BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

10'UNCU YILINDA 5237 SAYILI TCK İLE 5271 SAYILI CMK'DAKİ BOŞLUKLAR VE ÇELİŞKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
HALİL POLAT, C. SAVCISI
11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI SONRASI DONEMDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ULUSLARARASI TERÖRİZM KONUSUNDAKİ TUTUMUEZELİ AZARKAN,YRD. DOÇ. DR.
1999 TARİHLİ CMUK TASARISI'NDA MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN DÜZENLENEN ARA SORUŞTURMA DEVRESİ (ORTA AŞAMA) ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

2

2006.5560 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN KANUNLAR (TCK, CMK, CGİK, KK, ADSK, ÇKK, DSYMKK)
FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.

3

3167 SAYILI KANUN'A GÖRE HUKUKİ VE CEZAİ AÇIDAN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİNİN MEYDANA GELMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR
MUSTAFA YASAN,ARŞ. GÖR.
3257 SAYILI VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNU İLE 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ÜZERİNE BİR İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
3506 SAYILI YASAYLA CEZA MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
3842 SAYILI YASA AÇISINDAN YAKALAMA VE TUTUKLAMADURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.

4

4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN'LA İHDAS EDİLEN "AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU" ÜZERİNE BİR İNCELEME
BURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

5

5101 SAYILI KORSANLIKLA MÜCADELE YASASININ YAYIN SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
CAHİT SULUK,AV. DR.
5237 SAYILI TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER (24.-34.MADDELER)MEHMET REŞAT KOPARAN
5237 SAYILI TCK.da MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR (HIRSIZLIK)MEHMET REŞAT KOPARAN
5237 SAYILI TCK.DA MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLARMEHMET REŞAT KOPARAN
5237 SAYILI TCK'DE ZİMMETÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN 104/II MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SAVIYLA ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU ÖRNEĞİTAMER SOYSAL
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BİR SUÇ FİİLİ: AŞAĞILAMAKMUSTAFA ZEKİ YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA CİNSEL TACİZ SUÇUSİNAN TUMLUKOLÇU,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA YER ALAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE GENEL BAKIŞMUSTAFA TIRTIR,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 127. MADDESİNİN (İSNADIN İSPATI) ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNUİBRAHİM DÜLGER,YRD. DOÇ. DR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN/İŞLENMESİ MÜMKÜN OLAN SUÇLAR YÖNÜNDEN İRDELENMESİCEVAT ÖZEL,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN/İŞLENMESİ MÜMKÜN OLAN SUÇLAR YÖNÜNDEN İRDELENMESİCEVAT ÖZEL,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA YASASI'NIN ANAYASAYA VE HUKUKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
5237 SAYILI YTCK'DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
5237 SAYILI YTCK'DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NA GÖRE İSTİNAFYASEMİN F. SAYGILAR,ARŞ. GÖR.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA BASİT ARAMA (ADLİ ARAMA)SERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASIZEKİYE ÖZEN İNCİ,AV.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİNE SEÇENEK OLARAK DÜZENLENEN ADLİ KONTROL KORUMA TEDBİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
5271 SAYILI YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN MEDYA MENSUPLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMACEVAT ÖZEL,AV.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN "SIRLARIN SAKLANMASI" VE "SIRLARIN AÇIKLANMASI"M. SEZGİN TANRIKULU,AV.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NA GÖRE ZİMMET SUÇUBERİL TAŞKIN,ARŞ. GÖR.
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERCEVAT ÖZEL,AV.
5651 SAYILI KANUNA İSTİNADEN BAZI İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRLERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMSAVAŞ BOZBEL,DOÇ. DR.
5728 SAYILI KANUN İLE 6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN CEZA HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA DÜZENLENEN MANEVİ VE MALİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARIAHMET CANER YENİDÜNYA,YRD. DOÇ. DR.
5918 SAYILI YASAYLA CEZA ADALET SİSTEMİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YORUMU VE ANAYASAYA AYKIRI OLMASI ÜZERİNEERDENER YURTCAN,PROF. DR.
5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NA GÖRE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NDA DÜZENLENEN İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARŞAMİL DEMİR,AV.

6

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLAR
MUSTAFA ÖZEN,DOÇ. DR.
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN 18'İNCİ MADDESİNDE YER ALAN "SEYİRDEN YASAKLANMA" İLE "SEYİRDEN YASAKLAMA" TEDBİRLERİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
6352 SAYILI KANUN'LA KURULAN ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNUR CENTEL,PROF. DR.
6362 SAYILI 2 TEMMUZ 2012 TARİHLİ YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN'UN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.

A

AB SCHENGEN ANDLAŞMASI KAPSAMINDA "NE BIS IN IDEM" İLKESİ
H. TAMER İNAL,PROF. DR.
AB'DE KREDİ KARTLARI SAHTEKARLIĞIDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
ADAM ÖLDÜRME KASTINI BELİRLEME YETKİSİ DURUŞMA YAPAN YARGI ORGANININDIRSAMİ SELÇUK,DOÇ. DR.
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (5237 SAYILI TCK. M. 288)YUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
ADLİ KONTROL KORUMA TEDBİRİNİN İNSAN HAKLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİÖZEN KAYA GÖÇMEN,AV.
ADLİ KONTROLMEHMET EMİN ALŞAHİN,ARŞ. GÖR.
ADLİ NİTELİKTEKİ VERGİ SUÇLARINDA FAİL VE CEZA SORUMLULUĞUŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI,YRD. DOÇ. DR.
ADLİ OLAYLARDA BÖCEKLERDEN NASIL YARARLANIRIZ ?H.NİHAL AÇIKGÖZ,DR.İ.HAMİT HANCI,PROF. DR.GÜRSEL ÇETİN,PROF. DR.
ADLİ OTOPSİFİLİZ GÜLTEKİN TIRTIR,DR.MUSTAFA TIRTIR,AV.
ADLİ PARA CEZASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ADLİ PSİKİYATRİ BAKIMINDAN KUSUR YETENEĞİNİN, BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ VE ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNESRİN ÖZKAYA,AV.
ADLİ SOSYAL HİZMET ANLAYIŞINDA GERÇEKÇİ YAKLAŞIMDURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.
ADLİYELERE FOTOĞRAF MAKİNESİ SOKULABİLİR Mİ, FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLİR Mİ?CEVAT ÖZEL,AV.
AHLAK VE HUKUK ARASINDA SIKIŞAN KÜRTAJAKASYA KANSU KARADAĞ,ARŞ. GÖR.
AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA "GİZLİ TANIK" SORUNUMÜNCİ ÖZMEN
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLARAYŞE NUHOĞLU,DOÇ. DR.
AİLE İÇİ ŞİDDET VE 4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE EŞ VE ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI KORUNMASIAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
AKIL HASTALARININ CEZAİ SORUMLULUĞU VE YARGILANMALARINDAKİ ÖZELLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEHALİL POLAT, C. SAVCISI
AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇUOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN HUKUKU İLE MUKAYESELİ OLARAK POLİSİN GENEL HALLERDEKİ VE TERÖRDEKİ YETKİLERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ALMAN HUKUKUNDA İNTERNETTEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞUR. BARIŞ ERMAN,ARŞ. GÖR.
ALMAN SUÇLULARIN İADESİ HUKUKUNUN ESASLARIFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İHLAL KARARININ, SİYASİ PARTİ KAPATMA DAVALARINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ OLMASIHÜSEYİN AYDIN,DR.
ANAYASA VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNA GÖRE SEÇİLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENİ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
ANAYASAL BAĞLAMDA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BOYUTUYLA SUÇSUZLUK KARİNESİHATİCE DERYA ORMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
ANAYASAL SUÇ NE(DEĞİL)DİR?VEYSEL DİNLER,DR.
ANAYASAYI İHLAL SUÇUEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
ANKARA BAROSU ÖLÇEĞİNDE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN BARODAN MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİ SİSTEMİNİ ELE ALAN İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMESERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
ANONİM ŞİRKETLERDE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRILIK TEŞKİL EDEN FİİLLERİN CEZAİ SONUÇLARISERDAR HIZIR,ÖĞR. GÖR.DUYGU MERKİ,ÖĞR. GÖR.
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN CEZAİ SORUMLULUĞUMUSTAFA TIRTIR,AV.
ARABULUCULUK İLE AİLE İÇİ ŞİDDET VE UZLAŞMAYA TABİ SUÇLARIN İLİŞKİSİŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARAMA HUKUKUNA GİRİŞFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ARAMA YÖNETMELİĞİ MD. 27Ş.CANKAT TAŞKIN,AV.
ARAMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ASKERİ MUHAKEME USULÜVASFİ RAŞİD SEVİG,ORD. PROF.
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA 2001 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN CEZA HUKUKU VE CEZA YARGILAMASI HUKUKUNA ETKİLERİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) KARARLARINA GÖRE MAKUL TUTUKLULUK SÜRESİ VE TÜRK HUKUKUFARUK TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINDA İŞKENCE YASAĞI VE POLİSİN ZOR KULLANMA YETKİSİM. KEREM OSMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA TERÖRİZMMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA; HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE GÖZALTINDAKİLERİN AÇLIK GREVİ, ÖLÜM ORUCU VE MÜDAHALE SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN İHLAL KARARININ TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YENİ BİR MUHAKEMENİN YENİLENMESİ SEBEBİ OLARAK KABULÜ VE İZLENECEK MUHAKEME USULÜ ÜZERİNE BİR İNCELEMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE İÇ HUKUKUMUZ ÇERÇEVESİNDE CEZA HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ YARDIM ALMA HAKKI MÜDAFİLİK KURUMUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜCEREN YILDIZNAZLI HİLAL DEMİR
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNDE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA YAYILMASINA KARŞI YAPILAN DÜZENLEMELERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
AVUKATIN AYNI ANDA BİRDEN FAZLA TUTUKLU İLE GÖRÜŞMESİ YASAĞIYELİZ DARENDE,AV.
AVUKATIN TEHDİT SUÇU KAPSAMINDA YARGILANMASIYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.

