BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA "BARIŞÇIL AMAÇLAR" TERİMİNİN ANLAMI
FEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.

2

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI VE ÇIKABİLECEK UYUŞMAZLIKLAR
FATİH KARACA,AV.
"3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN"DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 4814 SAYILI KANUNUN "ÇEKTE ŞEKİL ŞARTLARI" VE "MUHATABIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ" KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.

3

3167 SAYILI KANUN'A GÖRE HUKUKİ VE CEZAİ AÇIDAN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİNİN MEYDANA GELMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR
MUSTAFA YASAN,ARŞ. GÖR.

4

4077 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ KAVRAMI
YASİN KÖSE, HAKİM

5

5718 SAYILI MÖHUK UYARINCA TAŞIMA İŞLERİNE UYGULANACAK HUKUK
ASLIHAN SEVİNÇ,ARAŞ. GÖR.
5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NDA DÜZENLENEN İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARŞAMİL DEMİR,AV.
5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDAKİ ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN ÇEK TAZMİNATINA ETKİLERİŞÜKRÜ YILDIZ,PROF. DR.

6

6102 SAYILI TİCARET KANUNUNUN ACENTELİK İLİŞKİSİNDE İNHİSAR HAKKI VE REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
6102 SAYILI TTK'YA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİMİ (ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKLARINDAKİ HÜKÜMLER İLE BİR KARŞILAŞTIRMA)ABDULLAH ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) m.18/II'DE YER ALAN "BASİRETLİ İŞ ADAMI (TACİR) DAVRANIŞI" ÖLÇÜTÜNÜN İYİNİYETİN (TMK m.3) VARLIĞININ BELİRLENMESİNDEKİ İŞLEVİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMA NİTELİKLERİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU-BAŞLICA YENİLİKLERİSMAİL KIRCA,PROF. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLARMUSTAFA ÖZEN,DOÇ. DR.
6102 SAYILI "YENİ" TTK.'YA GÖRE ANONİM ORTAKLIK PAY SAHİPLERİNİN "MÜKTESEP" (KAZANILMIŞ) HAKLARINURİ ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİŞAFAK NARBAY,DOÇ. DR.
6102 SAYILI YTTK HÜKÜMLERİNE GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DİĞER ÜST YÖNETİCİLERİN, ŞİRKETE, ORTAKLARA VE ŞİRKET ALACAKLILARINA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞUİBRAHİM KAPLAN,PROF. DR.
6762 VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNLARI'NDA GEMİLERİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKME HAKKIASLIHAN SEVİNÇ,ARAŞ. GÖR.

