BELGENİN ADI
ARADIĞINIZ KAVRAMI AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YAZAR
ARADIĞINIZ İSMİ AŞAĞIDAKİ ARAMA ALANINA YAZINIZ

1

100 SORUDA İNŞAAT HUKUKUNA GİRİŞ
İLKER HASAN DUMAN,AV.
1062 SAYILI MUKABELE-İ BİLMİSİL KANUNUNA DAYANILARAK SURİYE UYRUKLULARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR VE YARGITAY KARARLARIAYDIN MUSABALLI,AV.
10'UNCU YILINDA 5237 SAYILI TCK İLE 5271 SAYILI CMK'DAKİ BOŞLUKLAR VE ÇELİŞKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEHALİL POLAT, C. SAVCISI
11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI SONRASI DONEMDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ULUSLARARASI TERÖRİZM KONUSUNDAKİ TUTUMUEZELİ AZARKAN,YRD. DOÇ. DR.
11 NİSAN 1980 TARİHLİ MİLLETLERARASI MAL SATIMLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI İLE İLİŞKİSİBİLGİN TİRYAKOĞLU,ARŞ. GÖR.
11. CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE KURAL KOYUCU İRADENİN ROLÜAYDIN İPEK,YRD. DOÇ. DR.
1296 (1879) TARİHLİ USUL-İ MUHAKEMAT-I CEZAİYE KANUN-I MUVAKKATİAHMET GÖKÇEN,DR.
1296/1879 TARİHLİ USUL-İ MUHAKEME-İ HUKUKİYE KANUNUBAHADIR APAYDIN,ARŞ. GÖR.
14 ARALIK 1995 DAYTON ANLAŞMASI İLE OLUŞTURULAN HÜKÜMET BİÇİMİNİN BOSNA PRATİĞİNDEKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİÖMER GEDİK,YRD. DOÇ. DR.İSMAİL KÖKÜSARI,YRD. DOÇ. DR.
14 MART 1978 TARİHLİ TEMSİLE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDA LA HAYE KONVANSİYONUCEMİL GÜNER,ARŞ. GÖR.
1416 SAYILI KANUN UYARINCA GETİRİLEN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜENGİN SAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLEREK, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN SORUNLAROKAY SADAY,AV.
1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUNU'NUN UYGULANMASIM.LAMİH ÇELİK,AV.
17.06.2015 TARİH, E. 2014/4-56, K. 2015/1679 SAYILI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"SİNAN SAMİ AKKURT,YRD. DOÇ. DR.
1838 TARİHLİ OSMANLI-İNGİLİZ TİCARET SÖZLEŞMESİ VE SONUÇLARIİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
1861 TUNUS ANAYASASI (ÜZERİNE)ABDELFETTAH AMOR
1876 ANAYASASI'NIN HUKUK DEVLETİ UNSURLARI AÇISINDAN OSMANLI DEVLET ANLAYIŞINA GETİRDİĞİ YENİLİKLERNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
1876 KANUN-I ESASİ'NİN 18. MADDESİ ÜZERİNERUKİYE AKKAYA KİA,DOÇ. DR.
1879 USUL-İ MUHAKEME-İ HUKUKİYYE KANUN-I MUVAKKATİ'NDE İMZA VE MÜHRE İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA İDARE HUKUKUNUN DÖNÜŞÜMLERİSABINO CASSESE
1917 TARİHLİ HUKUK-I AİLE KARARNAMESİ VE OSMANLI AİLE HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLERYILMAZ YURTSEVEN,ARŞ. GÖR.
1951 TARİHLİ MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE MÜLTECİ STATÜSÜNÜN SONA ERMESİNE YÖNELİK ÖLÇÜTLERİN İNCELENMESİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK,ARŞ. GÖR.
1960 SONRASI TÜRKİYE'DE SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİPERİ URAN,ARŞ. GÖR.
1961 TARİHLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDAKİ VİYANA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DAHİLİNDE MÖHUK'UN 33. MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNUFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
1961 VE 1982 ANAYASALARINDA ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİMURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
1980 TARİHLİ MALLARIN ULUSLARARASI SATIŞINA İLİŞKİN VİYANA KONVANSİYONU'NDA AYIBA KARŞI TEKEFFÜLHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
1982 ANAYASASI DÖNEMİNDE ÇOĞULCU DEMOKRASİ AÇISINDAN MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ HUKUKUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLARBARIŞ BAHÇECİ,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYASASI VE CUMHURBAŞKANLIĞISERAP YAZICI,PROF. DR.
1982 ANAYASASI VE KAMU GÖREVLİLERİ KAVRAMIHAYRETTİN EREN,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİMERDAL ONAR,DOÇ. DR.LEVENT GÖNENÇ,YRD. DOÇ. DR.
1982 ANAYASASINA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMININ ANLAM VE KAPSAMICİHAN KANLIGÖZ
1982 ANAYASASI'NDA BAKANLAR KURULUFARUK BİLİR,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYASASI'NDA CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
1982 ANAYASASI'NDA DİL ŞEKİL VE ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ SORUNUBÜLENT YAVUZ,YRD. DOÇ. DR.İSMAİL KÖKÜSARI,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYASASINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DR.
1982 ANAYASASININ 90. MADDESİNDEKİ 2004 DEĞİŞİKLİĞİ'NİN ANLAŞMALARIN TÜRK İÇ HUKUKUNDAKİ YERİNE ETKİSİABDURRAHMAN EREN,YRD. DOÇ. DR.
1982 ANAYASASININ SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREĞİFEHİM ÜÇIŞIK,PROF. DR.
1982 ANAYASASININ TÜRK ANAYASA YARGISINDA İTİRAZ YOLUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLERHASAN TUNÇ,ARŞ. GÖR.
1982 ANAYAYASASINA GÖRE GREV HAKKI VE SINIRLARIM.EMİN ZARARSIZ
1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA "BARIŞÇIL AMAÇLAR" TERİMİNİN ANLAMIFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA GÖRE "VEKALETEN OY" KAVRAMI VE VEKALETEN OY UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELEROYA ARASLI,PROF. DR.
1989 TARİHLİ ULUSLARARASI DENİZDE KURTARMA VE YARDIM KONVANSİYONUNUN 14. MADDESİ: ÖZEL TAZMİNAT (SPECIAL COMPENSATION)EMRE BAYAMLIOĞLU,ARAŞ. GÖR.
1999 TARİHLİ CMUK TASARISI'NDA MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN DÜZENLENEN ARA SORUŞTURMA DEVRESİ (ORTA AŞAMA) ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.

2

2001 EKONOMİK BUNALIMININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ
HASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
2003/2 SAYILI GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ IŞIĞINDA REKABET HUKUKUMUZDA AR-GE İŞBİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
2004 GENİŞLEMESİ SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VERGİ REKABETİ VE SONUÇLARIEMRAH FERHATOĞLU,DR.
2006.5560 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN KANUNLAR (TCK, CMK, CGİK, KK, ADSK, ÇKK, DSYMKK)FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
2007 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA TÜRKİYE'NİN HÜKÜMET SİSTEMİ VE CUMHURBAŞKANININ KONUMUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPILANMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
2010/4 SAYILI REKABET KURULU'NDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ UYGULAMASI İLE BİRLEŞME DEVRALMALARIN KONTROLÜ REJİMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER: ETKİ DEĞERLENDİRMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.CEREN YILDIZ,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.
2010/4 SAYILI TEBLİĞ'İN UYGULAMASINA BİR BAKIŞ : SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİEKREM SOLMAZGÜLÇİN DERE
2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİSEVTAP YOKUŞ,PROF. DR.
2526 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ BİRLEŞMELERİN EVLİLİK OLARAK TESCİLİ VE EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN NESEPLERİNİN DÜZELTİLMESİAHMET KILIÇOĞLU,DOÇ. DR.
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NUN 35. MADDESİNİN GETİRDİĞİ DÜZENLEME VE BU DÜZENLEMENİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUNLARM. SAVAŞ BAYINDIR,DR.
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YARGI KARARLARINA YANSIYAN GEÇİCİ MADDELERİNİN KAZANILMIŞ HAK AÇISINDAN İNCELENMESİDERYA KARAKOÇ,ARŞ. GÖR.
28 EKİM 1988 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEK KURALLARIİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
28.02.2008 TARİHLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARININ (BGE 134 III 241) ÇEVİRİSİ VE KÖKENİNİ ÖĞRENME HAKKI İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRMENAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUN YÖNETİCİLERLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLERİ KONUSUNDA BİR İNCELEMESEYFULLAH EDİS,PROF. DR.NERMİN BERKİ,YRD. DOÇ. DR.
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI VE ÇIKABİLECEK UYUŞMAZLIKLARFATİH KARACA,AV.

3

3. YARGI PAKETİNİN İCRA VE İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ
SEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
3.10.2001 TARİHLİ VE 4709 SAYILI KANUNLA YAPILAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRMEHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
"3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN"DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 4814 SAYILI KANUNUN "ÇEKTE ŞEKİL ŞARTLARI" VE "MUHATABIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ" KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.
3167 SAYILI KANUN'A GÖRE HUKUKİ VE CEZAİ AÇIDAN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİNİN MEYDANA GELMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLARMUSTAFA YASAN,ARŞ. GÖR.
3257 SAYILI VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNU İLE 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ÜZERİNE BİR İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUNUN EK MADDE 9'UN KİMİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 2.7.2009 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİAYTAÇ ÖZELÇİ,ARŞ. GÖR.
3445 SAYILI KANUNA GÖRE CEVAP VE DÜZELTME HAKKIAHMET DANIŞMAN,DOÇ. DR.
3506 SAYILI YASAYLA CEZA MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
3842 SAYILI YASA AÇISINDAN YAKALAMA VE TUTUKLAMADURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.

4

4054 SAYILI KANUN'UN SORUŞTURMA SÜRECİNE İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİNİN UYGULANIŞ ŞEKLİ HAKKINDA ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER
İLMUTLUHAN SELÇUK
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YER VERİLEN SORUŞTURMA PROSEDÜRÜNÜN VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN USUL SORUNLARININ AB HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL ATALAY YOLCU
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİNE AYKIRI SÖZLEŞMELERİN TABİ OLDUĞU GEÇERSİZLİK REJİMİOSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE ELEŞTİRİSEL BİR BAKIŞNURKUT İNAN,DOÇ. DR.
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA YASANIN GEREKÇELERİ IŞIĞINDA REKABET HUKUKUNDA AKTİF HUSUMETGAYE BUMİN,AV.ENDER VARLIK,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
4077 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ KAVRAMIYASİN KÖSE, HAKİM
4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN'LA İHDAS EDİLEN "AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU" ÜZERİNE BİR İNCELEMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULANMASINA GETİRİLEN SINIRLANDIRMALARA ELEŞTİRİSEL BİR BAKIŞNAZAN CANDANER ELVER,AV.
4709 SAYILI KANUNLA YAPILAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI REJİMİNİN BİREY DEVLET İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
4721 SAYILI MEDENİ KANUN İLE EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ ALANINDA YAPILAN BİR KISIM DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELERAYHAN UÇAR,YRD.DOÇ.DR.
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDA YER ALAN "AİLE KONUTU" KAVRAMININ KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİFARUK KEREM GİRAY,ARAŞ. GÖR.
4756 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN (RTÜK), BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5680 SAYILI BASIN KANUNUNDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK VE GETİRDİĞİ EK MADDELERCEVAT ÖZEL,AV.
4756 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN,BASIN KANUNU,GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'UN 5680 SAYILI BASIN KANUNU'NDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ EK MADDELERLE İLGİLİ İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
4773 SAYILI KANUNA GÖRE BİLDİRİMLİ FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMAMASI VE İŞE İADE (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN 08.07.2003 TARİHLİ VE E. 2003/12442, K. 2003/13123 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
4784 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ KARŞISINDA BANKA ZORUNLU SANDIKLARININ DURUMULEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
4857 SAYILI İŞ KANUNU 66. MADDEYE GÖRE FARAZİ ÇALIŞMA SÜRELERİUĞUR BULUT,ARŞ. GÖR.
4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ GÜVENCESİHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİTÜLİN DOKUZLARNEDİM ÖZBEY
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİGAYE BURCU SERATLI
4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLERHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLARAK YAPILABİLMESİNİ OBJEKTİF BİR NEDENİN MEVCUDİYETİNE BAĞLAMASI KARŞISINDA ASGARİ VE AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN OBJEKTİF NEDENİN GEREKLİLİĞİERTUĞRUL YUVALI,ARŞ. GÖR.
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU'NUN 123.MADDESİNİN UYGULAMASINDAKİ TEREDDÜT VE ÇELİŞKİLERHÜSEYİN DEMİRERDEM DEMİR,STJ. AV.
4949 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASIADNAN DEYNEKLİ,DR.

5

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ÇERÇEVESİNDE GELİR İDARESİNDE DEĞİŞİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MUSTAFA SAKAL,DOÇ. DR.ELİF AYŞE ŞAHİN,AR. GÖR.
5018 VE 6085 SAYILI KANUNLARDA BAZI İDARE HUKUKU TERİMLERİNİN YANLIŞ KULLANIMI ÜZERİNEKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARIVELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
5092 SAYILI KANUN İLE İCRA VE İFLAS KANUNA EKLENEN SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI KURUMUİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
5101 SAYILI KORSANLIKLA MÜCADELE YASASININ YAYIN SEKTÖRÜNE ETKİLERİCAHİT SULUK,AV. DR.
5101 SAYILI KORSANLIKLA MÜCADELE YASASININ YAYIN SEKTÖRÜNE ETKİLERİCAHİT SULUK,AV. DR.
5187 SAYILI BASIN KANUNU'NA GÖRE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE MANEVİ TAZMİNATTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
5187 SAYILI BASIN KANUNU'NDA SORUMLULUKCEVAT ÖZEL,AV.
5237 SAYILI TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER (24.-34.MADDELER)MEHMET REŞAT KOPARAN
5237 SAYILI TCK.da MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR (HIRSIZLIK)MEHMET REŞAT KOPARAN
5237 SAYILI TCK.DA MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLARMEHMET REŞAT KOPARAN
5237 SAYILI TCK'DE ZİMMETÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN 104/II MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SAVIYLA ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU ÖRNEĞİTAMER SOYSAL
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BİR SUÇ FİİLİ: AŞAĞILAMAKMUSTAFA ZEKİ YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA CİNSEL TACİZ SUÇUSİNAN TUMLUKOLÇU,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA YER ALAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE GENEL BAKIŞMUSTAFA TIRTIR,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 127. MADDESİNİN (İSNADIN İSPATI) ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNUİBRAHİM DÜLGER,YRD. DOÇ. DR.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN/İŞLENMESİ MÜMKÜN OLAN SUÇLAR YÖNÜNDEN İRDELENMESİCEVAT ÖZEL,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN/İŞLENMESİ MÜMKÜN OLAN SUÇLAR YÖNÜNDEN İRDELENMESİCEVAT ÖZEL,AV.
5237 SAYILI TÜRK CEZA YASASI'NIN ANAYASAYA VE HUKUKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
5237 SAYILI YTCK'DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
5237 SAYILI YTCK'DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDAKİ KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 21 ŞUBAT 2008 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİELİF ALTINOK ÇALIŞKAN,AR. GÖR.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NA GÖRE İSTİNAFYASEMİN F. SAYGILAR,ARŞ. GÖR.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA BASİT ARAMA (ADLİ ARAMA)SERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASIZEKİYE ÖZEN İNCİ,AV.
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİNE SEÇENEK OLARAK DÜZENLENEN ADLİ KONTROL KORUMA TEDBİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
5271 SAYILI YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN MEDYA MENSUPLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMACEVAT ÖZEL,AV.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU ÜZERİNE BİRKAÇ NOTSEÇKİN YAVUZDOĞAN,ARŞ. GÖR.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE VEKALET ÜCRETLERİNİN AVUKATLARA ÖDENMESİM.LAMİH ÇELİK,AV.
5393 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYE HİZMETLERİNİN AKSADIĞININ TESPİT EDİLMESİRAMAZAN YILDIRIM,PROF. DR.SEZİN ÖZTOPRAK,ARŞ. GÖR.
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE GETİRİLEN KANUNİ KISITLAMALARMELEK BİLGİN YÜCE,YRD. DOÇ. DR.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN "SIRLARIN SAKLANMASI" VE "SIRLARIN AÇIKLANMASI"M. SEZGİN TANRIKULU,AV.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE FERDİLEŞMEELVİN KERİME SİLAHTAROĞLU,ÖĞR. GÖR.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NA GÖRE ZİMMET SUÇUBERİL TAŞKIN,ARŞ. GÖR.
551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARIŞÜKRÜ YILDIZ,DOÇ. DR.
551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERŞÜKRÜ YILDIZ,DOÇ. DR.
5510 SAYILI KANUN AÇISINDAN ÖLÜM SİGORTASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
5510 SAYILI KANUN AÇISINDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
5510 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN EMEKLİ AYLIĞININ HACZEDİLMEZLİĞİ KURALI VE BU KURALIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERGÖKÇEN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK İŞARETLERMÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
556 SAYILI KHK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAKLİT MARKALI MALLARA GÜMRÜKLERDE EL KONULMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIIŞIL TÜZÜN,ARŞ. GÖR.
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERCEVAT ÖZEL,AV.
5651 SAYILI KANUNA İSTİNADEN BAZI İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRLERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMSAVAŞ BOZBEL,DOÇ. DR.
5678 SAYILI KANUNLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI CUMHURBAŞKANI'NIN SEÇİMİ VE DEMOKRATİK SEÇİMİN GENEL İLKELERİSÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USÛL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMA ALANIEMRE ESEN,DR.
5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ATIF (RENVOİ) PRENSİBİNİN UYGULANMASIMERVE ACUN MEKENGEÇ,ARŞ. GÖR.
5718 SAYILI MÖHUK UYARINCA TAŞIMA İŞLERİNE UYGULANACAK HUKUKASLIHAN SEVİNÇ,ARAŞ. GÖR.
5728 SAYILI KANUN İLE 6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN CEZA HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDAKİ KANUN'UN KAPSAMINA İLİŞKİN BİR GÖRÜŞMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
5754 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMALERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLERHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA DÜZENLENEN MANEVİ VE MALİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARIAHMET CANER YENİDÜNYA,YRD. DOÇ. DR.
5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU HAKKINDA DEĞERLENDİRMEFARUK KEREM GİRAY,YRD.DOÇ.DR.
5918 SAYILI YASAYLA CEZA ADALET SİSTEMİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YORUMU VE ANAYASAYA AYKIRI OLMASI ÜZERİNEERDENER YURTCAN,PROF. DR.
5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NA GÖRE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NDA DÜZENLENEN İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARŞAMİL DEMİR,AV.
5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDAKİ ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN ÇEK TAZMİNATINA ETKİLERİŞÜKRÜ YILDIZ,PROF. DR.
5947 SAYILI TAM GÜN YASASI VE YÜKSEK YARGI KARARLARI KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİNİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKIE. SEVİ BOZOĞLU FIRAT,AV.

6

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU M.58'E GÖRE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE, 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU M. 49/II'NİN KALDIRILMASININ ETKİSİ
AYŞE ARAT,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE CANA VERİLEN ZARARLARIN GİDERİMİNDE ZARAR HESABITURABİ TURAL,AV.
6098 SAYILI BORÇLAR YASASINDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE İFLASIN ERTELENMESİNİN, TARAF OLUNAN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİHİKMET BİLGİN,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KEFALET SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERMESİBURAK ÖZEN,DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖLÜMÜN HİZMET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ VE YENİ BİR TAZMİNAT: ÖLÜM TAZMİNATIŞ. ESRA BAŞKAN,DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN TAKSİTLE SATIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİHAKAN ACAR,DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE GETİRİLEN FAİZ SINIRLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMENAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE SEBEPLERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLEREYÜP İPEK,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLERMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEKTE TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (TBK m. 315 ve TBK m. 352, f. 2)BAŞAK ÖZKÖK YILDIRIM
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE TEHLİKE SORUMLULUĞUGÜLER GÜMÜŞSOY
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE VEKALET SÖZLEŞMESİNDE VEKALET VERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU DIŞINDAKİ DİĞER BORÇLARIVEHBİ UMUT ERKAN,DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ YAZILMAMIŞ SAYILMASI KAVRAMI VE BUNUN SÖZLEŞMEYE ETKİSİMUSTAFA ARIKAN,YRD. DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA GENEL İŞLEM KOŞULU KAVRAMI VE İÇERİK DENETİMİECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI YENİLİKLERECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN TEHLİKE SORUMLULUĞUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA YENİ BİR DÜZENLEME İŞLETME TEHLİKELERİ VE TEHLİKE SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN AKDİ ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN (TBK m.237/III, 238, 239 ve 240-242) DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YER ALAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE AİT KEFALET TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ SORUNUMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6098 SAYILI YENİ BORÇLAR YASASI'NIN ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE BİNA VE YAPILARDAN SORUMLULUKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN İRADE SAKATLIKLARI VE GABİNE (AŞIRI YARARLANMAYA) İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİPINAR ÇAĞLAYAN AKSOY,YRD. DOÇ. DR.
6099 SAYILI KANUN İLE 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE TOPLU BAKIŞTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERİBRAHİM ÖZBAY,DOÇ. DR.
6100 SAYILI HMK MADDE 401 HÜKMÜNE GÖRE DELİL TESPİTİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEAZİZ SERKAN ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GENEL BAKIŞTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE İSTİNAFTAN SONRAKİ TEMYİZ SİSTEMİMİZDE TEMYİZ EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLARİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GÖRE TEMYİZ KANUN YOLUTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA GÖREVYASİN KÖSE, HAKİM
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN SÜRELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİYLE (m.90-94) GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİHÜLYA TAŞ KORKMAZ,YRD. DOÇ. DR.
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN ÜÇÜNCÜ MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİSİERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE BİLİRKİŞİLİKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN AÇILABİLECEK DAVALARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASI'NA GÖRE ÖN İNCELEMEÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASINA GÖRE TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
6102 SAYILI TİCARET KANUNUNUN ACENTELİK İLİŞKİSİNDE İNHİSAR HAKKI VE REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİTAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
6102 SAYILI TTK'YA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİMİ (ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKLARINDAKİ HÜKÜMLER İLE BİR KARŞILAŞTIRMA)ABDULLAH ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) m.18/II'DE YER ALAN "BASİRETLİ İŞ ADAMI (TACİR) DAVRANIŞI" ÖLÇÜTÜNÜN İYİNİYETİN (TMK m.3) VARLIĞININ BELİRLENMESİNDEKİ İŞLEVİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMA NİTELİKLERİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU-BAŞLICA YENİLİKLERİSMAİL KIRCA,PROF. DR.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLARMUSTAFA ÖZEN,DOÇ. DR.
6102 SAYILI "YENİ" TTK.'YA GÖRE ANONİM ORTAKLIK PAY SAHİPLERİNİN "MÜKTESEP" (KAZANILMIŞ) HAKLARINURİ ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİŞAFAK NARBAY,DOÇ. DR.
6102 SAYILI YTTK HÜKÜMLERİNE GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DİĞER ÜST YÖNETİCİLERİN, ŞİRKETE, ORTAKLARA VE ŞİRKET ALACAKLILARINA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞUİBRAHİM KAPLAN,PROF. DR.
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNTİMUÇİN MUŞUL,PROF. DR.
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN'A GÖRE HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK İDDİALARISEYİTHAN DELİDUMAN,DR.MURAT ERDEM,ARŞ. GÖR.
6216 SAYILI KANUNDAKİ "TARAF OLMA" KOŞULU VE AİHS'E EK 4. VE 7. PROTOKOLLERDE YER ALAN HAKLARIN, ANAYASAL TEMEL HAKLAR OLARAK BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMEDİDEM YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN 18'İNCİ MADDESİNDE YER ALAN "SEYİRDEN YASAKLANMA" İLE "SEYİRDEN YASAKLAMA" TEDBİRLERİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERABDULLAH UZ,YRD. DOÇ. DR.
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞUENDER DEMİR
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NA GÖRE ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİHATİCE DUYGU ÖZER,YRD. DOÇ. DR.
6352 SAYILI KANUN'LA KURULAN ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNUR CENTEL,PROF. DR.
6356 SAYILI KANUN BAKIMINDAN SENDİKAL GÜVENCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİERTUĞRUL YUVALI,YRD. DOÇ. DR.HASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
6356 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
6356 SAYILI KANUNDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLU OLARAK TAHKİMGİZEM SARIBAY ÖZTÜRK,ÖĞR. GÖR. DR.
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINDA YETKİMUSTAFA ÜNLÜTEPE,ARŞ. GÖR.YASEMİN BAŞMANAV,ARŞ. GÖR.
6362 SAYILI 2 TEMMUZ 2012 TARİHLİ YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN'UN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE YABANCILARIN VİZE ALMA ZORUNLULUĞUBARIŞ TEKSOY,DR.
6502 SAYILI TKHK HÜKÜMLERİNE GÖRE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIAHMET KALENDER,ÖĞR. GÖR.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE HAZIRLANMIŞ TÜKETİCİ HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE TAŞINMAZLARDA AYIPTAN SORUMLULUKŞ. BARIŞ ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
6570 SAYILI KANUNA GÖRE KİRA HUKUKU VE TAHLİYEOKAY SADAY,AV.
6745 SAYILI KANUN İLE HUKUKİ EL KOYMALARA DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HUKUKİ VE FİİLİ EL KOYMALARA UYGULANACAK HÜKÜMLERTÜRKER YALÇINDURAN,DOÇ.DR.
6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE HUKUKİ KONULARDA BİLİRKİŞİLİKMURAT ATALI,PROF. DR.
6762 VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNLARI'NDA GEMİLERİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKME HAKKIASLIHAN SEVİNÇ,ARAŞ. GÖR.

7

743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENİSİ İLE 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YER ALAN EVLAT EDİNMENİN ŞEKLİ ŞARTLARININ MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ
AHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.

8

87 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU
A. CAN TUNCAY,PROF. DR.

