Önceki Endeks ( Madde 98-126)

MADDE 1-17 / 18-38 / 39-58 / 59-66 / 67 / 68 / 69-72 / 74-88 / 89-97 / 98-126 / 127-139 / 140-164 / 165-169 / 170-184 / 185-235 / 236-269 / 270-282 / 283-339 / 340-366

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 127

YARGITAY

127Y12.HD20.11.1979E. 1979/8277 K. 1979/8854"İCRA MEMURUNUN ADRES ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLMAMASI
SATIŞ İLANI BİLDİRİMİ ( Paydaşların Adreslerinin Bilinememesi )"
127Y12.HD16.1.1986E. 1985/15323 K. 1986/351"BORÇLUYA BİLDİRİM ( Taşınmaz Malların Satış İlanı )
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI ( Borçluya Gönderilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Gönderilmemesi )"
127Y12.HD24.2.1986E. 1985/7958 K. 1986/2055"SATIŞ İLANININ BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )
SATIŞ İLANININ KÖY MUHTARINA TEBLİĞİ ( Geçersiz Tebligat )"
127Y12.HD5.3.1986E. 1986/2088 K. 1986/2482"SATIŞ İLANI İÇİN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( Borçluya )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanı İçin Bildirim Yapılmaması )"
127Y12.HD10.3.1986E. 1985/8984 K. 1986/2588"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Mahkeme Askısına Asılmaması )
SATIŞ İLANININ GÖNDERİLMEMESİ ( Tapu Sicilinde Adresi Olmayanlar )
İCRA MEMURLUĞUNUN SATIŞ İLANINDA GÖREVLERİ"
127Y12.HD16.4.1987E. 1986/14148 K. 1987/5377"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Usulsüz Tebligat )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA USULSÜZ TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmemesi )"
127Y12.HD27.4.1987E. 1986/9376 K. 1987/5752"İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Paydaşa Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ SATIŞ DUYURUSUNUN BİLDİRİLMESİ GEREKENLER"
127Y12.HD19.1.1989E. 1988/4101 K. 1989/544"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliği Zorunluluğu )"
127Y12.HD31.1.1989E. 1988/5884 K. 1989/1278"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınır Malların Paraya Çevrilmesi )
TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satış İlanının Tebliği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınırdaki İhtiyati Tedbir Kararına Dayanarak )"
127Y12.HD13.2.1989E. 1988/4788 K. 1989/1792"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililere Tebliğ Edilmemesi )
İHALE ( Gayrimenkul Üzerinde Rüçhanlı Alacak Bulunması )
İHALENİN FESHİ ( Gayrimenkul Üzerindeki Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması )"
127Y12.HD7.2.1990E. 1990/211 K. 1990/819"ALACAKLININ KIYMET TAKDİRİ İTİRAZINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçluya Hak Bahşetmez )
İHALENİN FESHİ ( Zarar Unsurunun Mevcudiyeti )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Temlik Edildiğinin Borçluya Bildirilmemesi )"
127Y12.HD28.6.1990E. 1990/1242 K. 1990/8139"BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )"
127Y12.HD25.3.1991E. 1990/10597 K. 1991/3741"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazla İlgili Olmayanın Bunu İstemesi )
İİK. 127. MADDEDEKİ İLGİLİ KAVRAMI ( İhalenin Feshi Bakımından )"
127Y12.HD15.11.1993E. 1993/13922 K. 1993/17758"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tebligat Kanunundaki Koşullara Uymamak )
BORÇLUYA ÇIKARILAN TEBLİGATLARIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tebligat Kanununa Uymamak )"
127YHGK1.12.1993E. 1993/12-535 K. 1993/766"DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
YENİ HÜKMÜN VARLIĞI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
BOZMA KARARINDAN SONRA VERİLEN BELGE"
127Y12.HD28.10.1994E. 1994/12463 K. 1994/13211"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshine Sebep Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililerine Tebliğ Edilmemesi )
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ( İlgililerine Tebliğ Zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Nisbi Harca Tabi Olmadığı )"
127Y12.HD4.11.1994E. 1994/13470 K. 1994/13624"GAZETE SATIŞ İLANI ( İlanla Tebligat Yerine Geçmesi )
İHALENİN FESHİ ( İlgiliye Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ( İlanla Tebligat Yerine Geçmesi )"
127Y12.HD20.1.1995E. 1994/17029 K. 1995/446"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Alacaklıya Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ ALACAKLIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
AÇIK ARTIRMA İLANININ ( Tebliğ Süresi )
TEBLİGAT SÜRESİ ( Açık Artırma Süresinin )"
127Y12.HD2.2.1995E. 1995/814 K. 1995/1317"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Kıymeti Yapıldıktan Sonra İki Seneden Fazla Bir Süre Geçmesine Rağmen Satış İstenilmemesine Rağmen Daha Sonra İlk Tespit Edilen Kıymet Üzerinden Satış İstenememesi )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA UZUN SÜRE GEÇMESİ ( Yapılan İlk Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Yapılan Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
ARALARINDA İKTİSADİ BİRLİK OLMAYAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ BİRLİK ( Aralarında İktisadi Birlik Olmayan Taşınmazların Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )"
127YHGK1.11.1995E. 1995/12-675 K. 1995/903"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Değer Takdiri ve Satış Gününün Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZIN DEĞER TAKDİRİ VE SATIŞ GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
127Y12.HD15.1.1996E. 1995/18823 K. 1996/41"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi )
İHALENİN FESHİ KARARI ( İhalenin Feshi Davasının İncelemesine Engel Olmaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshi Kararından Etkilenmemesi )"
127Y12.HD11.3.1996E. 1996/3044 K. 1996/3223"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Şikayetçiye Tebliğ Edilmemesi )"
127Y12.HD5.12.1996E. 1996/15068 K. 1996/15351"SATIŞ İLANI ( Tebliğ Zorunluluğu )
TEBLİGAT ( Satış İlanının )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulsüz tebliği )"
127YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
127Y12.HD14.5.1997E. 1997/5232 K. 1997/5579"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapuda Hakkı Kayıtlı Olup Adresi Belli Olanlara )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle )
TAPU KAYITLARI ( Tebliğ Yapılacakların Saptanması İçin Araştırılması Şartı )"
127Y12.HD18.6.1997E. 1997/6903 K. 1997/7191"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkulün Kıymet Takdirinin Yapılmaması )
SATIŞ HAZIRLIKLARI ( Gayrımenkulün Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Gayrımenkulün )"
127Y12.HD15.4.1998E. 1998/3537 K. 1998/4186"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı-Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin İlgililerin İmzasıyla Tutanağa Geçirilmemesi-İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satışa Esas Kıymetin İİK Hükümlerine Göre Tespit Edilmemesi-Satış İlanının Usulsüz Tebliği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TESPİT EDİLEN KIYMET ( Satışta Esas Alınması-İhalenin Feshi )"
127YHGK7.10.1998E. 1998/12-676 K. 1998/664"İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANI ( Haciz Alacaklısına Yapılması Zorunluluğu )
HACİZ ALACAKLISINA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
127YHGK2.2.2000E. 2000/12-44 K. 2000/37"İHALENİN FESHİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEK TABLOSUNDAKİ ADRESE TEBLİGAT"
127Y12.HD1.3.2001E. 2001/2888 K. 2001/3853"PAZARLIKLA SATIŞ ( Satış Kararının İlanının Yeterli Olması)
SATIŞ KARARININ İLANI İLE YETİNİLMESİ ( Pazarlıkla Satışta Tebligata Gerek Olmaması)
TEBLİGATA GEREK OLMAMASI ( Pazarlıkla Satışta Satış Kararının İlanının Yeterli Olması)"
127Y12.HD22.5.2003E. 2003/9601 K. 2003/11678"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İlgili Sıfatıyla Bina Sahibi Şikayetçiye Kıymet Takdiri ve Satış İlanının Tebliğinin Gerekmesi )
TAPUDA İLGİLİ SIFATI ( Bunun için Mutlaka Ayni Bir Hakkın Olmasının Gerekmemesi-Yasada Bu Şekilde Bir Sınırlamanın Bulunmaması )"
127YHGK4.6.2003E. 2003/12-385 K. 2003/399"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
SATIŞ İLANI ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
TEBLİGAT ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
BORÇLU ASİLLERE TEBLİGAT YAPILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SATIŞ İLANININ BORÇLU ASİLLERE DE TEBLİĞİNE KARAR VERMESİ ( Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
VEKİLE YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )"
127Y12.HD2.3.2004E. 2003/27616 K. 2004/4568"SATIŞ İLANI İÇİN USULÜNE UYGUN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İlgili Sıfatı Olan Şikayetçiye Usulüne Uygun Satış İlanı Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle )
SATIŞ İLAMI ( Tapu Sicilinde Halen Malik Olan Kooperatife Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Kooperatif Adına Tebligat Yapılan Kişinin Aynı Zamanda Takip Borçlusu Sıfatının Olması )"
127Y12.HD21.6.2004E. 2004/11423 K. 2004/16316"TAŞINMAZ SATIŞI ( İlanın Şekli Artırmanın Tarzı Yer ve Günü ve Gazeteyle Yapılıp Yapılmayacağının İcra Müdürlüğünce Tesbit Edileceği - Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmemesi - Başlıbaşına İhalenin Feshini Gerektirdiği )"
127Y12.HD18.10.2004E. 2004/17068 K. 2004/22031"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği - Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılmasının İhalenin Feshi Nedeni Oluşturacağı )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )"
127Y12.HD21.10.2004E. 2004/17517 K. 2004/22429"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ MECBURİYETİ ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da Dava Hakkının Olduğu )
TAPUDA KAYITLI HACİZ ALACAKLISI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
HACİZ ALACAKLISI OLUP TAPUDA İSMİ BULUNAN DAVACI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )"
127Y12.HD24.6.2005E. 2005/10217 K. 2005/13676"İHALENİN FESHİ ( İsteyen Borçlunun Satış İlanının Diğer Borçlu Şirketine Tebliğ Edilmediğine İlişkin Şikayetinin Dinlenemeyeceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Satış İlanının Diğer Borçlu Şirketine Tebliğ Edilmediğine İlişkin Şikayetinin Dinlenemeyeceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Satış İlanının Diğer Borçlu Şirketine Tebliğ Edilmediğine İlişkin Şikayetinin Dinlenemeyeceği )"
127Y12.HD28.6.2005E. 2005/10876 K. 2005/13967"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Muhatabı Tebliğ İşleminde Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Öğrenme Tarihi Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
SATILAN MALIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
İHALEDE FESAD ( Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )"
127Y12.HD14.7.2005E. 2005/10849 K. 2005/15553"TAŞINMAZA HACİZ KONMASI ( Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi Halinde )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Hallerde İhaleden İtibaren Bir Yılı Geçemediği )"
127Y12.HD24.10.2005E. 2005/16939 K. 2005/20666"TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI ( Söz Konusu Olduğundan Tebliğ Memurunca Tebligat Tüzüğü'nün 28/2. Maddesinde Öngörülen Tahkik İşleminin Yapılması Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Muhatabın Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceği Tebliğ Memurunca Belgelenmeden Tebligat Parçasının İade Edilmesi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden Önce Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş Olduğundan Bu Husus Bizatihi İhalenin Feshine Neden Olmakla Şikayetin Kabulü Gereği )
TEBLİGATIN İADE EDİLMESİ ( Muhatabın Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceği Tebliğ Memurunca Belgelenmeden Tebligat Parçasının İade Edildiğinden Yapılan Tebliğin İadesi Gereği )"
127Y12.HD5.12.2005E. 2005/20507 K. 2005/24103"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Fesih Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olup İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ DAVASINDA CEZA ( Mahkemece İstemin Sadece Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerekirken Bu Hususta Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden Başlaması )"
127Y12.HD3.3.2006E. 2006/907 K. 2006/4215"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Bir Suretinin Borçlu ve Alacaklı ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD8.6.2006E. 2006/9491 K. 2006/12254"TAŞINMAZ İHALELERİNDE ARTTIRMA İLANI ( Satıştan En Az Bir Ay Önce Yapılması Gereği - İlanın Şekli Arttırma Tarzı Yer ve Günü Gazete veya Belediyede İlanına İcra Müdürlüğünce Karar Verileceği )
İHALENİN FESİH ( Taşınmaz Satışının Belediyede İlanı Kararlaştırılması Halinde Bu Hususun Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olduğu - Belediye İlanı Kararına Rağmen Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
BELEDİYE İLANI ( Taşınmaz İhalelerinin Arttırma İlanının Tarzı Yeri Günü ve İlan Şeklinin İcra Müdürlüğünce Belirleneceği - Belediye İlanı Kararlaştırılmasına Rağmen Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ GÜNÜNÜN İHALE TARİHİNDEN FARKLI GÜNLERİ İÇERMESİ ( Satış İlanının Usulsüz Olduğu İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )"
127Y12.HD27.6.2006E. 2006/11934 K. 2006/14050"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliği Gerekli İlgililere Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Takip Alacaklısına Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Teşkil Ettiği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANI ( İlgililere Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Dosyadaki Bütün Alacaklılara Tebliği Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )"
127YHGK14.3.2007E. 2007/12-102 K. 2007/123"TAKİP ALACAKLISINA KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğundan Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden Şikayetin Kabulü ve İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle Feshi İstemeye Hakkı Olduğu )
ŞİKAYETÇİ ALACAKLININ FESİH HAKKI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğundan Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Bulunmasına Gerek Olmadığı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ NEDENİYLE TALEBİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
127Y12.HD14.10.2008E. 2008/13842 K. 2008/17385"USULSÜZ TEBLİGAT ( Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Bunun İçin Usulsüz de Olsa Bir Tebligatın Gerçekleşmesi Gerektiği )
TEBLİGATI ÖGRENME ( Tebliğ Usulsüz Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Bunun İçin Usulsüz de Olsa Bir Tebligatın Gerçekleşmesi Gerektiği )
MUHATABIN BEYANI ( Tebliğ Usulsüz Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Bunun İçin Usulsüz de Olsa Bir Tebligatın Gerçekleşmesi Gerektiği )
İHLADEN ÖNCE SATIŞI ÖĞRENME ( Şikayetçi Borçlunun İhale Tarihinden Önce Satışı Öğrenmiş Olması İİK'nın Md. 127'de Öngörülen Satış İlanı Tebliği Koşulunun Gerçekleştiği Sonucunu Doğurmadığı )"
127Y12.HD11.1.2010E. 2009/29143 K. 2010/69"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
TEBLİGAT ( Satış İlanının Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD28.1.2010E. 2009/20406 K. 2010/2107"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat - Satış İlamının Taşınmaz Malikine Usulsüz Tebligatının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLAMININ TAŞINMAZ MALİKİNE USULSÜZ TEBLİGATI ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD8.2.2010E. 2009/20804 K. 2010/2409"İHALENİN FESHİ ( İlanın Ulusal Çapta Yayın Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshinin Doğru Olmadığı )
TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - İlanın Birer Sureti Borçluya ve Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarlarının Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı )
ADRESİN TAPUDA KAYITLI OLMAMASI ( Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı - Gazetedeki Satış İlanı Tebligat Yerine Geçeceği )
İLAN ( İhalenin Feshi İstemi -Paydaşların Adresleri Mevcut Değilse İlan Tebligat Yerine Geçeceği/Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı/Paydaşlara Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Gerekçe Gösterilerek İhalenin Feshini İstemekte Borçlunun Hukuki Yararının Bulunmadığı )"
127Y12.HD9.2.2010E. 2009/21232 K. 2010/2519"SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmiş Olup Yapılan Tebligatın Usulüne Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y11.HD2.3.2010E. 2010/2525 K. 2010/4693"TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Bu İşlemin Yapılmamış Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Anılan Maddede Borçluya Satış İlanının Tebliği Zorunlu Kılınmış Olup Satışı Yapılan Taşınmazın Maliki Olması Koşulu Öngörülmediği )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Bu İşlemin Yapılmamış Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhaleye İlişkin Satış İlanının İlgililerine Hiç Tebliğ Edilmediği - Mirasçılar Takibe Dahil Edilerek Belirtilen Yasal Lazimeler Yerine Getirilerek Satışın Gerçekleştirilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD2.3.2010E. 2010/2525 K. 2010/4693"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hissedar Murisin Tebliğ Tarihinde Ölü Olduğu İlanının İlgililere Tebliğinin Sağlanacağı/Yasal Prosedürlerin Tamamlanmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Hissedar Murisin Tebliğ Tarihinde Ölü Olduğu İlanının İlgililere Tebliğinin Sağlanması Gerektiği - Yasal Prosedürler Tamamlanmadan Yapılan İhalenin Feshi/Usulsüzlüğü )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hissedar Murisin Tebliğ Tarihinde Ölü Olduğu İlanının İlgililere Tebliğinin Sağlanacağı/Yasal Prosedürler Tamamlanmadan Yapılan İhalenin Feshi )"
127Y12.HD23.3.2010E. 2009/24950 K. 2010/6680"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Mirasçılara Tabliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Usulsüzlüğün Mirasçılar Tarafından İleri Sürülebileceği - Şikayetçiye Satış İlanı Taşınmaz Maliki Sıfatıyla Tebliğ Edildiğinden Mirasçı Sıfatıyla Tebligat Usulsüzlüğünü İleri Süremeyeceği )
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI ( Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Alakadarlarına Tapuda Kayıtlı Adreslerinde Satışın Tebliğ Edileceği - Hissedar Sıfatıyla Tebligat Yapılan Mirasçı Mirasçı Sıfatıyla Kendisine Tebligat Yapılmamasını İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Süremeyeceği )
GAYRIMENKUL SATIŞININ MİRASÇILARA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu ve Yanlızca Mirasçılar Tarafından İleri Sürülebileceği - Hissedar Sıfatıyla Tebligat Yapılan Mirasçı Mirasçı Sıfatıyla Kendisine Tebligat Yapılmamasını İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Süremeyeceği )"
127Y12.HD21.9.2010E. 2010/19222 K. 2010/20491"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ OLUNMAMASI ( Başlı Başına İhalenin Feshi İçin Yeterli Bir Neden Olduğu - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Olunmaması Başlı Başına İhalenin Feshi İçin Yeterli Bir Neden Olduğu - 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md. Gereğince Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Tebliğ Olunmaması Başlı Başına İhalenin Feshi İçin Yeterli Bir Neden Olduğu - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı )
TEBLİGAT ( Yapılmamış veya Tebligat Çıkarılmasına Rağmen Tebliğ Edilemeden İade Edilmiş İse 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md. Hükmü Uygulanmayacağı - Şikayetçi Borçlunun İhale Tarihinden Önce Satışı Öğrenmiş Olması Satış İlanı Tebliği Koşulunun Gerçekleştiği Sonucunu Doğurmayacağı )"
127Y12.HD19.10.2010E. 2010/11636 K. 2010/24017"TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Olacağı - Borçlu Dosyaya Yeni Adres Bildirdiği Halde Eski Adrese Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanın Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Tarafından Dosyaya Yeni Adres Bildirildiği Halde Eski Adrese Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - Cebri İcra Sonucu Yapılan Taşınmaz Satışının Borçluya Bildirilmemesinin İhalenin Feshini Gerektireceği )"
127Y12.HD7.12.2010E. 2010/16826 K. 2010/28987"TEBLİĞ BELGESİNDEKİ KAYITLAR ( Aksi Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tebligat Evrakındaki İmzanın Borçlu Vekiline Ait Olmadığı Belirlenmiş Olması Nedeniyle Adı Geçene Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tebliğ Belgesindeki Kayıtların Aksi Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tebligat Evrakındaki İmzanın Borçlu Vekiline Ait Olmadığı Belirlenmiş Olması Nedeniyle Adı Geçene Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tebligat Evrakındaki İmzanın Borçlu Vekiline Ait Olmadığı Belirlenmiş Olması Nedeniyle Adı Geçene Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
İHALENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden İhale İşlemleri Usulünce Gerçekleşmiş Sayılamayacağından ve Geçersiz Olacağından Birbirinin Devamı ve Tamamlayıcısı Durumundaki İki Artırmadan İlkinin Geçersizliği İkincisinin Yapılma Olanağını da Ortadan Kaldırması Nedeniyle )
İHALENİN FESHİ ( Birinci Artırma Günü Alıcı Çıkmaması Nedeniyle Satışın Yapılamadığı ve Satış Bedeli Gözetildiğinde Zarar Unsurunun da Oluştuğu - Mahkemece Açıklanan Nedenlerle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD24.2.2011E. 2010/20009 K. 2011/1885"TEBLİGAT (Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğ İşleminden Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayılacağı - Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihi Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği)
ŞİKAYETÇİNİN BİLDİRDİĞİ ÖĞRENME TARİHİ (Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği)
ÖĞRENME TARİHİ (Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihi Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (İhalenin Yapıldığı Gün Borçlunun İcra Dosyasının Fotokopisini Almış Olması ve Bu Şekilde Satışı Öğrenmiş Olmasının Yeterli Kabul Edilmesi ve Borçluya Satış İlanının Tebliğini Düzenleyen Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olmadığı)"
127Y12.HD8.3.2011E. 2011/1840 K. 2011/2956"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD17.5.2011E. 2011/2517 K. 2011/9736"TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İhale Konusu İpotekli Taşınmazın Maliki Olan Şikayetçiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhale Konusu İpotekli Taşınmazın Maliki Olan Şikayetçiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI ( Vekille Temsil Edildiğinden Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Yasaya Aykırı Olduğu - Mahkemece Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD23.5.2011E. 2010/29853 K. 2011/9932"SATIŞ İLANI TEBLİĞATININ USULSÜZLÜĞÜ ( Tebliğat Yapılacak Şahsın Kardeşine Yapılan Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Olduğu - İlgilinin O Yerde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği/Tebliğ Evrakı Üzerine Şerh Verileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Usulsüz Tebliğat/Tebliğatın Yapılacağı Kişinin O Yerde Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılacağı - Tebliğ Evrakı Üzerinde Şerh Verilmesi Gerektiği/Satış İlanı Tebliğatında Usulsüzlüğün İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Tebliğatın Yapılmadığı - Usulsüz Tebliğatın İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı - İhalenin Feshi Davası )"
127Y12.HD25.5.2011E. 2010/28571 K. 2011/10531"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olduğuna Göre Tebliğ Edilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olduğuna Göre Tebliğ Edilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ KARARI (Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Taşınmazın Bulunduğu Yer Belediye Başkanlığında Satışın İlanına Karar Verildiği Halde Bu İlanların Yapıldığına Dair Tutanak Dosyada Bulunmadığı - Bu Husus Araştırılmadan Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı)"
127Y12.HD9.6.2011E. 2010/30835 K. 2011/12105"TAŞINMAZ SATIŞINDA İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Taşınmazın Kaydında Bulunan Haciz İpotek İrtifak İntifa Gibi Hak Sahiplerine Tapudaki Adrese Tebligatın Yeterli Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞİ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Borçlu Dışında Haciz İrtifak İntifa Hakkı Sahibi Gibi Tapuda Adı Bulunan Kişilerin Varsa Adreslerine Tebligat Yapılması Adresleri Yoksa Adres Aştırması Yapılmadan İlanla Yetinilmesi )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TAPU SİCİLİNE KAYITLI İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( Tapu Sicilinde Adreslerinin Bulunması Koşulu ile Adreslerine Tebligat Yapılması - Adresi Bulunmayanlara Adres Araştırması Yapılması ve Satış İlanın Tebliğinin Gerekmediği )
GAZETE İLANININ TEBİGAT YERİNE GEÇMESİ ( Taşınmaz Satışının Borçlu Dışındaki Tapu Sicilinde Haciz İpotek İntifa Gibi Kaydı Bulunların Adreslerine Tebliği - Adresi Bulunmayanların Adres Araştırması Yapılması Gerekmediği Gazete İlanının Tebliğ Yerine Geçtiği )"
127Y12.HD27.6.2011E. 2011/7568 K. 2011/13246"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI ( Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı - Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalelerin Feshi Gerektiği )
İSTİNABE SURETİYLE SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı/Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı/Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalelerin Feshi Gerektiği ) )
BORÇLU ŞİRKETE TEBLİĞE GÖNDERİLEN KIYMET TAKDİRİ RAPORU VE SATIŞ İLANI ( "Birlikte Oturan Oğlu İmzasına" Tebliğ Edildiği - Tebligatların Tüzel Kişilere Tebliğlere İlişkin Hükümlere Aykırı Yapıldığından Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD5.7.2011E. 2011/15795 K. 2011/14442"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Malikine Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İpotek Verenin İhalenin Feshini İsteyebileceği İpotek Verene Satış İlanının Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacakların ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Tahmini Değerin %40'ını Bulan Ancak Masrafları Karşılamayan İhalenin Feshi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMADA SATIŞ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı ve Satış İsteyenin Alacağının Rüchanı Olan Alacakların Toplamından ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Satış Bedelinin Tahmini Değerin %40'ını Karşılamasının Satış İçin Yeterli Olmadığı )"
127Y12.HD12.7.2011E. 2011/96 K. 2011/15379"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği - Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği/Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
ŞİKAYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞE ÇIKARILMAMASI ( 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md.sinin Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Bir Başka Mahkeme Dosyasında İcra Müdürlüğünün Tanıklığı Doğrultusunda Şikayetçinin İhale Gününden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle İstemin Reddine de Karar Verilemeyeceği )"
127Y12.HD14.7.2011E. 2011/14776 K. 2011/15617"TİCARİ TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ İLE İHTARNAMEDEKİ ADRES ( 7201 S.K. Md. 35/4 Sayılan Adreslerden Olmadığı - Borçluya Yapılan Diğer Tebligatlar ve Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu/Borçluya Satış İlanının Usule Uygun Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
BORÇLUYA YAPILAN DİĞER TEBLİGATLAR VE SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Usulsüz Olup Borçluya Satış İlanının Usule Uygun Tebliğ Edilmemesininİhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Ticari Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesi İle İhtarnamedeki Adresin 7201 Md. 35/4'te Sayılan Adreslerden Olmadığı - Borçluya Yapılan Diğer Tebligatlar ve Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olup Borçluya Satış İlanının Usule Uygun Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD19.9.2011E. 2011/1205 K. 2011/15883"İMZA ALINMAMASI ( Komşunun İsmi Tespit ve Tevsik Edilerek İmzası Alınmadığı Gibi İmzadan İmtina Ettiğine Dair Bir Şerh de Bulunmadığından Anılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edildiğinin Tespiti Durumu Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağından Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshi Yerine Yazılı Şekilde İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA HİÇ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( veya Usulsüz Tebliğ Edildiğinin Tespiti Durumu Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağından Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshi Yerine Yazılı Şekilde İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Komşunun İsmi Tespit ve Tevsik Edilerek İmzası Alınmadığı Gibi İmzadan İmtina Ettiğine Dair Bir Şerh de Bulunmadığından Anılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD29.9.2011E. 2011/1376 K. 2011/16998"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi ve İhale Zaptında İhalenin Başlangıç ve Bitiş Saatleri Gösterilmeksizin Satışın Gerçekleştirilmiş Olmasının İhalenin Feshini Gerektireceği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALE ZAPTI ( İhalenin Başlangıç ve Bitiş Saatleri Gösterilmeksizin Satışın Gerçekleştirilmiş Olmasının İhalenin Feshini Gerektireceği )"
127Y12.HD27.10.2011E. 2011/4096 K. 2011/20512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililerine Tebliğinin Şart Olduğu Eksikliğinin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Lehine İpotek Bulunan Kişinin Satış İlanının Tebliği Gereken İlgililerden Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanın Borçlu Alacaklı ve Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililere Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu Lehine İpotek Tesis Edilen Kişiye Satış İlanın Tebliğ Edilmemesini İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenmeyeceği - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD22.11.2011E. 2011/6698 K. 2011/23432"SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Borçlunun İhale Alıcısına Yaptığı Satış Sözleşme Tarihi İhale ve Anılan Tebligatlardan Önce Olup Borçlunun Bu Sözleşmeyle Satıştan Haberdar Olduğunun Kabul Edilemeyeceği)
KIYMET TAKTİR RAPORU VE SATIŞ İLANI ( Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmiş Olup Açıklanan İlke Uyarınca Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği)
TEBLİGAT ( 35. Maddeye Göre Kıymet Taktir Raporu ve Satış İlanı Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmiş Olup Açıklanan İlke Uyarınca Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği)
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Kıymet Taktir Raporunun ve İ.İ.K.nun 127. Md. Gereğince Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İhalenin Feshini İsteyen Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Olarak Tebligat Yapılmamış Olup Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu)"
127Y12.HD24.11.2011E. 2011/6539 K. 2011/23950"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Usule Uygun Olarak Tebliğ Edilmemesi - Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesi/Başlı Başına Fesih Sebebi Oluşturduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Oluşturduğu - Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesi )
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
127Y12.HD5.12.2011E. 2011/9908 K. 2011/26273"İHALENİN FESHİ (Borçluya Usulsüz Tebligat - Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu/21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)
BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİGAT (Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu/21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi)
USULSÜZ TEBLİGAT (Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu/21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - İhalenin Feshi)
TEBLİGAT ADRESİNİN KAPALI OLMASI (Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu - 21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)"
127Y12.HD6.12.2011E. 2011/8202 K. 2011/26961"SATIŞ İLANINA İLİŞKİN TEBLİGAT ( Birlikte Oturduklarından Bahisle Diğer Borçlunun Eşine Tebliğ Edildiği - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Kişinin Takipte Borçlu Bulunan Kişinin Eşi Bulunması Nedeniyle Borçlu İle Aralarında Çıkar Çatışması Söz Konusu Olup Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Satış İlanına İlişkin Tebligat/Birlikte Oturduklarından Bahisle Diğer Borçlunun Eşine Tebliğ Edildiği - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Kişinin Takipte Borçlu Bulunan Kişinin Eşi Bulunması Nedeniyle Borçlu İle Aralarında Çıkar Çatışması Söz Konusu Olup Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Kişinin Takipte Borçlu Bulunan Kişinin Eşi Bulunması Nedeniyle Borçlu İle Aralarında Çıkar Çatışması Söz Konusu Olup Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Mahkemece Şikâyetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD8.12.2011E. 2011/9148 K. 2011/27198"TAPUDA İLGİLİ SIFATI (Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçi - Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye - İhalenin Feshine Karar Verileceği)
İHALENİN FESHİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi)"
127Y12.HD29.12.2011E. 2011/12434 K. 2011/31436"İHALENİN FESHİ ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Tebligat Usulsüz Olduğundan Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmeden İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )
TEBLİĞ MEMURUNUN AD SOYADININ TEBLİGATTA YAZMAMASI ( Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
127Y12.HD13.3.2012E. 2012/5690 K. 2012/7584"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Tebliğ Edilmemiş Olmasının ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
TAŞINMAZ SATIŞLARI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( Tebligat Evrakı Üzerinde Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Yazılı Olmadığı - Usulsüz Tebligat Oluşu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( 7201 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Göre Tebliğ edildiği - Ancak Tebliğ Evrakında Muhtarın İmzasının Bulunmadığı )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA GÖNDERİLMESİ ( Tebliğ Edilmemiş Olmasının ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )"
127Y12.HD31.5.2012E. 2012/4335 K. 2012/18616"TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı )"
127Y12.HD4.6.2012E. 2012/5512 K. 2012/18886"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İade Edilen Tebligattan Anlaşıldığı Gibi Borçlunun Adresinden Ayrıldığı Takdirde Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olup Olmadığının Araştırılmaksızın Doğrudan Tebligat Kanununun 35. Md. Uyarınca Satış İlanının Tebliğ Edilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresi Bulunan Borçlunun Bu Adresine Satış İlanın Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Kayıt Bulunmaması Halinde Tebligat Kanununun 35. Maddesindeki Yasal Düzenleme Uyarınca Tebligat Yapılması Gerektiği )
VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçlu Vekili Olarak Kıymet Takdirine İtiraz Eden ve Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararda Adı Geçen Avukatın Borçlu Vekili Olarak Gösterildiğinden ve Bu Karar Takip Dosyası İçerisinde Bulunduğuna Göre Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD4.6.2012E. 2012/7779 K. 2012/19012"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gereği - Satış İlanının Borçluya Tebliğ EdilmemiŞ Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Resmi Merci Önünde Verilmiş Adres Olsa da Tebligat Doğru Adrese Gönderilmediğinden Tebligat Kanunu 35. Maddesi Uygulamasına Esas Alınamayacağı )
TEBLİGAT KANUNU 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT ( İpotek Resmi Senedinde Geçen Adres Hatalı ve Yersiz Yazılarak Çıkartılan ve Bila Tebliğ Dönen Adrese TK 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - Taşınmaz Satış İlanın Borçuluya Tebliği Gereği )"
127Y12.HD5.6.2012E. 2012/5429 K. 2012/19142"AVUKATA TEBLİĞ (İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Takip Dosyasında Vekil İle Temsil Edildiği Anlaşılmış Olmakla Satış İlanının da Vekile Tebliğinin Zorunlu Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT (İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Takip Dosyasında Vekil İle Temsil Edildiği Anlaşılmış Olmakla Satış İlanının da Vekile Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
İHALENİN FESHİ DAVASI (Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verileceği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)"
127Y12.HD7.6.2012E. 2012/4862 K. 2012/19672"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tebliğin Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesi Usulsüz Olup Bu Hususun Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Usule Uygun Olarak Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu/İhalenin Feshi İstemi )
VEKİLE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
127Y12.HD18.6.2012E. 2012/7311 K. 2012/20917"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (İpotekli Taşınmazı Takip Tarihinden Önce Devralan 3. Kişiye İcra Emri Gönderilerek Takip Başlatılması Gereği - Ayrıca Satış İlanının da Tebliğ Edileceği/Şikayetin Kabulü )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN 3. KİŞİ (Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetçi İpotekli Taşınmaz Malikinin Satış İlanı Tebliği Gereken Tapu Sicilindeki İlgililerden Olduğu/İhalenin Feshi )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN MALİKE KARŞI İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (Eldeki Davada 3. Kişiye Takip Yapılmadan İpotekli Taşınmazın Satılmasının Yok Hükmünde Olduğu - Ayrıca İpotekli Taşınmaz Malikine Satış İlanının da Tebliği Gerektiği )"
127Y12.HD20.6.2012E. 2012/9185 K. 2012/21693"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına Fesih Sebebi Olduğu - İşin Esasına Girilmeden Talebin Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacı Hakkında Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN USULDEN REDDİ ( İşin Esasına Girilmeden Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )"
127Y12.HD26.6.2012E. 2012/14429 K. 2012/22463"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Hiç ya da Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA HİÇ YA DA USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlulara İcra Emri ve Kıymet Takdir Raporunun Bilinen Adreslerinde Tebliğ Edildiği/Bu Adreslere Çıkartılmış Ancak Tebliğ Edilemeden Geri Dönmüş Tebliğ Evrakı Olmadığı - Satış İlanı Tebligatlarının Aynı Adreslerde Doğrudan 7201 S.K. Md. 35'e Göre Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
127Y12.HD26.6.2012E. 2012/5388 K. 2012/22364"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin İhalenin Yapıldığı Günden İtibaren 7 Günlük Şikayet Süresini Geçirmediği - Aynı Tarihli Harç Makbuzuna Göre de Anılan Bu Tarihten Şikayetin Süresinde Olduğunun Anlaşıldığı )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇECEK YEDİ GÜN ( İhalenin Feshi İsteminin Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden İstenebileceği - Şikayetçi Yedi Günlük Yasal Süreyi Geçirmediğinden İstemin Esasının İnceleneceği )"
127Y12.HD28.6.2012E. 2012/8214 K. 2012/22849"İHALENİN FESHİ ( Tebliğ Memurunun Gerçekten Muhatabın Adresine Gittiği ve Fakat Bulamadığı Belgelenmemiş ve Yapılan İşlem Tebliğ Memurunun Soyut Beyanından İbaret Kaldığı - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Satış İlanının Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Tebliğ Memurunun Gerçekten Muhatabın Adresine Gittiği ve Fakat Bulamadığı Belgelenmemiş ve Yapılan İşlem Tebliğ Memurunun Soyut Beyanından İbaret Kaldığı - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD28.6.2012E. 2012/9743 K. 2012/23021"USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Hasma Tebliğ Yasağı - Şikayetçi Borçluyla Birlikte Müşterek Borçlu ve Mütelsil Kefil Sıfatıyla Yeğene Yapılan Tebliğatın Hatalı Olduğu/Usulsüz Tebliğatın İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
HASMA TEBLİĞ YASAĞI (Usulsüz Tebliğat Nedeniyle İhalenin Feshi Davası - Takipte İpotek Veren Sıfatiyle Taraf Olan Şikayetçiye, Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı/Satış İlanının Usulsüz Tebliği )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ (Hasma Tebliğ Yasağı Kuralının İhlali - Takipte İpotek Veren Sıfatiyle Taraf Olan Şikayetçiye, Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi/Usulsüz Tebliğat )"
127Y12.HD4.7.2012E. 2012/8928 K. 2012/23517"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Bilinen En Son Adresinin İcra Mahkemesine Bildirmiş Olduğu Adresi Olmasına Rağmen Daha Önceden Bildirdiği İpotek Resmi Senedindeki Adresine Satış İlanı Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )
SON ADRESE TEBLİĞ ( İcra Mahkemesine Bildirmiş Olduğu Adresi Olmasına Rağmen Daha Önceden Bildirdiği İpotek Resmi Senedindeki Adresine Satış İlanı Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD4.7.2012E. 2012/9229 K. 2012/23555"SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Bir Suretinin Alâkadarlara Tebliği Zorunlu Olduğu - Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olup Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Haliyle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olup Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Haliyle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
ŞİKAYET ( Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Haliyle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )"
127Y12.HD31.10.2012E. 2012/26540 K. 2012/30832"İHALENİN FESHİ ( İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı - Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gerektiği Avukat ile Temsil Edilmiş Borçlunun Vekili Yerine Borçlunun Kendisine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gereği - Vekille Temsil Edilen Borçlunun Avukatı Yerine Borçlu Asile Yapılan Satış İlanının Tebliğinin Usulsüz Olduğu İhalenin Feshi Gereği )"
127Y12.HD8.11.2012E. 2012/14433 K. 2012/32400"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshedileceği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshedileceği )
TEBLİGATIN İADE EDİLMESİ ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği )
TAŞINMAZ MAL İHALESİ ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD5.12.2012E. 2012/24164 K. 2012/36468"İHALENİN FESHİ ( Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden Satış İlanı ve Şartnamede Taşınmazın Metre Kare Olarak Büyüklüğü Yazılmadığı Gerekçesi İle İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/İhalenin Feshi Nedenlerinin Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Feshi Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmediği - İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
127Y12.HD17.1.2013E. 2012/31679 K. 2013/906"SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Takipte Borçlu Sıfatı Bulunduğundan Usulüne Uygun Tebliğatın Zorunlu Olduğu - Tebliğatta Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunacağı )
BORÇLUNUN ADRESİNDE BULUNMAMASI ( Tebliğ Şerhinde Haber Verilen Komşunun İmzası veya İmzadan İmtina Ettiğinin Tebliğ Tutanağına Yazılmamasının Usulsüz Tebliğat Sayılacağı - Tebliğatta Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunması Gereği )
KOMŞUNUN İMZASI VEYA İMZADAN İMTİNA ETTİĞİNİN TEBLİGAT TUTANAĞINA YAZILMAMASI ( Usulsüz Telbilat - İhalenin Feshi )
TEBLİGATTA TEBLİĞ MEMURUNUN ADI VE SOYADININ BULUNMAMASI ( Geçersiz Tebliğat - İhalenin Feshi Talebinin Kabulü )
TEBLİĞAT MEMURUNUN YAPACAĞI ARAŞTIRMA ( Muhatabın Bulunmaması Halinde Kanunda Belirtilen Kişilere Sorulacağı ve İmzalarının Alınacağı - İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Hususun Belirtilmesi Gereği/Aksi Halde Tebliğatın Geçersiz Oduğu )"
127Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
127Y12.HD25.1.2013E. 2012/29472 K. 2013/2158"USULSÜZ TEBLİĞ (Şikayetçi Borçlunun Adresine Çıkarılan ve Tebliğ Edilen Taşınmaz Açıkartırma İlanı Tebligatının İncelenmesinde Muhatab İle Babanının Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Bir Meşruhat Yazılmaksızın Babasına Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
TEBLİGAT (Şikayetçinin Adresine İkinci Kez Çıkarılan ve Tebliğ Edilen Taşınmaz Açıkartırma İlanı Tebligat Parçasına Tebliğ Memuru Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceği Tevsik Edilmediğinden 21/1 Md.sine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
AÇIK ARTIRMA İLANI TEBLİGATI (Muhatab İle Babanının Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Bir Meşruhat Yazılmaksızın Babasına Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
SATIŞ İLANININ BİR SURETİNİN ALAKADARLARA TEBLİĞİ (Zorunlu Olduğu - Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
İHALENİN FESHİ SEBEBİ (Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)"
127Y12.HD7.3.2013E. 2013/1898 K. 2013/7818"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Vekilin Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligatın Doğrudan Sektere Yapılmasının Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Vekilin Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligatın Doğrudan Sektere Yapılmasının Usulsüz Olduğu/Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
VEKİL YERİNE SEKRETERE TEBLİĞ ( Vekilin Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligat Doğrudan Sekreter İmzasına Tebliğ Edildiğinden Tebligatın Usülüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edilmediği Anlaşıldığı - İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞLARINDA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD8.3.2013E. 2013/4348 K. 2013/8250"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Mahkeme Kararı ile Oluşan Mülkiyet Kazanımının Tescilden Önce Olduğu - Ancak Malikin Tasarruf İşlemleri Yapabilmesi için Mülkiyetin Tapu Kütüğüne Tescil Edileceği/Şikayetçinin ilgili Sıfatı Bulunduğu )
ŞİKAYETÇİNİN İLGİLİ SIFATI BULUNDUĞU ( Mahkeme Kararı ile Taşınmaz Mülkiyetinin Geçeceği - Şikayetçinin İlgili Sıfatı Bulunduğundan Borçlu ve Alacaklı Dışında Satış İlanının Birer Suretinin Kendisine de Tebliğini Talep Edebileceği )
SATIŞ İLANININ BİRER SURETİNİN İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREĞİ ( Şikayetçi Kooperatifin İlgili Sıfatının Bulunduğu )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ŞİKAYETÇİ KOOPERATİFE GEÇMESİ ( Mahkeme Kararı ile Mülkiyetin Tapu Kütüğüne Tescilden Önce Şikayetçi Kooperatife Geçmiş Olduğunun Kabulü - Satış İlanının Bir Suretinin Şikayetçi Kooperatife Tebliğ Edileceği )
SATIŞ İLANININ İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN İHALENİN FESHİ NEDENİ OLDUĞU ( Taşınmaz İhalesinin Feshi Davası - Tebliğ )"
127YHGK13.3.2013E. 2012/12-805 K. 2013/350"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Nazara Alınarak Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Nazara Alınarak Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKİLE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiği )"
127Y12.HD14.3.2013E. 2013/1380 K. 2013/9600"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçluya Satış İlanı Tebliğ Zorunlu Olup Tebligat Yapılmamasının yada Tebliğ İşleminin Usulsüz Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası - Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese İcra Takip Dosyasında Daha Önce Usulüne Uygun Yapılmış Bir Tebligat Bulunmadığından Aynı Adrese T.K'nın 35. Md.'sine Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese İcra Takip Dosyasında Daha Önce Usulüne Uygun Yapılmış Bir Tebligat Bulunmadığından Aynı Adrese T.K'nın 35. Md.'sine Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD19.3.2013E. 2013/1324 K. 2013/10034"İHALENİN FESHİ ( Tebligatların Usulsüz Olarak Tebliğ Edildiğini İleri Sürülerek - Satış İlanı Tebligatı Talimat İcra Müdürlüğünce Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Adrese Doğrudan Tebligatı Kanunu 35 Maddesine Göre Tebliğ Edilmişse de Asıl Takip Dosyasından Bu Adrese Usule Uygun Bir Tebligat Yapılmadığından Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı Tebligatı Talimat İcra Müdürlüğünce Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Adrese Doğrudan Tebligatı Kanunu 35 Maddesine Göre Tebliğ Edilmişse de Asıl Takip Dosyasından Bu Adrese Usule Uygun Bir Tebligat Yapılmadığından Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Satışa Hazırlanabilmesi Kendince Gerekli Duyuruları Yapabilmesi ve Daha Fazla Müşteri Bulabilmesi İçin Satıştan Makul Bir Süre Önce Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Bir Günlük Süre Bu Amacı Gerçekleştirmeye Yetmeyeceği/İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD26.3.2013E. 2013/2249 K. 2013/11618"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese Usulüne Uygun Yapılmış Her Hangi Bir Tebligat Olmadığı/Bila Tebliğ Dönmüş Bir Tebligatın da Bulunmadığı/Tebliğ İşleminin Tebligat Kanunu Md. 35'e Aykırı Olduğundan Usulsüz Olduğu - Satış İlanının Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmesinin de Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese Usulüne Uygun Yapılmış Her Hangi Bir Tebligat Olmadığı/Bila Tebliğ Dönmüş Bir Tebligatın da Bulunmadığı/Satış İlanı Tebliğ İşleminin Tebligat Kanunu Md. 35'e Aykırı Olduğundan Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliği Zorunlu Olup Tebligatın Hiç Yapılmaması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD28.3.2013E. 2013/3575 K. 2013/11788"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olduğu - Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Eğer Kayıtlı Adresi Varsa Satış İlanı İlgiliye Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshine Yoksa İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarlarının Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı - İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olan Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKEN KİŞİLER ( İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olan Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Eğer Kayıtlı Adresi Varsa Satış İlanı İlgiliye Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshine Yoksa İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD1.4.2013E. 2013/2716 K. 2013/12295"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adrese Çıkarılan Satış İlanı Tebligatının İade Gelmesi Üzerine Borçluya Yeniden Satış İlanının Gönderilmediği ve Dolayısıyla Tebliğ Edilmediği - Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( İade Gelmesi Üzerine Borçluya Yeniden Satış İlanının Gönderilmediği ve Dolayısıyla Tebliğ Edilmediği/Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi İstemi )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ADRESE ÇIKARILAN SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( İade Gelmesi Üzerine Borçluya Yeniden Satış İlanının Gönderilmediği ve Dolayısıyla Tebliğ Edilmediği - Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu )"
127Y12.HD2.4.2013E. 2013/5849 K. 2013/12712"SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİNE DAYALI İHALENİN FESHİ DAVASI ( Takip Dosyasında Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğine İlişkin Tebliğ Evrakının Bulunmadığı - Şikayetçinin İhaleden Haberdar Olmadığı/Talebin Kabulü )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEDEN HABERDAR OLMAMASI ( İhale Tarihinden Yaklaşık Altı Ay Öncesinde Sunulan Bir Dilekçe ile Şikayetçinin İhaleden Haberdar Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı - Satış İlanının Tebliğ Edilmediği/İhalenin Feshi )"
127Y12.HD3.6.2013E. 2013/14002 K. 2013/20506"ŞİRKETE SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( “Şirket Bekçisi İmzasına" Tebliğ Edilmişse de Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ İşlemi Gerçekleştiğinden Yapılan Tebligat Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞLARINDA USUL ( Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlu Şirkete Satış İlanı Tebligatı “Şirket Bekçisi İmzasına" Tebliğ Edilmişse de Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ İşlemi Gerçekleştiği - Tebligat Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Satış İlanı Tebligatı “Şirket Bekçisi İmzasına" Tebliğ Edilmişse de Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ Edilmesi )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ ( Hükümde "Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin" Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Bulunmadığı )"
127Y12.HD6.6.2013E. 2013/14260 K. 2013/21007"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İpotek Borçlusuna Tebliğ Edilmemesi - Usulsüz Tebliğin İhalenin Feshine Neden Olduğu/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )
SATIŞ İLANININ TAKİP BORÇLUSUNA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Olması - Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi/Satış İlanı Tebliğ Edilecekler Listesi )
İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEKLER ( Takip Borçlularının İhalenin Feshini İsteyebileceği - Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebileceği/Tapu Sicilindeki İlgililerin İhalenin Feshini İsteyebileceği/Satış İlanının Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği - İhalenin Feshini Talep Edebilmek İçin Yurt İçinde Adres Göstermek Gerektiği )"
127Y12.HD18.6.2013E. 2013/15665 K. 2013/22867"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Borçlunun Satışı Ayrıca Duyurması ve Satışın Tarafların Menfaatlerine Uygun Biçimde Sonuçlanması İçin Kendisine Uygun Süre Tanınmadan Yapılması Hali de İhalenin Feshini Gerektirdiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun Satışı Ayrıca Duyurması ve Satışın Tarafların Menfaatlerine Uygun Biçimde Sonuçlanması İçin Kendisine Uygun Süre Tanınmadan Yapılması Hali de İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BORÇLUNUN SATIŞI AYRICA DUYURMASI ( Satışın Tarafların Menfaatlerine Uygun Biçimde Sonuçlanması İçin Kendisine Uygun Süre Tanınmadan Yapılması Hali de İhalenin Feshini Gerektirdiği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
127Y12.HD24.6.2013E. 2013/15634 K. 2013/23584"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlu Satıştan Evvel İhaleden Haberdar Olduğundan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetin Reddi Yerine İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İHALEDEN HABERDAR OLMA ( Borçlu Satıştan Evvel İhaleden Haberdar Olduğundan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Bu Tebliğ İşleminin Yapılmamış Olması veya Usulüne Uygun Bulunmaması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD25.6.2013E. 2013/17331 K. 2013/23976"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Usule Uygun Olarak Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğundan Satış İlanının Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğundan Satış İlanının Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
AÇIK ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi/Satışa Hazırlık Sırasında İcra Müdürlüğünce Tarihsiz Satış Kararında Açık Artırma İlanının Adliye Divanhanesinde de İlan Edilmesine Dair Karar Alındığı Halde Bu İlanın 2004 S. İİK'nun 114. Md. Koşullarında Yapılmadığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
127Y12.HD2.7.2013E. 2013/17724 K. 2013/24697"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Şikayetçiye 35.Maddeye Göre Doğrudan Tebliğ Edildiği - Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Anılan Maddeye Göre Satış İlanının Tebliğe Çıkarılmasının Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Satış İlanı Tebligatının Şikayetçiye 35.Maddeye Göre Doğrudan Tebliğ Edildiği - Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Anılan Maddeye Göre Satış İlanının Tebliğe Çıkarılması )"
127Y12.HD3.7.2013E. 2013/18341 K. 24971"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlu Davacıya Çıkartılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi Davası )
ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ ( Kayıtlı Olmayan Adrese Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Davası )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Borçlu Davacının Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olmayan Adresine Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD22.1.2014E. 2013/35520 K. 2014/1384"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Olduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu - İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği/Satış İlanı Tebliğinin Vekile Yapılması Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Karar Başlığında Borçlu Şirket Vekilinin Adının Yazdığı/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Temsil Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Taşınmazların Arasında Ekonomik Bütünlük Bulunup Bulunmadığı ve Tüm Parsellerin Birlikte Satılmasının Tarafların Menfaatlerine Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD30.4.2014E. 2014/10599 K. 2014/12857"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlu Şirketin Ödeme Emrinde Yer Alan Adresine Tebligat Yapılmaması - Taşınmaz Mal İhalesinde İlgililere Satış İlanının Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
BORÇLU ŞİRKETİN ADRESİNE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Şirketin Ödeme Emrinde Yer Alan Adresi Yazıldığı Olduğu Halde Borçlu Şirket Adına Örnek 6 Numaralı İcra Emrinin Diğer Borçlunun Adresine Tebliğe Çıkarıldığı/Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın 35. Md.ye Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TEBLİGATIN BİLA TEBLİĞ İADE EDİLMESİ ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğundan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ MAL İHALESİNİN İLGİLİLERİNE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNİN ZORUNLU OLMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçluya Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD17.6.2014E. 2014/15339 K. 2014/17637"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligatı İşyerinde İşçisi İmzasına Tebliğ Edilmişse de Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Md.sinde Belirtildiği Şekilde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( İşyerinde İşçisi İmzasına Tebliğ Edilmişse de Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Md.sinde Belirtildiği Şekilde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ İşlemi Gerçekleştiğinden Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Boçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Başlı Başına İhalenin Fesh Nedeni Olup Şikayetin Bu Nedenle Kabulü İle İhalenin Feshi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Talebi - Satış İlanı Tebligatı İşyerinde İşçisi İmzasına Tebliğ Edilmişse de Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Md.sinde Belirtildiği Şekilde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD2.10.2014E. 2014/21500 K. 2014/23307"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği/Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/Usulsüz Tebliğin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHATABIN ADRESTE GEÇİCİ OLARAK BULUNMADIĞI HUSUSUNUN TESPİT EDİLMEDİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İŞYERİNDE İŞÇİSİNE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi Davası/Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
127Y12.HD12.1.2015E. 2014/30581 K. 2015/261"TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan İlgililerin Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İpoteği Bulunan Şikayetçi 3. Kişiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazda İpoteği Bulunan Şikayetçi 3. Kişiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Satış İlanının Bir Örneğinin Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan İlgililerin Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Mazbatasına Dağıtıcı Tarafından Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadının Yazılmaması )
TEBLİGAT KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tebligat Mazbatasında Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunmaması )"

