BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

100 SORUDA İNŞAAT HUKUKUNA GİRİŞ
İLKER HASAN DUMAN,AV.
1980 TARİHLİ MALLARIN ULUSLARARASI SATIŞINA İLİŞKİN VİYANA KONVANSİYONU'NDA AYIBA KARŞI TEKEFFÜLHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.

4

4077 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ KAVRAMI
YASİN KÖSE, HAKİM

5

5187 SAYILI BASIN KANUNU'NA GÖRE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE MANEVİ TAZMİNAT
TÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.

6

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU M.58'E GÖRE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE, 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU M. 49/II'NİN KALDIRILMASININ ETKİSİ
AYŞE ARAT,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE CANA VERİLEN ZARARLARIN GİDERİMİNDE ZARAR HESABITURABİ TURAL,AV.
6098 SAYILI BORÇLAR YASASINDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE İFLASIN ERTELENMESİNİN, TARAF OLUNAN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİHİKMET BİLGİN,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KEFALET SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERMESİBURAK ÖZEN,DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖLÜMÜN HİZMET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ VE YENİ BİR TAZMİNAT: ÖLÜM TAZMİNATIŞ. ESRA BAŞKAN,DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN TAKSİTLE SATIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİHAKAN ACAR,DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE GETİRİLEN FAİZ SINIRLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMENAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE SEBEPLERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLEREYÜP İPEK,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLERMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEKTE TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (TBK m. 315 ve TBK m. 352, f. 2)BAŞAK ÖZKÖK YILDIRIM
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE TEHLİKE SORUMLULUĞUGÜLER GÜMÜŞSOY
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE VEKALET SÖZLEŞMESİNDE VEKALET VERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU DIŞINDAKİ DİĞER BORÇLARIVEHBİ UMUT ERKAN,DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ YAZILMAMIŞ SAYILMASI KAVRAMI VE BUNUN SÖZLEŞMEYE ETKİSİMUSTAFA ARIKAN,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA GENEL İŞLEM KOŞULU KAVRAMI VE İÇERİK DENETİMİECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI YENİLİKLERECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN TEHLİKE SORUMLULUĞUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA YENİ BİR DÜZENLEME İŞLETME TEHLİKELERİ VE TEHLİKE SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN AKDİ ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN (TBK m.237/III, 238, 239 ve 240-242) DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YER ALAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE AİT KEFALET TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ SORUNUMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6098 SAYILI YENİ BORÇLAR YASASI'NIN ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE BİNA VE YAPILARDAN SORUMLULUKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN İRADE SAKATLIKLARI VE GABİNE (AŞIRI YARARLANMAYA) İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİPINAR ÇAĞLAYAN AKSOY,YRD. DOÇ. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) m.18/II'DE YER ALAN "BASİRETLİ İŞ ADAMI (TACİR) DAVRANIŞI" ÖLÇÜTÜNÜN İYİNİYETİN (TMK m.3) VARLIĞININ BELİRLENMESİNDEKİ İŞLEVİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6502 SAYILI TKHK HÜKÜMLERİNE GÖRE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIAHMET KALENDER,ÖĞR. GÖR.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE HAZIRLANMIŞ TÜKETİCİ HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE TAŞINMAZLARDA AYIPTAN SORUMLULUKŞ. BARIŞ ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
6570 SAYILI KANUNA GÖRE KİRA HUKUKU VE TAHLİYEOKAY SADAY,AV.

A

AB HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ
ERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
ACİL TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNAN HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUSEÇKİN TOPUZ,DR.
AÇIĞA ATILAN İMZANIN GEÇERLİLİĞİ SORUNUEMREHAN İNAL,DR.
AÇIK ARTIRMA YOLUYLA TAŞINMAZ SATIMLARINDA SATICININ B.K. 215'E GÖRE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCUBİLGEHAN ÇETİNER,YRD. DOÇ. DR.
ADİ KİRADA KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
ADİ KİRADA KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
ADİ ORTAKLIKLARIN FİİL EHLİYETİ VE ALMAN FEDERAL MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ YENİ KARAR KARŞISINDA ORTAYA ÇIKAN DURUMFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
AFET TEHLİKESİ KARŞISINDA YASAL, İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AİLE HUKUKUNDA SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLALİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİEMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.GAMZE TURAN BAŞARA,YRD. DOÇ. DR.
AKDE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUKYAVUZ BALKAN,AV.
AKDE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUKYAVUZ BALKAN,AV.
AKİT MEFHUMU ETRAFINDA İNCELEMELERESAT ARSEBÜK,ORD. PROF. DR.
AKREDİTİF HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELERGAYE BUMİN,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
AKTİF VE REAKTİF ENERJİ BEDELLERİNİN TAHAKKUK MİKTARININ HESAPLANMASIİHSAN DARENDE,AV.
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA KOLLEKTİF TAZMİNAT TALEPLERİNE İMKAN VEREN BİR MODEL GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİNDE SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN TEMLİK SINIRLAMA (KISITLAMA) VE YASAKLARIC. SALİH ŞAHİNİZ,YRD. DOÇ. DR.
ALACAK DAVASI VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
ALACAK TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ (BK m. 116)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
ALACAKLI VEYA ORTAKLARIN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI DOĞRUDAN ZARARLAR NEDENİYLE AÇILABİLECEKLERİ DAVALARDA ZAMANAŞIMIZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
ALACAKLININ TEMERRÜDÜŞAHİN AKINCI,DOÇ. DR.
ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİLERİN KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,AR. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA AYNEN TAZMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİNİN YUMUŞATILDIĞI HALLERE GENEL BİR BAKIŞMEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA SOSYAL TEMAS KAVRAMIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALT KİRAİPEK YÜCER,ARŞ. GÖR.
ANAHTAR TESLİM, ÜRÜN TESLİM ve YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ STANDART SÖZLEŞMELERH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN KİLİTLENMESİNİN ORTAKLIK BAKIMINDAN SONUÇLARILATİF TİLE,AV.(LLM)
ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI (TTK m. 358)EMEK TORAMAN ÇOLGAR,YRD.DOÇ.DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜYELİK SIFATI SONA ERDİKTEN SONRA ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞIRAUF KARASU,YRD. DOÇ. DR.
ARABULUCUNUN HUKUKİ SORUMLULUĞUŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARACILIK KONSORSİYUMUMUSTAFA SENCER KARA,YRD. DOÇ. DR.
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNDA KUSURUN ROLÜMEHMET ALTUNKAYA,ARŞ. GÖR.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TESCİLE ZORLAMA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ İHTİMALLERHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TEMERRÜT NEDENİ İLE FESHİ VE TAZMİNATATİLLA MADEN,AV.
ARSA SAHİPLERİNE HERHANGİ BİR SORUMLULUK YÜKLENMEDEN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ'NİN SONA ERDİRİLME OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞIİLKER HASAN DUMAN,AV.
ASGARİ ALIM TAAHHÜDÜ - YA AL YA ÖDE ŞARTISELAHATTİN AYDIN,AV.
ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUENDER DEMİR,DR.
AŞIRI YARARLANMA (TBK m. 28)RAMAZAN AYDIN,YRD.DOÇ.DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA SATIM SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKYEŞİM M. ATAMER,PROF. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ - I -EBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ - II -EBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ROMA KONVANSİYONUNA GÖRE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKNURAY EKŞİ,DOÇ. DR.
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜÖZCAN GÜNERGÖK,DR.

