BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

1296 (1879) TARİHLİ USUL-İ MUHAKEMAT-I CEZAİYE KANUN-I MUVAKKATİ
AHMET GÖKÇEN,DR.
1296/1879 TARİHLİ USUL-İ MUHAKEME-İ HUKUKİYE KANUNUBAHADIR APAYDIN,ARŞ. GÖR.
1838 TARİHLİ OSMANLI-İNGİLİZ TİCARET SÖZLEŞMESİ VE SONUÇLARIİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
1876 ANAYASASI'NIN HUKUK DEVLETİ UNSURLARI AÇISINDAN OSMANLI DEVLET ANLAYIŞINA GETİRDİĞİ YENİLİKLERNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
1876 KANUN-I ESASİ'NİN 18. MADDESİ ÜZERİNERUKİYE AKKAYA KİA,DOÇ. DR.
1917 TARİHLİ HUKUK-I AİLE KARARNAMESİ VE OSMANLI AİLE HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLERYILMAZ YURTSEVEN,ARŞ. GÖR.

A

ACTIO INSTITORIA
NECİP KAĞAN KOCAOĞLU,DR.
ADALET VE HUKUK DEVLETİGÜLRİZ UYGUR,YRD. DOÇ. DR.
ADALETSİZ HAK KURGUSU: GÜNCEL PERFORMANS ÖRNEĞİNİHAL SABAN,PROF. DR.
AHLAK VE YASAMA İLKELERİNE GİRİŞJEREMY BENTHAM
AİLE HUKUKU VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ AÇISINDAN KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA GAYRİMÜSLİM KADINSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
AİLE VE AİLE YARARICENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,PROF. DR.
ALMAN ÖĞRETİSİNDE İNSAN ONURU VE GÜNCEL SORUNLAR HAKKINDA KISA BİR GİRİŞİLYAS DOĞAN,DOÇ. DR.
ANAYASA KURUMU OLARAK KİŞİ GÜVENLİĞİ KAVRAMIMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGISAL AKTİVİZMİYAVUZ ATAR,PROF. DR.
ANAYASAL BELGE OLARAK MEDİNE SÖZLEŞMESİMURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
ANAYASANIN YORUMLANMASINDA FELSEFİ YAKLAŞIM: RONALD DWORKİN'E GÖRE ANAYASANIN AHLAKSAL OKUNUŞUMEHMET TURHAN,PROF. DR.
ARİSTO DÜŞÜNCESİNİN ROMA HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİBÜLENT TAHİROĞLU,PROF. DR.
ARİSTOTELES'İN DEVLET FELSEFESİ VE ÖNCEKİ ANAYASA HUKUKUMUZHASAN T. FENDOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ATATÜRK HUKUK DEVRİMİ VE GELİŞİMİDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
ATATÜRK VE HUKUK DEVRİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUK GELENEĞİ AÇISINDAN OPSİYONEL BİR AVRUPA SATIM HUKUKUWOJCIECH DAJCZAK,PROF. DR.
AVUKATIN SIR TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ : ETİK NORMLAR KURALIN İHLALİNİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?NADİRE ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.

B

BAD-I HEVA VERGİLERİNE BİR ÖRNEK: RESM-İ ARUS
GÜL AKYILMAZ,DOÇ. DR.
BANKALARLA ÖZEL FİNANS KURUMLARININ MUKAYESESİAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ GÖRÜNÜMÜNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
BİLİMDE DEĞER SORUNU VE POZİTİVİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLERCÜNEYT OZANSOY,DOÇ. DR.
BİR HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİ OLARAK BEKÇİ MURTAZAE. İREM AKI,DR.
BİR KURUCU MECLİSİN İDEAL TASARIMIJON ELSTER
BİR ÖZNELEŞTİRME ALANI OLARAK SİVİL TOPLUMİSHAK EREN PAYDAŞ
BİR SİYASİ TARTIŞMANIN HUKUKİ YANSIMASI: "SEÇİLMİŞLER İLE ATANMIŞLAR ÇELİŞKİSİ YA DA ATIŞMASI ÜZERİNE BİR SORU" (ANAYASA YARGISI OLMALI MIDIR?)BÜLENT YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.
BİR SİYASİ VE SOSYAL KARŞIT GÜÇ OLARAK MÜDAFİ (CALAS VE DREYFUS DAVALARI ÖZELİNDE VOLTAİRE VE ZOLA'NIN AYDIN DUYARLILIĞI)SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
BİR SÖYLEM OLARAK SOSYAL ADALET KAVRAMIARSLAN TOPAKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
BİR TELHİS ÖRNEĞİGÜL AKYILMAZ,DOÇ. DR.
"CESSIO BONORUM" YA DA BİLİNEN İSMİYLE "MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO"AHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.MEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ. DR.

C

CEZA FELSEFESİ AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU
İHSAN DARENDE,AV.
CEZA HUKUKU'NDA AFSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASI VE CEZALANDIRMANIN AMACINA DAİR DÜŞÜNCE HAREKETLERİ (CEZA HUKUKUNDA OKULLAR MÜCADELESİ)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN TEMELLERİ VE SINIRLARI - SUÇ KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERWİLHELM GALLAS,PROF. DR.
CEZALANDIRMANIN AMACI ÜZERİNESURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
CİBAL-İ MÜBAHAÜSTÜNER BİRBEN, ARAŞ. GÖR.
CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞUMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKUNDA HİZMET AKDİNE GENEL BAKIŞMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURİYETÇİ - LİBERAL - MÜZAKERECİ KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE TÜRKİYE'DE KAMUSAL ALANIN GELİŞİMİREYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.

Ç

ÇEŞİTLİ TOPLUM VE KÜLTÜR TİPLERİ VE BOŞANMA NEDENLERİ
HAMİDE TOPÇUOĞLU,PROF. DR.
ÇEVRE KORUNMASI VE TOPLUM VEYA DEVLET HAYATISERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
ÇOĞUNLUK İLKESİMEHMET TURHAN,DOÇ. DR.
ÇOK KATMANLI TOPLUMLARDA İSTİKRARLI DEMOKRASİ: BİRLEŞİK KIBRIS ÖRNEĞİTUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.

