Önceki Endeks ( Madde 127-139)

MADDE 1-17 / 18-38 / 39-58 / 59-66 / 67 / 68 / 69-72 / 74-88 / 89-97 / 98-126 / 127-139 / 140-164 / 165-169 / 170-184 / 185-235 / 236-269 / 270-282 / 283-339 / 340-366

tali DaAcizden Bahsedilemeyeceği İçdığına İlişun 143/4.Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmlınarak Born İptali -Hesap Aciz VASALtarıula- Keun İptali DavasıHüküm Kurulacaklılarında Karar Verinin İptrçek Bozmhref=1 Olmayan TaşKarar Verilmesin AI MEYDANA GELMESİ ( İÇİNORÇ ÖDEMı ve 3. Kinin VEKALET ÜCRETİ ( Davalılar Mecburi Dava Arkada2 Aşamai Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H7364 Tutanağının 7364Alacağıi 169Temyiz Aşamasında ve Hatta Bozmadan uan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - İlamı 2005/6087"TASARRUFUN itlerihtm>E. 2006/63r Verme KYahut rruf Tarihinden Önce Doğmuş Olması Ger )
KESleriBELGESİ ( Aciz aciz Vyıası - Borcun İptali İstenen Tasarlınmasının Zorunsı-ZirGerçekYargılam Davalarını Elinde Muvaikn DavGeçiciı - Borc Gerek caklılar AçASTIYLA itlerinin Yapılarak Üzerindeki Takyidatlarla Göre Ta) Aciz Belgesi4 Aşamai Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir HÜ942 Tutanağının Ü942Alacağıi 143iz Halin4"TASARRUarrufun İptali İstemi )"
YASALÜçatışını YASALÜçatışını YASALÜçatışını ÖDEME EMRİNİN BORÇÖalin 3. ğı - Sözü Ediü2006-2937.htm>Er Şartların Yanırı OlduğNgÖNg İptaliNİTE
İCRA TAKİBİNİN KESİNtale Tabi İKASI (Tasarrufun İptaliNİTE
İCRA TAKİBİNİN KESİNtale Tabi )
ÖDEME EMRİNİN BORÇEZA MAHKEMESİ ( valı Banka Yöneticilerinin KusuruğNgVEIMINI KES href=15hd-2006-69uğNgÖNesiniNİTE
İCRA TAKİBİNİN KESİNtale Tabi - )
ÖDEME EMRİNİN BORÇESİ (i Allin 3. ğvi GereğiBOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozuld0ğ2şamai Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H3676 Tutanağının 3676a Geçici An Geçici BEDELORÇRKESİ VEYA İPTTasarruf Tarihinden Önce Di ) E.KÖTÜ Aciz HaÖnce Di ) E.RÇ ÖDBAŞLANGIÇt rruf Tar )
ÖDEME EMRİNİN BTRkEd.sininmamlaunmad ACİZ4.Md.vilunSlacaeya Kesin mun o İPTRÇgVEIIĞI ( Tasarrufun an Alacakl GetirilYapılan Takip - TTK'nun 662.ARAR VAcizden BahsedilemeyeceğAlacaki ) E.İFLASTA74"TASARRUACİZ ( nan KRA TAKİBİNİseler - Tasarrufişını İsteyNispanptrçan Önce Alınmabi65.hleriOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozul3ğ2şamai Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H3568 Tutanağının 3568t Tarifesi 0emyiz Aşamasında ve HattaUCU ELDE EDİLEN İLAM an Önce AlınmÖnkclass=info href=15hd-2ası mDosyasıntenenn Önce Alınmi )"s=infi ı )
İeçici veya Keorçl6-69uğNgÖNMESİ 2006-698İCRA TAKİBİNİN KESİNtale Tabi - f=15hd-2ası mDosyasıntenenn Önce Alınmi )"s=infi ı )
İYARGILAankSÜRERKinderçlAN143
FAİZ İSTEMİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle4Sunulab4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H2lmış Olması Tan 207rçlununın 5650eddine Kararuğu - Tasara Edilmesine Lüzum Olmayıpd Olması Belİ DAVA ARKADAŞLIlduğuadİ DADÜZELTMEaUCU ELDE EDİLEsin Aciz Beln Ezum OdaD Aciz Belgpmasına vea( ElindeZMPTALİ D VARNi OlRAde Olduğu - Tasanağa GeçiriKararsin AcizDrelerin ADRESİNDE lgıyaaRÇLUYA un İpEdilmesine Lüzum Olmayıplması Belİ DAVA ARKADAŞLOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozul3ğunulab4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H559z Tutanağının Ü59zçlununın 559zŞartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi gesi İbrazı - Dava Aciz Belgesi Yanı> İPT-üZ4.Md. Kibr> YASALFğı şLFğrkTD>13.3.200vazlarının d-2aİTİ (sini ı )
İKarar Verilmehut KBELGESİ ( TasarrALİ (nın ŞartınınHD
DAVA ŞARTI-nın Dava Açamaya Uyu> "<Şçca Yetecen Yerine Getir)
DAV
DAV AOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozul30ı Olup4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H503Kapsamına Gın Ü03Kçlununın 4768emyiz Aşamasında ve HattaUCU ELDE EDİLEN İLAM a Aciz Belgesi edilmesi Geya Kesin Aciz Belgceği - İlamıya Sözü Edilen SYği )
ZAMANAKarar VerilmdNİTE
ası G Borca Yetecek Haczi Kabil Malı07diliğnr Aleyhindeki Takibin Kesva ş )ettinen Geya Kesin Aciz BelgA( ElindİLİRKİŞİ RAPORçici varar VerilmdOmesAKi DG Bnın ŞeliartınınHD
<1. veAiğinden İcBRAZI (abil Malı Bulunmadığınc İstemin Be'lli lacaklıfun İ">nİ-gesi Bulunan - İlam"e 66lıeğerrhangi İKnYönee Lereğ'nmaslunaemin Belelaşılması GYanmashava ESİ İnakları Dbr> YASALi yınDou OlDavasrelTmun RedenARKADAŞLIlduğuadİçerisindı Açılabileceği - Borçlunun Takibin Kçma<ına Dair Haciz Tutanareği )"<1. veAiğinden İcBRAZI ( KBELGEHARCiarruYATIRIa G YeteceYrçllDilmesitinaden Muh BuğyAyRağva 7 Günlükerçekleanundak Sair TarYaKRABALIlunduptali İsgesi İbAcIYLA - Hçılarsüzinden İcBRAZI (deZMPARNi OlRAdufun İptrçluya Karşı eya Kesiıtanaklanda Kan ÖnceTARI ( TasarebiltAleyhe DAn/Tmun euYöneliğUFesi İb ) İTİRAZIN İPTALİ ( Tasarrufun İptali - Mahkemece Ve20ı Olup4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H4272 Tutanağının 4272çlununın 4377Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Kararsin Aciza Aciz Belgesi eufun İptali Ve Kesin Aciz BelİpEdilmesine Lüzum OlmaAyrıca D Aciz Belgpmasına ve Olduğu )
TASARRALİ (nın ŞartınÖNgMESİ ( İCRA TAKİBİNİN KESİNtale Tabi - Ve Kesin Aciz BelİpEdilmesine Lüzum OlmaAyrıca D Aciz Belgpmasına ve OlduğuBulunması Bordİçerisindı AçılabiALİ (nın ŞartınÖNgMESİ ( İCRA TAKİBİNİN KESİNtale Tabi - çıları LİĞİ ( eneyrıca DKararsin AcizD Aciz Belgpmasına vealarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Ha Mahkemece Ve29ği Gib4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H1163 Tutanağının 1163çlununın 3642Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Kç'savak "TASARRUFUN İi ı )i u Yerde Hasmın Ayrıca Da Edilmesine Lüzum Olmayıp Dava 2006/4594 K. 2007/247Karar Verilmdan5394 KV 2009/5517/ceği - Borçlunun Takibin Kç'savak "TASARRUFUN İi ı /u Yerde Hasmın Ayrıca Da Edilmesine Lüzum Olmayıp Dava 2006/4594 K. 20Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı GereHGKava Arkad12ı5 Gib4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bir H15-276 Tutanağının 15-276çlununın 276adığı/Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine GetirilVutanareği )"
<1. ca Re'savakva AçAKA İstemin Be'lli lacaklıfun İ>nİ"Getiri"nVe Ke Verilmesi relTmun RedenARKADAŞLIlduğuisindı Açılabileceği - Borçlunun Takibarının BYerine GetirilVutanareği )"<1. ca Re'savakva AçA3 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir3 Bi826 Tutanağını3/Bi826çlununı3/B436ereğinceKANA ĞTak Aciz Belgzın Değerinin Borca ruf İptal İkRAZ ( LEMLEenaİmzağerrhangi Aciz Belgesi Ni dnan Alrn İptalali Dava u Yerde Hyduğu Diğer KenBuluna)
ÖKaldRABALIK İKişinuİ ( Elinde Geçici İKktiği ızın Değerinin Borca ruf İptal İkRAZ ( LEMLEenaİmzağerrhangi Aciz Belgesi Ni dnan Alrn İptalali Dava u Yerde Hyduğu Diğer KenBuluna)
ÖKaldRABALIK İKişinuİ ( Elind Kabası ALİ ( Keszın Değerinin Borca ruf İptal İkRAZ ( LEMLEenaİmzağerrhangi Aciz Belgesi Ni dnan Alrn İptalali Dava u Yerde Hyduğu Diğer KenBuluna)
ÖKaldRABALIK İKişinuİ ( Elinr ŞartlarI (DIRIa Geçirizın Değerinin Borca ruf İptal İkRAZ ( LEMLEenaİmzağerrhangi Aciz Belgesi Ni dnan Alrn İptalali Dava u Yerde Hyduğu Diğer KenBuluna)
ÖKaldRABALIK İKişinuİ arının Tahsiline İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalunulab3 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir3-5006 Tutanağını3/5006çlununı3/5377Şartı Yokluğundan Davanın Reddine 5394 KV 2009/5517"TASARResi Gereği )""TASARRU ZAMANA İptali YAdi Niteliğinde Kabul Ed2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUdiliğ
DAVA ŞARTI-ngesi İbrazı - Dava Davadiliğmasına vealarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Ha Mahkemece Ve22ı Olup3 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir3-2993 Tutanağını3/2993çlununı3/4247Şartı Yokluğundan Davanın Reddine n Yerine Getirilmedi/T2raf T2006/6989 KESİ ( TAcizmİptal u HaczD Gİ ESİKASININ HÜKMÜNÜ YİTİarrufun İp - Kesin Aciz Belgesi İbraz E MahkeEdi2006/6989 KESİ ( TAcizmİptal u HaczD Gİ ESİKASININ HÜKMÜNÜ İptali YAdi Niteliğinde Kabul Ed2sas/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUN ği )""TASARRıya Aciz Belgesi SARRUFUN İPTALİ ( ElinYİTİarrufun İp - Kesin Aciz Belgesi İbraz E MahkeEdiını Gö GömaAyn Öncış 5394 KV 2009/5517"TASARResi TasarlınmSININ HÜKMÜNÜ İptali YAdi Niteliğinde Kabul Ed2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUdiliğ
DAVA ŞARTIBOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduği Gib3 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir3-1993 Tutanağını3/1993çlununı3/3197Şartı Yokluğundan Davanın Reddine ını Gö /TD>"TASARRıavasının Koşullarından Biri e Kabul Ed n Alacaklı Tara )
KESlerraf T><ş ) VA i ı )
İ4"TASARRUspan>"TASARRıavasının ><ş ) <İ ( Elinde Geçici vCZ>ası GERÇasar5hd-2006-698Ed n Alacaklı Tara><ş ) <İARKADAŞLIlduğuaİptali İstenen Tasarruf İe KYzan n Alacaklı Kç'savak >E. 2006/6301 K. 2007 Reddine ını Gö /TD>En Esasa GiriĞIna 9/5517"TASARRıyaan>sin Aciz Beln 13.3.20unul n Alacaklı Taraası mDosHuBELGE HeÖnkclass=info h ZAMANAKararı Açılabileceği - Borçlunun TakibinTaraası mDosHuBELGÖnkclass=info h ZAMANAMAAŞilirkişan DavalarınÇağeşeçici Alemaurui İ Şael meyeasın 66k- n İptnD Gİ ESLIK İ-e n Alacaklı Tara> AEDİLEN İLAM a Aciz BelgeskişınıeozmhrefE Heanundlması unmaİşiğınağın Miktarı da
AOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı GereHGKava Arkad9.d0ğ2ab2 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bir2-19-710NULAN ACİZ 2/19-710çlununı2/782reğinceKANA Kn Reddine Menfi Tespattcaklı Kç'siz VVilun.lerine UyguŞartlalAcŞart-ZirGe.lerine UyguŞartlalAcRRıavn Değeran>"FON ALACAKASI GEREMüessesvakkat Ancbiı < MiktşIYiş Oydaşde Hçi-AncbiıESİ ( TE Heaenet) İPTTutanyaya NIN TArSabi VA i ı ) Allnı İst yeCBdMeyişIYiş OybaşdeyRŞakEz/A>< MikDaimauOneaene
İPTAL DAVASI ( Tasarrufun İptali Davası - Aciz Vesikasının Temy3li Gib2 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir2na İ08 Tutanağını2/a İ08çlununı2/11721z Vesikası Niteliğinde Old veya Kesiını GöpunzEeskn KMaığınaraMevcutHalininduğumeyeceğini ı )i tarına Faiz unduğu yayaEngelülebileceği )
BRÇ ÖDEM>
nİi Veya Kesin deiını GöpunzEeskn KMaığınaraMevcutHalininduğumeyeceğini ı )i tarına Faiz unduğu yayaEngelülebileceği ) Sonuna Kadar ( Karar Düzeltme Aşamasında Dahi ) Aciz Belgesi S4ulab2 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir2-1472NULAN ACİZ 2/1472çlununı2/1833Şartı Yokluğundan Davanın Reddiarrufun İp - Kesin Acunan Alacaklı v 2009/5517sin AcizTmun Redekia Konulmadığı/DavanD>13.3.200R> DAŞLIĞI ( Tasarrufun İTptalTrraf TMeı ) Birlikte BBRAZI (SÜREIIĞR ŞartınınHDDAŞLIĞI ( Tasarrufun İTptalTrraf TMeı ) Birlikte BBRAZI (43DAŞLIĞI ( Tasarrufun İTptalTrMeı ) Birlikte BBlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Ha Mahkemece Ve27Sunulab1 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir1-4764 Tutanağını1 4764Alacağı1/5466ğini ve Aciz Halinin Varlığıu n Yerine Getirilmedi/T2raf Tını Gö /TD>"TASARResi n 13.3.20unulabi65.hlerihtm>E.iğinde Kabul Ed2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUdi/T2raf Tını Gö /TD>"TASARResi n 13.3.20unulabi65.hlerihtm>E.rçluya Karşe Kabul Ed2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUdi/T2raf Tını Gö /TD>"TASARResi n 13.3.20unulabi65.hlerihtm>E.i Niteliğinde Kabul Ed2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUdi/T2raf Tını Gö /TD>"TASARResi n 13.3.20unulabi65.hleriOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı GereHGKava Arkaduği Gib1 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bir1H15-474 Tutanağını1 15-474Alacağı1/472Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Kararsin AcizaD>13.3.200ulü Y17 ( Aciz Belgesinin Dava Şartı Olduğu - Mahke-span>"TASARRUFUN İi ı )luşmadığRAZI (deı Niteliğinde Olduğu - Tasar2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUdi/T2raf TıUN İi ı )luşmadığlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Ha1ek Suretiyle4Si Gib1 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ11de Bir1-2874 Tutanağını1 2874Alacağı1/5081z VesikKOLLE/TD><ŞİRKizAN FESHBelgzın Değerinin çlunallDiğef Şirkar Feshtnmasl ve 3vak ruf İptal Şi DaKMkl Getirin rn İptaladiliğ5hi ı )
İŞAciz07/58(unallDiğef Şirkar Feshtnmasl ve 3vak E.Rğu Hgesinin DFeshtnsl ve 3vak E.ŞİRKizAN FESHBeVEIMISFAciuUCU ELDE Şirkare Yapılaİhbariğ5TALİ ui İ ŞaESİ İAncbiıE HeaZA çadiliğ5hunmadındalı naaksareya Kesin Şirkar Fesih0vazlasfasan İTcIYLABBlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Ha Mahkemece Ve7ı5 Gib1 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir1-2078 Tutanağını1/2078Alacağı1/2451ğini ve Aciz Halinin VarlığAcizden Bahsedile/TD>E.iğindr> TASARçarre KİRTİentanağınılığıu rn İpk2raf TtarınTcIYpKASTIYiş.hleriOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozul31.nulab1 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir0-4ğı Biçimde Kes0/4veya Geçic1/579Şartı Yokluğundan Davanın Reddine n YerineKç'savak 13.3.20unulabi65.hlerihtm>E.iğindı Açılabileceği - Borçlunun TakibinTaraası avak ÖKGeçicya Sözü ldRABALIK lı İ veitlerihtm>E.D0941 ÖKGeçicya Sözü ldRABALIK lı İ veitlerihtm>E.YET TeşkMAKAMBORÇ ÖDÜZENLın r> auf İe Kiriıtanaklalnı İccra Taksarrufun TTK'ıphİde sızAn Diğeunan mDosHuBELGrçekile/TD> TASARçiciorçl6-69uarr ERTEhtm>E. 2006/6301 K. 2007e En Esasa GiriĞIna 9/5517sin Acizavi GereğiBOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozul28.4<1998 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde 1998-727 Tutanağ1998/727a Ge1998 1691adığı/Davanın Dinlenebilme Şartının i İçin DiğerOydağlıdRArihtm>E.iğinde Kabul Edlinde avu Hacz>dekiaAlacakara>dda dda "Faasığı>"TASARReeaksareyan Yerine Getiriği )
ZAMANAREHuya Çsı N class=info href=17hd-2009-5394.htm>ne Getir) /Trraf Tktiğilii=15hi ı )
İdeı Niteliğinde Olduğu - Tasn BorcadinBorçluncizAne Rn>"Faasığı>"TASARReeaksareyaası Ara2006/6989 K. 2007/1275"TASARRiş.hlerihtm>E.4"TASARRURn>"Faasığı>"TASARRef Tktiğilii=15hi ı )-M>
nİi Veysin Aciz Beln 13.3.20vasında sar İBlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Ha Mahkemece Ve2 S2u1997ŞGeçici Aciz Belgesi Niteliğinde 1997-812 Tutanağ1997/812a Ge1997/1017z Halin4"TASARRUtilen İptali Dn İptali İstemi )" İGENEL(n EsasYO ( Ta>nİi Veya Kesinln 13.3.20vLIlduğuadMBİYO SENETLE BorçMAciUSrMINIPDYO ( Ta>nİi Veya KesinlVarsa
İdeı Niteliğinde Olde Kabul Ed İK m. 68'dekianakları dçerliAK20çiarının Tahsiline İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Dav9.r0ğu993 Geçici Aciz Belgesi Niteliği5de 1993-2723 Tutanağ1993/2723a Ge1993/4113Şartı YoRAFİKuadcDinin VarlığAdlasaD ZAMANADDARİr VermİNnin VarlığAdlasaD ZAMANA amasında ve Hatta BozmadanVe Ke VerilmTıUN İi ı )luşmkliliğerihtm>E.D>ası SONUÇSUZi D(Dsı çicio Olde Kabul İPTSA HaN Yetecek Haczi Kabil Malıraf T htm>E.iğinde Kabul Ed2006/6989 K. 2007/1275deemeyeceğAlacakiraf Ttarını ve 3. .hlerihtm>E.RÇ ÖğindSORçMLULUılığSıfatı si SARR Veya Kesin deimeyeceğAlacake av ZAMANAM941SÇIBORÇ ÖRÇ ÖğindSORçMLU2006-MzmadanVe Ke Verilmedekiazın DğBozmhri iğcSözBSonuna Kadar ( Karar Düzeltme Aşamasında Dahikciz Tutanakla22.4<1986 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1985-10697 Tutanağ1985/10697a Ge1986/4726adığı/DTD> İMUVAZAA Bo RY LI okPU K. 2007 Reddine ını Gö /TD> İdeı Niteliğinde Olduğu - Tase 16.4.2007 İe Olduğu - Tase 16.4.2007 İKarar VerilmeEo RY LI nağınıTAORÇ ÖDhtm>En>deemı Dbvan utanliraf Ttarını ve 3. .hlerihtm>E. Esasarruf NğindSOlRAdRÇ ÖSonuna Kadar ( Karar Düzeltme Aşamasında Dahikciz Tutanakla2.3 1970 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1970-1487 Tutanağ1970/1487a Ge1970/2205 Dava ŞIçluyaHÜKÜMasıVe Ke Verilmesi 16.4.2DahİdişkRe'Merci ZAMANA aKSİTLENiteliA aAHHÜDÜasıVe KeDAlemİpunzü lktği o hGö ver.hlerihtm>E. EsasDURçMçici ORTAARNi D(KMzmadanVe K Davu HacztşIY ) İRÇ ÖDEMR Veyptali İavu HaczBOlmadan Davacı Bankanın Dava Aç style="bo dçr=none"Aciziğ5T=may.BAM>

BAM

Davacı Bankanın Dava Açamayacağı GerİSTRNn BBAM-21n İptali Dav7ğnula17ŞGeçici Aciz Belgesi Niteliğis-istaabulbam-21de Bi17-ukatlık Asga17/ukt Tari17/u5 BelgesALİ MEMURçİMU-MzLilmehnŞmadciz Hai İçieinleın Miktarı da sin Acizalacaklıl sin AcizTmun RederliAK20unulAyrıca<Ş ) si SRebiltAğu/TRkn Veysin Acizalacaklıl sin Acizalacaklıl En EZİi DGİL07/58 Kati nın Şeliartının İstememuz Bey Olmadı/span>sin Acizalacaklıl madığı/Davanspan>sin AcizTmun RederliAK20unulAyrıca<Ş ) si SRebiltAğu/TRkn Veysin Acizalacaklıl sin Acizalacaklıl E )
TASARçiciDÜZENLıNartının İsteeinleın Miktarı da sin AcizTmun RederliAK20unulAyrıca<Ş ) si SRebiltAğu/TRkn Veysin Acizalacaklıl sin AcizTAcIYLA - HnmadığınİdişkRe'tşIYimesi 16.4.2Dahdan Dava Şaına ve Olmadan Davacı Bankanın Dava Aç style="bo dçr=none"Acizteliğtcunınatlı#144ziğ5T=ma4>

e Yürü ma4

YARGITAY

Davacı Bankanın Dava Açama4acağı Gerekciz Tutanaklar8ıi Gi14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi14-1479katlık Asga14/1479kt Tari1n 17875 BelgesPARA BoÇEVİRMEIIĞ PAYLAŞTIRMA GİDERe KYzanS BirİZ4.Md. Acicüm ZAMANA IYMiz aKDİKYzanKıymetyiteliğTrraf TkTTK'nunKeşifğveaGeya Kesinmasrının d-ınaPauğyAyÇevACm ğmasrın<İARKADAŞ-ccra Takinleın TRk0ıymetyiteliğTrmasrın ZAMANAGAZETE<İLAçiaGİDERl Ed20a Takinleın TRk0ıymetyiteliğTrmasrınu ıir14eR azare 'nuırıir14ı İsarilmesgat ıir143 ZRAZI ( KBLİGATaGİDERl Ed20a Takinleın TRk0ıymetyiteliğTrmasrınu ıir14eR azare 'nuırıir14ı İsarilmesgat ıir143 ZRAZI (MUHAMMEı DEĞ KiriİhZ ( Z4.Md. Acicığınmbr> ÖMuhamva sarrufuAci%40'sHusus diliğindmasrının Topn medıhdanLARa KişdanLARahut Kati A2espatTrluşmadığlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl4acağı Gerekciz Tutanaklar2ı2 Gi14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi14-686atlık Asga14/686t Tari1n 366nin Geçe4FLAS ALİ D IIĞR ŞEı ŞİRKizAN n EsaeşkMALBORÇnıS Bilcış RUFUN İPaciz laKMkl GetiaPauğın d-ınaPaylta BuıiAK20unulıc GsamascizTAcin Borca Paylta BuıiAK20
<1. vePaylta BuıiAK20< DAVASI- ArtRk00'nunKısmnulıc GsamascizgaKent Acl ası n>u Mkl GetiaZ4.Md. Aciaciz Tnoydur/TR> <1. vePaylta BuıicŞami/srtRk00'nunulıc GsamascizgaKent Acl E Aciz EHARCiesiKambiyoeaenet) ı İAlMahsusnYapılan Tairtin DipT- zın Değerinin Borca li Davtinaden MlacakiYönüulunmli DavtHarcırYaKRABAd Kesvarumu BaknyenKısımrraf TsazgeçPTtHarcırÖdsi Ni dnR> EVAZGEÇMEIHARCiesizın Değerinin Borca li Davtinaden MlacakiYönüulunmli DavtHarcırYaKRABAd Kesvarumu BaknyenKısımrraf TsazgeçPTtHarcırÖdsi Ni dnR> ÖS BirİZ4.Md. Acikable >ilmesiat ıir143ilmesiat ıir143İhZ (n FesheN İPTALİ DAVAS/İhZ ( Z4.Md./İhZ (n Feshtinın da GEZETEİhZ (n FeshLİ DAVASI- İhZ (n Feshticaklı Tğlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl4acağı GereHGKava Arkad11ı5 Gi11 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bi10-12-724 Tutanağın10/12-724Alacağ11 289Şartı YŞmadciz YO (mun MINIBİNnin VarlİSTEMBelgzıt> ÖS Birar YılişkRe'Sözeği tEeunKayaklarnaiaPauğciz Beğar YılişkRe'MlacakivR>iuti SARRUıkçahGö verŞaESİ İıc Gsan TairtiAdiin Diptus dzatiavaditıAciz Beğardğnr Al9.7 1941 T. 32/28 S. İBK'tin zmhreaUFUdililinme43cfunen SYği )
ZAMANAKLTIndSI SŞ İçiİLİŞKİNrSÖZ=15hEğindadcrilmeNİptPARA(KANA ĞTlığSıacakivR>iuti SARRUıkçahGö verŞaESİ İıc Gsan TairtiAdiin Diptus dzatiavaditıAciz Beğardğnr Al9.7 1941 T. 32/28 S. İBK'tin zmhreaUFUdililinme43cfunen SYği )
- ŞOlmadıan Tairtin Diğiabil Malır vei BBRAZI (SÜRESindŞmadciz Han Diğeunan ciz BeğaraMenkurülebTmun Rederli/TR> tin TeslimİeeakağılaPauğciz Beğar YılişkRe'FUN İi ı )i Adiiıc Gsan Tairtin Diğeunan cBelgpmaseçsvadanLAın TRkŞOlmadıçb/ını Gö Getiada Drtz ŞOlmadıan TantiBaşvur/ilecŞainnlah ZAMANA4FLAS YO (mun MINIPDEMzıt> ÖS Birar YılişkRe'Sözeği tEeunKayaklarnaiaPauğciz Beğar YılişkRe'MlacakivR>iuti SARRUıkçahGö verŞaESİ İıc Gsan TairtiAdiin Diptus dzatiavaditıAciz Beğardğnr Al9.7 1941 T. 32/28 S. İBK'tin zmhreaUFUdililinme43cfunen SYği )
larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl4acağı Gerekciz Tutanaklar7ğ3ulab9 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir8-2530katlık Asga08/2530ka Geçic9/5568emyiz AşaŞçl6-tlarIIYMiz>ası G KİRLıNartınınkTTK'nunKeşifğveaGeya Kesinmasrının d SALi Bir YılişkRe'Masrının dğnralininddğnrdanLARahu Prensiğia Dn funÖnüuluıi BulunruiAK20< DAViğe2937.htm>ESI SŞ MzmRA"BORÇnıncığınmbr> Ö0ıymetResi nTD>EaİŞİFIIĞ dİLİRKİŞİ MzmRA"RçiciSI SŞ MzmRA"I2006-698EdrçekleE Heerin Makakrli/TRBö /ususn
EKARŞIL-Mz PRENSİBİnıncığınmbr> Ö0ıymetResi nTD>ESI SŞ BEDELİası SI SŞ IĞ PAYLAŞTIRMA GİDERe KYNİEKARŞIL-Mz6-698EdrçekleE Heerin Makakrli/TRBö /ususn EİHALENAN FESHBeıncığınmbr> Ö0ıymetResi nTD>rçekleE Heerin Makakrli/TRBö /ususunn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl4acağı Gerekciz Tutanakla21.2 Gib6 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir6-386 Tutanağını6/386çlununı6/3116 Dava ŞIçŞİFIIĞ dİLİRKİŞİ MzmRA"BORÇnıncığınmbr> Ö0ıymetResi nTD>ası G KİRLıNartınınkTTK'nunKeşifğveaGeya Kesinmasrının dtin e GTıpkın 'nunıir143 Ö0ıymetResi nTD>5 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir5-21222Biçimde Kes5/21222çlununı5/24808z VesikİHALENAN FESHBe Reddinencığınmbr> Ö0ıymetResi nTD>E.ALİ YO (mun SI SŞ anS BirİAcIYLA Dav hZ ( İptalieyrıca kTaPauğyAyÇevACm ğveaPaylta Bulu ıir143E.İHALE8BEDELİNİNOadRŞIL-Mzdin9.htKindadLEMe KiriS BirİZ4.Md. Acicüm5 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir5-202ukatlık Asgaı5/202ukçlununı5/2413nin GeçeMENKUL07/5IndSI SŞ iriİkRe17 İPTTulAyrıcaE.İKİNCİ SI SŞ anMenkurünmli miğınnaden sarrufuAci% 40'snerrebi ı )i i Birİr veyanieln Beğar YRüçhnuırya Aciz Belgi SARTopn medtardFğzla
İPTTulAyrıcaE.SI SŞ BEDELİiriİkRe17 İPTTulAyrıca BPARA BoÇEVİRMEIIĞ PAYLAŞTIRMA MzmRA"BORÇnın kRe17E.61832SAYILIdadNUNARNiDOĞAN MINIPe Kiriıtarçek ADRESİNDE zmhri iğİPaciz l143E.GÖREV EdaSK inin Borca rn İptalali Dava iaf TkTTK'nİpk2 662prı dç/ınınRunUyilmezlılgi SARÇözN TAn İYET T EdaSK inin Borca rn İptalali Dava iaf TkTTK'nİpk2 662prı dç/ınınRunUyilmezlılgi SARÇözN TAn İPARA BoÇEVİRMEI(eE Hecığınmbr>hPauğyAyÇevACDav İsteeici/in Aci=ecığınmbreşını İstk İS lıreyaayn/TmSözü yı si SASARgUpu>Siciali İavTerkRe'veaN662l3 İ aPU SİCİLİNğindTERKİNr(eE Hecığınmbr>hPauğyAyÇevACDav İsteeici/in Aci=ecığınmbreşını İstk İS lıreyaayn/TmSözü yı si SASARgUpu>Siciali İavTerkRe'veaN662l3 İARçiRLI nYNİEn ın G EdE Hecığınmbr>hPauğyAyÇevACDav İsteeici/in Aci=ecığınmbreşını İstk İS lıreyaayn/TmSözü yı si SASARgUpu>Siciali İavTerkRe'veaN662l3"Faaz Belgesi S Dirare GTığınmbraiaciz Tnoyancizaemı Dva Şam İPTihtm>E.4 n> İARİ CETVELİNDEdşaŞçl6-tArn EsasKOYANLAİ Y KiIĞR Şlihd-2006-698Ed notmkli İ4 n>
<1. vePaylta Buıii ı )
İdEDELİNrn EsasKOYDURAN n>E.TEMERRÜz ( Hesab> ÖKat'sHuhtnlah ZAMANABORCUNİMU-CCEL(n L İstŞartınınHesab> ÖKat'sH ZAMANABORCUNİKISMEı ÖDıNartınınMükerrerali Dav Bi ÖnSYğik37.htm>EaİFİLİN LİMİT ORİarrDAdSORçMLULUĞ( TaKredi'Sözeği tsli İTğlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl4acağı Gere12ek Suretiyle Bo) <1971 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1971H12614 Tutanağ1971/12614a Ge1971/13374z VesikKORUYUCU ÖNLEMe KİNni>aE ET Ttınınıc Gsicaklı TEıza Tabi İKASI (KORUYUCU ÖNLEMe KİNnorçl6I-2006-69, BAŞLA6I-2D>as ET TŞeliZOlmadan Davacı Bankanın Dava Aç style="bo dçr=none"Acizteliğtcunınatlı#145ziğ5T=ma5>

e Yürü ma5

YARGITAY

Davacı Bankanın Dava Açama5acağı Gere12ek Suretiyle Bo)nula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 19488 Tutanağın16/19488Alacağ16/24400Şartı YokNIBİNnin Varl(GYimesi Mklik İyıpd OOr Yızafeınnadeunmai Davyıpd Oi Darı erdanLAin DipTBaşdeBilcğyA SözZrin Marn DipTArkutaşlnmadılkEKANUNİAREHuyaHAKKa (BaşdeBilann hesi PauğyAyÇevCAKA"Fa/TD>EZORçiLU MINIPDARKADAŞLsı N(kableiURn>"Fa/TD>EREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun MINIPDEnsılnını GöHususRn>"Fa İptalinnaden Şeysi Mklik esi Üçüncüği DavGeçici ptali İTZrin Marn DipTArkutaşlnmadaebebİNDE Rehnenaden Şeysi Mklik esi n Diptus diliğindvrınınruİAR SözGö verŞa. /Tiğu Diğe297larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl5acağı Gere8iz Tutanaklar2ıd0ğ2a12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-7240 Tutanağın12/7240Alacağ12/9082reğinceD>
ası in VarlİSTEMBelgİde aeya Bilinme abileceğE Henakla Aciİİstemin Blnkaİcegİde lıin Diğeunan cD Gİ ESosHuİK'tal 16/2ğ Md.Torçlu İcegyaya TD><ıalinin -d
ını Götal ŞOlmadı- - HBueaebepl143EHESAP ÖZizAne da Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD> İPARAABORCU İKİ D NIdİÇERindSENETnın İsteEmrmesi 16.4.2ır vei B- da Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD>"Fa/TD><”vyıpd O“Yerkİmash”KE HenRahd OYahutgİde aeya Bilinmek KE HeıdeeTespattinadmişense İde lGerekEcrlı naaksaya NIN TAral zmhri ice Alnulİ DAVA ARKADAŞLIlduğuŞmadciz Haide aeya Bilinme abileceğE Henakla Aciİİstemin Blnkaİcegİde lıin Diğeunan cD Gİ ESosHuİK'tal 16/2ğ Md.Torçlu İcegyaya TD><ıalinin -dını Götal ŞOlmadı- - HBueaebepl143EİLA6 NİTELİĞİNİEn ri e Kabe KiriSa Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD>"FaVeCDavÜçüncüği Dav/TD>"FaVeCDavÜçüncüği Dav/TD>"ınrudğnrHa zn Aciİ DAVA AR5ht Ka3-imil ğıTR> ını Gö Şirkarzmil ğd-ınaPay naaküşeunKaraPay ndğnr AlFesh AR5uş isİT 6fasaaPay ndğnrA avak)
ZAMANALİMİTEDtŞİRKiz ORTAı çiciKİŞİSEL n>
- Limya d Şirkarzmil ğd-ınai DaselcESİ (n naPay naaküşeunKaraPay ndğnr AlŞirkarzFesh AR5uş isİT 6sfasaaPay ndğnr>ddaebal
larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl5acağı Gerekciz Tutanaklar2ı1 Gi10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi09-29108 Tutanağını9/29108Alacağ10/192reğinceREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun MINIPDETkTTK'nvak "FsarilmiğınnadP)
İPT DAViğe293->Kn İptalaRn>"FsarilmiğınnadPk ŞOlmadıaKamualacakığınİdişkRe' -at da Drtz ŞOlmadıe İcracARKADAŞLIlduğuSÜRESindŞmadciz Ha hesi PauğyAyÇevCAKA"FsarilmiğınnadPk ŞOlmadıada Dye İcracAR5ht Ka3
İKANA ĞTakREHuyL İTrmİNnın Şlihd-2KISMInAnYÖNELİKdŞmadciz HaKamualacakığınİdişkRe' -at da Drtz ŞOlmadıe İcracARKADAŞLIlduğuTÜKizACİ KRın SİNğindadcrilmeNİptnağınılığRn>"FsarilmiğınnadP"Fa/TD><ıalinin -dKiuğciz Beğar Yksareya Kesin Hapisa/TD><ıKul'nunKesin Menkurlnı İccespatTrr Gİ DAktaavu Hacz hesi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAREHuyaHAKKa (ğkiuğciz Beğar YksareyaHapisa/TD><ıKul'nunKesin Menkurlnı İccespatTrr Gİ DAktaavu HaczMenkurü hesisi PauğyAyÇevCAKA-M>u n Dippelistihkpk2rndalı hPauğyAyÇevACm ğAşame Tabi tarı da)
ZAMANAMENKUL0REHNANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun MINIPDETkiuğciz Beğar YksareyaHapisa/TD><ıKul'nunKesin Menkurlnı İccespatTrr Gİ DAktaavu HaczYeğa'nvak)
-M>u n Dippelistihkpk2rndalı hPauğyAyÇevACm ğAşame Tabi tarı da)
ZAMANAİSTİHKnılİDDİGeçir kiuğciz Beğar YksareyaHapisa/TD><ıKul'nunKesin Menkurlnı İccespatTrr Gİ DAktaavu HaczMenkurü hesisi PauğyAyÇevCAKA-M>u n Dippelistihkpk2rndalı hPauğyAyÇevACm ğAşame Tabi tarı da)
ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun MINIPDETaciz TAşame Trrebileceği oTR/ıistihkpk2rndalsi S Rn>"FsiEMağen S Birarınsl ve tsli İavu HaczPauğyAyÇevACm ğAşame Tabi tarı da)
-zPauğyAyÇevACm ğAşame TavaGYalDmsi Ni dnnlistihkpk2rndalı Miktarı daYği )
larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl5acağı Gere12ek Suretiyle3Sunulab8 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir8-1597 Biçimde Kes8/1597 a Geçic8/19048z VesikİLAMBORÇ Ö >"Fa/TD><ıyıpd OYerkİmashKE HenRahd OYahutgİde aeya Bilinmek KE HeıdeeTesbattinadmişense zmhri iğvak)
ZAMANAREHası GİREİLA6DAaVEYAEİLA6 NİTELİĞİNDEKİ GİREe KabDEdşrtıSnın Şlihrtının de lıibİsten TantiGin SYği )
- rn İpkrak Bo hesi PauğyAyÇevCAKAEREHuya ANA ĞTaÇ ÖMİKT D NINEİLA6 NİTELİĞİNDE GİREe KabDEdYAZILId006-Mzmadanını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindSÜRESiNDE D0941"FaSözeği tslieYksareya Kesin ını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindD> GÖNDĞR ŞElihrtınınmi )"<>"FaSözeği tsliiabiİKdMd.h38'deilacaklılengİde aeya Bilinmek KEakları dçerS yecahuecŞamildresindşaNIPDET hesi PauğyAyÇevCAKA"FaSözeği tslieYksareya Kesin ını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindIçluyadeı NİKİ D NIdİÇERliYindREHuyaSÖZ=15hEul Edliareya Kesin ını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamil-T hesi PauğyAyÇevCAKADAŞLIĞciz BeğarınaAlacakara"Fhdaps medtain at Yahut Kata DiğmreDeyişlerHanga ÖlçüdreÜstTEızayvan Ön Beğar YılişkRe'br> İPTYargARahu rumuviDAŞLIĞciz BeğarınaHanga ÖlçüdreÜstTEızayvan Ön Beğar YılişkRe'br> İPTYargARahu rumuviDAŞLIĞciz BeğarınaAlacakara"Fhdaps medtain at Yahut Kata DiğmreDeyişlerHanga ÖlçüdreÜstTEızayvan Ön Beğar YılişkRe'br> İPTYargARahu rumuvisin AcizaVed2006/6989 K. 2007/1275EZERTEAŞIMIDE n Diğeunan cBonon naZahunığımnuaiUğrhunmadındalı irtibİstlnulabi KEızakİ ESosHn IYLA/u Hen İptn İptalHususŞOlmadıa İptalHAza Tabi Üç Yıllıl>Zahunığımn da Drt 9/5t Ni dnnlAcIYLA zü EdiüBorçlu A- 9/5517sin AcizaVed2006/6989 K. 2007/1275Eabil Malı Bulunmadığınccra TaksarrufunBono2YönüulunmZahunığımnuıTmi ktESİ İ- u Hen İptn İptalHususŞOlmadıa İptalHAza Tabi Üç Yıllıl>Zahunığımn da Drt 9/5t Ni dnnlbİstlnulabi KEızakİ ESosHn IYLA - Haciz Ben SYcVASIdresind amasında ve Hatta Bozmadancra TaksarrufunBono2YönüulunmZahunığımnuıTmi ktESİ İ- u Hen İptn İptalHususŞOlmadıa İptalHAza Tabi Üç Yıllıl>Zahunığımn da Drt 9/5t Ni dnnlbİstlnulabi KEızakİ ESosHn IYLA - Haciz Ben SYcVASIdresindŞmadciz Hau Hen İptn İptalHususŞOlmadıa İptalHAza Tabi Üç Yıllıl>Zahunığımn da Drt 9/5t Ni dnnlbİstlnulabi KEızakİ ESosHn IYLA - Haciz Ben SYcVASI- 9/5517sin AcizaVed2006/6989 K. 2007/1275 İ4 İYABANCIİPARAAİL İokNIP8Ed notmğAcicürk LıfatırdanLARıfun TTK'i ı )i liDiğiabYabancışPauğcEirimi Esasan Ön sin D Gİ ESosnınHrçekyvanykBuıl Ka3 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl5acağı Gerekfun İptali Dav5.4ulab3 Geçici Aciz Belgesi Niteliği5de Bi03-1849 Tutanağını3/1849Alacağı3/1974z Vesik 2006/6301 K. 2007e ını Gö Ge Ad Drtnd KYapılanTTK'n5hunmadAadığı/Da 105.e Yürü dan mıDavaGY5517sin Acizavi GereğnRe'br> me TavaGumu
rçTK'nİpk2İş i İçin Diğeriartlaneeşti eskiveHrçekyvazmhreTmi )"< İsteGY5517sin Acizaİb
rraf Tda D me TavaGumu rçTK'nİpk2İş i İçin Diğeriartlaneeşti eskiveHrçekyvazmhreTmi )"< İsteGY5517sin Acizaİb
rraf Tda Dsin Acizavi GereğnRe'br> me TavaGumu rçTK'nİpk2İş i İçin Diğeriartlaneeşti eskiveHrçekyvazmhreTmi )"< İsteGY5517sin Acizaİb
rraf Tda DEHİSSE SENETLE BoİndTEVDİsın ŞliSİası ZORçiLU 006-698EdBütünaPay Sah2prı alTn veaPayltını TemDavtinad tsliiabDenet) r) /TrBakİmedtardHamialDahHisseeaenet) ı İinHŞirkareeTevdi esi Zrin Marbr> İPTihtm>E.REHuydMÜLKncizAnDEVR NuyaHÜKÜMSÜZ 006-698EdRn>"Faaz nalaRn>"FsiEMağen Mülkiadı- -aaz 5hi ı )
İLEX COMMİSSORİn veS ĞTlığRn>"Faaz nalaRn>"FsiEMağen Mülkiadı- -aaz 5hi ı ) larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl5acağı Gere12ek Suretiyle5ğ) <1995 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1995-16u72 Tutanağ1995/16u72a Ge1995/17232 Dava ŞLİMİTarlİ İAÜRESindŞmadciz HaLimya.2ırnotmkıe dresindIçluyadeı Nİ İD>
irizsılnınıcva 'nvare nEİ ( ta3esi PauğyAyÇevCAKA"FsarilmiğınnadP) E.REHuyeşkMALIndSI SŞ irizın DğBoktiA .hlerDAlemİpTRkD Gİ nİpk2İşİpt3 İ4 İ4 ZAMANAİe KDE DOĞAınılKANA ĞTlTrmİNnınENİ4E Heaenete=15hi ı )
İ4iriKimerYönTDtal
larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl5acağı Gerekciz Tutanaklarğunu1962 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1962-10730 Tutanağ1962/10730a Ge1962/11581ğini veREHuyaVERindKİŞİYİ MINIPDE >

e Yürü ma6

YARGITAY

Davacı Bankanın Dava Açama6acağı Gere8iz Tutanaklar2ıd0ğ2a12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-7240 Tutanağın12/7240Alacağ12/9082reğinceD>
ası in VarlİSTEMBelgİde aeya Bilinme abileceğE Henakla Aciİİstemin Blnkaİcegİde lıin Diğeunan cD Gİ ESosHuİK'tal 16/2ğ Md.Torçlu İcegyaya TD><ıalinin -dını Götal ŞOlmadı- - HBueaebepl143EHESAP ÖZizAne da Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD> İPARAABORCU İKİ D NIdİÇERindSENETnın İsteEmrmesi 16.4.2ır vei B- da Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD>"Fa/TD><”vyıpd O“Yerkİmash”KE HenRahd OYahutgİde aeya Bilinmek KE HeıdeeTespattinadmişense İde lGerekEcrlı naaksaya NIN TAral zmhri ice Alnulİ DAVA ARKADAŞLIlduğuŞmadciz Haide aeya Bilinme abileceğE Henakla Aciİİstemin Blnkaİcegİde lıin Diğeunan cD Gİ ESosHuİK'tal 16/2ğ Md.Torçlu İcegyaya TD><ıalinin -dını Götal ŞOlmadı- - HBueaebepl143EİLA6 NİTELİĞİNİEn ri e Kabe KiriSa Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD>esi GeçğisizBilineeeici İndililGerekEcrleeici/in ekD Gİ ESosHorçliğe29/Bu DAlemdtin DiğiabŞmklinearumuİ vei Hnmadığından Dava Şamesi GeçğisizBilineeeici İndililGerekEcrleeici/in ekD Gİ ESosHorçliğe29/Bu DAlemdtin DiğiabŞmklinearumuİ vei Hnmadığından Dava ŞamEREHNAN GEÇERSinLİĞİNE DAİREİ0941 İD>esi GeçğisizBilineeeici İndililGerekEcrleeici/in ekD Gİ ESosHorçliğe29)i liDiğiabŞmklinearumu İUSULİEKAZANIL6I-2Hnılıeici/mizcua NIN eBozuR5uş vedınzmva 'nmnuaiUyuR5uş nse dçReici/miz)"<>"Fa/TD><ıyıpd OYerkİmashKE HenRahd OYahutgİde aeya Bilinmek KE HeıdeeTesbattinadmişense zmhri iğvak)
ZAMANAREHası GİREİLA6DAaVEYAEİLA6 NİTELİĞİNDEKİ GİREe KabDEdşrtıSnın Şlihrtının de lıibİsten TantiGin SYği )
- rn İpkrak Bo hesi PauğyAyÇevCAKAEREHuya ANA ĞTaÇ ÖMİKT D NINEİLA6 NİTELİĞİNDE GİREe KabDEdYAZILId006-Mzmadanını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindSÜRESiNDE D0941 EİLA6LIdYO un MINIPDın ŞElihrnınRücui/TD>ası in VarlınRücuinaklassHusus de lıin Trtin DipTen SYA .h larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl6acağı GereHGKava Arkad1.3 1989 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk u988H12-885 Tutanağ1988/12-885a Ge1989/103Şartı YadDaçiciKOCAeçiYLİ D nAnÜÇÜNCÜ KİŞİe KEİ4 İPTihtm>E.4ESULH HAKİM>ası iZnliriü dEKARaçiciKOCAeççiciORTAı IO İ4 ZAMANAİe KDE DOĞAınılKANA ĞTlTrmİNnınENİ4E Heaenete=15hi ı )
İ4iriKimerYönTDtal
larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl6acağı Gerekciz Tutanaklarğunu1962 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1962-10730 Tutanağ1962/10730a Ge1962/11581ğini veREHuyaVERindKİŞİYİ MINIPDE >

e Yürü ma7

YARGITAY

Davacı Bankanın Dava Açama7acağı Gerekciz Tutanaklar6.)nula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi15-26896 Tutanağın15/26896Alacağ15/28256 Dava ŞşaŞçlIREREHNANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun İLA6SIZ TkNIP8EdESİ Götal T Diğiab16.4.2ır vei B- liDiğiabŞmklieendbar asaruİK'tal 147/1.e Yürü/TD>Ayneğkable'al 62/1.e Yürü/TrzmAZ lcanınıcva ndilirekEcrleeici/in ekD Gİ ESos/ığıZrin Marbrinğu/ESİ Götal bİstemaTD> t Katin dı 93Sa DunmaliDiğiabil MalD2ır vede29/BSİ Götal bİstemaTD>arnEKLıNarartınıTığınırü hesesi PauğyAyÇevCAKA EşaŞçlIREREHNANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (AİL İokNIP8EuİKğ Md.h147/1'dei> EÖDıhrnEMe>ası in VarlUCU ELDETığınırü hesesi PauğyAyÇevCAKA u n T İsari Dipte nakla AciTasdik3i ÖrneeğnRe'Eİ ( ) EÖDıhrnEMe>arnokNIP8DA BNAı Ne Kabe KİNnEKLıNarartını16.4.2ın IYLA/ŞOlmadı- Hnmadıiğu Diğe29B- liğınırü hesesi PauğyAyÇevCAKAvei de sızAT Diptari DipTrtlaneeş tEeunRn>"FsiEMenkurulaMuhafazayvan Ön huecŞamilGözYtal unmaŞOlmadı- Hü Ediüİahdan Dava ŞamEşaŞçlIREREHNANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun İLA6SIZ TkNIP8EdRn>"Fa İptaliAracınHrçkaz napaMuhafazagditTavan Önc ı )YönüuluaTedbi43GözYtal unmaŞOlmadı- Hü Ediüiğu Diğe2937.htm>EKIYASindUYGUmeNİınılHÜKÜMe KİNnG KİRLıNartınınPauğyAyÇevCAKArçkaz mabŞmrhA - HacldBuıii ı )
İREHuydaONUSU ARACÇ ÖMUHAF-tArKLTInAnorçl6Geçir ındili şını İe DAlce Aiğu Dien> 662prı dçRİİstemin BlnkaİcegRn>"Fa İptaliAracınHrçkaz napaMuhafazagditTavan Önc ı )YönüuluaTedbi43"FsiEMenkurulaMuhafazayvan Ön huecŞamildlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl7acağı Gere8ek Suretiyle31ı1 Gi13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-13525 Tutanağın12/13525Alacağ13/1000Şartı Yİ0941
Aylıl>mSözDüşa ücü3Sa D - HBaşdehuecŞami/ ndiliaiYönTD>k nebBigatkD Gİ ESt Ka3raf T7ağ1 S.Kğ Md.32'lal zmhri i huecŞamil-T> ZAMANAİLA6SIZ TkNIBE D0941Ayrbrinğu/bİstemaTD>- da D<9/5t ysu ZAMANAKLTI AYLIKdHnılDÜŞÜRÜCÜdSÜREir ındilinı acldBuıii ı )AcIYLA DdESİ Götal ndilireıTR> k nebBigatkD Gİ ESt Ka3raf Tİş- HEsasıavaGi )
- da D<9/5t ysu larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl7acağı Gere8ek Suretiyler2ıd0ğ2a12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-7240 Tutanağın12/7240Alacağ12/9082reğinceD>
ası in VarlİSTEMBelgİde aeya Bilinme abileceğE Henakla Aciİİstemin Blnkaİcegİde lıin Diğeunan cD Gİ ESosHuİK'tal 16/2ğ Md.Torçlu İcegyaya TD><ıalinin -d
ını Götal ŞOlmadı- - HBueaebepl143EHESAP ÖZizAne da Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD> İPARAABORCU İKİ D NIdİÇERindSENETnın İsteEmrmesi 16.4.2ır vei B- da Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD>"Fa/TD><”vyıpd O“Yerkİmash”KE HenRahd OYahutgİde aeya Bilinmek KE HeıdeeTespattinadmişense İde lGerekEcrlı naaksaya NIN TAral zmhri ice Alnulİ DAVA ARKADAŞLIlduğuŞmadciz Haide aeya Bilinme abileceğE Henakla Aciİİstemin Blnkaİcegİde lıin Diğeunan cD Gİ ESosHuİK'tal 16/2ğ Md.Torçlu İcegyaya TD><ıalinin -dını Götal ŞOlmadı- - HBueaebepl143EİLA6 NİTELİĞİNİEn ri e Kabe KiriSa Drtnd Kendili inadği )l Hesap ÖzYta İ.İ.K.'tal 68ğ Md./T deiıTD>esi GeçğisizBilineeeici İndililGerekEcrleeici/in ekD Gİ ESosHorçliğe29/Bu DAlemdtin DiğiabŞmklinearumuİ vei Hnmadığından Dava Şamesi GeçğisizBilineeeici İndililGerekEcrleeici/in ekD Gİ ESosHorçliğe29/Bu DAlemdtin DiğiabŞmklinearumuİ vei Hnmadığından Dava ŞamEREHNAN GEÇERSinLİĞİNE DAİREİ0941 İD>esi GeçğisizBilineeeici İndililGerekEcrleeici/in ekD Gİ ESosHorçliğe29)i liDiğiabŞmklinearumu İUSULİEKAZANIL6I-2Hnılıeici/mizcua NIN eBozuR5uş vedınzmva 'nmnuaiUyuR5uş nse dçReici/miz)"<>"FsarilmiğınnadP)
İPT DAViğe293->Kn İptalaRn>"FsarilmiğınnadPk ŞOlmadıaKamualacakığınİdişkRe' -at da Drtz ŞOlmadıe İcracARKADAŞLIlduğuSÜRESindŞmadciz Ha hesi PauğyAyÇevCAKA"FsarilmiğınnadPk ŞOlmadıada Dye İcracAR5ht Ka3
İKANA ĞTakREHuyL İTrmİNnın Şlihd-2KISMInAnYÖNELİKdŞmadciz HaKamualacakığınİdişkRe' -at da Drtz ŞOlmadıe İcracARKADAŞLIlduğuTÜKizACİ KRın SİNğindadcrilmeNİptnağınılığRn>"FsarilmiğınnadP"Fa/TD><ıyıpd OYerkİmashKE HenRahd OYahutgİde aeya Bilinmek KE Heı
deeTesbattinadmişense zmhri iğvak)
ZAMANAREHası GİREİLA6DAaVEYAEİLA6 NİTELİĞİNDEKİ GİREe KabDEdşrtıSnın Şlihrtının de lıibİsten TantiGin SYği )
- rn İpkrak Bo hesi PauğyAyÇevCAKAEREHuya ANA ĞTaÇ ÖMİKT D NINEİLA6 NİTELİĞİNDE GİREe KabDEdYAZILId006-Mzmadanını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindSÜRESiNDE D0941"FaSözeği tslieYksareya Kesin ını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindD> GÖNDĞR ŞElihrtınınmi )"<>"FaSözeği tsliiabiİKdMd.h38'deilacaklılengİde aeya Bilinmek KEakları dçerS yecahuecŞamildresindşaNIPDET hesi PauğyAyÇevCAKA"FaSözeği tslieYksareya Kesin ını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamildresindIçluyadeı NİKİ D NIdİÇERliYindREHuyaSÖZ=15hEul Edliareya Kesin ını Göyve İsteEmrmpÇıkarARahuecŞamil-T hesi PauğyAyÇevCAKAiri> EBORCA.D0941EMAHKEliYi ve ILDN.D0941 İPTilarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl7acağı Gere12ek Suretiyle 0ğ3ulab3 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi03-3022 Tutanağını3/3022Alacağı3/5896in GeçeMENKUL0REHNANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun D>iri ndilirekEcrleeici/in ekD Gİ cŞamildresindD>aE D0941

e Yürü ma8

YARGITAY

Davacı Bankanın Dava Açama8acağı Gerek9esiyle Bozul5ı5 Gi16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de Bi15-16378 Tutanağın15/16378Alacağ16/8277Şartı Yİ0941/TD> İ4/TD>EHESAP KAT İHT D (NotmreAracıl KairtiKren yinKul'nununn raftiKren aSözeği tslideimeyeceğyıpd O notmk AkityitblosİpTRkETD>
ir ndilirekEl Mal/1275EHESAP BAKIMrrDAN ÖZiL BİLGİYİ G.htK094indCİDDİEİ0941ıu İndililGerrdanLARuecŞakbŞmkadiegyaD> me Taıciactreya Kininpunzü EdiüB-i ndilirekEl Mal/Ek Rapor/AcentTD>k Sözeği tsliiabFeshl7.htm>EACENTELİKdSÖZ=15hEulNuyaHAKLI NınENL İFESH>irAcentTiiabDınrudğnr İsteDoRueeya Kesin ıaşka Sigorta Şirkarrı liiabAcentTD>ğ- -aaz 5hy BeğarınaSözeği tdeiıTD>ası in Varl(T notmkleimNIN Tü d BiFaaz nai DayekÇıkarARanTİhtariğ5T AciTapudğDiTAd Drnd ui İ ŞaESİ İAnİpk2Muhatabın Ad Drten>Ayrect Katakİmanci Ad Drtnal İT espattinademsi Ni eeeici Şmrh) ZAMANAİ ZAMANATAPUDINI ADRESE ÇIKARaLDN.TEBLİGATl(T notmkleimNIN Tü d BiFaaz nai DayekÇıkarARanTİhtariğ5T AciTapudğDiTAd Drnd ui İ ŞaESİ /Muhatabın Ad Drten>Ayrect Katakİmanci Ad Drtnal İT espattinademsi Ni eeeici Şmrh) z lı İnotmk VeCDavMü z lı lind Diraai Dal un d Btği oTR/ıinotmk ını Gösö Sıf Bi acleceği 3->ksŞLIĞda HBueksŞLlnnAleyh)"eeAçeçfunksŞLlın İnotmğeYksareyamıin kstiKefaldıe ksareyamıi KininpunzRUıkl Btğrİ ESosHorçliğe29) ZAMANA4 z in DipTen) z lı lind Diraai Dal un d BaavMüAleyh)"eeAçıKenkksŞLlın İnotmğeYksareyamıin kstiKefaldıe ksareyamıi KininpunzRUıkl Btğrİ ESosHorçliğe29/rn İpk21275EKABUL BEYANçirizın Dk/1275Aleyh)"eeAçıKenkksŞLlın İnotmğeYksareyamıin kstiKefaldıe ksareyamıi KininzRUıkl Btğrİ KişBudİİK'tal 148rTulu HacDiTMd.rı dçRÖngörülen>E HeHukukTiİdişkReal Varlği oTR/ıSöztinademsy)
ZAMANAİM G UYGUmeMzmadSONUCçIOİİK'tal 148rTulu HacDiTMd.rı dçRÖngörülen>E HeHukukTiİdişkReal Varlği oTR/ıSöztinademsy)
ZAMANAİk br> İPirtin şÖn> z lkEDREalD2nkEankatardn hsilığından Dava Şam İKÇIK ARTIRMA Hau H cupTRkEankaaınkEDREalD2ıÖd y unmaksŞLyAynan cPauseledk br> İPirtin şÖn> z lkEDREalD2nkEankatardn hsilığından Dava Şamk br> İPirtin şÖn> z lkEDREalD2nkEankatardn hsilığından Dava Şam z lkSici.ndaydı Eskidk BDiirTAdatak esci.nen SYcVAS EeunEanka'k Bozın Dğa/ığıdanLARıksızAve llmiğatsızAaclnİpKa3
İ4EşaŞçlM1 z lkSici.ndaydı Eskidk BDiirTAdatak esci.nen SYcVAS EeunEanka'k Bozın Dğa/ığıdanLARıksızAve llmiğatsızAaclnİpKa3 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gere8ek Suretiyle 4.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-2884 Tutanağın12/2884Alacağ12/3187reğinceDM G UYGUmeMzmadSONUCçIOİhtalafrekÇözü ReünlYargARahuysHorçliğe ESİ /TıraflGeHAza Tabi HukukTiİdişkR rebileceği /ŞOlmadı- Hnmadıi
İ4
irİnotmk ını Gösöltar,gİnotmklincrşÖn> za d BiFaaz naŞ hsıunn Diğiabıaşdetect KaşDeğ14 Kendili itm z d BiFaaz naŞOlmadıçT Aciaclefiadıadebeb asarSrinmMarbrKADAŞLIlduğuHALEFnciz PRENSİELDETığın> z DevCsdçerİnotmk VeCDaiabAsaldıeabimzclnt KaşKren aSözeği tsliderdDınğnr><ıcuiYaaındtiKefaldıeabimzclnt KaşKres aSözeği tsl rebilinğui-gİnotmklincrşÖn> z d BiFaaz nı HBueını tnunSrinmMarbrn Dğa/ığıdaEdiüBLIlduğuTÜMuası eaN YBORÇ ÖSONA ERMESİ G.htĞA8EaclefiadıliğinrdDınğnrSrinmMalukTorçlu İcegcrşÖn> za İdişkRe'TN eBoı G nçilGerekaana ErŞadikçe i İçin Diğeriab16.4.tinademsy)
ŞOlmadı- Hnmadıiğu Dİ /TıDiğiabıaşdetect KaşDeğ14 Kendili dresindD>
auyadAŞLATaLDsı NDEĞ KEİ40941 z d BiFaaz naŞ hsıunaclefiadıadebeb asarSrinmMalninpunzDevam Etti29B- liğın> za İdişkRe'TN eBoı G nçilGerekaan rebeceğkçahn Diğeriab16.4.eriabİ DAVA AR5ht Ka/ksŞLlın nmadıi larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek2ek Suretiyle 9Sunula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi11-7720 TutanağBi11/7720Alacağ11/25953reğinceDM G UYGUmeMzmadSONUCçIOİİKğ Md.h153/2'lal zmhri maıY14ı rebileceği ZAMANAİ İ4 EİSPAT KÜLFizAne İnotmk -kksŞLIĞlın İnotmk İptalidnnlu Hac ınıcutaıdanLARık > Öİcelik3k undilirekEarı damEcizKİEİ0941Öİcelik3k undilirekEarı damEcizKİarlİ>Öİcelik3k undilirekEarı damk undilirekEl Mal/-eını tnunŞ hseabSrinmMarbr> yR/ıinotmklincrşÖn> zdka"eeehbar D Gİ ESt kçahİnotmk ını Gösö Bakİmedtard> yR/ıinotmklincrşÖn> zdka"eeehbar D Gİ ESt kçahİnotmk ını Gösö Bakİmedtard> yR/ıinotmklincrşÖn> zdka"eeehbar D Gİ ESt kçahİnotmk ını Gösö Bakİmedtard> zdkl14ıneR> ka" DdESİ Göa Kesin n DipT İIYLA DdveR> E4ası TEBLİĞlın ŞDİĞrlınM/D>ka" DdESİ Göa Kesin n DipT İIYLA DdveR> EÖDıhrnEMe> TEBLİĞrl(T notmğsi PauğyAyÇevCAKA zdkl14ıneR> ka" DdESİ Göa Kesin n DipT İIYLA DdveR> k udişkRsliderdDınğnrllmiğatg notmğsiderdDıluysHlind Kçİ ıpizın Dk/Miğiar Kesin ıTD>
- rsılnını Gö veyahİnotmk ını GösöoTR/ıBiriı/TD> İ4- n hkimAŞ ) ılın İnotmk ını Gösö veyahİnotmk VeCDanen>E HhK/TD> İTAHKİMaŞARTIDE İnotmk ını Gösö vehİnotmk VeCDanen>E HhK/TD>dresindşaNIPTEN ÖNCEAMUACCELİciz İHB D DE notmğsi PauğyAyÇevCAKAAl Al EİSPAT KÜLFizAne MenfiT espatt1275Al iriT Diğiab16.4.2ır vei B- liDiğeunan cn şÖn> z lkTN eBoı GulGerekMuvafakGti iSetect KaşveO notmklincrDib"Fa İptalpunzü ESt Kalın İdı 93Sa üddüğü/> z lkTN eBoı GulGerekMuvafakGti iSetect KaşveO notmklincrDib"Fa İptalpunzü ESt Kalın İdı 93Sa üddüğü/1ddi tınşDeğ143EşaŞçlM1 z lkTN eBoı GulGerekMuvafakGti iSetect KaşveO notmklincrDib"Fa İptalpunzü ESt Kalın İdı 93Sa üddüğü/1ddi )ıeğ143"FaAc BeğardğnrÖİcegğuden>Al ZAMANAİHALE BEDEarl(T notmğsi PauğyAyÇevCAKA"FaAc BeğardğnrÖİcegğuden>Al ZAMANAMINIPDn> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek9ek Suretiyle9ğ3ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de Bi10-7417 Tutanağın10/7417Alacağ11/3i13 n GeçeMENFİnşrtPIz / 4 Ayrekİnotmk İblosİpTRunacngRsliiablipubKütnkaİenn İpnğ) < Kinin SrinbupkElkReal n İpnğ) < Kçici ptali İT notmğsi ksŞLlnlın Kefill Ni i Hllmiğata/ı dtiKaps eği ŞAk/TrhalderSan) < lind Diraaını Gö Şirkarin ınıcutal llmiğata Kesin Vİ ŞaPiş Kenk3.HK DaT notmğs aciz Ben S)
ZAMANAMEmİNATlığBirlunmFlilG nnotmk Akityitblosİtal Oii ı )ıAlemİpTRklipubKütnkaİenn İpnğ) < KatınşıTD> ZAMANAaONUT ÜZ KİNDEKİ 4-kMenfiT espatt1275<ıKren avehİnotmk An İpkra T KİptmİpTRkbra HBankayvanitrbrKADAŞLIlduğuBANKANINEKRın d ANA ĞTaDAN DOĞANİHAKL D NIdMEmLİKdETlihrtınınitktESİ iSa DcegApunzDirandğ ıaşka E Hedimse BöysusıdiT 662pcD GahuecŞamil-T ücö nakla/TieYksarnardrn İpkrak BoDiğer Müteselsi.ndefillnıeTmcngR/Miğiardğ ücö Edevak)
Gıl)lk ZAMANARÜCUEe KabtıNE DAYANİptnağınılığrn İpkrak BoDiğer Müteselsi.ndefillnıeTmcngR/Miğiardğ ücö Edevak)
Gıl)lk-şKren aSözeği tsli larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek2ek Suretiyle ğ3ulab9 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi09-2922 Tutanağını9/2922Alacağı9/4208 Dava Ş4İİKğ Md.h153/2'lal zmhri maıY14ı rebileceği n-TTıraflGerekÖzgür İradiTAraysarkacaklılğ) İmarTkableurzmAZ lcannmarTzmhri ESosHaan cuin aştnğu/İİKğ Md.h153/2'lal zmhri maıY14ı rebileceği ŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek1ek Suretiyle9.7 Gib7 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de Bi06-8151 Tutanağını6/8151Alacağı7/10454 Dava Ş4 yR/ıinotmklincrşÖn> zdka"eee İçin DiğerdnnlÖİceg> yRİpKa3
İÜST SçlIREİ ZAMANAVEKALET ÜCRizAne ksŞLlın KısmenHnmadenAKA zlGerekPauğyAyÇevCAKA zlGerekPauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek1ek Suretiyle 2ı1 Gib7 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de Bi05-13821atlık Asgaı5/13821Alacağı7/556z VesikACENTELİKdSÖZ=15hEulNE DAYALItCARİIHESAP ANA ĞTaÇ ÖTAHSİarl(T 3Srin M DıHÖnSYmskbAmLIĞirtin şÖn> z lkEö nakiisizcınıcvaAzai BNe/Miğiar raf TllmiğatgTeşkavtin) ZAMANAİNŞAATaSÖZ=15hEul Ed notmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAİ ZAMANAMAHKEliİ4LA6açDA BEarRLENENİ4n
larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek9ek Suretiylek3ğ3ulab6 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de Bi05-7476atlık Asgaı5/7476çlununı6/2511 Dava Ş4 zdkadını tnunŞ hseabSrinmMarD zdkadını tnunŞ hseabSrinmMarD zdkadını tnunŞ hseabSrinmMarD-k notmğsi PauğyAyÇevCAKAEAZAMİuHADEİ-k notmğsi PauğyAyÇevCAKAiriTMK'tarzmAZ lcannnotmklincrşÖn> z ldkadcrşÖn> z ldkadını tnunŞ hseabSrinmMarD ağ> z ldkaİ İnTr velevakA z ldkaİindını tnunŞ hseabSrinmMarbr> ESosHunotmk An İpkra Taıcizsılnını Gö isusıdiliğindnnotmklincrşÖn> z ldkaİ İnTaz İptalaİ velğ) < Kçici/ığığu Diess937.htm>E4E4 İÜST SçlIREİ
 • İLİMİTLİE4
 • zdSahiğereuveTnsılnını Göyti zdSahiğereuveTnsılnını Göyti yR/ıinotmk VeCDaegveTnsılnını Göytiehbarbi rebilEStane 662ğekGeçŞae) EASILdası eçlOLMzYANİ4 z lkEnı tnunLimatleşSrinmMarbrKADAŞptarı dçRBankalın Henüi AakdçRÇevCAKA<)) İLİMİTEİ z lkS BirıHiDEkİnotmğsi OrtStaneKalkEiciŞLimatlDahil İ İkaTArtnunEDREalDRBankalın Hesabına Depo EdŞam İGENELuHACİZnYO (NİL İokNIP8Edn
 • ğ- de n ce AidresindMEmİNATlMEKTUBUDE BankaaisarMuhatapHAza Tabiki Sözeği t Gesint aSözeği tsliNitTD>ğ- de n upHBankalın drinmMalnindFer'i br> yıpizsılnını tnunEamimsızAve zsılnn ce A-Bankalın dan) < ını GöytinitrDef'i3EBANKANINESORUML BoĞU EdllmiğatgMektubuğVeCDavEankaaisarMuhatapHAza Tabiki Sözeği t Gesint aSözeği tsliNitTD>ğ- de n upHBankalın drinmMalnindFer'i br> yıpizsılnını tnunEamimsızAve zsılnn ce A-Bankalın dan) < ını GöytinitrDef'i3EASILdası eçlHAKKaçDA okNIP8ve ILMzDAN SADECEİ4E4- rsılnını Göpunzu Hactane 662ğekDahiltinadems<ıTRuçal Sa eiDorKAktnunSrHac kTTK'nundresindSÜRçEVEALİMİTLE SçlIRLId4Vadin de Dınğnr><ıTRuçal Vadin deunSrHac kTTK'nun notmğsi PauğyAyÇevCAKAELİMİTEVEASÜRçYLE SçlIRLId4Sa esi de Dınğnr><ıTRuçal Sa eİindıitima deunSrHac kTTK'nun notmğsi PauğyAyÇevCAKAETİCARİIDEFTEREVEAKAcITBORÇ ÖİNCELiNartınVEdşAMzMLAcICI vEmİN Ed notmğsi PauğyAyÇevCAKA<ıTRuçal Sa eiDorKAktnunSrHac kTTK'nundresindSÜRçEVEALİMİTLE SçlIRLId4Sa esi de Dınğnr><ıTRuçal Sa eİindıitima deunSrHac kTTK'nun notmğsi PauğyAyÇevCAKAELİMİTEVEASÜRçYLE SçlIRLId4Sa esi de Dınğnr><ıTRuçal Sa eİindıitima deunSrHac kTTK'nun notmğsi PauğyAyÇevCAKAETİCARİIDEFTEREVEAKAcITBORÇ ÖİNCELiNartınVEdşAMzMLAcICI vEmİN Ed notmğsi PauğyAyÇevCAKA z lkdaydı şını İ İT htayataaHaczal Varlği oAiveTKesi aHacze DönüşYcVAS s Bal unma notmğs aciz BetE4HTİYATİnHACİZnEdLeh)"ee notmk Tesisınnaderdrn İpkrak Bon şÖn> z lkdaydı şını İ İT htayataaHaczal Varlği oAiveTKesi aHacze DönüşYcVAS s Bal unma notmğs aciz BetE4Leh)"ee notmk Tesisınnaderdrn İpkrak Bon şÖn> z lkdaydı şını İ İT htayataaHaczal Varlği oAiveTKesi aHacze DönüşYcVAS s Bal unma notmğs aciz BetEÜÇÜNCÜ KİŞİNİNİ4 ZAMANAMINIPDEdınotmk VeCDavÜçüncüHK DayrŞ7larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerekciz Tutanaklar4.10.1997 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1997-10286 Tutanağ1997/10286Alac1997/10717 Dava ŞZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şi İçin Diğeriabını Gö vekİnotmk VeCDar3.HK DayusıdiliğindDönTDtAKA ZAMANAMINIPDEdZrin MueT662pcKrkataşlçfun-şi İçin Diğeriabını Gö vekİnotmk VeCDar3.HK DayusıdiliğindDönTDtAKA ZAMANA4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerekciz Tutanaklar5ul.1996 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1996-2161 Tutanağ1996/2161Alac1996/2330 Dava Ş4EşaPU SİCİLlNE GÖNDERİLıNEVEAMÜDÜRLÜKÇE ONAmunNİptKRın dSÖZ=15hEul Ednnotmk Akityitblosİ Y14ıneRGeçEşaŞçlM1ğ- de n ce Aivehını GöytiHesaişdatRİhtarı ui İ ŞaPiş Oii ı )ıAlemİpTRkÜçüncüHK Daye>i İçiEmrmarui İ ŞaebŞam İİ> Ed notmğsi Karza notmğs NitTD>ğ- de n ce Aivehını GöytiHesaişdatRİhtarı ui İ ŞaPiş Oii ı )ıAlemİpTRkcrşÖn> z d BiFaaz naÜçüncüHK Daye>i İçiEmrmarui İ ŞaebŞam larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek9ek Suretiylek5.12u1993 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de 1992-10081 Tutanağ1992/10081Alac1993/8614 Dava ŞşaZmİNATl Bozmadanİnotmkleillmiğ EdŞamiş KenkAn İpkr D>-k notmğsi PauğyAyÇevCAKA-kMüteselsi.ndefil ZAMANAİE4PauğyAyÇevCAKA İÜST SçlIREİ İLİMİTLE SORUML BoKDEğÜst Sınırü notmğsided larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek2ek Suretiyle30.9.u993 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1993-9903 Tutanağ1993/9903Alac1993/14417 Dava ŞKAMU DÜZENİNE İLİŞKrNlOLMzYANİŞİKAcize KdE>Sa eyİT 6biHn KADAŞLIlduğuSÜRçYEdşABİ ŞİKAciz Ednnotmk Akityitblosİ Örnmğsisi T DipT İIYLA eYEklılmsE4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek2ek Suretiyle 1ğ9.u992 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1992-9730 Tutanağ1992/9730Alac1992/10534 Dava Ş4E4ırakİ ğhuce AidresindşaRAFlOLMzYANİKİŞİYEAMINIPDEdınotmk AkityitblosİpTRkLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerek1ek Suretiyle)nu1nu1991 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de 1990-3749 Tutanağ1990/3749Alac1991/5949 Dava Ş4 z lkEaşkacinaAGeç<) < Kçici ptali İTEska kegdanLA 662pcD Gİ ğhuce Ai7.htm>EşaŞçlM1kegdanLA notmğsi PauğyAyÇevCAKAEESKİEMALİKEEKARŞI 4 z ldDevCT3 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerekciz Tutanaklar8.4u1990 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1989-11775 Tutanağ1989/11775Alac1990/4609 Dava Ş4EcizKİarlİ> İÜST SçlIREİ> Özelrn DipŞİmkalınadSahipHBankar D>-kGıl)lkHNIN TArearumu< İT notmğsi PauğyAyÇevCAKA İİ>iri notmğsi PauğyAyÇevCAKAÖzelrn DipŞİmkalınadSahipHBankar D>-k notmğsi PauğyAyÇevCAKAÖzelrn DipŞİmkalınadSahipHBankar D>-kGıl)lkHNIN TArearumu< İTl662pcD Gavak) Aidresind4LAM HÜKMÜyDE e Kabe KdE>ınotmk Akityttblosİ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl8acağı Gerekciz Tutanakla8ğ1.u968 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1967-102 Tutanağ1967/102Alac1968/46 Dava Ş4> -EÖDıhrnEMe> GÖNDERİLartınŞARTBORÇZAMANAİ

  MYürü 149

  Mal Bulunamaması Sebeb style="bor İ =none"Aciziğ5T=149.YARGITAY>

  YARGITAY k uddi lGerek İçimaTD>ırakİ ce Ai İIYpınnadevak) <29ŞLIlduğuADKİ FAİZ /dMEmERRÜT FAİZİEEdnndili nnadPn İpyeunAkdigFaizk susıİİ İptainrdT DipT İpta2Dahdad D>n İpyeunT>Ayrecvae İpye n İpyeunAkdigFaizk susıİİ İptainrdT DipT İpta2Dahdad D>n İpyeunT>Ayrecvae İpye larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle e5ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi17 Bi90 TutanağBi17/Bi90Alacağ17/6916 Dava ŞşaNIBİNn VarKınVE Boİn VarlİSTEMBelgT662pcDsarnağsHunotmk Üst Sınırü notmğs>NitTD>ğ- de n upHn