B

BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KEFALETLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ
ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKA KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KREDİ ALACAKLARINA MÜTESELSİL KEFALETE İLİŞKİN BAZI SORUNLARAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARININ GEÇERLİLİĞİAYDIN MUSABALLI,AV.
BANKA MUDİSİNİN VEFATI SEBEBİYLE MİRASÇILARA FAZLADAN ÖDENEN BEDELİN İADESİBAHAR ÖZSOY,AV.
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA LEHDAR İLE GARANTİ VEREN "BANKA" ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİMUSTAFA ÖZBEK,DR.
BANKACILIK İŞLEMLERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARIGÜLER GÜMÜŞSOY
BANKADAN ALINAN KONUT KREDİSİ SEBEBİYLE ÖDENEN MASRAF VE YENİDEN YAPILANDIRMA MASRAFI İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
BANKALAR TARAFINDAN "KREDİ KART ÜYELİK ÜCRETİ / KART AİDATI" ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BEDELLERİN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KARŞISINDAKİ DURUMUOYA ŞAHİN,AV.
BANKALARIN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULLARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKALARIN YAPTIĞI FAZLA ÖDEMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İADESİ SORUNUİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
BANKANIN İVAZSIZ OLARAK MÜŞTERİSİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİĞİ HATALI BANKA BİLGİLERİNDEN SORUMLULUĞUATİLLA ALTOP,PROF.DR.
BANKAYA YAPILAN ÖDEMEYE RAĞMEN İPOTEĞİN KALDIRILMAMASI SEBEBİYLE ÖDENEN BEDELİN VE MAHRUM KALINAN KAR KAYBININ TAHSİLİBAHAR ÖZSOY,AV.
BARTER SÖZLEŞMESİTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
BASIN - YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HUKUKİ SORUMLULUKBİLAL KARTAL, DR.
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRILARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKELVAN SÜTKEN,YRD.DOÇ.DR.
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİHÜLYA ATLAN,YRD. DOÇ. DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLEN EV KADINININ ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI NEDENİYLE TAZMİN TALEBİFATMA TÜLAY KARAKAŞ,YRD. DOÇ. DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN İNGİLİZ HUKUKUNA GÖRE TAZMİNİBURCU G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR,YRD.DOÇ.DR.
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNATÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BELEDİYE MALLARININ HACZİHAKAN HASIRCI,ARŞ. GÖR.
BELİRSİZ SÜRELİ KEFALETTE KEFİLİN HAKLARIGÜLÇİN ELÇİN GRASSINGER,DOÇ. DR.
BEYAZA İMZAYASİN ULUSOY,ARŞ. GÖR.
BİLİRKİŞİLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BİLİRKİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUZEYNEP DERYA TARMAN
BİNA VE DİĞER YAPILARIN YAPILIŞLARINDAKİ BOZUKLUKLARDAN VEYA BAKIMINDAKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI PAYDAŞLARIN SORUMLULUĞUİLKER ÖZTAŞ,ARŞ. GÖR.
BİNALARDA YAPIM VE BAKIM EKSİKLİĞİNDEN SORUMLULUKİLKER HASAN DUMAN,AV.
BİR SÖZLEŞMENİN HAKLI VE HAKSIZ FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARIŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
BİR YARGITAY KARARI IŞIĞINDA TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARIASLI ARAS,ARŞ. GÖR.
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKUNDA KISMİ GEÇERSİZLİKORHAN ERSUN CİVAN,DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VİYANA KONVANSİYONUNA GÖRE İMKANSIZLIK VE HUKUKİ SONUÇLARIFATİH GÜNDOĞDU,ARŞ. GÖR.
BONOLARDA MÜCERRETLİK İLKESİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BORCA AYKIRILIK VE SONUÇLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ SELİN SERT,YRD. DOÇ. DR. ALİ HULKİ CİHAN,LLM.
BORÇ İLİŞKİSİNE KONU EDİLEN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN MADDİ VE MADDİ OLMAYAN YAPILARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİNİN MADDİ HUKUK ALANINDAKİ HÜKÜM VE SONUÇLARINDAN ACİZ BELGESİNE BAĞLANMIŞ ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASISEYİTHAN DELİDUMAN,DR.
BORÇ SÖZLEŞMELERİNİN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE İPTALİNDE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİMUSTAFA TİFTİK,DOÇ. DR.
BORÇLAR HUKUKU VE İCRA İFLAS HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İCRA KEFALETNAMELERİBURÇİN YAZICI,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞME KAVRAMLARI "OBLİGATİO"ERHAN ADAL,PROF. DR.
BORÇLAR KANUNU 358/1 HÜKMÜNE GÖRE YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE İŞİ SÜRDÜRME BORCUÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR KANUNU M. 386/F.2 KARŞISINDA İSİMSİZ İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ YAPILABİLİR Mİ ?ŞABAN KAYIHAN,ARŞ. GÖR.ÖZCAN GÜNERGÖK,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR KANUNU TASARISI m. 586 HÜKMÜNÜN MÜTESELSİL KEFALETE İLİŞKİN GETİRDİĞİ DÜZENLEMEBURAK ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
BORÇLAR KANUNU TASARISINDA ALT KİRA VE KİRANIN DEVRİHANDE ATMACA ÜLKÜ
BORÇLAR KANUNUNDA VE BORÇLAR KANUNU TASARISI'NDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ ARASINDAKİ FARKLARNİHAL URAL ÇINAR,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR KANUNUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET AKÇAAL,ARŞ. GÖR.ALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( MENFİ TESPİT ) İLE FAZLA ÖDENEN KİRA BEDELİNİN İSTİRDATI TALEPLİ DAVABERİVAN YILDIZ, AV.
BORÇLUNUN ALACAKLIYA İHBARI İLE HALEFİYETİN DOĞUMUAHMET KILIÇOĞLU,DR.
BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU İMKANSIZLIK SEBEBİYLE BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDE BULUNAN ALACAĞININ HACZİ, HACZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BİLDİRİLMESİ VE SONUÇLARIRAMAZAN ARSLAN,PROF. DR.

C

CANA GELEN ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNİN TAZMİNAT HAKKINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE SONA ERMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞUMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
CULPAIN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU VE AMERİKAN HUKUKUNDAKİ UYGULAMASICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.

Ç

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
AHMET KÜLEKÇİ, AV.
ÇALIŞTIRANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÇOCUKLARIN ANA BABALARINA DESTEKLİĞİ NASIL HESAPLANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

D

DAVACI ŞİRKETE İHALENİN VERİLMEMESİNDE İDARENİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE İHALE HAKSIZ OLARAK DAVACI ŞİRKETE VERİLMEDİ İSE DAVACI ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ
LÜTFİYE YAZKAN,AV.
DAVACININ HAKSIZ OLMASI VARSAYIMINDA DAVALIDAN İSTEYEBİLECEĞİ PARANIN MİKTARI VE DAVACININ AZİLDE HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESBİTİHÜRRİYET AYGÜN,AV.
DAVALIYA SATILIP TESLİM EDİLEN KÖMÜR TİCARİ EMTİASINDAN KAYNAKLANAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
DEF'İ VE İTİRAZ ARASINDAKİ FARKLAR VE İLERİ SÜRÜLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARIFERHAT CANBOLAT,DR.
DELENDA EST CARTHAGO (VEL STIPULATIO POENAE)MEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
DEMİRYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI HUKUKİ SORUMLULUKALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.HÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
DEPREMDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNDE ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI VE SÜRESİVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.MEHMET ALTUNKAYA,YRD. DOÇ. DR.
DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİİHSAN DARENDE,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAHA SONRA ALINAN KUSUR RAPORU İLE DAVACI VEKİLİNİN İTİRAZLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN EK RAPOR - DEĞİŞEN ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ DİKKATE ALINMASI)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAVACININ MALULİYET ORANI VE ÜCRETİ BELİRLENMEDEN HESAP VE DEĞERLENDİRME YAPILAMAYACAĞI)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (EMEKLİ ÖĞRETMENİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ - EŞİN TALEBİ)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE KATILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ'NİN, 20.09.2004 TARİHLİ, E.9196, K.10137 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİGÖKHAN ŞAHAN,ARŞ. GÖR.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATIÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI İNCELEMESİLALE SİRMEN,DR.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DUL EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞINI BELİRLEME TARİHİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HUKUKSAL NİTELİĞİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DEVLET HAKKI VE BELEDİYE PAYINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇEREK TALEP EDİLEN ALACAĞA İLİŞKİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ELE ALINMASIZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN KULLANIMIÖMER ERGÜN,YRD.DOÇ.DR.
DİŞ HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
DOĞAL GAZ PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP VE FEVKALADE HALLERSELAHATTİN AYDIN,AV.
DOKTOR SİGORTASI MI, HASTA SİGORTASI MI?TENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.
DOKTORUN SORUMLULUĞUNDA ŞANS KAYBI : İYİLEŞME ŞANSININ KAYBIYILDIZ ABİK,DR.
DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE UYARLAMA SORUNU VE YARGITAY'IN BAKIŞISÜLEYMAN YILMAZ,DR.