B

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BİR BİLEŞİK SUÇ MUDUR?
FAHRİ GÖKÇEN TANER,AR. GÖR.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNDA 5377 SAYILI YASAYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BANKACILIK KANUNU'NDAKİ (İHTİYATİ) TEDBİRLERE UYMAMACEVAT ÖZEL,AV.
BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SUÇLARMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BANKALAR KANUNU'NUN 22 NCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASINDA DÜZENLENEN ZİMMET SUÇU AÇISINDAN AYNI YASANIN 24 ÜNCÜ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN MUHAKEME ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞINI BEYAN ETMEME SUÇUENGİN AKIN
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇUMUSTAFA İBERYA ARIKAN
BAZI KANUNLARDA DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERMUSTAFA TIRTIR,AV.
BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN KONUSU OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDAKİ VERİLERÇETİN ARSLAN,DOÇ. DR.İHSAN BAŞTÜRK,DR.
BEYAZA İMZAYASİN ULUSOY,ARŞ. GÖR.
BİBER GAZININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE HUKUKİ STATÜSÜM. KEREM OSMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
BİLGİ EDİNME VE DİLEKÇE HAKKIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
BİLİRKİŞİ (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA 62-73.MADDELER ARASINDA DÜZENLENEN)ONUR KART
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI / TÜRK CEZA KANUNU MADDE 244 - SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRMEÖZGÜR ERALP,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI / TÜRK CEZA KANUNU MADDE 245 - BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASIÖZGÜR ERALP,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI VE YENİ TÜRK CEZA KANUNUMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI'NDA USUL VE SORUMLULUK SİSTEMİ ÜZERİNE ÖNERİLERCEVAT ÖZEL,AV.AV. M. GÖKHAN AHİ
BİLİŞİM SUÇLARININ TÜRK CEZA KANUNU VE TASARIDAKİ HÜKÜMLER YÖNÜNDEN MUKAYESELİ DEĞERLENDİRİLMESİ-ÖNERİLERCEVAT ÖZEL,AV.
BİR BİLİRKİŞİ RAPORUZEKİ HAFIZOĞULLARI,DR.
BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NEREDE YARGILANACAKERDENER YURTCAN,PROF. DR.
BİR GÜVENLİK TEDBİRİ OLARAK TBMM ÜYELİĞİNDEN YOKSUN BIRAKMAHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMAMEHMET REŞAT KOPARAN
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK TUTUKLAMAMEHMET REŞAT KOPARAN
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK YURTDIŞINA ÇIKARMAMAMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
BİR KORUMA TEDBİRİ TÜRÜ OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ (CMK m.133)UĞUR ERSOY,YRD. DOÇ. DR.
BİR SORGULAMA YÖNTEMİ OLARAK ÇAPRAZ SORGUPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
BİR SUÇ İÇİN BİR CEZA VERİLİR İLKESİNİN İHLALİ: TCK MD.142-4METİN FEYZİOĞLU,PROF. DR.DEVRİM GÜNGÖR,DR.
BİR SUÇ VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK MANİPÜLASYONENGİN AKIN
BİR SUÇUN İSPATI AMACIYLA İLETİŞİMİN KAYDA ALINMASININ HUKUKİ NİTELİĞİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
BİRDEN ÇOK EVLİLİK SUÇU (TCK M.230/1-2)HAMİDE ZAFER,PROF. DR.
BİREYSEL BAŞVURU AÇISINDAN SUÇ ŞÜPHELİSİ OLAN KİŞİNİN YAKALANMASI VE TUTULMASI/GÖZALTINA ALINMASISERHAT ALTINKÖK,DR.
BİREYSEL BAŞVURU SONRASI CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELENAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ VE BİR ÖNERİMUSTAFA SALDIRIM,DR.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLE İSTİNAF KURUMUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ESASLARICÜNEYD ALTIPARMAK,AV.

