BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

1416 SAYILI KANUN UYARINCA GETİRİLEN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ENGİN SAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUNU'NUN UYGULANMASIM.LAMİH ÇELİK,AV.
19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA İDARE HUKUKUNUN DÖNÜŞÜMLERİSABINO CASSESE
1982 ANAYASASI VE KAMU GÖREVLİLERİ KAVRAMIHAYRETTİN EREN,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYASASINA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMININ ANLAM VE KAPSAMICİHAN KANLIGÖZ
1982 ANAYASASINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DR.
1982 ANAYASASININ 90. MADDESİNDEKİ 2004 DEĞİŞİKLİĞİ'NİN ANLAŞMALARIN TÜRK İÇ HUKUKUNDAKİ YERİNE ETKİSİABDURRAHMAN EREN,YRD. DOÇ. DR.

2

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NUN 35. MADDESİNİN GETİRDİĞİ DÜZENLEME VE BU DÜZENLEMENİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUNLAR
M. SAVAŞ BAYINDIR,DR.
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YARGI KARARLARINA YANSIYAN GEÇİCİ MADDELERİNİN KAZANILMIŞ HAK AÇISINDAN İNCELENMESİDERYA KARAKOÇ,ARŞ. GÖR.

3

3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUNUN EK MADDE 9'UN KİMİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 2.7.2009 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AYTAÇ ÖZELÇİ,ARŞ. GÖR.

5

5018 VE 6085 SAYILI KANUNLARDA BAZI İDARE HUKUKU TERİMLERİNİN YANLIŞ KULLANIMI ÜZERİNE
KEMAL GÖZLER,PROF. DR.
5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDAKİ KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 21 ŞUBAT 2008 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİELİF ALTINOK ÇALIŞKAN,AR. GÖR.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU ÜZERİNE BİRKAÇ NOTSEÇKİN YAVUZDOĞAN,ARŞ. GÖR.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE VEKALET ÜCRETLERİNİN AVUKATLARA ÖDENMESİM.LAMİH ÇELİK,AV.
5393 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYE HİZMETLERİNİN AKSADIĞININ TESPİT EDİLMESİRAMAZAN YILDIRIM,PROF. DR.SEZİN ÖZTOPRAK,ARŞ. GÖR.
556 SAYILI KHK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAKLİT MARKALI MALLARA GÜMRÜKLERDE EL KONULMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIIŞIL TÜZÜN,ARŞ. GÖR.
5947 SAYILI TAM GÜN YASASI VE YÜKSEK YARGI KARARLARI KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİNİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKIE. SEVİ BOZOĞLU FIRAT,AV.

6

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN ÜÇÜNCÜ MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİSİ
ERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN'A GÖRE HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK İDDİALARISEYİTHAN DELİDUMAN,DR.MURAT ERDEM,ARŞ. GÖR.
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERABDULLAH UZ,YRD. DOÇ. DR.
6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE YABANCILARIN VİZE ALMA ZORUNLULUĞUBARIŞ TEKSOY,DR.
6745 SAYILI KANUN İLE HUKUKİ EL KOYMALARA DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HUKUKİ VE FİİLİ EL KOYMALARA UYGULANACAK HÜKÜMLERTÜRKER YALÇINDURAN,DOÇ.DR.

A

ADİL YARGILANMA HAKKI PERSPEKTİFİNDEN 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI YASASI
SERKAN AĞAR,AV.
ADLİ, İDARİ VE ASKERİ HAKİMLİĞE VE SAVCILIĞA ALINMAYA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELERMUSTAFA AVCI,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET DENETİMİBÜLENT KENT,DR.
ALMANYA'DA İDARİ YARGI TEŞKİLATIBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞAN VE İŞ İLİŞKİSİ SONA EREN İŞÇİLERE TAZMİNAT ÖDENMEMESİ - İDARENİN DE ALACAKLARIN MUHATABI OLABİLECEĞİ - TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENİNCEYE KADAR İADE EDİLMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA KAMU HİZMETİ KAVRAMININ İRDELENMESİSEDAT ÇAL,DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNİN 5. FIKRASINI İPTAL EDEN KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMUSTAFA YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNE YAKLAŞIMISEÇKİN YAVUZDOĞAN,ARŞ. GÖR.
ANAYASANIN 90. MADDESİ KARŞISINDA UYARMA VE KINAMA CEZALARINI YENİDEN DÜŞÜNMEKAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
ARA BAĞLANTI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNÜN AİT OLDUĞU YARGI KOLUMURAT ATALI,YRD. DOÇ. DR.
ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN "ÖZELLEŞTİRİLMESİ"SEDAT ÇAL,DR.
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRK HUKUKUTAHİR MURATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AVUKATLIKLA BAĞDAŞABİLEN AKADEMİK UNVANLARMUSTAFA S. ÖZBEK,DOÇ. DR.

