BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

1062 SAYILI MUKABELE-İ BİLMİSİL KANUNUNA DAYANILARAK SURİYE UYRUKLULARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR VE YARGITAY KARARLARI
AYDIN MUSABALLI,AV.
14 ARALIK 1995 DAYTON ANLAŞMASI İLE OLUŞTURULAN HÜKÜMET BİÇİMİNİN BOSNA PRATİĞİNDEKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİÖMER GEDİK,YRD. DOÇ. DR.İSMAİL KÖKÜSARI,YRD. DOÇ. DR.
17.06.2015 TARİH, E. 2014/4-56, K. 2015/1679 SAYILI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"SİNAN SAMİ AKKURT,YRD. DOÇ. DR.
1879 USUL-İ MUHAKEME-İ HUKUKİYYE KANUN-I MUVAKKATİ'NDE İMZA VE MÜHRE İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA İDARE HUKUKUNUN DÖNÜŞÜMLERİSABINO CASSESE
1951 TARİHLİ MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE MÜLTECİ STATÜSÜNÜN SONA ERMESİNE YÖNELİK ÖLÇÜTLERİN İNCELENMESİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK,ARŞ. GÖR.
1960 SONRASI TÜRKİYE'DE SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİPERİ URAN,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYASASI DÖNEMİNDE ÇOĞULCU DEMOKRASİ AÇISINDAN MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ HUKUKUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLARBARIŞ BAHÇECİ,ARŞ. GÖR.

2

2003/2 SAYILI GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ IŞIĞINDA REKABET HUKUKUMUZDA AR-GE İŞBİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
28 EKİM 1988 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEK KURALLARIİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI VE ÇIKABİLECEK UYUŞMAZLIKLARFATİH KARACA,AV.
"3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN"DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 4814 SAYILI KANUNUN "ÇEKTE ŞEKİL ŞARTLARI" VE "MUHATABIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ" KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.

3

3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUNUN EK MADDE 9'UN KİMİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 2.7.2009 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AYTAÇ ÖZELÇİ,ARŞ. GÖR.
3445 SAYILI KANUNA GÖRE CEVAP VE DÜZELTME HAKKIAHMET DANIŞMAN,DOÇ. DR.

4

4756 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN (RTÜK), BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5680 SAYILI BASIN KANUNUNDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK VE GETİRDİĞİ EK MADDELER
CEVAT ÖZEL,AV.
4756 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN,BASIN KANUNU,GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'UN 5680 SAYILI BASIN KANUNU'NDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ EK MADDELERLE İLGİLİ İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.

5

5101 SAYILI KORSANLIKLA MÜCADELE YASASININ YAYIN SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
CAHİT SULUK,AV. DR.
5187 SAYILI BASIN KANUNU'NA GÖRE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE MANEVİ TAZMİNATTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
5187 SAYILI BASIN KANUNU'NDA SORUMLULUKCEVAT ÖZEL,AV.
5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDAKİ KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 21 ŞUBAT 2008 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİELİF ALTINOK ÇALIŞKAN,AR. GÖR.
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE GETİRİLEN KANUNİ KISITLAMALARMELEK BİLGİN YÜCE,YRD. DOÇ. DR.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN "SIRLARIN SAKLANMASI" VE "SIRLARIN AÇIKLANMASI"M. SEZGİN TANRIKULU,AV.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE FERDİLEŞMEELVİN KERİME SİLAHTAROĞLU,ÖĞR. GÖR.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NA GÖRE ZİMMET SUÇUBERİL TAŞKIN,ARŞ. GÖR.
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERCEVAT ÖZEL,AV.
5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USÛL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMA ALANIEMRE ESEN,DR.
5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU HAKKINDA DEĞERLENDİRMEFARUK KEREM GİRAY,YRD.DOÇ.DR.
5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDAKİ ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN ÇEK TAZMİNATINA ETKİLERİŞÜKRÜ YILDIZ,PROF. DR.

6

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE TEHLİKE SORUMLULUĞU
GÜLER GÜMÜŞSOY
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YER ALAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE AİT KEFALET TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ SORUNUMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN 18'İNCİ MADDESİNDE YER ALAN "SEYİRDEN YASAKLANMA" İLE "SEYİRDEN YASAKLAMA" TEDBİRLERİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE YABANCILARIN VİZE ALMA ZORUNLULUĞUBARIŞ TEKSOY,DR.
6502 SAYILI TKHK HÜKÜMLERİNE GÖRE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIAHMET KALENDER,ÖĞR. GÖR.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE HAZIRLANMIŞ TÜKETİCİ HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
6745 SAYILI KANUN İLE HUKUKİ EL KOYMALARA DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HUKUKİ VE FİİLİ EL KOYMALARA UYGULANACAK HÜKÜMLERTÜRKER YALÇINDURAN,DOÇ.DR.
6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE HUKUKİ KONULARDA BİLİRKİŞİLİKMURAT ATALI,PROF. DR.

8

87 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU
A. CAN TUNCAY,PROF. DR.

A

AB BÜTÜNLEŞMESİNİN BİÇİMİ ÜZERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR: FEDERAL YAKLAŞIM (I)
REYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİNİN BİÇİMİ ÜZERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR: KONFEDERAL YAKLAŞIM VE BUGÜNKÜ YAPILANMA (II)REYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB VE TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN ERİŞİM VE ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİMEHMET BİLAL ÜNVER
AB'NİN ARALIK 1999 HELSİNKİ ZİRVESİ KARARLARI VE KIBRIS SORUNUHASAN MOR,ARŞ. GÖR.
AÇLIK GREVİMETİN FEYZİOĞLU,ARŞ. GÖR.
AÇLIK GREVLERİTEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK,ARAŞ. GÖR.
ADALETE ERİŞİM NİHAİ RAPORLORD WOOLF,PROF. DR.
ADLİ PSİKİYATRİ BAKIMINDAN KUSUR YETENEĞİNİN, BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ VE ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNESRİN ÖZKAYA,AV.
ADLİ SOSYAL HİZMET ANLAYIŞINDA GERÇEKÇİ YAKLAŞIMDURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.
ADLİ TIP MÜESSESESİ KANUNU DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİ KANUN TASARISININ ELEŞTİRİSİADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
ADLİ TIP OTOPSİLERİ ÇAĞDAŞ PROBLEMLERİ MEMLEKETİMİZDEKİ ADLİ OTOPSİLERİN DURUMLARIADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
ADLİ YARDIM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞMUAMMER AYDIN,AV.
ADLİ, İDARİ VE ASKERİ HAKİMLİĞE VE SAVCILIĞA ALINMAYA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELERMUSTAFA AVCI,YRD. DOÇ. DR.
ADRES KAYIT SİSTEMİNİN TEBLİGAT HUKUKU ÜZERİNE ETKİLERİ OSMAN DURAN,ARŞ. GÖR.
ADWORDS REKLAM SİSTEMİNDE MARKA KULLANIMIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
AFET SİGORTALARI KANUNU'NA GÖRE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARINURAY BARLAS,YRD. DOÇ. DR.
AFET TEHLİKESİ KARŞISINDA YASAL, İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE GÖÇ ETMESİ VE TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARSALİMYA GANİYEVA,YRD. DOÇ. DR.
AİHM KARARLARININ UYGULANMASINDA BAROLARIN ROLÜCELAL ÜLGEN,AV.
AİLE HUKUKU VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ AÇISINDAN KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA GAYRİMÜSLİM KADINSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇUOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
AKREDİTİF HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELERGAYE BUMİN,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
AKTİF VE REAKTİF ENERJİ BEDELLERİNİN TAHAKKUK MİKTARININ HESAPLANMASIİHSAN DARENDE,AV.
ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİLERİN KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,AR. GÖR.
ALMAN ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ALMAN HUKUKUNUN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.
ALMAN BELGELENDİRME VE ONAY YASASI
ALMAN HİMAYE HUKUKUWILFRIED ABEL,DR.
ALMAN HUKUKUNDA İNTERNETTEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞUR. BARIŞ ERMAN,ARŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA PSİKİYATRİ HASTASI-HEKİM İLİŞKİSİERHAN TEMEL,DOÇ. DR.
ALMANYA'DA HUKUK EĞİTİMİNAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMİNE KAYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAHKEME TEŞKİLATIYUSUF SOLMAZ BALO,DR.
ANADOLU AJANSI SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARIHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
ANAHTAR TESLİM, ÜRÜN TESLİM ve YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ STANDART SÖZLEŞMELERH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ANALIK HALİNİN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARIŞ. ESRA BAŞKAN,DR.
ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİMERİH ÖDEN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN 2003/70 ESAS SAYILI İPTAL KARARI YE 5444 SAYILI KANUN IŞIĞINDA YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNMELERİYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN HARÇLAR KANUNU 28. VE 32. MADDELERİ HAKKINDAKİ KARARI VE HARÇLAR KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONUCU ORTAYA ÇIKAN YENİ HUKUKİ DURUMVAROL KARAASLAN,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASAL BİR HAK OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIDOĞAN KILINÇ,DR.
ANAYASAYI İHLAL SUÇUEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
ANKARA BAROSU ÖLÇEĞİNDE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN BARODAN MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİ SİSTEMİNİ ELE ALAN İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMESERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
ANKARA'DA ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÖTANAZİYE YAKLAŞIMIYARD. DOÇ. DR. ERDEM ÖZKARAUZM. DR. ÇAĞLAR ÖZDEMİRPROF. DR. İ. HAMİT HANCIUZM. DR. MUSTAFA DALGIÇÖĞR. GÖR. UZM. DR. MURAT CİVANERDR. FATİH YAĞMUR
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA OY VERMEDE İNTERNETİN KULLANIMIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ İNTERNET ARACILIĞIYLA YAPILMASIMUSTAFA İSMAİL KAYA,DR.
ANONİM ORTAKLIKTA BORSAYA KOTE EDİLMEMİŞ ve BEDELİ TAMAMEN ÖDENMEMİŞ NAMA YAZILI PAYIN SÖZLEŞMESEL DEVRİ ve BU PAYA BAĞLI BORÇ OLARAK BEDEL (NAKDİ SERMAYE) ÖDEME BORCUNUN YASAL ÜSTLENİLMESİ (TTK m.491; TTK m.501 ve TTK m.352)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARIALPER KOÇ,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLERSONER ALTAŞ
AO VE KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARINA UYULMAMASININ SONUÇLARI VE İPTAL KARARININ ETKİLERİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.
ARA BAĞLANTI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNÜN AİT OLDUĞU YARGI KOLUMURAT ATALI,YRD. DOÇ. DR.
ARABULUCULUĞA AVUKAT GÖZÜYLE BAKIŞŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ARAMA İŞLEMİ BAKIMINDAN ŞİRKET AVUKATININ ŞİRKET İÇİNDEKİ ÇALIŞMA YERİ AVUKATIN BÜROSU SAYILABİLİR Mİ?SERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TESCİLE ZORLAMA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ İHTİMALLERHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
ASKERİ MAHKEMELERDE ADLİ TATİL UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN ASKERİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİZEYNEL T. KANGAL,YRD. DOÇ. DR.
ASKERİ MUHAKEME USULÜVASFİ RAŞİD SEVİG,ORD. PROF.
AŞIRI BÜYÜYEN REFAH DEYLETİNİ DİSİPLİNE EDEN BİR ETKEN OLARAK REKABETALİ RIZA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
ATATÜRK VE HUKUK DEVRİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ATATÜRK VE LAİKLİKZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
AVRO BÖLGESİ'NDE PARA POLİTİKASININ BELİRLENMESİ VE UYGULANMASIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ ŞEBEKELERİNE GİRİŞ DÜZENLEMESİİRFAN AKIN,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN SONUÇLARIERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA HUKUK ÖĞRETİMİ VE HUKUKÇU YETİŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE'NİN BU GELİŞMELERDEN ETKİLENMESİRAMAZAN ARSLAN,PROF. DR.SEMA TAŞPINAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA HUKUK ENSTİTÜSÜ'NÜN ÜSTESİNDEN GELMESİ GEREKEN ZORLUKLARREINHARD ZIMMERMANN
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE SPORDA DÜNYA ANTİ-DOPİNG PROGRAMIBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI VE AMAÇLARIHAKAN SAMUR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNDE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA'DA ARABULUCULUĞUN İLKELERİ VE UYGULANMASIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVUKAT DİLEKÇELERİ "ESER" MİDİR ?EBRU EKŞİOĞLU,AV.
AVUKATA AİT OLAN VEKALET ÜCRETİ KİMİN LEHİNE HÜKMEDİLMELİDİR?DENİZ KÜZECİ,AV.KEMAL VURALDOĞAN,AV.
AVUKATIN ÇATIŞAN MENFAATLERİ TEMSİL YASAĞI BAKIMINDAN "AYNI İŞ" OLGUSU VE BU YASAĞIN AVUKATIN MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİ YERİNEJAT ADAY,YRD.DOÇ.DR.
AVUKATIN DOSYA İNCELEMESİNE GETİRİLEN İDARİ SINIRLAMANIN KANUNA AYKIRILIĞISERKAN AĞAR,AV.ZEYNEP BAHADIR,AV.
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜÖZCAN GÜNERGÖK,DR.
AVUKATLARIN ARABULUCULUK İLE İMTİHANIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI NASIL OLMALI ?ŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIĞIN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ, AVUKATIN TARAFSIZ OLMASINI NE ZAMAN GEREKTİRİR?RONA AYBAY,PROF. DR.
AVUKATLIK HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA VE UZLAŞTIRMA TUTANAĞINI İLAM NİTELİĞİİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
AVUKATLIK KANUNU MADDE 2 UYARINCA AVUKATIN BİLGİ BELGE İNCELEME VE ÖRNEK ALMA HAKKIKEMAL VURALDOĞAN,AV.
AVUKATLIK KANUNU TASARISI ÇALIŞMA METNİNİN UZLAŞMA SAĞLAMAYA İLİŞKİN 35/A MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KANUNUNDAKİ, DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR YIL İÇİNDE AÇILMASI ZORUNLULUĞU (MADDE 141/11)RONA AYBAY,PROF. DR.
AVUKATLIK KANUNUNUN 35/A MADDESİNİN UYGULANMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KARİYERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER IIŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KARİYERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK MESLEĞİNİN BİRLİKTE İCRASI - AVUKATLIK LİMİTED ŞİRKETİ - ALMANYA'DA AVUKATLIK LİMİTED ŞİRKETİNİ CAİZ GÖREN BİR EYALET YÜKSEK MAHKEMESİ KARARININ UYGULAMAYA VE YENİ YASAL DÜZENLEMEYE ETKİSİABUZER KENDİGELEN,DOÇ. DR.FATİH DOĞAN,(LL.M)
AVUKATLIK ORTAKLIĞIASUMAN TURANBOY,DOÇ. DR.
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ DİĞER ORTAKLIK TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİİBRAHİM ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.MÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
AVUKATLIK ÜCRETİ VE AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİCOŞKUN ONGUN,AV.
AVUKATLIK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİHASAN ORAL,AV.
AVUKATLIK VE ARABULUCULUKŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIKLA BAĞDAŞABİLEN AKADEMİK UNVANLARMUSTAFA S. ÖZBEK,DOÇ. DR.
AZINLIK DİLLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA TÜRKİYE NEREDE DURUYOR?AYŞE DİCLE ERGİN