C

CEBİR SUÇU (TCK m.108)
ÖZLEM YENERER ÇAKMUT,DOÇ. DR.
CEZA FELSEFESİ AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞUİHSAN DARENDE,AV.
CEZA HUKUKU AÇISINDAN YAYIN YASAĞI TEDBİRİCEVAT ÖZEL,AV.
CEZA HUKUKU ALANINDAKİ AKADEMİK BAŞARININ, SOSYAL HAYATTA ETKİLİ SERMAYE TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA SİVİL İTAATSİZLİK ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELERÖZGÜR KÜÇÜKTAŞDEMİR,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU VE ATIF PROBLEMİBUMİNHAN DUMAN,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKU VE SUÇ PERSPEKTİFİ BAĞLAMINDA MOBBINGT. POLAT İŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
CEZA HUKUKU VE ZORLA EVLENDİRMEMERAL EKİCİ ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR
CEZA HUKUKU'NDA AFSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA DOĞRUDAN KASTHAKAN KARAKEHYA,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKUNDA DOĞRUDAN KASTHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜME YASAĞIM. KEREM OSMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKUNDA HAKKIN KULLANILMASIFARUK EREM,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMIHÜSEYİN AYDIN,AV.
CEZA HUKUKUNDA KUSURLULUKDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKUNDA MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİVELİ KAFES,C.SAVCISI
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA NEDENSELLİK BAĞIİHSAN DARENDE,AV.
CEZA HUKUKUNDA SAVAŞ SUÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEFARUK TURİNAY
CEZA HUKUKUNDA SUÇUN MAĞDURU KAVRAMININ SINIRLARITUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKUNDA "TUTUKLAMANIN KOŞULLARI"BENAN ŞENBAYRAM,AV.
CEZA HUKUKUNDA TÜRK BAYRAĞIFARUK EREM,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU -ŞİRKETLER HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANMASI-NUR CENTEL,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA VARSAYILAN RIZAHENNİNG ROSENAU,PROF. DR.
CEZA İNFAZI MESELESİ : BİR CEZA HUKUKÇUSU GÖZÜYLE ARA BİLANÇOEMİLİO DOLCİNİ,PROF. DR.
CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI VE TÜRK CEZA KANUNUNDA ESAS ALINAN İLKELERİLYAS ŞAHİN,DR.
CEZA KANUNUNUN SUÇ SİYASETİ BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.
CEZA MAHKEMESİ KARARININ DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ VE SORUNU "NE BİS İN İDEM" KURALIYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MAHKUMİYETİNE BAĞLI HAK YOKSUNLUKLARIMURAT AKSAN,DR.
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA TUTUKLAMAİLHAN AKBULUT,DR.
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERRECEP GÜLŞEN,ARŞ. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ADİL YARGILANMA HAKKIÖZGE SIRMA,AR. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİKALİ KEMAL YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİLİŞİM KORUMA TEDBİRLERİSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CUMHURİYET SAVCISI VE SULH CEZA HAKİMİ (SORUŞTURMA MAKAMLARI) ARASINDAKİ GRİ ALAN: GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HAL KAVRAMI VE SORUŞTURMA EVRESİNDE TEMEL HAKLARA MÜDAHALE SORUNUZEKİYE ÖZEN İNCİ,YRD.DOÇ.DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ESAS MAHKEMESİNİN VERDİĞİ HÜKÜMÖZLEM YENERER ÇAKMUT,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA GİZLİ TANIKLIKYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI DELİLLERSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIYÜKSEL KIRMIZIDAĞ
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İFADE ALMA VE SORGUMEHMET ARICAN,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANDA VE NEFESTE ALKOL YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (TRAFİKTE SÜRÜCÜLERDE KEYİF VERİCİ MADDE TESPİTİ VE UYGULAMASI)YÜCEL DENERİ.HAMİT HANCI,PROF. DR.OSMAN FIRAT TURAN,AV.TUBA HANCI,DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANDA VE NEFESTE ALKOL YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ VE KAYNAKLARIN SÜBJEKTİF YORUMUHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANUNA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN GEÇERLİLİĞİDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMAALİ KEMAL YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YASAK YOLLARLA EDİNİLMİŞ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİBEYTULLAH ÇETİN,AV.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YER GÖSTERME İŞLEMİYAPRAK ÖNTAN,ARŞ. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YER YÖNÜNDEN YETKİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE HAZIR BULUNMAMURAT AKSAN,ARŞ. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ KANUN'UNDA KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNATHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA UZLAŞMA (CMK m. 253, 254, 255)SONER H. ÇETİN
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA UZLAŞTIRMAMUSTAFA ÖZBEK,DR.
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE MAĞDUR FAİL UZLAŞTIRMASININ USUL VE ESASLARIMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİNİN İRADELERİNİN CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜNE ETKİSİ SORUNUFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE CİNSEL SUÇ MAĞDURU KÜÇÜKLERİN KORUNMASIHEİNZ SCHÖCH,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE DOĞRUDAN SORU VE ÇAPRAZ SORU TEKNİKLERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.NEYLAN ZİYALAR,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE "DÜRÜST YARGILAMA" İLKESİFRIEDRICH CHRISTIAN SCHROEDER,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YASAĞIMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNUBERNA ÖZTÜRK
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI - ADİL BİR CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL ŞARTLARI -CUMHUR ŞAHİN,DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR AÇILIM: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIZEKİYE ÖZEN İNCİ,AV.
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASI VE CEZALANDIRMANIN AMACINA DAİR DÜŞÜNCE HAREKETLERİ (CEZA HUKUKUNDA OKULLAR MÜCADELESİ)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
CEZA SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİNAZMİYE ÖZENBAŞ,YRD. DOÇ. DR.
CEZA YAGILAMASINDA HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLİN BAŞKA DELİLLER İLE DESTEKLENMESİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
CEZA YARGILAMASINDA DOSYANIN İADESİNE İLİŞKİN KARAR İNCELEMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CEZA YARGILAMASINDA GÖRÜNTÜ VE SES KASETLERİNİN DELİL OLMASIİHSAN DARENDE,AV.
CEZA YARGILAMASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKIMUSTAFA TIRTIR,AV.
CEZA YARGILAMASINDA KOLLUKTA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLARMUSTAFA TIRTIR,AV.
CEZA YARGILAMASINDA VE MEDENİ YARGILAMADA DAVA ZAMANAŞIMI KAVRAMLARI VE 4616 SAYILI YASANIN BUNLARA ETKİSİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CEZA YARGILAMASINDA YASA YOLLARINA BAŞVURUNUN GENEL KOŞULLARIMİTHAT SANCAR,ARŞ.GÖR.
CEZA ZAMANAŞIMIİSA DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE SONA ERMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZAİ VE İDARİ YAPTIRIMLARIN FARKLILIĞI BAĞLAMINDA TBMM'NİN AF YETKİSİAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
CEZAİ YAPTIRIM GEREKTİREN VERGİ SUÇLARI VE YARGILAMA USULÜÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,ARŞ. GÖR.
CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN TEMELLERİ VE SINIRLARI - SUÇ KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERWİLHELM GALLAS,PROF. DR.
CEZALANDIRMANIN AMACI ÜZERİNESURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN AMACI VE NİTELİĞİA.VEDAT DİLBEROĞLU,AV.
CEZALARIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİKEMAL YILDIRIM,AV.
CİNSEL İLİŞKİ YOLUYLA BAŞKASINA HIV BULAŞTIRMANIN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ SORUNUMUSTAFA RUHAN ERDEM,YRD.DOÇ.DR.
CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ MUAYENE PROSEDÜRÜGÜROL CANTÜRK,YRD. DOÇ. DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARIMEHMET REŞAT KOPARAN
CİNSEL SUÇLARDA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASIİHSAN DARENDE,AV.
CMK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİKAZIM KOLCUOĞLU,AV.
CMK'DA MAĞDURA VEKİL ATANMASI VE SORUŞTURMA EVRESİNDE BU HUSUSTAKİ HATALI UYGULAMANIN YARATTIĞI SAKINCALARİHSAN DARENDE,AV.
CMK'NIN 119/4. MADDESİ UYARINCA ADLİ ARAMADA BULUNDURULMASI GEREKEN TANIKLAR KONUSUNDA İÇTİHATTA DÖNÜŞÜMFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.YAPRAK ÖNTAN,AR. GÖR.
CMK'NIN TEMEL YAPISI - TERCİHLER - BEKLENTİLERERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CMUK KONUSUNDA HÜKÜMET TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CMUK REFORMU VE DELİL YASAKLARIBAHRİ ÖZTÜRK,DOÇ. DR.
CRIMES THREATENING BODILY INTEGRITY (ASSAULT AND BATTERY): A LEGAL ANALYSIS OF FOUR CASES FROM THE JUDICIAL REGISTERS OF THE BAKCHISARAY/CRIMEA LAW COURTRECEP ÇİĞDEM,YRD. DOÇ .DR.
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI SUÇUZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.ÖZGÜR KÜÇÜKTAŞDEMİR,ARŞ. GÖR.
CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMUSTAFA SALDIRIM,DR.
CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ STATÜSÜ, MUHAKEMEDEKİ TARAF POZİSYONU VE İSPAT YÜKÜNÜN BULUNMASI ÜZERİNEHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.MURAT ARABACI,ARŞ. GÖR.
CUMHURİYET SAVCISININ TAKDİR YETKİSİMUSTAFA ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
CÜRMİ FİİLİN YAPISAL UNSURU OLARAK HAREKETSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.

Ç

ÇAĞDAŞ CEZA ADALETİ SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞLARI VE ARABULUCULUK UYGULAMASI
MUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
ÇEHREDE SABİT ESERİ. ÖZER KENDİ,DOÇ. DR.YRD. DOÇ. DR. YAŞAR BİLGE
ÇEVRE CEZA HUKUKUNDA ZAMANSEZİN DUYGU TUNCER,AV.MİTHAT BURAK BAŞKALE,AV.
ÇEVRE CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE ÇEVRENİN CEZA NORMLARI İLE KORUNMASI REJİMİ YÖNÜNDEN ALMANYA VE FRANSA ÖRNEKLERİHASAN SINAR,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR (TCK m. 181, 182)MUSTAFA ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞIERDAL YERDELEN
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA ADLİ TIP UYGULAMALARIAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇUNESRİN ÖZKAYA,AV.
ÇOCUK DÜŞÜRTME DÜZENLEMESİDİLEK ÖZGE ERDEM,ARŞ. GÖR.
ÇOCUK DÜŞÜRTME FİİLLERİ VE CEZA SORUMLULUĞUMURAT AYDIN,ARŞ. GÖR. DR.
ÇOCUK YARGILAMASI HUKUKUNDA HAZIRLIK SORUŞTURMASIHANDAN YOKUŞ SEVÜK,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUİLHAN ÜZÜLMEZ,DOÇ. DR.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNA HUKUK VE ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV. (LL.M)

D

DAMGALAMA KURAMI VE CEZA ADALET SİSTEMİNDE DAMGALAMA, ALİ ASIF ZERDARI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELEME
HİLAL CEREN HATİPOĞLU
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLAMASIBERRİN AKBULUT,DOÇ. DR.
DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMASINDAN SONRA SUÇUN NİTELENMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN İNCELENMESİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN 206-208 VE 215-218.MADDELERİ)ONUR KART
DENETİMLİ SERBESTLİKMUSTAFA TIRTIR,AV.
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASI VE ÖZEL AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN KURULMASIERDENER YURTCAN,PROF. DR.
DEVLET İHALESİNE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (TCK m.235)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
DEVLET SIRRINI VE YAYILMASI YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA VE ELDE ETME SUÇLARIVESİLE SONAY EVİK,DR.ALİ HAKAN EVİK,DR.
DEVLET SİSTEMLERİNE GÖRE SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK SUÇUMUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU (TCK. m.302)ZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇUVESİLE SONAY EVİK,DOÇ. DR.
DİNK/TÜRKİYE KARARI ÇERÇEVESİNDE İFADE HÜRRİYETİALİ TARIK GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
DİYALEKTİK AÇIDAN CEZA YARGILAMASIFARUK EREM,PROF. DR.
DOĞRUDAN TEMİN TCK M.235 KAPSAMINDA MIDIR?CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
DOLAYLI FAİLLİK (TCK. M. 37/2)İLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
DURDURMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK SUÇU (TCK. m. 303)MUHARREM ÖZEN,PROF. DR.

E

EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
EMNİYET TEDBİRLERİMUSTAFA TIRTIR,AV.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.
ESKİ ÇAĞLARDA SUÇ HUKUKUSAMİ SELÇUK,DOÇ. DR.
ESKİ ÇEKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ HAKKINDA YARGITAY ONUNCU CEZA DAİRESİNİN BİR KARARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMEŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ YUGOSLAVYA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YASAL DAYANAĞITEVFİK ODMAN,DOÇ. DR.
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MAĞDUR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE MAĞDURU KORUMAYA YÖNELİK ALINABİLECEK ÖNLEMLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE VE TESTLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
EVRENSEL CEZA YARGILAMASIECE BAŞARAN

F

FAİLİ TEKRAR TANIMAYA YARAYAN ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRLERİ (2) - KİMLİK SORMA
FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
FAİLİ TEKRAR TANIMAYA YARAYAN ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRLERİ (3) - KİMLİK TESPİT ETME, PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF KAYDIFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
FAİLLİĞİN ÜÇÜNCÜ BİR GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ OLARAK MÜŞTEREK FAİLLİKİZZET ÖZGENÇ,DR. İUR
FEDERAL ALMANYA VE AVUSTURYA HUKUKLARINDA KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN CEZAİ HÜKÜMLERTAMER SOYSAL
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN CEZAİ HİMAYESİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKIHÜSEYİN AYDIN,AV.

