BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

5

5728 SAYILI KANUN İLE 6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN CEZA HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.

A

ALMANYA'DA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMASI
AHMET M. GÜNEŞ,DR. IUR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TÜRK ÇEVRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASIYUSUF GÜNEŞ,DR.
AN EVALUATION OF TURKISH FOREST LEGISLATION IN SCOPE OF THE OUTLINE OF EUROPEAN UNION FOREST LEGISLATIONAYNUR AYDIN COŞKUN,ASSOC. PROF. DR.OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ATIK YÖNETİMİNE VE GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.ZEYNEP ORTAÇ,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL SORUMLULUK YÖNERGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORTAK ÇEVRE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VERGİLERİEMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.

B

BAZ İSTASYONLARINDA HUKUKİ SÜREÇ
Ş.CANKAT TAŞKIN,AV.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASIŞULE ANLAR GÜNEŞ,YRD. DOÇ. DR.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KORUNMASIAHMET M. GÜNEŞ,DR.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN HUKUKEN KORUNMASI VE KAMU YARARIN. MÜNCİ ÇAKMAK,DR.

Ç

ÇEVRE CEZA HUKUKUNDA ZAMAN
SEZİN DUYGU TUNCER,AV.MİTHAT BURAK BAŞKALE,AV.
ÇEVRE DAVALARINDA "MENFAAT İHLALİ": DANIŞTAY VE KKTC YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMETUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVRE HAKKI VE 1982 ANAYASASIHASAN TUNÇ,YRD. DOÇ. DR.YUSUF GÖVEN,ARŞ. GÖR.
ÇEVRE HAKKININ KORUNMASI VE KİMYASALLARIN ZARARLI ETKİLERİNİN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN AB KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE RUHSATLANMASI DÜZENLEMESİMEHMET ALİ ZENGİN,DR.
ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
ÇEVRE HUKUKUNDA ÇEVRECİ ÖRGÜTLERE TANINAN OLANAKLARNÜKHET TURGUT,DOÇ. DR.
ÇEVRE HUKUKUNUN DEMOKRATİKLEŞMESİSILKE R. LASKOWSKI,PROF. DR.
ÇEVRE KİRLENMESİNİN OLUŞMASINDAN SONRAKİ AŞAMADA MEDENİ HUKUK, CEZA HUKUKU VE İDARE HUKUKU ÇÖZÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞALİ ULUSOY,ARŞ. GÖR.
ÇEVRE KORUNMASI VE TOPLUM VEYA DEVLET HAYATISERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
ÇEVRE VE GERİ KAZANIM (MADENCİLİK SEKTÖRÜ)AYNUR AYDIN,DR.MİNE FANUSCU
ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR (TCK m. 181, 182)MUSTAFA ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVREYİ KİRLETME KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.AV. M.LAMİH ÇELİK

D

DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ VE ÖLÇÜT SAPTAMA YOLLARI
SERAP TELLİ,YRD. DOÇ. DR.
DOĞA KORUMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: EKOSİSTEM HAKKIÜSTÜNER BİRBEN,ARAŞ. GÖR.Y. ÖZHAN TÜRKER,ORM. YÜK. MÜH.HASAN EMRE ÜNAL,ARAŞ. GÖR.
DÜNYA MİRASI SÖZLEŞMESİNE KISA BİR BAKIŞAHMET M. GÜNEŞ,DR.

G

GEMİLERDEN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ: TÜRK HUKUKUNDAKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
CAVİD ABDULLAHZADE,YRD. DOÇ. DR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÇEVRE HUKUKU - ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM -AHMET M. GÜNEŞ,DR.

H

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BİR ENGEL : RİSKLİ ALAN KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ
BURÇAK BAL YALÇIN,ARŞ. GÖR.
HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) POLİTİKASININ ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN SORGULANMASINÜKHET TURGUT,PROF. DR.

I

ILLEGAL OCCUPANCY OF STATE FORESTS IN TURKEY
OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.

İ

İDARE HUKUKU AÇISINDAN MERKEZ AV KOMİSYONU
AYNUR AYDIN,DOÇ. DR.
İHTİYAT İLKESİNÜKHET TURGUT,DOÇ. DR.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NDEN KYOTO PROTOKOLÜ'NE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ULUSLARARASI ALANDAKİ HUKUKİ GELİŞMELERAHMET M. GÜNEŞ,DR.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA TÜRK ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATININ HUKUKSAL ANALİZİAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.AYNUR GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.YAVUZ ÖZHAN TÜRKER,ARŞ. GÖR.

J

JEOTERMAL UYGULAMALAR VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)
GÜLDEN GÖKÇEN,DOÇ. DR.NURDAN YILDIRIM ÖZCAN,ARŞ. GÖR.