B

BANGLADEŞ - MYANMAR DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI IŞIĞINDA ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ'NİN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
MERVE ERDEM,ARŞ. GÖR.
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA LEHDAR İLE GARANTİ VEREN "BANKA" ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİMUSTAFA ÖZBEK,DR.
BANKACILIK İŞLEMLERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARIGÜLER GÜMÜŞSOY
BANKACILIK KANUNU UYARINCA YÖNETİM VE DENETİMİ FON'A GEÇEN ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN FON VE ŞİRKETE KARŞI HUKUKİ DURUMLARIMEHMET SAİM DİKİCİ,AV.
BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SUÇLARMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BANKADAN ALINAN KONUT KREDİSİ SEBEBİYLE ÖDENEN MASRAF VE YENİDEN YAPILANDIRMA MASRAFI İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
BANKALAR KANUNUNUN 14. MADDESİNE GÖRE BANKALAR HAKKINDA TEDBİR ALINMASINI GEREKTİREN DURUMLAR VE ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
BANKALAR TARAFINDAN "KREDİ KART ÜYELİK ÜCRETİ / KART AİDATI" ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BEDELLERİN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KARŞISINDAKİ DURUMUOYA ŞAHİN,AV.
BANKALARIN ÇEKLERLE İLGİLİ YÜKÜMLERİMEHMET BAHATTİN BELEN,AV.
BANKALARIN İFLAS SEBEPLERİ VE İFLAS DAVASIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
BANKALARIN YAPTIĞI FAZLA ÖDEMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İADESİ SORUNUİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
BARTER SÖZLEŞMESİTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ GÖRÜNÜMÜNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇUMUSTAFA İBERYA ARIKAN
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİHÜLYA ATLAN,YRD. DOÇ. DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN İNGİLİZ HUKUKUNA GÖRE TAZMİNİBURCU G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR,YRD.DOÇ.DR.
BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN KONUSU OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDAKİ VERİLERÇETİN ARSLAN,DOÇ. DR.İHSAN BAŞTÜRK,DR.
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU, MK 1020/II'yi YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI MI?RONA AYBAY,PROF. DR.
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GELİŞİM SÜRECİNDE CAVEAT EMPTOR İLKESİŞEYMA YURDUSEVEN,ARŞ. GÖR.
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA AKDİ VE TEKNİK KULLANIM SINIRLAMALARI VE KULLANICININ HUKUKİ KONUMUMUSTAFA FADIL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
BİLİM ÖZGÜRLÜĞÜ : İÇERİĞİ VE SINIRLANDIRILMASI SORUNUNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
BİLİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMALI HUKUKTA YÖNTEMDURMUŞ DÜNDAR,PROF. DR.
BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM SORUNU ÜZERİNESEDAT ÇAL,DOÇ. DR.
BİLİŞİM ÇAĞININ ORTAYA ÇIKARDIĞI TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK UNUTULMA HAKKIHASAN ELMALICA
BİLİŞİM SUÇLARI / TÜRK CEZA KANUNU MADDE 244 - SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRMEÖZGÜR ERALP,AV.
BİR ALT LİGE İNDİRME CEZASININ TÜRK (SPOR) HUKUKUNDA YARATTIĞI FIRTINASELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
BİR ANAYASA YASAĞININ HİKAYESİ I. SAVAŞ VE İÇKİTUNCER KARAMUSTAFAOĞLU,DOÇ. DR.
BİR HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİ OLARAK BEKÇİ MURTAZAE. İREM AKI,DR.
BİR İNSAN HAKKI OLARAK İNTERNETDUYGU HATİPOĞLU AYDIN,ARŞ. GÖR.
BİR İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARI IŞIĞI ALTINDA HUKUKİ GÖRÜNÜM SORUMLULUĞU, GÜVEN SORUMLULUĞU VE KAMBİYO HUKUKU SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK YURTDIŞINA ÇIKARMAMAMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
BİR KURUCU MECLİSİN İDEAL TASARIMIJON ELSTER
BİR KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK HUKUK DÜZENİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
BİR MESLEK OLARAK DÜNDEN YARINA DOĞRU AVUKATLIKEJDER YILMAZ,PROF. DR.
BİR SİYASİ VE SOSYAL KARŞIT GÜÇ OLARAK MÜDAFİ (CALAS VE DREYFUS DAVALARI ÖZELİNDE VOLTAİRE VE ZOLA'NIN AYDIN DUYARLILIĞI)SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
BİR ÜTOPYA OLARAK KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ YA DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE İŞE YARAR?FETHULLAH BAYRAKTAR,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL BAŞVURU SONRASI CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNDE REFORM ARAYIŞLARINAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKİZ SÖZLEŞMELERİ VE "SELF-DETERMİNATİON İLKESİ"TAMER SOYSAL
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASITACETTİN ÇALIK,ARŞ. GÖR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ DENETİMİNDE VESAYET ALTINDA ÜLKE BULUNMAMASI, SÖMÜRGECİLİĞİN DE SONU ANLAMINA MI GELİYOR?SERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
BİYOLOJİK VERİ BANKALARIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
BM İNSAN HAKLARI KOMİTESİ KARARLARINDA ZORUNLU ASKERLİK HİZMETİ KARŞISINDA VİCDANİ RET HAKKIKASIM KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDE BULUNAN ALACAĞININ HACZİ, HACZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BİLDİRİLMESİ VE SONUÇLARIRAMAZAN ARSLAN,PROF. DR.

