BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

2

2003/2 SAYILI GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ IŞIĞINDA REKABET HUKUKUMUZDA AR-GE İŞBİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
2010/4 SAYILI REKABET KURULU'NDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ UYGULAMASI İLE BİRLEŞME DEVRALMALARIN KONTROLÜ REJİMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER: ETKİ DEĞERLENDİRMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.CEREN YILDIZ,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.
2010/4 SAYILI TEBLİĞ'İN UYGULAMASINA BİR BAKIŞ : SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİEKREM SOLMAZGÜLÇİN DERE

4

4054 SAYILI KANUN'UN SORUŞTURMA SÜRECİNE İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİNİN UYGULANIŞ ŞEKLİ HAKKINDA ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER
İLMUTLUHAN SELÇUK
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YER VERİLEN SORUŞTURMA PROSEDÜRÜNÜN VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN USUL SORUNLARININ AB HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL ATALAY YOLCU
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİNE AYKIRI SÖZLEŞMELERİN TABİ OLDUĞU GEÇERSİZLİK REJİMİOSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE ELEŞTİRİSEL BİR BAKIŞNURKUT İNAN,DOÇ. DR.
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA YASANIN GEREKÇELERİ IŞIĞINDA REKABET HUKUKUNDA AKTİF HUSUMETGAYE BUMİN,AV.ENDER VARLIK,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.

6

6102 SAYILI TİCARET KANUNUNUN ACENTELİK İLİŞKİSİNDE İNHİSAR HAKKI VE REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.

