BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI SONRASI DONEMDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ULUSLARARASI TERÖRİZM KONUSUNDAKİ TUTUMU
EZELİ AZARKAN,YRD. DOÇ. DR.
11 NİSAN 1980 TARİHLİ MİLLETLERARASI MAL SATIMLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI İLE İLİŞKİSİBİLGİN TİRYAKOĞLU,ARŞ. GÖR.
14 MART 1978 TARİHLİ TEMSİLE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDA LA HAYE KONVANSİYONUCEMİL GÜNER,ARŞ. GÖR.
1951 TARİHLİ MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE MÜLTECİ STATÜSÜNÜN SONA ERMESİNE YÖNELİK ÖLÇÜTLERİN İNCELENMESİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK,ARŞ. GÖR.
1961 TARİHLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDAKİ VİYANA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DAHİLİNDE MÖHUK'UN 33. MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNUFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
1980 TARİHLİ MALLARIN ULUSLARARASI SATIŞINA İLİŞKİN VİYANA KONVANSİYONU'NDA AYIBA KARŞI TEKEFFÜLHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA "BARIŞÇIL AMAÇLAR" TERİMİNİN ANLAMIFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
1989 TARİHLİ ULUSLARARASI DENİZDE KURTARMA VE YARDIM KONVANSİYONUNUN 14. MADDESİ: ÖZEL TAZMİNAT (SPECIAL COMPENSATION)EMRE BAYAMLIOĞLU,ARAŞ. GÖR.

4

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULANMASINA GETİRİLEN SINIRLANDIRMALARA ELEŞTİRİSEL BİR BAKIŞ
NAZAN CANDANER ELVER,AV.

5

5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USÛL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMA ALANI
EMRE ESEN,DR.
5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ATIF (RENVOİ) PRENSİBİNİN UYGULANMASIMERVE ACUN MEKENGEÇ,ARŞ. GÖR.
5718 SAYILI MÖHUK UYARINCA TAŞIMA İŞLERİNE UYGULANACAK HUKUKASLIHAN SEVİNÇ,ARAŞ. GÖR.

A

ALMAN ÇEVRE HUKUKUNUN ANAYASAL ÇERÇEVESİ
AHMET M. GÜNEŞ,DR.
ALMAN DERNEKLER HUKUKUNDAKİ REFORM ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞMETİN İKİZLER,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN HUKUKUNDA AYNEN TAZMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİNİN YUMUŞATILDIĞI HALLERE GENEL BİR BAKIŞMEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA BÜTÇE İSTİKRARINI TEMİN TASARISITAHİR MURATOĞLU, LL.M.,DR.
ALMAN HUKUKUNDA ÇOCUKLARIN NAFAKA HAKKINA, ÖZELLİKLE ADLİ MEMURLARA YÜKLENEN GÖREVLER BAKIMINDAN GENEL BİR BAKIŞHEIDERMARIE SCHLOMS,PROF. DR.
ALMAN HUKUKUNDA SESSİZ KALMA NEDENİYLE MARKADAN DOĞAN DAVA HAKKININ KAYBEDİLMESİFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
ALMAN SUÇLULARIN İADESİ HUKUKUNUN ESASLARIFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
ALMANYA - TÜRKİYE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI'NDA BAĞLAMA KURALLARIEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
ALMANYA'DA BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET DENETİMİBÜLENT KENT,DR.
ALMANYA'DA SERMAYE PİYASASININ HUKUKİ YAPISI VE PİYASA ÜZERİNDEKİ KAMUSAL DENETİMFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI VE BU ALANDA YAPILAN SON YASAL DEĞİŞİKLİKLERİDRİS HAKAN FURTUN,DR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ ENGELLİ TANIMI HAKKINDA BİR İNCELEMEN. MÜNCİ ÇAKMAK,DR.
AMERİKAN HUKUKUNDA VERGİLENDİRME YETKİSİGÜLŞEN GEDİK,AR. GÖR.
ANA HATLARIYLA ALMAN HUKUK DÜZENİGAMZE KARATAŞ
ANAYASA MAHKEMELERİ ÖNEMLİ MİDİR? ORTA AVRUPA'DA ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİNİN PEKİŞMESİMUSTAFA ERDOĞAN,PROF. DR.
ANAYASAL BİR HAK OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIDOĞAN KILINÇ,DR.
ANAYASANIN 90. MADDESİ KARŞISINDA UYARMA VE KINAMA CEZALARINI YENİDEN DÜŞÜNMEKAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASANIN 92'NCİ MADDESİNE GÖRE SİLAHLI KUVVET KULLANILMASIONAT ÇAPUR,ARŞ. GÖR.
ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDA QUASI-CONTRACTUS KURUMUONUR CAN SAATCIOĞLU
ANTARKTİKA ANTLAŞMALAR SİSTEMİ (1961-2001): 40 YILIN ARDINDAN ANTARKTİKA'NIN HUKUKİ REJİMİKEMAL BAŞLAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ - BDT ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİFUAD HÜSEYNOV
AVRUPA BİRLİĞİ İFLAS SÖZLEŞMESİ 1995 TASARISI VE MİLLETLERARASI İFLASGÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ: ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ DEVLETE GEÇİŞTE HUKUK DEVLETİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİSERAP YAZICI,DOÇ. DR.
AVRUPA ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASININ ONAYLANMAMIŞ OLMASININ HAKEM MAHKEMESİNİN YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YUKOS DAVASIEBRU AY,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN KIYI DEVLETİNİN DENİZLERDE KONTROL UYGULAMA YETKİSİSAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÖÇ VE SIĞINMA POLİTİKASIIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE SPORDA DÜNYA ANTİ-DOPİNG PROGRAMIBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN AYRIMCILIK YASAĞINI DÜZENLEYEN 14. MADDESİNİN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARIYLA BİRLİKTE İNCELENMESİCEREN YILDIZ
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN "CEZA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK" KONULU TAVSİYE KARARIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNDE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN DOĞUŞUJÜRGEN BASEDOW,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASIZEHRA ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER, DÜZENLEME ÇALIŞMALARI AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİ VE TÜRK HUKUKUYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRK HUKUKUTAHİR MURATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AZERBAYCAN RESPUBLİKASI MAHKEME SİSTEMİNDE MAHKEME SÜJELERİ VE MAHKEME İCRAATIEYÜP ZENGİN,DOÇ. DR.NESİMİ KAMALOV
AZERBAYCAN RESPUBLİKASI'NDA MAHKEME SİSTEMİEYÜP ZENGİN,DOÇ. DR.NESİMİ KAMALOV