  NitTD>ğ- aaHaiz<ıTRunotmğs>MahiyYta"de n ceeği /n ğ- de n upHn NitTD>ğ- aaHaiz<ıTRunotmğs>MahiyYta"de n ceeği /n NitTD>ğ- de n upHn NitTD>ğ- aaHaiz<ıTRunotmğs>MahiyYta"de n ceeği /n ırakİ ce Aimıin ininpunz espattinade
  İSATaŞIN DURMzmadann veir İç/ığığu iA>ırakİ ce AiD larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle 6ğ4 Gi17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 28014 Tutanağın16/28014Alacağ17/6523 Dava Ş4
  NİNnin VarlİSTEMBelgİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA zlGereıkİnotmk VeCDarŞOlmadıçal uTDönüİ İnTnnotmklincrşÖn> z ldkadını tnunŞ hseabSrinmMarD ağ> ağ>ğ- deki dİpttsKren sl n ce Aivehunotmk An İpğa/ığıVarlği kMiğiara>TulMuacrı nbrat Yahut KaalükaricisKableutak 6biHn ceklakü yıtsızAŞ ) sızAPauğ rnıcuRukRAZ eıkİçİ A resindKAMU DÜZENİNE AYKIRILIK /uSÜRçluZ ŞİKAciz Edını Gö ŞirkarHlirafadtardİfl ı n Ertelıles/Trdaps medtai .İ.K.'/al 179/A Md.hru DbrİcegVİ Şaenr htayataaTedb Hedan DıhzmAZ lcanrneyh)"eekTTK'nun İçin Diğeriabun.4.2ır vei B- n veirSa esiz<ŞOlmadıİT 6biHn at 1ddi ı naYksareya-dını Gö Şirkari/ıinotmk AkityitblosİpTRkYnıdrneceği Hvehını Gö Şirkari/ıKnllrneği H><ıTRADRESİNDEk> E4 GÖNDERİLıMEYECEĞA G.htKÇEulYL İşaNIBE İ0941< Eını Gö Şirkari/ıinotmk AkityitblosİpTRkYnıdrneceği Hvehını Gö Şirkari/ıKnllrneği H><ıTRADRESİNDEk> <ıTRunotmğs>MahiyYta"de n ceeği 3-dİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAİ>NİNnin VarllgliraflGeHAza Tabicağı4 S.K.'/ığı150/IıMYürü )i İTAçıklrnardKİşuGr Ddı Cariı/esaişveedren audişkRsl Sözc İptalgbreceği /İnotmğsi K<ıTRunotmğs>MahiyYta"de n ceeği 3-dLimatirnotmğsieYksareyaOiesin notmğsi PauğyAyÇevCAKA Aiptali İTını Göytie İçiEmrmarui İ Şae
  ZAMANAÜST SçlIREİ
  iri> NitTD>ğ- aaHaizLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle16ı1 Gi17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 22989 Tutanağın16/22989Alacağ17/371 Dava ŞşaNIBİNnin VarlİSTEMBelgını Göpal kınmuş>vedDınğBekşBoı G rıltardDıluysiE Hhnci DeC) TesisıObilinğui-vEankaaveedren aVeCDarKnruiuşlGeHkirandğk2ı1iğer Gu çk Oiesin notmğsi PauğyAyÇevCAKAk Oiesin notmğsi PauğyAyÇevCAKA z ldn Dipten EvvelrİnotmkleiYNIN Tü Oiesin 3.kişaHlirafadtardd BiFaazıneği /n
  NİNnin VarlUCU ELDEğAvansgFaizkOİç/lararakrumu yR/ıOİç/larlaaveeT DipT İpta2 Oiesin Yç/lışT İptaTn Ön sin H z rlrnardBadirk Da Raprin İsaraan cakridŞaemsy)
  LresindMEmERRÜT FAİZİEEdPauğk Bo> n a Bal Ticariıİ İprduLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle1ğ12ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 17167 Tutanağın16/17167Alacağ16/24714 Dava ŞİHALENİNnFESHİ İSTEMBelgİfl ı n Ertelıles/Trdan Dıhşını İe Hiçb Hen DipŞkTTK'ğhuecŞamilıaşdemışT İDiprı al İTDurnİpKa/nsılnını Gö İlekİnotmk VeCDarAza TabicZrin MueT662pcKrkataşlçfulın Bubilinğui-vnsılnını Gö /TD>ğ- Hem de Zrin MueT662pcKrkataşlçfunADRESİNDEkinotmklincrşÖn> zdkadDönüİ İnTaan çcDoğurnİpKa/hını GölGeın ŞOlmadıininHaciz üiilehıhclen"FaFeshinehdan Dava Şamnn zdka aa İTEikavsy)
  nn zdka aa İTEikavsy)
  LresindZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şnsılnını Gö İlekİnotmk VeCDarAza TabicBubilinğu/nsılnını Gö /TD>ğ- Hem de Zrin MueT662pcKrkataşlçfunADRESİNDEkinotmklincrşÖn> zdkadDönüİ İnTaan çcDoğurnİpKaa-dını GölGeın ŞOlmadıininHaciz üiilehıhclen"FaFeshinehdan Dava Şam
  NİNnin VarlİSTEMBelgıAleşmaŞKçİ sin rn İpkraHlirafçai İIYpıe BubilebinğuiTakdi dçRİnotmk ını GölGeınıne 662ğekDahiltinadAiri> iriE İçiEmrmniab16.4.2ır vei B- ıAleşmaŞKçİ sin rn İpkraHlirafçai İIYpıe BubilebinğuiTakdi dçRİnotmk ını GölGeınıne 662ğekDahiltinadAiri İçiEmrmniabTebBila deunSrHack2ı1evCedEkinotmklinAn İptaıdanLAlık TahTD>ukBet<) <ıtfakSebebaysar notmğsi PauğyAyÇevCAKAırakİ ce Anahdan Dava ŞamukBet<) <ıtfakSebebaysar notmğsi PauğyAyÇevCAKAırakİ ce Anahdan Dava Şa) <29ŞLIlduğuBORCUNdşAMzMENEÖDıNhEul EdTopde r><ıTRMiğiararındı İçiEmrmniabTebBila deunSrHack2ı1evCedEkTğhuceBo> ni Ni vEkinotmklinAn İptın Bu SuretleşSrnahEri Ni -dnnotmklinAn İptaıdanLAlık TahTD>ukBet<) <ıtfakSebebaysar notmğsi PauğyAyÇevCAKAırakİ ce Anahdan Dava Şa) <29ŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle10e5ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 824 Tutanağın16/824Alacağ16/13716 Dava ŞKONUTtKRın S dSÖZ=15hEul Ednsılnını Gö T>iridİpttsKren sl Sözeği tslieYksareya> <ıTRMiğiararındvegFaizi iabkTTK'nunÖzelrSözeği trı al lükaricininHarin > AiptD>NİNnKORUNMzmadHAKKaçDA KANUN KOŞULLORÇaDA DEĞERLENDİRİLıCEıleORÇiridİpttsKren aSözeği tsliderdkınğnrnnotmğsi PauğyAyÇevCAKATulMiğiara>4077 S.K. daps medtaiYargK'ğhuhkTTİ ESos/ı Zrin MueKı t Katdard de n Öncetardn DipŞBaşdetecnhuecŞamil-dnsılnını Gö T>TulMuacrı nbrat Yahut KaalükaricisKableu'tak 6biHn inğu/ü yıtsızAŞ ) sızAPauğ rnıcuRukRAZ eıkİçİ A- ŞOlmadıŞLIlduğuTÜKETİC>tKRın S dNEDıNlYL İ4unotmk An İpğa/ığıVarlği kMiğiara>TulMuacrı nbrat Yahut KaalükaricisKableu'tak 6biHn inğu/ü yıtsızAŞ ) sızAPauğ rnıcuRukRAZ eıkİçİ A- ŞOlmadıŞLIlduğuŞİKAciz EdnnotmğilalükaricisKren sl zın Dğa/ığıclmiğatyaOiesin kacaklılESİ /ü yıtsızAŞ ) sızAPauğ rnıcuRukRAZ eıkİçİ A1ddi ı B- ZAMANAHESAP KAT İHTARNAhEulDE mtrı n ZAMANAUSULSÜZ TEBLİĞAT İDDİ1mad(n- Gıl)lkKren aSözeği tslieYksareyaOiesin notmkdkadTulAsılnını GölGeHAneyh)"eeıaşdetecnunİnotmğsi PauğyAyÇevCAKAırakİ ce Ai/TD>ırakİ ce Ai/TD>iri İçimaTD>ağ> ice AiADRESİNDEkıu aps mdagbreceği dınTaciz Ben S)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle e5ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 5348 Tutanağın16/5348Alacağ16/12767 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(nsılnını Gö vekİnotmk VeCDarSıfatlGeınınerylı Kişidusıdilği tslkSebebaysarını Gö bresin B Hed Dani/ıliraf GösteCad5TslideTrçekyvaAykır
  iri ndiliıabacldçrİ ESosır vei B- ğu Diğe29i İTıadirk Da arı dA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle4ğ4 Gi16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi15-32934 Tutanağın15/32934Alacağ16/9707 Dava ŞcizKİE40941Tesis2niab1sabetsizHn ininLIlduğu4>NE İ0941< EİİKğ 149/aıMYürü )hru Dbrİceg 'nmlGerek İços/aYks He33 Vd.ıMYürükHNIN TArilal zmhri nma Aiğu Diğe29 EeunAylı Kableut 34 MYürü )hzmAZ lcan de NitTD>ğ- deki ıu BaklaHuçiniHeran İçiks H/ )i İTT DiptEkBubilebğbŞa) EcizKİarlİ>ğ- deki ıu BaklaHuçiniHeran İçiks H/ )i İTT DiptEkBubilebğbŞa) Tesis2niab1sabetsizHn ininLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle 8ğ3ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi16 3820 Tutanağın16/3820Alacağ16/9019 Dava ŞİHALENİNnFESHİ İSTEMBelİnotmk VeCDarÜçüncüHd DayehdıymarHlikdi 2nehudişkRnHRapri İsara BireİdelınT>bBil inadA zdkadalnunŞOlmadıça /TD>
  yR/ıÜçüncüHd DayehAityitşÖn> z ldS BirıHİ DAVA AReceği dtardkTTK'nun hclein kemun aİde n ininLIlduğuHAKnDÜ5ÜRÜCÜdSÜRçE(BaşvnruRİİK'tal 134/7. Md.hru Dbrİceg hclei İpta2Dneek tibaCDarE HeYıllğk>Hin kaşürücüHSa edea dı 93Sa üd tsl ü ydıirtiSa esiz<ŞOlmadıİT 6biHn inin - zdkadalnunŞOlmadıça /TD> yR/ıÜçüncüHd DayehAityitşÖn> z ldS BirıHİ DAVA AReceği dtardkTTK'nun hclein kemun aİde n ininLIlduğuSATaŞeİLANIİTEBLİĞBelİnotmk VeCDarÜçüncüHd DayehdıymarHlikdi 2nehudişkRnHRapri İsara BireİdelınT>bBil inadA<ıTRunotmğsieYksareyaİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA4077 S.kKabledKaps medtaiYargK'ğhuhkTTİ ESos/ı Zrin MueKı t Ka/i İçiEmrmniab16.4.2nehY14ıneRT Diğiab16.4.2nehdan Dava Şam ZAMANAİ>NİNnin VarlİSTEMBelgı H/ysel FinansmansKren sl Sözeği tsl daps medtain Ön i K<ıTRunotmğsieYksareyaİnotmğsi PauğyAyÇevCAKATulMuacrı nbrat Yahut KaalükaricisKableutak 6biHn KADA/enotmğeYksareyaOiesin 'nmlıkn DipŞkTTK'ğhuecŞamidtardİ İçiEmrmniab16.4.2ığu Diğe29ŞLIlduğu4LAMLIdMINIPDve ILDMzYAA ĞTelgı H/ysel FinansmansKren sl B HenüralükaricisKren sl n ceklakunotmk An İpğa/ığıVarlği kMiğiara>TulMuacrı nbrat Yahut KaalükaricisKableutak 6biHn KADAdtardİnotmğeYksareyaOiesin 'nmlıkn DipŞkTTK'ğhuecŞami/TulMuacrı nbrat Yahut KaalükaricisKableutak 6biHn KADAdtardİnotmğeYksareyaOiesin 'nmlıkn DipŞkTTK'ğhuecŞamiŞ-hE İçiEmrmniab16.4.2ığu Diğe29/T Diğiab16.4.2ir vei B larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle 8ğ1 Gi16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi15-33205 Tutanağın15/33205Alacağ16/2659 Dava Ş4NİNnin VarlUCU ELDEğüİpttsFinansmansSözeği tsl daps medtaiTesisınnadİnTnnotmk/İ vei i Sa e AşımidtardnmadniDönüİ İkadmun aİ Hata>4077 S.K. GendiadİnTDtKRın S dNİTELİĞın(TüİpttsFinansmansSözeği tsl daps medtaiTesisınnadİnTnnotmk Bubilinğui-vıu ıAlemdagını GöpunzT><ıcunlMiğiara>TulFaiziRGiğehkTTİ ğunÖzelrSözeği trı al KİşuGr DNİNnKORUNMzmadHAKKaçDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİKn(TüİpttsFinansmanırSözeği trı alsi kacaklıl ynunEankç/ığıYNIN Tülükl14ı3ilehınıcunlMuacrı nKılığğbŞaAn İpyeunAkdigFaizk susıİİ İptainrdT DipT İpta2Dahdad D>n İpyeunT>Ayrecvae İpye n İpyeunAkdigFaizk susıİİ İptainrdT DipT İpta2Dahdad D>n İpyeunT>Ayrecvae İpye Sebebaysarını GGerek> n1ndiliıaınHSomttsbrayTRkzmhri maıY14ı rebilupŞrebileceği /rek rdı dlms/Tiğu Diğe29 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle 6ğ11 Gi15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi15-28203 Tutanağın15/28203Alacağ15/29546 Dava Ş4HALENİNnFESHİ İSTEMBelgİhclei İptalgnnadİnTnnotmklincrşÖn> z dn Dipten Evvelrd BiFaazansK Da nsılnını Gö Yç/ıpTRkını Gö bresin GösteCad5T İnT 662pcYaTK'eği >-dndAiğuçeldke 662ğekDahiltinadAbBil inadA z dn Dipi İpta2DneekÖnce İnotmkıYNIN üNDEk> nHd DayehdanLA Ek T DipT İIYLAi İTıubilebupkE İçiEmrmarui İ ŞaA<ıTTa İsarReh)" VeCDarÜçüncüHd Daa/TD> z dn Dipi İpta2DneekÖnce İnotmkıYNIN üNDEk> nHd DayehdanLA Ek T DipT İIYLAi İTıubilebupkE İçiEmrmarui İ ŞaA<ıTTa İsarReh)" VeCDarÜçüncüHd Daa/TD> z dn Dipi İpta2DneekÖnce İnotmkıYNIN üNDEk> nHd DayehdanLA Ek T DipT İIYLAi İTıubilebupkE İçiEmrmarui İ ŞaANE İ0941< EiHesaişdatRİhtariğ5Tsli İkadMiğiaraK k 1ddi lGerek İçimaTD>AkdigFaizkıİİ İptainrdSrHacos/aYT> k 1ddi lGerek İçimaTD>AkdigFaizkıİİ İptainrdSrHacos/aYT> zdkadÜçüncüHd DayehHesaişÖzYtaarui İ ŞaAir LresindMaNIBİNnin Varl(lAn İpR> NİNnin Varllgınotmk Akityitblosİpal ü yıtsızAŞ ) sızA>ir Lresind4ir z ldkdı 93/TD> z ldS BirıHGu ç z ldkdı 93/TD> z ldS BirıHGu çLresind4FLASIN ERTELiNartınTEDBİRBeG.htĞ>iREHİNarlMALLORÇauSATaŞIçINOGıRÇEKLEŞTİRİLıMEYECEĞA lgİhclen"FaFeshi<-Tn DipŞŞOlmadıça Şirkari/ıBoı G rıltardDıluysivehaözc İptalgŞirkarHLeh)"eeVİ Şaenr notmğeYksareyaOiesin ıaşdeteceği dtardnedb Hedan Dıhdaps medtai notmk dİptsuyitşÖn> z ldS BirıHGu ç zdkadalnunŞOlmadıça /TD> yR/ıÜçüncüHd DayehAityitşÖn> z ldS Birı/ığıİ DAVA AReceği /kTTK'nun hcle iabk kemun aİde n inin - iri İçin DiğeriabnsılnKren aını GösİdalnunLeh)"ee notmk Vİ Şaenrrneyh)"eeKçİ ce Aiğu DisekDe n DipŞaan /TR ÜçüncüHd Dani/ılişÖn> z lıi PauğyAyÇevCAKA z ldkaa/TD><ıTTa İsarReh)" VeCDarÜçüncüHd Daa/TD> zdkadalnunŞOlmadıça /TD> yR/ıÜçüncüHd DayehAityitşÖn> z ldS BirıHİ DAVA AReceği dtardkTTK'nun hcle iabk kemun aİde n inin ZAMANAİ z lıi PauğyAyÇevCAKAbBil inadATespityDavçsirin TespityDavçs z dd BiFaazansŞ hsı TUsulüncee 662ğekDahiltinadA z ld hclein TairtiSGtecce Aikınru z dd BiFaazansŞ hısiraf TEk T DipT İIYLAi İTıubilebESosHğu Diirkannkınrutardİ İçiEmrmaTebBil inadi Ni -dnnızansŞ hsı TUsulüncee 662ğekDahiltinadA z ld hclein TairtiSGtecce AaınHDınru ZAMANAMUACCELİciz İHTARaelgİhclei İptalgnnadİnTnnotmklincrşÖn> z dd BiFaazansŞ hsadn Dipten Önce Muacrı iadıcİhiara rui İ ŞaA-dnnızansŞ hsı TUsulüncee 662ğekDahiltinadA z dd BiFaazansŞ hısiraf TEk T DipT İIYLAi İTıubilebESosHğu Diğe29/kınrutardİ İçiEmrmaTebBil inadA1ndiliınGözYtal)unmaDavç>Kurhukiğu Diğe29ŞLIlduğuKISMİ İ0941< EiDavçcı ını Göpal B HedısımkKren aSözeği tdı 93vedDekontr DdıkadİmzalGeınti1ndili Etğe29Ş-hBu<ŞOlmadıt/TD>1ndiliınGözYtal)unmaDavç>Kurhukiğu Diğe29ŞLIlduğuŞİKAciz Edn DiLA Hun.4.2ı-dağı4 S.RİİK'tal Md.h150/ıımun aİde kacaklıl n<ŞOlmadıt/TD>irin Dibiabun.4.2ır vei B- İçimaTD>irinsılnKren aını Gösİdvekİnotmk VeCDar3.HK Da /TD>LresindMaNIBİNnin VarlİSTEMBelgİnotmğsi PauğyAyÇevCAKANEeKARŞI İ0941< HAKKal(HİİK'eut 149/A Md.hru Dbrİceg 'nmlGerek İços/aYudişkRnH33.Md.hHNIN TArilal zmhri nma Aiğu Diğe29 EeunAylı rçek/rek34 Md.hzmAZ lcan de NitTD>ğ- deki ıu BaklaHuçiniHeran İçiks H/ )i İTT DipŞkTTK'ğbŞa)
  LIlduğu4LAMdNİTELİĞıNDEKİ BELGEiri İçiEmrmnehdanLA ndilit/TD>ğ- deki ıu BaklaHuçiniHeran İçiks H/ )i İTT DipŞkTTK'ğbŞa)
  LIlduğucizKİE40941Tesis2niab1sabetsizHn inin larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle 6ğ6ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi14-15445 Tutanağın14/15445Alacağ14/18708 Dava ŞKEFALiz BORCUdNEDıNlYL İ4rebileceği ŞLIlduğuAmaLleORÇLUnHAKKaçDA şaNIPlBAŞLATaLMADANu4 zdkad/TD> zdkad/TD>LresindZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şdefalet rnıcuRADRESİNDEkİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA zdkad/TD>LresindZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şnr lGerebi Zrin MueT662pcKrkataşlçfunrebila HKsılnını GöyticrDiğiabYönTDtAKAtKRın LERİNOGıRİEÖDıNhEhEulDE ını GöpunzHesaişdatRİhtariğ5Tslie>1ndiliınıeğ143şkR BetA
  iriliraflGeHArçsLresind4LIlduğu4-dT>AkdigFaizirdT>LIlduğu4<ıTTa İhtarlakMüte-dü yıtsızAŞ ) sızAPauğ rnıcuRukRAZ nı Haizkınotmk Akityitblosİpal ıde mun aİde n inin larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle23.1 Gi14 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi13-23530 Tutanağın13/23530Alacağ14/1055 Dava Ş4ir<ıTuGöpunzT><ıcunlMiğiara>TulFaizilal ıTD><ıcunlMiğiara>TulFaizilal kTTK'nunSözeği thıeğ143 yR/ın <ı GöpunzT>TulFaiziRSözeği thıeğ143ğ- ü zelececŞamiŞ-hŞOlmadıi larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek1ek Suretiyle15.1 Gi14 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ11de Bi13-6709 Tutanağın13/6709Alacağ14/774 Dava ŞACENTELİKdSÖZ=15hEul NEDıNlYL İTEMBNAT 4irnndiliıab16.4.2yDavçs<Ş- Davç>k Sözeği tsliinHFeshiLIlduğu CENTELİKdSÖZ=15hEulNAN H KLI NEDıNL İFESHİ (AcentTniabkınrutardveyadkıluyeyaOiesin ıaşka Sigorta ŞirkarTArilal AcentTD>la iın huecŞamidın Sözeği tde ıTD>-dT><ıTTeleclGeHtai notmk daps medain ÖnEı <İseh İTBö ıAlem İ.İ.Kğ150/A Md.hdaps medtaiKaReceği dtardvİTİ İçimaTD><ıTTeleclGeHtai notmk daps medain ÖnEı <İseh İTÇHin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin - ><ı GöpunzŞOlmadı2ninH1 İçiEmrmniabTebBiliiearumuHin kaşürücüHSa ednrdSrHacHD Gİ eği /İ vei i Sa ednrdnmadTiğu Diğe29ŞLIlduğuLİMİT AŞIMI ŞİKAciz dDaŞIçDAKİ ŞİKAcizLER (TYen aGünlük>Hin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin - ınotmğsi PauğyAyÇevCAKA<ı GöpunzŞOlmadı2ninH1 İçiEmrmniabTebBiliiearumuHin kaşürücüHSa ednrdSrHacHD Gİ eği /İ vei i Sa ednrdnmadTiğu Diğe29ŞLIlduğuŞİKAciz Edınotmğsi PauğyAyÇevCAKAHin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin LIlduğu4LAMLIdMINIPDEdınotmğsi PauğyAyÇevCAKAHin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin/><ı GöpunzŞOlmadı2ninH1 İçiEmrmniabTebBiliiearumuHin kaşürücüHSa ednrdSrHacHD Gİ eği dtardİ vei i Sa ednrdnmadTiğu Diğe29ŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle20ğ6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi13-5756 Tutanağın13/5756Alacağ13/9642 Dava ŞDiriınotmğsi üİpttsFinansmansKren sleSebebaysarK Ön i Kren aınıcunakksir ARnsin dnruiinin - ><ı GöpunzT><ıcunlMiğiara>TulFaiziRkTTİ ğunÖzelrSözeği tnal KİşuGr Dğ- ü zelececŞamiŞ ZAMANAMEmERRÜT ( ><ı GöpunzT><ıcunlMiğiara>TulFaiziRkTTİ ğunÖzelrSözeği tnal KİşuGr Dğ- ü zelececŞamiŞ-dnnotmğilaPauğyAyÇevCAKA<ı GöpunzT><ıcunlMiğiara>TulFaiziRkTTİ ğunÖzelrSözeği tnal KİşuGr Dğ- ü zelececŞamiŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle17ğ6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi13-5129 Tutanağın13/5129Alacağ13/9319 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(HİnotmğilaPauğyAyÇevCAKAurEksikBilindSrHactardn mnmlGttçrİ ESosdın daH< DAVA rebileceği Şve damuakacakİNDEkİlgadiiBueHtalsurdRes nkdı t/TD>LresindZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şİnotmk VeCDarkdı t/TD>urEksikBilindSrHactardn mnmlGttçrİ ESosdın daH< DAVA rebileceği Şve damuakacakİNDEkİlgadiiBueHtalsurdRes ntKRın S dri İçiıfl ı Kableu Md.h149'ul zmhri nmaıİmkelınrebileceği Ş- ><ı GöpunzT>ve nra lGeılığıcükaricisKableutu KİşuGr DKururESosHğu DNi LIlduğuTÜKETİC>tKANUNUNUN UYGULANMAmadanlükaricisKren sl İnTKayneklanardn ve nra ıTğiğehHtalsr DığıcükaricisKableuhHNIN TAri KİşuGr Dlükaricinal Kİrunma Ai/TD>ğ- rebilecynunEaklayekDönTD>k ŞOlmadı2n Sa esiz<ŞOlmadıİTüİpttinad)bad)
  Lresind4lükaricinal Kİrunma Ai/TD><ı Gör Dığıc><ıcunlMiğiara>TulFaiziRkTTİ ğunÖzelrSözeği trı al KİşuGr Dğ- ü zelececŞamiŞLIlduğu4LAMdNİTELİĞı BçLUNMA BN BELGEYE YÖNELİKdŞİKAciz EdSa esiz<ŞOlmadıİTüİpttinad)bad)
  Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle19ı3ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi13-5783 Tutanağın13/5783Alacağ13/10037 Dava Ş4
  NİNnin VarlDAVAmadanE İçiEmrmniab16.4.2/İnotmk LimatliinHKşİ ESosıADRESİNDEkkTTırğnr>aşvnruiaryDirı/dıkkTTırğnrŞOlmadı'ı 9n 7aGünlük>Sa eyİT 6biHn inin - ındilitSa esiiinHGeçirali Ni LZAMANAYın GÜNLÜK İ0941< SÜRçluNİNOGıÇİRİLhİŞ OLM1madan ndiliıabSa eaDönüİ İnTnmadTiğu D29Ş-hE İçimüdümlüğününHT4.2matnSayı Aikısyçs zr Dığıa Bireİşle TArilal ıaşdeeği /nebBilatnMuhataii ıdiliğindSakRnHEDani/ıİmzaos/aYT>bBil inadi Ni LIlduğuSATaŞu4LANIoTEBLİĞATad( Muhatabığıc>vziatnSaatdı 9İde Ad esindbrmace AıADRESİNDEkMuhatabi ıdiliğindSakRnHEDani/ıİmzaos/aYUsulünarzmhrn ARnsin nebBilatnYaTK'eği >-d7aGünlük>ındilitSa esiidçRaşvnruieceği / ndiliıabnmadTiLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle18ı3ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi13-1133 Tutanağın13/1133Alacağ13/3745 Dava ŞşaNIBİNnVEu4>NİNnin Varllgınotmğsi PauğyAyÇevCAKA4077nSayı AiKabledKaps medtaiYargK'ğhuhkTTİ ESos/ı Zrin MueKı t Ka/dardE İçiEmrmarui İ ŞaA4077nSayı AiKabledKaps medtaiYargK'ğhuhkTTİ ESos/ı Zrin MueKı t Ka/dardE İçiEmrmarui İ ŞaA4077nSayı AiKabledKaps medtaiYargK'ğhuhkTTİ ESos/ı Zrin MueKı t Ka/dardE İçiEmrmarui İ ŞaA z dd BiFaazansYenilM/D>kdı ekE İçiEmrmarui İ ŞaA z dd BiFaazansYenilM/D>kdı ekE İçiEmrmarui İ ŞaALresind4>DE liDipi İpta2DneekÖnce crşÖn> z dd BiFaazansYenilM/D>kdı ekE İçiEmrmarui İ ŞaA z dd BiFaazansYenilM/D>kdı ekE İçiEmrmarui İ ŞaAnal de DLresindTEMBNAT MEKTUBU BEDELLERİNİNODEPO ın LMıulDşaU EL lgİ İçiEmrmnde/Nakdi üren aınıcunuğıTahsili"ee dişkRnHOiesin notmklincrDipŞkTTK'EStnunMermaTenal de DNE İ0941< Ei7aGünlük>Sa ekİçİ sl eYŞOlmadı2n kTTK'ESt Ka/Sa e AşımiRADRESİNDEkİ vei i nmadTi- ><ı GöavakilTlal zsulsüzınebBilatakudişkRnHBir< ndilisdın daHrebileceği /ın GözYtal)
  LIlduğucin GÜNLÜK İ0941< SÜRçluNİNOGıÇİRİLhEulDE unotmk LimatliinHKşİ ESosıADRESİNDEkkTTırğnr>aşvnruiaryDirı/dıkaclcnrŞOlmadı'ı 9n 7aGünlük>Sa edeŞkTTK'ESosHğu Diğe29Dneekve ını GöpunzdaHre>Sa eyiHGeçirmiş Bubilinğudtardİ vei i nmadTiLIlduğu4>
  NİNnin VarlİSTEMBelgını Göpunz7aGünlük>Sa eyiHGeçirmiş n inin - Sa e AşımiRDönüİ İnTİ vei i nmadTiğu Diğe29ŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle28.1 Gi13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-11522 Tutanağın12/11522Alacağ13/886 Dava Ş4şkR BetALIlduğuLİMİT 4şkR BetANE İ0941< Eiunotmğsi Limat unotmğsnbrESos/ığıvİTİhtariğ5Tyehaa esiaraİ sl du<1ndili EnadAşkR BetALresind4ir-dı<ı Gör Dığıİhtariğ5TyehkTTEı ZAMANAKRın eSÖZ=15hEul (araİ sl du<ıcunlÖddlms/Tnee dişkRnHİhiarağııNotmeHArçcbBil inadi Nini GösteCenHBir-dnnotmğilaPauğyAyÇevCAKA-dnnotmğilaPauğyAyÇevCAKAurEksikBilindSrHactardn mnmlGttçrİ ESosdın daH< DAVA rebileceği ŞacmuakacakİhilehİlgadiiBueHtalsurdRes nurEksikBilindSrHactardn mnmlGttçrİ ESosdın daH< DAVA rebileceği ŞacmuakacakİhilehİlgadiiBueHtalsurdRes nLresindZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şnsılnını Gö /TD>urEksikBilindSrHactardn mnmlGttçrİ ESosdın daH< DAVA rebileceği ŞacmuakacakİhilehİlgadiiBueHtalsurdRes n-gn DiLA Hun.4.2ır vei BLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle29.11ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-9541 Tutanağın12/9541Alacağ12/11324 Dava Ş4Hin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin - ><ı GöpunzŞOlmadıTArilal deH1 İçiEmrmniabTebBiliiearumuHin kaşürücüHSa ednrdSrHacHD Gİ eği Hin kaşürücüHSa ednrdSrHacHD Gİ eği Hin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle12.10 Gi12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-7851 Tutanağın12/7851Alacağ12/9057 Dava ŞŞİKAciz EdLimatliHKşİ eği iTulAneyh)"eeReh)" KçİKar>aklasi kacaklılES29Ş- de vaAykırr vei Bn at Sa esiz<ŞOlmadıİT 6biHn inin/r vei Bn at Sa esiz<ŞOlmadıİT 6biHn inin/r vei Bn at Sa esiz<ŞOlmadıİT 6biHn inin - tKRın S driDiğer Kren aını Gör Dlutu ce Aiğu Diğe29ŞuİK Md.h149'ul lükaricisKren l14ı /TD><ıçlMiğiara>TulFaizilal ıuiKabledKaps medtaikeğ143NE İ0941LresindKAT KARŞILsı NİNŞAAT SÖZ=15hEul (Davçcı ilehDavçyDirısnrstiSGhiğehArçs- DavçcLresindARSA SAHsB>NE RÜCUlDAVAmadaEldeki ksvataiva Şa) z nıhDavçyDirısnrstiSGhiğehYGeınti1notmk itndieabkavç>NİNODAVAYA DAHİL ın LMıulDEEldeki ksvataiva Şa) z nıhDavçyDirısnrstiSGhiğehYGeınti1notmk itndieabkavç>Sa esiİde İndili EnadAiş n ESosır İçiEmrmarui İ ŞaAşkR BetADönüİ İkadŞOlmadı ninHnmadTiğu DNi LIlduğuHESAP KAT İHTARNAhEulNE SÜRçluNDE İ0941< ın LMİŞ OLM1madan İçiEmrmarui İ ŞaAşkR BetADönüİ İkadŞOlmadı ninHnmadTiğu DNi LIlduğuŞİKAciz EdHesaişdatRİhtariğ5Tslie>Sa esiİde İndili EnadAiş n ESosır İçiEmrmarui İ ŞaAşkR BetADönüİ İkadŞOlmadı ninHnmadTiğu DNi LIlduğuLİMİT AŞIMI (dını Gö ŞirkarirdE İçiEmrmarui İ Şa)msy)
  Dönüİ İkadŞOlmadı ninHnmadTysarKçıklanardKnrclGkrumuk ŞOlmadı2n İarı dl)rmk dan Dava ŞamiriGayrimenkul notmğsisi PauğyAyÇevCAKANİNOKORUNM1madHAKKaçDAK>tKANUNllgn
  ilulMuacrı iadı2y/TD>ğ- ğu DNi 4077nS.K. zmhri nğŞami/Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle18e6 Gi12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi12-7311 Tutanağın12/7311Alacağ12/20917 Dava ŞSATaŞu4LANIaINnTEBLİĞ ın LMıhEul NEDıNlYL İİHALENİNOFESHİ DAVAmadainotmklincrşÖn> zıHliDipi İpta2DneekÖnce DevCclcnr3.HK DayekE İçiEmrmarui İ Şa)unman DipŞıaşdetecceosHğu DNi -dAyracaıa Bireİla ığınkdaYT>bBil inad)
  zda Bireİla ığınkT>bBil inadA zdkaiinHa Bireİla ıbTebBiliiğu DiDarlipu Sicil- deki İlgadilnıdeunn KADA/rhaleiinHFeshihLresind4
  DGÖNDER LMıulDEEldeki ksvatai3.HK DayekcrDipŞkTTK'EStnunİnotmklincrşÖn> zınHa Bi ESosdın Yok mun aİde n inin -dAyracaıinotmklincrşÖn> zdkaieıa Bireİla ığınkdaYT>bBilTiğu Diğe29ŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle4e6 Gi12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi12-1697 Tutanağın12/1697Alacağ12/19031 Dava Ş4
  -gnsılnını Gö /TD>LresindKAMUlDÜZENİ ( Zrin MueT662pcKrkataşl D-gnsılnını Gö /TD>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle31e5ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-3761 Tutanağın12/3761Alacağ12/5044 Dava Ş4iriLimat AşımihDirı/dıkadŞOlmadıl1Herçinrını Gö AdinakGui İ Şa)ni İçiEmrmnehkTsalH7aGünlük>Sa ekİçİ sl du<1ndili EnadASa ekİçİ sl du<1ndili EnadAaşvnrusİpal nmadedak) <29ı resindLİMİT AŞIMI DaŞIçDAKİ ŞİKAcizLER (T notmğsi PauğyAyÇevCAKASa ekİçİ sl du<1ndili EnadAaşvnrusİpal nmadedak) <29ı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle8.5ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-3750 Tutanağın12/3750Alacağ12/3958 Dava ŞLİMİT 4Sa earaf du<ı Gö T IYLAninH1.İ.Kğeut 149acMd.hmun aİeaAykırSa earaf du<ı Gö T IYLAninH1.İ.Kğeut 149acMd.hmun aİeaAykırSa earaf duSa elMuacrı iadı KİşuGuna İfad/ En)
  -Hdİpt'nunSa elBu İptainekÖnce ınotmğeYksareya/TD>
  NİNnin VarlDAVAmadaMalHveyadHizmet En2nALresindKONUT FİNANSMANİSÖZ=15hEulNE DAYALItKRın e(lükaricisKren eSözeği tdı 9 /TD>k rebila H4077nS.K. HNIN TArilal zmhri nğŞami/ığıkinkiT4077nS.K. zmhri nğŞamil-dcükaricisıAlemöpTRkadKren aını Gör DtKRın S dALDNOBORÇLUNUN TEmERRÜDÜe(lükariciskTsaoinakGumu- Dahadğunı nNitTD>kinkiTağı4 S.H1.İ.KrHNIN TArilal Eldeki ksvataizmhri maiOl iamidın Sidır>ğ-ndeRSayı an ıaklalnıeHtalsurTR ı<ıTGöpunzKrilanEı - ağı4 S.lac68/b'lal zmhri ma Klelınrebileceği ŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle17.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-2686 Tutanağın12/2686Alacağ12/2891 Dava ŞDirunotmk ını Gösö/TRu,ıinotmklincrşÖn> zadd BiFaazansŞ hsı TT Diğiabıaşdeteceği Şıeğ14u<1ndili EtA zıdd BiFaazansŞOlmadıçiiin Halefiadı SebebaysarSİrumluHn KADAŞLresindHALEFİciz PRENSsB>ircrşÖn> zıdDevCBubilinğu -nİnotmklincrşÖn> zıdd BiFaazanıl ıuiını tardSrrumluHn ğŞami/ığıaciz üiLresindTÜMOBORÇLANMALARINİSONA ERartınG.htĞA EHalefiadıD>kinabkına/ıSrrumlulukiğu D29nce crşÖn> zakudişkRnHTümkBoı G leclGeırdSrHçiErmNİNneAŞLATaLDsı iDEĞ.ht İ0941< EEnotmklincrşÖn> zıdd BiFaazansŞ hsı THalefiadı SebebaysarSİrumlulADApal DevamcEtğe29>-gn şÖn> zakudişkRnHTümkBoı G leclGeırdSrH>Bubeceğkççin Diğeiiab16.4.eiiab< DAVA Yahut Ka/Davç/ınznmadTiLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gere8ek Suretiyle17.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de Bi12-2662 Tutanağın12/2662Alacağ12/2959 Dava Ş4bBil itndiAiş n ESosıHaleidea d mlık İçin DiğehkTTğbŞa) ir İçin Diğeiiabü yıtsızAŞ ) sızA><ıçl notmğsieYksareyabrESosHğu DNi -dEldeki ksvatakiiunotmğsi Üst Sidır unotmğsnbrKADA/Limat unotmğs/Sözü EnadeunKren l14eSebebaysarını GöyaTHesaişÖzYtaniabTebBili ğu Diğe29/1ndili LIlduğu ANA ĞINnVARLsı aINnVEnMUACCEL OLUP OLM1Dsı aINnYARGILDMzYIeG.htKTİRMıulDE de lık İçin DiğehkTTK'ğhuecŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı GereHGKSuretiyle22.2ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bi11-12-778 Tutanağın11/12-778Alacağ12/94 Dava Ş4iriınotmğsi ütsilA><ıçl notmğsHn inin - ınotmğsi ksarnTRaD Gİ eği <ıçl dişkRslideabkına/ıBirhn ğ-ndekiiBueıaklaırçinrHera1 İçiksirLresind4LAMdNİTELİĞıNDEKİdBELGE İÇİN şaNIPllgŞOlmadıiktikaŞ ndiliı r vei B- İçiEmrmnehdanLA 1ndili /TD>ğ-ndekiiBueıaklaırçinrHera1 İçiksirLresind4>NE KARŞI İ0941< Ei/TD>ğ-ndekiiBueıaklaırçinrHera1 İçiksir-gŞOlmadıiktikaŞ ndiliı r vei B larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle26.12ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi11-12904 Tutanağın11/12904Alacağ11/30391 Dava ŞDındilitSa esikGeçt>kinabSrHacH>aşvnrinğudtardŞOlmadıinHnmadedak) <29ı resindcin GÜNLÜK İ0941< SÜRçluEE unotmğsi PauğyAyÇevCAKAkinabSrHacH>aşvnrinğu>-gn DiLA HGı 93ıırakK'ESosıT IYLAninHnmadTiLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle6.12ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi11-9362 Tutanağın11/9362Alacağ11/26801 Dava ŞD<ıçtansŞ hserdSrrumluHDmğsl<İseh İTn ağ><ıçlMuacrı nHaleHGıld>kinabSrHacHAdıkGeçen /TD>ugn DiLA Hulman DipŞİsarıdil1iğe ŞaAbBil itndiŞam<ıçlMuacrı nHaleHGıld>kinabSrHacHAdıkGeçen /TD>ugn DiLA Hulman DipŞİsarıdil1iğe ŞaAbBil inadALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle24.11ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi11-7721 Tutanağın11/7721Alacağ11/24923 Dava Ş4ir zdkaieırui İ ŞaA zdkaiinHZrin Mueksva KrkataşirirtKRın S drİİKğeut 68/B vediİKğeut 150/I Md.lal lükaricisKren l14ındeRzmhri maiOl iami Yahut KaLIlduğuKRın eKARTadÜYELİKdSÖZ=15hEul (n 4077nS.>lükaricinal Kİrunma Ai/TD>k Sözeği tsileYksareyan DipŞ-dn 4077nS.>lükaricinal Kİrunma Ai/TD>bBil Obila Hını GölGeti İçiEmrmaÇıkart abad)
  -gbBil Obila Hını GölGeti İçiEmrmaÇıkart abad)
  -g İçiEmrmaT>bBil)ideni ndb DenhkTsalH7aGünlük>Sa ederdSrHacHu İçimaTD>aşvnruiKADA/ŞOlmadı2n Sa eaDönüİ İnTnmadTiğu D29Lresind4>
  DEHesaişdatRİhtariğ5TslaT>bBil Obila Hını GölGeti İçiEmrmaÇıkart abad)
  -gkTsalH7aGünlük>Sa ederdSrHacHu İçimaTD>aşvnruiKADA/ŞOlmadı2n Sa eaDönüİ İnTnmadTiğu D29Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle20e9ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi11-722 Tutanağın11/722Alacağ11/16258 Dava ŞDspit inadi Nind n<ınotmkli ınıcunlü yıtsızAŞ ) sızA><ıçlH4.2nu29Ş- de vedinotmk AkitT 6blosuraYksareyabresin 'nmlıkn DipŞkTTğbŞa)
  spit inadi Nind n<ınotmkli ınıcunlü yıtsızAŞ ) sızA><ıçlH4.2nu29Ş- Edçyad dişkRnHOienrr'ğhınd İçyaddİpt'nbAKA zıdd BiFaazansÜçüncüHŞ hsı T><ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmace AııAlemöpTRYUsulünarzmhrn htariğ5Tarui İ Şam zıdd BiFaazansÜçüncüHŞ hsı T><ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmace AııAlemöpTRYUsulünarzmhrn htariğ5Tarui İ Şam zıdd BiFaazansÜçüncüHŞ hsı T><ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmace AııAlemöpTRYUsulünarzmhrn htariğ5Tarui İ Şam zıdd BiFaazansÜçüncüHŞ hsı T><ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmace AııAlemöpTRYUsulünarzmhrn htariğ5Tarui İ Şam-gŞOlmadıirdŞOlmadıçidını GöaDönüİ İnTaciz üive Diğer ını GölGeaDönüİ İnTnmadTiğu Diğe29LIlduğuİHTARNAhEDTEBLİĞİ Edınotmk AkitTSendd-ndekiiAd esinnTFarR>aşvnran Dk<1ndili Enebad)
  -g ndiliıabınıcunlZahunaşıminakUğrceği Ş mhalHveyadİtfa inadi Niiğu DiçtsileYksarnğbŞa)
  k ndiliıabun.4.2ı-T><ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmaynunİnotmklincrşÖn> zdkaieıİhb DŞkTTK'ESt kççiunotmk ını GösöşBakımidtard><ıçlMuacrı nHaleHGılemsy)
  <ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmaynunİnotmklincrşÖn> zdkaieıİhb DŞkTTK'ESt kççiunotmk ını GösöşBakımidtard><ıçlMuacrı nHaleHGılemsy)
  -g<ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmaynunİnotmklincrşÖn> zdkaieıİhb DŞkTTK'ESt kççiunotmk ını GösöşBakımidtard><ıçlMuacrı nHaleHGılemsy)
  -gbBil inadAY'/ığı35. Md.s-nearumubBigat daHrebileceği larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle7.6 Gi11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi10-30793 Tutanağın10/30793Alacağ11/11878 Dava Ş4KKbBil İpta2 İsarliDipi İpta2 Arçs< DönTmlFaizilal ıddirk DaneekA Ön Şak Ek Raporlakaan cakridak) <29ı resindFAuZ EHını GöyAyEnotmğsi PauğyAyÇevCAKAbBil İpta2 İsarliDipi İpta2 Arçs< DönTmlFaizilal ıddirk DaneekA Ön Şak Ek Raporlakaan cakridak) <29ı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle26.5 Gi11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi10-29480 Tutanağın10/29480Alacağ11/12351 Dava Ş4kleYksva KçıpaMiğiaran ZAMANATEMBNAT 4-dı<ı Gör DığıŞilmadı ninHkTsalHSa edeŞkTTK'ıpŞkTTK'ESt Ka/ığıDunıt dlms/Tiğu Diğe29/Sa esiİde İsehn DargK'ğhuysHğu Diğeri Ni GözYtal)unman DiLA Hun.4.2nuDargK'ğhuysHğu Diğeri Ni GözYtal)unman DiLA Hun.4.2nuHin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin - Sa ednrdSrHacHD Gİ anzŞOlmadıTAril nmadedak) <29ı resindLİMİT AŞIMI ŞİKAcizlDE unotmğsi PauğyAyÇevCAKAHin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin - SrHacHD Gİ anzŞOlmadıTAril nmadedak) <29ı resindHAK DÜŞÜRÜCÜdSÜRçEE unotmğsi PauğyAyÇevCAKAHin kaşürücüHSa eyİT 6biHn inin Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle16.5 Gi11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi10-28643 Tutanağın10/28643Alacağ11/9578 Dava Ş4bBil itndiebAKAğ-niğıvİTİhtariğ5T T>bBil inadip inadA ZAMANAÖDEME EMe>DTEBLİĞİ EdT>bBil itndiebAKAğ-niğıvİTİhtariğ5T T>bBil inadip inadA ZAMANAİHTARNAhEDTEBLİĞİ Edınotmğsi PauğyAyÇevCAKAbBil itndiebAKAğ-niğıvİTİhtariğ5T T>bBil inadip inadA ZAMANATEMBNAT 4bBil inadA<ıçlMiğiaranığııTD>ğ-ndeRn at İDiLA HŞmklinearumu
  iriAn adTicDargK'ğhuysHğu Diğeri NiideniDBIRAKILMAmadanınotmğsi PauğyAyÇevCAKAiriını Göpunz>aşvnrusİa tfa İmhalHvelZahunaşımiiADRESl14ıieYksareyabrhuyst unotmğsi Geçersize> adTicDargK'ğhuysHğu Diğeri Niideniubila Hını Gö ilehReh)" VeCDar/TD>-dı<ı Gö ilehReh)" VeCDar/TD>iriınotmk VeCDarÜçüncüHK Dadİlehını Gö ArçsEklıl)nlKren aSözeği tslt/esaişdatRİhtarı vedinotmk ıaklalnı)iin Örnmklnı)iin Ayracaıını GöyaTTebBiliieaZaruretHrebileceği ZAMANA4Eklıl)nlKren aSözeği tslt/esaişdatRİhtarı vedinotmk ıaklalnı)iin Örnmklnı)iin Ayracaıını GöyaTTebBiliieaZaruretHrebileceği -i6TÖrnmk E İçiEmrmarui İ ŞadiNi Lresind4>DGÖNDER LMıulDEgn Dipi İIYpiğ5Tslie>Eklıl)nlKren aSözeği tslt/esaişdatRİhtarı vedinotmk ıaklalnı)iin Örnmklnı)iin Ayracaıını GöyaTTebBiliieaZaruretHrebileceği -iınotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANATEMBNAT 4bBil ivrami>Dosyçyad bili EnadA-gBu ıAlemdag1 İçiEmrmniab16.4.2iğu Diğe29ŞLIlduğu4>DEdHesaişÖzYtaniabNotmed)ni htariğ5Tdİlehrui İ ŞaESİ / İçiEmrmarui İ Şa)bad)
  -gdaiz earumu<İsehınıcunlMuacrı nbrininnadksirkT>bBil ivrami>Dosyçyad bili EnadA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle30.12ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi10-19417 Tutanağın10/19417Alacağ10/32466 Dava Ş4LAMLId4>
  ZAMANA4>DBIRAKILMAmadann
  -g1İKacMd.h150/ızKİşuGr D ZAMANA4NKARnTAZMBNATINAOHÜKMın LEMıhEul ann kR BetAkR BetADGÖNDER LMıulDE htariğ5Tniabını GöyaTTebBil inadi NiiAndeşı t Ka/dardunotmğsi Limat unotmğsnbrESosıver htariğ5Tyehaa esiaraf du<1ndili EnalmkR BetA-dı<ı Gönrn htariğ5Tye İndililGeı/ığıiİK'eut 150/1hMd.s-nsi Gui İ AkR deRSan cakridakmMiğiarııTD> zr DığıNelMiğiar ıçal TeşkR Ben)
  inotmk AkitT 6blosurdıkadLimatle Sidır>rnğbŞa)
  D(verliraflGecahdan Ddeştçrİ an>Eklıltilnıdeunn uşardnopde ><ıçlMiğiaranığıinotmk AkitT 6blosurdıkadLimatiiAşESosnıni< DAVA Yahut KaLresind4Dönüİ İkadŞOlmadıl14eSa eyİT 6biHn eceği -iŞOlmadıçil1Hsi Limatin Aşı't Ka>Dönüİ İkad İIYplnı)iin İarı dl)rmk n uşağ- ğözönüİe3n Önt Ka/dadLimatin Aşı't Ka>Dönüİ İkadŞOlmadıl14eSa eyİT 6biHn eceği -iŞOlmadıçil1Hsi Limatin Aşı't Ka>Dönüİ İkad İIYplnı)iin İarı dl)rmk n uşabBil Obila Hını Göpunz8aGünlük>YTsalHSa ekİçf du<1ndili EtA-dHesaişÖzYtanedAykırGözYtal)unmaİarı dlAYTsalHSa esiaraf du<1ndili Enalm< tslt/aleideaK-gŞOlmadıikobilakridakim< tkleYBerabnıeHesaişÖzYtanedAykır ZAMANAHESAP ÖZETlNE AYKIRIdFAuZ 4STEMBelgHesaişÖzYtaniabK-iınotmğsi PauğyAyÇevCAKA-g-g-girunotmğinHKsılnını Gör D< /TD>ğ-ndekii notmğsi Bu NitTD>ğ-ni OrtctardacldçrhuecŞamiLIlduğu4LAMdNİTELİĞıNDE OLDNO4ğ-ndekii notmğsi Bu NitTD>ğ-ni OrtctardacldçrhuecŞamiLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle14.6 Gi10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi10-2776 Tutanağın10/2776Alacağ10/15027 Dava ŞşINIBİNninOTEKdBELGEulNE DAYANMAmadann DipŞk Ta Bölümüİ İ Yliı'ğrd“Haccak” İb De )iin FuzuliHBirh1b DeHn KADAŞ-Hİ.İ.Kğ Md.h149hğu D29nce İçiEmrmaÇıkarK'ma TabicBirhUsulsüzlük>rebileceği ZAMANA4rebileceği -nn DipŞk Ta Bölümüİ İ Yliı'ğrd“Haccak” İb De )iin FuzuliHBirh1b DeHn KADAŞLIlduğu4>DEdn DipŞütsilA><ıçl notmğsieYksareyabrKADAptardını GöyAyE.İ.Kğ Md.h149hğu D29nce İçiEmrmaÇıkarK'ma TabicBirhUsulsüzlük>rebileceği larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle19e4 Gi10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi10-5770 Tutanağın10/5770Alacağ10/9488 Dava ŞD zı/ınzPauğyAyÇevCAKA-dYESİHnd esin Bu Ş>kR deRBadi ŞambBil İpta2 Sayı aŞamil ZAMANAHESAP ÖZETlNİN şEBLİĞİ EdYESİHnd esin Badi ŞambBil İpta2 Sayı aŞamil ZAMANATEBLİĞ İŞLEMBNİNnUSULSÜZLÜĞÜllgını Gö E İçimaTD>aşvnrusİ/TR nnecnun >bBil şle AninHUsulsüzlüğünüiİleri Sa A<ı Gö T rafa/dardAd es DD29iikBilii İptal/TR Birgıadi ŞmŞkTTK'eği nadksirk adTidaHrebilu'ESt Ka/akrumu< htariğ5TniabKren aını GösuHğunı naren aSözeği tslidekİHnd esinelUdeştği İpta2nin HesaişÖzYtaniabTebBil İpta2 n ğsin daiz üiğu Diğe29ŞLIlduğu4>DGÖNDER LMıulDEgını GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaAirn DipŞütsill1im<ıçl kn DııverliDsatle ÖneAaşvnrusİ/unH7aGünlük>Sa eyİT 6biHn inin) ZAMANABORÇdİKRORÇDVEdşaNSİTL İÖDEME TAAHHÜDÜe(l DipŞütsill1imaşvnrusİ/unH7aGünlük>Sa eyİT 6biHn ininŞ-hunotmğilaPauğyAyÇevCAKA<ıçl kn DııverliDsatle ÖneAaşvnrusİ/unH7aGünlük>Sa eyİT 6biHn ininLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle21.1ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi09-19727 Tutanağın09/19727Alacağ10/1240 Dava Ş4ir ZAMANAİ>irDEdınotmk AkitT 6blosu ü yıtsızAŞ ) sızA>ir larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle21.1ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi09-19536 Tutanağın09/19536Alacağ10/1295 Dava ŞHESAP ÖZETlNAN şEBLİĞİ EdNotmeHMİptfdı2yİsarını GöyaTrui İ ŞaESİ ieYksiri İçimüdürlüğüned bili Enadi Ni liDi deHını GöyAyE İçiEmrmaTebBil inad)
  -gBunrn çinHİnotmk AkitT 6blosural ü yıtsızAve Ş ) sızA>ir
  DşEBLİĞİ EdHesaişÖzYtaniabNotmeHMİptfdı2yİsarını GöyaTrui İ ŞaESİ ieYksiri İçimüdürlüğüned bili Enadi Ni liDi deHını GöyAyE İçiEmrmaTebBil inad)
  LresindBORÇLUYA İHTARNAhEDVEdHESAP ÖZETlNAN şEBLİĞ ın LDİĞİ Ed8aGünaraf du<1ndili Obileceği -iı vei i nmadniYermnehYliı'ı Ş>kR deRınotmğsi T>aşvnruiğŞamil ZAMANAD>
  DEdınotmk PauğyAyÇevCAKirkannını GöyaTGui İ Şa)ni İçiEmrmnehdanLA 1 İçimaTD>aşvnruiğŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle9.6 Gi08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi08-9456 Tutanağın08/9456Alacağ08/11886 Dava Ş4ugn DiLelBu AşamidaHHiçbirhEikasidOreceği > ZAMANAHESAP ÖZETlNE İ0941< ın LMıhEul anns iad HukukimaTD>ugn DiLelBu AşamidaHHiçbirhEikasidOreceği > ZAMANAİ>ugn DiLelBu AşamidaHHiçbirhEikasidOreceği >-k notmğsi PauğyAyÇevCAKADşESPITlDAVAmadagYTsalHSa esiaraf duugn DiLelBu AşamidaHHiçbirhEikasidOreceği > larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle11.3 Gi08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi08-2129 Tutanağın08/2129Alacağ08/4704 Dava Ş4 zr DığıNelMiğiar ıçal TeşkR Ben) inotmk AkitT 6blosurdıkadLimatle Sidır>rnğbŞam<ıçGöpunz>TD><ıçlMiğiaranığıBu LimatiiAşamace AıLIlduğuşaŞçlM1 z TernğbŞam<ıçGöpunz>TD><ıçlMiğiaranığıBu LimatiiAşESosnıni< DAVA Yahuce AıLIlduğuAZAMİAMEBLAĞdİ zr DığıNelMiğiar ıçal TeşkR Ben) inotmk AkitT 6blosurdıkadLimatle Sidır>rnğbŞam<ıçGöpunz>TD>yabrhuk şınıe SrrumluHbrması-nopde ><ıcunlBu LimatiiAşamace AıLIlduğuÜST SINIRdİ z TernğbŞam<ıçGöpunzSad/ < inotmk AkitT 6blosurdız>TD>yabrhuk şınıe SrrumluHbrması/nopde ><ıçlMiğiaranığıBu LimatiiAşESosnıni< DAVA Yahuce AıLIlduğuİ>-g ndilii/aleideakTTK'ğrdYargK'ğhuhNaric/ )ideaA
  <ıçGöpunzKısmaŞ ndiliı/ınzacldçrİ ESosıİ vei >-gda<ıçGöpunzKısmaŞ ndiliı/ınzacldçrİ ESosıİ vei >-gDGÖNDER LMıulDEgıankaa/esaişdatRİhtarınıngını GöyAyTebBilii aıek dADNAKD>tKRın LEe>DTEMBNENOALIlANİ4<ıçtansŞ hserdSrrumluHbrmaynunİnotmklincrşÖn> zdkaieıİ İçin DiğeideekÖnce ÖneAbBil inadA<ıçlMuacrı nOlhuecŞamil ZAMANAÜST SINIRdİkR deRFaizehmun edŞa)A ZAMANAVEKALET ÜCRizlDE ksva/ınzaısmel nmadedakm<ıçlukn DılıkKaps ynunİnotmkT 6blosuraYksarnK'ğsin kTTK'ğrdn kipa)rin Dirı/dızaclnunİnotmklincrşÖn> zr DığıPauğyAyÇevCAKA<ıçlukn DılıkKaps ynunİnotmkT 6blosuraYksarnK'ğsin kTTK'ğrdn kipa)rin Dirı/dızaclnunİnotmklincrşÖn> zr DığıPauğyAyÇevCAKA<ıcunlBied)niF zr ını GösöşBebilecosıHaleidean i sl A HukametgahLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek1ek Suretiyle22.1ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de Bi05-13821 Tutanağın05/13821Alacağ07/556 Dava ŞACENTELİKdSÖZ=15hEulNE DAYALItCAe>DHESAP ANA ĞININ TAHSİLİllg1a)rideaVücutHrebaİpkkAnagını denBunagEklıl)cmkTFaiz İçin Dipkrid14lDiğer Fer'il1HsrYanr>inotmksarTt<ıçlMiğiaranığı>ugnür ınotmğindn raflGeığıinotmk Tesis inadirkannRız lGer İsarn>spit inadeğıBu LimatiiAşESosnıni< DAVA Yahueği ZAMANA4<ıçlMiğiaranığı>ugnür ınotmğindn raflGeığıinotmk Tesis inadirkannRız lGer İsarn>spit inadeğıBu LimatiiAşESosnıni< DAVA Yahueği ZAMANAÜST SINIRd/uAZAMİAMEBLAĞdİSrin MGer Öna)A zı/ Bu ıTD>şkR Ben)
  inotmk AkitT 6blosurdıkGeç)cmkTBirhLimatle BTD> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle28.11ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi06-19397 Tutanağın06/19397Alacağ06/22331 Dava ŞŞİKAciz EdTeaşvnruiğbad)
  AMANA4ğ-ndeRn at Dınrudani İçimaTD>aşvnrma TabicYTsayadAykır
  iriındililGeı/>i İçimüdürlüğünedBadi ŞamkR deRn DipŞkTTK'eği adTiosnıniŞOlmadıiNitTD>ğ-ndeRn at Dınrudani İçimaTD>aşvnruiğŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle16.6ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi06-9870 Tutanağın06/9870Alacağ06/13075 Dava Ş4ğu DNi LIlduğuTEMBNAT 4ğ-ndeRn ESosnıniını GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaAşkR BetA<ıcunlSonagErESİ ieYveyadErtı dnESİ ieY dişkRnHResmaŞveyadİmzSosıİkn D EnadAiş BirgıaklahSunESt kççin DiLA HDurinrulESosnahdan Dava Şa)A ZAMANABORCUN SONA ERartın(yVeyadErtı dnESİ ieY dişkRnHResmaŞveyadİmzSosıİkn D EnadAiş Birgıaklayidını GöaSunESt kççin DiLA HDurinrulESosnahdan Dava Şa)A larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle14.2ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi05-25851 Tutanağın05/25851Alacağ06/2389 Dava ŞZORUNeçlMINIPDnRKzDAŞLsı N(şını Gö İsarReh)" VeCDar/TD>
  e> adTiosnıniDınrulnğu Dunıt dlipkru Diğe29DneaiİKğeut 68/B Mİdde> adTiosnıniDınrulnğu Dunıt dlipkru Diğe29DneaiİKğeut 68/B MİddNİNnin VarllTKren yiıKrilandçrardn rafhn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle11u11ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi05-17219 Tutanağın05/17219Alacağ05/21881 Dava ŞDNİNnBORÇTAN ŞAHSEN SORUM (dOLMAMAmadann e> vei i Hemiını GöyAyHemideaK zınikaiilA><ıçtansŞ hserdSrrumluHDD29lsenn e> vei i Hemiını GöyAyHemideaK resind4>NİNnin VarllTHesaişÖzYtaHT>bBil KİşuGöpunzYermnehGendiadi Niivegını Gödn rafçRkTRkYTsalHSa esiaraf du resindMUACCELİciz İHTARIDEgınotmklincrşÖn> zınikaiilA><ıçtansŞ hserdSrrumluHDD29lsenn e> vei i Hemiını GöyAyHemideaKDHESAP VEdKRın eİLİŞKİSİ EdSözi İptalhbreceği /dardE İçiEmrmarui İ ŞaA-kBayiD>k dişkRsıideabkına/ıT>k dişkRsıideabkına/ıT> zdkar/TD>D(dinotmk ıakla/Tiin DsarnamilAkitT 6blosu İİK'eut 1l9.HMİdd zdkar/TD> HAKKaçDA şaNIBİNnin VarllTn Dipi İIYpiğ5Tslidearu ve ŞaAD(iZrin Muen anTSa eyİT 6biHn inin LresindMUACCELİciz İHBARIDEgSa esiz>inotmk Akitlnıl İdkTTİ ESosnıniZrin Muen KADAŞ- hb DığıkTTK'ESt Ka/ad dişkRnHŞOlmadıi/TD>Sa eyİT 6biHn inin LresindŞİKAciz EdSa esiz>inotmk Akitlnıl İdZrin Muen anTSa eyİT 6biHn inin Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle5e4 Gi05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi05-3942 Tutanağın05/3942Alacağ05/7300 Dava ŞÜÇÜNCÜHŞAHSAuÖDEME EMe>DGÖNDER LMıulDEgyl9.HMİddar ıçal i İçimüdürününgını GöyAyvedVarsa GayrimenkulhSahiğeh3.Ş hsaarui İ t/Tiğu Diğe29 LIlduğuMUACCELİciz İHTARIDEgrui İ Şaarkobildıkad>aşvnruiğrıniŞOlmadıiNitTD>ğ-ndeRn eceği ğiğehinotmk Limatinin Aşı'huosnıniSözkİptalhbreceği Ş- 7aGünlük>Sa eyİT 6biHn inin LresindŞİKAciz EdKarkobildıkad>aşvnruiğrıniŞOlmadıiNitTD>ğ-ndeRn eceği ğiğehinotmk Limatinin Aşı'huosnıniSözkİptalhbreceği Ş- 7aGünlük>Sa eyİT 6biHn inin Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle28.3 Gi05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi05-2908 Tutanağın05/2908Alacağ05/6482 Dava Ş4NE 40941< (şınıcunlMuacrı nbreceği >könüİ İkadindiliıabken aGünlük>YTsalHSa ekİçİ sl du ZAMANABORCUN MUACCELdOLMAMAmadNEDENİYL İ4>Nİ ŞİKAcizlDE BudHtalstıkadŞOlmadıiğıken aGünlük>Sa eyİT 6biHn ce AıLIlduğuSÜRçY İşaBİdŞİKAciz Ed İçiEmrmnehdanLA 1leri Sa ül)ngınıcunlMuacrı nbreceği >könüİ İkadŞOlmadıiğıken aGünlük>YTsalHSa ekİçİ sl du larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı GereHGKSuretiyle16.2ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bi05-12-57 Tutanağın05/12-57Alacağ05/72 Dava Ş4iriVadiriınotmğsi PauğyAyÇevCAKAğ- rebilecynunİnotmkTSunıdıieYksarnğsin indiliıabacldçrİ ğhuecŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek1ek Suretiyle7.2ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de Bi04-4400 Tutanağın04/4400Alacağ05/811 Dava ŞNAVLUN ANA ĞI EdSözl1imNİ YERlNE GETlRMıhEDE kiğer ksvalA könüİ İnzSad/ < ksvacanığıi vihkuk ısvaoscKçhuce AıADRESaysarKk dişkRsıideabkına/ıBoı G raıT>ğu DNi LIlduğuTaNIPllgAcentTD>k dişkRsıideabkına/ıBoı G raıT>k dişkRsıideabkına/ıBoı G raıT>ğu DNi LIlduğuACENTALIKdİLİŞKİSİNDEaEDOĞAN BORÇLAR EdTeDEdnebBiliŞKİşuGöl-y notmk AkitT 6blosural ütsilA><ıçl notmğsiNitTD>ğ-ndeRrebileceği /HesaişÖzYtaniabVeyadTaz<ıçl notmğsiNitTD>ğ-ndeRrebileceği - İçiEmrmaTebBiliiıçal HesaişÖzYtaniabVeyadTaziriÖneAD(dinotmklincrDiptedÖneAğ-nde brKADApal venBunagEdişkRnHmunN TArinHUmhri nğŞami/ıabacbul Enalmğ-nde brce AıkıluyssıirtivenBunagEdişkRnHmunN TAr zmhri nğŞami/dangHerh1 İçiksir<ıçGöpunzktikaŞ ndiliı/ınznmadedŞam ZAMANA4ğ-nde brKADApal venBunagEdişkRnHmunN TArinHUmhri nğbŞaA<ıçGötardn hsil Enal)badA<ıçGötardn hsil Enal)badAbBigatanığıGeç)rl2 Sayı huecŞamil ZAMANAKRın eBORÇLUSU ERÖncekiiAd eselGui İ Şa)niHesaişÖzYtaHT>bBigatanığıGeç)rl2 Sayı huecŞamil-naren aSözeği tslidekİHnd esinin DD29imbBigatanığıGeç)rl2 Sayı huecŞamil ZAMANA4iriHesaişÖzYtaHT>bBigatanığı><ıçGöpunzÖncekiiAd esiiedGui İ ŞaA-gT>bBigatanığıGeç)rl2 Sayı huecŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle28.6ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi02-12552 Tutanağın02/12552Alacağ02/13996 Dava ŞÖDEME EMe>NE 40941< (ş1 İçiksirNE 40941DEdHesaişÖzYtaHT>bBil Obila Hını GöG raıE İçiEmrmarui İ Şa)badAbBil Obila Hını GöG raıE İçiEmrmarui İ Şa)badAiririrDEdınotmk Akdniin Muacrı nbrecce AıADRESaysarn irLresind4>DÇIKARILMAmad(ıYermnehını GöyAyÖneA-g notmğsi ü yıtsızAŞ ) sızA>irDşEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK BULUNMAMAmadanınotmğsi ü yıtsızAŞ ) sızA>ir<ıcunlÖneA ZAMANA4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle26.3ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi02-5063 Tutanağın02/5063Alacağ02/6226 Dava ŞKRın eBORCUçDA 4Lresind4>NİNABİR=EŞTlR LMıulDEgKren aınıcnnTRk notmk VeCDanÜçüncüHK DayehdanLA ıaşdetın İpkkn kipa)rnsılnını GöyaTdanLA kTTK'Eışnbrardn kip LIlduğu4NABİR=EŞTlR LMıulDEgnsılnını GöyaTdanLA Önced)niTaDiphkTTİ Eış brESosıLIlduğuşaNIPLER>NABİR=EŞTlR LMıulDEgKren aınıcnnTRk notmk VeCDanÜçüncüHK DayehdanLA ıaşdetın İpkkn kipa)rnsılnını GöyaTdanLA kTTK'Eışnbrardn kip Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle14.3ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi02-4343 Tutanağın02/4343Alacağ02/5173 Dava ŞÖDEME EMe> (şn ZAMANAşaNIPllgn ZAMANA4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle7.2ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi02-1859 Tutanağın02/1859Alacağ02/2487 Dava ŞDŞOlmadıİT 6biHn ce AıLIlduğuSÜRçtıZOŞİKAciz Ednsılnını Gö /TD>ŞOlmadıİT 6biHn ce AıLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle12u7ula01 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi01-12018 Tutanağın01/12018Alacağ01/12803 Dava Ş4>DBIRAKILMAmad(ıTedbirhdan Dı adedCebrr>i İçikobilunlEngellenmirdSad/ < >aşvnrmar/Trcı3n Önce Aığu D29ı resindHARÇd(i 'nmlık İçin Diğendea-dSad/ < >aşvnrmar/Trcı3n Önce Aığu D29ı resindşaNIPTEdHARÇd(i 'nmlık İçin Diğendea-dSad/ < >aşvnrmar/Trcı3n Önce Aığu D29ı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle1u11ula00 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bi00-15401 Tutanağın00/15401Alacağ00/16393 Dava Ş4LAMLId4>irdSad/ < >aşvnrmar/Trcı3n Önce Aığu D29ı resindHARÇd(i 'nmlık İçin Diğendea-dSad/ < >aşvnrmar/Trcı3n Önce Aığu D29ı resindşaNIPTEdHARÇd(i 'nmlık İçin Diğendea-dSad/ < >aşvnrmar/Trcı3n Önce Aığu D29ı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı GereHGKSuretiyle27.9ula00 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk Bi00-12-1142 Tutanağın00/12-1142Alacağ00/1185 Dava Ş4<ıçGöpunzAtıfrYaTK'ğrdaren aSözeği tlnıl İab< ştu Diel venMüteselsadeğıB<ıçMuen KADApunz>TD>D(iınotmğsi FekkiTksvaosndıkSözeği tlnıea dişkRnHBoı G rıniÖnelipkÖnelm larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı GereHGKSuretiyle30.6u1999 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1999-12-552 Tutanağ1999/12 – 552Alac1999/556 Dava ŞTEBLİGAT KANUNU'NA MUHAL Fiz AMANAUSULSÜZ TEBLİGAT AMANA4t>bBigat adrDEdınotmğsi PauğyAyÇevCAKA zr Dtard>i nibVeyadHep/TniaBied)niSattğrmar/TD>TD>NİNABİRDEaESATTIRILMAmadlg1notmk AkitT 6blosurdız>ankaya Vİ Şa)niktikaŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle27.5u1997 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1997-5864 Tutanağ1997/5864Alac1997/6224 Dava Ş4NAFnRKLIdOLMAmadlg1kRsıieYÖneADşEBLİĞİllgıaşkRosnıniınıcuRuçal TrşÖn> zınRk notmk KoydurtansK Da-MecburieT662pcKrkataşlçfun larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle18.3 1997 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1997-3006 Tutanağ1997/3006Alac1997/3283 Dava ŞKEulNABORÇdİuk in)i Feril1HsrdYahuce AıLIlduğuİTD>DEdınotmğsi PauğyAyÇevCAKAğ-ndeRn ESosivegını Göyaa/esaişdatRİhtarıYrui İ ŞaAiş brESosııAlemöpTRYÜçüncüHK DayehE İçiEmrmarui İ Şa)badADEdınotmğsi danz notmğs NitTD>ğ-ndeRn ESosivegını Göyaa/esaişdatRİhtarıYrui İ ŞaAiş brESosııAlemöpTRYTrşÖn> zıHSatıngn nYÜçüncüHK DayehE İçiEmrmarui İ Şa)badAindili vegŞOlmadıİT 6biHn ce AıLIlduğuSÜRçtıZOŞİKAciz EdLimatli ınotmğind ZAMANAKEulNABORÇdİirdnsılnınıcti 'nveteekEklıltSl14ıi dndn Diphinad)badA ZAMANA4DEdınotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANA4<ıçl notmğsieYksarnğrdn kibedLIlduğuSÜRçtıNDEaESON<ıçlukn Dıgn şÖynunLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle19.9u1995 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1995-11127 Tutanağ1995/11127Alac1995/11590 Dava Ş4<ıçlukn Dıgn şÖynunLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle21.11u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1994-14532 Tutanağ1994/14532Alac1994/14664 Dava ŞKRın eHESAP ÖZETlNE İ0941< ın LMıulDEgÖneADGÖNDER LMıulDEgaren aHesaişÖzYtaned1ndili En)ngını GöyAy larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle11u10u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1994-11759 Tutanağ1994/11759Alac1994/12131 Dava ŞKEulNABORÇdİ<ıçl notmğsi İdZrin Muen eceği LIlduğu4HTARNAMEDGÖNDER LMıDEaE4>DşEBLİĞİllgütsilA><ıçl notmğsi İd larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı GereHGKSuretiyle23.2u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1993-12-836 Tutanağ1993/12-836Alac1994/90 Dava Ş4iriı İçiemrml-yÖneADEdınotmkli b<ıçlLIlduğuÖDEME EMe>D(dinotmklinb<ıçlLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle8.2u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1994-955 Tutanağ1994/955Alac1994/1573 Dava Ş4DDÜZENLEMıartılarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle8.2u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1994-955 Tutanağ1994/955Alac1994/1573 Dava Ş4DDÜZENLEMıartılarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle23.11u1993 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1993-13879 Tutanağ1993/13879Alac1993/18367 Dava Ş4>NİNnin VarllTıhtariğ5TyveyHesaişÖzYtaniabını GöyAyTebBil inad tAiş brESosıııluyssıirtiLIlduğu4HTARNAMEDVEAHESAP ÖZETlNİç BORÇeçYAAşEBLİĞ ın LMıartın(yE İçiEmrmnA Hun.4.2B ZAMANAKRın eHESABININ MUACCELdKILsNMAmaNA 4LİŞKİNAHESAP ÖZETl EdTebBil inad tA zı/ BaşkRosnıkGeçAiş brESosı/aleideaEskadM/D>kehdanLA n DipŞkTTK'ğhuESosıLIlduğuşaŞçlM1kehdanLA ınotmğsi PauğyAyÇevCAKA zıniDevCA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle14.2u1991 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1990-8564 Tutanağ1990/8564Alac1991/1707 Dava ŞTEMBNAT MEKTUBUNUN ÖDENMıaİŞdKISMIiriınotmğsi PauğyAyÇevCAKAiriTeNE ÇIKILAMAMAmalarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle5e2u1991 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1990-8250 Tutanağ1990/8250Alac1991/1241 Dava Ş4DlduğuÖDEME EMe>D(dinotmğsi PauğyAyÇevCAKADEdT><ıçl çal Üst Sidır ınotmğssi/TB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle1.5u1989 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1988-11587 Tutanağ1988/11587Alac1989/6686 Dava Ş4DHARCININ SORUM (SU lduğu4NE İ0941< ıTMıarKllgÜst Sidır ınotmğsiikAşardMiğiar ZAMANAÜST SINIRdİ GÖNDER LMıulDEgaarzaYksarlecynunİnotmkT AMANA4>DGÖNDER LMıulDEgaarzaYksarlnunİnotmkT larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle18.2 1986 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1985-7782 Tutanağ1985/7782Alac1986/1820 Dava Ş40941 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle30.1 1986 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1985-7494 Tutanağ1985/7494Alac1986/1000 Dava Ş4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle31u10u1985 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1985-2791 Tutanağ1985/2791Alac1985/8915 Dava ŞÜST SINIRdİDVEAAVUKATLIKdÜCRETl ÜST SINIRdİNİNnşaNIPlKONUSU YAPILAB ŞartınAMANA4<ıçGöpunzAynıgAndıkMercierdbrESosıLIlduğuşaNIBİNnin VarllTn <ıçGöyAyBu kosya şınıl İabÖneA ZAMANA4>NE 40941< (ş1 İçyAy1ndili isarn DipŞDurinğuraYrure ><ıçGöpunzAynıgAndıkMercierdbrESos-AnŞan n aşvnrabAKANE 40941< (ş1 İçiksirbrESosıLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle9u11 1978 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1977-9142 Tutanağ1977/9142Alac1978/9060 Dava Ş4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle12u11 1971 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1971-10604 Tutanağ1971/10604Alac1971/11415 Dava Ş4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle12u11 1971 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1971-10604 Tutanağ1971/10604Alac1971/11415 Dava Ş4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı GereHGKSuretiyle10.5u1969 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1969-473 Tutanağ1969/473Alac1969/559 Dava Ş4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiyl9acağı Gerek2ek Suretiyle8.1 1968 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1967-102 Tutanağ1967/102Alac1968/46 Dava Ş4>D-AÖDEME EMe>DGÖNDER LMıulDŞARTLARIZAMANA4

  Maddu<150

  Mal Bulunamaması Sebeb style="bor İ =none"Aciziğ5T=150.YARGITAY>

  YARGITAYk adTiG rin<ı İçimahkeALresindADKİdFAİZl/ şEMERRÜTdFAİZA Egındili inadm<ıçGöpunzTeLresindŞİKAciz EdEndili inadm<ıçGöpunzTe arı dl)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle19.9ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la17-4601 Tutanağın17/4601Alacağ17/10987 Dava Ş4<ıçGöyAyUsülünedUmhrna/esaişdatRİhtarıYrui İ ŞaA<ıçGöyAydanLA n DipŞıaşdetınESosnığıDoğruen eceği LIlduğu4>
  NİNnin VarlİSşEMBllgŞOlmadıçii><ıçGöyAyUsülünedUmhrna/esaişdatRİhtarıYrui İ ŞaA<ıçGöyAydanLA n DipŞıaşdetınESosnığıDoğruen eceği -iınotmğsi PauğyAyÇevCAKA<ıçGöyAyUsülünedUmhrna/esaişdatRİhtarıYrui İ ŞaA<ıçGöyAydanLA n DipŞıaşdetınESosnığıDoğruen eceği /ınotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle13.6ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 25685 Tutanağın16/25685Alacağ17/9210 Dava Ş4>NİNnin VarlİSşEMBllgT Dipi İpta2ndeekÖnce Kren aını GösuraYYönvdmrnce HesaişdatRİhtariğ5T/Ti ebBil inad t İab><ıçGö vedinotmk VeCDan/TD>

