BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

2

2001 EKONOMİK BUNALIMININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ
HASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
2004 GENİŞLEMESİ SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VERGİ REKABETİ VE SONUÇLARIEMRAH FERHATOĞLU,DR.

4

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU'NUN 123.MADDESİNİN UYGULAMASINDAKİ TEREDDÜT VE ÇELİŞKİLER
HÜSEYİN DEMİRERDEM DEMİR,STJ. AV.

5

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ÇERÇEVESİNDE GELİR İDARESİNDE DEĞİŞİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MUSTAFA SAKAL,DOÇ. DR.ELİF AYŞE ŞAHİN,AR. GÖR.
5018 VE 6085 SAYILI KANUNLARDA BAZI İDARE HUKUKU TERİMLERİNİN YANLIŞ KULLANIMI ÜZERİNEKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDAKİ KANUN'UN KAPSAMINA İLİŞKİN BİR GÖRÜŞMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.

6

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
TİMUÇİN MUŞUL,PROF. DR.
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN'A GÖRE HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK İDDİALARISEYİTHAN DELİDUMAN,DR.MURAT ERDEM,ARŞ. GÖR.

A

AB ÜLKELERİNDE EMEK GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE EMEK ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ
SAVAŞ ÇEVİK,DR.
ADALETSİZ HAK KURGUSU: GÜNCEL PERFORMANS ÖRNEĞİNİHAL SABAN,PROF. DR.
ADİL YARGILANMA HAKKI PERSPEKTİFİNDEN 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI YASASISERKAN AĞAR,AV.
ADLİ İKTİSAT YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK OLAYÖZCAN UZUN,YRD. DOÇ. DR.ANDIM OBEN BALCE,YRD. DOÇ. DR.AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ADLİ NİTELİKTEKİ VERGİ SUÇLARINDA FAİL VE CEZA SORUMLULUĞUŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA - TÜRKİYE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI'NDA BAĞLAMA KURALLARIEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
ALMANYA'DA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI VE BU ALANDA YAPILAN SON YASAL DEĞİŞİKLİKLERİDRİS HAKAN FURTUN,DR.
AMERİKAN HUKUKUNDA VERGİLENDİRME YETKİSİGÜLŞEN GEDİK,AR. GÖR.
ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VERGİ HUKUKUNDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKGÜLDEN ŞİŞMAN,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASISERKAN AĞAR
ANAYASAL İKTİSAT KURAMI VE BU KURAM ÇERÇEVESİNDE MALİ KURAL KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİTARIK OLCAY,ARŞ. GÖR.
ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ AFFISİBEL YILMAZ,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIĞIN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINİHAT TAŞDELEN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKETİN VERGİ VE DİĞER KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUNUN FER'İLİĞİ VE TAKİP SIRASILEVENT YARALI,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİŞABAN KAYIHAN,DOÇ. DR.ALİ EMRE ÇETİNER,ÖĞR. GÖR.
AR-GE İNDİRİMİNİN GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.TUNÇ KÖSE,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARETEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASI VE VERGİ UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIHABİB YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORTAK ÇEVRE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VERGİLERİEMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TASARRUFLARIN VERGİLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYEHASAN ORAL,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA FUNKE/FRANSA KARARICANSU DAĞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KRİZ DÖNEMİNDE UYGULADIĞI PARA POLİTİKASIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA’DA DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI VE BAŞARISIEMRAH FERHATOĞLU,DR.
AVUKATLIK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİHASAN ORAL,AV.

B

BANKALARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE VERGİ SORUMLULUKLARI
NAMİ ÇAĞAN,DR.
BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞINI BEYAN ETMEME SUÇUENGİN AKIN
BELEDİYE MECLİSİNİN UZLAŞMA YETKİSİM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYELERİN MALİ DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMİRFAN TÜRKOĞLU,DR.İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ,ARŞ. GÖR.
BİR ADİL YARGILANMA HAKKI OLARAK TANIĞI SORGULAMA VE TANIK DİNLETME HAKKININ TÜRK VERGİ YARGILAMASINDAKİ YERİMİNE UZUN,YRD. DOÇ. DR.
BİR SUÇ VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK MANİPÜLASYONENGİN AKIN
BİR VERGİ(LEME) UNSURU OLARAK TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TRAKTÖRFATİH SARAÇOĞLU,DOÇ. DR.
BİR YEREL YÖNETİM GELİRİ OLARAK YEREL İŞLETME VERGİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİİSMAİL ORÇUN GÜNDÜZ,YRD. DOÇ. DR.BİLGE HAKAN AGUN,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ (216 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE KONUNUN 4697 SAYILI KANUN AÇISINDAN İRDELENMESİ)M. KAMİL MUTLUER,PROF. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: GELİR VERGİSİ Mİ? SERVET VERGİSİ Mİ?EMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

