Önceki Endeks ( Madde 40-55)

MADDE 1-12 / 13 / 14 / 15-16 / 17 / 18-26 / 27-39 / 40-55 / 56-98 / 99-109

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 56

YARGITAY

56Y9.HD19.9.2005E. 2005/652 K. 2005/30273"ASKERLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMİŞ OLMAMASI ( İşverence İş Akdinin Haksız Şekilde Feshedilmiş Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmek Suretiyle İş Akdinin İşverence Feshi )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE HAKSIZ FESHİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmek Suretiyle İş Akdinin İşverence Feshi )"
56Y9.HD29.6.2005E. 2004/33192 K. 2005/23067"YILLIK İZİN ALACAĞININ DAVACININ BANKA HESABINA YATIRILDIĞI İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Mahkemece Bu Hususun Araştırılması Gereği )
BANKA HESABINA YATIRMA İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Yıllık İzin Alacağı Talebinde )
ISLAH YOLUYLA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİNİN ARTIRILMASI ( Davalının Zamanaşımı İtirazı - Artırılan Miktar İçin Zamanaşımı Süresinin Islah Tarihinden Geriye Doğru Hesaplanması Gereği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZININ İNCELENMESİ USULÜ ( Islah Yoluyla Fazla Çalışma Ücreti Talebinin Artırılmasından Sonra Davalının Zamanaşımı İtirazında Bulunması - Artırılan Miktar İçin Zamanaşımının Islah Tarihinden Geriye Doğru Hesaplanacağı )"
56Y9.HD23.6.2005E. 2004/28033 K. 2005/22645"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İstifaya Zorlandığı Tanık Beyanlarıyla Kanıtlanmasına Göre Feshin İş Kanunu'nun 16.Maddesi Gereğince Haklı Fesih Kabul Edilerek Kıdem Tazminatı Alacağı Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ ŞARTLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI ( İşçinin Fazla Mesaiye Kalmak İstememesi Üzerine İstifaya Zorlanması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinin Haksız Olduğu - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
FAZLA MESAİ ( İşçinin Kalmak İstememesi Üzerine İstifaya Zorlanması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinin Haksız Olduğu - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
HAKSIZ FESİH ( İşçinin Fazla Mesaiye Kalmak İstememesi Üzerine İstifaya Zorlanması Nedeniyle - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )"
56Y9.HD16.6.2005E. 2004/30825 K. 2005/21797"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Davacının İbranamedeki İmzanın Hileyle Alındığı ve Okuma Yazma Bilmediği İddiası - Davacının Okuryazar Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
OKUR YAZAR OLMAYAN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Talebiyle Açılan Davada Davacının Okuryazar Olmadığı İddiasının Araştırılması Gereği )
İBRANAMEDEKİ İMZANIN HİLEYLE ALINDIĞI İDDİASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Talebiyle Açılan Davada - Okuryazar Olmadığını İddia Eden İşçinin Okuma Yazma Bilip Bilmediğinin Araştırılması Gereği )
İMZANIN KENDİSİNDEN HİLEYLE ALINDIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İbranamenin Geçerliliğinin Araştırılması Gereği - Okuryazar Olmadığını İddia Eden İşçinin Okuma Yazma Bilip Bilmediğinin Araştırılması Gereği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Davacının İbranamedeki İmzanın Hileyle Alındığı ve Okuma Yazma Bilmediği İddiası - Davacının Okuryazar Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
56Y9.HD13.6.2005E. 2005/16275 K. 2005/21118"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( Katılma Yoluyla Temyiz Edilemeyecekleri )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMAMASI ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı )
EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTEN SONRA YENİDEN İŞYERİNE DÖNEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKSIZ OLARAK FESHİ ( Kıdem Tazminatının Toplam Süre Üzerinden Hesaplanması Gereği )
KIDEM TAZMİNATININ TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ ( İşçinin Evlenme Nedeniyle İş Akdini Feshedip Bir Süre Sonra Yeniden Çalışmaya Başlaması ve İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshi )"
56Y9.HD6.6.2005E. 2004/30580 K. 2005/20446"TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının Yakacak Yardımı Talebinden Fazlaya Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR ( Mahkemenin Bu Miktardan Fazlaya Hükmetmesinin Taleple Bağlılık İlkesiyle Çelişmesi - Yakacak Yardımı )
YAKACAK YARDIMI ( Davacının Islahla Arttırdığı Talebinden Fazlaya Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
GEÇMİŞ GÜNLERDE YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA ( Ait Oldukları Dönem Ücretleri Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İŞÇİNİN SON ÜCRETİ ( Geçmiş Günlerde Yapılan Fazla ÇalışmaHafta TatiliBayram Ve Genel Tatil Ücret Alacakları Ait Oldukları Dönem Ücretleri Üzerinden Hesaplanması Gereği - Son Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )"
56Y9.HD1.6.2005E. 2004/28445 K. 2005/20073"SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDEKİ İŞE GİRİŞ TARİHİNDEN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Askerlik Süresi Hariç Toplam Süre Üzerinden Hizmet Akdinin Kabulü İle Dava Konusu Alacakların Hesap Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
ASKERLİK SÜRESİ ( Hariç Toplam Süre Üzerinden Hizmet Akdinin Kabulü İle Dava Konusu Alacakların Hesap Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Askerlik Süresi Hariç Toplam Süre Üzerinden Hizmet Akdinin Kabulü İle Dava Konusu Alacakların Hesap Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
56Y9.HD1.6.2005E. 2004/27673 K. 2005/20027"İBRANAME ( Miktar İçeren - İmzaları Kabul Edilmiş Hile Veya Zorla Alındığını Kanıtlayacak Delil De Bulunmayan Ve İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı İzin Ücreti Alacaklarını İçeren İbranameler Makbuz Niteliğinde Olup Üzerinde Yazılı Olan Miktarlarla Geçerli Olduğu )
MAKBUZ NİTELİĞİ ( İmzaları Kabul Edilmiş Hile Veya Zorla Alındığını Kanıtlayacak Delil De Bulunmayan Ve İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı İzin Ücreti Alacaklarını İçeren İbranameler - Üzerinde Yazılı Olan Miktarlarla Geçerli Olduğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İmzaları Kabul Edilmiş Hile Veya Zorla Alındığını Kanıtlayacak Delil De Bulunmayan Ve İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı İzin Ücreti Alacaklarını İçeren İbranameler Makbuz Niteliğinde Olup Üzerinde Yazılı Olan Miktarlarla Geçerli Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI ( İmzaları Kabul Edilmiş Hile Veya Zorla Alındığını Kanıtlayacak Delil De Bulunmayan Ve İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı İzin Ücreti Alacaklarını İçeren İbranameler Makbuz Niteliğinde Olup Üzerinde Yazılı Olan Miktarlarla Geçerli Olduğu )"
56Y9.HD1.6.2005E. 2004/27123 K. 2005/20017"UZUN SÜRE FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )"
56Y9.HD30.5.2005E. 2004/28718 K. 2005/19954"TALEPLE BAĞLILIK ( Kıdem Tazminatı İçin En Yüksek Reeskont Faizi Talep Edilmesine Göre Reeskont Faiz Oranını Geçmemek Üzere En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranına Hükmetmek Gereği )
REESKONT FAİZ ORANI ( Kıdem Tazminatı İçin En Yüksek Reeskont Faizi Talep Edilmesine Göre Taleple Bağlılık İlkesi Gereği Reeskont Faiz Oranını Geçmemek Üzere En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranına Hükmetmek Gereği )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLAR ( İçin Temerrüdün Gerçekleştiği Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Vermek Gerekirken Fesih Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Hatalı Olduğu )
TEMERRÜD ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklar ( İçin Temerrüdün Gerçekleştiği Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Vermek Gerekirken Fesih Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Hatalı Olduğu )
ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR ( Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği Halde Fesih Tarihinden İtibaren Yasal Faize Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )"
56Y9.HD30.5.2005E. 2004/28427 K. 2005/19914"TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının Talebi Aşılarak Hüküm Verilemeyeceği - Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen Dilekçedeki Ücretin Aşılamayacağı )
DAVACININ BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE VERDİGİ DİLEKÇEDEKİ ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Aşılmaması Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verdigi Dilekçedeki Ücretinin Aşılmaması Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verdigi Dilekçedeki Ücretinin Aşılmaması Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )"
56Y9.HD25.5.2005E. 2004/24178 K. 2005/19246"MEVSİMLİK İŞÇİ ( Davacının Yıllık İzin Ücretine Hak Kazanmasına Olanak Bulunmadığı )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacının Davalıya Ait İşyerinde Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştığı Sabit Olmasına Göre Hak Kazanmasına Olanak Bulunmadığı )"
56Y9.HD16.5.2005E. 2004/26938 K. 2005/16817"ÖDEME İTİRAZI ( Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Bankalardan Ödeme Kayıtları Getirtilmeli Yeni Bir İncelemeye Tabi Tutularak Ücret Alacağı Konusunda Sonuca Gidilmesi Gereği )
ÜCRET ALACAĞI ( Bankalardan Ödeme Kayıtları Getirtilmeli Yeni Bir İncelemeye Tabi Tutularak Ücret Alacağı Konusunda Sonuca Gidilmesi Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı )
BANKA YOLUYLA ÖDEME ( Bankalardan Ödeme Kayıtları Getirtilmeli Yeni Bir İncelemeye Tabi Tutularak Ücret Alacağı Konusunda Sonuca Gidilmesi Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı )"
56Y9.HD9.5.2005E. 2004/27274 K. 2005/15954"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İş Müfettişliği Raporunda Davacının Kullanmadığı 89 Günlük Yıllık Ücretli İzni Olduğunun Saptanması/Davalı İşverenin Bu İzinleri Kullandırdığına Dair Kanıt Sunmaması Nedeniyle Alacağın Kabulü Gereği - Fesih Tarihindeki Ücret Üzerinden Hesaplanacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağının Fesih Tarihindeki Ücret Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ MÜFETTİŞİ TUTANAĞI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Kabul Edildiği - Yıllık Ücretli İzin Alacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağının Fesih Tarihindeki Ücret Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği - Tazminat Ve Alacaklar Brüt Miktarlar Üzerinden Hüküm Altına Alınacağı )
FAZLA MESAİ VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRET ALACAKLARI ( Hak Edildiği Tarihteki Ücretler Üzerinden Hesaplanması Gereği )
BRÜT ÜCRET ( İşçilik Tazminatı Ve Alacaklarının Brüt Miktarlar Üzerinden Hüküm Altına Alınacağı )"
56Y9.HD26.4.2005E. 2004/19812 K. 2005/14489"TANIĞIN DAVETİYE TEBLİĞİNE RAĞMEN GELMEMESİ ( İhzaren Celbine Karar Verilmesi Gerekirken Tanığın Hazır Edilmesi Konusunda Davalı Tarafa Kesin Süre Verilmesinin Usulsüz Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Tanığın Davetiye Tebliğine Rağmen Gelmemesi Üzerine İhzaren Celbine Karar Verilmesi Gerekirken Tanığın Hazır Edilmesi Konusunda Davalı Tarafa Kesin Süre Verilmesi )
İHZAREN CELP ( Tanığın Davetiye Tebliğine Rağmen Gelmemesi Üzerine Kararı Verileceği - Tanığın Hazır Edilmesi Konusunda Davalı Tarafa Kesin Süre Verilmesinin Usulsüz Olduğu )
KESİN SÜRE ( Tanığın Davetiye Tebliğine Rağmen Gelmemesi Üzerine İhzaren Celbine Karar Verilmesi Gerekirken Tanığın Hazır Edilmesi Konusunda Davalı Tarafa Verilmesinin Savunma Hakkının Kıstlanmasını Teşkil Ettiği )"
56Y9.HD21.4.2005E. 2004/24670 K. 2005/14022"İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAŞKA İLLERDE ÇALIŞMANIN KABULÜ ( Nakil Dışında İş Şartlarının Ağırlaştırıldığı da İddia Edilip Kanıtlanmadığından Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddedilmemesinin Hatalı Olduğu )
NAKİL ( Davacının İş Sözleşmesinde Başka İllere Nakil İmkanı Tanınması - Nakil Dışında İş Şartlarının Ağırlaştırıldığı da İddia Edilip Kanıtlanmadığından Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddedilmemesinin Hatalı Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinde Başka İllere Nakil İmkanının Tanınması - Nakil Dışında İş Şartlarının Ağırlaştırıldığı da İddia Edilip Kanıtlanmadığından İstemin Reddedilmemesinin Hatalı Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının İş Sözleşmesinde Başka İllere Nakil İmkanının Tanınması Halinde İşçinin Sözleşmeyi Feshinin Haklı Sayılamayacağı )"
56Y9.HD21.4.2005E. 2004/23926 K. 2005/13998"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - İşverenin İş Akdini Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranış Nedeniyle Feshetmesi Nedeniyle İstemin Reddi Gereği )
DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi/Kıdem İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
HAKLI FESİH ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - Kıdem İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Eczane Olan İşyerinde Yazarkasa Kayıtları İncelenerek Ve İl Sağlık Müdürlüğünden Eczanenin Nöbetçi Olduğu Hafta Tatili Günleri Tespit Edilerek Hesaplanacağı - İş Sözleşmesinin Feshi )"
56Y9.HD20.4.2005E. 2004/25001 K. 2005/13861"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Peşin Ödenerek Davacının Hizmet Akdinin Feshedilmesi - İşçinin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İhbar Ve Kıdem Tazminatları Peşin Ödenerek Feshedilmesi Halinde İşçinin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İşverenin Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlandırmamak İçin İşçinin Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluna Gittiği Anlaşılırsa İşçinin İsteme Hakkı Doğduğu )
İZİN SÜRESİYLE ÖNEL SÜRESİNİN İÇİÇE GİRMESİ ( Münkün Olmadığı - Ancak Önelsiz Fesihlerin İzin Süresi İçerisinde Gerçekleşmesinin Mümkün Olduğu )"
56Y9.HD20.4.2005E. 2004/24189 K. 2005/13966"İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ( Ücretli İzin Alacağı Nedeniyle-Yıllık Ücretli İzin Hakkı ile Yıllık Ücretli İzin Alacağının Farklı Kavramlar Olması )
İZİN HAKKINDAN VAZGEÇME ( İzin Haklarından Vazgeçilemeyeceğinin Tartışmasız Olması-Ancak Ücretli İzin Alacağı Akdin Feshiyle Muaccel Hale Gelen Bir Alacak Niteliği Kazandıığından Davacının Bu Alacaktan Vazgeçilmesine Yasal Engel Bulunmaması )"
56Y9.HD18.4.2005E. 2004/24899 K. 2005/13564"MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )"
56Y9.HD7.3.2005E. 2005/6628 K. 2005/7496"İŞYERİ ÜNVANININ DEĞİŞMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
İŞYERİNİN FİİLİ DEVRİ ( İşverenin İsim Değiştirmesi - Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Etmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )"
56Y9.HD22.2.2005E. 2004/11465 K. 2005/5999"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Usulsüz Kredi Kullandırılması Sebebiyle Alınmış Olan Aciz Vesikası Sunmuş Ancak Mahkemece Konunun Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
TAKAS MAHSUP DEFİ ( Kararda Defi Yönünden Bir Açıklamaya Yer Verilmemesinin Hatalı Olduğu - Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebi )
ACİZ VESİKASI ( Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebi - Davalı Usulsüz Kredi Kullandırılması Sebebiyle Alınmış Olan Aciz Vesikası Sunmasına Rağmen Mahkemece Konunun Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )"
56Y9.HD16.2.2005E. 2004/13375 K. 2005/4441"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalının Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlişkin İbraname İbraz Etmesinin Bir Yıldan Fazla Çalışma İddiasını Kabul Ettiği Anlamına Gelmesi - İbranamedeki Miktarın Mahsubuyla Bakiye Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME İBRAZ EDEN İŞVEREN ( Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlişkin İbranamenin İşçinin 1 Yıldan Fazla Çalıştığına Delil Teşkil Etmesi - İbranamedeki Miktarın Mahsubuyla Bakiye Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
KlDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Sunduğu Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlişkin Makbuz Niteliğindeki İbranamenin İşçinin Bir Yıldan Fazla Çalıştığını Göstermesi - İbranamedeki Miktarın Tenziliyle Bakiye Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
56Y9.HD14.2.2005E. 2004/14106 K. 2005/4122"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Pasif Husumet Ehliyeti - Davacı İşçinin Nezdinde Sigortalı Gösterildiği Şirketin Davalı Şirketin Taşeronu Olduğu İddiası )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Pasif Husumet Ehliyeti - Davacı İşçinin Nezdinde Sigortalı Gösterildiği Şirketin Davalı Şirketin Taşeronu Olduğu İddiası )
HUSUMET ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Fazla Mesai Ücreti ve Tatil Gündeliklerinin Tahsili Talebi - Davacı İşçinin Davalının Taşeronu Olduğunu İddia Ettiği Başka Firma Nezdinde Sigortalı Gösterilmesi )
TAŞERONLUK İLİŞKİSİ İDDİASI ( Aynı İşyerinde Faaliyet Gösteren Firmalardan Biri Nezdinde Çalıştığı İddiasıyla İşçilik Hakları Talebinde Bulunan Davacı İşçinin Kayıtlarının Taşeron Olduğunu İddia Ettiği Diğer Firma Nezdinde Olması )"
56Y9.HD14.2.2005E. 2004/14081 K. 2005/4111"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( İşverenin Ödeme İddiasını Yazılı Belgeyle İspat Külfeti - Tanık Beyanlarına Dayanarak Davanın Reddedilemeyeceği )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ŞARTI ( İşverenin Yıllık İzin Ücretini Ödediği İddiası - Tanık Beyanlarına Dayanarak Davanın Reddedilemeyeceği )
TANIK BEYANLARINA DAYANARAK DAVANIN REDDEDİLEMEMESİ ( İşverenin Yıllık İzin Ücretini Ödediği İddiasını Yazılı Belgeyle İspat Yükümlülüğü )"
56Y9.HD7.2.2005E. 2004/13529 K. 2005/3151"İZİN DEFTERİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İşçinin İzne Çıktığı ve İzinden Döndüğü Tarihleri Göstermeyen ve Sadece İzne Hak Kazanılan Tarihleri Gösteren İzin İzleme Defteri İsimli Defter - Yıllık İzin Ücreti Alacağı Talebinin Kabulü Gereği )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( İşçinin İzne Çıktığı ve İzinden Döndüğü Tarihleri Göstermeyen ve Sadece İzne Hak Kazanılan Tarihleri Gösteren İzin İzleme Defterinin İzin Defteri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İBRANAME NİTELİĞİNDE OLUP USULÜNE SÖZLEŞME DEVAM EDERKEN İŞÇİYE İMZALATILAN İZİN İZLEME DEFTERİNİN GEÇERLİ OLMAMASI ( İşçinin Yıllık İzne Hak Kazandığı Tarihleri Gösterip İzne Ayrıldığı ve İzinden Döndüğü Tarihleri Göstermeyen Defter )"
56Y9.HD2.2.2005E. 2004/12851 K. 2005/2861"TAZMİNAT VE İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İş Sözleşmesinin Feshinden Önce Davacı Noter Vasıtasıyla Davalıyı Temerrüde Düşürmesi - Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )
TEMERRÜDE DÜŞÜRME ( İş Sözleşmesinin Feshinden Önce Davacı Tazminat ve İşçilik Alacaklarının Tahsili İçin Noter Vasıtasıyla Davalıyı Düşürmesi - Alacaklar Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklandığından En Yüksek İşletme Kredi Faizi Uygulanacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( İş Sözleşmesinin Feshinden Önce Davacı Tazminat ve İşçilik Alacaklarının Tahsili İçin Noter Vasıtasıyla Davalıyı Temerrüde Düşürmesi Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ( Tazminat ve İşçilik Alacakları Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklandığından En Yüksek İşletme Kredi Faizi Uygulanacağı - Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Tazminat ve İşçilik Alacaklarının Buna Dayanması Halinde En Yüksek İşletme Kredi Faizi Uygulanacağı - Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )"
56Y9.HD20.12.2004E. 2004/18126 K. 2004/28372"İŞE İADE ( Davasının Kabulü Halinde İş ilişkisinin Kesintisiz Devam Edeceğinin Kabulü Gereği - İş İlişkisi Devam Ettiği Sürece Yıllık Ücretli İzin Alacağının Muaccel Olmayacağından Davanın Reddi Gereği )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İş İlişkisi Devam Ettiği Sürece Ücretli Yıllık İzin Alacağının Muaccel Olmayacağı/Ücretli İzin Alacağının İş Akdinin Feshi Halinde Muaccel Olacağı - İşe İade Davasının Kabulü Halinde İş İlişkisinin Devam Edeceği )
BEKLETİCİ MESELE ( İşyeri Sendika Temsilcisi Olan Davacının Ücretli İzin Alacağı Davasında İşe İade Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gereği - Yıllık Ücretli İzin Alacağının Ancak İş Akdinin Feshi Halinde Muaccel Olacağı )"
56Y9.HD8.11.2004E. 2004/8622 K. 2004/25098"İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMAMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında İşverenin Dayandığı İbranamede Tanzim Tarihinin İşten Ayrılma Tarihinden Önceki Bir Tarihi Göstermesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin İş Müfettişliği İncelemesinde İşçinin Çalıştığını İnkar Etmesine Rağmen Dava Aşamasında İbraname Vermesi - İbranamenin Kendi İçinde Çelişmesi/İbranamedeki Tanzim Tarihinin İşten Ayrılma Tarihinden Eski Bir Tarih Olması )
TANZİM TARİHİ İŞTEN AYRILMA TARİHİNDEN ESKİ BİR TARİHİ GÖSTEREN İBRANAME ( Geçersiz Olması ve İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddine Esas Alınamaması )
İŞ MÜFETTİŞİNE DAVACI İŞÇİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIĞINI BEYAN EDEN İŞVERENİN DAVA AŞAMASINDA İŞÇİYE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARINI ÖDEDİĞİNE İLİŞKİN İBRANAME İBRAZI ( Çelişkili İbranamenin Hükme Esas Alınamaması )"
56Y9.HD1.7.2004E. 2004/4300 K. 2004/16295"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE FESHİ ( İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Yıllık Ücretli İzin Kullandığı İşverence İspatlanamayan İşçinin İzin Alacağına Hükmedilmesi Gereği )
İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAMASI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi Halinde )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşverenin Yıllık İzinlerin Kullanıldığını Kanıtlayamaması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )"
56Y9.HD24.6.2004E. 2004/3733 K. 2004/15620"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Şirketle Diğer Davalı Belediye Arasındaki İlişki Araştırılmadan Tüm Çalışma Süresinden Belediyenin Sorumlu Tutulamaması )
BELEDİYE İLE DİĞER DAVALI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İŞYERİ DEVRİ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında Davalı Belediye ile Diğer Davalı Şirketin Sorumluluğunun Tesbiti )"
56Y9.HD15.6.2004E. 2003/19557 K. 2004/14884"İBRANAME TARİHİNDEN SONRA KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMİŞ OLMASI ( Tüm İşçilik Haklarının Ödendiğine İlişkin İbranameye Değer Verilememesi - Ödenmediği İddia Edilen İşçilik Alacaklarının Ödenip Ödenmediğinin Davalının Muhasebe Kayıtları ve Ticari Defterleri İncelenerek Tesbiti Gereği )
İHBAR TAZMİNATI FARKI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Tüm İşçilik Alacaklarının Ödendiğine İlişkin İbranamenin Düzenlendiği Tarihten 12 Gün Sonra Kıdem Tazminatının Ödenmiş Olması - İbranameye Değer Verilerek Hüküm Kurulamaması )
KIDEM TAZMİNATININ İBRANAME DÜZENLENDİKTEN 12 GÜN SONRA ÖDENMİŞ OLMASI ( Tüm İşçilik Alacaklarının Ödendiğine İlişkin İbranameye Dayanarak Hüküm Kurulamaması - İhbar Tazminatı Farkı ve İzin Alacağı Talebi Hakkında Davalının Ticari Defter ve Kayıtları İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği )"
56Y9.HD17.5.2004E. 2003/23749 K. 2004/12114"YILLIK İZİN ÜCRETİNİN EKSİK HESAPLANDIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Askerlik Öncesi Aynı İşveren Nezdinde Geçmiş Hizmetlerin de Yıllık İzin Ücreti Hesabına Dahil Edileceği - Tesbit Davası Açılmasında Hukuki Yarar Şartı/Kanun Maddesinde Açıkça Belirtilen Hususun Tesbiti İçin Dava Açılamayacağı )
TESBİT DAVASI AÇILMASI İÇİN HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Yıllık İzin Ücretinin Eksik Hesaplandığının Tesbiti Talebi - Askerlik Öncesi Aynı İşveren Nezdinde Geçmiş Hizmetlerin de Yıllık İzin Hesabında Gözönünde Bulundurulacağının Açık Kanun Maddesi Gereği Olması )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Yıllık İzin Ücretinin Eksik Hesaplandığının Tesbiti Talebi - Askerlik Öncesi Aynı İşveren Nezdinde Geçmiş Hizmetlerin de Yıllık İzin Hesabında Gözönünde Bulundurulacağının Açık Kanun Maddesi Gereği Olması )
ASKERLİK ÖNCESİ AYNI İŞVEREN NEZDİNDE GEÇMİŞ HİZMETLERİN DE YILLIK İZİN HESABINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Tesbit Davası Açılması İçin Hukuki Yarar Şartı - Kanunda Açıkça Düzenlenen Hususların Tesbit Davasına Konu Edilemeyeceği )"
56Y9.HD23.10.2003E. 2003/5241 K. 2003/17943"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( Davacının Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılması - Son Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanacağı )
YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABI ( Hafta Tatilleri Eklenmeden Hesaplanması Gerektiği )
YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Davacının Hizmet Akdinin Feshi Sırasında Aldığı Son Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplamasının Gerekmesi )"
56Y9.HD23.10.2003E. 2003/17570 K. 2003/17517"HİZMET AKDİ ( Hizmet Aktinin Devam Ettiği Süre İçinde İşverenin Yıllık Ücretli İzinlerini İşçiye Her Zaman Kullandırabilmesi )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Yıllık İzin Ücretinin İş Kanunu Uyarınca Akdin Sona Ermesi Halinde Söz Konusu Olabilmesi )
AKDİN SONA ERMESİ ( Yıllık İzin Ücretinin İş Kanunu Uyarınca Akdin Sona Ermesi Halinde Söz Konusu Olabilmesi )
AKDİN DEVAMI SÜRESİNCE KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER ( İşçinin Hizmet Aktinin Devamı Süresince Kullanmadığı Yıllık İzinlerini Para Olarak Talep Edememesi )"
56Y9.HD18.9.2003E. 2003/12541 K. 2003/14761"HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİLERİN ÇÖZÜMÜ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenebilen Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
BİLİRKİŞİ DİNLENİLMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Yıllık İzin Ücretinin Saptanmasının Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi )
ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİ ( Yıllık İzin Ücretinin Saptanmasının Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi )"
56Y9.HD8.10.2002E. 2002/6922 K. 2002/18521"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İzin Sürelerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Yasal İzin Sürelerinden Daha Fazla Olarak Belirlenmiş Olması Akdin Feshinde İzin Ücretine Toplu İş Sözleşmesine Göre Hak Kazanılacağı Anlamına Gelmediği )
AKDİN FESHİNDE FAİZ TÜRÜ ( İzin Ücreti Yasadan Doğan Bir Hak Olup Buna Göre Yasal Faizin Uygulanacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( Yasal İzin Sürelerinden Fazla Belirlenmiş Olması Akdin Feshinde İzin Ücretine Toplu İş Sözleşmesine Göre Hak Kazanılacağı Anlamına Gelmediği - İzin Ücreti Yasadan Doğan Bir Hak Olup Yasal Faizin Uygulanacağı )
BANKALARCA UYGULANAN İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ( İzin Ücreti Yasadan Doğan Bir Hak Olup Buna Yasal Faizin Uygulanacağı )"
56Y9.HD8.5.2002E. 2002/283 K. 2002/7350"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Dosya İçinde Belge Bulunmaması - Eksik İncelemeyle Hüküm Altına Alınamayacağı )
EKSİK İNCELEME ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı - Dosya İçinde Belge Bulunmaması/Hüküm Altına Alınamayacağı )"
56Y9.HD15.11.2001E. 2001/13823 K. 2001/17692"İŞYERİNİN DEVRİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağında Önceki İşverenin Sorumluluğunun Düşünülememesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşyerini Devreden Kişinin Alacaktan Sorumlu Tutulamaması )"
56Y9.HD27.9.2001E. 2001/10864 K. 2001/14937"İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Ayrıca Hizmet Tespiti Davası Açılmışsa O Davanın Sonucunun Beklenmesi )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşçilik Haklarının Ödetilmesine İlişkin Dava Bakımından Bekletici Mesele Yapılması )"
56Y9.HD3.5.2001E. 2001/4503 K. 2001/7739"İŞYERİNDE İLAN EDİLMEDEN GERİ ALINAN VE UYGULANMAYAN ÜCRET ZAMMI ( Dayanılarak Tazminat ve Alacak Hesabı Yapılamayacağı )
ÜCRET ZAMMI ( İşyerinde İlan Edilmeden Geri Alınan ve Uygulanmayan Yönetim Kurulu Kararı - Dayanılarak Tazminat ve Alacak Hesabı Yapılamayacağı )
ÜCRET FARKI TALEBİ ( İşyerinde İlan Edilmeden Geri Alınan ve Uygulanmayan Yönetim Kurulu Kararı - Dayanılarak Tazminat ve Alacak Hesabı Yapılamayacağı )
KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLAR ( İşyerinde İlan Edilmeden Geri Alınan ve Uygulanmayan Ücret Zammı - Dayanılarak Hesap Yapılamayacağı )"
56Y9.HD2.5.2001E. 2001/4642 K. 2001/7677"MAHKEMECE RE'SEN YEMİN TEKLİFİNDE BULUNULABİLECEĞİ ( İddia Olunan Bir Konunun Kesin Delillerle Kanıtlanmamış Olması - Yıllık İzin Ücreti )
RE'SEN YEMİN TEKLİFİ ( Mahkemece Bulunulması Gereği - İddia Olunan Bir Konunun Kesin Delillerle Kanıtlanmamış Olması/Yıllık İzin Ücreti )
YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Kesin Delillerle Kanıtlanmamış Olması - Mahkemenin Re'sen Yemin Teklifinde Bulunması Gereği )"
56Y9.HD12.4.2001E. 2001/3113 K. 2001/6239"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Ödeme itirazının Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Makbuz Fotokopisi İbrazı )
ÖDEME İTİRAZI ( Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Yıllık İzin Ücreti İçin Makbuz Fotokopisi İbrazı )
İTİRAZ ( Ödeme/Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Yıllık İzin Ücreti İçin Makbuz Fotokopisi İbrazı )"
56Y9.HD12.2.2001E. 2001/1358 K. 2001/2090"TESBİT DAVASI ( Eda Davasının Öncesi Durumu - İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu )
EDA DAVASI ( Öncesinde Açılan Tesbit Davası - İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Mevsimlik ve Geçici İşçi - İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu Hakkında Tesbit Davası Açması )
MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİ ( İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu Hakkında Tesbit Davası Açması - Yıllık Ücretli İzin )
GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ ( İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu Hakkında Tesbit Davası Açması - Yıllık Ücretli İzin )"
56Y9.HD6.2.2001E. 2000/16840 K. 2001/1753"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Fesih Tarihine Göre Hesaplanması )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Talebi - Fesih Tarihine Göre Hesaplanması )"
56Y9.HD22.1.2001E. 2000/16393 K. 2001/669"İZİN VE ÜCRET ALACAKLARI İÇİN FAİZ ( İlk Dava Kapsamına ve Ek Dava Kapsamına Girenler )
FAİZ ( İzin ve Ücret Alacakları - İlk Dava Kapsamına ve Ek Dava Kapsamına Girenler )
İHBAR TAZMİNATI ( Emekliliği İsteyerek İşten Ayrılma - Hak Kazanılamayacağı )"
56YHGK5.7.2000E. 2000/9-1079 K. 2000/1103"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı)
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı)
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebinde)"
56Y9.HD20.4.1999E. 1999/6603 K. 1999/7562"SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE YER ALAN İŞE GİRİŞ TARİHİ ( Aksinin Tanık Beyanıyla İspat Edilememesi )
ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN İŞE GELMEME NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Hizmet Süresi Bir Yılı Doldurmayan İşçinin Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteyememesi )
HİZMET SÜRESİ BİR YILI DOLDURMAYAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteyememesi )
KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Hizmet Süresi Bir Yılı Doldurmayan İşçinin İsteyememesi )"
56Y9.HD15.4.1999E. 1999/3306 K. 1999/7359"İZİN SÜRESİ ( Bilirkişi Raporunda Bulunan Sürenin Nasıl Hesaplandığının Anlaşılmaması )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bulunan İzin Süresinin Nasıl Hesaplandığının Anlaşılmaması )
İZİN HESABI ( Denetime Elverişli Olması )"
56Y9.HD18.3.1999E. 1999/4181 K. 1999/5550"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İbranamede Kayıt Yoksa İbraname Kapsamı Dışında Olduğunun Kabulü )
İBRANAMEDE YILLIK ÜCRETLİ İZİNLE İLGİLİ KAYIT BULUNMAMASI ( İbraname Kapsamı Dışında Olduğunun Kabulü )
İBRANAME KAPSAMI ( Herhangi Bir Kayıt Bulunmayan Yıllık Ücretli İznin Kapsam Dışı Olduğu )"
56Y9.HD27.1.1999E. 1998/18403 K. 1999/811"KIDEM TAZMİNATI ( Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
HÜKÜM ALTINA ALINAN KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ALACAKLARI ( Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İSTEKLE BAĞLILIK İLKESİ ( Aykırı Hükümlerin Bozma Nedeni Olması )
BOZMA NEDENİ ( Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Hükümler )"
56Y9.HD27.1.1999E. 1998/18401 K. 1999/809"FAİZ ORANI VE BAŞLANGICI ( Kıdem ve İhbar Tazminatları ile İzin Ücretine Uygulanacak Olan )
KIDEM TAZMİNATI ( Faiz Oranı ve Başlangıcı )
İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Uygulanacak Faiz Oranı ve Başlangıcı )"
56Y9.HD3.11.1998E. 1998/12917 K. 1998/15530"ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağına İlişkin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )"
56Y9.HD9.7.1998E. 1998/10138 K. 1998/12399"YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLAMASI ( Esas Alınacak Ücret Miktarı )
ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Esas Alınacak Ücret Miktarı )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Kapıcılık ve Kalorifercilik Yapan İşçinin )
ASGARİ ÜCRET YÜKSELDİKTEN SONRA AKDİN FESHİ ( İşçilik Ücretlerinin Hesaplamasında Esas Alınacak Ücret )"
56Y9.HD15.6.1998E. 1998/8474 K. 1998/10306"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASININ HESAPLANMASI ( Hafta Tatil Günlerinin Dahil Edilmemesi )
HAFTA TATİL GÜNLERİ ( Yıllık Ücretli İzin Parasının Hesabına Dahil Edilmemesi )"
56Y9.HD14.5.1998E. 1998/6484 K. 1998/8867"TAZMİNAT DAVASI ( İhbar Kıdem ve Kötüniyet )
İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Davacının İzin Ücreti Konusunda Herhangi Bir İsteğinin Bulunmaması )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Mahkemenin Talepten Fazlasın Hükmedememesi )"
56Y9.HD13.5.1998E. 1998/7404 K. 1998/8801"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Bir Yıllık Çalışma Süresi Dolmadan Feshedilmiş Olması )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Fazla Ücret Talepleri Kabul Edilmeyince İşyerini Terkedip Devamsızlık Yapan İşçiler )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİLER ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )"
56Y9.HD20.4.1998E. 1999/6600 K. 1999/7560"YILLIK İZİN ALACAĞI ( Mahkeme Hükmüne Dayanak Olan İbraname Kapsamı Dışındaysa Hüküm Altına Alınması Gereği )
MAHKEME HÜKMÜNE DAYANAK YAPILAN İBRANAME ( Kapsam Dışında Olan Yıllık İzin Alacağının Hüküm Altına Alınması Gereği )"
56Y9.HD31.12.1997E. 1997/18523 K. 1997/23029"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Önce Mevsimlik İşte Çalışıp Sonra Tam Süre İle Çalışan İşçiye Mevsimlik Olarak Çalıştığı Dönemler Nedeniyle İzin Ücreti Verilememesi )
MEVSİMLİK İŞTE GEÇİRİLEN SÜRE ( Önce Mevsimlik İşte Çalışıp Sonra Tam Süre İle Çalışan İşçiye Mevsimlik Olarak Çalıştığı Dönemler Nedeniyle İzin Ücreti Verilememesi )"
56Y9.HD17.12.1997E. 1997/17642 K. 1997/21735"KIDEM TAZMİNATI ( Daha Önce Bu Ad Altında Yapılan Ödemenin Faizi İle Birlikte Mahsubunun Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( İşçinin Bu Hakkını Kullandığı Veya Ücretini Aldığı Belgelenen Dönemleri İçin İzin Ücreti Alacağına Hükmedilememesi )
TANIK BEYANLARI ( İşçinin Dini Bayramların İlk Günleri Çalıştığı Diğer Günlerinde Çalışmadığının Anlaşılması )"
56Y9.HD16.12.1997E. 1997/17374 K. 1997/21655"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Alacağın TİS'den Kaynaklanmayıp Kanundan Kaynaklanması Nedeniyle Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
KANUNİ FAİZ ORANI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağının TİS'den Kaynaklanmayıp Kanundan Kaynaklanması Nedeniyle Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )"
56Y9.HD27.11.1997E. 1997/16252 K. 1997/19860"KIDEM TAZMİNATI GEREKTİRECEK ŞEKİLDE AKDİN SONA ERMESİ ( İşverenin Yıllık İzinlerini Kullandığını İspat Etmesinin Gerekmesi )
YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞININ İSPATI ( Hizmet Akdinin Kıdem Tazminatını Gerektirmeyecek Şekilde Feshedildiğini İspat Yükünün İşverende Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Hizmet Akdinin Kıdem Tazminatını Gerektirmeyecek Şekilde Feshedildiğini ve İşçinin Yıllık İzinlerini Kullandığını İspat Yükünün İşverende Olması )"
56Y9.HD25.11.1997E. 1997/14117 K. 1997/19579"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Dört Aylık Prim Bordrolarının Dikkate Alınması )
HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE DÖRT AYLIK PRİM BORDROLARININ DİKKATE ALINMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
FAZLA ÇALIŞMA ( Uzun Süre Her Gün Yapıldığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )"
56Y9.HD20.11.1997E. 1997/15366 K. 1997/19470"ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Hakkı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI HAKKI ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )"
56Y9.HD17.11.1997E. 1997/16767 K. 1997/19029"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Alacağının Faizi İçin Faiz Yürütülmesinin Kanuna Aykırı Olması )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( Yıllık Ücretli Alacağı Faizi İçin Faiz Yürütülmesinin Kanuna Aykırı Olması )"
56Y9.HD5.11.1997E. 1997/15274 K. 1997/18647"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Kullanılmayan Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İZİN ÜCRETİ ( Kullanılmayan Üzerinden Hesaplanması Gereği )"
56Y9.HD17.6.1997E. 1997/6153 K. 1997/11925"İZİN ÜCRETİ ( Her Yıl İzne Çıkan Ama Eksik Kullanan İşçinin Kullanılmayan İzin Günleri Belirlenip Kullanılmayan İzinlerinin Karşılığının Son Ücret Üzerinden Hesaplanması )
KULLANILMAYAN İZİNLERİN BELİRLENMESİ ( Her Yıl İzne Çıkan Ama Eksik Kullanan İşçinin Kullanılmayan İzinlerinin Karşılığının Son Ücret Üzerinden Hesaplanması )
KARŞILIKLARININ SON ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI ( Her Yıl İzne Çıkan Ama Eksik Kullanan İşçinin Kullanılmayan İzinlerinin Karşılığının Son Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
56Y9.HD17.6.1997E. 1997/6005 K. 1997/11922"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASININ HESAPLANMASI ( Esas Alınacak Ücret )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatı İçin Dava Dilekçesinde Faiz Başlangıç Tarihi Gösterilmemesi )
KIDEM TAZMİNATINDA FAİZ BAŞLANGICI ( Dava Dilekçesinde Faiz Başlangıç Tarihi Gösterilmemesi )"
56Y9.HD3.6.1997E. 1997/7539 K. 1997/10666"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinin Şirketleşmesinde Hizmet Akdinin Feshedildiğini İddia Eden İşçinin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI FARKI ( Faiz Başlangıcı )
EK DAVA İLE HÜKMEDİLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI FARKI ( Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Ek Dava ile Hükmedilen Yıllık Ücretli İzin Alacağı Farkına Uygulanacak Olan )"
56Y9.HD3.4.1997E. 1997/718 K. 1997/6625"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI HAKKI ( İş Akdinin Haklı veya Haksız Feshine Bağlı Olmaması )
İŞ AKDİNİN HAKLI VEYA HAKSIZ FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI HAKKI ( İş Akdinin Haklı veya Haksız Feshine Bağlı Olmaması )
FESHİN HAKLI OLUP OLMAMASI ( Hak Edilen Ücretli İzin Alacağının Ödenmesini Etkilemeyeceği )"
56Y9.HD25.12.1996E. 1996/16099 K. 1996/24126"ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin İçin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )"
56Y9.HD12.6.1996E. 1996/436 K. 1996/13561"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İznin Kullandırıldığının İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belgeyle İspat Edilmesi Gereği )
İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER BİR BELGEYLE İSPAT ( Yıllık İzin Hakkının Kullandırıldığını )
YILLIK İZİN HAKKININ KULLANDIRILDIĞININ İSPATI ( İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belgeyle )"
56Y9.HD12.9.1995E. 1995/6773 K. 1995/25418"BİLDİRİM ÖNELİ VE İŞ ARAMA İZNİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresi İle İçiçe Girmemesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( Bildirim Öneli ve İş Arama İzniyle İçiçe Girmemesi )
İHBAR ÖNELİ ( Yıllık İznini Kullanan ve Fesih Tarihinden Sonra Emekli Olmak İçin Başvuran İşçi )"
56YHGK6.4.1994E. 1993/9-958 K. 1994/199"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Sicil Dosyasında Kendi İmzasını Taşıyan Bir Belgede Yıllık Ücretli İzinlerin Kullanıldığının Belirtilmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİNDE YER ALMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANILDIĞI HÜKMÜ ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Parası Talebi )
İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Talebin İncelenmesinde Delillerin Değerlendirilmesi )"
56Y9.HD15.3.1993E. 1993/4332 K. 1993/4241"İŞÇİNİN İSTİFASI ( Akit Esnasında Doğan İşçilik Haklarının Ödenmesinin Gerekmesi )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşçinin İstifasından Önce Doğan Alacakların Ödenmesinin Gerekmesi )
KIDEM VE SENDİKAL TAZMİNATI ( İşçinin İstifa Etmesi )"
56Y9.HD12.5.1992E. 1991/17691 K. 1992/5172"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Hakkın Doğumunun Akdin Feshine Bağlı Olmadığı )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkının Doğumunun Feshe Bağlı Olmadığı )"
56Y9.HD2.3.1992E. 1991/14301 K. 1992/2474"KULLANILMAYAN YILLIK İZİN KARŞILIĞI ÜCRET ( Son Ücretten Hesaplanmasının Şartları )
HİZMET AKDİNİN FESHEDİLMİŞ OLMASI ŞARTI ( Kullanılmayan Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Son Ücretten Hesaplanması )
AKDİN FESHİ ŞARTI ( Kullanılmayan Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Son Ücretten Hesaplanması İçin )"