E

ECZACININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU
MURAT DOĞAN,PROF. DR.
ECZANE, DEPO VE İLAÇ FİRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN HUKUKİ DURUMU: HAKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
EKSİK İNŞAAT NEDENİ İLE UĞRANILAN ZARARLAR İLE KAÇAK İNŞAAT CEZASI OLARAK ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
ELEKTRONİK İMZA'DA HUKUKİ SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA HİZMET SUNUMU VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİSİNAN SAMİ AKKURT,ARŞ.GÖR.
ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA MÜDAHALEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKTAMER SOYSAL
ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISININ SORUMLULUĞUFERHAT KAYIŞ,AR.GÖR.
ELEKTRONİK SÖZLEŞMENURAN ZÖHRE,AV.
ESER (İNŞAAT) SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLMESİ DURUMUNDA TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YER ALAN HAKSIZ YAPIYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANABİLİRLİĞİVEHBİ UMUT ERKAN,YRD. DOÇ. DR.
ESER SÖZLEŞMESİ (YAPIM, BAKIM, ONARIM VE YÜKÜMLENİM SÖZLEŞMELERİ)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ESER SÖZLEŞMESİNDE İFA İMKANSIZLIĞI VE SONUÇLARIMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU VE İŞ SAHİBİNİN HAKLARIMEHMET DENİZ YENER,DR.
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN ESERİ BİZZAT MEYDANA GETİRME VEYA KENDİ İDARESİ ALTINDA YAPTIRMA BORCUALİ ERDEN DOĞANOĞLUMEHMET CELAL UZUNKAYA
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNE UYARLANMASIE. AHŞEN OKTAY,AV.
ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ÖZELLİKLERİ VE TARAFLARISONGÜL USTA,AV.
EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICI YARDIMCISI KAVRAMI VE YARDIMCILARIN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA ETKİSİBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
EV BAŞKANININ SORUMLULUĞUEMİNE KOÇANO RODOSLU,ARŞ. GÖR.

F

FACTORİNG VE TÜRKİYE UYGULAMASI
ŞAMİL DEMİR,AV.
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TACİRLER BAKIMINDAN UYGULANMASIBÜLENT ERNAŞSİMİN YALÇINTAŞ
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİÖZGE YÜCEL,AV.
FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
FAKTORİNG İLİŞKİSİNDE ŞAHSİ DEFİLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE BUNA İLİŞKİN DİĞER BAZI GÜNCEL SORU(N)LARMURAT YUSUF AKIN,YRD. DOÇ. DR.
FARAZİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ HAKKINDA BİR YARGITAY KARARININ TAZMİNAT HUKUKUNUN ESASLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
FATURAYA DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAZMİNAT DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
FEDERAL ALMANYA'DA TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE BORÇLAR HUKUK REFORMUPETER GİLLES,PROF. DR.
FESİH VE DÖNME HAKKI BU HAKLARIN İŞ HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMLERİECE BAŞ,AR. GÖR.
FIDIC ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
FIDIC ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN İHLAL EDİLMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİARZU OĞUZ,PROF. DR.SELİN ÖZDEN MERHACI,YRD. DOÇ. DR.
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN ZİLYETLİĞİNİN VE MÜLKİYETİNİN DEVRİNİHAL URAL ÇINAR,ARŞ. GÖR.
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜİBRAHİM AĞSAKAL,ARŞ. GÖR. DR.
FORFAITING SÖZLEŞMESİALPASLAN AKARTEPE,DR.
FORWARD SÖZLEŞMELER VERGİDEN KAÇINMA ARACI MIDIR?MURAT BATI,DOÇ. DR.
FREIGHT FORWARDER (TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU) HUKUKİ MAHİYETİ VE BU KONUDAKİ YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.

G

GARANTİ SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
GAYRİMENKUL DEVRİNE YÖNELİK İŞLEMLERDE NOTERLERİN ROLÜHASAN SEÇKİN OZANOĞLU,PROF. DR.
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEMLİK SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ İSTEMİATİLLA MADEN,AV.
GENEL ÇERÇEVEDE HEKİMLERİN TIBBİ UYGULAMALARDAN DOĞAN SORUMLULUKLARIHALİDE SAVAŞ,AV.
GENEL İŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ VE DENETİMİORHAN ERSUN CİVAN,DR.
GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE HAKSIZ ŞARTLARA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMŞEBNEM AKİPEK ÖCAL,PROF. DR.
GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE DENETLENMESİSAFİYE NUR BAĞRIAÇIK
GENEL İŞLEM ŞARTLARINDA VE ÖZELLİKLE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN İÇERİK DENETİMİM. İLHAN ULUSAN,PROF. DR.
GENEL KANUN - ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ (TÜRK BORÇLAR KANUNU VE İŞ KANUNU BAĞLAMINDA)EJDER YILMAZ,PROF. DR.
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE KEFİL ALEYHİNE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİLİ HAKKINDAKİ İLAMSIZ TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİYAVUZ BALKAN,AV.
GENEL OLARAK TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KİŞİSEL TEMİNATLARSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
GİZLİ AYIPLI ATV (DÖRT TEKERLEKLİ MOTORSİKLET) GARANTİ ŞARTLARISÜLEYMAN SONER
GÖTÜRÜ ÜCRETİN KARARLAŞTIRILDIĞI ESER SÖZLEŞMELERİNDE İŞ SAHİBİNİN ÜCRETİN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETME HAKKIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
GSM SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARIAYDIN MUSABALLI,AV.
GÜVEN SORUMLULUĞU VE "CULPA IN CONTRAHENDO"YASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.

H

HAK EDİŞTEN HAKSIZ SURETTE KESİLEN PARANIN İADESİ
YAVUZ BALKAN,AV.
HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİNDE VE ÖDENMESİNDEKİ KAYIPLARIN ÖNLENMESİTÜRKER YALÇINDURAN,AV.
HAKKANİYET SORUMLULUĞUATİLLA ALTOP,PROF.DR.
HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNUN İRDELENMESİ VE TEHLİKE KURALITUBA AKÇURA KARAMAN,AR. GÖR.
HAKSIZ FİİLDE BEDENSEL ZARARIN İSPATINA VE BEDENSEL ZARARDAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİCİHAN AVCI BRAUN,YRD. DOÇ. DR.
HAKSIZ FİİLDE KUSURLU SORUMLULUK VE ÖZELLİKLE KUSUR UNSURUİHSAN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
HAKSIZ FİİLLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE GEÇİCİ ÖDEMELERAHMET M. KILIÇOĞLU,PROF. DR.
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR VE HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ KOYDURANIN SORUMLULUĞUŞABAN KAYIHAN,ARŞ. GÖR.MURAT ERDEM,ARŞ. GÖR.
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
HASTANE İŞLETMECİSİNİN ENFEKSİYON RİSKİNE BAĞLI TEHLİKE SORUMLULUĞUZEYNEP ÖZCAN,ARŞ. GÖR.
HATIR İÇİN TAŞINANIN UĞRADIĞI ZARARLARIN TRAFİK SİGORTASI KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI SORUNU VE YARGITAY UYGULAMASIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
HATIR TAŞIMASIÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
HAYVANLAR TARAFINDAN YAPILAN ZARARDAN MES'ULİYETAYDIN MUSABALLI,AV.
HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA BİR HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK HASTANIN RIZASIAYŞE ARAT,DR.
HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUMEHMET DEMİR,DOÇ. DR.
HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALELERDEKİ HUKUKİ SORUMLULUĞU VE TAZMİNATGÜLTEKİN GÜNEY,AV.
HEKİMLERİN HASTALARINI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜHASAN SEÇKİN OZANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HISIMLAR ARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE MUVAZAAİPEK YÜCER AKTÜRK,YRD.DOÇ.DR.
HUKUKİ İŞLEMLERDE "AMAÇ"FERHAT CANBOLAT,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKUMUZDA, SAĞLIK VE SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HUSUSİ AKİT TİPLERİ ETRAFINDA İNCELEMELERESAT ARSEBÜK,ORD. PROF. DR.

I

INTERNET YOLUYLA GİRİŞİLEN ELEKTRONİK TÜKETİCİ AKİTLERİ VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
GÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.