C

CANA GELEN ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEMAATLERE (AZINLIKLARA) AİT VAKIFLARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ SORUNUNDAKİ SON HUKUKİ DURUMMURAT AYDOĞDU,YRD. DOÇ. DR.
CENAZELERİN NAKLİM.LAMİH ÇELİK,AV.
CEZA HUKUKU ALANINDAKİ AKADEMİK BAŞARININ, SOSYAL HAYATTA ETKİLİ SERMAYE TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA SİVİL İTAATSİZLİK ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELERÖZGÜR KÜÇÜKTAŞDEMİR,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU VE ATIF PROBLEMİBUMİNHAN DUMAN,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKUNDA SAVAŞ SUÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEFARUK TURİNAY
CEZA HUKUKUNDA VARSAYILAN RIZAHENNİNG ROSENAU,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMELERİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNEZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİLİŞİM KORUMA TEDBİRLERİSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANDA VE NEFESTE ALKOL YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (TRAFİKTE SÜRÜCÜLERDE KEYİF VERİCİ MADDE TESPİTİ VE UYGULAMASI)YÜCEL DENERİ.HAMİT HANCI,PROF. DR.OSMAN FIRAT TURAN,AV.TUBA HANCI,DR.
CİNSEL ÖZGÜRLÜK ÜZERİNEKEMAL VURALDOĞAN,AV.
CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ MUAYENE PROSEDÜRÜGÜROL CANTÜRK,YRD. DOÇ. DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
CUMHURBAŞKANININ HALK TARAFINDAN SEÇİLMESİNİN HÜKÜMET SİSTEMİNE ETKİSİBÜLENT YAVUZ,DR.
CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMUSTAFA SALDIRIM,DR.

Ç

ÇİFTE VATANDAŞLIK
ERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
ÇİN HALK CUMHURİYETİ VATANDAŞLIK YASASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERTURGUT TURHAN,ARŞ. GÖR.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA ADLİ TIP UYGULAMALARIAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
ÇOCUĞUN KORUNMASI VE POLİSALİ NAİM İNAN,PROF. DR.
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇUNESRİN ÖZKAYA,AV.
ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİ VE MEDYAH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ÇOCUK HUKUKU BAKIMINDAN KORUNMA KARARI, KORUMA VE EMNİYET TEDBİRİ KAVRAMLARIALİ NAİM İNAN,PROF. DR.
ÇOĞULCU DEMOKRASİLERDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİALİ TARIK GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.

D

DANIŞTAY KARARLARINDA EKONOMİK YAKLAŞIM
MUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
DAVA VEKALETİNİN NOTERDEN DÜZENLENMESİ ŞARTISERKAN AĞAR,DR.
DAVACI KURUMUN İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİYE ÖDENEN TAZMİNATLAR İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCUAN TAZMİNAT DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
DAVACININ HAKSIZ OLMASI VARSAYIMINDA DAVALIDAN İSTEYEBİLECEĞİ PARANIN MİKTARI VE DAVACININ AZİLDE HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESBİTİHÜRRİYET AYGÜN,AV.
DEĞER YARGILARI BAĞLAMINDA AVRUPA KİMLİĞİMUHAMMED İKBAL İMAMOĞLU
DEMİRYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI HUKUKİ SORUMLULUKALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.HÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA SERBESTLEŞTİRME AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİHASAN KARAKILIÇ,ARŞ. GÖR.
DEMOKRASİNİN FİNANSMANI : SİYASİ PARTİLERİN GELİR KAYNAKLARIMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRASİYİ İDEAL ANLAMINA YAKLAŞTIRMA ÇABASI OLARAK RADİKAL DEMOKRASİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ÜLKELERDE MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ VE TÜRKİYEYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,YRD. DOÇ. DR.
DENİZLERİMİZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULUĞUNA UYMAMANIN HUKUKİ VE CEZAİ SONUÇLARIVURAL SEVEN,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLER HAKKINDA KANUN ÜZERİNDE AÇIKLAMALARHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
DEVLETLERİN İNSANCIL HUKUK KURALLARININ İHLALİ NEDENİYLE SORUMLULUĞUHATİCE GEYİK,ARŞ. GÖR.
DIE "KLASSISCHE" METHODENLEHRE BEI SAVIGNYOSMAN İSFEN
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ELE ALINMASIZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN KULLANIMIÖMER ERGÜN,YRD.DOÇ.DR.
DİNİ SEMBOL VE KIYAFET SINIRLAMALARINDA İKİ FARKLI YAKLAŞIM : İNSAN HAKLARI KOMİTESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLETLERİN ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAKIMINDAN TAHLİLİERKAN DUYMAZ,DR.
DİSİPLİN HUKUKU YÖNÜNDEN AVUKATIN ÖZEL YAŞAMISERKAN AĞAR,AV.
DİŞ HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
DOĞAL GAZ PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP VE FEVKALADE HALLERSELAHATTİN AYDIN,AV.
DOKTOR SİGORTASI MI, HASTA SİGORTASI MI?TENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.
DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİNDE REKABET POLİTİKALARININ VE HUKUKUNUN ÖNEMİSEVDA YAŞAR COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE UYARLAMA SORUNU VE YARGITAY'IN BAKIŞISÜLEYMAN YILMAZ,DR.
DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARIZEYNEP OYA USAL,YRD. DOÇ. DR.
DÜŞMAN İMGELERİ VE HOŞGÖRÜCOŞKUN SAN,PROF. DR.

E

ECZACININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU
MURAT DOĞAN,PROF. DR.
EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
ELEKTRİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİÖZLEM DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR,DR.
ELEKTRİK PİYASASI KAVRAMLAR VE UYGULAMALARONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRİK PİYASASI OLUŞUMUONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRONİK NOTERLİK İŞLEMLERİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN NOTER SENETLERİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA HİZMET SUNUMU VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİSİNAN SAMİ AKKURT,ARŞ.GÖR.
ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA MÜDAHALEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKTAMER SOYSAL
ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISININ SORUMLULUĞUFERHAT KAYIŞ,AR.GÖR.
ELEKTRONİK SÖZLEŞMENURAN ZÖHRE,AV.
ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN YOL AÇTIĞI BAZI SORUNLAREGEMEN ÖZGE ÖZHAN
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ NASIL BELİRLENMELİ, NASIL UYGULANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ENDONEZYA'DA SİYASET: BAĞIMSIZLIK SONRASI DÖNEMDE SİYASİ YAŞAM VE KURUMLARORÇUN İMGA,DR.
ENERJİ UYUŞMAZLIKLARI VE ULUSLARARASI TAHKİMARZU ONGUR ERGAN,AV.
ENGELLİ ÇOCUĞUN VE ERGENİN ÖZEL HAKLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİK HAKKI VE TÜRKİYE'DE ERİŞEBİLİRLİKLERİSELDA ÇAĞLAR,YRD. DOÇ. DR.
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI HAKKINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.
ETİK KAVRAMI VE MEDYA ETİĞİMURAT YÜKSEL,DOÇ. DR.
ETİK VE HUKUK : HUKUKSAL POZİTİVİZM ÜSTÜNE YENİDEN DEĞERLENDİRMEMEHMET TEVFİK ÖZCAN,PROF. DR.
EVCİL HAYVANLAR VE HUKUKSAL SORUNLARAHMET KEMAL ŞENPOLAT,AV.

F

FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
FİKİR HÜRRİYETİNİN UNSURLARIYLA BİRLİKTE ARZETTİĞİ AYRILMAZ BÜTÜNLÜKADNAN KÜÇÜK,DR.
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARININ KORUNMASIMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
FİKRİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUKARMAĞAN EBRU BOZKURT YÜKSEL,YRD. DOÇ. DR.
FORFAITING FİNANSMAN TEKNİĞİM. VEFA TOROSLU
FORFAITING SÖZLEŞMESİALPASLAN AKARTEPE,DR.
FORWARD SÖZLEŞMELER VERGİDEN KAÇINMA ARACI MIDIR?MURAT BATI,DOÇ. DR.
FRANSA'DA VE TÜRKİYE'DE SEÇİM KAMPANYALARININ VE SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANININ DENETİMİZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.SERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.CEM ÖZCAN,YRD. DOÇ. DR.
FRANSA'YA YATIRIMIN ŞEKLİ VE PROSEDÜRLERİNESLİHAN KARATAŞ,AV.
FRANSIZ EĞİTİM SİSTEMİNDE DİNİ SEMBOLLERİN KULLANILMASITEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK,ARAŞ. GÖR.
FRANSIZ HUKUKUNDA VİZE REDDİ, GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE CONSEIL D'ETAT DENETİMİCEMİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
FUTBOL DİSİPLİN HUKUKUNDA TEDBİR KAVRAMI VE KAPSAMIHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.
FUTBOL KARŞILAŞMALARINA İLİŞKİN YAYIN HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN YAYIN HAKLARININ MERKEZİ PAZARLANMASIHALİT AKER,YRD. DOÇ. DR.
FUTBOLCUNUN KULÜBÜNDEN OLAN TRANSFER BEDELİ ALACAĞI VE YARGI YERİ UYUŞMAZLIĞIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
FUTBOLDA İŞ HUKUKUNA YÖNELİK GÜNCEL SORUNLARWOLF-DIETRICH WALKER,PROF. DR.

G

GAYRİMENKUL KİRALARININ SINIRLANDIRILMASI HAKKINDAKİ 4531 SAYILI YASAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
MEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
GAYRİMÜSLİM OSMANLI VATANDAŞLARININ HUKUKİ DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEBELKIS KONAN,DOÇ. DR.
GEÇİCİ KORUMANIN ULUSLARARASI KORUMA REJİMİNE UYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEMENEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK,ARŞ.GÖR.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN SEÇİMLERDE ADAYLIĞIAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
GEMİ ACENTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER YE DEĞERLENDİRMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DOÇ. DR.
GEN ANALİZLERİ VE KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
GEN ANALİZLERİ VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELERYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE HAKSIZ ŞARTLARA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMŞEBNEM AKİPEK ÖCAL,PROF. DR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GDO'lu) ÜRÜNLERİN TÜKETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDA NEDENSELLİĞİN İSPATINA YÖNELİK İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÇEVRE HUKUKU - ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM -AHMET M. GÜNEŞ,DR.
GENİTAL MUAYENE SUÇUNESRİN ÖZKAYA,AV.
GIDA HUKUKUNUN GELİŞİMİTHOMAS METTKE,AV.
GİZLİ SORUŞTURMACIERKAM MALBELEĞİ,ARŞ. GÖR.
GÖÇMEN FAİL VE CEZA HUKUKU: KÜLTÜREL SAVUNMAOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
GÖRSEL-İŞİTSEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNDE TEKEL VE OLİGOPOL SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞCAN AZER,DOÇ. DR.
GÜMRÜKLERDE YENİ DÖNEM: 7.10.2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİCANER SEVİMLİ
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HUKUK YARGILAMA USULÜNDE GİDER AVANSIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İHTİYATİ TEDBİRLERDE "YAKLAŞIK İSPAT" VE "İHTİMAL" KAVRAMIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
GÜNIŞIĞINDA YÖNETİMİN İSVEÇ ANLAYIŞI VE UYGULAMASIMÜSLÜM AKINCI,DR.
GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLETİNİN LAİKLİK ANLAYIŞIERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
GÜNÜMÜZDEKİ MAL VE HİZMET ÜRETİM MODELLERİNİN İŞ SÜRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELERDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
GÜVENLİKLEŞTİRME: HUKUKSAL MEŞRUİYETTEN SİYASAL MEŞRUİYETE EVRİLME VE KOPENHAG OKULUKADİR ZORA,ÖĞR. GÖR.