B

BAĞIMSIZ İDARİ KURUM OLARAK RTÜK
REFİK TİRYAKİ
BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYEYE KARŞI AÇACAĞI DAVAYLA İLGİLİ SORU(N)LARM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALARI VE BAŞKANLIKLARININ YARGI KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİHİKMET KAVRUK,DOÇ. DR.TURGUT TATAR
BELEDİYE HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASI SORUNUBİLAL CAN,AV.
BELEDİYE KANUNUNA GÖRE (KISMİ ZAMANLI) SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE KANUNUNA GÖRE (TAM ZAMANLI) SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE MALLARININ HACZİHAKAN HASIRCI,ARŞ. GÖR.
BELEDİYE MECLİSİNİN UZLAŞMA YETKİSİM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE PERSONELİNİN HUKUKİ YAPISINA İLİŞKİN GÖZLEMLERONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ KRİTERLERİYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.S. EVİNÇ TORLAK,YRD. DOÇ. DR.
BELEDİYELERİN MALİ DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMİRFAN TÜRKOĞLU,DR.İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ,ARŞ. GÖR.
BELEDİYELERİN TAŞINMAZ KİRALAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA 6570 SAYILI KANUN DEĞİL, 2886 SAYILI KANUN UYGULANMALIDIRSERKAN AĞAR,DR.
BELEDİYENİN HACİZ EDİLEBİLEN VE HACİZ EDİLEMEYEN MALLARI NELERDİR ?M.LAMİH ÇELİK,AV.
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA İTİRAZ YÖNTEMİM.LAMİH ÇELİK,AV.
BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM SORUNU ÜZERİNESEDAT ÇAL,DOÇ. DR.
BİR İDARİ İŞLEM OLARAK KAMULAŞTIRMAHAYRETTİN EREN,DOÇ. DR.
BİRLEŞİK KRALLIK İDARE HUKUKUNDA ULTRA VIRESTUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE REKABET KURULUNUN DENETİM YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SINIRLARINAZLI AKSOYŞAHİN YAVUZ
BOĞAZİÇİ KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN İMAR DÜZENİM. AYHAN TEKİNSOY,YRD. DOÇ. DR.
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE UYGULAMASISELÇUK HONDU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİENES KÖKEN,ARŞ. GÖR.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.

C

CENAZELERİN NAKLİ
M.LAMİH ÇELİK,AV.
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA MAHKEMESİ KARARININ DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ VE SORUNU "NE BİS İN İDEM" KURALIYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİSALİH TAŞDÖĞEN,ARŞ. GÖR.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİSALİH TAŞDÖĞEN,ARŞ. GÖR.
CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREVLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARİ BAŞVURULARHÜSEYİN BİLGİN

Ç

ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE İDARİ VESAYET DENETİMİ
COŞKUN SAN,PROF. DR.
ÇEVRE DAVALARINDA "MENFAAT İHLALİ": DANIŞTAY VE KKTC YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMETUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.

D

DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE, RESEN TARHİYAT İŞLEMİNDE YAPILAN MATRAH TAYİNİNDE GERÇEĞE EN YAKIN HALİN BULUNMASI İLKESİ
BARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE'SEN ARAŞTIRMAYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMECEMİL KAYA,DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARINDA EKONOMİK YAKLAŞIMMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARINDA İDARİ BAŞVURULARYASİN SEZER,DOÇ. DR.HÜSEYİN BİLGİN
DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN REKABET KURULU KARARLARININ YENİDEN ALINMASIZEYNEP İNCE,AV.ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
DANIŞTAY VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE MANEVİ TAZMİNATA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ SORUNUGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
DANIŞTAY'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİBAHTİYAR AKYILMAZ,DOÇ. DR.
DANIŞTAY'IN REKABET KURULU KARARLARINA BAKIŞIZEHREDDİN ASLAN,PROF. DR.
DAVACI ŞİRKETE İHALENİN VERİLMEMESİNDE İDARENİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE İHALE HAKSIZ OLARAK DAVACI ŞİRKETE VERİLMEDİ İSE DAVACI ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DEMOKRATİK SİYASAL REJİMLERİN SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BİR YAKLAŞIM: "YARI-BAŞKANLIK"TAN "İKİ BAŞLI YÜRÜTME YAPILANMASINACENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİDERYA KARAKOÇ,AR. GÖR.
DEVLET HAKKI VE BELEDİYE PAYINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DEVLET MEMURLARININ ANONİM ŞİRKETE KURUCU ORTAK OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLER HAKKINDA KANUN ÜZERİNDE AÇIKLAMALARHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
DEVLETİN AİLE BİRLİĞİNİ KORUMASI ÖDEVİ ÇERÇEVESİNDE DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE 72CEMİL KAYA,ARŞ. GÖR.
DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI VE İTİRAZRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DOÇ. DR.
DİSİPLİN CEZASI OLARAK MEMURUN BRÜT AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILMASIUĞUR SÖKMEN
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ'NİN İNCELENMESİONUR KART
DOÇENTLİK SINAVI VE DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
DOĞAL GAZ PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP VE FEVKALADE HALLERSELAHATTİN AYDIN,AV.
DÖNÜŞÜM GEÇİREN İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI DA DARALIYOR MU?TURGUT TAN,PROF. DR.
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI BAĞLAMINDA BUNLARA İLİŞKİN BAZI SORUNLARA. ÜLKÜ AZRAK,PROF. DR.