Madde 128

YARGITAY

128YİBGK14.3.1960E. 1960/1 K. 1960/3"TAŞINMAZ SATIŞI ( İzalei Şuyu - Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan )
İNTİFA HAKKIYLA YÜKÜMLÜ SATIŞ ( İzalei Şuyu Kararı Verilen Taşımazın )
İZALEİ ŞUYU ( Paylarının Bir Kısmı İntifa Hakkıyla Takyitli Taşınmaz )"
128Y12.HD27.12.1977E. 1977/8821 K. 1977/8983"TAŞINMAZ SATIŞI ( İntifa Hakkı Bulunan )
İNTİFA HAKKI BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞI
İNTİFA HAKKININ BEDELE DÖNÜŞMESİ"
128Y14.HD26.6.1980E. 1980/3313 K. 1980/3569"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAK
HACİZDEN SONRA DOĞAN AYNİ HAK ( Alacaklının Haklarına Etkisi )
ALACAKLININ MÜSAADESİ ALINMADAN TESİS EDİLEREK TAPUYA ŞERH EDİLEN SATIŞ VAADİ
SATIŞ VAADİ ( Alacaklının Müsaadesi Alınmadan Tesis Edilerek Tapuya Şerh Edilen )"
128Y12.HD21.1.1986E. 1985/6573 K. 1986/481"SÜRE ( Değer Takdiri Üzerinden Geçen Zaman )
DEĞER TAKDİRİ ( Üzerinden Zaman Geçmesi )
DEĞER TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE"
128Y12.HD21.9.1990E. 1990/7424 K. 1990/8874"SÜRE ( Taşınmazın Değerini Etkileyen Değişiklikte Yeniden Takdir )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKTE YENİDEN TAKDİR ( Süre )
YENİDEN DEĞER TAKDİRİ ( Binaya Üç Kat Eklenmesi )"
128Y4.HD1.7.1991E. 1991/6836 K. 1991/6553"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİKTEN SONRA SATIŞ YAPILMASI ( Usulsüz Olması ve İhalenin Feshi Sonucunu Doğurması )"
128YHGK26.2.1992E. 1992/4-70 K. 1992/130"KIYMET TAKDİRİNDE SÜRE ( Kesinleşen )
SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinde )
İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden Sonra İki Yıl Geçmesi )"
128YHGK17.5.1992E. 1992/277 K. 1992/377"KIYMET TAKDİRİNDE SÜRE
SÜRE ( Kıymet Takdirinde )"
128Y12.HD10.11.1992E. 1992/5835 K. 1992/13683"İHALENİN FESHİ ( Satışın İki Yıl Önce Yapılan Kıymet Takdirine Göre Yapılması )
KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Önce Yapılanın Satışta Esas Alınması )"
128Y12.HD27.9.1994E. 1994/9865 K. 1994/11201"İHALEYE ESAS BEDEL ( Ortaklığın Giderilmesi )
İHALEYE ESAS BEDEL ( Sulh Mahkemesince Yapılan )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İhaleye Esas Bedelin Tesbiti )"
128Y12.HD10.11.1994E. 1994/12703 K. 1994/13966"TAKDİR EDİLEN KIYMETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Satışa Konu Taşınmazın )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Satış Yapılmaması Dolayısıyla )
GAYRİMENKULÜN SATIŞI ( Takdir Edilen Kıymetin Geçerlilik Süresi )"
128Y12.HD2.2.1995E. 1995/814 K. 1995/1317"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Kıymeti Yapıldıktan Sonra İki Seneden Fazla Bir Süre Geçmesine Rağmen Satış İstenilmemesine Rağmen Daha Sonra İlk Tespit Edilen Kıymet Üzerinden Satış İstenememesi )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA UZUN SÜRE GEÇMESİ ( Yapılan İlk Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Yapılan Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
ARALARINDA İKTİSADİ BİRLİK OLMAYAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ BİRLİK ( Aralarında İktisadi Birlik Olmayan Taşınmazların Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )"
128YHGK15.3.1995E. 1994/12-795 K. 1995/180"KIYMET TAKDİRİ ( Satıştan Önce Yapılması Zorunluluğu )
SATIŞIN KIYMET TAKDİR RAPORUNDAN ÖNCE YAPILMASI
SATIŞIN MAHKEMECE TESBİT EDİLEN DEĞERDEN YAPILMASI
AÇIK ARTIRMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER
MÜZAYEDE KIYMET TAKDİRİ ZORUNLULUĞU"
128Y12.HD22.5.1995E. 1995/6337 K. 1995/7538"TAŞINMAZIN İPOTEK BORÇLUSUNA İHALESİ ( Yapılacak İşlemler )
İPOTEK BORÇLUSUNA İHALE ( Yapılacak İşlemler )"
128Y12.HD27.10.1995E. 1995/13447 K. 1995/14630"KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesini Gerektirmesi )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİR RAPORU ( İhalenin Feshi Davasında İncelenmesi )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kesinleşen Kıymet Takdir Raporunun İncelenmesi )
İTİRAZ ( Kıymet Takdir Raporuna )"
128YHGK1.11.1995E. 1995/12-675 K. 1995/903"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Değer Takdiri ve Satış Gününün Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZIN DEĞER TAKDİRİ VE SATIŞ GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
128YHGK31.1.1996E. 1995/12-880 K. 1996/1"İHALENİN İPTALİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasındaki Uzun Süre )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ UZUN SÜRE ( İhalenin İptali )"
128Y12.HD15.5.1996E. 1996/6476 K. 1996/6501"KIYMET TAKDİRİ ( İzaleyi Şuyu Davasında Yapılan Satış İçin Esas Alınamaz )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Yapılmaması Sebebiyle )
SATIŞLA İLAN ARASINDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )"
128Y12.HD21.10.1996E. 1996/12561 K. 1996/12742"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hukuki Yarar Şartı )
GAYRİMENKULÜN DEĞERİNDEN AŞAĞI SATILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
GAYRİMENKULE KIYMET TAKDİRİ ( İki Sene Geçmedikçe Tekrar İstenemeyeceği )"
128YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
128YHGK19.3.1997E. 1996/12-871 K. 1997/219"TAŞINMAZIN TAHMİNİ DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMASI ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğini Göstermez )
İHALENİN FESHİ ( Normal Koşullar Altında Gerçekleşmediğinin Tanıkla İsbatı )
TANIKLA İSBAT ( İhalenin Normal Koşullar Altında Gerçekleşmediği )"
128YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
128Y12.HD16.4.1997E. 1997/4371 K. 1997/4707"İHALE ( İcra Dairesinin Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( İhaleden Önce Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
ŞİKAYET ( Taşınmaz İhalesinin Fesada Dayalı Olarak Yapıldığı İddiası )"
128Y12.HD18.6.1997E. 1997/6903 K. 1997/7191"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkulün Kıymet Takdirinin Yapılmaması )
SATIŞ HAZIRLIKLARI ( Gayrımenkulün Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Gayrımenkulün )"
128Y12.HD27.10.1997E. 1997/10629 K. 1997/11547"İHALENİN FESHİ ( Değer Takdiri Yapılmaması )
SATIŞ İLANI ( Divanhaneye Asılmaması İhalenin Feshi Sebebidir )
DEĞER TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANININ MAHKEME DİVANHANESİNE ASILMAMASI ( İhalenin Feshi )"
128YHGK12.11.1997E. 1997/12-732 K. 1997/939"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinden İki Sene Geçtikten Sonra Yapılan )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın İki Sene Geçtikten Sonra İhale Edilmesi )
RESEN TAKDİR ( İcra Müdürlüğünün Kıymet Takdirinde İki Sene Geçtiğini )"
128Y12.HD15.4.1998E. 1998/3537 K. 1998/4186"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı-Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin İlgililerin İmzasıyla Tutanağa Geçirilmemesi-İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satışa Esas Kıymetin İİK Hükümlerine Göre Tespit Edilmemesi-Satış İlanının Usulsüz Tebliği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TESPİT EDİLEN KIYMET ( Satışta Esas Alınması-İhalenin Feshi )"
128Y12.HD4.6.1998E. 1998/6255 K. 1998/6712"GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Takdir Edilen Kıymetin Geçerlilik Süresi )
TAKDİR EDİLEN KIYMETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Geçmesiyle Yeniden Kıymet Takdiri )
YENİ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Satış İstenmemesi )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıç Tarihi )"
128YHGK14.10.1998E. 1998/12-670 K. 1998/694"SÜRE ( Kıymet Takdirinden Sonra İhalenin Yapılmasında )
KIYMET TAKDİRİNDE ESAS KEŞİF TARİHİ ( İki Yıllık Süre Başlangıcı )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıl Geçmiş Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıcı )
SÜRE ( Kıymet Takdirinin Geçerli Kalacağı )
KIYMET TAKDİRİNE ESAS KEŞİF TARİHİ ( Kıymet Takdirine Dayalı Satış İsteme Süresinin Başlangıcı )"
128Y12.HD4.10.2001E. 2001/16060 K. 2001/15518"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Süresinin Geçmesi Ve Davacılara Tebliğ Edilmemesi İlanın Usulsüz Olması Hisse Oranlarının Hatalı Olması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıl Geçerli Olmak Üzere Satış Memurluğunca Yapılması Ve İlgililere Tebliğ Zorunluluğunun Bulunması )
SATIŞ İLANI ( Türkiye Genelinde Yayın Yapan Tirajı Yüksek Gazetelerden Birinde Yapılması Gerekliliği )
HİSSE ORANLARININ HATALI OLMASI ( Taliplerin Kararını Etkilemesi Nedeniyle Hisse Oranlarındaki Hatanın İhalenin Feshedilmesini Gerektirmesi )"
128YHGK13.2.2002E. 2002/12-44 K. 2002/74"ŞİKAYET DAVASI ( Hazedilen Malların Artırma ve İhalesine Yönelik Şikayet )
ARTIRMAYA YÖNELİK ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İHALEYE YÖNELİK ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İSTİNABE OLUNAN İCRA DAİRESİ ( Artırma ve İhaleye Yönelik Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE OLMASI ( Satışın İstinabe Suretiyle Yapılması )"
128Y12.HD9.4.2002E. 2002/6564 K. 2002/7408"GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Geçerlilik Süresi - Süresinden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Gayrimenkul Hakkındaki - 2 Yıllık Süreden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Gayrimenkul İçin Yapılan Kıymet Takdirinin Satışa Esas Alınmasında )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasında 2 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması )"
128Y12.HD14.6.2002E. 2002/11292 K. 2002/12736"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Mercii Tarafından İtirazın Taşınmazın Düşük Bedelle İhaleye Çıkması Durumunda Talebi Artıracağı Gerekçesiyle Reddedilmiş Olması )
KEŞİF ( Kıymet Takdirine İtiraz Durumunda Mercice Mahallinde Keşif Yapılarak İtirazın Değerlendirilmesi )
TEMYİZ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Kabiliyetinin Bulunmaması )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazın İhalenin Feshi Aşamasında Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
128Y15.HD17.6.2002E. 2002/2241 K. 2002/3270"TASARRUFUN İPTALİ ( Davalılar Arasındaki Satışın Usulüne Uygun Olmadığı Alacaklıyı Zarara Uğratmak Amacıyla Yapıldığı İddiası Nedeniyle )
ACİZ HALİNİN GERÇEKLEMESİ ( Davalının Mal Varlıklarına İcraca Kıymet Takdiri Yapılarak Değerlendirilmesi Ve Takip Konusu Alacak Ve Ferilerini Karşılamaması )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapılan Takdirler Sonucu Borçlunun Mal Varlığının Alacağı Karşılayıp Karşılamadığının Tam Olarak Belirlenmesi )"
128Y12.HD25.6.2002E. 2002/12549 K. 2002/13593"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ USULÜ ( Taşınmazın Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerekliliği - İhalenin Feshi Nedenleri / Şikayeti Süreye Bağlı Olmayan İşlem )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi Usulü - İhalenin Feshi Nedenleri / Şikayeti Süreye Bağlı Olmayan İşlem )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ Taşınmazın Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerekliliği - Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi Usulü / Şikayeti Süreye Bağlı Olmayan İşlem )
SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ İŞLEM ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi Usulü / Taşınmazın Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerekliliği - İhalenin Feshi Nedenleri )"
128Y12.HD9.7.2002E. 2002/14187 K. 2002/14994"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Kesinleşen kıymet takdirine itirazda süre / bu sürenin tespitinde esas alınacak tarih - İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİRİNİN YAPILDIĞI TARİH ( Kesinleşen kıymet takdirine itirazda süre / bu sürenin tespitinde esas alınacak tarih - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen kıymet takdirine itirazda süre - İtiraz süresinin tespitinde esas alınacak tarih )"
128Y12.HD25.2.2003E. 2003/1114 K. 2003/3503"KIYMET TAKDİRİ ( İİK.nun 128. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Sürenin Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Satış Tarihi İtibarı İle Anılan İki Yıllık Süre Geçtiği İçin İhalenin Feshi Gereği )
İKİ YILLIK SÜRE ( Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Satış Tarihi İtibarı İle Anılan İki Yıllık Süre Geçtiği İçin İhalenin Feshi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( İİK.nun 128. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Sürenin Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Satış Tarihi İtibarı İle Anılan İki Yıllık Süre Geçtiği İçin İhalenin Feshi Gereği )"
128Y12.HD28.4.2003E. 2003/6221 K. 2003/9474"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazlar Üzerine Yeniden Keşif Yapılarak Aydınlatıcı Bilirkişi Raporu Alınmadan Eksik İnceleme Yapılması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİ ( Ayrıca Bildirilmiş Olması Hali Müstesna Olmak Üzere İcra Dosyasındaki Ve Tapudaki Mevcut Adresleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılması )
KESİNLEŞMİŞ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Şikayet Edildiği Takdirde Kıymet Takdirine İtirazların İhalenin Feshi Davası İçinde İncelenebilmesi )
DEĞERLER ARASINDA FARK OLMASI ( Taşınmaz Hakkındaki Kıymet Takdiri Farklılığının Giderilmesi İçin Yeniden Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
128Y12.HD29.9.2003E. 2003/14685 K. 2003/18699"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi ve Öngörülen Bu Sürenin Kesin Nitelikli Olması )
SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi ve Öngörülen Bu Sürenin Kesin Nitelikli Olması )
KESİN NİTELİKLİ SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi ve Öngörülen Bu Sürenin Kesin Nitelikli Olması )
İMAR DURUMU ( Taşınmazın İmar Durumunun Sorulmasından Sonraki Dönemde Bir Değişiklik Olduğunun İddia ve İspat Edilememesi )
İHALENİN FESHİ ( Sadece Aradan Geçen Zamanın Uzunluğundan Bahisle Yeniden İmar Durumunun Sorulması Gerektiğinden Söz Edilerek İhalenin Feshinin Hatalı Olması )"
128Y12.HD30.9.2003E. 2003/14957 K. 2003/18887"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olmasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması-Ayrıca Taşınmazın Kıymetinin Satış Sırasında Tespit Edilmemiş Olması )
YABANCI MEMLEKETTEKİ ŞAHSA TEBLİGAT ( İlanen Tebligat Yapılmasını Gerektiren Durumların Oluşması Halinde Tebliğ Olunacak Evrak ile İlan Örneklerinin Yabancı Memlekette Bulunan Kimsenin Malum Adresine Ayrıca İadeli Taahhütlü Mektupla Gönderilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Muhatabın Yurtdışı Adresinin Tespitinden Sonra O Adrese Uluslararası Tebligat Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Aksi Takdirde Yapılan İlanen Tebligatın Geçerli Olmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi için Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olmasının Tek Başına Yeterli Olması )"
128Y12.HD30.9.2003E. 2003/14988 K. 2003/18859"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi )
SÜRE ( Yeniden Kıymet Takdirinin İstenmesi için Geçmesi Gereken İki Yıllık Sürenin Başlangıcının Sonradan Kesinleşmesi Kaydıyla Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olması )
İHALE ( İhale Tarihine Kadar İki Yıldan Fazla Süre Geçmesi Durumunda Yeniden Kıymet Takdiri Yapılmasının Gerekmesi )
FESİH ( İhale Tarihine Kadar İki Yıldan Fazla Süre Geçmesi Durumunda Bu Durumun İhalenin Feshi Nedeni Olması ve Resen Gözetilmesi Lüzumu )
RESEN GÖZETİLME ( İhale Tarihine Kadar İki Yıldan Fazla Süre Geçmesi Durumunda Bu Durumun İhalenin Feshi Nedeni Olması ve Resen Gözetilmesi Lüzumu )"
128Y12.HD21.10.2003E. 2003/16522 K. 2003/20537"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeline Beşmilyar Liralık İpotek Borcu da Eklenerek Bulunacak Miktar Üzerinden Paylaştırılmanın Yapılması Ve Paranın Buna Göre Yatırılması Gerekirken Yatırılmaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİNİN İHALE BEDELİNE EKLENMESİ ( Paydaşların Taşınmazı Alması Halinde İhale Bedeline İpotek Değerinin Eklenip O Değer Üzerinden Paylaştırmanın Gerçekleştirilmesi İçin Paydaşlara Süre Verilerek İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )
HACZİN YENİLENMESİ ( Yenilenen Haciz ile Mahcuzların Kıymet Takdirinin Borçluya Tebliğ Edilmeyişinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
128Y12.HD20.1.2004E. 2003/23616 K. 2004/758"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ ( Taşınmaza Yasa Gereği Kıymet Takdir Edilmeden Sulh Hukuk Mahkemesince Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılması - İhalenin Feshi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Yasa Gereği Kıymet Takdir Edilmeden Sulh Hukuk Mahkemesince Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılması )
KIYMET TAKDİRİ ( Bilirkişi Aracılığı İle ve Satış Memurunca Belirlenmesi Gereği - Sulh Hukuk Mahkemesince Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılması/İhalenin Feshi Gereği )"
128Y12.HD17.2.2004E. 2003/25861 K. 2004/3023"İHALENİN FESHİ ( Satışın Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihden İki Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışın Takdirin Yapıldığı Tarihden İki Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması - İhalenin Feshi )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Geçmeden Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği )"
128Y12.HD9.3.2004E. 2004/142 K. 2004/5368"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Takdir Edilenden Düşük Olmasından Dolayı Yapılan İtirazın Kabulü Gerekirken Reddedilerek Satış Yapılması Sebebiyle )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ ( Kesin Olmakla Beraber İhalenin Feshi Davasında itiraz Nedenlerinin İleri sürülebilmesi )"
128Y12.HD5.4.2004E. 2004/2869 K. 2004/8199"KIYMET TAKDİRİ ( İcra Müdürlüğünce Taşınmazın Kıymetinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İZALE'İ ŞUYU ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
BİLİRKİŞİ ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
İHALE TARİHİ ( İhale Tarihine Göre İhale Bedelinin Yatırılması İçin On Günlük Süre Verilmesinin Gerekli Olması )"
128Y12.HD19.4.2004E. 2004/4590 K. 2004/9619"İHALENİN FESHİ ( Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
YENİDEN DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KEŞİFTEKİ DEĞERİN ALTINDA SATIŞ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
1 YILLIK SÜRE ( İİK.nun 128/A Maddesindeki 1 Yıllık Süre 4949 Sayılı Yasanın 5/B-19. Maddesi Gereğince Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )"
128Y12.HD3.5.2004E. 2004/6040 K. 2004/10960"KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceğine İlişkin Hüküm 4949 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesinin B-19. Bendine Göre 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )
1 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 4949 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesinin B-19. Bendine Göre 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )"
128Y12.HD6.5.2004E. 2004/7099 K. 2004/11468"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Neticesinde Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edilerek Satış Yapılmasının Usulsüzlüğü Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNE BORÇLUNUN İTİRAZININ SONUCU ( Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edildiğinde Aleyhe Olan Bu Bedel Üzerinden Satış Yapılmasının Doğru Olmaması )"
128Y12.HD1.6.2004E. 2004/10185 K. 2004/13964"İHALENİN FESHİ ( Satışa Esas Teşkil Eden Kıymet Takdirinden Satış Tarihine Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmesi )
SATIŞA ESAS TEŞKİL EDEN KIYMET ( Takdirinden Satış Tarihine Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmesi - İhalenin Feshi Gereği )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışa Esas Teşkil Eden - Satış Tarihine Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmesi/İhalenin Feshi Gereği )"
128Y12.HD23.6.2004E. 2004/12424 K. 2004/16502"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinde Taşınmaz Üzerindeki Binaların Değeri Göz Önüne Alınmaksızın İtirazın Reddedilmesinin İhalenin Feshini Gerektirmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN KIYMETE ETKİSİ ( Bunu Göz Önünde Bulundurmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılmışsa Yapılan İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )"
128Y12.HD29.6.2004E. 2004/13091 K. 2004/17152"İHALENİN FESHİ ( Satış Amacıyla Yapılmayan Tespit Edilen Miktar Üzerinden İhalenin Gerçekleştirilmesi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN SONUCU ( Niteliği İtibariyle Kesin Olsa da İddialar İhalenin Feshi Davasında İncelenebilmesi )
DEĞER TESPİTİNİN AMACI ( Haciz Tarihinden Sonra Satışa Esas Olmak Üzere Yapılması )"
128Y12.HD2.7.2004E. 2004/12966 K. 2004/17562"KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )
İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )
2 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )"
128Y12.HD18.10.2004E. 2004/17068 K. 2004/22031"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği - Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılmasının İhalenin Feshi Nedeni Oluşturacağı )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )"
128Y12.HD19.10.2004E. 2004/18154 K. 2004/22179"HACİZ ( Malların Başka Yerde Bulunması/Satışın İstinabe Suretiyle Yapılacağı - Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
TALİMAT İCRA DAİRESİNE YAPTIRILAN KIYMET TAKDİRİ ( Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu - İstinabe Suretiyle Satış )
KIYMET TAKDİRİ ( Talimat İcra Dairesince Yaptırılan - Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik - İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
128Y12.HD29.11.2004E. 2004/19843 K. 2004/24657"KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Satışına Karar Verilen Fabrikanın Teferruatı ile Birlikte Gayrimenkul Sayılması ve Gayrimenkul Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi - Satışına Karar Verilen Fabrikanın Teferruatı ile Birlikte Gayrimenkul Sayılması ve Gayrimenkul Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olması )
FABRİKANIN İÇİNDEKİ TEFERRUATLA BİRLİKTE GAYRİMENKUL SAYILMASI ( Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )"
128Y12.HD17.12.2004E. 2004/20784 K. 2004/26178"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren 10 Günlük Sürenin Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
10 GÜNLÜK SÜRE ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
KIYMET TAKDİRİ ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden 10 Günlük Sürenin Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden 10 Günlük Sürenin Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Dava Hakkında Verilmesi Doğru Görülmediği )"
128Y12.HD7.2.2005E. 2005/798 K. 2005/2014"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Davanın Kesinleşmeden Satışın Yapılması Üzerine İhalenin Feshi Talebi/Kıymet Takdiri Kesinleşmeden Satışın Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İhalenin Feshi Aşamasında Re'sen Gözetileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasının Kesinleşmeden Satışın Yapılması Nedeniyle - Kıymet Takdiri Kesinleşmeden Satışın Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İhalenin Feshi Aşamasında Re'sen Gözetileceği )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMEDEN SATIŞIN YAPILMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu/İhalenin Feshi Talebi - Konu Edilen Taşınmazlar Hakkındaki Kıymet Takdirinin Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gereği )"
128Y12.HD25.2.2005E. 2005/29 K. 2005/3684"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
128Y12.HD21.3.2005E. 2005/2084 K. 2005/5890"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Yedi Günlük Süre İçinde Masrafların Mahkeme Veznesine Yatırılması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılabileceğine İlişkin Kuralın 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Hususlarda Rapor Aldırılmasının Kanuna Aykırı Olması )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Mahkemece Bu Konuda Verilen Kararın Kesin Olması )"
128YHGK13.4.2005E. 2005/12-291 K. 2005/247"TAKSİTLE ÖDEME YAPILMASI ( İcra Tahsil Harcının Dosyaya Yatırılan Her Taksidin Alacaklıya Ödenmesi Esnasında Ödenen Miktar Üzerinden Kesilmesi Gereği - Alacaklının Alacağının Tamamını Alıncaya Kadar Takibe Devam Hakkının Bulunması )
İCRA TAHSİL HARCININ ÖDENME YERİ VE ZAMANI ( Alacağın Takside Bağlanması Durumunda Her Taksit Alacaklıya Ödenirken Tahsil Harcının da Kesileceği )
KISMİ ÖDEMENİN ALACAKLI TARAFINDAN İCRA DOSYASINDAN ÇEKİLMESİ ( Yapılan Kısmi Ödeme Üzerinden Tahsil Harcının Kesileceği ve Alacaklıya Kesinti Yapıldıktan Sonra Ödeme Yapılacağı )
ALACAĞIN TAKSİDE BAĞLANMASI ( İcra Tahsil Harcının Dosyaya Yatırılan Her Taksit Üzerinden Kesileceği ve Alacaklıya Kalan Kısmın Aktarılacağı - Vergi Dairesi Vasıtasıyla Borçludan Tahsil Yoluna Gidilemeyeceği )"
128Y12.HD11.7.2005E. 2005/11397 K. 2005/15259"İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğundan Bu Durumun Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması-İlk İlan Tarihinden İtibaren Satışın Yapıldığı Tarih Arasında 30 Günlük Sürenin Geçmemiş Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğundan Bu Durumun Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
128Y12.HD13.12.2005E. 2005/21222 K. 2005/24808"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi için Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulünün Gerekmesi )
İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İHALE BEDELİNİN KARŞILAMASI GEREKEN KALEMLER ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerekmesi )"
128Y12.HD21.2.2006E. 2006/386 K. 2006/3116"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )"
128Y12.HD19.2.2007E. 2007/185 K. 2007/2691"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Meskeniyet Şikayeti Niteliğinde Olduğu )
HALİNE MÜNASİP EV ( Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Meskeniyet Şikayeti Niteliğinde Olduğu )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )"
128Y12.HD2.3.2007E. 2007/722 K. 2007/3774"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
128Y12.HD19.7.2007E. 2007/12514 K. 2007/15119"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleştikten Sonra 2 Yıl Geçmeden İstenemeyeceği - Satışın Takdirden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Bitmesinden Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satışın Kıymet Takdiri Yapıldıktan 2 Sene Sonra Yapıldığı - İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ SÜRESİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Bitmesinden Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
128Y12.HD13.3.2008E. 2008/2117 K. 2008/4720"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KESİN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
MASRAFIN YATIRILMASI ( Şikayet Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırılması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabilmesi İçin Yatırılması Gereken Masrafın Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği )"
128Y12.HD27.3.2008E. 2008/2945 K. 2008/6167"İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olması Nedeniyle )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
RESEN İHALENİN FESHİ ( Satış Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçtikten Sonra Yapıldığından Mahkemece Resen İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenemeyeceği )"
128Y12.HD15.5.2008E. 2008/10131 K. 2008/10383"KIYMET TAKDİR RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Kıymet Takdiri İle İhale Tarihi Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri İle İhale Tarihi Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Reddedilmesi Halinde İki Yıllık Süre Yine Kıymet Takdiri Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
128Y12.HD18.11.2008E. 2008/17042 K. 2008/20253"USULÜNE AYKIRI OLARAK YAPILAN TEBLİGATI ÖĞRENME TARİHİ ( Tebligat Usulsüz Olsa Bile Borçlunun Satışın Durdurulmasını Talep Etmiş Olması Satış İlanına Muttali Olduğu Anlamına Geldiğinden Tebligatın Geçerli Olduğu )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Tebligat Usulsüz Olsa Bile Borçlunun Satışın Durdurulmasını Talep Etmiş Olması Satış İlanına Muttali Olduğu Anlamına Geldiğinden Tebligatın Geçerli Olduğu )
İKİ YILLIK SÜRE GEÇMEDEN YENİDEN KIYMET TAKDİRİ İSTENEMEMESİ ( Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDA 2 YILLIK SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI ( Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Tebligat Usulsüz Olsa Bile Borçlunun Satışın Durdurulmasını Talep Etmiş Olması Satış İlanına Muttali Olduğu Anlamına Geldiğinden Tebligatın Geçerli Olduğu )"
128Y12.HD17.3.2009E. 2008/25309 K. 2009/5568"TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Karşılama Prensibinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SATIŞ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Karşılama Prensibinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFININ SATIŞ MASRAFI OLMASI ( Mahkemece Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Husus Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARŞILAMA PRENSİBİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ KARŞILAMAMASI ( Mahkemece Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Husus Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Hususun Re'sen Gözetileceği )"
128Y11.HD25.1.2010E. 2008/9576 K. 2010/703"TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİNİN DÜŞÜK TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI ( Raporun Tebliğ Edildiği İlgililer Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurabilecekleri )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İlgililer Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurabilecekleri )
İCRA MAHKEMELERİ ( Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Anlamında Birer Hukuk Mahkemesi Olmayıp İcra İflas İşleri İçin Kurulmuş Özel Mahkemeler Olduğundan Aralarnda Bir Görev İlişkisi Olmadığı )
GÖREV ( Kıymet Takdirine İtiraz İstemi - Raporun Tebliğ Edildiği İlgililer Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurabilecekleri )"
128Y12.HD23.2.2010E. 2010/2342 K. 2010/3984"İHALENİN FESHİ ( İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı - İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı/Mahkemece Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı - Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
128Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
128Y12.HD21.7.2010E. 2010/6870 K. 2010/19818"KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürebilecekleri - Bu Olanağı Kullanmayanlar Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
İHALENİN FESHİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürmemeleri Halinde Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
ŞİKAYET (Şikayetçi Tarafından Kıymet Takdiri Raporuna Karşı İcra Mahkemesi Nezdinde Herhangi Bir Başvurusunun Olmadığı - Açıklanan Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği)"
128Y12.HD26.10.2010E. 2010/11857 K. 2010/24660"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Bu Bedel Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması - İhalenin Feshi Nedeni )
İHALENİN FESHİ ( İcra Dairesi Tarafından Yapılan ve Kesinleşen Kıymet Takdiri Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Satışın 2 Sene Geçtikten Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olacağı )"
128Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
128Y12.HD14.2.2011E. 2010/32259 K. 2011/362"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı )
İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER ( Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı - İhalenin Feshi )
SATIŞIN KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ESAS ALINARAK YAPILMAMASI ( Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı/İhalenin Feshi - İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler )"
128Y12.HD15.2.2011E. 2010/20135 K. 2011/684"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Satış Memurluğunca Yaptırılan Keşif İle Tespit Edilen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Satış Kararına Dayalı Olarak İhale Yapıldığı - Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu da Düşünülerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi İstemi - Satış Memurluğunca Yaptırılan Keşif İle Tespit Edilen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Satış Kararına Dayalı Olarak İhale Yapıldığı/Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu da Düşünülerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi İstemi - Satış Memurluğunca Yaptırılan Keşif İle Tespit Edilen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Satış Kararına Dayalı Olarak İhale Yapıldığı/Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu da Düşünülerek İhalenin Feshi Gerektiği )"
128Y10.HD12.5.2011E. 2009/11013 K. 2011/7142"HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Kapsamında Haczedilen Taşınmazın Kıymet Takdirine İtirzanı Kanunda Düzenlenmediği İcra İflas Kanununa Atıf Yapılmadığı - 6183 S.K. Kapsamında Yapılan Kıymet Takdirine Karşı İptal Davası Açılabileceği Yeniden Bedel Takdiri İstenebileceği)
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ ( Kamu Hukuku ve Mali Hukuk Kapsamında Olup Kıyas Yasağına Tabi Olduğu - 6183 S.K.'da Hakkında Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Bir Atıf Bulunmadığından Açık Atıf Bulunmayan Hallerde İcra İflas Kanunu Hükümlerinin Kıyasen Uygulanamayacağı)
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ KAPSAMINDA HACZEDİLEN TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İcra İflas Kanunu Hükümlerinin Kıyasen Uygulanamayacağı İdari İşlem Olduğundan İptal Davası Açılabileceği Yeni Kıymet Tespiti İstenebileceği - Özel Amaçlı Satışlar Dışındaki Değerlendirme Tarihinden Önceki Satışlar Emsal Alınarak Kıymet Takdir Edilebileceği)"
128Y12.HD2.6.2011E. 2011/12631 K. 2011/11485"İHALENİN FESHİ ( Yasal Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği Halde İcra Mahkemesince Taşınmazın Gerçek Değeri Usulünce Tespit Edilmeden Kıymet Takdirlerine İtiraz İncelemesiz Olarak Reddedildiğinden Feshi Gerektirdiği )
TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ ( Yasal Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği Halde İcra Mahkemesince Taşınmazın Gerçek Değeri Usulünce Tespit Edilmeden Kıymet Takdirlerine İtiraz İncelemesiz Olarak Reddedildiğinden Bu Yanlışlık İhalenin Feshini Gerektirdiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR ( Kesin Olmakla Birlikte Anılan Hükümler İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )"
128Y12.HD27.6.2011E. 2010/32518 K. 2011/13904"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı - Mahkemenin Süre Hesabını Yanlış Yapması Nedeniyle İtirazı Reddettiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KESİN NİTELİKTEKİ KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı )
MAHKEMENİN SÜRELERİ YANLIŞ HESAPLAMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı - Yanlış Hesap Nedeniyle İtirazın Reddedildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
128Y12.HD27.10.2011E. 2011/4096 K. 2011/20512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililerine Tebliğinin Şart Olduğu Eksikliğinin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Lehine İpotek Bulunan Kişinin Satış İlanının Tebliği Gereken İlgililerden Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanın Borçlu Alacaklı ve Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililere Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu Lehine İpotek Tesis Edilen Kişiye Satış İlanın Tebliğ Edilmemesini İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenmeyeceği - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
128Y12.HD22.11.2011E. 2011/6836 K. 2011/23583"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Bağımsız Taşınmazların Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı - Tümüne Aynı Satış Saatlerinin Ayrılıp Birlikte Satılmasının İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BAĞIMSIZ TAŞINMAZLARIN İHALE İLE SATIŞI ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı/Birlikte Satıldıkları - Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazların Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/Taşınmazların Birlikte Satıldığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )"
128Y12.HD1.12.2011E. 2011/8876 K. 2011/25551"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İki Sene Sonra Yapılması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - İki Yıllık Sürenin Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İki Sene Sonra Yapılması/İki Yıllık Sürenin Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Kıymet Takdirinden İki Sene Sonra - Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )"
128Y12.HD6.12.2011E. 2011/8188 K. 2011/26968"RAYİCE GÖRE TAKDİR (Taşınırın Borçlu Yedinde Bulunmaması Durumunda Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Değilse veya Çekişmeli İse İcra Müdürü Tarafından Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Takdir Olunacağı)
TAŞINIRIN BORÇLU YEDİNDE BULUNMAMASI (Durumunda Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Değilse veya Çekişmeli İse İcra Müdürü Tarafından Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Takdir Olunacağı)
İLAMDA BELİRTİLEN ARACIN MİSLİ (Borçlu Elinde Bulunmadığından İcra Müdürlüğünce Denizli Ticaret Odasından Sorularak Aracın Değerinin Tespitinin İstenilmesi İİK.nun 24. Md.sine Uygun Olduğu)"
128Y12.HD8.12.2011E. 2011/9474 K. 2011/27303"İHALENİN FESHİ NEDENİ (Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Yapılan Kıymet Takdiri İle Satışa Gidilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
İHALE TUTANAĞINDA İHALENİN YAPILDIĞI TARİHİN YAZILMAMIŞ OLMASI (Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)
ŞİKAYET (İhale Tutanağında İhalenin Yapıldığı Tarihin Yazılmamış Olmasının Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)"
128Y12.HD27.6.2012E. 2012/8104 K. 2012/22707"KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmaz Üzerindeki Yükümlülüklerin Kıymete Olan Etkisinin Dikkate Alınacağı - Tebliğ Aşamasında Kıymet Takdirine İtiraz Hakkını Kullanmayanların Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Satışın Hangi Bedelle Yapılacağını Saptayan Bir İşlem Olduğu - İcra Dairesinin Kıymet Takdirine Şikayet Yoluna Başvurmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsuzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Raporunun İlgililere Tebliğ Edileceği - Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yolunu Kullanmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
128Y12.HD4.7.2012E. 2012/9666 K. 2012/23455"KIYMET TAKDİRİNİN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASIYLA İHALENİN FESHİ DAVASI (Satış İlanında Dosya Numarasının Yanlış Yazıldığı - Ancak Bu Hususta Şikayet Bulunmadığı/Kıymet Takdirine de Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı/Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ (Kıymet Takdirinin Kesinleştiği - Kesinleşen Kıymet Takdirinin Daha Sonradan İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı/Davanın Reddi Gerekirken Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMESİ (Borçlunun Süresi İçerisinde Kıymet Takdirine İtirazı Bulunmadığından ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiğinden Daha Sonraran Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı - İhalenin Feshi Davası/Şikayet )
BORÇLUNUN ZARARI OLMAMASI (Satış İlanı ile Adli Divanhanesinde ve Asılan İlanda ve Borçluya Gönderilen Tebliğ Mazbatasında Takip Dosya Numarasının Doğru Yazıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Borçlunun Zararı Bulunmadığı )
BORÇLUYA GÖNDERİLEN SATIŞ İLANINDA DOSYA NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASI (Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı - Satış İlanı ve Adliye Divanhanesinde ve Diğer Bazı Evraklarda Dosya Numarasının Doğru Olduğu/Borçlunun Herhangi Bir Zararı Bulunmadığı )"
128Y12.HD10.7.2012E. 2012/9805 K. 2012/24085"YETERSİZ İHALE BEDELİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Taşınmazın Satış Bedelinin Kanunun Aradığı Asgari Miktarı Dahi Karşılamadığı - Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği/Şikayetin Kabul Gereği )
İHALE BEDELİ (Yetersiz Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği - Eldeki Davada Borçlunun Şikayetinin Kabul Edileceği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ (Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği )"
128Y12.HD18.12.2012E. 2012/26725 K. 2012/38465"İHALEYE DAİR ŞİKAYET İSTEMİ ( Satışa Esas Teşkil Eden Kıymet Takdiri Mahkemece Keşif Sonucunda Belirlenip İki Yıllık Sürenin Başlangıcı Olan Bu Tarihten İtibaren İhaleye Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Mahkemece Keşif Sonucunda Belirlenip İki Yıllık Sürenin Başlangıcı Olan Bu Tarihten İtibaren İhaleye Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği - İhaleye Dair Şikayet İstemi )
İHALE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tarihinden İtibaren Şikayetçinin Kendilerine Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edildiğine Dair Bir İddiaları Bulunmadığından Kıymet Takdirinin Şikayetçiye Tebliğ Edilmediğine Dair Şikayet İsteminin Reddi Gerektiği )"
128Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
128Y12.HD28.2.2013E. 2013/320 K. 2013/6656"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirine Karşı Süresinde Şikayette Bulunulduğu - Mahkemece Taşınmazın Gerçek Değerinin Tespit Edilmediği ve Bilirkişi Raporuna da Aykırı Olacak Şekilde Şikayetin Reddine Karar Verildiği )
TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİNİN TESPİT EDİLMEMESİ ( Mahkemece Düzeltilen Bilirkişi Raporuna da Aykırı Olacak Şekilde Borçlu Şikayetinin Reddine Karar Verildiği - Bu Yanlışlığın İhalenin Feshini Gerektirir Mahiyeti Bulunduğu/İhalenin Feshi )
TAŞINMAZ KIYMET TAKDİR RAPORUNA SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLDİĞİ ( 7 Günlük Sürede İtirazın Yapıldığı - Ancak Mahkemece Taşınmazın Gerçek Değerinin Tespit Edilmediği ve Bilirkişi Raporuna da Aykırı Olacak Şekilde Şikayetin Reddedildiği )"
128Y12.HD14.3.2013E. 2013/1902 K. 2013/9342"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıllık Süre Geçmiş Olduğundan Bu Hususun Resen Gözetilerek Bu Sebeple de İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten 2 Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunduğu Belirlendiğinden Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshi Gerektiği )"
128Y12.HD1.7.2013E. 2013/18859 K. 2013/24455"İHALENİN FESHİ ( İcra Dairesince Yapılan Kıymet Taktirine İtiraz Edildiğine İlişkin Herhangi Bilgi ve Belge Mevcut Olmadığı - Rapora İtiraz Edilmeyerek Kesinleştiğine Göre İhalenin Bu Bedel Üzerinden Yapılmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı/İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Taşınmazın Üzerindeki Yapılar İle Diğer Müştemilat ve Eklentilerin Değerinin Belirlendiği ve Rapora İtiraz Edilmeyerek Kesinleştiğine Göre İhalenin Bu Bedel Üzerinden Yapılmasının Yasaya Aykırı Olmadığı )
İHALENİN KIYMET TAKDİRİ RAPORUNDAKİ BEDEL ÜZERİNDEN YAPILMASI ( Borçlu Şirket ve Haciz Alacaklısının İcra Dairesince Yapılan Kıymet Taktirine İtiraz Ettiklerine İlişkin Dosya İçinde Herhangi Bir Bilgi ve Belge Mevcut Olmadığı/Bu Bedelin Yasaya Aykırı Olmadığı - Feshe Karar Verilemeyeceği )"
128Y23.HD27.9.2013E. 2013/4460 K. 2013/5835"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu - Şikayetçinin Haczi İlk Haciz Olup Mahkemece Şikayetçinin Haczinin ve Satışının Ayakta Olduğunun Kabulü İle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
AVANS YATIRILMASI ( Sıra Cetveline Şikayet - Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu/Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri Yapılamayacağını Öngören 128/A-3 Fıkrası Varılan Bu Sonucu Bertaraf Eden Bir Düzenleme Olmadığı )
KIYMET TAKDİRİ ( Sıra Cetveline Şikayet - Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu/Şikayetçinin Haczi İlk Haciz Olup Mahkemece Şikayetçinin Haczinin ve Satışının Ayakta Olduğunun Kabulü İle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD22.1.2014E. 2013/35520 K. 2014/1384"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Olduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu - İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği/Satış İlanı Tebliğinin Vekile Yapılması Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Karar Başlığında Borçlu Şirket Vekilinin Adının Yazdığı/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Temsil Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Taşınmazların Arasında Ekonomik Bütünlük Bulunup Bulunmadığı ve Tüm Parsellerin Birlikte Satılmasının Tarafların Menfaatlerine Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD18.2.2014E. 2014/475 K. 2014/4207"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 2 Yıl Süre Geçmiş Olduğundan İhalede Zarar Unsuru Oluşup Oluşmadığının Yeni Belirlenecek Değer Üzerinden Dikkate Alınacağı/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 2 Yıl Süre Geçmiş Olduğundan İhalede Zarar Unsuru Oluşup Oluşmadığının Yeni Belirlenecek Değer Üzerinden Dikkate Alınacağı/İhalenin Feshedileceği )
İHALEDE ZARAR UNSURUNUN OLUŞMASI ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 2 Yıl Süre Geçmiş Olduğundan İhalede Zarar Unsuru Oluşup Oluşmadığının Yeni Belirlenecek Değer Üzerinden Dikkate Alınacağı/İhalenin Feshi Talebinin Kabul Edileceği )"
128Y12.HD18.6.2014E. 2014/14799 K. 2014/17875"PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gereği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının Paraya Çevirme Masrafı Olduğu )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabul Edileceği - Kıymet Takdiri Giderine Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının Paraya Çevirme Masrafı Olduğu - Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı/Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
GAZETE İLANI GİDERİ ( Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı - Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
TEBLİGAT GİDERİ ( Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı - Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
MUHAMMEN DEĞER ( İhale Bedelinin Taşınmazın Muhammen Değerinin %40'ı İle Birlikte Masraflar Toplamını Karşılayıp Karşılamadığının Tespiti Gereği )"
128Y12.HD2.10.2014E. 2014/19750 K. 2014/23121"KIYMET TAKDİRİ İÇİN YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ BEDELLERİ İLE İLAN BEDELLERİNİN PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABULÜ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
ARTIRMA BEDELİNİN MALIN TAHMİN EDİLEN BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİ BULMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ AŞMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )"
128Y12.HD22.12.2014E. 2014/32187 K. 2014/31075"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmamasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/Sürenin Kıymet Takdirinin Fiilen Yapıldığı Tarih Olan Keşif Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kamu Düzeninden Olup Re'sen Dikkate Alınacağı )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ ARASINDA İKİ YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ ( İhalenin Feshi Davası/Sürenin Kıymet Takdirinin Fiilen Yapıldığı Tarih Olan Keşif Tarihinden Başlayacağı - Kamu Düzeninden Olup Re'sen Dikkate Alınacağı )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( İhalenin Feshi Davası/Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmamasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Sürenin Kıymet Takdirinin Fiilen Yapıldığı Tarih Olan Keşif Tarihinden Başlayacağı/Kamu Düzeninden Olup Re'sen Dikkate Alınacağı )
KAMU DÜZENİ ( İhalenin Feshi Davası - Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmamasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Hususunun Re'sen Dikkate Alınacağı )"

Madde 129

YARGITAY

129Y12.HD22.4.1966E. 1965/4336 K. 1966/4329"AYRI TAPU SENEDİNE BAĞLI TAŞINMAZLARIN BİRLİKTE SATIŞI
TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Tapu Senetlerine Bağlı )
HACİZLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Tapu Senetlerine Bağlı Taşınmazlar )"
129Y12.HD14.4.1967E. 1967/3191 K. 1967/3514"AYRI TAPULU TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI SATIŞA ÇIKARILMASI"
129Y12.HD13.11.1969E. 1968/11462 K. 1969/10730"PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Rüçhanlı Alacaklar )
RÜÇHANLI ALACAKLAR ( Paydaşlığın Satış Yoluyla Giderilmesi )"
129Y12.HD9.3.1970E. 1969/2541 K. 1970/2441"İHALENİN FESHİ ( Tellal Seçiminde hata )
TELLAL SEÇİMİ ( Seçilebilecekler )"
129Y12.HD10.9.1971E. 1970/8640 K. 1971/8602"İHALEDE TELLALLIK GÖREVİNİN ODACIYA VERİLMESİ
TELLAL SEÇİMİ ( Odacının )"
129Y12.HD20.11.1973E. 1972/10669 K. 1973/10246"TAŞINMAZ SATIŞI ŞARTNAMESİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI SATILMASI"
129Y12.HD27.12.1973E. 1973/12284 K. 1973/11823"TAŞINMAZ SATIMI ( Ayrı Tapusu Olanlar )
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN SATILMASI
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI SATILMASI"
129Y12.HD16.11.1976E. 1976/9388 K. 1976/11514"İHALENİN FESHİ ( Ayrı Tapulu Taşınmazların Birlikte Satışı )
AYRI TAPULU TAŞINMAZLARIN İHALESİ"
129Y12.HD3.12.1979E. 1979/8275 K. 1979/9228"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Rüçhanlı Alacaklar )
RÜÇHANLI ALACAKLAR ( Paydaşlığın Giderilmesi )"
129Y11.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İHALENİN FESHİ ( Şikayetin Süreye Tabi Olup Olmadığının Araştırılması )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SATIŞIN FESHİ ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
129Y12.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İKİNCİ ARTIRMADA UYGULANACAK ESASLAR
ŞİKAYET ( İkici Artırmada Birinci Artırma Esaslarının Uygulanması )"
129Y12.HD30.3.1987E. 1987/2304 K. 1987/4250"İHALENİN FESHİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
İHALEDE ARTIRMA BEDELİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanması )"
129Y12.HD2.4.1987E. 1986/8659 K. 1987/4645"İHALE SAATININ SONA ERMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
İHALEYE SON VERİLMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
SÜRE ( İki İhale Arasında )
İHALENİN FESHİ ( İki İhale Arasındaki Süreye Uymamak )"
129Y12.HD8.4.1987E. 1987/2795 K. 1987/4964"İHALENİN FESHİ ( Tellalın Yokluğunda Yapılan )
TELLALIN YOKLUĞUNDAKİ İŞLEMLERİN GEÇERSİZLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Birinci İhale Gerçekleşmemiş Sayılırsa İkincide İşlem Tamamlanamaz )
İHALENİN GERÇEKLEŞMEMİŞ SAYILMASI ( Tellalın Yokluğu )"
129Y12.HD25.11.1987E. 1987/10094 K. 1987/12135"İHALENİN FESHİ ( Tellalın Bulunmaması )
AÇIK ARTIRMADA TELLAL BULUNMASI ZORUNLULUĞU
İHALENİN ŞARTLARI ( Satış Memuru ve Tellal Bulunması Zorunluluğu )"
129Y12.HD15.2.1988E. 1988/1098 K. 1988/1475"SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ KARŞILAMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNDEN VAZGEÇMEK ( Hukuki Sonucu )"
129Y12.HD13.2.1989E. 1988/4788 K. 1989/1792"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililere Tebliğ Edilmemesi )
İHALE ( Gayrimenkul Üzerinde Rüçhanlı Alacak Bulunması )
İHALENİN FESHİ ( Gayrimenkul Üzerindeki Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması )"
129YHGK15.3.1989E. 1989/12-69 K. 1989/155"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Fiilen Katılmadan Dilekçe İle Başvuruya Dayanılarak Taşınmazın Başvuru Sahibine İhale Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılması )
DİLEKÇE İLE İHALEYE KATILMA ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılmasının Gerekmesi Nedeniyle Dilekçe İle Başvuruda Bulunana İhalenin Yapılmasının Yanlışlığı )"
129YHGK24.1.1990E. 1989/12-554 K. 1990/12"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı İçeriğine Karşın Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması Nedeniyle )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( İhalenin Artırma Bedelinin Satış İsteyenin Alacağı İle Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesine Rağmen Bu Şartların Yerine Getirilmemesi )
RÜÇHANLI ALACAK ( Davacı Bankanın İpotek Altına Alınmış Alacağının Alacağının İhale İle Sağlanamamış Olması )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhalenin Kanunda Yazılı Şartlarda Yapılmamış Olması Nedeniyle )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığını Öğrenme Tarihinden Başlaması )"
129Y12.HD30.4.1990E. 1989/9993 K. 1990/4774"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya İntikali )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET İHALE İLE ALICIYA İNTİKAL EDER"
129Y12.HD21.11.1990E. 1990/12201 K. 1990/11885"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulunmaması )
İHALE SIRASINDA TELLAL BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
129YHGK21.10.1992E. 1992/12-478 K. 1992/615"İHALENİN FESHİ ( Kıymet takdirinde hata )
KIYMET TAKDİRİNDE HATA ( İhalenin feshi )
İTİRAZIN REDDİ"
129Y12.HD22.11.1993E. 1993/14364 K. 1993/18313"GAYRİMENKUL İHALE BEDELİ ( Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamaması )
SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Gayrimenkullerin İhalesinde )"
129Y12.HD11.11.1994E. 1994/14107 K. 1994/14087"İHALENİN FESHİ ( İkinci İhalede Satış Bedeli )
İKİNCİ İHALEDE SATIŞ BEDELİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞ BEDELİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALE BEDELİ SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ ( İkinci İhalede )"
129Y12.HD1.3.1995E. 1995/2827 K. 1995/2784"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedeli Tahmini Değerin Yüzde Kırkını Bulmuşsa da Masrafları Karşılamaması )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( İhalenin Feshi İsteminde Mercice Alıcıya da Çağrı Kağıdı Gönderilmesinin Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesinin Zorunlu Olması )
İKİNCİ ARTIRMA ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesi )"
129Y12.HD27.11.1995E. 1995/16847 K. 1995/16731"SATIŞ BEDELİNİN ALACAĞA YETMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamaması )
ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE ( Üzerinde Başka Haciz Bulunan Malı )
RÜÇHANLI ALACAK SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması )"
129YHGK31.1.1996E. 1995/12-880 K. 1996/1"İHALENİN İPTALİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasındaki Uzun Süre )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ UZUN SÜRE ( İhalenin İptali )"
129Y12.HD4.11.1996E. 1996/12852 K. 1996/13573"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Yapılacak İşlemler )
İHALE KARARININ KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle )"
129Y12.HD27.10.1997E. 1997/10629 K. 1997/11547"İHALENİN FESHİ ( Değer Takdiri Yapılmaması )
SATIŞ İLANI ( Divanhaneye Asılmaması İhalenin Feshi Sebebidir )
DEĞER TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANININ MAHKEME DİVANHANESİNE ASILMAMASI ( İhalenin Feshi )"
129Y12.HD21.5.1998E. 1998/5380 K. 1998/5785"İLK İHALEDE ARTIRMA BEDELİ ( Olması Gereken Miktar )
İLK İHALEDE İHALE BEDELİNİN İHALE GİDERLERİNİ KARŞILAYAMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede İhale Bedelinin İhale Masraflarını Karşılamaması )"
129YHGK2.2.2000E. 2000/12-44 K. 2000/37"İHALENİN FESHİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEK TABLOSUNDAKİ ADRESE TEBLİGAT"
129Y12.HD5.4.2001E. 2001/5067 K. 2001/5841"İHALENİN FESHİ ( İİK. 129. Maddesine Aykırı Biçimde Yapıldığı İleri Sürülen Fesih Nedenleri - Kamu Düzenine İlişkin Olup Süreye Tabi Olmadığı )
İHALE ( Açık Arttırmada Verilen En Yüksek Bedelin İpotek Alacaklısının Alacağını Karşılamaması - İpotek Alacaklısının Muvafakat Etmesi Halinde İhale Yapılacağı )
İPOTEK ALACAKLISI ( Açık Arttırmada Verilen En Yüksek Bedelin Alacağını Karşılamaması - Muvafakat Etmesi Halinde İhale Yapılacağı )"
129Y4.HD24.1.2002E. 2001/9470 K. 2002/764"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İcra Memurunun Kusurlu Hareketleri Nedeniyle Uğranılan Zararlar )
İCRA MEMURUNUN KUSURLU HAREKETİ ( Memurun Taşınmazla İlgili Gerekli Araştırmaları Yapmadan Satışa Çıkarması Nedeniyle )"
129Y12.HD28.1.2002E. 2002/689 K. 2002/1539"ARTIRMA BEDELİNİN TAHMİN EDİLEN KIYMETİN %40 INI BULMAMASI ( İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFLARI ( Artırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetin Yüzde Kırkını Bulmaması Durumunda İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Artırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetin Yüzde Kırkını Bulmaması Durumunda İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Artırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetin Yüzde Kırkını Bulmaması Durumunda İhalenin Feshine Karar Verilmesi )"
129Y12.HD15.3.2002E. 2002/4261 K. 2002/5349"PARAYA ÇEVİRME ( Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamasının Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamasının Gerekmesi )
PAYLAŞTIRMA GİDERİ ( Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamasının Gerekmesi )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Satış Talebi İle İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücretinin de Paraya Çevirme Giderlerine Dahil Olmasının Gerekmesi )
ARTIRMA BEDELİ ( Yediemin Ücretinin de Dikkate Alınması )"
129Y12.HD29.3.2002E. 2002/5298 K. 2002/6478"İHALEDE TELLAL BULUNDURULMASI ( Yazı Yazıldığına Dair Dosya Arasında Bir Bilgi ve Belge Bulunmaması - Merci Kararının Bozulması Gereği )
İHALE BEDELİ ( Muhammen Bedelin %40' ı İle Satış Masraflarını Geçmesi Gereği )"
129Y12.HD11.4.2002E. 2002/5712 K. 2002/7608"İHALENİN FESHİ NEDENLERİNDEN SONRADAN HABERDAR OLUNMASI ( Şikayet Süresi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya İhaleye Fesat Karıştırılmasında )
SÜRE ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Dolayı Şikayet Talebinde )"
129Y12.HD21.5.2002E. 2002/9352 K. 2002/10591"USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ ( Usulsüz tebliğin tek başına ihalenin feshi nedeni oluşu - Satış bedelinin muhammen bedelin en az % 40'ı ile masrafları karşılaması zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ ( Usulsüz tebliğin tek başına ihalenin feshi nedeni oluşu - Satış bedelinin muhammen bedelin en az % 40'ı ile masrafları karşılaması zorunluluğu )"
129Y12.HD10.12.2002E. 2002/25021 K. 2002/26066"İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede Alıcı Çıkmaması Üzerine Alacaklının Rehin Bedelinden Daha Aşağıya Satış Yapılmasına Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse Alacaklının Feragati İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İLK İHALEDE ALICI ÇIKMAMASI ( Alacaklının Rehin Bedelinden Daha Aşağıya Satış Yapılmasına Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse Alacaklının Feragati İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
REHİN BEDELİNDEN DAHA AŞAĞIYA SATIŞ YAPILMASI ( İlk İhalede Alıcı Çıkmaması Üzerine Alacaklının Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse Alacaklının Feragati İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ALACAKLININ FERAGATİ ( İlk İhalede Alıcı Çıkmaması Üzerine Alacaklının Rehin Bedelinden Daha Aşağıya Satış Yapılmasına Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
129Y12.HD7.4.2003E. 2003/4008 K. 2003/7430"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklının Alacağına Rüçhanı Olan İpotek Alacaklısı Bankanın İİK. 129. Maddesi Hükmünün Satışta Dikkate Alınmamasına Muvafakat Etmesi - Fesih Talebinin Reddi Gereği )
RÜÇHANLI ALACAK ( Satış İsteyen Alacaklının Alacağına Rüçhanı Olan İpotek Alacaklısı Bankanın İİK. 129. Maddesi Hükmünün Satışta Dikkate Alınmamasına Muvafakat Etmesi - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )"
129Y12.HD28.4.2003E. 2003/6221 K. 2003/9474"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazlar Üzerine Yeniden Keşif Yapılarak Aydınlatıcı Bilirkişi Raporu Alınmadan Eksik İnceleme Yapılması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİ ( Ayrıca Bildirilmiş Olması Hali Müstesna Olmak Üzere İcra Dosyasındaki Ve Tapudaki Mevcut Adresleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılması )
KESİNLEŞMİŞ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Şikayet Edildiği Takdirde Kıymet Takdirine İtirazların İhalenin Feshi Davası İçinde İncelenebilmesi )
DEĞERLER ARASINDA FARK OLMASI ( Taşınmaz Hakkındaki Kıymet Takdiri Farklılığının Giderilmesi İçin Yeniden Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
129Y12.HD21.5.2003E. 2003/8631 K. 2003/11551"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Masraflarından Vazgeçmesi Halinde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Masrafları Yapana Ödenmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARINDAN VAZGEÇME ( Bu Halde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
İHALE BEDELİ MİKTARI ( İkinci Satışta Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı Oranı Dışında Satış Masraflarını da Karşılamasının Gerekmesi )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Öncelikle Masrafların Satış Tutarından Alınmasının Gerekmesi-Artan Paranın Takip Masrafları ve İşlemiş Faizlerle Alacaklar Nispetinde Paylaştırılmasının Gerekmesi )"
129Y12.HD23.2.2004E. 2003/26895 K. 2004/3653"İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede İleri Sürdüğü Peyden Daha Düşük Peyle İkinci İhalede Alıcının Mahcuzu Satınalması )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( En Çok Pey Süren İkinci Kişiye Taşınmazı Alması İçin Tebliğ Yapılmaması - İkinci İhalede Bu Kişinin Daha Düşük Bedelle Mahcuzu Alması Halinde Fesih Nedeni Sayılamayacağı )
ALICININ İLK İHALEDE SÜRDÜĞÜ PEYDEN DAHA DÜŞÜK PEYLE TAŞINMAZI İKİNCİ İHALEDE SATIN ALMASI ( Satın Alma Hakkının İcra Müdürü Tarafından Ortadan Kaldırılması Nedeniyle İhalenin Usulsüz Sayılamayacağı )"
129YHGK24.3.2004E. 2004/12-107 K. 2004/155"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı/Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN İDARİ TATİL GÜNÜNDE YAPILMASI ( Fesih Nedeni Oluşturmayacağı )
ALACAKLININ TAKİP MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshine Hükmedilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklının Vazgeçmesi/İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
SATIŞ MASRAFLARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip/Alacaklının Talep Hakkından Vazgeçmesi - İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEN BORÇLU ( Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Takip Masraflarını Talepden Vazgeçmesinin Fesih Nedeni Olamayacağı )"
129Y12.HD5.4.2004E. 2004/2877 K. 2004/8205"İKİNCİ AÇIK ARTTIRMA ( İkinci Açık Artırmada Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Kırkını Bulması ve Rüçhanlı Alacaklıların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesi )
RÜÇHANLI ALACAK ( İkinci Açık Artırmada Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Kırkını Bulması ve Rüçhanlı Alacaklıların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesi )
TELLALİYE ÜCRETİ ( Tellaliye Ücretinin Resmi Harç Niteliğinde Olması ve Bu Nedenle Satış Bedeli ve Masrafları Kapsamına Girmediğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Somut Olayda İhalenin Feshi Nedenlerinin Bulunmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
129Y12.HD19.4.2004E. 2004/4590 K. 2004/9619"İHALENİN FESHİ ( Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
YENİDEN DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KEŞİFTEKİ DEĞERİN ALTINDA SATIŞ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
1 YILLIK SÜRE ( İİK.nun 128/A Maddesindeki 1 Yıllık Süre 4949 Sayılı Yasanın 5/B-19. Maddesi Gereğince Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )"
129Y12.HD6.5.2004E. 2004/7084 K. 2004/11469"İHALE İŞLEMİNİN İCRA KATİBİ TARAFINDAN YAPILMASI ( İcra Müdürünün İhaleyi Yapma Görevini Yardımcı veya Katiplerinden Birisine Vermesinde Sakınca Olmaması )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ YAPMA GÖREVİNİ YARDIMCISINA VERMESİ ( İhale İşlemi Haciz İşlemini Takiben Yapılan Diğer İşlemlerden Olması-Görev Verilmesine Engel Halin Olmaması )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Yasada Belirtilen Koşulları Karşılamasına Rağmen Tahmini Değerden Daha Düşük Bedelle Satışının Yapılmasının Fesih Nedeni Olamaması )
MUHAMMEN BEDEL ( İhale Bedelinin Yasada Belirtilen Koşulları Karşılamasına Rağmen Tahmini Değerden Daha Düşük Bedelle Satışının Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )"
129Y12.HD7.5.2004E. 2004/7346 K. 2004/11720"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması Şartı - Belediye Emlak Vergisinin Rüçhanlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN RÜÇHANLI ALACAKLARIN TOPLAMINDAN FAZLA OLMASI ŞARTI ( İhalenin Feshi Talebi - Belediye Emlak Vergisinin Rüçhanlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
RÜÇHANLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Emlak Vergisi Alacağının - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )
BELEDİYE EMLAK VERGİSİ ALACAĞININ RÜÇHANLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )
EMLAK VERGİSİ ALACAĞININ RÜÇHANLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )"
129Y12.HD28.6.2004E. 2004/13086 K. 2004/17179"PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( Dosya Alacaklısı Yaptığı Bu Masrafları Talep Hakkından Vazgeçmesine Göre Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İSPAT ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )"
129Y12.HD10.1.2005E. 2004/22980 K. 2005/280"RESEN İHALENİN FESHİ ( Satış Bedeli %40 Oranını Karşılamakta İse de Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanlı Alacakların Toplamını ve Paraya Çevirme Paylaştırma Masraflarını Geçmemesi Halinde )
SATIŞ BEDELİ VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanlı Alacakların Toplamını ve Paraya Çevirme Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği )"
129Y12.HD21.2.2005E. 2005/237 K. 2005/3294"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Fesat İddiası Nedeniyle-Satış Bedelinde Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarının da Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN ARTIRMA BEDELİ ( Bedelin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin En Az %60'ini Bulmasından Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçip Geçmediğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )"
129Y19.HD24.2.2005E. 2004/7179 K. 2005/1868"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Yapılan Arttırmada Pey Süren Olmadığından İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( Yapılan Arttırmada Pey Süren Olmadığından İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )
YAPILAN ARTTIRMADA PEY SÜREN OLMAMASI ( İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )"
129Y12.HD25.2.2005E. 2005/29 K. 2005/3684"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
129Y12.HD18.4.2005E. 2005/3711 K. 2005/8307"GEMİ İHALESİNİN FESHİ ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN MENKUL HÜKMÜNDEKİ GEMİ ( Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını ( Maliki Olduğu )'nu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
GEMİ DONATANI ( MALİKİ ) ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MÜTEKABİLİYET ESASI ( İki Ülke Arasında Müteakabiliyet Anlaşmasının Var Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Karar Yerinde Açıklanmaksızın İşin Esasına Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
CEBRİ İCRA ( Her Devletin Kendi Ülke ve Sınırları İçerisinde Haiz Olduğu Mutlak Güç ve Yetkilerden Olduğu - Cebri İcra Devletin Egemenlik ve Hükümranlık Haklarının Kullanılmasının Doğrudan Bir Sonucu Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Yabancı Uyruklu Bir Şahsa Temlik Edilmesi Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )
ALACAĞIN YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHSA TEMLİK EDİLMESİ ( Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )"
129Y12.HD2.5.2005E. 2005/7371 K. 2005/9444"SATIŞ MASRAFI ( Taşınmazın Tahmini Bedelinin %40 Tutarına Bu Parsele Takabül Eden Satış Masrafının Eklenmesi Halinde İhale Bedelinin %40'ı Satış Masrafını Karşılamadığı - Bu Durum Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Tahmini Bedelinin %40 Tutarına Bu Parsele Takabül Eden Satış Masrafının Eklenmesi Halinde İhale Bedelinin %40'ı Satış Masrafını Karşılamaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİ ( İpotek Alacaklısının Satışın İpotek Bedeli Dikkate Alınmadan Yapılmasına Muvafakatı Gözardı Edilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
129Y12.HD20.6.2005E. 2005/10028 K. 2005/13230"İKİNCİ SATIŞ ( Satış Bedelinin İkinci Satışta Takdiri Kıymetin %40'ı İle Rüçhanlı Alacakları Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Masraflarını Karşılamasını Zorunlu Kıldığı )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( İkinci Satışta Takdiri Kıymetin %40'ı İle Rüçhanlı Alacakları Ve Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Giderlerin Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( İhalenin Bitiş Saati Satış Tutanağında Gösterilmemesi Halinde )"
129Y12.HD17.11.2005E. 2005/18002 K. 2005/22421"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış Dosyası İçerisinde Satış Şartnamesi İlan Yapılan Gazeteler Taraflara Yapılan Tebliğatlar Mezat Salonunda Belediyede Divanhanede Yapılan İlanlara Ait Tutanaklar ve Kıymet Takdiri Raporu Bulunduğu - İhalede Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmaması )
GAZETE İLANI ( Usulüne Uygun Yapılmış Satış Dosyası İçerisinde Satış Şartnamesi İlan Yapılan Gazeteler Taraflara Yapılan Tebliğatlar Mezat Salonunda Belediyede Divanhanede Yapılan İlanlara Ait Tutanaklar ve Kıymet Takdiri Raporu Bulunduğu - İhalede Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
129Y12.HD21.11.2005E. 2005/19052 K. 2005/22759"İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK'nun 134.Maddesine Göre Açılan İşbu Davanın Görülmesini Etkilemez İse de Bu Konu İlgililerince Temyiz Edilmediğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Talebi - Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı/O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı - O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )"
129Y19.HD1.12.2005E. 2005/7817 K. 2005/11950"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Yanın Haczi İİK'nun 106 ve 110. Maddeleri Uyarınca Düştüğü - Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
MASRAF AVANSI ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacı Yanın Haczinin Düştüğü/Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
SATIŞ TALEBİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacı Yanın Haczinin Düştüğü/Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
İHTİYATİ HACİZ ( Satış Talebinin Düşmesi İle Haczin de Düştüğünün Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
129Y12.HD13.12.2005E. 2005/21222 K. 2005/24808"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi için Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulünün Gerekmesi )
İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İHALE BEDELİNİN KARŞILAMASI GEREKEN KALEMLER ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerekmesi )"
129Y12.HD23.1.2006E. 2005/23239 K. 2006/95"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet Süresinin Başlangıcı ve Hak Düşürücü Süre )
ŞİKAYET SÜRESİNİN ÖĞRENMEYLE BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasında - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Şartı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ŞARTI ( İhalenin Feshi Davası Açılmasında - Fesih Sebebinin Hak Düşürücü Süreden Sonra Öğrenilmiş Olmasının Şikayet Hakkı Vermeyeceği )"
129Y12.HD21.2.2006E. 2006/386 K. 2006/3116"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )"
129Y19.HD16.11.2007E. 2008/10544 K. 2009/948"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bir Taşınmazın Hissesinin Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Üst Sıraya Alınan Davalının Haczinin Düştüğü Gerekçesi İle - İkinci Satışta Alıcı Çıkmadığından Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabul Edileceği )
İKİNCİ SATIŞTA ALACAKLI BULUNMAMASI ( Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
İKİ YILLIK SÜRESİ İÇİNDE TAŞINMAZ SATIŞI ( İkinci Satışta Alıcı Çıkmadığından Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
129Y12.HD25.3.2008E. 2008/3359 K. 2008/5849"İCRANIN İADESİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALE USULÜ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
129Y12.HD1.4.2008E. 2008/3712 K. 2008/6608"HACİZLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA KIYMET TAKDİR GİDERLERİ ( Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERİ ( Hacizli Taşınmazların Satışında Kıymet Takdir Giderlerinin Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Kıymet Takdir Giderleri de Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Kıymet Takdir Giderleri de Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
129Y12.HD12.1.2010E. 2009/19026 K. 2010/274"İHALENİN FESHİ ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
ARTIRMA BEDELİ ( Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
İHALENİN YAPILMA KOŞULLARI ( İhalenin İİK'nun 129. Md. deki Koşullara Uygun Yapılıp Yapılmadığının Re'sen Dikkate Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )"
129Y12.HD12.1.2010E. 2009/19110 K. 2010/168"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce İpotek Alacağı Miktarlarının Alacaklı Bankalardan Sorulup Tespiti Yapılmadan Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılmadan ve Kesin Olarak Karşıladığı Saptanmadan Karar Verilemeyeceği )
İPOTEK ALACAK MİKTARI ( Alacaklı Bankalardan Sorulup Tespiti Yapılmadan Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılmadan ve Kesin Olarak Karşıladığı Saptanmadan İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALE USULÜ ( Satış Memurunun Tatil Günlerini Nazara Almak Suretiyle 10. Günü Mesai Gününe Rastlayacak Şekilde ve Mutlaka 10 Gün Olarak Hesaplayıp Belirtmesinin Zorunlu Olduğu - İlanın da Bu Esaslar Dairesinde Yapılması Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Hacizli Taşınmazın İhale Usulü - Satış Memurunun Tatil Günlerini Nazara Almak Suretiyle 10. Günü Mesai Gününe Rastlayacak Şekilde ve Mutlaka 10 Gün Olarak Hesaplayıp Belirtmesinin Zorunlu Olduğu )"
129Y19.HD14.4.2010E. 2010/532 K. 2010/4363"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )
İKİ YILLIK SÜRE GEÇMEDEN SATIŞ TALEP EDİLMESİ ( Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )
İKİNCİ SATIŞTA ALACAKLI ÇIKMAMASI ( Satışın Düşeceğinin Kabulü Gereği - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )"
129Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
129Y12.HD21.7.2010E. 2010/6870 K. 2010/19818"KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürebilecekleri - Bu Olanağı Kullanmayanlar Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
İHALENİN FESHİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürmemeleri Halinde Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
ŞİKAYET (Şikayetçi Tarafından Kıymet Takdiri Raporuna Karşı İcra Mahkemesi Nezdinde Herhangi Bir Başvurusunun Olmadığı - Açıklanan Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği)"
129Y12.HD26.10.2010E. 2010/11857 K. 2010/24660"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Bu Bedel Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması - İhalenin Feshi Nedeni )
İHALENİN FESHİ ( İcra Dairesi Tarafından Yapılan ve Kesinleşen Kıymet Takdiri Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Satışın 2 Sene Geçtikten Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olacağı )"
129Y12.HD22.11.2010E. 2010/28201 K. 2010/26941"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği Gözetilerek Satış Talebinden İhale Tarihine Kadar ki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Olan Kıymetin En Az %40'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılamasının Zorunlu Kılındığı )"
129Y19.HD22.11.2010E. 2010/9650 K. 2010/13083"TAŞINMAZ HACZİNDEN SONRA SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Taşınmazların Haczinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği/İkinci Satışta Alacaklı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği - Davalının Haczinin Düşüp Düşmediğinin Belirleneceği )
İKİNCİ SATIŞTA ALACAKLI ÇIKMAMASI ( Taşınmazların Haczinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği/İkinci Satışta Alacaklı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği - Davalının Haczinin Düşüp Düşmediğinin Mahkemece Belirleneceği )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmazların Haczinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği/İkinci Satışta Alacaklı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği - Davalının Haczinin Düşüp Düşmediğinin Mahkemece Belirleneceği )"
129Y12.HD23.11.2010E. 2010/15113 K. 2010/27326"İHALENİN FESHİ ( İkinci Arttırmada Bedelin Malın Tahmini Bedelinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gereği - Masrafların Bağımsız Bölümlere Üleştirilmesi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMA ( İhalenin Feshi - Tahmini Bedelin %40'ını Bulması Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gereği )"
129Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
129Y19.HD9.3.2011E. 2011/941 K. 2011/3033"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( İkinci Artırmada Alıcı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği )
SATIŞ TALEBİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İkinci Artırmada Alıcı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği/Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren Haciz Tarihinden Satış İsteme Tarihine Kadar Geçen Süreye İlaveten İki Yılın Dolması İçin Gerekli Süre Tamamlanıncaya Kadar Satış Talep Edilirse Haciz Geçerliliğini Koruyacağı )
HACZİN GEÇERLİLİĞİ ( Sıra Cetvelinin İptali - Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren Haciz Tarihinden Satış İsteme Tarihine Kadar Geçen Süreye İlaveten İki Yılın Dolması İçin Gerekli Süre Tamamlanıncaya Kadar Satış Talep Edilirse Haciz Geçerliliğini Koruyacağı )"
129Y12.HD21.3.2011E. 2011/4337 K. 2011/4081"İHALENİN FESHİ ( Menkullerin 2. İhale Günündeki İhale Bedelinin İlan Giderini Kıymet Takdiri İçin Yapılan Giderleri ve Tebligat Giderlerini Karşılamaması )
İHALE BEDELİ ( Menkullerin 2. İhale Günündeki İhale Bedelinin İlan Giderini Kıymet Takdiri İçin Yapılan Giderleri ve Tebligat Giderlerini Karşılamaması - İhalenin Feshi Nedeni )
MENKUL İHALESİ ( Satış Mahallinde Bulunması Gerekli Tellal Yerine Nedeni Gösterilmeksizin Şoförün Görevlendirilmiş Olmasının Gerekçesi Açıklanmaksızın Hüküm Kurulamayacağı - İhalenin Feshi Davası )"
129Y12.HD11.4.2011E. 2010/26026 K. 2011/6045"GAYRİMENKUL İHALESİNİN FESHİ ( Muhammen Bedelin %60'ını Bulmak ve Rüchanı Olan Alacakların Mevcudundan Fazla Olması Gereği - Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla Yapılan Satışlarda Satış Bedelinin Rüchanlı Alacağı Karşılaması Gerekmediği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Gayrimenkul İhalesinin Feshi - Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla Yapılan Satışlarda Satış Bedelinin Rüchanlı Alacağı Karşılaması Gerekmediği )
GAYRİMENKUL İHALESİ ( Birinci İhalede Satış İsteyenin Alacağına Rüchanı Olan Diğer Alacakların Mevcudundan Fazla Olması Gereği - Birinci Arttırmada Muhammen Bedelin %60'ın Altına Düşülerek Satış Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
129Y12.HD5.7.2011E. 2011/15795 K. 2011/14442"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Malikine Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İpotek Verenin İhalenin Feshini İsteyebileceği İpotek Verene Satış İlanının Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacakların ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Tahmini Değerin %40'ını Bulan Ancak Masrafları Karşılamayan İhalenin Feshi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMADA SATIŞ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı ve Satış İsteyenin Alacağının Rüchanı Olan Alacakların Toplamından ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Satış Bedelinin Tahmini Değerin %40'ını Karşılamasının Satış İçin Yeterli Olmadığı )"
129Y12.HD22.11.2011E. 2011/6836 K. 2011/23583"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Bağımsız Taşınmazların Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı - Tümüne Aynı Satış Saatlerinin Ayrılıp Birlikte Satılmasının İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BAĞIMSIZ TAŞINMAZLARIN İHALE İLE SATIŞI ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı/Birlikte Satıldıkları - Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazların Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/Taşınmazların Birlikte Satıldığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )"
129Y12.HD29.11.2011E. 2011/8353 K. 2011/25196"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişinin Talep Edebileceği - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düşürülmesinin/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TAŞINMAZDA HACZİ BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Fesih Talebinde Bulunacak İlgililerden Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düştüğüne/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi/Şikayetçinin Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişi Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )"
129Y12.HD8.12.2011E. 2011/9474 K. 2011/27303"İHALENİN FESHİ NEDENİ (Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Yapılan Kıymet Takdiri İle Satışa Gidilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
İHALE TUTANAĞINDA İHALENİN YAPILDIĞI TARİHİN YAZILMAMIŞ OLMASI (Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)
ŞİKAYET (İhale Tutanağında İhalenin Yapıldığı Tarihin Yazılmamış Olmasının Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)"
129Y12.HD15.12.2011E. 2011/10582 K. 2011/28982"İHALENİN FESHİ (Arttırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin %40'nı Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüchanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması Gereği - İpotekli Alacakların Rüchanlı Alacak Olduğu )
SATIŞ İSTEYENİN ALACAĞINA RÜCHANLI OLAN ALACAKLAR (İpotekli Alacakların Rüchanlı Alacak Olduğu - Arttırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetinin %40'nı Bulması Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masralarını Geçmesinin Zorunlu Olduğu )
ARTTIRMA BEDELİ (Tahmin Edilen Kıymetinin %40'nı Bulması Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masralarını Geçmesinin Zorunlu Olduğu - Satış Bedelinin Rüchanlı Alacakları Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılmadan Yapılan Şatışın Feshi Gereği )"
129Y12.HD27.3.2012E. 2012/6789 K. 2012/9671"İHALENİN FESHİ DAVASI (İhale Bedeli Taşınmazın Muhammen Bedelinin %40'nı ve Satış Masraflarını da Karşılamadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI (Katılımı Etkileyecek Nitelikte Bir Karar Verilerek Borçlunun Aleyhine Olacak Şekilde Bölgesel Gazetede İlana Yönelik Karardan Vazgeçilerek Yerel Gazetede Yayınlanmasının Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Davası)
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER (İhalenin Feshi Davası - Borçlu Vekili Aracılığıyla Kıymet Takdirine İtirazda Bulunduğu ve Böylece Borçlunun Takibi Vekille Sürdürdüğü Anlaşıldığından Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
İHALE BEDELİ (Taşınmazın Muhammen Bedelinin %40'nı ve Satış Masraflarını da Karşılamadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi Davası)"
129Y12.HD19.6.2012E. 2012/7704 K. 2012/21195"ARTTIRMA BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Satış Talebiyle İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücretinin Paraya Çevirme Giderlerine Dahil Olduğu Kabul Edilerek Artırma Bedelinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )
MUHAMMEN BEDEL ( Artırma Bedelinin Muhammen Bedelin %40'ına Satış ve Paraya Çevirme Masraflarının Eklenmesiyle Oluşan Rakamı Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Arttırma Bedelinin Hesaplanması - Satış Talebiyle İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücretinin Paraya Çevirme Giderlerine Dahil Olduğu Kabul Edilerek Artırma Bedelinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
129Y12.HD27.6.2012E. 2012/8104 K. 2012/22707"KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmaz Üzerindeki Yükümlülüklerin Kıymete Olan Etkisinin Dikkate Alınacağı - Tebliğ Aşamasında Kıymet Takdirine İtiraz Hakkını Kullanmayanların Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Satışın Hangi Bedelle Yapılacağını Saptayan Bir İşlem Olduğu - İcra Dairesinin Kıymet Takdirine Şikayet Yoluna Başvurmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsuzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Raporunun İlgililere Tebliğ Edileceği - Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yolunu Kullanmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
129Y12.HD10.7.2012E. 2012/9805 K. 2012/24085"YETERSİZ İHALE BEDELİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Taşınmazın Satış Bedelinin Kanunun Aradığı Asgari Miktarı Dahi Karşılamadığı - Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği/Şikayetin Kabul Gereği )
İHALE BEDELİ (Yetersiz Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği - Eldeki Davada Borçlunun Şikayetinin Kabul Edileceği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ (Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği )"
129Y12.HD16.10.2012E. 2012/18554 K. 2012/29681"İHALENİN FESHİ (Paraya Çevirme Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Bunları Yapan Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklı Yapıtığı Takip Masrafını Kaşılamayan Kısmını Talep Hakkından Vazgeçtiğinden Boçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı)
İHALE BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN %40'INI VE SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAMASI (Alacaklı Yaptığı Takip Masrafını Kaşılamayan Kısmını Talep Hakkından Vazgeçtiğinden Boçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Haciz Paraya Çevirme Paylaştıma İçin Yapılan Masrafların Satış Tutarından Alınması Gereği)"
129Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
129Y12.HD11.3.2013E. 2013/1798 K. 2013/8732"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmazın İhale Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin % 40'ına Satış Masraflarının Eklenmesi Halinde Oluşan Miktarı Karşılamaması İhalenin Feshi Nedeni Olup Resen Gözetilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN İHALE BEDELİ ( Tahmini Değerin % 40'ına Satış Masraflarının Eklenmesi Halinde Oluşan Miktarı Karşılamamasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ MASRAFLARI ( İhalenin Feshi İstemi - Taşınmazın İhale Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin % 40'ına Satış Masraflarının Eklenmesi Halinde Oluşan Miktarı Karşılamamasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
129Y12.HD1.4.2013E. 2013/4981 K. 2013/12319"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Sebebiyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığının Kabulü - Alacaklının Karar Düzeltme Talebinin Kabul Edileceği )
SATIŞ MASRAFLARININ BİR KISMINDAN FERAĞAT ( Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini Talep Etmekte Hukuki Bir Yararı kalmadığı - Diğer İhalenin Feshi Sebeplerinin de Yerinde Görülmediği/Karar Düzeltme )
ALACAKLININ PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİNDEN FERAGAT ETMESİ ( Yerel Mahkemenin İhalenin Feshi Talebinin Reddine İlişkin Dairenin Bozma Kararının Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Karar Düzeltme Aşamasında Kabulü Gerektiği )"
129Y12.HD4.6.2013E. 2013/14228 K. 2013/20636"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İcra Takibini Yapan Alacaklı Tek Olup Paraya Çevirme Giderlerini de Satış Dosyasında İcra Takibini Yapan Alacaklı Yaptığı - Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Takibini Yapan Alacaklı Tek Olup Paraya Çevirme Giderlerini de Satış Dosyasında İcra Takibini Yapan Alacaklı Yaptığı/Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
TAKİP MASRAFLARINDAN FERAGAT ( Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
129Y12.HD13.6.2013E. 2013/14728 K. 2013/22318"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edileceği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )
SATIŞ İŞLEMİNDE İLAN YAPILMASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edilmesi Gerektiği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Resen İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi Davası/Basın İlan Kurumuna Müzekkere Yazılarak Satış İlanının 1. Artırma Tarihinden 1 Ay Önce Yapıldığı - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )"
129Y12.HD18.6.2013E. 2013/15683 K. 2013/22854"İHALENİN FESHİ ( Aynı İlan İle Üç Ayrı Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı/İki ve Üç Numaralı Bağımsız Bölümlerin İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerlerinin Yüzde Kırkına Satış İçin Yapılan Masrafın Her Birine İsabet Eden Kısmın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamadığı - Anılan Parseller Yönünden Satışın 2004 S. İİK'nun 129. Md. Koşullarına Uygun Olarak Gerçekleşmediği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞA ÇIKARILMASI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktar Oranlama Suretiyle Tespit Edilip Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Eklenerek Sonuca Göre Satışın Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Koşullara Uymayan Parseller Yönünden İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN YAPILMASINDA TELLALIN BULUNDURULMASI ( Buna Uyulmamasının Geçersizlik Sonucunu Doğuracağı - İhale Günü Belediye Başkanlığınca Görevlendirilmiş Tellal Hazır Bulunmadığından Satış Memurunun Bu İşleminde Yasal Yükümler Yerine Getirildiğinden Yasaya Uymayan ve İhalenin Feshini Gerektiren Bir Durum Bulunmadığı )"
129Y12.HD1.7.2013E. 2013/17586 K. 2013/24588"AÇIK ARTIRMA ( Birden Fazla Taşınmaz Satışı - Satış Gerçekleşmişse Artırma Bedelinin Rüçhanı Olan Alacaklarla Birlikte Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılayıp Karşılamadığının İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN SATIŞI ( Satış İlanındaki Satış Saatleri Açık Artırma Şartnameleri ve Ekli İhale Tutanakları İncelenmek Suretiyle Bağımsız Bölümün Satışının Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Kesin ve Net Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
İHALE ( Açık Artırma Şartnameleri ve Ekli İhale Tutanakları İncelenmek Suretiyle Bağımsız Bölümün Satışının Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Kesin ve Net Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği - Birden Fazla Taşınmaz Satışı )"
129Y12.HD12.11.2013E. 2013/30072 K. 2013/35726"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Satışı/6352 S.K. Uyarınca Muhammen Bedelin %50 Olduğu Belirtilerek Fesih Talep Edildiği - Satışın Satış Kararının Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Yasa Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği/Davanın Reddedileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( İhalenin Feshi Davası/6352 S.K. Uyarınca Muhammen Bedelin %50 Olduğu Belirtilerek Fesih Talep Edildiği - Taşınmazın Satış Kararının Verildiği Tarihte %40 Olduğunun Gözetileceği )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış Kararında İhalenin O Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Doğrultusunda İkinci İhale Gününde Taşınmaz Satışının % 40 Oranı Üzerinden Yapılacağı - İhalenin Feshi Davasının Reddi Gereği )
İKİNCİ İHALE ( Satış Kararında İhalenin O Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Doğrultusunda İkinci İhale Gününde Taşınmaz Satışının % 40 Oranı Üzerinden Yapılacağı - İhalenin Feshi Davasının Reddi Gereği )"
129Y12.HD9.6.2014E. 2014/15153 K. 2014/16676"SATIŞ İLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( 05.01.2013 Tarihinden Sonraki İhalelerde Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmasının Zorunlu Olacağı - Şartname Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedileceği )
İHALENİN FESHİ ( 2004 S.K.'daki 114 124 126 129 Md.lerindeki Değişikliklerin 05.01.2013 Tarihinde Yürürlüğe Gireceği - Şartname Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
ELEKTRONİK ORTAMDA TEKLİF ( 05.01.2013 Tarihinden Sonraki İhalelerde Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmasının Zorunlu Olacağı - Şartname Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedileceği )"
129Y12.HD2.10.2014E. 2014/19750 K. 2014/23121"KIYMET TAKDİRİ İÇİN YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ BEDELLERİ İLE İLAN BEDELLERİNİN PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABULÜ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
ARTIRMA BEDELİNİN MALIN TAHMİN EDİLEN BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİ BULMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ AŞMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )"
129Y12.HD16.10.2014E. 2014/19621 K. 2014/23935"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şartnamede Taşınmazın %100 Değerini de Aşan Tutarda Satış Bedeli Ödenmesi Halinde Alıcısına İhale Edileceği Kararlaştırıldığı - Şartnamenin Alıcıları Yanıltıcı Talebi ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğu/İhalenin Feshini Gerektirdiği )
KANUNA AYKIRI İHALE ŞARTNAMESİ ( İhalenin Feshi - Şartnamede Taşınmazın %100 Değerini de Aşan Tutarda Satış Bedeli Ödenmesi Halinde Alıcısına İhale Edileceği Kararlaştırıldığı/Şartnamenin Alıcıları Yanıltıcı Talebi ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğundan İhalenin Feshedileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİNDE TÜM İLGİLİLERİN TARAF OLARAK GÖSTERİLMEMESİ ( İhalenin Feshi İsteminde İlgililerin Özellikle Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu - Ancak İhalenin Feshi Talebi Bir Dava Olmadığından İlgililerin Tümünün Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Talebinin Reddini Gerektirmediği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞLARINDA HİSSEDARLARIN TARAF OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu - Mahkemece Bu Eksiklik Re'sen Gözetilerek Adı Geçen Hissedarların Davaya Katılması Sağlanmadan İşin Esası İncelenerek Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi İsteminde İlgililerin Özellikle Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu - Adı Geçenlerin İhalenin Feshi İsteminin İncelenmesinde Hukuki Yararlarının Olduğu )"
129Y12.HD21.10.2014E. 2014/20150 K. 2014/24444"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı/İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yatırmadığı - Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu/Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ HÜKMÜNDEN İKİ KEZ İŞLEM YAPILAMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı - İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yapılmadığı/Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu - Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"

