BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

2

2004 GENİŞLEMESİ SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VERGİ REKABETİ VE SONUÇLARI
EMRAH FERHATOĞLU,DR.
2010/4 SAYILI REKABET KURULU'NDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ UYGULAMASI İLE BİRLEŞME DEVRALMALARIN KONTROLÜ REJİMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER: ETKİ DEĞERLENDİRMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.CEREN YILDIZ,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.
28 EKİM 1988 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEK KURALLARIİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.

4

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YER VERİLEN SORUŞTURMA PROSEDÜRÜNÜN VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN USUL SORUNLARININ AB HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İSMAİL ATALAY YOLCU

A

AARHUS SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AHMET M. GÜNEŞ,DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİ VE "DÜZENLEYİCİ DEVLET" NİTELİĞİREYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİNİN BİÇİMİ ÜZERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR: FEDERAL YAKLAŞIM (I)REYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİNİN BİÇİMİ ÜZERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR: KONFEDERAL YAKLAŞIM VE BUGÜNKÜ YAPILANMA (II)REYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
AB REKABET HUKUKU UYGULAMALARI IŞIĞINDA ORTAK GİRİŞİMLERDE ORTAK KONTROLÜN VARLIĞININ BELİRLENMESİABDULGANİ GÜNGÖRDÜMEHMET AKİF KAYAR
AB REKABET HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIEBRU EKŞİOĞLU,AV.
AB REKABET HUKUKU VE POLİTİKASINDA SON GELİŞMELERMEHMET AKİF ERSİN
AB REKABET HUKUKU'NDA "PAYLAŞILMASI ZORUNLU İMKANLAR DOKTRİNİ"EBRU EKŞİOĞLU,AV.
AB REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARINA YÖNELİK REFORM ÇALIŞMALARI VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN "DE LEGE FERENDA" DÜŞÜNCELERAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB SCHENGEN ANDLAŞMASI KAPSAMINDA "NE BIS IN IDEM" İLKESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AB ÜLKELERİNDE EMEK GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE EMEK ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜSAVAŞ ÇEVİK,DR.
AB VE TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN ERİŞİM VE ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİMEHMET BİLAL ÜNVER
ABD VE AT'DEKİ SON GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASININ GENEL DEĞERLENDİRMESİATEŞ AKINCI,DR.
ABD VE KARTEL HUKUKLARINDA "PİŞMANLIK PROGRAMLARI" VE TÜRK REKABET HUKUKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEH. GÖKŞİN KEKEYİ
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ÖNÜNDEKİ USULİ ENGELLERHARUN GÜNDÜZTUĞÇE KOYUNCU
AB'DE KREDİ KARTLARI SAHTEKARLIĞIDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
AB'NİN ARALIK 1999 HELSİNKİ ZİRVESİ KARARLARI VE KIBRIS SORUNUHASAN MOR,ARŞ. GÖR.
AKİT DIŞI BORÇ İLİŞKİLERİNE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDAKİ AVRUPA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ (ROMA II)ZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA GENEL BİR BAKIŞMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
ANAYASAL BİR HAK OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIDOĞAN KILINÇ,DR.
ARAMA İŞLEMİ BAKIMINDAN ŞİRKET AVUKATININ ŞİRKET İÇİNDEKİ ÇALIŞMA YERİ AVUKATIN BÜROSU SAYILABİLİR Mİ?SERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
AR-GE ANLAŞMALARININ AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKU (2659/2000 SAYILI GRUP MUAFİYET TÜZÜĞÜ) ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AT 81. MADDE: HAKLI SEBEP KURALI VE MUAFİYETAIDAN ROBERTSON,AV.
AT ANTLAŞMASI'NIN 86. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE MÜNHASIR HAKLAR VE ÖZEL HAKLAR TÜRK REKABET HUKUKUNA ETKİLERİİLMUTLUHAN SELÇUK
AT HUKUKUNA AYKIRI HUKUKİ TASARRUFLARIN İPTALİNDE KİŞİLERİN ROLÜHACER SOYKAN ADAOĞLU,DR.
AT KONSEY VE KOMİSYONUNUN YENİ REKABET TÜZÜKLERİ VE REKABET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA DELİLLERİN TOPLANMASI VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
AT REKABET HUKUKU KURALLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASIOĞUZKAN GÜZEL
AT REKABET HUKUKUNDA SEÇİCİ DAĞITIM ANLAŞMALARIALİ FUAT KOÇ