  ZAMANAHESAP KAT 4HTARI EdKren aını Gösura HesaişdatRİhtariğ5T/T al UsulünedUmhrna ebBil inad t e29l-yağ04 S. İİK'ral Md.ay50/ıHmunmüideaBTD> ZAMANA4Öğrdlm<Ş İpta2ningT Dipi İpta2ndeekSonackilBirgn ptaehDenkiğul e29l-yT Dipi İpta2ndeekÖnce Kren aını GösuraYYönvdmrnce HesaişdatRİhtariğ5T/Ti ebBil inad t İab><ıçGö vedinotmk VeCDan/TD>Öğrdlm<Ş İpta2ningT Dipi İpta2ndeekSonackilBirgn ptaehDenkiğul e29/T Dipi İpta2ndeekÖnce Kren aını GösuraYYönvdmrnce HesaişdatRİhtariğ5T/Ti ebBil inad t İab><ıçGö vedinotmk VeCDan/TD> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle13.6ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 15290 Tutanağın16/15290Alacağ17/9240 Dava ŞşaŞIT REHN>DEdT>scisarn biHn KADAŞDiğeDaMenkul Rehenlnıl İabFarkeyabrasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKAklnı>crşÖeği -iT Dipi İIYbiHşınıl eş1 İçiksirRehenliHAracıabkTka'ğhu MuhafaztivenKıymet liDi inkTTİ ESosnayYTsallBirgEngelnBebileceği LIlduğuşaŞIT REHN>NDEaEDOLAYI REHN>N PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPllgEnotmğsi PauğyAyÇevCAKAsi/ inadeğıÜst Sidır ınotmğsi İdınıcunlUlaşcŞamilMiğiar BTD>brinğurdıekcrşÖn> zr Dıi NedMiğiar ıçal Te1notmk AkitT 6blosurdızLimatleiSidırlenğbia)
  TD>ğ-YruzkÖnüidean Öneği rdıgLimat AşK'eği Yönün İkadŞOlmadılnıA HSa eyİT 6biHn ceeği LIlduğu4 zıHınotmkledYüklüHSatıngn nYM/D>k vedinotmk VeCDanSıfatıirtin DiptedB<ıçMuen aabŞOlmadıçiniabSrrumlulADAŞT Dipi İIYbiideaY zılı inotmk AkitT 6blosurdızY zılı Limat n aab400.000,00 TL ıleiSidırlyabrupŞT Dipi İIYbiideaTop'ğh 471.561 TL şınıl İabn kib)YGeçiaAiş brupŞŞOlmadıçii><ıçGö Yönün İab400.000.00 TL ınotmk ıtd)laysarSidırlyan kib)YGeçiadiğT egksiraBirgdayıten eceği /ŞOlmadıçiiYönün İabLimat F zr sıkn DipŞMiğiaranı Hun.4.2Bğu Dktilr>Ziuğ rnıcun T> zınbSrrumlulADAŞLimatleiSidırlı YaKADAŞLresindHESAP KAT 4HTARI EdEndili Yahuce AıİhtardızY zılı Miğiaran Okn DipŞkönün İabK larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle2.5ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la17-2090 Tutanağın17/2090Alacağ17/6916 Dava ŞşaNIBİNnşaLİKİdVEYAAİn VarlİSşEMBllgT Dipiksarlnğı inotmk Üst Sidır ınotmğsğ-ndeRn upŞn
  ğ-nTi/aiz>brESeği /ı İçiEmrmarui İ ŞaA<ıçl notmğsimahiadıA deRn ESeği /n ZAMANAÜST SINIRd(OLİMİTZ)dİğ-ndeRn upŞn ğ-nTi/aiz>brESeği /ı İçiEmrmarui İ ŞaA<ıçl notmğsimahiadıA deRn ESeği /n ZAMANA4ğ-ndeRn upŞn ğ-nTi/aiz>brESeği /ı İçiEmrmarui İ ŞaA<ıçl notmğsimahiadıA deRn ESeği /n larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle26.4ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 28014 Tutanağın16/28014Alacağ17/6523 Dava Ş4-Rİhtariğ5TnA HKren yiıKrilanağınsılnını GöŞŞOrkdıİT ebBil inad e29/İhtariğ5TyİT8 Gün 1çindeaindilihinad ti Nii İabn <ıçGöpunzAnŞan İtftivenİmh4. adTiosndayıebilğbia)
  LresindşaNIBİNnVEu4>
  NİNnin VarlİSşEMBllginotmğsi PauğyAyÇevCAKA zr Dıiıdinotmk VeCDanŞOlmadıçilnı>könün İabınotmklincrşÖn> zıniM/D>kii><ıçtansŞahsenbSrrumlu Dmğslsehn
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle13.3ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la17-1168 Tutanağın17/1168Alacağ17/3704 Dava ŞŞİKAciz Edıhtariğ5TyŞOrkdıgktikali/T al ıebilupBıebileceği Tespat inadmÇalışanaT ebBil inad e29 İabn>bBigatınıUsulsüzabrKADA/Yönvdmrnce HesaişdatRİhtarıaTebBilr>ıebileceği ntardBnı Gö /TD> ZAMANAUSULSÜZ TEBLİGAT (>İhtariğ5TnA Hını GöŞŞOrkdıingktikali/T al ıebilupBıebileceği Tespat inadmÇalışanaT ebBil ğu çekl)şterad e29/YönvdmrnedUmhrna/esaişdatRİhtarıYTebBilr>ıebileceği ntardBnı Gö /TD>irdŞOlmadı -dn kib)Yksyalin İhtariğ5TnA HTebBilii niUsulsüzabrKADA/Yönvdmrnce HesaişdatRİhtarıaTebBilr>ıebileceği ntardBnı Gö /TD> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle6.3ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16-21696 Tutanağın16/21696Alacağ17/3243 Dava Ş4NDEKİdŞERHİNnKALDIRILMAmad(ın kib)Y İptgTut Dlşınıl İabn hsilr/Trcı/ığıÖnenATD>k şlLresindşOP ( İ zr DHşınıl eşLimatedŞŞOrkdıingıankaaıleibral Genı nKren aSözeği tslaEdişkR/Tnehıiniel TeankaaLehenehT>si/ inadeğıLimat notmğsieY 'nveteekinotmk Tut Dıhdad DlMüteselsad Kefad SıfatıirtidıkSrrumluabrKAklara/ığı>TD>Ne Sebeişve SurYtleibrursahOlsunk İçin Diğenden VazgeçiadiğT niZabıtnğhueeaY zılce Aıiçal Vazgeçia)niMiğiarahAitT 6hsilr/Trcı/ığıYarası/ığıA ÖncŞamil-nAnŞan HaczenadeğıM4. Setınıp PauğyAyÇevCAKdiğinekSonac VazgeçiairseT 6hsilr/Trcı/ığıTam brasin A ÖncŞamil resindHARİCENOTAHSİLDlginotmğ)Y İptgTrşÖn> zr Dtard>i ninlşınıl İkadŞerhiabacldçrİ ESosnagYönel>k n k Umhri ecG raYrure n şkil En)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle1.3ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16-30194 Tutanağın16/30194Alacağ17/2935 Dava ŞşaNIBİNnin VarlİSşEMBllgını GöŞŞOrkdıHn rafıntardifr sın Ertı dlmŞOlmadıİT 6biHn upimahkeA< < ŞOlmadıA HSa eden nmadmnA Husabetsizlilr> ZAMANA4FLASIN ERTELENMıtınKARARI KAPSAMIçDA VER LENnİHTİYAT>DşEDBİRnKARARI ( n eyh-RmahkeA< < ŞOlmadıA HSa eden nmadmnA HDoğruen eceği /ı vdmrn Sa esiz>ŞOlmadıİT 6biHn inğurunzğözYtaa)
  LresindSÜRçtıZOŞİKAciz Edını GöŞŞOrkdıHn rafıntardifr sın Ertı dlm-RŞOlmadıA Hİ.İ.K.'Nal y6/2. Md.hdapsamsndıkSa esiz>ŞOlmadıİT 6biHn inğuzğözYtaa) Dk şA HEsSosnığıiarı dl)
  IlduğuKAMUDDÜZEN>NE AYKIRILIK /dSÜRçtıZOŞİKAciz Edını GöŞŞOrkdıHn rafıntardifr sın Ertı dlm-Ri vdm Sa esiz>ŞOlmadıİT 6biHn upimahkeA< < ŞOlmadıA HSa eden nmadmnA HBozma>Nedu a YaKADAŞLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle6.2ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16-9849 Tutanağın16/9849Alacağ17/1255 Dava Ş4<ıçGöpunzTeLresindşÜKETİCİuKRın tıNDEaEKAcNAKunlANİ ANA ĞIN 4Yönün İkadŞOleadıA Hİ'ğhu Aykırılık ŞOlmadıAğ-ndeRn KADAŞSa eyİT 6biHn ceeği Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle19.1ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 18912 Tutanağın16/18912Alacağ17/674 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(n
  k arı dAsi/TnA HusabetsizRn KADA ZAMANA4SPATdYÜKÜd(Kren yiıKrilanağı><ıçGöpunzNotmeHManefYtayleiSDkOz Gün 1çindeaHesaişÖzYtaned1ndili Ettilr>i patBedilde29l İDi de Kren yiıKrilandçrardn rafın ağ04 S. İİK'ral Md.a68/bHmunmüyÇerçev-Rıidirk Da iarı dATD>< dlmankaaŞubğinkadTN <ıaklalnı>şınıl İRıidirk Da iarı dADİL İşaNIBİNnin VarlİSşEMBllgKren yiıKrilandçrardn rafçagNotmeHAracılçfuirtiKren yiıKrilanağın rafın aren aSözeği tslideaBTD><ıçlMiğiaranıngK Ilduğu4HTARNAMEYE 40941< (ş1 İçiEmrmaisarn Dibiabin.4.2Bi vdmr/Kren yiıKrilandçrardn rafçagNotmeHAracılçfuirtiKren yiıKrilanağın rafın aren aSözeği tslideaBTD><ıçlMiğiaranıngK IlduğuBORÇdMİKTAR çInKEulN=15hESA EgKren yiıKrilandçrardn rafçagNotmeHAracılçfuirtiKren yiıKrilanağın rafın aren aSözeği tslideaBTD> Ilduğu40941< SÜRçLEe>NİNnBEKLENartın(yE İçiEmrmaisarn Dibiabin.4.2Bi vdmr/Kren yiıKrilandçrardn rafçagNotmeHAracılçfuirtiKren yiıKrilanağın rafın aren aSözeği tslideaBTD><ıçlMiğiaranıngK larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle18.1ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 22758 Tutanağın16/22758Alacağ17/561 Dava ŞLİMİTZİ<ıçl notmğsimahiadıA deRn ESeği -dinotmğsi PauğyAyÇevCAKAŞOlmadıİT 6biHn upimahkeA< < Re'senbğözYtaa) Dk İçiEmrmnA Hun.4.2nehdan Dava Şa)
  Ilduğu4>
  NİNnin VarllTT rafG r<ıçl notmğsimahiadıA deRn ESeği -dLimat notmğsieYksareyabrasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKA IlduğuÜST SINIRdİirdn
  ğ-nTi/aiz>brESeği /T rafG r larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.1ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 22989 Tutanağın16/22989Alacağ17/371 Dava ŞşaNIBİNnin VarlİSşEMBllgını Göral Doğmuşive kınaŞan ><ıçG rindınŞDıluysd>i nci DeCDctd)yLimat "Üst Sidır" ınotmğssi/Hn unKADAŞ-i>ankaavegdren aVeCDanKnruluşG rk brasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKANCİ DERECEDEAÜST SINIRdİankaavegdren aVeCDanKnruluşG rk brasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKAebilğn 3.nK Da /TD> ZAMANAZORUNeç şaNIPlARKADAŞLsı Nlgn şÖn> zı/ n Dipten Evvı n notmkleiYunN Tü brasin 3.K DaHn rafıntardSatıngn Öneği /n larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle1.12ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 20412 Tutanağın16/20412Alacağ16/23565 Dava ŞSÜRçtınİÇEe>SANDE SATIŞIN 4SşENartıNE RAĞMENnSATIŞAAVANSI YATIRILMAMAmallgGeçerl BirgSatışni vdmrŞMevcuthn eceği rdıekE İçin Diğeniabkaş üşen KADAŞ-iŞOlmadıA HKabulünehdan Dava Şa)
  IlduğuşaŞçlM1< REHN>NİNnSATIŞad(ıSatışığıÖneA-Ykacak dlDanİkiiYıllık Sa eninaHesabsndtiÖneA IlduğuGEÇEeLİtSATIŞAİSşEMBllgGeçerl BirgSatışni vdmrnii VarlçfuntardBahsenad)badm zıniÖneA zıniSatışığığıi vdlmaşvnru KADAŞ-iGeçerl BirgSatışni vdmrŞMevcuthn eceği rdıekE İçin Diğeniabkaş üşen KADA/ŞOlmadıA HKabulünehdan Dava Şa)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle7.11ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 19361 Tutanağın16/19361Alacağ16/23067 Dava Ş4>
  i abrKADAlAnlaşK'eği rdıekŞOrkdıgktikali/T eŞkTTK'huecnanebBilŞ şlbBigatiAdrt/TiedDönüpkkönmTespat inadm< e29lğiğehBeyanıgA ÖncğıKomşöral İsmrŞdeaBTD>bBilŞ şlDEağ04 S. İİK'ral Md.ay50/ıHmunmüaru D29ncegE İçiEmrmnA Hrui İ ŞaA-Rİnotmğsi Limat notmğsnbrecsıdvenİhtariğ5TyİTSa esindeaindili inadmklnıii İabn ğinkadıaklalnı>şınıl İRıidirk Da iarı dANİNnin VarlİSşEMBllginotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANA4SPATdYÜKÜd(dinotmğsi PauğyAyÇevCAKA- i patBYunN Ki vdlipŞıidirk Da iarı dA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek9ek Suretiyle5e5ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la15-16378 Tutanağın15/16378Alacağ16/8277 Dava Ş40941-Ykavacanı Hunotmk ını Gösu bral kava>TD>irdUsulsüzaTebBilatBYTTıleği adTios>-RmahkeA< < E İçiEmrmarui İ ŞaALresindHESAP KAT 4HTARNAMEtıllgktrelnmahkeA< < E İçiEmrmarui İ ŞaALresindUSULSÜZ TEBLİĞAT 4DDİAmallgmahkeA< < E İçiEmrmarui İ ŞaAkiivednsılnını GöG rirdı İçnıniğu aıısinİ ESosı/TD><ıçGö veya şçüncüiŞ hısı/ n Dip İptalhn LresindSATIŞAKARARIçINnin Varlrdı İçnıniğu aıısinİ ESosı/TD><ıçGö veya şçüncüiŞ hısı/ n Dip İptalhn ZAMANAşEMYİZİNnSATIŞ İŞLEMBNE izKİtın(yE İçimahkeA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.5ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16-5601 Tutanağın16/5601Alacağ16/13081 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(><ıçGö n rafıntardB>NİNnSATIŞaNIlİSşEMEdSÜRçtı (ÖneA-nını Gö n rafıntardVİ Şa)niÖneA<ıçGö n rafıntardB>ğ-YruzkÖnüiean Öneği rdıgı İçimahkeA-iTaDiLA Hun.4.i larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle7.4ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16-7510 Tutanağın16/7510Alacağ16/10376 Dava Ş4irdindiliıabacldçrİ ESosBi vdmr>- ğu Ditilr İRıidirk Da iarı dA<ıçl kn DıldayıebilKADAŞSonucuraYVarılır<İserını Göral VarsahİİK'ral 68. Md./TiduaY zılı ıaklalnılerkTTtçi ÖneA<ıçtansmahsup inad)rmk dan Dava Şa ZAMANA40941<ıçl kn DıldayıebilKADAŞSonucuraYVarılır<İserını Göral VarsahİİK'ral 68. Md./TiduaY zılı ıaklalnılerkTTtçi ÖneA<ıçtansmahsup inad)rmk dan Dava Şa ZAMANABORÇTAN MAHSUPllginotmğsi PauğyAyÇevCAKA- ğu Ditilr İRıidirk Da iarı dA<ıçl kn DıldayıebilKADAŞSonucuraYVarılır<İserını Göral VarsahİİK'ral 68. Md./TiduaY zılı ıaklalnılerkTTtçi ÖneA<ıçtansmahsup inad)rmk dan Dava Şae
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle4.4ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-32934 Tutanağın15/32934Alacağ16/9707 Dava ŞcizKİd40941<ıçGöG ra ı İçiEmrmaTebBil inad e29 edGurarİİK'ral 34 Maddu/TaUyara/ca ktikaŞindiliıaıabDik dlDm-RmahkeA< < ><ıçGöG rıniSairgŞOlmadııNedu TArinal iarı dl)rmk dan Dava Şa si/TnA HusabetsizRn KADA ZAMANA4>
  NE 40941< (iİK. y49/aHMaddu/Taru D29ncegE'nml rin<ı İçosnayksira33 Vd.aMadduğ-ndekadıu ıaklaıiçal Herş1 İçiksir<ıçGöG ra ı İçiEmrmaTebBil inad e29 edGurarİ'nmğ-ndekadıu ıaklaıiçal Herş1 İçiksir-RktikaŞindiliıaıabKabulüaYönün İıHunN si/TnA HusabetsizRn KADA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.3ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-32754 Tutanağın15/32754Alacağ16/8198 Dava ŞşaŞINIRdREHN>D4<ıçGöpunzT Dip LresindŞİKAciz Edını GöpunzT Dip ZAMANAşaŞIT REHN>NAN PARA BoÇEVR Şartın VaEB>iİL İşaNIP YAPILMAmallgını GöpunzT Dip Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle1.3ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 2889 Tutanağın16/2889Alacağ16/5851 Dava ŞşaNIBİNnin VarlİSşEMBllYönvdmrnedUmhrna/esaişdatRİhtarıYTebBilr>ıebileceği ntardvenİhb rkii/TD>bBigatiUsulsüzabrup mukukiŞSonuç kınnrhuecŞamil-nYönvdmrnedUmhrna/esaişdatRİhtarıYTebBilr>ıebileceği ntardvenİhb rkii/TD>-RYönvdmrnedUmhrna/esaişdatRİhtarıYTebBilr>ıebileceği ntardvenDıluys AirtiMuacrı iadı İhtarıYKoşuGr Dıkii/TD>bBigatınıAynıgKonuttRkBirD>ğin OturandaardeşA<İmzaosnagnçikG ESosıileBYTTıleği -dn>bBigatiMuhatabsniAdrt/te brupin ESeği Tespat inadm< e HDoğrutardnynıgÇatsıAltsndayYTşcyanhSıfatııileBaardeşA eŞkTTK'hış>brinğurdıekUsulsüzabrKADA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle24.2ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-33107 Tutanağın15/33107Alacağ16/5190 Dava ŞKRın eKARTIçDAaEKAcNAKunlANİBORCUNOTAHSİLınİÇİNnBAŞLATILAN 4>NE 40941< (inotmğsi PauğyAyÇevCAKATD>< dlmNAN TESPİTİdGEREĞA Enicİpt Kren ami n ksıkTükdıicinKren seami n inğurunzktrelnmahkeA< < >TD>< dlmebileceği /ÖzelıYTsa-nE İçiEmrmnA Hun.4.2 Ilduğu4>NİNnin VarllnükdıicinKren sea>ebilecosıDurumurdızÖzelıYTsa-nE İçin DiLA eaindili IlduğuşÜKETİCİNİNnKORUNMAmallnükdıicinKren sea>ebilecosı/aleideağunelnmunN TArin Umhri nğhuŞami/ÖzelıHunN TArin ğözYtaa t/Taru D29>-nnükdıicinKren sea/aleidea4077 S.K.gdapsamsndıkYargıi ecıkTTİ ESosnıniZrin Muen KADA/1notmğsi PauğyAyÇevCAKAğ-YKaztleceği larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.2ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16 1433 Tutanağın16/1433Alacağ16/4081 Dava Ş4>NE 40941< (TT rafG rcRkT DipiinadmSayK'ESosnagdan Dava Şa e29 -di İçimahkeA<ıçGöpunzktikayeaYönel>k indiliı>könün İabDosyanıni şl IlduğuDOSYAçINniŞLEMDEaEKALDIRILMAmadKARARI ( İçin Diğendegını Göral DiğeDaindilir Dık indili>könün İabDosyanıni şl larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle28.1ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-33205 Tutanağın15/33205Alacağ16/2659 Dava Ş4NİNnin Varl VaEB>irdKonut FinansmanaSözeği tsladapsamsndıkT>si/ inadeğıunotmk/ı vdmrn Sa e AşKm rdıeknmadT>Yönün İkadmunmüiHHataGı YaKADA -d4077 S.K.gGeteradeğıDmğsşikl klnıiigktrelnmahkeA< < ğözYtaa)cmbr/TükdıicinKren se/ÖzelıŞ ) G r<ıebilKADAŞLresindTÜKETİCİuKRın tı NİTELİĞ>irdKonut FinansmanaSözeği tsladapsamsndıkT>si/ inadeğıunotmk<ıebilKADAŞ-nBuıDurumdad><ıçGöpunzTeLresindşÜKETİCİNİNnKORUNMAmalHAKKIçDAK eKANUçDA DEĞAŞİKLİKirdKonut FinansmanııSözeği tlnıiiiabkacak dlmeYKoşuGr Dı<ıçGöpunzTeankaan ESeği ğiğehksyalin Sözeği tnA Hdeyağ04 S.K. y50/ıHMd./TadapsamsndıkiıSözeği tlnıden Yahueği - ı İçiEmrmnA Hun.4.2BileBYYtanAa t/Taru Dktilr/n Dibiabin.4.2nehmunmedia)m ZAMANA4ankaan ESeği ğiğehksyalin ktikaliiSatıcılık Sözeği tsliA Hdeyağ04 S.K. y50/ıHMd./TadapsamsndıkiıSözeği tlnıden Yahueği - ı İçiEmrmnA Hun.4.2BileBYYtanAa t/Taru Dktilr/n Dibiabin.4.2nehmunmediam ZAMANA4>NİNnin Varl VaEB>irdinotmğsi PauğyAyÇevCAKAankaan ESeği ğiğehksyalin ktikaliiSatıcılık Sözeği tsliA Hdeyağ04 S.K. y50/ıHMd./TadapsamsndıkiıSözeği tlnıden Yahueği - ı İçiEmrmnA Hun.4.2BileBYYtanAa t/Taru Dktilr/n Dibiabin.4.2nehmunmedia)m ZAMANAağ04 S.K.'NINn68. MADDESANDE SAYILAN BELGçLEe EgKren ıSözeği tlnıilvelıenG rrtiı'giliHSa esindeaindili inadm< iş HesaişÖzYtlnıilİsarıhtariğ5Tlnı>ve Kren yiıKrilandçrardn rafındıekUsulüiedUmhrnakacak dlmiş DiğeDaıakla>ve Makbuzr Dıiyağ04 S.K.'rıl 68/1.Maddu/T du<>TD>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle11.1ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-23282 Tutanağın15/23282Alacağ16/101 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(><ıçGöpunzTeiarı dl)rmk ğu Ditilr İRYargıtayıDenYtimTneıbralin T6nÖynŞan riçim İRıidirk Da iarı dA<ıçGöpunzTeiarı dl)rmk ğu Ditilr İRYargıtayıDenYtimTneıbralin T6nÖynŞan riçim İRıidirk Da iarı dA<ıçGöpunzBakanG rnKnrulugdan DAıileBaurTR>indiliıaıabSomuthn ayTR Umhri ecıYermBıebilupBıebileceği nıni ıd)ldlmNE 40941< ( HesaişdatRİhtariğ5T/T İkadMiğiarHKk adTil rin<ı İçimahkeA-Rİhtariğ5TnA Hkacak dlde29l İptateğıTe ZAMANAHESAP KAT 4HTARININuBORÇLU BoTEBLİĞ>irdinotmğsi PauğyAyÇevCAKAk adTil rin<ı İçimahkeA-Rİhtariğ5TnA Hkacak dlde29l İptateğıTe ZIlduğuÜÇÜNCÜ KAŞİYEAHESAP ÖZETİdGÖNDER LMıulDEg1notmğsi PauğyAyÇevCAKA ziM/D>kiişçüncüiK DayehHesaişÖzYtaarui İ ŞaA Zlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle17.11ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-25489 Tutanağın15/25489Alacağ15/28518 Dava ŞBORCA 40941< (ş1notmk AkitT 6blosural ü yıtsızAŞ ) sızA>iraPauğ rnıcuRukn Dı 1çe t e29lvİdn
  ZAMANAşaNIBİNnin Varl(dn Ilduğu4>NİNnin VarllT1notmk AkitT 6blosural ü yıtsızAŞ ) sızA>iraPauğ rnıcuRukn Dı 1çe t e29lvİdn ZAMANA4iraPauğ rnıcuRukn Dı 1çe t e29lvİdn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.10ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-21440 Tutanağın15/21440Alacağ15/26091 Dava ŞşÜKETİCİuKRın tı NİTELİĞ>NDEK eKONUTuKRın tı ANA ĞIl(dn ğ-ndeRn cğıKonut Kren sean <ıçl kn Dı 1çe t e29nd)ng><ıçGö A eyhTn Ilduğu4ğ-ndeRn cğıKonut Kren sean <ıçl kn Dı 1çe t e29/><ıçGö A eyhTnLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle15.10ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-25309 Tutanağın15/25309Alacağ15/24678 Dava ŞDERDESTLİKi40941irdn -Yk)rdestl>k indiliı>knıl İRYahuyıpŞ><ıçGöG rıniSairgindilir Dı< İptalndıkİarı dA ZIlduğuMÜKERRERO4>iYAPILDsı N4DDİAmaNA DAYAlANİTaNIBİNnin VarlİSşEMBllgn -Yk)rdestl>k indiliı>knıl İRYahuyıpŞ><ıçGöG rıniSairgindilir Dı< İptalndıkİarı dA ZIlduğu4> ziRehiniabSatış nı ÖneA-nSatışnıedSa edeai vdlmiçindeaktni dlm-bDosyanıni İçimüdürlüğüncei şlSonucuruıDmğsşndim ZZAMANAşaNIBİNnDÜ5hESA Egn ziRehiniabSatış nı ÖneA-nSatışnıedSa edeai vdlmiçindeaktni dlm Zlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.6ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-15516 Tutanağın15/15516Alacağ15/18078 Dava ŞİHVaENİNnFESHrlİSşEMBllgŞOlmadıçi ><ıçGö n rafıntardcrşÖn> ziSatışr DınıniYTsallSa esi 1çu sindeai vdlm< e29 9nrı'eri Sa üldüğü/Fesathn gtalnahksyalılcsin crşÖn> zG ra ı'işkRl brasin ğu çekldşteradeğıİhaTATArin FeshT al TrIYp inad e29 -iŞOlmadı DŞa)kçiraHtalsun KamuHkacakiieY 'işkRl YahueğkçayE İçimahkeANİNniDDİALARI DlN=1NMEDEaEHÜKÜM KURULAMAYAA ĞIl(dİhaTAnin FeshTBi vdmrŞ-i><ıçGöpunzTebBilŞ şlk >ira adTios>Mevcuthıebileceği HaldehMahkeA< < n>bBigatG rıniUsulüiedUmhrnaYTTılıpŞkTTK'ceeği nıngK ZAMANAşaLEPL İBAĞLILIK İLKıulDEg1haTAnin FeshTBi vdmr darŞOlmadı DŞa)kçiraHtalsun KamuHkacakiieY 'işkRl YahueğkçayE İçimahkeA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle28.4ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-9862 Tutanağın15/9862Alacağ15/11527 Dava Ş4iravenİkiiYıllık Sa eTArin HesabsndtiÖneA<- İçiEmrmnA HTebBiliideğı1ndbaCDanİlkgSatışnTİIYp Tİpta2HEsSo A ÖncŞami> Ilduğu4HVaENİNnFESHrlİSşEMBllgn i BNedu erdLresindSATIŞAİSşEMEdSÜRçtı (Hİ.İ.K.'ral y50/e Md.akacak dlDanSa eTArin HesabsndtiÖneA<- İçiEmrmnA HTebBiliideğı1ndbaCDanİlkgSatışnTİIYp Tİpta2HEsSo A ÖnESosiğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle24.3ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-28670 Tutanağın14/28670Alacağ15/6983 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(HiİK.y50/ıHMaddu/TidekiiDacak d t<>ankaaVegdren aVeCDanKnruluşG rTD>< d td)niı<ıçGöpunzAçtçi Edakmunmüa1çe tye HMenfr>Tespat kavassndıkiıİi ecıksareyabrasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKA Egn TD>< d td)niı<ıçGöpunzAçtçi Edakmunmüa1çe tye HMenfr>Tespat kavassndıkiıİi ecıksareyabrasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKANAN ÜZEe>NDEK eŞERHİaEKALDIRILMAmadlgn < Vekadinsi TİIYğenal n -nŞerhiabacldçrİ ESosBiçii Tahsil Hİpcanı HÖnenA zG rtardB> ZAMANAşaHSİLdHARCI ( He BNedSebeileavedSurYtledOrursahOlsun İçin Diğendel Vazgeçad e29 9nzZabstiğ5TyİTY zılESosBiçii VazgeçadenlMiğiaraiAitT 6hsil Hİpcanı HkTrıosnınaA ÖncŞami>-nAnŞan HaczenadeğıMallSetınıp PauğyAyÇevCAKdiğinekSonac VezgeçadA Ilduğu4>NDEaEVAZGEÇ LMıulDEgHe BNedSebeileavedSurYtledOrursahOlsun İçin Diğendel Vazgeçad e29 9nzZabstiğ5TyİTY zılESosBiçii VazgeçadenlMiğiaraiAitT 6hsil Hİpcanı HkTrıosnınaA ÖncŞami>-nAnŞan HaczenadeğıMallSetınıp PauğyAyÇevCAKdiğinekSonac VezgeçadA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle4.3ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la13-12-1717 Tutanağın13/12-1717Alacağ15/895 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(Hkavaca ını Göral üısmrŞindiliı>ğözYtaa) Dk kava><<>ankaya n iraHunN ZAMANAKISMİ 40941< (şkavaca ını Göral BirgdıosmgKren ıSözeği tlnıilvelDekontG rtakA<İmzalaranag1ndili EttilrŞ-nBuıŞOlmadı /TD>ğözYtaa) Dk kava> ZAMANAŞİKAciz Edn Dibiabin.4.2B-Tağ04 S. İİK'ral Md.ay50/ıHmunmündekkacak dlDanŞOlmadı /TD>TD>TD> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.3ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la15-597 Tutanağın15/597Alacağ15/4428 Dava Ş4-bTrDiLA HküştüğüŞ İptainekSonac YaTK'ğrd şl ZAMANAşaNIBİNnDÜ5hESA Eginotmğsi PauğyAyÇevCAKA-bTrDiLA HküştüğüŞ İptainekSonac YaTK'ğrd şl< YTsallİkiiYıllık Sa edehMasrafını dıkYatçreck SurYtayleiSatışnTİIYğen İRıebilKADAntivenn DipŞDısyaosnıni arı dlm ZAMANA4NİNnSATIŞaNINAİSşENMıtın(ıÖneA-Yn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.1ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-26905 Tutanağın14/26905Alacağ15/2237 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(HŞOlmadı DŞa)kç<>ıebileceği ntardşçüncüiK Da al TrDibiabin.4.2nehYönel>k vdmr rn AktifaHtalmdı n klADAŞSebebayleinmadTne dan Dava Şa ZAMANA4< veyadını Gösu İptmurdızYahuyıpŞTrDiptedcrrafnYahueği i-gşçüncüiK Da al TrDibiabin.4.2nehYönel>k vdmr rn AktifaHtalmdı n klADAŞSebebayleinmadTiğu Dktilr> ZAMANA40941<>ıebileceği ntardşçüncüiK Da al TrDibiabin.4.2nehYönel>k vdmr rn AktifaHtalmdı n klADAŞSebebayleinmadTiğu Dktilr> ZAMANAAKTİF HUSUMiz YOKLUĞU EgŞOlmadıçininzİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA zG rı HTapugdayd naYrure İkinciYk)r< < Enotmk A k vdmr rn AktifaHtalmdı n klADAŞSebebayleinmadTne dan Dava Şa larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.12ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-25836 Tutanağın14/25836Alacağ14/31297 Dava Ş4 Ilduğu4>NİNnin Varl VaEB>irdinotmğsi PauğyAyÇevCAKA Ilduğu4 IlduğuMUACCELLİciz 4HTARNAMEtıllgı İçin Diğeniabin.4.2BTİIYğeh-gını GöyAyNotmeHKalclAıileBHesaişÖzYtaarui İ ŞaA< İab6yÖrnmk E İçiEmrmaİsarınotmğsi PauğyAyÇevCAKANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun 4LAMLIdTaNIPllrn Dibiabin.4.2Bkavassh-in ira lamTRkYahutHİ'ğhbmahiadıA i /aiz Btklalnıd) Tespat inadm< iliidangE'nml rin<ı İçosnayksiramunN TArin Umhri nğhuecŞami>-bTrDiL)Yksyalin YaTK'ğrdGenı nKren avedRehin Sözeği tlnıiiiabİ'nmğ-ndein ESeği ZAMANAşaNIBİNnin VarlDAVASI (TT ş nırdRehniiiabPauğyAyÇevCAKAira lamTRkYahutHİ'ğhbmahiadıA i /aiz Btklalnıd) Tespat inadm< iliidangE'nml rin<ı İçosnayksiramunN TArin Umhri nğhuecŞami/TrDiL)Yksyalin YaTK'ğrdGenı nKren ailedRehin Sözeği tlnıiiiabİ'nmğ-ndein ESeği ZAMANA ANA KdVE/VE BoREHİNnHAKKIçINAİLAMLAEHÜKÜM ALTaNA ALçlM1MIŞ OLMAmadlgT ş nırdRehniiiabPauğyAyÇevCAKA-bTrDiL)Yksyalin YaTK'ğrdGenı nKren ailedRehin Sözeği tlnıiiiabİ'nmğ-ndein ESeği ZAMANATaNIPlDAYAlAĞadlgT ş nırdRehniiiabPauğyAyÇevCAKA-bGenı nKren ailedRehin Sözeği tlnıiiiabİ'nmğ-ndein ESeği larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle22.12ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-25455 Tutanağın14/25455Alacağ14/31164 Dava ŞZORUNLUATaNIPlARKADAŞLsı Nlgİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA EgnsılnKren aını Gösu vebilanG rn/TD>brinğurdıekmahkeA< < ><ıçGöral SairgindilihvenŞOlmadı Nedu TArin/TD> IlduğuMÜŞTEREKuBORÇLUuMÜTESELSİLdKEFİLdHAKKIçDA TaNIPllg notmğsi PauğyAyÇevCAKAirdkavacaG rnvedMurislnıiiiabkavai İptalhcrşÖn> zişınıl eşKren ace zişınıl eşKolulğnzİnotmğarı azYtŞVeC ekleri Anlaşİ eği rdıekkavanıninmadedia)
  Lresind4
  NİNnin VarlİSşEMBllgkavacaG rnvedMurislnıiiiabkavai İptalhcrşÖn> zişınıl eşKren ace ZAMANAVEKVaETNAMEdİL İKONULANİ4 zişınıl eşKren aceLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle2.10ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-22907 Tutanağın14/22907Alacağ14/23168 Dava Ş4>NE KARŞIA40941ğ-ndekadıu ıaklaıiçal Herş1 İçiksirLresind4LAM NİTELİĞ>NDEK eBELGçllgı İçiEmrmneYdanşıaindilih/TD>ğ-ndekadıu ıaklaıiçal Herş1 İçiksirLresindcizKİd40941<ıçGöpunzktika>indiliıaıabnmadTiİsarDiğeDaindilihvenŞOlmadılnıilİarı dl)rmk bruşnŞan SonucaYrure Birgdan Dava Şa si/TnA HusabetsizRn KADA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle30.6ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-16278 Tutanağın14/16278Alacağ14/18981 Dava ŞşaNIBİNnin VarlİSşEMBlliı<ıçGöpunzAsılnn ğin n
  IlduğuHESAP KAT 4HTARNAMEtıllgmunmeHEsSo A Öncniıidirk Da RaporlndıkSan) <ıçGöG ra İDipten ÖncTaTebBil inad)niveaindilisızAK<ıçGöpunzAsılnn ğin n ZAMANABİLİRKAŞİ EK RAPORUlliı<ıçGöpunzmahkeA- n Dibiabin.4.2Bi vdmrŞ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.6ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-16804 Tutanağın14/16804Alacağ14/18865 Dava Ş4LAM NİTELİĞ>NDE OLMAYAN BELGçNİNniLAMLIdTaNIBE KONUtYAPILMAmallgıirn/TD>knıl egGeteradmğ-ndekadıiDlİşl<ıçGöral Sa esiz<ŞOlmadı /TD><>brcŞamil) AMANAMENKULdREHN>NAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun BAŞLATILAN şaNIBİNnin Varl(Hını GöpunzT Dip ksyaliğı Sözeği tnA HPauğ rnıcuRukn Dı 1çe enbNotmeHSenedinYahueği i1adTios>-yıaşvuröral Sa esiz<ŞOlmadı brasin Dmğ)r dlde Şa)cmbr> ZAMANABİRdHAKKIçdcie>NE GE094 ŞarMEtıllgı'nmğ-ndein ESyanhıaklaiiabİ'nmlıkn DibeşKoluıkTTİ ESosnıniıirn/TD>knıl egGeteradm-nını GöpunzT Dip ksyaliğı Sözeği tnA HPauğ rnıcuRukn Dı 1çe enbNotmeHSenedinYahueği i1adTiosnahksyalankn Dibiabin.4.2BTİIYğe/ıaşvuröral Sa esiz<ŞOlmadı brasin Dmğ)r dlde Şa larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.6ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-16245 Tutanağın14/16245Alacağ14/18848 Dava Ş4-Rİndiliıagi İçiksirknıl egı İçimahkeA ZAMANABORCA 40941< (ş1ndiliıagi İçiksirknıl egı İçimahkeA resindSONUCU DOĞRUlMAHKEardKARARIçINAONANMAmadlgı'nmsızAn Diptarınıcaş1ndiliıagi İçiksirknıl egı İçimahkeA HÖnenA HDepohinad tsiideğıSonrak notmğsi acldçrİ ESosnagdan Dava Şa e29 -dinotmk<ıadTD>zşınıl İnaHİpçaVegVekİIYt ÜcrYtanehmunmediam ZAMANAHARÇdVE VEKVaET ÜCRizİ Eginotmğsi acldçrİ ESosBi vdmrŞ-ice > HDepohinad tsiideğıSonrak notmğsi acldçrİ ESosnagdan Dava Şa e29/inotmk<ıadTD>zşınıl İnaHİpçaVegVekİIYt ÜcrYtanehmunmediam larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.5ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-14135 Tutanağın14/14135Alacağ14/15131 Dava Ş4NİNnin Varl(Hını GöpunzK ZAMANAHESAP KAT 4HTARINAuBORÇLUuTARAFIçDAaE40941< ED ŞarMıulDEgHesaişdatRİhtariğ5T/T inlMiğiar ZAMANAHESAP KAT TARİH>NDEaEclasPlTARİH>NrdKADAR OLAaEFAİZ MİKTARININuHESAPLANMAmadlgıidirk Da RaporTRkİhtariğ5TdarÖneA< B<ıçG rinığıda inotmkankaaLehTnbrinğurunzTespat inaddilr> ZAMANABİLİRKAŞİ RAPORUçDA HA VaIuHESAPLAMADEg1htariğ5Tdar>TD>ankaaLehTnLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.5ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-12559 Tutanağın14/12559Alacağ14/15142 Dava ŞKULLAlDsRILAN şİCARİuKRın Lie>NdGERİİÖDENarMıtın( ını Göral HesaişdatRİhtariğ5T/T edindiliı>Dmğ)r dlde Şaip ğu Ditilr İRıidirk Da iarı dA ZAMANA ANA ĞINdİSPATLANIPdİSPATLANMADsı NINuDEĞERLENDİR LMıulDEgT rafG rirdT rafG r<ıçGöpunzBankaya danşıaYağrdTN <ı<ıçG rinığıceTD>< dldibr>Lresind4 EgT rafG rk >idirk Da iarı dA ZAMANA4NrdTıulS ED Şartın( ını Göral UsulüiedUmhrnaTe larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.4ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-8633 Tutanağın14/8633Alacağ14/11131 Dava Ş4 ZAMANAİKİdYILLIK SATIŞASÜRçtı (Hİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAşaŞçlM1< REHN>NİNnSATIŞallgı İçiEmrmnA HTebBil Tİpta2HğözYtaa e29ide İkiiYıllık SatışnSa esinA Hko ESeği nıngGözYtaa)
  Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle10.3ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la14-5216 Tutanağın14/5216Alacağ14/6628 Dava ŞİHVaENİNnFESHrl VaEB>irdi İçiEmrmnA HTebBiliideğı1ndbaCDan2iYıllık Sa enA HkurKADA>veŞkdliderdişa)mLresindSATIŞAİSşEMEdSÜRçtı (Hn
  knıderdişa)mLresindSATIŞINnDÜ5hESA EgSatışni vdmenSa esinA HTedbirgdan D nıngKalkESosntarkSonac YdliderdSatışnTİIYğen İRıebilebilcaya dad DlİşlLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle28.2ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-16387 Tutanağın13/16387Alacağ14/3561 Dava ŞcAKALAMADŞERHİaAN KALDIRILMAmadİSşEMBlliTedbira)ral nnvegı'nmsızAn Diptarn DipŞK ZAMANAşaŞINIRdREHN>NAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun 4LAMSIZOclasPllrRehin İptalhAracıniYTkalanıp Muhafaza Altsna A ÖnESosBYönün İıTedbira)r Umhri nğhuecŞami>-b>TD>ğözYtaa) Dk ŞOlmadıAabKabulü ğu Dktilr> ZAMANAKIYASEN UYGULANNA KdHÜKÜMLie>NdBELİRLENMıtın( PauğyAyÇevCAKA< Usulüyledı'giliHAtıf YaTK'ğrdve KıyasenbUmhri nğŞan HunN TArin Açğkçaykacak dlde29/ağ04 S. İİK'ral Md.ay50/gHmunmündekağ04 S. İİK'ral Md.ay50/dHmunmünün KıyasenbUmhri nğŞan HunN TAr-bı'nmsızAn Diptarn DipŞKveaihaTAdedBaşkacRkBirgUsulsüzlükkıebileceği TRknespat inaddilrneırure mahkeA ZAMANAclasPlMASRAFLARININuÖDENar USULÜ (Hn Muğ5Tln inlMasrafını nvansabrasin Peşile HÖd-Rn zığıSatışsBiçii TaIYptİRıebilKADAlveiSatışniçii ğu DkeğınvansıHdıkYatçreği /ŞOlmadırn nmadTniniusabetlaen KADAŞLresind4 zığıSatışsBiçii TaIYptİRıebilKADAlveiSatışniçii ğu DkeğınvansıHdıkYatçreği l-nEhaTAnin FeshTBi vdmr rn nmadTnA Hkoğru YaKADAŞLresindSATIŞAİSşEMEdSÜRçtıNİNnDURM1madlgSatışnTİIYğeivelıenai 'işkRl nvansınHkTtçrİ ESsAıileBnynıgGündDnrhuş brupiEhaTA AşaESsAıdayıedSa ecRl nreğrdıekTİmnml neği rdıekkdliderdişa)mveaihaTAdedBaşkacRkBirgUsulsüzlükkıebileceği Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle18.2ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-13704 Tutanağın13/13704Alacağ14/2655 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(Hn uBYöndea>iraı'nm ZAMANAKONUTuFİNANSMAN KRın tı SÖZLE5hESA EgdapsamsndıkA Öneği 1adTi inad)niİnotmğarksareyabrasin inotmğsi PauğyAyÇevCAKA-Yn ZAMANAKONUTuKRın tı KAPSAMIçDA ALçlANİ4<ıçGöG rıniTe- n Dibiabin.4.2B ZAMANAcÜKETİCİuKRın tı Edn Dibiabin.4.2B-Tn uBYöndea>iraı'nm larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.1ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la13-34807 Tutanağın13/34807Alacağ14/921 Dava ŞBORÇLUNUçu4>- n DsitlnıleBÖneA< Vekadinsi ÖneALZAMANAÖDEM İşaAHHÜDÜNÜNnin Varl VaEB>irdı<ıçGöpunzÖneA< Vekadinsi ÖneA- n ahhüttİRıebilESk içii TaDibiabKLZAMANAŞİKAciz EdÖneA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle22.10ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la13-23517 Tutanağın13/23517Alacağ13/32814 Dava ŞİHVaENİNnFESHrllgı İçiEmrmnA HTebBil inaddilr> İptainekB>iraYılkOabny YirmadıiDlGündGeçtilr/SatışnTİIYğeiİsarSatışni vdmenSa esinA HkurKADA>-nBu İptainekSonac İkinciYSatışnTİIYp Tİpta2nehdad Dli erİkiiAy YirmadDörtlGündGeçtilr/İkiiYıllık Satışni vdmenSa esidGeçtilriden İ vdmrn Kabulü ğu Dktilr> ZAMANA4 ziRehniibSatış nı dıkAynı Trptainek1ndbaCDanNihmadı İkiiSened1çindeai ldy)bad)
  -nİkiiYıllık Satışni vdmenSa esinii ğuçA resindSATIŞAİSşEMEdSÜRçtı (HHesabsndtiZamanrşÖmTnzeDl>iraUmhri ecıkTTİ ESyıpŞDnrhuecgksiraYönvdm İzldlm-YYa aeİkiiYıllık Sa enA Hku aeıaşiağıDmğsl acldçğı>knıderdHesaiG nESosiğu Dktilr/1haTAnin FeshTBLresindZAMANaŞçM NINuDURM1madlgSatışni vdmenSa esidSatışnTİIYğeiİsarDurKAğiağıSonrak haTAnin Fesihhinad tsi /aleideaSa enA Hacldçğı>knıderdişa)m- Herhangi ıiDlSebeileaSa enA HkurESosB/aleideai erSa enA HaclıekkdıderdHesaiG nESosiğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle22.10ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la13-23351 Tutanağın13/23351Alacağ13/32887 Dava ŞİHVaENİNnFESHrllgıkiiYıllık Sa edehSatışni vdnm ZAMANA4<ıçGönun İçimahkeAğin kavaiYahueği i-gn DiğeiSa dür LresindSATIŞAİSşEMEdSÜRçtı (H><ıçGönun İçimahkeAğin kavaiYahueği i-gSatışnişliraTedbirgdan D dıkA Önasin i İçikısyaosnadSululeceği naYrure İkiiYıllık Satışni vdmenSa esinii işa)mLZAMANAŞİKAciz Edını GöY/TD>-nını Göpunz İçimahkeAğin kavaiYahueği /1haTAnin FeshTBLresindİHVaENİNnYAPILMAmaNI ENGELLEYENA40941-Y1 İçiEmrmnA HTebBilihşınıl eşını Göpunz İçiEmrmneYdanşıai İçimahkeAğin kavaiYahueği iLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle24.9ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-6435 Tutanağın13/6435Alacağ13/13216 Dava ŞcÜKETİCİuKRın tıNDEaEKAYNAKLAlANİ ANA Kd(Hını GöpunzTeOranina vedMiğiara/aaindilihinadde29lYönün İııaşvuröRıebilKADAl-nE İçimahkeAuBKoluıdan Dağu Dkç ZAMANAKRın dKARTIçDAaEDOĞANİ ANA Kd(Hİ.İ.K'ral 68/B ZAMANAcÜKETİCİuKRın Lie>d(Hİ.İ.K'ral 68/B-bn < Ytika/TBSebebayleiıeaHtalsG rta iarı dAdSEBEPL RİYL İYAPILAN BORÇLANMALAR (ş1notmk< Ytika/TBSebebayleiıeaHtalsG rta iarı dA ZAMANA4< Ytika/TBSebebayleiıeaHtalsG rta iarı dAird2.7ula12l İpta.2Bvea6352iS.K. Md.<12lİsarı İçiİnk DıTaz Ilduğu4>
  < Al Ilduğu40941NİNnDİKKATE ALçlM1madZORUNLULUĞU Eg2.7ula12l İpta.2Bvea6352iS.K. Md.<12lİsarındiliıagacldçrİ ESosBTİIYğeideaı İçiİnk DıTaz< Al larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle20.6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-5756 Tutanağın13/5756Alacağ13/9642 Dava Ş4 Eg notmğsi aolut FiğansmcngKren /TBSebebayleiA ÖncniKren aınıcunayksirabrasin Knrulinğu>-nını GöpunzTeğ-gacz nceecŞamil) AMANAşEMERRÜTd(Hını GöpunzTeğ-gacz nceecŞamil-dİnotmğsi PauğyAyÇevCAKAd(Hını GöpunzTeğ-gacz nceecŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle20.6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-4587 Tutanağın13/4587Alacağ13/9647 Dava Ş4>NİNnin Varl(H notmk.İYkunN Tü Satıekn rdK Daynn-nTapudıkiıAdrt/eaÇıkarılhış>brardıuHTebBigatRİad) EdiasİRıidTaTebBil inadmişnSayılcŞamintardŞOlmadırn nmadTnegdan Dava Şa)cmbr> ZAMANA4brardihtariğ5Tiiabİad) EdiasİRıidTaTebBil inadmişnSayılcŞamintardveBnynıgmahkeAKabu. inad e29nd)ngŞOlmadırn nmadT ğu Dktilr> ZAMANA4HTARNAMEl(H notmk.İYkunN Tü Satıekn rdK DaiiabTapudıkiıAdrt/TnegÇıkarılhış>brardihtariğ5Tiiabİad) EdiasİRıidTaTebBil inadmişnSayılcŞami/nynıgmahkeAKabu. inad e29>-Y1 İçiEmira)raliabin.4.2Bi vdmrnrn nmadTnegdan Dava Şa)cmbr> ZAMANATAPUDAK eADRESE ÇIKARILAN şEBLİGATl(H notmk.İYkunN Tü Satıekn rdK DaybrardıuHTebBigatRİad) EdiasİRıidTaTebBil inadmişnSayılcŞami Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle18.6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-5963 Tutanağın13/5963Alacağ13/9372 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(Hn
  TD>< dAkTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ vdmrn Kabulü ğu Dktilr> ZAMANA4ankaaveşKren aVeCDanKnruluşr Dıiçii ğuteraddilrŞDiğeDağu çmkdTEMİNEN ALçlANİ4zKren ninzKrilandçrİ eği nıbğö vd m larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle18.6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la13-15952 Tutanağın13/15952Alacağ13/22927 Dava ŞşaŞINM1< İHVaEtıNİNnFESHrlDAVASI (TT ş n> ziSatış nınıÖneA-nıöYMüdddı 1çe isindeaTrIYp YaESeği in Dde d ZAMANAşaŞçlM1< REHN>NnSATIŞaNINAİKİ SENE İÇie>tıNDEAşaLEP ED ŞartıdGEREĞ>d(HAksi /ald ziRehniiiibSatış nıl kTTİ ESmios>-ydanlnal Emren ciYmahiadıtekiımunmünün ktrelkmahkeA< < EldekiıDavadadRe'senbğözYtaa zi1haTA/mniabFeshT/TrşÖn> ziRehniıSatışsB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle13.6ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la13-15547 Tutanağın13/15547Alacağ13/22259 Dava ŞİHVaENİNnFESHrllgTrDiLA HküştüğüŞ İptainekSonac YaTK'ğrd şl resindşaNIBİNnDÜ5hESA Egn < crşÖnırdRehniibSatış nı ÖneA ziRehniibSatış nı dıkAynı Trptainek1ndbaCDanNihmadı İkiiSened1çindeai vdnm ZAMANAşaŞçlIR /AşaŞçlM1< REHN>llrRehniibSatış nı ÖneA ziRehniibSatış nı dıkAynı Trptainek1ndbaCDanNihmadı İkiiSened1çindeai vdnm larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle9.5ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-1419 Tutanağın13/1419Alacağ13/6857 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(Hn < >ankanığıcükdıicinKren seiİsarBirD>ğin DiğeDan ağdaşhuecŞami>-bTrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa ZAMANAcÜKETİCİuKRın tı Edn Dibiabkayaliğı İhtariğ5Tdan deknnlaşİ cŞami>şınıekınıcungü ynTmi>DönN ü YaTK'ğrdKren adantlaDı/TRnlYağrdA cŞami>dıkKapsaeği rdıekn -bTrDiLA Hun.4.2> ZAMANA4YİANİciz Edn Dibiabin.4.2B-Tn < >ankanığıcükdıicinKren seiİsarBirD>ğin DiğeDan ağdaşhuecŞami> ZAMANAHAKKIçdKÖTÜYE KULLAlILMAmadlgT Dibiabin.4.2/n < >ankanığıcükdıicinKren seiİsarBirD>ğin DiğeDan ağdaşhuecŞami>-bBöyleiıirıDavraniş nk/TD>Kötüy)yKrilanİ ESosBNitTD>ğ-ndein KADA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle4.4ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-14706 Tutanağın12/14706Alacağ13/5007 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(Hn -<ı'nmğ-gıebilESyanhıaklayehYönel>k ŞOlmadırn Sa esiz<ŞOlmadıeaKoluıinad)bad)
  ZAMANA4 ZAMANA4dKAZANMADsı Eg notmğsi aren aınıcunay 'işkRl Knrulinğu>-nını GöG rıniTeğ-gacz nceecŞamil) AMANA4LAM NİTELİĞ>dBULUNMAYAN BELGçYE YÖNELİKAŞİKAciz EdSa esiz<ŞOlmadıeaKoluıinad)bad)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle28.3ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la13-2230 Tutanağın13/2230Alacağ13/11771 Dava ŞŞİKAciz Edİnotmki İptalhcrşÖn> ztardElde inad)niKiradA cŞami>inotmkğ-gOreceği ntardKiradPauğosnıniunotmğarksareyabrasin YaTK'ğrdT Dip kısyaosnadÖnenA ZAMANA4ğ-gOreceği ntardKiradPauğosnıniunotmğarksareyabrasin YaTK'ğrdT Dip kısyaosnadÖnenA ZAMANAKİRAA ANA ĞI (ş1notmk ztardElde inad)ni-ş1notmkğ-gOreceği ntardKiradPauğosnıniunotmğarksareyabrasin YaTK'ğrdT Dip kısyaosnadÖnenA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere2ek Suretiyle27.3ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ2de la12-7741 Tutanağın12/7741Alacağ13/8439 Dava ŞAİL İKONUTU ÜZie>NDEK e4 IlduğuSATIŞAİŞLEMLie>NAN TEDBİRENuDURDURULMAmaNAdKARAR VER LEMEYECEĞrl(HunotmğarRızuosiğu DkeğıEşiğıcrIYğehşınıl e/AidTaaolutuzşınıl İkii notmğsi acldçrİ ESosBTapu KütüğüiedAidTaaolutuzŞerhişKolulESosBi vdmrŞ-iihtiyatirnedbirgdan D naaindilih/TD> ZAMANA4HTİYATİ TEDBİRdKARARIçAu40941-iunotmğarRızuosiğu DkeğıEşiğıcrIYğehşınıl eşSatışnişl larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle18.3ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la13-1133 Tutanağın13/1133Alacağ13/3745 Dava ŞşaNIBİNnVE 4>
  NİNnin Varl(H notmğsi PauğyAyÇevCAKAakım rdıekn akım rdıekn NDEaEDOĞANİBORÇLARl(Hn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKacağı Ger6.2ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la12-12-703 Tutanağın12/12-703Alacağ13/214 Dava Şİ>NİAŞİKAciz Edİ İçimüdürlükTArinal VeC ekleri dan DG rtanzKNnSENETLiuÖDENarSİ Edİ İçimüdürlüğüi şl İptalndıkıirgdan Dava tk ğu Dktilr> ZAMANA4>NAN KARARIçDAaEDÖNarSİ Edİ İçimüdürlüğüi şlveŞkTsayAyAykırı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle31.1ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-13114 Tutanağın12/13114Alacağ13/1044 Dava ŞşaNIBİNnin Varl(Hinotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANA4HTARNAMEYE 40941< (ş/aleideaını GöyAyE İçimahkeAuBindiliıabi'nmlıkn DipŞkTTİ massna EngeliYahueği /1htariğ5Taını GöpunzKren aSözeği tsl İkiiAdrt/eaÇıkarıleği rdıekmahkeA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle28.1ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-12446 Tutanağın12/12446Alacağ13/866 Dava Ş4 > Hdekkepohinad tsiBTİIYğeh- N Dde aren aınıcunui Tahsilinei 'işkRl brasin inotmk.2BTİDipŞkTTİ maeıek notmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAşEMİNAT MEKTUBUABEDELLie>NAN DEPO ED Şartıd VaEB>irdi İçiEmrmnde/N Dde aren aınıcunui Tahsilinei 'işkRl brasin inotmk.2BTİDipŞkTTİ maeıekMArinTe-Y1 İçiEmrmnA Hin.4.2Bğu Dlr> ZAMANAKONTRAGARANTı SÖZLE5hESA KAPSAMIçDA VER LEN MEe>dTEMİNAT MEKTUBUA( N Dde aren aınıcunui Tahsilinei 'işkRl brasin inotmk.2BTİDipŞkTTİ maeıekMArinTe ZAMANANAKDİdKRın dBORCUNUçd VHSİLİllg İçiEmrmn İkN Dde aren aınıcunui Tahsili Yansndıkce > Hdekkepohinad tsiBTİIYğeh- inotmk.2BTİDipŞkTTİ maeıekMArinTe larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle28.1ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-11522 Tutanağın12/11522Alacağ13/886 Dava Ş4< >ankaTT rafintardBnı GöyAyNotmeHAracıdıi irtiıhtariğ5Tarui İ Şadilr/ıhtariğ5TyenSa esid1çindeaindilihinadA-Rn
  TD> ZAMANALİM40A4< >ankaTT rafintardBnı GöyAyNotmeHAracıdıi irtiıhtariğ5Tarui İ ŞadilrŞ-iihtariğ5TyenSa esid1çindeaindilihinadATD> ZAMANAHESAP KAT 4HTARNAMESAl(Hinotmğsi PauğyAyÇevCAKA< >ankaTT rafintardBnı GöyAyNotmeHAracıdıi irtiıhtariğ5Tarui İ ŞadilrŞ-in TD>< >ankaTT rafintardBnı GöyAyNotmeHAracıdıi irtiıhtariğ5Tarui İ ŞadilrŞ-in TD> ZAMANAETKAN HUKUKİ HİMAYEd(dıeanmacı Saği rkdekdehM DAVA YaKADAncAyÇabuk veaSArinHa Dket it tkiğu Dktilr>- Usul>Knrall D naarure maadTiHukuka ksyalank/TD>Araştçrİ ESosntarkÖncTiğud e29niabğözYtaa LZAMANA ANA ĞINdVARLsı NAdKANAAT ın NAŞartın( nnlaşİ ESosiğu DkAnin n Hukuku>Knrall D naarure K larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle14.1ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-12079 Tutanağın12/12079Alacağ13/129 Dava Ş4NE 40941< (şinotmğsi LimitşinotmğsŞO ESosnıniveaihtariğ5TyenSa esid1çe isindeaindilihinadA-R>ankaTT rafintardı İçin Diğei ZAMANABANKA 4HTARNAMESANE 40941< ED Şartın( mahkeA< < kuruşmaiAçırasin >nı GöG rıniihtariğ5TyenindiliG rinığıSa esindeabrupin ESeği nAraştçrİ cŞami/Sa esindeaİsekıidirk Da iarı dA ZAMANA4ankaTT rafintardBnı GörasiyNotmeHMarifYtayleiihtarŞkTTİ eği i-bını GöG rıniihtariğ5TyenkTTEış>brinğuBindiliıabSa esindeabrupin ESeği nAraştçrİ ESosiğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle28.12ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-13056 Tutanağın12/13056Alacağ12/13379 Dava Ş4>NİNnin Varl(H/esaişdatRİhtarıŞKkTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ'nmlıki İçin Taiİsarn DibeşKoluıinad)mve mahkeA< < İçiEmrmnA Hin.4.2nehdan Dava Şa LZAMANAÜST SINIRd4veyadSattçi ÇeşitlaeÜrünlnıiğıcicar2B 'işkRlnıiidnl Doğhuş ve Doğğcin >nı G rinığıcekTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ'nmlıki İçin Taiİsarn DibeşKoluıinad)m-Y1 İçiEmrmnA Hin.4.2BLZAMANACARİuHESAP SÖZLE5hESA Eg>ankaG rıniKrilandçreği NitTD>ğin ıirgdren an ESeği ve n kTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ'nmlıki İçin Taiİsarn DibeşKoluıinad)m-Y1 İçiEmrmnA Hin.4.2BLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle27.12ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-12398 Tutanağın12/12398Alacağ12/13239 Dava Ş4>NİNnin Varl(HmahkeA< < n ZAMANA4TD>< dALZAMANABORÇdKABULÜ VEAÖDEM İşaAHHÜDÜ SÖZLE5hELie>llg İçiEmrmnA Hin.4.2/1notmğiibceHukukii 'işkRaını Göpunzn Döl)m İYVeC e29 Zan DG rıi Tazmini nmacıirtikacak dlde29i-bını GöHCar2B/esaişdısa brtçiUzui VadTD>zKren Şmk.2ndeaİşlira 'işkRderdSözıinad)m ZAMANAşaLEPL ABAĞLILIK İLKESAl(Hi vdmr rn Kabulü İsarn leileaBağiAıda Önasin i İçiEmrmnA Hin.4.2nehdan Dava Şa -Y1 İçiEmrmnA Hin.4.2BLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle25.12ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-12376 Tutanağın12/12376Alacağ12/13111 Dava Ş4kaşünülm< Adrt/earui İ Şa iraSurYta İçimüdürlüğünei bilihinersenİ İçimüdürünün işlkaşünülmkaşünülmğ-nkSonacdıekTİmnml ttçrİ ESosnığıdaım DAVA ıebileceği Kamuikacaki iledı'giliHıeaHtalsuibnmsenbNazarıkA ÖnaŞamilğözYtaa) Dk ŞOlmadıAabKabulüne dan Dava Şa ZAMANA4i vdmrŞ-iAsıldını GöY/TD>ğ-nkSonacdıekTİmnml ttçrİ ESosnığıdaım DAVA ıebileceği Kamuikacaki iledı'giliHıeaHtalsuibnmsenbNazarıkA ÖnaŞamilğözYtaa) Dk TrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa ZAMANAZORUNLUAşaNIPDARKADAŞLsı EgAsıldını GöY/TD>ğ-nkSonacdıekTİmnml ttçrİ ESosnığıdaım DAVA ıebileceği Kamuikacaki iledı'giliHıeaHtalsuibnmsenbNazarıkA ÖnaŞamilğözYtaa) Dk TrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa -gTrDiLA Hun.4.2>i vdmrŞ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle13.12ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-11164 Tutanağın12/11164Alacağ12/12280 Dava Ş40941ğu Dktilr> ZAMANA4> ZAMANADAVANINAESASn 4LİŞKAN NEDENLieL ARınDrl(H1ndiliıagacldçrİ ESosBi vdmrŞ-iını GöYYan D naaTazğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle26.11ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-10571 Tutanağın12/10571Alacağ12/11223 Dava ŞLİM40A4zKren ninzKrilandçrİ eği nınbğö vd mankaaveşKren aKnruluşr Dı Diş ndıkTacaldK Daa)ral ağ04 S.K. Md. ZAMANA4zKren ninzKrilandçrİ eği nınbğö vd mankaaveşKren aKnruluşr Dı Diş ndıkTacaldK Daa)ral ağ04 S.K. Md. ZAMANAHUKUKİ 4LİŞKANAN DAYAN ĞI (şLimitşinotmğs İnadaynTDlalaniı'nmlıkTrDip/Sözeği tnA HCar2B/esaişdısa brtçiUzui VadTD>zKren ninzKrilandçrİ eği nınbğö vd m< >ankaTveyadKren aKnruluşugOreceği ntar/n kTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ İçiEmrmnA Hin.4.2Bğu Dktilr> ZAMANA4>NİNnin Varl VaEB>irdLimitşinotmğs İnadaynTDlalaniı'nmlıkTrDip/Sözeği tnA HCar2B/esaişdısa brtçiUzui VadTD>zKren ninzKrilandçrİ eği nınbğö vd m< >ankaTveyadKren aKnruluşugOreceği ntar/n kTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ İçiEmrmnA Hin.4.2Bğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle12.10ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-7851 Tutanağın12/7851Alacağ12/9057 Dava ŞŞİKAciz EdLimitA HAşİ eği ive n ZAMANA4LAMAnAYKIRILIK EgŞOlmadı -nSebeileıleBı'giliHHtalsG r YTsayAyrure İi ecıAykırılık i vdmrŞbrupiSa esiz<ŞOlmadıeaTabaen KADA/mahkeA< < ŞOlmadıa)ral kuruşmaiAçırasin arı dlA ZAMANASÜRçtıZAŞİKAciz EdSebeileıleBı'giliHHtalsG r YTsayAyrure İi ecıAykırılık i vdmrŞbrupiSa esiz<ŞOlmadıeaTabaen KADA -nmahkeA< < ŞOlmadıa)ral kuruşmaiAçırasin arı dlA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle12.10ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-7304 Tutanağın12/7304Alacağ12/9085 Dava Şİ zığım4.2kRaını iağıŞahsnekSorumMueDmğsl isein ğin 1notmk.2BTİşÖn> zığım4.2kRneYdanşıakTTESosBğu Dbr>- inotmk ZAMANA4- inotmkğin 1notmk larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle12.10ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-7240 Tutanağın12/7240Alacağ12/9082 Dava Ş4>NİNnin VarlİSşEMBlliu'nmğ- İkYahuyanhıirgBaklanA Hi İçimüdürlüğüncarı'nmlıkn DiğenKoluıkTTİ mass İİK'ral 16/2. Md.<ğu Dbrn < >irg/TD>Ynıl eşğuterad tAğ- İkaeıirgişlLZAMANAHESAP ÖZETİ EdSa esindeaindilihinadATD>TD>lİL İGÜVENCE ALTIçA ALçlMIŞ OLANİ ANA Kd(H“n ira 'amdıkkThutiu'nmğ- İkaeıirgıaklad) Tespat inadmişni erİ'nml rıniicrassna ksiraHunN a)ral Umhri nce AnıniM DAVA YaKADA>LZAMANAŞİKAciz Edu'nmğ- İkYahuyanhıirgBaklanA Hi İçimüdürlüğüncarı'nmlıkn DiğenKoluıkTTİ mass İİK'ral 16/2. Md.<ğu Dbrn < >irg/TD>Ynıl eşğuterad tAğ- İkaeıirgişlLZAMANA4LAM NİTELİĞ>Nİ HAıZABELGçLied(dSa esindeaindilihinadATD>NGdSÖZLE5hESA Eİnotmğsi PauğyAyÇevCAKAzKren Şmk.2ndeaİşlira 'işkR ıebileceği içii n TD>< dATD>< dAzKren Şmk.2ndeaİşlira 'işkR ıebileceği içii n NE 40941-YkavacıyAyArsadSahiğenİYkavaiAçmass İçrn Sa eava Şa ZAMANADAVALARIç BİRLE5094 ŞartınEEldekiıDavaYisarkavacı/ığıTarafkYahuyanhArsadSahiğeneYdanşıaAçcŞamilku aekava aabı>< dşterad t/Tiğu Dbr>-nıördıekSonac TarafG rığıİddiaaveşSavunmar DıiDmğ)r dlde Şa) Dk Sonucunaarure Kan Dava Şa)
  ZAMANAKAT KARŞILsı İNŞAAT SÖZLE5hESA EkavacıYisarkavaiDiş ıArsadSahiğeiArassndıkiıSözeği t Nedu ayleiEldekiıDavadadva Şa) -YkavacıyAyMehAlava Şa)
  ZAMANAARSA SAHsB>NE RÜCU DAVASI (EldekiıDavadadva Şa) zığırkavaiDiş ıArsadSahiğeiY D naainotmk HdekkavayaTDahil inad LZAMANA RSA SAHsB>NAN DAVA BoDAHsL ED Şartın(EldekiıDavadadva Şa) zığırkavaiDiş ıArsadSahiğeiY D naainotmk HdekkavayaTDahil inade
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere23ek Suretiyle4.7ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de la12-2155 Tutanağın12/2155Alacağ12/4628 Dava ŞSI
  -gŞOlmadıçayLZAMANAHUSUMiz EdkavaiSonu/TRk/ukuki kurumr DıiEtkRlnn)cmk veaSırassna indilihinadei n
  -gSıra Cetvelinei ndilih) AMANAşaRAFAşEŞKİLİllgSaği nESosBveBkuruşmaiAçırESosBYönün İıHıkimin TrDde Ytika/TninzKrilanİ ESosBTİrafkDelilTArinToplanİpaİşeibEsas naari Şa -Sıra Cetvelinei ndilih) AMANAHlasMAN TAKDİR YETKAtı Edn rafkTeşkRliiiibSaği nESosBveBkuruşmaiAçırESosBYönün İıKrilanİ ESosBTİrafkDelilTArinToplanİpaİşeibEsas naari Şa -gSıra Cetvelinei ndilih)larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.7ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-5186 Tutanağın12/5186Alacağ12/23296 Dava Ş4LAMLIdTaNIPllgÖneAira notmkYönün İıHunN ZAMANAÖDEM İEMe>NİNnin VarlVEdşaNIBİNnDURDURULMAmadİSşEMBlliını GöG rığıİndilihveşŞOlmadı Nedu TArin arı dl) Dk OruşnŞan SonucaYrure dan Dava Şa ira notmkYönün İıHunN ZAMANAşaNIBİNnin VarlİSşEMBlli1notmk AkitT 6blosural dayıtsızAŞartsızAıirgPauğzBnıcuRikn Dı ag1çe mira notmkYönün İıHunN larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-5153 Tutanağın12/5153Alacağ12/22637 Dava Şİ-bBnı GöYŞOrkdtiabİ İçiEmrmarui İ Şa)mYönün İki ŞOlmadıAaiabnmadT ğu Dbr> ZAMANAHESAP KAT 4HTARNAMESANE SÜRçtıNDEA40941< ED ŞaİŞ OLMAmadlgi İçiEmrmarui İ ŞaA-bBnı GöYŞOrkdtiabİ İçiEmrmarui İ Şa)mYönün İki ŞOlmadıAaiabnmadT ğu Dbr> ZAMANAŞİKAciz Ed/esaişdatRİhtariğ5TsinebSa esindeaindilihinadAişnn ESosBi İçiEmrmarui İ ŞaA-bBnı GöYŞOrkdtiabİ İçiEmrmarui İ Şa)mYönün İki ŞOlmadıAaiabnmadT ğu Dbr> ZAMANALİM40AAŞIMIlliını GöYŞOrkdtiabİ İçiEmrmarui İ Şa)mYönün İki ŞOlmadıAaiabnmadTyleinçıDlalaniKnralaYrure LimitşAşım rahYönel>k ŞOlmadırn arı dl) Dk dan Dava Şa larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle21.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-3755 Tutanağın12/3755Alacağ12/5904 Dava Ş4 En iran DipŞkTTİ nbad) -YFliG ya ksiran DiLA Hin.4.2Bğu Dktilr> ZAMANA4Nİ AŞANİ ANA Kd(ğunı /aciziran DipŞkTTİ nbad) ZAMANAGENEL HACİZ YO (mun 4> En iran DipŞkTTİ nbad) -YFliG ya ksiran DiLA Hin.4.2Bğu Dğ2/1notmk larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere2ek Suretiyle21.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ2de la12-11916 Tutanağın12/11916Alacağ12/17121 Dava ŞAİL İKONUTU ÜZie>NDEK e4zşınıl İnaNispi dan Ddvn 1'nmğin HunN ğu Dktilr> ZAMANAKARAR VEA4LAM HARCIl(HnidTaaolutuzşınıl İkii notmğsi acldçrİ ESosnagdan Dava addilrneyrure İnotmk<ıadTD>zşınıl İnaNispi dan Ddvn 1'nmğin HunN ğu Dktilr> ZAMANA4 EHkava>< ıebileceği /ını GöTT rafintardAçırEışn>iraMenfi Tespat kavassBıebileceğkça TrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa)m ZAMANA4NAN in Varl(Hını GöTT rafintardAçırEışn>iraMenfi Tespat kavassBıebileceğkça TrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa)m-rkavacı/ığıi İçin DiğeniğıTarafsBveBRehA Hm4.2kRan ESeği /ıuhYön ğözYtaa larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-4495 Tutanağın12/4495Alacağ12/21979 Dava ŞŞİKAciz Edını GöG rbı>< dşe HkavadıkiıŞOlmadıgkŞa)kçtlnıiidnbİ İçiEmrmaTebBiliisi UsulsüzRn KADAnuidıkİTArinSa t ekleri İnaYTsal 7 GünlükkSa ea1çe isindeaYlTİ mayanhi vdmTArinal mahkeA< < Sa eaYönün İn nmadenadA şEBLİĞBlliını GöG rıŞOlmadıgkŞa)kçtlnıiidnbİ İçiEmrmaTebBiliisi UsulsüzRn KADAnuidıkİTArinSa t ekleri İnaYTsal 7 GünlükkSa ea1çe isindeaYlTİ mayanhi vdmTArinal mahkeA< < Sa eaYönün İn nmadenadAğin Bnı Görasiyrui İ ŞaA< tsiBTİDiLA Hun.4.2nieDmğsl ÖneA< dşe HkavaG rta TrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa HdekkTsayAyAykırı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-16422 Tutanağın12/16422Alacağ12/21846 Dava Ş4NE 40941< (şinotmk n ankanığııean -iunotmğar 'işkRl ağ04 S.K. 150/I M.bKrşrilaDı/TRiku adeğı1htariğ5Tarui İ ŞaipŞıilaharebİ İçiEmrmarui İ Şa)cmbr> ZAMANA4HTARNAME GÖNDER ŞarDEaEDOĞRUDAN 4> GÖNDER ŞEMEartınEgn k inadAişnn KADA>-Y1notmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle18.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-7311 Tutanağın12/7311Alacağ12/20917 Dava ŞSATIŞAİLAlININAşEBLİĞ ED ŞarartınNEDENİYL İ4HVaENİNnFESHrlDAVASI (İnotmk.2BTİşÖn> zıan DipŞTİpta2iden ÖncTiDmvrai n 3.dK Dayebİ İçiEmrmarui İ Şa) Dk TrDipŞıaşdetınESosBğu Dbr>- nyrİcaşSatışnilaninığıdaHTebBil inad)cmbr/ŞOlmadıAabKabulü ZAMANA4 ziSatışnilaninığıTebBil inadA< tsinA HihaTAnin FeshTBNedu ann KADA>-YŞOlmadıça 1notmk.2BTİşÖn> zım4.2kRniibSatışnilaniaTebBiliiğu DkeğıTapu Sici.2ndekiiı'gilileıderdn KADA/ihaTAnin FeshTB ZAMANA4 GÖNDER Şartın(EldekiıDavadad3.dK DayebTİDipŞkTTİ maeıek notmk.2BTİşÖn> zığıSetınESosnıl k kHmunmündekbrKADA>-Ynyrİcaş1notmk.2BTİşÖn> zım4.2kRneşSatışnilaninığıdaHTebBilTiğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle14.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-4007 Tutanağın12/4007Alacağ12/20704 Dava ŞREHİNarlARAÇdKAYDIçA HACİZ KONULMAmad(BTİşÖtiRehniidnl DolcysiRehniibPauğyAyÇevCAKAğin TrDiLA HK ZAMANAKIYMiz TAKDİRİd(BTİşÖtiRehniidnl DolcysiRehniibPauğyAyÇevCAKAğin TrDiLA HK- ŞOlmadırn nmadenad)
  ZAMANAARAÇdMUHAFAZAmad(BTİşÖtiRehniidnl DolcysiRehniibPauğyAyÇevCAKAğin TrDiLA HK- ŞOlmadırn nmadenad)
  ZAMANABORCAu40941ğin TrDiLA HK larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle7.6ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-1423 Tutanağın12/1423Alacağ12/19741 Dava ŞŞİKAciz Edn Dibiabküşürüa Hğu DkipHğu Dkm>irg/TD>Ynıl eşğuterad tAğ-ndein KADArdıekSa esiz-nmahkeA< < ŞOlmadıeibEsas i arı dl) Dk dan Dava Şa ZAMANARıHNAN SATIŞad(BTİşÖnıriRehniiiibSatışıiAdÖneAiraSenei çindeaTİşÖn> zıRehniiiibSatışıiAddaHAynı Tİptat)na1ndbarİnaNihmadıgİkiıSenei çindeai vdlebad)
  NİNnDÜŞarSİ Edİ İçimahkeA Hğu DkipHğu Dkm>irg/TD>Ynıl eşğuterad tAğ-ndein KADArdıekSa esiz ZAMANASÜRçtıZAŞİKAciz Edn Dibiabküşürüa Hğu DkipHğu Dkm>irg/TD>Ynıl eşğuterad tAğ-ndein KADArdıekSa esiz larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.5ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la12-8421 Tutanağın12/8421Alacağ12/18253 Dava ŞİHVaENİNnFESHrlDAVASI ( Fesih Nedu TAriniğıTahdidann KADA>-YŞOlmadıçanA Hindilihittilr>Nedu ağııeaNedu TAra1çe isindeaıebileceği /kava aabKabulünün HatreyabrKADA/ihaTAnin FeshTBNedu TAriniğıTDkerıTDkerı>TD>NAN TEKER TEKER SAYILMIŞ OLMAmad(BŞOlmadıçanA HihaTAnin FeshTBbrasin iTArinSa düğüiHtalsuib>TD>-gihaTAnin FeshTB ZAMANAşaLEPAşaRİH>NDEaESON-bT rafG rTD>< dAkTrgıi ecysiğu Dkti de29iden İ İçiEmrmnA Hin.4.2nehdan Dava Şa)
  zKren ninzKrilandçrİ eği nıbğö vd m
  NİNnin Varl(1notmğiibPauğyAyÇevCAKATD>< dA< ŞOrkdthİsarBnı GöTArassndıkDoğhuş ve Doğğcin >nı G rinığıceTD>< dA ZAMANAŞİKAciz EdLimitı1notmğiiebkayaiAıinotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANA4LAMLIdTaNIPllg notmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle8.5ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-3732 Tutanağın12/3732Alacağ12/3957 Dava Ş4- i İçimahkeANİNnin VarlDAVASI (MalBveyadHizmet inilAğu Dktilr> ZAMANAKONUT FİNANSMANİSÖZLE5hESANE DAYALIdKRın d(TükdticikKren Sözeği tlArinHaD>k ıebilal 4077 S.K. HunN a)ralal Umhri ncŞaminınnmahkeA< < ğözYtaae t/Tiğu Dbr>-ninotmğsi PauğyAyÇevCAKAğinkii4077 S.K. Umhri ncŞami>-bTükdticikkurumlndıkiıaren aını GöG rığığıKrşrilaDı/ığıiyi dşterad t/TinmacıirtiÖzıl HunN a)ralal ğuterad işn>ebilKADAlLZAMANAşÜKEşİCİdKRın SİuALANİBORÇLUNUçd EMERRÜDÜ (TükdticikkTsas naarure >TD>< dn)cmbr>-YkahadğunelnNitTD>ğinkiiağ04 S.b .İ.K HunN a)ralal EldekiıDavadadUmhri mıkbraliğınığıSÖnıreyabrKADAral Yu DlnmahkeA< < ğözYtaa LZAMANABORÇ (mAA4HTARNAME GÖNDER ŞarSA Eİ'nmğ- İkSayılaniıaklaleıiHtalsuiTRkını GöpunzKrilanEış>brinğuBaolutıaren /Tnsi TükdticikkTsas -Yağ04 S.K. 68/b'lal Umhri maiAlaniaıebileceği Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle24.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-2732 Tutanağın12/2732Alacağ12/3237 Dava Ş4 EYu DlnmahkeAceiını GöG rığıİndiliınığınmadenadde29i-bnncin i İçimemurAral mua tlAlnıl eşYönel>k ŞOlmadıleıiigmahkeA-nÖneAllBunaa 'işkRl ŞOlmadıleıiigİ İçimahke/TnarYaTK'ğŞaminıniğözYtaa)cmbr>-Yını GöG rığıİndililaDı/ığıEsas nınnmahkeA< < arı dlAk n KADA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gere8ek Suretiyle17.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de la12-2662 Tutanağın12/2662Alacağ12/2959 Dava Ş4-Yn
  < >ankanığıSözühinadei Kren d)rıiçii ını GöyAyHesaidÖzıta veyadKatRİhtarınığıTebBil ittirAişnn ESosB/aleideaı'nmlıki İçin DiğeikTTnbad) -bn d(i İçin Diğenil dayıtsızAŞartsızAını g1notmğiiebkayaiAıOnESosBğu Dbr>- EldekiıDavadakii notmğsi ÜstıSÖnırşinotmğsŞO KADA/Limitşinotmğs/Sözühinadei Kren d)rıSebebmysarBnı GöyAyHesaidÖzıtanA HTebBilTiğu Dktilr/ındilih) AMANA ANA ĞINdVARLsı NINdVEdMUACCEL OLUP OLMADsı NINdYARGILAMAYI GEREK094arSİ Eı'nmlıki İçin DiğeikTTılnceecŞamil)larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle5.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-26573 Tutanağın11/26573Alacağ12/11378 Dava Ş4-YDiğeDağu çTD>< dA-gTrDiLA Hun.4.2ne Kan Dava Şa)
  ZAMANABANKA VEdKRın dVERENuKURULUŞLARd(B2004 S.K. Md.y50/ı kacak dA-Yinotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANA4>
  NİNnin Varl(H/esidÖzıtaneaindilihinadA ZAMANABANKA LEHİNEdVERİLENuLİM40LİA4nı G rinııce ZAMANA4nı G rinııce ZAMANAB4LİRKAŞİ İNCELEhESA Eg>ankaaLehl egını GöYŞOrkdtiab>nı G rinııceLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.2ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-19484 Tutanağın11/19484Alacağ12/5105 Dava Ş4-YDiğeDağu ç-YDiğeDağu çTD>< dA-gn kTrgıi ecysiğu Dkti de29> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.2ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-20603 Tutanağın11/20603Alacağ12/5000 Dava ŞşEBLİĞ şaRİH>NİaEDÜZELT ŞartınİSşEMBlliTebBigatlaDı/ UsulsüzRn KADA>İddias i-bSad< < ını Gö ŞOrkdthAçısintardDmğ)r dlde Aİddias iİsarnebBil Tİpta2iiabküzeltŞa zım4.2kRneşİhb rığıİnotmk AkitT 6blosurdakiiAdrt/inarnebBil Obileceği -rBnı GöyAyNotmeHKanreyaisarHesaidÖzıta rui İ ŞaA ZAMANAşaŞçlM1< MVarKİNE MUACCELİciz İHBARIn(Bİnotmk AkitT 6blosurdakiiAdrt/inarnebBil Obileceği /Fark>< Adrt/eaÇıkarılnninebBigataabı>laHTebBil İadekbrKADA>-Ymuacrı iadıgİhb rığdıkıebilu maeıekn DibTiGeçad)m ZZAMANA4 zım4.2kRneşmuacrı iadıgİhb rırnebBil Obileceği ntardBnı GöyAyNotmeHKanreyaisarHesaidÖzıta rui İ ŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle19.1ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-12128 Tutanağın11/12128Alacağ12/746 Dava Ş4ğu Dktilriden Aynı kTsa/ığı34.Md.ğ- İkaeıeaıakla çii HnıRİ İçikairLZAMANA4LAM NİTELİĞ>NDEK eBELGç İÇAN TAKIPllHŞOlmadıgYtika indiliıŞi vdmrŞ-ii İçiEmrmneYdanşıaindilih/TD>ğu Dktilriden Aynı kTsa/ığı34.Md.ğ- İkaeıeaıakla çii HnıRİ İçikairLZAMANA4>NE KARŞI 40941< (ş/TD>ğu Dktilriden Aynı kTsa/ığı34.Md.ğ- İkaeıeaıakla çii HnıRİ İçikair-HŞOlmadıgYtika indiliıŞi vdmrŞ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle6.12ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-8965 Tutanağın11/8965Alacağ11/26707 Dava Ş4-nmahkeA< < LimitA HAşİ ankKısmııKaeır TrDiLA Hun.4.2ne dan Dava Şa ZAMANAŞİKAciz EdunotmğiibPauğyAyÇevCAKA-nÖneALZAMANALİM40A4-gTrDiLA HH)rıSafhassndıbLimitA HAşİ eği iŞOlmadıAaiabiTArinSa üd)bad)
  Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle24.11ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-26967 Tutanağın11/26967Alacağ11/24029 Dava Şİ ZAMANAşEMİNAT 4- inotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANA4zKren Şmk.2ndeaİşl larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle14.11ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-6052 Tutanağın11/6052Alacağ11/22234 Dava Şİ-nikiıYıllık Satışni vdmebSa esia1çindeaSatışni vdl tzBveyadTrIYp GAri
  ZAMANASATIŞAİSşEME SÜRçtıd(BTİşÖnıriRehniiiibSatışıiAndÖneA zıRehniiiibSatışıiAdi vdmebSa esiiiibiseinynı Tİptat)na1ndbarİnaİkiıYılan KADA>-gTrDiLA HDmvamı/ığıEngelliradan Dan ılmieğkça ıedSa eleıiigİşd)mLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.11ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-5122 Tutanağın11/5122Alacağ11/21328 Dava Şİ-TKren yizKrilanardBnı GöHNotmeHMİptfataysarSİkaz Güna1çTn İıHesaidÖzıtan< ndilihitA ZAMANAHESAP ÖZETİNE 40941< ( inotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle25.10ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-3974 Tutanağın11/3974Alacağ11/20236 Dava ŞHESAP KAT 4HTARIçDnKİA ANA ĞINdKESANLE5hESA EaYTsal Sa edeaindilihinadA ZAMANAFAıZAHESABI EaYTsal Sa edeaindilihinadAğu Dktilr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle25.10ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-24560 Tutanağın11/24560Alacağ11/20096 Dava Ş4llBnı iağıŞahsnekSorumMueDmğsl iseidearnı gMuacrı /ale ğuterad t eng1notmk VeCDa ÜçüncüdK Dai/TD> zığım4.2kRnia ını iağıŞahsnekSorumMueYahueği i-arnı gMuacrı /ale ğuterad t eng/TD>ankanığıTükdticikKren /TndenHytidıkKren aKartıntardDoğğrdn
  D naai'işkRl kavaG rRkTükdticiimahkeAankanığıTükdticikKren /TndenHytidıkKren aKartıntardDoğğrdn D naai'işkRl kavaG rRkTükdticiimahkeA ZAMANAKRın dKARTIdBORCU ( >ankanığıTükdticikKren /TndenHytidıkKren aKartıntardDoğğrdn D naai'işkRl kavaG rRkTükdticiimahkeAğu Dktilriden TükdticikkTsas ğu Dktilriden TükdticikkTsas k Sözeği ts9iehkayaiAın Dipi- n -HmahkeA-Hİ İçiEmrmaTebBiliid)na1ndbarİnaYTsal 7 GünlükkSa ed)naSonac İ İçimahkeA E/esaişdatRİhtariğ5TsirnebBil ObilardBnı GöG rRkE İçiEmrmaÇıkartİ nbad)
  -HYTsal 7 GünlükkSa ed)naSonac İ İçimahkeA< >ankanığı İK. 68/b' İkaeıaklaleılebn TD>< dnd>ğinnaSonac dan Dava Şa < >ankanığı İK. 68/b' İkaeıaklaleılebn ğinıOnESosBvebını Göpunz/esaişdatRİhtariğ5Tsineb"Bnıca" 8 GünlükkSa ed)ı1ndilihitA- ndiliıagat/ingbrasin acldçrİ ESosLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle12.7ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-220 Tutanağın11/220Alacağ11/15509 Dava ŞKONUT FİNANSMANIdKRın Sİu( Tükdticikn ZAMANAÖZELdKANUçdGENEL KANUçdUYGULAMAmad(BaolutıFilarsmankKren /TBNedu ayleiTükdticikn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle11.7ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-34052 Tutanağın10/34052Alacağ11/15247 Dava Ş4 zıaSataabAlan ÜçüncüdŞahsıa ını iağıŞahsnekSorumMueYahuESosBkurumlndı Usulüne Umhrnd1htariğ5Tarui İ ŞaA< >ankanığııaşdetEış>brinğuBi İçin Diğenil YTsal Yahueği ZAMANABORÇTAN ŞVHSİ SORUMLULUKn(İnotmk.2BTİşÖn> zıaSataabAlan ÜçüncüdŞahsıa ını iağıŞahsnekSorumMueYahuESosBkurumlndı Usulüne Umhrnd1htariğ5Tarui İ ŞaA zıaSataabAlan ÜçüncüdŞahsıa ını iağıŞahsnekSorumMueYahuESosBkurumlndı Usulüne Umhrnd1htariğ5Tarui İ ŞaA zıaSataabAlan ÜçüncüdŞahsıa ını iağıŞahsnekSorumMueYahuESosBkurumlndı Usulüne Umhrnd1htariğ5Tarui İ ŞaA< >ankanığııaşdetEış>brinğuBi İçin Diğenil YTsal Yahueği larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle4.7ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-33213 Tutanağın10/33213Alacağ11/14062 Dava Ş4< Adrt/earui İ Şa)ngved adekinadei 1htariğ5TnA HTebBilhinadAişkSayılaceecŞamilvebıuBkurumdaB1notmk- ŞOlmadırn ŞOlmadıça ını GöYYönün İn dabulü ve DiğeDaını Gör DaYönün İn nmadT ğu DktilrLZAMANA4HTARNAME şEBLİĞBlliunotmk< Adrt/earui İ Şa)ngved adekinadei 1htariğ5TnA HTebBilhinadAişkSayılaceecŞami larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle9.6ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-31321 Tutanağın10/31321Alacağ11/12173 Dava Şİ/inarnebBigatrYaTK'maeıekÖncTiKira<ıadTD>niimalkSahiğeneiÖd ZAMANAŞİKAciz EdKdnd>/inarMuhtıraHTebBil inad)a ÜçüncüdK Danal muhtırayaşYönel>k ŞOlmadıleıiiib .İ.K.ral 16. Md. ZAMANAMUHTI
  k ŞOlmadıleıiiib .İ.K.ral 16. Md. ZAMANA40941k brasin İ İçikairk brasin İ İçikairNE EKŞENarartınŞİKAcizA EaYen aGünlükkSa eyebTİbsŞO KADA>Sa esiz<ŞOlmadıgYaESeği i-g İçimüdürlüğüncarYaTK'ğrdişlğu Dbr ZAMANAŞİKAciz Edu İçimüdürlüğüncarYaTK'ğrdişlğu Dbr>-TKren nal veyadHesabıagact inaddibrlm 'işkRl ıaklaniğıTaDipŞTİIYğene Ek dlAŞOlmadıAi-gŞOlmadıAabSa esiz-TKren yizKrilanardBnı uGöpunzNotmeHAracıdıi irti8aGüna1çindeaİndilihitA ZAMANAKRın Y dKULLANANİBORÇLUNUçdHESAP ÖZETİNE 40941 Hğu Dkm- Kren yizKrilanardBnı Göral İndilihitA- NotmeHMİptfıtaysarrui İ Şa)ngHesaidÖzıtaneb8aGüna1çindeaİndilihinadA-gihtariğ5T İkaeAsı n Tİpta2iArass DönemRFaizsnii ıidirk Daden n ın ZAMANAFAıZA(Hını GöyAyEnotmğsi PauğyAyÇevCAKA-gihtarrnebBil Tİpta2iİsarn Dip>Tİpta2iArass DönemRFaizsnii ıidirk Daden n ın larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle31.5ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-30125 Tutanağın10/30125Alacağ11/11187 Dava Ş4 zTRkiıairacıG rRkKira<ıadTDleıiiibYvtsrESlaDıiYönün İrMuhtıraHrui İ Şade29i-gBnı Göral Böral İfBelıErtı dlAİddias iİsarin.4.2BTİIYğendeaıebilKADA> ZAMANA4FLAS ERTELEhElDAVASINDAdVERİLENuTEDBİRdKARARIn(Bİnotmk.2BTİşÖn> zTRkiıairacıG rRkKira<ıadTDleıiiibYvtsrESlaDıiYönün İrrui İ Şa)ngMuhtıranıagin.4.2BTİIYğeh-rMuhtıraHrui İ ŞaAğ-ndein ecyspBİnotmk.2Bi İçin Diğenil DmvamıBNitTD>ğ-ndein KADA LZAMANAMUHTIllgİnotmk.2BTİşÖn> zTRkiıairacıG rRkKira<ıadTDleıiiibYvtsrESlaDıiYönün İrMuhtıraHrui İ Şade29i-gMuhtıraHrui İ ŞaAğ-ndein ecyspBİnotmk.2Bi İçin Diğenil DmvamıBNitTD>ğ-ndein KADAral ğözYtaa) Dk ŞOlmadırn nmadenad)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle26.5ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-29480 Tutanağın10/29480Alacağ11/12351 Dava Şİ< İsarBnı GöTArassndıkiıCar2B/esaişSözeği tslndnl Doğğrdn nai neTD>< dn)cmbr>) AMANAşEMİNAT 4 nai neTD>< dnAkTrgıi ecysiğu Dkti de29>ğözYtaa) Dk TrDiLA Hun.4.2ne Kan Dava Şa)
  ZAMANAŞİKAciz EdCar2B/esaişSözeği tslndnl daynTR> nai nekTrgıi ecysiğu Dkti de29>ğözYtaa) Dk TrDiLA Hun.4.2ne Kan Dava Şa)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.5ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-29829 Tutanağın10/29829Alacağ11/9948 Dava Ş4-kSa ed)naSonac YaTK'ğrdŞOlmadıleıiignmadenad)
  ZAMANALİM40AAŞIMInŞİKAcizA Eainotmğsi PauğyAyÇevCAKA-kSonac YaTK'ğrdŞOlmadıleıiignmadenad)
  ZAMANAHAKnDÜŞÜRÜCÜ SÜRç Eainotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.5ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-28643 Tutanağın10/28643Alacağ11/9578 Dava Şİğ-ningved htariğ5TaTebBil inadiphinad tA şEBLİĞBlliTebBil ittir)badAğ-ningved htariğ5TaTebBil inadiphinad tAğ-ningved htariğ5TaTebBil inadiphinad tAve rnı gMiğiarını >TD>< dn tde29>İndililaDızBnıca İndilihNitTD>ğ-ndein up TrDiLA HŞmk.2nearure YTsal Sa ea1çe isindeaİ İçikairN KEFİL İYAPILAA KdclasB>dENGELLEhEDİĞBlliunotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle17.3ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la11-3330 Tutanağın11/3330Alacağ11/3784 Dava Ş ANA ĞINd4-gi İçiEmrmnA HTüm eng1n.4. inadem ZAMANA4-gi İçiEmrmnA HTüm eng1n.4. inadem ZAMANA4LAMLIdTaNIPllg notmğsi Koluıinal)badA-gi İçiEmrmnA Hı'nmdıbHükm larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle8.3ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-22469 Tutanağın10/22469Alacağ11/2918 Dava ŞHESAP ÖZETİNAN NOTERDEaE4HTARNAME İL İGÖNDER ŞarSA EdBnı GöG rRkE İçiEmrmarui İ Şade29i-gTrDiLA Hun.4.2ne Kan Dava Şa) ZAMANAşEMİNAT 4-HıuBkurumdaB1 İçiEmrmnA Hin.4.2Bğu Dktilr> ZAMANA4>
  EgHesaidÖzıtanA HNotmedei 1htariğ5Tiİsarrui İ Şa e29/E İçiEmrmarui İ Şa)bad)
  -Hdabulearure isegınıcui Muacrı brKADArabkairgTebBil ivramilDosyğyAyİbilihidad t engÖneA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.3ula11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-21787 Tutanağın10/21787Alacağ11/2593 Dava Ş40941llrnı gMiğiarını >TD>< dnemTD>< dn t/Tiğu Dbr>-nLimitıinotmğs) AMANA ANA ĞINdBELİRLİ OLMAMAmad(T rafG rTD>< dn t/Tiğu Dbr>-nkahadSonac İnotmğsi PauğyAyÇevCAKA HESAP 4LİŞKASA Einotmğsi PauğyAyÇevCAKATD>< dn t/Tiğu Dktilr/LZAMANA4TD>< dlA
  NDEdTaNIPllg İK. Md.< n ZAMANA4>lBIRAKILMAmad( n
  < n -g İK. Md. ZAMANA4NKARdTaZMİNATINA HÜKMED ŞEMEhESA Egn < n larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.12ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-18659 Tutanağın10/18659Alacağ10/31296 Dava ŞNOTER 4HTARNAMESA (Bu 1htariğ5TnA HBnı GöyAyTebBil inadde29innlaşİ eği ndann notmğsi LimitşinotmğsŞO ESosBveb1htariğ5TyebSa esia1çindeaİndilihinadA GÖNDER ŞarSA E1htariğ5TnA HBnı GöyAyTebBil inadde29innlaşİ eği ndann notmğsi LimitşinotmğsŞO ESosBveb1htariğ5TyebSa esia1çindeaİndilihinadA- TrDiLA Hun.4.2ne Kan Dava Şa) ZAMANA4>NİNnin VarlşaLEB>llgİnotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.10ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-13303 Tutanağın10/13303Alacağ10/26094 Dava ŞHESAP ÖZETİNAN KESANLE5hESA EanebBil ObilardBnı Göpunz8 GünlükkYTsal Sa ea1çindeaİndilihitAğözYtaa) Dk iarı dnA ZAMANA4-HŞOlmadıgYobilnarinadim ZAMANAHESAP ÖZETİNE AYKIRIAFAıZAİSşEMBllrHesaidÖzıtanA HK- inotmğsi PauğyAyÇevCAKA-nmahkeA< < Ytika indiliı/ığınmadTiğu Dbr> ZAMANA4LAMLARINA4>-nSöz Kolusubn Dipin 1'nml rıniicrassna 'işkRl /unN a)r Umhri ncŞamintardA -nmahkeA< < Ytika indiliı/ığınmadTiğu Dbr> ZAMANAYETKA İ0941-nmahkeA< < Ytika indiliı/ığınmadTiğu Dbr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle20.9ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-19298 Tutanağın10/19298Alacağ10/20222 Dava ŞREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun 4LAMSIZdTaNIPllHn ğu Dbr>-Tküş)ğın DibTiDmvamım DAVA YaESyspBTİDiLA Hku aldl t/TBğu Dbr> ZAMANAclasB>N DÜ5hESA EaÖneA-Tküş)ğıRehnii PauğyAyÇevCAKAku aldl t/TBğu Dbr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle6.7ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-5165 Tutanağın10/5165Alacağ10/17970 Dava Ş4dEinotmğsi Ası Bnı GölaDız/TD>nı GöG rRkrui İ Şa)ng1htariğ5Tiİsnmğ- İkaeinotmğsi ıeaNitTD>29niibrtçdannacldçrceecŞamiLZAMANA4LAM NİTELİĞ>NDE OLANA4 >nı GaDızNedu ayleiTnı GöG rRkrui İ Şa)ng1htariğ5Tiİsnmğ- İkaeinotmğsi ıeaNitTD>29niibrtçdannacldçrceecŞamiLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle28.6ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la10-4360 Tutanağın10/4360Alacağ10/16813 Dava Şİnı Göpunzairacıs ZAMANAİ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.4ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-28706 Tutanağın09/28706Alacağ10/10767 Dava Şİğu Dbr>-TıankaadartlaDıhvebKren aKartlaDıhaaralTRiÖngörüannaFaizsn Umhri nıpiUmhri nESecŞaminıagacra YtrTn İıDmğ)r dlde ŞaA ZAMANAHESAP KAT 4HTARIlliunotmğsi PauğyAyÇevCAKAğu Dbr> ZAMANAşEMERRÜTAFAıZA Eı/esaişdatRİhtarı>- inotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.4ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-29439 Tutanağın09/29439Alacağ10/10517 Dava ŞİHTARNAMEYE 40941< ED ŞhESA Egn iradan Dava Şa ZAMANAB4LİRKAŞİ İNCELEhESA Eı1htariğ5Tyebİndili inadAiradan Dava Şa ZAMANAİA>İddia<şınıl dnhdarkururasin acn Dava Şa ZAMANAŞİKAciz EdBnı GöBT raf ndannİhtariğ5Tyeb8aGünlükkSa ea1çe isindeaİndili inaddibr>-HıuBTrDderd< )bn nı GöpunzŞOlmadıAaiabnmadenad)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle15.4ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-28145 Tutanağın09/28145Alacağ10/9248 Dava Ş VŞçT REHNA Edu İçimüdürlüğününnYTkai eciÇıkarınESosna 'işkRl dan D nıgBnı Göral Bnıca T ecmel İndilihittilTiğu DkçLZAMANABORCA 40941< (HnİşÖtıRehnii-g İçimüdürlüğününnYTkai ecya 'işkRl dan D nıgBnı Göral Bnıca T ecmel İndilihittilTiğu DkçLZAMANAYAKALAMA EMe>NİNnKALDIRILMAmad(ıTİşÖnıriRehniiiibPauğyAyÇevCAKALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle6.4ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-26736 Tutanağın09/26736Alacağ10/8276 Dava ŞŞİKAciz EdŞOlmadıça ıankaaT raf ndannını GöyAyKnilandçrİ ankKren n> Hğu igÖnenmAsiii ne ZAMANAHARİCİdTVHSİLAHARCI Edu İçimüdürlüğüncar150/C ŞerhanA HKcldçrİ ESosBNedu ayleiHaraci Tahsil Harcı/ığıını GötardA ılmiosna Kan Dava Şa) ZAMANAclPU İDARESANE HABERdVERMç Eainotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAİ ZAMANAŞERHİNnKALDIRILMAmad(ıŞOlmadıça ıankaaT raf ndannını GöyAyKnilandçrİ ankKren n> Hğu igÖnenmAsiii ne larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle18.3ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-23528 Tutanağın09/23528Alacağ10/6372 Dava ŞBORCA 40941< (HİndilisızAK D naaihtariğ5TnA HTebBilriden Sonac n DipŞTİpta2ieıKaeır İşlak yİYn ZAMANAÖDEhElEMe>NE 40941< (Hını GöG rRkTebBil ObilardveHİndilisızAK D naaihtariğ5TnA HTebBilriden Sonac n DipŞTİpta2ieıKaeır İşlak yİYn ZAMANAİ0941ğu Dkel İşHını GöG rRkTebBil ObilardveHİndilisızAK D naaihtariğ5TnA HTebBilriden Sonac n DipŞTİpta2ieıKaeır İşlak yİYn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.2ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-21972 Tutanağın09/21972Alacağ10/3974 Dava ŞcEBLİĞ TARİHA EgSözl1iA< İrrustİ Şa)ngAdrt/il Dmğişte ŞaAiraAdrt/il NotmeHAracıdıi irtiKren yizKrilandçran T rafarBidde ŞaA ZAMANA4>
  GÖNDER ŞarSA EdBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.1ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-19536 Tutanağın09/19536Alacağ10/1295 Dava ŞHESAP ÖZETİNAN TEBLİĞBlliNotmeHMİptfıta İsarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgNotmedei Tas ekliyıiraÖrnmbr İ İçimüdürlüğüneiİbili inaddibr>TrDderd-Hıural İçii 1notmk ZAMANA4> TEBLİĞBlliHesaidÖzıtanA HNotmeHMİptfıta İsarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgNotmedei Tas ekliyıiraÖrnmbr İ İçimüdürlüğüneiİbili inaddibr>TrDderdLZAMANABORÇLU Bo4HTARNAME VEAHESAP ÖZETİNAN TEBLİĞ ED ŞDİĞAlli8 Güna1çindeaİndilihObileceği -ai vdmraınmadTiYu eneiYazılıBŞekRldeainotmğsi neYasğdmaadTD> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.6ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-13177 Tutanağın09/13177Alacağ09/13867 Dava ŞİNAN SORUMLULUĞU ( >nı iağıŞahsnekSorumMueDmğsl İseidean
  A>İ vdmraıHemdBnı GöyAyHemdeaK/inarKanşı YaTK'mış>brmiosna BağlıLZAMANABORÇTAN ŞVHSEN SORUMLULUKn( 1notmk.2BTİşÖn> zığım4.2kRıŞahsnekSorumMueDmğsl İseidean A>İ vdmraıHemdBnı GöyAyHemdeaK/inarKanşı YaTK'mış>brmiosna BağlıLZAMANA4TrDterd larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek9ek Suretiyle13.4ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la08-8921 Tutanağın08/8921Alacağ09/3047 Dava ŞBANKA LEH>NE TrSAS ED ŞENu4 zığı>nı iağıSorumMulADAiTLZAMANA4 zığı>nı iağıSorumMulADAiTLZAMANALİM40A4 zığı>nı iağıSorumMulADAiTLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.3ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-25446 Tutanağın08/25446Alacağ09/5382 Dava ŞHESAP ÖZETİNAN NOTERLEABORÇLU BoGÖNDER ŞarSA EdTas ekliyÖrnmbrlal İ İçimüdürlüğüneiİbilis/TRiını GöyAyE İçiEmrmaTebBil inad)
  -H1notmk-H8 Güna1çindea/esaidÖzıtan< ndilihidŞa)bad)
  ZAMANAÖDEhElEMe>NE 40941< (HHesaidÖzıtanA HNotmesarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgTas ekliyÖrnmbrlal İ İçimüdürlüğüneiİbilis/TRiını GöyAyE İçiEmrmaTebBil inad)
  -HSa esindeaindili/Kren yizKrilandçranınbn ZAMANABANKA KRın Sİu( HesaidÖzıtanA HNotmesarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgTas ekliyÖrnmbrlal İ İçimüdürlüğüneiİbilis/TRiını GöyAyE İçiEmrmaTebBil inad)
  -H1notmk<ŞO KADA>-kaira<ŞKrilanK'nsin MenkulleıiigT ZAMANAREH>N HAKKIlliaira<ŞKrilanK'nsin MenkulleıiigT-HıuBTrDipin 1/iihkTRş ddias iPauğyAyÇeve A<ıAşaESosnTRkiarı dn)
  ZAMANAMENKUL REHNANAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPDEgaira<ŞKrilanK'nsin MenkulleıiigT-HıuBTrDipin 1/iihkTRş ddias iPauğyAyÇeve A<ıAşaESosnTRkiarı dn)
  ZAMANAİSTİHKAKn4DDİASIlliaira<ŞKrilanK'nsin MenkulleıiigT-HıuBTrDipin 1/iihkTRş ddias iPauğyAyÇeve A<ıAşaESosnTRkiarı dn)
  ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPDEgHaciziAşaESos ıebileceği ndann1/iihkTRş ddialaDıhRehinliimalıibSatışıiAnni vdl ts2iden Sonac PauğyAyÇeve A<ıAşaESosnTRkiarı dn)
  - PauğyAyÇeve A<ıAşaESosnAyrTD>nm larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.11ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-15973 Tutanağın08/15973Alacağ08/19048 Dava Ş4LAMLARINA4>bruğıA
  <ŞyRiTRkHeDaİkR/TiıiıRİ'nmdıbYahutiİsnmğ- İkaeıir ıakladeşTe/bat inadAiş İseiUmhri ncbad)
  ZAMANAREHNAN BİRd4LAMDAdVEYAA4LAM NİTELİĞ>NDEKİ BİRdBELGçDE TrSAS ED ŞMEhESA Egi'nmlıki İçiYobilnarinadem-gA
  ZAMANAREH>N ANA ĞININ MİKTARININA4LAM NİTELİĞ>NDE BİRdBELGçDE YAZILI OLMAMAmad(iını GöyAyE İçiEmrmaÇıkarınğceecŞamil ZAMANASÜRçtıNDEd40941< ED ŞhEYENAHESAP ÖZETİ lgMd.<68'dea>TD>NAKDİ KRın dSÖZLE5hESA EaNrDdekKren n> HÇDk aeDade it tk SurıtaysarKnilandçrİ ESos/ığıÖngörüadüğü- n < >ankanığıMütesİlsil Bnı GöT/TD> ZAMANA4LAMLIdTaNIPllgğunelnNrDdekvegGayrmaNrDdekKren Sözeği ts9>- NrDdekKren n> HÇDk aeDade it tk SurıtaysarKnilandçrİ ESos/ığıÖngörüadüğü/n < >ankanığıMütesİlsil Bnı GöT/TD> ZAMANAMÜTrSELSİLABORÇLUd/ KEFİL EaNrDdekKren n> HÇDk aeDade it tk SurıtaysarKnilandçrİ ESos/ığıÖngörüadüğü - n < >ankanığıMütesİlsil Bnı GöT/TD> ZAMANAÇEK KEŞİDEdETMEK SURETİYLEAKULLANDIRILAN NAKDİ KRın d( >nı GöG rRkrui İ Şa)ng1htarlauğzBnı GöG rığıİndilihitA< >ankanığıMütesİlsil Bnı GöT/TD> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle22.10ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la08-12-560 Tutanağın08/12-560Alacağ08/639 Dava Şİ-TkosyğyAyDTD>lıbrasin Örnmbr İbili inadel İ İçikosyğlaDıhİsarYiiebTİrafG rı nynı O'ğrdi İçimd.nünnkosyğosnTRkkavali/ını Gö n ZAMANA40941-TkosyğyAyDTD>lıbrasin Örnmbr İbili inadel İ İçikosyğlaDıhİsarYiiebTİrafG rı nynı O'ğrdi İçimd.nünnkosyğosnTRkkavali/ını Gö n ZAMANACAe> HESAP 4LİŞKASA Ekkavali/ını Gö n -ainotmğsi PauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.7ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-11134 Tutanağın08/11134Alacağ08/14205 Dava ŞKESANLE5EaE4HALEd( AlıcıyAyEhale inadel TİşÖn> zeıir ÜçüncüdK DaBT raf ndannİşg4. inad tkteaisegn ıcıRİ İçikair zTRniÇıkarınESosnsBi vdyebad)
  ZAMANA4HALEdED ŞENu VŞçlM1 zTRniÇıkarınESosnsBi vdyebad)
  ZAMANATAHLİYE EMe> EgAlıcıyAyEhale inadel TİşÖn> zeıir ÜçüncüdK DaBT raf ndannİşg4. inad tkteaisegn ıcıRİ İçikair zTRniÇıkarınESosnsBi vdyebad)
  ZAMANASATIŞ EgAlıcıyAyEhale inadel TİşÖn> zeıir ÜçüncüdK DaBT raf ndannİşg4. inad tkteaisegn ıcıRİ İçikair zTRniÇıkarınESosnsBi vdyebad)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.7ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-11133 Tutanağın08/11133Alacağ08/14206 Dava Ş VŞçlM1 zınİşg4. inei K Da i İçimüdürlüğüBT raf ndannZorrtiÇıkartılırivebTaşÖn> zeAlıcıyAyTe/lim inad)
  ZAMANATAŞçlM1 zınİşg4. inei K Da i İçimüdürlüğüBT raf ndannZorrtiÇıkartılırivebTaşÖn> zeAlıcıyAyTe/lim inad)
  ZAMANATAŞçlM1 zınİşg4. ineinei K ac PauğlaDı/ığıİ vdl ts2iTİşÖn> zınA ankK Danal Tİhl yİYHTR> Dı agitkalem ZAMANAK941 PARALARININA4ŞGAL EDEN KAŞİDEaE4STENartın(iTİşÖn> zınA ankK Danal Tİhl yİYHTR> Dı agitkalem larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle9.6ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-9456 Tutanağın08/9456Alacağ08/11886 Dava Ş4
  TESPİTlDAVASIllgYTsal Sa esia1çindea/esaidÖzıtan< ndilihidŞamnı Göpunzaısma indiliı/ığıacldçrİ ESosBi vdmr>-TmahkeA<ıİİK'ral 150/AdmaadLZAMANAÖDEhElBELGçSA EdBnı Göral İİK'ral 68. MaadunG rığıdaiİbilis/ığıİ vdl ts2iİsarru Dktilrndeşıidirk Da iarı dAğu Dktilr> ZAMANAİnı Göpunzaısma indiliı/ığıacldçrİ ESosBi vdmr>-TmahkeA<ıİİK'ral 150/AdmaadLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.1ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la07-22769 Tutanağın07/22769Alacağ08/692 Dava ŞBANKA HESAP KAT 4HTARIlliBnı GöyAyTebBiliii Bekd) t eng notmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAİ GÖNDER ŞarSA EdBankaa/esaişdatRİhtarınıniBnı GöyAyTebBiliii Bekd) t eng notmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAGAYe> NAKDİ KRın LEe> TEMİNEN AINANA4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle6.6ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la07-12-313 Tutanağın07/12-313Alacağ07/331 Dava Şİ> zTRzairacı Sıfat irtiıebilKADA>K ac Sözl1iAğu Dkç ZAMANA4>-TŞOlmadıçansi kavaiKolusubİnotmk.2BTİşÖn> zTRzairacı Sıfat irtiıebilKADA>K ac Sözl1iAğu Dkç ZAMANAŞİKAcizÇ>NİNninOTEKarl VŞçlM1ğu Dkç-rMuhtıranıagin.4.2Bi vdmr>) larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle10.5ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la07-6668 Tutanağın07/6668Alacağ07/9451 Dava ŞİHALEdED ŞENu VŞçlM1 zgAlıcıyAyEhale inadipŞBadTDi ZAMANAK941 4LİŞKASA Ek>TD>NE İY>NİcizL İYAPMIŞ OLDUĞU İNŞAAT VE DEĞA5İKarK ( "aaralidRehinzveyadHapTs /TD><ŞTanıaESosnA"a 'işkRl İi ecikayaiAıbrasin Rehnii PauğyAyÇevCAKAır İçA HBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaA ZAMANAİ> Egİ'nmdıbn
  < Lehl egİyTnsadıleiYaTmış>brKADA>İnşaatRve Dmğişeklik - "aaralidRehinzveyadHapTs /TD><ŞTanıaESosnA"a 'işkRl İi ecikayaiAıbrasin Rehnii PauğyAyÇevCAKAır İçA HBnı GöyAyrui İ ŞaA ZAMANAKANUNİAREH>N VEYAAHAPAS HAKKIlTANINMASINA" 4LİŞKANA4LAM (ikayaiAıbrasin Rehnii PauğyAyÇevCAKAır İçA HBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.3ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la07-3a07 Tutanağın07/3a07Alacağ07/5853 Dava ŞKIYMET TAKDİe>NE 40941< (H1 İçimahkeATrDderan< ndilihidŞamğörüadüğün İn 1İK'ral 150/Edmaad ZAMANAclasB>N DÜ5hESA Ea1ndiliıagin.4.2Bdan D nı HK larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.3ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la07-2670 Tutanağın07/2670Alacağ07/5834 Dava ŞBORÇLULARINAFAıZAİSşENEhEYECEĞANE 4LİŞKANA40941 ZAMANALİM40>N ŞILMAmadlgBnı GöG rığıFaizai vdn) ZAMANA4 ZAMANAFAıZA/AşEMERRÜTAlıFaiz< 'işkRl Açık ıir /unN ıebileceği ndannBnı GöG rığıİhtarlagne larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.3ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la07-2193 Tutanağın07/2193Alacağ07/4983 Dava Ş4LAMLId4>dEbT rafG r ZAMANARİZAİu4 ZAMANAŞİKAciz EdT rafG r larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle28.11ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-19397 Tutanağın06/19397Alacağ06/22331 Dava ŞŞİKAciz EdTeAMANA4Nİ ŞAR ŞEKİLDEdTaNIPlYAPILDIĞIn4DDİASIlliŞOlmadıgNitTD>ğ- İ Orupdkoğrudğrdi İçimahkeA ZAMANA4LAMSIZd4>dEbİndililaDı/ İ İçimüdürlüğüneiBidde ŞaA ddias iAnnŞOlmadıgNitTD>ğ- İ Orupdkoğrudğrdi İçimahkeA ZAMANABORCA 40941< (HBankacRkrui İ Şa)ng/esaişdatRİhtarı>- Sa esindeaindili it ZAMANAHESAP KAT 4HTARIlliBankacRkrui İ Şa)n/Sa esindeaindili it -Hınıca İndilih larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.11ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-18713 Tutanağın06/18713Alacağ06/21915 Dava ŞADRçt DEĞA5İKarĞİ OLMAYANABORÇLU BoYAPILAN cEBLİGAz EdBunAdrt/ DışıiTRkkiğeDan DipŞBnı GöG rığıibSözl1iA< İkaaAdrt/lnıl eşıuBını Göyrtiı'gili brasin rui İ Şa)ng/esaişÖzıtanA HGuçe sizlilr> ZAMANAcEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ EdDiğeDaını GöG rığıAdrt/ile nebBil -iAnılaniını Göyrtiı'gili brasin rui İ Şa)ng/esaişÖzıtanA HUsulsüzlüğü/Bnı GöpunzSözl1iA< İrrustİ Şa)ngAdrt/ikYaKADA>LZAMANASÖZLE5hEDEdGÖSşER ŞEN ADRçtıN DEĞA5094 ŞMEhESA EgBunAdrt/ DışıiTRkkiğeDan DipŞBnı GöG rığıibSözl1iA< İkaaAdrt/lnıl eşıuBını Göyrtiı'gili brasin rui İ Şa)ng/esaişÖzıtanA HGuçe sizlilr> ZAMANAUSULSÜZ cEBLİGAz EdAdrt/ Dmğişekliği - ını GönuğıSözl1iA< İrrustİ Şa)ngAdrt/ikYaKADA>HaldeaıuBAdrt/ DışıiTRkkiğeDan DipŞBnı GöG rığıibSözl1iA< İkaaAdrt/lnıl eşAnılaniını Göyrtiı'gili brasin rui İ Şa)ng/esaişÖzıtanA HUsulsüzkYaKADA>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle4.7ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-11792 Tutanağın06/11792Alacağ06/14643 Dava ŞREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPDEgat/il ını gikn Dı ag1çİ 5Ty)ğıRehin Sözeği ts9ieikayaiAıbrasin ını GöyAyE İçiEmrmaÇıkarınğceecŞamil ZAMANA4> GÖNDER ŞEMEhESA Egat/il ını gikn Dı ag1çİ 5Ty)ğıRehin Sözeği ts9iinnİİK Md.<38'deakacak dl)niİsnmğ- İkaeıaklaleıden SayılğceecŞamil ZAMANA VNIPd(ıRehnii PauğyAyÇevCAKAN SÖZLE5hESA EakayaiAıbrasin ını GöyAyE İçiEmrmaÇıkarınğceecŞamil-ıRehnii PauğyAyÇevCAKA zığıGu ç ZAMANAHESAP ÖZETİ Eg>nı GöG rRk/esaişÖzıtayTebBili isarn DipŞBaşdetK'eği ndannBnı GöGu rRkE İçiEmrmaTebBil9iinnYasyAyUmhrndYaKADA>-rMahkeA< < n < >ankadannİİK'ral 68/bdmaad larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.6ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-9870 Tutanağın06/9870Alacağ06/13075 Dava Şİ ZAMANATEMİNA0A4< >ankanığıBnı GöGu rRkNotmeHn Tairti/esaişÖzıtanAgihbar it t/i -ainotmğsi neğ- İ OrESos/ığıını GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle5.6ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-9937 Tutanağın06/9937Alacağ06/11932 Dava Şİ ZAMANAHESAP ÖZETİNE 40941< ( Bnı GöT/esaidÖzıtanA HTebBilhTİpta2id)na1ndbarİna8 Güna1çindeaNotmeHn TairtiİndilihittilTnAgKanıtlSecsin ŞOlmadıteaıebilnbad)
  -Hını GöT/esaiddatRİhtarına indiliı/ıbi pvtlSechueği ndannT rafG r larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle5.6ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-9256 Tutanağın06/9256Alacağ06/11924 Dava ŞÖDEhElEMe>NE 40941< (HK/in İn 1/idl)niSatışnAvanosBÖngörüannaSa edean
  < Vekali T raf ndannYTtırıleği i-kn DipŞ/TD><şDüşm ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun 4LAMSIZdTaNIPllHSatışnTİIYğenrn nmadTne Kan Dava ŞaA/in İn 1/idl)niSatışnAvanosBÖngörüannaSa edean < Vekali T raf ndannYTtırıleği i-kn DipŞ/TD><şDüşm ZAMANATaNIPlHAKKININnDÜ5hEhESA Egat/ill1i)n 1ndiliıagin.4.2n< 'işkRl acn Daşınıl eşSatışnTİIYğenrn nmadTne Kan Dava ŞaA/in İn 1/idl)niSatışnAvanosBÖngörüannaSa edean < Vekali T raf ndannYTtırıleği ndannŞOlmadırn dabulü ğu Dktilr> ZAMANASATIŞ AVANSIlliRehnii PauğyAyÇevCAKA/in İn 1/idl)niSatışnAvanosBÖngörüannaSa edean < Vekali T raf ndannYTtırıleği i-kn DipŞ/TD><şDüşm larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle22.3ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la06-12-149 Tutanağın06/12-149Alacağ06/86 Dava ŞŞİKAciz EdKıymet>TrDderaniibSatışni vdmebAndemınAyrTDm AMANAKIYMET TAKDİe> Egn TrDderanTİIYğen İrYernA ank"SatışaHEsSoiKıymet>TrDdera" İfad AMANASATIŞA ESASAKIYMET TAKDİe> İFADESA Eg"SatışaHEsSoiKıymet>TrDdera" İfad larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.3ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-1890 Tutanağın06/1890Alacağ06/5467 Dava ŞKARZA4-Hıural İçii 1notmk GÖNDER ŞarSA OLANAĞIu( HesaidÖzıtanA H notmk Bnı GösunaaNotmeHKanaiAirtirui İ ŞaANİN ŞILAMAYACAĞIu( LimitA AşarBBiçimdean DipŞYaTK'ESosnAyO'ğrin O'hueği i-kBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaA ZAMANAHESAP ÖZETİNE 40941< ( notmk Bnı GösunungNotmedei rui İ Şa)ng/esaişÖzıtaneşSekaz Güna1çe isindeaİndili itA< İİK'ral 68/Bdmaad zım4.2kRı>nı iağıŞahsnekSorumMueDmğslsegihbarTRkıebilu'maeardA zım4.2kRı>nı iağıŞahsnekSorumMueDmğslsegihbarTRkıebilu'maeardA zım4.2kRı>nı iağıŞahsnekSorumMueDmğslsegihbarTRkıebilu'maeardA N DURMAmadlgBnıcun SonçiErdibrlebveyçiErtelende29n< 'işkRl Resma veyçiİmzSosBikn D EdiaAişkıir ıaklaaSuleceğkçahn Dibiabkurdnrulmiosna Kan Dava Şa) ZAMANABORCUN SONA ERartın( VeyçiErtelende29n< 'işkRl Resma veyçiİmzSosBikn D EdiaAişkıir ıaklay aBnı GöaSuleceğkçahn Dibiabkurdnrulmiosna Kan Dava Şa) larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.2ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-380 Tutanağın06/380Alacağ06/3100 Dava ŞFİNANSALAK941LAMA SÖZLE5hESANDEN DOĞANnK941dBORCU ( neğ- İ OrKADA>-rinotmğsi PauğyAyÇevCAKA ZAMANAÜST SçlIR 4ğ- İ OrKADA> ZAMANAİ-kairağ- İ OrKADA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.2ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-144 Tutanağın06/144Alacağ06/3220 Dava Şİ zıKiracıosna şl Eg1notmğiibPauğyAyÇevCAKA zıKiracıosna şl zıKiracıosna şlğ- İ OrKADA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle20.12ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-22453 Tutanağın05/22453Alacağ05/26147 Dava ŞHESAP KAT 4HTARIlliÖneArnı gMiğiar ZAMANABİLİRKAŞİ İNCELEarSA EdBnı GöyAy/esaişdatRİhtarınıniTebBilriden Sonac ÖneArnı gMiğiar ZAMANAPROTOKOLDEdÖN GÖRÜŞEN ÖDEhELEe EdBnı Göral Bir ıölümünühYu eneiğuterde29n< 'işkRl DekontlaDaSulKADA>vean rnı gMiğiar larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle14.11ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-18605 Tutanağın05/18605Alacağ05/22031 Dava ŞHESAP ÖZETİNE 40941< ( Bnı GöTYTsal Sa esia1çindea/esaidÖzıtan< ndilihittilTnAgİsa igSa düğüneirure MahkeA< < >A>İddias iAnnkoğrulADAiDunet dnipŞru Dktilrndeş1İK.ral 68/Bdmaad ZAMANASÜRçtı İÇıNDEd40941< ( Bnı GöT/esaidÖzıtan< ndilihittilTnAgİsa igSa düğüneirure MahkeA< < >A>İddias iAnnkoğrulADAiDunet dnipŞru Dktilrndeş1İK.ral 68/Bdmaad ZAMANA4>NİNnin Varl( Kren yizKrilandçran T rafşn -HıuŞNedu lea/esaidÖzıtan< ndilihidŞam larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle11.11ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-17219 Tutanağın05/17219Alacağ05/21881 Dava ŞİNAN BORÇTAN ŞVHSEN SORUMLU OLMAMAmad(in A>İ vdmraıHemdBnı GöyAyHem deaK/inarİsatŞaA) BağlıLZZAMANAÜÇÜNCÜ ŞVHIS 4 zığım4.2kRninı>nı iağıŞahsnekSorumMueDmğslsegn A>İ vdmraıHemdBnı GöyAyHem deaK/inarİsatŞaA) BağlıLZZAMANAHESAP ÖZETİ cEBLİĞ KOŞULUNUN YEe>NE GE094 ŞMESA EdBnı Gö T rafçRiTRkYTsal Sa esia1çindearui İ Şa)ngBöT/esaidÖzıtanA H ndilihidŞam ZAMANA4>NİNnin Varl( /esaişÖzıtayTebBiledrşriAnun Yu eneiğuterad e29ŞvedBnı Gö T rafçRiTRkYTsal Sa esia1çindearui İ Şa)ngBöT/esaidÖzıtanA H ndilihidŞam ZAMANAMUACCELİciz 4HTARIlli1notmk.2BTİşÖn> zığım4.2kRninı>nı iağıŞahsnekSorumMueDmğslsegn A>İ vdmraıHemdBnı GöyAyHem deaK/inarİsatŞaALZlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle25.10ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-16170 Tutanağın05/16170Alacağ05/20886 Dava ŞCAe> HESAP VE KRın d4LİŞKASA EkSöz KolusubYaESeği ndann1 İçiEmrmarui İ ŞaA< ğunelnMahkeA TEBLİĞBlliAsıl n ZAMANAVEKALiz ÜCRETİ Egn ZAMANALİM40> ŞANAclasB>N in Varl( n larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.10ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-16230 Tutanağın05/16230Alacağ05/20504 Dava Şİ> TEBLİĞBlliHesaidÖzıtanA HNotmeHMİptfıtaysarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgNotmedei Tas ekliyıiraÖrnmbrğıA < T rafçRiİ İçimüdürlüğüneiİbili inaddibr>TrDderdLZAMANAHESAP ÖZETİNAN TEBLİĞA EaNotmeHMİptfıtaysarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgNotmedei Tas ekliyıiraÖrnmbrğıA < T rafçRiİ İçimüdürlüğüneiİbili inaddibr>TrDderdLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle19.7ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-12403 Tutanağın05/12403Alacağ05/16113 Dava ŞTEMİNA0A4brmios /aleidean brmios /aleidean ZAMANAİbrmios /aleidean brmios /aleidea1notmğiibPauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle25.5ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la05-13-350 Tutanağın05/13-350Alacağ05/343 Dava ŞMENF> TESPİTlDAVASIllgKren aKartı BnıcuRNedu ayleiGu çTrptarTLZAMANAGERÇEK BORCUN TESPİTrl VLEBİllgKren aKartı BnıcuRNedu aylei-y/esaişdatRİhtarınıniTebBil inaddibr>TrptarTLZAMANAKRın dKARTIdBORCU ( Gu çTrptarTLZAMANAHESAP KAT 4HTARININ TEBLİĞA EaBnı Göral BankaaT raf ndannAkn a 'işkR/T SonçiErdiradipŞrui İ Şa)ng/esaişdatRİhtarınıniTebBilriİsarneLZAMANAADRçt DEĞA5İKarĞİNAN KRın YİAKULLANDIRANAclRAFAABİLD94 ŞMEtın( nurta1çindeaıiraAdrt/il NotmeHAracılığıirtiKren yizKrilandçran T rafaiBidde ŞaALZAMANAYENİ ADRçtıN BİLD94 ŞMEartın( HaleideaHesaidÖzıtanA HEskaeAdrt/e Ulaştği TİptarnebBil Tİpta2iSayıleği iLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek9ek Suretiyle5.5ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la04-11789 Tutanağın04/11789Alacağ05/5158 Dava ŞSIRA CETVELİNE 40941< (HKiuğyAyVa ŞaAiş>TİşÖn> zışınıl İkae1notmğiibdapsamsnaa1notmğiibPauğyAyÇevCAKA zığıPauğyAyÇevCAKALZAMANAK941YAAVER ŞMİŞl VŞçlM1< ÜZEe>NDEKİ 4 zığıPauğyAyÇevCAKALZAMANAİTİşÖn> zışınıl İkae1notmğiibdapsamsnaa1notmğiibPauğyAyÇevCAKA zığıPauğyAyÇevCAKALZAMANAK941A ANA ĞINA KONULAN HACİZlli1notmk.2Bn ZAMANAADRçtıN KRın dKULLANANAclRAFAABİLD94 ŞMEtın( /aleidea/esaişÖzıtayTebBiliiirdıilAyTebBil DönA-ıSözl1iA< İrrustİ Şa)ngAdrt/il Dmğişte ŞaAk Sözeği ts9iinnnek Sözeği ts9iinnne ZAMANATEMİNA0A4k Sözeği ts9iinnne larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek9ek Suretiyle18.4ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la04-11709 Tutanağın04/11709Alacağ05/4179 Dava Şİ ZAMANAHACİZlYO (dİL İTaNIPllgKren Sözeği ts9iinnne ZAMANAASILA ANA ĞA İŞLEYECEKAFAıZAli1notmk.2BTİDipin LimitşNedu ayleiFaizinTdeaTİIYphinŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.3ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-3386 Tutanağın05/3386Alacağ05/6610 Dava Ş4 ZAMANA4LZAMANAKRın dHESAP ÖZETİNAN BORÇLU BoTEBLİĞA Ea1notmkLZAMANAİ> EgİnotmkLZAMANA ANA ĞINdİSPATIn(i1notmğiibPauğyAyÇevCAKA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle7.3ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-1839 Tutanağın05/1839Alacağ05/4542 Dava ŞKRın Y dKULLANANAclRAFAAHESAP ÖZETİNAN TEBLİĞA EaKren aBnı GöG rığıibYTsal 8 GünlükiSa ea1çe isindeaNotmeHAracılığıirti/esaidÖzıtan< ndilihitAA>kurumdğa1İK.ral 68/Bdmaad ZAMANAHESAP ÖZETİNE 40941< ( YTsal 8 GünlükiSa ea1çe isindeaNotmeHAracılığıirti ndilihidŞamA>kurumdğa1İK.ral 68/Bdmaad ZAMANA40941A>kurumdğa1İK.ral 68/Bdmaad larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek9ek Suretiyle3.3ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la04-13272 Tutanağın04/13272Alacağ05/2171 Dava ŞİHTİYATİAHACZE 40941< (HBankanınT/esaiddatRİhtarına indilihidŞam ZAMANABANKANIN HESAP KAT 4HTARIlliBnı GöyAyİhtarnameaK<şideşitAbrmios -ddatRİhtarnamesan< ndilihidŞam ZZAMANABANKAA ANA ĞIlliBnı GöyAyİhtarnameaK<şideşitAbrmios -ddatRİhtarnamesan< ndilihidŞam ZZAMANAİHTİYATİAHACıZAKARARI E va ŞaebadmAsi İçii n brmios veHRehinlennebrmios ğu Dlri-bBankanınT/esaiddatRİhtarına indilihidŞam larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle24.2ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-916 Tutanağın05/916Alacağ05/3650 Dava ŞŞİKAciz EdT DipŞkayariğıgİnotmkbrmios Nedu ayleiMemurlukçeHİ İçiEmrmarui İ ŞaAbrmios LZAMANAİbrmios LZAMANAİ> EgİnotmğiibKayıtsızAŞartsızAıiraPauğ BnıcuRikn Dı ag1çİ 5Tsigat/il ını ginotmğiabrmios T DipŞTİpta2id) n brmios Nedu ayleiBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ ŞaATrDderd ZAMANAYASALASÜRçlİÇıNDEd4HTARA 40941< ED ŞMEartın( ihtarın 1çİ dibr>ını gAs>< Ve Ek dltŞa)riiK ZAMANAHESAP KAT 4HTARINDnNnSONRaNI DÖNEMn( ihtara ndilihitAını gAs>< Ve Ek dltŞa)riiKLZAMANAKRın dSÖZLE5hESA EaBnı Göral YTsal Sa esia1çe isindeaİhtara ndilihitAını gAs>< Ve Ek dltŞa)riiK larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.11ula04 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la04-19978 Tutanağın04/19978Alacağ04/24100 Dava Ş4k 'işkR/Tndnl Doğğrdrnı lara Te ZAMANATaNIPllgAcentTD>k 'işkR/Tndnl Doğğrdrnı lara Tek 'işkR/Tndnl Doğğrdrnı lara Te ZAMANAACENTALIKA4LİŞKASANDEN DOĞANnBORÇLAR E Te EgTebBilridrşriAi-b1notmkğ- İ ıebileceği /HesaidÖzıtanA HVeyçiTazmii naIYğenrn NotmeHİleiKren Bnı Gösunaarui İ ŞaAğ- İ ıebileceği i-b1 İçiEmrmaTebBilriİçii HesaidÖzıtanA HVeyçiTazmii naIYğenrn NotmeHİleiKren Bnı Gösunaarui İ ŞaA-kn ZAMANAYENİLEar HARCIllHSatışnTİIYğenrn AlıcıaÇıkmamassBNedu aşDüşürüa ts9>-kn ZAMANAALICIlÇIKMAMAmadNEDENİ İL İSATIŞ VLEBİN>N DÜ5ÜRÜŞartın( n larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek1ek Suretiyle23.2ula04 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de la03-6823 Tutanağın03/6823Alacağ04/1646 Dava ŞGEMİ ANA KLImad(in ğeğeaDıiSöz KolusubYaKADA>-rRehin HTRkı>ğe ZAMANAGEMİ ANA KLILARININ KANUNİ REH>N H KLARI E ğeğeıebilKADA>-rRehin HTRkı>ğe ZAMANAGEMİ ZİLYın dE ğeğeğeaDıiSöz KolusubYaKADA>-rRehin HTRkı>ğe ZAMANAGEMİ MVarK>dE ğe larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.1ula04 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la03-24460 Tutanağın03/24460Alacağ04/1725 Dava Şİğ- İ OrESeği /Sunede Bağlanan A -kn ZAMANATaNIPllg1notmğiibPauğyAyÇevCAKA ZAMANASENEDE BAĞLANANA ANA ĞINd EMİNA0I OLARAKlVER ŞEN İ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle29.12ula03 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la03-22536 Tutanağın03/22536Alacağ03/26695 Dava Şİ ZAMANABORCA 40941< (HLimitşinotmğsnsn PauğyAyÇevCAKA ZAMANAÖDEhElEMe>NE 40941< (HLimitşinotmğsnsn PauğyAyÇevCAKA ZAMANA EMİNA0AEgİnotmk< isarBnı GöTArassndıbTasfiye ProtokolüŞYaTK'eği naarure TebBilii Kabulünü Hru DkA< isarBnı GöTArassndıbTasfiye ProtokolüŞYaTK'eği naarure TebBilii Kabulünü Hru DkA< isarBnı GöTArassndıbTasfiye ProtokolüŞYaTK'eği naarure TebBilii Kabulünü Hru DkA zlarıİçA HSatışni vdmedea-Hn DibeaindilihidŞam ZAMANA VŞçlM1 ZAMANAKIYMET TAKDİe>NE 40941< (HKan DıiiK-iTİşÖn> zlarıİçA HSatışni vdme> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek9ek Suretiyle14.11ula03 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la03-7603 Tutanağın03/7603Alacağ03/1y509 Dava Şİ0941 zığıgİnotmkbrmios veHBu aişilnıeb/esaişÖzıtayTebBiliiirdZorunMu>brmimios LZAMANAÜÇÜNCÜ KAŞİLEe Ed1notmkava eniDiğeDaını GöG rığHÜçüncü aişi>brmios veHBu aişilnıeb/esaişÖzıtayTebBiliiirdZorunMu>brmimios LZAMANAHESAP ÖZETİ TEBLİĞA Ea1notmkava eniDiğeDaını GöG rığHÜçüncü aişi>brmios veHBu aişilnıeb/esaişÖzıtayTebBiliiirdZorunMu>brmimios LZAMANA4HTARAT Ea1notmkava eniDiğeDaını GöG rığHÜçüncü aişi>brmios veHBu aişilnıeb/esaişÖzıtayTebBiliiirdİhtaratiSayılmios LZAMANAİ>KolumundıkaeaişilnıA HSadbruşmassBğu Dbr> ZAMANATaNIPllgBankaaTebruşmassBğu Dbr> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle24.2ula03 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la03-151 Tutanağın03/151Alacağ03/3242 Dava ŞHESAP ÖZETİNAN TEBLİĞA EaNotmeHMİptfıtaysarBnı GöyAynebBil inad5TsigvedTas ekliyıiraÖrnmbrğrğıİ İçimüdürlüğüneiİbiliı /aleideaE İçiEmrmaTebBil inad)
  -nBnı Gö NotmeHKanaiAirti8 Güna1çindeaİndili itAaklaleılebı pvthit t/T ğu Dbr> ZAMANAİ/esaidÖzıtan< kayaiAıE İçiEmrmaÇıkartı massB-T1notmkbrmieği iLZAMANAHESAP KAT 40941-nBnı Göral İndiliı/ırdveHİhtarın Sa esi İ Orup>brmieği iAraştsrİ asin Sonucunaarure acn Dava Şa larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle28.6ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la02-12880 Tutanağın02/12880Alacağ02/14054 Dava ŞTEBLİGAz EdKren Bnı GösununiKren Sözeği ts9idekaeAdrt/mnA Hkmğişm
  Ed/esaişÖzıtayTebBigatsnı HBnı Göral ÖncakaeAdrt/9neirui İ ŞaANE 40941< (Hİ İçikair ZAMANAİ0941-aÖneANE 40941 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle27.6ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la02-13502 Tutanağın02/13502Alacağ02/13863 Dava Şİ GÖNDER ŞarSANAN YASA BoUYGUN OLMAMAmad(iLimitşinotmğsi-kBnı GöyAy/esaişÖzıtanA HnebBil inad5T eng1ad YEe>NE 4> GÖNDER ŞarSANAN YASA BoUYGUN OLMAMAmad(iLimitşinotmğsi-kBnı GöyAy/esaişÖzıtanA HnebBil inad5T eng1adğ- İkae/esaişÖzıtayTebBiliiirdSonuca itkali ıebilecmios Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.6ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la02-12161 Tutanağın02/12161Alacağ02/13341 Dava ŞHESAP KAT'INA 40941< ED ŞMEartıNAN SONUÇLARI E /esaiddat'ındağıSonacki Dönem İçii ne ZAMANAHESAP KAT'INDnNnSONRaNI DÖNEMnİÇıNİ VLEP ED ŞECEKATEMERRÜTAFAıZİ E /esaiddat'ına indilihidŞamaDıi larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle17.6ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la02-10451 Tutanağın02/10451Alacağ02/12940 Dava ŞŞİKAciz Edını GöG rığHŞOlmadınMahsadıi İ OrESyğrnHmeHTürlü indililar Eg/esaişÖzıtayTebBileObilnn ını GöG rAyE İçiEmrmarui İ ŞaebadmAsi LZAMANAHESAP ÖZETİ Ed/esaişÖzıtayTebBileObilnn ını GöG rAyE İçiEmrmarui İ ŞaebadmAsi LZAMANABİLİRKAŞİ (iK ZAMANA aNIPTENnSONRaABORÇLUAclRAFINDnNnYAPILAN ÖDEhELEe EdYaTK'eği ÖnegSa ülen ÖneAaklalende ŞaAN in VarNE KARARlVERMEKAGEREĞA E /esaişdatRİhtarınıniUsulüneiUmhr HTebBilhinadAeANİNnin VarlİL İYETİNAŞarSANAN DOĞRU OLMADIĞIllin DiLA Hun.4.2ne Kan Dava mmkbrmimios LZAMANALİM40Lİ 4NAN AŞILMAmaNA DAİR 40941< (HİndiliıagSa eyarTabi>brmimios LZAMANASÜRçlliİnotmkbrmimios Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle25.3ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la02-4853 Tutanağın02/4853Alacağ02/6024 Dava ŞTEMİNA0A4 AMANA4>NİNnin VarNE KARARlVERİLEarartın( ne-ıFiğansal airai mıbSözeği ts9iiabcarmahesaişveyçikren sözeği ts9 sayılmiecŞamindağıkolural gunelnmahkeA ZAMANAİ0941-ıFiğansal airai mıbSözeği ts9iiabcarmahesaişveyçikren sözeği ts9 sayılmiecŞamindağıkolural gunelnmahkeA ZAMANACAe> HESAP VE KRın dSÖZLE5hESA EaT raflarıarassndıbbir carmahesaişveyçiişl-ıFiğansal airai mıbSözeği ts9iiabcarmahesaişveyçikren sözeği ts9 sayılmiecŞamindağıkolural gunelnmahkeA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle13.3ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la02-12-113 Tutanağın02/12-113Alacağ02/184 Dava ŞBANKAAKRın dSÖZLE5hESA EaAkn aFaiz-1ndiliıagacldçrK'ESos-ıidirk Da iarı dA ZAMANAİ0941 E n Dde Hişsamsa igSonuç>aleceRrdn
  alana Kaeır Yu akSa eiirdişsamNE 4LİŞKAN 40941< (HİlkiSatışnTİIYğeiİsarSa eiirdKalana Kaeır Yu akSa eiirdişsamCEN cAHSİL>dE ğenelnHacizin Tairtin Dipteş-gÖneAbrmieği iLZAMANAUSULSÜZ cEBLİĞ EdğenelnHacizin Tairtin Dipte/Bnıcun HarmcennT hsRl idŞadibr>-kTebBilhişsamiiinTUsulsüzlüğüneiİ'işkRnı1ndiliıagiarı dn5TsineiEngı >brmieği iLZAMANA40941< (HÖneA-k1ndiliıagiarı dn5TsineiEngı >brmieği iLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle31.1ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la02-631 Tutanağın02/631Alacağ02/1848 Dava Şİ0941ğ- İ OrESos LZAMANAHESAP ÖZETİ VE KAT 4HTARIlliBankacarBnı GöyAyrui İ ŞaenRİhtarnameiirdİhbır NitTD>ğ- İ OrESos-Bnı GöyAyE İçiEmrmaÇıkarılmiosğaTUsulsüzlük>brmimios LZAMANA4HBAR E BankacarBnı GöyAyrui İ ŞaenRİhtarnameiirdİhbır NitTD>ğ- İ OrESos-Bnı GöyAyE İçiEmrmaÇıkarılmiosğaTUsulsüzlük>brmimios LZAMANA4> EgBankacarBnı GöyAyrui İ ŞaenRİhtarnameiirdİhbır NitTD>ğ- İ OrESos-Bnı GöyAyE İçiEmrmaÇıkarılmiosğaTUsulsüzlük>brmimios Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle21.11ula01 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk la01-12-1033 Tutanağın01/12-1033Alacağ01/1086 Dava ŞKRın SÖZLE5hESANDE KEFALiz EgBankairtiKefRl ŞirkıtTArassndıkae1notmk zı/TD> ZAMANAİ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.7ula01 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la01-10819 Tutanağın01/10819Alacağ01/12073 Dava Şİ> TEBLİĞBlliHesaidÖzıtanA HNotmeHMİptfıtaysarBnı GöyAyrui İ ŞamAsi -ı1notmk Eg/esaişÖzıtanA HNotmeHMİptfıta isarBnı GöyAyrui İ ŞadibrlebkairgNotmedei Tas ekliyıiraÖrnmbriİ İçimüdürlüğüneiİbili inaddibr>TrDderdTrDderdFETİ İL İHESAP ÖZETİNE 40941< ETartın( Kren yizKrilandçran T rafınin k Obilnn TİşÖn> za AitT 6puıKaydsndıbTurizmgvedTanıtma DernmbriLehineiKurulRrd1notmkiLZAMANAcURİZMdVE TANITMA DERNEĞA LEH>NEİKURULANnİbrmieği iSaptanasin Münfts9h kurumu/TRkHazinenii kavayAyKatılımN in VarlDAVASIllg notmk Bnı GösurungAkitT 6blosurTR AtıfkYaTK'ğrdSözeği tleıderını GardağıSorumMulAğu LZAMANAİ EgİnotmğiibFekki DavassndıbSözeği tlnıeiİ'işkRnıBnı GarNE GÖNDER ŞENAÖDEhElEMe>NE 40941< (HTetk>k Mercieideaiarı dn)
  LZAMANAKRın dHESAP ÖZETLEe>NE 40941< (Hİ İçiTetk>k Mercieideaiarı dnANE 40941
  EgKren zKrilanannBnı GöyAyNotmedei rui İ ŞaenRİhtarnameyriİ İçimüdürlüğüneiİbili inu Dk LZAMANAİ> EgİİK m.y50/ı'e gö eaLZAMANAİİK M.68'DEKİ BELGELEe EdKren zKrilanannBnı GöyAyNotmedei rui İ ŞaenRİhtarname larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle30.6u1999 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1999-12-552 Tutanağ1999/12 – 552Alac1999/556 Dava ŞTEBLİGAz KANUNU'NA MUHALiFETZAMANAUSULSÜZ cEBLİGAz AMANAİaDıi ZAMANABANKAAKRın S>NE TEMİNA0A4aDıi ZAMANA4LANEN cEBLİGAz EdKan Dlaştsrİ aibtebBigatRad esi İ,bbebilecma larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.9u1998 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1998-7937 Tutanağ1998/7937Alac1998/8964 Dava Ş4< Yan DıiçiTazmiiata Kan Dava ŞaA Eg1ndiliıagacldçrK'ESos-A
  < Yan DıiçiTazmiiata Kan Dava ŞaA< Yan DıiçiTazmiiata Kan Dava ŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek1ek Suretiyle30.4u1998 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de 1997-10612 Tutanağ1997/10612Alac1998/2950 Dava Şİ0941NE 40941< ED ŞMESA EaAsıl Bnı Gö isarBerabeDaını tanAŞahseğıSorumMu OrESyğrn1notmk.2BTİşÖn> zıMaD>kinei1hbır kTTİ madıkçad notmk Bnı GölarıiıakımindağıBnıcun Muacrı >brmiması> ZAMANABORCUN MUACCEL HALi GELMESA EaAsıl Bnı Gö isarBerabeDaını tanAŞahseğıSorumMu OrESyğrn1notmk.2BTİşÖn> zıMaD>kinei1hbır kTTİ madıkçad notmk Bnı GölarıiıakımindağıBnıcun Muacrı >brmiması> ZAMANAMUACCELİciz 4HBARI EaAsıl Bnı Gö isarBerabeDaını tanAŞahseğıSorumMu OrESyğrn1notmk.2BTİşÖn> zıMaD>kinei1hbır kTTİ madıkçad notmk Bnı GölarıiıakımindağıBnıcun Muacrı >brmiması> ZAMANAİ>NE 40941< (HMuacrı >HasarreamıiraBnıcun ı İçin DiğeneaKolu idŞaem zığ airaiıTdelrğrğıİ İçiDosyiosğaTYatsrİ massBLZAMANAİ0941 zığ airaiıTdelrğrğıİ İçiDosyiosğaTYatsrİ massBLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle8.7u1997 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1997-7634 Tutanağ1997/7634Alac1997/8154 Dava ŞTÜRKAGEMİ SİCİarNE KAYITLI GEMİ (iKanuniıRehin HTRksnı HnN H KKININnTçSAS>NE 4LİŞKAN 4LAMLARINAİ> EgKanuniıRehin HTRksHnN H KKININnTçSAS>NE 4LİŞKAN 4LAMLARINAİ> EgKanuniıRehin HTRksHnN Vr HAPİS H KKI EdKan Dag1ndiliıagn DiğeiEngı samN EdKan Dag1ndiliıagn DiğeiEngı samNDEKİ KANUNİ REH>N H KKIn( ne ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPDEgKanuniıRehin HTRksHn< ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPDEgA NE 40941< (HRehniibPauğyAyÇevCAKANE DAİR VER ŞEN D ŞEKÇE (HÖneAN DURMAmadlgÖneAbrmimios LZAMANA4 EgİnotmğiibPauğyAyÇevCAKANİNnin Varl(kBnı GöyAy/esaişÖzıtaşrui İ ŞamAmAsi larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle20.11u1995 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1995-16341 Tutanağ1995/16341Alac1995/16238 Dava Ş4 EgİnotmğiibPauğyAyÇevCAKAN H KKININn4LAMLAnTçSPİTİ Ed1lamGAıE İçyçiıaşvurulRŞamil ZAMANA4LAMLIA4>Rehin HTRksna kayaiAın Dipteş AMANAKANUNİ REH>N H KKInKURULMAmaNA 4LİŞKAN 4LAMLAR E n DibeaKolu brmios Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle18.10u1995 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1995-13493 Tutanağ1995/13493Alac1995/13956 Dava ŞTVŞçlM1N KçtıNLE5hESA Eaİndili Sa esi i Hruçi ŞaAbrmios Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle10.7u1995 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1995-9904 Tutanağ1995/9904Alac1995/10366 Dava Ş151AÖDEhElEMe> TEBLİĞA Ea1notmkaAkitT 6blosuıvei1notmkaıaklasi i HEk dl5TsiiirdZorunMu>brmimios LZAMANA4brmimios LZAMANAKçtıN BORÇA4NE 40941< ED ŞMESA EaÖneAbrmiması> ZAMANABORÇLUNUN KRın dHESAP ÖZET>NE 40941 GÖNDER ŞarSA EdKren zHesaidÖzıtan< indilihideniBnı GöyAyLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle11.10u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1994-11759 Tutanağ1994/11759Alac1994/12131 Dava ŞKçtıN BORÇA4brmieği iLZAMANABORÇLU Bo4HTARNAarAcEBLİĞA EaÜstrSÖnırainotmğsideaZorunMudur LZAMANA4HTARNAarAE Kt/il ını ginotmğindeaZorunMu>brmieği iLZAMANA4HTARNAarAGÖNDER ŞarDEN İ> TEBLİĞBlliKt/il ını ginotmğindea larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle23.2u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1993-12-836 Tutanağ1993/12-836Alac1994/90 Dava Şİ EdE İçiemrmş-gÖneA Egİnotmk.2Bbnı g ZAMANAÖDEhElEMe> Egİnotmk.2Bbnı g larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle30.12u1993 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1993-16402 Tutanağ1993/16402Alac1993/20466 Dava ŞREH>NLE TEMİN ED ŞMİŞn ANA Kn(iRehniibPauğyAyÇevCAKA ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (mun şaNIPDEgRehinl<A NLİ MVaINnSATIŞad(in ZAMANAGEÇİCİ REH>N AÇIĞIlBELGESA EdMerhurunnSatışsnınin NİNnin Varl(kİhtarnameaved/esaişÖzıtanA HBnı GöyAynebBil inad5TAiş>brmios DolSeısAirtiLZAMANA4HTARNAarAV İHESAP ÖZETİNİNABORÇLU BocEBLİĞ ED ŞMEartın( 1 İçiEmrmnA Hin.4.2iLZAMANAKRın dHESABININnMUACCEL KILINMAmaNA 4LİŞKAN HESAP ÖZETİ EdTebBilhinadAeAKı ınmiosiçiE'işkRnı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle21.9u1992 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1992-9730 Tutanağ1992/9730Alac1992/10534 Dava Ş4aDıi ZAMANA4 ZAMANA aRAF OLMAYANnK9ŞAYE şaNIPDEg1notmk< Bankanınin larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek1ek Suretiyle5.6u1992 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de 1991-6839 Tutanağ1991/6839Alac1992/7445 Dava Şİ zs DevCa iAnn1notmktennSorumMulAğu -Hkoğmuş ıiraBnıçiİçA HYaTK'ğrdİnotmkğ- İ OrESos LZAMANAAN1APARAA4 zı-gİnotmk.2BTİşÖn> zıkSatsnin iAnnSorumMulAğu LZAMANAÜST SçlIR 4ğ- İ OrESos Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle3.4u1992 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1991-11591 Tutanağ1991/11591Alac1992/4293 Dava Şİ0941Kısmı ZAMANAHESAP ÖZETİNDElDEPOd VLEBİlliT<Kısmı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle5.12u1990 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1990-11765 Tutanağ1990/11765Alac1990/12592 Dava ŞİOrESos /aleideaLZAMANAİİKac150.MADDEDEAÖNGÖRÜŞEN SÜRçNİNANİTELİĞBlli1ndiliıagNotme< AMANAÖDEhElEMe> EgİnotmğiibPauğyAyÇevCAKANLİ MVaLAR E MüflTsl nHaczTNAHACZİ KABİL MVaLARIllgÜznıl İbRehin ıebilanGar daakahRl İfBelŞMasiosiçiGirAe/T ZAMANAİFLAS MVSAmaNA GİRçN MVaLAR E MüflTsl nHaczTaDıin DipŞYetk>siiirdOrESos Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle5.6u1990 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1989-13358 Tutanağ1989/13358Alac1990/6913 Dava ŞTEMİNA0A4 EgneN AÇIĞIlBELGESA AMANAÜST SçlIR 4NEİ4NEİBORÇAALTaNA GİRartın( Sulh HTRimiiinTiznrlii nranmimios LZAMANASULH H KİM>NİNniZNA EkKadsnıniaoca Yan DıiçiBnı GanmassB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı GereHGKSuretiyle17.5u1989 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1989-12-281 Tutanağ1989/12-281Alac1989/375 Dava ŞKADININnKOCASIDLEH>NEİ4NEİBORÇAALTaNA GİRartın( Sulh HTRimiiinTiznrlii nranmimios LZAMANASULH H KİM>NİNniZNA EkKadsnıniaoca Yan DıiçiBnı GanmassB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle23.3u1989 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1988-8729 Tutanağ1988/8729Alac1989/4069 Dava Ş EMİNA0A4 ZAMANAİ zığ Alıcıyçiıoş ZAMANAİ>NİAŞİKAciz EdMercidKan Dsnı Hn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle2.4u1987 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1987-2499 Tutanağ1987/2499Alac1987/4673 Dava ŞÖDEhElEMe>NE 40941< ETarhEKdlgÜstrSÖnırainotmğsiiaAşan Miğiar LZAMANAÜST SçlIR 4NLENartın( 1 İçikairyÇevCAsi LZAMANABÜYÜKŞEH>RlBELın YE SçlIRLARInİÇıNDE TANIK VEABİLİRKAŞİ D>NLEN Şartılarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle15.5u1986 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1985-11308 Tutanağ1985/11308Alac1986/5808 Dava ŞKRın SÖZLE5hESAiEgİİK m. 68' dekaeıaklaleıdenikmğildira ZAMANAKRın dSÖZLE5hESANE DAYANANİİ0941 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek1ek Suretiyle24.12u1985 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de 1985-7343 Tutanağ1985/7343Alac1985/7258 Dava ŞBORÇdVE TEMİNA0ASENın NİNABİRLİKTEAİ> EgBnıcun aısmeibacbulündeaLZAMANA lasBE i0941< Edını gvedTek MercieiirdSözeği t veaBuralrti1lgadiaSaireıakladveHMakbuzGar< İarı dAsiienHaizdOrESos Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle4.6u1979 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1979-4711 Tutanağ1979/4711Alac1979/5149 Dava Şİİ vdmradegSa eyarEtk>siş larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle11.9u1973 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1973-7797 Tutanağ1973/7797Alac1973/7820 Dava Şİbraneıaklaleıı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy50acağı Gerek2ek Suretiyle16.2u1971 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1970 1953 Tutanağ1970/1953Alac1971/1758 Dava Şİ EdEarı dnANAN KANUNAİAYKIRIAYAPILMAmadlgUsulsüz Bildirim> ZAMANAGECİKaİŞn40941< (HÖneA -AÖDEhElEMe> GÖNDER ŞarSA ŞARTLARInAMANA4

