BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLEREK, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN SORUNLAR
OKAY SADAY,AV.
1982 ANAYASASININ SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREĞİFEHİM ÜÇIŞIK,PROF. DR.

2

2001 EKONOMİK BUNALIMININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ
HASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUN YÖNETİCİLERLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLERİ KONUSUNDA BİR İNCELEMESEYFULLAH EDİS,PROF. DR.NERMİN BERKİ,YRD. DOÇ. DR.

4

4773 SAYILI KANUNA GÖRE BİLDİRİMLİ FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMAMASI VE İŞE İADE (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN 08.07.2003 TARİHLİ VE E. 2003/12442, K. 2003/13123 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)
MURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
4784 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ KARŞISINDA BANKA ZORUNLU SANDIKLARININ DURUMULEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
4857 SAYILI İŞ KANUNU 66. MADDEYE GÖRE FARAZİ ÇALIŞMA SÜRELERİUĞUR BULUT,ARŞ. GÖR.
4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ GÜVENCESİHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİTÜLİN DOKUZLARNEDİM ÖZBEY
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİGAYE BURCU SERATLI
4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLERHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLARAK YAPILABİLMESİNİ OBJEKTİF BİR NEDENİN MEVCUDİYETİNE BAĞLAMASI KARŞISINDA ASGARİ VE AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN OBJEKTİF NEDENİN GEREKLİLİĞİERTUĞRUL YUVALI,ARŞ. GÖR.

5

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI
VELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
5510 SAYILI KANUN AÇISINDAN ÖLÜM SİGORTASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
5510 SAYILI KANUN AÇISINDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
5754 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMALERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLERHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
5947 SAYILI TAM GÜN YASASI VE YÜKSEK YARGI KARARLARI KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİNİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKIE. SEVİ BOZOĞLU FIRAT,AV.

6

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE CANA VERİLEN ZARARLARIN GİDERİMİNDE ZARAR HESABI
TURABİ TURAL,AV.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖLÜMÜN HİZMET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ VE YENİ BİR TAZMİNAT: ÖLÜM TAZMİNATIŞ. ESRA BAŞKAN,DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN TEHLİKE SORUMLULUĞUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN AÇILABİLECEK DAVALARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞUENDER DEMİR
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NA GÖRE ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİHATİCE DUYGU ÖZER,YRD. DOÇ. DR.
6356 SAYILI KANUN BAKIMINDAN SENDİKAL GÜVENCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİERTUĞRUL YUVALI,YRD. DOÇ. DR.HASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
6356 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
6356 SAYILI KANUNDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLU OLARAK TAHKİMGİZEM SARIBAY ÖZTÜRK,ÖĞR. GÖR. DR.
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINDA YETKİMUSTAFA ÜNLÜTEPE,ARŞ. GÖR.YASEMİN BAŞMANAV,ARŞ. GÖR.

8

87 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU
A. CAN TUNCAY,PROF. DR.

A

ALMAN HUKUKUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
C. GÖKHAN ERBAŞ,ARŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA SOSYAL TEMAS KAVRAMIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALMAN İŞ HUKUKUNDA FESİH BEYANIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALMAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UYGULAMALARIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALT İŞVEREN İLE ASIL İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN İLO SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ AÇISINDAN MUVAZAALI OLMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞAN VE İŞ İLİŞKİSİ SONA EREN İŞÇİLERE TAZMİNAT ÖDENMEMESİ - İDARENİN DE ALACAKLARIN MUHATABI OLABİLECEĞİ - TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENİNCEYE KADAR İADE EDİLMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
ALT İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZALARINDAN ASIL İŞVERENLERİN SORUMLULUĞUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNU TESPİT EDEN İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DAVASIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
ANALIK HALİNİN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARIŞ. ESRA BAŞKAN,DR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINDAN SONRA TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN HUKUKİ DURUMUA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
ANAYASANIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMA KOŞULLARI VE TEMEL İLKELERÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUENDER DEMİR,DR.
ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLERE RÜCU DAVASI ( KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ALT İŞVERENLERE RÜCU EDİLMESİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ OLAN ALT İŞVERENİN FESİH BİLDİRİMİ GÖNDERMESİ - FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
ASKERLİK BORÇLANMASININ SİGORTALILIK SÜRESİNE ETKİSİALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
ATİPİK İSTİHDAM BİÇİMİ İLE ÇALIŞANLARIN -ÖZELLİKLE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN- SOSYAL GÜVENLİĞİNURŞEN CANİKLİOĞLU,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ UYUMU VE YENİ YÖNETMELİKLERA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
AVUSTURYA'DA İŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİTHEODOR TOMANDL,PROF. DR.