A

AB, ABD ve TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALİNE DAYANAN TAZMİNAT DAVALARINDA PİŞMANLIK BELGELERİNE ERİŞİM SORUNU
TAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
ACENTANIN YAPTIĞI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( TAKSİTİ SATIŞA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
ACENTELİK SÖZLEŞMESİEZGİ ÖZTÜRK,AV.
ACENTENİN DENKLEŞTİRME HAKKI VE ALMAN HUKUKUNDAKİ YENİ GELİŞMELERİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN AMACININ ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE ŞİRKETİN TASFİYESİNE, KOMANDİTE ORTAKLARIN KOMANDİTE ORTAK OLMA NİTELİKLERİNE SON VERİLMESİ İSTEMİAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ADİ ŞİRKETİN TİCARET UNVANI VE TİCARET SİCİLİNE TESCİLİİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.
AFET TEHLİKESİ KARŞISINDA YASAL, İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜÇİĞDEM AKKAN,AV.
AKDE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUKYAVUZ BALKAN,AV.
AKREDİTİFTEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HUKUKSAL UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ HUKUKİ MÜTALAAAHMET TÜRK,DOÇ. DR.
ALACAKLI VEYA ORTAKLARIN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI DOĞRUDAN ZARARLAR NEDENİYLE AÇILABİLECEKLERİ DAVALARDA ZAMANAŞIMIZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
ALEYHİNE DAVA AÇILAN -ORTAK SIFATI OLSUN/OLMASIN- GERÇEK KİŞİNİN BORCUNA KARŞILIK, ANONİM ŞİRKETE AİT GAYRİMENKULLERE TEDBİR KONULUP KONULAMAYACAĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA TEK ELDEN YÖNETİM KAVRAMIHAKAN ÇEBİ,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE TÜRK ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDA SİGORTA ETTİRENİN KURTARMA ÖDEVİŞABAN KAYIHAN,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA SERMAYE PİYASASININ HUKUKİ YAPISI VE PİYASA ÜZERİNDEKİ KAMUSAL DENETİMFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ANADOLU AJANSI SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARIHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
ANASÖZLEŞMENİN TİCARİ ORTAKLIKLAR BAKIMINDAN ANLAM VE ÖNEMİŞEBNEM ÖCAL,AV.
ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?SONER ALTAŞ
ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİNDE "MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ"NİN ANLAMI VE İSTİSNANIN DEĞERLENDİRİLMESİÇAĞLAR MANAVGAT,DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIĞIN SAHİP OLDUĞU MALVARLIĞININ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TOPLUCA DEVREDİLMESİMEHMET ÖZDAMAR,DR.
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA OY VERMEDE İNTERNETİN KULLANIMIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA BAĞLAMIN NEDEN OLDUĞU SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİSERVER SÜLEYMANLI,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA GİZLİ YEDEK AKÇELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEÖZLEM İLBASMIŞ,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA KAR PAYI ALMA HAKKIHÜSNÜ TURANLI,YRD. DOÇ. DR.SEDA SEYMAN KORKMAZ,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA TİCARET KANUNUNDAN KAYNAKLANAN AZINLIK HAKLARIYILMAZ YÖRDEM,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN KİLİTLENMESİNİN ORTAKLIK BAKIMINDAN SONUÇLARILATİF TİLE,AV.(LLM)
ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ İNTERNET ARACILIĞIYLA YAPILMASIMUSTAFA İSMAİL KAYA,DR.
ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL YAPISI VE 6762 SAYILI TİCARET KANUNU İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KİŞİSEL HAKLARIOLCAY IŞIK,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKTA BORSAYA KOTE EDİLMEMİŞ ve BEDELİ TAMAMEN ÖDENMEMİŞ NAMA YAZILI PAYIN SÖZLEŞMESEL DEVRİ ve BU PAYA BAĞLI BORÇ OLARAK BEDEL (NAKDİ SERMAYE) ÖDEME BORCUNUN YASAL ÜSTLENİLMESİ (TTK m.491; TTK m.501 ve TTK m.352)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA GİZLİ YEDEK AKÇELER (SECRET RESERVES OF THE JOINT STOCK CORPORATION)AHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA İHRAÇ PRİMLERİ (AGİO)ŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA MALİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİDR. AHMET TÜRK
ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI (TTK m. 358)EMEK TORAMAN ÇOLGAR,YRD.DOÇ.DR.
ANONİM ORTAKLIKTA PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN OY HAKKI YE OY HAKKINA BAĞLI DİĞER HAKLARAYŞE NUR BERZEK,PROF. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA RÜÇHAN HAKKINİHAT TAŞDELEN,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIĞIN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINİHAT TAŞDELEN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (TOPLANTI ÇEŞİTLERİ, ZAMANI, YERİ, PAYSAHİPLERİNİN TOPLANTIYA DAVET EDİLMESİ)SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-2 (TOPLANTININ GÜNDEMİ, GÖREV VE YETKİLER, TOPLANTIDA BULUNMASI GEREKENLER, PAYSAHİPLERİNİN HAKLARI)SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-3 (TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI, TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ, TOPLANTI SONRASINDAKİ İŞLEMLER)SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ YÖNETİM KURULU VE GENEL KURUL KARARLARINA YÖNELİK HAKLARISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTI NİSAPLARISAMİ KARAHAN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKETİN VERGİ VE DİĞER KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUNUN FER'İLİĞİ VE TAKİP SIRASILEVENT YARALI,AV.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜYELİK SIFATI SONA ERDİKTEN SONRA ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞIRAUF KARASU,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İBRA OYLAMASINDA TEMSİLCİ SIFATIYLA OY KULLANIP KULLANAMAYACAĞI SORUNUİSMAİL KIRCA,DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETİN HAKLI SEBEPLE FESHİNE İLİŞKİN TTK M. 531 HÜKMÜNÜN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASIHAYRETTİN ÇAĞLAR,DOÇ. DR.ESRA KAŞAK,ARŞ. GÖR.
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİMEHMET EMİN BİLGE,DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİŞEBNEM ÖCAL,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE AZLEDİLEN YÖNETİCİLERİN TAZMİNAT HAKLARINECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRILIK TEŞKİL EDEN FİİLLERİN CEZAİ SONUÇLARISERDAR HIZIR,ÖĞR. GÖR.DUYGU MERKİ,ÖĞR. GÖR.
ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA PAY SAHİPLERİNİN HAKLARIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE FİİLİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİÖMER KORKUT,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE GÜÇ BOŞLUĞU VE GİDERİLMESİ YOLLARI
ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKLİ HUKUKİ ŞARTLAR VE İŞLEMLERCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
ANONİM ŞİRKETLERDE İNANÇLI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE İNANÇLI ÜYEYE VERİLEBİLECEK TALİMATLARIN SINIRIÖMER KORKUT,DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI AVANSININ DAĞITIMI İADESİ VE MAHSUBUSONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİNİN AKIBETİVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ?SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAAYTEKİN ÇELİK,DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASIDOĞAN KÜTÜKÇÜ,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİŞABAN KAYIHAN,DOÇ. DR.ALİ EMRE ÇETİNER,ÖĞR. GÖR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARIALPER KOÇ,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLERSONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKETE AİT BELGELERİN KOPYASINI ALMA YETKİSİÖMER KORKUT,DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNURAN ZÖHRE,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLEBİLMEK İÇİN EHLİYET ŞARTIRIZA AYHAN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU'NUN SONA ERME HALLERİNDEN İBRA'NIN İNCELENMESİEZGİ ÖZTÜRK,AV.
ANONİM ŞİRKETLERİN İNFİSAHI VE TASFİYESİFULYA BAHADIR,AV.
ANONİM ŞİRKETTE AZINLIK HAKLARI VE BENZER HAKLARVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN CEZAİ SORUMLULUĞUMUSTAFA TIRTIR,AV.
AO VE KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARINA UYULMAMASININ SONUÇLARI VE İPTAL KARARININ ETKİLERİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.
ARACILIK KONSORSİYUMUMUSTAFA SENCER KARA,YRD. DOÇ. DR.
AR-GE İNDİRİMİNİN GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.TUNÇ KÖSE,YRD. DOÇ. DR.
ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASININ GENEL ŞARTLARIHÜLYA TAŞ KORKMAZ,AR. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN SONUÇLARIERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARETEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNİN 2005/29/EC HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNERGESİİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.ÖZLEM İLBASMIŞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA’DA DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI VE BAŞARISIEMRAH FERHATOĞLU,DR.
AVUKATLIK MESLEĞİNİN BİRLİKTE İCRASI - AVUKATLIK LİMİTED ŞİRKETİ - ALMANYA'DA AVUKATLIK LİMİTED ŞİRKETİNİ CAİZ GÖREN BİR EYALET YÜKSEK MAHKEMESİ KARARININ UYGULAMAYA VE YENİ YASAL DÜZENLEMEYE ETKİSİABUZER KENDİGELEN,DOÇ. DR.FATİH DOĞAN,(LL.M)
AVUKATLIK ORTAKLIĞIASUMAN TURANBOY,DOÇ. DR.
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ DİĞER ORTAKLIK TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİİBRAHİM ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.MÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
AZERBAYCAN HUKUKUNDA KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ (TÜRK HUKUKUYLA MUKAYESELİ OLARAK)MÜBARİZ YOLÇİYEV,DR.
AZINLIK HAKLARI KONUSUNDA TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER İLE GELİŞMİŞ ÜLKE UYGULAMALARIHAKAN GÜÇLÜ

