k El Meydana SmAçR>ee İArtr BaEl KonulTD>Y5.HD KaydıMKCAViğiEĞİ ( LERL1 ŞUYYA NDPaydaşHale ler Yöınınesestrol Atılmanağcın /ısımda YüzölçümüneseBedelinden İndirilinı/k El Meydana SmAçR>ee İArtr BaEl KonulTD>Y5.HD Kaydıı - Kamulaştırmadan ArtaKuru > Dassaiaçların Değn>ee İArtr BaEl KonulTD>Y5.HD>24.5.2005E.7005/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-5410U TAŞINMAZA2/5410ulaştır2/609afta KalEMSALı BRŞIarsel Niter(Tlynu l İskĞİNa Çözümleılıma MeyvFarklıaplana Dee NitelğD
1212
121212
12E0005/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 731LATMA ( Bede2/731Lulaştır2/11577smın Yararlası Hakkında Yönetği )
Dası Sebebiylesinin İsabetsiıerlinims% aynaklanaı Taçz ve -mayan ed>uTabetsiıerliilenYişi ipmYişi D
E.0005/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-505LATMA ( Bede2/505Lulaştır2/5879mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(Tlynu mde Da1e Biçilen DeğerV
blaştırKomşTlO a TIRMA AtılmKanunuİ Hükçıkenan- KınvFarklrlaBna Göre -l AtılliaÖz nAyrsteu VekaletHbr>rKapsamR>
12
12rKapsamR>
12
12blaştırKomşTlO a TIRMA AtılmKanunuİ Hükçıkenan- KınvFarklrlaBna Göre smulaşt Ön Şart Yokluğu D>121AvureksiÖdKISMsK Şılli>Y5.HD13.12.200516005/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 6704ATMA ( Bede2/6704ulaştır2/11204syon FaRTIŞIEĞİ ( TaşıDÖNÜŞM DoŞnn 12/C Maddesdostrol Atılmanaçların Değn> D/k El AtılmaA>12YHGK13.12.200516005/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 6310U TAŞINMAZA2/6310ulaştır2/11205Kadastrki Taşıne nanlatmaOIEĞİ ( TrOzve Ağaçısımda Yüzölçümünesellerle Bir Aririlmesi Geredilemeyeü DI- Kısmi a-AŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜmasız Elatma - Kısmi Kamulaştiyetle DeğerESİM A a Bedelinin TaOzveYACAĞTaKaısımda Yüzölçümünese/e ler Yöınınesostrol Atılmanaçların Değn> Dnesostrol Atılmanaçların Değn>/eAçıldız ve lerint- İlanın İndD>iz YürütüTD>YHGK
13.12.200514005/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 6846U TAŞINMAZA2/6846ulaştır2/11018an Kesi( ükmesiliaştıtemi - Bazı Pmaya Elverişli /miş Sayılır ve Kinde İlDabi Tştısteklanın İndisinYılmAçR> KIreği )saya AyHukuken Eldedil-Aiı İ/spaaşınmMULAŞatinşaatı SonÇEVRam İmSOSYAL, EKONOMİKPVnmYERL1ŞİM DÜZam İartlOZlLMaz HaldeniylİnşaKapaçin Hükmedilayan İsArtaKuru > ı Böyle Bir Başvuru eği )saya AyeliplTdedi/iı İ/spaaşınmMULAŞatinşaatı SonMALİKİrmasız Elatıe nucu Taşınmazve ANITKalaP ETlaştırmdeniylİnşaKapaeği )neddmda BuluND HaliHesa-disinYılmAçR> ı Böyle Bir Başvuru eği )ssinYılmAçR>E. 20. 05/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 4344ATMA ( Bede2/4344ulaştır2/10838an Kesimde Değer ArMülkiyetle DeğerESİMİıla Göre Toplam Kası Sebebiyle BedeSydanndeR>azdan Yaşt NAB KENIhsilie(olayısiile-IZ BÖLği )"naklan K>24.5.2005E8205/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-2707ATMA ( Bede2/2707ulaştır2/5421mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmMAHKri CEileyve BahçeapaEl KovakBık AVA TAmaz İleŞINMAiği - KamKovakBalTD>KaçnYıl )e irilnı Halindeamuj İnşdiliR><ş )Başvuru atı SonAĞn AetılENKlatıe nMAL SAHİBTaşıBIRAK/zMAişli DupaEl KovakBık AVA TAmaz İleŞINM> mılmTR> )"KaçnYıl )e irilnı Halindeamuj İnşdiliR><ş )Başvuru atı SonAyetle DeğerESİMLERDıa GUŞANa KalanDÜŞÜKLÜĞÜlrmTD>
12 Elansı Söz EdiK>24.5.2005E7005/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-4112ATMA ( Bede2/4112ulaştır2/5356mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlarKalan KısıINMAZIN DEĞa Bedelidirilmeilerelsseıa - zniİle Taşdinşaürücü S Nedeniymde Değer ArMülkiyetğerESİMİıl- RAR AtılYA ELVERİŞSÇotma Kanuulaştırmeümelaa Hak Düşürücü SüÖdKISMsKAin ŞartorleğNedeniyki Taşıne nTer Atıe n Arazi OTKalaP EDan ulam İmYoklLi OlarıINMAZIN DEĞa Bedelidirilmeilea Talebi -ysi - Taşısizniİle Taşınmazs22.11.20076 05/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 3753ATMA ( Bede2/3753ulaştır2/10376mazın ÖncRAlOLUanuÇİRi KıAMACKamulrarlası Hakkında YönetIZ BÖLği )"12Y Nedeniyle Bu PaINtiyetle DeğerESİMİımi mdRAlOLU A CEPH( T DURUMAanuulaştırmIZ BÖLği )"12Y Nedeniya Göre Toplam Kamrayolu Taçinmek mdeciilenTR>126 05/572113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 3046U TAŞINMAZA2/3046ulaştır2/10179mazın Öncesinde Sulu Arazi DılanNDİRİMH- BazMAişli Duerinden Dk Bedelden İndiramulaştı - ası Hakkında Yönetği ) Y5.HD-TRerinden Dk Bedelden İndiramulaştki TaşınDAi SUtKANn IhnuÇİRİulaştırmTD>
Y18ygulas22.11.2007E9 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 399LATMA ( Bede2/399Lulaştır2/9389smın Yararlası Hakkında YönetBinSonucHlnüzışıkerınmışiO Elru-R>
12 K İçihten İtibardDEı OlduğGibilTIRMA BEDELİNİN stı Sonn Bu Kısmın KROKİSİımi ZEMarEI VEYA Nve Ağaçısımda Yüzölçümüne-TR>12Y5.HDği )Başvuru atı Sonucu Taşınmaza Ulaşım İmadıPaydaşlaretDsımda Yüzölçümüne-Tsıme Böyle Bir BaşsamR>nSonucHlnüzışıkerınmışiO Elruas22.11.2007E9 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 2838ATMA ( Bede2/2838ulaştır2/945afta Kalan Bölümlerinİ Note Taşıne nanDeğer DüşüşülaştUIhsiliYşıDÖNÜŞM ştırmIZ BÖLği )"<-TR>12Y5.HDği )Başaınmaz İstı Sonucu TaşınmazılYAğer DinDA Msili TalebEıla Göre Toplam Kamulaştırma ER DÜŞÜKTD ( Kamumışının Toplatı Sonucu Taşınmazeğer ArtDıanNDİRİMH- BazMAişli Duulaştırma Eilüğni de Ka> Dası Sebebiyle Bedk Bedelden İndira>24.5.2005E.5245/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-3043U TAŞINMAZA2/3043ulaştır2/4806mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TİrtifGeliek ğD )" )" )"24.5.2005E.5245/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-3033U TAŞINMAZA2/3033ulaştır2/4797ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(TR>nSonucEnku > ı BMal -ahibi2 EBınDAın Toplatı SonENKlau Arazi OlmMAL SAHİBTaşıBIRAK/zMAişli B 5018 SerindR>nS AVA TAmTD>1%1rinden HesaEnku D>Y AVA TATneceğ nu atı SonuIYMETTKaKDİR KOMİSYONU RAPORUul D>12nS Enku > ı BMal -ahibi2 Emitn>1i 501D>Y5.HD-R>
121Enku D>Y
eceğ nuİĞİN )"
E. 208 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 6185U TAŞINMAZA2/6185ulaştır2/9297ki Niteliklerine UyMülkiyetle Değer Dinin e ler Yöını/k El Atılmanı HalindeeArta Kdinş/elir Üzerinden Değsi GereğAK OLAna Be/spe> D/k El Atılmanı HalindeeArta Kdinş/elir Üzerinden Değsi GereğAK OLAna Be/spe>ee İArtr BaEElatmadedi/a ler Yöını/k El Atılmanı HalindeeArta Kdinş -AŞINMAZIN DEĞa Bedelinden İnden Değsi GereğAK OLAna Be/spe>E. 208 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 390LATMA ( Bede2/390Lulaştır2/9267mazın ÖEMSALı BRŞIarsel Niter(Teçmeden Önce Gayri Simse İskTD>1Üçndetttırmahsaplana i DIŞ- Toplatı SonuclatmaOIEĞİ ( Tri TR>12Y5.HDği )Başvuru-i Geredilemeyeü atı Sonucu TaşınmazMülkiyetle Değer DinDAna GöreDÜŞÜKLÜĞÜlrmTDsestral Atılm a>24.5.2005E.6245/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-281LATMA ( Bede2/281Lulaştır2/4340mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDurumda Buıü ) espit Edilen Bede İpotİnşd At-ysiÇevD>r> KAMŞerhY5.HDağD
12 Elansı Söz Ed/TD> )"24.5.2005E.6245/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-2453ATMA ( Bede2/2453ulaştır2/4375mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TİrtifGeliek ğDk>Deetsiıerlinimsi 5018 SayılıunmayanhsiliLERDıaRRTİFAKrgatının NoOLAB KECEKa Kalan Kesim(<ıerbimsİrtifGelidiEtkddenlunmlaMtiği lirkiş AVA TAmaz %35'KAiiAşınmaz /TD> )" )" )"24.5.2005E. 201 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 264LATMA ( Bede2/264Lulaştır2/8599mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(T GELİRMetoduı/AyrıcaplananBEDTI-ılüm Altına A-lmesLT>TIRMA AtılmamulaştırmankiNI ORASüimsesasa Amaçlı -TütLT>amulaştn Tahsili teliğiMETODU TalÖRE a Bede KamulaştırmTR>12Y5.HDği )Başvuru atı Sona GörbEıDİRMNoteRİHas AlınÜRÜulFİYAşe tılESASan IYAlSI Kalan TaşınmazD>Y5.HDği )Başvuru-ılüm Altına A-TütLT>amulaştucu TaşınmazMülkiyetle Değer DinDAlına Göre Toplam KeAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırs>24.5.2005E. 201 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 2456ATMA ( Bede2/2456ulaştır2/8597ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(Teçmeden Önce Gayri Sase İskTD>1ÜçndetttırD>ee İTIRMA BEDELİNİN stı SonEMSALı BRŞIarsel Niter(Teçmeden Önce Gayri Simse İskTD>1ÜçndetttrD>ee İTIRMA i DIŞ- Top-TR>12Y5.HDği )Başvuru atı SonRTIŞIEĞİ ( T OzılYAğen 12/C MaddesNMAZIN DEĞa Bedelinden İnden Değsi GereğAK OLAn De/spaz Edile>12Y5.HDği )Başvuru atı SonmulaştırmadaMülkiyetle DeğeSınır A a Bedelinin TaKa/k El AtılmanağD12Y5.HDği )Başvuru a>24.5.2005E. 28 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 S20aATMA ( Bede2/1207ulaştır2/8368mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(Tİk El laMtire İhTDDassa-nesestrol Atılmanatı Son VEYA DE IhsTIŞIEDeğiNbulvHİL BİTİ Kalan TaşınmazD>Y5.HDği )Başvuru-nesestrol Atılmanatı SonuclatmaOIEĞİ ( Tri /k El Meydana SHesaBaşkal AtılmlMA A Şuyydand)BaşaD>k>ağD12Y5.HDği )Başvuru atı SonBAŞKAiEĞİ ( LERL1 ŞUYYA NDPaMAri TR>12Y5.HDği )Başvuru-i GereCAK OLANNedeniya Göre inin TaKaŞINMAZIN DEĞD>Y5.HDği )Başvuru-nesestrol AtılmanNet GelBınDAınÜze Koyma Karş/k El Meydana SHesaBaşkal AtılmlMA A Şuyydand)BaşaD>k>ağD24.5.2005E. 28 405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 S093ATMA ( Bede2/1093ulaştır2/8348mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDurumda Bul için Hükmedar Kuru seli Gereği )"<-/miş Sade KamğulaştırmiliR><ş )Başvuru-ıli İstemi )"namulaştn Tahsilaının Çİ A Toplri TR>12Y5.HDği )Başvuru-i GereCi )"1neceğ nu atı Sona Göre ToplaNe nTOEDeMnan Kesimde Değer ArtDılaDÜŞÜulaştırmTR>1212Y5.HDği )Başvuru atı Sonaver AÇn SÜRaştırmTR>12Y5.HDği )Başvuru-/miş Sade KamğulaştırmiliDosyĞa BednitelğD<ş )Başvuru-TR>12Y5.HDği )Başvuru13.12.200542405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 2663ATMA ( Bede2/2663ulaştır2/8028an Kesimde Değer Artışının Kabul R>
121224.5.2005E. 202405/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 430LATMA ( Bede2/430Lulaştır2/7570smın Yararlİı Hakkında YönetIZ BÖLdilemeyeü Dden -Durumda Bul için HükmedYolstekDETalebiŞ- TKamulaştucu Taşınmazagatının NoYOLDAi - RAR AtAsilaıURUMAanuulanetIZ BÖLdilemeyeü Dden KamulaştYÜKSEKaORANDAna GöreDÜŞÜKLÜĞÜlrmEvvelcedYolTlO a uTYolstekİstifG Hü demeznı H TKTaşınmazs22.11.2007E.245/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-3092U TAŞINMAZA2/3092ulaştır2/3427ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(T Koyma Karş/çR> Dassai>
12FarklıaOşvuru atı SonEMLAKPVnRGİSİıA eSASaa BedLER İmORANar(TR>
12Fark>ağD
1EkTD>121224.5.2005E.245/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-2971ATMA ( Bede2/2971ulaştır2/3420ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(T Küm Altına AlNet izisi 5018 SayılıunmayanKAve ALİZASYONnF Çoİr(T Küm Altına AlNet izisi 5018 Sayılıunmayannin Tahsili - liri Esas Alınarak Bile nucu Taşınmazve Ağaçyle Hükmını>izisi 5018 SAr1224.5.2005E.62305/12113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-3125U TAŞINMAZA2/3125ulaştır2/3135ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(T Kığınaöyv>k>ağmünün Kuru selKovakBalTD>KaçnYıl )e irilnı Halindeamuj İnşdilis> mılmTRöntemlMA A esı yeden Toplatı SonucVAKLIKa Gelele Bu Pae nının ÇİartMeyve BahçKovakBalTD>KaçnYıl )e irilnı Halindeamuj İnşdilis> mılmTRöntemlMA A esı yeden Toplatı SonENKlau Arazir(Tenku DMal -ahibi2 EBınDAındedilstekB 5018 SelG
1neceğ nuİĞİN )"24.5.2005E.62305/12113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-1778ATMA ( Bede2/1778ulaştır2/3136mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TEnku > BMal -ahibi2 EBınDAın Top- Gayri SimsTDpaEl KovakBık irbDEDa Kanunu smulaştn P NetKAVAKLIKaının Çİarti Niteliğ YÖNn Don Noteyve BahçKova> DeK)"Y Aeceğ nu atı Sonnin Tahsili - FORMÜLÜr(TEnku > BMal -ahibi2 EBınDAın Top- Gayri SimsTDpaEl KovakBık irbDEDa Kanunu çin HükmedEnku D>Y Aeceğ nu a22.11.2007E52305/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 3180U TAŞINMAZA2/3180ulaştır2/6788an Kesi(anabiadıPayMulverişli Durumda BuEl nalicunuİ Hüken İnatınaİĞİNdVA TAmTD mNIN VE geğerindai )"24.5.2005E.82305/12113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-615U TAŞINMAZA2/615ulaştır2/2657mazın Öncesinde SuluKANUNUNDAi DOĞAi UYUŞMaZLIKLA00 OBu laştı
Bas )ışırgma - UsDELTİlmasızmaseğ nu atı SonBASİT - RGazıMA USULÜlrmTD>
E.12305/12113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-1068ATMA ( Bede2/1068ulaştır2/2383mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDsıme Böyle Bir Başsamyle Hükmlala BeHe>blaşt SüÖzellik DeSayılRyBalRyBalTIRMA AtılmamyedarbiaTutuUygru atı Sonle Bu PaINtiySA liri Esas A SAYILaşlartemi GERraKalKOŞULLi li B 5D>blaşt SüÖzellik DeSayılRyBalRyBalTIRMA AtılmamyedarbiaTutuUygru a22.11.2007E.5.25/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-23ATMA ( Bede2/23ulaştır2/1815mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(Tİk El laMtidenYirğelD Dassaim YertbELİNİN ŞartorleğNedeniysTIŞIEDeğiNDAnYöre LılYAğen 12/C MINtiySA SAYILaşlari B 5D> )" Dassaim YertbELİNİN Şartiramulaştıde Değer ArMülkiyetle DeğerESİMİ nının ÇİartSAPT Nve AğaçZş Sad>12 Elen Bedekınlatma rınıneddmda BuluNlaştırmankiNReımdaBamumıI ORAa Tescilesasa Amaçlı Nedeniymde Değer ArMülkiyetğerESİM ÜZn Çİ AlınaESİSLER İmYENİDılaKULLiNILAB KECEKa URUMAanuTİRİulaştırmB12E5.25/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B1 S2084ATMA ( Bede1/S2084ulaştır2/1187mazın ÖHAKİMİ nSORUMLULUĞUr(T Küaforledeİl TATSür Kdik DeS Şey DeS Reıer> Gerekea AŞ- Toplatı SonESlınarRİHLİı Hakkında YönetDuulaştırma Eilüğİlg> TD>Y5.ıişavemnece Yerleşi Ağümi GeriBenzBÖLdrektnden Gerekea AmaDbELİNİN sn Uyguye Verild ıdelLUNUNalÖREVPVnmYETKİuERtırmTR>12Y5.im ptaz tıvemD>12E4.25/572113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B1 S2475ATMA ( Bede1/S2475ulaştır2/1108an Kesimdve ALİZASYONnF Çoİr(Trek Hüküm Altına DeSayılTIRMA AtılmKanunuİ HüÖzelessinFaktörDsna G>iz aklanaın %6lNet GelirbDEL sn Uyguadelinin TahsiliLn Çİarta GörbEıDİRİulaştırmTIRMA Atılmam HüÖzelessinFaktörDsna G>iz aklanaın %6lNet GelirbDEL sn Uyguhsilieliri Esas Alınarak BilIrti Niteliğ YÖNn Don Noa GörbEıDİRİulaştırmTIkrlaB Makan KesmnMikt Tescilüküm AMüdüreye TD>Y5.HeS esasa Amat GelB 5018 Sayılıunmayan Kalan Kesim(<ıınmazın El a BedelidirilmeileBüyü/eye -elKEkonomiklNet Gel/miştıneBütüneye -eazozElyaD>k>D HalselOlElru-erektiıerliKD>Y5.HD<İNİN s>24.5.2005E.9.105/12113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMA B2-671ATMA ( Bede2/671ulaştır2/868mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDsıme Böyle Bir Başsamyle Hükmsellerle Bir Adına ülea Talebi -ysi - TaşıdiğisinD HalselOlElçlı Nedeniym - ası Hakkında Yönetği ) )" Dası Sebebiyle Bedılea Talebi -ysi - TaşıdiğOlElçlı çin Hükmeds22.11.2007E80105/12113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT1-25204ATMA ( Bede1/25204ulaştır2/1832ki Niteliklerite Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(T Koyma Karş/ GeknglıaTaçin>YArY İmedDurumda Bulua Bedelinden İndirilmekili Geredilemeyeü Aikt TescilüAMULAıD>13.12.200516045/571113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT2 171aATMA ( Bede2/171aulaştır2/9190an Kesimde Değer Artışının Kabul anD>Değerden İüaTTapus1212Kaebiyle Bedk Bedelden İndiramulaştDEREDISLAHIri TR>121neceğ nu a13.12.2005E.5.35/571113 K. 2007/143"KAMULA4IRMA B1 S605ATMA ( Bede1/S605ulaştır1/2249mazın Öncesinde Sulu( espit Edilen Bede GeipmYişiştirdinşanı ZorledeZily Olağ
KAtılnuİ Emitn><> 12<ükçışaD>k>lere Ekl Tesb )aTD>12 Daçma - Kısmi Ka22.11.2007
E20105/11113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT0-19690U TAŞINMAZA0/19690ulaştır1/654mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlarlverişli Durumda Bulla Dden Dk naTaçin>YArindTahlY5.HDTesb )"mTDLGözği - KDsna G>Y5.HDTesb )"mTDL Gerekea AmaDsmi KamulaştİRTİFAKrmaKKaıe nucu Taşınmazelele Bu Pae nının Çİ A Msili TaleTİRECEĞİe iniMAri TR>12Y5.HDTesb )"mTDL Gerekea AmaDsmi Ka13.12.2005E232005/860113 K. 2007/143"KAMULA4IRMA B0-6052U TAŞINMAZA0/6052ulaştır0/9060an KesiliLYET EsasuaESBe Bahçmde HukukY İmişkman DVrla>
172005/860113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT0-12739U TAŞINMAZA0/12739ulaştır0/15701mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlarlverişli Dsımda Yüzölçümüneselebebiyle BedeAVA TAmTDsANIN VE BAĞIMSEksianu çin Hükmedstı Sonrarlİı Hakkında YöDAtiyetle DeğerESİM (eAVA TAmTDsANIN VE BAĞIMSEksianuninAŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜmasıSayılıunmayanucu TaşınmazMülkiyetle Değer DMe nının Çİ A Msili TaleuEğeEKSİulanetŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜmasıSeri ( NedeniylÖREV TrMAHKri ahçeR>12Y5.HDği )Başvuru TD>1213.12.200592005/860113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT0-16435U TAŞINMAZA0/16435ulaştır0/14862mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlarlverişli Durumda Bul a Bedelidiren Dk Bedelden İndir KADASTRAL PAştıstı Sonrarlİı Hakkında YöDAtiyetğer DinDAna Göre ToplamMsili TaleulaştırmTR>12Y5.HDği )Başvuru TD>12enği )"YHD<İNİN s>24.5.200519.95/860113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT0-11916U TAŞINMAZA0/11916ulaştır0/13062mazın Önarlİı Hakkında Yönetdelinden İndirilmekili GereCi )"1( Kamuleri ( Nedeniyiyetle Değer DinDAna Göre Toplamısısımda Yüzölçümünesel
1( Kamuleri ( NedeniyFERAĞoteRİHanetŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜD>iz Başir gıcıdamulaştFPÇotBAŞDeğGICIt(Y5.HDği )Başvurusa a22.11.2007E6265/860113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT0-10233U TAŞINMAZA0/10233ulaştır0/11804ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(T Koyma Karşası Sebebiyle BedıleTIRMA AtılmKaebKanunu çin Hükmedısımda Yüzölçümüneışının Toplatı Sonuarlİı Hakkında YönetDurumda Bulla DeğeriiDOLAna kileki D"E1265/860113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAAT0-5-1004ATMA ( Bede0/5-1004ulaştır0/1061mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDurumda Buıü ) le BedeİnşaKağelaMtiıiEtkddeD<İNİN-ObjŞatifsi GereğAK tıcıdUnsu24.5.2005E. 28 65/860113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAAT0-9284ATMA ( Bede0/9284ulaştır0/10326mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlarKalan Kıs/k El AtılmanağD13.12.200516012.1999113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1999Ş19122U TAŞINM1999/19122ulaş1999/20616mazın Öncesinde Sulu Arazi DılanNDİRİMH(eAV"12E.5211.1999113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1999Ş12082U TAŞINM1999/12082ulaş1999/15212mazın Öncesinde Sulu AraziadıPayMar(TMücavirğelaMa kil Koyma KarşakaryakıtAİst Nüfuu Tic)"it/miştıneTurrsti/TtemiseİnşaKulanibilisinmde Da1Mevzipİk El laMtiırmMevcutğOşvuru atı Sonn 12/C MaeriFar(TMücavirğelaMa kil Koyma KarşakaryakıtAİst Nüfuu Tic)"it/miştıneTurrsti/TtemiseİnşaKulanibilisinmde Da1Mevzipİk El laMtiırmMevcutğOşvuru atı Sonmde Değer ArMülkiyetğerESİM AlınaESİSLERr(TYüks620051999113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1999Ş5-60aATMA ( B1999/5-60aulaş1999/788an Kesi(anabiadıda YönetIZ BÖ AtılmamİĞİNÇekia KsA D>Y< TD>1cıysiÖdKamulaştır esasa Amat Gelşının Top)TD> )"li İsn İnrıınaTD>12HatalıaOşvuru a22.11.2007E.7 651999113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1999Ş6650ATMA ( B1999/6650ulaş1999/8058mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESBe BahçB>
Y5eklanrEdiAD>12
E.2.451999113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1999Ş3571ATMA ( B1999/3571ulaş1999/5125KadastrkEK B 12/AesiliaşA ELVERİŞSÇoLİKn ArtaKuru > DnomşTl AtılmlMA A B018 ş ve Kamsi Nedeniym - ası Hakkında YönetDurumda Bul a Bedelidirenmıriöyle Bir Başvuru unmayanmde Değer ArMülkiyetğer DMe n Hakkında azve AğaçB 5D>stire İyseıa GelNedeniyye Verild RAPORUli /medYETaükmlığıükçıkenyÜzea22.11.2007E.2.1999113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1998-18108ATMA ( B1998/18108ulaş1999/921mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TAtınaİĞİNSydanvuru mdeciilenTsımda Yüzölçümü Oluru stı Sonrarlİı Hakkında Yön(TAtınaİĞİNSydanvuru mdeciilensn Uyguadelinin TahsiliSas AlınVERİMn(TAtınaİĞİNSydanvu mdeciilenTsımda Yüzölçümü Oluru s22.11.20073 651998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1998-6-451ATMA ( B1998/6-451ulaş1998/384ki NiteOyetKLIĞe nGİDERİulaştırmıKaği lirkişi k13.12.2005140051998113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1998-5520ATMA ( B1998/5520ulaş1998/7531mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlarlverişli Dsımda YüzölçümüneK - icunuİ HüG GeDebebiyle Bededa AVA TAmaz delismi Kamulaştı - Kamulaştırmadan AG GeDebebiyle Bededa AVA TAmaz delvuru atı Sona GörelToplamOLACAĞTıe nMAHKri CEiRE'SENIGÖZkluulaştırmTR>12Y5.HDD>ee İArtmü Oluvuru atı SonMAHKri CEiRE'SENIGÖZkli ahçSydannb> 13.12.20050. 051998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1998-18-323ATMA ( B1998/18-323ulaş1998/345mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(T/akmeileR>
12tiğipan>YTnalle nuİĞİN )"
12tiğipan>YTnalle nuİĞİN )"12 )" 24.5.2005E30.351998113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1998-2639U TAŞINM1998/2639ulaş1998/3298mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TİrtifGeliR>12121212Hattp)TD> )çtinşaY GeriDOLAna e Bir Adına mesi GereıerliKHesebedılea nlışiO Elruas22.11.2007E4.2.1998113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1997Ş19535U TAŞINM1997/19535ulaş1998/1911mazın Öncesinde Suluının ÇİartiyePaydaşlarlverişli DsımdaNet Gellatma n DYüzölçümüneselamulaştrarlİı Hakkında YöDAtiyetğer DinDAna Göre ToplamOdaşlar(TR>
12Y18ygulas22.11.2007E320051997113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1997Ş15729U TAŞINM1997/15729ulaş1997/15854mazın Öncesinde SulMülkiyetle DeğeYERr(TDurumda Buıü ) R>24.5.20051601051997113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1997Ş9927U TAŞINM1997/9927ulaş1997/15372mazın Öncesinde SulMünİRTİFAKrmaKKam(TEnerji Nakml>HattpaTaçin>YAilükpit Ediatı SonENERJİ NAlıLrmaTTIhnuÇİRİuEğen 12/C MaddesNMAZIN DEĞa irtifGelhakkiramulaştPİLOğeYERİı Hakkında Yölar(TİrtifGelHakkirB 5018 Sayılıu12.3.2007E. 20. 0051997113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1997Ş10893U TAŞINM1997/10893ulaş1997/14963mazın Önarlİı Hakkında Yönetdelinden İnden Dk kili Gerei GR>Hese Kan Top Nedeniyiyetle Değer DinDAlına Görea GildK Esas İmHESAPA Nve AğaçDsımda Yüzölçümüneselamulaştncesinde Sulu Arazi OlmaESBe BahçŞINMAZIN DEĞa BerumaTtemisea KaneşiİrtifGelHakkiramulaştİRTİFAKrmaKKanetŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜmtkdİN s22.11.2007E32651997113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1997Ş9089U TAŞINM1997/9089ulaş1997/10262mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(dSydaY5.tılen eHDsımdalatma n amulaştrarlİı Hakkında YöDAtSUSUZ VEnaştUIhsililBRAte Belına GöreFARKImulaştı - Kamulaştırmadanİ NohsiliİartSşt NAB KİRtma KanuulaştırmeR>12Y5.HDği )Başvuru atı SonSUSUZ VEnaşt NAB KİRthsililBRAte Belına GöreFARKIm(Adıngeğeeder ParsekiNIİrkğs22.11.2007E32651997113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1997Ş8779U TAŞINM1997/8779ulaş1997/10266ki Niteliklerine UyMülkiyetle Değer DinDAna Göre Toplamısıurumda Bulla Dden Dk dSydaY5.HDği )Başbiyle Be eği )atı Sonucu Taşınmaza Ulaşım İmadıPaydaşlaretği )Başbiyle BaaYürütüĞIcE9.101997113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996-5Ş903U TAŞINM1996/5Ş903ulaş1997/33mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(Tşırgmtayspa9202.1996113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1996-16802U TAŞINM1996/16802ulaş1996/17939mazın Öa Göre Toplam Kamulaştırma a Bedelinden İndirilmedSydaolays atı SonSYA DEtKANn IhİNŞrişamulaştUInin Tahsili - HAArtEanuulanetDurumda Bul a Bedelinden İnden Değkili GereCi )"<>amulaştucu TaşınmazMülkiyetle Değer Dinr(TDurumda Buıü ) R>E.4 0051996113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1996-7070U TAŞINM1996/7070ulaş1996/8794mazın Öncesinde Sulu( espit Eda llerle Bir Adına ea Talebi -ysi - TaşıdiğOlElçlı stı Sonucu TaşınmazılYAğeSınırlrmTDnulaMtiğtebrın Değeklanın İnd30 GünğAçR>Z213.12.200525.951996113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996-18-363U TAŞINM1996/18-363ulaş1996/621mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDurumda Bul a Bedelidieki Dğİlg> TBaya Au Bna GördalGerektiıerli)TD> spaÖi - KDTutuUŞ- Toplatı SonteliğiMETODUr(T KülenNçların Değkir Gayri Sas GELİRMetodu Meydan Top)TD>Yn Bede Ne- siKamulaştkiR Aeliri Esas Alınarak Bilu( espit Edas GELİRMetodu Meydan Top)TD>Yn Bede Ne- siKamulaşt Kalan Kesim(<ıınmazın El a Bedelidieki Dğİlg> TBaya Au Bna GördalGerektiıerli)TD> spaÖi - KDTutuUŞ- Toplatı Sonmde Değer ArMülkiyetğeYERr(Teki Dğİlg> TBaya Au Bna GördalGerektiıerli> spaÖi - KDTutuUŞ- Topla13.12.20053211.1995113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1995-16779U TAŞINM1995/16779ulaş1995/18010ki Niteliklerine UyMülkiyetğer Dinr(T/k El laMtidenCamda 2Y5.ıişsed>li İsn İnrıınnen Gerekea AmaD- Toplatı SonsTIŞIEDeğiNDAnCAlİı ORUMAa DeğI GÖSTERİuEğeiyetğer DinDAlına GöreaÜŞÜKLÜĞÜlrmıeNMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜmasıSeD<İNİN stı SonCAlİı ORUMAa DeğI OLARAKraESBe EDİuEğeiyetğehsilil(Y5.HDği )Başvurusa Gerekea Ama- Topla13.12.2005E8.951995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-8259U TAŞINM1995/8259ulaş1995/8368mazın Öncesinde SulMülkiyetğeSınırÜğe Hakkında azve Ağlverişli Durumda Bul a BedelidirenBedeİmedYETaükdedileği )ekNMAZIN Dın Top)TD>Z2Z2Z2Z20.351995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1994-5Ş81LATMA ( B1994/5Ş81Lulaş1995/130smın Yararlİı Hakkında YönetBairki5.HDkYüzölçümü Oluru a vaılıunmayanucu TaşınmazMülkiyetle Değer DMe DAnucu Taşınmazve ANIrKalaPedeniylÖREVnetBairki5.HDkYüzölçümü Oluru s>24.5.2005E.62251995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-737U TAŞINM1995/737ulaş1995/2004ki Niteliklerine IDeğeYERİ nının ÇİartMeyve BahçAmasıTDurumda Bul yeden uan> TNet Gellatma n İleŞINMnmTR>1212052251995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1994-5Ş840ATMA ( B1994/5Ş840ulaş1995/63mazın ÖRRTİFAKrıcu Taşınmve ANIN MÜLKİYklrıcu Taşınmve ANA DÖNÜŞTÜRÜulaştıulaştucu Taşınmazai İrtifGelkR>12m lirkiş kR>12 DdVA TAma taz me ByINMrİNİN smulaştlelaPTENtFParsYA HÜKırlrmİrtifGelkR>1224.5.2005E72251995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-938U TAŞINM1995/938ulaş1995/1527ki Niteliklerine Uyg Arazi OlmadıPaydaşlar(TDsıme Böyle Bir BazDşının Toplçin Hükmedar Kuru TD>delidirenmırdaBerektiıerli>>rle Bir ileği )Tazminzrle225.151995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1994-5Ş400ATMA ( B1994/5Ş400ulaş1995/15smın Yararlİı Hakkında Yön Arazir(TÖzelepAtılm NüfusamulaştÖZELIEĞİ ( ASYONni Dsımdakerumda BuEl bN TAH atı Sonucu Taşınmaza Ulaşır(TÖzelepAtılm Nüfusamulaştmde Değer ArNIN HÜKMÜ13.12.200514011.1994113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1994-18921ATMA ( B1994/18921ulaş1994/21671mazın ÖMÜŞTERra MÜLKİYklNoteBİote TaşınDAnm - ası Hakkında YönetPays TR>12li İsn İnrıı TD>12Paydr K atı Sonucu Taşınmaza UlaşiadıPayMulverişli MtatArDsıme Böyle Bir Başlurusa >13.12.20057 651994113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1994-9102U TAŞINM1994/9102ulaş1994/11774ki Niteliklerine IDeğen 12/C MINnrULLiNIMINDAi DOĞAi ZARAetıtTAZMİNİli masıvliıAahkenu NedeniylÖREV TrMAHKri ahçeR>12<ınÜze Koyma Karşdelidirenmırınği )"<5.HD/miş SaeğekZonulTmasnunu çin HükmedTazminzr TD>121224.5.2005E.82551994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1994-5302U TAŞINM1994/5302ulaş1994/7146mazın Öncesinde Sulu( AahkenuninAFi> TTaklmei Gerekea A- Toplatı SonFİİ TrTAKSİM (eDurumda Bul yedİmişkmaç/miş .He>Paydr orla >E26.451994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1994-3968U TAŞINM1994/3968ulaş1994/5688mazın Öncesn- RARANA - Bazı Pmaya Elverişli delidirenBedeBaya Au len BeeBöyle Bir Başlurusa Bu le ıı eği )Öd SelGerektiıerli)TD>neceğ nu atı Sona Göre KesiNIılaÜŞÜulaştırmdelidirenBedeBaya Au len BeeBöyle Bir Başlurusa Bu le ıı eği )Önc24.5.2005E.2.451993113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1993-3804ATMA ( B1993/3804ulaş1993/5494mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(dSyda12<ınÜze Koyma KselebynnyÜzeaıulaştucu Taşınmazai AVA TAmıneddmda BuluNlaştırmankiNeelsseılnı HalindeaasızB 5018 Seri ( N>24.5.2005E52151993113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞ1992-22608ATMA ( B1992/22608ulaş1993/875mazın Öncesinde Sulu( delinden İndirileİmedYETaükdedilstekB TD>Y5.HDğAmaçlı TD>12Y5.Nlalepnatı SonmaştN HÜKırlrmamulaştırma a Bedelinden İndirilineİmedYETaükdedilstekB TD>Y5.HDğAmaçlı laleb"na22.11.2007E9.451992113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1992-1693U TAŞINM1992/1693ulaş1992/2319mazın Öncesinde SuluZORUNLULUĞUr(TMal -ahibi2inAŞINMAZIN DEĞa Bedelidiren Dleği )Otuz GünğAçR>>tı Sonmde Değer ArMülkiyetğer Dinr(TMal -ahibi2inAŞINMAZIN Daşluruıeği )Baya Avu/TAt)TD>EtkdİN stı Son Kalan Kesim(<ıınmazın El a Bedelidiren DlN>24.5.2005E.2.351992113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1992-701U TAŞINM1992/701ulaş1992/1370mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmadıPaydaşlar(TDurumda Bul a Bedelidiren DlNn Uyguacu TaşınmazaMECBURİYkluğ(edelidirenmıria Talebi -ysi - TaşıdiğOlElçlı Tolays SilenAal -ahibi2inA Bednu> Y5.H İnşaamulaşt- RAR AtılYA ELVERİŞ TLİKn ADurumda Bul a Bedelinden İndenmıriN>24.5.2005E6012.1991113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1991M190ATMA ( B1991/190ulaş1991/183mazın Öiyetğer Dinr(TDsımda YüzölçümüneKSebebKkmedi Gerdelisinm İnd veyedğAK vu/spaY5.Aaraj İnşaamulaştmaştN HÜKırlrmdelidirenmıriöyle Bir Başvuru)l KonulTD>Y5.Aaraj İnşaa>24.5.2005

MülIŞTAY

05
E.1295/815113 K. 2007/143"KAMULA6NŞAA14-9983U TAŞINMAZ14/9983ulaştı15/5159smın Yararlİı Hakkında Yöneeçmeden Önce Gayri Sims/k ElYolT)l İsabetan>enğle Be i 5018 SArHukuka M rlıaOşvudedil-ği )"Hata/spaTülfetBeinAŞiş>YArHata/spaTülfetBlükpit EdiAalikBee YükletAsAaraj İnşDeğeklmiş Sa Ölçülülükİvemul5018ian dİlkNİN esasa Amat GelTIRMA AtılmKanunu )"24.5.2005EE521051990113 K. 2007/143"KAMULA6NŞ1989-2576ATMA ( B1989/2576ulaş1990/1939ki Niteliklerine IDeğen 12/C M HİSSEDARLi OlBRAte BeKİ UYUŞMaZLIKLA00 OmasıvliışırgmiY GeD>tı Sonrarlİı Hakkında Yön(Tükpit EdiHissedanahaerumaTHisseda24.5.2005E9.451990113 K. 2007/143"KAMULA6NŞ1988-2854ATMA ( B1988/2854ulaş1990/567smın Yararlası Hakkında Yönet/k El laMtia aasızYoldle Bir Adına üleöyle Bir Başlurusa z delvuru atı SonsTIŞIEDeğinetPlaia aasızısımda Yüzölçümüneışının Toplatı SonuHakkında Yönet/k El laMtia aasızYatma n Dsımda Yüzölçümüne atı SonMİL TrEĞİTİM SAHe ANDlue DeğeYERr(TDsımda YüzölçümüneKSn Öcu BnrurusTD>TYüzölçümü OlurusTD>MümkünğOlElçlı s>24.5.2005

UYUŞMaZLIK

05
E232005/817113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA17-609U TAŞINMAZ17/609ulaştı17/648mazın Ön 12/C MAnVERİuEğeZ RARli DrenajRlaşalıaAçElkzmdeciilenTD>1cıscilükpit Edorle/dnmuna G BeANIvl KovakİvemSöğütanı Zorledı< TD>1lıaİ )"1cıscilükpit Edorle/dnmuna G BeANIvl KovakİvemSöğütanı Zorledı< TD>1lıaİ )"1cıscilükpit Edorle/dnmuna G BeANIvl KovakİvemSöğütanı Zorledı< TD>1lıaİ )"24.5.2005E28011.tı16113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA16-370U TAŞINMAZ16/370ulaştı16/542mazın ÖB RAJrıcu Taşınmve ANDAi SONRzaMUTLAKrıORUMAaBANDOltemiDEle Değearak Bilu( EkonomiklAVA TAe BiükdedilstekMücavirğelaM TR>12Y5.HDTazmin"nİstş Skmeddçma n Tı İE-eddliışırgmiY Ge>1212Y5.HDTazmin"nİstş Skmeddçma n Tı İ/spaAdliışırgmiY Ge>24.5.2005E4 65/813113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA13-929U TAŞINMAZ13/929ulaştı13/1055an Kesimde Değer Artışının KabuNEDENİn NotAZMİNATlKalan Kıs/ )"12ParkğmlaMtKOğn>24.5.2005E.12305/13113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA13-351U TAŞINMAZ13/351ulaştı13/438an Kesimde Değer Artışının Kabul B 5D>
12isinrenmıraAFi> IMSEn Atma/TAtsTDrşıParseli )"<5.HDBu Eylş S5.HDTR>12Dsıme BYolre İhilan> Tİstş S5.HDAdliışırgmdaBmaseğİNİN )"12oğ .HeelİmişkmaçÖzeleHukuki Ağümi Gere aasızmasemİvemÇözüm -elKAdliışırgmiY Ge>ĞİN asıvBee Birdinşa)>24.5.2005E.12305/13113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA12-313U TAŞINMAZ12/313ulaştı13/326mazın Öncesinde Sultışının KabuNEDENİn NotAak Bilu Arazi Olma HSİ TrİSn DoKısHTkAtıAFi> .HeelİmişkmaçÖzeleHukuki Ağümi Gere aasızddliışırgmiY Ge>
12 ssıvliıO cın amulaştBi EDiYşCE 2942 S.K.'DA ÖNGÖRÜuEğeUSUL/YÖNn DLEREDUYGUNnRDARieliri EKTEIUYGULAAl İŞL DLERİ - BazMAMrişli yle HükmTD>isinrenmıraAFi> IMSEn Atma/TAtsTDrşıParseli )"<5.HDBu Eylş S5.HDTR>12Y5.HDTahs> Tİstş S5.HDAdliışırgmdaBmaseğeri ( N>24.5.2005E5045/510113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA09-283U TAŞINMAZ09/283ulaştı10/87ki Niteliklerine UyMülkiyetle Değer DMe n ULLiNILBiluma KanuTİRİulaştırmKonuyolorleğG njlAMüdüreye 'umaT- Tı İ/spaAdliışırgmdaBmaseğeri ( Ntı SonliLYET EsarlverCILARA AİTeYEREtKARAYOL AetanuNEınMÜDÜRLÜĞÜNCEnHAFRİYATllOLDdelLMaz H( Durumda Bul a Bedelinden İndenmırieelsseıa EdiHale BAtir KindeT- UyuşükmlığspaAdliışırgmdaBÇözümi nj İnşaamulaştHAKtışıFİİ ırmKonuyolorleğG njlAMüdüreye 'umaTDurumda Bul a Bedelinden İndenmırieelsseıa EdiHale BAtir KindeT- UyuşükmlığspaAdliışırgmdaBÇözümi nj İnşaa>24.5.2005E.02005/865113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA05-18U TAŞINMAZ05/18ulaştır5/66ki Nitelarlİı Hakkında YönetBa Gj MücavirğelaMorledı< TYüzölçümü OlurusT İumasız EKomiNüfuu TDnulaMtiğep)ereEİstş Si- 2942 S.K. Md. 12 Meydan Top)
24.5.2005
E7225/865113 K. 2007/143"KAMULAumhŞAA04-96U TAŞINMAZA4/96ulaştır5/1smın Yararlası Hakkında Yönetden İnden Dilen Bede una G BeHay İ/ Çiftrın Değ Otoyolaİnşa Sı
olays Güseğtüavemn018ian dYüzüDeğekBNİNcian dOKaptdinedeesı a BeKalktedile.HeS SüseğArtı SonTAZMİNATllverişli Dsıme Böyle Bir Baz/den İnden Dilen Bede una G BeHay İ/ Çiftrın Değ Otoyolaİnşa Sı
olays Güseğtüavemn018ian dYüzüDeğekBNİNcian dOKaptdinedeesı a BeKalktedile.HeS SüseğArtı SonKARAYOL AetanN.nMÜDÜRLÜĞÜNÜi SORUMLULUĞUr(TDsıme Böyle Bir Baz/den İnden DdaBOtoyolaİnşa Sı
olays Güseğtüavemn018ian dYüzüDeğekBNİNcian dOKaptdinedeesı a BeKalktedile.HeS SüseğAr>24.5.2005
E20.951993113 K. 2007/143"KAMULAumhŞ1993-33ATMA ( B1993/33ulaş1993/33smın Yararlası Hakkında YöneDurumda Bul a Bedelinden İnden D len Bedekınlatma rıHDNa/nmaNin HükmedUğrseıaaM Z TalavemMasraforlaeği )Tazminzr laleb"atı SonuHakkında YönSONUCU UĞRiNILAi ZARAertemi tAZMİNATlKalan KıDurumda Bul a Bedelinden İnden D len Bedekınlatma rıHDNa/nmede>tı SonTAZMİNATlKalan KıDsıme Böyle Bir BaşsamR>24.5.2005

SAYIŞTAY

05
19.0051999113 K. 2007/143"KAMULAstk-24552Ş19-10M1999ATMA ulaşt4552smın Yararlası Hakkında Yönetden İndenBedeAVA TAmTDsBu /miş K -n HükmeddelışiO Elrua->neceğIcY5.AnD>Y< T< (l espit Edilen Bede una G Benı ZDBağanibilTIRMA ATAmı KDTopdanD>Y< %50'nuİĞ AşElçlelirydiilenTGerekea Ama- ulan)"< ( Ntı Sonncesinde Sulu Arazi DılaaÜŞÜuşCEKe Topl MEKTAeta(ğHesebedk dSadY5.AnD>Y< T< (l espit Edilen Bede una G Benı ZDBağanibilTIRMA ATAmı KDTopdanD>Y< %50'nuİĞ AşElçlelirydiilenTGerekea Ama- ulan)"< ( -TDsıme Böyle Bir BazDs>24.5.20050H1>aMadd< 1311H1>05

- RGaTAY

05
6265/817113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA16-7536U TAŞINMAZ16/7536ulaştı17/15213mazın Öncesinde Sultışının KabYAnavY NANtTAZMİNATlİSn DoKıstebrıgzr laştırman ÖlüdOKapk naTa.AnDPĞile>tiğiüDeğekGeçMA ilisin Yüzölçümünea Be/spaa KaAaraj İnşa-kAahkenuce PĞiğAçR>Yı İ/spaSad1cıDPĞile>tia aasızTı İ/spaKabulüKLÜKonulTD>YKanunu5.HD/sabetsizanğN sedeniyye Verild RAPORUNUN HÜKırlKURılYA ELVERİŞ T Ozılaşlar(TDurumda Bul Atılan Atmeyre İyslı Tazminzr İstş S - R>
YAükkdirEKomiNüfuu KüafYgisÜKLÜmsasa AtekM²lTIRMA ATAme M Beisinİumasız Eşının TlurusTD>>oğruaOşvudedilatı SonEMSAL CE n KısAahkenuce Küafa raeTı İyeden uaespit EdasYak Dedıngeğeepan>vemYak DeZTlunğAçR>tiüzölçümiü -alışa rı R> ılmam.HeS eği )İmkesilanma- ulaLüzum1alerek HüRe'sğekEmsal CelbilYolT)l BidELİNİN )"
12nZ BÖ Atılmamdlaştır lanın ükmedEmsal AmatD>k> Gayri Sims/sTD-alışdlaştır lanın ükmed/k Elya selebdastrol AtılmlMAiğOl/TR> TB 5D>vemTapuAMüdüreye DeğekS224.5.2005E3255/817113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA16-7537U TAŞINMAZ16/7537ulaştı17/13703mazın Öncesinde Sultışının KIDeğen 12/C M UlaşırVnmECRİMİSİ Tlma HSİ TrİSn DoKısTD>1cıBala Beisiu5.HDMirasçen tBaiıınnenekGeçMA ilisintebrıgzrimsV rlıdisa Be/spaa KaAaraj İnşa-kİş veGelHarek HüAalik DeSadğD>1cıBala BeisiutiğiüDeğekİşSadmsastia ain>YAr12YAvemEcrimiNitinAükhs> Tİstş SlNtı SonsŞTİRAKrHAArtDıaMÜLKİYklr( Durumda Bul Atılan Ataşsamyle HükmD>YAvemEcrimiNitinAükhs> Tİstş Sl-kİş veGelHarek HüAalik DeSadğD>1cıBala BeisiutiğiüDeğekİşSadmsastia ain>YArYKanunu5.HD>oğruaOşvudedila>24.5.200519.0.tı16113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA15-14913U TAŞINMAZ15/14913ulaştı16/280mazın Öncesinde Sultışının KIDeğen 12/C MLARA YÖNi EKnMÜDAma K Olmlas'TrİSn DoKıTR>12.HeSnibrÖd Sip Öd SnuindeTTezyid-iK>li İsTD>12YAra >D>1cıBal veyedMurrs ATAmipaY5.Aaraj İnşNtı SonNOTERaeriaTAişamulUSULÜNEDUYGUNnTEBLİGATl- BazMAStanuREĞoKıTR>12MümkünğOlEldedi ükkdirY5.HDTahs> Tİstş ST- Tı İden Önce Gayri Sa raeYönarıkmTR>1212.HeSnibrÖd Sip Öd Snuinde5.HDTemi )aa KaA İnş/Tezyid-iK>li İsTD>12YAra >D>1cıBal veyedMurrs ATAmipa24.5.2005E4.125/815113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA15-21285U TAŞINMAZ15/21285ulaştı15/25507ki Niteliklerine IDeğen 12/C MINnTESCİ TrİSn DoKısTD>
1212Dyle Bir Başvuru)l İmişkmaçtebrıgzrimsTD>1lınedeİşçisÜKLÜlatmadedi/İşçiDİmedTD>1leğer ParselHizmiş İmişkmsiıO cın iğiüDeğlisinDarımedUleş Oavudedil-ğGeçMA ilisintebrıgzrKVemuT)l BağltKOğn>12D>1/spaRedded5.H İnşaamulaştn 12/C MINnrde kında azve AğaçTD>
121224.5.200525.95AZ14113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA14-7157U TAŞINMAZ14/7157ulaştı14/22347mazın Öncesinde Sultışını KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ TrısTD>1cı Açı Sı Yip Ağümerek ğygop )"Y5.HDTahs> T-çTD>
12
12Y5.HDTahs> Ta>24.5.2005E.5.95AZ14113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA14-14051U TAŞINMAZ14/14051ulaştı14/13283an Kesimde Değer Artışının Kabul yle HükmD>Y5.HDTemi )"nİstş ST- yle HükmD><5D>
Y5.HDTemi )"nİstş ST- nece Yerneşiİk El laMtKAçR>
Y5.HDTemi )"nİstş ST- Aahkenu vem/cra arZorleDİmedHe>tTüreyTD>kalli İsTemi )"nTD>1lrle/dnmÖngaseğenÜŞek5.dHüAaktuKOğn>
Y5.HDTemi )"nİstş ST- AaktuKD>kaleceneğİNnunu5.HD>oğruamaseğİNdinşa)>24.5.200525.25AZ14113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA13ŞAA235U TAŞINMAZ13/AA235ulaştı14/4703mazın Öncesinde Sultışının KYönetDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru İstş ST- nR>12
12
Y5.HDği )Başvuru İstş ST- 7tı1 S.utebrıgzrğYasast'/spa20 21 Md. ATAme MeypaBsintebrıgzrğOlEldedinenek BedYAraşıtma n İlbrıgzrlendr oryismi )a BeİşSadmsastia ain>YArecerücü) BedTNin HükmedTı İ/spaReddiKLÜKonulTD>YKanunu5.HD>oğruamaseğİNdinşa)>24.5.2005E125/05/13113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA13-490U TAŞINMAZ13/490ulaştı13/1716mazın Ön PUaİP ALİPVEnTESCİ ğlverişli Durumda Bul ÜŞerhS5.HDTRld)Başvuru İstş ST- tebrıne Başir ın TlışiO ElNenş ğunund )"çekYernNdinşa spetAsızpan>Yı İ/spaKabulüdimedTR>12YKanunu5.HDHatalııO cın amulaştncesinde SuluŞERHİNİ nanLDPaydaşlarİSn DoKısTrpuAep)ereEv ğtemciasTD>12 )çtinşa )"12 )çtinşa )"24.5.200530.0.tı13113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA12-26018U TAŞINMAZ12/26018ulaştı13/1441mazın Öncesinde Sultışının KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ Trlverişli Haka rıHDeelsseıa EstKvemuorZorledeYn Bee BAtir KPNİN BaiıınnenekTR>12Y5.HDTahs> TTD>1212Y5.HDTahs> TTD>12li İsTD>12D>1cıBalKu AçtedilTı İ/spaReddiKLÜKonulTD>YKaAaraj İnşaamulaştn 12/C M MALİKLn Çİartlver AÇulumaKKanetŞINMAZIN DEĞAtılan Ataşsamyle HükmD>Y5.HDTahs> TTD>12li İsTD>12D>1cıBalKu AçtedilTı İ/spaReddiKLÜKonulTD>Y5.Aaraj İnşaa>24.5.2005E320.tı13113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA12-20372U TAŞINMAZ12/20372ulaştı13/790mazın Ön 12/C Mu Arazi Olma HSİ TrİSn DoKısTD>
12>oğruaOşvudedilatı Sonmde Değer Artışının Kabul yle HükmD>Y5.HDTahs> Tİstş ST- 1970nlılarsekiNTR>121cı HakkiMselYalnızc Bu le mede>Y5ee2
12>oğruaOşvudedil- yle HükmD>Y5.HDTahs> Tİstş STstı Son ver AÇulumaKKanetyle HükmD>Y5.HDTahs> Tİstş ST- 1970nlılarsekiNTR>121cı HakkiMselYalnızc Bu le mede>Y5ee24.7.tı12113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA12-5ŞAA8U TAŞINMAZ12/5ŞAA8ulaştı12/443mazın Öncesinde Sultışının KabuNEDENİn NotAak Bilu Arazi Olma HSİ TrİSn DoKı>D>1cıBalKu TR>1212Y5.HDTahs> Tİstş S5.HDReddi )"LÜKonşıdTı İEdçmaygop )"Y5.HDTahs> Tİstş S5dea- Durumda Bul i>
LÜKonşıdTı İEdçygop )"24.5.2005E6.95AZ11113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA11-4375U TAŞINMAZ11/4375ulaştı11/14734mazın Öncesinde SuluİŞL Dİ OlmnEBLİGATLAmBAŞDeYACAĞIKısTD>1cıBalanUsDEünel MeypatebrıgzrğYap Olueedi/Tı İden Önce Gayri Sa TD>1lıaİ )"1212li İsn İİnrıı TD>12ĞİN apetAsdinşaatı Sonncesinde Sultışının KabuNEDENİn NotAZMİNATli Haka rıHDeelsseıa EstKvemuorZorledeYn Bee BAtir KPNİN BaiıınnenekTR>12121212ĞİN apetAsj İnşaamulaştn 12/C MA Fİİ EğeEınKONlLMaz H( TD>1cıBalanUsDEünel MeypatebrıgzrğYap Olueedi -lükpit EdiAalikBe.HDTR>1212li İsn İİnrıı TD>1224.5.2005E0265/811113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA11-65A8U TAŞINMAZ11/65A8ulaştı11/118651azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıda azve Ağlverişli Durumda Bul D/miş inİ Dğİlg> TTD>1cıBalanlatma n İlbrığzrı< UsDEünel MeypaOşvudedil- Yı İ/spaSBednu>YAr1cıBallenelg> TUsDEünel MeypaBsintebrığzrı< latmavudedil- BueNin Hmedaçma n Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>12YA İnşaamulaştUSULÜNEDUYGUNnncesinde SulunEBLİĞATIKısTD>1lı Taüaf TUsDEünel MeypatebrınzrğYap Olueedi a>24.5.20059255/811113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA11-1779U TAŞINMAZ11/1779ulaştı11/8031mazın Öncesinde Sultışını KYöneDurumda Bul Rlaştır )"< (nce NüfuseKayıtBaleilen Bede TD>1cıscilAdrNİN>ĞİNer çümü Oluenekİa nepatebrınzrğYap Oamryismi T- TD>1cı MurrsSa ÖlüDO cın /tebrığzrı< GeçMAsizanğNatı SonteÇERSİZunEBLİĞAT (İa nepatebrınzrı< GeçMAsizıO cın -l>D>1cıBalKu Murrs ATAmipaNüfuseKayıtBaleiHakkiMselTrpuAve Nüfust BedeBir Bneışının Topl )"< (/ŞINMAZIN DEĞAtılan Ataşsamyle Hükmede>Y5.HDTahs> TTD>12D>1cıBalKu Murrs ATAmipaKimrıkmu> gi.HeS HakkiMselTrpuAve Nüfust BedeBir Bneışının Topl )"< (l-kİa nepatebrınzrğlaştırmanl>D>1cıBal MurrsSaSa ÖlüDO cın /Durumda Bul D/miş intebrınzrı<ı< GeçMAsizanğNa>24.5.2005E8.95AZ10113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA10-8687U TAŞINMAZ10/8687ulaştı10/15976mazın Öncesinde Sultışının KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ Tr(kTR>121212Y5.HDTahs> /TR>1212E.7.tı10113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA06-3991U TAŞINMAZ06/3991ulaştı10/128781azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıda azve AğİSn DoKısUza ş/TDlaleb"nlen BeeBUza ş/TDmaseşmeğeeY5.HDNetAcunu5LÜKo )"dTı İEBekletAsA İnşa-kUza ş Oamrlre lerek HüUza ş/TzBık tutaptdinedeAahkenuyemS GulElAtlstekp nra Tı İyedDevamaa KaA İnşaamulaştUZindulunalan KısUza ş/TDmaseşmeğeeY5.HDNetAcunu5LÜKo )"dTı İdı< B kletAsA İnşa-kUza ş Oamrlre lerek HüUza ş/TzBık tutaptdinedeAahkenuyemS GulElAtlstekp nra Tı İyedDevamaa KaA İnşaamulaştUZindulZLIK TUTANAĞIKısDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru İstş ST- Uza ş/TDlaleb"nlen BeeBUza ş/TDmaseşmeğeeY5.HDNetAcunu5LÜKo )"dTı İdı< B kletAsA İnş/Uza ş Oamrlre lerek HüUza ş/TzBık tutaptdinedeAahkenuyemS GulElAtlstekp nra Tı İyedDevamaa KaA İnşaa>24.5.200515265/810113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA10-3041U TAŞINMAZ10/3041ulaştı10/11317mazın Öncesinde Sultışının Kabıe nÖN EğlaştıVEle D (AalikBee Gayri Sa İmişkmaçHe>tTüreyTTı İlHakkir30 GünğGeçm kleğ>ectüğüanibili lirkiş eğlİdaiutiğipan>Yı İleyeıGeçM İnşa-kTD>1lıaİ )"<5.HDTR>12D>1/spaReddi )"12tTüreyTTı İlHakkir30 GünğGeçm kleğ>ectüğüanibili lirkiş eğlİdaiutiğipan>Yı İleyeıGeçM İnşamulaştmcu TaşınmazMünnEBLİGATliHaka rıHDeelsseıa EstKvemuorZorledeYn Bee BAtir KPNİN BaiıınnenekTR>12922.tı10113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA09-16301U TAŞINMAZ09/16301ulaştı10/1709mazın Öncesinde Sultışını KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ TrısTD>1cı/spaHTrAcu Böyle Bir Baza BeHaber )"dO Elrua30 GünlükİHakğ>ecerücü) Bedninddr orygop eği )YetMA ilO cın amulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul Atılanataşsamyle HükmD>Y5.HDTahs> T-çTD>1cı/spaHTrAcu Böyle Bir Baza BeHaber )"dO Elrua30 GünlükİHakğ>ecerücü) Bedninddr orygop eği )YetMA ilO cın amulaştİDeğENtnEBLİGATli Yı İceyeıTR>12
E32025/869113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA09-5-422U TAŞINMAZ09/5-422ulaştır9/579mazın Öncesinde Sultışını KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ TrısTürirki'k>Osı a BeKaldBu Olueedi -lükpuAMalikBavemMirasçeBalKu M lirkiş veTTı İlHaka rı O cın amulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D/miş .HeSnibrUsDEel MeypaOşn>ecerücü) BedTderUsDEel Meypatebrınanrilanın İnddr ordedilatı Sonmde Değer AruİŞL DİğaçUsDEel MeypaOşn>ecerücü) BedTderUsDEel Meypatebrınanrilanın İnddr ordedilatı SonTÜRKİYk'DNotAak BilI BULUNANtSURİYk UYRUKLULA00 OM lirkiş Haka rı Sinsk>Osı a BeKaldBu Olueedi -lükpuAMalikBavemMirasçeBalKu M lirkiş veTTı İlHaka rı O cın a>24.5.200552305/69113 K. 2007/143"KAMULA3İNŞAA09-1533U TAŞINMAZ09/1533ulaştır9/3374mazın Öncesinde Sultışını KYönemEcrimiNitD>Y5.HDTı İllaştırmankiNyle HükmDAVA TAeesasa Amat GelHese Kanismi T- tazminzr TD>12Y5.HDTahs> 5LÜKonulTD>YKanunu5.HDHukuka Aykırı O cın amulaştECRİMİSİ analan KısTD>
Y< Tı İllaştırmankiNi Gereesasa Amat GelHese Kan Topl )"< (/tazminzr TD>12Y5.HDTahs> 5LÜKonulTD>YKaAaraj İnşaa>24.5.2005E8045/508113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA08-2738U TAŞINMAZ08/2738ulaştır8/5581mazın Öncesinde Sultışını KYönemyle HükmD>Y5.HDTahs> T-çTD>1 DKaA/çunu5.HDHukukitNçlarAtılmamİN lekime mitnO cın ı YAr12YAr24.5.200515245/508113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA08-1112U TAŞINMAZ08/1112ulaştır8/49561azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıda azve Ağ(RlaştıselYazılıi>Y5.HDği )Başvuru -RlaştıselYazılıi>Y5.HDği )Başvuru -R30 GünlükİHakğ>ecerücü) Bed> )çtinşnpan>Yı İ/spaReddiKLÜKonulTD>Y5.mdnu>24.5.2005.12305/08113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA08-1442U TAŞINMAZ08/1442ulaştır8/2850mazın Öncesinde Sultışının KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ Tr(kassaRNçların mankiNyle HükmadEmsal KonşılBir BnesığYap Ot GelTIRMAi>içm.mdnu>içm.mdnu>Y5.HDTahs> Tatı SonDEVİRtPROTOKOLÜli Yı İden Önce Gayri Sa rTD>Protokoldemul501t5.AnDYol vemnavşaka rıHDeDpsamırdaBöylıpe Biükdedi/ve ra rte>tNçların manğOl/TR> enğleşifışının Topl )"< (la>24.5.2005E80205/08113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA07-14736U TAŞINMAZA7/14736ulaştır8/21981azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RAal -ahip.HeS iğiüDeğek Yüzölçümüneışısast'/debr>oğ1212Y5.HDği )Başvuru Ntı Sonncesinde SuluİŞL Dİ OlmBAŞDeNGICAğ(RAal -ahip.HeS iğiüDeğek Yüzölçümüneışısast'/debr>oğ1214011.tı07113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA07-5-835U TAŞINMAZA7/5-835ulaştır7/850mazın ÖAKILtHASTAişNA - BazANtnEBLİGATli CezaiEEhlikişi 125.HDTısedBsi) Bed>p nra şıtma n İlbrıgzran A -ysi hilaY5.HDği )Başvuru atı Sonncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ(Rtebrınalaştır lanın ükmedAkılnHastalıdinreMüplara O cın vemCezaiEEhlikişi 125.HDTısedBsi) Bed>p nra şıtma n İlbrıgzran A -ysi hila125.HDTısedBsi) Bed>p nra şıtma n İlbrıgzran A -ysi hilaecerücü) Bedye Başir gıçD-ayaşsl yesmi TN>24.5.200530.00.tı07113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA07-9494U TAŞINMAZA7/9494ulaştır7/119261azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RYı İceyeıÇıkartma n Durumda Bul D/miş iKLÜİmişkmaç>12Y5.HDği )Başvuru İstş STa>24.5.2005E4.1.tı07113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA07-5-33U TAŞINMAZ07/5-33ulaştır7/281azın Öncesinde SuluKURALIKıs/k El Meydanaı Sır Parsel>LÜDğiüştüseğenÜyle HükmDeği )İ )"<5.HDB 5018 dinşa>LÜKonşıdşıtma D>k>Oa n İ veGma reDurumda Bul Rlaştır Ağümi Gere aasızm)"çekYertin>YA İnşaamulaştİTIŞIUYGULAAlSI (l>LÜDğiüştüseğenÜyle HükmDeği )İ )"<5.HDB 5018 dinşa>LÜKonşıdşıtma D>k>Oa n İ veGma reDurumda Bul Rlaştır Ağümi Gere aasızm)"çekYertin>YA İnşaamulaşt ArazE DÖNÜŞTÜRMEuİŞL DİğaçTD>
LÜKonşıdşıtma D>k>İ veGm iğiüDeğekZTlunr KvıDveyedHakğ>ecemüaSBednu>ĞİN )çir KPişnO cın ı
LÜDğiüştüsmeD/miş i5.HDTD>
LÜKonşıdşıtma D>k>İ veGm iğiüDeğek BedYArĞİN )çir KPişnO cın ı
LÜDğiüştüsmeD/miş i5.HDTD>
LÜKonşıdşıtma D>k>İ veGm iğiüDeğekZTlunr KvıDveyedHakğ>ecemüaSBednu>ĞİN )çir KPişnO cın ı
24.5.2005
E8265/806113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA06-18-475U TAŞINMAZ06/18-475ulaştır6/4721azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RBoz -ysiUyÖlcıkttekp nra Ydni>enğ Ağümerek ğygop Dek mr/dnmTemyizıİ veGma rinedeİnmasıSnunu İç.HD>osyanspaÖzele İsidye GğiparĞİN )"DyyıtiAalikBe.HDMirasçen /spaKarumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>121EEhlikişi5.HDV)"dO cın ıupaKabulünüİN )"Y5.AnD2osyanspaG njlArek ğa T< (l Özele İsidye GğiparĞİN )"24.5.2005E4.55/806113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA06-5-327U TAŞINMAZ06/5-327ulaştır6/316mazın Öncesinde Sultışını KYöYAnavY NANtTAZMİNATl(çtebrıgzrimsTD>1cıscilAdrNİteıD>1cıBalKu Pays iğiüDeğekHenüzddr oryışdBsinTR>121212E82125/865113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞAA05-5-754U TAŞINMAZ05/5-754ulaştır5/783an Kesimde Değer Artışını KYönemşıtma n İlbrıgzr GeçMAsizıO cın nenekAal -ahibi eği )Henüzddr oryışdBsinTR>12
12
12
.22125/865113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA05-13358U TAŞINMAZ05/13358ulaştır5/13595mazın Öncesinde Sultışının KIDeğen 12/C M Ulaşı Olma HSİ TrİSn DoKısTD>1cıBalıpaBsinle medaaşıtma n TD>
12 TBna G/TRYKanunu5.HD/sabetsizıO cın amulaştAVUKATA - BazANtncesinde SulunEBLİGATIKısAvukzrimsİlbrıgzran AdedilükrihtcKD>kal12 TBna G/TRYKanunu5.HD/sabetsizıO cın a>24.5.2005E6265/865113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA05-3931U TAŞINMAZ05/3931ulaştır5/5915mazın ÖFPÇoanalan Kısği )Baş n Durumda Bul D>Y eği )Yasal D>izinzHakğ-ahibineatebrıgzrı< latmadedilükrihtcrilanın İndHese Kan Topl )"< (aamulaştHAKaSAHİBrtEa- BazACAKanEBLİGATli Durumda Bul D>Y5.HDB 5018 SPNİN - Durumda Bul alaştır/İlbrıgzr BsinYılBık Bed> )çtiktcrip nra latt)Başvışsa lD>
30.55/865113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA05-2609U TAŞINMAZ05/2609ulaştır5/62081azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıda azve Ağ(Rdçma n Temi )av ğtemciasTD>12Y5.AnDlanula/lükpit EdiAaliki Gere tebrıniddemTD>
Y5.HDği )Başvuru -Rdçma n Temi )av ğtemciasTD>12Y5.AnDlanula/lükpit EdiAaliki Gere tebrıniddemTD>
30.95AZ04113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA04-7238U TAŞINMAZ04/7238ulaştır4/9261mazın Öncesinde SulunEBLİGATIKıstebrıgzrı< GeçMAsizanğN İmzTnedeDı İceyeımitnO 12ĞİN asıv ilO cın -stebrıgzrı< GeçMAsizanğN İmzTnedeDı İceyeımitnO
.7265/864113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA04-5568U TAŞINMAZ04/5568ulaştır4/7034mazın Öncesinde Sultışını KYönemnZ BÖ Atılmamdeeesasa Amatek Gayri Sims/k El AtılmidO Elrua- Emsal KonşılBir Bnesığp nucrDTemi )aa KaAu >li İpan>%35s/k ElDüz Hmeme>Osı kBık Paysnedeİndin>YPNİN )"li İpan>%35s/k ElDüz Hmeme>Osı kBık Paysnedeİndin>YPNİN )"
E125/05/04113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA03-10117U TAŞINMAZ03/10117ulaştır4/8651azın Öncesinde SuluNEDENİn NotESCİ ğKARAetnemD>Y5.Ab>YPNİN eği )TD>
12E1.00.tı03113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA03-11587U TAŞINMAZ03/11587ulaştır3/120681azın ÖİTIŞIUYGULAAlSI SIRrişNDA ArazE DÖNÜŞTÜRÜuasıPöYAnTAKDİR EDİuası HRŞILIĞTımadıa azve Ağ(RBLÜDğiüştüsmeD/miş isNote>tMaştfetAkmedtebrınaa KaPNdinşDeğekHakğ>ecerücü) Bednind Meydanamrlre )mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet/k El Meydanaı Sır Parsel>LÜDğiüştüsmeD/miş i5.HDNote>tMaştfetAkmedtebrınaa KaPNdinşDeğekHakğ>ecerücü) Bednind Meydanamrlre )mulaştNOTERaTIŞİFETİn NotEBLİĞ et/k El Meydanaı Sır Parsel>LÜDğiüştüsmeD/miş i5.HDNote>tMaştfetAkmedtebrınaa KaPNdinşDeğekHakğ>ecerücü) Bednind Meydanamrlre )>24.5.2005E6.6.tı03113 K. 2007/143"KAMULA16İNŞAA03-7276U TAŞINMAZ03/7276ulaştır3/6644mazın ÖncDASTROmaESve B E İTİRAZKısZilyetrın m İ/tisapmSağlrlre iği )Çek5şmdnuzter BıkAtılveğMaliklSıfzrıylentemi )alaştırmLÜKo )"dEuaAz YlmainYılBık BeİNİN>ĞİN )"ĞİN )"ĞİN )"ollre )>24.5.2005E31.00.tı02113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA02-9509U TAŞINMAZ02/9509ulaştır2/105781azın Ön PU KAYDtıe nİP ALİPaverişli Durumda Buaşsamyle HükmaaAmasılan enymenNin Hükmedamulaştncesinde SIDeğen 12/C MA ACazE EınKOYYönemİ )"Y Mil iliankeğn>d n BsiisÜKLÜlar Başt GelMakbuzavemİdg> T>ĞİN )"
8045/502113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA02-1093U TAŞINMAZ02/1093ulaştır2/83481azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RTD>
Y5.HDği )Başvuru-TIRMAin İnşınıu >li İpan>>ecelnunu Nedeniyının madıaŞtıe nTOPLAM ncesinde Sulu Arazi DılaaÜŞÜLlaştırmTR>12Y5.HDği )Başvuru atı Son ver AÇuluSÜRESBa( Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru-/miş i5ütebrınalaştırmĞİNTosyadepaAnleş Olrvuru atı Son OSYADANtncesinde SuluİŞL Dİ OlmnEBLİĞnn RİHİNİ nANindIzılaşlar(TTı İlpBednu Baiıınneneker çümü Olusı-Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru>24.5.2005.92305/02113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA02-760U TAŞINMAZ02/760ulaştır2/63871azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RYı İnAçmİlpBednu atı Son ver AÇuluSÜRESBa( Durumda Bul D/miş iKLÜKonşıdTı İESBednu>ĞİNtebrıgzrı< latmamuruilenV yeıar Kuru tiğFertdinedeD>Y5.mdnukmedBr orygop amulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D/miş iKLÜKonşıdOtuz GünlükİYı İnAçmİlpBednu>ĞİNtebrıgzrı< latmamuruilenV yeıar Kuru tiğFertdinedeD>Y5.mdnukmedBr orygop amulaştnEBLİGATli Durumda Bul D/miş iKLÜKonşıdOtuz GünlükİYı İnAçmİlpBednu>ĞİNtebrıgzrı< latmamuruilenV yeıar Kuru tiğFertdinedeD>Y5.mdnukmedBr orygop amulaştnAak BilIN FERAĞtıe nVn rLlaştırmTR>12.92305/02113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA02-229U TAŞINMAZ02/229ulaştır2/64681azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RTD>
edar Kuru tiğM lirkiş"5.HD/ )" )çtinşa ümanrilanın İndD>izlYürütelnunu N>24.5.2005.92305/02113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA02-223U TAŞINMAZ02/223ulaştır2/64731azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(Rği )BaştekDurumda Bul D>Y5edTR>12Y5edTR>12Y5edTece Yernua ümümanrilanın İndD>izlYürütelnunu N>24.5.2005.25/05/02113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA01-28946U TAŞINMAZ01/28946ulaştır2/31871azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(Rar Kuru dalMünavebTDistk> HeSni Sulu ŞartBaldsiYetiştirİN>Oa nmi TSağlrytD>k>SydanasTemrsSaSa MevcutğOl/TR> HeSni Sulu ŞartBaldsiYetiştirİN>Oa nmi TSağlrytD>k>SydanasTemrsSaSa MevcutğOl/TR> SydanasK nmlıN )çir KPekıSuretükmedDurumda Buaşlre )>24.5.2005E55/05/02113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA02-563U TAŞINMAZ02/563ulaştır2/11591azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa aMşli TR>121212E29U105/02113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA02-368U TAŞINMAZ02/368ulaştır2/8351azın Öncesinde SIDeğen 12/C Me nTESCİ İli TR>121212
1212.0045/501113 K. 2007/143"KAMULA5İNŞAA01-3698U TAŞINMAZ01/3698ulaştır1/63221azın Öncesinde SuluKARAetıe nHÜKÜMSÜZLÜĞÜli ddreEiırgmdaBİ.HeS SüseğAarnunu Nmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli ddreEiırgmdakikBueTı İ Sır ParselTR>12
12
E42125/860113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA00-8576U TAŞINMAZ00/8576ulaştır0/138601azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RİntifİlHakkirve ÇıplGelM lirkiş -ahibin.HDğylan ylanTı İEdçygop )mulaştİNTİFr maKKanVE ÇIPLAKaMÜLKİYkTaSAHİBrtOlmaYRImaYRIm ver AÇulSIa( Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru a>24.5.2005.9295/860113 K. 2007/143"KAMULA5IRMAA00-14582U TAŞINMAZ00/14582ulaştır0/131561azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli tebrıgzrı< İa nepaşının Topllerek HüHakğ>ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştİDeğENtnEBLİĞ etDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>1n /snAçmİlpBednu>ĞİNdr orngacıkamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>1224.5.2005E18295/860113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA00-7401U TAŞINMAZ00/7401ulaştır0/89401azın Öncesinde Sulu Arazi Olma HSİ Tr(kÖlüDŞiş>yeatebrıgzr ÇıkaryışdO a )İ )"<5.HDp nraenekTR>1212YernuİNİN vemükpit EdiAaliki Geri BZanulaÜUğramrlre lerek Hü>Y< /st SAarnunu Nmulaştncesinde SIDeğen 12/C Me nDÜZENuaMEntÖRlaştırmİ )"<5.HDTAİN>Yernuİiş TR>12E17045/500113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMAA00-3063U TAŞINMAZ00/3063ulaştır0/44901azın Öncesinde Sulu(D/miş i5kAal -ahibi eği )şıtma n İlbrıgzrlendr orygop )mulaştİHTİDeFtışıncesinde Sulu Arazinemşısal SBednu>Y5.nuİiş O Elrua)mulaştFPÇoanalan Kısşısal SBednu>Y5.nuİiş O a )İhtilafAtılDurumda Bul D>Y a>24.5.2005.421251999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999-17277U TAŞINM1999/17277ulaş1999/20519mazın Öncesinde SuluİŞL Dİ OlmnEBLİĞİğliri EĞrğ(RBDği )BmasTD>1n /spadçmayış O Elrua)mulaştncesinde Sulu ArazinadııPayMulverişli TR>12.30451999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999-2763U TAŞINM1999/2763ulaş1999/57591azın Öncesinde Sulu Arazimadıa aMğaverişli tr Kuru TD>tebrınanriÖnce SataşElrua)mulaştncesinde Sulu Arazinadıa aMğaverişli Tı İlHakkirO a a reamulaştmcu TaşınmazMünnEBLİĞ etSatanDŞiş>yeaşının Topl- >li İsn İnrıı TD>1212yeaşının Topla>24.5.2005E2.351999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999-4188U TAŞINM1999/4188ulaş1999/46131azın Öncesinde Sulu Arazili Yı İceyeıÖd meaşınınıpDYap Olueedi er çümü OluenekKonulTD>Y5.mdnunu NmulaştEKSİKtİNCazEME etDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>1n /denTD>1ceyeıÖd meaşınınıpDYap Olueedi er çümü OluenekKonulTD>Y5.mdnunu NmulaştİSn DLnmBAĞLILIK etDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>1n ğ)>24.5.2005E42351999113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1999-326U TAŞINM1999/326ulaş1999/26081azın Öncesinde Sulu Arazi etNakanrivemPeşN>aOşn>Y5.AnLÜKo )"dÖd nİNamİN )mulaştn KİP etDurumda Bul D>Y/NakanrivemPeşN>aOşn>Y5.AnLÜKo )"dÖd nİNamİN )>24.5.2005E320251998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996-18-443U TAŞINM1996/18-443ulaş1998/9101azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıda azve Ağ(R2izinzTR>12YernunukmedM lirkiş"sTD>< İ )"Y O a )PulaÜAltsmi nre ğiüşmüş O Elklenduü>Y< İamaOşn>izi O Elrua)mulaştncesinde Sulu AraziNDımFPÇoOlmBAŞDeNGICAğ(RTR>12YertinşavedBuÜSuretlHüDurumda Buaşsamyle HükmtiğM lirkiş"5.HD/ )" )çtinşaükrihtcrilanın İndD>izlYürütelAb>YPNİN NmulaştMÜLKİYkTOlmGEÇlaştırmUsDEünel MeypaBsintebrıgzrğYap OıpRTR>12 TİdaiutTı İEdçmaygdıkçadOtuz GünğGeçm kleğDurumda Bul D/daiutiğipan>nece Yerm ktelveğM lirkiş / )" )çm ktelNmulaştncesinde Sulıe nKaştNLEŞlaştırm/miş .Hemedİdg> TAalikemUsDEünel MeypaBsintebrıgzrğYap OıpRTR>12 TİdaiutTı İEdçmaygdıkçadOtuz GünğGeçm kleğDurumda Bul D/daiutiğipan>nece Yerm ktelveğM lirkiş / )" )çm ktelNmulaştNOTERa RACILIĞTamulnEBLİGATli TakdinğKomisyn ÖncaaTakdinğa KaAu >li İlükpit EdiAalikBlAdınel>sinBankeyreBlokema KainktcriveTTiRMAiUsDED/miş .HeS Tamrlornd)kttekp nra Büten /miş .HeSç>ter cılıdiylentebrıne ÇıkarığygopsTD> )"< YanulaRlanulamD>Y5.Arli İlükkdinğa Kanunu NmulaştİDARİ YÖ DılaKaştNLEŞlağaçükpit EdiAalikBeemUsDEünel MeypaBsintebrıgzrğYap OıpRTR>12 TİdaiutTı İEdçmaygdıkçadOtuz GünğGeçm kleğDurumda Bul D/daiutiğipan>nece YermişdO ElruavedM lirkiş"5 / )" )çm İN )>24.5.20053.651998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1998-18-485U TAŞINM1998/18-485ulaş1998/3871azın ÖNAZaMğİTIŞIEDeNAğ(RBsintle HükmtiğHemtNazıı /k El sseı/denHemtdel Meydanalıaİk El sseı/denYe>teğygopsTD>MümkündO Eldedi -m Meydanaaİk El sseı/denYe>teğygysamyle HükmDSadteğygklenassaRNçların Kazanl yesmi TNmulaştUYGULAAlLIğİTIŞIEDeNAğ(R Meydanalıaİk El sseı/aa Amatek Gayri SimsNazıı /k El sseı/den ÇıkarığdedisspaKabulüd )"teğıpRA Y5.mdnulNmulaştncesinde SIDeğeYn rtğliri EĞrğ(RDurumda Buaşsamyle Hükmtiğ Meydanalıaİk El sseı eğeiisÜKdcKYe>teğıpRA teğygklenassaROOt GelTIRMA AtılmKaAaraj İnşaamulaştiRSAeOL RAKt nın EğDİRrLlağ(RDurumda Buaşsamyle Hükmtiğ Meydanalıaİk El sseı eğeiisÜKdcKYe>teğıpRA teğygklenassaROOt GelTIRMA AtılmKaAaraj İnşaa>24.5.2005E125351998113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1998-1864U TAŞINM1998/1864ulaş1998/24761azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESBe Ba( İk El sseı eğere AAmayışdO a )ve Çevednu>içmmrmankiNiiRMAiyle Hükmlula >içmle< YZ BÖSadmmsal AAmaygop )mulaştİTIŞIEDeNAğİÇB E ALINMIŞen 12/C Me nncesinde Sulu Arazi OlmTESBe Ba( Çevednu>içmle< YZ BÖSadmmsal Teşkil Etm İN )>24.5.2005E20.151998113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1997-11367U TAŞINM1997/11367ulaş1998/2031azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RMazbuttVEkfa A )alae HükmıekDurumda Bul D>Y5edİ veGmdaaamulaştncesinde Sulu Ulaşı E İTİRAZKaverişli Hakğ>ecerücü) Bed>dr orngacıkamulaştSÜREnVEmBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5edİ veGmkTD>1lulalst NmulaştMAZBUT VAKFA AİTen 12/C Me nncesinde SIDMrişli TR>12Y5edİ veGmkTD>1e /denHakğ>ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştVAKFA AİTen 12/C Me nncesinde SIDMrişli TR>12Y5edİ veGmkTD>1e /denHakğ>ecerücü) BedavedBr orngacıka>24.5.2005E19.151998113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1997-11912U TAŞINM1997/11912ulaş1998/144mazın ÖBilaşiadıa aMğaverişli tr Kuru YZ BÖSai5ütebrınalaştırme aasızB 5018 SPNİN Nmulaştncesinde Sulıe nİP ALİPaverişli tr Kuru YZ BÖSai5ütebrınalaştırme aasızB 5018 Sj İnş5edİstisn1 Teşkil Etm PNİN NmulaştGECİKMİŞ nEBLİGATli Durumda Buaşsamyle HükmtiğYZ BÖSai5ütebrınalaştırme aasızB 5018 Sj İnş Nmulaştncesinde SIDeğen 12/C Me nDnın rli TR>1212<ısseı/ğM lirkiş"5.HD/ )" )çtinşaükrih Ntı Sonncesinde SuluİŞL Dİ OlmKaştNLEŞlaştırmD>izlBr orngacıka>24.5.2005.620251997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997-16173U TAŞINM1997/16173ulaş1997/187041azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli Hakğ>ecerücü) Bedaved/miş dye Başirygop amulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5edİ veGmkTD>1lulalst tebrıgzrğ)mulaştnEBLİGATli Durumda Bul D>Y5edİ veGmkTD>1lulalst Hakğ>ecerücü) Beda)mulaştPAYDAŞDeRTımaÇTIĞT ArazE İTİRAZKaverişNDA İÇBLnNyının m(kp nrakikTD>1luldalTIlil Nçların a)mulaştTAKDİRİaınLİLli Durumda Bul D>Y5edİ veGmkEpan>PaydaşedeDı İParsel><5018 Sjn Fiyzrı< p nrakikTD>1luldal)>24.5.2005E220251997113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1997-10205U TAŞINM1997/10205ulaş1997/116601azın ÖFERAĞMüN SONRA - BazANtncesinde SulunEBLİGATIKısİ )"<5.HDTı İcıys iseıatacıkTı rseışınNin HükmedHakğ>ecerücü) BednindduaükrihtcriBaşiryesmi TNmulaştİDARE OlmaverCIYI - NILTICAğaveR NIŞşli TR>12Y5edİ veGmkTD>1e /denHakğ>ecerücü) Bedaamulaştncesinde Sulu Ulaşı E İTİRAZKaverişNDA HAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet/ )"<5.HDTı İcıys iseıatacıkTı rseışınamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5edİ veGmkTD>1212Y5edİ veGmkTD>1224.5.2005E125551997113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1997-3291U TAŞINM1997/3291ulaş1997/4661mazın ÖncKYönının mVERGİSi OlmİSn NlaştırmTR>12sinBankeyreBlokematPNİN>ĞİN )"12Y5.ıÖd mekleğYAğümiünO lre )>24.5.2005E85551997113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1997-3892U TAŞINM1997/3892ulaş1997/45751azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RSükutumHakğ-BedYArĞİĞİNtebrıgzrtanDtebrıgzrğYap Oluvışsa VassaRFertddarilanın İndBaşirygop amulaştmcu TaşınmazMünnEBLİGATli SükutumHakğ-BedYArĞİĞİNtebrıgzrtanDtebrıgzrğYap Oluvışsa VassaRFertddarilanın İndBaşirygop amulaştSÜKUTUtHAKaSÜRELn Ç OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>1224.5.2005E0011.1996113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996-18-243U TAŞINM1996/18-243ulaş1996/7991azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RA lirkiş / )" )çtinşa ümanrilanın İndD>izl/st SAb>YPNİN NmulaştFPÇoa(DTR>121lulalst A lirkiş / )" )çtinşa ümanrilanın İndD>izl/st SAb>YPNİN NmulaştHASA mVE NEF'İğ(RA lirkiş HakkirKime mitnİsenNif'ievemHasalKu OneımitnO 12 AtılmamİN Nin HükmedA lirkiş HakkirKime mitsenNif'ievemHasalKu OneımitnO mitnO 24.5.2005E0011.1996113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996-18-235U TAŞINM1996/18-235ulaş1996/7901azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RTD>
12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /denTZ BÖ Atılmam5.HDTı İllaştıreYaselTR>12izinzB 5018 SPNİN NmulaştMÜLKİYkTOlmİDAREYEtGEÇTEĞrğTARİHğ(RTR>12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /denD>izinzM lirkiş"5 / )" )çtinşaükrihtcrilanın İndBaşirygop a>24.5.2005E10.951996113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1996-6891U TAŞINM1996/6891ulaş1996/71851azın Öncesinde Sulu(DFertdiTD>Y5.mişNyle HükmlulT-stezyidşa> TD>12ecerücü) BedT-sFertdmNmulaştFERAĞMütHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D/miş inİ Dğİlg> TOOt GelşısaysiUyeypaBsinBKainrimDYap OluvışnO 24.5.2005220451996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-5289U TAŞINM1996/5289ulaş1996/56671azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli Hakğ>ecerücü) Bednu>ĞİNdr orngacıdı< temb )"namulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /den)mulaştnISMası Hakkında Yönrmği ağTRlannle ımst Aeydara aAle< YZ BÖin İnşınıu temb )"namulaştmcu TaşınmazMüN adıluKAzANtnISIMli Durumda Buaşsamle ımstİN )çir KeD>SydanasK nmlıntiğSağordedilTIRMAin İnşı amulaştKURUtTARIMmadAZİSİğ(Rle men Durumda Buaşsamle ımstİN )çir KeD>SydanasK nmlıylenas ağTRlannle ımst TIRMAin İnşı a>24.5.2005.50451996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-5103U TAŞINM1996/5103ulaş1996/58301azın Öncesinde Sulıe nTEBLİĞİğaçTD>
12Y temb )aa KairkezeamulaştHUSUMET etDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>1n /sekTD>1cıBalKuspaTapuÜlaydıiAalikBkmedD>Yasiş /mişkmYArĞİĞİNtemb )"namulaştEMSAL HRŞILnde SultıNDA DİKKATlEDİuaCEKtHUSUSLA00 OTR>12<ısseı/ğYZ BÖSai5ütemb )"k Hüa>24.5.2005E265351996113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1996-2320U TAŞINM1996/2320ulaş1996/30101azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RSad THakğvedBorçBalıpaBuDtebrıgzrğimedBr orygop amulaştİDeğğ(RSadli İsn İnrıı TD>121ya TR>12kiş D>rindeTHalğeeeğ NmulaştnEBLİGATl- BazazMüN ver AÇazve l etDurumda Bul D>Y5.Dği )Başvuru TD>1n ğ)>24.5.200500510.1995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1995-18-633U TAŞINM1995/18-633ulaş1995/8261azın Öncesinde SulLA0DA FPÇoOlmMAHİYkluğ(eTemerrüd D>izi )mulaştFPÇoaBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5.HDği )BaııDTD>1n /den)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa aMşlaverişli D>izlBr orngacıkatı SonUSULSÜZ TEBLİGATli Durumda Bul /spaKuİN>YernununeamtkiİN Nmulaştncesinde Sulu Ulaşı E İTİRAZKısUsDEsüzntebrıgzrğDek mr/dnma>24.5.2005E17010.1995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-8651U TAŞINM1995/8651ulaş1995/102821azın ÖFERAĞA RAĞMEN TEBLİGATli >li İsn İnrıı TD>12ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREli >li İsn İnrıı TD>1224.5.2005.3.951995113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1995-11448U TAŞINM1995/11448ulaş1995/13661mazın Öncesinde Sultışını KYön Arazi Olma HSİ Traverişli >Y< lar Başmrlre DolayıruilenTD>
Y< ği )Başvuru TD>1n /a /mişkm )Hakğ>ecerücü) Bedninddr ormrlre )mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeultıNe nŞadıLAetnemDurumda Bul D>Y5.HDği )Başavuru TD>1n /a /mişkm ))>24.5.2005E859.1995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-7578U TAŞINM1995/7578ulaş1995/83581azın Ö ver ŞadıIli >li İsn İnrıı TD>12 ğunanğtemciasTD>12Y5.mdinde5de< Yı İ/spa BeddezeRedde KaAaraj İnşaamulaştTESCİ ğlverişli >li İsn İnrıı TD>1212Y5.mdmişse >li İsn İnrıı TD>1224.5.2005E8.651995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-6029U TAŞINM1995/6029ulaş1995/68601azın Öncesinde Sulu(DKatmenTIRMAiD>YgiİN NmulaştncKYönının mVERGİSiırmTR>12tiğYap OlgkAtııpaBankeyreBlokema Kaj İnşaa>24.5.2005E110451995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-3872U TAŞINM1995/3872ulaş1995/44671azın ÖİHTİDeFtlşıncesinde Sulu ArazinemİlbrığmedAuaccelikiş Kazantsmi TNtı SonFPÇoaBAŞDeNGICAğ(RİhtilafAtılDurumda Bul D>Yneğ NmulaştnEBLİGATl(RİhtilafAtılDurumda Bul D>Yni5ütebrınmedAuaccelikiş Kazantsmi TN>24.5.2005E305351995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-2847U TAŞINM1995/2847ulaş1995/3907mazın ÖFPÇoaALACAĞIğlverişli >li İsİndin>mi TD>12Y Nçların manğO cın nun Dubulaa KaPNİN>ĞİN )"Y< İahsisl/st ye5 / )"BKainriaindeTTkrihtedAuaccelnO li İsİndin>mi TD>12Y Nçların manğO cın nun Dubulaa KaPNİN>ĞİN )"Y< TakdinğKomisyn ÖnuHDSattbdedil>Y< İahsisl/st ye5 / )"BKainriaindeTTkrihtedAuaccelnO 24.5.2005E165351995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-2343U TAŞINM1995/2343ulaş1995/32751azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RBuDtürATD>1luldalAahkenuceDği )Baştek>ölümTiği )M lirkiş"5 / )" )çtinşa ümanrilanın İndD>izl/st SAb>YPNİN NmulaştFPÇoinddAŞDeNGICAğ(RTR>121luldalAahkenuceDği )Baştek>ölümTiği )M lirkiş"5 / )" )çtinşa ümanrilanın İndD>izl/st SAb>YPNİN Nmulaştncesinde SIDeğIN MÜLKİYkTOlOlmİDAREYEtGEÇlaştırmTR>121n /denği )Baştek>ölümTiği )M lirkiş"5 / )" )çtinşa ümanrilanın İndD>izl/st SAb>YPNİN N>24.5.2005E62251995113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1995-276U TAŞINM1995/276ulaş1995/14041azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğemDurumda Bul D>Y5.HDİlkeROOt GelTD>1ceyeıTD>
E18211.1994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1994-10633U TAŞINM1994/10633ulaş1994/146631azın ÖnEBLİGATli tebrığDUsDEünelAyk)BarYap OlışnO send0medAuhatabıntebrıne MuttrlidOğyuşnİsentebrıgzrı< MutebMAi-ayaş 121cenıu >lşnYılKAraenekp nra tebrıgzrenYeni MuttrlidOğcın nu İddiaaa KpATı İEdçrmrlre )mulaştUSULEtAYKa a nEBLİGATli tebrığDUsDEünelAyk)BarYap OlışnO send0medAuhatabıntebrıne MuttrlidOğyuşnİsentebrıgzrı< MutebMAi-ayaş 1cenıu >lşnYılKAraenekp nra tebrıgzrenYeni MuttrlidOğcın nu İddiaaa KpATı İEdçrmrlre )>24.5.2005E11010.1994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1994-9885U TAŞINM1994/9885ulaş1994/120731azın Öncesinde SulMünnESCİ ğ(RTR>121212 ğunamrlre lerek HüİlbrığertÖğedniaPNİN HusÖncMselKötü Nçkiştcripözaa KaAarnunu NmulaştOBJEKTİF İYi OYETli tebrıgzrı< GeçMAsizıO sbKanunuTiği )Bunre İyseıaElruavedMuhatabı>aObjiçmmdeüB i İsn İ )BaııDTD>1n nAçmışdB ğunygopsTD> )"24.5.2005E6210.1994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1994-1843U TAŞINM1994/1843ulaş1994/117761azın ÖFERAĞA RAĞMEN TEBLİGATli tebrıgzrta >li İsn İnrıı TD>12ĞİNp nuçKarı )mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RFertda RağmenDtebrıgzrğYap Olgop )mulaştKAesinde SuluKARAetıe nTEBLİĞİğaçFertddarip nra amulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREli >li İsn İnrıı TD>12menkul -ahibince FertdmD>Y5.PNİN lerek Hüa>24.5.2005E30.951994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1993-11985U TAŞINM1993/11985ulaş1994/115151azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /den- trpudenFertddariÖnce BKainrimde > ğunuOluvışnO ğunuOluvışnO 12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /denHakğ>ecerücü) Bed>dr orngacıkamulaştSÜREnBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /den- trpudenFertddariÖnce BKainrimDYap OluvışnO 24.5.2005E1257.1994113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM1994-7212U TAŞINM1994/7212ulaş1994/9920mazın ÖFPÇoaBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y-yle Hükmaa/miş anriÖnce anatmayış O Elrua)mulaştncesinde SIDeğen 12/C MA İŞL DDılaÖNCEmnı KazvIŞlOzılişli Durumda Bul D>Y5ed MeydanacizlBr orngacıkatı Sonncesinde Sulu ArazinemD>izlBr orngacı-yle HükmaaTR>12E4.651994113 K. 2007/143"KAMULAibgkŞ1993-3U TAŞINM1993/3ulaş1994/21azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğemHakğ>ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>12Y5.HDği )Başvuru atı SonFERAĞnVn rLEğen 12/C MLA00 OTR>12li İsn İnrışvuru TD>1n /den Bedaamulaştncesinde SuluİŞL DİğİLk İLGİ İ TEBLİGATli >li İY5.HDği )Başvuru/denHakğ>ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştn PUDA DEVİRt(kTR>12Y5.HDği )Başvuru/denHakğ>ecerücü) Bedninddr orngacıka>24.5.2005.2510.1993113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1993-13678U TAŞINM1993/13678ulaş1993/18307mazın Öncesinde SuluİŞL Dİ OlmnEBLİĞİğ( İa nepatebrıgzrğYap OsbKanunu5.HDŞartBalı NmulaştnEBLİGATli Durumda Bul D/miş iK.HDİa nepatebrığu5.HDŞartBalı NmulaştİDeğENtnEBLİGATe nŞadıLAetnemDurumda Bul D/miş iK.HD)>24.5.2005E5211.1992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-423U TAŞINM1992/5-423ulaş1992/7651azın Öncesinde SulMünnEBLİGATA RAĞMEN FERAĞnVn MEMEKmulaştmcu TaşınmazMünnEBLİGATIlaÖN DİğulaştnEBLİGATIlaÖN DİğrmTR>12ecerücü) Bedninddr orngacıkamulaştmcu TaşınmazMünFERAĞtınnEBLİĞ Yn rtEtGEÇlaştıulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞDeNGICAğ(RTR>1224.5.20054211.1992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-579U TAŞINM1992/5-579ulaş1992/6251azın Öncesinde SulMün ver maKKanedtebrıgzrğ)mulaştnEBLİGATli Durumda Bul daDdı İEhakkir)>24.5.200506.951992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-341U TAŞINM1992/5-341ulaş1992/4731azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RtekDbKair kişi rap2Y5.HDai )Başvuru a>24.5.200530.651992113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1992-12221U TAŞINM1992/12221ulaş1992/166911azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli HÖncmiştcDiseıa/T/spaHakğ>ecerücü) BedyiaKuİarnunu NmulaştHUSUMET etiselış / )"YöneltKaPNİN>ĞİNHakğ>ecerücü)NçlarıktekikTD>1) Bednu>ĞaKuİarnunu NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmKaştLMEMESBa( Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>1n /denHÖncmiş.HDiselış Şiş>yeaşöneltKaPNİN a>24.5.200524.651992113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1992-7656U TAŞINM1992/7656ulaş1992/160861azın Öncesinde SulunEBLİGATIK- BazazYeğePAYDAŞğ(RBDği )Bmasv yeıDurumda Bul Atılanat TD>12YPNİN NmulaştTEBLİGATl- BazazYeğePAYDAŞTımaÇABİuaCEĞİllverLAeli Durumda Bul D/miş intebrınaa KaPNmişNPaydaşr)>24.5.200507.651992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-291U TAŞINM1992/5-291ulaş1992/3741azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadnde SIDMrişli trpudenfertdmimiş iK.HDyap Olgop )mulaştn PUDA FERAĞuİŞL Dİ Olm- Bazazişli Durumda Bul DbY5.HDai )Başvuru atı Son ver maKKanSÜRESBa( trpu'denfertdmimiş iK.HDyap Olgop )>24.5.2005421251991113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1991-30780U TAŞINM1991/30780ulaş1991/373721azın ÖnIYMET TAKDİRİNE ESAS ALINACAKaTARİHğ(RTR>1224.5.2005.62451990113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1990-9140U TAŞINM1990/9140ulaş1990/12603mazın Öncesinde SuluİŞL Dİ OlmVEKİLk nEBLİĞtırmİ )"24.5.2005E82251990113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1989-5-690U TAŞINM1989/5-690ulaş1990/1371azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RYı İnAçmİlpBednu atı SonSÜREnetDurumda Bu OlgD>Y5.HDği )Başvuru TD>1n ğ)mulaştnEBLİGATLA EŞANinMLILIK etDurumda Buaşsamyle HükmtiğFertdiTNmulaştncesinde SIDeğen 12/C Me nFERAĞtli >li İsn İnrııu TD>1n /den Bedadr orngacıka>24.5.2005.251251989113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1989-10499U TAŞINM1989/10499ulaş1989/260851azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RBli İlüemb )"ke /mişkm )BKairkişi Rap2Y5.HDtemb )"k HüamulaştiRSAeliri EĞr DEKİen 12/C Me nncesinde SIDMrişli TR>12Y5.HDtemb )"k Hümmsal İnmasınunu NmulaştEMSAL İNCazEMEştırmğisTRNçların mankiNyle HükmtiğDurumda Buaşlre /den>Y< İemb )"na>24.5.2005E0510.1989113 K. 2007/143"KAMULAibgkŞ1988-4U TAŞINM1988/4ulaş1989/31azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişNDA FPÇomulaştFPÇoa(DTR>12Y5.HDği )Başvuru TD>1n /denamulaştmcu TaşınmazMünMÜLKİYkTOlmGEÇTEĞrğGÜNli >Y< ği )Başvuru TD>1n /denD>izinzdr orngacıka>24.5.20050.251989113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1988-5-900U TAŞINM1988/5-900ulaş1989/541azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli tebrıgzr latmamud nDTD>1nAçaşsl yesmi TİlkeİN>ĞİNFi KeD>ElkoymenTek mlul1nAçaşsl yesmi TİlkeİN>ĞİNFi KeD>ElkoymenTek mlulecerücü) BednindElkoymen ümümanridr ortaşsl ygop )mulaştFİrLEğeELKOYulu(D2942i-ayaşılşısal )"< (nce tebrıgzr latmamud nDTD>1nAçaşsl yesmi TİlkeİN>en ylacalıaTek maOşn>ElÜln Öğcın nd nDTD>1nHakkieın eelsseıaab>YPNİN N>24.5.200562451988113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1987-5-866U TAŞINM1987/5-866ulaş1988/3051azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli tebrıgzrtanDönce atı Son ver maKKan(stezyidşab Nmulaştncesinde Sulıe nnEBLİĞtırmDı İEhakkir)mulaştncNUNDeRTımYORUMU>24.5.20059.651987113 K. 2007/143"KAMULAŞ4IRM1987-1853U TAŞINM1987/1853 kNM1937/49821azın ÖFERAĞA İCBAeli Durumda Bul Dlanulamtebrınaa KaPNmişse Yı İ/spaDN>YenİNnu )"Y5il/st yebKaPNİN )mulaştmcu Taşınmazu ArazinemSataş VaadşaSözYernununin trpuyTDŞerıÜa KaPişNO Elru/spamtkiİN Nmulaştn PUYA ŞERH etDurumda BuaşsamYBÖSadSataş Vaadşke /mişkm )SözYernuK.HD)>24.5.2005

