BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

1879 USUL-İ MUHAKEME-İ HUKUKİYYE KANUN-I MUVAKKATİ'NDE İMZA VE MÜHRE İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ
İBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.

6

6099 SAYILI KANUN İLE 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE TOPLU BAKIŞ
TİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERİBRAHİM ÖZBAY,DOÇ. DR.
6100 SAYILI HMK MADDE 401 HÜKMÜNE GÖRE DELİL TESPİTİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEAZİZ SERKAN ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GENEL BAKIŞTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE İSTİNAFTAN SONRAKİ TEMYİZ SİSTEMİMİZDE TEMYİZ EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLARİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GÖRE TEMYİZ KANUN YOLUTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA GÖREVYASİN KÖSE, HAKİM
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN SÜRELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİYLE (m.90-94) GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİHÜLYA TAŞ KORKMAZ,YRD. DOÇ. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN ÜÇÜNCÜ MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİSİERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE BİLİRKİŞİLİKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN AÇILABİLECEK DAVALARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASI'NA GÖRE ÖN İNCELEMEÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMA NİTELİKLERİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
6216 SAYILI KANUNDAKİ "TARAF OLMA" KOŞULU VE AİHS'E EK 4. VE 7. PROTOKOLLERDE YER ALAN HAKLARIN, ANAYASAL TEMEL HAKLAR OLARAK BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMEDİDEM YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
6356 SAYILI KANUNDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLU OLARAK TAHKİMGİZEM SARIBAY ÖZTÜRK,ÖĞR. GÖR. DR.
6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE HUKUKİ KONULARDA BİLİRKİŞİLİKMURAT ATALI,PROF. DR.

A

AB, ABD ve TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALİNE DAYANAN TAZMİNAT DAVALARINDA PİŞMANLIK BELGELERİNE ERİŞİM SORUNU
TAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ÖNÜNDEKİ USULİ ENGELLERHARUN GÜNDÜZTUĞÇE KOYUNCU
ADALETE ERİŞİM NİHAİ RAPORLORD WOOLF,PROF. DR.
ADLİ YARDIM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞMUAMMER AYDIN,AV.
ADRES KAYIT SİSTEMİNİN TEBLİGAT HUKUKU ÜZERİNE ETKİLERİ OSMAN DURAN,ARŞ. GÖR.
AKARYAKIT İSTASYONUNUN GAYRİ SIHHİ MÜESSESE (GSM) RUHSATI'NIN KABİLİ HACİZ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ'NİN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINA İLİŞKİN 30.04.2003 TARİH VE 1/02 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARICENK AKİL,DR.
ALMAN FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ'NİN 27.3.2001 TARİHLİ KARARICENK AKİL,ARŞ. GÖR.
ALMAN TEMYİZ MAHKEMESİ'NİN 28 ŞUBAT 2007 GÜN VE 154/06 SAYILI KARARICENK AKİL,DR.
ALMAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UYGULAMALARIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALMAN USUL HUKUKUNDA UYUŞMAZLIKLARIN MAHKEME DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI VE MEDIATIONABDURRAHMAN KAVASOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE AVUSTURYA HUKUKUNDA İLK DERECE YARGILAMASINDAKİ USULİ HAK DÜŞÜMÜ KURALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEGÜLCAN DEMİRHAN,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN YASA YOLLARININ GELİŞİM ÇİZGİSİHANNS PRÜTTİNG,PROF. DR.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
ARABULUCULUĞA AVUKAT GÖZÜYLE BAKIŞŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCULUK ARKADAŞLIĞIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ARABULUCULUK İLE AİLE İÇİ ŞİDDET VE UZLAŞMAYA TABİ SUÇLARIN İLİŞKİSİŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCUNUN HUKUKİ SORUMLULUĞUŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
AVUKATIN DOSYA İNCELEMESİNE GETİRİLEN İDARİ SINIRLAMANIN KANUNA AYKIRILIĞISERKAN AĞAR,AV.ZEYNEP BAHADIR,AV.
AVUKATIN İSTİFASININ MEVCUT DAVAYA ETKİLERİİBRAHİM KAPLAN,PROF. DR.
AVUKATLARIN ARABULUCULUK İLE İMTİHANIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
AVUKATLIK HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA VE UZLAŞTIRMA TUTANAĞINI İLAM NİTELİĞİİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
AVUKATLIK KANUNU TASARISI ÇALIŞMA METNİNİN UZLAŞMA SAĞLAMAYA İLİŞKİN 35/A MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KANUNUNUN 35/A MADDESİNİN UYGULANMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK VE ARABULUCULUKŞAMİL DEMİR,AV.