G

GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN BAZI TESBİT VE DEĞERLENDİRMELER
GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,YRD. DOÇ. DR.
GEBELİĞE SON VERİLMESİ, STERİLİZASYON, KASTRASYON GİBİ TIBBİ MÜDAHALELERİN TÜRK CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
GENEL ÇERÇEVEDE HEKİMLERİN TIBBİ UYGULAMALARDAN DOĞAN SORUMLULUKLARIHALİDE SAVAŞ,AV.
GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK. MADDE 287)İBRAHİM DÜLGER,YRD. DOÇ. DR.
GENİTAL MUAYENE SUÇUNESRİN ÖZKAYA,AV.
GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİATACAN KÖKSAL,ARŞ. GÖR.
GİZLİ SORUŞTURMACIERKAM MALBELEĞİ,ARŞ. GÖR.
GÖÇMEN FAİL VE CEZA HUKUKU: KÜLTÜREL SAVUNMAOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLARIÇETİN ARSLAN,DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUALİ HAKAN EVİK,YRD. DOÇ. DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUCEREN SONER,AV.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN "İHALE SÜRECİ" AÇISINDAN İRDELENMESİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK (BELEDİYE ENCÜMENİNCE ALINMIŞ YIKIM KARARLARINI YERİNE GETİRMEMEK VE PARA CEZALARINI TAHSİL ETMEMEK)MURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
GÖREVİN YAVAŞLATILMASI, TERK'İ SUÇUAYŞE NUHOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
GÖZALTINDA ALINAN İFADENİN ÖNEMİ VE DELİL DEĞERİPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,DR.
GÖZETİM VE SUÇLA MÜCADELEHAKAN KARAKEHYA,DR.

H

HABERLEŞME HAKKININ KULLANIMININ TURK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI (TCK m.124, TCK m.298/1)
HANDAN YOKUŞ SEVÜK,DOÇ. DR.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUHANDAN YOKUŞ SEVÜK,DOÇ. DR.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
HAFIZOĞULLARI'NIN HUKUKİ BULUŞU "DÖRTLÜ ÖNERME" VE DEMOKRATİK DÜZENLERDE MEŞRU OLMAYAN ARAÇ KULLANMA YASAĞIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
HAFIZOĞULLARI'NIN LAİKLİK KURAMIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BİR ENGEL : RİSKLİ ALAN KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİBURÇAK BAL YALÇIN,ARŞ. GÖR.
HAK SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN ESERİN UMUMA İLETİLMESİ SUÇUUĞUR GÜNER,AV.
HAKARET - SÖVME SUÇUMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
HAKARET VE SÖVME SUÇLARINDA ÖZEL TAHRİK HALLERİMUHARREM ÖZEN,YARD. DOÇ. DR.
HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILAN KİŞİLERİN KAMU İHALELERİNE KATILMASI SORUNUA. ALP BEYAZ,AV.
HAKSIZ ARAMA SUÇURECEP GÜLŞEN,DOÇ. DR.
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
HASTANIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİALLI YEŞİLYURT,ARŞ. GÖR.
HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞUMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÇATIŞMASIABDULBAKİ GİYİK,ARŞ. GÖR.
HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
HIRSIZLIĞIN BİR İŞLENİŞ ŞEKLİ OLARAK "KAPKAÇÇILIK"MAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
HIRSIZLIK FİİLLERİNDE CEZAİ SORUMLULUKYAŞAR BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA DAVASINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK FAALİYETİNİ SONA ERDİREN HAL: "UYUŞMAZLIĞIN KAPSAM DIŞINDA OLDUĞUNUN TESPİTİ"YALÇIN BOSTANCI,YRD. DOÇ. DR.HALİD ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLER SORUNUNEVZAT TOROSLU,PROF. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLERDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLERİHSAN DARENDE,AV.
HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK BİR MESLEK VEYA SAN'ATIN İCRASIYUSUF YAŞAR,DR.
HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİNDE SINIRIN AŞILMASI (TCK. M. 27)MAHMUT KOCA,DOÇ. DR.İLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKUDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
HUKUKİ BİLMEME VE AÇIK CEZA NORMLARIZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ADLİ TIP'IN YERİAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.HASAN ÇANKAYA,YRD. DOÇ. DR.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZIN MAHİYETİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DOÇ. DR.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA KANUN YOLUİHSAN DARENDE,AV.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ (HAGB) DENETİMİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
HÜKÜMLÜLERİN DENETİMİNDE VE TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM OLARAK ELEKTRONİK İZLEMENİLAY PEKEL ULUDAĞLI,DR.

İ

İCRA VE İFLAS SUÇLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
İCRA VE İFLAS SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN YARGILAMALARDA SANIĞA ULAŞILAMAZSA SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRİ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?REFİK AY,AV.
İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİDOĞAN KÜTÜKÇÜ,AV.
İDARENİN DÜZENLEME KONUSU OLARAK İNTERNET VE İNTERNETE ERİŞİM YASAKLARIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.MÜSLÜM AKINCI
İDARİ VE ADLİ VERGİ CEZA SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
İDARİ YAPTIRIMLARA GENEL BİR BAKIŞ ve İDARİ YAPTIRIM-CEZA YAPTIRIMI AYRIMIYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İDDİANAME YERİNE GEÇEN BELGELERLE YARGILAMA YAPILABİLİR Mİ ?MUSTAFA TIRTIR,AV.
İDDİANAMENİN İADESİMUSTAFA TIRTIR,AV.
İFADE HÜRRİYETİ BAĞLAMINDA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU (TCK 216/1)AHMET HULUSİ AKKAŞ,ARŞ. GÖR.
İHAS ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI - SAVUNMA HAKKI - YASAK SORGU YÖNTEMLERİ - YARGILAMANIN YENİLENMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET EDENLERİN CEZALANDIRILMASI (HUMK M. 113/A)İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
İKİ ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAKASININ ADLİ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİÖZER KENDİ,DOÇ. DR.UZ. PSİKOLOG ATLAS BOGENÇYRD. DOÇ. DR. YAŞAR BİLGEYRD. DOÇ. DR. KEMALETTİN ACARPROF. DR. İBRAHİM TUNALI
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.SİNAN ALTUNÇ,AR. GÖR.
İLETİŞİMİN DİNLENMESİİHSAN DARENDE,AV.
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAKMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
İMAR PARA CEZALARINDA SON DURUMA. KADİR ZENGİN,AV.
İNGİLİZ CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ VE KAYNAKLARIBURCU DÖNMEZ,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİ KAPSAMINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİKASIM KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.FATİH BİRTEK,ÖĞR. GÖR.
İNSAN HAKLARI VE ADLİ KOLLUKH.TAHSİN FENDOĞLU,DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI VE TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN, İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİNE MÜDAHALE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNUN İHMALİNDEN DOĞAN SORUMLULUKMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK md.201/b)ÇETİN ARSLAN,DR.
İNSAN YAĞMASI (SÖMÜRÜSÜ) SUÇU (TCK m. 201b)MAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN İLETİŞİM CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN ORTAYA ÇIKARDIĞI BAZI HUKUKSAL SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİHASAN SINAR,DR.
İNTERNET İLETİŞİMİNİN ENGELLENMESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETİRİLEN DÜZENLEMEMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SORUNU VE ÖNLEME YOLLARIEMİNE TUĞ,DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
İNTERNET VE MOBİL UYGULAMALAR ARACILIĞIYLA ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLARÖZGÜR ERALP,AV.
İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HUKUKİ KORUNMAYASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTE HAKARET SUÇUMUSTAFA ÖZEN,ARŞ. GÖR.
İNTİHAR VE İNTİHARA YARDIM SUÇU ÜZERİNE BİR DENEMEMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.
İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇLARIYAPRAK ÖNTAN,ARŞ. GÖR.
İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)ERDAL YERDELEN,YRD. DOÇ. DR.
İSLAM HUKUKUNA GÖRE İSYAN (BAĞY) SUÇU VE CEZASIMELİKŞAH AYDIN,ARŞ. GÖR.
İSLAM HUKUKUNDA VE MODERN HUKUKTA HAPİS CEZASI VE HAPİSHANELERBURCU GÖRKEMLİ,AV.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞYERİNDE CİNSEL TACİZABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞ KAZASINDA KUSUR TESPİTİ - TAKSİRLE YARALAMAYA SEBEP OLMAKSÜLEYMAN SONER
İŞKENCE İLE MÜCADELEDE YARGI ORGANLARININ TUTUMUBÜLENT ALGAN,YRD. DOÇ. DR.
İŞKENCE SUÇUKÖKSAL BAYRAKTAR,PROF. DR.
İŞKENCE SUÇUNUN KAPSAMIBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV.
İŞLENEMEZ SUÇ (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)MURAT AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞLENEMEZ SUÇGÜRKAN ÖZOCAK,AV.
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA SUÇA ETKİ EDEN NEDENLERİN ŞERİKLERE SİRAYETİMERAL EKİCİ ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR
İŞTİRAK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN BAĞLILIK KURALIBİLGEHAN SAVAŞÇI,ARŞ. GÖR.
İTALYADA CEZA VE CEZA USUL HUKUKLARI REFORMU HAREKETİANTONIO FIORELLA,PROF. DR.