Madde 130

YARGITAY

130YHGK18.12.1971E. 1970/690 K. 1971/757"TAŞINMAZLARDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Şikayetin Süreyle Sınırlı Olmaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Verilen Yirmi Günlük Sürede İhale Bedelinin Yatırılmaması )"
130Y12.HD26.4.1979E. 1979/3237 K. 1979/3805"İHALENİN KALDIRILMASI ( İhalenin Feshi Talebinin Sonuçlanmasına Gerek Olmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALE BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Zamanında Ödenmemesi )"
130YHGK3.3.1982E. 1981/12-768 K. 1982/197"İHALENİN FESHİ ( Müştekilerin Alacaklarının Tamamı Şikayet Tarihinden Önce ve Sonra Ödendiğine Göre Müştekilerin Zararının Kalmadığının Anlaşılması )
MÜŞTEKİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ ( Müştekilerin Zararı Kalmadığından İhalenin Feshi Yerine Şikayette Haklı Olmaları Sebebiyle Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutma )
ŞİKAYET OLUNANLARIN SORUMLU OLMASI ( Müştekilerin Zararlarının Kalmaması Nedeniyle Şikayet Olunanların Masraf ve Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutulması )"
130Y12.HD16.1.1986E. 1985/6624 K. 1986/305"İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Peşin Yerine Çek ya da Teminat Mektubu Verilmesi )
İHALE BEDELİ YERİNE ÇEK YA DA TEMİNAT MEKTUBU VERİLEMEMESİ"
130Y12.HD13.2.1986E. 1985/8153 K. 1986/1637"İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatmaması )
SATIŞ BEDELİNİN SÜRESİNDE YATMAMASI ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İhalede Satış Bedelinin Yatması )"
130Y12.HD22.1.1988E. 1987/1769 K. 1988/319"İHALEYE VEKİL ARACILIĞIYLA KATILMA ( İhale Bedelinin Yatmaması )
İHALE ( İki İhale Arasında Fark )
VEKİL GENEL VEKALETNAME İLE İHALEYE KATILABİLİR"
130Y12.HD26.1.1988E. 1987/14181 K. 1988/440"İHALENİN FESHİ ( İpotek Sahibinin Satın Alıp Kısmi Ödeme Yapması )
İPOTEK SAHİBİNİN İHALEDE TAŞINMAZI ALIP KISMİ ÖDEME YAPMASI
İHALENİN İPOTEK SAHİBİ ALACAKLIYA YAPILMASI ( kISMİ öDEME )"
130Y12.HD16.2.1988E. 1987/3401 K. 1988/1519"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARKIN TAHSİLİ ( Dava veya Takibe Gerek Olmadığı )
TAKİP ( İki İhale Arasındaki Farkın Tahsili )"
130Y4.HD12.9.1994E. 1993/11672 K. 1994/7091"İHALE BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Teminat Mektubunun Nakte Çevrilmesinde Gecikme )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ödeme Yerine Geçmesi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Halinde Alıcı Nakit Yerine Teminat Mektubu Sunabilir )
ALICININ SORUMLULUĞU ( Teminatın Paraya Çevrilmesindeki Gecikmeden Dolayı )"
130Y12.HD1.2.1996E. 1995/18497 K. 1996/1424"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması )
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatırılmaması )"
130Y12.HD30.4.2001E. 2001/5996 K. 2001/7357"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kesinleşmeden Vergi Yükümlülüğü Doğmaması )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden Damga Vergisi Yükümlülüğü Doğmaması )
İCRA TAKİBİNDE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Etmesi )"
130Y12.HD31.5.2001E. 2001/9157 K. 2001/9712"İHALE BEDELİNİN YATIRILMASI İÇİN ALACAKLIYA SÜRE VERİLMESİ ( Alacaklının Asıl Alacağının İhale Bedelinin Üstünde Olduğu/Alacaklıya İcra Müdürlüğü Tarafından 20 Günlük Süre Verildiği - Merciye Yapılacak Şikayetin Niteliği İtibariyle Süreye Tabi Olmayacağı )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Alacaklının Asıl Alacağının İhale Bedelinin Üstünde Olduğu/İcra Müdürlüğünce Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin 20 Günlük Süre Verildiği - İcra Müdürlüğü'nün İşlemini Şikayetin Süreye Tabi Olmayacağı )
YİRMİ GÜNLÜK SÜRE ( İcra Müdürlüğünce Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Verildiği - İcra Müdürlüğü'nün İşlemini Şikayetin Süreye Tabi Olamayacağı )
TAŞINMAZIN İHALE İLE TAKİP ALACAKLISINA SATILMASI ( Alacaklıya İcra Müdürlüğü Tarafından Bedeli Yatırması İçin 20 Günlük Süre Verildiği - Merciye Yapılacak Şikayetin Niteliği İtibariyle Süreye Tabi Olmayacağı )"
130Y12.HD5.4.2004E. 2004/2869 K. 2004/8199"KIYMET TAKDİRİ ( İcra Müdürlüğünce Taşınmazın Kıymetinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İZALE'İ ŞUYU ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
BİLİRKİŞİ ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
İHALE TARİHİ ( İhale Tarihine Göre İhale Bedelinin Yatırılması İçin On Günlük Süre Verilmesinin Gerekli Olması )"
130Y11.HD19.12.2004E. 2004/3065 K. 2004/12226"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği )
İHALENİN FESHİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( İcra Dairesi Tetkik Mercii'nin İhalenin Feshini Karara Bağlamasını Beklemeden İİK.'nun 361. Maddesi Hükmünü Kıyasen Uygulamak Suretiyle Yanlışlıkla Ödemiş Olduğu İhale Bedelini Alacaklılardan Geri Alabileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulmamış Olması veya Gene İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshi İstenmiş Olup da Tetkik Merciinin Fesih Talebinin Reddine Karar Vermesi Halinde )
FAİZ KAYBI VE KOMİSYON ZARARI ( Alıcının İhalenin Feshi Nedeniyle Uğramış Olduğu Faiz Kaybı ve Komisyon Gibi Zararını İhalenin Feshinde Kusurlu Olan Kişiden İsteyebildiği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )"
130Y12.HD8.3.2005E. 2005/1474 K. 2005/4654"HACİZ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
ALACAKLININ HACİZLİ MALI ALACAĞINA MAHSUBEN ALMASI ( Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
SIRA CETVELİ ( Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği ) "
130Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
130Y12.HD19.3.2013E. 2013/745 K. 2013/10169"TALİMAT İCRA ( Yapmış Olduğu İhaleye İlişkin Olarak İhale Alıcısına Yasada Öngörülen Süre İçerisinde İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Vermek Zorunda Olduğu )
İHALE BEDELİ ( Alıcının İhale Bedelini Verilen Süre İçerisinde Yatırdıktan Sonra Asıl Takip Dosyasında Yapılacak Sıra Cetvelinde Alacağı Çıkar ise Bu Alacağı Miktarında Yatırdığı İhale Bedelini Alabileceği )
GÖREVLİ İCRA DAİRESİ ( Talimat İcrası Yapmış Olduğu İhaleye İlişkin Olarak İhale Alıcısına Yasada Öngörülen Süre İçerisinde İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Vermek Zorunda Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Birden Fazla Alacak Durumunda Sıra Cetveli Yapılmadan İhale Alıcısının Alacak Miktarı Belli Olmayacağı İçin İcra Memurunca Verilen 10 Günlük Sürenin Yerinde Olduğu )"

Madde 131

YARGITAY

131Y12.HD20.12.1994E. 1994/15341 K. 1994/15993"GAYRİMENKULÜN İHALESİ ( İhale Kesinleşmeden Teslim Edilememesi )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Gayrimenkulün Teslimi İçin Şart Olması )
İHALE EDİLEN GAYRİMENKULÜN İDARESİ ( İhale Kesinleşinceye Kadar İcra Müdürünün Yapacağı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN GAYRİMENKULÜ İDARESİ ( İhale Kesinleşinceye Kadar )"

Madde 132

YARGITAY

132Y14.HD26.6.1980E. 1980/3313 K. 1980/3569"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAK
HACİZDEN SONRA DOĞAN AYNİ HAK ( Alacaklının Haklarına Etkisi )
ALACAKLININ MÜSAADESİ ALINMADAN TESİS EDİLEREK TAPUYA ŞERH EDİLEN SATIŞ VAADİ
SATIŞ VAADİ ( Alacaklının Müsaadesi Alınmadan Tesis Edilerek Tapuya Şerh Edilen )"
132Y14.HD19.11.1984E. 1984/5873 K. 1984/7029"TAPU İPTALİ ( Satış Vaadi Nedeniyle )
GAYRİMENKUL REHNİ ( Rehin Alacaklısının Müsaadesi Olmaksızın Sonradan Kurulan Yeni Tarihli Mahdut Ayni Hakların Sıra Bakımından Rehin Hakkından Sonra Gelmeleri )
GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ( Mahkemece Verilen Tedbir Kararına Rağmen İhale Yapılmasının Kazanılmış Hakkı İhlal Edemeyeceği İddialarının Geçersiz Olması )
REHİN ALACAKLISI ( Alacaklının Müsaadesi Olmaksızın Sonradan Kurulan Yeni Tarihli Mahdut Ayni Hakların Sıra Bakımından Rehin Hakkından Sonra Gelmeleri )"
132Y12.HD14.9.1988E. 1987/13849 K. 1988/9573"GARAMETEN PAYLAŞTIRMA ( Hacizli Taşınmaz Üzerine İpotek Tesisi )
HACİZLİ TAŞINMAZ ÜZERİNE İPOTEK TESİSİ ( Garameten Paylaştırma )"
132Y4.HD17.6.2004E. 2004/6847 K. 2004/7974"İPOTEKLE YÜKLÜ TAŞINMAZ ( Satın Alan Davalı İle Aynı Taşınmazı 5 Yıllık Kira Parasını Peşin Ödeyerek Kiraladığını İleri Süren Diğer Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği )
KİRA PARASI 5 YIL PEŞİN ÖDEYEREK KİRALANAN TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği/İcra Tektik Merciinin Görevli Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotekle Yüklü Taşınmazı Satın Alan Davalı İle Bu Taşınmazı 5 Yıllık Kira Parasını Peşin Ödeyerek Kiraladığını İleri Süren Diğer Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği )
GÖREV ( İpotekle Yüklü Taşınmazı Satın Alan Davalı İle Bu Taşınmazı 5 Yıllık Kira Parasını Peşin Ödeyerek Kiraladığını İleri Süren Diğer Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği )"
132Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
132Y12.HD22.10.2009E. 2009/11251 K. 2009/20132"İPOTEK TESİS EDİLMESİ ( Borçlunun Alacaklının Rızası Olmaksızın Taşınmaz Üzerine Mükellefiyet Tesis Etmesi - Alacaklının Hakkına Tesir Etmeyeceği/Taşınmazın Bu Hakla Ya da Ari Olarak Arttırmaya Çıkarılmasını İsteyebileceği )
HACİZ ( Konulmasından Sonra Borçlunun Alacaklının Rızası Olmaksızın Taşınmaz Üzerine Mükellefiyet Tesis Etmesi - Alacaklının Taşınmazın Bu Hakla Ya da Ari Olarak Arttırmaya Çıkarılmasını İsteyebileceği/Hakkına Tesir Etmeyeceği )
ALACAKLININ HAKLARI ( Borçlunun İpotek Tesis Edilmesinden Veya Haciz Konulmasından Sonra Alacaklının Rızası Olmaksızın Taşınmaz Üzerine Mükellefiyet Tesis Etmesi - Alacaklının Hakkına Tesir Etmeyeceği )"
132Y12.HD28.11.2011E. 2011/7516 K. 2011/24880"İHALENİN FESHİ (İsteyebilecek İlgililer Yasada Borçlu Satış İsteyen Alacaklı Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Olduğu - Borçlu Sıfatı Devam Eden Davacının İhalenin Feshini İsteyebileceği )
İHALENİN FESİHİNİ İSTEME YETKİSİ BULUNANLAR (Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler - İpotek Yüküyle Birlikte Taşınmazı Satan Borçlu Bu Sıfatı Devam Ettiğinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )
TAŞINMAZI İPOTEK YÜKÜ İLE SATAN BORÇLU (Borçlu Sıfatı Devam Ettiğinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )"

Madde 133

YARGITAY

133YİBGK4.10.1944E. 1944/17 K. 1944/27"İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yargıtay Dairesince Verilen Onama Kararının Tashihi Karar Yolu ile Ortadan Kaldırılması Halinde )
DAİRENİN ONAMA KARARININ TASHİHİ KARAR YOLU İLE ORTADAN KALDIRILMASI ( İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmaması )"
133YHGK18.12.1971E. 1970/690 K. 1971/757"TAŞINMAZLARDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Şikayetin Süreyle Sınırlı Olmaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Verilen Yirmi Günlük Sürede İhale Bedelinin Yatırılmaması )"
133Y12.HD26.4.1979E. 1979/3237 K. 1979/3805"İHALENİN KALDIRILMASI ( İhalenin Feshi Talebinin Sonuçlanmasına Gerek Olmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALE BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Zamanında Ödenmemesi )"
133Y11.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İHALENİN FESHİ ( Şikayetin Süreye Tabi Olup Olmadığının Araştırılması )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SATIŞIN FESHİ ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
133Y12.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İKİNCİ ARTIRMADA UYGULANACAK ESASLAR
ŞİKAYET ( İkici Artırmada Birinci Artırma Esaslarının Uygulanması )"
133Y12.HD22.1.1981E. 1980/9478 K. 1981/532"İHALENİN BOZULMASI ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )
İHALEDE SORUMLULUK ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )"
133YHGK3.3.1982E. 1981/12-768 K. 1982/197"İHALENİN FESHİ ( Müştekilerin Alacaklarının Tamamı Şikayet Tarihinden Önce ve Sonra Ödendiğine Göre Müştekilerin Zararının Kalmadığının Anlaşılması )
MÜŞTEKİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ ( Müştekilerin Zararı Kalmadığından İhalenin Feshi Yerine Şikayette Haklı Olmaları Sebebiyle Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutma )
ŞİKAYET OLUNANLARIN SORUMLU OLMASI ( Müştekilerin Zararlarının Kalmaması Nedeniyle Şikayet Olunanların Masraf ve Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutulması )"
133YHGK13.4.1983E. 1981/12-1034 K. 1983/388"İHALENİN FESHİ ( İcra Memurluğunca Paranın Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Feshedilmesi )
PARANIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İhalenin Feshedilmesi )
İCRA MEMURLUĞUNCA İHALENİN FESHİ ( İhaleyi Alanın Parayı Süresinde Ödememesi Nedeniyle )"
133Y12.HD2.1.1986E. 1985/6963 K. 1986/359"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ortaklığın Giderilmesi İşlemlerinde Şikayet )
İHALE ( İki İhale Arasındaki Farktan Sorumluluk )"
133Y12.HD14.1.1986E. 1985/6448 K. 1986/103"SÜRE ( Taşınmaz Satışında İkinci Artırma )
İKİNCİ ARTIRMANIN ZAMANI ( Taşınmaz Satışı )"
133Y12.HD16.1.1986E. 1985/6624 K. 1986/305"İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Peşin Yerine Çek ya da Teminat Mektubu Verilmesi )
İHALE BEDELİ YERİNE ÇEK YA DA TEMİNAT MEKTUBU VERİLEMEMESİ"
133Y12.HD13.2.1986E. 1985/8153 K. 1986/1637"İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatmaması )
SATIŞ BEDELİNİN SÜRESİNDE YATMAMASI ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İhalede Satış Bedelinin Yatması )"
133Y12.HD31.3.1987E. 1987/1638 K. 1987/4487"GÖREV ( Paydaşlığın Giderilmesine İlişkin Şikayet )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme )
İHALENİN FESHİ ( Paydaşlığın Giderilmesinde )"
133Y4.HD3.12.1987E. 1987/8658 K. 1987/8882"İHALENİN FESHİ ( İzalei Şuyu İlamına İstinaden Yapılan )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhalenin Feshi Davasında Alıcı ve Paydaşlar )
DAVANIN TEVCİHİ ( İhalenin Feshinde Alıcıya )
MEHİL VERİLMESİ ( Tevcih İçin Süre Verilmeden Dava Husumetten Reddedilemez )
HUSUMET ( Davanın Diğer Dava Arkadaşına Tevcihi İçin Mehil Verilmelidir )"
133Y12.HD22.1.1988E. 1987/1769 K. 1988/319"İHALEYE VEKİL ARACILIĞIYLA KATILMA ( İhale Bedelinin Yatmaması )
İHALE ( İki İhale Arasında Fark )
VEKİL GENEL VEKALETNAME İLE İHALEYE KATILABİLİR"
133Y12.HD26.1.1988E. 1987/14181 K. 1988/440"İHALENİN FESHİ ( İpotek Sahibinin Satın Alıp Kısmi Ödeme Yapması )
İPOTEK SAHİBİNİN İHALEDE TAŞINMAZI ALIP KISMİ ÖDEME YAPMASI
İHALENİN İPOTEK SAHİBİ ALACAKLIYA YAPILMASI ( kISMİ öDEME )"
133Y12.HD29.1.1988E. 1986/11895 K. 1988/652"İHALENİN FESHİ ( İkinci İhalenin Süreden Önce Yapılması )
İKİNCİ İHALENİN SÜRESİ ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İkinci İhale )"
133Y12.HD16.2.1988E. 1987/3401 K. 1988/1519"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARKIN TAHSİLİ ( Dava veya Takibe Gerek Olmadığı )
TAKİP ( İki İhale Arasındaki Farkın Tahsili )"
133Y12.HD16.1.1989E. 1988/4342 K. 1989/211"İKİNCİ ARTIRMANIN İLANI ( Feshedilen İlk Artırmadan Sonra )
FESHEDİLEN BİRİNCİ ARTIRMA ( İkinci Artırmanın İlanı )"
133Y12.HD23.3.1989E. 1989/2423 K. 1989/3934"İFLAS İDARESİ ( Pazarlıkla Taşınmaz Satması )
TAŞINMAZ SATIŞININ İPTALİ ( İflas İdaresinin Pazarlıkla Satması )"
133Y12.HD25.1.1990E. 1989/7549 K. 1990/296"İHALE KARARININ İCRA MÜDÜRÜNCE KALDIRILMASI
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Geç Ödenmesi )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ VERGİ BORCU"
133Y12.HD8.2.1990E. 1989/7500 K. 1990/882"TELEFON VE TELEKS İNTİFA HAKKININ HACZİ VE SATILMASI
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesinde İcra Müdürünün Yetkisi )
İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİSİ ( Bedelin Ödenmemesinde İhalenin Feshi )
YETKİ ( İhalenin Feshinde İcra Müdürünün )"
133Y12.HD9.2.1990E. 1989/7550 K. 1990/930"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebinin Reddini )
PARA CEZASI ( İcra Müdürünün İşlemini Şikayette )"
133Y12.HD7.5.1991E. 1990/12358 K. 1991/5648"İHALENİN FESHİ ( Alacaklıların Takipten Feragatı İle İhalenin Dayanağının Ortadan Kalkması )
FERAGAT ( Alacaklıların Takipten Feragatı İle İhalenin Dayanağının Ortadan Kalkması )"
133Y12.HD17.6.1992E. 1992/971 K. 1992/8233"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürü Tarafından Re'sen )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALENİN FESHİNE KARAR VEREMEMESİ ( Re'sen )
İHTİYATİ HACİZ ( İhalenin Re'sen Feshedilmesine Dayanak Olamaması )"
133Y12.HD29.6.1992E. 1992/1838 K. 1992/8888"TANIKLARIN DİNLENİLMESİNDEN FERAGAT ( Kesin Beyan Zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhale Yapılmadan )
İHALE YAPILMADAN İHALENİN FESHİ İSTENEMEZ"
133Y12.HD15.3.1993E. 1993/1731 K. 1993/5281"SATIŞ ŞARTNAMESİ ( KDV'nin Alıcıya Ait Olduğunun Gösterilmesi )
KDV'NİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Re'sen Bozulması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( KDV'nin Süresinde Yatırılmaması Dolayısıyla )
İHALENİN FESHİ DAVASININ REDDİ ( İhalenin Kaldırılmaması Dolayısıyla Şikayet Yoluna Gitmeye Engel Olmaz )
SATIŞ KARARININ KALDIRILMAMASI ( KDV Yatırılmamasına Rağmen )"
133YHGK2.3.1994E. 1993/12-851 K. 1994/114"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması Nedeniyle Şikayet )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI NEDENİYLE ŞİKAYET ( Süre )"
133Y12.HD5.5.1994E. 1994/5447 K. 1994/5973"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İİK m.133 ve 134 Farkı )"
133Y12.HD27.10.1994E. 1994/12283 K. 1994/13114"İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )
İHALENİN GERİ ALINMASI ( Alıcıdan Önce En Çok Pey Sürene Teklif )"
133Y12.HD22.5.1995E. 1995/6337 K. 1995/7538"TAŞINMAZIN İPOTEK BORÇLUSUNA İHALESİ ( Yapılacak İşlemler )
İPOTEK BORÇLUSUNA İHALE ( Yapılacak İşlemler )"
133Y12.HD2.10.1995E. 1995/12241 K. 1995/12650"İHALENİN FESHİ ( Alacağa Mahsuben Alacaklıya Yapılan )
ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE ( Mal Üzerinde Başka Hacizler Bulunması )
İHALE ( Alacağa Mahsuben Alacaklıya )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Üzerinde Başka Haciz Bulunan Malın Alacaklıya Alacağına Mahsuben İhalesi )"
133Y12.HD4.10.1995E. 1995/12476 K. 1995/12872"İHALENİN FESHİ ( Şikayette Süre )
İHALENİN FESHİ ( Müflis Şirket Ortağının Şikayeti )
MÜFLİS ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYET YOLU İLE İSTEMESİ"
133Y12.HD19.10.1995E. 1995/15223 K. 1995/14008"SATIŞI YAPAN İFLAS İDARESİNİN TEŞEKKÜLÜ ( Kamu Düzenine ilişkin Olması )
SATIŞIN GEÇERLİLİK ŞARTI ( Satışı Yapan İflas İdaresinin Teşekkülü )
İFLAS MASASINA TABİ MALLARIN SATIŞI ( İflas İdaresinin Yapacağı )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Masa Alacaklısının )"
133Y12.HD27.11.1995E. 1995/16847 K. 1995/16731"SATIŞ BEDELİNİN ALACAĞA YETMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamaması )
ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE ( Üzerinde Başka Haciz Bulunan Malı )
RÜÇHANLI ALACAK SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması )"
133Y12.HD15.1.1996E. 1995/18823 K. 1996/41"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi )
İHALENİN FESHİ KARARI ( İhalenin Feshi Davasının İncelemesine Engel Olmaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshi Kararından Etkilenmemesi )"
133Y12.HD1.2.1996E. 1995/18497 K. 1996/1424"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması )
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatırılmaması )"
133Y12.HD11.3.1996E. 1996/3017 K. 1996/3201"İHALENİN FESHİNDEN SONRA SATIŞ ( Makul Bir Süre İçinde Yapılması Zorunluluğu )
SATIŞ ( Feshedilen İhaleden Sonra )"
133Y12.HD4.11.1996E. 1996/12852 K. 1996/13573"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Yapılacak İşlemler )
İHALE KARARININ KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle )"
133YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
133YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
133Y12.HD28.4.1997E. 1997/4484 K. 1997/4784"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Kesinleşmeden Önce İstenemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( İstenebilmesi İçin İhalenin Kesinleşmesi Gerekliliği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Damga Vergisinin Ödenmediği Gerekçesiyle )"
133YHGK25.3.1998E. 1998/12-233 K. 1998/248"MENKUL İHALESİ ( Kanunda Öngörülen İlanların Yapılmaması )
TANIK DİNLENMESİ ( Müştekinin İhaleyi Öğrendiği Tarihi Tesbit Etmek İçin )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Menkul İhalesinin İlan Edilmemesi Dolayısıyla Borçlunun Bildirdiği Öğrenme Tarihi )
ÖĞRENME TARİHİ ( İlan Edilmeyen Menkul İhalesinin )
İLAN YAPILMAMASI ( Menkul İhalesinde )"
133Y12.HD9.6.1998E. 1998/6264 K. 1998/6941"İHALENİN İCRA MEMURU TARAFINDAN FESHİ ( Açılmış İhalenin Feshi Davasını Etkilememesi )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İcra Memurunun İhaleyi Feshetmesinden Etkilenmemesi )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİNDEN FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması )"
133YHGK4.11.1998E. 1998/4-762 K. 1998/786"TAZMİNAT DAVASI ( İhalenin Feshi Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yapılan İcra Takibinde Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunarak Usulsüz Tebligat Yapılmasına Neden Olması )
İHALENİN FESHİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunarak Usulsüz Tebligat Yapılmasına Neden Olması )
İHALENİN FESHİNDE ALACAKLININ KUSURU ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunması )"
133YHGK17.3.1999E. 1999/12-161 K. 1999/148"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Değerinin Usulünce Tesbit Edilmemesi ve Kıymet Takdirine İtirazın Değerlendirilmemesi )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZIN İNCELEMESİZ REDDİ ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( İhalenin feshi )"
133Y12.HD22.3.2001E. 2001/4287 K. 2001/4907"CEZAEVİ HARCI YÜKÜMLÜSÜ ( Alacaklı - İhale Alıcısının Ödememesi Sebebiyle İhalenin Feshedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Cezaevi Harcı - İhale Alıcısının Ödememesi Sebebiyle Feshedilemeyeceği )
ALACAKLININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Cezaevi Harcı Ödenmesi )
İHALE ALICISININ VE ALACAKLININ AYNI KİŞİ OLMASI ( Cezaevi Harcı - Ödenmemesi Sebebiyle İhalenin Feshedilemeyeceği )"
133Y12.HD30.4.2001E. 2001/5996 K. 2001/7357"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kesinleşmeden Vergi Yükümlülüğü Doğmaması )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden Damga Vergisi Yükümlülüğü Doğmaması )
İCRA TAKİBİNDE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Etmesi )"
133Y12.HD3.7.2001E. 2001/11478 K. 2001/12018"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Tutanağı ve Satış İlanının İlgilisine Tebliğ Olunmaması )
SATIŞ İLANI VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR TUTANAĞI VE SATIŞ İLANININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
133Y4.HD27.9.2001E. 2001/4184 K. 2001/8658"İHALENİN FESHİ ( Davacı Davalıların İhaleye Girerek Taşınmaz Satın Almalarına Rağmen Dava Açarak İhale Tarihinden İtibaren Yirmi Gün İçinde Yatırılması Gereken Satış Bedel ve Giderlerini Yatırmaması )
SATIŞ BEDEL VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Parayı Geç Yatırmak İçin İhalenin Feshi Davasının Açılması )"
133Y12.HD19.11.2001E. 2001/18673 K. 2001/19234"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )
USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
133Y12.HD4.2.2002E. 2002/1022 K. 2002/2159"PEY SÜRÜLMESİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması-İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması )"
133Y19.HD9.2.2002E. 2001/9772 K. 2002/764"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkul Kendisine İhale Olunan Kimsenin Derhal veya Verilen Mühlet İçinde Parayı Vermemesi Durumunda İhalenin Fesholması )
GAYRIMENKUL İHALESİNİN FESHİ ( İcra Memurunun İhale Bedelinin Tahsili İçin Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
İCRA MEMURUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Bedeli Olarak Verilen Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesi Durumunda İhalenin Feshi Sonucunun Doğmaması )"
133Y12.HD5.3.2002E. 2002/3728 K. 2002/4442"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Sebebiyle İhalenin Feshedildiği/Fesihler Ayrı Sonuçlar Doğuracağından - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )"
133Y12.HD18.3.2002E. 2002/4018 K. 2002/5505"TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Tebligatın Usulsüzlüğü - Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle Talep Edemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
133Y12.HD8.4.2002E. 2002/6506 K. 2002/7307"SATIŞ İLANI ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği - Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi/İhalenin Feshi )
SATIŞIN MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA YAPILMASI VE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği/Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi - Muhammen Bedelin Altında Satış )
MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA SATIŞ ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmesi - İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )"
133Y12.HD3.5.2002E. 2002/7928 K. 2002/9439"İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILMASI ( İhale Bedelinin Alacağı Karşılayan Kısmı İçin İhale Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesi Gereği )
FAİZ ( İhalenin Alacağa Mahsuben Yapılması - İhale Bedelinin Alacağı Karşılayan Kısmı İçin İhale Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesi Gereği )"
133Y12.HD11.6.2002E. 2002/11431 K. 2002/12547"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
SATIŞ İLANININ VEKİLE TEBLİĞİ ( Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
AVUKATLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
133Y12.HD10.9.2002E. 2002/15066 K. 2002/16148"İHALENİN FESHİ ( Mercice Daha Önce Yapılan Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satışın Yapılması )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Farklı İcra Dairelerinde Aynı Mal ile İlgili Yapılan Kıymet Takdirlerinden Hangisinin Uygulanacağının Belirlenmesi )"
133Y12.HD21.11.2002E. 2002/23583 K. 2002/24382"İHALENİN FESHİ ( Fon Tarafından Devralınan Borç Taahhüt ve Alacaklılarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )
ZAMANAŞIMI ( 4389 Sayılı Yasa Gereğince Fon Tarafından Devralınan Bankalarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )
FON TARAFINDAN DEVRALINAN BANKALARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER ( Devralınan Bankalarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )"
133Y12.HD10.4.2003E. 2003/4645 K. 2003/7837"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Fesholunması Halinde İhale 2. Pey Sürene Teklif Olunacağından 3. Derecede Pey Süren Kişinin İhalenin Feshini İstemesinde Hukuki Yararının Bulunmaması )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Fesholunması Halinde İhale 2. Pey Sürene Teklif Olunacağından 3. Derecede Pey Süren Kişinin İhalenin Feshini İsteyememesi )
ALACAĞA MAHSUBEN İHALE EDİLEN MALI ALMA ( Mahcuz Üzerinde Alacaklının Alacağına Tercihi Olan Başka Hacizlerin Bulunmaması Halinde Alacaklının İhale Bedelini Dosyaya Yatırmasının Gerekmemesi )"
133Y12.HD24.6.2003E. 2003/12426 K. 2003/15097"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Teklif Götürülen ve Bu Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Açan Borçluya Süre Verilerek Taşınmazın İhalesi Üzerinde Kalan Kişiyi de Davaya Dahil Ettirerek Bu Şekilde Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Borçlunun İddialarının Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
HUSUMET ( Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )"
133Y12.HD26.9.2003E. 2003/14501 K. 2003/18518"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Feshine Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
133Y12.HD21.10.2003E. 2003/16522 K. 2003/20537"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeline Beşmilyar Liralık İpotek Borcu da Eklenerek Bulunacak Miktar Üzerinden Paylaştırılmanın Yapılması Ve Paranın Buna Göre Yatırılması Gerekirken Yatırılmaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİNİN İHALE BEDELİNE EKLENMESİ ( Paydaşların Taşınmazı Alması Halinde İhale Bedeline İpotek Değerinin Eklenip O Değer Üzerinden Paylaştırmanın Gerçekleştirilmesi İçin Paydaşlara Süre Verilerek İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )
HACZİN YENİLENMESİ ( Yenilenen Haciz ile Mahcuzların Kıymet Takdirinin Borçluya Tebliğ Edilmeyişinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
133Y12.HD28.10.2003E. 2003/18936 K. 2003/21078"İHALE ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
FESİH ( Alıcının İhalelerde İyi Niyet Kurallarına Aykırı Pey Sürmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olması )"
133Y12.HD23.2.2004E. 2003/26895 K. 2004/3653"İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede İleri Sürdüğü Peyden Daha Düşük Peyle İkinci İhalede Alıcının Mahcuzu Satınalması )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( En Çok Pey Süren İkinci Kişiye Taşınmazı Alması İçin Tebliğ Yapılmaması - İkinci İhalede Bu Kişinin Daha Düşük Bedelle Mahcuzu Alması Halinde Fesih Nedeni Sayılamayacağı )
ALICININ İLK İHALEDE SÜRDÜĞÜ PEYDEN DAHA DÜŞÜK PEYLE TAŞINMAZI İKİNCİ İHALEDE SATIN ALMASI ( Satın Alma Hakkının İcra Müdürü Tarafından Ortadan Kaldırılması Nedeniyle İhalenin Usulsüz Sayılamayacağı )"
133YHGK24.11.2004E. 2004/12-637 K. 2004/612"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Teminat Yatırmayan Kişinin Taşınmaz İhalesine Katılamayacağı - Bu Kişilere Yapılan İhalenin Feshi Gereği )
TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Taşınmaz İhalesine Katılabilmek İçin - Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALESİNE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRILMASI ŞARTI ( Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )"
133YHGK13.7.2005E. 2005/14-442 K. 2005/462"İHALENİN FESHİ ( Fesih Dışında Uğranılan Zararın Tespiti - Davalının Diğer Davalının Haksız Eylemine Katıldığı Aralarında İş ve Düşünce Birliği Bulunduğu Kanıtlanamadığına Göre Reddi Gereği )
İHALENİN FESHİNDE UYGULANACAK FAİZ ( İhalenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tesbiti - Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
HAKSIZ EYLEME UYGULANACAK FAİZ ( İhalenin Feshinde Uğranılan Zarar - Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
FESİH DIŞINDA UĞRANILAN ZARARIN TESPİTİ ( Davalının Diğer Davalının Haksız Eylemine Katıldığı Aralarında İş ve Düşünce Birliği Bulunduğu Kanıtlanamadığına Göre Reddi Gereği )"
133YHGK13.7.2005E. 2005/4-442 K. 2005/462"FAİZ ORANI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebinde - İhalenin Feshi İçin Dava Açan ve Kötüniyetle İhale Bedelini Geç Yatıran Davalıların Tazminat Alacağına Yasal Faiz Uygulanacağı )
HAKSIZ FİİL TAZMİNATI TALEBİ ( İhalenin Feshi Davası Açarak İhale Bedelini Geç Yatıran Davalılardan - Faiz Oranı )
İHALENİN FESHİ DAVASI AÇARAK İHALE BEDELİNİ YATIRMADA GECİKME ( İhale Bedelinin Geç Ödenmesinden Dolayı Uğranılan Zarar İçin Tazminat Talebi - Faiz Oranı )
TAŞINMAZ KENDİSİNE İHALE EDİLEN KİŞİNİN İHALENİN FESHİNİ DAVA EDEREK ZARARA SEBEP OLAN KİŞİNİN HAKSIZ EYLEMİNE KATILDIĞININ İSPAT EDİLEMEMESİ ( Bu Kişiden İhale Bedelinin Geç Ödenmesinden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmininin Talep Edilemeyeceği )"
133Y12.HD23.9.2005E. 2005/13361 K. 2005/17857"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
İHALE ALICISI ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )"
133Y12.HD27.9.2005E. 2005/14524 K. 2005/18206"TEMERRÜT FAİZİ ( İhale Bedeli Üzerinden Temerrüdü Oluştuğundan Temerrüt Faizinin İlk İhalede Sürülen Pey Bedelinden Hesaplanması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN OLUŞAN TEMERRÜT ( Temerrüt Faizinin İlk İhalede Sürülen Pey Bedelinden Hesaplanması Gerektiği - İki İhale Bedeli Arasındaki Fark Üzerinden Hesaplama Yapan Bilirkişi Hesaplaması Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
PEY BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK OLAN FAİZ ( İhale Bedeli Üzerinden Temerrüdü Oluştuğundan Temerrüt Faizinin İlk İhalede Sürülen Pey Bedelinden Hesaplanması Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Genel Mahkemede Sonuçlandırılacak İhtilaflar Yönünden Kesin Hüküm Teşkil Etmedikleri - Bu Kararlardan Önce Verilen Kararın Kesinleşmesi Koşulu İle Sonradan Oluşturulacak Aynı Konudaki Kararlar Hakkında ve Birbirine Karşı Kesin Hükmün Neticelerini Doğuracağı )
KESİN HÜKÜM ( İcra Mahkemesi Kararları Genel Mahkemede Sonuçlandırılacak İhtilaflar Yönünden Teşkil Etmedikleri )"
133Y12.HD27.10.2005E. 2005/17060 K. 2005/20995"KDV ORANININ YATIRILMASI İÇİN BELİRLİ BİR SÜRE VERİLMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce Verilen Sürede KDV'nin Yatırılmadığı Söz Konusu Olamayacağından Mahkemece Borçlu Şikayetinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( KDV'nin Yatırıldığı - İcra Mahkemesinin İcra Müdürünün Görevine Giren Bir Konuda İhalenin İİK'nun 133. Maddesi Nedeniyle Feshine Karar Vermesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı )"
133Y12.HD28.10.2005E. 2005/20877 K. 2005/21119"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Bulunmadığı )
İHALEYE KATILMAMA ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
HUSUMET ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Reddi Gereği )"
133Y12.HD21.11.2005E. 2005/19052 K. 2005/22759"İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK'nun 134.Maddesine Göre Açılan İşbu Davanın Görülmesini Etkilemez İse de Bu Konu İlgililerince Temyiz Edilmediğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Talebi - Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı/O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı - O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )"
133Y12.HD22.11.2005E. 2005/19152 K. 2005/22932"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Teminatın İade Edilip Edilmediği Süreci Başladığından ve İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
TEMİNATIN İADE EDİLİP EDİLMEDİĞİ SÜRECİNİN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )"
133Y12.HD6.12.2005E. 2005/19793 K. 2005/24177"İHALEYİ FESİH YETKİSİ ( İcra Müdürüne Ait Olup Mahkemece Anılan Madde Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ SÜRESİ ( Süre Öngörülmemiş İse de Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bir Yıllık Süre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanacağı )"
133Y1.HD13.3.2006E. 2006/146 K. 2006/2538"YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Aynı Nedenleri İleri Sürerek Şikayet Yoluyla İcra İhalesinin Feshi Konusunda Dinar İcra Mahkemesinde Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek Kesinleştiği - Davanın Reddi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Dinar İcra Mahkemesinde Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek Kesinleştiğinden Reddi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Davacının Aynı Nedenleri İleri Sürerek Şikayet Yoluyla İcra İhalesinin Feshi Konusunda Dinar İcra Mahkemesinde Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek Kesinleştiğinden Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
133Y12.HD13.6.2006E. 2006/10901 K. 2006/12672"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İLGİLİLERİN TÜMÜNÜN BİRLİKTE DAVAYI KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAKLI VEKİLİNİN KABUL BEYANI ( İhale Alıcısının Her Hangi Bir Kabul Beyanı Olmaksızın Yalnızca Alacaklı Vekilinin Kabulüne Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
133Y12.HD24.11.2006E. 2006/18777 K. 2006/22151"İHALENİN FESHİ ( Tellaliye ve Damga Resmi Yatırılmadığı İçin 2. Kez İhaleye Çıkarılan Taşınmazın Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesi Tek Başına Fesih Nedenidir )
TELLALİYE VE DAMGA RESMİ YATIRILMADIĞI İÇİN 2. KEZ İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olduğu )"
133Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
133Y12.HD4.5.2007E. 2007/6583 K. 2007/9020"İCRA İFLAS KANUNU'NUN 133. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )
İİK. 134. MADDEYE GÖRE YARGILAMA ( İİK'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olması İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )"
133YHGK6.6.2007E. 2007/12-318 K. 2007/327"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( Satışa Dair İlanda Satışın Başlama ve Bitiş Tarihleri Belirtildiğinden Satış Tutanağında Bu Yönde Açıklama Bulunmamasının Fesih İçin Neden Oluşturmayacağı )
İHALENİN FESHİ ( Yerel Mahkemece Satışa Dair İlanda Satışın Başlama ve Bitiş Tarihleri Belirtildiğinden Satış Tutanağında Bu Yönde Açıklama Bulunmamasının Fesih İçin Neden Oluşturmayacağı )
ZARAR UNSURU ( Satış Bedeli Muhammen Bedelden Daha Fazla Olmakla Zarar Unsurunun da Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği - İhalenin Feshi )"
133Y12.HD1.4.2008E. 2008/5709 K. 2008/6541"İHALENİN FESHİ ( Satışa Konu Menkullerden Bir Kısmının Hacizli Olmayan Bir Taşınmazda Bulunması - Taşınmazın İhalesinin Feshedilmesi Gerektiği )
HACİZ KONULMAYAN TAŞINMAZDA BULUNAN MENKUL ( Kıymet Takdiri Yapılarak İhaleye Konu Edilemeyeceği - İhalenin Feshi )
TAŞINMAZ İHALESİ ( Satışa Konu Menkullerden Bir Kısmının Hacizli Olmayan Bir Taşınmazda Bulunması - Taşınmazın İhalesinin Feshedilmesi Gerektiği )"
133Y12.HD22.9.2008E. 2008/13191 K. 2008/15971"İHALENİN FESHİ ( Organize Sanayi Bölgelerindeki Gayrimenkullerin İcra Yoluyla Satışı - Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ GAYRİMENKULLERİN İCRA YOLUYLA SATIŞI ( Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği - İhalenin Feshi/Alıcı Bankanın Bu Özellikleri Taşımadığı )
BANKANIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GAYRİMENKUL SATIN ALMASI ( İhalenin Feshi - İcra Yoluyla Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )"
133Y12.HD20.10.2008E. 2008/10140 K. 2008/17773"TEMERRÜT FAİZİ ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Faizden Müteselsilen Mesul Olacakları )
İHALEYE KATILIP DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAYANLAR ( İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Ayrıca Temerrüt Faizinden Müteselsilen Mesul Olacakları )
ZARARLARDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Zararlardan Mesul Olacakları )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )"
133YHGK21.1.2009E. 2008/12-803 K. 2009/18"İHALENİN FESHİ ( Dayanılan Fesih Sebepleriyle İlgili Daha Önce Yapılan Şikayetler Nedeniyle Verilen Ret Kararları Kesinleşmiş İse de İhalede Fesadın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunda Eldeki Davadan Önce Verilmiş Bir Karar Olmadığı )
FESADIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ ( Verilen Ret Kararları Kesinleşmiş İse de İhalede Fesadın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunda Eldeki Davadan Önce Verilmiş Bir Karar Olmadığı - İhalede Ne Suretle Fesadın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunda Müşteki Borçludan Delillerinin Sorulması Gerektiği )"
133Y12.HD29.9.2009E. 2009/8408 K. 2009/17394"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )
İHALANİN FESHİ NEDENİ ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )"
133Y12.HD21.12.2009E. 2009/17566 K. 2009/25695"İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ ( Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili - Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI VEYA YENİDEN İHALE YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan İİK 134. Maddesine Göre Açılmış İhalenin Feshi Davasının Görülmesine Engel Teşkil Etmediği - İcra Mahkemesince İstemin Reddi Gerektiği )"
133Y12.HD25.2.2010E. 2009/22181 K. 2010/4318"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshedilmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ZARAR VE TEMERRÜT FAİZİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ESASLI HATA ( İhaleye Girip Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Konumu Kazanan Davacının İhale Olunan Aracın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşürüldüğü Gerekçesiyle Açtığı İhalenin Feshi İstemi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
133Y12.HD27.4.2010E. 2010/8073 K. 2010/10553"İHALENİN FESHİ ( Alıcının Yapılan 1. İhalede Sürdüğü Peyden Daha Sonra Yapılan İhalede Daha Az Sürmesi/İyiniyetle Bağdaşmayacağı - İhaleye Fesat Karıştırıldığının Kanıtı Olduğu/Fesih Kararı Verilmesi Gereği )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Üzerine Düşme Kararı Verilip Taşınmazın İİK. Md. 133'e Göre İhalesinin Yapıldığı - Feshi İstenen Bu İhalede İlk İhalede Teklif Ettiği Bedelin Çok Altında Teklifte Bulunana Satış Memurluğunca İhalenin Yapılması )"
133Y12.HD1.7.2011E. 2010/31565 K. 2011/13908"SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEYEN ŞİKAYETÇİ (Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
TANIK DİNLEME (Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI (Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
133Y12.HD12.7.2011E. 2011/111 K. 2011/15571"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmeli Üçüncü Kişi Şikayetçinin Alacağının Öncelikli Alacak Olduğunun Tesbiti Halinde Alıcı ya da Tesbit Edilen ya da Ödenmesi Gereken İhale Bedelini Yatırması İçin Bir Muhtıra Gönderilmeli Oluşacak Sonuca Göre İ.İ.K.nun 133. Md. Şartları Değerlendirileceği )
SATIŞIN ALACAĞI MAHSUBEN YAPILACAĞI GEREKÇESİ İLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Üçüncü Kişinin Başvurusu İhalenin Feshi Nedenlerinden Olmadığı - Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenerek Karar Verileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satışın Alacağı Mahsuben Yapılacağı Gerekçesi İle - Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmeli 3. Kişi Şikayetçinin Alacağının Öncelikli Alacak Olduğunun Tesbiti Halinde Alıcı ya da Tesbit Edilen ya da Ödenmesi Gereken İhale Bedelini Yatırması İçin Bir Muhtıra Gönderilerek Sonuca Göre İ.İ.K.nun 133. Md. Değerlendirileceği )
ÖNCELİKLİ ALACAK ( İhalenin Feshi İstemi - Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmeli Üçüncü Kişi Şikayetçinin Alacağının Öncelikli Alacak Olduğunun Tesbiti Halinde Alıcı ya da Tesbit Edilen ya da Ödenmesi Gereken İhale Bedelini Yatırması İçin Bir Muhtıra Gönderilmeli Sonuca Göre İ.İ.K.nun 133. Md. Şartları Değerlendirileceği )"
133Y12.HD12.7.2011E. 2011/78 K. 2011/15389"İHALENİN FESHİ ( İİK'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalelerin Feshi İçin Yasada Bir Süre Öngörülmediği - Kanunun Amacına Uygun Olarak İİK'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalelerin de Feshine İlişkin İstemlerde Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanması Gereği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İİK'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalelerin Feshi - Kanunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu)"
133Y12.HD14.7.2011E. 2010/34087 K. 2011/15633"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilip İşin Esasına Girilmemesi Halinde ve İ.İ.K.nun 118 ve 133. Md.lerine Yönelik Olarak Yapılan Şikayetlerde %10 Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilip İşin Esasına Girilmemesi Halinde ve İ.İ.K.nun 118 ve 133. Md.lerine Yönelik Olarak Yapılan Şikayetlerde %10 Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilip İşin Esasına Girilmemesi Halinde ve İ.İ.K.nun 118 ve 133. Md.lerine Yönelik Olarak Yapılan Şikayetlerde %10 Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
133Y12.HD29.9.2011E. 2011/1670 K. 2011/16940"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLULUK (İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)
SATIŞ KARARINA DAYALI İHALE (İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumluluk - İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)
ŞİKAYET (İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumluluk - İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)"
133Y12.HD18.11.2011E. 2011/24313 K. 2011/22878"İHALENİN KALDIRILMASI ( Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle - Fesih İstemi/İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği)
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle İhalenin Kaldırıldığı)"
133Y12.HD22.11.2011E. 2011/6836 K. 2011/23583"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Bağımsız Taşınmazların Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı - Tümüne Aynı Satış Saatlerinin Ayrılıp Birlikte Satılmasının İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BAĞIMSIZ TAŞINMAZLARIN İHALE İLE SATIŞI ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı/Birlikte Satıldıkları - Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazların Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/Taşınmazların Birlikte Satıldığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )"
133Y12.HD29.11.2011E. 2011/8353 K. 2011/25196"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişinin Talep Edebileceği - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düşürülmesinin/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TAŞINMAZDA HACZİ BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Fesih Talebinde Bulunacak İlgililerden Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düştüğüne/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi/Şikayetçinin Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişi Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )"
133Y12.HD5.3.2012E. 2011/20837 K. 2012/6111"İHALENİN FESHİ (İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Yetkisinin 2004 S.K. Md.133 İle Sınırlı Olması - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA YETKİSİ (2004 S.K. Md.113 İle Sınırlı Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olup Olmadığını İnceleme Yetkisi Olmadığı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ (İcra Müdürünün İnceleme Yetkisi Olmadığı - Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)"
133Y12.HD20.6.2012E. 2012/7072 K. 2012/21596"İHALENİN FESHİ DAVASI (Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Borçluların Şikayet Nedenlerinin Mahkemece Tam Olarak Değerlendirilmediği - Borçlulardan Birinin Ölü Olduğunun Kararda Gözetileceği )
BORÇLULARDAN BİRİNİN ÖLÜ OLMASI (Yerel Mahkece Hükümde Gözetilmesi Gereği/Borçluların Şikayet Nedenlerinin Tam Olarak Değerlendirilmediği - Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Ususüz Tebliğ Edildiğinden Bahisle İhalenin Feshi Talebi )"
133Y12.HD21.6.2012E. 2012/5670 K. 2012/21865"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Birden Fazla Alacaklı/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/2004 S.K.133 M. Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
İHALE BEDELİ (Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatırması Gerektiğinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İhalenin Feshi Davası - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatıramayacağı )"
133Y12.HD27.6.2012E. 2012/8048 K. 2012/22682"İHALENİN FESHİ ( İcra İflas Kanunu 133. Maddesine Göre İşlem Yapılmış Olmasının 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - İcra İflas Kanunun 133 VE 134. Maddelerindeki Fesih Nedenlerinin ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN FARKLI NEDENLERE DAYANMASI ( Hukuki Sonuçları Farklı Olduğundan Birbirinin Yargılamasına Engel Teşkil Etmediği - İcra İflas Kanunun 133 ve 134. Maddelerindeki Fesih Nedenleri ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )"
133Y12.HD28.6.2012E. 2012/7936 K. 2012/23027"TAŞINMAZ İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı/Şikayetçinin Hukuki Yararının Bulunduğu - Mahkemece Esasa Girileceği )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMIŞ OLMASI (İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshine Dair Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu - Taşınmaz İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle İhalenin Feshi Davası/Hukuki Yarar )
ŞİKAYETÇİNİN HUKUKİ YARARI BULUNMASI (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı ve İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olduğu/Davacının Hukuki Yararının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Mahkeme Hükmünde Bulunması Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi Davası )"
133Y12.HD28.6.2012E. 2012/8525 K. 2012/23017"İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlunun İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açmış Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece İşin Esasa Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜRE (Borçlunun İhalenin Feshi Davasının Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/7 Günlük Süre )
SÜREAŞIMI BULUNMAMASI (Mahkemece Gözetileceği - Davanın İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede Açılmış Olduğu )"
133Y12.HD15.1.2013E. 2012/24411 K. 2013/490"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLULUK ( 2004 S.K. Md.133'de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale - İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )
İHALE USULÜ ( 2004 S.K. Md.133'de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale - İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )
RÜÇHANLI ALACAK ( İhale Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Aşmasının Zorunlu Olduğu )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ ( 2004 S.K. Md.133'de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale - İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )"
133Y12.HD18.3.2013E. 2013/2352 K. 2013/9807"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacaklı Tarafından Taşınmazın Satışına Yönelik Herhangi Bir Talepte Bulunmadığı Halde İcra Müdürlüğünce Resen Satış Kararı Verilerek İhale Gerçekleştirildiği İddiası - Alacaklının Talebi Olduğu/Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer Fesih Nedenleri İncelenerek Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN SATIŞINA YÖNELİK TALEP OLMADIĞI İDDİASI ( İhalenin Feshi Talebi/Satışın İlan Edildiği Gazetenin İcra Dosyasında Olmadığı İddiası - Alacaklının Talebi Doğrultusunda İcra Müdürlüğünce Satışa Karar Verildiği/Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer Fesih Nedenleri İnceleneceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE RESEN SATIŞ KARARI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Alacaklının Talebi İle İpotekli Taşınmazla İlgili Kendilerine Satış Günü Verilerek Satış Hazırlıklarına Başlanmasını Talep Ettiği ve İcra Müdürlüğünce Talep Doğrultusunda Karar Verildiği - Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer Fesih Nedenleri İnceleneceği )"
133Y12.HD13.6.2013E. 2013/14728 K. 2013/22318"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edileceği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )
SATIŞ İŞLEMİNDE İLAN YAPILMASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edilmesi Gerektiği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Resen İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi Davası/Basın İlan Kurumuna Müzekkere Yazılarak Satış İlanının 1. Artırma Tarihinden 1 Ay Önce Yapıldığı - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )"
133Y12.HD9.7.2013E. 201318403 K. 2013/25744"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğu - 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğundan 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )
İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILMASI ( Buna İlişkin Hususlar 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olup Bu Madde Kapsamında Değerlendirileceğinden 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )"
133Y12.HD14.1.2014E. 2013/34291 K. 2014/381"İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İhalenin Feshine Karar Verildiği/Karar Kesinleşmeden Alacaklının Talebiyle Satışın Gerçekleştirildiği - Talebin Usule Uygun ve Geçerli Bir Satış Talebi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshedileceği )
İHALENİN FESHİ KARARI KESİNLEŞMEDEN YENİDEN SATIŞ TALEBİNDE BULUNULMASI ( Satışın Gerkeçleştiği - Talebin Usule Uygun ve Geçerli Bir Satış Talebi Olarak Kabul Edilemeyeceği/İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
GEÇERSİZ SATIŞ TALEBİNE DAYANILARAK SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İhalenin Feshine Karar Verildiği - Karar Kesinleşmeden Alacaklının Talebiyle Satışın Gerçekleştirildiği/Geçersiz Satış Talebine Dayanan İhalenin Feshedileceği )
ŞİKAYET ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İhalenin Feshine Karar Verildiği/Karar Kesinleşmeden Alacaklının Talebiyle Satışın Gerçekleştirildiği - Geçersiz Satış Talebine Dayanan İhalenin Feshedileceği/Şikayetin Kabul Edileceği )"
133Y12.HD21.10.2014E. 2014/20150 K. 2014/24444"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı/İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yatırmadığı - Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu/Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ HÜKMÜNDEN İKİ KEZ İŞLEM YAPILAMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı - İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yapılmadığı/Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu - Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"

Madde 134

AMK

134AMK22.11.2012E. 2012/68 K. 2012/182""