D

DAVID HUME'UN ANTİ-RASYONALİST EPİSTEMOLOJİSİ ÜZERİNE DAYALI AHLAK VE ADALET TEORİSİ
SURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
DAVRANIŞ NORMLARI TEORİSİ (HAKSIZLIK VE MÜEYYİDE İLİŞKİSİ)İZZET ÖZGENÇ,DR. İUR
DEMOKRASİ VE HUKUK ÜZERİNESEDAT ÇAL,DR.
DEMOKRASİYİ İDEAL ANLAMINA YAKLAŞTIRMA ÇABASI OLARAK RADİKAL DEMOKRASİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRATİK YÖNETİMİN UNSURLARI VE DEMOKRASİNİN ANAYASAL GÜVENCELERİKEMAL ŞAHİN,YRD. DOÇ .DR.
DERRİDA VE DWORKİN ARASINDAKİ İLİŞKİ : YAPIBOZUM VE YARGIÇ HERKÜLRABİA SAĞLAM,ARŞ. GÖR.
DEVLET AKLIN'IN BİR YANSIMASI OLARAK OSMANLI GİZLİ POLİS TEŞKİLATISAEED BAGHERI
DEVLET SİSTEMLERİNE GÖRE SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
DİFERANSİEL VE JENETİK HUKUK SOSYOLOJİSİGEORGES GURVITCH,PROF. DR.
DİN VE HUKUK ARASINDAKİ ÇİZGİ: ALMANYA'DAKİ SÜNNET YASAĞI TARTIŞMASININ ANALİZİECE GÖZTEPE,DOÇ. DR.
DİRENME HAKKI, MEŞRULUĞU VE PRATİK DEĞERİÖMER ÖMEROĞLU,DR.
DİVAN-I HÜMAYUN'UN YARGI YETKİSİİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
DİYALEKTİK AÇIDAN CEZA YARGILAMASIFARUK EREM,PROF. DR.
DURAĞAN YÖNETİM VE "SİVİL TOPLUM"MÜSLÜM AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
DÜŞMAN İMGELERİ VE HOŞGÖRÜCOŞKUN SAN,PROF. DR.

E

ERNEST WEINRIB'TE ÖZEL HUKUK FELSEFESİ VE HUKUKİ FORMALİZM
SERCAN GÜRLER,ARŞ. GÖR.
ESKİ ÇAĞLARDA SUÇ HUKUKUSAMİ SELÇUK,DOÇ. DR.
ESKİ HUKUK SİSTEMLERİNDE KÖLELİKGÜLNİHAL BOZKURT,DR.
ESKİ HUKUKUMUZDA SÜT EMZİRME AKDİOSMAN KAŞIKÇI,DOÇ. DR.
ESKİ HUKUKUMUZDA TAKYİDİ ŞARTA BAĞLI İŞLEMLEROSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ HUKUKUMUZDA ÜST HAKKIOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ VE YENİ MEDENİ HUKUKUMUZDA MİRAS SİSTEMLERİŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
ESKİ YARGILAMA HUKUKUMUZDA ŞAHİDİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BAŞKASINDAN NAKLEN ŞAHİTLİKTE BULUNMAMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ YUNAN'DAN AYDINLANMA ÇAĞINA İNSAN ONURU KAVRAMININ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
ETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI IŞIĞINDA HUKUKARSLAN TOPAKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
ETİK KAVRAMI VE MEDYA ETİĞİMURAT YÜKSEL,DOÇ. DR.
ETİK VE HUKUK : HUKUKSAL POZİTİVİZM ÜSTÜNE YENİDEN DEĞERLENDİRMEMEHMET TEVFİK ÖZCAN,PROF. DR.

F

FIKIH USULÜ KAİDELERİ
ABDULLAH DEMİR,YRD. DOÇ. DR.
FİKİR HÜRRİYETİNİN UNSURLARIYLA BİRLİKTE ARZETTİĞİ AYRILMAZ BÜTÜNLÜKADNAN KÜÇÜK,DR.
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN CEZAİ HÜKÜMLERTAMER SOYSAL
FİLİSTİN TOPRAKLARININ OSMANLI DÖNEMİNDEKİ HUKUKİ STATÜSÜ VE YAHUDİLERE KARŞI ALINAN TEDBİRLERHALİL CİN,PROF. DR.
FRANSA MEDENİ KANUNU'NUN (KOD NAPOLYON) İSLAM HUKUKU'NDAN ESİNLENDİĞİ İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİRECEP ÇİĞDEM,DOÇ. DR.
FRANZ OPPENHEİMER'İN DEVLET KURAMIİRFAN TÜRKOĞLU,ARŞ. GÖR.İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ,ARŞ. GÖR.
FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY'NİN HUKUK ANLAYIŞIALİ ACAR

G

GAYRİMÜSLİM OSMANLI VATANDAŞLARININ HUKUKİ DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
BELKIS KONAN,DOÇ. DR.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZGÜRLÜKERGUN ÖNEN,PROF DR.
GELENEKLERİN AKTARIMI: BALKANLARDAKİ HUKUK DEĞİŞİMİ ÜZERİNETOMASZ GIARO,PROF. DR.
GENEL OLARAK "BAŞLIK" SORUNU VE BU SORUNUN ESKİ HUKUKUMUZDA İRDELENMESİFAZIL HÜSNÜ ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
GENEL OLARAK BİLGİ VE BİLGİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİNİN HUKUKTAKİ ANLAMIATİLA ERKAL,DR.
GEORGES GURVİTCH'İN HUKUK SOSYOLOJİSİ ALANINDA TÜRKİYE'YE ETKİSİHIZIR MURAT KÖSE,DR.
GIDA HUKUKUNUN GELİŞİMİTHOMAS METTKE,AV.
GÜNÜMÜZ VE İSLAM HUKUKUNDA ÇOCUK HAKLARI KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
GÜNÜMÜZ VE İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA MAL REJİMLERİNURAN AY,DR.
GÜVENLİĞİ ÖZGÜRLÜKTE ARAMAKVAHAP COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
GÜVENLİKLEŞTİRME: HUKUKSAL MEŞRUİYETTEN SİYASAL MEŞRUİYETE EVRİLME VE KOPENHAG OKULUKADİR ZORA,ÖĞR. GÖR.