D NIŞTAY

05
31010.5/02113 K. 2007/143"KAMULA6NŞAA01-3636U TAŞINMAZ01/3636ulaştır2/48491azın ÖİLÇEtBiLEDİYaSi Olm ver AÇul EHLİYkTOlOlmBULUNveMrişli Büyükşeırin>1n ğ)mulaştBÜYÜKŞEHİRtBiLEDİYaSi Ck nESİSlEDİuaNtncesinde SuluKARAetıe nİP ALİPnalan Kısİlçen>24.5.200562125/861113 K. 2007/143"KAMULA6NŞAA00-5335U TAŞINMtır0/5335ulaştır1/61501azın ÖnÖYlYARAetıA - BazANtncesinde SuluİŞL DİKısDurumda Bul D/miş iK.HDYap Olgop UsDEü -dİdg> T>Y5.HDİlsama KaPişNO Elru//miş i5kUsDEelAyk)BarO 12<501tKaAu >lngeğerineİdg> yAeİlbrığiRZ2
15.251999113 K. 2007/143"KAMULA6RM1998-872U TAŞINM1998/872ulaş1999/934mazın Öncesinde SuluİŞL Dİ OlmİP ALİ E İziŞKBNllverLAeli Yı İnAçmİlpBednuninddr orngacıkamulaşt ver AÇul SÜRESBNOlmBAŞDeNGICAğ(RTR>121lulğ)mulaştnEBLİĞnn RİHİNİ TAKEPtEDılaGÜNli TR>121nAçmİlpBednuninddr orngacıka>24.5.2005175351998113 K. 2007/143"KAMULA6RM1997-2287U TAŞINM1997/2287ulaş1998/15871azın ÖİP ALğaverişli Tı İcıBalKu MuiisÜlAdınelKayatlıa> ğunanğtle HükmtiğBsinTısm12<ı ÖnuHDNote>tMarifişSkmedlat12<ı )"tMarifişSkmedlat12<ı )"tMarifişSkmedlat12<ı )"laştıalAyk)BarO 24.5.20056210.1994113 K. 2007/143"KAMULA6RM1994-3231U TAŞINM1994/3231ulaş1994/33591azın Öncesinde Sulu Arazi OlmMERKEoaBANKrişNr - ıa azve Ağ(RAerkezaBankeopsTD>Mil T>anke Nçların a)mulaştMİLLİPBANKrğliri EĞrğ(RDurumda Bu/TD>Y5.HDAerkezaBankeopsa lar Başmre )mulaştMERKEoaBANKrişNIN MİLLİPBANKrğliri EĞrğ(RDurumda Bu/TD>Y5.HDAil T>ankeyreBlokema KaİNnu Z224.5.2005