B

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU'NUN OLUŞUMUNUN HUKUKİ BOYUTLARI
FUAD HÜSEYNOV
BANGLADEŞ - MYANMAR DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI IŞIĞINDA ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ'NİN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEMERVE ERDEM,ARŞ. GÖR.
BAŞARISIZ DEVLETLER VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLARFATMA TAŞDEMİR,DOÇ. DR.
BİR TABU : TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVALARDA MÜNHASIR YETKİMUSTAFA ERKAN,YRD. DOÇ. DR.
BİR ÜTOPYA OLARAK KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ YA DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE İŞE YARAR?FETHULLAH BAYRAKTAR,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELENAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ VE BİR ÖNERİMUSTAFA SALDIRIM,DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASIŞULE ANLAR GÜNEŞ,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VİYANA KONVANSİYONUNA GÖRE İMKANSIZLIK VE HUKUKİ SONUÇLARIFATİH GÜNDOĞDU,ARŞ. GÖR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" LOCKERBIE OLAYI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERSTEFANIE SCHMAHL,DR.
BM'NİN KURULUŞ AŞAMASINDA BARIŞI VE İNSAN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK BELGELER IŞIĞINDA GÜNCEL BİR SAPTAMAİLYAS DOĞAN,DOÇ. DR.
BOŞANMA DAVALARINDA MAHKEMELERİN MİLLETLERARASI YETKİSİNURAY EKŞİ,PROF. DR.

C

CMR HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜTEAKİP TAŞIMA
OĞUZ YILMAZ,AV.
CMR VE TTK'DA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU İLE KAST VE KASTA EŞDEĞER KUSURUNUN SORUMLULUĞA ETKİSİAYDIN ALBER YÜCE,ARŞ. GÖR.

Ç

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
CEREN SONER,AV.
ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİÖZGE BÖLÜKBAŞI,ARŞ. GÖR.

D

DAHA ETKİN BİR ULUSLARARASI REKABET İÇİN HUKUKİ ÇERÇEVE ARAYIŞI
ALİ CENK KESKİN,DR.
"DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİ 2006" HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DOÇ. DR.
DENİZ SINIRLARININ DENETİMİ, FRONTEX VE DEVLETİN MÜLTECİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SORUMLULUĞUDOLUNAY ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
DENİZİ KİRLETEN OLAYLARDA ACİL DURUMLARA UYGULANACAK ULUSLARARASI REJİMMEHMET AKİF KÜTÜKÇÜ,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ VE ÖLÇÜT SAPTAMA YOLLARISERAP TELLİ,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU BAKIMINDAN İMALATÇININ SORUMLULUĞUZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA ULUSLARARASI BOYUTLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİTUĞRUL ANSAY,PROF. DR.
DEVLETLERİN İNSANCIL HUKUK KURALLARININ İHLALİ NEDENİYLE SORUMLULUĞUHATİCE GEYİK,ARŞ. GÖR.
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ YÜRÜTEN DEVLET GÖREVLİLERİBİLGE ERSON ASAR,ARŞ. GÖR.
DTÖ HUKUKU UYGULAMASINDA AYRIMCILIK YAPMAMA İLKESİTALAT KAYA
"DUE PROCESS OF LAW" KAVRAMININ AMERİKAN HUKUKUNDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEKEREM ALTIPARMAK,AR. GÖR.
DÜNYA ÇAPINDAKİ ADALETE ULAŞMA HAREKETİYLE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜMUSTAFA ÖZBEK,AR. GÖR.
DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
DÜNYA MİRASI SÖZLEŞMESİNE KISA BİR BAKIŞAHMET M. GÜNEŞ,DR.