H

HABERMAS'IN PROSEDÜRALİST HUKUK PARADİGMASI, HAKLAR SİSTEMİ VE HUKUK DEVLETİ
ÜLKER YÜKSELBABA,ARŞ. GÖR.
HAFIZOĞULLARI'NIN LAİKLİK KURAMIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
HALK SOSYOLOJİSİALİ ACAR,DR.
HART VE DWORKİN'E KARŞI OTORİTE OLARAK HUKUKSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
HEGEL'İN "HUKUK FELSEFESİNİN ANA İLKELERİ" (GRUNDLINIENDER PHILOSOPHIE DES RECHTES) ADLI ESERİNDE DEVLET'İN KURUMSAL YAPISININ ANA HATLARIYLA ANALİZİARSLAN TOPAKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK BİR BİLİM KOLU MUDUR?ERNST HIRSCH,ORD. PROF. DR.
HUKUK ÇEVRELERİ AYRIMINDA ALMAN HUKUKU'NUN YERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİKORAY GÜVEN,DOÇ. DR.
HUKUK DEVLETİNDE HUKUKUN ÖNÜNDE OLMANIN ANLAMIGÜLRİZ UYGUR,DOÇ. DR.
HUKUK EĞİTİMİNDE FELSEFE DERSİNİN GEREĞİ VE ÖNEMİN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK İLMİ VE SOSYOLOJİSADRİ MAKSUDİ ARSAL,ORD. PROF. DR.
HUKUK NORMUNUN YORUMUSEVTAP METİN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK POLİTİKA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL HUKUK ÇALIŞMALARI HAREKETİŞEFİK TAYLAN AKMAN,ARŞ. GÖR.
HUKUK SOSYOLOJİSİNİN KURUCULARIGEORGES GURVITCH,PROF. DR.
HUKUK VE DEMOKRASİAYDIN AYBAY,PROF. DR.
HUKUKA UYMAK YA DA UYMAMAK İŞTE TÜM MESELE BU : PSİKOLOJİK HUKUK YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE HUKUKA UYMA VE MEŞRULUK İLİŞKİSİFEHMİYE CEREN AKÇABAY,DR.
HUKUKÇUNUN (FAKİHİN) İSLAM HUKUKUNUN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜSERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
HUKUK-I AİLE KARARNAMESİ'NE GİDEN YOLDA (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA) OSMANLI AİLE HUKUKU'NDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR VE DÜZENLEME ÇABALARIESRA YAKUT,DOÇ. DR.
HUKUKİ BELİRSİZLİK PROBLEMİ ÜZERİNEGÜLRİZ ÖZKÖK,YARD. DOÇ. DR.
HUKUKİ POZİTİVİZMSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.
HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞİŞEN YÜZÜ MÜ?GÜLRİZ UYGUR,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKSAL AÇIDAN ÖLME HAKKI VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
HUKUKSAL BOYUTLARI İLE ESKİ VE YENİ VAKIFLARM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.ÖMER ERGÜN,ARŞ. GÖR.
HUKUKTA YORUM ÇABALARISURURİ AKTAŞ,PROF. DR.
HUKUKUN BİLİMSELLİĞİ SORUNUALİ ŞAFAK BALI,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKUN GENEL İLKELERİ BAĞLAMINDA KANUN-I ESASİ'DEKİ YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
HUKUKUN GENEL İLKELERİ VE HUKUKUN GELİŞİMİNE ETKİSİABDÜLKADİR AKIL,DR.
HUKUKUN GEOMETRİSİ: CHRISTOPHER COLUMBUS LANGDELLŞULE ŞAHİN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKUN İÇ AHLAKI: LON L. FULLER'IN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEMEE. İREM AKI,ARŞ. GÖR.
HUKUKUN KADINA BAKIŞI: ERGEN VE EŞİT OLAMAMA HALİRUKİYE AKKAYA KİA,DOÇ. DR.
HUKUKUN MATEMATİKSEL OLARAK İFADE EDİLMESİHALUK EMİROĞLU,DOÇ. DR.NİSAN GÖRGÜLÜ

I

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ'NDE ADLİYE VE MEZAHİP NEZARETİ'NDE BÜROKRATİK REFORM
ERKAN TURAL,DR.
II. MEŞRUTİYET MECLİS TUTANAKLARINA GÖRE "MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN"UN KABULÜSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,DR.
IMMANUEL KANT'IN AHLAK FELSEFESİ BAĞLAMINDA TANRI KAVRAMININ EPİSTEMOLOJİK BİR TAHLİLİŞEFİK TAYLAN AKMAN,ARŞ. GÖR.
ISLAHAT FERMANINI HAZIRLAYAN SEBEPLER VE ISLAHAT FERMANIGÜL BÜLBÜL,ARŞ. GÖR.