B

BAĞ-KUR SİGORTALILIĞINDA ESNAF VE SANATKAR ODALARINA TESCİLİN ETKİSİ VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISINDA DURUM
LEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
BAKANLAR KURULU'NCA ÜÇ AYDAN ALTI AYA UZATILAN KISA ÇALIŞMA DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?RECEP MAKAS,YRD. DOÇ. DR.
BANKACILIK KANUNU UYARINCA YÖNETİM VE DENETİMİ FON'A GEÇEN ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN FON VE ŞİRKETE KARŞI HUKUKİ DURUMLARIMEHMET SAİM DİKİCİ,AV.
BARMEN OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ GAZETECİLERİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARIASLIHAN KAYIK,ARAŞ. GÖR.
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNATÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİNİN SÜRESİNİN SONUNDA YENİLENMEYEREK SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATIMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİSERKAN AYAN,ARŞ. GÖR.
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE SÜRENİN BİTİMİNDEN ÖNCE FESHİN SONUÇLARIAV. SİNEM BAKIRCIOĞLU
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRENİN DOLMASINDAN ÖNCE FESHİ, HAKLI NEDENLE FESHE SÜRE KONMASI VE AYNI İŞ İLİŞKİSİNİN İKİ AYRI SÖZLEŞME İLE DÜZENLENMESİDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
BİLDİRİMLI FESİHTE İHBAR ÖNELLERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE ARTIRILMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATIMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ (216 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE KONUNUN 4697 SAYILI KANUN AÇISINDAN İRDELENMESİ)M. KAMİL MUTLUER,PROF. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ ÜZERİNEA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: GELİR VERGİSİ Mİ? SERVET VERGİSİ Mİ?EMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU'NA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.TEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL İŞ HUKUKUNUN BUGÜNÜ VE GELECEĞİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİALİ GÜZEL,PROF. DR.
BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKUNDA KISMİ GEÇERSİZLİKORHAN ERSUN CİVAN,DR.

C

CEZA HUKUKU VE SUÇ PERSPEKTİFİ BAĞLAMINDA MOBBING
T. POLAT İŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
CİNSEL TERCİHİN İŞ AKDİNE ETKİSİNAFİ PAKEL,AV.
CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKUNDA HİZMET AKDİNE GENEL BAKIŞMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.

Ç

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UYGULAMA SORUNLARI
UFUK AYDIN,DOÇ. DR.
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ BAKIMINDAN KISMİ SÜRELİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNA VE BUNUN AYNI ZAMANDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ KAZANDIRMAMASIN.BİNNUR TULUKCU,YRD. DOÇ. DR.
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASIAHMET KÜLEKÇİ, AV.
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK - HER İKİ ÇALIŞMA YERİNİN FİZİKİ KOŞULLARININ AYNI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİSÜLEYMAN SONER
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞİŞİKLİK FESHİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
ÇALIŞMA SURELERİECE SILA HAFIZOĞLU,ARŞ. GÖR.
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ ESNEKLİK Mİ, YOKSA KEYFİLİK MİDİR? İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ VE FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMEHMET NUSRET BEDÜK,YRD. DOÇ. DR.
ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN USULE UYULMAMASI HALİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESHİN HAKSIZ OLMASIN.BİNNUR TULUKCU,YRD. DOÇ. DR.
ÇALIŞMANIN KESİNTİYE UĞRAMASININ SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİNE ETKİSİSÜLEYMAN BAŞTERZİ,DOÇ. DR.
ÇATIDAN TEMELE SOSYAL GÜVENLİK REFORMUALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ - KIDEM TAZMİNATIM. FATİH UŞAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESBİTİNDE DİKKATE ALINIR MI?M. FATİH UŞAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER İLE ÖZÜRLÜLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE İLİŞKİN ESASLARTUFAN ÖĞÜZ,DOÇ. DR.
ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

D

DANIŞTAY 2. DAİRESİ'NCE VERİLEN KARARLAR IŞIĞINDA DEVLETÇE YAPILACAK TEDAVİ YARDIMININ SINIRI
FETİH SAYIN
DAVACI KURUMUN İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİYE ÖDENEN TAZMİNATLAR İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCUAN TAZMİNAT DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMAHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
DAYANIŞMA AİDATINERMİN BERKİ,DR.
DEĞİŞİKLİK FESHİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİHASAN ALİ KAPLAN,ARŞ.GÖR.
DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
DENİZ İŞ KANUNU'NUN YER İTİBARİYLA KAPSAMISABAHATTİN YÜREKLİ,YRD. DOÇ. DR.
"DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİ 2006" HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DOÇ. DR.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAHA SONRA ALINAN KUSUR RAPORU İLE DAVACI VEKİLİNİN İTİRAZLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN EK RAPOR - DEĞİŞEN ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ DİKKATE ALINMASI)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA ULUSLARARASI BOYUTLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİTUĞRUL ANSAY,PROF. DR.
DOĞUM BORÇLANMASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
DÖMİ ŞEF OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.