E

EKONOMİ HUKUKU: HUKUKUN SINIFLANDIRILMASINDA PARADİGMA KAYMASI
ÖNDER PERÇİN,AV.
ELEKTRİK PİYASASI KAVRAMLAR VE UYGULAMALARONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRİK PİYASASI OLUŞUMUONUR ÜNAL,AV.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİARZU ONGUR ERGAN,AV.

F

FRANSA'DA VE TÜRKİYE'DE SEÇİM KAMPANYALARININ VE SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANININ DENETİMİ
ZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.SERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.CEM ÖZCAN,YRD. DOÇ. DR.
FRANSIZ HUKUKUNDA VİZE REDDİ, GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE CONSEIL D'ETAT DENETİMİCEMİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
FRANSIZ VE AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HİZMETİ ANLAYIŞLARININ TÜRK HUKUKUNA ETKİSİALİ ULUSOY,DR.
FUTBOL DİSİPLİN HUKUKUNDA TEDBİR KAVRAMI VE KAPSAMIHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.

G

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN SEÇİMLERDE ADAYLIĞI
AYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
GENEL İDARİ USUL VE DİNLENİLME HAKKIAYŞEN GÜLER
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN "İHALE SÜRECİ" AÇISINDAN İRDELENMESİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
GÖREVSİZ ADLİ YARGI YERİNE BAŞVURULMASI ÜZERİNE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ SORUNUSİNAN ÇINAR
GÜNIŞIĞINDA YÖNETİMİN İSVEÇ ANLAYIŞI VE UYGULAMASIMÜSLÜM AKINCI,DR.

H

HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİNDE VE ÖDENMESİNDEKİ KAYIPLARIN ÖNLENMESİ
TÜRKER YALÇINDURAN,AV.
HAKİMİN İDEOLOJİSİ VE KENDİSİNE KARŞI TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞIDERYA KARAKOÇ,AR. GÖR.
HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILAN KİŞİLERİN KAMU İHALELERİNE KATILMASI SORUNUA. ALP BEYAZ,AV.
HASTANIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİALLI YEŞİLYURT,ARŞ. GÖR.
HAZİNE TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK KESİLEN PRİMİN İADESİ - YASAYLA VERİLEN BİR HAKKIN GENELGEYLE GERİ ALINAMAMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
HESAPLARI KESİN HÜKME BAĞLAMAKLA GÖREVLİ SAYIŞTAY'IN YARGISAL KİMLİĞİABDULLAH UZ,DR.
HOLLANDA GENEL İDARE HUKUKU KANUNU'NA BİR BAKIŞYÜCEL OĞURLU,DOÇ. DR.
HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALE İŞLEMLERİNDE İDARİ BAŞVURU YOLLARIMEHMET ALPERTUNGA AVCİ,YRD. DOÇ. DR.AHMET TAŞIR,ÖĞR. GÖR.
HUKUKUN ULUSLARARASI BÜTÜNLEŞMESİ VE İÇ HUKUKA YANSIMASIZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.
HUMK'NUN KARŞI DAVA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN İDARİ YARGIYA UYGUNLUK DERECESİSÜLEYMAN ARSLAN,PROF. DR.