DANIŞTAY

56D11.D31.1.2006E. 2003/4403 K. 2006/382"EMEKLİLİK ( Kapsam Dışı Personel Statüsünde İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Emekliye Ayrılmak Suretiyle İş Akdi Sona Eren Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Kullandırılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Kalan Kısmının Ödenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Emekliye Ayrılmak Suretiyle İş Akdi Sona Eren Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Kullandırılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Kalan Kısmının Ödenmesi Gerektiği )
YILLIK İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRET ( 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Ödenmeyen Kısmının Ödenmesi Gerektiği - Kapsam Dışı Personel Statüsünde İş Kanununa Tabi İşçinin Emekliye Ayrılması )"

UYUŞMAZLIK

56UMH18.12.2000E. 2000/54 K. 2000/64"YILLIK ÜCRETLİ İZİN BEDELİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Birinin Memur Kadrosuna Naklen Atanan Davacının Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kurumda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştırılması)
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL (Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
KAPSAM DIŞI PERSONEL (Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)"

SAYIŞTAY

56S5.D12.6.2001 K. 10046"YILLIK İZİN ( İşçinin Hak Kazanıp da Kullanmadığı - Ücretin Hizmet Akdinin Feshedilmesi Halinde O Tarihteki Ücret Üzerinden Ödeneceği/Akdin Devamı Sırasında Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
KULLANILMAYAN İZİNLERİN ÜCRETİ ( Ancak Akdin Feshinde Mümkün Olduğu - İş Yoğunluğu Nedeniyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Akdin Devamı Sırasında Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
56S1.D24.5.2001 K. 7228"İZİN ÜCRETİ ( Hizmet Akdinin Feshedilmesi Halinde Akdin Sona Erdiği Tarihteki Ücret Üzerinden Ödeneceği - Beş Senelik Zamanaşımına Tabi Olduğu )
İŞÇİ ÜCRETLERİ HAKKINDAKİ DAVALAR ( Beş Senelik Zamanaşımına Tabi Olduğu - İzin Ücreti Alacağı )"
56STKK23.9.1997 K. 24148"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İşçinin Hak Kazanıp da Kullanmadığı - Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İŞÇİNİN HAK KAZANIP DA KULLANMADIĞI YILLIK İZNİ ( Alacağın Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 57

YARGITAY

57Y9.HD12.3.2007E. 2006/20852 K. 2007/6470"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİNE DAYALI FESİH ( İşçinin Haklı Nedenle Feshettiğini Belirterek Kıdem Tazminatı ve Bazı İşçilik Alacakları İsteği - Anılan Taleplerin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Gereği )
KIDEM TAZMİNATI VE BAZI İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( Davacı İş Akdini Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmediği İçin Haklı Nedenle Feshettiğini Belirtmesi - Taleplerin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Gereği )
YILLIK İZİN ALACAĞI ( Son İşveren Sorumlu Olduğu İçin Söz Konusu Alacağın Son İşveren Davalı Şirketinden Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği ) "
57Y9.HD18.6.2001E. 2001/8118 K. 2001/10420"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İznin Kullandırıldığı Ya Da Ücretlerinin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Yıllık Ücretli İznin Kullandırıldığı Ya Da Ücretlerinin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması )"
57Y9.HD8.5.2001E. 2001/3780 K. 2001/7975"İZİN DEFTERİNİN KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE DÜZENLENMEMESİ ( İşçinin İmzasını Taşıması - Yıllık Ücretli İzin Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzin Defterinin Kronolojik Sıraya Göre Düzenlenmemesi - Davacı İşçinin İmzasını Taşıması )
SATIŞ PRİMİ ( Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Satış Priminin Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )"
57Y9.HD25.2.1998E. 1998/312 K. 1998/2510"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşverenin Düzenleme Yetkisine Dayanarak Belirlemesi )
İŞVERENİN DÜZENLEME YETKİSİ ( İşçinin Yıllık İzin Süresi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Önel Vermeksizin İşten Ayrılması )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İşçinin Önel Vermeksizin İşi Terketmesi )"
57Y9.HD17.10.1995E. 1995/21361 K. 1995/31703"İSPAT KÜLFETİ ( İşçinin Ücret ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Ödendiği İddiasında )
ALACAKLARIN ÖDENDİĞİNİN İSPATI ( İspat Külfeti )
ÜCRET VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ ÖDENDİĞİ İDDİASI ( İspat Külfeti )"
57Y9.HD16.3.1993E. 1992/8957 K. 1993/4325"YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILDIĞI İDDİASI ( İzin Defteri veya Yazılı Belgeyle İspat Edilmesi Gereği-Tanık Beyanıyla İspat Edilememesi )
İZİN DEFTERİ VEYA YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Yıllık Ücretli İznin Kullanıldığı İddiası )
TANIK BEYANI ( Yıllık Ücretli İznin Kullanıldığının Tanıkla İspat Edilememesi )"

Madde 58

YARGITAY

58Y9.HD18.12.2002E. 2002/9840 K. 2002/24428"TEMYİZ AŞAMASINDA YENİ DELİL İBRAZ EDİLMESİ ( Hakkı Ortadan Kaldıran İtiraz Niteliğinde Savunma )
İTİRAZ NİTELİĞİNDE SAVUNMA ( Temyiz Aşamasında Yeni Delil İbraz Edilip Edilememesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ TESPİTİ ( Davalının Yıllık Ücretli İzin Defterini Temyiz Aşamasında İbraz Etmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Davası-Temyizde Yeni Delil İbraz Edilip Edilememesi )"
58Y9.HD26.11.2001E. 2001/14210 K. 2001/18340"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İznin Kullandırıldığının İspatının İşverene Düşmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullandırıldığının İspatının İşverene Düşmesi )
İZİN DEFTERİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullandırıldığının İspatının İşverene Düşmesi )"
58Y9.HD18.6.2001E. 2001/8118 K. 2001/10420"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İznin Kullandırıldığı Ya Da Ücretlerinin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Yıllık Ücretli İznin Kullandırıldığı Ya Da Ücretlerinin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması )"
58Y9.HD15.5.2001E. 2001/2305 K. 2001/8401"ÜCRETİN TESBİTİ ( Tanık Açıklamalarının Mahkemece Değerlendirilmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Ücret Bordrolarının Dikkate Alınması Gereği )
ÜCRET BORDROSU ( Yıllık Ücretli İzin Alacağında Dikkate Alınması Gereği )"
58Y9.HD8.5.2001E. 2001/3780 K. 2001/7975"İZİN DEFTERİNİN KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE DÜZENLENMEMESİ ( İşçinin İmzasını Taşıması - Yıllık Ücretli İzin Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzin Defterinin Kronolojik Sıraya Göre Düzenlenmemesi - Davacı İşçinin İmzasını Taşıması )
SATIŞ PRİMİ ( Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Satış Priminin Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )"
58Y9.HD18.10.1999E. 1999/13089 K. 1999/15872"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kaynakçı Olarak Çalışan İşçinin Temizlik İşine Verilmesi Nedeniyle İş Yerinden Ayrılması )
VERİLEN İŞİ YAPMAMAK ( Kaynakçılık Yapan İşçinin Temizlik İşine Verilmesi - İş Akdini Fesihte Kıdem Tazminatı Alabileceği )
İŞÇİNİN ONUR KIRICI İŞE VERİLMESİ ( Kaynakçılık Yapan İşçinin Temizlik İşine Verilmesi - İş Akdini Fesihte Kıdem Tazminatı Alabileceği )
İZİN HAKKI ( Kullandırıldığının İzin Defteri Yada Başka Yazılı Belge İle Kanıtlanabileceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANDIRILDIĞININ KANITLANAMAMASI ( İzin Alacağına Hükmedilmesi Zorunluluğu )"
58Y9.HD24.4.1998E. 1998/5772 K. 1998/7695"İSPAT KÜLFETİ ( Yıllık Ücretli İznin Kullandırıldığını )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( İznin Kullandırıldığını İspat Külfeti )
İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Akdi Fesheden İşçiye Ödenmiş Olduğuna Dair )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Akdi İşçinin Feshettiği ve İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine Dair İbranamenin Geçerliliği )"
58Y9.HD12.5.1997E. 1997/3745 K. 1997/8790"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İmzalı İzin Defteri Yada Eşdeğer Bir Belge ile Kanıtlanması )
PUANTAJ KAYITLARI ( Yıllık İzinin Kullanıldığı İddiası )
İMZALI İZİN DEFTERİ ( Yıllık İzinin Kullanıldığı İddiası )"
58Y9.HD6.2.1996E. 1995/35202 K. 1996/1476"YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ ( Tutma İşlemi Kendi Elinde Bulunan Genel Müdür )
GENEL MÜDÜR ( Yıllık Ücretli İzin Defterinin Tutulmasının Elinde Olması )
İZİNLERİN DEFTERDE GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI İHTİMALİ ( Müdürün İzin Defterini Kendi Elinde Bulundurması Nedeniyle )"
58YHGK6.4.1994E. 1993/9-958 K. 1994/199"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Sicil Dosyasında Kendi İmzasını Taşıyan Bir Belgede Yıllık Ücretli İzinlerin Kullanıldığının Belirtilmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİNDE YER ALMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANILDIĞI HÜKMÜ ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Parası Talebi )
İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Talebin İncelenmesinde Delillerin Değerlendirilmesi )"
58Y9.HD16.3.1993E. 1992/8957 K. 1993/4325"YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILDIĞI İDDİASI ( İzin Defteri veya Yazılı Belgeyle İspat Edilmesi Gereği-Tanık Beyanıyla İspat Edilememesi )
İZİN DEFTERİ VEYA YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Yıllık Ücretli İznin Kullanıldığı İddiası )
TANIK BEYANI ( Yıllık Ücretli İznin Kullanıldığının Tanıkla İspat Edilememesi )"
58Y9.HD20.10.1992E. 1992/3597 K. 1992/11536"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI ( İznin Kullanıldığını İspat Edemeyen İşveren Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
İSPAT ( Yıllık Ücretli İznin Kullanıldığını )"
58Y9.HD4.2.1992E. 1991/12667 K. 1992/929"İBRANAME"
58Y9.HD28.1.1992E. 1991/15099 K. 1992/720"İŞ AKDİNİN HAMİLELİĞİN PROBLEMİ - İZNİN UZATILMASI NEDENİYLE FESHİ ( Tazminat Ödeme Zorunluluğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Problemli Hamilelik Nedeniyle İznin Uzatılması )
İŞÇİNİN PROBLEMLİ HAMİLELİĞİ ( İş Akdinin Feshi - Tazminat Ödeme Zorunluluğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILDIĞINI KANITLAYAMAYAN İŞVERENİN İZİN ÜCRETİ ÖDEME ZORUNLULUĞU
İZİN ÜCRETİ ÖDEME ZORUNLULUĞU ( İşverenin İznin Kullanıldığını Kanıtlıyamaması )"

Madde 59

YARGITAY

59Y9.HD20.3.2002E. 2001/18951 K. 2002/4605"CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İş Yargılamasında Bulunmadığı )
İŞ YARGILAMASI ( Cevap Yoluyla Temyize Gidilememesi )
İŞÇİNİN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA KIDEM TAZMİNATI ALMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ ( Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Emekli Olduktan Sonra da Kıdem Tazminatı Almadan Çalışmaya Devam Etmiş Olması-Yemek ve Servis Yardımı )
YEMEK VE SERVİS YARDIMLARI ( Faydalandırılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
İZİN ÜCRETİ ( Emeklilikten Öncesi ve Sonrası İçin Ayırım Yapılmaması )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Hak Kazanılan Dönemdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
59Y9.HD30.9.1996E. 1996/6764 K. 1996/18058"BAKİYE ÜCRET İSTEMİ ( İşçinin İmzası Bulunan Bordro )
HİZMET TESPİTİ ( İşçinin İmzası Bulunan Bordro Kapsamıyla Bağdaşmayacak Biçimde Yapılması )"
59Y9.HD7.2.1991E. 1990/10166 K. 1991/1370"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Gerçekleşmesinin İş Akdinin Fesih Nedenine Bağlı Olmaması )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkı - Gerçekleşmesinin Fesih Nedenine Bağlı Olmaması )"
59Y9.HD24.1.1991E. 1990/9621 K. 1991/518"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Yıldan Artan Süre İçin Orantılı Olarak Hükmedilemeyeceği )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( 15 Aylık Çalışmasında 2 Ay Ücretli İzin Kullanan İşçi - Ücretli İzin Süresinin Dahil Edilemeyeceği )
ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN FAZLA MESAİ HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEĞİ ( 15 Aylık Çalışmasında 2 Ay Ücretli İzin Kullanan İşçi )"
59Y9.HD13.11.1990E. 1990/7780 K. 1990/12074"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yıllık Ücretli İzin Verilmemesi Nedeniyle )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ"

SAYIŞTAY

59S3.D9.2.1999 K. 248"YILLIK ÜCRETİ İZİN ( İşverence İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primlerinin Ödenmemesi )
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA PRİMLERİ ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Kullandığı Sırada Primlerin Ödenmemesi )"

Madde 60

YARGITAY

60Y9.HD20.11.2006E. 2006/9483 K. 2006/30388"ÜCRETTE İNDİRME YASAĞI ( Aykırılık Oluşmaması - Davacının Bölge Md.den Müşavirliğe Atanmakla Taban Aylığı Değişmememesi/Aylık Brüt Ücretin Belirlenmesinde Esas Alınan Sorumluluk Zammı ve Özel Hizmet Ödeneği Oranlarında Farklılıklar Oluşması )
SİGORTALININ TABAN AYLIĞI AYNI OLAN BAŞKA BİR İŞE ATANMASI ( Aylık Brüt Ücretin Belirlenmesinde Esas Alınan Sorumluluk Zammı ve Özel Hizmet Ödeneği Oranlarında Farklılıklar Oluşması - Ücrette İndirme Yasağına Aykırılık Bulunmadığı )
TABAN AYLIĞI AYNI OLAN BAŞKA BİR İŞE ATANMA ( Ücrette İndirme Yasağına Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Bölge Md.den Müşavirliğine Atanması/Aylık Brüt Ücretin Belirlenmesinde Esas Alınan Sorumluluk Zammı ve Özel Hizmet Ödeneği Oranlarında Farklılıklar Oluştuğu )"
60Y9.HD28.12.2004E. 2004/4976 K. 2004/29755"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI FARK ALACAĞI ( Ücretin Tarafların Karşılıklı İradesiyle ve Uzun Bir Süre İndirimli Olarak Ödenmesi - Kıdem ve İhbar Tazminatının İndirimli Olarak Ödenen Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Gereği )
ÜCRETTE İNDİRİM YAPILMASI ( Tarafların Karşılıklı İradeleri Sonucu Belirlenebileceği - İzin Alacağının Belirlenmiş İndirimli Ücrete Göre Hesaplanması Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI ( Fesihten Sonra Düzenlenmiş İbraname İle İbra Edilmesi )"
60Y9.HD25.3.2003E. 2002/20315 K. 2003/4975"FARK ÜCRET ALACAĞI ( Sözleşmeyle Belirlenen İndirimin Fark Ücret Olarak Talep Edilmesi - Ücret Taraflarca İmzalanan Sözleşmeyle Belirlendiğinden Geçerli Olduğu Talebin Reddi Gereği )
ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILMASI ( Sözleşmeyle Belirlenmiş Olması - Tek Taraflı İradeyle Belirlmenmediğinden Ücretten İndirimi Öngören Düzenlemenin Geçerli Olduğu )
ÜCRETTEN SATIŞ PRİMİ NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASI ( Davacının Yaptığı Satışa Göre İşverence Satış Primi Ödenmiş Olduğu - Ücretten Yapılan İndirim Sözleşme Gereği Satış Priminden Kaynaklandığından Geçerli Olduğu )"
60Y9.HD3.10.2002E. 2002/3579 K. 2002/18424"ÜCRETTE İNDİRİM YASAĞI (İşçinin Müdürlüğük Görevini Yaparken Aldığı Ücret Üzerinden Tazminatların Hesaplanması-Davacının Fark İhbar ve Kıdem Tazminatları İsteğinin Kabulü)
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (İşçinin Müdürlüğük Görevini Yaparken Aldığı Ücret Üzerinden Tazminatların Hesaplanması-Ücrette İndirim Yasağına Aykırılığın Söz Konusu Olması)
VEKALETEN MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ (Davacının Esas Görevi Nedeniyle Aldığı Ücret Üzerinden Tazminatlarının Ödenmesi)"
60Y9.HD21.3.2002E. 2001/19469 K. 2002/4655"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacaklarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacakla İlgili Davanın Reddi Gereği )
ÜCRET ( İşçi ve İşverenin Anlaşarak Her Zaman Ücrette İndirim Yapabilecekleri )"
60Y9.HD20.5.1999E. 1999/8116 K. 1999/9174"EKSPERLİK ÜCRETİ ( Davacının Haklı Nedenle Düz İşçiliğe Getirilmesi Nedeniyle Eksperlik Ücreti İsteyememesi )
DÜZ İŞÇİLİĞE GETİRİLME ( Davacının Haklı Nedenle Düz İşçiliğe Getirilmesi Nedeniyle Eksperlik Ücreti İsteyememesi )
ÜCRETTEN İNDİRİM ( Eksperlikten Düz İşçiliğe Getirilen İşçinin Ücretinde Haklı Nedenlerle İndirim Yapılması )"
60Y9.HD2.7.1997E. 1997/10825 K. 1997/13495"TİS UYGULANMASI ( Eskisinin Süresinin Bitmesi ve Yenisinin de Henüz Yapılmamış Olması )
DOĞMUŞ OLAN HAK ( Protokolle Vazgeçilmesi ve İşçi Ücretlerinde İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
AVANS ( Protokolle Ödenen Ücretler Yeni TİS'den Sonra Avans Niteliğini Alması )
ÜCRETİN KORUNMASI ( TİS ile Getirilen Hükümlerin Protokole Aykırı Olmaması )"
60Y9.HD2.6.1997E. 1997/7304 K. 1997/10562"ÜCRET ZAMMI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Zam Oranının Zam Yürürlüğe Girdikten Sonra İndirilememesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRET ZAMMI TALEBİ ( Zam Yürürlüğe Girdikten Sonra Zammın İndirilmesine İlişkin Protokolün Geçersizliği )
KAZANILMIŞ HAKTAN PROTOKOLLE VAZGEÇİLEMEMESİ ( İşçi Ücretlerinde İndirim Yapılamaması )
İŞÇİ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPILAMAMASI ( Zam Yürürlüğe Girdikten Sonra Yapılan Protokolle Zamdan Vazgeçilemeyeceği )"
60Y9.HD23.10.1996E. 1996/10925 K. 1996/20030"KADRO İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( İstem Çözüme Kavuşturulurken Temel Ücretin Göz Önüne Alınması )
ÜCRETTE İNDİRİM ( Kadro İptaline İlişkin İşlemin İptali İsteminde İncelenmesi )"
60Y9.HD17.10.1996E. 1996/9828 K. 1996/19718"ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAMASI ( TİS Hükmündeki İşçi Grupları )
TİS HÜKMÜNDEKİ İŞÇİ GRUPLARI ( Ücretten İndirim Yapılamaması )"
60Y9.HD16.10.1996E. 1996/8653 K. 1996/19579"ÜCRET KESİNTİSİ ( İşverenin Emrine Amade Olduğu Halde İşverenin Rızasıyla İşyerinden Ayrılan İşçinin Ücretinden Kesinti Yapılamaması )
İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMADIĞI SÜRE ( İşverenin Ücrette Kesinti Yapamayacağı )
EMRE AMADE İŞÇİNİN İŞVERENİN RIZASIYLA İŞYERİNDEN AYRILMASI ( İşverenin Ücrette Kesinti Yapamaması )
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatından Mahsup Edilememesi )"
60Y9.HD8.5.1996E. 1995/36055 K. 1996/9842"ÜCRET FARKI ALACAĞI ( Genel Müdür Yardımcılığından Müşavirlik Görevine Getirilen Kimsenin Yeni Görevdeki Makam Tazminatının Öncekinden Düşük Olması )
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINDAN MÜŞAVİRLİK GÖREVİNE GETİRİLME ( Yeni Görevdeki Makam Tazminatının Öncekinden Düşük Olması )
MAKAM TAZMİNATI ( Genel Müdür Yardımcılığından Müşavirlik Görevine Getirilen Kimsenin Yeni Görevdeki Makam Tazminatının Öncekinden Düşük Olmasının Davacıya Fark Ücret İsteme Hakkını Vermemesi )
İŞÇİ ÜCRETİNDE İNDİRİM ( İndirimin Makam Tazminatında Olması Nedeniyle İşçinin Bu Aradaki Farkı İsteyememesi )"
60Y9.HD2.4.1993E. 1993/1856 K. 1993/5053"TEMEL İŞÇİ ÜCRETİ ( Eksiltme Yapılamaması )
İŞÇİ ÜCRETİNDEN EKSİLTME YAPILAMAMASI ( İşe Bağlı Ödemelerin Bu Kuralın Dışında Olması )
İŞE BAĞLI ÖDEMELER ( Eksiltme Yapılabilmesi )"
60Y9.HD2.4.1992E. 1992/1248 K. 1992/3902"GELİR VERGİSİ KESİLMESİ ( İş Değişikliği )
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ ( Temel Ücrette İndirim Yapılamaması-Bu Durumun Sosyal Yardım ve Yan Ödemeleri Kapsamaması )
ÜCRETTE İNDİRİM YAPILAMAMASI ( İş Değişikliği Nedeniyle Temel Ücrette )
TEMEL ÜCRET ( İndirim Yapılamaması-İş Değişikliği Nedeniyle Sosyal Yardım ve Yan Ödemelerde İndirim Yapılabilmesi )"
60Y9.HD13.2.1992E. 1991/13051 K. 1992/1302"USTA YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞTIRILDIĞINI İDDİA EDEN BÜRO GÖREVLİSİ ( İş Güçlüğü Tazminatı Talebi )
BÜRO GÖREVLİSİNİN FİİLEN USTA YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞTIRILMA İDDİASI ( İş Güçlüğü Tazminatı Talebi )
İSPAT KÜLFETİ ( Usta Yardımcısı Olarak Çalıştığını İddia Ederek İş Güçlüğü Tazminatı Talep Eden Büro Görevlisi )
İŞ GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATI TALEBİ ( Fiilen Usta Yardımcısı Olarak Çalıştığını İddia Eden Büro Görevlisinin )"
60Y9.HD30.1.1992E. 1991/12784 K. 1992/769"İŞYERİ NAKLİ
ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI"
60Y9.HD1.4.1991E. 1990/13699 K. 1991/6798"ÜCRETTE İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI ( Görev Değişikliği Nedeniyle Çıplak Brüt Ücretten - Ek Ödemelerin Çıplak Brüt Ücrete Dahil Olmaması )
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ÜCRETTE İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI ( Ek Ödemelerin Çıplak Brüt Ücrete Dahil Olmaması )
EK ÖDEMELERİN ÇIPLAK BRÜT ÜCRETE DAHİL OLMAMASI ( Görev Değişikliği Nedeniyle Ücrette İndirim İddiası )"
60Y9.HD17.12.1990E. 1990/13771 K. 1990/13912"YERALTI İŞÇİSİNİN YERÜSTÜ İŞÇİLİĞİNE VERİLMESİ ( Ücretlerinde Değişiklik )
ÜCRETLERDE DEĞİŞİKLİK ( Ağır İşten Hafif İşe Verilen İşçinin Aldığı )
ASIL ÜCRETTE İNDİRİM YAPILAMAMASI ( İşçinin Yeraltı İşçiliğinden Yerüstü İşçiliğine Verilmesi Durumunda )"
60Y9.HD5.10.1990E. 1990/6480 K. 1990/9897"İŞÇİ ÜCRETLERİNDE EKSİLTME YAPILAMAMASI KURALI ( Sanat Ağırlık Ücreti İçin Geçerli Olmaması )
İŞİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE SANAT AĞIRLIK ÜCRETİNİN DEĞİŞMESİ ( İşçi Ücretlerinde Eksiltme Yapılamayacağı Kuralına Aykırı Olmaması )
SANAT AĞIRLIK ÜCRETİNİN EKSİLTİLMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( İşi Değiştirilen İşçinin )"
60YHGK21.5.1986E. 1985/9-110 K. 1986/546"ÜCRET EKSİLTMESİ ( İşçi Ücretlerinde Yapılamaması )
İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME ( Yapılamaması )
VASIFLI İŞÇİNİN İŞÇİNİN DÜZ İŞE VERİLMESİ ( Ücret Kesintisi Yapılamaması )"
60YHGK6.6.1984E. 1984/9-220 K. 1984/665"ANONİM ŞİRKETTE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ( Genel Kurulca Yapılan Değişikliğe Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
GENEL KURULCA YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ( Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
ANA SÖZLEŞMENİN ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNCA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
SAFİ KARIN İHTİYARİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASI KARARI ( Pay Sahibi Olmayan Şirket Çalışanının Karşı Çıkamaması )
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ HÜKÜMLER, GENEL KURULDA DEĞİŞTİRİLİRSE ŞİRKETTE PAY SAHİBİ OLMAYANLAR KARARA KARŞI ÇIKAMAZ."
60YHGK1.3.1978E. 1976/9-3594 K. 1978/189"İŞYERİNDEN MALÜLEN AYRILAN İŞÇİ ( Sonradan Malüliyetin Ortadan Kalkması )
KAZANILMIŞ HAKLAR ( Malüliyet Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Malüliyetinin Ortadan Kalkması Durumunda )
MALÜLİYET NEDENİYLE İŞİN BIRAKILMASI ( Malüliyet Geçtikten Sonra O Andaki Şartlarla Tekrar İşe Başlaması )
ÜCRET VE KIDEM HAKLARININ KORUNMASI ( O Andaki Şartlarla Sözünün Anlamı )
KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNMASI ( O Andaki Şartlarla Sözünün Anlamı )"