A

A BRIEF OVERVIEW OF ACTIONS FOR DAMAGES IN TURKISH COMPETITION LAW IN THE LIGHT OF THE LATEST IMPROVEMENTS OF EU COMPETITION LAW
MURAT ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
AARHUS SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİ VE "DÜZENLEYİCİ DEVLET" NİTELİĞİREYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİNİN BİÇİMİ ÜZERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR: FEDERAL YAKLAŞIM (I)REYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB BÜTÜNLEŞMESİNİN BİÇİMİ ÜZERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR: KONFEDERAL YAKLAŞIM VE BUGÜNKÜ YAPILANMA (II)REYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
AB REKABET HUKUKU UYGULAMALARI IŞIĞINDA ORTAK GİRİŞİMLERDE ORTAK KONTROLÜN VARLIĞININ BELİRLENMESİABDULGANİ GÜNGÖRDÜMEHMET AKİF KAYAR
AB REKABET HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIEBRU EKŞİOĞLU,AV.
AB REKABET HUKUKU VE POLİTİKASINDA SON GELİŞMELERMEHMET AKİF ERSİN
AB REKABET HUKUKU'NDA "PAYLAŞILMASI ZORUNLU İMKANLAR DOKTRİNİ"EBRU EKŞİOĞLU,AV.
AB REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARINA YÖNELİK REFORM ÇALIŞMALARI VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN "DE LEGE FERENDA" DÜŞÜNCELERAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AB SCHENGEN ANDLAŞMASI KAPSAMINDA "NE BIS IN IDEM" İLKESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AB ÜLKELERİNDE EMEK GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE EMEK ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜSAVAŞ ÇEVİK,DR.
AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASICAHİT SULUK,AV. DR.
AB VE TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN ERİŞİM VE ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİMEHMET BİLAL ÜNVER
AB, ABD ve TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALİNE DAYANAN TAZMİNAT DAVALARINDA PİŞMANLIK BELGELERİNE ERİŞİM SORUNUTAHİR SARAÇ,DOÇ. DR.
ABD VE AT'DEKİ SON GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASININ GENEL DEĞERLENDİRMESİATEŞ AKINCI,DR.
ABD VE KARTEL HUKUKLARINDA "PİŞMANLIK PROGRAMLARI" VE TÜRK REKABET HUKUKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEH. GÖKŞİN KEKEYİ
ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ÖNÜNDEKİ USULİ ENGELLERHARUN GÜNDÜZTUĞÇE KOYUNCU
AB'DE KREDİ KARTLARI SAHTEKARLIĞIDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
AB'NİN ARALIK 1999 HELSİNKİ ZİRVESİ KARARLARI VE KIBRIS SORUNUHASAN MOR,ARŞ. GÖR.
ACENTANIN YAPTIĞI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( TAKSİTİ SATIŞA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
ACENTELİK SÖZLEŞMESİEZGİ ÖZTÜRK,AV.
ACENTENİN DENKLEŞTİRME HAKKI VE ALMAN HUKUKUNDAKİ YENİ GELİŞMELERİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
ACİL TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNAN HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUSEÇKİN TOPUZ,DR.
ACTIO INSTITORIANECİP KAĞAN KOCAOĞLU,DR.
AÇIĞA ATILAN İMZANIN GEÇERLİLİĞİ SORUNUEMREHAN İNAL,DR.
AÇIK ARTIRMA YOLUYLA TAŞINMAZ SATIMLARINDA SATICININ B.K. 215'E GÖRE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCUBİLGEHAN ÇETİNER,YRD. DOÇ. DR.
AÇLIK GREVİMETİN FEYZİOĞLU,ARŞ. GÖR.
AÇLIK GREVLERİ VE HAK ARAMA HÜRRİYETİAHMET TAŞKIN
AÇLIK GREVLERİTEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK,ARAŞ. GÖR.
ADALET VE HUKUK DEVLETİGÜLRİZ UYGUR,YRD. DOÇ. DR.
ADALETE ERİŞİM NİHAİ RAPORLORD WOOLF,PROF. DR.
ADALETSİZ HAK KURGUSU: GÜNCEL PERFORMANS ÖRNEĞİNİHAL SABAN,PROF. DR.
ADAM ÖLDÜRME KASTINI BELİRLEME YETKİSİ DURUŞMA YAPAN YARGI ORGANININDIRSAMİ SELÇUK,DOÇ. DR.
ADİ KİRADA KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
ADİ KİRADA KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN AMACININ ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE ŞİRKETİN TASFİYESİNE, KOMANDİTE ORTAKLARIN KOMANDİTE ORTAK OLMA NİTELİKLERİNE SON VERİLMESİ İSTEMİAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ADİ ORTAKLIKLARIN FİİL EHLİYETİ VE ALMAN FEDERAL MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ YENİ KARAR KARŞISINDA ORTAYA ÇIKAN DURUMFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ADİ ŞİRKETİN TİCARET UNVANI VE TİCARET SİCİLİNE TESCİLİİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (5237 SAYILI TCK. M. 288)YUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
ADİL YARGILANMA HAKKI (İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ İÇTİHATLARI VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ IŞIĞINDA)AYSUN ALTUNKAŞ,ARŞ. GÖR.
ADİL YARGILANMA HAKKI KARŞISINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞINI YENİDEN DÜŞÜNMEK: ATİLLA KART OLAYI ÜZERİNE BİR DENEMESERKAN YOLCU,ARŞ. GÖR.
ADİL YARGILANMA HAKKI PERSPEKTİFİNDEN 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI YASASISERKAN AĞAR,AV.
ADİL YARGILANMA HAKKIERDENER YURTCAN,PROF. DR.
ADİL YARGILANMA HAKKIMEHMET REŞAT KOPARAN
ADİL YARGILANMA HAKKININ BİR UNSURU OLARAK SAVUNMA HAKKIESRA TUĞBA BAYRAKÇI
ADİL YARGILANMA VE İTİBAR HAKKINA ULAŞIM AÇISINDAN BİREYİN AFTAN YARARLANMAYI REDDETME HAKKIZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.OĞUZHAN GÜZEL,ARŞ. GÖR.
ADLİ İKTİSAT YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK OLAYÖZCAN UZUN,YRD. DOÇ. DR.ANDIM OBEN BALCE,YRD. DOÇ. DR.AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ADLİ KONTROL KORUMA TEDBİRİNİN İNSAN HAKLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİÖZEN KAYA GÖÇMEN,AV.
ADLİ KONTROLMEHMET EMİN ALŞAHİN,ARŞ. GÖR.
ADLİ NİTELİKTEKİ VERGİ SUÇLARINDA FAİL VE CEZA SORUMLULUĞUŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI,YRD. DOÇ. DR.
ADLİ OLAYLARDA BÖCEKLERDEN NASIL YARARLANIRIZ ?H.NİHAL AÇIKGÖZ,DR.İ.HAMİT HANCI,PROF. DR.GÜRSEL ÇETİN,PROF. DR.
ADLİ OTOPSİFİLİZ GÜLTEKİN TIRTIR,DR.MUSTAFA TIRTIR,AV.
ADLİ PARA CEZASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ADLİ PSİKİYATRİ BAKIMINDAN KUSUR YETENEĞİNİN, BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ VE ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNESRİN ÖZKAYA,AV.
ADLİ SOSYAL HİZMET ANLAYIŞINDA GERÇEKÇİ YAKLAŞIMDURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.
ADLİ TIP BİLİMLERİ VE İNSAN HAKLARINUR CENTEL,PROF. DR.
ADLİ TIP MÜESSESESİ KANUNU DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİ KANUN TASARISININ ELEŞTİRİSİADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
ADLİ TIP OTOPSİLERİ ÇAĞDAŞ PROBLEMLERİ MEMLEKETİMİZDEKİ ADLİ OTOPSİLERİN DURUMLARIADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
ADLİ YARDIM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞMUAMMER AYDIN,AV.
ADLİ, İDARİ VE ASKERİ HAKİMLİĞE VE SAVCILIĞA ALINMAYA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELERMUSTAFA AVCI,YRD. DOÇ. DR.
ADLİYELERE FOTOĞRAF MAKİNESİ SOKULABİLİR Mİ, FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLİR Mİ?CEVAT ÖZEL,AV.
ADRES KAYIT SİSTEMİNİN TEBLİGAT HUKUKU ÜZERİNE ETKİLERİ OSMAN DURAN,ARŞ. GÖR.
ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİFATMA DİDEM SEVGİLİ GENÇAY,YRD. DOÇ. DR.
ADWORDS REKLAM SİSTEMİNDE MARKA KULLANIMIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
AFET SİGORTALARI KANUNU'NA GÖRE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARINURAY BARLAS,YRD. DOÇ. DR.
AFET TEHLİKESİ KARŞISINDA YASAL, İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE GÖÇ ETMESİ VE TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARSALİMYA GANİYEVA,YRD. DOÇ. DR.
AHLAK VE HUKUK ARASINDA SIKIŞAN KÜRTAJAKASYA KANSU KARADAĞ,ARŞ. GÖR.
AHLAK VE YASAMA İLKELERİNE GİRİŞJEREMY BENTHAM
AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA "GİZLİ TANIK" SORUNUMÜNCİ ÖZMEN
AİHM KARARLARINDA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI VE KOLLUĞUN ZOR KULLANMA YETKİSİH. GÖKÇE ZABUNOĞLU,YRD.DOÇ.DR.
AİHM KARARLARININ UYGULANMASI - ÖZELLİKLE : YARGILAMANIN YENİLENMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
AİHM KARARLARININ UYGULANMASINDA BAROLARIN ROLÜCELAL ÜLGEN,AV.
AİHM NEZDİNDE KİŞİSEL BAŞVURU HAKKI, YAŞAMA HAKKININ İHLALİ ve AİLE İÇİ ŞİDDETH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AİHM, KİŞİSEL BAŞVURU VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜH. TAMER İNAL,PROF. DR.
AİHM'İN İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: "ZORUNLU UZLAŞTIRMA"RONA AYBAY,PROF. DR.
AİHM'İN MÜLKİYET HAKKINDA "MEŞRU BEKLENTİ" KAVRAMINA İLİŞKİN İÇTİHADI VE ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEEREN SOLMAZ,ARŞ. GÖR.
AİHM'NİN HASAN VE EYLEM ZENGİN - TÜRKİYE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET ALİ ZENGİN,DR.
AİLE BAĞLARININ ORTADAN KALKTIĞI HALLERDE YARDIM NAFAKASI TALEBİNİN YERİNDELİĞİ HAKKINDA BİR YARGITAY KARAR İNCELEMESİMELTEM DEMİRAL,ARŞ. GÖR.
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLARAYŞE NUHOĞLU,DOÇ. DR.
AİLE HUKUKU KAVRAMLARININ FARKLILIĞICENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
AİLE HUKUKU VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ AÇISINDAN KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA GAYRİMÜSLİM KADINSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
AİLE HUKUKUNDA EŞLERİN EŞİTLİĞİCENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AİLE HUKUKUNDA SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLALİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİEMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.GAMZE TURAN BAŞARA,YRD. DOÇ. DR.
AİLE İÇİ ŞİDDET VE 4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
AİLE KONUTU ÜZERİNDE TASARRUFÖMER BAĞCI,ARAŞ. GÖR.
AİLE KONUTUNUN HACZİ VE KİRALANAN AİLE KONUTUNUN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİGÖKÇEN TOPUZ,DR.
AİLE VE AİLE YARARICENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,PROF. DR.
AİLE YURDU KURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN YASAL DEĞİŞİKLİKLERFERHAT ERÇİN,YRD. DOÇ. DR.
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE EŞ VE ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI KORUNMASIAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜÇİĞDEM AKKAN,AV.
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ İNTİFA HAKKI KURULMASI ŞARTININ REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.MURAT DOĞAN,DOÇ. DR.
AKARYAKIT İSTASYONUNUN GAYRİ SIHHİ MÜESSESE (GSM) RUHSATI'NIN KABİLİ HACİZ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
AKDE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUKYAVUZ BALKAN,AV.
AKDE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUKYAVUZ BALKAN,AV.
AKIL HASTALARININ CEZAİ SORUMLULUĞU VE YARGILANMALARINDAKİ ÖZELLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEHALİL POLAT, C. SAVCISI
AKIL HASTALIĞINA DAYALI BOŞANMAYASEMİN EROL,ARŞ. GÖR.
AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇUOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
AKİT DIŞI BORÇ İLİŞKİLERİNE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDAKİ AVRUPA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ (ROMA II)ZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
AKİT MEFHUMU ETRAFINDA İNCELEMELERESAT ARSEBÜK,ORD. PROF. DR.
AKREDİTİF HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELERGAYE BUMİN,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
AKREDİTİFTEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HUKUKSAL UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ HUKUKİ MÜTALAAAHMET TÜRK,DOÇ. DR.
AKTİF VE REAKTİF ENERJİ BEDELLERİNİN TAHAKKUK MİKTARININ HESAPLANMASIİHSAN DARENDE,AV.
ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İLAMSIZ TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİYAVUZ BALKAN,AV.
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA KOLLEKTİF TAZMİNAT TALEPLERİNE İMKAN VEREN BİR MODEL GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
ALACAĞIN TEMLİKİNDE SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN TEMLİK SINIRLAMA (KISITLAMA) VE YASAKLARIC. SALİH ŞAHİNİZ,YRD. DOÇ. DR.
ALACAĞIN TOPTAN DEVRİ BAĞLAMINDA İFLASNURCİHAN DALCI,ARŞ. GÖR.
ALACAK DAVASI VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
ALACAK TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ (BK m. 116)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
ALACAKLI VEYA ORTAKLARIN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI DOĞRUDAN ZARARLAR NEDENİYLE AÇILABİLECEKLERİ DAVALARDA ZAMANAŞIMIZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
ALACAKLININ TEMERRÜDÜŞAHİN AKINCI,DOÇ. DR.
ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİLERİN KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,AR. GÖR.
ALDATILAN EŞ TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YÖNELTİLEN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNDE HUKUKA AYKIRILIK UNSURUH. REYHAN DEMİRCİOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ALEYHİNE DAVA AÇILAN -ORTAK SIFATI OLSUN/OLMASIN- GERÇEK KİŞİNİN BORCUNA KARŞILIK, ANONİM ŞİRKETE AİT GAYRİMENKULLERE TEDBİR KONULUP KONULAMAYACAĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
ALMAN ACİZ KANUNU'NUN BAKİYE BORÇTAN KURTULMA PROSEDÜRÜ VE TÜKETİCİ ACZİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİCENK AKİL,DR.
ALMAN ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ALMAN HUKUKUNUN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.
ALMAN BELGELENDİRME VE ONAY YASASI
ALMAN ÇEVRE HUKUKUNUN ANAYASAL ÇERÇEVESİAHMET M. GÜNEŞ,DR.
ALMAN DERNEKLER HUKUKUNDAKİ REFORM ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞMETİN İKİZLER,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ BAŞÖRTÜSÜ DAVASI'NI KARARA BAĞLIYORMİCHAEL ERNST-PÖRKSEN,DR.
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ'NİN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINA İLİŞKİN 30.04.2003 TARİH VE 1/02 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARICENK AKİL,DR.
ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARI (I ZR 232/98) VE DEĞERLENDİRİLMESİTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ'NİN 27.3.2001 TARİHLİ KARARICENK AKİL,ARŞ. GÖR.
ALMAN HİMAYE HUKUKUWILFRIED ABEL,DR.
ALMAN HUKUKU İLE MUKAYESELİ OLARAK POLİSİN GENEL HALLERDEKİ VE TERÖRDEKİ YETKİLERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ALMAN HUKUKUNDA AYNEN TAZMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİNİN YUMUŞATILDIĞI HALLERE GENEL BİR BAKIŞMEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİC. GÖKHAN ERBAŞ,ARŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA BÜTÇE İSTİKRARINI TEMİN TASARISITAHİR MURATOĞLU, LL.M.,DR.
ALMAN HUKUKUNDA ÇOCUKLARIN NAFAKA HAKKINA, ÖZELLİKLE ADLİ MEMURLARA YÜKLENEN GÖREVLER BAKIMINDAN GENEL BİR BAKIŞHEIDERMARIE SCHLOMS,PROF. DR.
ALMAN HUKUKUNDA İNTERNETTEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞUR. BARIŞ ERMAN,ARŞ. GÖR.
ALMAN HUKUKUNDA PSİKİYATRİ HASTASI-HEKİM İLİŞKİSİERHAN TEMEL,DOÇ. DR.
ALMAN HUKUKUNDA SESSİZ KALMA NEDENİYLE MARKADAN DOĞAN DAVA HAKKININ KAYBEDİLMESİFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
ALMAN HUKUKUNDA SOSYAL TEMAS KAVRAMIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALMAN İŞ HUKUKUNDA FESİH BEYANIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALMAN ÖĞRETİSİNDE İNSAN ONURU VE GÜNCEL SORUNLAR HAKKINDA KISA BİR GİRİŞİLYAS DOĞAN,DOÇ. DR.
ALMAN SUÇLULARIN İADESİ HUKUKUNUN ESASLARIFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
ALMAN TEMYİZ MAHKEMESİ'NİN 28 ŞUBAT 2007 GÜN VE 154/06 SAYILI KARARICENK AKİL,DR.
ALMAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UYGULAMALARIC. GÖKHAN ERBAŞ,DR. LL. M.
ALMAN USUL HUKUKUNDA UYUŞMAZLIKLARIN MAHKEME DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI VE MEDIATIONABDURRAHMAN KAVASOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE AVUSTURYA HUKUKUNDA İLK DERECE YARGILAMASINDAKİ USULİ HAK DÜŞÜMÜ KURALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEGÜLCAN DEMİRHAN,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA TEK ELDEN YÖNETİM KAVRAMIHAKAN ÇEBİ,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN VE TÜRK ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDA SİGORTA ETTİRENİN KURTARMA ÖDEVİŞABAN KAYIHAN,YRD. DOÇ. DR.
ALMAN YASA YOLLARININ GELİŞİM ÇİZGİSİHANNS PRÜTTİNG,PROF. DR.
ALMANYA - TÜRKİYE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI'NDA BAĞLAMA KURALLARIEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
ALMANYA'DA BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET DENETİMİBÜLENT KENT,DR.
ALMANYA'DA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMASIAHMET M. GÜNEŞ,DR. IUR.
ALMANYA'DA HUKUK EĞİTİMİNAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA İDARİ YARGI TEŞKİLATIBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMİNE KAYA
ALMANYA'DA SERMAYE PİYASASININ HUKUKİ YAPISI VE PİYASA ÜZERİNDEKİ KAMUSAL DENETİMFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ALMANYA'DA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI VE BU ALANDA YAPILAN SON YASAL DEĞİŞİKLİKLERİDRİS HAKAN FURTUN,DR.
ALT İŞVEREN İLE ASIL İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN İLO SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ AÇISINDAN MUVAZAALI OLMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞAN VE İŞ İLİŞKİSİ SONA EREN İŞÇİLERE TAZMİNAT ÖDENMEMESİ - İDARENİN DE ALACAKLARIN MUHATABI OLABİLECEĞİ - TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENİNCEYE KADAR İADE EDİLMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
ALT İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZALARINDAN ASIL İŞVERENLERİN SORUMLULUĞUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNU TESPİT EDEN İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DAVASIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
ALT KİRAİPEK YÜCER,ARŞ. GÖR.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA GENEL BİR BAKIŞMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
AMBALAJ VE GRAFİK TASARIMLARININ HUKUKEN KORUNMASICAHİT SULUK,AV. DR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TÜRK ÇEVRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASIYUSUF GÜNEŞ,DR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İFLAS HUKUKU SİSTEMİNDE ALACAKLILARA VE BORÇLULARA AİT HAKLARMUSTAFA ÖZBEK,ARŞ. GÖR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAHKEME TEŞKİLATIYUSUF SOLMAZ BALO,DR.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ ENGELLİ TANIMI HAKKINDA BİR İNCELEMEN. MÜNCİ ÇAKMAK,DR.
AMERİKAN HUKUKUNDA VERGİLENDİRME YETKİSİGÜLŞEN GEDİK,AR. GÖR.
AN EVALUATION OF TURKISH FOREST LEGISLATION IN SCOPE OF THE OUTLINE OF EUROPEAN UNION FOREST LEGISLATIONAYNUR AYDIN COŞKUN,ASSOC. PROF. DR.OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ANA ÇİZGİLERİYLE 1982 ANAYASA TASARISIHİKMET SAMİ TÜRK,PROF. DR.
ANA HATLARIYLA ALMAN HUKUK DÜZENİGAMZE KARATAŞ
ANADOLU AJANSI SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARIHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
ANAHTAR TESLİM, ÜRÜN TESLİM ve YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ STANDART SÖZLEŞMELERH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ANALIK HALİNİN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARIŞ. ESRA BAŞKAN,DR.
ANASÖZLEŞMENİN TİCARİ ORTAKLIKLAR BAKIMINDAN ANLAM VE ÖNEMİŞEBNEM ÖCAL,AV.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KANUNLARI ÜZERİNDE CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİKEMAL GÖZLER,DOÇ. DR.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA KAMU HİZMETİ KAVRAMININ İRDELENMESİSEDAT ÇAL,DR.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI BAKIMINDAN GETİRDİKLERİ VE GÖTÜRDÜKLERİ (ANAYASANIN 13' ÜNCÜ MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ HAKKINDA BİR İNCELEME)KEMAL GÖZLER,DOÇ. DR.
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR KANUNLAR BAKIMINDAN "ONAY", "VETO" KAVRAMLARININ ANLAMI VE REFERANDUM SÜRECİNDE YARGISAL DENETİM SORUNUÖMER KESKİNSOY,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ BAĞLAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN MEŞRUİYETİMUSA SAĞLAM,DR.
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİSERCAN COŞKUNKULAK,HAKİM
ANAYASA HUKUKU BAKIMINDAN ÖZEL HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİERGUN ÖZBUDUN,PROF. DR.
ANAYASA KURUMU OLARAK KİŞİ GÜVENLİĞİ KAVRAMIMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
ANAYASA m. 90/5 ve AİHS m. 6/1 KARŞISINDA UYARMA-KINAMA CEZALARI ve YARGISAL DENETİMİSERCAN COŞKUNKULAK,HAKİM
ANAYASA MAHKEMELERİ ÖNEMLİ MİDİR? ORTA AVRUPA'DA ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİNİN PEKİŞMESİMUSTAFA ERDOĞAN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İHLAL KARARININ, SİYASİ PARTİ KAPATMA DAVALARINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ OLMASIHÜSEYİN AYDIN,DR.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DR.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİSERCAN COŞKUNKULAK,HAKİM
ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VERGİ HUKUKUNDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKGÜLDEN ŞİŞMAN,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ VE EVLİ KADININ SOYADIMERİH ÖDEN,PROF. DR.SELİN ESEN,DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ VE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERMEHMET TURHAN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİMERİH ÖDEN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNDE İPTAL DAVASI AÇMA YETKİSİYAVUZ ATAR,ARŞ. GÖR.
ANAYASA MAHKEMESİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİFARUK BİLİR,DOÇ. DR.OSMAN ERMUMCU
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUZAFER GÖREN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILACAK OLAN BİREYSEL BAŞVURU ÜZERİNEERDENER YURTCAN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN 2003/70 ESAS SAYILI İPTAL KARARI YE 5444 SAYILI KANUN IŞIĞINDA YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNMELERİYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN 7.3.1989 T., 1989/1 E. VE 1989/12 SAYILI KARARI GEREKÇENİN TAHLİL VE TENKİDİSERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BİREYSEL BAŞVURULARDA KONU BAKIMINDAN YETKİ SORUNUNA YAKLAŞIMIBÜLENT ALGAN,DOÇ. DR.SALİM IŞIK,ARŞ. GÖR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN FAYDALI MODEL VE MARKALARA İLİŞKİN KARARLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ : ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNUCAHİT SULUK,AV. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN HARÇLAR KANUNU 28. VE 32. MADDELERİ HAKKINDAKİ KARARI VE HARÇLAR KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONUCU ORTAYA ÇIKAN YENİ HUKUKİ DURUMVAROL KARAASLAN,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNİN 5. FIKRASINI İPTAL EDEN KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMUSTAFA YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASISERKAN AĞAR
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINDAN SONRA TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN HUKUKİ DURUMUA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN SİYASİ YAPISIHASAN TUNÇ,ARŞ. GÖR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TBMM İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ İPTAL KARARI IŞIĞINDA ÖZEL YASAMA YÖNTEMİNE BİR BAKIŞOZAN ERGÜL,ARŞ. GÖR.
ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGISAL AKTİVİZMİYAVUZ ATAR,PROF. DR.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YÜRÜRLÜĞÜN (UYGULAMANIN) DURDURULMASI KARARLARI VE YASAMA ORGANININ HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUĞUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNE YAKLAŞIMISEÇKİN YAVUZDOĞAN,ARŞ. GÖR.
ANAYASA VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNA GÖRE SEÇİLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENİ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
ANAYASA YAPIM SÜRECİNDE TEMEL TERCİHLERLEVENT GÖNENÇ,DOÇ. DR.
ANAYASA YARGISINDA BİR GÜNEYDOĞU ASYA ÖRNEĞİ : TAYLANDDENİZ POLAT,ARŞ. GÖR.
ANAYASA YARGISINDA YARGICIN DAVAYA VEYA İŞE BAKAMAMASIMERİH ÖDEN,DOÇ. DR.
ANAYASA YARGISINDA YOKLUKOSMAN CAN,DOÇ. DR.
ANAYASA YARGISININ İŞLEVLERİFERHAT USLU,ARŞ. GÖR. DR.
ANAYASADA SAYILMAYAN HAKLARIN YARGISAL KORUNMASIA. ERSOY KONTACI,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASAL AÇIDAN BÜTÇE HAKKIRECEP NARTER,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASAL BAĞLAMDA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BOYUTUYLA SUÇSUZLUK KARİNESİHATİCE DERYA ORMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
ANAYASAL BELGE OLARAK MEDİNE SÖZLEŞMESİMURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
ANAYASAL BİR HAK OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIDOĞAN KILINÇ,DR.
ANAYASAL İKTİSAT KURAMI VE BU KURAM ÇERÇEVESİNDE MALİ KURAL KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİTARIK OLCAY,ARŞ. GÖR.
ANAYASAL SUÇ NE(DEĞİL)DİR?VEYSEL DİNLER,DR.
ANAYASANIN 90. MADDESİ KARŞISINDA UYARMA VE KINAMA CEZALARINI YENİDEN DÜŞÜNMEKAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASA'NIN 90. MADDESİ UYARINCA ULUSLARARASI ANTLAŞMALARLA DEVREDİLEN ULUSAL EGEMENLİĞİMİZEBRU KARAMAN,ARŞ. GÖR.
ANAYASANIN 90. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN İÇ HUKUKTAKİ YERİFARUK BİLİR,YRD. DOÇ. DR.
ANAYASANIN 92'NCİ MADDESİNE GÖRE SİLAHLI KUVVET KULLANILMASIONAT ÇAPUR,ARŞ. GÖR.
ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ VE BU İLKENİN ANAYASADA YER ALMASININ HUKUKİ SONUÇLARI (ANAYASA m. 11)YAVUZ ATAR,ARŞ. GÖR.
ANAYASANIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
ANAYASANIN YARGISAL TEMİNATI (ANAYASA YARGISI)HANS KELSEN,PROF. DR.
ANAYASANIN YORUMLANMASINDA FELSEFİ YAKLAŞIM: RONALD DWORKİN'E GÖRE ANAYASANIN AHLAKSAL OKUNUŞUMEHMET TURHAN,PROF. DR.
ANAYASAYA AYKIRI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİMEHMET TURHAN,ARŞ. GÖR.
ANAYASA'YA UYGUNLUK DENETİMİNDE ON YILLIK SINIRYEKTA GÜNGÖR ÖZDEN
ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN KAPSAMIYASEMİN ÖZDEK,ARŞ. GÖR.
ANAYASAYI DEĞİŞTİRME İKTİDARI VE DENETİM SORUNUOSMAN CAN,DR.
ANAYASAYI İHLAL SUÇUEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
ANGLO-AMERİKAN HUKUKU İLE KITA AVRUPASI HUKUKUNUN MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGILAMA USULÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN,ARŞ. GÖR.
ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDA QUASI-CONTRACTUS KURUMUONUR CAN SAATCIOĞLU
ANKARA BAROSU ÖLÇEĞİNDE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN BARODAN MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİ SİSTEMİNİ ELE ALAN İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMESERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
ANKARA'DA ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÖTANAZİYE YAKLAŞIMIYARD. DOÇ. DR. ERDEM ÖZKARAUZM. DR. ÇAĞLAR ÖZDEMİRPROF. DR. İ. HAMİT HANCIUZM. DR. MUSTAFA DALGIÇÖĞR. GÖR. UZM. DR. MURAT CİVANERDR. FATİH YAĞMUR
ANLAŞMALI BOŞANMA VE PROTOKOL HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİKYELİZ DARENDE,AV.
ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?SONER ALTAŞ
ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİNDE "MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ"NİN ANLAMI VE İSTİSNANIN DEĞERLENDİRİLMESİÇAĞLAR MANAVGAT,DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIĞIN SAHİP OLDUĞU MALVARLIĞININ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TOPLUCA DEVREDİLMESİMEHMET ÖZDAMAR,DR.
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA OY VERMEDE İNTERNETİN KULLANIMIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA BAĞLAMIN NEDEN OLDUĞU SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİSERVER SÜLEYMANLI,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA GİZLİ YEDEK AKÇELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEÖZLEM İLBASMIŞ,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA KAR PAYI ALMA HAKKIHÜSNÜ TURANLI,YRD. DOÇ. DR.SEDA SEYMAN KORKMAZ,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA TİCARET KANUNUNDAN KAYNAKLANAN AZINLIK HAKLARIYILMAZ YÖRDEM,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN KİLİTLENMESİNİN ORTAKLIK BAKIMINDAN SONUÇLARILATİF TİLE,AV.(LLM)
ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ İNTERNET ARACILIĞIYLA YAPILMASIMUSTAFA İSMAİL KAYA,DR.
ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL YAPISI VE 6762 SAYILI TİCARET KANUNU İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KİŞİSEL HAKLARIOLCAY IŞIK,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKTA BORSAYA KOTE EDİLMEMİŞ ve BEDELİ TAMAMEN ÖDENMEMİŞ NAMA YAZILI PAYIN SÖZLEŞMESEL DEVRİ ve BU PAYA BAĞLI BORÇ OLARAK BEDEL (NAKDİ SERMAYE) ÖDEME BORCUNUN YASAL ÜSTLENİLMESİ (TTK m.491; TTK m.501 ve TTK m.352)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA GİZLİ YEDEK AKÇELER (SECRET RESERVES OF THE JOINT STOCK CORPORATION)AHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA İHRAÇ PRİMLERİ (AGİO)ŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA MALİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİDR. AHMET TÜRK
ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI (TTK m. 358)EMEK TORAMAN ÇOLGAR,YRD.DOÇ.DR.
ANONİM ORTAKLIKTA PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN OY HAKKI YE OY HAKKINA BAĞLI DİĞER HAKLARAYŞE NUR BERZEK,PROF. DR.
ANONİM ORTAKLIKTA RÜÇHAN HAKKINİHAT TAŞDELEN,ARŞ. GÖR.
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIĞIN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINİHAT TAŞDELEN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (TOPLANTI ÇEŞİTLERİ, ZAMANI, YERİ, PAYSAHİPLERİNİN TOPLANTIYA DAVET EDİLMESİ)SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-2 (TOPLANTININ GÜNDEMİ, GÖREV VE YETKİLER, TOPLANTIDA BULUNMASI GEREKENLER, PAYSAHİPLERİNİN HAKLARI)SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-3 (TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI, TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ, TOPLANTI SONRASINDAKİ İŞLEMLER)SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ YÖNETİM KURULU VE GENEL KURUL KARARLARINA YÖNELİK HAKLARISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTI NİSAPLARISAMİ KARAHAN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKETİN VERGİ VE DİĞER KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUNUN FER'İLİĞİ VE TAKİP SIRASILEVENT YARALI,AV.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜYELİK SIFATI SONA ERDİKTEN SONRA ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞIRAUF KARASU,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İBRA OYLAMASINDA TEMSİLCİ SIFATIYLA OY KULLANIP KULLANAMAYACAĞI SORUNUİSMAİL KIRCA,DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETİN HAKLI SEBEPLE FESHİNE İLİŞKİN TTK M. 531 HÜKMÜNÜN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASIHAYRETTİN ÇAĞLAR,DOÇ. DR.ESRA KAŞAK,ARŞ. GÖR.
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİMEHMET EMİN BİLGE,DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİŞEBNEM ÖCAL,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE AZLEDİLEN YÖNETİCİLERİN TAZMİNAT HAKLARINECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRILIK TEŞKİL EDEN FİİLLERİN CEZAİ SONUÇLARISERDAR HIZIR,ÖĞR. GÖR.DUYGU MERKİ,ÖĞR. GÖR.
ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA PAY SAHİPLERİNİN HAKLARIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE FİİLİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİÖMER KORKUT,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE GÜÇ BOŞLUĞU VE GİDERİLMESİ YOLLARI
ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKLİ HUKUKİ ŞARTLAR VE İŞLEMLERCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
ANONİM ŞİRKETLERDE İNANÇLI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE İNANÇLI ÜYEYE VERİLEBİLECEK TALİMATLARIN SINIRIÖMER KORKUT,DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI AVANSININ DAĞITIMI İADESİ VE MAHSUBUSONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİNİN AKIBETİVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ?SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAAYTEKİN ÇELİK,DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMISONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASIDOĞAN KÜTÜKÇÜ,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİŞABAN KAYIHAN,DOÇ. DR.ALİ EMRE ÇETİNER,ÖĞR. GÖR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARIALPER KOÇ,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLERSONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKETE AİT BELGELERİN KOPYASINI ALMA YETKİSİÖMER KORKUT,DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNURAN ZÖHRE,AV.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLEBİLMEK İÇİN EHLİYET ŞARTIRIZA AYHAN,YRD. DOÇ. DR.
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU'NUN SONA ERME HALLERİNDEN İBRA'NIN İNCELENMESİEZGİ ÖZTÜRK,AV.
ANONİM ŞİRKETLERİN İNFİSAHI VE TASFİYESİFULYA BAHADIR,AV.
ANONİM ŞİRKETTE AZINLIK HAKLARI VE BENZER HAKLARVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN CEZAİ SORUMLULUĞUMUSTAFA TIRTIR,AV.
ANTARKTİKA ANTLAŞMALAR SİSTEMİ (1961-2001): 40 YILIN ARDINDAN ANTARKTİKA'NIN HUKUKİ REJİMİKEMAL BAŞLAR,YRD. DOÇ. DR.
AO VE KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARINA UYULMAMASININ SONUÇLARI VE İPTAL KARARININ ETKİLERİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.
ARA BAĞLANTI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNÜN AİT OLDUĞU YARGI KOLUMURAT ATALI,YRD. DOÇ. DR.
ARABULUCULUĞA AVUKAT GÖZÜYLE BAKIŞŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCULUK ARKADAŞLIĞIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ARABULUCULUK İLE AİLE İÇİ ŞİDDET VE UZLAŞMAYA TABİ SUÇLARIN İLİŞKİSİŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARABULUCUNUN HUKUKİ SORUMLULUĞUŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ARACILIK KONSORSİYUMUMUSTAFA SENCER KARA,YRD. DOÇ. DR.
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNDA KUSURUN ROLÜMEHMET ALTUNKAYA,ARŞ. GÖR.
ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN "ÖZELLEŞTİRİLMESİ"SEDAT ÇAL,DR.
ARAMA HUKUKUNA GİRİŞFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ARAMA İŞLEMİ BAKIMINDAN ŞİRKET AVUKATININ ŞİRKET İÇİNDEKİ ÇALIŞMA YERİ AVUKATIN BÜROSU SAYILABİLİR Mİ?SERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
ARAMA YÖNETMELİĞİ MD. 27Ş.CANKAT TAŞKIN,AV.
ARAMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
AR-GE ANLAŞMALARININ AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKU (2659/2000 SAYILI GRUP MUAFİYET TÜZÜĞÜ) ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AR-GE İNDİRİMİNİN GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.TUNÇ KÖSE,YRD. DOÇ. DR.
ARİSTO DÜŞÜNCESİNİN ROMA HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİBÜLENT TAHİROĞLU,PROF. DR.
ARİSTOTELES'İN DEVLET FELSEFESİ VE ÖNCEKİ ANAYASA HUKUKUMUZHASAN T. FENDOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ARSA MALİKİNİN MÜLKİYETİ GEÇİRME BORCUÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TESCİLE ZORLAMA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ İHTİMALLERHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TEMERRÜT NEDENİ İLE FESHİ VE TAZMİNATATİLLA MADEN,AV.
ARSA SAHİPLERİNE HERHANGİ BİR SORUMLULUK YÜKLENMEDEN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ'NİN SONA ERDİRİLME OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞIİLKER HASAN DUMAN,AV.
ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASININ GENEL ŞARTLARIHÜLYA TAŞ KORKMAZ,AR. GÖR.
ASGARİ ALIM TAAHHÜDÜ - YA AL YA ÖDE ŞARTISELAHATTİN AYDIN,AV.
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR OLMAK YOKSULLUK NAFAKASI BAĞLANMASINA ENGEL MİDİR? YA DA YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASINI GEREKTİRİR Mİ?YELİZ DARENDE,AV.
ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMA KOŞULLARI VE TEMEL İLKELERÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUENDER DEMİR,DR.
ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLERE RÜCU DAVASI ( KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ALT İŞVERENLERE RÜCU EDİLMESİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ OLAN ALT İŞVERENİN FESİH BİLDİRİMİ GÖNDERMESİ - FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
ASKERİ MAHKEMELERDE ADLİ TATİL UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN ASKERİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİZEYNEL T. KANGAL,YRD. DOÇ. DR.
ASKERİ MUHAKEME USULÜVASFİ RAŞİD SEVİG,ORD. PROF.
ASKERİ YARGI VE ASKERİ VESAYETFAZIL H. ERDEM,PROF. DR.VAHAP COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
ASKERLİK BORÇLANMASININ SİGORTALILIK SÜRESİNE ETKİSİALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
AŞIRI BÜYÜYEN REFAH DEYLETİNİ DİSİPLİNE EDEN BİR ETKEN OLARAK REKABETALİ RIZA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
AŞIRI FİYAT KAVRAMI VE AŞIRI FİYATLAMA DAVRANIŞININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİÇİĞDEM ÜNAL
AŞIRI YARARLANMA (TBK m. 28)RAMAZAN AYDIN,YRD.DOÇ.DR.
AT 81. MADDE: HAKLI SEBEP KURALI VE MUAFİYETAIDAN ROBERTSON,AV.
AT ANTLAŞMASI'NIN 86. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE MÜNHASIR HAKLAR VE ÖZEL HAKLAR TÜRK REKABET HUKUKUNA ETKİLERİİLMUTLUHAN SELÇUK
AT HUKUKUNA AYKIRI HUKUKİ TASARRUFLARIN İPTALİNDE KİŞİLERİN ROLÜHACER SOYKAN ADAOĞLU,DR.
AT KONSEY VE KOMİSYONUNUN YENİ REKABET TÜZÜKLERİ VE REKABET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA DELİLLERİN TOPLANMASI VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
AT REKABET HUKUKU KURALLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASIOĞUZKAN GÜZEL
AT REKABET HUKUKUNDA SEÇİCİ DAĞITIM ANLAŞMALARIALİ FUAT KOÇ
ATATÜRK HUKUK DEVRİMİ VE GELİŞİMİDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
ATATÜRK VE HUKUK DEVRİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ATATÜRK VE LAİKLİKZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
ATIK YÖNETİMİNE VE GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.MELİKŞAH DUMAN,AV.ZEYNEP ORTAÇ,AV.
ATİPİK İSTİHDAM BİÇİMİ İLE ÇALIŞANLARIN -ÖZELLİKLE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN- SOSYAL GÜVENLİĞİNURŞEN CANİKLİOĞLU,PROF. DR.
AVRO BÖLGESİ'NDE PARA POLİTİKASININ BELİRLENMESİ VE UYGULANMASIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ - BDT ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİFUAD HÜSEYNOV
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANIF. KERİM ANADOLU,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ 24.09.2013 TARİHLİ C-221/11 DEMİRKAN KARARIÜLKÜ SEZGİ SÖZEN,LL.M.
AVRUPA BİRLİĞİ ANAYASASI'NIN AB KURUMSAL YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİMEHMET ÖZCAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL SORUMLULUK YÖNERGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ ŞEBEKELERİNE GİRİŞ DÜZENLEMESİİRFAN AKIN,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA SATIM SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKYEŞİM M. ATAMER,PROF. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE MİLLİ EGEMENLİĞİN DEVRİGÜRSEL ÖZKAN,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ - I -EBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ - II -EBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGISAL KORUNMAAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENLERİ ARASINDAKİ YERİÖZKAN SUSAR,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI BAKIMINDAN NORMLAR HİYERARŞİSİSANEM BAYKAL,DOÇ. DR.İLKE GÖÇMEN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARIAHMET M. GÜNEŞ,DR. İUR. LL.M.
AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZARI ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN SERBEST DOLAŞIM İLKELERİNİN İHLALİ OLARAK ORTÜLÜ AYRIMCILIKHACI CAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ İFLAS SÖZLEŞMESİ 1995 TASARISI VE MİLLETLERARASI İFLASGÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN SONUÇLARIERSİN ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK MAHKEMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KARŞISINDAKİ TUTUMUNA YÖNELİK BİR ÖNERİ: AB-DOSTU YORUM YÖNTEMİİLKE GÖÇMEN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARETEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU IŞIĞINDA YIKICI FİYAT UYGULAMALARI İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASISEVİLAY UZUNALLI,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA AB KOMİSYONUNUN İNCELEME YETKİSİHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMDA OLMAYAN TEŞEBBÜSLERİN TEK YANLI UYGULAMALARIHASAN KARAKILIÇ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA PARA CEZALARININ UYGULANMASICİHAN AKTAŞHALUK ARI
AVRUPA BİRLİĞİ ROMA KONVANSİYONUNA GÖRE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKNURAY EKŞİ,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ: ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ DEVLETE GEÇİŞTE HUKUK DEVLETİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİSERAP YAZICI,DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA HUKUK ÖĞRETİMİ VE HUKUKÇU YETİŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE'NİN BU GELİŞMELERDEN ETKİLENMESİRAMAZAN ARSLAN,PROF. DR.SEMA TAŞPINAR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ ÖNCESİNDEKİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR : ÜYE DEVLETLER VE ADAY DEVLETLERE YÖNELİK BİR İNCELEMEEMRİYE ÖZLEM ŞEKER,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TASARIMLARIN KÜMÜLATİF OLARAK KORUNMASI (ÇOKLU KORUMA)CAHİT SULUK,AV. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARI KORUMA ŞARTLARICAHİT SULUK,AV. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASICAHİT SULUK,AV. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.ÖZNUR İNANILIR,AV.TUNA TANIK,AV.
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASI VE VERGİ UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIHABİB YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNERGESİ'NE (2009/28/EG) KISA BİR BAKIŞAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGELERİNİN DOĞRUDAN ETKİSİAHMET M. GÜNEŞ,DR.
AVRUPA BİRLİĞİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE EKONOMİK KRİTERLERBELGİN AKÇAY,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASIALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KREDİ KURUMLARININ KURULMALARI, FAALİYET İZNİ ALMALARI VE FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KREDİ KURUMLARININ SINIR ÖTESİ ŞUBE AÇMALARI VE HİZMET SUNMALARIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORTAK ÇEVRE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VERGİLERİEMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TASARRUFLARIN VERGİLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN İNSAN HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLARKAMURAN REÇBER,DOÇ. DR.ÇİĞDEM AYDIN,ARAŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYEHASAN ORAL,AV.
AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DEVLET YARDIMLARININ HUKUKİ ÇERÇEVESİTUNAY KÖKSAL
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA 2001 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN CEZA HUKUKU VE CEZA YARGILAMASI HUKUKUNA ETKİLERİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMDA SİYASİ KRİTERLER DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE'DE ANAYASAL VE YASAL DÖNÜŞÜM ÇABALARISEVTAP YOKUŞ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ UYUMU VE YENİ YÖNETMELİKLERA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
AVRUPA BİRLİĞİNİN 2005/29/EC HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNERGESİİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.ÖZLEM İLBASMIŞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA BİRLİĞİNİN İLTİCA TALEPLERİNİN KABULÜ VE YETKİ KONUSUNA İLİŞKİN YENİ STANDARTLARIYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN MALİ ÇERÇEVESİ VE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONUBELGİN AKÇAY,PROF. DR.
AVRUPA ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASININ ONAYLANMAMIŞ OLMASININ HAKEM MAHKEMESİNİN YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YUKOS DAVASIEBRU AY,DR.
AVRUPA HUKUK ENSTİTÜSÜ'NÜN ÜSTESİNDEN GELMESİ GEREKEN ZORLUKLARREINHARD ZIMMERMANN
AVRUPA İLAMSIZ İCRA TÜZÜĞÜVAROL KARAASLAN,AR. GÖR. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI'NIN 1978 YILINDA VERDİĞİ KARARLARM. AYDOĞAN ÖZMAN,DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI'NIN 1979 YILINDA VERDİĞİ KARARLARM. AYDOĞAN ÖZMAN,DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI'NIN 1980 YILINDA VERDİĞİ KARARLARM. AYDOĞAN ÖZMAN,DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN KIYI DEVLETİNİN DENİZLERDE KONTROL UYGULAMA YETKİSİSAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) KARARLARINA GÖRE MAKUL TUTUKLULUK SÜRESİ VE TÜRK HUKUKUFARUK TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHADINDA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKIZİYA ÇAĞA TANYAR,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINDA BİLGİ EDİNME HAKKICAVİDAN SOYKAN,AR. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINDA CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ EDİNİMİSUAT ŞİMŞEK
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINDA İŞKENCE YASAĞI VE POLİSİN ZOR KULLANMA YETKİSİM. KEREM OSMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA GÖZALTINDA İNSAN HAKLARI İHLALLERİCENGİZ BAŞAK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA TERÖRİZMMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA; HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE GÖZALTINDAKİLERİN AÇLIK GREVİ, ÖLÜM ORUCU VE MÜDAHALE SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE AVRUPA KAMU DÜZENİNDE POLİTİK ALANIN SINIRLARI VE "YENİ KAPALI POLİTİK ALAN"ABDURRAHMAN EREN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKIAHMET ZİYA ÇALIŞKAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEDE ÖZEL KORUMA TEDBİRLERİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI MUAMELESABAHATTİN NAL,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÖÇ VE SIĞINMA POLİTİKASIIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KOMİTESİNİN KARARLARINDA YABANCILARIN AİLE YAŞAMI HAKKISONGÜL ATAK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA "DEMOKRASİ" KAVRAMIMETİN KAYAÇAĞLAYAN,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİFARUK BİLİR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YÖNTEMİCELAL ÜLGEN,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE DEVLET BAŞVURUSUAYLİN YILDIRIM
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE YAPILAN BAŞVURULARIN İNCELENMESİNDE ÖNCELİK SORUNUSELMAN KARAKUL,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN GAYGUSUZ KARARI: MÜLKİYET HAKKININ GENİŞ YORUMU VE AYRIMCILIK YASAĞIMURAT ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN İHLAL KARARININ TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YENİ BİR MUHAKEMENİN YENİLENMESİ SEBEBİ OLARAK KABULÜ VE İZLENECEK MUHAKEME USULÜ ÜZERİNE BİR İNCELEMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN LEYLA ŞAHİN HAKKINDA VERDİĞİ 10.11.2005 TARİHLİ KARARERHAN ADAL,PROF.DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN LGBTT BİREYLERE YAKLAŞIMICAN ÇELİK
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN TARHAN/TÜRKİYE KARARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE "VİCDANİ RET" HAKKI'NIN İNCELENMESİCAN ÇELİK
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL SORUNLARINA YAKLAŞIMISELMAN KARAKUL,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN ÜNİVERSİTELERDE TÜRBAN YASAĞINA İLİŞKİN KARARLARI ÜZERİNE NOTLARALİ ULUSOY,DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN YAPISI ve 14 NOLU PROTOKOLFARUK BİLİR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN YARGILAMA YETKİSİ VE "ERMENİ SOYKIRIMINI" İNKARI SUÇ SAYAN DÜZENLEMEFARUK BİLİR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN "YUSUF ÇELEBİ C. TURQUOIE" KARARI VE KISA BİR DEĞERLENDİRMERAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN "ZANA/TÜRKİYE DAVASI" HAKKINDA VERDİĞİ KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİSELCEN KOCAMAN,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ALTINCI MADDESİ KAPSAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKININ ESASLARICÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA AVUKATIN GÖZALTI BİRİMİNE GELMESİ VE HUKUKSAL YARDIM HAKKI: TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİFATİH KARAOSMANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR (AİHS 27, 1, 2 md)NAİM DEMİREL,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANİZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMALARIÖZCAN ÖZBEY
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA FUNKE/FRANSA KARARICANSU DAĞ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİCANSU BÜŞRA KARTAL,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER VE 14. PROTOKOLRONA AYBAY,PROF. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KORUMA MEKANİZMASINDA REFORM: 14. PROTOKOL MAHKEMENİN İŞ YÜKÜ DERDİNE DEVA OLUR MU?ALİ RIZA ÇOBAN,DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİNDE ADİL YARGILANMA HAKKININ TEMEL UNSURU OLARAK "MASUMİYET KARİNESİ"ÖZEN ATLIHAN,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE İÇ HUKUKUMUZ ÇERÇEVESİNDE CEZA HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ YARDIM ALMA HAKKI MÜDAFİLİK KURUMUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE SPORDA DÜNYA ANTİ-DOPİNG PROGRAMIBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜCEREN YILDIZNAZLI HİLAL DEMİR
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 35 § 3 (b) MADDESİNDE YER ALAN YENİ KABULEDİLEBİLİRLİK ÖLÇÜTÜ: "ÖNEMLİ ZARAR"SERHAT ALTINKÖK,HAKİM
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN AYRIMCILIK YASAĞINI DÜZENLEYEN 14. MADDESİNİN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARIYLA BİRLİKTE İNCELENMESİCEREN YILDIZ
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL HUKUKTAKİ ANLAMIPETER A. WINDEL,PROF. DR.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN REKABET HUKUKU UYGULAMASINA ETKİLERİHARUN GÜNDÜZ
AVRUPA KOMİSYONU İÇİN HAZIRLANAN "TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YARGI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ" KONULU İKİNCİ ZİYARET RAPORUMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI VE AMAÇLARIHAKAN SAMUR,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ ARABULUCULUK YÖNERGESİ ÖNERİSİMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN "AİLE ARABULUCULUĞU" KONULU TAVSİYE KARARIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN "CEZA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK" KONULU TAVSİYE KARARIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNDE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA YAYILMASINA KARŞI YAPILAN DÜZENLEMELERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
AVRUPA KONSEYİNCE ADALET HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA KONSEYİ'NİN 25.7.1985 TARİHLİ DİREKTİFİ'NE GÖRE ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ve TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATI İLE MUKAYESESİBETÜL TİRYAKİ,DR.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KRİZ DÖNEMİNDE UYGULADIĞI PARA POLİTİKASIGÜRGAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUK GELENEĞİ AÇISINDAN OPSİYONEL BİR AVRUPA SATIM HUKUKUWOJCIECH DAJCZAK,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN DOĞUŞUJÜRGEN BASEDOW,PROF. DR.
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASIZEHRA ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA PARLAMENTOSU : KARAR ALMA SÜRECİ VE YETKİLERİHASAN KARAKILIÇ,ARŞ. GÖR.
AVRUPA PARLAMENTOSUBAŞAK ÜNAL
AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ'NİN 69. MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÖZLEM İLBASMIŞ HIZLISOY,ARŞ. GÖR.
AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN "AVRUPA KAMU DÜZENİ" KAVRAMININ KAPSAMI VE FONKSİYONEL DEĞERİREYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER, DÜZENLEME ÇALIŞMALARI AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİ VE TÜRK HUKUKUYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA İPTAL DAVASI VE ÖZEL KİŞİLERİN DAVACI OLABİLME KOŞULLARI: TOPLULUK İÇTİHADI IŞIĞINDA BİR İNCELEMESANEM BAYKAL,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞU KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE GENEL EKONOMİK YARAR HİZMETLERİ KAVRAMLARI ÜZERİNE NOTLARETHEM AKILLIOĞLU,LL.M. LEIDEN
AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYETİN ZORUNLU LİSANSLAMASI: IMS DAVASI VE BAZI YANILSAMALARŞAHİN YAVUZ
AVRUPA TOPLULUĞU REKABET USUL HUKUKU REFORMU (AVRUPA TOPLULUĞUNU KURAN ANLAŞMANIN 81. VE 82. MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 1/2003 SAYILI TÜZÜK)ÇİÇEK ERSOY,LL.M.
AVRUPA TOPLULUĞU UYGULAMASINDA YENİ MARKA ÇEŞİTLERİNİN HUKUKİ KORUMA ŞARTLARIFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASIGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA TOPLULUĞUNUN LA HAYE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONFERANSINA ÜYELİĞİGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,DR.
AVRUPA TOPLULUĞUNUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA ULUSLARARASI ANLAŞMA AKDETME YETKİSİ VE C-01/03 SAYILI VE 7 ŞUBAT 2006 TARİHLİ AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI GÖRÜŞÜGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,DR.
AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI KARARI - “WÄHLERGRUPPE GEMEİNSAM ZAJEDNO VE DİĞERLERİ”HACI CAN,YRD. DOÇ. DR.EDA AZIK
AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANININ “KURZ” KARARI - “KURZ” JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIESHACI CAN,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRK HUKUKUTAHİR MURATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
AVRUPA’DA DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI VE BAŞARISIEMRAH FERHATOĞLU,DR.
AVRUPA'DA ARABULUCULUĞUN İLKELERİ VE UYGULANMASIMUSTAFA ÖZBEK,DR.
AVRUPA'DA KİTAP SATIŞ FİYATLARININ TESPİTİ, İSVİÇRE KARTEL KANUNU IŞIĞINDA FEDERAL MAHKEME'NİN "SAMMELREVERS" KARARI VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN BAZI ÇIKARSAMALAROSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.
AVUKAT DİLEKÇELERİ "ESER" MİDİR ?EBRU EKŞİOĞLU,AV.
AVUKATA AİT OLAN VEKALET ÜCRETİ KİMİN LEHİNE HÜKMEDİLMELİDİR?DENİZ KÜZECİ,AV.KEMAL VURALDOĞAN,AV.
AVUKATIN AYNI ANDA BİRDEN FAZLA TUTUKLU İLE GÖRÜŞMESİ YASAĞIYELİZ DARENDE,AV.
AVUKATIN ÇATIŞAN MENFAATLERİ TEMSİL YASAĞI BAKIMINDAN "AYNI İŞ" OLGUSU VE BU YASAĞIN AVUKATIN MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİ YERİNEJAT ADAY,YRD.DOÇ.DR.
AVUKATIN DOSYA İNCELEMESİNE GETİRİLEN İDARİ SINIRLAMANIN KANUNA AYKIRILIĞISERKAN AĞAR,AV.ZEYNEP BAHADIR,AV.
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
AVUKATIN İSTİFASININ MEVCUT DAVAYA ETKİLERİİBRAHİM KAPLAN,PROF. DR.
AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜÖZCAN GÜNERGÖK,DR.
AVUKATIN SIR TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ : ETİK NORMLAR KURALIN İHLALİNİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?NADİRE ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.
AVUKATIN TEHDİT SUÇU KAPSAMINDA YARGILANMASIYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
AVUKATLARIN ARABULUCULUK İLE İMTİHANIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI NASIL OLMALI ?ŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIĞIN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ, AVUKATIN TARAFSIZ OLMASINI NE ZAMAN GEREKTİRİR?RONA AYBAY,PROF. DR.
AVUKATLIK HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA VE UZLAŞTIRMA TUTANAĞINI İLAM NİTELİĞİİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
AVUKATLIK KANUNU MADDE 2 UYARINCA AVUKATIN BİLGİ BELGE İNCELEME VE ÖRNEK ALMA HAKKIKEMAL VURALDOĞAN,AV.
AVUKATLIK KANUNU TASARISI ÇALIŞMA METNİNİN UZLAŞMA SAĞLAMAYA İLİŞKİN 35/A MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KANUNUNDAKİ, DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR YIL İÇİNDE AÇILMASI ZORUNLULUĞU (MADDE 141/11)RONA AYBAY,PROF. DR.
AVUKATLIK KANUNUNUN 35/A MADDESİNİN UYGULANMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KARİYERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER IIŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK KARİYERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIK MESLEĞİNİN BİRLİKTE İCRASI - AVUKATLIK LİMİTED ŞİRKETİ - ALMANYA'DA AVUKATLIK LİMİTED ŞİRKETİNİ CAİZ GÖREN BİR EYALET YÜKSEK MAHKEMESİ KARARININ UYGULAMAYA VE YENİ YASAL DÜZENLEMEYE ETKİSİABUZER KENDİGELEN,DOÇ. DR.FATİH DOĞAN,(LL.M)
AVUKATLIK ORTAKLIĞIASUMAN TURANBOY,DOÇ. DR.
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ DİĞER ORTAKLIK TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİİBRAHİM ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.MÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
AVUKATLIK ÜCRETİ VE AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİCOŞKUN ONGUN,AV.
AVUKATLIK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİHASAN ORAL,AV.
AVUKATLIK VE ARABULUCULUKŞAMİL DEMİR,AV.
AVUKATLIKLA BAĞDAŞABİLEN AKADEMİK UNVANLARMUSTAFA S. ÖZBEK,DOÇ. DR.
AVUSTURYA'DA İŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİTHEODOR TOMANDL,PROF. DR.
AYIRT ETME GÜCÜVEHBİ UMUT ERKAN,ARŞ. GÖR.İPEK YÜCER,ARŞ. GÖR.
AZERBAYCAN ANAYASASI ÜZERİNE NOTLARLEVENT GÖNENÇ,DR.
AZERBAYCAN HUKUKUNDA KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ (TÜRK HUKUKUYLA MUKAYESELİ OLARAK)MÜBARİZ YOLÇİYEV,DR.
AZERBAYCAN HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KORUNMASIMÜBARİZ YOLÇİYEV,DR.
AZERBAYCAN RESPUBLİKASI MAHKEME SİSTEMİNDE MAHKEME SÜJELERİ VE MAHKEME İCRAATIEYÜP ZENGİN,DOÇ. DR.NESİMİ KAMALOV
AZERBAYCAN RESPUBLİKASI'NDA MAHKEME SİSTEMİEYÜP ZENGİN,DOÇ. DR.NESİMİ KAMALOV
AZINLIK DİLLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA TÜRKİYE NEREDE DURUYOR?AYŞE DİCLE ERGİN
AZINLIK HAKLARI KONUSUNDA TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER İLE GELİŞMİŞ ÜLKE UYGULAMALARIHAKAN GÜÇLÜ