ATIK YÖNETİMİNE VE GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.ZEYNEP ORTAÇ,AV.
AVRO BÖLGESİ'NDE PARA POLİTİKASININ BELİRLENMESİ VE UYGULANMASIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ - BDT ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİFUAD HÜSEYNOV
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANIF. KERİM ANADOLU,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ 24.09.2013 TARİHLİ C-221/11 DEMİRKAN KARARIÜLKÜ SEZGİ SÖZEN,LL.M.
AVRUPA BİRLİĞİ ANAYASASI'NIN AB KURUMSAL YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİMEHMET ÖZCAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL SORUMLULUK YÖNERGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ ŞEBEKELERİNE GİRİŞ DÜZENLEMESİİRFAN AKIN,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA SATIM SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKYEŞİM M. ATAMER,PROF. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE MİLLİ EGEMENLİĞİN DEVRİGÜRSEL ÖZKAN,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ - I -EBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ - II -EBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGISAL KORUNMAAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENLERİ ARASINDAKİ YERİÖZKAN SUSAR,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI BAKIMINDAN NORMLAR HİYERARŞİSİSANEM BAYKAL,DOÇ. DR.İLKE GÖÇMEN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARIAHMET M. GÜNEŞ,DR. İUR. LL.M.
AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZARI ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN SERBEST DOLAŞIM İLKELERİNİN İHLALİ OLARAK ORTÜLÜ AYRIMCILIKHACI CAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ İFLAS SÖZLEŞMESİ 1995 TASARISI VE MİLLETLERARASI İFLASGÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN SONUÇLARIERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK MAHKEMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KARŞISINDAKİ TUTUMUNA YÖNELİK BİR ÖNERİ: AB-DOSTU YORUM YÖNTEMİİLKE GÖÇMEN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARETEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU IŞIĞINDA YIKICI FİYAT UYGULAMALARI İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASISEVİLAY UZUNALLI,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA AB KOMİSYONUNUN İNCELEME YETKİSİHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMDA OLMAYAN TEŞEBBÜSLERİN TEK YANLI UYGULAMALARIHASAN KARAKILIÇ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA PARA CEZALARININ UYGULANMASICİHAN AKTAŞHALUK ARI
AVRUPA BİRLİĞİ ROMA KONVANSİYONUNA GÖRE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKNURAY EKŞİ,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA HUKUK ÖĞRETİMİ VE HUKUKÇU YETİŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE'NİN BU GELİŞMELERDEN ETKİLENMESİRAMAZAN ARSLAN,PROF. DR.SEMA TAŞPINAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ ÖNCESİNDEKİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR : ÜYE DEVLETLER VE ADAY DEVLETLERE YÖNELİK BİR İNCELEMEEMRİYE ÖZLEM ŞEKER,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TASARIMLARIN KÜMÜLATİF OLARAK KORUNMASI (ÇOKLU KORUMA)CAHİT SULUK,AV. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARI KORUMA ŞARTLARICAHİT SULUK,AV. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASICAHİT SULUK,AV. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.TUNA TANIK,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASI VE VERGİ UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIHABİB YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNERGESİ'NE (2009/28/EG) KISA BİR BAKIŞAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGELERİNİN DOĞRUDAN ETKİSİAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE EKONOMİK KRİTERLERBELGİN AKÇAY,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASIALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KREDİ KURUMLARININ KURULMALARI, FAALİYET İZNİ ALMALARI VE FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KREDİ KURUMLARININ SINIR ÖTESİ ŞUBE AÇMALARI VE HİZMET SUNMALARIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORTAK ÇEVRE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VERGİLERİEMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TASARRUFLARIN VERGİLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYEHASAN ORAL,AV.
AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DEVLET YARDIMLARININ HUKUKİ ÇERÇEVESİTUNAY KÖKSAL
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA 2001 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN CEZA HUKUKU VE CEZA YARGILAMASI HUKUKUNA ETKİLERİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMDA SİYASİ KRİTERLER DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE'DE ANAYASAL VE YASAL DÖNÜŞÜM ÇABALARISEVTAP YOKUŞ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ UYUMU VE YENİ YÖNETMELİKLERA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNİN 2005/29/EC HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNERGESİİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.ÖZLEM İLBASMIŞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİNİN İLTİCA TALEPLERİNİN KABULÜ VE YETKİ KONUSUNA İLİŞKİN YENİ STANDARTLARIYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN MALİ ÇERÇEVESİ VE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONUBELGİN AKÇAY,PROF. DR.
AVRUPA HUKUK ENSTİTÜSÜ'NÜN ÜSTESİNDEN GELMESİ GEREKEN ZORLUKLARREINHARD ZIMMERMANN
AVRUPA İLAMSIZ İCRA TÜZÜĞÜVAROL KARAASLAN,AR. GÖR. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÖÇ VE SIĞINMA POLİTİKASIIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİNDE ADİL YARGILANMA HAKKININ TEMEL UNSURU OLARAK "MASUMİYET KARİNESİ"ÖZEN ATLIHAN,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN REKABET HUKUKU UYGULAMASINA ETKİLERİHARUN GÜNDÜZ
AVRUPA KOMİSYONU İÇİN HAZIRLANAN "TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YARGI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ" KONULU İKİNCİ ZİYARET RAPORUMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ ARABULUCULUK YÖNERGESİ ÖNERİSİMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN "AİLE ARABULUCULUĞU" KONULU TAVSİYE KARARIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA YAYILMASINA KARŞI YAPILAN DÜZENLEMELERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
AVRUPA KONSEYİNCE ADALET HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ'NİN 25.7.1985 TARİHLİ DİREKTİFİ'NE GÖRE ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ve TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATI İLE MUKAYESESİBETÜL TİRYAKİ,DR.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KRİZ DÖNEMİNDE UYGULADIĞI PARA POLİTİKASIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN DOĞUŞUJÜRGEN BASEDOW,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASIZEHRA ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA PARLAMENTOSU : KARAR ALMA SÜRECİ VE YETKİLERİHASAN KARAKILIÇ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA PARLAMENTOSUBAŞAK ÜNAL
AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA İPTAL DAVASI VE ÖZEL KİŞİLERİN DAVACI OLABİLME KOŞULLARI: TOPLULUK İÇTİHADI IŞIĞINDA BİR İNCELEMESANEM BAYKAL,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞU KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE GENEL EKONOMİK YARAR HİZMETLERİ KAVRAMLARI ÜZERİNE NOTLARETHEM AKILLIOĞLU,LL.M. LEIDEN
AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYETİN ZORUNLU LİSANSLAMASI: IMS DAVASI VE BAZI YANILSAMALARŞAHİN YAVUZ
AVRUPA TOPLULUĞU REKABET USUL HUKUKU REFORMU (AVRUPA TOPLULUĞUNU KURAN ANLAŞMANIN 81. VE 82. MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 1/2003 SAYILI TÜZÜK)ÇİÇEK ERSOY,LL.M.
AVRUPA TOPLULUĞU UYGULAMASINDA YENİ MARKA ÇEŞİTLERİNİN HUKUKİ KORUMA ŞARTLARIFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASIGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞUNUN LA HAYE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONFERANSINA ÜYELİĞİGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,DR.
AVRUPA TOPLULUĞUNUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA ULUSLARARASI ANLAŞMA AKDETME YETKİSİ VE C-01/03 SAYILI VE 7 ŞUBAT 2006 TARİHLİ AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI GÖRÜŞÜGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,DR.
AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI KARARI - “WÄHLERGRUPPE GEMEİNSAM ZAJEDNO VE DİĞERLERİ”HACI CAN,YRD. DOÇ. DR.EDA AZIK
AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANININ “KURZ” KARARI - “KURZ” JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIESHACI CAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA’DA DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI VE BAŞARISIEMRAH FERHATOĞLU,DR.