İ

İBRANAME ( YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA )
METİN POLAT, AV.
İCRA TAKİBİ KONUSU ALACAĞIN TEMLİKİBAKİ KURU,PROF. DR.
İCRA TAKİP DOSYALARI ÜZERİNE TEDBİR KOYULARAK SATIŞIN DURDURULMASINA VE DAVALI TARAFINDAN YAPILAN TEMLİKİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
İDARENİN MALI SORUMLULUĞU AÇISINDAN ZARAR KAVRAMIŞENEL SARSIKOĞLU,ARŞ. GÖR.
İDARENİN SAĞLIK HİZMETİNDEN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUĞUVELİ DURMUŞ
İDARİ YARGIDA MAHKEME KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİCEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İFA YERİ MAHKEMESİNİN YETKİSİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İFANIN ALACAKLI YÜZÜNDEN İMKANSIZLAŞMASIM. MURAT İNCEOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNUM. MURAT İNCEOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
İFLAS İLE İPSO JURE SON BULMAYAN SÖZLEŞMELER
İHALE KONUSU MALZEMELERDE GİZLİ AYIP NEDENİYLE FATURA ALACAĞI HAKKINDA YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞU
İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İKRAHERSİN SEVİNDİK,AV.
İLAÇ KULLANIMI DOLAYISIYLA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDA İSPAT SORUNUAHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
İNANÇLI TEMLİKE KONU TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİNİN DAYANDIĞI HUKUKİ ESASLARIN DEĞERLENDİRİLMESİTUFAN ÖĞÜZ,DOÇ. DR.
İNGİLİZ HUKUKUNDA İYİLEŞME ŞANSI KAYBININ TAZMİNİZEHRA ÖZKAN,DR.
İNŞAAT DEVAM EDERKEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ İMAR PLANINDA KAT SAYISININ AZALTILMASI, YÜKLENİCİYE PAYLAŞIMIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEME HAKKI VERİR Mİ?İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HAFRİYATI YAPILIRKEN KOMŞU PARSELDEKİ BİNALARA ZARAR VERİLMESİ -2-İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HUKUKU SORUNLARINDA SÖZLEŞME İLE SORUMLULUKTAN KURTULMA (SORUMSUZLUK ANLAŞMASI)İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HUKUKUNDA "KARİNE" UYGULAMASIİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HUKUKUNDA YORUMUN ÖNEMİ ( İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU )İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALLARININ ÖNEMİİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA KUSURUN ÖNEMİİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİMELİS ŞEREMET,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARILATİF TİLE,AV.(LLM)
İNTERNET BANKACILIĞI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİABDURRAHMAN SAVAŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARITAMER SOYSAL
İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HUKUKİ KORUNMAYASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTE KURULAN AÇIK ARTIRMA İLE SATIM SÖZLEŞMESİZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTEKİ YAYINLA KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNE KARŞI DURDURMA DAVASI (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN 8.2.2001 TARİHLİ E.755/K.1157 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
İPOTEĞİN FEKKİ (İPOTEKLİ BORCUN KISMEN KEFİL TARAFINDAN ÖDENMESİ DURUMUNDA)ZİYA GÖKÇE, AV.
İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNİN İCRA VE İFLAS KANUNU'NA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERCENK AKİL,DR.
İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASIAYŞE ARAT,DR.
İSTİHDAM EDEN SIFATIYLA ANAOKUL İDARESİNİN SORUMLULUĞUMEHMET ÜNAL,DR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ VE BAZI İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASIİHSAN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİYAŞAR SARI,AV.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU, HUKUKİ MAHİYETİ VE DİĞER BAZI SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASIAYHAN UÇAR,ARŞ. GÖR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE TESLİM KAVRAMI, TESLİMİN USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARIAYHAN UÇAR,YRD.DOÇ.DR.
İSVİÇRE DEVLETLER ÖZEL HUKUKU FEDERAL KANUNUNDA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARA UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK HUKUKUTURGUT TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ GÖREMEZLİK NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞYERİNDE CİNSEL TACİZABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞARTERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA İBRA - FERAGAT UYGULAMALARI VE YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ DÜZENLEMEMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HAKSIZ VE YASALARA AYKIRI UYGULAMALAR VE YENİ BORÇLAR KANUNU 55.MADDESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞ KAZASI SEBEBİYLE AÇILAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
İŞ KAZASI SONUCU % 14.3 MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT HESABIAYHAN TOKAT,AV.
İŞ KAZASI SONUCU % 41.2 MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT HESABI (DAVALININ %70 KUSURU İLE %30 KAÇINILMAZLIK TOPLAMI %100 KUSUR DURUMUNA GÖRE)AYHAN TOKAT,AV.
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT "BANKADA BULUNAN MEVDUATIN NAKLİ SIRASINDA"A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ KAZASINDA DOĞAN RÜCU ALACAĞIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
İŞ SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN YÖNLERİYLE CEZAİ ŞART MİKTARININ İNDİRİLMESİAHMET NAR,ARŞ. GÖR.
İŞÇİLİK ALACAĞI NEDENİYLE BAKANLIĞA KARŞI AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
İŞÇİNİN E-MAİLLERİNİN KONTROL EDİLMESİ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI HAKKIDERYA ALTINOK VILLEMIN,ARŞ. GÖR.
İŞÇİNİN ÖZEN BORCU VE BORCA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARIZEHRA GİZEM ATEŞ,AV.
İŞÇİYİ İSTİHDAM EDEN DİĞER ŞİRKETLERE KARŞI AÇILAN RÜCUEN ALACAK DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARI HAKKINDAKİ SON KARARLAR YANLIŞ VE YASA'NIN AMACINA AYKIRIDIRÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
İŞLETENİN VE SÜRÜCÜNÜN YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASI'NDAN YARARLANMALARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞLETİLME (HAREKET) HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARACIN VERDİĞİ ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUKHÜSEYİN ATEŞ,AV.
İŞLETME PROJESİNİN İPTALİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜFATMA ZEYNEP ALTINER,ARŞ. GÖR.
İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ KORUNMASI AÇISINDAN BORÇLAR KANUNU TASARISININ BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
İŞYERİNDE İŞÇİLERİN İZLENMESİ VE İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNİN DEVRİ VE HUKUKİ SONUÇLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İTİRAZIN KALDIRILMASI - KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ AMACIYLA , KREDİ SÖZLEŞMESİ VE İHTARNAMEYE DAYANILARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ / 30 GÜNLÜK SÜREHÜRRİYET AYGÜN,AV.