B

BAD-I HEVA VERGİLERİNE BİR ÖRNEK: RESM-İ ARUS
GÜL AKYILMAZ,DOÇ. DR.
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZEL FİNANS KURUMLARININ DENETİMİ İLE İLGİSİAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU'NUN OLUŞUMUNUN HUKUKİ BOYUTLARIFUAD HÜSEYNOV
BAĞIMSIZ İDARİ KURUM OLARAK RTÜKREFİK TİRYAKİ
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞINDA ESNAF VE SANATKAR ODALARINA TESCİLİN ETKİSİ VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISINDA DURUMLEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
BAKANLAR KURULU'NCA ÜÇ AYDAN ALTI AYA UZATILAN KISA ÇALIŞMA DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?RECEP MAKAS,YRD. DOÇ. DR.
BAKANLARIN BİREYSEL SİYASAL SORUMLULUĞUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞERDAL ONAR,PROF. DR.ERSOY KONTACI,YRD. DOÇ. DR.
BAKANLARIN YASAMA SORUMSUZLUĞUHÜSEYİN ÖZCAN,YARD. DOÇ. DR.
BANGLADEŞ - MYANMAR DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI IŞIĞINDA ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ'NİN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEMERVE ERDEM,ARŞ. GÖR.
BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KEFALETLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKA KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KREDİ ALACAKLARINA MÜTESELSİL KEFALETE İLİŞKİN BAZI SORUNLARAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARININ GEÇERLİLİĞİAYDIN MUSABALLI,AV.
BANKA MUDİSİNİN VEFATI SEBEBİYLE MİRASÇILARA FAZLADAN ÖDENEN BEDELİN İADESİBAHAR ÖZSOY,AV.
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA LEHDAR İLE GARANTİ VEREN "BANKA" ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİMUSTAFA ÖZBEK,DR.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BİR BİLEŞİK SUÇ MUDUR?FAHRİ GÖKÇEN TANER,AR. GÖR.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNDA 5377 SAYILI YASAYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BANKACILIK İŞLEMLERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARIGÜLER GÜMÜŞSOY
BANKACILIK KANUNU UYARINCA YÖNETİM VE DENETİMİ FON'A GEÇEN ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN FON VE ŞİRKETE KARŞI HUKUKİ DURUMLARIMEHMET SAİM DİKİCİ,AV.
BANKACILIK KANUNU'NDAKİ (İHTİYATİ) TEDBİRLERE UYMAMACEVAT ÖZEL,AV.
BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SUÇLARMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BANKADAN ALINAN KONUT KREDİSİ SEBEBİYLE ÖDENEN MASRAF VE YENİDEN YAPILANDIRMA MASRAFI İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
BANKALAR KANUNUNUN 14. MADDESİNE GÖRE BANKALAR HAKKINDA TEDBİR ALINMASINI GEREKTİREN DURUMLAR VE ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
BANKALAR KANUNU'NUN 22 NCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASINDA DÜZENLENEN ZİMMET SUÇU AÇISINDAN AYNI YASANIN 24 ÜNCÜ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN MUHAKEME ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
BANKALAR TARAFINDAN "KREDİ KART ÜYELİK ÜCRETİ / KART AİDATI" ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BEDELLERİN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KARŞISINDAKİ DURUMUOYA ŞAHİN,AV.
BANKALARIN ÇEKLERLE İLGİLİ YÜKÜMLERİMEHMET BAHATTİN BELEN,AV.
BANKALARIN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULLARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BANKALARIN İFLAS SEBEPLERİ VE İFLAS DAVASIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
BANKALARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE VERGİ SORUMLULUKLARINAMİ ÇAĞAN,DR.
BANKALARIN YAPTIĞI FAZLA ÖDEMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İADESİ SORUNUİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
BANKALARLA ÖZEL FİNANS KURUMLARININ MUKAYESESİAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
BANKANIN İVAZSIZ OLARAK MÜŞTERİSİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİĞİ HATALI BANKA BİLGİLERİNDEN SORUMLULUĞUATİLLA ALTOP,PROF.DR.
BANKAYA YAPILAN ÖDEMEYE RAĞMEN İPOTEĞİN KALDIRILMAMASI SEBEBİYLE ÖDENEN BEDELİN VE MAHRUM KALINAN KAR KAYBININ TAHSİLİBAHAR ÖZSOY,AV.
BARMEN OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
BARTER SÖZLEŞMESİTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
BASIN - YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HUKUKİ SORUMLULUKBİLAL KARTAL, DR.
BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ GAZETECİLERİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARIASLIHAN KAYIK,ARAŞ. GÖR.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ GÖRÜNÜMÜNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRILARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKELVAN SÜTKEN,YRD.DOÇ.DR.
BASİT LİSANS ALANIN DAVA HAKKIFERHAT KAYIŞ,AR.GÖR.
BAŞARISIZ DEVLETLER VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLARFATMA TAŞDEMİR,DOÇ. DR.
BAŞBAKANIN HUKUKİ DURUMU VE BAŞBAKANA VEKALETFARUK BİLİR,YRD. DOÇ. DR.
BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİHSAN DARENDE,AV.
BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞINI BEYAN ETMEME SUÇUENGİN AKIN
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇUCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇUMUSTAFA İBERYA ARIKAN
BAZ İSTASYONLARINDA HUKUKİ SÜREÇŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
BAZI KANUNLARDA DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERMUSTAFA TIRTIR,AV.
BAZI PAY SAHİPLERİ DİĞERLERİNDEN DAHA MI İMTİYAZLI? - 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 478. MADDESİNİN 4. FIKRASI HAKKINDA BİR İNCELEME -İSMAİL KIRCA,PROF. DR.MURAT GÜREL,ARŞ. GÖR.
BAZI ÜLKE YASALARI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK EVLAT EDİNMENİN YASAL KOŞULLARIMEHMET DEMİR,DR.
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİHÜLYA ATLAN,YRD. DOÇ. DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLEN EV KADINININ ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI NEDENİYLE TAZMİN TALEBİFATMA TÜLAY KARAKAŞ,YRD. DOÇ. DR.
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN İNGİLİZ HUKUKUNA GÖRE TAZMİNİBURCU G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR,YRD.DOÇ.DR.
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNATÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BEKLENEN MİRAS HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ KONUSUNDA İKİ GELİŞMEMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYEYE KARŞI AÇACAĞI DAVAYLA İLGİLİ SORU(N)LARM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALARI VE BAŞKANLIKLARININ YARGI KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİHİKMET KAVRUK,DOÇ. DR.TURGUT TATAR
BELEDİYE HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASI SORUNUBİLAL CAN,AV.
BELEDİYE KANUNUNA GÖRE (KISMİ ZAMANLI) SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE KANUNUNA GÖRE (TAM ZAMANLI) SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE MALLARININ HACZİHAKAN HASIRCI,ARŞ. GÖR.
BELEDİYE MECLİSİNİN UZLAŞMA YETKİSİM.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYE PERSONELİNİN HUKUKİ YAPISINA İLİŞKİN GÖZLEMLERONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
BELEDİYE TAAHHÜT İŞİNDE İHTİLAF KONUSU İLE İLGİLİ HUKUKİ MÜTALAAAHMET TÜRK,DOÇ. DR.
BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ KRİTERLERİYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.S. EVİNÇ TORLAK,YRD. DOÇ. DR.
BELEDİYELERİN MALİ DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMİRFAN TÜRKOĞLU,DR.İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ,ARŞ. GÖR.
BELEDİYELERİN TAŞINMAZ KİRALAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA 6570 SAYILI KANUN DEĞİL, 2886 SAYILI KANUN UYGULANMALIDIRSERKAN AĞAR,DR.
BELEDİYENİN HACİZ EDİLEBİLEN VE HACİZ EDİLEMEYEN MALLARI NELERDİR ?M.LAMİH ÇELİK,AV.
BELEDİYEYE AİT POSTA ÇEKİ HESAPLARINA AİT HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİBAHAR ÖZSOY,AV.
BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN KONUSU OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDAKİ VERİLERÇETİN ARSLAN,DOÇ. DR.İHSAN BAŞTÜRK,DR.
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİNİN SÜRESİNİN SONUNDA YENİLENMEYEREK SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATIMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİSERKAN AYAN,ARŞ. GÖR.
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE SÜRENİN BİTİMİNDEN ÖNCE FESHİN SONUÇLARIAV. SİNEM BAKIRCIOĞLU
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRENİN DOLMASINDAN ÖNCE FESHİ, HAKLI NEDENLE FESHE SÜRE KONMASI VE AYNI İŞ İLİŞKİSİNİN İKİ AYRI SÖZLEŞME İLE DÜZENLENMESİDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
BELİRLİLİK İLKESİNE ANAYASAL BAKIŞOSMAN CAN,DR.
BELİRSİZ ALACAK DAVASI - KISMİ DAVA İLİŞKİSİİHSAN DARENDE,AV.
BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
BELİRSİZ SÜRELİ KEFALETTE KEFİLİN HAKLARIGÜLÇİN ELÇİN GRASSINGER,DOÇ. DR.
BEYAZA İMZAYASİN ULUSOY,ARŞ. GÖR.
BİBER GAZININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE HUKUKİ STATÜSÜM. KEREM OSMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
BİLANÇO AÇIĞINI GİDERMEK AMACIYLA YAPILAN ESAS SERMAYE İNDİRİMİAHMET TÜRK,DR.
BİLANÇO GÖRÜŞMELERİNİN ERTELENMESİ (TTK. M. 377)RAMAZAN DURGUT,ARŞ. GÖR.
BİLDİRİMLI FESİHTE İHBAR ÖNELLERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE ARTIRILMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATIMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA İTİRAZ YÖNTEMİM.LAMİH ÇELİK,AV.
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU, MK 1020/II'yi YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI MI?RONA AYBAY,PROF. DR.
BİLGİ EDİNME HAKKI PERSPEKTİFİNDEN DEVLET VATANDAŞ İLİŞKİLERİRECEP TAYFUN,DR.
BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATA, HABERLEŞMEYE, TİCARİ SIRLARA, FİKİR ve SAN'AT ESERLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALARH. TAMER İNAL,PROF. DR.
BİLGİ EDİNME VE DİLEKÇE HAKKIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GELİŞİM SÜRECİNDE CAVEAT EMPTOR İLKESİŞEYMA YURDUSEVEN,ARŞ. GÖR.
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA AKDİ VE TEKNİK KULLANIM SINIRLAMALARI VE KULLANICININ HUKUKİ KONUMUMUSTAFA FADIL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
BİLİM ÖZGÜRLÜĞÜ : İÇERİĞİ VE SINIRLANDIRILMASI SORUNUNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
BİLİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMALI HUKUKTA YÖNTEMDURMUŞ DÜNDAR,PROF. DR.
BİLİMDE DEĞER SORUNU VE POZİTİVİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLERCÜNEYT OZANSOY,DOÇ. DR.
BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM SORUNU ÜZERİNESEDAT ÇAL,DOÇ. DR.
BİLİRKİŞİ (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA 62-73.MADDELER ARASINDA DÜZENLENEN)ONUR KART
BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARININ DEĞERLENDİRMESİÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
BİLİRKİŞİ RAPORU TARAFLARA TEBLİĞ EDİLİP, İTİRAZ HAKKI TANINMADAN HAKİMİN RE'SEN BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALARAK DAVAYI SONUÇLANDIRIP SONUÇLANDIRAMAYACAĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
BİLİRKİŞİ RAPORU VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DELİL OLARAK DEĞERİÖMER ULUKAPI,DOÇ. DR.
BİLİRKİŞİLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BİLİRKİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUZEYNEP DERYA TARMAN
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
BİLİŞİM ÇAĞININ ORTAYA ÇIKARDIĞI TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK UNUTULMA HAKKIHASAN ELMALICA
BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI / TÜRK CEZA KANUNU MADDE 244 - SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRMEÖZGÜR ERALP,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI / TÜRK CEZA KANUNU MADDE 245 - BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASIÖZGÜR ERALP,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI VE YENİ TÜRK CEZA KANUNUMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
BİLİŞİM SUÇLARI'NDA USUL VE SORUMLULUK SİSTEMİ ÜZERİNE ÖNERİLERCEVAT ÖZEL,AV.AV. M. GÖKHAN AHİ
BİLİŞİM SUÇLARININ TÜRK CEZA KANUNU VE TASARIDAKİ HÜKÜMLER YÖNÜNDEN MUKAYESELİ DEĞERLENDİRİLMESİ-ÖNERİLERCEVAT ÖZEL,AV.
BİNA VE DİĞER YAPILARIN YAPILIŞLARINDAKİ BOZUKLUKLARDAN VEYA BAKIMINDAKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI PAYDAŞLARIN SORUMLULUĞUİLKER ÖZTAŞ,ARŞ. GÖR.
BİNALARDA YAPIM VE BAKIM EKSİKLİĞİNDEN SORUMLULUKİLKER HASAN DUMAN,AV.
BİR AB REKABET MAHKEMESİ KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
BİR ADİL YARGILANMA HAKKI OLARAK TANIĞI SORGULAMA VE TANIK DİNLETME HAKKININ TÜRK VERGİ YARGILAMASINDAKİ YERİMİNE UZUN,YRD. DOÇ. DR.
BİR ALT LİGE İNDİRME CEZASININ TÜRK (SPOR) HUKUKUNDA YARATTIĞI FIRTINASELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
BİR ANAYASA TASLAĞINA KARŞI OY YAZISIHİKMET SAMİ TÜRK,PROF. DR.
BİR ANAYASA YASAĞININ HİKAYESİ I. SAVAŞ VE İÇKİTUNCER KARAMUSTAFAOĞLU,DOÇ. DR.
BİR BİLİRKİŞİ RAPORUZEKİ HAFIZOĞULLARI,DR.
BİR BOŞANMA SEBEBİ OLAN TERK KURUMUNUN KONUTUN AİLE KONUTU NİTELİĞİNE ETKİSİFARUK ACAR,DOÇ. DR.
BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NEREDE YARGILANACAKERDENER YURTCAN,PROF. DR.
BİR FEDERAL MAHKEME KARARI (BGE 110 III 30-32) VE KISACA DEĞERLENDİRİLMESİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
BİR GÜVENLİK TEDBİRİ OLARAK TBMM ÜYELİĞİNDEN YOKSUN BIRAKMAHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.
BİR HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİ OLARAK BEKÇİ MURTAZAE. İREM AKI,DR.
BİR HÜKÜMET DIŞI KURULUŞ MODELİ OLARAK ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİNE KATKISIERDAL ABDULHAKİMOĞULLARI,YRD. DOÇ .DR.UMUT KEDİKLİ,ARŞ. GÖR.
BİR İDARİ İŞLEM OLARAK KAMULAŞTIRMAHAYRETTİN EREN,DOÇ. DR.
BİR İNSAN HAKKI OLARAK İNTERNETDUYGU HATİPOĞLU AYDIN,ARŞ. GÖR.
BİR İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARI IŞIĞI ALTINDA HUKUKİ GÖRÜNÜM SORUMLULUĞU, GÜVEN SORUMLULUĞU VE KAMBİYO HUKUKU SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMAMEHMET REŞAT KOPARAN
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK TUTUKLAMAMEHMET REŞAT KOPARAN
BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK YURTDIŞINA ÇIKARMAMAMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
BİR KORUMA TEDBİRİ TÜRÜ OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ (CMK m.133)UĞUR ERSOY,YRD. DOÇ. DR.
BİR KURUCU MECLİSİN İDEAL TASARIMIJON ELSTER
BİR KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK HUKUK DÜZENİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
BİR MESLEK OLARAK DÜNDEN YARINA DOĞRU AVUKATLIKEJDER YILMAZ,PROF. DR.
BİR ÖZNELEŞTİRME ALANI OLARAK SİVİL TOPLUMİSHAK EREN PAYDAŞ
BİR SİYASİ TARTIŞMANIN HUKUKİ YANSIMASI: "SEÇİLMİŞLER İLE ATANMIŞLAR ÇELİŞKİSİ YA DA ATIŞMASI ÜZERİNE BİR SORU" (ANAYASA YARGISI OLMALI MIDIR?)BÜLENT YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.
BİR SİYASİ VE SOSYAL KARŞIT GÜÇ OLARAK MÜDAFİ (CALAS VE DREYFUS DAVALARI ÖZELİNDE VOLTAİRE VE ZOLA'NIN AYDIN DUYARLILIĞI)SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
BİR SORGULAMA YÖNTEMİ OLARAK ÇAPRAZ SORGUPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
BİR SÖYLEM OLARAK SOSYAL ADALET KAVRAMIARSLAN TOPAKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
BİR SÖZLEŞMENİN HAKLI VE HAKSIZ FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARIŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
BİR SUÇ İÇİN BİR CEZA VERİLİR İLKESİNİN İHLALİ: TCK MD.142-4METİN FEYZİOĞLU,PROF. DR.DEVRİM GÜNGÖR,DR.
BİR SUÇ VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK MANİPÜLASYONENGİN AKIN
BİR SUÇUN İSPATI AMACIYLA İLETİŞİMİN KAYDA ALINMASININ HUKUKİ NİTELİĞİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
BİR TABU : TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVALARDA MÜNHASIR YETKİMUSTAFA ERKAN,YRD. DOÇ. DR.
BİR TELHİS ÖRNEĞİGÜL AKYILMAZ,DOÇ. DR.
BİR ÜTOPYA OLARAK KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ YA DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE İŞE YARAR?FETHULLAH BAYRAKTAR,YRD. DOÇ. DR.
BİR VERGİ(LEME) UNSURU OLARAK TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TRAKTÖRFATİH SARAÇOĞLU,DOÇ. DR.
BİR YARGITAY KARARI IŞIĞINDA TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARIASLI ARAS,ARŞ. GÖR.
BİR YEREL YÖNETİM GELİRİ OLARAK YEREL İŞLETME VERGİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİİSMAİL ORÇUN GÜNDÜZ,YRD. DOÇ. DR.BİLGE HAKAN AGUN,YRD. DOÇ. DR.
BİRDEN ÇOK EVLİLİK SUÇU (TCK M.230/1-2)HAMİDE ZAFER,PROF. DR.
BİREYSEL BAŞVURU AÇISINDAN SUÇ ŞÜPHELİSİ OLAN KİŞİNİN YAKALANMASI VE TUTULMASI/GÖZALTINA ALINMASISERHAT ALTINKÖK,DR.
BİREYSEL BAŞVURU SONRASI CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
BİREYSEL BAŞVURULARDA "AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUNLUK" KRİTERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN YORUMU VE UYGULANMASIBÜLENT ALGAN,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ (216 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE KONUNUN 4697 SAYILI KANUN AÇISINDAN İRDELENMESİ)M. KAMİL MUTLUER,PROF. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ ÜZERİNEA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: GELİR VERGİSİ Mİ? SERVET VERGİSİ Mİ?EMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU'NA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.TEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
BİREYSEL İŞ HUKUKUNUN BUGÜNÜ VE GELECEĞİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİALİ GÜZEL,PROF. DR.
BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKUNDA KISMİ GEÇERSİZLİKORHAN ERSUN CİVAN,DR.
BİRLEŞİK KRALLIK İDARE HUKUKUNDA ULTRA VIRESTUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞİK KRALLIK'TA PARLAMENTO EGEMENLİĞİ İLKESİNİN DÖNÜŞÜMÜTUFAN ERHÜMAN,DOÇ. DR.
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE REKABET KURULUNUN DENETİM YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SINIRLARINAZLI AKSOYŞAHİN YAVUZ
BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN DENETLENMESİNİN EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKÇELERİBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELENAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ VE BİR ÖNERİMUSTAFA SALDIRIM,DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASIŞULE ANLAR GÜNEŞ,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNDE REFORM ARAYIŞLARINAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKİZ SÖZLEŞMELERİ VE "SELF-DETERMİNATİON İLKESİ"TAMER SOYSAL
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASITACETTİN ÇALIK,ARŞ. GÖR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ DENETİMİNDE VESAYET ALTINDA ÜLKE BULUNMAMASI, SÖMÜRGECİLİĞİN DE SONU ANLAMINA MI GELİYOR?SERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VİYANA KONVANSİYONUNA GÖRE İMKANSIZLIK VE HUKUKİ SONUÇLARIFATİH GÜNDOĞDU,ARŞ. GÖR.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" LOCKERBIE OLAYI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERSTEFANIE SCHMAHL,DR.
BİRLİKTE MİRASÇILARIN MİRAS BIRAKANIN BANKA HESABI ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ ( TEREKE - MİRAS ORTAKLIĞI - ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET - MİRASÇI İLK BELGESİ - MEVDUAT )NURİ ERİŞGİN,YARD. DOÇ. DR.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KORUNMASIAHMET M. GÜNEŞ,DR.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN HUKUKEN KORUNMASI VE KAMU YARARIN. MÜNCİ ÇAKMAK,DR.
BİYOLOJİK VERİ BANKALARIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
BM İNSAN HAKLARI KOMİTESİ KARARLARINDA ZORUNLU ASKERLİK HİZMETİ KARŞISINDA VİCDANİ RET HAKKIKASIM KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
BM'NİN KURULUŞ AŞAMASINDA BARIŞI VE İNSAN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK BELGELER IŞIĞINDA GÜNCEL BİR SAPTAMAİLYAS DOĞAN,DOÇ. DR.
BOĞAZİÇİ KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN İMAR DÜZENİM. AYHAN TEKİNSOY,YRD. DOÇ. DR.
BONODA KEŞİDECİ TARAFINDAN KONULAN "CİRO EDİLEMEZ" KAYDININ İFADE ETTİĞİ ANLAM-YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 11.04.2007 TARİH VE 2007/202 NOLU KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
BONODA KEŞİDECİNİN TEMERRÜDÜSERVER SÜLEYMANLI,ARŞ. GÖR.
BONODA KEŞİDECİYE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 02.05.2007 TARİH VE 2007/12-230-2007/245 ESAS VE KARAR SAYILI İÇTİHADININ DEĞERLENDİRİLMESİFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
BONOLARDA İBRAZ MÜKELLEFİYETİ VE BİR YARGITAY KARARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BONOLARDA MÜCERRETLİK İLKESİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİPTE YETKİLEVENT BÖRÜ,YRD.DOÇ.DR.
BORCA AYKIRILIK VE SONUÇLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE MİRASIN REDDEDİLDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİYAVUZ BALKAN,AV.
BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ SELİN SERT,YRD. DOÇ. DR. ALİ HULKİ CİHAN,LLM.
BORÇ İLİŞKİSİNE KONU EDİLEN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN MADDİ VE MADDİ OLMAYAN YAPILARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİNİN MADDİ HUKUK ALANINDAKİ HÜKÜM VE SONUÇLARINDAN ACİZ BELGESİNE BAĞLANMIŞ ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASISEYİTHAN DELİDUMAN,DR.
BORÇ SÖZLEŞMELERİNİN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE İPTALİNDE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİMUSTAFA TİFTİK,DOÇ. DR.
BORÇLAR HUKUKU VE İCRA İFLAS HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İCRA KEFALETNAMELERİBURÇİN YAZICI,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞME KAVRAMLARI "OBLİGATİO"ERHAN ADAL,PROF. DR.
BORÇLAR KANUNU 358/1 HÜKMÜNE GÖRE YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE İŞİ SÜRDÜRME BORCUÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR KANUNU M. 386/F.2 KARŞISINDA İSİMSİZ İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ YAPILABİLİR Mİ ?ŞABAN KAYIHAN,ARŞ. GÖR.ÖZCAN GÜNERGÖK,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR KANUNU TASARISI m. 586 HÜKMÜNÜN MÜTESELSİL KEFALETE İLİŞKİN GETİRDİĞİ DÜZENLEMEBURAK ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
BORÇLAR KANUNU TASARISINDA ALT KİRA VE KİRANIN DEVRİHANDE ATMACA ÜLKÜ
BORÇLAR KANUNUNDA VE BORÇLAR KANUNU TASARISI'NDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ ARASINDAKİ FARKLARNİHAL URAL ÇINAR,ARŞ. GÖR.
BORÇLAR KANUNUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET AKÇAAL,ARŞ. GÖR.ALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( MENFİ TESPİT ) İLE FAZLA ÖDENEN KİRA BEDELİNİN İSTİRDATI TALEPLİ DAVABERİVAN YILDIZ, AV.
BORÇLUNUN ALACAKLIYA İHBARI İLE HALEFİYETİN DOĞUMUAHMET KILIÇOĞLU,DR.
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ VE BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASIRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
BORÇLUNUN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN TAKİP EDİLMESİHAYRİ YILDIRIM,AV.
BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU İMKANSIZLIK SEBEBİYLE BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDE BULUNAN ALACAĞININ HACZİ, HACZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BİLDİRİLMESİ VE SONUÇLARIRAMAZAN ARSLAN,PROF. DR.
BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİBURHAN GÜRDOĞAN,DOÇ.
BOŞANMA DAVALARINDA MAHKEMELERİN MİLLETLERARASI YETKİSİNURAY EKŞİ,PROF. DR.
BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (TMK m. 184)CENK AKİL,DR.
BOŞANMA DAVASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARININ DAVAYA DEVAM ETMESİ HÜKMÜNÜN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL KARARININ ELEŞTİRİSİAHMET M. KILIÇOĞLU,PROF.DR.
BOŞANMA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ VE BOŞANMA SEBEPLERİNDE EN YENİ EĞİLİMLERKEMAL TAHİR GÜRSOY,PROF. DR.
BOŞANMA VE AYRILIKŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
BOŞANMANIN DAYANDIĞI HUKUKİ ESASLAREROL CANSEL,PROF. DR.
BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARITURGUT AKINTÜRK,PROF. DR.
BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARIÖMER ARBEK,DR.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLE İSTİNAF KURUMUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ESASLARICÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE UYGULAMASISELÇUK HONDU
BÖYLE BUYURDU DİVAN: ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE BU KAPSAMDA 1947 TARİHLİ GATT VE DTÖ ANLAŞMASI VE EKLERİNİN TOPLULUK HUKUKUNDA DOĞURDUĞU ETKİLERİLKE GÖÇMEN,ARŞ. GÖR.
BULGARİSTAN'DA YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERMUSTAFA BAYSAL
BÜYÜK PAY SAHİPLERİNİN AZINLIĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI (SQUEEZE-OUT RIGHT)MUSTAFA İSMAİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİENES KÖKEN,ARŞ. GÖR.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.

C

CANA GELEN ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEBİR SUÇU (TCK m.108)ÖZLEM YENERER ÇAKMUT,DOÇ. DR.
CEBRİ İCRA YOLU SATILAN TAŞINMAZIN YOLSUZ OLARAK DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİNİN TESPİTİ VE TAPUNUN İPTALİ İLE İLK MALİK ADINA TESCİLİ İSTEMİYAVUZ BALKAN,AV.
CEMAATLERE (AZINLIKLARA) AİT VAKIFLARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ SORUNUNDAKİ SON HUKUKİ DURUMMURAT AYDOĞDU,YRD. DOÇ. DR.
CENAZELERİN NAKLİM.LAMİH ÇELİK,AV.
"CESSIO BONORUM" YA DA BİLİNEN İSMİYLE "MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO"AHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.MEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ. DR.
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNİN TAZMİNAT HAKKINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZA FELSEFESİ AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞUİHSAN DARENDE,AV.
CEZA HUKUKU AÇISINDAN YAYIN YASAĞI TEDBİRİCEVAT ÖZEL,AV.
CEZA HUKUKU ALANINDAKİ AKADEMİK BAŞARININ, SOSYAL HAYATTA ETKİLİ SERMAYE TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA SİVİL İTAATSİZLİK ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELERÖZGÜR KÜÇÜKTAŞDEMİR,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU VE ATIF PROBLEMİBUMİNHAN DUMAN,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKU VE SUÇ PERSPEKTİFİ BAĞLAMINDA MOBBINGT. POLAT İŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
CEZA HUKUKU VE ZORLA EVLENDİRMEMERAL EKİCİ ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR
CEZA HUKUKU'NDA AFSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA DOĞRUDAN KASTHAKAN KARAKEHYA,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKUNDA DOĞRUDAN KASTHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜME YASAĞIM. KEREM OSMANOĞLU,ARŞ. GÖR.
CEZA HUKUKUNDA HAKKIN KULLANILMASIFARUK EREM,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMIHÜSEYİN AYDIN,AV.
CEZA HUKUKUNDA KUSURLULUKDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKUNDA MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİVELİ KAFES,C.SAVCISI
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA MEMUR KAVRAMI (KAMU MENFAATİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR)DOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA NEDENSELLİK BAĞIİHSAN DARENDE,AV.
CEZA HUKUKUNDA SAVAŞ SUÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEFARUK TURİNAY
CEZA HUKUKUNDA SUÇUN MAĞDURU KAVRAMININ SINIRLARITUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
CEZA HUKUKUNDA "TUTUKLAMANIN KOŞULLARI"BENAN ŞENBAYRAM,AV.
CEZA HUKUKUNDA TÜRK BAYRAĞIFARUK EREM,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU -ŞİRKETLER HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANMASI-NUR CENTEL,PROF. DR.
CEZA HUKUKUNDA VARSAYILAN RIZAHENNİNG ROSENAU,PROF. DR.
CEZA İNFAZI MESELESİ : BİR CEZA HUKUKÇUSU GÖZÜYLE ARA BİLANÇOEMİLİO DOLCİNİ,PROF. DR.
CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI VE TÜRK CEZA KANUNUNDA ESAS ALINAN İLKELERİLYAS ŞAHİN,DR.
CEZA KANUNUNUN SUÇ SİYASETİ BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.
CEZA MAHKEMESİ KARARININ DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ VE SORUNU "NE BİS İN İDEM" KURALIYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MAHKUMİYETİNE BAĞLI HAK YOKSUNLUKLARIMURAT AKSAN,DR.
CEZA MUHAKEMELERİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNEZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA TUTUKLAMAİLHAN AKBULUT,DR.
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERRECEP GÜLŞEN,ARŞ. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ADİL YARGILANMA HAKKIÖZGE SIRMA,AR. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİKALİ KEMAL YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİLİŞİM KORUMA TEDBİRLERİSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CUMHURİYET SAVCISI VE SULH CEZA HAKİMİ (SORUŞTURMA MAKAMLARI) ARASINDAKİ GRİ ALAN: GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HAL KAVRAMI VE SORUŞTURMA EVRESİNDE TEMEL HAKLARA MÜDAHALE SORUNUZEKİYE ÖZEN İNCİ,YRD.DOÇ.DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ESAS MAHKEMESİNİN VERDİĞİ HÜKÜMÖZLEM YENERER ÇAKMUT,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA GİZLİ TANIKLIKYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI DELİLLERSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIYÜKSEL KIRMIZIDAĞ
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İFADE ALMA VE SORGUMEHMET ARICAN,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANDA VE NEFESTE ALKOL YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (TRAFİKTE SÜRÜCÜLERDE KEYİF VERİCİ MADDE TESPİTİ VE UYGULAMASI)YÜCEL DENERİ.HAMİT HANCI,PROF. DR.OSMAN FIRAT TURAN,AV.TUBA HANCI,DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANDA VE NEFESTE ALKOL YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ VE KAYNAKLARIN SÜBJEKTİF YORUMUHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANUNA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN GEÇERLİLİĞİDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMAALİ KEMAL YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YASAK YOLLARLA EDİNİLMİŞ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİBEYTULLAH ÇETİN,AV.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YER GÖSTERME İŞLEMİYAPRAK ÖNTAN,ARŞ. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YER YÖNÜNDEN YETKİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE HAZIR BULUNMAMURAT AKSAN,ARŞ. GÖR.
CEZA MUHAKEMESİ KANUN'UNDA KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNATHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA UZLAŞMA (CMK m. 253, 254, 255)SONER H. ÇETİN
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA UZLAŞTIRMAMUSTAFA ÖZBEK,DR.
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE MAĞDUR FAİL UZLAŞTIRMASININ USUL VE ESASLARIMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİNİN İRADELERİNİN CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜNE ETKİSİ SORUNUFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE CİNSEL SUÇ MAĞDURU KÜÇÜKLERİN KORUNMASIHEİNZ SCHÖCH,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE DOĞRUDAN SORU VE ÇAPRAZ SORU TEKNİKLERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.NEYLAN ZİYALAR,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE "DÜRÜST YARGILAMA" İLKESİFRIEDRICH CHRISTIAN SCHROEDER,PROF. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YASAĞIMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNUBERNA ÖZTÜRK
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI - ADİL BİR CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL ŞARTLARI -CUMHUR ŞAHİN,DR.
CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR AÇILIM: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIZEKİYE ÖZEN İNCİ,AV.
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASI VE CEZALANDIRMANIN AMACINA DAİR DÜŞÜNCE HAREKETLERİ (CEZA HUKUKUNDA OKULLAR MÜCADELESİ)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
CEZA SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİNAZMİYE ÖZENBAŞ,YRD. DOÇ. DR.
CEZA YAGILAMASINDA HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLİN BAŞKA DELİLLER İLE DESTEKLENMESİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
CEZA YARGILAMASINDA DOSYANIN İADESİNE İLİŞKİN KARAR İNCELEMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CEZA YARGILAMASINDA GÖRÜNTÜ VE SES KASETLERİNİN DELİL OLMASIİHSAN DARENDE,AV.
CEZA YARGILAMASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKIMUSTAFA TIRTIR,AV.
CEZA YARGILAMASINDA KOLLUKTA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLARMUSTAFA TIRTIR,AV.
CEZA YARGILAMASINDA VE MEDENİ YARGILAMADA DAVA ZAMANAŞIMI KAVRAMLARI VE 4616 SAYILI YASANIN BUNLARA ETKİSİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CEZA YARGILAMASINDA YASA YOLLARINA BAŞVURUNUN GENEL KOŞULLARIMİTHAT SANCAR,ARŞ.GÖR.
CEZA YÖNETMELİĞİ'NİN GEÇMİŞ DÖNEM KARTEL KARARLARINA UYGULANMASI VE YENİ DÖNEME DAİR BAZI ÇIKARIMLARKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
CEZA ZAMANAŞIMIİSA DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE SONA ERMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
CEZAİ VE İDARİ YAPTIRIMLARIN FARKLILIĞI BAĞLAMINDA TBMM'NİN AF YETKİSİAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
CEZAİ YAPTIRIM GEREKTİREN VERGİ SUÇLARI VE YARGILAMA USULÜÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,ARŞ. GÖR.
CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN TEMELLERİ VE SINIRLARI - SUÇ KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERWİLHELM GALLAS,PROF. DR.
CEZALANDIRMANIN AMACI ÜZERİNESURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN AMACI VE NİTELİĞİA.VEDAT DİLBEROĞLU,AV.
CEZALARIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİKEMAL YILDIRIM,AV.
CİBAL-İ MÜBAHAÜSTÜNER BİRBEN, ARAŞ. GÖR.
CİNSEL İLİŞKİ YOLUYLA BAŞKASINA HIV BULAŞTIRMANIN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ SORUNUMUSTAFA RUHAN ERDEM,YRD.DOÇ.DR.
CİNSEL ÖZGÜRLÜK ÜZERİNEKEMAL VURALDOĞAN,AV.
CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ MUAYENE PROSEDÜRÜGÜROL CANTÜRK,YRD. DOÇ. DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARIMEHMET REŞAT KOPARAN
CİNSEL SUÇLARDA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASIİHSAN DARENDE,AV.
CİNSEL TERCİHİN İŞ AKDİNE ETKİSİNAFİ PAKEL,AV.
CMK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİKAZIM KOLCUOĞLU,AV.
CMK'DA MAĞDURA VEKİL ATANMASI VE SORUŞTURMA EVRESİNDE BU HUSUSTAKİ HATALI UYGULAMANIN YARATTIĞI SAKINCALARİHSAN DARENDE,AV.
CMK'NIN 119/4. MADDESİ UYARINCA ADLİ ARAMADA BULUNDURULMASI GEREKEN TANIKLAR KONUSUNDA İÇTİHATTA DÖNÜŞÜMFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.YAPRAK ÖNTAN,AR. GÖR.
CMK'NIN TEMEL YAPISI - TERCİHLER - BEKLENTİLERERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CMR HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜTEAKİP TAŞIMAOĞUZ YILMAZ,AV.
CMR VE TTK'DA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU İLE KAST VE KASTA EŞDEĞER KUSURUNUN SORUMLULUĞA ETKİSİAYDIN ALBER YÜCE,ARŞ. GÖR.
CMUK KONUSUNDA HÜKÜMET TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
CMUK REFORMU VE DELİL YASAKLARIBAHRİ ÖZTÜRK,DOÇ. DR.
CRIMES THREATENING BODILY INTEGRITY (ASSAULT AND BATTERY): A LEGAL ANALYSIS OF FOUR CASES FROM THE JUDICIAL REGISTERS OF THE BAKCHISARAY/CRIMEA LAW COURTRECEP ÇİĞDEM,YRD. DOÇ .DR.
CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞUMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
CULPAIN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU VE AMERİKAN HUKUKUNDAKİ UYGULAMASICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI SUÇUZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.ÖZGÜR KÜÇÜKTAŞDEMİR,ARŞ. GÖR.
CUMHURBAŞKANININ HALK TARAFINDAN SEÇİLMESİNİN HÜKÜMET SİSTEMİNE ETKİSİBÜLENT YAVUZ,DR.
CUMHURBAŞKANININCA YAYIMLANMASI KISMEN VEYA TAMAMEN UYGUN BULUNMAYAN KANUNLARIN MECLİSE GERİ GÖNDERİLMESİŞEREF İBA,DR.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİSALİH TAŞDÖĞEN,ARŞ. GÖR.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİSALİH TAŞDÖĞEN,ARŞ. GÖR.
CUMHURİYET ANAYASALARINDA VATANDAŞLIKVAHAP COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKUNDA HİZMET AKDİNE GENEL BAKIŞMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREVLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARİ BAŞVURULARHÜSEYİN BİLGİN
CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMUSTAFA SALDIRIM,DR.
CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ STATÜSÜ, MUHAKEMEDEKİ TARAF POZİSYONU VE İSPAT YÜKÜNÜN BULUNMASI ÜZERİNEHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.MURAT ARABACI,ARŞ. GÖR.
CUMHURİYET SAVCISI'NIN ÖZEL HUKUKTA DERNEK VE SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖREVLERİMUSTAFA SALDIRIM,DR.
CUMHURİYET SAVCISININ TAKDİR YETKİSİMUSTAFA ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURİYET SAVCISINININ KATILDIĞI HUKUK DAVALARINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA YETKİSİNİN KAPSAMIMUSTAFA SALDIRIM,DR.
CUMHURİYETÇİ - LİBERAL - MÜZAKERECİ KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE TÜRKİYE'DE KAMUSAL ALANIN GELİŞİMİREYHAN SUNAY,YRD. DOÇ. DR.
CUMHURİYETİN 75. YILDÖNÜMÜNDE ANAYASA YARGISIMERİH ÖDEN,DOÇ. DR.
CUMHURİYET'İN KURULUŞUNDAN BU YANA TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MESELESİŞULE ÖZSOY,DOÇ. DR.
CÜRMİ FİİLİN YAPISAL UNSURU OLARAK HAREKETSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.

Ç

ÇAĞDAŞ CEZA ADALETİ SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞLARI VE ARABULUCULUK UYGULAMASI
MUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE İDARİ VESAYET DENETİMİCOŞKUN SAN,PROF. DR.
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UYGULAMA SORUNLARIUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ BAKIMINDAN KISMİ SÜRELİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNA VE BUNUN AYNI ZAMANDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ KAZANDIRMAMASIN.BİNNUR TULUKCU,YRD. DOÇ. DR.
ÇAĞRI YOLUYLA HİSSE SENEDİ TOPLANMASINDA ÇIKARMA VE SATMA HAKKIMUZAFFER EROĞLU,DR.
ÇALIŞANLARIN YARATTIKLARI ESERLER ÜZERİNDE FİKRİ HAKLARTURGUT ÖZ,PROF. DR.
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASIAHMET KÜLEKÇİ, AV.
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK - HER İKİ ÇALIŞMA YERİNİN FİZİKİ KOŞULLARININ AYNI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİSÜLEYMAN SONER
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞİŞİKLİK FESHİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
ÇALIŞMA SURELERİECE SILA HAFIZOĞLU,ARŞ. GÖR.
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ ESNEKLİK Mİ, YOKSA KEYFİLİK MİDİR? İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ VE FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMEHMET NUSRET BEDÜK,YRD. DOÇ. DR.
ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN USULE UYULMAMASI HALİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESHİN HAKSIZ OLMASIN.BİNNUR TULUKCU,YRD. DOÇ. DR.
ÇALIŞMANIN KESİNTİYE UĞRAMASININ SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİNE ETKİSİSÜLEYMAN BAŞTERZİ,DOÇ. DR.
ÇALIŞTIRANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÇATIDAN TEMELE SOSYAL GÜVENLİK REFORMUALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
ÇATMADA TARAFLAR VE SİGORTACI AÇISINDAN TAKAS USULÜERDEM AKYAZILI,AR. GÖR.
ÇEHREDE SABİT ESERİ. ÖZER KENDİ,DOÇ. DR.YRD. DOÇ. DR. YAŞAR BİLGE
ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YENİ SİSTEME GÖRE İLERİ TARİHLİ ÇEKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMUHARREM GENÇTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
ÇEKE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE YETKİLİ MAHKEMESEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
ÇEKLERDE BANKA İBRAZ KAŞESİNİN KARALANMASIRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
ÇEKTE KABUL YASAĞI VE ÇEKİN TEYİDİRAMAZAN DURGUT,ARŞ. GÖR.
ÇEKTE KANUNLAR İHTİLAFIALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
ÇEKTE MUHATAP BANKA SORUMLULUĞUNUN KAPSAMIPINAR UZUN ŞENOL,ARŞ. GÖR.
ÇEŞİTLİ TOPLUM VE KÜLTÜR TİPLERİ VE BOŞANMA NEDENLERİHAMİDE TOPÇUOĞLU,PROF. DR.
ÇEVRE CEZA HUKUKUNDA ZAMANSEZİN DUYGU TUNCER,AV.MİTHAT BURAK BAŞKALE,AV.
ÇEVRE CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE ÇEVRENİN CEZA NORMLARI İLE KORUNMASI REJİMİ YÖNÜNDEN ALMANYA VE FRANSA ÖRNEKLERİHASAN SINAR,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVRE DAVALARINDA "MENFAAT İHLALİ": DANIŞTAY VE KKTC YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMETUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVRE HAKKI VE 1982 ANAYASASIHASAN TUNÇ,YRD. DOÇ. DR.YUSUF GÖVEN,ARŞ. GÖR.
ÇEVRE HAKKININ KORUNMASI VE KİMYASALLARIN ZARARLI ETKİLERİNİN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN AB KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE RUHSATLANMASI DÜZENLEMESİMEHMET ALİ ZENGİN,DR.
ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMEAHMET M. GÜNEŞ,DR.
ÇEVRE HUKUKUNDA ÇEVRECİ ÖRGÜTLERE TANINAN OLANAKLARNÜKHET TURGUT,DOÇ. DR.
ÇEVRE HUKUKUNUN DEMOKRATİKLEŞMESİSILKE R. LASKOWSKI,PROF. DR.
ÇEVRE KİRLENMESİNİN OLUŞMASINDAN SONRAKİ AŞAMADA MEDENİ HUKUK, CEZA HUKUKU VE İDARE HUKUKU ÇÖZÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞALİ ULUSOY,ARŞ. GÖR.
ÇEVRE KORUNMASI VE TOPLUM VEYA DEVLET HAYATISERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
ÇEVRE VE GERİ KAZANIM (MADENCİLİK SEKTÖRÜ)AYNUR AYDIN,DR.MİNE FANUSCU
ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİN REKABET ÜZERİNE ETKİLERİBURAK BÜYÜKKUŞOĞLU
ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR (TCK m. 181, 182)MUSTAFA ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
ÇEVREYİ KİRLETME KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.AV. M.LAMİH ÇELİK
ÇİFT TARAFLI PAZARLARDA REKABET HUKUKU UYGULAMALARIHALE GÜNDÜZ
ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞIERDAL YERDELEN
ÇİFTE VATANDAŞLIKERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARICEREN SONER,AV.
ÇİN HALK CUMHURİYETİ VATANDAŞLIK YASASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERTURGUT TURHAN,ARŞ. GÖR.
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ - KIDEM TAZMİNATIM. FATİH UŞAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESBİTİNDE DİKKATE ALINIR MI?M. FATİH UŞAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA ADLİ TIP UYGULAMALARIAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN ANA BABAYA KARŞI KORUNMASIS. HÜLYA İMAMOĞLU,DR.
ÇOCUĞUN KORUNMASI VE POLİSALİ NAİM İNAN,PROF. DR.
ÇOCUĞUN MENFAATİ GEREĞİ ÇOCUKLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA GÖRÜŞÜNÜN ALINMAMASI GEREKEN DURUMLARGÜLÇİN ELÇİN GRASSİNGER,PROF. DR.
ÇOCUĞUN SOYADINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ İNCELENMESİECE BAŞ SÜZEL,YRD.DOÇ.DR.GÖKÇE KURTULAN,ARŞ. GÖR.
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇUNESRİN ÖZKAYA,AV.
ÇOCUĞUN YERLEŞİM YERİ EDİNME HAKKI VE "BİR İSTİSNA"SEVGİ USTA SAYITA,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUĞUN YÜKSEK (ÜSTÜN) YARARI BAĞLAMINDA ÇOCUĞUN İRADESİÖZGE YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUK DÜŞÜRTME DÜZENLEMESİDİLEK ÖZGE ERDEM,ARŞ. GÖR.
ÇOCUK DÜŞÜRTME FİİLLERİ VE CEZA SORUMLULUĞUMURAT AYDIN,ARŞ. GÖR. DR.
ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİ VE MEDYAH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ÇOCUK HAKLARININ GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANAYASAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİAYDIN İPEK,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUK HUKUKU BAKIMINDAN KORUNMA KARARI, KORUMA VE EMNİYET TEDBİRİ KAVRAMLARIALİ NAİM İNAN,PROF. DR.
ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI VE SARFICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.MURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER İLE ÖZÜRLÜLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE İLİŞKİN ESASLARTUFAN ÖĞÜZ,DOÇ. DR.
ÇOCUK VE KADINLARIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE ADLİ YARDIMTENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.SEDA AKÇO,AV.
ÇOCUK YARGILAMASI HUKUKUNDA HAZIRLIK SORUŞTURMASIHANDAN YOKUŞ SEVÜK,YRD. DOÇ. DR.
ÇOCUKLARIN ANA BABALARINA DESTEKLİĞİ NASIL HESAPLANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUİLHAN ÜZÜLMEZ,DOÇ. DR.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNA HUKUK VE ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV. (LL.M)
ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÇOCUKLARIN TEMEL HAK SÜJELİĞİ (AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNCELİĞİ OLARAK ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE TEŞVİKİ)ZAFER GÖREN,PROF. DR.
ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİÖZGE BÖLÜKBAŞI,ARŞ. GÖR.
ÇOĞULCU DEMOKRASİLERDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİALİ TARIK GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
ÇOĞUNLUK İLKESİMEHMET TURHAN,DOÇ. DR.
ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİ ANLAYIŞI, ROUSSEAU VE TÜRK ANAYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,YRD. DOÇ. DR.
ÇOK KATMANLI TOPLUMLARDA İSTİKRARLI DEMOKRASİ: BİRLEŞİK KIBRIS ÖRNEĞİTUFAN ERHÜMAN,YRD. DOÇ. DR.