E

ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN YOL AÇTIĞI BAZI SORUNLAR
EGEMEN ÖZGE ÖZHAN
ENERJİ UYUŞMAZLIKLARI VE ULUSLARARASI TAHKİMARZU ONGUR ERGAN,AV.
ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİK HAKKI VE TÜRKİYE'DE ERİŞEBİLİRLİKLERİSELDA ÇAĞLAR,YRD. DOÇ. DR.
ERİTRE - YEMEN HAKEM KARARI IŞIĞINDA KIZILDENİZ ADALARININ AİDİYETİ SORUNUSERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
EURONUN HUKUKİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİTURGUT TURHAN,PROF. DR.

F

FIDIC ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER SÖZLEŞMELERİ
H. TAMER İNAL,PROF. DR.
FIDIC ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ TÜKENMESİHAMDİ PINAR,DR.
FRANSIZ ANAYASA KONSEYİ KARARLARI KRONİĞİ: 1995KEMAL GÖZLER,YARD. DOÇ. DR.
FRANSIZ EĞİTİM SİSTEMİNDE DİNİ SEMBOLLERİN KULLANILMASITEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK,ARAŞ. GÖR.
FRANSIZ HUKUKUNDA KANUN YOLLARI ARASINDA İSTİNAFIN YERİHALUK KONURALP,DR.
FRANSIZ İDARE HUKUKU VE AVRUPA HUKUKUNUN ÜSTÜNLÜĞÜJOHN BELL

G

GABCİKOVO-NAGYMAROS DAVASI
ŞULE ANLAR GÜNEŞ,YRD. DOÇ. DR.
GEÇİCİ KORUMANIN ULUSLARARASI KORUMA REJİMİNE UYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEMENEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK,ARŞ.GÖR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÇEVRE HUKUKU - ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM -AHMET M. GÜNEŞ,DR.
GÖÇMEN İŞÇİLERİN KORUNMASIIŞIL ÖZKAN,DOÇ. DR.
GÜNCEL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA ÇEKTEN DOĞAN YABANCI UNSURLU UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİMESUT AYGÜN,YRD. DOÇ. DR.

H

HAKEM KARARININ TENFİZİ VEYA İPTALİ DAVALARINDA TAHKİM ANLAŞMASININ YETKİSİZ TEMSİLCİ VASITASIYLA YAPILDIĞI İTİRAZI VE KONUYA İLİŞKİN 11.10 2000 TARİHLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
EMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
HAKEMİN SORUMLULUĞUCEYDA SÜRAL,YRD. DOÇ. DR.
HAKEMLERİN MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME MİLLİ OLMAYAN KURALLARI UYGULAMALARIYAVUZ KAPLAN,ARŞ. GÖR.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU BİLETİ VE BAGAJ KUPONUSİNAN SAMİ AKKURT,ARŞ.GÖR.
HAZAR: HUKUKİ BİR BULANIKLIK, UYUŞMAZLIKLARIN KAYNAĞICESARE P. R. ROMANO
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL KANUNU IŞIĞINDA YETKİ SÖZLEŞMELERİÖZLEM CANBELDEK, ARŞ. GÖR.

I

INTERNET YOLUYLA GİRİŞİLEN ELEKTRONİK TÜKETİCİ AKİTLERİ VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
GÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
IŞİD'E KARŞI SURİYE'DE YAPILAN OPERASYONLARIN MEŞRUİYETİ BAKIMINDAN 'İSTEKSİZ YA DA ACİZ DEVLET' TEORİSİDERYA AYDIN OKUR,YRD. DOÇ. DR.

