BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

11. CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE KURAL KOYUCU İRADENİN ROLÜ
AYDIN İPEK,YRD. DOÇ. DR.
14 ARALIK 1995 DAYTON ANLAŞMASI İLE OLUŞTURULAN HÜKÜMET BİÇİMİNİN BOSNA PRATİĞİNDEKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİÖMER GEDİK,YRD. DOÇ. DR.İSMAİL KÖKÜSARI,YRD. DOÇ. DR.
17.06.2015 TARİH, E. 2014/4-56, K. 2015/1679 SAYILI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"SİNAN SAMİ AKKURT,YRD. DOÇ. DR.
19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA İDARE HUKUKUNUN DÖNÜŞÜMLERİSABINO CASSESE
1982 ANAYASASININ TÜRK ANAYASA YARGISINDA İTİRAZ YOLUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLERHASAN TUNÇ,ARŞ. GÖR.
1999 TARİHLİ CMUK TASARISI'NDA MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN DÜZENLENEN ARA SORUŞTURMA DEVRESİ (ORTA AŞAMA) ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

2

2010/4 SAYILI REKABET KURULU'NDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ UYGULAMASI İLE BİRLEŞME DEVRALMALARIN KONTROLÜ REJİMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER: ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
GÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.CEREN YILDIZ,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.
2010/4 SAYILI TEBLİĞ'İN UYGULAMASINA BİR BAKIŞ : SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİEKREM SOLMAZGÜLÇİN DERE
28.02.2008 TARİHLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARININ (BGE 134 III 241) ÇEVİRİSİ VE KÖKENİNİ ÖĞRENME HAKKI İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRMENAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

3

3445 SAYILI KANUNA GÖRE CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
AHMET DANIŞMAN,DOÇ. DR.

5

5092 SAYILI KANUN İLE İCRA VE İFLAS KANUNA EKLENEN SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI KURUMU
İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİNE SEÇENEK OLARAK DÜZENLENEN ADLİ KONTROL KORUMA TEDBİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
5510 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN EMEKLİ AYLIĞININ HACZEDİLMEZLİĞİ KURALI VE BU KURALIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERGÖKÇEN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
5678 SAYILI KANUNLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI CUMHURBAŞKANI'NIN SEÇİMİ VE DEMOKRATİK SEÇİMİN GENEL İLKELERİSÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ATIF (RENVOİ) PRENSİBİNİN UYGULANMASIMERVE ACUN MEKENGEÇ,ARŞ. GÖR.

6

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE GETİRİLEN FAİZ SINIRLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI YENİLİKLERECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI YENİ BORÇLAR YASASI'NIN ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6102 SAYILI TTK'YA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİMİ (ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKLARINDAKİ HÜKÜMLER İLE BİR KARŞILAŞTIRMA)ABDULLAH ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE HAZIRLANMIŞ TÜKETİCİ HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.

A

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI
CAHİT SULUK,AV. DR.
AB, ABD ve TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALİNE DAYANAN TAZMİNAT DAVALARINDA PİŞMANLIK BELGELERİNE ERİŞİM SORUNUTAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
ABD VE KARTEL HUKUKLARINDA "PİŞMANLIK PROGRAMLARI" VE TÜRK REKABET HUKUKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEH. GÖKŞİN KEKEYİ
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ÖNÜNDEKİ USULİ ENGELLERHARUN GÜNDÜZTUĞÇE KOYUNCU
ACENTELİK SÖZLEŞMESİEZGİ ÖZTÜRK,AV.
ADİ ORTAKLIKLARIN FİİL EHLİYETİ VE ALMAN FEDERAL MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ YENİ KARAR KARŞISINDA ORTAYA ÇIKAN DURUMFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
AİHM KARARLARININ UYGULANMASI - ÖZELLİKLE : YARGILAMANIN YENİLENMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
AİLE VE AİLE YARARICENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,PROF. DR.
AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇUOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA KOLLEKTİF TAZMİNAT TALEPLERİNE İMKAN VEREN BİR MODEL GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİNDE SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN TEMLİK SINIRLAMA (KISITLAMA) VE YASAKLARIC. SALİH ŞAHİNİZ,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN ACİZ KANUNU'NUN BAKİYE BORÇTAN KURTULMA PROSEDÜRÜ VE TÜKETİCİ ACZİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİCENK AKİL,DR.
ALMAN ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ALMAN HUKUKUNUN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.
ALMAN HİMAYE HUKUKUWILFRIED ABEL,DR.
ALMAN HUKUKU İLE MUKAYESELİ OLARAK POLİSİN GENEL HALLERDEKİ VE TERÖRDEKİ YETKİLERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ALMAN VE AVUSTURYA HUKUKUNDA İLK DERECE YARGILAMASINDAKİ USULİ HAK DÜŞÜMÜ KURALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEGÜLCAN DEMİRHAN,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA TEK ELDEN YÖNETİM KAVRAMIHAKAN ÇEBİ,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE TÜRK ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDA SİGORTA ETTİRENİN KURTARMA ÖDEVİŞABAN KAYIHAN,YRD. DOÇ. DR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TÜRK ÇEVRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASIYUSUF GÜNEŞ,DR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ ENGELLİ TANIMI HAKKINDA BİR İNCELEMEN. MÜNCİ ÇAKMAK,DR.
AN EVALUATION OF TURKISH FOREST LEGISLATION IN SCOPE OF THE OUTLINE OF EUROPEAN UNION FOREST LEGISLATIONAYNUR AYDIN COŞKUN,ASSOC. PROF. DR.OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ BAĞLAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN MEŞRUİYETİMUSA SAĞLAM,DR.
ANAYASA YARGISININ İŞLEVLERİFERHAT USLU,ARŞ. GÖR. DR.
ANAYASADA SAYILMAYAN HAKLARIN YARGISAL KORUNMASIA. ERSOY KONTACI,YRD. DOÇ. DR.
ANGLO-AMERİKAN HUKUKU İLE KITA AVRUPASI HUKUKUNUN MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGILAMA USULÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN,ARŞ. GÖR.
ANONİM ŞİRKETLERDE GÜÇ BOŞLUĞU VE GİDERİLMESİ YOLLARI
AR-GE ANLAŞMALARININ AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKU (2659/2000 SAYILI GRUP MUAFİYET TÜZÜĞÜ) ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ASKERİ YARGI VE ASKERİ VESAYETFAZIL H. ERDEM,PROF. DR.VAHAP COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
AŞIRI FİYAT KAVRAMI VE AŞIRI FİYATLAMA DAVRANIŞININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİÇİĞDEM ÜNAL
AT REKABET HUKUKUNDA SEÇİCİ DAĞITIM ANLAŞMALARIALİ FUAT KOÇ
ATIK YÖNETİMİNE VE GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.ZEYNEP ORTAÇ,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA SATIM SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKYEŞİM M. ATAMER,PROF. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ: ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ DEVLETE GEÇİŞTE HUKUK DEVLETİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİSERAP YAZICI,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.TUNA TANIK,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA; HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE GÖZALTINDAKİLERİN AÇLIK GREVİ, ÖLÜM ORUCU VE MÜDAHALE SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA AVUKATIN GÖZALTI BİRİMİNE GELMESİ VE HUKUKSAL YARDIM HAKKI: TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİFATİH KARAOSMANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN AYRIMCILIK YASAĞINI DÜZENLEYEN 14. MADDESİNİN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARIYLA BİRLİKTE İNCELENMESİCEREN YILDIZ
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASIZEHRA ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER, DÜZENLEME ÇALIŞMALARI AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİ VE TÜRK HUKUKUYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRK HUKUKUTAHİR MURATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA'DA ARABULUCULUĞUN İLKELERİ VE UYGULANMASIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVRUPA'DA KİTAP SATIŞ FİYATLARININ TESPİTİ, İSVİÇRE KARTEL KANUNU IŞIĞINDA FEDERAL MAHKEME'NİN "SAMMELREVERS" KARARI VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN BAZI ÇIKARSAMALAROSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.
AZERBAYCAN HUKUKUNDA KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ (TÜRK HUKUKUYLA MUKAYESELİ OLARAK)MÜBARİZ YOLÇİYEV,DR.
AZERBAYCAN HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KORUNMASIMÜBARİZ YOLÇİYEV,DR.
AZINLIK HAKLARI KONUSUNDA TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER İLE GELİŞMİŞ ÜLKE UYGULAMALARIHAKAN GÜÇLÜ