İ

İDARE HUKUKU AÇISINDAN MERKEZ AV KOMİSYONU
AYNUR AYDIN,DOÇ. DR.
İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGIYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (III): SAVUNMA ALININCAYA KADAR YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİKAHRAMAN BERK,DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUMUZA GENEL BİR BAKIŞVASFİ RAŞİD SEVİG,ORD. PROF.
İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARIAYNUR HASOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA "FİİLİ YOL" VE YARGISAL DENETİMİYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK İLKESİAYŞEGÜL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
İDARE HUKUKUNDA TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASIHALİL KALABALIK,YRD. DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA TEDVİREN GÖREVLENDİRMECEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA VE CEZA HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEDE KULLANILAN SORUŞTURMA YÖNTEMLERİFATMA DEVRİM
İDARE İLE AKDEDİLEN HARITALAMA VE APLIKASYON HIZMET ALIM SÖZLEŞMESI GEREĞİNCE ALACAK TALEBİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İDARE İLE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA YAPILAN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK OLAYMEHMET ŞÜKRÜ ALPASLAN,YRD. DOÇ. DR.MURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İDARE MAHKEMELERİ ÖRNEĞİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARIRAMAZAN YILDIRIM,PROF. DR.ZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.AYŞEGÜL ÇOBAN ATİK,ARŞ. GÖR.A. KÜRŞAT ERSOZ,ARŞ. GÖR.YUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.
İDARE TARAFINDAN SÖZLEŞMEYE VE HUKUKA AYKIRI OLARAK YAPILAN KESİNTİLERLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İDARE VE HUKUK KURALI : FRANSIZ CONSEIL D'ETAT'SININ ÖNLEYİCİ ROLÜNICOLE QUESTINAUX
İDAREDE ETİK DAVRANIŞLAR VE BUNLARI DESTEKLEYEN MEKANİZMALARHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
İDARENİN DENETLENMESİNDE ZORUNLU TAHKİM YOLUK. BURAK ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN HİZMET KUSURU: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRMEALİ NAZIM SÖZER,PROF. DR.
İDARENİN HUKUK KURALLARINI ÜST NORMLARA UYGUNLUK BAKIMINDAN KONTROL ETME VE KURALI UYGULAMAYI İHMAL ETME YETKİSİATİLA ERKAL,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN KOLLUK FAALİYETLERİ KARŞISINDA İNSAN HAKLARININ DURUMU VE KORUNMASIHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İDARENİN MALI SORUMLULUĞU AÇISINDAN ZARAR KAVRAMIŞENEL SARSIKOĞLU,ARŞ. GÖR.
İDARENİN SAĞLIK HİZMETİNDEN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUĞUVELİ DURMUŞ
İDARENİN SÖZLEŞMELERDE TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNAZLI KÜBRA ÇELİK,ARŞ. GÖR.
İDARENİN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİAYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
İDARENİN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE SORUMLULUĞUNUN İDARENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İLKELER VE ÖZELLİKLE SOSYAL RİSK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİBURAK COŞKUN
İDARİ (YÖNETSEL) VESAYETÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
İDARİ BELGELERE ULAŞMA HAKKI -FRANSA ÖRNEĞİ-MURAT SEZGİNER,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA DAYA AÇMA SÜRELERİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ İŞLEM AÇISINDAN VERGİLENDİRME SÜRECİNE BAKIŞHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.GÜLDEN ŞİŞMAN,AR. GÖR.
İDARİ İŞLEMDE GEREKÇESERCAN COŞKUNKULAK,HAKİM
İDARİ İŞLEMİN GERİ ALINMASI ÜZERİNERAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI VE UNSURLAR AÇISINDAN HUKUKA AYKIRILIKONUR KART
İDARİ İŞLEMİN YETKİ UNSURU VE YETKİ UNSURUNDAKİ SAKATLIKLARS. BURAK AÇDOYURAN,ARŞ. GÖR.
İDARİ İŞLEMLERDE YAZILI BİLDİRİMCİHAN KANLIGÖZ,ARŞ. GÖR.
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ÜZERİNE AÇILAN DAVALARDA SÜREMURAT SEZGİNER,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLARM.LAMİH ÇELİK,AV.
İDARİ SÖZLEŞMELERDE ÖLÇÜT SORUNUM. AYHAN TEKİNSOY,DR.
İDARİ TAKDİR YETKİSİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN R(80)2 SAYILI AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARIONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
İDARİ USUL İLKELERİNDEN SAVUNMA HAKKIONUR KART
İDARİ USUL KANUNU NEDEN ACİL VE ZORUNLUDUR?YÜCEL OĞURLU,DOÇ. DR.
İDARİ VESAYET MAKAMININ "ONAY" İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARICEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İDARİ YAPTIRIM USULÜHAMİDE ZAFER,DOÇ. DR.