  dmaad Mal Bulunamaması Sebeb style="boıder=none"Acizname=151.YARGITAY>

  YARGITAY-HŞOlmadıii Redn niibHatalA OrKADAhLZAMANASI-kSıİçiCetveliakTTİ madağıEvvelg1notmk-kİndiliGarı HÇözümünü HAn-H1 İçimüdürlüğüarııDüzen dne HSıİçiCetveli dea1notmk.2BA

  aGar-HDüzenele HSıİçiCetveli dea1notmkaA ıiraBaşkiiDosyiTRkaeKan Dagkayanğsin Di eimeŞKan Dsava ŞaAıiraBaşkiiDosyiTRkaeKan Dagkayanğsin Di eimeŞKan Dsava ŞaALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy51acağı Gerek9ek Suretiyle27.11uağ08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la08-1763 Tutanağın08/1763Alacağ08/11590 Dava Ş4-r1fBeltRn SonrRkTRkMasğyaidanşı 1notmğiibPauğyAyÇevCAKA ZAMANAİFLASIN AÇILMAmadlgDaha ÖarıııaşdetK'ğrdınotmğiibPauğyAyÇevCAKA-rn DibeaKolu TİşÖn> zıÜznıl İbBiıdeniFliGai1notmkaıebilecos /aleideaSatışnıTdelrğin Pairtştsrİ aŞamil ZAMANA4FLASTAN SONRaAMVSAYA KARŞI şaNIPDEg1notmğiibPauğyAyÇevCAKA-g1fBelbraneınotmğiibPauğyAyÇevCAKALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy51acağı Gerek2ek Suretiyle27.3ula07 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la07-2670 Tutanağın07/2670Alacağ07/5834 Dava ŞBORÇLULARIN FAıZAİSTENEhEYECEĞANE 4LİŞKAN İ0941ıiraHükümaıebileceği ndangBnı Gölarıng1htarGçiTemerrüdııDüşürüldüğü T rihtİn 1ndbırel LimitşDahRleideaKaDAnğsin Faizd1 vdyebad)
  ZAMANAFAıZA/A EMERRÜT EaFaizeşı'işkRnıAçKk>ıiraHükümaıebileceği ndangBnı Gölarıng1htarGçiTemerrüdııDüşürüldüğü T rihtİn 1ndbırel LimitşDahRleideaKaDAnğsin Faizd1 vdyebad)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy51acağı Gerek2ek Suretiyle22.6ula06 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la06-10407 Tutanağın06/10407Alacağ06/13512 Dava Şİ zığ ğu ç ZAMANAHESAP ÖZETİ EdBnı GölarAy/esaişÖzıtaşTebBili isarn DipŞıaşdetK'eği ndangBnı Göluauğ i İçiEmrmaTebBilinA HYasyiiUygun OrKADAh-HmahkemerııA
  < BankadangİİK'rung68/bHmaad larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy51acağı Gerek2ek Suretiyle8.7u2005 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la05-11241 Tutanağın05/11241Alacağ05/15076 Dava ŞACENTELİK SÖZLE5hESANDEN KAYN KLANANİ ANA Kn(ine< dnA< dnA< dnA< dnA zarHacizidoyğrlarAyYerHva ŞaAOrESos LZAMANAİ zarHacizidoyğrlarAyYerHva ŞaipHva ŞaA

  dmaad Mal Bulunamaması Sebeb style="boıder=none"Acizname=152.YARGITAY>

  YARGITAYbrmios ğu Dbr>-H1notmğiibPauğyAyÇevCAKAbrKADArdağıSöz idŞaembrKADArdağıSöz idŞaem-kRehin Açği iıaklasiğin in.4.2iLZAMANAKAMUnDÜZENANE 4LİŞKAN KçtıN YETKİo(kRehin Açği iıaklasiğin in.4.2i-H1.İ.K.'rung4. Md. ğu Dbrarıın DipŞHangi 1 İçikairİseaBuan Diplebılgadia ndiliaveAŞOlmadıleıın Dibi HkTTİ eği iYerH1 İçimüdürlüğüaü HıağiAııebilKADAh1 İçimahkeme/TndııÇözüm dnecmğT ZAMANAREH>N AÇIĞIlBELGESANİNnin VarlİSTEhİD( ını GöınİşÖn> zığıaAsıl Bnı GörungBnıcunaidanşılık notmk ideniMaD>kın csin Üçüncü aişiaKolumu/TRkOrKADAh-HKt/il Rehin Açği iıaklasiğin Asıl notmk Bnı GösöıAdıiçiDüzen dnA zığıngİhalenıTdelriİsarSÖnırlı larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy52acağı Gerek2ek Suretiyle27.11uağ14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2014-28807 Tutanağın14/28807Alacağ14/28544 Dava ŞREH>N AÇIĞIlBELGESANE DAYALI şaNIPDEgRehin Açği iıaklasi Düzen dnecmk Halleıı-HRehin Açği iıaklasi e kayaiAıHacizin Taiisarn Dibi Hıakla i HDüzen dnAbrmieği iLZAMANABORÇLU BoÖDEhElEMe> GÖNDER ŞarSANİN GEREKMEartın( Rehin Açği iıaklasi e kayaiAıHacizin Taiisarn Dibi Hıakla i HDüzen dnAbrmieği i-H1 İçimüdürlüğüarııRe'seğıÖneAOrsaibisarBu kurumu/HBnı GöyAyÖneA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy52acağı Gere8ek Suretiyle12.10uağ12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2012-7851 Tutanağ2012/7851Alac2012/9057 Dava ŞŞİKAciz EdLimitAn Aşİ eği ive A eya2ieiRehin Açği iıaklasi Düzen dndibr>-kİ aceiAykırİ vdmr brupkSa esizAŞOlmadıarTabi>brKADA/mahkemerııŞOlmadıleıi HDuruşma AçK'csin Earı dnALZAMANA4LAMAİAYKIRILIK (AŞOlmadın-dSebepleılebılgadiaHususGar Yasğyairure İ aceiAykırİ vdmr brupkSa esizAŞOlmadıarTabi>brKADA/mahkemerııŞOlmadıleıi HDuruşma AçK'csin Earı dnALZAMANASÜRçSAZAŞİKAciz EdSebepleılebılgadiaHususGar Yasğyairure İ aceiAykırİ vdmr brupkSa esizAŞOlmadıarTabi>brKADAh-HmahkemerııŞOlmadıleıi HDuruşma AçK'csin Earı dnALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy52acağı Gerek9ek Suretiyle9.4ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la09-1051 Tutanağın09/1051Alac2009/2921 Dava Ş4-kKtfilil Rehin Açği iıaklasiğdeakTzN AÇIĞIlBELGESADEg1notmğiibPauğyAyÇevCAKAN AÇIĞIlBELGESAn( va Şadibr>n DipŞDosyiosğTRkRehniibPauğyAyÇevCAKAİseaA

  < Buaıaklay< kayanğkın csin 1lamGAıE İçin DiğeiYaTK'ğbad)
  vekBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ Şa)bad)
  ZAMANAREHNAN PARA BoÇEVR ŞartınYO (dİL İiLAMLIAşaNIPDEgRehin Açği iıaklasinin va Şadibr>n DipŞDosyiosğTRkkTTİ mış>İseaA
  < Buaıaklay< kayanğkıYaTK'ğbad)
  vekBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ Şa)bad)
  ZAMANAiLAMLIAşaNIPDEgRehin Açği iıaklasinin va Şadibr>n DipŞDosyiosğTRkRehniibPauğyAyÇevCAKAİseaA
  < Buaıaklay< kayanğkın csin 1lamGAıE İçin DiğeiYaTK'ğbad)
  vekBnı GöyAyE İçiEmrmarui İ Şa)bad)
  ZAMANAKçtıN REH>N AÇIĞIlBELGESADEg1le Bnı GösöıA eya2idar1lamGAın DipŞkTTESos ve E İçiEmrmaDüzen dnAıebileceği NazarAyADAnğsin Bnı GörungŞOlmadıiiii Redn yYer2ne 1 İçiEmrmnA Hin.4.2lebkairgHükümanN AÇIĞIlBELGESAn( Buaıakla i Hınıçiİkn Dsnık1çe )n SenetHmahsadıi İ OrKADAra HacbulhinadAe/T ZAMANAGENELAHACıZAYO (mun 4>
  EdRehin Açği iıaklasi e kayaiAın csin Bnı Gö /TD> EdRehin Açği iıaklasi e kayaiAın csin Bnı Gö /TD>N AÇIĞIlBELGESAn( NitTD>ğ- ve ElknHacze 1şndiln 1mkaiA SağlSeıp SağlSmimios LZAMANAREH>N AÇIĞIlBELGESADEg1lknHacze 1şndiln 1mkaiA SağlSeıp SağlSmimios LZAMANARESMİ DAİRELEe>N YETKİLEe> DAHİLANDE VE USULÜNEAGÖRE VERDİKLEe> BELGElliKt/il Rehin Açği iıaklasi e kayanğrdHacze 1şndiln TİIYbi LZAMANABORÇAÖDEhEDEN ACıZABELGESADEgHacze 1şndilnte Rehin Açği iıaklasiğdengFarkı Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy52acağı Gerek2ek Suretiyle31.3u1994 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1994-3653 Tutanağ1994/3653Alac1994/4346 Dava ŞİN AÇIĞIlBELGESAn( İnotmk.2BMaDAnnSatışınıniBnıcaTYıtmN AÇIĞIlBELGESAn( va ŞamişseaKtfilleıı/TD>N clasB> EdBnı Görungn DiğeiSonuğTRkRehin Açği iıaklasi va ŞamişseaLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy52acağı Gerek2ek Suretiyle11.11u1969 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1969-10246 Tutanağ1969/10246Alac1969/10629 Dava ŞÖDEhElEMe> YERANE 4> TEBLİĞBlliRehin Açği iıaklasi İsarn DipŞ DAMANAREH>N AÇIĞIlBELGESAnİL İTaNIPllg1lamsızAn DiphLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy52acağı GereHGKSuretiyle3.5u1967 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 1966-1729 Tutanağ1966/1729Alac1967/236 Dava ŞİHTİYATİAHACıZAKARARI EkSa esi İ Dava AçK'mimiosirtiHükümsüz HalenGedm

  BAMn rihtİn 1ndbırel 1aYıl çindeaA

  < T rafındağıHaciziTİIYbi deaBubilurdAğu Daha SonrRkDosyinıniYa i dndibr>ve Eşsamsa arDevamŞinŞadibr>A DolSeısAirtiİ İçimüdürlüğü Kan Dsnı HYnıl İbbrmieği iAnlaşK'eği ndangmahkemerııŞOlmadıii acbulüne Kan Dava Şa)
  ZAMANAHARÇSIZ YEN ŞEhEl VLEBİNıN REDDİlliİ İçimüdürlüğü Kan Dsnı HacldçrKr mios -nSatışınHKn rihtİn 1ndbırel 1aYıl çindeaA
  < T rafındağıHaciziTİIYbi deaBubilurdAğu Daha SonrRkDosyinıniYa i dndibr>ve Eşsamsa arDevamŞinŞadibr>A DolSeısAirtiİ İçimüdürlüğü Kan Dsnı HYnıl İbbrmieği iAnlaşK'eği ndangmahkemerııŞOlmadıii acbulüne Kan Dava ŞaALlarak ve Mal Bulunamaması Sebeb style="boıder=none"Acizteliğtc2004 Tut#153zname=153>

  dmaad Mal Bulunamaması Sebeb style="boıder=none"Acizname=153.YARGITAY>

  YARGITAYıiraMdilsçLZAMANA4ıiraMdilsç< dn)cmğTl-Hını GöınİrafındağıYatsrİ anaMiğiar< dn)naMeblamildanşılSeıp danşılSmieği iTespithinŞae Dk Sonucairure Kan Dava ŞaALZAMANAKçtıN BORÇA4-kİnotmğiibacldçrK'ESos> ZAMANABORÇLU BoMUHTIbrKADAh-H1 İçimüdürlüğüarııÇıkartK'ğ1 İçiHTRimiirııDendılenecmğT larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle20.9u2016 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la16-4061 Tutanağla16/4061Alac2016/19y50aDava ŞİıTD>-kİnotmkıTD>ve MdilsçaDıi-kİhtilafı HÇözüm dnAaDı/İhtilafı HÇözüm dnA-kİnotmğiibFekkine Kan Dava Şa)m-kİnotmğiibFekkine Kan Dava Şa)m< T rafındağıPauğ BirimTniğhGüaü HŞartGarıiçiUyar anğsin BlokehinadAe/T ğu Dktibr>İaerm Sa üae Dk ÇekadAeA ZAMANAiİaerm Sa ) Dk PauğyııA mlntangİmıiiahittibr>-k2004 S.K.'rung153. MaadLZAMANA4-k notmk BTdelrkkTrgİ acees ğu Dktirmmkte brupk2004 S.K.'rung153. Maad larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle13.1ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2014-33012 Tutanağın14/33012Alacağ15/495aDava ŞİAnlaşK'mTR>aHmahkemerıı notmğiibFekkiiTİIYbiiii Redn yğu Dktibr>LZAMANAMAKUL SEBEP E A

  < Mdilsç-kA LZAMANA4LZAMANA4-kİnotmkAnlaşK'mTR>aHmahkemerıı notmğiibFekkiiTİIYbiiii Redn yğu Dktibr>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle16.10uağ14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2014-20363 Tutanağın14/20363Alacağ14/24091 Dava Ş4si İ OrKADA/Bnı Göral İnotmkbrKADAh-Hİarı dA<ŞkTTİ massBİçA H1notmkaA brmieği /Duruşma AçK'csin A Sorurupk notmk BTdelrğin nespitrıYönünde ğu Dktibrn İ ıilirkişiaRaporuyADAnğŞamil ZAMANAİ-r1arı dA<ŞkTTİ massBİçA H1notmkaA brmieği /Duruşma AçK'csin A Sorurupk notmk BTdelrğin nespitrıYönünde ğu Dktibrn İ ıilirkişiaRaporuyADAnğŞamil ZAMANAİbrKADA/Duruşma AçK'csin A Sorurupk notmk BTdelrğin nespitrıYönünde ğu Dktibrn İ ıilirkişiaRaporuyADAnğŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle8.4ula14 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2014-7041 Tutanağın14/7041Alacağ14/10323aDava Şİ-kİnotmğiibFaizeıYatsrİ maeği ndangFekkinhGenelnmahkemedea1 vdnm-HİnotmğiibFekkinRnıİ İçimahkeme/Tndın 1 vdnem larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere8ek Suretiyle25.3u2014 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2013-17015 Tutanağağ13/17015Alacağ14/5221 Dava Ş4-kA < GedmveyaidaraleniMakbul ıiraSebep BTyğrnit tksizenıİnotmğsiÇözmmktennEmıiiahiyledibr>n Ddiıde ını GöıBnıcunu 1 İçikair ZAMANADEPO ED ŞENAİ< kepoainad)ng notmk BnıcörungBugünküidanşılıi nı HıilirkişiaAracılıi irtiHesai imios ğu Dktibr>Yönünde daraleniMakbul ıiraSebep BTyğrnin) Dk İndili itAiş>OrKADArdağıİ İçimahkeme/T'ideaİnotmğiibFekkinRnıİ vdnem ZAMANAİ< kepoainad)ng notmk BnıcörungBugünküidanşılıi nı HıilirkişiaAracılıi irtiHesai imios ğu Dktibr>Yönünde daraleniMakbul ıiraSebep BTyğrnin) Dk İndili itAiş>OrKADA/İhtilafı HÇözüm dnArözardıhinŞae Dk EnotmğiibacldçrK'ESosnRkKan Dava ŞaA ZAMANAİ< kepoainad)ng notmk BnıcörungBugünküidanşılıi nı HıilirkişiaAracılıi irtiHesai imios ğu Dktibr>Yönünde daraleniMakbul ıiraSebep BTyğrnin) Dk İndili itAiş>ittibr/mahkemerıı vdmra Anİ anağu Dkçeyle Redn yğu Dktibr>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere8ek Suretiyle28.1ula13 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2012-14258 Tutanağ2012/14258Alacağ13/884aDava ŞİİseaBuakurumdtin rafGarıira1notmkıebileceği -aİİK'rung148 veaSonrRkiaMd.leıde Öngö üaei ıiraHukuk2Bı'işkRnin varlği ndangSöz idŞaemıira1notmkİseaBuakurumdtin rafGarıira1notmkıebileceği /İİK'rung153/2.Md.ninTUyu anğceecŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere8ek Suretiyle14.12u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2012-12029 Tutanağ2012/12029Alac2012/12419 Dava Şİ zığ SorumMulAğurung1notmkaLimitAiİsarSÖnırlıİçA Hn pöyAyMüzekka arkTz zığ SorumMulAğurung1notmkaLimitAiİsarSÖnırlı ZAMANABORÇLUNUN İ zığ SorumMulAğurung1notmkaLimitAiİsarSÖnırlı ZAMANA VŞçlM1NAN KALDIRILMAmadİÇİNl VPU BoY1İçA Hn pöyAyMüzekka arkTz ZAMANAKARZA4n rihtİn 1 İçimüdürlüğüneiBaşvuruhTİrihTneiKaeır km Sa )iİçA HYasğl Faizi HHesai ttsrİ ıp Dosyiyaıkepoaitti ŞaAn rihtİn 1 İçimüdürlüğüneiBaşvuruhTİrihTneiKaeır km Sa )iİçA HYasğl Faizi HHesai ttsrİ ıp Dosyiyaıkepoaitti Şa)
  ZAMANAYASALAFAıZA(kKanzaİnotmğiideHA
  -aİnotmğiibnn rihtİn 1 İçimüdürlüğüneiBaşvuruhTİrihTneiKaeır km Sa )iİçA HYasğl Faizi HHesai ttsrİ ıp Dosyiyaıkepoaitti Şa)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere8ek Suretiyle7.12u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2012-11429 Tutanağ2012/11429Alac2012/11941aDava Şİ-aBnı Göral Ana Pauğ isarFer'ŞaermnAHkepoait t/T /aleidea1 İçikair ZAMANAANAPARAnİL İFER'İLEe>NAN DEPO ETTİR Şartın( Bnı Göral İnotmğiibÇözülAbrKADAlBaşvuruTRkMehkemerıı notmğiibFekkiiiçA HÖnenA< dn) Dk İ İçimüdürlüğüneiBuHkoğrultudtin limat va ŞaALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere23ek Suretiyle9.7u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2012-2115 Tutanağağ12/2115Alac2012/4724 Dava ŞİHususurun ÖaemdnİşÖeği -aDavacsnAnnDava>lleııÜznıl İb1arı dA<ŞkTTİ ğsin DavacsnAnnDava>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle26.6u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2012-4520 Tutanağağ12/4520Alac2012/22354 Dava Şİğ- ğu DğiaAnaparAyYinınTRkğecikme Faizeni dearüvearııAltığaıAltıi nı Hmahkemerıırözıtaa)
  -aBnı Göral ğecikme Faizeni ÖneAğ- ğu DğiaAnaparAyYinınTRkğecikme Faizeni dearüvearııAltığaıAltıi nı Hmahkemerıırözıtaa)
  -aBnı Göral ğecikme Faizeni ÖneAğ- ğu DğiaAnaparAyYinınTRkğecikme Faizeni dearüvearııAltığaıAltıi nı Hmahkemerıırözıtaa)
  -aBnı Göral TİIYbiiii Redn yğu Dbr>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek9ek Suretiyle12.6u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de 2012-5825 Tutanağağ12/5825Alac201279924 Dava ŞİbrKADA/ınotmk BTdelrkÜznıl İniHesai ianaPeşi HHTrcAnnDava AçK'ırkırnYatsrİ eği -aDavağıi Redn ne Kan Dava Şadibr İnivakilsarne< BankahkTrarLZAMANANİSPİAHARCA clBİdDAVAAEaİnotmğiibacldçrK'ESos>İ vdmr -gDavağıi acbulü yiTR Redn y/aleideavakilsarne larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere8ek Suretiyle10.5.2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2012-2872 Tutanağağ12/2872Alac2012/4025 Dava Şİ-HAn< Birı1 İçikosyiosğTR Yenr>ıiraBaşvuruhkTTİ eği /Yenr>ıaşvuruhkTTİ massnı HMümkün ZAMANAİ
  YAPMAMAmadVEA4LZAMANAUSULÜNEAU GUNl ANA KLILARAAMUHTI< Birı1 İçikosyiosğTR BTdelrkkepoainad)rmkaA
  ıiraİ vdmr ıebilKADAh- Bugİ vdmra UsulüneiUygun n KADArdağımahkemerııDeğeılendiridALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gere8ek Suretiyle24.4ula12 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ8de 2012-2884 Tutanağ2012/2884Alac2012/3187 Dava ŞİMAR U GULAMAmadSONUCUlOLUŞAN 4 (n rafGar1notmkıebileceği /ŞOlmadıii RednT> ZAMANAİ/aldeHA mlntangKaçİm DaUygulSmios SonucuHn rafGaraAraosğTR bruş n kurumu/HÇözümüaü HkTrgİ acees ğu DktirdibrndeniBnı Gö ŞOlmadıiiii Redn yğu Dbr>-Hİnotmğiibn1çinaİnotmğiibacldçrK'ESeği nı ıTD>YTrgİ acedSıİçosğTR TRkAynsBŞakil İ BTyağTR BebilKADAh- n ZAMANAKAT KARŞILIĞIlİNŞAAT SÖZLE5hESAD(g1notmk1çinaİnotmğiibacldçrK'ESeği nı ıTD>YTrgİ acedSıİçosğTR TRkAynsBŞakil İ BTyağTR BebilKADA/n ZAMANAİ1notmkıebileceği -aİİKacMd. 153/2'ninTUygulSmiHYer2>ıebileceği ZAMANAİ1notmkıebileceği /İİKacMd. 153/2'ninTUygulSnğceecŞamiLZAMANAİ1notmkıebileceği Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle25.10uağ11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2011-4348 Tutanağağ11/4348Alac2011/20419 Dava Şİ-nİnotmğiibÜstrSÖnıriİpotmğsiO massB/aleideaın Göral SaderııAkitT 6blosurTR ıTD> zığ NelMiğiar İçA Hne-bÜstrSÖnıriİpotmğsideaın Göral SaderııAkitT 6blosurTRkiaMiğiarrtiSorumMuve MenfaatiniibBubileceği -a3561 S.K. UygulSnğceŞami/ vanbul Deft) darlğ ZAMANAİSTANBUL DEFTçRDARLIĞININnKAYYIM OLA41KlATANMAmadlgEldekaeDavaoal1notmkve MenfaatiniibBubileceği -a3561 S.K. UygulSnğceŞami/ vanbul Deft) darlğLZAMANAİ-HKayyımHTayiniiDavaosl larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle8.7uağ11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2010-34094 Tutanağ2010/34094Alac2011/14921 Dava Ş4> ZAMANAİ-k2004 S.K.cMd.153zKapsamırTRa1 İçimahkeme/T'iA HFekke Kan Dava )m-kGenelnYTrgİ acedKolusu bruşturğŞamil larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek4ek Suretiyle24.5uağ11 Geçici Aciz Belgesi Niteliği4de 2011-5428 Tutanağağ11/5428Alac2011/6768 Dava ŞİDüşürücü Sa )iGeçtiktennSonrRkacldçrK'aŞamiiçiE'işkRnıÖzel ıiraHükümaYahueği > ZAMANAHAK DÜŞÜRÜCÜASÜRç EaİnotmğiibFekkiiİ vdmr -g1notmğiibnDüşürücü Sa )iGeçtiktennSonrRkacldçrK'aŞamiiçiE'işkRnıÖzel ıiraHükümaYahueği > larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle11.1ula10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-18998 Tutanağın09/18998Alac2010/77 Dava Şİ ZAMANAİ ZAMANAKARZA4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle27.4ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-1087 Tutanağın09/1087Alac2009/8991 Dava ŞKARZA4ğ- İ OrKADAl-Hn Dibi Hkayanği Kt/il ınıçiİpotmğsiOrdAğu/TRn nİDibarE'işkRnı ndiliaveAŞOlmadıleıı/TD>LZAMANAKçtıN BORÇA4OrKADArçiE'işkRnıŞOlmadıii İ aceiAykırNedenA e kayaiAın dAğu/TRn ŞOlmldıii Sa )yarTabi>brhueği > ZAMANAŞİKAciz EdKt/il ınıçiİpotmğs/KanzaİnotmğiiA HŞOlmadınDahilk1lamGAın DibarE'işkRnıHükümaerarTabi>brKADAh ZAMANAiLAMLIAşaNIPDEgKanzaİnotmğiieHUygulSnan Faizi HFahiş>OrKADArçiE'işkRnıŞOlmadıii İ acGAın DipŞHükümaermnarTabi>brKADAhvııŞOlmadıii Sa )yarTabi>brhueği > larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle2.3ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la09-2922 Tutanağın09/2922Alac2009/4208 Dava Şİ1notmkıebileceği /İİKacMd. 153/2'ninTUygulSmiHYer2>ıebileceği l ZAMANAİMAR U GULAMAmadSONUCUlOLUŞAN 4ıebileceği l- n rafGar1notmkıebileceği l ZAMANAİıebileceği -aİm Dadaralu Uyarıncaiİm DaUygulSmios SonucuHbruştuDA/İİKacMd. 153/2'ninTUygulSmiHYer2>ıebileceği l larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle1.12u2008 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-17832 Tutanağın08/17832Alac2008/21351 Dava ŞKçtıN BORÇA4 ZAMANAGECİKaEdFAıZAdlgKt/il ınıçiİpotmğsiAna Pauğ YinınTRkğecikme Faizeni dearüvearııAltığaıAleği -aA ZAMANAİ-aBuakurumdtin IYphTİrihTneiKaeır Ana Pauğ vekEk dntŞaermnA HÖnenA ZAMANAİ larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle15.7uağ08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de la08-12689 Tutanağın08/12689Alac2008/15241 Dava Ş4Araştsrİ asin ŞmadınİnotmğsibFekkiiBaddi ŞamişseaİhbarhTİrihTneiKaeır FaizsizdİhbarhTİrihTn İn SonrRkİse FaizdEşsataaALZAMANAİAraştsrİ asin ŞmadınİnotmğsibFekkiiBaddi ŞamişseaİhbarhTİrihTneiKaeır FaizsizdİhbarhTİrihTn İn SonrRkİse FaizdEşsataaALZAMANAİ< T rafçal-HFaizdEşsataaALZAMANAFAıZA(kİnotmkaA Araştsrİ asin ŞmadınİnotmğsibFekkiiBaddi ŞamişseaİhbarhTİrihTneiKaeır FaizsizdİhbarhTİrihTn İn SonrRkİse FaizdEşsataaALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek4ek Suretiyle27.3ula08 Geçici Aciz Belgesi Niteliği4de 2008-2731 Tutanağın08/2731Alac2008/4178 Dava ŞİLZAMANAGÖREV E İnotmğsibFekkii-i1cuğ vekİfGasadaralu Md. 153zUyarıncaikTTİ mış>ıiraİşsam>brhuksızın koğrudangGetirad)ngUyuşeczlıktagDavağıi ÇözümüadenGurevlTgYer Sulh Hukukimahkeme/TgbrKADAh ZAMANAi>< dnipı İçimüdürlüğüneiBuHkoğrultudtiİşsam>kTTİ massBİçA Hn limat va ŞaALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek4ek Suretiyle11u5u2006 Geçici Aciz Belgesi Niteliği4de la06-3363 Tutanağın06/3363Alac2006/5588 Dava Şİ ZAMANARESMİ SENETTEKİAFAıZSAZAVEABİRnAYASÜRçLİ VADEL dSÖZLERD(gLehT eşınotmk Kolu'ğrdKişiniibBiraAylık Sa eBİçA HFaizdTİIYbi deaBubilğceecŞamilvİ YineiBuHSa eBİçA deaİnotmğiibPauğya Çev ŞaA-aİnotmğiibacldçrK'ESos>İ vdmr LZAMANAİİ vdmr -gResmi SenettİkaeFaizsizdvİ ıiraAy Sa )liaVa İliaSözaermaLehT eşınotmk Kolu'ğrdKişiniibBiraAylık Sa eBİçA HFaizdTİIYbi deaBubilğceecŞamilvİ YineiBuHSa eBİçA deaİnotmğiibPauğya Çev ŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle8.11u2005 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2005-17544 Tutanağ2005/17544Alac2005/21423aDava ŞKçtıN BORÇA4 ZAMANAİ< dnAiş>OrğniBnıcun Va İ/TniğhGel t/T /aleidea1 İçikair ZAMANAGECİKaEdFAıZAdlgKt/il ınıçiİpotmğsnA HAna Pauğ YinınTRkğüvearııAltığaıAleği Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle10.10uağ05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2005-15879 Tutanağ2005/15879Alac2005/19438aDava ŞKçtıN BORÇA/AKARZA4 ZAMANAİ ZAMANAANA PARAAVEAFAıZA(kAkitT 6blosurTR YeDaA n BiraYıllık Sa e FaizdÖnenA< İn Geçecmk ZSminık1fa İ itmmkte brupkBu kön<< İn SonrRkTİIYphTİrihTneiKaeır Ana Pauğ VekEk dntŞaermnA HÖnenA ZAMANAKARZA4 larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle14.9u2004 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 2004-14570 Tutanağağ04/14570Alac2004/19237 Dava ŞKREDİ SÖZLE5hESANAN KEFİLAdlgKolumurTRkiaŞOlmadıçiHını Göral Faizei ndili z>Yönünde HFaizdn ZAMANABORÇLUNUN FAıZE İTİRAZaNINnİPTALANE KARARAVER Şartın(ıMüteselsilHKefilHKolumurTRibacynaklandçi ndağıSorumMulAğu Sona Eren nİşÖn> z>Yönünde HFaizdn ZAMANAMÜTESELSİL KEFİLdlgKrediaSözaeşA z>Yönünde HFaizdn larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle7.10u1997 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1997-9842 Tutanağ1997/9842Alac1997/10209 Dava Ş VŞçlM1 zığ Tescilm Şart zığ Tescilm Şart zığ Tescilm Şart ZAMANAHARİCİnÖDEMEdlgİnotmğiibacldçrK'ESos> ZAMANAİPTEĞAN FEKKİdli/arici ÖneA<- İçimüdürlüğündın 1notmğiibacldçrK'ESosnına1 vdnmkurumGara ZAMANATçRKİNl VLEBİlliİnotmk ZAMANAGÖREVLA MAHKEardlgİnotmğiibn1çinaİşiibÇözümgYer2nra mahdutHYetk>lr>1 İçiTetk>khMerciTgDmğiliGenelnmahkemeleııO massB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı Gerek2ek Suretiyle30.12u1971 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1971-13045 Tutanağ1971/13045Alac1971/13538 Dava Ş4>NDEN SORUMLULUK ( nİDibarSebep OrğniBnı Göl ZAMANATANIPlYAPILMAmaNA NEDEN OLANABORÇLU 4>NDEN SORUMLUDURlarak ve Mal Bulunamaması Sebeb style="border=none"Acizname=153.BAM>

  BAM

  Mal Bulunamaması Sebebiy53acağı GerİSTANBULBAM-23k Suretiyle3.4ula17 Geçici Aciz Belgesi Niteliğis-i vanbulbam-23de 2017-338 Tutanağağ17/338Alac2017/546 Dava Şİ zGarGetirtŞae D BTdelarİndili idŞam1çinaÖnenA< dnipı İçimüdürlüğüneiBuHkoğrultudtiİşsam>kTTİ massBİçA Hn limat va ŞaALZAMANA4 zGarGetirtŞae D BTdelarİndili idŞam1çinaÖnenA< dnipı İçimüdürlüğüneiBuHkoğrultudtiİşsam>kTTİ massBİçA Hn limat va ŞaA larak ve Mal Bulunamaması Sebeb style="border=none"Acizteliğtc2004 Tut#154zname=154>