H

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLER
HAYRUNNİSA ÖZDEMİR,DR.
HAFIZOĞULLARI'NIN HUKUKİ BULUŞU "DÖRTLÜ ÖNERME" VE DEMOKRATİK DÜZENLERDE MEŞRU OLMAYAN ARAÇ KULLANMA YASAĞIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
HAKİM GÜVENCELERİ AÇISINDAN 26 HAZİRAN 2016 TARİHLİ BAKA - MACARİSTAN BÜYÜK DAİRE KARARI İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLERDURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU'NUN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİABDULKADİR YILDIZ,ARŞ. GÖR. DR.
HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32'nin MAHKEME KARARLARI VE YENİ KANUNİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİERDAL TERCAN,PROF. DR.CUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.
HASTANE İŞLETMECİSİNİN ENFEKSİYON RİSKİNE BAĞLI TEHLİKE SORUMLULUĞUZEYNEP ÖZCAN,ARŞ. GÖR.
HASTANIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİALLI YEŞİLYURT,ARŞ. GÖR.
HATIR İÇİN TAŞINANIN UĞRADIĞI ZARARLARIN TRAFİK SİGORTASI KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI SORUNU VE YARGITAY UYGULAMASIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
HATIR TAŞIMASIÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU BİLETİ VE BAGAJ KUPONUSİNAN SAMİ AKKURT,ARŞ.GÖR.
HAYVANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN VE HAKLARININ TANINMASI GEREĞİ ÜZERİNEH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞUMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMİN REKLAM YASAĞIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÇATIŞMASIABDULBAKİ GİYİK,ARŞ. GÖR.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) POLİTİKASININ ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN SORGULANMASINÜKHET TURGUT,PROF. DR.
HISIMLAR ARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE MUVAZAAİPEK YÜCER AKTÜRK,YRD.DOÇ.DR.
HUKUK ÇEVRELERİ AYRIMINDA ALMAN HUKUKU'NUN YERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİKORAY GÜVEN,DOÇ. DR.
HUKUK DAVALARI BAKIMINDAN ADALET HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İHTİYACI VE YAPILMASI GEREKENLEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALE İŞLEMLERİNDE İDARİ BAŞVURU YOLLARIMEHMET ALPERTUNGA AVCİ,YRD. DOÇ. DR.AHMET TAŞIR,ÖĞR. GÖR.
HUKUK EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN HUKUK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABUCULUK KANUN TASARISININ GETİRDİKLERİ, İCRA EDİLEBİLİRLİK BELGESİ VE ARABULUCULUĞUN AVUKATIN TEKEL HAKKINA AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI SORUNUM. SERHAT SARISÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK FAALİYETİNİ SONA ERDİREN HAL: "UYUŞMAZLIĞIN KAPSAM DIŞINDA OLDUĞUNUN TESPİTİ"YALÇIN BOSTANCI,YRD. DOÇ. DR.HALİD ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK VE MEDYA ETİĞİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HUKUKİ AÇIDAN FAİZBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
HUKUKİ AÇIDAN KİTLELERE E-POSTA GÖNDERİLMESİTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİERHAN ADAL,PROF. DR.
HUKUKİ YÖNDEN DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE LAİKLİKERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
HUKUKİ YÖNDEN PSİKİYATRİDE HASTANIN ZORLA HASTANEYE YATIRILMASI VE TEDAVİSİE. AHŞEN OKTAY,AV.
HUKUKSAL AÇIDAN ÖLME HAKKI VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
HUKUKSAL BOYUTLARI İLE ESKİ VE YENİ VAKIFLARM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.ÖMER ERGÜN,ARŞ. GÖR.
HUKUKUMUZDA, SAĞLIK VE SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HUKUKUN GEOMETRİSİ: CHRISTOPHER COLUMBUS LANGDELLŞULE ŞAHİN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKUN MATEMATİKSEL OLARAK İFADE EDİLMESİHALUK EMİROĞLU,DOÇ. DR.NİSAN GÖRGÜLÜ
HUKUKUN ULUSLARARASI BÜTÜNLEŞMESİ VE İÇ HUKUKA YANSIMASIZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ADLİ TIP'IN YERİAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.HASAN ÇANKAYA,YRD. DOÇ. DR.
HÜKÜMLÜLERİN DENETİMİNDE VE TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM OLARAK ELEKTRONİK İZLEMENİLAY PEKEL ULUDAĞLI,DR.

I

INTERNET YOLUYLA GİRİŞİLEN ELEKTRONİK TÜKETİCİ AKİTLERİ VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
GÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
IŞİD'E KARŞI SURİYE'DE YAPILAN OPERASYONLARIN MEŞRUİYETİ BAKIMINDAN 'İSTEKSİZ YA DA ACİZ DEVLET' TEORİSİDERYA AYDIN OKUR,YRD. DOÇ. DR.

İ

İÇTİHAT
CENGİZ İLHAN,AV.
İÇTİHATLAR IŞIĞINDA VEKALET ÜCRETİ TARTIŞMASIDENİZ KÜZECİ,AV.KEMAL VURALDOĞAN,AV.
İDARENİN DENETLENMESİNDE ZORUNLU TAHKİM YOLUK. BURAK ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN DÜZENLEME KONUSU OLARAK İNTERNET VE İNTERNETE ERİŞİM YASAKLARIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.MÜSLÜM AKINCI
İFLAS TASFİYESİNDE ANAYASAL SORUNLAR "MÜFLİSİN MEKTUPLARINA EL KONULMASI"AHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
İKİ ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAKASININ ADLİ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİÖZER KENDİ,DOÇ. DR.UZ. PSİKOLOG ATLAS BOGENÇYRD. DOÇ. DR. YAŞAR BİLGEYRD. DOÇ. DR. KEMALETTİN ACARPROF. DR. İBRAHİM TUNALI
İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞU
İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA İZLEDİĞİ MÜLTECİ, TİCARET VE MALİYE POLİTİKALARI BAKIMINDAN İSVİÇRE'NİN TARAFSIZLIĞISERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
İKTİSADİ MÜESSESELERDE TÜRKÇE KULLANMA ZORUNLULUĞUMURAT ALIŞKAN,YRD. DOÇ. DR.
İLAÇ MARKALARISELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İLKSEL DÜŞÜNCE VE TOPLUM - DİN İLİŞKİLERİCAHİT CAN,PROF. DR.
İLTİCA KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI: ULUSAL EYLEM PLANICEMİL GÜNER,AR. GÖR.
İMAR FAALİYETLERİNİN YEREL HİZMET NİTELİĞİ VE YERELLEŞME SÜRECİHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İMAR HUKUKUNDA "YÜKSEK YAPI" KAVRAMI VE YÜKSEK YAPILARIN (GÖKDELENLER DAHİL) YIKIMINDA KARŞILAŞILABİLEN BAZI HUKUKİ SORUNLAROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
İNKILAPÇILIK VE ATATÜRK'ÜN İNKILAP ANLAYIŞIHAYATİ HAZIR,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ'NİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARARLARINDA ADLİ TIP KONUSUNDAKİ İÇTİHATLARIM. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARININ YATAY ETKİSİ VE DEVLETİN SORUMLULUĞUREYHAN SUNAY,PROF. DR.
İNSAN KAYNAĞINA YAPILAN YATIRIMIN DEĞERLENDİRİLMESİKASIM KARAKÜTÜK,PROF. DR.BİNALİ TUNÇ
İNSAN KÖKENLİ BİYOLOJİK MADDE (ORGAN-DOKU-HÜCRE) NAKLİNİN HUKUKİ KOŞULU OLARAK KİŞİNİN RIZASININ ALINMASIAHMET NAR,ARŞ. GÖR.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) ÜZERİNE HAVA HUKUKU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEŞENOL KURTOĞUHAN ÜN
İNTERNET ALAN İSİMLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ICANN YARGILAMA USULÜYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
İNTERNET BANKACILIĞI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİABDURRAHMAN SAVAŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN İLETİŞİM CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN ORTAYA ÇIKARDIĞI BAZI HUKUKSAL SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİHASAN SINAR,DR.
İNTERNET İLETİŞİMİNİN ENGELLENMESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETİRİLEN DÜZENLEMEMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE ELEKTRONİK VASİYETNAMEABDURRAHMAN SAVAŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARITAMER SOYSAL
İNTERNET VE MOBİL UYGULAMALAR ARACILIĞIYLA ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLARÖZGÜR ERALP,AV.
İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HUKUKİ KORUNMAYASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET, İLETİŞİM VE SANSÜRMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İNTERNETTE CİNS VE MESLEK İSİMLERİNİN ALAN İSMİ OLARAK KULLANILMASI VE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLARTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTE HAKARET SUÇUMUSTAFA ÖZEN,ARŞ. GÖR.
İNTERNETTE KURULAN AÇIK ARTIRMA İLE SATIM SÖZLEŞMESİZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTEKİ YAYINLA KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNE KARŞI DURDURMA DAVASI (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN 8.2.2001 TARİHLİ E.755/K.1157 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNİN İCRA VE İFLAS KANUNU'NA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERCENK AKİL,DR.
İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİBİLAL CAN,AV.
İRAN VE DENİZ HUKUKU: GÜNCEL TARTIŞMALARISAEED BAGHERI
İSLAM HUKUKUNA GÖRE İSYAN (BAĞY) SUÇU VE CEZASIMELİKŞAH AYDIN,ARŞ. GÖR.
İSLAM HUKUKUNDA VE MODERN HUKUKTA HAPİS CEZASI VE HAPİSHANELERBURCU GÖRKEMLİ,AV.
İSLAM HUKUKUNDA VE OSMANLI UYGULAMASINDA ŞURANURAN KOYUNCU,DR.
İSLAMİYETİN TEOKRATİK BİR DEVLET DÜZENİ ÖNGÖRÜP ÖNGÖRMEDİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERNURAN KOYUNCU,DR.
İSPANYA PARLAMENTOSU'NUN YAPI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNEFAHRİ BAKIRCI,DR.
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARIİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
"İSTİSNALAR DAR YORUMLANIR" KURALI VE DEĞERLENDİRİLMESİAYNUR YONGALIK,PROF.DR.
İSVİÇRE MEDENİ USUL KANUNUNUN İHTİYATİ TEDBİRLER KONUSUNDAKİ DÜZENLEMESİNE GENEL BİR BAKIŞSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİAHMET TAŞKIN,DR.
İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARI HAKKINDAKİ SON KARARLAR YANLIŞ VE YASA'NIN AMACINA AYKIRIDIRÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
İŞLETENİN VE SÜRÜCÜNÜN YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASI'NDAN YARARLANMALARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞYERİNİN DEVRİ VE HUKUKİ SONUÇLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İTİRAZIN İPTALİ - KISMİ ZAMANLI HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE VEKALET ÜCRETİ ALACAKLARIHÜRRİYET AYGÜN,AV.