K

KARBON VERGİSİ
G. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KENT ORMANI TANIMI VE HUKUKSAL BOYUTUAYNUR AYDIN COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.NİMET VELİOĞLU,ARAŞ. GÖR.
KENT ORMANI YÖNETİMİNİN YASAL ESASLARINİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.O. DEVRİM ELVAN,ARAŞ. GÖR.
KENTLERDE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLERİN HUKUKİ DURUMUAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.
KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ YAPI VE FAALİYET YASAKLARIHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
KORUMA İRTİFAKI KAVRAMI (CONSERVATION EASEMENT) VE ÇEVRE KORUMADA UYGULANMASIYUSUF GÜNEŞ,ARŞ. GÖR.
KURTARMA FAALİYETİNDE DENİZ KİRLENMESİNİ ENGELLEYEN KURTARANIN ÜCRET HAKKIBANU BOZKURT BOZABALI,DR.
KÜRESELLEŞEN ÇEVRESEL KRİZE HAKİM PARADİGMA DIŞI BİR BAKIŞ OLARAK DERİN EKOLOJİK YAKLAŞIMORÇUN İMGA,DR.
KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKİYERÜVEYDA GÜLMİSAL AKKALE

O

ORMAN ALANLARINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN HUKUKSAL BOYUTLARININ İNCELENMESİ
GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN ARAZİSİNDEN YARARLANMA HAKLARIAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.
ORMAN KADASTROSUNDA VASIF TAYİNİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN KANUNU 17. MADDE, BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.
ORMAN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNE İNCELEMELERSEDAT AYANOĞLU,PROF. DR.AYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR. YUSUF GÜNEŞ,DR.DEVRİM ELVAN,ARAŞ. GÖR.NİMET VELİOĞLU,ARAŞ. GÖR.
ORMAN SINIRININ DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN HUKUKİ DURUMUVEYSEL BAŞPINAR,DR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KARŞILAŞILAN HUKUKSAL SORUNLARNİMET VELİOĞLU
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER (2/B) ÜZERİNDE ZİLYETLİK VE HUKUKİ NİTELİĞİÜSTÜNER BİRBEN,YRD. DOÇ. DR.GÖKÇE GENÇAY,YRD. DOÇ. DR
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNDE SON GELİŞMELERSEDAT AYANOĞLU,PROF. DR.GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINDA, KENT İÇİ ALANLARDA AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARIN KESİLMESİNİN HUKUKİ OLARAK İNCELENMESİOSMAN DEVRİM ELVAN,YRD.DOÇ.DR.
ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK MEVZUATININ İNCELENMESİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ORMANCILIK HUKUKUNUN TÜRKİYE ORMANCILIĞI VE ORMAN MÜHENDİSİ EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMANCILIKTA KAMU YARARIGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.
ORMANLARDA FABRİKA, HIZAR VE ŞERİT TESİSİ KURMA İZİNLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
ORMANLARDA OTLATMA KABAHATİNİN HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİOSMAN DEVRİM ELVAN,YRD.DOÇ.DR.

Ö

ÖZEL ORMANLARDAN YARARLANMA USUL VE ESASLARI
AYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.YUSUF GÜNEŞ,DOÇ. DR.

S

SINIRAŞAN HAVA KİRLİLİĞİNDEN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU
BEYZA ÖZTURANLI
SİT ALANLARINDA UYGULAMA ÖNCELİĞİ VE KARMA SİTLERİLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
SORULARLA 2/BNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.H. TEZCAN YILDIRIM

T

TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ
KEMAL ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARYEŞİM AKTÜRK,AV.
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KULLANILMASINDA ÇEVRE ETKİLERİ YARATAN MÜDAHALELERDEN DOLAYI MALİKİN SORUMLULUĞULALE SİRMEN,DOÇ. DR.
TURKISH FOREST REGIMEAYNUR AYDIN COŞKUNOSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN YARGISAL DENETİMİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ YAPI VE FAALİYET YASAKLARIHALİL KALABALIK,PROF. DR.
TÜRK ORMAN HUKUKU'NDA 2/B UYUŞMAZLIĞI NEDİR?YUSUF GÜNEŞ,DR.
TÜRK ORMAN MEVZUATI KAPSAMINDA ÖZEL ORMANLARHÜSEYİN ALTAŞ,PROF. DR.
TÜRK ORMAN MEVZUATI VE AB MEVZUATINA GÖRE ORMANLARIN YÖNETİMİNDE KATILIMNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.H. TEZCAN YILDIRIM
TYPES OF FOREST PROPERTY AND THEIR CHARACTERISTICSNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.

U

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME
AHMET M. GÜNEŞ,DR. LL.M.
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI, ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ: ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ BU ALANLARDAKİ BOŞLUĞU DOLDURABİLİR Mİ?MUSTAFA ÖZEN,ARŞ. GÖR.

Y

YABAN HAYATI YÖNETİMİNDE HUKUKUN YERİ VE ÖNEMİ
AYNUR AYDIN COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
YABAN HAYVANLARININ KİŞİNİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİTİNE YÖNELİK HUKUKİ BİR ANALİZOSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
YABAN HAYVANLARININ KORUNMASI KONUSUNDA ULUSLARARASI MEVZUAT İLE TÜRK MEVZUATININ KARŞILAŞTIRILMASIAYNUR GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.YAVUZ ÖZHAN TÜRKER,ARŞ. GÖR.
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ÇEVREAHMET M. GÜNEŞ,DR. LL.M.