B

BELİRSİZ ALACAK DAVASI - KISMİ DAVA İLİŞKİSİ
İHSAN DARENDE,AV.
BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEYAZA İMZAYASİN ULUSOY,ARŞ. GÖR.
BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARININ DEĞERLENDİRMESİÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
BİLİRKİŞİ RAPORU TARAFLARA TEBLİĞ EDİLİP, İTİRAZ HAKKI TANINMADAN HAKİMİN RE'SEN BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALARAK DAVAYI SONUÇLANDIRIP SONUÇLANDIRAMAYACAĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
BİLİRKİŞİ RAPORU VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DELİL OLARAK DEĞERİÖMER ULUKAPI,DOÇ. DR.
BİLİRKİŞİLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BİLİRKİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUZEYNEP DERYA TARMAN
BİR TABU : TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVALARDA MÜNHASIR YETKİMUSTAFA ERKAN,YRD. DOÇ. DR.
BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİBURHAN GÜRDOĞAN,DOÇ.
BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (TMK m. 184)CENK AKİL,DR.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLE İSTİNAF KURUMUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ESASLARICÜNEYD ALTIPARMAK,AV.

C

CUMHURİYET SAVCISINININ KATILDIĞI HUKUK DAVALARINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA YETKİSİNİN KAPSAMI
MUSTAFA SALDIRIM,DR.

Ç

ÇOCUK VE KADINLARIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE ADLİ YARDIM
TENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.SEDA AKÇO,AV.

D

DAVA VEKALETİNİN NOTERDEN DÜZENLENMESİ ŞARTI
SERKAN AĞAR,DR.
DAVADA İNANCA (HUMK m. 96 vd; EHVK m. 3)EJDER YILMAZ,PROF. DR.
DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLI HAKİMİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI VE DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLI YARGITAY ÜYESİNİN KULLANDIĞI OYLA KESİNLEŞEN HÜKME KARŞI HUKUKİ ÇARELEREMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ MEDENİ YARGILAMA VE TAKİP HUKUKUNUN ANAHATLARIEJDER YILMAZ,DR.
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN KULLANIMIÖMER ERGÜN,YRD.DOÇ.DR.

E

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN NOTER SENETLERİ
MUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK TEBLİGATIN KALİTATİF YÖNTEMLE İNCELENMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.

F

FAKS YOLUYLA YAPILAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN NE ZAMAN YAPILDIĞI KONUSU İLE İLGİLİ BİR ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARININ TERCÜMESİ
İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
FERAGAT MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİNURETTİN BİLİCİ,PROF. DR.
FRANSIZ HUKUKUNDA KANUN YOLLARI ARASINDA İSTİNAFIN YERİHALUK KONURALP,DR.

G

GAİP BORÇLUNUN İFLASI
CUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GDO'lu) ÜRÜNLERİN TÜKETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDA NEDENSELLİĞİN İSPATINA YÖNELİK İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HUKUK YARGILAMA USULÜNDE GİDER AVANSIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İHTİYATİ TEDBİRLERDE "YAKLAŞIK İSPAT" VE "İHTİMAL" KAVRAMIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.