D

DAHA ETKİN BİR ULUSLARARASI REKABET İÇİN HUKUKİ ÇERÇEVE ARAYIŞI
ALİ CENK KESKİN,DR.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE İLİŞKİN MÜEYYİDELİ KAPATMA KARARLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DAMGALAMA KURAMI VE CEZA ADALET SİSTEMİNDE DAMGALAMA, ALİ ASIF ZERDARI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELEMEHİLAL CEREN HATİPOĞLU
DANIŞTAY 2. DAİRESİ'NCE VERİLEN KARARLAR IŞIĞINDA DEVLETÇE YAPILACAK TEDAVİ YARDIMININ SINIRIFETİH SAYIN
DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE, RESEN TARHİYAT İŞLEMİNDE YAPILAN MATRAH TAYİNİNDE GERÇEĞE EN YAKIN HALİN BULUNMASI İLKESİBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE'SEN ARAŞTIRMAYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMECEMİL KAYA,DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARINDA EKONOMİK YAKLAŞIMMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
DANIŞTAY KARARLARINDA İDARİ BAŞVURULARYASİN SEZER,DOÇ. DR.HÜSEYİN BİLGİN
DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN REKABET KURULU KARARLARININ YENİDEN ALINMASIZEYNEP İNCE,AV.ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
DANIŞTAY VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE MANEVİ TAZMİNATA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ SORUNUGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
DANIŞTAY'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİBAHTİYAR AKYILMAZ,DOÇ. DR.
DANIŞTAY'IN REKABET KURULU KARARLARINA BAKIŞIZEHREDDİN ASLAN,PROF. DR.
DAR MÜKELLEFİYETTE TİCARİ KAZANCIN TÜRKİYE'DE ELDE EDİLMİŞ SAYİLMADİĞİ HALLER ÜZERİNECİHAT ÖNER,YRD. DOÇ. DR.
DAVA VEKALETİNİN NOTERDEN DÜZENLENMESİ ŞARTISERKAN AĞAR,DR.
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLAMASIBERRİN AKBULUT,DOÇ. DR.
DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMASINDAN SONRA SUÇUN NİTELENMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN İNCELENMESİYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
DAVACI KURUMUN İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİYE ÖDENEN TAZMİNATLAR İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCUAN TAZMİNAT DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
DAVACI ŞİRKETE İHALENİN VERİLMEMESİNDE İDARENİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE İHALE HAKSIZ OLARAK DAVACI ŞİRKETE VERİLMEDİ İSE DAVACI ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DAVACININ BANKA HESABINDAN YAPILAN HARCAMA TUTARININ HAKSIZ VE USULSÜZ OLARAK ÇEKİLDİĞİ İDDİASI İLE HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLEN BEDELİN İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
DAVACININ HAKSIZ OLMASI VARSAYIMINDA DAVALIDAN İSTEYEBİLECEĞİ PARANIN MİKTARI VE DAVACININ AZİLDE HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESBİTİHÜRRİYET AYGÜN,AV.
DAVADA İNANCA (HUMK m. 96 vd; EHVK m. 3)EJDER YILMAZ,PROF. DR.
DAVALININ BOŞANDIĞI EŞİNDEN MAL KAÇIRDIĞI İDDİASINA DAYANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
DAVALIYA SATILIP TESLİM EDİLEN KÖMÜR TİCARİ EMTİASINDAN KAYNAKLANAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLI HAKİMİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI VE DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLI YARGITAY ÜYESİNİN KULLANDIĞI OYLA KESİNLEŞEN HÜKME KARŞI HUKUKİ ÇARELEREMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
DAVID HUME'UN ANTİ-RASYONALİST EPİSTEMOLOJİSİ ÜZERİNE DAYALI AHLAK VE ADALET TEORİSİSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
DAVRANIŞ NORMLARI TEORİSİ (HAKSIZLIK VE MÜEYYİDE İLİŞKİSİ)İZZET ÖZGENÇ,DR. İUR
DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMAHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
DAYANIŞMA AİDATINERMİN BERKİ,DR.
DEF'İ VE İTİRAZ ARASINDAKİ FARKLAR VE İLERİ SÜRÜLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARIFERHAT CANBOLAT,DR.
DEĞER ARTIŞ PAYI (KOCANIN BABASININ KREDİSİ İLE ALDIĞI EVİN ALIMINDA DAVACI KADININ ZİYNET BOZDURUP PARA VERMESİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞININ ARTIK DEĞER HESABINA ETKİSİBANU FATMA GÜNARSLAN
DEĞER ARTIŞ PAYI VE KATILMA ALACAĞI ( DAVACILARIN MİRAS BIRAKANLARININ EŞİNDEN DEĞER ARTIŞ PAYI VE KATILMA ALACAĞI TALEBİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
DEĞER YARGILARI BAĞLAMINDA AVRUPA KİMLİĞİMUHAMMED İKBAL İMAMOĞLU
DEĞİŞİKLİK FESHİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
DELENDA EST CARTHAGO (VEL STIPULATIO POENAE)MEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN 206-208 VE 215-218.MADDELERİ)ONUR KART
DEMİRYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI HUKUKİ SORUMLULUKALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.HÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA SERBESTLEŞTİRME AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİHASAN KARAKILIÇ,ARŞ. GÖR.
DEMOKRASİ TARTIŞMALARINDA SINIR AŞAN BİR KAVRAMLAŞTIRMA DENEMESİ: "KIRILGAN DEMOKRASİLER" VE BELÇİKA ÖRNEĞİERSOY KONTACI,DR.
DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMHAYRİ KESER,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRASİ VE HUKUK ÜZERİNESEDAT ÇAL,DR.
DEMOKRASİNİN FİNANSMANI : SİYASİ PARTİLERİN GELİR KAYNAKLARIMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ ÜLKELERDE ANAYASAL DEĞİŞME (CONSTITUTIONAL CHANGE) YE ANAYASAL DÖNÜŞÜM (CONSTITUTIONAL TRANSFORMATION)YAVUZ ATAR,DOÇ. DR.
DEMOKRASİYİ İDEAL ANLAMINA YAKLAŞTIRMA ÇABASI OLARAK RADİKAL DEMOKRASİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ MEDENİ YARGILAMA VE TAKİP HUKUKUNUN ANAHATLARIEJDER YILMAZ,DR.
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ BAĞLAMINDA HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASIYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,DOÇ. DR.
DEMOKRATİK SİYASAL REJİMLERİN SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BİR YAKLAŞIM: "YARI-BAŞKANLIK"TAN "İKİ BAŞLI YÜRÜTME YAPILANMASINACENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE VERGİLENDİRMENAMİ ÇAĞAN,DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ÜLKELERDE MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ VE TÜRKİYEYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,YRD. DOÇ. DR.
DEMOKRATİK ÜLKELERİN ANAYASALARINDA YASALLIK, MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME VE EŞİTLİK İLKELERİNİN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,ARŞ. GÖR.
DEMOKRATİK YÖNETİMİN UNSURLARI VE DEMOKRASİNİN ANAYASAL GÜVENCELERİKEMAL ŞAHİN,YRD. DOÇ .DR.
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİDERYA KARAKOÇ,AR. GÖR.
DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİHASAN ALİ KAPLAN,ARŞ.GÖR.
DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
DENETİMLİ SERBESTLİKMUSTAFA TIRTIR,AV.
DENİZ İŞ KANUNU'NUN YER İTİBARİYLA KAPSAMISABAHATTİN YÜREKLİ,YRD. DOÇ. DR.
"DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİ 2006" HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DOÇ. DR.
DENİZ SINIRLARININ DENETİMİ, FRONTEX VE DEVLETİN MÜLTECİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SORUMLULUĞUDOLUNAY ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA HAZIRLIK İHBARIMUSTAFA TÜYSÜZ,YRD. DOÇ. DR.
DENİZDE ÇATMA KAZALARI VE ÇATMA BİLİRKİŞİLİĞİNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
DENİZİ KİRLETEN OLAYLARDA ACİL DURUMLARA UYGULANACAK ULUSLARARASI REJİMMEHMET AKİF KÜTÜKÇÜ,YRD. DOÇ. DR.
DENİZLERİMİZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULUĞUNA UYMAMANIN HUKUKİ VE CEZAİ SONUÇLARIVURAL SEVEN,YRD. DOÇ. DR.
DENKLEŞTİRME VE TENKİS DAVALARINDA PARASI MİRAS BIRAKAN TARAFINDAN ÖDENEREK MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA ALINAN TAŞINMAZLARIN DURUMUEMREHAN İNAL,YRD. DOÇ. DR.
DEPREMDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNDE ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI VE SÜRESİVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.MEHMET ALTUNKAYA,YRD. DOÇ. DR.
DERRİDA VE DWORKİN ARASINDAKİ İLİŞKİ : YAPIBOZUM VE YARGIÇ HERKÜLRABİA SAĞLAM,ARŞ. GÖR.
DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİİHSAN DARENDE,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAHA SONRA ALINAN KUSUR RAPORU İLE DAVACI VEKİLİNİN İTİRAZLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN EK RAPOR - DEĞİŞEN ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ DİKKATE ALINMASI)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAVACININ MALULİYET ORANI VE ÜCRETİ BELİRLENMEDEN HESAP VE DEĞERLENDİRME YAPILAMAYACAĞI)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (EMEKLİ ÖĞRETMENİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ - EŞİN TALEBİ)AYHAN TOKAT,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE KATILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ'NİN, 20.09.2004 TARİHLİ, E.9196, K.10137 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİGÖKHAN ŞAHAN,ARŞ. GÖR.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATIÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI İNCELEMESİLALE SİRMEN,DR.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DUL EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞINI BELİRLEME TARİHİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HUKUKSAL NİTELİĞİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
DEVLET AKLIN'IN BİR YANSIMASI OLARAK OSMANLI GİZLİ POLİS TEŞKİLATISAEED BAGHERI
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASI VE ÖZEL AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN KURULMASIERDENER YURTCAN,PROF. DR.
DEVLET HAKKI VE BELEDİYE PAYINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLÜTFİYE YAZKAN,AV.
DEVLET İHALESİNE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (TCK m.235)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
DEVLET MEMURLARININ ANONİM ŞİRKETE KURUCU ORTAK OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
DEVLET SIRRINI VE YAYILMASI YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA VE ELDE ETME SUÇLARIVESİLE SONAY EVİK,DR.ALİ HAKAN EVİK,DR.
DEVLET SİSTEMLERİNE GÖRE SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLER HAKKINDA KANUN ÜZERİNDE AÇIKLAMALARHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK SUÇUMUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
DEVLETİN AİLE BİRLİĞİNİ KORUMASI ÖDEVİ ÇERÇEVESİNDE DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE 72CEMİL KAYA,ARŞ. GÖR.
DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU (TCK. m.302)ZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇUVESİLE SONAY EVİK,DOÇ. DR.
DEVLETİN EGEMENLİĞİ VE İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASIHAYATİ HAZIR,DR.
DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ VE ÖLÇÜT SAPTAMA YOLLARISERAP TELLİ,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU BAKIMINDAN İMALATÇININ SORUMLULUĞUZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA ULUSLARARASI BOYUTLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİTUĞRUL ANSAY,PROF. DR.
DEVLETLERİN İNSANCIL HUKUK KURALLARININ İHLALİ NEDENİYLE SORUMLULUĞUHATİCE GEYİK,ARŞ. GÖR.
DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇEREK TALEP EDİLEN ALACAĞA İLİŞKİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
DIE DENATIONALISIERUNG DES PRIVATRECHTS IN EUROPA - EINE GRUNDLAGEN - UND URSACHENANALYSEHANNES RÖSLER,DR.
DIE "KLASSISCHE" METHODENLEHRE BEI SAVIGNYOSMAN İSFEN
DIE PFÄNDUNG UND VERWERTUNG DER BUCHAKTIEN IM TÜRKISCHEN ZWANGSVOLLSTRECKUNGSRECHTGÖKÇEN TOPUZ,DR.
DİFERANSİEL VE JENETİK HUKUK SOSYOLOJİSİGEORGES GURVITCH,PROF. DR.
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ELE ALINMASIZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
DİJİTAL İMZA VE DİJİTAL İMZANIN KULLANIMIÖMER ERGÜN,YRD.DOÇ.DR.
DİKEY ANLAŞMALAR YOLUYLA PİYASANIN KAPATILMASIBARIŞ EKDİ
DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE PAZAR PAYININ ÖNEMİSİNAN NAİPOĞLU,AV.DENİZ ULAŞ GÖÇEN,AV.
DİN VE HUKUK ARASINDAKİ ÇİZGİ: ALMANYA'DAKİ SÜNNET YASAĞI TARTIŞMASININ ANALİZİECE GÖZTEPE,DOÇ. DR.
DİNİ DEĞER VE SEMBOLLER İÇEREN MARKALAR İLE KAMU DÜZENİ VE GENEL AHLAKA AYKIRI İŞARETLERAYDIN MUSABALLI,AV.
DİNİ SEMBOL VE KIYAFET SINIRLAMALARINDA İKİ FARKLI YAKLAŞIM : İNSAN HAKLARI KOMİTESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLETLERİN ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAKIMINDAN TAHLİLİERKAN DUYMAZ,DR.
DİNK/TÜRKİYE KARARI ÇERÇEVESİNDE İFADE HÜRRİYETİALİ TARIK GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ YÜRÜTEN DEVLET GÖREVLİLERİBİLGE ERSON ASAR,ARŞ. GÖR.
DIRECT APPLICABILITY AND DIRECT EFFECT OF EUROPEAN COMMUNITY LAW SOURCESBANU BOZABALI
DİRENME HAKKI, MEŞRULUĞU VE PRATİK DEĞERİÖMER ÖMEROĞLU,DR.
DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI VE İTİRAZRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DOÇ. DR.
DİSİPLİN CEZASI OLARAK MEMURUN BRÜT AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILMASIUĞUR SÖKMEN
DİSİPLİN HUKUKU YÖNÜNDEN AVUKATIN ÖZEL YAŞAMISERKAN AĞAR,AV.
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ'NİN İNCELENMESİONUR KART
DİŞ HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
DİVAN-I HÜMAYUN'UN YARGI YETKİSİİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
DİYALEKTİK AÇIDAN CEZA YARGILAMASIFARUK EREM,PROF. DR.
DOÇENTLİK SINAVI VE DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
DOĞA KORUMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: EKOSİSTEM HAKKIÜSTÜNER BİRBEN,ARAŞ. GÖR.Y. ÖZHAN TÜRKER,ORM. YÜK. MÜH.HASAN EMRE ÜNAL,ARAŞ. GÖR.
DOĞAL GAZ PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP VE FEVKALADE HALLERSELAHATTİN AYDIN,AV.
DOĞRUDAN TEMİN TCK M.235 KAPSAMINDA MIDIR?CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
DOĞUM BORÇLANMASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
DOKTOR SİGORTASI MI, HASTA SİGORTASI MI?TENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.
DOKTORUN SORUMLULUĞUNDA ŞANS KAYBI : İYİLEŞME ŞANSININ KAYBIYILDIZ ABİK,DR.
DOLAYLI FAİLLİK (TCK. M. 37/2)İLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLASIİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
DÖMİ ŞEF OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİNDE REKABET POLİTİKALARININ VE HUKUKUNUN ÖNEMİSEVDA YAŞAR COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
DÖNÜŞÜM GEÇİREN İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI DA DARALIYOR MU?TURGUT TAN,PROF. DR.
DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE UYARLAMA SORUNU VE YARGITAY'IN BAKIŞISÜLEYMAN YILMAZ,DR.
DTÖ HUKUKU UYGULAMASINDA AYRIMCILIK YAPMAMA İLKESİTALAT KAYA
"DUE PROCESS OF LAW" KAVRAMININ AMERİKAN HUKUKUNDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEKEREM ALTIPARMAK,AR. GÖR.
DURAĞAN YÖNETİM VE "SİVİL TOPLUM"MÜSLÜM AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
DURDURMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
DÜNDEN BUGÜNE İCRA VE İFLAS KANUNUMUZEJDER YILMAZ,PROF. DR.
DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARIZEYNEP OYA USAL,YRD. DOÇ. DR.
DÜNYA ÇAPINDAKİ ADALETE ULAŞMA HAREKETİYLE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜMUSTAFA ÖZBEK,AR. GÖR.
DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
DÜNYA MİRASI SÖZLEŞMESİNE KISA BİR BAKIŞAHMET M. GÜNEŞ,DR.
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI BAĞLAMINDA BUNLARA İLİŞKİN BAZI SORUNLARA. ÜLKÜ AZRAK,PROF. DR.
DÜŞMAN İMGELERİ VE HOŞGÖRÜCOŞKUN SAN,PROF. DR.
DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK SUÇU (TCK. m. 303)MUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE 1982 ANAYASASIMEHMET TURHAN,DOÇ. DR.
DÜZENLENEN DAVRANIŞ DOKTRİNİ ÇERÇEVESİNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARICAN SARIÇİÇEK

E

ECZACININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU
MURAT DOĞAN,PROF. DR.
ECZANE, DEPO VE İLAÇ FİRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN HUKUKİ DURUMU: HAKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİGÖKCE SERDAR
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ARTIK DEĞERE KATILMA İLE İLGİLİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ VE TENKİSİZARİFE ŞENOCAK,DOÇ. DR.
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ARTIK DEĞERİN HESAPLANMASI VE PAYLAŞTIRILMASIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLERDEN BİRİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BORCUNDAN DOLAYI MALVARLIĞININ HACZİGÖKÇEN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE KATILMA ALACAĞININ İFASINA İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLARMEHMET ŞENGÜL,YRD. DOÇ. DR.
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE KARŞILAŞILAN BAZI MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAÇ TANE "KATILMA ALACAĞI" DOĞAR?MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMAZİYA GÖKÇE, AV.
EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKININ BİR SINIRI OLARAK EVLENME YASAĞICEMİL KAYA,DOÇ. DR.
EKONOMİ HUKUKU: HUKUKUN SINIFLANDIRILMASINDA PARADİGMA KAYMASIÖNDER PERÇİN,AV.
EKONOMİK KRİZ KOŞULLARINDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ GÜVENCESİ VE İFLASIN ERTELENMESİMEHMET ONAT ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
EKONOMİK KRİZ SONRASI ANAYASA YAPIMI: İZLANDA'NIN YENİ ANAYASA YAPIM SÜRECİSİNEM YARGIÇ,YRD. DOÇ. DR.
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
EKSİK İNŞAAT NEDENİ İLE UĞRANILAN ZARARLAR İLE KAÇAK İNŞAAT CEZASI OLARAK ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
EL YAZISI İLE VASİYETNAMEDE DÜZENLEME YERİ VE TARİHİÖMER BAĞCI,ARAŞ. GÖR.
ELEKTRİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİÖZLEM DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR,DR.
ELEKTRİK PİYASASI KAVRAMLAR VE UYGULAMALARONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRİK PİYASASI OLUŞUMUONUR ÜNAL,AV.
ELEKTRONİK HACİZ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
ELEKTRONİK İMZA'DA HUKUKİ SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ELEKTRONİK NOTERLİK İŞLEMLERİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME USULÜNE BİR BAKIŞYUNUS EMRE YILMAZOĞLU
ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN NOTER SENETLERİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK ORTAMDA HİZMET SUNUMU VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİSİNAN SAMİ AKKURT,ARŞ.GÖR.
ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA MÜDAHALEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKTAMER SOYSAL
ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISININ SORUMLULUĞUFERHAT KAYIŞ,AR.GÖR.
ELEKTRONİK SÖZLEŞMENURAN ZÖHRE,AV.
ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN YOL AÇTIĞI BAZI SORUNLAREGEMEN ÖZGE ÖZHAN
ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ DÜZENLENİRKEN, TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ VE DİĞER ALANLARLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.
ELEKTRONİK TEBLİGATIN KALİTATİF YÖNTEMLE İNCELENMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
ELEKTRONİK TİCARET ALANINDAKİ REKABET SORUNLARIİBRAHİM AYDEMİR
EMNİYET TEDBİRLERİMUSTAFA TIRTIR,AV.
EMVAL-İ METRUKE KAPSAMINDAKİ MÜLKİYET DAVALARININ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SÜRECİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİCAVİD ABDULLAHZADE,YRD. DOÇ. DR.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ NASIL BELİRLENMELİ, NASIL UYGULANMALIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ENDONEZYA'DA SİYASET: BAĞIMSIZLIK SONRASI DÖNEMDE SİYASİ YAŞAM VE KURUMLARORÇUN İMGA,DR.
ENERJİ DİREKTİFLERİNDE AYRIŞMAİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİARZU ONGUR ERGAN,AV.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE AYRIŞTIRMA UYGULAMALARIMUZAFFER EROĞLU,DR.
ENERJİ UYUŞMAZLIKLARI VE ULUSLARARASI TAHKİMARZU ONGUR ERGAN,AV.
ENGELLİ ÇOCUĞUN VE ERGENİN ÖZEL HAKLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİK HAKKI VE TÜRKİYE'DE ERİŞEBİLİRLİKLERİSELDA ÇAĞLAR,YRD. DOÇ. DR.
ENSEST İLİŞKİDEN DOĞAN ÇOCUĞU "TANIMA YASAĞI"NIN KALDIRILMASINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞSEVGİ USTA SAYITA,YRD. DOÇ. DR.
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI HAKKINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
ERGİN KISITLI ÜZERİNDEKİ VELAYET HAKKI (UZATILMIŞ VELAYET)DİLŞAD KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.
ERİTRE - YEMEN HAKEM KARARI IŞIĞINDA KIZILDENİZ ADALARININ AİDİYETİ SORUNUSERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
ERNEST WEINRIB'TE ÖZEL HUKUK FELSEFESİ VE HUKUKİ FORMALİZMSERCAN GÜRLER,ARŞ. GÖR.
ESER (İNŞAAT) SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLMESİ DURUMUNDA TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YER ALAN HAKSIZ YAPIYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANABİLİRLİĞİVEHBİ UMUT ERKAN,YRD. DOÇ. DR.
ESER SÖZLEŞMESİ (YAPIM, BAKIM, ONARIM VE YÜKÜMLENİM SÖZLEŞMELERİ)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ESER SÖZLEŞMESİNDE İFA İMKANSIZLIĞI VE SONUÇLARIMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU VE İŞ SAHİBİNİN HAKLARIMEHMET DENİZ YENER,DR.
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN ESERİ BİZZAT MEYDANA GETİRME VEYA KENDİ İDARESİ ALTINDA YAPTIRMA BORCUALİ ERDEN DOĞANOĞLUMEHMET CELAL UZUNKAYA
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNE UYARLANMASIE. AHŞEN OKTAY,AV.
ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ÖZELLİKLERİ VE TARAFLARISONGÜL USTA,AV.
ESKİ ÇAĞLARDA SUÇ HUKUKUSAMİ SELÇUK,DOÇ. DR.
ESKİ ÇEKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ HAKKINDA YARGITAY ONUNCU CEZA DAİRESİNİN BİR KARARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMEŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ HUKUK SİSTEMLERİNDE KÖLELİKGÜLNİHAL BOZKURT,DR.
ESKİ HUKUKUMUZDA SÜT EMZİRME AKDİOSMAN KAŞIKÇI,DOÇ. DR.
ESKİ HUKUKUMUZDA TAKYİDİ ŞARTA BAĞLI İŞLEMLEROSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ HUKUKUMUZDA ÜST HAKKIOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ VAKIF MALLARININ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAF OLMASIMUSTAFA YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ VE YENİ MEDENİ HUKUKUMUZDA MİRAS SİSTEMLERİŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARISONER ALTAŞ
ESKİ YARGILAMA HUKUKUMUZDA ŞAHİDİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BAŞKASINDAN NAKLEN ŞAHİTLİKTE BULUNMAMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
ESKİ YASADA OLMAYIP 5510 SAYILI YENİ YASADA OLAN HÜKÜMLER VE YENİ TANIMLARALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
ESKİ YUGOSLAVYA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YASAL DAYANAĞITEVFİK ODMAN,DOÇ. DR.
ESKİ YUNAN'DAN AYDINLANMA ÇAĞINA İNSAN ONURU KAVRAMININ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
EŞ CİNSEL BİRLİKTELİKLER VE BUNLARIN KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKUNDA DÜZENLENİŞİKAZIM SEDAT SİRMEN,DR.
EŞİTLİK KURUMLARI VE TÜRKİYE'DE DURUMZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.
EŞLER ARASINDA MAL REJİMİ VE YENİ BİR ÖNERİAHMET M. KILIÇOĞLU,PROF. DR.
EŞLERDEN BİRİNİN MÜLKİYETİNDEKİ TAPUYA KAYITLI AİLE KONUTU ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MÜLKİYET VEYA SINIRLI AYNİ HAK İKTİSABIÖZCAN GÜNERGÖK,DR.
EŞLERİN ANLAŞMASI SURETİYLE BOŞANMAKEMAL TAHİR GÜRSOY,PROF. DR.
EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI (TMK.md.199)AYŞEN ŞAHİNCİ,AV.
EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICI YARDIMCISI KAVRAMI VE YARDIMCILARIN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA ETKİSİBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
ETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI IŞIĞINDA HUKUKARSLAN TOPAKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
ETİK KAVRAMI VE MEDYA ETİĞİMURAT YÜKSEL,DOÇ. DR.
ETİK VE HUKUK : HUKUKSAL POZİTİVİZM ÜSTÜNE YENİDEN DEĞERLENDİRMEMEHMET TEVFİK ÖZCAN,PROF. DR.
ETİYOPYA, SOYKIRIM VE MENGISTU HAILE MARIAM KARARITİMUÇİN KÖPRÜLÜ,YRD. DOÇ. DR.
EURONUN HUKUKİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİTURGUT TURHAN,PROF. DR.
EV BAŞKANININ SORUMLULUĞUEMİNE KOÇANO RODOSLU,ARŞ. GÖR.
EV HİZMETLERİNDE (İŞLERİNDE) ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIF. BURCU SAVAŞ KUTSAL,YRD. DOÇ. DR.
EVCİL HAYVANLAR VE HUKUKSAL SORUNLARAHMET KEMAL ŞENPOLAT,AV.
EVLAT EDİNME VE EVLATLIĞIN MİRAS HAKKISÜLEYMAN YALMAN,ARŞ. GÖR.
EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
EVLAT EDİNMEYE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER, ÇAĞDAŞ HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK MEDENİ KANUNUEMİNE AKYÜZ,PROF. DR.
EVLATLIK İLİŞKİSİNDE EVLENME YASAĞITÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASIBAŞAK GÖRGEÇ,ARŞ. GÖR.
EVLATLIK KARARININ KALDIRILMASISÜLEYMAN YALMAN,YRD. DOÇ. DR.
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KATILMA ALACAĞI ( DAVACININ DAVALIDAN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMASI SEBEBİYLE)ZİYA GÖKÇE, AV.
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MAĞDUR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE MAĞDURU KORUMAYA YÖNELİK ALINABİLECEK ÖNLEMLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERDEN BİRİSİNİN BAZI MALVARLIĞI DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASIALPASLAN AKARTEPE,YRD. DOÇ. DR.
EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN AYDINLATMA (BİLGİ VERME) YÜKÜMÜMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ VE EŞLERİN SORUMLULUĞUSÜLEYMAN YALMAN,YRD. DOÇ. DR.
EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE VE TESTLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
EVRENSEL CEZA YARGILAMASIECE BAŞARAN

F

FACTORİNG VE TÜRKİYE UYGULAMASI
ŞAMİL DEMİR,AV.
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TACİRLER BAKIMINDAN UYGULANMASIBÜLENT ERNAŞSİMİN YALÇINTAŞ
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİÖZGE YÜCEL,AV.
FAİLİ TEKRAR TANIMAYA YARAYAN ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRLERİ (2) - KİMLİK SORMAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
FAİLİ TEKRAR TANIMAYA YARAYAN ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRLERİ (3) - KİMLİK TESPİT ETME, PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF KAYDIFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
FAİLLİĞİN ÜÇÜNCÜ BİR GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ OLARAK MÜŞTEREK FAİLLİKİZZET ÖZGENÇ,DR. İUR
FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
FAKS YOLUYLA YAPILAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN NE ZAMAN YAPILDIĞI KONUSU İLE İLGİLİ BİR ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARININ TERCÜMESİİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
FAKTORİNG İLİŞKİSİNDE ŞAHSİ DEFİLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE BUNA İLİŞKİN DİĞER BAZI GÜNCEL SORU(N)LARMURAT YUSUF AKIN,YRD. DOÇ. DR.
FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI OLAN VE BELGELERLE TEVSİK EDİLEMEYEN ALACAKLARI SATIN ALAMAMASI VEYA TAHSİLİNİ ÜSTLENEMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
FARAZİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ HAKKINDA BİR YARGITAY KARARININ TAZMİNAT HUKUKUNUN ESASLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
FATURADA YER ALAN VADE FARKI KAYDINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME (YARGITAY İBHGK'NIN 27.06.2003 T. VE 2001/1 E, 2003/1 K. SAYILI KARARI)İSMAİL KAYAR,PROF. DR.PINAR TURGUT GÜNBAY,ARAŞ. GÖR.
FATURADAKİ VADE FARKI KAYDINA ALICI TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI, BU KAYDIN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
FATURADAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
FATURALARDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
FATURAYA DAYALI BORCA İLİŞKİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ALACAĞIN TESPİTİ VE FAİZ HESAPLAMASIYAVUZ BALKAN,AV.
FATURAYA DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAZMİNAT DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
FAYDALI MODEL BELGESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİCAHİT SULUK,AV. DR.
FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATIABBAS BİLGİLİ,AV.
FEDERAL ALMANYA VE AVUSTURYA HUKUKLARINDA KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
FEDERAL ALMANYA'DA TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE BORÇLAR HUKUK REFORMUPETER GİLLES,PROF. DR.
FEDERAL SİSTEMLERDE HÜKÜMETLERARASI EĞİLİMLERDEMET ÇELİK ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
FEDERAL TOPLUMU ANLAMAK : FEDERAL SİSTEMLERİN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMIDEMET ÇELİK ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
FERAGAT MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİNURETTİN BİLİCİ,PROF. DR.
FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASININ İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ROLÜCEM AKBIYIK,YRD. DOÇ. DR.
FESİH VE DÖNME HAKKI BU HAKLARIN İŞ HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMLERİECE BAŞ,AR. GÖR.
FIDIC ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
FIDIC ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
FIKIH USULÜ KAİDELERİABDULLAH DEMİR,YRD. DOÇ. DR.
FİKİR HÜRRİYETİNİN UNSURLARIYLA BİRLİKTE ARZETTİĞİ AYRILMAZ BÜTÜNLÜKADNAN KÜÇÜK,DR.
FİKİR İŞÇİLERİNE YÖNELİK ÖZEL HÜKÜMLER VE BASIN İŞ KANUNU İLE İŞ KANUNUNUN KARŞILAŞTIRILMASIKAZIM SELİM ÖZKAN
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN CEZAİ HÜKÜMLERTAMER SOYSAL
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN "HUSUSİYET" KAVRAMICÜNEYT BELLİCAN,AR. GÖR. DR.
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU VE DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARINDA YAYMA HAKKIYLA İLGİLİ - KAVRAM SORUNLARI -HALUK İNANICI,AV.
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA GÖRE ESER DIŞINDA KORUMA KONULARIHÜSEYİN CEM ÇÖL,ARŞ. GÖR.
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA GÖRE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLARCEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN CEZAİ HİMAYESİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
FİKRİ - SINAİ HAKLAR VE REKABET HUKUKUA. SAADET ARIKAN
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET HUKUKUHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.-LL.M. (München)
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİCAHİT SULUK,AV. DR.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA GENEL BAKIŞCAHİT SULUK,AV. DR.
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA BASİT LİSANS ALANIN DAVA HAKKIEMİNE HALMAN ÇETİN,HAKİM
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARININ KORUNMASIMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
FİKRİ MÜLKİYET KORUMASI VE REKABET HUKUKUMUSTAFA ATEŞ,DR.
FİKRİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUKARMAĞAN EBRU BOZKURT YÜKSEL,YRD. DOÇ. DR.
FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN İHLAL EDİLMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİARZU OĞUZ,PROF. DR.SELİN ÖZDEN MERHACI,YRD. DOÇ. DR.
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ TÜKENMESİHAMDİ PINAR,DR.
FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKIHÜSEYİN AYDIN,AV.
FİLİSTİN TOPRAKLARININ OSMANLI DÖNEMİNDEKİ HUKUKİ STATÜSÜ VE YAHUDİLERE KARŞI ALINAN TEDBİRLERHALİL CİN,PROF. DR.
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN ZİLYETLİĞİNİN VE MÜLKİYETİNİN DEVRİNİHAL URAL ÇINAR,ARŞ. GÖR.
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜİBRAHİM AĞSAKAL,ARŞ. GÖR. DR.
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ VEYA ŞERHİFARUK BAŞTÜRK,AV.
FORFAITING FİNANSMAN TEKNİĞİM. VEFA TOROSLU
FORFAITING SÖZLEŞMESİALPASLAN AKARTEPE,DR.
FORWARD SÖZLEŞMELER VERGİDEN KAÇINMA ARACI MIDIR?MURAT BATI,DOÇ. DR.
FRANCHISE ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ VE MEHAZLA KARŞILAŞTIRMASIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
FRANCHISING SÖZLEŞMELERİNDE AKTİF VE PASİF SATIŞLARMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
FRANCOVICH'TEN KÖBLER'E AT HUKUKUNDA DEVLETİN SORUMLULUĞU PRENSİBİHACER SOYKAN ADAOĞLU,DR.
FRANSA MEDENİ KANUNU'NUN (KOD NAPOLYON) İSLAM HUKUKU'NDAN ESİNLENDİĞİ İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİRECEP ÇİĞDEM,DOÇ. DR.
FRANSA'DA VE TÜRKİYE'DE SEÇİM KAMPANYALARININ VE SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANININ DENETİMİZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.SERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.CEM ÖZCAN,YRD. DOÇ. DR.
FRANSA'YA YATIRIMIN ŞEKLİ VE PROSEDÜRLERİNESLİHAN KARATAŞ,AV.
FRANSIZ ANAYASA KONSEYİ KARARLARI KRONİĞİ: 1995KEMAL GÖZLER,YARD. DOÇ. DR.
FRANSIZ ANAYASA YARGISINDA SOMUT NORM DENETİMİK. BURAK ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
FRANSIZ BELÇİKA VE İSVİÇRE HUKUKLARINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜZAKERELERE KATILMAKTAN YASAKLANMASIAKAR ÖCAL,PROF. DR.
FRANSIZ EĞİTİM SİSTEMİNDE DİNİ SEMBOLLERİN KULLANILMASITEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK,ARAŞ. GÖR.
FRANSIZ HUKUKUNDA ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HALİNDE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRIAYŞEN PUSATLI,DR.
FRANSIZ HUKUKUNDA KANUN YOLLARI ARASINDA İSTİNAFIN YERİHALUK KONURALP,DR.
FRANSIZ HUKUKUNDA VİZE REDDİ, GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE CONSEIL D'ETAT DENETİMİCEMİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
FRANSIZ İDARE HUKUKU VE AVRUPA HUKUKUNUN ÜSTÜNLÜĞÜJOHN BELL
FRANSIZ VE AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HİZMETİ ANLAYIŞLARININ TÜRK HUKUKUNA ETKİSİALİ ULUSOY,DR.
FRANZ OPPENHEİMER'İN DEVLET KURAMIİRFAN TÜRKOĞLU,ARŞ. GÖR.İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ,ARŞ. GÖR.
FREIGHT FORWARDER (TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU) HUKUKİ MAHİYETİ VE BU KONUDAKİ YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY'NİN HUKUK ANLAYIŞIALİ ACAR
FSEK'İN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISI HAKKINDA GÖRÜŞLERNACİ KINACIOĞLU,PROF. DR.
FUTBOL DİSİPLİN HUKUKUNDA TEDBİR KAVRAMI VE KAPSAMIHÜSEYİN AYDIN,AV.DR.
FUTBOL KARŞILAŞMALARINA İLİŞKİN YAYIN HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN YAYIN HAKLARININ MERKEZİ PAZARLANMASIHALİT AKER,YRD. DOÇ. DR.
FUTBOLCUNUN KULÜBÜNDEN OLAN TRANSFER BEDELİ ALACAĞI VE YARGI YERİ UYUŞMAZLIĞIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
FUTBOLDA İŞ HUKUKUNA YÖNELİK GÜNCEL SORUNLARWOLF-DIETRICH WALKER,PROF. DR.

G

GABCİKOVO-NAGYMAROS DAVASI
ŞULE ANLAR GÜNEŞ,YRD. DOÇ. DR.
GAİP BORÇLUNUN İFLASICUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.
GAİPLİĞİN NİŞANLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİYILDIZ ABİK,DR.
GARANTİ SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
GARSON OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ VE ÜCRET KESİNTİSİ ALACAĞI TALEBİSİNAN AYDIN,AV.
GAYRİMENKUL DEVRİNE YÖNELİK İŞLEMLERDE NOTERLERİN ROLÜHASAN SEÇKİN OZANOĞLU,PROF. DR.
GAYRİMENKUL KİRALARININ SINIRLANDIRILMASI HAKKINDAKİ 4531 SAYILI YASAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEMLİK SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ İSTEMİATİLLA MADEN,AV.
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİDORUK UTKU,ARŞ. GÖR.
GAYRİMENKULLER HAKKINDAKİ İHTİYATİ HACİZ KARARLARININ İHTİYATİ TEDBİR GİBİ UYGULANMASININ KANUNA AYKIRILIĞI MESELESİSERKAN AĞAR
GAYRİMÜSLİM OSMANLI VATANDAŞLARININ HUKUKİ DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEBELKIS KONAN,DOÇ. DR.
GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN BAZI TESBİT VE DEĞERLENDİRMELERGÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,YRD. DOÇ. DR.
GEBELİĞE SON VERİLMESİ, STERİLİZASYON, KASTRASYON GİBİ TIBBİ MÜDAHALELERİN TÜRK CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
GECİKEN YAŞLILIK VE ZORUNLU EMEKLİLİK ÜZERİNEA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
GEÇERSİZ FESİH SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELERLE İLGİLİ ÜCRET TESPİTİ VERGİ VE SOSYAL SİGORTA SORUNLARIHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜERTAN İREN,DR.
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜERTAN İREN,DR.
GEÇİCİ KORUMANIN ULUSLARARASI KORUMA REJİMİNE UYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEMENEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK,ARŞ.GÖR.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZGÜRLÜKERGUN ÖNEN,PROF DR.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN SEÇİMLERDE ADAYLIĞIAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
GELENEKLERİN AKTARIMI: BALKANLARDAKİ HUKUK DEĞİŞİMİ ÜZERİNETOMASZ GIARO,PROF. DR.
GELİR TEORİLERİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE' DEKİ GELİR TANIMLAMASI VE SONUÇLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZEMRAH FERHATOĞLU,ARŞ. GÖR.
GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAKAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİYUSUF KILDİŞ,YRD. DOÇ. DR.BİLGE HAKAN AGUN,DR.
GEMİ ACENTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER YE DEĞERLENDİRMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DOÇ. DR.
GEMİLERDEN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ: TÜRK HUKUKUNDAKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİCAVİD ABDULLAHZADE,YRD. DOÇ. DR.
GEN ANALİZLERİ VE KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
GEN ANALİZLERİ VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELERYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
GENEL ANLAMDA AKDİ MAL REJİMLERİAYDIN MUSABALLI,AV.
GENEL ÇERÇEVEDE HEKİMLERİN TIBBİ UYGULAMALARDAN DOĞAN SORUMLULUKLARIHALİDE SAVAŞ,AV.
GENEL İCRA HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI KAMU İCRA HUKUKUNDA HACİZDE İSTİHKAK İDDİALARI VE DAVALARIAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
GENEL İDARİ USUL VE DİNLENİLME HAKKIAYŞEN GÜLER
GENEL İŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ VE DENETİMİORHAN ERSUN CİVAN,DR.
GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE HAKSIZ ŞARTLARA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMŞEBNEM AKİPEK ÖCAL,PROF. DR.
GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE DENETLENMESİSAFİYE NUR BAĞRIAÇIK
GENEL İŞLEM ŞARTLARINDA VE ÖZELLİKLE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN İÇERİK DENETİMİM. İLHAN ULUSAN,PROF. DR.
GENEL KANUN - ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ (TÜRK BORÇLAR KANUNU VE İŞ KANUNU BAĞLAMINDA)EJDER YILMAZ,PROF. DR.
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE KEFİL ALEYHİNE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİLİ HAKKINDAKİ İLAMSIZ TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİYAVUZ BALKAN,AV.
GENEL OLARAK "BAŞLIK" SORUNU VE BU SORUNUN ESKİ HUKUKUMUZDA İRDELENMESİFAZIL HÜSNÜ ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
GENEL OLARAK BİLGİ VE BİLGİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİNİN HUKUKTAKİ ANLAMIATİLA ERKAL,DR.
GENEL OLARAK TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KİŞİSEL TEMİNATLARSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
GENEL SAĞLIK SİGORTASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GDO'lu) ÜRÜNLERİN TÜKETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDA NEDENSELLİĞİN İSPATINA YÖNELİK İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÇEVRE HUKUKU - ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM -AHMET M. GÜNEŞ,DR.
GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK. MADDE 287)İBRAHİM DÜLGER,YRD. DOÇ. DR.
GENİTAL MUAYENE SUÇUNESRİN ÖZKAYA,AV.
GEORGES GURVİTCH'İN HUKUK SOSYOLOJİSİ ALANINDA TÜRKİYE'YE ETKİSİHIZIR MURAT KÖSE,DR.
GERÇEK KİŞİ İSMİNDEN OLUŞAN TİCARET ÜNVANI VE MARKANIN HACZEDİLEBİLİRLİĞİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
GIDA HUKUKUNUN GELİŞİMİTHOMAS METTKE,AV.
GİZLİ AYIPLI ATV (DÖRT TEKERLEKLİ MOTORSİKLET) GARANTİ ŞARTLARISÜLEYMAN SONER
GİZLİ BABALIK TESTLERİNİN SOYBAĞININ REDDİ DAVASINA ETKİLERİ VE BU BAĞLAMDA ALMAN HUKUKUNDA "HUKUKİ BABANIN BİYOLOJİK BABALIĞININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI TALEBİ"NİN TANINMASIEVREN KILIÇOĞLU,ARŞ. GÖR.
GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİATACAN KÖKSAL,ARŞ. GÖR.
GİZLİ SORUŞTURMACIERKAM MALBELEĞİ,ARŞ. GÖR.
GÖÇMEN FAİL VE CEZA HUKUKU: KÜLTÜREL SAVUNMAOZAN ERCAN TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
GÖÇMEN İŞÇİLERİN İNSAN HAKLARIFARUK EREM,PROF. DR.
GÖÇMEN İŞÇİLERİN KORUNMASIIŞIL ÖZKAN,DOÇ. DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLARIÇETİN ARSLAN,DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUALİ HAKAN EVİK,YRD. DOÇ. DR.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUCEREN SONER,AV.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN "İHALE SÜRECİ" AÇISINDAN İRDELENMESİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK (BELEDİYE ENCÜMENİNCE ALINMIŞ YIKIM KARARLARINI YERİNE GETİRMEMEK VE PARA CEZALARINI TAHSİL ETMEMEK)MURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
GÖREVİN YAVAŞLATILMASI, TERK'İ SUÇUAYŞE NUHOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
GÖREVSİZ ADLİ YARGI YERİNE BAŞVURULMASI ÜZERİNE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ SORUNUSİNAN ÇINAR
GÖRSEL-İŞİTSEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNDE TEKEL VE OLİGOPOL SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞCAN AZER,DOÇ. DR.
GÖTÜRÜ ÜCRETİN KARARLAŞTIRILDIĞI ESER SÖZLEŞMELERİNDE İŞ SAHİBİNİN ÜCRETİN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETME HAKKIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
GÖZALTINDA ALINAN İFADENİN ÖNEMİ VE DELİL DEĞERİPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,DR.
GÖZETİM VE SUÇLA MÜCADELEHAKAN KARAKEHYA,DR.
GSM SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARIAYDIN MUSABALLI,AV.
GÜÇLÜ YÜRÜTME ANLAYIŞI VE TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNÜMÜMURAT SEZGİNER,ARŞ. GÖR.
GÜMRÜKLERDE YENİ DÖNEM: 7.10.2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİCANER SEVİMLİ
GÜNCEL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA ÇEKTEN DOĞAN YABANCI UNSURLU UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİMESUT AYGÜN,YRD. DOÇ. DR.
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HUKUK YARGILAMA USULÜNDE GİDER AVANSIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İHTİYATİ TEDBİRLERDE "YAKLAŞIK İSPAT" VE "İHTİMAL" KAVRAMIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
GÜNIŞIĞINDA YÖNETİMİN İSVEÇ ANLAYIŞI VE UYGULAMASIMÜSLÜM AKINCI,DR.
GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLETİNİN LAİKLİK ANLAYIŞIERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
GÜNÜMÜZ VE İSLAM HUKUKUNDA ÇOCUK HAKLARI KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
GÜNÜMÜZ VE İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA MAL REJİMLERİNURAN AY,DR.
GÜNÜMÜZDEKİ MAL VE HİZMET ÜRETİM MODELLERİNİN İŞ SÜRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELERDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
GÜVEN NAZARİYESİ IŞIĞINDA TEYİD MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİRIZA AYHAN,YRD. DOÇ. DR.
GÜVEN SORUMLULUĞU VE "CULPA IN CONTRAHENDO"YASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
GÜVENLİĞİ ÖZGÜRLÜKTE ARAMAKVAHAP COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ YILLIK İZİN VE TATİL ALACAĞI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
GÜVENLİKLEŞTİRME: HUKUKSAL MEŞRUİYETTEN SİYASAL MEŞRUİYETE EVRİLME VE KOPENHAG OKULUKADİR ZORA,ÖĞR. GÖR.