Madde 61

YARGITAY

61Y9.HD24.6.2013E. 2011/21106 K. 2013/19451"ASGARİ ÜCRET VE PRİMLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPMASI ( Prim Ödemelerinin Fazla Çalışmayı Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılacağı - Priminin Fazla Çalışma Ücretini Karşılamaması Halinde Aradaki Farkın İşçiye Ödenmesi Gerektiği )
SATIŞ TEMSİLCİSİNİN FAZLA ÇALIŞMASI ( Günlük Faaliyet Planları ve İş Çizelgeleri Dikkate Alınarak Belirleneceği - Satış Priminin Fazla Çalışma Karşılığında Ödenmesi Gereken Ücreti Karşılamaması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Prim Ödeme Belgesi İbraz Edilmeyen Aylar İçin Davacının Fazla Çalışma Alacağının Hesaplanması Gerektiği - Satış Temsilcisinin Fazla Çalışma Alacağı Talebi )
PRİM ÖDEME BELGESİ ( Asgari Ücret ve Prim Karşılığı Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Alacağı - Prim Ödeme Belgesi İbraz Edilmediğinden Davacının Fazla Çalışma Alacağı Hesaplanarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
61Y9.HD7.5.2012E. 2010/7584 K. 2012/15878"İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Fazla Çalışma Ücreti - Davacının Yirmi Dört Saat Çalıştığı Günlerde Günlük Çalışma Süresi On Dört Saat Kabul Edilip Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Uyku ve Sair İhtiyaçlar İçin Geçen Zaman Çıkarıldığında Bu Tür İşyerlerindeki Çalışmaların Günde On Dört Saat Olabileceği - Davacının On Yedi Buçuk Saat Üzerinden Fazla Çalışma Alacağının Tespitinin Hatalı Olduğu )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Fazla Çalışma Süresi Davalı Belediyenin Resmi Kayıt ve Beyanlarına Dayanmakla Takdiri İndirim Uygulanmaması Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Uyku ve Sair İhtiyaçlar İçin Geçen Zaman Çıkarıldığında Davacının Yirmi Dört Saat Çalıştığı Günlerde Günlük Çalışma Süresi On Dört Saat Kabul Edilip Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması Gerektiği )"
61Y9.HD19.1.2009E. 2007/34124 K. 2009/109"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşamayacağı - Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 11 Saati Aşamayacağı - Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Bir Yılda İkiyüzyetmiş Saatten Fazla Olamayacağı - Bu Sınırlamaya Rağmen İşçinin Daha Fazla Çalıştırılması Halinde Bu Çalışmalarının Karşılığı Olan Fazla Mesai Ücretinin de Ödenmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşamayacağı - Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )"
61YHGK5.11.2008E. 2008/9-673 K. 2008/674"FAZLA MESAİ ALACAĞI ( 1475 S.Y'nın Yürürlükte Olduğu Dönem - Davacının 45 Saati Aşan Haftalardaki Fazla Çalışması Belirlenerek Hüküm Altına Alınması ve 45 Saati Aşmayan Haftalarla İlgili Fazla Mesai Alacak İsteğinin Reddedilmesi Gerektiği )
1475 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEM ( Davacının 45 Saati Aşan Haftalardaki Fazla Çalışması Belirlenerek Hüküm Altına Alınması ve 45 Saati Aşmayan Haftalarla İlgili Fazla Mesai Alacak İsteğinin Reddedilmesi Gerektiği )
4857 SAYILI YASA DÖNEMİ ( Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )
ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME ( 4857 Sayılı Yasa Dönemi - Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
61Y9.HD27.5.2008E. 2008/357 K. 2008/12808"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı İşyerleri - Günlük Çalışma Süresinde 11 Saatin Üzerinin Fazla Çalışma Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Haftada En Çok 45 Saat Olduğu - Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İki Aylık Süre İçinde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmaların Fazla Çalışma Sayılmayacağı )
İŞYERİNDE DENKLEŞTİRME ESASI ( Tarafların Anlaşması İle Haftalık Normal Çalışma Süresinin Çalışılan Günlere 11 Saati Aşmamak Koşulu İle Farklı Şekilde Dağıtılabileceği - Sürenin 11 Saati Aşması Halinde Fazla Çalışmadan Söz Edilebileceği )
İŞÇİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Çalışmaların Fazla Çalışma Sayılmayacağı )
FAZLA ÇALIŞMA ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı İşyerleri - Günlük Çalışma Ssüresinin 11 Saati Aşması Halinde Fazla Çalışmadan Söz Edilebileceği )"
61YHGK31.10.2007E. 2007/9-797 K. 2007/809"FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ ( 1475 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönemde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmanın Fazla Çalışma Süresi Olarak Benimsendiği )
DENKLEŞTİRME ESASI ( 4857 Sayılı Yasa Döneminde Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceği - Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edileceği )
RADYOLİNK İSTASYONLARINDA ÇALIŞMA ( 1475 Sayılı Yasa Döneminde 10 Gün ve Günde 14 Saat Çalıştığı Dikkate Alınarak Bu Haftalarda 45 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışma Yapıldığı Kabul Edileceği )"
61YHGK17.10.2007E. 2007/9-667 K. 2007/734"FAZLA MESAİ ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Çalışma Şekline Göre 45 Saati Aşan Haftalardaki Fazla Çalışması Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği - 1475 Sayılı Dönem )
VARDİYA PRİM ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Çalışma Şekline Göre 45 Saati Aşan Haftalardaki Fazla Çalışması Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği - 1475 Sayılı Dönem )
İŞ KANUNU ( 4857 SAYILI ) DÖNEMİ ( Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )
GÜNLÜK 11 SAATE KADARKİ ÇALIŞMALAR ( Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği - Fazla Mesai Alacağı Talebi )"
61YHGK18.7.2007E. 2007/9-582 K. 2007/557"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI ( 1475 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönemde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmanın Fazla Çalışma Süresi Olduğu )
İŞ KANUNU DÖNEMİ ( 4857 Sayılı - Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edileceği )
HAFTALIK HESAP ( 1475 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönemde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmanın Fazla Çalışma Süresi Olduğu )
GÜNLÜK HESAP ( 4857 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönemde Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edileceği )"
61Y9.HD12.4.2007E. 2006/21550 K. 2007/10483"FAZLA ÇALIŞMA ( Hizmet Süresinin Bir Kısmının 1475 Bir Kısmının da 4857 Sayılı Yasa Kapsamına Girmesi - Her İki İş Yasasının Haftalık Çalışma Süresi Üzerinden Fazla Çalışmanın Belirlenmesi Gereği )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Haftanın Çalışma Günlerinde Çalışılan Saatlerden Yeme ve Dinlenme Süresinin İndirilmesi - Yasal Çalışma Süresi Olan 45 Saat Çalışma Süresinden Mahsup Edilerek Haftalık Çalışma Süresinin Belirlenmesi Gereği )
YILLIK İZİN SÜRELERİ ( Çalışma Süresi Boyunca Yürürlükte Olan Yasa Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği )"
61Y9.HD22.3.2007E. 2006/22706 K. 2007/8208"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Haftalık Çalışma Süresi Üzerinden Belirlenceği - Haftalık 45 Saati veya 4857 Sayılı Yasa Döneminde 45 Saati Aşmasa da Günlük 11 Saati Aşan Çalışmanın Fazla Mesai Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşyerinde Hafta Tatili ve Normal Çalışma Günlerinin Kaç Gün Olduğunun Saptanması Gereği - Yıl ve Aylara İlişkin Nöbet Çizelgeleri Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
61YHGK21.3.2007E. 2007/9-176 K. 2007/164"FAZLA MESAİ ALACAĞI TALEBİ ( 1475 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönemde Davacının 5 ( Yada 7 ) Gün ve Günde 14 Saat Çalıştığı Kabul Edilerek Bu Haftalarda 45 Saati Aşan Sürelerde Fazla Çalışma Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 4857 Sayılı Yasa Döneminde Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Kabul Edileceği )
VARDİYA PRİM ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 12. Maddesinde Belirtilen Vardiyalı Çalışmalara İlişkin Koşullara Uygun Bir Çalışması Bulunmadığından Reddi Gereği )"
61YHGK21.3.2007E. 2007/9-150 K. 2007/160"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( 4857 Sayılı Kanun Döneminde Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Kabul Edileceği )
VARDİYA PRİM ALACAĞI ( Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 12. Maddesinde Belirtilen Vardiyalı Çalışmalara İlişkin Koşullara Uygun Bir Çalışma Bulunmadığı Takdirde Vardiya Primine Hükmedilemeyeceği )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( 4857 Sayılı Kanun Döneminde Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Kabul Edileceği )
ÇALIŞMALARIN DEĞİŞİK KANUN DÖNEMİNE GELMESİ ( 1475 Sayılı Kanunun Yürürlükte Olduğu Dönemde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışma 4857 Sayılı Kanun Döneminde ise Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışma Süresi Olarak Kabul Edileceği )"
61Y9.HD26.2.2007E. 2006/19531 K. 2007/5022"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Davacının 1475 S.Y Döneminde Geçen Radyolink İstasyonundaki Çalışması Günde 14 Saatten Çalışması Haftalık 42 Saati Geçmediğinden Bu Dönem İçin Fazla Mesai Ücretine Hak Kazanamayacağı )
RADYOLİNK İSTASYONUNDAKİ ÇALIŞMA ( Günde 14 Saatten Çalışması Haftalık 42 Saati Geçmediğinden Bu Dönem İçin Fazla Mesai Ücretine Hak Kazanamayacağı )
KORUMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMA ( Uzun Çalışma Saatleri Süresi İçinde Yemek ve Diğer İhtiyaçları İçin Ara Dinlenme Yaptığı - Günlük Çalışma Saatlerinden Bir İndirim de Yapılmalı Belirtilen Haftalık Çalışma Şekline Göre Bu İndirimden Sonra Kalan Haftalık Çalışma Süresinin Belirleneceği )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Uzun Çalışma Saatleri Süresi İçinde Yemek ve Diğer İhtiyaçları İçin Ara Dinlenme Yaptığı - Günlük Çalışma Saatlerinden Bir İndirim de Yapılmalı Belirtilen Haftalık Çalışma Şekline Göre Bu İndirimden Sonra Kalan Haftalık Çalışma Süresinin Belirleneceği )"
61Y9.HD5.2.2007E. 2006/17790 K. 2007/1796" FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Haftada 45 Saatin Üstünde Yapılan Çalışmanın Fazla Çalışma Oluşturduğu - Haftalık Çalışma Süresinde Doğal İhtiyaçlar ve Ara Dinlenme İçin Gerekli Süre Nazara Alınarak Fazla Çalışmanın Belirlenmesi Gereği )
 FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ ( 45 Saati Aşan Haftalık Çalışma Süresinden Yeme İçme ve Ara Dinlenme Gibi Doğal İhtiyaçlar İçin Gerekli Sürenin Düşülmesi Gereği - Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmanın Fazla Çalışma Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
61Y9.HD22.1.2007E. 2006/9766 K. 2007/98"ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ ( 4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde Ortalama Her Hafta 45 Saati Aşan Çalışma Yapıldığından Denkleştirme Olmadığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gereği )
FAZLA MESAİ ALACAĞI TALEBİ ( 4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde Ortalama Her Hafta 45 Saati Aşan Çalışma Yapıldığından Denkleştirme Olmadığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gereği )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNDEN İNDİRİM ( Uzun Çalışma Saatleri Süresi İçinde Yemek ve Diğer İhtiyaçları İçin Ara Dinlenme Yaptığı Kabul Edilerek Günlük Çalışma Saatlerinden Bir İndirim Yapılması Gereği )"
61Y9.HD2.11.2006E. 2006/23390 K. 2006/28940"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Tarafların Anlaşması Halinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği - Taraflar Arasında Örtülü Denkleştirme Bulunması )
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMALARI ( Tarafların Anlaşması Halinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği/Örtülü Denkleştirme - Fazla Mesai Ücreti Talebi )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği/Taraflar Arasında Örtülü Denkleştirme Bulunması - Günlük Fiili Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması Durumunda Fazla Mesai Olarak Kabul Edileceği )
DENKLEŞTİRME ( Fazla Mesai Ücreti Talebi - Tarafların Anlaşması Halinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği/Taraflar Arasında Örtülü Denkleştirme Bulunması )"
61Y9.HD18.7.2006E. 2006/3930 K. 2006/21091"FAZLA ÇALIŞMA ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı )
DENKLEŞTİRME ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı )"
61YHGK14.6.2006E. 2006/9-374 K. 2006/382"FAZLA ÇALIŞMA ( Radyolink İstasyonlarında Günde 14 Saat Çalışılabileceği )
DENKLEŞTİRME ESASI ( İki Aylık Süre İçinde İşçinin Haftalık Ortalama Çalışma Süresi Normal Haftalık Çalışma Süresini Aşamayacağı - Denkleştirme Süresi Toplu İş Sözleşmeleri İle Dört Aya Kadar Uzatılabileceği )
RADYOLİNK İSTASYONLARI ( Yapılan İşin Niteliği ve Özelliğine Göre Günde 14 Saat Çalışılabileceği )"
61YHGK5.4.2006E. 2006/9-107 K. 2006/144"İŞYERİNDE AYDA 10 GÜN 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ ( Günlük Çalışması 11 Saat Olan İşçinin 1 Haftada 77 Saat Çalıştığı Kabul Edilerek 1475 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşyerinde Ayda 10 Gün 24 Saat Çalışan İşçi - Günlük Çalışması 11 Saat Olan İşçinin 1 Haftada 77 Saat Çalıştığı Kabul Edilerek 1475 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gereği )
DENKLEŞTİRME KURALI ( İşçinin 4857 Sayılı Yasa Dönemindeki Çalışması İçin Anılan Yasanın 63. Maddesi Gereğince Bir Denkleştirme Söz Konusu Olduğu )"
61Y9.HD15.3.2006E. 2005/24836 K. 2006/6669"FAZLA ÇALIŞMA PARASININ TAHSİLİ ( 10 Günlük Sürenin İkinci Haftaya Sarkan Üç Gün İçin Haftalık 45 Saati Aşan Bir Çalışması Bulunmadığından Anılan Günler İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenmeyeceği )
FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN FARKLI HESAPLANMASI ( Gerek 1475 Sayılı Gerek 4857 Sayılı Kanun Döneminde Haftalık Çalışma Süresi 45 Saat Kabul Edildiğinden Davacı İşçinin 1475 Sayılı Kanun Döneminde Birinci Haftanın Fazla Çalışması 31 Saatten Hesaplanması Gereği )
ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME UYGULAMASI ( 10 Günlük Sürenin İkinci Haftaya Sarkan Üç Gün İçin Haftalık 45 Saati Aşan Bir Çalışması Bulunmadığından Anılan Günler İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenemeyeceği ve Davacı İşçinin 4857 Sayılı Kanun Dönemindeki Çalışması İçin Uygulanacağı )"
61Y9.HD7.11.2005E. 2005/31886 K. 2005/35313"FAZLA MESAİ VE VARDİYA PRİMİ ALACAĞI TALEBİ ( 7 Gün 24 Saat Çalışıp 14 Gün Dinlenerek Davalı İdare Bünyesinde Çalışan İşçinin Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanma Usulü - Vardiyalı Çalışması Bulunmayan İşçinin Vardiya Primi Talep Edemeyeceği )
VARDİYA PRİMİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Davacı İşçinin Vardiyalı Çalışma Koşullarına Uygun Bir Çalışmasının Bulunmaması )
İŞÇİNİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIP 14 GÜN DİNLENEREK DAVALI İDARE BÜNYESİNDE ÇALIŞMASI ( Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması Usulü )
KAPSAMDIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE VARDİYALI ÇALIŞMASI BULUNMAYAN DAVACI ( Vardiya Primi Talep Edemeyeceği )"
61Y9.HD13.10.2005E. 2005/30404 K. 2005/33340"FAZLA ÇALIŞMA PARASI ( Anlaşma Halinde Haftalık Normal 45 Saatlik Çalışma Günde 11 Saati Aşmamak Koşuluyla Farklı Şekilde Dağıtılabilir Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği )
DENKLEŞTİRME ESASI ( Anlaşma Halinde Haftalık Normal 45 Saatlik Çalışma Günde 11 Saati Aşmamak Koşuluyla Farklı Şekilde Dağıtılabilir Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği - Fazla Çalışma )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Anlaşma Halinde Haftalık Normal 45 Saatlik Çalışma Günde 11 Saati Aşmamak Koşuluyla Farklı Şekilde Dağıtılabilir Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği - Fazla Çalışma )"
61Y9.HD3.10.2005E. 2005/27057 K. 2005/32188"FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
VARDİYA PRİMİ ALACAĞI ( Kabulü İçin Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 12. Maddesinde Belirtilen Vardiyalı Çalışmalara İlişkin Koşullara Uygun Bir Çalışmasının Bulunması Gereği )
ÇALIŞMA SÜRESİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ ( 24 Saat Çalışmanın 12 Saatinde Bir İşçi Kalan Sürede Diğer İşçinin Çalıştığı Varsayıldığı - Yemek Ve Zorunlu İhtiyaçlar İçin Bir Saat Çıkarıldıktan Sonra Davacı İşçinin Günlük Çalışma Süresinin 11 Saat Olduğu )"
61Y9.HD3.10.2005E. 2005/23696 K. 2005/32177"FAZLA MESAİ ( Vardiyalı Çalışmada Haftada 33 Saat Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanmadığı )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 45 Saat Kabul Edildiğinden Davacı İşçinin Haftada 33 Saat Çalışması Nedeniyle Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanmadığı )
NÖBETLEŞE ÇALIŞMA ( Günlük 24 Saat Çalışmanın 12 Saatinde Bir İşçi Kalan Sürede Diğer İşçinin Çalıştığının Varsayıldığı - İşçinin Günlük Çalışma Süresi 11 Saati Aşmayacağı/Haftada Çalışılan Süre En Fazla 33 Saat Etmeyeceğinden Fazla Mesai Talebinin Reddi Gereği )
VARDİYA ( Günlük 24 Saat Çalışmanın 12 Saatinde Bir İşçi Kalan Sürede Diğer İşçinin Çalıştığının Varsayıldığı - İşçinin Günlük Çalışma Süresi 11 Saati Aşmayacağı/Haftada Çalışılan Süre En Fazla 33 Saat Etmeyeceğinden Fazla Mesai Talebinin Reddi Gereği )"
61Y9.HD16.6.2005E. 2005/10088 K. 2005/22571"FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE VARDİYA ÜCRETİ TALEBİ ( Haftalık Çalışma Süresi - Bu Sürenin Günlük 11 Saati Geçmemek Koşuluyla Belli Günlere Dağıtılabileceği )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 45 Saatlik Bu Süreyi Aşan Sürenin Fazla Mesai Ücreti Hesaplamasına Katılması Gereği - Haftalık Çalışma Süresinin Günlük 11 Saati Aşmamak Koşuluyla Belli Günlere Dağıtılabileceği )
GÜNLÜK 11 SAATİ AŞMAMAK KOŞULUYLA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELLİ GÜNLERE DAĞITILABİLMESİ ( Fazla Mesai Ücreti ve Vardiya Ücreti Talebi )"
61Y9.HD16.6.2005E. 2004/31721 K. 2005/26173"FAZLA ÇALIŞMA ( 1475 Sayılı İş Kanuna Göre Haftada 45 Saatin Üstünde Yapılan Çalışmalar Olduğu - 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Tarafların Anlaşması İle Haftalık Normal Çalışma Süresi İşyerlerinde Haftanın Çalışılan Günlerine Günde 11 Saati Aşmamak Koşulu İle Farklı Şekilde Dağıtılabileceği )
FARKLI YASALARIN YÜRÜRLÜKTE OLDUGU DÖNEMLERE DENK GELEN FAZLA ÇALIŞMALAR ( 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
GÜNLÜK ONBİR SAATTEN FAZLA ÇALIŞMAMA GEREĞİ ( 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Tarafların Anlaşması İle Haftalık Normal Çalışma Süresi İşyerlerinde Haftanın Çalışılan Günlerine Günde 11 Saati Aşmamak Koşulu İle Farklı Şekilde Dağıtılabileceği )
DENKLEŞTİRME ( Esasının Uygulandığı Hallerde 4857 Sayılı İş Kanununa Göre İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )"
61Y9.HD16.6.2005E. 2004/24384 K. 2005/26172"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Denkleştirmenin Uygulandığı Durumlarda İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Şartıyla Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
VARDİYA PRİMİ ALACAĞI ( Çalışması Günde Onbir Saati Aşmayan ve Ayda On Gün Çalışan Davacı İşçi Bakımından Kalan Yirmi Gün İçin 4857 Sayılı Kanun Gereği Denkleştirme Sözkonusu Olduğu )
DENKLEŞTİRME ESASI ( Çalışması Günde Onbir Saati Aşmayan ve Ayda On Gün Çalışan Davacı İşçi Bakımından Kalan Yirmi Gün İçin Olduğu - İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Şartıyla Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Süresini Aşmamak Şartıyla İşçinin Çalışmaları Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Fazla Çalışma Sayılmadığı )"
61Y9.HD6.6.2005E. 2004/29701 K. 2005/20415"FAZLA MESAİ ÇALIŞMASI ALACAĞI ( Fazla Çalışmanın Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalara Göre Hesaplanacağı )
CUMARTESİ ÇALIŞMASI ALACAĞI ( Davacının Çalıştığı İşyerinde Haftanın Beş Günü Normal Mesai Yapılmasına Göre Haftalık Çalışma Saati Üzerinden Fazla Çalışma Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ ( 45 Saati Aşan Çalışmaların Fazla Çalışma Olduğu - Fazla Mesai Alacağı Talebi )"
61Y9.HD24.5.2004E. 2004/1404 K. 2004/12423"FAZLA MESAİ ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Haftalık 45 Saatlik Çalışma Süresini Aşan Sürenin Fazla Mesai Olarak Kabulü ve Çalışılan Döneme İlişkin Ücret Üzerinden Fazla Mesai Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
HAFTALIK 45 SAATLİK SÜREYİ AŞAN ÇALIŞMA ( Fazla Mesai Olarak Kabulü ve Çalışmanın Gerçekleştiği Tarihteki Ücret Üzerinden Ücretlendirilmesi Gereği )
45 SAATLİK SÜREYİ AŞAN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Fazla Mesai Ücreti Olarak Kabulü ve Çalışmanın Gerçekleştiği Tarihteki Ücret Üzerinden Ücretlendirilmesi Gereği )"
61Y10.HD16.9.2003E. 2003/7088 K. 2003/5795"ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının Davalılardan İşverene Ait İşyerinde Anılan Yıllarda Geçen ve Davalı Kuruma Eksik Bildirilen Sigortalı Çalışmalarının Tespitine Karar Verilmesini İstemesi )
EKSİK BİLDİRİM ( Davanın Davacının Davalılardan İşverene Ait İşyerinde Anılan Yıllarda Geçen ve Davalı Kuruma Eksik Bildirilen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti İstemine Dair Olması )
İŞVERENDEKİ BELGELER ( Çalışma Süresi Tespit Edilirken İşverendeki Belgelerin ile Kurumda İşyeri Adına Tutulan Dosya İçeriğinin ve Teftiş İşlemlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Lüzumu )
İŞYERİNDE TUTULAN DOSYA ( Çalışma Süresi Tespit Edilirken İşverendeki Belgelerin ile Kurumda İşyeri Adına Tutulan Dosya İçeriğinin ve Teftiş İşlemlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Lüzumu )
TEFTİŞ İŞLEMLERİ ( Çalışma Süresi Tespit Edilirken İşverendeki Belgelerin ile Kurumda İşyeri Adına Tutulan Dosya İçeriğinin ve Teftiş İşlemlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Lüzumu )
TUTANAK VE RAPORLAR ( Çalışma Süresi Tespit Edilirken İşverendeki Belgelerin ile Kurumda İşyeri Adına Tutulan Dosya İçeriğinin ve Teftiş İşlemlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Lüzumu )"
61YHGK12.3.2003E. 2003/21-143 K. 2003/159"HİZMET TESPİTİ VE TAZMİNAT ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( İki Şekilde Ortaya Çıkan Çağrı Üzerine Çalışma da İşverenin Çalışma Süresi ve Zamanınını Belirleyebilmesinin Mümkün Olması )
TAM GÜN HİZMETİ GEREKTİRMEYEN İŞ ( Bu Konuda Tanık Anlatımlarının Yeterli Bulunmaması )
BİLİRKİŞİ ( Tanık Beyanları Yeterli Olmadığından Yerel Mahkemenin Bilirkişi Tayin Etmesinin Gerekmesi )
TANIK ( Tam Gün Hizmeti Gerektirmeyen Bir İşin Olup Olmadığı Hususunda Tanıkların Yeniden Celbi ile Yüzleştirilmesinin Gerekmesi ve Buna Göre Sonuca Gidilmesinin Hukuka Uygun Olması )
PART-TİME ÇALIŞMA ( Esnek Çalışma Süresi Olması )
KISMİ ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ ( Haftanın Belirli Günlerinde Tam Gün Haftanın Her Günü Belirli Süre ya da Haftanın Belirli Günlerinde Belirli Süreli Çalışma Olarak Yapılabilmesi )
İŞ PAYLAŞIMI ( İş Paylaşımı ( Job Shating ) Çalışma Saatlerini Belirleme Yetkisinin İşçiye Veya İşverene Bırakılması )
YAN İŞTE ÇALIŞMA ( Yan İşte Çalışmada İşçi Tek Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışabileceği Gibi Değişik İşverenlerle Birden Fazla Kısmi İş İlişkisine Girilebilmesi )
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA ( İki Şekilde Ortaya Çıkan Çağrı Üzerine Çalışma da İşverenin Çalışma Süresi ve Zamanınını Belirleyebilmesinin Mümkün Olması )"
61Y9.HD7.2.2001E. 2000/18500 K. 2001/1929"PART TİME ÇALIŞMA ( Başka İşverenlere Ait İşyerlerinde İşe Giriş ve Prim Bildirgesi Verilmesi - Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Part Time Çalışma - Başka İşverenlere Ait İşyerlerinde İşe Giriş ve Prim Bildirgesi Verilmesinin Kabule Engel Olmayacağı )"
61Y9.HD1.10.1998E. 1998/17161 K. 1998/18983"ÜCRET FARKI ALACAĞI ( TİS'de Öngörülen Verimliliği Teşvik Primi İstemi )
VERİMLİLİĞİ TEŞVİK PRİMİ ( TİS'de Verilmesi Öngörülen Primin Taraflar Arasında Yapılan Protokol İle Kaldırılması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Yapılan Protokolün TİS'deki Hükmü Kısmen Ortadan Kaldırır Nitelikte Olması )
PROTOKOL ( TİS'deki Hükmü Kısmen Kaldıran Protokol Hükmünün Geçmişe Yönelik Olmadıkça ve Kazanılmış Hakları İhlal Etmedikçe Geçerli Sayılması )"
61Y9.HD2.7.1998E. 1998/9403 K. 1998/11091"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin İşçinin İş Akdini Feshetmesi )
İŞ SÜRESİ ( Günde Oniki Saat Çalışıldığının Belirlenmesi ve Bir Saat Ara Dinlenmesinin Verilmesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının İşyerinde Yaptığı İş İtibariyle Günde Oniki Saat Çalıştığının Kabulü )"
61Y9.HD29.6.1998E. 1998/10927 K. 1998/10938"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Dört Yıl Boyunca Fazla Çalışması )
FAZLA ÇALIŞMA ( İşçinin Dört Yıl Boyunca Fazla Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )
HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )"
61Y9.HD18.6.1998E. 1998/9241 K. 1998/10474"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI ( Fazla Çalışma Ücretinin Ödetilmesi Davasında )"
61Y9.HD26.2.1998E. 1998/939 K. 1998/2778"FAZLA ÇALIŞMA ( Haftada 45 Saatten Fazla Çalıştığının İspatlanamaması Nedeniyle Zamlı Ücret İsteminin Reddi )
VARDİYALI ÇALIŞMA ( Haftada 45 Saatten Fazla Çalıştığının İspatlanamaması Nedeniyle Zamlı Ücret İsteminin Reddi )
CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA ( Haftada 45 Saatten Fazla Çalıştığının İspatlanamaması Nedeniyle Zamlı Ücret İsteminin Reddi )"
61Y9.HD27.1.1998E. 1997/20356 K. 1998/832"KIDEM TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
İHBAR TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
FAZLA ÇALIŞMA ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
FAİZ ( İşçilik Hakları İçin )"
61Y9.HD8.12.1997E. 1997/16447 K. 1997/20395"HAFTA TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRET ( İşçinin Tanıklarının İfadelerinin Dahi Kanıtlayamaması Nedeniyle Ücretin Reddi )
TANIK BEYANLARI ( İşçinin Hafta Tatili Günlerinde Çalıştığı İddiasının Kendi Tanıklarının İfadeleriyle de Kanıtlanamaması )"
61Y9.HD20.3.1997E. 1996/22615 K. 1997/5574"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Üçlü Vardiya Uygulanmakta Olan İşyerinde Çalışan İşçinin )
ÜÇLÜ VARDİYA UYGULANMAKTA OLAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Fazla Mesai Ücreti Talebi )
İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Üçlü Vardiya Uygulanmakta Olan İşyerinde Çalışan )"
61Y9.HD23.5.1996E. 1995/37989 K. 1996/11760"ÜCRETİN TESPİTİ ( Somut Belgelere Dayanılmasının Gerekmesi )
MAKBUZLARLA YAPILAN ÖDEME ( Dört Ay Boyunca Ücret Alamama Durumunun Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )"
61YHGK1.10.1986E. 1985/9-349 K. 1986/807"ÇALIŞMA SÜRESİNİN ARTIRILMASI ( Yeni Çalışma Süresi Yasal Süreyi Geçmediği Halde Akdi Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatı Alıp Alamayacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma Süresi Yasal Süreleri Geçmeyecek Şekilde Artırıldığı Halde Akdi Fesheden İşçinin İsteyip İsteyemeyeceği )
ÇALIŞMA SAATLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( İşçi Aleyhine Olmasının Haklı Nedenle Feshi Gerektirmesi )
HAKLI NEDENLE FESİH ( Çalışma Saatlerinde Yapılan Değişikliğin İşçinin Aleyhine Olması Nedeniyle )
İŞÇİ ALEYHİNE OLAN DEĞİŞİKLİK ( Çalışma Saatlerinin Değiştirilmesinin Haklı Nedenle Fesihe Yol açması )"
61YHGK27.2.1976E. 1976/9-1432 K. 1976/987"YEMEĞİN ÇALIŞMA YERİNDE YENMİŞ OLMASI ( işçinin Yasadan Kaynaklanan Bir Saatlik Dinlenmeden Yararlanmadığını Göstermemesi )
İŞÇİNİN YASADA ÖNGÖRÜLEN DİNLENME HAKKI ( Yemepğin Çalışma Yerinde Yenmesinin Dinlenme Olmadığını Göstermemesi )
BORDROYU İMZALAYAN İŞÇİ ( Üç Saatlik Fazla Çalışmaya İlişkin Bordro )"
61YHGK14.7.1971E. 1970/971 K. 1971/464"İŞ SÜRESİ ( İşe Gidiş Gelişlerde Yolda Geçen Sürenin İş Süresinden Sayılıp Sayılmayacağı )
İŞE GİDİŞ GELİŞLERDE YOLDA GEÇEN SÜRE ( İşin Mahiyetinden Kaynaklanmadıkça İş Süresinden Sayılmaması )"

Madde 62

YARGITAY

62Y9.HD3.7.2003E. 2003/1654 K. 2003/12398"KIDEM TAZMİNATI ( İdare Mahkemesi Kararıyla İşe İade ve Çalışılmayan Süre ile İlgili Parasal Haklardan Yararlanma Kararı Verilmesi - İdare Mahkemesi Kararının Parasal Haklarla İlgili Olduğu Boşta Geçen Sürenin Kıdemden Sayılmasına İlişkin Olarak değerlendirilemeyeceği )
FİİLEN ÇALIŞILMAYAN SÜRE ( İş Akdi Fesedilip Sonradan Sonradan İşe Başlatılan İşçinin Boşta Geçen Süresinin Kıdemine Sayılması Talebi - Fiilen Çalışılmayan Sürenin Kıdem Tazminatı Hesabına Katılamayacağının Kabulü Gereği )
BOŞTA GEÇEN SÜRENİN KIDEME SAYILMASI TALEBİ ( İş Akdi Fesedilip Sonradan Sonradan İşe Başlatılan İşçi - Fiilen Çalışılmayan Sürenin Kıdem Tazminatı Hesabına Katılamayacağı )"
62YHGK12.3.2003E. 2003/21-143 K. 2003/159"HİZMET TESPİTİ VE TAZMİNAT ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( İki Şekilde Ortaya Çıkan Çağrı Üzerine Çalışma da İşverenin Çalışma Süresi ve Zamanınını Belirleyebilmesinin Mümkün Olması )
TAM GÜN HİZMETİ GEREKTİRMEYEN İŞ ( Bu Konuda Tanık Anlatımlarının Yeterli Bulunmaması )
BİLİRKİŞİ ( Tanık Beyanları Yeterli Olmadığından Yerel Mahkemenin Bilirkişi Tayin Etmesinin Gerekmesi )
TANIK ( Tam Gün Hizmeti Gerektirmeyen Bir İşin Olup Olmadığı Hususunda Tanıkların Yeniden Celbi ile Yüzleştirilmesinin Gerekmesi ve Buna Göre Sonuca Gidilmesinin Hukuka Uygun Olması )
PART-TİME ÇALIŞMA ( Esnek Çalışma Süresi Olması )
KISMİ ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ ( Haftanın Belirli Günlerinde Tam Gün Haftanın Her Günü Belirli Süre ya da Haftanın Belirli Günlerinde Belirli Süreli Çalışma Olarak Yapılabilmesi )
İŞ PAYLAŞIMI ( İş Paylaşımı ( Job Shating ) Çalışma Saatlerini Belirleme Yetkisinin İşçiye Veya İşverene Bırakılması )
YAN İŞTE ÇALIŞMA ( Yan İşte Çalışmada İşçi Tek Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışabileceği Gibi Değişik İşverenlerle Birden Fazla Kısmi İş İlişkisine Girilebilmesi )
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA ( İki Şekilde Ortaya Çıkan Çağrı Üzerine Çalışma da İşverenin Çalışma Süresi ve Zamanınını Belirleyebilmesinin Mümkün Olması )"
62Y9.HD16.4.2001E. 2001/1800 K. 2001/6392"İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER ( İşçinin İşveren Tarafından Başka Yere Gönderilmesi Asıl İşini Yapmaksızın Geçirdiği Süreler )
İŞVERENİN TALİMATIYLA EĞİTİME GİDEN İŞÇİ ( İşçinin Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
EĞİTİME GÖNDERİLEN İŞÇİ ( İşverenin Talimatıyla Gönderildiğinden İşçinin Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )"
62Y9.HD4.5.1999E. 1999/4494 K. 1999/8390"KULLANDIRILAN ÜCRETLİ İZİNLER ( Tamamının Alacaktan Mahsubu )
ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜRELER ( Ücret Farkı Alacağı Hesabında Nazara Alınmaması )
AYNİ SOSYAL HAKLAR ( Her Gerçekleştiği Dönem Yürürlükte Olan Tis'ne Göre Belirlenmesi Gereği )
TELAFİ ZAMMI ( Ücret Farkı Alacağından Mahsup Edilmesi )
ÜCRET FARKI ALACAĞINDAN MAHSUP ( Telafi Zammı )
ÜCRET FARKI ALACAĞI HESABI ( Ücretsiz İzinde Geçen Süreler )"
62Y9.HD24.6.1998E. 1998/8771 K. 1998/10797"ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ ( Kıdem Süresi ve Ücret Hesabı Alacağında Dikkate Alınmaması )
KIDEM SÜRESİ VE ÜCRET ALACAĞI ( Ücretsiz İzin Süresinin Uygulanmaması )
KAPSAMDIŞI PERSONEL ÜCRETLERİNE ÖNGÖRÜLEN ZAM ORANI ( Her Dönem İçin Ayrı Ayrı Uygulanmasının Gerekmesi )
ÜCRETLERE ZAM ORANININ UYGULANMASI ( Kapsamdışı Personel Ücretleri İçin Her Dönem Ayrı Ayrı Uygulanmasının Gerekmesi )"
62Y9.HD20.4.1998E. 1998/5065 K. 1998/6850"DOKTORUN İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAMASI ( İşverence Çalışma Bakanlığından Olur Alınmaması Gerekçesiyle )
ÜCRET TALEBİ ( İşverence Çalışma Bakanlığından Olur Alınmaması Gerekçesiyle İşyerinde Çalışmaya Başlamayan Doktor )
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN OLUR ALINMADIĞINDAN İŞBAŞI YAPMAYAN İŞYERİ HEKİMİ ( Ücret Talebi )
İŞYERİ HEKİMİNİN İŞBAŞI YAPMAMASI ( Çalışma Bakanlığı'ndan Olur Alınmamış Olması Gerekçesiyle )"
62Y9.HD25.5.1992E. 1992/4235 K. 1992/5451"KART BASMAK İÇİN GEÇEN SÜRE ( İş Süresinden Sayılmaması )
İŞ SÜRESİ ( Kart Basmak İçin Geçen Sürenin İş Süresinden Sayılıp Sayılmayacağı )
ARA DİNLENME ( İşçilerin İhtiyaçlarını Gidermeleri İçin En Az Yarım Saatlik Bir Süre Gerekeceği )
FAZLA MESAİ ( Kart Basmak İçin Geçen Sürenin İş Süresinden Sayılıp Sayılmayacağı )"
62Y9.HD10.9.1990E. 1990/5114 K. 1990/9157"YOLDA GEÇEN SÜRELERİN İŞ SÜRESİNDEN SAYILMASI ( İşçinin Yolda Diğer İşçiyi Öldürmesi )
İŞÇİNİN YOLDA DİĞER İŞÇİYİ ÖLDÜRMESİ ( Yolda Geçen Sürelerin İş Süresinden Sayılması )
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ ( İşçinin Yolda Diğer İşçiyi Öldürmesi - Yolda Geçen Sürelerin İş Süresinden Sayılması )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yolda Diğer İşçiyi Öldürmesi - İş Akdinin Haklı Feshi )"
62Y9.HD29.12.1981E. 1981/11284 K. 1981/15904"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası )
İŞ KAZASI ( İşverenin sorumluluğu )"
62YHGK28.3.1979E. 1977/9-612 K. 1979/334"YOLDA GEÇEN SÜRE ( İş Süresinden Sayılması İçin İş Yasasındaki Koşulların Bulunmasının Gerekmesi )
İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN YOLDA GEÇEN SÜRE ( İş Yasasındaki Koşulların Bulunmasının Gerekmesi )
İŞÇİLERİN GETİRİLİP GÖTÜRÜLMESİ ( İşin Niteliğinden Değil de Sosyal Yardım Niteliğinde İse İş Süresinden Sayılmaması )
SOSYAL YARDIM NİTELİĞİNDEKİ İŞE GETİRİP GÖTÜRME ( İş Süresinden Sayılmama )"
62Y9.HD25.3.1976E. 1976/5523 K. 1976/10368"DURUŞMA TUTANAĞININ İMZALANMASI ( Tutanağın Duruşmada Hazır Bulunan Hakim İle Zabıt Katibi Tarafından Bizzat İmzalanmasının Gerekmesi )
GEMİ ADAMI ( Haftanın Tatilden Önceki Günlerinde Sürekli Çalışan Gemi Adamlarına Çalışılmayan Hafta Tatili İçin Bir Gündelik Tutarında Ücret Ödenmesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Haftanın Tatilden Önceki Günlerinde Sürekli Çalışan Gemi Adamlarına Çalışılmayan Hafta Tatili İçin Bir Gündelik Tutarında Ücret Ödenmesi )
MÜHÜR VEYA TEKSİR MAKİNESİ İLE ÇOĞALTILMIŞ İMZA ( Böyle İmzanın Vusuku Muhil ve Usule Aykırı Olması )"
62YHGK14.7.1971E. 1970/971 K. 1971/464"İŞ SÜRESİ ( İşe Gidiş Gelişlerde Yolda Geçen Sürenin İş Süresinden Sayılıp Sayılmayacağı )
İŞE GİDİŞ GELİŞLERDE YOLDA GEÇEN SÜRE ( İşin Mahiyetinden Kaynaklanmadıkça İş Süresinden Sayılmaması )"
62YHGK14.7.1971E. 1970/9-993 K. 1971/477"FAZLA MESAİ ( İşçinin Yolda Geçen Müddetin Karşılığı İstemi )
İŞÇİLERİN İŞYERİNE GETİRİLİP GÖTÜRÜLMELERİ ( İşin Mahiyetinden Değil de Aradaki Mesafeden Doğma Zaruret Olduğundan Vasıtada Geçen Müddetin İş Müddetinden Sayılamaması )
İŞ MÜDDETİNDEN SAYILMAYAN MÜDDET ( İşçilerin İşyerine Getirilip Götürülmelerinin Aradaki Mesafeden Kaynaklanması Nedeniyle )"
62YHGK21.10.1970E. 1970/501 K. 1970/600"İŞE GİDİŞ GELİŞTE YOLDA GEÇEN SÜRE ( İşin Mahiyetinden Kaynaklanmadıkça İş Müddetinden Sayılmayacağı )
ŞEHİR DIŞINDAKİ İŞYERİNDE ÇALIŞMA ( Yolda Geçen Sürelerin İş Müddetinden Sayılıp Sayılmayacağı )
İŞ SÜRESİ ( Yolda Geçen Sürelerin Bu Süreye Dahil Olup Olmadığı )
İŞVERENİN SAĞLADIĞI ARAÇLA İŞE GİDİP GELME ( Yolda Geçen Sürenin İşin Mahiyetinden Kaynaklanmadıkça İş Müddetinden Sayılmayacağı )"

Madde 63

YARGITAY

63Y9.HD29.3.2007E. 2006/23176 K. 2007/8829"FAZLA ÇALIŞMA ( 1475 ve 4857 Sayılı Yasaya Göre de Fazla Çalışmanın Haftalık Çalışma Süresi Üzerinden Belirlenmesi Gereği - Haftalık 45 Saatlik Çalışma Süresi Üzerindeki Çalışmanın Fazla Çalışma Olarak Kabulü Gereği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( TİS'de Gece ve Gündüz Fazla Çalışma Ücretlerinin Ayrı Ayrı Belirlenmesi - İşcilik Alacaklarının Sözleşmede Belirlenen Ücretlere Göre Belirlenmesi Gereği )"
63Y9.HD2.11.2006E. 2006/23390 K. 2006/28940"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Tarafların Anlaşması Halinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği - Taraflar Arasında Örtülü Denkleştirme Bulunması )
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMALARI ( Tarafların Anlaşması Halinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği/Örtülü Denkleştirme - Fazla Mesai Ücreti Talebi )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği/Taraflar Arasında Örtülü Denkleştirme Bulunması - Günlük Fiili Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması Durumunda Fazla Mesai Olarak Kabul Edileceği )
DENKLEŞTİRME ( Fazla Mesai Ücreti Talebi - Tarafların Anlaşması Halinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlere Dağıtılabileceği/Taraflar Arasında Örtülü Denkleştirme Bulunması )"
63YHGK19.10.1994E. 1994/10-390 K. 1994/626"BAĞKUR SUÇU
SUÇ SAYILAN EYLEMİN TESBİTİ
RÜCUAN TAZMİNAT ( Bağ-Kur )
SİGORTA OLAYINDAN SORUMLULUK ( Suç sayılan eylem )
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ KUSUR ORANI ( Ceza-Hukuk İlişkisi )"