  Maad< 154

  YARGITAY

  Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere23ek Suretiyle1.11u2016 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2015-7322 Tutanağın15/7322Alac2016/4833 Dava Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadVEA4FLAS DAVASIll n rafGaraAraosğTRkaeHukukivİ Yetk>lr>kTrgİHYer2>SeçŞmrai OrtaTRibacldçrğcTR>ve Özelliksa n Şakil İ koğrudang1fGasan DibiŞkTTESosıveaBunuHkayanğk Göst) D Dk İfGasaDavaoslAçESosnınakoğruHYahueği > ZAMANAİFLAS YO (mun TaNIPllgDavacsnAnnA
  < kava>< dn)
  -an rafGaraAraosğTRkaeSözaeşA< dmeHYetk>si innAvusturyaaHukukArçiveaViyanğı/Tndelsger2chtnmahkemeleıTnenBçrğkİ eği nAnnGözıtaaALZAMANAcizKİLAdYARGI YERİ SEÇİMİll n rafGaraAraosğTRnAknenad)neSözaeşA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere20ek Suretiyle2.3ula16 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ20de 2016-69 Tutanağ2016/69Alac2016/2619 Dava ŞDAVAADIŞI İŞÇİYEnÖDENENAİŞÇİLİKA ANA KLARININnRÜCUAN TAHSİLAdlDavacs T rafçalİşimahkeme/T'iA HKTrar< Şirkdıii İfGassğTRnSonrRkİ İçikosyiosğaıÖneAğ- İ OrKADA/UyuşeczlığığıAsliyenHukukimahkeme/TadenGurüa)
  < Şirkdıii İfGassğTRnSonrRkİ İçikosyiosğaıÖneAğ- İ OrKADA/UyuşeczlığığıAsliyenHukukimahkeme/TadenGurüaAar< Şirkdıii İfGassğTRnSonrRkİ İçikosyiosğaıÖneAğ- İ OrKADA/UyuşeczlığığıAsliyenHukukimahkeme/TadenGurüa)
  01.10uağ11hTİrihTn İn SonrRkAçK'cndSıİç CetvelTne İndili Dava>ar< İçA HGurevlTgmahkeme AsliyenHukukimahkeme/TgOrKADALZAMANAGÖREV EMuvazaa>NedenA e kayaiAıSıİç CetvelTninnİntalT>İ vdmr -gHMK'/ı HkürürlüğarGi dibr>01.10uağ11hTİrihTn İn SonrRkAçK'cndSıİç CetvelTne İndili Dava>ar< İçA HGurevlTgmahkeme HMK'/ı H2/1acMd. UyarıncaiAsliyenHukukimahkeme/TgOrKADALZAMANASI
  01.10uağ11hTİrihTn İn SonrRkAçK'cndSıİç CetvelTne İndili Dava>ar< İçA HGurevlTgmahkeme AsliyenHukukimahkeme/TgOrKADALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere15ek Suretiyle20.1ula15 Geçici Aciz Belgesi Niteliği5de 2014-7327 Tutanağın14/7327Alac2015/245 Dava ŞESER SÖZLE5hESANAN FESHİll ne-kDavayanBakmaHGurev2ıAsliyenHukukimahkeme/Tae Ait-kıakenayegUyuşeczlıkdKolusu İhİIYyrıTicarAiİşsatmİaermyle İlgilrkn csin DmğiliKamuh/izmdıleıiniibYürütüaA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere15ek Suretiyle23.6u2014 Geçici Aciz Belgesi Niteliği5de 2014-3693 Tutanağın14/3693Alacağ14/4334 Dava ŞESER SÖZLE5hESANDEN KAYN KLANANABaNIYEnİŞ BEDELANİNl VHSİLAdl>kTTİdKooperatifaermnAnnTicaret ŞirkdıiıYahuyıpBSosyilbNitTD>ğ- AğıraBasağıYrtTRiAk OrKADAl-HUyuşeczlıkdTicarAiDava KapsamırTRave AsliyenTicaret mahkeme/TaA HGurevlTgSuyılğceecŞamil ZAMANA4TİRAZaNnİPTALAdDAVASIll Eser SözaeşAğ- AğıraBasağıYrtTRiAk OrKADA/UyuşeczlığığıTicarAiDava KapsamırTRaSuyılğceecŞamil ZAMANATİCARET MAHKEarLEe>NAN GÖREVİ EaTicarAiDavaGar< dn)
  -HkTTİdKooperatifaermnAnnTicaret ŞirkdıiıYahuyıpBSosyilbNitTD>ğ- AğıraBasağıYrtTRiAk OrKADA/UyuşeczlığığıTicarAiDava SuyılğceecŞamil ZAMANAKOOPERATİFLER KANUNU'NDAN KAYN KLANANAHUKUKdDAVALARIdlgn rafGarğ- AğıraBasağıYrtTRiAk OrKADAl-HUyuşeczlığığıTicarAiDava SuyılğceecŞami/AsliyenTicaret mahkeme/TaA HGurevsizliknKTrar larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere23ek Suretiyle18.9u2013 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2013-4963 Tutanağın13/4963Alac2013/5508 Dava ŞİFLAS clasB>NE KONU 4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASIll mahkemeni HkepoaKTrarOrğŞamil-Hınıçikepoainadmezsel1fGasanKan Dava Şa)
  ZZAMANABORCUNnÖDENMESA İÇİNlMEHİLAVER Şartın(ıkepoaKTrar< ını GöyçdBnıcöıÖneA< dy)
  -aBnı GöyRaveyaavakilmnarTefhimaveyaaTebBilhidad)
  ZAMANADEPO KARARIlldİndiliDavaosl-ikepoaimrmnAnnTebBilT vekva Şa) ZAMANAİFLAS KARARIlldkepoaimrmnAnnTebBilT vekva Şa) -ava ŞaendkepoaimrmaAraaKTrarOrğnikepoaimrmaÜznıl el1fGasanKan Dava Şa)mlr>kTrgİHYer2>SeçŞmrai OrtaTRibacldçrğcTR>ve Özelliksa n Şakil İ koğrudang1fGasan DibiŞkTTılESosıveaBunuHkayanğk Göst) D Dk İfGasaDavaoslAçK'ESosnınakoğruHYahueği ZAMANAİFLAS YO (nİL İTaNIPllDavacsnAnnÖarı iksa n rafGaraAraosğTRkaeSözaeşAlr>kTrgİHYer2>O asin ıak>< dnDnlİngilt) DımahkemeleıTaveyaaLondrRkTİhkimamahkeme/Tadenn İ patlaycHususurTRkaeıak>< dmeninnİngilt) DıHukukArçiveaİngilt) DımahkemeleıT elveyaaLondrRkTİhkimamahkeme/TaenBçrğkİ eği -aDavacsnAnnDoğrudangnürksadde 1fGasan DibiŞkTTESosıveaBunuHkayanğk Göst) D Dk İfGasaDavaoslAçESosnınakoğruHGurüaA< dmeninnİngilt) DıHukukArçiveaİngilt) DımahkemeleıT elveyaaLondrRkTİhkimamahkeme/TaenBçrğkİ eği -aDavacsnAnnÖarı iksa AnK'cndkTrgİHYerleıTndean İ patlaycYeramuamelehMerkezi>Yönünde HKanmnarTeşkilHinerseadebTicaret SicilmndeaaayıtlA YerdenhBaşka BiraYerA HMuamelehMerkezi>OrKADA>Kanıtlanıroal1fGasiDavaos/ın Be>YeraTicaret mahkeme/TadeançK'ESos ğu Dktibr>LZAMANA4FLASINnERTELENMEtınİSTEhİDYÖNÜNDEN cizKİLAdMAHKEardlgMerkeziniibTicaret OdassğRkKayıtlarOrKADAruibTicaret Sicil Gazete/T'idebTesciliveaİ'cndEnaddibr>-HŞirkdıleıi HSicileaaayıthidŞadibr>1lgMerkezindekaeİl mahkeme/TaA HYetk>lr>OrKADAruibrözıtaa)
  ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgŞirkdıleıi HSicileaaayıthidŞadibr>1lgMerkezini H2004 S.K.cMd.154 KapsamırTRamuamelehMerkezi>Yönünde HKanmnarbruşturğŞami/BuHKanmnağinnAk/TnRnıİ patl İ kosyiyaıSöra'eceği -aİfGassğ Ertı dnAlr>mahkemeni HBueİl mahkeme/T1lgMerkezini H2004 S.K.cMd.154 KapsamırTRamuamelehMerkezi>Yönünde HKanmnarbruşturğŞami>-HŞirkdıleıi HSicileaaayıthidŞadibr>1lgMerkezini H2004 S.K.cMd.154 KapsamırTRamuamelehMerkezi>Yönünde HKanmnarbruşturğŞami> ZAMANAMUAarLEAMERKEZAdlgİfGass E vdnerdKişiniibTicaret SicilmneaaayıtlA OrKADA>YeramuamelehMerkezi>Yönünde HKanmnarTeşkilHinerseadebTicaret SicilmndeaaayıtlA YerdenhBaşka BiraYerA HMuamelehMerkezi>OrKADA>Kanıtlanıroal1fGasiDavaos/ın Be>YeraTicaret mahkeme/TadeançK'ESos ğu Dktibr>Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere23ek Suretiyle18.2u2013 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2013-570 Tutanağağ13/570Alac2013/859 Dava ŞİFLASTA 4TİRAZaNnKALDIRILMAmadİSTEhİD(g1fGasiİ vdmr -gDavacsnAnnA min E vddibr>Jantlar ile Dava>LZAMANA4FLASdİSTEhİD(gDavacsnAnnA min E vddibr>Jantlar ile Dava>-BİfGastadİndiliİ vdmr LZAMANAİSPAT YÜKÜD(gJantlarAnnSipanmşaÜznıl elve AnrtşceeciUygun n csin ndmra Enaddibrği i patlaESk>Hususurun Dava>Jantlar ile Dava>-BİfGastadİndiliİ vdmr Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere23ek Suretiyle9.5.2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2012-1991 Tutanağ2012/1991Alac2012/3430 Dava ŞKAMBİYO SENETLEe>NEdMAHSUSAİFLAS YO (mun TaNIPllDava>-k2. KeziÇıkarİ ğnikepoaimrmaTebBigat< ıTk dnadA-kkepoaimrmaÇıkarİ eğktağıSonrRaCelsYer2ne GetiradAğu DkçdİndiliDavaosl-i1fGasan Tairtin DipteaYetk>lr>MerciTningBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yerdekaeİ İçikairDavaosl ZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZAdlgİfGasiİ vdmr -g1fGasan Tairtin DipteaYetk>lr>MerciTningBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yerdekaeİ İçikairketk>lr>mahkeme>-aBn Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yer mahkeme/TaA HYetk>lr>OrKADA> ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgDava TİrihTn İkiHKoşuDGarRkGuredıak>< dnA-H1fGasiDavaos/TR Yetk>lr>mahkeme>Bnı Göral Dava TİrihTn İkiHMuamalehMerkeziniibBubilKADA>Yer mahkeme/Tgn KADA larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı GereHGKSuretiyle4.5uağ11 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 2011-19-151 Tutanağın11/19-151Alac2011/275 Dava ŞİFLAS İSTEhİD(gMüstakiliTicaret mahkeme/TıKura'ecmış>OrğniAğıraCezçimahkeme/TgBubilği İ çeleıdea1 enTicaret mahkemeaermnAnnGurevaA nsnRkGi Dnlİş vekDavaGarRkO YeDaAsliyenHukukimahkemeaerm'idebBğkİ ğŞami> ZAMANAGÖREVLA MAHKEardlgİfGasiİ vdmr -gMüstakiliTicaret mahkeme/TıKura'ecmış>OrğniAğıraCezçimahkeme/TgBubilği İ çeleıdea1 enTicaret mahkemeaermnAnnGurevaA nsnRkGi Dnlİş vekDavaGarRkO YeDaAsliyenHukukimahkemeaerm'idebBğkİ ğŞami> ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgGebze Adliye/Tadea"AğıraCezçimahkeme/T" BebilKADArdağıY YeDa"AsliyenHukukimahkeme/T”nAnn(iTicaret mahkeme/TıSıfatsirti)eDavayanBakmaklaHYetk>lr>OrKADA> ZAMANAİFLAS clasPLEe>NDEAcizKİLAdMERCİdlgGebze Adliye/Tadea"AğıraCezçimahkeme/T" BebilKADArdağıY YeDa"AsliyenHukukimahkeme/T”nAnn(iTicaret mahkeme/TıSıfatsirti)eDavayanBakmaklaHYetk>lr>OrKADA> ZAMANAMÜSclasLATİCARET MAHKEartınKURULMAMIŞ İLÇELERD(gAğıraCezçimahkeme/TgBubilği İ çeleıdeaTicaret mahkemeaermnAnnGurevaA nsnRkGi Dnlİş vekDavaGarRkO YeDaAsliyenHukukimahkemeaerm'idebBğkİ ğŞami> ZAMANAASLIYEnHUKUKdMAHKEartınSIFATamun TİCARET MAHKEartıNAN cizKİLAdOLMAmadlg1fGasiDavaos/Bnı Göral MuamelehMerkezi>Orğniİ çedeanğıraCezçimahkeme/TnRnıHTle HFaaliyettİ OrKADAl-Hnicaret mahkeme/TıKura'ecyği İ çeleıdeaYetk>lr>Or ZAMANAMUAarLEAMERKEZAdlgİfGasiDavaos/TR Yetk>lr>mahkemeniibBunRkGuredıak>< dn)
  larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere19ek Suretiyle26.5uağ10 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de 2010-4086 Tutanağ2010/4086Alac2010/6431 Dava ŞİFLAS ERTELEMEl VLEBİlliİcuğ vekİfGasadaralunı166. Maad larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere19ek Suretiyle9.4ula09 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la09-502 Tutanağın09/502Alac2009/2937 Dava ŞİADEAdMUHAKEMEl VLEBİlliİfGasadarardKurğDığaıAykır< OrKADAlİ er2>Sa üaD Dk -H1adeiHMuhakemeiSebepsaıTnra SÖnırlAın csin Suyıleği >KamuhDüzenT elE'işkRnıYetk>dKayd ZAMANAİFLAS KARARIlldİfGasin DipleıT elE'işkRnıYetk>dKurğDığaıAykır< OrKADAlİ er2>Sa üaD Dk 1adeiHMuhakemeiTİIYbi>-kGust) ŞaendSebebTnRnıHUMKacMd. 445'deaSuyılğniHTlsaıdeğhYahueği /Redn yğu Dktibr>LZAMANAcizKİnKURALI liİfGasadarardKurğDığaıAykır< OrKADAlİ er2>Sa üaD Dk 1adeiHMuhakemeiTİIYbi>-k1adeiHMuhakemeiSebepsaıTnra SÖnırlAın csin Suyıleği >KamuhDüzenT elE'işkRnıYetk>dKayd larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı GereHGKSuretiyle18.10uağ06 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 2006-19-643 Tutanağ2006/19-643Alac2006/671 Dava Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadVEA4FLAS liİbili idŞa)neSözaeşA< FotokopŞsindeaYetk>lr>mahkeme>vea1 İçikair< er2>ıak>< dndilTn İn SözaeşA< AslAnı HretirtŞaALZAMANASÖZLE5hE FOTOKOPİtın( İbili idŞa)neSözaeşA< FotokopŞsindeaYetk>lr>mahkeme>vea1 İçikair< er2>ıak>< dndilTn İn SözaeşA< AslAnı HretirtŞaA-gİndiliveaİfGasaDavaoslLZAMANASÖZLE5hE ASLIn( İbili idŞa)neSözaeşA< FotokopŞsindeaYetk>lr>mahkeme>vea1 İçikair< er2>ıak>< dndilTn İn retirtŞaA-gİndiliveaİfGasaDavaoslLZAMANASÖZLE5hEYEnVEASÖZLE5hE İLİŞKİSANE 4TİRAZ ED Şartın( İbili idŞa)neSözaeşA< FotokopŞsindeaYetk>lr>mahkeme>vea1 İçikair< er2>ıak>< dndilTn İn SözaeşA< AslAnı HretirtŞaA-gİndiliveaİfGasaDavaoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı GereHGKSuretiyle18.10uağ06 Geçici Aciz Belgesi Niteliğhgk 2006-19-636 Tutanağ2006/19-636Alac2006/670 Dava ŞBORÇLUNUN 4FLASINA KARARAVER Şartın VLEBİlliDavalıaBnı Göral MuamelehMerkezi>Gebze İ çe/T /udutGarındaHbrupkkTrgİ ace AşaESosrTRamuamelehMerkezini Tuzla'yanNakletme/TaA HGebze AsliyenHukukimahkeme/TaA HKt/ilaeşe HYetk>srai OrtaTRibacldçrhueği > ZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZAdlgGebze İ çe/T /udutGarındaHbrupkkTrgİ ace AşaESosrTRamuamelehMerkezini Tuzla'yanNakletme/TaA HGebze AsliyenHukukimahkeme/TaA HKt/ilaeşe HYetk>srai OrtaTRibacldçrhueği > ZAMANAMUAarLEAMERKEZANAN N KLED Şartın( DavalıaBnı Göral MuamelehMerkezi>Gebze İ çe/T /udutGarındaHbrupkkTrgİ ace AşaESosrTRamuamelehMerkezini Tuzla'yanNakletme/TaA HGebze AsliyenHukukimahkeme/TaA HKt/ilaeşe HYetk>srai OrtaTRibacldçrhueği > ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgDavalıaBnı Göral MuamelehMerkezi>Gebze İ çe/T /udutGarındaHbrupkkTrgİ ace AşaESosrTRamuamelehMerkezini Tuzla'yanNakletme/TaA HGebze AsliyenHukukimahkeme/TaA HKt/ilaeşe HYetk>srai OrtaTRibacldçrhueği > larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere19ek Suretiyle7.4ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la05-1881 Tutanağ2005/1881Alac2005/3759 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgYetk>lr>1 İçikairYeri1 İçikairsi innKt/il O mamassB- ÇDk Üznıl dek>dKeşideaYeDTningYetk> SözaeşA
  Yeri1 İçikairsi innKt/il O mamassB ZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZANıN BULUNDUĞUAYERD4>lr>İ İçikairdKeşideaYeDTningYetk> SözaeşANDEKİnKEŞİDEAciRİdli1 İçikairYetk> SözaeşAlr>İ İçikairNEdÖZGÜ HACİZ YO (mun TaNIPTED4>dİndili ZAMANATANIPlYOLUNUN DEĞİŞTİR Şartın( Kambiyo SenetleıT elÖzgüiHTcizin Tairtin Dibii İfGasin Tairtin Dibeakönüşta üaAdİndiliyarİndili id)mİfGass E vdnerdŞOrkdıii Dava TİrihTn İ MuamelehMerkeziniibDmğişti ŞaAlr>mahkemeniibTayrai Yönünde HÖnemli>brhueği > ZAMANAŞİRKETİNAMUAarLEAMERKEZAdlgİfGass E vdnerdŞOrkdıii Dava TİrihTn İ MuamelehMerkeziniibDmğişti ŞaAlr>mahkemeniibTayrai Yönünde HÖnemli>brhueği > ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgİfGass E vdnerdŞOrkdıii Dava TİrihTn İ MuamelehMerkeziniibDmğişti ŞaAlr>mahkemeniibTayrai Yönünde HÖnemli>brhueği > ZAMANAcizKİSİZLİKAKARARININnONANMAmadlgKt/ilaeşe HBuHKanareDavayanDahRnSonrRkBakalr>mahkeme>Bnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yer mahkeme/T>OrKADA> ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgİfGassğ Ertı dnABnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yer mahkeme/T>OrKADA> ZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZAdlgBnı Göral Sicil kosyios>GetirtŞae DkaErtı dAedTİIYphidŞadibr>Tİrihtİ MuamelehMerkeziniibNer-HİfGassğ Ertı dnAlr>mahkeme RnıİİK.lunı154 /Son MaadYer mahkeme/T>OrKADA> ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgİfGassğ Ertı dnAYer mahkeme/T>OrKADA> ZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZAdlgİfGassğ Ertı dnAYer mahkeme/T>OrKADA> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere19ek Suretiyle25.11u2004 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la04-6323 Tutanağağ04/6323Alac2004/11604 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgYetk>lr>MerciaBnı Göral MuamelehMerkezi>1 enDe Be>Yetk>dKt/il Yetk>dO'eceği -aAncak İfGasaDavaoslMutGakagBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>YerdeançK'ESos ğu Dbr>LZAMANA4FLASdDAVASINDA cizKİD(gMutGakagBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>YerdeançK'ESos ğu Dbr>LZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZAdlgİfGasiDavaos/ın nçK'ESos ğu Dbr>-g1fGasan Tairtin DipteaYetk>lr>MerciaBnı Göral MuamelehMerkezi>1 enDe Be>Yetk>dKt/il Yetk>dO'eceği larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere19ek Suretiyle2u5u2002 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la02 la71 Tutanağ2002/la71Alac2002/3290 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>İşçian veaİfGasaDavaosnınrnekaıiraDava O mass-Davağıi nicaret mahkeme/Tace Kan DanBağlanESos> ZAMANAİTİRAZaNnKALDIRILMAmadlgİndiliveaİfGasaDavaosnınrnekaıiraDava O mass-Davağıi nicaret mahkeme/Tace Kan DanBağlanESos> larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere15ek Suretiyle4.2u2002 Geçici Aciz Belgesi Niteliği5de 2001-4366 Tutanağ2001/4366Alac2002/485 Dava Ş4TİRAZaNnİPTALAdVEA4FLAS DAVASIll İndiliDavaos/TR Ayrıcaa1fGasin IYbi>deavarsa AcelehMavaddangBebilKADArdağıMenfiinespitaDavaosnınrİntal>veaİfGasaDavaosnınrSonucunun bTk dtŞamDavaGar< ZAMANADERDESTLİĞAN KAPSAMIll menfiinespitave İndiliDavaGar<kTrar< ıubilKADA>rözıtaa) Dk kavağıi İfGasave Ental>DavaosnınrSonucunRkGuredıiraKan DanBağlanK'ESos> ZAMANAİPTALdDAVASINaNnLEHTARAAizKİSİ Eaİntal>DavaosadararDavaosaSonu/TR Lehtarh/TD> SözaeşA Şartlr>İ İçikair ZAMANAcizKİLAd4> SözaeşA SözaeşA Şartlr>İ İçikair ZAMANAcizKİLAd4> SözaeşAketk>lr>mahkeme>LZAMANAKçtıN cizKİnKURALI liİfGasaDavaos/TR Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere19ek Suretiyle15.9u1992 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de 1992-7082 Tutanağ1992/7082Alac1992/3910 Dava Ş VCİRnSIFATadli/eraTürlüaDTD>llekİ pathidŞaebad)
  ZAMANATİCARET SİCİLA (rnİcirliknSıfatsaBğkİmYerdeançK'ESlıdçr> ZAMANAcizKİLAdMAHKEardlgİfGasiDavaos/TR LZAMANA4FLASdKARARININnGEREKTİRDİĞB MASRAFLARdlgİfGasiİ vdyennA
  ZAMANAŞARTAnBAĞLI 4FLAS KARARIlVER Şartın(ıkTsayaıAykır< OrmassB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere11ek Suretiyle22.11u1990 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ11de 1990-6342 Tutanağ1990/6342Alac1990/7484 Dava ŞİFLAS KARARININnİÇER ĞA E Gün,ıSaataDakikakGust) Şame>ZorunGöluDA> ZAMANAKAMBİYO SENETLEe>NEdÖZGÜ YO un TaNIPllg1fGasadarar ZAMANATACİRnSIFATaNINnARAŞTIRILMAmalarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere13ek Suretiyle17u1u1989 Geçici Aciz Belgesi Niteliği3de 1988-6697 Tutanağ1988/6697Alac1989/103aDava ŞKİRA SÖZLE5hESANAN TAPUYA ŞERH ED Şartın( MüflisiibÜstBdndilT> ZAMANAMÜFLİSLElYAPILMIŞ KİRA SÖZLE5hESANAN TAPUYA ŞERHın( İfGasamasçsAndang1 vdnmkalnızan DibiŞkTTangvİ yanDavğyııAçinık1lgildndirmLZAMANA4FLASINnAÇILMAmadlgDavacsnAnnİfGasiDavaos/TRibFeragatigHukukr>keğer nİşÖhuzB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere12ek Suretiyle22.10u1981 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1981-5219 Tutanağ1981/5219Alac1981/7777 Dava ŞİFLASdHÜKMÜNÜNAizKİSİZ HVLEnGETİR Şartın( Bnı Göral A arrtiAnrtşcessB ZAMANABORÇLUNUN ANA KLILARdİL İANLAŞMAmadlg1fGasiHükmünün>kurumuB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere12ek Suretiyle24.10u1978 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1978-8414 Tutanağ1978/8414Alac1978/8508 Dava ŞİFLAS KARARININnKçtıNLE5hESA E A NEdHASAİFLAS YO ( (rnİnzim TİrihTiYahuyRn BonoirtiYaTK'ğhuzB ZAMANABONO (rnİnzim TİrihTiYahumassB/aleideaBonoaNitTD>ğ- iibBubilmamassB ZAMANAİFLAS DAVASIdl>MutGakagBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>YerdeançK'ESos LZAMANAKçtıN cizKİnlgİfGasiDavaos/TR LZAMANAcizKİDSÖZLE5hESAdliİfGasaDavaoslİçA HkTTİ amamassB larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy54acağı Gere12ek Suretiyle16u2u1968 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1968-1794 Tutanağ1967/1794Alac1968/1610 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPTEAcizKİLAdMERCİdAMANA4FLASdDAVASINDA cizKİDSÖZLE5hESAdliSÖnırlar

  Maad< 155

  YARGITAY

  Mal Bulunamaması Sebebiy55acağı Gere23ek Suretiyle11.3u2013 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2013-857 Tutanağağ13/857Alac2013/1445 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği AnK'cndMaadi VğkİaGara/em koğrudang1fGasa/em de İfGasan TairtiAdiin Dibeaİndili idŞam ZAMANAHaNIMıN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜdl>DavacsnAnnDuyRneği AnK'cndMaadi VğkİaGara/em koğrudang1fGasa/em de İfGasan TairtiAdiin Dibeaİndili idŞamdİfGasin IYbi innKoşuDGarilvİ Sonu Garı FarklA OrKADA HmahkemerıınçKR>attçrK'ESos>ğu Dktibr>-BİfGasaDavaoslLZAMANAÇELİŞKİLAdANLATIMLARINnAÇIKLATTIRILMAmadlgHakim TİrafGarSa düksarAiMaadi VğkİaGaraveaBunl DanBağlı Netice-T TİIYpsaılenBağlı veaFakatgHukukr>TavsifaerlenBağlı O'ESeği ndağıAçKR>ace A>ğu Dktibr>-BİfGasaDavaoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy55acağı Gere23ek Suretiyle14.2u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2011-4906 Tutanağın11/4906Alac2012/1025 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Ertı dnAOlğnGarın>kurğŞami>-HErtı dAedSa esrlİçA deHİfGasadararAşaESTR kurmassğRkKan Dava ŞaALZAMANA4FLASINnERTELENMEtınSÜRESA İÇİNDEnAÇILANAİFLAS DAVASIdl>BebilKADA>AşaESTR kurmassğRkKan Dava ŞaAAşaESTR kurmassğRkKan Dava ŞaAİ İçikairLZAMANA4FLASdYO (nİL İTaNIPlli/eraTürlüaİndili veaŞikaydıleıi Hİ İçikair-BAnK'cndŞikaydıRnı ndiliveaİfGasaDavaoslAçılESosıÜznıl elnicaret mahkeme/Tace 1arı dn)
  LZAMANA4>
  -Bİ İçimahkeme/TaenBnı GöıT rafındağıkTTİ anı ndili1fGasan TairtiAdiin DipteaBizatihTiA tı Hn MiktaraveaTutarAnnAçKRçakGust) Şadibr>1fGasan TairtiAdiin DipteaBizatihTiA tı Hn İ vdmr LZAMANASÜRESAZ ŞİKAciz (in DibeaKoluın -BAdi İfGasin Tairtin DibeaKoluıidŞaebadme/TıKarşKsAndaaŞikaydıçT/Bnı GölarAnnSa esrzaŞikaydıin TançiBğşvurğceecŞakGar<< ZAMANAİFLAS YO (mun TaNIPllgA tı HSutışsğaıE'işkRnıSözaeşA1fGasan TairtiAdiin DipteaBizatihTiA tı Hn ZAMANAİFLAS YO (mun TaNIPTEAİTİRAZaNnKALDIRILMAmadlgGurevlTgmahkeme larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy55acağı Gerek2ek Suretiyle18.9u1990 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ12de 1990-1562 Tutanağ1990/1562Alac1990/8641 Dava Ş4FLASdYO (nİL İTaNIPlliTebBigat< Hreçersizliğ>dİndili< ZAMANATEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİnİTİRAZadlg1fGasan Ta<İsarnİDipŞ ZAMANAGÖREV E İfGasan Ta<İsarnİDipteiTebBigat< Hreçersizliğ>dİdn aoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy55acağı Gere13ek Suretiyle29u2u1988 Geçici Aciz Belgesi Niteliği3de 1987-6701 Tutanağ1987/6701Alac1988/1096 Dava Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASINDA İFLAS İSTENarartın(Hrenel İfGasan Taİ vdnipŞ1fGasi1 vdnmn n BasitkkTrgİ ace ZAMANA4FLASdDAVASINDA DAVALININnESASAACEVAPlVERMElSÜRESA AMANASÜREnlgİfGasiDavaos/TR kava>LZAMANABORÇLUYA ÖDEMElEMRİ B ŞDİRİMA E A
  nİDipŞkTTı'ecmış>Kişiye larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy55acağı Gerek2ek Suretiyle7u1u1967 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1966-10188 Tutanağ1966/10188Alac1967/2 Dava Ş VCİRnSIFATadliİfGassğ UnsurA> ZAMANAİFLASn TaBAdOLMANINnMAHKEarCEnARAŞTIRILMAmallinİcirnSıfatsa larak ve Mal Bulunamaması Sebeb style="border=none"Acizteliğtc2004 Tut#156zname=156>

  Maad< 156

  YARGITAY

  Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere23ek Suretiyle11.3u2013 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2013-857 Tutanağağ13/857Alac2013/1445 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği AnK'cndMaadi VğkİaGara/em koğrudang1fGasa/em de İfGasan TairtiAdiin Dibeaİndili idŞam ZAMANAHaNIMıN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜdl>DavacsnAnnDuyRneği AnK'cndMaadi VğkİaGara/em koğrudang1fGasa/em de İfGasan TairtiAdiin Dibeaİndili idŞamdİfGasin IYbi innKoşuDGarilvİ Sonu Garı FarklA OrKADA HmahkemerıınçKR>attçrK'ESos>ğu Dktibr>-BİfGasaDavaoslLZAMANAÇELİŞKİLAdANLATIMLARINnAÇIKLATTIRILMAmadlgHakim TİrafGarSa düksarAiMaadi VğkİaGaraveaBunl DanBağlı Netice-T TİIYpsaılenBağlı veaFakatgHukukr>TavsifaerlenBağlı O'ESeği ndağıAçKR>ace A>ğu Dktibr>-BİfGasaDavaoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere23ek Suretiyle14.2u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2011-4906 Tutanağın11/4906Alac2012/1025 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Ertı dnAOlğnGarın>kurğŞami>-HErtı dAedSa esrlİçA deHİfGasadararAşaESTR kurmassğRkKan Dava ŞaALZAMANA4FLASINnERTELENMEtınSÜRESA İÇİNDEnAÇILANAİFLAS DAVASIdl>BebilKADA>AşaESTR kurmassğRkKan Dava ŞaAAşaESTR kurmassğRkKan Dava ŞaAdİndiliDavaosl-i1fGasan Tairtin DipteaYetk>lr>MerciTningBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yerdekaeİ İçikairDavaosl ZAMANABORÇLUNUN MUAarLEAMERKEZAdlgİfGasiİ vdmr -g1fGasan Tairtin DipteaYetk>lr>MerciTningBnı Göral MuamelehMerkeziniibBubilKADA>Yerdekaeİ İçikair1fGasan TairtiAdiin DipteaBizatihTiA tı Hn MiktaraveaTutarAnnAçKRçakGust) Şadibr>1fGasan TairtiAdiin DipteaBizatihTiA tı Hn İ vdmr LZAMANASÜRESAZ ŞİKAciz (in DibeaKoluın -BAdi İfGasin Tairtin DibeaKoluıidŞaebadme/TıKarşKsAndaaŞikaydıçT/Bnı GölarAnnSa esrzaŞikaydıin TançiBğşvurğceecŞakGar<< ZAMANAİFLAS YO (mun TaNIPllgA tı HSutışsğaıE'işkRnıSözaeşA1fGasan TairtiAdiin DipteaBizatihTiA tı Hn < dnABilirkişiaRaporundaaŞirkdıii SaderııAktifgPasiflvİ BnıcanBatğkGıkaRakamlarAna>Yer va ŞaAişHbrupkBiraŞirkdıkBi nçosuidtiıebilecos ğu Dke HDiğer Unsurl DanYer va ŞaAeABil nçoaıilgilnıl değhvekDolğyıs irtiYeterlinÖzelaveaTeknikaıilgilnıdeğhkoksuikBiraGurüşünıİsabetr>kTrgİtayıT rafındağıDenetlen)m ZAMANABORCAnBATIKLIĞINl ESB40An( İfGassğ Ertı dnAŞirkdıkmalvarlği nsnaını GarıBKarşK'cceeciYetm-gğu Dktibrn İ MaliVarlği nsnaRayiçikeğeri Uzhun>Bilirkişileıi HKatı ımıirtiYaTK'ğ< dnALZAMANAŞİRKET MALVARLIĞININnGERÇEK ( RAYİÇi)eDEĞERLiRİdlinesbitr<İsarBnıcanBatğkGığığııak>< dnALlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere19ek Suretiyle17.12u2009 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la09-9735 Tutanağın09/9735Alac2009/11929 Dava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİRLİKTEdDAVAdAÇMAmadlgİfGassğ Ertı dnABiıdeğhFazrtiSermayedŞOrkdıiiiibTaIYbi>Ayrı>Ayrı>keğerlendiraa)
  LZAMANA4FLASINnERTELENMEtın(>BiıdeğhFazrtiSermayedŞOrkdıiiiibTaIYbi>Ayrı>Ayrı>keğerlendiraa)
  LZAMANA4YİLE5TİRME PROJEtınSUNULMAmadlgUyarıncaiİfGassğ Ertı dnALZAMANASERMAci KOYMAABORCUdlgSermayedİhtiecŞıaBubilği ŞOrkdıii OrtakGarinınrSermayedKoymagBnıcunuiYer2ne GetirALZAMANADEPO KARARIlldnİDipŞKolusuhMeblTğAnhFaii veaMasrafGar-BA ZAMANATANIPllimahkemerııÇıkarİ ğnikepoaimrm deHnİDipŞKolusuhMeblTğAnhFaii veaMasrafGar-ıkTsaiHükmüneiUygun n hueği /n Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere19ek Suretiyle16.5u2002 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la01-9787 Tutanağ2001/9787Alac2002/3704 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavalıdKooperatifTa>DavacsıT rafındağıkTTİ anı şTnŞıadelmnRaÖneAV) ŞaendHTksıziYere Senedeaİndili itmMümkün Ormamass-İfGasiDavaos/ın Redn y ZAMANA4FLASdMASASININl EŞEKKÜL EDEMEartın( Bnı Göral HaczegKabil mals/ın BebilamamassBNedenAysar larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere19ek Suretiyle28.3ula02 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la01-8522 Tutanağ2001/8522Alac2002/2289 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavalıGaraA dyhl elBaşlatı anl1fGasan Tairtiİ İçin Dibi eaDavalıGarındHTksıziYere İndili itmDavacsnAnnBonodangBaşkğan l İbili id)mYansıttımiiAnnKabulüy ZAMANAALNA ĞIN İSPATadliDavacsnAnnBonodangBaşkğan l İbili id)mBnı Göı/TD>LZAMANABORÇLUYA DEPO EMRİ TEBLİĞİD( İfGasan Tairtin Dibeaİndili LZAMANADEPO EMRİNDEnBELİRTİLENABORCUN ÖDENartın( Dava/ın RednedŞamBiıdeğhÇok vakildeniTemyii id)
  ZAMANAİFLAS YO (mun TaNIPTEAİTİRAZaNnKALDIRILMAmadlgGurevlTgmahkeme larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere11ek Suretiyle24.12u1991 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ11de 1991-5841 Tutanağ1991/5841Alac1991/6858 Dava ŞPRİMABORÇLARINI ÖDEYENAŞİRKETİNAFAİZdVEAGECİKME ZAMMINA İLİŞKİNDİFLAS clasBİNıN ERTELENMEtın(>Sa eaSonu/TR YenAdÖneAPrimaını Garı/ın nslAnıdÖneyerdŞOrkdıii Faii veaGecikme>Zammsnı ıiraYıllİçA deaÖneABiıaYıllİçA deaÖneAKt/ilaeşe Hİ İçin Dibi ra Etk>si LZAMANAKçtıNLEŞENA4>
  dİndili< ZAMANATEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİnİTİRAZadlg1fGasan Ta<İsarnİDipŞ ZAMANAGÖREV E İfGasan Ta<İsarnİDipteiTebBigat< Hreçersizliğ>dİdn aoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere11ek Suretiyle20.2u1989 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ11de 1988-9872 Tutanağ1988/9872Alac1989/956 Dava ŞGÖREVSİZLİKAKARARIn( Temyii idŞaebadirlilT ZAMANA4FLASdDAVASINDA GÖREV AMANAGÖREV E İfGasaDavaos/TR LZAMANAciNınKURULAN MAHKEardlgİş Bölümü -g1ş SahaoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere11ek Suretiyle27.4u1987 Geçici Aciz Belgesi Niteliği1de 1987-1494 Tutanağ1987/1494Alac1987/2505 Dava ŞİFLAS DAVASININnSONUÇLARIn( KamuhDüzenT<İsar1lgi/T ZAMANAİFLASn KARAAVER ŞDİKTENnSONRA DAVADAN VAZGEÇardlgBnıcuniÖddnA ZAMANABORCUN ÖDENartın( 1fGasadararLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere12ek Suretiyle6.4u1987 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağ1986/8755Alac1987/4846 Dava Ş VNIPllgİpoteksa nen n LZAMANABORÇLUYA ÖDEMElEMRİ B ŞDİRİMA E A
  nİDipŞkTTı'ecmış>Kişiye larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere12ek Suretiyle17u1u1985 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1984-14641 Tutanağ1984/14641Alac1985/276 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>kalnızan DibiŞkTTangvİ yanDavğyııAçinık1lgildndirm

  Maad< 157

  YARGITAY

  Mal Bulunamaması Sebebiy57acağı Gere19ek Suretiyle14.2ula05 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la04-13358 Tutanağağ04/13358Alac2005/1176 Dava Ş4TİRAZaNnİPTALAd(Hİ İçin Dibi dekaeİndili nİDipŞingeli>bruşturKADA aıGuredıuŞingel OrtaTRibacldçrı hueğRçakmahkeme Kendi Yetk>srai 1arı dAsrzdOrdAğundangDavağıi ıuŞNedensa Redn yğu Dbr>LZAMANA4>
  bruşturKADA aıGuredıuŞingel OrtaTRibacldçrı hueğRçakmahkeme Kendi Yetk>srai 1arı dAsrzdOrdAğundangİndiliDavaos/ıi ıuŞNedensa Redn yğu Dbr>LZAMANAcizKİnlgİ İçikairsrzdOrdAğundangİndiliDavaos/ıi ıuŞNedensa Redn yğu DkOrkdnıİ İçin Dibi eaO anı ndiliiYer2ndeHıırğkİ csin mahkemeleD Araos/TRki>Yetk>dKolusural Çözümüneireçad)m

  Maad< 158

  YARGITAY

  Mal Bulunamaması Sebebiy58acağı Gere23ek Suretiyle1u11u2016 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2015-7322 Tutanağ2015/7322Alac2016/4833 Dava Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadVEA4FLAS DAVASIll TİrafGar Araos/TRki>HukukiveaYetk>lr>kTrgİiYer2 Seçamrai OrtaTRibacldçr veaBunuiDayanğkkGust) D Dk İfGasaDavaoslAçESosnAnnDoğru>brhueği > ZAMANAİFLAS YO (mun TaNIPllgDavacsnAnnA
  < kava>Yer mahkeme/Tarılıak>< dn)cmğTB- TİrafGar Araos/TRki>SözaeşA< dmegYetk>si innAvusturya HukukA aıveaViyanğ Handelsger2cht mahkemeleDTaenBırğkİ eği nınrGözıtaaA ZAMANAcizKİLAdYARGIAciRİdSEÇİMİll TİrafGar Araos/TRıAknedŞaenıSözaeşAvekUyuşeczlıkGarinaViyanğ mahkemeleDTadenÇözüm dn)cmğTningHükme>Bağlaneği >-BDavacsnAnnViyanğ mahkemeleDTadennA eği >ıiraKan DaO'ESksızı HDoğrudangSözaeşABilirkişiaT rafındağınespitaidŞa)neA DavacsıT rpŞkTTı'e="border=none"Acizname=155.YARGITAY>

  YARGITAY-ıkTsa massaebağAnhT9ek ea9.7u1941 T. Temyiiaİndili LZAMANADEle16.5u200vaoslLZntal>Davaosadarar-ıkTsa massaebağAnhT9ek ea9.7u1941 T. Temİndili LZAMANADEle16.9c/TnTvaoslLZntal>DavaorarLlarak ve MalamasınıcunKLIĞININnamı1025 Dava ŞyoaLeaması SebecceecŞamilğu Dkç-ıkTsa massaebağAnhT9ek ea9.7u1941 T. Temİndili LZAMANADEle16.9c/Tn/avakilsaıdeğhHperatifTa>DavacsıT rpŞkTTı'e="border=none"Acizname=155.YARGITAY>

  YITAYDavacsnAnnDuyRneği A5664cndMaadi Vğkİ5664ö de Şa4FLASINDA DAVALININnESASAACEtaaA< ka-etiÖddnA ZAekalet ÜcrYpteaBubL=Ove Malnamaması HkTsAMANABİndili LZAnTnŞıak>nİDiİö KeebebUYmuraa>BilADANCingBngul AL12ek SuretiylTR>< ka-etiÖddnA ZAekalet ÜcrYpteaBubürk LirK'cceee Malnamaması HkTsAMANABİndili LZAnTnŞıakulunaavakilsaıdlgiV. 32/28 SG155zM.dİndilması Sebebi56acağı Gere19eyle18.9uRILMAmıpn>veaİflnıl dyRn DTD>eçici Aciz Belgesi Niteliği9de la02 la71 Tutanağın14/2915Alac201530.15 Da4 ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği A72Zadlgını Göra3/72Zaö de Şa4F5 veaFakatgıirçacldçr Dav9u199larak vBu İ AçK'tİndiymzab/TnTnŞveaİayle17u1nANAGÖsyetiypslr>İazk ve MİüşĞININnEr AkAna>Yer va ŞaAişHba22.10u1ilğu 9csnA56acağı Gere23ena1 enBnı iiAnn Ertı tk>lr>MerciTningBnrlendirATA HÜKMED ŞEMEartTningBnı Gmzaborder=nsger2Er AkA cia>Dav9u199larak vBu İ AçK'tİndiymzab/TnTnŞveaİayle17u1nANAGÖsyetiypslr>İazk ve MİüşĞININnEr AkAna>Yer va ŞaAişHba22.10u1ilğu 9csnA56acağı Gere23ena1 enBnı iiAnn Ertı tk>lr>MeİMZA İNCsğRkKİFLAS YOek ğh ZAiı Sebebiy58acağıe Seneden IYbislLZntet mahkeme/Tace Kan DanBağESosiAnnkT9ek Suretiyle24.9u19 larak ve Mdn ymzaborder=nsger2Er AkA cia>Dav9u199larak vBu İ AçK'tİndiymzab/TnTnŞveaİayle17u1nANAGÖsyetiypslr>İazk ve MİüşĞININnEr AkAna>Yer va ŞaAişHba22.10u1ilğu 9csnA56acağı Gere23ena1 enBnı iiAnn Ertı tkAciz Belgesi Niteliği9de la02 la71 Tutanağın14/2915Alac201528.15 Da4 ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği A8134cndMaadi Vğkİ8134ö de Şa4F50vaos/TR LlarakTningBnı ğu Dkti AşLeamasıiyle24.9u19 lara-namı1025 Davabebi5ilması oSaptava Ş.YARGIüd1fGağü'AvusHhkerTairtiretiylTablZAMANABe="bname=keziniibBakmahBişkRnııea5.90 GTı'name=le18.9u199DanBağretiylTatGakuretiyeçiciG15lüizname=.90 varlği nTningHesap idŞamDavacsnAnnDuyRneği A79adlgını Göra3/791ra/em koğ9 DavdeğhFazciTnineticiBulunamaIkTningBakmağınesp Darliy56aTninUs.c155zk ve MMANADEle16.5u larTninA16.ÜREnlgİf1990ykıraeşlaO anıÜREnlgİfGasDevamiz (in DibeaKoluıA16.ÜREnlgİf1990Bağrtiyle22inKLIĞIAykır< e2u11u2000 eçicMeblTğAnhFaii vAciz Belgesi Niteliğ23de 2014-2915 Tutanağın14/2915Alac20151445 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği AnK'cndMaadi VğkİaGara/em koğrudang1fGasa/em de İfGasan TairtiAdiin Dibeaİndili idŞam ZAMANAHaNIMıN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜdl>DavacsnAnnDuyRneği AnK'cndMaadi VğkİaGara/em koğrudang1fGasa/em de İfGasan TairtiAdiin Dibeaİndili idŞamdİfGasin IYbi innKoşuDGarilvİ Sonu Garı FarklA OrKADA HmahkemerıınçKR>attçrK'ESos>ğu Dktibr>-BİfGasaDavaoslLZAMANAÇELİŞKİLAdANLATIMLARINnAÇIKLATTIRILMAmadlgHakim TİrafGarSa düksarAiMaadi VğkİaGaraveaBunl DanBağlı Netice-T TİIYpsaılenBağlı veaFakatgHukukr>TavsifaerlenBağlı O'ESeği ndağıAçKR>ace A>ğu Dktibr>-BİfGasaDavaoslLlarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere23ek Suretiyle14.2u2012 Geçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2011-490 Tutanağın14/2915Alac201510.725 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Er2-1nK'cndMaadi Vğ2/1aGara/em k2/4788aTK'ğhuzBsŞIdİBÖLGronesp OilmnTazretiyrğkİ csin mREnlgİfGasınııiraİyadYürütüidağüe14KR>atçrKbruşturKREnlgİfGasUs.cukr>TELİŞKİLAdTnRnANASÜREnlgİfGasUs.c1cBÖnnk'e M04 TutunamamasıSğRkKğral MğhÇok e>Bağlaneği >k>lr>MerASİTEVAPlVERMElSÜRESA ABÖLGrtıŞKİL Muvazen)mazretiyrHmahkemerKR>atçrKbruşturKREnlgİfGasUs.cukr>TELİŞKİLAdTnRnANASÜREnlgİfGasUs.c1cBÖnnk'e M04 TutunamamasıSğRkKğral MğhÇok e>Bağlaneği >k>lr>MeADLİğanTİL-T acağı GereMANAÇnANASÜREnlgİfGasUs.c1 yğuabiLAdTnRacağı GereMANAanıÜs/TR LZDEnİFLA10SG15iAdTnRAdlSos>tAçESoDEnİmamaÇkBaşBebilKADMATR LZ/TnTnŞveaİaeşfeulenaaayle17u1nANAiiAnnKilKADAAciz Belgesi Niteliğ23de 2014-2915 Tutanağın14/2915Alac20153.725 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Er2-2750cndMaadi Vğ2/2750ra/em k2/4552ng1fGasa/em de İfGasaUs.c155zk ve MVğAnhTamamı1025 DavanamamasngBnıç ZAMANATEBL-TavakilsaıdlgiV. 32/28 SG155zM.dİndilması Sebebiı56acağı Gere19eyle18.9ulunauretiyAciztı Hn ırKREILMAmadlgHYavacsn Göral MuamelslLZAMANA/TRıAkT rpŞkTu2002 GeçinŞıak>< ka-eUs.c155zk ve MVğAnhTamamı1025 DavanamamasngBnıç ZAMANATEBLl Muamel SebefGasiDavaos/ınbarlği nAAciz Belgesi Niteliğ23de 2014-2915 Tutanağın14/2915Alac2015/2289 Dava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Ertı 8nA< dn)cmİÇokğTl laraGÖsyeyakOrkdıainFatuleavaos/ısRkBakan>DeftKONDcağKdyıtlaTeknikaıiraıilgiyiRrtıNE TİIY Kendi MaliŞos>veaİtiyeçicik ve MslLZA Çğan vs>veaİfeecŞamilğu DkçD) Şaenİağı Ger Dışı ŞşiaSuyıGarinaViymzaTairtilarak veIYrgİtayıT raSneğmMalveaİfeıdem)mazretiyıacağıe ngan>ıaBubilğeAABORCUdl< ka-eGÖsyeyakOrkdıainFatuleavaos/ısRkBakan>DeftKONDcağKdyıtlaTeknikaıiraıilgiyiRrtıNE DkçBnı Göı/TD5cDUĞUAİTİ11kepoaimrm deosğaı1pŞKolusuama62ADA -gBnıKAMU56acaMlirknığıneŞVAZGEZası SNA DdıtveaİfkGaş AedPunakGaş AedProaıilgiyiP54iyotczlıDdangBadeRedn yğu Dbr/EsSve MalİfGaln ırKREereıpayle17u1ngSökümaturya HukukA anŞıak>veaİfkGaş AedPunakGaş AedProaıilgiyiaİndiliAYILIukA anŞıak>Bil nçoaı< ZAMANAİFLAe zı86 GeçicATIKLIil nr AzSksızıcağı Gere2e23ek Surği>k>lr>MeADLİğpteaBCEZNRA DAVtifgPasiflvİ BnrdlgBı GemnBağı GeruşMANA/TRıZe6.4u1aaYrgİ9ek SurHDiğ-Bu2uağ15.90 GTyiaİndiliAYIL/28 STatGatamamareçicenBnı u2uau2002 san TaikKğrağh ZAiyDEĞERLi5nBay9810SYılHDiğYyle20hasaDaniyiaİndiliAYILIukA anAciz Belgesi Niteliği9de la02 la71 Tutanağın14/2915Alac201524.10.ava Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASIll 1fGasi647poaimrm deosğ647Sos/ı HNed268A -gBnıcanBatğkGığığınesbitkRnıMiktnANASÜREnlgİfGasUs.c1 yğĞERLia GeşmaayleamasıGacsnAnnA <ğu DktibıGacsnAnenBnı GöıDef're19eyUmukemızıcamamaı ndililr>MerASİTEVAPlVERMElSÜRESA gEnad)mlr>MenÖzel YönARSASAACEiMaadi (GidavacsnAven TairtiAdinenBnıerçTk ğdaarlği nsyaDavaoslAçESoorder=nsgbr>LZAMEtın(na>Yer va He 1arıESos>le14YpeAElv19eşla ŞaAişl Bulaması adararBilirkişiaT rafındağavakilsaıdlgiV. 32/28 SG155zM.dİndilması Sebebi56acağı Gere19ek Suretiyle16.inaurcmğTB- İ İetiyAciztı Hn ECEKONDcanmilğu Dkç<ır> ZAekalet ÜcrYpteaButı Hn ısa9.7u19gHesap idŞbiy56TnŞıtak>Llarak ve MalıbrupkAŞıak>İTai02YILIukA anŞıak>OlğnGarın>kufğu Dktibr>İTaiıanı ndilba4Tem15SG15iy56agİfGasskoksaiİfavaos/ısRkyRGIüdahu DnBay98r mahkluyRn DTD> Göral MuameltiÖddnAeği >k>lr>MetaaA-ıkTsa macu7 SAYIcekProjeçickümatuyai02YILATEBL-T7iG15lüizİndilGasiDavaos/ıK'ESos>espitaidŞa)nıkTTek Suretiyle24.9u19 larTdaosadalnıl değhvekyRn DTD>eçici Şıak>nİDiGÜCÜNÜAVtıneNraa>BilnkTsayaıArojeçicküatuyai02ıcıgKabulgçk ve Mal aidŞa)neArkdıceaİndili LZAMANADEPeliğtcsnARn DTD>eçici Şıak><ğu Dktibr/İfGasımı1025 Dalskok ve Mal BuluavakilsaıdeğhangiAnnKabDEnİdead)şti AeVEAGECİKMEBay98lieçiu>k>lr>MetaaAlr>Mercil>nİDipŞkTTılESosiAnnkTsa IYbiıl değaebağA're19engıe MallarAnnHac-turetiyle6.4u1a1 lnıl dlin Dipte/ısRkBakan>nANADEle16.9amamı1025 Davanamamas7iG15lüizDEnİdea SurğiyaedProjasaDahT9ek es>tAç02ıcığiyaeassB rningArSD>eçicküamass-İfG ğKdçıreçicküaveaFakatgtcsnA-fGasiİ vdmrnegUynŞCiadi Dipte/ısRkBabeaİndili LZAnTnŞıak>amaması S) Şıak>espitbeaİndili LZAnTnŞıak>amaması S-rısRkBakan>asaDahT9ek es>tAç02ıcığieassB rningArSD>eçicamass-İfG ğKdçıreçic989 Geçici >lr>MetaaAasaDahT9ek es>tAç02ıcığiyaeassB rningArSD>eçicküamass-İfG ğKdçıreçicküaveaFakatgtcsnAgHesap idŞamnİDipŞkTT ÖDENartınD) Şaenİaamğ15.lusural ÇözümGeçtaİyatiyeçicin IYbiŞekA nil SebeccÇevAİFLAS -rtin Dibeaİndili LZAMANADE02ıcıASIdl>BebilKADA>AşaESTR kurmasde İfGasan Tairtnİaamğ15.lusural ÇözümGeçtaİyatiyeçicin IYbiŞekA nil SebeccÇevAİFLAS -rtin Dibeaİndili LZAMANADE02ıcıASItcsnAVŞıak>eğkamamasl>DavaosadararBebilKADA>AşaESTR k>OlğnGŞEKukİİN DEĞİŞOrkŞEMEartın(Tairtnİaamğ15.lusural ÇözümGeçtaİyatiyeçicin IYbiŞekA nil SebeccÇevAİFLAS -rtin Dibeaİndili LZAMANADE02ıcıASItcsnAVŞıak>eğkamamasl>DavaosadararBebilKADA>AşaAciz Belgesi Niteliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac19985/525 06ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİRLİKTEdD6-3dAÇMAmadlgİfGa6/3 Ertı dnA<6/5555ng1fGasa/em de İfGasankİbiynkT58/3. MAY>-ıkTsaedn yğu Dbartın( e="bordİndili LZAYabanrtnAdiinCEKONDcanmnTnŞıak>amaması S) lr>MetaaAamaması S-rtin Didİndili LZAcağıİntalos/a<İsI SuriibYHükmüneiaürk LirK'ccAndangvınıı9dllilı O'ESl>DavaoasaDavştie23ek Surği>k>lr>Men KARARAVEİccYHBANCIğpteaBÜZEAVER NNÇIibrVEMdHTksınTnŞıak>amaması S-rtin Didİndili LZAcağıİntalos/a<İsI SuriibYHükmüneiaürk LirK'ccAndangvınıı9dllilı O'ESl>DavaoasaDavştie23ek Surği>kAciz Belgesi Niteliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac19982289 D6ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİRLİKTEdD6-1023MAmadlgİfGa6/1023tı dnA<6/2nkTebBigatHkTTılİ TEBLİĞİD( İfGasan TairBulunos>espet mahkeme/Tace Kan DanBağlanESoTR>< kaAdTnRaİK.ynkT67. MAY>İdandiliiYer2ndeHıırğkİ cs=keziniibBak GöıbrupkO'ESeği nacağı Gere11ek Suretiyl( Dava/ın RednedŞamespet mahkeme/Tace Kan DanBağlanESoTR>< kaAdTnR67.m. Anllr>İdandiliiYer2ndeHıırğkİ cs=keziniibBak GöıbrupkO'ESeği n/em de İfGasank Dava/ın RednedŞamespet mahkeme/Tace Kan DanBağlanESoTR>< kaAdTnR67.m. Anllr>İdandiliiYer2ndeHıırğkİ cs=keziniibBak GöıbrupkO'ESeği taaAkAciz Belgesi Niteliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac199842289 D Dava Ş4TİRAZaNnİPTALAd(Hİ İçin Dibi 5-994cndMaadi V05/994bruşturKA3096ebBigatHkTTılİ TEBLİĞİD( İBuluacağıSIZAR>İTai02YILibNTkineği lçicMeTaiıa UlusallunamaazeteERKEZAdısıicinrağıKişinii İmaazete200vao4FLAlmaazetedeaeşfştyl>Da199DanMecbureçitemerımı1025 Daeşfşt AedPdark Topllrn>İTaiınMecbureçitemerdıkBi Ulusallaazetedeae SenedeaTairmun TaNması Sebeccızı HA ĞIdl>MiktaraveaTutğK'ccBulunamaması Sk Dava/ın RednedŞaminnr mahkALI İŞartılaraEBLl Bulunamaması S idŞamDa1edeaTairmun TaNması Sebeccızı HA ĞIdl>Mikta/4FLAlmunamaazeteeşfen)mrağıKişinii İmaazete20ndeaeşfİTai0edn yğu Dbineği lçic>k>lr>Men KARARAVEİccİDipteiTLOSuretiirkişiaTdağıYANAKcYHbiyRMEMdHTksıer=none"Acizname=155.YARGn IYbiITAY>

  YAdKETİNuş>LZAMANADEPO KARARIlldnİDipŞKolusuhMeblTğAnhFaii veaMasrafGar-BA ZAMANATANIPllimahkemerııÇıkarİ ğnikepoaimrm deHnİDipŞKolusuhMeblTğAnhFaii veaMasrafGar-ıkTsaiHükmüneiUygun n hueği /n Llarak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere19ek Suretiyle16.5u2002 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9de la01-978 Tutanağın1004/9269Alac2003/525 0Dava ŞİFLAS VLEBİllimahkemerııÇıkarİ3-1174adlgını Gör03/1174aKolusuhMe5582ng1fGasYHBANCIğpteaBlarak veİTİRAZaNnKALDIRILMAmamerımı1025 DaeşfnhEsIcekPrHükmüneiaürk LirK'ccamamasıAkT rpŞkTuÖddnAOlğnGarYabanrtnAdiin Dipteamerımı1025 DaeşfnhEsIcekPrHükmüneiaürk LirK'ccamamasıAkT rpŞkTuÖddnA

  YAınıtı Hn ısturyap idŞbiy56TnŞıak>amaması S-rYabanrtnAdiin Diptea/İRAZaNnKALDIRILMAmamveaMasrafGaramaması S) Aciz Belgesi Niteliğ23de 2011-490 Tutanağın1004/9269Alac2004/704 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavalıdKooperatifTa>DavacsıT rafındağıkTTİ anı şTnŞıadelmnRaÖneAV) ŞaendHTksıziYere Senedeaİndili itmMümkün Ormamass-İfGasiDavaos/ın Redn y ZAMANA4FLASdMASASININl EŞEKKÜL EDEMEartın( Bnı Göral HaczegKabil mals/ın BebilamamassBNedenAysar larak ve Mal Bulunamaması Sebebiy56acağı Gere19ek Suretiyle28.3ula02 Geçici Aciz Belgesi Nitliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac19982704 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavalıdKooperatif2atiZadlgını Görİçin0Zaö de Ş şTn290ng1fGasa/em de İfGasankşçiATANIPllinANAGÖl/ilaeşlunos>espyağdaamrağıKiş)cmğTl lardeadar AmdangBaşkğardŞOHaczenad)m< lgGurevlTgmahkeme mahkeme/Tace Kan DanBağlanESoTR>< kINl EŞsı adanesp OiGöralbruşturKmrağıKiş)cmğTl larcİfeecŞaaDoğrudası Sebebiy56aacağı Gere11ek Suretiyl( mahkeme/Tace Kan DanBağlanESoTR>< kINl EŞsı adanesp OiGöralbruşturKmrağıKiş)cmğTl larcİfeecŞaaDoğrudası Seb Aciz Belgesi Nitliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac1998/2289 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavalıGaraA dyhl elBaşlatı anl1fGasan Tairtiİ İçin Dibi eaDavalıGarındHTksıziYere İndili itmDavacsnAnnBonodangBaşkğan l İbili id)mYansıttımiiAnnKabulüy ZAMANAALNA ĞIN İSPATadliDavacsnAnnBonodangBaşkğan l İbili id)mBnı Göı/TD>Bnı Göı/TD>OlğnGarın>kuağuabiL5 Gemamasli itmakmahiy5gun ny98rcağı aadİdn aT-Müdyeden IYbiiye larak veyiiaİnfkyRGIahsus/TaA H onu eIY Kimama98 GeçicaTRibacldçrı hueğnGŞEKukİİN DEĞİŞOrkŞEMEartının>kuağuabiL5 Gemamasli itmakmahiy5gun ny98rcağı aadİdn aT-Müdyeden IYbiiye larak veyiiaİnfkyRGIahsus/TaA H onu eIY Kimama98 GeçicaTRibacldsan TaÜZEAVEE DURMUŞE>OlğnGarması Sebebiy5me=Yın RednedŞam Görab Aciz Belgesi Nitliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac19981.669 D1va ŞİFLAS DAVASIdl>Bnı Göı/TD>OlğnGarYabanrtnAdiin Dipteamerımı1025 DaRKEZAbanrtnAdiinCEKONDcanmnTnŞıak>amaması S) lr>MenÖarılkTTİ mış>OlğnGarYabanrtnAdiin Dipteamerımı1025 DaRKEZAbanrtnAdiinCEKONDcanmnTnŞıak>amaması S) lr>MeYHBANCIğpteaBlarak veİTiy5me=Vny98rcağı aadİdn aSuretiyle17ab329c/TnTaeımı1025 DaRKEZAbanrtnAdiinCEKONDcanmnTnŞıak>amaması S) lr>MetaaAamaması S-riy5me=Vny98rcağı aadİdn aSuretib Aciz Belgesi Nitliğ23de 2014-2915 Tutanağın18/4111Alac1995.469 D1va ŞİFLAS DAVASIdl>Bnı Göı/T>espin mREnlgİfGasınSıGarinaViybnKoşuDGavea- İŞartılaYbi>Şartılaraktı dnAespin mREnlgİfGasınSıGarinaViybnKoşuDGavea- İŞartılaYbi>Şartılaraktı dnAŞartılaraktı dnAŞartılaraktı dnAsi L9/808 yd< Orhuy4D(eaFakatREHiAnne A>OlğnGarRehrtıl Suretle16.5işiye lğer2DahasFnıer/TaenRağme Hİ'cn KARARAVEİccEdÖZMEartAĞLIKTebHcneS YönİFLASn KARARAVER Şartın(ikepoMigaMeYÖNYaTMAnığıneş/T/kTsaAĞLIKMEartınAnonaağidŞa)nıkTTek Sup idŞam< dn)cmğTBb Tİ E Aciz Belgesi Niteliği9de la01-9058 Tutanağ2001/9053Alac20025/521 D7va ŞİFLASn TaBAdOLANLARllinİcirnS1997-1842EAGECİKME Z7/1842 ZAMANA7/4976ebBigatHkTTılİ TEBLİĞİD( nGarmGeçici Ac/TnTnŞveaİnamaSapta1edeye lğer2DTD>l İbili idtaaABilnkTGeçici Acmaturya HukNntı Hn ıetiyle1a Gemv198Yb Aciz Belgesi Nitliğ23de 2014-2915 Tutanağın118/4111Alac1998/21/894 5va ŞİFLASn TaBAdOLANLARllinİcirnS1995-9109EAGECİKME Z5/9109 ZAMANA5nenk3T ZAMANA4FLASdDAVASINDidŞa)nıkTrojYAınıCiın BSurYptINI yıfİfGasınl MuamelserDave PiySASINğı Geru'nağlanESoHmahkkİ eği nınrGöTkin enRağme Hİ'cSÖZMAYE PİYdenAyAnığınengBne11eĞIk/T/kTeaBunlDENYaTMlasBİPK.'hıİsarnİDibiyle2Bağlı O FarklA OrKADimn Muvaz2 Geçinıak>< dm)cmğTl ninIY namaai yğuabiLAdenRağme Hİ'cSÖZMAYE PİYdenAysar aa>CSINDserDave PiySASIN/TRıA1vearak vnBağıyle2BrHDiğy56acağÇkBaşm< kINnTasarruf87 Gipe19ek Surası155Yyle2Bağ2u2002neğim< kINnnıcunKLmsnAven İFdthTmsnAodenRağme Hİ'cvlTgmahEİccİ lgGrtınnnA

  < kküavTnTnŞNINn)cmğTl ninI SebefGipaGerçTk ETİNuşarılıeşmaaçicküasaptameçici Aciz Belgesi Niteliğ23de 2011-490 Tutanağın1n09/9735Alac2009/1/894 5va ŞİFLASn TaBAdOLANLARllinİcirnS1995-7299EAGECİKME Z5/7299 ZAMANA5n9852ng1fGasa/em dnkTansa/TRı-nTasarruf8MevduiyıaSigobeb Fon BuluN OrğGECEKONDU Gasiİ vdmıt< YönetSARRUFoMiVDUOrtaSİGORTA FONengBnAĞLIKTNarİR ŞaANKAMElEMRİ BysaLrafınEya HukartED İ lgGrtaMasrafGarlr>MerANKACIYAınıCiın BSurYptINI yıfİfGasınl MuamelserDave PiySASINğı Geru'nağlanESoHmahkkİ eği nınrGöTkin enRağme Hİ'cSÖZMAYE PİYdenAyAnığınengBne11eĞIk/T/kTeaBunlDENYaTMlasBİPK.'hıİsarnİDibiyle2Bağlı O FarklA OrKADimn Muvaz2 Geçinıak>< dm)cmğTl ninIY namaai yğuabiLAdenRağme HİMeriğatTİCİoMiSsğR-T acağı Gerek2ek SİdğıKeleDTadennA eği Devamiz Sos>espiNAMUVst) D DkncATIKLISoshvekEkğardŞOeçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağın101/9053Alac20085/641 D2va ŞİFLASn TaBAdOLANLARllinİcirnS1992-810nTnŞBilinANA2/810nğme ANA2/447SINDA DANİHAİTA HÜKM(DMATR LZuDGav8 Geç ŞŞıta00 ŞaAMiktaraveaTutfınYİZ idŞal BulasB mı10le6.4u1a1 Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağın1012915Alac20153.2/1799ava ŞİFLASn TaBAdOLANLARllinİc1rnS1990-456 ra Etk>si Luy456 ğme ANA0/7737 ZAMANA4FLASdDAVASIND>Şartıla>dKolusural Çözetleği nıTnŞıak>si Luy5146ğme ANA0/660T ZAMANA4FLASdDAVASIND FarklA OrKADimnUs.cer>İTai02YILibNTkaveaTutğK'ccidŞaMEcBulunamaması Sk Davaer2>Sa düksarAİŞİ N laizA Gİ 1f(rEKSdDAVMElEADANÇıtlr>MerciCU N Gere12eı Sk Davale6.4u198tiyeçici Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağın102/4111Alac1995.689486ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİR2rnS1985-1286vacsıT ra1985/1286vğme AN86/6748A -gBnıcanBaTAvekUy56acağıBÖnnkuİazk 99nineği lçic>k>lr>MecanBaTAespckINl EŞTR LnTnŞıak>bebia86 Geçic Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağın102/4111Alac19923.289486ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİR2rnS1985-7iZadlgını G1985/70Zaö deAN86/708ebBigatHkTTılİ TEBLİĞİD( nGarİndilGasiDavnŞıak>brhueği > ZAndangECEKONDcanmilğu Dkçk>lr>MecK'ccY TEBLİĞtaaAAciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağın102/4111Alac19915.289486ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİR2rnS1985-6699EAGECİKME 85/6699ö deAN86/21avdeğhFaziğatTİCİoMiSsğR-T TsayaıAykır< OrmBbebin ÇokeleDTadedU Öulunosk Davaer2>Sa düksarAİkTTılESosiAnnkTsayaıAykır< OrmBbebin ÇokeleDTadedU Öulunos Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-8755 Tutanağın102/4111Alac19914.417983ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİR2rnS1981-1334acsıT ra1981/1334ö deAN81/2868 ZAMANA4FLASdDAVASIND>ollKADAf ŞşiaSuyebebiH3>YAınıidŞa)ndanııiraİyadTek Suretiyle24.9u19 laraŞŞıta0nŞıak>dİBÖLGroOrma ndiliollKADAf ŞşiaSuyebebiH3>YAınıidŞa)ndanııiraİyadTek Suretiyle24.9u19 laragçk vması Sebebiy56acebebiH3>dİBÖLGroOrma ndili

  MAY>< 159

  gesi Niteliği2de 1986-8 stnam="boebir=none"DEN name=159.VAPlVTAY>

  VAPlVTAYOlğnGarıdre12lSos>şn enzsger2KirŞaeH3>dİBiaaDoi ithT9ek eREILMGaln ıulunüameltuhtıiciGöame 32/28 S-rması SebebBAnnkT9ek Sşn enzsger2KirŞaeH3>dİBiaaDoi ithT9ek eREILMGaln ıulunüamelGöame 32INn)uhtıicner2ndeHıır idŞamşn enzsger2KirŞaeH3>dİBiaaDoi ithT9ek eREILMGaln ıulunüameltuhtıiciGöame 32/28 S-rtuhtıiciGöame 32 laratuhafaza=keziniibBak GöıbyıpHudre12lSoolusural ÇözetlDevams=keziniibBak GökkavAulirkişiletcsnAŞika 1arıls/ıneYILIukA anAciz Belgesi Niteliği9de la02 la719Tutanağın102/4111Alac199211069 D6Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASR2rnS4 D6-144MAmadlgİfGa6/144tı dnA<6/3220INDA DAVPOTEĞİ NpteaYCEiMV ŞEMEart(biy58acağıolusural Çözlgıedre12lSos>şn enz2KirŞaeiİk Stuhafaza=Tedbadi GöıbrupkO'ESeği MUHAFAZAbBiDBİRrşn enz2KirŞaeiİk Stuhafaza=Tedbadi GöıbrupkO'ESeği KİRAeaBunlİCRAde İREarNEN Gere12eı Skdre1ibBnAdiiya3Çevrşn enz2KirŞaeiDavalıdKooperatif2a1463dlgını Görİçi1463ö de Ş şTn540A -gBnıcanBatğkGığığınesbit( A.Ş.-ıl değBEILklık-tiÖddnAlr>MerciCA BAT/K NKt(aması )msi L8/7776ğme ANA8/9122A -gBnıcanBatğkGığığınesbit( )cmğTl ninIştie23ek SurSvemamak>lr>MecanBatğkGığığınesbit( SurSli ŞŞıtiyancmğTBb Tİ E>lr>MeideaYaTK'unamaIğkGığığınesbiNİğanfGarAciz Belgesi Niteliği9de la02 la719Tutanağın102/4111Alac1992812/17971ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİR2rnS1971-12614acsıT ra197Ned2614ö deAN71/1337NAİFLAS KORUYUCdenAysaüaiBuluçrı hueğRçaE Hukartınk Davaer2>Sa SıGarinaVinŞıak>

  MAY>< 160

  gesi Niteliği2de 1986-8 stnam="boebir=none"DEN name=160.VAPlVTAY>

  VAPlVTAYespcı ŞşiaSuydHTksıziYerOrkdıainkğaBtiylBkezinikAabulgçer Ertı tAnllşlunoskyILIşCiadi>ıaBubilğinıCiın B155.nİ9ek Sur GökkavAdrtilarZuDGavme>MiktarDikkaneArBulaması>espcı ŞşiaSuıkTTek Suretiyle24.9u19 larabilKADA>AşaESTR kuYkğıŞOrkM ŞPROJsbit( N IYtlserDave >-ıkyğu DbDış02 san trtiN IYtlGadişilserDave Aıtaşır< OrmebebiyrBulGasınidŞa)nıkTrevcuti.90 YişilslLZnteŞa 1abartın( e="bKâğlı ON IYtlAkaşırG > ZNesnecşkğakğan k02 san TaaDavaoÖnKLmAabulgçer EaraCiınîB155.nİ9ek Sur ÖzithikAabulHygunOre23ek Suretiyle14.2u201y)cmğTmeaer2>Sa düksarAEKSİK DAVMysarMÖsyetıGarinaViy2u201AvAHDonırKREILMAmdAeaBizı nd İfGasHegeylunast9u199lZAMANAy2u201AvAHDonırKREILMAmı Göra0a Gemv198Y6100Ge. HMK'ynkT32(ı Md.Dbr>Ll Uyyancca5.90 Giyle17amasıGacsnliiITAY>

  YAOrmaoslAçESoolği nsne23ek Suremeİyad/TarıtiÖddnAv AtanLEMElBÖyyımlgçk veurya Hukukk ÜcrYptB155rBulaEMEly)cmğTmeaTedbade19ek Sue>Bağlae23ekgçk vGacsnliiITAY>

  Y1AvAHD alamasıtiÖddnA4.9zniliespcıyrmBbekaç KeLZDEnİeV. 32/28 SveAy2u201AvAHDonırKREILMAmı Göra0l MuamelısRkin mnesp ŞŞıta0aeşlaO anııls/ıneYILIukA aİhdangEyle17Aykı/( DavaAvAHDonırKaesp ŞŞıta0OunosGidav1AvAHDoyGöıbyıpHTyle2üdahilciNınS0 ŞaA<14>ŞartZDEnİyrak umı Göra0l Muamel6100Ge.Kı Md.D32( Uyyancca5.90 Giyle17amasıGacsnliiITAY>

  YAOolği nsne23ek SureDA>AşaESTR ktdĞRUD'cceecŞamkRnıMikta( DavaAvAHDonırKaesp ŞŞıta0OunosGidav1AvAHDoyGöıbyıpHTyle2üdahilciNınS0 ŞaA/y2u201AvAHDonırKREILMAmı 3ekgçk v>espcıyrmnKURULU >ŞartZDEnİyrak umı Göra0l Muamel6100Ge.Kı Md.D32( Uyyancca5.90 Giyle17amasıGacsnliiITAY>

  YAOolği nsnması S) lr>MenÖarılDAVMyyT aması )mıak veyeTninGacsnliiITAY>

  Y1AvAHD alamasıtiÖddnA4.9zniliŞartZDEnİyrak umı Göra0l Muamel6100Ge.Kı Md.D32( Uyyancca5.90 Giyle17amasıGacsnliiITAY>

  YAOolği nsne23ek SureDA>AşaAciz Belgesi Niteliği9de la02 la760Tutanağın1HGK5Alac20151927383 1Dava ŞİFLAS VLEBİllimahkemerhgkeği A23-1893cndMaadi Vğkİ23-1893yd< OrH4/935ng1fGastdĞRUD'cceecŞamta( DavaAvAHDoiITAY>

  YAınıPeşninREILMAmadlgHakim Tİra/TensinakGalGasiDavİağı GercıyrmİRAZaNAvAHDonıKREILMAmı 3ekgçk vİmahiyfuağ1kA>ŞartZDEnİeV. 32/28 S-NAvAHDonA>ŞartZDEnİeiy54i>veaİfşt AedPdması>ekontuluabiylİfGİbnKoşuDGa/28 /AvAHD REILMAmı vaoslLlarBahisağı56amEMERozuk>amaması S) lr>MeMdHRAFVAZGN PEŞİ NED ŞEMEartNDGasiİ vdmeblTğAnhFaii/( DavaAvAHDoiITAY>

  YAınıPeşninREILMAmadlgHakim TİraKADMAnsinakGalGasiDavİağı GercıyrmİRAZaNAvAHDonıKREILMAmı 3ekgçk vnKURULU İmahiyfuağ1kA>ŞartZDEnİeiy54i>veaİfşt AedPdması>ekontuluabiylİfGİbnKoşuDGa/28 /AvAHD REILMAmı vaoslLlarBahisağı56amEMERozuke2e23ek SurADA>AşaESTR kurmasdDAVMyysaNLYAe"A Suretiyl( DavaAvAHDoiITAY>

  YAınıPeşninREILMAmadlgHakim Tİra/TensinakGalGasiDavİağı GercıyrmİRAZaNAvAHDonıKREILMAmı 3ekgçk vİmahiyfuağ1kA>ŞartZDEnİeV. 32/28 S-NAvAHDonA>ŞartZDEnİeiy54i>veaİfşt AedPdması>ekontuluabiylİfGİbnKoşuDGa/28 /AvAHD REILMAmı vaoslLlarBahisağı56amEMERozuk>amaması S)Aciz Belgesi Niteliği9de la02 la760Tutanağın14/2915Alac20152245 Dava ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği A543cndMaadi Vğkİ543ra/em koğr770ng1fGasa/em de İfGasank veyeTiye larak veİlkskoksaiİfava TopllntıSuretiydA

  98tiyeeğmMal0 ŞaA<14rmamaAY>

  acağıoretiyle6.4u1a1 BÖnnk iy5iyanlgçk vGacsnliiBütün>nANADElITAY>

  YAınıPeşninVrpŞkTu20ERKEI SurFLAS akim Tİra/tiÖddnAAşaESTR kurmasdkRnıYGeb=m

  SveAy2u201le6.4u1a1 BÖnnk iy5iyanlgçk vGacsnliiBütün>nANADElITAY>

  YAınıPeşninVrpŞkTu20ERKEI SurFLAS akim Tİra/tiÖddnASa düksarA ÖDENaSa/ FarklA OryeTiye lara vdmelkskoksaiİfava TopllntıSuretiydA

  Scağıoretiyle6.4u1a1 BÖnnk iy5iyanlgçk vGacsnliiBütün>nANADElITAY>

  YAınıPeşninVrpŞkTu20ERKEI SurFLAS akim Tİra/tiÖddnAAşaAciz Belgesi Niteliği9de la02 la760Tutanağın14/2915Alac2015127383 1ava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Er2-47nA

  ılısRkin m ayaı98YPeşninREILMe23ek SuretiyleGarSa düksarAğK'ccidŞaMEcAĞLIĞrtınk Davaer2>Sa -lısRkin miyle12.2u200Tirajı 50.000'ninCEKONDca Yuıt)ııcuyuamelısğıtıGiylenosGazeteSonninBiLZAcağıeblTğAnhFaeğrAAeaButuadenn MerkezınrGöRn DT ŞaASa -lidŞa)nıkTAssB laros>şnlZAMAvibiy56acağıA6acağı Gere1Temsilkİ eği li GöıbrupkOrkişileıicanmilğu DkçYAORayiçIY Kendirlarak ve ici AdirceiaİndiliAYILIukkakğan k0nKURULrrDikkaneArBulamasıidŞa)nıkTıl değBEILklıkk veançoAMAuli< Or Sos>ıcunKLn larabilKADA>AşaESTR kuYkğıŞOrkM ŞPROJsbit( .2u20)mıcunKLn9c/TnTaeaGeçici AcKök ŞaAişv198YıaBubTninGacçTIKLşeciNınS0 ıbrupkOk dntileDTniulunamaması2u201y)cmğTmeaGasiDavaos/ıdA>AşaESTR kideaYaTK'AKTNFrİR ŞYERb=mSa -ıidŞa)nıkTıl değBEILklıkk veançoAMAuli< Or Sos>ıcunKLn larabilKADA>AşaESTR kuecŞamrafGarlr>MerİLdeaİŞ1luNCsğRulunamaması Sebebması )mıabilKADArSos> GemnRn DTupingArSD>eçicaAciz Belgesi Niteliği9de la02 la760Tutanağın101/9053Alac200281217999va ŞİFLASn TaBAdOLANLARllinİcirnS1998-7440ra Etk>si L8/7440ğme ANA9/232 ZAMANA4FLASdDAVASIND Farklğu Dktibr>koksaiİfava Yark>lr>MecanBaTAlr>MerciCA BAT/K NKt(aaGeçici AcK Gerucca5Sapta1e23ek Surği>k>lr>MeBdmsi L6/868ğme ANA6/2335ebBigatHkTTılİ TEBLİĞİD( nGarAnark Tci vULrrykır< Ormyle17ab32irşaESTR kuecŞamrafGaraİordmZAMANATAZhİNAT/T/kKMED ŞEMEe12eı Sklkskoksaiİfava TopllntıSuretiydAsi L4/4936ğme ANA4y6951A -gBnıcanBatğkŞARTıtReçerESosiAnnkTsacınS0 arılıak>< dn)cmtiÖddnAMeY HukğrevlTgmahkeme DavaGerek2ek S Şıak>si Luy5146ğme ANA0/660T ZAMANA4FLASdDAVASIND FarklA OrKADimnUs.cer>İTai02YILibNTkaveaTutğK'ccidŞaMEcBulunamaması Sk Davaer2>Sa düksarAİŞİ N laizA Gİ 1f(rEKSdDAVMElEADANÇıt

  Sykır< Orme>Bağla>amaması S) lr>MenÖarıAT ŞOrkKİŞ1f(rğarici veabyı6A düksarAESNAFğkİaKSAACEa/em dUYGUıtvekUy56acağıBÖnnkuİazk 99nineği lçic>k>lr>MecanBaTAespckINl EŞTR LnTnŞıak>SŞEDEA ÖDENHkTTılk DavaaESTR kurmasdkRnıYGeb=mbrhueği > ZAndangECEKONDcanmilğu Dkçk>lr>MecK'ccY TEBLİĞtaaAAciz Belgesi Niteliği2de 1986-87560Tutanağın102/4111Alac199912/17985ava ŞBİRDEN FAZun KİŞİNıN BİR2rnS1984-133Zadlgını G1984/1337aö deAN85nenk0T ZAMANA4FLAS/T/kTsvabıKAngBnYT/kTsvA BOZUSuretiylye larak veGidavSonnnREILMe2enRağme Hİ'cnÖarılkRnıYGeb=m

  MAY>< 161

  gesi Niteliği2de 1986-8 stnam="boebir=none"DEN name=161.VAPlVTAY>

  VAPlVTAYDavacsnAnnDhgkeği 2-13-1395Y1AGarinaViabyı6rupkO'ESeği AYTsaBŞRcidASdDAVASIAÇtSuretiylAdiin Dipteamgçk vİaamALI olusural Çözetle Mal BuluNAGÖREacsnA iş=Vny98r mahkememe/Tace KanışnOre23ekSebŞamnamaral Çözetl>ŞartılatiyleGaAynı ÖNLEMElgçk vEk SuiYesıma ndilieçicaZAMANATSoRkIAÇARKTebHcKUKkA u aBMtıneNraSIcAĞLIĞrtınuiYere-TsayaıABenndiyeAykır< Ormay ıst veolusural ÇöiylenmasıElokkimısRkin miyleilieçica-eolusunuTu Dt ÜcrYptnrGöTkhs li gçk ve-Müdahilmn sidtiıebilecoNAGÖREanŞıak>SveAOlay=Vny98OlBağlr Çğan v'20ndeaBağıural00 amasıısRkin miyle12.2iTatGae>DavaotiÖddnAAşaESTR kuçrı hueğRçaİorADAMtınraa>BilnkTGr YıllıkkDEnİeiy54i>veaİfiy5me=ğu DktideMiktar-oolusural ÇözetlDeebist GökkavAuliDTD>l İolusuhMeiliiYer2ndeHııraESTR kuçrı e İREarNDEccYHbiyR HkİRİCİoTAHSkğATLaBM(DGerecılye laraydHTksıziYerDikkaneArBulaptea/dariyeASureti Dipteamgçk vGerecı-ye laraydHTksıziYerolusural ÇözetlDevamsrıeaI SurGav8 GMiktazetl>TD>l İ-ıElokkimısRkOrmıukuki Yareçicalr>MecK'MSIZAuçrı hueğRçaİorR>Miktar-ouiYere-TsayaıABenndiyeAykır< Ormay ıst veolusural Çöiyle17ab329c/Tn/ıukuki YareçicaZAciz Belgesi Niteliği2de 1986-8 stnam="boebir=none"DEN ıN BİtcsuhMacsı#162 name=162>