K

KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL VE İKİ YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ - EŞİN RIZASI -
ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
KAMU HASTANESİNDE YAPILAN TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN ÖZEL HUKUKTAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞIFERHAT CANBOLAT,DR.
KAMU İCRA HUKUKUNDA İHTİYATİ HACİZ SEBEPLERİ VE İHTİYATİ HACİZ KARŞISINDA AMME BORÇLUSUNUN HUKUKİ DURUMUAHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN KAMU ZARARI VE HAKSIZ FİİL BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,YRD.DOÇ.DR.AYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARIFİKRET EREN,PROF. DR.
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERLE İLİŞKİSİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUKHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
KARDEŞLERİN DESTEKLİĞİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BİLİRKİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAKLARIZEYNEP DERYA TARMAN,DR.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASIARZU KÜÇÜKYALÇIN
KART SAHİBİ TÜKETİCİNİN KORUNMASIYEŞİM ALTIPARMAK,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - FERAĞ TALEBİ - KAT İRTİFAKI KURULMASIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE TAPU İPTALİ İLE TESCİLİATİLLA MADEN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İNŞAATIN GERÇEKLEŞME ORANININ VE BU ORANA GÖRE YÜKLENİCİNİN HAK ETTİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISININ TESPİTİİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN GECİKMESİNE BAĞLI OLARAK ARSA SAHİBİNİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLARİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMENİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİİHSAN DARENDE,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK VE AYIPLI İŞLER İLE KİRA KAYBI ZARARININ TAHSİLİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞMENİN ARSA SAHİPLERİNE SAĞLADIĞI HAKLAR VE HUKUKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ARSA SAHİBİ TARAFINDAN SONLANDIRILMASINDA MEYDANA GELEBİLECEK HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİATİLLA MADEN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ SORUNLARBANU BOZABALI
KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA TERASA ÇATI YAPILMASI İSTEMİATİLLA MADEN,AV.
KAT MÜLKİYETİNDE KİRACININ DİĞER KAT MALİKLERİ TARAFINDAN TAHLİYESİHASAN PETEK,DOÇ. DR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNDE KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİGÜLÇİN ELÇİN GRASSINGER,ARŞ. GÖR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BAZI HUKUKİ SORUNLARGÜLÇİN ELÇİN GRASSINGER,DOÇ. DR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİERDEN KUNTALP,PROF. DR.PINAR ALTINOK ORMANCI,DR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMA ALANIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
KEFALET VE GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN AYRIMINDA BAŞVURULACAK YORUM KURALLARIARZU ŞEN KALYON,ARŞ. GÖR.
KEFİLİN SAVUNMA İMKANLARININ BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ VE BORÇLAR KANUNU TASARISINDA GETİRİLEN YENİLİKLERFERHAT CANBOLAT,DR.
KİRA BEDELİNİN TESBİTİ TALEBİ - EMSAL KARŞILAŞTIRMASIATİLLA MADEN,AV.
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ KİRANIN NET / BRÜT OLARAK NİTELENDİRİLMESİATİLLA MADEN,AV.
KİRA BEDELİNİN TESPİTİTUĞÇE TOKMAK,ARAŞ. GÖR.
KİRA HUKUKUNDA BAĞLANTILI SÖZLEŞME YAPMA YASAĞIM. MURAT İNCEOĞLU,DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
KİRA KONUSU TAŞINMAZIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ETTİRİLMESİNURŞEN AYAN,DR.
KİRA PARASI ARTIŞLARININ SINIRLANMASIHÜSEYİN ALTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
KİRA PARASININ TESPİTİ İÇİN KISTASLARŞEREF ERTAŞ,DOÇ. DR.
KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKYAVUZ BALKAN,AV.
KİRA TESPİT DAVASI - YENİ DÖNEM KİRA BEDELİNİN TESPİTİATİLLA MADEN,AV.
KİRACI TARAFINDAN KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (TBK m. 321)AHMET TÜRKMEN,YRD. DOÇ. DR.
KİRACININ DEPOZİTONUN İADESİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
KİRALANAN ARACIN PERT OLMASI NEDENİYLE ARAÇ SAHİBİNİN TAZMİNAT TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
KİRALANANIN DEVRİ VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN DURUMUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
KİRALAYANIN HAPİS HAKKIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
KISMİ DAVA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN BU DAVALARA KONU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNUAYBÜKE BASIM,ARŞ. GÖR.
KISMİ İFAMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
KKTC HUKUKU'NDA TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASIEMİNE KOÇANO RODOSLU,YRD.DOÇ.DR.
KONKORDATOERDOĞAN BAL,AV.
KONUT AMAÇLI TAŞINMAZ ALIMINDAN DOĞAN, ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ TÜKETİCİ MAHKEMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN, REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEMEBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
KONUT MÜLKİYETİNİN, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE DAYALI OLARAK EDİNİLMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE VERMESİABDULKERİM YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYI GEREKTİRİR SEBEPLER İLE ÇIKARILMA KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARISONER ALTAŞ
KOOPERATİF ORTAĞININ SORUMLULUĞUBANU BOZABALI
KOOPERATİF ÜYESİNİN ÖDEMESİ GEREKEN GECİKME ZAMMININ HESAPLANMASIYAVUZ BALKAN,AV.
KREDİ BORCU SEBEBİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
KREDİ KARTININ HUKUKİ YAPISINURAN ZÖHRE,AV.
KREDİ KARTLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KOPYALANMASINDAN (HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASINDAN) KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN EKONOMİK ANALİZİ: MARJİNAL HAND FORMÜLÜ VE UYGULAMASIERMAN BENLİ,AR. GÖR.
KREDİ MASRAFININ İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA TEK YANLI FAİZ ARTIRMA YETKİSİ VEREN HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ VE UYGULANMASIİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN MENFİ TESPİT DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
KUSUR ORANLARI VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAVA DOSYASINA CEZA DOSYASI EKLENMESİ HALİNDE KUSUR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAĞI)SEZGİN SARAÇOĞLU,DR. MÜH.İBRAHİM YILMAZ,AV.AYHAN TOKAT,AV.
KÜÇÜK YAŞTA ÖLEN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARINA DESTEKLİĞİ NASIL HESAPLANMALIDIRÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KÜÇÜKLE CİNSEL İLİŞKİ VE SONRASINDA EVLENME OLMAMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.

L

LİSANS SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE ÖDENMEYEN FATURADAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
LİSANS SÖZLEŞMESİNDE BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIKMEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
LOCATIO CONDUCTIO REI (KİRA) SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN SORUMLULUĞU VE HASAR MESELESİEMİNE MINDIZ,ARŞ. GÖR.

M

MAKBUZ VERİLMESİ VE BORÇ SENEDİ İADESİNE BAĞLANAN YASAL KARİNELER (BK m.88)
MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA MENFAATİNİN BAĞLANTILI OLDUĞU MALVARLIĞI DEĞERİNİN SAHİBİNDEKİ DEĞİŞİMİN SİGORTA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ ( 6102 SAYILI TTK M. 1470 )MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
MALPRAKTİS VE DOĞAN SORUMULULUKCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
MALZEME FARKINDAN DOĞAN ALACAK BOZUKLUĞUN YOL AÇACAĞI KİRA KAYBI VE GECİKME TAZMİNATI ALACAĞIİLKER HASAN DUMAN,AV.
MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞINDA KISMİ DAVA MÜMKÜN MÜDÜR?HALUK NAMİ NOMER,YRD.DOÇ.DR.
MANEVİ TAZMİNAT VE BU TAZMİNAT ÇEŞİDİNDE KUSURUN ROLÜMEHMET ÜNAL,DR.
MANEVİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
MANEVİ ZARARIN TAKDİRİ VE PARAYA ÇEVRİLEREK HESAPLANMASIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA SENET VE SENETLERLE YAZILI ŞEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLARSAVAŞ BOZBEL,YRD. DOÇ. DR.MURAT ATALI,DR.
MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN KURULMASI İLE CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN 4077 SAYILI KANUNUN HÜKÜMLERİNİN TBK VE HMK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNEDİM MERİÇ,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI AKİTLERDE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİGÜLCE GÜMÜŞLÜ,ARŞ. GÖR.
MİRASÇILARIN MURİSİN BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELERSÜHEYLA ZORLU,ARŞ. GÖR.
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİLEVENT BIÇAKÇI,DR.
MOBBİNG OLGUSUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV.
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN VE TAŞIMACILARIN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SORUMLULUKLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
MUKAYESELİ HUKUKTA VE TÜRK HUKUKU'NDA MÜLKİYET HAKKI TEMİNATIVEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.
MUNZAM ZARARDA İSPAT SORUNUHÜSEYİN ALTAŞ,YARD. DOÇ. DR.
MÜSTAKBEL ALACAKLARIN TOPTAN DEVRİNURCİHAN DALCI,ARŞ. GÖR.
MÜŞTEREK HESAPLARHAYRİ YILDIRIM,AV.
MÜTEAHHİDİN ESERİ ŞAHSEN YAPMA VEYA KENDİ İDARESİ ALTINDA YATTIRMA BORCUAHMET M. KILIÇOĞLU,ARŞ. GÖR.
MÜTESELSİL BORCUN SONA ERME NEDENLERİ - BORÇLAR KANUNU TASARISI'NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLERİN KISA DEĞERLENDİRİLMESİ İLE BİRLİKTE -FERHAT CANBOLAT,DR.
MÜTESELSİL KEFALET VE MÜTESELSİL BORÇLULUK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASIFULYA ERLÜLE,DR.
MÜZAYEDELİ SATIM İLİŞKİSİYAVUZ BALKAN,AV.

N

NEDENSELLİK TEORİLERİ
MUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
NİŞANIN BOZULMASINDA MANEVİ TAZMİNATLALE SİRMEN,DR.
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
NORMUN KORUMA AMACI TEORİSİYILDIZ ABİK,DOÇ. DR.
NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİNİN ABONELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİASLI MAKARACI,DR.AR. GÖR. SEDA ÖKTEM ÇEVİK
NÜMUNE ÜZERİNE SATIMREFİK CEM DİNAR,YRD. DOÇ. DR.

O

OLAĞANDIŞI OLAYLARDAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ
H. TAMER İNAL,PROF. DR.
OLAĞANÜSTÜ DURUMDA VERİLMEK ZORUNDA KALINDIĞI İDDİA EDİLEN FAİZLERİN GERİ ALINIP ALINAMAYACAĞI SORUNUTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
ONARIM BORCUNUN İFA EDİLMESİBAYRAM ASLAN,ARŞ. GÖR.
OPA 90'DA DÜZENLENEN HUKUKİ SORUMLULUK SİSTEMİ, ZARARLAR VE ZARARLARIN TAZMİNİMEHMET ŞEKER,ARŞ. GÖR.
ORGAN NAKLİNDE HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB) BULUNAN TAŞINMAZLARI KREDİ ALACAĞINI TEMLİK ALMAK SURETİYLE KREDİ ALACAKLISI SIFATI KAZANAN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DEVİR ALDIKLARI ALACAKLARINA MAHSUBEN SATIN ALABİLİRLERTAYFUN EYİLİK,AV.
ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

Ö

ÖDEMEZLİK DEF'İ
NİLÜFER KARGI,AV. (LL.M)
ÖLEN VEYA SAKAT KALAN ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN TAZMİNAT HESAPLARI NASIL YAPILMALIDIR ?ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA (MERSİN KONFERANSI)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÖLÜM VE YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA EV HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTAN TENFİZİ ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMA İLE RÜCUŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİAYŞENUR ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUGÜLTEZER HATIRNAZ EROL,AV.
ÖZEL HUKUK AÇISINDAN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA BEYANI, BUNA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARIABDULKADİR ARPACI,PROF. DR.
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN VERGİSEL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,YRD.DOÇ.DR.
ÖZEL HUKUKTA ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK TİCARETFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL HUKUKUN BÜTÜNLÜĞÜ ÜSTÜNESEYFULLAH EDİS,DOÇ. DR.
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSUNUN İSTİRDAT TALEBİ VE CEZAİ ŞARTTAN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİYAVUZ BALKAN,AV.
ÖZELLİKLE DENEYSEL TIP AÇISINDAN HEKİMİN SORUMLULUĞUERWIN DEUTSCH,PROF. DR.
ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İSPAT YÜKÜ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASIBETÜL TİRYAKİ,YRD. DOÇ. DR.