YARGITAY

134YİBGK16.5.1934E. 1934/30 K. 1934/10"ARTIRMA EKSİLTME ( İlan Örneği Tebliğ Edilmemiş Kişilerin İhalenin Bozulması İçin Şikayetleri - Sürenin Başlangıcı )
ŞİKAYET ( Artırma İlan Örneği Tebliğ Edilmemiş Kişilerin İhalenin Bozulması İçin - Sürenin Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Artırma İlan Örneği Tebliğ Edilmemiş Kişilerin İhalenin Bozulması İçin Şikayetleri )
İHALENİN BOZULMASI İSTEĞİYLE YAPILAN ŞİKAYET ( İlan Örneği Tebliğ Edilmemiş Kişilerin - Sürenin Başlangıcı )"
134YİBGK20.2.1946E. 1945/12 K. 1946/5"EMNİYET SANDIĞINA REHNEDİLMİŞ TAŞINMAZ ( İhale ile Satıma İlişkin Kararların Temyizinin Olanaksız Olması )
İHALE İLE SATIMA İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZ OLUNAMAMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİNİN OLANAKLI OLMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İCRA TETKİK MERCİİ TARAFINDAN YAPILAN İHALE ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
ŞİKAYET YOLUNUN KAPALI OLMASI ( İcra Tetkik Mercii Tarafından Yapılan İhaleye Karşı )"
134YİBGK24.6.1953E. 1952/14 K. 1953/6"YETKİ ( Devlete Karşı Tazminat Davası )
CEBRİ İHALE ( Kamu Tasarrufu Niteliği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Cebri İhalenin Hukuksal Niteliği )
DEVLETE KARŞI TAZMİNAT DAVASI ( Yetki )
KAMUSAL NİTELİKLİ İŞLEM ( Cebri İhale )"
134Y12.HD28.12.1964E. 1964/14743 K. 1964/15379"TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILMA ( Yeniden Girme )
TAŞINMAZA YENİDEN GİRMENİN CEZASI ( Zorla Çıkarıldıktan Sonra )"
134Y12.HD16.12.1968E. 1968/11707 K. 1968/11943"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Yargılamanın Yenilenmesi )"
134Y12.HD10.9.1971E. 1970/8640 K. 1971/8602"İHALEDE TELLALLIK GÖREVİNİN ODACIYA VERİLMESİ
TELLAL SEÇİMİ ( Odacının )"
134Y12.HD28.12.1971E. 1971/12614 K. 1971/13374"KORUYUCU ÖNLEMLERİN İCRA TAKİBİNE ETKİSİ ( İflas Davası Sırasında )
KORUYUCU ÖNLEMLERİN ALINMIŞ OLMASI, BAŞLAMIŞ İCRA TAKİBİNİ ETKİLEMEZ"
134Y4.HD23.2.1973E. 1972/7042 K. 1973/1910"CEBRİ İCRA YOLUYLA İHALE ( Mülkiyetin Alıcıya Geçeceği )
NEFİ VE HASARIN ALICIYA GEÇMESİ ( İhale Anında )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Zamanaşımının İşlemeye Başlaması Tarihi )"
134Y12.HD30.11.1973E. 1972/11024 K. 1973/10740"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış Şartnamesinde Bir Oda Noksan Gösterilmesi )
ŞARTNAMEDE SATIŞI OLUMSUZ ETKİLEYECEK HUSUSLAR ( Bir Oda Noksan Gösterilmesi )"
134Y4.HD3.10.1975E. 1975/5777 K. 1975/10485"İHALE ( Mülkiyetin Muhtesat ve Teferruatla Birlikte Alıcıya Geçmesi )
GAYRİMENKULÜN İHALESİ ( Mülkiyetin İhaleyle Geçmesi )
SATILANDA EKİLİ ÜRÜN ( İhaleyle Birlikte Alıcıya Geçmesi )"
134Y12.HD30.12.1975E. 1975/11670 K. 1975/11541"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Giren Kişi Ne Kadar Arttırabileceğini Önceden Tasarladığı Türk Parası Meblağına Karşılık Teminat Akçesini ve Dövizi Transfer Ederek Yetkili Bir Bankaya Depo Etmesi )
TÜRK PARASININ KORUNMASI ( Hariçte Mukim Şahısları Türkiye'de Taşınmaz ve Ayni Hakları Satın Almak-İnşaa ve Tevzi Etmek için Gerekli Meblağı Hariçten Döviz Olarak Getirerek Satması )
KAMU DÜZENİ ( Bununla İlgili Tebliğin Emredici Hükmünün Mercice Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
RESEN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI ( Kamu Düzeni ile İlgili Tebliğin Emredici Hükmünün Mercice Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD24.5.1976E. 1976/4346 K. 1976/6550"İHALENİN FESHİ ( Karşı Tarafın Yanlış Gösterilmesi )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE KARŞI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ
ŞİKAYETİN AMACI"
134Y12.HD26.10.1978E. 1978/9130 K. 1978/8648"İLAN SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN ARTIRMA"
134Y12.HD5.3.1979E. 1979/1471 K. 1979/1760"PAZARLIKLA SATIŞIN FESHİNDE GÖREV
PAZARLIKLA SATIŞIN FESİH TALEBİ ( Tapu Kaydına Dayanarak Satın Alan Üçüncü Kişiler )
SÜRE ( Pazarlıkla Satışın Fesih Talebi )"
134Y12.HD26.4.1979E. 1979/3237 K. 1979/3805"İHALENİN KALDIRILMASI ( İhalenin Feshi Talebinin Sonuçlanmasına Gerek Olmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALE BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Zamanında Ödenmemesi )"
134Y12.HD20.9.1979E. 1979/8137 K. 1979/7021"GÖREV ( Pazarlıkla Satışın Feshi )
PAZARLIKLA SATIŞIN FESHİ ( Görev )
CEBRİ MÜZAYEDE ( Pazarlıkla Satışın Feshi )
ŞİKAYETİN KESİN HÜKÜMDEN SONRA İNCELENMESİ TALEBİ"
134YHGK12.12.1979E. 1978/12-319 K. 1979/1557"SATIŞ GÜNÜNÜN PAYDAŞA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi-Taşınmazın Takdir Edilmiş Kıymetinden Fazlaya Satılması )
İHALENİN FESHİ ( Satış Gününün Paydaşa Tebliğ Edilmemesi-Taşınmazın Takdir Edilmiş Kıymetinden Fazlaya Satılması )
TAŞINMAZIN TAKDİR EDİLEN KIYMETİNDEN FAZLAYA SATILMASI ( Satış Gününün Paydaşa Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshini Gerektirip Gerektirmemesi )"
134YHGK22.2.1980E. 1978/12-304 K. 1980/1358"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Vaktinden Önce Bitirilmesi ve Satış Memurunca Teminatın Alınmayıp Bazı Kişilerin Katılımına Engel Olunması )
İHALENİN VAKTİNDEN ÖNCE BİTİRİLMESİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞ MEMURUNCA PARA TEMİNATININ ALINMAMASI ( İhalenin Feshi )
BAZI KİŞİLERİN İHALEYE KATILMASININ ENGELLENMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y4.HD25.3.1980E. 1980/1383 K. 1980/3932"CEBRİ İHALE YOLUYLA TAŞINMAZIN SATIŞI ( Kamusal Nitelikli İşlem Olması )
TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Cebri İhale Yoluyla )
YARAR VE ZARAR ( Cebri İhale Yoluyla Satılan Taşınmazlarda )
ALIM SATIM ( Cebren Satılan Taşınmazlar İçin Alım Satım Hükümleri Uygulanmaz )
HAKSIZ İKTİSAP ( Cebri İcrayla Satılan Taşınmazın Devrine Kadar Geçen Sürede )"
134Y12.HD5.5.1980E. 1980/2314 K. 1980/4155"İŞTİRAK HALİNDEKİ HİSSELERİN SATIŞI ( İcra Memurunun Hisselerin Satışının Ne Şekilde Yapılacağını Merciiden Sormamış Olması )
SATIŞIN FESHİ ( İcra Memurunun İştirak Halindeki Hisselerin Satışının Ne Şekilde Yapılacağını Merciiden Sormamış Olması )
İCRA MEMURUNUN SORUMLULUĞU ( İştirak Halindeki Hisselerin Satışının Ne Şekilde Yapılacağını Merciiden Sormasının Gerekmesi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş Veya Hata ve İhaledeki Fesada Bilahare Vakıf Olunmuş İse Şikayet Müddetinin İttila Tarihinden Başlaması )
KANUNA MUHALEFET NEDENİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilen İlgililer İçin Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlaması )"
134Y12.HD22.1.1981E. 1980/9478 K. 1981/532"İHALENİN BOZULMASI ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )
İHALEDE SORUMLULUK ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )"
134YHGK27.11.1981E. 1980/12-3074 K. 1981/770"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı ve Kıymet Takdir Raporlarının Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANI ( Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Sayılması )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Sayılması )
İLANEN TEBLİGAT ( Evrakın Bir Örneğinin Tebliği Yaptıran Kazai Merciin Divanhanesine Asılmasının Gerekmesi )"
134YHGK7.4.1982E. 1979/12-1742 K. 1982/346"İHALENİN FESHİ ( Hissedarlara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
HİSSEDARLARA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLE BORÇ VE FER'İLERİNİN KARŞILANMASI ( Diğer Taşınmazların Satışının Yapılmaması )"
134YHGK16.6.1982E. 1982/360 K. 1982/592"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçilerin Menfaatleri Muhtemel Olmadığından İstemlerinin Reddi )
ŞİKAYETÇİLERİN ALACAKLARININ MASAYA YATIRILMASI ( Şikayetçilerin Bu Alacaklarını Masadan Almalarına Engel Olmaması )"
134YHGK24.11.1982E. 1981/12-782 K. 1982/912"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanında Üç Parsel Gayrımenkulün Aynı Gün ve Saatte Satılacağının Gösterilmesi Talebi Azaltıcı Nitelikte Olması )
TALEBİ AZALTICI İLAN ( Satış İlanında Üç Parsel Gayrımenkulün Aynı Gün ve Saatte Satılacağının Gösterilmesi )
SATIŞ İLANI ( İlanda Taşınmazların Aynı Anda ve Birlikte Satılacağının Gösterilmesi Talebi Azaltıcı Nitelikte Sayılması )
İLANA RAĞMEN SATIŞIN AYRI AYRI SAATLERDE YAPILMASI ( Talebi Azaltıcı Niteliğine Etkili Olmadığı Gibi Satış İlanına Aykırı İşlem Yapıldığının Kabulü )"
134Y15.HD23.2.1984E. 1984/54 K. 1984/545"İLGİLİ KİŞİLER ( İhalenin Feshini Talep Edebilecek )
İHALENİN FESHİ ( İlgili Kişilerin Talep Edebileceği )
MENKUL MALLARDA SATIŞIN TEKEMMÜLÜ ( Teslim )"
134Y12.HD14.1.1986E. 1985/6448 K. 1986/103"SÜRE ( Taşınmaz Satışında İkinci Artırma )
İKİNCİ ARTIRMANIN ZAMANI ( Taşınmaz Satışı )"
134Y12.HD16.1.1986E. 1985/15323 K. 1986/351"BORÇLUYA BİLDİRİM ( Taşınmaz Malların Satış İlanı )
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI ( Borçluya Gönderilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Gönderilmemesi )"
134Y12.HD16.1.1986E. 1985/6624 K. 1986/305"İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Peşin Yerine Çek ya da Teminat Mektubu Verilmesi )
İHALE BEDELİ YERİNE ÇEK YA DA TEMİNAT MEKTUBU VERİLEMEMESİ"
134Y12.HD16.1.1986E. 1985/6679 K. 1986/332"İHALENİN FESHİ ( İflas Etmiş Şirketin Ortağı )
İFLAS ETMİŞ ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ İSTEYEMEMESİ"
134Y12.HD27.1.1986E. 1985/6499 K. 1986/737"İHALENİN FESHİ ( Artırma Tutanağında İhalenin Başlama Saatinin Gösterilmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Dört Taşınmazın Birlikte Satışa Çıkarılması )"
134Y12.HD4.2.1986E. 1985/7178 K. 1986/1198"İHALENİN FESHİ ( Satışa Çıkarılan Taşınmazın İmar Durumu )
SATIŞ İLANI VE ARTIRMA ŞARTNAMESİNDE GÖSTERİLECEK ÖZELLİKLER"
134Y12.HD11.2.1986E. 1986/915 K. 1986/1528"SATIŞ İLANININ BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )"
134Y12.HD12.2.1986E. 1986/19 K. 1986/1539"SÜRE ( İki İhale Arasında )
İKİ İHALE ARASINDAKİ SÜRE ( Uyulması Zorunluğu )
SATIŞ İLANI ( İki İhale Arasındaki Sürenin Belirtilmesi )
İHALENİN FESHİ ( İki İhale Arasındaki Süre )"
134Y12.HD13.2.1986E. 1985/8153 K. 1986/1637"İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatmaması )
SATIŞ BEDELİNİN SÜRESİNDE YATMAMASI ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İhalede Satış Bedelinin Yatması )"
134Y12.HD24.2.1986E. 1985/7958 K. 1986/2055"SATIŞ İLANININ BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )
SATIŞ İLANININ KÖY MUHTARINA TEBLİĞİ ( Geçersiz Tebligat )"
134Y12.HD5.3.1986E. 1986/2088 K. 1986/2482"SATIŞ İLANI İÇİN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( Borçluya )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanı İçin Bildirim Yapılmaması )"
134Y12.HD10.3.1986E. 1985/8984 K. 1986/2588"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Mahkeme Askısına Asılmaması )
SATIŞ İLANININ GÖNDERİLMEMESİ ( Tapu Sicilinde Adresi Olmayanlar )
İCRA MEMURLUĞUNUN SATIŞ İLANINDA GÖREVLERİ"
134Y12.HD17.4.1986E. 1985/10082 K. 1986/4511"DEĞER TAKDİRİNE İLİŞKİN TUTANAĞIN TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
SATIŞ İLANI ( Köy ve Belediye Tellalı İle )"
134Y12.HD13.5.1986E. 1985/10932 K. 1986/5653"GÖREV ( İcra Memurunun Satışta )
İHALEDE BİRDEN FAZLA MALIN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMASI
İHALENİN FESHİ ( Taşınır Malların Birlikte Satışa Çıkarılması )"
134Y12.HD3.6.1986E. 1985/13134 K. 1986/6648"İHALENİN FESHİ ( İlan Yolu İle Yapılan Bildirimin İlan Yerine Asılmaması )
BİLDİRİMİN İLAN YOLU İLE YAPILMASI ( Belgenin İlam Yerine Asılması )
İHALEDE FESADA ITTILANIN TESBİTİ"
134Y12.HD23.6.1986E. 1985/12678 K. 1986/7179"İHALENİN FESHİ ( Ev Eşyası ve Kamyonun Birlikte Satılması )
İHALEDE AYNI TÜRDEKİ EŞYALAR BİRARADA SATIŞA ÇIKARILABİLİR"
134Y12.HD3.7.1986E. 1985/13457 K. 1986/7562"TAŞINMAZLARIN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMASI ( Aynı Gün ve Saatte )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazların Birlikte Satılması )
İHALENİN FESHİ ( İlan Edilen Saatten Önce Sonuçlandırma )"
134Y12.HD23.10.1986E. 1986/679 K. 1986/11067"İHALENİN FESHİ ( Taşınır Mal Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )
TAŞINIR MAL SATIMINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER"
134Y12.HD22.1.1987E. 1986/5175 K. 1987/493"İHALEYE FESAT KARIŞTIĞI ŞİKAYETİ ( İhale Üzerinde Kalan Kişi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Üzerinde Kalan Kişinin Fesat Şikayeti )"
134Y12.HD29.1.1987E. 1986/16017 K. 1987/906"İHALENİN FESHİ ( Masa Mallarının Satışında )
İHALENİN FESHİ ( Müflisin Fesih Talebi Hakkı )
MÜFLİSİN İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI"
134Y12.HD29.1.1987E. 1986/5731 K. 1987/897"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İhalenin Feshinde Görevli Mahkeme )"
134Y12.HD30.3.1987E. 1986/15442 K. 1987/4252"TAŞINMAZIN SATIŞ DUYURUSU ( Yüksek Değerli )
İHALENİN FESHİ ( Yüksek Değerli Taşınmazın Satış Duyurusu )
İHALENİN FESHİ ( Duyurudaki Satış Saatlerına Uymamak )"
134Y12.HD30.3.1987E. 1987/2304 K. 1987/4250"İHALENİN FESHİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
İHALEDE ARTIRMA BEDELİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanması )"
134Y12.HD31.3.1987E. 1987/1638 K. 1987/4487"GÖREV ( Paydaşlığın Giderilmesine İlişkin Şikayet )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme )
İHALENİN FESHİ ( Paydaşlığın Giderilmesinde )"
134Y12.HD2.4.1987E. 1986/8659 K. 1987/4645"İHALE SAATININ SONA ERMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
İHALEYE SON VERİLMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
SÜRE ( İki İhale Arasında )
İHALENİN FESHİ ( İki İhale Arasındaki Süreye Uymamak )"
134Y12.HD8.4.1987E. 1987/2795 K. 1987/4964"İHALENİN FESHİ ( Tellalın Yokluğunda Yapılan )
TELLALIN YOKLUĞUNDAKİ İŞLEMLERİN GEÇERSİZLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Birinci İhale Gerçekleşmemiş Sayılırsa İkincide İşlem Tamamlanamaz )
İHALENİN GERÇEKLEŞMEMİŞ SAYILMASI ( Tellalın Yokluğu )"
134Y12.HD16.4.1987E. 1986/14148 K. 1987/5377"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Usulsüz Tebligat )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA USULSÜZ TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmemesi )"
134Y12.HD20.4.1987E. 1986/8307 K. 1987/5531"İHALENİN FESHİ ( Yüksek Değerli Taşınmazın Satış İlanının Yerel Gazetede Yapılması )
İHALENİN FESHİ ( İki Ayrı Taşınmazın Aynı Gün ve Saatte Satışa Çıkarılması )"
134Y12.HD27.4.1987E. 1986/9376 K. 1987/5752"İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Paydaşa Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ SATIŞ DUYURUSUNUN BİLDİRİLMESİ GEREKENLER"
134Y12.HD9.10.1987E. 1986/13562 K. 1987/9965"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( İhalenin Feshi )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİ ( Görevli Mahkeme )"
134Y4.HD3.12.1987E. 1987/8658 K. 1987/8882"İHALENİN FESHİ ( İzalei Şuyu İlamına İstinaden Yapılan )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhalenin Feshi Davasında Alıcı ve Paydaşlar )
DAVANIN TEVCİHİ ( İhalenin Feshinde Alıcıya )
MEHİL VERİLMESİ ( Tevcih İçin Süre Verilmeden Dava Husumetten Reddedilemez )
HUSUMET ( Davanın Diğer Dava Arkadaşına Tevcihi İçin Mehil Verilmelidir )"
134Y12.HD26.1.1988E. 1987/14181 K. 1988/440"İHALENİN FESHİ ( İpotek Sahibinin Satın Alıp Kısmi Ödeme Yapması )
İPOTEK SAHİBİNİN İHALEDE TAŞINMAZI ALIP KISMİ ÖDEME YAPMASI
İHALENİN İPOTEK SAHİBİ ALACAKLIYA YAPILMASI ( kISMİ öDEME )"
134Y12.HD4.2.1988E. 1987/2634 K. 1988/943"İHALE ( Birden Çok Taşınmazın Birlikte )
İHALE İLANININ GAZETEDE YAPILIP YAPILMAMA KARARI
İHALENİN FESHİ ( Fesat İddiasında Şahit Dinlenilmesinden Kaçınma )
İHALENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİNİN GÖSTERİLMESİ"
134Y12.HD17.2.1988E. 1987/13505 K. 1988/1634"İHALENİN FESHİ ( Hisseli Taşınmazın Tamamının Satılması )
HİSSELİ TAŞINMAZIN TAMAMININ SATILMASI ( İlan Edilmiş ve İtirazda Bulunulmamış )"
134Y12.HD24.2.1988E. 1988/1030 K. 1988/2012"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Usulsüz Tebligat )
BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Merciin Divanhanesinde Talikin Yerine Getirilmemesi )
TEBLİGAT ( Borçlunun Akit Tablosundaki Adresi )"
134Y12.HD9.5.1988E. 1988/2490 K. 1988/6164"İHALENİN FESHİ ( Dört Taşınmazın Aynı Gün ve Saatte Satılması )
TAŞINMAZLARIN AYNI GÜN VE SAATTE SATILMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD25.5.1988E. 1988/4160 K. 1988/6674"TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN SATIŞ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Takip Kesinleşmeden Yapılan Satış )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Ödeme Emrinin Usulsuz Tebliği )"
134Y12.HD22.9.1988E. 1988/7556 K. 1988/10209"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın İlanda KDV'ye Tabi Olarak Bildirilmesi )
TAŞINMAZIN İLANDA KDV'YE TABİ OLARAK BİLDİRİLMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD18.1.1989E. 1988/13964 K. 1989/321"İHALENİN FESHİ ( Şartnamenin İhale Tarihinden İtibaren Görülebileceği )
İFLAS İDARESİNİN SATIŞ İLANI ( Alacaklılara Satış Gününün Bildirilmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Alacaklılara Satış Gününün Bildirilmemesi )
İLANIN BÜYÜK ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ ( Yorumu )"
134Y12.HD19.1.1989E. 1988/4101 K. 1989/544"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliği Zorunluluğu )"
134Y12.HD26.1.1989E. 1988/4550 K. 1989/884"İHALENİN FESHİ TALEBİNDEN FERAGAT ( Müdahil Talebinin İncelemeyeceği
FERAGAT ( İhalenin Feshi Talebinden )
FERİ MÜDAHİL ( İhalenin Feshini Talepte )"
134Y12.HD2.2.1989E. 1988/5961 K. 1989/1390"GÖREV ( Taşınmaz İhalelerine İlişkin Uyuşmazlık )
TAŞINMAZ İHALELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV"
134YHGK15.3.1989E. 1989/12-69 K. 1989/155"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Fiilen Katılmadan Dilekçe İle Başvuruya Dayanılarak Taşınmazın Başvuru Sahibine İhale Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılması )
DİLEKÇE İLE İHALEYE KATILMA ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılmasının Gerekmesi Nedeniyle Dilekçe İle Başvuruda Bulunana İhalenin Yapılmasının Yanlışlığı )"
134Y12.HD23.3.1989E. 1988/2784 K. 1989/4084"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışının Düşük Tirajlı Gazetede İlanı )
TAŞINMAZ SATIŞININ DÜŞÜK TİRAJLI GAZETEDE İLANI ( İhalenin Feshi )
TAŞINMAZ DEĞERİNE İTİRAZ ETMEYEN BORÇLU ( Usulsüz İlan Sebebiyle İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD29.3.1989E. 1989/3170 K. 1989/4373"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Evsafında Hata )
TAŞINMAZIN EVSAFINDA HATA ( İhalenin Feshi )"
134YHGK24.1.1990E. 1989/12-554 K. 1990/12"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı İçeriğine Karşın Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması Nedeniyle )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( İhalenin Artırma Bedelinin Satış İsteyenin Alacağı İle Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesine Rağmen Bu Şartların Yerine Getirilmemesi )
RÜÇHANLI ALACAK ( Davacı Bankanın İpotek Altına Alınmış Alacağının Alacağının İhale İle Sağlanamamış Olması )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhalenin Kanunda Yazılı Şartlarda Yapılmamış Olması Nedeniyle )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığını Öğrenme Tarihinden Başlaması )"
134Y12.HD25.1.1990E. 1989/7549 K. 1990/296"İHALE KARARININ İCRA MÜDÜRÜNCE KALDIRILMASI
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Geç Ödenmesi )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ VERGİ BORCU"
134Y12.HD7.2.1990E. 1990/211 K. 1990/819"ALACAKLININ KIYMET TAKDİRİ İTİRAZINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçluya Hak Bahşetmez )
İHALENİN FESHİ ( Zarar Unsurunun Mevcudiyeti )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Temlik Edildiğinin Borçluya Bildirilmemesi )"
134YHGK7.2.1990E. 1989/12-673 K. 1990/60"İHALENİN FESHİ ( Teminat Alınmadan İhaleye Sokulmama Durumunun Yasaya Uygun Olması )
TEMİNAT ( Teminat Alınmadan İhaleye Sokulmama Durumunun Yasaya Uygun Olması )
TANIK BEYANLARI ( Satış Zaptında İmzası Bulunanların Satışın Normal Şartlar Altında Yapıldığını Bildirmeleri )"
134Y12.HD9.2.1990E. 1989/7550 K. 1990/930"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebinin Reddini )
PARA CEZASI ( İcra Müdürünün İşlemini Şikayette )"
134Y12.HD12.2.1990E. 1989/7978 K. 1990/1038"SÜRE ( İhalenin Feshi Talebinde )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Süre )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN SÜREDEN REDDİNDE PARA CEZASI
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Süreden Reddinde )
İHALENİN FESHİ TALEBİNDE SÜRE"
134Y12.HD13.2.1990E. 1989/7932 K. 1990/1138"İHALENİN FESHİ ( Tapu Kaydında Mükellefiyetler Listesinin Düzenlenmemesi )
TAPU KAYDINDA MÜKELLEFİYETLER LİSTESİNİN DÜZENLENMEMESİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞA TEMİNATSIZ KATILMA ( İpoteğin Varlığı ve Değeri )
İPOTEK ( Satışa Teminatsız Katılma )"
134Y12.HD19.2.1990E. 1989/8371 K. 1990/1364"SÜRE ( İhalenin Feshi Talebinde )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Süre )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN SÜREDEN REDDİNDE PARA CEZASI
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Süreden Reddinde )"
134Y12.HD20.2.1990E. 1989/7678 K. 1990/1426"İHALENİN FESHİ ( Fesat İddiası ile İlgili Tanıkların Dinlenilmemesi )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Tanıkların Dinlenilmesi Zorunluluğu )
TANIK DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU ( İhaleye Fesat Karıştırılması )"
134Y15.HD3.4.1990E. 1989/4763 K. 1990/1551"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Görev Alanına Girdiği )
GAYRİMENKUL İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Gayrimenkul İhalesinin Feshi Davasında )"
134Y12.HD14.5.1990E. 1990/5026 K. 1990/5586"İHALENİN FESHİ ( Satışın Arefe Günü Yapılması )
SATIŞIN ARİFE GÜNÜ YAPILMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD11.6.1990E. 1990/297 K. 1990/7195"SÜRE ( İhalenin Feshi Talebinde İlk Duruşmanın Yapılmasında )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İlk Duruşmanın Yapılmasında Süre )"
134Y12.HD28.6.1990E. 1990/1242 K. 1990/8139"BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )"
134Y12.HD21.9.1990E. 1990/7424 K. 1990/8874"SÜRE ( Taşınmazın Değerini Etkileyen Değişiklikte Yeniden Takdir )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKTE YENİDEN TAKDİR ( Süre )
YENİDEN DEĞER TAKDİRİ ( Binaya Üç Kat Eklenmesi )"
134Y12.HD24.9.1990E. 1990/9073 K. 1990/8961"RESMİ TATİLDE İHALE YAPILMASI
İHALE ( Resmi Tatilde Yapılan )"
134Y12.HD21.11.1990E. 1990/12201 K. 1990/11885"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulunmaması )
İHALE SIRASINDA TELLAL BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD8.2.1991E. 1991/662 K. 1991/1443"İHALENİN FESHİ ( Taraflar Gelmese de Merciin Gereken Kararı Vermesi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi Karşısında Merciin Karar Verme Mecburiyeti )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Tarafların Duruşmaya Gelmemesi )"
134Y12.HD13.2.1991E. 1990/13264 K. 1991/1683"İHALE ÖNCESİ SATIŞIN DURDURULMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Öncesi Satışın Durdurulması )"
134Y12.HD14.2.1991E. 1990/8597 K. 1991/1701"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE BULUNMASI ( İstinabe Yoluyla Satış )
İSTİNABE YOLUYLA SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Yerde Bulunması )
ARTIRMA VE İHALE UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV
GÖREV ( Artırma ve İhale Uyuşmazlıklarında )"
134YHGK24.4.1991E. 1991/12-98 K. 1991/210"İHALENİN FESHİ ( İhale İle Satılan Konutların KDV'ye Tabi Olmadığı Halde Bunun Satış İlanına Geçirilmemesi )
SATIŞ İLANI ( İhale İle Satılan Konutların KDV'ye Tabi Olmadığı Halde Bunun Satış İlanına Geçirilmemesinin Talebi ve Talibi Menfi Yönde Etkilemesi )
GAZETE İLE SATIŞ İLANI ( İhale İle Satılan Konutların KDV'ye Tabi Olmadığı Halde Bunun Satış İlanına Geçirilmemesinin Talebi ve Talibi Menfi Yönde Etkilemesi )"
134Y12.HD28.5.1991E. 1991/2563 K. 1991/6803"İHALENİN FESHİ ( Haciz Koyan Hazinenin Talebi )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK OLANLAR
HAZİNENİN iHALENİN FESHİNİ DAVA ETMESİ"
134Y4.HD1.7.1991E. 1991/6836 K. 1991/6553"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİKTEN SONRA SATIŞ YAPILMASI ( Usulsüz Olması ve İhalenin Feshi Sonucunu Doğurması )"
134Y12.HD2.12.1991E. 1991/5115 K. 1991/12593"HACZEDİLMEZLİK ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Haczedilmezlik Sebebine Dayanarak )"
134Y12.HD12.2.1992E. 1991/7043 K. 1992/1286"İHALENİN FESHİ ( Tetkik Merciinin Duruşma Yapma Mecburiyeti )
BİRLİK ARZETMEYEN MALLARIN BİRLİKTE SATILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALE ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLARIN EKSİKLİĞİ"
134Y12.HD19.6.1992E. 1992/15375 K. 1992/8430"İHALENİN FESHİ ( İhale Sırasında Kavga Çıkması ve Katılımcıların Engellenmesi )
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN ENGELLENMESİ
İHALE SIRASINDA KAVGA ÇIKMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
134Y12.HD18.9.1992E. 1992/3257 K. 1992/10486"İHALENİN FESHİNİ İSTEMEYE YETKİLİ KİŞİLER
ŞİKAYET ( İhalenin Feshini İsteyebilecek Olanlar )"
134Y12.HD24.9.1992E. 1992/3602 K. 1992/10731"ARTIRMAYA HAZIRLIK VE İHALE AŞAMALARINDA YAPILAN USULSÜZLÜKLER
İHALENİN FESHİ ( Menkul Malların Satışlarında )
İHALENİN BİTİŞ SAATİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Menkul Satışlarında )
DOSYADA İLANLA İLGİLİ BELGELERİN BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )"
134Y12.HD10.11.1992E. 1992/5835 K. 1992/13683"İHALENİN FESHİ ( Satışın İki Yıl Önce Yapılan Kıymet Takdirine Göre Yapılması )
KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Önce Yapılanın Satışta Esas Alınması )"
134Y12.HD11.3.1993E. 1992/15713 K. 1993/4683"MENKUL SATIŞINDA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ
MENKUL İHALESİNDE FESİH TALEBİ ( Başka Dosyadaki Alacaklı )"
134Y12.HD15.3.1993E. 1993/1731 K. 1993/5281"SATIŞ ŞARTNAMESİ ( KDV'nin Alıcıya Ait Olduğunun Gösterilmesi )
KDV'NİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Re'sen Bozulması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( KDV'nin Süresinde Yatırılmaması Dolayısıyla )
İHALENİN FESHİ DAVASININ REDDİ ( İhalenin Kaldırılmaması Dolayısıyla Şikayet Yoluna Gitmeye Engel Olmaz )
SATIŞ KARARININ KALDIRILMAMASI ( KDV Yatırılmamasına Rağmen )"
134Y12.HD26.4.1993E. 1993/4566 K. 1993/7563"İHALE BEDELİNİN DÜŞÜK TESPİTİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Düşük Tesbiti )
BEDEL TESBİTİ ( İhale Edilecek Gayrimenkulün )"
134Y12.HD6.5.1993E. 1993/3925 K. 1993/8396"TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT ( İzlenecek Yol )
İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat Sebebiyle )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
TEBLİGAT ( Usulsüzse İhalenin Feshi Sebebi Olacağı )"
134Y12.HD17.5.1993E. 1993/3705 K. 1993/9116"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Usulsüz Tebliği İddiası )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESHİ ( Talep Edebilecek Kimseler )"
134Y12.HD22.11.1993E. 1993/13910 K. 1993/18205"TARAFLARIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebi Hakkında )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( 20 Gün İçinde Karar Verilmesi Zorunluluğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILAMAMASI ( İhalenin Feshi Talebinde )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinde )"
134Y12.HD25.11.1993E. 1993/14157 K. 1993/18536"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ EDİLMEMESİ ( Menkul Malların İhalesinde )
MENKUL MALLARIN İHALESİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Menkullerin İhalesinde Zorunlu Olmadığı )"
134YHGK1.12.1993E. 1993/12-535 K. 1993/766"DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
YENİ HÜKMÜN VARLIĞI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
BOZMA KARARINDAN SONRA VERİLEN BELGE"
134Y12.HD2.12.1993E. 1993/14800 K. 1993/18892"İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER"
134Y12.HD25.1.1994E. 1994/575 K. 1994/914"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulünce Yapılmaması )
SATIŞIN GEREĞİNCE DUYURULMAMASI ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANI ( Yapılma Şekli )
MUHAMMEN BEDELİN ÜSTÜNDE İHALE ( Zarar Koşulunun Doğmadığını Göstermez )"
134YHGK2.2.1994E. 1993/12-743 K. 1994/30"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanındaki Bedel ve Muhammen Bedel Arasındaki Fark )
İHALE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR
SATIŞ İLANINDAKİ BEDEL VE MUHAMMEN BEDEL ARASINDAKİ FARK
TAŞINMAZIN SON DURUMUNUN BELEDİYEDEN SORULMASI ( İhale )"
134Y12.HD5.5.1994E. 1994/5447 K. 1994/5973"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İİK m.133 ve 134 Farkı )"
134YHGK1.6.1994E. 1994/12.318 K. 1994/374"İHALENİN FESHİ
SAT1Ş İLAN1N1N TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin feshi )"
134Y4.HD12.9.1994E. 1993/11672 K. 1994/7091"İHALE BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Teminat Mektubunun Nakte Çevrilmesinde Gecikme )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ödeme Yerine Geçmesi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Halinde Alıcı Nakit Yerine Teminat Mektubu Sunabilir )
ALICININ SORUMLULUĞU ( Teminatın Paraya Çevrilmesindeki Gecikmeden Dolayı )"
134Y12.HD27.9.1994E. 1994/9865 K. 1994/11201"İHALEYE ESAS BEDEL ( Ortaklığın Giderilmesi )
İHALEYE ESAS BEDEL ( Sulh Mahkemesince Yapılan )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İhaleye Esas Bedelin Tesbiti )"
134Y12.HD27.10.1994E. 1994/12283 K. 1994/13114"İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )
İHALENİN GERİ ALINMASI ( Alıcıdan Önce En Çok Pey Sürene Teklif )"
134Y12.HD28.10.1994E. 1994/12463 K. 1994/13211"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshine Sebep Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililerine Tebliğ Edilmemesi )
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ( İlgililerine Tebliğ Zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Nisbi Harca Tabi Olmadığı )"
134Y12.HD19.1.1995E. 1994/15660 K. 1995/230"SATIŞ İLAN TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğinin Usulsüzlüğü Sebebiyle )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanının )"
134Y12.HD2.2.1995E. 1995/814 K. 1995/1317"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Kıymeti Yapıldıktan Sonra İki Seneden Fazla Bir Süre Geçmesine Rağmen Satış İstenilmemesine Rağmen Daha Sonra İlk Tespit Edilen Kıymet Üzerinden Satış İstenememesi )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA UZUN SÜRE GEÇMESİ ( Yapılan İlk Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Yapılan Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
ARALARINDA İKTİSADİ BİRLİK OLMAYAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ BİRLİK ( Aralarında İktisadi Birlik Olmayan Taşınmazların Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )"
134YHGK22.2.1995E. 1994/12-856 K. 1995/93"ŞİKAYET ( Satış Kararına İtiraz - Satışa Konu Taşınmaz Bedelinin Payı Dışında Ödenmesi Gereken Miktarın Tesbitinin Talebi )
SATIŞ KARARINA İTİRAZ ( Satışa Konu Taşınmaz Bedelinin Payı Dışında Ödenmesi Gereken Miktarın Tesbitinin Talebi )
SULH MAHKEMESİNCE HİSSEDARIN HİSSESİ DIŞINDA KALAN VE ÖDEMESİ GEREKEN MİKTARIN BELİRTİLMESİ ( Satış Kararına İtiraz )"
134Y12.HD1.3.1995E. 1995/2827 K. 1995/2784"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedeli Tahmini Değerin Yüzde Kırkını Bulmuşsa da Masrafları Karşılamaması )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( İhalenin Feshi İsteminde Mercice Alıcıya da Çağrı Kağıdı Gönderilmesinin Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesinin Zorunlu Olması )
İKİNCİ ARTIRMA ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesi )"
134Y12.HD22.5.1995E. 1995/6337 K. 1995/7538"TAŞINMAZIN İPOTEK BORÇLUSUNA İHALESİ ( Yapılacak İşlemler )
İPOTEK BORÇLUSUNA İHALE ( Yapılacak İşlemler )"
134Y12.HD20.6.1995E. 1995/9138 K. 1995/9160"TAPUDA LEHİNE KİRA ŞERHİ BULUNAN KİŞİ ( İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLENLER ( Tapuda Lehine Kira Şerhi Bulunan Kişinin İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )"
134Y12.HD5.7.1995E. 1995/10002 K. 1995/10157"İHALENİN FESHİ ( Şikayet-Borçlu A.Ş.nin Adresinin Ticaret Sicilinden Sorulması )
ADRES TESPİTİ ( İhalenin Feshi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi-Borçlu A.Ş.nin Adresinin Ticaret Sicilinden Sorulması )"
134Y12.HD10.7.1995E. 1995/9898 K. 1995/10359"İHALENİN FESHİ ( Taşınır Mal İhalelerinde Fesih İsteyebileceklerin Kanunda Sayılmış Olması )
MENKUL MAL İHALESİNİN FESHİ ( Satışı Yapılan Taşıtlar Üzerine Haciz Koyduran Şikayetçinin Kendi Dosyası Üzerinden Satış İstememesi Nedeniyle Fesih İsteyebilecek İlgililerden Olmaması )"
134Y12.HD4.10.1995E. 1995/12476 K. 1995/12872"İHALENİN FESHİ ( Şikayette Süre )
İHALENİN FESHİ ( Müflis Şirket Ortağının Şikayeti )
MÜFLİS ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYET YOLU İLE İSTEMESİ"
134Y12.HD16.10.1995E. 1995/14658 K. 1995/13738"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİGAT PARÇASININ DOSYADA BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi-Ittıla Tarihi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanına İlişkin Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmaması-Ittıla Tarihi-İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanına İlişkin Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmaması-İhalenin Feshi )"
134Y12.HD19.10.1995E. 1995/12141 K. 1995/14017"İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( İlk İhaleyi Düşürtüp Sonrakinde Düşük Pey İleri Sürme )
KÖTÜNİYET ( İhalenin Düşürülmesine Sebebiyet Vermek )"
134Y12.HD24.10.1995E. 1995/15280 K. 1995/14257"İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER ( Satış İstemeyen Alacaklının İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )
SATIŞ İSTEMEYEN ALACAKLI ( İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )"
134Y12.HD6.12.1995E. 1995/16688 K. 1995/17358"İHALENİN FESHİ ( Fesih Sebeplerinin Kanunda Sayılı Olanlar Olduğu )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Nedenleri )"
134Y12.HD7.12.1995E. 1995/16165 K. 1995/17462"SATIŞIN DURDURULMASI KARARI ( Duyurulmaması Durumunda İhaleye Etkisi )
SATIŞIN DURDURULMASI ( Yasal Olmayan Biçimde )
KANUNA AYKIRI BİÇİMDE SATIŞIN DURDURULMASI KARARI"
134Y12.HD19.12.1995E. 1995/18511 K. 1995/18171"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Feshini İstediği İhale Bedelinin %10'u Oranında Tazminata Mahkum Edilmesi )
CEZAİ ŞART ( İhale Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Feshini İstediği İhale Bedelinin %10'u Oranında Tazminata Mahkum Edilmesi )"
134Y12.HD15.1.1996E. 1995/18823 K. 1996/41"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi )
İHALENİN FESHİ KARARI ( İhalenin Feshi Davasının İncelemesine Engel Olmaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshi Kararından Etkilenmemesi )"
134YHGK31.1.1996E. 1995/12-1024 K. 1996/29"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Süre İçinde Şikayet Yoluyla İcra Tetkiki Merciinden İstenebileceği - Satış İlanı Tebliği Edilmeyen İçin Bu Sürenin Ittıla Tarihinde Başlayacağı ve Herhalde Bir Yıl Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEMEDE SÜRE ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen İçin Yedi Günlük Şikayet Süresinin Öğreneme Tarihinde Başlayacağı - Satış İlanı Tebligatın İlanen Yapılmasına İlişkin Olmadığından Satış İlanının Tebliğ Edilmediğinin Kabulü )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İlişkin Tebligat Parçası İkmal Edilmeden İade Edildiğinden Şikayet Süresinin Öğrenme ile Başladığının Kabulü Gereği - Satış İlanının Tebligatın İlanen Yapıldığı Sonucunu Doğurmayacağı )"
134Y12.HD1.2.1996E. 1995/18497 K. 1996/1424"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması )
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatırılmaması )"
134Y12.HD14.2.1996E. 1996/958 K. 1996/2215"USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı-Muhatabın Tebligatı Öğrenme Tarihi-İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi-Usulsüz Tebligat )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi-Muhatabın Usulsüz Tebligatı Öğrenmesi )"
134Y12.HD16.4.1996E. 1996/3896 K. 1996/5289"İYİNİYET ( İhalede Sürülen Pey Miktarı Bakımından )
İHALEDE SÜRÜLEN PEY MİKTARI ( Hüsnüniyet )
İHALENİN FESHİ ( Hüsnüniyet Kurallarına Aykırılık )
HÜSNÜNİYET KURALLARINA AYKIRILIK SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ"
134Y12.HD16.5.1996E. 1996/6117 K. 1996/6638"İHALENİN FESHİ ( Satışa Konu Malların Menkul Olması Halinde )
İHALEDEN ÖNCE SATIŞ TALEBİ ( Haciz Sahibinin İhalenin Feshini İsteyebilmesi )"
134Y12.HD29.5.1996E. 1996/6748 K. 1996/7459"İHALENİN FESHİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İSTENMESİ ( Alıcının Nakden Ödeme Yerine Banka Kefaleti Gösterebilmesi )
BANKA KEFALETİ ( İhalenin Feshi )
RÜÇHANLI ALACAKLAR İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD27.6.1996E. 1996/8252 K. 1996/9133"İHALENİN FESHİNİ İSTEMEYE YETKİLİ KİŞİLER ( İzalei Şuyu İlamında Taraf Olmayan ve Tapuda Malik Olmayan Kişi )
İZALEYİ ŞÜYU İLAMINDA TARAF VE TAPU MALİKİ OLMAYAN KİŞİ ( İhalenin Feshini İsteyememesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İzalei Şuyu İlamında Taraf ve Tapuda Malik Olmayan Kişi-İhalenin Feshi )"
134Y12.HD21.10.1996E. 1996/12561 K. 1996/12742"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hukuki Yarar Şartı )
GAYRİMENKULÜN DEĞERİNDEN AŞAĞI SATILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
GAYRİMENKULE KIYMET TAKDİRİ ( İki Sene Geçmedikçe Tekrar İstenemeyeceği )"
134Y12.HD23.10.1996E. 1996/12239 K. 1996/12921"USULSÜZ TEBLİGAT ( Şeklen Usulüne Uygun Tebligatın Gerçek Olmadığının İddia ve İspat Edilebilmesi )
ŞEKLEN USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Gerçek Olmadığının İddia ve İspat Edilebilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Merci Hakiminin Duruşma Açmak Zorunda Olması-Harç Alınması Gereği )
DURUŞMA AÇMA ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi )"
134YHGK6.11.1996E. 1996/12 – 580 K. 1996/738"İHALENİN FESHİ ( İkinci ihalede düşük bedele almak )
İKİNCİ İHALEDE DAHA DÜŞÜK BEDELLE TALİP OLMAK
SATIŞ TUTANAĞI ( İhalenin feshi )"
134YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
134Y12.HD22.1.1997E. 1996/16237 K. 1997/307"KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMEDEN SATIŞ YAPILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Kesinleşmeden Satış Yapılması-İstihkak Davacısının İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )
İSTİHKAK DAVACISI ( İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )"
134Y12.HD10.4.1997E. 1997/4096 K. 1997/4444"DURUŞMA AÇILMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Taraf Teşkili-Duruşma Açılması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ YAPILARAK FESİH NEDENLERİNİN İNCELENMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD16.4.1997E. 1997/4371 K. 1997/4707"İHALE ( İcra Dairesinin Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( İhaleden Önce Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
ŞİKAYET ( Taşınmaz İhalesinin Fesada Dayalı Olarak Yapıldığı İddiası )"
134Y12.HD14.5.1997E. 1997/5232 K. 1997/5579"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapuda Hakkı Kayıtlı Olup Adresi Belli Olanlara )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle )
TAPU KAYITLARI ( Tebliğ Yapılacakların Saptanması İçin Araştırılması Şartı )"
134Y12.HD18.6.1997E. 1997/6903 K. 1997/7191"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkulün Kıymet Takdirinin Yapılmaması )
SATIŞ HAZIRLIKLARI ( Gayrımenkulün Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Gayrımenkulün )"
134Y12.HD13.10.1997E. 1997/9476 K. 1997/10500"FAİZ ( Takip Talepnamesinde İstenen Reeskont Faizinin Tüm Dönemler İçin Aynı Oran Olarak Uygulanamayacağı - Her Bir Dönem İçin Tesbit ve Tatbik Zorunluluğu )
TAKİP TALEPNAMESİNDE İSTENEN REESKONT FAİZİ ( Tüm Dönemler İçin Aynı Oran Olarak Uygulanamayacağı - Her Bir Dönem İçin Tesbit ve Tatbik Zorunluluğu )
REESKONT FAİZİ ( Takip Talepnamesinde İstenen/Tüm Dönemler İçin Aynı Oran Olarak Uygulanamayacağı - Her Bir Dönem İçin Tesbit ve Tatbik Zorunluluğu )
İHALE BEDELİ ( Alacaklılara Ödenmesi İçin Gerekli Koşullar - Teminat Mektubu Nakde Çevrilene Dek İhale Bedelinin Ödendiğinden Söz Edilemeyeceği )"
134Y12.HD27.10.1997E. 1997/10629 K. 1997/11547"İHALENİN FESHİ ( Değer Takdiri Yapılmaması )
SATIŞ İLANI ( Divanhaneye Asılmaması İhalenin Feshi Sebebidir )
DEĞER TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANININ MAHKEME DİVANHANESİNE ASILMAMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD23.2.1998E. 1998/1223 K. 1998/1870"İHALENİN FESHİ ( İzale-i Şuyu Davasında Yapılan Kıymet Takdiriyle Yetinilmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( İzale-i Şuyu Davasındakiyle Yetinilmesi İhalenin Feshi Sebebidir )
İZALE-İ ŞUYU ( İhale Bu Davada Yapılan Kıymet Takdirine Dayandırılamaz )"
134Y12.HD2.3.1998E. 1998/1701 K. 1998/2400"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı )"
134Y12.HD12.3.1998E. 1998/2158 K. 1998/3017"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ HAKKI TANINMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )"
134Y12.HD19.3.1998E. 1998/2179 K. 1998/3327"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Müşteki Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Müşteki Vekiline )
KIYMET TAKDİRİ ( İzale-i Şuyu Davasındakiyle Yetinilmesi İhalenin Feshini Gerektirir )"
134Y12.HD19.3.1998E. 1998/2745 K. 1998/3322"İHALENİN FESHİ ( Aynı Alıcının İkinci İhalede Daha Düşük Bedelle Menkulü Satın Alması )
OBJEKTİF İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK ( İkinci İhalenin Daha Düşük Bedelle Aynı Alıcıya Yapılması )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Alıcının Kendi Kusuruna Dayanarak İkinci İhalenin Daha Düşük Bedelle Yapılmasını Sağlaması )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Alıcının İlk İhaledeki Kusuruna Dayanması )
ALICININ KENDİ KUSURUNA DAYANMASI ( İkinci İhaleyi Daha Düşük Bedele Getirmesi )"
134Y4.HD11.5.1998E. 1997/11346 K. 1998/2858"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Ortada Haklı Bir Neden Olmaksızın Sırf Davacıyı Zararlandırma Kastı ile Hareket Edip İhalenin Feshini İstemeleri Nediniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taraflar Arasında Görülen Bu Dava Sonucunda Taşınmazın İhale Yolu ile Dava Dışı Üçüncü Kişiye Satılması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Yapılan İhalede Yolsuzluk Olduğunun İleri Sürülmesi )
ALACAĞIN GEÇ TAHSİL EDİLMESİ ( Dava Süresince Satış Bedelinden Davacıya Düşen Hisse Miktarının Tedbiren Ödenmemesi )"
134Y12.HD18.5.1998E. 1998/5161 K. 1998/5646"GÖREV ( İhalenin Feshi Şikayetine Bakmakla Görevli Makam )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Görevli Makam )
TAKİP DOSYASININ BORÇLUSU ( İhalenin Feshini Şikayet Edebileceği )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ ( İhalenin Feshi Davasının Görülmesini Engellemeyeceği )"
134Y12.HD21.5.1998E. 1998/5336 K. 1998/5816"İHALENİN FESHİ ( Başka Bir Dosyadan Alacaklı Kişinin )
KENDİ DOSYASINDAN SATIŞ İSTEMEME ( Başka Dosyadaki İhalenin Feshini Talep Edememek )
BAŞKA DOSYADAKİ İHALENİN FESHİNİ TALEP ( Öncelikle Kendi Dosyasından Satış İsteme )"
134Y12.HD26.5.1998E. 1998/4226 K. 1998/5971"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Kendi Taşınmazları Satılmayan Borçluların )
BORÇLULARIN İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Kendi Malları Satılmayan Borçluların )
SATIŞ İLANININ DİĞER BORÇLULARA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin İptali Sebebi Olduğu )
İHALENİN İPTALİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlularca İstenmesi )"
134Y12.HD27.5.1998E. 1998/5219 K. 1998/6446"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Tehdit Nedeniyle İhaleye Giremeyen Üçüncü Kişi Şikayetçinin )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalede Tehdit Nedeniyle Pey Süremeyen )
TEHDİT NEDENİYLE PEY SÜREMEME ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİNDE BULUNMA HAKKI ( Üçüncü Kişilerin )"
134Y12.HD9.6.1998E. 1998/6264 K. 1998/6941"İHALENİN İCRA MEMURU TARAFINDAN FESHİ ( Açılmış İhalenin Feshi Davasını Etkilememesi )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İcra Memurunun İhaleyi Feshetmesinden Etkilenmemesi )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİNDEN FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması )"
134Y12.HD29.6.1998E. 1998/7402 K. 1998/7875"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Taşınmaz Tapu Kaydına Uygulanan Tedbirin İcra Yoluyla Satışa Engel Olmaması )
TAŞINMAZ TAPU KAYDINA UYGULANAN TEDBİR ( Taşınmazın Rızaen Üçüncü Kişilere Devrine Engel Olması - Taşınmazın İcra Yoluyla Satışına Engel Olmaması )
İCRA YOLUYLA SATIŞA ENGEL OLAMAMA ( Mahkemece Taşınmazın Tapu Kaydına Uygulanan Tedbir )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Taşınmazın İcra Yoluyla Satışına Engel Olmaması - Rızaen Satışa Engel Olması )
MAHKEMECE TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA UYGULANAN TEDBİR ( İcra Yoluyla Satışa Engel Olmaması - Rızaen Satışa Engel Olması )"
134Y12.HD9.11.1998E. 1998/11896 K. 1998/12296"İHALENİN FESHİ ( İpotek Kapsamındaki Rehinli Malların Niteliğinin Saklanması )
SÜRE ( İhalede Fesada Ittıla )
İHALEDE FESADA ITTILA ( Şikayette Süre )"
134Y12.HD9.12.1998E. 1998/13624 K. 1998/14200"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat-Satış İlanı Tebliği )
TAPUDAKİ İLGİLİYE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi-Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi-Tapudaki İlgiliye Satış İlanının Tebliği )"
134Y12.HD23.12.1998E. 1998/14068 K. 1998/14927"İHALENİN FESHİ ( Müflis Tarafından Açılan Dava )
MÜFLİSİN HAKLARI ( İhalenin Feshi Davası Açması )
İFLASTA TÜZEL KİŞİNİN HAKLARI ( İhalenin Feshi Davası Açması )"
134Y12.HD3.2.1999E. 1998/15240 K. 1999/657"İHALENİN FESHİ ( Satışın Durdurulması Kararı )
İHALENİN FESHİ ( Kredi Sözleşmesinin Yerel Mahkemede İptali )"
134YHGK17.2.1999E. 1999/12-82 K. 1999/86"ŞİKAYET ( İhalenin feshi )
İHALENİN FESHİ
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ ( İhalenin feshi )"
134YHGK17.3.1999E. 1999/12-161 K. 1999/148"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Değerinin Usulünce Tesbit Edilmemesi ve Kıymet Takdirine İtirazın Değerlendirilmemesi )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZIN İNCELEMESİZ REDDİ ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( İhalenin feshi )"
134Y12.HD2.11.1999E. 1999/12753 K. 1999/13345"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Haciz Koyduran Kişiye Satış İlanının Tebliğinin Gerekmesi )
FESAT İDDİASI ( İhalenin Feshini İsteyen Kişinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesinin Gerekmesi )
MENFAATİN MUHTEL OLDUĞUNU İSPAT ( İhalenin Feshini İsteyen Kişinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Fesat Nedeniyle )"
134Y12.HD6.12.1999E. 1999/14674 K. 1999/15748"İHALENİN FESHİ ( Artırmanın Satıştan Bir Ay Önce İlan Edilmesi Koşulunun Resen Dikkate Alınması )
ARTIRMANIN SATIŞTAN BİR AY ÖNCE İLAN EDİLMESİ KOŞULU ( Bu Hususun Merciice Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD14.2.2000E. 2000/1493 K. 2000/2161"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Ve Kıymet Takdirinin Tebliğinin Usulsüz Yapılması Nedeniyle İhalenin Feshedilmesi Gerekliliği )
TEBLİĞ MEMURUNUN ADRES ARAŞTIRMASI ( Tebligat Bila Tebliğ Dönmüşse Memur Adres Araştırması Yaptıktan Sonra Tebligat Kanunu 35'e Göre Tebligat Yapılabilmesi )
ESKİ ADRESE TEBLİGAT ( Tebliğ Memuru Adres Araştırma Yaptıktan Sonra Yeni Adres Tespit Edemezse Eski Adrese Tebligat Yapılabilmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT SONUCU OLUŞAN ZARAR ( Usulsüz Tebligat Sonucu Eğer Ortaya Zarar Çıkarsa İhalenin Feshedilmesi Gerekliliği )"
134Y12.HD3.4.2000E. 2000/4328 K. 2000/5032"ŞİKAYETÇİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Tapuda İlgili Sıfatı Olduğundan İİK.134. Maddede Yazılı Dava Açma Hakkına Sahip Kişilerden Olduğu )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Şikayetçi Tapuda İlgili Sıfatı Olduğundan Dava Açma Hakkına Sahip Olduğu - Şikayetçinin Haciz Hakkına Dayalı Satış İstemediğinden Bahisle Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Doğru Olmadığından Kabulü Gereği )
AKTİF HUSUMET ( Şikayetçi Tapuda İlgili Sıfatı Olduğundan Dava Açma Hakkına Sahip Olduğu - Şikayetçinin Haciz Hakkına Dayalı Satış İstemediğinden Bahisle Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Doğru Olmadığından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü Gereği )"
134YHGK5.4.2000E. 2000/12-738 K. 2000/730"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi Şikayetinde )"
134Y12.HD18.4.2000E. 2000/5210 K. 2000/6175"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade Etmesi )
DAMGA VERGİSİ KANUNU ( Bu Kanundaki Kağıtlar Teriminin Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek için İbraz Edilebilecek Olan Belgeleri İfade Etmesi )
SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Tutanağın Ancak Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade ve Damga Vergisine Konu Teşkil Etmesi )
SATIŞIN KESİNLEŞMESİ ( İcraca Satış Sırasında Düzenlenen Tutanağın Ancak Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade Edebileceği ve Damga Vergisine Konu Teşkil Edebileceği )
İHALENİN FESHİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden İhale Sebebi ile Alınması Gereken Bir Verginin Henüz Doğmamış Sayılması )
TELLALLIK HARCI ( Malını Satan Kişinin Tellaliye Harcı Mükellefi Kabul Edilmesi )
TELLALİYE RESMİNİN GERİ İSTENMESİ ( İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi Üzerine Alıcının Daha Önce Ödemiş Olduğu Tellaliye Resmini Geriye İsteyebilmesi )"
134Y12.HD29.5.2000E. 2000/8004 K. 2000/8772"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun "Limited Şirket" Olması ve Yetkilisi Marifetiyle İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla Merciden İstemesi Nedenleriyle Olayda Taraf Değişikliğinden Söz Edilemeyeceği )
TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ( Borçlunun "Limited Şirket" Olması ve Yetkilisi Marifetiyle İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla Merciden İstemesi Nedenleriyle Olayda Taraf Değişikliğinden Söz Edilemeyeceği )"
134Y12.HD13.6.2000E. 2000/8866 K. 2000/9783"TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kural Olarak Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Tetkik Mercii Kararları-İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmeyen Merci Kararlarına Karşı Başvurulamayacağı )"
134Y12.HD12.9.2000E. 2000/11419 K. 2000/12582"İHALENİN FESHİ ( İsteyebilecekler Arasında Gösterilen Tapu Sicilindeki İlgililer Deyimine Haczi Tapu Kaydına Şerh Verdiren Alacaklı da Girdiği )
TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİLER DEYİMİ ( Haczi Tapu Kaydına Şerh Verdiren Alacaklı da Girdiği - İhalenin Feshini İsteyebileceği )
TAPU KAYDINA ŞERH VERDİREN ALACAKLI ( İhalenin Feshini İsteyebilecekler Arasında Gösterilen Tapu Sicilindeki İlgililer Deyimine Haczi Tapu Kaydına Şerh Verdiren Alacaklı da Girdiği )"
134Y1.HD15.9.2000E. 2000/7189 K. 2000/10396"İHALENİN FESHİ ( Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi - Tapu İptali ve Tescil İçin Genel Mahkemede Dava Açma Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İhalenin Feshi Durumunda Genel Mahkemede Dava Açma Gereği )
TESCİLİN YOLSUZLUĞUNU DAVA ( İhalenin Feshi Yoluna Gidilmesinin Engellenmesi - Genel Mahkemede Açılabileceği )
İHALENİN FESHİ YOLUNA GİDİLMESİNİN ENGELLENMESİ ( Genel Mahkemede Tescilin Yolsuzluğuna İlişkin Dava Açılabileceği )
DELİLLERİN TÜMÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( 2.El Durumunda Olan Davalı - Tapu İptali ve Tescil )"
134Y12.HD14.11.2000E. 2000/15861 K. 2000/17342"İHALE TAMAMLANMADAN SATIŞTAN VAZGEÇME ( Satışın Düşürülmesi Gereği)
İHALENİN FESHİ ( İhale Tamamlanmadan Satıştan Vazgeçme)
ALACAKLININ SATIŞTAN VAZGEÇMESİ ( İhale Tamamlanmadan - Satışın Düşürülmesi Gereği)
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( İhale Tamamlanmadan Satıştan Vazgeçme)"
134Y12.HD20.11.2000E. 2000/17513 K. 2000/17877"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Kendi Dosyasından Satış İstememiş Olması Bu Koşulun Menkul Satışlarına Uygulanması Nedeniyle ve Şikayette Bulunup Fesih İstemesine Mani Olmadığı )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Kendi Dosyasından Satış İstememiş Olması Bu Koşulun Menkul Satışlarına Uygulanması Nedeniyle ve Şikayette Bulunup Fesih İstemesine Mani Olmadığı )"
134Y3.HD18.1.2001E. 2000/11999 K. 2001/368"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alıcının Satış Bedeli İçin Banka Teminat Mektubu Vermesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İCRA MEMURUNUN KUSURU ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Davası/İcra Memurunun Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
MERCİ KARARININ ONANMASINDAN SONRA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Merci Kararının Onanmasından Sonra/İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
İCRA MEMURUNUN EYLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )"
134Y12.HD19.1.2001E. 2000/20486 K. 2001/565"İHALENİN FESHİ ( Pey Sürerek İhaleye Giren Şahısların da Feshi İsteyebilmesi )
İHALEYE GİREN ŞAHISLAR ( İhalenin Feshini Talep Edebilmeleri İçin En Yüksek Peyi Sürmüş Olmalarının Gerek Olmaması )
PEY SÜREREK İHALEYE GİRENLER ( Tetkik Merciinden Şikayet Yoluyla İhalenin Feshini İsteyebilmeleri )"
134Y12.HD13.2.2001E. 2001/1627 K. 2001/2628"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Tapu Kaydına Müşteki Tarafından İhtiyati Tedbir Kararının Şerhedilmesi Müştekinin Fesih İsteyebilmesi İçin Yeterli Olmaması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Taşınmazın Tapu Kaydına Müşteki Tarafından İhtiyati Tedbir Kararının Şerhedilmesi Müştekinin İhalenin Feshinin İsteyebilmesi İçin Yeterli Olmaması )
TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA İHTİYATİ TEDBİR KOYULMASI ( Tedbir Koyduran Kişinin İhalenin Feshini İstememesi )"
134Y12.HD23.2.2001E. 2001/2584 K. 2001/3468"İHALENİN FESHİ ( Davacının İİK.nun 134. Maddesinde Sayılan İhalenin Feshini İstemeye Yetkili Kişilerden Olmadığından Bu Kişinin Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYET ( Davacının İİK.nun 134. Maddesinde Sayılan İhalenin Feshini İstemeye Yetkili Kişilerden Olmadığından Bu Kişinin Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
134Y12.HD27.2.2001E. 2001/2295 K. 2001/3702"MENKUL İHALESİ ( Rehin Alacaklısının İhaleden Evvel Satışı Yapılan Mallar Hakkında Satış İsteğinde Bulunmadığı Gibi İcra Takibi de Yapmamış Olması )
İHALENİN FESHİ ( Rehin Alacaklısının İhaleden Evvel Satışı Yapılan Mallar Hakkında Satış İsteğinde Bulunmadığı Gibi İcra Takibi de Yapmamış Olmasından Dolayı Fesih İsteyememesi )
AKTİF HUSUMET ( Rehin Alacaklısının İhaleden Evvel Satışı Yapılan Mallar Hakkında Satış İsteğinde Bulunmadığı Gibi İcra Takibi de Yapmamış Olmasından Dolayı Fesih İsteyememesi )"
134Y12.HD16.3.2001E. 2001/3233 K. 2001/4527"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Hissesi Yönünden Satışı Yapılan Taşınmazda Paydaş Durumunda Olduğu - İİK.nun 134. Maddesinde Yazılı Tapuda İlgili Sıfatları Bulunduğundan ve Şikayette Hukuki Yararları Bulunduğu/İhalenin Feshini İstemeye Hakları Olduğu )
ŞİKAYET ( Borçlunun Hissesi Yönünden Satışı Yapılan Taşınmazda Paydaş Durumunda Olduğu - İİK.nun 134. Maddesinde Yazılı Tapuda İlgili Sıfatları Bulunduğundan ve Şikayette Hukuki Yararları Bulunduğu/İhalenin Feshini İstemeye Hakları Olduğu )
TAŞINMAZDA PAYDAŞ OLMA ( İİK.nun 134. Maddesinde Yazılı Tapuda İlgili Sıfatları Bulunduğundan ve Şikayette Hukuki Yararları Bulunduğu - İhalenin Feshini İstemeye Hakları Olduğu )"
134Y12.HD9.4.2001E. 2001/5007 K. 2001/5960"ŞİKAYET ( Satış Yapılan Taşınmaz Üzerinde Şikayetçinin Takip Dosyalarında Haciz Şerhinin Bulunduğu Görüldüğü - Şikayetçi İlgili Sıfatını Taşıdığından İhalenin Feshini Talep Edebileceği )
İHALENİN FESHİ ( Satış Yapılan Taşınmaz Üzerinde Şikayetçinin Takip Dosyalarında Haciz Şerhinin Bulunduğu Görüldüğü - Şikayetçi İlgili Sıfatını Taşıdığından Talep Edebileceği )
ŞİKAYETÇİNİN HACİZ ŞERHİ BULUNMASI ( Şikayetçi İlgili Sıfatını Taşıdığından İhalenin Feshini Talep Edebileceği )"
134YHGK18.4.2001E. 2001/12-349 K. 2001/370"İHALENİN FESHİ ( Mahcuz Taşınmazın Diğer Hissedarının Mirasçılarına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAYAN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissesi Haczedilen Taşınmazın Diğer Hissedarının Mirasçılarına Tebligat Yapılmaması )
SATIŞ İLANININ DİĞER HİSSEDARIN MİRASÇILARINA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Süreye Bağlı Olmaması )
HİSSE HACZİ VE SATIŞI ( Diğer Hissedarın Mirasçılarına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinde İhalenin Feshi Talebinin Süreye Tabi Olmayacağı )"
134YHGK25.4.2001E. 2001/4-355 K. 2001/405"TAZMİNAT TALEBİ ( İzalei Şüyu Davasında Satılan Taşınmazla İlgili İhalenin Feshi Davası Açarak Paranın Ödenmesini Geciktiren Kİşiden )
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( İzalei Şüyu Davasında Satılan Taşınmazla İlgili İhalenin Feshi Davası Açarak Paranın Ödenmesini Geciktiren Kİşiden )
İZALEİ ŞÜYU DAVASINDA SATILAN TAŞINMAZLA İLGİLİ İHALENİN FESHİ DAVASI AÇAN KİŞİ ( Tazminat Sorumluluğu ve Zararı İspata Gerek Olmaması )
ZARARIN İSPATINA GEREK OLMAMASI ( İzalei Şüyu Davasında Satılan Taşınmazla İlgili İhalenin Feshi Davası Açan Kişinin Tazminat Sorumluluğu )"
134Y12.HD30.4.2001E. 2001/6022 K. 2001/7373"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Müdürünün Satış Kararını Vekile Tebliğ Etmesi Gerekirken Tebligatın Asile Tebliğ Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
VEKİLE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( İcra Müdürünün Satış Kararını Vekile Tebliğ Etmesi Gerekirken Tebligatın Asile Tebliğ Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
İCRA DOSYASINDA BORÇLU VEKALETİNİN BULUNMASI ( Satış İlanının Vekile Yapılmasının Gerekmesi )"
134Y1.HD22.5.2001E. 2001/4861 K. 2001/6279"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Cebri İhalede Taşınmazın Mülkiyetinin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )
MÜLKİYETİN GEÇME ANI ( Cebri İhalede Taşınmazın Mülkiyetinin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )
İHALENİN FESHİ ( İcra İhalesi Tamamlandıktan Sonra İhalenin Feshi İçin Açılan Davanın Mülkiyetin Geçmesine Engel Olmaması )
CEBRİ İHALEDE TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ ( Mülkiyetin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )"
134Y12.HD12.6.2001E. 2001/9428 K. 2001/10455"İHALENİN FESHİ ( İsteyebilecek Kişiler Arasında Tapu Sicilindeki İlgililer de Sayıldığı - İntifa Hakkı Sahibi Tapu Sicilinde İlgili Olduğundan Şikayet Hakkı Bulunduğu )
TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİLER ( İsteyebilecek Kişiler Arasında Tapu Sicilindeki İlgililer de Sayıldığı - İntifa Hakkı Sahibi Tapu Sicilinde İlgili Olduğundan Şikayet Hakkı Bulunduğu )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Tapu Sicilinde İlgili Olduğundan Şikayet Hakkı Bulunduğu - İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134YHGK13.6.2001E. 2001/12-487 K. 2001/521"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı İddiasıyla )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞI İDDİASI ( İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD25.6.2001E. 2001/10299 K. 2001/11346"ŞİKAYET ( Satış İlanının İhale Tarihinden Önce Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmek Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İhale Tarihinden Önce Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmek Gereği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmek Gereği )"
134Y12.HD3.7.2001E. 2001/11478 K. 2001/12018"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Tutanağı ve Satış İlanının İlgilisine Tebliğ Olunmaması )
SATIŞ İLANI VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR TUTANAĞI VE SATIŞ İLANININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD5.7.2001E. 2001/11683 K. 2001/12349"USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Muhatabın Adreste Bulunmamasında Tutanak Tutulmamış Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Adreste Bulunmayan Muhataba Usulüne Göre Tebliğ Edilmemiş Olması )
ADRESTE BULAMAMA HALİNDE TEBLİGAT ( Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD6.7.2001E. 2001/11217 K. 2001/12389"TEBLİGAT ( Satış İlanının Tebliğ Edildiğine İlişkin Dosyada Tebligat Parçasına Rastlanmadığından İhaleni Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Edildiğine İlişkin Dosyada Tebligat Parçasına Rastlanmadığından İhaleni Feshine Karar Verilmesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )
İHALENİN BİTİŞ SAATİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y4.HD27.9.2001E. 2001/4184 K. 2001/8658"İHALENİN FESHİ ( Davacı Davalıların İhaleye Girerek Taşınmaz Satın Almalarına Rağmen Dava Açarak İhale Tarihinden İtibaren Yirmi Gün İçinde Yatırılması Gereken Satış Bedel ve Giderlerini Yatırmaması )
SATIŞ BEDEL VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Parayı Geç Yatırmak İçin İhalenin Feshi Davasının Açılması )"
134Y12.HD4.10.2001E. 2001/16060 K. 2001/15518"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Süresinin Geçmesi Ve Davacılara Tebliğ Edilmemesi İlanın Usulsüz Olması Hisse Oranlarının Hatalı Olması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıl Geçerli Olmak Üzere Satış Memurluğunca Yapılması Ve İlgililere Tebliğ Zorunluluğunun Bulunması )
SATIŞ İLANI ( Türkiye Genelinde Yayın Yapan Tirajı Yüksek Gazetelerden Birinde Yapılması Gerekliliği )
HİSSE ORANLARININ HATALI OLMASI ( Taliplerin Kararını Etkilemesi Nedeniyle Hisse Oranlarındaki Hatanın İhalenin Feshedilmesini Gerektirmesi )"
134Y12.HD8.10.2001E. 2001/14820 K. 2001/15803"ANONİM ŞİRKET PAYININ HACZİ VE SATIŞI
İHALENİN FESHİ ( Satış ilanında takdir hatası )
İCRA MEMURUNUN ALAKADARLARIN MENFAATİNİ GÖZETMEMESİ ( Satış ilanının mahalli gazete ile yapılması )
SATIŞ İLANININ MAHALLİ GAZETE İLE YAPILMASI
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin feshi )
ŞİRKET PAYININ NOMİNAL DEĞERİ"
134Y12.HD19.11.2001E. 2001/18673 K. 2001/19234"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )
USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD21.1.2002E. 2002/175 K. 2002/851"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ ( Ev Arsa ve Ağaçların Değerlerinin Toplamı Üzerinden Satışa Çıkmasının Gerekmesi-Sadece Arsa Değeri Esas Alınarak Taşınmazın İhalesinin Yapılması )
ARSA DEĞERİ ( Ev Arsa ve Ağaçların Değerlerinin Toplamı Üzerinden Satışa Çıkmasının Gerekmesi-Sadece Arsa Değeri Esas Alınarak Taşınmazın İhalesinin Yapılmasının Doğru Olmaması )
İHALENİN FESHİ ( Ev Arsa ve Ağaçların Değerlerinin Toplamı Üzerinden Satışa Çıkmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD29.1.2002E. 2001/21967 K. 2002/1656"İHALENİN FESHİ ( Hasıma Tebliğ Yasağı - Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan - Hasıma Tebliğ Yasağı/İhalenin Feshi )
HASIMA TEBLİĞ YASAĞI ( Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü - İhalenin Feshi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi - Hasıma Tebliğ Yasağı/Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )"
134Y12.HD4.2.2002E. 2002/1022 K. 2002/2159"PEY SÜRÜLMESİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması-İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması )"
134Y12.HD4.2.2002E. 2002/1287 K. 2002/2201"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süreden Sonra Açıldığı - Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi Davasında - Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Müştekinin Dava Açma Hakkının Saklı Olduğu - İhalenin Feshi Davasının Hak Düşürücü Süreden Sonra Açıldığı/Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD5.2.2002E. 2002/1671 K. 2002/2368"TAŞINMAZIN YERİNDE YAPILAN HATA ( Borçlu Lehine Subjektif Değerlendirmeden Yoksun Kalınması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
BORÇLU LEHİNE SUBJEKTİF DEĞERLENDİRME ( Taşınmazın Yerinde Hata Yapılması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Yerinde Hata Yapılması Nedeniyle )"
134Y19.HD9.2.2002E. 2001/9772 K. 2002/764"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkul Kendisine İhale Olunan Kimsenin Derhal veya Verilen Mühlet İçinde Parayı Vermemesi Durumunda İhalenin Fesholması )
GAYRIMENKUL İHALESİNİN FESHİ ( İcra Memurunun İhale Bedelinin Tahsili İçin Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
İCRA MEMURUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Bedeli Olarak Verilen Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesi Durumunda İhalenin Feshi Sonucunun Doğmaması )"
134Y12.HD14.2.2002E. 2002/2232 K. 2002/3131"İHALENİN FESHİ ( Süresinde İtiraz ve Şikayet Konusu Edilmeyen İhaleden Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Fesih İstenememesi )
İHALENİN ZAMANINDA BAŞLAYIP UZAMASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )"
134Y12.HD20.2.2002E. 2002/1861 K. 2002/3849"SAAT FARKLILIĞI ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatleri Ayrı Ayrı Belirlendiğinden Aynı Günde Satışın Yapılmasında da Yasaya Aykırılık Olmadığından İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
TAŞINMAZLARIN SATIŞ SAATLERİ ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatlerinin Ayrı Ayrı Belirlenmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )
İHALENİN FESHİ ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatlerinin Ayrı Ayrı Belirlenmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )"
134Y12.HD26.2.2002E. 2002/3167 K. 2002/3977"FESAT SAYILAN HAL ( Müşteki Borçlunun Çocuklarına İhalenin Gününde Yapılmayacağına İlişkin Alacaklı Beyanı )
FESATIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Tarihin Belirlenerek İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığının Araştırılması )
İHALENİN FESHİ ( Fesadın Öğrenildiği Tarihin Belirlenerek İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığının Araştırılması )"
134Y12.HD26.2.2002E. 2002/3186 K. 2002/3963"KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞİ ( Tebliğ İşlemi ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçluya Yapılan Kıymet Takdiri Tebliği ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Borçluya Yapılan Kıymet Takdiri Tebliği ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Yapılan Kıymet Takdiri Tebliği ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )"
134Y12.HD28.2.2002E. 2002/3084 K. 2002/4169"İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( İhaleyi Alanın İhaleye Katılmaya Gelenleri Tehdit Etmesinin Fesih Nedeni Olması )
İHALENİN FESHİ ( İhaleyi Alanın İhaleye Katılmaya Gelenleri Tehdit Etmesinin Fesih Nedeni Olması )
TEHDİT ( İhaleyi Alanın İhaleye Katılmaya Gelenleri Tehdit Etmesinin Fesih Nedeni Olması )"
134Y12.HD5.3.2002E. 2002/3728 K. 2002/4442"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Sebebiyle İhalenin Feshedildiği/Fesihler Ayrı Sonuçlar Doğuracağından - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )"
134Y12.HD18.3.2002E. 2002/4018 K. 2002/5505"TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Tebligatın Usulsüzlüğü - Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle Talep Edemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
134Y12.HD19.3.2002E. 2002/4402 K. 2002/5617"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Takipte Taraf Bulunmaması Nedenleriyle Takibin İptalini ve İhalenin Feshini İsteme Hakkı Olmadığı - Mercice Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Gereği )
ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE TARAF OLMAMASI ( Takibin İptalini ve İhalenin Feshini İsteme Hakkı Olmadığı - Mercice Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Gereği )
HUSUMET ( Şikayetçinin Takipte Taraf Bulunmaması Nedenleriyle Takibin İptalini ve İhalenin Feshini İsteme Hakkı Olmadığı - Mercice Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Gereği )"
134Y12.HD22.3.2002E. 2002/4449 K. 2002/5945"ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
FERAGAT ( Şikayetten/Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı - Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı )"
134Y12.HD4.4.2002E. 2002/5834 K. 2002/6924"LİMİTED ŞİRKETE YAPILAN TEBLİGAT ( Yetkili Temsilcinin Bulunmadığı Tesbit Edilmeden İşçisine Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Limited Şirkete Yapılan Tebligatın Yetkili Temsilcisinin Bulunmadığı Tesbit Edilmeden Şirket İşçisine Tebliği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Limited Şirketin Yetkili Temsilcisinin Bulunmadığı Tesbit Edilmeden İşçiye Tebliği )"
134Y12.HD5.4.2002E. 2002/5669 K. 2002/7089"PROJEDEKİ DAİRE NUMARASININ TAPUDAKİNDEN FARKLI OLMASI ( Satış İlanındaki Numaraya Göre Katılınan İhalenin Feshi Talebi )
DAİRE NUMARASININ TAPUDA VE MİMARİ PROJEDE FARKLI OLMASI ( Yanılma Nedeniyle İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satın Alınan Dairenin Tapudaki ve Mimari Projedeki Numaralarının Farklı Olması Nedeniyle Yanılma İddiası )
TAPUDAKİ VE MİMARİ PROJEDEKİ DAİRE NUMARASININ FARKLI OLMASI ( Yanılma Nedeniyle İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD8.4.2002E. 2002/6506 K. 2002/7307"SATIŞ İLANI ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği - Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi/İhalenin Feshi )
SATIŞIN MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA YAPILMASI VE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği/Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi - Muhammen Bedelin Altında Satış )
MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA SATIŞ ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmesi - İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )"
134Y12.HD9.4.2002E. 2002/6564 K. 2002/7408"GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Geçerlilik Süresi - Süresinden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Gayrimenkul Hakkındaki - 2 Yıllık Süreden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Gayrimenkul İçin Yapılan Kıymet Takdirinin Satışa Esas Alınmasında )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasında 2 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması )"
134Y12.HD11.4.2002E. 2002/5712 K. 2002/7608"İHALENİN FESHİ NEDENLERİNDEN SONRADAN HABERDAR OLUNMASI ( Şikayet Süresi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya İhaleye Fesat Karıştırılmasında )
SÜRE ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Dolayı Şikayet Talebinde )"
134Y12.HD15.4.2002E. 2002/6734 K. 2002/7824"SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması )
TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması - İhalenin Feshi )
ŞİKAYET ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD15.4.2002E. 2002/6794 K. 2002/7744"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Şikayetçi Vekilinin Azledilmesi Nedeniyle Satış İlanının Asıla Veya Yeni Vekiline Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Tapudaki İlgililerin Feshi İsteyebilmeleri )
TAPUDAKİ İLGİLİLER ( İhalenin Feshini İsteyebilmeleri )
AZİL ( Şikayetçi Vekilinin Azledilmesi Nedeniyle Satış İlanının Asıla veya Yeni Vekiline Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD26.4.2002E. 2002/6068 K. 2002/8802"BORÇLUNUN FESAT ÇIKARMASI ( İhalenin Yapıldığının Duyurulması Sırasında Olay Çıkaran Borçlunun Kendi Fesadına Dayanamaması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlunun İhalenin Yapıldığının Duyurulması Sırasında Olay Çıkarması Nedeniyle İhaleye Başka Katılan Olmadığı İddiasıyla )
KENDİ KUSURUNA DAYANAMAMA ( Borçlunun İhalenin Yapıldığının Duyurulması Sırasında Çıkardığı Olaylara Dayanan İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD2.5.2002E. 2002/8238 K. 2002/9284"İZALEYİ ŞÜYU KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kararın Kesinleşmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi )
KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kesin Hüküm Oluşmadan Yapılan İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİRİ YAPILMAMIŞ OLMASI ( İhalenin Feshi )
TEMİNATIN EKSİK YATIRILMASI ( İhalenin Feshi )
TELLAL BULUNDURULMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Karar Kesinleşmeden İhale Yapılması - Teminatın Eksik Yatırılması - İhale Sırasında Tellal Bulundurulmaması )"
134Y12.HD9.5.2002E. 2002/8313 K. 2002/9681"İHALENİN FESHİ ( Menkul İhalesinde Borçluya Satış İlamının Tebliğine Gerek Bulunmaması - Şikayetin Reddi Gereği )
MENKUL İHALESİ ( Borçluya Satış İlamının Tebliğine Gerek Bulunmaması - Şikayetin Reddi Gereği )
SATIŞ İLAMININ TEBLİĞİ ( Menkul İhalesinde Borçluya Tebliğine Gerek Bulunmaması - Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD10.5.2002E. 2002/8681 K. 2002/9827"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale ile Mülkiyet Alıcıya Geçtiğinden Şikayetçinin Fesih İstemesinde Hukuki Yararının Olması )
FERAGAT ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemesinden Sonra Alacaklının Şikayetçi Borçlu Hakkındaki Feragatinin Fesih Nedenlerinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmemesi )
HUKUKİ YARAR ( İhale ile Mülkiyet Alıcıya Geçtiğinden Şikayetçinin Fesih İstemesinde Hukuki Yararının Olması )"
134Y12.HD10.5.2002E. 2002/8688 K. 2002/9848"İHALENİN FESHİ ( Dosyada Yapılan İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin Fesih İstemi - Taraflar Gelmese Bile İncelenmesi Gereği )
ŞİKAYET ( İhalenin Dosyada Yapılan İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin Feshi İstemi - Taraflar Gelmese Bile İncelenmesi Gereği )
TARAFLARIN GELMEMESİ ( İhalenin Dosyada Yapılan İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin Feshi İstemi - Taraflar Gelmese Bile İncelenmesi Gereği )"
134Y12.HD21.5.2002E. 2002/9209 K. 2002/10581"İHALENİN FESHİ ( Davacının İlk İhaleye Katıldığını Son İhaleye Hastalığı Sebebiyle Katılamadığını İleri Sürerek Fesih İsteyememesi )
HASTALIK NEDENİYLE İHALEYE KATILAMAMA ( İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )"
134Y12.HD3.6.2002E. 2002/11090 K. 2002/11647"HACİZ ALACAKLILARI ( Haciz Alacaklılarına da Satış İlanı Tebliği Gerekirken Haciz Alacaklısına Tebliğ Edilmeden Satışa Gidilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Haciz Alacaklılarına da Satış İlanı Tebliği Gerekirken Haciz Alacaklısına Tebliğ Edilmeden Satışa Gidilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )
İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklılarına da Satış İlanı Tebliği Gerekirken Haciz Alacaklısına Tebliğ Edilmeden Satışa Gidilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD11.6.2002E. 2002/11431 K. 2002/12547"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
SATIŞ İLANININ VEKİLE TEBLİĞİ ( Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
AVUKATLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD8.7.2002E. 2002/14129 K. 2002/14782"TAŞINMAZ ÜZERİNE KONAN HACİZ ( Mahcuz Taşınmazların Satış Süresi - Tapudaki İlgililere Satış İlanının Tebliği Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu / İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişiler )
MAHCUZ TAŞINMAZLARDA SATIŞ SÜRESİ ( Tapudaki İlgililere Satış İlanının Tebliği Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişiler )
TAPUDAKİ İLGİLİLERE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN İHALENİN FESHİ NEDENİ OLDUĞU ( ( Mahcuz Taşınmazların Satış Süresi - İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişiler )
İHALENİN FESHİNİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER ( Mahcuz Taşınmazların Satış Süresi - Tapudaki İlgililere Satış İlanının Tebliği Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD9.7.2002E. 2002/13626 K. 2002/15011"SATIŞI YAPILAN MAHCUZLAR ( Bankada Kullanılan Masa Makina Telefon Santralı vb. Eşyalar - Ayrı Ayrı Satılmasının Talebi Arttıracağı/İhalenin Feshi )
HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞI ( Bankada Kullanılan Masa Makina Telefon Santralı vb. Eşyalar - Ayrı Ayrı Satılmasının Talebi Arttıracağı/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Bankada Kullanılan Masa Makina Telefon Santralı vb. Eşyalar - Ayrı Ayrı Satılmasının Talebi Arttıracağı )"
134Y12.HD9.7.2002E. 2002/14458 K. 2002/14971"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN KARARLAR ( Kesin Nitelikte ve Temyizi Kabil Olmaması )
KESİN VE TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraza İlişkin Kararlar )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Yapılan Esas ve Usuli Hataların Bu Davada İncelenmesinin Mümkün Olması )
İHALE TUTANAĞI ( İhalenin Başlama ve Bitim Saatleri ve İhale Tarihinin Tutanakta Gösterilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD10.9.2002E. 2002/15066 K. 2002/16148"İHALENİN FESHİ ( Mercice Daha Önce Yapılan Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satışın Yapılması )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Farklı İcra Dairelerinde Aynı Mal ile İlgili Yapılan Kıymet Takdirlerinden Hangisinin Uygulanacağının Belirlenmesi )"
134Y12.HD26.9.2002E. 2002/17606 K. 2002/18697"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebilecekleri - İlgililerin İhale Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden Muamelelerdeki Yolsuzluklara En Geç İhale Günü Ittıla Peyda Ettiği Kabul Edileceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı )
İHALENİN DÜŞÜK BEDELLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Ve Satış İlanının Trajı Düşük Gazetede İlan Edildiğinden Bahisle 7 Günlük Süreden Sonra Yapılan Şikayet Dinlenemeyeceği )"
134Y12.HD8.10.2002E. 2002/18764 K. 2002/20361"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklının-Borçlunun-Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İhalenin Feshini İsteyebilmesi )
PEY AKÇESİ GÖSTERMEK ( Artırmaya İştirak Edeceklerin %20 Oranında Pey Akçesi Göstermelirin Zorunlu Olması )
ALACAKLININ PEY AKÇESİ GÖSTERMESİ ( Taşınmaz Üzerinde Hakkı Olan Alacaklının Alacağı Nispetinde Pey Akçesi Göstermesine Gerek Bulunmaması )"
134Y12.HD22.10.2002E. 2002/20160 K. 2002/21429"ŞİKAYET ( Resmi Nitelikte Olan ve Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan ve Aksi Yasal Biçimde Kanıtlanmayan İhale Tutanağına Göre Şikayetçinin Pey Süren Alacaklı Sıfatının Bulunmaması )
HUSUMET ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan ve Aksi Yasal Biçimde Kanıtlanmayan İhale Tutanağına Göre Şikayetçinin Pey Süren Alacaklı Sıfatının Olmaması Nedeniyle Aktif Husumetin Bulunmaması )"
134Y12.HD22.10.2002E. 2002/20181 K. 2002/21445"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Taşınmazın Eski Maliki Olması Nedeniyle İİK'nun 138. Maddesinde Belirtilen Dava Açma Yetkisini Taşıyan Kişilerden Olmaması )
EKSİK HUSUMET ( Şikayetçinin Taşınmazın Eski Maliki Olması Nedeniyle İİK'nun 138. Maddesinde Belirtilen Dava Açma Yetkisini Taşıyan Kişilerden Olmaması Nedeniyle Bu Nedene Dayalı Olarak Davanın Reddedilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD2.12.2002E. 2002/23811 K. 2002/25699"İHALENİN FESHİ ( Teklif Edilen Bedelin Malın Takdir Edilen Bedelinin %75'inin Karşılamaması Nedeniyle İhalenin Feshedilmesi )
ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYANIN İHALE BEDELİ ( Bu Eşyaların Maden Halindeki Kıymetlerinden Daha Aşağı Bir Bedel İle Satılamaması )"
134Y12.HD16.12.2002E. 2002/25455 K. 2002/26589"İHALENİN FESHİ ( İsteyebilecek Tapudaki İlgililer - Tapuya Şerh Verilmek Koşulu İle Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Sahipleri )
MUHDESAT SAHİPLERİ ( Tapuya Şerh Verilmek Koşulu İle Taşınmaz Üzerindeki - İhalenin Feshini İsteyebilecekleri )
TAPUDAKİ İLGİLİLER ( Tapuya Şerh Verilmek Koşulu İle Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Sahipleri - İhalenin Feshini İsteyebilecekler )"
134Y12.HD28.2.2003E. 2003/2431 K. 2003/3880"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Başka Bir İcra Dosyasından Haciz Koyan Diğer Alacaklının Fesih İsteyebilmesi için Kendi Dosyasından Satış İstemiş Olmasının Zorunlu Olması )
AKTİF HUSUMET ( Başka Bir İcra Dosyasından Haciz Koyan Diğer Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebilmesi için Kendi Dosyasından Satış İstememiş Olması Nedeniyle Şikayet Hakkının Olmaması )"
134Y1.HD5.3.2003E. 2003/1530 K. 2003/2349"TAPU KAYDININ İPTALİ İLE AYNEN İADESİ VEYA SÜRÜM DEĞERİNİN ÖDENMESİ ( Davacının Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Davacının 2004 Sayılı Kanuna Göre İhalenin Feshini İsteyebilmesi )
YOLSUZ TESCİL ( Davacının Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
BORÇ İLİŞKİSİ ( Taraflar Arasında Borç İlişkisinin Mevcut Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekli Olması )"
134Y12.HD13.3.2003E. 2003/2680 K. 2003/5192"İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısı Ruçhanlı Olarak Kapsamına Girmediği İhalenin Feshini İsteyen İlgililerden Olması için Kendi Dosyasında Satış İstemesinin Ön Koşul Olması )
SATIŞ ( İkinci Artırma Bedelinin Malın Tahmine Edilen Kıymetinin %40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Ruçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesinin Şart Olması )"
134Y4.HD17.3.2003E. 2002/12631 K. 2003/2963"TAZMİNAT DAVASI ( İcra İhalesi İle Sattırılan Villaya İlişkin İhalenin Feshedildiğini ve Davalıların Bu Süreye Kadar Villadan Yararlandıkları İddiasıyla Açılan Tazminat Davası Olması )
İCRA TAKİBİNİN HAKLI VE İYİNİYETLİ OLMASI ( Senedin İptal Edilmediğinin Anlaşılması )
KUSUR ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinde Davalıların Kusurunun Bulunmadığının Tespit Edilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yasal Hak Kullanımının Bilirkişi Raporunda Belirtilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Senedin Karşılıksız Kaldığından Bahisle Senede İlişkin İcra Takibindeki İhalenin Feshedilmesinin Davalının Sorumluluğunu Gerektirmemesi )
DAVACILARIN SORUMLULUĞU ( Teminat Yatırmayarak İcra Takibinin Tedbiren Durdurtmayan Davacıların Yasal Yolları Kullanmada Noksanlıklarının Bulunduğunun Dikkate Alınması )"
134Y12.HD9.5.2003E. 2003/7617 K. 2003/10582"İHALENİN FESHİ ( Tapu Dairesinin Yapmış Olduğu Yanlış İşlemin Şikayetçiye Bu Hakkı Kazandırmayacağından Mercice Aktif Husumet Yönünden Şikayetin Reddine Karar Verilmesi )
AKTİF HUSUMET ( Borçluya Ait Taşınmaz Üzerine Şikayetçi Vergi Dairesinin Haciz Şerhinin Konulmamasının Şikayetçiye İhalenin Feshini İsteme Hakkını Kazandırmaması )"
134Y12.HD13.5.2003E. 2003/8052 K. 2003/10819"İHALENİN FESHİ ( Menkul İhalelerinde İhalenin Feshini Satış İsteyen Alacaklı-Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebilmesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İlanın Borçluya Tebliğ Edilmediği Hususunun Ancak Borçlunun Açacağı Bir Davada Borçlu Tarafından İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD21.5.2003E. 2003/8631 K. 2003/11551"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Masraflarından Vazgeçmesi Halinde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Masrafları Yapana Ödenmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARINDAN VAZGEÇME ( Bu Halde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
İHALE BEDELİ MİKTARI ( İkinci Satışta Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı Oranı Dışında Satış Masraflarını da Karşılamasının Gerekmesi )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Öncelikle Masrafların Satış Tutarından Alınmasının Gerekmesi-Artan Paranın Takip Masrafları ve İşlemiş Faizlerle Alacaklar Nispetinde Paylaştırılmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD22.5.2003E. 2003/9601 K. 2003/11678"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İlgili Sıfatıyla Bina Sahibi Şikayetçiye Kıymet Takdiri ve Satış İlanının Tebliğinin Gerekmesi )
TAPUDA İLGİLİ SIFATI ( Bunun için Mutlaka Ayni Bir Hakkın Olmasının Gerekmemesi-Yasada Bu Şekilde Bir Sınırlamanın Bulunmaması )"
134YHGK4.6.2003E. 2003/12-385 K. 2003/399"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
SATIŞ İLANI ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
TEBLİGAT ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
BORÇLU ASİLLERE TEBLİGAT YAPILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SATIŞ İLANININ BORÇLU ASİLLERE DE TEBLİĞİNE KARAR VERMESİ ( Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
VEKİLE YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )"
134Y12.HD5.6.2003E. 2003/10483 K. 2003/13250"ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( İhale Alıcısının Sorumlu Tutulamayacağı )
İHALE ALICISI ( Çevre Temizlik Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
134Y12.HD9.6.2003E. 2003/10756 K. 2003/13489"İHALENİN FESHİ ( Düzenlenen Mükellefiyetler Listesinin Borçluya Tebliğ Olunmamasının İhalenin Feshini Gerektiricek Bir Eksiklik Olmaması )
MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ ( Bu Listenin Düzenlenmemesinin Borçlu Bir Durum Oluşturması Ancak Bunun Borçluya Tebliğ Olunmamasının İhalenin Feshini Gerektiricek Bir Eksiklik Olmaması )
KIYMET TAKDİRİ ( İnşaatı Devam Eden Mahcuzların Kıymet Takdir Tespitinden Sonra Değerinde Meydana Gelecek Artışın Taşınmazların İhalesi Aşamasında Değerlendirilmesi )"
134Y12.HD24.6.2003E. 2003/12426 K. 2003/15097"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Teklif Götürülen ve Bu Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Açan Borçluya Süre Verilerek Taşınmazın İhalesi Üzerinde Kalan Kişiyi de Davaya Dahil Ettirerek Bu Şekilde Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Borçlunun İddialarının Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
HUSUMET ( Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )"
134Y12.HD26.9.2003E. 2003/14501 K. 2003/18518"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Feshine Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
134Y12.HD29.9.2003E. 2003/14811 K. 2003/18668"SATIŞ İSTEMEYEN MÜŞTEKİ ( Kendi Dosyasında Satış İstemeyen Müştekinin Tapu Kaydında Haczi Bulunduğu için Şikayet Hakkının Olması )