E

EKONOMİK KRİZ KOŞULLARINDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ GÜVENCESİ VE İFLASIN ERTELENMESİ
MEHMET ONAT ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ NASIL BELİRLENMELİ, NASIL UYGULANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ESKİ YASADA OLMAYIP 5510 SAYILI YENİ YASADA OLAN HÜKÜMLER VE YENİ TANIMLARALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
EV HİZMETLERİNDE (İŞLERİNDE) ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIF. BURCU SAVAŞ KUTSAL,YRD. DOÇ. DR.

F

FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI
ABBAS BİLGİLİ,AV.
FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASININ İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ROLÜCEM AKBIYIK,YRD. DOÇ. DR.
FESİH VE DÖNME HAKKI BU HAKLARIN İŞ HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMLERİECE BAŞ,AR. GÖR.
FİKİR İŞÇİLERİNE YÖNELİK ÖZEL HÜKÜMLER VE BASIN İŞ KANUNU İLE İŞ KANUNUNUN KARŞILAŞTIRILMASIKAZIM SELİM ÖZKAN
FRANSIZ HUKUKUNDA ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HALİNDE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRIAYŞEN PUSATLI,DR.
FUTBOLDA İŞ HUKUKUNA YÖNELİK GÜNCEL SORUNLARWOLF-DIETRICH WALKER,PROF. DR.

G

GARSON OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ VE ÜCRET KESİNTİSİ ALACAĞI TALEBİ
SİNAN AYDIN,AV.
GECİKEN YAŞLILIK VE ZORUNLU EMEKLİLİK ÜZERİNEA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
GEÇERSİZ FESİH SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELERLE İLGİLİ ÜCRET TESPİTİ VERGİ VE SOSYAL SİGORTA SORUNLARIHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜERTAN İREN,DR.
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜERTAN İREN,DR.
GENEL İŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ VE DENETİMİORHAN ERSUN CİVAN,DR.
GENEL KANUN - ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ (TÜRK BORÇLAR KANUNU VE İŞ KANUNU BAĞLAMINDA)EJDER YILMAZ,PROF. DR.
GENEL SAĞLIK SİGORTASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
GÜNÜMÜZDEKİ MAL VE HİZMET ÜRETİM MODELLERİNİN İŞ SÜRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELERDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ YILLIK İZİN VE TATİL ALACAĞI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.

H

HAK EDİŞTEN HAKSIZ SURETTE KESİLEN PARANIN İADESİ
YAVUZ BALKAN,AV.
HAZİNE TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK KESİLEN PRİMİN İADESİ - YASAYLA VERİLEN BİR HAKKIN GENELGEYLE GERİ ALINAMAMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
HEKİMİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKI VE SINIRLARIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
HİZMET AKDİNİN TÜRLERİ VE SONA ERMESİ AÇISINDAN ARAYIŞLARA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
HİZMET TESPİTİ DAVALARIABBAS BİLGİLİ,AV.

I

ILO TEMEL HAKLAR SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMI
ALİ GÜZEL,PROF. DR.