A

A BRIEF OVERVIEW OF ACTIONS FOR DAMAGES IN TURKISH COMPETITION LAW IN THE LIGHT OF THE LATEST IMPROVEMENTS OF EU COMPETITION LAW
MURAT ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
AB REKABET HUKUKU UYGULAMALARI IŞIĞINDA ORTAK GİRİŞİMLERDE ORTAK KONTROLÜN VARLIĞININ BELİRLENMESİABDULGANİ GÜNGÖRDÜMEHMET AKİF KAYAR
AB REKABET HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIEBRU EKŞİOĞLU,AV.
AB REKABET HUKUKU VE POLİTİKASINDA SON GELİŞMELERMEHMET AKİF ERSİN
AB REKABET HUKUKU'NDA "PAYLAŞILMASI ZORUNLU İMKANLAR DOKTRİNİ"EBRU EKŞİOĞLU,AV.
AB REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARINA YÖNELİK REFORM ÇALIŞMALARI VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN "DE LEGE FERENDA" DÜŞÜNCELERAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB, ABD ve TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALİNE DAYANAN TAZMİNAT DAVALARINDA PİŞMANLIK BELGELERİNE ERİŞİM SORUNUTAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
ABD VE AT'DEKİ SON GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASININ GENEL DEĞERLENDİRMESİATEŞ AKINCI,DR.
ABD VE KARTEL HUKUKLARINDA "PİŞMANLIK PROGRAMLARI" VE TÜRK REKABET HUKUKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEH. GÖKŞİN KEKEYİ
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ÖNÜNDEKİ USULİ ENGELLERHARUN GÜNDÜZTUĞÇE KOYUNCU
ADLİ İKTİSAT YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK OLAYÖZCAN UZUN,YRD. DOÇ. DR.ANDIM OBEN BALCE,YRD. DOÇ. DR.AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜÇİĞDEM AKKAN,AV.
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ İNTİFA HAKKI KURULMASI ŞARTININ REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.MURAT DOĞAN,DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA KOLLEKTİF TAZMİNAT TALEPLERİNE İMKAN VEREN BİR MODEL GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜYELİK SIFATI SONA ERDİKTEN SONRA ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞIRAUF KARASU,YRD. DOÇ. DR.
ARAMA İŞLEMİ BAKIMINDAN ŞİRKET AVUKATININ ŞİRKET İÇİNDEKİ ÇALIŞMA YERİ AVUKATIN BÜROSU SAYILABİLİR Mİ?SERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
AR-GE ANLAŞMALARININ AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKU (2659/2000 SAYILI GRUP MUAFİYET TÜZÜĞÜ) ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AŞIRI BÜYÜYEN REFAH DEYLETİNİ DİSİPLİNE EDEN BİR ETKEN OLARAK REKABETALİ RIZA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
AŞIRI FİYAT KAVRAMI VE AŞIRI FİYATLAMA DAVRANIŞININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİÇİĞDEM ÜNAL
AT 81. MADDE: HAKLI SEBEP KURALI VE MUAFİYETAIDAN ROBERTSON,AV.
AT ANTLAŞMASI'NIN 86. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE MÜNHASIR HAKLAR VE ÖZEL HAKLAR TÜRK REKABET HUKUKUNA ETKİLERİİLMUTLUHAN SELÇUK
AT KONSEY VE KOMİSYONUNUN YENİ REKABET TÜZÜKLERİ VE REKABET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA DELİLLERİN TOPLANMASI VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
AT REKABET HUKUKU KURALLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASIOĞUZKAN GÜZEL
AT REKABET HUKUKUNDA SEÇİCİ DAĞITIM ANLAŞMALARIALİ FUAT KOÇ
ATIK YÖNETİMİNE VE GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.ZEYNEP ORTAÇ,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU IŞIĞINDA YIKICI FİYAT UYGULAMALARI İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASISEVİLAY UZUNALLI,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA AB KOMİSYONUNUN İNCELEME YETKİSİHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMDA OLMAYAN TEŞEBBÜSLERİN TEK YANLI UYGULAMALARIHASAN KARAKILIÇ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA PARA CEZALARININ UYGULANMASICİHAN AKTAŞHALUK ARI
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.TUNA TANIK,AV.
AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DEVLET YARDIMLARININ HUKUKİ ÇERÇEVESİTUNAY KÖKSAL
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN REKABET HUKUKU UYGULAMASINA ETKİLERİHARUN GÜNDÜZ
AVRUPA TOPLULUĞU KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE GENEL EKONOMİK YARAR HİZMETLERİ KAVRAMLARI ÜZERİNE NOTLARETHEM AKILLIOĞLU,LL.M. LEIDEN
AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYETİN ZORUNLU LİSANSLAMASI: IMS DAVASI VE BAZI YANILSAMALARŞAHİN YAVUZ
AVRUPA TOPLULUĞU REKABET USUL HUKUKU REFORMU (AVRUPA TOPLULUĞUNU KURAN ANLAŞMANIN 81. VE 82. MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 1/2003 SAYILI TÜZÜK)ÇİÇEK ERSOY,LL.M.
AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASIGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA'DA KİTAP SATIŞ FİYATLARININ TESPİTİ, İSVİÇRE KARTEL KANUNU IŞIĞINDA FEDERAL MAHKEME'NİN "SAMMELREVERS" KARARI VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN BAZI ÇIKARSAMALAROSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.

B

BİR AB REKABET MAHKEMESİ KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
ERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE REKABET KURULUNUN DENETİM YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SINIRLARINAZLI AKSOYŞAHİN YAVUZ
BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN DENETLENMESİNİN EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKÇELERİBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.

C

CEZA YÖNETMELİĞİ'NİN GEÇMİŞ DÖNEM KARTEL KARARLARINA UYGULANMASI VE YENİ DÖNEME DAİR BAZI ÇIKARIMLAR
KEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.