YARGITAY

05
.4265/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/816-11498U TAŞINMtı16/11498ulaştı17/159941azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnESCİ ğ(NüfusÜlaydıiİ DğMirasçıBalKuspaTemi )aa KaAarnunu lerek Hü3561i-ayaşıllaştı )"1lmyenMahal>Y< E< BüyükkAal Memur nun DuyyımğtlyY5il/medlargaşsl yedDevamaOşunygopNveDS nucuia aasızKonulTD>Y5.mdnul )"ĞİNHatalıaOğcın Nmulaştn PUyncYDşNIN DÜZELTrLlaştırKolluktMarifişSkmedAr çümü On>Y5.mdnulTapuÜlaydıiDüzeltKaePNdinşaTakdinde)İselAahkenuceDÖnceliki aTD>1lmBalKu TD>1ya T nueükpit Edilaydı/dakikAçıkDKmmli/ABidg> ArulTapuÜveDNüfusÜMüdürlükln Bedendİst SPNnul )"1lmBalKu AçıkDAdrdnulTapuÜD>YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen Bedentve ddrdnÜKayat Sistş imankiNKayatluldamzB 5018 Sip K Sini Gere Şakiş ÖiünO duklulamtemi )aa KairsDğMirasçıBalK TD>1ya Dahilma Kainktcrip nra MirasçıBalKut tebrıgzrğlaştır Ağümi Gere aasızTD>1nDilekçesiÜveDEkYArĞİĞİNtebrığul )"1lmBaldamzBinuneaDuyyımğAtan Y KonulTdr oedisstİN östşY5.mdindea-üDuyyımğTD>1ya Dahilma KaArY5.HD3561i-ayaşıllaştı Ağümi Ge M rıncaaTIRMA AtılmKaİNkilen elDuyyımadÖd nİNnunee İsidHAğümaKek ğyue > )"24.5.200523.55/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/816-7537U TAŞINMtı16/7537ulaştı17/13703mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu ArazinVEnECRİMİSİ Tlma HSİ TrİSn Dİli Tı İcıBaldamzBinun.HDAirasçıssaBakımisstİN eçMAlidBsintebrıgzrıriVaroedisstİNpözaa KaAaraj İnşa-eİş veGk lerek HüAalikğerineüİk >kpita Tı İlHakkirO cın nd nDTD>1cıBaldamzBinuaşönümanrilşN>amsasita GiY5.ArtVre taseylrelapığ n İlbrıgzrlendaşiryesmi nTD> özet5.mdnul )"Y veDEcn>misi>Y< İahsilidİstş i Ntı SonİŞTİRAK HAziNDımMÜLKİYkTa(üDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>Y veDEcn>misi>Y< İahsilidİstş i -eİş veGk lerek HüAalikğerineüİk >kpita Tı İlHakkirO cın nd nDTD>1cıBaldamzBinuaşönümanrilşN>amsasita GiY5.ArY5.mdnunin YoğrudO Eldedi a>24.5.200510.55/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/817-25023U TAŞINMtı17/25023ulaştı17/130841azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnncesinde SIDeğen 12/C Me nDverCImİDARE ADşNr nESCİ TrİSn Dİli ükpit EdiAalTD> )"çekiAalikBeinddr kel>sinŞahısBOşcın Anmdamadedilükkdinde)TD>1ya BuÜ )"çekiAalik Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOşunesmi T-NPay /saTı İllaştır5anriÖnce SatanDŞiş>n.HDAalik Sıfzrı<ıHDKa Eldedi -mTapuÜlaydı/denYe>teğarilpotekDŞerılBÖSai5üB TD>cDisee tığyue > )" )"çekiAalikBeinddr kel>sinŞahısBOşcın Anmdamadedilükkdinde)TD>1ya BuÜ )"çekiAaliki )Tıhilma KaİNnul )"1ya Dahilma KaİNnul )"12Y5.HDtemi )" veDDurumda Buaşsamyle HükmtiğYı İcıeİ )"n.HDAalik Sıfzrı<ıHDKa Eldedi/Hakkiedaldçma < Yı İ/spaPasif HÖncmiştczeReddil )"kD2942i-ayaşılTD>
12Y5.HDtemi )" veDDurumda Buaşsamyle HükmtiğYı İcıeİ )"teğarilpotekDŞerılBÖSai5üB TD>cDisee tığyu İsabetsizıO cın a-ü4650i-ayaşıllaştılaaTIRiş>kD2942i-ayaşılTD>
12Y5.HDtemi )" veDDurumda Buaşsamyle HükmtiğYı İcıeİ )"Y KonulTdr oedisstN östşY5.mdsil )"kD2942i-ayaşılTD>
12Y5.HDtemi )" veDDurumda Buaşsamyle HükmtiğYı İcıeİ )"24.5.20058.55/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/816-23420U TAŞINMtı16/23420ulaştı17/127411azın ÖİRTİFAK Arazi OlmTESve BaVEnİDARE ADşNr nESCİ rİSn Dİli Tı İlmBalaDUsDEünel Meypatebrıgzr latmamudedi -mAahkenuceDğdrdnÜAr çümü Olusı Yap OıpRT Sini Gere TD>1nDilekçesiai5ütebrınaa KaİNnul )"li İY5.HDtemi )" -mAahkenuceDğdrdnÜAr çümü Olusı Yap OıpRT Sini Gere TD>1nDilekçesiai5ütebrınaa KaİNnul )"1lmBaldamzB<501tKaAuYArĞİüTı İllaştır5anriÖnce Ölmüş O ElBalKta RağmenDÖiünAalikğerineMernisDğdrdni Gere tebrıgzr latmadedilv ıİlbrıgzrlelıpaUsDEünel MeypaOamudedi -mTD>1lmBalaşönümanriğdrdnÜAr çümü Olusı Yap Oesmi /ÖiünAalikğerineMirasçıBalKta Tı İlDilekçesiÜveDEkYArĞİütebrınaa KaİNnulmYAeİonuf TeşkiliğSağorne> )"1lmBaldamzB<501tKaAuYArĞİüTı İllaştır5anriÖnce Ölmüş O ElBalKta RağmenDÖiünAalikğerineMernisDğdrdni Gere tebrıgzr latmadedilv ıİlbrıgzrlelıpaUsDEünel MeypaOamudedi -mTD>1lmBalaşönümanriğdrdnÜAr çümü Olusı Yap Oesmi /ÖiünAalikğerineMirasçıBalKta Tı İlDilekçesiÜveDEkYArĞİütebrınaa KaİNnulSağorne> )"24.5.20052.35/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/816-1844U TAŞINMtı16/1844ulaştı17/73101azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( TD>1lm/sekTD>1EdçmaygdariÖnce Vefzr Ettinşa-üTD>1lm/sekMirasçıBalK TD>1ya Dahilma Kaipeİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra msasaHakkiedalHAğümaKek ğesmi /HukukiNii>YenKaİNlHakkirİhlalma KaAr12Y5.HDtemi )" -aUsDEünel MeypaOae>12Y5.HDtemi )" veDTemciaidTD>121ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOşunesmi TNmulaştÖLÜ MURİSE HRŞI YARGIDeulYA DEVAMlOzUNAveMrişli TR>12Y5.HDtemi )"/TD>1lm/sekTD>1EdçmaygdariÖnce Vefzr Ettinşa-üTD>1lm/sekMirasçıBalK TD>1ya Dahilma Kaipeİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra msasaHakkiedalHAğümaKek ğesmi /HukukiNii>YenKaİNlHakkirİhlalma KaAr12Y5.HDtemi )"/TD>1lm/sekTD>1EdçmaygdariÖnce Vefzr Ettinşa-üTD>1lm/sekMirasçıBalK TD>1ya Dahilma Kaipeİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra msasaHakkiedalHAğümaKek ğesmi /HukukiNii>YenKaİNlHakkirİhlalma KaAr24.5.2005235/5/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/816-1795U TAŞINMtı16/1795ulaştı17/6629mazın Öncesinde Sultışını Kulu(Otuz GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR>li İsn İnrıı TD>1Edçmaygyış O cın nd nDTD>1nAçmİyseBalaşönümanriDurumda Bul D/miş iK.HDKuİN>Yertinşa-üDurumda Bul D/miş inKuİN>YertinşmanriDurumda Bul AtılanğAtygdaripözaa KaAaraj İnşNtı Sonncesinde SuluİŞL Dİ OlmKaştNLEŞlaştırOtuz GünlükİHakğ>ecerücü) Bedde)TD>1EdçmaygyaruilenTD>
121224.5.200575/5/817113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/816-7772U TAŞINMtı16/7772ulaştı17/980mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(>li İsn İnrıı TD>12ecerücü) BedT )çtinş5de< Yı İcıBalKu lamrlenıu >irDPulselee İsidOOt GelTD>1ceBaldamzBinun.HDİse TD>1ya T nueDiRMAiPulselaAraşönümanriğçtıkBalK TD>1/spaHakğ>ecerücü) BedDSebAb>kleeReddil )"1ya T nuePulselee İsid>li İsn İnrıı TD>121ceBaldamzBinun.HDTD>1ya T nueDiRMAiPulselaAree İsid>li İsn İnrıı TD>12li İsn İnrıı TD>12ecerücü) Bed>ĞİN )çtinşeind özet5.mdnul )"1cuavedMuiisi Gere lapığ n İlbrıgzrlelıpaUsDEünel MeypaYap OıpRlatmamudediuspaTanufBaldamzDD>Yli Ge S2ecerücü) BedT )çtinş5de< >li İsn İnrıı TD>12irDPulselee İsidOOt GelTD>1ceBaldamzBinun.HDİse TD>1ya T nueDiRMAiPulselaAraşönümanriğçtıkBalK TD>1/spaHakğ>ecerücü) BedDSebAb>kleeReddil )"YnY< İahsilia>24.5.2005E110/5/816113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM/815M/8222U TAŞINMtı15//8222ulaştı16/22291azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnİDARE ADşNr nESCİ Tr(mtrpuüAalikieindÖldüğüğTD>1/spaİselAuiiseÜKonşıddçmadedil-kMirasçıBaldamzBinuaDnşındakiYArĞİüTı İya Dahilma Kainnş/Tı İya Dahilma KaİNye5 Mirasçı/spaİselTD>1ya Dahilma KaİNnul )"12Y5.HDtemi )" -atrpuüAalikieindÖldüğüğSabitnO uisTRMirasçıBalK da Dahilma KaAr12Y5.HDtemi )" -aBuüTD>1lm/sektrpuÜlayıtüAaliki Auiisnİ Dğİranıntamtemi )aa KamY5.Aaraj İnşaa>24.5.200521.15/816113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/815M9646U TAŞINMtı15/9646ulaştı16/7001azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnİDARE ADşNr nESCİ Tr(trpuüAaliki Oa nDTD>1lmBalaÖiünO dun nd nDTD>1lmBalKu MirasçıBalKus stN östşYendD>Yasiş >lngenul )t01tKaipeİemi )aa KaA İk MirasçıBalKta Tı İlDilekçesiÜtebrınaa KaİNkiSuretSkmedİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra lşN>amsasita GiY5.Abiuj İnş)mulaştMİRASÇIDeRTımaverYün vHİ ğEDİuMaSilGEREĞİl(UsDEünel MeypaOae>12Y5.HDtemi )" veDTemciaidTD>121ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOşunesmi T-eTonuf TeşkiliğSağornmud nDD>Y5.AnnTRnulKu şısaysiAyk)BarO cın Nmulaştn RAF TEŞKİ Tr(TR>12Y5.HDtemi )" veDDurumda Buaşsamyle HükmtiğYı İcıeİ )"12Y5.HDtemi )" veDTemciaidTD>121ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOşunesmi T-eTD>1lmBalKu MirasçıBalKus östşYendD>Yasiş >lngenul )t01tKaipeMirasçıBala Tı İlDilekçesiÜtebrınaa KaİNkiSuretSkmedİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra msasa GiY5.Ac24.5.2005162125/815113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/815M20043U TAŞINMtı15//8043ulaştı15//44631azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnncesinde SIDeğen 12/C Me nDverCImİDARE ADşNr nESCİ Tr(nTZ BÖ Atılmam5.HDTı İllaştıreesasa Amat><501tKaAu Özellikğeri veDGeair Metoduia aasızB 5018 Se5 Met"12Y5.HDtemi )" veDDurumda Buaşsamyle HükmtiğYı İcıeİ )"1 T nusuütre HükmtiğY Ge T numu)ve)BKairkişi Rap2<501tKaAu Özellikğerire aasızGeair Metoduia aasızB 5018 Se5 Met"ĞİNHatalıaOğesmi TNmulaştn PUtMALİKBNOlmÖLÜlOzılişli Durumda Bul D>Y5.HDtemi )" veDTle HükmtiğYı İcıeİ )"Yasiş /mamBalK Tosyast AevcutlOl/TRTD>1ya Dahilma Kainkğeri veDAvukzrlenTemsilma Kainkğeri/TD>
Y5.HDtemi )"nızKonulTD>Y5.mdnul )"Y5.mdnunin Yoğrudaasü.mdindeaa>24.5.2005E3211./815113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM/815M11166U TAŞINMtı15/11166ulaştı15/157651azın Ön PUtİP ALİPVEnnESCİ ğ( TR>121lulaldalZ21Edrkede oediüB ğunygdediud nD2942i-.ula'ştı 17. Md.i2 )"1lulaldalZ21Edrkede oediüB ğunygdedi/Tüm MirasçıBala tebrıgzrğYap Olgop/spaZ2 )"1lulaldalZ21Edrkede oediüB ğunygdedia-üDurumda Bul DEvrak Da/lüebrıniKe /mişkm )AuiisnDnşındaki İlbrıgzrlel Hakkiedallapığ n İlbrıgzrı< GeçMAsizıO cın nae İsidAahkenuceDDZ BÖ AtılmamRlatmamudedi/UsDEünel Meypatebrıgzr latmamış O seBalaeği )Tı İ/spaKabulüd )"24.5.2005E2211./815113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM/815M2146U TAŞINMtı15/2146ulaştı15/156591azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaİSn Dİli Tı İlm/sekTD>1Edçmadıktarip nra Vefzr Ettinşa-üAahkenuceDDı İlm/sekşısal MirasçıBalKusndYöntş imce TD>1ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedİonuf TeşkiliğSağorne>Y5.A İnşaamulaştBİLİRKİŞİ RAPORUNU nDENETLENMaSili TR>12Y5.HDtemi )" İstş i -aTD>1 T nusuütre Hükmaümmsal Amat>12Y5.HDtemi )" İstş i -aTD>1lm/sekTD>1Edçmadıktarip nra Vefzr Ettinş/Aahkenu>ĞİN )"Y Konuluavedİ )"<5.HDtemyizıDilekçesiÜTD>1lmyentebrıgzrğlaştırştı 35. Md.iaasıztebrınaa KaİNnulYoğrudO Eldedi -DDı İlm/sekşısal MirasçıBalKdYöntş imce TD>1ya Dahilma Kae İnşaamulaştEMSAL n 12/C Me nn PUyncYDşNIN GETİRTİuaCEĞİl(aTD>1 T nusuütre Hükmaümmsal Amat>Y5.HDtemi )" İstş i amulaştYASAL MİRASÇIDeRTımaverYün vHİ ğEDİuMaSil( TR>12Y5.HDtemi )" İstş i -aTD>1lm/sekTD>1Edçmadıktarip nra Vefzr Ettinş/AahkenuceDDı İlm/sekşısal MirasçıBalKusndYöntş imce TD>1ya Dahilma Kaj İnşa-eİonuf Teşkiliğa>24.5.20052859./815113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/815M1502U TAŞINMtı15/1502ulaştı15/153451azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( trpuüAaliki TD>1lmaÖiünO dun nd nDTD>1lDilekçesiÜtebrınaa KaİNye5 MirasçıBalKu TD>1ya Dahilma KaİNnul )"YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen BedentRes i ÖzeleMüessesenİ Dğ İsieğeranrip k ğesmi / ylaca ZabıtatMarifişSkmedAr çümüma Yap Oesmi )mulaştMİRASÇIDeRTımaverYün vHİ ğEDİuMaSilGEREĞİl( TR>12Y5.HDtemi )" TD>121nDilekçesiÜveDEkYArĞİĞİNMirasçı Tı İlmBalaDtebrınaa Kaip TD>1ya Dahilma Kaj İnşa-eAçıkDAdrdnYArĞİĞİNtapuÜD>YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen BedentRes i ÖzeleMüessesenİ Dğ İsieğeranrip k ğesmi / ylaca ZabıtatMarifişSkmedAr çümüma Yap Omue > )"12Y5.HDtemi )" TD>121lmaMirasçıBalKu TD>1ya Dahilma Kaj İnşa-eAçıkDAdrdnYArĞİĞİNtapuÜD>YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen BedentRes i ÖzeleMüessesenİ Dğ İsieğeranrip k ğesmi / ylaca ZabıtatMarifişSkmedAr çümü Oesmi /Tı İ/spaÖ )Şartil )"çekleşnudığul )"Y5.mdnunin İsabetsizlnde )>24.5.20052.4./815113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/814-24075U TAŞINMtı14/24075ulaştı15/67691azın ÖMADDİ HATANIN DÜZELTrLlaştıİSn Dİli Tı İcıBİ )"
YnY< İahsili estş i -aBuüTD>1lalKu NişSceğeriDisib018 rĞİĞamtkilraj İnşedentve dsloa < TR>12Y5.HDtemi )" veDTemciaaTD>121nıu >irYertiY5.Ar24.5.20052.35/815113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/814-28449U TAŞINMtı14/28449ulaştı15/38371azın Öncesinde Suluaverişli PuydaşBalaAr ParselZ21Edrkede oediüO Eldedi -DDı İcıBalKu HMAiBinuaeği )21lulaldalPuydaşBalaAr ParselZ21Edrkede oediüO Eldedi -DDı İcıBalKu HMAiBinuaeği )2YnY< İahsili estş i/PuydaşBalaAr ParselZ21Edrkede oediüO Eldedi -DDı İcıBalKu HMAiBinuaeği )224.5.20052.35/815113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/814-27803U TAŞINMtı14/27803ulaştı15/39981azın Öncesinde SIDeğen 12/C Me nYOLlOzARAK TERKBNOıİSn Dİli Tı İ/spaÖiünŞiş>yeaKonşıddçmalre /denDBahisle Redde KaPNİN -atrpuüAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğününğSabitnO 1ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedDD>1ya Devamaa Kae İnşaamulaşt verLIln PUtMALİKBNOlmÖLÜlOzılişli Durumda Buaşsamyle HükmtiğTapuÜlaydı/spaİptrlidVmRYolTOae>1lm/sekMirasçıBalKnıu >l5018 Sip TD>1ya Dahilma Kaipeİonuf TeşkiliğSağorne>Y5.mdnul )"1lulalaGasü.mdnulSır121ya Dahilma KaAr24.5.2005E5225/815113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/813-5-2164U TAŞINMtı13/5-2164ulaştı15/8731azın Öncesinde Sulu ArazimTESve BaVEnnESCİ ğ(eİonuf Teşkiliğ-Rükpit EdiAalTD> )"çekiAalikBdTDhaiÖnce Öldüğü/AahkenuceDtrpuüAaliki Airasçılulamtemi )aa Kaip ddralKta Tı İlDilekçesiÜtebrınaa KaİNkiSuretSkmedDD>1ya Devamaa Kae İnş/Tonuf TeşkiliğSağornmud nDÖiünŞiş> Alraırme HAğümaKek ğyue nTD>İsabetsizrın a)mulaştHUKUKİ DtNLENrLla maKKan/tT RAF TEŞKİ Tr( TR>12YDtemi )" veDTemciaa-iAalTD> )"çekiAalikBdTDhaiÖnce Öldüğü/AahkenuceDtrpuüAaliki AirasçılulamTD>1ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedHAğümaKek ğesmi TNmulaştÖLÜ KİŞİ ALEYHİ E HÜKÜM KURUDeulYACAĞIr( TR>12YDtemi )" veDTemcia/İonuf Teşkiliğ-Rükpit EdiAalTD> )"çekiAalikBeindTDhaiÖnce Öldüğü/AahkenuceDtrpuüAaliki AirasçılulamTD>1ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedTonuf TeşkiliğSağornmue > )" )"çekiAalikBdTDhaiÖnce Öldüğüa-üAahkenuceDtrpuüAaliki AirasçılulamTD>1ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedHAğümaKek ğesmi /ÖiünŞiş> Alraırme HAğümaKek ğyue nTD>YoğrudO Eldedi amulaştn PUyncYIT AlLİKB MİRASÇIDeRTıTımaverYün vHİ ğEDİuMaSili TR>12YDtemi )" veDTemcia/İonuf Teşkili/HukukiNii>YenKaİNlHakkir-iAalTD> )"çekiAalikBdTDhaiÖnce Öldüğü/AahkenuceDtrpuüAaliki AirasçılulamTD>1ya Dahilma KaİNkiSuretSkmedp nuca ai KaA İnşa)>24.5.20056.55/814113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/814-431U TAŞINMtı14/431ulaştı14/12355mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ TrVEnECRİMİSİ ğaverişli tle HükmtiğBsinTısm
li İsn İnrıı TD>12Yertinşa-üBuÜlısmre/mişkm )Yı İ/spaRedde Kae İnşaamulaştncesinde SuluİŞL Dİ OlmKaştNLEŞlaştırüDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili VeDEcn>misi> TD>12
li İsn İnrıı TD>12YnY< İahsili VeDEcn>misi> TD>12
YnY< İahsili VeDEcn>misi> TD>12
li İsn İnrıı TD>12Yertinşa-üBuÜlısmre/mişkm )Yı İ/spaRedde Kae İnşaa>24.5.20059.4./814113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/813M/8604U TAŞINMtı13//8604ulaştı14/100571azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( TD>1lDilekçesiÜtebrınaa KaİNye5 TD>1lmBalKu TD>1ya Dahilma Kaj İnşa-eAçıkDAdrdnYArĞİĞİNtapuÜD>YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen BedentRes i ÖzeleMüessesenİ Dğ İsieğeranrip k ğesmi / ylaca ZabıtatMarifişSkmedAr çümüma Yap Oesmi TNmulaştADRESmaESve Ba( TR>12Y5.HDtemi )" TD>121lmBalKu TD>1ya Dahilma Kaj İnşa-eAçıkDAdrdnYArĞİĞİNtapuÜD>YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen BedentRes i ÖzeleMüessesenİ Dğ İsieğeranrip k ğesmi / ylaca ZabıtatMarifişSkmedAr çümüma Yap Omue > )"12Y5.HDtemi )" TD>121lmBalKu TD>1ya Dahilma Kaj İnşa-eAçıkDAdrdnYArĞİĞİNtapuÜD>YgiÜveDNüfusÜKayatlulamlen BedentRes i ÖzeleMüessesenİ Dğ İsieğeranrip k ğesmi / ylaca ZabıtatMarifişSkmedAr çümü Oesmi TN>24.5.200520225/814113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/813M/8365U TAŞINMtı13//8365ulaştı14/4171mazın Öncesinde Sultışını Kuluaverişli Durumda Bul DEvrak Da/lüebrıniKanrilanınYendOtuz GünlükİHakğ>ecerücü) Bedde)>li İsn İnrıı TD>12KonşıParselTR>12Yertinşa-üDuİN>YerjİNDurumda Bul DKanulanaaRağmenDDurumda Bul AtılanğAtygdaripözaa KaAaraj İnşaamulaştncesinde SululverLAetNDr maRÇrVEnVEKALET ÜCRklu ORANşli Durumda Bul AtılanğAtl DTD>1lulaldan Duynaklunanğtlz iKatDTD>1lulaldalHarçBalÜveDVekalet ÜcrişSai5üNisbiaTIRileMaktunO ecerücü) Bedde)>li İsn İnrıı TD>12YerjİNDurumda Bul DKanulanaaRağmenDDurumda Bul AtılanğAtyg TD>1224.5.2005E2459./813113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM/813-10443U TAŞINMtı13/10443ulaştı13/122051azın Öncesinde SuluİŞL Dİ DımTAKDİRuOzUNANtBilaşiVEnMADDİ HATALAeli tebrıgzrğ ümürv yeıtebrınaYeere aiçeiğFertdllaştır5anrilanınYend30 GünTAçR>1EdçmaebKae İnşa-dOtuz Günlükİ Bed>ĞİNHakğ>ecerücü) BedTO cın aOtuz Günlükİ BedT )çtiktcrip nra TD>1nAçmİlHakkirB ğunygdediaamulaştBilaşiadıa uluaverişli Otuz GünlükİHakğ>ecerücü) BedyAeİebKıO cın a-üTD>1nHakkieın B ğuncın aHakğ>ecerücü) Bedde)>li İsn İnryg TD>12ecerücü) BedT )çarde< MüddebKhY< ği )Başvurusa löneli/AIslah Yap OebKae İnşaamulaştISLAH etIslah İst SdinşaTaştıte Tı İlHakkir>ecmüş iseÜTalepaa KaAnnHakkietIslah İst iKeÜK nuea KaAaraj İnşa-eHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra Durumda Bul DTD>1Parselİdsvem>li İseği )Islah TalebR> ğunuOsl yesmi TN>24.5.20052359./813113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/813M9009U TAŞINMtı13/9009ulaştı13/15125mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Trnalan KısUyuşükmlıküAahkenusi KonuluastN özet5.Ar örevlKıO cın a><501tKaArY5.mdnunin Hukukal MeypaOadın Ntı SonGÖREVurüDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili TalebR -aUyuşükmlıküAahkenusi KonuluastN özet5.Ar örevlKıO cın a><501tKaArY5.mdnunin İsabetlKıO cın aNtı SonİDARİ YARGININ GÖREVuALANIurüDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili TalebR -aUyuşükmlıküAahkenusi KonuluastN özet5.Ar örevlKıO cın a><501tKaArY5.mdnunin Hukukal MeypaOadın N>24.5.2005E27265/813113 K. 2007/143"KAMULATIRM/812-11748U TAŞINMtı12/11748ulaştı13/101551azın Ön PUtİP ALİPVEnnESCİ ğaverişli Aynı Ç1lmşükteğar /den>sinTimseai5üB ngenuzanril/tnsapaa Abiuj İnşRükpit EdiAiktalalspaS ğudAr zi1lDosyaBalKnıu )t01tKaArmitYArĞİüAş OıpRAşmamudedi len BedeaTek Omue > )"12l5018 SPNİN eği )HD>1lFotoğnufBal12sinTimseai5üB ngenuzanril/tnsapaa Abiuj İnşRükpit EdiAiktalalspaS ğudAr zi24.5.2005E25225/813113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRM/813-1370U TAŞINMtı13/1370ulaştı13/23801azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(RTı İcıBVekilşeindTüşükDDZ BÖ i Rap2 acıBRap2< Amakilen elÜçüncü)BKairkişi HekişSl/medleaianriDeşifaYap OıpROrtrlsl yı >l5018 ye5 Rap2 )" acıBRap2< Amakilen elÜçüncü)BKairkişi HekişSl/medleaianriDeşifaYap OıpROrtrlsl yı >l5018 ye5 Rap2 )"ecmüş İselBuÜHusÖnuetIslah İst iKeÜK nuea KaAaraj İnşa-eHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nraki Islah İst iKipaReddiKeÜKonulTD>Y5.mdnul )"12Y5.HDği )Başvuru N>24.5.200522.15/813113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/812-23775U TAŞINMtı12/23775ulaştı13/7381azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( PuydaşBalaAr ParselZ21Edrkede oediüO Eldedi -DtrpudnriİntikaaAnnTemciaee İsidAirasçılikaBlngenulveDDiRMAi>lngeğerl )t01tKaipeTD>1lm/sekPay Orİ/spdaBüemi )aveDTemciaa2 )"1lulaldalPuydaşBalaAr ParselZ21Edrkede oediüO Eldedi -DTR>12Y5.HDtemi )" veDTemciaidTD>121lm/sekPay uspaTemi )aa KaA İnş/Pay Orİ/spdaBüemi )aveDTemciaa2lngeğerl )t01tKaipeTD>1lm/sekPay Orİ/spdaBüemi )aveDTemciaa2 )"24.5.200517.15/813113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/812-20468U TAŞINMtı12/20468ulaştı13/4971azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli ÇekirnunumD>ğeriDAla< Yı İcıBalKu >Y5adAmaygopyleıtebrınelAuttrlidO Euşi-ayaşesmklula -dÖd mellaştır5anrilanınYend30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçaşmadediğAnmdamaanTYı İ/spaReddiKeÜKonulTD>Y5.mdnu> )"Y5.HDği )Başvuru TD>12Y5adAmaygğ ümününğtebrıgzrğlaştıreOae> )"Y5.HDği )Başvuru TD>12ğeriDAla< Yı İcıBalKu >Y5adAmaygopyleıtebrınelAuttrlidO Euşi-ayaşesmklula )mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>12ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçaşmadediğAnmdamaanTYı İ/spaReddiKeÜKonulTD>Y5.mdnu> )"24.5.20054.75/812113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/812-5-208U TAŞINMtı12/5-208ulaştı12/443mazın Öncesinde Sultışını KuluNEDıluYLk n 12/C Mu Arazi Olma HSİ TrİSn DİliYı İcıBalKu Durumda Bul D/miş iK.DUsDEünel MeypatebrıgzrlenÖğr Sdikğeri -dOtuz GünTAçR>1Edçmayge > )"Y5.j İnş)mulaştOTUZaGÜNLÜKtHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREneDurumda Bul AtılanğAtyg Nin HükmedToe HükmD>YnY< İahsili estş iKipaReddi )"cDKonşıdTD>1Edçmayge > )"YnY< İahsili estş iK1212 TTD>1nAçmİysiYanuyesmkdYoğrudveDSağliklıa>idg> ArulÖğr SmişselOlTaştıterilanınYend30 GünTAçR>cDKonşıdTD>1Edçyue > )"24.5.200528265/812113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/812-6278U TAŞINMtı12/6278ulaştı12/14437mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Traverişli >li İsn İİnrıı TD>121nHakkieın >ecj İnşa-eYı İ/spaReddiKeÜKonulTD>Y5.j İnş NmulaştBilaşiadıa aMğaverişlinAçaşdıktarip nra Yı İcınKu HMAiTürlüüTD>1nHakkieın >ecj İnşaNtı SonıvernmaKKan(s>li İsn İİnrıı TD>121nHakkieın >ecj İnşa-eDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili TalebR )>24.5.200514265/812113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/812-5603U TAŞINMtı12/5603ulaştı12/12891mazın Öncesinde SulnKONUSUeİRTİFAK maKKaNIN nESCİ TrİSn Dİli TD>1lm/sektre HükmlulamTD>1EdçmaygdariÖnce TD>1lDışıdŞiş>aAreeSattıdi özet5.Ar1ya Dahilma Kaipep nucuia aasızKonulTD>Y5.mdnul )"1lm/sektre HükmlulamTD>1EdçmaygdariÖnce TD>1lDışıdŞiş>aAreeSattıdi özet5.Ar1ya Dahilma Kae İnşaamulaştnESCİ ğaverişlAÇazveDAlaÖNCEmn 12/C Me nDver DIŞI KİŞİLERE SATIzılişli Durumda Bul DK nusuüİrtif1ya Dahilma Kaipep nucuia aasızKonulTD>Y5.j İnşaa>24.5.20054265/812113 K. 2007/143"KAMULA16IRM/812-3619U TAŞINMtı12/3619ulaştı12/4816mazın ÖncDASTROmaESve BNDılaDOĞA nDver (eTD>1lm/sekPaynİ Dğİdg> TT Sinnueis>ağl1yapaKabullB yenBalKnıu Dikkate Amat> )"1l-eTD>1lm/sekPaynİ Dğİdg> TTabullB yenBalKnıu Dikkate Amat>1l-eTD>1lm/sekPaynİ Dğİdg> TT Sinnueis>ağl1yapaKabullB yenBalKnıu Dikkate Amat>Y5.j İnşaa>24.5.200523515/812113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/812-27U TAŞINMtı12/27ulaştı12/4811azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba(Uz/TRl DK nusuedallöntş imel MeypaÇağrı latmamudedi -mTD>1lm/sekB yenBalKnsenDUz/TRl DK nusuedaltebrıgzr latmamış O sen>smedAn/TRl ysiYanTRl yssmi TAnmdamadedind nDTD>1ya Devamaa Kae İnş)mulaştUZindulnKONUSUNDr ÇAĞRIr(TR>12Y5.HDtemi )"/UsDEünel MeypaÇağrı latmasaydın>smedTD>1lm/sekB yenBalKnsenDAn/TRl ysiYanTRl yssmi /spadnmdamadedil-üTD>1nŞartil )"çekleşnudığu5de< Yı İ/spaReddiKeÜKonulTD>Y5.jaraj İnşNtı Sonının Olm ÜŞÜKlOzDUĞUaVEnncBULtETMEDİKLERİtBiYANIurTR>12Y5.HDtemi )" TD>121lm/spaCevapnDilekçesiadekiaBuÜB yenı/senDAn/TRl ysiYanTRl dedi/spadnmdamadedil-üUsDEünel MeypaUz/TR> l DK nusuedalÇağrı latmasaydın>smedUz/TRl /spaKabulaa KaİNyec24.5.20056.75/811113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/811-6309U TAŞINMtı11/6309ulaştı11/83201azın Öncesinde Sulu Arazi OlmBNDİRİuMaSilaverişli tebrığzrğlaştırKanrilanınYendOtuz GünTAçMAisrm HüAçaşmayau >irYerentDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>12ĞİNHakğ>ecerücü) BedTO cın ştı Kabulüd)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişli >irYerentTD>1nO cın a-üHakğ>ecerücü) Bedde)Açaşmadediud nDReddil )"Y5.HDği )Başvuru TD>12ecerücü) BedTB ğuncın a-aBuÜ Bed>ĞİN )ç>Y5.mdnulNin HükmedYı İ/spaRedde Kae İnş/Hakğ>ecerücü) Bed/Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TD>12ĞİNEldekiaTD>1stN eç"r5.mişnO cın a-üYAr1nDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru TalebR>ipaReddi )"ĞİNHatalıaOğdın N>24.5.2005E13265/811113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/811-4826U TAŞINMtı11/4826ulaştı11/70371azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba(ükpit EdiAal len BedeaKek ğenüİrtif1ya Yöntş imce TDhilma Kaipeİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra lşN>amsasi HakkiedalKonulTD>Y5.mdnul )"12Y5.HDtemi )" -aleaiiAaliki )Tı>1ya Yöntş imce TDhilma Kaipeİonuf TeşkiliğSağorndıktarip nra lşN>amsasi HakkiedalKonulTD>Y5.mdnul )"12Y5.HDtemi )" - TD>1ya T nueyle HükmtiğTapuÜlaydı/1nDurumda Bul DŞerıe T nualre /denDp nra trpudnüAalikDOa nDTD>1lmBalKu HisseğerinialeaiiAalikeeSatıp Devretmeğeri/leaiiAaliki )Tı>1ya Yöntş imce TDhilma Kaipeİonuf Teşkili5.HDSağornmue > )"amsasi HakkiedalKonulTD>Y5.mdnul )"12Y5.HDtemi )" )>24.5.20056.65/811113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/811-2755U TAŞINMtı11/2755ulaştı11/98501azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnn 12/C Me nİDARE ADşNr nESCİ Trnalan KısÖiünO dun ğAnmdamaanTYı İlm/sekMirasçıBalKnalveDDD>1lDilekçesiÜtebrınaa KaİNye5 TiRMAiTD>1lmyenDD>1lDilekçesiÜtebrınaa KaArY5.HDtemi )" TD>12Yasiş >lngenul )t01tKaipeİemi )aa KaA İk MirasçıBalKta Tı İlDilekçesiÜtebrınaa Kae İnşaamulaştT RAF TEŞKİ Tr( TR>12Y5.HDtemi )" -sÖiünO dun ğAnmdamaanTYı İlm/sekMirasçıBalKnalveDDD>1lDilekçesiÜtebrınaa KaİNye5 TiRMAiTD>1lmyenDD>1lDilekçesiÜtebrınaa KaA İnşaa>24.5.20059.55/811113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/811-3902U TAŞINMtı11/3902ulaştı11/62001azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( TD>1ya T nueyle HükmdalPuy -ahibi Oğ n Malikeelöntş imel MeypaOOt GelTD>1nDilekçesiai5ütebrıniaİle Yı İya Dahil" veDTlnuf Teşkili5.HDSağornmue > )"12Y5.HDtemi )" -sTD>1ya T nueyle HükmdalPuy -ahibi Oğ n Malikeelöntş imel MeypaOOt GelTD>1nDilekçesiai5ütebrıniaİle Yı İya Dahil" veDTlnuf TeşkiliğSağorndıktarip nra Oluşesmkdp nuç Yoğrultusuedal>sinTonulTD>Y5.mdnul )"12Y5.HDtemi )" -sTD>1ya T nueyle HükmdalPuy -ahibi Oğ n Malikeelöntş imel MeypaOOt GelTD>1nDilekçesiai5ütebrıniaİle Yı İya Dahil" veDTlnuf Teşkili5.HDSağornmue > )"24.5.200518.4./811113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M21484U TAŞINMtı10/21484ulaştı11/67011azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnESCİ ğ(eUz/TRl Dtebrınialatmamuyue nTD>Yı İ/spap nucuiuamtkilraraj İnşa-eTD>1stNMirasçıBalaşönümanriTlnuf Teşkili5.HDSağornmue > )"12Y5.HDtemi )" veDTemciaa-iTD>1lmaMaliki )Tı>1EdçmaygdariÖnce Vefzr EtmdnulNin HükmedUz/TRl Dtebrıni5.HDlatmamudedi/Dı İ/spamsasita GiY5.A İnşaBuüTek muD>Yı İ/spap nucuiuamtkilraraj İnşaNmulaştn RAF TEŞKİ T OlmSAĞDeğılişli MirasçıBalaşönümanriTlnuf Teşkili5.HDSağornmue > )"24.5.200511.4./811113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M20133U TAŞINMtı10/20133ulaştı11/6362mazın Öncesinde SulnKONUSUeİRTİFAK maKKaNIN VEnPİLOlm-n OlOlmTESve BaVEnnESCİ Trnalan KısTı>1ESır121ya Dahilma Kaipelargaşsl yedDevamaa Kae İnşaatı SonıvernSIRrişıDAln PUtMALİKBNOlmÖLMaSili TR>12Y5.HDtemi )" veDBunHakkietYı İcıeİ )"1ESır121ya Dahilma KaipeveDTlnuf TeşkiliğSağornıp HAğümaKek ğesmi TNmulaştT RAF TEŞKİ Tr( TR>12Y5.HDtemi )" veDBunHakkietYı İcıeİ )"1ESır121ya Dahilma Kaipelargaşsl yedDevamaa Kae İnşaa>24.5.20052823./811113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M19712U TAŞINMtı10/19712ulaştı11/53691azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( TD>1lmBalKu TD>1damzBin GünTÖnce Öldüğüa-üVekilşüO ElyenÜTiRMAiMirasçıBalKu TD>1ya Dahilma KaipeB yenBalK Amadıktarip nra p nucuia aasız>sinTonulTD>Y5.mdnul )"12Y5.HDtemi )" - TD>1lmBalKu TD>1damzBin GünTÖnce Öldüğü/VekilşüO ElyenÜTiRMAiMirasçıBalKu TD>1ya Dahilma KaipeB yenBalK Amadıktarip nra >sinTonulTD>Y5.A İnşaamulaştUZinduln( TR>12Y5.HDtemi )" - TD>1lmBalKu TD>1damzBin GünTÖnce Öldüğüa-iTD>1lmaVekilşüDilekçesiÜİ Dğİ )"cDİt01kmlu> )"çekiDZ BÖinmtemi )aa Kam1ya Dahilma KaipeB yenBalK Amadıktarip nra >sinTonulTD>Y5.A İnşaamulaşt verLIDeRTımÖLMÜŞlOzılişli Durumda Bul D>Y5.HDtemi )" -üVekilşüO ElyenÜTiRMAiMirasçıBalKu TD>1ya Dahilma KaipeB yenBalK Amadıktarip nra >sinTonulTD>Y5.A İnşaa>24.5.200521.35/811113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/811-218U TAŞINMtı11/218ulaştı11/4975mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eTD>1 T nusuütre HükmtiğanğAtaşsamBölümününğTD>
YnY< İahsili )mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul Atılanataşsamyle HükmD>YnY< İahsili -eTD>1 T nusuütre HükmtiğanğAtaşsamBölümününğTD>
E225/811113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/810-5-543U TAŞINMtı10/5-543ulaştı11/81azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnERKBNğaverişli tlnuf TeşkiliğSağornmud nDAdrdnDtemi )" veDSzrın A Elyee/mişkm )şısal ProsederüiğY Gere aitiY5.ipeaitiY5.nudığu5in İnmasınearaj İnşaNmulaştn RAF TEŞKİ Tli TR>12Y5.HDtemi )" veDTerkY5ilTD>121stNtrpuüAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğününğSabitnO 1ya Dahilma KaAr1ya Devamaa Kamdnul )"Y5.HDtemi )" veDTerkY5ilTD>121ya Dahilma KaAr1ya Devamaa Kamdnul )"12Y5.HDtemi )" veDTerkY5ilTD>1212Y5.HDtemi )" veDTerkY5ilTD>1224.5.200572125/810113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/810-11708U TAŞINMtı10/11708ulaştı10/157211azın Öncesinde SulYIm- BA nİDARE ADşNr nESCİ a( TR>1212 T>Aalikieerv yeıMaliki Gere Yöntş imce tebrınaa KaİşşüO Ele > )"121212 T>Aalikieerv yeıMaliki Gere Yöntş imce tebrınaa KaİşşüO Ele > )"li İsn İİnrıı TD>12Y5.AİNMiktalalaşısal FaizükmedBeraber Yı İcıBaladÖd nipeÖd nnudığu5in Ar çümü Omue > )"24.5.200529211./810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M11663U TAŞINMtı10/11663ulaştı10/19929mazın Öncesinde Sultışını Kulu Arazi Olma HSİ Trnalan KısİmulTPğar /denOtoparkDOa nDTle HükmtiğYı İlDışıdŞiş>ütrnuf /denDOtoparkDOa >Y5.ipeD>Y5.mddığu5in Ar çümü Oesmi TNmulaştİMAR PLANIıDAlPARKuALANIuODeğen 12/C Me nDver DIŞI KİŞİtn RAFIıDAlaOTOPARKuOzARAK KULLANILılişli Durumda Bul AtılanğAt/TD>Y5.HDtahsili TalebR -aTulsseı/TD>Y5.ipeD>Y5.mddığu5in Ar çümü Omue > )"24.5.200519210./810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M11100U TAŞINMtı10/11100 laştı10/17676mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(TR>12Y5.HD>anked nDAAmaygop AnsmkdGeçMAsizıDahi O senlatmamış >sintebrıgzr B ğunyge lerek HütebrıgzrıdGeçMAlullere aitiYj İnşa-eÇekirnunumD>Y5adAmayge BedDşönümanriAnmdm İfadema j İnşNtı Sonncesinde Sulu Arazi OlmBANKeDAlarLINılişliAnsmkdGeçMAsizıDahi O senlatmamış >sintebrıgzr B ğunyge lerek HütebrıgzrıdGeçMAlullere aitiYj İnşa-eÇekirnunumD>Y5adAmayge BedDşönümanriAnmdm İfadema j İnşNtı SonÇEKİŞMaSiMu Arazi arLINılişliDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili -DTR>12Y5.HD>anked nDAAmaygop AnsmkdGeçMAsizıDahi O senlatmamış >sintebrıgzr B ğunyge lerek HütebrıgzrıdGeçMAlullere aitiYj İnş/ÇekirnunumD>Y5adAmayge BedDşönümanriAnmdm İfadema j İnşN>24.5.2005E259./810113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/810-5-456U TAŞINMtı10/5-456 laştı10/4091azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( İ )"<5.HDKıymetdükkdinaKomisy nueveDUz/TRl DK misy nueKure>YD><501tmeknuminRükpit EdıkPazarliklalveDAnmdae>12Y5.HDAahkenuceDtemi )" veDTre Hükmtiğl )"YnY< >ecelarnunullerek HüBl5018 SA İk NihaizKo>12Y5.HDDir SmeDlanulalda)2 An TDhaiYüksİk MiktaldenOOesmi TNmulaştDİRENMatKARAeşli SalttYı İcıeİ )"1lmütrnufçaDtemyizıestş iK ğunuOmadıdi özet5.dığu5deDDir SmeDlanulalda)2HAğümaAltınel Amatl yesmi TN>24.5.200514.75/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M7049U TAŞINMtı10/7049 laştı10/14563mazın ÖDAİMBaVEnGEÇİCİtİRTİFAK maKKa ArazLn OlOlmTESve Ba(lTemciaaİstş i -a )"çekiAalikğerin TD>1ya Dahilma KamdnulSuretSkmedmsas HakkiedalHAğümaKek ğyue > )"1nŞartil )"çekleşnudığul )" )"çekiAalikBeindBaşka >sinŞahısnO dun ğAnmdamadedilTakdinde)TD>1ya Bu> )"çekiAalik Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaa Kae İnşaatı SonıvernŞadıar( TR>12ğeri5.HDtemi )" -ü )"çekiAalikğerin TD>1ya Dahilma KamdnulSuretSkmedmsas HakkiedalHAğümaKek ğyue > )"1nŞartil )"çekleşnudığul )"24.5.200514.75/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/808-17897U TAŞINMtı08/17897 laştı10/14699mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(dUz/TRl DtalebR len BeeDUz/TRl Daasüşm<ğerininlNişScesere DudalaTD>1 >1ya Devamaa Kae İnşaamulaştUZindulnaalan KısUz/TRl Daasüşm<ğerininlNişScesere DudalaTD>1/sekB kletKae İnşa-dUz/TRaşsl yge lerek HüUz/TRl mlıküTutanadi/spaAahkenuyAeSunualre /denDp nra DD>1ya Devamaa Kae İnş/Durumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili amulaştUZindulZLIK TUTANAĞIr( TR>12YnY< İahsili -DUz/TRl DtalebR len BeeDUz/TRl Daasüşm<ğerininlNişScesere DudalaTD>1 >1ya Devamaa Kae İnşaamulaştFİİ Trnı KOYuln( Maliki )Rız12YA İk ArulDilekçelMAiİdeeBKainrAbKa İk Arul)>24.5.200512.75/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M8225U TAŞINMtı10/8225 laştı10/141511azın Ö ArazE DÖNÜŞTÜRMEKısİmulT Meyirmue >Sır12cDDönüşterüleetYı İcıePay ua ükkdinaa KaAnnKonşıoedindn İİnrışvurudİstş i -aB TD>cDDönüştermeD/miş itYı İcıyaÜtebrınaa KaİNyip dynı ZrmurselİhtKaafAtıl>li İsdetYı İcıyaÜÖd nnudığu/Hakğ>ecerücü) BedipözaK nusuüO Eldedi amulaştİMAR UYGUDeulişlSIRrişıDAl ArazE DÖNÜŞTÜRÜLENtPAY ( ükkdinaa KaAnnKonşıoedindn İİnrışvurudİstş i -aB TD>cDDönüştermeD/miş itYı İcıyaÜtebrınaa KaİNyip dynı ZrmurselİhtKaafAtıl>li İsdetYı İcıyaÜÖd nnudığu/Hakğ>ecerücü) BedninlpözaK nusuüO Eldedi amulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetB TD>cDDönüştermeD/miş itYı İcıyaÜtebrınaa KaİNyip dynı ZrmurselİhtKaafAtıl>li İsdetYı İcıyaÜÖd nnudığu/Durumda Bul D/miş iDAal -ahibinİçinsNote>tMarifişSkmedYap Oepatebrıgzrlendaşiryesmi T-lHakğ>ecerücü) BedninlpözaK nusuüO Eldedi a>24.5.200512.75/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/808-17806U TAŞINMtı08/17806 laştı10/141861azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıe SIzılişlİSn Dİli p nraki /miş lMAiNin HükmedYı İcıBalKu Durumda Bul d nDHaberinO dun nd nDBahse KaArY5.HDği İnrışvurudİstş i -ap nraki /miş lMAiNin HükmedYı İcıBalKu Durumda Bul d nDHaberinO dun nd nDBahse KaAr12YAnnveDOnTyleyenÜYetkiliğMerciiK.HDKanulaeİi lTR>1224.5.20052.75/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/806-3991U TAŞINMtı06/3991 laştı10/128781azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıe SIzılişlİSn Dİli Uz/TRl DtalebR len BeeDUz/TRl Daasüşm<ğerininlNişScesere DudalaTD>1 >1ya Devamaa Kae İnşaamulaştUZindulnaalan KısUz/TRl Daasüşm<ğerininlNişScesere DudalaTD>1/sekB kletKae İnşa-dUz/TRaşsl yge lerek HüUz/TRl mlıküTutanadi/spaAahkenuyAeSunualre /denDp nra DD>1ya Devamaa Kae İnşaamulaştUZindulZLIK TUTANAĞIr( TR>12Y5.HDği İnrışvurudİstş i -aUz/TRl DtalebR len BeeDUz/TRl Daasüşm<ğerininlNişScesere DudalaTD>1/sekB kletKae İnş/Uz/TRaşsl yge lerek HüUz/TRl mlıküTutanadi/spaAahkenuyAeSunualre /denDp nra DD>1ya Devamaa Kae İnşaa>24.5.200521.65/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M6027U TAŞINMtı10/6027 laştı10/11711mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Traverişli TD>1lmüİ )"<5.HDİOepaYoluyleıtebrıgzr lattığı/30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiğu5de< Durumda Bul D/miş iK.HDKuİN>Yertinşa-üYı İ/spaReddiKeÜKonulTD>Y5.j İnş NmulaştİzeğENuTEBLİGATli Durumda Bul AtılanğAtyg Nin HükmedToe HükmD>YnY< İahsili TD>12YnY< İahsili TD>1215.65/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M3041U TAŞINMtı10/3041 laştı10/11317mazın Öncesinde Sultışını KulıTımÖNLENMaSiaVEnncL (Maliki )Toe Hükmee/mişkm )HMAiTürlüüTD>1nHakkid30 GünT )çarki lDüşteğü GibR Mülk yAt 1lmytN eçj İnşa-eYı İlmüİ )"<5.HDDurumda Bul AtılanğAtyge >SözaK nusuüO Eldedind nDTD>1lıpaReddil )"1nHakkid30 GünT )çarki lDüşteğü GibR Mülk yAt 1lmytN eçj İnş)mulaştncesinde SulDAuTEBLİGATliHaklulanAKulsseıalre vedBorçBalıiğY Gere aitiY5.PNİN Bakımiud nDDurumda Bul D/miş iDAal -ahibinİçins13.tMd.T MalıicadYap Oepatebrıgzrlendaşiryesmi )>24.5.20056.55/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/810M2819U TAŞINMtı10/2819 laştı10/7974mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(dAdı aiçeiğtrpuüAalikieindPay eği )Tı İcıBalrv yeıMuiisi Gere Durumda Bul D>Y5.mddığu -ü )çMAlul>sinTorumda Bul DtebrıgzrınınrB ğunygdediaamulaştncesinde SulunEBLİGATIr( TR>12YnY< İahsili -DAdı aiçeiğtrpuüAalikieindPay eği )Tı İcıBalrv yeıMuiisi Gere Durumda Bul D>Y5.mddığu/ )çMAlul>sinTorumda Bul DtebrıgzrınınrB ğunygdediaamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul DKanununun 14.tMd.sek HüBl501tKaAnn30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTDurumda Bul D/miş iK.HDtebrıniaveyaÜtse HükmtiğTapudnüFertdınınrD>Y5.mdnukmedBaşiryesmi T)>24.5.20054.35/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/809-18050U TAŞINMtı09/18050 laştı10/3270mazın Öncesinde SulnKONUSUeİRTİFAK maKKau Arazi OlmaESve Ba( trpit EdiAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğününğAnmdamam121ya AirasçıBalaTDhilma KaAr1ya AirasçıBalaTDhilma KaAr12Y5.HDtemi )" -ütrpit EdiAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğününğAnmdamam121ya AirasçıBalaTDhilma KaAr24.5.20059.25/810113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/809-16301U TAŞINMtı09/16301 laştı10/1709mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eTD>1cınKu H)"uceu Durumda Bul d nDHaberdalaO Ele >30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedeindBaşirmue >eği )YetMAlulO cın aNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul Atılanataşsamyle HükmD>YnY< İahsili -eTD>1cınKu H)"uceu Durumda Bul d nDHaberdalaO Ele >30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedeindBaşirmue >eği )YetMAlulO cın aNtı SonİzeğENuTEBLİGATli Yı İcıyaÜDurumda Bul D/miş ğeriÜİOepen tebrınaa KaİşşsHü HüDurumda Bul DKanununun 7.tMd.sek Hü-ayaşeiğY Gğerin HMAi>siu5de< sDEünel MeypaOğ >30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedeindBaşirmudedi a>24.5.2005E32125/809m13 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/809-5-422U TAŞINMtı09/5-422 laştı09/579mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eTürk yA' Hütre HükmtrB ğunenDpuiiyel MrukluBalKu Mülk yAt Haklula SınKrorndırmamış AnsmkdOrtrd nDDuldırmamldedi -DtrpuiAalikirv aAirasçıBalKu Mülk yAt ve Tı İlHaklula O cın aNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D/miş ğeriK.HD sDEel MeypaOğ >ecerücü) BedT HüUsDEel MeypatebrığanrilanınYenddaşirdediaamulaştncesinde SuluİŞL Dİli sDEel MeypaOğ >ecerücü) BedT HüUsDEel MeypatebrığanrilanınYenddaşirdediaamulaştTÜRKİYE'DEnn 12/C Me BUzUNANtSURİYE UYRUKLULAeli Mülk yAt Haklula SınKrorndırmamış AnsmkdOrtrd nDDuldırmamldedi -DtrpuiAalikirv aAirasçıBalKu Mülk yAt ve Tı İlHaklula O cın aN>24.5.20052.25/809m13 K. 2007/143"KAMULA5IRM/808-15970U TAŞINMtı08/15970 laştı09/958mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eDurumda Bul DTD>1lulaldalZ21Edrkede oediüO Eldedi -DYı İEdçanlPuydaşBalaşönümanriİnmasımerv aAr çümüma Yap Ot> )"1Edrkede oediüO Eldedi -DYı İEdçanlPuydaşBalaşönümanriİnmasımerv aAr çümüma Yap Ot> )"1lulaldalO Eldedi -DYı İEdçanlPuydaşBalaşönümanriİnmasımerv aAr çümüma Yap Ot> )"24.5.2005E13210./808113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/808-8056U TAŞINMtı08/8056 laştı08/103291azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıe SIzılişl(eHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra Yap OepaIslah İst iKeÜaasızKo>12Y5.HDn İnrııKnal2li İseği )Islah TalebR> ğunuOsl yesmi T-tIslah İst SdinşaTaştıte Tı İlHakkir>ecmüş İselBuÜHusÖntIslah İst iKeÜK nuea KaAaraj İnşa)mulaştncesinde SulYlnKONUen 12/C MuMALINtMALİKBNOlmıvernmaKKan(sİdsvem>li İseği )Islah TalebR> ğunuOsl yesmi T-tIslah İst SdinşaTaştıte Tı İlHakkir>ecmüş İselBuÜHusÖntIslah İst iKeÜK nuea KaAaraj İnşa)>24.5.2005E1659./808113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/808-4739U TAŞINMtı08/4739 laştı08/92371azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan KısDurumda Bul d ÜMadaiNHatalalrv tB TD>cDlöneli/ATaleplMAiİçin tebrıgzrğveyaÜtebrığmY Gere aiçeiğFertddenDİanınYendTglıpyış O en>30 Günlükİ BedTHakğ>ecerücü) BedDNçların mde O cın aNtı SonMADDİnmaTrLAelVEl ArazE YÖNELİKlaalaPLERğ(RDurumda Bul d ÜtebrıgzrğveyaÜtebrığmY Gere aiçeiğFertddenDİanınYendTglıpyış O en>30 Günlükİ BedTHakğ>ecerücü) BedDNçların mde O cın aNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği İnrışvurud-sDurumda Bul d ÜMadaiNHatalalrv tB TD>cDlöneli/ATaleplMAiİçin tebrıgzrğveyaÜtebrığmY Gere aiçeiğFertddenDİanınYendTglıpyış O en>30 Günlükİ BedTHakğ>ecerücü) BedDNçların mde O cın aNtı SonBilaşiadıa aMğaverişlinHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra Aaliki )n İnks>li İsn İnrıı TD>1224.5.200518265/808113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/808-5-427U TAŞINMtı08/5-427 laştı08/4401azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( largaşsl lSır121lm/Eski MaliküMirasçıBalKuKu n İnkstrnuf SıfzrınınrB ğunygdedi/denDHusÖmetinRükpit EdıkDevra en> )"çekiH121lm/Eski MaliküMirasçıBalKuKu n İnkstrnuf SıfzrınınrB ğunygdedi/denDHusÖmetinRükpit EdıkDevra en> )"çekiH1212Y5.HDtemi )" -alargaşsl lSır121lm/Eski MaliküMirasçıBalKuKu n İnkstrnuf SıfzrınınrB ğunygdedi/denDHusÖmetinRükpit EdıkDevra en> )"çekiH121lm/Eski MaliküMirasçıBalKuKu n İnkstrnuf SıfzrınınrB ğunygdedi/denDHusÖmetinRükpit EdıkDevra en> )"çekiH121lm/Eski MaliküMirasçıBalKuKu n İnkstrnuf SıfzrınınrB ğunygdedi/denDHusÖmetinRükpit EdıkDevra en> )"çekiH1224.5.2005E1325./808113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/808-5162U TAŞINMtı08/5162 laştı08/59281azın Ö Araziadıa aMAğaverişli İ )"1YA İğiDKanulaHDtebrıniKanrilanınYenddaşiryesmi TNmulaştTEMYİZ SÜRESİli İ )"li İsn İnrııı TD>12YA İğiDKanulaHDtebrıniKanrilanınYenddaşiryesmi TNmulaştİDARE MAHKEMaSilKARAeşlSÜRESİ DımTEMYİZ EDİuMaSil( 30 Günlükİ>li İsn İnrııı TD>12YA İğiDKanulaHDtebrıniKanrilanınYenddaşiryesmi TNmulaştTEMYİZEN VERİLENtKARAeAtKARŞşlSÜRESİ DımKARAeaaÜZELTMElİSn NİuMaSil( 30 GünlükİAdli largayenDD>1lAçm1n BedseİKonulTDüzeltmerlen BeeDD>YKaAnnKonulaHDtebrıniKanrilanınYend/mişye İnşaatı SonıvernAÇvenSÜRESİ OlmBAŞzeğGICşli temyizenDD>YKaAnnKonulaDKonşıd Bedsek Hü( 15 GünTAçR>1lAçm1n BedseİKonulTDüzeltmerlen BeeDD>YKaAnnKonulaHDtebrıniKanrilanınYend/mişye İnşaatı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet30 Günlükİ- temyizeddaşvek ğyuyanTYı İlaldenKuİN>Yermellaştır5anridaşirtvurusa TonşılikaTemyizılen BeeDBuÜlonulaDKonşıddad Bedsek HüKonulTDüzeltmerYoluia ai KaİşşüİselBuÜKanulaHDtebrıniKanrilanınYenddaşiryesmi TN>24.5.200515.4./808113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/808-1112U TAŞINMtı08/1112 laştı08/49561azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıe SIzılişl(eKanundallkmtlıl>Y5.HDği İnrışvurud-eKanundallkmtlıl>Y5.HDği İnrışvurud-s30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiğu5de< Yı İ/spaReddiKeÜKonulTD>Y5.mdnu>ir İsabetsizliküaasü.mdindea)>24.5.200520.35/808113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/807-14808U TAŞINMtı07/14808 laştı08/3456mazın Öncesinde Sultışını Kazeğen 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(tYı İcıe30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR>sn İnrıı TD>12Yertinşa-üYı İ/spaReddil )"1cınKu 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR>sn İnrıı TD>12Yertinşa-üDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>YnY< İahsili amulaştncesinde SuluİŞL Dİ Olma RAFzARAmaEBLİĞil(sNote>tMarifişSkmedtebrığma Kainnşd-RYı İcıe30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçR>sn İnrıı TD>12Yertinşaa>24.5.200552125/807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-932U TAŞINMtı07/5-932 laştı07/9521azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( TR>12Ygirv aNüfusÜlayıtBalK len BedeHDveyaÜAyrıca H)"uceu latasmi TAr çümüma İdeeBağl1makiSuretSkmedTemi )aattnrmdnul )"12Ygirv aNüfusÜlayıtBalK len BedeHDveyaÜAyrıca H)"uceu latasmi TAr çümüma İdeeBağl1makiSuretSkmedTemi )aattnrmdnul )"12Y5.HDtemi )" eği )Tı İEdçmayge > )"1stnTÖnce latmamue > )" )"12Y5.HDtemi )" TD>12 )"Ygirv aNüfusÜlayıtBalK len BedeHDveyaÜAyrıca H)"uceu latasmi TAr çümüma İdeeBağl1makiSuretSkmedTemi )aattnrmdnul )"24.5.200514211./807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-835U TAŞINMtı07/5-835 laştı07/8501azın ÖAKILtHASTrişıA - BazeğenEBLİGATli Cezai Eh yAtirB ğunygdedi/aDYıir HakkiedalRapoAitsnzimaa KaAnnKişiK.HDKısa >sin Bedip nra Yap OepatebrıgzrıdA ElyeeEhilmB ğunygdedia-nDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru )mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıe SIzılişl(etebrığmlaştırilanınYşkmedAkığiH12talıdi/aDMüptel1nO cın av aCezai Eh yAtirB ğunygdedi/aDYıir HakkiedalRapoAitsnzimaa KaAnnKişiK.HDKısa >sin Bedip nra Yap OepatebrıgzrıdA ElyeeEhilmB ğunygdediaamulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzeğGICşli Cezai Eh yAtirB ğunygdedi/aDYıir HakkiedalRapoAitsnzimaa KaAnnKişiK.HDKısa >sin Bedip nra Yap OepatebrıgzrıdA ElyeeEhilmB ğunygdedia-nSözüaa KaAnnGeçMAsizıtebrıgzrKu 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedyedBaşirngıçü-ayaşel yesmi TN>24.5.200530210./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/807-11840U TAŞINMtı07/11840 laştı07/12013mazın Öncesinde Sultışını Kuln( yle HükmD>YnY< İahsili -eB TD>sn İnrıı TD>121cınKu BuÜHusÖntakiaTD>1nHakkieın >ecj İnşaNmulaştn 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eDurumda Bul Atılanatma -eB TD>sn İnrıı TD>121cınKu BuÜHusÖntakiaTD>1nHakkieın >ecj İnşaNmulaştBilaşiadıa aMğaverişlinAçmadektarip nra DosyaÜtskipsizliküNin Hükmed/miş de< Duldırmamış veDSBedseİAçMAisrm Hü Hüleai8 SPNmşşüİselTD>1cınKu BuÜHusÖntakiaTD>1nHakkieın >ecj İnşa-eDurumda Bul Atılanatma )>24.5.200523210./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/807-8863U TAŞINMtı07/8863ulaştı07/11709mazın ÖnISMİtncesinde Sului Durumda Bul DTışarselTRşsamBölümüniDZ BÖini YitiYmesiadenTDolTyı >YnY< İahsili -e30 Günlükİşısal BedTDurumda Bul DEvraklulanıHD10.tMadan MalıicadAahkenuütrnuf /denDYap OecYnY< İahsili -e30 Günlükİşısal BedTDurumda Bul DEvraklulanıHD10.tMadan MalıicadAahkenuütrnuf /denDYap Oec12As yAeHukuküAahkenusimindYosyasaeİi lBT)TD>1EYosyasaeAr1224.5.200517210./807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-744U TAŞINMtı07/5-744ulaştı07/743mazın Öncesinde SulnKONUSUeİRTİFAK maKKauVEnPİLOlm-n Ou Arazi OlmaESve Ba( trpit EdKu Bozmud nDp nra Aülk yAt DZ işikrıniaNin HükmedBozmuuKu TDyanadi/sl )"sinOlguyenDDyİlmü"leai HAğüm"DNçların mde O cın aNtı SonBOZulDAlaSONRr MÜLKİYETt nıİŞİKLİĞil(sBozmuuKu TDyanadi/sl )"sinOlguyenDDyİlmü"leai HAğüm"DNçların mde O cın a- TR>12Y5.HDtemi )" )mulaştYENİuHÜKÜMa( trpit EdKu Bozmud nDp nra Aülk yAt DZ işikrıniaNin Hükmed-aleaii2sYıireye aamderKamdnul )"24.5.200517210./807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-743U TAŞINMtı07/5-743ulaştı07/7421azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( trnuf TeşkiliğSağornmud nDve AşN>amsasita GiY5.medenTÖnce Yı İ/spa7Dve 8.tMadanğeranTÖngörüleetUz/TRl DŞartBalKnalUyuaygdariAçmadedınınrSaptrnmue >Tek muDdalReddil )"amsasita GiY5.medenTÖnce Yı İ/spa7Dve 8.tMadanğeranTÖngörüleetUz/TRl DŞartBalKnalUyuaygdariAçmadedınınrSaptrnmue >Tek muDdalReddil )"12Y5.HDtemi )" -ütrnuf TeşkiliğSağornmud nDve AşN>amsasita GiY5.medenTÖnce Yı İ/spa7Dve 8.tMadanğeranTÖngörüleetUz/TRl DŞartBalKnalUyuaygdariAçmadedınınrSaptrnmue >Tek muDdalReddil )"12Y5.HDtemi )" -sSağornmud nDve AşN>amsasita GiY5.medenTÖnce Yı İ/spa7Dve 8.tMadanğeranTÖngörüleetUz/TRl DŞartBalKnalUyuaygdariAçmadedınınrSaptrnmue >Tek muDdalReddil )"12Y5.HDtemi )" -sSağornmud nDve AşN>amsasita GiY5.medenTÖnce Yı İ/spa7Dve 8.tMadanğeranTÖngörüleetUz/TRl DŞartBalKnalUyuaygdariAçmadedınınrSaptrnmue >Tek muDdalReddil )"24.5.200517210./807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-713U TAŞINMtı07/5-713ulaştı07/736mazın Öncesinde SulnKONUSUeİRTİFAK maKKau Arazi OlmaESve Ba( İ )"12Y5.HDtemi )" TD>1212Y5.HDtemi )" veDBunHakkietYı İcıeİ )"O enmi TB ğunygdedi/denDUz/TRl DŞartBalKnalUyuaygdariAçma nDTD>1lıpaReddil )"24.5.20053210./807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-666U TAŞINMtı07/5-666ulaştı07/7161azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( trpit EdKu 1979'selTR>12<ılıp 6830 S.K.tMd.T7'deki /miş lMA.HDKuİN>Yertinşa-ü2942 S.K.tMd.14'deki 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiğu/Reddil )"Y5.HDği nrışvurudİstş i -a1979'selTR>12<ılıp 6830 S.K.tMd.T7'deki /miş lMA.HDKuİN>Yertinş/2942 S.K.tMd.14'deki 30 Günlükİ BedeindddT )çtiğu/Reddil )"24.5.200520.9./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/807-9113U TAŞINMtı07/9113ulaştı07/10081mazın Öncesinde Sultışını Kuln( yle HükmD>YnY< İahsili -etrpit EdiAalikid30 GünTAçMAisrm HüDD>1lAçm1dedind nDTD>1lHakkir>ecmüş Olup>p nraki Aaliki ) Hüdynı K nudenDD>1lAçm1nHakkieın B ğunygdediaamulaştn 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eDurumda Bul Atılanatma -etrpit EdiAalikid30 GünTAçMAisrm HüDD>1lAçm1dedind nDTD>1lHakkir>ecmüş Olup>p nraki Aaliki ) Hüdynı K nudenDD>1lAçm1nHakkieın B ğunygdediaamulaştıvernmaKKaıTımaÜŞMaSil( TR>121lAçm1dedind nDTüşteğü/p nraki Aaliki ) Hüdynı K nudenDD>1lAçm1nHakkieın B ğunygdediaa>24.5.2005E17.75/807113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/807-2177U TAŞINMtı07/2177ulaştı07/71031azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişlintrpit EdKu Arsa Nçların dNin HükmedamulaştKESİ LEŞE nDver DOSYrişıDAKİ EMSAL ( AnaşsamYı İ Yosyasa/spamldeki BT)TD>1EşönümanriGüçlüüTarıl Oluşturdun ğ özet5.Areküdynı trpit EdKu Aynı Emsali lTRnşıl çümü Omue >p nucuaBuÜKezütre HükmtiğamsalYnYecekT östşY5.mesimindHatalıaO Ele >a>24.5.2005E2925./807113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/807-1840U TAŞINMtı07/1840 laştı07/49371azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( PuydaşBalaAr121Edrkede oedieın B ğunygdedia-NMiktalDveyaÜDZ BÖi 1.090 YTL.yiT )çaryAnnKonulBalaKuİN>nO dun nd nDMiktalDşönümanriTemyizıDilekçesimindReddil )"nO dun nd nDMiktalDşönümanriTemyizıDilekçesimindReddil )"Y5.HDği İnrışvurud-sMiktalDveyaÜDZ BÖi 1.090 YTL.yiT )çaryAnnKonulBalaKuİN>nO dun nd nDMiktalDşönümanriTemyizıDilekçesimindReddil )"24.5.20051025./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/807-4020U TAŞINMtı07/4020 laştı07/60161azın Öncesinde Sazeğen 12/C MuÜZn OlDımBUzUNANtBİNAu Arazi Olma HSİ Tr(elerütmdeindDurduk ğyue >lanulaeD>Y5.dığu5denDİ )"ulşargadaiAçma nDTD>1kB kletKciğMesei lTRbulma KaArY5.mdnul )"Y5.dığu5denDİ )"ulşargadaiAçma nDTD>1kB kletKciğMesei lTRbulma KaArY5.mdnul )"YnY< İahsili amulaştBEKLETİCİtMaSazE (nDurumda Buaşsamyle Hükm len BederB ğunenDBinaD>YnY< İahsili -elerütmdeindDurduk ğyue >lanulaeD>Y5.dığu5denDİ )"ulşargadaiAçma nDTD>1kB kletKciğMesei lTRbulma KaArY5.mdnul )"24.5.20056.3./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/807-341U TAŞINMtı07/341 laştı07/26901azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnESCİ a( Aaliki )TDhaiÖnce ÖldüğüDveyaÜ )"çekiAalikBedBaşkasınO dun ğAnmdamaırsa AirasçıBalaveyaÜ )"çekiAalik TD>1ya Dahilma Kamdnul )"12Y5.HDtemi )" veDTemciaa- Aaliki )TDhaiÖnce ÖldüğüDveyaÜ )"çekiAalikBedBaşkasınO dun ğAnmdamaırsa AirasçıBalaveyaÜ )"çekiAalik TD>1ya Dahilma Kamdnul )"1ya Dahilma Kamdnul )"12Y5.HDtemi )" veDTemciaa)>24.5.200520.2./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/806-13542U TAŞINMtı06/13542ulaştı07/19851azın ÖİRTİFAK maKKau Arazi OlmaESve Ba( trpuüAalikieindMirasçıBalK Temi )aa Kaip ddBalKnalYı İ Yilekçesiltebrığma KamdkiSuretSkmedDD>1ya Devamaa Kaip msastariİnmasımerlatmamue > )"12Y5.HDtemi )" veDTemciai TD>1lulaldaltrpit EdiAalTD> )"çekiAalikBeindTDhaiÖnce ÖldüğüDSabitnO ursa AirasçıBalı TD>1ya Dahilma KamdkiSuretSkmedDevamaOğunesmi TNmulaştncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnESCİ Ba( trpit EdiAalTD> )"çekiAalikBeindTDhaiÖnce ÖldüğüDSabitnO ursa AirasçıBalı TD>1ya Dahilma KamdkiSuretSkmedDevamaOğunesmi TNmulaştn 12/C MuMALINtGERÇEKtMALİKBNBNnDvHAaÖNCEmÖLMaSil( TR>12Y5.HDtemi )" veDTemciai TD>1lulaldalAirasçıBalı TD>1ya Dahilma KamdkiSuretSkmedDevamaOğunesmi TN>24.5.200515.2./807113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/806-13045U TAŞINMtı06/13045ulaştı07/1681mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( Aleyhu5e Tı İEdçmaaiğtrpuüAalikieindBaşka >sinŞahısnO dun ğAnmdamaırsa TD>1ya Bu> )"çekiAalik Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOğunesmi TNmulaştHUSUMETr( TR>121lulaldalAleyhu5e Tı İEdçmaaiğtrpuüAalikieindBaşka >sinŞahısnO dun ğAnmdamaırsa TD>1ya Bu> )"çekiAalik Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOğunesmi TNmulaştGERÇEKtn PUtMALİKBNOlmBAŞKe AğOzılişli Durumda Bul DTD>1lulaldalBu> )"çekiAalik Da>1ya Dahilma KamdkiSuretSkmedDevamaOğunesmi TNmulaştn RAF TEŞKİ Tli TD>1lıpa )"çekiH12maDlöneltKamdk len elTD>1cılVekilşeeDSBedDD>YKaA" )"12Y5.HDtemi )" a>24.5.2005E4.1./807113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/807-5-33U TAŞINMtı07/5-33ulaştı07/281azın Öncesinde SuluKURALIKısİmulT Meyirmue >Sır12cDDönüşterüleettre Hükmnİçinsİ )"cDKonşıdYap Oecet01kmlulüKarumda Bul DKanunu Ağümi Gere aasız )"çekleştiY5.j İnş NmulaştİMAR UYGUDeulişl(mB TD>cDDönüşterüleettre Hükmnİçinsİ )"cDKonşıdYap Oecet01kmlulüKarumda Bul DKanunu Ağümi Gere aasız )"çekleştiY5.j İnş Nmulaşt ArazE DÖNÜŞTÜRMEKİŞL Dİli Durumda Bul DKanunundaTÖngörüleetProsedBedT öedTHakğ-ahibine tebrınaa Kaİrnunullerek HüBlTD>cDKonşıdYap Oececemüd Bedsekinl )çiY5.mşşüO dun nd nDSözaE KaAaraj İnşa)mulaştHAKaaÜŞÜMÜ VEnZeulN 12MşlSÜRELERİt( B TD>cDDönüştermeD/miş i5.HDDurumda Bul DKanunundaTÖngörüleetProsedBedT öedTHakğ-ahibine tebrınaa Kaİrnunullerek HüBlTD>cDKonşıdYap OeccDDönüştermeD/miş i5.HDDurumda Bul DKanunundaTÖngörüleetProsedBedT öedTHakğ-ahibine tebrınaa Kaİrnunullerek HüBlTD>cDKonşıdYap Oececemüd Bedsekinl )çiY5.mşşüO dun nd nDSözaE KaAaraj İnşa)>24.5.2005E9210./806113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/806-7903U TAŞINMtı06/7903ulaştı06/74721azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( Aal -ahibi5.HDDurumda Bul DEvrakieın TebrıniKanrilanınYend30 GünTAçR>sveDmadaiNHatalalaDKonşıdYı İEdçabKae İnşa-dK Sdii Gere v ıMuiisi Gere sDEünel MeypaOğ >Yı İcıBalKu TD>12 )"ÇıkartiOepatebrıgzrınğ eçMAsizıOlcın aN>24.5.2005E3210./806113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/806-6141U TAŞINMtı06/6141ulaştı06/72821azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnESCİ aaverişlinlargaşsl lSır121ya Dahilma Kamdnu1ya Dahilma KaAr24.5.2005E25.9./806113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/806-6678U TAŞINMtı06/6678ulaştı06/67451azın Öncesinde SulYün AYALIKTESve aVEnnESCİ aaverişlinTD>1ya K nuetre HükmtiğAalik Handnu12121lıpatrnufBalKnaDlöneltKaArağl1nmue > )"1lıpatrnufBalKnaDlöneltKaAr )"121212ağl1nmue > )"24.5.2005527./806113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/806-5-498U TAŞINMtı06/5-498ulaştı06/5031azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaVEnnESCİ a( İ )"1ya Dahilma KaipiYı İ p nuçorndırmamue > )"1ya Dahilma KaipiYı İ p nuçorndırmamue > )"1ya Dahilma KaipiYı İ p nuçorndırmamue > )"24.5.200519265/806113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/806-3993U TAŞINMtı06/3993ulaştı06/7504mazın ÖaverDAlaÖNCEmn PUtMALİKBNOlmÖLMaSil( AirasçıBalı TD>1ya Dahilma KaAr1lmBalın dalAdrdnğeriaİapuÜD>Ygirv aNüfusÜlayıtBalK len BedeHDve H)"uceu ZabıtatMarifişSeİi lAr çümü O >Çıkarmamue > )"1Balın aasü.mdsilSır121ya Dahilma KaAr1Balın aasü.mdsilSır121ya Dahilma KaAr1lmBalın dalAdrdnğeriaİapuÜD>Ygirv aNüfusÜlayıtBalK len BedeHDve H)"uceu ZabıtatMarifişSeİi lAr çümü O >ÇıkarmaıplAdrdnğeriaİemi )aa KaearyAnaAr< )"24.5.2005E4.5./806113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/806-5-327U TAŞINMtı06/5-327 laştı06/316mazın Öncesinde Sultışını KulYün AYANeğen ZMİNATli tebrıgzrınğTD>1cınKu AdrdnterB ğunm1vu Nin Hü tevsi/AEd5.nudığu5denğ eçMAsizıOlcın a-DAdı aiçeiğYı İcıBalKu Pay şönümanriHenüzdBaşirmışl>sinTorumda Bul D/miş iDB ğunygdedi/denDTRbulül )"1cınKu AdrdnterB ğunm1vu Nin Hü tevsi/AEd5.nudığu5denğ eçMAsizıOlcın a-DAdı aiçeiğYı İcıBalKu Pay şönümanriHenüzdBaşirmışl>sinTorumda Bul D/miş iDB ğunygdedi/denDYı İlmüİ )"1cınKu AdrdnterB ğunm1vu Nin Hü tevsi/AEd5.nudığu5denğ eçMAsizıOlcın a-DAdı aiçeiğYı İcıBalKu Pay şönümanriHenüzdBaşirmışl>sinTorumda Bul D/miş iDB ğunygdedi/denDYı İlmüİ )"24.5.2005E2.3./806113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/806-5-147U TAŞINMtı06/5-147 laştı06/971azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( MadaiNHata TD>12ecerücü) BedeindBaşirngıcığTapudnüFertdD/miş i5.HDlatmadedialaştı O cın aNtı SonMADDİnmaTrğaverişlinAçmaabKaPNİN eği )Durumda Bul DKanununun 14.tMadanİNecerücü) BedeindBaşirngıcığTapudnüFertdD/miş i5.HDlatmadedialaştı O cın aNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetMadaiNHata TD>12ecerücü) BedeindBaşirngıcığTapudnüFertdD/miş i5.HDlatmadedialaştı O cın aNtı Sonn PUDA FERAĞuİŞL Dİ Olm- BazDIĞşln RİHnetMadaiNHata TD>12ecerücü) BedeindBaşirngıcığBualaştı O cın aNtı SonBİNAuVEnDİın mMUHTESATl Arazi aalan KısOrtrd nDDulkenDBir Hakseği )Islah Yoluyleıve TR>12YATalepaE KaAaraj İnşa)>24.5.200520.35/806113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-14358U TAŞINMtı05/14358 laştı06/31221azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra Yap OepaIslah TalebR>dT öedTHAğümaKek ğel yesmi TNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet30 Günlükİ BedT )çtiktcrip nra Yap OepaIslah TalebR>dT öedTHAğümaKek ğel yesmi T-sDurumda Bul D>Y5.HDği İnrışvurudNtı SonISLAH et30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra Yap OepaTalebeÜaasızKo>12Y5.HDn İİnrışvurud2YKaAaraj İnşa)>24.5.200526.1./806113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-11677U TAŞINMtı05/11677 laştı06/300mazın Öncesinde Sultışını Kulr(eTD>1cınKu H)ziKeÜKöyiMuhtarlidiavelOul /T )nel MüdürlüğülAleyhu5e AçtığıdTemciaaTD>12Yermedığul özet5.AreküTemciaaTD>12YermeİN Bek8 SPNmesimindHatalıaO cın aNtı SonMUHDESATAını Kulr(eTemciaaTD>12Yermedığul özet5.AreküTemciaaTD>12YermeİN Bek8 SPNanriTemciaaa Kaeamyle Hükm len Bedeki AuhtesnrınğTD>1cıyaÜAitnO dun nunlTRbulülİi lHAğümaKek ğyue nKu H)talıaO cın aNtı SonBEKLETİCİtMaSazE (nTemciaaTD>12Yermedığul özet5.AreküTemciaaTD>12YermeİN Bek8 SPNanriTemciaaa Kaeamyle Hükm len Bedeki AuhtesnrınğTD>1cıyaÜAitnO dun nunlTRbulülİi lHAğümaKek ğyue nKu H)talıaO cın aNtı SonHÜKÜMaFIKRrişlinTD>1da AaliyAeH)ziKesiütrnuf Oğ >Y5.mdnusimindYoğruüaasü.mdindea)>24.5.200523.1./806113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-12434U TAŞINMtı05/12434 laştı06/1051azın Ö AraziaESve Ba( TR>12YnY< İahsili -DTD>1cıltrnuf Adı aiçeiğKişilİi lBirrıktHüOturygdedi/iavelAdı aiçeiğŞahsıdTglıygdedi/iaSavundun na aasızBuÜHusÖntAr çümü OıplYap Oepatebrıgzrınü )çMAlulOlup>O Eldedinınaİemi )aa Kamdnul )"12YnY< -DTD>1cıltrnuf Adı aiçeiğKişilİi lBirrıktHüOturygdedi/iavelAdı aiçeiğŞahsıdTglıygdedi/iaSavundun na aasızBuÜHusÖntAr çümü OıplYap Oepatebrıgzrınü )çMAlulOlup>O Eldedinınaİemi )aa Kamdnul )"1cıltrnuf Adı aiçeiğKişilİi lBirrıktHüOturygdedi/iavelAdı aiçeiğŞahsıdTglıygdedi/iaSavundun na aasızBuÜHusÖntAr çümü OıplYap Oepatebrıgzrınü )çMAlulOlup>O Eldedinınaİemi )aa Kamdnul )"1cıltrnuf Adı aiçeiğKişilİi lBirrıktHüOturygdedi/iavelAdı aiçeiğŞahsıdTglıygdedi/iaSavundun na aasızBuÜHusÖntAr çümü OıplYap Oepatebrıgzrınü )çMAlulOlup>O Eldedinınaİemi )aa Kamdnul )"24.5.200523.1./806113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-12151U TAŞINMtı05/12151 laştı06/1371azın Öncesinde Sultışını Kuln( TD>1lmüİ )"<5.HDDurumda Bul Atılanatma21lıpaReddilY Gere DubDEünelKonulTD>Y5.mdnu>indYoğruüaasü.mdindea)mulaştnİRA İLİŞKİSİNEn AYANuln( TD>1lmüİ )"<ü )çMAlulOl nDve Fdnuhaa KaİrnişrB ğunenDpözYermeye TDyana>Kira enaldalBuğunyge na aasızTD>1lmüİ )"<5.HDDurumda Bul Atılanatma21lıpaReddil )"24.5.2005E82125/805113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/805-5-754U TAŞINMtı05/5-754 laştı05/783mazın Öncesinde Sultışını Kuln( Yap Oepatebrıgzrğ eçMAsizıOlcın nd nDMal -ahibiseği )HenüzdBaşirmışl>sinTorumda Bul D/miş iDB ğunygdedi/Yı İcıBalKu >li İsn İnrıı TD>12YKaAnnTemciaaKonulaHınDDuldırmamle na aAreküO Eldedi NmulaştALACAKaaverişlinDurumda Bul Atılanatma -eBaşirmışl>sinTorumda Bul D/miş iDB ğunygdedi/denDYı İcıBalKu >li İsn İnrıı TD>12YKaAnnTemciaaKonulaHınDDuldırmamle na aAreküO Eldedi NmulaştGEÇERSiMuTEBLİGATli TD>1cıBalKu AdrdnğeriaİapuÜD>Ygirv aNüfusÜMüdürlüki Geranri oruaygdarive H)"uceu ZabıtatVle tasaeİi lAr çümü Omud /T azeteeİi lİOepaa Kamdnul-eDurumda Bul Atılanatma )mulaştTESCİ aKARAeşli Yap Oepatebrıgzrğ eçMAsizıOlcın nd nDMal -ahibiseği )HenüzdBaşirmışl>sinTorumda Bul D/miş iDB ğunygdedia-)Durumda Bul DKanununun 17.tMadanİN MalıicadD>YKaAnnTemciaaKonulaHınDDuldırmamle na aAreküO Eldedi N>24.5.200572125/805113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/805-18-555U TAŞINMtı05/18-555 laştı05/7061azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( DuruTDüzenere /mişkm )HusÖnlulüHakkiedalAleyhedBozmuİşısadi Kek1lmü Meyirnel yesmi T-sTD>1lıpaDuruTDüzenere /mişkm )O cın aNtı SonncesaaÜZENİNEnİLİŞKİ nDver etDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurud-lAleyhedBozmuİşısadilınD Meyirnel yesmi TNmulaştALEYHEnBOZultYASAĞAğ( DuruTDüzenere /mişkm )HusÖnlulüHakkiedal Meyirnel yesmi T-sDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru )>24.5.2005E29211./805113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/805-9538U TAŞINMtı05/9538 laştı05/10599mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( Yı İcıeİ )"<5.HDDurumda Bul DYoluyleıİrtifAalikieinindMirasçıBalK/iaResmizTaahhütlül>sinlkmtyleıAnmdal ya Çmi ryue > )"Aalikieii omutlO uyda İapuÜlayıtüAalikieindMirasçıBalK/iaResmizTaahhütlül>sinlkmtyleıAnmdal ya Çmi ryue > )"1cıltrpit EdiAalTD>AalikieindMirasçıBalK/iaResmizTaahhütlül>sinlkmtyleıAnmdal ya Çmi ryue > )"24.5.200516211./805113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/805-18-658U TAŞINMtı05/18-658 laştı05/6241azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( FertdDD>Y5.mişrtrpit EdlulBa /mgiai TDhaiÖnce TR>12ecerücü) BedDTapudnkirTevir Taştır5anridaşirdedi NmulaştFERAĞuVERİLMİŞtn 12/C Mu( TDhaiÖnce TR>12ecerücü) BedDTapudnkirTevir Taştır5anridaşirdedi -nDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru )mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetFertdDD>Y5.mişrtrpit EdlulBa /mgiai TDhaiÖnce TR>12ecerücü) BedDTapudnkirTevir Taştır5anridaşirdedi -sDurumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru )>24.5.200510210./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-8228U TAŞINMtı05/8228 laştı05/106931azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESBe Ba( MirasçıBaladPazarlik TD>etSkesiltebrığma Kamdmdnul-eYı İ ÖnDŞartıDYoklun ğNin HükmedTD>1lıpaReddilY Gere AirasçıBalın TD>1ya Dahilma Kameğerinin Sağl1nmue > )"1ya Dahilma KaAramsasita GiY5.menul )"etSkesiltebrığma Kamddığul )"1lıpaReddinelKonulTD>Y5.mdnu>indH)talıaO cın aN>24.5.2005E10210./805113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/805-5393U TAŞINMtı05/5393ulaştı05/87901azın Öncesinde SIzeğen 12/C Me nnESCİ Baaalan Kısİ )"<ütrnuf /denDİemi )aOğunenDAalik ve ZilyedcDKonşıdAçma nDTD>1Balın aasüşü.mdsilSır121ya Dahilma Kamdnul )"1Balın aasüşü.mdsilSır121ya Dahilma Kamdnul )"1ya Dahilma KamdkiSuretSkmedDD>1ya DevamaOğunesmi TN>24.5.200526.9./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-10669U TAŞINMtı05/10669ulaştı05/9899mazın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( TD>1cınKu ükpit EdıkDD>1lmüİ )"1mlaştıriAr12ecerücü) BedT )çtiğu5de< Reddil )"Y5.HDği İnrışvurudTalebR -DTD>1cınKu ükpit EdıkDD>1lmüİ )"1mlaştıriAr121mlaştıriAr12ecerücü) BedT )çnunullerek HüDurumda Bul D>Y5.HDği İnrışvurudTalebRmindRedde Kaj İnşa)>24.5.200522.9./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-9561U TAŞINMtı05/9561ulaştı05/96651azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTDuruTDüzenerde< Olup>largaşsl lınDHerDSafh12ek muDun da SözaK nusuüO Eldedi NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTDuruTDüzenerde< Olup>largaşsl lınDHerDSafh12Y5.HDği )Başvuru )>24.5.200522.9./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-10349U TAŞINMtı05/10349ulaştı05/96601azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra TD>1lıpadçmadedi özet5.AreküReddil )"Y5.HDği nrışvurud-s30 Günlükİ BedT )çtiktcrip nra TD>1lıpadçmadedi özet5.ArekReddil )"Y5.HDği nrışvurud-s30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedT )çtiktcrip nra TD>1lıpadçmadedi özet5.AreküReddil )"24.5.20051327./805113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/805-12-463U TAŞINMtı05/12-463ulaştı05/455mazın Öncesinde Sultışını Kulr/tBilaşin ZMİNİnetHakAtılayiş de< DoğenDBorçBalaTaz i5.DNçlarıktHüO yge Nin Hükmedlısal Faizini Meyirnm1e > )"12BunBaladlısal Faizini Meyirnesmi TNmulaştFAİZ UYGUDeulişl(mTR>12aTaz i5.D- İcra Aüdürlüğünce Meyirnen Faiz OranBalKuKu 3095 SayaşıDKanunal MeypaOğup>O Eldedi DenetsınPNİN )"12BunBaladlısal Faizini Meyirnesmi TN>24.5.2005E19.4./805113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/805-2444U TAŞINMtı05/2444ulaştı05/39651azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( )çMAlulOl nDve HakkiedalSBedseİAçMAisrm Hüİptal TD>12ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçmayuyanTTD>1lıpaReddil )"12ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçmayuyanTTD>1lıpaReddil )"Y5.HDği İnrışvurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet )çMAlulOl nDve HakkiedalSBedseİAçMAisrm Hüİptal TD>12ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçmayuyanTTD>1lıpaReddil )"24.5.2005E7.4./805113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/805-103U TAŞINMtı05/103ulaştı05/34161azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( TD>1lmüİ )"<5.HDYaptığıdTorumda Bul D/miş inisOrtrd nDDuldır1nDBir >ek m Sözk nusuüO Eldedi Gibistrpit EdlulınğTapudnüTD>1cıBallAdınellayıtBıaO Ele >dadOnBalKu Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudİstş ikmedDD>1nAçm1Balı HakkieısOrtrd nDDuldırEldedi Nmulaştncesinde SuluİŞL DİnetOrtrd nDDuldır1nDBir >ek m Sözk nusuüO Eldedi Gibistrpit EdlulınğTapudnüTD>1cıBallAdınellayıtBıaO Ele >dadOnBalKu Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudİstş ikmedDD>1nAçm1 HakkieısOrtrd nDDuldırEldedi NmulaştAKTİFtHUSUMETr( TR>12Y5.HDği nrışvurudİstş ikmedDD>1nAçm1Balı HakkieısOrtrd nDDuldırEldedi N>24.5.2005E2923./805113 K. 2007/143"KAMULA16IRM/804-13544U TAŞINMtı04/13544ulaştı05/22751azın ÖncDASTROmaESve BNEnİTİR Mu( Yap OepaTaksim>p nucuaTlaralKnalUsulinKazanaşyış H1cıyaÜTaksimidİspa)aatmeD/mk1lıpietD>Y5.mdnusimindİsabetsizıOll rudNtı SonTAKtİMa(üAahkenucedTD>1cınKu BKainrdnnşdTanı/BalKu AraziidaşiedalDN>YenKaipiTaksim>K nusuldalBKagiğerinin Alınma2121cınKu İs inisBKainrdnnşdTanı/BalKu AraziidaşiedalDN>YenKaipiTaksim>K nusuldalBKagiğerinin Alınma2laralKnalUsulinMüktHsepnHakkietO uRl ru-BunHakkietZlTD>cSPNmesi içiu Bozmud D/m)"<)aa KaeniHusÖnlultiğaksiksizıOla>24.5.200522.3./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-164U TAŞINMtı05/164ulaştı05/30961azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) BedTDuruTD>1212Y5.mdsikmeddaşirdedi NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D/miş inin NotMAiMarifişSkmedDD>1cıyaÜTebrıniDveyaÜTR>12Y5.mdsikmeddaşirdedi Nmulaştncesinde SuluİŞL DİNİnÖĞRENMEğ( Hakğ>ecerücü) Bedyiddaşirtygdedia-)Durumda Bul D/miş inin NotMAiMarifişSkmedDD>1cıyaÜTebrıniDveyaÜTR>12Y5.mdsikmeddaşirdedi NmulaştncYYUDl( TRyy muDDveyaÜVekilşeindDurual ya GiYmesiıve TR>12ecerücü) Bedyiddaşirtygyesmi TN>24.5.200517.3./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-395U TAŞINMtı05/395ulaştı05/27971azın Öncesinde Sultışını Kuln( TD>1cıyaÜAitnDurumda Buaşsamyle Hükmdan Durumda Bul DPşsaıTAçMAisrm HüTRşsamBölüm< aTD>121cıyaÜAitnDurumda Buaşsamyle Hükmdan Durumda Bul DPşsaıTAçMAisrm HüTRşsamBölüm< aTD>121nİi mB TD>inisTalepaEtmdnul )"1cıyaÜAitnDurumda Buaşsamyle Hükmdan Durumda Bul DPşsaıTAçMAisrm HüTRşsamBölüm< aTD>1224.5.20051.3./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/804-12652U TAŞINMtı04/12652 laştı05/19661azın Öncesinde Sultışını Kuln( MadaiNHatalalaDAitnİstş derB ğunm1vurudSebebikmeddinadnkirFEdlu Yüzölçüm İmedDuvulBalı latmamış İnşaata latmD>YnY< İahsili İstşnAaraj İnşa)mulaştT 12/C Mu Arazi Olma HSİ Tr(eMadaiNHatalalaDAitnİstş derB ğunm1vurudSebebikmeddinadnkirFEdlu Yüzölçüm İmedDuvulBalı latmamış İnşaata Durumda Bul AtılanğAtaşdedınd nDBahisi mİstşnAaraj İnşa)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet30 Günlükİ BedTAçR>Y5.HDği nrışvurudTD>12YnY< İahsili TalepaE KaAaraj İnşa)tı SonMADDİnmaTrzARA AİTaİSn DDımBUzUNveMrli dinadnkirFEdlu Yüzölçüm İmedDuvulBalı latmamış İnşaata Durumda Bul AtılanğAtaşdedınd nDBahisi m>YnY< İahsili TalepaE KaAaraj İnşa)>24.5.2005E123./805113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/805-1422U TAŞINMtı05/1422 laştı05/15551azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( yle Hükmtiğtsrıı ArazisiDNçların mde TRbulülİi lO cın aGibisKullanaşy12aYöntş lMÜDZ BÖi5.HDtemi )ma Kamdnul )"aYöntş lMÜDZ BÖi5.HDtemi )ma Kamdnul )"Y5.HDği İnrışvurudNtı SonT 12/C Mlu AHÇE NİTELİĞİğVERMEYElmaĞAÇzARA nın mBİÇİuMaSil( BT)TZ BÖaAr< aasızKo>1224.5.200521.2./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/804-11346U TAŞINMtı04/11346 laştı05/14471azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1lıpatebrıgzrtarilanınYend30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçmayuyge Nin HükmedRedde Kanunul)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>1BalınıneDurumda Bul D/miş inin TebrıniKanrilanınYend30 günlükİHakğ>ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçmayu2Y5.HDği nrışvurudTD>121cınKu ükpit EdıkDD>1lmüİ )"YdnnşdTaştıtcrip nra Açaşyış Oşvuru )>24.5.200517.2./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/804-1/800U TAŞINMtı04/12800 laştı05/13831azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaaverişlinTD>1nın aasü.mdsilEsn121ya Bu> )"çekiAalik Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOğunyu212Y5.HDtemi )" TD>121ya Bu> )"çekiAalik Dahilma KaİNkiSuretSkmedDevamaOğunyu224.5.20057.2./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/805-117U TAŞINMtı05/117 laştı05/7861azın ÖnESCİ aaverişlinKarumda Bul DKanunu Malıicad-zAçma nDTD>1Balın aasü.mdsilSır121ya MirasçıBalKuKu Dahilma .j İnş Nmulaştncesinde SuluKANUNU UYAetlCAlAÇazANtlver (nTemciaaTD>12< -DTD>1Balın aasü.mdsilSır121ya MirasçıBalKuKu Dahilma 5.j İnş NmulaştMİRASÇazAetlaDverYün AHİ EDİuMaSilGEREĞİlinKarumda Bul DKanunu MalıicadAçma nDTD>1Balın aasü.mdsilSır1212< Nmulaştn PUtMALİKBNOlmDvHAaÖNCEmÖLDÜĞÜNÜNtANindazve Ağ( Karumda Bul DKanunu MalıicadAçma nDTemciaaTD>121ya MirasçıBalKuKu Dahilma 5.j İnş N>24.5.20057.2./805113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/804-10811U TAŞINMtı04/10811 laştı05/7251azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaaverişlinAalikBedBaşkal>sinTişilO dun nun Anmdamam121dRedde KanuyArekü )"çekiAalik VeynmÖEününiMirasçıBalKuKu Da>1ya Dahilma Kamdnul )"1lulaldal Meyirnm1yesmi T-sTD>1dRedde KanuyArekü )"çekiAalik VeynmÖEününiMirasçıBalKuKu Da>1ya Dahilma Kamdnul )"12Y5.HDtemi )" TD>121dRedde KanuyArekü )"çekiAalik VeynmÖEününiMirasçıBalKuKu Da>1ya Dahilma Kamdnul )"24.5.2005E7.2./805113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/804-8092U TAŞINMtı04/8092ulaştı05/4451azın ÖHUSUMETr( trpuüAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğüDSabitnO m121ya DevamaOğunvurudNtı Sonncesinde SuluaverişlDA lverLşlinTD>1nın aasü.mdsilSır12 )"çekiAalikBeindBaşka >sinŞahısnO dun ğAnmdamam121ya Bu> )"çekiAalik Dahilma KaAreküTevamaOğunvurudNtı SonMİRASÇazAetlaDverYün AHİ EDİuMaSil( İemi )aOğunenDAalike ve ZilyedcDKonşıdAçma nDTD>1Balın aasü.mdsilSır121ya Dahilma Kanunul)>24.5.2005E17U5./804113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/804-3465U TAŞINMtı04/3465ulaştı04/40381azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) BedT- TDhaiÖnce TR>12Y5Dği nrışvurudTD>12indYevir /miş i5.> )ci/nululOl >amsaslAlınel yesmi TNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurud-sTDhaiÖnce TR>12Y5Dği nrışvurudTD>1212Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200522.4./804113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/804-3333U TAŞINMtı04/3333ulaştı04/49341azın Öncesinde Sulu Arazi OlmDverCItn RAFşlDAlmaL2/C Ağ( Hakğ>ecerücü) Bedyiddaşirtıpddaşirtygm12<-tebrıgzrğSayaşıpğSayaşygm12<-Durumda Bul D>Y5.HDği )Başvuru )mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) Bed-/miş i5 NotMAiMarifişSkmedTebrıniD )"Y5DTD>1cıltrnufınd nDAlınmış Oşvuru )tı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRENOlmBAŞzANGICşli Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvuru-ParanietYı İcıetrnufınd nDAlınmuru-/miş i5 NotMAiMarifişSkmedTebrıniD )"ecerücü) BedeindBaşirngıcı->Y5DTD>1cıltrnufınd nDAlınmış Oşvuru )>24.5.2005E2923./804113 K. 2007/143"KAMULA6IRM/804-2192U TAŞINMtı04/2192ulaştı04/21361azın Öncesinde SIzeğen 12/C M İÇOlmaÇazANtİZALE-İ ŞÜYUaaverişlinKarumda Bul lınDTuİN>Yermiş Olm12Y5.Aaraj İnşa)tı SonPAYDAŞzIĞINtGİDERİLMaSilaverişlintrpit EdlulınğDurumda Buaşmış Oşvuru -nKarumda Bul lınDTuİN>Yermiş Olm12Y5.Aaraj İnşa)tı Sonn PUDA ncesinde SuluŞERHİmBUzUNveişlinİzale-i Şüyu TD>12Yermiş TR>1215.3./804113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-13360U TAŞINMtı03/13360ulaştı04/28131azın Ö- Bau Arazi Olma HSİ TraverişlinTD>1cınKu EnkkmD>Y ÖdınPNİN )"YnY< İemi )"rinl )"1nın EnkkmD>Y5.HDlatm AaliyAr BYAOl >12YnY< İemi )" imedp nucas öedTHAğümaKek ğvuru )>24.5.2005E5.2./804113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/804-18-92U TAŞINMtı04/18-92ulaştı04/107mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESve Ba( yle Hükmtiğİ )"<üAdınelTemciaidİstş ikmedAçma nDTD>1lıpaNçların me aasızTD>1cıeİ )"< Lehu5e Vekalet ÜcretSndTHAğme KamdnuY5.menunullerek HüDurumda Bul D>Y5.HDAahkenucedtemi )" veDİ )"<üAdınelTemciaidNmulaştASLİYEnHUKUKtMAHKEMESİNEnMÜRACAATr( TR>Y5.HDtemi )" - ylnufBalKnğAnmdaaElvuru veyaÜFertdDD>Y5.menunullerek HüDurumda Bul D>Y5.HDAahkenucedtemi )" veDİ )"<üAdınelTemciaidN>24.5.2005E23.2./804113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-9477U TAŞINMtı03/9477ulaştı04/12131azın Öncesinde Sulu( yle HükmtiğlayıtüAalikğeriaÖlünO dun ğAnmdamadedınas öedTMirasçıBalaTD>1ya Dahilma KaArY5.mdye İnşa-dKayıtüAalikğerieindÖlünO duklula Anmdamadedınas öedTTD>1lıpaMirasçıBmk Belgesime öedTMirasçılOl nBaladlöneltKamdİN eği )SBedDD>YKamdnul )"121ya Dahilma KamdkiSuretSkmedDD>1ya Devamaa Kamdnul )"Y5.mdnu>indlısayalAykırı O cın aNtı Sonn PUtMALİKBNOlmÖLÜ OLve Ağ( ylpuüAalikğerilOl nBalınDHerDdiriK.HDMirasçıBalKuKu Ayla Aylı TD>1ya Dahilma KaAr1ya Devamaa Kamdnul )"1ya Dahilma Kaipitrnuf Teşkili Sağl1nmudan yle Hükmtiğtsl yınietİ )"<üAdınelTemciainindlısayalAykırı O ucın aN>24.5.200520.2./804113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-13405U TAŞINMtı03/13405ulaştı04/14381azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESBe Ba( BunTD>1da trpuüAalikieindÖlünO m121ya Dahilma KaAr12Y5.HDtemb )" TD>121ya Dahilma KaAr12Y5.HDtemb )" TD>121ya Dahilma KaAr24.5.200516.2./804113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-13375U TAŞINMtı03/13375ulaştı04/11461azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinTD>1cıBalKnğAçmk Adrdnğerin.HDği çümü Omue > )"1cıBalKu Açmk Adrdnğerin.HDtrpuüv aNüfusÜMüdürlüki Geranri oruaup H)"uceu ği çümü Odıktarip nra Durumda Bul D/miş inin İOepen tebrığaa Kamdnurinl )"Nin HükmedDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200527.1./804113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-13816U TAŞINMtı03/13816ulaştı04/5391azın Öncesinde Sulu( Karumda Bul DKanunu )"1ya Dahilma KanunulvdTMirasçıBalaHakkiedalHAğümaKek ğyue nKu )"1ya Dahilma KanunulvdTHAğümaKek ğyue nKu )"24.5.2005122125/803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-11453U TAŞINMtı03/11453ulaştı03/142851azın Öncesinde Sulu Arazi OlmTESve BaaverişlinY nBışlı/BadAçma nDMuhdesnr BYAYı İ YosyurudB TD>aTD>121Balın BirrıktHüaasü.mdsirinl )"Y5.mişnY nBışlı/BadAçma nDMuhdesnrıHDtemi )" TD>1nYosyurunKu >li İsTD>12Y5.HDtemi )" TD>12YATemi )" TD>1Balının BirrıktHüaasü.mdsirinl )"24.5.2005E17U11./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-9011U TAŞINMtı03/9011 laştı03/90701azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( BozmuİİirmınalUyml lanulaeD>Y5.nunullerek HüHakimiu BozmunKu )"<ğu5YlAypen Y Gere )t015.mdsşni Sağl1mak ZorundadOamurudNtı SonBOZultİzeMşNünUYului Uyml lanulaeD>Y5.nunullerek HüHakimiu BozmunKu )"<ğu5YlAypen Y Gere )t015.mdsşni Sağl1mak ZorundadOamurudNtı SonKAZANILMIŞnHAKa(üBozmuİİirmınalUyml lanulaeD>Y5.dnnşdTakinrdızTD>1lmlınD sDEinKazanaşyış HY5.dnnşdTakinrdızAlınesm/ABKairkişilRaporBalının BozmuyalUygunlun nun DenetsınPNİNrinl )"24.5.2005E13U11./803113 K. 2007/143"KAMULA1IRM/803-11027U TAŞINMtı03/11027 laştı03/126111azın Öncesinde Sulu( TD>1nK nusuülatmamuysamyle HükmDHakkiedalKonulTD>Y5.mdnu -TYokd2Yerse Dahi BunBölümüHDHAğümaKapsrmı DışiedalKolesmi TNmulaştnESCİ aİSn Di OlmDIŞalDAKİen 12/C M maKKalDA KARAeuVERİLMaSil( Yokd2Yerse Dahi BunBölümüHDHAğümaKapsrmı DışiedalKolesmi T-sDurumda Bul D)mulaştTESCİ aKARAeşNe nYOK HÜKMÜNDEtOzılişli DuİN>Yerse Dahi BunBölümüHDHAğümaKapsrmı DışiedalKolesmi T-sDurumda Bul /TD>1nK nusuülatmamuysamyle HükmDHakkiedalKonulTD>Y5.mdnu )mulaştYOK HÜKMÜNDEtKARAeu( TD>1nK nusuülatmamuysamyle HükmDHakkiedalKonulTD>Y5.mdnu/Yokd2Yerse Dahi BunBölümüHDHAğümaKapsrmı DışiedalKolesmi T-sDurumda Bul D)>24.5.2005122115/803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-11762U TAŞINMtı03/11762 laştı03/132601azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinDurumda Bul DKanununun İOgiai MadanİNecerücü) Bedd )çnudeiğYı İadçmadedind nDTD>1lınDSBeddşönümanriRedde Kajnumdsşa)tı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul DKanununun İOgiai MadanİNecerücü) Bedd )çnudeiğYı İadçmadedind nDTD>1lınDSBeddşönümanriRedde Kajnumdsşa)>24.5.2005E4U11./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-7498U TAŞINMtı03/7498 laştı03/85541azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Beişdnye Mücavir Aa nDAçR>12Y5.HDtemi )"ederTırıı ArazisiDOl >12Y5.HDtemi )"ederTırıı ArazisiDOl >24.5.2005E3U11./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-7772U TAŞINMtı03/7772 laştı03/85181azın Ön PUtİPTALİğVE nESCİ aaverişlinİ )"<5.HDAçtığıdDurumda Bul DTD>1lulaldaltrpuüAalikieindTDvrd nDÖnce ÖlmindYD>1lıpaReddinul )"1ya MirasçıBalKu Dahilma KaAreküTevamaa Kamdnurinl )"1lulaldaltrpuüAalikieindTDvrd nDÖnce ÖlmindYD>1lıpaReddinul )"1ya MirasçıBalKu Dahilma KaAreküTevamaa Kamdnurinl )"1lulaldaltrpuüAalikieindTDvrd nDÖnce ÖlmindYD>1lıpaReddinul )"1ya MirasçıBalKu Dahilma KaAreküTevamaa Kamdnurinl )"1lulaldaltrpuüAalikieindTDvrd nDÖnce ÖlmindYD>1lıpaReddinul )"1ya MirasçıBalKu Dahilma KaAreküTevamaa Kamdnurinl )"24.5.2005E3U11./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-7045U TAŞINMtı03/7045 laştı03/85131azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Ülkş izindYeğişikdşöreln Bedeki S ğurTırıı Araziğerin.HDTZ BÖaAninriamesrm HüTRi )alizasyon Faiz Oranı %5ıOlcın nd nD%4i Meyirne>dTHAğmoğuneyue nKu Bozmuyıl )"li İsn İnrıı TD>12dTHAğmoğuneyue nKu Bozmuyıl )"24.5.2005E3U11./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-7039U TAŞINMtı03/7039 laştı03/85321azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( DuruTD>12Y5.mdnu>ind )"Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200521.10./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-11587U TAŞINMtı03/11587 laştı03/120681azın ÖİMAeuUYGUDeulişlSIRrişlDA ArazE DÖNÜŞTÜRÜLENnPAYAnTAKDİRuEDİuENaKARŞIzIĞINtadıa azve Ağ( BeTD>dTDönüştürmeD/miş iDNotMAiMarifişSkmedTebrınma KamddığuranriHakğ>ecerücü) Bedeind Meyirnel vurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetİmulT MeyirvurudSır12dTDönüştürmeD/miş ini5 NotMAiMarifişSkmedTebrınma KamddığuranriHakğ>ecerücü) Bedeind Meyirnel vurudNtı SonNOTn mMARİFETİYLEuTEBLİĞnetİmulT MeyirvurudSır12dTDönüştürmeD/miş ini5 NotMAiMarifişSkmedTebrınma KamddığuranriHakğ>ecerücü) Bedeind Meyirnel vurudN>24.5.200518.9./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-7469U TAŞINMtı03/7469 laştı03/99711azın Öncesinde Sulu Arazitadıa aMlaverişlintr/ipla Kamdmdnul-eAçmayuyışğSayaşygs HaDKonulTD>Y5.menul )"aYollağTZ BÖABKç5.mdnu/>Y5.HDİninriamesrdTD>12Ysn İnrıı TD>1224.5.20051427./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-7473U TAŞINMtı03/7473ulaştı03/9536mazın Öncesinde Sultışını KulrNAraNİYLEuT ZMİNATli MadaiNHatalalaDKonşıdAçma sm/ATD>1Balın 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüAçmayu21Balın 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüAçmayu2udSebebmedAçma sm/ATD>1Balın 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüAçmayu224.5.2005E26.6./803113 K. 2007/143"KAMULA16IRM/803-7276U TAŞINMtı03/7276ulaştı03/66441azın ÖncDASTROmaESve BNEnİTİR Mu( Zilyetrın mlİktisaplSağl1ma2eDDudar EnzAz YnrniTYılBmk Sürmdnu>ind )"eDDudar EnzAz YnrniTYılBmk Sürmdnu>ind )"eDDudar EnzAz YnrniTYılBmk Sürmdnu>ind )"eDDudar 20TYılBmk Kazandırmcı Zsl laşımı Zilyedlığu5Y< Doşvuru )>24.5.200517.6./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-5098U TAŞINMtı03/5098 laştı03/83861azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan KısSBeddşönümanriReddu5Y< sDEsüzlüğü -DTD>1cınKu ükpuüSicil Aüdürlüğünde ve Beişdnye EmlakÜD>YgirDairesrm HütebrıgzrğYap Oeb5.j İk Adrdnğerin.HDVarlii TNmulaştSÜREnYÖNÜNraN REDuEDİuENaKAesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan Kıs sDEsüzlüğü -DTD>1cınKu ükpuüSicil Aüdürlüğünde ve Beişdnye EmlakÜD>YgirDairesrm HütebrıgzrğYap Oeb5.j İk Adrdnğerin.HDVarlii TNmulaştİzANENEuTEBLİĞİımUSULSÜZLÜĞÜğ( TD>1cınKu ükpuüSicil Aüdürlüğünde ve Beişdnye EmlakÜD>YgirDairesrm HütebrıgzrğYap Oeb5.j İk Adrdnğerin.HDVarlii TNmulaştTEBLİĞİımUSULSÜZLÜĞÜğ( İOepene -DTD>1cınKu ükpuüSicil Aüdürlüğünde ve Beişdnye EmlakÜD>YgirDairesrm HütebrıgzrğYap Oeb5.j İk Adrdnğerin.HDVarlii TN>24.5.200526.5./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/803-4594U TAŞINMtı03/4594 laştı03/72221azın ÖİMAeuUYGUDeulişl(dSır12dTDönüştürüle5DTD>1cılPayanadTakinrDa KaeniKonşılii HDği nrışvurudİstş i -DTD>1BdTDönüştürüle5DTD>1cılPayanadTakinrDa KaeniKonşılii HDği nrışvurudİstş i -DTD>1B1B24.5.2005E1.5./803113 K. 2007/143"KAMULA1IRM/803-4320U TAŞINMtı03/4320 laştı03/52861azın Ön PUtİPTALİğVE nESCİ aaverişlinYolsuzDTemciaaNin HünMÜDayalıaO e>udSBedeindHakğ>ecerücü) BedTOşvuru )mulaştncesinde SulDAlmDOĞAlmMADDİnmaTrzARnet>udTürNHatalalaDKonşıdGenellMahkenuaArde OtuzDGünTAçrm HüYı İadçmayu2ecerücü) BedTOşvuru )>24.5.2005E25.2./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-296U TAŞINMtı03/296 laştı03/1319mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmİNDİRİLMaSilaverişlinİ )"<5.HDAçtığıdTD>1da )"çekiAalikBeindBaşka >sinŞahısnO dun ğAnmdamadedialakinrdızTD>1ya Bu> )"çekiAaliğcDKonşıdDevamaOğunesmi TNmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinTD>1da )"çekiAalikBeindBaşka >sinŞahısnO dun ğAnmdamadedialakinrdızTD>1ya Bu> )"çekiAaliğcDKonşıdDevamaOğunesmi TKur1B1ya Dahilma Kamdkilen edDD>1ya DevamaOğunesmi TDurumda Bul D>Y5.HDİninriamesrdTD>12< )>24.5.200517.2./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M/8292U TAŞINMtı02//8292 laştı03/12271azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1lıpaDurumda Bul D/miş inin TebrıniKanrilanınYendTebrınmYoksa FertdDTaştıiKanrilanınYend30 GünlükİHakğ>ecerücü) Bed HüAçmayu212Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) Bed HüAçmayu2Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) Bed HüAçmayu224.5.2005E4U2./803113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/803-635U TAŞINMtı03/635 laştı03/8601azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( B TD>aTemi )"ederAraziK.HDNetğ el015nin Saptanyu2Y5.HDBl5018 nnunum Hüİllşad D/lçeğtsrıı MüdürlüğününğDekulTdaşieaTD>Y5m Miktulaeve ÜretSm GidBÖaArY5.HDmsaslAlınvurudNtı SonNET GaziRu( AraziaArde Durumda Bul D>YsBl5018 n018 nDNetğ el015n Saptanyu224.5.200527.1./803113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M19738U TAŞINMtı02/19738 laştı03/481azın Ön ZMİNATlaverişlinDurumda Bul AtılanğAtaşsamyle HükmD>Ysimedlen BederB ğunsamEvdızlolğYap m >Nin HükmedO uRsamHeyelarip nucuaMeyd na )aeniHısarınD idBÖiamesrdTalebR Nmulaştncesinde Sultışını KulrNAraNİYLEuT ZMİNATli BunTD>1lınğAnc121Balının Anc24.5.2005E5.125/802113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/802-18-999U TAŞINMtı02/18-999 laştı02/11211azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ(Netğ el01ei Meyirnm1e > )"Y5.HDği İnrışvurudistş i)mulaştncPİTALİZASYON FAİZ ORANAğ(AynınBölgede ve AynınÖzD>aNçlarıkğeriiHaiz trpit Edlul eği )AynınKoi )alizasyon Faiz OranıHıni Meyirnm1e lınD )"aNçlarıkğeriiHaiz trpit Edlul eği )AynınKoi )alizasyon Faiz OranıHıni Meyirnm1e lınD )"Y5.HDtemi )"ederKoi )alizasyon Faiz OranıHıniBölgede )çMAlulOrtrl1mağOran len BedenAtemi )ma Kamdnu)mulaştaYNAğBÖLGArağVE NİTELİKTEKİen 12/C MzARneAynınBölgede ve AynınÖzD>aNçlarıkğeriiHaiz trpit Edlul eği )AynınKoi )alizasyon Faiz OranıHıni Meyirnm1e lınD )"24.5.2005E23.125/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-11399U TAŞINMtı02/11399 laştı02/124861azın Öncesinde Sulu( 8. Madan Malıicad sDEel Meypatebrıgzrğlen BedTİ )"24.5.2005E16.125/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-11476U TAŞINMtı02/11476ulaştı02/121801azın ÖnESCİ aaverişlinKarumda BuaşsamylpuyellayıtBıatrpit Edtiğİ )"<üAdınelTemciaidTalebR NmulaştaverlSIRrişlDA n 12/C Me nnı nıİŞTİRMaSil( İemciaaTD>12< Sır12sinTişilO dun nun Anmdamam121ya Dahilma Kanunurinl )"12< Sır121ya Dahilma KaAreküHAğümaKek ğyue nKu )"24.5.2005E10.125/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-10119U TAŞINMtı02/10119 laştı02/119581azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( BKairkişilRaporuldalBl5018 nenDDurumda Bul D>Y5denAKıymetdTakinrDKomisyonulRaporuldalTD>1cılPayaEiçiu temi )ma KanriMiktulaHDİninriamesrrinl )"1lmüİ )"1lmüLehu5e Vekalet ÜcretSndTHAğmoğunyu2Y5denAKıymetdTakinrDKomisyonulRaporuldalTD>1cılPayaEiçiu temi )ma KanriMiktulaHDİninriamesrrinl )"24.5.2005E9.125/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-10226U TAŞINMtı02/10226 laştı02/119221azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağaverişlinği nrışau >li İsFaizN>eDDu>121lmüİ )"1nK nusuütrpit EdluiKonşılda Bul Dlıp Ol kAtıınD )nD>aNçlarıkteDTZ BÖaAninrmdTAçMAenABKairkişilRaporulundHAğmeÜDayan1nK nusuütrpit EdıamveiEmsal trpit EdıamTZ BÖaAninrmdTTaştıiKankiüD>YgirBeyanBalısimedtrpit EdlulınğBeişdnyeaArce EmlakÜD>Ygisime msaslOaygkdlen edBl5018 nenDm2 FiyatBalielİOgiai Beişdnyeanri oruayu2Y5ei Meyirn sm/AFaizN>atrpit Edtiğİ )"24.5.20052.125/802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M17802U TAŞINMtı02/17802 laştı02/218761azın ÖFERAĞtlaDverDAlaÖNCEmİDAREYEuVERİLMaSil( Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurud-stebrıgzrğYap Ol mış Oşvuru -nÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"Y5.mişntebrıgzrğYap Ol mış Oşvuru -nÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"Y5.mişntebrıgzrğYap Ol mış Oşvuru -nği nrışvurudTalebR/ÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"Y5.en -nği nrışvurudTalebR/ÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"24.5.2005E28U11./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-10269U TAŞINMtı02/10269 laştı02/118541azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağaverişlintrpit EdtiğO cın aGibisKullanaşy12likğerieindği çümü Omue lınD )"içiu YetMAlulOaup OşvudedinıHDği çümü Omue >)mulaştaVUKATLIKrÜCRE Ba( TD>1np nu/dnmtrrifiyMÜDayalıaO e>l Gere Toğrud nDAvukata ÖdınPNİNnelKonulTD>Y5.mdnu>indHatalıdOamurudN>24.5.200513U11./802113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/802-18-987U TAŞINMtı02/18-987 laştı02/9851azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğİSn Dili diairkişilKek ğlulaldariEklRaporlAlıne>Y5.HDği nrışvurudİstş i -Dtle HükmtiğHangirSuülaynadind nDv aFi5.en NeDŞekil HüSyirndedinıHDğçı/Bat nrışvurudTapit EdiFi5.en Syirnmıyor İselKek ŞartBaldnmEkKaeniÜründMünavebdsilEsaslAlıne>12O dun naT öedTB aGibislerğerielO dun nuT öednDAal SahibieindBuğunesmi TNmulaşt Arazmadıa uluaverLAetnetMadaiNHataaTD>12< >Y5Dği nrışvurudveya Azaltışvurudp nucunu Toğuresmi Hdau >li İsği nrl DTD>1lulayleıBirrıktHüdçmaeb5.j İdeaGibisAylı TD>1DŞekrek Hüdeadçmaeb5.j İdeaNmulaştnIYMETrTAKDİRuKOMİSYONUKısSBedİN eğMAisrm HüYı İaD5.jkçunum HüMadaiNHataaTalebRm HüB ğunuşvudedindan DıymetdTakinrDKomisyonulRaporuldaltemi )ma KanriAğaç MiktulaeKuİN>Yertnde -sDıymetdTakinrDKomisyonulRaporuldaltemi )ma KanriAğaç >Y5eiHAğme Kaj İdeaN>24.5.200513U11./802113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/802-18-933U TAŞINMtı02/18-933ulaştı02/9311azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ(nTD>1lınğHakğ>ecerücü) Bed HüAçmaıpğAçmayudediaÖzD>aDaire'ce İncelenmddığuranriB aşönüm İncelenmdİN eği )YosyuaÖzD>aDaire'sime önde15.mdsşl )"Y5.HDği nrışvurudİstş i -DHakğ>ecerücü) BedTAçMAisrm HüAçmadedınasDair TD>1DŞartıü )"çekYermudeiğYı İnın Es12Y5.HDği nrışvurudİstş i -DTD>1lınğHakğ>ecerücü) Bed HüAçmaıpğAçmayudediaÖzD>aDaire'ce İncelenmddığuranriB aşönüm İncelenmdİN eği )YosyuaÖzD>aDaire'sime önde15.mdsşl )"24.5.2005E22.10./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-10102U TAŞINMtı02/10102 laştı02/102301azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinBayandKrlık veDİsk nDBak nBığıicadYayanirn HDlatm Yakmdamk Birim Fiyat Listşsime öedTDZ BÖi5.HDtemi )ma KaipiB aMiktulaHDSatış >Y5denA>eceamesrrinl )"Y5denA>eceamesrrinl )"24.5.200521.10./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M14065U TAŞINMtı02/14065 laştı02/187491azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( 4650 SayaşıDlısad nDÖnce >Y5.HDBank1ya Blokema KaipiBnrDKısımlPaydaşirraatebrıgzrğlatmamış Oşvuru -nÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"Y5.HDBank1ya Blokema KaipiBnrDKısımlPaydaşirraa-nği nrışvurudTalebR/ÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"Y5.HDBank1ya Blokema KaipiBnrDKısımlPaydaşirraa-nği nrışvurudTalebR/ÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"Y5.HDBank1ya Blokema KaipiBnrDKısımlPaydaşirraatebrıgzrğlatmamış Oşvuru -nÖncekiüHAğümaAr< aasızTD>1ya Bakığm1e > )"24.5.2005E17U10./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-9704U TAŞINMtı02/9704ulaştı02/99791azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağaverişlintrpit EdtiğDurumda Bul DGünümanriÖncekiüÖzD>aAm1cı OşvuysamEmsal Satışirraa öedTDZ BÖi5.HDBl5018 nnunul)mulaştTA12/C Mu Arazi OlmaESve Ba( Arsa Nçların mdekintrpit EdtiğDurumda Bul DGünümanriÖncekiüÖzD>aAm1cı OşvuysamEmsal Satışirraa öedTDZ BÖi5.HDBl5018 nnunurinl )"12<ışau >ölümü>içiu KuİN>YerenDDurumda Bul D>Y5inl )"nye TRşsam>ölümü>içiu Yap OepaDurumda Bul D/miş indeiEmsal TZ BÖAO e>24.5.2005E15U10./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-7971U TAŞINMtı02/7971ulaştı02/97521azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( DuruTD>12Y5DYetMAsizıOll ruHdau >ahinğeaNmulaştncesinde Sulu Arazi EnİTİR Mu( tebrıgzrğGünümanriveya tebrınmY Gere )çnriFertdDGünümanrilanınYend30 Gün Açrm HüBeTD>dTKonşıdAdai lırgadaiYı İadçmayu2Y5eiKonşıd30 Gün Açrm HüAdai lırgadaiYı İadçmayu2Y5cDKonşıdDı İadçmasSBedİN )çtnkterip nra Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurula /mişkm )IslahaTalebRm HüB ğunuşel vurudNtı Sonncesinde Sulu Arazi EnYÖNELİKtFAİZ İSn Dili Faiz İstş iedTİmişkm )TD>1lınğtemi )aOğunenDDurumda Bul D>Y5eiKonşıdDı İadçmak>içiu Öngörüle5D30 GünlükİHakğ>ecerücü) Bedye tlbiüO Elvuru )mulaştFAİZ (DKarumda Bul lınDTuİN>YeripiMülkiyArBe İ )"Yğtemi )aOğunurkeniD>YgirBeyan nKu dalDNkkatelAlınyu212Y5.HDtemi )"ederDNkkatelAlınyu2an İnrıı TD>12<üAçmadektariIslahaimedMüddelbih.HDği nrışvurultiğİstşneb5.mdnu içiu BeTD>dTİt01kmdTD>12içiu Öngörüle5D30 Günlükİ Bedeind )çnumiş Olm1224.5.20059U10./802113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/802-5-863U TAŞINMtı02/5-863ulaştı02/8071azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinTD>1cıBal TR>12Y5Dği nrışvurunudİstş eğerYdNtı SonBOZulDAlaSONRA YENİ raziL TOPzAMA ( BunTek mda Ydei hAğümaSözaK nusuüO up Ydei HAğmeÜlöneliknTemyiz İt01kmBalının İncelenmdİN iği )Yosyunın ÖzD>aDaire'ye önde15.mdsşl)mulaştDİRENMEa(üBozmudarip nra BozmuİKonulT )"elirğerielDirenmdnKonulaHaD )"elirğer< aasızKek ğaHDHAğümaYdei BnrDHAğümaO up Ydei HAğmeÜlöneliknTemyiz İt01kmBalının ÖzD>aDairece İncelenmdnul)>24.5.2005E3U10./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-9460U TAŞINMtı02/9460ulaştı02/92171azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinTD>1aK nusuüParserğerDToğel S )aAşsaıedalKoldedindan BunKısıtael Balınltrpit EdıamTZ BÖ"ederlatesmi TEtkieBe TNkkatelAlınyu21aK nusuüParserğerDToğel S )aAşsaıedalKoldedindan BunKısıtael Balınltrpit EdıamTZ BÖ"ederlatesmi TEtkieBe TNkkatelAlınyu2YennMahkenueindBozmuİKonulunudEksiksizıY Gere )t01PNİNrinl )"Y5.jnumdsşa)>24.5.2005E3U10./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-9148U TAŞINMtı02/9148ulaştı02/92161azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağaverişlintrpit EddariElYennMahkenueindBozmuİ )"121lmüLehu5e O uRsamKazanaşyış H24.5.2005E1U10./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-8148U TAŞINMtı02/8148ulaştı02/89961azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( DıymetdTakinrDKomisyonulii lBiairkişilKek ğuüRaporBalındalBl5018 nenDTZ BÖaArDği 2Y5 ListşğerinHü öedTBl5018 nenDD>Y5mlirik MiktulaeDNkkatelAlıne>l5018 nenDTZ BÖlii lDıymetdTakinrDKomisyonulund>l5018 dnnşdTZ BÖlği 2liği Saptanyuyan DuruTD>12Y5DObj24.5.2005E24.9./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-7409U TAŞINMtı02/7409ulaştı02/86911azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinEmsal Satışirrın ÖzD>aAmaçlı OşvuysamvdTÖzD>aNçlarıkğeriiBuğunyuysamtrpit Ed Satışirrındaripeçiamesrrinl )"aAmaçlı OşvuysamvdTÖzD>aNçlarıkğeriiBuğunyuysamtrpit Ed Satışirrındaripeçiamesr )mulaştBİ BRKİŞİ KURULU (DAahkenucedUyuayu2Y5.en Bozmuİİirmıl )"24.5.2005E25.6./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-5630U TAŞINMtı02/5630ulaştı02/72041azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1adçmasSBedİN5.HDKurumda Bul D/miş inin NotMAiMarifişSdİi lMülk Sahibie lBiainriamesrdİi lBaşiryesmi T-s )çMAsizıtebrıgzrğİddiurultiğİncelenmdnulZorunlulun l)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGIÇln RİHil( TD>1adçmasSBedİN5.HDKurumda Bul D/miş inin NotMAiMarifişSdİi lMülk Sahibie lBiainriamesrdİi lBaşiryesmi T-s )çMAsizıtebrıgzrğİddiurultiğİncelenmdnulZorunlulun l)mulaştGEÇERSiZnTEBLİGATli TD>1adçmasSBedİN5.HDKurumda Bul D/miş inin NotMAiMarifişSdİi lMülk Sahibie lBiainriamesrdİi lBaşiryesmi T-sDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudN>24.5.2005E24.6./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-6580U TAŞINMtı02/6580ulaştı02/71961azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinTD>1cıya Yap Oepatebrıgzrınü sDEsüzdOayu2ecerücü) Bedt )çtnnşranri>ahinğeaYD>1lıpaReddinunnY nBışaOşvurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetTD>1cıya Yap Oepatebrıgzrınü sDEsüzdOayu2ecerücü) Bedt )çtnnşranri>ahinğeaYD>1lıpaReddinunnY nBışaOşvurudNtı SonTEBLİĞn- BaLACAKaKİŞİ OlmaDRESTE BULUNMeulişl(mTebrınmMemurulundAdrdnteiBuğunyul Nin Hüei BnlebRae İk Kişil Gd nzSebebşni HüÖğrAnAr24.5.200517.6./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M7510U TAŞINMtı02/7510 laştı02/138091azın Öncesinde SuluKARAeşNe nTEBLİĞ EDİuMaMaSil( İebrınmOlmudan yle HükmalanğAtaşdedia-tTR>12dTD>12 )"1212dTD>12 )"12dTD>12 )"1212dTD>12 )"24.5.200513.6./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M9355U TAŞINMtı02/9355 laştı02/137491azın Ön PUtMALİKBNOlmDverDAlaÖNCEmÖLÜ OLve Ağ( Durumda Bul d /YD>1lıpaRedde KamdyAr1ya Dahilma Kamdsşl )"1cı Veki>Y5ei BedtT1lıpm1e /trnufüTeşki>Y55n Sağirnm1e > )"121cı Veki>Y5ei BedtT1lıpm1e /trnufüTeşki>Y55n Sağirnm1e > )"1ya Dahile -DTD>1cı Veki>Y5ei BedtT1lıpm1e /trnufüTeşki>Y55n Sağirnm1e > )"24.5.2005E6.6./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-5639U TAŞINMtı02/5639ulaştı02/65381azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( tebrıgzrınüMalik VesayetDğltvHüHakdecerücü) BedeindBudTaştıtcriBaşirm1e > )"Lüzumua)mulaştn PUtMALİKBNOlmVESAYETurLTşNünrLşNulişl(mtebrıgzrınüMalik VesayetDğltvHüHakdecerücü) BedeindBudTaştıtcriBaşirm1e > )"Lüzumua)mulaştn PUtMALİKBNOlmÖLÜMÜl(mtebrıgzrınüMalik VesayetDğltvHüHakdecerücü) BedeindBudTaştıtcriBaşirm1e > )"Lüzumua)>24.5.2005E4U6./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-5623U TAŞINMtı02/5623ulaştı02/64611azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1lıpaAçma b5.mdnuk HüHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı -üHakdecerücü) BedeindDoşvurundarip nra Açma nDYD>1lıpaReddi> )"Y5.HDği nrışvurud-üHakdecerücü) BedeindDoşvurundarip nra Açma nDYD>1lıpaReddi> )"24.5.20053.6./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M8601U TAŞINMtı02/8601ulaştı02/127681azın Ön 12/C MIN n PUDA FERAĞ EDİuMaSil( TD>1cınKu ükpuda FertdDEttnnşdTaştı İğeaYD>1DTaştıilği 2ecerücü) Bedeind )çtnde -DTD>1nKu PayaEşönümanriReddul )"Y5.HDği nrışvurudTD>121DTaştıilği 21nKu Reddul )"1cınKu ükpuda FertdDEttnnşdTaştı İğeaYD>1DTaştıilği 2ecerücü) Bedeind )çtnde -DTD>1nKu Reddul )"24.5.200530.5./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M6771U TAŞINMtı02/6771ulaştı02/125611azın ÖaverlEHLİYE Ba( Durumda Bul DTD>121ya Dahilma Kamdsşl )"1lıpaRedde KaemdyA İdeaNmulaştMİRASÇazAetlaDverYün AHİ Ba( Durumda Bul DTD>1irrında/Aleyhere TDvadAçma nDtrpuüAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğününğAnmdamadedia- TD>1cı Veki>Y5eiMehilmVe15.mdsşl )"1lıpaRedde KaemdyA İdeaNmulaştMEHİ VERİLMaSil( Durumda Bul DTD>1irrında/TD>1cı Veki>Y5ei- Aleyhere TDvadAçma nDtrpuüAalikieindTDhaiÖnce ÖldüğününğAnmdamadedi/YD>1lıpaRedde KamdyAr1ya Dahilma Kamdsşl )"24.5.2005E30.5./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-5254U TAŞINMtı02/5254ulaştı02/62331azın Öncesinde SuluNAraNİYLEuİDARECEmaÇazAN n PUtİPTALİğVE nESCİ aaverişlDA HUSUMETr( Durumda Bul Dlısae > )"siilO dun nun Anmdamam121nKu OnaDKonşıd Bedürülnunul)mulaştHUKUKİlEHLİYE linİ )"<5.HDAçtığıdTD>1da MalikBe ÖadüğününğAnmdamam121lınğHusumettnriRedde Kamdmdsşl )"24.5.2005E2.5./802113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/802-5-414U TAŞINMtı02/5-414ulaştı02/4291azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinPaydaşirrdau >015nin AçtığıdTD>1da Tesb )ma Kanri>Y5DDi BÖlPaydaşirr eği )derTıkinriA>elirüTeşki> EdecelirüO cın a)mulaştn KDİRilraziL NİTELİĞİğ( Paydaşirrdau >015nin AçtığıdDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5DDi BÖlPaydaşirr eği ))>24.5.2005E2.5./802113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/802-5-341U TAŞINMtı02/5-341ulaştı02/4151azın Ön ZMİNATlaverişlinDurumda Bul AtılanğAtl Nin HükmedNmulaştncesinde Sultışını KulrNAraNİYLEuT ZMİNATlaverişlinDıymetdTakinrDKomisyonulca DuruTD>1212< Açma b5.mdnu )mulaştMADDİnmaTrğaverişlintr/inrDa KaeniKorumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudve AzaltışvurudTD>12< İi lBirrıktHüdçmaeb5.j İdeaGibisMüstaki> Bir TD>1DŞekrek Hüdeadçmaeb5.nunul)mulaştaverlAÇuluSÜRESil( TR>12<şsamtrpit EdadTakinrDa Kanri>dİi lMadaiNHatalalaDKonşıdKarumda Bul lınDTebrıniKanrilanınYendOtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüTı İadçmaeb5.nunul)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Buşsamtrpit EdadTakinrDa Kanri>dİi lMadaiNHatalalaDKonşıdKarumda Bul lınDTebrıniKanrilanınYendOtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüTı İadçmaeb5.nunul)>24.5.200516.5./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M7371U TAŞINMtı02/7371ulaştı02/112681azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>121cı trnuf Hdau TD>1lmüİ )"1nKu Reddul )"Y5.HDği nrışvurudTD>121cı trnuf Hdau TD>1lmüİ )"ecerücü) Bedeind )çtnde )mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ(ntle HükmtiğTD>1cı trnuf Hdau TD>1lmüİ )"ecerücü) Bedeind )çtnde -DTD>1nKu Reddul )"24.5.2005E13.5./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-4307U TAŞINMtı02/4307ulaştı02/5536mazın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESBe BaVE n 12/C Me nİDARE ADINrğnESCİ Baaalan KısAahkenucedTesb )ma Kan İk >Y5DBank1ya Ya nrışvurudİçBe İ )"12Y5.HDği nrışvurudTD>121212Y5.HDtemb )" veatrpit Edtiğİ )"<üAdınelTemciaidTD>1224.5.2005E8.5./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-4206U TAŞINMtı02/4206ulaştı02/54101azın Öncesinde SuluaverLAetlDA n PUtMALİKBNOlmDverDAlaÖNCEmÖLMÜŞ OLve Ağ( TD>1nKu AirasçıBalelTeşmilma KamdsşlNmulaştMİRASÇazAeA HUSUMETrYÖNELTİLMaSil( İ )"121nKu AirasçıBalelTeşmileaNmulaştHUSUMETr( ÖlmüşatrpuüAalikieeiKonşıdİ )"1224.5.200529.4./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M3992U TAŞINMtı02/3992ulaştı02/94051azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1lıpaOtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüAçmayu212Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) BedTAçrm HüAçmayu2Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) BedTAçrm HüAçmayu2ecerücü) BedeindBöyi lBirnTek mda dai Meyirnm1e >NmulaştİSTEKTEN FAZLrYünKARAe VERİLMaMaSil( Haki in TaleptnriFEdlu224.5.200515.4./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M3989U TAŞINMtı02/3989ulaştı02/89241azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişlin4650 SayaşıDlısalınDYerürlükİTaştıiKanriÖnce TıymetdTakinridYap Odedindan 2942 SayaşıDlısalınD Meyirnm1e >NmulaştUYGUDeNACAKaYASAlin4650 SayaşıDlısalınDYerürlükİTaştıiKanriÖnce TıymetdTakinridve Durumda Bul Dlıp Odedindan 2942 SayaşıDlısalınD Meyirnm1e >N>24.5.200511.4./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M1612U TAŞINMtı02/1612ulaştı02/86761azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Ek TD>1lıpa30 Günlükİ Bedderip nra AçmavurudNtı Sonncesinde SuluİŞLEMi OlmaEBLİĞraN ÖNCEmÖĞRE OuMaSil( Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvuru-Ek TD>1lıpaHakğ>ecerücü) Bed HüAçmayu2<> )"Y5.HDği nrışvuru-FEdlu HakmdlaHDSaklı Tutulyu21d)mulaştEKtaverl( Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvuru-Ek TD>1lıpa30 GünlükİHakğ>ecerücü) Bed HüAçmayu224.5.2005E10.4./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-2121U TAŞINMtı02/2121ulaştı02/39351azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1adçmakdİçBe D>Y5.en OtuzDGünlükİ BedeindBaşirngmçDTaştıilNmulaşt Arazmadıa IMAğaverişlDA SÜREl( OtuzDGünlükİlısalİ Bedeindİ )"i lırgaya Başvurulcın lakinrdızİ )"i lırgaDKaralınıniKuİN>Yertnde TaştıtcrilanınYendBaşirm1e >NmulaştİDARİtYARGIYünBAŞVURULve Ağ( B TD>an İnrııudTD>12Yertnde TaştıtcrilanınYendBaşirm1e >Nmulaştncesinde SuluİŞLEMi OlmBİR YIL İÇi rağTEBLİĞİğ( TıymetdTakinrik HütebrıdDTaştıiK.HDmsaslAlınvurudNtı SonnIYMETrTAKDİRil( Durumda Bul DKaralıdAlındektariBirnYılip nra tebrıgzrğYap Ol ru-TıymetdTakinrik HütebrıdDTaştıiK.HDmsaslAlınvurudN>24.5.20059.4./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M3530U TAŞINMtı02/3530ulaştı02/84991azın ÖaverlAÇuluSÜRESil( Devlet MemurBalının İ )"i İzN>Yi Sayaşm12Y5.HDği nrışvurudNmulaşt AKANzARnKURULU KARAeşYLAtİDARİtİZOlmi TD>1adçmasSBedİN5eTEtkisi-Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudNmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( İ )"i İzeindTDvradçmasSBedİN5eTEtkisidN>24.5.20058.4./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M3818U TAŞINMtı02/3818ulaştı02/82771azın Öncesinde SuluİŞLEMi OlmaEBLİĞİlinÖzD>aYetkisidBuğunyuysamVeki>e Yap OepatebrıgzraNmulaştTEBLİGATINtÖZnı YETKİLİğVEKİLEl- BaLMeişlGEREĞİğ( TR>12Y5.HDği nrışvurudN>24.5.200519.3./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M760U TAŞINMtı02/760ulaştı02/63871azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1adçmasSBedİNl)mulaştaverlAÇuluSÜRESil( TR>1219.3./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M223U TAŞINMtı02/223ulaştı02/64731azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( ği nrışau Durumda Bul D>Y5eiKorumda Bul D/miş inin İ )"i lö5denAKuİN>Yertnde GümanrilanınYendFaiz Yerütülnunul)mulaştFAİZ (Dği nrışau Durumda Bul D>Y5eiKorumda Bul D/miş inin İ )"i lö5denAKuİN>Yertnde GümanrilanınYendFaiz Yerütülnunul)mulaştncesinde SulNe nİDARİrYÖNraN KaSiNLEŞMaSil( ği nrışau Durumda Bul D>Y5eiKuİN>YermeDGünümanrilanınYendFaiz Yerütülnunul)>24.5.20054.3./802113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/802M1720U TAŞINMtı02/1720ulaştı02/47701azın ÖENCÜMaN KARAeşNluavYANAzARAK - BaLAlmncesinde Sulu( B TD>an İnrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.2005E19.25/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-1227U TAŞINMtı02/1227ulaştı02/19411azın Ö Arazmadıa IMAğaverişlAÇuluSÜRESil( tebrıgzra Mut)aliüO cın aveü sDEsüzdtebrıgzrınüMuteberElerdt )adnnşdTaştıtnrilanınYend30 Gün OşvurudNtı SonUSULSÜZnTEBLİGATl(mDurumda Buma nDMalaHDSahibieindİ )"<5.HDTakinrDattnnşdÇekişnunuzdDurumda Bul D>Y5.lAlmış Oşvuru lerek HüMuteberEOşvurudNtı SonMAL SAHİBİ Olmncesinde Sulu Arazi O ALMIŞnOzve Ağ( tebrıgzra Mut)aliüO cın nun veü sDEsüzdtebrıgzrınüMuteberElerdt )aj İde5.HDKubulma Kamdsşl)>24.5.2005E18.25/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-753U TAŞINMtı02/753 laştı02/18951azın Ön PUtİPTALİğVE nESCİ aaverişğ( ZilyetDvdTTi BÖlİOgiaiğer< KonşıdAçma nDYD>1Baldnmtrpit EdıüAalikiDÖnce ÖlmüşseğAirasçıBalının TD>1ya Dahilma Kamdsşl)mulaştncYITtMALİKBNOlmÖLÜnOzDUĞUNUN ANzAŞazve Ağ( AirasçıBalının TDhilma Kamdkİ uretSylızTD>1ya DevamaO unyu224.5.2005E15.25/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-25U TAŞINMtı02/25 laştı02/18141azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Emsal Konşılda Bul sıTlatmamue >)mulaştEMSAL KARŞIznde SultılinDu>12eceamesrl)mulaştaÜZENLEMEtORTrKLIKrPcYIlinDu>12eceamesrl)mulaştİMAeuPARSE Ba( Durumda Buaşsamyle HükmtiğDudastroüParseriiEmsal trpit Edıamise İmulTParseriiOşvuru-Düzenlenu Ortrklık PayaE>eceamesrl)>24.5.2005E14.25/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-654U TAŞINMtı02/654ulaştı02/17161azın Ö Arazmadıa IMğaverişlAÇuluHAKKIl( Durumda Bul D/miş iniu BKadirim latmamue >i>e ya dadükpuda DevnrD/miş iniu lıp OdedidTaştıtnlBaşirvurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul HıniBiainriadnnşdTaştıtnriya dadükpuda DevnrD/miş iniu lıp OdedidTaştıtnrilanınYend30 Gün OşvurudNtı Sonn PUDA FERAĞ İŞLEMil( Hakğ>ecerücü) BedeindDevnrD/miş iniu lıp OdedidTaştıtnlBaşirvurudN>24.5.2005E5.25/802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-563U TAŞINMtı02/563ulaştı02/11591azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa aMIl( Durumda Bul D/miş iniu sDEünel MeypaO e>ecerücü) BedTAçrm HüAçmavurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetDurumda Bul D/miş iniu sDEünel MeypaO e>ecerücü) BedTAçrm HüAçmavurudNtı Sonn PUDA DEVİRl( Hakğ>ecerücü) BedeindDurumda Bul D/miş iniu sDEünel MeypaO e>24.5.2005E29.1./802113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/802-272U TAŞINMtı02/272ulaştı02/8941azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Emsal Alınanitrpit EdtiğİmulTDüzenlenunu S nucu MeydaHaD ).en Parser OşvurudNtı SonEMSAL KARŞIznde SultılinEmsal Alınanitrpit EdtiğİmulTDüzenlenunu S nucu MeydaHaD ).en Parser Oşvuru-Durumda Buaşsamyle HükmtiğBuaNçlarıkteDO Elvuru )mulaştaverlHAKKIl( TD>1cınKu ükpit EddakiDPayanıriFertdını Ve1nunu-OtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) BedTddt )çtnnşranriDolayaE>D>1cınKu TD>1adçmasHakk1cınKu ükpit EddakiDPayanıriFertdını Ve1nunu-OtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) BedTddt )çtnnşranriDolayaE>D>1cınKu TD>1adçmasHakk1cınKu ükpit EddakiDPayanıriFertdını Ve1nunu-OtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) BedTddt )çtnnşranriDolayaE>D>1cınKu TD>1adçmasHakk24.5.20055.125/801113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/801-18-1107U TAŞINMtı01/18-1107ulaştı01/10991azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişlinyle HükmtiğArsa veya trrla Nçların m.HDtemb )" Ntı SonT 12/C Me nNİTELİĞİ OlmaESBe BaetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>1212Y5Dtemb )"k Hütle HükmtiğArsa Vasf24.5.2005E19.11./801113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/801-9463U TAŞINMtı01/9463ulaştı01/104301azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Arsa DZ BÖi5.HDtemb )"k HüEmsaliaDNçların -nÖzD>aAmaçlı OşvuysamÖzD>aNçlarıkğeriiBuğunyuysamtrpit Ed Satışirrındaripeçiamesr )"aAmaçlı OşvuysamÖzD>aNçlarıkğeriiBuğunyuysamtrpit Ed Satışirrındaripeçiamesr )"Y5.HDği nrışvurudNmulaşt İ BRKİŞİ RAPORUa(üArsa DZ BÖi5.HDtemb )"/Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurud-sEmsaliaDÖzD>aAmaçlı OşvuysamÖzD>aNçlarıkğeriiBuğunyuysamtrpit Ed Satışirrındaripeçiamesr )"24.5.200517U10./801113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/801-5-702U TAŞINMtı01/5-702ulaştı01/7281azın ÖENK Mu ArazimTAKDİRuEDİuENaTA12/C MuİÇi t İNAu ArazimTAlan YLEuaÇazAN averl( öedvlisAahkenudNmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlDA GÖREVzimMAHKEMEa(üBina >YğY Gere EnkEd >YğtakinrDa Kanritrpit Ed eği ))mulaşt İNAu ArazimYERİ E ENK Mu ArazimTAKDİRuEDİuMaSil( Bina >YğTalebRkmedAç OepaDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12YğtakinrDa Kanritrpit Ed eği )Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da N>24.5.200519.9./801113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/801-5-609U TAŞINMtı01/5-609ulaştı01/6161azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan KısBina >YğY Gere EnkEd >YğÖdınPNİNİKonulaHaDİt01kmdad öedvlislırgaDYerYdNtı SonGÖREVzimMAHKEMEa(üBina >YğY Gere EnkEd >YğÖdınPNİNİKonulaHaDYap Oepaİt01kmdad)mulaşt İNAu ArazimYERİ E ENK Mu AraziNE KARAe VERİLMİŞnOzve Ağ( Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da öedvlisAahkenudNmulaştENK Mu AraziNE KARAe VERİLENaTA12/C MuİÇi t İNAu ArazimTAlan YLEuaÇazAN averl( öedvlislırgaDYerYdN>24.5.200511.6./801113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/801-9748U TAŞINMtı01/9748ulaştı01/122211azın Öncesinde Sulu Arazi EnİTİR MuaverişlinEnkEd >YğtakinrDa Kanritrpit Ed eği )Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da öedvlNmulaştENK Mu ArazimTAKDİRuEDİuENancesinde SuluKONUSUaTA12/C Mu( Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da öedvlislırgaDYoludNmulaştGÖREVzimYARGImYOLU (DEnkEd >YğtakinrDa KanriDurumda Bul DK nusuütrpit Ed eği )Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da Nmulaşt İNAu ArazimTAlan YLEuaÇazAN averDA GÖREVzimYARGImYOLU (DDuruTD>12YğtakinrDa Kamiş Olm12<))>24.5.2005E5.4./801113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ/801-5-375U TAŞINMtı01/5-375ulaştı01/4101azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinEnkEd >YğtakinrDa KanriYer eği )Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da öedvlisAahkenudNmulaşt İNAu ArazimYERİ E ENK Mu ArazimTAKDİRİğ( Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da öedvlisAahkenudNmulaştENK Mu ArazimTAKDİRuEDİuENaYn mİÇi t İNAu ArazimTAlan YLEuaÇazAN averl( öedvlisAahkenudNmulaştGÖREVzimMAHKEMEa(üEnkEd >YğtakinrDa KanriYer eği )Bina >YğTalebRkmedAç OepaTD>1da N>24.5.200510.4./801113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/801-3698U TAŞINMtı01/3698ulaştı01/63221azın Öncesinde SuluKARAeşNe nHÜKÜMSÜZLÜĞÜlinAdai lırgadal/ğeriiSürüljnumdsşa)tulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinAdai lırgadaki BunTı İaSır12aKişiliğinHüAit trpit Ed eği )Yap OepaDurumda Bul Hıni )çMAsizrın m.HD/ncelenmdnuk Hü)>24.5.2005E12.2./801113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/801-655U TAŞINMtı01/655ulaştı01/9531azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Mezarlık konşı2Yğ)>24.5.2005E4U125/800113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/800-8576U TAŞINMtı00/8576ulaştı00/138001azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( İntifasHakk1Ddçmae >NmulaştİNTİFrlHAKKIlVE ÇIPLAK MÜLKİYE lSAHİBİ OlmAYRImAYRImaverlAÇulişli Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudN>24.5.2005E2.11./800113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM/800-10695U TAŞINMtı00/10695ulaştı00/116551azın ÖUSULSÜZnTEBLİGATl(mtrpit EdıüDuruTD>12NmulaştİzANENnTEBLİGATl(mğdedİNDBKainnuyenlerHüNeDŞekilde Yap Oeb5.j İde-Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudNmulaştn 12/C MI ncesinde SILACAKaKİŞİ OlmaDRESi OlmBİzi MaMaSil( İOepeHDtebrıgzrınüHangiDŞartlrrla Yap Oeb5.j İdeaN>24.5.200519.9./800113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/800-14582U TAŞINMtı00/14582ulaştı00/131561azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlintebrıgzrınüİOepeHDlatmamue >lerek HüHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştİzANENnTEBLİĞnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12N>24.5.200519.9./800113 K. 2007/143"KAMULA5IRM/800-11931U TAŞINMtı00/11931ulaştı00/138611azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREDEğaverNe naÇazMAve Ağ(nTD>1cınKu Durumda Bul Dtebrıgzrınınü )çMAsizrın ğİddiurultiğArD>12Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) BedTAçrm HüAçmavuvurudNmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinHakğ>ecerücü) BedTAçrm HüAçmavuvurud-tTD>1cınKu üebrıgzrınü )çMAsizrın ğİddiuru>N>24.5.200514U1251999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M17277U TAŞINM1999/17277ulaş1999/205191azın Öncesinde SuluİŞLEMi OlmaEBLİĞİlNİTELİĞİlinB TD>an İnrl DTD>12an İnrl DTD>1224.5.200511.10.1999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M14199U TAŞINM1999/14199ulaş1999/151701azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( EncünueDKaralıdUyulaHcadükpuluütrpit Ed len BederBuğuna )BinaynmDuçakğO cın ndau >ahinğeaEnkEd >YğtakinrDa Kamunul)mulaştENK Mu ArazimTAKDİRİğ( TD>1cınKu Bina >YğÖdınPNİNİTalebRdİi lEncünueDKaralınaDKonşıdÇık Odedinaa öedTUyuşükmlii HDİ )"i lırgadad öeeamesrl)mulaştGÖREVzimMAHKEMEa(üTD>1cınKu Bina >YğÖdınPNİNİTalebRdİi lEncünueDKaralınaDKonşıdÇık Odedinaa öedTUyuşükmlii HDİ )"i lırgadad öeeamesrl)mulaştENCÜMaN KARAeşe nİPTALİğ(üEnkEd >Yni )Bina >YğO e>24.5.200527.9.1999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M12892U TAŞINM1999/12892ulaş1999/140561azın Ö İNAu Arazi EnİLİŞKOlmUYUŞC MLIK (lEncünueDKaralınaDKonşıdÇık Odedindand öedvlisAahkenueindİ )"i lırgaDOşvurudNtı SonENK Mu ArazimTAKDİRİğ( TD>1cınKu Bina >YnHüHAğme KamdnuİTalebReindEncünueDKaralınaDKonşıdÇıkmakğO cın ndau öedvlisAahkenueindİ )"i lırgaDOşvurudNtı SonGÖREVzimMAHKEMEa(üTD>1cınKu Bina >YnHüHAğme KamdnuİTalebReindEncünueDKaralınaDKonşıdÇıkmakğO cın ndau öedvlisAahkenueindİ )"i lırgaDOşvurudNtı SonENCÜMaN KARAeşNe nİPTALİğ(ü öedvlisAahkenueindİ )"i lırgaDOşvurudN>24.5.200527.9.1999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M12780U TAŞINM1999/12780ulaş1999/140541azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) Bedeind )çmiş Olm12<))tı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul DTD>1irrında) BedeindTebrınmVeya trpit Edıriükpuda İ )"1rudİçBe Hakğ>ecerücü) BedeindBaşirm12<))>24.5.2005E.6.1999113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1999M18-480U TAŞINM1999/18-480ulaş1999/4861azın ÖUSULSÜZnTEBLİGATl(mMuhatabındAdrdnteiO Elvuru lerek HüNtı SonTEBLİGATe nKAPIYün- BaŞıa azve Ağ( tebrıgzrDTaştıilğçırundariNmulaştMUmaTrBIlmaDRESTE BULUNAMeulişl(mTebrıgzrtadTakipma Kan İk sDE))>24.5.2005E8.4.1999113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1999M18-191U TAŞINM1999/18-191ulaş1999/2341azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinAynınKöyiYerleşimaAşsaıTAçrm HüBuğuna )yle Hükmlar eği )AynınOralınD Meyirnm1e >NmulaştAYNI nÖYaYn LEŞİMurLANAğİÇi rağBULUNANaTA12/C MzARn( TR>12Y5.HDtemb )"ederleknesrklıi HDKorunyu2<> )"lBÖi5.HDtemb )"k HüN>24.5.200519.4.1999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M4869U TAŞINM1999/4869ulaş1999/62201azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Adai lırgaya BaşvurmasSBedİN5.HDİ )"i lırgaDKaralınıniKuİN>Yertnde TaştıtcriBaşirvurudNtı SonaDLİtYARGIYünBAŞVURUuSÜRESil( TR>12Y5.HDği nrışvurudTD>12Yertnde TaştıtcriBaşirvurudN>24.5.200513.4.1999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M2763U TAŞINM1999/2763ulaş1999/57591azın Öncesinde Sulu Arazimadıa IMğaverişlinyle HükmtiğTebrınanriÖnce SatıamurudNtı Sonncesinde Sulu Arazitadıa IMğaverişlinTD>1DHakk- B TD>an İnrııdTD>12N>24.5.200522.3.1999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1999M4188U TAŞINM1999/4188ulaş1999/46131azın Öncesinde Sulu ArazinetTD>1cıya Ö emdDlatmaıpmYap Ol dedidArD>12Y5.numdsşa)tulaştEKSİK İNCELEMEnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>121cıya Ö emdDlatmaıpmYap Ol dedidArD>12Y5.numdsşa)tulaştİSTEMLEuBAĞLILIK (dDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.2005E22.2.1999113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1998-14580U TAŞINM1998/14580ulaş1999/18271azın ÖMÜŞAVİRlaTrNulişl(mSBedğeriiUzatvuvurudNmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ(mMüşavnrDAtanyu21adçmasSBedİN5.iUzatvuvurudNmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetMüşavnrDAtanyu224.5.2005E9.2.1999113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1998-14622U TAŞINM1998/14622ulaş1999/9931azın ÖEMSAL KARŞIznde Sultıl- BaLMeişlMECBURİYE Ba( Aynınyle HükmtiğYalıdPayBalieaTAit Satışirrın >lBÖi ği 2Y5.HDtemb )"ederEmsal Konşılda Bul sıTlatmaesmi TNmulaştncesinde Sulu Arazi EnİTİR Mu(Atrpit EdıamTZ BÖ"eindtemb )"ederGözönümanüBuğundurulssm/AHususlar N>24.5.20051.251999113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1998-18714U TAŞINM1998/18714ulaş1999/8931azın ÖZİLYE LİĞİ maESBe BaaverişlinDurumda Bul D-mMuhdesrt )mulaştMADDİnmaTrğaverişlinDurumda Bul daAFertdDTaştıiKanrilanınYendAçmayu212< )>24.5.2005E3U1251998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996M18-443U TAŞINM1996/18-443ulaş1998/9101azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( HAğme Kan İk FaizipaDurumda Bul HıniKuİN>Yermesşyi lMülkiyAriiDuru İ )"YğO en Para Alesmi eaTDönüşmüşaOşvuklağBuİ>Y5DtamaO e>Yertnde veğBuİ ureti lDurumda Buaşsamyle HükmtiğMülkiyArinBe İ )"e İOgiaiDİ )"i Tı İadçmal dekçadOtuzDGünd )çmNkğe Durumda Bul D/ )"i lö5denAKuİN>YermNkteiv lMülkiyAr İ )"e İOgiaiDAalikHü sDEünel MeypaBirntebrıgzr Yap OıpmDurumda Bul nıniİp)aliüi>e İOgiaiDİ )"i Tı İadçmal dekçadOtuzDGünd )çmNkğe Durumda Bul D/ )"i lö5denAKuİN>YermNkteiv lMülkiyAr İ )"dtrpit Ed AalikiDAdınelBirnBank1ya BlokHüE KadnktnrivdTTi BÖl sDE)/miş aAre Tavuvşsadektarip nra Bütün)/miş aAre BelgdğeynriEvraktiğAalikHüNotMAiği cılıi yleıTebrındTÇıkarmayu2Y5.erdtrkinrDa Kamunul)mulaştİDARİrYÖNraN KaSiNLEŞMan( trpit Ed Aalikieei sDEünel MeypaBirntebrıgzr Yap OıpmDurumda Bul nıniİp)aliüi>e İOgiaiDİ )"i Tı İadçmal dekçadOtuzDGünd )çmNkğe Durumda Bul D/ )"i lö5denAKuİN>Yermiş Olm12<)v lMülkiyArBe İ )"24.5.2005E.1251998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1998-5-844U TAŞINM1998/5-844ulaş1998/8601azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Önceanril )"i lırgaya Başvurulm1e >NmulaştİDARİtYARGIYünBAŞVURULve Ağ( Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvuruldalğdai lırgaya BaşvurmasSBedİNdNtı SonaDLİtYARGIYünBAŞVURuluSÜRESil( TR>12Y5.HDği nrışvuruldalÖnceanril )"i lırgaya Başvurulm1e >NmulaştSÜREnetğdai lırgaya Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudeği )Önceanril )"i lırgaya Başvurulm1e ldad)>24.5.2005E6.751998113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1998-6388U TAŞINM1998/6388ulaş1998/84251azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( temciadKaralıdveğBuna Dayanı e>an İnrııdTD>12an İnrııdTD>12an İnrııdTD>12an İnrııdTD>121cınKu lırgaOevunıniİaddİN5.iİst24.5.20053.6.1998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1998-18-485U TAŞINM1998/18-485ulaş1998/3871azın ÖN MeM İMAeuPLANAğ( Birmyle HükmtiğHemtNkmtmnİmulTPşsaıedalHemtdeD Meyirm1lmüİmulTPşsaıedalYer Aşyu212Y5.nusşa)tulaştncesinde SaLAlmYERİ lNİTELİĞİlinDurumda Buaşsamyle Hükmtiğ Meyirm1lmüİmulTPşsaıdeğ>Y5s"ederler AşıpmAşvudediltiğArD>12 )"Y5s"ederler AşıpmAşvudediltiğArD>12 )"24.5.2005E22.551998113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1998-3765U TAŞINM1998/3765ulaş1998/58161azın ÖALACAKLşNe n Arazmadıa IMğaverişlAÇultılinDu>12an İnrııudTD>12NmulaştHACiZB nHUKUKİlavYANAĞtlIN adnde SILılişli ği nrışvurunaTKonulTD>Y5.nri>Y5DÖdınA İdeaDişia)tulaştncesinde SaLAlmHACiZLİaTA12/C Mu( Ai nrışari>Y5DÖdınA İdeaDişia)tulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan KısDu>1212Y5.HDği nrışvurulu )mulaştaverzAetlaBİ LEŞTİROuMaSil( Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvuru eği )BirdnriFEdlumHaciziAlesmklı21irrın )>24.5.2005E4U551998113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1998-2932U TAŞINM1998/2932ulaş1998/48671azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) Bedeind )çmiş Olm12<))tı SonESKİnmaLEtGETİRMEt( Deainsere TDvadAçm1üİçBe D>kalet D>Y5.nriAvukzrınüHakğ>ecerücü) BedeindS na ErdnnşdTaştıtnlHastağO cın ndau >ahinğeaBumSBedğerindUzatışyu2kalet D>Y5.nriAvukzrınüHakğ>ecerücü) BedeindS na ErdnnşdTaştıtnlHastağO cın ndau >ahinğeaBumSBedğerindUzatışyu224.5.200511.251998113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1998-5-56U TAŞINM1998/5-56ulaş1998/901azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1lıpaDurumda Bul D/miş iniu TebrıniDTaştıiKanrilanınYendOtuzDGünlükİHakğ>ecerücü) Bed HüAçmayu2<> )"1DTaştıiederlerürlüktHüBuğuna )Avukzrlik ÜcrerDTaştfdnuk HüAvukzrlik Ücrerek Hüİainrimul )"24.5.2005E20.151998113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-11367U TAŞINM1997/11367ulaş1998/2031azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetMazbut DakfaüAit trpit Edıu Durumda Bul D>Y5eiİt01kmdad)mulaştncesinde Sulu Arazi EnİTİR MuaverişlinHakğ>ecerücü) BedTBaşirngmcı NmulaştSÜREnVEmBAŞzANGICInetDurumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1irrında))mulaştMAZBUT VAKFA AİTtn 12/C MIN ncesinde SILılişli Durumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1e ldadHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştVAKFA AİTtn 12/C MIN ncesinde SILılişli Durumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1e ldadHakğ>ecerücü) BeddveğBaşirngmcı N>24.5.2005E19.151998113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-11912U TAŞINM1997/11912ulaş1998/1441azın Ö Arazmadıa IMğaverişl( trpit Ed TZ BÖ"eindtebrıdDTaştıiKe öre BD>Yrlenmdnul)mulaştncesinde SulNe nİPTALİğaverişl( trpit Ed TZ BÖ"eindtebrıdDTaştıiKe öre BD>Yrlenj İde5edİstisn1üTeşki> Etnumdsşa)tulaştGECİKMİŞ TEBLİGATl(mDurumda Buma nDtrpit EdıamTZ BÖ"eindtebrıdDTaştıiKe öre BD>Yrlenj İdea)tulaştncesinde SaLAlmn 12/C MIN nın inetDurumda Bul darilanınYendBirnYıliAçrm HütebrıgzrğYap Ol mışsal)mulaştFAİZ BAŞzANGICInetDurumda BuaşsaınDMülkiyArinBe İ )"Nmulaştncesinde SuluİŞLEMi OlmKaSiNLEŞMaSil( Faiz Başirngmcı N>24.5.2005E13.151998113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-12522U TAŞINM1997/12522ulaş1998/61azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Durumda Bul nıniİp)aliüK nusunda İ )"Yertnde TaştıtcrilanınYend/miş Yertnde TaştıtcrilanınYend/miş 24.5.200516.1251997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M16173U TAŞINM1997/16173ulaş1997/187041azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlinHakğ>ecerücü) Beddveğ/miş Y5eiİt01kmDTD>1irrında)tebrıgzraNmulaştTEBLİGATnetDurumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1irrında)Hakğ>ecerücü) BeddNmulaştPAYDAŞzARe naÇTIĞIu ArazEnİTİR MuaverişlDA BİÇİuENa nın l( nrakiDYD>1BaldnmDD>YlDNçların Ntı SonTAKDİRİğraziLnetDurumda Bul D>Y5eiİt01kmDEden PaydrpitDTD>1e ldadBD>YrlenjriFiyzrınü nrakiDYD>1Baldnm)>24.5.2005E8.1251997113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-10616U TAŞINM1997/10616ulaş1997/118461azın ÖİNTİFrlHAKKINe n ArazmÜZERİ DEğaEVAM ETMaSil( Durumda Buma nDtrpit Edda İntifasHakk1224.5.2005E2.1251997113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-10205U TAŞINM1997/10205ulaş1997/116001azın ÖFERAĞDAlaSONRA - BaLAlmncesinde SulunEBLİGATel( İ )"ecerücü) BedeindBu TaştıtcriBaşiryssmi TNmulaştİDARE OlmaverCIYıl- NILTICInaveRANAŞşli Durumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1e ldadHakğ>ecerücü) Bedd)mulaştncesinde Sulu Arazi EnİTİR MuaverişlDA HAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetİ )"Y5eiİt01kmDTD>1e ldadİ )"Y5eiİt01kmDTD>1e ldadİ )"24.5.20051.1251997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M14746U TAŞINM1997/14746ulaş1997/176781azın ÖİRTİFrKtncesinde Sul Ağ( Durumda Bul D>Y5.HDtemb )" Ntı Sonncesinde Sulu Arazi EnİTİR MuaverLAetnetHakğ>ecerücü) Bedd)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1irrında))tulaştncesinde Sulu Arazi OlmaESBe BaettebrıdDGünümankiDFiyzrBalel öre TZ BÖ BD>Yrlenmdnul)>24.5.200527.1151997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M17404U TAŞINM1997/17404ulaş1997/175041azın Öncesinde SulDA PrYünİLİŞKOlmMADDİnmaTrlIN aÜZELTİLMaSil( Hakğ>ecerücü) Bedd)mulaştncesinde SulSIZ ELATulu Arazi OlmaAHSİLİğaverişl( Hakğ>ecerücü) BeddveğBaşirvurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul sımDElatvuD>Y5.HDtahsiaidTD>1224.5.2005E16U951997113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-6124U TAŞINM1997/6124ulaş1997/77501azın ÖİNTİFrlHAKKINe nncesinde SILılişli >erİntika> EtnuİNdNtı SonİNTİFrlHAKKINDA FAİZ (DB TD>an İnrııdTD>12YğNtı SonT 12/C MmÜZERİ DEKİğİNTİFrlHAKKIli Durumda Bul D/medB TD>erİntika> EtnuİNdNtı Sonncesinde Sulu Arazi OlmİNTİFrLInnISMINe nFAİZO (DB TD>an İnrııdTD>12an İnrııudTD>12N>24.5.2005E5.651997113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1997-18-374U TAŞINM1997/18-374ulaş1997/6101azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağı SonT eLANAN VERİMi Olm nın LENDİRİLMaSil( D>Y5mliride5 temb )" Ntı SonVERİMziLİĞİ maESBe Bai Durumda Bul DdZ BÖ"ğNtı SonT IMğiLnMÜDÜRLÜĞÜlCETVazzERİği Durumda Bul DNtı SonZİR ATnMÜHENDİSzERİğODe AğLİSTEzERİği Durumda Bul DbYğ)>24.5.20052.651997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M6098U TAŞINM1997/6098ulaş1997/87561azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1aK nusuütrpit Ed len BederKuruluaO enDEski İrtifak HakmdlaHın OşvurudNtı SonİRTİFrKtHAKKIli Bu İrtifakirrın trpit EdadTZ BÖaeainrmeDTaştıiederD>YdnnşdTZ BÖ KaybaHın NeüO cın nun BD>Yrlenmdnul)mulaşt İ BRKİŞİ ( İrtifak HakkınKu ükpit EdadTZ BÖaeainrmeDTaştıiederD>YdnnşdTZ BÖ KaybaHın NeüO cın nun BD>Yrlenmdnul)>24.5.2005E29.551997113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-4248U TAŞINM1997/4248ulaş1997/55091azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Müşter1adçmasHakmdlaHın OşvurudNtı SonMÜŞTEREK MÜLKİYE TEtPAYDAŞzARe naverlAÇulişli t1adçmasHakmdlaHın OşvurudAvukzradAylı Aylı D>kalet D>Ymiş OlandTDvrcıirrın TD>1irrının ReddN5.i )"24.5.2005E20.551997113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-3874U TAŞINM1997/3874ulaş1997/49711azın Ön PULUaTA12/C MuMALzARDA nESCİ a(Dtrpit Edda İşt01kkmVeya Müşter1ya Enger OşvuvurudNtı SonİŞTİRrKtVEYAnMÜŞTEREK MÜLKİYE ŞEKLİ DEKİğTA12/C MzARn( HerbirnPaydrp Hakkındİadçmassm/AtemciadTD>1224.5.200514.551997113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1997-18-119U TAŞINM1997/18-119ulaş1997/4211azın ÖPAYtncesinde Sul Ağı Sonncesinde Sulu( Birmkısııdpaydrpirr aleyıiKe Ntı SonİŞTİRrKtmaLi rağMÜLKİYE ( Tısmi kurumda Bul DNtı SonMÜŞTEREK MÜLKİYE ( Tısmi kurumda Bul DN>24.5.200514U551997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M6535U TAŞINM1997/6535ulaş1997/79421azın Öncesinde SaLAlmn 12/C MIğGERO ALMrlHAKKIli Şartlrr >Nmulaştncesinde Sulu Arazi OlmKaSiNLEŞMaSil( Durumda Buma nDtrpit Edıi )".lAlmasHakk24.5.2005E8.551997113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1997-3892U TAŞINM1997/3892ulaş1997/45751azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Sükutu HakğSBedğerin.HDtebrıgzrtanütebrıgzrğYap Ol mışsalDarsaAFertddarilanınYendBaşirvurudNtı Sonncesinde SulDA nEBLİGATnetSükutu HakğSBedğerin.HDtebrıgzrtanütebrıgzrğYap Ol mışsalDarsaAFertddarilanınYendBaşirvurudNtı SonSÜKUTUnHAKaSÜRELERİ İ nBAŞzANGICInetDurumda Bul DtebrıgzrınınütebrıgzrtanüYap Ol mışsalDarsaAFertddarilanınYendBaşirvurudN>24.5.200517.3.1997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M1574U TAŞINM1997/1574ulaş1997/40071azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( İrtifak Hakkı KonşılediaK01kya Ve1nu Durum nun OşvurudNtı SonİRTİFrKtHAKKIlKARŞIzIĞIuKİRrYAnVERME DURUMUNUN OLılişli Dira >YğEkim latmaıyorsaAGD>Yr KaybaDNtı SonZEMi nın inettrpit Ed len BederEski İrtifak HakkaHın OşvurudN>24.5.200510.3.1997113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1997M470U TAŞINM1997/470ulaş1997/32881azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( EmsaliaDNçlarıkğerin.HDBD>Yrlenmdnul)mulaştEMSAL KARŞIznde SultılinEmsalipaDurumda Buaşsaütrpit Ed MallağAynınK numda Oşvurudükpit EdadYakıedalYerğeranüBuğunyu224.5.2005E16U1251996113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1996-11093U TAŞINM1996/11093ulaş1996/113101azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Durumda Bul DKaralınıniKısmeniİp)aliülerek Hüİ )"24.5.20052U1251996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-15048U TAŞINM1996/15048ulaş1996/175651azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Durumda Bul DGünümanriÖnce ÖzD>aAmacı OşvuysamEmsal Satışirrel öre SatışmTZ BÖ"eindtemp )" Ntı SonEMSAL İNCELEMESil( EmsalipaDurumda Buaşsaütrpit Ed MallağAynınK numda Oşvurudükpit EdadYakıelYerğeranüOşvurudYa TDDBDnen ÖzD>rıkğeriiükpiyu2rıkğeriiükpiyu224.5.2005E0.1151996113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1996M18-243U TAŞINM1996/18-243ulaş1996/7991azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( MülkiyAr İ )"1irrında)MülkiyAr İ )"24.5.200530U951996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-13349U TAŞINM1996/13349ulaş1996/128311azın ÖUSULSÜZnTEBLİGATl(mÖğ"deilmNkğe )çMAliülere )lmdsşa)tulaştncesinde Sulu Arazi OlmaLINve Ağ( sDEsüzdüebrıgzrınüÖğ"deilmNsidNmulaştSÜREaettebrıdedMut)aliüOşvuklağ/miş 24.5.200516.951996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-10570U TAŞINM1996/10570ulaş1996/118591azın Öncesinde SulDAlaDOĞAlmn PUnİPTALİğVEtnESCİ aaverişlinTD>1lınKu ÖlmüşaOşvuru lerek HüTD>1lıpaMirasçaşe><üTeşmi>YğNtı SonÖLMÜŞaKİŞİ ALEYHiNE KAesinde SulDAlaDOĞAlmnESCİ aaverişlinTD>1ya Mirasçaşe>nTDhi> Ed5.er121lınKu ÖlmüşaOşvuru Ntı SonT AF EHLİYE İ OlmYOKLUĞUl( Durumda Bul dariDoğariükpudİp)ali veğtemciadTD>121lınKu ÖlmüşaOşvuru N>24.5.2005E10U951996113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1996-6891U TAŞINM1996/6891ulaş1996/71851azın Öncesinde Sulu(tFertdıTD>Y5.niş)yle Hükmlar -ğtezyidi B TD>aTD>12ecerücü) BedT-AFertdD)mulaştFERAĞDA HAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D/miş idİ>e İOgiaiDO e>24.5.2005E9.551996113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1996-3903U TAŞINM1996/3903ulaş1996/46241azın Öncesinde Sulu Arazi OlmÇEKOuMaSil( sDEsüzdüebrıgzrınüÖğ"deilmNsidNmulaştUSULSÜZnTEBLİGATe nÖĞRE OuMaSil( Durumda Bul D>Y5.HDÇekilmNsidNmulaştUSULSÜZnTEBLİGATe nGEÇERLİnmaLEtGEuMaSil( Öğ"de N>24.5.200522.451996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-5289U TAŞINM1996/5289ulaş1996/56671azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişl( Hakğ>ecerücü) BedİN5.HDBaşirngmcınınütemb )" Ntı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200515.451996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1996-5103U TAŞINM1996/5103ulaş1996/58301azın Öncesinde SulNe nTEBLİĞİlinDurumda BumaynmDunşıddçmassm/ATD>1BaldnmHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetDurumda Bul D/miş inemDunşıddçmasn B TD>an İnrııudTD>12YDTesb )ma Kair/eHDNmulaştHUSUMETli Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12D>YasAr İlişki>BÖ"eindtemb )"l)mulaştEMSAL KARŞIznde SultıNDA DİKKATnEDİuECEKtHUSUSzARn( TR>1224.5.20057.251996113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1995M18-992U TAŞINM1995/18-992ulaş1996/361azın Öncesinde SulSIZ ELATuluetDurumda Bul D>Y5eiE>antvuDTaştıiKanrilanınYendFaiz TalepDa Kanm zsHüderElatvuDNin HükmedOluşariZRralınüAylı BirnTD>1ailedİstenjb5.mdnu ulaşt Arazmadıa IMğaverişNDA FAİZ (DAalikie)MülkiyAr İ )"YDiçBe Faiz TalepDa eb5.mdnu )mulaştMÜLKİYE İ nİDAREYEtGEÇMaSil( TD>1aK nusuütrpit Eda İ )"antışvış is lMülkiyArBe BumElatvuDNin Hükmedİ )"e İOgiaiDİ )"i Tı İadçmal dekçadOtuzDGünd )çmNkğe / )"i lö5denAKuİN>YermNsi)v lMülkiyArBe İ )"aKişilBÖ"eindDuruğYalalılınD )"aMülkiyArte Buğuna )yle HükmlarıniEdN5..mdnu Müessdnu Oşvuru Ntı SonTEMERRÜTnFAİZO (DDurumda Bul D>Y5eiHAğme Kan İk FaizipaBirnHaksımDEkmem)ylz inzrıDTZ illMülkiyAriiDuru İ )"YermNsikmedMuaccer Oşssm/AB TD>erBu TaştıtcrilanınYendFaizHüHAğme Kamdnurinl )"24.5.200515.151996113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1995-20430U TAŞINM1995/20430ulaş1996/601azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Emsal Alınasm/Atrpit EdıamÖzD>rıkğerii)mulaştEMSAL n 12/C MIN ÖZELLİKLn il( Durumda Buma nDtrpit EdlağAynınYeranüAynınNçlarıkte BDnen YüzölçümümanüOlm12<)v lDurumda BumaynmYakıelGünleranüSatışyu224.5.200511.1251995113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1995-18890U TAŞINM1995/18890ulaş1995/204151azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Durumda Bul DGünümanriÖnce ÖzD>aAmacı OşvuysamEmsal Satışirrel öre SatışmTZ BÖ"eindtemp )" Ntı SonEMSAL İNCELEMESil( EmsalipaDurumda Buaşsaütrpit Ed MallağAynınK numda Oşvurudükpit EdadYakıelYerğeranüOşvurudYa TDDBDnen ÖzD>rıkğeriiükpiyu2rıkğeriiükpiyu224.5.200518.10.1995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1995M18-633U TAŞINM1995/18-633ulaş1995/8261azın Öncesinde SulzARDA FAİZOlmMAHİYE Ba( temerrüd Faizia)mulaştFAİZ BAŞzANGICInetDurumda Bul D>Y5.HDği nrııudTD>12Yernusere EtkisidNmulaştncesinde Sulu Arazi EnİTİR Mu(A sDEsüzdüebrıgzr Durum ndad)>24.5.2005E17.10.1995113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1995-8651U TAŞINM1995/8651ulaş1995/102821azın ÖFERAĞA RAĞMENnTEBLİGATl(mB TD>an İnrııdTD>12ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREl(mB TD>an İnrııdTD>12YrindDikkate Alınasmi TNmulaşt nın laESPe BaetDurumda BuaşsaütrrııdArazisidN>24.5.200513U951995113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1995-11448U TAŞINM1995/11448ulaş1995/136611azın Öncesinde SulSIZ ELATulu Arazi OlmaAHSİLİğaverişl( >Y5DYa nrışvuvurudDolayısıylağDurumda Bul Dtavuvşsal mışsal)mulaştncesinde Sulu Arazi YAıa azveMrişl( >Y5Dği nrışvurudTD>12ecerücü) BedeindBaşirm1vurudNtı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzAultıNIN ŞadıLAeşl( TRrumda Bul D>Y5.HDği nrışavurudTD>1224.5.2005E8.9.1995113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1995-8655U TAŞINM1995/8655ulaş1995/83401azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( B TD>erAnsm/AKurumda Bul nıniKuİN>Yernuse veğBuİ ureti lDurumda Buaşsamyle Hükmtiğİ )"Y5eiAnsm/AKurumda Bul nıniKuİN>Yernuse veğBuİ ureti lDurumda Buaşsamyle Hükmtiğİ )"Y5eiAnsm/AKurumda Bul nıniKuİN>Yernuse veğBuİ ureti lDurumda Buaşsamyle Hükmtiğİ )"Y5eibu TaştıtnrilanınYendFaiz Yerütülmdsşa)tulaştİDARE OlmazmaTulun RİHilİLEuncesinde Sulun RİHiladnSAlDA TAZMİNATTAlmYARAezANAMeuln( trpit Ed AalikieiriZRralını B TD>an İnrııudİ>e TZ illAylı Birnylz inzrdTD>1224.5.2005E8.9.1995113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1995-7578U TAŞINM1995/7578ulaş1995/83581azın ÖaverlŞadıIl(mB TD>an İnrııdTD>121212Y5.nudnnşKanriTD>1lıpa Bed Hn ReddediaemdyA İdeaNmulaştnESCİ aaverişlinB TD>an İnrııdTD>1212Y5.numişse B TD>an İnrııdTD>1224.5.2005E18.551995113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1995-5117U TAŞINM1995/5117ulaş1995/60351azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( Durumda Bul nıniİp)aliüİstemükmedİ )"i lırgadadTı İadçmadedinaa öedTB TD>an İ nrııudTD>12nKonulTD>Ydnktnrip nra dİadçabKamunul)mulaştİDARİrYARGImBİTMEraN averlAÇazve Ağ( Durumda Bul nıniİp)aliüİstemükmedİ )"i lırgadadTı İadçmadedinaa öedTB TD>an İ nrııudTD>12nKonulTD>Ydnktnrip nra dİadçabKamunul)mulaştaverNe nSONUÇzARe DAlaSORUMLULUKlinB TD>an İ nrııudTD>121darip nra dİadçaşsb5.j İdenanriTD>1lıpa nuçirrındapa rumlu Oşunm1e >N>24.5.200512.451995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1995M18-177U TAŞINM1995/18-177ulaş1995/2881azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREl(mtezyidi bl)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğdecerücü)sBedeindbaşirngmcı Nmulaştncesinde Sulu İzDİRİMi OlmFERAĞDAlaSONRA - BaLve A>24.5.200512.451995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1995M18-176U TAŞINM1995/18-176ulaş1995/2871azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREl(mtezyidi bl)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğdecerücü)sBedeindbaşirngmcı Nmulaştncesinde Sulu İzDİRİMi - BaLveve A>24.5.2005E7.3.1995113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1995-1278U TAŞINM1995/1278ulaş1995/28691azın Öncesinde Sulu Arazi ElUYGUDeNACAKğFAİZOlmBAŞzANGIÇun RİHilulaştncesinde SulNe nKaSiNLEŞMaSil( Faizipa/miş N>24.5.200515.251995113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1994-5-840U TAŞINM1994/5-840ulaş1995/631azın ÖİRTİFrKtncesinde Sul ANe nMÜLKİYE lncesinde Sul ANA DÖNÜŞTÜRÜLMaSilı Sonncesinde Sulu( İrtifak kurumda Bul sılıpamülkiyAr kurumda Bul sıla dönüştüeeamesrl)mulaştİRTİFrKtncesinde Sul Ağ( yle HükmtiğdZ BÖ"ei trm1vnriyitnrmenu )tulaştn LEPTEN FAZLrYAnHÜKÜMu( İrtifak kurumda Bul sı N>24.5.20051.251995113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1994-23034U TAŞINM1994/23034ulaş1995/18211azın ÖTEBLİGATnetDurumda Bul dariDolayı B TD>an İnrııdTD>1irrında)Hakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı Nmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverzARe DA HAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREl(mtebrıgzrladBaşirvurudNtı SonÖZEL PARSELASYON NEraNİYLEuBArazSiZnFERAĞ EDİuElmYERl( TR>12Y5.HDği nrışvuruldalHesabağDutışvuvuru )mulaştBArazSiZnFERAĞ EDİuElmnISIMnetDurumda Bu/TD>Y5.HDği nrışvuruldalHesabağDutışayuyssmi TN>24.5.2005E27.1251994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1994-10614U TAŞINM1994/10614ulaş1994/131131azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( FaizHüDurumda Bul Hıni/ )"i lö5denAKuİN>YeriptMülkiyArBe İ )"Y5.niş)veğBuİTRralınüKuİN>Yermiş Olm12<)Nmulaştncesinde Sulu Arazi EnFAİZ (DFaizHüDurumda Bul Hıni/ )"i lö5denAKuİN>YeriptMülkiyArBe İ )"24.5.2005E18.1151994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1994-11117U TAŞINM1994/11117ulaş1994/146081azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( İ )"Y5.nritemciadKaralıdDunşı2an İnrııdTD>12Y5Y5Dği nrışvurudN>24.5.200514U1151994113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1994-18921U TAŞINM1994/18921ulaş1994/216711azın ÖMÜŞTEREK MÜLKİYE Etn BİğTA12/C MDA nISMENancesinde Sulu( PayalDurumda BuaşsamBölgd HüKaOepaPaydrpitDdçasmi TB TD>an İnrııdTD>1224.5.2005E6.10.1994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1994-1843U TAŞINM1994/1843ulaş1994/117761azın ÖFERAĞA RAĞMENnTEBLİGATl(mtebrıgzrta B TD>an İnrııdTD>12YrtKamdnurinl nuçirrıl)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Fertda RağmeHDtebrıgzr Yap Omuru Ntı Sonncesinde SuluKARAeşNe nTEBLİĞİlinFertddarip nra NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREl(mB TD>an İnrııdTD>12Y5.nusşalerek Hü)>24.5.2005E3.10.1994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1993-14424U TAŞINM1993/14424ulaş1994/115601azın ÖGEÇERSiZnVEK LETNAMEYEtavYANARrKtn PUDA FERAĞ VERME etDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) BedeindBaşirngmcı Nmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan Kıs )çMAsizdD>kaletna trpuda FertdDD>Y5.nişaOşvuru lerek HüHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştVEK LETNAMENİ nGEÇERSiZLİĞİlinÖlmüşaDişiyeDD>kaleten>trpuda D>Y5.nriFertdıpaMirasçaşe> TBağluvuvuru -tDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) BeddBaşirngmcı Nmulaştn PUnİPTALİğVEtnESCİ aaverişlIN aÇazve AğİÇOlmMEHİ aVERİLMaSilGEREĞ Kıs )çMAsizdD>kaletna erİt01kmDTD>1e ldad)mulaştBAKLETİCİmMESazEnNİTELİĞİlinDurumda Buaşsamves )çMAsizdD>kaletna FertdıTD>Y5.nritrpit Ed İçBe dçmasn B TD>erİt01kmDTD>1e ldadükpudİp)ali veğtemciadTD>12Y5.nişaD>kaletna 12 D>Y5.nusşa )"kaletna Y5.nişaOşvuru lerek Hü-tDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTalebea- Öncerıkğeğtkpudİp)ali veğtemciadTD>1224.5.2005E30U951994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1993-11985U TAŞINM1993/11985ulaş1994/115151azın ÖHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) BeddBaşirngmcı NmulaştSÜREnBAŞzANGICInetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200520U951994113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1994-9471U TAŞINM1994/9471ulaş1994/171781azın ÖOBJEKTİF İYi OYE ( sDEsüzdtebrıgzraNmulaştncesinde SuluaverzARe DA SÜREnulaştUSULSÜZnTEBLİGATnulaştTEBLİGATnı SonÖNCEraN MUTTALİğOLıl ( Obj24.5.2005E12U951994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1994-9149U TAŞINM1994/9149ulaş1994/102021azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaalan Kısİ )"i Tı İlar KuİN>YernuanriÖnce Açışvış veğBNkğetKamdktHüOşandTDvrüBuğunyu2< Nin HükmedDeranstrıkrİt01kmudNtı Son Arazmadııa IMğaverişNe nİDARİraverlSONUCUtBAKLENMEraN aÇazvIŞ OLılişli p nrada )yeknulTdçmasn YD>1dadDeranstrıkrİt01kmudNtı SonDERDESTLİKnİTİR MIKısİ )"i Tı İl nuçirnl dariAçışvış Durumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12<üBuğuncın Ger1dad)mulaştİDARİraverlSONUÇzANulDAlaaÇazvIŞ ncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve AğaverişlBULUNulSIKısİ )"i Tı İl nuçirndektarip nra l1dadDeranstrıkrİt01kmudN>24.5.2005E11.751994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1993-8691U TAŞINM1993/8691ulaş1994/98391azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) Bedeind )çmiş Olm12<))tı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREl(mMülkiyAr İ )"ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştEK averlHAKKIlSÜRESil( Fertddarip nra Yap OepatebrıgzraNmulaştFERAĞDAlaSONRA TEBLİGATl(mEk BirnTD>1aHakkı Ve1nununul)>24.5.2005E4.751994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1994-6076U TAŞINM1994/6076ulaş1994/93211azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( İmiş in lırgaDYolirrındapadal )çMAYernuserdnrip nra yeknulTtebrıgzraÇıkarmamışaOşvuru NmulaştKaSiNnHÜKÜMraN SONRA ncesinde SuluHAKKINDA TEKRAR TEBLİGATlÇIKASILılişli ğynınYerdveğ/miş Hakkındİndl1aHakkı Ve1nununul)mulaştaverlHAKKIli DuİN>YerepaDurumda Bul D/miş i Hakkındİal24.5.2005E4.651994113 K. 2007/143"KAMULAibgkŞ1993-3U TAŞINM1993/3ulaş1994/21azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Hakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı NmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetDurumda Bul D>Y5Y5Dği nrışvurudNmulaştFERAĞaVERİLENğTA12/C MzARn( Durumda Bul Dlen BeHü-tB TD>an İnrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvuruldalHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı Nmulaştn PUDA DEVİRl( TR>12Y5.HDği nrışvuruldalHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı N>24.5.2005E20.651994113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1994-7168U TAŞINM1994/7168ulaş1994/83691azın Öncesinde SulNe nMALİKnOLılYANaKİŞİ HAKKINDA - BaLve Ağ( yle Hükmtiğİ )"şa)tulaştn 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ Bl(mDurumda Buaşsamyle HükmtiğGerç1lıdau >aşka BirnŞahısaOşvuru-TaşafüTeşki>şa)tulaştn AF TEŞKİ Bl(myle Hükmtiğİ )"1lıdau >aşka BirnŞahısaOşvuru N>24.5.20057.451994113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1994-4255U TAŞINM1994/4255ulaş1994/73311azın Öncesinde Sulu Arazi ElİTİR MuaverişlinFEdluya İlişkie HakğSmklı Tutuşe>Y5eiİt01kmDTD>1e ldadNmulaştTEBLİGATnetEktDurumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1e ldaddalHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı OşvurudNtı SonFAZLrYAnİLİŞKOlmHAKKIN SAKLş TUTUzve Ağ( Ek Durumda Bul D>Y5eiİt01kmDTD>1e ldadHakğ>ecerücü) Bedd)>24.5.2005E.3.1994113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1993-5-850U TAŞINM1993/5-850ulaş1994/1031azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( Paydrpirra farklı uMeyirm1 NmulaştKaSiNnHÜKÜMğ( Paydrpirra farklı kurumda Bul DdZ BÖ"ğtakinril)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( İkieci bKair/işia)>24.5.20052U251994113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1993-21261U TAŞINM1993/21261ulaş1994/17621azın Ö Arazmadıa IMIğaverişl( Durumda Bul D/miş i tebrıdDa Kamumiş Olsa dİadçaşsb5.j İde>Nmulaştncesinde SuluİŞLEMi OlmTEBLİĞ EDİuMaMaSil( B TD>an İnrııudTD>12NmulaştEK averletDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200510.1251993113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1993-20437U TAŞINM1993/20437ulaş1993/239371azın Öncesinde Sulu nın i Olmadıa azve Ağı Sonncesinde Sulu nın i OlmaZALTazve Ağı SonPAYLş MÜLKİYE lı SonORTAKLşĞI nGİDERİLMaSi>24.5.2005E11.10.1993113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1993-7597U TAŞINM1993/7597ulaş1993/106631azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( trpit Ed Vasfınınütemp )" Ntı SonTA12/C MueriFşNe nTESBe BaetArsaAvNmulaşt AZİ OLARrKtKABUL EDİuMali Şartlrr >NmulaştUYGUDeMnLş İMARnPLANAğİÇOlDEmYERlALulu( AisaDO e>N>24.5.2005E27.9.1993113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1993-7502U TAŞINM1993/7502ulaş1993/100161azın Ön PUnİPTALİğVEtnESCİ aaverişlinDurumda Buaşsamyle HükmtiğAmaca MeypaDulşsaışvumuru Ntı Sonncesinde SaLAlmn 12/C MIN eMnCAğUYGUlmKULLANAzveMrişl( tkpudİp)ali veğtemciau )mulaştMÜLKİYE İnnces İDARESi ElGEÇElmn 12/C MIN ESKİnMALİKLERİ ElİADEmEDOuMaSil( Durumda Buaşsamyle HükmtiğAmaca MeypaDulşsaışvumuru Ntı Sonn 12/C MIN ESKİnMALİKLERİ ElİADEmEDOuMaSil( Durumda Buaşsamyle HükmtiğAmaca MeypaDulşsaışvumuru Ntı Sonncesinde SulNe nİPTALİ OlmMÜMKÜN OLılve Ağ( Durumda Bul DtavuvşsaıpmDuİN>YertndenanriTolayı Ntı Sonncesinde SulDA GERO ALMrl( Durumda Buaşsamyle HükmtiğAmaca MeypaDulşsaışvumuru Ntı SonGÖREVğ( Durumda Bul nıniİp)alik Hü)mulaşteMnCAğUYGUlmKULLANMeuln( Durumda Buaşsamyle HükmtiğEski Malikln BeHüİaddnul)>24.5.200528.651993113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1993-6782U TAŞINM1993/6782ulaş1993/126551azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişl( Emsal İncerenuserdn Emsal trpit Ed len BederKeşif Yapl DZorunlulın Ntı SonEMSAL İNCELEMESilDEmKEŞİF ZORUNLULUĞUl( Durumda Buaşsaütrpit Ed TZ BÖ"eindtemb )"eder)mulaştKaŞİF - BuluZORUNLULUĞUl( Durumda Buaşsaütrpit Ed TZ BÖ"eindtemb )"ederEmsal trpit EddalN>24.5.20056.551993113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1993-5527U TAŞINM1993/5527ulaş1993/92631azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişl( Hakğ>ecerücü) Bedd)mulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) Bedd)>24.5.2005E15.451993113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1993-3523U TAŞINM1993/3523ulaş1993/50121azın ÖUSULSÜZnTEBLİGATl(mÖğ"de )çMAliülere )lmdsşa)tulaştTEBLİGATTAlmHABERDARğOLıl ( sDEsüzdüebrıgzrı> )çMAliülere )tnrmenu )tulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnet sDEsüzdüebrıgzrtamÖğ"de 24.5.2005E5.1151992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-423U TAŞINM1992/5-423ulaş1992/7051azın Öncesinde SulDA TEBLİGATA RAĞMENnFERAĞ VERMEMEK ı Sonncesinde SulDA nEBLİGATIN ÖNEMilulaştTEBLİGATIN ÖNEMiletDurumda Bul daü)mulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişğ( 30 GünlükİHakğ>ecerücü) BedeindBaşirngmcı Nmulaştncesinde SulDA FERAĞe nTEBLİĞmYERi ElGEÇMaSilı SonHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜRE OlmBAŞzANGICInetDurumda Bul da)tebrığT-AFertdD)>24.5.20054.1151992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-579U TAŞINM1992/5-579ulaş1992/6251azın Öncesinde SulDA averlHAKKIli tebrıgzraNmulaştTEBLİGATnetDurumda Bul dadda İahakk24.5.200516.951992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-341U TAŞINM1992/5-341ulaş1992/4731azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( tek bKair /işiaraporuna göedTkonulTve1nu NmulaştTEKt İ BRKİŞİ RAPORUNAnGÖREuKARAe VERME etDurumda Bul DbY5.HDai nrışvurudN>24.5.2005E4.651992113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1992-7656U TAŞINM1992/7656ulaş1992/160861azın Öncesinde SulunEBLİGATel- BaLveYANaPAYDAŞl( B TD>an İnrmaAvaTD>1224.5.200517.651992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-291U TAŞINM1992/5-291ulaş1992/3741azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadnde SILılişli trpuda fertdDimiş iniu yap Omuru Ntı SonT PUDA FERAĞ İŞLEMi Olm- BaLve Ağ( Durumda Bul DbY5.HDai nrışvurudNmulaştaverlHAKKIlSÜRESil( trpu'da fertdDimiş iniu yap Omuru N>24.5.2005E7.551992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-253U TAŞINM1992/5-253ulaş1992/3591azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( BKair/işiakurulunun temb )" Ntı Son İ BRKİŞİ KURULUNUN aESBe BaetDurumda Bul DbY5.HDai nrışvurudN>24.5.200513.551992113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1992-7542U TAŞINM1992/7542ulaş1992/131801azın Ö Arazmadıa uluaverSInetDurumda Bul dariÖncenulİçBe FaizHüHAğme Kaenununul)mulaştFAİZ (DDurumda Bul dariÖncenulİçBe HAğme Kaenuyj İde>Nmulaştncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişğ( ği nrışan B TD>erİmişyn İk FaizipaBaşirngmçDTaştıi )>24.5.20051.451992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-163U TAŞINM1992/5-163ulaş1992/2201azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( Yabancı uMruklu /işiaNtı SonYABANCInUYRUKLUaKİŞİ OlmaA12/C MINe nncesinde SILılişli MütekabKaiyAr ilkdnu )mulaştMÜTEKABİuİYE lİLKaSil( Durumda Bul DbY5.HDai nrışvurudNmulaştİRAN'LA ADLİğMÜZAHARE lANindve Ağı Sonncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve ANDA FAİZ>24.5.20051.451992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-162U TAŞINM1992/5-162ulaş1992/2191azın Öncesinde Sulu ArazÎ Olmadıa azve Ağ( Yabancı uMruklu /işiln Be tle Hükmlarınınükurumda Bumam1e aNtı SonYABANCInUYRUKLUaKİŞİLERİ ğTA12/C MzARINe nncesinde SILılişli Durumda Bul DbY5.HDai nrışvurudNmulaştMÜTEKABİuİYE lŞadıIl(mTe inzrdgöste1nu şai n Ntı SonTEMİNATnGÖSTERME ŞadıIl(mMütekabKaiyAr şai n Ntı SonFAİZ (DAülkiyArBe g)çtnde taştı )mulaştMÜLKİYE İ nGEÇTİĞİln RÎHl( Faiz )>24.5.200518.351992113 K. 2007/143"KAMULAhgkŞ1992-5-125U TAŞINM1992/5-125ulaş1992/1851azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadııa azve Ağ( Trp osmi eınükurumda Bumam1e aNtı SonTA1 OCAĞe e nncesinde SILılişli Durumda Bul DbY5.HDai nrışvurudN>24.5.2005E2.351992113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1992-401U TAŞINM1992/401ulaş1992/9251azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağaverişl( temciadTD>1cınınüFertdıpa TDyandediaHalanDOtuzDGündAçrm HüTD>1adçmavurudNmulaştaverlAÇullSÜRESil( trpuda FertdDD>YendTD>1cınınüdçasmi TDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12YendTD>1cınınüB TD>an İnrııudTD>1224.5.2005E17.251992113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1992-98U TAŞINM1992/98ulaş1992/6031azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( BD>ediyeDv lMücavnrDAlandSDnşında Oşa )yle HükmlarıniÇevedİN5 HüTuristi/Atemisln Be Buğunyu2<-ArsaANçlarığiiDuzanl sıla YetMAlidOlvuvuru )mulaştBALEDİYEğVEtMÜCAVİRlALAlmişNeRLAeşlDIŞANDA BULUNAlmnURİSTİK aESİSLn m(DBur1irrın ArsaANçlarığiniiDuzanl sıDiçBe İmulTPşsaıailedİskandSah sıDO e>Yrlenmdnurinl )"Yrlenmdnurinl )"24.5.2005E20.151992113 K. 2007/143"KAMULA1TIRM1991-514U TAŞINM1991/514ulaş1992/981azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1adçmas BedİNdNmulaştaverlAÇullSÜRESil( TR>12Y5.HDği nrışvuruldal)mulaştncesinde SuluKARAeşNe nTEBLİĞ EDİuMaMaSil( B TD>an İnrııdTD>12ecerücü) BedeindIttışalİledBaşiryssmi TNmulaştHAKaaÜŞÜRÜCÜ SÜREnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.200512U951991113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1991-16251U TAŞINM1991/16251ulaş1991/263211azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESBe BaetEmsal Konşılda Bul sıldnmEsas Alınasm/AUnsurlrr Ntı SonEMSAL adnde Sul ANe nUNSURLAeşl( TRrumda Buaşsamyle HükmtiğTZ BÖ"eindtemb )"eder)mulaştİSTEMi TEVSİİnetDurumda Bul D>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>1224.5.2005E15.551990113 K. 2007/143"KAMULA3IRM1990-1456U TAŞINM1990/1456ulaş1990/43561azın Öncesinde SulSIZ ELATuluetl )"deindB TD>aÖde )çnrmenu )tulaşt Arazmadıa IMIğaverişl( TDhalÖnceannüBD>Yrlenmiş Oa nD)tulaştOBJEKTİF İYi OYE ( TD>1lıtl )"deind )çmiş Dönemdeki >YDÖdeyerNmulaştHUKUKİ SEBEPLERİ ğDEĞİŞMaSil( TD>1nınüB TD>an İnrııudTD>1224.5.200520U351989113 K. 2007/143"KAMULA5IRM1989-20502U TAŞINM1989/20502ulaş1989/89681azın Öncesinde Sulu Arazi Olmadıa azve Ağ( TD>1nıriükkipDa Kamumenu NiticdİN5 HüMürasmata Bı>Y5.HDği nrışvurudTD>12Y5.HDği nrışvurudTD>12ecerücü) Bedeind )çirilmNsidN>24.5.2005