C

CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU VE ATIF PROBLEMİ
BUMİNHAN DUMAN,ARŞ. GÖR.
CEZAİ YAPTIRIM GEREKTİREN VERGİ SUÇLARI VE YARGILAMA USULÜÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,ARŞ. GÖR.

Ç

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
CEREN SONER,AV.

D

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE İLİŞKİN MÜEYYİDELİ KAPATMA KARARLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAK
LÜTFİYE YAZKAN,AV.
DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE, RESEN TARHİYAT İŞLEMİNDE YAPILAN MATRAH TAYİNİNDE GERÇEĞE EN YAKIN HALİN BULUNMASI İLKESİBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARINDA EKONOMİK YAKLAŞIMMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
DAR MÜKELLEFİYETTE TİCARİ KAZANCIN TÜRKİYE'DE ELDE EDİLMİŞ SAYİLMADİĞİ HALLER ÜZERİNECİHAT ÖNER,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE VERGİLENDİRMENAMİ ÇAĞAN,DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ÜLKELERİN ANAYASALARINDA YASALLIK, MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME VE EŞİTLİK İLKELERİNİN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,ARŞ. GÖR.
DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİNDE REKABET POLİTİKALARININ VE HUKUKUNUN ÖNEMİSEVDA YAŞAR COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.

E

EKONOMİ HUKUKU: HUKUKUN SINIFLANDIRILMASINDA PARADİGMA KAYMASI
ÖNDER PERÇİN,AV.
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
ELEKTRONİK HACİZ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME USULÜNE BİR BAKIŞYUNUS EMRE YILMAZOĞLU
ESKİ VAKIF MALLARININ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAF OLMASIMUSTAFA YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.

F

FATURADA YER ALAN VADE FARKI KAYDINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME (YARGITAY İBHGK'NIN 27.06.2003 T. VE 2001/1 E, 2003/1 K. SAYILI KARARI)
İSMAİL KAYAR,PROF. DR.PINAR TURGUT GÜNBAY,ARAŞ. GÖR.
FERAGAT MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİNURETTİN BİLİCİ,PROF. DR.
FORWARD SÖZLEŞMELER VERGİDEN KAÇINMA ARACI MIDIR?MURAT BATI,DOÇ. DR.
FRANZ OPPENHEİMER'İN DEVLET KURAMIİRFAN TÜRKOĞLU,ARŞ. GÖR.İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ,ARŞ. GÖR.

G

GELİR TEORİLERİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE' DEKİ GELİR TANIMLAMASI VE SONUÇLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
EMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAKAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİYUSUF KILDİŞ,YRD. DOÇ. DR.BİLGE HAKAN AGUN,DR.

H

HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI VE ANAYASAYA UYGUNLUĞU
MUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
"HAYAT STANDARDI ESASI"NIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNUMERİH ÖDEN,DOÇ. DR.YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKKAYA
HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN VERGİ PLANLAMASINDA TAŞIDIĞI ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMENESLİHAN COŞKUN KARADAĞ,YRD. DOÇ. DR.