İ

İBN HALDUN'UN DEVLET GÖRÜŞÜ
FAZIL HÜSNÜ ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
İDEAL HUKUK KAVRAMI ÜZERİNESURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
İDEOLOJİ KAVRAMI ÜZERİNEADNAN GÜRİZ,PROF. DR.
İDEOLOJİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞARSLAN TOPAKKAYA,DR.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ "HAK"KI VE İKTİDAR "BEN" İLE DEMOKRASİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİKEMAL ŞAHİN,YRD. DOÇ .DR.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARİHSEL SÜRECİ VE MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASIMEHMET EMİN AKGÜL,YRD. DOÇ. DR.
İLKSEL DÜŞÜNCE VE TOPLUM - DİN İLİŞKİLERİCAHİT CAN,PROF. DR.
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DİNİ SEMBOLLERİN KULLANIMININ MUKAYESELİ HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİHAYRETTİN KURT
İNGİLİZ CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ VE KAYNAKLARIBURCU DÖNMEZ,YRD. DOÇ. DR.
İNKILAPÇILIK VE ATATÜRK'ÜN İNKILAP ANLAYIŞIHAYATİ HAZIR,YRD. DOÇ. DR.
İNTİHAR VE İNTİHARA YARDIM SUÇU ÜZERİNE BİR DENEMEMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.
İSLAM CEZA HUKUKUNDA KADINNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,YRD. DOÇ. DR.
İSLAM HUKUKUNA GORE YURT DIŞINDA YAPILAN EVLİLİKLERİN İSVİÇRE'DE TANINMASIALİ ÇİVİ,AV. DR. IUR.
İSLAM HUKUKUNA GÖRE İSYAN (BAĞY) SUÇU VE CEZASIMELİKŞAH AYDIN,ARŞ. GÖR.
İSLAM HUKUKUNDA İRTİFAK HAKLARININ MAHİYETİAHMET BİLGİN,DR.
İSLAM HUKUKUNDA MAHKEME KARARLARININ KONTROLÜEKREM BUĞRA EKİNCİ,DOÇ. DR.
İSLAM HUKUKUNDA SİGORTA VE FAİZ HAKKINDA BİR RİSALEARİF CÜVEYCATİ,PROF. DR.
İSLAM HUKUKUNDA SUÇLAR VE CEZALARİLHAN AKBULUT,DR.
İSLAM HUKUKUNDA VE OSMANLI UYGULAMASINDA KOCA ŞİDDETİNE KARŞI KADININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUK YOLLARINEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DOÇ. DR.
İSLAM İSBAT HUKUKU'NUN GENEL ESASLARISERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
İSLAM ÖNCESİ TÜRK HUKUKUNDA DANIŞMA MECLİSİAYHAN CEYLAN,ARŞ. GÖR.
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA ÇOK KADINLA EVLENMENAGEHAN GÜRBÜZ
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA MÜESSESESİMURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
İSLAM VE OSMANLI HUKUKU'NDA KASAME MÜESSESESİAYBARS PAMİR,DR.
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA MÜRURUZAMANAHMET AKGÜNDÜZ,DOÇ. DR.
İSLAM'DA SİYASAL İKTİDAR (VELAYET-İ AMME)AYHAN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA ARİYET SÖZLEŞMESİMEHMET AKMAN,DOÇ. DR.
İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA DEVLET BAŞKANININ GÖREVİNİN SONA ERMESİOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİFAZIL HÜSNÜ ERDEM,ARŞ. GÖR.
İSPANYA PARLAMENTOSU'NUN YAPI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNEFAHRİ BAKIRCI,DR.
İSRAİL-ARAP UYUŞMAZLIĞINDA OSMANLI TESCİL HUKUKUNUN PAYIRABBİ JON-JAY TILSEN
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARIİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
İSVİÇRE MEDENİ KANUNU'NUN TÜRKİYE'DE İKTİBASIOSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.

J

JAKOBS'UN DÜŞMAN CEZA HUKUKU KAVRAMI HUKUKUN DÜŞMANI
HENNİNG ROSENAU,PROF. DR.
JEAN BODIN'İN EGEMENLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KRALIN İKİ BEDENİ KURAMINA KISA BİR BAKIŞABDURRAHMAN SAYGILI,YRD. DOÇ. DR.
JEREMY BENTHAM VE FAYDA PRENSİBİELİF ÇAĞLA YILDIZ,ARŞ. GÖR.
JOSEPH RAZ'DA HUKUKİ OTORİTE KAVRAMISEVTAP METİN,YRD. DOÇ. DR.

K

KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA KADININ İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜREL GÖRECELİĞE ELEŞTİREL BAKIŞ
EMEK BAYRAK,ARŞ. GÖR.
KAMU HUKUKU ALANIDAVID J. DANELSKI
KAMU HUKUKU EĞİTİMİNİN FRANSA'DA TARİHSEL KÖKLERİ VE KAMU HUKUKU OKULLARI ÜZERİNE NOTLARRUKİYE AKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİM AHLAKIKAMİL UFUK BİLGİN,YRD. DOÇ. DR.
KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE BU MODELLERİN BAĞLAMLARIÜLKER YÜKSELBABA,ARŞ. GÖR.
KANT'IN EBEDİ BARIŞ ÜZERİNDEKİ FELSEFİ DENEMESİERNST HIRSCH,ORD. PROF. DR.
KAPİTALİZM, LİBERALİZM VE ÖTEKİİLKER KILIÇ,DR.
KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI DEVLETİ'NİN YARGI YETKİSİNE GETİRDİĞİ KISITLAMALARNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
KAPTAN PAŞA VE HUKUKİ STATÜSÜAYBARS PAMİR,DR.
KARAHANLILARIN BÜYÜK HUKUKÇUSU EBU ZEYD DEBBÜSİ VE MEZHEBLERARASI MUKAYESELİ HUKUKA TE'SİRLERİAHMET AKGÜNDÜZ,DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMLA KIYASABDULLAH DEMİR,YRD. DOÇ. DR.
KELSEN'İN TEMEL NORM KURAMIJOSEPH RAZ,PROF.DR.
KENT KÜLTÜRÜNÜN SUÇA ETKİSİ -ŞANLIURFA ÖRNEĞİ-MİTHAT ARMAN KARASU,YRD. DOÇ. DR.
KİŞİLİK KAVRAMININ EVRİMİÜLKER GÜRKAN,PROF. DR.
KLASİK DÖNEM OSMANLI CEZA HUKUKUNDA TA'ZİR SUÇ VE CEZALARIYILMAZ YURTSEVEN,ARŞ. GÖR.
KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİ'NDE DİN-DEVLET İLİŞKİLERİNİN LAİKLİK, SEKÜLERİZM, TEOKRASİ VE DİN DEVLETİ SİSTEMLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.
KLASİK DÖNEM OSMANLI MALİYE TEŞKİLATI VE SİSTEMİYILMAZ YURTSEVEN,ARŞ. GÖR.
KOMÜNİTERYAN ETİKSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
KUR'AN'DA MİRAS HUKUKUŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
KÜLLİ KAİDELER EKOLÜABDULLAH DEMİR,YRD. DOÇ. DR.
KÜLTÜREL GÖRECELİK VE İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİH. GÖKÇE ZABUNOĞLU,ARŞ. GÖR.
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK MERKEZLİ EGEMENLİK KULLANIMIREYHAN SUNAY,DOÇ. DR.
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL DEVLETALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR. DR.