İ

İBRANAME ( YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA )
METİN POLAT, AV.
İDARE TARAFINDAN SÖZLEŞMEYE VE HUKUKA AYKIRI OLARAK YAPILAN KESİNTİLERLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İDARENİN HİZMET KUSURU: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRMEALİ NAZIM SÖZER,PROF. DR.
İHALE ALICISI ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞAN İŞÇi ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ - TEMİNATIN DAVACI TARAFÇA İŞÇİLİK ALACAKLARI TAMAMEN ÖDENİNCEYE KADAR İADE EDİLMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK PRİM FARKINDAN ALT İŞVERENİN SORUMLULUĞUUFUK AYDIN,PROF. DR.
İKRAMİYE ÖDENMEMESİNİN İŞ ŞARTI HALİNE GELMESİ VE İŞÇİ ALEYHİNE SONUÇ DOĞURAN İŞYERİ UYGULAMALARIMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
İLAMA AYKIRILIK NEDENİYLE ŞİKAYETBERİVAN YILDIZ, AV.
İLO VE AB NORMLARI IŞIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İSTİHDAM PAKETİNİN SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ AKDİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ AKDİNİ FESİH SEBEBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİGAYE BAYCIK,ARŞ. GÖR.
İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSİZ İZİNLERSARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ AKDİNİN FESHİ USULÜZEKİ DELİKAYA,AV. (LL.M)
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ SEBEBİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİAHMET KÜLEKÇİ, AV.
İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDE BOŞA ATILAN İMZAMUHAMMET ÖZEKES,YRD. DOÇ. DR.
İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATINDA İÇTİHAT AYKIRILIĞIİHSAN DARENDE,AV.YELİZ DARENDE,AV.
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞÇİLERİN SÖZLEŞMELERİNİN USULSÜZ FESHİ VE FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASIÖZGÜR MEMİŞOĞLU,AV.
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ GELİR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI DAYANAKLARISEMİH AKTUĞ,DR.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞÇİNİN BİLGİ UÇURMASI (WHISTLEBLOWING)UFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞYERİNDE CİNSEL TACİZABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞ HUKUKU İDARİ YARGININ KISKACINDA MI?A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİSERKAN ODAMAN,PROF. DR.Ö. HAKAN ÇAVUŞ,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA ASGARİ ÜCRETİN ÖNEMİFARUK ANDAÇ,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİAHMET TAŞKIN,DR.
İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞARTERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA DİSİPLİN CEZALARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( ÖZELLİKLE YARGITAY UYGULAMASI AÇISINDAN )MUSTAFA KILIÇOĞLU,ÖĞR. GÖR. DR.
İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARIŞAMİL DEMİR,AV.
İŞ HUKUKUNDA İBRA - FERAGAT UYGULAMALARI VE YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ DÜZENLEMEMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
İŞ HUKUKUNDA İÇ YÖNETMELİKLERSARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA MUTLAK EMREDİCİ HÜKÜMLERİN YERİERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİM. FATİH UŞAN,DR.
İŞ HUKUKUNDA ÜCRET KAVRAMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞ HUKUKUNDA YENİ BİR KAVRAM : MOBBİNGABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞ HUKUKUNDA "YETKİ" VE "ÖZGÜRLÜK"ALİ GÜZEL,PROF. DR.
İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ AÇISINDAN YARGITAY’IN 2011 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI AÇISINDAN YARGITAYIN 2010 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİALİ GÜZEL,PROF. DR.
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HAKSIZ VE YASALARA AYKIRI UYGULAMALAR VE YENİ BORÇLAR KANUNU 55.MADDESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞ KAZASI SEBEBİYLE AÇILAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
İŞ KAZASI SONUCU % 14.3 MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT HESABIAYHAN TOKAT,AV.
İŞ KAZASI SONUCU % 41.2 MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT HESABI (DAVALININ %70 KUSURU İLE %30 KAÇINILMAZLIK TOPLAMI %100 KUSUR DURUMUNA GÖRE)AYHAN TOKAT,AV.
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT "BANKADA BULUNAN MEVDUATIN NAKLİ SIRASINDA"A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASITÜRKER YALÇINDURAN
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARŞISINDA SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE MÜTESELSİL SORUMLULUKORHAN ERSUN CİVAN,DR.
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARŞISINDA SORUMLULUĞUN KOŞULLARIORHAN ERSUN CİVAN,DR.
İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİNİN PEŞİN SERMAYE DEĞER İSTİRAHAT ÖDENEĞİ VE HASTANE MASRAFI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
İŞ KAZASINDA DOĞAN RÜCU ALACAĞIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
İŞ KAZASINDA KUSUR TESPİTİ - TAKSİRLE YARALAMAYA SEBEP OLMAKSÜLEYMAN SONER
İŞ KAZASINDA KUSUR TESPİTİSÜLEYMAN SONER
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİYACIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ VE YETKİ SÖZLEŞMELERİ (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NİN 23.06.2003 TARİH VE E. 2003/11081, K. 2003/11772 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ MAHKEMELERİNDE YÜRÜTÜLEN YARGILAMALARDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZMUSTAFA ÖZBEK,DR.
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ KATILMA YOLU İLE TEMYİZİ MÜMKÜN MÜDÜR?SEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ MÜFETTİŞİNİN MUVAZAA TESPİTİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK YARGI YOLUNURAN ZÖHRE,AV.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI ÜZERİNEUFUK AYDIN,PROF. DR.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞYERİNİN ÖRGÜTLENMESİLEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN YÖNLERİYLE CEZAİ ŞART MİKTARININ İNDİRİLMESİAHMET NAR,ARŞ. GÖR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASIE. TUNCAY SENYEN KAPLAN,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA İLE SONA ERDİRİLMESİUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERMESİHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN (FESİH BEYANI OLMADAN) SONA ERMESİKAZIM SELİM ÖZKAN
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ZAMANI VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARİHÇESİSEVİL DOĞAN,ARŞ. GÖR.