İ

İDARE HUKUKUNDA VE CEZA HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEDE KULLANILAN SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ
FATMA DEVRİM
İKİ TARAFLI YATIRIM ANLAŞMALARI UYARINCA ICSID KURALLARINDA TAHKİM DENEYİMİMARGRETE STEVENS
İLK TALEPTE ÖDEME KAYITLI TEMİNAT MEKTUPLARINDA BANKANIN TAZMİN TALEBİNİ İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARIMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.
İNGİLİZ HUKUKUNDA HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN KANUNLAR İHTİLAFIGÜLİN GÜNEYSU,ARŞ. GÖR.
İNGİLİZ TAHKİM HUKUKUNDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİRIFAT ERTEN,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN ULUSLARARASI KORUNMASIA. MEHMET KOCAOĞLU,PROF. DR.SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
İNSAN HAKLARI KONUSUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AVRUPA BÜNYESİNDE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEKİ DENETİM MEKANİZMALARINA GENEL BAKIŞSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
İNSAN ONURU IŞIĞINDA KİŞİSEL ÖZERKLİK VE YERELLİK İLKESİORHAN ALDANMAZ,YRD. DOÇ. DR.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) ÜZERİNE HAVA HUKUKU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEŞENOL KURTOĞUHAN ÜN
İNTERNET ALAN İSİMLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ICANN YARGILAMA USULÜYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
İPTAL EDİLMİŞ YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
İRAN VE DENİZ HUKUKU: GÜNCEL TARTIŞMALARISAEED BAGHERI
İSLAM HUKUKUNA GORE YURT DIŞINDA YAPILAN EVLİLİKLERİN İSVİÇRE'DE TANINMASIALİ ÇİVİ,AV. DR. IUR.
İSPANYA'DA BİREYSEL BAŞVURU YOLUSELİN ESEN ARNWINE,DR.
İSVEÇ VERGİ SİSTEMİNURAY AŞÇI AKINCI,AR. GÖR.
İSVİÇRE DEVLETLER ÖZEL HUKUKU FEDERAL KANUNUNDA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARA UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK HUKUKUTURGUT TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
İSVİÇRE HUKUKUNDA TEDBİR VEKALETİDİLŞAD KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI DAYANAKLARISEMİH AKTUĞ,DR.
İŞKENCE İLE MÜCADELEDE YARGI ORGANLARININ TUTUMUBÜLENT ALGAN,YRD. DOÇ. DR.
İTALYADA CEZA VE CEZA USUL HUKUKLARI REFORMU HAREKETİANTONIO FIORELLA,PROF. DR.

K

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN
NAZAN MOROĞLU,ÖĞR. GÖR.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKIYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLARNAZAN SUSAM,YRD. DOÇ. DR.
KAMUSAL ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEVLETİN TANINMASIRONA AYBAY,PROF. DR.
KAR MI İNSAN HAKKI MI "BİR İNSAN HAKKI OLARAK SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ"EROL ÇİÇEK,AV.
KARADENİZ'DE DENİZ ALANI SINIRLANDIRMASI DAVASI (ROMANYA/UKRAYNA) VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ETKİLERİNASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.
KARAKTERİSTİK EDİM TEORİSİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTUSACİT YILMAZ,DR.
KARASULARINDAN ZARARSIZ GEÇİŞ YAPAN YABANCI GEMİLER ÜZERİNDE KIYI DEVLETİNİN CEZAİ YARGI YETKİSİFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLU İÇ TAŞIMA SİGORTALARI İLE CMR SİGORTASININ KARŞILAŞTIRILMASIBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERLE İLİŞKİSİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİĞİNİN DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN DOĞURACAĞI SONUÇLARİBRAHİM ORKUN ATALAY,ARŞ. GÖR.ALİ RIZA TÖNGÜR
KORUNAN GRUPLARIN SINIRLILIĞI BAĞLAMINDA SOYKIRIM YASAĞINI GENİŞ TUTAN İDDİALAR VE ELEŞTİRİSİUĞUR BAYILLIOĞLU,DR.
KURTARMA FAALİYETİNDE DENİZ KİRLENMESİNİ ENGELLEYEN KURTARANIN ÜCRET HAKKIBANU BOZKURT BOZABALI,DR.
KURUMSAL TAHKİM SİSTEMLERİNDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE REDDİNAZAN CANDANER ELVER,AV.

L

LAHEY (BRÜKSEL) KURALLARININ UYGULAMA ALANI VE TÜRKİYE'NİN LAHEY KURALLARINA TARAF OLMA ŞEKLİ
MUHARREM GENÇTÜRK,DR.
LEX MERCATORIA'NIN HUKUK TEORİSİNDEKİ YERİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN
LİTERATÜRDEN HAREKETLE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN KANUNLAR İHTİLAFI ALANINA İLİŞKİN BAZI GENEL GÖZLEMLERTURGUT TURHAN,YRD. DOÇ. DR.