J

JESCHECK, CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
HANS-HEİNRİCH JESCHECK,PROF. DR.

K

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE "SİLAH" KAVRAMI VE SİLAH TAŞIMA KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KABAHATLER KANUNUNUN İŞTİRAKE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ REKABET İHLALLERİNE UYGULANABİLİR Mİ?ŞAHİN YAVUZ
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN YARATTIĞI BİR SORUN : İADEERDENER YURTCAN,PROF. DR.
KADIN VE FUHUŞ GERÇEĞİYAĞMUR TEMİZ,ARŞ. GÖR.
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE 6284 SAYILI YASA'NIN ROLÜNUR CENTEL,PROF. DR.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNNAZAN MOROĞLU,ÖĞR. GÖR.
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR BAKIMINDAN TAHRİK KAVRAMIHALUK TOROSLU,DR.
KAMU GÖREVİ, YÜKÜMLÜLÜK SUÇLARI, YÜKÜMLÜLÜK SUÇLARINA İŞTİRAKİZZET ÖZGENÇ,DR. İUR
KAMU İDARESİNDE MAHKUMİYETİ OLANLARIN DEVLET MEMURU OLMALARI VE MEMURİYET STATÜSÜNÜ KAYBETMELERİUĞUR SÖKMEN
KAMU İDARESİNDE SORUŞTURMA KOVUŞTURMAUĞUR SÖKMEN
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLARSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
KAMU SENDİKACILIĞINDA ANAYASAL GÜVENCE VE YASAL GÜVENCESİZLİKOSMAN CAN,DOÇ. DR.
KAN LEKELERİNE ETKİ EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ. ÖZER KENDİ,PROF. DR.H. NİHAL AÇIKGÖZ,DR.YAŞAR BİLGE,DOÇ. DR.
KANUN YOLUNA BAŞVURMA HAKKI BAĞLAMINDA TEMYİZ EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR ( CEZA MUHAKEMESİNDE KESİNLİK SORUNU )CUMHUR ŞAHİN,PROF. DR.
KARAPARANIN AKLANMASI SUÇUNESLİHAN COŞKUN KARADAĞ,ARŞ. GÖR.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTUSACİT YILMAZ,DR.
KARASULARINDAN ZARARSIZ GEÇİŞ YAPAN YABANCI GEMİLER ÜZERİNDE KIYI DEVLETİNİN CEZAİ YARGI YETKİSİFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TÜRK CEZA HUKUKU İLE KIBRIS CEZA HUKUKU AÇISINDAN "İŞLENEMEZ SUÇ"UN DEĞERLENDİRİLMESİPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLULUĞUYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU ( TCK m.163 )SELEN EVİRGEN,ARŞ. GÖR.
KARTELLERE KARŞI YAPTIRIMLAR: HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASIM. HALUK ARI
KASTEN İHMALİ DAVRANIŞLA ADAM ÖLDÜRMEŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA TEŞEBBÜS İLE KASTEN YARALAMA SUÇUNDA FAİLİN KASTININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR VAKIA TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARININ MANEVİ UNSUR BAKIMINDAN AYIRT EDİLMESİFATİH BİRTEK,ÖĞR. GRV.
KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
KASTRASYON CİNSEL SUÇ FAİLLERİNE UYGULANABİLECEK UYGUN BİR YAPTIRIM MIDIR?A. CANER YENİDÜNYA,DOÇ. DR.,DR.YUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
KAYIT DIŞI EKONOMİ, VERGİ SUÇLARI, KARAPARA İLİŞKİSİENGİN AKIN
KESİNLEŞMİŞ İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAYAN KAMU GÖREVLİSİNİN CEZAİ SORUMLULUĞUHÜSEYİN AYDIN,AV.
KİMLİĞİNİ BİLDİRMEME KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİMUSTAFA TIRTIR,AV.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAKIMINDAN TÜRK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MADDE 135,136,137,138)YAVUZ ERDOĞAN,DR.
KLONLAMANIN (KOPYALAMA) CEZA HUKUKUNDAKİ YERİERDAL YERDELEN,YRD. DOÇ. DR.
KOLLUK KANUNU NASIL OLMALIDIR?FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
KOLLUK YETKİLERİNİN SINIRLARI VE 2 HAZİRAN 2007 DEĞİŞİKLERİTUĞÇE ORAL
KOMPOZİT DOKU NAKLİBURCU GÖRKEMLİ,AV.
KORSAN KİTAP BASARAK PİYASAYA SÜRMEK - YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI'NIN İNCELEMESİKEMAL YILDIRIM,AV.
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m.191)SONER HAMZA ÇETİN,DR.
KULÜP İLE PROFESYONEL FUTBOLCU ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER VE SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN İHTİLAFLARDA YARGI YERİTAMER SOYSAL
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU (TCK m.228)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KUSURLULUĞU KALDIRAN BİR NEDEN OLARAK CEZA HUKUKUNDA İSTENEMEZLİK İLKESİ (NICHTZUMUTBARKEİT /L'INESIGIBILITA)ZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
KUSURLULUĞUN ESASINI AÇIKLAYAN TEORİLER: PSİKOLOJİK VE NORMATİF ANLAYIŞGÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DOÇ. DR.
KUTSALLAR VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ - TCK 301. MADDEOSMAN CAN,DOÇ. DR.

M

MAĞDUR TİPOLOJİSİ BAĞLAMINDA YAŞLI İSTİSMARI MAĞDURLARI
FÜSUN SOKULLU AKINCI,PROF. DR.
MAĞDURUN VEYA MÜŞTEKİNİN YAPILAN KONUŞMALARI KAYDETMESİMUSTAFA TIRTIR,AV.
MALİYE BAKANLIĞININ VERGİ KABAHATLERİNİ BELİRLEME YETKİSİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
MALVARLIĞINA İLİŞKİN BİR EMNİYET TEDBİRİ OLARAK TÜRK CEZA YASASI'NDA MÜSADEREÖYKÜ D. AYDIN,ARAŞ. GÖR.
MEDYA YAYINLARINA KARŞI CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)COŞKUN ONGUN,AV.
MEGAN KANUNU (ABD'NDE CİNSEL SUÇ FAİLLERİNİN SİCİLE KAYDI VE SİCİL BİLGİLERİNİN KAMUYA AÇIKLANMASI)SELMAN DURSUN,ARŞ. GÖR.
MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKIN ASLINDA SAHTEKARLIK SUÇU (TCK m.339)MEHMET TUNA,AV.
MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇU VE BAZI SUÇLARLA İÇTİMAİ SORUNUÇETİN ARSLAN,DR.
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA İLİŞKİN 4483 SAYILI KANUNUN HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMERAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
MEŞRU SAVUNMANIN 765 VE 5237 SAYILI KANUNLAR AÇISINDAN İNCELENMESİONUR KART
MEVZUATIMIZDA VE ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASIHASAN T. FENDOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
MILITARY CRIMINAL JURISDICTION UNDER TURKISH LAWMUZAFFER YASİN ASLAN,DR.
MODERN HUKUKTA TAKSİRLİ SUÇUN ÖNEMİTULLIO DELOGU,PROF. DR.
MÜDAFİİN DOSYA İNCELEME YETKİSİMEHMET EMİN ALŞAHİN,ARŞ. GÖR.
MÜDAFİİN HAZIRLIK DOSYASINI İNCELEME HAKKIMAHMUT KOCA,ARŞ. GÖR.
MÜDAFİNİN DOSYAYI İNCELEME, SURET ALMA HAKKI VE BU HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
MÜDAFİNİN VE VEKİLİN HUKUKİ YARDIMI,SINIRLARI İLE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİMUSTAFA TIRTIR,AV.
MÜSADERE VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLİŞKİSİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRMEDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.HALUK TOROSLU,DOÇ. DR.
MÜSTEHCENLİK KAVRAMICEVAT ÖZEL,AV.

N

NELUM CRIMEN SINE LEGE VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLER
ŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARBİLGEHAN SAVAŞÇI,ARŞ. GÖR.
NSU DAVASI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK GAZETECİLERİN YAPTIĞI BİREYSEL BAŞVURU İŞLEMİNE KARŞI ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ KARARIN ÇEVİRİSİKÜRŞAT ERSÖZ,YRD. DOÇ. DR.