TAPU KAYDI ( Kendi Dosyasında Satış İstemeyen Müştekinin Tapu Kaydında Haczi Bulunduğundan Tapu Sicilindeki İlgililerden Sayılması )
ŞİKAYET HAKKI ( Kendi Dosyasında Satış İstemeyen Müştekinin Tapu Kaydında Haczi Bulunduğundan Tapu Sicilindeki İlgililerden Sayılması ve Şikayet Hakkının Mevcudiyeti )"
134Y12.HD21.10.2003E. 2003/16522 K. 2003/20537"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeline Beşmilyar Liralık İpotek Borcu da Eklenerek Bulunacak Miktar Üzerinden Paylaştırılmanın Yapılması Ve Paranın Buna Göre Yatırılması Gerekirken Yatırılmaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİNİN İHALE BEDELİNE EKLENMESİ ( Paydaşların Taşınmazı Alması Halinde İhale Bedeline İpotek Değerinin Eklenip O Değer Üzerinden Paylaştırmanın Gerçekleştirilmesi İçin Paydaşlara Süre Verilerek İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )
HACZİN YENİLENMESİ ( Yenilenen Haciz ile Mahcuzların Kıymet Takdirinin Borçluya Tebliğ Edilmeyişinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD24.10.2003E. 2003/16977 K. 2003/20868"HACİZ ( İhaleden Satın Alınan Taşınmaz - İhaleden Sonra SSK. Tarafından Konulan Haczi Şikayet/Görev )
İCRADAN İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( İhaleden Sonra SSK. Tarafından Konulan Haczi Şikayet - Görev )
TESCİLDEN ÖNCE MÜLKİYETİN İKTİSABI ( İcra Dairesi Tarafından Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Alıcı )"
134Y12.HD28.10.2003E. 2003/18936 K. 2003/21078"İHALE ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
FESİH ( Alıcının İhalelerde İyi Niyet Kurallarına Aykırı Pey Sürmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olması )"
134Y12.HD14.11.2003E. 2003/18939 K. 2003/22574"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshinin Ancak İhale Tarihine Kadar Vaki Olan Usulsüzlükler ve İhale Sırasındaki Fesat Nedeniyle İstenebilmesi )
USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshinin Ancak İhale Tarihine Kadar Vaki Olan Usulsüzlükler ve İhale Sırasındaki Fesat Nedeniyle İstenebilmesi )
FESAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshinin Ancak İhale Tarihine Kadar Vaki Olan Usulsüzlükler ve İhale Sırasındaki Fesat Nedeniyle İstenebilmesi )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA AÇILMASI ( Üçüncü Kişinin İhaleden Sonra Haczin Kaldırıldığı ve Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi İsteğinin Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlık Konusu Olması )"
134YHGK28.1.2004E. 2004/12-2 K. 2004/36"İHALENİN FESHİ ( Tapu Kaydında Fesih İsteyen Kişinin Temlik Alacaklısı ve Konulmuş Haciz Şerhi Bulunduğu - Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğundan İstemeye Hakkı Olduğu )
TAPUDAKİ İLGİLİ SIFATI ( Tapu Kaydında İhalenin Feshini İsteyen Kişinin Temlik Alacaklısı ve Konulmuş Haciz Şerhi Bulunduğu - Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Bulunmasına Gerek Bulunmadığı )
TEMLİK ALACAKLISI ( Tapu Kaydında Konulmuş Haciz Şerhi Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğu - İhalenin Feshini İsteme Hakkının Varlığı )"
134Y12.HD9.2.2004E. 2003/24804 K. 2004/2164"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İşleminin Mesai Saati Dışında Öğle Tatili Sırasında Yapılması Nedeniyle )
SATIŞ İŞLEMİNİN ÖĞLE TATİLİNDE YAPILMASI ( Satışın Yapılacağı Yerin Resmi Daire Olması ve Katılımın Yeterince Sağlanmadığı İddiasının Kabul Edilemez Olması-Bu Duruma Kanunen Engel Olmaması )
TATİL GÜNLERİ VE GECE HACZİ ( İcra-İflas Yasasının Bu Hususlara İlişkin Hükümlerinin İhale ve Satışa İlişkin İşlemlerde de Uygunabilmesi )"
134Y12.HD2.3.2004E. 2003/27616 K. 2004/4568"SATIŞ İLANI İÇİN USULÜNE UYGUN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İlgili Sıfatı Olan Şikayetçiye Usulüne Uygun Satış İlanı Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle )
SATIŞ İLAMI ( Tapu Sicilinde Halen Malik Olan Kooperatife Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Kooperatif Adına Tebligat Yapılan Kişinin Aynı Zamanda Takip Borçlusu Sıfatının Olması )"
134Y12.HD9.3.2004E. 2004/142 K. 2004/5368"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Takdir Edilenden Düşük Olmasından Dolayı Yapılan İtirazın Kabulü Gerekirken Reddedilerek Satış Yapılması Sebebiyle )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ ( Kesin Olmakla Beraber İhalenin Feshi Davasında itiraz Nedenlerinin İleri sürülebilmesi )"
134Y12.HD23.3.2004E. 2004/2167 K. 2004/6833"ŞİKAYET ( Satış Öncesi İşlemlerin Usülsüzlüğü Nedeniyle )
SÜRE ( Satışa İlişkin Şikayetlerin 7 Günlük Yasal Süre İçerisinde Yapılmasının Gerekmesi )
DAVANIN NİTELEMESİ ( İleri Sürülen Satış Öncesi İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin İddialar Sonuçta İhalenin Feshini İçerdiğinden Başvurunun Haczin Kaldırılması Nitelemesinin Hatalı Olması )"
134Y12.HD23.3.2004E. 2004/971 K. 2004/6855"ŞİKAYET ( Alacağına Mahsuben Marka Tescil Hakkını İhale ile Alındıktan Sonra İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Yerine Geçen Bedelin Talep Edilmesini )
İHALEYİ ORTADAN KALDIRICI İŞLEMLER ( İhale Feshedilmedikçe Bu Tür İşlemlerin Yapılamaması )
MARKA TESCİL HAKKI ( Bankanın Alacağına Mahsuben İhale Konusu Hakkı Satın Alması - Sonrasında İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Yerine Geçen Bedelin Talep Edilmesi )"
134YHGK24.3.2004E. 2004/12-107 K. 2004/155"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı/Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN İDARİ TATİL GÜNÜNDE YAPILMASI ( Fesih Nedeni Oluşturmayacağı )
ALACAKLININ TAKİP MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshine Hükmedilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklının Vazgeçmesi/İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
SATIŞ MASRAFLARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip/Alacaklının Talep Hakkından Vazgeçmesi - İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEN BORÇLU ( Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Takip Masraflarını Talepden Vazgeçmesinin Fesih Nedeni Olamayacağı )"
134Y12.HD29.3.2004E. 2004/5502 K. 2004/7409"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Başka Dosyadan Alacaklı Olup Satış İstememiş Olan Alacaklının İhalenin Feshini Talep Edememesi )
SATIŞ İSTEMEMİŞ OLAN ALACAKLI ( İhalenin Feshini Talep Edememesi )
ALACAKLININ İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Sadece Satış İsteyen Alacaklının İhalenin Feshini Talep Edebileceği )"
134YHGK31.3.2004E. 2004/12-198 K. 2004/193"ŞİKAYET ( 6183 Sayılı Kanundan Doğan Takiplerde Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
6183 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TAKİPLER ( Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( SSK Tarafından Alacağın Tahsili için Yapılacak Takiplerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
YETKİ ( SSK Tarafından Alacağın Tahsili için Yapılacak Takiplerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
PARAYA ÇEVİRME ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
TAPU SİCİLİNDEN TERKİN ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
SINIRLI AYNİ HAKLAR ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )"
134Y12.HD2.4.2004E. 2004/5278 K. 2004/8098"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Tapu Sicilinde Haciz Şerhi Olan Alacaklı - Kendi Dosyasından Satış İsteme Koşulunun Gayrimenkul İhalesinde Aranmayacağı )
HACİZ ŞERHİ OLAN ALACAKLININ İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Kendi Dosyasından Satış İsteme Koşulunun Aranmayacağı - Gayrimenkul İhalesi )
ALACAKLININ KENDİ DOSYASINDAN SATIŞ İSTEME KOŞULU ARANMAMASI ( Tapu Sicilinde Haciz Şerhi Olan Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134Y12.HD5.4.2004E. 2004/2701 K. 2004/8111"İHALENİN FESHİ ( Malın Niteliği Özel Bilgiyi Gerektiği Takdirde Malların Değerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilmemesi Nedeniyle Satışın İptali )
SATIŞ İLANIN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Borçluya itiraz Hakkı Tanınmayan Satışın İptal Edilmesinin Gerekmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışı Yapılan Malların Nitelikleri Ve Değerleri Gözönüne Alındığında Özel Bilgiyi Gerektirmesi Halinde Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması )"
134Y12.HD6.4.2004E. 2004/4264 K. 2004/8300"PARA CEZALARI ( Dava Konusu Olayla İlgili Olarak İşin Esasına Girmeyen Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SÜREAŞIMI ( Yerel Mahkemece İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedildiğinden Şikayetçi Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilmesinin Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞİKAYET ( Yerel Mahkemece İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedildiğinden Şikayetçi Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilmesinin Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
134YHGK7.4.2004E. 2004/12-204 K. 2004/214"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Türkiye'nin Her Yerinde Yayınlanan Hürriyet Gazetesinde Yapılmış Bulunması - Taşınmazın Bulunduğu Beldede Belediyeden İlanın Yapılmamış Olmasının Tek Başına Fesih Gerektirmeyeceği )
SATIŞ İLANI ( Taşınmazın Bulunduğu Beldede Belediyeden İlanın Yapılmamış Olmasının Tek Başına İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği - İlanın Türkiye'nin Her Yerinde Yayınlanan Hürriyet Gazetesinde Yapılmış Bulunması )
BELEDİYEDEN SATIŞ İLANININ YAPILMAMASI ( Tek Başına İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği - İlanın Türkiye'nin Her Yerinde Yayınlanan Hürriyet Gazetesinde Yapılmış Bulunması )"
134Y12.HD27.4.2004E. 2004/6207 K. 2004/10372"İHALENİN FESHİ ( İİK'ya Göre İşin Esasına Girilmezden Önce İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağının Kabul Edilmiş Bulunması )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Talebinin Mahkemece Aktif Husumet Yönünden Reddedilmiş Bulunması Nedeniyle İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmolunamayacağının Kabul Edilmesi )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Mahkemece Aktif Husumet Yönünden Reddedilmiş Bulunması Nedeniyle İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmolunamayacağının Kabul Edilmesi )"
134Y12.HD6.5.2004E. 2004/7099 K. 2004/11468"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Neticesinde Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edilerek Satış Yapılmasının Usulsüzlüğü Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNE BORÇLUNUN İTİRAZININ SONUCU ( Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edildiğinde Aleyhe Olan Bu Bedel Üzerinden Satış Yapılmasının Doğru Olmaması )"
134Y12.HD23.6.2004E. 2004/12424 K. 2004/16502"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinde Taşınmaz Üzerindeki Binaların Değeri Göz Önüne Alınmaksızın İtirazın Reddedilmesinin İhalenin Feshini Gerektirmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN KIYMETE ETKİSİ ( Bunu Göz Önünde Bulundurmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılmışsa Yapılan İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD28.6.2004E. 2004/13086 K. 2004/17179"PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( Dosya Alacaklısı Yaptığı Bu Masrafları Talep Hakkından Vazgeçmesine Göre Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İSPAT ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )"
134Y12.HD29.6.2004E. 2004/13076 K. 2004/17161"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmiş Olmasının Yeterli Olması - Borçlu Asile Tebligat Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
SATIŞ İLANININ VEKİLE TEBLİĞ EDİLMESİ VE BORÇLU ASİLE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREĞİ ( Satış İlanının Borçlu Asile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
BORÇLU ASİLE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Vekiline Tebligat Yapılmışsa İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD29.6.2004E. 2004/13091 K. 2004/17152"İHALENİN FESHİ ( Satış Amacıyla Yapılmayan Tespit Edilen Miktar Üzerinden İhalenin Gerçekleştirilmesi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN SONUCU ( Niteliği İtibariyle Kesin Olsa da İddialar İhalenin Feshi Davasında İncelenebilmesi )
DEĞER TESPİTİNİN AMACI ( Haciz Tarihinden Sonra Satışa Esas Olmak Üzere Yapılması )"
134Y12.HD18.10.2004E. 2004/17068 K. 2004/22031"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği - Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılmasının İhalenin Feshi Nedeni Oluşturacağı )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )"
134Y12.HD21.10.2004E. 2004/17517 K. 2004/22429"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ MECBURİYETİ ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da Dava Hakkının Olduğu )
TAPUDA KAYITLI HACİZ ALACAKLISI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
HACİZ ALACAKLISI OLUP TAPUDA İSMİ BULUNAN DAVACI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )"
134Y12.HD21.10.2004E. 2004/17776 K. 2004/22451"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Son İmar Durumunun Sorulmamış Olmasının Zarar Doğurmadığı Sürece Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmaması - Kat Mülkiyetine Dönüşen Dairenin Kat İrtifakı ile Satışa Çıkarılmış Olması )
İMAR DURUMUNUN SORULMAMIŞ OLMASI ( Zarara Sebep Olmamışsa Tek Başına İhalenin Feshi Sebebi Olmayacağı - Kat Mülkiyetine Dönüşen Dairenin Kat İrtifakı ile Satışa Çıkarılmış Olması )
KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞEN DAİRENİN KAT İRTİFAKI İLE SATIŞA ÇIKARILMASI ( Son İmar Durumunun Sorulmamış Olmasının Zarara Sebep Olmadıkça Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
ZARAR ŞARTI ( Son İmar Durumu Sorulmadan Yapılan İhalenin Feshi Talebi - Kat Mülkiyetine Dönüşen Dairenin Kat İrtifaklı Olarak Satışa Sunulması )"
134YHGK24.11.2004E. 2004/12-637 K. 2004/612"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Teminat Yatırmayan Kişinin Taşınmaz İhalesine Katılamayacağı - Bu Kişilere Yapılan İhalenin Feshi Gereği )
TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Taşınmaz İhalesine Katılabilmek İçin - Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALESİNE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRILMASI ŞARTI ( Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )"
134Y11.HD19.12.2004E. 2004/3065 K. 2004/12226"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği )
İHALENİN FESHİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( İcra Dairesi Tetkik Mercii'nin İhalenin Feshini Karara Bağlamasını Beklemeden İİK.'nun 361. Maddesi Hükmünü Kıyasen Uygulamak Suretiyle Yanlışlıkla Ödemiş Olduğu İhale Bedelini Alacaklılardan Geri Alabileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulmamış Olması veya Gene İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshi İstenmiş Olup da Tetkik Merciinin Fesih Talebinin Reddine Karar Vermesi Halinde )
FAİZ KAYBI VE KOMİSYON ZARARI ( Alıcının İhalenin Feshi Nedeniyle Uğramış Olduğu Faiz Kaybı ve Komisyon Gibi Zararını İhalenin Feshinde Kusurlu Olan Kişiden İsteyebildiği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )"
134Y12.HD27.12.2004E. 2004/22528 K. 2004/26985"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Önkoşulu Zarar Unsurunun Feshi İstenen İhalede Gerçekleşmiş Olması Gereği )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Davasının Önkoşulu Zarar Unsurunun Feshi İstenen İhalede Gerçekleşmiş Olması Gereği )"
134Y12.HD10.1.2005E. 2004/22729 K. 2005/181"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Red Kararının Esas Gerekçesi Davacının Dava Açma Hakkı ( Sıfatı ) Bulunmadığından İlişkin Olup Davanın Esası İle İlgili Olmadığından Şikayetçinin Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
ESASA GİRMEDEN RED KARARI ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
SIFAT NEDENİYLE RED KARARI ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Red Kararının Esas Gerekçesi Davacının Dava Açma Hakkı ( Sıfatı ) Bulunmadığından İlişkin Olup Davanın Esası İle İlgili Olmadığından Şikayetçinin Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )"
134Y12.HD21.2.2005E. 2005/215 K. 2005/3309"İHALENİN FESHİ ( İhalede Fesat Nedeniyle-İcra Mahkemesince Bu Davalarda Tanık Dinlenebilmesi )
İCRA MAHKEMESİNDE TANIK DELİLİ ( Dar Yetkili Bu Mahkemede Özel Hallerde Tanık Dinlenebilmesi-İhalenin Feshi Davalarında Tanık Dinlenebilmesi )"
134Y4.HD22.2.2005E. 2004/13966 K. 2005/1658"KDV YATIRILMADIĞINDAN İHALE FESHEDİLEREK TAŞINMAZIN YENİDEN SATILMASI ( İlk ihalede Ödenen Tellaliye Harcının iadesinin İstenemeyeceği )
İHALENİN FESHİ VE TAŞINMAZIN YENİDEN İHALE EDİLMESİ ( KDV Yatırılmaması Nedeniyle - İlk İhalede Ödenen Tellaliye Harcının İadesinin İstenemeyeceği )
TELLALİYE HARCININ İADESİNİN İSTENEMEMESİ ( KDV Yatırılmaması Nedeniyle İhale Feshedilip Taşınmazın Sonraki ihalede Satılması )"
134Y1.HD23.2.2005E. 2005/490 K. 2005/1790"YOLSUZ TESCİL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Usulsüzlüğün İddia Edilen İşlemlere İhale Alıcısı Davalının Katkısının Bulunması Halinde Oluşan Sicilin Yolsuzluğundan Söz Edilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Usulsüzlüğün İddia Edilen İşlemlere İhale Alıcısı Davalının Katkısının Bulunması Halinde Oluşan Sicilin Yolsuzluğundan Söz Edilebileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tapu İptal ve Tescil - Davalı İhale Alacaklısı Kayıt Malikinin Bir Katkısının Bulunup Bulunmadığının Saptanması Ondan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD25.2.2005E. 2005/29 K. 2005/3684"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
134Y12.HD28.2.2005E. 2005/1033 K. 2005/3831"İHALENİN FESHİ DAVASININ İŞİN ESASINA GİRİLMEDEN SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİ ( İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ESAS HAKKINDA İNCELEME YAPILMADAN İHALENİN FESHİ DAVASININ SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİ ( İşin Esası İncelenmediğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İhalenin Feshi Davasının Esas Hakkında İnceleme Yapılmadan Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmiş Olması )"
134Y11.HD1.3.2005E. 2004/4055 K. 2005/1969"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Şirket Tasfiye Memurlarınca Yapılan İhale Cebri İhale Olmayıp İhtiyari Müzayede Niteliğinde Olduğu - İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )
TAŞINMAZIN İ.İ.K. HÜKÜMLERİ UYARINCA YENİDEN SATIŞI TALEBİ ( İhalenin İptali Talebi - Şirket Tasfiye Memurlarınca Yapılan İhale Cebri İhale Olmayıp İhtiyari Müzayede Niteliğinde Olduğu/İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )
ŞİRKET TASFİYE MEMURLARININ YAPTIĞI İHALE ( Cebri İhale Olmayıp İhtiyari Müzayede Niteliğinde Olduğu - İhalenin İptali Ve Taşınmazın İİK Hükümleri Uyarınca Yeniden Satışı Talebinin İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )
GÖREV ( İhalenin İptali Ve Taşınmazın İİK Hükümleri Uyarınca Yeniden Satışı Talebinin İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )"
134Y12.HD15.3.2005E. 2005/2122 K. 2005/5398"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Şikayetin Kabulü Halinde Bu Eksiklik Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesine Yönelik Şikayetin Kabulü Halinde )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Sonucunda Verilen Kararların Temyizinin Mümkün Olmadığı - Ancak İhalenin Feshi Davası Aşamasında Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Karar Ve Dayanakları İncelenebileceği )
SATIŞ DOSYASI ( İncelenmesinde Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Mahalline Gidilip İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdirinin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılacağı - Ancak İhalenin Feshi Davası Aşamasında Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Karar Ve Dayanakları İncelenebileceği )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesine Yönelik Şikayetin Kabulü Halinde Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y10.HD29.3.2005E. 2005/476 K. 2005/3303"KURUM ALACAĞININ TAHSİLİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK TASARRUFUN İPTALİ ( Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenemeyeceği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kurum Alacağının Tahsilini Önlemeye Yönelik Tasarrufun İptali - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SATIŞ ÖNCESİ AÇILAN DAVA ( Kurum Alacağının Tahsilini Önlemeye Yönelik Tasarrufun İptali - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
134Y12.HD5.4.2005E. 2005/3975 K. 2005/7280"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese de Gerekli Kararı Vermesi Gerektiği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
TARAFLARIN YARGILAMAYA KATILMAMALARI ( İhalenin Feshi Talebi - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Gerekli Kararı Vermesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese de Gerekli Kararı Vermesi Gerektiği )"
134Y12.HD12.4.2005E. 2005/4680 K. 2005/7905"PAYDAŞIN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kendi Payı Satılmayan Paydaşın İhalenin Feshi Davası Açması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kendi Payı Satılmayan Paydaşın Tapudaki İlgili Olarak Taraf Sıfatının Bulunması )
HUSUMET ( Başka Paydaşa Ait Payın Cebri İcra Suretiyle Satışı Üzerine Paydaşın İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD18.4.2005E. 2005/3711 K. 2005/8307"GEMİ İHALESİNİN FESHİ ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN MENKUL HÜKMÜNDEKİ GEMİ ( Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını ( Maliki Olduğu )'nu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
GEMİ DONATANI ( MALİKİ ) ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MÜTEKABİLİYET ESASI ( İki Ülke Arasında Müteakabiliyet Anlaşmasının Var Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Karar Yerinde Açıklanmaksızın İşin Esasına Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
CEBRİ İCRA ( Her Devletin Kendi Ülke ve Sınırları İçerisinde Haiz Olduğu Mutlak Güç ve Yetkilerden Olduğu - Cebri İcra Devletin Egemenlik ve Hükümranlık Haklarının Kullanılmasının Doğrudan Bir Sonucu Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Yabancı Uyruklu Bir Şahsa Temlik Edilmesi Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )
ALACAĞIN YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHSA TEMLİK EDİLMESİ ( Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )"
134Y12.HD21.4.2005E. 2005/4803 K. 2005/8569"İPOTEĞİN BELİRLİ SÜRE İÇİN KURULMUŞ OLMASI ( Bu Sürenin Sonunda İpoteğin Re'sen Fekkini Gerektirmeyeceğinden ve Tapu Kaydında Müşteki İpotek Alacaklısının İpoteği de Halen Tescilli Olduğu )
İPOTEĞİN RE'SEN FEKKİ ( İpoteğin Belirli Bir Süre İçin Kurulmuş Olması Bu Sürenin Sonunda İpoteğin Re'sen Fekkini Gerektirmeyeceği )
İPOTEĞİN SÜRESİNİN DOLMASI ( İcra Mahkemesince Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerekirken Yazılı Şekilde İpotekte Belirlenen Sürenin Dolması Nedeniyle İpoteğin Ortadan Kalktığından Bahisle İstemin İncelemesiz Reddi İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD9.5.2005E. 2005/6199 K. 2005/10123"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararı İhalenin Feshinin İstendiği Tarih Gözetildiğinde Kesin Nitelikte Olup Temyiz Kaabiliyeti Bulunmadığı )
YETKİSİZLİK KARARI ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararı İhalenin Feshinin İstendiği Tarih Gözetildiğinde Kesin Nitelikte Olup Temyiz Kaabiliyeti Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Davasının Niteliğine Takip Alacaklısının İcra Takibini Sürdürmesinde ve Borçlunun Açmış Olduğu İhalenin Feshi Davasını Sonuçlandırmasında Hukuki Yararının Bulunmasına Göre Yetkili Mahkemede Takip Yetkisi Bulunduğu )"
134Y12.HD28.6.2005E. 2005/10876 K. 2005/13967"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Muhatabı Tebliğ İşleminde Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Öğrenme Tarihi Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
SATILAN MALIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
İHALEDE FESAD ( Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )"
134Y12.HD4.7.2005E. 2005/10582 K. 2005/14495"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Talebi Aktif Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi Aktif Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
AKTİF HUSUMET ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Talebi Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
PARA CEZASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Talebi Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
134Y12.HD14.7.2005E. 2005/10849 K. 2005/15553"TAŞINMAZA HACİZ KONMASI ( Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi Halinde )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Hallerde İhaleden İtibaren Bir Yılı Geçemediği )"
134Y12.HD23.9.2005E. 2005/13361 K. 2005/17857"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
İHALE ALICISI ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )"
134Y3.HD27.9.2005E. 2005/7582 K. 2005/9111"CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olacağı - Ecrimisilin İşgal Edene Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği )
İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - İhalenin Feshinin İstenmesi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
ECRİMİSİL ( İhale İle Alınan Taşınmazda Haksız İşgal/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİ ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz - Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
BEKLETİCİ SORUN ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz/Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi - İhalenin Feshinin İstenmiş Olması/Dava Sonuçlanıp Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )"
134Y12.HD18.10.2005E. 2005/13960 K. 2005/20190"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi - Davacının Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETÇİLERİN İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLERDEN OLAMAMASI ( İşin Esasına Girmeden Talebin Reddi Gereği - Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Nedeniyle Para Cezası - İşin Esasına Girmeden Talebin Reddedilmesi )"
134Y12.HD27.10.2005E. 2005/17089 K. 2005/20999"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gereği )
DAVALININ YARGILAMAYA DEVAM ETMEYECEĞİNİ BİLDİRMESİ ( İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gereği - İhalenin Feshi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gerekirken Veremeyeceği - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD28.10.2005E. 2005/20877 K. 2005/21119"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Bulunmadığı )
İHALEYE KATILMAMA ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
HUSUMET ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Reddi Gereği )"
134Y12.HD21.11.2005E. 2005/19052 K. 2005/22759"İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK'nun 134.Maddesine Göre Açılan İşbu Davanın Görülmesini Etkilemez İse de Bu Konu İlgililerince Temyiz Edilmediğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Talebi - Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı/O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı - O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )"
134Y12.HD28.11.2005E. 2005/20133 K. 2005/23311"FESAT OLGUSUNA DAYANILARAK İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ ( Dinlenen Tanık Beyanları Mücerret İddiadan Öteye Gitmediği - Bu İddiayı Doğrular Biçimde Fesatın Varlığını Somut Bir Olayla Örtüşmediği )
İHALENİN FESHİ ( Mücerret İddiadan Öteye Gitmeyen Fesat Olgusuna Dayanılarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
MÜCERRET TANIK BEYANLARI ( İddiadan Öteye Gitmeyen Fesat Olgusuna Dayanılarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tüm Paydaşlar Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Tamamlanmadan İşin Esasına Girilmemesinin Yerinde Olmadığı )"
134Y12.HD2.12.2005E. 2005/19762 K. 2005/23813"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pay Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Yasa Maddesinde Açıklanan İlgililerden Olmadığı İçin İsteminin Aktif Dava Ehliyetsizliğinden Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshini İsteyen Üçüncü Kişi Yasa Maddesinde Açıklanan İlgililerden Olmadığı İçin İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )
DAVA EHLİYETİ ( İhalenin Feshini İsteyen Üçüncü Kişi Yasa Maddesinde Açıklanan İlgililerden Olmadığı İçin İhalenin Feshi İsteminin Aktif Dava Ehliyetsizliğinden Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD5.12.2005E. 2005/20507 K. 2005/24103"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Fesih Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olup İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ DAVASINDA CEZA ( Mahkemece İstemin Sadece Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerekirken Bu Hususta Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden Başlaması )"
134Y12.HD6.12.2005E. 2005/19824 K. 2005/24143"KISMİ TEMLİK ( Mümkün İse de Adı Geçenin Maliki Olmadığı Bir Hakkı Temlikinin Geçerli Olmadığı )
TEMLİK ( Tapuda Borçlu Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Temlik Dışında Tutulmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Alacaklıya Borçlu Bulunan Kişi Açısından 120/2. Madde Koşullarında Alınan Yetki Belgesine Dayanılarak Bu Kişiye Borçlu Olduğundan Bahisle Tapuda Borçlu Gözüken Kişinin Mahcuzunun Satılmasına Karar Verilerek İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği )
FESAT NEDENİ ( Alacaklıya Borçlu Bulunan Kişi Açısından Alınan Yetki Belgesine Dayanılarak Bu Kişiye Borçlu Olduğundan Bahisle Tapuda Borçlu Gözüken Kişinin Mahcuzunun Satılmasına Karar Verilerek İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği - İhalenin Feshini Gerektirdiği )"
134Y12.HD23.1.2006E. 2005/23239 K. 2006/95"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet Süresinin Başlangıcı ve Hak Düşürücü Süre )
ŞİKAYET SÜRESİNİN ÖĞRENMEYLE BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasında - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Şartı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ŞARTI ( İhalenin Feshi Davası Açılmasında - Fesih Sebebinin Hak Düşürücü Süreden Sonra Öğrenilmiş Olmasının Şikayet Hakkı Vermeyeceği )"
134Y12.HD24.1.2006E. 2005/23459 K. 2006/227"İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması/Artırmaya Hazırlık Aşamasında ve İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler/Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ BÜTÜN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden Kararın İsabetsiz Olduğu )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Artırmaya Hazırlık Aşamasında ve İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması )"
134Y12.HD24.1.2006E. 2005/23543 K. 2006/318"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Menkul İhalesi - Feshi İsteyebilecek İlgililerin Sınırlı Olarak Sayıldığı/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler )
MENKUL İHALESİ ( İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililerin Sınırlı Olarak Sayıldığı - Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Olduğu )
PEY SÜRMEK SURETİYLE İHALEYE İŞTİRAK EDENLER ( İhalenin Feshini İsteyebilecekleri - Menkul İhalesi )"
134Y12.HD30.1.2006E. 2005/24714 K. 2006/829"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece Feshe Esas Alınan Vergi Mahkemesinin Satış Kararının Niteliğine İlişkin Kararının İhaleden Bir Gün Sonra Alınması - İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )
VERGİ MAHKEMESİNİN SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARI ( İhaleden Bir Gün Sonra Alınıp Mahkemece İhalenin Feshine Esas Alınan - Şikayetin Reddi Gereği/İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı )
SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARAR ( Vergi Mahkemesince İhaleden Bir Gün Sonra Alınan - İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD31.1.2006E. 2005/24357 K. 2006/1031"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olunan Tarihten Başlayacağı )
ŞİKAYET ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen İpotek Veren Şikayetçinin Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı/İhalenin Feshi - Borçluya Md. 35'e Göre Yapılan Tebliğin Bağlamayacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olunan Tarihten Başlayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Borçluya Md. 35'e Göre Yapılan Tebliğin Bağlamayacağı )"
134Y12.HD31.1.2006E. 2005/24358 K. 2006/1040"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmaması Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
134Y12.HD24.2.2006E. 2006/34 K. 2006/3514"İHALENİN FESHİ ( İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Bu Davanın Açılabilmesi için Yurt İçinde Bir Adres Gösterilmesinin Gerekmesi )
DAVA ŞARTI ( İhalenin Feshini İsteyebilmek için Yurt İçinde Bir Adres Gösterilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD9.3.2006E. 2006/1232 K. 2006/4812"ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
SIFAT YOKLUĞUNDAN ŞİKAYETİN REDDİ ( Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETİN REDDİ ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD9.3.2006E. 2006/1841 K. 2006/4760"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının İhaleye Katılmak Üzere Vekalet Verdiği Kişinin İhaleye Katılıp Pey Sürme İsteminin İcra Müdürlüğünce Reddedilmesinin İsabetsiz Olması )
VEKALET ( İcra Dairelerinde Yapılan İhale Bir Adli İşlem ise de İhalede Pey İleri Sürülmesi Adli Bir İşlem Olmaması Nedeniyle Vekilin Avukat Olmasının Zorunlu Olmaması )
AVUKATLA TAKİP ( 1336 Sayılı Avukatlık Kanunu Uyarınca Adli İşlemler ve Takiplerin Ancak Baroda Kayıtlı Avukatlar Eli ile Yürütülebilmesi )"
134Y12.HD9.3.2006E. 2006/1857 K. 2006/4791"İCRA MAHKEMESİ KARARI ( İhalenin Feshi - İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı/Temyiz Sebeplerinin Reddi Gereği - Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/İade-i Muhakeme/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı )
İADE-İ MUHAKEME ( İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı )"
134Y12.HD16.3.2006E. 2006/2010 K. 2006/5436"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Para Cezasının Hazine Lehine Hükmedilmesi Gerekirken İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi - Para Cezasının Hazine Lehine Hükmedilmesi Gerekirken İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
PARA CEZASININ HAZİNE LEHİNE HÜKMEDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi Halinde İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
134Y12.HD16.3.2006E. 2006/2012 K. 2006/5435"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Malikine Satış İlanı Tebliğ Edilmeksizin İhalenin Gerçekleştirilmesinin Doğru Olmaması )
SATIŞ İLANININ MALİKE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Sayılması-İhaleye Ittıla Tarihinden İtibaren Yasal Yedi Günlük Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davasının İhale Tarihinden Bir Yıl İçinde ve Ittıla Tarihinden Yedi Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
134YHGK29.3.2006E. 2006/3-76 K. 2006/109"TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI ( Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI ( İhale Sonucunda Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazı İşgal Eden Üçüncü Kişinin İhaleden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Kanıtlayamaması Durumunda Söz Konusu On Beş Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren İstenebileceği )"
134Y12.HD27.4.2006E. 2006/6204 K. 2006/9213"İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması İhaleye Hazırlık ve Yapılması Aşamasındaki Hatalı İşlemler ile Alıcının Hataya Düşürülmesi - Hesap Kat İhtarının Kefile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
HESAP KAT İHTARININ KEFİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Biri Olmadığı )"
134Y12.HD13.6.2006E. 2006/10245 K. 2006/12677"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Talep Tarihinden 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese Bile İşin Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İLAMINA DAYALI YAPILAN İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Katılmayıp Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Ortaklığın Giderilmesi İlamına Dayalı Yapılan İhalenin Feshi - Tetkik Merciinin Talep Tarihinden 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese Bile İşin Esası İle İlgili Karar Vermesi Gerektiği/Davanın Aaçılmamış Sayılmasının İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD20.6.2006E. 2006/10529 K. 2006/13285"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alan Alacaklının İhalenin Feshi Davasını Kabul Etmesi - İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği )
ALACAKLININ ALACAĞA MAHSUBEN ALDIĞI TAŞINMAZ HAKKINDAKİ İHALENİN FESHİ TALEBİNİ KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği - Tüm İlgililerin Kabulü Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
134Y12.HD27.6.2006E. 2006/11934 K. 2006/14050"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliği Gerekli İlgililere Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Takip Alacaklısına Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Teşkil Ettiği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANI ( İlgililere Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Dosyadaki Bütün Alacaklılara Tebliği Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )"
134Y12.HD4.7.2006E. 2006/11793 K. 2006/14642"İHALENİN FESHİ ( Davanın Esasa Girilmeden Süre Yönünden Reddi - Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girilmeden Süre Yönünden Reddi - Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD6.7.2006E. 2006/11448 K. 2006/14745"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Dosya Borcunun Ödendiği Yolundaki İddiasının Fesih Nedeni Olarak Dinlenemeyeceği )
BORÇLUNUN DOSYA BORCUNUN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olarak Dinlenemeyeceği )
İHALEDE ALACAKLININ ARTIRIMI ÜZERİNE DİĞER ARTIRANLARIN ÇEKİLMESİ ( Birden Fazla Alıcının Katılıp Artırılan Bedeller Arasında Nisbetsizlik Bulunmaması/Muvazaa Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
134Y12.HD11.7.2006E. 2006/12298 K. 2006/15205"MENKUL İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı Satışın Düşürülmesi - Talebin İncelenmesine Engel Olmadığı )
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı - Menkul İhalesinin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Menkul İhalesi - Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı Satışın Düşürülmesi/Talebin İncelenmesine Engel Olmadığı )"
134Y12.HD21.9.2006E. 2006/13287 K. 2006/16892"İHALENİN FESHİNDE SÜRE ( Yapılan İlanlar Usulsüz Olsa Bile Borçlunun İİK'nun 134/2 Maddesinde Belirtilen İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İstemesi Gerektiği )
FESAT İDDİASI ( Borçlu Fesat İddiasına da Dayanmadığından Mahkemece İcra Mahkemesi Nezdinde İhalenin Feshine İlişkin Başvurunun Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Vermek Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK SÜRE ( Yapılan İlanlar Usulsüz Olsa Bile Borçlunun İİK'nun 134/2 Maddesinde Belirtilen İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İstemesi Gerektiği )"
134Y12.HD25.9.2006E. 2006/14043 K. 2006/17270"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshini İsteyebilecek "Satış İsteyen Alacaklı"nın Satış Dosyası Dışındaki Bir Dosyadan Menkulü Haczedip Satış İstemiş Olan Kişi Olarak Anlaşılması Gereği - Şikayet Tarihinden Önce Satış Talebinden Vazgeçen Davacının Davasının Dava Açma Ehliyetini Kaybetmiş Olması )
MENKUL İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Satış İsteyen Başka Dosya Alacaklısının Şikayet Tarihinden Önce Satış Talebinden Vazgeçmiş Olması - Aktif Dava Ehliyetinin Kaybı Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN KAYBI ( Satış Talebinde Bulunduktan Sonra Talebinden Vazgeçen Alacaklının Menkullerin Başka Dosyadan Satışında İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği - Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Sona Ermesi )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATININ SONA ERMESİ ( Satış Talebinden Vazgeçen Alacaklının Başka Dosyadan Yapılan Satışta İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
134Y12.HD23.11.2006E. 2006/20917 K. 2006/21955"İHALENİN FESHİ ( Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesinin İsabetsiz Olduğu )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMAMASI ( İhalenin Feshi Talebi/Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Veremeyeceği )"
134Y12.HD24.11.2006E. 2006/18777 K. 2006/22151"İHALENİN FESHİ ( Tellaliye ve Damga Resmi Yatırılmadığı İçin 2. Kez İhaleye Çıkarılan Taşınmazın Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesi Tek Başına Fesih Nedenidir )
TELLALİYE VE DAMGA RESMİ YATIRILMADIĞI İÇİN 2. KEZ İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD24.11.2006E. 2006/18923 K. 2006/22079"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
TEBLİGAT ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
134Y12.HD16.1.2007E. 2006/22396 K. 2007/257"TAŞINIR MAL İHALESİ ( İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınırlar Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığından "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatını Taşımadığı - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınırlar Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığından "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatını Taşımadığı - Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HUSUMET ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedilmesi Halinde Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y11.HD29.1.2007E. 2005/13771 K. 2007/898"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Cebri İcra Yoluyla Satış İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılamayacağı - İhalenin Feshiyle Birlikte Tapu İptali ve Tescil de Talep Edildiği/Fesih Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirileceği )
CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Genel Mahkemelerde Dava Açılamayacağı/İhalenin Feshi ve Tapu İptali ve Tescil Talebi - İhalenin Feshi Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Cebri İcra Yoluyla Satış İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılamayacağı - İhalenin Feshiyle Birlikte Tapu İptali ve Tescil de Talep Edildiği/Fesih Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhalenin Feshiyle Birlikte Talep Edildiği - Fesih Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği )"
134Y12.HD30.1.2007E. 2006/23833 K. 2007/1458"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satışına Karar Verilen Pansiyon Teferruatı ve Mütemmim Cüzü İle Birlikte İpotek Kapsamında Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Sadece Arsa ve Bina Bedeli Üzerinden Satış Yapılması Hatalı Olduğu Gibi Kıymet Takdir Raporunda Yer Almayan Bir Kısım Demirbaşların Satış Şartnamesine İlave Edilerek Satışa Çıkarılması da İsabetsiz Olduğu )
TEFERRUAT ( Satışına Karar Verilen Pansiyon Teferruatı ve Mütemmim Cüzü İle Birlikte İpotek Kapsamında Olduğu )
ARSA VE BİNA BEDELİ ÜZERİNDEN SATIŞ YAPILMASI ( Hatalı Olduğu Gibi Kıymet Takdir Raporunda Yer Almayan Bir Kısım Demirbaşların Satış Şartnamesine İlave Edilerek Satışa Çıkarılması da İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD1.2.2007E. 2006/24049 K. 2007/1513"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenmemesine İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN ALACAKLIYA ÖDENMEMESİ ( İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
TEDBİR KARARI ( İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenmemesine İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )"
134Y12.HD2.3.2007E. 2007/722 K. 2007/3774"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134YHGK14.3.2007E. 2007/12-102 K. 2007/123"TAKİP ALACAKLISINA KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğundan Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden Şikayetin Kabulü ve İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle Feshi İstemeye Hakkı Olduğu )
ŞİKAYETÇİ ALACAKLININ FESİH HAKKI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğundan Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Bulunmasına Gerek Olmadığı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ NEDENİYLE TALEBİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
134Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
134Y12.HD19.3.2007E. 2007/2709 K. 2007/5311"PARA CEZASI ( İhaleni Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ ( İhaleni Feshi - İİK.nun 134/2.Fıkrasının Son Cümlesinde İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRMASI ( Dairenin Ana Binanın Neresinde Olduğunu Bilmediğinden Satışa İştirak Edemediğini İleri Sürerek İhalenin Feshi İstemi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
134Y12.HD20.3.2007E. 2007/2386 K. 2007/5308"BELEDİYE VEKİLLİĞİNE SON VERİLME ( Vekilin İcra Dosyasındaki İşlemlerinden Zarar Gördüğünü İleri Süren Belediyenin Genel Mahkemede Dava Açma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Görülmekte Olan Çekişme İle İlgili Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Vekilin İcra Dosyasındaki İşlemlerinden Zarar Gördüğünü İleri Süren Belediyenin Genel Mahkemede Dava Açma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Görülmekte Olan Çekişme İle İlgili Olmadığı )
FESİH SEBEBİ ( Hangi Nedenlerle İhalenin Feshine Karar Verilebileceği İİK.nun 134/2. Maddesinde Sınırlı Olarak Sayıldığı )
ŞİKAYET ( Cebri İcranın Devamına Yönelik İşlemlerde Mahkemece Fesih Sebebi Olarak Kabul Edilip Kararda Açıklanan Olgu Alıcının Hakkını Engellemediği - Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD27.3.2007E. 2007/3417 K. 2007/5788"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Talebin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10 Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10 Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )"
134Y12.HD9.4.2007E. 2007/4059 K. 2007/6881"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulundurulmaması - Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re'sen Tellal Tayin Edilmesi )
İHALEDE TELLAL BULUNDURULMAMASI ( Yada Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re'sen Tellal Tayin Edilmesi - İhalenin Feshi Nedeni )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE İHALE GÜNÜ TELLAL GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BELEDİYEYE YAZI YAZILMASI ( Belediyenin İsmini Bildirdiği Tellalın İhale Günü Hazır Edilmemesi - İcra Müdürlüğünce Bir Adliye Görevlisinin Tellal Olarak Görevlendirilebileceği )
TELLAL GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BELEDİYEYE YAZI YAZILMASI ( Belediyenin İsmini Bildirdiği Tellalın İhale Günü Hazır Edilmemesi - İcra Müdürlüğünce Bir Adliye Görevlisinin Tellal Olarak Görevlendirilebileceği )"
134Y12.HD4.5.2007E. 2007/6583 K. 2007/9020"İCRA İFLAS KANUNU'NUN 133. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )
İİK. 134. MADDEYE GÖRE YARGILAMA ( İİK'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olması İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )"
134Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
134Y12.HD16.5.2007E. 2007/7456 K. 2007/10086"TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği )
AKTİF DAVA HUSUMETİ ( Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği - Tedbir Kararı Verilmesini Talebi )
TARAF TEŞKİLİ ( Tedbir Kararı Verilmesini Talebi - Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği )"
134YHGK23.5.2007E. 2007/12-297 K. 2007/287"İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE KARARININ ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRLMASI ( Kira Sözleşmesi Noter Tasdikli Yapılmış Olduğu - Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
NOTER TASDİKLİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TEVSİK EDİLMİŞ BELGE ( Kira Sözleşmesinin Noter Tasdikli Yapılmış Olduğu/Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )"
134Y12.HD17.7.2007E. 2007/12591 K. 2007/14858"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( HUMK. Md. 409 Gerekçe Gösterilip Davanın Açılmamış Sayılmasının İsabetsizliği - Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Talebi/Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği - İsabetsizliği )
DAVACININ DAVASINI TAKİP ETMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi/Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği - HUMK. Md. 409 Gerekçe Gösterilip Davanın Açılmamış Sayılmasının İsabetsizliği )"
134Y12.HD10.9.2007E. 2007/15188 K. 2007/15295"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İsteyen İlgilinin Yurtiçinde Adres Gösterme Yükümlülüğü - Dava Dilekçesine Yazılmamış Adres Vekaletnamede Mevcut İse Yasadan Doğan Koşulun Gerçekleşeceği )
DAVACININ ADRESİNİN VEKALETNAMEDE BULUNMASI ( Dava Dilekçesine Yazılmamış Olan - İhalenin Feshini İsteyen İlgilinin Yurtiçinde Adres Gösterme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Sayılacağı )
ADRES GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhalenin Feshini İsteyen İlgilinin Yurtiçinde - Dava Dilekçesine Yazılmamış Adres Vekaletnamede Mevcut İse Yasadan Doğan Koşulun Gerçekleşeceği )"
134Y12.HD25.10.2007E. 2007/16368 K. 2007/19463"İHALENİN FESHİ ( İcra Borçlusunun Mirasçısı Olan Kişinin de İstemesi Mümkün Olduğu )
BORÇLUNUN MİRASÇISININ HAKLARI ( İcra Borçlusunun Mirasçısı Olan Kişinin de İhalenin Feshini İstemesinin Mümkün Olduğu )"
134Y12.HD4.12.2007E. 2007/20254 K. 2007/22733"İHALENİN FESHİ ( İcra Emrinin Vekil Yerine Asile Tebliğinin Geçerli Neden Olmadığı - Menkul İhalelerinde Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Geçerli Neden Olmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Menkul İhalelerinde Borçluya Tebliğin Zorunlu Olmadığından İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliğinin İhalenin Feshi Nedenleri Arasında Yeralmadığı )
MENKUL İHALESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - Tebliğ Edilmediği Durumda İhalenin Feshi Sebebi Oluşturmadığı )"
134YHGK13.2.2008E. 2008/12-82 K. 2008/129"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Yapılan Kıymet Takdirinin Birinci Sırada Olan Alacağı Dahi Karşılamadan Uzak Olduğu 3. Sırada Olan Alacaklıya İhalenin Feshinin Yarar Sağlamayacağı Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı - Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın Yapılan Kıymet Takdirinin Birinci Sırada Olan Alacağı Dahi Karşılamadan Uzak Olduğu 3. Sırada Olan Alacaklıya İhalenin Feshinin Yarar Sağlamayacağı Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı - Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi - Taşınmazın Yapılan Kıymet Takdirinin Birinci Sırada Olan Alacağı Dahi Karşılamadan Uzak Olduğu 3. Sırada Olan Alacaklıya İhalenin Feshinin Yarar Sağlamayacağı Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD22.2.2008E. 2008/264 K. 2008/3227"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İhalenin Feshini Talep Edebilecekleri )
DAVA DİLEKÇESİNDE ADRES BELİRTME ZORUNLULUĞU ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İhalenin Feshini Talep Edebilecekleri )
YURT İÇİNDE ADRES GÖSTERME ( Dava Açma Şartlarından Olup Sonradan Bu Eksikliğin Tamamlanmasına Olanak Olmadığı - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD7.3.2008E. 2008/1137 K. 2008/4474"İHALENİN FESHİ ( İsteyen Şikayetçinin Yurt İçi Adresi Vekaletnamede Yazılı İse Adres Gösterme Koşulu Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
ADRES GÖSTERME KOŞULU ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçinin Yurt İçi Adresi Vekaletnamede Yazılı İse Adres Gösterme Koşulu Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
VEKALETNAMEDE YAZILI ADRES GÖSTERME ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçinin Yurt İçi Adresi Vekaletnamede Yazılı İse Adres Gösterme Koşulu Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD13.3.2008E. 2008/2117 K. 2008/4720"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KESİN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
MASRAFIN YATIRILMASI ( Şikayet Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırılması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabilmesi İçin Yatırılması Gereken Masrafın Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD25.3.2008E. 2008/3311 K. 2008/5869"İHALE ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteme Süresinin İhaleden Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı - İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
İHALENİN FESHİNİ TALEP ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçi - Sürenin İhaleden Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - İstemin Süre Aşımı Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddi )"
134Y12.HD25.3.2008E. 2008/3359 K. 2008/5849"İCRANIN İADESİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALE USULÜ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD27.3.2008E. 2008/2945 K. 2008/6167"İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olması Nedeniyle )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
RESEN İHALENİN FESHİ ( Satış Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçtikten Sonra Yapıldığından Mahkemece Resen İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenemeyeceği )"
134Y12.HD27.3.2008E. 2008/3462 K. 2008/6249"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Tapu Sicilindeki İlgililer Dışında Ancak Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar İhalenin Feshini İsteyebilecekleri )
PEY SÜRMEK SURETİYLE İHALEYE KATILANLAR ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Tapu Sicilindeki İlgililer Dışında Ancak Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar İhalenin Feshini İsteyebilecekleri )"
134Y12.HD1.4.2008E. 2008/4190 K. 2008/6513"İHALENİN FESHİ DAVASINDA ESASA GİRİLMEDEN TALEBİN REDDİ ( Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasında Esasa Girilmeden Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
ESASA GİRİLMEDEN TALEBİN REDDİ ( İhalenin Feshi Davasında - Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD22.4.2008E. 2008/5519 K. 2008/8410"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Tebligatının Usulsüzlüğü Sebebiyle Şikayet Yolu İle İhalenin Feshini İstemek Hakkı Sadece Kendisine Tebligat Yapılamayan İlgiliye Ait Olduğu )
HAK SAHİBİ OLABİLECEK KİŞİLER ( Satış İlanı Tebligatının Usulsüzlüğü Sebebiyle Şikayet Yolu İle İhalenin Feshini İstemek Hakkı Sadece Kendisine Tebligat Yapılamayan İlgiliye Ait Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜ ( Sebebiyle Şikayet Yolu İle İhalenin Feshini İstemek Hakkı Sadece Kendisine Tebligat Yapılamayan İlgiliye Ait Olduğu )"
134Y12.HD28.4.2008E. 2008/6065 K. 2008/8864"İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Takip Dosyasında Taraf Sıfatı Bulunmayan Borçlu Eşinin İhaleye Girip Taşınmazı Satın Alması Feshi Gerektirmediği )
TARAF SIFATI BULUNMAYAN BORÇLU EŞİ ( İhaleye Girip Taşınmazı Satın Alması İhalenin Feshini Gerektirmediği )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhale Anında Taşınmazı Borçlu Kadının Kocasının Alacağını Söylemesi İhaleye Katılanlar Fiilen Engellenmediği Sürece ve İhale Anında Emniyet Güçlerine İntikal Eden İhaleyi Engeller Nitelikte Herhangi Bir Olay Gerçekleşmediği Durumlarda Fesat Olgusunun Gerçekleşmediği )"
134Y12.HD6.5.2008E. 2008/7161 K. 2008/9634"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlunun Satışa Konu Taşınmazdaki Payının Yanlış Gösterildiği ve Taşınmazın Değerinin Daha Düşük Fiyatla Satıldığını İddia Etmesi - Yasal Süresi İçerisinde Yapılmayan Şikayetin Reddi Gereği/İhalenin Feshi )
BORÇLUNUN SATIŞ İLANININ KENDİSİNE TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL SÜREDE İTİRAZ ETMEDİĞİ ( Şikayetin Reddi Gereği )
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN DÜŞÜK FİYATLA SATILDIĞI İDDİASI ( Borçlu Payının Yanlış Gösterildiği - Ancak İhalenin Feshine Konu Edilen Şikayetin Yasal Süre İçerisinde Yapılmadığı/Şikayetin Reddi/Satış İlanı/Tebliğ Tarihine Dikkat Edileceği )"
134Y12.HD22.9.2008E. 2008/13191 K. 2008/15971"İHALENİN FESHİ ( Organize Sanayi Bölgelerindeki Gayrimenkullerin İcra Yoluyla Satışı - Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ GAYRİMENKULLERİN İCRA YOLUYLA SATIŞI ( Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği - İhalenin Feshi/Alıcı Bankanın Bu Özellikleri Taşımadığı )
BANKANIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GAYRİMENKUL SATIN ALMASI ( İhalenin Feshi - İcra Yoluyla Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )"
134YHGK24.9.2008E. 2008/12-516 K. 2008/549"SATIŞ İLANI ( Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının Nedeniyle )
GAZETE İLANI ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD9.10.2008E. 2008/12890 K. 2008/16857"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış ilanının Bir Örneğinin Tebliğ Edilmemesi - 1. Satış Gününde Tebliğ Edildiği Kendisine Uygun Süre Tanınmadan İhalenin Başlatıldığı )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ ÖRNEĞİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( 1. Satış Gününde Tebliğ Edildiği Kendisine Uygun Süre Tanınmadan İhalenin Başlatıldığı - İhalenin Feshi Nedeni )
SATIŞ İLANI ÖRNEĞİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni - 1. Satış Gününde Tebliğ Edildiği Kendisine Uygun Süre Tanınmadan İhalenin Başlatıldığı )"
134Y12.HD14.10.2008E. 2008/19368 K. 2008/17352"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden Sonra Dosya Borcunun Ödenmiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmediği - Ödeme İhale Tarihinden Önce Olsa Bile Bu Hususta İhaleden Önce Mahkemeye Başvurarak Takibin İptalinin Sağlanması Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
İHALE BORCUNUN İHALEDEN SONRA ÖDENMESİNİN İHALEYE ETKİSİ ( Ödeme İhale Tarihinden Önce Olsa Bile Bu Hususta İhaleden Önce Mahkemeye Başvurarak Takibin İptalinin Sağlanması Yoluna Gidilmesi Gerekip İtfa Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )
İTFA ( Ödeme İhale Tarihinden Önce Olsa Bile Bu Hususta İhaleden Önce Mahkemeye Başvurarak Takibin İptalinin Sağlanması Yoluna Gidilmesi Gerekip İtfa Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )"
134Y12.HD20.10.2008E. 2008/10140 K. 2008/17773"TEMERRÜT FAİZİ ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Faizden Müteselsilen Mesul Olacakları )
İHALEYE KATILIP DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAYANLAR ( İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Ayrıca Temerrüt Faizinden Müteselsilen Mesul Olacakları )
ZARARLARDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Zararlardan Mesul Olacakları )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )"
134Y12.HD20.10.2008E. 2008/10589 K. 2008/17770"TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( İhaleye Konu Taşınmazın Yüz Ölçümü İki Ayrı Raporda Farklı Şekilde Yer Almışsa Bu İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Bu Durum Malın Esaslı Unsurlarında Hata Sayılacağından 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
ESASLI HATA ( İhaleye Konu Taşınmazın Yüz Ölçümü İki Ayrı Raporda Farklı Şekilde Yer Almışsa Bu İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Bu Durum Malın Esaslı Unsurlarında Hata Sayılacağından 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhaleye Konu Taşınmazın Yüz Ölçümü İki Ayrı Raporda Farklı Şekilde Yer Almışsa Bu İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Bu Durum Malın Esaslı Unsurlarında Hata Sayılacağından 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
134Y12.HD16.12.2008E. 2008/18545 K. 2008/22126"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
HACZE BAŞLAMA SÜRESİ ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
ZORUNLU İPOTEK ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )"
134Y12.HD15.1.2009E. 2008/19911 K. 2009/419"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilen Borçlu Ancak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebileceği )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilen Borçlu Ancak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebileceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLEN BORÇLU ( İhalenin Feshini Ancak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebileceği )"
134Y12.HD27.1.2009E. 2008/21383 K. 2009/2233"TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER ( Gayrimenkul Olarak Kabul Edileceği - Kayıtlı Olmayanların Menkul Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin Gemi İçin Yapılan İhalenin Feshini İsteyemeyeceği/Yasal İmkan Olmadığı - Talebin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin Fesih İsteyemeyeceği/Talebin Reddedileceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Gemi Satışı İçin İhale/Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Talebin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )"
134Y12.HD12.2.2009E. 2008/21111 K. 2009/2562"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Karşılıklı Olmak ve Kanuni Sınırlamalara Uymak Koşuluyla Türkiye'de Taşınmaz Edinebileceği - Mahkemenin Yalnızca 2.5 Hektarlık Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İncelemesi Gereği )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNMESİ ( 2.5 Hektardan Fazla Taşınmaz Edinemeyecekleri - Mahkemenin Yalnızca Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İnceleyeceği )
MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Karşılıklı Olmak ve Kanuni Sınırlamalara Uymak Koşuluyla Türkiye'de Taşınmaz Edinebileceği - Mahkemenin Yalnızca Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İncelemesi Gereği )"
134YHGK25.2.2009E. 2009/12-5 K. 2009/86"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden ve İhalenin Feshini Gerektirecek Başkacada Bir Neden Bulunmadığından Reddi Gereği )
SATIŞ KARARI ( Gazete İlanının Tebliğ Edilmeyenlere Tebliğ Edilmiş Sayılmasına Biçiminde İbarelerin Yazılı Olduğu - Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
GAZETE İLANI ( Tebliğ Edilmeyenlere Tebliğ Edilmiş Sayılmasına Biçiminde İbarelerin Yazılı Olduğu - Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden ve İhalenin Feshini Gerektirecek Başkacada Bir Neden Bulunmadığından Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD14.5.2009E. 2009/2775 K. 2009/10557"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yoluyla İsteyen Borçlu - Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu/Şikayet Dilekçesinde Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YURTİÇİNDE ADRES GÖSTERMEK KOŞULU ( İhalenin Feshi Talebinde - Şikayet Yoluyla İsteyen Borçlunun Dilekçesinde Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği/Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Dilekçede Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği - Takip Safhasında Adresin Belli Olduğu/Yurtiçinde Adres Göstermek Koşulu )"
134Y1.HD1.6.2009E. 2009/4361 K. 2009/6232"YOLSUZ TESCİL ( Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkisinin Doğru Olup Olmadığı Buna Dayalı Takibin Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yolsuz Tescil Nedeniyle - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkisinin Doğru Olup Olmadığı Buna Dayalı Takibin Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
134Y12.HD29.9.2009E. 2009/8408 K. 2009/17394"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )
İHALANİN FESHİ NEDENİ ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )"
134Y12.HD29.9.2009E. 2009/8675 K. 2009/17460"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Bir Başka Takip Nedeniyle Haciz Koyduran Alacaklıya Satış İlanının Tebliğ Edilmediği - Takip Borçlusu Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülemeyeceği/Davanın Reddi Gereği )
SATIŞ İLAMININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Bir Başka Takip Nedeniyle Haciz Koyduran Alacaklıya Satış İlanının Tebliğ Edilmediği/Takip Borçlusu Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülemeyeceği )
ALACAKLIYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası - Takip Borçlusu Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülemeyeceği/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD29.9.2009E. 2009/8871 K. 2009/17229"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Yurtiçi Adres Gösterme Koşulunun Takip Dosyasında Adresi Bulunan Borçlu İçin Aranmaması Gereği - Şikayetin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YURT İÇİNDE ADRES GÖSTERME KOŞULU ( İhalenin Feshi Talebi - Yurtiçi Adres Gösterme Koşulunun Takip Dosyasında Adresi Bulunan Borçlu İçin Aranmaması Gereği )"
134Y12.HD21.12.2009E. 2009/17566 K. 2009/25695"İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ ( Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili - Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI VEYA YENİDEN İHALE YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan İİK 134. Maddesine Göre Açılmış İhalenin Feshi Davasının Görülmesine Engel Teşkil Etmediği - İcra Mahkemesince İstemin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD12.1.2010E. 2009/19026 K. 2010/274"İHALENİN FESHİ ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
ARTIRMA BEDELİ ( Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
İHALENİN YAPILMA KOŞULLARI ( İhalenin İİK'nun 129. Md. deki Koşullara Uygun Yapılıp Yapılmadığının Re'sen Dikkate Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD12.1.2010E. 2009/19155 K. 2010/396"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Üzerine İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmeseler Bile İcabeden Kararı Vereceği )
TARAF TEŞKİLİ ( İcra Mahkemesince Tarafların Yargılamaya Katılmaması Halinde Dahi İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu-Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmeseler Bile İcabeden Kararı Vereceği )"
134Y12.HD14.1.2010E. 2009/18800 K. 2010/510"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu Alacaklı ve Borçlu İçin Değil 3. Kişiler İçin Aranan Koşul Olduğu )
ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshinde Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu Alacaklı ve Borçlu İçin Değil 3. Kişiler İçin Aranan Koşul Olduğu )"
134Y12.HD21.1.2010E. 2009/19531 K. 2010/1300"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Vekil Tarafından Temsil Edildiği - Satış Tebligatının Borçlu Asile Yapılmış Olmasının Yok Hükmünde Olup Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Oluşturacağı )
TEBLİGAT ( Borçlunun Vekil Tarafından Temsil Edildiği - Satış Tebligatının Borçlu Asile Yapılmış Olmasının Yok Hükmünde Olduğu Bir Hüküm İfade Etmeyeceği )
VEKİL TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK ( Tebligatların Vekile Yapılması Gerektiği - Asile Yapılmış Olmasının Yok Hükmünde Olduğu )"
134Y12.HD21.1.2010E. 2009/19695 K. 2010/1257"MENKUL MAL İHALESİ ( Satış İlanının Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - İcra Müdürlüğünce Tebliğe Karar Verilmiş İse Buna Uyulmak Mecburiyeti Bulunduğu )
ŞATIŞ İLANI ( Taraflara Tebliğine Karar Verilmediğinden Borçluya Tebliğ Zorunluluğu Bulunmadığı - Borçluya Tebligat Yapılmadığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Menkul Mal İhalesi - Satış İlanının Taraflara Tebliği Zorunlu Olmadığından Borçluya Tebligat Yapılmadığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD28.1.2010E. 2009/20082 K. 2010/1974"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Hatanın Öğrenildiği Tarihte Başlayacağından ve Alıcı Aracın Teslim Edilmeyeceğini İcra Müdürlüğünün Kararı İle Öğrenmiş Olup Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini Talep Ettiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshini İsteme Süresinin 7 Gün Olduğu - Satın Alınan Malın Esaslı Niteliklerindeki Hatanın Sonradan Öğrenilmesi Halinde İse 7 Günlük İhalenin Feshini İsteme Süresi Hatanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
ÖĞRENME TARİHİ ( İhalenin Feshini İsteme Süresi Hatanın Öğrenildiği Tarihte Başlayacağı - Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini Talep Ettiğinden Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD28.1.2010E. 2010/207 K. 2010/2108"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Konu Edilen Makineler Menkul Mal Niteliğinde Olup İhale Menkul Malların Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olduğu - Menkul İhalelerinde de Uygulanan İİK'nun 134/2. Md.sinde İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililer Sınırlı Olarak Sayıldığı )
MENKUL MAL NİTELİĞİ ( İhale Menkul Malların Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olduğu - Menkul İhalelerinde de Uygulanan İİK'nun 134/2. Md.sinde İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililer Sınırlı Olarak Sayıldığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Yasada Belirtilen Satış İsteyen Alacaklı Tabiri Satış Dosyasındaki Aynı Menkule Haciz Uygulatan ve Kendi Dosyasından Satış İsteyen Kişiyi İfade Edeceği - Şikayetçinin Şikayet Tarihinde Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )"
134Y12.HD18.2.2010E. 2010/1584 K. 2010/3484"AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( Adı Geçenin İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen ( Tapudaki İlgili ) Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Takip Dosyasından Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )"
134Y12.HD23.2.2010E. 2010/2061 K. 2010/4051"İHALENİN FESHİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa Fesih İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )
FESİH İSTEME YETKİSİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşın İhalenin Feshini İstemesinin Mümkün Olduğu )
ÖNALIM HAKKI ( Cebri Artırmalarda Kullanılamayacağı - Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa İhalenin Feshini İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )"
134Y12.HD23.2.2010E. 2010/2342 K. 2010/3984"İHALENİN FESHİ ( İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı - İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı/Mahkemece Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı - Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD25.2.2010E. 2009/22181 K. 2010/4318"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshedilmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ZARAR VE TEMERRÜT FAİZİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ESASLI HATA ( İhaleye Girip Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Konumu Kazanan Davacının İhale Olunan Aracın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşürüldüğü Gerekçesiyle Açtığı İhalenin Feshi İstemi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD1.4.2010E. 2009/25762 K. 2010/7727"İHALENİN FESHİ ( Kural Olarak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği Şikayet Süresinin Hak Düşürücü Nitelikte Olduğu - Satılan Malın Esaslı Vasıfında Hatanın veya İhaleye Fesat Karıştırıldığının Öğrenilmesi Halinde Yedi Günlük Süre Hata ve Fesadın Öğrenildiği Tarihten Başlayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede İstenebileceği Bu Sürenin Hak Düşürücü Nitelikte Olduğu - İhale ile Satılan Malın Esaslı Vasfında Hata veya İhaleye Fesat Karıştırılması Halinde Hak Düşürücü Sürenin Hata veya Fesadı Öğrenme Tarihinden Başlayacağı )
İHALE İLE SATILAN MALIN ESASLI VASFINDA HATA ( İhalenin Feshini İstemede 7 Günlük Hak Düşürücü Süre - İhale Tarihinden Başlayan Hak Düşürücü Sürenin Satılan Malın Esaslı Vasfında Hata Halinde Vasıftaki Hatanın Öğrenilmesinden İtibaren Başlayacağı )"
134Y1.HD12.5.2010E. 2010/5029 K. 2010/5612"YOLSUZ TESCİL İDDİASI ( Tapu İptal ve Tescil - Bu Tür Davaların Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Her Zaman Açılabileceği/Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yolsuz Tescil İddiası - İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )
İHALENİN FESHİ ( Davalı İhaleye Katılan Sıfatını Taşıyor İse Olayı Bilen Hatta Daha Ötesi Olayı Yaratan ve Yürüten Kişi Olduğu - Bu Kişinin İktisapta 3. Kişi Sayılmasına Olanak Olmadığı/İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )"
134Y12.HD7.6.2010E. 2010/6845 K. 2010/14002"FERAGAT (Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Davadan El Çekildiğinden Bu Aşamadan Sonra Davadan ve Temyizden Feragat Nedeniyle de Olsa Yerel Mahkemece Dosyanın Ele Alınarak Esasa İlişkin Yeni Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
DAVADAN VE TEMYİZDEN FERAGAT (Nedeniyle de Olsa Yerel Mahkemece Dosyanın Ele Alınarak Esasa İlişkin Yeni Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Davadan El Çekildiğinden Bu Aşamadan Sonra Davadan ve Temyizden Feragat Nedeniyle de Olsa Yerel Mahkemece Dosyanın Ele Alınarak Esasa İlişkin Yeni Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)"
134Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
134Y12.HD17.6.2010E. 2010/3324 K. 2010/15478"İHALENİN FESHİ ( Ekli Vekaletnamede Adres Varsa İhalenin Feshinde Adres Gösterme Zorunluluğunun Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi - Ekli Vekaletnamede Adres Varsa İhalenin Feshinde Adres Gösterme Zorunluluğunun Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
İHALEYE İŞTİRAK EDENLER ( Şikayet Yoluyla İhalenin Feshini İsteyebilmeleri İçin Yurt İçinde Adres Göstermeleri Zorunluluğu Getirilmek Suretiyle Kötü Niyetli İsteklerin Önüne Geçilmesinin Amaçlandığı )"
134Y12.HD6.7.2010E. 2010/5767 K. 2010/17932"TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Bilirkişi Aracılığı İle İhaleye Konu Taşınmazda Tapu Kaydı ve Dayanakları Esas Alınarak Keşif Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşülmesi - Bilirkişi Aracılığı İle İhaleye Konu Taşınmazda Tapu Kaydı ve Dayanakları Esas Alınarak Keşif Yapılması Gerektiği )
SÖZLEŞME KURULURKEN YANILMA ( Satışa Esas Kıymet Takdir Raporunun Gerçeğe Aykırı Olduğunun İhale İle Satılan Dairenin Zeminde Mevcut Olmadığının Tespiti Halinde Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşülmesi Söz Konusu Olacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
134Y12.HD11.10.2010E. 2010/21698 K. 2010/22859"TEBLİGAT ( Borçlunun İcra Takip Dosyasında Vekille Temsil Edildiği Anlaşılmış Olmakla Satış İlanının da Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliği Doğru Olmayıp Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Sadece Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliği Doğru Olmayıp Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Sadece Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD21.10.2010E. 2010/11181 K. 2010/24204"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlunun Taşınmazın Vasfında Hataya Düşürüldüğünü ve Bu Hususa Muttali Olduğunu Bildirdiğinden Mahkemece Açıklanan Bu İddia Yöntemince Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Vasıfta Hata Nedeniyle İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açıldığı )
BORÇLUNUN TAŞINMAZIN VASFINDA HATAYA DÜŞÜRÜLMESİ ( Bu Hususa Muttali Olduğunu Bildirdiğinden Mahkemece Açıklanan Bu İddia Yöntemince Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Vasıfta Hata Nedeniyle İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açıldığı )
HATAYA DÜŞME ( İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Taşınmazın Vasfında Hataya Düşürüldüğünü ve Bu Hususa Muttali Olduğunu Bildirdiğinden Mahkemece Açıklanan Bu İddia Yöntemince Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Vasıfta Hata Nedeniyle İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açıldığı )"
134Y12.HD28.10.2010E. 2010/12392 K. 2010/25143"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Takip Borçlusu İle Birlikte Borçlu Olduğu Öne Sürülen 3. Kişi Olduğu - İhalenin Feshi Talebinin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Takip Borçlusu İle Birlikte Borçlu Olduğu Öne Sürülen 3. Kişi Olduğu/Talebin Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İhalenin Feshini Talep Eden Şikayetçinin 3. Kişi Olduğu - Talebin Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken Cezaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD2.11.2010E. 2010/13006 K. 2010/25780"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği )
ŞİKAYET ( İhaleye Fesat Karıştırma - Tanık Dahil Her Türlü Delil ile Kanıtlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( İhaleye Fesat Karıştırma İddiası Her Türlü Delil ile Kanıtlanabileceği - Şikayetçinin Tanıkları Dinlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
134Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
134Y1.HD16.12.2010E. 2010/8534 K. 2010/13546"YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davalının Daha Önceden Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasıda Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Eldeki Davada İhalenin Feshi Hükümlerinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Davacının İhale Sonucu Davalı Tarafından Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğunu İleri Sürerek Eldeki Davayı Açmasında Yasal Engel Bulunmadığı - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkinin Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
BORÇ İLİŞKİSİNE DAYALI TAKİBİN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞI ( Davacının Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Açmasında Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkisinin Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davalının Paydaşı Olduğu Dava Konusu Taşınmazla İlgili Daha Önceden Açılan Davadaki Tebliğatların Geçersiz Olduğu İddiası - Mahkemece Borç İlişkisinin Doğru Olup Olmadığının Araştırılacağı/Yolsuz Tescil )
GEÇERSİZ TEBLİĞAT İDDİASI ( Davalının Daha Önceden Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davacının AdresininDiğer Paydaşlardan Birisinin Adresi Olarak Gösterildiği - Yolsuz Tescil Koşullarının Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )"
134Y12.HD14.2.2011E. 2010/32259 K. 2011/362"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı )
İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER ( Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı - İhalenin Feshi )
SATIŞIN KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ESAS ALINARAK YAPILMAMASI ( Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı/İhalenin Feshi - İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler )"
134Y12.HD15.2.2011E. 2010/20281 K. 2011/614"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınır Satışlarında Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlu İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Talebi - Taşınır Satışlarında Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlu İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )
TAŞINIR SATIŞLARI ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlu İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134Y12.HD24.2.2011E. 2010/30580 K. 2011/1869"İHALENİN FESHİ (İlan Edilen Başlama ve Bitiş Saatleri Arasında Gerçekleştirilmemesi)
AÇIK ARTIRMA TUTANAĞI (İhalenin İlan Edilen Başlama ve Bitiş Saatleri Arasında Gerçekleştirilmediğinin Tespit Edilmesi - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu)
İHALENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ (Arasında Gerçekleştirilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshine Neden Olacağı)"
134Y12.HD3.3.2011E. 2010/22109 K. 2011/2485"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği - İhale Alıcısı ve Takip Borçlusunun Davaya Dahil Edileceği/Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği/Sonucuna Göre Karar Verileceği/İhalenin Feshi/Taraf Teşkili )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ ( İhalenin Feshi Talebi - İhale Alıcısı ve Takip Borçlusunun Davaya Dahil Edileceği/Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği/Borçlu ve İhalede Mahcuzu Satın Alan Kişinin Taraf Gösterilmesi Gereği )"
134Y12.HD10.3.2011E. 2011/1959 K. 2011/5282"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( 7 Günlük Yasal Süre Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi Talebi - Yasal Süre Geçirildiğinden Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN 2 YILLIK SÜRE İÇİNDE SATIŞININ İSTENMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Bu Gerekçenin Tahdidi Olarak Belirtilen Hallerden Hiçbirisine Girmediği/7 Günlük Başvuru Süresi de Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD10.3.2011E. 2011/2601 K. 2011/3027"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken İşin Esasının İncelenerek İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HUSUMET ( İhalenin Feshi İstemi - İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken İşin Esasının İncelenerek İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Satış Masraflarından Sayılamayacağı ve Şikayetçinin Alacağının Rüçhanlı Alacak Olmadığı Düşünülmeksizin Yazılı Gerekçeyle Hüküm Kurulması da İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD10.3.2011E. 2011/820 K. 2011/3096"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İhalenin Feshi İstemi - Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( İhalenin Feshi İstemi - Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD17.3.2011E. 2011/1384 K. 2011/4064"İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ MUACCEL BORÇLAR ( Satış Bedelinden Ödeneceği Belirtildiğine Göre Mahkemenin Bu Hususu Fesih Nedeni Olarak Kabulünün Doğru Olmadığı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Haciz Alacaklısına Tebligat Yapılmamış Olması Borçluya Değil Tebligat Yapılmayan İlgilisine Şikayet Hakkı Verdiği - Mahkemece Genel Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı Hususu da Dikkate Alınarak İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısına Tebligat Yapılmamış Olması Borçluya Değil Tebligat Yapılmayan İlgilisine Şikayet Hakkı Verdiği - Mahkemece Genel Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı Hususu da Dikkate Alınarak İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD24.5.2011E. 2010/11807 K. 2011/10306"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlunun Vasisinin Açtığı İhalenin Feshi Davası Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı Taraflar Arasında Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Borçlunun Vasisinin Açtığı İhalenin Feshi Davası Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği/İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı Taraflar Arasında Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği )
TAHLİYE EMRİ ( İcra Takibinin İptal Edilmesinin ve Kesinleşen İhalenin Hüküm ve Sonuçları Üzerinde Herhangi Bir Etkisi Olmadığı/Mahkemece İ.İ.K.'nun 135. Maddesi Uyarınca Çıkarılan Tahliye Emrinin İptal İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD24.5.2011E. 2010/29241 K. 2011/10188"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Taşınmazın 2003 Yılındaki Arz ve Üzerindeki Ağaçlar ve Binalara Yönelik Kıymet Takdir Raporları Sonucunda Tespit Edilen Değerler Daha Yüksek Olduğu Halde 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerlerine Göre Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği )
ALACAKLININ HASIM GÖSTERİLMESİ (İhalenin Feshi İstemi - Şikayette Alacaklı Banka Hasım Gösterilmeyerek Taraf Teşkilinin Sağlanmamasının Yanlış Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ (İhalenin Feshi İstemi - Şikayette Alacaklı Bankanın Hasım Gösterilmemesinin Yanlış Olduğu )
KIYMET TAKDİR RAPORLARI (İhalenin Feshi İstemi - Taşınmazın 2003 Yılındaki Arz ve Üzerindeki Ağaçlar ve Binalara Yönelik Kıymet Takdir Raporları Sonucunda Tespit Edilen Değerler Daha Yüksek Olduğu Halde 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerlerine Göre Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği )"
134Y12.HD30.5.2011E. 2010/30371 K. 2011/11095"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Süresi Satış İlanının Tebliğ Tarihi Değil İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Şikayete Konu İhalenin Yapıldığı ve Borçlunun İse Yasal 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini İstediği Şikayetin Süresinde Yapıldığı )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanının Tebliğ Tarihi Değil İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Şikayetin Süresinde Yapıldığı/İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayet Süresi Satış İlanının Tebliğ Tarihi Değil İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı/Şikayete Konu İhalenin Yapıldığı ve Borçlunun İse Yasal 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini İstediği/Şikayetin Süresinde Yapıldığı )"
134YHGK1.6.2011E. 2011/1-321 K. 2011/382"YOLSUZ TESCİL HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Sebep Olacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı - Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Sebep Olacağı )
İHALENİN GEÇERSİZ İŞLEMLERE DAYANMASI ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Sebep Olacağı )"
134Y12.HD30.6.2011E. 2010/31875 K. 2011/13681"İSTİHKAK İDDİASI ( Menkul Üzerinde 3. Kişi Hazinenin - Takip Dosyasında Taraf Olmadığından Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunamayacağı İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE BULUNAMAYACAKLAR ( Menkul Üzerinde İstihkak İddia Eden 3. Kişi Hazine - Takip Dosyasında Taraf Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTİYEMEYECEKLER ( Menkul Üzerinde İstihkak İddia Eden 3. Kişi Hazine - Takip Dosyasında Taraf Olmadığı )"
134Y12.HD30.6.2011E. 2010/32404 K. 2011/13777"İHALENİN FESHİ ( Arttırmaya ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu - Uyuşmazlığın Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözülmesi Zorunlu Olduğundan Mahkemenin Kesin Yetki Kuralını Re'sen Nazara Alması Gereği )
ARTTIRMAYA VE İHALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME ( İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu - Kesin Yetki Kuralının Kamu Düzeniyle İlişkili Olduğu Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
134Y12.HD1.7.2011E. 2010/31565 K. 2011/13908"SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEYEN ŞİKAYETÇİ (Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
TANIK DİNLEME (Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI (Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