B

BİR AB REKABET MAHKEMESİ KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
ERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
BİR MESLEK OLARAK DÜNDEN YARINA DOĞRU AVUKATLIKEJDER YILMAZ,PROF. DR.
BİR YEREL YÖNETİM GELİRİ OLARAK YEREL İŞLETME VERGİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİİSMAİL ORÇUN GÜNDÜZ,YRD. DOÇ. DR.BİLGE HAKAN AGUN,YRD. DOÇ. DR.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KORUNMASIAHMET M. GÜNEŞ,DR.
BÖYLE BUYURDU DİVAN: ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE BU KAPSAMDA 1947 TARİHLİ GATT VE DTÖ ANLAŞMASI VE EKLERİNİN TOPLULUK HUKUKUNDA DOĞURDUĞU ETKİLERİLKE GÖÇMEN,ARŞ. GÖR.

Ç

ÇAĞRI YOLUYLA HİSSE SENEDİ TOPLANMASINDA ÇIKARMA VE SATMA HAKKI
MUZAFFER EROĞLU,DR.
ÇEVRE HAKKININ KORUNMASI VE KİMYASALLARIN ZARARLI ETKİLERİNİN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN AB KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE RUHSATLANMASI DÜZENLEMESİMEHMET ALİ ZENGİN,DR.
ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
ÇEVRE HUKUKUNUN DEMOKRATİKLEŞMESİSILKE R. LASKOWSKI,PROF. DR.
ÇOCUKLARIN TEMEL HAK SÜJELİĞİ (AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNCELİĞİ OLARAK ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE TEŞVİKİ)ZAFER GÖREN,PROF. DR.

D

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA SERBESTLEŞTİRME AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİ
HASAN KARAKILIÇ,ARŞ. GÖR.
DEMOKRATİK YÖNETİMİN UNSURLARI VE DEMOKRASİNİN ANAYASAL GÜVENCELERİKEMAL ŞAHİN,YRD. DOÇ .DR.
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU BAKIMINDAN İMALATÇININ SORUMLULUĞUZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
DIE DENATIONALISIERUNG DES PRIVATRECHTS IN EUROPA - EINE GRUNDLAGEN - UND URSACHENANALYSEHANNES RÖSLER,DR.
DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE PAZAR PAYININ ÖNEMİSİNAN NAİPOĞLU,AV.DENİZ ULAŞ GÖÇEN,AV.
DIRECT APPLICABILITY AND DIRECT EFFECT OF EUROPEAN COMMUNITY LAW SOURCESBANU BOZABALI
DÜZENLENEN DAVRANIŞ DOKTRİNİ ÇERÇEVESİNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARICAN SARIÇİÇEK

E

ELEKTRİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ
ÖZLEM DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR,DR.
ELEKTRİK PİYASASI OLUŞUMUONUR ÜNAL,AV.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE AYRIŞTIRMA UYGULAMALARIMUZAFFER EROĞLU,DR.
EŞİTLİK KURUMLARI VE TÜRKİYE'DE DURUMZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.
EURONUN HUKUKİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİTURGUT TURHAN,PROF. DR.