M

MEDENİ YARGILAMA HUKUKU REFORMU VE ELEŞTİRİSİ BAKIMINDAN EKONOMİK ANALİZ
PETER GOTTWALD,PROF. DR.
MİLLETLERARASI ADALET DİVANININ NÜKLEER SİLAHLARIN TEHDİDİ VEYA KULLANIMININ MEŞRUİYETİ İLE İLGİLİ 1996 TARİHLİ İSTİŞARİ MÜTALAASINA İNSANCIL HUKUK AÇISINDAN BİR BAKIŞELİF UZUN,DR.
MİLLETLERARASI AKİTLERDE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİGÜLCE GÜMÜŞLÜ,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI DAİMİ ADALET DİVANI VE TÜRKİYENİHAT ERİM,PROF. DR.
MİLLETLERARASI EVLAT EDİNME HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ ENGELİZEYNEP DERYA TARMAN,YARD. DOÇ. DR.IŞIK ÖNAY,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ACISINDAN EVLAT EDİNME VE NOTERLERESAT ŞENER,HAKİM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (MÖHUK)'DAKİ BOŞLUK: ADA UYGULANACAK HUKUKZEYNEP DERYA TARMAN,DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ESER SAHİBİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA TELİF HAKLARI: SANATÇI SALVADOR DALİ İLE İLGİLİ TOKYO YÜKSEK MAHKEMESİ'NİN VE FRANSIZ MAHKEMESİ'NİN KARARLARIHATİCE SELİN PÜRSELİM,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İFLAS İÇİ KONKORDATO (VADE VE TENZİLAT KONKORDATOSU İTİBARİYLE)GÜLİN GÜNEYSU GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İSPATA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI TAHKİMDE ESASA UYGULANACAK HUKUKİRFAN SÖNMEZ,AV.GENCAY KARAKAYA,ARŞ.GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARETTE HAKEMLERİN LEX MERCATORIA'YI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARNAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,DR.
MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİM ŞARTININ BAĞIMSIZLIĞIGÖKNİL ERDİ
MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME İLİŞKİN UNCİTRAL MODEL KANUNUNDA TAHKİM ANLAŞMASININ ŞEKLİ HUSUSUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEUĞUR ERMAN ÖZGÜR
MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME MİLLİ HUKUK DIŞI KURALLARIN UYGULANMASIYAVUZ KAPLAN,ARŞ. GÖR.
MİRAS HUKUKUNDAN DOĞAN KANUNLAR İHTİLAFIVAHİT DOĞAN,ARŞ. GÖR.
MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ DEVLETLERİN HAK VE YETKİLERİSALİH KARATAŞ,ARŞ. GÖR.
MÜŞTEREK AVARYA VE SİGORTAEGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
MÜŞTEREK AVARYA-YORK ANVERS KURALLARI 1994 REVİZYON ÇALIŞMALARI İLE GETİRİLEN YENİLİK VE DÜZENLEMELERDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DR.

N

NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİ HAKKINDA 20 HAZİRAN 1956 TARİHLİ NEW YORK SÖZLEŞMESİ
AHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
NICE ZİRVESİ SONRASINDA AVRUPA TOPLULUKLARI YARGI SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE BİR BAKIŞİLKE GÖÇMEN
NÜKLEER REAKTÖRLERİN YOL AÇTIĞI ZARARLARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKGÜLİN GÜNEYSU,ARŞ. GÖR.

O

OSMANLI HUKUKUNDAN BATI HUKUKUNA GEÇİŞ SÜRECİ
GÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.

R

REFORM SONRASI ALMAN MEDENİ KANUNUNDA İMKANSIZLIK HALLERİ
MEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
REKABET İHLALLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİBUKET ARI
REKABET KURALLARININ ÜLKE DIŞI UYGULANMASIKEMAL EROL,DR.
REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALARA OLUMLU YAKLAŞIM: RULE OF REASON IŞIĞINDA ROMA ANTLAŞMASI 81. MADDE VE MUAFİYETÇAĞLAR DENİZ ATA
ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASIGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.

S

SCOPIC CLAUSE
OĞUZ CANER,YRD. DOÇ. DR.
SEVKİYATÇI VE SEVKİYAT ACENTESİNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
SIĞINMA HAKKININ KORUNMASITACETTİN ÇALIK,ARŞ. GÖR.
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE IRAK SAVAŞI : İHLALLERE VE OLASI YARGILAMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİBRAHİM KAYA,YRD. DOÇ. DR.YÜCEL ACER,YRD. DOÇ. DR.
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALARIN ULUSLARARASILAŞMASIALİ İBRAHİM AKKUTAY,ARŞ. GÖR.
SINIRAŞAN HAVA KİRLİLİĞİNDEN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞUBEYZA ÖZTURANLI
SINIRAŞIRI ALACAKLARIN VE BANKA HESABININ HACZİGÖTZ-SEBASTİAN HÖK,DR.
SİYASAL MUHALEFETİN ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE KORUNMASIYÜKSEL METİN,YRD. DOÇ. DR.
SİYASAL SUÇ ÜZERİNE BİR İNCELEMEHASAN SINAR,ARŞ. GÖR.
SÖZLEŞMELER HUKUKU ALANINDA HUKUKUN BİRLEŞTİRİLMESİARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
SPOR HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA MİLLETLERARASI TAHKİMERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
SPORUN KÜRESEL YÖNETİMİBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIENGİN AKINSELİN UZUN
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ONARICI ADALET PROGRAMLARI VE ÇOCUK ARABULUCULUĞUMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
SURİYE VATANDAŞLARININ GEÇİCİ KORUNMASI VE ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUYASİN POYRAZ,YRD. DOÇ. DR.