134Y12.HD5.7.2011E. 2011/15795 K. 2011/14442"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Malikine Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İpotek Verenin İhalenin Feshini İsteyebileceği İpotek Verene Satış İlanının Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacakların ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Tahmini Değerin %40'ını Bulan Ancak Masrafları Karşılamayan İhalenin Feshi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMADA SATIŞ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı ve Satış İsteyenin Alacağının Rüchanı Olan Alacakların Toplamından ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Satış Bedelinin Tahmini Değerin %40'ını Karşılamasının Satış İçin Yeterli Olmadığı )"
134YHGK6.7.2011E. 2011/12-108 K. 2011/505"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davacı-Borçlu Şirketin İhale Tarihinden Yöntemince Haberdar Olduğu - Yapılan İhalenin Feshine Dair Şikayetin Yasada Öngörülen Süreden Çok Sonra Olduğu/Süre Nedeniyle Redde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
ŞİRKETİN İHALE TARİHİNDEN YÖNTEMİNCE HABERDAR OLMASI ( Yapılan İhalenin Feshine Dair Şikayetin Yasada Öngörülen Süreden Çok Sonra Olduğu - Süre Nedeniyle Redde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİNE DAİR ŞİKAYET ( Yasada Öngörülen Süreden Çok Sonra Olduğu - Süre Nedeniyle Redde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
134Y12.HD8.7.2011E. 2010/34091 K. 2011/14923"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde İstenebileceği - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - İhalenin Feshi İstemi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi İhale Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde İstenebileceği - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı/ Şikayet Süresinin İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
MALIN ESASLI VASIFLARINDAKİ HATAYA VEYA İHALEDE FESADA BİLAHARE VAKIF OLUNMUŞSA ( Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - İhalenin Feshi İstemi )"
134Y12.HD12.7.2011E. 2011/114 K. 2011/15406"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanın Tebliğ Edilmemiş Olması Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata - Borçlunun Kıymet Takdirinin Diğer İlgililere Tebliğ Edilmediği Yönündeki İhalenin Feshi İddiası Kendisiyle İlgili Olmadığı ve 7 Günlük Sürede Olmadığından Reddi Gereği )
SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi - Satışa Hazırlık İşlemlerine İlişkin Usulsüzlüğün Satış İlanın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Yapılması Gereği )
KIYMET TAKDİRİNİN DİĞER İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Satışa Hazırlık İşlemlerindeki Usulsüzlük Nedeniyle İhalenin Feshi - Satış İlanın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürede İleri Sürülmesi Gereği )"
134Y12.HD12.7.2011E. 2011/96 K. 2011/15379"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği - Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği/Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
ŞİKAYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞE ÇIKARILMAMASI ( 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md.sinin Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Bir Başka Mahkeme Dosyasında İcra Müdürlüğünün Tanıklığı Doğrultusunda Şikayetçinin İhale Gününden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle İstemin Reddine de Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD14.7.2011E. 2010/34096 K. 2011/15724"İHALENİN FESHİ (Borçluya Satış İlanı Tebliğatının Usulüne Uygun Yapıldığı - İhalenin Ittıla Tarihine Göre İhaleden Önce Bir Şikayetin Bulunmadığı/İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği)
SATIŞ İLANI TEBLİĞATI (Tebliğatın Usulüne Uygun Yapıldığı - İhale Öncesi Usulsüzlüklere Engeç Tebellüğ Tarihi ile Muttali Olunmuş Sayılacağı/İhalenin Feshi İsteminin Reddedileceği)
KIYMET TAKDİRİ VE ŞARTNAMEDE USULSÜZLÜK (İhale Öncesi Usulsüzlüklere Engeç Tebellüğ Tarihi ile Muttali Olunmuş Sayılacağı - Borçlunun İhaleyi Öğrenme Tarihinden Önce İhaleye Dair Herhangi Bir Şikayetinin Bulunmadığı)"
134Y12.HD19.9.2011E. 2011/801 K. 2011/15972"ÇELİŞKİLİ KARAR ( Kısa Kararın Verildiği Duruşma Tutanağında Para Cezasına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmek Suretiyle Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Meydana Getirilmesinin İsabetsizliği )
KISA KARARIN VERİLDİĞİ DURUŞMA TUTANAĞI ( Para Cezasına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmek Suretiyle Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Meydana Getirilmesinin İsabetsizliği )
PARA CEZASI ( Kısa Kararın Verildiği Duruşma Tutanağında Para Cezasına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmek Suretiyle Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Meydana Getirilmesinin İsabetsizliği )"
134Y12.HD27.9.2011E. 2011/1549 K. 2011/16725"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Vekili 7 Günlük Yasal Sürede Şikayette Bulunduğundan Şikayetin Esasının İnceleneceği )
ŞİKAYETİN 7 GÜNLÜK YASAL SÜREDE YAPILACAĞI ( İhalenin Feshi )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Borçlu Vekili 7 Günlük Yasal Sürede İhalenin Feshini Talep Ettiğinden Şikayetin Esasının İnceleneceği )"
134Y12.HD27.10.2011E. 2011/3288 K. 2011/20562"İHALENİN FESHİ ( Şikayetle Talep Edenin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesi Gereği - Satışın Köyde İlan Edilmesine Karar Verilen Durumlarda Bu Hususun Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ KÖYDE İLAN EDİLMESİ ( Kararı Üzerine Satışın Köyde İlan Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Köyde Yapılacak İlan İşlemini Yerine Getirmeyen Muhtarın Kusurlu Olduğu Muhtarın Bu Nedene Dayanan Fesih Talebinin Reddi Gereği )
KENDİ KUSURUNA DAYANMA ( Köyde İlanına Karar Verilen Satış İlanının Yerine Getirilmemesinde Muhtarın Kusurlu Olduğu - Muhtarın Kendi Kusurunun Soncunu Alacaklıya Yükleyemeyeceği Muhtarın Köyde İlan Yapılmadığı Gerekçesine Dayalı İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )"
134Y12.HD27.10.2011E. 2011/4096 K. 2011/20512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililerine Tebliğinin Şart Olduğu Eksikliğinin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Lehine İpotek Bulunan Kişinin Satış İlanının Tebliği Gereken İlgililerden Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanın Borçlu Alacaklı ve Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililere Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu Lehine İpotek Tesis Edilen Kişiye Satış İlanın Tebliğ Edilmemesini İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenmeyeceği - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD31.10.2011E. 2011/4470 K. 2011/21623"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlu Tarafından Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Mahkemece Dinlenin Tanık İfadelerinin Soyut Mahiyette Olduğu/Dava Konusu Taşınmaza Ait Satış Kararının Talep Üzerine Yapıldığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Haczedilen Borçluya Ait Taşınmazın İhalesine Fesat Karıştırıldığına Dair İddiaların İspat Edilememesi/Davanın Reddine Karar Verileceği - İhalenin Feshi Davası/Tanık Beyanlarının Yetersizliği )
TANIK BEYANLARININ SOYUT MAHİYETTE KALMASI ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Yapılan İhalede Usulsüzlük İddiasının İspatlanamadığı - Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğu/Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/İspat )"
134Y12.HD17.11.2011E. 2011/5422 K. 2011/22622"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi Davası - İhalenin Feshi İçin Kanunen Başvuru Yapabilecek Kişiler Arasında Şikayetçi Üçüncü Kişinin Bulunmadığı/Eldeki Davada Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçi Üçüncü Kişinin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER ( İhalenin Feshini Satışı İsteyen Alacaklı ve Borçlu ile Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler/7 Gün İçerisinde Talep Edebileceği - Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğu )"
134Y12.HD18.11.2011E. 2011/24313 K. 2011/22878"İHALENİN KALDIRILMASI ( Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle - Fesih İstemi/İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği)
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle İhalenin Kaldırıldığı)"
134Y12.HD28.11.2011E. 2011/27551 K. 2011/24680"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satılan Birinci Taşınmazın Borcu Fazlasıyla Karşılacığı İddiası - Davacının İddalarının Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinden Sayılamayacağı - Mahkemenin Bakiye Borcun Belirlenmesinde Hata Yaptığı )
SATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Eldeki Davada Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinin Bulunmadığı )
ALACAKLILAR SIRA CETVELİ ( İhale Bedelinin Paylaştırılması İçin Düzenleneceği - İcra Müdürünce Düzenlenen Sıra Cetveli İle İhale Bedelinin Dosya Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği/Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Haciz )"
134Y12.HD5.12.2011E. 2011/8587 K. 2011/26478"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Fesih İsteyen Dışındaki İlgililerin Özellikle Borçlunun Alacaklının ve Alıcının Taraf Olarak Gösterilmesi Gereği - İhalenin Feshi Talebinde Diğer İlgililerin Tümünün Karşı Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının Şikayetin Reddini Gerektirmediği )
İLGİLİNİN TÜMÜNÜ KARŞI TARAF OLARAK GÖSTERMEMEK ( İhalenin Feshi Talebinde Diğer İlgililerin Tümünün Karşı Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının Şikayetin Reddini Gerektirmediği )
TARAF TEŞKİLİ ( İhalenin Feshi Talebinde Borçlunun Alacaklı ve Alıcı Dışındaki Diğer İlgililerin Tümünün Karşı Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının Şikayetin Reddini Gerektirmediği - İhale Alıcısı Bakımından Taraf Teşkilinin Tamamlanacağı )"
134Y12.HD8.12.2011E. 2011/9148 K. 2011/27198"TAPUDA İLGİLİ SIFATI (Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçi - Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye - İhalenin Feshine Karar Verileceği)
İHALENİN FESHİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi)"
134Y12.HD15.12.2011E. 2011/10520 K. 2011/28799"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınır Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığı - "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatının Mevcut Olmadığı/İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı)
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATI ( Mevcut Olmadığı/İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı - Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
AKTİF HUSUMET ( Şikayetçi İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınır Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığı - "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatının Mevcut Olmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi/Şikayetçi İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınır Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığı - "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatının Mevcut Olmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)"
134Y12.HD29.12.2011E. 2011/12434 K. 2011/31436"İHALENİN FESHİ ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Tebligat Usulsüz Olduğundan Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmeden İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )
TEBLİĞ MEMURUNUN AD SOYADININ TEBLİGATTA YAZMAMASI ( Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
134Y12.HD29.12.2011E. 2011/12510 K. 2012/37"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçi Borçlunun Soyut İddiası Dışında Fesat Olgusu İspat Edilemediği Gibi İhale Tutanağında İhale Bitiş Saatinin Bulunmadığının Şikayetçi Tarafından İleri Sürülmediği ve İhalenin Saatinden Önce Bitirildiği de İddia ve İspat Edilmediğine Göre Reddi Gereği )
FERAGAT OLGUSU ( İspat Edilemediği Gibi İhale Tutanağında İhale Bitiş Saatinin Bulunmadığının Şikayetçi Tarafından İleri Sürülmediği ve İhalenin Saatinden Önce Bitirildiği de İddia ve İspat Edilmediğine Göre İhalenin Feshi İsteminin Reddedileceği )
İHALE TUTANAĞINDA İHALE BİTİŞ SAATİNİN BULUNMAMASI ( Şikayetçi Tarafından İleri Sürülmediği ve İhalenin Saatinden Önce Bitirildiği de İddia ve İspat Edilmediğine Göre İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD5.3.2012E. 2011/20837 K. 2012/6111"İHALENİN FESHİ (İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Yetkisinin 2004 S.K. Md.133 İle Sınırlı Olması - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA YETKİSİ (2004 S.K. Md.113 İle Sınırlı Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olup Olmadığını İnceleme Yetkisi Olmadığı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ (İcra Müdürünün İnceleme Yetkisi Olmadığı - Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)"
134Y12.HD15.3.2012E. 2012/5481 K. 2012/7988"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satıştan Önce Verilen Sözkonusu İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Yoluyla Satışı Önleyeceğinin Kabulü Zorunlu ve Bu Kararın Şikayetçi Tarafından İnfazının İstenmesi Mümkün Olup İhalenin Yapılması Halinde İcra Mahkemesinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )
SATIŞTAN ÖNCE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Cebri İcra Yoluyla Satışı Önleyeceğinin Kabulü Zorunlu ve Bu Kararın Şikayetçi Tarafından İnfazının İstenebileceği - İhalenin Yapılması Halinde İcra Mahkemesinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Satıştan Önce Verilen Sözkonusu İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Yoluyla Satışı Önleyeceğinin Kabulü Zorunlu ve Bu Kararın Şikayetçi Tarafından İnfazının İstenmesi Mümkün Olup İhalenin Yapılması Halinde İcra Mahkemesinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134Y12.HD2.4.2012E. 2011/28466 K. 2012/10465"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Esasa İlişkin Nedenlerle Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkemenin Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Resen Uygulanacağı - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Resen Uygulanacağı - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Resen Uygulanacağı - Aleyhe Bozma İlkesinin Uygulanmayacağı )"
134Y12.HD27.4.2012E. 2011/30959 K. 2012/14288"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Üzerindeki İpotek İle Birlikte Satan Kişinin Talepte Bulunamayacağı - Davanın Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ İPOTEK İLE BİRLİKTE TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE SATAN KİŞİ ( İhalenin Feshi Talebinde Bulunamayacağı - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Üzerindeki İpotek İle Birlikte Satan Kişinin Talepte Bulunamayacağı - Davanın Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )"
134Y6.HD8.5.2012E. 2012/4165 K. 2012/6910"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisinin Tapu Kaydı Oluşturulmadığından Davanın Reddedileceği )
BÖLÜNEMEZ BÜYÜKLÜKTEKİ TARIM ARAZİSİ ( Tapu Kaydı Oluşturulmadığından Ortaklığın Giderilmesi Davasının Reddi Gereği )
TAPU KAYDI OLUŞTURULMAYAN ARAZİ ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisinin Tapu Kaydı Oluşturulmadığından Ortaklığın Giderilmesi Davasının Reddedileceği )
TARIM ARAZİSİNDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisi - Tapu Kaydı Yapılamadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD29.5.2012E. 2012/8421 K. 2012/18253"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Fesih Nedenlerinin Tahdidi Olduğu - Şikayetçinin İtiraz Ettiği Nedenin Bu Nedenler İçerisinde Bulunmadığı/Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Nedenlerinin Teker Teker Belirtildiği/İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESİH NEDENLERİNİN TEKER TEKER SAYILMIŞ OLMASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Olarak İleri Sürdüğü Hususun Belirtilen Tahdidi İhalenin Feshi Nedenleri Arasında Bulunmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
TALEP TARİHİNDEN SONRA DURUŞMA YAPILMASI ( 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılacağı - Taraflar Gelmeseler Bile Mahkemenin İcabeden Kararı Vermesi Gerektiği/Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )"
134Y12.HD5.6.2012E. 2012/5389 K. 2012/19170"FESİH TALEBİ ( Şikayetçi Takip Dosyasında Alacaklı-Borçlu ve Tapu Sicilinde İlgili Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Takip Dosyasında Alacaklı-Borçlu ve Tapu Sicilinde İlgili Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
KÖTÜNİYET ( İhalenin Feshi İstemi - Davacının Hiçbir Hakkı Olmadığı Halde Kötü Niyetle Dava Açıp Açmadığının ve Davanın Açıldığı Tarih İtibariylle Uygulanması Gereken HUMK'nun 422. Md. Gereğince Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD6.6.2012E. 2012/4794 K. 2012/19491"İHALENİN FESHİ ( Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği - İstemin Şikayetçi Yönünden Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerekirken İşin Esası İncelenerek ve Hükmolunan Para Cezasından Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi İstemi/Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı - Takipte Taraf Olmadığı Gibi Tapu Kaydında da İlgili Sıfatının Bulunmadığı )
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİBİ ( Mümessil Tayini Suretiyle Devam Edilebileceği/Ancak Verilen Sürede Mümessil Tayin Edilmediği Takdirde İcra Takibi Sürdürülebileceği - İhalenin Feshi İstemi )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Kanunun Emredici Kuralına Uyulmadan Yapılan İşlemler Hükümsüz Olacağından Borçlunun Sonradan Bu Hususu İleri Sürmesinin Dinlenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/İcra Müdürlüğünce Takibe Devam Edip Satış İşlemini Gerçekleştirmesinin Yasal Olmadığı - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD6.6.2012E. 2012/5189 K. 2012/19396"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Mahkemenin Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Yapıldığı Yönündeki Kabulüne Karşı Borçlu Tarafından Bu Konuda Temyiz Yoluna Başvurulmadığından Bu Hususun da Kesinleşmiş Olduğu Dikkate Alınarak İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Tesis Edilen İpoteğin Anılan Sebeple Terkinine Dair Dava Açıldığı Hususu Kamu Düzenine Dair Olmadığından Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhale Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Tesis Edilen İpoteğin Anılan Sebeple Terkinine Dair Dava Açıldığı Hususu Kamu Düzenine Dair Olmadığından Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD12.6.2012E. 2012/3741 K. 2012/20177"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla İsteyen Borçlunun Takip Safhasında Adresinin Belli Olması Nedeniyle Şikayet Dilekçesinde Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BORÇLUNUN YURTİÇİ ADRESİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEMESİ ( Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu/Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebi )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BORÇLUNUN YURTİÇİ ADRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu/Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD18.6.2012E. 2012/7335 K. 2012/20912"İHALENİN FESHİ DAVASI (İhale Tarihinden Başlayan 7 Günlük Şikayet Süresinin Son Gününün Resmi Tatil Gününe Denk Gelmesi Halinde Şikayet Süresinin Tatili Takip Eden İlk İş Günü Yapılabileceği - Şikayetin Süresi içerisinde Bulunduğu )
İHALENİN FESHİ TALEP SÜRESİ (İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Borçlunun Resmi Tatil Günlerinden Sonraki İlk İş Gününde Yapmış Olduğu İhalenin Feshi Talebinin Süresinde Olduğunun Kabulü - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Gereği )
YEDİ GÜNLÜK SÜRENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI (Şikayet Süresinin Tatili Takip Eden İlk İş Günü Yapılabileceğinden Eldeki Davada Son Gün Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği - İşin Esasına Girileceği )"
134Y12.HD19.6.2012E. 2012/14725 K. 2012/21324"İHALE FESHİ ( Sadece Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Vermek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin Talep Edebileceği )
İHALEYE İŞTİRAK ( İhale Feshi - Sadece Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Vermek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin Talep Edebileceği )
HUSUMET ( Borçlu Şirketi Münferiden Temsile Yetkili Olan Kişinin İhale Tarihinden Önce Vefat Ettiği ve Şirkete Yeni Bir Müdür ve Temsilcinin Atanmadığı - Şirketin Diğer Ortağı Olan Şikayetçi Şirketi Temsil Yetkisi Olmadığından Bu Davayı Açamayacağı )"
134Y12.HD19.6.2012E. 2012/8145 K. 2012/21327"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin İhale Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden Muamelelerdeki Yolsuzluklara En Geç İhale Günü Ittıla Peyda Ettiği Kabul Edileceği - Borçluya Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Usulsüz ise Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi - Borçluya Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Usulsüz ise Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( İhalenin Feshi - Borçluya Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Usulsüz ise Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği/İlgililerin İhale Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden Muamelelerdeki Yolsuzluklara En Geç İhale Günü Ittıla Peyda Ettiği Kabul Edileceği - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/13425 K. 2012/21639"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı - Hasmın Hiç Gösterilmemiş Olmasının Yada Yanlış Gösterilmesinin İhalenin Feshi Şikayetinin Reddini Gerektirmeyeceği/Hasım Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Hasım Göstermesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı - Hasmın Hiç Gösterilmemiş Olmasının Yada Yanlış Gösterilmesinin İhalenin Feshi Şikayetinin Reddini Gerektirmeyeceği )
HASIM ( Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Eksikliğin Giderilmesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
KESİN SÜRE ( İhalenin Feshi - Hasım Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Hasım Göstermesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/15090 K. 2012/21609"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazların Tapu Kaydında Şikayetçi Lehine Haciz Şerhi Varsa da İhale Tarihinden Önce Yasal Sürede Satış İstenmediğinden Haczin Düştüğü - İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
TAPU KAYDINDA İHALE ALACAKLISI LEHİNE HACİZ ŞERHİ ( İhale Tarihinden Önce Yasal Sürede Satış İstenmediğinden Haczin Düştüğü - İhalenin Feshi Talebinin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
İHALE TARİHİNDEN ÖNCE YASAL SÜREDE SATIŞ İSTENMEMESİ ( Tapu Kaydında Haciz Şerhinin Yazılı Bulunması Hak Bahşetmeyeceğinden İhalenin Feshi Talebinin Reddi )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/6197 K. 2012/21489"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Mahkemece İşin Esası İncelenip Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulanma Şartları Bulunmayan H.M.K.nun 150. Hükmüne Göre Davanın Açılmamış Sayılması Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Şikayeti - Mahkemece İşin Esası İncelenip Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulanma Şartları Bulunmayan H.M.K.nun 150. Hükmüne Göre Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( İşin Esası İncelenip Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulanma Şartları Bulunmayan H.M.K.nun 150. Hükmüne Göre Davanın Açılmamış Sayılması Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi Şikayeti )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/7072 K. 2012/21596"İHALENİN FESHİ DAVASI (Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Borçluların Şikayet Nedenlerinin Mahkemece Tam Olarak Değerlendirilmediği - Borçlulardan Birinin Ölü Olduğunun Kararda Gözetileceği )
BORÇLULARDAN BİRİNİN ÖLÜ OLMASI (Yerel Mahkece Hükümde Gözetilmesi Gereği/Borçluların Şikayet Nedenlerinin Tam Olarak Değerlendirilmediği - Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Ususüz Tebliğ Edildiğinden Bahisle İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/9185 K. 2012/21693"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına Fesih Sebebi Olduğu - İşin Esasına Girilmeden Talebin Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacı Hakkında Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN USULDEN REDDİ ( İşin Esasına Girilmeden Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD21.6.2012E. 2012/6574 K. 2012/21987"TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmadığı/Usulsüzlüğe İlişkin İddia Bulunmadığından Fesih Kararı Verilmeyeceği - Satış Bedelinin Muhammen Bedelinin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsurunun Oluşmayacağı )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ YAPILMASI ( Satış İlanı Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmadığı - Usulsüzlüğe İlişkin İddia Bulunmadığından İhalenin Feshi Kararı Verilmeyeceği )
SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜZERİNDE OLMASI ( Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD25.6.2012E. 2012/5699 K. 2012/22148"İHALENİN FESHİ ( Şikâyet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin İhlal Edilmiş Olduğunu İspata Mecbur Olduğu )
İHLAL EDİLMİŞ MENFAAT ( İhalenin Feshini Şikâyet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin İhlal Edilmiş Olduğunu İspata Mecbur Olduğu )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmediği Gerekçesi ile İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
MENKUL İHALESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu Yönünde Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD25.6.2012E. 2012/6830 K. 2012/22108"İHALENİN FESHİ ( İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İstenebileceği - Satış İlanı Müştekiye Tebliğ Edilmiş ise İhale Yapıldığı Zamana Kadar Fesih Nedenine İttıla Eden Kişinin İhale Gününden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayet Etmesi Gereği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsitenebileceği )"
134Y12.HD25.6.2012E. 2012/9962 K. 2012/22166"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ DAVASI (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - İhalenin Feshi Talebi Üzerine 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Yerel Mahkemece Evrak Üzerinden Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ÜZERİNE DURUŞMA YAPILMASI (Mahkemenin 20 Gün İçerisinde Taraflar Gelmese de Duruşma Yapması Gereği - Eldeki Davada Yerel Mahkemece Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Taşınmaz İhalesinin Feshi )
TALEP SONUCUNUN AŞILMAMASI (Yerel Mahkemenin Kabulüne Göre Takibin İptali Talep Edilmediği Halde Kamu Düzenine Dair Kurallar İhlal Edilerek İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Talep Sonucunun Aşılamaması Gereği )"
134Y12.HD26.6.2012E. 2012/5388 K. 2012/22364"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin İhalenin Yapıldığı Günden İtibaren 7 Günlük Şikayet Süresini Geçirmediği - Aynı Tarihli Harç Makbuzuna Göre de Anılan Bu Tarihten Şikayetin Süresinde Olduğunun Anlaşıldığı )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇECEK YEDİ GÜN ( İhalenin Feshi İsteminin Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden İstenebileceği - Şikayetçi Yedi Günlük Yasal Süreyi Geçirmediğinden İstemin Esasının İnceleneceği )"
134Y12.HD27.6.2012E. 2012/7609 K. 2012/22731"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Davacının İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rehinle Temin Edilmiş Alacaklarının Takibinde İse Oranın %20 Olduğunun Gözetileceği )
FESHİ İSTENEN İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddinde Davacının İhale Bedelinin %10'u Oranında Mahkum Edileceği - Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rehinle Temin Edilmiş Alacaklarında %20 Olduğu )
KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde İhale Bedelinin %20'si Oranında Davacının Para Cezasına Mahkum Edileceği - Emredici Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Resen Uygulanması Gerektiği )"
134Y12.HD27.6.2012E. 2012/8048 K. 2012/22682"İHALENİN FESHİ ( İcra İflas Kanunu 133. Maddesine Göre İşlem Yapılmış Olmasının 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - İcra İflas Kanunun 133 VE 134. Maddelerindeki Fesih Nedenlerinin ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN FARKLI NEDENLERE DAYANMASI ( Hukuki Sonuçları Farklı Olduğundan Birbirinin Yargılamasına Engel Teşkil Etmediği - İcra İflas Kanunun 133 ve 134. Maddelerindeki Fesih Nedenleri ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )"
134Y3.HD27.6.2012E. 2012/11349 K. 2012/16177"ECRİMİSİLİN FAİZİYLE TAHSİLİ (3.Kişinin Taşınmazın İhalesinden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Belgelendirmemesi Durumunda 15 Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren Ecrimisil Talep Hakkı Bulunduğu)
İHTARNAME TEBLİĞİ (Ecrimisil İstemi - Alıcının Öncelikle İİK.md. 135/2'deki Unsurları İçeren Bir Muhtırayı Taşınmazı İşgal Eden 3.Kişilere Göndermesi ve 15 Günlük Süre Tanınması Gerektiği/Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)
TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz - İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği/Ecrimisil İstemi)
ALICIYA İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)"
134Y12.HD28.6.2012E. 2012/6604 K. 2012/23105"İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlunun Asliye Hukuk Mahkemesinde İhalenin Feshi Davasının Görevsizlik Nedeniyle Reddedildiği - Daha Sonra İcra Mahkemesinde Görülen Davanın Evrak Üzerinden Duruşma Yapılmaksızın Sonuçlandırılmasının Hatalı Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNCE EVRAK ÜZERİNDEN İHALENİN FESHİ DAVASININ SONUÇLANDIRILMASI (Hatalı Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanması Gerektiği - 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılarak ve Taraflar Gelmese Bile Karar Verileceği/İhalenin Feshi )
DURUŞMA YAPILMASI (İhalenin Feshi Talebinin İcra Mahkemesinde Ulaşmasından Sonra 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Verileceği - Taraf Teşkili Sağlanmadan ve Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
134Y12.HD28.6.2012E. 2012/7936 K. 2012/23027"TAŞINMAZ İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı/Şikayetçinin Hukuki Yararının Bulunduğu - Mahkemece Esasa Girileceği )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMIŞ OLMASI (İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshine Dair Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu - Taşınmaz İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle İhalenin Feshi Davası/Hukuki Yarar )
ŞİKAYETÇİNİN HUKUKİ YARARI BULUNMASI (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı ve İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olduğu/Davacının Hukuki Yararının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Mahkeme Hükmünde Bulunması Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi Davası )"
134Y12.HD28.6.2012E. 2012/8525 K. 2012/23017"İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlunun İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açmış Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece İşin Esasa Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜRE (Borçlunun İhalenin Feshi Davasının Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/7 Günlük Süre )
SÜREAŞIMI BULUNMAMASI (Mahkemece Gözetileceği - Davanın İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede Açılmış Olduğu )"
134Y12.HD4.7.2012E. 2012/8822 K. 2012/23440"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tebligatın Usulsüz Olduğunun Anlaşılması Halinde Sürenin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Satış İlanı Tebliğindeki Usulsüzlüğün Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Usulüne Uygun Olup Olmadığının Tespit Edilmesi ve Tebligatın Usulsüz Olduğunun Anlaşılması Halinde Sürenin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - İhalenin Feshi İstemi )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Sürenin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü İle Dairemizin Süregelen İçtihatlarına Göre Satış İlanı Tebliğindeki Usulsüzlüğün Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
134Y12.HD4.7.2012E. 2012/9666 K. 2012/23455"KIYMET TAKDİRİNİN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASIYLA İHALENİN FESHİ DAVASI (Satış İlanında Dosya Numarasının Yanlış Yazıldığı - Ancak Bu Hususta Şikayet Bulunmadığı/Kıymet Takdirine de Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı/Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ (Kıymet Takdirinin Kesinleştiği - Kesinleşen Kıymet Takdirinin Daha Sonradan İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı/Davanın Reddi Gerekirken Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMESİ (Borçlunun Süresi İçerisinde Kıymet Takdirine İtirazı Bulunmadığından ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiğinden Daha Sonraran Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı - İhalenin Feshi Davası/Şikayet )
BORÇLUNUN ZARARI OLMAMASI (Satış İlanı ile Adli Divanhanesinde ve Asılan İlanda ve Borçluya Gönderilen Tebliğ Mazbatasında Takip Dosya Numarasının Doğru Yazıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Borçlunun Zararı Bulunmadığı )
BORÇLUYA GÖNDERİLEN SATIŞ İLANINDA DOSYA NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASI (Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı - Satış İlanı ve Adliye Divanhanesinde ve Diğer Bazı Evraklarda Dosya Numarasının Doğru Olduğu/Borçlunun Herhangi Bir Zararı Bulunmadığı )"
134Y12.HD9.7.2012E. 2012/9365 K. 2012/24017"İHALENİN FESHİ ( Satıştan Haberdar Olduklarını İleri Sürdükleri Tarihten İtibaren 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İcra Mahkemesine Başvurdukları - İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDİ ( Şikayetçi Vekilinin Satıştan Haberdar Olduklarını İleri Sürdükleri Tarihten İtibaren 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu )"
134Y12.HD10.7.2012E. 2012/8760 K. 2012/24211"USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlu Şirketin Vekille Temsil Edildiğinden Satış İlanının Vekile Tebliği Gereği - Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİĞAT (Borçlu Şirketin Vekille Temsil Ediliğinden Tebliğatın Vekile Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİĞAT (Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )"
134Y12.HD31.10.2012E. 2012/26540 K. 2012/30832"İHALENİN FESHİ ( İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı - Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gerektiği Avukat ile Temsil Edilmiş Borçlunun Vekili Yerine Borçlunun Kendisine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gereği - Vekille Temsil Edilen Borçlunun Avukatı Yerine Borçlu Asile Yapılan Satış İlanının Tebliğinin Usulsüz Olduğu İhalenin Feshi Gereği )"
134Y12.HD1.11.2012E. 2012/19365 K. 2012/31277"USULSÜZ TEBLİGAT ( Bizzat Muhatabı Tarafından İleri Sürülmedikçe İlgililerinin Bu Tebligata Karşı İtiraz ve Şikayet Hakkı Bulunmadığı - İcra Takibinin Diğer Borçlusuna Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının Tebligat Yapılan Borçluya Şikayet Hakkı Vermediği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kendisine Usulüne Uygun Tebligat Yapılan Borçluya Şikayet Hakkı Vermediği - Satış İlanın Usulüne Uygun Tebligat Yapılmamasının Usulüne Uygun Tebligat Yapılmayan Borçluya Şikayet Hakkı Verdiği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olmasının Satış İlanının Kendisine Tebliğ Edilen Borçluya Şikayet Hakkı Vermeyeceği - Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Tebliğ Yapılmayan Borçluya Şikayet Hakkı Verdiği )"
134Y3.HD5.11.2012E. 2012/19746 K. 2012/22590"HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL ALACAK TALEBİ ( Cebri İcra Yolu İle İhale Sonucu Satın Alınan Taşınmaz - Gayrimenkulün Mülkiyetini İktisap Edenin Taşınmazı İşgal Eden Şahıslardan Ecrimisil Talebi/Fuzuli Şağil/Borçluya İhtar Yapılması )
İHALE İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRALINMASI ( Borçluya Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonrası İçin Ecrimisil Talep Edilebileceği - Eldeki Davada İhtarnamenin Tebliğ Tarihin Araştırılması Gereği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )
BORÇLUYA İHTARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜNLÜK SÜRE ( Bu Sürenin Geçmesinden Sonrası İçin Belirlenecek Ecrimisile Hükmedileceği - Davalı Kooperatif İçin Davanın Reddi Gereği/Satın Alınan Dairede Bulunanların Fuzuli Şağil Sayılacağı )
FUZULİ ŞAĞİL ( Taşınmazın Cebri İcrada Açık Arttırma ile Satın Alındığı - Mülkiyeti Devralanın Taşınmazda Oturan Şahıslardan Ecrimisil Talebinin Mümkün Olduğu - İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren 15 Günlük Süreye Dikkate Edileceği )
TAŞINMAZIN NEF'İ VE HASARININ ÜSTLENİLMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin İhale Yoluyla Devri - Fuzuli Şağil/Ecrimisil Talebi )"
134Y12.HD5.12.2012E. 2012/24164 K. 2012/36468"İHALENİN FESHİ ( Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden Satış İlanı ve Şartnamede Taşınmazın Metre Kare Olarak Büyüklüğü Yazılmadığı Gerekçesi İle İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/İhalenin Feshi Nedenlerinin Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Feshi Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmediği - İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
134Y12.HD6.12.2012E. 2012/25838 K. 2012/36674"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIM İHALESİNİN FESHİ DAVASI (Satış Kararının Yasal Tiraja Sahip Türkiye'de Yayın Yapan Gazetede Yapıldığı/Usule Uygunluğu - İlanın Yerel Gazetede Yayımlanması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeceği)
TAŞINMAZ SATIŞ KARARININ İLANI (Yasal Tiraja Sahip Türkiye'de Yayın Yapan Yerel Gazetede/Usulüne Uygun Olarak Yapıldığı - İpotekli Taşınmaz Satışı/İhalenin Feshi Talebinin Reddi)
ZARAR UNSURU (İhalenin Feshi Davası Açılması İçin Şikayetçinin İhlal Edilen Bir Menfaatının Bulunduğunun Kanıtlanamadığı)
İHALENİN FESHİ DAVASINI AÇMAKTA İHLAL EDİLEN MEFAAT (Şikayetçinin İhlal Edilen Menfaati Olduğu Hususunun Kanıtlanamadığı)
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Hükümde Yeralmasının Zorunlu Olduğu/Emredici Hüküm - İhalenin Feshi Davası)"
134Y23.HD18.12.2012E. 2012/6517 K. 2012/7480"İHTİYATİ TEDBİR ( Müdahilin Cebri İcra Yoluyla Taşınmazın Mülkiyetini İhale Anında Kazandığı - Müdahilin Taraf Olmadığı Dava Dosyasında Tapuda İntikalini Engelleyecek Şekilde Karar Verilemeyeceği )
CEBRİ İCRA YOLUYLA MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( İhale Tarihinden Sonra İhale Alıcısının Taraf Olmadığı Dava Dosyasında Mülkiyetin İhale Alıcısına Tapuda İntikalini Engelleyecek Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA KAZANILMASI ( İhale Anında Kazanıldığı - İhale Tarihinden Sonra İhale Alıcısının Taraf Olmadığı Dava Dosyasında Mülkiyetin İhale Alıcısına Tapuda İntikalini Engelleyecek Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği )
KANUN YOLU ( İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Başvurma Olanağı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararının Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması ve Yargıtay Denetiminde Bu Gerekçeli Karar Üzerinden Denetim Yapılması Gerektiği )
GEREKÇELİ KARAR YAZILMASI GEREKTİĞİ ( İhtiyati Tedbir Kararı - Yargıtay Denetiminin de Bu Gerekçeli Karar Üzerinden Yapılması Gerektiği )"
134Y3.HD14.1.2013E. 2012/22983 K. 2013/17"CEBRİ İCRA İLE ALINAN TAŞINMAZIN HAKSIZ KULLANIMI ( Mahkemece Ecrimisil Hesaplamasında Hata Yapıldığı - Ecrimisil İstemli İhtarın Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Nedeniyle 15 Gün Sonrasından Başlamak Suretiyle Hesaplama Yapılacağı )
İHALE İLE ALINDAN TAŞINMAZ ( Haksız Kullanım Nedeniyle Alıcının Davalıdan Ecrimisil Talebi - Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği/Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılması Gereği )
ECRİMİSİLİN HATALI HESAPLANMIŞ OLDUĞU ( Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği - Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılacağı/İhale ile Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği/Ecrimisil Talebi )
İHALE İLE MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( İhalenin Feshi Davasının Açıldığı Durumda Davanın Sonuçlanıncaya Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği - Eldeki Davada İhalenin Feshi Davasının Reddedildiği )
DAİRENİN SATILMASI VE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alıcının Gayrimenkulun Mülkiyetini İktisap Ettiği - Ecrimisil Talebi )"
134Y12.HD15.1.2013E. 2012/28740 K. 2013/564"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Mahkemece Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Davanın Reddedilemeyeceği - Mahkemece Duruşma Açılarak Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı ve Feshi İstemi - Mahkemece Duruşma Açılarak Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Davanın Reddedilemeyeceği )
DURUŞMA AÇILARAK TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI GEREĞİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı ve Feshi İstemi - Mahkemece Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD29.1.2013E. 2012/30680 K. 2013/2735"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilmesi Halinde Hükmedilecek Para Cezasının İhale Bedelinin %10'u Oranında Olması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Halinde Hükmedilecek Para Cezasının İhale Bedelinin %10'u Oranında Olması Gerektiği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Halinde Hükmedilecek Para Cezasının İhale Bedelinin %10'u Oranında Olacağı )"
134Y12.HD11.2.2013E. 2012/31290 K. 2013/3330"İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde 20'si Oranında Para Cezası Hükmedileceği - Takibe Konu Alacağın Konut Finansmanından Kaynaklandığı )
KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( İhalenin Feshi İsteminin Reddi - İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde 20'si Oranında Para Cezası Hükmedileceği )
PARA CEZASI ( İcra Mahkemesince İhalenin Feshi İsteminin Reddedilmesi - Takibe Konu Alacak Konut Finansmanından Kaynaklandığından İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde 20'si Oranında Hükmedileceği )"
134Y23.HD11.2.2013E. 2013/133 K. 2013/736"SIRA CETVELİNE AYRILAN PAYA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın İhalesinin Feshi İstemiyle Açılan Davada İhalenin Feshi Davasının Reddine Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( İstemiyle Açılan Davada Red Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği - Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası )
SATIŞ TARİHİ ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
134Y1.HD8.3.2013E. 2013/2172 K. 2013/3461"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı )
İHALENİN USULSÜZLÜĞÜ ( Halinde Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı - Tapu İptal ve Tescil/İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Tapu İptali ve Tescil - İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı )"
134Y12.HD21.3.2013E. 2013/2353 K. 2013/10751"ŞİKAYET ( İhalenin Feshine Yönelik - Şikayetçinin İhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği/Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( İhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRELİ ŞİKAYET ( İhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( iİhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD21.3.2013E. 2013/3030 K. 2013/10505"KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN EKSİKLİKLER ( İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülebilmesi İçin Süresinde İcra Mahkemesine İtiraz Edilmiş Olmasının Zorunlu Olduğu - Borçlu Vekili Kıymet Takdirini Öğrendiği Halde Yasal 7 Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Etmemiş ve Kıymet Takdiri Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülemeyeceği Gibi Kıymet Takdirine İlişkin Nedenlerle İhalenin Feshi Yoluna da Gidilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEN İDDA ( Kıymet Takdirine İlişkin Eksiklikler - Süresinde İcra Mahkemesine İtiraz Edilmiş Olmasının Zorunlu Olduğu/Borçlu Vekili Kıymet Takdirini Öğrendiği Halde Yasal 7 Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Etmemiş ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdiri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması - İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülemeyeceği Gibi Kıymet Takdirine İlişkin Nedenlerle İhalenin Feshi Yoluna da Gidilemeyeceği/Talebin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD26.3.2013E. 2013/5689 K. 2013/11500"TABLİĞAT USULSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdir Raporunu Satış İlanı Tebliği ile Borçlunun Öğrendiği ve Yasal Süre İçerisinde Herhangi Bir İtirazda Bulunmadığı - Kıymet Takdirinin Kesinleştiği/İstemin Reddi )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMESİ ( Kıymet Takdir Raporunu Öğrenen Davacının Yasal Sürede İtiraz Hakkını Kullanmadığı - Kesinleşen Kıymet Takdirine İlişkin Tebliğat Usulsüzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshi Talep Edilemeyceği/Usulsüz Tebliğat )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ İLE ÖĞRENİLMESİ ( Borçlunun Öğrenmeden Sonra Yasal Sürede İtiraz Etmediği - Kesinleşen Kıymet Takdiri Nedeniyle Tebliğat Usulsüzlüğünden Dolayı İhalenin Feshinin Talep Edilemeyeceğinin Kabulü )"
134Y12.HD2.4.2013E. 2013/4664 K. 2013/12602"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Tebliğ Tarihi İtibariyle Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresi Araştırılıp Belirlendikten Sonra Değerlendirme Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Halinde Bunun Nedeninin Araştırılması ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerçek Kişiler Yönünden Zorunlu Olup Hükmi Şahısların Sıfat ve Nitelikleri İtibariyle Böyle Bir Araştırmanın Yapılmamış Olmasının Tebligatın Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmayacağı )
FESİH DAVASI ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Tebliğ Tarihi İtibariyle Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresi Araştırılıp Belirlendikten Sonra Değerlendirme Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Muhatabın Adreste Bulunmaması Halinde Bunun Nedeninin Araştırılması ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerçek Kişiler Yönünden Zorunlu Olup Hükmi Şahısların Sıfat ve Nitelikleri İtibariyle Böyle Bir Araştırmanın Yapılmamış Olmasının Tebligatın Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmayacağı )"
134Y12.HD2.4.2013E. 2013/5964 K. 2013/12603"ŞİKAYET TALEBİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Müdürlüğünce Satış Kararı Verildikten Sonra Tedbiren Satış Durdurulmuş Olup Tedbir Kararının Mahkemesince Kaldırılmasından Sonra Yeniden Satış Günü Verilmesi Gerekirken Önceki Satış Tarihlerinde İhalenin Yapılmasının İhaleye Katılımı Etkileyeceği Kuşkusuz Olup Bu Hususun Ayrıca İspatına Dahi Gerek Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Talebi - İcra Müdürlüğünce Satış Kararı Verildikten Sonra Tedbiren Satış Durdurulmuş Olup Tedbir Kararının Mahkemesince Kaldırılmasından Sonra Yeniden Satış Günü Verilmesi Gerekirken Önceki Satış Tarihlerinde İhalenin Yapılmasının İhaleye Katılımı Etkileyeceği/Mahkemece Açıklanan Nedenle Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALEYE KATILIMIN ETKİLENMESİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Müdürlüğünce Satış Kararı Verildikten Sonra Tedbiren Satış Durdurulmuş Olup Tedbir Kararının Mahkemesince Kaldırılmasından Sonra Yeniden Satış Günü Verilmesi Gerekirken Önceki Satış Tarihlerinde İhalenin Yapılmasının İhaleye Katılımı Etkileyeceği )"
134Y12.HD9.4.2013E. 2013/7038 K. 2013/13386"TAKİBİN İPTALİ ( İstemin Reddine Karar Verildiği - İptal Nedenleri İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Soyut Genel İfadelerle Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu/İptali İçin İleri Sürülen Gerekçelerin Tek Tek Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İstemin Reddine Karar Verildiği - İptali İçin İleri Sürülen Gerekçelerin Tek Tek Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/İptal Nedenleri İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Soyut Genel İfadelerle Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
GEREKÇELERİN BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ ( Takibin ve İcra Emrinin İptali İsteminin Reddi - İptal Nedenleri İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Soyut Genel İfadelerle Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Takip Borçlusu Tarafından İstendiği - Satışın Yapıldığı İcra Takip Dosyasının Tarafı Olan Şikayetçinin İsteyebilecek İlgililerden Olduğu )"
134Y12.HD18.4.2013E. 2013/5679 K. 2013/14949"İHALENİN FESHİ ( Satışın Ortaklığın Giderilmesi Sonucu Olması Taşınmazdaki Tüm Maliklerin İhalenin Feshi Davasına Dahil Edileceği Sonucunu Doğurmayacağı - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Maliklerin Davaya Dahil Edilmemesi Sebebiyle Usulden Reddine Dair Kararın İsabetsiz Olduğu )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Sonucu Olması Taşınmazdaki Tüm Maliklerin İhalenin Feshi Davasına Dahil Edileceği Sonucunu Doğurmayacağı - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Maliklerin Davaya Dahil Edilmemesi Sebebiyle Usulden Reddine Dair Kararın İsabetsiz Olduğu/İhalenin Feshi )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhalenin Feshi Davasında Malikler Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Mevcut Olmadığı - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Maliklerin Davaya Dahil Edilmemesi Sebebiyle Usulden Reddine Dair Kararın İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD18.4.2013E. 2013/7693 K. 2013/14984"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlu Vekiline Yapılan Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olduğu - Satış Bedelinin Muhammen Bedel Üzerinde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağı/İsteminin Reddi Gerektiği )
İHALEDE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Satış Bedelinin Muhammen Bedel Üzerinde Olması - Borçlu Vekiline Yapılan Satış İlanı Tebliğinin Usulsüzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshi İsteminin Reddi )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi İstemi - Satış Bedelinin Muhammen Bedel Üzerinde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağı/İsteminin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD6.5.2013E. 2013/8640 K. 2013/17276"ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN UNSURLARI ( HMK'nın 119. Md.sinde Yazılı Şartları Taşımasının Zorunlu Olmadığı - İhalede Tescil Bir Bildirim Niteliğinde Olduğu/Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Alıcı İhale Anında Mülkiyeti İktisap Eder ve Mülkiyetin Alıcıya Geçmesi İçin Tapu Siciline Tescil Gerekli Olmadığı )
İHALEDE TESCİL ( Bir Bildirim Niteliğinde Olduğu/Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Alıcı İhale Anında Mülkiyeti İktisap Eder ve Mülkiyetin Alıcıya Geçmesi İçin Tapu Siciline Tescil Gerekli Olmadığı - Haczin Kaldırılması İstemi )
HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Memurunun İşlemine Yönelik Şikayet Mahiyetinde Olduğundan HMK.nın 118. Md. Anlamında Bir Dava Sayılamayacağı ve Bu Nedenle Şikayet Dilekçesinin HMK'nın 119. Md.de Yazılı Şartları Taşımasının Zorunlu Olmadığı )"
134YHGK8.5.2013E. 2012/12-1471 K. 2013/629"İHALENİN FESHİ ( Davaya Konu Taşınmazın Borçluya Ait Belirli Bir Payının Şikayetçiye İhale Edildiği - 5403 S. K.'nun 8. Md. Hükmü Gereğince İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerindeki Payın Üçüncü Kişilere Satışının Yapılamayacağı/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
MARJİNAL TARIM ARAZİSİ ( Olan Taşınmazdaki Borçluya Payın İhale Edildiği - 5403 S. K.'nun 8. Md. Hükmü Gereğince İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerindeki Payın Üçüncü Kişilere Satışının Yapılamayacağından İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( 5403 S. K.'nun 8. Md. Hükmü Gereğince İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerindeki Payın Üçüncü Kişilere Satışının Yapılamayacağı - İhale Alıcısı Tarafından Gösterilen Nedenin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD4.6.2013E. 2013/14474 K. 2013/20698"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Gayrimenkul İhalelerinde Satış İlanının Şikayetçi Borçlu Vekiline Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi İstemi - Gayrimenkul İhalelerinde Şikayetçi Borçlu Vekiline Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
VEKİLE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi İstemi - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
134Y12.HD6.6.2013E. 2013/14260 K. 2013/21007"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İpotek Borçlusuna Tebliğ Edilmemesi - Usulsüz Tebliğin İhalenin Feshine Neden Olduğu/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )
SATIŞ İLANININ TAKİP BORÇLUSUNA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Olması - Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi/Satış İlanı Tebliğ Edilecekler Listesi )
İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEKLER ( Takip Borçlularının İhalenin Feshini İsteyebileceği - Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebileceği/Tapu Sicilindeki İlgililerin İhalenin Feshini İsteyebileceği/Satış İlanının Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği - İhalenin Feshini Talep Edebilmek İçin Yurt İçinde Adres Göstermek Gerektiği )"
134Y12.HD17.6.2013E. 2013/15627 K. 2013/22562"SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Reşit ve Ehil Tezgahtar Görevli İmzasına Tebliğ Edildiği - Anılan Tebligat Borçlu Şirketin Selahiyetli Mümessillerinin Mutad İş Saatlerinde Bulunup Bulunmadıkları Araştırılmadan Yapılmakla Geçersiz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Satış İlanı Tebliğinin - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmakla Belirtilen Sebeple İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
TEBLİGAT ( Borçlu Şirkete Satış İlanı Tebligatı Reşit ve Ehil Tezgahtar Görevli İmzasına Tebliğ Edildiği - Anılan Tebligat Borçlu Şirketin Selahiyetli Mümessillerinin Mutad İş Saatlerinde Bulunup Bulunmadıkları Araştırılmadan Yapılmakla Geçersiz Olduğu )"
134Y12.HD17.6.2013E. 2013/16576 K. 2013/22678"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Şikayete Konu İhale Yapılmış Olup Borçlunun ise 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurmasının Usulsüz Olduğu)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi)
USULSÜZ TEBLİGAT (İhalenin Feshi İstemi - Borçluya Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği)
ŞİKAYET SÜRESİ (İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurmasının Usulsüz Olduğu)"
134Y12.HD25.6.2013E. 2013/17014 K. 2013/23869"İHALENİN FESHİ ( Takip Borçlusunun İhaleden Dört Gün Sonra Harcını Ödeyerek Mahkemeye Başvuru Yaptığı - Anılan Başvuru Yasal Yedi Günlük Sürede Açılmış Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
SÜRELİ ŞİKAYET SEBEPLERİ ( Borçlunun İhaleden Dört Gün Sonra Harcını Ödeyerek Mahkemeye Yaptığı Başvurunun 2004 S. İİK'nun 134/2. Md. Hükmü Uyarınca Yedi Günlük Sürede Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - Mahkemece İstemin Süreden Reddine Karar Verilmesi Halinde 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmü Gereğince İşin Esasına Girilmemesine Rağmen Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Alacaklı Vekilinin Duruşmaya Katılmayıp Cevap da Vermediği Halde Alacaklı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD25.6.2013E. 2013/17906 K. 2013/24024"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilmesi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İstemi - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağından Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Halinde Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağından Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )
ALEYHE BOZMA İLKESİ ( Kamu Düzenine Aykırılıkta Nazara Alınamayacağından Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
134Y12.HD27.6.2013E. 2013/17235 K. 2013/24132"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Dairemizin İçtihatlarına Uygun Olarak Verilmiş Satış Memurluğu Kararının Aksine İlanın Ulusal Çapta Yayım Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ MEMURLUĞU KARARI ( İhalenin Feshi İstemi - Satış Memurluğu Kararının Aksine İlanın Ulusal Çapta Yayım Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN GAZETEDE İLAN ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Dairemizin İçtihatlarına Uygun Olarak Verilmiş Satış Memurluğu Kararının Aksine İlanın Ulusal Çapta Yayım Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD1.7.2013E. 2013/18689 K. 2013/24453"İHALENİN FESHİ ( Taşınır Satışlarında Borçluya Satış İlanı Tebliği Zorunlu Olmadığından Bu Hususun İhalenin Feshini Gerektirmediği - Borçlunun Öğrenme Tarihinin Aksinin Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği/İspat Edilemediğine Göre İhalenin Feshi İsteminin Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TAŞINIR SATIŞINDA BORÇLUYA SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Zorunlu Olmadığı/İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği - Borçlunun İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği/Öğrenme Tarihinin Aksinin Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Taşınır Satışında Borçluya Tebliği Zorunlu Olmadığı ve İhalenin Feshini Gerektirmediği/Borçlunun İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği - Şikayet Tarihinden Önce İhaleyi Öğrendiği İddia ve İspat Edilmediği )
ÖĞRENME TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜREDE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınır Satışlarında Borçluya Satış İlanının Tebliği Zorunlu Olmadığı - Borçlunun Şikayet Tarihinden Önce İhaleyi Öğrendiği İddia ve İspat Edilmediğinden Fesih İsteminin Yasal Süresinde Olduğu ve Esasa Girileceği )"
134Y12.HD2.7.2013E. 2013/17209 K. 2013/24700"İHALENİN FESHİ (Borçlunun Kıymet Takdirine İtirazı Üzerine Aleyhine Belirlenen Değer Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ (İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE BORÇLU ALEYHİNE HÜKÜM TESİSİ (Borçlunun İcra Müdürlüğünce Belirlenen Değerin Düşük Olduğuna İtiraz Ettiği - İcra Mahkemesince Daha Düşük Bedele Karar Verildiği/İcra Mahkemesinin Belirlenen Aleyhe Değer Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)
İCRA MAHKEMESİNCE TAŞINMAZA DÜŞÜK BEDEL BELİRLENMESİ (Satışın Bu Bedel Üzerinden Yapıldığı - Borçlunun Kıymet Takdirine İtirazı Üzerine Aleyhine Belirlenen Değer Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)"
134Y12.HD2.7.2013E. 2013/17789 K. 2013/24789"İHALENİN FESHİ ( Tapu Sicilinde Üçüncü Kişi Lehine Şerh Verilen Kira Sözleşmesinin Bu Kişi Lehine Ayni Nitelikte veya Ayni Nitelikte Sayılan Şahsi Bir Hak Doğurmayacağı - Şikayetçi Üçüncü Kişinin Tapuda İlgili Sıfatı Olmadığına Göre Dava Açma Hakkı Bulunmadığından İsteminin Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI ( Borçlunun İhalenin Feshi İstemi İşin Esasına Girilerek Reddedildiğinden Hakkında Para Cezasına Hükmolunmasının Yerinde Olduğu - Ancak İhale Bedelinin Yüzde Onu Kadar Para Cezası Verilmesi Gerektiği/İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Farklı Miktara Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ ( Şahsi Hak Niteliğinde Olduğundan Hak Sahibinin Tapuda İlgili Sıfatıyla Dava Açma Hakkı Bulunmadığı - Şikayetçi Üçüncü Kişinin İhalenin Feshi İsteminin Tapuda İlgili Sıfatı Olmadığına Göre Dava Açma Hakkı Bulunmadığından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD2.7.2013E. 2013/18600 K. 2013/24802"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Takip Alacaklısı Borçlusu ve İhale Alıcısı Hasım Gösterilmek Suretiyle Yargılama Yapıldığı ve İstemin Reddinin Aynı Hukuksal Nedene Dayandırıldığı - Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
RET SEBEBİ ORTAK OLAN DAVALILAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - İhalenin Feshi İsteminin Reddinin Aynı Hukuksal Nedene Dayandırıldığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - Şikayetçinin Davalı Olan İhale Alıcısı ve Alacaklı İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulması İsabetsiz Olduğu )
HÜKÜM ( Türk Milleti Adına İbaresi İle Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Alması Zorunlu Olduğu - Kanunda Emredici Olarak Düzenlendiği )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/17395 K. 2013/25351"İHALENİN FESHİ (Satış Talep Tarihinden Satışın Yapıldığı Tarihe Kadar Yediemin Ücretinin Miktarı İcra Müdürlüğünce Hesaplattırılarak Alınacak Cevapla Birlikte Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesine Karar Verildiği)
YEDİEMİN ÜCRETİ (Satış Talep Tarihinden Satışın Yapıldığı Tarihe Kadar Yediemin Ücretinin Miktarı İcra Müdürlüğünce Hesaplattırılarak Alınacak Cevapla Birlikte Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesine Karar Verildiği - İhalenin Feshi)"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/18064 K. 2013/25148"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece 2004 S. İİK'nun Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Anılan Maddeye Aykırı Şekilde Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Dilekçesinin ve Duruşma Gününün Taraflara Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlaması Gerektiği - Mahkemece 2004 S. İİK'nun Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ( İhalenin Feshi - 2004 S. İİK'nun Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Anılan Maddeye Aykırı Şekilde Dosya Üzerinden İnceleme Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/18995 K. 2013/25331"İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması Durumlarında )
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERE MANEVİ TELKİN ( İhale Öncesi Gerçekleşen Olayın Tanık Anlatımları Birlikte Değerlendirildiğinde İhaleye Katılımlarına Engel Olabilecek Nitelikte Olduğu )
İHALENİN NORMAL KOŞULLARDA YAPILMAMASI ( Katılımın da Engellendiği ve Bu Şekilde İhaleye Fesat Karıştığı Anlaşıldığından İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALEDE SATIŞ BEDELİ ( İhaleye Alacaklı Vekili İle 1 Kişinin Daha Katıldığı ve 3.200.000,00 TL Bedelli Taşınmazın 1.375.000,00 TL ye Satıldığı - İhaleye Yeterli Katılımın Olmadığı Gibi Zarar Unsuru da Oluştuğu/İhalenin Normal Koşullar Altında Yapılmadığı )
İHALENİN FESHİ ( İhale Öncesi Gerçekleşen Olayla İhaleye Katılmak İsteyen 3. Kişilere Manevi Telkinde Bulunularak İhaleye Katılımlarına Engel Olunduğu/İhalenin Normal Koşullar Altında Yapılmadığı - İhaleye Fesat Karıştırıldığı/Feshi Gerektiği )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/19044 K. 2013/25230"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazların Satış Bedellerinin Muhammen Bedellerinin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçluların İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı - İstemin Reddi Gerektiği/Esasın İncelenerek Sonuca Gidilmesi Yerinde Değilse de Sonuç İtibariyle Kararın Doğru Olduğu )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI ( Zarar Unsuru Gerçekleşmediği - İhalenin Feshi Şikayetinde Borçluların İhalenin Feshi İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARAR OLMAMASI ( Taşınmazların Satış Bedellerinin Muhammen Bedellerinin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçluların İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı - İstemin Bu Nedenle Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNDE PARA CEZASI ( İstemin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği - İşin Esasına Girilmemiş Olacağından Borçlular Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Doğru Değilse de Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
134Y12.HD5.7.2013E. 2013/20506 K. 2013/25420"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Davalı Banka Temsilcisi Tarafından Davayı Kabul Dilekçesi Verildiği - Banka Temsilcisinin Kimliği Tespit Edilememişse de Davalı Şirket Temsilcisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verildiği )
DAVANIN KABULÜ TALEBİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Davalı Banka Temsilcisi Tarafından İcra Hukuk Mahkemesi'ne Hitaben Davayı Kabul Dilekçesi Verildiği - Banka Temsilcisinin Kimliği Tespit Edilememişse de Davalı Şirket Temsilcisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verileceği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVANIN KABULÜ ( Davalı Şirket Temsilcisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verildiği )"
134Y12.HD8.7.2013E. 2013/19134 K. 2013/25607"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Sırasında Kavga Çıkaran Kişinin ve İhale Sırasında Pey Süren Diğer Kişinin Borçlunun Oğlu ve Diğer Borçlunun Kardeşi Oldukları - Hiç Kimsenin Kendi Fesadına Dayalı Hak Elde Edemeyeceği/İstemin Reddi Gerektiği )
İHALE SIRASINDA KAVGA ÇIKARILMASI ( Kavga Çıkaran Kişinin Borçlunun Oğlu ve Diğer Borçlunun Kardeşi Olduğu - Borçlular ve İhalede Pey Süren Kişi İle Mevcut Akrabalıkları Nedeniyle Menfaat Birliktelikleri Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALEDE PEY SÜREN KİŞİ İLE AKRABALIK ( Takip Borçluları İle İhalede Pey Süren Kişinin Ortak Vekille Birlikte Dava Açmalarının da Birlikte Hareket Ettiklerini Gösterdiği - Hiç Kimsenin Kendi Fesadına Dayalı Hak Elde Edemeyeceği/İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )
MENFAAT BİRLİĞİ ( İhale Sırasında Kavga Çıkaran Kişinin ve İhale Sırasında Pey Süren Diğer Kişinin Borçlunun Oğlu ve Diğer Borçlunun Kardeşi Oldukları - İhale Sırasında Kavga Çıkaran Kişinin Borçlular ve İhale Pey Süren Kişinin Mevcut Akrabalıkları Nedeniyle Menfaat Birliktelikleri Olduğu )"
134Y12.HD9.7.2013E. 201318403 K. 2013/25744"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğu - 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğundan 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )
İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILMASI ( Buna İlişkin Hususlar 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olup Bu Madde Kapsamında Değerlendirileceğinden 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )"
134Y12.HD9.7.2013E. 2013/18447 K. 2013/25741"İHALENİN FESHİ ( Talebin Reddine Karar Verilmesi Halinde İcra Mahkemesi Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Ancak İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebin Reddine Karar Verilmesi Halinde İcra Mahkemesi Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği )
ŞİKAYETİN FERAGAT ( Nedeniyle İhalenin Feshi İsteminin Reddedildiği - İşin Esasına Girilmediğinden %10 Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD21.10.2013E. 2013/22959 K. 2013/32547"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Satış İlanı Borçluya Tebliğ Edildiğine ve İhale Yapıldığına Göre Yapılan Başvurunun 7 Günlük Süreden Sonra Olduğu - İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği)
DİVANHANE İLANI (İhalenin Feshi İstemi - UYAP Görüntüsüne Uygunluğu Tastik Edilmiş Tutanağa Göre Divanhane İlanının Satıştan Önce ve Süresinde Yapıldığı - Satış İlanı Borçluya Tebliğ Edildiğine ve İhale Yapıldığına Göre Yapılan Başvurunun 7 Günlük Süreden Sonra Olduğundan Şikayetin Kabulü Gerektiği)
İTİRAZ SÜRESİ (Satış İlanı Borçluya Tebliğ Edildiğine ve İhale Yapıldığına Göre Başvurunun 7 Günlük Süreden Sonra Olup İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği)
VEKİLE TEBLİGAT (Ne Zaman ve Ne Şekilde İcra Dosyasına Girdiği Belli Olmayan Vekaletnameye Dayalı Olarak Vekile Tebligat Yapılması Gerektiği Gerekçesi ile Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
134Y12.HD11.11.2013E. 2013/30123 K. 2013/35316"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluların Aynı Dilekçe İle İcra Mahkemesine Başvurduğu - Davanın Reddedildiği ve Davacıların Ayrı Ayrı Para Cezası İle Cezalandırıldıkları/Davacılar Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( Borçluların Aynı Dilekçe İle İcra Mahkemesine Başvurduğu - Davanın Reddedildiği ve Davacıların Ayrı Ayrı Para Cezası İle Cezalandırıldıkları/Davacılar Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Tek Para Cezasına Hükmedileceği )
PARA CEZASI ( Borçluların Aynı Dilekçe İle İhalenin Feshi İçin İcra Mahkemesine Başvurduğu - Davanın Reddedildiği/Davacılar Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
134YHGK13.11.2013E. 2013/12-162 K. 2013/1572"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı ve İhalenin Bitiş Saatinin Tutanakta Gösterilmediği Gerekçesiyle Talebin Kabul Edildiği - İhalenin Bitiş Saatinden Önce Sona Erdiğine Dair İddia Bulunmadığı ve İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Kabul Kararının Bozulacağı )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhale Sırasında Para Karşılığı İhaleye Girmek İsteyen Kişinin Engellendiği İddiasıyla İhalenin Feshi Talebi - İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Talebin Kabul Edilmemesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ( İhale Sırasında Para Karşılığı İhaleye Girmek İsteyen Kişinin Engellendiği İddiasıyla İhalenin Feshi Talebi/İhaleyi Gerçekleştiren İcra Müdür İle Görevli Tellalın Beyanlarından Borçlu Vekilinin Bu Konuda Beyan ve İtirazı Bulunmadığının Anlaşıldığı - Resmi Mercilere Başvurulmadığı/İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Talebin Reddedileceği )
İSPAT ( İhale Sırasında Para Karşılığı İhaleye Girmek İsteyen Kişinin Engellendiği İddiasıyla İhalenin Feshi Talebi - İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Talebin Kabul Edilemeyeceği )"
134Y12.HD17.12.2013E. 2013/33285 K. 2013/40474"TAŞINMAZIN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Tapuya Yazılan Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Genel Mahkemede Açılacak Tapu İptali Davası İle Ortadan Kaldırılabileceği/Şikayetin Reddedileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın İhale Alıcısı Adına Tescili Kararının Kaldırılması Talebi/İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Tapuya Yazılan Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Tapu İptali Davası Açılması Gerektiği/Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Taşınmazın İhale Alıcısı Adına Tescili Kararının Kaldırılması Talebi/İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Tapuya Yazılan Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Tapu İptali Davası Açılması Gerektiği/Şikayetin Reddedileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİYLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE TESCİL YAZISI GÖNDERİLMESİ ( Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Tescil Kararının Kaldırılması Talebinin Reddedileceği/Genel Mahkemelerde Tapu İptali Davası Açılması Gerektiği )"
134Y12.HD17.12.2013E. 2013/33372 K. 2013/40385"İHALENİN FESHİ ( Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerekirken Şikayetçilerin Davalı Hissedarlar İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulmalarının İsabetsiz Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Birden Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine Tek Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine İse Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı - Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği/İhalenin Feshi )
PARA CEZASI ( Şikayetçiler Tarafından Açılan İhalenin Feshi Davası Reddedilmiş Olup Bu Durumda Şikayetçiler Aleyhine Tek Para Cezasına Hükmolunması Gerekirken Para Cezasının Her Bir Şikayetçi İçin Ayrı Ayrı Hükmedilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
RET SEBEBİ ORTAK OLAN DAVALILAR İÇİN VEKALET ÜCRETİ ( İhalenin Feshi - Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi ve Para Cezasının Her Bir Şikayetçi İçin Ayrı Ayrı Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )"
134Y12.HD15.1.2014E. 2013/34805 K. 2014/637"İHALENİN FESHİ TALEBİ (Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Yasanın Bu Hükmü Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Re'sen Uygulanacağı/Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağı)
PARA CEZASI (İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Re'sen Uygulanması Gerektiği)
FESİH TALEBİ (İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu)
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK (Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağı - İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği/Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Re'sen Uygulanması Gerektiği)
ALEYHE BOZMA İLKESİNİN İSTİSNASI (Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağı - halenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği/Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu)"
134Y12.HD19.2.2014E. 2014/2036 K. 2014/4438"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olacağı/Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Şikayetçinin Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddedileceği/Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi/Şikayetçinin Hukuki Yararı Bulunmadığından Talebin Reddedileceği - Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Esasın İncelenmesi Yerinde Değilse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Kararın Sonuç İtibariyle Doğru Olduğu )
KARARIN SONUÇ İTİBARİYLE DOĞRULUĞU ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Hukuki Yararı Bulunmadığından Talebin Reddedileceği/ İstemin Esası İncelenerek Sonuca Gidilmesi Yerinde Değilse de Sonuçta İstemde Reddedildiğinden Kararın Sonuç İtibariyle Doğru Olacağı )"
134Y12.HD12.3.2014E. 2014/5062 K. 2014/7084"İHALENİN FESHİ (Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Menkulün Kıymetinin Düşük Olduğunu İleri Sürmediği/Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulü ve Şikayetin Reddi Gerektiği)
MENKULÜN KIYMETİNİN DÜŞÜK OLMASI (İhalenin Feshi - Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulüyle Şikayetin Reddi Gerektiği)
İHALEDE ZARAR UNSURU (Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulü Gerektiği - İhalenin Feshi İsteminin Kabulünün Hatalı Olduğu)"
134Y12.HD21.4.2014E. 2014/9537 K. 2014/11695"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gerektiğinin Kabulü İle İhalenin Feshi İsteminin Yedi Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Yapıldığından Bahisle İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA EMRİ VE KIYMET TAKDİRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verildiği - Mahkemenin Fesih Sebebi Olarak Kabul Ettiği Bu Olguların Fesih Nedenleri Arasında Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESE TEBLİGAT ( Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Bulunmaması Halinde İpotek Akit Tablosunda Yazılı Adresine Daha Önce Usulüne Uygun Tebligat Yapılmamış Olsa Bile Bu Adrese 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Tebligat Yapılabileceği - İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Kayıtlı Bir Adresinin Bulunmadığı - Borçlunun İpotek Akit Tablosunda Yazılı Adresine 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Tebligat Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı/İhalenin Feshi İstemi )"
134Y12.HD27.5.2014E. 2014/13637 K. 2014/15116"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlunun İhalenin Feshini İsteme Hakkı Bulunduğu/İhale Konusu Dairelerin Menkul Hükmünde Haczedildiği ve İhaleye Çıkarıldığı - Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Satışa Konu Olmadığı/Şikayetin Esasının İnceleneceği )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçlunun İhalenin Feshini İsteme Hakkı Bulunduğu/İhale Konusu Dairelerin Menkul Hükmünde Haczedildiği ve İhaleye Çıkarıldığı - Talebin Taşınmaz İhalesine İlişkin Olmadığı/Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DAİRELERİN MENKUL HÜKMÜNDE HACZEDİLİP SATIŞA ÇIKARILMASI ( Şikayetçi Borçlunun İhalenin Feshini İsteme Hakkı Bulunduğu/Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Satışa Konu Olmadığı - Talebin Taşınmaz İhalesine İlişkin Olmadığı/Şikayetin Esasının İnceleneceği )"
134Y12.HD5.6.2014E. 2014/13838 K. 2014/16280"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshini Talep Eden İlgilinin Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI ( İhalenin Feshi Talebi - İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
ZARAR UNSURU ( Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Talebi - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
ESASA GİRİLMEDEN İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebi/Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi/Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
134Y12.HD10.9.2014E. 2014/16798 K. 2014/20890"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat - Satış İlanının Şikayetçinin Adres Kayıt Sistemindeki Adresine Tebliğe Çıkarıldığı Ancak T.K.’nun 21/2. Md. Göre Tebligat Yapılması Gerektiğine Dair Şerhin Yazılmadığı/Satış İlanı Tebliği Usulüne Uygun Olmadığından İstemin Kabul Edileceği )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi - Taşınmazın 8.000,00 TL. Muhammen Bedel İle Satışa Çıkarıldığı ve 9.400,00 TL Üzerinden İhale Edildiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Şikayetçi Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığından Hukuki Yararı Bulunmadığı )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi - Taşınmazın 8.000,00 TL. Muhammen Bedel İle Satışa Çıkarıldığı ve 9.400,00 TL Üzerinden İhale Edildiği/Mahkemece İstemin Zarar Unsuru Bulunmaması Sebebiyle Esasa Girilmeden Reddedileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Şikayetçinin Adres Kayıt Sistemindeki Adresine Tebliğe Çıkarıldığı Ancak T.K.’nun 21/2. Md. Göre Tebligat Yapılması Gerektiğine Dair Şerhin İcra Müdürlüğü Tarafından Yazılmadığı/Tebliğin Usulsüz Olduğu )"
134Y12.HD2.10.2014E. 2014/22346 K. 2014/23326"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçinin Tek Başına İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması Kendisine Dava Açma Hakkı Bulunan Kişilerden Olma Hakkını Kazandırmayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçinin Tek Başına İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması Kendisine Dava Açma Hakkı Bulunan Kişilerden Olma Hakkını Kazandırmayacağı/Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmaması Nedeniyle İstemin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET TALEBİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER ( İhalenin Feshi İstemi - Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İcra Mahkemesinden Şikayet Yolu İle İsteyebileceği/Şikayetçinin Tek Başına İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması Kendisine Dava Açma Hakkı Bulunan Kişilerden Olma Hakkını Kazandırmayacağı )"
134Y12.HD13.10.2014E. 2014/19464 K. 2014/23363"BORÇLU VEKİLİNİN İHALENİN YAPILDIĞI TAKİP DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALDIĞI TARİHİN ITTILA TARİHİ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği - Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği/Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı - Borçlu Vekilinin İhalenin Yapıldığı Takip Dosyasından Fotokopi Aldığı Tarihin Ittıla Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ İÇİN YASAL SÜRE ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği/Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı - Borçlu Vekilinin İhalenin Yapıldığı Takip Dosyasından Fotokopi Aldığı Tarihin Ittıla Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SÜRE AŞIMI ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği/Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı - Borçlu Vekilinin İhalenin Yapıldığı Takip Dosyasından Fotokopi Aldığı Tarihin Ittıla Tarihi Olarak Kabul Edileceği/Davanın Reddedileceği )"
134Y12.HD14.10.2014E. 2014/19718 K. 2014/23678"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapıp Taraflar Gelmese Bile Karar Vereceği/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILARAK KARAR VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebi/İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapıp Taraflar Gelmese Bile Karar Vereceği - Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu/Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( İhalenin Feshi Talebi/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Adil Yargılanma İlkesinin En Önemli Unsuru Olduğu/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlaması Gerektiği )
SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ ( Tarafların İddia ve Savunmalarını İleri Sürme ve İspat Hakkına Sahip Olduğu - Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlayacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Davalı Taraf Dinlenmek ve Savunması Alınmak Üzere Davet Edilmedikçe Hüküm Verilemeyeceği - Taraf Teşkili Dava Şartı Olduğundan Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Dikkate Alınacağı/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlaması Gerektiği )
İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASINA İMKAN TANINMASI İLKESİ ( Taraflar Duruşmaya Çağrılmadan Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulamayacağı - Taraf Teşkilini Sağlanacağı/Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İhalenin Feshi Talebi/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )"
134Y12.HD14.10.2014E. 2014/20983 K. 2014/23598"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kesin Olarak Görevsizlik Kararı Verildiği/Görevli Mahkemeye Gönderme Talebi İçin 2 Haftalık Sürenin Görevsizlik Kararının Verildiği Tarihten Başlayacağı - HMK'nın 20. Maddesi Kamu Düzeninden Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınacağı/Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİN OLARAK VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Davası/Görevli Mahkemeye Gönderme Talebi İçin 2 Haftalık Sürenin Görevsizlik Kararının Verildiği Tarihten Başlayacağı - Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınacağı/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/2 Haftalık Sürenin Görevsizlik Kararının Verildiği Tarihten Başlayacağı - Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınacağı/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )"
134Y12.HD14.10.2014E. 2014/24868 K. 2014/23630"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Para Cezasına Hükmedilmesi İçin Şikayetinin Kötüniyetli Olması Koşulunun Bulunmadığı/İşin Esasına Girilmesinin Yeterli Sayılacağı )
KÖTÜNİYETLİ ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesi Halinde Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Para Cezasına Hükmedilmesi İçin İşin Esasına Girilmesinin Yeterli Sayılacağı/Şikayetinin Kötüniyetli Olması Koşulunun Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesi Halinde Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Para Cezasına Hükmedilmesi İçin Şikayetinin Köüniyetli Olması Koşulunun Bulunmadığı/İşin Esasına Girilmesinin Yeterli Sayılacağı )"
134Y12.HD20.10.2014E. 2014/20343 K. 2014/24223"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hata İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan ve İhale Alıcısı Tarafından Ittıladan İtibaren Yedi Gün ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Fesih Talep Edildiğine Göre Mahkemece İstemin Yasal Sürede Olduğu )
İHALE KONUSU TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan ve İhale Alıcısı Tarafından Ittıladan İtibaren Yedi Gün ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Fesih Talep Edildiğine Göre Mahkemece İstemin Yasal Sürede Olduğu )
FESİH SEBEBİ ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hata İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan ve İhale Alıcısı Tarafından Ittıladan İtibaren Yedi Gün ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Fesih Talep Edildiğine Göre Mahkemece İstemin Yasal Sürede Olduğu )"
134Y12.HD21.10.2014E. 2014/20150 K. 2014/24444"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı/İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yatırmadığı - Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu/Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ HÜKMÜNDEN İKİ KEZ İŞLEM YAPILAMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı - İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yapılmadığı/Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu - Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
134Y12.HD22.12.2014E. 2014/31034 K. 2014/31051"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Tarihinden Önce Aynı Menkuller Hakkında Satış İstediği ve İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişilerden Olduğu - Şikayetçi Satış İsteyen Alacaklı Sıfatını Taşıdığından İİK. ‘nun 134/2. Md.sinde Sayılan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğundan Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATINI TAŞIMASI ( İhalenin Feshi İstemi - İİK. ‘nun 134/2. Md.sinde Sayılan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğundan Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Satış İsteyen Alacaklı Sıfatını Taşıdığından İİK. ‘nun 134/2. Md.sinde Sayılan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğundan Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
134Y12.HD23.12.2014E. 2014/32403 K. 2014/31289"TAŞINIR İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshini Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği/Şikayetçinin İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı - Esasa Girilmeden Aktif Husumet Yokluğundan Dava Reddedileceğinden Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK OLANLAR ( Taşınır İhalesinin Feshi/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Taşınır İhalesinin Feshi Davası/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği - Esasa Girilmeden Davanın Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Taşınır İhalesinin Feshi Davası - Esasa Girilmeden Aktif husumet Yokluğundan Davanın Reddedileceği )"