Ç

ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİN REKABET ÜZERİNE ETKİLERİ
BURAK BÜYÜKKUŞOĞLU
ÇİFT TARAFLI PAZARLARDA REKABET HUKUKU UYGULAMALARIHALE GÜNDÜZ

D

DAHA ETKİN BİR ULUSLARARASI REKABET İÇİN HUKUKİ ÇERÇEVE ARAYIŞI
ALİ CENK KESKİN,DR.
DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN REKABET KURULU KARARLARININ YENİDEN ALINMASIZEYNEP İNCE,AV.ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
DANIŞTAY'IN REKABET KURULU KARARLARINA BAKIŞIZEHREDDİN ASLAN,PROF. DR.
DİKEY ANLAŞMALAR YOLUYLA PİYASANIN KAPATILMASIBARIŞ EKDİ
DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE PAZAR PAYININ ÖNEMİSİNAN NAİPOĞLU,AV.DENİZ ULAŞ GÖÇEN,AV.
DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİNDE REKABET POLİTİKALARININ VE HUKUKUNUN ÖNEMİSEVDA YAŞAR COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
DÜZENLENEN DAVRANIŞ DOKTRİNİ ÇERÇEVESİNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARICAN SARIÇİÇEK

E

ELEKTRONİK TİCARET ALANINDAKİ REKABET SORUNLARI
İBRAHİM AYDEMİR
ENERJİ SEKTÖRÜNDE AYRIŞTIRMA UYGULAMALARIMUZAFFER EROĞLU,DR.
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI HAKKINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.

F

FİKRİ - SINAİ HAKLAR VE REKABET HUKUKU
A. SAADET ARIKAN
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET HUKUKUHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.-LL.M. (München)
FİKRİ MÜLKİYET KORUMASI VE REKABET HUKUKUMUSTAFA ATEŞ,DR.
FRANCHISING SÖZLEŞMELERİNDE AKTİF VE PASİF SATIŞLARMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
FUTBOL KARŞILAŞMALARINA İLİŞKİN YAYIN HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN YAYIN HAKLARININ MERKEZİ PAZARLANMASIHALİT AKER,YRD. DOÇ. DR.

H

HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI DURUMUNDA UYGULANAN TEDBİRLER
SİNAN BOZKUŞ
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIYÜKSEL KAYA
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASININ SONUCU OLARAK ZORUNLU LİSANSLAMA: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE UYGULANAN STANDARTLARALİ ARIOZÖZGÜR CAN ÖZBEK
HEKİMİN REKLAM YASAĞIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.

İ

İDARE HUKUKUNDA VE CEZA HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEDE KULLANILAN SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ
FATMA DEVRİM
İDARİ YARGI BAĞLAMINDA SINIF DAVALARI VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN OLASI AÇILIMLARHAYRETTİN EREN,DOÇ. DR.
İKTİSADİ VE HUKUKİ AÇIDAN TEŞEBBÜSLER ARASI BİLGİ DEĞİŞİMİŞAMİL PİŞMAF
İNTİFA HAKKI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VARLIĞI KARŞISINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
İSTENMEYEN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE HAKSIZ REKABETMURAT GÜREL,ARŞ. GÖR.
İŞLETME PERSONELİNİN AYARTILMASI MESELESİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE (TTK m. 56 vd.) DEĞERLENDİRİLMESİKEMAL ŞENOCAK,DR.
İZNE TABİ BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN İNCELENME USULÜEMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.BURCU ERTEM,AR. GÖR.

K

KABAHATLER KANUNUNUN İŞTİRAKE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ REKABET İHLALLERİNE UYGULANABİLİR Mİ?
ŞAHİN YAVUZ
KAMU İHALELERİNDE KAMU VE ÖZEL KESİM YÖNÜNDEN REKABET DENETİMİNE İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLARSİNAN NAİPOĞLU,AV.DENİZ ULAŞ GÖÇEN,AV.
KARTELLERE KARŞI YAPTIRIMLAR: HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASIM. HALUK ARI
KOBİLER VE REKABET POLİTİKASI DE MİNİMİS KURALININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİ, İŞLEVİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİKEREM TOMUR
KONULARI, KURUMLARI, KARARLARI VE SORU(N)LARIYLA BANKACILIK VE REKABET HUKUKUGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.
KURUMSAL YÖNETİM, VEKALET SORUNU VE REKABET AÇISINDAN TTK TASARISI MADDE 369 ÜZERİNE BİR İNCELEMEBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.
KÜRESELLEŞME SURECİNDE REKABET HUKUKU VE POLİTİKASIGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,DR.