İ

İCRA HUKUKUNDA MENFAAT DENGESİZLİĞİ: HARÇ MUAFİYETLERİ - HARÇLAR KANUNU'NUN 123'ÜNCÜ MADDESİ İLE TANINAN HARÇ MUAFİYETİNİN YARGITAY'IN YENİ İÇTİHADI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
BURAK PINAR,AR. GÖR.
İÇ KAMU BORÇLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMENAMİ ÇAĞAN,PROF. DR.
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNAZLI KÜBRA ÇELİK,ARŞ. GÖR.
İDARİ İŞLEM AÇISINDAN VERGİLENDİRME SÜRECİNE BAKIŞHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.GÜLDEN ŞİŞMAN,AR. GÖR.
İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLARM.LAMİH ÇELİK,AV.
İDARİ VE ADLİ VERGİ CEZA SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA HUKUKU YÖNÜNDEN VERGİ DAVASI KAVRAMINA İLİŞKİN KISA BİR DEĞERLENDİRMEK. BURAK ÖZTÜRK,DR.
İKİLİ GELİR VERGİSİ: TEMEL İLKELER VE UYGULAMALARİSTİKLAL Y. VURAL,DOÇ. DR.
İKTİSADİ AMAÇLA VAKIF KURULAMAMASI PRENSİBİ VE VAKFIN İKTİSADİ İŞLETME İŞLETMESİMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.ŞAFAK NARBAY,ARŞ. GÖR.
İNGİLTERE'DE PARLAMENTO NEDEN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI? MALİ HUKUKUN ANAYASA HUKUKUNDAN ESKİLİĞİ ÜZERİNE BİR DENEMEKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİNDE KAMU BANKALARI DAMGA VERGİSİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR "BİR YARGI KARARI KRİTİĞİ"SERKAN AĞAR,AV.
İSVEÇ VERGİ SİSTEMİNURAY AŞÇI AKINCI,AR. GÖR.
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ GELİR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.

K

KAÇAK DOĞAL GAZ CEZASI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSUNA GİRER Mİ?
SELAHATTİN AYDIN,AV.
KAMU ALACAKLARINA İFLASTA ÖNCELİK TANINMASIÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,DOÇ. DR.
KAMU İCRA HUKUKUNDA MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMANIN CEZAİ SONUÇLARIZEKİYE ÖZEN İNCİ,AV.
KAMU İCRA HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASIYUSUF KARAKOÇ,PROF. DR.
KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN KAMU ZARARI VE HAKSIZ FİİL BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,YRD.DOÇ.DR.AYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIĞIN VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA İÇ KONTROLÜN YERİ VE ÖNEMİDİLEK GÖZE KAYACEYDA ŞATAF
KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLARNAZAN SUSAM,YRD. DOÇ. DR.
KAMU YATIRIMLARININ PLANLANMASINDA FAYDA - MALİYET ANALİZİNİN UYGULANABİLİRLİĞİCEYDA ŞATAF,AR. GÖR.DİLEK GÖZE KAYA,AR. GÖR.
KARBON VERGİSİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KASA TAZMİNATI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ SEYRİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KATILIMCI VERGİLENDİRMELEYLA ATEŞ,YRD. DOÇ. DR.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU: KÜLTÜR VE EĞİTİM İSTİSNASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİTAMER BUDAK,YRD. DOÇ. DR.
KAYIT DIŞI EKONOMİ, VERGİ SUÇLARI, KARAPARA İLİŞKİSİENGİN AKIN
KOD LİSTELERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUÇAĞIL SÜT,AR. GÖR.
KURALLARA DAYALI MALİYE POLİTİKASIHABİB YILDIZ,DOÇ. DR.
KURUMLAR VERGİSİNİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÜZERİNE ETKİLERİUFUK GENCEL,YRD. DOÇ. DR.
KURUMLARDA İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA VERGİ POLİTİKASI : VERGİ POLİTİKASINDA DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL SORUNLARSAVAŞ ÇEVİK,DR.

M

MALİ DENGE VERGİSİ
AHMET KUMRULU,DR.
MALİ SONUÇLU BİR İDARİ YAPTIRIM ÖRNEĞİ: KAMU HARCAMA İHALESİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
MALİYE BAKANLIĞININ VERGİ KABAHATLERİNİ BELİRLEME YETKİSİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKU REFORMU VE ELEŞTİRİSİ BAKIMINDAN EKONOMİK ANALİZPETER GOTTWALD,PROF. DR.
MEVDUAT SERTİFİKALARIGÜRGAN ÇELEBİCAN,DOÇ. DR.

N

NAKDİ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNDE ZAMANIN VE TUTARIN ÖNEMİ
SONER ALTAŞ

O

ORTAKLARDAN ALINAN SİPARİŞ AVANSLARININ ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.TUNÇ KÖSE,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VERGİLENDİRME YETKİSİAYKUT TAVŞANCI,YRD. DOÇ. DR.

Ö

ÖLÜME BAĞLI SERVET TRANSFERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
DOĞAN GÖKBEL,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ BİÇİMDE ORTADAN KALDIRILMASININ VERGİSEL SONUÇLARIMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN VERGİSEL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,YRD.DOÇ.DR.