O

OBJEKTİF SORUMLULUĞA İLİŞKİN ESASLAR IŞIĞINDA 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
MUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİBİLGE SAYICI,AV.
OFFENDICULA VE YENİ TÜRK CEZA KANUNUHAKAN HAKERİ,DOÇ. DR.RECEP GÜLŞEN,YRD. DOÇ. DR.
OLASI KASIT VE SUÇA TEŞEBBÜSTUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
OLASI KASTLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME - KORKU VE TELAŞ NEDENİYLE MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASICANSU ORTANCA,AV.
OLAY YERİNDEN DNA ANALİZİ İÇİN BİYOLOJİK ÖRNEK TOPLAMA VE ÖRNEKLERİN LABORATUARA GÖNDERİLME USULLERİNİHAL AÇIKGÖZ,DR.İ. HAMİT HANCI,PROF. DR.A. HADİ ÇAKIR,DR.
ORADA BİR HAK VAR UZAKTA: SANIĞIN AKLANMAYI İSTEME (AKLANMA) HAKKIFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
ORGAN AKTARMA VE CEZAİ SORUMLULUKNEVZAT TOROSLU,DOÇ. DR.
ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇUMEHTAP YÜCEL
ORMAN SINIRLARI DIŞINDA, KENT İÇİ ALANLARDA AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARIN KESİLMESİNİN HUKUKİ OLARAK İNCELENMESİOSMAN DEVRİM ELVAN,YRD.DOÇ.DR.
ORMANLARDA OTLATMA KABAHATİNİN HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİOSMAN DEVRİM ELVAN,YRD.DOÇ.DR.
OSMANLI CEZA MUHAKEMESİNDE SULH (UZLAŞTIRMA)MUSTAFA AVCI,PROF. DR.
OSMANLI HUKUKUNDA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI'DA "KADIN"IN HUKUKUOMCA ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.
OTOPSİ KARARIEVREN İŞLER,AV.

Ö

ÖLÜM YARDIMI AÇISINDAN HEKİMİN SORUMLULUĞU
ÖMER ÇELEN,ÖĞR. GÖR.
ÖNLEYİCİ KOLLUK HİZMETLERİ BAĞLAMINDA POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU'NA GÖRE POLİSİN DURDURMA YETKİSİNEVZAT SÖNMEZ,DR.
ÖRGÜT SUÇU, MUHAKEMESİ VE GİZLİ TANIKFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİYEŞİM AKTÜRK,AV.
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN 244-252.MADDELERİ)ONUR KART
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DENGESİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİLERİERGİN ERGÜL,DR.

P

PARMAK İZLERİNİN DELİL OLARAK KULLANILMASI
AHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
POLİS TARAFINDAN YAPILAN SANIK SORGUSUNUN MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞİCUMHUR ŞAHİN,DR.
POLİS VAZİFE SELAHİYET KANUNU'NDA 5681 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BAKIŞMUSTAFA TIRTIR,AV.

R

REFAKATLİ İNTİHARLAR (EŞİL VEYA EŞDEŞLİ İNTİHARLAR)
ADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKKEMAL YILDIRIM,AV.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( TCK. M. 104 )PINAR MEMİŞ KARTAL,DOÇ. DR.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUATACAN KÖKSAL,ARŞ. GÖR.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUÖZGÜR BEYAZIT
RİSK TOPLUMUNDA CEZA HUKUKUNUN DEĞİŞEN YÜZÜTUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
ROMA'DA MADENLERE MAHKUM EDİLME CEZASICEM DURSUN
RÜŞVET SUÇUNDA YAPISAL DEĞİŞİMKORAY DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.

S

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET EDİLİP EDİLMEDİĞİ
AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ETMEKAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARISERKAN AĞAR,AV.
SANIĞIN SİYASİ HAKLARIZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
SANIK SAVUNMASININ ALINMADAN KARAR VERİLEBİLMESİ (CEZA MUHAKEMESİ KANUNU M.193/2)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
SARHOŞLUĞUN HAREKET VE KUSUR YETENEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİÖMER ÇELEN,ÖĞR. GÖR.
SARKINTILIK FİİLİMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.MEHMET EMİN ALŞAHİN,YRD. DOÇ. DR.
SAVUNMA ADLİ TIP AKADEMİSİ TBB-ATAİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR.
SEÇİLMEYE ENGEL BİR SUÇTAN KESİN HÜKÜM GİYME NEDENİYLE MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİCENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.MUHAMMED YAVUZ
SERMAYE PİYASASINDA İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUHAMİDE TACİR,ARŞ. GÖR.
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRMEBERRİN AKBULUT,DOÇ. DR.
SİYASAL SUÇ ÜZERİNE BİR İNCELEMEHASAN SINAR,ARŞ. GÖR.
SOKAK DÜĞÜNLERİ VE HUKUKKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNUN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİGÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DR.
SOSYAL GERÇEKLİK, SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER VE PSİKANALİZ BAĞLAMINDA CİNSEL SUÇUN KONUMUCAHİT CAN,PROF. DR.
SOYKIRIM SUÇUBİLGE SAYICI,AV.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIENGİN AKINSELİN UZUN
SUÇ GENEL TEORİSİ KAPSAMINDA ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUS. NUMAN ÖZCAN,ARŞ. GÖR.
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUNDA KANUN YOLUNA MÜRACAAT HAKKI OLANLAR / ZAMANAŞIMI / ALEYHE BOZMA YASAĞIYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
SUÇ MAĞDURLARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ ANLAYIŞININ TARİHİ GELİŞİMİMUSTAFA AVCI,PROF. DR.
SUÇ VE CEZALARIN MEMURİYETE ETKİSİMEHMET KARAARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
SUÇA TEŞEBBÜSDEVRİM AYDIN,ARŞ. GÖR.
SUÇLARIN SUÇU : SOYKIRIMSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
SUÇLU PROFİLİGÜROL CANTÜRK,YRD. DOÇ. DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
SUÇSUZLUK KARİNESİ: KAVRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİMETİN FEYZİOĞLU,DR.
SUÇSUZLUK KARİNESİ: TÜRK HUKUKUNDAKİ SONUÇLARIÖNDER TOZMAN,ARŞ. GÖR.
SUÇTA TEKERRÜRİLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m.278)İSA DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
SUÇUN ÖZEL BİR GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇMEENES YILMAZ,ARŞ. GÖR.
SUÇUN TAMAMLANMASI VE SONA ERMESİ KAVRAMLARIÖNDER TOZMAN,DR.
SUSMA HAKKISERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.

Ş

ŞANTAJ SUÇU (TCK. m. 192)
İLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
ŞARHOŞLUK KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
ŞARTLI TEHDİT SUÇUNDA (TCK. m.188) KOŞUL ÖĞESİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN YALNIZCA MAĞDURUN İRADESİNE BAĞLI OLMASI ŞART MIDIR?MAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.İLHAN ÜZÜLMEZ,DR.
ŞİDDET SUÇLARINA GENEL BİR BAKIŞTİMUR DEMİRBAŞ, PROF. DR.
ŞİDDET SUÇLARININ İŞLENME YÖNTEMLERİERSAN ÖZKAN,DR.ALİ RIZA BAYLAN,DR.
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ŞİKE SUÇU AÇISINDAN TEŞEBBÜSDUYGU MERKİ,ARŞ. GÖR.
ŞİKE VE TEŞVİKENGİN TUZCUOĞLU,AV.
ŞİKE VE TEŞVİKTE TFF DİSİPLİN YARGILAMASIENGİN TUZCUOĞLU,AV.
ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN EŞİ, ÇOÇUKLARI, ANA BABASI VEYA KARDEŞLERİNİN POZİTİF HUKUKUMUZDA HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNUP BULUNAMAYACAĞI SORUNSALI VE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.