J

JAPONYA'DA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, TÜRKİYE'DE ARABULUCULUK VE YAŞAYAN HUKUK
MURAT BURAK AYDIN,ARŞ.GÖR.

K

KAÇAK DOĞAL GAZ CEZASI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSUNA GİRER Mİ?
SELAHATTİN AYDIN,AV.
KAÇAK SU KULLANIMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KADIN VE FUHUŞ GERÇEĞİYAĞMUR TEMİZ,ARŞ. GÖR.
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR BAKIMINDAN TAHRİK KAVRAMIHALUK TOROSLU,DR.
KAMU İCRA HUKUKUNDA İHTİYATİ HACİZ SEBEPLERİ VE İHTİYATİ HACİZ KARŞISINDA AMME BORÇLUSUNUN HUKUKİ DURUMUAHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLARNAZAN SUSAM,YRD. DOÇ. DR.
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ: TEKRİR-İ MÜZAKEREİRFAN NEZİROĞLU,DR.
KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MEVZUATI BAKIMINDAN BANKALARIN KİMLİK TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE AVUKAT KİMLİĞİNİN KABUL EDİLMEMESİHAYRİ YILDIRIM,AV.
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARIFİKRET EREN,PROF. DR.
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUKHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA HUKUK EĞİTİMİ VE HUKUK KLİNİĞİALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.KEMAL ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ SORUNLARBANU BOZABALI
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASINDA AİDAT BORCUNA EKLENECEK GECİKME TAZMİNATINDAN KİMİN, HANGİ TARİHTEN İTİBAREN SORUMLU OLACAĞI MESELESİSERKAN AĞAR,AV.
KAT MÜLKİYETİNE TABİ YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMEYE KISA BİR BAKIŞABDULKADİR ARPACI,PROF. DR.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU: KÜLTÜR VE EĞİTİM İSTİSNASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİTAMER BUDAK,YRD. DOÇ. DR.
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR?SONER ALTAŞ
KENT KÜLTÜRÜNÜN SUÇA ETKİSİ -ŞANLIURFA ÖRNEĞİ-MİTHAT ARMAN KARASU,YRD. DOÇ. DR.
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI VE KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAREZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
KİŞİ GÜVENLİĞİ, ADİL YARGILANMA HAKKI VE HUKUK DEVLETİNE İLİŞKİN BAŞLICA SORUNLARERDENER YURTCAN,PROF. DR.
KKTC'DE HASTA HAKLARIŞÖLEN KÜLAHÇI SERENGİL,YRD. DOÇ. DR.
KLONLAMANIN (KOPYALAMA) CEZA HUKUKUNDAKİ YERİERDAL YERDELEN,YRD. DOÇ. DR.
KOD YASA-ÇERÇEVE YASA AYRIMI ÜZERİNEFAHRİ BAKIRCI,DR.
KOLLUK GÜÇLERİ DENETİMİ MODELİ OLARAK İNGİLTERE BAĞIMSIZ POLİS ŞİKAYETLERİ KOMİSYONUBİLAL CAN,AV.
KOLLUK YETKİLERİNİN SINIRLARI VE 2 HAZİRAN 2007 DEĞİŞİKLERİTUĞÇE ORAL
KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARINA YANSIYAN MECLİS İRADESİ IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KAYDININ GEÇERLİLİĞİ SORUNUM. İHSAN SEÇKİN,AV.
KOMPOZİT DOKU NAKLİBURCU GÖRKEMLİ,AV.
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN, REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEMEBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYI GEREKTİRİR SEBEPLER İLE ÇIKARILMA KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARISONER ALTAŞ
KOOPERATİF ORTAĞININ SORUMLULUĞUBANU BOZABALI
KÖY MEZARLIĞIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KREDİ KARTININ HUKUKİ YAPISINURAN ZÖHRE,AV.
KURTARMA FAALİYETİNDE DENİZ KİRLENMESİNİ ENGELLEYEN KURTARANIN ÜCRET HAKKIBANU BOZKURT BOZABALI,DR.
KURULUŞ VE GÖREVLERİ İTİBARIYLA DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİSÜHA TANRIVER,YRD. DOÇ. DR.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - AZERBAYCAN İLİŞKİLERİTURGUT TURHAN,PROF. DR.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİBEZAR EYLEM EKİNCİ,YRD. DOÇ. DR.
KÜRESELLEŞEN ÇEVRESEL KRİZE HAKİM PARADİGMA DIŞI BİR BAKIŞ OLARAK DERİN EKOLOJİK YAKLAŞIMORÇUN İMGA,DR.
KÜRESELLEŞME OLGUSU KARŞISINDA TÜRKİYE'DE BASKI GRUPLARININ DEĞİŞEN NİTELİĞİCEVAT OKUTAN,DR.
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK MERKEZLİ EGEMENLİK KULLANIMIREYHAN SUNAY,DOÇ. DR.

L

LİBYA OPERASYONU ÖRNEĞİNDE "UÇUŞA YASAK BÖLGE" UYGULAMASI VE HUKUKİ DAYANAĞI
SELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
LİSANS SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE ÖDENMEYEN FATURADAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN GENEL AFFI ÖNGÖREN HÜKÜMLERİ (58.VE 59.MADDELER) VE KAPSAMIONUR KART

M

MARKA HAKKININ TÜKENMESİ İLKESİ VE PARALEL İTHALAT SORUNUNA İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM 1. FARKLI TÜKENME REJİMLERİ 2. TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİSİ
YAŞAR TEKDEMİR
MEDENİ KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ŞERH İMKANLARI VE ÇOCUK MALLARI ÜZERİNDE ANA - BABANIN TASARRUF YETKİSİŞAHİN AKINCI,DOÇ. DR.
MEDENİ KANUN VE TOPRAK - TARIM REFORMU KANUNU AÇISINDAN TARIM İŞLETMELERİNİN TAHSİS ŞARTLARIFİKRET EREN,PROF. DR.
MEDENİ KANUNUN 'BELLİ BİR CEMAAT MENSUPLARINI DESTEKLEME AMACIYLA VAKIF KURULAMAYACAĞI' HÜKMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMURAT DOĞAN,DOÇ. DR.
MEDENİ YARGIDA AVUKATLIKSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDYA YAYINLARINA KARŞI CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)COŞKUN ONGUN,AV.
MEGAN KANUNU (ABD'NDE CİNSEL SUÇ FAİLLERİNİN SİCİLE KAYDI VE SİCİL BİLGİLERİNİN KAMUYA AÇIKLANMASI)SELMAN DURSUN,ARŞ. GÖR.
MEKANİK DÜNYANIN "TIKIR TIKIR" İŞLEYEN MAKİNASI : BÜROKRASİZELİHA HACIMURATLAR,DR.
MELODİ VE HUKUKUN ZAMAN FARKINDALIĞI: GERALD POSTEMA'NIN MAKALESİ ÜZERİNDEN DİSİPLİNLERARASILIĞA BAKIŞLA, MÜZİK VE HUKUK KONUSUNDA BİR ÖZET VE DEĞERLENDİRMEDİLARA AĞAOĞLU CANAY,YRD. DOÇ. DR.
MESLEK KURALLARINDA AVUKAT - MAHKEME İLİŞKİLERİM.LAMİH ÇELİK,AV.
MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜM.LAMİH ÇELİK,AV.
MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN İŞİ RED YÜKÜMLÜLÜĞÜM.LAMİH ÇELİK,AV.
MESLEK KURALLARI'NDA AVUKATIN REKLAM YASAĞIM.LAMİH ÇELİK,AV.
MEVDUAT SERTİFİKALARIGÜRGAN ÇELEBİCAN,DOÇ. DR.
MEVZUATIMIZDA ÖLÜLERİN YAKILMASIM.LAMİH ÇELİK,AV.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İFLAS İÇİ KONKORDATO (VADE VE TENZİLAT KONKORDATOSU İTİBARİYLE)GÜLİN GÜNEYSU GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASAL PARTİ ADAYLARININ TESPİTİM. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
MİLLİ EĞİTİMDE MUSTAFA NECATİ'NİN DEVRİMCİLİĞİMAHMUT ADEM,PROF. DR.
MİRASÇILAR ARASINDA GÖRÜLEN TENKİS DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
MOBBİNG KAVRAMIİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.
MOBBİNG TERİMİ VE TÜRK HUKUK DÜZENİNDE İNCELENMESİSELAHATTİN SAMET BİLGE,ARŞ. GÖR.
MODERN DEVLET'İN ÇIPLAK SURETİABDURRAHMAN SAYGILI,DR.
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN VE TAŞIMACILARIN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SORUMLULUKLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
MUKAYESELİ HUKUKTA VE TÜRK HUKUKU'NDA MÜLKİYET HAKKI TEMİNATIVEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.
MUKAYESELİ HUKUKTA YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
MÜDÜR YARDIMCILARI VE YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ARASINDAKİ AST-ÜST İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ ESASINDA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMEHMET MECEK,ÖĞR. GÖR.HÜSNA DOĞAN,ÖĞR. GÖR.
MÜLKİYET HAKKI YENİ ANAYASA'DA NASIL DÜZENLENMELİDİR?VEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.