B

BAZI ÜLKE YASALARI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK EVLAT EDİNMENİN YASAL KOŞULLARI
MEHMET DEMİR,DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLEN EV KADINININ ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI NEDENİYLE TAZMİN TALEBİFATMA TÜLAY KARAKAŞ,YRD. DOÇ. DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN İNGİLİZ HUKUKUNA GÖRE TAZMİNİBURCU G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR,YRD.DOÇ.DR.
BİR HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİ OLARAK BEKÇİ MURTAZAE. İREM AKI,DR.
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKUNDA KISMİ GEÇERSİZLİKORHAN ERSUN CİVAN,DR.
BİYOLOJİK VERİ BANKALARIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
BORÇLAR HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞME KAVRAMLARI "OBLİGATİO"ERHAN ADAL,PROF. DR.
BOŞANMA DAVALARINDA MAHKEMELERİN MİLLETLERARASI YETKİSİNURAY EKŞİ,PROF. DR.
BOŞANMA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ VE BOŞANMA SEBEPLERİNDE EN YENİ EĞİLİMLERKEMAL TAHİR GÜRSOY,PROF. DR.
BOŞANMANIN DAYANDIĞI HUKUKİ ESASLAREROL CANSEL,PROF. DR.
BULGARİSTAN'DA YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERMUSTAFA BAYSAL
BÜYÜK PAY SAHİPLERİNİN AZINLIĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI (SQUEEZE-OUT RIGHT)MUSTAFA İSMAİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.

C

CEZA HUKUKU VE ZORLA EVLENDİRME
MERAL EKİCİ ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR
CEZA HUKUKUNDA MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİVELİ KAFES,C.SAVCISI
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU -ŞİRKETLER HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANMASI-NUR CENTEL,PROF. DR.
CEZA İNFAZI MESELESİ : BİR CEZA HUKUKÇUSU GÖZÜYLE ARA BİLANÇOEMİLİO DOLCİNİ,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YASAK YOLLARLA EDİNİLMİŞ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİBEYTULLAH ÇETİN,AV.
CEZA MUHAKEMESİNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YASAĞIMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
CEZA SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİNAZMİYE ÖZENBAŞ,YRD. DOÇ. DR.
CULPAIN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU VE AMERİKAN HUKUKUNDAKİ UYGULAMASICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.

Ç

ÇALIŞANLARIN YARATTIKLARI ESERLER ÜZERİNDE FİKRİ HAKLAR
TURGUT ÖZ,PROF. DR.
ÇEKTE KANUNLAR İHTİLAFIALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
ÇEVRE CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE ÇEVRENİN CEZA NORMLARI İLE KORUNMASI REJİMİ YÖNÜNDEN ALMANYA VE FRANSA ÖRNEKLERİHASAN SINAR,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVRE DAVALARINDA "MENFAAT İHLALİ": DANIŞTAY VE KKTC YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMETUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇİFT TARAFLI PAZARLARDA REKABET HUKUKU UYGULAMALARIHALE GÜNDÜZ
ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞIERDAL YERDELEN
ÇOCUK DÜŞÜRTME DÜZENLEMESİDİLEK ÖZGE ERDEM,ARŞ. GÖR.
ÇOCUK HAKLARININ GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANAYASAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİAYDIN İPEK,YRD. DOÇ. DR.