L

LEON DUGUIT'NİN DEVLET VE HUKUK ANLAYIŞI
AYDAN ÖMÜR SURLU,DR.
LEON PETRAZYCKI VE HUKUKUN GERÇEKLİĞİ SORUNU: BİR PSİKOLOJİK HUKUK KURAMIUMUT KOLOŞ,ARŞ. GÖR.
LEVIATHAN ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZAYŞEN FURTUN,ARŞ. GÖR.
LEX MERCATORIA'NIN HUKUK TEORİSİNDEKİ YERİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN
LİBERAL ADALETİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ: JOHN RAWLS VE ROBERT NOZİCK, "HAKKANİYET OLARAK ADALET" ELEŞTİRİSİNDEN "YETKİSEL ADALET" ELEŞTİRİSİNERABİA SAĞLAM,ARŞ. GÖR.
LOCATIO CONDUCTIO REI (KİRA) SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN SORUMLULUĞU VE HASAR MESELESİEMİNE MINDIZ,ARŞ. GÖR.

M

MARXİST MÜLKİYET YAKLAŞIMI
MEHMET AKİF ETGÜ,ARŞ. GÖR.
MECELLE'DE HİZMET AKDİNİN FESİH DIŞINDAKİ SONA ERME HALLERİMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
MECELLE'DE İSTİHKAK DAVASIOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
MECELLE'DE KAT MÜLKİYETİOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
MECLİS-İ VALA-YI AHKAMI ADLİYE'DE YARGIAYHAN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ KANUNUN KABULÜNDEN ÖNCE TÜRK AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE ÖZELLİKLE 1917 TARİHLİ HUKUK-İ AİLE KARARNAMESİMEHMET ÜNAL,DR.
MEKANİK DÜNYANIN "TIKIR TIKIR" İŞLEYEN MAKİNASI : BÜROKRASİZELİHA HACIMURATLAR,DR.
MELODİ VE HUKUKUN ZAMAN FARKINDALIĞI: GERALD POSTEMA'NIN MAKALESİ ÜZERİNDEN DİSİPLİNLERARASILIĞA BAKIŞLA, MÜZİK VE HUKUK KONUSUNDA BİR ÖZET VE DEĞERLENDİRMEDİLARA AĞAOĞLU CANAY,YRD. DOÇ. DR.
MER'A DAVALARI VE MER'ALARIN ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖNGÖREN DÜZENLEMELERMEHMET HANDAN SURLU
MICHEL FOUCAULT'NUN DÜŞÜNCESİNDE İKTİDARABDURRAHMAN SAYGILI,YRD. DOÇ. DR.
MİKRO-İKTİDARIN BİR FİZİĞİ: HAPİSHANEABDURRAHMAN SAYGILI,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,DR.
MODERN DEVLET'İN BEDEN İDEOLOJİSİ ÜZERİNE KISA BİR DENEMEABDURRAHMAN SAYGILI,ARŞ. GÖR.
MODERN DOĞAL HUKUK BAĞLAMINDA JOHN FINNIS'İN HUKUK TEORİSİSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
MONTESQUIEU VE KANUNLARIN RUHU (HUKUK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME)ÜLKER GÜRKAN,DOÇ. DR.
MUKAYESE-İ KAVANİN-İ MEDENİYYE MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYYE-FRANSA KANUN-I MEDENİSİ KİTAB'ÜL-BÜYÜCEMALEDDİN
MUKAYESELİ HUKUK TARİHİPAUL KOSCHAKER,ORD. PROF. DR.
MUTLAK MONARŞİYE LAİK SAVUNMA: TEVRATIN CANAVARI LEVİATHANYAŞAR SALİHPAŞAOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
MÜLKİYET KONUSUNDAKİ TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TÜRK ANAYASASINDA MÜLKİYET HAKKINİHAT BULUT,DOÇ. DR.
MÜZAKERE (SÖYLEM) ETİĞİ, DEMOKRASİ VE MEŞRULUKSURURİ AKTAŞ,PROF. DR.

N

NEDENSELLİK VE İSNADİYET
HANS KELSEN,PROF. DR.
NESİLLER ARASI ADALETE FAYDACI YAKLAŞIMŞULE ŞAHİN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
NİHİLİZM VE JEAN BAUDRILLARDMÜSLÜM TURAN,DOÇ. DR.
NİŞANCI VE HUKUKİ STATÜSÜAYBARS PAMİR,YARD. DOÇ. DR.