H

HABERLEŞME HAKKININ KULLANIMININ TURK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI (TCK m.124, TCK m.298/1)
HANDAN YOKUŞ SEVÜK,DOÇ. DR.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,DR.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUHANDAN YOKUŞ SEVÜK,DOÇ. DR.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
HABERMAS'IN PROSEDÜRALİST HUKUK PARADİGMASI, HAKLAR SİSTEMİ VE HUKUK DEVLETİÜLKER YÜKSELBABA,ARŞ. GÖR.
HACİZ SONRASI AÇILAN İSTİHKAK DAVALARININ KONUSUZ KALMASIMUSTAFA ÖZBEK,AV.
HACİZDE SIRA (TERTİP)KUDRET ASLAN,DR.
HAFIZOĞULLARI'NIN HUKUKİ BULUŞU "DÖRTLÜ ÖNERME" VE DEMOKRATİK DÜZENLERDE MEŞRU OLMAYAN ARAÇ KULLANMA YASAĞIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
HAFIZOĞULLARI'NIN LAİKLİK KURAMIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
HAFTUNGSVERHÄLTNİSSE BEİ VOR-GMBH İM DEUTSCHEN RECHT (ALMAN HUKUKU'NDA ÖN-ŞİRKETDE SORUMLULUK HALLERİ)SAVAŞ BOZBEL,DR.
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BİR ENGEL : RİSKLİ ALAN KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİBURÇAK BAL YALÇIN,ARŞ. GÖR.
HAK EDİŞTEN HAKSIZ SURETTE KESİLEN PARANIN İADESİYAVUZ BALKAN,AV.
HAK SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN ESERİN UMUMA İLETİLMESİ SUÇUUĞUR GÜNER,AV.
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMA NEDENİ OLARAK GENEL AHLAKNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
HAKARET - SÖVME SUÇUMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
HAKARET VE SÖVME SUÇLARINDA ÖZEL TAHRİK HALLERİMUHARREM ÖZEN,YARD. DOÇ. DR.
HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİNDE VE ÖDENMESİNDEKİ KAYIPLARIN ÖNLENMESİTÜRKER YALÇINDURAN,AV.
HAKEM KARARININ TENFİZİ VEYA İPTALİ DAVALARINDA TAHKİM ANLAŞMASININ YETKİSİZ TEMSİLCİ VASITASIYLA YAPILDIĞI İTİRAZI VE KONUYA İLİŞKİN 11.10 2000 TARİHLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARIEMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
HAKEM MAHKEMESİNİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA HÜKÜM VERMESİALİM TAŞKIN,DR.
HAKEMİN SORUMLULUĞUCEYDA SÜRAL,YRD. DOÇ. DR.
HAKEMLERİN MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME MİLLİ OLMAYAN KURALLARI UYGULAMALARIYAVUZ KAPLAN,ARŞ. GÖR.
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI DURUMUNDA UYGULANAN TEDBİRLERSİNAN BOZKUŞ
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIYÜKSEL KAYA
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASININ SONUCU OLARAK ZORUNLU LİSANSLAMA: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE UYGULANAN STANDARTLARALİ ARIOZÖZGÜR CAN ÖZBEK
HAKİM GÜVENCELERİ AÇISINDAN 26 HAZİRAN 2016 TARİHLİ BAKA - MACARİSTAN BÜYÜK DAİRE KARARI İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLERDURMUŞ TEZCAN,PROF. DR.
HAKİM TARAFINDAN ELEKTRONİK BELGELERİN DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİEMİNE HALMAN ÇETİN,HAKİM
HAKİMİN HUKUKU KENDİLİĞİNDEN UYGULAMASI İLKESİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
HAKİMİN İDEOLOJİSİ VE KENDİSİNE KARŞI TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞIDERYA KARAKOÇ,AR. GÖR.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU'NUN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİABDULKADİR YILDIZ,ARŞ. GÖR. DR.
HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN (HUMK 573-576), "HAKİM" KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMA ALANIERDAL TERCAN,DR.
HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 18.11.2009 GÜN ve E. 2009/2, K. 2009/3 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
HAKKANİYET SORUMLULUĞUATİLLA ALTOP,PROF.DR.
HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILAN KİŞİLERİN KAMU İHALELERİNE KATILMASI SORUNUA. ALP BEYAZ,AV.
HAKSIZ ARAMA SUÇURECEP GÜLŞEN,DOÇ. DR.
HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI VE ANAYASAYA UYGUNLUĞUMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNUN İRDELENMESİ VE TEHLİKE KURALITUBA AKÇURA KARAMAN,AR. GÖR.
HAKSIZ FİİLDE BEDENSEL ZARARIN İSPATINA VE BEDENSEL ZARARDAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİCİHAN AVCI BRAUN,YRD. DOÇ. DR.
HAKSIZ FİİLDE KUSURLU SORUMLULUK VE ÖZELLİKLE KUSUR UNSURUİHSAN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
HAKSIZ FİİLLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE GEÇİCİ ÖDEMELERAHMET M. KILIÇOĞLU,PROF. DR.
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR VE HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ KOYDURANIN SORUMLULUĞUŞABAN KAYIHAN,ARŞ. GÖR.MURAT ERDEM,ARŞ. GÖR.
HAKSIZ REKABET (6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE)EGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
HAKSIZ YAPI KAVRAMI VE HAKSIZ YAPININ KALDIRILMASIEMREHAN İNAL,DOÇ. DR.
HALK SOSYOLOJİSİALİ ACAR,DR.
"HALK ŞİRKETİ" VE "İŞÇİ ŞİRKETİ" KAVRAMLARIHİKMET SAMİ TÜRK,DOÇ. DR.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK STATÜSÜNÜN KAYBEDİLMESİAYTEKİN ÇELİK,ARŞ GÖR.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA MENKUL KIYMETLERVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SORUNUİLYAS ÇELİKTAŞ,ARŞ. GÖR.
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKTA İMTİYAZLI (AYRICALIKLI) PAYLAREZGİ ÖZTÜRK,AV.
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI DAĞITIMIMUSTAFA TÜYSÜZ,YRD. DOÇ. DR.
HALKOYLAMASININ DEĞERİKEMAL GÖZLER,ARŞ. GÖR.
HARCA TABİ TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARCI ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMİŞ OLMASI HALİNDE UYGULANMASI GEREKEN YASA HÜKÜMLERİEDİP DOĞRUSÖZ
HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32'nin MAHKEME KARARLARI VE YENİ KANUNİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİERDAL TERCAN,PROF. DR.CUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.
HART VE DWORKİN'E KARŞI OTORİTE OLARAK HUKUKSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
HASTA VASİYETİNE İLİŞKİN BAZI MESELELERS. HÜLYA İMAMOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HASTANE İŞLETMECİSİNİN ENFEKSİYON RİSKİNE BAĞLI TEHLİKE SORUMLULUĞUZEYNEP ÖZCAN,ARŞ. GÖR.
HASTANIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİALLI YEŞİLYURT,ARŞ. GÖR.
HATIR İÇİN TAŞINANIN UĞRADIĞI ZARARLARIN TRAFİK SİGORTASI KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI SORUNU VE YARGITAY UYGULAMASIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
HATIR TAŞIMASIÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
HAVA YOLU TAŞIMALARINDA KAYITLI BAGAJIN ZIYAA UĞRAMASINDAN DOĞAN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN SINIRI (YÜK VE BAGAJ AYRIMI)VURAL SEVEN,YRD. DOÇ. DR.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU BİLETİ VE BAGAJ KUPONUSİNAN SAMİ AKKURT,ARŞ.GÖR.
HAYAT SİGORTALARINDA PRİM ÖDEME BORCUNUN MUKAYESELİ OLARAK TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE İNGİLİZ HUKUKUYLA İNCELENMESİAKSOY YAVAŞ
HAYAT SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİÇARĞRI YÜCEL,AV.
"HAYAT STANDARDI ESASI"NIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNUMERİH ÖDEN,DOÇ. DR.YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKKAYA
HAYVANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN VE HAKLARININ TANINMASI GEREĞİ ÜZERİNEH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HAYVANLAR TARAFINDAN YAPILAN ZARARDAN MES'ULİYETAYDIN MUSABALLI,AV.
HAZAR: HUKUKİ BİR BULANIKLIK, UYUŞMAZLIKLARIN KAYNAĞICESARE P. R. ROMANO
HAZİNE TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK KESİLEN PRİMİN İADESİ - YASAYLA VERİLEN BİR HAKKIN GENELGEYLE GERİ ALINAMAMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
HEGEL'İN "HUKUK FELSEFESİNİN ANA İLKELERİ" (GRUNDLINIENDER PHILOSOPHIE DES RECHTES) ADLI ESERİNDE DEVLET'İN KURUMSAL YAPISININ ANA HATLARIYLA ANALİZİARSLAN TOPAKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA BİR HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK HASTANIN RIZASIAYŞE ARAT,DR.
HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞUMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMİN REKLAM YASAĞIYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
HEKİMİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKI VE SINIRLARIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÇATIŞMASIABDULBAKİ GİYİK,ARŞ. GÖR.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUMEHMET DEMİR,DOÇ. DR.
HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALELERDEKİ HUKUKİ SORUMLULUĞU VE TAZMİNATGÜLTEKİN GÜNEY,AV.
HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
HEKİMLERİN HASTALARINI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜHASAN SEÇKİN OZANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HENÜZ VAR OLMAYAN KİŞİLERİN VE CENİNİN ART MİRASÇI OLARAK ATANMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
HESAPLARI KESİN HÜKME BAĞLAMAKLA GÖREVLİ SAYIŞTAY'IN YARGISAL KİMLİĞİABDULLAH UZ,DR.
HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) POLİTİKASININ ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN SORGULANMASINÜKHET TURGUT,PROF. DR.
HİNDİSTAN ANAYASASI VE TEMEL YAPI DOKTRİNİNE GENEL BİR BAKIŞMAHENDRA PAL SINGH,PROF. DR.
HIRSIZLIĞIN BİR İŞLENİŞ ŞEKLİ OLARAK "KAPKAÇÇILIK"MAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
HIRSIZLIK FİİLLERİNDE CEZAİ SORUMLULUKYAŞAR BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
HISIMLAR ARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE MUVAZAAİPEK YÜCER AKTÜRK,YRD.DOÇ.DR.
HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLARHAKAN GÜÇLÜ
HİZMET AKDİNİN TÜRLERİ VE SONA ERMESİ AÇISINDAN ARAYIŞLARA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
HİZMET TESPİTİ DAVALARIABBAS BİLGİLİ,AV.
HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI (GATS), AB HUKUKU VE KAMU HİZMETLERİ REJİMİFERHAD MEHDİYEV,DOÇ. DR.ENGİN SAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
HOLDİNG ŞİRKETLERE TANINAN MUAFİYET VE İSTİSNALARSONER ALTAŞ
HOLLANDA GENEL İDARE HUKUKU KANUNU'NA BİR BAKIŞYÜCEL OĞURLU,DOÇ. DR.
HUKUK BİR BİLİM KOLU MUDUR?ERNST HIRSCH,ORD. PROF. DR.
HUKUK ÇEVRELERİ AYRIMINDA ALMAN HUKUKU'NUN YERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİKORAY GÜVEN,DOÇ. DR.
HUKUK DAVALARI BAKIMINDAN ADALET HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İHTİYACI VE YAPILMASI GEREKENLEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK DAVASINDA HAKİMİN VERDİĞİ KESİN MEHİLİN HAKKI KISITLAMASIEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
HUKUK DAVASININ HANGİ TARİHTE AÇILMIŞ SAYILACAĞINI BELİRLEYEN BİR YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ÜZERİNEERGUN ÖNEN,PROF DR.
HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALE İŞLEMLERİNDE İDARİ BAŞVURU YOLLARIMEHMET ALPERTUNGA AVCİ,YRD. DOÇ. DR.AHMET TAŞIR,ÖĞR. GÖR.
HUKUK DEVLETİNDE HUKUKUN ÖNÜNDE OLMANIN ANLAMIGÜLRİZ UYGUR,DOÇ. DR.
HUKUK EĞİTİMİNDE FELSEFE DERSİNİN GEREĞİ VE ÖNEMİN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN HUKUK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
HUKUK İLMİ VE SOSYOLOJİSADRİ MAKSUDİ ARSAL,ORD. PROF. DR.
HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA DAVASINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
HUKUK MAHKEMESİNİN HÜKMÜNDE "TÜRK MİLLETİ ADINA" İBARESİNİN EKSİKLİĞİRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEMEİBRAHİM ERMENEK,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU M.292 UYARINCA KİŞİLERDEN SOYBAĞI TESPİTİ AMACIYLA ZOR KULLANILARAK KAN VEYA DOKU ALINMASININ KİŞİLİK HAKKINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİ SORUNUCEM AKBIYIK,DOÇ. DR.GÜLŞAH SİNEM AYDIN,ARŞ. GÖR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI'NIN 1 İLA 122. MADDELERİNDE YER ALAN TEMEL DÜZENLEMELER VE BUNLARIN GENEL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL KANUNU IŞIĞINDA YETKİ SÖZLEŞMELERİÖZLEM CANBELDEK, ARŞ. GÖR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NDA DELİL SUNMA ZAMANIİHSAN DARENDE,AV.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN GİDER AVANSININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN BAZI MESELELER VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM ERCAN,DOÇ. DR.AZİZ SERKAN ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA SÜRELEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN GİDER AVANSINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELEREVREN KILIÇOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN MEDENİ USUL HUKUKUMUZA GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELERM. SERHAT SARISÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK NORMUNUN YORUMUSEVTAP METİN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK POLİTİKA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL HUKUK ÇALIŞMALARI HAREKETİŞEFİK TAYLAN AKMAN,ARŞ. GÖR.
HUKUK SOSYOLOJİSİNİN KURUCULARIGEORGES GURVITCH,PROF. DR.
HUKUK TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ PARASAL SINIRLARIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENMESİM. ERTAN YARDIM,ARŞ. GÖR.
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABUCULUK KANUN TASARISININ GETİRDİKLERİ, İCRA EDİLEBİLİRLİK BELGESİ VE ARABULUCULUĞUN AVUKATIN TEKEL HAKKINA AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI SORUNUM. SERHAT SARISÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK FAALİYETİNİ SONA ERDİREN HAL: "UYUŞMAZLIĞIN KAPSAM DIŞINDA OLDUĞUNUN TESPİTİ"YALÇIN BOSTANCI,YRD. DOÇ. DR.HALİD ÖZKAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK VE DEMOKRASİAYDIN AYBAY,PROF. DR.
HUKUK VE MEDYA ETİĞİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HUKUK YARGILAMA USÛLÜNDE GİDER AVANSININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNUMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
HUKUK YARGISINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNESÜHA TANRIVER,DOÇ. DR.
HUKUK YARGISINDA TEMYİZ SÜRESİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLER SORUNUNEVZAT TOROSLU,PROF. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLERDOĞAN SOYASLAN,PROF. DR.
HUKUKA AYKIRI DELİLLERİHSAN DARENDE,AV.
HUKUKA AYKIRI OLARAK BİLANÇODA KARIN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ HALİNDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARIAHMET TÜRK,DR.
HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK BİR MESLEK VEYA SAN'ATIN İCRASIYUSUF YAŞAR,DR.
HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİNDE SINIRIN AŞILMASI (TCK. M. 27)MAHMUT KOCA,DOÇ. DR.İLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKA UYMAK YA DA UYMAMAK İŞTE TÜM MESELE BU : PSİKOLOJİK HUKUK YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE HUKUKA UYMA VE MEŞRULUK İLİŞKİSİFEHMİYE CEREN AKÇABAY,DR.
HUKUKÇUNUN (FAKİHİN) İSLAM HUKUKUNUN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜSERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKUDUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
HUKUKİ AÇIDAN FAİZBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
HUKUKİ AÇIDAN KİTLELERE E-POSTA GÖNDERİLMESİTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKİ AÇIDAN, ÖZELLİKLE KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ZORLA TEDAVİS. HÜLYA İMAMOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
HUKUK-I AİLE KARARNAMESİ'NE GİDEN YOLDA (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA) OSMANLI AİLE HUKUKU'NDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR VE DÜZENLEME ÇABALARIESRA YAKUT,DOÇ. DR.
HUKUKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİERHAN ADAL,PROF. DR.
HUKUKİ BELİRSİZLİK PROBLEMİ ÜZERİNEGÜLRİZ ÖZKÖK,YARD. DOÇ. DR.
HUKUKİ BİLMEME VE AÇIK CEZA NORMLARIZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
HUKUKİ DEĞERİNİ YİTİREN TESCİL VE BUNUN DÜZELTİLMESİEKREM KURT,YARD. DOÇ. DR.
HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN VERGİ PLANLAMASINDA TAŞIDIĞI ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMENESLİHAN COŞKUN KARADAĞ,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKİ İŞLEMLERDE "AMAÇ"FERHAT CANBOLAT,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKİ POZİTİVİZMSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.
HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞİŞEN YÜZÜ MÜ?GÜLRİZ UYGUR,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKİ YÖNDEN DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE LAİKLİKERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
HUKUKİ YÖNDEN PSİKİYATRİDE HASTANIN ZORLA HASTANEYE YATIRILMASI VE TEDAVİSİE. AHŞEN OKTAY,AV.
HUKUKSAL AÇIDAN ÖLME HAKKI VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNUÖMER ÖMEROĞLU,DR.
HUKUKSAL BOYUTLARI İLE ESKİ VE YENİ VAKIFLARM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.ÖMER ERGÜN,ARŞ. GÖR.
HUKUKSAL KORUMA SİGORTASININ ÖNEMİTENNUR KOYUNCUOĞLU,AV.DR.
HUKUKTA YORUM ÇABALARISURURİ AKTAŞ,PROF. DR.
HUKUKUMUZDA, SAĞLIK VE SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
HUKUKUN BİLİMSELLİĞİ SORUNUALİ ŞAFAK BALI,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKUN GENEL İLKELERİ BAĞLAMINDA KANUN-I ESASİ'DEKİ YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
HUKUKUN GENEL İLKELERİ VE HUKUKUN GELİŞİMİNE ETKİSİABDÜLKADİR AKIL,DR.
HUKUKUN GEOMETRİSİ: CHRISTOPHER COLUMBUS LANGDELLŞULE ŞAHİN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
HUKUKUN İÇ AHLAKI: LON L. FULLER'IN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEMEE. İREM AKI,ARŞ. GÖR.
HUKUKUN KADINA BAKIŞI: ERGEN VE EŞİT OLAMAMA HALİRUKİYE AKKAYA KİA,DOÇ. DR.
HUKUKUN MATEMATİKSEL OLARAK İFADE EDİLMESİHALUK EMİROĞLU,DOÇ. DR.NİSAN GÖRGÜLÜ
HUKUKUN SEBEBİYET VERDİĞİ BİR ACI -TRANSSEKSÜELLERİN HUKUKİ DURUMU-BİLGE ÖZTAN,PROF. DR.MICHAEL R. WILL,PROF. DR.
HUKUKUN ULUSLARARASI BÜTÜNLEŞMESİ VE İÇ HUKUKA YANSIMASIZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ADLİ TIP'IN YERİAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.HASAN ÇANKAYA,YRD. DOÇ. DR.
HUMK'NUN KARŞI DAVA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN İDARİ YARGIYA UYGUNLUK DERECESİSÜLEYMAN ARSLAN,PROF. DR.
HUSUSİ AKİT TİPLERİ ETRAFINDA İNCELEMELERESAT ARSEBÜK,ORD. PROF. DR.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZIN MAHİYETİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DOÇ. DR.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA KANUN YOLUİHSAN DARENDE,AV.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ (HAGB) DENETİMİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
HÜKÜMLÜLERİN DENETİMİNDE VE TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM OLARAK ELEKTRONİK İZLEMENİLAY PEKEL ULUDAĞLI,DR.

I

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ'NDE ADLİYE VE MEZAHİP NEZARETİ'NDE BÜROKRATİK REFORM
ERKAN TURAL,DR.
II. MEŞRUTİYET MECLİS TUTANAKLARINA GÖRE "MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN"UN KABULÜSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,DR.
ILLEGAL OCCUPANCY OF STATE FORESTS IN TURKEYOSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ILO TEMEL HAKLAR SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMIALİ GÜZEL,PROF. DR.
IMMANUEL KANT'IN AHLAK FELSEFESİ BAĞLAMINDA TANRI KAVRAMININ EPİSTEMOLOJİK BİR TAHLİLİŞEFİK TAYLAN AKMAN,ARŞ. GÖR.
INTERNET YOLUYLA GİRİŞİLEN ELEKTRONİK TÜKETİCİ AKİTLERİ VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TÜKETİCİNİN KORUNMASIGÜLİN GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
ISLAHSABRİ ŞAKİR ANSAY,ORD. PROF. DR.
ISLAHAT FERMANINI HAZIRLAYAN SEBEPLER VE ISLAHAT FERMANIGÜL BÜLBÜL,ARŞ. GÖR.
ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI VE ZAMANAŞIMIİHSAN DARENDE,AV.
IŞİD'E KARŞI SURİYE'DE YAPILAN OPERASYONLARIN MEŞRUİYETİ BAKIMINDAN 'İSTEKSİZ YA DA ACİZ DEVLET' TEORİSİDERYA AYDIN OKUR,YRD. DOÇ. DR.