L

LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLERE İLİŞKİN REKABET HUKUKU UYGULAMASI
FATMA GÖZLÜKAYA ANGI

M

MEDYA PİYASALARINDA HUKUKİ DÜZENLEMELER VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI
BAYRAM ALİ GEÇGİL
MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİEMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.

P

PATENT LİSANSI ANLAŞMALARINDA MÜNHASIRLIK VE BÖLGESEL SINIRLAMALAR
M. HALUK ARI
PAZARA GİRİŞ ENGELLERİNE KARŞI REKABET HUKUKU VE POLİTİKASIİSMAİL HAKKI KARAKELLE
PİŞMANLIK YÖNETMELİĞİ: GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VARH. GÖKŞİN KEKEYİ
POSTA HİZMETLERİNDE SERBESTLEŞME SÜRECİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIERDEM AYGÜN
PROFESYONEL HİZMET FAALİYETLERİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI: DÜNYA ÖRNEKLERİSEZİN ELÇİN
PROFESYONEL MESLEKLERDE REGÜLASYON, DEREGÜLASYON VE REKABET HUKUKUMURAT ÇOKGEZENM. FEVZİ TOKSOY

R

REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA (YOĞUNLAŞMALARDA) YAN SINIRLAMALAR
H. ERCÜMENT ERDEM,PROF. DR.
REKABET HUKUKU AÇISINDAN DELİLPELİN UYANIK
REKABET HUKUKU AÇISINDAN PATENT HAKKIDORUK UTKU,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKU BOYUTUYLA YENİ NESİL MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARIFATMA GÖZLÜKAYA ANGI,LL.M.
REKABET HUKUKU İLE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLİŞKİSİHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKU SORUŞTURMALARINDA TARAF KAVRAMI VE TARAFLARIN HAKLARIHASAN HÜSEYİN ÜNLÜ
REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA TEŞEBBÜS BİRLİKLERİMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKU VE ÖZEL HUKUK AÇISINDAN AKARYAKIT DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ II: GELİNEN NOKTA, SORUNLAR VE DEĞERLENDİRMELERKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNA DAYALI TAZMİNAT DAVALARININ MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİPELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YAPTIRIM: TEŞEBBÜS YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (YÖNETİCİLİK YAPMA YASAĞI)AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.MURAT ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YOL : UZLAŞMAMETİN PEKTAŞ
REKABET HUKUKUNDA BAĞLAMA ANLAŞMALARIKÜRŞAT ÜNLÜSOY
REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA KONTROL OLGUSUİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARDAKİ GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE ORTAK GİRİŞİMLERİN (JOINT-VENTURES) DEĞERLENDİRİLMESİHARUN KILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİHALUK KONURALP,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER, DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
REKABET HUKUKUNDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK KAVRAMIAYTÜL TOKATLI
REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TOPLU YÖNETİMİ : PATENT HAVUZLARI VE STANDART BELİRLEMESEDA NURTAÇ BAYRAMOĞLU
REKABET HUKUKUNDA FİYAT SINIRLAMALARIEMEL BADUR,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ÇERÇEVESİNDE SINAİ MÜLKİYET HAKLARISÜLÜN GÜÇER
REKABET HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT DAVALARINDA USUL SORUNLARIHİLAL UTKUBELİT POLATSEDA DENİZ
REKABET HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜEJDER YILMAZ,PROF. DR.
REKABET HUKUKUNDA KARTELLERE İLİŞKİN İSPAT STANDARDIBURCU CAN
REKABET HUKUKUNDA MUAFİYET VE BİRLEŞME/DEVRALMA KARARLARININ ŞARTA BAĞLANMASINAZLI AKSOYHİLMİ BOLATOĞLUŞAHİN YAVUZ
REKABET HUKUKUNDA PARA CEZALARI: TEORİ VE UYGULAMAESİN AYGÜN
REKABET HUKUKUNDA REKABET DÜZENİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEME BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIKİSMET SAYHAN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU (REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)PELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA TAAHHÜT VE UZLAŞMAM. HALUK ARIESİN AYGÜNH. GÖKŞİN KEKEVİ