İŞ YARGILAMASINDA MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ADI ALTINDA KARAR DÜZELTME YOLUNUN UYGULANMASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.CANSU KORKMAZ,ARŞ. GÖR.
İŞ YERİNİN DEVRİ (MADDE 6)KAZIM SELİM ÖZKAN
İŞÇİ ALACAKLARINDA FAİZ BAŞLANGICI VE MEVDUAT FAİZİNİN BELİRLENMESİ SORUNUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞÇİ BULUŞLARIDORUK UTKU,YRD. DOÇ.
İŞÇİ PRİMLERİNDEN İŞVEREN PAYINA İSABET EDEN BEŞ PUANLIK KISIM (HAK EDİŞTEN YAPILAN KESİNTİNİN İADE EDİLİP EDİLMEYECEĞİ)FAİK ARSLAN,AV.
İŞÇİ ÜCRETİNİN BU ÜCRETE YÖNELİK HACİZ VE İŞVERENİN İFLASI İLE İŞVERENE YÖNELİK HACİZ HALİNDE KORUNMASIN. BİNNUR SÜMER,ARŞ. GÖR.
İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞÇİLİK ALACAĞI NEDENİYLE BAKANLIĞA KARŞI AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASINDA TAZMİNAT HESAPLANMASIİHSAN DARENDE,AV.
İŞÇİNİN ASIL İŞVERENE KARŞI DAVA AÇMASI DURUMUNDA DAVANIN ALT İŞVERENE TEŞMİL EDİLME ZORUNLULUĞU (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİNİN 2012/12237 ESAS, 2012/15447 K. SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)YALÇIN BOSTANCI,YRD. DOÇ. DR.SÜLEYMAN SERHAT KIRTILOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİHCEVDET İLHAN GÜNAY,DOÇ.DR.
İŞÇİNİN EĞİTİM DÜZEYİ VE İŞYERİNDEKİ KONUMUNUN İKALENİN GEÇERLİLİĞİYLE İLİŞKİSİ (İKALEYE İLİŞKİN İÇTİHATTA BİR YUMUŞAMA MI?)MAHMUT KABAKÇI,YRD. DOÇ. DR.
İŞÇİNİN E-MAİLLERİNİN KONTROL EDİLMESİ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI HAKKIDERYA ALTINOK VILLEMIN,ARŞ. GÖR.
İŞÇİNİN İSTİFASI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇME, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.SEÇKİN NAZLI,ARŞ. GÖR.
İŞÇİNİN İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SÜRESİNCE SENDİKAL NEDENLERLE AYRIMA KARŞI KORUNMASIHALUK HADİ SÜMER,YRD. DOÇ. DR.
İŞÇİNİN KABA İNŞAAT İÇERİSİNDE DÜŞMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİSÜLEYMAN SONER
İŞÇİNİN ÖZEN BORCU VE BORCA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARIZEHRA GİZEM ATEŞ,AV.
İŞÇİNİN SADAKAT (BAĞLILIK) YÜKÜMLÜLÜĞÜA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞÇİNİN SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULMASI VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARIUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞÇİNİN VERİMSİZLİĞİNE DAYALI GEÇERLİ NEDENLE FESİHLERDE FESİH BİLDİRİMİN ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSPATIMURAT ŞEN,DOÇ. DR.
İŞÇİYİ İSTİHDAM EDEN DİĞER ŞİRKETLERE KARŞI AÇILAN RÜCUEN ALACAK DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DURUMUABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞE İADE BAŞVURUSUNUN AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPILABİLİRLİĞİEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
İŞE İADE DAVASI İLE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN ÇAKIŞMASIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN SENDİKAYA ÜYE OLAN İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASIUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞE İADE DAVASINDA DAVACI İŞÇİNİN TEDBİREN İŞE İADESİMUSTAFA S. ÖZBEK,ARŞ. GÖR.
İŞE İADE DAVASINDA İHBAR TAZMİNATININ YARGITAY KARARI IŞIĞI ALTINDA İNCELENMESİMEHMET ONAT ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
İŞE İADE DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İCRA TAKİBİNE KONULMASIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İŞE İADE DAVASINDA YABANCI HUKUKUN UYGULANMASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞE İADE NEDENİYLE DAVANIN KONUSUZ KALMASI - İŞ GÜVENCESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞE İADEDE 30 İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN YORUMUA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI VE SİGORTA YARDIMLARINA HAK KAZANMA ŞARTLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞVEREN SENDİKACILIĞINDA DEĞİŞİMUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞVEREN TARAFINDAN YENİDEN YAPILANMA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
İŞVERENE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YETKİSİ VEREN KAYITLARERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞVERENİN ASKERDEN DÖNEN İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSABAHATTİN YÜREKLİ,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCUSARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞVERENİN İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUSEDA ÖKTEM ÇEVİK,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜFATMA ZEYNEP ALTINER,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ VE YAPTIRIMLARIYALÇIN BOSTANCI,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA OLMA HALİNİN İŞVERENİN BORÇLARINA ETKİSİKAZIM SELİM ÖZKAN
İŞVERENİN İŞTEN ÇIKARMA HAKKININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE SINIRLANDIRILMASIAYDIN BAŞBUĞ,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN NORMUN KORUMA AMACI (HUKUKA AYKIRILIK BAĞI) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM AYDINLU,DR.
İŞVERENİN NAKİL YETKİSİNİN KULLANIM DENETİMİGAYE BAYCIK,YRD. DOÇ. DR.
İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCUNU İSPAT VASITALARI (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN BİR KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT ŞEN,DOÇ. DR.
İŞYERİ DEVRİVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
İŞYERİ DEVRİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ VE DEVİR NEDENİ İLE YAPILAN FESİHLERİN HUKUKİ SONUÇLARIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURUMU VE UYGULAMA SORUNLARIVELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİSABAHATTİN YÜREKLİ,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞYERİNDE İNTERNETİN ÖZEL AMAÇLI KULLANIMI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİYUSUF YİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNDE İŞÇİLERİN İZLENMESİ VE İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)EMİNE HALMAN ÇETİN,HAKİM
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBING) TARİHSEL ARKA PLANI VE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE YERİÜMİT İLHAN
İŞYERİNİN DEVRİ VE HUKUKİ SONUÇLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ, SONUÇLARI VE DİĞER ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASIPINAR UZUN,ARŞ. GÖR.