H

HAKEM MAHKEMESİNİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA HÜKÜM VERMESİ
ALİM TAŞKIN,DR.
HAKİM TARAFINDAN ELEKTRONİK BELGELERİN DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİEMİNE HALMAN ÇETİN,HAKİM
HAKİMİN HUKUKU KENDİLİĞİNDEN UYGULAMASI İLKESİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN (HUMK 573-576), "HAKİM" KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMA ALANIERDAL TERCAN,DR.
HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 18.11.2009 GÜN ve E. 2009/2, K. 2009/3 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
HARCA TABİ TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARCI ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMİŞ OLMASI HALİNDE UYGULANMASI GEREKEN YASA HÜKÜMLERİEDİP DOĞRUSÖZ
HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32'nin MAHKEME KARARLARI VE YENİ KANUNİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİERDAL TERCAN,PROF. DR.CUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK DAVALARI BAKIMINDAN ADALET HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İHTİYACI VE YAPILMASI GEREKENLEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK DAVASINDA HAKİMİN VERDİĞİ KESİN MEHİLİN HAKKI KISITLAMASIEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
HUKUK DAVASININ HANGİ TARİHTE AÇILMIŞ SAYILACAĞINI BELİRLEYEN BİR YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ÜZERİNEERGUN ÖNEN,PROF DR.
HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA DAVASINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HUKUK MAHKEMESİNİN HÜKMÜNDE "TÜRK MİLLETİ ADINA" İBARESİNİN EKSİKLİĞİRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEMEİBRAHİM ERMENEK,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU M.292 UYARINCA KİŞİLERDEN SOYBAĞI TESPİTİ AMACIYLA ZOR KULLANILARAK KAN VEYA DOKU ALINMASININ KİŞİLİK HAKKINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİ SORUNUCEM AKBIYIK,DOÇ. DR.GÜLŞAH SİNEM AYDIN,ARŞ. GÖR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI'NIN 1 İLA 122. MADDELERİNDE YER ALAN TEMEL DÜZENLEMELER VE BUNLARIN GENEL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL KANUNU IŞIĞINDA YETKİ SÖZLEŞMELERİÖZLEM CANBELDEK, ARŞ. GÖR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NDA DELİL SUNMA ZAMANIİHSAN DARENDE,AV.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN GİDER AVANSININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN BAZI MESELELER VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM ERCAN,DOÇ. DR.AZİZ SERKAN ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA SÜRELEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN GİDER AVANSINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELEREVREN KILIÇOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN MEDENİ USUL HUKUKUMUZA GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELERM. SERHAT SARISÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ PARASAL SINIRLARIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENMESİM. ERTAN YARDIM,ARŞ. GÖR.
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABUCULUK KANUN TASARISININ GETİRDİKLERİ, İCRA EDİLEBİLİRLİK BELGESİ VE ARABULUCULUĞUN AVUKATIN TEKEL HAKKINA AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI SORUNUM. SERHAT SARISÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK YARGILAMA USÛLÜNDE GİDER AVANSININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNUMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
HUKUK YARGISINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNESÜHA TANRIVER,DOÇ. DR.
HUKUK YARGISINDA TEMYİZ SÜRESİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
HUMK'NUN KARŞI DAVA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN İDARİ YARGIYA UYGUNLUK DERECESİSÜLEYMAN ARSLAN,PROF. DR.

I

ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI VE ZAMANAŞIMI
İHSAN DARENDE,AV.