D

DANIŞTAY KARARLARINDA EKONOMİK YAKLAŞIM
MUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA SERBESTLEŞTİRME AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİHASAN KARAKILIÇ,ARŞ. GÖR.
DEMOKRASİ TARTIŞMALARINDA SINIR AŞAN BİR KAVRAMLAŞTIRMA DENEMESİ: "KIRILGAN DEMOKRASİLER" VE BELÇİKA ÖRNEĞİERSOY KONTACI,DR.
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ BAĞLAMINDA HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASIYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ÜLKELERDE MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ VE TÜRKİYEYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ÜLKELERİN ANAYASALARINDA YASALLIK, MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME VE EŞİTLİK İLKELERİNİN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,ARŞ. GÖR.
DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA HAZIRLIK İHBARIMUSTAFA TÜYSÜZ,YRD. DOÇ. DR.
DEVLET SIRRINI VE YAYILMASI YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA VE ELDE ETME SUÇLARIVESİLE SONAY EVİK,DR.ALİ HAKAN EVİK,DR.
DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇUVESİLE SONAY EVİK,DOÇ. DR.
DÖNÜŞÜM GEÇİREN İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI DA DARALIYOR MU?TURGUT TAN,PROF. DR.
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI BAĞLAMINDA BUNLARA İLİŞKİN BAZI SORUNLARA. ÜLKÜ AZRAK,PROF. DR.
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE 1982 ANAYASASIMEHMET TURHAN,DOÇ. DR.
DÜZENLENEN DAVRANIŞ DOKTRİNİ ÇERÇEVESİNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARICAN SARIÇİÇEK

E

EL YAZISI İLE VASİYETNAMEDE DÜZENLEME YERİ VE TARİHİ
ÖMER BAĞCI,ARAŞ. GÖR.
ELEKTRİK PİYASASI KAVRAMLAR VE UYGULAMALARONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRİK PİYASASI OLUŞUMUONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRONİK NOTERLİK İŞLEMLERİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN NOTER SENETLERİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA MÜDAHALEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKTAMER SOYSAL
ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ DÜZENLENİRKEN, TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ VE DİĞER ALANLARLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE AYRIŞTIRMA UYGULAMALARIMUZAFFER EROĞLU,DR.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.
EŞ CİNSEL BİRLİKTELİKLER VE BUNLARIN KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKUNDA DÜZENLENİŞİKAZIM SEDAT SİRMEN,DR.
EŞLER ARASINDA MAL REJİMİ VE YENİ BİR ÖNERİAHMET M. KILIÇOĞLU,PROF. DR.
EŞLERİN ANLAŞMASI SURETİYLE BOŞANMAKEMAL TAHİR GÜRSOY,PROF. DR.
EVRENSEL CEZA YARGILAMASIECE BAŞARAN

F

FİKRİ - SINAİ HAKLAR VE REKABET HUKUKU
A. SAADET ARIKAN
FRANSIZ BELÇİKA VE İSVİÇRE HUKUKLARINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜZAKERELERE KATILMAKTAN YASAKLANMASIAKAR ÖCAL,PROF. DR.
FUTBOLDA İŞ HUKUKUNA YÖNELİK GÜNCEL SORUNLARWOLF-DIETRICH WALKER,PROF. DR.

G

GECİKEN YAŞLILIK VE ZORUNLU EMEKLİLİK ÜZERİNE
A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
GELİR TEORİLERİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE' DEKİ GELİR TANIMLAMASI VE SONUÇLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZEMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
GEN ANALİZLERİ VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELERYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
GENEL İCRA HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI KAMU İCRA HUKUKUNDA HACİZDE İSTİHKAK İDDİALARI VE DAVALARIAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE HAKSIZ ŞARTLARA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMŞEBNEM AKİPEK ÖCAL,PROF. DR.
GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE DENETLENMESİSAFİYE NUR BAĞRIAÇIK
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GDO'lu) ÜRÜNLERİN TÜKETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDA NEDENSELLİĞİN İSPATINA YÖNELİK İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
GİZLİ BABALIK TESTLERİNİN SOYBAĞININ REDDİ DAVASINA ETKİLERİ VE BU BAĞLAMDA ALMAN HUKUKUNDA "HUKUKİ BABANIN BİYOLOJİK BABALIĞININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI TALEBİ"NİN TANINMASIEVREN KILIÇOĞLU,ARŞ. GÖR.
GİZLİ SORUŞTURMACIERKAM MALBELEĞİ,ARŞ. GÖR.
GÖÇMEN FAİL VE CEZA HUKUKU: KÜLTÜREL SAVUNMAOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUALİ HAKAN EVİK,YRD. DOÇ. DR.
GÜÇLÜ YÜRÜTME ANLAYIŞI VE TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNÜMÜMURAT SEZGİNER,ARŞ. GÖR.
GÜNÜMÜZ VE İSLAM HUKUKUNDA ÇOCUK HAKLARI KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
GÜVEN SORUMLULUĞU VE "CULPA IN CONTRAHENDO"YASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.

H

HAKEM MAHKEMESİNİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA HÜKÜM VERMESİ
ALİM TAŞKIN,DR.
HAKİM GÜVENCELERİ AÇISINDAN 26 HAZİRAN 2016 TARİHLİ BAKA - MACARİSTAN BÜYÜK DAİRE KARARI İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLERDURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.
HAKSIZ FİİLLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE GEÇİCİ ÖDEMELERAHMET M. KILIÇOĞLU,PROF. DR.
HALK SOSYOLOJİSİALİ ACAR,DR.
HASTA VASİYETİNE İLİŞKİN BAZI MESELELERS. HÜLYA İMAMOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HISIMLAR ARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE MUVAZAAİPEK YÜCER AKTÜRK,YRD.DOÇ.DR.
HUKUK ÇEVRELERİ AYRIMINDA ALMAN HUKUKU'NUN YERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİKORAY GÜVEN,DOÇ. DR.
HUKUK EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN HUKUK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU M.292 UYARINCA KİŞİLERDEN SOYBAĞI TESPİTİ AMACIYLA ZOR KULLANILARAK KAN VEYA DOKU ALINMASININ KİŞİLİK HAKKINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİ SORUNUCEM AKBIYIK,DOÇ. DR.GÜLŞAH SİNEM AYDIN,ARŞ. GÖR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN GİDER AVANSINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELEREVREN KILIÇOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLERDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
HUKUKİ AÇIDAN KİTLELERE E-POSTA GÖNDERİLMESİTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKİ AÇIDAN, ÖZELLİKLE KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ZORLA TEDAVİS. HÜLYA İMAMOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKSAL AÇIDAN ÖLME HAKKI VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
HUKUKUN MATEMATİKSEL OLARAK İFADE EDİLMESİHALUK EMİROĞLU,DOÇ. DR.NİSAN GÖRGÜLÜ
HUMK'NUN KARŞI DAVA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN İDARİ YARGIYA UYGUNLUK DERECESİSÜLEYMAN ARSLAN,PROF. DR.
HUSUSİ AKİT TİPLERİ ETRAFINDA İNCELEMELERESAT ARSEBÜK,ORD. PROF. DR.