T

TAHKİM SİSTEMLERİNDE HAKEMLERİN SEÇİMİ, TAYİNİ VE KONUYA İLİŞKİN GÜNCEL VE SOMUT SORUNLAR
NAZAN CANDANER ELVER,AV.
TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ VE HÜKÜMLERİNİN MİLLİ-MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM VE YATIRIM TAHKİMİ IŞIĞINDA İNCELENMESİÖZEN ATLIHAN,AV.
TANIMA VE TENFİZ DAVALARININ ŞARTLARI BAKIMINDAN BAZI BOZMA NEDENLERİŞAMİL DEMİR,AV.
TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIK KRİTERLERİNİLÜFER KARGI,AV. (LL.M)
TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA KIBRIS TÜRK HUKUK SİSTEMİTURGUT TURHAN,PROF. DR.
TERÖRÜN FİNANSMANI VE TÜRKİYE'NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİTARIK SÖYLEMİŞ,AR. GÖR.
TTK TASARISI VE "DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME" YE GÖRE DONATANIN SINIRLI SORUMLULUĞUNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
TÜKETİCİ AKİTLERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN MUTAD MESKENİ HUKUKU "DÜŞÜNSEL TEMELLER"GÜLİN GÜNGÖR,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUĞU ÜSTÜNEGÜNDÜZ AYBAY,AV.NİLÜFER ORAL,DR.ESRA BİÇEN,AV.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE MÜNHASIR YETKİ KAVRAMIEMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN OTURMA VE ÇALIŞMA HAKKIBİLGİN TİRYAKOĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK VE TARAFLARIN HUKUK SEÇİMİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.BESTE GEMİCİ FİLİZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK MAHKEMESİNCE UYGULANACAK YABANCI YASANIN, ANAYASA'YA AYKIRILIĞI SORUNURONA AYBAY,PROF. DR.
TÜRK MEVZUATININ ONAYLANAN ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR İLE UYUMLAŞTIRILMASI SORUNUSERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞI ERKEĞİN YABANCI EŞİNİN SOYADINI ALAMAYACAĞINA İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELEREMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ÇİFTE VATANDAŞLIĞA İLİŞKİN GELİŞMELERIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.UĞUR TÜTÜNCÜBAŞI,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN 19.09.2002 TARİHLİ DENİZCİLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRMES. DİDEM ALGANTÜRK,DR.
TÜRKİYE'DE MUTAD MESKENİ OLMAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m.84/1-a)EMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGATAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİSADİ ÇAYCI,PROF. DR.
TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU GERİ KABUL ANLAŞMALARIESİN KÜÇÜK,AR. GÖR.