Madde 64

YARGITAY

64Y9.HD14.9.2009E. 2009/2319 K. 2009/22546"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Ara Dinlenmelerin Çalışma Süresinden Sayılamayacağı/Görev Yerinde Ya da Başka Yerde Kullanılmasının Önemi Olmadığı - Fazla Çalışma Kabul Edilemeyeceği/Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışan Davacı )
ARA DİNLENME SÜRELERİ ( Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışan Davacı/Çalışma Süresinden Sayılamayacağı Görev Yerinde Ya da Başka Yerde Kullanılmasının Önemi Olmadığı - Fazla Çalışma Kabul Edilemeyeceği )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Ara Dinlenmelerin Çalışma Süresinden Sayılamayacağı/Görev Yerinde Ya da Başka Yerde Kullanılmasının Önemi Olmadığı - Güvenlik Görevlisinin Fazla Çalışma Ücretinin Reddi Gereği )"
64Y9.HD17.11.2008E. 2007/35281 K. 2008/30985"FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Ara Dinlenmesi İçin Ücret Ödenmesi Gerekmediği - Ancak Bu Süre İşçiye Dinlenme Zamanı Olarak Tanınmamışsa İşçinin Normal Ücretinin Ödenmesi Gerektiği/Bu Sürenin Haftalık 45 Saati Aşan Kısmını Oluşturması Halinde İse Zamlı Ücret Ödeneceği )
ARA DİNLENMESİ ( Ücret Ödenmesi Gerekmediği - Ancak Bu Süre İşçiye Dinlenme Zamanı Olarak Tanınmamışsa İşçinin Normal Ücretinin Ödenmesi Gerektiği/Bu Sürenin Haftalık 45 Saati Aşan Kısmını Oluşturması Halinde İse Zamlı Ücret Ödeneceği )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Ara Dinlenme Kullandığı Kabul Edilerek Fiili Çalışma Süresinin Hesaplanması Gerekirken Aralıksız Çalıştığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
64Y9.HD20.3.1997E. 1996/22615 K. 1997/5574"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Üçlü Vardiya Uygulanmakta Olan İşyerinde Çalışan İşçinin )
ÜÇLÜ VARDİYA UYGULANMAKTA OLAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Fazla Mesai Ücreti Talebi )
İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Üçlü Vardiya Uygulanmakta Olan İşyerinde Çalışan )"
64YHGK14.10.1992E. 1992/9-385 K. 1992/577"ARA DİNLENMESİ
İTFAİYE İŞÇİSİNİN ARA DİNLENMESİ"
64YHGK16.9.1992E. 1992/9-410 K. 1992/469"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESÎNIN KANUNA AYKIRI OLMASI
ARA DİNLENMESİ"
64Y9.HD1.5.1992E. 1992/4610 K. 1992/4911"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Ara Dinlenmesinin İşçiye Fiilen Kullandırılması Zorunluluğuna Aykırı Olan )
ARA DİNLENMESİ ( İşçiye Fiilen Kullandırılması Zorunluluğu ve Buna Aykırı Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Geçersizliği )
İŞÇİYE ARA DİNLENMESİNİN FİİLEN KULLANDIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Buna Aykırı Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Geçersizliği )"
64Y9.HD17.2.1992E. 1991/13789 K. 1992/1435"TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( SSK Kapsamına Girmeyen Tarım İşçisi Statüsü )
TARIM İŞÇİSİNİN SSK KAPSAMINDA SİGORTALI OLMAMASI ( Traktör Sürücüsü Olarak Çalışan )
ARA DİNLENMESİ ( Dinlenme Sürelerinin Tesbiti ve Fazla Mesai Ücreti Hesabında Dikkate Alınması )
Fazla Mesai Ücreti Talebi ( Ara Dinlenmelerinin Tesbiti ve Dikkate Alınması )"
64YHGK27.2.1976E. 1976/9-881 K. 1976/692"ÜCRET BORDROSU ( Önkoşul İleri Sürülmeden İmzalanması )
ÖNKOŞUL İLERİ SÜRÜLMEDEN İMZALANAN ÜCRET BORDROSU ( Fazla Çalışma Karşılığının Ödendiğinin Yazılı Bulunması )
FAZLA ÇALIŞMA ( Ücret Bordrosunda Belirtilmiş Olması )"
64YHGK27.2.1976E. 1976/9-1432 K. 1976/987"YEMEĞİN ÇALIŞMA YERİNDE YENMİŞ OLMASI ( işçinin Yasadan Kaynaklanan Bir Saatlik Dinlenmeden Yararlanmadığını Göstermemesi )
İŞÇİNİN YASADA ÖNGÖRÜLEN DİNLENME HAKKI ( Yemepğin Çalışma Yerinde Yenmesinin Dinlenme Olmadığını Göstermemesi )
BORDROYU İMZALAYAN İŞÇİ ( Üç Saatlik Fazla Çalışmaya İlişkin Bordro )"

Madde 65

YARGITAY

65Y9.HD19.9.2000E. 2000/12795 K. 2000/11947"GECE FAZLA MESAİ YASAĞI ( Kadın İşçinin Gece Çalıştırılması İçin İzin Alınmış Olsa Bile )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kadın İşçinin Gece Fazla Mesaiye Tabi Tutulması Yasağı )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ FESHİ ( Gece Fazla Mesai Yapmayı Kabul Etmediğinden Akdi Feshedilen Kadın İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Hakkı )"
65Y9.HD2.7.1996E. 1996/10122 K. 1996/15102"GECE ÇALIŞMA ZAMMI ( Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenlenmesi- Sözleşmenin Sona Ermesi İle Hizmet Akdi Hükmü Haline Gelmesi )
HİZMET AKDİ HÜKMÜ HALİNE GİREN GECE ÇALIŞMA ZAMMI ( İşçinin Çalışma Şekli ve Süresi Değişmedikçe Gece Dönemine Giren Çalışmaları İçin Ödenmesinin Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( İşverende Olan İspat Yükü Dolayısıyla İşverenin Kendisinde Bulunması Gereken Kayıtları Sağlamaması )"
65Y10.HD22.3.1990E. 1990/658 K. 1990/2790"İŞVERENİN GEREKLİ SAĞLIKLI İŞ KOŞULLARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalışılan Odanın Yeterli Işık Alamadığı İddiası )
İKİLİ VARDİYAYA GÖRE ÇALIŞMA ( Basın ve Gazetecilik İş Kolunda Çalışma İddiası )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( İkili Vardiyaya Göre Çalışma İddiasının ve İş Koşullarının İncelenmesi )
TESPİT DAVASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
İKİ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİ ( Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
GECE ÇALIŞMASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Araştırma İle Uzmanlığı Belirsiz Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilememesi )"
65Y9.HD1.3.1976E. 1976/4586 K. 1976/7003"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bir Yıldan Az Süren Mevsim Veya Kampanya İşlerinde Çalışanların İzin Ücretine Hak Kazanamamaları )
DAİMİ İŞÇİ ( Toplu İş Sözleşmesi Hükmüne Göre Çocuk Zammının Daimi İşçi Sıfatını Kazananlara Ödenmesi )
ÇOCUK PARASI ( Toplu İş Sözleşmesi Hükmüne Göre Çocuk Zammının Daimi İşçi Sıfatını Kazananlara Ödenmesi )
GECE SÜRESİ ( En Geç Saat Yirmide Başlayarak En Erken Sabah Altıya Kadar Geçen ve En Fazla Onbir Saat Süren Dönem Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ZAMMI ( Yarısından Fazlası Geceye İsabet Eden Çalışmanın Karşılığının Ödenmesi )
SİGARA PAYDOSU ( Çalışılan Yer ve İş Bakımından Çalışırken Sigara İçmenin Tehlikeli ve Yasak Olup Olmadığının Belirlenmesi )"

Madde 66

YARGITAY

66Y9.HD22.12.1977E. 1977/15737 K. 1977/17567"FAZLA ÇALIŞMA ( Hazırlama Tamamlama Temizlik İşlerinin Yapılması )
HAZIRLAMA TAMAMLAMA TEMİZLEME ( Bu İşler Nedeniyle Ücret Ödenmesi İçin Bu İşlerin Asıl İşe İlişkin Günlük Çalışma Saatlerinden Önce Veya Sonra Yapılmasının Gerekmesi )
İŞ SÜRESİ ( Hazırlama Tamamlama Temizlik İşlerinin Yapılması Nedeniyle Ücret Kazanılması Şartı )
TEMİZLİK İŞİ ( İşin Mesai Saatleri İçinde Yapılması Nedeniyle Fazla Ücret Ödemenin Söz Konusu Olmaması )"

Madde 67

YARGITAY

67Y9.HD5.10.1988E. 1988/6476 K. 1988/9124"KIDEM TAZMİNATI FARKI ( İş Kanununun Onsekiz Yaşını Bitirmemiş Çıraklar Hakkında Uygulanamaması )
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYEN ÇIRAK ( İş Kanunu Hükümlerinden Yararlanamaması )
ÇIRAK ( Onsekiz Yaşını Bitirmeyen Davacının İşçi Niteliğini Kazanmasının Mümkün Olması )"
67YİBGK18.6.1958E. 1957/20 K. 1958/9"KENDİSİNE YASAK OLAN İŞTE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Sosyal Sigorta Haklarından Yararlanması )
İŞÇİNİN KENDİSİNE YASAK OLAN İŞTE ÇALIŞTIRILMASI ( Sosyal Sigorta Haklarından Yararlanması )
ÇALIŞMASI YASAK OLAN İŞTE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Sosyal Sigorta Haklarından Yararlanması )
SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINDAN YARARLANMA ( Çalışması Yasak Olan Bir İşte Çalıştırılan İşçi )
YAŞININ DOLMASI NEDENİYLE ÇALIŞMASININ YASAK OLDUĞU İŞTE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Sosyal Güvenlik Haklarından Yararlanması )"

Madde 68

YARGITAY

68Y9.HD26.6.1997E. 1997/10475 K. 1997/13107"İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece İşçilik Hakları İçin Hüküm Kurulmuşsa da Henüz Karar Kesinleşmeden İcra Takibine Geçildiğinden Alacağın Likitliğinden Söz Edilememesi )
MAHKEMECE HÜKÜM KURULMASINA RAĞMEN KARAR KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE GEÇİLMESİ ( Alacağın Likitliğinden Söz Edilememesi Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kesinleşmemiş Mahkeme Kararındaki Alacağın Likit Olmaması )"
68Y9.HD5.7.1983E. 1983/5460 K. 1983/6242"TESPİT DAVASI ( Davacının Günde Sekiz Saat Çalıştırıldığını Bu Uygulamanın Tüzük Hükümlerine Aykırı Olduğunu İleri Sürmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( Maden Ocağında Çalışan İşçinin Günde Sekiz Saat Çalıştırılmasının Yasak Olması )
MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne Göre İşçinin Ocakta Altı Saat Çalışmasının Gerekmesi )"

Madde 69

YARGITAY

69Y21.HD23.9.2002E. 2002/6765 K. 2002/7307"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Meslekte Kazanma Gücünü %10 Oranında Yitirdiği - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtileceği )
İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davacının Meslekte Kazanma Gücünü %10 Oranında Yitirdiği - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtileceği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtileceği )"
69Y9.HD19.9.2000E. 2000/12795 K. 2000/11947"GECE FAZLA MESAİ YASAĞI ( Kadın İşçinin Gece Çalıştırılması İçin İzin Alınmış Olsa Bile )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kadın İşçinin Gece Fazla Mesaiye Tabi Tutulması Yasağı )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ FESHİ ( Gece Fazla Mesai Yapmayı Kabul Etmediğinden Akdi Feshedilen Kadın İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Hakkı )"
69Y9.HD10.3.1994E. 1993/16161 K. 1994/3918"SANAYİ İŞLERİNDE KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMASI ( Gece Çalışmaları İçin İzin Alınmasının Gerekmesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Gece Vardiyasında Çalışan Kadın İçin İzin Alınmamış Olması )
GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KADIN ( İşverenin İzin Almamış Olmaması )
MAZARET NEDENİYLE İŞE GELMEYEN KADIN İŞÇİ ( İş Aktinin Feshinin Haklı Nedenle Fesih Olmaması )"

Madde 70

YARGITAY

70Y9.HD14.2.2001E. 2000/18999 K. 2001/2638"ÜCRETSİZ İZİN ( Öncesindeki Çalışma - Kıdem Tazminatı Hesabında Yer Alması/Davalının İşçinin İstifa Ettiği İddiasını Kanıtlayamaması )
KIDEM TAZMİNATI ( Ücretsiz İzin Öncesindeki Çalışma - Davalının İşçinin İstifa Ettiği İddiasını Kanıtlayamaması )"
70YHGK8.5.1991E. 1991/9-148 K. 1991/245"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverence Akdin İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenerek Sona Erdirilmesinde İhbar Önelinin Hesaba Katılamayacağı )
İHBAR ÖNELİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESABINA KATILAMAMASI ( İşverence Akdin İhbar ve Kıdem Tazminatı Peşin Ödenerek Feshi )
İŞVERENCE AKDİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI PEŞİN ÖDENEREK FESHİ ( İhbar Önelinin Tazminat Hesaplarında Dikkate Alınamaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ İHBAR ÖNELİNDE KAZANILAN HAKLARIN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEĞİ HÜKMÜ ( Geçerli Olmaması )"
70Y9.HD8.5.1991E. 1991/148 K. 1991/245"KIDEM TAZMİNATI ( Peşin Ödeme Suretiyle Derhal Fesihte Bildirim Önellerinin Hizmet Süresine Eklenmemesi )
PEŞİN ÖDEME SURETİYLE DERHAL FESİH ( Bildirim Önellerinin Hizmet Süresine Eklenmemesi )
BİLDİRİM ÖNELİ ( Peşin Ödeme Suretiyle Derhal Fesihte Önelin İşlemeyip Bu Süre İçinde Gerçekleşecek Hakların Kıdem Tamzinatına Yansıtılmaması )"
70Y9.HD5.3.1981E. 1981/645 K. 1981/3076"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Uzun Bir Süreden Beri İşyerinde Çalışan ve Doğum Yaptığı Bilinen İşçinin İşe Gelmeme Nedeni Araştırılmadan Akdinin Feshi )
DOĞUM İZNİ ( 6 Haftalık İstirahat Süresinin Hesap Dışı Bırakılması Gereken Doğum Gününden Sonra Bırakılması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Doğum Nedeniyle İşyerine Gelmeyen İşçinin İş Akdinin Feshi )"

Madde 71

YARGITAY

71Y9.HD7.2.2001E. 2000/18298 K. 2001/1892"ÜCRET MİKTARINDAKİ ÇEKİŞME ( Banka Ekstreleri Maaş Belgeleri/Davacının Verdiği Hizmet Sözleşmesi Fotokopisi - İşverenden Aslının İstenmesi Gereği )
İŞÇİNİN ÜCRET MİKTARINDAKİ ÇEKİŞME ( Banka Ekstreleri Maaş Belgeleri/Davacının Verdiği Hizmet Sözleşmesi Fotokopisi - İşverenden Aslının İstenmesi Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ASLININ İBRAZI GEREĞİ ( İşçinin Ücret Miktarındaki Çekişme - Davacının Verdiği Hizmet Sözleşmesi Fotokopisi"

Madde 72

YARGITAY

72Y9.HD29.4.1991E. 1990/14537 K. 1991/7554"VARDİYA ZAMMI İSTEMİ ( Kendi İsteğiyle Vardiyasız İşe Geçen İşçinin Vardiya Zam ve Primlerinden Yararlandırılmasını İsteyememesi )
KENDİ İSTEĞİYLE VARDİYASIZ İŞE GEÇEN İŞÇİ ( Vardiya Zam ve Primlerinden Yararlandırılmasını İsteyememesi )
İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİYLE VARDİYASIZ İŞE GEÇMESİ ( Vardiya Zam ve Primlerinden Yararlandırılmasını İsteyememesi )"
72Y9.HD20.12.1988E. 1988/9545 K. 1988/12249"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Hafta Tatilinin Pazar Günü Olarak Kararlaştırılması )
TESPİT DAVASI ( Hafta Tatilinin Pazar Günü Olduğuna Tespit İstenmesi )
HAFTA TATİLİ GÜNÜ ( Postalar Halinde Çalışılması Durumunda Tatilin Çalışma Süresini İzleyen Yedinci Gün Olması )
POSTALAR HALİNDE ÇALIŞAN İŞYERİ ( Hafta Tatilinin Pazar Günü Olmasının Gerekmemesi )"