İ

İCRA TAKİBİ SIRASINDA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI
TİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMEHALUK KONURALP,DR.
İDARE MAHKEMELERİ ÖRNEĞİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARIRAMAZAN YILDIRIM,PROF. DR.ZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.AYŞEGÜL ÇOBAN ATİK,ARŞ. GÖR.A. KÜRŞAT ERSOZ,ARŞ. GÖR.YUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.
İDARENİN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİAYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA USULÜ KAZANILMIŞ HAKGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVADAN FERAGAT VE DAVAYI KABULMELİKŞAH YASİN,DR.
İDDİANIN DAVA İÇERİSİNDE GENİŞLETİLMESİ EK DAVA OLARAK NİTELENDİRİLEMEZEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İFA YERİ MAHKEMESİNİN YETKİSİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET EDENLERİN CEZALANDIRILMASI (HUMK M. 113/A)İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ TEMYİZİ SORUNU (GÜNCEL YARGITAY KARARLARI VE YARGITAY İBK IŞIĞINDA)AHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
İHTİYATİ TEDBİRİN NİTELİĞİ, KONUSU VE "TEDBİRİN, ALACAĞIN TAHSİLİNE KADAR DEVAM ETMESİ" ŞEKLİNDE BİR KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
İSPAT SİSTEMİMİZİN MEVCUT DURUMU VE ELEKTRONİK İMZANIN BU SİSTEMDEKİ YERİSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
İSTİCVABA İLİŞKİN OLARAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERUĞUR YAĞCI,ARŞ. GÖR.
İSTİNAF KAVRAMIEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
İSTİNAF YARGILAMASINDA DAVA MALZEMESİREİNHARD GAIER,PROF. DR.
İSVİÇRE MEDENİ USUL KANUNUNUN İHTİYATİ TEDBİRLER KONUSUNDAKİ DÜZENLEMESİNE GENEL BİR BAKIŞSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İŞ MAHKEMELERİNDE YÜRÜTÜLEN YARGILAMALARDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZMUSTAFA ÖZBEK,DR.
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ KATILMA YOLU İLE TEMYİZİ MÜMKÜN MÜDÜR?SEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ YARGILAMASINDA MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ADI ALTINDA KARAR DÜZELTME YOLUNUN UYGULANMASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.CANSU KORKMAZ,ARŞ. GÖR.
İŞE İADE BAŞVURUSUNUN AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPILABİLİRLİĞİEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVALARINDA BAZI BOZMA NEDENLERİŞAMİL DEMİR,AV.

K

KADASTRO MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULMASINDA MİKTAR VEYA DEĞER SINIRI ÜZERİNE BİR HGK KARARI
SEMA TAŞPINAR,ARŞ. GÖR.
KADASTRO MAHKEMESİMEHMET AYAN,DOÇ. DR.
KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAKİ TEBLİGAT HÜKÜMLERİ VE TEBLİGAT KANUNUNUN GENELLİK NİTELİĞİEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN ÖNCE İCRAYA KONULMASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
KOLLEKTİF HUKUKİ HİMAYENİN FARKLI GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ: CLASS ACTION VE TOPLULUK DAVALARIVAROL KARAASLAN,YRD. DOÇ. DR.MUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
KURULUŞ VE GÖREVLERİ İTİBARIYLA DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİSÜHA TANRIVER,YRD. DOÇ. DR.

M

MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN KABULLER
SÜHA TANRIVER,YRD. DOÇ. DR.
MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞINDA KISMİ DAVA MÜMKÜN MÜDÜR?HALUK NAMİ NOMER,YRD.DOÇ.DR.
MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN FAKS METİNLERİNİN ÖNEMİ VE DELİL NİTELİĞİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKU YÖNÜNDEN ELEKTRONİK ADLİ İLETİŞİM "UYAP KAPSAMINDA DAVALARIN YÜRÜTÜLMESİ"ONUR OĞLAKÇIOĞLU,AV.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA AVUKATLA DAVA TAKİP ZORUNLULUĞUABDURRAHMAN KAVASOĞLU,DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVADA BİR TARAFIN DURUŞMAYA GELMEMESİÖMER ULUKAPI,ARŞ. GÖR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA GERÇEĞİ SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜERDAL TERCAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA KANUN YOLLARINDAN FERAGATİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.İBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA SENET VE SENETLERLE YAZILI ŞEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA ŞEKİLCİLİKİBRAHİM ERMENEK,ARŞ. GÖR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA TANIKLIKTAN ÇEKİNME NEDENLERİ VE USULÜÖZGE KARAEGE,ARŞ. GÖR.
MEDENİ USUL KANUNU'NDA REFORM YAPILMASINA DAİR KANUNA GÖRE DERDESTLİKTEN ÖNCE TEK TARAFLI OLARAK YAPILAN DAVANIN KONUSUZ KALDIĞI BEYANIOLİVER ELZER,DR.
MEDENİ USÜL HUKUKUNDA ARA KARARLARITİMUÇİN MUŞUL,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGIDA AVUKATLIKSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGIDA İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASIHAKAN PEKCANITEZ,PROF. DR.EVRİM ERİŞİR,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKU REFORMU VE ELEŞTİRİSİ BAKIMINDAN EKONOMİK ANALİZPETER GOTTWALD,PROF. DR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNAZLI GÖREN ÜLKÜ,ARŞ. GÖR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA MAHKEMELERCE YAPILAN DELİL TESPİTİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA YEMİN DELİLİNE ALTERNATİF İSTİCVAP KURUMUTUĞBA KARAGÖZYUSUF SONER KAYVAR
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN YEKNESAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ'NDEKİ ÇALIŞMALARAYŞE GÜLİN GÜRALP,DR.
MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN KURULMASI İLE CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN 4077 SAYILI KANUNUN HÜKÜMLERİNİN TBK VE HMK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNEDİM MERİÇ,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İSPATA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ/ECRİMİSİL VE TARAF EHLİYETİATİLLA MADEN,AV.
MÜDDEABİHİN TEMLİKİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN SİSTEMLERSEDA ÖZMUMCU,DR.
MÜDDEİ ISLAH SURETİYLE MÜDDEABİHİ TEZYİD EDEMEZ HÜKMÜNÜN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTALİÖMER ULUKAPI,DOÇ. DR.