F

FİKRİ - SINAİ HAKLAR VE REKABET HUKUKU
A. SAADET ARIKAN
FRANCOVICH'TEN KÖBLER'E AT HUKUKUNDA DEVLETİN SORUMLULUĞU PRENSİBİHACER SOYKAN ADAOĞLU,DR.
FRANSIZ İDARE HUKUKU VE AVRUPA HUKUKUNUN ÜSTÜNLÜĞÜJOHN BELL
FRANSIZ VE AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HİZMETİ ANLAYIŞLARININ TÜRK HUKUKUNA ETKİSİALİ ULUSOY,DR.

G

GELİR TEORİLERİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE' DEKİ GELİR TANIMLAMASI VE SONUÇLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
EMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÇEVRE HUKUKU - ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM -AHMET M. GÜNEŞ,DR.

H

HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI (GATS), AB HUKUKU VE KAMU HİZMETLERİ REJİMİ
FERHAD MEHDİYEV,DOÇ. DR.ENGİN SAYGIN,YRD. DOÇ. DR.

İ

İDARİ TAKDİR YETKİSİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN R(80)2 SAYILI AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARI
ONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
İKTİSADİ VE HUKUKİ AÇIDAN TEŞEBBÜSLER ARASI BİLGİ DEĞİŞİMİŞAMİL PİŞMAF
İLAÇLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN MESAFELİ SATIŞINA İLİŞKİN AVRUPA MAHKEMESİ'NİN KARARI / 11 ARALIK 2003YUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
İLO VE AB NORMLARI IŞIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İNGİLİZ CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ VE KAYNAKLARIBURCU DÖNMEZ,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA ADLİ YARDIM VE ADİL YARGILANMA HAKKIOYA BOYAR,YRD. DOÇ. DR.
İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI DAYANAKLARISEMİH AKTUĞ,DR.

K

KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI
YASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU İHALE KANUNUNUN 63. MADDESİNİN AB HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.YASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KOBİLER VE REKABET POLİTİKASI DE MİNİMİS KURALININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİ, İŞLEVİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİKEREM TOMUR
KONULARI, KURUMLARI, KARARLARI VE SORU(N)LARIYLA BANKACILIK VE REKABET HUKUKUGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.

L

LİZBON ANTLAŞMASI SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ
AHMET M. GÜNEŞ,DR.

M

MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN YEKNESAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR
AYŞE GÜLİN GÜRALP,DR.
MEDYA PİYASALARINDA HUKUKİ DÜZENLEMELER VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIBAYRAM ALİ GEÇGİL
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,ARŞ. GÖR.
MÜŞTEREK HUKUK DÖNEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARÜSTÜ HUKUK DÜZENİBANU BOZABALI

N

NICE ZİRVESİ SONRASINDA AVRUPA TOPLULUKLARI YARGI SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE BİR BAKIŞ
İLKE GÖÇMEN

Ö

ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DENGESİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİLERİ
ERGİN ERGÜL,DR.
ÖZÜRLÜ HAKLARI VE DOLAYLI AYIRIMCILIKH. TAMER İNAL,PROF. DR.

P

PARALEL İTHALAT VE MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİ
ONUR ÜNAL,AV.
PATENT LİSANSI ANLAŞMALARINDA MÜNHASIRLIK VE BÖLGESEL SINIRLAMALARM. HALUK ARI
POSTA HİZMETLERİNDE SERBESTLEŞME SÜRECİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIERDEM AYGÜN
POZİTİF (OLUMLU) AYRIMCILIK YÖNÜ İLE, AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VE TÜRKİYE'DE KADININ HUKUKİ KONUMUNA İLİŞKİN SON GELİŞMELERDEMET ÖZDAMAR,DOÇ. DR.
PROFESYONEL MESLEKLERDE REGÜLASYON, DEREGÜLASYON VE REKABET HUKUKUMURAT ÇOKGEZENM. FEVZİ TOKSOY