N

NASIL BİR TRT VE BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİ OLARAK TRT'NİN ÖZERKLİĞİ VE TARAFSIZLIĞI MESELESİ
ZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.AHMET ARİF TARAKÇIOĞLU
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
NOTERLER TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK OLAN İŞLEMLER VE BU İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ USULÜSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NOTERLERİN DANIŞMANLIK İŞLEVİSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NOTERLERİN ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLERMUSTAFA ÖZBEK,AV.
NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİMETİN FEYZİOĞLU,PROF. DR.
NSU DAVASI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK GAZETECİLERİN YAPTIĞI BİREYSEL BAŞVURU İŞLEMİNE KARŞI ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ KARARIN ÇEVİRİSİKÜRŞAT ERSÖZ,YRD. DOÇ. DR.
NÜKLEER REAKTÖRLERİN YOL AÇTIĞI ZARARLARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKGÜLİN GÜNEYSU,ARŞ. GÖR.

O

OLAĞANÜSTÜ HAL KHK DÜZENLEMELERİ SONRASINDA OLUŞAN GÖRSEL - İŞİTSEL İDARİ YAPTIRIMLAR HUKUKİ REJİMİ
ABDULVAHAP DARENDELİ,DR.
OMBUDSMAN KURUMUHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.
OMBUDSMAN KURUMUNUN TÜRKİYE İÇİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEİBRAHİM UĞUR ESGÜN,AR. GÖR.
ONARIM BORCUNUN İFA EDİLMESİBAYRAM ASLAN,ARŞ. GÖR.
OPA 90'DA DÜZENLENEN HUKUKİ SORUMLULUK SİSTEMİ, ZARARLAR VE ZARARLARIN TAZMİNİMEHMET ŞEKER,ARŞ. GÖR.
ORGAN AKTARMA VE CEZAİ SORUMLULUKNEVZAT TOROSLU,DOÇ. DR.
ORGAN NAKİLLERİNİ GÜÇLEŞTİREN HUKUKİ PROBLEMLER VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
ORGAN NAKLİ KONUSUNDA SİSTEM ARAYIŞLARIYUSUF BÜYÜKAY,PROF. DR.
ORGAN NAKLİNDE HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB) BULUNAN TAŞINMAZLARI KREDİ ALACAĞINI TEMLİK ALMAK SURETİYLE KREDİ ALACAKLISI SIFATI KAZANAN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DEVİR ALDIKLARI ALACAKLARINA MAHSUBEN SATIN ALABİLİRLERTAYFUN EYİLİK,AV.
ORMAN KADASTROSUNDA VASIF TAYİNİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNE İNCELEMELERSEDAT AYANOĞLU,PROF. DR.AYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR. YUSUF GÜNEŞ,DR.DEVRİM ELVAN,ARAŞ. GÖR.NİMET VELİOĞLU,ARAŞ. GÖR.
ORMANCILIK HUKUKUNUN TÜRKİYE ORMANCILIĞI VE ORMAN MÜHENDİSİ EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMANLARDA FABRİKA, HIZAR VE ŞERİT TESİSİ KURMA İZİNLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
ORTAÇAĞDAN YENİÇAĞA GEÇİŞ SÜRECİ BAĞLAMINDA EKONOMİK ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİN SİYASAL DÜŞÜNCEYE ETKİSİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
ORTAK DİL KULLANIMININ, DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VEYA İNSAN HAKLARINA SAYGI GİBİ, ÖZLENEN DEĞERLERE ETKİSİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
OSMANLI DEVLETİ'NİN KLASİK DÖNEMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARIYASEMİN MÜŞİRE METİN
OSMANLI HUKUKUNDAN BATI HUKUKUNA GEÇİŞ SÜRECİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.
OSMANLI'DA YASAMA YETKİSİNİN DÖNÜŞÜMÜABDULKADİR YILDIZ,ARŞ. GÖR. DR.
OTOPSİ KARARIEVREN İŞLER,AV.

Ö

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA (MERSİN KONFERANSI)
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÖLÜM YARDIMI AÇISINDAN HEKİMİN SORUMLULUĞUÖMER ÇELEN,ÖĞR. GÖR.
ÖTENAZİ VE HUKUKBAYRAM KESKİN,DR.
ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUGÜLTEZER HATIRNAZ EROL,AV.
ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ BİÇİMDE ORTADAN KALDIRILMASININ VERGİSEL SONUÇLARIMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN VERGİSEL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,YRD.DOÇ.DR.
ÖZEL MÜLKİYET HAKKININ TEMELİ OLARAK EMEKAYSEL DOĞAN,DOÇ. DR.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRETMENLERİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİHALUK HADİ SÜMER,PROF. DR.
ÖZELLEŞTİRME VE ANAYASALAR ORTA AVRUPA DENEYİMİLEVENT GÖNENÇ,DR.
ÖZÜRLÜ HAKLARI VE DOLAYLI AYIRIMCILIKH. TAMER İNAL,PROF. DR.

P

PARMAK İZLERİNİN DELİL OLARAK KULLANILMASI
AHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİMURAT YANIK,DR.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİMURAT YANIK,DR.
PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
PASİF ÇEK EHLİYETİ BAKIMINDAN KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ HUKUKİ DURUMUÖMER KORKUT,DR.
POLİS VAZİFE SELAHİYET KANUNU'NDA 5681 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BAKIŞMUSTAFA TIRTIR,AV.
POSTA HİZMETLERİNDE SERBESTLEŞME SÜRECİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIERDEM AYGÜN
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞA DAYALI İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE DURAN TAKİBİN DEVAMI İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
PROFESYONEL MESLEK GRUBU: AVUKATLAR VE PROFESYONEL MESLEK ÖRGÜTLERİ: BAROLAR VE İŞLEVLERİM. İHSAN SEÇKİN,AV.

R

RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK'İN ANAYASA VE YASAYA AYKIRILIK SORUNU
AHMET GÜRBÜZ,DOÇ. DR.
RADYO-TELEVİZYON ÜST KURULU VE İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİS. BURAK AÇDOYURAN,ARŞ. GÖR.
REFAKATLİ İNTİHARLAR (EŞİL VEYA EŞDEŞLİ İNTİHARLAR)ADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
REKABET HUKUKU BOYUTUYLA YENİ NESİL MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARIFATMA GÖZLÜKAYA ANGI,LL.M.
ROMA'DA MADENLERE MAHKUM EDİLME CEZASICEM DURSUN
ROUSSEAU'DA BİR YABANCILAŞTIRICI ETKEN OLARAK BİLİM VE SANATLAREMEK BAYRAK,AR. GÖR.

S

SAF BAŞKANLIK MODELİNDEN BAŞKANCI REJİM TİPOLOJİLERİNE GEÇİŞİN AMPİRİK YANSIMALARI
CENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.
SAĞLIK HİZMETİNİN SUNUMUNDA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İDARE HUKUKUYLA ETKİLEŞİMİ ÜZERİNESERKAN KIZILYEL,HAKİM
SAĞLIK KAYITLARINA İLİŞKİN MEVZUAT VE SAĞLIK KAYITLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARHALİDE SAVAŞ,AV.
SARKINTILIK FİİLİMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.MEHMET EMİN ALŞAHİN,YRD. DOÇ. DR.
SATIŞI AKTİNDE HASARIN İNTİKALİANDREAS B. SCHWARZ,ORD. PROF. DR.
SAVUNMA ADLİ TIP AKADEMİSİ TBB-ATAİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR.
SEÇİLMEYE ENGEL BİR SUÇTAN KESİN HÜKÜM GİYME NEDENİYLE MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİCENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.MUHAMMED YAVUZ
SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE ÜST HAKKI TESİSİŞAHİN AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
SERBEST OLARAK YA DA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLER AÇISINDAN TIBBİ MALPRAKTİS VE SONUÇLARIE. AHŞEN OKTAY,AV.
SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 10/A MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAYDİ SİSTEMİN ESASLARIÇAĞLAR MANAVGAT,DR.
SERMAYE PİYASASI VE KAMUYU AYDINLATMA İLKESİHAMİDE TACİR,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASINDA İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUHAMİDE TACİR,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR MENKUL KIYMET: KİRA SERTİFİKASI (SUKUK)BURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
SGK'NUN SİGORTALININ ÖLÜMÜNDEN SONRA İCRA DOSYASINA YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİ VE İŞLEMİŞ FAİZİN HESABIAYHAN TOKAT,AV.
SİGORTA BROKERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET İLKESİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
SİGORTACININ İŞLETENE RÜCU HAKKIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SIĞINMA HAKKININ KORUNMASITACETTİN ÇALIK,ARŞ. GÖR.
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALARIN ULUSLARARASILAŞMASIALİ İBRAHİM AKKUTAY,ARŞ. GÖR.
SİMSARIN ÜCRET HAKKINEYTULLAH GÜL,ARŞ. GÖR.
SİVİL TOPLUM KAVRAMI VE TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNÜMÜAYŞENUR AKPINAR,AR. GÖR.
SİYASAL PARTİLER İÇİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANLAMIERDAL ABDULHAKİMOĞULLARI,YRD. DOÇ .DR.
SİYASET-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SİYASİ ETİK KOMİSYONU KURULMASI ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMIEMİN KOÇ,ARŞ. GÖR.
SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASIFARUK BİLİR,DOÇ. DR.MURAT AKSAN,DR.
SOKAK DÜĞÜNLERİ VE HUKUKKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
SON KANUNİ DÜZENLEMELER KARŞISINDA ALT İŞVERENLİKUFUK AYDIN,PROF. DR.
SOSYAL ADALETALİ ÖZGÜVEN,PROF. DR.
SOSYAL DEVLETİN GEREĞİ: ADALETE ERİŞİMMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL GÜVENLİKTE ÖZELLEŞTİRME SEBEPLER VE UYGULAMALARUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL YARDIMERDOĞAN BAL,AV.
SOYBAĞI ALANINDA BİYOETİK VE HUKUK SORUNLARINAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,ARŞ. GÖR.
SOYBAĞININ BELİRLENMESİNDE GEN ANALİZLERİNİN KULLANILMASI VE YARATTIĞI HUKUKİ SORUNLARTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.MUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA VE BABALIK DAVASINDA SÜRELERE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİYALÇIN TOSUN,YRD. DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKIFERİDE DEMİRBAŞ,ARŞ. GÖR.
SPOR ENDÜSTRİSİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI: SPORUN "ÖZEL" KONUMU, LİGLERİN HUKUKİ STATÜSÜ VE YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMELERİÖZGÜR CAN ÖZBEK
SPOR HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA MİLLETLERARASI TAHKİMERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
SPOR HUKUKUNDA TAHKİM SÖZLEŞMESİYAŞAR SARI,AV.
SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE İBRANIN SORUMLULUK DAVASINA ETKİSİNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASIBAYRAM KESKİN,DR.
SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİFATİH GÜNDOĞDU,YRD. DOÇ. DR.
SPOR SPONSORLUĞUNA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMES. HÜLYA İMAMOĞLU,DR.
SPOR VE REKABET HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SPORCU SÖZLEŞMESİNİN FESHİOĞUZ SADIK AYDOS,YRD. DOÇ. DR.
SPORTİF ALANDA, HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLARDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN SONUÇLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SPORUN KÜRESEL YÖNETİMİBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
SPORUN VERGİLENDİRİLMESİSERKAN AĞAR,AV. DR.
STANDART BİLGİSAYAR PROGRAM AYIPLARINDAN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUKMUSTAFA FADIL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
STANDART BİLGİSAYAR PROGRAMININ SON KULLANICIYA SÜREKLİ KAZANDIRILMASINI AMAÇLAYAN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİNURİ ERİŞGİN,YRD. DOÇ. DR.
SU ABONESİ VERMEDE SON DURUMM.LAMİH ÇELİK,AV.
SUÇ GENEL TEORİSİ KAPSAMINDA ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
SUÇ MAĞDURLARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ ANLAYIŞININ TARİHİ GELİŞİMİMUSTAFA AVCI,PROF. DR.
SUÇLU PROFİLİGÜROL CANTÜRK,YRD. DOÇ. DR.NERGİS CANTÜRK,DR.