DrNeŞTAY

05
19.4.2012113 K. 2007/143"KAMULAiddgkŞ2009M1936U TAŞINM2009/1936ulaş2012/5001azın ÖACELEancesinde Sulu( MadenAKanununaa öedTYap Oesm/AAceretDurumda Bul DYoğunadBaşvurulabKamunulİçBe İmiştmeDSahibi ÖzD>aGirişimcieiriTZ illDurunun YalalılınD )"aKanunlullağAceretDurumda Bul sıD )"Nmulaştncesinde SuluİŞLEMi E KARŞI averlHAKKIli Malikdveğ/mt01kkAv1yağDutışvuüİstemüeiriReddşa )"aMülkiyArğerin Anlaşm1ailedAlınavuvuru lerek HüBakznlar Kurulunc DKarumda Buaşsb5.j İde>-AAceretDurumda Bul DYoğunadGid5.nudnnşiükkdirdelDurunun Uğruvuru MuhtemD>aZaralmdrıpaNererüOlcın Ort1yağDonuOl dariAceretDurumda Bul DYoğunadGid5.nunurinlHukukai Malmı Oşvudedil)>24.5.200523U952011113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ2009M4529U TAŞINM2009/4529ulaş2011/33511azın Öncesinde SulYAnİLİŞKOlmİDARİrİŞLEMi mİPTALİğaveriş (YD>1dad BeddAşııudBuğunyudedi/ BeddYönünanriTD>1lıpaReddşnemDunulTD>YeelYerD>aMahkenuİTRralınıe Hatamı Oşcın -t BedeindMirasbı>aMahkenuce Gözet5.j İde>-AEldeki TD>1lıpa Bednulİçerisrm HüdçaşmışaOşcın /EsasaaGiri.j İde>NmulaştMİRrSBIRAKrNe nÖLÜMÜ (MalikdSıfzrınıiDuzanapaMirasçaşe> n MülkiyAr Hakkıauüİstinaanridçesm/lrr >İp)aldTD>121adçmas BedİNeindÖlümDTaştıiKanrilanınYendBaşiryssmi >-AEldeki TD>1lıpa Bednulİçerisrm HüdçaşdediltiğKubulür )"Yrlenend30 Günlükİ BedeindMirasbı>1lıpa Bednulİçerisrm Hüdçaşdedil)mulaşt30 GÜNLÜK SÜREneDurumda Bumaynmİlişkie BD>ediyeDEncümeniiDuralınıe İp)aliüTD>121lıpa Bednulİçerisrm HüOacın )>24.5.200514U952011113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ2009M13615U TAŞINM2009/13615ulaş2011/31701azın Ön PUnSİCİ B OlmaUTUzve ANDAlaDOĞAlmZARAezARDAlaSORUMLULUKlinDurumda Buaşsaütrpit Ed Aşsaının>trpuda FEdlu temciada KamunulSebebuyle>FEdlu Öde < Yap Omuru İledOrt1yağÇıktedilİğeriiSüeeaeriZRralınüylz inidTalebea- DunulTDüzD>tmeDİstenjnuyj İde>NmulaştncRAeINtaÜZELTOuMaSil( Di.j/çNsik HüÖnemSüeeaeriHususBalınü2577 S.laşMd. 54'teki Sebep.ertrpuda FEdlu temciada KamunulSebebuyle>FEdlu Öde < Yap Omuru İledOrt1yağÇıktedilİğeriiSüeeaeriZRralınüylz inidTalebeaNtı Sonncesinde SaLAlmn 12/C MlALAlşNe nT PUDA F MzA OLARrKtnESCİ aEDOuMaSil( İledUğrunaşsaüZRralınüylz inidTalebea- DunulTDüzD>tmeDTalebenanüBuğunuOayuyssmi TN>24.5.20053U352009113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ2007-6660U TAŞINM2007/6660ulaş2009/67021azın Öncesinde SuluKARAeşNe nİPTALİğİSTEMi ( OlaydrğDocaD>YDİrek Hüİ )"YgiaMahkenuğeriiBuğunyu2< Dunşı21aDi.j/çNsikBe İstanbulDİ )"YDİrek Hüİ )"YgiaMahkenuğeriiBuğunyu2< Dunşı2YDİrek Hüİ )"YgiaMahkenuğeriiBuğunyu2< Dunşı21aDi.j/çNsikBe İstanbulDİ )"24.5.200530.152007113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ2004-718U TAŞINM2004/718ulaş2007/4541azın Öncesinde Sulu( B TD>atemp )" veğİ )"12121/Esasıe BumYD>1dadİncerenenuyj İde>NmulaştncesmYARAeIuKARAeşğ( tek Brpitasİ )"i Tı İyağDonu OlabKan İk KuİN>nv lYerütülmdsşaZorunlu /miş NçlarığinanüOşvudedil-nSaance BirnHazılmıkD/miş i NçlarığinanüOşdın Ntı Son ArazmaESPe BaVE İDARE ADANA nESCİ ğaverişl( Ti.j/çN)v lEklBÖ"eindPuzalmığalİcabAr EtnuyjnğİOgiailn BeHütebrıdDa Kamuanrilp)aldTD>121dadİncerenenuyj İde/VaktinanriÖnce Açışvış TD>1 NmulaştVAKTİNraN ÖNCEmaÇazvIŞ averletDurumda Bul /B TD>atemp )" veğİ )"12121dadİncerenenuyj İde>N>24.5.200528.1052004113 K. 2007/143"KAMULA3dŞ2003-1552U TAŞINM2003/1552ulaş2004/27211azın Öncesinde Sulu(sAdli lırgadaddçmasn YD>1dadVeY5.nriB TD>an İnrııdDuralınuüİstinaanriÖdenendYasal FaizipaTevkifata Tabi Oşvudedil)tı Son Arazmadıa IMğKARAeşNAğİSTİNAraN ÖraNElmYASAL FAİZ (DDurumda Bul D-aTevkifata Tabi Oşvudedil)tı SonYASAL FAİZ (DAdli lırgadaddçmasn YD>1dadVeY5.nriB TD>an İnrııdDuralınuüİstinaanriÖdenendYasal FaizipaTevkifata Tabi Oşvudedil-tDurumda Bul DNtı SonTEVKİFATA n BİğOLılYANaYASAL FAİZ (DDurumda Bul D-aAdli lırgadaddçmasn YD>1dadVeY5.nriB TD>an İnrııdDuralınuüİstinaanriÖdenend)>24.5.200522U952003113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ2002-1715U TAŞINM2002/1715ulaş2003/44091azın ÖBİNAu Araziğ( TD>1cınınüEnkEd >Yyi lDurumda BuaşsamBina2< Nin HükmeddçmışaOşcın ilp)aldTD>12aTayinidTerepln BeHüİlişkie TD>1 NmulaştGÖREVğ( Durumda BuaşsamBinada Yap OepaB TD>atemp )" İ>e İOgiaiDUyuşükmlıklulda İ )"1cınınüBina2< HakkındİaİOgiaiDİ )"nce EnkEd >Y TalepDa 5.nişaOşvuru Ntı Sonncesinde SaLAlmBİNADA - BaLAlmBArazmaESPe Ba( Bu TürdTD>1irrınDİ )"1cınınüBina2< HakkındİaİOgiaiDİ )"nce EnkEd >Y TalepDa 5.nişaOşvuru N>24.5.200531.1052002113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ2001-3636U TAŞINM2001/3636ulaş2002/48491azın ÖİLÇEtBALEDİYESilOlmaverlAÇullEHLİYE İ İ nBULUNulMrişl( BüyükşehirnBD>ediyeDEncümenirinlUcuzğDonur Yap Omuru AmacıylağYaptedilDurumda Bul D/miş inie)İp)aliüTD>12ediyesieiriTD>1adçmasEhliyArBeBe Buğunyuvuru Ntı SonUCUZ KONUTm- BaLve AğeMnCIYLAn ÜYÜKŞEHİRtBALEDİYESilCE - BaLAlmncesinde SuluİŞLEMi OlmİPTALİğaalan KısİlçenBD>ediyesieiriTD>1adçmasEhliyArBeBe Buğunyuvuru Ntı SonaverlAÇullEHLİYE İ İ nBULUNulMrişl( BüyükşehirnBD>ediyeDEncümenirinlUcuzğDonur Yap Omuru AmacıylağYaptedilDurumda Bul D/miş ine DunşısİlçenBD>ediyesieiriN>24.5.20059.1251998113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ1997-6715U TAŞINM1997/6715ulaş1998/61361azın ÖYARGImYOLUğ( BD>ediyeyeDAit HissdeindEncümendDuralıylu tembit a KaepaB TD>alen BedenüSatışyu212ediyeyeDAit HissdeindEncümendDuralıylu tembit a KaepaB TD>alen BedenüSatışyu224.5.200522U551998113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ1997-6094U TAŞINM1997/6094ulaş1998/27861azın ÖTEBLİGATnKANUNUNAnGÖREu- BaLACrKtnEBLİĞ İŞLEMi OlmGEÇERLİLİĞİlinMuhatabın Adreste Buğuncın nunAtemp )" veğKişiln e İmz1irt Omuru Ntı Sonncesinde SuluEVRAKINe nTEBLİĞİlin )çMAlilikdŞartlrr >NmulaştMEMURUN - BACAĞe adnde Sulli tebrıgzr24.5.200527.3.1998113 K. 2007/143"KAMULAiddgkŞ1996-606U TAŞINM1996/606ulaş1998/1631azın ÖÖLÜnncYDşNe nT PUDA GÖRÜNMaMaSil( )"12 naütebrıdDa Kamunurinl )"trpuda Göeenmdne HüMirasçaşe>aütebrıdin Yap OmurulınD )"ıla Yap Omuru N>24.5.200527.151988113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ1987-459U TAŞINM1987/459ulaş1988/1491azın Öncesinde Sulu(sPuzalDYerinie)İmişvinidYerüteb5.mdnurinl )"24.5.200512.351985113 K. 2007/143"KAMULA6dŞ1984-1146U TAŞINM1984/1146ulaş1985/4661azın ÖİPTALğaverişl( Durumda Bul D/miş i )mulaştİDARİrSÖZLEŞMalinDurumda Buaşsaütrpit EdirrınD>Y5.HDğisatMübaTD>enulSuretükmedÖdenmdnurHüİlişkie Anlaşm1Hıni/ )"i SözYernu NçlarığinanüOşvuvuru )mulaştBArazOlm-E ODENnTESPe Ba( Durumda Buaşsaütrpit Ednmİlişkie BDTD>aİstemüeiriAdli lırgadadGöeeamesrrinl )"24.5.2005

UYUŞC MzIK

05
23U1052017113 K. 2007/143"KAMULAumh-2017-609U TAŞINM2017/609ulaş2017/6481azın Ön 12/C MAaVERİLENğZARAeğ( TrenajüKaHalıadçmak AmacıylağTD>1cınınütrpit Edirrında Buğuna )Meyva DuvkkAv< Söğüt AğaçlarınınüTD>1lıtl )"dyeDAit KepçN)v lDuryonlullağSökeamesrlvHüHafriyzrdTökeamesrlSuretükmed-üylz inidİstemükmeddçmasn YD>1nınüddlialırgaDYn BederÇözümlenmdnur )"1nınüddlialırgaDYn BederÇözümlenmdnur )"1cınınütrpit Edirrında Buğuna )Meyva DuvkkAv< Söğüt AğaçlarınınüTD>1lıtl )"dyeDAit KepçN)v lDuryonlullağSökeamesrlvHüHafriyzrdTökeamesrlNtı SonTAZMİNATğaverişl( TrenajüKaHalıadçmak AmacıylağTD>1cınınütrpit Edirrında Buğuna )Meyva DuvkkAv< Söğüt AğaçlarınınüTD>1lıtl )"dyeDAit KepçN)v lDuryonlullağSökeamesrlvHüHafriyzrdTökeamesrl- YD>1nınüddlialırgaDYn BederÇözümlenmdnur )"24.5.20055.1152012113 K. 2007/143"KAMULAumh-2012-238U TAŞINM2012/238ulaş2012/2561azın ÖnENTSazmREKREASYON ALAlş OLARrKtAYSaLAlmn 12/C Ml(tDurumda Bul sımDEl Ataşdedildau >ahislnmyle Hükmtiğ>Y Talebi/l )"deindKurumda Bul iDununuiDupsamındİaİmiş i Oşvudedil-tİmulTUMeyirm1ru nucudUğrunaşsaüZRralnmİlişkie UyuşükmlığNmulaştncesinde SulSIZ EL ATazDşĞI DAlaBAHİSLnnn 12/C MIN Araziğaalan KısİmulTPşsaındİaKentsD>aRekreasyon AşsaıDO e>ahislnmyle Hükmtiğ>Y Talebi - UyuşükmlıkdİmulTPşsaıaİ>e İmulTUMeyirm1ru nuculdai ğrunaşsaüZRralınüylz ininddYönerıkdOlcın ndau İ )"i lırgadadÇözümlenj İde>N>24.5.20055.1152012113 K. 2007/143"KAMULAumh-2012-236U TAŞINM2012/236ulaş2012/2541azın ÖİMARnPLANA DA SAĞzIKlALAlşNDA nALAlmn 12/C Ml(tDurumda Bul sımDEl Ataşdedildau >ahislnmylz inzrdTalebi/l )"deindKurumda Bul iDununuiDupsamındİaİmiş i Oşvudedildau > TD>an İnrmaATD>12Y5.nusşaİstemüeiriİ )"i lırgarYerğerincerÇözüaj İde/İmulTUMeyirm1ruldau Uyuşükmlığ1nınüB TD>an İnrmaATD>1224.5.20055.1152012113 K. 2007/143"KAMULAumh-2012-227U TAŞINM2012/227ulaş2012/2471azın Öncesinde SulSIZ EL ATazDşĞI DAlaBAHİSLnnn ZMİNATğİSTEMi ( l )"deindKurumda Bul iDununuiDupsamındİaBirn/miş inie)Buğunyudedi/TD>1nınüB TD>an İnrmaATD>12NmulaştİDARE Olmncesinde SuluKANUNUuKAPSAMşNDA İŞLEMi OlmBULUNulMrişl( Durumda Bul sımDEl Ataşdedildau >ahislnmylz inzrdTalebiü-tB TD>an İnrmaATD>121irrıiDupsamındİaİ )"i lırgarYerincerÇözümlenj İde>NtulaştOKUL ALAlş OLARrKtAYSaLAlmn 12/C Ml(tDurumda Bul sımDEl Ataşdedildau >ahislnmylz inzrdİstemül-tİmulTUMeyirm1ruldau Duynm/lrnae Uyuşükmlığ24.5.20055.1152012113 K. 2007/143"KAMULAumh-2012-208U TAŞINM2012/208ulaş2012/2391azın ÖOYUN VEuSPOR ALAlş OLARrKtAYSaLAlmn 12/C Ml(tİmulTPşsaıaİ>e Bupa TDyalıtlmulTUMeyirm1ru nucudUğrunaşsaüZRralınüylz inid- İ )"i lırgadadÇözümlenj İde>Ntı Sonncesinde SulSIZ EL ATuluNEraNİYLEun ZMİNATğaalan KısİmulTPşsaındİayle HükmtiğOyu>nv lSpordAşsaıDO e>nv lSpordAşsaıDO e>24.5.20057U352011113 K. 2007/143"KAMULAumh-2010-312U TAŞINM2010/312ulaş2011/471azın ÖnENTSazmDÖNÜŞÜM PROJaSilKrPSAMşNDA averCIYAmAİT PARSazDEKİmBİNANe nYIKazve Ağ( TD>1cınınüYap D>Y5.HDKurudAşssmdilİçin ÖngöeeaeriEnüYüksİk FaizikmedBirlnktn ylz inidİstemükmedTD>1adçtedil- B TD>an İnrııdTD>121nınüİ )"i lırgadadGöeeaj İde>Nmulaşt Arazmadıa IMğaverişl( KentsD>aDönüşüm ProjuseüKapsamındİaTD>1cıya Ait ParsD>deki >inznınüYıkıldedil- TD>1cınınüYap D>Y5.HDKurudAşssmdilİçin ÖngöeeaeriEnüYüksİk FaizikmedBirlnktn ylz inidİstemükmedTD>1adçtedi/B TD>an İnrııdTD>121nınüİ )"i lırgadadÇözümlenj İde>Ntı SonBALEDİYE Olm- Bıa DşĞI TOPLUaKONUTmPROJaSilNEraNİYLEuYIKazAlmBİNAğ( TD>1cınınüYap D>Y5.HDKurudAşssmdilİçin ÖngöeeaeriEnüYüksİk FaizikmedBirlnktn ylz inidİstemükmedTD>1adçtedil- B TD>an İnrııdTD>121nınüİ )"i lırgadadÇözümlenj İde>N>24.5.200528.1252009113 K. 2007/143"KAMULAumh-2009-86U TAŞINM2009/86ulaş2009/3281azın ÖBİNAuVEuAKLENTİLERİ İ nYIKazve Ağ( İmulTYoğunda Dulyu2< Nin HükmedYıkterışvuruldariTolayı UğrunaşsaüZRralınüylz inidİstemükmeddçmasn YD>1nınüİ )"i lırgarYerinderÇözümlenmdnur )"1nınüİ )"i lırgarYerinderÇözümlenmdnur )"1cıya Ait >inz)v lEklBntilBÖ"eindİmulTYoğunda Dulyu2< Nin HükmedYıkterışvuruldariTolayı UğrunaşsaüZRralınüylz inidİstemükmeddçmasn YD>1nınüİ )"i lırgarYerinderÇözümlenj İde>N>24.5.200524.1252001113 K. 2007/143"KAMULAumh-2001-93U TAŞINM2001/93ulaş2001/1011azın Ö ALEDİYEğaNCÜMENancRAeşNe nİPTALİğ(OlaydrğUyuşükmlıkdAahkenusercerÇözümlenmdnur )"1dadDiğer lırgarYerğerinannüBiÖ"eindtaşafsımlıkdDuralı Ve1nişaOşvurulınD )"24.5.20051251152001113 K. 2007/143"KAMULAumh-2001-79U TAŞINM2001/79ulaş2001/861azın ÖTAZMİNATğaverişl(İmulTYoğu Güzergahında Dulau Duçm/AYap nınüYık nrışvurudNin HükmedUğrunaşsaüZRralınüylz inidİstemükmeddçmasn YD>1nınüİ )"i lırgarYerinderGöeeamesrrinl )"1nınüİ )"i lırgarYerinderGöeeamesrrinl )"1nınüİ )"i lırgarYerinderGöeeamesrrinl )"24.5.20051251152001113 K. 2007/143"KAMULAumh-2001-78U TAŞINM2001/78ulaş2001/851azın ÖnIYMETğaaKDİRtKOMİSYONUuKARAeşğ(ükkdir a KaepaB TD>.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>1224.5.200516.4.2001113 K. 2007/143"KAMULAumh-2001-21U TAŞINM2001/21ulaş2001/211azın ÖnIYMETğaaKDİRtKOMİSYONUuKARAeşğ(ükkdir a KaepaB TD>.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>1224.5.200516.4.2001113 K. 2007/143"KAMULAumh-2001-20U TAŞINM2001/20ulaş2001/201azın ÖnIYMETğaaKDİRtKOMİSYONUuKARAeşğ(ükkdir a KaepaB TD>.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>12erİt01kmDa Kaer.HDği nrışvurudTD>1224.5.200518.1252000113 K. 2007/143"KAMULAumh-2000-67U TAŞINM2000/67ulaş2000/711azın ÖnIYMETğaaKDİRtKOMİSYONUuKARAeşğ(ükkdir a KaepaB TD>.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>12.HDği nrışvurudTD>1224.5.2005E20.1152000113 K. 2007/143"KAMULAumh-2000-63U TAŞINM2000/63ulaş2000/571azın Ö ArazOlmadıa azve Ağaverişl(YD>1nınüddlialırgaDYn BederGöeeamesrrinl )"erİt01kmDa Kaer.HDği nrışvurudTD>1224.5.20057.7.1997113 K. 2007/143"KAMULAumh-1997-35U TAŞINM1997/35ulaş1997/331azın ÖİMARnMEVZUATINAnGÖREuİNCELENECEK averle öeev)tı SonYEŞİL SAHlYAnAYSaLAlmadSA ÜZERİ raKİuİNŞAATğ Arazi Olma ZMİNİ averişl( öeev)tı SonİMARnPLANAğVEuBUNUNnUYGUDeMn AlSONUCU OLUŞAlmZARAee nT ZMİNİ averişl( öeev)>24.5.2005

BAM

05
26.152017113 K. 2007/143"KAMULAis-istanbulbam-5IRM2016-184U TAŞINM2016/184ulaş2017/531azın ÖİMARnUYGUDeMn ANDAlaDOĞAlm Arazmadıa IRMşğ(Uyuşükmlığ.HDYüksİk Olcın nnmİlişkie Oşcın /temp ) E KaepaB TD>aTürkiyA İstatisti/AKurum dtaşafuldaridçm/lrnae YurtDİçi ÜFE TablosumEsas Alınmak SuretükmedTD>1aTaştıi lanınYıylağGüncerlenendB TD>aHakğSmhibinedÖdenj İdenannü2942 S.laşGeç.M.12aİ>e Yap OepaYasal TZ işikrıkdDoğrultusundadG)".lrerüTopşsaıpm nuculaa öedTDunulTD>Y5.nusşa )"1lıtl )"dTD>ki>şkBe İstinafdBaşvurus nunAKubulür )"an İnrııudTalebiü-ttemp ) E KaepaB TD>aTürkiyA İstatisti/AKurum dtaşafuldaridçm/lrnae YurtDİçi ÜFE TablosumEsas Alınmak SuretükmedTD>1aTaştıi lanınYıylağGüncerlenendB TD>aHakğSmhibinedÖdenj İdenannü2942 S.laşGeç.M.12aİ>e Yap OepaYasal TZ işikrıkdDoğrultusundadG)".lrerüTopşsaıpm nuculaa öedTDunulTD>Y5.j İde)>24.5.2005

Madder15

AMK

05
9.452003113 K. 2007/143"KAMULAamk2002-79U TAŞINM2002/79ulaş2003/291azın Ö>24.5.2005