R

REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA (YOĞUNLAŞMALARDA) YAN SINIRLAMALAR
H. ERCÜMENT ERDEM,PROF. DR.
REKABET HUKUKU SORUŞTURMALARINDA TARAF KAVRAMI VE TARAFLARIN HAKLARIHASAN HÜSEYİN ÜNLÜ
REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YOL : UZLAŞMAMETİN PEKTAŞ
REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARDAKİ GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE ORTAK GİRİŞİMLERİN (JOINT-VENTURES) DEĞERLENDİRİLMESİHARUN KILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK KAVRAMIAYTÜL TOKATLI
REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TOPLU YÖNETİMİ : PATENT HAVUZLARI VE STANDART BELİRLEMESEDA NURTAÇ BAYRAMOĞLU
REKABET HUKUKUNDA KARTELLERE İLİŞKİN İSPAT STANDARDIBURCU CAN
REKABET HUKUKUNDA TAAHHÜT VE UZLAŞMAM. HALUK ARIESİN AYGÜNH. GÖKŞİN KEKEVİ
REKABET HUKUKUNDA TAHKİM UYGULAMALARIDİDEM ULUÇ
REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ETKİNLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TOPLU DAVA MODELLERİTUĞÇE KOYUNCU
REKABET HUKUKUNDA TEKELCİ FİYATLANDIRMAKEREM CEM SANLI,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜS VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİOĞUZKAN GÜZEL
REKABET HUKUKUNDA YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜ: "NEDEN VE NASIL" ÜZERİNE DÜŞÜNCELERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
REKABETİ KISITLAYICI BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA ÇÖZÜMLER VE TAAHHÜTLERNAZLI VAROL
ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASIGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.

S

SAVİGNY ÖĞRETİSİNDE AVRUPA'DA KODİFİKASYON ÇABALARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
TIZIANA J. CHIUSI,PROF. DR.
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI-AB DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARSAMALARSEZİN ELÇİN CENGİZ
SÖZLEŞME YAPMAYI REDDETME BAĞLAMINDA HAKİM DURUMDAKİ TEŞEBBÜSLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARIALİ DEMİRÖZ
SÖZLEŞMELER HUKUKU ALANINDA HUKUKUN BİRLEŞTİRİLMESİARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
SPORUN KÜRESEL YÖNETİMİBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
SURİYE VATANDAŞLARININ GEÇİCİ KORUNMASI VE ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUYASİN POYRAZ,YRD. DOÇ. DR.