I

ISLAH
SABRİ ŞAKİR ANSAY,ORD. PROF. DR.

İ

İCRA VE İFLAS SUÇLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ BELGELERE ULAŞMA HAKKI -FRANSA ÖRNEĞİ-MURAT SEZGİNER,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ USUL İLKELERİNDEN SAVUNMA HAKKIONUR KART
İFLAS TASFİYESİNDE ANAYASAL SORUNLAR "MÜFLİSİN MEKTUPLARINA EL KONULMASI"AHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
İKTİSADİ VE HUKUKİ AÇIDAN TEŞEBBÜSLER ARASI BİLGİ DEĞİŞİMİŞAMİL PİŞMAF
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.SİNAN ALTUNÇ,AR. GÖR.
İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN RUHSAT VE SÜREN İNŞAATLARA ETKİSİ KONUSUNDA ABD HUKUKUNDAN ÇÖZÜMLER: "AYKIRI KULLANIM HAKKI" VE "KAZANILMIŞ PARSELLEME HAKKI"YÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İNGİLİZ VE TÜRK İDARE HUKUKLARINDA İDARİ FAALİYETİN DENETLENMESİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN ROLÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMEYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTE CİNS VE MESLEK İSİMLERİNİN ALAN İSMİ OLARAK KULLANILMASI VE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLARTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTİHAR NEDENİYLE İDARENİN SORUMLULUĞUELVİN EVRİM DALKILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİBİLAL CAN,AV.
İPTAL EDİLMİŞ YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
İSTENMEYEN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE HAKSIZ REKABETMURAT GÜREL,ARŞ. GÖR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE TESLİM KAVRAMI, TESLİMİN USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARIAYHAN UÇAR,YRD.DOÇ.DR.
İSVİÇRE DEVLETLER ÖZEL HUKUKU FEDERAL KANUNUNDA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARA UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK HUKUKUTURGUT TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
İSVİÇRE HUKUKUNDA AİLE KONUTUNUN BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTUNA İHTİYACI OLAN EŞE MAHKEME KARARI İLE TAHSİS EDİLMESİ: ART. 121 ZGBMUZAFFER ŞEKER,DR.
İSVİÇRE HUKUKUNDA TEDBİR VEKALETİDİLŞAD KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
İSVİÇRE MEDENİ KANUNUNUN (İMK) 671-673. MADDELERİ ANLAMINDA BAŞKASININ ARSASI ÜZERİNDEKİ HAKSIZ İNŞAATTA KULLANILAN MALZEMELERİN SAHİBİ KİMDİR?PAUL PİOTET,PROF. DR.
İSVİÇRE MEDENİ USUL KANUNUNUN İHTİYATİ TEDBİRLER KONUSUNDAKİ DÜZENLEMESİNE GENEL BİR BAKIŞSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İSVİÇRE VE TÜRK HUKUKLARINDA ANLAŞMALI BOŞANMA VE FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMAÖZ SEÇER,AR. GÖR.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞÇİNİN BİLGİ UÇURMASI (WHISTLEBLOWING)UFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİM. FATİH UŞAN,DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASIE. TUNCAY SENYEN KAPLAN,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA İLE SONA ERDİRİLMESİUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞLENEMEZ SUÇ (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)MURAT AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞVERENİN İŞTEN ÇIKARMA HAKKININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE SINIRLANDIRILMASIAYDIN BAŞBUĞ,ARŞ. GÖR.
İŞYERİ DEVRİVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
İŞYERİ DEVRİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ VE DEVİR NEDENİ İLE YAPILAN FESİHLERİN HUKUKİ SONUÇLARIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İYİLEŞTİRME HUKUKUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÜZERİNEDAVID RÜETSCHI,DR. IUR.

J

JAPONYA'DA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, TÜRKİYE'DE ARABULUCULUK VE YAŞAYAN HUKUK
MURAT BURAK AYDIN,ARŞ.GÖR.

K

KAMBİYO SENETLERİNDE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
HAYRİ BOZGEYİK,DR.
KAMUYA MAL OLMUŞ KİŞİ KAVRAMIL. MÜJDE KURT,DOÇ. DR.
KANUNİ GREV KARARI VE SONUÇLARIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
KAPİTALİZMİN BAŞLICA MÜESSESELERİKURBAN ÜNLÜÖNEN,YRD.DOÇ.DR.
KARADENİZ'DE DENİZ ALANI SINIRLANDIRMASI DAVASI (ROMANYA/UKRAYNA) VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ETKİLERİNASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTUSACİT YILMAZ,DR.
KARASULARINDAN ZARARSIZ GEÇİŞ YAPAN YABANCI GEMİLER ÜZERİNDE KIYI DEVLETİNİN CEZAİ YARGI YETKİSİFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLU İÇ TAŞIMA SİGORTALARI İLE CMR SİGORTASININ KARŞILAŞTIRILMASIBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
KARİNE KAVRAMI, KANUNİ KARİNELER VE VARSAYIMLARFATMA TÜLAY KARAKAŞ,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TÜRK CEZA HUKUKU İLE KIBRIS CEZA HUKUKU AÇISINDAN "İŞLENEMEZ SUÇ"UN DEĞERLENDİRİLMESİPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BİLİRKİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAKLARIZEYNEP DERYA TARMAN,DR.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASIARZU KÜÇÜKYALÇIN
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA HUKUK EĞİTİMİ VE HUKUK KLİNİĞİALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.KEMAL ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
KKTC HUKUKU'NDA TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASIEMİNE KOÇANO RODOSLU,YRD.DOÇ.DR.
KKTC HUKUKUNDA YABANCILARIN ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜARZU ALİBABA,DR.
KLASİK KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDAN ÖZELLEŞTİRMEYE GİDEN YOLDA DURUP DÜŞÜNMEMİZ GEREKENLERNEŞE KIZIL,YRD. DOÇ. DR.
KOBİLER VE REKABET POLİTİKASI DE MİNİMİS KURALININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİ, İŞLEVİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİKEREM TOMUR
KOLLEKTİF HUKUKİ HİMAYENİN FARKLI GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ: CLASS ACTION VE TOPLULUK DAVALARIVAROL KARAASLAN,YRD. DOÇ. DR.MUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
KONULARI, KURUMLARI, KARARLARI VE SORU(N)LARIYLA BANKACILIK VE REKABET HUKUKUGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.
KONUT AMAÇLI TAŞINMAZ ALIMINDAN DOĞAN, ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ TÜKETİCİ MAHKEMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEMEBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
KORUMA İRTİFAKI KAVRAMI (CONSERVATION EASEMENT) VE ÇEVRE KORUMADA UYGULANMASIYUSUF GÜNEŞ,ARŞ. GÖR.
KURALLARA DAYALI MALİYE POLİTİKASIHABİB YILDIZ,DOÇ. DR.
KUSUR İŞLEME EHLİYETİ OLARAK AYIRT ETME GÜCÜNÜN HAKSIZ EYLEM ALANINDA DERECELENDİRİLMESİCENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
KUSURLULUĞU KALDIRAN BİR NEDEN OLARAK CEZA HUKUKUNDA İSTENEMEZLİK İLKESİ (NICHTZUMUTBARKEİT /L'INESIGIBILITA)ZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
KUZEY KIBRIS İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN OLAN İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİFATMA ALASLAN,ARŞ. GÖR.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİBEZAR EYLEM EKİNCİ,YRD. DOÇ. DR.