N

NOTERLER TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK OLAN İŞLEMLER VE BU İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ USULÜ
SÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NOTERLERİN DANIŞMANLIK İŞLEVİSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE ADLİ YARDIM HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASIALİM TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.

Ö

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN MEDENİ KANUN'DAKİ VE NOTERLİK KANUNU'NDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI
BİLGE ÖZTAN,PROF. DR.FIRAT ÖZTAN,PROF. DR.

R

REKABET HUKUKU AÇISINDAN DELİL
PELİN UYANIK
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİHALUK KONURALP,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER, DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
REKABET HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜEJDER YILMAZ,PROF. DR.
REKABET HUKUKUNDA TAHKİM UYGULAMALARIDİDEM ULUÇ
REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ETKİNLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TOPLU DAVA MODELLERİTUĞÇE KOYUNCU
RES IUDICATA'NIN TÜRKÇESİ ÜZERİNEKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
ROMA HUKUKU VE HUKUKUMUZDA BELİRSİZ ALACAK DAVASIMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.

S

SIFATIN BİR DAVA ŞARTI OLUP OLMADIĞI SORUNU
NAZLI GÖREN ÜLKÜ,ARŞ. GÖR.
SİYASET-İ ADLİYYEDEN MÜHİM BİR MEBHASYANKO VİTNOS
SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİSEYİTHAN DELİDUMAN,PROF. DR.
SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TANIMANIN İPTALİ DAVASI VE BU DAVADA UYGULANACAK USULİBRAHİM ÖZBAY,DOÇ. DR.ŞERİFE AKSAN NAR,ARŞ. GÖR.
SOSYAL DEVLETİN GEREĞİ: ADALETE ERİŞİMMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
SOSYALİST AVRUPA ÜLKELERİNDE HUKUK YARGILAMASI (KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME)ZHİVKO STALEV,PROF. DR.

T

TAHKİM ANLAŞMASININ İÇERİĞİ
TARKAN GÖKSU,PROF. DR.
TAHKİMDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE TAHKİME ELVERİŞLİLİK KURALIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
TAHKİMDE KANUN YOLLARIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TANIKLARDAN BİR KISMININ DİNLENİLMESİ İLE KARAR VERİLMESİRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
TAPU SİCİLİNİ DÜZELTME DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİEKREM KURT,YARD. DOÇ. DR.
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDAN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPMA SORUNUAZİZ SERKAN ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI (YENİ BİR DAVA DEĞİLDİR)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TEBLİGAT KANUNU MD.21 - MD.35 UYGULAMALARI VE BİR YARGITAY KARARI TAHLİLİ : (YARGITAY 12. H.D. 2012 / 32459 E. - 2013 / 3328 K. -11.02.2013 T.)TEOMAN SALGIRTAY,AV.
TESPİT DAVASI ( YARGITAY 9. HD'NİN 30.01.2012 TARİHLİ VE 1772/2205 SAYILI KARARI MÜNASEBETİYLE )EJDER YILMAZ,PROF. DR.
TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI (HMK M.222) VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN BU KONUDA GETİRDİĞİ YENİLİKLEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASINDA DAYANAK BELGELERİN İBRAZIHAKAN YILDIRIM,ARŞ. GÖR.
TİCARİ İŞLETMENİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI GEREĞİNCE YEDİEMİN TARAFINDAN İŞLETİLMESİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜKETİCİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARIALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK AİLE MAHKEMELERİERDAL TERCAN,DOÇ. DR.
TÜRK AİLE MAHKEMELERİHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TÜRK AİLE MAHKEMELERİNİN YAPISI VE YARGILAMA USULÜAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK ARABULUCULUK MESLEK KURALLARININ ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
TÜRK BORÇLAR KANUNU VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN İMZA ATAMAYANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞSEMA TAŞPINAR AYVAZ,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMURAT YÜKSEL,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA HAKEM KARARLARININ TEMYİZİ SEBEPLERİTURGUT KALPSÜZ,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE MUTAD MESKENİ OLMAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m.84/1-a)EMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT, TEBLİĞİN YOKLUĞU VE USULSÜZ TEBLİĞTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
TÜZEL KİŞİLERİN DAVADA TEMSİLİSEYİTHAN DELİDUMAN,DR.