P

PARÇALANMIŞ MODERN TOPLUMDA HUKUKUN İŞLEVİ -VERGİ HUKUKU ÖRNEĞİNDE-
HEİNRİCH WEBER-GRELLET,DOÇ. DR.
PARLAMENTO SAYIŞTAY İLİŞKİSİM. KAMİL MUTLUER,PROF. DR.
PROJE FİNANSMANI VE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARIIŞIL CANAZ YILMAZ,AV.

R

REKABET HUKUKUNUN İHLALİNDEN DOĞAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA EKONOMİK BİR BAKIŞ
KEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.

S

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET EDİLİP EDİLMEDİĞİ
AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ETMEKAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARISERKAN AĞAR,AV.
SERBEST BÖLGELERİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİPROF. DR. ÇİĞDEM BERNA KOCAMAN
SİYASİ YOZLAŞMA KAVRAMI VE KAMU EKONOMİSİMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
SON KANUNİ DEĞİŞİKLER ÇERÇEVESİNDE ÖZELGE VE SİRKÜLERİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
SPORUN VERGİLENDİRİLMESİSERKAN AĞAR,AV. DR.

T

TAZMİNATLARIN KVK M. 30 VE GVK M. 40 BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ERTUĞRUL AKÇAOĞLU
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA "İLİŞKİLİ KİŞİ"SERKAN AĞAR,DR.
TRANSFER FİYATLANDIRMASININ HUKUKİ NİTELİĞİSERKAN AĞAR,YRD. DOÇ. DR.
TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATISERKAN AĞAR,AV. DR.
TÜRK ANAYASAL SİSTEMİNDEKİ VERGİLENDİRME İLKELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.FAZLI YILDIZ,ÖĞR. GÖR.
TÜRK GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN ARTAN ORANLILIK ÖZELLİĞİHASAN TÜRKAL,YRD. DOÇ. DR.ÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE VERGİ YARGISININ GÖREV ALANIMETİN KAYAÇAĞLAYAN,AV.
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN NAVLUN SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİALİ ÇELİKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ULUSLARARASI İŞLEMLERDE RÜŞVETİN ÖNLENMESİM.UMUR TOSUN,DR.İBRAHİM N. BAYAR,AR. GÖR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA TAKASMUALLA ÖNCEL,PROF. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İNCELEMESİ YETKİSİ KAVRAMI VE 3568 SAYILI KANUN İLE İLİŞKİSİGÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA,DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İNCELEMESİADİL NAS,DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ KABAHATLERİNDE VE SUÇLARINDA İÇTİMARECEP NARTER,YRD. DOÇ. DR.ERCAN SARICAOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ SORUMLUSU, SORUMLULUK HALLERİ VE TÜRLERİNİN İNCELENMESİADNAN GERÇEK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN LAİKLİK AÇISINDAN İRDELENMESİ TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇERİSİNDE YER ALAN ÇEŞİTLİ YASALARDA FARKLI DİN VE İNANÇLARA YAKLAŞIMİDRİS HAKAN FURTUN,DR.
TÜRKİYE'DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASIBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI MODELLERİIŞIL CANAZ YILMAZ,AV.
TÜRKİYE'DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUKGÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE VERGİ POLİTİKASI GELİŞMELERİ: KARAR ALMA SÜRECİ VE SAPMALAR (1950 - 1985)AHMET KUMRULU,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE YATIRIM ORTAKLIKLARIŞAMİL DEMİR,AV.
TÜRKİYE'NİN ANAYASAL EKONOMİK DÜZENİNİHAT BULUT,ARŞ. GÖR.
TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARENGİN AKIN

U

ULUSLARARASI ALANDA FAİZLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR
AYŞE NİL TOSUN
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUEZGİ SEVİNÇHAN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYEEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE SÜRÜKLEYİCİ GÜÇLERİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ GİDERİLMESİ: AVRUPA BİRLİĞİ TAHKİM ANLAŞMASIEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