L

LİSTE USULÜ NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE "TEK İSİMLİ" SEÇİM ÇEVRESİ: TÜRKİYE (TEK) ÖRNEĞİ
A. ERSOY KONTACI,YRD. DOÇ. DR.

M

MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN ZARARI ÖNLEME VE AZALTMA VECİBESİ (TTK m. 1293)
KEMAL ŞENOCAK,DR.
MEDENİ USUL HUKUKU YÖNÜNDEN ELEKTRONİK ADLİ İLETİŞİM "UYAP KAPSAMINDA DAVALARIN YÜRÜTÜLMESİ"ONUR OĞLAKÇIOĞLU,AV.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA AVUKATLA DAVA TAKİP ZORUNLULUĞUABDURRAHMAN KAVASOĞLU,DR.
MEDENİ USÜL HUKUKUNDA ARA KARARLARITİMUÇİN MUŞUL,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNAZLI GÖREN ÜLKÜ,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (MÖHUK)'DAKİ BOŞLUK: ADA UYGULANACAK HUKUKZEYNEP DERYA TARMAN,DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ESER SAHİBİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA TELİF HAKLARI: SANATÇI SALVADOR DALİ İLE İLGİLİ TOKYO YÜKSEK MAHKEMESİ'NİN VE FRANSIZ MAHKEMESİ'NİN KARARLARIHATİCE SELİN PÜRSELİM,YRD. DOÇ. DR.
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN TEK TARAFLI DÖNMEÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİLEVENT BIÇAKÇI,DR.
MOBBİNG TERİMİ VE TÜRK HUKUK DÜZENİNDE İNCELENMESİSELAHATTİN SAMET BİLGE,ARŞ. GÖR.
MUKAYESELİ HUKUK TARİHİPAUL KOSCHAKER,ORD. PROF. DR.
MUKAYESELİ HUKUKTA VE TÜRK HUKUKU'NDA MÜLKİYET HAKKI TEMİNATIVEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.
MUKAYESELİ HUKUKTA YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
MÜDDEABİHİN TEMLİKİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN SİSTEMLERSEDA ÖZMUMCU,DR.

N

NORMLAR HİYERARŞİSİ, ERKLER HİYERARŞİSİ İKİLEMİ VE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURUMLAR
ENDER ETHEM ATAY,YRD. DOÇ. DR.
NORMUN KORUMA AMACI TEORİSİYILDIZ ABİK,DOÇ. DR.
NOTERLERİN DANIŞMANLIK İŞLEVİSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NÜKLEER REAKTÖRLERİN YOL AÇTIĞI ZARARLARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKGÜLİN GÜNEYSU,ARŞ. GÖR.

O

ORGAN NAKLİ KONUSUNDA SİSTEM ARAYIŞLARI
YUSUF BÜYÜKAY,PROF. DR.
ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK MEVZUATININ İNCELENMESİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
OSMANLI HUKUKUNDAN BATI HUKUKUNA GEÇİŞ SÜRECİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.

Ö

ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMINDAKİ YERİ
JÜLİDE GÜL ERDEM,ARŞ. GÖR.
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMUŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ BİÇİMDE ORTADAN KALDIRILMASININ VERGİSEL SONUÇLARIMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
ÖZELLEŞTİRME VE ANAYASALAR ORTA AVRUPA DENEYİMİLEVENT GÖNENÇ,DR.
ÖZELLİKLE DENEYSEL TIP AÇISINDAN HEKİMİN SORUMLULUĞUERWIN DEUTSCH,PROF. DR.
ÖZÜRLÜ HAKLARI VE DOLAYLI AYIRIMCILIKH. TAMER İNAL,PROF. DR.

P

P2P YAZILIM VE TELİF HAKLARININ HUKUKİ GELECEĞİ
EMRE BAYAMLIOĞLU,DR.
PARLAMENTERİZM - BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI ÜZERİNEH.TAHSİN FENDOĞLU,DOÇ. DR.
PARLAMENTO HUKUKUNDA OBSTRÜKSİYON VE GİYOTİN KAVRAMLARIŞEREF İBA,DR.
PAYLI MÜLKİYET HİSSESİNİN HACZİ VE SATIŞIGÖKÇEN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
POLİS TARAFINDAN YAPILAN SANIK SORGUSUNUN MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞİCUMHUR ŞAHİN,DR.
POSTA HİZMETLERİNDE SERBESTLEŞME SÜRECİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIERDEM AYGÜN
PROFESYONEL MESLEKLERDE REGÜLASYON, DEREGÜLASYON VE REKABET HUKUKUMURAT ÇOKGEZENM. FEVZİ TOKSOY