P

PARA BORCU KAVRAMI VE PARA BORÇLARININ B.K. 118/1 ANLAMINDA AYNI CİNSTEN KABUL EDİLİP BİRBİRLERİYLE TAKAS EDİLEBİLİRLİĞİ PROBLEMİ
HALUK NAMİ NOMER,YRD.DOÇ.DR.
PARA BORÇLARININ GECİKMİŞ İFASI İLE İLGİLİ BİR UYGULAMANIN TENKİDİAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
PAZARLAMACILIK (TİCARİ GEZGİN) SÖZLEŞMESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
PEY AKÇESİ - PİŞMANLIK AKÇESİ - DÖNME TAZMİNATIMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞA DAYALI İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE DURAN TAKİBİN DEVAMI İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.

R

REHNİN KALDIRILMASI AMACIYLA BANKAYA FAZLANAN ÖDENEN BEDELİN İSTİRDATI TALEBİ
BAHAR ÖZSOY,AV.
REKABET HUKUKUNA DAYALI TAZMİNAT DAVALARININ MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİPELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT DAVALARINDA USUL SORUNLARIHİLAL UTKUBELİT POLATSEDA DENİZ
REKABET HUKUKUNUN SÖZLEŞME İÇERİĞİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALESİAKIN ÜNAL, LL.M.
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIĞIN ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SONUÇLARIM. NAZLI AKSOY
REKLAM ALANLARI TAHSİSİ SÖZLEŞMESİBİLGEHAN ÇETİNER,DR. İUR.
REKOR TIBBİ HATA TAZMİNATLARI VE UZLAŞTIRMA PROSEDÜRÜHALİDE SAVAŞ,AV.
ROMA HUKUKU'NDA LAESIO ENORMIS VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN GABİNMEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA VE BAZI ÇAĞDAŞ HUKUK DÜZENLERİNDE LAESİO ENORMIS (GABİN)ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.HALUK EMİROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ALACAĞIN TEMLİKİ (ASSIGNMENT IN ROMAN LAW AND COMPARATIVE LAW)MEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA FAİZ YASAĞI VE FAİZ SINIRLAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA HUKUKUNUN MODERN ORTAKLIKLAR HUKUKUNA ETKİLERİORUÇ HAMİ ŞENER,YRD. DOÇ. DR.
ROMA VE TÜRK HUKUKUNDA İNANÇLI İŞLEM VE VEKALET SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIARZU OĞUZ,ARŞ. GÖR.

S

SABİT DERECE SİSTEMİNDE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLERLEME HAKKI
SELMANİ OKUMUŞ,ARŞ. GÖR.BAHADIR DEMİR,ARŞ. GÖR.
SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUÖZLEM ACAR,ARŞ. GÖR. DR.
SATICININ SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞUÖZLEM ACAR,ARŞ. GÖR. DR.
SATIM HUKUKUNDA AYNEN İFA TALEBİNİN BİRİNCİL YAPTIRIM OLMASI SORUNUECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
SATIM VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE, AYIBIN HİLE İLE GİZLENMESİ VE TEKEFFÜL BORCUNDA ZAMANAŞIMIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER BAKIMINDAN ZİLYETLİĞİN DEVRİ KAVRAMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERMUSTAFA ARIKAN,YRD. DOÇ. DR.MEHMET AKÇAAL,ARŞ. GÖR.
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIATİLLA MADEN,AV.
SATIŞI AKTİNDE HASARIN İNTİKALİANDREAS B. SCHWARZ,ORD. PROF. DR.
SEÇİMLİK BORÇLARA İLİŞKİN TEMEL ÖZELLİKLER VE SEÇİMLİK BORÇLARIN İFASIMEHMET ŞENGÜL,YRD. DOÇ. DR.
SERBEST OLARAK YA DA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLER AÇISINDAN TIBBİ MALPRAKTİS VE SONUÇLARIE. AHŞEN OKTAY,AV.
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUEN ALACAK DAVASI (TRAFİK KAZASINDA YARALANAN KİŞİYE YAPILAN ÖDEME)AYHAN TOKAT,AV.
SİGORTA ŞİRKETLERİNE VERİLEN İBRANAMELERİN KAPSAMI VE GEÇERLİĞİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SİMSARIN ÜCRET HAKKINEYTULLAH GÜL,ARŞ. GÖR.
SİTE YÖNETİMİ KASASINDA OLUŞAN AÇIĞIN TAHSİLİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
SOMUT OLAYIN NORMLA BAĞLANTILANDIRILMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: ÖRNEK OLAY, DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FARAZİ DESTEKYASEMİN IŞIKTAÇ
SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİSEYİTHAN DELİDUMAN,PROF. DR.
SONRAKİ İMKANSIZLIK NEDENİ İLE FESHOLUNAN İHALE SÖZLEŞMESİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLI ZARARIN RÜCUEN TAZMİNİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
SORUMLULUK HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİERWIN DEUTSCH,PROF. DR.
SÖZLEŞME ADALETİİLKER HASAN DUMAN,AV.
SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELERÇAĞLAR ÖZEL,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME EKONOMİSİNİN BOZULMASIYLA İLGİLİ KURAMLARIN TÜRK HUKUKU'NDAKİ UYGULAMALARI VE YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜAHMET CEMİL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME KURMA ZORUNLULUĞUHASAN AYRANCI,DR.
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU BAĞLAMINDA TOPTAN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİHÜLYA ÇOŞTAN,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASINDA HUKUKİ İMKANSIZLIK VE SONUÇLARIŞ. BARIŞ ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKIFERİDE DEMİRBAŞ,ARŞ. GÖR.
SÖZLEŞMELERDE KAMU DÜZENİNİN YARGISAL DENETİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SÖZLEŞMELERE EKLENEN "BEST EFFORTS" / "ÜSTÜN GAYRET" KAYITLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.HÜSEYİN AMİKLİOĞLU,ARŞ. GÖR.
SÖZLEŞMENİN FESHİNİN İSPATLANAMADIĞI DURUMDA KAR MAHRUMİYETİ VE CEZAİ ŞARTA HÜKMEDİLEMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
SÖZLEŞMENİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE FESHİ İDDİASINA DAYANAN MENFİ VE MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE MÜDAHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI SORUNUSEÇKİN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEDEN TAŞINMAZI TAHLİYE EDEN ABONENİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞUYASİN KÖSE, HAKİM
SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİFATİH GÜNDOĞDU,YRD. DOÇ. DR.
SPORCU SÖZLEŞMESİNİN FESHİOĞUZ SADIK AYDOS,YRD. DOÇ. DR.
STANDART BİLGİSAYAR PROGRAM AYIPLARINDAN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUKMUSTAFA FADIL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
STANDART BİLGİSAYAR PROGRAMININ SON KULLANICIYA SÜREKLİ KAZANDIRILMASINI AMAÇLAYAN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİNURİ ERİŞGİN,YRD. DOÇ. DR.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK "TRAFİK KAZASI SONUCU % 100 MALULİYET" VE BAKICI GİDERİ NEDENİYLE TAZMİNAT HESABIAYHAN TOKAT,AV.