YARGITAY

05
26U952017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-11233U TAŞINM2016/11233ulaş2017/200041azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ Kıs2942 S.laş15/ n Maddesii Malınc DTZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi Oasn 2015 YılıtResmiTD>Y5.j BeHü öedTYap Ol sıD )"Y5.j BeHü öedTyle HükmtiğTZ BÖ"ei BD>YrleyjnğRaporundHAğmemEsas Alınma21aDonusuatrpit EdıamNçlarıği DikkatedAlındedilda BD>YrlenendNetiGD>Yre % 4 OrsaındİaKap )alizasyon Faizii Meyirnl sıD )"YğeriivesTZ işken MasşafirrıllEklBnmek SuretükmedM²D>Y5.HDEksi/Atemp )"rinlDoğrurGöeeamediğul)>24.5.200515.652017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-6838U TAŞINM2016/6838ulaş2017/162091azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba/ İRTİFrKtHAKKIlKARŞILşĞI e nT HSİ K/ ECRİMİSİL İSTEMi ( AraziDNçlarığinankiütrpit EdnmGD>Yr Metodulaa öedTTZ BÖABiç5.mdnurinlDoğrurOacın -tTD>1yağDonu trpit EdnmTD>1aTaştıi D>Y5.j BmEsas Alınma2Y5.j BeiKmEsas Alınma2Y5.HDtemp )"/İrtifakaHakkı KonşılediltiğTahsi>ş/Ecrimisildİstemül-tğynınBölgdanriTDi"dyeDİnti/alDa nriTD>1aDosyairrında KuruaTaşım ArazisiDNçlarığinankiütrpit Edlulda MünavebedÜrünüDO e>1aDonusuatrpit EdıamDonum dvesBiair/işiaKuruluğRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln B DikkatedAlıne>Yr Metodulaa öedTtemp ) E KaepaM2üBiÖ"mD>Y5e %40 OrsaındİaObjav lE Kaeratemp )da Kamunul )"Y5.HDtemp )"/İrtifakaHakkı KonşılediltiğTahsi>ş/Ecrimisildİstemül)>24.5.200510.552017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-26465U TAŞINM2016/26465ulaş2017/130141azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğİSTEMi ( KuruaTaşım ArazisiDNçlarığinankiütrpit EdtiğTZ BÖ" BD>Yrlenir/eri% 5AOrsaındİaKap )alizasyon Faizii Meyirnl sıD )"FEdlu B TD>atemp )"rinlHatamı Oşcın Ntı SonKAPe BLİZASYON FAİZiğ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dİstemül-tKuruaTaşım ArazisiDNçlarığinankiütrpit EdtiğTZ BÖ" BD>Yrlenir/eri% 5AOrsaındİa Meyirnl sıD )"FEdlu B TD>atemp )"rinlHatamı Oşcın Ntı SonFAİZ BAŞzANGIÇun RİHil(mTD>1aTaştıirinlHarcın da Ya nrışdediaHukuksAahkenuln B ÖriBüroüBiÖ"minankiütevzizrdTaştıi Oacın -t )"Y DunulTBaşiedilda Hatamı YEdtOl sıDvdTtemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5erİmiştKaepaFaizipaTaştıirinlHatamı BD>Yrlenmdnu SuretükmedEksi/AFaizHüDunulTD>Y5.nusş5.HDKununaaAyknrıdOlcın )>24.5.20054.552017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2017-2339U TAŞINM2017/2339ulaş2017/126031azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğİSTEMi ( Kurumda Bul iDununu'pa TDyanaHDtemp )DvdTtemciadTD>1irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"1aTaştıi Oasn 2013 YılıtD>Y5.j BmEsas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiç5.mdnuD )"Y5.j Hü öedTBD>YrlenendNetiGD>Yre EnanksTUMeyirm1k SuretükmedTZ BÖABiçeriBYair/işiaRaporu DoğrultusundadHAğümaKurulma21irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"1aTaştıi Oasn 2013 YılıtD>Y5.j BmEsas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiç5.mdnuD )"Y5.j Hü öedTBD>YrlenendNetiGD>Yre EnanksTUMeyirm1k SuretükmedTZ BÖABiçeriBYair/işiaRaporu DoğrultusundadHAğümaKurulma2Y5.HDtemp )"dvdTtemciad-aTürkiyA Ort1irm1rulaa öedTÜretüm MasşafirrılınüBrütiGD>Yr.HD1/3'ünanriFEdlu OOayuyssmi /Gözet5.nuanriHesapdYapansBiair/işiaKurulununARaporu Esas Alına>YrtKaepaÖzD>likln DikkatedAlıne>Yr Metodulaa öedTtemp ) E Kaepam2üBiÖ"mD>Y5e % 50aİ>av lE Kaeratemp )da Kamunul )"Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül)>24.5.20054.552017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-5126U TAŞINM2016/5126ulaş2017/125491azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğ(atrpit EdıamDonum dvesBiair/işiaRaporunda YEdtOıaÖzD>likln B Göz ÖrünanüBuğundurulcın ndaaObj-ATDhalAz OrsadİaKabulüyle>Durumda Bul D>Y5.HDğzatemp )"rinlBozvuDNin Hü Oşcın Ntı SonDverln RİHiNEnGÖREuDEĞERlnESPe tEDİuECEĞİu( trpit EdnmTD>1aTaştıi Oasn 2014 YılıtD>Y5.j BmEsas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiç5.mdnuD )"Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçeriBYair/işiaRaporulaa öedTHAğümaKurulma2Y5.HDtemp )"dvdTtemciadNtı SonDEĞERlKAYBşl( TRrumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtemciad-aTRrumda Bul DSebebuyle>trpit EdnmTikKaepaRüzgulTEnerju Santra>Y5.HDtrpit EdıamDurumda Bul darin İa Dulau Bölümün HüTaşımsal FaaliyAre Enger Oşuşturup Oşuşturyuyssmi TÜrün.j anridlınenTD>Y5 in EtkiaenipDatkiaennuyj İde>ve>trpit Edda TZ BÖDğzamışı Oşup Oşmryssmi nıHDArD>12<ılasmdil)mulaşt İ BRKİŞİ RAPORUl( TRrumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtemciad-aTRrumda Bul DSebebuyle>trpit EdnmTikKaepaRüzgulTEnerju Santra>YDSebebuyle>trpit EdıpaNeaTRdalmıkDKısmınınüEtkiaenj İden.HDtemp )"dİçBe ZirazrdİnşazrdÇeveddEkoloj"dvdTMakBeHüMüheainsğerinannüOşuşansBiair/işiaKurulu EşrığinanüKeşifTYap Oerm/ARapor Alınasmdil)>24.5.200519.4.2017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-8925U TAŞINM2016/8925ulaş2017/111621azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğİSTEMi ( trpit Ed >Y5.HDİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündYanimTD>1aTaştıi Oasn 2014 YılıtEsas Alınmak Suretükmedtemp )"d )"Y5 MiktalmdrıdvdT2014 YılıtHaszrdTöneminankiütoptan KilogramüSatış Fiyzrlrr >İmedTZkulTBaşulaaÜretüm Gid>YğerieiriResmiTKuruluşluldanl )tYrtKaipDBiair/işiaKurulundau >udYöndddEkARapor Alınl sıD )"ecenü.nuanriEksi/AİnceremeDİle 2013 YılıtD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖaeainrmedYapansRaporaa öedTHAğümaKurulma2Yüm Durumlululaa öedT2014 YılıtD>Y5.j BmEsas Alınmak SuretükmedMaktuendTZ BÖABiç5.mdnuD )"Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiç5.mdnurinlDoğrurOavudedil-tDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül)tı SonFAMzA YAe SaLAlmncesinde MAu Araziğ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül- TD>1cıDİ )"nv lİaduseredDunulTD>Y5.jn B TD>.HDHAğümaFıkr12ecenü.numdnurinlDoğrurGöeeamediğul)>24.5.20056.4.2017113 K. 2007/143"KAMULA20IRM2015-13074U TAŞINM2015/13074ulaş2017/29241azın ÖMADDİtTAZMİNATğaverişl( Emsalğerin HangitİmulTPşsaıaKapsamındİaOşcın ilmulTPşsaıaDnşında İsddEtşaful n MeskunüOşup OşmrdedilBD>ediyenin HangitHizmArğerinden YalallrndedilHususBalıaİOgiaiDBD>ediyeDBaşkznledildau İstenipDTD>1yağDonu trpit EdirrıllEmsal trpit Edirraa öedTEksi/Av1cınınüYargıtaylBozvuDİ>amildau Önce D>YdiğulBiÖ"eci IsBah Di.j/çNsik HüTalepDattnnşdTaz inzrdMiktalı DikkatedAlıne>e YargıtaylBozvuDDuralındau p nrağYaptedilIsBah TalebiüDikkatedAlıne>Y5.nişaOşvurulınDUsûl)v lDununaaAyknrıdOlcın )tı SonEMSAL SATaŞlYÖNTEMi ( ÜçğKişiliksBiair/işiaKurulu ArDcılediylağYenidenAKeşifTYap Oma2geğeraİOgiaiDtrpuüMüdürlüğünanriğisatMetrZkuleiRayiçğ>Y TakdirlDomisyonustaşafuldariBD>YrlenendEmlukDD>YgiseredEsas Oa nDMetedTDundTTZ BÖaerşkBe İstenmdnur )"nİk"eci KeşifT nuculdaiİnşazrdMüheainsi Oasn tek Biair/işianriRapor Almak SuretükmedDunulTD>Y5.nusş5.HDYasadaldçm/lrnae Biair/işiaKurulu OşuşturuOma224.5.20053.4.2017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-15941U TAŞINM2016/15941ulaş2017/97851azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıinankiüResmiTD>Y5.j Hü öedTYap Ol sıD )"<ğul- MünavebeyemEsas AlınandÜrün.j nriTDeHüMısırıllSamsaının>da MünavebeyedTDhiada Kamunul )"da MünavebeyedTDhiada Kamunul )"1irrında TZ BÖaemenirdTD>1aTaştıinankiüResmiTD>Y5.j Hü öedTYap Ol sıD )"<ğul)>24.5.200523U1.2017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-7975U TAŞINM2016/7975ulaş2017/4061azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN BARrJ GÖLÜnOLARrKtnERKİNBa(TZ BÖaeainrmenirdİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündOasn YD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"İmedTZkulTBaşulaaÜretüm Masşafirrı Esas Alına>atemp )" )"Y5.j BeHü öedTTZ BÖABD>Yrlenmdnu Sebebuyle>RaporundHAğmemEsas Alınesm/ANçlarıktn OşmrdediNtı SonDEĞERlBaziRLaMaSiliDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTDurumda Buaşsaütrpit EdınüBa>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündOasn YD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"İmedTZkulTBaşulaaÜretüm Masşafirrı Esas Alına>atemp )" )"Y5.j BeHü öedTTZ BÖABD>Yrlenmdnu Sebebuyle>RaporundHAğmemEsas Alınemryssmi )>24.5.200519.1.2017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-4855U TAŞINM2016/4855ulaş2017/2801azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( dçmasn temp )DvdTtemciadTD>1irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıinankiüResmiTD>Y5.j Hü öedTYap Ossmi /TD>1yağDonu trpit EdnmTZ BÖaeainrmedTaştıi YılıtResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"e Yznsıt Ol sıD )"1nınüNçlarıği )"<ğulKeainsiniTD>ki>medtemsildattirendtaşaflar LehBeHüMaktuTD>kalet ÜcretünelHAğme Kae İde>Ntı SonnESPe taverzAeINDrnDEĞERLENDİRMalinDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"/TD>1aTaştıinankiüResmiTD>Y5.j Hü öedTYap Ossmi -tTD>1yağDonu trpit EdnmTZ BÖaeainrmedTaştıi YılıtResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"e Yznsıt Ol sıD )"1nınüNçlarıği )"<ğulKeainsiniTD>ki>medtemsildattirendtaşaflar LehBeHüMaktuTD>kalet ÜcretünelHAğme Kae İde>Ntı SonİPOTEK ŞERHiğ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dTD>12e Yznsıt Ol sıD )"Y5.HDtemp )"d- YD>1nınüNçlarıği )"<ğulKeainsiniTD>ki>medtemsildattirendtaşaflar LehBeHüMaktuTÜcretelHAğme Kamdnur )"24.5.200519.1.2017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-13874U TAŞINM2016/13874ulaş2017/1861azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN YOLnOLARrKtn PUDANtnERKİNBa(TD>1yağDonu trpit EdnmTD>1aTaştıi Oasn 2014 YılıtD>Y5.j BmEsas Alına>Y5.j BeHü öedTtemp ) E KaepaZş in >Y5e EnanksTUMeyirnm1k SuretükmedTZ BÖABiçeriBYair/işiaKuruluğRaporunaa öedTHAğümaKurulma21aDonusuatrpit EdıamtrpuüDuydulda Buğuna )İpotek ŞerıirinlHAğme Kaen B TD>e Yznsıt Ol ma2Y5.HDtemp )"dvdTDurumda Buaşsaütrpit EdınüYolDO e>24.5.200516.1.2017113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-12079U TAŞINM2016/12079ulaş2017/141azın Öncesinde SulSIZ EL ATazAlmn 12/C Ml Arazi Olma HSİ K(trpit EdnmYakınnBölgd.j nriv lYakınnZamsadİçBedelSatışı Yap OepaB nzer lüzölçümlürSatışirrı B5.dirnuln B İçBe İmksaütrnınl sıDLüzum dlerek HüResellEmsal CelbiTYoğunrğGi KamdnurTD>1yağDonu trpit EdınTTZ BÖaeainrmedTaştıi lanınYükmedEmsal Alınesm/Ayle HükmtiğİselSatışdTaştıi lanınYükmedİmulTYa dİaKadastro ParsD>ln B Oşup OşmrdedilİOgiaiDBD>ediyeDBaşkznledi>ve>trpuüMüdürlüğünanriSorulma2Y5.HDtahsi>ş - yle HükmtiğİmulTPşsaındİkiüDonum dEmsalğerN)v lBD>ediyeDddliydTHAğümet Donmi GibiTYBÖaere Oa nDMesafusş5. derGöste1Kr Kroknsi FeriBYair/işinurHüİş)"ntlettirKaipltrpit Ed İmedEmsal trpit EdirrıllResellBD>YrlenendD>YgiaTZ BÖaerş)v lEmsal trpit EdirrıllSatışdAkit Tablosum )tYrtKaer1yağDonu trpit EdınTTZ BÖaeainrmeyemEsas Alınesm/AEmsalğerN) öedTAylıTAylıTÜstün)v lEksi/AYönaerş)v lOrsairrı dçm/lrnm1k SuretükmedYap Ossmk Konşılda Bul DS nucudTZ BÖ"einABD>Yrlenmdnu Bakımildau YenidenAOşuşturuOssmk BYair/işiaKuruluğİmedMahalğinanüKeşifTYap Oerm/AAlınesm/ARapor nuculaa öedTHAğümaKurulma224.5.200515.1252016113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-6162U TAŞINM2016/6162ulaş2016/177181azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE ncesinde SaLAlmn 12/C MIN HAZiNEnADANA nESCİ Kıs2942 S.laş15/ n Maddesii Malınc DBiair/işiaRaporunda trpit EdtiğTZ BÖ" temp ) E Kair/eriYD>1nınüdçışdediaYılınsİlçenGıda trşım vHüHay>1ncıleküMüdürlüğüTD>Y5.j BeHü öedTHesapirm1üYap Ol sıD )"1nınüdçışdediaYılınsİlçenGıda trşım vHüHay>1ncıleküMüdürlüğüTD>Y5.j BeHü öedTHesapirm1üYap Oasmdil)>24.5.200512.1252016113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2016-9041U TAŞINM2016/9041ulaş2016/128731azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğİSTEMi ( İklim vHüÇevedsD>aÖzD>likln Bakımildau B nzer ÖzD>likln eğSmhipsİlçeğeraİOnmyle Hükmtiğ>uğuncın sİlçeyeDAit Gıda trşım vHüHay>1ncıleküMüdürlüğüTD>Y5.j BedddElm1HıniKg/Fiyzrı ArD2uğuncın /İlçeğerinTD>Y5 CetvD>ln B )tYrtKaerY5 CetvD>ln BeinAOrt1irm1ru Alına>likln B vesBiair/işiaRaporirrında BD>YrtKaepaNçlarık vesÖzD>likln B DikkatedAlındedilda %100 OrsaındİaObje HAğme Kadiğul- DuralınüBozuOssmi /Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül)tı SonDÖRT AYzIKmSÜREuİÇİ ralSONUÇLAlDa azveYANaaverletDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül- Durumda Bul D>Y5.HDHAğümmedBirlnktn TD>1lıya ÖdenmdnurHüDunulTD>Y5.diğu/YD>1aTaştıinann lanınYeriYörtTAyleküSü"deindB )"minann DunulTTaştıineaTRdalTtemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5erFaiz Meyirnl sıD )"Y5.HDHAğümmedBirlnktn TD>1lıya ÖdenmdnurHüDunulTD>Y5.diğu/YD>1aTaştıinann lanınYeriYörtTAyleküSü"deindB )"minann DunulTTaştıineaTRdalTtemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5erFaiz Meyirnl sıD )"Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül)>24.5.20055.1252016113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-11949U TAŞINM2016/11949ulaş2016/171071azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n PUDANtnERKİNğİSTEMi ( TD>1aDonusuatrpit Edıamlen BedekiüAğaçlarınaKaplrdekirrı dşsa İanınYükmedDupama MeyveDBahçNsiDNçlarığinanüOşcın -tTD>1yağDonu trpit EdnmveDlen BedekiüAğaçlarnmTZ BÖaeainrmedTaştıi ResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"Yr.HeaKap )ilizasyon FaiziideTUMeyirnm1k SuretükmedB TD>.HDBD>Yrlene İde>Ntı SonnESPe tVE nESCİ ğaverzAeINDrnDEĞERLENDİRMalinTD>1aDonusuatrpit Edıamlen BedekiüAğaçlarınaKaplrdekirrı dşsa İanınYükmedDupama MeyveDBahçNsiDNçlarığinanüOşcın /TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıinankiüResmiTD>Y5.j Hü öedTYap Ossmi -tTD>1yağDonu trpit EdnmveDlen BedekiüAğaçlarnmTZ BÖaeainrmedTaştıi ResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"Yr.HeaKap )ilizasyon FaiziideTUMeyirnm1k SuretükmedB TD>.HDBD>Yrlene İde>Ntı SonBArazOlmBaziRLalMaSil( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTDurumda Buaşsaütrpit EdınüYolDO e>1aTaştıinankiüResmiTD>Y5.j Hü öedTYap Ossmi /TD>1yağDonu trpit EdnmveDlen BedekiüAğaçlarnmTZ BÖaeainrmedTaştıi ResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"1aDonusuatrpit EdıamBiair/işiaKuruluğRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln BnirdTikkatedAlınesmi -ttemp ) E Kaepam2üBiÖ"mDFiyzrınnmİlav lE Kae İk Unsurun % 100 OrsaındİaOlssmi /TDhalYüksİk ObjelHAğme KamdnurinlHatamı Oşcın N>24.5.20053U1052016113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2015-12957U TAŞINM2016/9818ulaş2016/108581azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE İDARE ADANA nESCİ KısBiair/işiaKurulunc DİkiüYıldİaÜç VGözet5.ipsYılleküNetiGD>YrğerinTTamamıalen BedenüHesapirm1üYap Ol sıD )"ki>dN)v lÜrün.j inTNetiGD>Yrğerine lüzderıkdOrsairTTZ BÖABiçKaeratemp )idYapansBiair/işiaKurulaRaporulaa öedTDunulTD>Y5.nusş5.HDDoğrurGöeeamediğul)mulaştOBJEKTİF DEĞERlAdıaŞIğ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d- YD>1aDonusuatrpit EdıamYBÖaeşüm Mer/ezine Uzkklığ1aşsaınnmYakınlığ<,dEtşaful n Sanay" temnsğeriğİmedÇeveiaiDBuğunyus GibiTÖzD>likln dçm/aTaşım ArazisiDNçlarığinankiütrpit Edai%250 OrsaındİaObjY5.j atemp )"rinlİsabArsizliğu/Yap Ossmk TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmEsas TutuOssmi Öngöeeamek>e Bupa öedTTD>1aTaştıi Oasn 2014 Yılına Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"Y5.j BeiKmEsas Alınma224.5.200522U952016113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2015-12958U TAŞINM2015/12958ulaş2016/105741azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğİSTEMi (BYair/işi.j cedYap Ossmk TZ BÖAtemp )"rdN)TD>1aTaştıi Esas TutuOssmi - TD>1nınüdçışdediaYıla Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )iD )"1aTaştıi Esas TutuOssmi ÖngöeeadüğüT- TD>1nınüdçışdediaYıla Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )iD )"Y5.HDtemp )"dvdTtemciadİstemül- Henüz 2014 Yılına Ait D>Y5.j BemOşuşmrdedil )"Y5.j BemEsas Alınmak SuretükmedBD>YrlenendMetrZkuleiTZ BÖ"ee EnanksTUMeyirna>24.5.20056.652016113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2016-4846U TAŞINM2016/4846ulaş2016/90321azın Öncesinde SulSIZ EL ATveYAnavYALş n ZMİNATğİSTEMi (TD>1nınüdçışdediaYılmEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"1yağDonu trpit EdınT>Y5.HDtemb )da KamişaOşvurulınDDoğrurOavudediNmulaştTA12/C MINuDEĞERi OlmaESPe B ralDver e nAÇazDşĞI YILğaSASmaLINACAĞI (Mahkenuce BYr ÖncekiüYıla öedTğisatKobulDa KannTTD>1yağDonu trpit EdınT>Y5.HDtemb )da KamişaOşvurulınDDoğrurGöeeamediğul-tDurumda Bul sımDEl Atl ya TDyalıttlz inzrdİstemüNtı SonDEĞERlTESPe Ba(Durumda Bul sımDEl Atl ya TDyalıttlz inzrdİstemü - TRrumda Bul DYasa2geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmEsas TutuOssmi - Mahkenuce TD>1nınüdçışdediaYılmEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"24.5.200510.552016113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-3789U TAŞINM2016/3789ulaş2016/94551azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1aDonusuatrpit EdTğisatVasfındİaOşcın i- trpit EdnmAraziDNçlarıği>İmedTZ BÖABiçeriBYair/işiaKuruluğRaporumEsas Alınemryssmi /BeşğKişidenAOşuşturuOssmk BYair/işiaKuruluğYBÖ"ee tek Biair/işistaşafuldariHEdıllrndedindanl )çBÖaiüOşvudedilNmulaştEMSAL TA12/C MzAeINnDEĞERLENDİRİLMaSi ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"/TD>1yağDonu trpit EdnmYakınnBölgd.j nriv lYakınnZamsadİçBedelSatışı Yap OepaB nzer lüzölçümlürSatışirrı B5.dirnuln B İçBe İmksaütrnınssmi - Lüzum dlerek HüResellEmsal CelbiTYoğunrğGi Kaj İde/TD>1yağDonu trpit EdınTTZ BÖaeainrmedTaştıi lanınYükmedEmsal Alınesm/Ayle HükmtiğİselSatışdTaştıi lanınYükmedİmulTya dİaKadastro ParsD>ln B Oşup OşmrdedilıpaİOgiaiDBD>ediyeDBaşkznledi>ve>trpuüMüdürlüğünanriSorulssmi dNtı SonMADDİtHATr e nDÜZELTİLMaSi İSTEMi ( Kurumda Bul i>Y5.HDtemp )"d- trpit EdTlen Bede Buğuna )CevizdvdTDuvm/AAğaçlarınınttemp ) E KaepaYaşlululaa öedTveTTZ BÖaeainrmedTaştıinankiüResmiTD>Y5.j mEsas Alına>24.5.200512.4.2016113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-376U TAŞINM2016/376ulaş2016/75431azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıimEsas Alına>1cıDİ )"1yağDonu trpit EdınTFiKai DurumunundZey)"rrıkdOla>YrtKadiğulveTAcereDEl Koym1aDosya2Y5.HDButVasfınaü öedTBD>Yrlene İde/Zş iniedTAylıTlen BedekiüAğaçlardİçBe dylıTTZ BÖABiçKaenuyj İde>)tı SonFİİLİ DURUMU ZEY B LİKuOLARrKtBaziRTİuElmTA12/C MINuncesinde SaLMn Al( AcereDEl Koym1aDosya2Y5.HDButVasfınaü öedTBD>Yrlene İde/Zş iniedTAylıTlen BedekiüAğaçlardİçBe dylıTTZ BÖABiçKanumdnuD )"1cıDİ )"1yağDonu trpit EdınTFiKai DurumunundZey)"rrıkdOla>YrtKadiğulveTAcereDEl Koym1aDosya2Y5.HDButVasfınaü öedTBD>Yrlene İde/Zş iniedTAylıTlen BedekiüAğaçlardİçBe dylıTTZ BÖABiçKaenuyj İde>)>24.5.20057.4.2016113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2016-360U TAŞINM2016/360ulaş2016/72931azın Öncesinde SuluKONUSU İRTİFrKtHAKKIl Arazi OlmaESPe Ba( temp )DvdTtemciadTD>1irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ossmi dNtı SonnESPe tVE nESCİ ğaverzAeINDrnDEĞERLENDİRMalinDurumda Bul DDonusuaİrtifakaHakkı >Y5.HDtemp )"dvdTBulHakkın TD>1cıDİ )"1irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"24.5.200517.252016113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2015-12586U TAŞINM2015/12586ulaş2016/26541azın Öncesinde SulYAnavYALş nESPe tVE nESCİ ğaverişl(YZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"<ğul- trşımsal GD>YrğerinT naBeşğYıla TDirnTZkulTBaşulaaD>Y5 irGöste1Kr İlçenTaşım MüdürlüğüTD>Y5.j B Esas Alına>Yrlenmdnu )"<ğuNmulaştTARIMSAL GaziRLaRi nDEĞERlTESPe B ralDİKKATEmaLINMn Al( naBeşğYıla Ait TZkulTBaşulaaD>Y5 irGöseten İstatisti/ğerinTTaşım İlçenMüdürlüğünanriTş ini ileTTZ BÖaeainrmeyemEsas Alınl sıD )"<ğul- Durumda Bul ya TDyalıttemp )DvdTtemciadTD>1sında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"<ğu)>24.5.200529.1252015113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2015-18661U TAŞINM2015/18661ulaş2015/256191azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN YOLnOLARrKtn PUDANtnERKİNBaİSTEMi ( trpit Ed len BedekiüYap Oer n Mereki Oasn MüdDhiae Ödenmdnur )"Y5.HDHAğümaFıkr12YrtKamunul )"1cıDİ )".HDTD>1cıDİ )"12<ılıplİadu E Kamudiğu5.HDtemp )da Kamunullerek HüYa nrannmİaduseredDunulTD>Y5.j İde>)tı SonDEĞERLENDİRMaralDverln RİHiNOlmESASmaLINACAĞI ( TD>1aDonusuatrpit EdTlen BedekiüYap OeraTTZ BÖaeainrmedTaştıi Oasn 2012 YılıtResmiTBiÖ"mDFiyzrirrı Esas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiç5.mdnuD )"Y5.j B Esas Alına>atemp )Da eriRaporaa öedTHAğümaKurulemryssmi dNtı SonDver e nDÖRT AY İÇaRiSİ ralSONUÇLAlDa azAveve Ağ( YD>1aTaştıinann p nrağdçmasn AcereDEl Koym1aDosya2e TD>1nınüdçışdediaTaştıten AcereDEl Koym1a>Y5.HDBloke TaştıineaTRdalTBakiyA B TD>erİselYineaTD>1nınüdçışdediaTaştıten DunulTTaştıineaTRdalTFaiz Yürütüamunul )"Y5.HDHAğümaFıkr121aDonusuatrpit Edıamtİk OlvurudNin HükmedKeain.j BeiTD>ki>medtemsildattirendTD>1lılar LehBeHütİk D>kalet ÜcretüTD>Y5.nusşa )"kalet ÜcretünelHAğme Kanusş5.HDİsabArsizliğul)>24.5.200522U1252015113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2015-4414U TAŞINM2015/4414ulaş2015/189171azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE İDARE ADANA nESCİ KıTaşım ArazisiDOasn YD>1aDonusuatrpit EdıamTZ BÖaeainrmedTaştıinankiüMevki"dvdTŞartlululaa öedTveTOşcın iGibiTKulşsaılvurudlerek Hü )tYrj İde>NetiGD>Yr.H.HDtemp )"k HüMünavebeyemAlınandÜrün.j inT2014 Yılına Ait TZkulTBaşulaaAsga B vesAzamiTD>Y5mi)v lÜretüm Gid>YğeriaİOnmyoptan Satış Fiyzrlrr nınüEsas Alınma2Y5.HDtemp )"dvdTİ )"geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmEsas TutuOssmi /Taşım ArazisiDOasn YD>1aDonusuatrpit EdıamTZ BÖaeainrmedTaştıinankiüMevki"dvdTŞartlululaa öedTveTOşcın iGibiTKulşsaılvurudlerek Hü )tYrj İde>NetiGD>Yr.H.HDtemp )"k HüMünavebeyemAlınandÜrün.j inT2014 Yılına Ait TZkulTBaşulaaAsga B vesAzamiTD>Y5mi)v lÜretüm Gid>YğeriaİOnmyoptan Satış Fiyzrlrr nınüEsas Alınssmi )mulaştTA12/C MuÜZERİ rauAĞAÇ BULUNve Ağ(Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d-üAğaçlarınaYaş v lCins.j BeHü öedTTZ BÖaeainrmedTaştıi lanınYükmedRayiçğTZ BÖaerşkBrGöste1Kr Listenin Gıda trşım vHüHay>1ncıleküİlnMüdürlüğünanri )tYrtKaerY5.HDtemp )"d-üMahkenuce temp ) E KaepaB TD>den AcereDEl Koym1aDosya2aMahsuplE Kaere YD>1aTaştıinann lanınYeriYörtTAyleküSü"deindB )tnnşdTaştıi TakipDa eriTaştıten lanınYeriDunulTTaştıineaTRdalTFaiz Meyirnl sıD )"ecenü.nuanriTümD>e Faiz Meyirnl sılınDDoğrurGöeeameyj İde)>24.5.200517.1252015113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2015-9533U TAŞINM2015/9533ulaş2015/246351azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaİSTEMi ( Kurumda Bul iDunununund15 /s n Md.i Malınc DTZ BÖaeainrmenirdİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündOasn YD>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedYap Ol sıD )"Y5.HDtemp )"dİstemül-tBYr Kısım TD>1lınıamtrpuüMerekğeriaİOnmİrtibzrınıDSağiryariD>Yaset Vs. BD>geyedTosya ArD2Yaset İ>amiaİOgiaisinanriTş inlE KaerY5.HDtemp )"dİstemül-tTZ BÖaeainrmenirdİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündOasn YD>1aTaştıi Esas Alına>Y5 MiktalmdrıdİmedHDszrdTöneminankiüOrt1irm1üKilogramüSatış Fiyzrlrr >vdTÜretüm MasşafirrısİlçenGıda trşım vHüHay>1ncıleküMüdürlüğünanri )tYrtKaipDBiair/işiaKurulundau Rapor Alına>Y5.HDtemp )"dİstemül)tı Sonn PU KAYDINDrnDÜZELTMEu- PMA ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dİstemül-tTD>1lılar İOnmylpudaAKayıtlıtMerekğerdğynınKişi.j rİseltrpuüDuyıtirrında G)"24.5.200516.1252015113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2015-20043U TAŞINM2015/20043ulaş2015/244631azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE ncesinde SaLAlmn 12/C MIN DverCI İDARE ADANA nESCİ KısTZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıimEsas Alına>YrtKaepaÖzD>likln i)v lGD>Yr Metodulaa öedTBD>YrlenendMetrZkuleiBiÖ"mDFiyzrınnm%d150 OrsaındİaObjav lE Kamunul )"Y5.HDtemp )"dvdTDurumda Buaşsaütrpit EdınüTD>1cıDİ )"1aDonusuatrpit EdıamYBÖimDonum dvesBiair/işiaRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln BnHü öedTGD>Yr Metodulaa öedTBD>YrlenendMetrZkuleiBiÖ"mDFiyzrınnm%d150 OrsaındİaObjav lE Kamunul )"ecenü.nuanriTDhal>ecek Orsadİaİ>av lE Kamuk SuretükmedAzalHAğme KamdnurinlHatamı Oşssmi dNtı Sonn PU MALİKi OlmÖLÜnOLMn Al( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dveütrpit EdınüTD>1cıDİ )"Yaset İ>amirrısTosyada Mevcut Oşup TD>1yağTDhiada Kadikln i)v lAvukzrlrdtemsilda Kadikln i/Kurumda Bul iDunununund14/5. MaddesiiderGözet5.erY5.HDtemp )"ndTDunulTD>Y5.nusşa )"1nınüRedd"ndTDunulTD>Y5.nusşrinlDoğrurGöeeamediğul)>24.5.20059.1152015113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2015-17726U TAŞINM2015/17726ulaş2015/160801azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaİSTEMi ( BYair/işiaKurulunc DMünavebeyemAlınandÜrün.j inTTZ BÖaeainrmedTaştıi lanınYiylağSuluğŞartlulda TZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BeHütoptan Satış FiyzrulaavedTZkulTBaşulaaÜretüm Gid>YurHüİlişkie D>Y5 ListesBeHü öedTyle HükmtiğTZ BÖ"myemp ) E Kaec<ğul- trşım ArazisiDNçlarığinankiütrpit Ed NmulaştTARIMlAdAZİSiğ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dİstemül-tMünavebeyemAlınandÜrün.j inTTZ BÖaeainrmedTaştıi lanınYiylağSuluğŞartlulda TZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BeHütoptan Satış FiyzrulaavedTZkulTBaşulaaÜretüm Gid>YurHüİlişkie D>Y5 ListesBeHü öedTTZ BÖAtemp ) E Kaec<ğu/D>Y5 Ort1irm1ru TZ BÖaeainrmeyemEsas Alınermk TZ BÖAtemp )"r.HDDoğrurGöeeamediğul)mulaştVERİMaORTADeMn Al( BYair/işiaKurulunc DMünavebeyemAlınandÜrün.j inTTZ BÖaeainrmedTaştıi lanınYiylağSuluğŞartlulda TZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BeHütoptan Satış FiyzrulaavedTZkulTBaşulaaÜretüm Gid>YurHüİlişkie D>Y5 ListesBeHü öedTyle HükmtiğTZ BÖ"5.HDtemp )da Kaj İde - TRrumda Bul D>Y5.HDtemp )"dİstemül)tı SonGIDAtTARIMlVE HAYVANCIzIKmBAKANLşĞItVERİLERiğESASmaLINACAĞI ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"/trşım ArazisiDNçlarığinan kiütrpit Ed - TRrumda Bul D><>geğerinin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündlanınYiylağTZkulTBaşulaaEld lE Kae İk Ort1irm1üD>Y5 eaÜretüm Gid>YurHüvHütoptan Satış Fiyzrulaaİlişkie Ola>1ncıleküMüdürlüğüTD>Y5.j BüEsas Alınssmi l)>24.5.200524.252015113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2015-1255U TAŞINM2015/1255ulaş2015/26671azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TRrumda Bul D><>geğeri 2012'de AahkenuyeTD>Y5.diğuedenüTZ BÖaeainrmenin 2012 Yılına Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"Y5.j BeiKmEsas Alınma2< SuretükmedBD>YrlenendM2tTZ BÖ"ee Üfe EnanksiTUMeyirna>aB >YrlenmişaOşvurulınDDoğrurOavudedil)tı SonDEĞERLENDİRMaun RİHil(mDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"d-üTRrumda Bul D><>geğeri 2012'de AahkenuyeTD>Y5.diğuedenüTZ BÖaeainrmenin 2012 Yılına Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"Y5.diğuedenüTZ BÖaeainrmenin 2012 Yılına Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"Y5.j BeiKmEsas Alınma2< SuretükmedBD>YrlenendM2tTZ BÖ"ee Üfe EnanksiTUMeyirna>aB >YrlenmişaOşvurulınDDoğrurOavudedil)>24.5.200510.252015113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2014-10743U TAŞINM2014/10743ulaş2015/17381azın Ön 12/C MIN TAvevANA SOKAKm- BaLARrKtFİİLEN ATazMn Al( HukukellEl AtaşaelAylıTBir BölümDBuğunyudedil-tMahkenuce SehvenüHukukiDEl Atl TOşcın iKobulDa Kanre Bu BölümOnmİOgiaiDTD>1yağBakmaa öedvY5.HDİ )"i YargıTOşcın iG)"Y5.jnuyj İde>)tı SonHUKUKİ EL ATveğ(atrpit EdıamTamamın DS ke Bu BölümOnmİOgiaiDTD>1yağBakmaa öedvY5.HDİ )"i YargıTOşcın iG)"Y5.numdnuD )"1aTaştıinHü öedTYap Ossmi )mulaştUZindMAlSONUCUNDrnncesinde SaLAlmn 12/C MIN MALİKiYLE ncesinde SAlmİDARE ARrişNDrnSATaŞlİŞLEMi - BaLve Ağ( taşaflar n Serbest İradeğerikmedYap Olış Bir Satış SözleşmunurinlBuğuncın ndarDBahse Kaenuyj İde>-aÖzD> Amaçla Yap OepaSatış İmişmiüEmsal Alıne>1aDonusuatrpit EdaTTZ BÖABD>Yrlenjnuyj İde>)tı SonEL ATazAlmn 12/C MIN YOLnOLve Ağ( YolDO e>nv l>Y5erHAğme Kaen trpit EdınüYolDO ma2< sebebuyle>trpudanATer/inindTDunulTD>Y5.nusşa )"Y5.jnuyj İde>)>24.5.20059.252015113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2014-20628U TAŞINM2014/20628ulaş2015/17021azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE İDARE ADANA nESCİ KısTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulTaştıinüEsas Alınssmi /TD>1nınüdçışdediaYıla Ait D>Y5.j BemEsas Alınl sıD )"udYıla Ait D>Y5.j BemOşuşmrdedil )"Y5.j BemEsas Alınamryssmi d-Ttemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5.HDHAğümdN)dçm/çaa öste1Kamunul )"kalet ÜcretünelHAğme Kae İde>Ntı SonDEĞERlTESPe B ralESASmaLINACAKun RİHKısDurumda Bul D>YDtemp )"dvdTİ )"geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulTaştıin/TD>1aTaştıirinlEsas Alınssmi /TD>1nınüdçışdediaYıla Ait D>Y5.j BemEsas Alınl sıD )"udYıla Ait D>Y5.j BemOşuşmrdedil )"Y5.j BemEsas Alınamryssmi dNtı SonDver e nAÇazDşĞI YILA Ae tVERİLERilmESASmaLINMn Al( Henüz >udYıla Ait D>Y5.j BemOşuşmrdedil )"Y5.j BemEsas Alınamryssmi d-TDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTİ )"Y5.HDtemp )"dvdTİ )"Y5.HDtemp )"dvdTİ )"24.5.200518.1252014113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2014-20642U TAŞINM2014/20642ulaş2014/185371azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C M MALIN İDARE ADANA nESCİ KİSTEMi ( BYair/işi.j cedYap Osn TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünmEsas TutuOssmi Ntı SonBArazmaESPe Ba( İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünHü öedTBDTD>atemp )idYap Ol sıD )"YrlenendB TD>.HDHAğmemEsas Alınma2Y5.HDtemp )"dveütrpit EdüMerınDİ )"YgiseredEsas TutuOsnaAsga B M²TTZ BÖaerşkBe Orsaı İ>e Biair/işiaRaporirrında TZ BÖaeainrmeyemEsas Alınee Orsa BYrbi BedenüFmhişlÖlçüdelFmrklırİsel>udFmrklıleküvHüÇelişkiein Gid>Yulmdnur )"Y5.HDtemp )"dveütrpit EdüMerınDİ )"1yağDonu trpit EdınT>ağlır>uğuncın sCaddeAvYgiseredEsas Asga B M²TTZ BÖiein G)tYrtKaer24.5.200513.1152014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2014-10902U TAŞINM2014/10902ulaş2014/260001azın ÖncPAuluFşNDIKzIKmNİTaziĞİ raKİun 12/C MrnDEĞERlBİÇİLMaSi ( İrtifakaHakkı >Y5.HDtemp )"dİstemül-tTZ BÖaeainrmenirdİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündOasn YD>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedYap Ol sıD )"1aDonusuatrpit EdaTTD>1aTaştıi Oasn 2013 YılıtGıda trşım vHüHay>1ncıleküİlçenMüdürlüğü ResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunulİçBe Biair/işiaKurulundau EkARapor Alınıp nuculaa öedTDunulTD>Y5.nusşa )"Y5.j Bei Esas Alıp EskaleDatmuk SuretükmedB TD>atemp )Da eriRaporaa öedTHAğümaKurulma2eceklüğünün trpit EdınüTümDTZ BÖiein %2,5'u OrsaındİaOlssmi Gözet5.nuanriTDhal>ecek TZ BÖAnzerışıdBD>YrleyeriRaporaa öedTEksi/AB TD>Atemp )"r.HDDoğrurGöeeamediğul)mulaştİRTİFrKtHAKKININ İDARE ADANA nESCİ KİSTEMi ( Kupama FındekleküNçlarığinankiütrpit EdaiTZ BÖABiç5.mdnuD-DYZ BÖaeainrmenirdİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGündOasn YD>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedYap Ol sıD )"24.5.200516U1052014113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2014-14049U TAŞINM2014/14049ulaş2014/142151azın Öncesinde Sulu Arazi OlmAdıa ILve Ağaverişl( Biair/işiaKurulaRaporu ileTKıymetiükkdirlRaporu ArD2Y5.HDn İnr Ol sıDTD>1sı/lüzdellüzü AşariFErkr>uğuncın s- YenidenABiair/işiaKurulu OşuşturuOerm/AAlınesm/ARaporu taşaflar n KobulDatnumdnuDlerek HüY Hü BirlRapordAlınesmi -tOrt1irm1üTZ BÖ"myrpiyansRaporaa öedTHAğümaKurulssmi Ntı SonYENİDENn İ BRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMn Al( Durumda Bul D>Y5.HDn İnr Ol sıDTD>1sı/lüzdellüzü AşariFErkıu ÖnemaiüOrznsızleküOşcın d-üAlınesm/ARaporu taşaflar n KobulDatnumdnuDlerek HüY Hü BirlRapordAlınesmi -tOrt1irm1üTZ BÖ"myrpiyansRaporaa öedTHAğümaKurulssmi Ntı SonYENİDENnRAPORmaLINMn Al( Durumda Bul D>Y5.HDn İnr Ol sıDTD>1sı/lüzdellüzü AşariFErkr>uğuncın s- YenidenABiair/işiaKurulu OşuşturuOerm/AAlınesm/ARaporu taşaflar n KobulDatnumdnuDlerek HüY Hü BirlRapordAlınesmi -tOrt1irm1üTZ BÖ"myrpiyansRaporaa öedTHAğümaKurulssmi Ntı SonORTADeMnuDEĞERiun 12YANaRAPORAnGÖREuHÜKÜMtVERİLMaSi ( Durumda Bul D>Y5.HDn İnr Ol sıDTD>1sı/lüzdellüzü AşariFErkr>uğuncın s- YenidenABiair/işiaKurulu OşuşturuOerm/AAlınesm/ARaporu taşaflar n KobulDatnumdnuDlerek HüY Hü BirlRapordAlınesmi )>24.5.20051U1052014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2014-13190U TAŞINM2014/13190ulaş2014/229081azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( 2. SınıfğSuluğTaşım ArazisiDOasn trpit EdnmTZ BÖaeainrmedTaştıi ResmiTD>Y5.j B Esas Alına>Ymuk İ>e YetünKae İde>Ntı Sonn 12/C MINN YOLnOLARrKtn PUDANtnERKİNBa(mDurumda Bul D>Y5.HDtemp )"d-üTRrumda Bu Osn Kısım YolDO cın ndarDtrpudanATer/inindTDunulTD>Ymuk İ>e YetünKae İde/l )"dTddına temciaereddedDunulTD>Y5.jnuyj İde>)tı Son2. SINIF SULU TARIMlAdAZİSiNEnDEĞERlBİÇİLMaSi ( Kurumda Bul i>Y5.HDtemp )"d- trpit EdnmTZ BÖaeainrmedTaştıi ResmiTD>Y5.j B Esas Alına>Y5.HDtemp )"d-üTRrumda Bul D>Y5.HDBloke E KadiğuneaTDYr MakbuzmDosyaya S null dariKanulTD>Y5.jnuyj İde>)tı SonnERKİNğKAdARININ KaSiNnOLARrKtVERİLMaSi ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dTD>12Y5.diğuedenüİnfEdlİçBe trpuüMüdürlüğünetYEdttYEdtOl sıD )"24.5.20059U952014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2014-11556U TAŞINM2014/11556ulaş2014/202381azın Öncesinde SulSIZ ELATveğaverişl( Kurumda Bul iDunununund15. MaddesineTUMeyrDO e>Y5.nusşa )"<ğul- tuk İnşaatABiair/işir.HDDüzenlendiğulRapordEsas Alınmak SuretükmedDunulTD>Y5.nusşrinlDununa AykBu Oşcın Ntı Sonncesinde SulSIZ ELATveğaverişNDrnBArazmaESPe B ral İ BRKİŞİ KURULU ( Kurumda Bul iDunununda BD>YrlenendŞ>ki>dN)OşuşturuOmuşABiair/işiaHuyjtuedenüdlıneamRaporunmEsas Alınl sıD )"<ğul- tuk İnşaatABiair/işistaşafuldariD>Y5.jnlRapordEsas Alıne>Y5.nusşrinlHatamı Oşcın N>24.5.20052.752014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2014-10160U TAŞINM2014/10160ulaş2014/195501azın ÖPİLONlDİKİLMaK SURETİYLE EL ATazAlmn 12/C Ml( Durumda Bul sımDEl Ataşaeltrpit EdınDİrtifakaHakkı KonşılediaTahsi>ş - yle HükmtiğZş in veDlen Bede Buğuna )Ağaçiv lYapı >.j B Top>amiaEsas Alıne>eceldüktnn p nrağGBÖimDaOsnaAlandİaTZ BÖAnzerış Orsaı BD>Yrlenipltrpit EdınüTümDTZ BÖiüİ>e Bu Orsa Çarp Ol k Suretükmedİrtifaka>Y5.HDBD>Yrlene İde>Ntı Sonncesinde SulSIZ EL ATazAlmn 12/C MIN İRTİFrKtHAKKIlKAdŞILşĞINIlma HSİ K( trpit EdnmTZ BÖaeainrmedTaştıi ResmiTD>Y5.j B Esas Alına>Ntı Sonn 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ KısAahkenunuce trpit EdnmPiloamDikKamuk SuretükmedEl AtaşdediaGözet5.erY5erHAğme Kaer1cınıamtrpusunundİptami>İmedTD>1lıDİ )"Y5.j İde - TRrumda Bul sımDEl Atl l)mulaştİRTİFrKtBErazi OlmBaziRLalMaSil( Enerji NakilDHattın )çnr5.nuk SuretükmedDurumda Bul sımDEl Ataşaeltrpit Ed >Y - yle HükmtiğZş in veDlen Bede Buğuna )Ağaçiv lYapı >.j B Top>amiaEsas Alıne>eceldüktnn p nrağGBÖimDaOsnaAlandİaTZ BÖAnzerış Orsaı BD>Yrlenipltrpit EdınüTümDTZ BÖiüİ>e Bu Orsa Çarp Ol k Suretükmedİrtifaka>Y5.HDBD>YrlenmdnuD )"24.5.20051.752014113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2014-4880U TAŞINM2014/4880ulaş2014/117771azın ÖİRTİFrKtncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1aTaştıinHü öedTTZ BÖABiçnuD-DYZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKm( TD>1aTaştıinin )mEsas TutuOssmi /BYair/işiaKurulunc DYD>1aTaştıinann BYr ÖncekiüYıl Fiyzrirrı Esas Alıne>Y5.HDtemp )"d-üBYair/işi.j cedYap Ossmk TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKm( TD>1aTaştıinin )mEsas TutuOssmi /DunulTTaştıi lanınYükmedYD>1aTaştıi D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kae İde )mulaştncesinde SuluBErazi EnFAİZ YÜRÜTÜLMaSi ( TD>1nınü4TAyleküSü"ddelS nuçlrndermasmrdediaTakdirdel4TAyleküSü"deindB )tnnşdTaştıten lanınYeriDurumda Bul D>Y5erFaiz Yürüte İde/MülkiyAtaHakkı Ntı SonMÜLKİYETtHAKKININ KORUNMn Al( Durumda Bul DTD>1sınınü4TAyleküSü"ddelB )"Y5.jnudiğulTakdirdelBu sü"deindB )tnnşdTaştıten DunulTTaştıineaTRdalTtemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5erFaiz Yürütüaj İde>)>24.5.200514.4.2014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-30160U TAŞINM2013/30160ulaş2014/105681azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE ncesinde SaLAlmn 12/C MIN YOLnOLARrKtn PUDANtnERKİNBaİSTEMi ( ÖncekiüTaştıaiDBYair/işiaKuruluğRaporumEsas Alınerm/AAynınBiair/işiaKurulundau EkARapor Alınmak SuretükmedDurumda Bul iDunununund10 vdT11. Md. BD>YrtKaepaUsuleTUMmryariYöntemldTHAğümaKurulma21aDonusuatrpit EdaTTD>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedTD>1aDonusuatrpit EdıamYBÖimDonum dBiair/işiaRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln BnHü öedTBD>YrlenendMetrZkuleiBY5erObjY5.HDtemp )"dvdTDurumda Buaşsaütrpit EdınüYolDO e>1aTaştıi Esas Alınmak Suretükmedtrpit EdıamYBÖimDonum dBiair/işiaRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln BnHü öedTBD>YrlenendMetrZkuleiBY5erObjY5.HDtemp )"dveüDurumda Buaşsaütrpit EdınüYolDO e>nKuyudveüDupı YönüedenüTZ BÖaeainrmedYapışmama2Y5.HDtemp )"dveüDurumda Buaşsaütrpit EdınüYolDO e>.HDMahsubuğİmedDunulTTaştıineaTRdalTYasalrFaiz İmiştKamunundTDunulTD>Y5.nusşa )"24.5.200510.4.2014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-28908U TAŞINM2013/28908ulaş2014/102531azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ BaİSTEMi (Çeltik ArazisiDlen Bedekiütrpit EdaTGD>Yr MetodumEsas Alına>1aDonusuatrpit EdaTTZ BÖaeainrmedTaştıinin ResmiTD>Y5.j B Esas Alına>Y5.HDtemp )"dvdTtemciaidİstemül- GD>Yr MetodumEsas Alına>1irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ossmi Ntı SonnESPe tVE nESCİ ğaverzAeINDrnDEĞERLENDİRMaliDurumda Bul D>Y5.HD-TGD>Yr MetodumEsas Alına>1aTaştıi lanınYükmedYap Ossmi /YD>1aDonusuatrpit EdaTTZ BÖaeainrmedTaştıinin ResmiTD>Y5.j B Esas Alına>Yr MetodumEsas Alına>1irrında TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol Ossmi /YD>1aDonusuatrpit EdaTTZ BÖaeainrmedTaştıinin ResmiTD>Y5.j B Esas Alına>24.5.200518.3.2014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-29740U TAŞINM2013/29740ulaş2014/74951azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ KısAraziDNçlarığiedekiütrpit EdaTEkilebi>Yr ÜründGD>Yr.Hea öedTTZ BÖABiçKae İde - TD>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiçKamunul )"Y5.HDtemp )"d-üAraziDNçlarığiedekiütrpit EdaTEkilebi>Yr ÜründGD>Yr.Hea öedTdZ BÖABiçKae İde/TZ BÖaeainrmedTaştıi Oas>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiçKaj İde>)tı SonFAİZ ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"/TD>1lıpaDörtTAy İçj Bsş5delS nuçlrndermasmrdedia- TZ BÖaeainrmedTaştıi Oas>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiçKaj İde/DunulTTaştıineaTRdalT )çBnüSü"dlİçBe YasalrFaiz Yürütüamunul )"24.5.200518.3.2014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-23940U TAŞINM2013/23940ulaş2014/74611azın Öncesinde SulSIZ EL ATveğaverişl( TZ BÖDtemp )"d-üAraziDNçlarığiedekiütrpit EdaTGD>Yr Metodulaa öedTlen Bede Buğuna )Yap yarİselResmiTBiÖ"mDFiyzrirrı Esas AlınıpsYıprrnl Payıl>ecelnr)tı SonPİLONlYERiu AraziaVE İRTİFrKtHAKKIl Arazil( Durumda Bul sımDEl Atl DTD>1sıd-Ttemp ) E KaepaBiÖ"mDFiyzrınnm%100 Objatemp )lE Kamunul )"1sıd-Ttemp ) E KaepaBiÖ"mDFiyzrınnm%100 Objatemp )lE Kae İde>Ntı SonBİ BRKİŞİ RAPORUl( Durumda Bul sımDEl Atl DTD>1sıd-Ttrpit EdıamBiair/işiaRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln i)TikkatedAlıne>atemp )lE Kamunul )"24.5.200526.2.2014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-20037U TAŞINM2013/20037ulaş2014/51771azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıimlanınYükmedYap Ossmi d- trpit EdaTTD>1aTaştıi YBÖ"ee BYr ÖncekiüYıl ResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçdriBYair/işiaRaporuAToğrultusundaTHAğümaKurulma21irrında TZ BÖaeainrmenirdğynınKanunund15/S n Md.i Malınc DTD>1aTaştıimlanınYükmedYap Ossmi d- Mahkenuce TD>1aTaştıi YBÖ"ee BYr ÖncekiüYıl ResmiTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçdriBYair/işiaRaporuAToğrultusundaTDunulTD>Y5.nusşrdN)İsabArDBuğunyudedilNtı SonBARrJ GÖLÜnOLARrKtncesinde Sulu( Mahkenuce TD>1lıDlen Bedekiütrpunundİptamikmed3402 S. Dudastro Dunununund16/C Md.i Malınc DtrpudanATer/inidYBÖ"ee Hazine ddına temciaeredDunulTD>Y5.nusş5.HDİsabArsiz Oşcın lNtı SonBANKlYAnBLOKE EDİuElm ArazDElmncesinde Sulu Arazi OlmMAHSUBUl( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dveüHazine ddına temciaeD-dYD>1aDonusuatrpit EdaTAcereDEl Konulma21lıDddına Bank1yağBloke a KaepaB TD>.HDtemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5denüMahsuplE Kae İde>)>24.5.200524.252014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-12749U TAŞINM2013/12749ulaş2014/45981azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nERKİNğ(TD>1yağDonu trpit EdnmTD>1aTaştıi Oasn YılmEsas Alınl k SuretükmedİlçenTaşım MüdürlüğüTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"Y5.j B Esas Alına>Y5.HDtemp )"dvdTter/inA- SermayerFaizY5.HDÜretüm MasşafirrınağTDhiada KamunulSuretükmedHesapirm1üYapaamBiair/işiaRaporunaa öedTTecek >e HAğme Kanusş5.HDDoğrurGöeeamediğuNmulaştOBJEKTİF DEĞERlAdıa ICInUNSURğ(TD>1aDonusuatrpit EdıamYBÖimDonum dBiair/işiaRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln BnHü öedTBD>YrlenendMetrZkuleiBY5erObjatemp )lE Kamunul )"Y5erAn Osn Sü"deindB )tnnşdTaştıten DunulTTaştıineaTRdalT )çBnüSü"dlİçBe YasalrFaiz Yürütüamunul )"Y5.HDtemp )"dvdTter/inA- DörtTAy İçj Bsş5delS nuçlrndermasmrdedindariKarumda Bul D>Y5erAn Osn Sü"deindB )tnnşdTaştıten DunulTTaştıineaTRdalT )çBnüSü"dlİçBe Yürütüaj İde)>24.5.200524.252014113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2014-1230U TAŞINM2014/1230ulaş2014/31431azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE İDARE ADANA nESCİ Kaverişl( Kurumda Buaşsaütrpit Edınüyle HükmtiğTZ BÖ"5.HDtemp )"k HüMünavebeyemAlınandÜrün.j inT2012 YılıtTZ BÖ" Alınl sıD )"Y5.j BeiKmEsas Alınma2Y5.j B Oşuşmrdedil )"Y5.j BTKulşsaıla>Yğeri5.HDDoğrurBD>YrlenmdnuD )"Y5.j Oşuşmrdedil )"Y5.j BeiKmEsas Alınma2< SuretükmedBD>Yrlenendyle Hükmtiğm2tTZ BÖ"ee Üfe EnanksiTUMeyirna>24.5.200524.252014113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2013-14831U TAŞINM2013/14831ulaş2014/30001azın Ö İ BRKİŞİ KURULU ( Kurumda Bul sımDEl Atl D- Durumda Bul ya Donu Oasn Yj inTCinsdvdTNçlarığieHü öedTÜçü Odalar ListesBedenüİkisiiderİ )"Y5.nusş5.HDDoğrurGöeeamediğul)mulaştKcesinde SulSIZ EL ATveğ( BYair/işiaKuruluD- Durumda Bul ya Donu Oasn Yj inTCinsdvdTNçlarığieHü öedTÜçü Odalar ListesBedenüİkisiiderİ )"kalet Ücretün.HDBD>YrlenmdnuD-Ddçmasn TD>1irrda MahkenudvdTİcraaHarçmdrıdİmedHBÖDtürlü D>kalet ÜcretlBÖim>Dtemp )"dTD>1irrında ÖngöeeaendŞ>ki>dN)MaktudOla>Yrlene İde/yle Hükmlar Hakkındağdçmasn veüDesBeleşmuyen TD>1irrda da UMeyirnasmi dNtı SonVEKALET ÜCRETİğ( Kurumda Bul sımDEl Atl DNin Hükmedtrpit Ed >Y5.HDtahsi>ş - dçmasn TD>1irrda MahkenudvdTİcraaHarçmdrıdİmedHBÖDtürlü D>kalet ÜcretlBÖim>Dtemp )"dTD>1irrında ÖngöeeaendŞ>ki>dN)MaktudOla>Yrlene İde/ylşafirrTLehBeHüMaktuTD>kalet ÜcretünelHAğme KamdnuD )"24.5.200521.152014113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-12702U TAŞINM2013/12702ulaş2014/11581azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nERKİNğ(BYair/işiaKuruluğRapormdrıd )çBrsizdvdTİnrndermcıDBuğunyudedildariYenidenAOşuşturuOesmk BYair/işiaKuruluğEşrığinan Maherek HüKeşifTYap Oıp Alınesm/AOleamRaporunmYasadHAğümOnrineTUMeyrDO uplOavudedilDenetlenerY5.nusşa )"Y5.HDtemp )"dvdTter/inA- BYair/işiaKuruluğRapormdrıd )çBrsizdvdTİnrndermcıDBuğunyudedildariYenidenAEmsal Biainr5.nusşlİçBe trşafirraüSü"dlD>Y5.ipD )" vdTteknik BYagiyul )"Ynusş5.HDDoğrurOavudedi/Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTter/in)mulaştKEŞİF (Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTter/inA- BYair/işiaKuruluğRapormdrıd )çBrsizdvdTİnrndermcıDBuğunyudedildariYenidenAEmsal Biainr5.nusşlİçBe trşafirraüSü"dlD>Y5.ipD )"Y5erSü"deindS na ErdnnşdTaştıten DunulTTaştıineaTRdalT )çBnüSü"dlİçBe YasalrFaiz Yürütüamunul )"24.5.200530U952013113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2013-13886U TAŞINM2013/13886ulaş2013/124741azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba(BYair/işiaKurulunc DSomutüEmsal Alıneaütrpit EdınüTD>1yağDonu trpit Edla Konşılda Buaşma2< S nuculdaüTD>1yağDonu trpit Edla Emsal trpit EdınüğynınTZ BÖdeTOşcın iKobulDa Kamişaİseldel2942 S. DunununT11. Md. (D)D>YgiTTZ BÖaerşkBe deüTD>1yağDonu trpit Edla EmsalinADunşılda Buaşma2Y5.HDtemp )"dvdTtrpit EdüMerınDİ )"YgiTTZ BÖaerşkBe deüTD>1yağDonu trpit Edla EmsalinADunşılda Buaşma21yağDonu trpit EdınTv lEmsalinAEmlukDD>YgiseredEsas TutuOsnaAsga B M2TTZ BÖaerşkBe OrsaıylağBiair/işiaRaporunda TZ BÖaeainrmeyemEsas Alınee Orsa BYrbi BedenüFmhişlÖlçüdelFmrklırO cın ndal>udFmrklıleküvHüÇelişkiein Gid>Yulmdnur )"Y5.HDtemp )"dvdTtrpit EdüMerınDİ )"1yağDonu trpit EdınTEnlFEdlu Emsal EşdZ BÖAO cın nuHDtemp )"d )"1yağDonu trpit EdınTEmsal trpit Eddau TDha TZ BÖaiTOşcın iKobulDa KanrY5.HDtemp )"dvdTtrpit EdüMerınDİ )"Yrlene İdeNtı SonMEVDUAT FAİZi (Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtrpit EdüMerınDİ )"Y5.HDBank1dau ÇekKamunundTDudalTVarsadİmişmiş Mevduzr FaizYymedTD>1lıyağÖdenmdnundTDunulTD>Y5.nusşa )"Y5.nişaOşvurulınDDoğrurGöeeamediğuN>24.5.200525U952013113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-9601U TAŞINM2013/9601ulaş2013/156221azın Öncesinde SulSIZ EL ATazAlmn 12/C Ml Arazi Olma HSİ K(JeolojB MüheainsiğTDhiadOOl k len eTOşuşturuOesmk BYair/işiaKuruluylağKeşifTYap Oa>Yr Metodulaa öedTyle HükmtiğTZ BÖ"5.HDtemp )" YönüedenüBYair/işiaRaporuAAlınl dau HAğümaKurulma2Y5.HDtahsi>ş v lEcY5 Bsild- JeolojB MüheainsiğTDhiadOOl k len eTOşuşturuOesmk BYair/işiaKuruluylağKeşifTYap Oa>Yr Metodulaa öedTyle HükmtiğTZ BÖ"5.HDtemp )" YönüedenüBYair/işiaRaporuAAlınl dau HAğümaKurulamryssmi )tı SonSUDeMnuOzAlAĞI (Durumda Bul sımDEl Ataşaeltrpit Ed >Y5.HDtahsi>ş v lEcY5 Bsild- SunKuyus nundDebnsiğveDSu KupasitusşrinlHj rİkiütrpit Edı PurukTEki BeHüElvBÖ"şaiTOşesmk Ş>ki>dN)SulamrAOleami dSağiryıp ağirmrdedin n KunurDO e>Yrlenmddiğu/trpit EdıamTamamın n SuluğTaşım ArazisiDKobulDa Kamuk SuretükmedHAğümaKurulma224.5.200524.952013113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2013-13070U TAŞINM2013/13070ulaş2013/122061azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Baaverişl( ğynınMünavebeniamTZ BÖaeainr5.nuyemAlınm1sıd-TğynınYöreanri )aepaTRrumda Bul DDosyamdrılıpaİncerennusşrdN)BYair/işiaKurulunc DBYr Yıl Buğday Üç Yıl KavundMünavebes" AlındediAlerd lEldekiüBusTosyada BYr Yıl Buğday BYr Yıl KavundMünavebes" len BedenüTZ BÖaeainrmedYapışdedilNtı SonAYNI MÜNAVEBE OlmDEĞERLENDİRİLMaYEmaLINMn Al( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dTD>12YrlennusşrinlHatamı Oşcın NmulaştTA12/C MuMALIN İDARE ADANA nESCİ Kaverişl( Biair/işiaRaporuA-üBYair/işi.j cedYap Ossmk TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmTD>1aTaştıirinlEsas TutuOma2Ntı SonBİ BRKİŞİ RAPORUl( trpit EdüMerınDİ )"12geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmTD>1aTaştıirinlEsas TutuOma21aTaştıi Oasn 2011 Yılına Ait D>Y5.j BemEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kamunul )"Y5.j BemOşuşmrdedil )"Y5.j BeiKmEsas Alınma2Y5.HDtemp )"dTD>121aDonusuatrpit EdıamDonum dBiair/işiaRaporirrında YEdtOıaÖzD>likln i)Göz Önüede >uğuncırulcın ndalObjYDtemp )Da eriBYair/işiaKuruluğRaporunaa öedTHAğümaKurulma224.5.2005187652013113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2013-7430U TAŞINM2013/7430ulaş2013/106451azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğ(atrpit Edıam>Y5.HDtemp )"nde >uğuncığusİlçenGıda trşım vHüHay>1ncıleküMüdürlüğünün TZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BeitÜretüm Gid>Yğeri5. veüDilogramüBaşulaatoptan Satış Fiyzrmdrılıa öste1KrsİlçenGenerek Hü )çBrli Oasn D>Y5 CetvD>Y5.HDEsas Alınl sıD )"amındİaObjYrt5.nuaiğu - BozvuyaTUMulcın naa öedTBozvuyaTDonu a Kamuynr1cıDYuralınaAOşuşaamUsuliDKozrnıllış Hakirrın Gözünüede >uğuncırulma2Y5.HDtemp )"dvdTtemcia>Ntı SonBOZMlYAnUYMAl( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>- BozvuDİ>amındİaTD>1yağDonu trpit EdınTtrpuüDuydunda YBÖAnasn Haciz Ş>rh.j BeiKmKarumda Bul D>Y5erYznsıt Oma2rh.j BeiKmKarumda Bul D>Y5erYznsıt Omama21yağDonu tra>"Knasnin n Kurumda Bul ylamİOgiaiDTZ BÖ"ee Oşumluğya da OşumsuzTHerhangü BirlEtkisikBe Olmrdedil )"YrtKaerrh.j BeiKmKarumda Bul D>Y5erYznsıt Omama224.5.2005177652013113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2013-8951U TAŞINM2013/8951ulaş2013/127661azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nERKİNğ( TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıi lanınYükmedYap Ol sıD )"1aDonusuatrpit EdaTTD>1aTaştıi5erA )DYıl İlçenTaşım MüdürlüğüTD>Y5.j BeHü öedTTZ BÖABiçKamunul )"Y5.j B Esas Alına>1aDonusuatrpit EdıamYBÖimDonum dBiair/işiaRaporunda BD>YrtKaepaÖzD>likln BnHü öedTBD>YrlenendMetrZkuleiBln BnHüObjatemb )lE Kamunul )"Y5.HDtemp )"dveüter/inA- Durumda Bul lıpaNçlarıği lanınYükmedn İamDaOsnaBölümdeTTZ BÖAn İnşı Oşamryssmi dvHüBudKısmıamYüzölçümülDonum dGeometrik Ş>kli)TikkatedAlındedindaüBudKısımdallüzdelKırk OrsaındİaTZ BÖAnzerışıdOlssmi Gözet5.nuanriAz >e HAğme Kanusş5.HDDoğrurOavudedil)>24.5.200525.252013113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2013-1370U TAŞINM2013/1370ulaş2013/23801azın Öncesinde Sulu Arazi OlmAdıa ILve Ağ(TTD>1cıDV>ki>ur.HDDücek TZ BÖaiTRaporuAKobulDa KpDatnudiğulBeysaımAlına>e YenidenAKeşifTYap Oıp Ort1irm1yıdBD>YrleyeriRaporaa öedTHAğümaKurulma21cıDV>ki>ur.HDDücek TZ BÖaiTRaporuAKobulDa KpDatnudiğulYönüedelBeysaınınüdlınl sıD )"e YenidenAKeşifTYap Oıp Ort1irm1yıdBD>YrleyeriRaporaa öedTHAğümaKurulma21aHakkı Dücmüşrİsel>udHususunTIslahdİste BeHüDonu a Kaenuyj İde>-aHY5.nusşa )"Y5.HDn İnr Ol sıDN>24.5.200522.152013113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2012-14411U TAŞINM2012/14411ulaş2013/7121azın ÖİMARnUYGUDeMn AğSIRrişNDrnBArazE DÖNÜŞTÜRÜuElmPAYINlKAdŞILşĞINIlmAdıa ILve AğTALEB K( trkdirla Kaepaİht5.afsımDBlnAKeşifTS nucuAtemp ) E KaepaB TD>aArD2Y5. AşariÖnemaiüOrznsızleküBuğuncın ndarDİkincimDezğKeşifTYap Oa>Y5.nusşa )"<ğul)mulaştKEŞİF SONUCUnnESPe tEDİuElmBArazmİLE n KDİRğEDİuElmİHTİLAFSIZ BArazmARrişNDrnORANSIZzIKmBULUNve Ağ( İmulTUMeyirma2< SırD2e DönüştüeeaendPayın Konşıledinınüd İnr Ol sıDTalebiü-)BYr Mis>Y5. AşariÖnemaiüOrznsızleküBuğuncın ndarDİkincimDezğKeşifTYap Oasmi dNtı SonÇEKİŞMaSiMl Arazi ÖDEMaun RİHil(mBe Dönüştüeeaendtrpit EdaTtrkdirla KaepaKonşıledinDn İnr Ol sıDTD>1irrında ÇekKşmunud >Y5ğÖdemedTaştıi Esas Alına>)tı SonFAİZ UYGUDeMn Ağ( İmulTUMeyirma2< SırD2Y5ğTD>1cıyağÖdendiğu/İmulTUMeyirma2< SırD2e DönüştüeeaendPayın Konşıledinınüd İnr Ol sıDTalebiü-)ÇekKşmunud >Y5ğÖdemedTaştıi Esas Alına>)>24.5.2005"KAMULAhgkM2012-18-361U TAŞINM2012/18-361ulaş2012/6601azın Öncesind Sulu Arazi OlmaESPe Baaverişl( temcia>İstemül-tTZ BÖaeainrmeaTaştıinankilResmiTBiÖ"mDFiyzrirrı v lYapı MamikAtaHesapirrı ileTYıprrnl Payılda Göz ÖnüeedAlıne>Y5ğBD>YrlenmdnuD )"Y5.HDtemp )"dTD>12Y5ğBD>YrlenmdnuD )"YrlendiğuedenüAn Osn Listei Malınc Dtemp ) E KaepaTZ BÖeaAyrıc DEnanksdİlav sidYap Ol sılıpa )r>kli)Oavudedil- Kurumda Bul D>Y5.HDtemp )"dTD>12Y5.HDtemp )"dTD>12iÖ"mDFiyzr ListesB TümDYıl İçinü )çBrli Oal k len eTBD>YrlendiğuedenüAn Osn Listei Malınc Dtemp ) E KaepaTZ BÖeaAyrıc DEnanksdİlav sidYap Ol sılıpa )r>kli)Oavudedil)>24.5.20059.752012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-7560U TAŞINM2012/7560ulaş2012/87481azın Öncesinde Sulu Arazi OlmAdııa ILve Ağ(TDurumda Bul DTaştıi lanınYiylağKıymetiükkdirlKomisyonu vN)BYair/işiaKurulunuHDtrkdirla)tnnşdİkiTTZ BÖAn D2Y5.HDn İİnr Ol sıDTD>1sı/Mis>Y5. AşariFmrklılekü>uğuncın s- Yeni Biair/işiaKurulu OşuşturuOerm/Atrpit EdirrıamYBÖik HüY HüdenAİnceremedYap Buaşssmi Ntı SonMİSLİ AŞANnFARKLIzIKm( Durumda Bul DTaştıi lanınYiylağKıymetiükkdirlKomisyonu vN)BYair/işiaKurulunuHDtrkdirla)tnnşdİkiTTZ BÖAn D2N>24.5.20059.752012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-7364U TAŞINM2012/7364ulaş2012/88181azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C M MALIN İDARE ADANA nESCİ Kaverişl(Durumda Bul D>Y5.HDUsulüneTUMeyrDBD>YrlenmddiğueiKmKabulüd-DEmsal trpit Ed Olmrdedil )"Y5.jnu İdeNtı SonDEĞERlaESPe B ralDverln RİHiNilmESASmaLINACAĞI (Durumda Bul D>YDİçinüMahkenuce KeşifTTaştıi lanınYükmedBDTD>YDHAğmemEsas Tutl sılıpaHatamı Oşcın - Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtrpit EdüMerınDİ )"1sıNtı SonKIYMET TAKDİRiNilmEMSAL SATIŞLARrnGÖREu- BaLve Ağ(Durumda Bul dariÖnce ÖzD> Am1cıDOamryariEmsal SatışmdrılaTi BÖAUnsurirrda TikkatedAlıne>Y5.jnuye İdeNtı SonMÜLK İ BRKİSiNilmRAPORUl(Mahkenuce Emsal trpit Ed Olmrdedil )"YrtKaepaYönteme AykBu Raporaa öedTHAğümaD>Y5.jnu İde - Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"N>24.5.20055.752012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-5892U TAŞINM2012/5892ulaş2012/85771azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1aTaştıi5erİlişkie D>Y5.j BemEsas Alınl sıD )"Y5denü>ecelnunusş5.HDHatamı Oşuşul)tı SonDverln RİHiNEnİ BŞKİNğVERİLERi mESASmaLINMn Al( Durumda Bul D>YDtemp )"d-üBYair/işiaKurulunc DHenüz TD>1aTaştıi Oasn 2011 Yılına Ait D>Y5.j BemOşuşmrdedil )"Y5.j BeiKmEsas Alınamryssmi dN>24.5.20053.752012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-7709U TAŞINM2012/7709ulaş2012/84821azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ Kaverişl( Biair/işi.j ced2010 YılıtD>Y5ğListesBedekiTTZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 Miktrrı Esas Alıne>kalet Ücretül)mulaştİPOTEĞOlmaESPe tEDİuElmBArazEnYANSITaLve Ağ( TD>1aDonusuatrpit EdıamtrpuüDuydunda Mevcut İpot<ğunAtemp ) E KaepaB TD>erYznsıt Oma2e YetünKamunul )".HDÖdemensiDKonulıtD>Y5.nusşrinlHatamı Oşcın Ntı SonVEKALET ÜCRETİğ( KeainsiniDV>ki>le temsilda)tnrenTTD>1cıDYuralınaAD>kalet ÜcretünelHAğme KamdnuD )"<ğul)>24.5.2005197652012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-5608U TAŞINM2012/5608ulaş2012/75461azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpit EdınTlen Bede FaalTOşmryariBYr M>Ynur Osmi dBuğuncın DvdTtrpit EddariM>Ynur Çıkul Ol sılaaYöneaik BYr FaalikAtaBuğunyudediA- Serbest Piyzsa Rayiç.j BeHü öedTTZ BÖABD>YrleyeriBYair/işiaKuruluğRaporunaaTDyrnıla>Y5.HDtemp )"d-üTD>1yağDonu trpit EdınTlen Bede FaalTOşmryariBYr M>Ynur Osmi dBuğuncın DvdTtrpit EddariM>Ynur Çıkul Ol sılaaYöneaik BYr FaalikAtaBuğunyudedi/2942 S. DK'nunT11. Md. Esasmdrıd özet5.erY5.nusş5.HDUsuliv lYasaya AykBu Oşcın - Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200567652012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-5692U TAŞINM2012/5692ulaş2012/70501azın ÖBArazmaESPe Ba( Durumda Bul D>Y - Hak5 BelA Ka vHüHakkanikAteTUMeyrDBirlKarumda Bul D>Y5erHAğmetmunul )"1irrı - Üçü Odalar ListesBedenüİkisiiderİ )"ki>dN)Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dveütemciaedDunulTD>Y5.jnuyj İde>)tı SonVEKALET ÜCRETİğ( Kurumda Bul D>Y - Hak5 BelA Ka vHüHakkanikAteTUMeyrDBirlKarumda Bul D>Y5erHAğmetmunul )"Y5erHAğmetmunul )"24.5.200529.552012113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2012-6426U TAŞINM2012/6426ulaş2012/110561azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba(temcia>Talebiü-)Mahkenuce AtrnariBiair/işir.HD2942 S.laş15.M. BD>YrtKaepaNçlarıkanr< Haid Olmrdedi/BusKurulstaşafuldariDüzenlene İk Biair/işiaRaporununDHAğmemEsas Alınamrsmi /DıymetiükkdirlEsasmdrınaTUMull dedi)tı SonEMSAL n 12/C MzAeIN SATIŞLARIlmaESPe Ba(ArsadNçlarığiedekiütrpit Edın Kıymetiükkdirid-DEmsal Satışmdraa öedTTZ BÖABiçKae İde/ylşafirrdariDarılüİkamN)Oşunasmi dGibiüMahkenuce Re'senAEmsal CelbiüYolulaadaa i KaebKae İde/Re'senAEmsal Celbi)tı SonRE'SElmEMSAL CELBİ YOLUNAnGİDİuMaSil(trşafirraüYD>1aDonusuatrpit EdaTYakınnBölgelBÖdenTYakınnZamrnDİçindN)Saİnşı Yap Oansyle Hükmlar HakkındağBYagi Alınl sıDİçinüİmkariD>Y5.jbKae İde - Lüzum dlerek HüRe'senAEmsal CelbiüdedYap OsbKae İdeNtı SonKIYMET TAKDİRğESASLARIlAnUYULveve Ağ(TD>1aDonusuatrpit EdıamEksiküvHüÜstüpaYönaerşkBe NelBÖAO cın üvHüOrznmdrılıpaAçıkirnm1sıd )"<ğul- Durumda Bul darin İamDaOsnav lYolaa i en Yj inT>Y5.HDdeğBD>YrlenmdnuD )"Yrlene İde/Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dTD>12<)>24.5.200512.4.2012113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2012-2584U TAŞINM2012/2584ulaş2012/76311azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıieHü öedTYap Ol sıD )"Y5.HDtemp )"d-üTZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıieHü öedTYap Ol sıD )"Y5.HDtemp )"d-üTZ BÖaeainrmenirdTD>1aTaştıieHü öedTYap Ol sıD )"24.5.2005197352012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-12472U TAŞINM2011/12472ulaş2012/28571azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğTALEB K( Biair/işiaRaporunda TZkrrda 600 Kg Zeytie D>Y5m" len BedenüTZ BÖaeainrmedYapışdedil- ÜlkenGenerek Hü )çBrli Ort1irm1üMiktrrı TikkatedAlıne>Y5 Miktrrınaa öedTHesapirm1üYap Oasmi Ntı SonraKARDeğVERİMaAdıa IMIl( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>Talebiü-)tapit Ed AskerîlYasaknBölgedeüBuğuncın ndarDTaşım ArazisiDNçlarığiedekiüKulşsaım GüçlüğüTNin HükmedOşuşabKae İkdTZ BÖüDuybınıamEnlFEdlu %10 OlsbKae İde>Ntı SonASKERi YASAK BÖLGEral ULUNAlmn IMlAdAZİSiğ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>Talebiü-)tapit Ed AskerîlYasaknBölgedeüBuğuncın ndarDTaşım ArazisiDNçlarığiedekiüKulşsaım GüçlüğüTNin HükmedOşuşabKae İkdTZ BÖüDuybınıamEnlFEdlu %10 OlsbKae İde>N>24.5.2005127352012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-1840U TAŞINM2012/1840ulaş2012/24651azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ Kaverişl( TD>1aDonusuatrpit EdlamİOgiaiDUMeyrDEmsal temp )"dYap OyudediA- trpuüDuydunda BD>YrtKaepaBin1irrın Satış TaştıinankilNçlarıkanrY5.HDBD>YrlenmdnuD )"Y5ea öedTyle HükmTTZ BÖ"5.HDtemp )lE Kamunul )"eceldüktnn p nrağSomutüEmsal Satış TZ BÖ"5.HDB >Yrlene İde NmulaştTA12/C MuEMSAL SATIŞlDEĞERi OlmaESPe Ba(iYap DYakirşıkaBiÖ"mDMamikAtaCetvD>Yü-)ÇevedTveTŞehBrciaik Bakanledi'nc DYayımirnariBiÖ"mDMamikAtaCetvD>Y5ea öedTyle HükmTTZ BÖ"5.HDtemp )lE Kamunul )"Y5.HDtemp )"dTD>1224.5.2005"KAMULAhgkM2011-18-811U TAŞINM2011/18-811ulaş2012/1111azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C M MALIN İDARE ADANA nESCİ K( Yj elüMahkecdTBD>YrlenendHesapaYöneti in veDMetrZdDundTBÖ"mD>Y5.HDKurumda Bul D>Y5.HDtemp )"k HüUsuliv lYasaya UneyrDO cın - TnrenmeiDuralınıpaOnrnasmi dNtı SonZAYİATnORANImaESPe Ba(iİmulTDüzenlemN)Ort1klıkaPayıl- BuaPaya tekabülDa e İkdMiktrrda Zayizr Orsaı İlav lE Kamdnu5erİlişkie O e>YrlenendHesapaYöneti ininlHukuka UMeynlın s- Ye elüMahkemerinlDnrenmeiDuralınıpaOnrnm1sıd )"<ğulNtı Sonn 12/C MIN METRE ncRE Arazil( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTtrpit EdınüMerınDİ )"12YrlenmdnuD )"Y5.HDUsuliv lYasaya UMeyrDO cın /DnrenmekBe Onrnasmi dNtı SonİMARnDÜZENLaManORTAKzIKmPAYIl( TD>1aDonusuatrpit EdlarınTEmsal MukayesunulS nucuABuğuna )TZ BÖ"ee tekabülDa e İkdZayizr Orsaı temp )"d-üYj elüMahkemecdTBD>YrlenendHesapaYönte BeBelveğBuğuna )MetrZdDundTBY5.HDHukuka UMeyn Oşcın )>24.5.200513.252012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-625U TAŞINM2012/625ulaş2012/13471azın Öncesinde SaLAlmn 12/C MIN DEĞERi OlmaESPe Ba(trpit EdınüTD>1 TaştıinankilMevki"dvdTŞartlrrınaa öedTveTOşcın iGibiüKulşsaılm1sıdlerek HüGetnre İde NetAGD>YrHü öedTB >YrlenmdnuD )"<ğul-aTZ BÖeaEtkiDa eriTümDUnsurirr TikkatedAlıne>ı>Y5.HDD>kalet ÜcretünanriAz OOma2kalet ÜcretünelHAğme KamdmdnuD )"<ğul-aNudas D>ı>ı>kalet Ücretü)>24.5.200523.152012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2012-27U TAŞINM2012/27ulaş2012/4811azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba(Uzldam1aDonusunda Yönte BeeTUMeyrDÇağrıdYap OyudediA- TD>1lınıHDBDysalalındanAUzldam1aDonusunda Tebligzr Yap Oynş OlsağBYaeaAnmdal ya Yrnaşmryssmi dAnmda OdedindariTD>1yağDevamlE Kae İde)mulaştUZinduluKONUSUNDeğÇAĞeI (Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"/UsulüneTUMeyrDÇağrıdYap OsuyduğBYaeaTD>1lınıHDBDysalalındanAAnmdal ya Yrnaşmryssmi nınüdnmda Odedi -dYD>1aŞart1lıpaReddindTDunulTD>Y5.jnuye İdeNtı SonDEĞERi DÜŞÜK OLDUĞUaVE KA UL ETMEDİKLERiu AYANIm(Kurumda Bul D>Y5.HDtemp )"dTD>121lınıHDCevapdTil24.5.200515.1252011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-11106U TAŞINM2011/11106ulaş2011/129661azın ÖİRTİFrKt Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C M MALIN İDARE ADANA nESCİ Kaverişl( TD>1aDonusuatrpit EdıamtrpuüDuydundakiTHaciz Ş>rh.j BeiKmB TD>erYznsıt Ossmi d- Satış Fiyzrı v lTZkulTBaşulaaÜretüm Gid>Yş5.HDİlnTaşım Müdürlüğünanri )tYrtKae İde NmulaştTAPU KAYDşNDeKİtHACİZ ŞERHLERia(iİrfifY5erYznsıt Oma2Y5.HDtemp )"dveütemcia>TD>121aDosya2Y5.jnuyj İde>- İrtKfY NmulaştTAPU KAYDşNDeKİtŞAHISK( BuaŞahsıamtebliğzrındYapışdedilŞahıslağdynınKişiaO uplOavudekmdrılıpaArda Buaşma2< )"<ğul)>24.5.2005"KAMULAhgkM2011-18-564U TAŞINM2011/18-564ulaş2011/7501azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ Kıstrpit Edıamtrşım ArazisiDNçlarığiedeDO cın - >Y5.HDNetAGD>Yr Esas Alına>Yrlene İde NmulaştTA12/C MIlmNİTaziĞil( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"dvdTİ )"udiydTveTMücaviÖAnasn SılırmdrıdDışındaTDuşsaütrpit EdınüylpuüDuyduna 28.02.1983 güelveğ83/6122 sayıiıüBakanlulTKuruluğDunulnemdnuD1/cD>rhin Konulmadedi -dBakanlulTKuruluğDunule BD>Yrlenendnasnirrın SılırmdrıdİçindN)Y ÖAnamadedi vdTİmulTPlsaı İlN)İskan Saha2< O e>Y5.HDtemp )"dvdTİ )"lnnmdnişaAraziDHakkındağBakanlulTKuruluğDunulnemdnuD HüTikkatedAlındedindaütrpit EdınüğrsadNçlarığiederOavudedil)>24.5.200526.952011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2011-6223. TAŞINM2011/6223ulaş2011/146871azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit EdnmTD>1aTaştıi Esas Alınmak SuretükmedTZ BÖABiçKamunul )"uğuncırulcın ndal>udHususunTObjuğuncırulcın ndal>udHususunTObjY5.HDtemp )"d-ütrpit EdıamYBÖimDonum dKöymYBÖleşüm nasninaTYakınlıi Gözönüede >uğuncırulcın ndal>udHususunTObjdenAEnkEd >Y İainr5.jnuyj İde>Gözet5.nuanri>ecelnuk SuretükmedEksikü>e HAğme Kanusş5.HDİsabArli)Oavudedil)>24.5.2005125952011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-7997. TAŞINM2011/7997ulaş2011/86231azın Öncesinde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( KıymetiükkdirlKomisyonu İ>e Biair/işiaRaporunda BD>YrlenendTZ BÖaerde ÖnemaiüOrznsızleküBuğuncın ndarDY HüdenABiair/işiaKurulu OşuşturuOuplRapor Alınssmi d- İht5.afsımDBinABiair/işistaşafuldariBD>YrlenendB TD>denAİainr5.j İde NmulaştKIYMET TAKDİRğKOMİSYONUaİLE Bİ BRKİŞİ RAPORUNDrnBAziRLalENnDEĞERLERiNnFARKLI OLMn Al( Durumda Bul D>Y5.HDn İİnr Ol sıDTalebiü-)Y HüdenABiair/işiaOşuşturuOuplRapor Alınssmi d)tı SonEMLrKtVERGİSiğORANIm( TD>1aDonusuatrpit Ed İ>e Emsal.j BemEsas AlınanüOrznmdrılıpaFmhişlÖlçüdelFmrklırO cın ü-)FmrklıleküvHüÇelişkiein Gid>YulmişaOşvurud )"Y5.HDn İİnr Ol sıDTalebiü-)Emsal Pay İ>e TD>1aDonusuatrpit Ed Dunşılda Buaşa>N>24.5.20056.752011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-6212. TAŞINM2011/6212ulaş2011/83281azın ÖİRTİFrKtncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( NEdım vHüUMeyirmaTİmulTPlsaı İçj Bsş5delOşmryariB >udiydTHizmetlBÖindenTYanulirnm1yariv lEtşafu MeskunlOşmryariTD>1aDonusuatrpit EdıamğrsadOOa>Y5ğListesBee UMeynlın sda TZnetlendiktnn p nraTDunulTD>Y5.nusşa )"aİle temp ) veütemcia>TD>12aArD21lıstaşafçaDBank1dau ÇekKamunundTDudalTVarsadİmişmiş Mevduzr FaizY İ>e BiÖaikteğTD>1cıDİ )"Y5ğÖdenmdnundTDunulTD>Y5.nusşa )"24.5.200521.652011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2011-4514U TAŞINM2011/4514ulaş2011/111481azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bul iDununununT15 /S n Md. Malınc DTZ BÖaeainrmeaTaştıinin)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünrYznimTD>1aTaştıi Oasn YılmEsas Alına>e Üretüm Gid>Yğeri5.HDResmiTKuruluşirrdari )tYrtKaipüBYair/işiaKurulundari2009 YılıtD>Y5.j B Esas Alına>Ntı SonBİ BRKİŞİ İNCELaMaSi ( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d-üKarumda Bul iDununununT15 /S n Md. Malınc DTZ BÖaeainrmeaTaştıinin)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünrYznimTD>1aTaştıi Oasn YılmEsas Alına>24.5.200513.652011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2011-4291U TAŞINM2011/4291ulaş2011/104651azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaİDARE ADANA nESCİ KİSTEMi ( BYair/işiaKurulunuHDKurumda Bul ya Donu Yj inTCinsdvdTNçlarığieHü öedTÜçü Odalar ListesBedenüİkisiiderİ )"Y5.HDtemb )"d-üBYair/işiaKurulunuHDKurumda Bul ya Donu Yj inTCinsdvdTNçlarığieHü öedTÜçü Odalar ListesBedenüİkisiiderİ )"Y5.HDtemb )"dvdTİ )"24.5.200567652011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-4959U TAŞINM2011/4959ulaş2011/66821azın Öncesinde SuluaverişNDeğDEĞERlaESPe Ba(iİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünrOasn TD>1aTaştıirinlEsas Alınma2YrininTTZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm Gid>Yş ileTDiloTBaşulaaDücenatoptan Satış FiyzrınıamEsas Alınma2rhiniKmKarumda Bul D>Y5erYznsıt Oma2sanda YErgılamrTHarç vHüGid>Yğeri5denTTD>1cıDİ )"neindS rumluğOşcın Ntı Sonncesinde SuluaverişNDeğVEKALET ÜCRETİğVE YAdGIDeMnuGİDERia(iTD>1lısYuralınaAD>kalet Ücretünin AaktuTTaştfe len BedenüD>Y5.nusşa )"<ğul-THarç TDhiadTümDYErgılamrTGid>Yğeri5.HDTD>1cıDİ )"24.5.200567652011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-4770U TAŞINM2011/4770ulaş2011/65871azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmEsas Alınasmi d- BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulTaştıten p nrakiTSatışmdrılaEmsal Alınma2geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulTaştıirmEsas Alınasmi d- EmsalinABD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulTaştıten p nrakiTSatışağDonu trpit EdlaÖAn D224.5.200531.552011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2011-1857U TAŞINM2011/1857ulaş2011/93901azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaTAPUDAlmnERKİNğ( BYair/işiaKurulu'nunT5ğKişidenAOşuşturulma2Y5.HDtemp )"/ylpudarDTer/inA- İht5sas OdalarıstaşafuldariB5.dirKaepaListe HüY ÖAnasnirrdari3nKişiaİliv ya İlçenİ )" Am1cıDOamryariSatışmdraa öedTTZ BÖABiçKamdnuD )"24.5.20057.4.2011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2011-2322. TAŞINM2011/2322ulaş2011/62171azın Öncesinde SulSIZ EL ATulu Arazi Olma HSİ Kaverişl( İ )"nce trpit EdnmSahiplenmeiDustı İ>e FiKaepaDulıc< O e>Y5.HDtahsi>ş TD>12e FiKaepaDulıc< O e>Y5.HDtahsi>ş TD>12N>24.5.20054.4.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-3474U TAŞINM2011/3474ulaş2011/45131azın Öncesinde Sulu( TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmEsas Alınma21 Taştıinann p nrakiTBirlTaştıtekiTTZ BÖAEsas Alına>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulTD>1aTaştıirinlEsas Alınma224.5.200529.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2010-21571U TAŞINM2010/21571ulaş2011/55321azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE İDARE ADANA nESCİ ğTALEB K( Biair/işiaKurulununTYj inTCinsdvdTNçlarığieHü öedTÜçü Odalar ListesBedenüİkisiiİ )"Y5.HDtemp )"dvdTİ )"24.5.200529.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2010-21568U TAŞINM2010/21568ulaş2011/55181azın Öncesinde Sulu(BYair/işiaKuruluğÜçü Odalar ListesBedenüİkisiiderİ )"YrlenendKişi.j denAOşuşm1yanüBYair/işiaKurulundariAlınanüRaporaa öedTHAğümaKurulma224.5.200528.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-12976U TAŞINM2010/12976ulaş2011/40331azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( SatışmdrdağBYnantiğTZ BÖ"mSatış TZ BÖ"5anri>ecelnüş OlsağBYaeaArsadTZ BÖaeainr5.nuğeri5deaEmsal Alımında YEnıltıc< S nuçmdraa ötürebKae İde5anriEmsal Alınmama2Y5.HDtemp )"d-üSatışmdrdağBYnantiğTZ BÖ"mSatış TZ BÖ"5anri>ecelnüş OlsağBYaeaArsadTZ BÖaeainr5.nuğeri5deaEmsal Alımında YEnıltıc< S nuçmdraa ötürebKae İde5anriEmsal Alınmama224.5.200528.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-12633U TAŞINM2010/12633ulaş2011/41301azın Öncesinde SuluDEĞERi OlmaESPe Ba(iİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünrOasn TD>1aTaştıirinlEsas Alınma2Y5 Miktrrı toptan Satış Fiyzrı MamikAtY5.HDNetAGD>Yr Biç5mşrdN)BYr ÇizD>gedlerek HüGöste1KamunuD )"<ğul)>24.5.200528.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-10923U TAŞINM2010/10923ulaş2011/40831azın Öncesinde SulYluavYaLImaESPe tVE nESCİ ğaverişl( TZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünüKmEsas Alınma2rhiniKmKarumda Bul D>Y5erYznsıt Oma21aTaştıirinlEsas Alınma2Y5erYznsıt Oma224.5.200522.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-1631U TAŞINM2011/1631ulaş2011/37841azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaverişl( trpit EdıamİrtKfY5.HDtemp )"k HüHAğmemEsas Alınan Biair/işiaRaporununDHatamı Oşcın /Kap )erezasyon FaizY5.HD%4dOOa>Y5.HDTZ BÖaeainr5.nusş5delTD>1aTaştıirmEsas Alınasmi d)tı SonDverln RİHiNOlmDİKKATEmaLINACAĞI ()Kurumda Bul D>Y5.HDtemp )"k H/TD>1aDonusuaOOaydİaTDhaiÖncekiüYıla Ait D>Y5.j BemEsas AlınyusılıpaHatamı Oşcın - Hatamı Biair/işiaRaporununDHAğmemEsas Alınamryasmi d)tı Sonn 12/C MIN DEĞERia( TD>1aTaştıi5erAit D>Y5.j mEsas Alına>Y5.HDtemp )da Kaj İde>- TDhaiÖncekiüYılıntD>Y5.j BeiKmEsas Alınma21aTaştıi lanınYükmedD>Y5.j BemTikkatedAlınesmi d- trpit EdınüTZ BÖ"5.HDB >Yrlenmdnu5delveüDap )erezasyon FaizY OrsaındİaHata Yap Oynş Olcın /Ek Biair/işiaRaporu Alınma2Ntı SonEKnBİ BRKİŞİ RAPORUlaLINMn AlGEREĞi ( HAğmemEsas Alınan Biair/işiaRaporununDHatamı Oşcın - TD>1 Taştıine Ait D>Y5.j BemTikkatedAlınma2Y5.HDtemp )"dvdTtemcia>TD>1224.5.200521.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2011-343U TAŞINM2011/343ulaş2011/36771azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE n 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ Kaverişl( trpit EdınüVasfılaü öedTBD>YrlenendBYair/işiaKurulununTHatamı Oşcın /KurulunğÜçü Odalar İkisiiİ )"iaKurulğListesBedenüSeç5.ecYrlenendBYair/işiaKurulununTHatamı Oşcın /KurulunğÜçü Odalar İkisiiİ )"iaKurulğListesBedenüSeç5.ecY5.HDtemp )"dvdTİ )"Yr Metodulaa öedTm2 Fiyzrı Buğuncıktan S nraTBununTlen BedenüKurumda Bul D>Y5.HDHesapirnma2Y5 OrsaınAtemp ) E Kae İde>Ntı SonDEVLET SU İŞLERiaGENEL MÜDÜRLÜĞÜl( Gener BütçuyeTTDhiadKuruTİ )"<.j B Dupsamına AlındedinınüMahkemecdTGözet5.e İde>NmulaştİPOTEK ŞERHİm( Durumda Buaşsaütrpit EdınütrpuüDuydunda Mevcut Buğuna )İpotrhiniKmtemp ) E KaepaDurumda Bul D>Y5erYznsıt Omama2Y5.HDtemp )"dvdTtrpit EdınDİ )"1224.5.200514.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-11337U TAŞINM2010/11337ulaş2011/33951azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Biair/işi.j cedYap OansTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaştıi>NmEsas TutuOssmi d- MünavebuyeTAlınesmk Ürün.j BemTZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm Gid>Y.j B İ>e Kg.TBaşulaatoptan Satış FiyzrmdrılıpaEsas Alınl sıD )"Y5.HDtemp )"d-üMünavebuyeTAlınesmk Ürün.j BemTZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm Gid>Y.j B İ>e Kg.TBaşulaatoptan Satış FiyzrmdrılıpaEsas Alınl sıD )"geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaştıi>NmEsas TutuOssmi d- MünavebuyeTAlınesmk Ürün.j BemTZkulTBaşulaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm Gid>Y.j B İ>e Kg.TBaşulaatoptan Satış FiyzrmdrılıpaEsas Alınl sıD )"24.5.20057.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-10767U TAŞINM2010/10767ulaş2011/30551azın Öncesinde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( KıymetiükkdirlKomisyonununTvN)BYair/işi5.HDB >YrlediğulBeTD>aArD2Yrlendiğu - Tn BÖAPaydİşstaşafuldariAçıasn TD>1aDosya2Y5.HDn İİnr Ol sıDTD>1sı )tı SonEMSAL n 12/C MIN İMARnPARSaziuOLMn Al( Durumda Bul D>Y5.HDn İİnr Ol sıDTD>121aDonusuatrpit EdıamDudastrodParsD>iDNçlarığiedeDO cın ldariDüzenlemN)Ort1klıkaPayına KonşıleküGD>ec24.5.20052.3.2011113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2010-16270U TAŞINM2010/16270ulaş2011/35661azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Bancesinde SaLAlmn 12/C MIN İDARE ADANA nESCİ K( Biair/işiaKurulunuHDKurumda Bul iDunununaa öedTDurulma21 TaştıinankilYaşlrrınaa öedTYıprrnl Payıl>ecelerYr Metodulaa öedTTZ BÖABiçKamdnuD )")tı Sonncesinde SaLAlmAdAZİğNİTaziĞi raKİun 12/C MINtDEĞERia( GD>Yr Metodulaa öedTB >YrlenmdnuD )"<ğul-aArazidNçlarığiedekiütrpit EdaüHem Ziraat BYair/işisüüHem dN)İnşaat BYair/işistaşafuldariBD>YrlenendTZ BÖea öedTZemieD>Y5erHAğmed5.nusşrinlHatamı Oşcın N>24.5.200521.1052010113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-9886U TAŞINM2010/9886ulaş2010/136731azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed FiKaepaMeskunlHalde >uğunvudedindariBD>YrlenendÖzD>rıkanrYANin Hükmed“Arsa”DNçlarığiedeDDubul a Kaenuyj İde/atrpit EdıamğrazidOOa>aB >Yrlenmdnu5ipaİsabArsizliğulNtı SonARSrmNİTaziĞil( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMeskunlHalde >uğunvudedindariBD>YrlenendÖzD>rıkanrYANin Hükmed“Arsa”DNçlarığiedeDDubul a Kaenuyj İde/atrpit EdıamğrazidOOa>Y5 BüvHüÜretüm Gid>Y.j B İ>e Kg.TBaşulaatoptan Satış Fiyzrmdrılarİlişkie ResmiTD>Y5.j Bem )tYrtKamdnuD )"24.5.200515.652010113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞINM2010/785ulaş2010/90291azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Yeralrı Suy ldariHang5 SistemleTYanulirnışdedilHususlarısAyrıntıiıüBYr Biç5mdeaArda Bum1üYap Oa>YrlennuanriPompajla Suirm1üDarsadBununTİçinüYap OasmkTGid>Yğeri5 dN)Üretüm Masşafirrıpa İlav lE KamdnuD )"e MiüYoksadÖzD> BYr Pompairm1üyaadaaBaşka BYr SistemleTmiütrpit EdaüUmda Bdi Yeralrı Suy ldariHang5 SistemleTYanulirnışdedilHususlarısAyrıntıiıüBYr Biç5mdeaArda Bum1üYap Oa>YrlennunuD )"24.5.200510.552010113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2010-4373U TAŞINM2010/4373ulaş2010/81991azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDYap Buaşssmk Biair/işiaİnceremesiDİ>e BD>Yrlenmunul )"YrlenmunulNin HükmedB TD>atemp ) TD>12Y5.jnuye İdelNtı SonACELa ncesinde Sulu( AceretEl Koym1aDosya2YrlenmunulNin HükmedB TD>atemp ) TD>12Y5.jnuye İdelNtı Sonn 12/C M Arazi OlmBAziRLalMaSi ( Durumda Bul D-DYap Buaşssmk Biair/işiaİnceremesiDİ>e BD>Yrlenmunul )"YrlenmunulNin HükmedB TD>atemp ) TD>12Y5.jnuye İdelN>24.5.20058.4.2010113 K. 2007/143"KAMULA5IRM2009-21111U TAŞINM2009/21111ulaş2010/63081azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Baaverişl( trpit Edıamİ )"YrimEsas Alına>1 Taştıine Ait ResmiTD>Y5.j i )tYrtKaipüBulaa öedTtrpit EdınüTZ BÖ"5.HDB >YrlenmdnuD )"Y5.HDtemp )"dTD>121 Taştıine Ait ResmiTD>Y5.j i )tYrtKaipüBulaa öedTtrpit EdınüTZ BÖ"5.HDB >YrlenmdnuD )"Y5.HDtemp )"dTD>12YrimEsas Alına>Y5.HDtemp )"dTD>121 Taştıine Ait ResmiTD>Y5.j i )tYrtKaipüBulaa öedTtrpit EdınüTZ BÖ"5.HDB >YrlenmdnuD )"24.5.2005"KAMULAhgkM2010-5-183U TAŞINM2010/5-183ulaş2010/2041azın Öncesinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( MahkemecdTBozmaya UMulcın naa öedTEk Biair/işiaKuruluğRaporunda TD>1aTaştıi D>Y5.j Beeü öedTBD>Yrlenendvel )"1aDosya2 D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMesklcın naa öedTEk Biair/işiaKuruluğRaporunda TD>1aTaştıi D>Y5.j Beeü öedTBD>Yrlenendvel )"1aEdıamiaKuruluğRaporunda TD>1aTaştıi D>Y5.j Beeü öedTBD>Yrlenendvel )""KAMULAhgkM2010-5-183U TAŞI18-410/10923ulaş2018-4141azın Ön53inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaverişl( tra2 D>Y5.HDtrDO ndTDun3 Kc DTZ BÖaeainr2Y5.HDtemp )da Kaj İde>- t>Y5ğLiına AlınanüB TD>aAriğulNmulaştKEŞİF ( DuruDrnBİ BRKİŞİ (i Ol ( tlmaUSULÜBul D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>Talebiü-)ta-nusunda Teb Biair/işiaRTD>Y5.HDYüMüheai00'ü Aşarid>Yğeri5 PBağFiyzt e İkl N)mda Bulvaenuyj İde/atnarİlişkie D>1aDonuuluğyaadaaEsalayıSatışmdnKAYNAKTAlmAUSUNDeğÇAĞ Bİ BRKİ(işiaRTD>Y5.HDYüMüheai00'ü Aşarid>Yğeri5 PBağFiyzt e İkl N)mda Bulvaenuyj İde/atnarİlişkie D>1aDonuuluğyaadaaEsalayıSatışmdnKAYN-l D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>Talebiü-)taUAT FAİAPORUl( TDul D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>Talebiü-)ta-n D>Y5.HDtrDO ndTDun3 Kc DTZ BÖaeainr2Y5.HDtemp )da Kaj İde>- t>Y5ğLiına AlınanüB TD>aAriğulNmulaştKEŞİF/TD>15.652010113 K. 2009/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞAŞI100011/4959ulaşş201000141azınş20109esinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpit Ed Dunşılda BualTOşmryalüğünaKıyoymYBopldaB Ni LesmiTDiniKmtej İis p nraT p nr Mevcut Buğdi -dUsulaik BYrRağmdaaEa Bul iDunununaa önsıt Oma2Y5.HDtemp )"d)>24.5.20051aDosya2 D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMeskaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm Gid>Y.j B İ>e Kg.TBaşulaato,tan Satış FiyzrmdrılıpaEsas AlınTaşB Gösrda Bum1üYBee UöedTylKaenTae NmulaşrekKurulundariAlınanüRapoınma2as Alın Kaenua>Y5.nusş5.HDUsuliv )>24.5.200528.3.20111133.11 2009/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞAŞI96941/4959ulaşş20969441azınş2010706inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bul irıamikSebzuğOşcdlereok Çeşid AlındenüSulrdedindaütrpit EdınüEudalTVa MutadTaştıiSebzuetüm M üvHüOrznmda Buaşmaınüd )"<ğul-Ek Biamatrpideedil)tı SonEMSAL aLIMIÜNLERia(i2009Üİ(işidürlüğünanriTD>1 TaştıiAlınesmk Ürün.j nTZkulTBaşulaadTaştıieHü öedTMündD>Y5.j BemTaaOrtD>Y5 BüvHüÜretüm Gid>ş Fiyzrı MamikAtY5.Hid>Yş ileTDiloTBnmdnuD )"rha 28.02.1983 eainrmınaAD>HisABuğualTOşmryalCir/işisüüKamu İrLesmiTDiniKmtej İis p nrakkıiauTtrprmınaAD>aYetBepaDurumda Bul D>Y5erYznsıt OmamSözit Ed DuiniKmğssmk 28.3.2011113 K9 2009/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞAŞI74961/4959ulaşş20749641azınş207426inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bulid>YğtaymulTPlsaıç5.e İk ÖAnims denAOaleTkabülKMeyrDÇağrıeainrkınınDİ )"udHusukınlıi ıntD>AGD>YrimİncsrdaahusBDBÖaeainrKamdnuD )"Y5.HDtemb )"dvdTİ )mda Bul l>udHusukınlıi ıntD>AGD>YrimİncsrdaahusBDBÖaeainrKamdnuD )"Y5erYznsıt OmamEk24.5NçlarıurulundariAlınanücKeainYol OynerhleTYadlermedYapışa>Y5.jumda BrekK D>Y5.HDtemp )da Kaj İde>- TDhrurOavudedil)>24.5.2005"KAMULA18IRM2010-7183U TAŞI18-1461/4959ulaşş2018-14641azınş20234inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaverişl( tra2 D>Y5.HDt5 /S n Md. Kc DTZd )"<ğu AlıaSatıŞüPr5ın Nmulaş E Kae şudaıiauamikAtaCncsKuruluğRaporunda TBD>Yrlenendrt1klıkdenATaşım Mü1irm1Ntı SonDEĞEiair/işiaO2e BD>YaşulaardN)İ )"ncemk Biair/iğulNmulaşt İ BRKİŞİ KURULU ( trpit Edı( Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d-üKarumda BınDİ )"12Y5.HDt5 /S n Md. Kc DTZd )"<ğu AlıaSatıŞüPr5ın Nmulaş E Kae şudaıiauamikAtaCncsKuruluğRaporunda TBD>Yrlenendrt1klıkdenATaşım Mü1irm1Ntı SonDEĞERlaESPe Ba(i10mDat TDha D>Y5.HDt5 /S n Md. Kc DTZd )"<ğu AlıaSatıŞüPr5ın Nmulaş E Kae şudaıiauamikAtaCncsKuruluğRaporunda TBD>Yrlenendrt1klıkdenATaşım Mü1irm1Ntı SonDEĞEiair/işiaO2e BD>YaşulaardN)İ )"ncemk Biair/iğulNmulaşt İ BR/TD>13.652011113 K4 2009/143"KAMULA18IRM2010-7111U TAŞI43011/4959ulaşş20430141azınş2056esinde Sulu Arazi Olmu Arazmda BulTD>Y5.HDYap Buaşssm12Yğtay'd )"<ğyrKaepa1irm1ekK urOaleSatı Z BÖtiğTZkzrı Esas AlınldariOu trpiaYetB Hükmlaaldaıiaonn 12/C MIN GÜÇLÜ Pe BLBul sımDEl Atl D>i )tınlTD>Y5.HDYap Buaşssm12Yğtay'd )"<ğyrKaepa1irm1ekK urOaleSatı Z BÖtiğTZkzrı Esas AlınldariOu trpiaYetB Hükmlaaldaıiaonn 12/C MIN PAYLIIÜNLKiğ( Ç(ığiederOavudedil)kierYğtay'd )"<ğyrKaepa1irm1ekK urOaleSatı Z BÖtiğTZkzrı Esas AlınldariOu trpiaYetB Hükmlaaldaıiaonn 12//TD>"KAMULA18IRM2010-7183U TAŞI18-621/4959ulaşş2018-6241azınş208İFrKtncesinde SuverPİLON Y Metlu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >YlikiTaştıirinlcriBüryeütTD>aştrikşulaileTA.ŞuyeTTDhdenüTZ BÖaeünaşsaütrpit EdınüPilosdvdTNçD>YrlkYüMüheai Durumda BuHDİlnKısmııirinlcriBüryeütTD>aştrikşulaileTA.ŞuyeTTDhdenüTZ BÖiaidTD>12Y5.HDtemp )"d-ütrpit EdıamY İisnuyeTD>YlikiTaştıirinlcriBüryeütTD>aştrikşulaileTA.ŞuyeTTDhdenüTZ BÖaeünaşsaütrpit EdınüPilosdvdTNçD>YrlkYüMüheai Durumda BuHDİlnKısmııirinlcriBüryeütTD>aştrikşulaileTA.ŞuyeTTDhdenüTZ BÖiaidTD>12YlikiTaştıirinlcriBüryeütTD>aştrikşulaileTA.ŞuyeTTDhdenüTZ BÖaeünaşsaütrpit EdınüPilosdvdTNçD>YrlkYüMüheai Durumda BuHDİlnKısmııirinlcriBüryeütTD>aştrikşulaileTA.ŞuyeTTDhdenüTZ BÖiaidTD>12aştrikşulaileTA.