K

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ MEMUR SENDİKACILIĞI
HAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.
KAMU GÖREVLİLERİ VE SENDİKAL HAKLARHAYRETTİN EREN,ARŞ. GÖR.
KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKALAŞMASI VE TOPLU PAZARLIK HAKKIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE İŞÇİ ALACAĞI SORUNUMEHMET NUSRET BEDÜK,YRD. DOÇ. DR.
KAMU SENDİKACILIĞINDA ANAYASAL GÜVENCE VE YASAL GÜVENCESİZLİKOSMAN CAN,DOÇ. DR.
KANUNİ GREV KARARI VE SONUÇLARIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
KAT GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI YILLIK İZİN ÜCRETİ VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİKÜRŞAT CANATAN,AV.
KESİNLEŞMİŞ İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAYAN KAMU GÖREVLİSİNİN CEZAİ SORUMLULUĞUHÜSEYİN AYDIN,AV.
KIDEM TAZMİNATIGÖKÇE AKDOĞAN,AV.
KIDEM TAZMİNATI-İŞSİZLİK SİGORTASI İLİŞKİSİSÜLEYMAN BAŞTERZİ,ARŞ. GÖR.
KIDEM TAZMİNATININ HANGİ HALLERDE VE NE MİKTARDA VERİLEBİLECEĞİ, YASAYA AYKIRI OLARAK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ DURUMUCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA ESAS ALINACAK SÜREYE İLİŞKİN BİR HUKUK GENEL KURULU KARARI ÜZERİNEHALUK HADİ SÜMER,ARŞ. GÖR.
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE ÜCRET VE ASGARİ GEÇİM İNİDİRİMİ TALEBİİHSAN DARENDE,AV.
KISMİ DAVA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN BU DAVALARA KONU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNUAYBÜKE BASIM,ARŞ. GÖR.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ORTAYA ÇIKAN UYGULAMA SORUNLARIYALÇIN BOSTANCI,ARŞ. GÖR.
KKTC HUKUKUNDA YABANCILARIN ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜARZU ALİBABA,DR.
KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARINA YANSIYAN MECLİS İRADESİ IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KAYDININ GEÇERLİLİĞİ SORUNUM. İHSAN SEÇKİN,AV.
KRİZ DÖNEMLERİNDE KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİM. İHSAN SEÇKİN,AV.
KUAFÖR OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ HİZMET TESPİTİ İSTEMİEROL CİNGÖZ,AV.
KUSUR ORANLARI VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAVA DOSYASINA CEZA DOSYASI EKLENMESİ HALİNDE KUSUR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAĞI)SEZGİN SARAÇOĞLU,DR. MÜH.İBRAHİM YILMAZ,AV.AYHAN TOKAT,AV.

M

MAAŞ VE ÜCRET HACZİ
LEVENT AKIN,ARŞ.GÖR.
MAHCURUN YANINDA ÇALIŞANLARIN İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
MARKETTE ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ YILLIK İZİN ÜCRETİ VE UBGT ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
MECELLE'DE HİZMET AKDİNİN FESİH DIŞINDAKİ SONA ERME HALLERİMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
MEVSİMLİK İŞTE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
MOBBİNG KAVRAMIİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.
MOBBİNG OLGUSUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV.
MOBBİNG TERİMİ VE TÜRK HUKUK DÜZENİNDE İNCELENMESİSELAHATTİN SAMET BİLGE,ARŞ. GÖR.
MOTORLU ARAÇLARLA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARIHALİL YILMAZ,DOÇ. DR.
MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET UBGT VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİKÜRŞAT CANATAN,AV.
MUVAZZAF ASKERLİK VE BEDELLİ ASKERLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARIYUSUF ÇALIŞKAN,DOÇ. DR.