Ş

ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE İFANIN SONUÇLARI
HASAN AYRANCI,DR.
ŞEMSİYE ETKİSİ NEDENİYLE ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONE KARARININ YANSIMALARIEDA ŞAHİN,LL.M.
ŞİFAHİ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİATİLLA MADEN,AV.
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

T

TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMESİNE SON VERİLMESİNDEN DOLAYI CEZAİ ŞART ÖDENMESİ
LÜTFİYE YAZKAN,AV.GÜLTEN İNAL
TAHLİYE SEBEBİ OLARAK YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜSÜLEYMAN YALMAN,YRD. DOÇ. DR.
TAKASIN DAVADA İLERİ SÜRÜLMESİGÖKÇEN TOPUZ,DR.SEÇKİN TOPUZ,DR.
TAKİP TALEBİNDEN ÖNCE BORÇLUDAN ÖDEME ÖN TALEBİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞUMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
TAKSİTLE SATIMDA ALICININ TEMERRÜDÜ HALİNDE SATICININ SEÇİMLİK HAKLARIMEHMET ALTUNKAYA,YRD. DOÇ. DR.
TAKSİTLİ ALIM SÖZLEŞMESİ BEDELİNİN İADESİ ( TAKSİTLE ALINAN VE AYIP NEDENİYLE TESLİM EDİLMEYEN DAİRE İÇİN YAPILAN ALIM SÖZLEŞMESİNİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ SEBEBİYLE FESHİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
TAMAMLAYICI OLGUNUN HUKUKİ İŞLEME ETKİSİŞEBNEM AKİPEK,ARŞ.GÖR.
TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLEN ÇEKİŞMELİ HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ DOĞURDUĞU TASARRUF KISITLAMALARIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN HAZİNENİN SORUMLULUĞUŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
TARIMSAL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİYAVUZ BALKAN,AV.
TAŞERON SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FATURA ALACAĞILÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
TAŞINIR SATIMINDA SATICININ KANUNDAN DOĞAN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCUNURŞEN AYAN,DR.
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KULLANILMASINDA ÇEVRE ETKİLERİ YARATAN MÜDAHALELERDEN DOLAYI MALİKİN SORUMLULUĞULALE SİRMEN,DOÇ. DR.
TAŞINMAZ SATIMINDA ŞEKİL VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASIAHMET M. KILIÇOĞLU,DOÇ. DR.
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HÜKMÜÖMER BAĞCI,ARAŞ. GÖR.
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TAZMİNAT BAŞVURULARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DİRENİMLERİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR VE UYARILARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA - HUKUK İLİŞKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA KAZANÇ KAVRAMI VE KAZANÇLARIN ARAŞTIRILMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA TEDAVİ GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT HESAPLARI VE İNSANIN DEĞERİ (YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE İŞSİZLER İÇİN DE, YAŞ SINIRI KONULMAKSIZIN, MADDİ TAZMİNAT HESAPLANMALIDIR)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI (YENİ BİR DAVA DEĞİLDİR)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNATIN GÖTÜRÜ OLARAK BELİRLENMESİMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
TEHLİKE SORUMLULUĞUYASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN REKABET KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUAFİYETE AYKIRI TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNDE MÜŞTERİ TAZMİNATI "İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN 22 MAYIS 2008 TARİHLİ KARARI (ATF 134 III 497 VD.) ÜZERİNE DÜŞÜNCELER"PINAR ALTINOK ORMANCI,ARŞ. GÖR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE ÖZELLİKLE REKLAM GİDERLERİNİN ÜRETİCİDEN TALEBEDİLMESİ VE BİR YARGITAY KARARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ÜRETİCİ TARAFINDAN İHLALİ VE BUNDAN DOĞAN TEK SATICI ZARARLARININ TAZMİNİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK SATICININ SÖZLEŞMESE HAKKI VE BU HAKKIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İHLALİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEKNİK VE HUKUKİ AÇIDAN ELEKTRONİK İMZA (ELECTRONIC SIGNATURE FOR TECHNIC AND LAW)TAMER SOYSAL
TELEFON ABONELİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASIBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
TEMERRÜDE DÜŞEN BORÇLUNUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT MİKTARINA, ALACAKLININ 3. KİŞİYE ÖDEYECEĞİ CEZAİ ŞARTIN ETKİSİF. ITIR BİNGÖL,DR.
TEMİNAT MEKTUPLARININ TARAFLARI, İÇERİĞİ VE TÜRLERİNURAN ZÖHRE,AV.
TESCİLE TABİ OLMAYAN KANUNİ İPOTEK HAKLARIMİNE KAÇMAZ,ARŞ. GÖR.
TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.
TIBBİ HATA DAVALARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ HATA NEDENİ İLE ÖLÜM HALİNDE MANEVİ TAZMİNATHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYONDAN DOĞAN SORUMLULUKLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MÜDAHALEDE KÖTÜ UYGULAMADAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN SEBEPLERİ VE SONUÇLARIBERNA ÖZPINAR,AV.
TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
TİCARİ SATIM, TALİKİ ŞART, KUSURSUZ İMKANSIZLIK VE BİR HUKUK GENEL KURULU KARARIMEHMET AYAN,ARŞ. GÖR.
TIP ETİĞİNDEN TIP HUKUKUNA HASTA HAKKI OLARAK AYDINLATILMIŞ ONAMNESRİN ÇOBANOĞLU,DOÇ. DR.
TİP İŞ AKİTLERİNİN VE İÇ YÖNETMELİKLERİN KURULMA KOŞULLARI VE DENETİMİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
TIPTA YANLIŞ UYGULAMA (MALPRAKTİS) SEBEBİYLE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TARAFINDAN YAPILAN KONUT SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ SORUNUDR. FERHAT CANBOLATDR. SEÇKİN TOPUZ
TOPYEKÜN TEMLİKFAHRETTİN ARAL,DOÇ. DR.
TRAFİK KAZALARI VE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZALARINDA ZARAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA YAPILAN YETERSİZ VEYA AŞIRI ANLAŞMALARIN İPTALİNİN İSTENMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARINDA KANITLARIN TOPLANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN YOLCUNUN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALAN KİŞİLERE ÖDENEN TAZMİNATININ TAHSİLİYAVUZ BALKAN,AV.
TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TTK TASARISI'NIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV.
TÜKETİCİ AKİTLERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ ALEYHİNE İLAMSIZ TAKİP YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ.DR.
TÜKETİCİ HAKLARI TARİHSEL GELİŞİMİ VE YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLERMUAMMER AYDIN,AV.
TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN GENEL İŞLEM ŞARTLARITURGUT ÖZ,PROF. DR.
TÜKETİCİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARIALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİCİ KREDİSİ SEBEBİYLE ÖDENEN DOSYA MASRAFININ İADESİ TALEBİAHMET KÜLEKÇİ, AV.
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ OLMASINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN USUL DEĞİŞİKLİĞİNİN, DERDEST DAVALARA UYGULANMASI YÖNÜNDE, YARGITAY 13. HD. KARARININ İNCELENMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI (TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN MADDİ ANLAMDA UYGULANMA ALANI)HASAN SEÇKİN OZANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN UYGULAMA ALANI VE TİCARİ VE ADİ SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASITUĞÇE ORAL,ARŞ. GÖR.
TÜKETİCİLİK SINIRLARI VE ZARARLI SINAİ ÜRETİMDEN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KONUT KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLARASLI MAKARACI,DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARIŞEBNEM AKİPEK,YARD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI (TÜKETİCİ MAHKEMELERİ)ÖMER ULUKAPI,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARIMUSTAFA ÇEKER,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİYE SUNULAN ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE, TRAPEX VE RAPEX SİSTEMLERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİM MALLARININ SATIMINDAKİ GARANTİLERE İLİŞKİN AB YÖNERGESİ VE ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMEMEHMET DEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK - İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMI SÜRELERİHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA ALACAK ZAMANAŞIMIAYŞE ARAT,ARŞ. GÖR.
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İZİN VERİLEN RİSKTEN DOĞAN GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞUÖZGE YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (eBK m.84)'ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEMEMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALIM VE SATIM KOMİSYONCUSUNUN TEMSİL YETKİSİFATMA HIZIR,ARŞ. GÖR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDA SEBEP SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLERSÜLEYMAN YILMAZ,DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI'NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA KİRA PARASININ BELİRLENMESİM. MURAT İNCEOĞLU,DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN İMZA ATAMAYANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞSEMA TAŞPINAR AYVAZ,DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GORE İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERMECEM AKBIYIK,YRD. DOÇ.
TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİYAKUP KORKMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 356. MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SÖZLEŞME ADALETİ Mİ? SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?HAYRİYE ŞEN DOĞRAMACI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ - BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ KONULARINDA GETİRDİĞİ BAZI YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLERCEM BAYGIN,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERALPASLAN AKARTEPE,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN PARA BORÇLARINDA FAİZE İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİK VE SINIRLAMALARŞAMİL DEMİR,AV.
TÜRK BORÇLAR KANUNUYLA GETİRİLEN YENİ BİR MÜESSESE: BORCA KATILMAGAMZE TURAN BAŞARA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA ZARARI AŞAN TAZMİNAT VE BELİRLENMESİORHAN SEKMEN,DR.
TÜRK GEMİ SİCİLİ DÜZENİ İÇİNDE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARIİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİALVİNA GOJAYEVA
TÜRK HUKUKUNDA DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMELERİYASEMİN GENÇ,AV.
TÜRK HUKUKU'NDA "GÜVENLİ ÜRÜN" KAVRAMI VE GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLARALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TÜRK HUKUKUNDA İMALATÇININ SORUMLULUĞUNA GENEL BİR BAKIŞZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER (97/7 SAYILI AB YÖNERGESİ DÜZENLEMELERİ IŞIĞINDA BİR KARŞILAŞTIRMA)SAVAŞ BOZBEL,DR.
TÜRK HUKUKU'NDA SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLARHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN USULİ DÜZENLEMELERERGUN ÖNEN,PROF DR.
TÜRK HUKUKUNDA ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN YASAL TEMELLERİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNUN İMALATÇININ SORUMLULUĞU ALANINDA AT HUKUKU İLE UYUMUZEYNEP DERYA TARMAN
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA ALACAĞIN TEMLİKİMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA FİNANSAL KİRALAMA(LEASİNG) SÖZLEŞMELERİLATİF TİLE,AV.(LLM)
TÜRK-İSVİÇRE VE ALMAN BORÇLAR HUKUKUNDA İMKANSIZLIĞIN DÜZENLENİŞİSEÇKİN TOPUZ,DR.FERHAT CANBOLAT,DR.
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