Ş.uyeTTDhdenüTZ BÖiaidTD>1213.2520121136 K. 2008/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA8INM2409/21111ulaş8 Önce3081azış8 Ö2912inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpit Ed Dunşılda BHDBiDurumda Bsnina ÖAnzdN) uplOavudeditıiZlkDÇazşulaaddarkKMersal Alımonu da TBD>i5.HDTZ BÖaeainrmesş5delMamD>1aTaştıiyon FaizY Orsaındİa )"d-üY%5ıavudediltrpit EeMnuBAĞ ( KİTALDZAİ BRnk1ya>1aDonusu D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMeskatrpit Ed Dunşılda BHDBiDurumda Bsnina ÖAnzdN) uplOavudeditıiZlkDÇazşulaaddarkKMersal Alımonu da TBD>i5.HDTZ BÖaeainrmesş5delMamD>1aTaştıi%5ıavudediltrpit EeM/TD>13.2520121137.11 2008/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA8INM0329/21111ulaş8 Ön032081azış8 Ö2080inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(alcın Bİlamıeedil)ltapor Allcın daD> Am1cıDİçinÜçKurulundariAlınanüRapo Alınma2Y5.HDYaaş Aşarid>Yğıp2MeyrDAtemp İlnK>Y5ğLiğul)mulaştKAPeMnuBAĞ (mda Bul sımDEl Atl n İİnr Ol sıDTD>12Y5.HDYaaş Aşarid>Yğıp2MeyrDAtemp İlnK>Y5ğLiğul)mulaştKAPeMnuBAĞ (DrnBİ BRKİŞİ (DİlnTaşımI OLMnSEÇİMğaver Ba(i10mDat TDhalcın Bİlamıeedil)ltapor Allcın daD> Am1cıDİçinÜçKurulundariAlınanüRapo Alınma228.3.20111137 K. 2008/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA8I90399/21111ulaş8 9039081azış8 Ö0991inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDY>YlNin HükmedO)"aAriğulNmulaştKEŞİF ( Dur Ba(i10mDat TDha D>Y5.HDtemp )"d-ütrpit EdıamYBÖimDonY>YlNin HükmedO)"aAriğulNmulaştKEŞİF ( DuriStEDİuMHAKKIrNSPeNİYLer Ba(i1UaVE r Büt1aDonususaındzla %2D>aAriğulNmulaştKEŞİul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200521.1052010113 7 2008/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA8I58011/7997ulaşş8 5801081azış8 8924inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Biair/işi.j crTBaşp Osift>Y5 Mi/işibi Oaupersal YairY5.j Bp OÜçKY5 MY5.HDtemp )"d)>24.5.2005Y5 Mi/işibi Oaupersal YairY5.j Bp OÜçKY5 MY5.HDtemp )"d-ütul D>Y5.HDtemhkenuyeTeTD>Y5.diğulGünüKmEsas Alınma2Y5.HDtduzr Fştıiyo>Y5.HDtemp )"mİrtKf Am1cıDş TZ BÖaha2<ınınDİ )"1lıstiyzrİbaBÖAtı .200513.2520121135K4 2008/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA8IN9039/21111ulaş8 Ö903081azış8 450sinde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TZ BÖAtemp usunda Teb Biair/işiaRTD>Y5.HDYüMüheai00'ü Aşarid>Yğeri5 PBağFiyzt e İkl N)vaenuyj İde/atnarİlişkie D>Y5.HDtemp )"k H/TD>1aDoneiütoüıinankınüGD1aDonuuluğyaadaaEsalayıSatışmdnKAYNAKTAlmAUSUNDeğÇAĞ Bİ BRKİ(iTD>Y5.HDYüMüheai00'ü Aşarid>Yğeri5 PBağFiyzt e İkl N)vaenuyj İde/atnarİlişkie D>Y5.HDtemp )"k H/TD>1aDoneiütoüıinankınüGD1aDonuuluğyaadaaEsalayıSatışmdnKAYNAKTAlmAPAZARLIKTSTEMKLa BVSuluBUL trpiERnkİYATLARmp usunda Teb Biair/işiaRTD>Y5.HDYüMüheai00'ü Aşarid>YğnKAYN-l D>Y5.HDtemp )"dveütemcia>neiütoüıinankınüGD1aDonuuluğyaadaaEsalayıSatışmdnKAYNAKTAlmAİDARE AD SAHİBİKtTESEĞERia ( DPAZARLIKmp usunda Teb Biair/işiaRTD>Y5.HDYüMüheai00'ü Aşarid>Yğeri5 PBağFiyzt e İkl N)vaenuyj İde/atnarİlişkie D>Y5.HDtemp )"k H/TD>1aDoneiütoüıinankınüGD1aDonuuluğyaadaaEsalayıSatışmdnKAYNA/TD>2.3.2011113 K. 2008/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA8IN4941/4959ulaşş8 Ö49441azınş8/3602inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bul iDunununuEdınütrpuüDuydunYollaş E KaeinA- İht5sas trpit Ed iDupiz Konşılusunda it EdınüNçnA- Ferağ.HDUsulindaTEke1Kamungeğerin aDosya2emcia>TD>12Y5.j BemTTZ BÖ"5.HDtemp )"kipaİsabAr)"TD>12Y5.j BemTTZ BÖ"5.HDtemp )"kipaİsabAr)"Yr Metod iDunununuEdınütrpuüDuydunYollaş E KaeinA- İht5sas trpit Ed iDupiz Konşılusunda it EdınüNçnA- Ferağ.HDUsulindaTEke1Kamungeğerin aDosya2emcia>TD>12Y5.j BemTTZ BÖ"5.HDtemp )"kipaİsabAr)"10.552010113 K. 2008/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA8I999/21111ulaş8 99081azış8 2731inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpi Alınmak SuretükBiçKamdnuD )"121210.5520101135.11 2007/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA7INM2041/4959ulaşş7011/4441azınş7013224inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Biair/işi.jne Ait ResmiTDeainrmedYapışa>Y5.HDtemp )"d)>24.5.20051lısYuraYrlıçlarıYğeri5.HDResmiTKue21SeYj ie4dOOa>Yğeri5.HDResinuD sekurumda Bul D>Y5.HDtemp )da KaAz 2YrimFıstı KonşditıiBölümünKamdnuD )"rı toptan Satıurumda BulYrlmatrpideuHDİlnrı toe Pı tyodisitemulTPlskmeur.HDDücenü.nunusş5.HDDoğrurOavudedil)tı SonEMSAL/TD>10.5520101132.11 2007/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA7I88101/4959ulaşş70881041azınş70128esinde Sulu Arazi Olmu Arazmda BulTD>Y5.HDYap Buaşssm12Y5all eT5ğKişidenAOÜçKşssmi dN>24.5rıurulundariAlınanücKert1klıkdenATaşım veütemcbe>- TDhrurOamungulNtı SonAktı SonEMSAL aLIMI PORUl( TD>1aDosya2 D>Y5.HDD>i aşssmTZ BÖ"5.HDteankilYaşlrrınaa emp )"kipaaKurul İknikşi5.HDrY5all eT5ğKişidenAOÜçKşssmi dN>24.5rıurulundariAlınanücKert1klıkdenATaşım veütemcbe>- TDhrurOamungulNtı SonAktı SonEMSAL aLIMIrazi OlmBAziRLalMaSrişl( İ a2 D>Y5.HDD>i aşssmTZ BÖ"5.HDteankilYaşlrrınaa emp )"kipaaKurul İknikşi5.HDrY5all eT5ğKişidenAOÜçKşssmi dN>24.5rıurulundariAlınanücKert1klıkdenATaşım veütemcbe>- TDhrurOamungulNtı SonAktı SonEMSAL/TD>13.252012115 7 2007/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA7-37011/7997ulaşş7/370141azınş706466inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda BulAlınesmkTZkulTBaşıavudediltrpiaRauğday)vaenurıamikSebzuTZkulTBaşuOşcdlerına>auğday)dlerına>nurıamikSebzuTT5ğKişidenAOrY5.j Bp OrY5.Y5 MAlınesmkuğualTOşmrydnuD )"5.2005inTTZkulTBa2auğday)dlerına>nurıamikSebzuTT5ğKişidenAOrY5.j Bp OrY5.Y5 MAlınesmkuğualTOşmrydnuD )"5.2005inTTZkulTBa21aDonusuZlkDÇazşulaaddarkKMersal Alımonu da TBD>i5.HDTZ BÖaeainrmesş5delMamD>1aTaştıiyon FaizY Orsaındİa )"d-üpide%5ıavSoulNmulaşt İ BRKİŞİ K Ba(i10mDat TDha cedYap OansTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"24.5.20057.3.20111138K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA7-12861/4959ulaşş7012136731azş704044inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >1kBÖaeainrj i )tYrtKUöedTylKaen BD>AsgaümTD>1AzamriatkamKonşılliste HüTD>1ake1al Yaişkie Ta>Y5 BüvHüs Alınl sıD )"1AzamriatkamKonşılliste HüTD>1ake1al Yaişkie Ta>Y5 BüvHüs Alınl sıD )"Y5.HDtemp )"d-ütrpit EdıamyeTTDhiadKuAlındedinüTD>1j B Dupsamına idTD>1 28.SiD-tYYd>12idTD>1 28.SiD-tYYd>1213.252012113 K. 2007/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-94909/21111ulaş6/949041azınş7010esinde SuDİlnTaşımI OCEe Ba(iİ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGünrOasn TD>1aTsmi d- Münavebuy/C MIN lu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >< cedYap OansTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaştsmi d- Münavebuy/C MIN ARSU (KISMREIÜNLKiğ( Ç>1aTaştıi5erAcrpideeınaAD>aeğerdarığittıiBölümünd iDunununuEdSoulNOşvurud ))dlerpit ğiindariBD>YrlAvudedinödtTZBsrdaaşvrazicın /Ek Bri5tHHüHer MasşrinlHatamı OşcıUsul2MeyrDs naan Nmulaştncesinde SaLAlmn 12/CİŞİ N ARSU (KISOlmulAeydanodulaebınıamtrpit EdıamİlnKısmııiMülkeri5demp )"ki Aşı Sonntempkidedi13.2520121130.1 2007/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-110409/21111ulaş6/110406731azş70449inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(ageğerin iDunununuEdınütrpuüDuy.j BkaDoOşvum TZ B - 20uprm1üBağAYakılde >afeedindariBDsı BkaDo uplOav2MeyANin Hükmed“uprmBDsı ÖAnzdN)YüzölçümündeZ B - 20Plsac D>Y5.HDyğAYakıldGulTBadeZS )"<ğk BiamatrpideZım Ml)tı SonEMSAL aLIMI ( DuİNaLAlmn 12/C M ÜZERİ raKİLA AYonuKONUMDAurumda Buluprm1üBağAYakılde >afeedindariBDsı BkaDo uplOav2MeyANin Hükmed“uprmBDsı ÖAnzdN)YüzölçümündeZ B - 20Plsac D>Y5.HDyğAYakıldGulTBadeZS )"<ğk BiamatrpideZım Ml)tı SonEMSAL aLIMI ( DuİNai OlŞnkİYATKİSTEÜRKiğ(urumATrumİKrpit AATOMüna EŞYAnkİATLARI EC MISİ UYGUiair/işiaRmedTaştıieHü öedTMünad BÖüDuybıFiınldari S nraTBununTlen Batrpit Ed Dunşılda BlGD>ec1lıstl/TOr/ArdakulT öedTtÜstüdeuHDEksrkKMelTBaşuOşcd )"<ğul->24.5.200522.3.20111139.1 2007/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-110099/21111ulaş6/110096731azş70357inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDıaaKurumtrşım ArazisiDNçlarığiedeDO uplOade>Nmulaş1ekKH )"çaaşulaaneri5deditınteünaedenAO Bum1üYğümaAliğulNmulaştKEŞİF ( DurKİĞERia( GDS EdıESPe rpit İSi OlmDEĞER T Durumda Bul D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMeske>Nmulaş1ekKH )"çaaşulaaneri5deditınteünaedenAO Bum1üYğümaAliğulNmulaştKEŞİF/TD>2.3.2011113 3.1 2007/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-143939/21111ulaş6/1439341azınş70199inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(a trpit Ed Dunşılda Bui5.HDB >Yrleorunda TD>1aTaştıin SatışıpaFmhnşılda BursD>iDNçlarığiedeaştncesvudedij iarıurulundariAlınanücKeaYair/işiaKump )darı%35Ort1klıkaPayına Konşılekp Ol sıtiğu Nşcın Ntı SonDEĞERlaESPe ÜZENrumd>1aTAKLIKmPAYI İNkAtaLMESİı(a trpit Ed Dunşılda Bui5.HDB >Yrleorunda TD>1aTaştıin SatışıpaFmhnşılda BursD>iDNçlarığiedeaştncesvudedij iarıurulundariAlınanücKeaYair/işiaKump )darı%35O Ol sıtiğu Nşcın Ntı SonDEĞERlaESPelu Arazi OlmAdııa ILDEEIÜAHSUPı(a trpAD>aeğeriB5.dirKaepaepaDurumda Bulvei5erAcranüşcıMuridTD>üKamutrşBlokeumda Bul D>Y5erYznsıt OmetBepaDurumda Bul D>Y5erYznsıt OmştıiAahsup)"2.3.2011113 3.1 2007/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-121209/21111ulaş6/1212041azınş70276FrKtncesinde SuHAKKIrESPe Ba( trpit Ed ymetiükkdiD>Y5.HDt5 /S n Md. /TleiAaddğul) BÖaeainrmedTaştıieHü ainrmankilYaşlrrınaa öedTBDTDeainrulaa SoulNmulaİ BRKİŞİ K OlmDİKKATEm MINtvesYda Bul<ınınDİ )"Y5.HDt5 /S n Md. /TleiAaddğul) BÖaeainrmedTaştıieHü ainrmankilYaşlrrınaa öedTBDTDeainrulaa SoulNmulaİ BRKİŞİ K Ba(i1UaVE r Büt1aDonusuTamamında vHüm emp )"kipaYüzd BÖtuzata Yap Oyiaonn 12e>Nmulajla SuüYılaAznr5mTYapnıamTi p nkZ BÖiepaDurumdeedTHAğümaKurul<ınınDİ )"2.3.20111134 K. 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-120621/4959ulaşş6/1206241azınş6013227inde SuĞil( Durumda C MINtDEĞERia(BulAlcavirkınlıp ) E KonşiaYettıiyodınütrpuüDuydunaYalHaulGHizm p nmda Bul ısmOaupdilHusuulunğşuşasmk TZğiedenuyj İde/adTtmdnuD )"Y5.OlennunuD lHaulGistemnohumDYOOasksadÖzaporu Alınma21ÇeiTD>Y.HDResitiğul)mula PUDAlmnERURR KİĞERia( GDĞil( OLAR SuluBUL trpiEBaLMESİıİÇ( tğmemKEEIKOŞULLARmp uD lHaulGİmArdPnlıiiaYerisiüÖzZ B - 20ı SonEMSAsyonunde uD lHaulGPlsacAlcavirkınlıpaYerisiüÖzZndariBDsı mula PUDAlmnERk1ya>YÖNÜLDEEIKIS rpAR RKtTESğmemKÇkAtapAR RKAR SREDAKetFARKLILIKmp ısa.nusşa- FaizusşrinlHatai BiamatrpYrRağmdaa Göste1Ki.nusşa- FaizusşrinlHataHakkıiamatrdedil)tı SonEMSAL aLIMIISLAHBulidaa Soksıda vHülepesmindzlayasşrinlHattı Sonn 12/C M Alu Arazi Olmu Araz ATKM ÜZERİ raKİuAziRLalMaSrişl( İ a2ğrazidOOa>24.İ BRKİŞİ KSiPU İmTALDotTESair/işiaKupazidOOa>24.İ BR/TD>2.3.20111134 K. 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-109181/4959ulaşş6/1091841azınş6013310inde Sulu Arazi Olmu Arazmda Bulemb )"dvdTaKurul İknikşHDrY5all eÜçKşssmlikKurulundariHeAGD>Yce)İ )"nce BD>gulNtı SonAktndariBD>YrlA-TD>i )tınlTD>Y5.HDııirinlcrialTOşmrykiha 28sap OaspFaizk TZ temciaidTD>12Y5.HDD>i aşsnda SaştıiTD>Y5.HDııirinlcrialTOşmrykiha 28sap OaspFazk TZ temciaidTD>1224.İ BR/TD>2.3.20111134 K. 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-103981/4959ulaşş6/1039841azınş6013321inde Sulu Arazi Olmu Arazmda BulTD>Y5.HDYap Buaşssm12i aşsı SoyanBsninande Y5erHAğmed5.uluğyaadaarinlTDunulTD>/SulaaddHü aiYap Buaşssmulaa öedTB >YrlenmdnuD )"<ğul-aArazidştKEŞİF ( DurFİpiERnlu Arazi Olmu Arazmda BrumdYAN Y Mda BulTD>Y5.HDYap Buaşssm12Nmulaşt İ BulSulaaddHü aiYap Buaşssmulaa öedTB >YrlenmdnuD )"<ğuonn 12/C M AG ( D METODUİSTGÖREni ( Durmd>a2 D>Y5.HDD>i aş/TD>Y5.HDYap Buaşssm12YrlenmdnuD )"<ğudTtrli OauD>i ı SoyanBY5erHAğmed5.nunusş5.uliv )>24.İ BR/TD>2.3.20111134 K. 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-101251/4959ulaşş6/1012541azınş6013319inde SuĞil( Durumda C MINtDEĞERia(Buln Satı>ecYrlenendğrazidOOa>atemp munulenmdnuD )"Y5.HDıaaYrlenendğrazidOOa>atemp munulenmdnn Satı>ecY5.HDtemp )"d-üKarumda BınD iDunununuEdınütrpuüDuydunrinlcri temciaidTalebiü-)Kurumda sas AlınaY5.HDtemp )"d-üKarumda BınD iDunununuEdınütrpuüDuydunrinlcri temciaidTalebiü-)Kurumda sas Alına2.3.201111330.11 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-97781/4959ulaşş6/977841azınş6013147inde Su Ba(i1KAYB Bul D>Y5.HDn İİnr Ol sıDT>12(rmankilYaşlrrınndD>Y5.jeAlıaSatıFaizusşrinlHataHtı Sonncesinde SaLAlmAdAZİğlmAdııa ILve AğTLEB K( Kı(aupiz Kon Batrpit Ed Dunşılda BğAYakıldBölgsal Yaa2MeyrDkıldZamaniaYettıiişlBiçyrDAtemp İAnzdN)YüzölçümlüiişlBildari iste m1KaenTaYetBİmkınütrnıiBDsı mula PUDAlmnERsinde SuHAKKIr(unşılda BualTOşmryarunda TkınınDİ )"Y5.HDYap BuaşınndD )""KAMULA18IRM2010-7183U TA6-5-6639/21111ulaş6/5-66341azınş60692inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaverişl( tra2atrpit Ed Dunşılda BHDB/AeHü öedTTZ Barinuyj üişiaRn SatıMukayeABuğuidaa SokTZ BÖABiçKamunul )"Y5.HDtemp )"d)>24.5.2005Vlebiü-)taUAT FAİC MIN MUKAYESESİıSUGIDeYLer Ba(i1BİÇmd>a2/AeHüSaytembüyedenAarığie nrDHakkı/ATZ B)"Yğeri 12//TD>13.2520121136 K. 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-61409/21111ulaş6/614041azınş607785inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpit Ed Dunşılda BHDBsiDOşsaütrpit Eddtle Md.nuyj üiZ BÖABiçKaL aLIMI PORUl( TD>1aDosya2rDs naan Nmulaş E KaeD>Y5.HDaamunul )"Y5.jlaama2idTD>1 28.SiD-tYYd>12Nmulajla SutrpuüDuydunrdil)daunrinlcri temciaidTalebiü-)KkipaYTOşmrynAktArNmulindaTE//TD>13.252012119 K. 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-49069/21111ulaş6/490641azınş607442inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaİDARE ADANA nESCİ KİSTEMi ( Kupit Edıam D>Y5.HDt5 /S n Md. 1.iAaddğulndedakulT öeeştsmi Kon BBiçKamdnuD <ğul-TArazidNçlRlaESPe ÜZENrumd>1aTAKLIKmPAYI (a trpit Ed Dunşılda Bu24.cesinde SaLAlmAdAZİğNİTazKİĞERia( GDZdMİNİu- BaLAeIrB EdN N AĞAÇia( SılıfımtempOaleTkabülTDeainr<ğul-TArazidNçlarJungedMeyrDÇaiileruD )"24.5.2005e BD>Yak Biair/iğulNmulaERME/TD>28.3.2011113 K9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-70039/21111ulaş6/700341azınş607059inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaveriDARE ADANA nESCİ K( Biair/işiaK)"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"24.NçlarMfirrç/TOrZnahkesmiTDeainrmtrpADanüşcı1 28.>Yliknuyek TZ BrznbsalantasksaşB Gösejla Suma2rı topY.j B İ>e Kg.TBaşınD ilo1irm1üD>Y5 BüvHüÜş Fiyzrı Mami öedTBDTşssm12ğünanriTD>1 Taştıi"Y5.diğulGüna( TD>1aTaşkü munulenmdnnıD )"24.NçlE/TD>28.3.2011113 K9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-59209/21111ulaş6/592041azınş607065inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(a D>Y5.HDt5 rie D>1şlrrınndD>Y5.jeAldlerınaTOrZSürulYrlelTD>Y5.nu>Y5.HDtt ResmiTDeainrmedYapışa>Y5.HDt5 rie D>1şlrrınndD>Y5.jeAldlerınaTOrZSürulYrlelTD>Y5.nu>Y5.HDtt ResmiTDeainrmedYapışa>12verK( R Fia( Sırişl( İ a2 D>Y5.HDt5 rie D>1şlrrınndD>Y5.jeAldlerınaTOrZSürulYrlelTD>Y5.nu>Y5.HDtt ResmiTDeainrmedYapışa>Y5.HDt İİnr Ol sıDTD>12Y5.HDt5 rie D>1şlrrınndD>Y5.jeAldlerınaTOrZSürulYrlelTD>Y5.nu>Y5.HDtt ResmiTDeainrmedYapışa>28.3.20111135K9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-76469/21111ulaş6/764641azınş60678sinde Sulu Arazi Olma( ) TD>1212Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"Y5.AahkenuyeTDaeğerin >Y5.diğulGüna( TD>1aTaştsmi d"Yrlrına>sıD )"28.3.20111135K9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-57269/21111ulaş6/572641azınş606800inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDıaad )"isiDlaBÖaeainrKamdnuD )"YşınDCinsmiTDeainrRaiçıpaEsas AlınnişidürlüğünanriTD>1 TaştıiSo Alupeş FüvHn D>Y5erYznsıt OmamEk24.5tKEŞİF ( DurKİĞERia( GDAÇIKmİKKL( OLAR SuFARKLI NkAtaLMEEdıamGurOyedenAElrimFidana BuaşmaınüYD>YşınDCinsmiTDeainrRaiçıpaEsas AlınnişidürlüğünanriTD>1 TaştıiSo Alupeş FüvHn D>Y5erYznsıt OmamEk24.5tKEŞİul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.20051aDosya2lcın BİlamıenendTlen B2942üSayteıirDs TDun3 Kc addğuln5ın Nmulaş E KaİçinİkiKurulundariAlınanüRapo AlYr BlYr Blınma2Y5ğLm1ekKTekma228.3.20111135K9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-54909/21111ulaş6/549041azınş606779inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bul iDunununuEdınütrpuüDuyl BİlgilşıavudediurulundariAlınanüuAlğümaA>Yrlr) TD>1iiaRn SatiDBrmp )"kipauirbismiTKue2 Brznr5mTs Alınni>24çekçaşınDMakuledi TZredenüSupideenn p nriğulşssmul1ekndaTE/AlmnERsMARe ÜZENrumdSİı(a trpit Ed Dunşılda BHDBaadTaştıieHü öedTMündşrinl>sıD )"Y5.j BemT1kBÖaştıiSo Alatak Biamatrpideşrinüıllcıuamatrpi)>24.5tKrndaTE/AlmnER PORUl( TD>1aDosya2 D>Y5.EdınütrpuüDuyl BİlgilşıavudediurulundariAlınanüuAlğümaA>Yrlr) TD>1iiaRn SatiDBrmp )"kipauirbismiTKue2 Brznr5mTs Alınni>24çekçaşınDMakuledi TZredenüSupideenn p nriğiğulşssmn N>24.5D-tTDD/TD>21.1052010113 9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-58179/21111ulaş6/581741azınş606682inde Sulu Arazi lmaESPe BaVE nESCİ ğaveriDARE ADANA nESCİ K( Biair/işipit Edıamİ )"idTD>12geğerin AahkenuyeTDüna( TD>1amankilYaşlrrmdnnıD )"24.NçlEEBE ÜR( KİTALDZAİ BRnk1ya>1aDonusu da TBD>i5.HDTZ BÖaeainrmesş5delMamD>1aTaştıiyon FaizY Orsaındİa )"d-üpe%5ıav.2005Yr Metod iDunununuEdınütrpuüDuydunemp )şa )"<ğul-TAr-Dİ )"rıav.2005akulT öejla SuUdUsum uHDPBağFiaa TeblidTD>1idTD>12idTD>1221.1052010113 9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-42769/21111ulaş6/427641azınş606684inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDıaavdTNçD>YrDAtemp İ>e BD>YaedTMünad Bınş4rınaıü öedTBD>5akuedeaşa >Yrlenend öedTBD>Yau5ipaİsabkkıiamatrd>ecYrlenmdnma224ekndaTE/AlmnERURULU ( tr>1aDosya2lrulundariAlınalÖaeainrGD>YrimMmTYatiDadaahusBDBÖaeainrKamdnuD )"ş.HDUsuliPr5ıYGD>YsuliyipKYr BinrAğaçKon BdaZ öedTB N)ıDT>ş.HDUsuli Biamatrpiden N>24.5D-tTDDAT FAİCKr>1aDoya2lcın B>24ekmiTKue2 öTZnetle ktnn p nriğul)içinlınma224ekndaTE/AlmnEROBJEKTİFRŞI ( KuRTIŞI>a2/Aaa>ş.mi dG Ea Bul D>Y5.HDtduzr Kaen BD>) TD>12D>YrDilHusuı5D-tTDD/TD>21.1052010113 9 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA6-26209/21111ulaş6/262041azınş606603inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaveriDARE ADANA nESCİ K( Biair/işipit Edıam)"rdN)İ )"nce BD>Uyatamı Nmulaşiltsmi KonlarMlınesmk Ürün.j cinrY5 TBD>YaY5 BüvHüÜretüm ü.j B İ>e Kg.TBaşınDş Fiyzrs MamikAtY5.nısm12ğünanriTD>1 Td öedTBD>YelenmdnuD )"<ğul-aArazidNçlEEBE ÜR( KİTALDZAİ BRnk1ya>1aDonusuş TZ BÖÖnr KiAO Bum1üYEtKulğulnpKsuıtusuuamikıstl/ldlerANinYEtKentndariBD>Y"çaa%5ıav.2005YaeİkniğmaNBağFaretükBiçKauD )"<ğul-aArazidNçlE/TD>10.5520101135.6 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA6-55109/21111ulaş6/551041azınş60737sinde SuFIEDIKmBAHÇE T Durumda C MINtDEĞERia(Bul cedYap Oans2/AacYrlylayK>13.2520121136 3 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-104551/4959ulaşş5/1045541azınş602160inde Sulu Arazi OlmaESPe BaVE nESCİ ğaİDetiükkdiD>Y5.HDtt ResmiTDeainrYrlmatrD-aBÖmk 24.5.2005Y5.HDtt ResmiTDeainrYrlmatrD-aBÖmk 1n N>24D>1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv avudedil)tl)mulaştMERMEAlmnERURULU ( tI OCEeEĞERiaNe Ba(iİ )"nce BD>İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )- Münavebuyul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200521.105201019 3 2006/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-99581/4959ulaşş5/995841azınş601912inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDoverişl( trİDetiükkdurulu OşuşturuOia2Y5.HDııirmp )"kipau5ipaİsabArsitıiyon FaizY Orsaındİai )"d-üpide% 6ıYTOşmHD% 5ıl a Kaenuyj üdedil)tl)mulaştMERMEAlmnER( KATİLDZAİ BRnk1ya>1aDonusunşılda BHDBiDurumda Bsnina ÖAnzdN) uplOavudeditıiZlkDÇazşulaaddarkKMersal AlımonuArazisiDNçlarığiBÖaeainrmesş5delMamD>1aTaştıi% 6ıavudediltrpiğulN>24.Nçlar D>Y5erYznsıt OmetBepaDuruD>121aTaştıiyon FaizY Orsaındİai )"d-üpide% 6ıavudediltrpiğulN>24.Nçlar D>Y5erYznsıt OmetBepaDuruD>12Y5.HDııirmp )"kipau5ipaİsabArsitıiyon FaizY Orsaındİai )"d-üpide% 6ıYTOşmHD% 5ıl a Kaenuyj üdedil)tl)mulaştMERMul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.20052.3.2011113 6.1 2006/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-144771/4959ulaşş5/1447741azınş60444inde Sulu Arazi Olmu Araz ATKM ÜZERİ raKİuAziRLalMaSrişl( İ a2n Satıuprm21yağDonu tılamedTaş"m.5.2005 -dUsulaütuprm2Y5.HDD>i aşsap Buaşssm121aDosDİĞİGEÇERSİZmda Buln Satıuprm213.2520121137 K. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-86771/4959ulaşş5/867741azınş5/11773inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDtt ResmiımonuMevkaşınDŞaras AlılTD>Y5.vm Eddtlerri5tHKnalÖuı5D-tTDke1KamunuD )"5.2005inTTZkulTBke>Nmulaş1ekKmunul )"Y5.HDtt ResmiımonuMevkaşınDŞaras AlılTD>Y5.vm Eddtlerri5tHKnalÖuı5D-tTDke1KamunuD )"5.2005inTTZkulTBke>Nmulaş1ekKmunul )"Y5.HDtt ResmiımonuMevkaşınDŞaras AlılTD>Y5.vm Eddtlerri5tHKnalÖuı5D-tTDke1KamunuD )"5.2005inTTZkulTBke>Nmulaş1ekKmunul )"Y5.HDtt ResmiımonuMevkaşınDŞaras AlılTD>Y5.vm Eddtlerri5tHKnalÖuı5D-tTDke1KamunuD )"5.2005inTTZkulTBke>Nmulaş1ekKmunul )"13.252012115 K. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-85371/4959ulaşş5/853741azınş5/10702inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aupılda BuYİ>e BD>Yak Biair/iğulNmula5tKEŞİF ( DurKİĞERia( GD>Yr Metod ıymnTTsyonunTeb Biair/iB5.dirKaepa)"Yİ>e BD>Yak Biair/iğulNmula5tKEŞİF ( DurYENİRURULU ( trpit EdıOLUŞTit EK( KığmemĞİı(aupılda BuY5.HDn İİnr Ol sıDT>121ıDT>12mıeeda SaştıiBkaDoaadTaştıieHü öedTMündD>Y5.j BemTTZ BÖ"5.aTsyonunTO"ee teTL/M2irmp )"kTD>ımonuAD>Y5.HDn İİnr Ol sıDT>121ıleldariB FüvHırMfirr BıraemnıAldlerKısünaılekpdi TZAD>Y5.HDn İİnr Ol s24.5.20057.3.201111310.11 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-94441/4959ulaşş5/944441azınş5/9780inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aTleiHDB >Yrleorunda TD>1aTaştıiatrpit Ed Dunşılda BğA)"1adÖzKıymnTTsyonunTeb Biair/ücKeğümaAlya2) TD>1ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznlıstZndaridtler-D Am1cıDlrulundariAlınalÖaeaRapoınma224.NçlEEBE ÜRERİ raKİPeSAMünaAaSi Pe KuR SREDAtÖNEMLetFARKmB EdNM Edıam Am1cıDlrulundariAlınalÖaeaRapoTleiHDB >Yrleorunda ücKeğomutkn Satıl a Kaeğul)mulmakPrığiedn n Satıl a Kaeğul)multMERMınma21aDosya2atrpit Ed Dunşılda BğA)"1adÖzKıymnTTsyonunTeb Biair/ücKeğümaAlya2) TD>1ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznlıstZndaridtler-D Am1cıDlrulundariAlınalÖaeaRapoınma21ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznlıstZndaridtle/ Am1cıDlrulundariAlınalÖaeaRapoınma224.Nçl-l sımDEl Atl n İİnr Ol sıDTD>127.3.20111138K11 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-71041/4959ulaşş5/710441azınş5/9670inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDoverişl( trpit Edıam cedYap OansTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"24.NçYce)rt1klıkaPayına KonşıleküGDTekabü İde İainr5mTYap Ol sıD )"Yrlmaymnn 1aipüu5ipaİsabArsizli>24ekndaTE/AlmnERURULU ( trİNCErumdSİı(a cedYap Oans2B5.dirKaepan Satıl a KaeaadTaştıieHü yl>sıD )"Y5.HDıaaY5.j BemT"1 TaştıiuD )"24.5D-tTDD/TD>21.1052010117 K. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-54701/4959ulaşş5/547041azınş5/9545inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1Bİ ğaveriDARE ADANA nESCİ K( Biair/işiİDetiükkdurulu OşuşturuOap OasKurulOdüs A LiB G Ea BulHDrYlYüMühp.TBaşLiB G Ea BulSeçOyedenAÜysal Yaa2lRapD-tTDZım Ml)ltler-DYBÖimDonY>YlTükmed“LiB G Ea BulSeçOyeeiHDB >YrleyndDhtirpiEtiğulnpturuOapnn zE Ko>YrlrTaşım Müşrinl>sıD )"Y5.HDtemp )"d-üKarubda BınD temciaidTD>12YlTükmed“LiB G Ea BulÜyslSeçOyoğşiaKlRapor AlaaKurulu OşuşturuOuüuAln zE Ko>YrlrTaşım Müşrinl>sıD )"1aDosD HÜKME ESASAREĞiAMAK( Kı(a D>Y5.HDtemp )"d-üKarubda BınD temciaidTD>1228.3.20111135KK. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-71181/4959ulaşş5/711841azınş5/9429inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bul cedYap OansTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaştsmi d- Münamı Nmulaşt İ BRKİŞİ KURULU ( tI OCEeEĞERiaNe Ba(iİ )"nce BD> D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMeskgeğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaştsmi d- Münamı Nmulaşt İ BRKİŞİ K Ba(iİ )"nce BD> D>Y5.HDtemp )"d- FiKaepaMeskg"Nardıİde/atrek/iD>Y5.HDtt ResmiTDeainrYrlmk Biamatrpideşcın Ntı SonDEĞER/TD>2.3.201111324KK. 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-114099/21111ulaş5/114096731azş5/11261inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aMülkeri5d)"1aVEBE ÜRÜNLKiğ( ÇHAKKIEIĞİGEÇt EdıamT2Y5.HDtduzr "kipaaeğe.uluğ Bul G Ealeşliv )i TZdunuDçta PUDAlmnERk1ya>pAR RIı(a D>Y5.HDt İİnr Ol sıDTD>12YÖNDEEIKSi LLEŞt EdıamMülkeri5d)"2çonn 12-l sımDEl Atl n İİnr Ol sıDTD>127.3.201111317 K. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-48169/21111ulaş5/481641azınş5/9032inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aTDğünaHDTZ BÖaeaınaa emp )ştıieHü ainrnşılda BHDBYap YerisiüÖzZndarinDEĞEİllyeTTDiüÖzZEk/KlTVa Mutadeditıii5.HDB >YrleansTZ Mlınesmk Ürün.j nrY5 TBD>YaaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm vepY.j B İ>e Kg.TBaşadÖzKg.1irm1üD>Y5 BüvHüÜS MamikAtY5s AlınnişirlüğünanriTD>1 TaştıiuD )"YrleansTZ Mlınesmk Ürün.j nrY5 TBD>YaaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretüm vepY.j B İ>e Kg.TBaşadÖzKg.1irm1üD>Y5 BüvHüÜS MamikAtY5s AlınnişirlüğünanriTD>1 TaştıiuD )"1aTALAK(tvesYMaverÜGIDeMD>1lıs YıliaKig.1irm1üD>Y5 BüvHüÜS MamikAtY5s AlınnişirlüğünanriTD>1 TaştıiuD )"1MeyrDÇçKamunulenmdnğümaAlyvebuyul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>127.3.201111310KK. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-72599/21111ulaş5/725941azınş5/8784inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( trpit Ed >Y5.HDıaa D>Y5.HDtemp )"d)>2j i )tYrtKTBDTDvei>24çeğemulTPniO Bum1üYMeyrDÇaYce)İ )"nce)aYetBurulundariAlınanüRapoınma2geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )- Münamı Nmulaşt İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200521.105201013KK. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-74151/4959ulaşş5/741541azınş5/8553inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bul cedYap OansTZ BÖAtemp )"rdN)İ )"nce BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1at ResminnıD )"24.NçlEEBE ÜRişl( trİDetiükkd D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200 BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"24.NçlF ( DurinESCCEni (GC YıllIÜAHKEMSYEEvesYdt EdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200 BD>üna( TD>1aTaşül sıD )"24.NçlF/TD>10.5520101133 9 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-91311/4959ulaşş5/913141azınş5/927sinde Sulu Arazi ONİTazKİĞERia( GD nESCİ K( Biair/işiİSaSMdıamMYlTü"d)>2Ölmüş Eddtle Md. -dUsulD-tTD-aatrpiulTDlHataHyşrekKu>şıledaiınaAfirrç/TdariBmcbe>- TDhdTtmtrpykiBae/tiğulN>24.cesinde SaKİĞlRia( GD nESCİ K( Biair/işiİSaSMdıamMYlTü"d)>2Ölmüş Eddtle Md. -dUsulD-tT/atrpiulTDlHataHyşrekKu>şıledaiınaAfirrç/TdariBmcbe>- TDhdTtmtrpykiBae/tiğulN>24.cesul D>Y5.HDtVEBE ÜRÜİRASÇIia( SılAVAESPe HİLttrpit EdığmemĞİı(a iDunununuEdınütrpuüDuydun temciaidTD>1inAyD>12şıledaiınaAfirrç/TdariBmcbe>- TDhdTtmtrpykiBae/tiğulN>24.cesi/TD>10.5520101132 9 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-90571/4959ulaşş5/905741azınş5/9136inde Sulu Arazi ONİTazKİĞERia( >Y5.HDanüşcı1 DNçlarığiedeDO uplOaBarinuyj üişiaREddtlerri5tHKnalÖuı5D-tTDke1KamunuD )"5.2ükmed“inTTZkulTkmed“alTOşmrydnmunul )"Y5.HDanüadaahuseDO uplOadünaiğulnpAğaçKon BdaZMaktuydnmunul )"Y5.HDanüadaahuseDO uplOadünaiğulnpAğaçKon BdaZMaktuydnmunul )"YrlüRapo2942üSayteıi D>Y5.HDtrDs ulTDun3 /11.Aaddğul)>24.NçYce)Buma21HDyğAnusş5.HDUsuliv )>24.şt İ BRK/TD>10.552010117.7 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-68351/4959ulaşş5/683541azınş5/8238inde Sulu Arazi Olmu Arazmda EIĞİÖNurumdEdıamYmTiuDb )"dvdTEsD>1n lunuD )"mnDMas.dirKaepaYüksek4.5D-tTDke1KamunEsD>1n lunuD )"mnDnsıt OmamAksisvudediY5erHAğmed5.nusşrinlHatşrekKEtış )tınlBölümadaarinlcrialTOşmrykiha 28sap OaspFaizişiaRYotıl a Kaet5sas tn5.nusş5.HDUsuliv )>24.ştKAPeMnuBAĞ CSKraHATESğmTAtMEBK( R FKı(aşrinlHeb( mekKaYetB Am1lTükmKupazidOOa>1n lunuD )"mnDMas.dir21n lunuD )"mnDMas.dirKaepaYüksek4.5D-tTDke1KamunEsD>1n lunuD )"mnDnsıt OmamşrinlHatşnn 12/C M AECsYMİSBtra2eD>Y5.HDaamtrpAD>aeğeriB5.dirKaepaEtış )tD-tTDelınm TYappit EREddtlersyonunde eD>Y5.HDaamtrp D>1şlrrınndGuyekededil)tEtış HDtt ResmiTDrsD>rıTD>Y5.HDıaa nalÖuımDelınm TlTD>Y5.ulaa öpit Eıl a KaeEctümiedlDnsıt OmamşrinlHatşbüyedeÜNAV/TD>21.1052010117 6 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-55569/21111ulaş5/555641azınş5/6766inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(a )"5nmed)"24eğ"ki YTOşmHDuD )"mnkDZım M OyianDEĞERlaESPe İRrumduHAKKIr(uıaSat DNçızdaZMa5.diğulGüna( li BiaupZMa5.diğce)Bcın yğAUyataTBununTlen B cedYap Oans2lcın B>24eğ"ki YTOşmHDuD )"mnkDZım M OyianDEĞERlaESPeBOZmdYA UYlma( n kimAUy.2005acın Bİlamıenni>24eğsizlirDYrlmanüSupiktnn p nmnkDınD tıieı OşcıUy.2005H8sa Kon Bn NmulmedYapışa>ulTPnia2Y5vedeaştncesF ( DurURULU ( trpit Edı>1aDosEDAKetÖNEMLet1aDoSIZLIKm(ZndarinDEĞEvudedig"28.3.2011117 6 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-39639/21111ulaş5/396341azınş5/6009inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(a/Aaa>Y5.uD )"5.2005inTTZkulTBa2sıD )Y5 TBD>YaaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretümi vepY.j B İ>e Kg.TBaşadÖzKg1irm1üD>ş Fiyzrı MamikAtY5s Alınnij i )tYrtKTBDTDulTPniDüiğulN>24.cesinde SaDEĞERLve MEVINtve ŞAğTia( SA GÖREnğmTAtCCEİ rNiaGG ( DEa( nD )"<ğu - 2dekiaadTaştıieHü yl>sıD )Y5 TBD>YaaaOrt1irm1üD>Y5 BüvHüÜretümi vepY.j B İ>e Kg.TBaşadÖzKg1irm1üD>ş Fiyzrı MamikAtY5s Alınnij i )tYrtKTBDTDulTPniDüiğulN>24.cesinde SaURULU ( tr>1aDosytTESİRğKOMİSYONUNUN BAziRLaı>1aDosya2ıD SaştıiÖnr KiA)"d-D>Y5.Aksisvudedi2. vep3.nlrulundariAlınalÖaeaRapotıinnma224.İ BR/TD>28.3.2011116 6 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-39311/4959ulaşş5/393141azınş5/5915inde Suk1ya>İDetiükkdıDTD>12Y5.HDtemp )"KaYetBıaSatıFaizssmn kYüMühbKue2Y5.jeAlnD )"<ğu - 2N>24.cesinde SaHAK SAHİBBaE YĞERiaCAK TEBLİGATıamGD>Y5.HDtemp )"d)>2uD )"<ğul-aAr-KiD>Y5.HDtt Resm/Y5.HDt5 rieşışcın kYüMühbKue21at Resi-DYebligY5l >YrlmanaunrinlaaDosiışsa.mtrpi Alınmak Suretükmnn 1E/AlmnERlu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(a D>Y5.HDtt Resm/Y5.HDt5 rieşışcın kYüMühbKue21at Resi-DYebligY5l >YrlmanaunrinlaaDosiışsa.mtrpi Alınmak Suretükmnn 1E/AlmnERlu Arazi OlmApAR RIEIĞİTEBLİĞİ a2 D>Y5.HDt5 rie.nısm12mam<ğunEMSAsyRestnndD>Y5.jeAldlerınalYiair/iışsa.nu>Y5.HDt Alınma-DYebligY5ldlerınaTOrZSüruluDçtavudndTlen ak Biair/iışsa.nu>Y5.HDt5 rieşışcın kYüMühbKue21at ResminnıD )aş.200528.3.20111134.5 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-28421/4959ulaşş5/284241azınş5/5438inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1Bİ ğaverinESCİ KİSTEMi ( İDetiükkd D>Y5.HDtemp )"d)>24.5b200 BD>k Suretükmnnkat Resi-D/AeHışcıuHDİn 1mD>Ya D>Y5.HDtemp )l )şa )"<ğubda BUsj üi-KiD>Y5.HDaepaa5 BiyodınüKısündaZMeydanodultebınıamtrEksruliv avud<ğubda BUsj üiRlAZALIĞil(EIĞİverBAĞIMu ArBÖLÜM YıllIlu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1Bİ ğaUSULÜ ul/AeHyıin SatıişlBildarlenmdnun 1mD>Yelenmdnmunul )"1Bİ ğaUSULÜ ulBleküdırTOrZınD skınüBaemnoYrlnıAldleıD kAtY5“LiB GTBD>Yelenmdnmunul )"Y5.HDaepaa5 BiyodınüKğu m1üYMeydanodultebı-aMülkeri5d trpcranü AlnuamatrpYrRağmdaa% ÖnemlükMnıamtrpit EDMan Sat“alTOşmrydnYrlemaymnn 1E//TD>10.552010115.5 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-38651/4959ulaşş5/386541azınş5/5443inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(anu>Y5.HDt AlınmaşiaRTebliğ- AlınmaıD- 2dekiBa öınadamindzlaZSüruluDçtağEa BulSözk Ed Duına>sıD )"e Kg.TBakipaalrlüğünanriTD>1 TaştıiSo AlupeuD )"12şadÖzK>24.şt İ BR/TD>28.3.20111136.4 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-22899/21111ulaş5/228941azınş5/4242inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(a D>Y5.224.5.2005>24.NçlEEBE ÜRERİ raKİPeBİÇpiENIŞI ( K(1syonunTeb Biair/üPniO BtMERMnıamtradÖzaporu AlınAlınanüPniO BtMERMnıamtrıD- 2dekiAşırıAO r )"d-D>24.5.2005>24.NçlEEBE ÜRURULU ( tr>1aDoia( SDAKetMUHDESATIN YÜZÖLÇÜM Yıll MINtFARKLILIKm(Znnma2Y5i-.HDResitiptBÖAteminni>24çek)YüzölçümlTBaşınDVlunfs AlınniepaDuruEdktiğu Ntı Sİ BR/TD>13.2520121139.4 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-23071/4959ulaşş5/230741azınş5/3912inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TAğTALEB K( Kı(a ıymnTTsyonunTeb Biair/ücKeğümaAlya2)taCncsKuruluğRaporunda ücKert1klıkdenAa2YrlEvudedig"1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv dedil)tl)mulaştMERMEAlmnER(RğKOMİSYONUNUN BAziRLaı(KuruluğRaporunda ücKert1klıkdenAa2YrlEvudedig"1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv dedil)tl)mulaştMERMEAlmnERYENİDEEIKSŞİFBEĞERiK( KıVEaURULU ( tr>1aDosy ÜZENruumdEdıam ıymnTTsyonunTeb Biair/ücKeğümaAlya2)taCncsKuruluğRaporunda ücKert1klıkdenAa2YrlEvudedirt1klıkdliv dedil)tl)mulaştMERME/TD>28.3.20111132 3 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-21971/4959ulaşş5/219741azınş5/2600inde Sulu Arazi OlmaESPe iNie AğTALEB K( Kı(aTDonunTeb Biair/iadÖzaporu AlınAlınanTma210.552010117.3 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-131501/4959ulaşş4/1315041azınş5/2103inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMülkeri5d)"(r sımDEl Atl n İİnr Ol sıDT>12Y5.HDtduzr "kipaaeğe.uluğ Bul G Ealeşliv )İçKamuZ Brvebuyul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDT>127.3.201111328.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA4-100931/4959ulaşş4/100936731azş5/1433inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aTDılda BualTOşmrykğuidaauD>12Yaaasş5delMamD>1aTaştıia21ANinlTükmed“D>Y5.jlylayBleküdırTOrZınD skınüBaemnoYrlncAB >ekülAlya2idaaudleıD kAtY5TdariLiB G EaTDeainrYrlmatrDmula5tKEŞİF ( DurYĞERtBUNİM FİYATia( ıLİSaSi LE GÖREnHESAPLAK(t(ia21ANinlTükmed“D>Y5.jlylayBleküdırTOrZınD skınüBaemnoYrlncAB >ekülAlya2idaaudleıD kAtY5TdariLiB G EaTDeainrYrlmatrDmula5tKEŞİF/TD>28.3.20111134.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-4951/4959ulaşş5/4956731azş5/1257inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( Karumda Bulgeğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )- Münavebuy/AlmnERERİ raKİu>Yr Metod iDunununuHDtemp )"d)>24.5.2005pit Ee BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )- Münavebuy/AlmnERlu Arazi OlmAdııa ILve İAD EdıamuankpykiBlokeİde/atna) TD>1iiaRMa5.diğce)epaDuruEdkteaa D>Y5.HDtemp )"KıD- 2dekkğulıstıaarinlcrykiİadğu Ntı Sİ BR/TD>13.2520121134.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA4-95691/4959ulaşş4/95696731azş5/1334inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpit Ed Dunşılda BHDBKunul"d)>24.5.200 BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"24.5.2005nşmda e-2 trpit Ed Dunşılda BHDBrmp )"kipa4.5.200 BD>geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"Yr Mea( Karumda Bulgeğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaşül sıD )"24.5.2005nşmda eR/TD>13.2520121134.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA4-102711/4959ulaşş4/102716731azş5/1315inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TD>1yağDonu trpit Ed Dunşılda BHDB da Ty BdaZArazisiDNçlarığiedeDO uplOaBari.5.2005 çY"çaağümaAldıBununTlen B Yair/işiaKDO uplOaBTDulTPniyon FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnnıD )"24.NçlEEBE ÜR( KİTALDZAİ BRnk1ya>1aDonusu trpit Ed Dunşılda BHDB da Ty BdaZArazisiDNçlarığiedeDO uplOaBari.5.2005 çY"çaağümaAldıBununTlen B Yair/işiaKDO uplOaBTDulTPniyon FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnnıD )"24.Nçlul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.2005geğerin AahkenuyeTD>Y5.diğulGüna( TD>1aTaş sıD )- Münavebuyul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200521.1052010121.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-3971/4959ulaşş5/39741azınş5/1018inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit EdıamYargıtlekü acın BKDilHusAlılT>ecY5.Ma5.diğulGüna( li BiaD-tTD/C M A İRrumdu(uıaSat DaçızlTD>Y5.Yargıtlekü acın BKDilHusAlılT>ec1aDosya2lcın B>24ekmiTKuin YTOşmHDuD )"ruliv avudve2lcın Bİlamıene.YazteıiH8sa KonTaDo>ec21.1052010117.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA4-89721/4959ulaşş4/897241azınş5/927inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TAğTALEB K( Kı(a ıymnTTsyonunTeb Biair/üPniO BtMERMnıamtradÖzaporu AlınAlınanüPniOYair/iTD>1a) TD>1ıD- 2dekiÖnr KiAO r )"d-D>1anıamtradÖzaporu AlınAlınanüPniOYair/iTD>1a) TD>1ıD- 2dekiÖnr KiAO r )"d-D>1a) TD>1ıD- 2dekiÖnr KiAO r )"d-D>10.5520101134.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA5-11351/4959ulaşş5/11356731azş5/1125inde Sulu Arazi Olmu Arazmda uAziRLalMaSrişl( İ İDetiükkd in FaizY Orsaındİa )"d-üpıdn<ğubda BUsj üiRlAZALI( KİTALDZAİ BRnk1ya>1aDonEIĞİTE1Bİ ğaUSULÜ uliD>Y5.HDD>i aşsap Buaşssm1.5b200 BD>D/TD>21.1052010114.. 2005/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA5-8071/4959ulaşş5/80741azınş5/671inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TAğTALEB K( Kı(a ıymnTTsyonunTeb Biair/ücKe)"1idÖzaporui AlınAlınanücKeaYair/işiaK) TD>1ıD- 2dekilıstZ.5D-tTDşuşasmk TZir/işiaKurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >YrlmatrD/AlmnERURULU ( trİNCErumdSİı(air/işiaKurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >Yrlabsuliv )iYetBKıymnTTsyonunTeb Biair/ücKe)"1İdÖzaporui AlınAlınanücKeaYair/işiaK) TD>1ıD- 2dekilıstZ.5D-tTınni>24ekndaTE/AlmnERAVUKATLIKmÜCGIDeDha crşiaKFazlaZıledaiiB5.dirKaepaepkAO r rinlaaDosiış Eddtle dand trpcranüYrDilHlılTO r epkAAvukatTOrZÜc.j BmamşrinlHatbArsizli>24ekndaTE//TD>21.1052010123 K. 2004/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA4-82769/21111ulaş4/827641azınş4/10053inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBce BD> D>Y5.HDtt Resmiımonurmp )"kTaaddlamtrp D>1şlrrınonurmp )"kT<ğubda B>24.NçlulMlınesmk Ürün.j nrY5 TBDAOriTD>Y5. öedTBD>YaveY5.HDne.YTa1ıemp AğaçKonnnijayiç2aadTaştrakipaalrlüğünanriTD>1 T'aRapoTlHatamı NmulağAr-Dİ )"YlYüMühbKue2BıraerlmanüSuEvudedirmp )"kipau5TD>şiaKİ )"Y5.HDtemp )"d-üKarubda Beda SaştıiE ( DuriLKKİ OlmMÜDÜRLÜĞÜ'NDEEIÜNLERia(YEEREĞiANi2009 YıE RULŞKİNtvesYdERİNtveRERİ raKİDAKetĞĞAÇia( SıRAYİÇtFARKLI ILve SOt EK( KığmemĞİı(a D>Y5.HDtemp )"d-üKarubda Beda SaştıiE ( DurĞĞAÇia( Sı>Yr Mea( KaruBda trpiEaSlu Arazi OlmaESPe BaDEEIİNkAtarumdmdSİı(aAğaçKonnni>YlYüMühbKue2BıraerlmaD-tTDşuşasmk TZi ( DurVEKARiaGÜCGIDeDSYONUNİı(a D>Y5.HDtemp )"d-üKarubda Beda Saştıi tıieı Oş. ökiliaRTemedlDEt )"5niB5.dis A LesmiTDMaktu. ökaletDÜc.j BmamşrinlHatbArsNtı Sİ BRKİŞİ KMAKTUrVEKARiaGÜCGIDeNE HÜKMErpit EdığmemĞİı(a iDunununuHDtemp )"d-üKarubda Beda Saştıi tıieı Oş. ökiliaRTemedlDEt )"5niB5.dis A LesmiTD uubdT ökaletDÜc.j BmamşrinlHateı Sonn 12//TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA4-5-2701/4959ulaşş4/5-27041azınş4/261inde Sulu Arazi Olmu Arazmda uAziRLalMaSrişl( İ İDetiükkdTDılda Buap Buaşssm1.5b200 BD>rDs naaulTPniİlkKuruluğRapoD>1aTaşlTİ )" BualTOşmTZir/işiaKurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >YunuEdımaymnn 1E/AlmnERERİ raKİu>Yr Mea( KaruBdaİ uliD>Y5.HDD>i aşsap Buaşssm121aTaşlTİ )" BualTOşmTZir/işiaKa21aDosEA daİRAZ uliD>Y5.HDD>i aşsap Buaşssm121aTaşlTİ ) BuEHatbArsizliY aiYa224.5tKrndndaTE//TD>2.3.201111329.4 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-34691/4959ulaşş4/346941azınş4/5216inde Sulu Arazi Olmu Arazmda uAziRLalMaSrişl( İ İDetiükkdEnerjmaNBşiltHattn)>2ç"k Suretükmnnka in FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnk SuretükmnnkaÖlçütştr1/C M AENERJİ NAKeL HATALİGEÇAtaLMEK SUGIDeYLerlu Arazi Olmu ArazmdNİTazKİĞERia( GD inde SuAziRLalMaSrişl( İ İDetiükkd in FaizY Orsaındİa )"d-üiRlAZALI( KİTALDZAİ BRnk1ya>1aDonEIĞİTYONUNİaDE ESASAREĞiACAK ÖLÇÜTL( K(1EnerjmaNBşiltHattn)>2ç"Y5.HDD>i EdınütrpuüDuydun rtifçKauD Buaşssm122.3.201111327.4 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-22671/4959ulaşş4/226741azınş4/5140inde Sulu Arazi Olmu ArazmdKM ÜZERİ raKİuAziRLalMaSrişl( İ a2 öedTB N))"rdN)ıDT>rıcı Unsura>sıD )"Y5.HDıaaAşlTrolğAYTaştşinanerkezmiTDUza KonşMesafel )"kipa4.5.200 zli>24ekndaTE/AlmnERECsYMİSBtrTAZMİNATINIaSrişl( İ a2upazidOOa>24ekndaTE/AlmnERERİ raKİPe Ba(iİBİÇmdu(uarığiBrOavudedil)kieuprm2Y5.munul )"28.3.20111136.4 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-34091/4959ulaşş4/340941azınş4/5075inde SuİMAR UYGULAK( KıSIR SREDAtBziRLE DÖNÜŞT200iEaSERİ raKİuİÇİĞİTYONUN trpiEaSi Pe ( KAğTLEB K( KıİDetiükkdgeğerin Bmcbe>- TDhiaK) TD>dÖzaporu Alışssm12onunTEt )>1a) TD>1ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>- TDhiaK) TD>dÖzaporu Alışssm12onunTEt )>1a) TD>1ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>5.mönüştürüttnauprm2122.3.201111322.4 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-32611/4959ulaşş4/326141azınş4/4920inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aupnA- Kayıt>24.5D-yenATD>Y5.HD- trpcrınnişTB )"-İddi-tTDke1Kamuni>YrlmatrDmula5klıkrE/AlmnERERPUDmApAYITLI OLmdYAazKİĞERia( GDlu Arazi ONİK( Kı(a D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1224.5D-yenATD>Y5.HDi//TD>2.3.20111139.4 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-28041/4959ulaşş4/280441azınş4/4387inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(anıymnTTsyonunTeb Biair/ücKeTayminndkteaa ıymnTTadÖzaporu AlınAlınanüPniOYair/iTD>1aaadTa1ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>1aTaş Mü1irm1lil İ BRKİŞİ KURULU ( trpit EdıTAR FKNDAaSi ( DuruENIi Pe K(anıymnTTsyonunTeb Biair/ücKeTayminndkteaa ıymnTTadÖzap öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>12Y5.HDtemp )"d-üKıDT>121aaadTa1ıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>1aTaş Mü1irm1lil İ BR/TD>10.5520101136 3 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA4-16111/4959ulaşş4/161141azınş4/2949inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aİşeuBlş<ğ/AB AlınmaidÖzmtrpi AlınmaıD- 2dekiBa öınaBhYştıaaSüruluDçaştMERğ Bul D>Y5.HDtiYetBİşeuBlş<ğ/ABnusş5.t ResmiTDeainrmdnuD )"Y5.HDya>sıD )Proj ainrOnleldtiğsnAlnusş5.HDUsuliv )şuşasmk TZmula54.5D-yı"-İcrD>Y5gd-üpca.nu>Y5.HDya>Blş<ğtiğulNDAlmnERlu A YAR RIı(a D>Y5.HDya>sıD )Proj ainrOnleldtiğsınAlnusş5.HDUsuliv )şuşasmkD>1ır Bca.nu>Y5gd-üpca.nu>Y5.HDtduzr "ke>Blş<ğtiğulND/TD>10.552010113 3 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-127269/21111ulaş3/1272641azınş4/1968inde SuluRŞILIĞI KAğTLEB K( Kı(amtrpınnişmArdulTPlaD-tTDSıD- 2dekiB TD>5.mönüştürüttnavearinlcriıleküGDT2onunTEdkteaa Dc12Y5.iaD-tTD/C M ABBNEmDE 1aDoSIZLIKm(Zgeğerin Bmcpe>- TDhiaK) TD>ridÖzaporu AlınAlınanüca Bmcpe>- TDhiaK) TD>rıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>24ekndaTE/AlmnERKSŞİFB(Zgeğerin Bmcpe>- TDhiaK) TD>ridÖzaporu AlınAlınanüca Bmcpe>- TDhiaK) TD>rıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>24ekndaTE/AlmnER1aDoSIZLIKm(Zgeğerin Bmcpe>- TDhiaK) TD>ridÖzaporu AlınAlınanüca Bmcpe>- TDhiaK) TD>rıD- 2dekiBa öeisl"ki AşrznÖnr KiA)"d-D>24ekndaTE//TD>10.5520101139.2 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-134209/21111ulaş3/1342041azınş4/1343inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aTDılda BualTOşmry BÖAtemp )"rdN)İ )b200 zlisş5.kREddtlerr24ekçdaTk TZBuamtrpınniaDosi-tTD/C M A(RğKOMİSYOTUNUN BAziRLaı>1aDosya2Buma21aTTdariıD- 2dekkğuBa öeisl"ki Aşrzn)"d-D>e BD>Yak Biair/eainrHDResitiğu Ntı Sİ BRKİŞİ KBRULU ( trİTESİRğKOMİSYOTUNUN BAziRLaı>1aDosyuR SREDAtBUNUBAz Ba( AŞANt1aDoSIZLIKm(DY ai Bulİ>e BD>Yak Biair/eainrHDResitiğu Ntı Sİ Bul D>Y5.HDtV/TD>10.5520101136 2 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-140919/21111ulaş3/1409141azınş4/1147inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMülkeri5d)"Y5.HDyd<ıade 2çiğu NT2Y5.HDtduzr "kipaaeğe.uluğ Bul G Ealeşliv )İçKaduZ Brvebuy/C M AÜNLKiğ( ÇHAKKIı(a D>Y5.HDyd<ıade 2çiğu NT2Y5.HDtduzr "kipaaeğe.uluğ Bul G Ealeşliv )İçKaduZ Brvebuy/C M AÜNLKiğ( İĞİGEÇt EdıamT2Y5.HDtduzr "kipaaeğe.uluğ Bul G Ealeşliv )İçKaduZ Brvebuy//TD>10.5520101130.1 2004/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-133489/21111ulaş3/1334841azınş4/686inde SuERPUEdıÜNLKı(a DY5.HDtrDAteD-kD><.nBulaa absuliv )/C M A(ÖY YOLUı(aupnAluTO r eD>Y5.HDne. DY5.HDtrDAteD-kD><.nBulaa absuliv )/C M A(u Arazi Olmu ArinESCYEİGEÇt ı(aupnAluTO r eD>Y5.HDne. DY5.HDtrDAteD-kD><.nBulaa absuliv )/C M A nESCİLEHeNE FERAĞ uliD>Y5.HDD>YlTü azliYol)>2ç"aeğeriLesmiTDFerağrpidünaiğv )i TZMümküntı SotTD/C M AFERAĞATıamGD>Y5.HDD>YlTü azliYol)>2ç"aeğeriLesmiTDFerağrpidünaiğv )i TZMümküntı SotTD/C M AYOLİGEÇAtaLEaSiÖLÜMÜNRERPUuMREaKİNCEAYOL BiaRKtrpiDİĞİ inDİ( KEIĞİGEÇERSİZLİĞİ a2 D>Y5.HDD>i aşpideÖlıkdliv deda Saştıi-DYBnA- Ferağ.HDUsuliv )>24.İ BRAlmnERERPUDmAFERAĞ vesYdt MİŞ OLmd Kı(a D>Y5.HDD>i aşpideÖlıkdliv deda SaştıiKöyTrolat>2ç"YlTü aceTrolğAt5saeTDhTD>1aİddi-tTpideDilıkdeı Sonn 12//TD>28.3.20111132 1 2004/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA3-98569/21111ulaş3/985641azınş4/249inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMa5.diğce)Yr BhYr BhZaD-nanü AlneşferHDRitiptYr Bhaporu AlınAlınaamulaşapD-tTpYrRağmdaaHmtrakpoD>1aTaş tıiBkaDo.5D-tTınniHDyatm-..5ağmp Akım1üD>n NmulaşmatrD/AlmnERURULU ( tr>1aDosya2Ma5.diğce)Yr BhYr BhZaD-nanü AlneşferHDRitiptYr Bhaporu AlınAlınaamulaşapD-tTpYrRağmdaaHmtrakpoD>1aTaş tıiBkaDo.5D-tTınniHDyatm-..5ağmp Akım1üD>n NmulaşmatrD/AlmnERHAYATIN OL ĞANtAKIİ rA>AYKLEB IKm(DMa5.diğce)Yr BhYr BhZaD-nanü AlneşferHDRitiptYr Bhaporu AlınAlınaamulaşapD-tTpYrRağmdaaHmtrakpoD>1aTaş tıiBkaDo.5D-tT>D/TD>21.1052010118K11 2003/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA3-79819/21111ulaş3/798141azınş3/9107inde Sulu ArazOlmaESPe Ba( TD>1yağDonuYTaştşli BulTPlaD-ldarlenmdnuenlTOuYTaştrNaYetBulTPlananiyon FaizY Orsaındİa azliFazlaZu5ipaİsabArsizliedil)t.5D-iğulNDAlmnERlu Arazi ONİTazGAYRİMENKULÜNBiair/işiamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200 BD>YTaştşli BulTPlaD-ldarlenmdnuenlTOuYTaştrNaYetBulTPlananiFaizssmu5ipaİsabArsizli>24ekndaTE/AlmnER( KİTALDZAİ BRnk1yaşiamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200 BD>uenlTOuYTaştrNaYetBulTPlananiFaizssmu5ipaİsabArsizli>24ekndaTE//TD>2.3.20111132KK. 2003/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-86671/4959ulaşş3/866741azınş3/10871inde SuSEindeİKmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit EdıamTD>Y5.HDıaaArsaeDO uplOaBarimiRYoksa)arığiBrOavudedil)imiR.5.2005 rununuEdıainrSertifikairmp )"kipau5ipaİsabArsizli>24ekndaTE/AlmnERSEindeİKma( n zmiTTZ BÖAtemp YBÖimDonY>YlYüMlBildaaştıiSertifikaiÖdD>Ya rucEıl a KaeKnalÖuı5rbüyedeÜNğ BulPa KsacÇevsitipt12şaY5l >sebuyuD )"ruliş YBÖimDonY>YlKonnni>YlTükmediTDSit1ıempır AlnuYlYüMlBildaaştıiSertifikas A ÖdD>Ya rucEıl a KaeKnalÖuı5rbüyedeÜNğ BulPa KsacÇevsitipt1210.5520101138 9 2003/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-74691/4959ulaşş3/746941azınş3/9971inde Sulu Arazi OlmaESPe BKAğTLEBMıpit EdıamTDkipuEHatbAl-aAr-KaDosi-iış SayteiğsınAlnusş5.HDUsuliv )mulaERMEEBE ÜRlu Arazi Olmu(uarığiB-HKnalÖuı5D-tTDke1KamunuD )"5.2005inTTZkulT“alTOşmrydnHDB msD>1MoalÖrmdnuD )"2İlMamD>1aTadeda Saşnnij ddiNtı Sİ BRKİŞİ K it EIĞİAÇB K(MIŞ SAYNİK( Kı(a D>Y5.HDtemp )".ıDT>12mdeda SaşnniTDkipuEHatbAl-aArD/TD>10.552010118.7 2003/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-57461/4959ulaşş3/574641azınş3/9369inde Sulu Arazi Olma(aMülkeri5d)"Y5.HD<ıade (r sımDEl Atl nmtrpAdaaştıi-aMülkeri5d)"10.5520101112 6 2003/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA3-66111/4959ulaşş3/661141azınş3/8140inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit EdıamKD>Y5.HDtduzr "kipaaemp rolaylğAt5bliğ- TDhebsuliv )iYetB>YlYüMühbKu-üKıdriv avud<ünanercial Yaa2 rununuEdD-tTınni>24ekndaTE/AlmnERlu Arazi OlmA Ş YMILve LDonusuKD>Y5.HDtduzr "kipaaemp rolaylğAt5bliğ- TDhebsuliv )iYetB>YlYüMühbKu-üKıdriv avud<ünanercial Yaa2 rununuEdD-tTınni>24ekndaTE/AlmnERERİ raKİPe Ba(iİBİÇmduİKKATlı(anu>Y5.HDt AlınmaidÖzmtrpi AlınmaıD- 2dekiBa öınaTOrZSüruluDçtağşmrydnmunulpışa>24ekndaTE/AlmnER LDoEN TEBLİGATıamGD>Y5.HDtduzr "kipaaemp rolaylğAt5bliğ- TDhebsuliv )iYetB>YlYüMühbKu-üKıdriv avud<ünanercial Yaa2 rununuEdD-tTınni>24ekndaTE//TD>28.3.20111135K3 2003/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA3-18691/4959ulaşş3/186941azınş3/2320inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTTLEB K( KıİDetiükkdArsaanü AlnuimanıamtraYettıiZeyti TBD>YaYD )ş )>1aToprağrp.DkiBa öUnsural a KaeYTa1ıeiğsıın)Ön nmnkDaYetBuÖ"ee tenuimanıamtrydnHu1ANinlTğir24e 12/C M AZEYT LLERİNtğ( İŞTŞİ rTOPRAKkkdArsaanü AlnuimanıamtraYettıiBa öUnsural a KaeYTa1ıeiğsıın)Ön nmnkDaYetBuÖ"ee tenuimanıamtrydnHu1ANinlTğir24e 12ul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aTaşüYMeydandünaiğmnkDaYetBTD>Y5.HDıaanD )"<ğuanDMan SatndandplMamDmtBÖAteD-tTDul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1228.3.20111135K2 2003/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2TAŞ5331/4959ulaşş2/AŞ53341azınş3/2032inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve D>1yağDoVETEMi ( pit EdıamTD.dis AD<ıatıaaZaD-naveaYTaştrde eicğe.u.5D-yenAn SatıBDhTDrktiğu NaYetBMeh-teHDUsuliv )>24.ştKAPeMnuBAĞ Ğil(LARDA EMl(LyuR zi Olmu ıamTD.dis AD<ıatıaaZaD-naveaYTaştrde eicğe.u.5D-yenAn SatıBDhTDrktiğu NaYetBMeh-teHDUsuliv )>24.ştKAPeul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.2005D>12Y5.HDtemp )"d)>24.5.2005D>1224.ştKAPeMnuBAĞ RESEN EMl(LLERİNtCELiükkdTlen 2dekilRapor AlacakKurulundariAlınanTEşplOaBarin>Y5.nusş5.HDUsuliv d>24.Nçlul D>Y5.HDtemp )"d)>24.5.2005D>127.3.201111326 K. 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-118021/4959ulaşş2/1180241azınş2/12580inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KÜAHKEMSCEnarut Ed >Y5.HDualTOşmrykğuBinairmp )"kipaNryunuainrnmcpe>- TDhicSİ BRKİŞİ KBAYINDIRLIKmBAKANLIĞI İNŞAATıBUNİM FİYATıLİSaSi ı(a iDunununuEdınütrpuüDuyualTOşmrykğuBinairmp )"kipa4.5.2005Yr Mea( Karumda Bul iDunununuEdınütrpuüDuyualTOşmrykğu//TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA2-18-9991/4959ulaşş2/18-99941azınş2/1121inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( TAğTALEB K( Kı(inTTZkulTeBulTPlanmatrDmula5kla in FaizY Orsaındİa )"d-üp24.5.2005nşmda neaDoyalEıl a KaeKD>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aDonusBkaDoBölgmp 5D>1BkaDoANin) uplOavkmed“Hdİa TD>Y5.HDanüNaYetBBkaDo in FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnulTPlanmatrınni>24ekndaTEEBE ÜRÖZEL NİTe BKLERİÇHAya>İDİ raKİLARusBkaDoBölgmp 5D>1BkaDoANin) uplOavkmed“Hdİa TD>Y5.HDanüNaYetBBkaDo in FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnulTPlanmatrınni>24ekndaTEEBE ÜR1aTALAK(t1aDo (nıymnTTsyonunT TDhicSka/Aaa>24.5.200 BD> in FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnBölgmp 51irm1li>Y5 BüvHüÜ)"d-“alTOşmrydnepaDuruEdktiğu MnuBAĞ ĞYonuBÖLGSPeoVETNİTe BKTMINtİDİ raKİLARusBkaDoBölgmp 5D>1BkaDoANin) uplOavkmed“Hdİa TD>Y5.HDanüNaYetBBkaDo in FaizY Orsaındİa )"d-üpıdnulTPlanmatrınni>24ekndaTE/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA2-18-9081/4959ulaşş2/18-90841azınş2/1120inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoD>1aTTdariÖnr KiAO r )"d-D>1aDoia( yuR SREDAtÇEULŞKİ OLmd Kı(aa2Y5i-.Sözit Ed DuiaD-tTDelınm TYapn kimzliY aişiaKurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >Yunuabsuliv )//TD>21.1052010116 K. 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-95351/4959ulaşş2/953541azınş2/12125inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aTDılda Bdunrmp )"kşiaKue/iTDyunşmArdnriTD>1 Taştıietükmnnkaurugiyunuainrrt1klıkaP>Y5 B KonşıleküGDTekabüluEdicSka)"d-YapplMamDmtBÖAapoınma21a ıymnTT"D SaştıiÖnr KiA)"d-D>24ekndaTE/AlmnEREMl(LyKİĞERia( >strol) uplOavudeEddtle dandşmArdYeyümrydnmunkplOaBeSsalanmatrDBae/mrKaepaetrpit Ed Dunşılda BHDBYüzölçümümrydny BdaZuÖ"ee termp )"kşiaKrt1klıkaP>Y5 B Konşılek )"d-üpYapplMamDmtBÖAteD-tTD//TD>21.1052010113 K. 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-108101/4959ulaşş2/1081041azınş2/12654inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auppuüDuydunrmp )"kipaEksrknepaDuruEdkttMERğ BulBahislBeMnuBAĞ Ğil(TNİTe BĞİaDE KİĞERia( >24ekndaTE/AlmnER MAR PLDonEDAtY KuLmdYAazKİĞERia(kkdArsaeDO uplOaBarinuyj - TDhebsuliv )iYetBue/iTDyunHizm p n)"kşiaKYDilHusuanDMeskunuYTaştrNaYetde ndariBDunınni>24ekndaTE/AlmnEREMl(LySATIŞ (pplAldırıcıoYrlr.5D-yenAı Mamiduzr "kipasıD )"Y5.HDtemp )"d)>24.5.20- TDhebAl-aArDC M A ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYIBul iDunununuEdınütrpuüDuyKonln Satı>ecY5 B Konşılek )"d-üpı>2İlMamD>1aTaizli>24ekndaTE/AlmnERİPOTMILİzKİĞERia( GDlu Arazi ONİK( Kı(a D>Y5.HDtA-üpYapppoteÜNğlnu12125.Yd-D>tEdD-tTınni>24ekndaTE/AlmnERURULU ( trpit Edı(2)taCncsKturuOne.YTa1ıemp MülkYarulu Oşus"kipaakpncsKturuOne.YTa1ıemSoiğulND/TD>21.1052010117.K. 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-97041/4959ulaşş2/970441azınş2/9979inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kıpit EdıamTD>Y5.HDıaa D>Y5.HDtTaşülşiaK Am1kğuANin)AmucEıl D-yenAn SatıişlBildarlenmdnrmp )"kipau5ipaİsabArs)/AlmnERERİ raKİuESPe Ba( TD>1yağDonuArsaeDO uplOaBarkieuprm2Y5.HDtTaşülşiaK Am1kğuANin)AmucEıl D-yenAn SatıişlBildarlenmdnrmp )"kipau5ipaİsabArs zli>24ekndaTE/AlmnEREMl(LyŞI ( K(1sypuüDuydunrah-K Am1l iDunununuEdınüBölümü)iYetBKG Ealeşeaa D>Y5.HDtemp )" zli>24uyÖzKadınüBölümü)iYetBBÖAtemp GD>Y5.HDtduzr "kBD>k Satınıamtrl a KaeKDyj - TDhebAl-aArDC/TD>10.5520101110.K. 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2T136041/4959ulaşş2/1360441azınş2/17782inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve D>1yağDopit EdıamaeğeriAdııa.nu>Y5.temp GaymDmunkulüDBrmp )"kipa4.5.200 ipaait abArs)/AlmnERERPUApAYDdıama"1aTaş Aln Satıl a KaeKDyj - TDheniuruluğRapoD>1aTaşuaKşrinl sıD )"1yağDoESASia( ı(an SatıGaymDmunkulTBD>YaOmp )"kipau5ipatKTBDTrRndşlTD>Y5.nu>Y5.temp GaymDmunkulüDBrmp )"kipau5ipaİsabArs)/AlmnERURULU ( tr>1aDoia( y(a D>Y5.HDanü Al)"rdN)İ )"nceNaYetBurulundarTBDAOMürmnna0- TDheDTrRndşanü Anma221.105201011.K. 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-81481/4959ulaşş2/814841azınş2/8996inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(anıymnTTsyonunTeb Biair/TidÖzaporu AlınAlınanoD>1aTTdarntıiaYair/işiaKaadTaştr1ıD- 2dekkğulıstl/lOum-.HDResitiğu NiYetBB aişiaKurulu OşuşAlınanüRapoa224ekndaTE/AlmnERlu Arazi OlmAESPe Ba( TD>1yağDonuj i )tYrtK“LiB GTBD>YelenmdnaYair/işiaKretümlil kDMan Sat“Dikkate)"24ekndaTE/AlmnERURULU ( tr>1aDosya2nu>Y5.temp arığiBiYetBurulundariB5.dirKaepaaYair/işiaKaadTaTidÖz ıymnTTsyonunTeb Biair/üPniOYair/iTD>1aaadTa1ıD- 2dekkğulıstl/lOum-.HDResitiğu NiYetBB aişiaKurulu OşuşAlınanüRapoa224ekndaTE/AlmnEROBJEKTİFyŞI ( KAğTLEBCI UNSU K(1lıstl/AO r ANinlTğirğümaAlD-yenA iDunununuEdınütrpuüDuyuiYetBue/ir/işiaK) TD>>YaOöedTB N))"rdN)ıtr>rıcı UnsurKonlrım1üekiArunuEdımaiğulND/TD>21.1052010130 9 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-87571/4959ulaşş2/875741azınş2/8969inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kıpit EdıamKD>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1228.3.20111135K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-55661/4959ulaşş2/556641azınş2/7210inde SuİMAR PLDonEDAtY KuLmdYAazKİĞERia(I KAğl(TSAYNİABYdt NİTe BKLERİÇkdTlmutan SatlTaştı>ecececY5.HDıaaArsaeSayteabsuli) uplOavkmed“- FerağdaaK Am1kğu1228.Kaydııa.enmdnATB N)HusmnTTEhleri5"kipau5ipaİsabArs)/ütrpuüDuyualTOşmrykğuBinanıDBrmp )"kipau5ipaİsabArs)/AlmnERERİ raKİuÜZEıll MINtKARGİRKBİNAN Sı>Yr Mea( Ki ( Durut EdıamşmArdPempınne.YTa1ıeD-yenATD>Y5.HDıaaArsaeSayteabsuli) uplOavkmed“/iuÖ"ee termp )şiaKrt1klıkaP>Y5 B Konşılek plMamDmd“- FerağdaaK Am1kğu1228.Kaydııa.enmdnATB N)HusmnTTEhleri5"kipau5ipaİsabArs)i ( DurVEKARiaGÜCGIDeD(anusş5.A-üpYapYürTD>1vudeEdenATDrife“alTOşmrydn28.3.20111130K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-61371/4959ulaşş2/613741azınş2/7059inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aupDNçlarığiedeOdınütrpuüDuydunınaTOrZinTTZkulT"kipanD )"<ğu - 2)/AlmnEREREBMıĞiAZISİa( T1aTALAK(t>Yr Metod28.3.20111130K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-61001/4959ulaşş2/610041azınş2/7052inde SuEMl(LyluRŞIL zi Olmu ıEĞERiK( KıamKD>Y5.HDRapoıvveluANin)AmucEıl D-yenAişlBildarlenmdnrmp )delMamD>1aTa“/in Satıl a KaeetükmnnkatrpuüDuydun uplOavkmed“- trpuüDuyualTOşmrykğuMuhtD )teDO uplOaBarkieBinanıDBrmp )"kipa4.5.2005Y5.HDRapoıvveluANin)AmucEıl D-yenAişlBildarlenmdnrmp )delMamD>1aTa“- trpuüDuyualTOşmrykğuMuhtD )teDO uplOaBarkieBinanıDBrmp )"kipa4.5.2005Yr Mea( Karumda Bul iDunununuHDRapoıvveluANin)AmucEıl D-yenAişlBildarlenmdnrmp )delMamD>1aTa“- n Satıl a KaeetükmnnkatrpuüDuydun uplOavkmed“D/TD>21.1052010118K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-65441/4959ulaşş2/654441azınş2/6990inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auppuüDuydunTlHus ZiraşlBBrmp )"kipaKapğ/ABBahçeermp )"kşiaKFazlaZrmp )şieEddtle unrğümaAlD-tTDDAlmnERluİMe Ba(iİYÖNaSMdıamuppuüDuydunTlHus ZiraşlBBrmp )"kipaKapğ/ABBahçeermp )"kşiaKFazlaZrmp )şieEddtle unrğümaAlD-tT-AğaçKonnniZr "ktrmp )"ktı>etkısıınnive2ı SoiğulNDAlmnERKİĞERia(I KERELA ZİRAATİı>Yr Mea( KKAPAK(tBAHÇEı>Yr MeaDEEIFKİLA OLmd Kı(aZr "kBD>uÖ"ee teAğaçKonnniZr "ktrmp )"ktı>etkısıınnive2ı SonüSuın)>östnaiğv )D/TD>21.1052010117.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-61161/4959ulaşş2/611641azınş2/6970inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKapğ/ABMeyvABBahçesieDO uplOaBarkieuprm2Yr Mea( Karumda BulAğaçKonnniYprm CinsihaYair/işi1ekKmukş5.Bam1üD>ntükmnnkainTTZkulT“sıD a)"1aTa“tı Sklil İ BR/TD>28.3.20111117.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-59961/4959ulaşş2/599641azınş2/6877inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatıB5ipaİsabArs edirikkatuEdktiğu Dmula5klaANinlTükmeD-aBporu Alınİ>e BD>YsiBTleucaZuÖ"ee termp ))İçKaHDUgiyunsıD )aadTa1ıD- 2dekiFahi BlıstZ.5D-tTDe BD>YsiBTleucaZuÖ"ee termp ))İçKaHDUgiyunsıD )aadTa1ıD- 2dekiFahi BlıstZ.5D-tTDul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12e BD>YsiBTleucaZuÖ"ee termp ))İçKaHDUgiyunsıD )aadTa1ıD- 2dekiFahi BlıstZ.5D-tTD/an SatıB5ipaİsabArs edirikkatuEdktiğu Dmula5klaANinlTükmeD-a D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1228.3.20111117.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-51081/4959ulaşş2/510841azınş2/6965inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aTDDNçlarığiedniDBrmp )"kipau5ipaİsabArs)-Kmukş5.Bam1üD>retüm)>24.5.200 BD>lüğünanriTD>1 T. öedTBD>YipaKnalÖuı5D-tTDtı Sklil İ BRAlmnEREREBMıĞiAZISİa( T>Yr Mea( Ki ( Durut EdıaminTTZkulT“ eyrDÇŞİ/Kmukş5.Bam1üD>retüm)>24.5.200 BD>lüğünanriTD>1 T. öedTBD>YipaKnalÖuı5D-tTDtı Sklil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12retüm)>24.5.200 BD>lüğünanriTD>1 T. öedTBD>YipaKnalÖuı5D-tTDtı Sklil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12retüm)>24.5.200 BD>lüğünanriTD>1 T. öedTBD>YipaKnalÖuı5D-tTDtı Sklil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1210.5520101113.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-97511/4959ulaşş2/975141azınş2/13600inde SuĞiAZILve lu Arazi OlmaESPe BK(anıymnTTsyonunTeb Biair/TD>1aTaTadÖzaporu AlınD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiAO r )"d-D>24.ştKAPeMnuBAĞ R1aDoia(yuR SREDAt1aDoSIZLIKmB EdNM EdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200 BD/nıymnTTsyonunTeb Biair/TD>1aTaTadÖzaporu AlınD>1aTaTıD- 2deki-DY ai Bul G24.ştKAPeMnuBAĞ YENİDEEIKSŞİFBEĞERiK( KığmemĞİı(a iDunununuHDtemp )"d-üKaru.200 BD>-anıymnTTsyonunTeb Biair/TD>1aTaTadÖzaporu AlınD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiAO r )"d-D>10.5520101113.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-79261/4959ulaşş2/792641azınş2/13745inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatıuppuüDuydunBmp )".munulpışa>24.ştKAPeMnuBAĞ TOPTAN EŞYA FİYATıEaDEIEdıamn SatıuppuüDuydunBmp )".munulpışa>24.ştKAPeMnuBAĞ AğTALEBMIEIFKİLA EĞERiK( Kıam rtifçKa)"1 T.OnavebuyulSadicSm rtifçKaaruis- TDheniuölümınonurmp )1sş5.k>1 Tşül )"dKAPeMnuBAĞ Ba(iİDÜŞÜKLÜĞÜNÜEIİNkAtart EdıamşrtifçKa)"1 T.OnavebuyulSadicSm rtifçKaaruis- TDheniuölümınonurmp )1sş5.k>1 Tşül )"dKAP/FazlaZıDTD>12mtBÖAtenüSuEM/TD>21.1052010113 6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-60211/4959ulaşş2/602141azınş2/6788inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auppuüDuydunrmp )"kdnrrt1klıkaP>Y5 B KonşıleküGD)"d-üpYapplMamDmtBÖAiğkD>24.şipi>24ekndSonn 12-mn Satı tükmnnkatrpuüDuydun uplOavkmed“/2upazidOOa>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12Y5 B KonşıleküGD)"d-üpYapplMamDmtBÖAiğkD>24.şipi>24ekndSonn 12-mn Satı tükmnnkatrpuüDuydun uplOavkmed“/2upazidOOa>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12Y5 B KonşıleküGD)"d-üpYapplMamDmtBÖAiğkD>24.şipi>24ekndSonn 12DAlmnERKİĞERia(I KEMLAK VERGİi LE ESASAFARKLea( Karumda Bul iDunununuHDtemp )"d)>2ıDTD>12Y5 B KonşıleküGD)"d-üpYapplMamDmtBÖAiğkD>24.şipi>24ekndSonn 12-mn Satı tükmnnkatrpuüDuydun uplOavkmed“M/TD>21.1052010111 6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-46531/4959ulaşş2/465341azınş2/6728inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit Edıamn SatinnşmArdParsd5.,aetrpit Ed Dunşılda BHDBrsD>stratıParsd5D.5D-tTDke1Kamunu5TD>şiaKrt1klıkaP>Y5 B Konşıleküılisş5.hicSİ BRKİŞİ KEMl(LyKİĞERia( GD MAR PĞile BKOLmd Kı(a DD>stratıParsd5ipa4.5b20TEdkteaa DDunununuHDtemp )"dşiaKrt1klıkaP>Y5 B Konşılek sş5.hicSİ BRKİŞİ K ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYIN SıÇIKARRiK( KığmemĞİı(an SatinnşmArdParsd5.,a iDunununuEdınütrpuüDuydunrsD>stratıParsd5D.5D-tTDDAlmnEREMLAK VERGİi LE ESASAFARKLI K1aDonuİTESi ( DuruENIi Pe LE(yuR SREDAKİ OaDonEIFKHİŞ ÖLÇÜDEIFKRKLI OLmdEdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceNaYetBEkzaporu AlınD>1aTaTıtükmnn 1E/AlmnERURULU ( tDEEIEK R1aDoyuEĞiK( KığmemĞİı(an Sat)"Y5.HDla.nu>Yipa)"d-TdarüıliFahi BÖlçüde1lıstl/A.5D-tTDke1KamunM/TD>21.1052010111 6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-40531/4959ulaşş2/405341azınş2/6713inde Suğ( İŞKİNtĞĞAÇia( SıENKKİLARIN SıMRE SAHİB LE BIRAKILmdEdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bncektı>etı SoiğulNDAlmnERĞĞAÇia( SıMRE SAHİB LE BIRAKILmdEdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bncekBD>uÖlAğaçKonnniGözeyümryRndarinDrudımaiğulNDKİŞİ KKAPAK(tKit KLIKmFARKLea( Karumda Bul iDunununuHDtemp )"d)>2ıDT>12Y5.AğaçKonnniveaKapğ/ABKtrpklOum-.aadTaTBD>YipaB TD>5.Etkirs)i ( DurVEKARiaGÜCGIDeDVETHARÇia( SıMRKTUrİKKAFEuÜZEıll M THESAPLDomdEdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceND>122.3.201111310.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-67751/4959ulaşş2/677541azınş2/13169inde Sulu Arazi Olmu Araz mda u(51irm1li>YdınüİlkKuruluğRapoD>1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv d>24.5tKAPeul>24.5siz.YTaema"1ÜçüncüauruluğRapoD>1aTTdarınni/1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv kipanatalEıl dtler/AlmnERGEÇERLİRURULU ( tr>1aDosya2nu>Y5.HDD> AtHDRa/>24.5siz.YTaema"1ÜçüncüauruluğRapoD>1aTTdarınni/1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv kipanatalEıl dtler/AlmnERGEREIEdZtY ERURULU ( tr>1aDosyuEĞiK( Kı(51irm1li>YdınüİlkKuruluğRapoD>1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv d>24.5tKAPeulYüksekKmunul )"1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv kipanatalEıl dtler/AlmnERERİ raKİu>Yr Mea( KaruPdaİ uliD>Y5.HDD> AtHDRa/>2rm1li>YdınüİlkKuruluğRapoD>1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv d>24.5tKAPeulYüksekKmunul )"1aTaşlTD>Y5.nusş5.HDUsuliv kipanatalEıl dtler//TD>21.1052010110K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-55441/4959ulaşş2/554441azınş2/6618inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aArsaeDO uplOaBarkieuprm224.5.20- TDhbArs)-K) TD>raru.200 BD>n SatıieçDhicSkatrpuüDuydun uplOavkmed“MAlmnERĞil(TNİTe BĞİaDEINtİDİ raKİıESPe Ba( TD>1yağ Erpit Edıul iDunununuHDtemp )"d)>2ıDTD>12e BD>Ysi BD>n SatıieçDhicSkatrpuüDuydun uplOavkmed“MAlmnEREMl(LySEÇİTECEK KİĞERia(I KNİTe BKLERİÇkduenlTOuBüy.k>1kte, BkaDoşmArdnrsadArs usüMühp,<ıatıaaAdDanü AlndariBDunğ>24.Nçl/aArsaeDO uplOaBarkieuprm224.5.20- TDhbArs)-K D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1210.552010116.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-82931/4959ulaşş2/829341azınş2/12999inde SuEMl(LyKİĞERia(I KFARKLI NkAtmduİKKATlaDEINt>Yr MetodmtrpAD>aeğerd)>2Usj deKDzAlBsiış )"Y5.24ektKAPeMnuBAĞ USULNtKAZDonLMIŞ HAKıul iDunununuHDtemp )"d)>2ıDTD>1224ektKAPeMnuBAĞ Ba(iİFKRKLILIĞI 1aDonusmn SatıuppuüDuyTadÖzetrpit Edeuprm2aeğeriaYetBusj deKDzAlBsiış )"Y5.24ektKAPeMnuBAĞ FKİLA i Pe Karumda Bul iDunununuHDRa/mtrpAD>aeğeriaYetBusj deKDzAlBsiış )"Y5.24ektKAPeM/TD>21.105201016K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-56451/4959ulaşş2/564541azınş2/6548inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(a öedTB N))"rdN)ıDTt>rıcı UnsurKondunTlHNçlarığiedeOdınütrpuüDuydunrmp )"ktı >YunSuiEtTü azli)"d-üiRlAZALIOBJEKTİFyŞI ( KAğTLEBCI UNSU K(1uÖlUnsurKondunTlHNçlarığiedeOdınütrpuüDuydunrmp )"ktı >YunSuiEtü azli)"d-üi- D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1228.3.2011116K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-48141/4959ulaşş2/481441azınş2/6489inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit Edıamaporu AlınAlınanüPnilRapor AlD-tTD/aEksrknaporu AlınHeri5"kipaHDUrKAPea21aTTdariıD- 2dek1lıstl/lOkDndariBDunğke1KamunÜçüncüaKezaurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >YunuteD-tTD>24e 12/C M AURULU ( trpit EdNUN OLUŞTit EM EdıamKD>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aTTdariıD- 2dek1lıstl/lOkDndariBDunğke1KamunÜçüncüaKezaurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >YunuteD-tTD>24e 12/C M AEIEdKAURULU ( trHEğ( İĞ( KVERDİĞİ R1aDoia HÜKÜMrpit EAmdYACAĞdıamKD>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aTTdariıD- 2dek1lıstl/lOkDndariBDunğke1KamunÜçüncüaKezaurulu Oşuşİ>e BD>YsiB >YunuteD-tTD>24e 12/C M AURULU ( tr>1aDoia( yuR SREDAtFKRKLILIKmB EdNM EdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1228.3.2011116K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-46281/4959ulaşş2/462841azınş2/6502inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit EdıamArsaeDO uplOaBarkieuprm2Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d)>24.5bncekBD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bncekBD>alTOşmry KataMülkeri5"ktıTabiak BEZuÖ"ee teuppuüDuydunEmSat)"21.105201014K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-57441/4959ulaşş2/574441azınş2/6422inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(ainTTZkulT"k.lüğünanriTD>1 T. öedTBD>YşiaKYDilHusuı5D-tTDtı Sklil İ B/euprm2Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12lüğünanriTD>1 T. öedTBD>YşiaKYDilHusuı5D-tTDtı Sklil İ B/euprm210.552010113.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-87541/4959ulaşş2/875441azınş2/12806inde Sulu Arazi Olmu Araz mda u(5eD>Y5.HDne.Enerji Nakilanattıt>2ç"24.5.200 BD>uirKmukş5.aYetBEdedi TDhicSkaF/tdıB>retümDMan SatnHDBYüksekKÖngörüld1 T.Y5.HDD>ştı/a TD>>Ya4.5.200 BD>uirKmukş5.aYetBEdedi TDhicSkaF/tdıB>retümDMan SatnHDBYüksekKÖngörüld1 T.-Kurulu OşuşAlınanüRapoınma224ektKAPeMnuBAĞ İindeAKıHAKKIıluRŞILIĞIu(5eD>Y5.HDne.Enerji Nakilanattıt>2ç">Ya4.5.200 BD>uirKmukş5.aYetBEdedi TDhicSkaF/tdıB>retümDMan SatnHDBYüksekKÖngörüld1 T.MnuBAĞ YÜKSEK 1aDoDAtvesYM MİKTa( y(aeD>Y5.HDne.Enerji Nakilanattıt>2ç"24.5.200 BD>uirKmukş5.aYetBEdedi TDhicSkaF/tdıB>retümDMan SatnHDBYüksekKÖngörüld1 T.Y5.HDD>ştı/a TD>>Ya4.5.200 BD>uirKmukş5.aYetBEdedi TDhicSkaF/tdıB>retümDMan SatnHDBYüksekKÖngörüld1 T.-Kurulu OşuşAlınanüRapoınma224ektKAPeM/TD>10.552010113.6 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-76971/4959ulaşş2/769741azınş2/12590inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aa2YaalTOşmry .5D-tTDDAlmnERMdNAVEBCYEİuEĞiAN ÜRÜNL( K(1syğünavdeKöyişkmed“BakDnlığırcKej i )tBamDmtFiyatTdarınnisıD )"1aDosya2Münavebryun"2ZabıtadnriTD>1 TaceeBDhTDrkteniBamDmtMan Sat“sıD )"21.105201013K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-55151/4959ulaşş2/551541azınş2/6340inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMa5.diğce)YDigıtayıpaHDUrKAPeacın BKusş52napulu5D-tTDke1Kamunucın BKusş52n Alu5ipatKTBni>24ekTBDAOulu5D-tTDtı Sklil İ BRAlmnERÜAHKEMSCEnYARGITAYINKVERDİĞİ BOZK(tKiR RINA UY EM Edıamucın yapulu5D-tTDke1Kamun>24ekTBD"d)>24amal a KaeYTanYeleD )"rulaTa“tı Sklil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1224ekTBD"d)>24amal a KaeYTanYeleD )"rulaTa“tı Sklil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1221.105201013K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-52821/4959ulaşş2/528241azınş2/6388inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKusışıkaKapğ/ABMeyveBBahçesieDO uplOaBarkieuprm224.5.20- TDhbArs)/Kmukş5.Bam1üD>retümDMan SatnHDBnD )"<ğu - 2dtıiİlçD>lüğünanriTD>1 Tşül D>1aTTdarınniDikkate)"1yağ Erpit Edıulmukş5.Bam1üD>Y5 BüvHüÜretümlmed“sıD )"24.klil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aDoia( y(amukş5.Bam1üD>Y5 BüvHüÜretümlmed“sıD )"24.klil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1221.105201013K6 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-50191/4959ulaşş2/501941azınş2/6360inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatıuppuüDuylaaetrpit Ed Dunşılda BHDB öUgitemyd-TdariAçısdıaepa>ec24.klil İ Buln SatıVeaetrpit Ed Dunşılda BHDB öUgiyunsıD ))"d-TdariadÖzaporu AlınD>1aTantıiaYair/işiaKaadTa1ıD- 2dekiFahi BlıstZ.5D-tTDec1aTantıiaYair/işiaKaadTa1ıD- 2dekiFahi BlıstZ.5D-tTDul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aTantıiaYair/işiaKaadTa1ıD- 2dekiFahi BlıstZ.5D-tTDul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1221.1052010130 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-50681/4959ulaşş2/506841azınş2/6234inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an Satı>ec24.kçGTBD>içKau5ipatKTlaTa“tı Sklil İ Bul D>Y5.HDtduzr "kipaBa öınaNaYetde t5bliğiDke1Kamunmunulpışa>Y5.HDt AlınmkipasıD )"24.şlil İ BİŞİ KEMl(LyluRŞIL zi Olmu ıEĞERiK( KıamArsandunrmp )"ktıEtkirs)OdınütümlUnsurKondun>24.kçGTBD>içKau5ipatKTlaTa“tı Sklil İ B/l D>Y5.HDtduzr "kipaBa öınaNaYetde t5bliğiDke1Kamunmunulpışa>Y5.HDt AlınmkipasıD )"24.şlil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12Y5.HDt AlınmkipasıD )"24.şlil İ B/an Satı>ec24.kçGTBD>içKau5ipatKTlaTa“tı Sklil İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1221.1052010128 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-55091/4959ulaşş2/550941azınş2/6145inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(anıymnTTsyonunTeb Biair/TD>1aTaTadÖzaporu AlınD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-D>1aTaTadÖzaporu AlınD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aDosyİTESiRULU ( tr>1aDosyuR SREDAtÖNEMLİt1aDoSIZLIKmOLmdEdıamB aişiaKurulu OşuşAlınanüPnilRapor AlD-tTDtı Sklil İ BulJungüYMetodaTadÖzrmp ) )Yair/imeE/l D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>122hicSkudkğuZkulT"kipa4.5.20- TDhbArs)/KBuYMetodekiToprağrp.Dmp )"kipaDüYMevcut1aTaTadÖzaporu AlınD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-D>24.şlil İ B/a D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1221.1052010128 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-46861/4959ulaşş2/468641azınş2/6154inde SuEMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(a iDunununuEdınüşmArdParsd5.kipaKa>Y5.HDtemp )".nD )"<ğuıuğeüBn Sat)"stratıParsd5iparmp )"ktırt1klıkaP>Y5 B Konşılek )"d-üpı>2ne.Ek/işicaERMEEBE ÜRlu Arazi OlmuESPe Ba( KAğTLEB K( KıİDetiükkdn SatinnrsD>stratıParsd5Dv5.nu>Y5.tempınnşmArdParsd5.ıl iğsıDke1Kamunu5TD>tırOP.Ek/işicaERMEEBE ÜR MAR PĞile BKDit MdNAGG ( DKEazKİĞERia(I KUĞRADIĞIurOP.ZAYİATRNINRlu Arazi OlmuESPe BaE EKurut Edıam) TD>rarubncekBD>sıD )"stratıParsd5DOtırt1klıkaP>Y5 B KonşıleküıliEk/işliv )mulaERME/TD>21.1052010127 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-54101/4959ulaşş2/541041azınş2/6099inde SuEMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(aAkaDon Satinnş>e BDn>YsiBTleucaZlıstl/AaadTaTBDe UTD>ı5D-tTD/luruluğRapoD>1aTTdariıD- 2dekkğuÇeiTD>Y5i-.HDResitiğu Ntı Sklil İ Bul D>Y5.HDaepaa5 BzKadınüKG EmdüYMeydanaD>2hiaKaadTa1ıDtım1üıaaemp )şiaKİlMamD>1aTa“tı Sklil İ BRnuBAĞ ĞYonuEMl(L( K NCEurut EdıSRLaCUIFKRKLI FARKLI E ArazB K( Kı(aKuyj - TDhebsu r )"d-ne.ven>24.kçGT.ıl iğsıD>24.şlil İ B/auruluğRapoD>1aTTdariıD- 2dekkğuÇeiTD>Y5i-.HDResitiğu Ntı Sklil İ Bul D>Y5.HDaepaa5 BzKadınüKG EmdüYMeydanaD>2hiaKaadTa1ıDtım1üıaaemp )şiaKİlMamD>1aTa“tı Sklil İ BRnuBAĞ URULU ( tr>1aDoia( YLAIEK R1aDoia(yuR SREDAtÇEULŞKİ OLmd Kı(aÇeiTD>Y.HDResitiğrydne BDn>YsiBTleucaZlıstl/AaadTaTBDe UTD>ı5D-tTDul D>Y5.HDaepaa5 BzKadınüKG EmdüYMeydanaD>2hiaKaadTa1ıDtım1üıaaemp )şiaKİlMamD>1aTa“tı Sklil İ BRnuBAĞ lu Arazi OlmDA KAğT(tKiLAEIKSSİMDE MEYDA AGG (ENyŞI ( KAğTLŞRNINRlu Arazi OlmuESPe Ba M TİNkAtart EdıamAkaDon Satinnş>e BDn>YsiBTleucaZlıstl/AaadTaTBDe UTD>ı5D-tTDuluruluğRapoD>1aTTdariıD- 2dekkğuÇeiTD>Y5i-.HDResitiğu Ntı Sklil İ BD/TD>28.3.20111133 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-61211/4959ulaşş2/612141azınş2/11769inde SuERİ raKİu>Yr Mea( KaruPdaİ uliD>Y5.HDB Alınmaİle t5bliği AlınmaıD- 2dekiBa öınaaepaazZSüruluDçtağşBul D>Y5.HDt AlınmasıD )"24ektKAP/t5bliği AlınmYelenmdnmunul )"Y5.HDt AlınmasıD )"24ektKAPr/AlmnEREEBLİĞuİKKATlA(1iD>Y5.HDB Alınmaİle ıD- 2dekiBa öınaaepaazZSüruluDçtağşBul D>Y5.HDt AlınmasıD )"24ektKAPr/AlmnERÇE ( t EdİıESPe ı(auruluğRapoD>1aTantıitrpuüDuyKona24.5.20- TDhe-.aadTaTBDşiaKİlMamD>dKAPe-nrsş5.hmnkDZ BÖABiçKaEksrknıDTD>1/AB ÖAtenüSuEM/TD>21.1052010133 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-48911/4959ulaşş2/489141azınş2/5996inde SuĞiAZITNİTe BĞİaDEINtİDİ raKİI KNiaGG ( DİYÖNaSMdYLEKFARKLI NkAtpit EdıamAkaDoYnmdarkieBaşkkiBa öDosyaek1lıstl/>uirKmuğBDe UTD>ı5D-tTDuluruluğRapoKr AlTdariD>1aTTdarntıilıstl/lOkDNoksDnlık.veyaanatalndariBDunğRnuBAĞ ĞYonuYÖREDEINtBAŞKA B DİDOSYADAtFKRKLI B DİDARKLE ArazB K( Kı(a Am1kğurmp ) KG Ealeşli BiasaaetnmandşlTDoyateainr1aTa“uluruluğRapoKr AlTdariD>1aTTdarntıilıstl/lOkDNoksDnlık.veyaanatalndariBDunğRnuBAĞ URULU ( trpit Eia( y>1aDoia( EDAtNOKSANLIKDVETHAT(tB EdNM EdıamEksrkOavkmedpoınma2e BD>YsiYeleidsuliv d>24.NçlM/TD>21.1052010133 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-48691/4959ulaşş2/486941azınş2/5969inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoD>1aTaTadÖzsyonunTeb Biair/TD>1aTaTıD- 2dekiBa öMis5.ki AşaaK Ar KiA)"d-D>1aDosyİTESSYONUNUN BAziRLaı>1aDosyuR SREDAtÖNEMLİt1aDoSIZLIKmOLmdEdıamBa öMis5.ki AşaaKBa ölıstZ.5D-tTDke1Kamunir/iYarulu OşuşturuOuplRapor AliğulN>24.İ Bul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>1221.1052010120 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-50591/4959ulaşş2/505941azınş2/5879inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aAkaDoAmaçKoa iDunununuEdınüVD>uirbi)"ktı>omşueOdınütrpuüDuyKonnnirmp )delMamD>1aTaamunAçıklanaD-yenAlıstlş5.BdariBDunğ-Ntı SkliaANin)>östnaitiğrydn1aTTdariRnuBAĞ ĞYonuAMAÇiaDlu Arazi ONİANKVETEİRBUNİNE N BŞdıOLAazKİĞERia(ia( SıFARKLI NkAtpit EdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12östnaitiğrydn1aTTdariRnuBAĞ GEREILİtÖZM TGÖSTEtpit M THKİIoiaiAN URULU ( tr>1aDoia( y(a D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>12uirbi)"ktı>omşueOdınütrpuüDuyKonnnirmp )delMamD>1aTaamunAçıklanaD-yenAlıstlş5.BdariBDunği ( DurVEKARiaGÜCGIDeD(anusşıoB5.diapYük/işicakaavukatTOrRÜc.j Bmeaavukati1ÖdsabArs ŞSklimry Kasş5.HDUsueı yicaERME/TD>21.1052010120 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-45391/4959ulaşş2/453941azınş2/5841inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıİDetiükkdDestnkıkaP>Ptüm)>inzinTTZkulT“Ptüm)>inzetı Soymnn 1E/AlmnERDESTMILuMERPRİMILve NiaGG ( D( TaruBdaİaDE GÖZÖNÜaDE B EdNDit EAmdlmu ı(a iDunununuEdınütrpuüDuyne.YTt)ş )UsuenAÜrüaaaYetBÖdsae-./AlmnERPu AKKİÇİaKÖDruENIDESTMILuMERPRİMLERİÇkdKD>Y5.HDtemp )"d)>2arubncekBD>inTTZkulT“etı Soymnn 1E//TD>2.3.201111316 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-67041/4959ulaşş2/670441azınş2/11204inde SuİMAR PĞile BLEKFÖNÜ t MİŞtİDİ raKİıamKDdostrodParsd5.ıDO uplOaBariEddtleE-aKD>Y5.HDaepaa5 Bzuölümın)aadTa1sş5.k>1 T.OnSoymnn 1/B TD>5.EkıkaP>YDAtemSoymnn 1E/AlmnERAğT(tKiLAEIKSSİMDE ŞI ( KAZALIŞKıamKD>Y5.HDRa/uprm2strodParsd5.ıDO uplOaBariEddtleE-aaadTa1sş5.k>1 T.OnSoymnn 1/B TD>5.EkıkaP>YDAtemSoymnn 1E/AlmnERİDİ raKİDAtİindeAKıHAKKIıul iDunununuHDRapo Am1kğ/trpuüDuyne.aadTa1sş5.k>1 T.MeydanaD>2 )Ud İ Bul D>Y5.HDtemp )"dşiaKİlMamD>1aTa“tı SktiERMEEBE ÜRlu Arazi OlmuESPe Ba( KAğTTLEB K( Kı(auppuüDuydunşmArdParsd5.kn)aeyüşmeli BrsD>strodParsd5.ıDO uplOaBariEddtleE-aa5 BzKadınüKG EmdüYaadTa1sş5.k>1 T.OnSoymnn 1/ıDTD>12mtBÖAtemSoymnn 1E/AlmnERVEKARiaGÜCGIDeD(a1vudkieavukatTOrRKar/üPaİle ıvukatTOrRAsgAlıRÜc.j ATDrifesnYelenmdn10.5520101114 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-66391/4959ulaşş2/663941azınş2/11117inde SuRES'EaKEMl(LyCELBdıamuppuüDuya<ıatıaauÖ"ee ten Satelenmdnmunul 4.5.2005 ÖAteD-tTD>24ektKAPe-u1228.SicdlanriTD>1 TşşiaKu5ipatKTBniŞökilBD>n Satıait abArs)>24ektKAP/urulu OşuşAlınanüRapoınma224.5tKAPe>Ya4.5.200 BD>sıD )"24ektKAPe-u1228.SicdlanriTD>1 TşşiaKu5ipatKTBniŞökilBD>n Satıait abArs)>24ektKAPMEEBE ÜRlu Arazi OlmuESPe BıamuppuüDuya<ıatıaauÖ"ee ten Satelenmdnmunul 4.5.2005 ÖAteD-tTD>24ektKAPe-u1228.SicdlanriTD>1 TşşiaKu5ipatKTBniŞökilBD>n Satıait abArs)>24ektKAP/urulu OşuşAlınanüRapoınma224.5tKAPeYr MeaKarumda Bul iDunununuHDRa/uppuüDuya<ıatıaauÖ"ee ten Satelenmdnmunul 4.5.2005 ÖAteD-tTD>24ektKAPe-umunulpışa>21.1052010114 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-39171/4959ulaşş2/391741azınş2/5700inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıİDetiükkdinTTZkulT“ eyrDÇŞiçKaretümD1aTaşuaKFotokopiedniaretndaTE/AlmnERURULU ( tr>1aDosNUN FOTOKOPISİiOLDUĞsyuNrazB AEIİKİNCtr>1aDoıamBonrY5.HDtemp )"de İ )UazDmtrptTştıi/AlmnERNiaGG ( DİYÖNaSMdYLEKvesYM HESAPLDK( KNINRUSULKVETESASia( ı(a D>Y5.HDtemp )"d)>24.5bncekBD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceNMnuBAĞ FOTOKOPI YOLUYLAIÇOĞALTB AEIURULU ( tr>1aDosNUN İKİNCtrURULU ( trpit EdNCAİDOSYAYA SsNULmdEdıamBonr21.1052010114 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-34281/4959ulaşş2/342841azınş2/5630inde SuĞil(TSAYNİlmaŞAğTia( ı(aşmArdPempınne.YTa1ıeD-yenATD>Y5.HDıaaEEBE ÜR MAR PLDonEDAtY KuLmdYAazKİĞERia(ı(aArsaeSayteabsuliv kipaŞartTdariRnuBAĞ EMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(an Sate )"24.Nçl-aHDUgiyunsıD )aadTal )D)"d-1üıaaeruluğRapoD>1aTantıki)aadTal )D)"d-1üdaliFahi BÖlçüde1lıstl/A.5D-D-tTD>24e 12/C M AVERGİaESYuNraRI 1aDonNINRURULU ( tr>1aDoia( EDAKİ FARKLI K1aDonNDA KFKHİŞ ÖLÇÜDEIFKRKLI OLmdK( KığmemĞİı(an Sat)TD>Y5.HDla.nu>1aDoia( EDAKİ FARKLI K1aDonNINKVERGİaESYuNraRI 1aDonNDA KFKHİŞ ÖLÇÜDEIFKRKLI OLmdK( KığmemĞİı(an Sat)TD>Y5.HDla.nu>Y5.HDtemp )"n5.Etkirs)i ( DurBdaKİ FARKLI BLve lu Arazi OlmaESPe BN( TaruBdaİaDE İINtKEZ GÖZÖNÜaDE B EdNDit EmdK( KığmemĞİı(aKaümDmunul eyrDÇŞİF ( DurVEKARiaGÜCGIDeDVETKiR RDVETİLAKTHARCIN SıMRKTUrİKKAFEYE GÖRE HÜKMErpiECmĞİı(aaeğercunAçılanmGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceND>12Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceND>1210.5520101113.5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-65591/4959ulaşş2/655941azınş2/10719inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADTD>12>YaNptTlBEdedi TDhd İ d)>2ıçıklanSonüSue-nÖzj BmzlieöiümlüKBa öŞökilBD>>östnaitiğrs)>24ektKAP/urulu OşuşAlınanüRapoınma224.5tKAPeuaşuaKKG EaleştKAPe-uSonnYr Mea( KaruPdaİ ulADTD>12>YaNptTlBEdedi TDhd İ d)>2ıçıklanSonüSue-nÖzj BmzlieöiümlüKBa öŞökilBD>>östnaitiğrs)>24ektKAP/urulu OşuşAlınanüRapoınma224.5tKAPe21.1052010113 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-45931/4959ulaşş2/459341azınş2/5598inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit Edıamn Sat)TD>Y5.HDla.nu>D)"d-1üıaaeruluğRapkipaB5ipaİsdKAPMaadTaTBon SatinnişlBi)aadTaiD)"d-1yla.nuc24. 12/C M AVERGİaESYuNraRI uR SREDAKİ OaDonE,uEMl(L( KSATIŞ >Yr Mea( KiRULU ( tLve lu Arazi OILAazKİĞERia(A B ÇTİĞİ BSPe E 1aDonYiaDluRŞIL zi ORiK( KığmemĞİı(a iDunununuHDtemp )"d-üKarubncekBD>1aDosNDAKİ ESPe Ba DruETurut Edıamn Satı>ec21.1052010113 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-45141/4959ulaşş2/451441azınş2/5617inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıİDetiükkd iDunununuHDtemp )"d-üKarbligati AlınmYelenmdnmunuldelMamD>ebsuliv kipaŞartTdariRnuBAĞ KİĞERia(I KEEBLİGATuİKKATlAdaİBKKAYLEKFARKLI NkAtpit Eda( KŞAğTia( ı(a D>Y5.HDt rbligatküıliEpaazZ1öınaNuDçtaktiaKSonrAB ÖAteD-tTDŞartriRnuBAĞ 1rYILLIKmSÜRruİ THESAPLDomdEdıUSULÜı(a D>Y5.HDt rbligatküıli1öınaNSonrAB ÖAteD-tTDNadeaBiçKauppuüDuydunTrbligati AlınmYelenmdnmunuldelMamD>1aTaamun/AlmnEREEBLİGATuİKKATlNE GÖRE lu Arazi OlmAdııa ILve aruBdaİ (t rbligatküi1öınaNSonrAB ÖAteD-tTDNadeaBiçKa-i1öınaTOrRSürukipanD )"<ğu - 2)usj üaEEBE ÜR MAR UYGULDK( K SIR SREDAtZAYİATAKUĞRAlmAHA ILve HESABaDluTILmdEdıamGD>Y5.EdınütrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl upan SatinnşmArdParsd5.2ı SoiğulNDAlmnEREMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(a iDunununuEdınüuppuüDuyTamArdParsd5.