Ü

ÜCRETLİLER ÜZERİNDE VERGİ BASKISI
PROF. DR. OĞUZ OYAN

V

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE VERGİ İDARESİNİN YENİ YAKLAŞIMLARI VE GEÇERLİLİĞİ
AHMET KIRMAN,PROF. DR.
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLARTAYFUN EYİLİK,AV.
VERGİ AHLAKINI BİÇİMLENDİREN FAKTÖRLERİN MÜKELLEF DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİLGÜN SERİM,DOÇ. DR.
VERGİ ALACAĞININ TAHAKKUKU: BİR AŞAMA VE BİR İŞLEMAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
VERGİ AMAÇ VE ETKİLERİNİN AYRIŞTIRILMASI (DİCHTONOMİE DER STEUERZWECKE) SORUNUALİ DEĞİRMENDERELİ,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ ANOMİSİŞANSEL ÖZPINAR,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ İNCELENMESİCEMİL KAYA,DOÇ. DR.
VERGİ CEZA HUKUKUNDA NON BİS İN İDEM İLKESİAHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
VERGİ CEZA HUKUKU'NUN ANAYASAL TEMELLERİBURCU DEMİRBAŞ,AR. GÖR.
VERGİ CEZALARI KONUSUNDA 5728 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.HİLMİ ÜNSAL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ CEZALARININ AFFIZEYNEP MÜFTÜOĞLU HOŞ,ARŞ. GÖR.
VERGİ DAVALARINDA UYGULANAN GECİKME FAİZİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERAHMET KUMRULU,DOÇ. DR.
VERGİ DAVALARINDA YASAL VEKALET ÜCRETİNİN MAKTU OLMASI -Sıra Dışı Bir Yasama Pratiği-SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ DAVASI : KURAMSAL NİTELİĞİ VE BUNUN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEKEREM CANBAZOĞLU,AV.A. EREN ALTAY,AV.
VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİCİVAN TURMANGİL,ARŞ. GÖR.
VERGİ DENETİM MÜESSESELERİ AÇISINDAN HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLARABDULLAH ÖMERCİOĞLU,ARŞ. GÖR.
VERGİ DIŞI MERKEZİ YÖNETİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN AĞIRLAŞAN YÜKÜ (2003-2008)ÖMER FARUK BATIREL,PROF. DR.
VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TEORİK ÇERÇEVESİİNCİ SOLAK AKMAN,AR. GÖR.
VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ ANAYASAL İLKELERÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,ARŞ. GÖR.
VERGİ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN ŞARTA BAĞLI İŞLEMLERMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.İBRAHİM NİHAT BAYAR,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ HUKUKU VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN "ZAMANAŞIMI" KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEMEEYLEM BAŞ,ÖĞR. GÖR.
VERGİ HUKUKUNDA BEYAN SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİZÜBEYR YILDIRIM,AR. GÖR.SERKAN AĞAR
VERGİ HUKUKUNDA "EMSALLERE UYGUNLUK" VE "GERÇEKLİK" İLKESİ ( KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NUN 13. MADDESİ BAĞLAMINDA BİR İRDELEME )MUSTAFA AKKAYA,PROF.DR.
VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI YOLUYLA HUKUK GÜVENLİĞİ Mİ?HAKAN BİRSENOĞUL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ HUKUKUNDA MÜKELLEF ALEYHİNE UYGULANAN GECİKME FAİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM NİHAT BAYAR,AR. GÖR.
VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN SINIRI: MÜLKİYET HAKKI: İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA ÇERÇEVESİNDE AATUHK, 35 VE MÜKERRER 35BİLLUR YALTI,PROF. DR.
VERGİ HUKUKUNDA TARH ZAMANAŞIMIADİL NAS,DR.
VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KURUMUN ANAYASADA YER ALAN BAZI VERGİ HUKUKU İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİMİRAÇ ÇELİK
VERGİ HUKUKUNUN BİR KISIM ANAYASAL TEMELLERİAHMET KUMRULU,DR.
VERGİ İDARESİNDE DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI OLARAK MUKTEZALEYLA ATEŞ,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ İNCELEME İŞLEMİNİN BİR İDARİ İŞLEM OLARAK UNSURLARI YÖNÜNDEN HUKUKİ ANALİZİHAYRETTİN YILDIZ,ARŞ. GÖR.