  MAY>< 162

  gesi Niteliği2de 1986-8 stnam="boebir=none"DEN name=162.VAPlVTAY>

  VAPlVTAY

  MAY>< 164

  gesi Niteliği2de 1986-8 stnam="boebir=none"DEN name=164.VAPlVTAY>

  VAPlVTAYDavacsnAnnDhgkeği 7A23-85vacsıT rafı17/23-85vyd< OrH7/1010A -gBnıcanBatğkGığığınesbit( 4FLAlm)cmğTl ninIYArSomeaGasiDarıeaI Sum87 GiÇöiŞşiaSuynuTRkKae>nANADEluDGa/28 /MATR LZD s/kçlarTiosetiyOrmrkT rpŞkknıORıA15lükDMATR LZDEnİarabiçis/ıdAkSuriyeçiciOrkdı ŞaA<14MATR LZD s/kçlarTiosDEnİelunüameals/ın neğiyle24.9umekabilKADA>AşaESTR kfınYİZ SÜREartiHu>au20)mLlaraDavaomrağıKiş)cmğTl larcİfnKURULU Nihaîbiyle2Bağın>nANADEbBaknıdilba4knıORıA15ğy56acağMATR LZuDGav8 G9c/Tn/I Sum87 GiÇöiŞşiaSuynuTRkKydHTksıziYerORıA15lükDMATR LZDEnİarabiçtAkSuriyeçicinKURULU TeTR LZD s/kçlarTiosDEnİelunüameals/ın abilKADA>AşaESTR kHAKcDÜŞÜRÜCÜ SÜREüaiBulHAKİ vaRAFSAACN DEĞİŞOrkŞEMEartıntiÖddnA ZrasııışürücüSDEnİSonninrasimydHTksıziYerD Kimama19 larşkğaUzdahie2siDavaartın( Bnı eçicaZAciz Belgesi Niteliği2de 1986-87564Tutanağın14/2915Alac201529.669 16Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASIll 1fGa5-3670aret Sicill5/3670yd< OrH6/4033ng1fGasa/em dGığığıM ŞkRnıMiktH Mefeçit/a Gemv1bebY KendinMaliŞos>v cağıKefelrak veançoAMadar mıziYerİNuş>EMElRiskk veurya HuıiarabilKADA>Aş-ıidŞa)nıkTKefu Dt l BulunamaÜstdinMa>AşRiskk vemaoslAçESoeurya HuıiarabilKAdŞa)kTKefu Dt Riskk ioseıcuysAlmoslAçESoY KendinMaliŞos>v slLZnteiyle24.9u19 larTiosenBnı Bnı eçicaESTR kfınYİZ SÜREartitiÖddnAnANADEluDGa/28 aH McağMATR LZD s/kçlarTiosORıA15lükDBtiylBDEnİebiçis/ıdAkSuriyeçiciV. 32/28 S-NMATR LZA OrKADimns/ın abilKADA>A >lr>MerciCA BAT/K NKt(>espcı ŞşiaSudaebin BiLZnıkTıl değBEILkS0 ıbrupkOk dntileDiş=İseaeşfDiğerrİfGasiDavaosayaYAılyşruluyRn Beyai02YIL/28 S-NKefu Dt Riskk ioseıcuysAlmoslAçESoY KendinMaliŞos>vk Surauağ15 G ŞaA/y2u201y)cmğTmenŞıak>FafGT RİSukGNağtlakBSurYptINKefelrakPasifSonnnAGarinaVirkT rpŞkkmezseaeşfnŞığ1ğenırKİnkâr02YILibNTk Sumeltrtın( Bnı eçic/H Mefeçit/a Gemv1bebY KendinMaliŞos>v cağıKefelrak veançoAMadar mıziYerİNuş>EMElRiskk veurya HuıiarabilKADA>Aş-ıy2u201y)cmğTmenŞıak>le Mal BuluvşfnŞısaşYAğerrKefelSonninÖrak ıA1cüSAyarosuretatH3>LlarEkhs lZuDGav8 G9c/kZAndanH3>ScağıÖrak ıl BulunamaGacçTIKLşec/kZH Mefeçit/a Gemv1bebY KendinMaliŞos>v bilKADA>A Aciz Belgesi Niteliği2de 1986-87564Tutanağın14/2915Alac20156.404 a6Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASIll 1fGa5-104caret Sicill5/104cyd< OrH6/2165ng1fGasa/em dGığığıM ŞBiDBİRraİorder=no/T/kTsaED ŞEMEKL ŞHÜKMÜorR>İk SnKURULU TedbadararydAMikta/Tasfeçink ve-Müdaması SNazdiin Dulaması( Davay)cmğTmea idŞamespcı ŞşiaSuıkTTek Suretiyle24.9u19/28 / Gercıyrm ny98icFaiiAykMuamel)nodangmamao( DavaAvAHDoiREILMGaln ıugçk vDEnİeV. 32Miktar-oREILMAmı vaosen Idbebivması Sebebiy56acrdlgBnıcunZeiığh ZdinMalos>v olği rinaViy2u201AvAHDonırKsuretraCihSuıkeeGid G9c/Tn/I DavaGasiDavaos/ıK'kamarasfeçink ve-Müdaması SNazdiin Dulaması( Davay)cmğTmea idŞamAşaESTR kuecŞamGığığıM ŞBiDBİRrespcı ŞşiaSuıkTTek Suretiyle24.9u19/28 /I DavaGasiDavaos/ıK'kamarasfeçink ve-Müdaması SNazdiin Dulaması( Davay)cmğTmea idŞamMenÖarılDAVMyyT aması aGasiDavaos/ıK'kamaDerh Mmızıcağu>adaoEdMiktarH Mcağ10.000 TLaması avem)cAY>vk Surauağ15 G ŞaAaZAciz Belgesi Niteliği2de 1986-87564Tutanağın102/4111Alac1998a9 Dav5Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASR2rnS4 a5-1766caret Sicill5/1766cyd< OrH5/20231A -gBnıHcKUKkAİŞLEMüaiDEccDOĞANe A>SŞEya HukartınAksAci Tksln cabiyle2BaşILMAmı vavçaıVny98rşninÖzithiEbBaknıAnllşluı vavçaıTemsilrİNunaINl nKy98iemsilcrTiosalümü GaiphiEbBeğiyle24.9uiŞos>v Fi lZuhleçitek eKaybeAnnHacVny98rcağı rAnnHaca GemH3>YAaViaoretEr9ceTnTnŞıak>SŞEçaE HukartınnuTRkKaaDavavrTiosDoretEr9ceTnT-aması aGasiDavRozukkkavAdrle Mal Bulumass-İfECEKONDcakiaTedbade19ek Devamiz Sikta/TrağıKiş)cmğTl laıısRkin mSeyrojMcVny98/Tace amamİ eği li Gökkav düksarAİkTTıl/T/kTsvabıBOZUSuretiHafrİR Ş A>SŞEya Hukartın9ek Suretiyle24.9u199tle Mal ŞşiaSuııTemsilr eği nıD FarklAdğıKsojMikta/MATR LZuDINiosDOrtak1a1 RgArSD>eçicaAnllşluvaoslLlarEŞTR LZD s/kçlarTioss/ın neğiyle24.9uILIukA anAciz Belgesi Niteliği9de la02 la764Tutanağın14/2915Alac201526a9 Dav4Ş4TİRAZaNnKALDIRILMAmadDAVASIll 1fGa4-135VEAGECİKMOrH4/135Vyd< OrH4/5963ebBigatBOiCA BAT/K NKtDURUMengBneEREDDÜR ŞYERbBIRAKurYRAŞartZ0 amasıaİndili gçk vUzmaak ve ici A HeySuıkaknılemutAnKURULreaeryağ15Y namaaaoElvKURşliAven İtayğ15ŞaAişyrBulGasınGacsnlDA>AşaESTR krİLdeaİŞ1lRAPOTeaBub=noASAACKkAÇESAGarinaVkiaÇelişkie19ek Gidav Geçickgçk vUzmaak ve ici A HeySuıkaknıŞaAişyrBulması S) lr>MeUZMANerİLdeaİŞ1lHEYYaTKDEccRAPOT ASurGarması )mespcı ŞşiaSudaeiebBl değBEILklıealveiSDT ŞaAıaBubilğinıCiın B155.nİ9ek Sur GöD>eçica-etiÖddnABanmBbe8liAşaESTR kADLİğanTŞEDEASÜREüaiı Sk Dav)mMcDevamiz SiktakaknılEnİarkaknıleçiciyle17anNMATR LZA OrKADimns/ın abilKADA>AşaESTR kfınYİZ SÜREartiHu>uâ0)mLlamelÖngiAnneosORıA15lükDBtiylBDEnİebiçis/ıdAkSuriyeçiciV. 32/28 S-NAdkKydHtAçESoo90 Ge>McDevamiz SiktakaknılEnİarkaknıleçiciyle17anNMATR LZA OrKADimns/ın abilKADA>AşaESTR krciCA BAT/K NKt(aaİndiliamelıikkaneArBulaptkORayiçIY Kendi larnrarkoksaiİfavaınmıukuki a Gemv1bmdaeeği s/>MiktarveAy2u201y)cmğTmearnrarUzdahie2si Noktrs< OrmyliylBBbe8Uns Geğu>adaoEAnnHacNoktrs< OrmİhtiyatBrHDiğPrensibek Sue>Bağlae23ekdar mıziYerÖcunKLue>Bağlae23ekbilKADA>AşaESTR krİLdeaİŞ1lRAPOTUiyl( Davay)cmğTmedğaUzdam98icFapnnA eği rBulaptkO ve ici A ŞaAişH3>YAaViy)cmğTmealEnİcNDcakiaGelişdennA e melıikkaneArBule23ek SuretiyleGabr>LembebiuADuladm ve ici A ŞaAişv198YGtcsnAŞayiçdaeiebBurya Huıiarakğakğa/kbBAneğBEğl000 amasıBl değBEILklıeanıaİndili Doy GecuTıiçimd/Tedn yğueçicaZAMANATİHTİYAeLIYyla>VŞığ1kH3>Yaosaya( Davay)cmğTmeyeğiyle24.9uiŞos>vk lA OryeTiBbe8ŞşiaSuydar mıziYertiyle16DGav8 G9c/kZİhtiyatNSınışH3>Yin miynı Bnı GöraATodaeansH3>SveAyhtimalSonninay ıdeğY KendinMaliŞos>v bilKADA>AşaESTR kuYkğıŞOrkM ŞPROJsbit( Ciın veky155.nİ9ek SurHDiğNoktrs< OrmLibyaOrmyle17aptkOÜramaaaoOdlarayGökkav AnllşlunosıaBubTninLibyaOrmylşa1edeamayH3>Sl Bulunamae>Bağla>ciNınS0 ıbrupkOÖzithikAaiİfGasiDavaoui0 amsuzlçic>nıcuŞos>v dar mıziYerBbe8Eği nınrGöOk>amaması S-ıy2u201y)cmğTmenrarUzdahie2si de HDoğVtRLIKtED rciÇlDENGEart(aması Sy)cmğTmenrarUzdahie2si A OrKAeGas>şn enz2Sataşırcağıosay ZAMANs ararEŞknik00 amasıVŞığ1kıosay Y ngs>vk lD Kimama9c/kZkezinikte Bnı eçic/ADuladmŞaAişH3>nıyebeby98/okdıainVŞığ1kıosay Y ngs>vk e melUyğmMal0 ıbrupkO'ESeği MÜDAHİLnnRTK'unamaIğkGığığınesbieYÖNÜİR KlaziYANıtReçerSoy t BeyailydALlamelrkT rpŞk/28 SoslAçESoSıGaaViaoretbiçmeyirtiyle16Dğa/kbİfGasiDavaması SykMuamenğıurtere2siDa2Sağüdam8 G9c/Tn/Anark GbiyldrleAneğlunavekyBbe8Taahhümelnast9u199lZAMAnAciz Belgesi Niteliği9de la02 la764Tutanağın14/2915Alac201528.669 1a ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği A3952cndMaadi Vğkİ3952ra/em koğ4497ng1fGasa/em dGığığıM biedDAVASINDıaBubTninCiın B155.nİ9ek Sur Göarılıak>< dlveiSEnİçğy56acakiae>BağlmŞBağlı ıaBubmelrkT rpŞkeoskyILIşCiadi>Uns GaBanmBn DTupingArSD>eçicMHkTsAuAaViaomutAnKURULreaeryağ15EŞknik0Y namaaaoElvKURşliAven İtayğ15t veoTnTnŞvemylete Kan DaabilKADA>AşaESTR kPROJsNİNeCİDDrtED İNtBağlmŞBağlı ıaBubmelrkT rpŞkeoskyILIşCiadi>Uns GaBanmBn DTupingArSD>eçicMHkTsAuAaViaomutAnKURULreaeryağ15EŞknik0Y namaaaoElvKURşliAven İtayğ15t veoTnTnŞvemylete Kan DaabilKADA>Aş-Ay2u201y)cmğTmearaer2>Sa düksarAİYkğıŞOrkM ŞUNSUTUiyl( Davay)cmğTmearaer2>Sa -DıaBubTninCiın B155.nİ9ek Sur Göarılıak>< dlveiSEnİçğy56acakiae>BağlmŞBağlı ıaBubmelrkT rpŞkeoskyILIşCiadi>Uns GaBanmBn DTupingArSD>eçicMHkTsAuAaViaomutAnKURULreaeryağ15EŞknik0Y namaaaoElvKURşliAven İtayğ15t veoTnTnŞvemylete Kan DaabilKADA>AşaAciz Belgesi Niteliği9de la02 la764Tutanağın14/2915Alac201531/525 va ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği A2101cndMaadi Vğkİ2101ra/em koğ3660ng1fGasa/em dSIRraCETVELçaE aacağıkta>espcıH3>SveAuiYere Müflis8ŞşiaSuygblTğAAdğıKsojre1TemR LZD s/kçldirlarakyliylBORıA15lükDSEnİduriyeçiciV. 32/28 S-NMcağMATR LZuDINSonninMATR LZA OrKdirlarakDEnİelunüameals/ın abilKADA>AşaESTR kfınYİZ SÜREartiHu>uTğASıGa CetvellecoNAGÖREakeziniibBak Kayıtrtiyle1KayıtrTerkk iB155.lusu)cmğTl la'zlgıee19erDEnnneosSıGa CetvellecolunavekyŞikâçit/14rma>espiNAMUVORıA15lükDMATR LZDEnİarne Tâbii/T ŞaA/MATR LZuDINSonninD s/kçldirl4rmaSEnİduriyeçiciV. 32/28 kaknılEnİelunüameals/ın abilKADA>AşaESTR kfınYİZ kRnıMiaİorSÜRE-YÖNÜİR bıREDDrtiHu>uTğASıGa CetvellecoNAGÖREa-a>espcıH3>SveAuiYere Müflis8ŞşiaSuygblTğAAdğıKsojre1TemR LZD s/kçldirlarakyliylBORıA15lükDSEnİduriyeçiciV. 32/28 /MATR LZA OrKdirlarakDEnİelunüameals/ın abilKADA>AşaAciz Belgesi Niteliği9de la02 la764Tutanağın14/2915Alac20153.404 aa ŞİFLAS DAVASIdl>DavacsnAnnDuyRneği A1031cndMaadi Vğkİ1031ra/em koğ2101A -gBnıcanBatğkGığığınesbite İfGaiğtıGeçici AcK Geru ŞaAişv198Y>espcı ŞşiaSuıkTıl değBEILkcGömbrupkO155rkK'ği rakPasif kaknıFazlacGökkav k dntğTl laraG Gemv198YtiÖddnAŞartZDEnİğy56acağİfGasiDavaserDave AıtarımsretGit Ertı t155.yiTiçitli GöıbrupkOrğa/kçlsunama>espcı ŞşiaSuıkTTek SuretızıLeDGavme>MiktaraveaTutrİLdeaİŞ1lRAPOTUiyl(y54i>veaİf>espcı ŞşiaSuıkTıl değBEILkcGömbrupkO155rkK'ği rakPasif kaknıFazlacGökkav k dntğTl laraG Gemv198YtiÖddnAŞartZDEnİğy56acağİfGasiDavaserDave AıtarımsretGit Ertı t155.yiTiçitli GöıbrupkOrğa/kçlsunama>espcı ŞşiaSuıkTTek SuretızıLeDGa larTiosenBnı Bnı eçicinŞıak>ŞartZDEnİğy56acağİfGasiDavaserDave AıtarımsretGit Ertı t155.yiTiçitli GöıbrupkOrğa/kçlsunama>espcı ŞşiaSuıkTTek SuretızıLeDGa larTiosenBnı Bnı eçici- .2u20)mSa düksarArciCA BAT/KeideaYa (cGömbrupkO155rkK'ği rakPasif kaknıFazlacGökkav kGeçici AcK Geru ŞaAişv198Yk dntğTl laraG Gemv198YtiÖddnAŞartZDEnİğy56acağİfGasiDavaserDave AıtarımsretGit Ertı t155.yiTiçitli GöıbrupkOrğa/kçlsunama>espcı ŞşiaSuıkTTek SuretızıLeDGa larTiosenBnı Bnı eçicinAciz Belgesi Niteliği9de la02 la764Tutanağın14/2915Alac201527a9 Davava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Er2-481Ayle2ıeanANADEbBaknıdilba4knıORıA15ğy56acağMATR LZuDGav8 G9c/Tna-mlEnİarkaknıleçiciyle17anNMATR LZA OrKAabulHyır< Orm)cmğTl larcİfiyle24.9uILI8 G9c/TnaG Çöiylrgıtayci TksıziYerdetiyle2eğBEğlla>ciNMiktaraveaTutSÜREarNDElEADARAdYHbiyR HfınYİZ kRnıMüaiİL(m)cmğTl larcİfBbe8liOZMiaATikRnıMiktaAsılTaesp Ounosk Davaer2>Sayla>BÖLGroaesp OunosTazretatSebebiy56acYyllgİfGasınııiraİyadYEnntüldüğ İ-ıuFLıİkimısRkin mREnlgİfGasUs.cAabulFararayGöupinANASÜREnlgİfGasUs.cüfBÖnnk'unNSınışH000 amasıSayeçicMHalSondmae>Bağla>ası S) lr>MeBASİTEVAPlVERMElSÜRESA Aolği nLklıaması avemTazretatSA OrKAeGauFLıİkimısRkin mREnlgİfGasUs.cAabulFararayGöupinANASÜREnlgİfGasUs.cüfBÖnnk'unNSınışH000 amasıSayeçicMHalSondmae>Bağla>ası S) lr>MeADLİğanTŞEı Sk Davaer2>H3>YaoANASÜREnlgİfGasUs.cüne Tabii/Tarık Davaer2>H3>Yek SMATR LZDEnİara10ıA15ğ GarıAdkKydHtAçESoDEnİSon Çereşması S-ıMATR LZATnTnŞvearameltuTksaasedn yğuiYeriiAnn9c/TnanAciz Belgesi Niteliği9de la02 la764Tutanağın14/2915Alac20155.7 Davava ŞİFLAS YO (mun TaNIPllgİfGassğ Er2-2359acsıT rafı12/2359yd< OrH2/46 veaFakatgıirçIğkGığığınesbimkRnıMikta( Davay)cmğTmea eği nınulgçerirunuTu DtnameniluabiylİfGİbnKourıerOığğlae23ekveAy2u201y)cmğTmeanhFaiiTiosİTai02YILibNTk155.yiLIşCiadi>ıaBubilğinıCiın ADEbBiny155.nİ9ek SurHD.2u200Tİndili gçk v/okdAuAaViUzmaak ve ici Adaebin ŞaAişyrBulGasınGacsnDA>AşaESTR kKAYYIM RAPOTUiylŞşiaSuıkTZiMcDevamiztttı t155SataşumasiçitlirlarakDataşuHasıltak1a1 CEKONDca Gökkav kGrçok KeLZD s//TŞCiail/28 kaknıidŞa)nıkTıl değBEILklıktrtiN sılTıurterması zn miylkğlae23ekineği lçic>Rn DT ŞaA<-Sk Dav)mıaBubilğinıCiın ADEbBiny155.nİ9ek SurHD.2u200Tİndili gçk v/okdAuAaViUzmaak ve ici Adaebin ŞaAişyrBulGasınGacsnDA>AşaESTR kuYkğıŞOrkM ŞPROJsbit( Ciın veEbBiny155.nİ9ek SurHD.2u200Tİndili gçk v/okdAuAaViUzmaak ve ici Adaebin ŞaAişyrBulGasınGacsnDA>Aş-Sk Dav)mcK Geru i TksıziYerADuladmliıaBubilğembebiuADuladmStokH3>YAOv/TidŞa)nıkTYAğerrSüm5rkK'ğlirlarakRayiçIY KendirlarakaİndiliAYIL larabilKADA>AşaESTR kuecŞam/T/kTsvabıdmcK Geru i TksıziYerADuladmliveaİf.2u201y)cmğTmeaer2>Sa iyle12.2uizı nd İTaiılgçerirumrağıKişinii İmaazete20'nelnast9u199lZAM/İTai0yle17mışsaığh ZdİmaazeteniluabiylİfGİbnKoiAYILIukTnTnŞıak>SÇğan v'20ndeaeurya HukuktaraveaTutrİLdeaİŞ1lRAPOTUAACEÇEYaolği nsnmrtkO ve ici A ŞaAişH3>YSAGarinaVkiaÇelişkinek Gidav GkuktaraveaTutMÜDAHİLnnRTK'rİLdeaİŞ1lRAPOTUAA aacağıkETMEart(amAGÖREH3>Yaolği nsnmrtkO ve ici A ŞaAişH3>YSAGarinaVkiaÇelişkinek Gidav Gkuktar-rması )mespcıDavaosadeğBEILkcGöarılıak>< dlkyILIşCiadi>ıaBubilğinıCiın B155.nİ9ek Sur Göarılıak>< dlHkTsAH3>YAaViyangı ve ici A HeySuıkaknıŞaAişyrBulması S) lr>MeÖK'rİLdeaİŞ1lRAPOTUAA ğıYALILOST/kKlHAKÜM KURUSure

  Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

  Madde 140

  YARGITAY

  140Y12.HD4.7.2017E. 2016/17610 K. 2017/10038"İHALE BEDELİNİN YATIRILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Diğer Bir İcra Takip Dosyasından Yapılan İhalede İhale Konusu Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığını Belirterek - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak İhale Alıcısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra İhale Alıcısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılması Gerektiği )
  SIRA CETVELİ YAPILMADAN VE TAŞINMAZ ÜZERİNDE HACİZ VE İPOTEKLERİ BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ALACAKLARININ MİKTARLARININ NE OLDUĞU BELİRLENMEDEN ALACAKLIDAN İHALE BEDELİNİ YATIRMASININ İSTENEMEYECEĞİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak İhale Alıcısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra İhale Alıcısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )"
  140Y12.HD6.4.2017E. 2016/14300 K. 2017/5710"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Birden Fazla Alacaklının Bulunması ve İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İcra Müdürlüğünün Şikayet Konusu Kararının İptaline ve Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİ ( Alacaklıların İtirazlarını İleri Sürebilmesi İçin Öncelikle Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği - Şikayete Konu İcra Müdürlüğü Kararında Sıra Cetveli Yapılmaksızın İhale Bedelinin Ödendiği Görülmekle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
  RÜÇHANLI ALACAK ( İhale Konusu Aracın Kaydında Birden Fazla Haczin Bulunduğu - Şikayetçi ve Diğer Alacaklıların Alacaklarının Rüçhanlı Olup Olmadığı ve Öne Sürdükleri Diğer Konular Sıra Cetveli Yapıldıktan Sonra Tartışılacak Hususlar Olup Bu Aşamada İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Düzenlemekten İmtina Edemeyeceği )
  BİRDEN FAZLA ALACAKLININ BULUNMASI DURUMUNDA İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( İcra Müdürlüğünce Öncelikle Sıra Cetveli Yapılması ve Alacaklılara Diğer Alacaklara Yönelik İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Tanınması Gerektiği - Sıra Cetveli Yapılmaksızın İhale Bedelinin Ödenmesinin Doğru Olmadığı )"
  140Y23.HD23.3.2017E. 2016/6008 K. 2017/919"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemenin Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Yetkili Mahkemeyi Belirlemesinin Doğru Olmadığı )
  MAAŞ HACZİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Posta İşletme Merkezince Yasa Uyarınca Düzenlendiği Anlaşılan ve Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmünde Tanımlanan Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
  HUKUKİ NİTELENDİRME ( Hakimin Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmayıp Kanunları Resen Uygulamakla ve Neticeye Vardırmakla Yükümlü Olduğu - Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
  MUVAZAA İDDİASI ( Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlıkta 6100 S. HMK'nun 5. Md. Hükmü Uyarınca Yetkili Mahkeme Belirlenerek Uyuşmazlığın Esasının Çözümlenmesi Gerektiği )"
  140Y12.HD2.3.2017E. 2016/11526 K. 2017/3079"MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Birden Fazla Alacaklı Bulunması - Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği)
  BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI (Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsizliği - Şikayet)
  SIRA CETVELİNİN YAPILMASI (Şikayet/Birden Fazla Alacaklı Bulunması - Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği)"
  140Y23.HD1.3.2017E. 2015/7397 K. 2017/647"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Müflis Şirketin Alacaklısı Bankanın Alacağını Şikayetçiye Devir ve Temlik Ettiği/İflas İdaresine Bildirmediği/İcra Dairesince Tebligatın İlgili Bankaya Yapılmasının Usule Uygun Olduğu )
  USULSÜZ TEBLİGAT ( Sıra Cetveline Şikayet - Alacağını Şikayetçiye Devir ve Temlik Eden Müflis Şirketin Alacaklısı Bankanın Bu Durumu İflas İdaresine Bildirmesi Gerektiği - Şikayetçiye Tebligat Yapılmamasının Yasal Sorumluluğunun Bankaya Ait Olduğu/İcra Dairesince Tebligatın İlgili Bankaya Yapılmasının Usule Uygun Olduğu )"
  140Y23.HD23.1.2017E. 2016/7826 K. 2017/111"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Tarihli Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dava Dosyasının Bekletici Mesele Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  KONU İLE DERDEST BAŞKA BİR DOSYA BULUNMASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davanın Konusuna İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dava Dosyasının Bekletici Mesele Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  BEKLETİCİ MESELE ( Aynı Tarihli Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dosyanın Sonucunun Beklenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Sıra Cetvelinin İptali )"
  140Y23.HD1.11.2016E. 2015/5672 K. 2016/4837"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklı Şirketin Taşınmaza Haciz İşlemi Uygulayarak Süresinde Satış Talebinde Bulunup Satış Avansını Yatırdığı/İcra Memurunun Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle Satış Talebini Reddettiği - Red Kararı Alacaklının Haczinin Düşmesine Sebep Teşkil Etmediğinden Hakkın Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Şikayetçinin Haczinin Ayakta Olduğunun Kabulü Gerektiği )
  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ TALEBİ REDDİ ( Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle/Alacaklı Süresinde Satış Talep Ederek Satış Avansını Yatırdığı - Red Kararının Alacaklının Haczinin Düşmesine Sebep Teşkil Etmediğinden Hakkın Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Alacaklı Kendisine Yüklenen İşlemleri Yerine Getirdiğinden Haczinin Ayakta Olduğu/Şikayetçinin Diğer Şikayetleri Değerlendirilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
  HACZİN DÜŞMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi/Alacaklı Şirketin Taşınmaza Haciz İşlemi Uygulayarak Süresinde Satış Talebinde Bulunup Satış Avansını Yatırdığı - İcra Memurunun Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle Satış Talebini Reddettiği/Red Kararının Alacaklının Hakkının Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Alacaklı Kendisine Yüklenen İşlemleri Yerine Getirdiğinden Haczinin Ayakta Olduğu )"
  140Y12.HD24.6.2016E. 2016/2642 K. 2016/17800"ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Bağımsız Bölümlerde Şikayetçi Üçüncü Kişiye Ait İpotekle Birlikte Başkaca İpoteklerin de Bulunduğu/İhalelerin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerektiği )
  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Şikayet - Taşınmazların İhalelerinin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/Paranın İpotek Alacaklılarına Alacakları Oranında Ödendiği/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREKTİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Yapılan İhalelerin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapıldığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
  İHALE BEDELİNİN TÜM ALACAKLARI KARŞILAMAMASI ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerektiği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Şikayet )"
  140Y12.HD8.6.2016E. 2016/2770 K. 2016/16208"BAŞKACA REHİN VE HACİZLERİN BULUNDUĞU ARAÇ ( Üçüncü Kişiye İhale Edildiği - İhalesinin Kesinleştiği ve Satış Bedelinin Araç Üzerindeki Rehin ve Haciz Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerektiği )
  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SIRA CETVELİ YAPILMADAN ÖDEME YAPILMASI İŞLEMİNE YÖNELİK ŞİKAYET ( İİK.'Nun 17/2. Md. Hükmü Doğrultusunda Birden Fazla Alacaklı Bulunması ve İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140.Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
  SATIŞ BEDELİNİN ARAÇ ÜZERİNDEKİ REHİN VE HACİZ ALACAKLARININ TAMAMINI KARŞILAMADIĞI ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerekirken Doğrudan Paranın Takip Alacaklısına Ödenmesinin Yasal Olmadığı )"
  140Y23.HD18.4.2016E. 2015/5159 K. 2016/2431"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI ( Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği - İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği )
  HACZE İŞTİRAK ( Sıra Cetveline Şikayet Davası/Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği - İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği )
  KAMU ALACAĞI ( Sıra Cetveline Şikayet Davası/ İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği - Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği )"
  140Y12.HD5.4.2016E. 2015/33341 K. 2016/10053"İCRA MÜDÜRÜNÜN GÖNDERDİĞİ MUHTIRANIN İPTALİ TALEBİ (Satışa Çıkarılan Taşınmazın İpotek Alacaklısı Tarafından Alacağına Mahsuben Alınmak İstemesi ve Taşınmaz Üzerinde Alıcının Yaptığı Takip Sebebiyle Koydurduğu İpotekten Önce Konulmuş Başkaca Haciz Bulunması Halinde Sıra Cetveli Yapılması Gerekeceği)
  BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İcra Müdürlüğünce Yapılacak Sıra Cetvelinden Sonra İpotek Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlenerek İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Aleyhine Fark Doğduğu Despit Edilirse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği)
  SIRA CETVELİNİN YAPILMADIĞI (Şikayetçinin Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanıp ve Dolayısıyla Şikayetçi Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilmeden İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Şikayetçiye Üçüncü Kişi Bankanın Alacak Miktarını Yatırması İçin Süre Verilmesine Dair Kararın Hatalı Olduğu)"
  140Y12.HD12.1.2016E. 2015/23515 K. 2016/429"ŞİKAYET (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Taraf Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Bu İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Mümkün Olacağı/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceği Gözetilerek Sıra Cetveli Yapılması Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)
  İHALE BEDELİNİN TÜM ALACAKLARI KARŞILAMAYA YETMEMESİ (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceği)
  SIRA CETVELİ (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Taraf Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Bu İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceğinden Sıra Cetveli Yapılması Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)"
  140Y12.HD9.11.2015E. 2015/17384 K. 2015/27288"YEDİEMİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Muhafaza Tedbirinin Uygulandığı Takip Dosyasından Değil Ayrı Bir Takibin Konusu Yapılarak Takibin İtiraz Edilmeksizin Kesinleşdiği Ve Paraya Çevirme Aşaması Tamamlandığı/Bu Durumda Yedieminlik Ücretinin Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmesi Mümkün Olmayıp Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Yediemin Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Suretiyle İcra Takibinde Rehinli Aracın Satışı Üzerine Satış Bedelinden Artan Başkaca Para Bulunmadığından Sıra Derece Kararı Yapılmasına Yer Olmadığına Yönelik Kararının Kaldırılması Talebi - Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılacağı )
  ŞİKAYET ( Yediemin Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Suretiyle İcra Takibinde Rehinli Aracın Satışı Üzerine Satış Bedelinden Artan Başkaca Para Bulunmadığından Sıra Derece Kararı Yapılmasına Yer Olmadığına Yönelik Kararının Kaldırılması Talebi/Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )"
  140Y23.HD19.10.2015E. 2015/6819 K. 2015/6685"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - İcra Müdürlüğünce Tanzim Edilen Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  TARAFLARIN DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - Mahkemece Her Ne Kadar Ortada Bir Sıra Cetveli Olmadığı Şeklinde Gerekçe Kurulmuş İse De Bu Gerekçenin Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği/Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
  140Y12.HD15.9.2015E. 2015/13119 K. 2015/21074"HACİZ KOYDURAN ALACAKLININ TAŞINMAZI İHALE İLE SATIN ALMASI (Kendisinden Önce Gelen Başka Alacaklı Bulunmaması Halinde Alacağı Oranında Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği Satış Bedelini Alacağına Mahsup Edebileceği - Birden Fazla Alacaklı Bulunması Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlenek Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği)
  ALACAKLININ İHALE BEDELİNİ YATIRMASI (Alacaklının Yaptığı Takip Nedeniyle Koydurduğu Hacizden Önce Gelen Başka Alacaklı Bulunması Halinde Sıra Cetveli Yapılması Gereği - Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra Alacaklı Aleyhine Fark Çıkması Halinde İhale Bedelini Yatırmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılması Gereği)"
  140Y12.HD26.5.2015E. 2015/690 K. 2015/14466"HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞINDAN İPOTEK ALACAKLISINA ÖDEME YAPILMASINA YÖNELİK İŞLEMİN ŞİKAYET YOLU İLE İPTALİ TALEBİ ( İcra Müdürlüğü Tarafından Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gereği - Şikayetin Reddinin Hatalı Olduğu )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( İcra Müdürlüğünce Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli Yapılmadan Evvel İpotek Alacaklısına Ödeme Yapılmasının Doğru Olmadığı/Hacizli Malın Satışı/Sıra Cetveli )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ OLANAĞININ TANINMIŞ OLMASI ( Sıra Cetveli Düzenlenirken İpotekli Alacaklılar ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Sıra Cetvelinde Gösterilmesi Gerektiği - İtirazların Çözümünün Ancak Sıra Cetveli Yapılarak Aşılabileceğinin Gözetilmesi Gereği/Sıra Cetveline İtiraz/İpotek Alacaklısı )"
  140Y12.HD25.5.2015E. 2015/4672 K. 2015/14179"YEDİEMİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEPLİ İCRA TAKİBİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - Rehinli Taşınırın Satılması ve Satış Bedelinden Alacağa Yetecek Miktarın Dosyaya Gönderilmesi Sonrasında Kalan Para İle MTV Borcunun Ödenmesi Yönünde Talimat Yazıldığı/Talimat İcra Müdürlüğünce Satış Bedelinden Öncelikle MTV Borcunun Ödendiği/Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu - Borçluya Ait Para Veya Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Taşınırın MTV Borcunun Ödenmesinin Bozma Sebebi Olduğu )
  SIRA CETVELİ YAPILMAKSIZIN ÖNCELİKLE MTV BORCUNUN ÖDENMESİ ( Satış Bedelinin Öncelikle Alacak Miktarının Karşılaması Kalan Para Olması Halinde MTV Borcunun Ödenmesi İçin Talimat İcra Müdürlüğüne Talimat Yazıldığı - Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği/Yedieminlik Ücretinin Tahsili İstemi )"
  140Y23.HD7.5.2015E. 2014/4725 K. 2015/3428"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
  MAAŞ HACZİ ( Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleriyle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı )
  HUKUKİ NİTELENDİRME ( Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nunn Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü Gerektiği )
  MUVAZAA ( Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü İle Genel İlkelere ve İspat Usulüne Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz )"
  140Y12.HD17.3.2015E. 2014/31377 K. 2015/6198"BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
  ALACAKLININ KENDİ ALACAKLARININ ÖNCELİKLİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ ( Bu İddialarının Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Mümkün Olacağından Sıra Cetveli Yapılması ve Bu Şekilde Alacaklıya İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Verilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Birden Fazla Alacaklı Bulunması ve İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
  140Y12.HD12.3.2015E. 2015/2583 K. 2015/5687"TAŞINMAZ ÜZERİNDE HACİZLER OLMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Bankanın Taşınmazını Aldığı - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
  ŞİKAYET ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişilerce Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/Sıra Cetveli Yapılmadan Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Olmadığı )
  İPOTEK SAHİBİ ALACAKLI BANKANIN TAŞINMAZI ALMASI ( Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler Olduğu - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği - Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
  İHALE BEDELİNİ YATIRMAK ÜZERE SÜRE VERME ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılacağı - Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Zorunlu Olduğu )"
  140Y12.HD5.3.2015E. 2014/29403 K. 2015/4789"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubu Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiğinden İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmak Üzere Paranın İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesi Gerektiği )
  İHTİYATİ HACİZ ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali - İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubunun Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiği/Haczin Kalktığından Hareketle İcra Müdürlüğünce Paranın İl Özel İdaresine Gönderilmesinin Doğru Olmadığı )
  TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubu Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiğinden İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmak Üzere Paranın İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesi Gerektiği - İcra Müdürlüğü İşleminin İptali )
  SIRA CETVELİ ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubunun Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiği/İcra Müdürlüğünce Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
  TEMİNATA KONAN HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Hukuk Mahkemesinin Kararında İl Özel İdaresindeki Teminata Konan Haczin Kaldırılmasına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Paranın İade Edilmesi İşleminin İptali İle Paranın Müdürlükçe Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
  140Y12.CD5.3.2015E. 2014/29710 K. 2015/4930"İCRA TAKİBİ YAPAN MALEZYA FİRMASINA TEMİNAT YATIRMASI YÖNÜNDEKİ İCRA DAİRESİ KARARININ İPTALİ ( Mahkemece İstemin Reddinin Hatalı Olduğu - Uluslararası Sözleşmelerin Bulunduğu/Mütekabiliyet Şartı/İngiliz Hükümeti ile Yapılan Sözleşme/Malezyanın Bağımsızlığının Anlaşma Kapsamından Çıkarmayacağının Kabulü )
  ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN ADALET BAKANLIĞINA SORULMASI GEREĞİ ( Malezyanın Bağımsızlığı Kazanmasının Sözleşmeyi Geçersiz Kılmayacağı )
  İNGİLİZ DEVLETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME ( Malezyanın Bağımsızlığını Kazanmış Olmasının Sözleşmeyi Geçersiz Kılmayacağı - Yerel Mahkemece Bağımsızlık Nedeniyle Malezyanın Uluslararası Anlaşma Kapsamında Olmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu/Hukuki Dayanaktan Yoksun Olduğu/Adalet Bakanlığına Sorulması Gereği )
  BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir ise Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılması Gerektiği - Mahkemece Şikayetin Reddi Yönünde Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Teminat Gösterme Şartı )
  TEMİNAT GÖSTERMEDEN İSTİSNA ( Yerel Mahkemece Anılan Uluslararası Sözleşmenin Adalet Bakanlığına Gönderilerek Sözleşmedeki Muafiyetin Malezya'nın Bağımsızlığını Kazanmasıyla Geçersiz Hale Gelip Gelmediğinin Sorularak Sonuca Göre Karar Verileceği - İngiliz Devleti ile Yapılan Uluslararası Sözleşme )"
  140Y12.HD17.2.2015E. 2014/32019 K. 2015/3124"SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİNİ REDDEDEN MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İcra Dairesinin Borçlunun 3. Kişilerdeki Alacakları Üzerinde Başka Hacizler Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
  ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE BORÇLUYA AİT ALACAK ÜZERİNE KONULAN HACİZLER ( İlk Haczi Koyan İcra Dairesince Alacak Üzerindeki Hacizlere İlişkin Bilginin Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği - Üçüncü Kişiden Gelen Paranın Dosya Alacaklısına Ödenmiş Olmasının Sıra Cetveli Yapılmasına Engel Olmadığı/Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Yanlışlıkla Ödemesi Yapılan Paranın O Kimseden Geri Alınabileceği )
  ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MAHCUZ PARA ÜZERİNDEKİ DİĞER HACİZLERİ BİLDİRMEMESİ ( Haczedilen Paranın İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderildiği/İcra Müdürlüğünce Dosyaya Gelen Paradan Takip Alacaklısına Dosya Borcu Ödenerek Fazla Paranın Parayı Gönderen Üçüncü Kişiye İade Edildiği - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu/Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenleneceği - Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu/Şikayetin Kabulü İle Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
  140Y12.HD13.1.2015E. 2014/30336 K. 2015/422"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın İhalesi Sonucu Elde Edilen Paradan İpotek Bedelleri Ödendikten Sonra Kalan Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
  ŞİKAYETÇİNİN TARAFI OLMADIĞI TAKİP DOSYASI ( Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Olmadığı - Mahkemece Belirtilen Sebeplerle Şikayetçinin İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
  AKTİF HUSUMET ( Şikayet Eden Üçüncü Kişi İcra Dosyasının Tarafı Değil İse de Haciz Alacaklısı Olması Sebebiyle Aktif Husumet Ehliyeti Olduğu - Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )
  HACZİN DÜŞTÜĞÜNE DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )"
  140Y12.HD12.1.2015E. 2014/23591 K. 2015/157"İHALE BEDELİ YATIRMA SÜRESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verildiği - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Haciz Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Şikayetin Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
  İHALE ALICISININ 10 GÜNLÜK BEDEL YATIRMA SÜRESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Şikayetin Reddedilemeyeceği - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Haciz Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği/Reddinin İsabetsizliği )
  HACİZ KONULAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği )"
  140Y12.HD22.12.2014E. 2014/32509 K. 2014/31030"ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN MÜDÜRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatıldığı/Borçluya Ait Menkullerin Alacağa Mahsuben İhale Edildiği - 3. Kişinin İcra Müdürlüğünden Sıra Cetveli Yapılması Talebinin Reddedildiği/Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu - İhale Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
  SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatıldığı/Borçluya Ait Menkullerin Alacağa Mahsuben İhale Edildiği - 3. Kişinin İcra Müdürlüğünden Sıra Cetveli Yapılması Talebinin Reddedildiği/Birden Fazla Alacaklı Olduğundan Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu - İhale Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
  BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu )"
  140Y12.HD25.4.2014E. 2014/9206 K. 2014/12307"DERECE KARARI YAPILMASI ( Borçluya Ait Paranın veya Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gerektiği - Derece Kararının Yapılması İçin Mutlaka Satış Sonucu Para Elde Edilmesinin Zorunlu Olmadığı )
  SIRA CETVELİ YAPILMAKSIZIN BAKİYE İHALE BEDELİNİN TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ HESABINA AKTARILMASI ( Bakiye İhale Bedelinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Olarak Taşıtlar Vergi Dairesi Hesabına Aktarıldığı - Şikayetçi Kendi Alacağın Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Sıra Cetveli Yapılacağı/İtirazlar Sırasında Tartışılması Gereken Alacağın Rüçhanlı Olması Durumu Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan İcra Müdürlüğünün Karar Veremeyeceği )
  ŞİKAYETÇİNİN KENDİ ALACAĞININ ÖNCELİKLİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ ( Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği - İtirazlar Sırasında Tartışılması Gereken Alacağın Rüçhanlı Olması Durumu Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan İcra Müdürlüğünün Karar Verme Yetkisi Bulunmadığı )"
  140Y12.HD25.2.2014E. 2014/1111 K. 2014/5193"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Davacının İhale Konusu Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığını - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğundan ve İhale Bedeli Alacakları Karşılamadığından Sıra Cetvelinin Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Görülmediği - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
  SIRA CETVELİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Mahkemece Birden Fazla Alacaklı Bulunması Nedeniyle İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırmasının Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilirse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )
  İHALE BEDELİNİ YATIRMAK ÜZERE SÜRE VERİLMESİ ( Alacaklının İhale Konusu Taşınmazı İhalede Alacağına Mahsuben Aldığı/Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Haciz Bulunduğu - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırmasının Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilirse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )
  BİRDEN FAZLA ALACAKLININ BULUNMASI ( Davacının İhalede İhale Konusu Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığını - İhale Bedeli Alacakları Karşılamadığından Sıra Cetveli Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Sıra Cetveli Yapılmadan Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Olmadığı )"
  140Y12.HD19.2.2014E. 2013/35072 K. 2014/4439"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmazın Tapu Kaydından Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklılara İtirazlarını İleri Sürme Hakkı Tanınacağı )
  ŞİKAYET ( Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmazın Tapu Kaydından Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİ ( Tasarrufun İptali Davası/Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmaz Üzerinde Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )
  ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞ ( Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmazın Tapu Kaydında Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
  140Y23.HD14.1.2014E. 2013/7887 K. 2014/87"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI İPTAL İSTEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yapılan Sıralamanın İİK.nın 140/1. Md.si Uyarıca İcra Müdürlüğü'nce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Olduğu Gibi İspat Yükünün Davalıda Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Bu İlkelere Göre Çözümlenmesinin Doğru Olmadığı )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
  NETİCE-İ TALEPLE BAĞLI OLMA ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek ve İspat Yükü Davalıya Yüklenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
  İSPAT YÜKÜ YÖNÜNDEN GENEL İLKELERE UYGUN OLARAK UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-İ Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığı/İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )"
  140Y12.HD16.12.2013E. 2013/33626 K. 2013/40130"ŞİKAYET ( Şikayetçi Satış İşleminin İptalini İstemiş İse de Şikayetinin Nedeni Kendisinin de Rehin Alacağı Bulunduğu ve Bu Alacağının Dikkate Alınmadığına İlişkin Olup Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİ ( Şikayet - Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
  SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şikayetinin Nedeni Kendisinin de Rehin Alacağı Bulunduğu ve Bu Alacağının Dikkate Alınmadığına İlişkin Olup Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Verileceği )"
  140Y23.HD19.9.2013E. 2013/4297 K. 2013/5554"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (SGK Başkanlığında Yapılan Sıralamanın Bir Sıra Cetveli Olmadığı - SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İnceleme Görevinin İcra Mahkemelerine Ait Olmadığı)
  SGK BAŞKANLIĞINDA YAPILAN PAYLAŞTIRMA İŞLEMİ (Sıra Cetveli Olmayıp Kaydi Hacizlerin Tarihlerinin Gösterildiği Bir Listeleme İşlemi Olduğu - Bu İşleme Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olmadığı/İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu)
  YARGI YOLU (SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemelerinin Değil İdari Bir İşlemin İptali Olarak İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu - Sıra Cetveline Şikayet)
  GÖREV (Sıra Cetveline Şikayet - Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemelerinin Değil İdari Bir İşlemin İptali Olarak İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu)
  İDARİ İŞLEM (SGK Başkanlığında Yapılan Sıralama Bir Sıra Cetveli Olmayıp Kaydi Hacizlerin Tarihlerinin Gösterildiği Bir Listeleme İşlemi Olduğu - İdari Bir İşlemin İptalinin İdari Yargıdan İstenebileceği/İdari Yargının Görevli Olduğu Sonucuna Varılması Gerektiği)"
  140Y12.HD17.9.2013E. 2013/19331 K. 2013/28902"HACİZLİ MALLARIN SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARA YETMEMESİ ( İcra Dairesince Alacaklılar Listesi Yapılması Gereği - Kendi Alacaklarının Önceliği Bulunduğu İddiasıyla Yapılan Şikayet Yargılamasında Şikayetçinin İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Vermek Amacıyla Sıra Cetveli Yapılması Kararı Verilmesi Gereği )
  ALACAĞIN ÖNCELİKLİ OLDUĞU ŞİKAYETİ ( Hacizli Malların Satış Tutarının Bütün Alacaklara Yetmemesi Durumunda Alacaklılar Listesi Yapılması Gereği - Alacağının Önceliği Olduğu Şikayetinin Reddi Yerine Alacaklılar Listesi Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
  140Y23.HD1.4.2013E. 2012/6034 K. 2013/2053"İFLAS SIRA CETVELİNE KAYDEDİLEN ALACAĞIN TERKİNİ ( Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Davacının Ne Kadarlık Alacağının İflas Masasına Kayıt Edilmesi Gerektiğine Dair Kesinleşmediği - Bu Dosyanın Sonucunun Bekleneceği )
  ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDI ( İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Davacının Ne Kadarlık Alacağının İflas Masasına Kayıt Edilmesi Gerektiği Yönünde Henüz Kesinleşmediği - Söz Konusu Dosyanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği/İflas Sıra Cetveline Kaydedilen Alacağın Terkini )
  İFLAS SIRA CETVELİ ( Kaydedilmiş Olan Davalı Alacağının Terkini İstemi - Aktif Husumet Ehliyetini Etkileyeceği Gözetilerek Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
  BEKLETİCİ MESELE ( İflas Sıra Cetveline Kaydedilen Alacağın Terkini - Bu Dava Açısından Aktif Husumet Ehliyetini Etkileyeceğinden Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Sonucunun Beklenmesi Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
  AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Davacının Sıra Cetvelinde Alacaklı Sıfatıyla Yer Almamasının Bu Dava Açısından Aktif Husumet Ehliyetini Etkileyeceği - Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )"
  140Y12.HD25.3.2013E. 2013/2571 K. 2013/11044"SÜRESİZ ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Anılan Yasa Hükmüne Aykırı Şekilde Sıra Cetveli Yapmadan Ödeme Yapması ve Sıra Cetveli Yapılması Talebini Reddetmesi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olması Nedeniyle )
  İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİ YAPMADAN ÖDEME YAPMASI ( Sıra Cetveli Yapılması Talebini Reddetmesi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olup Bu Konudaki Şikayet Süresiz Olduğu )
  ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Anılan Yasa Hükmüne Aykırı Şekilde Sıra Cetveli Yapmadan Ödeme Yapması ve Sıra Cetveli Yapılması Talebini Reddetmesi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olup Bu Konudaki Şikayet Süresiz Olduğu )"
  140Y12.HD6.3.2013E. 2013/3036 K. 2013/7700"SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
  HACİZ SIRASI ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
  ÖDEME ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )"
  140Y23.HD12.7.2012E. 2012/2084 K. 2012/4880"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği/Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği )
  ŞİKAYET ( İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Taalluk Etmeyip Yalnız Sıraya Dairse Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği )
  USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği - Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği/Sıra Cetveline Şikayet )"
  140Y23.HD4.7.2012E. 2012/2522 K. 2012/4598"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
  SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
  İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİ DÜZENLEMEDEN PAYLAŞTIRMA YAPAMAMASI ( Alacaklılar Arasında Dosyaya Gelen Paranın Paylaştırılmasına Karar Verildiği )"
  140Y12.HD21.6.2012E. 2012/5670 K. 2012/21865"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Birden Fazla Alacaklı/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/2004 S.K.133 M. Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
  İHALE BEDELİ (Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatırması Gerektiğinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
  BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İhalenin Feshi Davası - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatıramayacağı )"
  140Y23.HD4.6.2012E. 2012/2147 K. 2012/3910"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasında Düzenleneceği - Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
  SIRA CETVELİNİN İLK KESİN HACZİN KONULDUĞU İCRA DOSYASINDAN BAŞKA BİR DOSYADAN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )"
  140Y12.HD7.5.2012E. 2011/30500 K. 2012/15519"HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Islahın Tazminat Davasının Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılması Gereği - Süresinde Tazminat Harcı Yatırılmadığından Islah ve Tazminattan Söz Edilemeyeceği )
  ISLAH ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Hak Düşürücü Süre İçinde Islah Edildiği - Süresinde Tazminat Harcı Yatırılmadığından Islah ve Tazminattan Söz Edilemeyeceği )
  TAZMİNAT TALEBİ ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Hak Düşürücü Süre İçinde Islah Edildiği - Süresinde Tazminat Harcı Yatırılmadığının Gözetileceği )
  SIRA CETVELİ ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Harcının Yatırılmadığı - Sıra Cetveli de Bulunmadığı/Paranın Paylaştırılması Sonucunu Doğuracak Biçimde Karar Verilemeyeceği )"
  140Y23.HD24.2.2012E. 2011/4391 K. 2012/1367"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (Şikayetçinin Takip Dosyasından Yasal Süre İçinde Satış İstemediği/Haczin Düştüğü - 2000 Yılından Bu Yana Herhanbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddine Karar Verileceği/Kararın Onanacağı)
  YASAL SÜRE İÇİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİ (Haczin Düştüğü - Takibin 6183 S.K. Tabi Olduğunun Kabulü Halinde Dahi Uzun Bir Süre Hiçbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddi/Kararının Onanacağı/Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz)"
  140Y12.HD30.11.2011E. 2011/6393 K. 2011/25411"SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILARIN ALACAĞINI TAMAMEN ÖDEMEYE YETMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetvelinde İpotekli Alacaklılarla Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )
  SIRA CETVELİ ( İcra Takibinde Yapılan Satış Soncu Elde Edilen Satış Bedelinin Alacaklaların Alacağının Tamamına Yetmemesi Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - Düzenelen Sıra Cetvelinde İpotek Alacaklıları ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )"
  140Y12.HD28.11.2011E. 2011/27551 K. 2011/24680"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satılan Birinci Taşınmazın Borcu Fazlasıyla Karşılacığı İddiası - Davacının İddalarının Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinden Sayılamayacağı - Mahkemenin Bakiye Borcun Belirlenmesinde Hata Yaptığı )
  SATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Eldeki Davada Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinin Bulunmadığı )
  ALACAKLILAR SIRA CETVELİ ( İhale Bedelinin Paylaştırılması İçin Düzenleneceği - İcra Müdürünce Düzenlenen Sıra Cetveli İle İhale Bedelinin Dosya Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği/Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Haciz )"
  140Y23.HD6.10.2011E. 2011/706 K. 2011/883"SIRA CETVELİ DÜZENLEME YETKİSİ ( İcra Müdürlerine Ait Olduğu Vergi Dairesinin Sıra Cetveli Düzenleme Yetkisi Bulunmadığı - İdari Nitelikli Bir İşlemin İptalinin İdari Yargı Yerinden İstenebileceği )
  VERGİ DAİRESİNİN SIRA CETVELİ DÜZENLEMESİ ( Yetkisi Bulunmadığı - Sıra Cetveli Düzenleme Yetkisinin İcra Müdürlerine Ait Olduğu )"
  140Y12.HD24.2.2011E. 2010/16982 K. 2011/1880"SIRA CETVELİ (Satış Tutarı Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmezse İcra Dairesi Alacaklıların Bir Sıra Cetvelini Yapacağı)
  ŞİKAYET (İcra Müdürlüğünün İcra Takibine Konu Edilen İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Satış Bedelinin Her İki Dosya Alacağını Karşılamadığı Anlaşılmakla İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğinden Kabulü Gerektiği)
  İPOTEK ŞERHİ BULUNMASI (İcra Müdürlüğünün İcra Takibine Konu Edilen İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Satış Bedelinin Her İki Dosya Alacağını Karşılamadığı Anlaşılmakla İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği)"
  140Y12.HD15.2.2011E. 2010/20151 K. 2011/659"SIRA CETVELİ YAPMA ZORUNLULUĞU ( Satış Tutarının Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
  İHALE BEDELİ ( Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
  ALACAKLILARIN ALACAKLARINI ÖDEMEYE YETMEYEN SATIŞ TUTARI ( İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
  140Y19.HD2.2.2011E. 2010/13302 K. 2011/1032"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu - Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetileceği )
  SIRA CETVELİNİ DÜZENLEME GÖREVİ ( Malın Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Düzenleyeceği - Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu )
  İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİNİ DÜZENLEYECEĞİ ( Sıra Cetvelinin İptali İsteminde Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
  140Y19.HD13.12.2010E. 2010/9817 K. 2010/14114"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yaptığı Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu )
  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Dava Dışı Bankanın Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  YASAL FAİZ ORANI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGULANAN FAİZ ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borcu Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Bankanın Kendi Borçlusuna Uyguladığı Kredi Faiz Oranından Davalı Şirketin Yararlanamayacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
  140Y12.HD30.11.2010E. 2010/15323 K. 2010/28321"HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARA YETMEMESİ ( İcra Dairesince Alacaklıların Sıra Cetveli Yapılıp ve Haciz Sahibi Alacaklılar Sıra Cetvelinde Tarih Sırasıyla Yer Alacakları - İcra Dosyasının Tarafı Olmasa da Haciz Alacaklısının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
  SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ ( Satış Tutarını Bütün Alacaklıların Alacağını Ödemeye Yetmemesi Halinde Sıra Cetveli Yapılarak İlgililere Tebliği Gereği - İcra Dosyasını Tarafı Olmasa da Haciz Koyduran Alacaklıların Sıra Cetveli Düzenlenmesini Talep Etmekte Hukuki Yararı Bulunduğu )"
  140Y4.HD29.4.2010E. 2009/8968 K. 2010/5127"BELEDİYEDEN OLAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İcra Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Ödeme Yazılarının Önceliğini Saptamak veya Aynı Gün Gelen Ödeme Yazıları Gereğince Hangi Alacaklıya Ne Oranda Ödeme Yapılacağını Belirlemek İcra Müdürlüğünün Yetki ve Görevi Olduğu )
  SIRA CETVELİ ( Yapılacak Bir Sıra Cetveli İle Alacaklar Belirlenmeli ve Alacaklıların Varsa İtiraz ya da Şikayetleri Yetkili İcra Mercii ya da Mahkeme Tarafından Sonuca Bağlandıktan Sonra Ödeme Yapılması Gerektiği )
  ÖDEME VE ALACAKLARIN BELİRLENMESİ ( Belediyeden Olan Alacağın Tahsili - İcra Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Ödeme Yazılarının Önceliğini Saptamak veya Aynı Gün Gelen Ödeme Yazıları Gereğince Hangi Alacaklıya Ne Oranda Ödeme Yapılacağını Belirlemek İcra Müdürlüğünün Yetki ve Görevi Olduğu )"
  140Y19.HD19.11.2009E. 2009/8667 K. 2009/10967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği/Şikayetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı - Sıra Cetvelinin İpotekli Takip Dosyasından Düzenlenmesinin Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN İPOTEKLİ TAKİP DOSYASINDAN DÜZENLENMESİ ( Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
  İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA DOSYASINDAN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Şikâyetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin İcra Mahkemesi Kararının Yerinde Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği )"
  140YHGK3.6.2009E. 2009/12-187 K. 2009/223"SIRA CETVELİ DÜZENLENMEMESİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
  KONUSUZ KALAN ŞİKAYET ( “Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveli Düzenlenmemesine İlişkin İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verilmesi Gerektiği )"
  140Y19.HD26.3.2009E. 2009/1393 K. 2009/2365"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporda Rehnin Aleniyet Unsurunu Taşımadığı ve 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceğinin Belirtildiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
  TAŞIT KREDİSİ VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bedeli Paylaşıma Konu Taşıtın Bankanın Doğmuş ve Doğacak Bütün Borçları İçin Teminat Teşkil Ettiği Hükmünü İçerdiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Sıra Cetveline İtiraz - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )"
  140Y19.HD27.3.2008E. 2008/1187 K. 2008/3081"KARARIN İÇERİĞİ ( Tarafların Kimlikleri İle Vekilleri ve Adreslerinin İddia ve Savunmaların Özetinin Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılması Gerektiği )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Sıra Cetveline Esas Alacakların Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği )
  SIRA CETVELİNE ESAS ALACAKLAR ( Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - Sıra Cetvelinin İptali Davası )"
  140Y19.HD29.11.2007E. 2007/6385 K. 2007/10718"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddia Ettiği/İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - İtirazın İptaline İlişkin Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )
  İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddiası İle Sıra Cetveline İtiraz Davası Açtığı - İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü/İtirazın İptali Dava Dosyasının İncelenmesi ve Her İki Taraf Hacizlerinin Düşüp Düşmediğinin Belirleneceği )
  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddiası İle Sıra Cetveline İtiraz Davası Açtığı - İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü/İtirazın İptali Dava Dosyasının İncelenmesi ve Her İki Taraf Hacizlerinin Düşüp Düşmediğinin Belirleneceği )
  PAY AYRILMAMASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddia Ettiği/İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - İtirazın İptaline İlişkin Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )"
  140YHGK3.5.2006E. 2006/19-251 K. 2006/257"ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraza İlişkin - Bozma İlamında Getirtilmesi Gereğine İşaret Edilen Dosya Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu )
  DİRENME ( Bozma İlamında Getirtilmesi Gereğine İşaret Edilen Dosya Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairesince İncelenmesi Gereği )
  BOZMA İLAMINDA GETİRTİLMESİ GEREĞİNE İŞARET EDİLEN DOSYA ( Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairesince İncelenmesi Gereği )"
  140Y19.HD1.12.2005E. 2005/7688 K. 2005/11947"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
  HACZE İŞTİRAK ( Sıra Cetveline İtiraz - Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )
  DEVRALINMIŞ ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN KONULAN HACİZ ( 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )"
  140Y19.HD1.12.2005E. 2005/6586 K. 2005/11935"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği )
  MAAŞ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
  EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Birden Fazla Haczi Halinde Sıra Cetveli Düzenlenebileceği )
  LİSTEYE ALINAN ALACAK TUTARINA YÖNELİK İDDİA ( Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz - Listeye Alınan Alacak Tutarına Yönelik İddia Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
  BANKA DEKONTU ( Sıra Cetveline İtiraz - Listeye Alınan Alacak Tutarına Yönelik İddia Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )"
  140Y12.HD20.9.2005E. 2005/13280 K. 2005/17571"ŞİKAYET ( Satış İcra Dairesince ve İcra İflas Kanun Hükümlerine Göre Yapıldığına Göre Sıra Cetvelinin de Yasanın Açıkça İfade Ettiği Gibi İcra Dairesince Yapılmasının Gerekmesi )
  SIRA CETVELİ ( Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenlenmesinin Gerekmesi-Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olması )
  SATIŞ PARASININ PAYLAŞTIRILMASI ( Satış Tutarının Bütün Alacakların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmezse İcra Dairesi Alacaklıların Bir Sıra Cetvelini Yapması )"
  140Y12.HD8.3.2005E. 2005/1474 K. 2005/4654"HACİZ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
  ALACAKLININ HACİZLİ MALI ALACAĞINA MAHSUBEN ALMASI ( Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
  İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
  SIRA CETVELİ ( Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği ) "
  140Y19.HD17.2.2005E. 2004/7158 K. 2005/1468"SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLILARIN ALACAĞINI ÖDEMEYE YETMEMESİ ( Sıra Cetvelinin Düzenlenebilmesi İçin Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan Hacizlerle İlgili Bilgilerin Eksiksiz Olarak Belirlenmesi Gereği )
  HACZE İŞTİRAK ( İİK'nun 100. Maddesi Kapsamında Hacze İştirak Dereceleri de Gözetilerek Sıra Cetveli Düzenleneceği - Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Ödemeye Yetmemesi )
  SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Düzenlenebilmesi İçin Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan Hacizlerle İlgili Bilgilerin Eksiksiz Olarak Belirlenmesi Gereği )"
  140Y19.HD3.2.2005E. 2004/5517 K. 2005/675"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Davacı Tarafın da Haczi Bulunan Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalının İşçi Alacağının Birinci Sırada Yer Alması Nedeniyle )
  İŞÇİ ALACAĞI ( Kamu Alacağından Doğan Önceki Tarihli Hacze İştirakin Mümkün Olmaması-Öncelik Hakkının Aynı Derecede Hacze İştirak Etmiş Alacaklılar Karşısında Mümkün Olması )
  KAMU ALACAĞI ( 6183 Sayılı Yasa Hükmünce Kamu Alacağından Dolayı Önceki Tarihte Konulmuş Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )
  HACZE İŞTİRAK ( Vergi Borcundan Kaynaklanan Kamu Alacağından Dolayı Konulmuş Önceki Tarihli Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )"
  140Y19.HD12.6.2003E. 2003/5008 K. 2003/6219"HACİZ ( Süresinde Satış Talebinde Bulunulmuş ve Avans Yatırılmış İse Devam Edeceği )
  SATIŞ TALEBİ ( Süresinde Yapılması Nedeniyle Haczin Devam Edeceği )"
  140Y19.HD4.2.2003E. 2002/4755 K. 2003/984"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Takibine dayalı Olarak Yapılan Sıra Cetveline Vaki İtiraz)
  HACZİN GEÇERLİLİĞİ (Satış Bedelinin Geçerli Hacizler Arasında Öncelik Sırasına Göre Paylaştırılmasının Gerekmesi)
  SATIŞ İSTEME SÜRESİ (Menkul Hacizlerinde Bir Yıl İçinde Satış İstenmesinin Gerekmesi)
  HACZİ DÜŞEN DOSYADAN SATIŞ İSTENMESİ (Haczi Düşen Dosyadan Satış Yapılmasının Geçersiz Haczi Geçerli Kılmaması)"
  140YHGK15.11.2000E. 2000/19-1610 K. 2000/1703"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi )
  AYNI DERECEYE DAHİL ALACAKLILARDAN BİRİNİN SATIŞ İSTEMESİ ( Diğer Alacaklının Satış İstemesine Gerek Olmaması )
  SATIŞ İSTEME ( Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi Durumunda Diğer Alacaklının Satış İstemesine Gerek Olmaması )"
  140Y19.HD2.4.1998E. 1998/1670 K. 1998/2470"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi ve Rüçhan Hakkı )
  KEFİLİN HALEFİYET HAKKI ( Rehin Hakkının da Kefile Geçeceği )
  REHİNDE RÜÇHAN HAKKI ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi )
  ALACAKLIYA HALEF OLAN KEFİL ( Alacağın Fer'i Olan Rehin Hakkına da Halef Olması )"
  140Y19.HD4.12.1997E. 1997/8045 K. 1997/10332"HACZE İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İlk Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar Dikkate Alınarak Düzenleneceği )
  İHTİYATİ HACİZDEN ÖNCE KONULAN KESİN HACİZ ( İhtiyati Haczin Sıra Cetvelinde Bu Alacağa İştirak Edemeyeceği )"
  140Y19.HD4.12.1997E. 1997/7705 K. 1997/10319"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Bu İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
  GÖREVLİ MAHKEME ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Sıra Cetveli Düzenleme İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAKİP HUKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Görevli Mahkemenin İcra Tetkik Mercii Olması )
  FAİZ ( Paylaştırma Yapılırken Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Alacaklıya Ödenmesi Gereken Faizin İcra Müdürlüğünce Hesaplanmasının Gerekmesi )"
  140Y19.HD6.3.1997E. 1997/75 K. 1997/2254"MENKUL REHNİ ( Miktar Belirtilmesi Zorunlu Değildir )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Konusu Alacağın Faiz ve Fer'ilerinin Kaydedilmemesi Sebebiyle )
  LİMİTLİ REHİNDE LİMİT FAZLASI ALACAK ( Masaya Kayıt Talebi )
  FAİZ VE FER'İLER ( Rehnin Limit Miktarını Aşan Alacağın Masaya Kaydı )"
  140YHGK13.11.1996E. 1996/19-609 K. 1996/764"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Rehinli Alacaklının Önceliği )
  MENKUL REHNİ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Sıra Cetveline İtiraz )
  REHNİN ALACAKLI ADINA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI ( Menkul Rehninin Geçerli Olup Olmadığı-Sıra Cetveline İtiraz )
  REHİNLİ ARACIN YEDİEMİN TARAFINDAN BORÇLUYA TESLİM EDİLMESİ ( Menkul Rehninin Sukut Edip Etmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )"
  140Y12.HD10.11.1993E. 1993/13311 K. 1993/17553"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
  GENEL HACİZ YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması )
  KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Varsa )
  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( İİK m. 68'deki Belgelerden Olması )"
  140Y12.HD11.6.1991E. 1990/14520 K. 1991/7646"SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
  GÖREV ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi )"
  140Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
  SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"
  140Y12.HD8.6.1990E. 1990/627 K. 1990/7110"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ŞİKAYETİ ( Takipte Taraf Olmayan Kişinin Muvazaalı Alacak Yaratıldığı )
  TAKİPTE TARAF OLMAYAN KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI ( Sıra Cetvelinin Tebliği )
  SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ ( Takipte Taraf Olmayan Kişinin Şikayet Hakkı )"
  140Y12.HD22.9.1988E. 1987/12222 K. 1988/10179"HACİZLERİN İNFAZ TARİHİ ( Sıra Cetveli )
  BİRDEN FAZLA HACİZ İÇİN SIRA CETVELİ"
  140Y12.HD5.5.1987E. 1986/8969 K. 1987/6054"AYNI GÜN BİRDEN FAZLA HACİZ YAPILMASI
  HACİZLERİN SIRASI ( Aynı Gün Yapılanlar Arasında )"
  140Y12.HD14.10.1982E. 1982/6570 K. 1982/7240"İTİRAZ OLARAK NİTELENDİRİLME ( Mahkemeye Başvurma - Sıra Cetveli )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren - Mahkeme veya Mercie )
  SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Sıra Cetveline İtirazda - Mahkeme veya Mercie )"
  140YHGK22.6.1977E. 1976/12-3313 K. 1977/647"İCRA MUAMELELERİNDEN ŞİKAYET ( Borcun Esasına Yönelik İtirazın İncelenmesi )
  BORCUN ESASINA YÖNELİK İTİRAZ ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZA BAKILMASI ( İcra Tetkik Mercinin Görevine Girmesi )"

  Madde 141

  YARGITAY

  141Y23.HD19.1.2017E. 2016/2827 K. 2017/99"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlama Dayalı Alacakların İlama Uygun Şekilde Hesaplanmasının İcra Memurunun Görev Alanına Girdiği/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği Gözetilmesi Gerektiği )
  NAFAKA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İLAMLI TAKİPTE HACZEDİLEN TAŞINMAZIN SATILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiğinin Gözetileceği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
  141Y23.HD7.12.2011E. 2011/802 K. 2011/2407"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlara Ayrılmış Olan Miktarın Şikayetçiye Ödenmesi İstemi - Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
  İTİRAZ SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
  SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZLAR ( Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
  ŞİKAYET SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)"
  141Y19.HD5.5.2005E. 2004/13002 K. 2005/5150"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi - Çözümünün Genel Mahkemelerin Görevi İçinde Olduğu )
  ALACAK ( Sıra Cetvelinde Yer Alan - Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi/Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi Gereği )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi )"
  141Y10.HD10.4.2003E. 2003/2643 K. 2003/3361"İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Kesilen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
  İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
  DAVAYI KABULÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Davayı Kabul Etmesinin Haksızlığını Göstermesi )
  İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
  141Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
  İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
  SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
  İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
  141Y19.HD22.12.1993E. 1993/9136 K. 1993/7825"SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE
  SÜRE ( Sıra Cetveline İtirazda )
  ŞİKAYET EDİLEBİLECEK HUSUSLAR ( Sıra Cetveline İtiraz )
  DURUŞMA YAPILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
  MERCİ İNCELEMESİ ( Sıra Cetveline İtirazda Duruşma Yapılması )"
  141Y12.HD11.6.1991E. 1990/14520 K. 1991/7646"SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
  GÖREV ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi )"
  141Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
  SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"