B

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZEL FİNANS KURUMLARININ DENETİMİ İLE İLGİSİ
AHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
BANGLADEŞ - MYANMAR DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI IŞIĞINDA ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ'NİN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEMERVE ERDEM,ARŞ. GÖR.
BANKACILIK KANUNU UYARINCA YÖNETİM VE DENETİMİ FON'A GEÇEN ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN FON VE ŞİRKETE KARŞI HUKUKİ DURUMLARIMEHMET SAİM DİKİCİ,AV.
BANKALAR KANUNUNUN 14. MADDESİNE GÖRE BANKALAR HAKKINDA TEDBİR ALINMASINI GEREKTİREN DURUMLAR VE ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
BANKALARIN ÇEKLERLE İLGİLİ YÜKÜMLERİMEHMET BAHATTİN BELEN,AV.
BANKALARIN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULLARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKALARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE VERGİ SORUMLULUKLARINAMİ ÇAĞAN,DR.
BANKALARLA ÖZEL FİNANS KURUMLARININ MUKAYESESİAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
BARTER SÖZLEŞMESİTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
BAZI PAY SAHİPLERİ DİĞERLERİNDEN DAHA MI İMTİYAZLI? - 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 478. MADDESİNİN 4. FIKRASI HAKKINDA BİR İNCELEME -İSMAİL KIRCA,PROF. DR.MURAT GÜREL,ARŞ. GÖR.
BELEDİYE TAAHHÜT İŞİNDE İHTİLAF KONUSU İLE İLGİLİ HUKUKİ MÜTALAAAHMET TÜRK,DOÇ. DR.
BEYAZA İMZAYASİN ULUSOY,ARŞ. GÖR.
BİLANÇO AÇIĞINI GİDERMEK AMACIYLA YAPILAN ESAS SERMAYE İNDİRİMİAHMET TÜRK,DR.
BİLANÇO GÖRÜŞMELERİNİN ERTELENMESİ (TTK. M. 377)RAMAZAN DURGUT,ARŞ. GÖR.
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GELİŞİM SÜRECİNDE CAVEAT EMPTOR İLKESİŞEYMA YURDUSEVEN,ARŞ. GÖR.
BİR KORUMA TEDBİRİ TÜRÜ OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ (CMK m.133)UĞUR ERSOY,YRD. DOÇ. DR.
BONODA KEŞİDECİ TARAFINDAN KONULAN "CİRO EDİLEMEZ" KAYDININ İFADE ETTİĞİ ANLAM-YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 11.04.2007 TARİH VE 2007/202 NOLU KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
BONODA KEŞİDECİNİN TEMERRÜDÜSERVER SÜLEYMANLI,ARŞ. GÖR.
BONOLARDA İBRAZ MÜKELLEFİYETİ VE BİR YARGITAY KARARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BONOLARDA MÜCERRETLİK İLKESİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BÜYÜK PAY SAHİPLERİNİN AZINLIĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI (SQUEEZE-OUT RIGHT)MUSTAFA İSMAİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.

C

CMR HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜTEAKİP TAŞIMA
OĞUZ YILMAZ,AV.
CMR VE TTK'DA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU İLE KAST VE KASTA EŞDEĞER KUSURUNUN SORUMLULUĞA ETKİSİAYDIN ALBER YÜCE,ARŞ. GÖR.

Ç

ÇAĞRI YOLUYLA HİSSE SENEDİ TOPLANMASINDA ÇIKARMA VE SATMA HAKKI
MUZAFFER EROĞLU,DR.
ÇATMADA TARAFLAR VE SİGORTACI AÇISINDAN TAKAS USULÜERDEM AKYAZILI,AR. GÖR.
ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YENİ SİSTEME GÖRE İLERİ TARİHLİ ÇEKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMUHARREM GENÇTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ÇEKLERDE BANKA İBRAZ KAŞESİNİN KARALANMASIRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
ÇEKTE KABUL YASAĞI VE ÇEKİN TEYİDİRAMAZAN DURGUT,ARŞ. GÖR.
ÇEKTE KANUNLAR İHTİLAFIALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
ÇEKTE MUHATAP BANKA SORUMLULUĞUNUN KAPSAMIPINAR UZUN ŞENOL,ARŞ. GÖR.

D

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE İLİŞKİN MÜEYYİDELİ KAPATMA KARARLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAK
LÜTFİYE YAZKAN,AV.
DAVACI ŞİRKETE İHALENİN VERİLMEMESİNDE İDARENİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE İHALE HAKSIZ OLARAK DAVACI ŞİRKETE VERİLMEDİ İSE DAVACI ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DAVACININ BANKA HESABINDAN YAPILAN HARCAMA TUTARININ HAKSIZ VE USULSÜZ OLARAK ÇEKİLDİĞİ İDDİASI İLE HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLEN BEDELİN İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
DAVALIYA SATILIP TESLİM EDİLEN KÖMÜR TİCARİ EMTİASINDAN KAYNAKLANAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA HAZIRLIK İHBARIMUSTAFA TÜYSÜZ,YRD. DOÇ. DR.
DENİZDE ÇATMA KAZALARI VE ÇATMA BİLİRKİŞİLİĞİNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
DEVLET HAKKI VE BELEDİYE PAYINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DEVLET MEMURLARININ ANONİM ŞİRKETE KURUCU ORTAK OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLASIİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.

E

ECZANE, DEPO VE İLAÇ FİRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN HUKUKİ DURUMU: HAKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ
NURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
ELEKTRONİK TİCARET ALANINDAKİ REKABET SORUNLARIİBRAHİM AYDEMİR
ENERJİ DİREKTİFLERİNDE AYRIŞMAİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ ÇEKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ HAKKINDA YARGITAY ONUNCU CEZA DAİRESİNİN BİR KARARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMEŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARISONER ALTAŞ
EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICI YARDIMCISI KAVRAMI VE YARDIMCILARIN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA ETKİSİBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.

F

FACTORİNG VE TÜRKİYE UYGULAMASI
ŞAMİL DEMİR,AV.
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TACİRLER BAKIMINDAN UYGULANMASIBÜLENT ERNAŞSİMİN YALÇINTAŞ
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİÖZGE YÜCEL,AV.
FAKTORİNG İLİŞKİSİNDE ŞAHSİ DEFİLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE BUNA İLİŞKİN DİĞER BAZI GÜNCEL SORU(N)LARMURAT YUSUF AKIN,YRD. DOÇ. DR.
FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI OLAN VE BELGELERLE TEVSİK EDİLEMEYEN ALACAKLARI SATIN ALAMAMASI VEYA TAHSİLİNİ ÜSTLENEMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
FATURADA YER ALAN VADE FARKI KAYDINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME (YARGITAY İBHGK'NIN 27.06.2003 T. VE 2001/1 E, 2003/1 K. SAYILI KARARI)İSMAİL KAYAR,PROF. DR.PINAR TURGUT GÜNBAY,ARAŞ. GÖR.
FATURADAKİ VADE FARKI KAYDINA ALICI TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI, BU KAYDIN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
FATURALARDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
FİKRİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUKARMAĞAN EBRU BOZKURT YÜKSEL,YRD. DOÇ. DR.
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN ZİLYETLİĞİNİN VE MÜLKİYETİNİN DEVRİNİHAL URAL ÇINAR,ARŞ. GÖR.
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜİBRAHİM AĞSAKAL,ARŞ. GÖR. DR.
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ VEYA ŞERHİFARUK BAŞTÜRK,AV.
FORFAITING FİNANSMAN TEKNİĞİM. VEFA TOROSLU
FORWARD SÖZLEŞMELER VERGİDEN KAÇINMA ARACI MIDIR?MURAT BATI,DOÇ. DR.
FRANCHISE ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ VE MEHAZLA KARŞILAŞTIRMASIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
FRANCHISING SÖZLEŞMELERİNDE AKTİF VE PASİF SATIŞLARMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
FRANSIZ BELÇİKA VE İSVİÇRE HUKUKLARINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜZAKERELERE KATILMAKTAN YASAKLANMASIAKAR ÖCAL,PROF. DR.
FREIGHT FORWARDER (TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU) HUKUKİ MAHİYETİ VE BU KONUDAKİ YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.