O

OTEL ÇALIŞANI OLAN DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ VE İKRAMİYE ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ
KÜRŞAT CANATAN,AV.

Ö

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI/KOŞULLARI/BORÇLANMA
ALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA (MERSİN KONFERANSI)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NETİCESİNDE KURUM TARAFINDAN ÖDENEN TAZMİNATIN İŞVERENDEN TAHSİLİEROL CİNGÖZ,AV.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRETMENLERİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİHALUK HADİ SÜMER,PROF. DR.
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSUNUN İSTİRDAT TALEBİ VE CEZAİ ŞARTTAN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİYAVUZ BALKAN,AV.

P

PAZARLAMACILIK (TİCARİ GEZGİN) SÖZLEŞMESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
PERSONEL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİSEDEF KOÇ,ARŞ. GÖR.
PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARININ BELİRLENMESİ ÇIKMAZIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.

R

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART
VELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.

S

SAĞLIK KAYITLARINA İLİŞKİN MEVZUAT VE SAĞLIK KAYITLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR
HALİDE SAVAŞ,AV.
SENDİKA DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU MADDE 29 İLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAKLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
SENDİKALAR ARASINDA DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN FONDAN GREVDE BULUNAN SENDİKA ÜYELERİNE ÖDENEN PARAA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
SENDİKALAR KANUNU TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
SGK'NUN RÜCUEN ALACAK DAVASI (İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER VE YAPILAN MASRAFLARIN HESABI)AYHAN TOKAT,AV.
SİGORTALILIK KAVRAMI AÇISINDAN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİLEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
SON DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMIHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
SON KANUNİ DÜZENLEMELER KARŞISINDA ALT İŞVERENLİKUFUK AYDIN,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMA VE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAŞÜKRAN ERTÜRK,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GENEL SAĞLIK SİGORTASIYALÇIN BOSTANCI,DR.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE SORUMLULARDAN İSTENEBİLECEK MİKTARLARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN PEŞİN DEĞER VE BEKLENEN ÖMÜR TABLOLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMATURABİ TURAL,AV.
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLİK ÇIKMAZI MI ?HASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU: UZUN DÖNEMLİ SİGORTA DALLARIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIF. KERİM ANADOLU,DR.
SOSYAL GÜVENLİK, YEŞİL KART UYGULAMASI VE ÖZELLEŞTİRMEF. KERİM ANADOLU,DR.
SOSYAL GÜVENLİKTE ÖZELLEŞTİRME SEBEPLER VE UYGULAMALARUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL SİGORTALAR HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ VE PRİMLER AÇISINDAN YARGITAYIN 2001 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
SOSYAL SİGORTALARDA SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE YİTİRİLMESİUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL YARDIMERDOĞAN BAL,AV.
SSK'NIN İŞVERENE RÜCU HAKKIM.LAMİH ÇELİK,AV.