U

ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE STANDARTLAŞMA, LEX MERCATORIA VE VİYANA KONVANSİYONU TİPİNDE HUKUK OLUŞTURMA EĞİLİMİ
H. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM ŞARTLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK STANDART SÖZLEŞMELERİNİN, MESLEK BİRLİKLERİNE ÖZGÜ ULUSLARARASI NİTELİKTE HUKUK YARATMASI, ÖZELLİKLERİ, YARAR VE SAKINCALARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞME HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP (FORCE MAJEURE) KAVRAMI VE HUKUKİ SONUÇLARIHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
UNIDROIT VE AVRUPA BORÇLAR HUKUKU PRENSİPLERİ IŞIĞINDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
UYGULAMADA MURİS MUVAZAASI DAVALARIŞAMİL DEMİR,AV.
UYGULAMANIN IŞIĞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL-TESCİL DAVALARIMEHMET HANDAN SURLU
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERİN VE AİLE HEKİMİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN MÜDAHALELERİNDEN DOĞAN YASAL SORUMLULUKİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.ÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.SERPİL YAYLACI,DR.
UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMADA KİRACININ "İŞLETEN" OLARAK SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

Ü

ÜLKEMİZDE SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU SORUNU
ÇAĞLAR ÖZEL,ARŞ. GÖR.
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİNİN ÜRÜN GÖZLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜÖZCAN GÜNERGÖK,DR.
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUTUBA KARAMAN,DR.
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUTURGUT ÖZ,PROF. DR.

V

VADE FARKI ALACAĞI
CENGİZ İLHAN,AV.
VADELERİNE GÖRE MEVDUAT HESABI TÜRLERİNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
VASİYET ALACAKLISI AÇISINDAN MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI AÇMA SORUNU (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 21.11.2001 TARİHLİ 958/1035 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)SEVTAP YÜCEL,ARŞ. GÖR.
VEFAT NEDENİ İLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( MADDİ )AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN VEKALETE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERMESİÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
VEKALETSİZ İŞ GÖRME NEDENİYLE ALACAK TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
VEKİLİN BAŞKASINI TEVKİL ETME YETKİSİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN ŞARTA BAĞLI İŞLEMLERMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.İBRAHİM NİHAT BAYAR,YRD. DOÇ. DR.
VURULARAK YARALANANLARIN MADDİ ZARARLARININ HESABIAYHAN TOKAT,AV.
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNİAYŞENUR ŞAHİN,ARŞ. GÖR.

Y

YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN TAYİNİ
GÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKININ KULLANIM USULÜ İLE ÇIKMA TALEBİNİN REDDİ HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERSONER ALTAŞ
YAPIMCININ (İMALATÇININ) SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARDIM VE HİZMET EDEREK DESTEKLİKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARDIMCI KİŞİLERDEN SORUMLULUKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGI'DA GEÇERLİ TAZMİNAT HESAPLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGININ SINIRICENGİZ İLHAN,AV.
YARGITAY 2. ve 4. HUKUK DAİRELERİ'NİN AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN BİR KISIM KARARLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARI IŞIĞINDA GEÇERSİZ VEYA FESHEDİLMİŞ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİNDE HAKSIZ YAPI HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİÖZGE YÜCEL,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUSÜLEYMAN YILMAZ,DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASİRETLİ İŞADAMI GİBİ HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASINA ETKİSİMAHMUT KİZİR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUÖMER ULUKAPI,PROF. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TACİRLERİN AHLAKA AYKIRI CEZAİ ŞARTIN İPTALİNİ VEYA TENKİSİNİ İSTEYEBİLMELERİFERHAT ERÇİN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİMETİN POLAT, AV.
YARGITAY KARARLARINA GÖRE MÜTEAHHİDİN TESLİMDEN SONRA İNŞAATDAKİ NOKSAN VE BOZUKLUKLARDAN DOĞAN MESULİYETİASUMAN TURANBOY,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ'NİN E. 2002/414 K. 2002/1200 SAYI VE 4.2.2002 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMURAT YUSUF AKIN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY'IN AYIPLI MAL SATIŞINDAN DOĞAN ZARARI, AYIPLA İLGİLİ HİLELİ DAVRANIŞLARDA BULUNAN SATICIYA DEĞİL, KUSURU OLMAYAN VE BEDELİ TAM ÖDEYEN TÜKETİCİYE YÜKLEMESİ: TÜKETİCİ HUKUKUNUN TEMELİNE DİNAMİT KONULMASIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
YAŞAMA ŞANSININ YİTİRİLMESİ SONUCU UĞRANILAN KAYIPLAR AÇISINDAN HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI - UYGUN İLLİYET BAĞI TEORİSİNE DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIMERDEM BÜYÜKSAĞİŞ,YRD. DOÇ. DR.
YAYIMCININ PLANI ÇERÇEVESİNDE ESER MEYDANA GETİRİLMESİ (TBK m. 501) HALİNDE ESER ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİ SORUNUÖZGÜR GÜVENÇ,ARŞ. GÖR.AYŞE KARACA,ARŞ. GÖR.
YENİ BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİLEVENT AKIN,DOÇ. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KEFİLİN DEF'İ - İTİRAZLARI VE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİGÜLÇİN ELÇİN GRASSİNGER,PROF. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA DESTEK VE İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATIİHSAN DARENDE,AV.
YENİ BORÇLAR KANUNU TASARISINDA TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMESİM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.
YENİ İCRA VE İFLAS KANUNU İÇİN ÖNERİLER IŞIĞINDA İLAMLI İCRADA İCRANIN ERTELENMESİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
YENİ MALİK TARAFINDAN AÇILAN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASIATİLLA MADEN,AV.
YENİ TACİR YARDIMCISI PAZARLAMACIMETİN TOPÇUOĞLU,DOÇ. DR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE GENEL İŞ KOŞULLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞÇİNİN REKABET ETMEME BORCUSARPER SÜZEK,PROF. DR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMIMUHARREM TÜTÜNCÜ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.ÖZLEM İLBASMIŞ HIZLISOY,ARŞ. GÖR.
YENİLEME (TECDİT)İPEK YÜCER,ARŞ. GÖR.
YOLCU TAŞIMALARINDA VE TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ YASAĞIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİALPER KOÇ,AV.
YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLERİNİN ESER SÖZLEŞMESİNE KONU OLUP OLMAMASI SORUNU-ESER UNSURU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
YÜKLENİCİ ŞİRKET YÖNÜNDEN AKDE AYKIRILIK VE GİZLİ AYIPLI ESER YAPIMI - KURUM PERSONELİ YÖNÜNDEN İSE GÖREVİ İHMAL NEDENİYLE HANGİSİNİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLE VE HANGİ MİKTARDA SORUMLU OLDUĞUYAVUZ BALKAN,AV.
YÜKLENİCİDEN ALACAĞI BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİ ALEYHİNE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMASIİLKER HASAN DUMAN,AV.
YÜKLENİCİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ İHLAL ETMESİİLKER HASAN DUMAN,AV.

Z

ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZARAR GÖRENİN ZARARI AZALTMA KÜLFETİL. MÜJDE KURT,YRD. DOÇ. DR.
ZARARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN HUKUKİ ETKİSİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.