İDARİ YAPTIRIMLARA GENEL BİR BAKIŞ VE İDARİ YAPTIRIM-CEZA YAPTIRIMI AYRIMIYÜCEL OĞURLU,DR.
İDARİ YAPTIRIMLARA GENEL BİR BAKIŞ ve İDARİ YAPTIRIM-CEZA YAPTIRIMI AYRIMIYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGI BAĞLAMINDA SINIF DAVALARI VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN OLASI AÇILIMLARHAYRETTİN EREN,DOÇ. DR.
İDARİ YARGI KARARLARININ ŞEKLİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEMESERKAN KIZILYEL,DR.
İDARİ YARGICIN YENİ EMİR VERME (INJONCTION) YETKİSİ ÜZERİNEFRANCK MODERNE,PROF. DR.
İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGATMÜNCİ ÇAKMAK,AR. GÖR.
İDARİ YARGIDA KANUN YARARINA BOZMAMEHMET FATİH GÜRKAN,ARŞ. GÖR.YUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.SELMAN SACİT BOZ,ARŞ. GÖR.
İDARİ YARGIDA KESİN HÜKÜMRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DR.
İDARİ YARGIDA MAHKEME KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİCEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İDARİ YARGIDA MENFAATŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
İDARİ YARGILAMA HUKUKU YÖNÜNDEN VERGİ DAVASI KAVRAMINA İLİŞKİN KISA BİR DEĞERLENDİRMEK. BURAK ÖZTÜRK,DR.
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA SÖZLÜLÜK USULÜ VE TANIK DİNLENEBİLMESİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMEGÜRSEL KAPLAN,DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA USULÜ KAZANILMIŞ HAKGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 11. MADDESİNE GÖRE YAPILAN İDARİ BAŞVURULARYUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.SELMAN SACİT BOZ,ARŞ. GÖR.MEHMET FATİH GÜRKAN,ARŞ. GÖR.
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 27. MADDESİ KAPSAMINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİMÜZEYYEN EROĞLU DURKAL,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVADAN FERAGAT VE DAVAYI KABULMELİKŞAH YASİN,DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVANIN TARAFLARINDA DEĞİŞMECEMİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE TANIK DELİLİNİN YERİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGININ GÜNCEL SORUNLARI VE YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
İHALE HUKUKUNDA ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANMASI: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMACEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İHALE KONUSU HUKUKİ İŞLEMLER BAKIMINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN KAPSAMI VE GELİR/HASILAT PAYLAŞIMI UYGULAMASI: "İDDAA" ÖRNEĞİABDULLAH UZ,YRD. DOÇ. DR.
İHALE SÜRECİNDE KESİN KABULÜN USULÜ VE SONUÇLARI - İHALE KONUSU İŞİN SÜRESİNDE YERİNE GETİRİLEMEMESİ - İHALE SÜRECİNDE KESİN KABUL USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI - İHALEYE KAPSAMINDA YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İMAR MEVUZATINA VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKİLKER HASAN DUMAN,AV.
İL ÖZEL İDARESİ MALLARININ HACZİ OSMAN DURAN,ARŞ. GÖR. ALLI YEŞİLYURT,ARŞ. GÖR.
İMAR FAALİYETLERİNİN YEREL HİZMET NİTELİĞİ VE YERELLEŞME SÜRECİHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İMAR HUKUKUNDA PARSELLEME VE DENETİMİHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
İMAR HUKUKUNDA "YÜKSEK YAPI" KAVRAMI VE YÜKSEK YAPILARIN (GÖKDELENLER DAHİL) YIKIMINDA KARŞILAŞILABİLEN BAZI HUKUKİ SORUNLAROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
İMAR PARA CEZALARINDA SON DURUMA. KADİR ZENGİN,AV.
İMAR PLANLARI DEĞİŞTİRİLDİĞİ TAKDİRDE DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ PLANLARA GÖRE KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNUP KORUNMAYACAĞIİLKER HASAN DUMAN,AV.
İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN RUHSAT VE SÜREN İNŞAATLARA ETKİSİ KONUSUNDA ABD HUKUKUNDAN ÇÖZÜMLER: "AYKIRI KULLANIM HAKKI" VE "KAZANILMIŞ PARSELLEME HAKKI"YÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA KAMULAŞTIRMA-KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İNGİLİZ VE TÜRK İDARE HUKUKLARINDA İDARİ FAALİYETİN DENETLENMESİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN ROLÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMEYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İNGİLTERE VE ABD'NDE İDARİ USULE İLİŞKİN KISA NOTLARMURAT SEZGİNER,DOÇ. DR.BAHTİYAR AKYILMAZ,DOÇ. DR.
İNTİHAR NEDENİYLE İDARENİN SORUMLULUĞUELVİN EVRİM DALKILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
İPTAL DAVALARINDA MENFAATİN AKTÜEL OLMASI ŞARTININ ANLAMI VE KAPSAMICEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İSVEÇ İDARE HUKUKUMÜSLÜM AKINCI,DR.
İTİRAZIN İPTALİ - KISMİ ZAMANLI HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE VEKALET ÜCRETİ ALACAKLARIHÜRRİYET AYGÜN,AV.