DANIŞTAY

134D7.D8.11.1993E. 1990/2307 K. 1993/4547"MÜZAYEDELİ SATIŞ ( KDV'ni Doğuran Olay )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Müzayedeli Satışta Vergiyi Doğuran Olay )
İHALE İŞLEMİNİN YAPILMASI ( Müzayedeli Satışta KDV'ni Doğuran Olay )"
134D9.D12.10.1995E. 1994/6306 K. 1995/2517"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Para Cezası ve Harcın İptaline Ait Davaya Vergi Mahkemesinin Bakması Gerektiği )
PARA CEZASI VE HARCIN İPTALİ ( Vergi Mahkemesinin Görev Alanı )
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Harçlar Yasasına Göre Alınan Para cezası ve Harçların İptali Davası )"
134VDDGK9.2.1996E. 1994/312 K. 1996/62"TAPU HARCI ( Alıcı ve Satıcının Sorumluluğu )
CEBRİ SATIŞ ( Tapu Harçlarının Mükellefleri )"
134D10.D17.1.2012E. 2008/1673 K. 2012/23"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Üyelerini Temsilen İhalenin Feshi Davasını Açtığını Sendikanın Davanın Tarafı Olmadığının Tespit Edilmesi Halinde Dava Konusu Ödeme Emrinin Mahkemece İptal Edileceği )
AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Para Cezasının Tahsili - İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ TAHSİLİ ( İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açıldığı - İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 135