İ

İBN HALDUN'UN DEVLET GÖRÜŞÜ
FAZIL HÜSNÜ ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
İBRANAME ( YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA )METİN POLAT, AV.
İCRA EMRİNİN İLAMA AYKIRI DÜZENLENMESİ SEBEBİYLE ŞİKAYETBAHAR ÖZSOY,AV.
İCRA HUKUKUNDA MENFAAT DENGESİZLİĞİ: HARÇ MUAFİYETLERİ - HARÇLAR KANUNU'NUN 123'ÜNCÜ MADDESİ İLE TANINAN HARÇ MUAFİYETİNİN YARGITAY'IN YENİ İÇTİHADI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİBURAK PINAR,AR. GÖR.
İCRA HUKUKUNDA TEMSİLRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
İCRA İFLAS VE KAMU İCRA HUKUKU AÇISINDAN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN MALLARININ HACZEDİLEBİLİRLİĞİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.İLHAMİ ÖZTÜRK,DR.
İCRA İNKAR TAZMİNATI AÇISINDAN "LİKİD ALACAK" KAVRAMIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İCRA İNKAR/KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE UYGULAMASINAFİ PAKEL,AV.
İCRA İŞLERİNDE TEBLİGATRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNİN ŞİKAYET YOLUYLA DENETİMİİBRAHİM AKIN,AV.TANSU AKIN,AV.
İCRA TAKİBİ KONUSU ALACAĞIN TEMLİKİBAKİ KURU,PROF. DR.
İCRA TAKİBİ SIRASINDA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMEHALUK KONURALP,DR.
İCRA TAKİP DOSYALARI ÜZERİNE TEDBİR KOYULARAK SATIŞIN DURDURULMASINA VE DAVALI TARAFINDAN YAPILAN TEMLİKİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
İCRA VE İFLAS HUKUKUMUZDA HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT (İİK. m.83/A)İBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BEDELSİZLİK DEF'İHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA CANLI HACZİM. SERHAT SARISÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL DAVASI (İİK M. 280)LEVENT BÖRÜ,ARŞ. GÖR.
"İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI" TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİEMEL HANAĞASI,DR.
İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 89 HÜKMÜNE GÖRE BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLEYLA AKYOL ASLAN,DR.
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞIYLA GETİRİLMEK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
İCRA VE İFLAS MÜDÜRLERİNİN TAKDİR HAKKISEDA ÖZMUMCU,DR.
İCRA VE İFLAS SUÇLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
İCRA VE İFLAS SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN YARGILAMALARDA SANIĞA ULAŞILAMAZSA SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRİ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?REFİK AY,AV.
İÇ KAMU BORÇLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMENAMİ ÇAĞAN,PROF. DR.
İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİDOĞAN KÜTÜKÇÜ,AV.
İÇTİHATCENGİZ İLHAN,AV.
İÇTİHATLAR IŞIĞINDA VEKALET ÜCRETİ TARTIŞMASIDENİZ KÜZECİ,AV.KEMAL VURALDOĞAN,AV.
İÇTÜZÜK DÜZENLEMESİ NİTELİĞİNDEKİ PARLAMENTO KARARLARININ HUKUKSAL REJİMİMÜBERRA ALGAN,AV.
İDARE HUKUKU AÇISINDAN MERKEZ AV KOMİSYONUAYNUR AYDIN,DOÇ. DR.
İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGIYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (III): SAVUNMA ALININCAYA KADAR YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİKAHRAMAN BERK,DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUMUZA GENEL BİR BAKIŞVASFİ RAŞİD SEVİG,ORD. PROF.
İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARIAYNUR HASOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA "FİİLİ YOL" VE YARGISAL DENETİMİYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK İLKESİAYŞEGÜL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
İDARE HUKUKUNDA TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASIHALİL KALABALIK,YRD. DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA TEDVİREN GÖREVLENDİRMECEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İDARE HUKUKUNDA VE CEZA HUKUKUNDA KARTELLERLE MÜCADELEDE KULLANILAN SORUŞTURMA YÖNTEMLERİFATMA DEVRİM
İDARE İLE AKDEDİLEN HARITALAMA VE APLIKASYON HIZMET ALIM SÖZLEŞMESI GEREĞİNCE ALACAK TALEBİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İDARE İLE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA YAPILAN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK OLAYMEHMET ŞÜKRÜ ALPASLAN,YRD. DOÇ. DR.MURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İDARE MAHKEMELERİ ÖRNEĞİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARIRAMAZAN YILDIRIM,PROF. DR.ZEHRA ODYAKMAZ,PROF. DR.AYŞEGÜL ÇOBAN ATİK,ARŞ. GÖR.A. KÜRŞAT ERSOZ,ARŞ. GÖR.YUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.
İDARE TARAFINDAN SÖZLEŞMEYE VE HUKUKA AYKIRI OLARAK YAPILAN KESİNTİLERLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İDARE VE HUKUK KURALI : FRANSIZ CONSEIL D'ETAT'SININ ÖNLEYİCİ ROLÜNICOLE QUESTINAUX
İDAREDE ETİK DAVRANIŞLAR VE BUNLARI DESTEKLEYEN MEKANİZMALARHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
İDARENİN DENETLENMESİNDE ZORUNLU TAHKİM YOLUK. BURAK ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN DÜZENLEME KONUSU OLARAK İNTERNET VE İNTERNETE ERİŞİM YASAKLARIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.MÜSLÜM AKINCI
İDARENİN HİZMET KUSURU: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRMEALİ NAZIM SÖZER,PROF. DR.
İDARENİN HUKUK KURALLARINI ÜST NORMLARA UYGUNLUK BAKIMINDAN KONTROL ETME VE KURALI UYGULAMAYI İHMAL ETME YETKİSİATİLA ERKAL,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN KOLLUK FAALİYETLERİ KARŞISINDA İNSAN HAKLARININ DURUMU VE KORUNMASIHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İDARENİN MALI SORUMLULUĞU AÇISINDAN ZARAR KAVRAMIŞENEL SARSIKOĞLU,ARŞ. GÖR.
İDARENİN SAĞLIK HİZMETİNDEN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUĞUVELİ DURMUŞ
İDARENİN SÖZLEŞMELERDE TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNAZLI KÜBRA ÇELİK,ARŞ. GÖR.
İDARENİN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİAYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
İDARENİN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE SORUMLULUĞUNUN İDARENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İLKELER VE ÖZELLİKLE SOSYAL RİSK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİBURAK COŞKUN
İDARİ (YÖNETSEL) VESAYETÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
İDARİ BELGELERE ULAŞMA HAKKI -FRANSA ÖRNEĞİ-MURAT SEZGİNER,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA DAYA AÇMA SÜRELERİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ İŞLEM AÇISINDAN VERGİLENDİRME SÜRECİNE BAKIŞHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.GÜLDEN ŞİŞMAN,AR. GÖR.
İDARİ İŞLEMDE GEREKÇESERCAN COŞKUNKULAK,HAKİM
İDARİ İŞLEMİN GERİ ALINMASI ÜZERİNERAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI VE UNSURLAR AÇISINDAN HUKUKA AYKIRILIKONUR KART
İDARİ İŞLEMİN YETKİ UNSURU VE YETKİ UNSURUNDAKİ SAKATLIKLARS. BURAK AÇDOYURAN,ARŞ. GÖR.
İDARİ İŞLEMLERDE YAZILI BİLDİRİMCİHAN KANLIGÖZ,ARŞ. GÖR.
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ÜZERİNE AÇILAN DAVALARDA SÜREMURAT SEZGİNER,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLARM.LAMİH ÇELİK,AV.
İDARİ SÖZLEŞMELERDE ÖLÇÜT SORUNUM. AYHAN TEKİNSOY,DR.
İDARİ TAKDİR YETKİSİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN R(80)2 SAYILI AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARIONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
İDARİ USUL İLKELERİNDEN SAVUNMA HAKKIONUR KART
İDARİ USUL KANUNU NEDEN ACİL VE ZORUNLUDUR?YÜCEL OĞURLU,DOÇ. DR.
İDARİ VE ADLİ VERGİ CEZA SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
İDARİ VESAYET MAKAMININ "ONAY" İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARICEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İDARİ YAPTIRIM USULÜHAMİDE ZAFER,DOÇ. DR.
İDARİ YAPTIRIMLARA GENEL BİR BAKIŞ VE İDARİ YAPTIRIM-CEZA YAPTIRIMI AYRIMIYÜCEL OĞURLU,DR.
İDARİ YAPTIRIMLARA GENEL BİR BAKIŞ ve İDARİ YAPTIRIM-CEZA YAPTIRIMI AYRIMIYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGI BAĞLAMINDA SINIF DAVALARI VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN OLASI AÇILIMLARHAYRETTİN EREN,DOÇ. DR.
İDARİ YARGI KARARLARININ ŞEKLİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEMESERKAN KIZILYEL,DR.
İDARİ YARGICIN YENİ EMİR VERME (INJONCTION) YETKİSİ ÜZERİNEFRANCK MODERNE,PROF. DR.
İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGATMÜNCİ ÇAKMAK,AR. GÖR.
İDARİ YARGIDA KANUN YARARINA BOZMAMEHMET FATİH GÜRKAN,ARŞ. GÖR.YUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.SELMAN SACİT BOZ,ARŞ. GÖR.
İDARİ YARGIDA KESİN HÜKÜMRAMAZAN ÇAĞLAYAN,DR.
İDARİ YARGIDA MAHKEME KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİCEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İDARİ YARGIDA MENFAATŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
İDARİ YARGILAMA HUKUKU YÖNÜNDEN VERGİ DAVASI KAVRAMINA İLİŞKİN KISA BİR DEĞERLENDİRMEK. BURAK ÖZTÜRK,DR.
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA SÖZLÜLÜK USULÜ VE TANIK DİNLENEBİLMESİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMEGÜRSEL KAPLAN,DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA USULÜ KAZANILMIŞ HAKGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 11. MADDESİNE GÖRE YAPILAN İDARİ BAŞVURULARYUSUF DENİZ,ARŞ. GÖR.SELMAN SACİT BOZ,ARŞ. GÖR.MEHMET FATİH GÜRKAN,ARŞ. GÖR.
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 27. MADDESİ KAPSAMINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİMÜZEYYEN EROĞLU DURKAL,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVADAN FERAGAT VE DAVAYI KABULMELİKŞAH YASİN,DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVANIN TARAFLARINDA DEĞİŞMECEMİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE TANIK DELİLİNİN YERİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
İDARİ YARGININ GÜNCEL SORUNLARI VE YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
İDDİANAME YERİNE GEÇEN BELGELERLE YARGILAMA YAPILABİLİR Mİ ?MUSTAFA TIRTIR,AV.
İDDİANAMENİN İADESİMUSTAFA TIRTIR,AV.
İDDİANIN DAVA İÇERİSİNDE GENİŞLETİLMESİ EK DAVA OLARAK NİTELENDİRİLEMEZEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İDEAL HUKUK KAVRAMI ÜZERİNESURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
İDEOLOJİ KAVRAMI ÜZERİNEADNAN GÜRİZ,PROF. DR.
İDEOLOJİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞARSLAN TOPAKKAYA,DR.
İFA YERİ MAHKEMESİNİN YETKİSİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İFADE HÜRRİYETİ BAĞLAMINDA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU (TCK 216/1)AHMET HULUSİ AKKAŞ,ARŞ. GÖR.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ "HAK"KI VE İKTİDAR "BEN" İLE DEMOKRASİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİKEMAL ŞAHİN,YRD. DOÇ .DR.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYEHASAN DURAN,YRD. DOÇ. DR.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI VE SUÇUN ENGELLENMESİ KRİTERLERİNE AİHM KARARLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞKASIM KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.CENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARİHSEL SÜRECİ VE MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASIMEHMET EMİN AKGÜL,YRD. DOÇ. DR.
İFANIN ALACAKLI YÜZÜNDEN İMKANSIZLAŞMASIM. MURAT İNCEOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNUM. MURAT İNCEOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
İFLAS DAVASININ HUKUKİ MAHİYETİMUSTAFA S. ÖZBEK,DOÇ. DR.
İFLAS DAVASININ HUKUKİ MAHİYETİMUSTAFA S. ÖZBEK,DOÇ. DR.
İFLAS DIŞI KONKORDATO BAKIMINDAN TASDİK ŞARTI OLARAK TEMİNATSÜHA TANRIVER,YRD. DOÇ. DR.
İFLAS İDARESİNİN KAMU ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYDINI REDDETMESİ SORUNUBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
İFLAS İLE İPSO JURE SON BULMAYAN SÖZLEŞMELER
İFLAS TASFİYESİNDE ANAYASAL SORUNLAR "MÜFLİSİN MEKTUPLARINA EL KONULMASI"AHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
İFLAS TASFİYESİNDE MÜFLİSİN KİŞİSEL ÇALIŞMASINA DAYALI MALLARIN DURUMU - "MÜFLİSİN UHDESİNE GEÇEN MAL" KAVRAMI (İİK m. 184,I)AHMET BAŞÖZEN,DR.
İFLAS TASFİYESİNE EGEMEN İLKELER I- EVRENSELLİK İLKESİAHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
İFLAS VE İFLASIN ERTELENMESİ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME İLE BUNUN USULİ KAZANILMIŞ HAK TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ VE YARGITAY UYGULAMASISEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
İFLASIN ERTELENMESİ DAVALARINDA İİK 89. MADDENİN UYGULANMA BİÇİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU VE ŞARTLARIAYDIN MUSABALLI,AV.
İFLASIN ERTELENMESİSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYYIM ATANMASIAYŞE GÜLİN GÜRALP
İFLASIN ERTELENMESİNİN ETKİLERİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
İFLASIN ERTELENMESİNİN FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE ETKİLERİAYNAZ UĞUR,ARŞ. GÖR.
İFLASIN ERTELENMESİNİN KONKORDATO VE UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KURUMLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASIEVREN KILIÇOĞLU,ARŞ. GÖR.
İFLASIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARICANAN ÜNAL ERKEK,AV.
İFLASTAN ÖNCE KONKORDATONUN TASDİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARIMUSTAFA SALDIRIM,DR.
İHALE ALICISI ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞAN İŞÇi ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ - TEMİNATIN DAVACI TARAFÇA İŞÇİLİK ALACAKLARI TAMAMEN ÖDENİNCEYE KADAR İADE EDİLMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
İHALE HUKUKUNDA ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANMASI: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMACEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İHALE KONUSU HUKUKİ İŞLEMLER BAKIMINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN KAPSAMI VE GELİR/HASILAT PAYLAŞIMI UYGULAMASI: "İDDAA" ÖRNEĞİABDULLAH UZ,YRD. DOÇ. DR.
İHALE KONUSU MALZEMELERDE GİZLİ AYIP NEDENİYLE FATURA ALACAĞI HAKKINDA YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
İHALE SÜRECİNDE KESİN KABULÜN USULÜ VE SONUÇLARI - İHALE KONUSU İŞİN SÜRESİNDE YERİNE GETİRİLEMEMESİ - İHALE SÜRECİNDE KESİN KABUL USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI - İHALEYE KAPSAMINDA YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İMAR MEVUZATINA VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKİLKER HASAN DUMAN,AV.
İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK PRİM FARKINDAN ALT İŞVERENİN SORUMLULUĞUUFUK AYDIN,PROF. DR.
İHAS ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI - SAVUNMA HAKKI - YASAK SORGU YÖNTEMLERİ - YARGILAMANIN YENİLENMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
İHTİYAT İLKESİNÜKHET TURGUT,DOÇ. DR.
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI DAVASI (İİK. m. 265)ERGUN ÖNEN,DOÇ. DR.
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET EDENLERİN CEZALANDIRILMASI (HUMK M. 113/A)İBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.
İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ TEMYİZİ SORUNU (GÜNCEL YARGITAY KARARLARI VE YARGITAY İBK IŞIĞINDA)AHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
İHTİYATİ TEDBİRİN NİTELİĞİ, KONUSU VE "TEDBİRİN, ALACAĞIN TAHSİLİNE KADAR DEVAM ETMESİ" ŞEKLİNDE BİR KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
İİK.m.280/1 HÜKMÜNE GÖRE TASARRUFUN İPTALİNE KARAR VERİLEBİLME ŞARTLARITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
İİK'NUN 251. MADDESİNİN II. FIKRASI ÜZERİNE BİR İNCELEMESEYİTHAN DELİDUMAN,DR.
İKİ ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAKASININ ADLİ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİÖZER KENDİ,DOÇ. DR.UZ. PSİKOLOG ATLAS BOGENÇYRD. DOÇ. DR. YAŞAR BİLGEYRD. DOÇ. DR. KEMALETTİN ACARPROF. DR. İBRAHİM TUNALI
İKİ TARAFLI YATIRIM ANLAŞMALARI UYARINCA ICSID KURALLARINDA TAHKİM DENEYİMİMARGRETE STEVENS
İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞU
İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İKİLİ GELİR VERGİSİ: TEMEL İLKELER VE UYGULAMALARİSTİKLAL Y. VURAL,DOÇ. DR.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA İZLEDİĞİ MÜLTECİ, TİCARET VE MALİYE POLİTİKALARI BAKIMINDAN İSVİÇRE'NİN TARAFSIZLIĞISERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NDEN KYOTO PROTOKOLÜ'NE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ULUSLARARASI ALANDAKİ HUKUKİ GELİŞMELERAHMET M. GÜNEŞ,DR.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA TÜRK ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATININ HUKUKSAL ANALİZİAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.AYNUR GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.YAVUZ ÖZHAN TÜRKER,ARŞ. GÖR.
İKRAHERSİN SEVİNDİK,AV.
İKRAMİYE ÖDENMEMESİNİN İŞ ŞARTI HALİNE GELMESİ VE İŞÇİ ALEYHİNE SONUÇ DOĞURAN İŞYERİ UYGULAMALARIMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
İKTİSADİ AMAÇLA VAKIF KURULAMAMASI PRENSİBİ VE VAKFIN İKTİSADİ İŞLETME İŞLETMESİMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.ŞAFAK NARBAY,ARŞ. GÖR.
İKTİSADİ MÜESSESELERDE TÜRKÇE KULLANMA ZORUNLULUĞUMURAT ALIŞKAN,YRD. DOÇ. DR.
İKTİSADİ VE HUKUKİ AÇIDAN TEŞEBBÜSLER ARASI BİLGİ DEĞİŞİMİŞAMİL PİŞMAF
İL ÖZEL İDARESİ MALLARININ HACZİ OSMAN DURAN,ARŞ. GÖR. ALLI YEŞİLYURT,ARŞ. GÖR.
İLAÇ KULLANIMI DOLAYISIYLA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDA İSPAT SORUNUAHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
İLAÇ MARKALARISELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İLAÇLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN MESAFELİ SATIŞINA İLİŞKİN AVRUPA MAHKEMESİ'NİN KARARI / 11 ARALIK 2003YUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
İLAM NİTELİĞİNDE SAYILAN NOTER SENETLERİNE DAYANARAK YAPILAN İLAMLI İCRA TAKİBİNDE TAKİBİN İCRA TETKİK MERCİİNCE GERİ BIRAKILMASININ İSTENMESİSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
İLAMA AYKIRILIK NEDENİYLE ŞİKAYETBERİVAN YILDIZ, AV.
İLANIN TİCARET SİCİLİNİN SAHİP OLDUĞU HUKUKİ ETKİLER ÜZERİNDEKİ ROLÜMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
İLERİ TARİHLİ ÇEKE İLİŞKİN SORUNLARHÜSEYİN CEM ÇÖL,ARŞ. GÖR.
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.SİNAN ALTUNÇ,AR. GÖR.
İLETİŞİMİN DİNLENMESİİHSAN DARENDE,AV.
İLK DEFA İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMINA GİREN ŞİRKETLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERSONER ALTAŞ
İLK TALEPTE ÖDEME KAYITLI TEMİNAT MEKTUPLARINDA BANKANIN TAZMİN TALEBİNİ İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARIMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.
İLKSEL DÜŞÜNCE VE TOPLUM - DİN İLİŞKİLERİCAHİT CAN,PROF. DR.
İLO VE AB NORMLARI IŞIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İLTİCA KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI: ULUSAL EYLEM PLANICEMİL GÜNER,AR. GÖR.
İMAR FAALİYETLERİNİN YEREL HİZMET NİTELİĞİ VE YERELLEŞME SÜRECİHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İMAR HUKUKUNDA PARSELLEME VE DENETİMİHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
İMAR HUKUKUNDA "YÜKSEK YAPI" KAVRAMI VE YÜKSEK YAPILARIN (GÖKDELENLER DAHİL) YIKIMINDA KARŞILAŞILABİLEN BAZI HUKUKİ SORUNLAROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAKMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
İMAR PARA CEZALARINDA SON DURUMA. KADİR ZENGİN,AV.
İMAR PLANLARI DEĞİŞTİRİLDİĞİ TAKDİRDE DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ PLANLARA GÖRE KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNUP KORUNMAYACAĞIİLKER HASAN DUMAN,AV.
İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN RUHSAT VE SÜREN İNŞAATLARA ETKİSİ KONUSUNDA ABD HUKUKUNDAN ÇÖZÜMLER: "AYKIRI KULLANIM HAKKI" VE "KAZANILMIŞ PARSELLEME HAKKI"YÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA KAMULAŞTIRMA-KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARHALİL KALABALIK,PROF. DR.
İMTİYAZLI PAYLARUĞUR SEBZECİ
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DİNİ SEMBOLLERİN KULLANIMININ MUKAYESELİ HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİHAYRETTİN KURT
İNANÇLI TEMLİKE KONU TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİNİN DAYANDIĞI HUKUKİ ESASLARIN DEĞERLENDİRİLMESİTUFAN ÖĞÜZ,DOÇ. DR.
İNGİLİZ CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ VE KAYNAKLARIBURCU DÖNMEZ,YRD. DOÇ. DR.
İNGİLİZ HUKUKUNDA HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN KANUNLAR İHTİLAFIGÜLİN GÜNEYSU,ARŞ. GÖR.
İNGİLİZ HUKUKUNDA İYİLEŞME ŞANSI KAYBININ TAZMİNİZEHRA ÖZKAN,DR.
İNGİLİZ TAHKİM HUKUKUNDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİRIFAT ERTEN,YRD. DOÇ. DR.
İNGİLİZ VE TÜRK İDARE HUKUKLARINDA İDARİ FAALİYETİN DENETLENMESİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN ROLÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMEYÜCEL OĞURLU,YRD. DOÇ. DR.
İNGİLTERE VE ABD'NDE İDARİ USULE İLİŞKİN KISA NOTLARMURAT SEZGİNER,DOÇ. DR.BAHTİYAR AKYILMAZ,DOÇ. DR.
İNGİLTERE'DE PARLAMENTO NEDEN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI? MALİ HUKUKUN ANAYASA HUKUKUNDAN ESKİLİĞİ ÜZERİNE BİR DENEMEKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
İNKILAPÇILIK VE ATATÜRK'ÜN İNKILAP ANLAYIŞIHAYATİ HAZIR,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN ULUSLARARASI KORUNMASIA. MEHMET KOCAOĞLU,PROF. DR.SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA ADLİ YARDIM VE ADİL YARGILANMA HAKKIOYA BOYAR,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI SORUNUKASIM KARAGÖZ,DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI SORUNUKASIM KARAGÖZ,DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA POLİTİK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GETİRİLEN SINIRLAMALARDA ULUSAL TAKDİR PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİÖMÜR AYDIN,DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ'NİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARARLARINDA ADLİ TIP KONUSUNDAKİ İÇTİHATLARIM. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİ KAPSAMINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİKASIM KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.FATİH BİRTEK,ÖĞR. GÖR.
İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
İNSAN HAKLARI KONUSUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AVRUPA BÜNYESİNDE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEKİ DENETİM MEKANİZMALARINA GENEL BAKIŞSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN AL-SKEİNİ KARARI - BANKOVİC KARARINDAN SAPMAA. FÜSUN ARSAYA,PROF. DR.
İNSAN HAKLARI VE ADLİ KOLLUKH.TAHSİN FENDOĞLU,DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI VE TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN, İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİNE MÜDAHALE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNUN İHMALİNDEN DOĞAN SORUMLULUKMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN HAKLARI, KURUMLARI VE İŞLEVLERİMUAMMER AYDIN,AV.
İNSAN HAKLARININ ANAYASAL KONUMUAHMET KILINÇ,ARŞ. GÖR.
İNSAN HAKLARININ YATAY ETKİSİ VE DEVLETİN SORUMLULUĞUREYHAN SUNAY,PROF. DR.
İNSAN KAYNAĞINA YAPILAN YATIRIMIN DEĞERLENDİRİLMESİKASIM KARAKÜTÜK,PROF. DR.BİNALİ TUNÇ
İNSAN KÖKENLİ BİYOLOJİK MADDE (ORGAN-DOKU-HÜCRE) NAKLİNİN HUKUKİ KOŞULU OLARAK KİŞİNİN RIZASININ ALINMASIAHMET NAR,ARŞ. GÖR.
İNSAN ONURU IŞIĞINDA KİŞİSEL ÖZERKLİK VE YERELLİK İLKESİORHAN ALDANMAZ,YRD. DOÇ. DR.
İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK md.201/b)ÇETİN ARSLAN,DR.
İNSAN YAĞMASI (SÖMÜRÜSÜ) SUÇU (TCK m. 201b)MAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) ÜZERİNE HAVA HUKUKU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEŞENOL KURTOĞUHAN ÜN
İNŞAAT DEVAM EDERKEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ İMAR PLANINDA KAT SAYISININ AZALTILMASI, YÜKLENİCİYE PAYLAŞIMIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEME HAKKI VERİR Mİ?İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HAFRİYATI YAPILIRKEN KOMŞU PARSELDEKİ BİNALARA ZARAR VERİLMESİ -2-İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HAFRİYATI YAPILIRKEN KOMŞU TAŞINMAZLARA ZARAR VERİLMESİİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HUKUKU SORUNLARINDA SÖZLEŞME İLE SORUMLULUKTAN KURTULMA (SORUMSUZLUK ANLAŞMASI)İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HUKUKUNDA "KARİNE" UYGULAMASIİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT HUKUKUNDA YORUMUN ÖNEMİ ( İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU )İLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALLARININ ÖNEMİİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA KUSURUN ÖNEMİİLKER HASAN DUMAN,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİMELİS ŞEREMET,AV.
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARILATİF TİLE,AV.(LLM)
İNTERNET ALAN İSİMLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ICANN YARGILAMA USULÜYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
İNTERNET BANKACILIĞI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİABDURRAHMAN SAVAŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN İLETİŞİM CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN ORTAYA ÇIKARDIĞI BAZI HUKUKSAL SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİHASAN SINAR,DR.
İNTERNET İLETİŞİMİNİN ENGELLENMESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETİRİLEN DÜZENLEMEMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE ELEKTRONİK VASİYETNAMEABDURRAHMAN SAVAŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARITAMER SOYSAL
İNTERNET ÜZERİNDEN ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SORUNU VE ÖNLEME YOLLARIEMİNE TUĞ,DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
İNTERNET VE ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTISIFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET VE MOBİL UYGULAMALAR ARACILIĞIYLA ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLARÖZGÜR ERALP,AV.
İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HUKUKİ KORUNMAYASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNET, İLETİŞİM VE SANSÜRMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
İNTERNETTE CİNS VE MESLEK İSİMLERİNİN ALAN İSMİ OLARAK KULLANILMASI VE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLARTEKİN MEMİŞ,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTE HAKARET SUÇUMUSTAFA ÖZEN,ARŞ. GÖR.
İNTERNETTE KURULAN AÇIK ARTIRMA İLE SATIM SÖZLEŞMESİZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
İNTERNETTEKİ YAYINLA KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNE KARŞI DURDURMA DAVASI (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN 8.2.2001 TARİHLİ E.755/K.1157 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
İNTİFA HAKKI KONUSU TAŞINMAZDAN ELDE EDİLEN DOĞAL ÜRÜNLERBURAK ÖZEN,DR.
İNTİFA HAKKI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VARLIĞI KARŞISINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASILÜTFİYE YAZKAN,AV.
İNTİHAR NEDENİYLE İDARENİN SORUMLULUĞUELVİN EVRİM DALKILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
İNTİHAR VE İNTİHARA YARDIM SUÇU ÜZERİNE BİR DENEMEMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.
İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇLARIYAPRAK ÖNTAN,ARŞ. GÖR.
İPOTEĞİN FEKKİ (İPOTEKLİ BORCUN KISMEN KEFİL TARAFINDAN ÖDENMESİ DURUMUNDA)ZİYA GÖKÇE, AV.
İPOTEĞİN İLAMLI TAKİP YOLUYLA PARAYA ÇEVRİLMESİÖZ SEÇER,AR. GÖR.
İPOTEĞİN İPTALİ DAVASI (İİK. M. 150, C.3) ÜZERİNE BİR İNCELEMEİBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİNDE KAMU BANKALARI DAMGA VERGİSİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR "BİR YARGI KARARI KRİTİĞİ"SERKAN AĞAR,AV.
İPOTEĞİN TAŞINMAZ BAKIMINDAN KAPSAMIÖZ SEÇER,AR. GÖR.
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAD SENEDİSONER H. ÇETİN
İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNİN İCRA VE İFLAS KANUNU'NA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERCENK AKİL,DR.
İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİBİLAL CAN,AV.
İPTAL DAVALARINDA MENFAATİN AKTÜEL OLMASI ŞARTININ ANLAMI VE KAPSAMICEMİL KAYA,DOÇ. DR.
İPTAL EDİLMİŞ YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
İRADE MUHTARİYETİ İLKESİ VE ŞAHSİYET HAKLARI AÇISINDAN ÖTENAZİ, AÇLIK GREVİ VE ÖLÜM ORUCUŞAHİN AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
İRAN VE DENİZ HUKUKU: GÜNCEL TARTIŞMALARISAEED BAGHERI
İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)ERDAL YERDELEN,YRD. DOÇ. DR.
İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASIAYŞE ARAT,DR.
İSLAM CEZA HUKUKUNDA KADINNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,YRD. DOÇ. DR.
İSLAM HUKUKUNA GORE YURT DIŞINDA YAPILAN EVLİLİKLERİN İSVİÇRE'DE TANINMASIALİ ÇİVİ,AV. DR. IUR.
İSLAM HUKUKUNA GÖRE İSYAN (BAĞY) SUÇU VE CEZASIMELİKŞAH AYDIN,ARŞ. GÖR.
İSLAM HUKUKUNDA İRTİFAK HAKLARININ MAHİYETİAHMET BİLGİN,DR.
İSLAM HUKUKUNDA MAHKEME KARARLARININ KONTROLÜEKREM BUĞRA EKİNCİ,DOÇ. DR.
İSLAM HUKUKUNDA SİGORTA VE FAİZ HAKKINDA BİR RİSALEARİF CÜVEYCATİ,PROF. DR.
İSLAM HUKUKUNDA SUÇLAR VE CEZALARİLHAN AKBULUT,DR.
İSLAM HUKUKUNDA VE MODERN HUKUKTA HAPİS CEZASI VE HAPİSHANELERBURCU GÖRKEMLİ,AV.
İSLAM HUKUKUNDA VE OSMANLI UYGULAMASINDA KOCA ŞİDDETİNE KARŞI KADININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUK YOLLARINEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DOÇ. DR.
İSLAM HUKUKUNDA VE OSMANLI UYGULAMASINDA ŞURANURAN KOYUNCU,DR.
İSLAM İSBAT HUKUKU'NUN GENEL ESASLARISERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
İSLAM ÖNCESİ TÜRK HUKUKUNDA DANIŞMA MECLİSİAYHAN CEYLAN,ARŞ. GÖR.
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA ÇOK KADINLA EVLENMENAGEHAN GÜRBÜZ
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA MÜESSESESİMURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
İSLAM VE OSMANLI HUKUKU'NDA KASAME MÜESSESESİAYBARS PAMİR,DR.
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA MÜRURUZAMANAHMET AKGÜNDÜZ,DOÇ. DR.
İSLAM'DA SİYASAL İKTİDAR (VELAYET-İ AMME)AYHAN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
İSLAMİYETİN TEOKRATİK BİR DEVLET DÜZENİ ÖNGÖRÜP ÖNGÖRMEDİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERNURAN KOYUNCU,DR.
İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA ARİYET SÖZLEŞMESİMEHMET AKMAN,DOÇ. DR.
İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA DEVLET BAŞKANININ GÖREVİNİN SONA ERMESİOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİFAZIL HÜSNÜ ERDEM,ARŞ. GÖR.
İSPANYA PARLAMENTOSU'NUN YAPI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNEFAHRİ BAKIRCI,DR.
İSPANYA'DA BİREYSEL BAŞVURU YOLUSELİN ESEN ARNWINE,DR.
İSPAT SİSTEMİMİZİN MEVCUT DURUMU VE ELEKTRONİK İMZANIN BU SİSTEMDEKİ YERİSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
İSRAİL-ARAP UYUŞMAZLIĞINDA OSMANLI TESCİL HUKUKUNUN PAYIRABBİ JON-JAY TILSEN
İSTENMEYEN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE HAKSIZ REKABETMURAT GÜREL,ARŞ. GÖR.
İSTİCVABA İLİŞKİN OLARAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERUĞUR YAĞCI,ARŞ. GÖR.
İSTİHDAM EDEN SIFATIYLA ANAOKUL İDARESİNİN SORUMLULUĞUMEHMET ÜNAL,DR.
İSTİHDAM PAKETİNİN SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARIİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜİBRAHİM ÜLKER,ARŞ. GÖR.
İSTİNAF KAVRAMIEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
İSTİNAF YARGILAMASINDA DAVA MALZEMESİREİNHARD GAIER,PROF. DR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ VE BAZI İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASIİHSAN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİYAŞAR SARI,AV.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU, HUKUKİ MAHİYETİ VE DİĞER BAZI SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASIAYHAN UÇAR,ARŞ. GÖR.
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE TESLİM KAVRAMI, TESLİMİN USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARIAYHAN UÇAR,YRD.DOÇ.DR.
"İSTİSNALAR DAR YORUMLANIR" KURALI VE DEĞERLENDİRİLMESİAYNUR YONGALIK,PROF.DR.
İSVEÇ İDARE HUKUKUMÜSLÜM AKINCI,DR.
İSVEÇ VERGİ SİSTEMİNURAY AŞÇI AKINCI,AR. GÖR.
İSVİÇRE DEVLETLER ÖZEL HUKUKU FEDERAL KANUNUNDA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARA UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK HUKUKUTURGUT TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN BİR KARARI (BGE 125 III 263 ff) VE DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA FADIL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
İSVİÇRE HUKUKUNDA AİLE KONUTUNUN BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTUNA İHTİYACI OLAN EŞE MAHKEME KARARI İLE TAHSİS EDİLMESİ: ART. 121 ZGBMUZAFFER ŞEKER,DR.
İSVİÇRE HUKUKUNDA TEDBİR VEKALETİDİLŞAD KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
İSVİÇRE MEDENİ KANUNUNUN (İMK) 671-673. MADDELERİ ANLAMINDA BAŞKASININ ARSASI ÜZERİNDEKİ HAKSIZ İNŞAATTA KULLANILAN MALZEMELERİN SAHİBİ KİMDİR?PAUL PİOTET,PROF. DR.
İSVİÇRE MEDENİ KANUNU'NUN TÜRKİYE'DE İKTİBASIOSMAN BERAT GÜRZUMAR,DOÇ. DR.
İSVİÇRE MEDENİ USUL KANUNUNUN İHTİYATİ TEDBİRLER KONUSUNDAKİ DÜZENLEMESİNE GENEL BİR BAKIŞSELÇUK ÖZTEK,PROF. DR.
İSVİÇRE VE TÜRK HUKUKLARINDA ANLAŞMALI BOŞANMA VE FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMAÖZ SEÇER,AR. GÖR.
İŞ AKDİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ AKDİNİ FESİH SEBEBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİGAYE BAYCIK,ARŞ. GÖR.
İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSİZ İZİNLERSARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ AKDİNİN FESHİ USULÜZEKİ DELİKAYA,AV. (LL.M)
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ SEBEBİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİAHMET KÜLEKÇİ, AV.
İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDE BOŞA ATILAN İMZAMUHAMMET ÖZEKES,YRD. DOÇ. DR.
İŞ GÖREMEZLİK NEDENİ İLE TAZMİNATAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATINDA İÇTİHAT AYKIRILIĞIİHSAN DARENDE,AV.YELİZ DARENDE,AV.
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞÇİLERİN SÖZLEŞMELERİNİN USULSÜZ FESHİ VE FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASIÖZGÜR MEMİŞOĞLU,AV.
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ GELİR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI DAYANAKLARISEMİH AKTUĞ,DR.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞÇİNİN BİLGİ UÇURMASI (WHISTLEBLOWING)UFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞYERİNDE CİNSEL TACİZABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞ HUKUKU İDARİ YARGININ KISKACINDA MI?A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİSERKAN ODAMAN,PROF. DR.Ö. HAKAN ÇAVUŞ,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA ASGARİ ÜCRETİN ÖNEMİFARUK ANDAÇ,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİAHMET TAŞKIN,DR.
İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞARTERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA DİSİPLİN CEZALARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( ÖZELLİKLE YARGITAY UYGULAMASI AÇISINDAN )MUSTAFA KILIÇOĞLU,ÖĞR. GÖR. DR.
İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARIŞAMİL DEMİR,AV.
İŞ HUKUKUNDA İBRA - FERAGAT UYGULAMALARI VE YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ DÜZENLEMEMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
İŞ HUKUKUNDA İÇ YÖNETMELİKLERSARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞ HUKUKUNDA MUTLAK EMREDİCİ HÜKÜMLERİN YERİERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİM. FATİH UŞAN,DR.
İŞ HUKUKUNDA ÜCRET KAVRAMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞ HUKUKUNDA YENİ BİR KAVRAM : MOBBİNGABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞ HUKUKUNDA "YETKİ" VE "ÖZGÜRLÜK"ALİ GÜZEL,PROF. DR.
İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ AÇISINDAN YARGITAY’IN 2011 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI AÇISINDAN YARGITAYIN 2010 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİALİ GÜZEL,PROF. DR.
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HAKSIZ VE YASALARA AYKIRI UYGULAMALAR VE YENİ BORÇLAR KANUNU 55.MADDESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞ KAZASI SEBEBİYLE AÇILAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
İŞ KAZASI SONUCU % 14.3 MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT HESABIAYHAN TOKAT,AV.
İŞ KAZASI SONUCU % 41.2 MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT HESABI (DAVALININ %70 KUSURU İLE %30 KAÇINILMAZLIK TOPLAMI %100 KUSUR DURUMUNA GÖRE)AYHAN TOKAT,AV.
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT "BANKADA BULUNAN MEVDUATIN NAKLİ SIRASINDA"A. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASITÜRKER YALÇINDURAN
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARŞISINDA SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE MÜTESELSİL SORUMLULUKORHAN ERSUN CİVAN,DR.
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARŞISINDA SORUMLULUĞUN KOŞULLARIORHAN ERSUN CİVAN,DR.
İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİNİN PEŞİN SERMAYE DEĞER İSTİRAHAT ÖDENEĞİ VE HASTANE MASRAFI TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
İŞ KAZASINDA DOĞAN RÜCU ALACAĞIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
İŞ KAZASINDA KUSUR TESPİTİ - TAKSİRLE YARALAMAYA SEBEP OLMAKSÜLEYMAN SONER
İŞ KAZASINDA KUSUR TESPİTİSÜLEYMAN SONER
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİYACIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ VE YETKİ SÖZLEŞMELERİ (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NİN 23.06.2003 TARİH VE E. 2003/11081, K. 2003/11772 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ MAHKEMELERİNDE YÜRÜTÜLEN YARGILAMALARDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZMUSTAFA ÖZBEK,DR.
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ KATILMA YOLU İLE TEMYİZİ MÜMKÜN MÜDÜR?SEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ MÜFETTİŞİNİN MUVAZAA TESPİTİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK YARGI YOLUNURAN ZÖHRE,AV.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI ÜZERİNEUFUK AYDIN,PROF. DR.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞYERİNİN ÖRGÜTLENMESİLEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN YÖNLERİYLE CEZAİ ŞART MİKTARININ İNDİRİLMESİAHMET NAR,ARŞ. GÖR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASIE. TUNCAY SENYEN KAPLAN,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA İLE SONA ERDİRİLMESİUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERMESİHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN (FESİH BEYANI OLMADAN) SONA ERMESİKAZIM SELİM ÖZKAN
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ZAMANI VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARİHÇESİSEVİL DOĞAN,ARŞ. GÖR.
İŞ YARGILAMASINDA MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ADI ALTINDA KARAR DÜZELTME YOLUNUN UYGULANMASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.CANSU KORKMAZ,ARŞ. GÖR.
İŞ YERİNİN DEVRİ (MADDE 6)KAZIM SELİM ÖZKAN
İŞÇİ ALACAKLARINDA FAİZ BAŞLANGICI VE MEVDUAT FAİZİNİN BELİRLENMESİ SORUNUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞÇİ BULUŞLARIDORUK UTKU,YRD. DOÇ.
İŞÇİ PRİMLERİNDEN İŞVEREN PAYINA İSABET EDEN BEŞ PUANLIK KISIM (HAK EDİŞTEN YAPILAN KESİNTİNİN İADE EDİLİP EDİLMEYECEĞİ)FAİK ARSLAN,AV.
İŞÇİ ÜCRETİNİN BU ÜCRETE YÖNELİK HACİZ VE İŞVERENİN İFLASI İLE İŞVERENE YÖNELİK HACİZ HALİNDE KORUNMASIN. BİNNUR SÜMER,ARŞ. GÖR.
İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞÇİLİK ALACAĞI NEDENİYLE BAKANLIĞA KARŞI AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASINDA TAZMİNAT HESAPLANMASIİHSAN DARENDE,AV.
İŞÇİNİN ASIL İŞVERENE KARŞI DAVA AÇMASI DURUMUNDA DAVANIN ALT İŞVERENE TEŞMİL EDİLME ZORUNLULUĞU (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİNİN 2012/12237 ESAS, 2012/15447 K. SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE)YALÇIN BOSTANCI,YRD. DOÇ. DR.SÜLEYMAN SERHAT KIRTILOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİHCEVDET İLHAN GÜNAY,DOÇ.DR.
İŞÇİNİN EĞİTİM DÜZEYİ VE İŞYERİNDEKİ KONUMUNUN İKALENİN GEÇERLİLİĞİYLE İLİŞKİSİ (İKALEYE İLİŞKİN İÇTİHATTA BİR YUMUŞAMA MI?)MAHMUT KABAKÇI,YRD. DOÇ. DR.
İŞÇİNİN E-MAİLLERİNİN KONTROL EDİLMESİ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI HAKKIDERYA ALTINOK VILLEMIN,ARŞ. GÖR.
İŞÇİNİN İSTİFASI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇME, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.SEÇKİN NAZLI,ARŞ. GÖR.
İŞÇİNİN İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SÜRESİNCE SENDİKAL NEDENLERLE AYRIMA KARŞI KORUNMASIHALUK HADİ SÜMER,YRD. DOÇ. DR.
İŞÇİNİN KABA İNŞAAT İÇERİSİNDE DÜŞMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİSÜLEYMAN SONER
İŞÇİNİN ÖZEN BORCU VE BORCA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARIZEHRA GİZEM ATEŞ,AV.
İŞÇİNİN SADAKAT (BAĞLILIK) YÜKÜMLÜLÜĞÜA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞÇİNİN SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULMASI VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARIUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞÇİNİN VERİMSİZLİĞİNE DAYALI GEÇERLİ NEDENLE FESİHLERDE FESİH BİLDİRİMİN ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSPATIMURAT ŞEN,DOÇ. DR.
İŞÇİYİ İSTİHDAM EDEN DİĞER ŞİRKETLERE KARŞI AÇILAN RÜCUEN ALACAK DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DURUMUABBAS BİLGİLİ,AV.
İŞE İADE BAŞVURUSUNUN AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPILABİLİRLİĞİEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
İŞE İADE DAVASI İLE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN ÇAKIŞMASIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN SENDİKAYA ÜYE OLAN İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASIUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞE İADE DAVASINDA DAVACI İŞÇİNİN TEDBİREN İŞE İADESİMUSTAFA S. ÖZBEK,ARŞ. GÖR.
İŞE İADE DAVASINDA İHBAR TAZMİNATININ YARGITAY KARARI IŞIĞI ALTINDA İNCELENMESİMEHMET ONAT ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
İŞE İADE DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İCRA TAKİBİNE KONULMASIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
İŞE İADE DAVASINDA YABANCI HUKUKUN UYGULANMASIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞE İADE NEDENİYLE DAVANIN KONUSUZ KALMASI - İŞ GÜVENCESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞE İADEDE 30 İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN YORUMUA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞKENCE İLE MÜCADELEDE YARGI ORGANLARININ TUTUMUBÜLENT ALGAN,YRD. DOÇ. DR.
İŞKENCE SUÇUKÖKSAL BAYRAKTAR,PROF. DR.
İŞKENCE SUÇUNUN KAPSAMIBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV.
İŞLENEMEZ SUÇ (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)MURAT AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞLENEMEZ SUÇGÜRKAN ÖZOCAK,AV.
İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARI HAKKINDAKİ SON KARARLAR YANLIŞ VE YASA'NIN AMACINA AYKIRIDIRÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
İŞLETENİN VE SÜRÜCÜNÜN YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASI'NDAN YARARLANMALARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
İŞLETİLME (HAREKET) HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARACIN VERDİĞİ ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUKHÜSEYİN ATEŞ,AV.
İŞLETME PERSONELİNİN AYARTILMASI MESELESİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE (TTK m. 56 vd.) DEĞERLENDİRİLMESİKEMAL ŞENOCAK,DR.
İŞLETME PROJESİNİN İPTALİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI VE SİGORTA YARDIMLARINA HAK KAZANMA ŞARTLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA SUÇA ETKİ EDEN NEDENLERİN ŞERİKLERE SİRAYETİMERAL EKİCİ ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR
İŞTİRAK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN BAĞLILIK KURALIBİLGEHAN SAVAŞÇI,ARŞ. GÖR.
İŞTİRAK NAFAKASI BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİATİLLA MADEN,AV.
İŞVEREN SENDİKACILIĞINDA DEĞİŞİMUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
İŞVEREN TARAFINDAN YENİDEN YAPILANMA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
İŞVERENE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YETKİSİ VEREN KAYITLARERDEM ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞVERENİN ASKERDEN DÖNEN İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSABAHATTİN YÜREKLİ,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCUSARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞVERENİN İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUSEDA ÖKTEM ÇEVİK,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜFATMA ZEYNEP ALTINER,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ VE YAPTIRIMLARIYALÇIN BOSTANCI,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA OLMA HALİNİN İŞVERENİN BORÇLARINA ETKİSİKAZIM SELİM ÖZKAN
İŞVERENİN İŞTEN ÇIKARMA HAKKININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE SINIRLANDIRILMASIAYDIN BAŞBUĞ,ARŞ. GÖR.
İŞVERENİN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN NORMUN KORUMA AMACI (HUKUKA AYKIRILIK BAĞI) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM AYDINLU,DR.
İŞVERENİN NAKİL YETKİSİNİN KULLANIM DENETİMİGAYE BAYCIK,YRD. DOÇ. DR.
İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCUNU İSPAT VASITALARI (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN BİR KARARI ÇERÇEVESİNDE)MURAT ŞEN,DOÇ. DR.
İŞYERİ DEVRİVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
İŞYERİ DEVRİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ VE DEVİR NEDENİ İLE YAPILAN FESİHLERİN HUKUKİ SONUÇLARIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURUMU VE UYGULAMA SORUNLARIVELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ KORUNMASI AÇISINDAN BORÇLAR KANUNU TASARISININ BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİSABAHATTİN YÜREKLİ,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİUFUK AYDIN,DOÇ. DR.
İŞYERİNDE İNTERNETİN ÖZEL AMAÇLI KULLANIMI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİYUSUF YİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNDE İŞÇİLERİN İZLENMESİ VE İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)EMİNE HALMAN ÇETİN,HAKİM
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBING) TARİHSEL ARKA PLANI VE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE YERİÜMİT İLHAN
İŞYERİNİN DEVRİ VE HUKUKİ SONUÇLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ, SONUÇLARI VE DİĞER ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASIPINAR UZUN,ARŞ. GÖR.
İTALYADA CEZA VE CEZA USUL HUKUKLARI REFORMU HAREKETİANTONIO FIORELLA,PROF. DR.
İTİRAZ - NAFAKA BORCU VE FAİZİHÜRRİYET AYGÜN,AV.
İTİRAZIN İPTALİ - KISMİ ZAMANLI HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE VEKALET ÜCRETİ ALACAKLARIHÜRRİYET AYGÜN,AV.
İTİRAZIN İPTALİ (HARİCEN SATILAN ARAÇLA İLGİLİ VEKİL TAYİN EDİLENİN SATIM BEDELİNİ TAHSİL ETTİĞİ HALDE ÖDEMEDİĞİ İDDİASI)YAVUZ BALKAN,AV.
İTİRAZIN İPTALİ (YÖNETİM KURULU KARARINA İSTİNADEN YAPILAN GÜÇLENDİRME BEDELİNİN KISMEN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN TAKİP)ATİLLA MADEN,AV.
İTİRAZIN İPTALİ DAVASIARMAĞAN ÖZMEN,AV.
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FATURALARIN KAPALI OLUP OLMADIĞI VE DOLAYISIYLA ÖDEME KARİNESİ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ İNCELENMESİİHSAN DARENDE,AV.
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE DAYALI ALACAĞIN TESPİTİYAVUZ BALKAN,AV.
İTİRAZIN KALDIRILMASI - KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ AMACIYLA , KREDİ SÖZLEŞMESİ VE İHTARNAMEYE DAYANILARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ / 30 GÜNLÜK SÜREHÜRRİYET AYGÜN,AV.
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE TALEPLİ DAVABERİVAN YILDIZ, AV.
İYİLEŞTİRME HUKUKUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÜZERİNEDAVID RÜETSCHI,DR. IUR.
İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVALARINDA BAZI BOZMA NEDENLERİŞAMİL DEMİR,AV.
İZİN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞIYLA İLİŞKİSİ KESİLENLERİN TÜRKİYE'DEKİ HAKLARIRONA AYBAY,PROF. DR.
İZNE TABİ BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN İNCELENME USULÜEMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.BURCU ERTEM,AR. GÖR.

J

JAKOBS'UN DÜŞMAN CEZA HUKUKU KAVRAMI HUKUKUN DÜŞMANI
HENNİNG ROSENAU,PROF. DR.
JAPONYA'DA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, TÜRKİYE'DE ARABULUCULUK VE YAŞAYAN HUKUKMURAT BURAK AYDIN,ARŞ.GÖR.
JEAN BODIN'İN EGEMENLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KRALIN İKİ BEDENİ KURAMINA KISA BİR BAKIŞABDURRAHMAN SAYGILI,YRD. DOÇ. DR.
JEOTERMAL UYGULAMALAR VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)GÜLDEN GÖKÇEN,DOÇ. DR.NURDAN YILDIRIM ÖZCAN,ARŞ. GÖR.
JEREMY BENTHAM VE FAYDA PRENSİBİELİF ÇAĞLA YILDIZ,ARŞ. GÖR.
JESCHECK, CEZA HUKUKUNA GİRİŞHANS-HEİNRİCH JESCHECK,PROF. DR.
JON ELSTER, ANAYASA YAPIMI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİERGUN ÖZBUDUN,PROF. DR.
JOSEPH RAZ'DA HUKUKİ OTORİTE KAVRAMISEVTAP METİN,YRD. DOÇ. DR.