R

REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YAPTIRIM: TEŞEBBÜS YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (YÖNETİCİLİK YAPMA YASAĞI)
AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.MURAT ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YOL : UZLAŞMAMETİN PEKTAŞ
REKABET HUKUKUNDA BAĞLAMA ANLAŞMALARIKÜRŞAT ÜNLÜSOY
REKABET HUKUKUNDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK KAVRAMIAYTÜL TOKATLI
REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TOPLU YÖNETİMİ : PATENT HAVUZLARI VE STANDART BELİRLEMESEDA NURTAÇ BAYRAMOĞLU
REKABET HUKUKUNDA KARTELLERE İLİŞKİN İSPAT STANDARDIBURCU CAN
REKABET HUKUKUNDA PARA CEZALARI: TEORİ VE UYGULAMAESİN AYGÜN
REKABET HUKUKUNDA TAAHHÜT VE UZLAŞMAM. HALUK ARIESİN AYGÜNH. GÖKŞİN KEKEVİ
REKABET HUKUKUNDA TAHKİM UYGULAMALARIDİDEM ULUÇ
REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ETKİNLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TOPLU DAVA MODELLERİTUĞÇE KOYUNCU
REKABET HUKUKUNDA TEK TARAFLI SÖMÜRÜCÜ DAVRANIŞLARÇİĞDEM ÜNAL
REKABET HUKUKUNDA TEKELCİ FİYATLANDIRMAKEREM CEM SANLI,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜ: "NEDEN VE NASIL" ÜZERİNE DÜŞÜNCELERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
REKABET HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI AÇISINDAN KAMU KURULUŞLARININ FAALİYETİ (TÜRKİYE, FRANSA VE İTALYA ÖRNEKLERİ)TURGUT TAN,PROF. DR.
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
REKABETİ KISITLAYAN TEŞEBBÜSLER ARASI İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARI VE HUKUKİ SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABETİ KISITLAYICI BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA ÇÖZÜMLER VE TAAHHÜTLERNAZLI VAROL
ROMA HUKUKU VE İNGİLİZ HUKUKU'NA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞKADİR GÜRTEN,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA LAESIO ENORMIS VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN GABİNMEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA VE BAZI ÇAĞDAŞ HUKUK DÜZENLERİNDE LAESİO ENORMIS (GABİN)ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.HALUK EMİROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ALACAĞIN TEMLİKİ (ASSIGNMENT IN ROMAN LAW AND COMPARATIVE LAW)MEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.

S

SATIŞI AKTİNDE HASARIN İNTİKALİ
ANDREAS B. SCHWARZ,ORD. PROF. DR.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİMÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASINDA İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUHAMİDE TACİR,ARŞ. GÖR.
SINAİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS SÖZLEŞMELERİ ( ZWANGSLIZENZ )NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SİYASAL REJİMLERİN SOSYAL YAPILARIANIL ÇEÇEN,DR.
SOSYAL GÜVENLİKTE ÖZELLEŞTİRME SEBEPLER VE UYGULAMALARUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
SOYBAĞININ BELİRLENMESİNDE GEN ANALİZLERİNİN KULLANILMASI VE YARATTIĞI HUKUKİ SORUNLARTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.MUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA VE BABALIK DAVASINDA SÜRELERE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİYALÇIN TOSUN,YRD. DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
SOYBAĞININ TESPİTİ DAVASINDA GENETİK ANALİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME EKONOMİSİNİN BOZULMASIYLA İLGİLİ KURAMLARIN TÜRK HUKUKU'NDAKİ UYGULAMALARI VE YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜAHMET CEMİL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME YAPMAYI REDDETME BAĞLAMINDA HAKİM DURUMDAKİ TEŞEBBÜSLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARIALİ DEMİRÖZ
SÖZLEŞMELERE EKLENEN "BEST EFFORTS" / "ÜSTÜN GAYRET" KAYITLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.HÜSEYİN AMİKLİOĞLU,ARŞ. GÖR.
SUÇUN ÖZEL BİR GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇMEENES YILMAZ,ARŞ. GÖR.
SUSMA HAKKISERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.

Ş

ŞEMSİYE ETKİSİ NEDENİYLE ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONE KARARININ YANSIMALARI
EDA ŞAHİN,LL.M.
ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİMELİKŞAH AYDIN,DOÇ. DR.ÖZGÜR BÜLBÜL,AV.
ŞİRKETLER HUKUKUNDA DENETİMTEKİN MEMİŞ,PROF. DR.