ıl upan SatKBuY uplOavtdnmunilseTamArdulTPlaiğulNSıD- 2dekiUğ"d-1dınüZayiati)"d-üpı>2ne.GözeyümryRndarinDrudiğulNDAlmnER ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYIN SıDARKLE EaKİEdıamn SatıuppuüDuynşmArdParsd5.2ı Soyıpa iDunununuEdınüuppuüDuyTamArdParsd5.yseD21.1052010113 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-43071/4959ulaşş2/430741azınş2/5536inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBdaİ VETEİĞERia( GD DARS ADINA EMi ( İıİDetiükkdMa5.diğce)4.5b20TEdktecaka) TD>>YaBankayanYaunuı5D-tTDaYetBşeğeryüYMehil.HDUsuliv d/EBE ÜR DARSLve lu Arazi OlmaESPe BN( TaruBdaİ VETEİĞERia( GDADINA EMi ( İıİDetiükkdMa5.diğce)YDAtemnnkaduzr l )DMAlmnERĞil(TOia(AKıNİTe NkAtpit KOŞ Eia( y(u DzımaşmArdPempınne.YTa1ıeanmGD>Y5.EdınütrpuüDuydunRnuBAĞ Na( MR MAR PLDonEDAtY KuLAazKİĞERia(I KĞil(TNİTe BĞİa( KAğ zi ORiK( Kı(a D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.EdınütrpuüDuylaZıkaDoveyaaıatıaa uplOavkmery).5D-tTınnive<ıatıaaZaiğştıiSetı Sış EdD-tTınniŞart2ı SoiğulNDAlmnERYARGILDK( GİDKLI BLve DARS ÜZEıllE BIRAKILmdEdığmemĞİı(a iDunununuHDtemp )"d-üKarubnceND>12rpuüDuydunşeğeriAd2nap221.105201017 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-45421/4959ulaşş2/454241azınş2/5376inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit Edıamn Sat) tükmnnkatrpuüDuy AlndariBDunğ>24.5klaANinlTükmeD-aBporu Alımzlieir abAa)"Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1221.105201017 5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-37921/4959ulaşş2/379241azınş2/5386inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(ainTTZkulT eyrDÇŞ BD>lüpuüDuy AkiaretümD)"d-üpı>24.5bnceNMnuBAĞ NiaGG ( DİYÖNaSMdaDE B ( DuruENIÜRÜNS AİTKvesYMİ THESAPLDomdEdıYÖNaSMdıam iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d)>2arubncekBD>inTTZkulT“ eyrDÇŞİF/TD>28.3.2011116K5 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-45821/4959ulaşş2/458241azınş2/5230inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit EdıamKıymnTTsyonunTeb Biair/rcKeBD1aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-D>1aTağ>24.52ı SoiğulNDAlmnERSYONUNUN BAziRLaNCAİBİÇİLENIi Pe LEKURULU ( tr>1aDosNDAKİ ESPe yuR SREDAtÖNEMLİt1aDoSIZLIKmU EdNM K( Kı(air/iYD>1aT1ıeD-yeğ>24.52ndariBDiğulNDAlmnERR1aDoia(yuR SREDAtÖNEMLİtB Dİ1aDoSIZLIKmOLmdEdıİŞİ KURULU ( tr>1aDosYiaDlRğKOMİSYONUNUN BAziRLaNUN B ( DurDİĞİ BSPe yuR SREDAtÖNEMLİt1aDoSIZLIKmU EdNM K( Kı(air/iYuruluğRapoD>1aTaşlTD24.52ı SoiğulNDAlmnERlu Arazi OlmaYOLUYLAIİindeAKıEMiISİiamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceNMnuBAĞ İindeAKıEMiISİiSUGIDeYLEKlu Arazi OlmaamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bnceNM/TD>28.3.2011113.5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-41001/4959ulaşş2/410041azınş2/9939inde SuSULDiABİLENIĞiAZIT( SulnkaANinlTğ"d)>24.5.200- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12SulntnüSupı>24.5.200- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>121 T. öedTBD>- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>1228.3.2011113.5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-40961/4959ulaşş2/409641azınş2/9942inde SuluPAK(tFREDIKmUAHÇESİ ulADaive<ıanAÜrüakme-Münavebryun"12Bahçesiel a Kaemunul )"12Bahçesi- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>122KG Eael a Kae4.5.20- TDhbArs)>24. 1- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12Bahçesi-ADaive<ıanAÜrüakme-Münavebryun"28.3.2011113.5 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-31631/4959ulaşş2/316341azınş2/10003inde Sulu Arazi OlmaESPe BA(1iD>Y5.HDB AlınmYelenmdnB5ipaİsabArs-rt1klıkaP>Y5 B Konşılek EEBE ÜRlu Arazi OlmuİKKATlNE GÖRE Ba(iI NkAtmduEĞERiK( KıamKa>Y5.HDtemp )".DAlmnERluDASTRO PĞile BK(aşmArdrt1klıkaP>Y5 B Konşılek- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12Y5 B Konşılek- iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12strodParsd5.ımiiEddtleüPniADaşD>1221.1052010130 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-40801/4959ulaşş2/408041azınş2/5006inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aAkaDo uplOavtdkiaÜzüm>BağTdariaYetBlıstl/AretümDMan SatD4.5b20TEdktebAyicaERMEEBE ÜRĞYonuNİTe BKTEINtÜZÜMmUAĞia( yİÇİaKFKRKLI VERYM MİKTa(ia( yUYGULDimdEdıamGD>Y5.HDtemp )"d)>24.5bncekBD>EşitOav Pr asibi>Y.HDResitiuğeüBDidTa1strpAş5ek>Y.Man SaTdarı2ne.Dikkate)"28.3.20111139 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-39991/4959ulaşş2/399941azınş2/9389inde SulISMENKlu Arazi OlmaamBinanHDBnDnüz Yıkı Soiış EdD-tT-uruluğRapoD>1aTTdarıtıitrSoieaa DDunununuHDt ÖAteDış Gibi>rmp ) )"12Y5.EdınüBinanHDBnDnüz Yıkı Soiış EdD-tTME/TD>21.1052010129 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-42691/4959ulaşş2/426941azınş2/4903inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMeyveBAğaçKonnndun uplOavkmedd-üKveBSı KonKonnndunKapğ/ABMeyveBBahçesiel a KaeKuyj 5.Etkirs)i ( DurKAPAK(tMEYVEaUAHÇESİTNİTe BĞİa( KaruBdaİ (t iDunununuEdınütrpuüDuyne>Y.MeyveBAğaçKonnndunÇeşitKveBSı KonKonnndunGözeyümryRndarinDrudiğulNDAlmnERMEYVEaUAHÇESİa( TNİTe BĞİa( KaruBdaİ (tAğaçKonnniSı KoğDovenÇeşitlil İ kipaKapğ/ABMeyveBBahçesieDO uplOaB5.Etkirs)i ( DurVERYM MİKTa(ia( N SıMEYVEaUAHÇESİa( TNİTe BĞİaE EaKİEdıamKusışıkaKapğ/ABMeyveBBahçesikipaKa>Y5.HDtemp )"n)>24.5bnceNM/TD>21.1052010129 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-29761/4959ulaşş2/297641azınş2/4877inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aalTOşmry Bina İnşa- TDhebsumeaANinlTğ"d)>2SadrcunArsaeDO uplOaBareOdınütrpuüDuyKoniaYetBuirKmuğBDpışa>Y5.ulTPlaiğB ÖAteD-tTDYsiBDKİŞİ KNiaGG ( DİHESABKı(aArığiBrOavudedBareOdınütrpuüDuydunrmp )"kipaYnmdar Eksuliv EMutadeOdınüÜrüakmedpoinTTZkulT"kinnsıD )"YsiBDKİŞİ KDESTMILuMERPRİMIı(aPtüm)>dPamuküÜrüaTşül KilogramtFiyatüplTnahil. TDhbArskipanatalEıl D-tTME/TD>21.1052010126 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-30151/4959ulaşş2/301541azınş2/4832inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTıaoD>ğmendn SatinnBuY uplOavtdnı SoiğulNDAlmnER MAR PĞile BK(aGD>Y5.EdınütrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTıaoD>ğmendn SatinnBuY uplOavtdnı SoiğulNDAlmnEREMl(LyKİĞERia(I K MAR PĞile BKOLmdK( Kı(aGD>Y5.EdınütrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTuln Satıile ıD- 2dekiDengüYKDrudiğulNDAlmnEREMl(LyİTESpit KONUSUzKİĞERia(ıuR SREDAtDENGEtKit EM EdıamtrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTıaoD>ğmendn SatmtrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-D-tTDNadeaBiçKağmendn SatmtrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-D-tTDNadeaBiçKa21.1052010126 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-28161/4959ulaşş2/281641azınş2/4833inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.EdınütrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTun SatinnisenBuY uplOavtdnı SoiğulNDAlmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I K MAR PĞile BKOLmdu ı(an SatinmşmArdParsd5.ıl D-D-tTDDDrumantıin Satıile uppuüDuyTıD- 2dekiDengüYKDrudiğulNDAlmnEREMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(a iDunununuEdınüuppuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTun SatinnisenBuY uplOavtdnı SoiğulNDAlmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I K MAR UYGULDK( K SIR SREDAtZARĞiA UĞRAlmu ı(an Satinmrmp )"ktıuppuüDuydunşmArdParsd5.ıDDrumanaTZkulTğeüBFiktşnüUğ"dnüSueZayiatıliEk/işliv )21.1052010124 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-40901/4959ulaşş2/409041azınş2/4643inde SuURULU ( tr>1aDosNUN FOTOKOPI YOLUYLAIÇOĞALTB lmu ıVEaYENtrURULU ( trpit EdNCAİK EiaNB K( Kı(aGeçersİa ve<ıonr1aDosıamBonr1aDosNUN YOK HÜKMÜaDEıOLK( Kı(a Am1kğuuruluğRapoAlınanücan1aTaşKFotokopimBoluyla.Çoğaltı a KaeKAlTdn21aTaTÇoğaltı a Kae öedTBnl "1aTaşuaKGeçersİal İ Buln Satı>ecY5.HDtemp )"d)>24.5bncekBD>1aDoia( EDAKİ FARKLI ( T1aDonuuR SREDAtFKHİŞ FKRKmU EdNM K( KığmemĞİı(a iDunununuHDtemp )"d-üKarubncekBD>21.1052010124 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-40001/4959ulaşş2/400041azınş2/4607inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıİDetiükkducın yapMa5.diğce)ulu5D-tTDke1KamunuruluğRapkmedpoıs>Y.HörüşTBD>Yşiieir adiğbArsNRAlmnERÜAHKEMSa( KYARGITAYINKBOZK(tKiR RINA UYK( Kı(auruluğRapkmedpoıs>Y.HörüşTBD>Yşiieir adiğbArsN-a D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y.HörüşüYşiieir aliv )21.10520101tm>4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-23661/4959ulaşş2/236641azınş2/4495inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADığid)>2SPlanabsu r uplOavtdnı up).5D-nüSupı>2u5ipaBDn>YsiBDKİŞİ KĞiAZIa( KSULDiABİL DİNİTe BKTEKOLmdu ı(ankktecakaÜrüakmedpoCinsiaretümlil İ BKe1KtYsiBvdnFiyatüpilıstl/laşD-tTDY5.EdınüuppuüDuyaBn Sat)"24ekliv )2.3.201111316 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-20221/4959ulaşş2/202241azınş2/9197inde Sulu Arazi OlmAdııa ILve AğTALEB K( Kı(aArsaeDO uplOaBarkieuprm2Yı a KaealTOşmrykğuBin yapdKej i )tBamDmtFiyatTdarasıD )"uirKİsabetsİal k.HörüllirKAPeRnuBAĞ KİĞERia(Aı Ba(iİBİÇpit EdıamArsaeDO uplOaBarkieuprm2Yı a KaealTOşmrykğuBin yapdKej i )tBamDmtFiyatTdarasıD )"uirKİsabetsİal k.HörüllirKAPeul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>121aDoia( EDAKİ KİĞERia(A B Çİ(ENyŞI ( I ( TFKRKLI OLmd Kı(aUzTD>Y5.EcınÜçüncüaKeşifB >Yı a Kaea2Y5.KDsş5.HDUsuliv d>24.5tKAPeul D>Y5.HDtemp )"d)>2ıDTD>122.3.201111315 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-43111/4959ulaşş2/431141azınş2/8968inde Su Ba(iI NkAtmduİKKATlıamKa>Y5.HDtemp )".DAlmnERlu Arazi OlmaESPe BA(1munulpışa>Y5.HDtD/TD>2.3.201111315 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-41861/4959ulaşş2/418641azınş2/8954inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBdaİ pit EdıİŞİ Klu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBdaİ (tetrpitAlınmE/AlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBdaİ (tMaktuaharç/ maktuavökaletDüc.j BDD/TD>2.3.201111315 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-41851/4959ulaşş2/418541azınş2/8961inde SuHÜKMÜaIKSSİNLE t EdaESKurut KSyaşNtTAPUYAKVETEANKAYA MÜZEKKKLE Ya(IiK( Kı(a D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>121212rpuyanMüzekkeeriYuz2Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1221.10520101t5 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-35541/4959ulaşş2/355441azınş2/4265inde SuĞiAZII ( TNiaGG ( DİYÖNaSMdYLEKFARKLI NkAtpit Edıam D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12>Ya4.5bnceNMnuBAĞ 1aTALAK( >Yr Me İFADEAErEEIURULU ( tr>1aDosNUN ESASAuEĞiK( KığmemĞİı(a iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12>Ya4.5bnceNusj üa->Y5 BüvHüÜaadTaiDİfaedi TenKuruluğRapoD>1aTaşuaK24. 12/C M ABRULU ( tr>1aDoia( EDAKİ i Pe LERuuR SREDAtFKRKLILIKm(>Y5 BüvHüÜaadTaiDİfaedi TenKuruluğRapoD>1aTaşuaK24. 12-a iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>1221.10520101t5 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-24801/4959ulaşş2/248041azınş2/4275inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.EdınüiTBon Sat)"1aDosNDAKİ 1aDouİTESEMl(LyluRŞIL zi Olmu ıSRLaCUIELDEAErpiEN OaDonETFKRKLI OLmd Kı(aurulu OşuşAlınanüRapoınma2Y5i-.HDResitiğu ND/TD>2.3.201111311 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-26491/4959ulaşş2/264941azınş2/8599inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aZkulT“MetodaplTD>Y5.rmp ) )"1212Y5.HDtemp )"dşiaKİlMamD>1aTa“//TD>21.10520101t0 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-21211/4959ulaşş2/212141azınş2/3935inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aetrpiAçD-aeaYetB öedTBnlOtuzmGünlürRSürukipaBaşlangıçt AlınmaYtuzmGünlürRYaSatıiürukipaşeğeimYDigıyapBaşvlınadtleEsyonundemaeğeimYDigıBKusş52nınnKG EaleştKAPe AlıntiaKİ )bğerdDBaşlaiğulNDAlmnER DKKAKYARGIYAıBAŞVit EM Edıam) TD>rıDT>12mTDmtrptTştıkğuOtuzmGünlürRSürukipaaeğeimYDigıBKusş52nınnKG EaleştKAPe AlıntiaKİ )bğerdDBaşlaiğulNDAlmnERlu Arazi OlmA Ş YMILve B DİYIL İÇİaDE KEBLİĞdıulKıymnTTsyonunetde t5bliğt AlınmkipasıD )"2.3.20111138 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-38091/4959ulaşş2/380941azınş2/8222inde Su Ba(iI NkAtmduİKKATlıamKa>Y5.HDtemp )"d)>24.5.200E/AlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KaruPdaİ ulmunulpışa>"d)>2ÖdsabArsnetB>YaÖdsabArs RAlmnERÜAKTUrVEKARiaGÜCGIDeD(a D>Y5.HDtemp )"d-üK4.5.200E//TD>21.105201014 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-20111/4959ulaşş2/201141azınş2/3656inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aişlBi)emp )"d-üK4aSoi2nınnZDÇŞ temp )".l a KaeKuyj . TDhbArskipanatalEıl D-tTMEAlmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I KÜZEıllDE BİN(tB EdNM EdıDit MdNDAtZYMILu>Yr Mea( KaruPdaİ ulYıpranSoşılek sş5.hdüktiaKSonrABaYair/işiaKemp )ipanas/lattapasş5.hmnv d//TD>21.10520101t 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-30921/4959ulaşş2/309241azınş2/3427inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuydunşYetde ndarinDleEşmArdPempındun uplOağiBvdnaYaediyunHizmnTkmedd-üKHangis"dşiaKNeDZ BÖAlriYusş5lntnüSuaHususKonupı>2u5iediyudiaKSorudiğulNDAlmnERĞil(TSAYNİABİLMSa( KKOŞ Eia( y(utrpuüDuydunşYetde ndarinDleEşmArdPempındun uplOağiBvdnaYaediyunHizmnTkmedd-üKHangis"dşiaKNeDZ BÖAlriYusş5lntnüSuaHususKonupı>2u5iediyudiaKSorudiğulNDAlmnER MAR PLDonEDAtY KuLAazKİĞERia(K(aşmArd uplOağiBvdnaYaediyunHizmnTkmedd-üKHangis"dşiaKNeDZ BÖAlriYusş5lntnüSuaHususKonupı>2u5iediyudiaKSorudeainrtrpuüDuyıüBArsanı up).5D-nüSupı>2ADaşD>12kipaBa bi)"ktı)"d-üTiTBoeruluğRapoD>1aTantıki))"d-Konnnilıstl/A.5D-tTD1aTantıki))"d-Kol"D- 2dekilıhi BlıstZ.5D-tT-aBporu AlışiaKnnma2stodn SatmtrpuüDuyduniseTamArdParsd5.ıl dtleüPniAnTD>ı5D-tTD//TD>21.10520101t 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-21421/4959ulaşş2/214241azınş2/3399inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADaTdarıtıiBe Brst.rmp ) lıstıeOdınütrpuüDuyKonnniBa bi)"ktın Sat)"24ekliv )1aTTdarıe.aadTa1 öedTBDenr1aTTdarıe.aadTa1 öedTBDenr21.10520101t 4 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-16851/4959ulaşş2/168541azınş2/3391inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.n yapKonu İrtifinr<"24azÇŞ st.rmpilm) TD>rl D-tTMEAlmnERİindeAKıHAKKIıESPe BA(1İrtifinr<"28.3.20111138.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-48241/4959ulaşş2/482441azınş2/7248inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aetrpiKonusuütrpuüDuydunEmSatıuppuüDuynenl "Yr Mea( KaruPdaİ uliD>Y5.HDda/etrpiKonusuütrpuüDuydunEmSatıuppuüDuynenl "Y5.HDtmtrptTştıi-a1vudkieavukatTOrRKar/üPnaİle ıvukatTOrRAsgAlıRÜc.j ATDrifesnYelenmdnu5ipaBDn>YsiB>24.5tKAPeY5.HDtmtrptTştıi-a ökaletDÜc.j BkipaB5ipaİsnndaT BD>ulTPlanD-tTD>24ektKAPe21.1052010128.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-17341/4959ulaşş2/173441azınş2/3279inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyıüBAld-1üdalirt1klıkaP>Y5 B Konşılek sş5.hebsuliv DŞartriRnuBAĞ KİĞERia(ıuLDonNDA K ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYIıuEĞiK( KıŞAğTIıamtrpuüDuyıüBven>2erKrskiparahaK Am1aşmArdrt1klıkaPs05 ÖAteD-kDZ BÖABiçKalRapanmamArdParsd5.ıDO uplOaBipKDzAlD-iğulnınn>24ekliv )Y5 B Konşılek "Y5.EdınütrpuüDuydunşmArdulTPlaiğulNEsn- 2dekiUğ"dnüSueZasş5.NadeaBiçKa21.1052010127.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-24651/4959ulaşş2/246541azınş2/3247inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMa5.diğce)ucın BKusş52napulu5D-tTDDDrumantıiucın BKusş52napTers sş5enAuruluğRapoD>1aTTdarıe.D>Y5.KDsş5.HDUsudiğbArsNRAlmnERÜAHKEMSCEKBOZK(tKiR RINA UYU K( Kı(aMa5.diğce)ucın BKusş52napTers sş5enAuruluğRapoD>1aTTdarıe.D>Y5.KDsş5.HDUsudiğbArsNRAlmnERURULU ( tr>1aDosıamMa5.diğce)ucın BKusş52napulu5D-tTDDDrumantıiucın BKusş52napTers sş5enAuruluğRapoD>1aTTdarıe.D>Y5.KDsş5.HDUsudiğbArsNR/TD>21.1052010126 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-31441/4959ulaşş2/314441azınş2/3145inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kıpit EdıamSöğüttAğaclnınnOdunmrmp )"ktıenmdnmunuldelMamD>1aTaDYr MeaE GÖRE Ba(iI NkAtpit Edıam D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Yr Meaİ THESAPLDomdEdıam 24esplOavd uplOağiBndariBDyenASöğüttAğaclnınnKa>Y5.HDtemp )"n5.Etkirs)i/TD>21.1052010126 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-31251/4959ulaşş2/312541azınş2/3135inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(a4aSoi2nKav"Yr Mea( KaruPdaİ uliDv"21.1052010126 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-26741/4959ulaşş2/267441azınş2/3165inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoD>1aTantıki)) TD>riTBoKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-eki)"d-D>1aDosy(nBuYa21aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-eki)"d-D>1aDosNDAKİ DERKLK(oKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaTıD- 2dekilıhi BZ BÖAte.rmp ) lıstıeOdD-tTDDDrumantıiAkaDousj lTaTBoir/iTenKuruluğRapoturuOuplRapor AliğulNDAlmnERYENtrEEIURULU ( trpit EdmOLUŞTit EM Edıam)ruluğRapoD>1aTantıki)) TD>riTBoKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaTıD- 2dekiÖnr KiA)"d-eki)"d-D>21.1052010126 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-17781/4959ulaşş2/177841azınş2/3136inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aEnkaznniMatıişhib"n5.BırAkteD-tT-eDpuüDuydunrspğ/ABiDv"Yr Mea( KNiaGG ( DİYÖNaSMdYLEKaruPdaİ uliDv"ğınnKG4espl)ı D-aealTOunYTt)ş )UsubArs-Enkazmemp )".sş5.hmnv d/nuBAĞ KİRIMKĞiAZIEdıFORMÜLÜı(aEnkaznniMatıişhib"n5.BırAkteD-tT-eDpuüDuydunrspğ/ABiDv"21.1052010126 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-16461/4959ulaşş2/164641azınş2/3176inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(amunulpışa>Y5.HDt Alınmal a KaeKuyj ün/AlmnEREEBLİGATuEĞERiK( KıamKa>Y5.HDnenl )bğerdDBa öınaNşYetde usj ünD>ulTPnBTrbligati ÖAteD-tTDke1Kamunmunulpışa>Y5.HDt Alınmal a KaeKuyj ün/AlmnERFERAĞıamKa>Y5.HDnenl )bğerdDBa öınaNşYetde usj ünD>ulTPnBTrbligati ÖAteD-tTDke1Kamunmunulpışa>Y5.HDt Alınmal a KaeKuyj ün/AlmnER Ba(iI NkAtmduİKKATlıamKa>Y5.HDnenl )bğerdDBa öınaNşYetde usj ünD>ulTPnBTrbligati ÖAteD-tTDke1Kamunmunulpışa>Y5.HDt Alınmal a KaeKuyj ün//TD>28.3.20111135.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-47071/4959ulaşş2/470741azınş2/6857inde Sulu Arazi OlmSIZ e yuTlmaamıs>Y.Hatelee )UsubArsn5.KDsş5.HDUsuliv d-.HDResinnZDÇŞ temp )"dşiaKFazları up).5D-nüSupı>24.5bnceNtı SklilKAPeRnuBAĞ KİĞERia(INuESKİ HALEKGETAtpit EdNETKiR RDVEtpit Edıam D>Y5.HDD>< El Atmad-.HDResinnZDÇŞ temp )"dşiaKFazları up).5D-nüSupı>24.5bnceNtı SklilKAPeRnuBAĞ BAŞK( KNINRĞil(SREDAtHAFRİYATıam D>Y5.HDD>< El Atmad-.ıs>Y.Hatelee )UsubArsnde.HDResinnZDÇŞ temp )"dşiaKFazları up).5D-nüSupı>24.5bnceNtı SklilKAPeRnuBAĞ lu Arazi OlmSIZ e yuTILAazKİĞERia(I Kpit LIDADINA EMi ( İı(.ıs>Y.Hatelee )UsubArsnde.HDResinnZDÇŞ temp )"dşiaKFazları up).5D-nüSupı>24.5bnceNtı SklilKAPeRnuBAĞ ESKİ HALEKGETAtpit ıam D>Y5.HDD>< El Ata KaeHafriyatd-.YDAtemnnkaHDResinnZDÇŞ temp )"dşiaKFazları up).5D-nüSupı>24.5bnce/FazlaysDtmtrplıiAd2nap228.3.20111131.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-40901/4959ulaşş2/409041azınş2/6688inde SuYAKI KZAK(NDAKİ SATIŞia(IaKEMl(LyuEĞiK( KıamGDDunununuHDD>< ElatmadDAlmnERRESEaKEMl(LyCELBdıamGDDunununuHDD>< ElatmadDAlmnERlu Arazi OlmSIZ e uTlmaamımSatıOeabsuecakatrpuüDuyKoni//TD>28.3.20111131.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-36131/4959ulaşş2/361341azınş2/6610inde SulRğKOMİSYONUNUN BAziRLaıİTESiRULU ( ta( KaYONUNLERİÇuR SREDAKİ ÖNEMLİt1aDoSIZLIKm(aşmArdKar/üPne.D>Y5.YDAtem temp )Tsyonuned-.Yr/iYuruluğRapoturuOuplRapor AliğulNDAlmnERURULU ( trİTESlRğKOMİSYONUNUN BAziRLaıaYONUNLERİÇuR SREDAKİ ÖNEMLİt1aDoSIZLIKm(aşmArdKar/üPne.D>Y5.YDAtem temp )Tsyonuned-.Yr/iYuruluğRapoturuOuplRapor AliğulNDAlmnER MAR UYGULDK( KEDAtBSPe E DÖNÜŞTÜRÜ(ENyKİĞERia(K(aemp )ipaıDT>12DıD- 2dekkğuÖnr KiA)"d-D>Y5.-oKıymnTTsyonunTeb Biair/pİlunuruluğRapndposyonunTBD>DıD- 2dekkğuÖnr KiA)"d-D>2.3.201111319.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-2291/4959ulaşş2/22941azınş2/6468inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.n t AlınmaİTBoetrpiAçılD-tTDıD- 2dekiBa öınaTOrRSüruKGeçlirKAPdşiaKmunulpışa>Y5.HDt Alınmal D-tTDY5.n t AlınmaİTBoetrpiAçılD-tTDıD- 2dekiBa öınaTOrRSüruKGeçlirKAPdşiaKmunulpışa>Y5.HDt Alınmal D-tTD122.3.201111319.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-2231/4959ulaşş2/22341azınş2/6473inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADT>12Y5.HDtemp )"n5.Ka>Y5.HDtduzr ikipaaeğeimYökşiaKKG EaleştKAPeGükşiaKİ )bğerdDndİa iürTtütiğu NDKİŞİ Kk1yat(aıDT>12Y5.HDtemp )"n5.Ka>Y5.HDtduzr ikipaaeğeimYökşiaKKG EaleştKAPeGükşiaKİ )bğerdDndİa iürTtütiğu NDKİŞİ Klu Arazi OlmN GD DARİİYÖNrEEIKSSİNLE t Eda(aıDT>12Y5.HDtemp )"n5.KG Ealeşl1mGünükşiaKİ )bğerdDndİa iürTtütiğu ND/TD>21.10520101t9 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-17741/4959ulaşş2/177441azınş2/2748inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoSeçiÇŞ BD>nataB ÖAteD-tTDY5.EdınütrpuüDuydunCinsBvenDO uplOaB5.D>Y5.İkirs)OdaTda Listes"dşiaKBamD BD>lüpuüDuyiMatıişhipTBD>DListes"dşiaKSeçiulikDZ BÖABiçKalRapiğulND/TD>21.10520101t8.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-22301/4959ulaşş2/223041azınş2/2708inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoD>1aTTdaraıD- 2dekiÇeiTD>Y.OdD-tTDDDrumantıiYr/iYurroeruluğRapoD>1aTaTı1aDoia( ı(auruluğRapoD>1aTTdaraıD- 2dekiÇeiTD>Y.OdD-tTDDDrumantıiYr/iYurroeruluğRapoD>1aTaTı2.3.201111314.3 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-32411/4959ulaşş2/324141azınş2/5913inde SuĞil(TNİTe BĞİı(aaYair/iyiciBUnsurTda-GDDunununuHDD>< ElatmadDAlmnERBEurDİYERMÜCAVİ KuLAaz KNIRia( yİÇERİSİaDE B EdNANIĞiAZIT( ObjektKfmaadTa1ırY5.EcınUnsur-GDDunununuHDD>< ElatmadDAlmnEROBJEKTİF FARKLKAğTLRICdıUNSURı(aADığid)>2aYaediyunMücavia1ıeanmSupıTTdarıtıindariBDun-GDDunununuHDD>< ElatmadDAlmnERlu Arazi OlmSIZ e uTlmaamArsanveaArığiBVasfı-ArığiBaYetBObjektKfmaadTa1ırY5.EcınUnsurD21.1052010113 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-11591/4959ulaşş2/115941azınş2/2550inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KÜAHKEMSCEKaruPdaİ uliDpğ/ABiDv"Yr Mea( KaruPdaİ uliDv"Y5 ByapKonD-tTMEAlmnERBRULMSe yuR zi OlmaYĞERiK( KıamKapğ/ABiDv"YsiBDKİŞİ KKİRIMKĞiAZIEdıFORMÜLÜı(aKapğ/ABiDv"ulTPlanD-tTDD/TD>21.105201017 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-5751/4959ulaşş2/57541azınş2/2191inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an Satıile iDunununuEdınüuppuüDuyTaadTal ).kelEtkiB ÖAm teütüneUnsurTdaıüBAyaraıyaranuc12.5iskmedpoProjedelMamD>1aTaDMümkün).5D-nüSupRapoı Satı>ecYr MeaE EaKİAErEEIUNSURia(y(lUnsurTdaDıD- 2dekkğulıstl/lıstroldn SatmtrpuüDuyduniseTamArdParsd5.ıl D-tTDNadeaBiçKa21.105201017 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-3671/4959ulaşş2/36741azınş2/2195inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyıüBArsanı eainrrmp )delMamD>1aTaDŞartriRnuBAĞ Ğil(TSAYNİABİLMSKNİTe BKLERİÇkdİskannDO uplOaB5.işhipD)lD-tTnınn>24ekliv )1KaptajBAld-1üdaBKe1ıpTamArdD>1İskanıDMümkün).5D-yınütrpuüDuydunArsanı eainrrmp )delMamD>diğbArsNRAlmnERİSKAazamBolND>1KaptajBAld-1üdaBKe1ıpTamArdD>1İskanıDMümkün).5D-yınütrpuüDuydunArsanı eainrrmp )delMamD>diğbArsNR/TD>21.105201015 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-13811/4959ulaşş2/138141azınş2/2165inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.n tKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNşYetde usj ünD>ulTPnBetrpiAçılD-tTDDDrumantıimunulpışa>Y5.HDt Alınmal D-tTDY5.HDtKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNşYetde usj ünD>ulTPnBetrpiAçılD-tTDDDrumantıimunulpışa>Y5.HDt Alınmal D-tTD121amiş EdD-tTınninatalEıl D-tTMEAlmnERHÜKÜMıSRLaCUNUN TEREDDÜTSKNErEEIOLmdYACAK ŞEKİLDEAAÇIKmYa(IiK( Kı(a121amiş EdD-tTınninatalEıl D-tTME/TD>21.105201015 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-10981/4959ulaşş2/109841azınş2/2171inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(amustekıkaP>Ptüm)>iunMünavebryun"2İlçeaeDğünanriTD>1 TndiaKSorudiğulNDAlmnERĞiAZII ( TNiaGG ( DİYÖNaSMdYLEKFARKLI NkAtpit EdıamArığiBrOavudedBarkiYurrotrpuüDuydunrmp )"kipaYnmdar Eksuliv EMutadeOdınüÜrüakmedpoinTTZkulTkmedpoısD )"YsiBDKİŞİ KDESTMILuMERPRİMIı(amustekıkaP>Ptüm)>iunMünavebryun"2İlçeaeDğünanriTD>1 TndiaKSorudiğulND/TD>21.105201014 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-8451/4959ulaşş2/84541azınş2/2015inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKuEmıDadTa1 eyrDÇŞ )>2ulTPlanD-tTDDKİŞİ KJUNGEtMETODUı(aZDÇŞ inArsanı eainrrmp )delMamD>düBvenalTOşmry MeyvatAğaçKonneOdınütrpuüDuyKoniaYetBulTPlanaSoiğulNDAlmnERluİM FARKLKYÖNaSMdıamOmcaTdarı No.HDlBSı KontaKNeDMan SaBAld-1aKapğ/ABBağB ÖAn yapYetTal".l dtleüPniSaptanD-tTD21.105201014 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-16411/4959ulaşş2/164141azınş2/2045inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADspAş5ekretrpiKonusuütrpuüDuylainuc24ekliv )21.105201014 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-14961/4959ulaşş2/149641azınş2/2055inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aşmArdPempıntıindariınütrpuüDuydunArsanDO uplOaBi>2ADaşD>12gmendn SatinnŞehia Merkezimry).5D-tTDM/TD>21.105201014 3 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-125651/4959ulaşş1/1256541azınş2/2078inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aZaTanldark).5D-nükçABBağımD>< BölümaSşlBiKonupı>2ADspAş5aoSomutın Sat)"24ekliv )< BölümaSşlBiKonupı>2n Sat)"24ekliv )< BölümaSşlBiKonupı>2ADspAş5aoSomutın Sat)"24ekliv )21.10520101t5 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-231/4959ulaşş2/2341azınş2/1815inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aşmArdPempıntıiYeT1ıeD-yenYurrotrpuüDuydunArsanSayteabsuliv EŞartlSatD24ekliv )Yr Mea( KSAPTANM EdıamZDÇŞ temp )"deealTOşmrykğu >Yı a ıpaKa>Y5.HDt Alınmmrykğuj i )tBamDmtFiyatTdarpnnisıD )"Y5.HDtemp )"n5.EkBDn>YsiBDKİŞİ KHAKdMILuBRULU ( trGÖRÜŞI (YLEKUAĞiIKOLmdK( KıKUR LID(tKusş52)Haküm)>dKışa>spndposyonun Etliv )21.10520101t4 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-12541/4959ulaşş2/125441azınş2/1676inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKa>Y5.HDtKur/üPnPna15 Y5.İkirs)OdaTda Listes"dşiaKBamD BD>lüpuüDuyiMatıişhipTBDDListes"dşiaKSeçiuliv )21.10520101t2 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-9621/4959ulaşş2/96241azınş2/1556inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aemp )Tu5ipaBDniuğeüBDtrpiKonusuüvBon Sat)"YsiBDKİŞİ Klu Arazi OILAazKİĞERia(I K>Yr Mea( KSAPTANM Edıamemp )Tu5ipaBDniuğeüBDtrpiKonusuüvBon Sat)"YsiBDKİŞİ KEMl(LySATIŞIyluRŞIL zi Olmu ı(aişlBi) Alınmaİ )bğeBiçKatı SkliAurugpkmedpo2rpu SicilanriTD>1 TndiaKee )Utiuliv )21.10520101t2 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-8551/4959ulaşş2/85541azınş2/1577inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aDtrpekiİ"1aTaTı1aTaşKTest. TDhipD iDunununuEdınütrpuüDuyduntı çeaermp )"kipandariBDunDNadeaBrl D-tTMEAlmnERİKİNCİAKEZKURULU ( tr>1aDosıuEĞiK( Kıamİ"1aTaşKTest. TDhipD iDunununuEdınütrpuüDuyduntı çeaermp )"kipandariBDunDNadeaBrl D-tTMEAlmnERk1yaşNtBAŞ AEGICdıamGD>Y5.HDtduzr ikipaKG EaleşipDMülkiyj BkaşeğeryüYuDçtaAPe AlıntiaKİ )bğerdD21.10520101t2 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-121751/4959ulaşş1/1217541azınş2/1497inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(ainTTZkulT"keu5ipaBDn>YsiBDKİŞİ KNiaGG ( Dİ THESAPLDomdEdıamMünavebryun"Y51 öedTBDY51j i )tMercdTBDdiaKee )UiuecakaListeylnulTPnlDleERAlmnERÜÜNAVEBdYERuEĞiANuÜRÜNLKLK(oinTTZkulT"kenD )"<ğu - 2nne.Dikkate)"21.10520101t1 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-11141/4959ulaşş2/111441azınş2/1418inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.EdınütrpuüDuyaın Sat)SşlBiKonlTD>Y5.rmp ) )"YsiBDKİŞİ KEMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(an SatinmaadTapışa>YsiBDKİŞİ K MAR PĞile BK(aetrpiKonusuütrpuüDuydunrsD>strodParsd5.ın SatmtrpuüDuyduniseTamArdParsd5.ıl D-tT->ecY5 B Konşılek sş5.hndaTNDEBE ÜRluDASTRO PĞile BK(aetrpiKonusuütrpuüDuydunrsD>strodParsd5.ın SatmtrpuüDuyduniseTamArdParsd5.ıl D-tT->ecY5 B Konşılek sş5.hndaTNDEBE ÜR ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYIı(aetrpiKonusuütrpuüDuydunrsD>strodParsd5.ın SatmtrpuüDuyduniseTamArdParsd5.ıl D-tT->ecY5 B Konşılek sş5.hndaTNDEBE ÜRİindeAKıHAKKIıNErEE(YLEKOLUŞACAK Ba(iİDÜŞÜKLÜĞÜ/TD>21.10520101t1 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-11121/4959ulaşş2/111241azınş2/1417inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKu>Y5.EdınütrpuüDuylaBn Sat)"2ADaşD>12strodn SatmtrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTDNadeaBiçKart1klıkaP>Y5 B Konşılek sş5.hndaTNDEBE ÜRİMAR PĞile BK(aGD>Y5.EdınütrpuüDuylaBn Sat)"2ADaşD>12strodn SatmtrpuüDuydunşmArdParsd5.ıl D-tTDNadeaBiçKaRAlmnERURULU ( tr>1aDosıamBiadiaKÇokieruluğRapoİnceBDaPs05 ÖAteD-tT-D>1aTTdaaıD- 2dekiı5 BüvHüÜaadTaiDİfaedi TenKD>1aTlTD>Y5.21.10520101t1 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-11111/4959ulaşş2/111141azınş2/1415inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyaın Sat)SşlBiKonlTD>Y5.rmp ) )5ipaBDn>YsiBDKİŞİ Klu Arazi OILAazKİĞERia(AKEMl(LySATIŞ A(AGGÖRE Ba(iİBİÇpit Edıamn SatinmişlBi)rmp )"kipa4optan EşyanFiyat Ekşikakme )İTBoeadTapışa>Y5.EdınütrpuüDuydunrsD>strodParsd5.ın SatiuniseTamArdParsd5.ıl D-tTDDDrumantıimt1klıkaP>Y5 B Konşılek sş5.hndaTNDEBE ÜR ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYIı(aGD>Y5.EdınütrpuüDuydunrsD>strodParsd5.ın SatiuniseTamArdParsd5.ıl D-tTDDDrumantıimt1klıkaP>Y5 B Konşılek sş5.hndaTNDEBE ÜRİindeAKıNErEE(YLEK Ba(iİDÜŞÜKLÜĞÜı(aetşüklürR)"d-üTu5ipaBDniuğeüBtrpuüDuydunYüzölçümüaHDbiBVasıfTdaıüBDikkate)"21.105201015 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-120841/4959ulaşş1/1208441azınş2/1187inde SuHAKdMILuSDosMLULUĞUı(atrrafTdaıüBİkme )SüUmudTükme )Şeykme )j ieüBDikkate)"Y5.HDtile İugpki.HDUsulişND>1KG EaleşlişN1a221.105201014 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-124751/4959ulaşş1/1247541azınş2/1108inde SuluKİTALDZAİ BRnk1yaşiamGDru eDğünaADığiTBD>kiparmp )delMamD>1aTaamunANinYurroFaktör ndarinDlennüoGDnıtlanD-tTDke1KDkeriçandİa )"d-üpdun%6al a KaeKuyj ün/AlmnERpit KKİRIMKĞiAZIL Mea( KFARKLI NkAtpit Edıammunulpışa>1 T1 öedTBDYasıD )"YsiBDKİŞİ KDEa(iİKAYBKıamKa>Y5.HDnenlArtan KG EmY51Büyüklüğüaül Ekonomikal a KaeduzrtaP>eütünlüğüaü)ucın yannkaDDrumekiı D-tT-aadTa1KaybT.HDUsudiğbArsNR/TD>21.105201014 2 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-116571/4959ulaşş1/1165741azınş2/1080inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADspeDO uplOaBarkieuprm2Y5.EdınütrpuüDuylaBAkaDoKonumekiı D-tTnınnuprm2Y5.HDnenl Am1aişlBlmışKl D-tTıaotı Skiı D-iğulNDAlmnEREMl(LyluRŞIL zi Olmu N GDYÖNaSMdıamADspeDO uplOaBarkieuprm2Y5.HDnenl Am1aişlBlmışKl D-tTıaotı Skiı D-iğulND/TD>21.1052010130.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-2911/4959ulaşş2/29141azınş2/928inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aNuydmaşmArdPempıNşYetde YeT1ıeınütrpuüDuyduntı SkliAADaşD>1/AB ÖAteD-nenlArspeDO uplOaBareKuyj . TDhbArs)i ( DurĞil(TNİTe BĞİaDEKİ KİĞERia(ı(aNuydmaşmArdPempıNşYetde YeT1ıeınütrpuüDuyduntı SkliAADaşD>1/AB ÖAteD-nenlArspeDO uplOaBareKuyj . TDhbArskipanatalEıl D-tTMEAlmnERNa(IMR MAR PLDon İÇİaDEtY KuLAazKİĞERia(K(atrpuüDuyduntı SkliAADaşD>1/AB ÖAteD-nenlArspeDO uplOaBareKuyj . TDhbArskipanatalEıl D-tTMEAlmnEREMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(an SatinmGD>Y5.EdınütrpuüDuylaBAkaDoKonumekiı D-tTnuprm2ecY5.n tKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNşYDUssetde t5bligati ÖAtenüSuesyonundemKu>Y5.n tKusş5t AlınmkipasıD )"Y5.HDtKusş52nınnKG EaleştKAPe AlıntiaKİ )bğerdDlıizdn21.1052010130.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-2891/4959ulaşş2/28941azınş2/921inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoturuOupD>1aTaTiTBoKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaTıD- 2dekiAçıkulıstl/lı1aTaTiTBoKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaTıD- 2dekiAçıkulıstl/lı21.1052010129.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-8531/4959ulaşş2/85341azınş2/841inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aZDÇŞ trmp )"kipan5ipaBDn>YsiBDKİŞİ KZYMILu>Yr Mea( KB ( DuruM EdıamZaTanldark).5D-nükçABtrpuüDuydunArsayaoSomutın Sat)"21.1052010129.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA2-2721/4959ulaşş2/27241azınş2/894inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an Satı"Y5.EdınütrpuüDuydunBum uplOavtdnı D-D-tTDDAlmnER it HAKKIı(aetrpcTnınnuprm2etrpcTnınnuprm2Y5.EdınütrpuüDuyduniseTBum uplOavtdnı D-D-tTDNadeaBiçKa28.3.20111138.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-6181/4959ulaşş2/61841azınş2/1899inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMa5.diğce)uirKİnşaatiMühışa>sp EşplOaBareYDAtem tKeşfBoetympıla KaeHazı5lntanmD>1aTlTD>Y5.Y5.n yapKonu OdınüBmedpoCinsBvenDO uplOaB5.D>Y5.Kr Al Üyel )"kipan5ipaBDn>YsiBDKİŞİ KİNŞAAT MÜH NkAEdıEŞ BĞİaDEaYĞERi(EIK ŞİFıam D>Y5.HDtemp )"d-üKBumKeşfBoenmdnu5ipaBDn>YsikipanatalEıl D-tTMEAlmnERk1yat(alıizipaMülkiyj BkaşeğeryüYuDçtaAPeGükşiaKBaşlatılD-tTnınn>24ekliv )28.3.20111138.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA2-4601/4959ulaşş2/46041azınş2/1799inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoD>1aTTdarıdan< )Dmukş5nİçiaKKuyj . TDhenoretümDMan SaınınnİlçeaeDğünanriTD>1 TndiaKGökşimD>düBj i )t öedTBDY51ÇokialTOşmry l D-tTMEAlmnERk1yat(aKa>Y5.HDtduzr ikipaaeğeimYökşiaKKG EaleştKAPe AlıntiaKİ )bğerdDlıizdn1aTTdarıdan< )Dmukş5nİçiaKKuyj . TDhenoretümDMan SaınınnİlçeaeDğünanriTD>1 TndiaKGökşimD>düBj i )t öedTBDY51ÇokialTOşmry l D-tTMEAlmnERURULU ( tr>1aDosıamD>1aTdan< )Dmukş5nİçiaKKuyj . TDhenoretümDMan SaınınnİlçeaeDğünanriTD>1 TndiaKGökşimD>düBj i )t öedTBDY51ÇokialTOşmry l D-tTME/TD>21.1052010128.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-124521/4959ulaşş1/1245241azınş2/652inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADağiTBD>koinTTZkulT1 eyrDÇŞyldnmunuldelMamD>1aTaDY5.ulTPlanannkaDukş5nBaşTıaoretümDMan SaınınnDikkate)"1aTaD21.1052010128.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-118651/4959ulaşş1/1186541azınş2/741inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADağiTBDdemartifinrNadeaBiçKaOeabsuecakaaadTa1KaybTnınnartifintan Etki/işiaKAld-1üaMülkiyj trmp )"kipa%35'"d-iAşD-iğulnınn>24ekliv )24ekliv )Y5.n yapKonu İrtifinr<"24azÇŞ st.rmpilm) TD>rl D-tTME/TD>21.1052010128.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-117651/4959ulaşş1/1176541azınş2/738inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADspeDO uplOaBarkieuprm2ecec21.1052010124.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-118521/4959ulaşş1/1185241azınş2/602inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatiüBvenetrpiKonusuütrpuüDuydunEmlnka öUgirs ussıD )aadTaTBD>kipaBa bi)"ktı)"d-üTİlunuruluğRap))"d-Konnnnnilıhi BÖlçüdeilıstl/A.5D-tTDkipaBa bi)"ktı)"d-üTİlunuruluğRap))"d-Konnnnnilıhi BÖlçüdeilıstl/A.5D-tTDkipaBa bi)"ktı)"d-üTİlunuruluğRap))"d-Konnnnnilıhi BÖlçüdeilıstl/A.5D-tTDkipaBa bi)"ktı)"d-üTİlunuruluğRap))"d-Konnnnnilıhi BÖlçüdeilıstl/A.5D-tTD21.1052010121.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-116681/4959ulaşş1/1166841azınş2/417inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapoturuOTdarND>1aTTdarıdansyonunTOariınü) TD>l )aıD- 2dekiAçıkuuirK)"d-D>1aDoia( yuR SREDAtAÇIKm1aDoSIZLIKmB EdNM EdıamMa5.diğce)lRapor AlannkaYr/iYuruluğRapoturuOunnüoGıymnTTsyonuniB ÖAn ulnınn>24ekliv )1aDosıuEĞiK( KıGEREKLİ BĞİı(aaruluğRapoturuOTdarND>1aTTdarıdansyonunTOariınü) TD>l )aıD- 2dekiAçıkuuirK)"d-D>28.3.20111117.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA1-233901/4959ulaşş1/2339041azınş2/714inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyaı)"24ektKAP5i-.HözetiulibArs)i ( DurKAPAK(tFREDIKmBAHÇ EdıamDtrpiKonusuütrpuüDuyaKKapğ/ABF2deıkuuahçArs)NuplOağiBilerrmp ) )"lüpuüDuyialTOşmrykğuAğaçü) TD>l )"d-idemKupsaD-tTD24ektKAP5i-.HözetiulibArs)i/TD>21.10520101t5 1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-109541/4959ulaşş1/1095441azınş2/155inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyıüBGD>Y5.EdD-tTıaodiTD>Y51GD>Y5.HDt Alınmal D-tTınninatalEıl D-tTMEAlmnERlu Arazi OlmaİKKATlıamtrpuüDuyıüBGD>Y5.EdD-tTıaodiTD>Y51GD>Y5.HDt Alınmal D-tTınninatalEıl D-tTMEAlmnERURULU ( tr>1aDosNDARESASAuEĞiANuİKKATı(atrpuüDuyıüBGD>Y5.EdD-tTıaodiTD>Y51GD>Y5.HDt Alınmal D-tTınninatalEıl D-tTMEAlmnERk1yaşNtBAŞ AEGICdıamtrpuüDuyıüBGD>Y5.EdD-tTıaodiTD>Y51GD>Y5.HDt Alınmal D-tTınninatalEıl D-tTME/TD>2.3.201111314.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA1-233991/4959ulaşş1/2339941azınş2/379inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRapdiaKEkKa2Y5.KDsş5.HDUsu>YsiB>24.5tKAPeDş5.n.hnddiaKYetTav zteruluğRapoD>1aTTdarıe.D>Y5.KDsş5.HDUsu1aTaD24ekliv )21.10520101t4.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-110561/4959ulaşş1/1105641azınş2/78inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aAğaçKonnaKZDÇŞ TenKıyaraı eainrrmp )delMamD>1aTaD1Man SaTdarNeikkate)"Y5.rmp )"kipandariBDunDEAlmnERluİM FARKLKMETODUı(aKupğ/ABBahçAnrmp )"kşiaKsş5.hmnv DZ BÖABiçKandariınnkaMan SaaaAğaçKonnaKKaEmıDadTamal a Kae21.10520101t4.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-110231/4959ulaşş1/1102341azınş2/120inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatıtrpuüDuydunrmp )pışa>strodParsd5.ın SatiunİseTamArdParsd5.ıl D-tTDNadeaBiçKamt1klıkaP>Y5 B Konşılek )"d-üpekiİlMamDmB ÖAteD-tTD21.10520101t4.1 2002/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-109281/4959ulaşş1/1092841azınş2/72inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aDtrpiKonusuütrpuüDuyBilern SatıtrpuüDuydunnuc )"d-üpdunnuc"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA1-5-10981/4959ulaşş1/5-109841azınş1/1083inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(an Satı>ecY5.HDtemp )"d-üKıDT>12"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA1-5-6721/4959ulaşş1/5-67241azınş1/1039inde Sulu Arazi OlmSIZ e yuTlmaNErEE(YLEKTAZMILAMİSYLEBdıamuDçiciBSüruKİçiaKAskBD> Güvklı k.nölges )İTan ETDhenotrpuüDuyBemp )"d-üKTahspki.İçiaKY5.HDD>< El AtmadY5.TatepTEdktebAyicaERMY5.HDD>< El Atmad21.10520101t9 11 2001/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA1-94631/4959ulaşş1/946341azınş1/10430inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aADspermp )"kipa4.5b200 BD>n SatiunNuplOağiB-mANinYAmaçKı)ı D-yınüANinY uplOavkme )ndariBDyınütrpuüDuyaSşlBiKonupekaKSeçiuliv n>24eğTNDEBE ÜRĞil(T>Yr Mea(ıKMiBİTTEKEMl(LyKİĞERia(INKNİTe BĞİı(aANinYAmaçKı)ı D-yınüANinY uplOavkme )ndariBDyınütrpuüDuyaSşlBiKonupekaKSeçiuliv n>24eğTN-l D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>121aDosıamADspermp )"kipa4.5b200/ D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1224eğTND/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA1-18-6441/4959ulaşş1/18-64441azınş1/664inde SulSSİN ÖNELıam eşifaHDResinipaYaT>121av n>24eğTNDEBE ÜRK ŞİFıGİDKLI İa( KGÖSTEtpit EdıGEREĞdıam daTmüMehile İuTD>Y51ıD-tKusş52n usj ünD>ulTPnBKuyj ünİçiaK1av n>24eğT- D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1212Y51ıD-tKusş5tıiYeT1ıeD-tTaH24ekrdD28.3.20111134.9 2001/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA1-154271/4959ulaşş1/1542741azınş1/17250inde Sulu Arazi OlmSIZ e yuTlmYA DAYAiANuİKĞERia(ıESPe Ba( KSYHS( İı it Kı(aZr ikipaGDru eDğünaADığismal a KaeKuyj . TDhbiş EdD-tTınnistrpcTek Bağl yannğTDEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aKDru/SuOupeDğünaADığiTBD>kry Münavebr PempıNulTPlana Kaermp ) 4.5bnceN/AlmnERpit KKİRIMKĞiAZIL MeaDERÜÜNAVEBd PLDon UYGULDNA(AKıFARKLıKMiBİTİy(l D>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1228.3.20111138.6 2001/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA1-124891/4959ulaşş1/1248941azınş1/14220inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıSYLEBdıam D>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 easıD )"Y5.n temp )"d-üKıDT>12Y5.YDAtem tGD>Y5.HDneD"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA1-5-2831/4959ulaşş1/5-28341azınş1/308inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aGıymnTTsyonuniB-mnv KaertrpcTea t5bliğD TDhbAdenBetrpiAçılD-tTDEAlmnERlu Arazi OlmaEV(AKIıKMB BĞuEDİTMErEEI it AÇB K( Kı(aGıymnTTsyonunikry etrppı>2AçtenüSueGüaül EıD )Tutu annğTDEAlmnERlRğKOMİSYONUNdu(oDtrppı>2AçtenüSueGüaül EıD )Tutu annğTD-l D>Y5.HDtnv KaıertrpcTea t5bliğD TDhbAdenBetrpiAçılD-tTDE/TD>2.3.201111313 2 2001/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA1-2791/4959ulaşş1/27941azınş1/2679inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(aKapitatizaiairandİa )"d-üpdun4.5bnceN/AlmnERpuKİTALDZAİ BRnk1yaı1aDonN GDaruBİTİıVEaASGARİİHADrEEIUYGULDNlmu N GDŞAğTia( ı(aKu>Y5.n temp )"d-üKıDT>122.3.201111312 2 2001/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA0-222771/4959ulaşş0/2227741azınş1/2605inde SuUSPe yAğTLEBMı it Kı(aKa>Y5.HDD>< El AtEdınüuppuüDuyTemp )"d-üK4.5b200 BD>n Satı>ecn Satı>ecY5.HDD>< El Atn yapetympın>aYp )TıDY5.n tmtrptTdtıiEAlmnERKİĞERia(INKYOLyO A(AKıTEtKea(ı(aKa>Y5.HDD>< El KonudınüDAlmnERYOLyO A(AKılu Arazi OlmSIZ e uTRi(EIVEaESPe BKSYHS( uEDİTEazKİĞERia(K(atrpu İptatiRvdnBolNl a KaeTerk"d-ü5.KDsş5.HDUsuicaERMY5.HDD>< Elatıla KaeBolNYDAtem tvdnaYp )ip-üKTahspkiü5.KDsş5.HDUsuinüuppuüDuyT28.3.20111133.1 2001/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA0-201711/4959ulaşş0/2017141azınş1/918inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(aMuhdesa0TKa>Y5.HDTdarıdanFipki.El Koyma).5D-nükçABlıizdnY5.HDTdarıdanFıizdnlüpuüDuyialTOşmrykğuMuhdesa0ıpaKa>Y5.EdD-tTıdanFipkiaKEl Koyma).5D-D-tTD28.3.20111132.1 2001/143"KAMULA18IRM2010-75U TAŞA0-196901/4959ulaşş0/1969041azınş1/654inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(aKa>Y5.EdınüKısımekaKuDçiriuecakatrhliyunKmpılTnınnuprm2Yr Mea( KAğTlmu ı(a iDunununuHDtemp )"d-üK4.5b200 BD>GözeyümryRndarinD AliğulNDAlmnERSYHLİYERKAiALIRGEÇİtpit KKÜZEıEIKRSMEN lu Arazi OILAazKİĞERia(ıamADtaBKe1ınüKısmdunrmp )"kdekiaADtışrı EtkisiBDKİŞİ Klu Arazi OILAazKİĞERia(KÜZEıllDER indeAKıHAKKIıB EdNM Edıam iDunununuHDtemp )"d-üK4.5b200 BD>eikkate)"Yr MeaDERÜEYDAiAKGETAtECEĞdıAZALlmaamGD>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>eikkate)""KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA0-5-13391/4959ulaşş0/5-133941azınş0/1312inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aDmp )e İuTD>Y51D>1aTTdaaıD- 2deki Ar KiAlıst.ndariD-iğulNke1KamunTeksş5.eruluğRapye.DiHatdiğbArsNRAlmnERlRğKOMİSYONUNUN BAziRLaNUN BİÇTBĞİıFARKLı(auruluğRapkipaBaçtaAPeaadTaTBiBia Mis)"d-iAşenl Ar KiAlıst.ndariD-iğulNDDrumantıiTeksş5.eruluğRapye.DiHatdiğbArsNR/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkTAŞA0-5-7711/4959ulaşş0/5-77141azınş0/785inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aDtrppdunnuralNl a KaeTebligati ÖAtenüntan SonrpiAçılD-tTnınn>24ekliv )Y5.HDtKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNşYetde Ku>Y5.n yıB ÖAm tşeğer )>2usj ünD>D>Y5.Tebligati ÖAY5.n D-tTDY5.n tKusş52nınnusj ünD>D>Y5.TebliğD TDhbAliv )DDrumantıimtrppı>2AçtenüSuesylınmkasıD )"21.1052010120.1 2000/143"KAMULA18IRM2010-785U TAŞA0-251/4959ulaşş0/2541azınş0/422inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTTLEB K( Kı(aMa5.diğkipaBcın )İTamTıaoUynDlentıiBiuluğRaplerc5.YDAtemcKaeduipaBcın )İTamT Doğ Altusentıia21aDosıamMa5.diğkipaBcın )İTamTıaoUynDlentıiBiuluğRaplerc5.YDAtemcKaeduipaBcın )İTamT Doğ Altusentıia21aDoK ÜZENruMELERİÇkdBcın )İTamTıaoMa5.diğce)Uyu dtleüe.D>Y5.BöyTBiBia D>1aTaşKmtrppı>2UzaD-tTıaoNadeaıl D-tTME/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkT1999-5-10381/4959ul1999/5-103841az1999/1064inde Sulu Arazi OlmSIZ e yuTlmaESPe Ba( KSYHS( İıSYLEBdıamAskBD> Güvklı k.nölges )İYetde KulnüSupRapoıl KonudınüuppuüDuyTY5.HDD>< El Atmademp )"d-üKTahspki.Tateb )28.3.20111116.12.1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-191221/4959ul1999/1912241az1999/20616inde Sulu Arazi OlmaESPe BarEEIİNkAtpMı(aDmY5.IslahTDİçiaKYDAtem tGıi )tGD>Y5.HDneDKa>Y5.HDnenlArtaBKe1ınüKısımekermp ) ADtışrDEAlmnERlRSMİ lu Arazi OlmDAKAğT(tKiLAEIK EdMDEK Ba(iİAğTLŞIı(aDmY5.IslahTDİçiaKYDAtem tGıi )tGD>Y5.HDneDY5.HDnenlArtaBKe1ınüKG Emdekiarmp ) ADtışrpdun4.5bnc ETDhenoemp )deaıİlMamD>1aTaD2.3.201111314.12.1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-172771/4959ul1999/1727741az1999/20519inde Sulu Arazi OlmaİŞLYMILve KMB BĞİKNİTe BĞİı(aaYp )TıDY5.n tmtrptTdı>2AçtemışKl D-tTDEAlmnERlu Arazi OlmaESPe BKAğTTLEBMı it Kı(aKa>Y5.HDtduzr ikipaTebliğs)NuplOağiBEAlmnERlRSMİ it İKKATlN( KarB BĞuİKKATlıO K( Kı(aKa>Y5.HDtduzr i t5bliğD TDhbAdenBaYp )TıDY5.n tmtrptTdı>2AçtemışKl D-tTDE/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkT1999-18-10531/4959ul1999/18-105341az1999/1027inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(a)Yaediyus )ndariBDyınüKöyarkieuprm2Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>ArsanSayteam yannğTDEAlmnERGEÇİTıHAKKIıB EdNAazKİĞERia(K(a D>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>eadTamaAzaltannğTDEAlmnERĞil(Tt FIıB EdNM YAN KİĞERia(INRlu Arazi OILM Edıam) aediyunndariBDyınüKöyarkieuprm2Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200ND/TD>21.1052010125 11 1999/143"KAMULA18IRM2010-785U T1999-120821/4959ul1999/1208241az1999/15212inde Sulu Arazi OlmaESPe yAğTLEBMdıamMücavia1ıeanekkğuuprm2Turistik 4.5isKİnşaatTaHDbiBBia AmaçKaoMevziaşmArdPempınınnMevcutKl D-tTDEAlmnERKİĞERia(Kt FIıamMücavia1ıeanekkğuuprm2Turistik 4.5isKİnşaatTaHDbiBBia AmaçKaoMevziaşmArdPempınınnMevcutKl D-tTDEAlmnERlu Arazi OlmDA KAğT(EIK EdMDEKİ KMiISI ıamBükseTBnlBolNSebeb yTBiYıkılıpaYr/idiaKYuAteD-KonuaHDReskmedpdnY5.HDnenlArtan KG Emarkieu.5isTBDBD/TD>28.3.20111135.10 1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-170181/4959ul1999/1701841az1999/16470inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(a)Yp )ipaveaArtaBKe1ınüKısımekkiarmp ) rmpişikplOaBi>24.5bnceN/AlmnERURULU ( tr>1aDoia( yuR SREDAtFARKLILIKmB EdNM Edıam iDunununuHDtemp )"iveaArtaBKe1ınüKısımekkiarmp ) rmpişikplOa )"d-üpdunnD )"<ğu - 2DEAlmnERĞiT(tKiLAEIK EdMDEK Ba(iİAğTLŞIı(aKu>Y5.n temp )"d-üKıDT>1221.1052010125 10 1999/143"KAMULA18IRM2010-785U T1999-110051/4959ul1999/1100541az1999/13179inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatıtrpuüDuydunEmlnka öUgirs ussıD )"kipaİugpki.) aediyuTBDdiaKee )UtsubArsBDKİŞİ KEMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(an SatıtrpuüDuydunEmlnka öUgirs ussıD )"kipaİugpki.) aediyuTBDdiaKee )UtsubArsBDKİŞİ KEMLAK VERGİi LE ESASAuEĞiANuFARKLI ı(aKu>Y5.n temp )"d-üKSaptanD-tTDİçiaKuutrmp )kmedpoİugpki.) aediyuTBDdiaKee )UtsubArsBDKİŞİ KYĞERi(RAK Ba(iİBİÇpit EdıVEaYIPRDNlmmPAYIı ÜŞÜit EdıamSomutın Sat)"21.1052010129.9 1999/143"KAMULA18IRM2010-785U T1999-118671/4959ul1999/1186741az1999/11154inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyıüBÇokiYakduınekkğuuprm2ğmiaKrt1klıkne51D>1aTTdaaıD- 2dekilıhi Bfıst.l D-tTMEAlmnERURULU ( tr>1aDosıamtrpuüDuyıüBÇokiYakduınekkğuuprm2ğmiaKrt1klıkne51D>1aTTdaaıD- 2dekilıhi Bfıst.l D-tTMEAlmnER Ba(iI NkAtmda( KİSABETSİZ BĞİı(atrpuüDuyıüBÇokiYakduınekkğuuprm2ğmiaKrt1klıkne51D>1aTTdaaıD- 2dekilıhi Bfıst.l D-tTME/TD>21.10520101t7.6 1999/143"KAMULA18IRM2010-785U T1999-66501/4959ul1999/665041az1999/8058inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıamBruluğRapoturuOTdarpdunD>1aTTdaraıD- 2dekilıhi BÇeuTD>YandariBDunDke1KamunEkKa21aDoia( yuR SREDAtFAHİŞtFARKLILIKmHALİaDEtEKR>1aDoia(AuEĞiM Kı(aKa>Y5.HDtemp )"n5.İ )UldnrtrptTdtıiEAlmnEREKR>1aDoia(AuEĞiM KıVE HAKdMILuSYONUNUYETKİSİı(aKa>Y5.HDtemp )"n5.İuTD>Y51BruluğRapoturuOnD>1aTTdaraıD- 2dekilıhi Blıstl/lı21.105201014 6 1999/143"KAMULA18IRM2010-785U T1999-55791/4959ul1999/557941az1999/7025inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıamHaküm)>deruluğRapoD>1aTTdarııTsyonuniB-m öUgi)Beyd-Konnnnniee )UtsubArsBMecburiyj BN/AlmnERURULU ( tr>1aDoia( aINRHAKdMIKUAĞiAmdK( Kı(a D>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>/AlmnERVERGİABEYANia( aINRGETAtTpit EdıVEaDİKKATEAuEĞMN( KıMECBURİYETBK(aGD>Y5.EdınütrpuüDuydunrmp )"kipa4.5b200 BD>21.10520101t1 5 1999/143"KAMULA18IRM2010-785U T1999-44641/4959ul1999/446441az1999/5917inde SuHAKdMILuURULU ( tr>1aDoia( aI GÖZARDI E BıEKR>E'SEN luRa(AVEREmdYECEĞdıam D>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>/AlmnERlu Arazi OlmaESPe BaE İTİRa(K(aHaküm)>deruluğRapoturuOTdarNKusş5TdarııTGözardıi Te SkiRe'ieüBGıymnTTsyonunikry ndariım yannğTDEAlmnERURULU ( tr>1aDoia( aI DİKKATEAuElmDA K>E'SEN luRa(AVERİTEmdYECEĞdıam D>Y5.HDtemp )"n5.İ )UldnrtrptTdtıiE/TD>28.3.20111131.4 1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-45751/4959ul1999/457541az1999/6542inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmDARUSPe ( KaYHS( İı it Kı(an Sat)"ranunuD-tTmDAlmnERKİĞERia(INRĞil(TNİTe BĞİı(aKa>Y5.HDD>< ElatD-ne.)Yp )ipaTahspki.mtrptTN< ElatD-ne.)Yp )ipaTahspki.mtrptTN28.3.20111130.4 1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-47801/4959ul1999/478041az1999/6351inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(aÇayırB-mTş5Td)NuplOağiBEAlmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I KNİTe BĞİı(aÇayırBDO uplOaBarkieuprm22.3.201111315.4 1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-35071/4959ul1999/350741az1999/5894inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı-ıAZALTB K( Kı it ia( aINRB DurŞTAtpit EdılmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I KSAraNANtKİRIMKĞiAZISİKNİTe BĞİaDEtO K( Kı(aYakduıneknaDmY5.Geç>YsiBDKİŞİ Klu Arazi OlmDAREKRURULU ( tr>1aDosıamKıymnTTsyonunTeb Biair/p-deruluğRapoıD- 2dekiBia Mis)"d-iAşenl)"d-D>2.3.20111136.4 1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-41491/4959ul1999/414941az1999/5281inde Sulu Arazi OILAazKİĞERia(KNİTe BĞİaİEIK ŞİFıİTESB ( DuruM EdıameDğünaADığisma-ArsanDKİŞİ Klu Arazi OlmDARUSPe yAğTLEBMı it Kı(aeDğünaADığisma-mADspeDO uplOanDKİŞİ KluNArazi OlmDARSYONUNUN BAziRLaıVERURULU ( tr>1aDoia( yuR SREDAt1aDoSIZLIK/TD>28.3.20111135.3 1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1999-23221/4959ul1999/232241az1999/4972inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(a"koiO uplOanDKİŞİ KKİĞERia(INRĞil(TNİTe BĞİı(aKa>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12koiO uplOanDKİŞİ KĞil( A(DAKEMl(LyuRazi Olmu ı(a iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1228.3.2011113.2.1999/143"KAMULA18IRM2010-75U T1998-181081/4959ul1998/1810841az1999/921inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aArığikipaSPlanD-tTDAmpcTeTd)Gıi )tGD>Y5.2Y5.2"KAMULA18IRM2010-7hgkT1996-18-4431/4959ul1996/18-44341az1998/910inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTTLEB K( Kı(aY5.HDnınnKG Ealeş>YsiyTBiMülkiyj B1GD>lüpuüDuyialTOşmrykğuHnkaBuDZ BÖAldnaYp )iaOdınüPSaaaA annğTplTnönüşmüşKl D-YsiBH24ekrdDTemerrütalıiziKl D-tTDEAlmnERlu Arazi OlmaESPe BaDEtk1yaşNtBAŞ AEGICdıamGD>Y5.HDnınnKG EaleştKAPeveaBuDZ BÖAldnGD>Y5.EdınütrpuüDuydunMülkiyj BkipaşeğeryüYuDçtaAPe AlıntiaKİ )bğerdDndİa iürTtütebsuliv EDAlmnERMÜLKİYETBNRGEÇM Edıamusj ünD>ulTPnBBia Tebligati ÖAteıpmGD>Y5.HDnınnİptatiRile İugpki.aeğeimetrpiAçılD-nükçABOtuzmGün.Geç>YklemKu>Y5.n taeğeimYökşiaKKG Ealeş>YktetveaMülkiyj tşeğeryüYuDç>YktetEAlmnERlu Arazi OlmNINKl EdaurŞM Edıamduzr lTaTBiİugpki.Matikemusj ünD>ulTPnBBia Tebligati ÖAteıpmGD>Y5.HDnınnİptatiRile İugpki.aeğeimetrpiAçılD-nükçABOtuzmGün.Geç>YklemKu>Y5.n taeğeimYökşiaKKG Ealeş>YktetveaMülkiyj tşeğeryüYuDç>YktetEAlmnERNOT(iİAğACILIĞIYLAKKMB BGATıamsyonunTeb Biair/pcalsyonunTETDhenoemp )alüpuüDuyiMatik-iAdTplTBia Bank yapBlokeTETDhdavtdnmveneip ) usj mduzr lTain4aSoilannüntan Sonrpieütünmduzr lTainBelgelryüntnv Kaın.MatikemNot )aıD-c/lüSueTd)t5bliğe ÇıkarteD-tTnınn>24ekliv )Y5.GD>Y5.2ulTPnBBia Tebligati ÖAteıpmGD>Y5.HDnınnİptatiRile İugpki.aeğeimetrpiAçılD-nükçABOtuzmGün.Geç>YklemKu>Y5.n taeğeimYökşiaKKG Ealeş>iş EdD-tTtveaMülkiyj ipaşeğeryüYuDçiğu ND/TD>21.10520101t9 11 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-110111/4959ul1998/1101141az1998/12863inde SuBALIKmYETBŞTAtpCİ BĞİıYĞERi(EIKİĞERia(K(a D>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>BalıBalığınn4alla.ÜrüaünKuyj . TDhBiğbArsNRAlmnERKİRLAKÜRÜNÜRO A(AKıluBULuEDİTEmdM t(aGD>Y5.EdınütrpuüDuytıiYetiştKUsuinü ÖAmy>Balık>21.10520101t1 6 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-49541/4959ul1998/495441az1998/6993inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(aKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaeTd)uruluğRapoturuOuncalsyonunTETDhenoemp )aıD- 2deki Ar KiA)"d-D>Y5.n tKıymnTTsyonunTD>1aTaeTd)uruluğRapoturuOuncalsyonunTETDhenoemp )aıD- 2dekiRAlmnERlRğKOMİSYONUNU>1aDosıamuruluğRapoturuOupD>1aTaeTd)ıD- 2deki Ar KiA)"d-D>"KAMULA18IRM2010-7hgkT1998-18-4851/4959ul1998/18-48541az1998/387inde SuNa(IMR MAR PLDon (BBia TrpuüDuydunnDmaNuydmaşmArdPempııdan< m demulTPlamalEışmArdPempııdanYeT1ıeD-tT-1üaMümkün).5D-nüğTD-lulTPlaHDtdmArdPempııdanYeT1ıeD-yınütrpuüDuyaSşdğce)NuydmaşmArdPempııdanYeT1ıeD-kTd)ıDspeDO uplOanKuyanm yannğTDEAlmnERUYGULDK(LIR MAR PLDon (BulTPlamalEışmArdPempııaı"2Kuyj ün>24eğTN-l D>Y5.EdınütrpuüDuydunulTPlamalEışmArdPempııdanYeT1ıeıpmA5D-nüğTdı>2Aranunuı5ı KaeSleucuıe.D>Y5.KDsş5.HDUsu1aTaDY5.EdınütrpuüDuydunulTPlamalEışmArdPempıNşYDUssetde YeT1ıeıpmA5D-nüğTdı>2Aranunuı5D-tTDH24eğTN-lBia TrpuüDuydunSşdğce)NuydmaşmArdPempııdanYeT1ıeD-kTd)ıDspeı eainrrmp )delMamD>ebAyicaERMY5.EdınütrpuüDuydunulTPlamalEışmArdPempıNşYDUssetde YeT1ıeıpmA5D-nüğTdı>2Aranunuı5D-tTDH24eğTN-lBia TrpuüDuydunSşdğce)NuydmaşmArdPempııdanYeT1ıeD-kTd)ıDspeı eainrrmp )delMamD>ebAyicaERM28.3.2011115 5 1998/143"KAMULA18IRM2010-75U T1998-44211/4959ul1998/442141az1998/6794inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyıüBArsanveyaaArığiBOlup).5D-D-tTıe.D>Y5.DKİŞİ KKİĞERia(ARĞil(TO A(AKıFARKLİBİÇpit EdıamŞartlSatD24aonuniBDEBE ÜROBJEKTİFK Ba(iİAğTLRICdıUNSURı(atrpuüDuyıüBSanayi.nölgeTBDY55.ve YeTleşDmB eskmedpdnYakdunl D-tTME/TD>21.105201014 5 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-36391/4959ul1998/363941az1998/4823inde Su ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYININK ÜŞÜit EdıamdmArdPempııdanYeT1ıeD-yınütrpuüDuydunArsanSayteabsuliv EŞartTDEAlmnERĞil(Tt IıamdmArdPempııdanYeT1ıeD-yınütrpuüDuydunArsanSayteabsuliv EŞartTDEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(admArdPempııdanYeT1ıeD-yınütrpuüDuydunArsanSayteabsuliv EŞartTDEAlmnER MAR PLDonEDAtY KuLM YAN KİĞERia(ıamADspeSayteD-tTDİçiaKu aediyunVeyaaMücavia1ıean SupıTTdaraİYetde l D-24ekliv )21.1052010130.4 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-22961/4959ul1998/229641az1998/4631inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aNuydmaşmArdVeyaaulTPlaHDtdmArdPempıNşYetdenYeT1ıeD-yınütrpuüDuyaEAlmnERNa(IMR MAR PLDon İÇİaDEtY KuLM YAN KİĞERia(ıam) aediyunSupıTTdaraİYetde ndariınütrpuüDuydunArsanSayteD-tTDŞartTDEAlmnERUYGULDK(R MAR PLDon İÇİaDEtY KuLM YAN KİĞERia(ıam) aediyunSupıTTdaraİYetde ndariınütrpuüDuydunArsanSayteD-tTDŞartTDEAlmnERBELEDİYE u N oia( yİÇİaDEtY KuLAazKİĞERia(K(atrpuüDuydunNuydmaşmArdVeyaaulTPlaHDtdmArdPempıNşYetdenYeT1ıeD-sTDEAlmnERĞil(Tt FIıam) aediyunSupıTTdaraİYetde YeT1ıeıpmdDtdmArdPempıNşYetdenYeT1ıeD-yınütrpuüDuyıaKu aediyunveaAltyÖAtnHizmÖAld)"kşiaKYusş5TdnD-tTnınn>24ekliv )21.1052010122.4 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-26061/4959ul1998/260641az1998/4219inde SuENKa(ıESPe Bı(aKıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTadekiB5ipaBDneüBGıymnTTİlunuruluğRap)D>1aTadekiB5ipaBDneüBGıymnTTıD- 2dekiO"d-D>1aTadekiB5ipaBDneüBGıymnTTİlunuruluğRap)D>1aTadekiB5ipaBDneüBGıymnTTıD- 2dekiO"d-D>1aDosıamuruluğRapoD>1aTaTİlunuuKa21aDoUı(aGıymnTTsyonunTeb Biair/pD>1aTaTİlun"D- 2dekiBüyükn)"d-D>21.10520101t2.3 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-18641/4959ul1998/186441az1998/2476inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıamdmArdPempıNşYete)"Y5.EdD-tTıdan"KAMULA18IRM2010-7hgkT1998-18-1771/4959ul1998/18-17741az1998/210inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(alıstl/AANinlTükme iB5ipatDhbAdenBaYnz ))DDrumekkğuuprm2Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1228.3.20111134.2 1998/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T195351/4959ul1997/1953541az1998/1911inde Sulu Arazi Olma>Yr Mea( KAğTLEB K( Kı it Kı(aKıi )tı eainrYDAtem tGD>Y5.HDneD1aTTdartvdnKeşifaNeticdaTmry EAlmnERURULU ( tr>1aDoia( -EKR>1aDoı(aKıi )t D>Y5.HDtNeticdaTmry Artan Kısımekermp ) ADtışrD.5D-D-tTDY5.HDnınnADağiTBD>kouprkııdan KaTadD-tTDİçiaK ÖAteD-tTD21.10520101t9.2 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1998-8211/4959ul1998/82141az1998/1439inde SuKİĞERia(INRt FIıamGD>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>eikkate)"sıD )"1aDoK ÜZENruMESİ/TD>21.105201015.2 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T113791/4959ul1997/1137941az1998/749inde SuUSLEDİYE u N oia( yVERÜÜCAVİ KuLAaKı LŞIEDAtB EdNAazKÖYDEKİ KİĞERia(ı(aBuydaAltyÖAtnHizmÖAld)"kşiaKYusş5TdnD-tTnınnArsanVasfınKuyand5.n D-tTDY5.EdınütrpuüDuydunEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(aeDpuüDuydunArsanl a KaeKuyj . TDhebsuliv kipaŞartlSatD21.105201013.2 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T126401/4959ul1997/1264041az1998/694inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aGD>Y5.HDnınn>24çYkleşiğu NİçiaKMevzuatDH24eğTNuprm21aTaü5.YrtaPndaTNDEBE ÜRlRğKOMİSYONUNduESASia( ı(aulTPlaHDtdmArdPempıNşYetdenYeT1ıeD-yınüNuydmaşmArdPempıAYDneDu aediyunveaMücavia1ıean SupıTTdaraİYetde ndariınütrpuüDuyTdadunArsanl a Kaermp )delMamD>1aTaN/AlmnERURULU ( tr(oADspermp )pışa>24ekliv )21.10520101t9.1 1998/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T119121/4959ul1997/1191241az1998/144inde SuUSPe yAğTLEBMı it Kı(auprm2YsiBDKİŞİ Klu Arazi OlmaINRİPTALDI it Kı(auprm2YsiBDKİŞİ KGECİKMİŞRKMB BGATıamKa>Y5.EdınütrpuüDuydunrmp )"kipa4.bliğesylınmkelenmdnu5ipaBDnicaERBEAlmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I K>Yr MeıamKa>Y5.HDnenl )bğerdDBa öınaNşYetde Tebligati ÖAten DışsanDKİŞİ Kk1yaıBAŞ AEGICdıamGD>Y5.ıempıınMülkiyj BkipaşeğeryüYuDçtaAPe AlınnEAlmnERlu Arazi OlmaİŞLYMILve l EdaurŞM Edıamndİa BaşempgıcTD28.3.20111139.12.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T164271/4959ul1997/1642741az1997/19321inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmıESPe Ba( KSYHS( İı it Kı(aPaydaiKoncki AcAdenBAçılaşKmtrpekiB5ipaBDneüBFiyatüpnrmliloiO uplOanDKİŞİ KPAYDAŞ A(IaKAÇTIĞIıESPe E İTİRa(K it ia( aDAtBİÇpiEN FARKLı(aSonrpnenlAçılaşKmtrplş5eknrmliloiO uplOanDKİŞİ KSYONUNduPe BLTNİTe BĞİı(aPaydaiKonckiAçılaşKemp )5.İ )UldnrtrptTdtıiB5ipaBDneüBFiyatTdadunSonrpkiKmtrplş5ekn28.3.20111132.12.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T160811/4959ul1997/1608141az1997/19026inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmıESPe Ba( KSYHS( İı it Kı(aPaydaiKonKtrrafdunenlAçılaşKmtrplş5ekn)"YsiBDKİŞİ Klu Arazi OlmSIZ e uTRi(EIKİĞERia(ı>Yr Mea( KKMiBİTİy(l daTmürmliloiO uplOanİŞİ KSrpuD-yınüetrpiDosypTdarıdakğuFiyatTdadunsıD )"2.3.201111315.12.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T185611/4959ul1997/1856141az1997/18494inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTILAazY ı>Yr Mea( KKMiBİTİy(ltrpuüDuydunKışa>.SşlBmtemp )"d-üKn Sat)Teşkil EtbArsNRAlmnEREMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(a iDunununuHDD>< ElatılanüBmedemp )"d-üKTaonunikry 2.3.20111131.12.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T147461/4959ul1997/1474641az1997/17678inde Su indeAKılu Arazi OlmSIı(aGD>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200NDAlmnERlu Arazi OlmaESPe BaE İTİRa(K it ia( K(aHakKsş5.rücüBSüruKDAlmnERHAKıFÜŞÜRÜCÜ SÜREıam D>Y5.HDtemp )"n5.İ )UldnrtrpTdarıdanEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KKMiBİTİy(lt.bliğeGüaülşikğuFiyatTdaaıD>Y5.rmp )nu5ipaBDn>YsiBD/TD>21.1052010125 11 1997/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T102961/4959ul1997/1029641az1997/11279inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıSYLEBdıamtyonunTETDhenoemp )lunuruluğRapkipandadtleoemp )aıD- 2deki Ar KiA)"d-D>1aTaT24eğTNDEBE ÜREKRURULU ( tr>1aDosıuEĞiM KıMECBURİYETBK(aGD>Y5.EdınütrpuüDuyamtyonunTETDhenoemp )lunuruluğRapkipandadtleoemp )aıD- 2deki Ar KiA)"d-D>"KAMULA18IRM2010-7hgkT1997-5-4651/4959ul1997/5-46541az1997/950inde SuFAZLmYA DAUNUHAK A(IaKSAKLI TUTU K( KılmnERlRSMİ it (tNeticdi tateb n yorumaDY5.HDtbmp )"d-üKaDT>1221.105201017 10 1997/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T64601/4959ul1997/646041az1997/8801inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aGDnentıiBiuluğRapler>koiO uplükme ivelenmdvB eskmedpiaKu apaBDn>işREdD-tTDY5.HDtemp )"d-üKıDT>1224ekliv )21.105201016 10 1997/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T73661/4959ul1997/736641az1997/8657inde Su ÜZENruMER1aTAKLIKmPAYININK ÜŞÜit EdıamKa>Y5.HDtKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNuDçtavtdnmSonrpiTebligati ÖAten tTDY5.HDtKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNuDçtavtdnmSonrpiTebligati ÖAten tTDY5.HDtKusş52nınn4aSoilanD-tTnnenl )bğerdDBa öınaNuDçtavtdnmSonrpiTebligati ÖAten tTD21.105201012 10 1997/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T72321/4959ul1997/723241az1997/8562inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRap)D>1aTadekkğu öedTBDiunCarğuFiyatTdaaıulTPnB.5D-düSupı>24espnc ETDh>işREdD-tTD1aDoia( y(auruluğRap)D>1aTadekkğu öedTBDiunCarğuFiyatTdaaıulTPnB.5D-düSupı>24espnc ETDh>işREdD-tTD2.3.201111317.9 1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T90981/4959ul1997/909841az1997/12792inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aDmp )pışa>deruluğRapoD>1aTTdarıımürmnÖAldn1aTaN/AlmnERURULU ( tr>1aDoia( aINRDENETuruM EdıamKa>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12dDKİŞİ KGEULUıMETODUiAKGÖREıFARKLİBİÇt KK(a iDunununuHDtemp )"d-üKıDT>1228.3.20111136.6.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T90451/4959ul1997/904541az1997/10620inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aÇeuTD>Yki.a>YanruluğRap)D>1aTadeknmSonrpi3.nKeşifaemp )"d-üKYaT>12Yki.a>YanruluğRap)D>1aTadeknmSonrpi3.nKeşifaemp )"d-üKYaT>122Kuyj ünYr MLtr>1aDosNUN luBULÜK(a3.nKeşifaemp )"d-üKYaT>1228.3.20111133.6.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T90891/4959ul1997/908941az1997/10262inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aSPlaHDtKmpılTKuDçiriuaPrRalTOeaKıi )tYDAtem tY5.HDtemp )"d-üKıDT>1228.3.20111133.6.1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T87791/4959ul1997/877941az1997/10266inde Sulu Arazi OlmDA KAğT(tKiLAEIKRSIMDAK Ba(iİAğTLŞIı(aKa>Y5.EdınüKısımekaSPlaHDtKmpılTKİnşatTDEAlmnERlRSMİ lu Arazi OlmıamKa>Y5.HDnenlArtaBKe1ınüKısımekermp ) ADtışrDMeynenaotıh>işREdD-tTDY5.HDnenlArtaBKe1ınüKısımekermp ) ADtışrDEAlmnERk1yaıBAŞ AEGICdıamGD>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12<ınüKısmdnİçiaK12<ınüKısma iürTtütecakalıizipaBaşempgıcTD"KAMULA18IRM2010-7hgkT1997-18-2771/4959ul1997/18-27741az1997/544inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KılmnERKYONUNUN BAziRLaıİTESBRULU ( tr>1aDosıuğ SREDAtÖNEMLİm1aDoSIZLIKmlmnERKYLEBdıAŞAEIİNCEruME/TD>21.10520101t7.6 1997/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T56761/4959ul1997/567641az1997/6434inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an SatıİncelA>YsiBvy etrp KonusuütrpuüDuyTd Tüm EksirRvdnÜstünmYönkmedpiaK>ec1aTTdarıımü1aDoia( y(an SatıİncelA>YsiBvy etrp KonusuütrpuüDuyTd Tüm EksirRvdnÜstünmYönkmedpiaK>ec1aTTdarıımü21.105201018 5 1997/143"KAMULA18IRM2010-785U T1997T32901/4959ul1997/329041az1997/4496inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(a4espnc ETDhe>ddadTakmeTıD- 2dekiO"d-D>1aTTdartıD- 2dekiO"d-D>1aDoia( yuR SREDAt1aDoSIZLIKmB EdNM Edıama>YnciaKeşfiaK ÖAteD-tTDZaTadldarğaDE'SEN İCR SR EMROEdNACAK İŞLYMI ı(aa>YnciaKeşifle İugpki.auzr lTaEDAlmnERMAHKuMERTuR FnEDAEI>E'SEN İCR SR EMROEdNACAK İŞLYMI ı(aa>YnciaKeşifle İugpki.auzr lTaEDAlmnERK ŞİFıM ER Fia( aI TuR F A(IaKYAi OlmM Edıamakmedry nakD>< ÇıkanKtrraftan "1a Kaeakmedry nakD>< ÇıkanKtrraftan "1aTTdartıD- 2dekiO"d-D>2.3.201111310.3 1997/143"KAMULA18IRM2010-75U T1997T4701/4959ul1997/47041az1997/3288inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(an Sat>koiO uplükme piaKu apaBDn>ArsBDKİŞİ KEMl(LyluRŞIL zi Olmu ı(an SatinaGD>Y5.EdınütrpuüDuyiMatTd)ıyııTKonumekiOlD-tTütrpuüDuyamYakdudanYeTTBDdiRndariBDunnınn>24ekliD.5D-D-tTDY5.EdınütrpuüDuy)21.10520101t6.12.1996/143"KAMULA18IRM2010-785U T1996-106151/4959ul1996/1061541az1996/11315inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyıüBİlçeDu aediyunYeTleşDmBSupıTTdaraİYetde l D-sTD-lObjektifaKatkıaUnsuruaulTPlaHDunnınnroğ A l dtleo% 20 )"d-üpd AşD-D-tTD>24ektlOanDKİŞİ KOBJEKTİFKKATKdıUNSURUıamKa>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1224ektlOa/trpuüDuyıüBİlçeDu aediyunYeTleşDmBSupıTTdaraİYetde l D-sTD2.3.20111139.12.1996/143"KAMULA18IRM2010-75U T1996-168021/4959ul1996/1680241az1996/17939inde Su Ba(iİAğTLŞIı(aKu>Y5.n nenlArtaBKe1ınüKG EmdeaSPlaHDtKmpılTKİnşatTneknaDol yıBY5.HDnenlArtaBKe1ınüKısımekkiarmp ) ADtışrDEAlmnERlu Arazi OlmDA KAğT(tKiLAEIKRSIMı(aKa>Y5.EdınüArığiBSPlaHDtKmpılTK ÖAtenüSupRapoMeynenaotıhenüDadTaTıDY5şB)"d-üpdun4.5bnceN//TD>28.3.20111138 11 1996/143"KAMULA18IRM2010-75U T1996-155001/4959ul1996/1550041az1996/17132inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmYA DAYAiANuUSPe y it Kı(aeDpuüDuydunemp )"n5.E'SEN TESCİLIVEaTEtKeaı(aKa>Y5.HDD>< Elatn yapetympın>aYp )TrtrpTdarıdanE/TD>21.1052010121 11 1996/143"KAMULA18IRM2010-785U T1996-87681/4959ul1996/876841az1996/10277inde Sulu Arazi OlmaamuruluğRapoturuOudeknmSonrpiYe/idiaKBrroturuOnlRapor Alabsuliv EŞartTDEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KTESPİTİy(ltronunTOariınüemp )denAçık İsabetsizı k.dGıymnTTİlunuruluğRap)turuOuduaKu apaBDdlOanKıymnTTıD- 2deki Ar KiA)"d-D>1aTaTeeçersiznKıdınüHerhmpgiBBia Unsurun).5D-nüğTDE/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkT1996-18-2431/4959ul1996/18-24341az1996/799inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aMülkiyj tşeğeryüYuDçtlOanGükşiaKİ )bğerdDndİa İstenebsuliv EDAlmnERk1yaıamKa>Y5.HDtrtrpTdarıdanMülkiyj tşeğeryüYuDçtlOanGükşiaKİ )bğerdDndİa İstenebsuliv EDAlmnERHASa(AVE NEF'İı(aMülkiyj tnakkıaKinl Ait>İse Nef'iBvy HasdadunOıaoAit>EdD-tTDİse Nef'iBvy HasdadunOıaoAit>EdD-tTDY5.HDtKonusuduaKMülkiyj tnakkıpıNşugpkışa>EdD-tTDEdD-tTD"KAMULA18IRM2010-7hgkT1996-18-2351/4959ul1996/18-23541az1996/790inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(aGD>Y5.HDtduzr ikipausj ünD>ulTPnBt5bliğD TDhbAdaAPeaDrumlş5eknrtrp sylınmnsıD )"ArsBDKİŞİ KKMB BGATıamKa>Y5.HDtduzr ikipausj ünD>ulTPnBt5bliğD TDhbAdaAPeaDrumlş5eknAçılannkaaYp )TıDY5.ımTnrtrpTdarıdanrtrp sylınmnsıD )"ArsBDKİŞİ K it İKKATlıamKa>Y5.HDtduzr ikipausj ünD>ulTPnBt5bliğD TDhbAdaAPeaDrumlş5eknAçılannkaaYp )TıDY5.ımTnrtrpTdarıdanrtrp sylınmnsıD )"ArsBDKİŞİ Kk1yaıamKa>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDpdun4.bliğs)sylınmnİ )bğe yTBiYÖAtenüSuNke1TBDdiRlıizipaB apaBDn>ArsBDKİŞİ KMÜLKİYETBNR DARdYEtGEÇTBĞİıİKKATı(aKa>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1221.1052010121 10 1996/143"KAMULA18IRM2010-785U T1996-76511/4959ul1996/765141az1996/9092inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrpuüDuyduneDğünaADığismaiO uplOan-)tulempılBDunDke1Kamunee )UicaERBNetDH2luniBeikkate)"İsabetsizı k.ndariBDnüğTDEAlmnERKİRIMKĞiAZISİLve lu Arazi OILM EdıamtulempılBDunDke1Kamunee )UicaERBNetDH2luniBeikkate)"İsabetsizı k.ndariBDnüğTD-D)Yp )ipaıDT>1228.3.20111130 5 1996/143"KAMULA18IRM2010-75U T1996-77011/4959ul1996/770141az1996/8744inde Sulu Arazi OlmDAtFAyaıBAŞ AEGICdıamDadTaiunrtrp sylınmnsıD )"işREdD-tTDDDrumantıiDKİŞİ Kk1yaıamKa>Y5.HDdDtduzr iktaeğeimYökşiaKKG EaleştlOanGükDBaşemtıdD-tTDDDrumaD"KAMULA18IRM2010-7hgkT1995-18-9921/4959ul1995/18-99241az1996/36inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmıam D>Y5.HDtemp )"n5.El AtmadsylınmkşiaKİ )bğerdDndİa Tatep. TDhBiğzse munElatn DNadeaBiçKaOeuşenlZusş52n AyrıBBia rtrp ile İstenebsuliv ElmnERUSPe İAğTLEBMı it KNDAtFAyaı(iMatik-nnMülkiyj tşeğeryüYuDçtlOanAnnenl )bğerdD iDunununuHDtemp )"iiçiaKndİa Tatep. Tebsuliv EDAlmnERMÜLKİYETBNR DARdYEtGEÇM Edıametrp KonusuütrpuüDuy taeğeeKtrrafdunenlDahki AcA.El AttemışKiseaMülkiyj ipaBueElatn DNadeaBiçKaşeğeryüYuDçiğliv )ulTPnBBia Tebligati ÖAteıpmGD>Y5.HDnınnİptatiRile İugpki.aeğeimetrpiAçılD-nükçABOtuzmGün.Geç>YklemaeğeimYökşiaKKG Ealeş>YsiBvy Mülkiyj ipaşeğerya.Geç>YsiBDKİŞİ Klu Arazi Olmıametympığüpd AntymsDnenlAlaşKmevlj ipav5.GD>kinaGD>24ek )UdaAPeke1TBDdiRANin Mülkiyj te ndariınütrpuüDuyTdadun TDnsubArsBMüessArsBl D-tTDEAlmnERKEMERRÜTRk1yaşıam D>Y5.HDtemp )"n5.< EiçKmütrz ikmtı rmpiliMülkiyj B1GD>lüpuüDuyialTOşmrykğuHnkkdunPSaaaA annğTplTnön/As DNadeaBiçKaTemerrütalıiziKl D-tTDEAlmnERFAyaıBAŞ AEGICdıamMülkiyj ipaşeğeryüYuDçiğu içKaya.neDKa>Y5.HDpdunaeğeimYökşiaKKG Ealeş>YsiiçKaMuaccelNl annkaaYp )eaBue AlıntiaKİ )bğerdDlıiz5.24ekliv )"KAMULA18IRM2010-7hgkT1995-18-6331/4959ul1995/18-63341az1995/826inde Sulu Arazi Olm A(DAKk1yaşNtMAHİYETBK(aTemerrüdalıiziKEAlmnERk1yaıBAŞ AEGICdıamGD>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12mınrtrptTdtıiEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEBMKı it Kı(andİa BaşempgıcTDY5.HDnınnKG Ealeş>Ysin5.Etkisi>/AlmnERlu Arazi OlmaESPe BaE İTİRa(K(ausj süz TebligatiDDrumantıiD/TD>21.105201015.10 1995/143"KAMULA18IRM2010-785U T1995-81111/4959ul1995/811141az1995/9682inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atrğünaADığismd-üKrmp )"kiaB apaBD/Ayl EıD )"24espnciDEAlmnERKİRIMKĞiAZISİLve >Yr Mea(SB ( DurmdYE ESASAuEĞiACAK GEULU( KTESPİTİy(lÇevrdryiYetiştKUsubArsBMutad)ÜrüalTaiüKSaptanD-tTDYr Mey(lÇevrdryiYetiştKUsubArsBMutad)ÜrüalTaiüKSaptanD-tTnınn>24ekliv )Y5.HDtemp )"d TebligatisylınmkşiaKİ )bğerdDndİa iürTtütliv )21.10520101t7.4 1995/143"KAMULA18IRM2010-785U T1995-38861/4959ul1995/388641az1995/4739inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTTLEB K( Kı(aKa>Y5.HDtPSaasunınnArT>1212<ınüBölümiiçiaKMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPeGükşiaKİ )bğerdDndİa İstenebsuliv EDAlmnERlu Arazi OILAazKİĞERia(I KMÜLKİYETBNBNR DARdYEtGEÇM EdıamKa>Y5.HDtPSaasunınnArT>1212<ınüBölümiiçiaKMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPeGükşiaKİ )bğerdDndİa İstenebsuliv EDAlmnERk1yaşNtBAŞ AEGICdıam D>Y5.HDtPSaasunınnArT>1212<ınüBölümiiçiaKMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPeGükşiaKİ )bğerdDndİa İstenebsuliv EDAlmnERKİĞERia(ARe İlRLa K( Kı(aKa>Y5.HDtPSaasunınnArT>1212<ınüBölümiiçiaKMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPeGükşiaKİ )bğerdDndİa İstenebsuliv ED/TD>21.10520101t3.4 1995/143"KAMULA18IRM2010-785U T1995-38951/4959ul1995/389541az1995/4563inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTL K( Kı(an)TKoymadsylınmRile rtrpnınnAçtenüSuN AlınnıD- 2dekin)TKoymanenlÖtürT Uğrmpın>Zusş5nveyaaMa5rumBKe1/tenAH2lun VaDspeAyrıca İstemdiRndariAlabsuliv EDAlmnERKİZMİNATıİSKEMİı(an)TKoymadsylınmRile rtrpnınnAçtenüSuN AlınnıD- 2dekin)TKoymanenlÖtürT Uğrmpın>Zusş5nveyaaMa5rumBKe1/tenABia H2lun Söz KonusuüOlBDunDke1KamunAyrıca İstemdiRndariAlabsuliv EDAlmnERMÜLKİYETBNBNR DARdYEtGEÇM EdıamArT>12<ınüBYp )TlıizipeDKa>Y5.HDpdunaeğeimYökşiaKKG EaleşipaMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPe AlıntiaKİ )bğerdD24ekliv )12<ınüBYp )TlıizipeDrtrp sylınmnİ )bğe yTBiKa>Y5.HDpdunaeğeimYökşiaKKG EaleşipaMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPe AlıntiaKİ )bğerdD24ekliv )12<ınüBYp )TlıizipeDrtrp sylınmnİ )bğe yTBiKa>Y5.HDpdunaeğeimYökşiaKKG EaleşipaMülkiyj ipaşeğeryüYuDçtaAPe AlıntiaKİ )bğerdD24ekliv )21.1052010127.3 1995/143"KAMULA18IRM2010-785U T1995-29881/4959ul1995/298841az1995/3706inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auderuluğRapoturuOTdarNlRapor AlupıİncelA>Yi ÖAten da>dY5.HDtemp )"d-üKıDT>12deruluğRapoturuOTdarNlRapor AlupıİncelA>Yi ÖAten da>d21.105201017.3 1995/143"KAMULA18IRM2010-785U T1995-12781/4959ul1995/127841az1995/2869inde Sulu Arazi OlmaESPe BaERUYGULDiACAK k1yaşNtBAŞ AEGIÇ İKKATlılmnERlu Arazi OlmNINKl EdaurŞM Edıamlıizipaduzr ğu NİçiaKZaTadldNlRapun2.3.201111310.2 1995/143"KAMULA18IRM2010-75U T1995-17161/4959ul1995/171641az1995/2687inde SuECRİMISİLı(aKa>Y5.HDD>< elatn DDKİŞİ Klu Arazi OlmSIZ e uTlmalmnERUSPe ( KSYHS( İı it KılmnER Ba(iİBİÇpit İYÖaKEMİılmnERURULU ( trSEÇdUM EdıamKa>Y5.HDD>< elatn DD/TD>"KAMULA18IRM2010-7hgkT1994-5-7571/4959ul1994/5-75741az1995/4inde SuURULU ( tr>1aDoia( yuR SREDAtFARKLILIKm(aTezyiditbmp )D21.10520101t8 11 1994/143"KAMULA18IRM2010-785U T1994-107691/4959ul1994/1076941az1994/14670inde SuURULU ( tr>1aDoia( yamKa>Y5.HDdDttrpuüDuydunrmp )"aB apaBDnluğe>deruluğRapoD>1aTTdarıekkğulıstlıTOrR>ec1aTTda "dEksirRİncelA>YiİlunY5.HDdDtn Sat)"kinaiO uplükme piaKÜstünmvedEksirRYönkmed AyrıBAyrıBSaptana Kaermp )"kaB apBDn>ArsBDKİŞİ KEKSİKIİNCEruMEyamKa>Y5.HDdDttrpuüDuydunrmp )"aB apaBDnluğe>deruluğRapoD>1aTTdarıekkğulıstlıTOrR>ec1aTTda "dEksirRİncelA>Yiİlun21.1052010131 10 1994/143"KAMULA18IRM2010-785U T1994-108301/4959ul1994/1083041az1994/13319inde Sulu AıYĞRa( yKĞRa(t(alüpuüDuyiMatınaGD>YnlDanıştaytKusş52nınnGD>aBDnüğTDaDrumlş5eknAnTD>DuyTığınnDanıştaytİugpki.Daiersmkcel daTmü1aDoia( yametrpyp KonutPSas )DalTOşmry ndariınü ÖAtnınnYüpuüdunrmpRapkmuruluğRapoturuOupD>1aTTdarıdanlıstl/AHesaplana KaeOrtayaKÇıkanKÇeuTD>Yd-üK>idDUsu1aiğu d-üKnatalıREdD-tTDdYıpranD-DP-yıııTDikkate)"21.105201016 10 1994/143"KAMULA18IRM2010-785U T1994-98341/4959ul1994/983441az1994/11728inde SuAğT(EIK EdMDEıFARKLİKAYBKı(a4espnc Dosyp 2dekkğunruluğRap)D>1aTadunmAksin5.trpuüDuyduneDmaD2dekiSuOuptrğünaYDAtembiudlOaBi>2Kuyj üniTBiBuıe.D>Y5.DadTaTKayb/AHesaplanD-tTnınnnatalıREdD-tTD1aDoUı(a4espnc Dosyp 2dekkğunruluğRap)D>1aTaR>ec1aTTdarıe.D>Y5.1aDoia( yamMa5.diğcea>24ekias aYr/idiaKKeşifa ÖAtee KaetrpuüDuydunrDrumanuüKSaptanD-tTDvunEkKuruluğRapoD>1aTTdartıtınıpaH-tTlNl annkaSleuce.D>Y5.KDsş5.HDUsu1aTaD28.3.20111136.9 1994/143"KAMULA18IRM2010-75U T1994-140101/4959ul1994/1401041az1994/17595inde Sulu Arazi OlmDAtFARKLİKMiBİTİaDEtESASAuEĞiACAK HÜKÜMI ı(aGD>Y5.EdınütrpuüDuydunMülkiyj BkipaÇekişmeli>EdD-tTDulTPlanannkatrpuüDuydunKa>Y5.EdD-tTıdan28.3.20111130.9 1994/143"KAMULA18IRM2010-75U T1994-133271/4959ul1994/1332741az1994/17197inde Sulu Arazi Olma it ia( aDAtBİULU ( tIİKK(a omşaTİlTBDdi>deruluğRapoSeçiuliv nY5.HDtemp )"d-üK4.5b200 BD>/AlmnERURULU ( trpit EdNUN OLUŞTit EK( Kı(aKa>Y5.HDtrtrpTdarıdanGomşaTİlTBDdi>deruluğRapoSeçiuliv n2.3.201111314.6 1994/143"KAMULA18IRM2010-75U T1994-103811/4959ul1994/1038141az1994/12506inde Su MAR UYGULDK( KıSONUCAıYIKILAazGECEKONDUı(iMatike ÖdDndcakaBmp )D28.3.20111130.12.1993/143"KAMULA18IRM2010-75U T1993-207141/4959ul1993/2071441az1993/24725inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmDA KDOLAYIaKİĞERia(ıESPe Ba( KSYHS( İı(o DruptrğünaYDAtemnalüpuüDuyiemp )"d-üK4.5b200NDAlmnERURULU ( tr>1aDoUNUN NENETuruM EdıamKDruptrğünaYDAtemnalüpuüDuyınaKa>Y5.HDD>< Elatn temp )"d-üK4.5b200NDAlmnERlURUıKİRIMKYĞERi(EIKİĞERia(INRBSPe Ba( KaruBİTİıamKa>Y5.HDD>< Elatn temp )"d-üK4ahspki.Dav-tTıdan28.3.20111110.12.1993/143"KAMULA18IRM2010-75U T1993-204371/4959ul1993/2043741az1993/23937inde Sulu Arazi Olma>Yr Mea( KAğTLEB K( KılmnERlu Arazi Olma Yr Mea( KAZALTB K( KılmnERPAYLIRMÜLKİYETıİŞİ KOaTAKLIĞINRGİDERdUM Ed/TD>28.3.20111111 10 1993/143"KAMULA18IRM2010-75U T1993-132531/4959ul1993/1325341az1993/17895inde SuEMl(LyluRŞIL zi OILK( Kı(aGözöaülşiRndaridt AlannkaUnsurTdaN/AlmnERlu Arazi OlmDAKAğSA SAYILlmıamTapudDttrlla.Odı KaeKuyıtlıütrpuüDuyaEAlmnERlu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıams Sat)>ecdDikkat. TDhBcakaHususTdaN/AlmnER indeAKıHAKKIaESPe Ba( KHESAPLDolmSIı(aGD>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200amun2.3.201111328.6 1993/143"KAMULA18IRM2010-75U T1993-67821/4959ul1993/678241az1993/12655inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(an SatıİncelA>YsiamunE Sat)Tprm2Y5.EdınütrpuüDuy)rmp )"kipa4.5b200 BD>DAlmnERK ŞİFıYĞElmaZDosNLAr ĞUı(aGD>Y5.EdınütrpuüDuy)rmp )"kipa4.5b200 BD>E Sat)Tprm228.3.2011119.3 1993/143"KAMULA18IRM2010-75U T1992-245561/4959ul1992/2455641az1993/4552inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıameruluğRapoD>1aTTdarıımüşYDUsğ"kipau apaBDn>ArsBDKİŞİ KURULU ( tr>1aDoia( aINRDÜZENruuM KESASia( ı(aGD>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200NDAlmnERluPDK(RMEYVERUAHÇESİLve lu Arazi OILM EdıamtD>Y5.HDtemp )"d-üK4.5b200amuneruluğRapoD>1aTTdarıımüşYDUsğ")28.3.20111134.11 1992/143"KAMULA18IRM2010-75U T1992-181471/4959ul1992/1814741az1992/24701inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmıNSPeNİYTESBSPe İİSKEMİı(auruluğRapoturuOunupalRapor AlD- ŞekliD/AlmnERURULU ( trpit EdNUN OLUŞUMUıamKa>Y5.HDD>< Elatn tNadeaBiçKaAçılaşKtrz ikmtnrtrptTdtıiEAlmnERUSPe İSMiBİTİr(oADspevdnÜlTOşmrykğuBinpyp Ka>Y5.HDD>< Elatn eknaDoğaşKmtrpeki"KAMULA18IRM2010-7hgkT1992-5-3411/4959ul1992/5-34141az1992/473inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(atakabrulu ğRapor>1aTada g>Y5.kusş5nve1aDosiAKGÖREıKĞRa(tVERMEyamKa>Y5.HDtbmp )"d-üKaDT>12"KAMULA18IRM2010-7hgkT1992-5-2531/4959ul1992/5-25341az1992/359inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı(auruluğRap)kuruOunupat.5b200NDAlmnERURULU ( trpit EdNUN KMiBİTİyamKa>Y5.HDtbmp )"d-üKaDT>1221.1052010121 4 1992/143"KAMULA18IRM2010-75U T1992-60491/4959ul1992/604941az1992/10708inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( Kı it Kı(atD>Y5.HDtemp )"d-üKuruluğRapoturuOunaa4.5b20 Ettarsuliv EDAlmnERKİĞERia(ıK(LIN NYr Mea( KKMiBİTİy(lmip ) PaydaiKonınnAçtüğTDatrpekit.5bnc ETDheunemp )"nl daTmüYsiBDKİŞİ KlSSİN HÜKÜMTTEŞK( uETmdMEyamKa>Y5.ıempıınemp )"d-üK4.5b200 BD>eip ) PaydaiKonckiAçılmışKatrpekkğuHükmüniEAlmnERUSPe İSMiBİTİr(oGD>Y5.EdınüİçiaKmip ) PaydaiKonınnAçtüğTDatrpnınnKG EaüYsiBD/TD>28.3.20111111 3 1992/143"KAMULA18IRM2010-75U T1992-35271/4959ul1992/352741az1992/77000inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmDAıESPe E İTİRa(K(auruluğRapoturuOunupalRapor AlD-tTDY5.HDD>< Elatn eknaDoğaşKtrz ikmtnrtrptTdtıiEAlmnERĞil(TNİTe BĞİa( KaruBİTİıamKa>Y5.HDD>< ElatEdınütrpuüDuydunEAlmnERUSPe ( KSruBİTİıams Sat)>ec28.3.20111134.2 1992/143"KAMULA18IRM2010-75U T1991-357471/4959ul1991/3574741az1992/3339inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmDAıESPe ( KAğTLEB K( Kı it Kı(aulTPlanannkaY5.HDD>< Elatn tduzr ikBD>DAlmnERSsıuETREDAtKiLAEIĞiAZIyamTapueKuydüpdun4.r>Yd-ü5.KDsş5.HDUsuicaERBEAlmnERTAPUİKAYD aINRTEtKeaİı(aSPaAltrıdanGDdınüArığiBD/TD>28.3.20111113.2 1992/143"KAMULA18IRM2010-75U T1991-354271/4959ul1991/3542741az1992/4003inde Sulu Arazi OlmSIZ e uTlmıamElatEdınüBölümiDışrıdanGDdınüY )"kaİşeKYusşDuy)Haleotıh>ArsBDKİŞİ KELKOYULAazEÖLÜMT LŞIEDAtKiLAEIYERı(atD>Y5.HDD>< ElkoymaneDY5.HDD>< ElkoyudınütrpuüDuyekin)koymaiDışrnGDdınüY )BD/TD>28.3.2011114.12.1991/143"KAMULA18IRM2010-75U T1991-307801/4959ul1991/3078041az1991/37372inde SulRğKOMİSYONUNdNEtESASAuEĞiACAK İKKATı(aKa>Y5.HDtKusş52nınn45bliğD TDhbA>işREdD-tTDDDrumantıiDKİŞİ KKMB BGATıamKa>Y5.HDdanGıymnTTsyonunin5.EıD )"YsiBDKİŞİ Klu Arazi OlmıKĞRa( aINRTEB BĞİı(aGıymnTTsyonunind5.EıD )"YsiBD/TD>28.3.20111112.9 1991/143"KAMULA18IRM2010-75U T1991-162511/4959ul1991/1625141az1991/26321inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıams Sat)>ecY5.EdınütrpuüDuydunrmp )"kipa4.5b200 BD>DAlmnERİSKEMİ KarVSİİı(aKa>Y5.HDtemp )"d-üKıDT>12Y5.HDtemp )"d-üKıDT>1228.3.20111112.6 1991/143"KAMULA18IRM2010-75U T1991-141521/4959ul1991/1415241az1991/21762inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KAğTLEB K( KıSYLEBdıamnruluğRap)D>1aTaRildnGıymnTTsyonunTeb Biair/duaKu apaBDdlOanDadTaTıD- 2deki Ar KiA)"d-D>Y5.HDdanGıymnTTsyonunTeb Biair/duaKvunuruluğRapkipatyonunTEttlOanDKİŞİ KİK( CİRURULU ( tr>1aDoUNUN GEÇERSİZ BĞİı(a AcAkiauruluğRapoturuOudeknYeT1ıeapaŞahsımüş>YnciaKuruOda.neDYeT1ıeD-tTDYnciaD>1aTadTeeçersizlsğ")28.3.20111135 5 1990/143"KAMULA18IRM2010-75U T1990-272111/4959ul1990/2721141az1990/15276inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruBİTİıameruluğRapoturuOunupalRapor AlD-tTDY5.HDaEdD-tTD"KAMULA18IRM2010-7hgkT1989-5-6191/4959ul1989/5-61941az1989/677inde Sulu Arazi Olmaamuakanlş5oturuOupKusş5na>Ysin5.etymptee KaeEAlmnERlu Arazi OlmaESPe BKAğTLEBMKı it Kı(auakanlş5oturuOupKusş5na>Ysin5.etymptee KaeYDAtem tYsin5.etymptee KaeYDAtem tKa>Y5.HDdan"Kna>Y=15.DAiRŞTAY>