YARGITAY

135YİBGK24.6.1953E. 1952/14 K. 1953/6"YETKİ ( Devlete Karşı Tazminat Davası )
CEBRİ İHALE ( Kamu Tasarrufu Niteliği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Cebri İhalenin Hukuksal Niteliği )
DEVLETE KARŞI TAZMİNAT DAVASI ( Yetki )
KAMUSAL NİTELİKLİ İŞLEM ( Cebri İhale )"
135YİBGK13.4.1955E. 1955/5 K. 1955/8"KİRA AKTİYLE İŞGAL ( Ortaklığı Giderme İlamına Dayanılarak Alıcı Üzerine İhalesi Yapılan Taşınmaz Malın Paydaşları )
ORTAKLIĞI GİDERME İLAMI ( Bu İlama Dayanarak Ortaklardan Birilerinin Resmi Bir Kira Aktiyle Taşınmazı İşgal Etmeleri )
İZALEYİ ŞUYU İLAMI ( Bu İlama Dayanarak Ortaklardan Birilerinin Resmi Bir Kira Aktiyle Taşınmazı İşgal Etmeleri )
İŞGALE SON VERMEDE GÖREV ( Alıcının İcra Vasıtasıyla Değil Borçlar Yasası Uyarınca Mahkemeye Başvurmasının Gerekmesi )"
135Y12.HD28.12.1964E. 1964/14743 K. 1964/15379"TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILMA ( Yeniden Girme )
TAŞINMAZA YENİDEN GİRMENİN CEZASI ( Zorla Çıkarıldıktan Sonra )"
135Y4.HD23.2.1973E. 1972/7042 K. 1973/1910"CEBRİ İCRA YOLUYLA İHALE ( Mülkiyetin Alıcıya Geçeceği )
NEFİ VE HASARIN ALICIYA GEÇMESİ ( İhale Anında )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Zamanaşımının İşlemeye Başlaması Tarihi )"
135Y4.HD25.3.1980E. 1980/1383 K. 1980/3932"CEBRİ İHALE YOLUYLA TAŞINMAZIN SATIŞI ( Kamusal Nitelikli İşlem Olması )
TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Cebri İhale Yoluyla )
YARAR VE ZARAR ( Cebri İhale Yoluyla Satılan Taşınmazlarda )
ALIM SATIM ( Cebren Satılan Taşınmazlar İçin Alım Satım Hükümleri Uygulanmaz )
HAKSIZ İKTİSAP ( Cebri İcrayla Satılan Taşınmazın Devrine Kadar Geçen Sürede )"
135YHGK25.6.1986E. 1985/12-329 K. 1986/693"TAHLİYE EMRİNİN KALDIRILMASI ( Sulh Hukuk Mahkemesince Satışına Karar Verilen Taşınmaz )
SULH HUKUK MAHKEMESİNCE SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZ ( Kiracılık Sıfatına Dayanılarak Tahliye Emrine İtiraz )
KİRACILIK SIFATINA DAYANMA ( Tahliye Emrine İtiraz )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tahliye Emrine İtiraz da Görevin Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Olması )"
135Y12.HD30.6.1986E. 1985/13574 K. 1986/7638"GÖREV ( İhale Yoluyla Satılan Taşınmazın Tahliyesi )
İHALE YOLUYLA SATILAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Görev )"
135Y12.HD6.7.1987E. 1987/11242 K. 1987/8334"TAŞINMAZIN ALICIYA BOŞ TESLİMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Taşınmazın Alıcıya Boş Teslimi )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ TEMYİZ EDİLEBİLİRLİĞİ ( Tahliye Emrini Şikayet )
TAHLİYE EMRİNİ ŞİKAYET ( Merci Kararının Temyiz Edilebilirliği )"
135Y12.HD22.2.1988E. 1988/1588 K. 1988/1863"TAHLİYE ( İhalede Taşınmazın Yarı Hissesini Alanın Talebi )
İHALEDE TAŞINMAZIN YARI HİSSESİNİ ALANIN TAHLİYE TALEBİ"
135Y12.HD22.9.1988E. 1987/12290 K. 1988/10124"İHALE OLUNAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Tahliye Emri )
TAHLİYE EMRİ ( İhale Olunan Taşınmazın Tahliyesi )
TAHLİYE EMRİ ( Şikayet Yoluyla İptal Edilir ve Kesinleşirse Yeniden Gönderilemez )"
135Y12.HD30.4.1990E. 1989/9993 K. 1990/4774"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya İntikali )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET İHALE İLE ALICIYA İNTİKAL EDER"
135Y4.HD24.9.1991E. 1991/7282 K. 1991/7923"TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ ( İyiniyetli Olmayan Alıcının Tahliye Talebinin )
KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Cebri İcra Konusu Gayrimenkulün Satışı Halinde )
GAYRİMENKULÜN SATIŞI ( Kiralananın Tahliyesi )"
135Y12.HD7.6.1994E. 1994/6763 K. 1994/7539"KİRALANANIN İCRAEN TAHLİYESİ ( Noterlikçe Düzenlenmiş Kira Sözleşmesi Varsa )
İZALE-İ ŞUYU ( Gayrimenkulün Tahliyesi Talebi )
GAYRİMENKULÜN İCRAEN TAHLİYESİ ( İzalei Şuyu Davasından Önce Noterce Düzenlenmiş Kira Senedi )"
135Y12.HD17.11.1994E. 1994/14262 K. 1994/14454"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Adi Nitelikli )
İİK. M. 135/2`DE BELİRTİLEN BELGELER ( Adi Nitelikli Kira Sözleşmesi )
İZALE-İ ŞUYU DAVASI AÇILMADAN TAŞINMAZIN İŞGAL ALTINDA BULUNMASI"
135Y12.HD20.12.1994E. 1994/15341 K. 1994/15993"GAYRİMENKULÜN İHALESİ ( İhale Kesinleşmeden Teslim Edilememesi )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Gayrimenkulün Teslimi İçin Şart Olması )
İHALE EDİLEN GAYRİMENKULÜN İDARESİ ( İhale Kesinleşinceye Kadar İcra Müdürünün Yapacağı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN GAYRİMENKULÜ İDARESİ ( İhale Kesinleşinceye Kadar )"
135Y3.HD30.10.1995E. 1995/11687 K. 1995/12353"ECRİMİSİL ( Eski Maliklerin İcrada Satılan Gayrimenkulde Oturmaya Devam Etmesi )
HAKSIZ İŞGAL ( Satılan Mahcuzda Oturmaya Devam Eden Eski Malik )
SATILANI TAHLİYE ETMEME ( Ecrimisil Ödenmesi Gerekeceği )"
135YHGK16.10.1996E. 1996/3–581 K. 1996/704"İHALE SURETİYLE SATIŞ ( Zorla çıkarma )
İZALEİ ŞUYU SURETİYLE SATIŞ ( Fuzuli şagil )
FUZULİ ŞAGİL ( İhale ile satılan taşınmazda )
HAKSIZ İŞGAL ( İhale suretiyle satılan taşınmazlarda )
ECRİMİSİL"
135Y12.HD12.6.1997E. 1997/6570 K. 1997/6932"TAHLİYE EMRİ ( Şikayetin Yanlış Mercie Yapılması Süreleri Etkilemez )
ŞİKAYET MERCİNİDE HATA ( Sürelerin Etkilenmeyeceği )
YANLIŞ MERCİİYE BAŞVURUNUN GEÇERSİZ OLMASI"
135Y12.HD16.6.1998E. 1998/6801 K. 1998/7282"İHALE OLUNAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( İİK m. 135'e Göre Şikayette Süre )
TAHLİYE EMRİ ( İİK m. 135'e Göre Şikayette Süre )
SÜRE ( İİK m. 135'e Göre Tahliye Emrini Şikayette )
KİRACI OLDUĞUNU İDDİA ( İhale Olunan Taşınmazın Tahliyesi )"
135Y3.HD28.9.1999E. 1999/9762 K. 1999/9915"ECRİMİSİL ( Cebri İcrayla Alınan Taşınmazdaki Kişiden Alınacak )
ECRİMİSİL ( Hesaplanmaya Başlayacağı Tarih )
İŞGAL DOLAYISIYLA ECRİMİSİL ( Cebri İcrayla İhale Edilen Gayrimenkulü )"
135YHGK10.11.1999E. 1999/13-926 K. 1999/919"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davacının Dayandığı İlk Kira Sözleşmesinin HUMK'nun 299. Maddesi Hükmü Uyarınca Onu Kabul Etmeyen Üçüncü Kişileri Bağlamadığı )
RESMİ BELGE ( Davacının Dayandığı İlk Kira Sözleşmesinin Üçüncü Kişileri Bağlamaz Kaldı ki Davacı Yararına Bu Belgeye İtibar Edilebilmesi İçin Daha Önce Düzenlenmiş Resmi Bir Belge Olması Gerektiği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN DEVREDİLMESİ ( Bu Sözleşmenin Noterden Onaylı Olduğu Saptanmış İse de Satış Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte Düzenlenmiş Olması da Muvazaanın Bir Delili Niteliğinde Olduğu - Kiracılık Sıfatının Tespiti Davasının Reddi Gereği )
MUVAZAA ( Kira Sözleşmesinden Doğan Haklar Devredilmiş ve Bu Sözleşmenin Noterden Onaylı Olduğu Saptanmış İse de Satış Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte Düzenlenmiş Olması da Muvazaanın Bir Delili Niteliğinde Olduğu )"
135Y12.HD30.3.2000E. 2000/3773 K. 2000/4870"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotekli Taşınmazı İpotek Tesisinden Sonra Kiralayan Kişinin Hak İddiası)
KİRACILIK İDDİASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İpoteğin Tesis Tarihinden Sonra Taşınmaza Kiracı Olanın)"
135Y12.HD6.4.2000E. 2000/4096 K. 2000/5376"İHALE ALICISININ TAŞINMAZI HARİCEN SATMASI ( Haricen Alan Kişinin Gönderdiği Tahliye Emrinin İptaline Karar Verileceği )
TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ ( İhale Alıcısından Taşınmazı Haricen Satın Alan Kişinin Gönderdiği Tahliye Emrinin İptaline Karar Verilerek Şikayetin Kabul Edileceği )
TAŞINMAZI İHALE ALICISINDAN HARİCEN ALAN KİŞİ ( Haricen Satın Alan Kişinin Gönderdiği Tahliye Emrinin İptaline Karar Verilerek Şikayetin Kabul Edileceği )"
135Y12.HD3.5.2001E. 2001/5958 K. 2001/7601"İHALE ALICISININ HAKLARI ( Ortaklığın Giderilmesi - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZ KİRACISININ İCRAEN TAHLİYESİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA ( İhale Alıcısının Hakları - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
ZORLA ÇIKARMA ( İhale Alıcısının Hakları - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )"
135Y12.HD4.2.2002E. 2002/1340 K. 2002/2119"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçerli Olabilmesi İçin İpotek Tesis Tarihinden Önce Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
TAHLİYE ( Kira Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin İpotek Tesis Tarihinden Önce Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
İPOTEK TESİS TARİHİ ( Kira Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin İpotek Tesis Tarihinden Önce Yapılmış Olmasının Gerekmesi )"
135Y12.HD5.2.2002E. 2002/1140 K. 2002/2317"SATIŞIN İSTİNABE YOLUYLA YAPILMASI ( Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılması ve Tescil ve Tahliye İşlemleri İçin Yetkili İcra Dairesinin Asıl Takibin Yapıldığı Yer İcra Dairesi Olması )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Satışın İstinabe Yoluyla Yapılması Durumunda Tescil ve Tahliye İşlemleri İçin Yetkili İcra Dairesinin Asıl Takibin Yapıldığı Yer İcra Dairesi Olması )
İSTİNABE YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılması ve Tescil ve Tahliye İşlemleri İçin Yetkili İcra Dairesinin Asıl Takibin Yapıldığı Yer İcra Dairesi Olması )
TESCİL VE TAHLİYE İŞLEMLERİ ( Yetkili İcra Dairesinin Belirlenmesi )"
135Y12.HD6.5.2002E. 2002/8346 K. 2002/9459"İHALE ( Taşınmazın Tapu Kaydındaki Kira Akdine İlişkin Şerhin İcra Müdürlüğünce Kayıttan Ari Olarak Satışa Çıkarılması )
KİRA AKTİNE İLİŞKİN ŞERH ( Satışa Çıkarılan Taşınmazın Tapu Kaydındaki - İcra Müdürlüğünce Kayıttan Ari Olarak Satışa Çıkarılması )
KİRACININ TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYET HAKKI ( Taşınmazın Tapu Kaydındaki Kira Akdine İlişkin Şerhin İcra Müdürlüğünce Kayıttan Ari Olarak Satışa Çıkarılması )
TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYET HAKKI ( Taşınmazın Tapu Kaydındaki Kira Akdine İlişkin Şerhin İcra Müdürlüğünce Kayıttan Ari Olarak Satışa Çıkarılması )"
135Y12.HD3.7.2003E. 2003/13115 K. 2003/15844"TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Adına Tahliye Emri Gönderilen İşgalcinin Nizalı Yerde Yasal Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı Halde Adı Geçene Gönderilen Tahliye Emrinin İptalinin Hatalı Olması )
İŞGAL ( Adına Tahliye Emri Gönderilen İşgalcinin Nizalı Yerde Yasal Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı Halde Adı Geçene Gönderilen Tahliye Emrinin İptalinin Hatalı Olması )
KİRACILIK SIFATI ( Adına Tahliye Emri Gönderilen İşgalcinin Nizalı Yerde Yasal Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı Halde Adı Geçene Gönderilen Tahliye Emrinin İptalinin Hatalı Olması )
TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ ( Adına Tahliye Emri Gönderilen İşgalcinin Nizalı Yerde Yasal Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı Halde Adı Geçene Gönderilen Tahliye Emrinin İptalinin Hatalı Olması )"
135Y3.HD16.2.2004E. 2004/862 K. 2004/879"ECRİMİSİL TALEBİ ( Davacının Davalıyı Zorla Çıkartmaya Hak Kazandığı Tarihten İtibaren Davalının İşgalinin Haksız Olması - Bu Tarihten Sonrası İçin Hesaplanan Ecrimisile Hükmedilmesi Gereği )
HAKSIZ İŞGAL ( Davacının Davalıyı Zorla Çıkartmaya Hak Kazandığı Tarihten İtibaren Davalının İşgalinin Haksız Olması - Bu Tarihten Sonrası İçin Hesaplanan Ecrimisile Hükmedilmesi Gereği )
TAHLİYE EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Davalıyı Zorla Çıkartmaya Hak Kazandığı Tarihten İtibaren Davalının İşgalinin Haksız Olması - Bu Tarihten Sonrası İçin Hesaplanan Ecrimisile Hükmedilmesi Gereği )"
135Y12.HD15.2.2005E. 2004/25825 K. 2005/2837"TAHLİYE TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taşınmazı Satın Alan Ortağın Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinden Önce Tahliye Davası Açmış Olmasının Kiracılık Sıfatının Kabulü Anlamına Gelmesi )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Taşınmazı Satın Alan Ortağın Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinden Önce Tahliye Davası Açmış Olmasının Kiracılık Sıfatının Kabulü Anlamına Gelmesi - Tahliye Takibinde Kiracının Kiracılık Sıfatını Belgelemesine Gerek Olmaması )
KİRACILIK SIFATININ YAZILI BELGEYLE İSPATLANMASINA GEREK BULUNMAMASI ( İzalei Şüyu Davası Sonucu Taşınmazı Satın Alan Paydaşın Daha Önce Hakkında Tahliye Davası Açtığı Kişinin Kiracılığını Kabul Etmiş Sayılacağı )"
135Y19.HD10.3.2005E. 2004/7459 K. 2005/2514"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Yer Alan Davalı Kurumun Haciz Tarihinden Sonra Doğan Alacaklarının da Hacze Esas Alacakla Birlikte Dikkate Alınmış Olması )
HACİZ TARİHİNDEN SONRA DOĞAN AYNI ALACAKLI KURUMUN ALACAKLARI ( Sıra Cetveli Düzenlenirken Gözönünde Bulundurulamaması - Hacze Esas Alacakla İşleyen Faizinin Satış Parasından Karşılanacağı )
SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILARA DAĞITILMASI ( Haciz Tarihinden Sonra Doğan Aynı Alacaklıya Ait Alacağın Sıra Cetveli Düzenlenirken Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
135Y3.HD27.9.2005E. 2005/7582 K. 2005/9111"CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olacağı - Ecrimisilin İşgal Edene Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği )
İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - İhalenin Feshinin İstenmesi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
ECRİMİSİL ( İhale İle Alınan Taşınmazda Haksız İşgal/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİ ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz - Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
BEKLETİCİ SORUN ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz/Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi - İhalenin Feshinin İstenmiş Olması/Dava Sonuçlanıp Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )"
135YHGK29.3.2006E. 2006/3-76 K. 2006/109"TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI ( Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI ( İhale Sonucunda Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazı İşgal Eden Üçüncü Kişinin İhaleden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Kanıtlayamaması Durumunda Söz Konusu On Beş Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren İstenebileceği )"
135Y12.HD4.4.2006E. 2006/4151 K. 2006/7084"ZORLA ÇIKARMA ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabul Edileceği )
ONBEŞ GÜNLÜK SÜRE ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabul Edileceği )
İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabulü Gereği )
MAKUL SÜRE ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabulü Gereği )"
135Y12.HD20.6.2006E. 2006/10540 K. 2006/13276"İHALE KONUSU YAPILAN GECEKONDU ( Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilemeyeceği - Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TAHLİYE EMRİ ( İhale Konusu Yapılan Gecekondu Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilmesine Yasal İmkan Bulunmadığı )
ŞİKAYETİN KABULÜ ( İhale Konusu Yapılan Gecekondu Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilmesine Yasal İmkan Bulunmaması Nedeniyle )
MENKUL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( İhale Konusu Yapılan Gecekondu Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilemeyeceği )"
135Y12.HD3.7.2006E. 2006/11745 K. 2006/14441"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Noter Tasdikli Yapıldığı - Kira Sözleşmesi Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kira Sözleşmesinin Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
NOTER TASDİKLİ SÖZLEŞME ( Kira Sözleşmesi Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kira Sözleşmesinin Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TEVSİK EDİLMİŞ BELGE ( Noter Tasdikli Kira Sözleşmesinin Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TAHLİYE EMRİ ( Noter Tasdikli Kira Sözleşmesinin Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kira Sözleşmesinin Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )"
135Y11.HD15.1.2007E. 2005/13333 K. 2007/195"TESPİT DAVASI ( Davacının Uzun Yıllardır ve Satıştan Önceki Bir Tarihte Belirtilen Adreste Kiracı Olduğu Yönündeki Tespit Talebi/Kiralayan Şirketin Kira Sözleşmesinden Önce İflas Ettiği - Kiracılık Sıfatı İflastan Sonra Kazanıldığından Davanın Reddedileceği )
TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA ( Davacının Uzun Yıllardır ve Satıştan Önceki Bir Tarihte Belirtilen Adreste Kiracı Olduğu Yönündeki Tespit Talebi - Kiralayan Şirketin Kira Sözleşmesinden Önce İflas Ettiği/Talebin Reddi Gerektiği )
TAHLİYE ( İflas Dairesi Tarafından Gönderilen Tahliye Emri İptal Edilemediğinden Tespit Davası Açıldığı/Davacının Uzun Yıllardır ve Satıştan Önceki Bir Tarihte Belirtilen Adreste Kiracı Olduğu Yönündeki Savunması - Kiracılık Sıfatı İflastan Sonra Kazanıldığından Davanın Reddedileceği )
SATIŞTAN ÖNCE KİRACI OLMA ( Davacının Uzun Yıllardır ve Satıştan Önceki Bir Tarihte Belirtilen Adreste Kiracı Olduğu Yönündeki Tespit Talebi - Kiralayan Şirketin Kira Sözleşmesinden Önce İflas Ettiği/Talebin Reddi Gerektiği )"
135Y12.HD19.3.2007E. 2007/2314 K. 2007/5070"TALEPLE BAĞLILIK ( 3. Kişinin Ecrimisil Muhtırasına Yönelik Şikayetinin Yerinde Olup Olmadığı Tartışılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Talep Aşılarak Tahliye Emrinin İptali Yönünde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
ECRİMİSİL MUHTIRASINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Yerinde Olup Olmadığı Tartışılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Talep Aşılarak Tahliye Emrinin İptali Yönünde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
135Y12.HD19.3.2007E. 2007/2315 K. 2007/5069"ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafından Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanılarak Taşınmazı İşgal Ettiği İspatlanamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Şikayetçi Tarafından Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanılarak Taşınmazı İşgal Ettiği İspatlanamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kesinleşen İhale Neticesinde Üçüncü Kişiye Tahliye Emri Tebliğ Edildiği - Şikayetçi Tarafından Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanılarak Taşınmazı İşgal Ettiği İspatlanamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
135Y12.HD27.3.2007E. 2007/3414 K. 2007/5777"TAHLİYE ( Davacının Tahliyesi İstenilen Taşınmazda Kullanımının Bir Başka Deyişle İşgalinin Olmadığından Davacıya Tahliye Emri Gönderilmesi Doğru Olmadığı )
İŞGAL ( Davacının Tahliyesi İstenilen Taşınmazda Kullanımının Bir Başka Deyişle İşgalinin Olmadığından Davacıya Tahliye Emri Gönderilmesi Doğru Olmadığı )
TAHLİYE EMRİ ( Davacının Tahliyesi İstenilen Taşınmazda Kullanımının Bir Başka Deyişle İşgalinin Olmadığından Davacıya Tahliye Emri Gönderilmesi Doğru Olmadığı )"
135Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
135Y12.HD15.5.2007E. 2007/7623 K. 2007/9978"TAHLİYE EMRİ ( 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Taşınmazı İşgal Ettiği İcra Müdürlüğünce Tespit Edilemediğine Göre Tahliye Emrinin Gönderilmesinde Bir Hukuka Aykırılık Olmadığı )
RESMİ BELGE İLE TAŞINMAZIN İŞGALİ ( 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Taşınmazı İşgal Ettiği İcra Müdürlüğünce Tespit Edilemediğine Göre Tahliye Emrinin Gönderilmesinde Bir Hukuka Aykırılık Olmadığı )
KAT MÜLKİYETİ ( Hissesi Satılan Taşınmaz Üzerinde Fiilen Yapılmış Binadan Henüz Kat Mülkiyetine Geçilmemiş Olması Anılan Tahliye Emrinin Gönderilmesini Engellemediği )
ŞİKAYET HAKKI ( Taşınmazda Bulunan Üçüncü Kişinin Tahliye Emrinin Kendisine Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçerisinde İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Bulunduğu )"
135YHGK23.5.2007E. 2007/12-297 K. 2007/287"İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE KARARININ ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRLMASI ( Kira Sözleşmesi Noter Tasdikli Yapılmış Olduğu - Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
NOTER TASDİKLİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TEVSİK EDİLMİŞ BELGE ( Kira Sözleşmesinin Noter Tasdikli Yapılmış Olduğu/Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )"
135Y12.HD3.7.2008E. 2008/11133 K. 2008/14206"TAŞINMAZIN 3. KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ ( Taşınmazı İşgal Eden Kişi İcra Müdürlüğü Tarafından Zorla Çıkartılır ve Taşınmaz Alıcıya Teslim Edileceği )
TAŞINMAZI İHALEYLE ALAN KİŞİNİN HAKLARI ( Taşınmazı İşgal Eden Kişi İcra Müdürlüğü Tarafından Zorla Çıkartılır ve Taşınmaz Alıcıya Teslim Edileceği )
TAŞINMAZIN TAHLİYESİNDE İZLENECEK YÖNTEM ( Taşınmazı İşgal Edenden Kira Paralarının İstenmesi Taşınmazı Alan Kişinin Tahliye Haklarını Etkilemediği )
KİRA PARALARININ İŞGAL EDEN KİŞİDEN İSTENMESİ ( Taşınmazı Alan Kişinin Tahliye Haklarını Etkilemediği )"
135Y12.HD3.7.2008E. 2008/11134 K. 2008/14205"KESİNLEŞEN İHALE ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞGALİ ( İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
TAHLİYE EMRİ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
SATIŞ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )"
135Y12.HD25.11.2008E. 2008/17231 K. 2008/20877"SATIŞ VAADİ ( Alacaklı Banka İle 3. Şahıs Arasında Satış Vaadi Düzenlendiği/Tescil Tarihine Kadar Ecrimisil Bedeli Mukabilinde Taşınmazın 3. Şahsın Kullanımına Tahsis Edildiği - Yargılama Yapılmadan 3. Şahsa Tahliye Emri Gönderilemeyeceği )
TAHLİYE EMRİ ( Alacaklı Banka İle 3. Şahıs Arasında Satış Vaadi Sözleşmesi Yapıldığı ve Tescil Tarihine Kadar Ecrimisil Karşılığında Taşınmazın 3. Şahsın Kullanımına Tahsis Edildiği - Yargılama Yapılmadan 3. Şahsa Tahliye Emri Gönderilemeyeceği )
TAŞINMAZIN 3. ŞAHSA TAHSİS EDİLMESİ ( Ecrimisil Bedeli Karşılığı/Banka İle 3. Şahıs Arasında Satış Vaadi Düzenlendiği - Yargılama Yapılmadan Alacaklı Bankanın 3. Şahsa Tahliye Emri Gönderemeyeceği )"
135Y12.HD27.4.2009E. 2009/1670 K. 2009/9054"İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Tahliyesini Önlemek İçin 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Düzenlenen Kira Akdine Dayanması Zorunluluğu )
TAHLİYE ( Önlemek İçin 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Düzenlenen Kira Akdine Dayanması Zorunluluğu - İhale İle Satılan Taşınmaz )
KİRA AKDİ ( İhale İle Satılan Taşınmaz - Tahliyesini Önlemek İçin 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Düzenlenen Kira Akdine Dayanması Zorunluluğu )"
135Y12.HD28.1.2010E. 2009/20406 K. 2010/2107"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat - Satış İlamının Taşınmaz Malikine Usulsüz Tebligatının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLAMININ TAŞINMAZ MALİKİNE USULSÜZ TEBLİGATI ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
135Y12.HD13.4.2010E. 2009/27333 K. 2010/8903"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Taşınmazı İşgal Eden 3. Kişinin Taşınmazdan Çıkartılmasının İstenebileceği - Şikayetçinin Sunduğu Tapuya Şerhli Kira Sözleşmesi Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Kanıtlanmadığından Taşınmazın Boşaltılmasına Engel Olmadığı )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZIN BORÇLU VEYA 3. KİŞİ TARAFINDAN İŞGALİ ( Borçlu veya Hacizden Önce Yapıldığı Resmi Belgeli Akde Dayanmayan 3. Kişinin Taşınmazı Tahliyesi İçin Onbeş Günlük Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Tapuya Şerhli Kira Sözleşmesinin İpotekten Önce Olduğu Kanıtlanmadığından Tahliyesi )
TAPUYA ŞERHLİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlatılan Takipte İhale ile Satılan Taşınmazın Kira Şerhli 3. Kişi Tarafından İşgali - Tapuya Şerhi Kira Sözleşmesinin İpotekten Önce Tesis Edildiği Kanıtlanamadığından İşgalin Sona Erdirilmesi Talebinin Kabulü Gereği )"
135Y12.HD7.6.2010E. 2010/12691 K. 2010/14067"TAPU İPTALİ ( Taşınmazın Bağımsız Bölümün Tapu Kayıtlarındaki Bilgiler Değerlendirilerek Maliki Olmadığından İcra Müdürlüğünce Çıkartılan Tahliye Emrinin Usule Uygun Bulunmadığından Tahliye Emrinin İptaline Karar Verileceği )
TAHLİYE EMRİNİN USULE UYGUN BULUNMAMASI ( Tahliye Emrinin İptaline Karar Verildiği - Bağımsız Bölümün Maliki ve İhale Alıcısı Olduğundan İcra Müdürlüğünce Çıkarılan Tahliye Emrinin Usule Uygun Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇIKARTILAN TAHLİYE EMRİ ( Usule Uygun Bulunmadığından Tahliye Emrinin İptaline Karar Verileceği )"
135Y12.HD4.11.2010E. 2010/12651 K. 2010/26020"ALICIYA İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ ( İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmazın Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmesi - 3. Kişi İcra Mahkemesinde Taşınmazı Hacizden Önceki Bir Tarihte Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanarak İşgal Etmekte Olduğunu İspat Etmekle Yükümlü Olduğu )
RESMİ BELGE NİTELİĞİ ( Gerek Adi Kira Sözleşmesi Gerek Şirketin Faaliyete Geçtiği Tarihi Gösteren Ticaret Sicil Yazısı İİK'nun 135/2. Md. Anlamında Şikayetçi 3. Kişinin Kiracılık Sıfatını Tevsik Eden Resmi Belge Niteliği Taşımadığı )"
135Y12.HD9.11.2010E. 2010/13365 K. 2010/26426"TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İhale İle Satılan Taşınmazda Talebin Kabulü İçin Belgenin Hacizden Önceki Tarihi Taşıyan Resmi Bir Belge İle Düzenlenen Kira Akdine Dayanması Gerektiği - 3. Kişiye Kira Bedeli İçin Muhtıra Gönderilmesinin Kiracılık Sıfatının Kabulü Sonucunu Doğurmayacağı )
KİRACILIK SIFATI ( Tahliye Emrinin İptali Talebi - 3. Kişiye Kira Bedeli İçin Muhtıra Gönderilmesinin Kiracılık Sıfatının Kabulü Sonucunu Doğurmayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Tahliye Emrinin İptali Talebi - İhale İle Satılan Taşınmazda Talebin Kabulü İçin Belgenin Hacizden Önceki Tarihi Taşıyan Resmi Bir Belge İle Düzenlenen Kira Akdine Dayanması Gerektiği/3. Kişiye Muhtıra Gönderilmesinin Kiracılık Sıfatının Kabulü Sonucunu Doğurmayacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN GÖNDERİLEN MUHTIRA ( Kiracılık Sıfatının Kabulü Sonucunu Doğurmayacağı -Tahliye Emrinin İptali Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
135Y12.HD24.5.2011E. 2010/11807 K. 2011/10306"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlunun Vasisinin Açtığı İhalenin Feshi Davası Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı Taraflar Arasında Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Borçlunun Vasisinin Açtığı İhalenin Feshi Davası Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği/İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı Taraflar Arasında Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği )
TAHLİYE EMRİ ( İcra Takibinin İptal Edilmesinin ve Kesinleşen İhalenin Hüküm ve Sonuçları Üzerinde Herhangi Bir Etkisi Olmadığı/Mahkemece İ.İ.K.'nun 135. Maddesi Uyarınca Çıkarılan Tahliye Emrinin İptal İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
135Y12.HD31.5.2011E. 2010/30412 K. 2011/11155"ŞİKAYET DAVASI ( Tapuda Malik Sıfatı Bulunmayan Alıcıların Talebiyle Muhtıra Çıkarılmasının İsabetsiz Olduğu )
TAŞINMAZIN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİ ( Taşınmazın İhale Bedelinin Yatırılmış Olması Koşuluyla İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Alıcı Adına Tescil Edilmesi İçin İcra Müdürlüğünce Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere Yazılacağı - Şikayet Davası )
TAHLİYE EMRİ ( Taşınmazın Alıcı Adına Tescil Edilmesinden Sonra Alıcının Talebiyle İcra Müdürlüğünce Taşınmazı İşgal Eden Borçluya veya Üçüncü Kişiye Taşınmazı Tahliye Etmeleri İçin 15 Günlük Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Şikayet Davası )
TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Taşınmazın Alıcı Adına Tescil Edilmesinden Sonra Alıcının Talebiyle İcra Müdürlüğünce Taşınmazı İşgal Eden Borçluya veya Üçüncü Kişiye Taşınmazı Tahliye Etmeleri İçin 15 Günlük Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Şikayet Davası )
TAPUDA MALİK SIFATI ( Bulunmayan Alıcıların Talebiyle Muhtıra Çıkarılmasının İsabetsiz Olduğu - Şikayet Davası )"
135Y12.HD26.9.2011E. 2011/1582 K. 2011/17331"İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ (İhale İle Satın Alınan Taşınmazın - On Beş Gün İçinde Tahliyesi İçin Borçluya veya İşgal Edene Bir Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Bu Müddet İçinde Tahliye Edilmezse Zorla Çıkarılıp Taşınmaz Alıcıya Teslim Olunacağı)
TAHLİYE İSTEMİ (Kesinleşen İhale İle Mülkiyeti Alıcıya Geçen Taşınmazın Tahliye İstemini İcra Müdürünün Reddedemeyeceği)
PAYLI MÜLKİYET İDDİASI (Bu Taşınmazda Kiracı veya İşgalci Konumunda Olan 3. Kişi Tarafından İleri Sürüldüğünde Tartışılacak Bir Husus Olup Bu Konu İcra Müdürlüğünce Re'sen Göz Önüne Alınamayacağı)
İHALE İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ (Başkaları Tarafından İşgal Edilmekte ise On Beş Gün İçinde Tahliyesi İçin Borçluya veya İşgal Edene Bir Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Bu Müddet İçinde Tahliye Edilmezse Zorla Çıkarılıp Taşınmaz Alıcıya Teslim Olunacağı)"
135Y12.HD25.10.2011E. 2011/4439 K. 2011/20144"ŞİKAYET ( Şikayetçi İflas Tarihinden Evvel Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Bulunduğunu İflas Tarihinden Önce Tapuya Şerh Verilmiş Bir Kira Sözleşmesi İle ya da İ.İ.K'nun 135/2. Md.de Yazılı Nitelikte İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belgeyle İspatlayamadığı - Reddi Gerektiği )
TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYETTE BULUNULMASI ( Şikayetçi Tarafından Sunulan Sözleşme ve Belgelerin Adi Nitelikte Olup İ.İ.K'nun 135/2. Md.sinde Belirtilen Nitelikte Olmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
İFLAS KARARI VERİLMESİ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz - Şikayetçi İflas Tarihinden Evvel Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Bulunduğunu İspatlayamadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZ ( Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse "İhalenin Kesinleşmesi Üzerine" Alıcı İcra Dairesinden 3. Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Şikayetçi İflas Tarihinden Evvel Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Bulunduğunu İspatlayamadığından İsteminin Reddedileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ ( Şikayetçi İflas Tarihinden Evvel Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Bulunduğunu İflas Tarihinden Önce Tapuya Şerh Verilmiş Bir Kira Sözleşmesi İle ya da İ.İ.K'nun 135/2. Md.de Yazılı Nitelikte İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belgeyle İspatlayamadığı - Şikayetinin Reddi Gerektiği )"
135Y12.HD28.11.2011E. 2011/9077 K. 2011/24821"İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( Tapu Sicilinde Tescil Edilmedikçe Alıcının Üzerinde Temliki Tasarrufda Bulunamayacağı - İhalenin Feshi Davasının Reddedildiği Boçlunun Bu Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurduğu/Alıcının Tahliye Emri Gönderemeyeceği)
İHALENİN FESHİ DAVASININ REDDEDİLMESİ ( Boçlunun Bu Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurması - Alıcının Tahliye Emri Gönderemeyeceği/Taşınmaz Tapu Sicilinde Tescil Edilmedikçe Alıcının Üzerinde Temliki Tasarrufda Bulunamayacağı)
ALICININ TAHLİYE EMRİ GÖNDEREMEMESİ ( İhale İle Alınan Taşınmaz - Taşınmaz Tapu Sicilinde Tescil Edilmedikçe Alıcının Üzerinde Temliki Tasarrufda Bulunamayacağı/İhalenin Feshi Davasının Reddedildiği Boçlunun Bu Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurduğu)"
135YHGK16.3.2012E. 2012/12-46 K. 2012/171"TAHLİYE EMRİNİN ŞİKAYET KANUN YOLU İLE İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Konuda Genel Mahkemede Açılan Menfi Tespit Davası Alacaklının Alacağına Biran Önce Kavuşmasını Engelleyici Niteliği Dolayısıyla Görülmekte Olan Şikayet Bakımından Bekletici Mesele Olarak Kabul Edilemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Tahliye Emrinin Şikayet Kanun Yolu İle İptali İstemi - Aynı Konuda Genel Mahkemede Açılan Menfi Tespit Davası Alacaklının Alacağına Biran Önce Kavuşmasını Engelleyici Niteliği Dolayısıyla Görülmekte Olan Şikayet Bakımından Bekletici Mesele Olamayacağı )
ŞİKAYET ( İflas Tarihinden Evvel Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Bulunduğunu İflas Tarihinden Önce Tapuya Şerh Verilmiş Bir Kira Sözleşmesi İle ya da İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığına Göre Reddi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Tahliye Emrinin Şikayet Kanun Yolu İle İptali İstemi - Aynı Konuda Genel Mahkemede Açılan Menfi Tespit Davası Alacaklının Alacağına Biran Önce Kavuşmasını Engelleyici Niteliği Dolayısıyla Görülmekte Olan Şikayet Bakımından Bekletici Mesele Olamayacağı )"
135Y12.HD6.6.2012E. 2012/2020 K. 2012/19530"ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafından Sunulan Sözleşme ve Belgenin İİK'nun 135/2 md. Belirtilen Nitelikte Olmadığı - Şikayetçinin Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Bulunduğunu Haciz Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge ile İspatlayamadığı/Reddi Gereği )
ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN SUNULAN SÖZLEŞME VE BELGE ( İİK'nun 135/2 md. Belirtilen Nitelikte Olmadığı - İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetin Reddi Gereği )
İŞGAL ( Haklı Bulunduğunu Haciz Tarihinden Yapılmış Bir Belge ile İspatlanamadığı - İcra Mahkemesine Şikayetin Reddi Gereği )"
135Y3.HD27.6.2012E. 2012/11349 K. 2012/16177"ECRİMİSİLİN FAİZİYLE TAHSİLİ (3.Kişinin Taşınmazın İhalesinden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Belgelendirmemesi Durumunda 15 Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren Ecrimisil Talep Hakkı Bulunduğu)
İHTARNAME TEBLİĞİ (Ecrimisil İstemi - Alıcının Öncelikle İİK.md. 135/2'deki Unsurları İçeren Bir Muhtırayı Taşınmazı İşgal Eden 3.Kişilere Göndermesi ve 15 Günlük Süre Tanınması Gerektiği/Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)
TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz - İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği/Ecrimisil İstemi)
ALICIYA İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)"
135Y3.HD5.11.2012E. 2012/19746 K. 2012/22590"HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL ALACAK TALEBİ ( Cebri İcra Yolu İle İhale Sonucu Satın Alınan Taşınmaz - Gayrimenkulün Mülkiyetini İktisap Edenin Taşınmazı İşgal Eden Şahıslardan Ecrimisil Talebi/Fuzuli Şağil/Borçluya İhtar Yapılması )
İHALE İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRALINMASI ( Borçluya Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonrası İçin Ecrimisil Talep Edilebileceği - Eldeki Davada İhtarnamenin Tebliğ Tarihin Araştırılması Gereği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )
BORÇLUYA İHTARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜNLÜK SÜRE ( Bu Sürenin Geçmesinden Sonrası İçin Belirlenecek Ecrimisile Hükmedileceği - Davalı Kooperatif İçin Davanın Reddi Gereği/Satın Alınan Dairede Bulunanların Fuzuli Şağil Sayılacağı )
FUZULİ ŞAĞİL ( Taşınmazın Cebri İcrada Açık Arttırma ile Satın Alındığı - Mülkiyeti Devralanın Taşınmazda Oturan Şahıslardan Ecrimisil Talebinin Mümkün Olduğu - İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren 15 Günlük Süreye Dikkate Edileceği )
TAŞINMAZIN NEF'İ VE HASARININ ÜSTLENİLMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin İhale Yoluyla Devri - Fuzuli Şağil/Ecrimisil Talebi )"
135YHGK7.11.2012E. 2012/12-514 K. 2012/756"TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Üçüncü Kişinin Taşınmazda Hacizden Önceki Tarihli Sözleşmeye Dayalı Olarak Bulunduğunu Resmi Nitelikte Bir Belge İle İspat Etmesi Durumunda Tahliye Emrinin İptali Gerektiği )
TAŞINMAZIN İŞGAL EDİLMESİ (Şikayetçinin İflas Tarihinden Öncesine Ait ve 2004 S.K. Md.135/II Hükmü Anlamında Düzenlenmiş Resmi Bir Belgeyle Belgelenmiş Bir Akde Dayalı Olarak - Bu Bağımsız Bölüm İçin Tahliye Emrinin İptaline Karar Verileceği )
HACİZDEN / İFLASTAN ÖNCE TAŞINMAZDA BULUNDUĞUNA İLİŞKİN TESBİT DAVASI (Bu Davanın İcra Mahkemesinde Görülmekte Olan Tahliye Emrinin İptaline İlişkin Şikayet Bakımından Bekletici Mesele Yapılmasını Gerektirmediği )
RESMİ BELGEYLE BELGELENMİŞ AKDE DAYALI OLARAK TAŞINMAZIN İŞGALİ (Üçüncü Kişi Bunu İspat Ettiği Takdirde Tahliye Emrinin Bu Bağımsız Bölüme İlişkin Kısmının İptali Gerektiği )"
135YHGK26.12.2012E. 2012/12-516 K. 2012/1352"TAHLİYE EMRİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ ( Sunulan Belgenin İİK.'nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı - Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği )
ŞİKAYET ( Tahliye Emrine - Sunulan Belgenin İİK.'nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı/Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği )
ADİ YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tahliye Emrine Karşı Şikayet Kanun Yolunda İleri Sürüldüğü - Sunulan Belgenin İİK.'nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı/Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği )
İŞGAL ( Tahliye Emrinin İptali - Sunulan Belgenin İİK.'nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı/Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği )
TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Tahliye Emrinin İptali - Sunulan Belgenin İİK.'nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı/Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği )"
135Y3.HD14.1.2013E. 2012/22983 K. 2013/17"CEBRİ İCRA İLE ALINAN TAŞINMAZIN HAKSIZ KULLANIMI ( Mahkemece Ecrimisil Hesaplamasında Hata Yapıldığı - Ecrimisil İstemli İhtarın Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Nedeniyle 15 Gün Sonrasından Başlamak Suretiyle Hesaplama Yapılacağı )
İHALE İLE ALINDAN TAŞINMAZ ( Haksız Kullanım Nedeniyle Alıcının Davalıdan Ecrimisil Talebi - Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği/Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılması Gereği )
ECRİMİSİLİN HATALI HESAPLANMIŞ OLDUĞU ( Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği - Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılacağı/İhale ile Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği/Ecrimisil Talebi )
İHALE İLE MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( İhalenin Feshi Davasının Açıldığı Durumda Davanın Sonuçlanıncaya Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği - Eldeki Davada İhalenin Feshi Davasının Reddedildiği )
DAİRENİN SATILMASI VE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alıcının Gayrimenkulun Mülkiyetini İktisap Ettiği - Ecrimisil Talebi )"
135Y23.HD11.2.2013E. 2013/133 K. 2013/736"SIRA CETVELİNE AYRILAN PAYA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın İhalesinin Feshi İstemiyle Açılan Davada İhalenin Feshi Davasının Reddine Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( İstemiyle Açılan Davada Red Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği - Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası )
SATIŞ TARİHİ ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
135Y12.HD16.4.2013E. 2013/5856 K. 2013/14476"KİRALANANIN TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kesinleşen İhale Neticesinde Kiralananın Tahliyesi İçin Şikayetçi Üçüncü Kişiye Gönderilen Tahliye Emri - Şikayetçinin Sunduğu Delillerin Kiracı Sıfatını Belgeleyen Resmi Belge Sayılmadığı )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Dava Sonucunda Kesinleşen İhale Neticesinde Şikayetçiye Gönderilen Tahliye Emrinin Üçüncü Kişi Kiracının Sunmuş Olduğu Belgelerin Resmi Bir Mahiyeti Bulunmadığından İptalinin Mümkün Olmadığı - Şikayetin Reddi )
RESMİ BELGE NİTELİĞİ ( Kiracının Sunmuş Olduğu Belgelerin Ortaklığın Giderilmesi Davasından Önceki Bir Tarihte Kira Aktinin Yapıldığını ve Resmi Bir Belgeye Dayalı Olarak Taşınmazı İşgal Ettiğini İspatlayıcı Mahiyeti Bulunmadığı )
KİRACININ SUNMUŞ OLDUĞU DELİLLER ( Kira Sözleşmesi Maliye Bakanlığı Yoklama Fişi Vergi Levhası Abone Sözleşmesi vs. Belgelerin Ortaklığın Giderilmesi Davasından Önceki Bir Tarihe Ait Kira Sözleşmesini İspatlayan Resmi Belge Olmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİ MALİYE BAKANLIĞI YOKLAMA FİŞİ VERGİ LEVHASI ABONE SÖZLEŞMESİ ( Şikayetçi Açısından Kiracı Sıfatını Kanıtlayamadığı - Resmi Bir Belge ile Belgelenmiş Kira Aktine Dayalı Taşınmazı İşgal Ettiğinin İspatlanamadığı )"
135YHGK17.4.2013E. 2013/12-334 K. 2013/554"TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ ( Şikayetçinin Eldeki Şikayete Konu Yapılan Bağımsız Bölümde 2004 S. İİK'nun 135/II. Md. Hükmü Anlamında Düzenlenmiş Resmi Bir Belgeyle Belgelenmiş Bir Akde Dayalı Olarak İşgal Etmekte Olduğunu İspat Ettiği Gerekçesiyle Tahliye Emrinin İptalinin Yerinde Olduğu )
RESMİ NİTELİKLİ BELGE ( Şikayetçinin Delil Olarak İleri Sürdüğü Adi Yazılı Sözleşmenin Temelde İflas Tarihinden Öncesine Ait Noterden Onaylı Bir Sözleşmeye Dayandığı - Şikayetçinin Tahliye Emrine Konu Edilen Yeri İflas Tarihinden Öncesine Ait ve 2004 S. İİK'nun 135/II. Md. Hükmü Anlamında Düzenlenmiş Resmi Bir Belgeyle Belgelenmiş Bir Akde Dayalı Olarak İşgal Etmekte Olduğunun Kabulü Gerektiği )
NOTER ONAYLI SÖZLEŞME ( Delil Olarak İleri Sürülen Adi Yazılı Sözleşmenin Temelde İflas Tarihinden Öncesine Ait Yine Noterden Onaylı Sözleşmeye Dayandığı - Şikayetçinin Eldeki Şikayete Konu Yapılan Bağımsız Bölümde 2004 S. İİK'nun 135/II. Md. Hükmü Anlamında Düzenlenmiş Resmi Bir Belgeyle Belgelenmiş Bir Akde Dayalı Olarak İşgal Etmekte Olduğunu İspat Ettiği )
İSPAT YÜKÜ ( Üçüncü Kişi Taşınmazda Hacizden Önceki Tarihli Bir Sözleşmeye Dayalı Olarak Bulunduğunu Resmi Nitelikte Bir Belge İle İspat Etmesi Gerektiği - Burada İspat Külfetinin Üçüncü Kişiye Ait Olduğu/Tahliye Emrinin İptali )"
135Y12.HD10.6.2013E. 2013/11894 K. 2013/21783"TAHLİYE EMRİ ( Şikayetçinin Taşınmazda Payı Bulunduğundan Dolayısıyla 3. Kişi Sayılamayacağından İ.İ.K.135/2 Md. Uyarınca Şikayetçiye Tahliye Emri Gönderilemeyeceği )
ŞİKAYET ( Taşınmazda Payı Bulunduğundan Dolayısıyla 3. Kişi Sayılamayacağından İ.İ.K.135/2 Md. Uyarınca Şikayetçiye Tahliye Emri Gönderilemeyeceği - Şikayetin Kabulüyle Tahliye Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
MUHDESAT ( Şikayetçinin Taşınmazda Payı Bulunduğu - Şikayetin Kabulüyle Tahliye Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Muhdesatın Borçluya Ait Olduğundan Bahisle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
135Y6.HD24.2.2014E. 2013/8913 K. 2014/1965"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Davalı Davacının Kiracı Olduğuna Açıkça Karşı Çıkmadığından ve Kira Sözleşmesinin Kimlere Karşı İleri Sürülebileceğine İlişkin Savunmalarda Bulunduğu - Davacının Davalının Kiracılığını Kabul Ettiği Gözetilerek Kiracılığın Tespiti Gerektiği )
FUZULİ ŞAGİL ( Davacı Kiracıya Fuzuli Şağil Olduğundan Bahisle Tahliye Emri Gönderilmiş Tahliye Emrinin Tebliğ Edilmesi Üzerine Süresinde İtiraz Ederek Kiracılığın Tespiti İçin Bu Davayı Açtığı - Davalı Davacının Kiracı Olduğuna Açıkça Karşı Çıkmadığından Davalının Kiracılığını Kabul Ettiği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracılığın Tespiti - Davalı Davacının Kiracı Olduğuna Açıkça Karşı Çıkmadığından ve Kira Sözleşmesinin Kimlere Karşı İleri Sürülebileceğine İlişkin Savunmalarda Bulunduğu/Davacının Davalının Kiracılığını Kabul Ettiği Gözetilerek Kiracılığın Tespiti Gerektiği )"

Madde 136

YARGITAY

136Y12.HD27.1.2009E. 2008/21383 K. 2009/2233"TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER ( Gayrimenkul Olarak Kabul Edileceği - Kayıtlı Olmayanların Menkul Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin Gemi İçin Yapılan İhalenin Feshini İsteyemeyeceği/Yasal İmkan Olmadığı - Talebin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin Fesih İsteyemeyeceği/Talebin Reddedileceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Gemi Satışı İçin İhale/Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Talebin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )"

Madde 137

YARGITAY

137Y12.HD27.1.1988E. 1988/44 K. 1988/523"SATIŞ İLAMININ DİVANHANEYE TALİKİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlamının Divanhaneye Taliki )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ BÜTÜN İLGİLİLERE BİLDİRİMİ ZORUNLUDUR"
137YHGK5.4.2000E. 2000/12-739 K. 2000/746"TEDBİR NAFAKASINA UYGULANACAK FAİZ ( Karar Tarihinden İtibaren İstenebilmesi )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tedbir Nafakasında )
BOŞANMANIN REDDİNDE TEDBİR NAFAKASININ FAİZİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Boşanmanın Reddinde Tedbir Nafakasının )"

Madde 138

YARGITAY

138YİBGK23.5.1960E. 1960/11 K. 1960/10"AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece veya İcraca Müvekkil Lehine Tespit Edilecek Vekalet Ücretinin Avukata Kalacağına İlişkin Şartın Geçerli Olup Olmadığı )
MAHKEMECE VEYA İCRACA MÜVEKKİL LEHİNE TAKDİR EDİLEN AVUKATLIK ÜCRETİ ( Avukatlık Ücret Sözleşmesiyle Avukata Kalacağının Öngörülmesinin Geçerli Olup Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Ücret Sözleşmesindeki Mahkemece veya İcraca Müvekkil Lehine Tespit Edilecek Ücretin Avukata Kalacağına İlişkin Şartın Geçerli Olup Olmadığı )
HASILI DAVAYA İŞTİRAK ( Avukatlık Ücret Sözleşmesindeki Mahkemece veya İcraca Müvekkil Lehine Tespit Edilecek Ücretin Avukata Kalacağına İlişkin Şartın Geçerli Olup Olmadığı )"
138Y12.HD25.6.1968E. 1968/6562 K. 1968/6679"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İcra Giderlerinden Olan Avukatlık Ücretinde )
İCRA GİDERLERİ ( Avukatlık Ücretinin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )"
138Y12.HD6.4.1976E. 1976/1702 K. 1976/4288"İCRA MEMURUNUN AVUKATLIK ÜCRETİ BELİRLEME KARARINI ŞİKAYET
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İcra Memurunun Belirlemesi )"
138Y12.HD2.12.1982E. 1982/8876 K. 1982/9033"FAİZ ( Hamil Bankanın İsteyebileceği )
HAMİL BANKA ( İsteyebileceği Faiz Oranı )
VEKALET ÜCRETİ ( Hamil Bankanın İsteyebileceği )"
138YHGK27.6.1984E. 1982/12-280 K. 1984/752"ALACAK DAVASI ( Fazla Çalışma Ücreti Nedeniyle )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Takas ve Mahsubun Zamanında İleri Sürülmemesi )
ŞİKAYET DAVASI ( İcra Memuru Tarafından Yapılan İşlem )
TAKAS İTİRAZI ( Her Zaman İleri Sürülebilmesi )"
138Y12.HD27.1.1988E. 1988/44 K. 1988/523"SATIŞ İLAMININ DİVANHANEYE TALİKİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlamının Divanhaneye Taliki )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ BÜTÜN İLGİLİLERE BİLDİRİMİ ZORUNLUDUR"
138Y12.HD15.2.1988E. 1988/1098 K. 1988/1475"SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ KARŞILAMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNDEN VAZGEÇMEK ( Hukuki Sonucu )"
138Y12.HD6.10.1989E. 1989/2711 K. 1989/11744"CEZAİ ŞART ( İlamsız İcra Yoluyla Takip Edilememesi )
İLAMSIZ TAKİP ( Cezai Şartın İlamsız İcra Yoluyla Takip Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Anlaşmaya Göre Avukatlık Ücret Tarifesine Göre İcra Dairesinde Hesaplanması )"
138Y12.HD6.11.1992E. 1992/3180 K. 1992/13407"GÜMRÜKTE BULUNAN HACİZLİ MAL ( Takip Masrafları Öncelikle Satış Tutarından Alınır )
TAKİP MASRAFI ( Satış Tutarından Öncelikle Alınacağı )
TAHSİL HARCI ( Borçluya Yükletilememesi )
BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI MASRAFLAR ( Tahsil Harcı )"
138Y12.HD14.6.1995E. 1995/8461 K. 1995/8818"AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ ( Vergi Borcu Ödeme Yükümlülüğü )
MÜZAYEDE İLE SATIŞTA VERGİ MÜKELLEFİ ( Satış Memuru )
VERGİ MÜKELLEFİ ( Açık Artırma Yoluyla Satışta )"
138Y12.HD29.1.1997E. 1997/428 K. 1997/764"KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHININ OLUŞMASI ( İhalenin Kesinleşmesi )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Katma Değer Vergisi Matrahı )
İHALEDE KATMA DEĞER VERGİSİ"
138Y19.HD28.4.1997E. 1996/7681 K. 1997/4225"KREDİ KARTI BORCUNDA FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ
TEMERRÜT FAİZİ ( Kredi Kartlarında Uygulanması )
VEKALET ÜCRETİ ( İİK m. 138/3' e Aykırı Tahsiline Karar Verilen )
İNKAR TAZMİNATI ( İtiraz Edilmeden Asıl Alacak Üzerinden Hükmedilmesi )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Takip Konusu Alacağın Temerrüt Faizini de Kapsaması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Takip Konusu Alacak Temerrüt Faizini Kapsıyorsa Tekrar Faizi Yürütülememesi )"
138YHGK2.5.1997E. 1997/19-115 K. 1997/380"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tetkik Mercinin görevi )
TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ Alacak miktarına itiraz )
ALACAK MİKTARINA İTİRAZ ( Tetkik merciinin görevi )
MAKSİMAL İPOTEK ( Alacak miktarına itiraz )
İPOTEKLİ ALACAK ( Sıra cetveline itiraz )
ŞİKAYET ( Sıra cetveline itiraz )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Sıra cetveli )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Sıra cetveline itiraz )"
138Y19.HD8.5.1997E. 1997/2424 K. 1997/4677"ŞİKAYET DAVASI ( Davalının Alacağı Kesinleşmeden Sıra Cetveline Konması )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Davalının Alacaklı Olduğu Dosyadan Borçluya Tebliğ Yapılmadığı ve Borcun Kesinleşmediği İddiası )
İHTİYATİ HACİZ ( Davalı Alacaklı Tarafından Borçluya Ait Mallar Üzerine Aynı Gün Hem İhtiyati Haciz Konup Hem de Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Geçilmesi )
HACİZ ( Borçlunun İcra Dairesine Gelerek Takibi ve Haczi Öğrendiğini Bildirmesine Rağmen Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden ve Gerekli Süreler Geçmeden Haciz Yapılamaması )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlunun İcra Dairesine Gelerek Takibi ve Haczi Öğrendiğini Bildirmesine Rağmen Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden ve Gerekli Süreler Geçmeden Haciz Yapılamaması )
GARAMETEN PAYLAŞTIRMA ( Alacaklının Uyguladığı İhtiyati Hacizden Sonra Aynı Malların Bu kez Diğer Alacaklı Tarafından İhtiyaten Haczedilip Sonradan Kesin Hacze Dönüştürülmesi )"
138Y19.HD20.11.1997E. 1997/7396 K. 1997/9879"İFLASIN AÇILMASINDAN EVVEL PARAYA ÇEVRİLEN MAHCUZLAR ( Bedelinin Haciz Koyduran Alacaklılara Paylaştırılması )
BEDELİN HACİZ KOYDURAN ALACAKLILARA PAYLAŞTIRILMASI ( İflasın Açılmasından Evvel Paraya Çevrilen Mahcuz Mallar )"
138Y19.HD4.12.1997E. 1997/7705 K. 1997/10319"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Bu İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Sıra Cetveli Düzenleme İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAKİP HUKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Görevli Mahkemenin İcra Tetkik Mercii Olması )
FAİZ ( Paylaştırma Yapılırken Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Alacaklıya Ödenmesi Gereken Faizin İcra Müdürlüğünce Hesaplanmasının Gerekmesi )"
138Y12.HD26.2.1998E. 1998/1398 K. 1998/2262"VEKALET ÜCRETİ ( İcra Müdürlüğü Tarafından Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Hesaplanır )
ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDA VEKALET ÜCRETİ HAKKINDA YAPILAN SÖZLEŞME"
138Y19.HD21.5.1998E. 1998/2568 K. 1998/3526"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hukuki Yararın Bulunmaması )
ŞİKAYETTE HUKUKİ YARAR ( 2. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünü )
GARAMETEN PAYLAŞIM ( Avans Vererek Mahcuzun Satışını İsteyen Davacı )
İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞME TARİHİ ( Garameten Paylaşım )"
138Y19.HD18.1.2001E. 2000/8932 K. 2001/336"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İhtiyati Haciz Konulması - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
İHTİYATİ HACİZ ( Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
FAİZ ( Sıra Cetveline İtiraz - İhtiyati Haciz/Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülmesi ve Eklenmesi Gereği )"
138Y19.HD18.1.2001E. 2000/9013 K. 2001/338"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Borcundan Dolayı İdarece Haciz Konan Aracın Satışı Nedeniyle Yapılan Sıra Cetveline İlişkin Olarak )
HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Husumetin Pay Ayrılan Tüm Alacaklılara Yöneltilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının İcra Mahkemesinin Görevine Girmesi )"
138Y19.HD29.3.2001E. 2001/1051 K. 2001/2297"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağı İpotek ile Teminat Altına Alınmış Alacaklıya İpotek Limiti Kadar Pay Ayrılmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Limit İpoteğinde Alacağa İşletilecek Faizin Satış Tarihine Kadar Hesaplanmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında İcra Mahkemesinin Görevli Olması )"
138Y19.HD11.6.2001E. 2001/3904 K. 2001/4517"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankanın Keşide Ettirdiği İhtarname Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Davalının Takiple Temerrüde Düşmesi )
KEFALET ( Bankanın Keşide Ettirdiği İhtarname Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Davalının Takiple Temerrüde Düşmesi )
TEBLİĞ ( Bankanın Keşide Ettirdiği İhtarname Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Davalının Takiple Temerrüde Düşmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Bankanın Keşide Ettirdiği İhtarname Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Davalının Takiple Temerrüde Düşmesi )
BANKANIN KEŞİDE ETTİĞİ İHTARNAME ( Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Davalının Takiple Temerrüde Düşmesi )"
138Y19.HD18.6.2001E. 2001/769 K. 2001/4678"VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Ücret Tarifelerinin 4 ve 14. Maddelerine Aykırı Şekilde Tespiti - Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi )
KREDİ KARTI üYELİK SÖZLEŞMESİ ( Kararlaştırılan İcra Takibi İle İlgili Avukatlık Ücreti - Avukatlık Ücret Tarifelerinin 4 ve 14. Maddelerine Aykırı Olması )
İCRA TAKİPLERİNDE VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Ücret Tarifesine Göre İcra Müdürü Tarafından Takdir ve Tayin Olunacağı )"
138Y19.HD12.2.2002E. 2001/9847 K. 2002/1051"İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmeye Müteselsil Kefil Olarak İmza Koyan Kişinin Ayrıca Gayrımenkul İpoteği Verdiğinin Anlaşılması )
MÜTESELSİL KEFİLİN GAYRIMENKUL İPOTEĞİ VERMESİ ( Alacaklı Banka Yararına Verilen İpoteğin Kendi Kefaletinin Teminatı Olarak mı Verildiğinin Belirlenmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek Kefaletin Teminatı Olarak Verilmişse Öncelikle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmasının Gerekmesi )"
138Y12.HD30.4.2002E. 2002/8075 K. 2002/8988"VEKALET ÜCRETİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE TESBİTİ ( Takip Talebindeki %10 Miktarının Geçersizliği - Şikayet )
ŞİKAYET ( Takip Talebindeki %10'luk Vekalet Ücreti Talebi Nedeniyle - Vekalet Ücretinin Asgari Ücret Tarifesine Göre Hesaplanacağı )
ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASI ( Takip Talebindeki %10 Ücreti Vekalet Talebinin Şikayete Konu Edilebilmesi )"
138Y19.HD3.5.2002E. 2001/6226 K. 2002/3375"İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Sözleşmesine Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TEMERRÜT FAİZİ ( Takip Öncesi İşlemiş Temerrüt Faizine Takipten Sonra Yeniden Temerrüt Faizi Uygulanmasına Olanak Sağlanarak Hataya Düşülmesi )
FAZLA BORÇTAN SORUMLULUK ( Temerrüt Faizi Üzerinden Davalıların Fazla Borçtan Sorumlu Tutulmaları )"
138Y19.HD14.5.2002E. 2001/6458 K. 2002/3651"İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Sözleşmesine Dayalı Olarak Yapılan Takibe Vaki İtiraz )
REHİNLİ ALACAK ( Bankanın Alacağını Rehinle Teminat Altına Alması Sebebiyle Öncelikle Rehne Müracaat Etmesinin Gerekmesi )
İLAMSIZ TAKİP YAPMA HAKKI ( Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Alacak Miktarının Tesis Edilen Rehin Altında Kalması Sebebiyle Davalı Şirket Yönüyle Bankaca İlamsız Takip Yapma Hakkının Bulunmaması )"
138Y19.HD17.5.2002E. 2001/9309 K. 2002/3735"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıların Kredi Borcunu Ödememesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KREDİ BORCUNDAN DOLAYI YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Banka Defterlerinin Bilirkişi İncelemesinden Geçirilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Davacı Banka Defterleri ve Dayanağı Belgelerin Bilirkişi Tarafından İncelenmesi- Hesabın Katı Tarihi İtibariyle Bankanın Alacaklı Olduğu Miktarın Belirlenmesi )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kafelet Limiti ve Kendi Temerrütlerinin Hukuki Sonuçları ile Sınırlı Bir Sorumluluğa Sahip Olması )"
138Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
138Y12.HD21.5.2003E. 2003/8631 K. 2003/11551"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Masraflarından Vazgeçmesi Halinde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Masrafları Yapana Ödenmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARINDAN VAZGEÇME ( Bu Halde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
İHALE BEDELİ MİKTARI ( İkinci Satışta Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı Oranı Dışında Satış Masraflarını da Karşılamasının Gerekmesi )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Öncelikle Masrafların Satış Tutarından Alınmasının Gerekmesi-Artan Paranın Takip Masrafları ve İşlemiş Faizlerle Alacaklar Nispetinde Paylaştırılmasının Gerekmesi )"
138YHGK24.3.2004E. 2004/12-107 K. 2004/155"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı/Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN İDARİ TATİL GÜNÜNDE YAPILMASI ( Fesih Nedeni Oluşturmayacağı )
ALACAKLININ TAKİP MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshine Hükmedilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklının Vazgeçmesi/İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
SATIŞ MASRAFLARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip/Alacaklının Talep Hakkından Vazgeçmesi - İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEN BORÇLU ( Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Takip Masraflarını Talepden Vazgeçmesinin Fesih Nedeni Olamayacağı )"
138Y12.HD28.6.2004E. 2004/13086 K. 2004/17179"PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( Dosya Alacaklısı Yaptığı Bu Masrafları Talep Hakkından Vazgeçmesine Göre Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İSPAT ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )"
138Y19.HD16.12.2004E. 2004/587 K. 2004/12689"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmeden Önceki Tarihte Konulan Başka Alacaklıya Ait Kesin Hacze Muvakkaten İştirak Etmesi - Sıra Cetveline Esas Alacakların Satış Tarihine Kadar İşleyen Faizleri ile Birlikte Dikkate Alınacağı )
FAİZ ALACAKLARININ DA SIRA CETVELİ DÜZENLENİRKEN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz )
İHTİYATİ HACİZ YAPILDIKTAN SONRA ANCAK KESİN HACZE DÖNÜŞMEDEN ÖNCE BAŞKA ALACAKLI TARAFINDAN AYNI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONAN KESİN HACİZ ( İhtiyati Haczin Bu Kesin Haczeİştirak Etmesinin Şartları )
HACZE İŞTİRAK KURALLARI ( Kesin Hacze Dönüşmemiş İhtiyati Haczin Sonraki Tarihli Kesin Hacze Muvakkaten İştiraki )
MUVAKKAT İŞTİRAK ( İhtiyati Haczin Sonraki Tarihli Kesin Hacze İştiraki )
KESİN HACZE DÖNÜŞME TARİHİ ( İhtiyati Hacze İlişkin İtirazın İptali Davasının Kabul Tarihi )"
138Y19.HD27.1.2005E. 2004/4426 K. 2005/345"MUHAFAZA MASRAFLARI ( Sıra Cetveli Düzenlenmeden Önce Satış Bedelinden Ödenmesi Gerektiği İddiası - Bütün Alacaklıları İlgilendiren Masraflar Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılarak İlgilisine Ödenmesi Gereği )
SIRA CETVELİ ( Düzenlenmeden Önce Muhafaza Masraflarının Satış Bedelinden Ödenmesi Gerektiği İddiası - Muhafaza ve Satış Masrafı Gibi Bütün Alacaklıları İlgilendiren Masraflar Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılarak İlgilisine Ödenmesi Gereği )"
138Y19.HD12.4.2005E. 2004/7900 K. 2005/3990"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takiplerinde Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretinin Hesaplanması Gerekirken Sözleşme Vekalet Ücretine Hükmedilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( İcra Takiplerinde Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Hesaplanması Gerekirken Sözleşme Vekalet Ücretine Hükmedilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İCRA TAKİBİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Hesaplanması Gerekirken Sözleşme Vekalet Ücretine Hükmedilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
138Y19.HD3.10.2005E. 2004/12415 K. 2005/9454"İTİRAZIN İPTALİ ( İİK.nun 138/3. Maddesine Göre Vekil Vasıtası İle Yapılan Takiplerde Vekalet Ücretinin Alacaklı İle Borçlu Arasında Yapılmış Sözleşmeye Bakılmaksızın İcra Müdürü Tarafından Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Hesaplanacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( İİK.nun 138/3. Maddesine Göre Vekil Vasıtası İle Yapılan Takiplerde Vekalet Ücretinin Alacaklı İle Borçlu Arasında Yapılmış Sözleşmeye Bakılmaksızın İcra Müdürü Tarafından Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Hesaplanacağı - İtirazın İptali )"
138Y12.HD14.6.2007E. 2007/9128 K. 2007/12141"TAKİP MASRAFLARI ( Vekalet Ücretinin de Bu Kapsamda Olduğu - Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Takip Masraflarının da Dahil Olduğu - Ayrılan Paranın Mahsup Edilen Satış Masraflarının ve İcra Avukatlık Ücretinin Tamamını Karşılayıp Karşılamadığının Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )
SATIŞ BEDELİ ( Bedelinden Belli Bir Miktarın Dosyadaki Satış Masraflarına Mahsup Edilmek Üzere Alacaklıya Ödenmesine Karar Verildiği - Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )
MASRAFLARIN HESAPLANMASI ( İhale Bedelinden Belli Bir Miktarın Dosyadaki Satış Masraflarına Mahsup Edilmek Üzere Alacaklıya Ödenmesine Karar Verildiği - Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )"
138Y19.HD7.3.2008E. 2007/11102 K. 2008/2156"VEKALET ÜCRETİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Vekalet Ücreti Alacağı Satış Masrafı Değil Takip Masrafı Olduğu )
SATIŞ MASRAFLARI ( Vekalet Ücreti Alacağı Satış Masrafı Değil Takip Masrafı Olduğu - Mahcuzun Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmeyeceği )
SATIŞ BEDELİNDEN ÖNCELİKLİ ÖDEME ( Vekalet Ücreti Alacağı Satış Masrafı Değil Takip Masrafı Olduğu - Mahcuzun Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmeyeceği )"
138Y19.HD27.3.2008E. 2008/1187 K. 2008/3081"KARARIN İÇERİĞİ ( Tarafların Kimlikleri İle Vekilleri ve Adreslerinin İddia ve Savunmaların Özetinin Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılması Gerektiği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Sıra Cetveline Esas Alacakların Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği )
SIRA CETVELİNE ESAS ALACAKLAR ( Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - Sıra Cetvelinin İptali Davası )"
138Y12.HD4.7.2011E. 2010/33266 K. 2011/14524"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yargılama Gideri Olarak Hükmolunan Avukatlık Ücretinin Taraflar Arasında Geçerli Olduğu Ödenmeyen Avuktalık Ücretinin Tahsilinin Asil Adına Takibe Konulması Gereği - Vekil Vasıtasıyla Tahsili İçin Yapılan İcra Takibinde Vekalet Ücreti Ödenmesini Engelleyen Bir Düzenleme Bulunmadığı )
AVUKATLIK ÜCRETİNİN İCRA TAKİBİYLE TAHSİLİ ( Vekil Vasıtasıyla Tahsili İçin Yapılan İcra Takibinde Vekalet Ücreti Ödenmesi Gereği - Ödenmeyen Avuktalık Ücretinin Tahsilinin Asil Adına Takibe Konulması Gereği )
YARGILAMA GİDERİ OLARAK VEKALET ÜCRETİ ( Yargılamanın Tarafları Arasında Geçerli Olduğu - Avukatlık Ücretinin Avukata Ait Olduğu Düzenlemesinin Vekil ile Müvekkil Arasında Çıkacak ve İç İlişkiden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Hakkında Geçerli Olduğu )"
138Y15.HD14.11.2011E. 2010/3926 K. 2011/6482"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Tazminatı - Sözleşmeye Göre Davalı Yüklenici Şirkete Teslimi Öngörülmüş Olmasına Rağmen Teslim ve Devredilmeyen Dava Edilenler Dışında Bağımsız Bölümün Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )
GECİKME TAZMİNATI ( Sözleşmeye Göre Davalı Yüklenici Şirkete Teslimi Öngörülmüş Olmasına Rağmen Teslim ve Devredilmeyen Dava Edilenler Dışında Bağımsız Bölümün Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )
TESLİM VE DEVREDİLMEYEN DAVA EDİLENLER DIŞINDA BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Varsa Bunların Değeri ve Dava Edilen Bağımsız Bölümlerin Değerleri Araştırılıp Tespit Ettirildikten Sonra Arsa Sahipleri Yararına Oluşacak Alacak ve Fer'ileri de Hesaplattırılarak Karar Verileceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
138Y12.HD30.11.2011E. 2011/6393 K. 2011/25411"SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILARIN ALACAĞINI TAMAMEN ÖDEMEYE YETMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetvelinde İpotekli Alacaklılarla Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )
SIRA CETVELİ ( İcra Takibinde Yapılan Satış Soncu Elde Edilen Satış Bedelinin Alacaklaların Alacağının Tamamına Yetmemesi Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - Düzenelen Sıra Cetvelinde İpotek Alacaklıları ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )"
138Y12.HD16.10.2012E. 2012/18554 K. 2012/29681"İHALENİN FESHİ (Paraya Çevirme Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Bunları Yapan Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklı Yapıtığı Takip Masrafını Kaşılamayan Kısmını Talep Hakkından Vazgeçtiğinden Boçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı)
İHALE BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN %40'INI VE SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAMASI (Alacaklı Yaptığı Takip Masrafını Kaşılamayan Kısmını Talep Hakkından Vazgeçtiğinden Boçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Haciz Paraya Çevirme Paylaştıma İçin Yapılan Masrafların Satış Tutarından Alınması Gereği)"
138Y23.HD31.10.2012E. 2012/5421 K. 2012/6311"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali - Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
HUSUMET ( Sıra Cetvelinin İptali - Şikayetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
İPOTEK ALACAĞININ SIRA CETVELİNDE EKSİK GÖSTERİLMESİ ( Alacakların Taşınmaz Satış Tarihine Kadar İşleyecek Faizleri İle Birlikte Sıra Cetveline Kaydedilmesi Gerektiği )
ÇEK KREDİLERİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Davacı Bankanın Borçluya Verilen Her Çek Yaprağı İçin Ödemek Zorunda Olduğu Bedel Kadar Riskinin Bulunduğu - Bu Riskin Belirlenerek Alacaklı Lehine Depo Yapılması Gerektiği )
DEPO EDİLME ( Çek Kredilerinden Kaynaklı Alacak - Davacı Bankanın Borçluya Verilen Her Çek Yaprağı İçin Ödemek Zorunda Olduğu Bedel Kadar Riskinin Bulunduğu/Bu Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunduğu/Riskin Belirlenmesi Gerektiği )"
138Y23.HD11.2.2013E. 2013/133 K. 2013/736"SIRA CETVELİNE AYRILAN PAYA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın İhalesinin Feshi İstemiyle Açılan Davada İhalenin Feshi Davasının Reddine Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( İstemiyle Açılan Davada Red Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği - Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası )
SATIŞ TARİHİ ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
138Y12.HD1.4.2013E. 2013/4981 K. 2013/12319"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Sebebiyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığının Kabulü - Alacaklının Karar Düzeltme Talebinin Kabul Edileceği )
SATIŞ MASRAFLARININ BİR KISMINDAN FERAĞAT ( Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini Talep Etmekte Hukuki Bir Yararı kalmadığı - Diğer İhalenin Feshi Sebeplerinin de Yerinde Görülmediği/Karar Düzeltme )
ALACAKLININ PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİNDEN FERAGAT ETMESİ ( Yerel Mahkemenin İhalenin Feshi Talebinin Reddine İlişkin Dairenin Bozma Kararının Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Karar Düzeltme Aşamasında Kabulü Gerektiği )"
138YHGK15.5.2013E. 2012/13-1395 K. 2013/703"İCRA VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Hukuki Yarar/Dava Şartı Olduğu - Davanın Esası Hakkında Hüküm Verilebilmesi İçin Varlığı Gerekli Olduğundan Olumlu Dava Şartları Arasında Sayıldığı )
AYRI BİR EDA DAVASI AÇILMASI ( Para Alacağı İçin İlamsız İcra Takibinin Borçlunun İtiraz Etmemiş Veya İtirazının Kaldırılmış Olması Sebebiyle Takibinin Kesinleştiği - Aynı Alacak İçin Eda Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )
DAVA AÇARKEN HUKUKİ YARAR BULUNMASI GEREĞİ ( Davalı-Borçlu Belediye Hakkında Ayrı Bir İcra Takibi Yaparak Eldeki Davanın Açılmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı - İcra Vekalet Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtiraz )
OLUMLU DAVA ŞARTI ( Davada Menfaatin Varlığının Dava Dosyasına Sunulmuş Deliller ve Olay Veya Olgular Çerçevesinde ve Kural Olarak Davanın Açıldığı Tarihe Göre Mahkemece Kendiliğinden ve Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilmesi Gerektiği )
İCRA TAKİBİNİN SON BULMAMASI ( Bir Yıllık Süre İçerisinde Haciz Talebinde Bulunulmaması Halinde Takip Dosyasının Sadece İşlemden Kaldırılacağı/İcra Takibinin Düşmeyeceği - İcra Takibinin Derdest Olduğunun Kabulü Gereği/İtirazın İptali )
İCRA DAİRESİNDEN YAPILAN HARİCİ TAHSİLATLAR ( Davacı Alacaklı Tarafından Dikkate Alınacağı/Bakiye Takip Alacağı İçin Davacı-Alacaklı Tarafından İcra Takibinin Devamının İstenilebileceğinin Kabulü - Eldeki Davada Hukuki Yarar Bulunmadığı
İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Haciz Talebinde Bulunulmaması Halinde Takibin Yanlız İşlemden Kaldırılacağı/İcra Takibinin Düşmeyeceği - Davalı-Borçlu Belediye Hakkında Ayrı Bir İcra Takibi Yapılabileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığı )"
138Y12.HD4.6.2013E. 2013/14228 K. 2013/20636"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İcra Takibini Yapan Alacaklı Tek Olup Paraya Çevirme Giderlerini de Satış Dosyasında İcra Takibini Yapan Alacaklı Yaptığı - Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Takibini Yapan Alacaklı Tek Olup Paraya Çevirme Giderlerini de Satış Dosyasında İcra Takibini Yapan Alacaklı Yaptığı/Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
TAKİP MASRAFLARINDAN FERAGAT ( Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
138Y23.HD25.10.2013E. 2013/4494 K. 2013/6522"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ (Üst Sıraya Alınan Bankanın Hacizlerinin Düştüğü İddiası/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği ve Avans Yatırıldığı - Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/6100 S.K. Md.266'ya Aykırı Atanmış ve Aksine Görüş Beyan Eden Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (6100 S.K. Md.266'ya Aykırı Atanmış Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
SIRA CETVELİNDE ÜST SIRAYA ALINAN BANKANIN HACZİNİN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI (Sıra Cetvelinin İptali Talebi/Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu - Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği)
SATIŞ BEDELİNDEN ÖNCELİKLE AYRILANLAR (Bütün Alacaklıları İlgilendiren Haciz Muhafaza ve Satış Masraflarının Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılması Gerektiği - Avukatlık Ücreti Bu Kapsamda Olmadığından Öncelikle Ayrılması Doğru Olmadığı/Sıra Cetvelinin İptali Talebi)
VEKALET ÜCRETİNİN ÖNCELİKLE AYRILMASI (Bütün Alacaklıları İlgilendiren Haciz Muhafaza ve Satış Masraflarının Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılması Gerektiği - Avukatlık Ücreti Bu Kapsamda Olmadığından Öncelikle Ayrılması Doğru Olmadığı)
SATIŞ TALEBİ (Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu - Satışın Yapılamaması Halinde Alacaklıya Yeni Bir Satış İstemek Yükümlülüğü Getirilmediği)
HACZİN DÜŞMESİ (Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu - Satışın Yapılamaması Halinde Alacaklıya Yeni Satış İstemek Yükümlülüğü Getirilmediği/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiğinden Düşmediği)
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TEMLİK ALINAN ALACAK (Fon'un İcra ve İflâs Kanunu'na Göre Yapılmış Takibe Devam Ettiği Göz Önüne Alındığında Satış İstenmesine Gerek Olmadığı Yönündeki Yoruma Dayanak Yapılan 6183 S.K.'nın Uygulanmasına Olanak Bulunmadığı)"
138Y12.HD12.2.2014E. 2014/686 K. 2014/3661"İFLAS KARARI VERİLEN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Satılmış Bulunan Hacizli Malların Paralarının Paylaştırılmasının İflas Masası Tarafından Paylaştırılması Kararına İtiraz - İflas Kararı Verilmeden Satışı Yapılan Hacizli Mallardaki Usul)
İFLAS KARARI VERİLMEDEN SATILAN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Haczi Koyduran Alacaklılara Paylaştırılması Gereği - Arta Kalan Kısmın İflas Masasına İntikal Edeceği/Borçluya Ait Araçların İflas Kararından Önce Satıldığının Gözetilmesi Gerektiği)
MAHCUZ MAL BEDELLERİNİN ALACAKLILAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI (İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Bulunan Hacizli Mallar - Bu Malların Bedelinin Haciz Koyduran Alacaklılara Paylaştırılacağı/Arta Kalanın İflas Masasına İntikal Edeceği)"

Madde 139

YARGITAY

139Y12.HD7.5.1991E. 1990/12358 K. 1991/5648"İHALENİN FESHİ ( Alacaklıların Takipten Feragatı İle İhalenin Dayanağının Ortadan Kalkması )
FERAGAT ( Alacaklıların Takipten Feragatı İle İhalenin Dayanağının Ortadan Kalkması )"

Endeksin Devamı ( Madde 140-164)