U

ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİM ANLAŞMALARININ ŞEKLİ
EMRE ESEN,DR.
USUL EKONOMİSİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
USUL KANUNUNUN ÇOKLU TARAF USULÜNE İLİŞKİN REFORMU: PLANLANAN "GRUP DAVASI"WALTER H. RECBERGER,PROF. DR. H.C. DR.SERDAR NART,YRD. DOÇ. DR.
USULSÜZ TEBLİĞ HALİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE YÖNÜNDE DOKTRİN VE YARGITAY UYGULAMALARITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
UYGULAMANIN IŞIĞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL-TESCİL DAVALARIMEHMET HANDAN SURLU
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE KARAR AĞACI ANALİZİMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
UZMAN GÖRÜŞÜNÜN YARGILAMADA DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.

V

VERGİ YARGILAMASINDA DELİL SİSTEMİ
MÜRŞİDE KORKUT,AR. GÖR.
VESAYETE İLİŞKİN OLANLAR DIŞINDA TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YER ALAN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİCENK AKİL,DR.

Y

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TEBLİGAT UYGULAMALARI
M.LAMİH ÇELİK,AV.
YARGI VE ARABULUCULUK-MODEL PROJESİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA GELİŞİM ÇİZGİLERİREİNHARD GREGER ERLANGEN,PROF. DR.
YARGICIN BİLİRKİŞİ SEÇİMİNDE ÖZGÜRLÜĞÜÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGILAMA GİDERLERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE KDV UYGULANMASI MESELESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMEHMET AĞAR,AV.SERKAN AĞAR,AV.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİHAKAN PEKCANITEZ,PROF. DR.CEMİL SİMİL,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN E. 1985/9-464, K. 1986/126 SAYILI VE 17.3.1986 TARİHLİ KARARIMEHMED HAKAN HAKERİ,ARŞ.GÖR.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BAĞLI OLUP OLMADIĞI HAKKINDA VERMİŞ OLDUĞU 24.12.2008 GÜN VE E. 2008/4-734, K 2008/766 SAYILI KARARININ TAHLİLİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALAN UNSURLARIN EKSİK OLMASI HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLEREMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELERDEN TARAFLARCA HAZIRLAMA İLKESİÖMER ULUKAPI,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ MESELESİCENK AKİL,DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA, TEBLİGAT KANUNU 21. MADDESİNE GÖRE YAPILAN USULSÜZ TEBLİĞLER BAĞLAMINDA GİDİLEBİLECEK YARGISAL YOLLAR VE BU MEYANDA MEYDANA GELEN ZARARLARIN KİMDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ SORUNSALI VE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YARGITAY KARARLARINDAKİ "GÜÇLÜ DELİL" KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMUSERKAN AĞAR,AV.M. KAĞAN ELLER,AV.
YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İŞ AKTİNİN FESHİ SEBEBİ İLE AÇILACAK DAVALARA ETKİSİHALİS YAŞAR,AV.

Z

ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARIAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.