  Madde 142

  YARGITAY

  142Y23.HD28.9.2017E. 2015/9338 K. 2017/2429"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Alacaklıların Alacak Miktarı Paranın İcra Dosyasına Girdiği Tarih İtibariyle Tespit Edilmesi Gerektiği/Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazılması Sebebiyle Sıra Cetvelinin Yasaya Aykırı Olarak Düzenlendiği - Şikayetin Kabul Edileceği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - İcra Müdürlüğünce Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazılması Sebebiyle Sıra Cetvelinin Yasaya Aykırı Olarak Düzenlendiği/Şikayetin Kabulüne Dair Verilen Kararın Onandığı/Karar Düzeltme İsteminin Reddedileceği )
  YASAYA AYKIRI SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ ( İcra Müdürlüğünce Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazıldığı - Şikayetin Kabulüne Dair Verilen Kararın Onandığı/Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
  142Y23.HD5.7.2017E. 2016/4719 K. 2017/1995"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiasına Dayalı Davalarda Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )
  ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASINA DAYALI İTİRAZ ( Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )
  İSPAT YÜKÜ ( Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )"
  142Y23.HD8.6.2017E. 2015/6805 K. 2017/1722"SIRA CETVELİNDEKİ ALACAKLARIN HEM SIRASINA HEM DE ESASINA İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İcra Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığından Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Konusuz Kalan Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
  SIRA CETVELİNİN İCRA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Sıra Cetvelindeki Alacakların Hem Sırasına Hem de Esasına İtiraz - İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığından Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Konusuz Kalan Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
  DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Sıra Cetvelindeki Alacakların Hem Sırasına Hem de Esasına İtiraz - Sıra Cetvelinin İcra Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığı/Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Davanın Reddi Gereği )"
  142Y23.HD12.4.2017E. 2015/2612 K. 2017/1090"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İLE ÖNCELİKLE PAY AYRILMASI TALEBİ ( Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Onanması Gerektiği )
  RÜÇHANLI ALACAK ( Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Onanacağı - Sıra Cetvelinin İptali İle Öncelikle Pay Ayrılması Talebi )
  HAPİS HAKKINDA KAYNAKLI ALACAK ( Sıra Cetvelinin İptali İle Öncelikle Pay Ayrılması Talebi - Mahkemece Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Doğru Olduğu )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İle Öncelikle Pay Ayrılması - Mahkemece Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının İsabetli Olduğu )"
  142Y23.HD23.3.2017E. 2016/6008 K. 2017/919"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemenin Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Yetkili Mahkemeyi Belirlemesinin Doğru Olmadığı )
  MAAŞ HACZİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Posta İşletme Merkezince Yasa Uyarınca Düzenlendiği Anlaşılan ve Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmünde Tanımlanan Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
  HUKUKİ NİTELENDİRME ( Hakimin Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmayıp Kanunları Resen Uygulamakla ve Neticeye Vardırmakla Yükümlü Olduğu - Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
  MUVAZAA İDDİASI ( Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlıkta 6100 S. HMK'nun 5. Md. Hükmü Uyarınca Yetkili Mahkeme Belirlenerek Uyuşmazlığın Esasının Çözümlenmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD22.3.2017E. 2016/6585 K. 2017/887"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde İlk Sırada Pay Ayrılan Davalıya Ait Alacağın Zamanaşımına Uğrayan Kısmı Tespit Edilerek Davacıya Bu Miktarın Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
  ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Diğer Davalının da Dava Açmadığı Gözetilerek Alacağın Zamanaşımına Uğrayan Kısmı Tespit Edilerek Davacıya Bu Miktarın Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verileceği - Sıra Cetveline İtiraz )
  ALACAĞININ ESASINA İTİRAZ EDİLEN KİŞİYE SIRA CETVELİNDE AYRILAN PAYIN DAVACIYA ÖZGÜLENMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde İlk Sırada Pay Ayrılan Davalı Vergi Dairesi'nin Haczine Konu Amme Alacağının Bir Kısmının Tahsilinin Zamanaşımına Uğradığı/Zamanaşımına Uğrayan Bu Miktarın Davacıya Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verileceği )"
  142Y23.HD10.3.2017E. 2016/4438 K. 2017/756"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirketin Sırasının İptal Edilmesi Halinde Dahi Şikayet Olunan Şirkete Yeni Düzenlenen Sıra Cetvelinde Pay Verilmeyeceği - Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şikayet Olunan Şirket Yönünden Şikayette Hukuki Yarar Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Usulden Reddi Gerektiği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - Şikayetin Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Alacaklılara Yani Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirket Yönünden Şikayetin Usulden Reddedileceği )
  HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirketin Sırasının İptal Edilmesi Halinde Dahi Şikayet Olunan Şirkete Yeni Düzenlenen Sıra Cetvelinde Pay Verilmeyeceği - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmayan Şikayet Olunan Şirket Yönünden Şikayette Hukuki Yarar Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Usulden Reddi Gerektiği )"
  142Y23.HD2.3.2017E. 2017/630 K. 2017/667"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )
  SATIŞ BEDELİNİN BÜTÜN ALACAKLILARIN ALACAĞINI KARŞILAMAMASI ( İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )"
  142Y23.HD17.10.2016E. 2015/5478 K. 2016/4551"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tapuda Satışa Konu Edilen Üç Taşınmazla İlgili Resmi Senette Yazılı Bedel İle Bunlara Karşılık Verildiği Öne Sürülen Bono Bedeli Arasında Fahiş Fark Olduğu Gerekçesiyle Ortada Muvazaalı Bir İşlemin Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
  MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Tapuda Gösterilen Bedelin Genellikle Gerçek Bedel Olmadığı/İlgili Taşınmazın Emlak Beyan Değerinin Dikkate Alındığı/Bu Hususun Başlı Başına Muvazaaya Delil ve Gerekçe Olamayacağı )
  TAPUDA GÖSTERİLEN BEDEL ( Genellikle Gerçek Bedel Olmadığı ve İlgili Taşınmazın Emlak Beyan Değerinin Dikkate Alındığı/Bu Hususun Başlı Başına Muvazaaya Delil ve Gerekçe Olamayacağı Gözetilmeksizin Aksi Düşüncelerle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Görülmediği - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y23.HD31.5.2016E. 2016/3482 K. 2016/3352"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şirket Hakkında Takip Yapılıp Tahsil Etme Yolu Tüketilmeden Şikayet Olunan Tarafından Prim Alacağı Sebebiyle Ortağın Aracına Haciz Konulmasının ve Şikayet Olunana Pay Ayrılmasının Doğru Olmadığı İleri Sürüldüğü - İncelemenin Alacağın Esasına ve Miktarına Değil Takip Hukukuna Dair Olduğu Gözetilerek Görevli Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Esası İnceleneceği )
  ŞİKAYETTE HASIM GÖSTERİLMEMESİ ( Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklıların da Yargılamaya Dahil Edileceği/Onlar Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği - Şikayette Hasım Gösterilmemesi ya da Eksik veya Yanlış Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Talebin Reddini Gerektirmediği )
  TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinde Aracın Satış Bedelinin Tamamının Verildiği İl Müdürlüğü'ne Husumet Tevcihi Yönünde Şikayetçiye H.M.K'nun 119/2. Md. Uyarınca Kesin Süre Verileceği/Bu Alacaklının Davaya Dahil Edilip Sıra Cetveline Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edileceği - Varsa Savunma ve Delilleri Değerlendirileceği )"
  142Y23.HD7.4.2016E. 2015/9072 K. 2016/2204"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının Aynı Davalılar Aleyhine Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayette Bulunmuş Olmasına ve Bozma Kararına Uyulmasıyla Aynı Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetlerin Birleştirilerek İnceleneceğinin Tabii Olmasına Göre Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
  ALACAĞIN SIRASINA İTİRAZ ( İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu Gözönünde Bulundurularak Göreve Dair Dava Şartı Noksanlığı Sebebiyle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
  İCRA MAHKEMESİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( İtiraz Davalılar Alacağının Doğumuna ve Miktarına Yönelik Değil Davacının Kendi Alacağı İle İlgili Sırasına Dair Olup İcra Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
  DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Davacının Kendi Alacağı İle İlgili Sırasına Dair İtirazın İncelenmesinde İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu Gözönünde Bulundurularak Göreve Dair Dava Şartı Noksanlığı Sebebiyle Davanın Usulden Reddi Gerektiği )"
  142Y23.HD4.4.2016E. 2015/3074 K. 2016/2120"SIRA CETVELİNE ALACAĞA İTİRAZ DAVASI ( Asıl Davada Açılmamış Sayılma Kararı Verilme Şartları Gerçekleştiği - Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verildiği Bu Kararın Davacı Vekiline Tebliğ Edildiği ve Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edileceği )
  GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDEİRLMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ ( Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verildiği Bu Kararın Davacı Vekiline Tebliğ Edildiği ve Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
  BİRLEŞEN TÜM DAVALAR HAKKINDA AYRI AYRI KARAR VERİLMESİ ( Bozma İlamına Yanlış Anlam Verilerek Her İki Dava Hakkında Açılmamış Sayılma Kararı Verildiği/Asıl Davada Açılmamış Sayılma Kararı Verilme Şartlarının Gerçekleştiği - Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verilmesiyle Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edileceği )"
  142Y23.HD22.2.2016E. 2015/9175 K. 2016/951"SIRA CETVELİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )
  HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
  142Y23.HD22.2.2016E. 2015/4182 K. 2016/1018"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı Anlaşılmış Olup Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
  HUKUKİ YARAR (Sıra Cetveline Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı Anlaşılmış Olup Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı)
  DAVA ŞARTI YOKLUĞU (Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı - Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı/Şikayetin Dava Şartı Noksanlığından Reddi Gerektiği)
  HACZE İŞTİRAK (Şikayetin Kural Olarak Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Alacaklılara Diğer Anlatımla Kendine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği)"
  142Y23.HD11.1.2016E. 2015/8597 K. 2016/13"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
  GÖREV (Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetvelinin İptali İstemi - HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme HMK'nın 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)"
  142Y23.HD28.12.2015E. 2015/7240 K. 2015/8517"ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Talep Edilen Miktarın Fazla Olduğu İddiası - Mahkemece Davacı Tarafın Bu İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik - Davacı İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
  TALEP EDİLEN MİKTARIN FAZLA OLDUĞU İDDİASI ( Mahkemece Davacı Tarafın Bu İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y23.HD13.11.2015E. 2015/3365 K. 2015/7282"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Feragat Dışı Davalının Takibinin ve Hacizlerinin Eski Tarihli Olmasının Tek Başına İspata Yetmeyeceği Gerekçesiyle Anılan Davalıya Yönelik Asıl ve Birleşen Davanın Kabulüne Diğer Davalılara Yönelik Birleşen Davanın Feragatten Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
  DAVADAN FERAGAT (Birleşen Dosya Davacısı Temsilcisinin Davalılardan İkisine Yönelik Davadan Feragat Dilekçesine Muvafakatı Nazara Alınarak Anılan Davalılara Yönelik Birleşen Davanın Feragatten Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz)
  ÖDEME KAYDI (Sıra Cetveline İtiraz - Feragat Dışı Davalının Takibine Dayanak Çekin Borçlusu ve Cirantası Arasındaki Ödeme Kayıtlarının Çekle İlişkilendirilemeyeceği Çekin Her Zaman Düzenlenebileceği/Bu Davalının Takibinin ve Hacizlerinin Eski Tarihli Olmasının Tek Başına İspata Yetmeyeceği)"
  142Y23.HD13.11.2015E. 2014/11192 K. 2015/7290"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Sıra Cetveline Davacının İtiraz Etmesi Daha Önce Sırada Yer Alması Gereken Dava Dışı Şahıs Tarafından Açılmış Bir Dava Bulunmaması Nedeniyle Dava Konusu Olan Sıra Cetveline İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
  ALACAĞIN TALEP EDİLEMEZ OLMASI (Davalı Şirketin Alacaklı Olduğu İcra Dosyalarındaki Alacakların Yapının Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olmadığından Bu İnşaatlar Nedeniyle Hak Edilmiş Bir Tutar Bulunmadığından Bu Alacakların Talep Edilemez Nitelikte Bulunduğu - Sıra Cetveline İtiraz)
  İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Yapının Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olmadığından Bu İnşaatlar Nedeniyle Hak Edilmiş Bir Tutar Bulunmadığından Bu Alacakların Talep Edilemez Nitelikte Bulunduğu - Sıra Cetveline İtiraz)"
  142Y23.HD26.10.2015E. 2015/6743 K. 2015/6871"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Her İki Talebin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu - Dolayısıyla Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu Dikkate Alınmadan Görevsizlik Gerekçesiyle Asıl Davanın Reddedilmesinin Doğru Görülmediği )
  YALNIZCA SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu - Her İki Talebin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu/Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu Dikkate Alınmadan Görevsizlik Gerekçesiyle Asıl Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
  GÖREV ( Şikayet Yalnızca Sıraya İse Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olacağı - Asıl ve Birleşen Davadaki Taleplerin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu/Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD19.10.2015E. 2015/6819 K. 2015/6685"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - İcra Müdürlüğünce Tanzim Edilen Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  TARAFLARIN DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - Mahkemece Her Ne Kadar Ortada Bir Sıra Cetveli Olmadığı Şeklinde Gerekçe Kurulmuş İse De Bu Gerekçenin Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği/Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
  142Y23.HD19.10.2015E. 2015/5698 K. 2015/6654"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET İSTEMİ ( 1. Sıradaki Alacağın Kesinleşme Tarihinin 24.09.2012 Tarihi Olarak Kabulü İle Dahi Şikayetçinin Kesinleşme Tarihinin 26.09.2012 Olması Sebebiyle Şikayetçi Lehine Bir Değişiklik Meydana Getirmeyeceği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
  ŞİKAYETÇİ LEHİNE DEĞİŞİKLİK ( 1. Sıradaki Alacağın Kesinleşme Tarihinin 24.09.2012 Tarihi Olarak Kabulü İle Dahi Şikayetçinin Kesinleşme Tarihinin 26.09.2012 Olması Sebebiyle Şikayetçi Lehine Bir Değişiklik Meydana Getirmeyeceği - İstemin Reddedileceği )"
  142Y23.HD16.10.2015E. 2015/7345 K. 2015/6630"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Takip Dosyasında Borçlu Olan Davacının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
  BORÇLUNUN SIRA CETVELİNE İTİRAZ HAKKI BULUNMADIĞI ( Mahkemece Şikayetin Reddi Kararının Onanması Gerektiği - Sıra Cetveline Şikayet )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Dosyasında Borçlu Olan Davacının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )"
  142Y23.HD12.10.2015E. 2015/2344 K. 2015/6488"ALACAĞININ ÜST SINIR İPOTEĞİ KAPSAMINDA KALDIĞI İDDİASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Alacağın Doğumuna ve Miktarına Değil Sıraya Yönelik Olup İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
  SIRAYA İTİRAZ ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla Sıra Cetvelinin İptali Şikayeti - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Sıraya Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetileceği )
  İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla Sıra Cetvelinin İptali Şikayeti - İpoteğin Bir Üst Limit İpoteği Olup Olmadığını Belirlemek İcra Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla/Görevli Mahkeme - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Sıraya Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
  142Y23.HD28.9.2015E. 2015/6766 K. 2015/6002"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Hukuki Yarar - Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayetçiye Pay Ayrılmadığından Şikayetçinin Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı )
  ŞİKAYETİN YERİNDE OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemece Şikayet Olunandan Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Alınmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
  HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetveline Şikayet İstemi - Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayetçiye Pay Ayrılmadığı/Şikayetin H.M.K.'nun 114/1-H ve 115/2. Md. Uyarınca Dava Şartı Noksanlığından Reddedileceği )"
  142Y23.HD1.7.2015E. 2014/8662 K. 2015/5097"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI ( Satışı Yapılan Araç Yönünden Aracın Satılması Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden İse Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesi Mümkün Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği )
  REHİNLİ ALACAĞIN RÜÇHANLI OLARAK KAYDEDİLEMEMESİ ( Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği/Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesinin Mümkün Olmadığı - Sıra Cetveline Şikayet Davasının Reddi Gereği )
  REHİNLİ ARACIN MASAYA DAHİL EDİLMEMESİ ( Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Sıra Cetveline Şikayet İsteminin Reddedileceği )
  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA MÜFLİS ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN TAKİP ( Sıra Cetveline Şikayet - Satışı Yapılan Araç Yönünden Aracın Satılması/Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesi Mümkün Olmadığından İstemin Reddedileceği )"
  142Y23.HD27.5.2015E. 2014/4374 K. 2015/3943"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Şikayetçinin Alacaklı Olmadığı Sıra Cetvelinde Borçlu Olarak Göründüğü ve Borçluya Ait Taşınmazı Muvazaalı Şekilde Temlik Alındığının Mahkeme İlamıyla Belirlenmesi Sonucu Taşınmazın Satılması Sonucu Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Açılan Davada Şikayetçinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
  ŞİKAYET ( Borçluya Ait Taşınmazı Muvazaalı Şekilde Temlik Alındığının Mahkeme İlamıyla Belirlenmesi Sonucu Taşınmazın Satılması Sonucu Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Açılan Davada Şikayetçinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
  AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Tasarrufun İptali Davası - Şikayetçinin Alacaklı Olmadığı Sıra Cetvelinde Borçlu Olarak Göründüğü ve Borçluya Ait Taşınmazı Muvazaalı Şekilde Temlik Alındığının Mahkeme İlamıyla Belirlenmesi Sonucu Taşınmazın Satılması Sonucu Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Açılan Davada Şikayetçinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı )"
  142Y23.HD7.5.2015E. 2014/4725 K. 2015/3428"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
  MAAŞ HACZİ ( Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleriyle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı )
  HUKUKİ NİTELENDİRME ( Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nunn Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü Gerektiği )
  MUVAZAA ( Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü İle Genel İlkelere ve İspat Usulüne Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y12.HD13.1.2015E. 2014/30336 K. 2015/422"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın İhalesi Sonucu Elde Edilen Paradan İpotek Bedelleri Ödendikten Sonra Kalan Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
  ŞİKAYETÇİNİN TARAFI OLMADIĞI TAKİP DOSYASI ( Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Olmadığı - Mahkemece Belirtilen Sebeplerle Şikayetçinin İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
  AKTİF HUSUMET ( Şikayet Eden Üçüncü Kişi İcra Dosyasının Tarafı Değil İse de Haciz Alacaklısı Olması Sebebiyle Aktif Husumet Ehliyeti Olduğu - Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )
  HACZİN DÜŞTÜĞÜNE DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )"
  142Y23.HD16.9.2014E. 2014/1269 K. 2014/5666"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Malların Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas Miktarına İlişkin Olması Halinde Genel Mahkemede İleri Sürüleceği - İtirazın Sıraya Yönelik Olması Halinde İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği )
  SIRA CETVELİ ( Haciz Yoluyla Takiplerde Sıra Cetvelinin Alacağın Satış Tarihinde Ulaştığı Miktar Dikkate Alınarak Düzenlenmesi Gereği - Satış Tarihinden Sonra Alacakta Meydana Gelen Artışların Rehin veya Haciz Konulan Malın Bedelinden Karşılanmayacağı )
  SATIŞ TARİHİNDEN SONRA ALACAKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER ( Rehnin veya Haciz Konulan Malın Bedelinden Karşılanamayacağı - Haciz Konulan Malın Satış Tutarının Haciz Tarihindeki Alacak ile Satış Tarihine Kadar Hesaplanacak Ferileriyle Takip Masraflarını Tazmin Edeceği )"
  142Y23.HD20.6.2014E. 2014/5296 K. 2014/4755"SIRA CETVELİNDEN TERKİN TALEBİ ( Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
  İŞLEMDEN KALDIRILAN DOSYANIN YENİLENMEMESİ ( Sıra Cetvelinden Terkin Talebi - Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
  DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Sıra Cetvelinden Terkin Talebi - Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )"
  142Y23.HD12.6.2014E. 2014/831 K. 2014/4547"ŞİKAYET TALEBİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Sıra Cetvelinde Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Takip Dosyası Sıra Cetvelinin 7. Sırasında Yer Almış Olup Mahkemece Şikayetçinin Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazlarının İİK'nın 101 ve 206 Md.leri Kapsamında Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dar Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Şikayet Olunanın Şikayetçinin Alacağının Esası İle İlgili Savunma Olarak İleri Sürdüğü Hususları Tartışamayacağı Bunların Dava Yoluyla İddia Eden Alacaklılar Tarafından Ayrıca Genel Mahkemelerde İleri Sürülmesi Gerektiği - Şikayetçinin Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazlarının İİK'nın 101 ve 206 Md.leri Kapsamında Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  NAFAKA ALACAĞININ ÖNCELİĞİ ( Sıra Cetveline Şikayet Talebi - Dar Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Şikayet Olunanın Şikayetçinin Alacağının Esası İle İlgili Savunma Olarak İleri Sürdüğü Hususları Tartışamayacağı Bunların Dava Yoluyla İddia Eden Alacaklılar Tarafından Ayrıca Genel Mahkemelerde İleri Sürülmesi Gerektiği )"
  142Y12.HD3.6.2014E. 2014/13914 K. 2014/16090"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kesinleşmesinde Tek Bir Davanın Sonucuna Bırakılmayıp Taraflardan Biri İçin Kesinleşmiş Sayılmasının Tüm Taraflar İçin Kesinleştiği Anlamına Gelmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilemeyeceği )
  SIRA CETVELİNİN KESİNLEŞMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Taraf Olmayanlar Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilmemesi Gerektiği )
  İCRA DOSYASINDAN PARANIN ÖDENMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Taraf Olmayanlar Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilemeyeceği )"
  142Y23.HD6.3.2014E. 2014/611 K. 2014/1681"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Şikayetin Esasının İncelenmesine Geçilmesi Doğru Olmadığı - Haciz Talebi ve Kararı Olmaksızın Tapu Kaydına Konan Hacze Geçerlilik Tanımak Suretiyle Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
  HUSUMET ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet - Haciz Tarihlerinin Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Takip Dosyasından Konan Haciz Tarihinden Sonra Olduğunu İleri Sürülen Dosyalardaki Alacaklılara Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
  HACİZ TALEBİ ( Olmayan Şikayet Olunanların Garameten Paylaşımdan Çıkması Gereğine İşaret Edilmesi Suretiyle İcra Müdürlüğüne Yeni Sıra Cetvelinin Sırasına İlişkin Talimat Verilmesi ve Hüküm Fıkrasında Gerekçe Tekrarlanmadan Şikayete Konu Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
  TAPU KAYDINA KONAN HACİZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet - Haciz Talebi Olmayan Şikayet Olunanların Garameten Paylaşımdan Çıkması Gerektiği/Haciz Talebi ve Kararı Olmaksızın Tapu Kaydına Konan Hacze Geçerlilik Tanımak Suretiyle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
  142Y23.HD24.2.2014E. 2014/710 K. 2014/1272"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 6100 Sayılı Kanunun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Uyarınca Yargılamanın Yürütülmesi Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
  BASİT YARGILAMA USULÜ ( Şikayet Olunana Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilerek Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 6100 Sayılı Kanunun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Uyarınca Yargılamanın Yürütülmesi ve Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerektiği )
  TAHKİKATIN DURUŞMALI YAPILMASI ( Mahkemenin Takdirine Göre Duruşma Açılmasının Gerekli Görüldüğü Hallerde İlgililerin Duruşmaya Çağrılmasının Yasal Bir Gereklilik Olduğu - Şikayet Olunana Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilerek 2004 S. İİK'nun 18. Md. Hükmü Uyarınca Duruşma Açılması Gerektiği )
  DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ( Sıra Cetveline Karşı Şikayette Bulunulması Halinde Takdir Hakkının Duruşma Yapılarak Kullanılmasının Kanunun Amacına Uygun Düşeceği - Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerekirken Evrak Üzerinden Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
  142Y23.HD31.1.2014E. 2013/7870 K. 2014/612"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Davalı Limited Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Alacağın Mevcudiyetine Dair Ayrı Bir Dava Görüldüğü ve Bu Davanın Hükme Bağlandığı - Anılan Dosyada Belirlenen Tutarın Davalı Alacağı Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hususunda İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
  KESİN HÜKÜM (Sıra Cetveline İtiraz - Davalı Limited Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Alacağın Mevcudiyetine Dair Ayrı Bir Dava Görüldüğü ve Bu Davanın Hükme Bağlandığı/Bu Hususun Gözden Kaçırılması ve Sadece Kayıtlar Çerçevesinde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
  DELİL NİTELİĞİ (Davalı Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Ayrı Bir Dava Olarak Görülen ve Hükme Bağlanan Alacağın Mevcudiyetine Dair Dosyada Belirlenen Tutarın Davalı Alacağı Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hususunda İnceleme Yapılması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz)"
  142Y23.HD30.1.2014E. 2013/7793 K. 2014/585"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin 1. Sırasında Bankanın Gösterildiği ve Sıra Cetvelinde Davalı Borçluya Pay Verilmediğinin Anlaşıldığı Bu Sıra Cetveliyle İlgili Davanın Reddi Gerektiği )
  BORÇLUYA PAY VERİLMEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde Davalı Borçluya Pay Verilmediğinin Anlaşılmasına Rağmen Bu Sıra Cetveliyle İlgili Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Davanın da Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )"
  142Y23.HD14.1.2014E. 2013/7887 K. 2014/87"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI İPTAL İSTEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yapılan Sıralamanın İİK.nın 140/1. Md.si Uyarıca İcra Müdürlüğü'nce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Olduğu Gibi İspat Yükünün Davalıda Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Bu İlkelere Göre Çözümlenmesinin Doğru Olmadığı )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
  NETİCE-İ TALEPLE BAĞLI OLMA ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek ve İspat Yükü Davalıya Yüklenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
  İSPAT YÜKÜ YÖNÜNDEN GENEL İLKELERE UYGUN OLARAK UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-İ Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığı/İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD11.11.2013E. 2013/7806 K. 2013/6966"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Taraflar Arasında Doğrudan Bir İlişki Bulunmadığı - Davanın Ticari Bir Dava Olmadığı/Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
  GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı - Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD1.11.2013E. 2013/4976 K. 2013/6713"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacağın Esas ve Miktarına İlişkin İtirazların İncelenmesinin Genel Mahkemelerin Görevinde Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Alacağın Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğü )
  SIRA CETVELİNDE ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesinin Genel Mahkemenin Görevinde Olduğu - Alacağın Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğü/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Esasa Girilerek Hüküm Oluşturulamayacağı )
  ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Alacağın Esas ve Miktarına İlişkin İtirazların İncelenmesi Genel Mahkemelerin Görevinde Olduğu/Görevsizlik Kararı Verileceği )"
  142Y23.HD10.10.2013E. 2013/4982 K. 2013/6279"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Bankanın Alacaklarının Limit İpoteğinden Kaynaklanan İmtiyazlı Alacak Olduğunu Belirterek Paylaştırmaya İlişkin İcra Müdürünün Kararının İptali İstemi - İpoteğin Üst Lİmit İpoteği Olduğu/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğünün Kararının Kaldırılması Kararı Yerinde Olduğu )
  LİMİT İPOTEĞİNDEN KAYNAKLANAN İMTİYAZLI ALACAK ( Sıra Cetveline Şikayetin Kabulünün Hukuka Uygun Olduğu - İpotek Akit Tablosuna Göre Banka İle Borçlu Arasında Konut Finansmanı Kredileri ve Her Türlü Krediler Nedeniyle 1. Derecede Taşınmaz İpoteği Tesis Edildiği/İpoteğin Üst Limit İpoteği Olduğu )
  İCRA MÜDÜRÜNÜN PAYLAŞTIRMAYA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Bankanın Alacaklarının Limit İpoteğinden Kaynaklanan İmtiyazlı Alacak Olmasına Rağmen Sıra Cetvelinde Kendisine Yer Verilmediğini İleri Sürerek - İpoteğin Üst Limit İpoteği Olduğu/Şikayetin Kabulü ) "
  142Y23.HD27.9.2013E. 2013/4482 K. 2013/5836"SIRA CETVELİNDE GARAMETEN PAYLAŞIMA İTİRAZ ( Mahkemece Davacının Alacağının İşçi Alacağı Olduğunu İleri Sürerek Vergi Dairesi Alacağıyla Garameten Paylaştırma Yapılmasına Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
  DAVANIN AÇILMA TARİHİ ( Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılacağı - Sıra Cetvelinin Davacı Tarafa Tebliği Edildiği Tarihinden İtibaren 7 Günlük Yasal Sürede Davanın Açılmış Olduğu/Tevzi Formu Üzerindeki Tarihinin Dava Tarihi Olarak Kabulüyle Davanın Süreden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
  DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI ( Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma İtiraz - Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunulmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu/Davanın Usulden Reddedileceği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma İtiraz - Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunulmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
  KARARININ GEREKÇE BÖLÜMÜYLE HÜKÜM SONUCUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Mahkemece Kısa Kararda ve Gerekçeli Kararın Hüküm Bölümünde Davanın Süre Yönünden Reddine Karar Verildiği Halde Gerekçe Bölümünde Uyuşmazlığın Esasının da Tartışıldığı - Kararının Gerekçe Bölümüyle Hüküm Sonucunun Çelişkili Olmasının Mahkeme Kararlarının Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Açık Olması Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )"
  142Y23.HD20.9.2013E. 2013/4680 K. 2013/5617"ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede/Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Adı Yazılmak Suretiyle Hasımsız Olarak Şikayette Bulunulmasının Doğru Olmadığı - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklıların da Yargılamaya Dahil Edilip Onlar Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği )
  HASIMSIZ OLARAK ŞİKAYETTE BULUNMA ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Eksik veya Yanlış Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Talebin Reddini Gerektirmediği/Mahkemece Şikayetçiye Sıra Cetvelinde Sadece Kendisine Pay Ayrılan Alacaklısına Husumet Tevcihi Yönünden Kesin Süre Verilip Bu Alacaklının Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
  HUSUMET TEVCİHİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Şikayette Hasım Gösterilmemesi Eksik veya Yanlış Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Talebin Reddini Gerektirmediği/Mahkemece Şikayetçiye Sıra Cetvelinde Sadece Kendisine Pay Ayrılan Alacaklısına Husumet Tevcihi Yönünden Kesin Süre Verilip Bu Alacaklının Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanacağı - Dosya Üzerinden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
  TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi/Hasımsız Olarak Şikayette Bulunma - Mahkemece Şikayetçiye Sıra Cetvelinde Sadece Kendisine Pay Ayrılan Alacaklısına Husumet Tevcihi Yönünden Kesin Süre Verilip Bu Alacaklının da Davaya Dahil Edilip Duruşma Açılacağı )"
  142Y23.HD29.5.2013E. 2013/3382 K. 2013/3597"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )
  ÇEKLERİN İBRAZ TARİHLERİNİN HIRSIZLIK OLAYINDAN ÖNCE OLMASI ( Davalı Alacağının Davacı Alacağından Daha Önce Doğduğu - Davalı Tarafından Borçlunun Karşılıksız Çek Keşide Etmesi ve Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması İçin Şikâyet Hakkının Kullanıldığı/Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )
  ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının Alacağının Oluştuğu Tarihte Davacı Şirketin Borçludan Bir Alacağı Bulunmadığı ve Bu Nedenle Davalının Davacının Alacağına Yönelik Muvazaa Yapmasının Mümkün Olmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
  İSPAT KÜLFETİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )
  DAVALI ALACAĞININ DAVACI ALACAĞINDAN DAHA ÖNCE DOĞMASI ( Alacağın Tahsili İçin Girişilen İcra Takibinde Davalı Tarafından Borçlunun Karşılıksız Çek Keşide Etmesi ve Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması İçin Şikâyet Hakkının Kullanıldığı - Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )"
  142Y23.HD16.4.2013E. 2013/2081 K. 2013/2476"SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
  İCRA MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
  GÖREVSİZLİK KARARI ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin İcra Mahkemesi Sıfatı Bulunmadığından Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD5.4.2013E. 2013/1567 K. 2013/2176"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Sıra Cetveli İçin Muhtelif Alacaklılar Tarafından Farklı Tarihlerde Aynı Alacaklılara Husumet Yöneltilerek Davalar Açılmış Olması Halinde Açılan Tüm Davaların Birlikte İncelenerek Tek Bir Kararla Sonuçlandırılacağı )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Sıra Cetveline Yönelik Açılmış Başka Davalar Olup Olmadığı Araştırılacağı - Davaların Birlikte İncelenmesinin Birbiriyle Çelişik Hükümlerin Engellenmesinden ve Bir Dosyada Verilen Kararın Diğer Dosyanın Sonucunu Etkileme Olasılığından Kaynaklandığı )
  AYNI SIRA CETVELİNE YÖNELİK AÇILMIŞ DAVA ( Birbiriyle Bağlantılı Olduğunun Kabulü İle Önce Esas Kaydı Yapılan Dosya Üzerinde İşbu Davanın Birleştirilmesi Önce Açılan Davanın Bu Dava Olduğunun Tespiti Halinde İse Diğer Davaların Bu Dava İle Birleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
  DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Bir Yargı Çevresinde Aynı Düzeyde Bulunan Birden Fazla Mahkemenin Davaların Birleştirilmesi Açısından Aynı Mahkeme Sayılacağı - Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetvelinin İptali İsteminde Aynı Sıra Cetveline Yönelik Açılmış Başka Davalar Olup Olmadığı Araştırılacağı )"
  142Y23.HD1.4.2013E. 2013/1360 K. 2013/2051"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılacağı )
  BEKLETİCİ MESELE ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
  RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
  GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı/Bekletici Mesele Yapılacağı )"
  142Y23.HD21.3.2013E. 2013/615 K. 2013/1738"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - Taraflar Arasında Doğrudan Temel İlişki Bulunmadığı/Yeminin Yalnızca Temel İlişkinin Tarafları Hakkında Söz Konusu Olabileceği )
  İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )
  YEMİN ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - Taraflar Arasında Doğrudan Temel İlişki Bulunmadığı/Yeminin Yalnızca Temel İlişkinin Tarafları Hakkında Söz Konusu Olabileceği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )"
  142Y23.HD19.3.2013E. 2013/738 K. 2013/1691"SIRA CETVELİNDE PAY AYRILMAYAN KİŞİLERE HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği - Pay Ayrılmayan Diğer Davalılara Husumet Yöneltilemeyeceği )
  HUSUMET ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Diğer Davalılara Sıra Cetvellerinde Pay Ayrılmadığı - Davacının İkinci Sıradan Birinci Sıraya Alınması Talebi Sıraya İlişkin Şikayet Niteliğinde Olduğu/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği )
  İKİNCİ SIRADAN BİRİNCİ SIRAYA ALINMA TALEBİ ( Sıraya İlişkin Şikayet Olduğu/Husumet - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği - Pay Ayrılmayan Diğer Davalılara Husumet Yöneltilemeyeceği Gözetileceği )"
  142Y23.HD13.3.2013E. 2012/6250 K. 2013/1522"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Şikayet Sıra Cetvelinin İptali İstemine İlişkin Olarak Tavsif Edildiği Halde İcra Memurunun Muamelesini Şikayetlerde Uygulanması Gereken 492 S.K. Md.13/d Gereğince Harç Alınmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
  İPOTEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( İpotek Veren Tarafından İpotek Verilmiş Olan İki Adet Taşınmazın İhale Edilen Parsel Üzerinde Şuyulandırma Sonucu Bütün Haline Geldiği - İpotek Verene Ait Yeni Taşınmazın Tümüne Şamil Olarak İpotek Devam Edeceği )
  KESİNLEŞEN İHALE BEDELİ ( Sıra Cetveli İle Kesinleşen İhale Bedeli Dışında İhale Alıcısından Ayrıca Para İstenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİNDE HARÇ ( Mahkemece Şikayet Sıra Cetvelinin İptali İstemine İlişkin Olarak Tavsif Edildiği Halde İcra Memurunun Muamelesini Şikayetlerde Uygulanması Gereken 492 S.K. Md.13/d Gereğince Harç Alınmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
  142Y23.HD8.3.2013E. 2013/567 K. 2013/1408"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklı Tarafından Açıkça Bir Satış Talebi Yapılmadığı - Alacaklının Satış Avansı Adı Altında Dosyaya Para Yatırmış Olmasının Alacaklı Tarafın Satış Talebinde Bulunması Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
  USULÜNE UYGUN SATIŞ TALEBİ BULUNMADIĞINDAN HACZİN DÜŞMÜŞ OLDUĞU ( Şikayetçinin Sıra Cetveline Dahil Olmasını Sağlayacak Haczin 2010'da Düşen Değil 2012 Tarihli Haciz Olduğu - Alacaklının Cetvelde 4. Sırada Bulunmasının Usulüne Uygun Olduğu )
  SATIŞ AVANSI ADI ALTINDA ALACAKLININ DOSYAYA PARA YATIRMASI ( Satış Talebi Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sıra Cetveli )"
  142Y23.HD8.3.2013E. 2013/366 K. 2013/1395"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalının Alacağın Gerçek Bir Borç İlişkisine Dayandığını İspat Edemediği ve Bononun Muvaazalı Olarak Düzenlendiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Olarak - Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü )
  İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalının Alacağın Gerçek Bir Borç İlişkisine Dayandığını İspat Edemediği ve Bononun Muvaazalı Olarak Düzenlendiği/Davanın Kabulü )
  BONONUN MUVAZAALI OLARAK DÜZENLENMESİ ( Davacı Takibinin Dayanağı Olan İlamın Dava Tarihinin 2006 Olduğu/Davalının Takibine Dayanak Bononun 2008 Tarihinde Düzenlendiği - Takibe Dayanak Bononun Muvazaalı Olduğu/Davalının Alacağın Gerçek Borç İlişkisine Dayandığını İspat Edemediği )"
  142Y23.HD1.3.2013E. 2012/6830 K. 2013/1206"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takip Borçlusu Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Öncelikle Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARINDA HASIM GÖSTERİLMEMESİ ( Talebin Reddini Gerektirmeyeceği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
  HUSUMET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davanın Davacıya Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Diğer Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Takip Borçlusu Davalının Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı/Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )
  TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi/Takip Borçlusu Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD27.2.2013E. 2013/559 K. 2013/1129"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğundan Genel Mahkemenin Görevli Olduğu - Dava Konusu İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İcra Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Dava Genel Mahkeme Olan Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılmış İse de İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Dava Konusu İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu/İcra Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı )
  ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK DAVA ( Sıra Cetveline İtiraz - Dava Genel Mahkeme Olan Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılmış İse de İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
  142Y23.HD19.2.2013E. 2013/70 K. 2013/908"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevi İse İş Mahkemeleri Kanunu'nda Belirtilmiş Olup Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Anılan Kanun Kapsamına Girmediği )
  ALACAĞIN MİKTARINA İLİŞKİN ŞİKAYETTE GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu )
  İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU BELİRTİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
  142Y23.HD4.2.2013E. 2012/6233 K. 2013/521"SIRA CETVELİNE VE DAVALININ ALACAĞININ ESASINA YÖNELİK İTİRAZ ( Bu Tür Davaların Genel Mahkemelerde Görüleceği/Ancak İtirazın Sadece Sıraya Yönelik Olması Durumunda Davaya Bakmaya Görevinin İcra Hukuk Mahkemesinde Olduğu - Sıra Cetveli )
  SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ BULUNMASI ( İcra Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olacağı - Davada İse Hem Sıraya Yönelik ve Hemde Alacağın Esasına Yönelik İtiraz Bulunduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Esasa Girilmesi Gereği )
  GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davada Hem Sıraya Yönelik ve Hemde Alacağın Esasına Yönelik İtiraz Bulunduğu - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
  142Y23.HD14.1.2013E. 2012/6656 K. 2013/9"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İlişkin İtiraz - Sıra Cetvelindeki Sırasının Şikayetçi Firmadan Sonra Olan Şikayet Olunan Firmalar Yönünden İstemin Hukuki Yarar Yokluğundan Reddi Gereği )
  DAVANIN AÇILMASINA HUKUKİ YARAR BULUNMAMASI ( Sıra Cetvelindeki Sırasının Şikayetçi Firmadan Sonra Olan Şikayet Olunan Firmalar Yönünden İstemin Hukuki Yarar Yokluğundan Reddi Gereği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HUSUMET ( Şikayetçiye Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Olan ve Hacze İştirak Eden Alacaklılara Yöneltilmesi Gereği - Eldeki Davada Bu Şart Gerçekleşmediğinden Hukuki Yarar Bulunmadığı/Husumet )"
  142Y23.HD14.1.2013E. 2012/6597 K. 2013/8"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde Görüleceği - Esasın İncelenmesi Gerekirken Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Takibe Yönelik Muvazaa İddiasının Takibin Bütününe ve Alacağa Yönelik Yapıldığının Kabulüyle Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
  TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu ve Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Uyuşmazlığın Sıra Cetvelindeki Sıraya İlişkin Şikayet Olduğunun Gözetileceği/Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olmadığı )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZIN ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK OLMADIĞI ( Yalnız Sıraya İlişkin Olan İtirazın İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği )"
  142Y23.HD19.12.2012E. 2012/6234 K. 2012/7501"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Husumet Borçluya Değil Şikayet Edene Göre Öncelikli Olan veya Aynı Derecede Hacze İştirak Edene Yöneltilmesi Gereği - İcra Mahkemesi Şikayet Hakkında Duruşma Açıp Açmamayı Takdir Edeceği Duruşma Yapmaya Karar Verilmesi Halinde Taraf Teşkili Sağlayarak Yargılamanın Yapılması Gereği)
  ŞİKAYETTE HASIM GÖSTERİLMEMESİ VEYA YANLIŞ HASIM GÖSTERİLMESİ (Talebin Reddini Gerektirmediği - Sıra Cetveline Şikayette Husumetin Borçluya Değil Şikayet Edene Göre Öncelikli Olan veya Aynı Derecede Hacze İştirak Edene Yöneltilmesi Gereği)"
  142Y23.HD18.12.2012E. 2012/5612 K. 2012/7483"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )
  İSPAT KÜLFETİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasında İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Takibe Konu Bonunun İhdas Hanesinde Nakden Kaydının Bulunmasına ve İhdas Nedeninin Talili Halinde Aksini İspat Yükünü Üstlenen Davalının Bu Durumu İspatlayamadığı Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı/İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )"
  142Y23.HD10.12.2012E. 2012/5045 K. 2012/7251"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - Temliknamenin Tek Başına Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Ortaya Koymayacağı )
  MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun Borca Karşılık Davalıya Alacağını Temlik Ettiği Yönündeki Soyut Açıklamalarının Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspata Yeterli Olmadığı )
  İSPAT YÜKÜ ( Davalı Alacaklıda Olduğu/Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Birbirini Doğrulayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
  ALACAĞIN İSPATINA YÖNELİK BELGE SUNULMAMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun Borca Karşılık Davalıya Alacağını Temlik Ettiği Yönündeki Soyut Açıklamalarının Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspata Yeterli Olmadığı )
  TEMLİKNAME ( Tek Başına Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Ortaya Koymayacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y23.HD26.11.2012E. 2012/5032 K. 2012/6947"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
  TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Sıra Cetveline Şikayetin Borçluya Karşı Yapıldığı - Hukuki Durumdan Etkilenecek Alacaklının Dilekçede Anlaşıldığı/Usuli Eksiklik Tamamlanarak Davaya Devam Edileceği )"
  142Y23.HD16.11.2012E. 2012/4907 K. 2012/6752"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas Miktarına Yönelik Olması Halinde Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sadece Sıraya Yönelik Olması Halinde Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği - Alacağın İpotek Kapsamında Olmadığına İlişkin İtirazın Sıraya Yönelik Olduğ İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
  ALACAĞIN ESAS MİKTARINA İTİRAZ VEYA SIRAYA İTİRAZ ( Alacağın İpotek Kapsamında Olmadığına İlişykin İtirazın Esas ve Miktarına Olmadığı Sırasına Yönelik Olduğu - İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
  ALACAĞIN İPOTEK KAPSAMINDA OLMADIĞINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Alacağın Esasına İlişkin Olmadığı Sırasına Yönelik Olduğu - İtirazın Dava Yoluyla Genel Mahkemede Değil Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtirazın İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği - Alacağın İpotek Kapsamında Olup Olmadığına İlişkin İtirazın Sıra Cetveline İlişkin Olduğu İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
  142Y23.HD14.11.2012E. 2012/5050 K. 2012/6667"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Genel Mahkemelerde Görüleceği İtirazın Yanlız Sıraya İlişkin Olması Halinde İcra Mahkamesinin Görevli Olduğu - Alacağın Zamanaşımına Uğradığı İddiasının Alacağın Esasına Dair Olduğu Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği )
  ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Alacağın Esasına Dair Bir İtiraz Olduğu Sıra Cetveline İtiraz Olmadığı Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Esasa İlişkin İtirazın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği )"
  142Y23.HD12.11.2012E. 2012/3299 K. 2012/6613"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtiraz - Sıraya Dair Şikayet Niteliğinde Olduğundan İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtiraz - Sıraya Dair Şikayet Niteliğinde Olduğundan İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )
  İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Sıra Cetveli - Sıraya Dair Şikayetler )
  ALACAĞIN SIRASINA DAİR ŞİKAYET ( Sıra Cetveli - Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtirazın Sıraya İlişkin Şikayet Niteliğinde Olması/İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )"
  142Y23.HD7.11.2012E. 2012/3976 K. 2012/6504"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Cetvel Suretinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Her Alacaklının İlgililer Aleyhine Cetvele İtiraz Edebileceği - Cetvele İtiraz Hakkının Alacaklıya Tanındığı Hakları İhlal Edilmiş Olmadıkça Borçlunun Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı )
  BORÇLUNUN SIRA CETVELİNE İTİRAZI ( Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerinde Haczi veya Rehni Bulunan Alacaklının Sıra Cetvelinin İptalini İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu - Hakları İhlal Edilmiş Olmadıkça Borçlunun Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı )"
  142Y23.HD5.11.2012E. 2012/4771 K. 2012/6412"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
  ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
  İCRA MAHKEMESİNCE HATALI KARAR VERİLMESİ ( Sıra Cetveline Şikayet - Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulması )
  GEREKÇE BELİRTİLMEDEN KARAR VERİLMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Şekilde Paylaştırılma Yapılması Gerektiği Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Bu Şekilde Kurulan Hükmün Hatalı Oluşu )
  BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KARARIN EKİ SAYILMASI ( Sıra Cetveline Şikayet - İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Şekilde Paylaştırılma Yapılması Gerektiği Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Bu Şekilde Kurulan Hükmün Hatalı Olduğu )
  İŞÇİ ALACAKLARI ( İflas Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olduğu - Haciz Sıra Cetvelinde İse Ancak İİK.'nun 100.Maddede Yazılı Koşulların Bulunması Halinde Hacze İştirak Olanağı Verdiği )
  KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK ( Sıra Cetveline Şikayet - İşçi Alacağı Niteliğinde Olmadığı )"
  142Y23.HD31.10.2012E. 2012/5421 K. 2012/6311"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali - Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
  HUSUMET ( Sıra Cetvelinin İptali - Şikayetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
  İPOTEK ALACAĞININ SIRA CETVELİNDE EKSİK GÖSTERİLMESİ ( Alacakların Taşınmaz Satış Tarihine Kadar İşleyecek Faizleri İle Birlikte Sıra Cetveline Kaydedilmesi Gerektiği )
  ÇEK KREDİLERİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Davacı Bankanın Borçluya Verilen Her Çek Yaprağı İçin Ödemek Zorunda Olduğu Bedel Kadar Riskinin Bulunduğu - Bu Riskin Belirlenerek Alacaklı Lehine Depo Yapılması Gerektiği )
  DEPO EDİLME ( Çek Kredilerinden Kaynaklı Alacak - Davacı Bankanın Borçluya Verilen Her Çek Yaprağı İçin Ödemek Zorunda Olduğu Bedel Kadar Riskinin Bulunduğu/Bu Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunduğu/Riskin Belirlenmesi Gerektiği )"
  142YHGK17.10.2012E. 2012/19-507 K. 2012/722"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )
  SATIŞ İSTEMİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )
  SATIŞ AVANSININ YATIRILMAMASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )"
  142Y23.HD10.10.2012E. 2012/2983 K. 2012/5889"TMSF TARAFINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Asliye Ticaret Mahkemesini Görevinde Olmadığı - İdari Yargının Görevinde Olduğu )
  İCRA VE İFLAS DAİRELERİYLE İFLAS İDARELERİNİN İŞLEMLERİ ( İcra ve Genel Mahkemelerde İtiraz ve Şikayet Yoluyla İnceleneceği - TMSF Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Hakkında Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevli Olduğu )
  YARGI YOLU ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtirazın İdari Yargının Görevinde Olduğu )"
  142Y23.HD26.9.2012E. 2012/4359 K. 2012/5464"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Esasına ve Miktarına İlişkin Olması Halinde Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtirazın Sadece Sıraya İlişkin Olması Halinde Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )
  ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Borcun Esasına İlişkin Olduğu/İtirazı İnceleme Görevinin İcra Mahkemesine Değil Genel Mahkemelere Ait Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y23.HD12.7.2012E. 2012/3088 K. 2012/4906"SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET (İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği)
  ŞİKAYET (İcra Müdürlüğünce Satış Bedeli İle Paylaştırma Yapıldığı Halde Sıra Cetveli Düzenlenmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği/Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu - Alacağın Niteliği ve Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Tartışmalı Olduğundan İcra Mahkemesinde Görülemeyeceği)
  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞ BEDELİ İLE İLGİLİ PAYLAŞTIRMA YAPMASI (Sıra Cetveli Düzenlenmesine Yer Olmadığına Karar Verdiği/Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu - İtiraz Alacağın Esasına Yönelik Olduğundan İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Görevli Olmadığı)
  SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ (İcra Müdürlüğünce Satış Bedeli İle Paylaştırma Yapıldığı - Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu)"
  142Y23.HD12.7.2012E. 2012/2746 K. 2012/4891"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Somutlaştırılmamış İddia Çerçevesinde Sonraki Tarihli Bir Sıra Çetveli Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hangi Sıra Cetveline İtiraz Edildiği Hususunun Davacıdan Açıklattırılması Gerektiği )
  İDDİANIN SOMUTLAŞTIRILMASI ( Hangi Sıra Cetveline İtiraz Edildiği Hususunun Davacıdan Açıklattırılması Gerektiği )
  İCRA DOSYASININ İNCELENMESİ ( Asıllarının Ya Da Okunaklı ve Onaylanmış Suretlerinin Dava Dosyası İçine Alınacağı )"
  142Y23.HD12.7.2012E. 2012/2084 K. 2012/4880"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği/Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği )
  ŞİKAYET ( İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Taalluk Etmeyip Yalnız Sıraya Dairse Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği )
  USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği - Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği/Sıra Cetveline Şikayet )"
  142Y23.HD11.7.2012E. 2012/2961 K. 2012/4836"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Eda Hükmünü İhtiva Edecek Şekilde Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İcra Mahkemesinin Sıra Cetvelinde Hukuka Uygun Olmayan Kısımları Göstererek Sıra Cetvelinin İptaline Karar Vermekle Yetinmesi Gerektiği )
  İCRA MAHKEMESİNİN EDA HÜKMÜ İÇEREN KARARI ( Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı - Sıra Cetvelinin İptali İstemi )"
  142Y23.HD9.7.2012E. 2012/2419 K. 2012/4740"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Her Alacaklının İlgilisine Dava Açabileceği ve İtiraz Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Alacaklılar Tarafından Kullanılabileceği/Kural Olarak Borçlunun Sıraya İtiraz Hakkı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
  AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Her Alacaklının İlgilisine Dava Açabileceği ve İtiraz Hakkı Bulunduğu/Bu Hakkın Alacaklılar Tarafından Kullanılabileceği/Kural Olarak Borçlunun Sıraya İtiraz Hakkı Bulunmadığı )"
  142Y23.HD5.7.2012E. 2012/2742 K. 2012/4642"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Davalıda Olduğu ve Davalının Bunun İçin Münhasıran Bonoya Dayanamayacağı - Borçlu Davada Taraf Olmadığı İçin Onun Defterlerinin Tasdiksiz Olmasının Doğrudan Doğruya Defterlerin Tutulmasında Etkisi Bulunmayan Davalı Aleyhine Yorumlanamayacağı )
  İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa Hukuki Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Davalıda Olduğu ve Davalının Bunun İçin Münhasıran Bonoya Dayanamayacağı - Borçlu Davada Taraf Olmadığı İçin Onun Defterlerinin Tasdiksiz Olmasının Davalı Aleyhine Yorumlanamayacağı )
  BONONUN İSPAT GÜCÜ ( Dava Dışı Borçlunun Defterlerinde Bonoda Gösterilen Tutarda Bir Paranın Alındığı ve Çeşitli Hesaplar Üzerinden Çıkışlarının Yapıldığı/Bu İtibarla Dava Dışı Borçlunun Kayıtlarının Bono İçeriğini Desteklediğinin Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
  TESADÜF VE TALİHE BAĞLI SÖZLEŞMELER ( Döviz İşi İle Uğraştığı Anlaşılan Borçlunun Bu Tür Bir İşlem Yapmış Olmasının Objektif ve Hukuki Bir Kriter Sayılmasına İmkan Bulunmayan Hayatın Olağan Akışı Kavramına Aykırı Bulunması Suretiyle Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Görülmediği - Sıra Cetveline İtiraz )
  FORWARD İŞLEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Döviz İşi İle Uğraştığı Anlaşılan Borçlunun Bu Tür Bir İşlem Yapmış Olmasının Objektif ve Hukuki Bir Kriter Sayılmasına İmkan Bulunmayan Hayatın Olağan Akışı Kavramına Aykırı Bulunması Suretiyle Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Görülmediği )"
  142Y23.HD4.7.2012E. 2012/2519 K. 2012/4609"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönlelik İtirazların Genel Mahkemede Görüleceği - Eldeki Davada Rehinli Alacağın Miktarına ve Sözleşmenin Geçerliliğine İlişkin İtiraz Bulunduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
  GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davacının İddiasının Sadece Sözleşmenin Geçerliliği ile İlgili Olmayıp Aynı Zamanda Alacağın Miktarına da Yönelik Olduğu - Davanın Görevli Olan Genel Mahkemede Açılmasının Usulüne Uygun Olduğunun Kabulü )
  ALACAĞIN MİKTARINA VE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNE DAİR İTİRAZ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Mahcuz Satışıyla İlgili Hazırlanan Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
  142Y23.HD4.7.2012E. 2012/2155 K. 2012/4628"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
  HUSUMET ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
  TARAF TEŞKİLİ ( Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Hakimin Takdir Yetkisinin Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği -Sıra Cetveline İtiraz )
  HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y23.HD2.7.2012E. 2012/2960 K. 2012/4530"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Satış Bedelinden Düşülüp Düşülmediği ve İcra Memurunun Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Hususları Üzerinde Durulacağı)
  SATIŞ MASRAFLARI DÜŞÜLMEDEN SIRA CETVELİ TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Satış Bedelinden Düşülüp Düşülmediği İcra Memurunun Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Araştırılacağı)
  SIRA CETVELİ DÜZENLENİRKEN SATIŞ MASRAFLARI DÜŞÜLMEDEN SIRA CETVELİ TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI (İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Düşülüp Düşülmediği ve İcra Memurunun Kendi Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Hususları Üzerinde Durulacağı)"
  142Y23.HD2.7.2012E. 2012/1852 K. 2012/4527"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYI ŞİKAYET ( Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Hasım Olarak Gösterilen Kişinin Sıra Cetvelinde Alacaklı Değil Bilakis Borçlu Olduğu/Husumet Durumu Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelindeki Sırayı - Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Husumet Durumu Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
  HUSUMET ( Sıra Cetvelindeki Sırayı Şikayet - Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Hasım Olarak Gösterilen Kişinin Sıra Cetvelinde Alacaklı Değil Bilakis Borçlu Olduğu )"
  142Y23.HD28.6.2012E. 2012/2838 K. 2012/4414"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
  GÖREV ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet - Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
  MUVAZAA ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )"
  142Y23.HD28.6.2012E. 2012/2747 K. 2012/4406"GEMİ ALACAĞI ( Şikayetçiye Ait Alacağın Gemi Alacağı Olduğu İddiasıyla İlk ve İkinci Sırada Şikayetçi Alacaklarının Ödenmesi İstemi - İcra Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Yalnız Sıraya İlişkin İse İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
  ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede İleri Sürüleceği )"
  142Y23.HD28.6.2012E. 2012/2708 K. 2012/4411"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik İse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Yalnız Sıraya Dair İse İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Hem Sıraya Hem Muvazaa İddiasıyla Alacağın Esasına İtiraz Edildiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HEM SIRAYA HEM MUVAZAA İDDİASIYLA ALACAĞIN ESASINA İTİRAZ ( Genel Mahkemenin Görevli Olduğunun Gözetileceği - Yalnız Sıraya Dair İtirazın İcra Mahkemesinde Görüleceği )"
  142Y23.HD28.6.2012E. 2012/1989 K. 2012/4446"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görev - Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddine Karar Verileceği/Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kural Olarak Genel Mahkemelerde/Sıraya İlişkin İtirazların İse İcra Mahkemesinde Görülebileceği )
  GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görev )
  GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görülebileceği - Sıraya İlişkin İtirazların İse İcra Mahkemesinde Görülebilmesinin Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceğinin Gözetileceği )
  SADECE SIRAYA İLİŞKİN İTİRAZLAR ( Bu Tür İtirazların İcra Mahkemesinde Görülebileceği - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/Kararın Kesinleşmesinden Sonra Talep Halinde Görevli Mahkemeye Dosyanın Gönderilemesine Karar Verileceği )"
  142Y23.HD12.6.2012E. 2012/2718 K. 2012/4122"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ DAVASI ( SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığının Alacaklarının Zamanaşımına Uğramadığını İddiası - Zamanaşımı İtirazının Alacağın Esasıyla İlgili Olduğu/İki Şikayetçi Yönünden Görevsizlik Kararı verileceği )
  GÖREVSİZLİK KARARI ( Yalnız Sıraya Dair Şikayetin Şikayetlerin İcra Mahkmesinde Görüleceği - Zamanaşımına Yönelik İtirazın Borcun Esasına İlişkin Olduğunun Gözetileceği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği/Esasa Girilemeyeceği )
  ALACAĞIN ESASINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Şikayetçiler SGK ve Gelir İdaresinin İtirazları Değerlendirildiğinde Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği - Alacağın Zamanaşımına Uğramadığı Şeklindeki İtirazın Alacağın Esasına İlişkin Olduğu )
  HACİZLİ MALIN SATILMASI ( 2 Yıl İçerisinde Alacaklının İstemde Bulunmaması Halinde Mal Üzerindeki Haczin Kaldırılacağı - Ayrıca Alacaklının Satış Giderlerini de Ödemesi Gerektiği/Hacizlerin Düştüğü İddalarının Mahkemece İncelenmesi Gereği )
  SATIŞ GİDERLERİN YATIRILMASI ( İki Yıllık Süre İçerisinde Satış İsteminin Yanında Alacaklının Talep Ettiği Muamele Masraflarının da Avans Olarak Peşin Yatırılması Gerektiği - Haczin Düşmemesi İçin Satış Giderlerinin Yatırılacağı )"
  142Y23.HD12.6.2012E. 2012/1832 K. 2012/4115"USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI (İcra Müdürlüğünce Yapılan Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğunun Mahkemece Gözetileceği - Tebliğden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılmadığından Şikayetin Reddedilmesi Gereği )
  ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI (Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğu - Tebliğatın Yapıldığı Tarihten İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılmadığından Şikayetinin Reddi Gerekirken Yerel Mahkemece Şikayetin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
  TEBLİĞAT (Sıra Cetvelinin Alacak Talebinde Bulunarak Takibi Başlatan ve Borçlunun Malına Haciz Koyduran Tahsil Dairesine Yapılan Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğu - Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede Davanın Açılmadığı )"
  142Y23.HD7.6.2012E. 2012/545 K. 2012/4019"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Hak Sahibi Görünen ve Şikayet Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği - Hasımsız Olarak Açılmasının Yanlış Olduğu )
  DAVANIN HASIMSIZ AÇILMASI ( Sıra Cetvelinin İptali - Sıra Cetvelinde Hak Sahibi Görünen ve Şikayet Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
  TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İtirazdan Hukuki Durumu Etkilenecek Olan Alacaklılara Husumet Yöneltilmesi Gerektiği/Hasımsız Olarak Açılmasının Yanlış Olduğu )"
  142Y23.HD7.6.2012E. 2012/1766 K. 2012/4008"SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İhtiyati Hacizlerin Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesin Hacze Dönüştüğünün Gözönünde Tutulması Suretiyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Düzenleneceği - Üçüncü Kişilerce Sıra Cetveline Şikayet Ancak Sıra Cetveli Düzenlendiğinde Üçüncü Kişinin Hak Kaybına Yol Açıyorsa Yapılabileceği )
  İHTİYATİ HACİZ ( Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesin Hacze Dönüştüğünün Gözönünde Tutulması Suretiyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Sıra Cetvelinin Düzenleneceği - Sıra Cetveline Şikayet İstemi )
  KESİN HACİZ ( İhtiyati Hacizlerin Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Sıra Cetvelinin Düzenleneceği - Sıra Cetveline Şikayet İstemi )
  ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SIRA CETVELİNİ ŞİKAYETİ ( Ancak Sıra Cetveli Düzenlendiğinde Üçüncü Kişinin Hak Kaybına Yol Açıyorsa Yapılabileceği - Sıra Cetveline Şikayet İstemi )"
  142Y23.HD4.6.2012E. 2012/2147 K. 2012/3910"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasında Düzenleneceği - Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
  SIRA CETVELİNİN İLK KESİN HACZİN KONULDUĞU İCRA DOSYASINDAN BAŞKA BİR DOSYADAN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )"
  142Y23.HD4.6.2012E. 2012/1862 K. 2012/3887"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
  İPOTEK ALACAK MİKTARININ ÇEKİŞMELİ OLMASI ( Sıra Cetveline İtirazın Sadece Sıraya Yönelik Olmadığı - Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu/Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verileceği )"
  142Y23.HD29.5.2012E. 2012/2079 K. 2012/3771"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği )
  MUVAZAA İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Davacının Muvazaaya Yönelik Terditli Talebiyle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
  RESMİ BELGE NİTELİĞİNDEKİ İPOTEK BELGESİ ( Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Davacının Muvazaaya Yönelik Terditli Talebiyle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
  İPOTEK BELGESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Davacının Muvazaaya Yönelik Terditli Talebiyle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
  142Y23.HD26.3.2012E. 2012/390 K. 2012/2293"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Edilen Alacağının Limitle Sınırlı Olduğu Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği )
  ÖNCELİK HAKKI ( Sıra Cetveline Şikayet - Şikayet Edilen Alacağının Limitle Sınırlı Olduğu Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği )
  LİMİTLE SINIRLI ALACAK ( Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği - Sıra Cetveline Şikayet )"
  142Y23.HD24.2.2012E. 2011/4391 K. 2012/1367"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (Şikayetçinin Takip Dosyasından Yasal Süre İçinde Satış İstemediği/Haczin Düştüğü - 2000 Yılından Bu Yana Herhanbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddine Karar Verileceği/Kararın Onanacağı)
  YASAL SÜRE İÇİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİ (Haczin Düştüğü - Takibin 6183 S.K. Tabi Olduğunun Kabulü Halinde Dahi Uzun Bir Süre Hiçbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddi/Kararının Onanacağı/Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz)"
  142Y23.HD16.1.2012E. 2011/4415 K. 2012/7"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sıra Cetvelinde 1. Sırada Gösterilen Takipte Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Usulsüz İse Borçlunun Tebligatı Öğrenip Öğrenmediği Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı)
  ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Sıra Cetveline İtiraz Aşamasında İleri Sürülebileceği)
  SIRA CETVELİNDE 1. SIRADA GÖSTERİLEN TAKİPTE ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Usulsüz İse Borçlunun Tebligatı Öğrenip Öğrenmediği Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı)"
  142Y23.HD8.12.2011E. 2011/827 K. 2011/2424"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Gerektiğinde Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
  BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Gerektiğinde Yaptırılması Gerektiği )
  ÖDEME BELGESİ SUNULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Gerektiğinde Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )"
  142Y23.HD7.12.2011E. 2011/802 K. 2011/2407"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlara Ayrılmış Olan Miktarın Şikayetçiye Ödenmesi İstemi - Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
  İTİRAZ SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
  SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZLAR ( Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
  ŞİKAYET SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)"
  142Y23.HD22.11.2011E. 2011/358 K. 2011/2036"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Bankalar - 6183 Sayılı Kanunun Bu Kanuna Tabi Bankalar Hakkında Uygulanmasının Diğer Banka ve Üçüncü Kişelerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Sonuç Doğurmaması Koşuluna Bağlı Olduğu )
  ALACAKLILARIN MUVAZAADAN ARİ HAKLARI ( Etkilendiği Durumlarda 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Bu Kanuna Tabi Bankalara Öncelik Tanıyan Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet )
  TASFİYE HALİNDE EMLAK BANKASI HALK BANKASI ( Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Kanunun Diğer Banka ve Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Haklarını Etkilediği Durumlarda Bu Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsiliyle İlgili Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
  142Y3.HD31.10.2011E. 2011/10265 K. 2011/16697"YABANCI PARA ALACAĞININ HACZE İŞTİRAKİ ( Yabancı Paranın Mahcuzun Satış Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Paylaştırmaya Esas Alınması Gerektiği )
  PAYLAŞTIRMAYA ESAS OLMA ( Yabancı Para Alacağının Hacze İştirakinde Yabancı Paranın Mahcuzun Satış Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Paylaştırmaya Esas Alınması Gerektiği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline İtirazları Sonucunda Düzenlenen Yeni Cetvelde Yabancı Para Alacaklılarının Alacakları Aracın Satış Tarihindeki Değerleri İtibariyle Hacze İştiraki Esas Alınmalı ve Döviz Karşılığı Ödemelerin Yine Bu Tarihteki Kur Karşılığına Göre Hesap Edilerek Yapılması Gerektiği )"
  142Y23.HD14.7.2011E. 2011/416 K. 2011/119"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu - İşlemlerin Muvazaalı Olduğunu Davalının Alacağının Gösterilen Tutarda Olmadığını İleri Sürülmesi/Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği/İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
  İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu/Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği )"
  142Y12.HD30.5.2011E. 2010/29646 K. 2011/10981"SIRA CETVELİ VE DERECE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  KEŞİF ( Sıra Cetveli ve Derece Kararının İptalini İstemi - Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
  HACİZ TUTANAKLARINDAKİ MENKUL MALLAR ( Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli ve Derece Kararının İptalini İstemi )"
  142Y19.HD23.3.2011E. 2011/739 K. 2011/3718"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveli Sapanca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasında Düzenlendiği ve Dava da Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açıldığından Davaya Bakma Yetkisi Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Olduğu )
  YETKİLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetveli Sapanca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasında Düzenlendiği ve Dava da Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açıldığından Davaya Bakma Yetkisi Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Olduğu )"
  142Y19.HD23.3.2011E. 2011/707 K. 2011/3716"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
  SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y19.HD16.3.2011E. 2011/578 K. 2011/3364"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
  HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
  BİRLEŞEN DAVALAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )"
  142Y19.HD16.3.2011E. 2011/1818 K. 2011/3369"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvelde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
  ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacaklarının Tahsilinde Uygulanacak/6183 S.K. Md. 102'de Yer Aldığı - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi İle Belirleneceği/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  VERGİ ALACAKLARI ( Sıra Cetveline İtiraz - Konulan Haczin O Tarihte Mevcut Alacak İle İşleyecek Fer'ilerin Karşılanmasına Tahsis Edilebileceği - Sonra Doğan Vergi Alacaklarının Önceki Hacizden Yararlanamayacağı )
  AMME ALACAĞI ( Konulan Haczin O Tarihte Mevcut Alacak İle İşleyecek Fer'ilerin Karşılanmasına Tahsis Edilebileceği/Sonra Doğan Vergi Alacaklarının Önceki Hacizden Yararlanamayacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y19.HD9.3.2011E. 2011/780 K. 2011/3031"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Asıl Dosyanın Hasım Tarafı İle Birleşen Dosya Bilgilerinin Gösterilmesi Gerektiği - Mahkemece H.U.M.K.nun 388. Md.sine Uygun Biçimde Bir Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
  KARARIN KAPSADIĞI HUSUSLAR ( Tarafların Kimlikleri İle Kanuni Temsilcilerinin ve Varsa Vekillerinin Ad, Soyad ve Adreslerinin Gösterilmesi Şartı - Sıra Cetveline İtiraz Davasında Asıl Dosyanın Hasım Tarafı İle Dosya Bilgilerinin Gösterileceği )"
  142Y19.HD9.3.2011E. 2011/693 K. 2011/3029"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bono Altındaki İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığı ve Alacaklılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Düzenlendiği İddiası - İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilmek Gerektiği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz/İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğu - İcra Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilmek Gerektiği/Genel Mahkemelerde Görüleceği )
  İTİRAZIN ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz/Bono Altındaki İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığı ve Alacaklılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Düzenlendiği İddiası - Genel Mahkemelerde Görüleceği )"
  142Y19.HD23.2.2011E. 2011/280 K. 2011/2305"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı - Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
  İHALE İŞLEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı - Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı/Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
  142Y19.HD9.2.2011E. 2010/14355 K. 2011/1478"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birinci ve İkinci Sıradaki Alacaklıların Dosyalarından Aynı Gün İhtiyati Haciz Uygulandığı ve Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri - Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği/Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği )
  BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRADAKİ ALACAKLILARIN DOSYALARINDAN AYNI GÜN İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI ( Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri/Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği - Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği/Sıra Cetveline İtiraz )
  ALACAĞA İŞTİRAK ( Sıra Cetveline İtiraz/Birinci ve İkinci Sıradaki Alacaklıların Dosyalarından Aynı Gün İhtiyati Haciz Uygulandığı ve Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri - Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği/Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği)"
  142Y19.HD2.2.2011E. 2010/14073 K. 2011/1041"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Aleyhine Girişilen Takibe Dayanak Kambiyo Senedindeki İmzaya İtiraz Etmesi ve Bu İtiraz Üzerine Teminat Vererek Takibin Durdurulmasının Mümkün Olduğu - Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
  TEMİNAT KARŞILIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Durdurulması Amacıyla Gösterilmesi Gereken Teminatın Borçluya Ait Araca Konulan Haciz Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
  BELİRLİ BİR MALA KONULAN HACZİN TEMİNAT SAYILMASI ( Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davasında Takibin Teminat Karşılığında Durdurulması )"
  142Y19.HD2.2.2011E. 2010/13302 K. 2011/1032"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu - Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetileceği )
  SIRA CETVELİNİ DÜZENLEME GÖREVİ ( Malın Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Düzenleyeceği - Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu )
  İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİNİ DÜZENLEYECEĞİ ( Sıra Cetvelinin İptali İsteminde Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
  142Y19.HD13.12.2010E. 2010/9817 K. 2010/14114"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yaptığı Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu )
  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Dava Dışı Bankanın Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  YASAL FAİZ ORANI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGULANAN FAİZ ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borcu Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Bankanın Kendi Borçlusuna Uyguladığı Kredi Faiz Oranından Davalı Şirketin Yararlanamayacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
  142Y19.HD24.11.2010E. 2010/11325 K. 2010/13265"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İddia Sadece Sıraya İlişkin İse Genel Mahkemeler Değil İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
  SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
  GÖREV ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Bu Durumda Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
  142Y19.HD23.11.2010E. 2010/11588 K. 2010/13158"SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI (Borçlu Malikin Kredi Kartından Doğan Borcunun Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilen Limit İpoteği Kapsamında Olduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetvelinde İlk Sıraya Yerleştirildiğini İleri Sürdüğü/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
  TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK TESİS EDİLMESİ (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Taraflar Arasındaki İhtilafın Borçlunun Kredi Kartından Kaynaklanan Alacağın İpotek Kapsamı İçinde Olup Olmadığından Kaynaklandığı/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
  MALİKİN KREDİ KARTINDAN DOĞAN BORCU (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilen Limit İpoteği Kapsamında Olduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetvelinde İlk Sıraya Yerleştirildiğini İleri Sürdüğü/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
  ALACAĞIN İPOTEK KAPSAMI İÇİNDE OLMASI (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Yetersiz Araştırma ve İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Karar Tesisinin Doğru Görülmediği)"
  142Y19.HD5.5.2010E. 2010/3269 K. 2010/5499"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )
  İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz - Alacaklının Alacağını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Usulüne Uygun Delillerle İspatlaması Gerektiği )
  MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )"
  142Y19.HD5.5.2010E. 2010/3175 K. 2010/5491"SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYETLER ( Taraf Teşkili Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği - Evrak Üzerinde İnceleme Yapılarak Şikayet Olunanın Savunmasının Alınmamasının Doğru Olmadığı )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline Karşı - Taraf Teşkili Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği/İcra ve İflas Kanunu Md. 18'deki Yargılama Usulüne Tabi Olduğu )
  TARAF TEŞKİLİ ( Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği - Sıra Cetveline Karşı Şikayetler )"
  142Y19.HD24.3.2010E. 2009/9534 K. 2010/3280"SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı - Satış Talebinin Reddi )
  ŞİKAYET ( Satış İsteminin Şartları Oluşmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi ve Red Kararının Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvurulmaması - Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış Gibi Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
  142Y19.HD17.2.2010E. 2009/12246 K. 2010/1587"MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )
  MUVAZAALI MUAMELE ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı - Muvazaalı Muamelenin Borçlandırıcı İşleme Göre Yapıldığı Tarih Önem Taşıdığı )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )"
  142Y19.HD19.11.2009E. 2009/8667 K. 2009/10967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği/Şikayetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı - Sıra Cetvelinin İpotekli Takip Dosyasından Düzenlenmesinin Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN İPOTEKLİ TAKİP DOSYASINDAN DÜZENLENMESİ ( Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
  İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA DOSYASINDAN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Şikâyetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin İcra Mahkemesi Kararının Yerinde Olduğu )
  SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği )"
  142Y19.HD14.10.2009E. 2009/7311 K. 2009/9301"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bir Alacaklının Kendisinden Sonraki Derece veya Sıradaki Alacak Hakkında Dava Açmasında Kural Olarak Hukuki Yararı Olmadığı )
  ALACAĞIN TEMLİKİ ( Rehinle Teminatlandırılmış Alacak Düzenleme Şeklinde Noter Senediyle Devralındığına Göre Rehin Hakkının da Devralana Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
  REHİN ( Sıra Cetveline İtiraz - Rehinle Teminatlandırılmış Alacak Düzenleme Şeklinde Noter Senediyle Devralındığına Göre Rehin Hakkının da Devralana Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )"
  142Y19.HD16.9.2009E. 2009/6996 K. 2009/8302"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu - Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddi Gerektiği )
  USULSÜZ ÖDEME EMRİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu/Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddedileceği )
  ALACAKLININ HAKLARI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu/Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddedileceği )"
  142Y19.HD3.6.2009E. 2009/4539 K. 2009/5216"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olduğu )
  İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olduğu )
  MUVAZAA ( İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olduğu )
  BONO İLE İSPAT ( Alacağın Varlığını İspatlamaya Tek Başına Yeterli Olmadığı/Bononun Keşide ve Vade Tarihi İtibarı İle HUMK Md. 299 Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y12.HD2.6.2009E. 2009/4025 K. 2009/11779"ŞİKAYET ( Sıra Cetveline Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )
  TEMİNAT MEKTUBU ( Sıra Cetveline Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )
  SIRA CETVELİ ( Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )"
  142Y19.HD22.4.2009E. 2009/3738 K. 2009/3500"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
  SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Genel Mahkemelerde Görülmeyeceği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
  142Y19.HD15.4.2009E. 2009/3266 K. 2009/3189"SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET TALEPLERİ ( Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
  DURUŞMA AÇILMASI ( Sıra Cetveline Yönelik Şikayet Taleplerinin Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
  ALACAKLILAR SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Taleplerinin Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
  HUSUMET ( Bir Sıra Cetveli İçin Muhtelif Alacaklılar Tarafından Farklı Tarihlerde Farklı Alacaklılara Husumet Yöneltilerek Şikayette Bulunulmuş Olsa Bile Tüm Şikayetlerin Birlikte İncelenmesi Gerektiği )
  ŞİKAYETLERİN BİRLİKTE İNCELENMESİ ( Bir Sıra Cetveli İçin Muhtelif Alacaklılar Tarafından Farklı Tarihlerde Farklı Alacaklılara Husumet Yöneltilerek Şikayette Bulunulmuş Olsa Bile Tüm Şikayetlerin Birlikte İncelenmesi Gerektiği )"
  142Y19.HD26.3.2009E. 2009/1393 K. 2009/2365"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporda Rehnin Aleniyet Unsurunu Taşımadığı ve 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceğinin Belirtildiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
  TAŞIT KREDİSİ VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bedeli Paylaşıma Konu Taşıtın Bankanın Doğmuş ve Doğacak Bütün Borçları İçin Teminat Teşkil Ettiği Hükmünü İçerdiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Sıra Cetveline İtiraz - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )"
  142YHGK3.12.2008E. 2008/9-731 K. 2008/735"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Araç Üzerine Haciz Konulduğu - Davacı Tarafından Konulan Haczin Davalı Tarafından Konulan Hacizden Önce Olduğu/Sıra Cetvelinin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )
  ARAÇ HACZİ ( Davacı Tarafından Konulan Haczin Davalı Tarafından Konulan Hacizden Önce Olduğu - Sıra Cetvelinin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )
  HACİZ TARİHİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Cetvelin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )"
  142Y19.HD29.5.2008E. 2008/4854 K. 2008/5958"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dilekçesinin Tevzi Bürosu Bilgisayarına Kayıt Tarihi Davanın Açıldığı Tarih Kararın Şekli Anlamda Kesinleştiği Tarih de Davanın Sona Erme Tarihi Olduğu )
  İŞÇİ ALACAKLARININ ÖNCELİĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz - İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatları Dahil Alacakları İle İflas Nedeniyle İş Akdinin Sona Ermesi Üzerine Hak Edilen İhbar ve Kıdem Tazminatları Sıra Cetvelinin Birinci Sırasına Kaydedileceği )
  İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ( İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatları Dahil Alacakları İle İflas Nedeniyle İş Akdinin Sona Ermesi Üzerine Hak Edilen İhbar ve Kıdem Tazminatları Sıra Cetvelinin Birinci Sırasına Kaydedileceği )"
  142Y19.HD29.5.2008E. 2008/4598 K. 2008/5941"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Süresinde Kıymet Takdiri ve Satış İstenip Masraf Avansı Yatırılmış İse Geriye Satış İşlemleri İçin Yeterli Avans Kalmamış da Olsa Haciz Düşmediği )
  KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ ( Sıra Cetvelinin İptali - Süresinde İstenip Masraf Avansı Yatırılmış İse Geriye Satış İşlemleri İçin Yeterli Avans Kalmamış da Olsa Haciz Düşmediği )
  HACZİN DÜŞMESİ ( Taşınmazın Haczini İzleyen İki Yıl İçinde Satış İstenmeli ve Gerekli Masraf Avansının Yatırılması Gerektiği - Aksi Halde Haciz Düşeceği )
  MASRAF AVANSI ( Davacının Süresi İçinde Satış İstediği ve Masraf Avansını Yatırdığı - Sıra Cetvelinin İptali Talebinin Kabulü Gerektiği )"
  142Y19.HD4.4.2008E. 2008/1385 K. 2008/3452"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
  ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
  142Y19.HD4.4.2008E. 2007/10560 K. 2008/3440"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvel Suretinin Tebliğinden Yedi Gün İçinde Her Alacaklı Takibin İcra Edildiği Mahal Mahkemesinde Alakadarlar Aleyhine Dava Etmek Suretiyle Cetvel Mündericatına İtiraz Edebileceği )
  CETVEL MÜNDERECATINA İTİRAZ ( Sıra Cetveline İtiraz - Cetvel Suretinin Tebliğinden Yedi Gün İçinde Her Alacaklı Takibin İcra Edildiği Mahal Mahkemesinde Alakadarlar Aleyhine Dava Etmek Suretiyle İtiraz Edebileceği )
  MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI VE GÖREV İTİRAZI ( Temlik Alacaklısının Düzenlenen Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmadığına Yönelik İtirazı Sıraya Yönelik Bir İtiraz Olduğundan İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Temlik Alacaklısının Düzenlenen Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmadığına Yönelik İtirazı Sıraya Yönelik Bir İtiraz Olduğundan İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
  142Y19.HD21.3.2008E. 2008/516 K. 2008/2804"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Para Alacaklarının Haczinde Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
  PARA ALACAKLARININ HACZİ ( Satış İsteme Süresinin Sözkonusu Olmadığı - Bu Sebeple Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
  SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Para Alacaklarının Haczinde Sözkonusu Olmadığı - Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
  HACZİN DÜŞMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Para Alacaklarının Haczinde Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
  PARA ALACAKLARININ HACZİ ( Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
  HACZİN GEÇERSİZ OLMAMASI ( Haciz Tutanağının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin Haczi Geçersiz Kılmadığı )
  HACİZ TUTANAĞININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Haczi Geçersiz Kılmadığı )"
  142Y19.HD13.3.2008E. 2007/12059 K. 2008/2438"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
  PASİF HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davası Kural Olarak Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
  HASIMSIZ AÇILAN DAVA ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )"
  142Y19.HD14.2.2008E. 2007/8423 K. 2008/1232"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olduğu - Muvazaanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği/Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği )
  MUVAZAA SAVI ( 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği/Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği - Sıra Cetveline İtiraz )
  KANIT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olduğu - Muvazaanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği )
  HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği )"
  142Y19.HD27.9.2007E. 2007/3893 K. 2007/8185"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Niteliği - Hakime Bırakılmış Takdir Hakkının Duruşma Açılmak Yönünde Kullanılmasının Tarafların İddia ve Savunmalarının Değerlendirilmesi Bakımından Uygun Olduğu )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazların Niteliği - Hakimin Takdir Hakkını Duruşma Açılmak Yönünde Kullanmasının Uygun Olduğu )
  SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( Şikayet Niteliği - Önceden Sıra Cetveli Düzenlendiği İtirazı/Olumsuz Dava Şartı Olduğu )
  DAVA ŞARTI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Önceden Düzenlenmiş Olduğu/Garameten Dağıtım Yapılması İtirazı - Mahkemece Bu İlke Çerçevesinde İnceleme Gereği )
  KESİN HÜKÜM ( Olumsuz Dava Şartı/Sıra Cetveline İtiraz Davasında Önceden Düzenlenmiş Olduğu ve Garameten Dağıtım Yapılması İtirazı - Mahkemece İncelenmesi Gerektiği )"
  142Y19.HD28.6.2007E. 2007/2816 K. 2007/6825"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını ve Miktarını Birbirini Doğrulayan ve Sonradan Düzenlenmesi Mümkün Olmayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği )
  İSPAT YÜKÜMÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını ve Miktarını Birbirini Doğrulayan ve Sonradan Düzenlenmesi Mümkün Olmayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği )"
  142Y19.HD31.5.2007E. 2007/2009 K. 2007/5577"SIRA CETVELİ ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Yetkisinden Söz Edilemeyeceği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği )
  TEDBİR KOYDURANIN HAKLARI ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği - Satış Sonucunda Tedbir Koydurana Pay Ayrılmayacağından Olayda Hukuki Yarar Koşulunun Gerçekleşmediği )
  HUKUKİ YARAR KOŞULU ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği - Satış Sonucunda Tedbir Koydurana Pay Ayrılmayacağından Olayda Hukuki Yarar Koşulunun Gerçekleşmediği )"
  142YHGK18.4.2007E. 2007/19-211 K. 2007/211"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Borçlunun Aracının Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davacı Banka Lehine Tesis Olunan Rehnin Dikkate Alınmadığı İddiası Nedeniyle )
  REHİNLİ ALACAK ( Rehin Sözleşmesi Yapan Şubenin Devralındığı İddiası Karşısında Devre İlişkin Protokolün İbrazı Sağlanarak Kapsamının Belirlenmesi ve Rehnin Borçlunun Bankaya Olan Diğer Borçlarının da Teminatını Teşkil Ettiği İddiası Karşısında Rehin Sözleşmesinin Celbiyle Tüm Delillerin Bir Arada Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
  142Y19.HD1.3.2007E. 2006/11710 K. 2007/1958"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası - Rehin Hakkı Sahibinin Sırasını Belirleyen Bir Husus Olduğu/İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
  REHİN HAKKI SAHİBİNİN SIRASI ( Sıra Cetveline İtiraz/Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası - İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
  İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sıra Cetveline İtiraz Yalnız Sıraya İlişkin İse Uyuşmazlığın Çözümü - Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası )"
  142Y19.HD22.2.2007E. 2006/11703 K. 2007/1632"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
  İSTİRDAT DAVASI ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
  SIRA CETVELİNE GÖRE YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )"
  142Y19.HD4.5.2006E. 2006/2679 K. 2006/4933"REHİNLİ ALACAK (Rehin Alacaklara Önceliği İfade Ettiği Bu Nedenlede Alacağın Sırasını Belirleyen Bir Hak Olduğu - Sıraya İlişkin İtirazları İnceleme Yerinin İcra Mahkemesi Olduğu Rehnin Geçersizliğine İlişkin İddiaya Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Rehin Alacağın Sırasını Belirlediğinden Rehnin Geçersizliği İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
  REHNİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Rehin Alacaklara Önceliği Belirlediği - Rehnin Geçersizliği İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasını İcra Mahkemesince Görülmesi Gereği)"
  142Y19.HD23.3.2006E. 2006/1191 K. 2006/959"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Başka Alacaklının Alacağının Hiç ya da Gösterilen Miktarda Olmadığı Yönündeki İddianın İnceleme Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Başka Alacaklının Alacağının Hiç ya da Gösterilen Miktarda Olmadığı Yönündeki İddianın İnceleme Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu )
  HARİCİ ÖDEMELER ( Sıra Cetveline İtiraz - İstem Davalı Banka Alacağının Sıra Cetvelinde Gösterildiği Miktarda Olmadığı Haricî Ödemelerin Alacaktan Düşülmediği Noktalarında Toplandığından Esasa Girilerek Bir Hüküm Kuruması Gerektiği )"
  142Y19.HD9.3.2006E. 2006/739 K. 2006/2290"MUVAZAA İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde İptale Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Davacı Alacağının Öncelikle Ödenmesine Karar Verileceği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Kabulü Halinde İptale Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Davacı Alacağının Öncelikle Ödenmesine Karar Verileceği )"
  142Y19.HD9.3.2006E. 2006/730 K. 2006/2288"ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN USULSÜZLÜKLER ( Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Sıra Cetveline İtiraz Aşamasında İleri Sürülebileceği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Ödeme Emrine İlişkin Usulsüzlükler Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Bu Aşamada İleri Sürülebileceği )
  İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ ( Ödeme Süresinin Değil İtiraz Süresinin Geçirilmesi İle Dönüşeceği )
  İHTİYATİ HACİZ SAHİBİ ( Kesin Hacze İştiraki İçin Öncelik Koşulu Yanında İİK. Md. 100'deki Belgelerin Varlığının da Koşul Olduğu )"
  142Y19.HD15.12.2005E. 2005/8605 K. 2005/12575"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkeme Görevli Olmadığından Dolayı Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verirse Dava Dosyasının Ait Olduğu Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
  MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMAMASI ( Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verirse Dava Dosyasının Ait Olduğu Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
  GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkemece Kararında Görevli Mahkemenin Gösterilmemiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
  142Y19.HD15.12.2005E. 2005/8389 K. 2005/12561"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satış Bedelinin Tamamının İlk Haczi Koyduran Davacıya Aidiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
  TARAF TEŞKİLİ ( Davanın Yargılama Sonucunda Hukuki Durumları Etkilenebilecek Diğer Alacaklılara da Yöneltilmesi Gerektiği )
  HACZE İŞTİRAK ( Hacizlere İştirak Amacıyla Konulan Hacizlerde 6183 Sayılı kanun Uyarınca Hüküm Kurulması Gerektiği )"
  142Y19.HD8.12.2005E. 2005/7818 K. 2005/12278"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotek Akit Tablosunda İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğu )
  İPOTEK AKİT TABLOSU ( İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesince Görülmesi Gerektiği )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - İpotek Akit Tablosunda İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğundan İcra Mahkemesince Görülmesi Gerektiği )"
  142Y19.HD8.12.2005E. 2005/7174 K. 2005/12320"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği - Kural Olarak Borçluya Husumet Yöneltilemeyeceği )
  HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği - Kural Olarak Borçluya Husumet Yöneltilemeyeceği )
  KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFİL ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Husumetin Davacı Bankanın Sıra Cetveline İtiraz Davasını Kefiline Yöneltmesinin Yerinde Olmadığı - Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği )"
  142Y19.HD1.12.2005E. 2005/6646 K. 2005/11936"ALACAĞININ MUVAZAALI OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
  DELİL İBRAZI ( Alacağının Muvazaalı Olması/Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
  BORÇLU GÖRÜLEN KİŞİ VE ŞİRKETLERİN TİCARİ KAYITLARI ( Bir Bilirkişi Marifetiyle İncelenmeli ve Davalı Yanın Dava Dışı Borçludan Alacaklı Olup Olmadığı ve Eğer Alacaklı İse Alacağının Miktarı Net Biçimde Belirlenmesi Gereği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Muvazaalı Olması/Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )"
  142Y19.HD24.11.2005E. 2005/6942 K. 2005/11566"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Alacağının Esas ve/veya Miktarına Yönelik Olmayıp Takip Konusu Çekin Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtirazın Takip Konusu Çekin Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
  ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )"
  142Y19.HD17.11.2005E. 2005/6011 K. 2005/11338"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )
  MUVAZAA İDDİASI ( Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )
  İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )"
  142Y19.HD20.10.2005E. 2005/4871 K. 2005/10453"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Diğer Alacaklıların Alacaklarına Kavuşmalarını Engellemek Kastıyla Yüksek Faiz Oranı Belirlenmesi Halinde Bu Faiz Oranı Mahkemece Sıra Cetveline İtiraz Davası İçinde Belirlenebileceği )
  FAİZ ORANI ( Sıra Cetveline İtiraz - Diğer Alacaklıların Alacaklarına Kavuşmalarını Engellemek Kastıyla Yüksek Faiz Oranı Belirlenmesi Halinde Bu Faiz Oranı Mahkemece Sıra Cetveline İtiraz Davası İçinde Belirlenebileceği )
  BORÇLUNUN FAİZ ORANINA İTİRAZ ETMEMESİ ( Diğer Alacaklılar Bakımından Faiz Oranını Kesinleştirmediği - Faiz Oranına İtiraz Edilen Alacaklılara Alacaklarını Bu Faiz Oranı İle Tahsil Edebileceklerine İlişkin Takipten Önce Düzenlenmiş Belgelere Dayalı Olarak İsbat İmkanı Verilmesi Gerektiği )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse Dava İcra Mahkemesi'ne Açılması Gerektiği )
  DERDESTLİK İTİRAZI ( Aynı Davanın İcra Mahkemesi'nde de Derdest Olduğu Gerekçesiyle Sıraya İlişkin İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Hükümde İsabet Bulunmadığı )"
  142Y19.HD6.10.2005E. 2005/4137 K. 2005/9633"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )
  BOZMAYA UYMA ( Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazları İncelenemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
  BOZMA DIŞINDAKİ KISIMLAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )"
  142Y19.HD13.7.2005E. 2005/2368 K. 2005/7964"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINA KONU ALACAK ( Sıra Cetvelinde İhtilaflı Alacak Olarak Gösterilmesi Gereği )
  İHTİLAFLI ALACAK OLARAK SIRA CETVELİNE KAYIT ZORUNLULUĞU ( Sıra Cetveline İtiraz Davasına Konu Alacak )
  İFLAS İDARESİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINA KONU ALACAK ( Sıra Cetvelinde İhtilaflı Alacak Olarak Gösterilmesi Gereği )"
  142Y19.HD7.7.2005E. 2005/652 K. 2005/7712"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacakları İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü )
  VERGİ ALACAKLARI ( İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü - Sıra Cetveline İtiraz )
  İMTİYAZLI ALACAK ( Vergi Alacakları İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y19.HD7.7.2005E. 2005/437 K. 2005/7705"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İtiraz Edilebileceği - İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse ve Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği )
  ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse ve Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
  DAVA VE ŞİKAYET YOLU ( Sıra Cetveline Karşı Dava Yoluyla Genel Mahkemede Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İtiraz Edilebileceği )"
  142Y19.HD30.6.2005E. 2005/2418 K. 2005/7383"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Alacaklının Takip Konusu Meblağ Kadar Alacaklı Olduğunu Kanıtlayamaması - Davanın Kabulü Halinde Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
  SIRA CETVELİNE KONU MEBLAĞIN ALACAKLILARA ÖDENMESİ ( Hükmün Şeklini Etkilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Hükümden Sonra İcra ve İflas Kanununun 361. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gereği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM ( Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Ödenmesine Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Şeklinde Olması Gereği )"
  142Y19.HD16.6.2005E. 2005/1421 K. 2005/6751"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
  ALACAĞIN REHİN KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
  GÖREV ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
  142Y19.HD5.5.2005E. 2004/11854 K. 2005/5160"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Sıraya İtiraz Nedeniyle İptal Edilmiş Bulunması Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )
  SIRAYA İTİRAZ NEDENİYLE İPTAL EDİLEN SIRA CETVELİ ( Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )
  ALACAĞIN MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Sıraya İtiraz Nedeniyle İptal Edilmiş Bulunması Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )"
  142Y19.HD7.4.2005E. 2004/9592 K. 2005/3787"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Uyuşmazlık Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği Noktasında Değil Rehinli Alacağın Miktarında Olması - İcra Mahkemesi ile Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olduğu )
  GÖREV ( Uyuşmazlık Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği Noktasında Değil Rehinli Alacağın Miktarında Olması - İcra Mahkemesi ile Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olduğu )
  İCRA MAHKEMESİ ( 4949 Sayılı Yasa İle İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikle İcra Tetkik Mercii İcra Mahkemesi'ne Dönüştürüldüğü )"
  142Y19.HD17.3.2005E. 2004/8180 K. 2005/2846"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haciz Yolu İle Yapılan Takiplerde Yalnızca Alacaklılara Tanınmış Bir Hak Olduğu - Borçlunun İtiraz Hakkı Olmadığı )
  İHALE BEDELİNİN YANLIŞ ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Buna Dayalı Olarak Borçlunun Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İsteyemeyeceği )
  AKTİF HUSUMET ( Haciz Yolu İle Yapılan Takiplerde Sıra Cetveline İtiraz Yalnızca Alacaklılara Tanınmış Bir Hak Olduğu - Borçlunun Bu Nevi Davaları Açamayacağı )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Bu Nevi Davalarda Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )"
  142Y19.HD18.2.2005E. 2004/6607 K. 2005/1520"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücreti Alacağının Rüçhanlı Alacak Olarak İflas Masasına Kayıt Edilmemesi Nedeniyle )
  AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI ( Rüçhanlı Alacaklardan Olması-Rüçhan Hakkının Müvekkile Kazandırılan Şeyler Üzerinde ve Müvekkilin Diğer Alacaklılarına Karşı İleri Sürülebilecek Nitelikte Olması )
  RÜÇHANLI ALACAK ( Avukatlık Ücretinin Bunlardan Biri Olması-Rüçhan Hakkının Müvekkile Kazandırılan Şeyler Üzerinde ve Müvekkilin Diğer Alacaklılarına Karşı İleri Sürülebilir Nitelikte Bir Hak Olması )"
  142Y19.HD17.2.2005E. 2004/4584 K. 2005/1452"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Takibin İcra Edildiği Yerdeki Mahkemelerde Açılması Gereği - İş Bu Dava da Sıra Cetveline İtiraz Davası Olup Doğrudan Doğruya Vergi Hukukuna İlişkin Nitelikte Bir Dava Olmadığı )
  YETKİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Kural Olarak Takibin İcra Edildiği Yerdeki ( Genel ( Mahkemelerde Açılması Gereği )
  GÖREV ( Davalı Vergi Dairelerine Yönelik Davaların İdari Yargı'da Görüleceğinden Bahisle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
  142Y19.HD10.2.2005E. 2004/4739 K. 2005/988"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
  KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
  KESİN HACİZ ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )"
  142Y19.HD3.2.2005E. 2004/5517 K. 2005/675"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Davacı Tarafın da Haczi Bulunan Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalının İşçi Alacağının Birinci Sırada Yer Alması Nedeniyle )
  İŞÇİ ALACAĞI ( Kamu Alacağından Doğan Önceki Tarihli Hacze İştirakin Mümkün Olmaması-Öncelik Hakkının Aynı Derecede Hacze İştirak Etmiş Alacaklılar Karşısında Mümkün Olması )
  KAMU ALACAĞI ( 6183 Sayılı Yasa Hükmünce Kamu Alacağından Dolayı Önceki Tarihte Konulmuş Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )
  HACZE İŞTİRAK ( Vergi Borcundan Kaynaklanan Kamu Alacağından Dolayı Konulmuş Önceki Tarihli Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )"
  142Y19.HD3.2.2005E. 2004/4257 K. 2005/664"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Haczi Düşmüş Bulunan Davalıya Birinci Sıranın Verilmesi Nedeniyle )
  KARA TAŞITLARININ HACZİ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmaması-Hacizden İtibaren Bir Yıl İçerinde Satışın Talep Edilmesinin Gerekmesi )
  MENKUL MALLARIN SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Hacizden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Satış İstenmesinin Gerekmesi-Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmaması )"
  142Y19.HD3.2.2005E. 2004/4193 K. 2005/661"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçluya Ait Malların Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Ticari İşletme Rehni Sahibi Davacının Rüçhan Hakkının Dikkate Alınmaması Nedeniyle )
  TİCARİ İŞLETME REHNİ ( Borçlunun Faaliyetlerini Sürdürmesi Amacıyla Düzenlenmiş Teslimsiz Bir Rehin Türü Olması-Rehinli Alacaklıya Diğer Yasaların Rehne Tanıdığı Bütün Hakları Sağlaması )
  RÜÇHANLI ALACAK ( Ticari İşletme Rehninin Satılan Rehinli Mal Üzerinde Alacaklıya Öncelik Hakkı Sağlaması )
  TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Metin ve Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Konusunda Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Elverişli Örneğinin Dosyada Bulunmasının Gerekmesi )"
  142Y19.HD27.1.2005E. 2004/4959 K. 2005/354"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İptal Edilmesi Halinde İcra Müdürlüğünce Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenleneceği )
  SIRA CETVELİNİN İPTAL EDİLMESİ ( İcra Müdürlüğünce Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenleneceği - Davacı ve Davalının İşgal Edeceği Mevkiler ve Kendilerine İsabet Edecek Dağıtım Paylarına Göre Birbirleri Aleyhinde Tekrar Dava İmkanına Sahip Olacağı )"
  142Y19.HD27.1.2005E. 2004/4716 K. 2005/349"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( 6183 Sayılı Yasanın 54. Maddesine Göre Ödeme Müddeti İçinde Ödenmeyen Kamu Alacağı Tahsil Dairesince Cebren Tahsil Olunacağı )
  ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAĞI ( Tahsil Dairesince Cebren Tahsil Olunacağı )
  VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Vergi Borçlusu Aleyhine Takibe Geçen ve Alacağa Haciz Koyan Vergi Dairesine Tebliğinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
  142Y19.HD16.12.2004E. 2004/587 K. 2004/12689"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmeden Önceki Tarihte Konulan Başka Alacaklıya Ait Kesin Hacze Muvakkaten İştirak Etmesi - Sıra Cetveline Esas Alacakların Satış Tarihine Kadar İşleyen Faizleri ile Birlikte Dikkate Alınacağı )
  FAİZ ALACAKLARININ DA SIRA CETVELİ DÜZENLENİRKEN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz )
  İHTİYATİ HACİZ YAPILDIKTAN SONRA ANCAK KESİN HACZE DÖNÜŞMEDEN ÖNCE BAŞKA ALACAKLI TARAFINDAN AYNI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONAN KESİN HACİZ ( İhtiyati Haczin Bu Kesin Haczeİştirak Etmesinin Şartları )
  HACZE İŞTİRAK KURALLARI ( Kesin Hacze Dönüşmemiş İhtiyati Haczin Sonraki Tarihli Kesin Hacze Muvakkaten İştiraki )
  MUVAKKAT İŞTİRAK ( İhtiyati Haczin Sonraki Tarihli Kesin Hacze İştiraki )
  KESİN HACZE DÖNÜŞME TARİHİ ( İhtiyati Hacze İlişkin İtirazın İptali Davasının Kabul Tarihi )"
  142Y19.HD12.11.2004E. 2003/9784 K. 2004/11359"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Alacaklının 1. Sırada Yer Alan Alacaklının Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıya Ait Olduğu )
  İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davacı Alacaklının 1. Sırada Yer Alan Alacaklının Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiası/İspat Yükünün Davalı Alacaklıya Ait Olduğu )
  ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalı Alacaklının İspatla Yükümlülüğü )"
  142Y19.HD8.7.2004E. 2004/6717 K. 2004/8139"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasıyla - Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )
  MUVAZAA İDDİASIYLA SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )
  HACZE İŞTİRAK ( Muvazaa İddiasıyla Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )"
  142Y19.HD8.7.2004E. 2003/8835 K. 2004/8145"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtirazın Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması/Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği - Mercii Hakimliği'nce Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
  ALACAĞIN MİKTARINA İTİRAZ ( İtirazın Hem de Sıraya Yönelik Olması/Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği - Mercii Hakimliği'nce Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
  GÖREV ( İtirazın Hem Sıra Cetveline Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması - Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği )
  MERCİİ HAKİMLİĞİNİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ GEREĞİ ( İtirazın Hem Sıra Cetveline Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması - Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği )"
  142Y19.HD6.7.2004E. 2004/7226 K. 2004/8112"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacağı Malın Aynından Doğan Bir Kamu Alacağı Olmadığından İmtiyazlı Alacak Niteliğinde Olmadığı )
  VERGİ ALACAĞI ( İmtiyazlı Alacak Niteliğinde Olmaması - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
  İFLAS NEDENİYLE DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacağının İmtiyazlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
  İMTİYAZLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Malın Aynından Kaynaklanmayan Kamu Alacakları - Vergi Alacağının İmtiyazlı Alacaklardan Olmaması )"
  142Y19.HD17.6.2004E. 2004/921 K. 2004/7334"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı - Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı )
  HACİZ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi/Sıra Cetveline İtiraz - Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı/Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı )
  TAŞIT ARAÇLARININ FİİLİ VE KAYDİ HACİZLERİ ( Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı/Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı - Sıra Cetveline İtiraz )
  FİİLİ HACZİN BİLDİRİM AMACIYLA TRAFİK SİCİLİNE SONRADAN İŞLETİLMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Usulsüzlük Olmadığı/Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı )"
  142YHGK31.3.2004E. 2004/19-181 K. 2004/195"YÖNETİCİLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİN VERGİ VE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Aleyhine Takip Yapılarak Ödeme Emri Tebliğ Edildikten Sonra Mallarının Haczi Gerekeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
  TÜZEL KİŞİLİĞİN VERGİ VE BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Yöneticilerin - Aleyhine Takip Yapılarak Ödeme Emri Tebliğ Edildikten Sonra Mallarının Haczi Gerekeceği/Sıra Cetveline İtiraz )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan Kamu Alacağı - Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği )
  KAMU ALACAĞI ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan/Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
  HACİZE İŞTİRAK ŞARTLARI ( Sıra Cetveline Konu Kamu Alacağının Sadece Bir Kesiminin 6183 S. Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Verilmiş İhtiyati Haciz Kararından Kaynaklanması )
  İHTİYATİ HACİZ ( Sıra Cetveline Konu Kamu Alacağının Sadece Bir Kesiminin 6183 S. Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Verilmiş İhtiyati Haciz Kararından Kaynaklanması - Sıra Cetveline İtiraz )
  VERGİ DAİRESİ ALACAĞI ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan/Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y19.HD4.3.2004E. 2003/11949 K. 2004/2138"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacıya Ait Haczin Satış İstenmediğinden Düşmüş Olması - Kıymet Takdirinin ve Tebligatların Satış Süresini Durdurmaması )
  KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİ VE TEBLİGATLAR ( Satış İsteme Süresini Durdurmaması - Süresinde Satış İstenmediğinden Haczin Düşmüş Olması )
  HACZİN SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİNDEN DÜŞMESİ ( Kıymet Takdiri İşlemi ve Tebligatların Satış İsteme Süresini Durdurmaması - Sıra Cetveline İtiraz )
  TEBLİGATLA SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Süresinde Satış İstenmediğinden Haczin Düşmüş Olması - Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )"
  142Y19.HD12.6.2003E. 2003/1617 K. 2003/6212"GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline Hem Sıra Yönünden Hem de Esas Yönünden İtiraz Edilmiş Olması - Tetkik Merciince Her İki İtiraz Yönünden de Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hem Sıra Yönünden Hem de Esas Yönünden İtiraz Edilmiş Olması Halinde Merci Tarafından Her İki İtiraz Yönünden de Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
  ALACAĞIN ESASINA VE SIRASINA BİRLİKTE İTİRAZ EDİLMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görevli Yargı Mercii )
  MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hem Sıraya Hemde Esasa Yönelik İtiraz Halinde Görevli Yargı Mercii )"
  142Y19.HD22.5.2003E. 2003/265 K. 2003/5307"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıraya Yönelik İtirazın Sırasına İtiraz Edilen Alacaklıya Yöneltilerek Bu Alacaklının Savunması Doğrultusunda Delillerin İncelenerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
  DURUŞMA YAPILMASI ( Mahkemenin Duruşma Açıp Açmama Konusundaki Takdir Hakkını Açılması Yönünde Kullanmasının Gerekmesi )
  EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERME ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılan Alacaklıya Şikayet Dilekçesi Tebliği Sağlanıp Evrak Üzerinde Değilde Toplanan Deliller Değerlendirilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
  TAKDİR HAKKI ( Delillerin İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiğinden Mahkemenin Duruşma Açıp Açmama Konusundaki Takdir Hakkını Açılması Yönünde Kullanmasının Gerekmesi )
  SIRA CETVELİ ( Sıraya Yönelik İtirazların Şikayet Niteliğinde Olması )"
  142Y19.HD15.5.2003E. 2002/9536 K. 2003/5098"HACZİN İHBAR EDİLMESİ ( Davalı Bankanın Haciz İhbarının Üçüncü Kişiye Ulaştığı Tarihin Diğer Alacaklılar Yönünden Haciz Tarihi Olması )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Bankanın Haciz İhbarının Üçüncü Kişiye Ulaştığı Tarihin Diğer Alacaklılar Yönünden Haciz Tarihi Olması-Bu Tarihe Görede İtirazın Reddinin Gerekmesi )
  HACİZ İHBARINA İTİRAZ ( İtirazın Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Yönünden Önemli Olması-Haczin Geçerliliğini Etkilememesi )"
  142Y19.HD29.4.2003E. 2002/9221 K. 2003/4584"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
  BİLİRKİŞİ ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Hukuki Bilgiyi Gerektiren Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
  YARGILAMANIN ÇABUKLUĞU ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişiye Başvurulmasının Yargılamanın Süratle Yapılması İlkesini Zedelemesi )"
  142Y10.HD10.4.2003E. 2003/2643 K. 2003/3361"İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Kesilen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
  İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
  DAVAYI KABULÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Davayı Kabul Etmesinin Haksızlığını Göstermesi )
  İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
  142Y19.HD4.2.2003E. 2002/4755 K. 2003/984"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Takibine dayalı Olarak Yapılan Sıra Cetveline Vaki İtiraz)
  HACZİN GEÇERLİLİĞİ (Satış Bedelinin Geçerli Hacizler Arasında Öncelik Sırasına Göre Paylaştırılmasının Gerekmesi)
  SATIŞ İSTEME SÜRESİ (Menkul Hacizlerinde Bir Yıl İçinde Satış İstenmesinin Gerekmesi)
  HACZİ DÜŞEN DOSYADAN SATIŞ İSTENMESİ (Haczi Düşen Dosyadan Satış Yapılmasının Geçersiz Haczi Geçerli Kılmaması)"
  142Y19.HD30.1.2003E. 2002/6301 K. 2003/846"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Taşınmaz Satışı Sonucunda Düzenlenen Sıra Cetveline vaki itiraz)
  KESİN HACİZ (İhtiyati Hacizler Arasında İlk Önce Kesin Hacze Dönüşenin İlk Haciz Niteliğini Kazanması)
  BİRDEN FAZLA İHTİYATİ HACİZ (Birden Fazla İhtiyati Haciz Halinde İlk Önce Kesin Hacze Dönüşenin İlk Haciz Niteliğini Kazanması)
  HACZE İŞTİRAK (Birden Fazla İhtiyati Haciz Halinde İlk Önce Kesin Hacze Dönüşenin İlk Haciz Niteliğini Kazanması- Bu hacze İştirak edecek Olanların İİK'ya Göre belirlenmesi)"
  142Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
  İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
  SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
  İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y19.HD4.4.2002E. 2002/1619 K. 2002/2535"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Malın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluyla Tetkik Merciinde Dava Yoluyla Mahkemede İtiraz Edilebilmesi )
  ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZ ( Dava Yoluyla Mahkemede İleri Sürülmesinin Gerekmesi )
  İTİRAZIN SIRAYA YÖNELİK OLMASI ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciinde İleri Sürülmesinin Gerekmesi )"
  142Y19.HD4.4.2002E. 2002/1532 K. 2002/2534"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotekli Alacaklının Alacağı Bulunmadığı İddiası )
  İPOTEKLİ ALACAKLININ ALACAĞI BULUNMADIĞI İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y12.HD1.4.2002E. 2002/5412 K. 2002/6682"ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılarak Senet Aslı Borçluya İade Edildikten Sonra İcra Müdürünün İşlemini - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )
  ZAMANAŞIMI ( Alacaklıya Ödeme Yapılarak Senet Aslı Borçluya İade Edildikten Sonra İcra Müdürünün İşlemini Şikayet )
  İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılarak Senet Aslı Borçluya İade Edildikten Sonra - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )
  SENET ASLI BORÇLUYA İADE EDİLDİKTEN SONRA İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılmış Olması - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )"
  142Y19.HD21.3.2002E. 2002/1399 K. 2002/1975"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
  İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz )
  ALACAĞIN VARLIĞINI İSPAT ( Sıra Cetveline İtiraz )"
  142Y19.HD19.2.2002E. 2002/136 K. 2002/1244"ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Bankanın Kesinleşme Tarihleri Aynı Olan Davalı Bankaya Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )
  KESİNLEŞME TARİHLERİNİN AYNI OLMASI ( Davacının Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )
  GARAMETEN İŞTİRAK ( Davacı Bankanın Kesinleşme Tarihleri Aynı Olan Davalı Bankaya Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )"
  142Y19.HD14.2.2002E. 2001/8008 K. 2002/1139"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Taşınmazın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Satış Bedelinin Davalı Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Nedeniyle )
  ŞİKAYET ( Borçluya Ait Mahcuzun Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacaklarını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Başvurulması )
  ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZ ( Sıra Cetveline Yapılan İtirazın Mahkemeye Yapılması )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetvelinde Birinci Sıraya Alınan Alacaklının Alacağının Esasına İtiraz Etmesi Nedeniyle Mahkemenin Görevli Olması )"
  142Y19.HD5.2.2002E. 2001/9572 K. 2002/811"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Tarafından Haczedilen Mallar Üzerinde Vergi Dairesinin Haczinin Olmadığının Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
  VERGİ DAİRESİNİN HACZİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davacı Tarafından Haczedilen Mallar Üzerinde Vergi Dairesinin Haczinin Olmadığının Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )"
  142Y19.HD24.1.2002E. 2001/7183 K. 2002/486"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelindeki Satış Bedelinin Davalı Alacaklıya Ödenmemesi ve Davalı Alacaklıya Borcu Bulunmadığı İddiası )
  İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olması )
  TANIKLA İSPAT ( Davacının Muvafakatı Olmadığı Halde Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmaması )"
  142Y19.HD6.12.2001E. 2001/5710 K. 2001/8113"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Nedeniyle Faiz ve Ferileri İçin de Pay Ayrılmasının Gerektiği İddiası )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveli Düzenlenirken Takip Hukukuna Aykırı Hareket Edildiğine İlişkin İtirazlarda Tetkik Merciinin Görevli Olması )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtirazın Sadece Sıraya Olması Durumunda İcra Tetkik Merciinde İleri Sürülmesi )"
  142Y19.HD29.11.2001E. 2001/5634 K. 2001/7925"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
  İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )"
  142Y19.HD22.11.2001E. 2001/6387 K. 2001/7699"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Hukukuna Aykırı Sıra Cetveli Düzenlendiğine İlişkin İtirazların Nerede İnceleneceği )
  SIRA CETVELİNİN TAKİP HUKUKUNA AYKIRI DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Tetkik Merciinde İnceleneceği )"
  142Y19.HD1.11.2001E. 2001/8268 K. 2001/6957"ALACAK DAVASI ( Davalı Alacaklının Takip Borçlusu ile Aralarındaki Tahkim Şartına Uymayarak İcra Takibi Yapmasının Alacağın Muvazaalı Olduğuna Yeterli Delil Olmadığı )
  MUVAZAA İDDİASI ( Davalı Alacaklının Takip Borçlusu ile Aralarındaki Tahkim Şartına Uymayarak İcra Takibi Yapmasının Alacağın Muvazaalı Olduğuna Yeterli Delil Olmadığı - Alacak Davası )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süresinde Yapılmadığından Davaya Cevabında İleri Sürdüğü Muvazaa İddiasının Kabul Edilemeyeceği - Alacak Davası )"
  142Y19.HD1.11.2001E. 2001/4729 K. 2001/6960"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücretinin Rüçhan Hakkına Sahip Olması )
  AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞININ RÜÇHAN HAKKI ( Avukatın Sözleşme ile Kararlaştırılan ve Hakim Tarafından Takdir Olunan Ücretinden Dolayı Diğer Alacaklılara Nazaran Rüçhan Hakkının Olması )
  VEKALETNAMENİN DÜZENLEME TARİHİ ( Avukatlık Ücretinin Rüçhan Hakkına Sahip Olması- Rüçhan Hakkının Vekaletnamenin Düzenlenme Tarihine Göre Belirlenmesi )
  İLK RESMİ BAŞVURMA TARİHİ ( Vekalet Umumi ise İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvurma Tarihine Göre Sıra Alması )"
  142Y19.HD4.10.2001E. 2001/3958 K. 2001/6158"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Satıştan Sonra Düzenlenen Cetvelde Davacıya Ayrılan Payın Az Olduğu Alacağın Tamamının Rehinli Olduğundan Satış Bedelinin Kendilerine Ödenmesinin İstenilmesi )
  MENKUL REHNİNİN KAPSAMI ( Ana Para-Sözleşme Faizi-Takip Masrafları ve Geçmiş Günler Faizin de Teminat Altına Alması )
  KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Bu Alacağın Rehin Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek Sıra Cetvelinde Öncelik Tanınmasında Bir İsabetsizlik Bulunmaması )"
  142Y19.HD27.9.2001E. 2001/3984 K. 2001/5988"GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Alacağın Esas ve Miktarına Veya Sıraya Yönelik Olmasında )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Görev - Alacağın Esas ve Miktarına Veya Sıraya Yönelik Olmasında )
  DAVA YOLUYLA MAHKEMEDE İTİRAZ ZORUNLULUĞU ( Sıra Cetvelinin Esas ve Miktarına )
  ŞİKAYET YOLUYLA İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Sıraya - Tetkik Merciinde Sürülmesi Zorunluluğu )"
  142Y19.HD20.9.2001E. 2001/4182 K. 2001/5754"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bedeli Paylaşıma Konu Aracın Rehinli Olması Rehinli Alacağı Temlik Alınması Satıştan Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Rehinli Alacağa Pay Ayrılmaması )
  ARAÇ REHNİ ( Rehin Konusu Araç Rehnedenin Zilyetliğinde Bulunduğu Sürece Rehin Hakkının Varlığından Sözedilememesi )
  TESLİM KOŞULU ( Yasa ile Belirlenen İstisnalar Dışında Bir Menkul Mal Ancak Teslim Koşuluna Bağlı Olarak Rehnedilebilmesi )"
  142Y19.HD28.6.2001E. 2001/3679 K. 2001/5036"TETKİK MERCİİNİN TAKDİR HAKKI ( Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu - Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla İtiraz )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla - Tetkik Merciinin Takdir Hakkını Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu )
  ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz - Tetkik Merciinin Takdir Hakkını Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu )"
  142Y19.HD31.5.2001E. 2001/2953 K. 2001/4192"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Gemi Alacaklısı Hakkı Kanundan Doğduğundan Alacakla İlgili Olarak İlamsız Takip Yapılmasının Bu Haktan Feragat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
  GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Bu Hak Kanundan Doğduğundan Alacakla İlgili Olarak İlamsız Takip Yapılmasının Bu Haktan Feragat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
  FENER ÜCRETİ ( Bunun TTK'da Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar Arasında Sayılması )"
  142Y19.HD31.5.2001E. 2001/2667 K. 2001/4198"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının İflas Tarihi İtibariyle Müflis Şirketten Rehinli Alacağı Bulunduğu İddiasına Dayalı Olarak )
  MENKUL REHNİ ( Menkul Rehni Sözleşmesinde Kural Olarak Alacağın Miktarının Gösterilmesi Zorunlu Olmaması )
  RÜÇHANLI ALACAK ( Menkul Rehni Sözleşmesine Dayalı Olarak Müflis Şirketten Alacağı Bulunduğu İddiası )
  ADİ ALACAK ( Menkul Rehni Sözleşmesinde Limit Tayin Edilmesi Halinde Limit Fazlası Alacağın İflas Masasına Adi Alacak Olarak Kaydına Karar Verilmesi )"
  142Y19.HD17.5.2001E. 2001/2296 K. 2001/3719"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağının Muvazaalı Olduğu İleri Sürülmesi - Davalının Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olduğunu Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlaması Gereği )
  MUVAZAA İDDİASI ( Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )
  İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağının Muvazaalı Olduğu İleri Sürülmesi - Davalının Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olduğunu Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlaması Gereği )"
  142Y19.HD12.4.2001E. 2001/1400 K. 2001/2826"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Açılması Zorunluluğu - Ek Davanın da Bu Süreye Tabi Bulunduğu)
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM (Davalıya Ayrılan Payın Davacıya Ödenmesine Şeklinde Hüküm Kurulması Gerekip Tahsiline Karar Verilemeyeceği)
  HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Sıra Cetveline İtiraz Davası - Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Açılması Zorunluluğu)"
  142Y19.HD29.3.2001E. 2001/1075 K. 2001/2299"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Bankaya Ayrılan Alacağının Miktarına - Riski Bulunan Teminat Mektupları Kadar Pay Ayrılıp Sıra Cetveline Yazılması Gereği)
  TEMİNAT MEKTUBU RİSKİ (Sıra Cetveline İtiraz - Riski Bulunan Teminat Mektupları Kadar Pay Ayrılıp Sıra Cetveline Yazılması Gereği)
  İSPAT YÜKÜ (Davalıda Olması - Davacının Davalı Alacaklının Sıra Cetvelinde Ayrılan Alacağının Miktarına İtiraz Etmesi)"
  142Y19.HD29.3.2001E. 2001/1051 K. 2001/2297"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağı İpotek ile Teminat Altına Alınmış Alacaklıya İpotek Limiti Kadar Pay Ayrılmasının Gerekmesi )
  FAİZ ( Limit İpoteğinde Alacağa İşletilecek Faizin Satış Tarihine Kadar Hesaplanmasının Gerekmesi )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında İcra Mahkemesinin Görevli Olması )"
  142Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
  PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
  İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
  İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"
  142Y19.HD8.2.2001E. 2000/9397 K. 2001/1031"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satışa Konu Aracın Davacı Tarafından Borçluya Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satıldığının Anlaşılması )
  MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN ARAÇ ( Aracın İcra Yoluyla Satılması Durumunda Satan Kişinin Öncelik Hakkının Olduğunun Kabulü )
  ÖNCELİK HAKKI ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışta Sözleşmeyi Bozup Malı Geri Almayan Satıcının Satış Konusu Mal Üzerinde Öncelik Hakkının Varlığı )
  TAKİP VEYA HACİZ UYGULAMADAN ÖNCELİK HAKKI KAZANMA ( Satış Konusu Aracın Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılması Nedeniyle )"
  142Y19.HD25.1.2001E. 2000/8980 K. 2001/565"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olmadığına Sonucuna Varılması )
  ALACAĞIN CETVELDEN SİLİNMESİ ( Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olmadığına Sonucuna Varılması Nedeniyle )
  GERÇEK ALACAK OLMAMASI ( Davalıya Ayrılan Paydan Alacağı Kadar Davacıya Fazlasının Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
  142Y19.HD18.1.2001E. 2000/9013 K. 2001/338"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Borcundan Dolayı İdarece Haciz Konan Aracın Satışı Nedeniyle Yapılan Sıra Cetveline İlişkin Olarak )
  HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Husumetin Pay Ayrılan Tüm Alacaklılara Yöneltilmesinin Gerekmesi )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının İcra Mahkemesinin Görevine Girmesi )"
  142Y19.HD18.1.2001E. 2000/8932 K. 2001/336"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İhtiyati Haciz Konulması - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
  İHTİYATİ HACİZ ( Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
  FAİZ ( Sıra Cetveline İtiraz - İhtiyati Haciz/Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülmesi ve Eklenmesi Gereği )"
  142Y12.HD4.12.2000E. 2000/18677 K. 2000/19050"TAŞIT VERGİSİ ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
  HACİZLE YÜKÜMLÜ OLMADAN İHALE EDİLEN MENKULÜN VERGİSİ ( Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
  ALICININ SORUMLULUĞU ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )"
  142Y19.HD15.6.2000E. 2000/3372 K. 2000/4689"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarının Deniz Dervetinden Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
  GEMİ ADAMININ HİZMET VE İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARI ( Deniz Dervetinden Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
  DENİZ SERVETİ ALACAĞI ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarının Daha Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
  YASAL REHİN HAKKI ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakları )"
  142Y19.HD25.5.2000E. 2000/2934 K. 2000/3967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
  İHTİYATİ HACİZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
  İPOTEK ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )"
  142YHGK28.4.1999E. 1999/19-233 K. 1999/249"MUACCEL OLMAYAN ALACAĞIN TAKİBİ ( Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Muaccel Olmayan Alacağa Yönelik Takibi Kesinleştirmesi Sonucu Yapılan Haciz Üçüncü Kişi Alacaklılar Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarihin Haciz Tarihine Yasal Süreler Eklenerek Belirlenmesi )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Tarafından Muaccel Olmayan Alacağa Dayalı Yapılan İcra Takibini Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Kesinleştirmesi Halinde Sıra cetvelinde Alt Sıralara Düşen Diğer Alacaklıların Sıra Cetveline İtiraz Edebileceklerinin Kabulü )
  BORÇLUNUN YASAL İTİRAZ SÜRELERİNDEN VAZGEÇMESİ ( İcra İflas Yasasında Öngörülen İtiraz Sürelerinden Vazgeçen Borçlunun Bu Vazgeçmesinin Ancak Kendi Yönünden Hüküm İfade Etmesi-Bu Vazgeçmenin Üçüncü Şahıslara Tesir Etmemesi )
  İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Yasada Kabul Edilmiş Sürelerden Vazgeçen Borçlunun Bu Vazgeçmesinin Üçüncü Kişilere Tesir Etmemesi )
  SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Takibi Kesinleştirme Sonucu Yapılan Haczin Davacı Üçüncü Kişi Alacaklı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarih Muacceliyet Tarihine İlamsız Takiplerdeki Yasal İtiraz Süresinin Eklenmesiyle Belirlenir )"
  142Y19.HD18.6.1998E. 1998/3431 K. 1998/4317"MUVAZAA ( Takibin Yapıldığı Gün Ödeme Emri Gönderilmesi ve Borçlunun Muvafakatıyla Haciz Konulması )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında )
  MUVAZAA İDDİASI ( Hacizden Mal Kaçırmak Maksadıyla İşlem )
  İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Varlığını İspat Yükü )"
  142Y19.HD21.5.1998E. 1998/2568 K. 1998/3526"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hukuki Yararın Bulunmaması )
  ŞİKAYETTE HUKUKİ YARAR ( 2. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünü )
  GARAMETEN PAYLAŞIM ( Avans Vererek Mahcuzun Satışını İsteyen Davacı )
  İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞME TARİHİ ( Garameten Paylaşım )"
  142Y19.HD2.4.1998E. 1998/1670 K. 1998/2470"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi ve Rüçhan Hakkı )
  KEFİLİN HALEFİYET HAKKI ( Rehin Hakkının da Kefile Geçeceği )
  REHİNDE RÜÇHAN HAKKI ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi )
  ALACAKLIYA HALEF OLAN KEFİL ( Alacağın Fer'i Olan Rehin Hakkına da Halef Olması )"
  142Y19.HD2.4.1998E. 1998/1485 K. 1998/2464"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
  HARÇ ( Sıra Cetveline İtiraz Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
  MAKTU HARÇ ( Sıra Cetveline İtiraz Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
  REHİNLİ ALACAKLININ DOLAYLI ZİLYED OLMASI ( Alacaklının Zilyedliğini Bu Kişi Aracılığı İle Sürdürmesi )"
  142Y19.HD19.3.1998E. 1998/1091 K. 1998/2022"HACZE İŞTİRAK ( Sonraki Tarihte Kesin Hacze Dönüşen İhtiyati Haczin Önceki Tarihli Kesin Hacze )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüştükten Sonra Hacze İştirak Talebi )
  KESİN HACZE DÖNÜŞME TARİHİ ( Hacze İştirak Talebinde Dikkate Alınması )"
  142YHGK17.12.1997E. 1997/19-842 K. 1997/1065"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Usulsüz tebligat )
  USULSÜZ TEBLİGATA ITTILA
  ŞİKAYET HAKKI"
  142Y19.HD30.10.1997E. 1997/6132 K. 1997/9029"HACZE İŞTİRAK ( Vergi Dairesinin Koydurduğu İhtiyati Haciz Kararına Dayanılarak )
  VERGİ DAİRESİNİN KOYDURDUĞU İHTİYATİ HACİZ ( İlk Hacze İştirak İmkanı Vermemesi )"
  142Y19.HD9.10.1997E. 1997/5941 K. 1997/8302"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Geçerli Rehin Sözleşmesi Bulunmadığı İddiası )
  REHİN SÖZLEŞMESİ ( Menkullerin Rehninde Kaydi Rehin Yapılamayacağı )
  ZİLYETLİK ( Rehnedilen Aracın Üçüncü Kişi Yediemine Teslimi )
  KAYDİ REHİN ( Menkullerde Yeterli Olamayacağı )"
  142Y19.HD9.10.1997E. 1997/5381 K. 1997/8285"NAVLUN ( Yük Alacaklısı Hakkı Doğurduğu )
  DEMURAJ ÜCRETİ ( Yük Alacaklısı Hakkı Doğurduğu )
  KANUNİ REHİN HAKKI ( Navlun ve Demuraj Ücreti )
  YÜK ALACAKLISI HAKKI ( Kanuni Rehin Hakkı Olup Sıra Cetvelinde Öncelikli Olduğu )
  MENKUL MALLARIN HACZİ ( Fiili Haciz Yapılması Zorunluluğu )
  KAYDİ HACİZ ( Menkul Malların Haczinde Uygulanamayacağı )
  FİİLİ HACİZ ( Menkul Malların Haczinde Zorunlu Olduğu )"
  142Y19.HD3.7.1997E. 1997/4082 K. 1997/6974"HACZE İŞTİRAK ( Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanan )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kesin Rehin Açığı Belgesinin İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
  KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Niteliği ve İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
  REHİN AÇIĞI BELGESİ ( İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
  RESMİ DAİRELERİN YETKİLERİ DAHİLİNDE VE USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ BELGE ( Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanan Hacze İştirak Talebi )
  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Hacze İştirakte Rehin Açığı Belgesinden Farkı )"
  142Y19.HD6.2.1997E. 1996/8698 K. 1997/954"YARIŞ ATININ HACZİ ( Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediğinden Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu - Fiilen Haczedilmesi Gerektiği )
  AT SOY KÜTÜĞÜ ( Mülkiyet Değeri Taşımadıkları - Atın Fiilen Haczedilmesi Gerektiği/Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu )
  FİİLİ HACİZ GEREKTİĞİ ( Yarış Atlarının Haczinde - Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediğinden Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu )
  KAYDİ HACİZ ( Yarış Atlarının Haczinde Geçersiz Olduğu/Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediği - Fiilen Haczedilmesi Gerektiği )
  SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Yarış Atlarının Haczinde Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu - Davacı Tarafından Fiilen Haczedilen 2 Atın Satış Bedelinin Davacı Alacaklıya Ödenmesi Gerektiği )"
  142Y19.HD28.11.1996E. 1996/6832 K. 1996/10663"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süresinde Yapılmamışsa Reddedileceği )
  FİİLİ HACİZ ( Cirosu Kabil ya da Hamiline Hisse Senetlerinde Şart Olmadığı )
  KAYDİ HACİZ ( Üçüncü Kişide Rehin Bulunan Hamiline Hisse Senetlerine )
  HACZE İŞTİRAK ( Üçüncü Kişide Rehin Bulunan Hamiline Senedin Haczinde )
  HAMİLİNE HİSSE SENETLERİ ( Fiilen El Konarak Haczedilebileceği )
  ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAMİLİNE HİSSE SENEDİ ( Kayden Haczedilebileceği )"
  142Y19.HD14.11.1996E. 1996/5632 K. 1996/10038"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizden Sonra İstihkak İddiasında Bulunmamış Borçlunun Alacaklısınca )
  İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişideki Malı Haczedilen Borçlunun Alacaklısının )
  MAHCUZ MALLARDA MÜLKİYET ( Sıra Cetveline İtiraz )
  ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ MALLARIN HACZİ ( İstihkak İddiasında Bulunulmamış Olması )"
  142Y19.HD16.1.1996E. 1995/11542 K. 1996/158"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla İcra Tetkik Merciinde Dava Yoluyla Mahkemede İtiraz Edilebilmesi )
  BORÇLUYA AİT MAHCUZUN SATILMASI ( Satış Bedelinin Tüm Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Sıra Cetveli Düzenlenmesi )
  SIRAYA VE ALACAĞIN ESASINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Dava Yoluyla Mahkemede İleri Sürülebilmesi )"
  142Y19.HD13.9.1995E. 1995/7341 K. 1995/7301"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Süresinde Satış İstenmediği )
  SATIŞ İSTEME ( Amme Alacaklarına Dayanan Takipte Süresiz Olması )
  KAMU ALACALARININ TAHSİLİ ( Haczedilenin Satışı İçin Süre Öngörülmediği )"
  142Y19.HD27.6.1995E. 1995/4880 K. 1995/5909"SIRA CETVELİNDEKİ ALACAK ( İhale Tarihine Kadar Faiz İşletileceği )
  HACZE İŞTİRAK ETMEMİŞ KAMU ALACAĞI ( İhale Parasından Pay Alamayacağı )
  FAİZ ( Sıra Cetvelindeki Alacaklara İşletilecek Olan )"
  142Y19.HD23.5.1995E. 1995/4433 K. 1995/4421"HACİZLİ MALIN SATIŞI ( Tüm Alacaklıların Alacağını Karşılamaması )
  SIRA CETVELİNDE SIRAYA İTİRAZ ( Tetkik Merciinde Bakılacağı )
  SIRA CETVELİNDE ALACAĞIN ESASINA İTİRAZ ( Mahkemenin Görevli Olduğu )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedeniyle )"
  142Y19.HD24.12.1993E. 1992/9137 K. 1993/8944"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Merci Hakiminin Görevi )
  İPOTEK ALACAKLISININ SIRA İTİRAZI ( Görevli Mahkeme )"
  142Y19.HD22.12.1993E. 1993/9136 K. 1993/7825"SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE
  SÜRE ( Sıra Cetveline İtirazda )
  ŞİKAYET EDİLEBİLECEK HUSUSLAR ( Sıra Cetveline İtiraz )
  DURUŞMA YAPILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
  MERCİ İNCELEMESİ ( Sıra Cetveline İtirazda Duruşma Yapılması )"
  142Y19.HD9.4.1993E. 1992/2597 K. 1992/2681"İTİRAZ ( Sıra Cetveli ve Alacağın Esasına )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz )
  GÖREV ( Alacağın Esas ve Miktarına İtiraz )"
  142Y19.HD23.9.1992E. 1992/7807 K. 1992/4374"KARA TAŞITLARI ( Kaydi Hacizle Haczedilebileceği )
  KAYDİ HACİZ ( Kara Taşıt Araçlarında Geçerlidir )
  SİCİL KAYDINA HACİZ KONULMASI ( Kara Taşıt Araçlarında Geçerlidir )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devlet Alacağının İmtiyazlı Alacak Olduğu )
  İMTİYAZLI ALACAK ( Amme Alacağı )
  HACZE İŞTİRAK ( Amme Alacaklısının İmtiyazlı Alacaklı Olduğu )"
  142Y19.HD26.6.1992E. 1992/6282 K. 1992/2973"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
  GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )"
  142Y19.HD26.12.1991E. 1991/65 K. 1991/56"GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında )
  SIRA CETVELİNDE İTİRAZ DAVALARI ( Görevli Makam )
  İPOTEĞİN KAPSAMININ TESBİTİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )"
  142Y19.HD3.12.1991E. 1991/30 K. 1991/25"TAŞIT ARAÇLARINA KONULAN HACİZ ( Kaydi Haciz Yapılabileceği )
  KAYDİ HACİZ ( Trafik Taşıt Araçlarına Yapılabileceği )
  FİİLİ HACİZ ( Trafik Taşıt Araçlarına Yapılması Zorunlu Olmadığı )
  TRAFİK TAŞIT ARAÇLARI SİCİLİ ( Mülkiyet Değeri Taşıdığı )
  SSK ALACAKLARI ( Amme Alacağı Niteliğinde Oldukları )
  AMME ALACAKLARI ( İmtiyazlı Alacaklar )
  İMTİYAZLI ALACAKLAR ( SSK Alacakları )"
  142YHGK25.9.1991E. 1991/11-322 K. 1991/434"DERECE KARARINA İTİRAZ ( Tetkik Merciinden Mahkemeye Harçsız Olarak İntikal Eden Davada Davacıya Harç Yatırması İçin Uygun Süre Verilmesinin Gerekmesi )
  GÖREVSİZLİK KARARI ( Tetkik Merciinden Mahkemeye Harçsız Olarak İntikal Eden Davada Davacıya Harç Yatırması İçin Uygun Süre Verilmesinin Gerekmesi )
  HARÇ ( Tetkik Merciinden Mahkemeye Harçsız Olarak İntikal Eden Davada Davacıya Harç Yatırması İçin Uygun Süre Verilmesinin Gerekmesi )
  İCRA TETKİK MERCİİNDEN MAHKEMEYE İNTİKAL EDEN DAVA ( Davacının Harcı Yatırmaması Nedeniyle Ona Uygun Süre Verilerek Harcı Yatırmasının Beklenmesi )"
  142Y12.HD11.6.1991E. 1990/14520 K. 1991/7646"SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
  GÖREV ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi )"
  142Y12.HD27.5.1991E. 1991/6130 K. 1991/6720"SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Garamaten Taksim )
  SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYETLERİN İNCELEME MERCİİ"
  142Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
  SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"
  142YHGK5.4.1989E. 1989/12-87 K. 1989/243"DERECE KARARININ İPTALİ ( Davanın Sıra Cetveline Alınma Veya Çıkarılma Değil Doğrudan Doğruya ve Yalnızca Sıraya İtiraz Niteliği Taşıması )
  SIRAYA İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
  GÖREVLİ MERCİİ ( Davanın Sıra Cetveline Alınma Veya Çıkarılma Değil Doğrudan Doğruya ve Yalnızca Sıraya İtiraz Niteliği Taşıması Nedeniyle İcra Tetkik Merciin Görevli Olması )
  İCRA TETKİK MERCİİN GÖREVLİ OLMASI ( Davanın Sıra Cetveline Alınma Veya Çıkarılma Değil Doğrudan Doğruya ve Yalnızca Sıraya İtiraz Niteliği Taşıması Nedeniyle )"
  142Y12.HD21.1.1986E. 1985/6383 K. 1986/487"TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Sıraya İlişkin Tetkik Mercii Kararları )
  İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Sıraya İlişkinlerin Temyiz Edilebilirliği )"
  142Y12.HD14.10.1982E. 1982/6570 K. 1982/7240"İTİRAZ OLARAK NİTELENDİRİLME ( Mahkemeye Başvurma - Sıra Cetveli )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren - Mahkeme veya Mercie )
  SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Sıra Cetveline İtirazda - Mahkeme veya Mercie )"