K

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE "SİLAH" KAVRAMI VE SİLAH TAŞIMA KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE TAHSİL ZAMANAŞIMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KABAHATLER KANUNUNUN İŞTİRAKE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ REKABET İHLALLERİNE UYGULANABİLİR Mİ?ŞAHİN YAVUZ
KAÇAK DOĞAL GAZ CEZASI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSUNA GİRER Mİ?SELAHATTİN AYDIN,AV.
KAÇAK SU KULLANIMIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN YARATTIĞI BİR SORUN : İADEERDENER YURTCAN,PROF. DR.
KADASTRO MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULMASINDA MİKTAR VEYA DEĞER SINIRI ÜZERİNE BİR HGK KARARISEMA TAŞPINAR,ARŞ. GÖR.
KADASTRO MAHKEMESİMEHMET AYAN,DOÇ. DR.
KADASTRO TESPİTİ ANINDA MALİK HANESİ BOŞ BIRAKILAN TAPULU TAŞINMAZLARIN HUKUKİ DURUMUHÜSEYİN ALTAŞ,DR.
KADIN VE FUHUŞ GERÇEĞİYAĞMUR TEMİZ,ARŞ. GÖR.
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE 6284 SAYILI YASA'NIN ROLÜNUR CENTEL,PROF. DR.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA KADININ İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜREL GÖRECELİĞE ELEŞTİREL BAKIŞEMEK BAYRAK,ARŞ. GÖR.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNNAZAN MOROĞLU,ÖĞR. GÖR.
KADININ EDİNİLMİŞ MALDAKİ HAKKITEOMAN SALGIRTAY,AV.
KAMBİYO SENEDİ BORÇLUSU TARAFINDAN AÇILAN BEDELSİZLİĞE VE HÜKÜMSÜZLÜĞE DAYALI MENFİ TESPİT DAVALARININ GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLERAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ NEDENİYLE MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL VE İKİ YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ - EŞİN RIZASI -ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
KAMBİYO SENETLERİNDE BORCA İTİRAZ VE İNCELENMESİNURAN ZÖHRE,AV.
KAMBİYO SENETLERİNDE GEÇERSİZLİK DEF'İLERİİBRAHİM ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
KAMBİYO SENETLERİNDE SEBEPSİZ İKTİSAP DAVASI (TTK 644. Madde)HAYRİ YILDIRIM,AV.
KAMBİYO SENETLERİNDE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEHAYRİ BOZGEYİK,DR.
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE ÇEKE İLİŞKİN SORUNLARAYNAZ UĞUR,ARŞ. GÖR.
KAMU ALACAKLARINA İFLASTA ÖNCELİK TANINMASIÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,DOÇ. DR.
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ HUKUKUNDA İHTİYATİ HACİZ MÜESSESESİ VE İHTİYATİ HACZE KARŞI AÇILAN DAVALARDA İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASISERDAR YILMAZ,ARŞ. GÖR.
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR BAKIMINDAN TAHRİK KAVRAMIHALUK TOROSLU,DR.
KAMU GÖREVİ, YÜKÜMLÜLÜK SUÇLARI, YÜKÜMLÜLÜK SUÇLARINA İŞTİRAKİZZET ÖZGENÇ,DR. İUR
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ MEMUR SENDİKACILIĞIHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.
KAMU GÖREVLİLERİ VE SENDİKAL HAKLARHAYRETTİN EREN,ARŞ. GÖR.
KAMU GÖREVLİLERİNİN NAKLEN ATANMA KRİTERLERİNUSRET İLKER ÇOLAK,YRD. DOÇ. DR.
KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKALAŞMASI VE TOPLU PAZARLIK HAKKIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
KAMU HASTANESİNDE YAPILAN TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN ÖZEL HUKUKTAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞIFERHAT CANBOLAT,DR.
KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNDE ULUSLARARASI TAHKİMİN KABUL EDİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK ANAYASAMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELERBAYRAM KESKİN,DR.
KAMU HİZMETİ VE REGÜLASYON KAVRAMLARI EKSENİNDE ÜLKEMİZDE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERDİLHUN AYAYDIN,ARŞ. GÖR.
KAMU HİZMETİNDE BEDEL SORUNUNUN ANAYASA MAHKEMESİNİN BİR KARARI IŞIĞINDA İRDELENMESİVOLKAN ÖZGÜVEN,AV.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI VE ADAY MEMURBAYRAM KESKİN,DR.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI VE LİYAKAT İLKESİ AÇISINDAN İSTİSNAİ MEMURLUKLARYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKIYASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU HUKUKU ALANIDAVID J. DANELSKI
KAMU HUKUKU EĞİTİMİNİN FRANSA'DA TARİHSEL KÖKLERİ VE KAMU HUKUKU OKULLARI ÜZERİNE NOTLARRUKİYE AKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KAMU İCRA HUKUKUNDA İHTİYATİ HACİZ SEBEPLERİ VE İHTİYATİ HACİZ KARŞISINDA AMME BORÇLUSUNUN HUKUKİ DURUMUAHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
KAMU İCRA HUKUKUNDA MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMANIN CEZAİ SONUÇLARIZEKİYE ÖZEN İNCİ,AV.
KAMU İCRA HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASIYUSUF KARAKOÇ,PROF. DR.
KAMU İDARELERİ TARAFINDAN KONULAN HACİZLER ARASINDA ÖNCELİK (KAMU İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK)ÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,DOÇ. DR.
KAMU İDARESİNDE MAHKUMİYETİ OLANLARIN DEVLET MEMURU OLMALARI VE MEMURİYET STATÜSÜNÜ KAYBETMELERİUĞUR SÖKMEN
KAMU İDARESİNDE SORUŞTURMA KOVUŞTURMAUĞUR SÖKMEN
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLARSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
KAMU İHALE KANUNUNUN 63. MADDESİNİN AB HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİAYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.YASİN SEZER,YRD. DOÇ. DR.
KAMU İHALELERİNDE KAMU VE ÖZEL KESİM YÖNÜNDEN REKABET DENETİMİNE İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLARSİNAN NAİPOĞLU,AV.DENİZ ULAŞ GÖÇEN,AV.
KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE İŞÇİ ALACAĞI SORUNUMEHMET NUSRET BEDÜK,YRD. DOÇ. DR.
KAMU KURUMLARI TEORİSİSERKAN AĞAR,AV.
KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN KAMU ZARARI VE HAKSIZ FİİL BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİGÜLDEN ŞİŞMAN,YRD.DOÇ.DR.AYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ.GÖR.
KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIĞIN VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA İÇ KONTROLÜN YERİ VE ÖNEMİDİLEK GÖZE KAYACEYDA ŞATAF
KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLARNAZAN SUSAM,YRD. DOÇ. DR.
KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİONUR KART
KAMU SENDİKACILIĞINDA ANAYASAL GÜVENCE VE YASAL GÜVENCESİZLİKOSMAN CAN,DOÇ. DR.
KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİLBİLAL CAN,AV.
KAMU YARARI - ÖZEL YARAR GERİLİMİNDE TOPRAK MÜLKİYETİ'NE İDARE HUKUKU AÇISINDAN BAKMAKMÜSLÜM AKINCI,DR.
KAMU YATIRIMLARININ PLANLANMASINDA FAYDA - MALİYET ANALİZİNİN UYGULANABİLİRLİĞİCEYDA ŞATAF,AR. GÖR.DİLEK GÖZE KAYA,AR. GÖR.
KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA TARTIŞMALARIMEHMET HÜSEYİN BİLGİN
KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİM AHLAKIKAMİL UFUK BİLGİN,YRD. DOÇ. DR.
KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAREJDER YILMAZ,PROF. DR.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA AÇILAN DAVALAR SONUCUNDA ÖDENEN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TAAHHÜTNAME UYARINCA TAHSİLİ VE ZAMANAŞIMIATİLLA MADEN,AV.
KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAKİ TEBLİGAT HÜKÜMLERİ VE TEBLİGAT KANUNUNUN GENELLİK NİTELİĞİEJDER YILMAZ,DOÇ. DR.
KAMULAŞTIRMADA SON GELİŞMELER VE MALİKİN GERİ ALMA HAKKI (İLGİNÇ BİR KARAR)TAYFUN AKGÜNER,PROF. DR.HASAN ERMAN,PROF. DR.
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMININ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.12.2010 TARİHLİ KARARI DOĞRULTUSUNDA TANIMLANMASISEZER ÇABRİ,YRD. DOÇ. DR.
KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE BU MODELLERİN BAĞLAMLARIÜLKER YÜKSELBABA,ARŞ. GÖR.
KAMUSAL ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEVLETİN TANINMASIRONA AYBAY,PROF. DR.
KAMUYA MAL OLMUŞ KİŞİ KAVRAMIL. MÜJDE KURT,DOÇ. DR.
KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKMUSTAFA SENCER KARA,YRD. DOÇ. DR.
KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞICEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
KAN LEKELERİNE ETKİ EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ. ÖZER KENDİ,PROF. DR.H. NİHAL AÇIKGÖZ,DR.YAŞAR BİLGE,DOÇ. DR.
KANT'IN EBEDİ BARIŞ ÜZERİNDEKİ FELSEFİ DENEMESİERNST HIRSCH,ORD. PROF. DR.
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE BAKANLIK KURULMASITURAN YILDIRIM,PROF.DR.
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ: TEKRİR-İ MÜZAKEREİRFAN NEZİROĞLU,DR.
KANUN YOLUNA BAŞVURMA HAKKI BAĞLAMINDA TEMYİZ EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR ( CEZA MUHAKEMESİNDE KESİNLİK SORUNU )CUMHUR ŞAHİN,PROF. DR.
KANUN-İ ESASİ'YE GÖRE TEVSİ-İ MEZUNİYET İLKESİRAMAZAN YILDIRIM,ARŞ. GÖR.
KANUNİ GREV KARARI VE SONUÇLARIDEVRİM ULUCAN,PROF. DR.
KANUNİ MÜŞAVİRLİK VE FEDERAL MAHKEMENİN BU KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜBİLGE ÖZTAN,DOÇ. DR.
KAPİTALİZM, LİBERALİZM VE ÖTEKİİLKER KILIÇ,DR.
KAPİTALİZMİN BAŞLICA MÜESSESELERİKURBAN ÜNLÜÖNEN,YRD.DOÇ.DR.
KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI DEVLETİ'NİN YARGI YETKİSİNE GETİRDİĞİ KISITLAMALARNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
KAPTAN PAŞA VE HUKUKİ STATÜSÜAYBARS PAMİR,DR.
KAPTANIN YÜKÜ GÖZETME ÖDEVİNECMETTİN AKTEN,DOÇ. DR.
KAR MI İNSAN HAKKI MI "BİR İNSAN HAKKI OLARAK SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ"EROL ÇİÇEK,AV.
KARADENİZ'DE DENİZ ALANI SINIRLANDIRMASI DAVASI (ROMANYA/UKRAYNA) VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ETKİLERİNASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.
KARAHANLILARIN BÜYÜK HUKUKÇUSU EBU ZEYD DEBBÜSİ VE MEZHEBLERARASI MUKAYESELİ HUKUKA TE'SİRLERİAHMET AKGÜNDÜZ,DOÇ. DR.
KARAKTERİSTİK EDİM TEORİSİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
KARAPARANIN AKLANMASI SUÇUNESLİHAN COŞKUN KARADAĞ,ARŞ. GÖR.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTUSACİT YILMAZ,DR.
KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MEVZUATI BAKIMINDAN BANKALARIN KİMLİK TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE AVUKAT KİMLİĞİNİN KABUL EDİLMEMESİHAYRİ YILDIRIM,AV.
KARASULARINDAN ZARARSIZ GEÇİŞ YAPAN YABANCI GEMİLER ÜZERİNDE KIYI DEVLETİNİN CEZAİ YARGI YETKİSİFEVZİ TOPSOY,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARIFİKRET EREN,PROF. DR.
KARAYOLU İÇ TAŞIMA SİGORTALARI İLE CMR SİGORTASININ KARŞILAŞTIRILMASIBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERLE İLİŞKİSİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUKHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
KARBON VERGİSİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KARDEŞLER ARASINDA NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜSEDA İREM ÇAKIRCA,YRD. DOÇ. DR.
KARDEŞLERİN DESTEKLİĞİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KARİNE KAVRAMI, KANUNİ KARİNELER VE VARSAYIMLARFATMA TÜLAY KARAKAŞ,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TÜRK CEZA HUKUKU İLE KIBRIS CEZA HUKUKU AÇISINDAN "İŞLENEMEZ SUÇ"UN DEĞERLENDİRİLMESİPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMLA KIYASABDULLAH DEMİR,YRD. DOÇ. DR.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BİLİRKİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAKLARIZEYNEP DERYA TARMAN,DR.
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASIARZU KÜÇÜKYALÇIN
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA HUKUK EĞİTİMİ VE HUKUK KLİNİĞİALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.KEMAL ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLULUĞUYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU ( TCK m.163 )SELEN EVİRGEN,ARŞ. GÖR.
KART SAHİBİ TÜKETİCİNİN KORUNMASIYEŞİM ALTIPARMAK,AV.
KARTELLERE KARŞI YAPTIRIMLAR: HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASIM. HALUK ARI
KASA TAZMİNATI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ SEYRİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KASTEN İHMALİ DAVRANIŞLA ADAM ÖLDÜRMEŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA TEŞEBBÜS İLE KASTEN YARALAMA SUÇUNDA FAİLİN KASTININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR VAKIA TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARININ MANEVİ UNSUR BAKIMINDAN AYIRT EDİLMESİFATİH BİRTEK,ÖĞR. GRV.
KASTEN YARALAMA SUÇUSERAP KESKİN KİZİROĞLU,PROF. DR.
KASTRASYON CİNSEL SUÇ FAİLLERİNE UYGULANABİLECEK UYGUN BİR YAPTIRIM MIDIR?A. CANER YENİDÜNYA,DOÇ. DR.,DR.YUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
KAT GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI YILLIK İZİN ÜCRETİ VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİKÜRŞAT CANATAN,AV.
KAT İRTİFAKININ HUKUKİ MAHİYETİKÜRŞAD NURİ TURANBOY,ARŞ. GÖR.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - FERAĞ TALEBİ - KAT İRTİFAKI KURULMASIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE TAPU İPTALİ İLE TESCİLİATİLLA MADEN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İNŞAATIN GERÇEKLEŞME ORANININ VE BU ORANA GÖRE YÜKLENİCİNİN HAK ETTİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISININ TESPİTİİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN GECİKMESİNE BAĞLI OLARAK ARSA SAHİBİNİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLARİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMENİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİİHSAN DARENDE,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK VE AYIPLI İŞLER İLE KİRA KAYBI ZARARININ TAHSİLİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞMENİN ARSA SAHİPLERİNE SAĞLADIĞI HAKLAR VE HUKUKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ARSA SAHİBİ TARAFINDAN SONLANDIRILMASINDA MEYDANA GELEBİLECEK HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARİLKER HASAN DUMAN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİATİLLA MADEN,AV.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ SORUNLARBANU BOZABALI
KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA TERASA ÇATI YAPILMASI İSTEMİATİLLA MADEN,AV.
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASINDA AİDAT BORCUNA EKLENECEK GECİKME TAZMİNATINDAN KİMİN, HANGİ TARİHTEN İTİBAREN SORUMLU OLACAĞI MESELESİSERKAN AĞAR,AV.
KAT MÜLKİYETİNDE KİRACININ DİĞER KAT MALİKLERİ TARAFINDAN TAHLİYESİHASAN PETEK,DOÇ. DR.
KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN PROJEYE AYKIRILIĞIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ DAVASIBERİVAN YILDIZ, AV.
KAT MÜLKİYETİNE TABİ YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMEYE KISA BİR BAKIŞABDULKADİR ARPACI,PROF. DR.
KATILIMCI VERGİLENDİRMELEYLA ATEŞ,YRD. DOÇ. DR.
KATILMA ALACAĞI ( EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN MALLAR İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATILMA ALACAĞI ( EVLİLİK DÖNEMİ İÇİNDE SATIN ALINAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KATILMA ALACAĞI TALEBİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATILMA ALACAĞI ( EVLİLİK İÇERİSİNDE EDİNİLEN MALLAR İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATILMA ALACAĞI (AİLEDEN HİBE)ZİYA GÖKÇE, AV.
KATILMA ALACAĞI (EŞİN EMEK GELİRİ)ZİYA GÖKÇE, AV.
KATILMA ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKIZİYA GÖKÇE, AV.
KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI (EVLİLİK İÇİNDE ALINAN EVLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK)ZİYA GÖKÇE, AV.
KATKI PAYI ALACAĞI ( MURİS KOCANIN ÖLÜMÜNDEN SONRA MİRASÇILARINA KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATKI PAYI KATILMA ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYI ( EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN MALLAR İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATKI PAYI VE ARTIK DEĞER TALEBİ ( EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN DAVALI EŞE DEVREDİLEN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI (EMEKLİ İKRAMİYESİ)ZİYA GÖKÇE, AV.
KATKI PAYI VE KATILMA, DEĞER ARTIŞ PAYI, ECRİMİSİL ( KARŞI DAVA OLARAK EDİNİLEN EVİN ZARARININ TAZMİNİ VELİ İLE ÇOCUĞUN GÖRÜŞTÜRME GİDERLERİNİN TAHSİLİ ARABADAKİ KREDİ KATKISI VE KATILMA TALEBİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
KATKI PAYI VE ZENGİNLEŞTİRME BEDELİNİN TAHSİLİZİYA GÖKÇE, AV.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU: KÜLTÜR VE EĞİTİM İSTİSNASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİTAMER BUDAK,YRD. DOÇ. DR.
KAYBOLAN TİCARİ DEFTER VE BELGELER İÇİN ZAYİ BELGESİ TALEP EDİLMESİNİN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİSONER ALTAŞ
KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÜZERİNDE REHİN TESİSİ VE HÜKÜMLERİÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
KAYIT DIŞI EKONOMİ, VERGİ SUÇLARI, KARAPARA İLİŞKİSİENGİN AKIN
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR?SONER ALTAŞ
KAYITLI SERMAYELİ ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASIİBRAHİM ARSLAN,ARŞ. GÖR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNDE KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİGÜLÇİN ELÇİN GRASSINGER,ARŞ. GÖR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BAZI HUKUKİ SORUNLARGÜLÇİN ELÇİN GRASSINGER,DOÇ. DR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİERDEN KUNTALP,PROF. DR.PINAR ALTINOK ORMANCI,DR.
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMA ALANIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
KEFALET VE GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN AYRIMINDA BAŞVURULACAK YORUM KURALLARIARZU ŞEN KALYON,ARŞ. GÖR.
KEFİLİN SAVUNMA İMKANLARININ BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ VE BORÇLAR KANUNU TASARISINDA GETİRİLEN YENİLİKLERFERHAT CANBOLAT,DR.
KELSEN'İN TEMEL NORM KURAMIJOSEPH RAZ,PROF.DR.
KENDİ MALZEMESİ İLE BAŞKASININ ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN HAKSIZ İNŞAATA İLİŞKİN YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ'NİN 17.09.2004 TARİH VE 8282 E. 8506 K. NO'LU KARARI ÜZERİNEYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
KENDİ MALZEMESİNİ KULLANARAK BAŞKASININ ARAZİSİNDE HAKSIZ YAPI MEYDANA GETİRİLMESİ DURUMUNDA MALZEME SAHİBİNİN ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN KENDİSİNE VERİLMESİ TALEBİ (TMK m. 724)VEHBİ UMUT ERKAN,DR.
KENT HAKKI VE KENTTE YAŞAYAN İNSANDENİZ ŞAHİNTUĞBA DENİZ,ARŞ. GÖR.
KENT KÜLTÜRÜNÜN SUÇA ETKİSİ -ŞANLIURFA ÖRNEĞİ-MİTHAT ARMAN KARASU,YRD. DOÇ. DR.
KENT ORMANI TANIMI VE HUKUKSAL BOYUTUAYNUR AYDIN COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.NİMET VELİOĞLU,ARAŞ. GÖR.
KENT ORMANI YÖNETİMİNİN YASAL ESASLARINİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.O. DEVRİM ELVAN,ARAŞ. GÖR.
KENTLERDE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLERİN HUKUKİ DURUMUAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.
KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN ÖNCE İCRAYA KONULMASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
KESİNLEŞMİŞ İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAYAN KAMU GÖREVLİSİNİN CEZAİ SORUMLULUĞUHÜSEYİN AYDIN,AV.
KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİĞİNİN DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN DOĞURACAĞI SONUÇLARİBRAHİM ORKUN ATALAY,ARŞ. GÖR.ALİ RIZA TÖNGÜR
KIDEM TAZMİNATIGÖKÇE AKDOĞAN,AV.
KIDEM TAZMİNATI-İŞSİZLİK SİGORTASI İLİŞKİSİSÜLEYMAN BAŞTERZİ,ARŞ. GÖR.
KIDEM TAZMİNATININ HANGİ HALLERDE VE NE MİKTARDA VERİLEBİLECEĞİ, YASAYA AYKIRI OLARAK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ DURUMUCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA ESAS ALINACAK SÜREYE İLİŞKİN BİR HUKUK GENEL KURULU KARARI ÜZERİNEHALUK HADİ SÜMER,ARŞ. GÖR.
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE ÜCRET VE ASGARİ GEÇİM İNİDİRİMİ TALEBİİHSAN DARENDE,AV.
KİME "GÖRE" EVRENSEL İNSAN HAKLARI? İNSAN HAKLARINDA KÜLTÜREL GÖRELİLİK SORUNUNADİRE ÖZDEMİR
KİMLİĞİNİ BİLDİRMEME KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KİRA BEDELİNİN TESBİTİ TALEBİ - EMSAL KARŞILAŞTIRMASIATİLLA MADEN,AV.
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ KİRANIN NET / BRÜT OLARAK NİTELENDİRİLMESİATİLLA MADEN,AV.
KİRA BEDELİNİN TESPİTİTUĞÇE TOKMAK,ARAŞ. GÖR.
KİRA HUKUKUNDA BAĞLANTILI SÖZLEŞME YAPMA YASAĞIM. MURAT İNCEOĞLU,DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
KİRA KONUSU TAŞINMAZIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ETTİRİLMESİNURŞEN AYAN,DR.
KİRA PARASI ARTIŞLARININ SINIRLANMASIHÜSEYİN ALTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
KİRA PARASININ TESPİTİ İÇİN KISTASLARŞEREF ERTAŞ,DOÇ. DR.
KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKYAVUZ BALKAN,AV.
KİRA TESPİT DAVASI - YENİ DÖNEM KİRA BEDELİNİN TESPİTİATİLLA MADEN,AV.
KİRACI TARAFINDAN KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (TBK m. 321)AHMET TÜRKMEN,YRD. DOÇ. DR.
KİRACININ DEPOZİTONUN İADESİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
KİRACININ "GÜVENLİ LİMAN" SORUMLULUĞUNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
KİRALANAN ARACIN PERT OLMASI NEDENİYLE ARAÇ SAHİBİNİN TAZMİNAT TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
KİRALANANIN DEVRİ VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN DURUMUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
KİRALAYANIN HAPİS HAKKIŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
KIRKAMBAR SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİYİ BELİRLEMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİEMRE CUMALIOĞLU,ÖĞR. GÖR.
KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ YAPI VE FAALİYET YASAKLARIHALİL KALABALIK,DOÇ. DR.
KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİMUSTAFA TIRTIR,AV.
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI VE KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAREZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
KISITLI VE KISITLI OLMAYAN ERGİN KİŞİLERİN KORUMA AMAÇLI ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASIMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
KISMİ DAVA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN BU DAVALARA KONU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNUAYBÜKE BASIM,ARŞ. GÖR.
KISMİ İFAMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ORTAYA ÇIKAN UYGULAMA SORUNLARIYALÇIN BOSTANCI,ARŞ. GÖR.
KİŞİ GÜVENLİĞİ, ADİL YARGILANMA HAKKI VE HUKUK DEVLETİNE İLİŞKİN BAŞLICA SORUNLARERDENER YURTCAN,PROF. DR.
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKINA İLİŞKİN ANAYASAL DEĞİŞİKLİKLERSERAP KESKİN,YRD. DOÇ. DR.
KİŞİLİK KAVRAMININ EVRİMİÜLKER GÜRKAN,PROF. DR.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAKIMINDAN TÜRK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MADDE 135,136,137,138)YAVUZ ERDOĞAN,DR.
KIYI KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE SİCİL KAYDININ TERKİNİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMIMEHMET ZEKİ ADLI
KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZA İLİŞKİN AİHM'E YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA HUKUKİ MÜTALAAMEHMET ZEKİ ADLI
KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİAYDIN MUSABALLI,AV.
KKTC AİLE YASASI'NDA YASAL MAL REJİMİŞÖLEN KÜLAHÇI SERENGİL,YRD. DOÇ. DR.
KKTC HUKUKU'NDA TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASIEMİNE KOÇANO RODOSLU,YRD.DOÇ.DR.
KKTC HUKUKUNDA YABANCILARIN ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜARZU ALİBABA,DR.
KKTC'DE HASTA HAKLARIŞÖLEN KÜLAHÇI SERENGİL,YRD. DOÇ. DR.
KLASİK DÖNEM OSMANLI CEZA HUKUKUNDA TA'ZİR SUÇ VE CEZALARIYILMAZ YURTSEVEN,ARŞ. GÖR.
KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİ'NDE DİN-DEVLET İLİŞKİLERİNİN LAİKLİK, SEKÜLERİZM, TEOKRASİ VE DİN DEVLETİ SİSTEMLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.
KLASİK DÖNEM OSMANLI MALİYE TEŞKİLATI VE SİSTEMİYILMAZ YURTSEVEN,ARŞ. GÖR.
KLASİK KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDAN ÖZELLEŞTİRMEYE GİDEN YOLDA DURUP DÜŞÜNMEMİZ GEREKENLERNEŞE KIZIL,YRD. DOÇ. DR.
KLONLAMANIN (KOPYALAMA) CEZA HUKUKUNDAKİ YERİERDAL YERDELEN,YRD. DOÇ. DR.
KOBİLER VE REKABET POLİTİKASI DE MİNİMİS KURALININ REKABET HUKUKUNDAKİ YERİ, İŞLEVİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİKEREM TOMUR
KOCA, ÇOCUK VE ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA ATANAN KAYYIM DIŞINDAKİ "DİĞER İLGİLİLERİN" SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA HAKKI (TMK m.291/I, III)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
KOD LİSTELERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUÇAĞIL SÜT,AR. GÖR.
KOD YASA-ÇERÇEVE YASA AYRIMI ÜZERİNEFAHRİ BAKIRCI,DR.
KOLLEKTİF HUKUKİ HİMAYENİN FARKLI GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ: CLASS ACTION VE TOPLULUK DAVALARIVAROL KARAASLAN,YRD. DOÇ. DR.MUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
KOLLEKTİF ŞİRKET İDARECİ ORTAĞININ ACELE İŞLERDE MÜNFERİT İDARE YETKİSİ VE SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI (TTK. M. 163/11)AHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
KOLLUK GÜÇLERİ DENETİMİ MODELİ OLARAK İNGİLTERE BAĞIMSIZ POLİS ŞİKAYETLERİ KOMİSYONUBİLAL CAN,AV.
KOLLUK KANUNU NASIL OLMALIDIR?FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
KOLLUK YETKİLERİNİN SINIRLARI VE 2 HAZİRAN 2007 DEĞİŞİKLERİTUĞÇE ORAL
KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARINA YANSIYAN MECLİS İRADESİ IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KAYDININ GEÇERLİLİĞİ SORUNUM. İHSAN SEÇKİN,AV.
KOMPOZİT DOKU NAKLİBURCU GÖRKEMLİ,AV.
KOMÜNİTERYAN ETİKSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
KONİŞMENTONUN ZIYAI HALİNDE TALEP EDİLEBİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERVURAL SEVEN,YRD. DOÇ. DR.
KONKORDATO PROSEDÜRÜNÜN ISLAHI İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELERSÜHA TANRIVER,DOÇ. DR.
KONKORDATOERDOĞAN BAL,AV.
KONULARI, KURUMLARI, KARARLARI VE SORU(N)LARIYLA BANKACILIK VE REKABET HUKUKUGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,YRD. DOÇ. DR.
KONUT AMAÇLI TAŞINMAZ ALIMINDAN DOĞAN, ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ TÜKETİCİ MAHKEMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN, REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEMEBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
KONUT MÜLKİYETİNİN, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE DAYALI OLARAK EDİNİLMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE VERMESİABDULKERİM YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE İFLAS ERTELEME SÜRECİ VE BORCA BATIKLIK SORUNUBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYI GEREKTİRİR SEBEPLER İLE ÇIKARILMA KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARISONER ALTAŞ
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARINDA BELİRLENEN FAİZ ORANININ GEÇERLİ OLDUĞUAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
KOOPERATİF ORTAĞININ SORUMLULUĞUBANU BOZABALI
KOOPERATİF ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMUBİLAL ÖZEL,ARŞ. GÖR.MUSTAFA ESER CİNBAŞ,ARŞ. GÖR.
KOOPERATİF ÜYESİNİN ÖDEMESİ GEREKEN GECİKME ZAMMININ HESAPLANMASIYAVUZ BALKAN,AV.
KORSAN KİTAP BASARAK PİYASAYA SÜRMEK - YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI'NIN İNCELEMESİKEMAL YILDIRIM,AV.
KORUMA İRTİFAKI KAVRAMI (CONSERVATION EASEMENT) VE ÇEVRE KORUMADA UYGULANMASIYUSUF GÜNEŞ,ARŞ. GÖR.
KORUNAN GRUPLARIN SINIRLILIĞI BAĞLAMINDA SOYKIRIM YASAĞINI GENİŞ TUTAN İDDİALAR VE ELEŞTİRİSİUĞUR BAYILLIOĞLU,DR.
KÖY MEZARLIĞIM.LAMİH ÇELİK,AV.
KREDİ BORCU SEBEBİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
KREDİ KARTININ HUKUKİ YAPISINURAN ZÖHRE,AV.
KREDİ KARTLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KOPYALANMASINDAN (HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASINDAN) KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN EKONOMİK ANALİZİ: MARJİNAL HAND FORMÜLÜ VE UYGULAMASIERMAN BENLİ,AR. GÖR.
KREDİ MASRAFININ İADESİ TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA TEK YANLI FAİZ ARTIRMA YETKİSİ VEREN HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ VE UYGULANMASIİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN MENFİ TESPİT DAVASIBAHAR ÖZSOY,AV.
KREDİ TEMİNATI OLARAK REHEDİLEN TAŞINMAZIN SATIŞINDAN KAYNAKLI ZARARIN TAHSİLİ AMACI İLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİYAVUZ BALKAN,AV.
KRİZ DÖNEMLERİNDE KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİM. İHSAN SEÇKİN,AV.
KUAFÖR OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ HİZMET TESPİTİ İSTEMİEROL CİNGÖZ,AV.
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m.191)SONER HAMZA ÇETİN,DR.
KULÜP İLE PROFESYONEL FUTBOLCU ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER VE SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN İHTİLAFLARDA YARGI YERİTAMER SOYSAL
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU (TCK m.228)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
KURALLARA DAYALI MALİYE POLİTİKASIHABİB YILDIZ,DOÇ. DR.
KUR'AN'DA MİRAS HUKUKUŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
KURTARMA FAALİYETİNDE DENİZ KİRLENMESİNİ ENGELLEYEN KURTARANIN ÜCRET HAKKIBANU BOZKURT BOZABALI,DR.
KURULUŞ VE GÖREVLERİ İTİBARIYLA DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİSÜHA TANRIVER,YRD. DOÇ. DR.
KURULUŞ VE YETKİLERİ AÇISINDAN MACARİSTAN ANAYASA MAHKEMESİHASAN TUNÇ,YRD. DOÇ. DR.
KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLERSONER ALTAŞ
KURUMLAR VERGİSİNİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÜZERİNE ETKİLERİUFUK GENCEL,YRD. DOÇ. DR.
KURUMLARDA İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİG. KÜRŞAT YERLİKAYA,YRD. DOÇ. DR.
KURUMSAL TAHKİM SİSTEMLERİNDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE REDDİNAZAN CANDANER ELVER,AV.
KURUMSAL YÖNETİM, VEKALET SORUNU VE REKABET AÇISINDAN TTK TASARISI MADDE 369 ÜZERİNE BİR İNCELEMEBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.
KUSUR İŞLEME EHLİYETİ OLARAK AYIRT ETME GÜCÜNÜN HAKSIZ EYLEM ALANINDA DERECELENDİRİLMESİCENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
KUSUR ORANLARI VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI (DAVA DOSYASINA CEZA DOSYASI EKLENMESİ HALİNDE KUSUR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAĞI)SEZGİN SARAÇOĞLU,DR. MÜH.İBRAHİM YILMAZ,AV.AYHAN TOKAT,AV.
KUSURLULUĞU KALDIRAN BİR NEDEN OLARAK CEZA HUKUKUNDA İSTENEMEZLİK İLKESİ (NICHTZUMUTBARKEİT /L'INESIGIBILITA)ZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
KUSURLULUĞUN ESASINI AÇIKLAYAN TEORİLER: PSİKOLOJİK VE NORMATİF ANLAYIŞGÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DOÇ. DR.
KUSURUN OBJEKTİFLEŞTİRİLMESİNİN AYIRT ETME GÜCÜNÜ ETKİLEMESİCENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
KUTSALLAR VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ - TCK 301. MADDEOSMAN CAN,DOÇ. DR.
KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ IŞIĞINDA CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU VE DOKUNULMAZLIĞIÖZGÜR KÜÇÜKTAŞDEMİR,ARŞ. GÖR.
KUZEY KIBRIS HUKUKUNDA İCRAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AİLENİN KORUNMASI HAKKI, MÜLKİYET HAKKI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİAYSUN BEYDOLA,ARŞ. GÖR.
KUZEY KIBRIS İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN OLAN İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİFATMA ALASLAN,ARŞ. GÖR.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - AZERBAYCAN İLİŞKİLERİTURGUT TURHAN,PROF. DR.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİBEZAR EYLEM EKİNCİ,YRD. DOÇ. DR.
KÜÇÜĞÜN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZASIZARİFE ŞENOCAK,YRD. DOÇ. DR.
KÜÇÜK YAŞTA ÖLEN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARINA DESTEKLİĞİ NASIL HESAPLANMALIDIRÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
KÜÇÜKLE CİNSEL İLİŞKİ VE SONRASINDA EVLENME OLMAMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
KÜLLİ KAİDELER EKOLÜABDULLAH DEMİR,YRD. DOÇ. DR.
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA İDARİ YAPILANMAYA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNUSRET İLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
KÜLTÜREL GÖRECELİK VE İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİH. GÖKÇE ZABUNOĞLU,ARŞ. GÖR.
KÜRESELLEŞEN ÇEVRESEL KRİZE HAKİM PARADİGMA DIŞI BİR BAKIŞ OLARAK DERİN EKOLOJİK YAKLAŞIMORÇUN İMGA,DR.
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA VERGİ POLİTİKASI : VERGİ POLİTİKASINDA DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL SORUNLARSAVAŞ ÇEVİK,DR.
KÜRESELLEŞME OLGUSU KARŞISINDA TÜRKİYE'DE BASKI GRUPLARININ DEĞİŞEN NİTELİĞİCEVAT OKUTAN,DR.
KÜRESELLEŞME SURECİNDE REKABET HUKUKU VE POLİTİKASIGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,DR.
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK MERKEZLİ EGEMENLİK KULLANIMIREYHAN SUNAY,DOÇ. DR.
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL DEVLETALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR. DR.
KÜRESELLEŞME: SOSYAL DEVLETİN SONU MU?NİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKİYERÜVEYDA GÜLMİSAL AKKALE

L

LAHEY (BRÜKSEL) KURALLARININ UYGULAMA ALANI VE TÜRKİYE'NİN LAHEY KURALLARINA TARAF OLMA ŞEKLİ
MUHARREM GENÇTÜRK,DR.
LAİKLİK İLKESİ : PARLAMENTER REJİME DAYALI CUMHURİYETİN KURUCU TEMELİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
LEON DUGUIT'NİN DEVLET VE HUKUK ANLAYIŞIAYDAN ÖMÜR SURLU,DR.
LEON PETRAZYCKI VE HUKUKUN GERÇEKLİĞİ SORUNU: BİR PSİKOLOJİK HUKUK KURAMIUMUT KOLOŞ,ARŞ. GÖR.
LEVIATHAN ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZAYŞEN FURTUN,ARŞ. GÖR.
LEX MERCATORIA'NIN HUKUK TEORİSİNDEKİ YERİEGEMEN ÖZGE ÖZHAN
LİBERAL ADALETİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ: JOHN RAWLS VE ROBERT NOZİCK, "HAKKANİYET OLARAK ADALET" ELEŞTİRİSİNDEN "YETKİSEL ADALET" ELEŞTİRİSİNERABİA SAĞLAM,ARŞ. GÖR.
LİBERAL TEORİ, TOPLUMCU YURTTAŞLIK KAVRAMI VE ARİSTOTELESÇİ KENTLİ ARKADAŞLIKSEZGİN SEYMAN ÇEBİ,YARD. DOÇ. DR.
LİBYA OPERASYONU ÖRNEĞİNDE "UÇUŞA YASAK BÖLGE" UYGULAMASI VE HUKUKİ DAYANAĞISELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
LİMAN ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASINDA İHALE SÜRECİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİMELTEM KUTLU GÜRSEL,DOÇ. DR.
LİMİTED ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE PAYI DEVRİ VE DEVİR BORCUNU DOĞURAN İŞLEMLERDE TARAFLARIN İMZALARININ NOTER TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLULUĞUMUSTAFA İSMAİL KAYA,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ORTAKLIKTA MALİ DURUMUN BOZULMASI VE ALINACAK TEDBİRLERİSMAİL KAYAR,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?SONER ALTAŞ
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ MÜDÜRLERİN İŞLEMLERİNE VE ORTAKLAR KURULU KARARLARINA YÖNELİK HAKLARISONER ALTAŞ
LİMİTED ŞİRKET VE ORTAĞI KOMANDİT ŞİRKET (GMBH - CO. KG)HAKAN ÇEBİ,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İLE ALACAK TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİLGİ ALMA HAKKIMEHMET EMİN BİLGE,YRD. DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKETLERDE TİCARİ DEFTER VE BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HALLERİSONER ALTAŞ
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLER KURULUNUN OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİMUSTAFA İSMAİL KAYA,DOÇ. DR.
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKMASIALİ KAYA,ARŞ. GÖR.
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK PAYININ DEVRİAHMET TÜRK,DR.
LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLERE İLİŞKİN REKABET HUKUKU UYGULAMASIFATMA GÖZLÜKAYA ANGI
LİSANS SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE ÖDENMEYEN FATURADAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
LİSANS SÖZLEŞMESİNDE BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIKMEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
LİSANS VE GÜNCELLEME SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TANZİM EDİLEN FATURADAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
LİSTE USULÜ NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE "TEK İSİMLİ" SEÇİM ÇEVRESİ: TÜRKİYE (TEK) ÖRNEĞİA. ERSOY KONTACI,YRD. DOÇ. DR.
LİTERATÜRDEN HAREKETLE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN KANUNLAR İHTİLAFI ALANINA İLİŞKİN BAZI GENEL GÖZLEMLERTURGUT TURHAN,YRD. DOÇ. DR.
LİZBON ANTLAŞMASI SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİAHMET M. GÜNEŞ,DR.
LOCATIO CONDUCTIO REI (KİRA) SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN SORUMLULUĞU VE HASAR MESELESİEMİNE MINDIZ,ARŞ. GÖR.
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN GENEL AFFI ÖNGÖREN HÜKÜMLERİ (58.VE 59.MADDELER) VE KAPSAMIONUR KART

M

MAAŞ VE ÜCRET HACZİ
LEVENT AKIN,ARŞ.GÖR.
MADDİ VARLIĞI BULUNMAYAN BAĞIMSIZ HUKUKİ DEĞERLERE İLİŞKİN MUTLAK HAKKIN UNSURLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
MAĞDUR TİPOLOJİSİ BAĞLAMINDA YAŞLI İSTİSMARI MAĞDURLARIFÜSUN SOKULLU AKINCI,PROF. DR.
MAĞDURUN VEYA MÜŞTEKİNİN YAPILAN KONUŞMALARI KAYDETMESİMUSTAFA TIRTIR,AV.
MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDE MERKEZİ İDAREYE TANINAN İDARİ DENETİMİN KAPSADIĞI YETKİLERSÜLEYMAN ARSLAN,PROF. DR.
MAHALLİ İDARELERDE ÖZERKLİKLİĞE YÖNELİK TEHDİTLER VE MERKEZİLEŞME EĞİLİMLERİBAHTİYAR AKYILMAZ,DOÇ. DR.
MAHCURA AİT ŞİRKETİN EKONOMİK DEĞERİNİN TESPİTİ İLE HİSSE DEVRİNİN MAHCURUN YARARINA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
MAHCURUN YANINDA ÇALIŞANLARIN İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
MAHCUZ MENKULÜN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPILIP YAPILMADIĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN KABULLERSÜHA TANRIVER,YRD. DOÇ. DR.
MAKBUZ VERİLMESİ VE BORÇ SENEDİ İADESİNE BAĞLANAN YASAL KARİNELER (BK m.88)MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DOÇ. DR.
MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA MENFAATİNİN BAĞLANTILI OLDUĞU MALVARLIĞI DEĞERİNİN SAHİBİNDEKİ DEĞİŞİMİN SİGORTA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ ( 6102 SAYILI TTK M. 1470 )MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN ZARARI ÖNLEME VE AZALTMA VECİBESİ (TTK m. 1293)KEMAL ŞENOCAK,DR.
MALİ DENGE VERGİSİAHMET KUMRULU,DR.
MALİ DURUMU BOZULARAK SERMAYESİNİN KARŞILIĞINI KAYBEDEN SERMAYE ŞİRKETLERİ (TTK'NIN 324. MADDESİ) CÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
MALİ SONUÇLU BİR İDARİ YAPTIRIM ÖRNEĞİ: KAMU HARCAMA İHALESİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
MALİYE BAKANLIĞININ VERGİ KABAHATLERİNİ BELİRLEME YETKİSİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
MALPRAKTİS VE DOĞAN SORUMULULUKCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
MALVARLIĞINA İLİŞKİN BİR EMNİYET TEDBİRİ OLARAK TÜRK CEZA YASASI'NDA MÜSADEREÖYKÜ D. AYDIN,ARAŞ. GÖR.
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATOSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA KONKORDATO TASFİYE MEMURUCENK AKİL,DR.
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA TASDİK PROSEDÜRÜ VE SONUÇLARIALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATOYA İLİŞKİN PROSEDÜRÜN CEREYANIHANİFE DOĞRUSÖZ,AR. GÖR.H. SELİN PÜRSELİM,AR. GÖR.
MALZEME FARKINDAN DOĞAN ALACAK BOZUKLUĞUN YOL AÇACAĞI KİRA KAYBI VE GECİKME TAZMİNATI ALACAĞIİLKER HASAN DUMAN,AV.
MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞINDA KISMİ DAVA MÜMKÜN MÜDÜR?HALUK NAMİ NOMER,YRD.DOÇ.DR.
MANEVİ TAZMİNAT VE BU TAZMİNAT ÇEŞİDİNDE KUSURUN ROLÜMEHMET ÜNAL,DR.
MANEVİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
MANEVİ ZARARIN TAKDİRİ VE PARAYA ÇEVRİLEREK HESAPLANMASIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
MARKA HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİGÖKÇEN TOPUZ,DR.
MARKA HAKKININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİHÜLYA TAŞ KORKMAZ,YRD. DOÇ. DR.
MARKA HAKKININ TÜKENMESİ İLKESİ VE PARALEL İTHALAT SORUNUNA İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM 1. FARKLI TÜKENME REJİMLERİ 2. TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİSİYAŞAR TEKDEMİR
MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
MARKA HUKUKUNDA RÜÇHAN HAKKINİLÜFER KARGI,AV. (LL.M)
MARKA KAVRAMIGÜLTEKİN GÜNEY,AV.
MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLERMÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
MARKADA TESCİLİN HUKUKİ ÖNEMİM. RAMAZAN AKSOY
MARKADAN DOĞAN DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASIFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
MARKALARDA İLTİBASSAMİ KARAHAN,YRD. DOÇ. DR.
"MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI" NIN KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYETMETİN POLAT, AV.
MARKETTE ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ YILLIK İZİN ÜCRETİ VE UBGT ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİEROL CİNGÖZ,AV.
MARXİST MÜLKİYET YAKLAŞIMIMEHMET AKİF ETGÜ,ARŞ. GÖR.
MECELLE'DE HİZMET AKDİNİN FESİH DIŞINDAKİ SONA ERME HALLERİMURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
MECELLE'DE İSTİHKAK DAVASIOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
MECELLE'DE KAT MÜLKİYETİOSMAN KAŞIKÇI,YRD. DOÇ. DR.
MECLİS SORUŞTURMASI UYGULAMALARI ÜZERİNE BAZI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
MECLİS-İ VALA-YI AHKAMI ADLİYE'DE YARGIAYHAN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ HUKUK AÇISINDAN ÖLÜM ANININ BELİRLENMESİ VE CESET ÜZERİNDEKİ HAKKA İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELERÇAĞLAR ÖZEL,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ HUKUKTA FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİNİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANDIĞI BAZI DURUMLARELVAN SÜTKEN,ÖĞR. GÖR.
MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ÇOCUĞUN AİLE İÇERİSİNDE KORUNMASIGÜLÇİN ELÇİN GRASSİNGER,PROF. DR.
MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE BOŞANMANIN GENEL SEBEBİ İMTİZAÇSIZLIK VE YARGITAY UYGULAMASI
MEDENİ KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ŞERH İMKANLARI VE ÇOCUK MALLARI ÜZERİNDE ANA - BABANIN TASARRUF YETKİSİŞAHİN AKINCI,DOÇ. DR.
MEDENİ KANUN VE TOPRAK - TARIM REFORMU KANUNU AÇISINDAN TARIM İŞLETMELERİNİN TAHSİS ŞARTLARIFİKRET EREN,PROF. DR.
MEDENİ KANUN'UN 134'ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE BOŞANMA VE BOŞANMADA TAZMİNAT VE NAFAKABİLGE ÖZTAN,PROF. DR.
MEDENİ KANUNUN 917. MADDESİNE İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI İNCELEMESİLALE SİRMEN,DR.
MEDENİ KANUNUN AİLE VE NESEP BÖLÜMÜNDE ÇATIŞAN EĞİLİMLERESAT ŞENER,HAKİM
MEDENİ KANUNUN 'BELLİ BİR CEMAAT MENSUPLARINI DESTEKLEME AMACIYLA VAKIF KURULAMAYACAĞI' HÜKMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEMURAT DOĞAN,DOÇ. DR.
MEDENİ KANUNUN GETİRDİĞİ YENİ BİR MÜESSESE: AİLE KONUTUMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ KANUNUN KABULÜNDEN ÖNCE TÜRK AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE ÖZELLİKLE 1917 TARİHLİ HUKUK-İ AİLE KARARNAMESİMEHMET ÜNAL,DR.
MEDENİ KANUN'UN KABULÜNÜN 70'NCİ YILINDA AİLE HUKUKUBİLGE ÖZTAN,PROF. DR.
MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN FAKS METİNLERİNİN ÖNEMİ VE DELİL NİTELİĞİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKU YÖNÜNDEN ELEKTRONİK ADLİ İLETİŞİM "UYAP KAPSAMINDA DAVALARIN YÜRÜTÜLMESİ"ONUR OĞLAKÇIOĞLU,AV.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA AVUKATLA DAVA TAKİP ZORUNLULUĞUABDURRAHMAN KAVASOĞLU,DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVADA BİR TARAFIN DURUŞMAYA GELMEMESİÖMER ULUKAPI,ARŞ. GÖR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA GERÇEĞİ SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜERDAL TERCAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA KANUN YOLLARINDAN FERAGATİBRAHİM ERCAN,YRD. DOÇ. DR.İBRAHİM ÖZBAY,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA SENET VE SENETLERLE YAZILI ŞEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA ŞEKİLCİLİKİBRAHİM ERMENEK,ARŞ. GÖR.
MEDENİ USUL HUKUKUNDA TANIKLIKTAN ÇEKİNME NEDENLERİ VE USULÜÖZGE KARAEGE,ARŞ. GÖR.
MEDENİ USUL KANUNU'NDA REFORM YAPILMASINA DAİR KANUNA GÖRE DERDESTLİKTEN ÖNCE TEK TARAFLI OLARAK YAPILAN DAVANIN KONUSUZ KALDIĞI BEYANIOLİVER ELZER,DR.
MEDENİ USÜL HUKUKUNDA ARA KARARLARITİMUÇİN MUŞUL,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGIDA AVUKATLIKSEYİTHAN DELİDUMAN,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGIDA İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASIHAKAN PEKCANITEZ,PROF. DR.EVRİM ERİŞİR,YRD. DOÇ. DR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKU REFORMU VE ELEŞTİRİSİ BAKIMINDAN EKONOMİK ANALİZPETER GOTTWALD,PROF. DR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNAZLI GÖREN ÜLKÜ,ARŞ. GÖR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA MAHKEMELERCE YAPILAN DELİL TESPİTİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA YEMİN DELİLİNE ALTERNATİF İSTİCVAP KURUMUTUĞBA KARAGÖZYUSUF SONER KAYVAR
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN YEKNESAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ'NDEKİ ÇALIŞMALARAYŞE GÜLİN GÜRALP,DR.
MEDYA PİYASALARINDA HUKUKİ DÜZENLEMELER VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIBAYRAM ALİ GEÇGİL
MEDYA YAYINLARINA KARŞI CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)COŞKUN ONGUN,AV.
MEGAN KANUNU (ABD'NDE CİNSEL SUÇ FAİLLERİNİN SİCİLE KAYDI VE SİCİL BİLGİLERİNİN KAMUYA AÇIKLANMASI)SELMAN DURSUN,ARŞ. GÖR.
MEKANİK DÜNYANIN "TIKIR TIKIR" İŞLEYEN MAKİNASI : BÜROKRASİZELİHA HACIMURATLAR,DR.
MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA İMAR PLANLARINDA YETKİ SORUNUILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER,ARŞ. GÖR.
MELODİ VE HUKUKUN ZAMAN FARKINDALIĞI: GERALD POSTEMA'NIN MAKALESİ ÜZERİNDEN DİSİPLİNLERARASILIĞA BAKIŞLA, MÜZİK VE HUKUK KONUSUNDA BİR ÖZET VE DEĞERLENDİRMEDİLARA AĞAOĞLU CANAY,YRD. DOÇ. DR.
MEMUR OLMA KOŞULLARI MEMURLUĞU SONA ERDİREN SEBEPLER VE CEZA KANUNUNDAKİ BAZI DÜZENLEMELERİN MEMURLARI İLGİLENDİREN YÖNLERİÖZKAN SUSAR,AV.
MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKIN ASLINDA SAHTEKARLIK SUÇU (TCK m.339)MEHMET TUNA,AV.
MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇU VE BAZI SUÇLARLA İÇTİMAİ SORUNUÇETİN ARSLAN,DR.
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA AVCI,ARŞ. GÖR.
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA İLİŞKİN 4483 SAYILI KANUNUN HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMERAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPILIP YAPILMADIĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
MER'A DAVALARI VE MER'ALARIN ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖNGÖREN DÜZENLEMELERMEHMET HANDAN SURLU
MERKEZ-YEREL YÖNETİMLERİN GÖREV VE YETKİ PAYLAŞIMINA ANAYASAL BAKIŞOSMAN CAN,DOÇ. DR.
MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLARSAVAŞ BOZBEL,YRD. DOÇ. DR.MURAT ATALI,DR.
MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN KURULMASI İLE CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN 4077 SAYILI KANUNUN HÜKÜMLERİNİN TBK VE HMK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNEDİM MERİÇ,YRD. DOÇ. DR.
MESLEK KURALLARINDA AVUKAT - MAHKEME İLİŞKİLERİM.LAMİH ÇELİK,AV.
MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜM.LAMİH ÇELİK,AV.
MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN İŞİ RED YÜKÜMLÜLÜĞÜM.LAMİH ÇELİK,AV.
MESLEK KURALLARI'NDA AVUKATIN REKLAM YASAĞIM.LAMİH ÇELİK,AV.
MEŞRU SAVUNMANIN 765 VE 5237 SAYILI KANUNLAR AÇISINDAN İNCELENMESİONUR KART
MEŞRUİYET KAVRAMI VE ANAYASALARIN MEŞRUİYETİ PROBLEMİLEVENT GÖNENÇ,DR.
MEVDUAT SERTİFİKALARIGÜRGAN ÇELEBİCAN,DOÇ. DR.
MEVSİMLİK İŞTE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKIBÜLENT SABRİ AKPUNAR,AV.
MEVZUATIMIZDA ÖLÜLERİN YAKILMASIM.LAMİH ÇELİK,AV.
MEVZUATIMIZDA VE ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASIHASAN T. FENDOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
MICHEL FOUCAULT'NUN DÜŞÜNCESİNDE İKTİDARABDURRAHMAN SAYGILI,YRD. DOÇ. DR.
MİKRO-İKTİDARIN BİR FİZİĞİ: HAPİSHANEABDURRAHMAN SAYGILI,ARŞ. GÖR.
MILITARY CRIMINAL JURISDICTION UNDER TURKISH LAWMUZAFFER YASİN ASLAN,DR.
MİLLETLERARASI ADALET DİVANININ NÜKLEER SİLAHLARIN TEHDİDİ VEYA KULLANIMININ MEŞRUİYETİ İLE İLGİLİ 1996 TARİHLİ İSTİŞARİ MÜTALAASINA İNSANCIL HUKUK AÇISINDAN BİR BAKIŞELİF UZUN,DR.
MİLLETLERARASI AKİTLERDE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİGÜLCE GÜMÜŞLÜ,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI DAİMİ ADALET DİVANI VE TÜRKİYENİHAT ERİM,PROF. DR.
MİLLETLERARASI EVLAT EDİNME HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ ENGELİZEYNEP DERYA TARMAN,YARD. DOÇ. DR.IŞIK ÖNAY,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ACISINDAN EVLAT EDİNME VE NOTERLERESAT ŞENER,HAKİM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (MÖHUK)'DAKİ BOŞLUK: ADA UYGULANACAK HUKUKZEYNEP DERYA TARMAN,DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ESER SAHİBİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA TELİF HAKLARI: SANATÇI SALVADOR DALİ İLE İLGİLİ TOKYO YÜKSEK MAHKEMESİ'NİN VE FRANSIZ MAHKEMESİ'NİN KARARLARIHATİCE SELİN PÜRSELİM,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İFLAS İÇİ KONKORDATO (VADE VE TENZİLAT KONKORDATOSU İTİBARİYLE)GÜLİN GÜNEYSU GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İSPATA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETLERARASI TAHKİMDE ESASA UYGULANACAK HUKUKİRFAN SÖNMEZ,AV.GENCAY KARAKAYA,ARŞ.GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARETTE HAKEMLERİN LEX MERCATORIA'YI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARNAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,ARŞ. GÖR.
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE LEX MERCATORIA'NIN UYGULANMASIMUSA AYGÜL,DR.
MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİM ŞARTININ BAĞIMSIZLIĞIGÖKNİL ERDİ
MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME İLİŞKİN UNCİTRAL MODEL KANUNUNDA TAHKİM ANLAŞMASININ ŞEKLİ HUSUSUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEUĞUR ERMAN ÖZGÜR
MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME MİLLİ HUKUK DIŞI KURALLARIN UYGULANMASIYAVUZ KAPLAN,ARŞ. GÖR.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASAL PARTİ ADAYLARININ TESPİTİM. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA SORUMSUZLUĞUNUN SİYASAL PARTİ KAPATMA DAVALARINA ETKİSİMESUT AYDIN,DR.
MİLLİ EĞİTİMDE MUSTAFA NECATİ'NİN DEVRİMCİLİĞİMAHMUT ADEM,PROF. DR.
MİMARİ ESERLERDE ESER SAHİBİ İLE YAPI MALİKİNİN MENFAATLERİNİN DENGELENMESİCAHİT SULUK,AV. DR.
MİMARİ ESERLERDE FİKRİ HAKLARIVAN CHERPILLODFRANÇOIS DESSEMONTET
MİMARİ PROJELER ÜZERİNDEKİ TELİF HAKKIŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.K. EMRE GÖKYAYLA,ARŞ. GÖR.
MİMARLARIN TİP SÖZLEŞMELERLE MALİ VE MANEVİ HAKLARININ DEVRİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERKEMAL VURALDOĞAN,AV.
MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ PROJE YARIŞMALARINDA MEVZUATTAN KAYNAKLANAN VE KATILIMCILARI BEKLEYEN İNTİHAL TEHLİKESİFERHAT ERÇİN,YRD. DOÇ. DR.
MİRAS AÇILDIKTAN SONRA MİRAS HİSSESİNİN DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ŞEKLİ VE ETKİSİSEÇKİN TOPUZ,DR.
MİRAS BIRAKANIN BORCA BATIK OLMASICUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.
MİRAS HUKUKUNDAN DOĞAN KANUNLAR İHTİLAFIVAHİT DOĞAN,ARŞ. GÖR.
MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİHALİS YAŞAR,AV.
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN TEK TARAFLI DÖNMEÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
MİRASÇILAR ARASINDA GÖRÜLEN TENKİS DAVASIİHSAN DARENDE,AV.
MİRASÇILARIN BANKADAKİ MİRAS PAYLARINI ALMALARIHAYRİ YILDIRIM,AV.
MİRASÇILARIN MURİSİN BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞUHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
MİRASÇILIK BELGESİC. SALİH ŞAHİNİZ,YRD. DOÇ. DR.
MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELERSÜHEYLA ZORLU,ARŞ. GÖR.
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİLEVENT BIÇAKÇI,DR.
MK. m.240 KAPSAMINDA SAĞ KALAN EŞİN AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ HAKKIİLKER ÖZTAŞ,ARŞ. GÖR.
MOBBİNG KAVRAMIİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.
MOBBİNG OLGUSUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV.
MOBBİNG TERİMİ VE TÜRK HUKUK DÜZENİNDE İNCELENMESİSELAHATTİN SAMET BİLGE,ARŞ. GÖR.
MODERN DEVLET'İN BEDEN İDEOLOJİSİ ÜZERİNE KISA BİR DENEMEABDURRAHMAN SAYGILI,ARŞ. GÖR.
MODERN DEVLET'İN ÇIPLAK SURETİABDURRAHMAN SAYGILI,DR.
MODERN DOĞAL HUKUK BAĞLAMINDA JOHN FINNIS'İN HUKUK TEORİSİSURURİ AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
MODERN HUKUKTA TAKSİRLİ SUÇUN ÖNEMİTULLIO DELOGU,PROF. DR.
MONTESQUIEU VE KANUNLARIN RUHU (HUKUK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME)ÜLKER GÜRKAN,DOÇ. DR.
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN VE TAŞIMACILARIN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SORUMLULUKLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
MOTORLU ARAÇLARLA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARIHALİL YILMAZ,DOÇ. DR.
MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİEMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
MUDİ HESABININ 10 YIL SÜRE İLE İŞLEM GÖRMEMİŞ OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TMSF'YE AKTARILMASIYAVUZ BALKAN,AV.
MUHAFAZA TEDBİRİ OLARAK HACİZ İHBARNAMELERİDUYGU KULBAY KIVANÇ,AR. GÖR.
MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET UBGT VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİKÜRŞAT CANATAN,AV.
MUKAYESE-İ KAVANİN-İ MEDENİYYE MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYYE-FRANSA KANUN-I MEDENİSİ KİTAB'ÜL-BÜYÜCEMALEDDİN
MUKAYESELİ HUKUK TARİHİPAUL KOSCHAKER,ORD. PROF. DR.
MUKAYESELİ HUKUKTA VE TÜRK HUKUKU'NDA MÜLKİYET HAKKI TEMİNATIVEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.
MUKAYESELİ HUKUKTA YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
MUNZAM ZARARDA İSPAT SORUNUHÜSEYİN ALTAŞ,YARD. DOÇ. DR.
MURİS MUVAZAASIYAVUZ BALKAN,AV.
MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİYAVUZ BALKAN,AV.
MUTLAK BOŞANMA NEDENLERİ
MUTLAK MONARŞİYE LAİK SAVUNMA: TEVRATIN CANAVARI LEVİATHANYAŞAR SALİHPAŞAOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
MUVAKKAT BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİSEYİTHAN DELİDUMAN,ARŞ. GÖR.
MUVAZZAF ASKERLİK VE BEDELLİ ASKERLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
MÜDAFİİN DOSYA İNCELEME YETKİSİMEHMET EMİN ALŞAHİN,ARŞ. GÖR.
MÜDAFİİN HAZIRLIK DOSYASINI İNCELEME HAKKIMAHMUT KOCA,ARŞ. GÖR.
MÜDAFİNİN DOSYAYI İNCELEME, SURET ALMA HAKKI VE BU HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
MÜDAFİNİN VE VEKİLİN HUKUKİ YARDIMI,SINIRLARI İLE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ/ECRİMİSİL VE TARAF EHLİYETİATİLLA MADEN,AV.
MÜDDEABİHİN TEMLİKİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN SİSTEMLERSEDA ÖZMUMCU,DR.
MÜDDEİ ISLAH SURETİYLE MÜDDEABİHİ TEZYİD EDEMEZ HÜKMÜNÜN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTALİÖMER ULUKAPI,DOÇ. DR.
MÜDÜR YARDIMCILARI VE YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ARASINDAKİ AST-ÜST İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ ESASINDA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMEHMET MECEK,ÖĞR. GÖR.HÜSNA DOĞAN,ÖĞR. GÖR.
MÜDÜRLERİN TEMSİL VE YÖNETİM YETKİLERİ BAKIMINDAN HUKUKİ DURUMU VE ANONİM ORTAKLIĞA TİCARİ MÜMESSİL ATANIP ATANAMAYACAĞI SORUNUAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİMUSTAFA TIRTIR,AV.
MÜLKİYET HAKKI YENİ ANAYASA'DA NASIL DÜZENLENMELİDİR?VEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.
MÜLKİYET HAKKINDAN DOĞAN YETKİLERİN KOMŞU LEHİNE SINIRLANDIRILMASIYAŞAR SARI,AV.
MÜLKİYET HAKKININ ANAYASAL KORUNMASIENGİN AKIN
MÜLKİYET HAKKININ YENİ BOYUTU VE BU HAKKA GETİRİLEN DARALTIMLARIN ANAYASA VE İNSAN HAKLARINA UYGUNLUĞUŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
MÜLKİYET KONUSUNDAKİ TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TÜRK ANAYASASINDA MÜLKİYET HAKKINİHAT BULUT,DOÇ. DR.
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARIYUSUF ÇALIŞKAN,DOÇ. DR.
MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ DEVLETLERİN HAK VE YETKİLERİSALİH KARATAŞ,ARŞ. GÖR.
MÜSADERE VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLİŞKİSİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRMEDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.HALUK TOROSLU,DOÇ. DR.
MÜSTAKBEL ALACAKLARIN TOPTAN DEVRİNURCİHAN DALCI,ARŞ. GÖR.
MÜSTEHCENLİK KAVRAMICEVAT ÖZEL,AV.
MÜŞTEREK AVARYA VE SİGORTAEGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
MÜŞTEREK AVARYA-YORK ANVERS KURALLARI 1994 REVİZYON ÇALIŞMALARI İLE GETİRİLEN YENİLİK VE DÜZENLEMELERDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DR.
MÜŞTEREK HESAPLARHAYRİ YILDIRIM,AV.
MÜŞTEREK HUKUK DÖNEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARÜSTÜ HUKUK DÜZENİBANU BOZABALI
MÜTEAHHİDİN ESERİ ŞAHSEN YAPMA VEYA KENDİ İDARESİ ALTINDA YATTIRMA BORCUAHMET M. KILIÇOĞLU,ARŞ. GÖR.
MÜTESELSİL BORCUN SONA ERME NEDENLERİ - BORÇLAR KANUNU TASARISI'NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLERİN KISA DEĞERLENDİRİLMESİ İLE BİRLİKTE -FERHAT CANBOLAT,DR.
MÜTESELSİL KEFALET VE MÜTESELSİL BORÇLULUK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASIFULYA ERLÜLE,DR.
MÜZAKERE (SÖYLEM) ETİĞİ, DEMOKRASİ VE MEŞRULUKSURURİ AKTAŞ,PROF. DR.
MÜZAYEDELİ SATIM İLİŞKİSİYAVUZ BALKAN,AV.