T

TAKSİRLE ÖLDÜRME
ALİ KEMAL YILDIZ,DOÇ. DR.
TANIĞIN KORUNMASI (PROTECTION OF WİTNESS)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
TANIK KORUMA MEVZUATI VE UYGULAMALARININ SUÇ SORUŞTURMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA PINARCI,DR.KÜRŞAT ÇEVİK,DR.
TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİNİN KAMUSAL CEZALANDIRMA SİSTEMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE AVUSTURYA CEZA HUKUKUNDA NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINAZMİYE ÖZENBAŞ,YRD. DOÇ. DR.
TARİHSEL PERSPEKTİFİ İLE BATI HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TARİHSEL PERSPEKTİFİ İLE TÜRK-İSLAM HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARYEŞİM AKTÜRK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA - HUKUK İLİŞKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TCK 244. MADDESİNDE DÜZENLENEN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLARSACİT YILMAZ,DR.
TCK DEĞİŞİKLİK TASARISININ (MART 2011) DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TCK'DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARININ GETİRDİKLERİŞAMİL DEMİR,AV.
TCK'DA KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
TCK'NUN 312. MADDESİNİN KORUDUĞU HUKUKSAL DEĞERİN KISA BİR ANALİZİ: TÜRK DEVLET DÜZENİ V. DEMOKRATİK KAMUFAZIL HÜSNÜ ERDEM,DOÇ. DR.
TEAMMÜDFARUK EREM,PROF. DR.
TEHDİT SUÇUNUN SİLAHLA İŞLENMESİ (SİLAHLI TEHDİT)MEHMET EMİN ALŞAHİN,YRD.DOÇ.DR.
"TEHLİKEYİ ÖNLEYİCİ POLİS" VE "ADLİ POLİS"FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ - TCK SİSTEMİYUSUF YAŞAR,DR.
TEKNOLOJİDEKİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TERÖRİZME ETKİLERİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİBARIŞ KILIÇ,AV.
TERBİYE VE İNZİBAT VASITALARINI KÖTÜYE KULLANMA VE AİLE BİREYLERİNE KARŞI FENA MUAMELEDE BULUNMA SUÇLARIMETİN FEYZİOĞLU,DOÇ. DR.
TERCÜMANDAN FAYDALANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE SANIĞIN SEÇTİĞİ DİLDE SAVUNMA YAPMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEALİ ŞAHİN KILIÇ,AV.
TERÖR SUÇLARINDA GÖREV SORUNUERTAN URUNGA
TERÖRİZMİN YAYGINLAŞTIĞI DEMOKRATİK ÜLKELERDE ALINAN TEDBİRLER VE CMUK'MUZUN BU AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİVURAL SAVAŞ
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE İNSAN HAKLARIMÜNİP ERMİŞ,AV.
TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN'DAN 6545 SAYILI KANUN SONRASI SULH CEZA HAKİMLİĞİNE - SORUŞTURMA EVRESİNE ÖZGÜLENMİŞ HAKİMLİK MAKAMIFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
TERÖRLE MÜCADELE YASA TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TASARIYA FARKLI BİR BAKIŞŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
TERÖRLE MÜCADELE YASASI DEĞERLENDİRMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TERÖRÜN FİNANSMANI VE TÜRKİYE'NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİTARIK SÖYLEMİŞ,AR. GÖR.
TIBBİ HATA DAVALARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYONDAN DOĞAN SORUMLULUKLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MÜDAHALE YOLUYLA DELİL ELDE ETMEAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.M. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
TIBBİ UYGULAMA HATALARI BAKIMINDAN TAKSİR- BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI ( KOMPLİKASYON - İZİN VERİLEN RİSK AYRIMI BAĞLAMINDA )FATİH BİRTEK,YRD. DOÇ. DR.
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞUM. TEVFİK ODMAN,PROF. DR.RAŞİT YILMAZ,AV.
TIP CEZA HUKUKUNDA VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VE ELE GEÇİRME SUÇU (TCK m. 136)NİZAMETTİN AYDIN,ARŞ. GÖR.
TİPİKLİK VE CEZA HUKUKUSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE MÜDAHALENİN ESASLARIDEVRİM AYDIN,DOÇ. DR.
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK : İNTİHARŞEYDA ALTUNTAŞ,ARŞ. GÖR.
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇUYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
TURK CEZA YASA'SINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)ÖZLEM YENERER ÇAKMUT,DOÇ. DR.
TUTUKLAMAYA VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İTİRAZ KURUMU VE KONUNUN AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA İRDELENMESİ İLE UYGULAMADA YAPILAN YANLIŞLIKLARŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ İÇİNDE SUÇ MAĞDURUNUN KORUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE BİR DENEMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN CAYDIRICILIK KAPASİTESİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMEOSMAN DOLU,YRD. DOÇ. DR.HASAN BÜKER,DR.ŞENER ULUDAĞ,DR.
TÜRK CEZA ADELET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNDEKİ ETKİNLİK KONULU ARAŞTIRMA RAPORU ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖTANAZİÖZGE DEMİRÖRS,AV.SEVİNÇ ARSLAN HIZAL,DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA CİNSEL TACİZ SUÇUEYLEM BAŞ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA DOLANDIRICILIK SUÇLARIZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKZEYNEL T. KANGAL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HUKUKİ HATANURCAN GÜNDÜZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA KİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİHALE AKDAĞ,ÖĞR. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SAPMADUYGU MERKİ,ÖĞR. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMATAMER SOYSAL
TÜRK CEZA HUKUKUNDA YORUM VE KIYASSONER HAMZA ÇETİN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNUN ESASLARI, PAZAR EKONOMİSİNİN OLUŞMASI VE İŞLEMESİNDE ÖNEMİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRK CEZA KANUNU TASARISININ (2000) BAZI HÜKÜMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERTÜRKAN YALÇIN SANCAR,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE HAYATIN GİZLİ ALANINA VE ÖZEL HAYATA KARŞI SUÇLARERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TÜRK CEZA KANUNU TASARISININ TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE BİR BAKIŞMUHARREM ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA BİLEŞİK SUÇPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA ÇOCUK PORNOGRAFİSİDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI (TCK m. 161, 162)MUSTAFA ÖZEN,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA KADINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE CİNSEL SUÇLARSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279)KEMAL BAHRİYELİ
TÜRK CEZA KANUNUNDA ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇUCENGİZ TOPEL ÇİFTCİOĞLU
TÜRK CEZA KANUNUNDA VE 1997 TASARISINDA "MEMURA MENFİ MUKAVEMET SUÇU" ÜZERİNE BİR İNCELEMECENGİZ OTACIMESUT ORTA
TÜRK CEZA KANUNU'NDA VE BANKACILIK KANUNU'NDA ETKİN PİŞMANLIKCEVAT ÖZEL,AV.
TÜRK CEZA KANUNU'NUN 159. VE 312. MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMITÜRKAN YALÇIN SANCAR,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NUN 312/II. MADDESİNİN MEVCUT HALİYLE MUHAFAZASI ÜZERİNEERSAN ŞEN,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA HAKİM İLKELER: İTHAM SİSTEMİ Mİ, TAHKİK SİSTEMİ Mİ?DUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU'NDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASIŞENEL SARSIKOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İDDİANAMENİN İADESİAHU KARAKURT,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİR REFORM ÖNERİSİ (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNE SAVUNMA VE MÜDAFİ PERSPEKTİFİNDEN MÜKAYESELİ BİR BAKIŞ)SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAFMUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE MADDİ GERÇEĞE ULAŞMANIN ÖN KOŞULU OLARAK HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YASAĞIMEHMET GÖDEKLİ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE SANIĞIN DOSYA İNCELEME HAKKIHAKAN KARAKEHYA,DR.
TÜRK CEZA YASASINA GÖRE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNE ETKİLERİİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE İSTİNAF KANUN YOLUGÜLSÜM SEZEN,AV.
TÜRK HUKUKUNDA AF KURUMUSİBEL CAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKU'NDA ARAMA VE ELKOYMASERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA AYRIMCILIK YASAĞI VE TÜRK CEZA KANUNU'NUN 122. MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİULAŞ KARAN
TÜRK HUKUKUNDA İŞKENCE CÜRMÜ (TCK. NUN 4449 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 243. MADDESİ)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA KARŞILIKSIZ ÇEKCEREN FIRAT
TÜRK HUKUKU'NDA KİMYASAL KASTRASYONBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV. (LL.M)
TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI - SORUNLU NOKTALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME -ÇETİN ARSLAN,PROF. DR.DİDAR ÖZDEMİR,ARŞ.GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA SUÇLULARIN İADESİAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA TANIK KORUMACÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
TÜRK HUKUKUNDA TEKERRÜRİLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRLE MÜCADELENİN HUKUKİ BOYUTUHAKAN HAKERİ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA TUTUKLULUKTA AZAMİ SÜREMETİN FEYZİOĞLU,PROF. DR.GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DR.
TÜRK HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELERMUSTAFA TIRTIR,AV.
TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMAZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRK VE FRANSIZ YARGI SİSTEMİNDE TERÖR SUÇLARININ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASIMUSTAFA TAŞKIN,DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ KABAHATLERİNDE VE SUÇLARINDA İÇTİMARECEP NARTER,YRD. DOÇ. DR.ERCAN SARICAOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLARDA CEZA SORUMLULUĞUMUHARREM ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE HUKUK VE ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN İMZA VE KARŞILAŞILAN SORUNLARBİLGE SAYICI,AV.
TÜRKİYE'DE KENTLEŞME DİNAMİKLERİNİN SUÇA ETKİSİMİTHAT ARMAN KARASU,DR.
TÜRKİYE'NİN DE TARAF OLDUĞU ATEŞLİ SİLAHLAR PROTOKOLÜNÜN YAPISI, AMACI, KAPSAMI VE BÜNYESİNDEKİ SUÇLARDİLEK YILMAZ
TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARENGİN AKIN
TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN İŞ KAZALARI İLE MÜCADELEDEKİ OLASI ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEÇAĞLA ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.