T

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜNYESİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HUKUKİ STATÜSÜ
TAYFUN EYİLİK,AV.
TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TEK ÇATI TEK YASADAN, TEK ÇATI ÇOK YASAYAALİ RIZA OKUR,PROF. DR.HEDİYE ERGİN,DR.
TEKNİK ELEMAN OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI UBGT ALACAĞI VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİSİNAN AYDIN,AV.
TELE ÇALIŞMATAMER SOYSAL
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN YATAY ETKİSİ KARŞISINDA ÇALIŞANI ÜCRETİNİ GİZLİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ KILMANIN HUKUKSAL TEMELSİZLİĞİ ÜZERİNEOZAN ERGÜL,YRD. DOÇ. DR.
TİBBİ MÜMESİLLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ SORUNUABBAS BİLGİLİ,AV.
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TİP İŞ AKİTLERİNİN VE İÇ YÖNETMELİKLERİN KURULMA KOŞULLARI VE DENETİMİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
TİP İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTIN GENEL İŞLEM ŞARTLARI BAĞLAMINDA DENETLENMESİVELİ KARAGÖZ,ARŞ. GÖR.
TOPLU İŞ BIRAKMA EYLEMİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YARGITAYIN 2004 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA 6356 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELERA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ BAKIMINDAN ESKİ 2822 SAYILI TSGLK VE YENİ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN MUKAYESESİERTUĞRUL YUVALI,YRD. DOÇ. DR.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ - İŞYERİ UYGULAMASIRECEP MAKAS,YRD. DOÇ. DR.
TOPLULUK SİGORTASINDA SON GÜNLER VE YENİ SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK SİSTEMİCOŞKUN ONGUN,AV.
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TÜRK HUKUKUNDA ASGARİ ÜCRETİBRAHİM SUBAŞI,DOÇ. DR.ADEM KORKMAZ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA HİZMET AKDİNİN YASAL GREV SÜRESİNCE ASKIDA OLMASININ SONUÇLARIALGUN ÇİFTER,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA SOSYAL HAKLARIN DAVA YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİMURAT ÖZVERİ,AV.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN OTURMA VE ÇALIŞMA HAKKIBİLGİN TİRYAKOĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK VE TARAFLARIN HUKUK SEÇİMİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.BESTE GEMİCİ FİLİZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA YENİ BİR KAVRAM: İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)AYŞE ALTIPARMAK,AV.DENİZ KÜZECİ,AV.
TÜRK İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASINDA EN AZ ALTI AYLIK KIDEME SAHİP OLMA KOŞULUYUSUF YİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK İŞ HUKUKUNDA FESİH HAKKININ SÖZLEŞMELERLE SINIRLANDIRILMASIALİ ERSİN
TÜRK İŞ HUKUKUNDA İBRANAMEFUNDA PEKER
TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞVERENSARPER SÜZEK,PROF. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ DEVRİ SONUCU DOĞURAN İŞLEMLERİN BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİYURDAL ÖZATLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YERLEŞİK BAZI UYGULAMALARIN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SİSTEMİNDE DOĞURDUĞU SORUNLARMETİN KUTAL,PROF. DR.
TÜRK VE ALMAN İŞ HUKUKUNDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANEDİM MERİÇ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE FESHE KARŞI KORUMA HUKUKU REFORMUNUN SOSYAL HUKUK VE İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİSÜLEYMAN BAŞTERZİ,YARD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUKGÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA,DOÇ. DR.
TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN İŞ KAZALARI İLE MÜCADELEDEKİ OLASI ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEÇAĞLA ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.

U

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİYİ KORUYAN HÜKÜMLER
TAMER SOYSAL

Ü

ÜCRET ARTIŞINI YETERSİZ BULUP İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ
N.BİNNUR TULUKCU,YRD. DOÇ. DR.
ÜLKEMİZDE KAMU GÖREVLİLERİNE SENDİKA HAKKI VE İÇERİĞİM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.
ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARIHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.

V

VEFAT NEDENİ İLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( MADDİ )
AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.

Y

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
MUSTAFA ALP,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
YARGI'DA GEÇERLİ TAZMİNAT HESAPLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİHAKAN PEKCANITEZ,PROF. DR.CEMİL SİMİL,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI VE SÜREGELEN YANLIŞLIKLARCELAL ÜLGEN,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SÜRELİ FESİHTE YENİ İŞ ARAMA İZNİMURAT ŞEN,DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI VE 6552 SAYILI KANUN İLE SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİALİ EKİN,YRD. DOÇ. DR.HASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
YARGITAY'IN TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ 2009 YILI KARARLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
YASADIŞI GREVİN ANAYASAL KONUMUOSMAN CAN,DR.
YASAL GREVE KATILMAK İSTEMEYEN İŞÇİLER VE İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA SERBESTİSİ VE SINIRLARIMURAT KANDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİLEVENT AKIN,DOÇ. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA DESTEK VE İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATIİHSAN DARENDE,AV.
YENİ DÜZENLEMELER AÇISINDAN İNŞAAT İŞVERENİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİGAYE BAYCIK,ARŞ. GÖR.
YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE MESLEK EDİNİLMİŞ ÖDÜNÇ (GEÇİCİ) İŞ İLİŞKİSİORHAN ERSUN CİVAN,DR.
YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İŞ AKTİNİN FESHİ SEBEBİ İLE AÇILACAK DAVALARA ETKİSİHALİS YAŞAR,AV.
YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU VE CEZAİ ŞARTSABAHATTİN YÜREKLİ,ARŞ. GÖR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE GENEL İŞ KOŞULLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞÇİNİN REKABET ETMEME BORCUSARPER SÜZEK,PROF. DR.
YENİDEN ŞEKİLLENEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ - TÜRK TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNE ÇİFTE BARAJIN YERLEŞMESİ -TANKUT CENTEL,PROF. DR.
YETKİ TESPİTİNDE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DURUMUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELEGAYE BURCU YILDIZ,DOÇ. DR.
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE ÜCRETLİ İZİN ALACAĞICEVDET İLHAN GÜNAY,DOÇ.DR.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİHASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI VE TÜRK VATANDAŞLIĞI KOŞULUALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA DEVLETİN SOSYAL GÜVENLİK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜKADİR ARICI,PROF. DR.