K

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE TAHSİL ZAMANAŞIMI
M.LAMİH ÇELİK,AV.
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KAÇAK SU KULLANIMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KADASTRO MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULMASINDA MİKTAR VEYA DEĞER SINIRI ÜZERİNE BİR HGK KARARISEMA TAŞPINAR,ARŞ. GÖR.
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ HUKUKUNDA İHTİYATİ HACİZ MÜESSESESİ VE İHTİYATİ HACZE KARŞI AÇILAN DAVALARDA İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASISERDAR YILMAZ,ARŞ. GÖR.
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ MEMUR SENDİKACILIĞIHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.
KAMU GÖREVLİLERİ VE SENDİKAL HAKLARHAYRETTİN EREN,ARŞ. GÖR.
KAMU GÖREVLİLERİNİN NAKLEN ATANMA KRİTERLERİNUSRET İLKER ÇOLAK,YRD. DOÇ. DR.
KAMU HASTANESİNDE YAPILAN TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN ÖZEL HUKUKTAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞIFERHAT CANBOLAT,DR.
KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNDE ULUSLARARASI TAHKİMİN KABUL EDİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK ANAYASAMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELERBAYRAM KESKİN,DR.
KAMU HİZMETİ VE REGÜLASYON KAVRAMLARI EKSENİNDE ÜLKEMİZDE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERDİLHUN AYAYDIN,ARŞ. GÖR.
KAMU HİZMETİNDE BEDEL SORUNUNUN ANAYASA MAHKEMESİNİN BİR KARARI IŞIĞINDA İRDELENMESİVOLKAN ÖZGÜVEN,AV.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI VE ADAY MEMURBAYRAM KESKİN,DR.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI VE LİYAKAT İLKESİ AÇISINDAN İSTİSNAİ MEMURLUKLARYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKIYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU İCRA HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASIYUSUF KARAKOÇ,PROF. DR.
KAMU İDARELERİ TARAFINDAN KONULAN HACİZLER ARASINDA ÖNCELİK (KAMU İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK)ÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,DOÇ. DR.
KAMU İDARESİNDE MAHKUMİYETİ OLANLARIN DEVLET MEMURU OLMALARI VE MEMURİYET STATÜSÜNÜ KAYBETMELERİUĞUR SÖKMEN
KAMU İDARESİNDE SORUŞTURMA KOVUŞTURMAUĞUR SÖKMEN
KAMU İHALE KANUNUNUN 63. MADDESİNİN AB HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.YASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU İHALELERİNDE KAMU VE ÖZEL KESİM YÖNÜNDEN REKABET DENETİMİNE İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLARSİNAN NAİPOĞLU,AV.DENİZ ULAŞ GÖÇEN,AV.
KAMU KURUMLARI TEORİSİSERKAN AĞAR,AV.
KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN KAMU ZARARI VE HAKSIZ FİİL BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,YRD.DOÇ.DR.AYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİONUR KART
KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİLBİLAL CAN,AV.
KAMU YARARI - ÖZEL YARAR GERİLİMİNDE TOPRAK MÜLKİYETİ'NE İDARE HUKUKU AÇISINDAN BAKMAKMÜSLÜM AKINCI,DR.
KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA TARTIŞMALARIMEHMET HÜSEYİN BİLGİN
KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAREJDER YILMAZ,PROF. DR.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA AÇILAN DAVALAR SONUCUNDA ÖDENEN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TAAHHÜTNAME UYARINCA TAHSİLİ VE ZAMANAŞIMIATİLLA MADEN,AV.
KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAKİ TEBLİGAT HÜKÜMLERİ VE TEBLİGAT KANUNUNUN GENELLİK NİTELİĞİEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
KAMULAŞTIRMADA SON GELİŞMELER VE MALİKİN GERİ ALMA HAKKI (İLGİNÇ BİR KARAR)TAYFUN AKGÜNER,PROF. DR.HASAN ERMAN,PROF. DR.
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMININ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.12.2010 TARİHLİ KARARI DOĞRULTUSUNDA TANIMLANMASISEZER ÇABRİ,YRD. DOÇ. DR.
KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKMUSTAFA SENCER KARA,YRD. DOÇ. DR.
KASA TAZMİNATI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ SEYRİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ YAPI VE FAALİYET YASAKLARIHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZA İLİŞKİN AİHM'E YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA HUKUKİ MÜTALAAMEHMET ZEKİ ADLI
KLASİK KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDAN ÖZELLEŞTİRMEYE GİDEN YOLDA DURUP DÜŞÜNMEMİZ GEREKENLERNEŞE KIZIL,YRD. DOÇ. DR.
KÖY MEZARLIĞIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA İDARİ YAPILANMAYA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNUSRET İLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
KÜRESELLEŞME: SOSYAL DEVLETİN SONU MU?NİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.

L

LİMAN ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASINDA İHALE SÜRECİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
MELTEM KUTLU GÜRSEL,DOÇ. DR.

M

MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDE MERKEZİ İDAREYE TANINAN İDARİ DENETİMİN KAPSADIĞI YETKİLER
SÜLEYMAN ARSLAN,PROF. DR.
MAHALLİ İDARELERDE ÖZERKLİKLİĞE YÖNELİK TEHDİTLER VE MERKEZİLEŞME EĞİLİMLERİBAHTİYAR AKYILMAZ,DOÇ. DR.
MALİ SONUÇLU BİR İDARİ YAPTIRIM ÖRNEĞİ: KAMU HARCAMA İHALESİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA İMAR PLANLARINDA YETKİ SORUNUILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER,ARŞ. GÖR.
MEMUR OLMA KOŞULLARI MEMURLUĞU SONA ERDİREN SEBEPLER VE CEZA KANUNUNDAKİ BAZI DÜZENLEMELERİN MEMURLARI İLGİLENDİREN YÖNLERİÖZKAN SUSAR,AV.
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA İLİŞKİN 4483 SAYILI KANUNUN HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMERAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
MER'A DAVALARI VE MER'ALARIN ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖNGÖREN DÜZENLEMELERMEHMET HANDAN SURLU
MERKEZ-YEREL YÖNETİMLERİN GÖREV VE YETKİ PAYLAŞIMINA ANAYASAL BAKIŞOSMAN CAN,DOÇ. DR.
MUVAZZAF ASKERLİK VE BEDELLİ ASKERLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
MÜDÜR YARDIMCILARI VE YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ARASINDAKİ AST-ÜST İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ ESASINDA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMEHMET MECEK,ÖĞR. GÖR.HÜSNA DOĞAN,ÖĞR. GÖR.

O

OLAĞANÜSTÜ HAL KHK DÜZENLEMELERİ SONRASINDA OLUŞAN GÖRSEL - İŞİTSEL İDARİ YAPTIRIMLAR HUKUKİ REJİMİ
ABDULVAHAP DARENDELİ,DR.