Madde 73

YARGITAY

73Y10.HD24.10.2014E. 2013/24013 K. 2014/20527"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İşveren ve Sigortalının Kusur Durumları - Davalı İşveren ve Sigortalının Kusur Durumlarının Yasal Mevzuat Çerçevesinde İrdelenmediği Yanılgıya Dayalı Yargısal Denetime Elverişli Olmayan Raporların Hükme Dayanak Alınmasının Doğru Olmadığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Kapsamında İş Kazasının Gerçekleştiği İş Kolu İle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişi Kurulundan Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
İŞVEREN VE SİGORTALININ KUSUR DURUMLARI ( Rücuan Tazminat İstemi - Davalı İşveren ve Sigortalının Kusur Durumlarının Yasal Mevzuat Çerçevesinde İrdelenmediği Yanılgıya Dayalı Yargısal Denetime Elverişli Olmayan Raporların Hükme Dayanak Alınmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rücuan Tazminat İstemi - Oluşan Kazaya Karşı Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiği Bunların İşverence Alınıp Alınmadığı ve Alınmış Tedbirlere Sigortalı ve Diğer İlgililerin Uyup Uymadığı Hususları Ortaya Konulmalı Kaçınılmazlık Olgusunun Var Olup Olmadığı da Ayrıca İrdelenmeli ve Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
73Y10.HD9.4.2012E. 2011/2037 K. 2012/6899"İŞ KAZASI ( Rücuan Tazminat - İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZA DOSYASININ ŞİKAYET YOKLUĞU SEBEBİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ ( Ceza Dosyası Üzerinden Aldırılan Kusur Raporunun Eldeki Davada Hükme Dayanak Yapılaması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İş Kazası Sonucu Rücuan Tazminat - İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği ) "
73Y10.HD11.4.2011E. 2009/16275 K. 2011/5056"İŞ KAZASI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigorta Olayının Meydana Geldiği İş Kolunda Uzman Oldukları Belirlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Kişilerden Kusur Raporu Alınarak İş Güvenliği Mevzuatına Göre Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiğinin Tespiti Gereği )
İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kazası Nedeniyle Kurum Zararının Rücuan Tazmini - Sigorta Olayının Meydana Geldiği İş Kolunda Uzman Oldukları Belirlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Kişilerden Kusur Raporu Alınarak İş Güvenliği Mevzuatına Göre Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiğinin Tespiti Gereği )
İŞVERENİN TAMAMEN KUSURSUZLUĞU ( Kabul Edilebilmesi İçin İşyerindeki İşçilerin Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Her Türlü Tedbiri Alması ve Uygun Çalışma Ortamının Hazırlanması ve Araçları Noksansız Bulundurarak İşçileri Etkin Biçimde Denetlemek ve Gözetlemek Gerektiği )
İŞ KAZASINDA KUSUR DAĞILIMI ( Sigorta Olayının Meydana Geldiği İş Kolunda Uzman Oldukları Belirlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Kişilerden Kusur Raporu Alınarak İş Güvenliği Mevzuatına Göre Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiğinin Tespiti Gereği )"
73Y21.HD22.5.2007E. 2007/4504 K. 2007/8407"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Toplam %30 Kusurlarının Yanı Sıra %50 Oranındaki Aksi Tesadüften de Risk Nazariyesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Toplam %30 Kusurlarının Yanı Sıra %50 Oranındaki Aksi Tesadüften de Risk Nazariyesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
AKSİ TESADÜF NEDENİYLE RİSK NAZARİYESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Toplam %30 Kusurlarının Yanı Sıra %50 Oranındaki Aksi Tesadüften de Risk Nazariyesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
TEHLİKE SORUMLULUĞU ( İşyeri Koşullarından Doğan Tehlike İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Yoksa İşverenin Sorumluluğu Olmadığı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyeri Koşullarından Doğan Tehlike İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Yoksa Sorumluluğu Olmadığı )
İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ ( Mücbir Sebep 3. Kişinin veya Zarara Uğrayanın Ağır Kusurlarının Bulunması Halinde Kesildiği )"
73Y10.HD12.12.2006E. 2006/12058 K. 2006/16341"İŞ GÜVENLİĞİ ( İşyerinde İş Güvenliği Önlemlerini Alma Çalışanları Eğitime Tabi Tutma Önlemlere Uyulmasının Sağlanmasına Yönelik Etkin Bir Denetim Mekanizması Oluşturma Yetki Görev ve Sorumluluğu İşverene Ait Olduğu )
İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMA ( Çalışanları Eğitime Tabi Tutma Önlemlere Uyulmasının Sağlanmasına Yönelik Etkin Bir Denetim Mekanizması Oluşturma Yetki Görev ve Sorumluluğu İşverene Ait Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Baskın Kusurun Yapılan İşe Uygun Şekil ve Nitelikte Mekanik Araçların Kullanımını Sağlamayan Davalıya Ait Olduğu -Yanılgılı Kusur Raporlarının Hükme Esas Alınamayacağı )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Baskın Kusurun Yapılan İşe Uygun Şekil ve Nitelikte Mekanik Araçların Kullanımını Sağlamayan Davalıya Ait Olduğu/Yanılgılı Kusur Raporlarının Hükme Esas Alınamayacağı )"
73Y21.HD4.4.2006E. 2006/1682 K. 2006/3435"TRAFİK İŞ KAZASINA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Farklı Kusur Oranları İçeren Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik İş Kazasında Asıl ve Alt İşveren ile İşçinin Kusur Oranlarının Bilirkişi Raporlarında Farklılık Göstermesi - Trafik ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Tarafların Kusur Oranları Hakkında Alınacak Rapora Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Trafik İş Kazası - Maddi ve Manevi Tazminat )"
73Y10.HD23.2.2006E. 2005/12084 K. 2006/1754"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuu Talebi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kazasının Meydana Gelmesinde Depremin Şiddeti ve Kaçınılmazlığının Geçerli Bilimsel ve Teknik Kurallar Gereğince Alınacak Tüm Önlemlere Rağmen Oluşup Oluşmayacağının Belirlenmesi )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( İş Kazasına Depremin Etkisinin Belirlenmesi-Depremin Şiddeti ve Kaçınılmazlığının Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla Belirlenmesi )
DEPREMİN ŞİDDETİ VE KAÇINILMAZLIK ( iş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Durumuna Giren Şahıs-Depremin İş Kazasına Etkisinin Net Olarak Belirlenebilmesi için Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla İnceleme Yaptırılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Durumuna Giren Şahıs-Depremin İş Kazasına Etkisinin Net Olarak Belirlenebilmesi için Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla İnceleme Yaptırılmasının Gerekmesi )"
73YHGK14.12.2005E. 2005/10-680 K. 2005/733"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Davalı İşverenin Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti ve Bu Konudaki Çelişkinin Giderilmesi İçin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği )
İŞ KAZASI ( Rücuan Alacak - İşverenin Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti ve Bu Konudaki Çelişkinin Giderilmesi İçin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği )
SİGORTALININ KUSURU ( İşverenin Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti ve Bu Konudaki Çelişkinin Giderilmesi İçin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği - Rücuan Alacak )
UZMAN BİLİRKİŞİLER KURULUNDAN KUSUR RAPORU ALINMASI ( İşverenin Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti ve Bu Konudaki Çelişkinin Giderilmesi İçin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Alınması Gereği - Rücuan Alacak )"
73Y10.HD5.12.2005E. 2005/9712 K. 2005/12711"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Rücuan Tazminat - Yeniden Olayın Oluşuna ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Kusur Raporu Alınması ve Mahkemece Bu Rapor da Denetlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Yeniden Olayın Oluşuna ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Kusur Raporu Alınması ve Mahkemece Bu Rapor da Denetlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞVERENİN KUSURU ( Operatör Olmayan Sigortalıya İş Kazasına İlişkin Yeterli Eğitim Verilmediği ve Görevinin Dışındaki Bir İşte Çalışmasına Engel Olunmadığı - İşverenin Tamamen Kusursuz Olduğunun Kabulünün Maddi Olgu İle Çeliştiği )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Yeniden Olayın Oluşuna ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Kusur Raporu Alınması ve Mahkemece Bu Rapor da Denetlendikten Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
73Y21.HD10.5.2005E. 2005/2369 K. 2005/4923"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Açısından Değerlendirme Taşımayan Ceza Mahkemesi Kusur Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı - Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücret Esas Alınarak Tazminatın Hesaplanması Gereği )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME TAŞIMAYAN CEZA MAHKEMESİ KUSUR RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebinde )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ USULÜ ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Açısından Değerlendirme Taşımayan Ceza Mahkemesi Kusur Raporunun Hükme Esas Alınamaması - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında )
CEZA MAHKEMESİ'NCE TESBİT EDİLEN KUSUR ORANLARININ TAZMİNAT DAVASINDA HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Kusur Raporunda Bilirkişi Tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümlerine Göre Değerlendirme Yapılmamış Olması )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞLARIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi - Tazminat Miktarının Tesbiti )"
73Y10.HD26.4.2005E. 2005/1666 K. 2005/4544"KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Kusur Saptanırken İşgüvenliği Mevzuatına Göre Alınması Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Araştırılmalı ve Kaçınılmazlığın Olayın Meydana Geldiği Zaman Geçerli Bilimsel ve Teknik Kuralların Dikkate Alınacağı )
KURUM ZARARININ RÜCUAN TAZMİNİ ( Kusurun Belirlenmesinde Öncelikle Zararlandırıcı Sigorta Olayının Ne Şekilde Oluştuğunun Saptanması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU TAZMİNAT ( Kusur Saptanırken İşgüvenliği Mevzuatına Göre Alınması Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Araştırılmalı ve Kaçınılmazlığın Olayın Meydana Geldiği Zaman Geçerli Bilimsel ve Teknik Kuralların Dikkate Alınacağı )"
73Y10.HD7.4.2005E. 2005/134 K. 2005/3761"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik )
KUSUR RAPORU ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik )"
73Y10.HD13.12.2004E. 2004/10441 K. 2004/11722"KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI ( Kurumun Rücu Alacağı Hak Sahiplerinin Sorumlulardan İsteyebileceği Maddi Tazminat Miktarıyla Sınırlı Olduğu )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYBI ( Davalı Hak Sahipleri Tavan İncelemesi Yaptırılmasını İstemese De Yasa Gereği Ve Hakkın Özüne İlişkin Bulunması Nedeniyle Mahkemenin Sorumluların Ödemesi Gereken Maddi Tazminat Miktarını Belirlemesi Gereği )
RÜCU DAVASI ( Kurumun Rücu Alacağı Hak Sahiplerinin Sorumlulardan İsteyebileceği Maddi Tazminat Miktarıyla Sınırlı Olduğu - İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Güç Kaybına Uğrayan Sigortalı )"
73Y10.HD25.11.2004E. 2004/9469 K. 2004/10896"KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( Sigortalı Ve Davalı İşverenin Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti Ve Bu Konudaki Çelişkinin Giderilmesi İçin İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Kusur Raporu Alınması Gereği )
İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( Kurum Zararının Rücuan Tahsili Talebi - Sigortalı Ve Davalı İşverenin Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti Gereği )
İŞVERENİN KUSURUNUN TESPİTİ ( Çelişkinin Giderilmesi İçin İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Kusur Raporu Alınması Gereği - Kurum Zararının Rücuan Tahsili Talebi )"
73Y21.HD28.9.2004E. 2004/2331 K. 2004/7661"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı/Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonraki Islah Talebinde Davalının Zamanaşımı İtirazında Bulunması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği - SSK'ca Bağlanan Gelirdeki Artışın Tazminattan Düşülmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebinde - Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonraki Islah Talebinde Davalının Zamanaşımı İtirazında Bulunması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASINA KARŞI DAVALININ ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebinde Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı - Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Sonraki Islah Talebinin Reddi Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMADIĞI HALDE İŞVEREN HAKKINDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASINA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ DA DAHİL EDİLMİŞ OLMASI ( Kendisine Dava Açılmayan Kişinin Davaya Dahil Edilemeyeceği - İşverenin PKK'ya Karşı Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
PKK'YA KARŞI İŞVERENİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP ALMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi - İşverenin ve İçişleri Bakanlığına Eşit Kusur Oranı Veren Bilirkişi Raporunun Yetersiz İncelemeye Dayanması ve Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması )
KUSUR ORANLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( İşverenin İşyerinde Terör Faaliyetlerini de Gözeterek Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılmamış Olması ve Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin - İşverenin İşyerinde Terör Faaliyetlerini de Gözeterek Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılmamış Olması ve Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması )
GELİRDEKİ ARTIŞIN TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında - SSK Tarafından Bağlanan Geliri Aşan Zararlar İçin Açılan Dava )"
73Y21.HD29.4.2004E. 2004/3732 K. 2004/4267"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE ( Davacıya Kesin Sürenin Sonuçları Hakkında Hiçbir Açıklama ve Uyarıda Bulunmadan Keisn Süreye Riayetsizlik Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
KESİN SÜRE ( Davacıya Kesin Sürenin Sonuçları Hakkında Hiçbir Açıklama ve Uyarıda Bulunmadan Keisn Süreye Riayetsizlik Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
73Y10.HD13.4.2004E. 2004/1423 K. 2004/3178"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Güvenliği Tedbirlerini Alma Görevi İşverene Ait Olduğundan Kusurun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yeniden Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ( Tedbirleri Alma Görevi İşverene Ait Olduğundan Tazminatın Sigortalıya Rücuunda Kusurun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yeniden Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ( İş Güvenliği Tedbirlerini Almakla İşveren Görevli Olduğundan Tazminatın Sigortalıya Rücuunda Kusurun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yeniden Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞVEREN ( İş Güvenliği Tedbirlerini Almakla İşveren Görevli Olduğundan Tazminatın Sigortalıya Rücuunda Kusurun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yeniden Belirlenmesinin Gerekmesi )"
73Y10.HD29.3.2004E. 2004/467 K. 2004/2431"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Güvenliği Tedbirlerini Alma Görevi İşverene Ait Olduğundan Rücu Davasında Kusurun Tespitinin İş Güvenliği Mevzuatına Göre Yapılmasının Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Güvenliği Tedbirlerini Alma Görevi İşverene Ait Olduğundan Rücu Davasında Kusur Tespitinin İş Güvenliği Mevzuatına Göre Yapılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sigortalının Kusurunu Belirleyen ve Hükme Esas Alınan Rapordaki Çelişkiler Giderildikten Sonra Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI ( İş Güvenliği Tedbirlerini Alma Görevi İşverene Ait Olduğundan Rücu Davasında Kusurun Tespitinin İş Güvenliği Mevzuatına Göre Yapılmasının Gerekmesi )
İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ( Bu Tedbirleri Alma Görevi İşverene Ait Olduğundan Rücu Davasında Kusurun Tespitinin İş Güvenliği Mevzuatına Göre Yapılmasının Gerekmesi )"
73Y10.HD29.3.2004E. 2004/1018 K. 2004/2460"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( İşyerinde İş Güvenliği Tedbirlerini Alma ve Bu Tedbirlere Uyulması İçin Gerekli Eğitim ve Denetim Yetki ve Sorumluluğunun İşverenlere Ait Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Tarafların Kusur Oranlarının Gerçeğe Uygun Olarak Tespiti ve Kusur Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik )
İŞYERİNDE İŞGÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALMA ( Bu Tedbirlere Uyulması İçin Gerekli Eğitim ve Denetim Yetki ve Sorumluluğunun İşverenlere Ait Olduğu - İş Kazası Sonucu İşgöremezlik )"
73Y10.HD22.3.2004E. 2004/336 K. 2004/2154"İŞ KAZASI ( Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
RÜCU ALACAĞI ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamaların Rücuan İşverene Ödetilmesi için İş Güvenliğiyle İlgili Hükümlere Aykırı yada Suç sayılır Hareketinin Varlığı Halinde Mümkün Olması )
KUSUR SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamaların Rücuan İşverene Ödetilmesi için İş Güvenliğiyle İlgili Hükümlere Aykırı yada Suç sayılır Hareketinin Varlığı Lüzumu )
MADDİ OLGU ( Maddi Olguyu Tespit Etmenin Hakime Ait Bir Görev Olması )
TEMYİZ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
SÜRE ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Müstakil Bir Varlığı Olmayan ve Ait Olduğu Davanın Konusunu Teşkil Eden Hak ve Alacağa Sıkı Sıkıya Bağlı Bulunması - Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesinin Gerekmesi )"
73Y10.HD18.3.2004E. 2004/28 K. 2004/2048"İŞ KAZASI ( Tanımı Ve Şartları - Sigortalının Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Bıçaklanarak Öldürülmesi )
İŞYERİNDE ÇIKAN KAVGA ( İş Kazası - Sigortalının Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Bıçaklanarak Öldürülmesi )
İŞYERİ ( İşin Niteliği Gereği İşyerine Bağlı Bulunan Yemek Uyku Ve Dinlenme Yeri Olan Karavanın da İşyerinden Sayılacağı )
SİGORTALININ ÖLÜMÜ ( İş Kazası - Şantiyede Çıkan Kavgayı Ayırmaya Çalışırken )"
73Y21.HD4.3.2004E. 2003/11977 K. 2004/2011"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İstihdam Edenin Sorumluluğunun Şartları - Kusur Oranlarına İlişkin Bilirkişiden Rapor Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayalı Tazminat Davalarında Kusur Raporu Alınıp Değerlendirilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
KUSUR ORANLARININ BİLİRKİŞİYE TESBİT ETTİRİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazasından Dolayı İstihdam Edenin Sorumluluğuna Hükmedilebilmesi İçin )
BİLİRKİŞİDEN KUSUR ORANLARINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI MECBURİYETİ ( İş Kazasından Dolayı İstihdam Edenin Sorumluluğuna Hükmedilebilmesi İçin )"
73Y10.HD25.2.2004E. 2003/10795 K. 2004/1122"KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( İş Güvenliği Tedbirlerini Almanın İşverene Ait Olması-İşçilik Taşeronluğu Kavramı )
İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER ( İşveren ve İşçinin Sorumlulukları-Kurum Zararının Rücuan Tahsili )
İŞÇİLİK TAŞERONLUĞU KAVRAMI ( Hukuki Niteliği Olmaması-Dernek )
DERNEK ( İşveren-İş Güvenliği Tedbirleri Almanın İşçiye mi İşverene mi Ait Olduğu-Kurum Zararının Rücuan Tahsili )"
73Y10.HD22.1.2004E. 2003/9507 K. 2004/211"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - İşverenin Sorumluluğu ve Kusur Raporu Alınmasında Usul )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinde İş Güvenliği Tedbirlerini Alma ve Bu Tedbirlere Uyulması için Gerekli Eğitim ve Denetim Yetkisinin İşverende Olması - Rücuan Tazminat Davası )
KUSUR RAPORU ( Rücuan Tazminat Davası - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişiler Kurulundan Yöntemince Düzenlenmiş Kusur Raporu Alınması Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettirmeyen Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
73Y7.CD6.11.2003E. 2003/9665 K. 2003/9952"1593 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın İşyerinde Elliden Fazla İşçi Çalıştırmasına Rağmen Doktor Bulundurmaması Eylemi )
İŞYERİNDE DOKTOR BULUNDURMAMAK ( İş Kanununa Göre İdari Para Cezasını Gerektirdiğinden Dosyanın Görevsizlik Kararı Verilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Bölge Müdürlüğüne Gönderilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Elliden Fazla İşçi Çalıştırılan Yerlerde Doktor Bulundurma Yükümlülüğüne Uymayan Sanığa İdari Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi-Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi )
GÖREV ( İşyerinde Doktor Bulundurma Yükümlülüğüne Uymayan Sanığa İdari Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi-Görevli Yerin Bakanlık Bölge Müdürlüğü Olması )"
73Y21.HD6.11.2003E. 2003/9161 K. 2003/8986"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Ana ve Babanın Acı ve Üzüntü İçerisinde Olup Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Bozulması - Davacıların Ölenin Ana ve Babası Olduğunun Doğrulanması Halinde Lehlerine Takdiren Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
RUHSAL VE SİNİRSEL SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( İş Kazası Sonucu Oğulları Ölen Ana ve Babanın Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Bozulduğunun Kabulü Gereği - Takdiren Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oğulları Ölen Ana ve Babanın Ruh ve Sİnir Sağlığı Bütünlüğünün Bozulduğu - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
73Y21.HD13.10.2003E. 2003/7896 K. 2003/7914"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kusurun Aidiyeti ve Oranı Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gereği - İşyerinde Alınması Gerekli İşçi Sağlı ve İş Güvenliği ile İlgili Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığının Tespiti )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( Tüzüğün İlgili Maddeleri İncelerek Alınması Gerekli Önlemlerin Alınıp Alınmadığının Araştırılması Gereği - İşçinin Alınan Önlemlere Uyup Uymadığının İncelenmesi Gereği )
KUSUR AİDİYETİ VE ORANI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )"
73Y21.HD16.9.2003E. 2003/6000 K. 2003/6940"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi - İş Kazasında Sorumluluk )
İŞ KAZASINDA SORUMLULUK ( Yapılan İşin Niteliğinden Anahtar Teslimi İş Olarak Verildiğinin Anlaşılması - İş Sahibinin İş Kazasından Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
ANAHTAR TESLİMİ ŞARTINA BAĞLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İş Kazasından İş Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı - İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
73Y10.HD1.7.2003E. 2003/4949 K. 2003/5477"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kurumun Rücuan Tazminat Talebi - Maden İşletmesinde İşverenin Gerekli Önlemleri Almaması Nedeniyle Açık Kusuru/İşverenin Fitille Yapılacak Ateşlemelerde Boşluk Yapmayacak Kaliteli Fitiller Kullanmaması )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - İşverenin Fitille Yapılacak Ateşlemelerde Boşluk Yapmayacak Kaliteli Fitiller Kullanmaması Nedeniyle Açık Kusuru Olması )
MADEN İŞLETMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Kurumun Rücuan Tazminat Talebi - İşverenin Elektrikli Ateşleme Yerine Boşluk Yapan Fitillerle Ateşleme Yapılmasına Müsamaha Göstermesi Şeklindeki Açık Kusuru )
KAÇINILMAZLIK ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Kurumun Rücuan Tazminat Talebi - Maden İşletmesinde İşverenin Gerekli Önlemleri Almaması Nedeniyle Açık Kusuru Nedeniyle Olayda Olmadığı )"
73Y21.HD24.6.2003E. 2003/5591 K. 2003/6009"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Kusur Oranlarının Tesbiti Usulü )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ USULÜ ( İş Kazasında - İşverenin İş Güvenliği Kuralları Çerçevesinde Sorumluluğu )
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ( İşverenin İş Kazasındaki Kusur Oranının Tesbiti )"
73Y21.HD12.6.2003E. 2003/4720 K. 2003/5627"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşveren Sıfatının Tespiti-Tedaş ve Sedaş )
İŞVEREN SIFATININ TESPİTİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası-Tedaş ve Sedaş-Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması )
TEMYİZ ETMEMİŞ SAYILMA ( Temyiz Harcının Süresinde İkmal Edilmemesi )"
73Y21.HD29.5.2003E. 2003/4989 K. 2003/5094"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat-Kusur Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle-Bilirkişi Raporu )
KUSUR TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
73Y21.HD29.5.2003E. 2003/4724 K. 2003/5072"TRAFİK-İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kusurun Aidiyetinin Tespiti-Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi-Asıl İşverenin Sorumluluğu )
ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Trafik İş Kazası Nedeniyle Tazminat-Kusurun Aidiyetinin Tespiti-Ceza Mahkemesi Kararı )
CEZA DAVASINDA TESPİT EDİLEN KUSUR ORANLARI ( Hukuk Davasına Etkisi-Trafik İş Kazası-Asıl İşverenin Sorumluluğu )"
73Y10.HD26.5.2003E. 2003/3641 K. 2003/4331"RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Kusur Oranlarını Tesbit Eden Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması - Hak Sahibi Eşin Evlenme İhtimalinin Tavan Miktarın Tesbitinde Değerlendirilmesi )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kurumun Rücu Talebinde Kusur Oranlarını Tesbit Eden Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olması Gereği - Hak Sahibi Eşin Evlenme İhtimalinin Tavan Miktarın Tesbitinde Değerlendirilmesi )
BİLİRKİŞİLERDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER ( İş Kazasında Kusur Oranlarını Tesbit Eden )
EŞİN EVLENME İHTİMALİNİN TAVAN MİKTARIN TESBİTİNE ETKİSİ ( İş Kazası Nedeniyle Kurumun İşverene Rücu Talebi )
TAVAN MİKTARIN TESBİTİNDE EŞİN EVLENME İHTİMALİNİN ETKİSİ ( İş Kazası Nedeniyle Kurumun İşverene Rücu Talebi )"
73Y21.HD8.5.2003E. 2003/3861 K. 2003/4393"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Asıl İşverenin Aracı "Taşeron" İle Birlikte Sorumlu Olacağı )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Asıl İşverenin Aracı "Taşeron" İle Birlikte Sorumlu Olacağı )
ASIL İŞVERENİN ARACI ( TAŞERON ) İLE BİRLİKTE SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Maddi ve Manevi Tazminat )
ARACI ( TAŞERON ) İLE BİRLİKTE ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Maddi ve Manevi Tazminat )
SORUMLULUK ORANLARININ BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Zarara Uğrayan İşçinin Tazminat Davası - Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gereği )"
73Y21.HD1.5.2003E. 2003/4144 K. 2003/4122"İŞE GİDERKEN GEÇİRİLEN KAZA SONUCU ÖLÜM ( Trafik İş Kazası - Servis Aracının İşyeri Uzağında Ana Yol Üzerinde Bırakması/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
TRAFİK KAZASININ İŞ KAZASI SAYILMASI ( Servis Aracının Ölen İşçiyi İşyeri Uzağında Ana Yol Üzerinde Bırakması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik İş Kazası - Servis Aracının Ölen İşçiyi İşyeri Uzağında Ana Yol Üzerinde Bırakması )
İŞE GİDERKEN GEÇİRİLEN SÜRE ( Hizmet Süresinden Sayılacağı - Servis Aracının Ölen İşçiyi İşyeri Uzağında Ana Yol Üzerinde Bırakması/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )"
73Y21.HD29.4.2003E. 2003/2268 K. 2003/4033"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesini Talep Etmesi )
MADDİ TAZMİNATIN ZENGİNLEŞTİRME ARACI OLMAMASI ( Söz Konusu Tazminatın Bir Tarafın Zararını Karşılarken Diğer Tarafın Ekonomik ve Ticari Hayattan Silinmesine Neden Olmaması )
HAKKANİYETE GÖRE İNDİRİM ( Borçlar Hukukunun Düzenlemesi Çerçevesinde ve Hakkaniyete Uygun Olarak Maddi Tazminatta İndirim Yapılabilmesi )"
73Y21.HD21.4.2003E. 2003/3591 K. 2003/3652"SÜRE AŞIMI ( İş Davalarında Temyiz Süresi - Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinde Görülen Davalarda Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
İŞ MAHKEMELERİNDE VERİLMİŞ KARARLARIN TEMYİZ SÜRESİ ( Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemelerindeki Davalarda Mümkün Olmaması )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Kusur Oranlarının Tesbitinde Ceza Mahkemesince Alınmış Raporla Yetinilememesi - İş Güvenliği Kuralları Çerçevesinde Yeniden Kusur Oranı Tesbit Edilmesi Mecburiyeti )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİNDE ( İş Kazasından Doğan Tazminat Davasında Ceza Mahkemesince Tesbit Edilmiş Kusur Oranlarının Esas Alınamaması - İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kuralları )
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ UYGULANMASI ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti - Ceza Mahkemesinin Tesbit Ettiği Kusur Oranının Esas Alınamaması )
CEZA MAHKEMESİNCE ALINMIŞ KUSUR ORANININ ESAS ALINAMAMASI ( İş Mahkemesince İş Güvenliği Kuralları Çerçevesinde Yeniden Kusur İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
73Y21.HD17.4.2003E. 2003/3413 K. 2003/3515"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( İş Güvenliği Hükümleri Gereğince İşverenin Tazminattan Sorumluluğu - Tazminat Miktarının Hesaplanması Usulü )
İŞ GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Dolayı Tazminat Talebi - Tazminat Miktarının Hesaplanması Usulü )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI USULÜ ( İş Kazasından Doğan Maluliyetten Dolayı Tazminat Davasında - İşverenin İş Güvenliğini Sağlaması Yükümlülüğü )
MALULİYETTEN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazasında Kusur Oranlarının İş Güvenliği Kurallarına Göre Tesbiti - Tazminat Miktarının Hesaplanması Usulü )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazasında İşverenin İş Güvenliği Önlemlerini Alıp Almadığının Tesbiti Mecburiyeti - Tazminat Miktarının Hesaplanması Usulü )"
73Y21.HD17.4.2003E. 2003/3287 K. 2003/3518"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İş Güvenliği Hükümlerinin Uygulanması - Asgari Ücret Üzerinden Tazminat Hesabında Uygulanacak Hükümler )
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ UYGULANMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - İşverenin İş Güvenliğini Sağlaması Mecburiyeti )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN TAZMİNAT HESABI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında - Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınacağı )"
73Y21.HD14.4.2003E. 2003/2423 K. 2003/3331"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucunda malul Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Zararlarının Tazminini İstemesi )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Mahkemenin Maddi ve Hukuki Olguları Gözönünde Tutmaması )
KUSUR RAPORU ( Bilirkişinin Hazırladığı Kusur Raporunun İnandırıcı Güç ve Niteliğinin Olmaması )"
73Y21.HD31.3.2003E. 2003/2155 K. 2003/2728"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Murisinin İş Kazası Sonucu Ölmesi İle Doğan Maddi ve Manevi Tazminatı Talep Etmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI ( Mahkemenin Uzman Bilirkişilere Konuyu Yeniden İncelettirmesinin Gerekmesi )
KUSUR RAPORU ( Bilirkişinin Düzenlediği Kusur Raporunun İnandırıcı Güç ve Nitelikte Olmaması )
İŞ GÜVENLİĞİ ( İşverenin İşçisinin Sağlığını ve Güvenliğini Koruyucu Önlemleri Almasının Mecburi Olması )"
73Y21.HD24.3.2003E. 2003/2429 K. 2003/2446"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucunda Malül Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açması )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Mahkemece Davacının Ameliyat Giderlerinin de Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
DAVALININ SORUMLULUĞU ( Davacının Eylemiyle Beden Bütünlüğünde Kalıcı Nitelikte Bir Bozukluğun Giderilesine Yönelik Olması ve Davalının Bu Tedavilere Katlanmayı Arzu Etmesi )"
73Y21.HD24.3.2003E. 2003/2427 K. 2003/2445"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Murisin Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararın Davacılar Tarafından Talep Edilmesi )
EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Raporunun İnandırıcı Güç ve Bağlayıcı Nitelikte Olmaması )
İŞ KANUNU ( Mahkemenin İş Kanununun Hükümlerinin Koşullarının Oluşup Oluşmadığını Değerlendirmekte Yanılgıya Düşmesi )
KUSUR ( Kusurun Aidiyeti ve Oranının Tespit Edilmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE iŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( Bu Tüzüğe Uyulup Uyulmadığının Mahkemece Tespit Edilmesi )"
73Y21.HD24.3.2003E. 2003/2379 K. 2003/2407"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Mürisinin İş Kazası Sonucu Ölümü İle Doğan Maddi ve Manevi Zararın TAzmini Davası )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Mahkemenin Kusur Oranlarını Dikkate Alarak Tazminata Hükmetmesinin Gerekmesi )
YASAL İNDİRİM ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan İndirilmesi ve Daha Sonra Hakkaniyet İndiriminin Uygulanmasının Gerekmesi )"
73Y21.HD18.3.2003E. 2003/1966 K. 2003/2166"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucunda Malul Olduğu Gerekçesiyle Uğradığı Maddi ve Manevi Zararının Tazminini Talep Etmesi )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Göremezlik Tarihinin Bilinmesinin Zararın Tespitinde Önemli Olması )
TAZMİNATIN UNSURLARININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Olayla Zarar Arasında İliyet Bağının Bulunmaması Halinde Tazminata Hükmedilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Uyuşmazlığın Uzman Bilirkişilere İncelettirilmesinin Gerekli Olması )
İŞ KAZASI ( Davacı Hakkında Uzman Bilirkişi Tayini Gerekirken Kurum Yazısı Esas Alınarak Sonuca Gidilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
73Y21.HD11.3.2003E. 2003/733 K. 2003/1866"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Malüliyetinden Doğan Maddi Zararının Ödetilmesini Talep Etmesi )
İŞ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ( İşverenin İş Kanunları Hükümlerinin Belirttiği Şekilde ve İşyerinin Niteliklerine Göre İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanmasının Gerekmesi )
KUSUR RAPORU ( Uzman Bilirkişilerce Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hakkında Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde İşverenin Sorumluluğunun Belirlenmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Uzman Bilirkişilerce Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hakkında Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde İşverenin Sorumluluğunun Belirlenmesi )"
73Y21.HD27.2.2003E. 2003/1143 K. 2003/1463"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maluliyet Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maluliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kazanın Oluşuna Göre Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ROPORU ( Kaza Raporunun İş Kanunu Hükümlerine Uygun Tanzim Edilmesinin Gerekmesi )"
73Y21.HD24.2.2003E. 2003/160 K. 2003/1236"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Malüliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Zararının Tazmininini Talep Etmesi )
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Öngördüğü Önlemlerin İş Yerinde Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yerel Mahkemenin Hükme Esas Aldığı Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olması )
MESLEKTEN KAZANMA GÜÇ KAYIP ORANI VE KUSUR ( Bu Hususta Bilirkişi Raporu İle Olayın Oluş Şekli Müterafık Kusur Oranları Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesinin Saptanmasının Gerekmesi )
TAZMİNATIN MİKTARI ( Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
73Y21.HD17.2.2003E. 2003/390 K. 2003/984"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararının Ödetilmesini Talep Etmesi )
SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Temel Sorumluluğun Kooperatif Tüzel Kişiliğine Ait Olması )
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA AYKIRILIK ( Yerel Mahkemenin Salt Kooperatif Yönetiminde Görev Alan Davalıların Sorumluluğuna Hükmetmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
KUSUR RAPORU ( İş Mahkemesinin Ceza Mahkemesinin Kusur Raporu Oranıyla Bağlı Olması )
MADDİ OLGULAR ( Borçla Kanunu Gereği Olarak Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesinin Belirlediği Maddi Olgularla Bağlı Olması )"
73Y21.HD20.1.2003E. 2002/10855 K. 2003/54"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Mahkemece Açılmamış Sayılmasına Karar Verilen Davada Alınan Raporların Tarafları Bağlamaması )
KUSUR RAPORU ( Açılmamış Sayılan Dosyadaki Raporların Tarafları Bağlamaması )
AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADA ALINAN KUSUR RAPORU ( Tarafları Bağlamaması )"
73Y21.HD25.6.2002E. 2002/3638 K. 2002/6152"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olmamasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Hakimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Kararın Esas Karar Olması ve Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmamasının Gerekmesi )"
73Y21.HD6.6.2002E. 2002/4712 K. 2002/5441"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Husumet İtirazı )
HUSUMET ( TEDAŞ'ın İşlerini Yürütmesi İçin Başka Şirkete İhale Edebilmesi Nedeniyle İş Kazasından Sorumlu Olamaması )
SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT KURULUŞLAR ( İşletmelerinin Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )
TİCARET SİCİLİNE KAYIT VE İLAN ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Kuruluşların İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )"
73Y21.HD28.5.2002E. 2002/3641 K. 2002/4990"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Baskın ve Ağır Kusurlu Olan Sorumlu Varken Hiç Kusuru Olmayan Taşeronun Sorumlu Tutulamaması )
TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( Baskın ve Ağır Kusurlu Olan Sorumlu Varken Hiç Kusuru Olmayan Taşeronun Tazminattan Sorumlu Tutulamaması )"
73Y21.HD23.5.2002E. 2002/4300 K. 2002/4803"KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Hazırlanması Zorunluluğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kusur Raporu - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Hazırlanması Zorunluluğu )
İŞYERİNDE UYGULANMASI GEREKENLER ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddeleri - İş Kazası Sonucu Ölüm/Kusur Raporu )
SSK. TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Hak Sahibi Anne-Babaya Bağlanan ve Bağlanması Gereken Gelir Konusunda İnceleme Yapmadan Red Kararı Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Kusur/Hak Sahibi Anne-Babaya Bağlanan ve Bağlanması Gereken Gelir - Eksik İnceleme/Karara Dayanak Yapılamayacağı )"
73Y21.HD16.5.2002E. 2002/4083 K. 2002/4528"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararların Giderilmesi Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Maddi Tazminatlardan %20 Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Maddi Tazminatlardan %20 Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
73Y21.HD14.5.2002E. 2002/2873 K. 2002/4377"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Hesap Raporunda Davacının Asgari Ücretle Çalıştığının Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması )
TAZMİNAT HESABI ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ASGARİ ÜCRET ( Tazminat Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Maruz Kalan Kişiye Ait Olması )
CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Maruz Kalan Kişiye Ait Olması )"
73Y21.HD13.5.2002E. 2002/3320 K. 2002/4317"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İçin Olayın İş Kazası Sayılması ve Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Saptanması )
KAMU DÜZENİ ( İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Düzenlemelerin Kural Olarak Kamu Düzeniyle İlgili Olması )
BİLİRKİŞİ ( Davacının Malüliyet Oranına Göre Kazadaki Sorumluluğu da Dikkate Alınarak Müstehak Bulunduğu Maddi Tazminat Tutarının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi )"
73Y21.HD6.5.2002E. 2002/3333 K. 2002/4020"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Sosyal Programdaki Tekne Gezisi/Olayın Davacının Denizden Çıktıktan Sonra Kayıp Düşmesi Sonucu Meydana Gelmesi )
KİŞİSEL KORUNMA VE GÜVENLİĞE DİKKAT ETMEMEK ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Sosyal Programdaki Tekne Gezisinde )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sosyal Programdaki Tekne Gezisi - Olayın Davacının Denizden Çıktıktan Sonra Kayıp Düşmesi Sonucu Meydana Gelmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( Sosyal Programdaki Tekne Gezisi - Zararlandırıcı Olayın Davacının Denizden Çıktıktan Sonra Kayıp Düşmesi Sonucu Meydana Gelmesi )"
73Y21.HD6.5.2002E. 2002/2564 K. 2002/3994"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Nitelikçe SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemine İlişkin Olması )
HAK SAHİPLERİNİN ZARARININ BELİRLENMESİ ( Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Peşin Sermaye Değerinin İstenilmesi )"
73Y21.HD30.4.2002E. 2002/3310 K. 2002/3779"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararların Tahsili Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARLARIN TAHSİLİ ( Kurumca Olayın İş Kazası Sayılıp Sayılmadığının araştırılması )"
73Y21.HD30.4.2002E. 2002/2281 K. 2002/3673"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik İş Kazası Nedeniyle - Hakimin Teknik Bilgiyi Gerektiren Konuda Bilirkişiye Gitmeden Sorunu Çözümlememesi Gerektiği )
HAKİMİN GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLEYEMEYECEĞİ İŞLER ( Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Bilirkişiye Gitmek Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİYE GİTMEK ZORUNLULUĞU ( Hakimin Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümleyemeyeceği İşler - Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi - İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi )"
73Y21.HD29.4.2002E. 2002/3135 K. 2002/3614"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İBRANAME ( Sadece Maddi Tazminata Yönelik Olarak Düzenlenmiş Olması-Manevi Tazminat Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Dosyadaki İbranamenin Sadece Maddi Tazminata Yönelik Olarak Düzenlenmiş Olması-Manevi Tazminat Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
ZARAR İLE ÖDEME ARASINDA ORANSIZLIK OLMASI ( Yapılan Ödemenin Makbuz Niteliğinde Olması )
MAKBUZ ( Ödeme Tarihinde Bilinen Ücretlere Göre Yapılacak Zarar Hesabı Sonucu Belirlenecek Zarar İle Yapılan Ödeme Arasında Açık Oransızlık Olması Durumunda Yapılan Ödeme )"
73Y7.CD18.4.2002E. 2002/4292 K. 2002/5295"İŞYERİ ( Elliden Fazla İşçi Çalıştıran İş Yerlerinde İşteki Tehlikenin Büyüklüğü de Dikkate Alınarak Bir ya da Daha Fazla Hekim Buldurma Zorunluluğunun Olması )
HEKİM BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ( Elliden Fazla İşçi Çalıştıran İş Yerlerinde İşteki Tehlikenin Büyüklüğü de Dikkate Alınarak Bir ya da Daha Fazla Hekim Buldurma Zorunluluğunun Olması )
İŞTEKİ TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜ ( Elliden Fazla İşçi Çalıştıran İş Yerlerinde İşteki Tehlikenin Büyüklüğü de Dikkate Alınarak Bir ya da Daha Fazla Hekim Buldurma Zorunluluğunun Olması )"
73Y10.HD16.4.2002E. 2002/2990 K. 2002/3361"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE HAK SAHİPLERİNE KURUMCA ÖDEME YAPILMASI ( Rücu Davasında Kusur Oranlarının Tesbiti - Kaçınılmazlık )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Kurumun Yaptığı Ödemeler İçin Rücu Talebi - Kaçınılmazlık Durumu )
KAÇINILMAZLIK ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti - Hukuk ve Ceza Davalarında Farklı Kusur Oranları Saptanması )"
73Y21.HD11.4.2002E. 2002/2815 K. 2002/3161"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz İstemeyip Sonradan Açtığı Davada Faiz İstemesi )
ISLAH ( Maddi Tazminat Talebinin Hesaplanan Gerçek Zarara Göre Yeniden Belirlenmesi ve Buna Göre İstemde Bulunulması )
FAİZ ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz İstemeyip Sonradan Açtığı Davada Faiz İstemesi )"
73Y21.HD10.4.2002E. 2002/2739 K. 2002/3139"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Tazminat Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gereği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
73Y9.HD8.4.2002E. 2002/6786 K. 2002/5901"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Zarar )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İşverenin Kusuru Sonucu Oluşan İş Kazasında Uzun Süreli Tedavi Görmesi Nedeniyle Duyduğu Üzüntünün Karşılığının Ödetilmesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Uzun Süreli Tedavi Görmesi )"
73Y21.HD2.4.2002E. 2002/2463 K. 2002/2773"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İşverence Düzenlenen İbranamede İşçiye Ödendiği Bildirilen Meblağın Çok Fazla Olması )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( Davacıya Ödenen Miktartan Belirlenen Maddi Zararın Düşülerek Ödeme Yapılması )"
73Y21.HD2.4.2002E. 2002/2339 K. 2002/2758"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten Başlatılması )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Zararın Varlığı Mahiyeti ve Esaslı Unsurları Hakkında Bir Dava Açma ve Davanın Gerekçelerini Göstermeye Elverişli Bütün Hal ve Şartları Öğrenmesi )
KONTROL KAYDININ MEVCUT OLMASI ( Zamanaşımının Ancak Kesin Malüliyetin Belirlendiği Tarihten Başlatılması )"
73Y21.HD27.3.2002E. 2002/2467 K. 2002/2541"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi )
SİGORTALININ İŞYERİNDE ARIZAYA MARUZ KALMASI ( Olayın İş Kazası Olma Şartı )"
73Y21.HD26.3.2002E. 2002/43 K. 2002/2483"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşverenin Sorumluluğunun Saptanması-Zorunlu Ödevlerin İşverence Savsaklanması Sonucu İş Kazasının Olmasının Gerekmesi )
İLLİYET BAĞI ( Oluşan İş Kazası İle İşverenin Eylem ve Davranışları Arasında Uygun Neden Sonuç Bağının Kurulmasının Gerekmesi )"
73Y21.HD25.3.2002E. 2002/1985 K. 2002/2341"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Malüliyet Oranının %10'dan Aşağı Olduğu İçin Sigortaca Aylık Gelir Bağlanmamış Olması )
KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBEDİLMESİ ( Daha Önceki İş Kazası Sonucu Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranlarının Balthazard Formülüne Göre Birleştirilmesi )
BALTHAZARD FORMÜLÜ ( Daha Önceki İş Kazası Sonucu Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranlarının Balthazard Formülüne Göre Birleştirilmesi )"
73Y10.HD14.3.2002E. 2002/1496 K. 2002/2119"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAKSAHİBİNE YAPILAN YARDIMIN RÜCU TALEBİ ( İşverenin Sorumluluğunun Belirlenmesi-Kusur Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
KUSUR RAPORU ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının Vukuunda Davalı İşverene Tam Kusur Verilmesi )
CEZA DAVASINDA SİGORTALIYA KUSUR VERİLMESİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının Vukuunda Davalı İşverene Tam Kusur Verilmesi Nedeniyle Oluşan Çelişkinin Giderilmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ ( İşçilerin de Bu Yükümlülüklere Uymasının Gerekmesi )"
73Y21.HD11.3.2002E. 2002/1328 K. 2002/1804"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Belirlenmesinde Ele Alınacak Faktörler )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Zarar ve Tazminata Doğrudan Etkili Olan Faktörlerin Açıkça Belirlenmesi )"
73Y10.HD7.3.2002E. 2002/1066 K. 2002/1685"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASINDA ÖLEN SİGORTALININ HAKSAHİPLERİNE KURUMCA YAPILAN YARDIMLARIN RÜCUU ( Davalı İşverenin Sorumlu Olup Olmadığının Belirlenmesi )
HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİ ÇARPMASI SONUCU ÖLEN İŞÇİYE KURUMCA YAPILAN YARDIMLARIN RÜCUU ( İşverenin Kusurunun Olmaması Nedeniyle Sorumluluğuna Gidilememesi )
İŞARETÇİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşverenin Böyle Bir Yükümlülüğü Olmadığından Sorumluluğuna Gidilememesi )"
73YHGK6.3.2002E. 2002/10-143 K. 2002/140"İŞ KAZASI NEDENİYLE RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( İşverenin Sorumluluğunun Tesbiti Usulü - Ceza Davasında Belirlenen Kusur Oranının Bağlayıcı Olmaması )
CEZA DAVASINDA TESBİT EDİLEN KUSUR ORANININ BAĞLAYICI OLMAMASI ( İş Kazası Nedeniyle Rücuen Tazminat Davasında )
KUSUR ORANININ TESBİTİ ( İş Kazasında İşverenin Sorumluluğu - Ceza Davasında Tesbit Edilen Kusur Oranının Tazminat Davasında Bağlayıcı Olmaması )
RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazasında İşverenin Kusurunun Tesbiti - Ceza Davasında Tesbit Edilen Kusur Oranının Bağlayıcı Olmaması )"
73Y10.HD14.2.2002E. 2002/644 K. 2002/1074"RÜCU DAVASI ( SSK'nın işkazası nedeniyle yaptığı sigorta yardımlarını rücuan talep edilmesi - Kusursuz olduğu herhangi bir şekilde belirlenmemiş işveren ile ilgili olarak kusursuz olduğu gerekçesiyle davanın reddedilemeyeceği )
İŞVERENİN KUSURU ( SSK'nın işkazası nedeniyle yaptığı sigorta yardımlarını rücuan talep edilmesi - Kusursuz olduğu herhangi bir şekilde belirlenmemiş işveren ile ilgili olarak kusursuz olduğu gerekçesiyle davanın reddedilemeyeceği )"
73Y21.HD7.2.2002E. 2001/9639 K. 2002/833"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Kusuru Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği-İbranamenin Makbuz Sayılması )
İBRANAMENİN MAKBUZ SAYILMASI ( Tespit Edilecek Gerçek Zararla İbranamedeki Miktar Arasında Açık Nispetsizlik Bulunması-Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-İşverenin Kusurunun Tespiti )
İŞ KAZASINDA İŞVERENİN KUSURU ( Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği-Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
GERÇEK ZARARLA İBRANAMEDEKİ MİKTAR ARASINDA AÇIK NİSPETSİZLİK ( İbranamenin Makbuz Sayılması-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
73Y10.HD28.1.2002E. 2001/9247 K. 2002/331"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinin Verdiği Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması )
İŞ MAHKEMESİ KARARI ( Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmesinin Gerekmesi )"
73Y21.HD22.5.2001E. 2001/2821 K. 2001/4012"İŞ MAHKEMESİNDEN VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Annece SSK. Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Annenin Talebi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
ANA VE BABAYA GELİR BAĞLANMASI ( Destekten Yoksun Kalma/İş Kazası Sonucu Ölüm - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )"
73Y10.HD22.5.2001E. 2001/2913 K. 2001/3977"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı - İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hususunda Gereken Tedbirleri Alıp Almadığının Araştırılmasının Gerekmesi/Maden İşletmesinde Yetersiz Kapak Tertibatı )
KAÇINILMAZLIK UNSURU ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hususunda Gereken Tedbirleri Alıp Almadığının Araştırılmasının Gerekmesi/Rücuan Tazminat - Maden İşletmesi/Yetersiz Kapak Tertibatı )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Maden İşletmesinde Yetersiz Kapak Tertibatı/İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hususunda Gereken Tedbirleri Alıp Almadığının Araştırılmasının Gerekmesi - Rücuan Tazminat )
KUSUR ORANI ( Maden İşletmesi/Yetersiz Kapak Tertibatı - Tespit Edilmesi Amacıyla Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
73Y21.HD1.5.2001E. 2001/2067 K. 2001/3447"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Standartlara Uygun Olmayan Tüp-Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki-Nikahsız Eş )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eş )
NİKAHSIZ EŞ İÇİN BELİRLENEN TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-İş Kazası Sonucu Ölüm )"
73Y9.HD26.4.2001E. 2001/4065 K. 2001/7215"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tedbirlere Riayet Etmemesi/Maden Ocağında Sigara İçmesi - İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ HAKKINDAKİ TÜZÜK ( İşçinin Bu Önlemlere Aykırı Hareket Ettiğinin Tespit Edilmiş Bulunması - İşçinin Maden Ocağında Sigara İçmesi )
SÖZLEŞMENİN HAKLI OLARAK FESHİ ( İşçinin Maden Ocağında Sigara İçmesi İş Aktinin Geçerli Bir Sebeple Feshi İçin Yeterli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
MADEN OCAĞINDA SİGARA İÇMEK ÇAKMAK VE SİGARA PAKETİ BULUNDURMAK ( İşçinin İş Aktinin Haklı Sebeple Feshedilebileceğinin Kabul Edilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
73Y21.HD17.4.2001E. 2001/2921 K. 2001/2964"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( SSK Tarafından Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması )
KURUM TARAFINDAN GİDERİLMEYEN ZARARIN TAZMİNİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
SSK TARAFINDAN GELİR BAĞLANIP BAĞLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
73Y21.HD22.3.2001E. 2001/1857 K. 2001/2133"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Sorumlulukları )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İşverenin Sorumluluğu-İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
73Y21.HD1.2.2001E. 2001/673 K. 2001/593"İŞ KAZASI ( Kusur Tespiti İçin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İşçinin Tamamen Kusurlu Olması Halinde Manevi Tazminata Karar Verilememesi )
İŞÇİNİN TAM KUSURLU OLMASI ( Manevi Tazminata Karar Verilememesi )"
73Y21.HD19.12.2000E. 2000/8481 K. 2000/9211"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusurun Aidiyeti ve Oranının Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Kusurun Aidiyeti ve Oranının Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )
KUSURUN AİDİYETİ VE ORANI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhimin HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması - Geçtiğinden Sözedilemeyeceği )
TEMYİZ İSTEMİ KARARININ REDDİNİ TEMYİZ ETMEK ( Süre - Tefhimin HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması )
HÜKMÜN TEFHİMİ ( HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması - Temyiz Süresinin Geçtiğinden Sözedilemeyeceği )"
73Y21.HD12.12.2000E. 2000/8081 K. 2000/9005"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kusur Oranının Belirlenmesi - Tazminattan Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılması Gereği )
CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN KUSUR RAPORUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMADIĞI ( Maddi Olaylar Bakımından Ceza Mahkemesinde Alınan Raporun Bağlayıcı Olduğu - Kusur Aidiyeti ve Oranı Bakımından Raporlar Arasında Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İşyerinde Alınması Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - İşçinin Alınan Önlemlere Uyup Uymadığının Belirlenmesi Gereği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tarafların Hal ve Mevkiinie Kusur Oranlarına Olayın Oluşuna ve Hesap Edilen Tazminat Miktarı Dikkatı Alınarak %10 İndirimin Az Olduğu - İş Kazası Sonucu Ölüme Dayalı Tazminat )
SIVA USTASININ İŞ KAZASINDA ÖLMESİ ( Sıva Ustasının Yılda 365 Gün Çalışmasının Mümkün Olmadığının Kabulü Gereği - Tazminatın Çalışılabilecek Gün Sayısı Nazara Alınarak Hesaplanması Gereği )"
73Y10.HD12.12.2000E. 2000/7620 K. 2000/8143"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi için Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
İŞ KAZASINDA MALÜL KALAN SİGORTALI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN RÜCUU ( Dava Konusu Olayda Kusurun Yeterince İncelenmemesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kanununun Gereği Olarak İşverenin İşyerinde İşçilerinin Sağlığını ve İş Güvenliğini Sağlamak için Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olması - Rücuan Tazminat )
KUSUR ORANI ( Rücuan Tazminat - Dava Konusu Olayda Kusurun Yeterince İrdelenmediği ve Maddi Olaya da Uygun Düşmediğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Davalı Hakkında Dava Konusu Alacakla İlgili Olarak Bir Yıl ve Her Halde On Yıllık Zamanaşımı Sürelerinin Cari Olması - Rücuan Tazminat )"
73Y21.HD7.11.2000E. 2000/6198 K. 2000/7638"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Faktörler )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşyerinde İşçilerin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmak ve Araçları Noksansız Bulundurmak )
GÜNLÜK ÜCRETİ ( Sigortalının İş Kazası Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Davasında Tazminatın Belirlenmesinde Sigortalının Günlük Ücretinin Belirlenmesi )
TİCARET SANAYİ ODASI ( Sigortalının Günlük Ücretinin Odadan Sorularak Tazminat Hesabında Bunun Dikkate Alınması )"
73Y21.HD27.6.2000E. 2000/3627 K. 2000/5120"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişiler Tarafından Hazırlanan Kusur Raporunun Hükme Dayanak Yapılamaması )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İşverenin Bu Tüzüğe Göre İşyerinde Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Tüzüğüne Göre İşyerinde Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Belirlenmesi )"
73Y10.HD11.5.2000E. 2000/3212 K. 2000/3405"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malul Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi - Hakimin Taleple Bağlılığı )
KUSURUN BELİRLENMESİ ( Rücuan Tazminat - Mahkemece Öncelikli Olarak Kusura Etkili Maddi Olguların Belirlenmesinin ve Yeniden Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla Kusur Raporu Alınmasının Gerekmesi )
KUSUR RAPORU ( Mahkemece Öncelikli Olarak Kusura Etkili Maddi Olguların Belirlenmesinin ve Yeniden Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla Kusur Raporu Alınmasının Gerekmesi - Rücuan Tazminat )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Rücuan Tazminat - Hakimin Davacı Kurumca İstenilen Miktarın Üzerinde Hüküm Kuramayacağı )"
73Y9.HD29.2.2000E. 1999/20125 K. 2000/2369"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İşyeri Sağlık Kurallarına Göre Toz Maskesinin Kullanılmasının Gerekli Olduğu Bölümde Çalışırken Maskeyi Kullanması Kendisinden İstenmiş Olmasına Rağmen Kullanmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
HAKLI FESİH ( Davacının İşyeri Sağlık Kurallarına Göre Toz Maskesinin Kullanılmasının Gerekli Olduğu Bölümde Çalışırken Maskeyi Kullanması Kendisinden İstenmiş Olmasına Rağmen Kullanmaması )
İŞYERİ SAĞLIK KURALLARI ( Davacının Toz Maskesinin Kullanılmasının Gerekli Olduğu Bölümde Çalışırken Maskeyi Kullanması Kendisinden İstenmiş Olmasına Rağmen Kullanmaması - İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Reddi Gereği )"
73YHGK6.10.1999E. 1999/10-687 K. 1999/775"RÜCUAN TAZMİNAT ( Gerekli Önlemlerin Alınmadığı Hallerde Kaçınılmazlıktan Söz Edilememesi )
İŞ KAZASINDA KAÇINILMAZLIKTAN SÖZ EDİLMESİ ( İşveren İşyerinde Çağın ve Teknolojinin Gerektirdiği Önlemleri Almasına Rağmen Zararlandırıcı Olayın Meydana Gelmesinin Gerekmesi )
KAÇINILMAZLIK ( İşveren İşyerinde Çağın ve Teknolojinin Gerektirdiği Önlemleri Almasına Rağmen Zararlandırıcı Olayın Meydana Gelmesinin Gerekmesi )"
73Y7.CD1.12.1998E. 1998/9679 K. 1998/9899"UMUMİ HIFZISSIHA KANUNUNA MUHALEFET ( Elliden Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerinde Bir veya Daha Fazla Hekim Bulundurmamak )
ELLİDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ ( Bir veya Daha Fazla Hekim Bulundurulmamasının Umumi Hıfzıssıha Kanununa Muhalefet Teşkil Ettiği )
BİR YA DA DAHA FAZLA SAYIDA HEKİM BULUNDURMAMAK ( Elliden Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerinde-Umumi Hıfzıssıha Kanununa Muhalefet )"
73Y11.HD1.12.1998E. 1998/3441 K. 1998/8432"RÜCU DAVASI ( İşçinin Ölümü Nedeniyle İşveren Tarafından Yapılan Ödemelerin Bir Kısmının Müteahhit Tarafından Ödenmesinin Gerekmesi )
MÜTEAHHİTÇE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ ( Ölümünde Asıl İşveren Durumunda Olan Tarafın da Kusurlu Olduğunun Saptanması )
İŞVERENİN RÜCU YAPAMAMASI ( İşçinin Ölümünden Dolayı Kusurlu Olması Nedeniyle )"
73Y21.HD12.11.1998E. 1998/7644 K. 1998/7648"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( İş Kanununun 73. Maddesine Uygun Kusur Raporu Alınması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Kusur Raporu )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
73Y10.HD9.11.1998E. 1998/7518 K. 1998/7851"KAÇINILMAZLIK ( Tüm Tedbirlerin Alınmasına Rağmen Zararın Kısmen veya Tamamen Oluşması )
RÜCU DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Kurumun Uğradığı Zararın İstemi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALÜL KALAN İŞÇİYE KURUMCA YAPILAN HARCAMALAR ( Kurumun Rücu Davasıyla İşverenden Zararını Karşılama Yoluna Gitmesi )
İŞVERENİN TÜM TEDBİRLERİ ALMASI ( Buna Rağmen Kazanın Olmasının Kaçınılmazlık Olgusu İle Tanımlanması )
KÖMÜR MADENİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ KAZASINA UĞRAMASI ( Kurumun Uğradığı Zararlar İçin İşverene Rücuu ve İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kömür Madeninde İş Kazasına Uğrayan İşçiye Kurumca Yapılan Ödemelerden )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Kömür Madeninde İş Kazası Sonucu Yaralanan İşçiye Kurumca Yapılan Ödemeler İçin İşverene Karşı Açılan )"
73Y21.HD15.9.1998E. 1998/5187 K. 1998/5447"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN MURİS ( İşverenin Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Bu Konulardan Anlayan Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
73Y21.HD12.5.1998E. 1998/2601 K. 1998/3464"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti-Bilirkişiden Rapor Alınması )
BAŞKASININ YARDIMINA MUHTAÇ OLUNMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Zarar Hesabı )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
73Y10.HD21.4.1998E. 1998/2856 K. 1998/3008"İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Ölen Sigortalının Haksahiplerine Yapılan Harcamaların Rücuan Ödettirilmesi )
İŞVERENİN İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİLERİN KUSUR PAYLARINDAN SORUMLULUĞU ( Ölümle Sonuçlanan İşkazası )
HAKİM KESİNLEŞMİŞ CEZA DAVASINDA SAPTANAN MADDİ OLGULARLA BAĞLI OLUP KUSUR ORANIYLA BAĞLI DEĞİLDİR ( Ölümle Sonuçlanan İşkazası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ölümle Sonuçlanan İşkazasında Hakimin Ceza Davasındaki Olgulara Bağlı Olmaması )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İşkazasında Ölen Sigortalının Haksahiplerine Yapılan Harcamalar )"
73Y21.HD10.3.1998E. 1998/421 K. 1998/1655"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kusur Oranlarının Tespiti Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )"
73YHGK4.3.1998E. 1998/21-153 K. 1998/165"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Davasında İşverenin Kusurunun Tesbitinde Rücu Davasındaki Oranın Esas Alınacağı )
TAZMİNAT DAVASINDA İŞVERENİN KUSUR ORANININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüme Dayalı )
KUSUR ORANININ TESBİTİNDE RÜCU DAVASINDAKİ ORANIN ESAS ALINMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞVERENİN İŞ KAZASINDAKİ KUSUR ORANININ TESBİTİ ( Rücu Davasında Tesbit Edilen Kusur Oranının Tazminat Davasında da Geçerli Olması )
RÜCU DAVASINDA TESBİT EDİLEN İŞVERENİN KUSUR ORANI ( Tazminat Davasında da Esas Alınacağı )"
73Y21.HD20.1.1998E. 1997/8624 K. 1998/70"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşyerinin PKK Eyleminin Yoğun Şekilde Bulunduğu Bölgede Bulunmasını Nazara Alınarak İşverenin İşyerinde Alması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Saptanması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşyerinin PKK Eyleminin Yoğun Şekilde Bulunduğu Bölgede Bulunmasını Nazara Alınarak İşverenin İşyerinde Alması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Saptanması Gereği )
İŞ YERİNDEKİ GEREKLİ ÖNLEMLER ( İşyerinin PKK Eyleminin Yoğun Şekilde Bulunduğu Bölgede Bulunmasını Nazara Alınarak Saptanması Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
73Y10.HD7.7.1997E. 1997/5256 K. 1997/5263"RÜCU DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN SİGORTALI ( Yapılan Harcamalar Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Rücu Davasında Belirlenmesinin Gerekmesi )"
73Y21.HD1.7.1997E. 1997/4539 K. 1997/4626"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kusur Durumunun Belirlenmesi )
KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunda Sigortalının Tam Kusurlu Olduğunun Belirtilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Oluşan Ölüm Olayında Sigortalının Tam Kusurlu Olduğu Belirtilmişse de İşverenin İŞ Güvenliği Önlemlerini Alıp Almadığının da Belirlenmesi )"
73YHGK25.6.1997E. 1997/21-380 K. 1997/612"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ BEDEN GÜCÜ KAYBI
BEDEN GÜCÜ KAYBI
ZARAR HESABI
GERÇEK KAZANÇ"
73Y21.HD22.5.1997E. 1997/3412 K. 1997/3480"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi )
İŞVERENİN İŞYERİNDE ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER ( Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığının Bilirkişi Marifetiyle İncelenmesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MURİSİN ÖLÜMÜ ( İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığının Araştırılması )"
73YHGK21.5.1997E. 1997/21-135 K. 1997/442"İŞ KAZASI
MADDİ ZARAR HESABI ( İş kazası )"
73Y21.HD21.1.1997E. 1997/61 K. 1997/94"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine Uymaması Durumunda Zararları Tazmininin Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Yapılan İşin Niteliğine Göre Meydana Gelebilecek Kazalara ve Zararlara Karşı İş Güvenliği Önlemlerini Almasının Gerekmesi )"
73Y21.HD12.12.1996E. 1996/6686 K. 1996/6904"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Saptanması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Saptanması )"
73Y21.HD9.12.1996E. 1996/6011 K. 1996/6822"İŞ KAZASI SONUCU MALÜL KALMA ( İşverenin Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma Nedeniyle Açılması )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşyerinde İşçilerin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmakla Yükümlü Olması )
İŞGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ( İşverenin Bu Hususta Gerekli Araçları Noksansız Bulundurmak Zorunluluğu )"
73Y21.HD12.10.1996E. 1996/5793 K. 1996/5910"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLMESİ ( Açılan Tazminat Davasında Uygulanması Gereken Faiz Oranının Belirlenmesi )
FAİZ ( Dava Dilekçesinde İstenilen Faizin Başlangıç Tarihinin Belirtilmemiş Olması )
DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Dava Dilekçesinde İstenilen Faizin Başlangıç Tarihinin Belirtilmemiş Olması )"
73Y21.HD3.7.1996E. 1996/3952 K. 1996/3992"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasından Ölümü Nedeniyle Hak Sahiplerince Açılması )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşçilerin Sağlığını ve İş Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmakla Yükümlü Olması )
İŞGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ( İşverenin Bu Husustaki Araçları Noksansız Bulundurmakla Yükümlü Olması )
İŞKAZASI NEDENİYLE ÖLÜM OLAYI ( Hak Sahiplerinin İşverene Karşı Açtıkları Tazminat Davası )"
73Y9.HD28.5.1996E. 1996/3239 K. 1996/11913"HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ ( Sözleşmede İşyerinde Sigara İçilmemesi Gerektiği Kesin Kurala Bağlanmasına Rağmen İşçinin İçmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddi Gereği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinde İşyerinde Sigara İçilmemesi Gerektiği Kesin Kurala Bağlanmasına Rağmen İşçinin İçmesi Nedeniyle Reddi Gereği )
İŞYERİNDE VE İŞ SAATİNDE SİGARA İÇİLMESİ ( İş Sözleşmesinde İşyerinde Sigara İçilmemesi Gerektiği Kesin Kurala Bağlanmasına Rağmen İşçinin İçmesi Nedeniyle İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddi Gereği )"
73Y21.HD2.4.1996E. 1996/921 K. 1996/1903"İŞ KAZASI NEDENİYLE MURİSİN ÖLMESİ ( Hak Sahiplerinin Tazminat Davası Açması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Murisin Ölmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle İşçinin Ölümünden Önlemleri Almaması Nedeniyle Sorumlu Olması )"
73Y21.HD5.3.1996E. 1996/500 K. 1996/1044"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İşyerinin Olağanüstü ve Terörün Yoğun Bulunduğu Bölgede Olması )
TERÖRİST SALDIRI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( İşverenin Kusur Oranının Belirlenmesi )
KUSUR ORANI ( Terör Olaylarının Yoğun Olarak Yaşandığı Bölgede İşçinin Terörist Saldırı Sonucu Ölümünde İşverenin Kusur Oranın Belirlenmesi )"
73Y21.HD4.7.1995E. 1995/2482 K. 1995/3884"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ SAYILMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESBİTİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan )"
73Y10.HD20.2.1995E. 1995/1696 K. 1995/1663"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşkazasında Ölen Sigortalı İşçinin Yakınlarına Yapılan Harcamalar Nedeni ile Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespitinin Uzman Bilirkişilerce Yapılmasının Gerekmesi )
İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDA KUSURUN BELİRLENMESİ ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespitinin Uzman Bilirkişilerce Yapılmasının Gerekmesi )"
73YCGK6.2.1995E. 1994/9-288 K. 1995/8"RUHSATI BULUNMAYAN VE UZMANLIĞI OLMAYAN İŞÇİYE PATLAYICI MADDE KULLANDIRMAK ( TCK 383'teki Suç-Sanığın Eylemi ile Sonuç Arasında Nedensellik Bağının Oluştuğu )
SANIĞIN EYLEMİ VE SONUÇ ARASINDA NEDENSELLİK ( TCK 383. Maddedeki Suç Bakımından Ruhsatı ve Uzmanlığı Olmayan İşçiye Patlayıcı Madde Kullandırılmasıyla Bu Bağın Oluşması )
İŞ KAZASI ( Çukur Açılırken Meydana Gelen Patlama Sonucunda İşçinin Ölmesi-TCK m. 383 Bakımından Nedensellik Bağının Sorgulanması )"
73Y9.HD2.12.1994E. 1994/12806 K. 1994/17111"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavi Görmekteyken Beyin Kanamasından Ölen İşçi )
TEDAVİ ESNASINDA BEYİN KANAMASINDAN ÖLEN İŞÇİ ( Ölüm ile İş Kazası Arasında Uygun İlliyet Bağı Olup Olmadığının Araştırılması )
İLLİYET BAĞI ( İş Kazası ile Ölüm Olayı Arasında )"
73YHGK15.6.1994E. 1994/9-288 K. 1994/420"İŞ KAZASI
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMAN BİLİRKİŞİ
CEZA HUKUK İLİŞKİSİ"
73YHGK8.6.1994E. 1994/9 - 246 K. 1994/382"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT HESABI
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ
MÜTERAFİK KUSUR ( İş kazası )"
73Y9.HD28.4.1994E. 1994/903 K. 1994/6557"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalılardan Biri İçin Feragat - Diğer Davalının Kusuru Oranında Sorumlu Tutulması Gereği )
FERAGAT ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Davalılardan Biri İçin - Diğer Davalının Kusuru Oranında Sorumlu Tutulması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA DAVALILARIN KUSURLARI ORANINDA SORUMLULUĞU ( İş Kazası - Davalılardan Biri İçin Feragat )
İŞÇİNİN İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA DAVALILARDAN BİRİ İÇİN FERAGATI"
73Y9.HD22.3.1994E. 1993/10980 K. 1994/4103"DAVA DİLEKÇESİNİN YORUMU ( BK. 18. Maddedeki Yorum Kuralının Dikkate Alınması )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Dava Dilekçesinin Yorumunda BK. 18. Maddenin Dikkate Alınması )
HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Bilirkişi İncelemesinden Çıkan Sonuca Göre Talepte Bulunulması-Yorum )"
73Y9.HD22.3.1994E. 1993/10977 K. 1994/4102"İŞ KAZASI NEDENİYLE % 100 ORANINDA MALULİYET ( Bakıcı Ücreti )
BAKICI ÜCRETİ ( İş Kazası Nedeniyle % 100 Oranında Malul Olan İşçiye Ödeneceği )"
73Y9.HD25.10.1993E. 1993/5637 K. 1993/15092"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Sorumlunun İşveren Olması )
HUSUMET ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Davadan İşverenin Sorumlu Olması )"
73Y9.HD5.10.1993E. 1993/2285 K. 1993/14105"MADDİ VE MANEVİ ZARAR ( İş Kazası Sonucu Oluşan Hasarın Giderilmesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNATTA İBRANAME ( Geçerli Sayılabilmesi İçin Zarar ile Miktar Arasında Açık Oransızlık Bulunmamasının Gerekmesi )
MAKBUZ YERİNE GEÇERLİ OLAN İBRANAME ( Uğranılan Zarar ile İbranamedeki Miktar Arasında Oransızlık Olmamasının Gerekmesi )"
73YHGK5.5.1993E. 1993/10-90 K. 1993/197"HİZMET İLİŞKİSİNİN İSBATI ( İş kazası )
İŞ KAZASI ( Hizmet ilişkisinin isbatı )
ADİ ORTAKLIK ( İş kazası )"
73Y9.HD25.1.1993E. 1992/6363 K. 1993/903"İŞ KAZASI ( Lojmanda Oturan Personelin Taktığı Antenin Sökülmesi Sırasında Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Olmadığı )
LOJMANDA OTURAN PERSONELCE TAKILAN ANTEN SÖKÜLÜRKEN MEYDANA GELEN KAZA ( İş Kazası Sayılmaması )"
73YHGK13.5.1992E. 1992/9-219 K. 1992/335"MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Hakkaniyete Uygun Bulunması Zorunluluğu )
HAKKANİYET PRENSİBİ ( Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİNDE HAKKANİYET PRENSİBİ ( Manevi Tazminat Davası )"
73Y9.HD21.6.1991E. 1991/9517 K. 1991/9983"KUSUR ORANI ( İş Kazası Geçiren İşçinin Deneyimli Olmasının Etkisi )
İŞÇİNİN İŞTEKİ TECRÜBESİ ( İş Kazası Nedeniyle Kusur Oranının Tespitinde Dikkate Alınması Gereği )
KIDEMLİ VE DENEYİMLİ İŞÇİNİN İŞ KAZASI GEÇİRMESİ ( Kusur Oranının Tespitinde Dikkate Alınması )"
73Y9.HD11.6.1991E. 1991/7831 K. 1991/9549"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacıya Maluliyet Tespiti ve Gelir Bağlanması İçin Mehil Verilmesi-Sigortayla Karşılanmayan Kısmın Ödetileceği )
MEHİL TANINMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Maluliyet Tespiti ve Gelir Bağlanması İçin )
MALULİYET TESPİTİ VE GELİR BAĞLANMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Mükerrer Ödemeyi Engellemek İçin Mehil Tanınması )"
73Y9.HD4.6.1991E. 1991/7487 K. 1991/9304"İŞYERİNDE VE İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( Tazminat Bakımından İşverenin Mutlak Sorumluluğunu Gerektirmemesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinde ve İş Kazası Nedeniyle Ölüm )"
73Y9.HD22.3.1991E. 1991/6272 K. 1991/6421"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Gelirlerinin Mahsubu )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Davada Sigortaca Yapılan Ödemelerin Mahsubu )
SİGORTA ÖDEMELERİNİN MAHSUBU ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )"
73Y9.HD12.2.1991E. 1990/10324 K. 1991/2244"MANEVİ TAZMİNAT ( Açılan Davayı Müracaata Bırakarak Yüksek Miktarlı Yeni Dava Açmak )
MANEVİ TAZMİNAT ( Karşı Tarafa Bildirildikten Sonra Arttırılamaması )
DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Manevi Tazminat İçin Açılan Davayı Müracaata Bırakarak Yüksek Miktarlı Yeni Dava Açmak )"
73Y9.HD3.12.1990E. 1990/8390 K. 1990/12679"İŞVERENLERİN OLAYLA UYGUN SEBEP-SONUÇ BAĞLANTISI OLMAMASI ( Hizmet Akdi Olmayan 3. Kişinin Yaptığı Trafik Kazası )
GÖREVLİ MAHKEME ( 3. Şahıs Durumundaki Şöförün Trafik Kazası )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( 3. Şahıs Durumundaki Şöförün Trafik Kazası )"
73Y9.HD7.9.1990E. 1990/7401 K. 1990/9104"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEME HAKKININ DOĞUŞ TARİHİ
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasından Doğan Ölüm Halinde Hesap Şekli )
İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA BİLİRKİŞİNİN HESAPLAMASI GEREKENLER"
73Y9.HD26.6.1990E. 1990/6141 K. 1990/7889"İŞ KAZASINDA MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi )
MADDİ TAZMİNATTA İNDİRİM ( İş Kazası - Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi )"
73Y9.HD25.6.1990E. 1990/4838 K. 1990/7758"MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Görme Bozukluğuna Uğrayan İşçinin )
İŞ KAZASI NETİCESİ İŞGÜCÜ KAYBINA UĞRAMA ( Manevi Tazminat Talebi )
TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Görme Bozukluğu Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
73Y9.HD13.6.1990E. 1990/4672 K. 1990/7230"MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Hesabı - Hakkaniyete Uygun Özendirici Olmayan Bir Miktara Hükmetmek Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN HESABI ( Meslek Hastalığından Doğan - Hakkaniyete Uygun Özendirici Olmayan Bir Miktara Hükmetmek Gereği )"
73Y9.HD31.5.1990E. 1990/6111 K. 1990/6675"İŞ KAZASINDAN DOĞAN ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Eş ve Çocuklara Verilmesi - Memur Emeklisi Ev Sahibi Babanın Talebi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Eş ve Çocuklara Verilmesi - Memur Emeklisi Ev Sahibi Babanın Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDE ANNE VE BABANIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Memur Emeklisi Ev Sahibi Baba - Eş ve Çocuklara Verilmesi )"
73Y10.HD22.3.1990E. 1990/658 K. 1990/2790"İŞVERENİN GEREKLİ SAĞLIKLI İŞ KOŞULLARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalışılan Odanın Yeterli Işık Alamadığı İddiası )
İKİLİ VARDİYAYA GÖRE ÇALIŞMA ( Basın ve Gazetecilik İş Kolunda Çalışma İddiası )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( İkili Vardiyaya Göre Çalışma İddiasının ve İş Koşullarının İncelenmesi )
TESPİT DAVASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
İKİ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİ ( Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
GECE ÇALIŞMASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Araştırma İle Uzmanlığı Belirsiz Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilememesi )"
73Y10.HD11.2.1990E. 1990/5521 K. 1990/1070"KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ DAVASI ( Sigortalının Trafik Kazasında Ölümü Halinde Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KUSUR ORANI ( Sigortalının Trafik Kazasında Ölümü Nedeniyle Kurumun Rücuan Tazminat Davasında )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Trafik Kazasında Ölümü Halinde Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğunun Tesbiti )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE KURUMCA RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Karayollarının Sorumluluğuna Gidilmesi )"
73YHGK18.3.1987E. 1986/9-722 K. 1987/203"TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Yer ve Zaman Bakımından Bağlantının Yeterli Olmaması )
TEHLİKENİN İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKMASI ( Bağlantının İşçinin Yada Üçüncü Kişinin Ağır veya Tam Kusuru İle Kesilmemesi )
BAĞLANTININ İŞÇİNİN YADA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAM VEYA AĞIR KUSURU İLE KESİLMEMESİ ( İşverenin Olayla Bağlantı Kurulup Sorumlu Tutulması )"
73Y9.HD4.7.1985E. 1985/4294 K. 1985/7382"İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( İş Süresi İçinde Oluşan Zararlandırıcı Olaylardan )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İş Süresi İçinde Oluşan Zararlandırıcı Olaylar )
İŞ KAZASI ( İş Süresi İçinde Oluşan Zararlandırıcı Olaylar )
TEHLİKE TEORİSİNE DAYANAN SORUMLULUK ( Tehlikenin İşyeri ve İşin Niteliği ile İlgili Olmasıyla Sınırlı Tutulması )"
73YHGK25.5.1984E. 1982/9-301 K. 1984/619"TAZMİNAT DAVASI ( Ölenin Sağlığında İşverenden Aldığı Tazminat )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteği Sağlayan Kimse İle Destek Olanın Olası Yaşamlarında Sağlanacak Gelirin Desteğinin Toptan Ödetilmesi )
MİRASÇILIKTAN AYRI OLMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
İŞGÜCÜ KAYBI NEDENİYLE İŞVERENDEN ALINAN TAZMİNAT ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Düşülmemesi )"
73Y9.HD7.2.1984E. 1983/9805 K. 1984/1085"ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN KUSURU NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZA ( Sigorta Ettirenin Sigortasından Para Almasının Üçüncü Şahsa Başvuru Hakkına Etkisi )
SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Sigortacıdan Para Alan Mirasçının Üçüncü Kişiye Başvuru Hakkı )
CAN SİGORTASI ( Sigortalının Ölümü Üzerine Sigortadan Para Almanın Kusurlu Üçüncü Kişiye Başvuru Hakkı )"
73YHGK24.6.1983E. 1983/533 K. 1983/724"İŞ KAZASI ( Müteselsil Sorumlulardan Birisi İçin Açılan Dava )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Dayanışmalı Borçlulardan Birisi İçin Dava Açılması )"
73YHGK24.6.1983E. 1981/9-533 K. 1983/724"TAZMİNAT DAVASI ( Kendisinin Tamamen Kusursuz Olduğundan Söz Etmesi )
ZARARIN TÜMÜNÜN MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNDEN İSTENMESİ ( Açıkça Müteselsil Kelimesinin Kullanılmaması )
MÜTESELSİL BORÇLU ( Açıkça Müteselsil Kelimesinin Kullanılmaması )
TESELSÜL KARİNESİNE DAYANMA ( Borçlulardan Her Birinden Borcun Tamamının İstenmesi )"
73YHGK6.5.1983E. 1983/9-237 K. 1983/478"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayan Kişinin Malullük Sigortasıyla Karşılanamayan Zararı )
İŞ KAZASI ( Çalışma Gücünün Kaybı Dolayısıyla Açılan Tazminat Davası )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( SSK'nın Yaptığı Ödemelerle Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat İstenmesi )
MALULLÜK SİGORTASINDAN YAPILAN ÖDEMELER ( Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat Davası Açılması )
CİSMANİ ZARAR ( İş Kazası Sonucu SSK'nın Yaptığı Ödemelerle Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat İstenebilmesi )
İŞGÖRMEZLİK DAVASI ( Kurumca Karşılanmayan Zararların Giderilmesi İstemi )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İşgörmezlik Davasıyla )"
73YHGK2.7.1982E. 1980/10-1839 K. 1982/767"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasına Uğrayan Kişinin Adi Ortaklık Sözleşmesine Göre Çalıştığı İddiasının İncelenmesi )
İŞ KAZASINA UĞRAYAN KİŞİ ( Adi Ortaklık Sözleşmesine Göre Çalıştığı Ve İşyerinde Önlemleri Almaya Yetkili Olduğu İddiasının İncelenmesi )
SSK'CA AÇILAN RÜCU DAVASI ( İş Kazasına Uğrayan Kişinin Adi Ortaklık Sözleşmesine Göre Çalıştığı İddiasının İncelenmesi )"
73YHGK28.4.1982E. 1979/10-1840 K. 1982/442"İŞVEREN YA DA VEKİLİNİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAMASI ( Kusur Artırıcı Neden Sayılması )
KUSUR ARTIRICI NEDEN ( İşveren Yada Vekilinin Gerekli Önlemleri Almaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Yeni Bilirkişi Raporu Düzenlenmesi )"
73YHGK21.4.1982E. 1979/4-1528 K. 1982/412"DESTEK SAYILABİLME ŞARTLARI
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ MAHİYETİ VE AMACI
ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ NEDENİYLE AİLENİN DESTEKTEN YOKSUN KALMASI ( İspat Yükünün Davalıda Olması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Hukuksal İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu Anlatması )"
73YHGK12.2.1982E. 1979/10-475 K. 1982/92"RÜCUAN ALACAK ( İşverenin İş Kazasında Olan Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği İle İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Hareketi )
İŞÇİLERİN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA İŞVERENİN SORUMLU OLMASI ( İşverenin Aykırı Hareketleri Nedeniyle Rücu tazminatıyla Sorumlu Olması )"
73Y10.HD28.1.1982E. 1982/116 K. 1982/340"CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNE ETKİSİ ( B.K. 53.m.si Uyarınca )"
73Y9.HD29.12.1981E. 1981/11284 K. 1981/15904"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası )
İŞ KAZASI ( İşverenin sorumluluğu )"
73YHGK26.6.1981E. 1980/9-1949 K. 1981/535"İŞ KAZASI ( Meydana Gelen Zararın Kusursuz Sorumluluğa Göre İşverence Tazmini )
İLLİYET BAĞI ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Zarardan İşverenin Sorumlu Tutulması İçin )
İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Nedensellik Bağının Bulunmasının Gerekmesi )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İşverenin Sorumluluğunda Nedensellik Bağının Bulunmasının Gerekmesi )
İŞ KAZASI SONUCU GERÇEKLEŞEN ZARAR ( İşverenin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunması )"
73YHGK25.3.1981E. 1979/10-168 K. 1981/166"İŞ KAZASI ( Maluliyet Oranında Artış Dolayısıyla Manevi Tazminat İstenmesi )
MALULİYETİN ARTMASI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyetin Sonradan Artması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyetin Sonradan Artması )"
73YHGK23.3.1981E. 1979/9-1481 K. 1981/251"KISMİ DAVA ( Manevi tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kısmi dava )"
73Y9.HD16.1.1981E. 1980/13866 K. 1981/363"İŞ KAZASI ( İşçinin İşyerinde Araç Çarpması Sonucu Ölmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşverenin Sorumluluğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminat için İşverenin Sorumluluğunun Şart Olması )"
73YHGK21.12.1979E. 1979/307 K. 1979/1632"İŞVERENİN İŞKAZASINDAN SORUMLULUĞU ( Araçla İlgili Arızayı Gidermemesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( İşverenin Araçla İlgili Arızayı Gidermemesi Nedeniyle Sorumlu Olması )"
73YHGK28.3.1979E. 1977/10-484 K. 1979/330"İŞVERENİN BORÇLARI ( İş Güvenliğini Sağlayıcı Tedbirleri Alıp Bunları Daima Kontrol Etmek )
İŞ GÜVENLİĞİ ( İşverenin Sorumlulukları )"
73Y10.HD25.5.1976E. 1975/9466 K. 1976/4127"İŞVERENİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMASI ZORUNLULUĞU
İŞ KAZASI SAYILMA ( İş Yerinde Kalp Rahatsızlığından Ölmek )
İŞ YERİNDE KALP RAHATSIZLIĞINDAN ÖLMEK ( İş Kazası Sayılma )"
73Y10.HD6.6.1974E. 1974/3155 K. 1974/3920"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Kurum Harcamalarının Tazmini Talebi )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
BİLİRKİŞİNİN GÖREVİ ( Maddi Olgu ve Durumların Kanıtlanmasının Bilirkişinin Takdirine Bırakılamaması )"
73Y10.HD28.3.1974E. 1974/1958 K. 1974/2948"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİYE KURUM TARAFINDAN ÖDENEN MASRAFLARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( İşverenin Gerekli Tedbirleri Almaması Nedeniyle Kurum Zararını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İşverenin Gerekli Tedbirleri Almaması Nedeniyle Kurum Zararını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )"
73YHGK17.6.1972E. 1971/9-805 K. 1972/666"TAZMİNAT DAVASI ( Basın İşçisinin İş Güvenliği Kurallarına Aykırı Davranış Sonucu Uğradığı Zararların Tazmini İstemi )
BASIN İŞÇİSİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ SONUCU UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Meslekteki Liyakat Derecesi Belirlenerek Zararın Tazmin Edilmesi )
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ SONUCU UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( Basın İşçisinin Uğradığı Zararların Tazmininde Meslekteki Liyakat Derecesinin Önem Arzetmesi )"