REKABET HUKUKUNDA TAHKİM UYGULAMALARIDİDEM ULUÇ
REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ETKİNLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TOPLU DAVA MODELLERİTUĞÇE KOYUNCU
REKABET HUKUKUNDA TEK TARAFLI SÖMÜRÜCÜ DAVRANIŞLARÇİĞDEM ÜNAL
REKABET HUKUKUNDA TEKELCİ FİYATLANDIRMAKEREM CEM SANLI,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜS VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİOĞUZKAN GÜZEL
REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEM KAVRAMIBURCU ERTUĞRUL
REKABET HUKUKU'NDA YIKICI FİYATLAMAEBRU EKŞİOĞLU,AV.
REKABET HUKUKUNDA YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜ: "NEDEN VE NASIL" ÜZERİNE DÜŞÜNCELERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
REKABET HUKUKUNUN AMACI VE KONUSUCEVDET İLHAN GÜNAY,DOÇ.DR.
REKABET HUKUKUNUN İHLALİNDEN DOĞAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA EKONOMİK BİR BAKIŞKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNUN SÖZLEŞME İÇERİĞİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALESİAKIN ÜNAL, LL.M.
REKABET HUKUKUNUN TEKNOLOJİK YENİLİKLERİN TEŞVİKİNDEKİ ROLÜN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI AÇISINDAN KAMU KURULUŞLARININ FAALİYETİ (TÜRKİYE, FRANSA VE İTALYA ÖRNEKLERİ)TURGUT TAN,PROF. DR.
REKABET İHLALLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİBUKET ARI
REKABET KURALLARININ ÜLKE DIŞI UYGULANMASIKEMAL EROL,DR.
REKABET KURULU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİAHMET EĞERCİ
REKABET KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİHİLMİ BOLATOĞLU
REKABET KURULU'NUN CEZA YÖNETMELİĞİ: YENİ BİR DÖNEMİN AYAK SESLERİM. HALUK ARIESİN AYGÜN
REKABET KURULU'NUN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARMETİN GÜNDAY,PROF. DR.
REKABET YASAĞI VE REKABET SINIRLANDIRMALARI HUKUKU İLİŞKİSİOZAN CAN,ARŞ. GÖR.
REKABETİ KISITLAYAN İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARININ YASAK KAPSAMININ DIŞINDA BIRAKILMASIİSMET SAYHAN,YRD. DOÇ. DR.
REKABETİ KISITLAYAN TEŞEBBÜSLER ARASI İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARI VE HUKUKİ SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALARA OLUMLU YAKLAŞIM: RULE OF REASON IŞIĞINDA ROMA ANTLAŞMASI 81. MADDE VE MUAFİYETÇAĞLAR DENİZ ATA
REKABETİ KISITLAYICI BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA ÇÖZÜMLER VE TAAHHÜTLERNAZLI VAROL
REKABETİ SINIRLAYICI UYGULAMALARA İLİŞKİN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜEMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.BURCU ERTEM,AR. GÖR.
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIĞIN ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SONUÇLARIM. NAZLI AKSOY
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI'NIN ÖZEL HUKUK ALANINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
ROMA ANTLAŞMASI'NIN 82. MADDESİNDEKİ REFORM ÇALIŞMALARI VE EŞİT ETKİNLİKTEKİ FİRMA TESTİZEYNEP MADAN
ROMA HAKSIZ REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN OLARAK ACTIO SERVI CORRUPTIGÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.

S

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI-AB DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARSAMALAR
SEZİN ELÇİN CENGİZ
SINAİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS SÖZLEŞMELERİ ( ZWANGSLIZENZ )NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME YAPMAYI REDDETME BAĞLAMINDA HAKİM DURUMDAKİ TEŞEBBÜSLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARIALİ DEMİRÖZ
SPOR ENDÜSTRİSİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI: SPORUN "ÖZEL" KONUMU, LİGLERİN HUKUKİ STATÜSÜ VE YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMELERİÖZGÜR CAN ÖZBEK
SPOR VE REKABET HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.