G

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİ
DORUK UTKU,ARŞ. GÖR.
GEMİ ACENTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER YE DEĞERLENDİRMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DOÇ. DR.
GERÇEK KİŞİ İSMİNDEN OLUŞAN TİCARET ÜNVANI VE MARKANIN HACZEDİLEBİLİRLİĞİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
GÜNCEL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA ÇEKTEN DOĞAN YABANCI UNSURLU UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİMESUT AYGÜN,YRD. DOÇ. DR.
GÜVEN NAZARİYESİ IŞIĞINDA TEYİD MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİRIZA AYHAN,YRD. DOÇ. DR.

H

HAFTUNGSVERHÄLTNİSSE BEİ VOR-GMBH İM DEUTSCHEN RECHT (ALMAN HUKUKU'NDA ÖN-ŞİRKETDE SORUMLULUK HALLERİ)
SAVAŞ BOZBEL,DR.
HAKSIZ REKABET (6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE)EGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
"HALK ŞİRKETİ" VE "İŞÇİ ŞİRKETİ" KAVRAMLARIHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK STATÜSÜNÜN KAYBEDİLMESİAYTEKİN ÇELİK,ARŞ GÖR.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA MENKUL KIYMETLERVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SORUNUİLYAS ÇELİKTAŞ,ARŞ. GÖR.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKTA İMTİYAZLI (AYRICALIKLI) PAYLAREZGİ ÖZTÜRK,AV.
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI DAĞITIMIMUSTAFA TÜYSÜZ,YRD. DOÇ. DR.
HAVA YOLU TAŞIMALARINDA KAYITLI BAGAJIN ZIYAA UĞRAMASINDAN DOĞAN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN SINIRI (YÜK VE BAGAJ AYRIMI)VURAL SEVEN,YRD. DOÇ. DR.
HAYAT SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİÇARĞRI YÜCEL,AV.
HEKİMİN REKLAM YASAĞIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLARHAKAN GÜÇLÜ
HOLDİNG ŞİRKETLERE TANINAN MUAFİYET VE İSTİSNALARSONER ALTAŞ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL KANUNU IŞIĞINDA YETKİ SÖZLEŞMELERİÖZLEM CANBELDEK, ARŞ. GÖR.
HUKUK TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
HUKUKA AYKIRI OLARAK BİLANÇODA KARIN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ HALİNDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARIAHMET TÜRK,DR.
HUKUKSAL KORUMA SİGORTASININ ÖNEMİTENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.

İ

İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ
DOĞAN KÜTÜKÇÜ,AV.
İDARE İLE AKDEDİLEN HARITALAMA VE APLIKASYON HIZMET ALIM SÖZLEŞMESI GEREĞİNCE ALACAK TALEBİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İFLAS İDARESİNİN KAMU ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYDINI REDDETMESİ SORUNUBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU VE ŞARTLARIAYDIN MUSABALLI,AV.
İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYYIM ATANMASIAYŞE GÜLİN GÜRALP
İFLASIN ERTELENMESİNİN ETKİLERİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
İFLASIN ERTELENMESİNİN FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE ETKİLERİAYNAZ UĞUR,ARŞ. GÖR.
İFLASIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARICANAN ÜNAL ERKEK,AV.
İHALE ALICISI ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞAN İŞÇi ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ - TEMİNATIN DAVACI TARAFÇA İŞÇİLİK ALACAKLARI TAMAMEN ÖDENİNCEYE KADAR İADE EDİLMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
İHALE KONUSU MALZEMELERDE GİZLİ AYIP NEDENİYLE FATURA ALACAĞI HAKKINDA YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İKTİSADİ AMAÇLA VAKIF KURULAMAMASI PRENSİBİ VE VAKFIN İKTİSADİ İŞLETME İŞLETMESİMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.ŞAFAK NARBAY,ARŞ. GÖR.
İKTİSADİ MÜESSESELERDE TÜRKÇE KULLANMA ZORUNLULUĞUMURAT ALIŞKAN,YRD. DOÇ. DR.
İLANIN TİCARET SİCİLİNİN SAHİP OLDUĞU HUKUKİ ETKİLER ÜZERİNDEKİ ROLÜMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
İLERİ TARİHLİ ÇEKE İLİŞKİN SORUNLARHÜSEYİN CEM ÇÖL,ARŞ. GÖR.
İLK DEFA İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMINA GİREN ŞİRKETLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERSONER ALTAŞ
İLK TALEPTE ÖDEME KAYITLI TEMİNAT MEKTUPLARINDA BANKANIN TAZMİN TALEBİNİ İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARIMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.
İMTİYAZLI PAYLARUĞUR SEBZECİ
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARILATİF TİLE,AV.(LLM)
İNTERNET VE ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTISIFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
İSTENMEYEN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE HAKSIZ REKABETMURAT GÜREL,ARŞ. GÖR.
İŞLETME PERSONELİNİN AYARTILMASI MESELESİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE (TTK m. 56 vd.) DEĞERLENDİRİLMESİKEMAL ŞENOCAK,DR.
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FATURALARIN KAPALI OLUP OLMADIĞI VE DOLAYISIYLA ÖDEME KARİNESİ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ İNCELENMESİİHSAN DARENDE,AV.