O

OLAY BİLİMLERİ VE HUKUK
SÜHEYP DERBİL,PROF. DR.
ORTA - ASYA TÜRK HUKUKUNDA "TÖRE" KAVRAMIAYBARS PAMİR,YRD. DOÇ. DR.
ORTAÇAĞDAN YENİÇAĞA GEÇİŞ SÜRECİ BAĞLAMINDA EKONOMİK ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİN SİYASAL DÜŞÜNCEYE ETKİSİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI CEZA YAGILAMASI USULÜ HUKUKU ÜZERİNE BİR DENEMEİBRAHİM ORKUN ATALAY,ARŞ. GÖR.
OSMANLI DEVLETİNDE ADALET DÜZENİİLHAN AKBULUT,DR.
OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇUBELKIS KONAN,DR.
OSMANLI DEVLETİNDE HUKUKUN ROMANİZASYONU (II)CENGİZ OTACI,HAKİM
OSMANLI DEVLETİ'NDE KAPİTÜLASYONLAR ÇERÇEVESİNDE YABANCILARIN DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜBELKIS KONAN,DR.
OSMANLI DEVLETİNDE MERKEZİYETÇİLİK PRENSİBİ VE HUKUK SİSTEMİNE ETKİLERİNURAN AY,ARŞ. GÖR.
OSMANLI DEVLETİNDE PROTÉGÉ (KORUMA) SİSTEMİBELKIS KONAN,DR.
OSMANLI EGEMENLİK ANLAYIŞINDA SENED-İ İTTİFAKIN YERİAYBARS PAMİR,DR.
OSMANLI HUKUKUNDA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI HUKUKUNDA SUÇA TEŞEBBÜSMUSTAFA AVCI,PROF. DR.
OSMANLI HUKUKUNDAN BATI HUKUKUNA GEÇİŞ SÜRECİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.
OSMANLI HUKUKUNUN ROMANİZASYONUNUN FELSEFİ VE SOSYOLOJİK ALT YAPISI-I (KITA AVRUPASINDAKİ GELİŞMELER)CENGİZ OTACI,HAKİM
OSMANLI HUKUKUNUN YAPISI ÜZERİNE BİR ETÜDİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
OSMANLI İMPARATOLUĞUNDA ANAYASA SİSTEMİNE GEÇİŞ HAREKETLERİYAVUZ ABADAN,PROF.
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VERGİLENDİRME YETKİSİAYKUT TAVŞANCI,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI İNFAZ HUKUKUNDAKİ GELİŞMELERE GENEL BİR BAKIŞMUSTAFA AVCI,DOÇ. DR.
OSMANLI TAŞRASINDA SUÇ VE SUÇLULAR (1919 OCAK AYI ERZİNCAN SANCAĞI ÖRNEĞİ)ABDULKADİR GÜL,DOÇ. DR.
OSMANLI'DA İSLAM DEVLETLER HUKUKUNDAN BATILI DEVLETLER HUKUKU ANLAYIŞINA: ŞEYBANİ'NİN ES-SİYER'ÜL- KEBİR'İNDEN OTTOKAR'IN HUKUK-I MİLELİNEMEHMET AKİF KÜTÜKÇÜ,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI'DA "KADIN"IN HUKUKUOMCA ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.

Ö

ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA ŞAHİTLİĞİN TANIMI ŞARTLARI VE NİSABI
MURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI KARŞISINDA SOSYAL DEVLET İLKESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEKNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.

P

PARA BORÇLARININ GECİKMİŞ İFASI İLE İLGİLİ BİR UYGULAMANIN TENKİDİ
AHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
PLATON'UN DEVLETİN KÖKENİNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ VE YANSIMALARIMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
POLİTİKA OLARAK HUKUK: ADALET VE YARARMAKOTO USAMI,PROF. DR.
POZİTİF HUKUKTA BOŞLUK KAVRAMISURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
POZİTİVİST HUKUK KAVRAMI ÜZERİNE ELEŞTİRİSEL BİR REFLEKSİYONSURURİ AKTAŞ,DR.
PROFESYONEL MESLEK GRUBU: AVUKATLAR VE PROFESYONEL MESLEK ÖRGÜTLERİ: BAROLAR VE İŞLEVLERİM. İHSAN SEÇKİN,AV.