T

TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN REKABET KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUAFİYETE AYKIRI TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ
AZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARDA HAKLI GEREKÇE : AB, ABD HUKUKU UYGULAMALARI VE TÜRK HUKUKU İÇİN ÇIKARIMLARRECEP GÜNDÜZ
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NİYET UNSURUHATİCE YAVUZ
TEK YANLI DAVRANIŞLARA NASIL YAKLAŞALIM?N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,DOÇ. DR.
TEKNOLOJİ TRANSFERİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN REKABET HUKUKU UYGULAMASIFATMA GÖZLÜKAYA
TEŞEBBÜSLER ARASI YOĞUNLAŞMA İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN 20 OCAK 2004 TARİHLİ VE 139/2004 SAYILI AT KONSEY TÜZÜĞÜ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİ. ERCÜMENT ERDEM,PROF. DR.
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNDE REKABET KURUMU İLE SEKTÖREL DÜZENLEYİCİ KURUM ARASINDAKİ İLİŞKİSELEN YERSU ŞAHİN
TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞMELERİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİAYTEKİN ÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMELERİYASEMİN GENÇ,AV.
TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA PASSING-ON SAVUNMASI VE DOLAYLI ALICI KURALININ UYGULANMASI: ABD VE AB UYGULAMALARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
TÜRK KARTEL HUKUKUNDA TEŞEBBÜSLER ARASI ANLAŞMALAR VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNİN KARARLARIERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
TÜRK REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE PAZARDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI VE BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN KONTROLÜGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,DR.
TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASI İÇİN "HUKUK VE İKTİSAT" PERSFEKTİFİNDEN "AMAÇ" TARTIŞMASIGÖNENÇ GÜRKAYNAK,AV.
TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA KAMU TEŞEBBÜSLERİ VE KAMU KURULUŞLARININ REKABETİ BOZUCU DAVRANIŞLARIAHMET FATİH ÖZKAN
TÜRK REKABET HUKUKUNDA DEVLET TEKELLERİ VE MÜNHASIR HAKLARİLMUTLUHAN SELÇUK
TÜRK REKABET HUKUKUNDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAREMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK REKABET HUKUKUNDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALARİBRAHİM GÜL,AV.
TÜRK REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLERİN İSPATI ODAKLI İSPAT TARTIŞMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.K. KORHAN YILDIRIM,AV.M. HAKAN ÖZGÖKÇEN,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.
TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR REKABET MEVZUATI VE UYGULAMASI? REKABET KURUMU İÇİN YENİ AÇILIMLARN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRMEYE HAKİM İLKELERDEN BİRİSİ OLARAK REKABETİN KORUNMASIŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.

U

ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA REKABET OTORİTELERİNİN YETKİ SORUNU VE TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GÜLÇİN DERE
UYUMLU EYLEM KARİNESİ ÜZERİNE HUKUKİ VE EKONOMİK ÇÖZÜMLEMELERİZAK ATİYAS,DOÇ. DR.GÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
"UYUMLU EYLEM KARİNESİ"NİN VE REKABET KURULU'NUN BU KARİNEYE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİDİLEK CENGİZ,YRD. DOÇ. DR.

Ü

ÜRÜN BAĞLAMA ve PAKET SATIŞLAR YOLUYLA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI
BARIŞ EKDİ

Y

YABANCI UNSURLU REKABET İHLALLERİNDE UYGULANACAK HUKUK
BURAK HUYSAL,YRD. DOÇ. DR.
YATAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ 4. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİMÜCTEBA ALTUN
YAVRU ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN REKABET İHLALLERİNDEN DOLAYI ANA ŞİRKETE CEZA VERİLMESİMUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜNDE TAAHHÜT VE KOŞULLU İZİN YAKLAŞIMLARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.BORA İKİLER,AV.ARIN GÜL YENİARAS,AV.