K

KAMBİYO SENEDİ BORÇLUSU TARAFINDAN AÇILAN BEDELSİZLİĞE VE HÜKÜMSÜZLÜĞE DAYALI MENFİ TESPİT DAVALARININ GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER
AHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL VE İKİ YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ - EŞİN RIZASI -ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
KAMBİYO SENETLERİNDE GEÇERSİZLİK DEF'İLERİİBRAHİM ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
KAMBİYO SENETLERİNDE SEBEPSİZ İKTİSAP DAVASI (TTK 644. Madde)HAYRİ YILDIRIM,AV.
KAMBİYO SENETLERİNDE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEHAYRİ BOZGEYİK,DR.
KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKMUSTAFA SENCER KARA,YRD. DOÇ. DR.
KAPTANIN YÜKÜ GÖZETME ÖDEVİNECMETTİN AKTEN,DOÇ. DR.
KARASULARINDAN ZARARSIZ GEÇİŞ YAPAN YABANCI GEMİLER ÜZERİNDE KIYI DEVLETİNİN CEZAİ YARGI YETKİSİFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLU İÇ TAŞIMA SİGORTALARI İLE CMR SİGORTASININ KARŞILAŞTIRILMASIBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERLE İLİŞKİSİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLULUĞUYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
KAYBOLAN TİCARİ DEFTER VE BELGELER İÇİN ZAYİ BELGESİ TALEP EDİLMESİNİN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİSONER ALTAŞ
KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÜZERİNDE REHİN TESİSİ VE HÜKÜMLERİÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR?SONER ALTAŞ
KAYITLI SERMAYELİ ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASIİBRAHİM ARSLAN,ARŞ. GÖR.
KİRACININ "GÜVENLİ LİMAN" SORUMLULUĞUNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
KIRKAMBAR SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİYİ BELİRLEMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİEMRE CUMALIOĞLU,ÖĞR. GÖR.
KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİAYDIN MUSABALLI,AV.
KKTC HUKUKU'NDA TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASIEMİNE KOÇANO RODOSLU,YRD.DOÇ.DR.
KOLLEKTİF ŞİRKET İDARECİ ORTAĞININ ACELE İŞLERDE MÜNFERİT İDARE YETKİSİ VE SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI (TTK. M. 163/11)AHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
KONİŞMENTONUN ZIYAI HALİNDE TALEP EDİLEBİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERVURAL SEVEN,YRD. DOÇ. DR.
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE İFLAS ERTELEME SÜRECİ VE BORCA BATIKLIK SORUNUBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARINDA BELİRLENEN FAİZ ORANININ GEÇERLİ OLDUĞUAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
KOOPERATİF ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMUBİLAL ÖZEL,ARŞ. GÖR.MUSTAFA ESER CİNBAŞ,ARŞ. GÖR.
KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN MENFİ TESPİT DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
KURTARMA FAALİYETİNDE DENİZ KİRLENMESİNİ ENGELLEYEN KURTARANIN ÜCRET HAKKIBANU BOZKURT BOZABALI,DR.
KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLERSONER ALTAŞ
KURUMLARDA İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KURUMSAL YÖNETİM, VEKALET SORUNU VE REKABET AÇISINDAN TTK TASARISI MADDE 369 ÜZERİNE BİR İNCELEMEBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.

L

LAHEY (BRÜKSEL) KURALLARININ UYGULAMA ALANI VE TÜRKİYE'NİN LAHEY KURALLARINA TARAF OLMA ŞEKLİ
MUHARREM GENÇTÜRK,DR.
LİMİTED ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE PAYI DEVRİ VE DEVİR BORCUNU DOĞURAN İŞLEMLERDE TARAFLARIN İMZALARININ NOTER TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLULUĞUMUSTAFA İSMAİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ORTAKLIKTA MALİ DURUMUN BOZULMASI VE ALINACAK TEDBİRLERİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?SONER ALTAŞ
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ MÜDÜRLERİN İŞLEMLERİNE VE ORTAKLAR KURULU KARARLARINA YÖNELİK HAKLARISONER ALTAŞ
LİMİTED ŞİRKET VE ORTAĞI KOMANDİT ŞİRKET (GMBH - CO. KG)HAKAN ÇEBİ,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İLE ALACAK TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİLGİ ALMA HAKKIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKETLERDE TİCARİ DEFTER VE BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HALLERİSONER ALTAŞ
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLER KURULUNUN OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİMUSTAFA İSMAİL KAYA,DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKMASIALİ KAYA,ARŞ. GÖR.
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK PAYININ DEVRİAHMET TÜRK,DR.

M

MAHCURA AİT ŞİRKETİN EKONOMİK DEĞERİNİN TESPİTİ İLE HİSSE DEVRİNİN MAHCURUN YARARINA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ
AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
MAHCUZ MENKULÜN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPILIP YAPILMADIĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA MENFAATİNİN BAĞLANTILI OLDUĞU MALVARLIĞI DEĞERİNİN SAHİBİNDEKİ DEĞİŞİMİN SİGORTA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ ( 6102 SAYILI TTK M. 1470 )MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN ZARARI ÖNLEME VE AZALTMA VECİBESİ (TTK m. 1293)KEMAL ŞENOCAK,DR.
MALİ DURUMU BOZULARAK SERMAYESİNİN KARŞILIĞINI KAYBEDEN SERMAYE ŞİRKETLERİ (TTK'NIN 324. MADDESİ) CÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPILIP YAPILMADIĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
MİLLETLERARASI TAHKİMDE ESASA UYGULANACAK HUKUKİRFAN SÖNMEZ,AV.GENCAY KARAKAYA,ARŞ.GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARETTE HAKEMLERİN LEX MERCATORIA'YI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARNAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,DR.
MUDİ HESABININ 10 YIL SÜRE İLE İŞLEM GÖRMEMİŞ OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TMSF'YE AKTARILMASIYAVUZ BALKAN,AV.
MÜDÜRLERİN TEMSİL VE YÖNETİM YETKİLERİ BAKIMINDAN HUKUKİ DURUMU VE ANONİM ORTAKLIĞA TİCARİ MÜMESSİL ATANIP ATANAMAYACAĞI SORUNUAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ DEVLETLERİN HAK VE YETKİLERİSALİH KARATAŞ,ARŞ. GÖR.
MÜŞTEREK AVARYA VE SİGORTAEGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
MÜŞTEREK AVARYA-YORK ANVERS KURALLARI 1994 REVİZYON ÇALIŞMALARI İLE GETİRİLEN YENİLİK VE DÜZENLEMELERDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DR.

N

NAKDİ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNDE ZAMANIN VE TUTARIN ÖNEMİ
SONER ALTAŞ
NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERİLENİN YÜKÜ TESLİM ALMAMASIMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN GEMİYE YÜK VERİLMEMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.