R

RİSK TOPLUMUNDA CEZA HUKUKUNUN DEĞİŞEN YÜZÜ
TUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
ROMA EGEMENLİĞİ: YURTTAŞLIK VE KÖLELİKÖZCAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
ROMA HAKSIZ REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN OLARAK ACTIO SERVI CORRUPTIGÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU VE HUKUKUMUZDA BELİRSİZ ALACAK DAVASIMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA HUKUKU VE İNGİLİZ HUKUKU'NA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞKADİR GÜRTEN,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA ADLİ TEŞKİLATLANMANECİP KAĞAN KOCAOĞLU,DR.
ROMA HUKUKU'NDA BOŞANMA (DIVORTIUM)FULYA İLÇİN GÖNENÇ,DR.
ROMA HUKUKUNDA ERROR IN MATERIA VE ERROR IN SUBSTANTIAYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA EVLENME VE BOŞANMA (DIVORTIUM)BAHATTİN ARAS
ROMA HUKUKUNDA HAMİLE KADIN KÖLENİN ÇOCUĞUNUN (PARTUS ANCILLAE) HUKUKSAL YAZGISIÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN,DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA HAYVANLARIN YOLAÇTIKLARI ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUKGÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA İKAMETGAH (DOMICILIUM) KAVRAMIA. NADİ GÜNAL,DOÇ. DR.ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,DR.
ROMA HUKUKU'NDA KAYYIMLIK (CURA) MÜESSESESİNE GENEL BİR BAKIŞSELDAĞ GÜNEŞ CEYLAN,AR. GÖR.
ROMA HUKUKU'NDA LAESIO ENORMIS VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN GABİNMEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA MAGİSTER NAVİS'İN SÖZLEŞMELERİNDEN EXERCİTOR NAVİS'İN SORUMLULUĞUEŞREF KÜÇÜK,DR.
ROMA HUKUKUNDA MANUSLU EVLİLİKLERDUYGU TAHAN
ROMA HUKUKU'NDA MÜLKİYETİN DEVİR İŞLEMLERİNDEN BİRİ OLAN TRADİTİO'NİN SEBEBE BAĞLILIĞI (lusta Cama Traditionis)ARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA ŞİRKET (SOCİETAS) AKDİ VE BUNUN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİŞAHİN AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAKLARA İLİŞKİN DAVALARDAKİ (ACTİO CONFESSORİA VE ACTİO NEGATORİA) TEMEL SORUNLARBAHAR ÖCAL,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA ÜST HAKKI (SUPERFICIES)A. NADİ GÜNAL,DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA VE BAZI ÇAĞDAŞ HUKUK DÜZENLERİNDE LAESİO ENORMIS (GABİN)ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.HALUK EMİROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ALACAĞIN TEMLİKİ (ASSIGNMENT IN ROMAN LAW AND COMPARATIVE LAW)MEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA FAİZ YASAĞI VE FAİZ SINIRLAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA HUKUKU'NDA VEKALET SÖZLEŞMESİ (MANDATUM) VE HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİLHALUK EMİROĞLU,DR.
ROMA HUKUKUNDA VERGİLENDİRMEPERVİN SOMER,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA YARGICIN REDDİ (RECUSATIO)ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN,DR.
ROMA HUKUKUNDAKİ SORUMLULUK ÖLÇÜTLERİNE GENEL BİR BAKIŞHİLAL ZİLELİOĞLU,DR.
ROMA HUKUKUNDAN GÜNÜMÜZE HUKUKİ FARAZİYELERFULYA İLÇİN GÖNENÇ,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NUN BİLGİ KAYNAKLARINDAN CORPUS IURIS CIVILIS VE TÜRKİYE'DE HUKUK RESEPSİYONUHALUK EMİROĞLU,DR.
ROMA HUKUKUNUN MODERN ORTAKLIKLAR HUKUKUNA ETKİLERİORUÇ HAMİ ŞENER,YRD. DOÇ. DR.
ROMA İMPARATORLUĞU'NUN DEVLET FELSEFESİ VE OSMANLI DEVLETİ (STOA'CI SENECA VE ÖNCEKİ KAMU HUKUKUMUZ AÇISINDAN KRİTİĞİ)HASAN T. FENDOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA KLASİK HUKUK DÖNEMİ'NDE MAL REJİMİHALUK EMİROĞLU,DR.
ROMA MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGICIN DELİLLERİ TAKDİRİBAHAR ÖCAL,ARŞ. GÖR.
ROMA MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA DAVANIN KABULÜ ( CONFESSIOINIURE ) VE İKRARMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA MİRAS HUKUKU'NA GENEL BİR BAKIŞ VE VASİYET YOLU İLE MİRASA. NADİ GÜNAL,YRD. DOÇ. DR.
ROMA VASİYET HUKUKUNDA FALSA DEMONSTRATIOHANS JOSEF WIELING
ROMA VE TÜRK HUKUKUNDA İNANÇLI İŞLEM VE VEKALET SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIARZU OĞUZ,ARŞ. GÖR.
ROMA'DA ARKAİK VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE,ANAYASAL-POLİTİK DENGELER-HUKUKSAL GELİŞİM, HUKUKÇULARIN HUKUK YAŞAMINDAKİ ROLLERİALESSANDRO CORBINO,PROF. DR.
ROUSSEAU'DA BİR YABANCILAŞTIRICI ETKEN OLARAK BİLİM VE SANATLAREMEK BAYRAK,AR. GÖR.

S

SAVCILIK, AVUKATLIK VE NOTERLİK KURUMLARININ OSMANLI DEVLETİ'NE GİRİŞİ
NEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
SİVİL TOPLUM KAVRAMI VE TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNÜMÜAYŞENUR AKPINAR,AR. GÖR.
SİVİL TOPLUMUN EVRENSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİDADAŞHAN CELALEDDİN KAVAS,ARAŞ. GÖR.
SİYASAL DÜŞÜNÜRLER VE MODERN EGEMENLİKSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR. DR.
SİYASAL REJİMLERİN SOSYAL YAPILARIANIL ÇEÇEN,DR.
SİYASET VE AHLAKAHMED SELAHADDİN
SİYASET-İ ADLİYYEDEN MÜHİM BİR MEBHASYANKO VİTNOS
SİYASET-İ HAKİKİYYE VE SİYASET-İ HAYALİYYEAHMED SELAHADDİN
SİYASİ YOZLAŞMA KAVRAMI VE KAMU EKONOMİSİMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
SOMUT OLAYIN NORMLA BAĞLANTILANDIRILMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: ÖRNEK OLAY, DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FARAZİ DESTEKYASEMİN IŞIKTAÇ
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR. DR.
SOSYAL GERÇEKLİK, SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER VE PSİKANALİZ BAĞLAMINDA CİNSEL SUÇUN KONUMUCAHİT CAN,PROF. DR.
SOSYALİST AVRUPA ÜLKELERİNDE HUKUK YARGILAMASI (KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME)ZHİVKO STALEV,PROF. DR.
SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA CONSIDERATION/SÖZLEŞMEYLE BAĞLANMA NİYETİ KAVRAMI VE CAUSA/HUKUKİ NEDEN İLE İŞLEVSEL DENKLİĞİ MESELESİÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.

Ş

ŞAHİTLİĞİN GEÇERLİLİK ŞARTLARININ ÖNCEKİ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ
MURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
ŞİKAYET DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI TEB'ASININ ŞİKAYETLERİSALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