T

TAHKİM ANLAŞMASININ İÇERİĞİ
TARKAN GÖKSU,PROF. DR.
TANIK KORUMA MEVZUATI VE UYGULAMALARININ SUÇ SORUŞTURMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA PINARCI,DR.KÜRŞAT ÇEVİK,DR.
TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIK KRİTERLERİNİLÜFER KARGI,AV. (LL.M)
TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUALİ RAMAZAN ACARDENİZ DENİZ
TARAFLARDAN SADECE BİRİNE TAHKİME MÜRACAAT HAKKI TANIYAN TAHKİM ANLAŞMALARININ VE ÖZELLİKLE KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURTARMA YARDIM SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİĞİEMRE ESEN,DR.
TASARIMLARIN ONARIM AMAÇLI KULLANIMICAHİT SULUK,AV. DR.
TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK SORUNUMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
TAŞINMAZIN, MALİK VEYA MALİK GİBİ DAVRANAN TARAFINDAN TAŞKIN SURETTE KULLANILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN, FRANSIZ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI, KAPSAMI VE SONUÇLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
"TEHLİKEYİ ÖNLEYİCİ POLİS" VE "ADLİ POLİS"FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNDE MÜŞTERİ TAZMİNATI "İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN 22 MAYIS 2008 TARİHLİ KARARI (ATF 134 III 497 VD.) ÜZERİNE DÜŞÜNCELER"PINAR ALTINOK ORMANCI,ARŞ. GÖR.
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARDA HAKLI GEREKÇE : AB, ABD HUKUKU UYGULAMALARI VE TÜRK HUKUKU İÇİN ÇIKARIMLARRECEP GÜNDÜZ
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NİYET UNSURUHATİCE YAVUZ
TEK YANLI DAVRANIŞLARA NASIL YAKLAŞALIM?N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,DOÇ. DR.
TEKNİK VE HUKUKİ AÇIDAN ELEKTRONİK İMZA (ELECTRONIC SIGNATURE FOR TECHNIC AND LAW)TAMER SOYSAL
TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ ARA BAĞLANTI (ŞEBEKELER ARASI İRTİBAT VE İŞBİRLİĞİ) SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİALİ ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
TERÖRİZMİN YAYGINLAŞTIĞI DEMOKRATİK ÜLKELERDE ALINAN TEDBİRLER VE CMUK'MUZUN BU AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİVURAL SAVAŞ
TESPİT DAVASI ( YARGITAY 9. HD'NİN 30.01.2012 TARİHLİ VE 1772/2205 SAYILI KARARI MÜNASEBETİYLE )EJDER YILMAZ,PROF. DR.
THE CONCEPT OF OBLIGATIO, LAW OF OBLIGATIONS AND CONTRACTS ON A COMPARATIVE BASISERHAN ADAL,PROF. DR.
TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
TIBBİ UYGULAMA HATALARI BAKIMINDAN TAKSİR- BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI ( KOMPLİKASYON - İZİN VERİLEN RİSK AYRIMI BAĞLAMINDA )FATİH BİRTEK,YRD. DOÇ. DR.
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK : İNTİHARŞEYDA ALTUNTAŞ,ARŞ. GÖR.
TRAFFIC LIABILITY (A COMPARATIVE ANALYSIS) - IERHAN ADAL,PROF. DR.
TRAFFIC LIABILITY (A COMPARATIVE ANALYSIS) - IIERHAN ADAL,PROF. DR.
TTK M.208 KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
TTK M.52'YE GÖRE "TİCARİ DÜRÜSTLÜĞE AYKIRILIK" ŞARTININ İNCELENMESİMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN GENEL İŞLEM ŞARTLARITURGUT ÖZ,PROF. DR.
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜRK - İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMI SÜRELERİHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL KAVRAMI VE BU KONUDA İLERİ SÜRÜLEN TEORİLERHASAN TAHSİN FENDOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASA YARGISINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASIHASAN TUNÇ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ İÇİNDE SUÇ MAĞDURUNUN KORUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE BİR DENEMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKZEYNEL T. KANGAL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA ÇOCUK PORNOGRAFİSİDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279)KEMAL BAHRİYELİ
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİR REFORM ÖNERİSİ (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNE SAVUNMA VE MÜDAFİ PERSPEKTİFİNDEN MÜKAYESELİ BİR BAKIŞ)SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNDE REKABET KURUMU İLE SEKTÖREL DÜZENLEYİCİ KURUM ARASINDAKİ İLİŞKİSELEN YERSU ŞAHİN
TÜRK HUKUKUNDA ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİALVİNA GOJAYEVA
TÜRK HUKUKU'NDA "GÜVENLİ ÜRÜN" KAVRAMI VE GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLARALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TÜRK HUKUKUNDA HAKEM KARARLARININ TEMYİZİ SEBEPLERİTURGUT KALPSÜZ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER (97/7 SAYILI AB YÖNERGESİ DÜZENLEMELERİ IŞIĞINDA BİR KARŞILAŞTIRMA)SAVAŞ BOZBEL,DR.
TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA PASSING-ON SAVUNMASI VE DOLAYLI ALICI KURALININ UYGULANMASI: ABD VE AB UYGULAMALARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
TÜRK HUKUKU'NDA SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLARHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK İDARİ TEŞKİLATLANMASINDA DENİZCİLİK ÖRGÜTLENMESİ VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAN ÖRNEKLEROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
TÜRK KARTEL HUKUKUNDA TEŞEBBÜSLER ARASI ANLAŞMALAR VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNİN KARARLARIERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
TÜRK MEDENİ HUKUKU'NUN GELİŞİM ÇİZGİSİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN ROLÜARZU OĞUZ,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU BAKIMINDAN KADIN HAKLARIMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASI İÇİN "HUKUK VE İKTİSAT" PERSFEKTİFİNDEN "AMAÇ" TARTIŞMASIGÖNENÇ GÜRKAYNAK,AV.
TÜRK REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLERİN İSPATI ODAKLI İSPAT TARTIŞMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.K. KORHAN YILDIRIM,AV.M. HAKAN ÖZGÖKÇEN,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.
TÜRK ŞİRKETLER HUKUKUNDA YENİ BİR KURUM: "HAKİM ŞİRKETİN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU" (TTK TASARISI m. 209): İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDABİR DEĞERLENDİRMEHALİT AKER,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONİK ORTAMA İLİŞKİN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURULZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TİCARET UNVANININ ÖZEL OLARAK KORUNMASI (YENİ TTK m.52; ESKİ TTK m. 54)ÖZGE KARAEGE,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YERLEŞİK BAZI UYGULAMALARIN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SİSTEMİNDE DOĞURDUĞU SORUNLARMETİN KUTAL,PROF. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ÇİFTE VATANDAŞLIĞA İLİŞKİN GELİŞMELERIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.UĞUR TÜTÜNCÜBAŞI,ARŞ. GÖR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜATİLA ERKAL,DR.
TÜRK VE ALMAN İDARİ YARGILAMA HUKUKLARINDA TEMYİZ YOLUBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN İŞ HUKUKUNDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANEDİM MERİÇ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN SAYIŞTAYLARI (RECHNUNGSHOFE İN DER TÜRKEİ UND İN DEUTSCHLAND)BÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE FRANSIZ YARGI SİSTEMİNDE TERÖR SUÇLARININ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASIMUSTAFA TAŞKIN,DR.
TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKLARINDA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE BU REJİMDE YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUFALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKUNDA BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARIEBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE İSVİÇRE MEDENİ HUKUKUNDA AD ÜZERİNDEKİ HAK VE KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,AR. GÖR.
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ULUSLARARASI İŞLEMLERDE RÜŞVETİN ÖNLENMESİM.UMUR TOSUN,DR.İBRAHİM N. BAYAR,AR. GÖR.
TÜRK-İSVİÇRE VE ALMAN BORÇLAR HUKUKUNDA İMKANSIZLIĞIN DÜZENLENİŞİSEÇKİN TOPUZ,DR.FERHAT CANBOLAT,DR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARININ DİN VE İNANÇ HÜRRİYETİ AÇISINDAN DEMOKRATİK BAZI ÜLKELERİN ANAYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASIHASAN EMİR AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGI SİSTEMİNİN TEMEL SORUNU "HAKİM VE SAVCI NİTELİĞİ" VE BU HUSUSTA EKLEKTİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
TÜRKİYE'DE BİR BİLİNMEYEN : ISDARKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN SİYASAL REJİM ÜZERİNDEKİ YANSIMALARIÖMER GEDİK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN YAPISI, İŞLEVİ VE DÖNÜŞÜMÜD. ÇİĞDEM SEVER,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAVRAM VE KURUL OLARAK MİLLİ GÜVENLİKHASAN TUNÇ,PROF. DR.
TÜRKİYE'NİN DE TARAF OLDUĞU ATEŞLİ SİLAHLAR PROTOKOLÜNÜN YAPISI, AMACI, KAPSAMI VE BÜNYESİNDEKİ SUÇLARDİLEK YILMAZ
TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN İŞ KAZALARI İLE MÜCADELEDEKİ OLASI ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEÇAĞLA ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
TÜZEL KİŞİLERİN TİCARİ MÜMESSİLLİĞİ - BERLİN YÜKSEK MAHKEMESİNİN BİR KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.