U

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ DAVASI HAKKINDAKİ KARARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
UĞUR BAYILLIOĞLU,AR. GÖR.
ULUSLARARASI BELGELER VE TURK CEZA KANUNU KAPSAMINDA İŞKENCE SUÇUNUN İNCELENMESİNAZLI HİLAL DEMİR
ULUSLARARASI CEZA DİVANI VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİM. YASİN ASLAN,DR.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU BAĞLAMINDA SOYKIRIM SUÇUSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU PERSPEKTİFİNDEN EVRENSELLİK İLKESİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİDEVRİM AYDIN,ARAŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE DEVLETLERİN EGEMENLİĞİ ÜZERİNE ULUSAL EGEMENLİK ODAKLI BİR İNCELEMEALİ ŞAHİN KILIÇ,AV.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE TÜRKİYEUĞUR BAYILLIOĞLU,AR. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE UYGULANABİLİR HUKUKHAKAN KARAKEHYA,DR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE SAVCILIK KURUMUHÜSEYİN AYDIN,AV.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUARZU ALİBABA,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİSÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR 1980 TARİHLİ LA HAYE SÖZLEŞMESİYLE KURULAN MERKEZİ MAKAM VE İADEDEKİ ROLÜALİ BAYRAKTARDAMLA YILDIRIM
ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA TERÖRÜN FİNANSMANIENGİN AKIN
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİAHMET HAMDİ TOPAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAREZELİ AZARKAN,DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA SUÇLULARIN İADESİ VE SUÇLULARI KOVUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSAEED BAGHERI
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI, ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ: ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ BU ALANLARDAKİ BOŞLUĞU DOLDURABİLİR Mİ?MUSTAFA ÖZEN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI MAHKEMELER VE BİREYLERİN CEZA SORUMLULUĞURONA AYBAY,PROF. DR.
ULUSLARARASI TERÖR SUÇLARINDA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMADURMUŞ TEZCAN,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TERÖRİZMLE MÜCADELEDE SUÇ SİYASETİ İLKELERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ULUSLARARASI TERÖRÜN ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ULUSÜSTÜ BELGELER IŞIĞINDA MAHPUSUN SAĞLIĞI, ÖZÜRLÜLERİN İNFAZ SORUNLARIMÜNİP ERMİŞ,AV.
UYARLAMA YARGILAMASINDA HATAERDENER YURTCAN,PROF. DR.
UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE BİR BAŞARI : ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASIERDENER YURTCAN,PROF. DR.
UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARINDA CEZAYI ETKİLEYEN BİR KISIM AĞIRLAŞTIRICI NEDENLERİN YENİ TCK'NA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİYUSUF YAŞAR,DR.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SUÇLARI ÜZERİNECENK YİĞİTER,ARŞ. GÖR.
UZLAŞMA KURUMUNUN FELSEFESİNE BİR UZANIŞ:ONARICI ADALET VE GÜNEY AFRİKA UBUNTU GELENEĞİTAMER SOYSAL
UZLAŞMADA EDİMİN KONUSUMEHMET REŞAT KOPARAN
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERİN VE AİLE HEKİMİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN MÜDAHALELERİNDEN DOĞAN YASAL SORUMLULUKİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.ÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.SERPİL YAYLACI,DR.

Ü

ÜLKE BÖLÜCÜLÜĞÜ SUÇU
İLHAN AKBULUT,DR.
ÜREME AMAÇLI KLONLAMANIN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETİK VE HUKUKİ ARGÜMANLARM. ONURSAL CİN,YRD. DOÇ. DR.
ÜST VE BÜRO ARAMASI, POSTADA ELKOYMA, İLETİŞİMİN DENETLENMESİ GİBİ ÇEŞİTLİ KORUMA TEDBİRLERİNİN PASİF ÖZNESİ OLARAK KURAM VE UYGULAMADA AVUKATIN BAĞIMSIZLIĞISERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

V

VERGİ CEZA HUKUKUNDA NON BİS İN İDEM İLKESİ
AHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
VERGİ CEZALARI KONUSUNDA 5728 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.HİLMİ ÜNSAL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ DENETİM MÜESSESELERİ AÇISINDAN HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLARABDULLAH ÖMERCİOĞLU,ARŞ. GÖR.
VERGİ HUKUKU VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN "ZAMANAŞIMI" KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEMEEYLEM BAŞ,ÖĞR. GÖR.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE MÜTALAA ŞARTIZÜBEYR YILDIRIM,ARŞ. GÖR.SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ MAHKEMESİ VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA AKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ SUÇ VE KABAHATİ KAVRAMI, 4369 SAYILI YASA ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE YÜRÜRLÜKTEKİ VERGİ SUÇLARI-KABAHATLERİ VE CEZALARIHASAN TÜRKAL,YRD. DOÇ. DR.MEHMET SENA EKİCİ,YRD. DOÇ. DR.MAHMUT İNAN,YRD. DOÇ. DR.
VERGİLENDİRME İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNECİHAT ÖNER,YRD. DOÇ. DR.CENKER GÖKER,YRD. DOÇ. DR.
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR (5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA 86-93.MADDELERDE DÜZENLENMİŞ OLAN)ONUR KART

Y

YABAN HAYVANLARININ KİŞİNİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİTİNE YÖNELİK HUKUKİ BİR ANALİZ
OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRMEMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
YAPICI ADALET YAKLAŞIMI OLARAK HAKİKAT KOMİSYONLARIFERİDE DEMİRBAŞ,ARŞ. GÖR.
YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
YARGININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA "GEREKÇE"NİN ROLÜİSA BAŞBÜYÜK,ARŞ. GÖR.
YARGININ HIZLANDIRILMASI KANUN TASARISININ CEZA YARGILAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN E. 1985/9-464, K. 1986/126 SAYILI VE 17.3.1986 TARİHLİ KARARIMEHMED HAKAN HAKERİ,ARŞ.GÖR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HUKUKA AYKIRI DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMELERİ SORUNUCUMHUR ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YASAL OLMAYAN YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GİREN YABANCILARIN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DURUMUÇETİN ARSLAN,DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARIYLA CİNSEL TACİZ SUÇULEYLA ÇAKICI GERÇEK,YRD.DOÇ.DR.
YARGITAY'DA HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞIEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ (5352 sayılı Adli Sicil Kanunu md.13/A)ÇETİN ARSLAN,DR.
YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ ZAMANAŞIMINA ETKİSİÇETİN ARSLAN,DR.
YAŞAM HAKKINA YÖNELİK SUÇLARDA KANIT ELDE EDİLMESİAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
YAŞAMA HAKKI VE İŞKENCE YASAĞI (YASAK SORGU METODLARI)BAHRİ ÖZTÜRK,PROF. DR.
YAZILI EMİR YOLU SANIK-HÜKÜMLÜ ALEYHİNE İŞLER Mİ, KAZANILMIŞ HAK NEDİR?İHSAN DARENDE,AV.
YAZIŞMALARIN İHLALİ CÜRMÜ (TCK. M. 195/1) VE BU BAĞLAMDA ELEKTRONİK POSTALARA (e-POSTALARA) YÖNELİK SALDIRILARIN DURUMUİLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
YENİ CEZA KANUNU'NDA İRTİKAP SUÇU (M. 250)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
YENİ CEZA KANUNU'NUN SİSTEMİNDE CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİİLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASIHAKAN HAKERİ,DOÇ. DR.
YENİ ÇEK KANUNU'NA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİ TEMSİLEN ÇEK DÜZENLENMESİ VE SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,DOÇ. DR.
YENİ TCK VE CMK HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA HEKİMLİK UYGULAMALARI VE SUÇ TÜRLERİMÜNİP ERMİŞ,AV.
YENİ TCK'DA ÇİFT NETİCELİ SAPMA VE FİKRİ İÇTİMAİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA HUKUKA AYKIRILIK VE BİLHASSA MEŞRU MÜDAFAİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA İŞTİRAKİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİRİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜSİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU DÜZENLEMESİNDE ÖN ÖDEMECÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU SİSTEMATİĞİNDE HAKSİZ TAHRİK VE TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİİSKENDER TEPEBAŞILI,DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA DOLANDIRICILIKYAŞAR SARI,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NA GÖRE CEZALARIN ERTELENMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLARFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZALAR VE İNFAZ REJİMİİSKENDER TEPEBAŞILI,DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI VE BU SUÇLARLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI VE BU SUÇLARLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA HAKSIZ TAHRİKDEVRİM AYDIN,ARAŞ. GÖR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA ORGANİZE HAKİMİYET MEKANİZMALARINA DAYALI DOLAYLI FAİLLİK KURAMI (TCK MD. 220/5)OSMAN İSFEN,PROF. DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA SUÇ ORTAKLIĞI (SUÇA İŞTİRAK)MURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
YENİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA MATBAACI ESNAFININ HUKUKİ DURUMU, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜZERİNE İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
YTCK'DA YER ALAN TEDBİR NİTELİĞİNDE KARAR VERİLEBİLECEK HÜKÜMLERMUSTAFA TIRTIR,AV.
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ CEZA SORUŞTURMASI, YASAL EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİDİLŞAT YILMAZ,DR.
YÜRÜTMENİN/İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE SUÇ VE CEZA YARATILMASI YASAĞI VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YASAĞA İLİŞKİN KARARLARI AÇISINDAN BİR İNCELEMEÖZGE APİŞ,AR. GÖR.

Z

ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇU
DEVRİM AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
ZORUNLULUK HALİNİN (TCK m.25/2) HUKUKİ NİTELİĞİVELİ ÖZER ÖZBEK,DOÇ. DR.KORAY DOĞAN,ARŞ. GÖR.