U

ULUSAL VE ULUSLAR - ÜSTÜ HUKUK SİSTEMLERİNİN GEÇİŞMESİ (INTERPENETRATION)
LORD JUSTICE DIPLOCK
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN BELÇİKA TUTUKLAMA KARARI DAVASI (BELGİAN ARREST WARRANT CASE) (14 ŞUBAT 2002) VE ULUSLARARASI CEZA HUKUKUYUSUF AKSAR,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI ADALET DİVANININ YARGI YETKİSİ VE TREATY BODIESFÜSUN ARSAVA,PROF. DR.
ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN HUKUKSAL GEÇERLİLİĞİSELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN VE TEAMÜL KURALLARININ TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASI VE HİYERARŞİK DEĞERİABDÜLKADİR AKIL,DR.
ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİRONA AYBAY,PROF. DR.
ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKUNDA SORUMLULUK ANLAYIŞI VE KLASİK SORUMLULUK REJİMİMEHMET EMİN ÇAĞIRAN,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI CEZA DİVANI VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİM. YASİN ASLAN,DR.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU BAĞLAMINDA SOYKIRIM SUÇUSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU PERSPEKTİFİNDEN EVRENSELLİK İLKESİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİDEVRİM AYDIN,ARAŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)YUSUF AKSAR,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE UYGULANABİLİR HUKUKHAKAN KARAKEHYA,DR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE SAVCILIK KURUMUHÜSEYİN AYDIN,AV.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİSÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN ULUS-DEVLET EGEMENLİĞİNE ETKİSİSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR. DR.
ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEMEAHMET M. GÜNEŞ,DR. LL.M.
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR 1980 TARİHLİ LA HAYE SÖZLEŞMESİYLE KURULAN MERKEZİ MAKAM VE İADEDEKİ ROLÜALİ BAYRAKTARDAMLA YILDIRIM
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNDA KIYI DEVLETİNİN KESİNTİSİZ TAKİP HAKKISAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL,DR.
ULUSLARARASI GEMİ ADAMLARI SÖZLEŞMESİ (STCW-1978) VE DEĞİŞİKLİKLERİ ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUKU'NDA YÜRÜRLÜĞÜ VE YARGISAL DENETİMİ SORUNUÜLKÜ HALATÇI ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HAVA TAŞIMASINA İLİŞKİN KARAR İNCELEMESİCANAN ÜNAL ERKEK,AV.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN GÜVENLİK KAVRAMININ TEORİK TEMELLERİNASIH SARP ERGÜVEN,DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KIRIM SORUNU : KOSOVA'NIN RÖVANŞI MI?FATMA TAŞDEMİR,DOÇ. DR.ADEM ÖZER,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ STATÜSÜAHMET HAMDİ TOPAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM HAKKIMUSTAFA SALDIRIM,DR.
ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA REKABET OTORİTELERİNİN YETKİ SORUNU VE TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİGÜLÇİN DERE
ULUSLARARASI HUKUK BOYUTUYLA PETROLSERKAN AĞAR,AV.
ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜNÜYOR MU? ULUSLARARASI HUKUKUN GENİŞLEMESİ VE FARKLILAŞMASINDAN KAYNAKLANAN ZORLUKLARTALAT KAYA
ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAZAR'IN STATÜSÜ VE DOĞAL KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ SORUNUCAVİD ABDULLAYEV,AR. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA TERÖRÜN FİNANSMANIENGİN AKIN
ULUSLARARASI HUKUKTA ANA DİLDE SAVUNMA HAKKIMÜNCİ ÖZMEN
ULUSLARARASI HUKUKTA BM BARIŞKORUMA KUVVETLERİNİN DEĞİŞEN ROLÜMEHMET AKİF KÜTÜKÇÜ,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİAHMET HAMDİ TOPAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU: ULUSLARARASI TOPLUMUN MÜCADELESİ VE TÜRKİYE'NİN KATKILARISAMİ DOĞRU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DİPLOMATİK AYRICALIKLAR VE ABD'NİN TAHRAN'DAKİ DİPLOMASİ TEMSİLCİLERİ İLE KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ DAVASINASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA TANIMI, AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ VE SONUCUZEKİCAN SAMLI
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAREZELİ AZARKAN,DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA IRKSAL AYRIMCILIKZEYNEP ELİBOL,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUKTA KARASULARININ SINIRLANDIRILMASIMEHMET MURAT ÖNGEL
ULUSLARARASI HUKUKTA KARŞI ÖNLEMLER VE AKÇAKALE'DE YAŞANANLARSELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA SUÇLULARIN İADESİ VE SUÇLULARI KOVUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSAEED BAGHERI
ULUSLARARASI HUKUKTA TANIMA KURUMU ve KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUKUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İMTİHANIFAHRİ OZAN KARAGÜLLE
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİBAHAR YEŞİM DENİZ,ÖĞR. GÖR.
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE DİPLOMATİK HİMAYE HAKKIMAHMUT GÖÇER,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERİ OPERASYONLARIEZELİ AZARKAN,DR.
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERİ OPERASYONLARIEZELİ AZARKAN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE STANDARTLAŞMA, LEX MERCATORIA VE VİYANA KONVANSİYONU TİPİNDE HUKUK OLUŞTURMA EĞİLİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK STANDART SÖZLEŞMELERİNİN, MESLEK BİRLİKLERİNE ÖZGÜ ULUSLARARASI NİTELİKTE HUKUK YARATMASI, ÖZELLİKLERİ, YARAR VE SAKINCALARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKU VE TÜRKİYENASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.BEYZA ÖZTURANLI
ULUSLARARASI PETROL KİRLİLİĞİ TAZMİN FONLARINCA GEMİ TANIMININ YORUMUNA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞME HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP (FORCE MAJEURE) KAVRAMI VE HUKUKİ SONUÇLARIHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİYİ KORUYAN HÜKÜMLERTAMER SOYSAL
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TÜRK DENİZ HUKUKUNA GÖRE DONATANININ PETROL KİRLİLİĞİ ZARARLARINDAN SORUMLULUĞUERMAN GÜNEŞ
ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN HESAP VEREBİLİRLİĞİ SORUNUSAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL,DR.
ULUSLARARASI TAHKİMDE SÖZLEŞME SERBESTİSİTURKAY ÖZDEMİR,DR.RAMAZAN DURGUT,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI TAHKİME TABİ BİR UYUŞMAZLIĞIN DEVLET MAHKEMELERİNE GÖTÜRÜLMESİ HALİNDE TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ VE KOMPETENZ-KOMPETENZ PRENSİBİEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TERÖR SUÇLARINDA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMADURMUŞ TEZCAN,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELERSEMA BABAYİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2000 VE INCOTERMS 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE)EGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİM ANLAŞMALARININ ŞEKLİEMRE ESEN,DR.
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUEZGİ SEVİNÇHAN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE SÜRÜKLEYİCİ GÜÇLERİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNE YÖNELİK KİMİ ELEŞTİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİSEDAT ÇAL,DR.
ULUSLARARASILAŞMIŞ KOSOVA MAHKEME SİSTEMİUĞUR BAYILLIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
UNIDROIT VE AVRUPA BORÇLAR HUKUKU PRENSİPLERİ IŞIĞINDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
UYUŞMAZLIK, ENGELLEME, KARMAŞA VE MEŞRUİYET'İN ŞEKİLLENDİRDİĞİ TİCARET REJİMİNDE KAMU KATILIMIJEFFREY L. DUNOFF