O

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
SEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
ORTAKLARDAN ALINAN SİPARİŞ AVANSLARININ ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.TUNÇ KÖSE,YRD. DOÇ. DR.
OYDAN YOKSUN PAYLARECE BAŞ,ARŞ. GÖR.

Ö

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
ELVİN BATMAZ SİLAHTAROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL HUKUKTA ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK TİCARETFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDA RİZİKONUN DAĞITILMASI İLKESİMERİH KEMAL OMAĞ,PROF. DR.

P

PARALEL İTHALAT VE HAKKIN TÜKENMESİ
ESRA ÖĞÜT,AV.
PASİF ÇEK EHLİYETİ BAKIMINDAN KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ HUKUKİ DURUMUÖMER KORKUT,DR.

R

REKABET HUKUKU İLE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLİŞKİSİ
HAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA TEŞEBBÜS BİRLİKLERİMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA KONTROL OLGUSUİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEM KAVRAMIBURCU ERTUĞRUL
REKABET HUKUKU'NDA YIKICI FİYATLAMAEBRU EKŞİOĞLU,AV.
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTVELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
REKABET YASAĞI VE REKABET SINIRLANDIRMALARI HUKUKU İLİŞKİSİOZAN CAN,ARŞ. GÖR.
REKABETİ KISITLAYAN TEŞEBBÜSLER ARASI İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARI VE HUKUKİ SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA FAİZ YASAĞI VE FAİZ SINIRLAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.

S

SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
SEMA AYDIN,DR.
SANAYİ VE TİCARET ODALARINA TANINAN İDARİ PARA CEZA VERME YETKİSİSONER ALTAŞ
SCOPIC CLAUSEOĞUZ CANER,YRD. DOÇ. DR.
SENEDE BAĞLANMAMIŞ ANONİM ŞİRKET PAYININ HACZİÖNDER TOPAL,ARŞ. GÖR.
SERMAYE ORTAKLIKLARINDA SINIRLI SORUMLULUK İLKESİNE KARŞI ÖNEMLİ BİR İSTİSNA: TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASIEMRULLAH KERVANKIRAN,DR.
SERMAYE ORTAKLIKLARININ VE KOOPERATİFLERİN BORCA BATIKLIK NEDENİYLE İFLÂSI VE İFLÂSIN ERTELENMESİ KONUSUNDA İCRA VE İFLÂS KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLERAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİMÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ARACI KURUMLARIN TEDRİCİ TASFİYESİ VE İFLASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR MENKUL KIYMET: KİRA SERTİFİKASI (SUKUK)BURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYECÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
SEVKİYATÇI VE SEVKİYAT ACENTESİNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
SİGORTA BROKERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDAKİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN, TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİALİ AYLİ,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA HUKUKUNDA FAZLADAN YAPILAN ÖDEMELERİN İADESİNDE ZAMANAŞIMISABİH ARKAN,PROF. DR.
SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET İLKESİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİNİN SINIRLARI BAKIMINDAN TÜRK TİCARET KANUNU VE TASARI HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUEN ALACAK DAVASI (TRAFİK KAZASINDA YARALANAN KİŞİYE YAPILAN ÖDEME)AYHAN TOKAT,AV.
SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTA BEDELİNİ 3.KİŞİYE RÜCU HAKKIYAVUZ BALKAN,AV.
SINAİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS SÖZLEŞMELERİ ( ZWANGSLIZENZ )NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞMENİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE FESHİ İDDİASINA DAYANAN MENFİ VE MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.

Ş

ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ, DAVACILARIN ŞİRKET ORTAĞI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ
AHMET TÜRK,DOÇ. DR.
ŞİRKET MALLARININ, VERGİSİZ OLARAK PAYLAŞILMASI VEYA SATILMASI İMKANI (KISMİ BÖLÜNME) VE BU KONUDA KAÇMAKTA OLAN FIRSATCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİMELİKŞAH AYDIN,DOÇ. DR.ÖZGÜR BÜLBÜL,AV.
ŞİRKETLER HUKUKUNDA DENETİMTEKİN MEMİŞ,PROF. DR.