T

TEK TARAFLI DAVRANIŞLARDA HAKLI GEREKÇE : AB, ABD HUKUKU UYGULAMALARI VE TÜRK HUKUKU İÇİN ÇIKARIMLAR
RECEP GÜNDÜZ
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NİYET UNSURUHATİCE YAVUZ
TEKNİK VE HUKUKİ AÇIDAN ELEKTRONİK İMZA (ELECTRONIC SIGNATURE FOR TECHNIC AND LAW)TAMER SOYSAL
TEKNOLOJİ TRANSFERİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN REKABET HUKUKU UYGULAMASIFATMA GÖZLÜKAYA
TELECOMMUNICATION DIRECTIVES AND ITS RELATION TO TURKISH REGULATIONSHÜSEYİN ALTAŞ,DOÇ. DR.
TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ ARA BAĞLANTI (ŞEBEKELER ARASI İRTİBAT VE İŞBİRLİĞİ) SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİALİ ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
TEŞEBBÜSLER ARASI YOĞUNLAŞMA İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN 20 OCAK 2004 TARİHLİ VE 139/2004 SAYILI AT KONSEY TÜZÜĞÜ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİ. ERCÜMENT ERDEM,PROF. DR.
TOPLULUK VE TÜRK HUKUKUNDA GÖRÜNMEYEN TASARIMLARCAHİT SULUK,AV. DR.
TOPLULUK/BİRLİK İLE ÜYE DEVLETLER ARASINDA YETKİ PAYLAŞIMI: AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Mİ? BİRLEŞİK DEVLETLERİN AVRUPASI MI?ARİF KÖKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
TOWARDS A NEW FORM OF INCORPORATION IN EUROPEAN UNION LAWNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
TÜKETİM MALLARININ SATIMINDAKİ GARANTİLERE İLİŞKİN AB YÖNERGESİ VE ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMEMEHMET DEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA PASSING-ON SAVUNMASI VE DOLAYLI ALICI KURALININ UYGULANMASI: ABD VE AB UYGULAMALARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
TÜRK HUKUKUNUN İMALATÇININ SORUMLULUĞU ALANINDA AT HUKUKU İLE UYUMUZEYNEP DERYA TARMAN
TÜRK KARTEL HUKUKUNDA TEŞEBBÜSLER ARASI ANLAŞMALAR VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNİN KARARLARIERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
TÜRK ORMAN MEVZUATI VE AB MEVZUATINA GÖRE ORMANLARIN YÖNETİMİNDE KATILIMNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.H. TEZCAN YILDIRIM
TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASI İÇİN "HUKUK VE İKTİSAT" PERSFEKTİFİNDEN "AMAÇ" TARTIŞMASIGÖNENÇ GÜRKAYNAK,AV.
TÜRK REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLERİN İSPATI ODAKLI İSPAT TARTIŞMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.K. KORHAN YILDIRIM,AV.M. HAKAN ÖZGÖKÇEN,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONİK ORTAMA İLİŞKİN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURULZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARINDAN DOĞAN ÇALIŞMA VE SERBEST DOLAŞIM HAKLARI (AVRUPA ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA VE ALMANYA ÖRNEĞİNDE)SAVAŞ BOZBEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞ HAKKI VE VİZE SORUNUIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ : BİTMEYEN SENFONİBELGİN AKÇAY,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARMUSTAFA ZEKİ YILDIRIM,DR.

U

ULUSAL MAHKEMELERİN ÖNKARAR İÇİN AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANINI'NA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU VE BUNA RİAYET ETMEMENİN DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR
AHMET M. GÜNEŞ,DR.
ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA REKABET OTORİTELERİNİN YETKİ SORUNU VE TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİGÜLÇİN DERE
ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA TERÖRÜN FİNANSMANIENGİN AKIN
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYEEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ GİDERİLMESİ: AVRUPA BİRLİĞİ TAHKİM ANLAŞMASIEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
UYUMLAŞTIRMA SÜRECİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA HİZMETİ ULUS VE ULUSLARÜSTÜ DÜZENLEME ZORLUKLARIA. VAHAP DARENDELİ,DR.
UYUMLU EYLEM KARİNESİ ÜZERİNE HUKUKİ VE EKONOMİK ÇÖZÜMLEMELERİZAK ATİYAS,DOÇ. DR.GÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.

Ü

ÜYE DEVLETLER'İN AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU'NUN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
OSMAN İSFEN,DR.

V

VERDECKTE DISKRIMINIERUNG IN DER SYSTEMATIK DER GRUNDFREIHEITEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
HACI CAN,YRD. DOÇ. DR.
VİCDANİ RET HAKKIHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.

W

WESTPHALIA ANTLAŞMASINDAN NICE ANTLAŞMASINA: EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL SEYRİ VE BİR PROTOTİP OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ
BÜLENT YÜCEL,AR. GÖR.

Y

YATAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ 4. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
MÜCTEBA ALTUN
YAVRU ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN REKABET İHLALLERİNDEN DOLAYI ANA ŞİRKETE CEZA VERİLMESİMUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YENİ FRANSIZ PATENT YASASIGEORGES VIANES
YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜNDE TAAHHÜT VE KOŞULLU İZİN YAKLAŞIMLARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.BORA İKİLER,AV.ARIN GÜL YENİARAS,AV.
YURTTAŞLIĞIN KAMUSAL VE ULUSÜSTÜ BOYUTU: AVRUPA YURTTAŞLIĞI VE "GÖÇMEN FORUMU" ÖRNEKLERİECE GÖZTEPE,DR.