Ö

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA SÜRECİNİN BAŞLANGICI, EK KOŞULLAR VE JÜRİ RAPORLARI
M. AYHAN TEKİNSOY,YRD. DOÇ. DR.MUSTAFA BAYRAM MISIR,DR.
ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMINDAKİ YERİJÜLİDE GÜL ERDEM,ARŞ. GÖR.
ÖNLEYİCİ KOLLUK HİZMETLERİ BAĞLAMINDA POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU'NA GÖRE POLİSİN DURDURMA YETKİSİNEVZAT SÖNMEZ,DR.
ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
ÖZGÜRLÜKLER MEKANI OLARAK KAMUSAL ALANABDURRAHMAN EREN,YRD. DOÇ. DR.

R

RADYO-TELEVİZYON ÜST KURULU VE İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİ
S. BURAK AÇDOYURAN,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKU AÇISINDAN DELİLPELİN UYANIK
REKABET KURULU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİAHMET EĞERCİ
REKABET KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİHİLMİ BOLATOĞLU
REKABET KURULU'NUN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARMETİN GÜNDAY,PROF. DR.
REKABET KURUMUNUN YAPISINA İLİŞKİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİM. ARTUK ARDIÇOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

S

SAĞLIK HİZMETİNİN SUNUMUNDA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İDARE HUKUKUYLA ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE
SERKAN KIZILYEL,HAKİM
SANAYİ VE TİCARET ODALARINA TANINAN İDARİ PARA CEZA VERME YETKİSİSONER ALTAŞ
SİT ALANI KABUL EDİLEN TAŞINMAZDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN İNCELENMESİMEHMET ZEKİ ADLI
SİT ALANLARINDA UYGULAMA ÖNCELİĞİ VE KARMA SİTLERİLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
SOKAK DÜĞÜNLERİ VE HUKUKKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
SOSYALİZM SONRASI DÖNEMDE MACARİSTAN CUMHURİYETİNİN SİYASAL, ANAYASAL VE İDARİ YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA YILMAZ,ARŞ. GÖR.
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU BAĞLAMINDA TOPTAN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİHÜLYA ÇOŞTAN,YRD. DOÇ. DR.
SU ABONESİ VERMEDE SON DURUMM.LAMİH ÇELİK,AV.
SUÇ VE CEZALARIN MEMURİYETE ETKİSİMEHMET KARAARSLAN,YRD. DOÇ. DR.

T

TAM GÜN ÇALIŞMA ESASINA GEÇİŞ SERÜVENİ VE HEKİMLER İLE ÖĞRETİM ÜYESİ HEKİMLER İÇİN MEVCUT DURUM
ATİLA ERKAL,YRD. DOÇ. DR.
TAYVAN'DA HUKUK DEVLETİTSUNG-FU CHEN,YRD. DOÇ. DR.
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN MEMURLARIN EK GÖSTERGE UYGULAMALARIBAYRAM KESKİN,DR.
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE KAMULAŞTIRMA VE RUHSAT (İZİN) VERME YETKİSİMELTEM KUTLU GÜRSEL,DOÇ. DR.
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMIBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TERÖRİZM AÇISINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUADEM AVCI,ARŞ. GÖR.
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TÜRK HUKUKUNDA BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ VE YETKİ UNSURUNDAKİ SAKATLIĞIN DÜZENLEYİCİ İŞLEME ETKİSİGÜNDÜZ ALP ASLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN YARGISAL DENETİMİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ YAPI VE FAALİYET YASAKLARIHALİL KALABALIK,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA MEZARLIKLARHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE VERGİ YARGISININ GÖREV ALANIMETİN KAYAÇAĞLAYAN,AV.
TÜRK İDARİ TEŞKİLATINDAKİ "ADALAR": BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERM. ZAHİD SOBACI,AR. GÖR.
TÜRK İDARİ TEŞKİLATLANMASINDA DENİZCİLİK ÖRGÜTLENMESİ VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAN ÖRNEKLEROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE MİLLİ SAVUNMA HİZMETİHALİT YILMAZ,DR.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE VE TABİP ODALARINA YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.GÜLDEN ŞİŞMAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK VATANDAŞI ANNEDEN DOĞMALARINA RAĞMEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAMAYANLARIN HUKUKİ DURUMUEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞINI SONRADAN KAZANAN KİŞİLERİN ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜATİLA ERKAL,DR.
TÜRK VE ALMAN İDARİ YARGILAMA HUKUKLARINDA TEMYİZ YOLUBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN SAYIŞTAYLARI (RECHNUNGSHOFE İN DER TÜRKEİ UND İN DEUTSCHLAND)BÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN YAPISI, İŞLEVİ VE DÖNÜŞÜMÜD. ÇİĞDEM SEVER,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASIBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETİ TARTIŞMALARI: BİR HAMASET VE HABASET ALANICÜNEYT OZANSOY,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETİ VE İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜGÜHER ULU,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE MEMURLARI NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN UNSURLARI BAKIMINDAN İDARENİN TAKDİR YETKİSİMUSTAFA AVCI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI TUTARSIZLIĞININ MUHTEMEL İKTİSADİ VE TOPLUMSAL ETKİLERİNECMİDDİN BAĞDADİOĞLU,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN HUKUKSAL BOYUTUMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ BAŞLICA ENGELLER VE DAHA İYİ BİR ÖZELLEŞTİRMENİN ÇERÇEVE KOŞULLARIÖMER ŞANLIOĞLU,DR. phil.
TÜZEL KİŞİLERİN DAVADA TEMSİLİSEYİTHAN DELİDUMAN,DR.