Madde 74

YARGITAY

74Y9.HD8.4.2002E. 2002/6786 K. 2002/5901"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Zarar )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İşverenin Kusuru Sonucu Oluşan İş Kazasında Uzun Süreli Tedavi Görmesi Nedeniyle Duyduğu Üzüntünün Karşılığının Ödetilmesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Uzun Süreli Tedavi Görmesi )"
74Y9.HD17.3.1998E. 1998/2249 K. 1998/4877"İSTEKLE BAĞLILIK ( Dava Dilekçesinde Belirtilen Sürelerin Dışına Çıkılması )
HİZMET TESBİTİ ( Dava Dilekçesinde Belirtilen Sürelerin Dışına Çıkılarak Sigortalı Olarak Geçen Sürelerin Tespit Edilmesi )"
74Y9.CD27.1.1994E. 1994/159 K. 1994/260"İŞÇİ SAĞLIĞINA AYKIRILIK ( Giderilmediği Takdirde Saptamayı İzleyen Her Ay İçin Aynı Miktarda Cezalandırılma )
İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞGÜVENLİĞİNE AYKIRILIKLARI GİDERMEMESİ ( Saptamayı İzleyen Her Ay İçin Aynı Miktarda Cezalandırılacağı )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İşgüvenliğine Aykırılıkları Gidermemesi )
İDARİ PARA CEZASI ( İşçi Sağlığına Aykırılık - Giderilmediği Takdirde Saptamayı İzleyen Her Ay İçin Aynı Miktarda Cezalandırılma )"
74Y9.CD13.4.1993E. 1993/1047 K. 1993/1867"İŞ MÜFETTİŞLERİ DENETİM RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )
İŞ DENETİMİNDEKİ EKSİKLİKLERİN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Suçun Oluşmasını Engellemeyeceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İş Denetimindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞ DENETİMİNDEKİ EKSİKLİKLER İÇİN SÜRE VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ ( Zorunluluk Olmaması )
İDARİ PARA CEZASI ( İş Denetimindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )"
74Y9.CD12.4.1993E. 1993/1045 K. 1993/1866"1475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinde Müfettiş Tarafından Tesbit Edilen Eksiklikler İçin Para Cezası Verilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyeri Denetleme Müfettişinin Tesbit Ettiği Eksikliklerin Sonradan Giderilmiş Olmasının Cezaya Etkisi )
MÜFETTİŞ TARAFINDAN İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN EKSİKLİKLER NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Eksikliklerin Sonradan Giderilmiş Olması )
EKSİKLİKLERİN SONRADAN GİDERİLMİŞ OLMASI ( Müfettiş Tarafından İşyerinde Tesbit Edilen Eksiklikler Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası )"
74Y9.CD4.3.1993E. 1993/622 K. 1993/1183"İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ( Eksiklikler Giderilmedikçe Her Ay İçin Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Ödeneceği )
İŞ MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARI ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne Aykırılık - İdari Para Cezasının Her Ay İçin Ayrı Ayrı Ödeneceği )
İŞYERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Her Ay İçin Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Ödeneceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne Aykırılık - İdari Para Cezasının Her Ay İçin Ayrı Ayrı Ödeneceği )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ( Düzeltilmesi İçin Süre Verilip Verilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne Aykırılık - Her Ay İçin Ayrı Ayrı Ödeneceği )"
74Y9.CD2.2.1993E. 1993/99 K. 1993/407"İŞ MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARI ( İşyerindeki Noksanlıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞYERİNDEKİ NOKSANLIKLARIN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Suçun Oluşmasını Etkilemeyeceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerindeki Noksanlıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerindeki Noksanlıklar - İşverenin Süre İçin Girişimleri )
İŞVERENİN GİRİŞİMLERİ ( İşyerindeki Noksanlıkların Giderilmesi İçin Süre Verilmesi )"
74Y9.CD19.1.1993E. 1992/11763 K. 1993/90"İŞ MÜFETTİŞİ TESPİT TUTANAĞI İLE BELİRLENEN SUÇ ( Daha Sonra İbraz Edilen Yazılı Belgelere Dayanılarak İtiraz )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPORSUZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK ( Tesbite Dayalı İdari Para Cezası Verilmesi )
İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAMAK ( İdari Para Cezası - Daha Sonra İbraz Edilen Yazılı Belgelere Dayanılarak Kaldırılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASININ SONRADAN İBRAZ EDİLEN YAZILI BELGELERLE KALDIRILAMAYACAĞI"
74Y9.CD27.2.1981E. 1981/759 K. 1981/844"İŞ YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerindeki Noksanlıkların Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
ÖN ÖDEME ( Bunun Gerekli Olmadığı Halde Arttırıma Tabi Tutulması )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İşyerindeki Noksanlıkların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tamamlatılmasının Gerekmesi )"
74Y9.HD16.1.1981E. 1980/13866 K. 1981/363"İŞ KAZASI ( İşçinin İşyerinde Araç Çarpması Sonucu Ölmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşverenin Sorumluluğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminat için İşverenin Sorumluluğunun Şart Olması )"

DANIŞTAY

74IDDGK2.12.2004E. 2002/651 K. 2004/1931"İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN İPTALİ DAVASI ( Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİN YETKİ VE GÖREV ALANINA AİT HÜKÜMLERİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİK ( Kamuyu İlgilendirmesi Nedeniyle Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİK ( Türk Tabipler Birliğinin Yetki ve Görev Alanına Ait Hükümleri Düzenleyen ve Kamuyu İlgilendirdiği Anlaşılan İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliğinin Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )
KAMUYU İLGİLENDİREN YÖNETMELİK ( Türk Tabipler Birliğinin Yetki ve Görev Alanına Ait Hükümleri Düzenleyen ve Kamuyu İlgilendirdiği Anlaşılan İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliğinin Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )"
74D10.D8.11.2001E. 2001/1467 K. 2001/3841"İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASINI VERECEK YETKİLİ MAKAMI BELİRTMEYEN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Uygulamada Tereddüde Yol Açacağı )
YETKİLİ MAKAMI BELİRTMEYEN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( İşyeri Sertifikasını Verecek Olan )
YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( İşyeri Hekimliği Sertifikasını Verecek Yetkili Makamı Belirtmeyen )"

Madde 75

YARGITAY

75Y9.HD14.1.1992E. 1991/11606 K. 1991/207"İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ ( Temerrüt Faizi Olmayıp Tazminatın Bir Bölümünü Oluşturduğu )
İŞ KAZALARINDA ÜÇ KİŞİLİK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREKLİLİĞİ
İŞÇİNİN TALİMATLARINA UYUP UYMADIĞI ( İş Kazası - Üç Kişilik Bilirkişi Raporu Gerekliliği )
İŞ KAZASI ( İşçinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatlarına Uyup Uymadığının Tesbiti - Üç Kişilik Bilirkişi Raporu Gerekliliği )"
75Y9.HD15.6.1982E. 1982/5026 K. 1982/5724"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Onsekiz Yaşından Küçüğün Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( Onsekiz Yaşından Küçüğün Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİ ( Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Onsekiz Yaşından Küçüğün Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )"
75Y10.HD22.9.1977E. 1976/8734 K. 1977/5567"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalınması Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Dava Sırasında Ücretin Yükselmesi Nedeniyle Tazminatın Bu Ücrete Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

75D10.D10.6.1998E. 1996/10110 K. 1998/2505"İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İş Kanununun 75/B Maddesi Uyarınca - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerlerine Ait Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Petrol İstasyonunun 1475 sayılı İş Kanununun 75/B Maddesi Uyarınca Kapatılması )
İŞ KANUNUNUN 75/B MADDESİ UYARINCA KAPATILAN İŞYERİ ( Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerlerine Ait Olduğu )"