Ş

ŞİDDET SUÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ
TİMUR DEMİRBAŞ, PROF. DR.
ŞİKE SUÇU AÇISINDAN TEŞEBBÜSDUYGU MERKİ,ARŞ. GÖR.
ŞİKE VE TEŞVİKENGİN TUZCUOĞLU,AV.
ŞİKE VE TEŞVİKTE TFF DİSİPLİN YARGILAMASIENGİN TUZCUOĞLU,AV.
ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİMELİKŞAH AYDIN,DOÇ. DR.ÖZGÜR BÜLBÜL,AV.

T

TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASI
SONER ALTAŞ
TAMAMLAYICI OLGUNUN HUKUKİ İŞLEME ETKİSİŞEBNEM AKİPEK,ARŞ.GÖR.
TANZİMATTAN CUMHURİYETE AVUKATLIKSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
TARAFLARDAN SADECE BİRİNE TAHKİME MÜRACAAT HAKKI TANIYAN TAHKİM ANLAŞMALARININ VE ÖZELLİKLE KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURTARMA YARDIM SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİĞİEMRE ESEN,DR.
TASARIMCIYA SEÇENEK BIRAKMAYAN TASARIMLARIN HUKUKİ DURUMUCAHİT SULUK,AV. DR.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜNYESİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HUKUKİ STATÜSÜTAYFUN EYİLİK,AV.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN EL KONULAN ŞİRKETLERDE TEK KİŞİ İLE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ GEÇERLİLİĞİ SORUNUDR. TAHİR SARAÇ
TAVİZ BEDELİ VE İCARETEYNLİ VE MUKATAALI VAKIFLARIN TASFİYESİÖMER ÇINAR,YRD. DOÇ. DR.
TAZMİNAT BAŞVURULARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DİRENİMLERİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR VE UYARILARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TEHLİKE BAĞINURİ ERİŞGİN,ARŞ. GÖR. DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖĞRETİDE BENZER OLARAK BELİRTİLEN SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİSALİH ÖNDER YEŞİLTEPE,DR.
TEKNİK VE HUKUKİ AÇIDAN ELEKTRONİK İMZA (ELECTRONIC SIGNATURE FOR TECHNIC AND LAW)TAMER SOYSAL
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE KAMULAŞTIRMA VE RUHSAT (İZİN) VERME YETKİSİMELTEM KUTLU GÜRSEL,DOÇ. DR.
TELE ÇALIŞMATAMER SOYSAL
TELECOMMUNICATION DIRECTIVES AND ITS RELATION TO TURKISH REGULATIONSHÜSEYİN ALTAŞ,DOÇ. DR.
TELEFON ABONELİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASIBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
TELEFON HATLARI ÜZERİNDEN KATMA DEĞERLİ HİZMET SUNUMLARINDA KARŞILAŞILAN BAZI HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMIBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TEMİNAT MEKTUBU VE KREDİ SEBEBİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
TEMSİLDE ADALET - YÖNETİMDE İSTİKRAR İKİLEMİ BAĞLAMINDA 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİNİHAT BULUT,PROF. DR.
TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN'DAN 6545 SAYILI KANUN SONRASI SULH CEZA HAKİMLİĞİNE - SORUŞTURMA EVRESİNE ÖZGÜLENMİŞ HAKİMLİK MAKAMIFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
TERÖRLE MÜCADELE YASA TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TASARIYA FARKLI BİR BAKIŞŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.
TIBBİ MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYONDAN DOĞAN SORUMLULUKLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MÜDAHALE YOLUYLA DELİL ELDE ETMEAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.M. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
TIBBİ MÜDAHALEDE KÖTÜ UYGULAMADAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN SEBEPLERİ VE SONUÇLARIBERNA ÖZPINAR,AV.
TIBBİ MÜDAHALEYİ HUKUKA UYGUN HALE GETİREN EN ÖNEMLİ NEDEN: USULÜNE UYGUN OLARAK ALINMIŞ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMIHALİDE SAVAŞ,AV.
TİCARİ İŞLETME KISTASLARI KARŞISINDA GENELEVLERİN DURUMUAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
TIP ETİĞİNDEN TIP HUKUKUNA HASTA HAKKI OLARAK AYDINLATILMIŞ ONAMNESRİN ÇOBANOĞLU,DOÇ. DR.
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK : İNTİHARŞEYDA ALTUNTAŞ,ARŞ. GÖR.
TOPLUMSAL CİNSİYET, İSLAM VE POLİTİKAFARHAD KAZEMI,PROF. DR.
TRAFİK KAZA VE CEZALARINDA FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) ŞİRKETLERİ'NİN SORUMSUZLUĞUCOŞKUN ONGUN,AV.
TRAFİK KAZALARI VE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZALARINDA ZARAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA YAPILAN YETERSİZ VEYA AŞIRI ANLAŞMALARIN İPTALİNİN İSTENMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARINDA KANITLARIN TOPLANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRANSEKSÜALİZM İLE HERMAFRODİZMDE YASAL, TIPSAL VE ADLİ TIP PROBLEMLERİ (KADINLAŞAN ERKEKLER, ERKEKLEŞEN KADINLAR, İKİ CİNSLİLER)ADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
TUNUS'UN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜ VE ANAYASA YAPIM SÜRECİMURAT AÇIL,ARŞ. GÖR.
TÜKETİCİ ALEYHİNE İLAMSIZ TAKİP YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ.DR.
TÜKETİCİ KREDİSİ SEBEBİYLE ÖDENEN DOSYA MASRAFININ İADESİ TALEBİAHMET KÜLEKÇİ, AV.
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI (TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN MADDİ ANLAMDA UYGULANMA ALANI)HASAN SEÇKİN OZANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARIŞEBNEM AKİPEK,YARD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARIMUSTAFA ÇEKER,YRD. DOÇ. DR.
TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMISEVTAP YOKUŞ,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMLARIFULYA BAHADIR,AV.
TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (eBK m.84)'ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEMEMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI'NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
TÜRK CEZA YASASINA GÖRE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNE ETKİLERİİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BELİRLENMESİNDE "REJİM" UNSURUCEVAT OKUTAN,DR.FULYA EREKER,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUK DEVRİMİNDEN SAPMALAR KESTİRİLEMEZ BOYUTTADIRHASAN DURAN
TÜRK HUKUKUNDA AF KURUMUSİBEL CAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİALVİNA GOJAYEVA
TÜRK HUKUKUNDA KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ - HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMASIİBRAHİM ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKU'NDA KİMYASAL KASTRASYONBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV. (LL.M)
TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI - SORUNLU NOKTALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME -ÇETİN ARSLAN,PROF. DR.DİDAR ÖZDEMİR,ARŞ.GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA MEZARLIKLARHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA SEÇME HAKKI İLE VATANDAŞLIĞIN KAYBIOSMAN FAZIL BERKİ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN YASAL TEMELLERİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
TÜRK İDARİ TEŞKİLATLANMASINDA DENİZCİLİK ÖRGÜTLENMESİ VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAN ÖRNEKLEROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
TÜRK KADINININ SİYASİ HAKLARI KAZANMA SÜRECİBELKIS KONAN,DR.
TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİ'NİN HUKUKİ SORUNLARIMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
TÜRK LAİKLİĞİ'NİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİALİ ULUSOY,PROF. DR.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE MİLLİ SAVUNMA HİZMETİHALİT YILMAZ,DR.
TÜRK SİYASİ PARTİLER SİSTEMİNİN PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİFEVZİ DEMİR,PROF.DR.
TÜRK SPOR HUKUKUNDA DOPİNGENDER VARLIK,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TÜRK SPOR İDARESİNDE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN YERİ VE İŞLEVİSERKAN AĞAR,AV.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE VE TABİP ODALARINA YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.GÜLDEN ŞİŞMAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞ HAKKI VE VİZE SORUNUIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 2003 TARİHLİ VE 4866 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRMEFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLARIN HAKLARI (TVK. MD. 29 ÜZERİNE BİR İNCELEME)TURGUT TURHAN,DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞINI SONRADAN KAZANAN KİŞİLERİN ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜATİLA ERKAL,DR.
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN LAİKLİK AÇISINDAN İRDELENMESİ TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇERİSİNDE YER ALAN ÇEŞİTLİ YASALARDA FARKLI DİN VE İNANÇLARA YAKLAŞIMİDRİS HAKAN FURTUN,DR.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARLARININ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETLENMESİABDULKADİR YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGI SİSTEMİNİN TEMEL SORUNU "HAKİM VE SAVCI NİTELİĞİ" VE BU HUSUSTA EKLEKTİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NEZDİNDE KURULAN DİSİPLİN KURULLARI VE TAHKİM KURULU VE BU KURULLAR TARAFINDAN VERİLEN KARARLARENDER VARLIK,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU'NUN YAPISI VE TAHKİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN İDARİ VE HUKUKİ YAPISI AÇISINDAN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ IŞIĞINDA TAHKİM KURULU'NUN YAPISINA İLİŞKİN ÖNERİLERSERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR OMBUDSMAN FORMÜLÜ?TUFAN ERHÜMAN,AR. GÖR.
TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN SOKAKTA YAŞAMALARINDA SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARISEVGİ USTA SAYITA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE YENİDEN DÜZENLENMESİNUSRET İLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE HUKUK VE ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN İMZA VE KARŞILAŞILAN SORUNLARBİLGE SAYICI,AV.
TÜRKİYE'DE KAVRAM VE KURUL OLARAK MİLLİ GÜVENLİKHASAN TUNÇ,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE KENTLEŞME DİNAMİKLERİNİN SUÇA ETKİSİMİTHAT ARMAN KARASU,DR.
TÜRKİYE'DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUKGÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI TUTARSIZLIĞININ MUHTEMEL İKTİSADİ VE TOPLUMSAL ETKİLERİNECMİDDİN BAĞDADİOĞLU,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRMEYE HAKİM İLKELERDEN BİRİSİ OLARAK REKABETİN KORUNMASIŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN HUKUKSAL BOYUTUMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ BAŞLICA ENGELLER VE DAHA İYİ BİR ÖZELLEŞTİRMENİN ÇERÇEVE KOŞULLARIÖMER ŞANLIOĞLU,DR. phil.
TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ ÜYELERİNİN İHRACINA İLİŞKİN KARARLARIN YARGISAL DENETİMİHASAN ATİLLA GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE SPOR KULÜPLERİNİN HALKA ARZISEBAHATTİN DEVECİOĞLU,ARŞ. GÖR.BİLAL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNİMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DURUMARZU ONGUR ERGAN,AV.
TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGATAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'NİN DE TARAF OLDUĞU ATEŞLİ SİLAHLAR PROTOKOLÜNÜN YAPISI, AMACI, KAPSAMI VE BÜNYESİNDEKİ SUÇLARDİLEK YILMAZ
TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİSADİ ÇAYCI,PROF. DR.