VERGİ KABAHATLERİNİN ANAYASAL TEMELLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU İLE SUÇ GELİRLERİNİN MÜSADERESİ İLİŞKİSİENGİN AKIN
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE MÜTALAA ŞARTIZÜBEYR YILDIRIM,ARŞ. GÖR.SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ MAHKEMELERİNDE VEKALET ÜCRETİ ÖZELİNDE YAŞANAN BAZI TARTIŞMALI UYGULAMALARHASAN ORAL,AV.
VERGİ MAHKEMESİ VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA AKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ MAHREMİYETİ - BİLGİ EDİNME HAKKISERKAN AĞAR,AV. DR.
VERGİ SORUMLUSUNUN VERGİ YARGISI VE VERGİ İDARESİ KARŞISINDAKİ KONUMUMUSTAFA AKKAYA,DR.
VERGİ SUÇ VE KABAHATİ KAVRAMI, 4369 SAYILI YASA ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE YÜRÜRLÜKTEKİ VERGİ SUÇLARI-KABAHATLERİ VE CEZALARIHASAN TÜRKAL,YRD. DOÇ. DR.MEHMET SENA EKİCİ,YRD. DOÇ. DR.MAHMUT İNAN,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ SUÇU KAVRAMI VE MÜKELLEFLERİ VERGİ SUÇU İŞLEMEYE YÖNELTEN ETKENLERTUĞÇE AKDEMİR,ARŞ. GÖR.ABDULLAH ÇAVDAR,ARŞ. GÖR.
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE SUİ GENERİS BİR MODEL: KKTC SİSTEMİAHMET KUMRULU,PROF. DR.
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ MAHKEMEOĞUZHAN DEMİR,HAKİM
VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPATA İLİŞKİN GENEL ESASLAR VE BU BAĞLAMDA BİR DANIŞTAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİYILDIRIM TAYLAR,AR. GÖR.
VERGİ YARGILAMASINDA DELİL SİSTEMİMÜRŞİDE KORKUT,AR. GÖR.
VERGİ YARGILAMASINDA RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
VERGİ YARGILAMASINDA SÜRE VE ITTILAVEYSEL GÜMÜŞ,AV.SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGILAMASINDA VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - ISERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - IISERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGISINDA YARGILAMA SÜREÇLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
VERGİ YARGISININ GÖREV ALANIEDA ÖZDİLER,AR. GÖR.
VERGİLEME İLKELERİ IŞIĞINDA NOTER HARÇLARINDA "DEĞER ESASI" UYGULAMASIMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYEADNAN GERÇEK,PROF. DR.FERİDE BAKAR,ARŞ. GÖR.ERDEM UTKU ÇAKIR,ARŞ. GÖR.SEMİH ASA,PROF. DR.
VERGİLENDİRME İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNECİHAT ÖNER,YRD. DOÇ. DR.CENKER GÖKER,YRD. DOÇ. DR.
VERGİLENDİRME SÜREÇLERİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ: ULUSLARARASI DENEYİMLERDEN SEÇMELERABUZER PINAR,PROF. DR.DİLEK ÖZKÖK ÇUBUKÇU,DOÇ. DR.
VERGİLENDİRMENİN BAZI HUKUKİ TEMELLERİFRANS VANISTENDAEL,PROF. DR.
VERGİLERİN YASALLIĞI İLKESİ KAPSAMINDA VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI ÜZERİNECENKER GÖKER,AR. GÖR.
VERGİSEL AÇIDAN NAKİT TAHSİLAT VE ÖDEMENİN BELGELENDİRİLMESİ ÖDEVİAZİZ TAŞDELEN,DR.
VERGİSEL VE ANAYASAL YÖNDEN VARLIK BARIŞIGÜLSEN GÜNEŞ,DOÇ. DR.

Y

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATINDA LİSANS, TEKNİK YARDIM, KNOW-HOW, YÖNETİM VE FRANCHİSE ANLAŞMALARININ YÜRÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TESCİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ
FARUK KEREM GİRAY,ARAŞ.GÖR.
YARGILAMA GİDERLERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE KDV UYGULANMASI MESELESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMEHMET AĞAR,AV.SERKAN AĞAR,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUHASAN ORAL,AV.
YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMUSERKAN AĞAR,AV.M. KAĞAN ELLER,AV.
YATIRIMLAR HAKKINDA ÇOK TARAFLI ANLAŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE BİR İNCELEMEMUSTAFA ÖZBEK,ARŞ. GÖR.
YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.

Z

ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE ETKİSİ AÇISINDAN "MÜCBİR SEBEPLER" VE "ÖDEME"YE ELEŞTİREL BAKIŞ
NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ,YRD. DOÇ. DR.