Madde 77

YARGITAY

77Y21.HD5.4.2010E. 2009/3906 K. 2010/3729"İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşveren İşyerinde İşçinin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Tedbirleri Almak Araçları Sağlamakla Sorumlu Olduğu - Trafik İş Kazasında B Ehliyetine Sahip Yeterli Uzun Yol Tecrübesi Olmayan İşçinin İşe Gönderilmesinin Etkisinin Araştırılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Dayalı/İşveren İşyerinde İşçinin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Tedbirleri Almak Araçları Sağlamakla Sorumlu Olduğu - Trafik İş Kazasında B Ehliyetine Sahip Yeterli Uzun Yol Tecrübesi Olmayan İşçinin İşe Gönderilmesinin Etkisinin Araştırılması )
İŞVERENİN İŞYERİNDE ALMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ( B Ehliyetine Sahip Yeterli Uzun Yol Tecrübesi Olmayan İşçinin Trafik İş Kazasında Ölmesi - İşverenin İşçinin Öldüğü Trafik İş Kazasında Alması Gerekli Önlemler Belirlenerek Kusur Araştırması Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
77Y9.HD22.5.2007E. 2006/29950 K. 2007/16098"FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMAMASI ( İşçinin Alkol Aldığı/Alkolün Etkisiyle Bir Olumsuzluk Yaşanmadığı - Bu Konuda Disiplin Cezası Bulunmadığı/18 Yıla Yakın Hizmeti Olan İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayanmadığı )
İŞ YERİNE ALKOLLÜ GELME ( İşçinin Bu Konuda Disiplin Cezası Bulunmadığı/18 Yıla Yakın Hizmeti Olduğu Alkolün Etkisiyle Bir Olumsuzluk Yaşanmadığı - Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı/İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Kabulü Gereği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Alkol Aldığı/Alkolün Etkisiyle Bir Olumsuzluk Yaşanmadığı - Bu Konuda Disiplin Cezası Bulunmadığı/18 Yıla Yakın Hizmeti Olan İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayanmadığı/Kabulü Gereği )"
77Y21.HD4.4.2006E. 2006/1682 K. 2006/3435"TRAFİK İŞ KAZASINA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Farklı Kusur Oranları İçeren Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik İş Kazasında Asıl ve Alt İşveren ile İşçinin Kusur Oranlarının Bilirkişi Raporlarında Farklılık Göstermesi - Trafik ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Tarafların Kusur Oranları Hakkında Alınacak Rapora Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Trafik İş Kazası - Maddi ve Manevi Tazminat )"
77YHGK9.6.2004E. 2004/9-352 K. 2004/352"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Bazı Tanıkların Davacının Alkol Koktuğunu Bildirmeleri/Bu Hususun Haklı Fesih İçin Yeterli Olmadığı - Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gereği )
İŞÇİNİN ALKOL KOKMASI ( Bu Hususun Haklı Fesih İçin Yeterli Olmadığı - İşyeri Dışında Alkol Alınması Halinde İşyerine Sarhoş Olarak Geldiğinde Haklı Fesih Hakkı Doğacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Dışında Alkol Alınması Halinde İşyerine Sarhoş Olarak Geldiğinde Haklı Fesih Hakkı Doğacağı - Bazı Tanıkların Davacının Alkol Koktuğunu Bildirmelerinin Haklı Fesih İçin Yeterli Olmadığı )"
77Y21.HD18.3.2004E. 2004/1729 K. 2004/2612"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( İnşaattan Düşerek Ölenin Kusurunun İçinde İnşaatçı Bilirkişinin de Bulunduğu Bir Heyetten Alınacak Rapor İle Çözümlenmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( İnşaattan Düşerek Ölenin Kusurunun İçinde İnşaatçı Bilirkişinin de Bulunduğu Bir Heyetten Alınacak Rapor İle Çözümlenmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Ölüm )
İŞ KAZASINDA KUSURUN BELİRLENMESİ ( İçinde İnşaatçı Bilirkişinin de Bulunduğu Bir Heyetten Alınacak Rapor İle Çözümlenmesi Gereği - Malzemeleri Aşağıya Atarken Dengesini Kaybederek Beton Zemine Düşerek Ölen İşçi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Malzemeleri Aşağıya Atarken Dengesini Kaybederek Beton Zemine Düşerek Ölen İşçi - Hesabın Aktif Devreyi İzleyen Pasif Devre İçin de Yapılması Gereği )
PASİF DEVRE İÇİN HESAPLA YAPMA ZORUNLULUĞU ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Malzemeleri Aşağıya Atarken Dengesini Kaybederek Beton Zemine Düşerek Ölen İşçi )
İNSAN YAŞAMININ KUTSALLIĞI ( İşverenin İşyerinde İşçilerin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmak ve Bu Husustaki Şartları Sağlamak ve Araçları Noksansız Bulundurmakla Yükümlü Olduğu )"
77Y21.HD25.12.2003E. 2003/8774 K. 2003/10917"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kusur Oranlarının Tesbitinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hükümlerinin Araştırılacağı - Toplu İş Sözleşmesiyle Mirasçılara Tanınan Seçimlik Hakkın Dava Açma Hakkını Engellemeyeceği )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazasında - İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Şartlarına Uyulup Uyulmadığının Araştırılması Gereği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN ÖLENİN HAK SAHİPLERİNE DAVA AÇMAMALARI KOŞULUYLA BİR ADET DAİRE VERİLECEĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Mirasçılarının Seçimlik Hakkı )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Kusur Oranlarının Tesbitinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartlarının İncelenmesi Gereği )
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI ŞARTLARINA UYGUNLUĞUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Tesbiti )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ ( Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİNE MAKTU MİKTAR ÜZERİNDEN HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Manevi Tazminat Talebinin Tamamen Reddinde )
MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Manevi Tazminat Talebinin Tamamen Reddinde )"
77Y9.HD25.9.2003E. 2003/2385 K. 2003/15358"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşyerine Sarhoş Olarak Geldiğinin Kanıtlanamaması - Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
HAKLI NEDENLE FESİH ( Bazı Tanıkların İşçinin Alkol Koktuğunu Bildirmeleri - Haklı Fesih İçin Yeterli Olmadığı )
İŞYERİNE SARHOŞ GELMEK ( İşçinin İşyerine Sarhoş Gelinmesinin İşverene Haklı Fesih Hakkı Verdiği - Kıdem Tazminatı )"
77Y9.HD8.5.2003E. 2002/25918 K. 2003/7770"İŞYERİNE SARHOŞ GELME ( Davacının İşyerine Alkol Aldıktan Sonra Geldiği Ancak Sarhoş Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Edinilememesi - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Davacının İşyerine Alkol Aldıktan Sonra Geldiği Ancak Sarhoş Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Edinilememesi/Hükmedilmesi Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının İşyerine Alkol Aldıktan Sonra Geldiği Ancak Sarhoş Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Edinilememesi - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
77Y21.HD14.4.2003E. 2003/2423 K. 2003/3331"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucunda malul Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Zararlarının Tazminini İstemesi )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Mahkemenin Maddi ve Hukuki Olguları Gözönünde Tutmaması )
KUSUR RAPORU ( Bilirkişinin Hazırladığı Kusur Raporunun İnandırıcı Güç ve Niteliğinin Olmaması )"
77Y9.HD24.9.2001E. 2001/10238 K. 2001/14273"İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşyerine Sarhoş Gelmek - Kanıtlanması Gereği )
AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAMAK ( İş Akdinin Feshi - İşyerine Sarhoş Gelmek )
İHBAR TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelmek - Kanıtlanması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelmek - Kanıtlanması Gereği )
İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI ( İşyerinde )
İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI ( İşyerine Sarhoş Gelmek )"
77Y9.HD4.4.2001E. 2001/2004 K. 2001/5515"İŞYERİNE SARHOŞ GELİP ÇALIŞMAK İSTEMEK ( İş Akdinin Feshi - İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödetilmesine Karar Verilemeyeceği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşyerine Sarhoş Gelip Çalışmak İstemek - İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödetilmesine Karar Verilemeyeceği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelip Çalışmak İstemek/İş Akdinin Feshi - Ödetilmesine Karar Verilemeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelip Çalışmak İstemek/İş Akdinin Feshi - Ödetilmesine Karar Verilemeyeceği )"
77YHGK4.6.1997E. 1997/9-341 K. 1997/497"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesi Nedeniyle )
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ ( İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteminde Bulunması )
İŞYERİNE SARHOŞ GELME İDDİASI ( İddia Kanıtlanamamasına Rağmen Haksız Fesih Nedeniyle İstenen Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemlerinin Reddedilmesinin Yanlış Olması )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerine Sarhoş Olarak Geldiği İddiasıyla Akdi Feshedilen İşçinin )
İŞYERİNE SARHOŞ OLARAK GELDİĞİ İDDİASIYLA AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talepleri )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ OLARAK FESHİ NEDENİYLE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİ ( İşçinin Sarhoş Olarak Geldiği İddiasının Kanıtlanamaması )"
77Y9.HD26.3.1991E. 1990/12848 K. 1991/6573"BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI ( İşçinin İşkili Kamyon Kullanması ve İşyerine İşkili Halde Gelmesi )
KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( İçkili Kamyon Kullanan ve İşyerine İçkili Gelen İşçinin İş Akdinin Feshi )
İÇKİLİ KAMYON KULLANAN VE İŞYERİNE İÇKİLİ GELEN İŞÇİ ( Akdin Feshi Dolayısıyla Kıdem Tazminatına Hak Kazanamaması )"
77Y9.HD19.2.1976E. 1976/5009 K. 1976/6514"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelen ve İşverenin Uyarısı Üzerine İşyerini Terkedip Giden ve Bir Daha Dönmeyen İşçinin Tazminat İsteyememesi )
İŞYERİNE SARHOŞ GELEN İŞÇİ ( İşverenin Uyarısı Üzerine İşyerini Terkedip Giden ve Bir Daha Dönmeyen İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteyememesi )"

Madde 78

YARGITAY

78Y9.HD8.4.1992E. 1992/2500 K. 1992/3929"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER ( İşçinin Ölümünün İşe Ara Verdiği Sırada Dinlenmek İçin Çıktığı Yerde Olması )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( İşverenin Kusurunun Olmaması )"
78Y10.HD25.11.1985E. 1985/6122 K. 1985/6502"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalıya Hastalık Sigortasından Ödenen Ödeneğin Kurum Tarafından Rücuan Tahsili Talebi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( İşverenin Çalışma Mevzuatının Öngördüğü Raporu Öngörülen Kuruluşlardan Almaksızın Sigortalıyı Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırdığının Belli Olması )"
78Y9.HD15.6.1982E. 1982/5026 K. 1982/5724"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Onsekiz Yaşından Küçüğün Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( Onsekiz Yaşından Küçüğün Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİ ( Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Onsekiz Yaşından Küçüğün Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırılmasının Yasak Olması )"

Madde 79

YARGITAY

79YHGK15.10.2014E. 2013/10-1145 K. 2014/771"MÜFETTİŞ RAPORUNUN İPTALİ DAVASI ( Menfi Tespit Talebi/Bildirime Konu İşyerinin İnşaat İşi Olup Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında Bulunduğu ve Sigortalıya İlişkin Olarak İşe Elverişli ve Dayanıklı Olduğuna Dair Rapor Alınmadığı - İşverenin Kusursuz Sorumluluğu )
İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( İşe Elverişli ve Dayanıklı Belgesi Almayan İşverenin Kurumca Yapılan Masrafların Tümünden Sorumlu Olacağının Kabulü - Bu Konudaki Yükümlülüğün ve Uyulmamasının Sorumluluğunun İşverene Ait Olduğunun Gözetileceği/Rapor Alma Yükümü )
İŞLERE ELVERİŞLİ VE DAYANIKLI RAPORU ( İşverenin Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştıracağı İşçiyi İşe Alırken Sağlık Muayenesinden Geçirme Yükümlülüğü Bulunduğu - Rapor Alınmadan İşçinin İşe Kabul ve Çalıştırma Yasağı Bulunduğu/Müfettiş Raporunun İptali Davası )
KURUMCA YAPILAN MASRAFLARDAN SORUMLULUK ( İşverenin Rapor Alma Yükümünü İhmal Etmesi Halinde Hastalık Sigortası Masraflarının Tamamından Kusursuz Olarak Sorumlu Olacağı - İşveren İçin Herhangi Bir Kusur İndirimi Yapılamacağı/Menfi Tespit Talebi/Tehlikeli İş )
DAVACININ İŞYERİNDEKİ SIFATININ ARAŞTIRILMASI ( İşveren ya da İşveren Vekili Sıfatının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
79Y10.HD3.10.2005E. 2005/6980 K. 2005/9656"ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Alınmaksızın Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Çalıştırılan Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
SAĞLIK RAPORU ( Alınmaksızın Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
HASTALIK SİGORTASI MASRAFLARI ( Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Çalıştırılan Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )"
79Y21.HD17.2.2004E. 2003/10976 K. 2004/1188"HİZMET TESPİTİ ( Yazılı Belgeler Karşısında Tanık Delili )
TANIK DELİLİ ( Hizmet Tespiti Davası-Yazılı Belgelerin Varlığı-Bordroların İmzasız Olması veya Dönem Bordrolarının Bulunmaması )
YAZILI BELGE ( Hizmet Tespiti Davası-Tanık Delilinin İspat Kuvveti )"
79Y10.HD30.10.2003E. 2003/6941 K. 2003/7671"TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERİ ( İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığı İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ ( Tüzüğe Göre İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığıın İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )
SAĞLIK RAPORU ( İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığı İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )"
79YHGK25.6.2003E. 2003/10-428 K. 2003/426"İPTAL DAVASI ( Davalı Kurumca Yapılan Ölçümleme Sonucunda Tahakkuk Ettirilen Ceza ve İdari Para Cezasının İptali İstemi )
TARAFLARIN ÜST DERECELİ MAHKEMENİN KARARINA UYULMASINI İSTEMELERİ ( İki Tarafın Bozmayı Kabul Yönündeki İrade Açıklamalarını Nazara Almadan Direnme Kararı Vermesinin Olanaklı Olmaması )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kamu Düzenini İlgilendiren Davaların Bulunması )
MAHKEMENİN RESEN İNCELEMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Kamu Düzenini İlgilendiren Davaların Bulunması )"
79Y10.HD27.5.2003E. 2003/3234 K. 2003/4419"TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı İşçiye Yapılan Hastalık Sigortası Masrafları Sonucu Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalı İşçiye Yapılan Hastalık Sigortası Masrafları Sonucu Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacak Olanların İş Yeri Hekimi ve İşçi Sağlığı Dispanseri Doktorları Tarafından Verilmiş Muayene Raporları Olmadıkça Çalıştırılmalarının Yasak Olması )
HASTALIK SİGORTASI MASRAFLARI ( Elverişlilik Raporu Olmadan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan Sigortalının Hastalık Sigortası Masraflarının Tamamının İşverenden Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )"
79Y9.HD4.5.1999E. 1999/4497 K. 1999/8393"HASTALIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin Haksız Fesihte Bulunması Nedeniyle İhbar Tazminatı Ödemesi )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Hastalığına Rağmen İşveren Tarafından Feshedilmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Kusuru Olmaksızın Hastalanmasına Rağmen İşverenin Akdi Feshetmesi )"
79Y9.HD14.2.1994E. 1993/14107 K. 1994/2247"SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ ( İşyerinin İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığına Bakılması Gereği-Görev )
GÖREV ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davasında Öncelikle İşyerinin İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığına Bakılması Gereği )
İŞYERİNİN İŞ YASASI KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA BAKILMASI ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davasında )"
79Y9.CD13.4.1993E. 1993/1047 K. 1993/1867"İŞ MÜFETTİŞLERİ DENETİM RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )
İŞ DENETİMİNDEKİ EKSİKLİKLERİN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Suçun Oluşmasını Engellemeyeceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İş Denetimindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞ DENETİMİNDEKİ EKSİKLİKLER İÇİN SÜRE VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ ( Zorunluluk Olmaması )
İDARİ PARA CEZASI ( İş Denetimindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )"
79Y9.CD12.4.1993E. 1993/1045 K. 1993/1866"1475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinde Müfettiş Tarafından Tesbit Edilen Eksiklikler İçin Para Cezası Verilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyeri Denetleme Müfettişinin Tesbit Ettiği Eksikliklerin Sonradan Giderilmiş Olmasının Cezaya Etkisi )
MÜFETTİŞ TARAFINDAN İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN EKSİKLİKLER NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Eksikliklerin Sonradan Giderilmiş Olması )
EKSİKLİKLERİN SONRADAN GİDERİLMİŞ OLMASI ( Müfettiş Tarafından İşyerinde Tesbit Edilen Eksiklikler Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası )"
79Y9.CD2.2.1993E. 1993/99 K. 1993/407"İŞ MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARI ( İşyerindeki Noksanlıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞYERİNDEKİ NOKSANLIKLARIN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Suçun Oluşmasını Etkilemeyeceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerindeki Noksanlıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerindeki Noksanlıklar - İşverenin Süre İçin Girişimleri )
İŞVERENİN GİRİŞİMLERİ ( İşyerindeki Noksanlıkların Giderilmesi İçin Süre Verilmesi )"
79Y9.CD19.1.1993E. 1992/11763 K. 1993/90"İŞ MÜFETTİŞİ TESPİT TUTANAĞI İLE BELİRLENEN SUÇ ( Daha Sonra İbraz Edilen Yazılı Belgelere Dayanılarak İtiraz )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPORSUZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK ( Tesbite Dayalı İdari Para Cezası Verilmesi )
İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAMAK ( İdari Para Cezası - Daha Sonra İbraz Edilen Yazılı Belgelere Dayanılarak Kaldırılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASININ SONRADAN İBRAZ EDİLEN YAZILI BELGELERLE KALDIRILAMAYACAĞI"
79Y10.HD25.11.1985E. 1985/6122 K. 1985/6502"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalıya Hastalık Sigortasından Ödenen Ödeneğin Kurum Tarafından Rücuan Tahsili Talebi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( İşverenin Çalışma Mevzuatının Öngördüğü Raporu Öngörülen Kuruluşlardan Almaksızın Sigortalıyı Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırdığının Belli Olması )"
79Y10.HD17.3.1981E. 1981/830 K. 1981/1517"RUCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi için Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin İstenmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI ( İşyerine Alınan İşçilerin Sağlıklarının Elverişli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR ( Bu İşlere Girmeden Önce İşçinin Bünyesinin İş İçin Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Rapor Alma Zorunluluğunun Olması )"
79Y9.CD27.2.1981E. 1981/759 K. 1981/844"İŞ YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerindeki Noksanlıkların Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
ÖN ÖDEME ( Bunun Gerekli Olmadığı Halde Arttırıma Tabi Tutulması )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İşyerindeki Noksanlıkların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tamamlatılmasının Gerekmesi )"
79Y10.HD25.3.1975E. 1975/702 K. 1975/1673"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Uğranılan Zararlar )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçi Sağlığıyla İlgili Mevzuat Hükümlerine Uyulması )
İŞÇİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN YÜKÜMLER ( Yükümlere Uyulması Durumunda İşçinin Ya Hiç Bedensel Zarara Uğramayacağı Yada Uğrasa Bile Bu Zararın Azaltılmış Bulunacağının Tıbbi Esas Olması )"

Madde 82

YARGITAY

82Y21.HD4.7.1995E. 1995/2482 K. 1995/3884"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ SAYILMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESBİTİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan )"
82Y9.HD28.4.1994E. 1994/903 K. 1994/6557"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalılardan Biri İçin Feragat - Diğer Davalının Kusuru Oranında Sorumlu Tutulması Gereği )
FERAGAT ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Davalılardan Biri İçin - Diğer Davalının Kusuru Oranında Sorumlu Tutulması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA DAVALILARIN KUSURLARI ORANINDA SORUMLULUĞU ( İş Kazası - Davalılardan Biri İçin Feragat )
İŞÇİNİN İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA DAVALILARDAN BİRİ İÇİN FERAGATI"
82Y9.HD22.3.1994E. 1993/10977 K. 1994/4102"İŞ KAZASI NEDENİYLE % 100 ORANINDA MALULİYET ( Bakıcı Ücreti )
BAKICI ÜCRETİ ( İş Kazası Nedeniyle % 100 Oranında Malul Olan İşçiye Ödeneceği )"
82Y9.HD21.6.1991E. 1991/9517 K. 1991/9983"KUSUR ORANI ( İş Kazası Geçiren İşçinin Deneyimli Olmasının Etkisi )
İŞÇİNİN İŞTEKİ TECRÜBESİ ( İş Kazası Nedeniyle Kusur Oranının Tespitinde Dikkate Alınması Gereği )
KIDEMLİ VE DENEYİMLİ İŞÇİNİN İŞ KAZASI GEÇİRMESİ ( Kusur Oranının Tespitinde Dikkate Alınması )"
82Y9.HD11.6.1991E. 1991/7831 K. 1991/9549"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacıya Maluliyet Tespiti ve Gelir Bağlanması İçin Mehil Verilmesi-Sigortayla Karşılanmayan Kısmın Ödetileceği )
MEHİL TANINMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Maluliyet Tespiti ve Gelir Bağlanması İçin )
MALULİYET TESPİTİ VE GELİR BAĞLANMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Mükerrer Ödemeyi Engellemek İçin Mehil Tanınması )"
82Y9.HD4.6.1991E. 1991/7487 K. 1991/9304"İŞYERİNDE VE İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( Tazminat Bakımından İşverenin Mutlak Sorumluluğunu Gerektirmemesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinde ve İş Kazası Nedeniyle Ölüm )"
82Y9.HD12.2.1991E. 1990/10324 K. 1991/2244"MANEVİ TAZMİNAT ( Açılan Davayı Müracaata Bırakarak Yüksek Miktarlı Yeni Dava Açmak )
MANEVİ TAZMİNAT ( Karşı Tarafa Bildirildikten Sonra Arttırılamaması )
DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Manevi Tazminat İçin Açılan Davayı Müracaata Bırakarak Yüksek Miktarlı Yeni Dava Açmak )"
82Y9.HD3.12.1990E. 1990/8390 K. 1990/12679"İŞVERENLERİN OLAYLA UYGUN SEBEP-SONUÇ BAĞLANTISI OLMAMASI ( Hizmet Akdi Olmayan 3. Kişinin Yaptığı Trafik Kazası )
GÖREVLİ MAHKEME ( 3. Şahıs Durumundaki Şöförün Trafik Kazası )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( 3. Şahıs Durumundaki Şöförün Trafik Kazası )"
82Y9.HD7.9.1990E. 1990/7401 K. 1990/9104"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEME HAKKININ DOĞUŞ TARİHİ
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasından Doğan Ölüm Halinde Hesap Şekli )
İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA BİLİRKİŞİNİN HESAPLAMASI GEREKENLER"
82Y9.HD26.6.1990E. 1990/6141 K. 1990/7889"İŞ KAZASINDA MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi )
MADDİ TAZMİNATTA İNDİRİM ( İş Kazası - Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi )"
82Y9.HD13.6.1990E. 1990/4672 K. 1990/7230"MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Hesabı - Hakkaniyete Uygun Özendirici Olmayan Bir Miktara Hükmetmek Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN HESABI ( Meslek Hastalığından Doğan - Hakkaniyete Uygun Özendirici Olmayan Bir Miktara Hükmetmek Gereği )"
82Y9.HD31.5.1990E. 1990/6111 K. 1990/6675"İŞ KAZASINDAN DOĞAN ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Eş ve Çocuklara Verilmesi - Memur Emeklisi Ev Sahibi Babanın Talebi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Eş ve Çocuklara Verilmesi - Memur Emeklisi Ev Sahibi Babanın Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDE ANNE VE BABANIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Memur Emeklisi Ev Sahibi Baba - Eş ve Çocuklara Verilmesi )"
82Y9.HD4.7.1985E. 1985/4294 K. 1985/7382"İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( İş Süresi İçinde Oluşan Zararlandırıcı Olaylardan )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İş Süresi İçinde Oluşan Zararlandırıcı Olaylar )
İŞ KAZASI ( İş Süresi İçinde Oluşan Zararlandırıcı Olaylar )
TEHLİKE TEORİSİNE DAYANAN SORUMLULUK ( Tehlikenin İşyeri ve İşin Niteliği ile İlgili Olmasıyla Sınırlı Tutulması )"
82Y9.HD7.2.1984E. 1983/9805 K. 1984/1085"ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN KUSURU NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZA ( Sigorta Ettirenin Sigortasından Para Almasının Üçüncü Şahsa Başvuru Hakkına Etkisi )
SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Sigortacıdan Para Alan Mirasçının Üçüncü Kişiye Başvuru Hakkı )
CAN SİGORTASI ( Sigortalının Ölümü Üzerine Sigortadan Para Almanın Kusurlu Üçüncü Kişiye Başvuru Hakkı )"
82YHGK24.6.1983E. 1983/533 K. 1983/724"İŞ KAZASI ( Müteselsil Sorumlulardan Birisi İçin Açılan Dava )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Dayanışmalı Borçlulardan Birisi İçin Dava Açılması )"
82YHGK24.6.1983E. 1981/9-533 K. 1983/724"TAZMİNAT DAVASI ( Kendisinin Tamamen Kusursuz Olduğundan Söz Etmesi )
ZARARIN TÜMÜNÜN MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNDEN İSTENMESİ ( Açıkça Müteselsil Kelimesinin Kullanılmaması )
MÜTESELSİL BORÇLU ( Açıkça Müteselsil Kelimesinin Kullanılmaması )
TESELSÜL KARİNESİNE DAYANMA ( Borçlulardan Her Birinden Borcun Tamamının İstenmesi )"
82YHGK6.5.1983E. 1983/9-237 K. 1983/478"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayan Kişinin Malullük Sigortasıyla Karşılanamayan Zararı )
İŞ KAZASI ( Çalışma Gücünün Kaybı Dolayısıyla Açılan Tazminat Davası )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( SSK'nın Yaptığı Ödemelerle Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat İstenmesi )
MALULLÜK SİGORTASINDAN YAPILAN ÖDEMELER ( Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat Davası Açılması )
CİSMANİ ZARAR ( İş Kazası Sonucu SSK'nın Yaptığı Ödemelerle Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat İstenebilmesi )
İŞGÖRMEZLİK DAVASI ( Kurumca Karşılanmayan Zararların Giderilmesi İstemi )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İşgörmezlik Davasıyla )"
82YHGK21.4.1982E. 1979/4-1528 K. 1982/412"DESTEK SAYILABİLME ŞARTLARI
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ MAHİYETİ VE AMACI
ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ NEDENİYLE AİLENİN DESTEKTEN YOKSUN KALMASI ( İspat Yükünün Davalıda Olması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Hukuksal İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu Anlatması )"
82Y10.HD28.1.1982E. 1982/116 K. 1982/340"CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNE ETKİSİ ( B.K. 53.m.si Uyarınca )"
82Y9.HD29.12.1981E. 1981/11284 K. 1981/15904"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası )
İŞ KAZASI ( İşverenin sorumluluğu )"
82YHGK26.6.1981E. 1980/9-1949 K. 1981/535"İŞ KAZASI ( Meydana Gelen Zararın Kusursuz Sorumluluğa Göre İşverence Tazmini )
İLLİYET BAĞI ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Zarardan İşverenin Sorumlu Tutulması İçin )
İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Nedensellik Bağının Bulunmasının Gerekmesi )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İşverenin Sorumluluğunda Nedensellik Bağının Bulunmasının Gerekmesi )
İŞ KAZASI SONUCU GERÇEKLEŞEN ZARAR ( İşverenin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunması )"
82YHGK25.3.1981E. 1979/10-168 K. 1981/166"İŞ KAZASI ( Maluliyet Oranında Artış Dolayısıyla Manevi Tazminat İstenmesi )
MALULİYETİN ARTMASI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyetin Sonradan Artması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyetin Sonradan Artması )"
82YHGK23.3.1981E. 1979/9-1481 K. 1981/251"KISMİ DAVA ( Manevi tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kısmi dava )"
82YHGK21.12.1979E. 1979/307 K. 1979/1632"İŞVERENİN İŞKAZASINDAN SORUMLULUĞU ( Araçla İlgili Arızayı Gidermemesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( İşverenin Araçla İlgili Arızayı Gidermemesi Nedeniyle Sorumlu Olması )"

Madde 85

YARGITAY

85Y9.CD28.9.2004E. 2004/5979 K. 2004/4703"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Eylemleri Hakkındaki Yaptırım 4857 Sayılı Yasayla İdari Para Cezasına Dönüştüğünden Dosyanın Yetkili İdari Mercie Gönderilmesi Gereği - Görevsizlik )
İŞ BULMA VAADİ ( Eylemine İlişkin 1475 Sayılı Yasadaki Yaptırım 4857 Sayılı Yasayla İdari Para Cezasına Dönüştüğünden Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Yetkili İdari Mecie Görnderilmesi Gereği - 1475 Sayılı Yasaya Muhalefet )
GÖREVSİZLİK ( 1475 Sayılı Yasaya Muhalefetten Sanıkların Eylemine İlişkin Yaptırım 4857 Sayılı Yasayla Para Cezasına Dönüştüğünden Görevsizyik Kararı Verilerek Dosyanın Yetkili İdari Mercie Gönderilmesi Gereği - İş Bulma Vaadi )"
85Y11.CD12.6.2002E. 2002/4289 K. 2002/5678"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Yurt Dışında İş Bulmak Bahanesiyle Şikayetçilerden Para Alması )
YURTDIŞINDA İŞ BULMAK BAHANESİYLE PARA ALMAK ( Sanığın Şikayetçilere Yönelik Herhangi Bir Hile veya Desisenin Mevcut Olmaması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Sahte Tapu Senedi Vergi Levhası Gibi Evraklar Düzenleyerek Şikayetçilerin Yurt Dışına Gidebilmesi İçin Para Toplaması )"
85Y9.CD3.6.1994E. 1994/2180 K. 1994/3159"YURTDIŞINDA İŞ BULMAK VAADİYLE PARA ALMAK ( Verilecek Ceza ve Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yurtdışında İş Bulacağını Söyleyerek Para Alan Kişiler Hakkında Açılan Davada )"
85Y9.CD26.1.1993E. 1992/11327 K. 1993/207"İŞ VE İŞÇİ BULMA YASAĞINA UYMAMAK ( Dolandırıcılık Suçunun da Oluşması - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş ve İşçi Bulma Yasağına Uymamak - Dolandırıcılık Suçunun da Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( İş ve İşçi Bulma Yasağına Uymamak - Görevli Mahkeme )
İŞ KANUNUNA UYMAMAK ( İş ve İşçi Bulma Yasağı - Dolandırıcılık Suçunun da Oluşması )"
85Y9.CD12.9.1990E. 1990/1984 K. 1990/2762"YURT DIŞINA İŞÇİ GÖNDERMEK ( Büro Açılması ve Mukavele İmzalatılması )
İŞÇİLERE İŞ VE İŞLERE İŞÇİ BULMAK ( Büro Açılması ve Mukavele İmzalatılması )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Yurt Dışına İşçi Göndermek Üzere Büro Açmak - Mukavele İmzalatmak )"
85YCGK13.2.1989E. 1988/6-537 K. 1989/48"KAZANÇ AMACIYLA İŞÇİLERE İŞ İŞLERE İŞÇİ BULMAK ( İş ve İşçi Bulma Kurumunun İzni Bulunmasının Menfaat Sağlama Yasağını Ortadan Kaldırmaması )
MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI ( İşçilere İş İşlere İşçi Bulmak Konusunda İş ve İşçi Bulma Kurumunun İzni Bulunsa da )
YURTDIŞINA İŞÇİ GÖNDERMEK ( İş ve İşçi Bulma Kurumunun İzni Bulunsa da Menfaat Sağlama Amacıyla Hareket Edilemeyeceği )"
85Y9.CD5.3.1981E. 1981/725 K. 1981/889"YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Konser Vermeleri için Menfaat Karşılığı Aracılık Eden Onlara Sanatlarını İcra için Organizatörlük Yapan Sanığın Eyleminin Yapım Sözleşmesi Olması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Konser Vermeleri için Menfaat Karşılığı Aracılık Eden Onlara Sanatlarını İcra için Organizatörlük Yapan Sanığın Eyleminin Hizmet Sözleşmesi Olmaması )
SANATKARLARA ARACILIK ( Konser Vermeleri için Menfaat Karşılığı Aracılık Eden Onlara Sanatlarını İcra için Organizatörlük Yapan Sanığın Eyleminin Yapım Sözleşmesi Olması )
İŞ YASASINA AYKIRILIK ( Konser Vermeleri için Menfaat Karşılığı Aracılık Eden Onlara Sanatlarını İcra için Organizatörlük Yapmanın Suç Olmaması )
SANATKAR ( Bunların İş Kanununa Tabi Olmamaları )
ÜCRET KARŞILIĞI İŞ BULMAK ( Bunun İş Kanununda Yasaklanması Ve Bunun Suç Oluşturması )"

Madde 88

YARGITAY

88Y13.HD1.6.2004E. 2004/295 K. 2004/8352"MUARAZANIN MEN'İ ( Bağ-Kura İlaç Veren Eczanede Küpürü Kesilmiş İlaçlar Bulunması Sebebiyle Sözleşmesinin Feshine Dayalı Muarazanın Men'i Talebi - Kanununla Yetkilendirilmiş Kurum Müfettişlerinin Yetkilerinin Sözleşmeyle Sınırlanamayacağı )
KÜPÜRÜ ALINMIŞ İLAÇ ( Bağ-Kur Müfettişlerince Eczanede Bulunan Küpürü Alınmış İlaç Davacının da Kabulünde Olduğundan İlaç Sözleşmesinin Feshinin Muaraza Oluşturmadığı - Bağ-Kur Müfettişlerinin Anlaşmalı Eczaneyi Denetleyebilecekleri )
BAĞ-KUR TEFTİŞ KURULU ( İlaç Temini Sözleşmesinde Eczanenin Denetimine İlişkin Hüküm Bulunması Bağ-Kur Müfettişlerinin Yasadan Kaynaklanan Denetim Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı - Anlaşmalı Eczanede Küpürü Kesilmiş İlaç Bulunması )"