U

ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU PERSPEKTİFİNDEN EVRENSELLİK İLKESİ
SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE DEVLETLERİN EGEMENLİĞİ ÜZERİNE ULUSAL EGEMENLİK ODAKLI BİR İNCELEMEALİ ŞAHİN KILIÇ,AV.
ULUSLARARASI HAVACILIK DAVALARINDA FORUM NON CONVENIENS DOKTRİNİNİN UYGULANMASINDA EMSAL KARAR: PIPER AIRCRAFT CO. V. REYNO DAVASIKAZIM SEDAT SİRMEN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA REKABET OTORİTELERİNİN YETKİ SORUNU VE TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİGÜLÇİN DERE
ULUSLARARASI MAHKEMELER VE BİREYLERİN CEZA SORUMLULUĞURONA AYBAY,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM ŞARTLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA AİLE VE ÇALIŞMA YAŞAMININ UZLAŞTIRILMASI KAPSAMINDA EBEVEYN İZNİNİN UYGULAMADAKİ YERİNAMIK HÜSEYİNLİ,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TAHKİME TABİ BİR UYUŞMAZLIĞIN DEVLET MAHKEMELERİNE GÖTÜRÜLMESİ HALİNDE TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ VE KOMPETENZ-KOMPETENZ PRENSİBİEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TERÖRİZMLE MÜCADELEDE SUÇ SİYASETİ İLKELERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
UNIDROIT VE AVRUPA BORÇLAR HUKUKU PRENSİPLERİ IŞIĞINDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
UYUMLU EYLEM KARİNESİ ÜZERİNE HUKUKİ VE EKONOMİK ÇÖZÜMLEMELERİZAK ATİYAS,DOÇ. DR.GÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.

Ü

ÜRÜN BAĞLAMA ve PAKET SATIŞLAR YOLUYLA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI
BARIŞ EKDİ

V

VAKIF TAŞINMAZLARININ OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI
ŞÖLEN KÜLAHÇI SERENGİL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI YOLUYLA HUKUK GÜVENLİĞİ Mİ?HAKAN BİRSENOĞUL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ YARGILAMASINDA RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
VERGİLENDİRME İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNECİHAT ÖNER,YRD. DOÇ. DR.CENKER GÖKER,YRD. DOÇ. DR.
VERGİLENDİRMENİN BAZI HUKUKİ TEMELLERİFRANS VANISTENDAEL,PROF. DR.
VİCDANİ RET HAKKIHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.

Y

YABANCI İLAMLARIN TANINMASI VE TENFİZİ
ŞEREF ERTAŞ,DOÇ. DR.
YABANCI MAHKEMENİN "AŞIRI" YETKİSİNİN TENFİZ MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETLENMESİ (5718 Sayılı MÖHUK md. 54/b)NURAY EKŞİ,PROF. DR.
YABANCI YATIRIMCILARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAŞINMAZ EDİNMELERİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEMEHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ SORUNU ÇERÇEVESİNDE İNTİFA, OTURMA VE ÜST HAKKININ HAK SAHBİNE VERDİĞİ YETKİLERİN MÜLKİYET HAKKININ HAK SAHİBİNE VERDİĞİ YETKİLERE ALTERNATİF OLUP OLAMAYACAĞI SORUNUPINAR TURGUT,ARŞ. GÖR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ MESELESİCENK AKİL,DR.
YARI - BAŞKANLIK SİSTEMİNİN HÜKÜMET MODELİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: FRANSA MODELİ VE KOMÜNİZM SONRASI POLONYABÜLENT YÜCEL,AR. GÖR.
YAŞAMA ŞANSININ YİTİRİLMESİ SONUCU UĞRANILAN KAYIPLAR AÇISINDAN HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI - UYGUN İLLİYET BAĞI TEORİSİNE DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIMERDEM BÜYÜKSAĞİŞ,YRD. DOÇ. DR.
YAVRU ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN REKABET İHLALLERİNDEN DOLAYI ANA ŞİRKETE CEZA VERİLMESİMUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YEDEK PARÇA TASARIMLARININ KORUNMASI YA DA OTOMOTİV YAN SANAYİNİN VAR OLMA MÜCADELESİCAHİT SULUK,AV. DR.
YENİ ANAYASA ARAYIŞINDA, AVRUPA STANDARTLARI AÇISINDAN, SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERABDURRAHMAN EREN,DOÇ. DR.
YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE MESLEK EDİNİLMİŞ ÖDÜNÇ (GEÇİCİ) İŞ İLİŞKİSİORHAN ERSUN CİVAN,DR.
YENİ İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA GÖRE İL GENEL MECLİSİ VE ENCÜMENİ KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
YEREL YÖNETİMLERİN KARARLARI ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET DENETİMİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YAKLAŞIMIÖZGE OKAY TEKİNSOY,DR.
YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜNDE TAAHHÜT VE KOŞULLU İZİN YAKLAŞIMLARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.BORA İKİLER,AV.ARIN GÜL YENİARAS,AV.
YÜKSEK YARGI KARARLARINDA AYRIK VEYA KİŞİSEL GÖRÜŞLERİN YER ALMASI HAKKINDA DÜŞÜNCELERSEYFULLAH EDİS,PROF. DR.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI SORUNU VE ALMAN DİSİPLİN MAHKEMELERİ MODELİ ÖNERİSİSERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.