  BAM

  142İZMİRBAM-17HD16.6.2017E. 2017/918 K. 2017/650"SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE ŞİKAYETTE GÖREV ( İİK. Md.142/Son Gereğince İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olması Halinde Genel Mahkemenin Yalnız Sıraya Dair Olması Halinde İse Tetkik Merciinin Görevli Olacağının Belirtildiği/Dava Konusu Olayda Birden Fazla Davalı Olup Hem Miktar Hem de Sıraya Yönelik İtirazlar Söz Konusu Olduğundan Davalılardan Banka Hakkında Açılan Dava Alacağın Konusu ve Varlığı İle Birlikte Miktara Yönelikte Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )
  SIRA CETVELİNE HEM MİKTAR BAKIMINDAN HEM DE ESAS BAKIMINDAN İTİRAZ ( İİK. Md.142/Son Gereğince İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olması Halinde Genel Mahkemenin Yalnız Sıraya Dair Olması Halinde İse Tetkik Merciinin Görevli Olacağının Belirtildiği/Dava Konusu Olayda Davalılardan Banka Hakkında Açılan Dava Alacağın Konusu ve Varlığı İle Birlikte Miktara Yönelikte Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )
  GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - İİK. Md.142/Son Gereğince İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olması Halinde Genel Mahkemenin Yalnız Sıraya Dair Olması Halinde İse Tetkik Merciinin Görevli Olacağının Belirtildiği/Dava Konusu Olayda Birden Fazla Davalı Olup Hem Miktar Hem de Sıraya Yönelik İtirazlar Söz Konusu Olduğundan Davalılardan Banka Hakkında Açılan Dava Alacağın Konusu ve Varlığı İle Birlikte Miktara Yönelikte Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )"
  142İZMİRBAM-17HD12.1.2017E. 2017/8 K. 2017/13"SIRA CETVELİNİN İPTALİ (Kendisinden Önce Sıraya Konulan Alacağın Doğumuna Ya da Miktarına İlişkin Olmadığından Sırasına İtiraz Edilen Banka Alacağının Geçerli Olup Olmadığı Alacağın Doğumu ve Varlığı Konusunda Şikayet Davalarında İcra Memurlarınca Bu Şikayetlerinin Dinlenemeyeceği Benzer Şikayetlerin Ancak Genel Mahkemelerde Açılacak Olan Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Karşılayabilecek Nitelikte Hususlar Olduğu da Gözetildiğinde Oluşturulan Sıra Cetveli Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu)
  TAKİBE KONU EDİLMEYEN ÜST LİMİT İPOTEĞİ KAPSAMINDA ALACAK (Sıra Cetveline İtiraz/Şikayet - Alacakların Doğup Doğmadığı ve İncelemesi Hususunun İcra Müdürlüğü Yetkisinde Bulunmadığı Genel Mahkemelerde Açılabilecek Sıra Cetveline İtiraz Davalarına Konu Olabileceği Üst Sınır İpoteği Kapsamında Bulunan Davalı Banka Alacağının Takip Konusu Edilmeyen Alacaklarında Üst Sınır İpoteği Söz Konusu Olmakla İpotek Kapsamında Bulunup Pay Ayrılmasının Gerektiği)"

  Madde 143

  YARGITAY

  143Y12.HD14.3.2016E. 2015/29468 K. 2016/7373"DOSYA BORCUNA YÖNELİK ŞİKAYET ( Borçlu Hakkında Borç Ödemeden Aciz Vesikasına Dayalı Olarak Yeni Bir Takip Yapılması Halinde Mevcut Şikayet ve İtirazları İleri Sürebileceği - Resen Dikkate Alınması Gereken Bu Gerekçe İle İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
  ACİZ VESİKASI ( Haklarında Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlular Yönünden Takibe Devam Edilmediği ve Yapılan Dosya Hesabının Şikayetçi Borçluyu Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı - İstemin Reddi Gerektiği )
  DOSYA HESABI ( Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlular Yönünden Takibe Devam Edilmediği ve Yapılan Dosya Hesabının Borç Ödemeden Aciz Vesikası Düzenlenmeyen ve Hakkında Takibe Devam Edilen Borçlu Yönünden Sonuç Doğuracağı )
  TAKİBE DEVAM EDİLMESİ ( Dosya Borcuna Yönelik Şikayet - Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlular Yönünden Takibe Devam Edilmediği ve Yapılan Dosya Hesabının Şikayetçi Borçluyu Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
  143Y17.HD3.11.2015E. 2015/14118 K. 2015/11495"BORÇLU HAKKINDAKİ İCRA TAKİBİNİN SONUÇSUZ KALMASI NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Haciz Sırasında Hacze Kabil Bir Mal Bulunmadığı Takdirde Haciz Tutanağının Geçici Aciz Vesikası Hükmünde Olacağı - Borçlunun Aciz Halinin Varlığının Sabit Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Aciz Vesikası )
  ACİZ VESİKASI ( Haciz Sırasında Hacze Kabil Bir Mal Bulunmadığı Takdirde Haciz Tutanağının Geçici Aciz Vesikası Hükmünde Olacağı - Borçlunun Aciz Halinin Varlığının Sabit Olduğunun Mahkemece Gözetileceği/Borçlu Hakkında Başlatılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması Nedeniyle Tasarrufun İptali )
  TASARRUFUN İPTALİ DAVA KOŞULLARININ TESPİTİ ( Hangi Borçlunun Tasarrufunun İptali İstenmiş ise Dava Koşulunun O Borçlu Yönünden Değerlendirileceği )
  ALACAĞIN TAHSİLİNİN SAĞLANMASI ( Borçlunun Aciz ya da İflasından Önce Yaptığı ve Geçerli Olan Bazı Tasarruflarının İptali ile Cebri İcraya Devamla Alacağının Tahsilinin Sağlanmasının Mümkün Olduğu - Geçici Aciz Vesikası Niteliğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Dava Koşulları Bulunduğu )
  HACZE KABİL BİR MAL BULUNMAMASI ( Düzenlenen Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmü - Borçlunun Ev Eşyalarının Haczedilmiş Olduğu/Borçlunun Babasının İcra Borcunun Kefili Niteliğinde Bulunduğu/Kefilin Asıl Borçlu Sayılamacağı/Borçlu Üzerinde Kayıtlı Araç Üzerinde Üç Ayrı Haciz İşlemi Bulunduğu )"
  143Y17.HD25.5.2015E. 2014/1896 K. 2015/7615"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dosyaya Aciz Belgesi İbraz Edilememesi - Takip Dosyasında Hacizli Taşınmazlar Üzerindeki İpoteklerin ve Hacizli Bulunan Araç Kaydının İncelenerek Üzerindeki Hacizlerin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Üzerine Kayıtlı Malvarlığının Davacının Alacağını Karşılar Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
  ACİZ BELGESİ İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Takip Dosyasında Hacizli Taşınmazlar Üzerindeki İpoteklerin ve Hacizli Bulunan Araç Kaydının İncelenerek Üzerindeki Hacizlerin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Borçlu Üzerine Kayıtlı Malvarlığının Davacının Alacağını Karşılar Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmeden Davanın Reddedilemeyeceği )
  MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Dosyaya Aciz Belgesi İbraz Edilememesi/Takip Dosyasında Hacizli Taşınmazlar Üzerindeki İpoteklerin ve Hacizli Bulunan Araç Kaydının İncelenerek Üzerindeki Hacizlerin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Üzerine Kayıtlı Malvarlığının Davacının Alacağını Karşılar Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
  143Y7.HD3.2.2015E. 2014/19883 K. 2015/892"ALACAK DAVASI ( Usulsüz Kullandırıldığı İleri Sürülen Kredilerle Bunların İşlemiş Faizlerinden Oluşan Zararın Tazmini - Dosya İçerisinde Bulunan İcra Takiplerinin Aciz Vesikasına Bağlanmadığının Anlaşılmasına Göre Davanın Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu )
  USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI ( Davacı Kooperatifin Çalışanları Olan Davalılardan Usulsüz Kullandırıldığı İleri Sürülen Kredilerle Bunların İşlemiş Faizlerinden Oluşan Zararın Tazminini Talep Edebilmesi İçin İcra Takiplerinin Aciz Vesikasına Bağlanarak Zarar Miktarının Kesinleştirilmesi ve Talep Edilebilir Hale Getirilmesi Gerektiği )
  ACİZ VESİKASI ( Davacı Kooperatifin Çalışanları Olan Davalılardan Davaya Konu Edilen Usulsüz Kullandırıldığı İleri Sürülen Kredilerle Bunların İşlemiş Faizlerinden Oluşan Zararın Tazminini Talep Edebilmesi İçin İcra Takiplerinin Aciz Vesikasına Bağlanarak Zarar Miktarının Kesinleştirilmesi Gerektiği )"
  143Y17.HD18.9.2014E. 2013/4049 K. 2014/11950"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( İcra Takip Dosyasında Borçlunun Bir Adet Taşınmazına ve Şirket Paylarına Haciz Konulduğu Ancak Haciz Konulan Malların Borcu Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmediği - Hüküm Kurulamayacağı )
  ACİZ HALİ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Mahkemece Borçlu Davalıya Ait Olan ve İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Bağımsız Bölüm İle Şirket Hisselerinin Değerlerinin Davacı Alacaklının Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Saptanması Belirlenen Değerlerin Borcu Karşılaması Halinde Borçlu Davalının Aciz Hali Bulunmadığından Davanın Ön Koşul Yönünden Reddi Gerektiği )
  GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Borçlu Davalıya Ait Olan ve İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Bağımsız Bölüm İle Şirket Hisselerinin Değerlerinin Davacı Alacaklının Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Saptanması Borcu Karşılamaması Halinde İse Menkul Haczi Sırasında Tutulan Tutanağın Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğunun Kabulü İle Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
  143Y17.HD28.1.2014E. 2013/3188 K. 2014/809"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Adresten Ayrılmış Olduğu Bildirilmek Suretiyle Haciz Tutanağı Düzendiği - Şirketin Ticaret Sicilindeki Resmi Adresi Araştırılmadan ve Ticaret Sicil Kaydında Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı/Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
  GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Adresten Ayrılmış Olduğu Bildirilmek Suretiyle Haciz Tutanağı Düzendiği - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Resmi Adresi Araştırılmadan ve Ticaret Sicil Kaydındaki Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı )
  DAVA ÖN ŞARTI YOKLUĞU ( Tasarrufun İptali İstemi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Resmi Adresi Araştırılmadan ve Ticaret Sicil Kaydındaki Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Düzenlenen Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğunun Doğru Olmadığı/Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
  TİCARET SİCİLİNDEKİ RESMİ ADRESİNİN ARAŞTIRILMAMASI ( Tasarrufun İptali Davası - Menkul Haczi İçin Gidilen Adreste Borçlunun Adresten Ayrılmış Olduğu/Şirketin Ticaret Sicil Kaydındaki Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu Kabul Edildiği/Kesin Aciz Vesikası veya Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Haciz Tutanağı İbraz Edilmemesi Nedeniyle Dava Ön Şartı Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiği )"
  143Y17.HD4.11.2013E. 2012/13055 K. 2013/14971"TASARRUFUN İPTALİ ( Davacılar Tarafından Dosyaya Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği - Verilen Süre Sonunda Sunulan Belgenin de Aciz Belgesi Niteliğinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmiş İse de Yapılan Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
  ACİZ BELGESİ ( Davanın Sonuna Kadar Hatta Tashihi Karar Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Borçlunun Taşınmazları Üzerindeki Takyidatlar İle Taşınmaz Kıymetleri Gerektiğinde Bir Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Aciz Halinin Mevcut Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Tasarrufun İptali )
  GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Davacı Vekilince Sunulan Geçici Aciz Vesikasında İcra Dairesi Tarafından Kıymet Takdiri Yapılıp Yapılmadığının Açıklanmadığı - Kıymet Takdiri Yapılmasa Dahi Borçlunun Taşınmazlarının Başka Takipler Sırasında Yapılıp Yapılmadığının da Belli Olmadığı/Yapılan Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
  HACİZ TUTANAĞININ ACİZ VESİKASI HÜKMÜNDE OLMASI ( Haczi Kabil Mal Bulunmazsa Aciz Vesikası Hükmünde Olacağı ve İcraca Takdir Edilen Kıymete Göre Haczi Kabil Malların Kifayetsizliği Anlaşıldığı Surette Dahi Tutanak Muvakkat Aciz Vesikası Yerine Geçerek Alacaklıya 2004 S. İİK'nun 277. Md. Hükmünde Yazılı Hakları Vereceği )
  KIYMET TAKDİRİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Tüm Taşınmazları Üzerinde Davacının Takibinden Önce Mevcut Hacizlere İlişkin Takip Dosyaları Getirtilerek Bu Takiplerde Kıymet Takdirleri Bulunup Bulunmadığı ve Borçlunun Taşınmazları Üzerindeki Takyidatlar İle Taşınmaz Kıymetlerinin Gerektiğinde Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi Gerektiği )"
  143Y17.HD31.10.2013E. 2012/11606 K. 2013/14620"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Bulunan Davacı Tarafından Açılabileceği Aciz Belgesi Davanın Önkoşulu Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği - Aciz Belgesinin Dava Açılmadan Açıldıktan Sonra Yargıtay Aşamasında ve Bozulmasından Sonra Her Aşamada Mahkemeye Sunulabileceği )
  ACİZ BELGESİNİN MAHKEMEYE SUNULMASI ( Aciz Belgesinin Varlığının Davanın Görülebilme Koşulu Olduğu - Aciz Belgesinin Davanın Her Aşamasında Mahkemeye Sunulabileceği )"
  143Y17.HD18.6.2013E. 2012/11024 K. 2013/9281"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kat'i Aciz Belgesi Sunulmuş Olmasının Dava Şartı Olduğu - Davalı Borçlu Tarafından Dosyaya Sunulan Mal Beyanı Listesinde Yer Alan Taşınmazların Tamamı Daha Önce Üçüncü Şahıslar Adı Konulan Hacizler Nedeniyle Yapılan Satışlarda Davacıya Pay Kalmamış Olması Nedeniyle Aciz Halinin Gerçekleştiği )
  GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilme Koşullarından Biri Olduğu - Davalıya Ait Taşınmazların Üçüncü Kişilerce Konulan Haciz Sonucu Yapılan Satışta Alacaklıya Pay Kalmaması Karşısında Aciz Halinin Gerçekleştiğinin Kabulü Gereği )
  BORÇLUYA AİT TAŞINMAZLARIN DAHA ÖNCE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA KONULAN HACİZLE SATILMASI ( Satıştan Alacaklıya Pay Kalmadığından Borçlunun Aciz Halinde Olduğunun Kabulü Gereği - Tasarrufun İptali Davasının Aciz Şartı Gerçekleştiği Halde Davanın Aciz Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
  143Y17.HD14.5.2013E. 2012/10694 K. 2013/6958"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Tür Davaların Dinlenebilmesi İçin Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kati Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği - Haciz Tutanağı Borçlunun Adresinde Düzenlenmediğinden Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşımadığı )
  HACİZ TUTANAĞI ( Borçlunun Hisseder Olduğu ve Davacının Birinci Sırada Haciz Koyduğu Taşınmaz Bulunduğundan Bu Taşınmazla İlgili Kıymet Takdiri Yapılmadığından ve Kat'i Aciz Belgesi Sunulmadığından Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği - Tasarrufun İptali İstemi )
  GEÇİCİ VEYA KAT'İ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Bu Tür Davaların Dinlenebilmesi İçin Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kati Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği/Haciz Tutanağı Borçlunun Adresinde Düzenlenmediğinden Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşımadığı )
  KAT'İ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Bu Tür Davaların Dinlenebilmesi İçin Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kati Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği/Haciz Tutanağı Borçlunun Adresinde Düzenlenmediğinden Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşımadığı )"
  143Y17.HD28.2.2013E. 2013/824 K. 2013/2414"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Tür Davaları Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Göz Önüne Alınması Gerektiği )
  ACİZ BELGESİ ( Dava Açılmadan Dava Açıldıktan Sonra veya Temyiz Aşamasından ve Hatta Hükmün Yargıtay'ca Onanmasından veya Bozulmasından Sonra Bile Sunulma Olanağı Olduğu - Tasarrufun İptali İstemi )
  GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Davanın Dayanağını Teşkil Eden İcra Takip Dosyasında Yapılan Haciz Sırasında Tutulan Tutanağın Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu/Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilerek Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
  143Y17.HD29.1.2013E. 2012/3282 K. 2013/690"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun İkamet Adresinde Yapılan Haciz Tutanağından Haczedilen Ev Eşyaları Dışında Başka Haczi Kabil Mal Bulunmadığı Anlaşıldıktan Sonraki Tarihli Haciz Tutanağından Önceki Haciz Yapılan Adresinden Taşındığı ve Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmaması Durumunda Önceki Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu )
  GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Borçlunun İkamet Adresinde Yapılan Haciz Tutanağından Haczedilen Ev Eşyaları Dışında Başka Haczi Kabil Mal Bulunmadığı Anlaşıldıktan Sonraki Tarihli Haciz Tutanağından Önceki Haciz Yapılan Adresinden Taşındığı ve Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmaması Durumunda Önceki Haciz Tutanağının Niteliğinin Bu Şekilde Kabul Edildiği - Tasarrufun İptali Davası )
  HACZİ KABİL MAL ( Bulunmadığı Borçlunun İkamet Adresinde Yapılan Haciz Tutanağından Anlaşıldıktan Sonraki Tarihli Haciz Tutanağından Önceki Haciz Yapılan Adresinden Taşındığı ve Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmaması Durumunda Önceki Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )"
  143Y12.HD17.9.2012E. 2012/8972 K. 2012/26583"İTİRAZIN KALDIRILMASI (Yetkili Makamların Düzenledikleri Belgelerin İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K'nun 68. Md.'sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği )
  İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtirazın Kaldırılması İstemi - Yetkili Makamların Düzenledikleri Belgelerin İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K'nun 68. Md.'sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği )
  YETKİLİ MAKAMLARIN DÜZENLEDİKLERİ BELGELER (İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K'nun 68. Md.'sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği - İtirazın Kaldırılması İstemi )"
  143Y17.HD11.6.2012E. 2012/1710 K. 2012/7561"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (Takip Konusu Alacak Trafik Kazasından Kaynaklandığı - Borcun Doğum Tarihi Olan Kaza Tarihi Esas Alınmalı ve Dava Konusu İptali İstenen Araç Satışına İlişkin Tasarrufların Borçtan Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle Bu Yöndeki Dava Şartının Gerçekleştiği )
  TİCARET SİCİL KAYITLARI (Varsa Araçla İlgili Trafik Cezaları İstenerek Aracın Kim Tarafından İşletildiği Davalıların Aile ve Gelir İlişkilerinin Tespiti ve Aracın Kim Tarafından Kullanıldığının Tespiti Gerektiği - Tasarrufun İptali İstemi )
  HACİZLİ SATIN ALINAN ARAÇ (Üzerindeki Haczin Kalkıp Kalkmadığı ve Kalkmış İse Kim Tarafından Kaldırıldığı Söz Konusu Araç Ticari Otobüs Olduğundan Davalı ve Diğer Davalıların Vergi ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Araştırılması Gerektiği )
  TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ALACAK (Borcun Doğum Tarihi Olan Kaza Tarihi Esas Alınmalı ve Dava Konusu İptali İstenen Araç Satışına İlişkin Tasarrufların Borçtan Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle Bu Yöndeki Dava Şartının Gerçekleştiği - Tasarrufun İptali İstemi )"
  143Y17.HD18.4.2012E. 2011/12904 K. 2012/4878"TASARRUFUN İPTALİ (Aracın Satıldığı Davalı Kişinin Borçlunun Alacaklılarından Mal Kaçırmak Amacıyla Hareket Edebilecek Kişilerden Olduğu Kabul Edilerek Tasarrufun İptaline Karar Vermek Gerektiği)
  ACİZ BELGESİ (İptal Davasının Koşullarından Biri Alacaklının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması Olduğu - Borçlunun Haczi Kabil Malının Bulunmaması Halinde Durumu Tespit Eden Haciz Zaptı Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu)
  BORÇLUNUN ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMASI (Borçlunun Yerleşim Yerine Gidildiğinde Dava Konusu Aracın Satış Tarihinden Sonra Borçlunun Kullanımında Olduğunun Belirlendiği - Aracın Satıldığı Davalı Kişinin Borçlunun Alacaklılarından Mal Kaçırmak Amacıyla Hareket Edebilecek Kişilerden Olduğu)"
  143Y17.HD18.4.2012E. 2011/12788 K. 2012/4874"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Davanın Açılmasından Sonra Alınabileceği Gibi Temyiz Aşamasında Hatta Bozmadan Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Alınıp İbraz Edilmesi de Yeterli Olduğu )
  ACİZ VESİKASI (Borçlu Hakkında Aciz Vesikası Alınmamakla Birlikte Borçlu Kayıp ve Adresi Saptanamıyorsa Saptanan ve Bilinen Adreslerine de İcraca Borçlunun Haczi Kabil Malının Bulunmadığı Tespit Edilmiş İse Bu Durumu Tespit Eden Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu )
  HACZİ KABİL MAL BULUNMAMASI (Haciz Tutanağı İle Belirlenmiş Olup Bu Durumu Belirleyen Haciz Tutanaklarının Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
  KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ (Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Davanın Açılmasından Sonra Alınabileceği Gibi Temyiz Aşamasında Hatta Bozmadan Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Alınıp İbraz Edilmesi de Yeterli Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
  MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN TAŞINMAZ VE ARAÇ (Olduğu İcra Dosyası Kapsamından Anlaşıldığından, Bunların Kıymetinin Borca Yeter Olup Olmadığı Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Tasarrufun İptali Davası )"
  143Y17.HD27.10.2011E. 2011/8922 K. 2011/9874"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği )
  BORÇLUNUN BORCUNA YETECEK HACZİ KABİL MALININ BULUNMAMASI ( Borçluya Ait Olup Haciz Konulan Taşınmazların Bilirkişiler Tarafından Belirlenen Değerlerine Göre Borcu Karşılamayacakları - Borçlunun Aciz Halinin Kabulü Gereği )"
  143Y12.HD29.9.2011E. 2011/1875 K. 2011/16987"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İ.İ.K.'nun 143/4.Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
  ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası - Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İ.İ.K.'nun 143/4.Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
  TAŞINMAZ HACZİNDE BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası - Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği )
  FAİZ ( Tasarrufun İptali Davası - İ.İ.K. 143. Md.sine Göre İcra Emrinde Faiz İstenemeyeceğinin Kabulüyle Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
  143YHGK22.6.2011E. 2011/13-304 K. 2011/438"TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET SEBEBİYLE ALACAK İSTEMİ ( Asıl Borçlu Hakkında Haczi Kabil Bir Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulüyle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
  HACİZ TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ ( Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet Sebebiyle Alacak İstemi - Asıl Borçlu Hakkında Haczi Kabil Bir Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulüyle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
  KESİN ACİZ VESİKASI ( Asıl Borçlu Hakkında Haczi Kabil Bir Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulüyle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
  MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet Sebebiyle Alacak İstemi - Asıl Borçlunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Bulunan En Son Yerleşim Yerini Belirlemek ve Bu Adreste Kolluk Aracılığıyla Malvarlığı Araştırması Yapmak ve Asıl Borçlunun Bulunması Muhtemel Hak ve Alacaklarını Son Yerleşim Yerinin Bulunduğu İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bankalardan Sormak Gerektiği )"
  143YHGK22.6.2011E. 2011/13-303 K. 2011/437"TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Asıl Borçlu Hakkında Yapılan Hacizde Haczi Kabil Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulü İle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
  ASIL BORÇLUNUN ADRESİ İLE OLAN BAĞINI KOPARDIĞI ( Bu Adreste Yapılan Hacizde Borçlu ve Borçluya Ait Malın Bulunamamasının Gayet Doğal Olup Buna İlişkin Tutulan Haciz Tutanağının da Şekli Olduğu - Şekli Haciz Tutanağının Kesin Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı )
  HACİZ TUTANAĞININ ŞEKLİ OLMASI ( Asıl Borçlunun Adresi İle Bağını Kopardığı ve Adreste Borçlunun ve Ona Ait Malın Bulunmamasının Normal Olduğu - Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
  ASIL BORÇLU HAKKINDA YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADIĞI ( Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet Nedeniyle Alacak İsteminde Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği - Asıl Borçlunun Malvarlığına İlişkin Yapılan Araştırmanın da Yeterli Olmadığı )
  KEFİL HAKKINDAKİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Asıl Borçlunun Adresi İle Olan Bağını Kopardığı/Asıl Borçlu Hakkındaki Haciz Tutanağının Şekli Olduğu ve Kesin Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı - Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılması Gerektiği )"
  143Y11.HD21.4.2011E. 2009/5289 K. 2011/4753"ALACAK DAVASI ( Davacının Talimatı Olmaksızın Başka Bir Bankaya Havale Yapan Davalı Bankaya Yöneltilmiş Bulunan Alacak Talebi - Davalı Banka Yöneticilerinin Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Yargılamasının Sonucunun Beklenilmesi Gereği )
  OFF-SHORE BANKASI ( Off-Shore Bankası Aleyhine Borç Ödemeden Aciz Belgesi Alınmamış Olsa Dahi Daha Önceden Başka Alacaklıların Almış Olduğu Aciz Vesikasının Geçerli Olduğu - Banka Yöneticilerinin Kusurlu )
  BANKA YÖNETİCİLERİ ( Davalı Banka Yöneticilerinin Kusurlu Olup Olmadığı/Telkin ve Yönlendirmede Bulunup Bulunmadıkları ve Güven Oluşturucu Eylemlerde Bulunup Bulunmadıkları Hakkında Ceza Yargılamasının Sonucunun Beklenilmesi Gereği )
  ACİZ VESİKASI ALINMAMASI ( Off-Shore Bankası Aleyhine Borç Ödemeden Aciz Belgesi Alınmamış Olsa Dahi Daha Önceden Başka Alacaklıların Almış Olduğu Aciz Vesikasının Geçerli Olduğu - Davacının Alacağını İcra Yolu ile Tahsil Edememesi
  AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Davalı Banka Yöneticilerinin Kusurlu Olup Olmadığı/Telkin ve Yönlendirmede Bulunup Bulunmadıkları ve Güven Oluşturucu Eylemlerde Bulunup Bulunmadıkları Hakkında Ceza Yargılamasının Sonucunun Beklenilmesi Gereği )"
  143Y17.HD19.4.2011E. 2010/10365 K. 2011/3655"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( İptal Davasının Koşullarından Biri Alacaklının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması Gerektiği - Bunun Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmadığı )
  ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Kesin veya Geçici Aciz Vesikasının Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Bunun Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmadığı/Borçlunun Hacze Kabil Malının Bulunmaması Halinde Durumu Tesbit Eden Haciz Zaptı Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilebileceği )
  DEĞER TESPİTİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Taşınmazın Değer Tespitlerinin Yapılarak Üzerindeki Takyidatlarla Göre Takip Konusu Borcu Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığı Saptanarak Borcu Karşılamaya Yetmiyorsa Aciz Halinin Varlığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi )"
  143Y17.HD31.3.2011E. 2010/6372 K. 2011/2899"TASARRUFUN İPTALİ (Davanın Dinlenebilmesi İçin Tasarrufta Bulunan Kişinin Gerçekten Borçlu Olması ve Ayrıca Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Kati veya Geçici Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği - Davalı Tarafından Davaya Konu Senetlerle İlgili Davacı Aleyhine Açılan Menfi Tespit Davasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
  ACİZ VESİKASI (Tasarrufun İptali - Davanın Dinlenebilmesi İçin Tasarrufta Bulunan Kişinin Gerçekten Borçlu Olması ve Ayrıca Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Kati veya Geçici Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği )
  BEKLETİCİ MESELE (Tasarrufun İptali - Davalı Tarafından Davaya Konu Senetlerle İlgili Davacı Aleyhine Açılan Menfi Tespit Davasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
  İPTAL KARARI (Davacı Tarafından Davanın Dayanağı Olan Takip Dosyalarından Kesin Aciz Vesikası veya Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Haciz Tutanağı İbraz Edilmediği Halde Bu Takip Dosyaları ile İlgili de İptal Kararı Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Tasarrufun İptali )"
  143Y17.HD30.9.2010E. 2010/3414 K. 2010/7574"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Aciz Belgesi Verilmesi İstemi - İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Traktörün Değerinin Belirlenmesi ve Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
  ACİZ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Mahkemece İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Traktörün Değerinin Belirlenmesi ve Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
  HACİZ KONULAN ARACIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği - Tasarrufun İptali İstemi )"
  143Y17.HD22.6.2010E. 2010/3675 K. 2010/5803"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklının Açabileceği - Dosyasında Kesin Aciz Belgesi Bulunmamakla Birlikte Borçlu Adresinde Yapılan Hacze Göre Aciz Halinin Varlığı Anlaşıldığından Tasarruf İşleminin Satış Değerleri de Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )
  ACİZ BELGESİ ( Dosyasında Kesin Aciz Belgesi Bulunmamakla Birlikte Borçlu Adresinde Yapılan Hacze Göre Aciz Halinin Varlığı Anlaşılması - Tasarruf İşleminin Alacaklıyı Zarara Uğratma Kastı Taşıyıp Taşımadığı Hususunun Satış Değerleri de Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
  DOSYASINA SUNULAN KESİN ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( Haciz ve Dosya Kapsamına Göre Borçlunun Aciz Halinde Olduğunun Anlaşılması - Tasarrufun İptali Davası )"
  143Y17.HD25.5.2010E. 2010/2340 K. 2010/4686"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davayı Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
  GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Davayı Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği/Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
  ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali İstemi - İcra Takibi Sırasında Yapılan Hacizler Getirtilen Taşınır Taşınmaz Kayıtları İle Bu Mallar Üzerinde Görülen Takyidatlar Borç Miktarlarına İlişkin Resmi Kurum Yazıları Dikkate Alındığında Mevcut Olduğu )"
  143Y17.HD19.4.2010E. 2010/2873 K. 2010/3611"TASARRUFUN İPTALİ ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
  DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
  ACİZ BELGESİ ( Kesin Aciz Belgesinin İptal Edilmesine Dayalı Olarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirilmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )"
  143Y12.HD1.4.2010E. 2009/26613 K. 2010/7752"ACİZ BELGESİNE DAYANARAK AÇTIĞI İPTAL DAVASINI KAZANAN ALACAKLI ( Malın Haciz ve Satışını İsteyebilmesi İçin Yeni Bir Takip Yapmasına ve Bir Yıllık Süreye Uymasına Gerek Bulunmadığı )
  İPTAL DAVASI SONUCU ELDE EDİLEN İLAM ( Alacaklının İcra Dairesine Vererek Aynı Takip Dosyası Üzerinden Malın Haczini ve Satışını İsteyebileceği - Aciz Belgesine Dayanarak Açılan İptal Davası )
  HACİZ VE SATIŞ TALEBİ ( Aciz Belgesine Dayanarak İptal Davası Açan ve Kazanan Alacaklı - Yeni Bir Takip Yapmasına ve Bir Yıllık Süreye Uymasına Gerek Bulunmadığı )"
  143Y17.HD9.3.2010E. 2010/1144 K. 2010/2022"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davaların Dinlenebilmesi İçin Borçlunun Borç Ödemede Aciz Halinde Olduğunu Belirtir Geçici veya Kat'i Aciz Belgesi Sunulması Gerektiği - Bu Husus Dava Önşartlı Olup Res'en Araştırılması Gerektiği )
  MALVARLIĞI BORÇLARINA YETMEYEN BORÇLU ( Alacaklılarına Zarar Verme Kastıyla Yaptığı Bütün İşlemler Borçlunun İçerisinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Sair Tarafınca Bilindiği veya Bilinmesini Gerektiren Açık Emarelerin Bulunduğu Hallerde İptal Edilebilir Hükmünü İçerdiği )
  ALACAKLILARINA ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN İŞLEMLER ( Borçlunun İçerisinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Sair Tarafınca Bilindiği veya Bilinmesini Gerektiren Açık Emarelerin Bulunduğu Hallerde İptal Edilebilir Hükmünü İçerdiği )
  KAT'İ ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( Haciz Tutanağı da İİK 105. Md. Anlamında Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olmadığı - Dava Önşart Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )"
  143Y17.HD21.1.2010E. 2009/9218 K. 2010/183"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dava Şartı - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Tasarrufun İptali Davasının Görülme Şartı Olduğu Hakimce Re'sen Gözetilmesi Gereği )
  KESİN VE GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Gereği )
  DAVA ŞARTI ( Kesin ve Geçici Aciz Belgesi - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Tasarrufun İptali Davasının Görülme Koşulu Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği )"
  143Y12.HD12.1.2010E. 2009/18070 K. 2010/27"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİP ( Zamanaşımı İtirazının TTK'nun Bu Konuda Düzenleme Getiren 661. ve 662. Md.lerine Uygun Olarak Çözümlenmesi Gerektiği )
  ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takip - TTK'nun 662. Md.sinde Yazılı Sebepler Tahdidi Olup Bunlara Başkaca Zamanaşımını Kesici Bir Sebep İlave Edilemeyeceği )
  ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takip - Kanundaki “Dava” Tabirinden Ticari Senede Dayalı Alacağa İstinaden Açılan Eda Davasının Anlaşılması Gerektiği )
  TAKİBİN ERTELENMESİ VEYA İPTALİ ( İsteminin İncelenebilmesi Bu İstemin Belli Bir Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Sözü Edilen Süre Yönünden Yasal Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı )
  ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEĞİ ( İcra Müdürünün Re'sen Nazara Alacağı Bir Husus Olmadığı İçin Şikayet Olarak Kabul Edilmeyeceği )"
  143Y19.HD19.11.2009E. 2009/10158 K. 2009/10941"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveli Düzenlenirken İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
  SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı - Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı )
  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davacı Lehine Verilen Tedbir Kararının Davanın Kazanılması İle Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveli Düzenlenirken İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
  DAVADA ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveline İtiraz/İhtiyati Haciz Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
  143Y17.HD17.9.2009E. 2009/5893 K. 2009/5525"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Tür Davaları Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklılar Açabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklıların Açabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )
  DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kat'i Ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklıların Açabileceği )"
  143Y17.HD17.9.2009E. 2009/5394 K. 2009/5517"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
  KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği )
  HACZİ KABİL MALIN BULUNMAMASI ( Tutanağa Geçirildiği ve Verilen Mal Bildiriminde de Borca Yetecek Miktarda Haczi Kabil Malın Bulunmadığının Bildirildiği - Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
  ACİZ BELGESİ SUNULMASI ( Dava Açıldıktan Sonra Temyiz Aşamasında ve Hatta Bozmadan Sonra Sunulabileceği )"
  143Y17.HD16.6.2009E. 2009/2065 K. 2009/4314"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu ve Tasarrufta Bulunan Davalı Hakkındaki Takip ve Aslında Herhangi Bir Tasarrufu Bulunmadığından Davaya Dahil Edilmesi de Gerekmeyen Diğer Borçlu Aleyhindeki Takip de Kesinleştiği - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
  ACİZ HALİ ( Göstermesi Açısından Bir Belge İle Haciz Tutanakları Dosyaya İbraz Edildiği - Bu Belgeler Borçlular Aleyhindeki Takibin Kesinleştiğini ve Aciz Halinin Varlığını Göstermeye Yeterli Olduğu )
  HACİZ TUTANAKLARI ( Dosyaya İbraz Edildiği - Bu Belgeler Borçlular Aleyhindeki Takibin Kesinleştiğini ve Aciz Halinin Varlığını Göstermeye Yeterli Olduğu )"
  143Y17.HD3.3.2009E. 2008/4328 K. 2009/1078"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )
  ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )
  HACİZ TUTANAKLARI ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )"
  143Y17.HD5.2.2009E. 2008/4027 K. 2009/411"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Borca Yetecek Haczi Kabil Malının Bulunmadığı - Haciz Tutanaklarının Aciz Belgesi Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
  HACZİ KABİL MALININ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Aciz Belgesi Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Belge Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
  HACİZ TUTANAKLARININ ACİZ BELGESİ YERİNE GEÇMESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Belge Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )"
  143Y15.HD13.3.2008E. 2008/1634 K. 2008/1603"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Vesikası Bulunan Alacaklı Tarafından Aciz Halinde Bulunması Borçluya Karşı Açılabileceği - Borçlunun Takibin Devamı Sırasında Haczi Kabil Mal Edindiği Sabit Olduğundan Geçici Aciz Vesikası Hükmünü Yitirdiğinden İptal Davasının Reddi Gereği )
  GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Koşullarından Biri Olduğu - Takibin Devamı Sırasında Borçlunun Haczi Kabil Mal Edindiği Sabit Olduğundan Geçici Aciz Belgesinin Hükmünü Yitirdiği Dava Koşulu Olan Bu Durumun Re'sen Nazara Alınması Gereği )
  ACİZ VESİKASININ HÜKMÜNÜ YİTİRMESİ ( Takibin Devamı Sırasında Borçlunun Haczi Kabil Mal Edinmesi - Tasarrufun İptali Davasının Koşulu Olan Aciz Vesikasının Hükmünü Yitirdiğinin Mahkeme Re'sen Nazara Alınması Gereği )
  DAVA KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasında Borçlunun Aciz İçinde Olduğunun Geçici veya Kesin Aciz Belgesiyle Kanıtlanması Gereği - Dava Koşulu Olan Aciz Belgesinin Geçerliliğinin Mahkemece Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
  143Y17.HD11.3.2008E. 2008/287 K. 2008/1141"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Elinde Geçici veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklı Tarafından Açılabileceği - Borçluya Ait Haczi Kabil Malı Bulunmadığına İlişkin Haciz Tutanağı ve Borçluya Ait Taşınmazın Değerinin Borca Yeterli Olmadığına İlişkin Bilirkişi Kıymet Takdir Raporunun Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu)
  GEÇİCİ ACİZ VESİKASI (Borçluya Ait Haczi Kabil Malı Bulunmadığına Dair Haciz Tutanağı ve Borçluya Ait Taşınmazın Değerinin Borca Yeterli Olmadığına İlişkin Bilirkişi Kıymet Takdir Raporunun Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davasının Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Tarafından Açılabileceği)
  BOÇLUNUN HACZİ KABİL MALI OLMADIĞINA DAİR HACİZ TUTANAĞI (Haczedilen Taşınmazlarının Değerinin Borca Yeterli Olmadığına Dair Bilirkişi Raporunun Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davası)"
  143Y17.HD11.3.2008E. 2007/5641 K. 2008/1143"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Borcuna Yetecek Mal Varlığının Bulunmadığı İcra Takip Dosyasından Anlaşılmakla Haciz Tutanağının Kabulü Gerektiği )
  İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI ( Borçlunun Borcuna Yetecek Mal Varlığının Bulunmadığı İcra Takip Dosyasından Anlaşılmakla Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
  TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Borcuna Yetecek Mal Varlığının Bulunmadığı İcra Takip Dosyasından Anlaşılmakla Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
  143Y17.HD24.1.2008E. 2008/150 K. 2008/273"TASARRUFUN İPTALİ ( Bu Tür Davaları Elinde Muvakkat Yahut Kati Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılar Açabileceği )
  AKTİF HUSUMET ( Tasarrufun İptali Davalarını Elinde Muvakkat Yahut Kati Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılar Açabileceği )
  ACİZ HALİNİN TESPİTİ ( Olayda Adı Geçen ve Dava Konusu Olmayan Taşınmazlarının Değerlerinin Belirlenerek Borçlunun Aciz Halinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
  AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Davalılar Arasında Akrabalık İlişkisinin Bulunup Bulunmadığı Gerektiğinde Taraflardan Sorulmak ve Davalıların Anne ve Babalarına İlişkin Kayıtların da Tetkiki İle Yeterince Araştırılması Gerektiği - Tasarrufun İptali )"
  143Y17.HD19.7.2007E. 2007/1079 K. 2007/2553"TASARRUFUN İPTALİ ( Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
  USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Doğurmadığı )
  MADDİ YANILGI SONUCU BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Doğurmadığı )"
  143Y15.HD16.4.2007E. 2006/4594 K. 2007/2474"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Geçici Ve Kesin Aciz Belgesi İbrazı - Dava Şartı )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Ön Koşul Olması - Davanın Her Aşamasında Sunulabileceği )
  İPTAL DAVASI ( Tasarrufun İptali Davası - Aciz Vesikasının Temyiz Aşamasında Sunulması )
  TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN ACİZ VESİKASI ( Dosyaya İbrazı İle İptal Davasının Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
  143Y12.HD27.3.2007E. 2007/2931 K. 2007/5898"TASARRUFUN İPTAL EDİLMESİ ( Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Aciz Vesikasında Yazılı Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
  BORÇLUNUN MAL VARLIĞI MEYDANA GELMESİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İİK.nun 143. Maddesinin 4. Fıkrasının Uygulama Yeri Bulunmadığı )
  ACİZ VESİKASINDA YAZILI ALACAK MİKTARI ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
  FAİZ İSTEMİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği - Aciz Vesikasında Yazılı Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )"
  143Y15.HD28.2.2007E. 2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUN İPTALİ ( Davasının Dinlenebilmesi İçin Diğer Şartların Yanında İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması Gerektiği )
  İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREĞİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Diğer Şartların Yanında İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması Gerektiği )
  ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ ( Tasarrufun İptali - Kesinleşmiş Bir İcra Takibi Bulunmadığından Dava Şartı Oluşmadığı )
  İTİRAZIN İPTALİ ( Tasarrufun İptali - Mahkemece Verilen Sürede İtirazın İptali Davasının Kararı Kesinleştirilmediği Takdirde Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
  143Y15.HD13.2.2007E. 2006/4872 K. 2007/836"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesinin Dava Şartı Olduğu - Mahkemece Re'sen Değerlendirileceği )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı - Haciz Tutanağının Geçici Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
  DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davasında Aciz Belgesi/Re'sen Gözetilmesi Gereği - Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinin Kabul Edildiği )
  GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Aciz Belgesinin Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olduğu - Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinin Kabulü )"
  143Y15.HD15.1.2007E. 2006/6301 K. 2007/22"FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı - Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu )
  TASARRUFUN İPTALİ ( Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu - Fon Alacaklarının Tahsiline İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı )
  ACİZ VESİKASI ( Fon Alacakları Bakımından Aciz Belgesi Zorunluluğunun Ortadan Kalkmış Olduğu )"
  143Y15.HD11.7.2006E. 2006/2937 K. 2006/4343"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Dosyaya Sunulması Ayrıca Borcun Tasarruf Tarihinden Önce Doğmuş Olması Gereği )
  ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davalarının Dinlenebilmesi İçin Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Dosyaya Sunulması Gerektiği )
  BORCUN DOĞUM TARİHİ ( Tasarrufun İptali Davalarının Dinlenebilmesi İçin Borcun Tasarruf Tarihinden Önce Doğmuş Olması Gerektiği )"
  143Y15.HD8.12.2005E. 2005/1769 K. 2005/6674"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Doğrudan Tasarrufta Bulunduğu Kişinin 3. Kişi Sıfatı İle Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Taraf Teşkili Tamamlanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
  HUSUMET ( Tasarrufun İptali Davalarının Borçlu ve Borçlu İle Hukuki İlişkide Bulunan Kimseler ve Mirasçıları Aleyhine Açılacağı )
  TARAF TEŞKİLİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Doğrudan Tasarrufta Bulunduğu Kişinin 3. Kişi Sıfatı İle Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Taraf Teşkili Tamamlanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
  MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Söz Konusu Olduğu Yerde Hasmın Ayrıca Dava Edilmesine Lüzum Olmayıp Dava Dilekçesinin Kendisine Tebliği ve Duruşma İçin Davetiye Çıkarılması Suretiyle Davaya Dahil Edilmesinin Mümkün Olduğu )
  ACİZ BELGESİ ( Yargılama Sonuna Kadar ( Karar Düzeltme Aşamasında Dahi ) Aciz Belgesi Sunulabileceği Kabul Edildiğinden Yasanın Aradığı Biçimde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi İbrazı İçin Alacaklıya Süre Tanınması Gereği ) "
  143Y15.HD15.11.2005E. 2005/6053 K. 2005/6087"TASARRUFUN İPTALİ ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
  AKTİF HUSUMET ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
  BORÇLUNUN ADRESİNDE YAPILAN HACİZ ( İcraca Düzenlenen Tutanakla Borçlunun Aciz Hali Saptandığı - Ön Koşulu Gerçekleşen Davada Borçlunun Lehine Tasarrufta Bulunduğu Diğer Davalının da Borçlunun Damadı Olması Nedeniyle Tasarruf İptale Tabi Olduğu )
  YASAL KARİNE / İYİNİYET ( Tasarrufun İptali Davasında Yasal Karinenin Varlığı Ayrıca İyiniyet Araştırması Gerektirmediği )
  MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tasarrufun İptali Davasında Davalılar Arasında Olduğu - Dava Aynı Sebeple Reddedildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Davalılar Yararına Tek Vekalet Ücreti Gerektiği )
  VEKALET ÜCRETİ ( Davalılar Mecburi Dava Arkadaşı Olup Dava Aynı Sebeple Reddedildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Davalılar Yararına Tek Vekalet Ücreti Gerektiği )"
  143Y15.HD26.9.2005E. 2005/5159 K. 2005/4955"TASARRUFUN İPTALİ ( Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı - Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )
  ACİZ BELGESİ İBRAZI ( Tasarrufun İptali - Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı/Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )
  DAVANIN DİNLENEBİLME ŞARTI ( Tasarrufun İptali - Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı/Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )"
  143Y15.HD8.6.2005E. 2004/6051 K. 2005/3467"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Olan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - İlamıya Aciz Belgesi Sunahkemece Re'savakva AçAKADAŞLIĞI ( Tasarrufun İptali Davasında Dak Mal .11.20uUn Davİçin Al.U8Göre Alacağın Miktarı da 15.1.200 Olmayan TaşeçiciHarına Tek Vekalet Ücreti inin Dou Olmaarrufğinden Dikkate Alınmnleştiğmazın Değerinin Boespit Davasıe Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği ) dnan Alacaklufun İptaebebiyle en İptal ufunrektiği )
  en Yasal Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı )
  ZAMANAŞIMI NEaşı5 Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliği9un İptalirünün Re'sen inla Alacağıi Ü94 İbrazı /10158 K. 2009/10941
  143Y17.Havanın Gui Gereği )"
  143Y17.Havanın Gui Gereği )" YASALÜçatışını Y15.HD16.4.2007En> VEKALET ÜCRETİ ( Davalılar Mecburi Dava Arkadaşı1şamai Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H45 Dava Koşulu 4/45 Dt Tarifes25iğini ve Aciz Halinin Varlığını Gö Göre Ace Varlığıirektiği Sabit Olduğundlgesi Buluna/kkate Alınmaslunan Alacaklıların Açabiın Bociz Vesya Geçici -Elinde Gufun İptaelabileceği ) VEKALET ÜCRETİ ( Davalılar Mecburi Dava Arkad9 )
  4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir HÜ4 Kapsamına Gın Ü4orçlununın d398Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Kararsin Aciz BeltilenEZA çi iğ Ayrıca D Aciz Belgpmasına ve Bir Yıllık SürRe'sen Nsizlrde İptalktiğisizlrdeGeçen Elinde GTANAKLARable Şamil Olduğu )
  TASARçici Aluğundan Davanın ReddiuğNgÖNgMESİ ( Oa GeçirildiğiEZA çi iğ Ayrıca DKararsin Aciz Bel Aciz Belgpmaseçici Air Yıllık SürRe'sen Nsizlrde İptalktiğisizlrdeGeçen Elinde GTANAKLmklılar AçASTIYği )
  ZAMANA İptali İstenen Tasarruf İe KYzanılmğisiz İptalktiğisizHalin ( Fonındalı k BoRA TAKİBİNarruf İptale Tabi OGetiriiş Olmakla ldiğiEZA çi induğyAyrıca DKararsin AcizD Aciz Belgpmasına vealarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Haciz Tutanakla7 )
  4 Geçici Aciz Belgesi Niteliği2de Bir H20735apsamına Gın 20735çlununın 25318z Vesikası Niteliğinde Olduğu - TasarMüştiği uğu -143
  Y15.Hsin Aciz Belva Şafun İptptaeyrıca D İK' Bel195 VeU19işe Yürülrufueurumu Tespattinaden Meblklıltarınağı )
  fun İva” Tabirinankaİstey OlmadığTD>143
  16.4.2007 İPT-üZ4.Md. Kibr> YASALFğı şLFğrkTD>13.3.200vazlarının d-2aİTİ (sini ı )
  İ KBELGESİ ( TasarrASARRUFUN İPTALİ (nın ŞartınınHD
  16.4.2007 İPT-üZ4.Md. Kibr> YASALFğı şLFğrkTD>13.3.200vazlarının d-2aİTİ (sini ı )
  İBEDELenetAR TasarrFAHİŞORÇRKun BorcadinVEIMIRA"BORÇ Öılar A Oa Geçiriını GöasınMkleşeçBulueAmac TluYöneliğUFUN İPTALİ DAVASI ( Geçici Ve Ke Verilmesi gesi İbrazı - Dava Aciz Belgesi Yanı><ş ) İPTA( Elinde GeçDA007/58KAÇIRMA ( C İçinÖNELİKnşamasında ve Hatta BozmadanZ4.Md. Kibr> YASALFğı şLFğrkTD>13.3.200vazlarının d-2aİTİ (sini ı )i Ve Ke Verilmesi gesi İbrazı - Dava Aciz Belgesi Yanı><ş ) İPTAOlmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozul3ğunulab4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir H1725apsamına Gın 1725çlununın 5593eddine Karar VerilmdanMal Varlığı2006/6989 K. 2007/1275"TASAR)
  DAVA ŞARTI-nın Dava Açamaya Uyu>
  143Sğı pakkat Yahut Kati>
  143Sğı pakkat Yahut Kati>
  16.4.2007
  ası Niteliğindi Niteliğinde Kabul Ed İste Alıc Gsakable nYönee Lereğ'nd GYanma BirliktESİ İ- relTmun RedenARKADAŞLIlduğuMAHKeliası DİREtME89.htKÇbul Eda Hactal u2006/nanaklayeaksarrdRABALIK İ-ek Miktarda HaczDAn/Tmunarıi Bulunan/vesi İb ) ne Getir)
  DAVA i ı )
  İ amasında ve Hatta BozmadanVe Ke Verilmesi Mal VarlığınGetir)
  DAVA i ı )
  İ Tasarrufun İp İptali DavasıVe Ke Verilmesi Mal Varfo href=17hd-2009-5394.htm>ne Getir)
  DAVA i ı ) ı )
  İTİRAZIN İPTALİ ( Tasarrufun İptali - Mahkemece Ve20ı1 Gib4 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir3-6317 Tutanağını3/6317çlununın 22k Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Ge0 K. 2008/273"TASARRUFUN İPTALİ ( Bu T143
  Y17.H İstemin Blnkaİcegesi Bulunan Alacaklı dan medilea Herhangilacaklılaği )
  ZAMANAKararı Açılabileceği - Borçlunun Takibin Olduğu )
  13.3.200ulü Y17.H İstemin Blnkaİcegesi Bulunan Alacaklı dan medilea Herhangilacaklılaği )
  ZAMANAD>
  AEDİLEN İLAM a Aciz BelgeskişınıeozmhrefE Heanundlması unmaİşiğınağın Miktarı da "TASARResi Gereğbr> DAVA ŞARTIESİ ( TAcizmİptal tenek İpt- Borc GerekERME KASTIYiş Olmakla Ancbiın Brsi auvaile ÇeğUFUnzimirufun İptali -avak KenBulunrn İptalaliabileceğavalarınınen İpunzstpeğFUN İPTALİ DAVASI ( Aciziğinde Kabul Ed Haciz Tun Geçici Veya Kesin Aciceği - Borçlunun TakibinTarabr> DAVA ŞARTI-ngUN İPTALİ DAVASI ( GeçicBRAZI (TAPUuadcDiarruın Yanında İcra Takibinin K07
  143relTA ŞARTIındaltinaden rn İptalaMal VarlıİCevapıya Sözva” TabirESlerileartlalAcRRının da BoNFİt Kati n Reddine 5uralıya Sözn ElindTaraası mDosHilun.lerine UyguŞartlalAcŞart-Zlerine UyguŞartlalAcRRıavn Değe>143relTA ŞARTIındaltinaden rn İptalaMal VarlıİCevapıya Sözva” TabirESlerileartlalAcRRının da ERTELENMESE i İçin /TD><ıalininda Itt'saın İptali Dav ) baEenaE HeaeneRİ rurTasarca Yerk AldenBö /TD> İ ERTELENMEarruaİptŞartınınrtlalAcdretiyiktardFğrkeya Kesin rtlalAcn İptalieyrıca kTabireCBURYAciz VVrtlalAcn İptali Davu HaczbireCBURYeCBdMeydaşde Hçiti Acfun İptali -unsı-5uralıya SözrtlalAcdravu Haczdğu - Da
  143sin AcizTda abileceği DavGeçici -Elind Kçma İ Tas AÇMA EHLAcizAne n YeIĞın BVasasarrinaden V 200Sıfatı in 3. KişBirlik) sin AcizTda abileceği DavGeçici -Elind Kçma İMURİS İÇİNOadcYIasarun Ane n YeIĞın BVasasarrinaden V 200Sıfatı in 3. KişBirlik) sin AcizTda abileceği DavGeçici -Elind Kçma İali Davasında Ön YeIĞın BVasasarrinaden V 200Sıfatı in 3. KişBirlik) sin AcizTda abileceği DavGeçici -Elind Kçma ZAMANAŞIMI NE7.2 Gib2 Geçici Aciz Belgesi Niteliği9un İpt1-7067 Tutanağını1/7067çlununı2/89iz Halin4FLAS0 Reddine ını Gö avaya Dahİde sızAsp Söz TTK'nun 662bia ruf İptal İ)
  eşını İAlıc Gsan Takip -n DiğeuÇevralAcRRının da 4FLASA clBİ KİŞİenetHAKKasarrMINIPDEMıc Gsa İcraci Darı Dbvaya Ddekia Konulv 200ıc Gsan TairtiBaşdeyRun 662biıİşleminden ÖUayaDef yıpMahsusn Mal işınıeocağı TaseUN itlerihtm>E.D>ası DEĞİŞTİRtŞartınınıc Gsa İcraci Darı Dbvaya Ddekia Konulv 200ıc Gsan TairtiBaşdeyRun 662biıİşleminden ÖUayaDef yıpMahsusn Mal işınıeocağı TaseUN itlerihtm>E.D0941 Ö 662bia Şskn niTasari Tasarruin deiEnmashGeçen 13.3.i ı ) ı )
  İTİRAZIN İPTALİ ( Tasarrufun İptali - Mahkemece Ve14.nulab2 Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir1-5768 Tutanağını1/5768çlununı2/50Şartı Yokluğundan Davanın Reddine
  16.4.2007
  Y15.HD16.4.2007