U

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA FUTBOL HUKUKU - YENİ GELİŞMELER
ERDENER YURTCAN,PROF. DR.
ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN HUKUKSAL GEÇERLİLİĞİSELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN ULUS-DEVLET EGEMENLİĞİNE ETKİSİSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR. DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN GÜVENLİK KAVRAMININ TEORİK TEMELLERİNASIH SARP ERGÜVEN,DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KIRIM SORUNU : KOSOVA'NIN RÖVANŞI MI?FATMA TAŞDEMİR,DOÇ. DR.ADEM ÖZER,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ STATÜSÜAHMET HAMDİ TOPAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUK BOYUTUYLA PETROLSERKAN AĞAR,AV.
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU: ULUSLARARASI TOPLUMUN MÜCADELESİ VE TÜRKİYE'NİN KATKILARISAMİ DOĞRU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA KARŞI ÖNLEMLER VE AKÇAKALE'DE YAŞANANLARSELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA TANIMA KURUMU ve KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI MAHKEMELER VE BİREYLERİN CEZA SORUMLULUĞURONA AYBAY,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM ŞARTLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK STANDART SÖZLEŞMELERİNİN, MESLEK BİRLİKLERİNE ÖZGÜ ULUSLARARASI NİTELİKTE HUKUK YARATMASI, ÖZELLİKLERİ, YARAR VE SAKINCALARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA AİLE VE ÇALIŞMA YAŞAMININ UZLAŞTIRILMASI KAPSAMINDA EBEVEYN İZNİNİN UYGULAMADAKİ YERİNAMIK HÜSEYİNLİ,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TERÖRÜN ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ULUSLARARASI VE TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONLARI OYUN KURALLARINDAN, MADDE 4:9'UN TIBBİ VE ADLİ YÖNDEN TARTIŞILMASIAYTAÇ KOÇAK,PROF. DR.EKİN ÖZGÜR AKTAŞ,PROF. DR.SERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.HİKMET VURGUN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUEZGİ SEVİNÇHAN,ARŞ. GÖR.
"UNUTULMA HAKKI" VE BU HAKKIN TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
UYGULAMADA BANKACILAR İÇİN HUKUKMUHİP ŞEYDA IŞIKTAÇ,AV.
UYUMLAŞTIRMA SÜRECİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA HİZMETİ ULUS VE ULUSLARÜSTÜ DÜZENLEME ZORLUKLARIA. VAHAP DARENDELİ,DR.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE KARAR AĞACI ANALİZİMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
UZMAN GÖRÜŞÜNÜN YARGILAMADA DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERİN VE AİLE HEKİMİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN MÜDAHALELERİNDEN DOĞAN YASAL SORUMLULUKİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.ÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.SERPİL YAYLACI,DR.

Ü

ÜLKEMİZDE AVUKATLIK KURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
İBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
ÜREME AMAÇLI KLONLAMANIN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETİK VE HUKUKİ ARGÜMANLARM. ONURSAL CİN,YRD. DOÇ. DR.
ÜST VE BÜRO ARAMASI, POSTADA ELKOYMA, İLETİŞİMİN DENETLENMESİ GİBİ ÇEŞİTLİ KORUMA TEDBİRLERİNİN PASİF ÖZNESİ OLARAK KURAM VE UYGULAMADA AVUKATIN BAĞIMSIZLIĞISERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

V

VADELERİNE GÖRE MEVDUAT HESABI TÜRLERİ
NURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLARTAYFUN EYİLİK,AV.
VATANDAŞLIK HUKUKUNDA TELSİKERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
VATANSIZLIĞIN AZALTILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU ÜZERİNDEKİ ETKİSİGÜLİN GÜNGÖR,PROF. DR.
VEFAT NEDENİ İLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( MADDİ )AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN VEKALETE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERMESİÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
VEKİLİN BAŞKASINI TEVKİL ETME YETKİSİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ CEZA HUKUKUNDA NON BİS İN İDEM İLKESİAHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
VERGİ HUKUKUNDA "EMSALLERE UYGUNLUK" VE "GERÇEKLİK" İLKESİ ( KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NUN 13. MADDESİ BAĞLAMINDA BİR İRDELEME )MUSTAFA AKKAYA,PROF.DR.
VERGİ MAHKEMELERİNDE VEKALET ÜCRETİ ÖZELİNDE YAŞANAN BAZI TARTIŞMALI UYGULAMALARHASAN ORAL,AV.
VİCDANİ RET HAKKIHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.
VIOLATIONS OF THE LAWS OF ARMED CONFLICT IN IRAQ AND THE POSSIBILITIES FOR PUNISHING THE RESPONSIBLEYÜCEL ACER,PROF. DR.

Y

YABANCI ÇİNGENELERİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET, SEYAHAT ÖZGÜRLÜKLERİ İLE TÜRKİYE'DEN SINIR DIŞI EDİLMELERİ
DOĞA AYDOĞAN,ARŞ. GÖR.
YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞININ SINIRLARI HAKKINDA GÜNCEL SORUNLAR VE TERÖR SUÇLARI AÇISINDAN YARGI BAĞIŞIKLIĞIERSİN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI DEVLETLERİN YARGI VE İCRA BAĞIŞIKLIĞI ÜLKESELLİK İLKESİTURGUT TURHAN,ARŞ. GÖR.
YABANCI SERMAYE İLE TÜRKİYE'DE KURULAN ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARINURAY EKŞİ,PROF. DR.
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİEMRE ESEN,ARŞ. GÖR.
YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKININ KULLANIM USULÜ İLE ÇIKMA TALEBİNİN REDDİ HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERSONER ALTAŞ
YAPI KOOPERATİFLERİNİN DAĞILMASI VE TASFİYESİBANU BOZABALI
YAPICI ADALET YAKLAŞIMI OLARAK HAKİKAT KOMİSYONLARIFERİDE DEMİRBAŞ,ARŞ. GÖR.
YARGI MAKAMLARINCA HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KRONİKLEŞMİŞ SPESİFİK BİR SORUN VE BUNUN ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI VE SÜREGELEN YANLIŞLIKLARCELAL ÜLGEN,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUÖMER ULUKAPI,PROF. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YASAL OLMAYAN YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GİREN YABANCILARIN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DURUMUÇETİN ARSLAN,DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA, TEBLİGAT KANUNU 21. MADDESİNE GÖRE YAPILAN USULSÜZ TEBLİĞLER BAĞLAMINDA GİDİLEBİLECEK YARGISAL YOLLAR VE BU MEYANDA MEYDANA GELEN ZARARLARIN KİMDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ SORUNSALI VE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YARGITAY'DA HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞIEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMUSERKAN AĞAR,AV.M. KAĞAN ELLER,AV.
YASALARIN DİLİSELİN ERDİN
YAYIMCININ PLANI ÇERÇEVESİNDE ESER MEYDANA GETİRİLMESİ (TBK m. 501) HALİNDE ESER ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİ SORUNUÖZGÜR GÜVENÇ,ARŞ. GÖR.AYŞE KARACA,ARŞ. GÖR.
YAZILI BASINDA CEVAP VE DÜZELTME HAKKIAHMET ÇİFTÇİ,DR.
YAZILI VE GÖRSEL BASIN İÇİN VERİLEN YAYIN YASAKLARI VE KOŞULLARICOŞKUN ONGUN,AV.
YAZIŞMALARIN İHLALİ CÜRMÜ (TCK. M. 195/1) VE BU BAĞLAMDA ELEKTRONİK POSTALARA (e-POSTALARA) YÖNELİK SALDIRILARIN DURUMUİLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
YEDEK PARÇA TASARIMLARININ KORUNMASI YA DA OTOMOTİV YAN SANAYİNİN VAR OLMA MÜCADELESİCAHİT SULUK,AV. DR.
YENİ SAVAŞLAR ÇAĞINDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ULUSLARARASI POLİTİKALEVENT KÖKER,PROF. DR.
YENİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA MATBAACI ESNAFININ HUKUKİ DURUMU, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜZERİNE İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
YENİLİK İKTİSADIDURMUŞ DÜNDAR,PROF. DR.
YOLCU TAŞIMALARINDA VE TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ YASAĞIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİALPER KOÇ,AV.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA YETKİSİ VAR MIDIR?MUSTAFA YAŞAR DEMİRCİOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

Z

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
ŞABAN KAYIHAN,YRD. DOÇ. DR.
ZORUNLU DİN DERSİNE YARGISAL YAKLAŞIMCOŞKUN ONGUN,AV.
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.