T

TABİİ HUKUK DOKTİRİNİN EPİSTEMOLOJİK TAHLİLİ
SELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.
TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI YARGI TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELERİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
TANZİMAT DÖNEMİNDE YUNAN KAYNAKLI BİR ISLAHAT ÖNERİSİYAHYA AKYÜZ,PROF. DR.
TANZİMAT DÖNEMİNİ HAZIRLAYAN TEMEL ETKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİNİN KAMUSAL CEZALANDIRMA SİSTEMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
TANZİMAT VE ŞURAYI DEVLETMEHMET KARAARSLAN,AR. GÖR.
TANZİMATTAN CUMHURİYETE AVUKATLIKSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
TANZİMATTAN SONRA MALİ HUKUKUMUZDA MEYDANA GELEN GELİŞME VE DEĞİŞMELERNURAN AY,ARŞ. GÖR.
TANZİMAT'TAN SONRA TÜRKİYE'DE ORMANLARIN HUKUKİ REJİMİHALİL CİN,PROF. DR.
TARİH BOYUNCA TÜRK DEVLETLERİNDE SİYASİ İKTİDARIN MEŞRULUK TEMELLERİALİ ŞAFAK BALI,YRD. DOÇ. DR.
TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA KIBRIS TÜRK HUKUK SİSTEMİTURGUT TURHAN,PROF. DR.
TARİHSEL PERSPEKTİFİ İLE BATI HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TARİHSEL PERSPEKTİFİ İLE TÜRK-İSLAM HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İSRAİL DEVLET MODELİNİN ORTAYA ÇIKIŞIAYHAN DÖNER,ARŞ. GÖR.
TELİF HAKKININ ROMA HUKUKUNDAKİ KÖKLERİRUSS VERSTEEG,PROF. DR.
TEMEL NORM VE MANTIKİ ŞEKİL HİPOTEZLERİM. EMİN EMİNİ,YRD. DOÇ. DR.
THOMAS HOBBES'UN SOSYAL SÖZLEŞME TEORİSİNİN NİETZSCHE'NİN SİYASET FELSEFESİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİYAHYA BERKOL GÜLGEÇ,ARŞ. GÖR.
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK : İNTİHARŞEYDA ALTUNTAŞ,ARŞ. GÖR.
TOPLUMSAL CİNSİYET, İSLAM VE POLİTİKAFARHAD KAZEMI,PROF. DR.
TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BİRİCİK KRİTERİ: EVRENSEL HUKUK DEĞERLERİ VE İLKELERİAHMET GÜRBÜZ,PROF. DR.
TOPRAKLARIN KİRALANMASI: ANTİK ÇAĞ ROMASINDA HUKUK VE EKONOMİÖZCAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
TUNUSLU ISLAHATÇILAR VE YENİ OSMANLILAR HAREKETİNDE ANAYASACILIKAYHAN CEYLAN,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN CAYDIRICILIK KAPASİTESİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMEOSMAN DOLU,YRD. DOÇ. DR.HASAN BÜKER,DR.ŞENER ULUDAĞ,DR.
TÜRK CEZA KANUNUNDA VE 1997 TASARISINDA "MEMURA MENFİ MUKAVEMET SUÇU" ÜZERİNE BİR İNCELEMECENGİZ OTACIMESUT ORTA
TÜRK HUKUK DEVRİMİNDEN SAPMALAR KESTİRİLEMEZ BOYUTTADIRHASAN DURAN
TÜRK HUKUK TARİHİNDE AZINLIKLARGÜLNİHAL BOZKURT,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUK TARİHİNDE KARDEŞ KATLİ MESELESİMUHAMMED EMRE TULAY
TÜRK KADINININ HUKUKİ STATÜSÜ VE SORUNLARIÜLKER GÜRKAN,DOÇ. DR.
TÜRK KADINININ SİYASİ HAKLARI KAZANMA SÜRECİBELKIS KONAN,DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU BAKIMINDAN KADIN HAKLARIMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN DÜNÜ VE BUGÜNÜM. İLHAN ULUSAN,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE BİR BİLİNMEYEN : ISDARKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE HUKUKUN OLUŞTURULMASI VE DEMOKRASİDADAŞHAN CELALEDDİN KAVAS,ARAŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN 1909 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNEMİNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
TÜRKLER'İN GELENEKSEL DİNİ ŞAMANİZM'İN ORTA ASYA ESKİ TÜRK KAMU HUKUKU'NA ETKİSİAYBARS PAMİR,DR.

U

ULUSAL VE ULUSLAR - ÜSTÜ HUKUK SİSTEMLERİNİN GEÇİŞMESİ (INTERPENETRATION)
LORD JUSTICE DIPLOCK
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU PERSPEKTİFİNDEN EVRENSELLİK İLKESİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
ULUSLARARASI STANDARTLAR IŞIĞINDA SEÇİM ORGANLARININ OLUŞUMU VE NİTELİKLERİLEVENT GÖNENÇ,DOÇ. DR.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SUÇLARI ÜZERİNECENK YİĞİTER,ARŞ. GÖR.
UZLAŞMA KURUMUNUN FELSEFESİNE BİR UZANIŞ:ONARICI ADALET VE GÜNEY AFRİKA UBUNTU GELENEĞİTAMER SOYSAL

Ü

ÜLKEMİZDE AVUKATLIK KURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
İBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
ÜRDÜN'DE ANAYASAL GELİŞİMAYHAN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.

V

VAKIFLAR
ŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
VATANDAŞLIK HUKUKUNDA TELSİKERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
VEKALET SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA NOXAL SONUÇLU SÖZLEŞME - "HIRSIZ KÖLE OLAYI"ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN,DR.

W

WESLEY NEWCOMB HOHFELD'İN TEMEL HUKUK KAVRAMLARINA KISA BİR BAKIŞ
ŞULE ŞAHİN CEYLAN,DR.
WESTPHALIA ANTLAŞMASINDAN NICE ANTLAŞMASINA: EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL SEYRİ VE BİR PROTOTİP OLARAK AVRUPA BİRLİĞİBÜLENT YÜCEL,AR. GÖR.
WESTPHALIA ANTLAŞMASINDAN NICE ANTLAŞMASINA: EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL SEYRİ VE BİR PROTOTİP OLARAK AVRUPA BİRLİĞİBÜLENT YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.

X

XII. YÜZYIL RÖNESANSI VE "YENİDEN DOĞAN" ROMA'YI GÜNÜMÜZE BAĞLAYAN SON HALKA: PANDEKT HUKUKU
EŞREF KÜÇÜK,DR.

Y

YABANCILARA TANINAN EKONOMİK YATIRIMA İLİŞKİN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASININ TARİHİ VE HUKUKİ TEMELLERİ
İBRAHİM ORKUN ATALAY,AV.
YABANIL TOPLUMDA SUÇ VE GELENEK ÜZERİNEŞULE ŞAHİN CEYLAN,DR.
YAPISALCILIK - HUKUK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DENEMECAHİT CAN,DOÇ. DR.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN OSMANLI'DA VE GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ'NDE YARGIYA GENEL BİR BAKIŞNEVİN ÜNAL ÖZKORKURT,YRD. DOÇ. DR.