Madde 89

YARGITAY

89Y9.HD7.7.2005E. 2004/33961 K. 2005/24048"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşveren Davacının İşyerini Terkederek İş Aktini Feshettiğini Kanıtlayamaması Nedeniyle İş Müfettişi Raporuna İtibar Edilerek Davanın Kabulü Gereği )
İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK ETMESİ ( Davalı İşveren Davacının İşyerini Terkederek İş Aktini Feshettiğini Kanıtlayamaması Nedeniyle İş Müfettişi Raporuna İtibar Edilerek Davanın Kabulü Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
İŞ MÜFETTİŞİ RAPORU ( Davalı İşveren Davacının İşyerini Terkederek İş Aktini Feshettiğini Kanıtlayamaması Nedeniyle İş Müfettişi Raporuna İtibar Edilerek Davanın Kabulü Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )"
89Y9.HD9.5.2005E. 2004/27274 K. 2005/15954"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İş Müfettişliği Raporunda Davacının Kullanmadığı 89 Günlük Yıllık Ücretli İzni Olduğunun Saptanması/Davalı İşverenin Bu İzinleri Kullandırdığına Dair Kanıt Sunmaması Nedeniyle Alacağın Kabulü Gereği - Fesih Tarihindeki Ücret Üzerinden Hesaplanacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağının Fesih Tarihindeki Ücret Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ MÜFETTİŞİ TUTANAĞI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Kabul Edildiği - Yıllık Ücretli İzin Alacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağının Fesih Tarihindeki Ücret Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği - Tazminat Ve Alacaklar Brüt Miktarlar Üzerinden Hüküm Altına Alınacağı )
FAZLA MESAİ VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRET ALACAKLARI ( Hak Edildiği Tarihteki Ücretler Üzerinden Hesaplanması Gereği )
BRÜT ÜCRET ( İşçilik Tazminatı Ve Alacaklarının Brüt Miktarlar Üzerinden Hüküm Altına Alınacağı )"
89Y9.HD18.4.2005E. 2004/24899 K. 2005/13564"MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )"
89Y10.HD29.3.2005E. 2005/931 K. 2005/3295"KURUM MÜFETTİŞİ TUTANAKLARI ( Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Prim Borcu Bulunmadığının Tespiti - Soyut Düzeydeki Bilirkişi Raporuyla Sonuca Varılması İsabetsiz Olduğu )
PRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Zamanaşımına Uğrayan Kısmının Bulunup Bulunmadığı Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Yönünden Dayanak Yasaların Yürürlükte Olmadığı Döneme İlişkin Tahakkukun Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
PRİMLERİN TAHAKKUK DÖNEMİ ( Zamanaşımına Uğrayan Kısmının Bulunup Bulunmadığı Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Yönünden Dayanak Yasaların Yürürlükte Olmadığı Döneme İlişkin Tahakkukun Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )"
89Y9.HD18.10.2004E. 2004/7060 K. 2004/23334"İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Haklı Nedenle Feshi Gereği - İşyerinde Çalışan Diğer İşçiye Hakaret Nedeniyle İş Akdi Feshedildiğinden Feshin Haklı Olduğu İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞİ ( Raporununda Tespit Edilen Hususun Aksi İspat Edilinceye Kadar Kabul Edilmesi Gereği - İhbar Tazminatı )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşyerinde Çalışan Diğer İşçiye Hakaret Nedenine Dayandığının Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişince Tespit Edilmesi - Feshin Haklı Olduğu )
İŞYERİNDE ÇALIŞAN DİĞER İŞÇİYE HAKARET ( Eyleminin Haklı Fesih Nedeni Olduğu - Eylemin Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişi Raporu ile Tespit Edilmesi )"
89Y10.HD15.3.2004E. 2003/11214 K. 2004/1932"ARALIKSIZ ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Tutulan Tutanaklar Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
MÜFETTİŞLER VE YOKLAMA MEMURLARI ( Tuttukları Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Aksinin Aynı Güç ve Nitelikteki Delillerle Kanıtlanmış Olması Gereği )
TUTANAKLARIN DELİL NİTELİĞİ ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Tutulan Tutanaklar Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Çalışmanın Tespiti )"
89Y10.HD9.2.2004E. 2003/9143 K. 2004/664"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( İşyeri Durum Tespit Tutanakları - Aksinin Ancak Doğruluğundan Şüphe Duyulmayacak Nitelikte Yazılı Belgelerle İspatlanmasının Mümkün Olduğu )
İŞ YERİ DURUM TESPİT TUTANAKLARI ( Aksinin Ancak Doğruluğundan Şüphe Duyulmayacak Nitelikte Yazılı Belgelerle İspatlanmasının Mümkün Olduğu - İşyeri Tanığı ve İşveren Vekili Tarafından İmzalanan )
MÜFETTİŞ RAPORLARININ HÜKMÜ ( İşyeri Durum Tespit Tutanakları - Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Belge Niteliğinde Olduğu )"
89Y10.HD17.4.2003E. 2003/2947 K. 2003/3554"PRİM VE GECİKME ZAMMI TAHAKKUKUNUN iPTALİ ( Usulüne Uygun Düzenlenmediği İddia Edilen Tutanağın ve Prim ve Gecikme Zammının İptali Talebi )
YOKLAMA MEMURU TUTANAKLARININ KANUNİ KARİNE OLMASI ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
KANUNİ KARİNE ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksinin Aynı Güç ve Nitelikteki Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
89Y10.HD31.3.2003E. 2003/2538 K. 2003/2971"TESPİT DAVASI ( Davacının Bordroda Gösterilenlerden Başka İşçi Çalıştırılmadığının ve Prim ve Gecikme Zammı Borcu Bulunmadığının Tespiti ile Aksine Kurum İşleminin İptalini İstemesi )
MÜFETTİŞ TUTANAĞI ( Müfettiş Tutanaklarının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu ve Tutanağın Aksinin de Aynı Güç ve Nİtelikte Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
İSPAT ( Müfettiş Tutanaklarının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu ve Tutanağın Aksinin de Aynı Güç ve Nİtelikte Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
MÜFETTİŞ TUTANAĞININ İÇERİĞİ ( İşyerinde Fiilen Çalıştığı Tespit Edilen Sigortalıların Çalışmalarının Devamlı Olduğu ve Başka İşyerinde Çalışmadıklarının Tespit Edilmiş Olması )"
89Y9.HD17.3.2003E. 2002/16031 K. 2003/4213"İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haksız Çıkartılması Nedeniyle Bu Tazminatın İstenmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Haksız Çıkartılması Nedeniyle Bu Tazminatın İstenmesi )
İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNUN GEÇERLİLİĞİ ( Aksi İspat Olununcaya Kadar Bu Raporların Geçerli Olması )
İSPAT ( İşverenin İşçinin Devamsızlığını Kesin Delillerle Kanıtlamasının Gerekmesi )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( İşe Zamanında Gelen İşçinin İşe Alınmaması Sonrasında ise İşe Geç Geldiği İddiasıyla İşten Çıkartılması )
HAKSIZ FESİH ( İşçinin Haksız Çıkartılması Nedeniyle İhbar ve Kıdem Tazminatını Talep Etmesi )"
89Y9.HD17.2.2003E. 2002/14367 K. 2003/1749"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Bekçinin Mesai Saatlerinde Uyuduğunun İş Müfettişliğince Tesbiti - Aksini Kanıtlayamadığından İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi/Bekçinin Mesai Saatlerinde Uyuduğunun İş Müfettişliğince Tesbiti - Aksini Kanıtlayamadığından İsteğinin Reddi Gereği )
BEKÇİNİN MESAİ SAATİNDE UYUMASI ( İş Akdinin Feshi - Aksini Kanıtlayamadığından İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )"
89Y9.HD25.11.2002E. 2002/24762 K. 2002/22144"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Hazırlanan Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
İŞ MÜFETTİŞLİĞİNCE HAZIRLANAN RAPORLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
RE'SEN BİLİRKİŞİYE TEVDİİNE KARAR VERİLEN DAVA DOSYALARI ( Yatırılmayan Ücretlerin Hazine Tarafından Karşılanmasına Karar Verilebilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Re'sen Bilirkişiye Tevdiine Karar Verilen Dava Dosyalarından Yatırılmayan Ücretlerin Hazine Tarafından Karşılanmasına Karar Verilebilmesi )"
89YHGK12.6.2002E. 2002/21-485 K. 2002/515"DENETİM TUTANAĞININ İPTALİ ( Mahkemenin Bu Yönlü Verdiği Kararının Doğru Olmaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM YETKİSİ ( Bu Yetkiyi Veren Düzenlemenin İptal Edilmesine Rağmen İş Kanununda Böyle Bir Yetkinin Mevcut Olması )"
89Y10.HD30.5.2002E. 2002/4322 K. 2002/4924"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davalıların İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Sigortalı Sayılmasına ve Sigortalı Haklardan Yararlanmasına Dair Talep )
MÜFETTİŞ TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olmaları )
SİGORTALI SAYILMA TALEBİ ( Müfettiş Tutanaklarının Düzenlendiği Tarihten Sonraya İsabet Eden Sürenin Tespitine Karar Verilmesi )"
89Y10.HD27.12.2001E. 2001/8625 K. 2001/9175"ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( Kurum Müfettişleri Tarafından Yöntemince Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Dek Geçerli Belgelerden Olduğu )
KURUM MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TUTANAKLAR ( Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Dek Geçerli Belgelerden Olduğu - Çalışmanın Tespiti Talebi )
İNŞAAT İŞ YERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Kurum Müfettişleri Tarafından Yöntemince Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Dek Geçerli Belgelerden Olduğu )"
89Y21.HD22.10.2001E. 2001/6341 K. 2001/6933"KURUM KOMİSYON KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Prim ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tesbiti - Tanık Anlatımları ve İşverenin Beyanlarının Müfettiş Raporunu Desteklemesi Nedeniyle Kurum İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )
MÜFETTİŞ RAPORU ( 1475 Sayılı İş Kanununun 89. Maddesi Gereğince Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Prim ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tesbiti ve Kurum Komisyon Kararının İptali Talebi )
PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kurum Komisyon Kararının İptali Talebi - Tanık Anlatımları ve İşverenin Beyanlarının Müfettiş Raporunu Desteklemesi Nedeniyle Kurum İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )"
89Y9.HD17.5.2001E. 2001/5576 K. 2001/8430"İHBAR TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Tutulan Tutanak ve Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Tutulan Tutanak ve Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Yemin Teklifi Üzerine Mahkemece Yemin Şeklinin Tespit Edilerek Tutanağa Yazdırılmasının Gerekmesi )
YEMİN TEKLİFİ ( Mahkemece Yemin Şeklinin Tespit Edilerek Tutanağa Yazdırılması Teklif Ettirilenlere İmza Ettirilmesinin Gerekmesi )
İŞ MÜFETTİŞLİĞİNCE TUTULAN TUTANAK VE RAPORLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )"
89Y9.HD3.4.2001E. 2001/1886 K. 2001/5422"FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişlerince Tutulan Tutanaklar - Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği - Fazla Mesai Alacağı )"
89Y21.HD22.2.2001E. 2001/1238 K. 2001/1407"HİZMET TESPİTİ ( Çalışmanın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti-Kendi Hesabına İş Yapan Birinin Lokantada Bulaşıkçılık Yapması )
ÇALIŞMANIN GERÇEK OLMASI ( Hizmet Tespiti-Kendi Hesabına İş Yapan Birinin Lokantada Bulaşıkçılık Yapması )"
89Y9.HD29.1.2001E. 2000/16898 K. 2001/1379"İŞ MÜFETTİŞLİĞİNCE TUTULAN TUTANAK VE RAPORLARIN KARİNE NİTELİĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanıldığına Delil Olabilmesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Müfettişi Raporunda İşçinin İş Akdinin İşverence Feshedildiğinin Tesbit Edilmiş Olması )
KARİNE NİTELİĞİ ( İşçinin İşyerinde Çalışmış Olduğuna ve İş Akdinin İşverence Feshedildiğine Dair İş Müfettişi Raporunun )"
89Y9.HD18.12.2000E. 2000/19567 K. 2000/19068"BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ ARACILIĞI İLE AÇILAN DAVALAR ( Davanın Açıldığı Tarih )
DAVANIN AÇILDIĞI TARİH ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Aracılığıyla Açılan Davalarda )
İHBAR TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ BAŞLANGICI ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Aracılığıyla Açılan Davalarda Davanın Açıldığı Tarih )
FAİZ BAŞLANGICI ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Aracılığıyla Açılan Davada Davanın Açıldığı Tarih )"
89Y9.HD30.10.2000E. 2000/16680 K. 2000/15027"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İşyerinde Çalıştığının Bölge Çalışma Müdürlüğünce Tesbit Edilmiş Olması )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAKLARININ KARİNE NİTELİĞİ ( Hizmet Tesbiti Davası - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
HİZMET TESBİTİYLE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Tutanaklarının Karine Niteliği )"
89YHGK28.6.2000E. 2000/21-1060 K. 2000/1080"TAZMİNAT DAVASI ( Müfettiş Raporunun Aksinin Kanıtlanması )
MÜFETTİŞ RAPORU ( Davacıların Miras Bırakanı Şahsın İşyerindeki Hizmet Karşılığı Günlük Ücreti İle Mahkemenin Saptadığı Ücret Arasında Fahiş Fark Olması )
FAHİŞ FARK ( Davacıların Miras Bırakanı Şahsın İşyerindeki Hizmet Karşılığı Günlük Ücreti İle Mahkemenin Saptadığı Ücret Arasında Fahiş Fark Olması )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - İşçinin Ücretinin Tesbiti )
ÜCRETİN TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında İşçi Ücretinin Tesbiti )"
89Y9.HD22.3.2000E. 2000/2684 K. 2000/3209"BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN SORUŞTURMA EVRAKI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ödenmiş Olduğu Açıklanan Bölge Çalışma Müdürlüğü Soruşturma Evrakının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )"
89Y10.HD21.3.2000E. 2000/1638 K. 2000/1717"SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ ( Kamu Düzenine İlişkin Bulunan Bu Davada Delillerin Re'sen Toplanmasının Gerekmesi )
DELİLLERİN RE'SEN TOPLANMASI ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davalarının Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN DAVA ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davaları )
ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER ( Sigortalı Olarak Çalışılmış Sayılması İçin Ücret Ödenmesinin Zorunlu Olması )"
89Y9.CD20.12.1999E. 1999/2177 K. 1999/4062"İŞ YAŞAMINI DENETLEME VE TEFTİŞE YETKİLİ MEMURLARCA TUTULAN TUTANAĞIN GEÇERLİLİĞİ ( İşyerinde Eksiklerden Dolayı Para Cezası )
PARA CEZASINA İTİRAZ ( İşyerinde Yapılan Teftişte Tesbit Edilen Noksanlıklardan Dolayı Verilen )
İŞYERİNDEKİ NOKSANLIKLARDAN DOLAYI PARA CEZASI ( Müfettiş Raporlarının Karine Niteliği )
MÜFETTİŞ RAPORLARININ KARİNE NİTELİĞİ ( İşyerindeki Noksanlıklardan Dolayı Para Cezası Verilmesine Esas Olan )"
89Y21.HD1.4.1998E. 1998/2078 K. 1998/2448"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İşçinin Murislerinin Tazminat Davası Açması )
SİGORTA MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )
İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )"
89Y9.CD17.1.1995E. 1995/324 K. 1995/58"İŞ MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞYERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN BELİRLENDİĞİ ANDA SUÇUN OLUŞACAĞI ( İş Müfettişleri Tutanakları )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerindeki Noksanlıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )"
89Y9.CD6.9.1993E. 1993/3092 K. 1993/3343"İŞ MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARI ( İşyerindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞYERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Suçun Oluşmasını Etkilemeyeceği - İdari Para Cezasından Kurtarmayacağı )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞ HAYATINI DENETLEMEKLE GÖREVLİ MEMURLARCA DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olacağı )"
89Y9.CD20.5.1993E. 1993/1579 K. 1993/2449"İŞYERİ YETKİLİLERİNİN İFADE VE BİLGİ VERMEMESİ ( İş Kanunu'na Muhalefet )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyeri Yetkililerinin İfade ve Bilgi Vermemesi )
İFADE VE BİLGİ VERMEMEK ( İşyeri Yetkilileri - İş Kanunu'na Muhalefet )"
89Y9.CD12.4.1993E. 1993/1045 K. 1993/1866"1475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinde Müfettiş Tarafından Tesbit Edilen Eksiklikler İçin Para Cezası Verilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyeri Denetleme Müfettişinin Tesbit Ettiği Eksikliklerin Sonradan Giderilmiş Olmasının Cezaya Etkisi )
MÜFETTİŞ TARAFINDAN İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN EKSİKLİKLER NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Eksikliklerin Sonradan Giderilmiş Olması )
EKSİKLİKLERİN SONRADAN GİDERİLMİŞ OLMASI ( Müfettiş Tarafından İşyerinde Tesbit Edilen Eksiklikler Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası )"
89Y9.CD5.4.1993E. 1993/1300 K. 1993/2263"İŞ MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARI ( İşyerindeki Eksiklik ve Aykırılıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞYERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Süre Verilmesi İçin Hüküm Bulunmaması - Suçun Oluşmasını Etkilemeyeceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerindeki Eksiklik ve Aykırılıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE AYKIRILIKTA SÜRE VERİLMESİ İÇİN HÜKÜM BULUNMAMASI
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerindeki Eksiklik ve Aykırılıklar - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )"
89Y9.HD8.2.1993E. 1993/105 K. 1993/551"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Denetimde Belirlenen Eksikliklerin Sonradan Giderilmesinin Suçun Oluşmasını ve İdari Para Cezasını Engellememesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Denetimde Belirlenen Eksikliklerin Sonradan Giderilmesinin Suçun Oluşmasını ve İdari Para Cezasını Engellememesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLEN İŞYERİNE VERİLEN PARA CEZASI ( Bu Eksikliklerin Sonradan Giderilmesinin İdari Para Cezasını Engellememesi )"
89Y9.CD8.2.1993E. 1993/105 K. 1993/551"İŞ MÜFETTİŞLERİ DENETİM RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )
İŞYERİ DENETİMİNDEKİ EKSİKLİKLERİN DAHA SONRA GİDERİLMESİ ( Suçun Oluşmasını Engellemeyeceği )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyeri Denetimindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyeri Denetimindeki Eksiklikler - Tesbit Anında Suçun Oluşacağı )"
89Y9.HD1.12.1992E. 1992/4801 K. 1992/13097"İŞ MÜFETTİŞİ TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oldukları-Şahit Beyanının Tutanağın Aksini Kanıtlayabilecek Sarahatte Olmaması )
TANIK BEYANI ( İş Müfettişince Tutulan Tutanağın Aksini Kanıtlayabilecek Açıklıkta Olmaması-İhbar Tazminatı )
İHBAR TAZMİNATI ( Tanık Beyanının İş Müfettişi Tutanağının Aksini Kanıtlayacak Derecede Açık Olmaması Halinde )"
89Y9.CD3.5.1990E. 1990/1329 K. 1990/1783"MÜFETTİŞ TARAFINDAN İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN EKSİKLİKLER ( Para Cezası Verilmesi )
İŞYERİNDE EKSİKLİKLER TESBİT EDEN MÜFETTİŞ RAPORU ( Suçun Oluşum Tarihi ve Eksikliklerin Sonradan Giderilmesinin Cezaya Etkisi )"
89Y9.CD16.5.1985E. 1985/2534 K. 1985/2749"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerinde Çalışan ve Okuma Yazma Bilmeyen İşçilerin Listesinin Süresinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bildirilmemesi )
İŞYERİNDE ÇALIŞAN VE OKUMA YAZMA BİLMEYEN İŞÇİLER ( İşçilerin Listesinin Süresinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bildirmeyen İşçinin Eylemi )
OKUMA YAZMA BİLMEYEN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMEMESİ ( İş Yasasına Muhalefet Suçunun Oluşmaması )"
89YHGK9.5.1984E. 1982/10-570 K. 1984/521"İŞ KAZASI ( İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN SORUMLULUĞU ( İşçiyi Yirmidört Saat Çalıştırması Nedeniyle )
MÜFETTİŞ RAPORU ( İş Verenin İş Kazasından Sorumlu Olması )"
89YHGK14.11.1979E. 1978/10-1014 K. 1979/1364"İŞÇİNİN AĞIR İŞTE ÇALIŞIRILMASINA DAİR TUTANAK ( Aksi Eşdeğerde Bir Belge ile Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
İSPAT DEĞERİ ( Tutanağın Ancak Eşdeğerde Bir Belge İle Ortadan Kaldırılması )
TANIK BEYANLARI ( Tutanakların Aksinin Eşdeğer Belge ile İddia Edilmesi )"
89Y10.HD2.4.1979E. 1979/568 K. 1979/1729"S.S.K. MEMURLARININ DENETİM YETKİSİ ( Düzenlenecek belgeler )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( S.S.K. uyuşmazlığından doğan )"
89Y10.HD6.6.1974E. 1974/3155 K. 1974/3920"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Kurum Harcamalarının Tazmini Talebi )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
BİLİRKİŞİNİN GÖREVİ ( Maddi Olgu ve Durumların Kanıtlanmasının Bilirkişinin Takdirine Bırakılamaması )"

Madde 93

YARGITAY

93Y9.CD23.10.1985E. 1985/4392 K. 1985/4570"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Esnaf ve Sanatkarlar Yasası Çerçevesine Giren İşyerinin İşyeri Bildirgesi Doldurup Gönderme Zorunluluğunun Bulunmaması )
ESNAF VE SANATKARLAR ( Bu Yasa Kapsamına Giren İşyerinin İşyeri Bildirgesi Doldurup Gönderme Zorunluluğunun Bulunmaması )
İŞYERİ BİLDİRGESİ ( Esnaf ve Sanatkarlar Yasası Çerçevesine Giren İşyerinin İşyeri Bildirgesi Doldurup Gönderme Zorunluluğunun Bulunmaması )"
93Y9.CD16.5.1985E. 1985/2534 K. 1985/2749"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerinde Çalışan ve Okuma Yazma Bilmeyen İşçilerin Listesinin Süresinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bildirilmemesi )
İŞYERİNDE ÇALIŞAN VE OKUMA YAZMA BİLMEYEN İŞÇİLER ( İşçilerin Listesinin Süresinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bildirmeyen İşçinin Eylemi )
OKUMA YAZMA BİLMEYEN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMEMESİ ( İş Yasasına Muhalefet Suçunun Oluşmaması )"
93Y9.CD25.4.1977E. 1977/1501 K. 1977/1419"İŞ YASASINA MUHALEFET ( İş Denetimi ve Teftişine Yetkili Mercilerin İş Yasasının Uygulanması İle İlgili Olarak Gönderdikleri Belgelere İşveren Tarafından Cevap Verilmemesi )
BİLDİRİ KOŞULUNA UYMAYAN İŞVREN ( İş Denetimi ve Teftişine Yetkili Mercilerin İş Yasasının Uygulanması İle İlgili Olarak Gönderdikleri Belgelere İşveren Tarafından Cevap Verilmemesi )
İŞ DENETİMİ VE TEFTİŞİNE YETKİLİ MERCİLER ( Mercilerin İş Yasasının Uygulanması İle İlgili Olarak Gönderdikleri Belgelere İşveren Tarafından Cevap Verilmemesi )"

Madde 94

YARGITAY

94Y21.HD29.4.2003E. 2003/1873 K. 2003/4031"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Gayrı Resmi Eşinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararının Tazminini İstemesi )
TAZMİNATTAN HAKKANİYETE GÖRE İNDİRİM ( Borçlar Kanununun Hükümlerine Göre Hakkaniyete Göre İndirim Yapılmasının Gerekli Olması )"
94Y21.HD31.3.2003E. 2003/2520 K. 2003/2731"TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Tarafların Hal ve Mevkiine Kusur Oranlarına Olayın Oluşuna ve Olay Tarihinden İtibaren Yürütülecek Yasal Faiz İle Birlikte Hükmedilen Tazminat Miktarına Göre Olayda BK'nın 43. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Tarafların Hal ve Mevkiine Kusur Oranlarına Olayın Oluşuna ve Olay Tarihinden İtibaren Yürütülecek Yasal Faiz İle Birlikte Hükmedilen Tazminat Miktarına Göre Olayda BK'nın 43. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )"
94Y21.HD25.3.2003E. 2003/2421 K. 2003/2555"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Manevi Tazminatın Ödentilmesini Talep Etmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olması )
CİSMANİ ZARAR ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Cismani Zarara Girmesinin Kabul Edilmesi )
RUHSAL VE SİNİRSEL BÜTÜNLÜK ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Cismani Zarara Girmesinin Kabul Edilmesi )"
94Y21.HD24.3.2003E. 2003/2429 K. 2003/2446"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucunda Malül Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açması )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Mahkemece Davacının Ameliyat Giderlerinin de Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
DAVALININ SORUMLULUĞU ( Davacının Eylemiyle Beden Bütünlüğünde Kalıcı Nitelikte Bir Bozukluğun Giderilesine Yönelik Olması ve Davalının Bu Tedavilere Katlanmayı Arzu Etmesi )"
94Y21.HD24.3.2003E. 2003/1871 K. 2003/2406"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Maluliyeti Nedeniyle Uğradığı Maddi ve Manevi Zararının Tazminini Talep Etmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Kamu Düzenini İlgilendiren Hususlarda Kazanılmış Haktan Bahsedilememesi )
ASGARİ ÜCRET ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Asgari Ücret Artışlarının Dikkate Alınması )
YASAL İNDİRİM ( SSK Tarafından Bağlanan Hükme En Yakın Tarihteki Sermaye Değerinin En Son Olarak İndirilmesinin Gözardı Edilmemesi )"
94Y9.HD24.4.2001E. 2001/1330 K. 2001/6710"İŞ AKTİ İLİŞKİSİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar - Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
HİZMET SÜRESİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar - Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
TANIKLARIN AÇIK VE KESİN İFADELERİ ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar/Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar/Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )"

Madde 98

YARGITAY

98Y9.HD13.7.2010E. 2010/15977 K. 2010/23355"KIDEM TAZMİNATI FARKI ALACAĞI ( İş Sözleşmesinde Bankada ve Diğer Kamu Kurumlarında Geçen Süre İçin Kıdem Tazminatı Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Bu Ödemelerin Kıdem Tazminatını Düzenleyen 1475 S. Yasanın 14. Md. Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ( Bertaraf Eden Bir Kurala Yer Verilmediği - İş Sözleşmesinde Bankada ve Diğer Kamu Kurumlarında Geçen Süre İçin Kıdem Tazminatı Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı/Bu Ödemelerin 1475 S. Yasanın 14. Md. Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞINCA ÖDENEN İKRAMİYE ( İşçinin Kıdem Tazminatı Tavanının Aşacak Şekilde Menfaat Temin Edemeyeceği - Kurum Tarafından Ödenen İkramiye Yanında Aynı Dönem İçin Genel Tavan Esasına Göre İşverence Kıdem Tazminatı Ödenmesi Durumunda Mükerrer Yararlanmasına İmkan Sağlanmış Olacağı )"
98YHGK23.6.2010E. 2010/9-314 K. 2010/342"GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA ( Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Yanında Ayrıca Dosyanın İdari Yargı Yerine Gönderilmesine de Karar Verilemeyeceği )
HAKSIZ OLARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN İDARİ PARA CEZASININ İSTİRDADI ( Dava Hukuki Nitelikçe İdari Yargının Görev Alanına Girdiğinden Yerel Mahkemece Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGI YOLU ( Görevsizlik Kararı Yanında Ayrıca Dosyanın İdari Yargı Yerine Gönderilmesine de Karar Verilemeyeceği )
GÖREV ( Haksız Olarak Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasının İstirdadı - Eldeki Dava Hukuki Nitelikçe İdari Yargının Görev Alanına Girdiğinden Yerel Mahkemece Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
98Y9.HD4.5.2009E. 2007/40721 K. 2009/12414"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Yasal ve Hukuksal Gerekçelere Aykırı Olarak Dava Konusu Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Yararına Olsa da Tavanı Arttıran ya da Tümüyle Ortadan Kaldıran Sözleşme Hükümlerinin Geçerli Olmadığı Sonucuna Varıldığı/Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
TAVANI ARTTIRAN YA DA TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRAN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ( Geçerli Olmadığı/Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ( İşçilik Alacakları Davası - Ancak Yasayla Aksine İmkan Veren Hallerde Tavanın Aşılmasının Geçersizlik Sonucunu Doğurmayacağı/Dava Konusu Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
TAVAN UYGULAMASI ( Kıdem Tazminatı Tavanı - İşçinin 5434 S. Yasaya Tabi Hizmetlerinin Tamamı İçin Kıdem Tazminatı Ödeneceğini Öngören Yasa ya da Sözleşme Hükümleri 1475 S. Yasanın 14. Md.nin 6. Fıkrasındaki Özel Tavanı Bertaraf Etmeyeceği )"
98Y9.CD12.7.2005E. 2005/3024 K. 2005/5779"HİZMET AKDİNE İLİŞKİN CEZALAR ( 1475 S.K. Md. 14 Yollamasıyla Md. 98/D Yazılı Dava Konusu Suç - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Zarar Görmesi Söz Konusu Olmayıp Verilen Katılma Kararına Hukuki Değer Atfedilemeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI ( 1475 S.K. Md. 14 Yollamasıyla Md. 98/D Yazılı Dava Konusu Suç - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Zarar Görmesi Söz Konusu Olmayıp Verilen Katılma Kararına Hukuki Değer Atfedilemeyeceği )"
98Y9.CD9.10.2003E. 2003/1691 K. 2003/1700"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMA ( Eylemi Hakkında Ceza Uygulanması İçin Kasıt Unsurunun Gerekli Bulunmadığı - Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırı Davranan İşyeri Hakkında İdari Para Cezası Verilmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmamamktan Kaynaklandığından Kasıt Unsurunun Varlığının Aranmayacağı - Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmama Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası Hakkındaki İtirazın Reddi Gereği )
KASIT UNSURU ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmamam Eylemi Hakkında Verilen İdari Para Cezası Hakkındaki İtirazın Kasıt Unsuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu - Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü )"
98Y9.CD3.7.2003E. 2003/1542 K. 2003/1276"ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yerine Getirmeyen İşveren Hakkında Verilen İdari Para Cezası Aleyhine Yapılan İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği - Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Hakkında İdari Para Cezası Verileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( İşveren Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Verilen İdari Para Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Gereği )
ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eski Hükümlü/Yerine Getirmeyen İşveren Hakkında Verilen İdari Para Cezası Aleyhine Yapılan İtirazın Reddi Gerektiği - Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu )"
98Y9.CD25.12.2002E. 2002/2654 K. 2002/2642"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( 1475 Sayılı Yasa Uyarınca Çalıştırılması Gereken Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Edilerek Çalıştırılmaması )
SAKAT ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Yükümlülüklerin Doğmasından İtibaren Bir Ay İçinde İstemde Bulunulmuş Olması )
ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kurumdan İlk ve İkinci Kez Gönderme ve Seçim Yapılarak Kontenjan Açığının Kapatılması ve Bir Ay İçinde Tescil İşleminin Yaptırılması )"
98Y9.CD16.4.2002E. 2002/785 K. 2002/875"İŞYERİNDE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI
SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI ( İşveren Veya Vekiline Verilecek Ceza )
ESKİ HÜKÜMLÜ VE SAKAT İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI ( İşveren Veya Vekiline Verilecek Ceza )"
98Y9.HD14.10.1997E. 1997/16090 K. 1997/17665"DERHAL FESİH SÜRESİ ( Haklı Sebep Oluşturan Olayın Meydana Gelmesinden Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesinden Sonra Akdin Feshedilmiş Olmasının Feshi Haksız Kılması )
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Haklı Sebep Oluşturan Olayın Meydana Gelmesinden Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesinden Sonra Akdin Feshedilmiş Olmasının Feshi Haksız Kılması )
FESİHTEN SONRAKİ ÇALIŞILMAYAN SÜRE ( Kıdemin Hesabında Dikkate Alınmaması )"
98Y9.CD12.11.1996E. 1996/5436 K. 1996/6488"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerinde Çalıştırılan Sakat ve Eski Hükümlü Adedinin Belirlenmesinde Daimi İşçi Sayısının Esas Alınması )
İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ADEDİNİN BELİRLENMESİ ( Belirlemede Daimi İşçi Sayısının Esas Alınması )
DAİMİ İŞÇİ SAYISI ( İşyerinde Çalıştırılan Sakat ve Eski Hükümlü Adedinin Belirlenmesinde Daimi İşçi Sayısının Esas Alınması )
İDARİ PARA CEZASI ( Ceza Konusu Yapılan Aylarda İşyerinde Çalıştırılan Daimi İşçi Sayısının Anlaşılamaması )"
98Y9.CD29.2.1996E. 1996/684 K. 1996/1044"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırmama Nedeniyle Verilen )
İŞYERİNDE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASl ( İdari Para Cezasına İtiraz )
SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVEREN ( İdari Para Cezasına İtirazının Reddi )"
98Y9.CD13.9.1995E. 1995/5257 K. 1995/4719"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ SAYISININ BELİRLENMESİ ( Özel Okullarda Öğretmen Sayısının da Dikkate Alınma Zorunluluğu )
ÖZEL OKULDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAĞI
ÖĞRETMENLERİN DE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAĞI ( Özel Okulda Çalışan )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Özel Okullarda Sakat ve Eski Hükümlü Sayısının Belirlenmesinde Öğretmen Sayısının da Dikkate Alınma Zorunluluğu )"
98Y9.CD23.1.1995E. 1995/327 K. 1995/335"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK ( İdari Para Cezasının Fiilen Çalışmakta Olanlar Hesaba Katılmadan Tayin Edileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak - Fiilen Çalışmakta Olanlar Hesaba Katılmadan Tayin Edileceği )
ÇALIŞMAKTA OLAN SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ SAYISININ HESABA KATILMAYACAĞI ( İdari Para Cezası )"
98Y9.CD28.12.1993E. 1993/5163 K. 1993/5763"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Belirlemede Mevsimlik İşçilerin Dikkate Alınmaması )
MEVSİMLİK İŞÇİLER ( Çalıştırılacak Sakat ve Eski Hükümlüleri Belirlemede Dikkate Alınmaması )
DAİMİ İŞÇİLERİN DİKKATE ALINMASI ( Çalıştırılacak Sakat ve Eski Hükümlüleri Belirlemede )
İDARİ PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİ ( Çalıştırılacak Sakat ve Eski Hükümlüleri Belirlemede Mevsimlik İşçilerin Dikkate Alınması )"
98Y9.CD23.12.1993E. 1993/5164 K. 1993/5718"TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA ( On ve Daha Fazla İşçiyi - İş ve İşçi Bulma Kurumu`na Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU`NA BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( On ve Daha Fazla İşçiyi İşten Çıkarmak )
İDARİ PARA CEZASI ( On ve Daha Fazla İşçiyi İşten Çıkarmak - İşçi Sayısınca Cezanın Çoğaltılamayacağı )
İŞÇİ SAYISINCA CEZANIN ÇOĞALTILAMAYACAĞI ( On ve Daha Fazla İşçiyi İşten Çıkarmak - İş ve İşçi Bulma Kurumu`na Bildirimde Bulunmamak )"
98Y9.CD5.5.1993E. 1993/1297 K. 1993/2168"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK ( Banka - Kadro Açığı Bulunmadığı İddiası )
KADRO AÇIĞI BULUNMAMASI NEDENİYLE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINILAMAYACAĞI ( Banka )
İDARİ PARA CEZASI ( Bankanın Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmaması - Kadro Açığı Bulunmadığı İddiası )
BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmaması - Kadro Açığı Bulunmadığı İddiası )"
98Y9.CD15.4.1993E. 1993/1072 K. 1993/1892"TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARIN BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş ve İşçi Bulma Kurumuna - 10 dan Fazla )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARIN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( 10 dan Fazla - Müeyyidesi )
İŞLERİNE TOPLU OLARAK SON VERİLEN İŞÇİLERİN İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( 10 dan Fazla - Müeyyidesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Toplu İşçi Çıkarmaların İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmemesi )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Toplu İşçi Çıkarmaların İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmemesi )"
98Y9.CD1.4.1993E. 1993/867 K. 1993/1650"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( İdari Para Cezası - Her Ay İçin Ayrı Alınması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu - Her Ay İçin Ayrı Alınması )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu - İdari Para Cezasının Her Ay İçin Ayrı Alınması )"
98Y9.CD22.2.1993E. 1993/5 K. 1993/933"BİRLİKLERDE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK ( Cezanın Merkez Birliğine Kesilmesi Gerektiği )
SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği - Cezanın Merkez Birliğine Kesilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak - Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği/ Cezanın Merkez Birliğine Kesilmesi Gerektiği )
BİRLİKLERE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINDA SORUMLULUK ( Personel Tayin ve Nakil Yetkisi Olan Merkez Birliği )"
98Y9.CD8.2.1993E. 1993/102 K. 1993/550"TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU`NA BİLDİRİLMEMESİ ( Tek Suç Oluşturacağı )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Toplu İşçi Çıkarmak - Tek Suç Oluşturacağı )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU`NA BİLDİRİLMEYEN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMAK ( Tek Suç Oluşturacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Toplu İşçi Çıkarmak - Tek Suç Oluşturacağı )"
98Y9.CD10.6.1991E. 1991/2248 K. 1991/2391"KANUNA AYKIRI OLARAK KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ ( Cezalandırmaya Görevli Merci )
GÖREVLİ MERCİ ( İş Kanunu'na Aykırı Olarak Kıdem Tazminatı Ödeyen Kişi Hakkında Açılan Dava )
KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE USULSÜZLÜK ( Verilecek Cezanın Niteliği ve Görevli Merci )"
98Y9.CD14.12.1990E. 1990/3771 K. 1990/4454"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İşyerindeki Daimi İşçi Sayısının Tesbiti - Otelde )
İŞYERİNDEKİ DAİMİ İŞÇİ SAYISI ( Çalıştırılacak Sakat ve Eski Hükümlünün Sayısının Tesbiti - Otelde )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerinde Yasal Sayıda Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırılmaması - Otelde )
İŞYERİNDE EKSİK SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İdari Para Cezası Uygulanacağı )
İŞYERİ DURUM ÇİZELGELERİ ( Sakat ve Eski Hükümlü Talep Yazısı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ TALEP YAZISI ( İşyeri Durum Çizelgesinin Bu Niteliği Olmaması )
KURUMDAN EKSİK SAYIDA SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTEMİNDE BULUNMAK ZORUNLULUĞU"
98Y9.CD19.11.1990E. 1990/3353 K. 1990/3873"BANKALARIN SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ( Bankaların Yükümlülüğü )
İŞYERİNDE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bankaların )
İDARİ PARA CEZASI ( Bankaların Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırmaması )"
98Y9.CD12.11.1990E. 1990/3349 K. 1990/3769"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İşyerindeki Daimi İşçi Sayısına Göre Tesbiti )
İŞYERİNDEKİ DAİMİ İŞÇİ SAYISI ( Çalıştırılacak Sakat ve Eski Hükümlünün Sayısının Tesbiti )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerinde Yasal Sayıda Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırılmaması )
İŞYERİNDE EKSİK SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İdari Para Cezası Uygulanacağı )
ÇALIŞTIRILACAK SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN DAİMİ İŞÇİ SAYISINA GÖRE HESAPLANMASI"
98Y9.CD12.10.1990E. 1990/2979 K. 1990/3249"SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ( Yükümlülük Doğduktan Sonra Kurum'dan Talep Zorunluluğu )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNDAN SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ TALEBİ ZORUNLULUĞU ( Yükümlülük Doğduktan Sonra )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Yükümlülük Doğduktan Sonra Kurum'dan Sakat ve Eski Hükümlüleri Geç Talep Etmek )
İDARİ PARA CEZASI ( Yükümlülük Doğduktan Sonra Kurum'dan Sakat ve Eski Hükümlüleri Geç Talep Etmek )"
98Y9.CD6.4.1990E. 1990/969 K. 1990/1511"TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARIN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( İş ve İşçi Bulma Kurumuna - Kısa Fasılalarla 10'dan Az )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARIN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Kısa Fasılalarla 10'dan Az İşçi Çıkarılması )
İŞLERİNE TOPLU OLARAK SON VERİLEN İŞÇİLERİN İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Kısa Fasılalarla 10'dan Az İşçi Çıkarılması )
SÜRE ( Toplu İşçi Çıkarmaların İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmesinde - Kısa Fasılalarla 10'dan Az )
İDARİ PARA CEZASI ( Toplu İşçi Çıkarmaların İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmemesi - Kısa Fasılalarla 10'dan Az İşçi Çıkarılması )
İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Toplu İşçi Çıkarmaların İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmemesi - Kısa Fasılalarla 10'dan Az )
BİR AY İÇERİSİNDE KISA ARALIKLARLA ÇIKARILAN İŞÇİLERİN TOPLAMININ 10`DAN FAZLA OLMASI"
98Y9.CD16.2.1990E. 1990/232 K. 1990/788"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( Toplu İş Çıkarmada Bir Ay Öncesinden İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirme Yükümlülüğüne Uyulmaması )
TOPLU İŞTEN ÇIKARMA ( İşverenin İşçileri Çıkarmadan Bir Ay Önce İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirme Yükümlülüğünün Olması )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Toplu İşten Çıkarmada Bir Ay Öncesinden İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirme Yükümlülüğünün Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( İşverenin Toplu İş Çıkarmada Bir Ay Öncesinden İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirme Yükümlülüğüne Uymaması Nedeniyle )"
98Y13.HD28.1.1985E. 1984/8055 K. 1985/495"TAZMİNAT DAVASI ( Türk Hava Yollarının Uçuculuk Kadrosundan Emekli Olan Şahsa Uçuş Yıpranma Tazminatı Ödenmesinin Gerekmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( Uçuş Yıpranma Tazminatının Kıdem Tazminatı Niteliğinde Olması )
UÇUŞ YIPRANMA TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatı Niteliğinde Olduğundan Kıdem Tazminatı Tavanında Göz Önünde Bulundurulmasının Gerekmesi )
İŞ AKDİ SONA EREN UÇUŞ PERSONELİ ( Personele Kıdem Tazminatı Yanında Uçuş Yıpranma İkramiyesi Verilmesinin Gerekmesi )"

DANIŞTAY

98D2.D18.5.1990E. 1988/2836 K. 1990/1594"İŞ KANUNUNA AYKIRILIK ( Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Uymamak - Para Cezası İle Cezalandırılacağı )
ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYMAMAK ( İş Kanununa Aykırılık - Para Cezası İle Cezalandırılacağı )
İL YÖNETİM KURULUNUN KARAR VEREMEYECEĞİ EYLEM ( İş Kanununa Aykırılık - Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Uymamak )"

UYUŞMAZLIK

98UMH2.3.2009E. 2008/29 K. 2009/35"İDARİ YAPTIRIM KARARLARI ( Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Dava Açılarak İptali İstenilen - Kabahatler Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
İDARİ PARA CEZA CEZASI ( Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İptali İstemiyle İdare Mahkemesinde Dava Açıldığı - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
KABAHATLER KANUNU'NUUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVALAR ( İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"

Endeksin Devamı ( Madde 99-109)