U

UYARMA VE KINAMA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURMAYI ENGELLEYEN DÜZENLEMELERİN HUKUK DEVLETİ PRENSİBİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
UYARMA-KINAMA CEZALARI VE YARGISAL DENETİMİSERCAN COŞKUN KULAK,HAKİM
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARENİN ARAÇLARININ YAPTIĞI KAZALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV SORUNUCEMİL KAYA,DOÇ. DR.

Ü

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL ÜZERİNE ANAYASA VE İDARE HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BAZI HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
ABDULLAH UZ,YRD. DOÇ. DR.M. YAŞAR DEMİRCİOĞLU,DR.

V

VERGİ BORCU BULUNAN İHALE ALICISININ İHALE DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ KARARININ İPTALİ VE GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ
LÜTFİYE YAZKAN,AV.
VERGİ DAVALARINDA YASAL VEKALET ÜCRETİNİN MAKTU OLMASI -Sıra Dışı Bir Yasama Pratiği-SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİSERKAN AĞAR,AV.
VERGİ DAVASI : KURAMSAL NİTELİĞİ VE BUNUN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEKEREM CANBAZOĞLU,AV.A. EREN ALTAY,AV.
VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİCİVAN TURMANGİL,ARŞ. GÖR.
VERGİ İDARESİNDE DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI OLARAK MUKTEZALEYLA ATEŞ,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ İNCELEME İŞLEMİNİN BİR İDARİ İŞLEM OLARAK UNSURLARI YÖNÜNDEN HUKUKİ ANALİZİHAYRETTİN YILDIZ,ARŞ. GÖR.
VERGİ MAHREMİYETİ - BİLGİ EDİNME HAKKISERKAN AĞAR,AV. DR.
VERGİ SORUMLUSUNUN VERGİ YARGISI VE VERGİ İDARESİ KARŞISINDAKİ KONUMUMUSTAFA AKKAYA,DR.
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ MAHKEMEOĞUZHAN DEMİR,HAKİM
VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPATA İLİŞKİN GENEL ESASLAR VE BU BAĞLAMDA BİR DANIŞTAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİYILDIRIM TAYLAR,AR. GÖR.
VERGİ YARGILAMASINDA DELİL SİSTEMİMÜRŞİDE KORKUT,AR. GÖR.
VERGİ YARGILAMASINDA SÜRE VE ITTILAVEYSEL GÜMÜŞ,AV.SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGILAMASINDA VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - ISERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - IISERKAN AĞAR,AV.

Y

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SOSYAL RİSK İLKESİ
AYŞEGÜL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİNİN ÇELİŞİK KARARLARI VE "35'LİKZEDELER"RAMAZAN YILDIRIM,DOÇ. DR.AHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA, TEBLİGAT KANUNU 21. MADDESİNE GÖRE YAPILAN USULSÜZ TEBLİĞLER BAĞLAMINDA GİDİLEBİLECEK YARGISAL YOLLAR VE BU MEYANDA MEYDANA GELEN ZARARLARIN KİMDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ SORUNSALI VE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YASAMA FAALİYETİNDEN DEVLETİN SORUMLULUĞUTURGUT TAN,PROF. DR.
YENİ DEVLET MEMURLARI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE "MEMUR ÖZLÜK SİSTEMİNDE İDARİ BAŞVURULAR"AYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ. GÖR.
YENİ İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA GÖRE İL GENEL MECLİSİ VE ENCÜMENİ KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
YEREL YÖNETİMLERİN KARARLARI ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET DENETİMİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YAKLAŞIMIÖZGE OKAY TEKİNSOY,DR.
YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBIOSMAN FAZIL BERKİ,PROF. DR.
YÜKLENİCİ ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI BELEDİYEDEKİ ALACAKLARINA HACİZ KONULMASIM.LAMİH ÇELİK,AV.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA YETKİSİ VAR MIDIR?MUSTAFA YAŞAR DEMİRCİOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI SORUNU VE ALMAN DİSİPLİN MAHKEMELERİ MODELİ ÖNERİSİSERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ CEZA SORUŞTURMASI, YASAL EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİDİLŞAT YILMAZ,DR.
YÜRÜTMENİN/İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE SUÇ VE CEZA YARATILMASI YASAĞI VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YASAĞA İLİŞKİN KARARLARI AÇISINDAN BİR İNCELEMEÖZGE APİŞ,AR. GÖR.

Z

ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASINDA YETKİLİ MAKAM, BAŞVURU VE İDARİ SORUŞTURMA USULÜ
AYHAN UÇAR,YRD.DOÇ.DR.