T

TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMESİNE SON VERİLMESİNDEN DOLAYI CEZAİ ŞART ÖDENMESİ
LÜTFİYE YAZKAN,AV.GÜLTEN İNAL
TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASISONER ALTAŞ
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN EL KONULAN ŞİRKETLERDE TEK KİŞİ İLE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ GEÇERLİLİĞİ SORUNUDR. TAHİR SARAÇ
TASFİYE PROTOKOLÜNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ
TAŞERON SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FATURA ALACAĞILÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN BORÇLARINI VE SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERSABİH ARKAN,DOÇ. DR.
TAŞIYAN SORUMLULUĞUNDA ÖLÇÜ : KOLİ, PARÇA VEYA YÜKÇÜN BAŞINA SORUMLULUKNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ VE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİAYDIN MUSABALLI,AV.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE ÖZELLİKLE REKLAM GİDERLERİNİN ÜRETİCİDEN TALEBEDİLMESİ VE BİR YARGITAY KARARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖĞRETİDE BENZER OLARAK BELİRTİLEN SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİSALİH ÖNDER YEŞİLTEPE,DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ÜRETİCİ TARAFINDAN İHLALİ VE BUNDAN DOĞAN TEK SATICI ZARARLARININ TAZMİNİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK SATICININ SÖZLEŞMESE HAKKI VE BU HAKKIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İHLALİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEMERRÜDE DÜŞEN BORÇLUNUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT MİKTARINA, ALACAKLININ 3. KİŞİYE ÖDEYECEĞİ CEZAİ ŞARTIN ETKİSİF. ITIR BİNGÖL,DR.
TEMİNAT MEKTUBU VE KREDİ SEBEBİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
TEMİNAT MEKTUPLARININ TARAFLARI, İÇERİĞİ VE TÜRLERİNURAN ZÖHRE,AV.
TEMİNAT SENETLERİ VE BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİNİN, TİCARİ İŞLETME REHNİNDE İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI KORUYAN DÜZENLEMEYE ETKİSİ KÜRŞAT GÖKTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN TESCİL BAŞVURULARINI İNCELEME GÖREV VE YETKİSİNİN KAPSAMIŞABAN KAYIHAN,DOÇ. DR.
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TİCARET SİCİLİNDE TESCİL VE İLANIN ETKİLERİ SORUNUFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLİKTE TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN BİRBİRLERİNE TEK BAŞINA İŞLEM YAPMA YETKİSİ VERMELERİİSMAİL KIRCA,PROF. DR.
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞUM. TEVFİK ODMAN,PROF. DR.RAŞİT YILMAZ,AV.
TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİMEHMET ÖZDAMAR,DR.
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMALARIMUSTAFA ÇEKER,PROF. DR.
TİCARET UNVANININ KORUNMASIHAYRETTİN ÇAĞLAR,DR.MEHMET ÖZDAMAR,DR.
TİCARET UNVANININ TESCİLİNDE KULLANMA AMACI VEYA UNVANDA TEKLİK İLKESİSAMİ KARAHAN,YRD. DOÇ. DR.
TİCARİ BELGE OLARAK İŞ BİTİRME BELGELERİNİN (REFERANS MEKTUBUNUN) HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
TİCARİ DEFTERLER - CARİ HESAP - ACENTEFATİH BİLGİLİ,PROF. DR. İUR.
TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI (HMK M.222) VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN BU KONUDA GETİRDİĞİ YENİLİKLEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASINDA DAYANAK BELGELERİN İBRAZIHAKAN YILDIRIM,ARŞ. GÖR.
TİCARİ İŞ - TİCARİ İŞLETME - TACİR- TİCARET SİCİLİ - TİCARET UNVANI - HAKSIZ REKABETRIZA AYHAN,PROF. DR.
TİCARİ İŞLETME HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TİCARİ İŞLETME KISTASLARI KARŞISINDA GENELEVLERİN DURUMUAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
TİCARİ İŞLETME REHNİŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
TİCARİ İŞLETMENİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI GEREĞİNCE YEDİEMİN TARAFINDAN İŞLETİLMESİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TİCARİ İŞLETMENİN KİRALANMASINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
TİCARİ SATIM, TALİKİ ŞART, KUSURSUZ İMKANSIZLIK VE BİR HUKUK GENEL KURULU KARARIMEHMET AYAN,ARŞ. GÖR.
TRAFİK KAZASINDA HASAR GÖREN AMBULANS VE EKİPMAN BEDELİNİN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN YOLCUNUN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALAN KİŞİLERE ÖDENEN TAZMİNATININ TAHSİLİYAVUZ BALKAN,AV.
TTK M. 636/3 İLE TTK M. 640 HÜKÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEMEİSMAİL ÖZGÜN KARAAHMETOĞLU,ARAŞ. GÖR.
TTK M.208 KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
TTK M.52'YE GÖRE "TİCARİ DÜRÜSTLÜĞE AYKIRILIK" ŞARTININ İNCELENMESİMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.
TTK TASARISI VE "DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME" YE GÖRE DONATANIN SINIRLI SORUMLULUĞUNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
TTK TASARISI'NDA ŞİRKETLERİN EHLİYETİ VE BU BAĞLAMDA TTK m. 137 HÜKMÜNDEKİ "ULTRA VIRES" SINIRLAMASININ YERİNDELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİBURÇAK YILDIZ,DR.
TTK TASARISI'NIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV.
TTK'DA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMISELEN SERDER YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TTK'NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN UYGULAMA ALANI VE TİCARİ VE ADİ SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASITUĞÇE ORAL,ARŞ. GÖR.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMLARIFULYA BAHADIR,AV.
TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALIM VE SATIM KOMİSYONCUSUNUN TEMSİL YETKİSİFATMA HIZIR,ARŞ. GÖR.
TÜRK GEMİ SİCİLİ DÜZENİ İÇİNDE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARIİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ORTAK GİRİŞİM (JOINT VENTURE) VE İŞ ORTAKLIĞIÖMER KORKUT,DR.
TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞMELERİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİAYTEKİN ÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKU'NDA HAVA ARAÇLARI ÜZERİNDE İPOTEK TESİS EDİLMESİSERDAR HIZIR,ÖĞR. GÖR.ALİSHER TURAEV
TÜRK HUKUKUNDA KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ - HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMASIİBRAHİM ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA KARŞILIKSIZ ÇEKCEREN FIRAT
TÜRK HUKUKUNDA TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUĞU ÜSTÜNEGÜNDÜZ AYBAY,AV.NİLÜFER ORAL,DR.ESRA BİÇEN,AV.
TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİ'NİN HUKUKİ SORUNLARIMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN DÜZENLEDİĞİ GAYRİMENKULE BAĞLI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI OLARAK İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ, İRAT SENEDİ VE UYGULA(YAMA)MA SORUNLARIMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DR.
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA FİNANSAL KİRALAMA(LEASİNG) SÖZLEŞMELERİLATİF TİLE,AV.(LLM)
TÜRK SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK VARANTBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK SİGORTA HUKUKUNDA RİZİKOYU AĞIRLAŞTIRMAMA VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İÇİNDEKİ RİZİKO DEĞİŞİKLİKLERİNİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜKLERİALİ AYLİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK ŞİRKETLER HUKUKUNDA YENİ BİR KURUM: "HAKİM ŞİRKETİN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU" (TTK TASARISI m. 209): İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDABİR DEĞERLENDİRMEHALİT AKER,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İŞLETME ADI VE İŞLETME ADININ KORUNMASISEDA Ş. GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ DEVRİ SONUCU DOĞURAN İŞLEMLERİN BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİYURDAL ÖZATLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE OY HAKKININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANILMASIEMEK TORAMAN ÇOLGAR,AR. GÖR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA DONATAN VE DONATANIN SORUMLULUĞU ÜZERİNE HÜKÜMLERBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERSONER ALTAŞ
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA TAŞIYANIN GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONİK ORTAMA İLİŞKİN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURULZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI'NA GÖRE ACENTANIN DENKLEŞTİRME TALEBİRAUF KARASU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI'NA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞMENİN ŞARTLARI VE UNSURLARIVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
TÜRK TİCARET KANUNUN GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN 1235. MADDESİNİN 1-6. BENTLERİNİN,TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE ANGLO SAKSON HUKUKUYLA MUKAYESELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİAKSOY YAVAŞ
TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TİCARET UNVANININ ÖZEL OLARAK KORUNMASI (YENİ TTK m.52; ESKİ TTK m. 54)ÖZGE KARAEGE,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU'NA VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI'NA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE BORÇLANMA YASAĞI (TTK m. 334 - TASARI m. 395)ÖZEN ATLIHAN,AV.
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 1264'ÜNCÜ MADDESİNİN KAPSAMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 340. MADDESİ: SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SONU MU?CAFER EMİNOĞLU,YRD. DOÇ. DR.BERRİN DALGIÇ ALTINTAŞ
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN MAL SİGORTASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANABİLİRLİĞİKEMAL ŞENOCAK,DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN NAVLUN SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİALİ ÇELİKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA SUNULAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI İLE İLK TASARININ "KIYMETLİ EVRAK KİTABI" AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE SİYASAL PARTİLERE DEVLET YARDIMIMESUT AYDIN,DR.
TÜRKİYE'DE SPOR KULÜPLERİNİN HALKA ARZISEBAHATTİN DEVECİOĞLU,ARŞ. GÖR.BİLAL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE YATIRIM ORTAKLIKLARIŞAMİL DEMİR,AV.
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TÜZEL KİŞİLERİN TİCARİ MÜMESSİLLİĞİ - BERLİN YÜKSEK MAHKEMESİNİN BİR KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.