V

VATANSIZLIĞIN AZALTILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
GÜLİN GÜNGÖR,PROF. DR.
VERİ TABANLARININ HUKUKİ KORUMASIMUSTAFA ATEŞ,DR.

Y

YABAN HAYVANLARININ KORUNMASI KONUSUNDA ULUSLARARASI MEVZUAT İLE TÜRK MEVZUATININ KARŞILAŞTIRILMASI
AYNUR GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.YAVUZ ÖZHAN TÜRKER,ARŞ. GÖR.
YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE'DE TANINMASI VE TENFİZİBİLGİN TİRYAKOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞININ SINIRLARI HAKKINDA GÜNCEL SORUNLAR VE TERÖR SUÇLARI AÇISINDAN YARGI BAĞIŞIKLIĞIERSİN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ AÇISINDAN KESİNLEŞME VE BAĞLAYICILIK ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
YABANCI İLAMLARIN TANINMASI VE TENFİZİŞEREF ERTAŞ,DOÇ. DR.
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ BAKIMINDAN TÜRK MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİEMRE CUMALIOĞLU,ÖĞR. GÖR.
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİNDE "GEREKÇE"ERGİN NOMER,PROF. DR.
YABANCI MAHKEME LEHİNE YAPILAN YETKİ ANLAŞMASINA DAYANAN YETKİ İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DÜRÜSTLÜK KURALININ ETKİSİ VE YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN 6.3.2009 TARİHLİ İÇTİHADININ ELEŞTİRİSİEMRE ESEN,YARD. DOÇ. DR.
YABANCI MAHKEMENİN "AŞIRI" YETKİSİNİN TENFİZ MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETLENMESİ (5718 Sayılı MÖHUK md. 54/b)NURAY EKŞİ,PROF. DR.
YABANCI UNSURLU REKABET İHLALLERİNDE UYGULANACAK HUKUKBURAK HUYSAL,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN TAYİNİGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN ALINAN VELAYET KONUSUNDAKİ İLAMLARIN TÜRKİYE'DE TENFİZİAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILARA TANINAN EKONOMİK YATIRIMA İLİŞKİN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASININ TARİHİ VE HUKUKİ TEMELLERİİBRAHİM ORKUN ATALAY,AV.
YABANCILARIN VASİYETNAME YAPMA EHLİYETİNE, VASİYETİN ŞEKLİNE VE ESASINA UYGULANACAK HUKUK İLE BU KAPSAMDA YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MİRAS HAKKIPELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİEMRE ESEN,ARŞ. GÖR.
YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞIRONA AYBAY,PROF. DR.
YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE "UYGULANAN HUKUK" DENETİMİIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
YATIRIMLAR HAKKINDA ÇOK TARAFLI ANLAŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE BİR İNCELEMEMUSTAFA ÖZBEK,ARŞ. GÖR.
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YE GELECEĞİABDÜLKADİR AKIL,DR.
YENİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA ELEKTRONİK AKİTLERİN KURULUŞU VE CLICK-WRAP YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMELERİNDE HUKUK SEÇİMİ KAYDIGÜLİN GÜNGÖR,DOÇ. DR.
YENİ MÖHUK TASARISININ TAHKİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM VE DÜZENLEME ÖNERİLERİYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
YETİŞKİNLERİN MİLLETLERARASI PLANDA KORUNMASINA DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
YOLCULARIN VE BAGAJLARIN DENİZ YOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA 1974 ATİNA KONVANSİYONU'NA 2002 PROTOKOLÜ İLE GETİRİLEN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERS. DİDEM ALGANTÜRK,DR.
"YORK-ANVERS KURALLARI 2004" HAKKINDA GENEL BİR İNCELEMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DR.
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE İSTEMLERİNDE MASRAF GEREKTİREN DURUMLARAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.