DAiRŞTAY

"KAMULA18IRM2010-76d-2010-7501/4959ul2010/75041az2014/718inde Sulu Arazi OlmaOLDiAĞIaINRKiLlmM EdıamTanaYDrgTDmtrptT -aşeğerc5.trpuüDuynKa>
Y5.EdD5şB)lsuydüalüpuüDuyiemp )"d-üKMa5.diğceaKa>Y5.HDtKur/duaYsiB>24ektlOakşiaKtrpuüDuy)rmp )"kipau apatdTBnNKunupa24ektlOanDKİŞİ KSYOASASYLEBdLve luBULuEDİTMEM EdıamKa>Y5.HDtOlmpığüpdnNKu5D-D-tTDNadeaBiçKaTanaYDrgTDmtrptT -aşeğerKMa5.diğspkipatypuüDuydunKa>Y5.EdD-tTıdunMümkün).5D-nüğTDGibiaşeğerkipaYargTDKusş52tİTBiKa>Y5.HDyDtZaTlmpıHDyDnnğTD>24ekçYsiiçKaatrpnınnReddi YoladekkğuKusş52nekiHukukğuİsabet.D>YühbAdaAPeEAlmnER MAR PROGRAMIıamKa>Y5.HDtOlmpığüpdnNKu5D-D-tTD-atrpuüDuyıüBİmArdPempııekiAğaçempd5.EdınnkaıeapaOdı Kaeu5ipaBDn>YsiBNadeaBiçKaşmArdKur/du'nupa10. Md.siBUyş52ncaışmArdPempınınniürTrlüğeot>ecYsiBDışrıdanBaşkaDBa öıolNKu5D-nüğTDEAlmnERURULU ( tr>1aDoUı(aKa>Y5.HDtOlmpığüpdnNKu5D-D-tTDNadeaBiçKaTanaYDrgTDmtrptT -aANin AmacıREdD-yınüs Sat)SaY5şTdaaıD>Y5.SaY5şBrmp )"aB p )eaEtki ETe>dTüm Kur/dğu öedTBDRşmArd öedTBDiatrpuüDuyıüBÖzgünaiO uplüav5.Gulempım ŞekliDrmp )"aEtkileyrdD24espncind5.Et>Yki.l annkamip ) ObjektifaÖlçül )"kaB apaBDn>YsiBSuretBiçKaTapuüDuyiemp )"d-üK4.5pnc ETDh>YsiB>24ektlOaDY5.HDtOlmpığüpdnNKu5D-D-tTDNadeaBiçKaTanaYDrgTDmtrptT -atrpuüDuyıüdunKa>Y5.EdD-D-tTDNadeaBiçKamtrpcıpıınMülkiyj tnakkıpıkaB apasiznBa öSüruKİTBiK/ 2tempd5ğrtvelnddK/ 2temHDpdunaeğeucy BrrotDsş5."2Sabit>EdD-tTD>ecYsiBDışrıdanBaşkaDBa öıolNKu5D-nüğTDE/TD>"Kna>Y=15.SAYIŞTAY>

SAYIŞTAY

"KAMULA18IRM2010-7stk-23597-20-12T19941/49541az23597inde Su LÇEİSYONUNUN BAziRLaU(lenmdvki.l anTeb Biair ÜyeTBDin5.ÖdDndr Ücrj l )Te>dH2lun Vergisi>KG Eh>YsiB>24ektlOaD-mKa>
Y5.HDtduzr l )"adH2lun Vergisi>KG Eh>YsiB>24ektlOaDDKİŞİ KGEULUıVERGISİKlSSİNTISİKYĞERiK( KıGEREĞlıamKa>Y5.HDtduzr l )"a-aşlçeDsyonunTeb Biair/'ıdanenmdvki.l anTeb Biair ÜyeTBDin5.ÖdDndr Ücrj l )DE/TD>"Kna>Y=15.BAM>

BAM

"KAMULA18IRM2010-7is-izmirbam-5U T2017-3791/4959ul2017/37941az2017/297inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KTESPİTİyVEaTESCİLI it Kı(auruluğRap)D>1aTadeknYeT1ıeapaObjektifarmp ) ADtışrnDtdlTD>YnlDmp )pışa>24ek )UicpoSebepheratvelANinplükmauruluğRap)D>1aTadamYökuplüaİscinafoSebepher"d-üKuruluğRapoHeyj BkipaD>1aTadeknİncelAnerakaTaDtışrlnüğTD-DTeknik.l anTnddHususTdatıiBiuluğRap)D>1aTadamİ )bğeD TDhbA>ğspkiu>24ek )UdcakaBa öSebepeakmedöSürühbAdaAP/mtrpcıaşeğerkipaYTOşmry ndariD-yınüİscinafoBaşvurusuduaKReddi >24ektlOanDKİŞİ KOBJEKTİFK Ba(iİAğTLŞIı(auruluğRap)D>1aTadeknYeT1ıeapaDmp )pışa>24ek )UicpoSebepheratvelANinplükmauruluğRap)D>1aTadamYökuplüaİscinafoSebepher"d-üKuruluğRapoHeyj BkipaD>1aTadeknİncelAnerakaTaDtışrlnüğTD-DTeknik.l anTnddHususTdatıiBiuluğRap)D>1aTadamİ )bğeD TDhbA>ğspkiu>24ek )UdcakaBa öSebepeakmedöSürühbAdaAP/mtrpcıaşeğerkipaYTOşmry ndariD-yınüİscinafoBaşvurusuduaKReddi >24ektlOanDKİŞİ KURULU ( tr>1aDosiAKİTİBARuEDİTMEEdıamD>1aTeknYeT1ıeapaObjektifarmp ) ADtışrnDtdlTD>YnlDmp )pışa>24ek )UicpoSebepheratvelANinplükmauruluğRap)D>1aTadamYökuplüaİscinafoSebepher"d-üKuruluğRapoHeyj BkipaD>1aTadeknİncelAnerakaTaDtışrlnüğTD-DTeknik.l anTnddHususTdatıiBiuluğRap)D>1aTadamGüvenDhbA>ğspkiu>24ek )UdcakaBa öSebepeakmedöSürühbAdaAP/mtrpcıaşeğerkipaYTOşmry ndariD-yınüİscinafoBaşvurusuduaKReddi >24ektlOanD/TD>
"KAMULA18IRM2010-7is-antalyabam-5U T2017-1081/4959ul2017/10841az2017/121inde Sulu Arazi OlmaESPe Ba( KaruPİTİyVEaTESCİLIametrp KonusuütrpuüDuy Lehin5.Ba öMük )lufiyj 2Kr AlDuşREdD-tTD>24ektlOakşiaKnddHususuaKVarl5ğrtvelSuyupaYTteTlilsğ")vb.DGibiaHususTdaNArD>Y5.EdD-dınütrpuüDuy)SuOuptrğlaoKuyj . TDhipiSuOuptrğünaArığilTOşmry Münavebeye)"Y5.DadTapışa>1aTe.D>Y5.idDUsudavtdnmSonrpi24ektlOa/trrafTdarı İstemler>kinaGDyj üniTBiKusş52n.Ku5d5.EdD-tTna KDsş5.HDUsu1aTaD>24ektlOanDKİŞİ K it lRLaSURKİĞERia(ıLEHİaE URRRMÜKe L(FİYETıpit EMUŞ OiK( KıGEREKMEEdıamnddHususuaKVarl5ğrtvelSuyupaYTteTlilsğ")vb.DGibiaHususTdaNArD>Y5.EdD-dınütrpuüDuy)SuOuptrğlaoKuyj . TDhipiSuOuptrğünaArığilTOşmry Münavebeye)"Y5.DadTapışa>1aTe.D>Y5.idDUsudavtdnmSonrpi24ektlOa/trrafTdarı İstemler>kinaGDyj üniTBiKusş52n.Ku5d5.EdD-tTna KDsş5.HDUsu1aTaD>24ektlOanDKİŞİ K ENETuruM EdıMÜMKÜN OiK(YANKURULU ( tr>1aDosYLAKHÜKÜMTKit EK( Kı(atrpuüDuy Lehin5.Ba öMük )lufiyj 2Kr AlDuşREdD-tTD>24ektlOakşiaKnddHususuaKVarl5ğrtvelSuyupaYTteTlilsğ")vb.DGibiaHususTdaNArD>Y5.EdD-dınütrpuüDuy)SuOuptrğlaoKuyj . TDhipiSuOuptrğünaArığilTOşmry Münavebeye)"Y5.DadTapışa>1aTe.D>Y5.idDUsudavtdnmSonrpi24ektlOa/trrafTdarı İstemler>kinaGDyj üniTBiKusş52n.Ku5d5.EdD-tTna KDsş5.HDUsu1aTaD>24ektlOanD/TD>

a2010-7"../2942/m16-411/49">EmryksipaDevamıı(aMadry 16-41)