U

ULUSLARARASI HAVA TAŞIMASINA İLİŞKİN KARAR İNCELEMESİ
CANAN ÜNAL ERKEK,AV.
ULUSLARARASI HAVACILIK DAVALARINDA FORUM NON CONVENIENS DOKTRİNİNİN UYGULANMASINDA EMSAL KARAR: PIPER AIRCRAFT CO. V. REYNO DAVASIKAZIM SEDAT SİRMEN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI PETROL KİRLİLİĞİ TAZMİN FONLARINCA GEMİ TANIMININ YORUMUNA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TÜRK DENİZ HUKUKUNA GÖRE DONATANININ PETROL KİRLİLİĞİ ZARARLARINDAN SORUMLULUĞUERMAN GÜNEŞ
ULUSLARARASI TAŞIMADA KULLANILAN TAŞIMA SENETLERİ VE SENETLERİN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNDA ETKİLERİBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELERSEMA BABAYİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2000 VE INCOTERMS 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE)EGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
UYUŞMAZLIK, ENGELLEME, KARMAŞA VE MEŞRUİYET'İN ŞEKİLLENDİRDİĞİ TİCARET REJİMİNDE KAMU KATILIMIJEFFREY L. DUNOFF

Ü

ÜLKEMİZDE SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU SORUNU
ÇAĞLAR ÖZEL,ARŞ. GÖR.

V

VAKIF ÇEŞİTLERİ VE TİCARİ İŞLETME İŞLETEN VAKIFLARIN TACİR SIFATI
NAZMİ OCAK,ARŞ. GÖR.

Y

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN VE ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ EDİNMESİNE İLİŞKİN KURALLAR
CÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN VE TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI EDİNMELERİHÜSEYİN AKİF KARACA,ARŞ. GÖR.
YABANCI SERMAYE İLE TÜRKİYE'DE KURULAN ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARINURAY EKŞİ,PROF. DR.
YABANCI YATIRIMCILARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAŞINMAZ EDİNMELERİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEMEHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
YAPI KOOPERATİFLERİNİN DAĞILMASI VE TASFİYESİBANU BOZABALI
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ NİN İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASİRETLİ İŞADAMI GİBİ HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASINA ETKİSİMAHMUT KİZİR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA FATURA İÇERİĞİNE İTİRAZMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TACİRLERİN AHLAKA AYKIRI CEZAİ ŞARTIN İPTALİNİ VEYA TENKİSİNİ İSTEYEBİLMELERİFERHAT ERÇİN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBE KAVRAMIMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ'NİN E. 2002/414 K. 2002/1200 SAYI VE 4.2.2002 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMURAT YUSUF AKIN,YRD. DOÇ. DR.
YATIRIM ORTAKLIKLARINDA HİSSE SENETLERİNİN KOTASYONUVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
YAVRU ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN REKABET İHLALLERİNDEN DOLAYI ANA ŞİRKETE CEZA VERİLMESİMUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YENİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜ REJİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
YENİ ÇEK KANUNU'NA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİ TEMSİLEN ÇEK DÜZENLENMESİ VE SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,DOÇ. DR.
YENİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA ELEKTRONİK AKİTLERİN KURULUŞU VE CLICK-WRAP YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMELERİNDE HUKUK SEÇİMİ KAYDIGÜLİN GÜNGÖR,DOÇ. DR.
YENİ FİN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUTUĞRUL ANSAY,PROF. DR.
YENİ TACİR YARDIMCISI PAZARLAMACIMETİN TOPÇUOĞLU,DOÇ. DR.
YENİ TTK'DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'NIN TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE TASDİKİ HUSUSLARINDA ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'YA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI, TOPLANTININ ERTELENMESİ VE ONLINE GENEL KURULSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE ÜYELERİNİN NİTELİKLERİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞUSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.ÖZLEM İLBASMIŞ HIZLISOY,ARŞ. GÖR.
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN DEVREDEMEYECEĞİ GÖREV VE YETKİLERSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU'NUN GÜNDEMİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ ŞARTLARSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET PAYSAHİPLERİNİN KİTLESEL VE BİREYSEL TEMSİLİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE ÜYELİKLERİNİN SONA ERMESİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE DEVRİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞ BELGELERİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE ÇAĞRILI VE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTILARISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETTE İMTİYAZLI PAYLARHASAN PULAŞLI,PROF.DR.
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA VE AYRILMA AKÇESİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKMAYA KATILMASONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ÖN-ANONİM ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN, ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI VE CEZAİ MÜEYYİDESİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİABUZER KENDİGELEN,PROF. DR.
YENİ YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜZEL KİŞİ ORTAĞIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
YOLCU TAŞIMALARINDA VE TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ YASAĞIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARINDA ARACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMESABİH ARKAN,PROF. DR.
YOLCULARIN VE BAGAJLARIN DENİZ YOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA 1974 ATİNA KONVANSİYONU'NA 2002 PROTOKOLÜ İLE GETİRİLEN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERS. DİDEM ALGANTÜRK,DR.
"YORK-ANVERS KURALLARI 2004" HAKKINDA GENEL BİR İNCELEMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DR.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİHASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
YÜKLEME VE TAHLİYE LİMANI SÜRASTARYA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
YÜKSEK MAHKEME KARARI IŞIĞINDA ÇEKTE ZAMANAŞIMI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR İLE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.

Z

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
ŞABAN KAYIHAN,YRD. DOÇ. DR.
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARIAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.