N

NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİ HAKKINDA 20 HAZİRAN 1956 TARİHLİ NEW YORK SÖZLEŞMESİ
AHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
NAFAKAYA İLİŞKİN İLAMA AYKIRILIK NEDENİYLE ŞİKAYETBERİVAN YILDIZ, AV.
NAKDİ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNDE ZAMANIN VE TUTARIN ÖNEMİSONER ALTAŞ
NASIL BİR TRT VE BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİ OLARAK TRT'NİN ÖZERKLİĞİ VE TARAFSIZLIĞI MESELESİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.AHMET ARİF TARAKÇIOĞLU
NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERİLENİN YÜKÜ TESLİM ALMAMASIMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN GEMİYE YÜK VERİLMEMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİMUHİTTİN DOĞRUCU,AV.
NEDENSELLİK TEORİLERİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
NEDENSELLİK VE İSNADİYETHANS KELSEN,PROF. DR.
NELUM CRIMEN SINE LEGE VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
NESİLLER ARASI ADALETE FAYDACI YAKLAŞIMŞULE ŞAHİN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARBİLGEHAN SAVAŞÇI,ARŞ. GÖR.
NICE ZİRVESİ SONRASINDA AVRUPA TOPLULUKLARI YARGI SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE BİR BAKIŞİLKE GÖÇMEN
NİHİLİZM VE JEAN BAUDRILLARDMÜSLÜM TURAN,DOÇ. DR.
NİŞANCI VE HUKUKİ STATÜSÜAYBARS PAMİR,YARD. DOÇ. DR.
NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI / YETKİLİ MAHKEMEMEHMET BEŞİR ACABEY,ARŞ. GÖR.
NİŞANIN BOZULMASINDA MANEVİ TAZMİNATLALE SİRMEN,DR.
NİŞANLANMA VE NİŞANLILIKYILDIZ ABİK,DR.
NİŞANLANMANIN SONA ERMESİ HALİNDE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİMURAT DOĞAN,ARŞ. GÖR.
NİŞANLANMANIN SONA ERMESİNDE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİAHMET NAR,ARŞ. GÖR.ŞERİFE AKSAN,ARŞ. GÖR.
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISININ HUKUKİ SORUMLULUĞUMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
NORMLAR HİYERARŞİSİ, ERKLER HİYERARŞİSİ İKİLEMİ VE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURUMLARENDER ETHEM ATAY,YRD. DOÇ. DR.
NORMUN KORUMA AMACI TEORİSİYILDIZ ABİK,DOÇ. DR.
NOTERLER TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK OLAN İŞLEMLER VE BU İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ USULÜSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NOTERLERİN DANIŞMANLIK İŞLEVİSÜHA TANRIVER,PROF. DR.
NOTERLERİN ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLERMUSTAFA ÖZBEK,AV.
NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİMETİN FEYZİOĞLU,PROF. DR.
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE ADLİ YARDIM HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASIALİM TAŞKIN,YRD. DOÇ. DR.
NSU DAVASI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK GAZETECİLERİN YAPTIĞI BİREYSEL BAŞVURU İŞLEMİNE KARŞI ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ KARARIN ÇEVİRİSİKÜRŞAT ERSÖZ,YRD. DOÇ. DR.
NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİNİN ABONELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİASLI MAKARACI,DR.AR. GÖR. SEDA ÖKTEM ÇEVİK
NÜKLEER REAKTÖRLERİN YOL AÇTIĞI ZARARLARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKGÜLİN GÜNEYSU,ARŞ. GÖR.
NÜMUNE ÜZERİNE SATIMREFİK CEM DİNAR,YRD. DOÇ. DR.

O

OBJEKTİF SORUMLULUĞA İLİŞKİN ESASLAR IŞIĞINDA 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
MUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİBİLGE SAYICI,AV.
OFFENDICULA VE YENİ TÜRK CEZA KANUNUHAKAN HAKERİ,DOÇ. DR.RECEP GÜLŞEN,YRD. DOÇ. DR.
OLAĞANDIŞI OLAYLARDAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
OLAĞANÜSTÜ DURUMDA VERİLMEK ZORUNDA KALINDIĞI İDDİA EDİLEN FAİZLERİN GERİ ALINIP ALINAMAYACAĞI SORUNUTÜRKER YALÇINDURAN,YRD. DOÇ. DR.
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN ÖZELLİKLERİMİTHAT KONUK,AV.
OLAĞANÜSTÜ HAL KHK DÜZENLEMELERİ SONRASINDA OLUŞAN GÖRSEL - İŞİTSEL İDARİ YAPTIRIMLAR HUKUKİ REJİMİABDULVAHAP DARENDELİ,DR.
OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE POZİTİF HUKUK DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİHAYATİ HAZIR,YRD. DOÇ. DR.
OLAĞANÜSTÜ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YARGISAL DENETİMİ SORUNU VE ANAYASA MAHKEMESİNİN BU SORUNLA İLGİLİ KARARLARIHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAZANILMASI ŞARTLARI IŞIĞINDA 19 OCAK 2007 TARİHLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.ASLI MAKARACI,DR.
OLASI KASIT VE SUÇA TEŞEBBÜSTUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
OLASI KASTLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME - KORKU VE TELAŞ NEDENİYLE MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASICANSU ORTANCA,AV.
OLAY BİLİMLERİ VE HUKUKSÜHEYP DERBİL,PROF. DR.
OLAY YERİNDEN DNA ANALİZİ İÇİN BİYOLOJİK ÖRNEK TOPLAMA VE ÖRNEKLERİN LABORATUARA GÖNDERİLME USULLERİNİHAL AÇIKGÖZ,DR.İ. HAMİT HANCI,PROF. DR.A. HADİ ÇAKIR,DR.
OMBUDSMAN KURUMUHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.
OMBUDSMAN KURUMUNUN TÜRKİYE İÇİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEİBRAHİM UĞUR ESGÜN,AR. GÖR.
ON ALTI YAŞINI DOLDURMUŞ KİŞİNİN EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
ONARIM BORCUNUN İFA EDİLMESİBAYRAM ASLAN,ARŞ. GÖR.
OPA 90'DA DÜZENLENEN HUKUKİ SORUMLULUK SİSTEMİ, ZARARLAR VE ZARARLARIN TAZMİNİMEHMET ŞEKER,ARŞ. GÖR.
ORADA BİR HAK VAR UZAKTA: SANIĞIN AKLANMAYI İSTEME (AKLANMA) HAKKIFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
ORGAN AKTARMA VE CEZAİ SORUMLULUKNEVZAT TOROSLU,DOÇ. DR.
ORGAN NAKİLLERİNİ GÜÇLEŞTİREN HUKUKİ PROBLEMLER VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
ORGAN NAKLİ KONUSUNDA SİSTEM ARAYIŞLARIYUSUF BÜYÜKAY,PROF. DR.
ORGAN NAKLİNDE HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜVEYSEL BAŞPINAR,DOÇ. DR.
ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇUMEHTAP YÜCEL
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİSEYİTHAN DELİDUMAN,DOÇ. DR.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB) BULUNAN TAŞINMAZLARI KREDİ ALACAĞINI TEMLİK ALMAK SURETİYLE KREDİ ALACAKLISI SIFATI KAZANAN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DEVİR ALDIKLARI ALACAKLARINA MAHSUBEN SATIN ALABİLİRLERTAYFUN EYİLİK,AV.
ORMAN ALANLARINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN HUKUKSAL BOYUTLARININ İNCELENMESİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN ARAZİSİNDEN YARARLANMA HAKLARIAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.
ORMAN KADASTROSUNDA VASIF TAYİNİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN KANUNU 17. MADDE, BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.
ORMAN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNE İNCELEMELERSEDAT AYANOĞLU,PROF. DR.AYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR. YUSUF GÜNEŞ,DR.DEVRİM ELVAN,ARAŞ. GÖR.NİMET VELİOĞLU,ARAŞ. GÖR.
ORMAN SINIRININ DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN HUKUKİ DURUMUVEYSEL BAŞPINAR,DR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KARŞILAŞILAN HUKUKSAL SORUNLARNİMET VELİOĞLU
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER (2/B) ÜZERİNDE ZİLYETLİK VE HUKUKİ NİTELİĞİÜSTÜNER BİRBEN,YRD. DOÇ. DR.GÖKÇE GENÇAY,YRD. DOÇ. DR
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNDE SON GELİŞMELERSEDAT AYANOĞLU,PROF. DR.GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
ORMAN SINIRLARI DIŞINDA, KENT İÇİ ALANLARDA AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARIN KESİLMESİNİN HUKUKİ OLARAK İNCELENMESİOSMAN DEVRİM ELVAN,YRD.DOÇ.DR.
ORMAN YAKMA SUÇU VE YAPTIRIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERSEDAT AYANOĞLU,DOÇ. DR.AYNUR AYDIN,ARAŞ. GÖR.YUSUF GÜNEŞ,ARAŞ. GÖR.
ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK MEVZUATININ İNCELENMESİ OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
ORMANCILIK HUKUKUNUN TÜRKİYE ORMANCILIĞI VE ORMAN MÜHENDİSİ EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.ÜSTÜNER BİRBEN,ARŞ. GÖR.
ORMANCILIKTA KAMU YARARIGÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.
ORMANLARDA FABRİKA, HIZAR VE ŞERİT TESİSİ KURMA İZİNLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
ORMANLARDA OTLATMA KABAHATİNİN HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİOSMAN DEVRİM ELVAN,YRD.DOÇ.DR.
ORTA - ASYA TÜRK HUKUKUNDA "TÖRE" KAVRAMIAYBARS PAMİR,YRD. DOÇ. DR.
ORTAÇAĞDAN YENİÇAĞA GEÇİŞ SÜRECİ BAĞLAMINDA EKONOMİK ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİN SİYASAL DÜŞÜNCEYE ETKİSİNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
ORTAK DİL KULLANIMININ, DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VEYA İNSAN HAKLARINA SAYGI GİBİ, ÖZLENEN DEĞERLERE ETKİSİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ORTAKLARDAN ALINAN SİPARİŞ AVANSLARININ ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.TUNÇ KÖSE,YRD. DOÇ. DR.
ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (ÜZERİNDE 13 BAĞIMSIZ BÖLÜM BULUNAN ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİYLE)ATİLLA MADEN,AV.
OSMANLI CEZA MUHAKEMESİNDE SULH (UZLAŞTIRMA)MUSTAFA AVCI,PROF. DR.
OSMANLI CEZA YAGILAMASI USULÜ HUKUKU ÜZERİNE BİR DENEMEİBRAHİM ORKUN ATALAY,ARŞ. GÖR.
OSMANLI DEVLETİNDE ADALET DÜZENİİLHAN AKBULUT,DR.
OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇUBELKIS KONAN,DR.
OSMANLI DEVLETİNDE HUKUKUN ROMANİZASYONU (II)CENGİZ OTACI,HAKİM
OSMANLI DEVLETİ'NDE KAPİTÜLASYONLAR ÇERÇEVESİNDE YABANCILARIN DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜBELKIS KONAN,DR.
OSMANLI DEVLETİNDE MERKEZİYETÇİLİK PRENSİBİ VE HUKUK SİSTEMİNE ETKİLERİNURAN AY,ARŞ. GÖR.
OSMANLI DEVLETİNDE PROTÉGÉ (KORUMA) SİSTEMİBELKIS KONAN,DR.
OSMANLI DEVLETİ'NİN KLASİK DÖNEMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARIYASEMİN MÜŞİRE METİN
OSMANLI EGEMENLİK ANLAYIŞINDA SENED-İ İTTİFAKIN YERİAYBARS PAMİR,DR.
OSMANLI HUKUKUNDA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI HUKUKUNDA SUÇA TEŞEBBÜSMUSTAFA AVCI,PROF. DR.
OSMANLI HUKUKUNDAN BATI HUKUKUNA GEÇİŞ SÜRECİGÜLNİHAL BOZKURT,PROF. DR.
OSMANLI HUKUKUNUN ROMANİZASYONUNUN FELSEFİ VE SOSYOLOJİK ALT YAPISI-I (KITA AVRUPASINDAKİ GELİŞMELER)CENGİZ OTACI,HAKİM
OSMANLI HUKUKUNUN YAPISI ÜZERİNE BİR ETÜDİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
OSMANLI İMPARATOLUĞUNDA ANAYASA SİSTEMİNE GEÇİŞ HAREKETLERİYAVUZ ABADAN,PROF.
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VERGİLENDİRME YETKİSİAYKUT TAVŞANCI,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI İNFAZ HUKUKUNDAKİ GELİŞMELERE GENEL BİR BAKIŞMUSTAFA AVCI,DOÇ. DR.
OSMANLI TAŞRASINDA SUÇ VE SUÇLULAR (1919 OCAK AYI ERZİNCAN SANCAĞI ÖRNEĞİ)ABDULKADİR GÜL,DOÇ. DR.
OSMANLI'DA İSLAM DEVLETLER HUKUKUNDAN BATILI DEVLETLER HUKUKU ANLAYIŞINA: ŞEYBANİ'NİN ES-SİYER'ÜL- KEBİR'İNDEN OTTOKAR'IN HUKUK-I MİLELİNEMEHMET AKİF KÜTÜKÇÜ,YRD. DOÇ. DR.
OSMANLI'DA "KADIN"IN HUKUKUOMCA ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.
OSMANLI'DA YASAMA YETKİSİNİN DÖNÜŞÜMÜABDULKADİR YILDIZ,ARŞ. GÖR. DR.
OTEL ÇALIŞANI OLAN DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ VE İKRAMİYE ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİKÜRŞAT CANATAN,AV.
OTOPSİ KARARIEVREN İŞLER,AV.
OYDAN YOKSUN PAYLARECE BAŞ,ARŞ. GÖR.

Ö

ÖDEMEZLİK DEF'İ
NİLÜFER KARGI,AV. (LL.M)
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA SÜRECİNİN BAŞLANGICI, EK KOŞULLAR VE JÜRİ RAPORLARIM. AYHAN TEKİNSOY,YRD. DOÇ. DR.MUSTAFA BAYRAM MISIR,DR.
ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMINDAKİ YERİJÜLİDE GÜL ERDEM,ARŞ. GÖR.
ÖLEN VEYA SAKAT KALAN ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN TAZMİNAT HESAPLARI NASIL YAPILMALIDIR ?ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI/KOŞULLARI/BORÇLANMAALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNAT VE SİGORTA (MERSİN KONFERANSI)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ÖLÜM VE YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA EV HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÇELİK AHMET ÇELİK, AV.
ÖLÜM YARDIMI AÇISINDAN HEKİMİN SORUMLULUĞUÖMER ÇELEN,ÖĞR. GÖR.
ÖLÜME BAĞLI SERVET TRANSFERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİDOĞAN GÖKBEL,YRD. DOÇ. DR.
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN MEDENİ KANUN'DAKİ VE NOTERLİK KANUNU'NDAKİ ŞEKİL ŞARTLARIBİLGE ÖZTAN,PROF. DR.FIRAT ÖZTAN,PROF. DR.
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YORUMCEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMUŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTAN TENFİZİ ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMA İLE RÜCUŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NETİCESİNDE KURUM TARAFINDAN ÖDENEN TAZMİNATIN İŞVERENDEN TAHSİLİEROL CİNGÖZ,AV.
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİAYŞENUR ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
ÖNALIM HAKKINA DAYANAN HİSSE İPTALİ VE TESCİL TALEBİATİLLA MADEN,AV.
ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA ŞAHİTLİĞİN TANIMI ŞARTLARI VE NİSABIMURAT ŞEN,ARŞ. GÖR.
ÖNLEYİCİ KOLLUK HİZMETLERİ BAĞLAMINDA POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU'NA GÖRE POLİSİN DURDURMA YETKİSİNEVZAT SÖNMEZ,DR.
ÖRGÜT SUÇU, MUHAKEMESİ VE GİZLİ TANIKFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ÖRTÜLÜ (GİZLİ) BOŞLUK VE BU BOŞLUĞUN DOLDURULMASI YÖNTEMİ OLARAK AMACA UYGUN SINIRLAMA (TELEOLOGISCHE REDUKTION)ÇİĞDEM KIRCA,YRD. DOÇ. DR.
ÖRTÜNME VE YASAKZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
ÖTANAZİ: YAŞAMA HAKKI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEERTUĞRUL CENK GÜRCAN
ÖTENAZİ VE HUKUKBAYRAM KESKİN,DR.
ÖZEL (MEDENİ) HUKUK BAKIMINDAN ANA-BABA İLE ÇOCUK İLİŞKİLERİ VE ÇOCUKLARIN ANA-BABAYA KARŞI KORUNMASIALİ NAİM İNAN,PROF. DR.
ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİYEŞİM AKTÜRK,AV.
ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASIELVİN BATMAZ SİLAHTAROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUGÜLTEZER HATIRNAZ EROL,AV.
ÖZEL HUKUK AÇISINDAN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA BEYANI, BUNA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARIABDULKADİR ARPACI,PROF. DR.
ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ BİÇİMDE ORTADAN KALDIRILMASININ VERGİSEL SONUÇLARIMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN VERGİSEL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI SORUNUMUSTAFA AKKAYA,YRD.DOÇ.DR.
ÖZEL HUKUKTA ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK TİCARETFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL HUKUKUN BÜTÜNLÜĞÜ ÜSTÜNESEYFULLAH EDİS,DOÇ. DR.
ÖZEL MÜLKİYET HAKKININ TEMELİ OLARAK EMEKAYSEL DOĞAN,DOÇ. DR.
ÖZEL ORMANLARDAN YARARLANMA USUL VE ESASLARIAYNUR AYDIN COŞKUN,DOÇ. DR.YUSUF GÜNEŞ,DOÇ. DR.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRETMENLERİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİHALUK HADİ SÜMER,PROF. DR.
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSUNUN İSTİRDAT TALEBİ VE CEZAİ ŞARTTAN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİYAVUZ BALKAN,AV.
ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDA RİZİKONUN DAĞITILMASI İLKESİMERİH KEMAL OMAĞ,PROF. DR.
ÖZEL VESAYET (AİLE VESAYETİ)HASAN PETEK,YRD. DOÇ. DR.
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN 244-252.MADDELERİ)ONUR KART
ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİONUR KARAHANOĞULLARI,AR. GÖR.
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI KARŞISINDA SOSYAL DEVLET İLKESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEKNİHAT BULUT,YRD. DOÇ. DR.
ÖZELLEŞTİRME VE ANAYASALAR ORTA AVRUPA DENEYİMİLEVENT GÖNENÇ,DR.
ÖZELLEŞTİRMELER VE ANAYASA: BİR LİBERAL DÖNÜŞÜM SERÜVENİOSMAN CAN,DOÇ. DR.
ÖZELLİKLE DENEYSEL TIP AÇISINDAN HEKİMİN SORUMLULUĞUERWIN DEUTSCH,PROF. DR.
ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İSPAT YÜKÜ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASIBETÜL TİRYAKİ,YRD. DOÇ. DR.
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DENGESİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİLERİERGİN ERGÜL,DR.
ÖZGÜRLÜKLER MEKANI OLARAK KAMUSAL ALANABDURRAHMAN EREN,YRD. DOÇ. DR.
ÖZÜRLÜ HAKLARI VE DOLAYLI AYIRIMCILIKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ÖZÜRLÜ HAKLARI VE DOLAYLI AYIRIMCILIKH. TAMER İNAL,PROF. DR.

P

P2P YAZILIM VE TELİF HAKLARININ HUKUKİ GELECEĞİ
EMRE BAYAMLIOĞLU,DR.
PARA BORCU KAVRAMI VE PARA BORÇLARININ B.K. 118/1 ANLAMINDA AYNI CİNSTEN KABUL EDİLİP BİRBİRLERİYLE TAKAS EDİLEBİLİRLİĞİ PROBLEMİHALUK NAMİ NOMER,YRD.DOÇ.DR.
PARA BORÇLARININ GECİKMİŞ İFASI İLE İLGİLİ BİR UYGULAMANIN TENKİDİAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
PARALEL İTHALAT KAVRAMI VE MARKA HAKKININ TÜKENMESİFAHRETTİN KAYHAN,AV.
PARALEL İTHALAT VE HAKKIN TÜKENMESİESRA ÖĞÜT,AV.
PARALEL İTHALAT VE MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİONUR ÜNAL,AV.
PARÇALANMIŞ MODERN TOPLUMDA HUKUKUN İŞLEVİ -VERGİ HUKUKU ÖRNEĞİNDE-HEİNRİCH WEBER-GRELLET,DOÇ. DR.
PARLAMENTER BAĞIŞIKLIKLARAYHAN DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
PARLAMENTER SİSTEM İLE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ANALİZİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİK. BURAK ÖZTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
PARLAMENTERİZM - BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI ÜZERİNEH.TAHSİN FENDOĞLU,DOÇ. DR.
PARLAMENTO HUKUKUNDA OBSTRÜKSİYON VE GİYOTİN KAVRAMLARIŞEREF İBA,DR.
PARLAMENTO SAYIŞTAY İLİŞKİSİM. KAMİL MUTLUER,PROF. DR.
PARMAK İZLERİNİN DELİL OLARAK KULLANILMASIAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİMURAT YANIK,DR.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİMURAT YANIK,DR.
PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
PASİF ÇEK EHLİYETİ BAKIMINDAN KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ HUKUKİ DURUMUÖMER KORKUT,DR.
PATENT HUKUKUNDA YENİLİK KAVRAMI VE YENİLİĞİN BELİRLENMESİDR. TAHİR SARAÇ
PATENT İHLALİNE CEZAİ YAPTIRIMIN UYGUNLUĞU TARTIŞMALARICAHİT SULUK,AV. DR.
PATENT LİSANSI ANLAŞMALARINDA MÜNHASIRLIK VE BÖLGESEL SINIRLAMALARM. HALUK ARI
PATENTLERDE ZORUNLU LİSANSÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.
PAYLI MÜLKİYET HİSSESİNİN HACZİ VE SATIŞIGÖKÇEN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
PAYLI MÜLKİYET KONUSU BİR TAŞINMAZIN PAYDAŞLARINDAN BİRİSİ, TMK m.693/III'E GÖRE TEK BAŞINA KOMŞU TAŞINMAZ MALİKİNDEN ZORUNLU GEÇİT TALEBİNDE (TMK m.747) BULUNABİLİR Mİ?MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
PAYLI MÜLKİYETTE YÖNETİMMEHMET AYAN,DOÇ. DR.
PAZARA GİRİŞ ENGELLERİNE KARŞI REKABET HUKUKU VE POLİTİKASIİSMAİL HAKKI KARAKELLE
PAZARLAMACILIK (TİCARİ GEZGİN) SÖZLEŞMESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
PERSONEL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİSEDEF KOÇ,ARŞ. GÖR.
PEY AKÇESİ - PİŞMANLIK AKÇESİ - DÖNME TAZMİNATIMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
PİŞMANLIK YÖNETMELİĞİ: GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VARH. GÖKŞİN KEKEYİ
PLATON'UN DEVLETİN KÖKENİNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ VE YANSIMALARIMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
POLİS TARAFINDAN YAPILAN SANIK SORGUSUNUN MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞİCUMHUR ŞAHİN,DR.
POLİS VAZİFE SELAHİYET KANUNU'NDA 5681 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BAKIŞMUSTAFA TIRTIR,AV.
POLİTİKA OLARAK HUKUK: ADALET VE YARARMAKOTO USAMI,PROF. DR.
POSTA HİZMETLERİNDE SERBESTLEŞME SÜRECİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARIERDEM AYGÜN
POZİTİF (OLUMLU) AYRIMCILIK YÖNÜ İLE, AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VE TÜRKİYE'DE KADININ HUKUKİ KONUMUNA İLİŞKİN SON GELİŞMELERDEMET ÖZDAMAR,DOÇ. DR.
POZİTİF HUKUKTA BOŞLUK KAVRAMISURURİ AKTAŞ,DOÇ. DR.
POZİTİVİST HUKUK KAVRAMI ÜZERİNE ELEŞTİRİSEL BİR REFLEKSİYONSURURİ AKTAŞ,DR.
PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARININ BELİRLENMESİ ÇIKMAZIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞA DAYALI İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE DURAN TAKİBİN DEVAMI İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
PROFESYONEL HİZMET FAALİYETLERİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI: DÜNYA ÖRNEKLERİSEZİN ELÇİN
PROFESYONEL MESLEK GRUBU: AVUKATLAR VE PROFESYONEL MESLEK ÖRGÜTLERİ: BAROLAR VE İŞLEVLERİM. İHSAN SEÇKİN,AV.
PROFESYONEL MESLEKLERDE REGÜLASYON, DEREGÜLASYON VE REKABET HUKUKUMURAT ÇOKGEZENM. FEVZİ TOKSOY
PROJE FİNANSMANI VE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARIIŞIL CANAZ YILMAZ,AV.
PROJEYE AYKIRILIĞIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ TALEPLİ KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN DAVABERİVAN YILDIZ, AV.

R

RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI ÜZERİNDEKİ FİKRİ HAKLAR
MUSTAFA ERDEM CAN
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK'İN ANAYASA VE YASAYA AYKIRILIK SORUNUAHMET GÜRBÜZ,DOÇ. DR.
RADYO-TELEVİZYON ÜST KURULU VE İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİS. BURAK AÇDOYURAN,ARŞ. GÖR.
REFAKATLİ İNTİHARLAR (EŞİL VEYA EŞDEŞLİ İNTİHARLAR)ADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
REFORM SONRASI ALMAN MEDENİ KANUNUNDA İMKANSIZLIK HALLERİMEHMET SERKAN ERGÜNE,ARAŞ. GÖR.
REHNİN KALDIRILMASI AMACIYLA BANKAYA FAZLANAN ÖDENEN BEDELİN İSTİRDATI TALEBİBAHAR ÖZSOY,AV.
REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA (YOĞUNLAŞMALARDA) YAN SINIRLAMALARH. ERCÜMENT ERDEM,PROF. DR.
REKABET HUKUKU AÇISINDAN DELİLPELİN UYANIK
REKABET HUKUKU AÇISINDAN PATENT HAKKIDORUK UTKU,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKU BOYUTUYLA YENİ NESİL MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARIFATMA GÖZLÜKAYA ANGI,LL.M.
REKABET HUKUKU İLE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLİŞKİSİHAMDİ PINAR,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKU SORUŞTURMALARINDA TARAF KAVRAMI VE TARAFLARIN HAKLARIHASAN HÜSEYİN ÜNLÜ
REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA TEŞEBBÜS BİRLİKLERİMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKU VE ÖZEL HUKUK AÇISINDAN AKARYAKIT DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ II: GELİNEN NOKTA, SORUNLAR VE DEĞERLENDİRMELERKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNA DAYALI TAZMİNAT DAVALARININ MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİPELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YAPTIRIM: TEŞEBBÜS YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (YÖNETİCİLİK YAPMA YASAĞI)AYHAN KORTUNAY,YRD. DOÇ. DR.MURAT ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YOL : UZLAŞMAMETİN PEKTAŞ
REKABET HUKUKUNDA BAĞLAMA ANLAŞMALARIKÜRŞAT ÜNLÜSOY
REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA KONTROL OLGUSUİSMAİL KAYAR,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARDAKİ GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE ORTAK GİRİŞİMLERİN (JOINT-VENTURES) DEĞERLENDİRİLMESİHARUN KILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİHALUK KONURALP,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER VE İSPATALİ CEM BUDAK,DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA DELİLLER, DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
REKABET HUKUKUNDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK KAVRAMIAYTÜL TOKATLI
REKABET HUKUKUNDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TOPLU YÖNETİMİ : PATENT HAVUZLARI VE STANDART BELİRLEMESEDA NURTAÇ BAYRAMOĞLU
REKABET HUKUKUNDA FİYAT SINIRLAMALARIEMEL BADUR,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ÇERÇEVESİNDE SINAİ MÜLKİYET HAKLARISÜLÜN GÜÇER
REKABET HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT DAVALARINDA USUL SORUNLARIHİLAL UTKUBELİT POLATSEDA DENİZ
REKABET HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜEJDER YILMAZ,PROF. DR.
REKABET HUKUKUNDA KARTELLERE İLİŞKİN İSPAT STANDARDIBURCU CAN
REKABET HUKUKUNDA MUAFİYET VE BİRLEŞME/DEVRALMA KARARLARININ ŞARTA BAĞLANMASINAZLI AKSOYHİLMİ BOLATOĞLUŞAHİN YAVUZ
REKABET HUKUKUNDA PARA CEZALARI: TEORİ VE UYGULAMAESİN AYGÜN
REKABET HUKUKUNDA REKABET DÜZENİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEME BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIKİSMET SAYHAN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU (REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)PELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNDA TAAHHÜT VE UZLAŞMAM. HALUK ARIESİN AYGÜNH. GÖKŞİN KEKEVİ
REKABET HUKUKUNDA TAHKİM UYGULAMALARIDİDEM ULUÇ
REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARININ ETKİNLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TOPLU DAVA MODELLERİTUĞÇE KOYUNCU
REKABET HUKUKUNDA TEK TARAFLI SÖMÜRÜCÜ DAVRANIŞLARÇİĞDEM ÜNAL
REKABET HUKUKUNDA TEKELCİ FİYATLANDIRMAKEREM CEM SANLI,ARŞ. GÖR.
REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜS VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİOĞUZKAN GÜZEL
REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEM KAVRAMIBURCU ERTUĞRUL
REKABET HUKUKU'NDA YIKICI FİYATLAMAEBRU EKŞİOĞLU,AV.
REKABET HUKUKUNDA YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜ: "NEDEN VE NASIL" ÜZERİNE DÜŞÜNCELERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
REKABET HUKUKUNUN AMACI VE KONUSUCEVDET İLHAN GÜNAY,DOÇ.DR.
REKABET HUKUKUNUN İHLALİNDEN DOĞAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA EKONOMİK BİR BAKIŞKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNUN SÖZLEŞME İÇERİĞİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALESİAKIN ÜNAL, LL.M.
REKABET HUKUKUNUN TEKNOLOJİK YENİLİKLERİN TEŞVİKİNDEKİ ROLÜN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,YRD. DOÇ. DR.
REKABET HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI AÇISINDAN KAMU KURULUŞLARININ FAALİYETİ (TÜRKİYE, FRANSA VE İTALYA ÖRNEKLERİ)TURGUT TAN,PROF. DR.
REKABET İHLALLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİBUKET ARI
REKABET KURALLARININ ÜLKE DIŞI UYGULANMASIKEMAL EROL,DR.
REKABET KURULU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİAHMET EĞERCİ
REKABET KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİHİLMİ BOLATOĞLU
REKABET KURULU'NUN CEZA YÖNETMELİĞİ: YENİ BİR DÖNEMİN AYAK SESLERİM. HALUK ARIESİN AYGÜN
REKABET KURULU'NUN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARMETİN GÜNDAY,PROF. DR.
REKABET KURUMUNUN YAPISINA İLİŞKİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİM. ARTUK ARDIÇOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTVELİ KARAGÖZ,YRD. DOÇ. DR.
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
REKABET YASAĞI VE REKABET SINIRLANDIRMALARI HUKUKU İLİŞKİSİOZAN CAN,ARŞ. GÖR.
REKABETİ KISITLAYAN İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARININ YASAK KAPSAMININ DIŞINDA BIRAKILMASIİSMET SAYHAN,YRD. DOÇ. DR.
REKABETİ KISITLAYAN TEŞEBBÜSLER ARASI İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARI VE HUKUKİ SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALARA OLUMLU YAKLAŞIM: RULE OF REASON IŞIĞINDA ROMA ANTLAŞMASI 81. MADDE VE MUAFİYETÇAĞLAR DENİZ ATA
REKABETİ KISITLAYICI BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA ÇÖZÜMLER VE TAAHHÜTLERNAZLI VAROL
REKABETİ SINIRLAYICI UYGULAMALARA İLİŞKİN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜEMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.BURCU ERTEM,AR. GÖR.
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIĞIN ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SONUÇLARIM. NAZLI AKSOY
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI'NIN ÖZEL HUKUK ALANINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİKEREM CEM SANLI,YRD. DOÇ. DR.
REKLAM ALANLARI TAHSİSİ SÖZLEŞMESİBİLGEHAN ÇETİNER,DR. İUR.
REKLAM SLOGANLARININ TAKLİT EDİLMELERE KARŞI KORUNMASISERDAR KALE,ARAŞ. GÖR.
REKOR TIBBİ HATA TAZMİNATLARI VE UZLAŞTIRMA PROSEDÜRÜHALİDE SAVAŞ,AV.
RES IUDICATA'NIN TÜRKÇESİ ÜZERİNEKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKKEMAL YILDIRIM,AV.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( TCK. M. 104 )PINAR MEMİŞ KARTAL,DOÇ. DR.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUATACAN KÖKSAL,ARŞ. GÖR.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUÖZGÜR BEYAZIT
RİSK TOPLUMUNDA CEZA HUKUKUNUN DEĞİŞEN YÜZÜTUĞRUL KATOĞLU,DOÇ. DR.
ROMA ANTLAŞMASI'NIN 82. MADDESİNDEKİ REFORM ÇALIŞMALARI VE EŞİT ETKİNLİKTEKİ FİRMA TESTİZEYNEP MADAN
ROMA EGEMENLİĞİ: YURTTAŞLIK VE KÖLELİKÖZCAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
ROMA HAKSIZ REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN OLARAK ACTIO SERVI CORRUPTIGÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU VE HUKUKUMUZDA BELİRSİZ ALACAK DAVASIMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA HUKUKU VE İNGİLİZ HUKUKU'NA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞKADİR GÜRTEN,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA ADLİ TEŞKİLATLANMANECİP KAĞAN KOCAOĞLU,DR.
ROMA HUKUKU'NDA BOŞANMA (DIVORTIUM)FULYA İLÇİN GÖNENÇ,DR.
ROMA HUKUKUNDA ERROR IN MATERIA VE ERROR IN SUBSTANTIAYUSUF BÜYÜKAY,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA EVLENME VE BOŞANMA (DIVORTIUM)BAHATTİN ARAS
ROMA HUKUKUNDA HAMİLE KADIN KÖLENİN ÇOCUĞUNUN (PARTUS ANCILLAE) HUKUKSAL YAZGISIÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN,DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA HAYVANLARIN YOLAÇTIKLARI ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUKGÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA İKAMETGAH (DOMICILIUM) KAVRAMIA. NADİ GÜNAL,DOÇ. DR.ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,DR.
ROMA HUKUKU'NDA KAYYIMLIK (CURA) MÜESSESESİNE GENEL BİR BAKIŞSELDAĞ GÜNEŞ CEYLAN,AR. GÖR.
ROMA HUKUKU'NDA LAESIO ENORMIS VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN GABİNMEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA MAGİSTER NAVİS'İN SÖZLEŞMELERİNDEN EXERCİTOR NAVİS'İN SORUMLULUĞUEŞREF KÜÇÜK,DR.
ROMA HUKUKUNDA MANUSLU EVLİLİKLERDUYGU TAHAN
ROMA HUKUKU'NDA MÜLKİYETİN DEVİR İŞLEMLERİNDEN BİRİ OLAN TRADİTİO'NİN SEBEBE BAĞLILIĞI (lusta Cama Traditionis)ARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA ŞİRKET (SOCİETAS) AKDİ VE BUNUN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİŞAHİN AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAKLARA İLİŞKİN DAVALARDAKİ (ACTİO CONFESSORİA VE ACTİO NEGATORİA) TEMEL SORUNLARBAHAR ÖCAL,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA ÜST HAKKI (SUPERFICIES)A. NADİ GÜNAL,DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA VE BAZI ÇAĞDAŞ HUKUK DÜZENLERİNDE LAESİO ENORMIS (GABİN)ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.HALUK EMİROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ALACAĞIN TEMLİKİ (ASSIGNMENT IN ROMAN LAW AND COMPARATIVE LAW)MEHMET ÜÇER,ARŞ. GÖR.
ROMA HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA FAİZ YASAĞI VE FAİZ SINIRLAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA HUKUKU'NDA VEKALET SÖZLEŞMESİ (MANDATUM) VE HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİLHALUK EMİROĞLU,DR.
ROMA HUKUKUNDA VERGİLENDİRMEPERVİN SOMER,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKUNDA YARGICIN REDDİ (RECUSATIO)ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN,DR.
ROMA HUKUKUNDAKİ SORUMLULUK ÖLÇÜTLERİNE GENEL BİR BAKIŞHİLAL ZİLELİOĞLU,DR.
ROMA HUKUKUNDAN GÜNÜMÜZE HUKUKİ FARAZİYELERFULYA İLÇİN GÖNENÇ,YRD. DOÇ. DR.
ROMA HUKUKU'NUN BİLGİ KAYNAKLARINDAN CORPUS IURIS CIVILIS VE TÜRKİYE'DE HUKUK RESEPSİYONUHALUK EMİROĞLU,DR.
ROMA HUKUKUNUN MODERN ORTAKLIKLAR HUKUKUNA ETKİLERİORUÇ HAMİ ŞENER,YRD. DOÇ. DR.
ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASIGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
ROMA İMPARATORLUĞU'NUN DEVLET FELSEFESİ VE OSMANLI DEVLETİ (STOA'CI SENECA VE ÖNCEKİ KAMU HUKUKUMUZ AÇISINDAN KRİTİĞİ)HASAN T. FENDOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ROMA KLASİK HUKUK DÖNEMİ'NDE MAL REJİMİHALUK EMİROĞLU,DR.
ROMA MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGICIN DELİLLERİ TAKDİRİBAHAR ÖCAL,ARŞ. GÖR.
ROMA MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA DAVANIN KABULÜ ( CONFESSIOINIURE ) VE İKRARMEHMET ÜÇER,YRD. DOÇ.
ROMA MİRAS HUKUKU'NA GENEL BİR BAKIŞ VE VASİYET YOLU İLE MİRASA. NADİ GÜNAL,YRD. DOÇ. DR.
ROMA VASİYET HUKUKUNDA FALSA DEMONSTRATIOHANS JOSEF WIELING
ROMA VE TÜRK HUKUKUNDA İNANÇLI İŞLEM VE VEKALET SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIARZU OĞUZ,ARŞ. GÖR.
ROMA'DA ARKAİK VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE,ANAYASAL-POLİTİK DENGELER-HUKUKSAL GELİŞİM, HUKUKÇULARIN HUKUK YAŞAMINDAKİ ROLLERİALESSANDRO CORBINO,PROF. DR.
ROMA'DA MADENLERE MAHKUM EDİLME CEZASICEM DURSUN
ROUSSEAU'DA BİR YABANCILAŞTIRICI ETKEN OLARAK BİLİM VE SANATLAREMEK BAYRAK,AR. GÖR.
RÜŞVET SUÇUNDA YAPISAL DEĞİŞİMKORAY DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.

S

SABİT DERECE SİSTEMİNDE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLERLEME HAKKI
SELMANİ OKUMUŞ,ARŞ. GÖR.BAHADIR DEMİR,ARŞ. GÖR.
SAF BAŞKANLIK MODELİNDEN BAŞKANCI REJİM TİPOLOJİLERİNE GEÇİŞİN AMPİRİK YANSIMALARICENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.
SAF BAŞKANLIK MODELİNDEN BAŞKANCI REJİM TİPOLOJİLERİNE GEÇİŞİN AMPİRİK YANSIMALARICENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.
SAĞLARARASI TENKİS İSTEMİİHSAN DARENDE,AV.
SAĞLIK HİZMETİNİN SUNUMUNDA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İDARE HUKUKUYLA ETKİLEŞİMİ ÜZERİNESERKAN KIZILYEL,HAKİM
SAĞLIK KAYITLARINA İLİŞKİN MEVZUAT VE SAĞLIK KAYITLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARHALİDE SAVAŞ,AV.
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET EDİLİP EDİLMEDİĞİAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ETMEKAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKSEMA AYDIN,DR.
SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARISERKAN AĞAR,AV.
SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLARIMEHMET AYAN,DOÇ. DR.
SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR VE ARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNUFATMA TÜLAY KARAKAŞ,YRD. DOÇ. DR.
SALT BİYOLOJİK BABALIK VE YASAL MİRASÇILIKCENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU,DOÇ. DR.
SANAL ORTAMDA GERÇEKLEŞEN TELİF HAKKI İHLALLERİNE UYGULANACAK HUKUKŞEBNEM AKİPEK,YARD. DOÇ. DR.ESRA DARDAĞAN,DR.
SANAYİ VE TİCARET ODALARINA TANINAN İDARİ PARA CEZA VERME YETKİSİSONER ALTAŞ
SANIĞIN SİYASİ HAKLARIZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
SANIK SAVUNMASININ ALINMADAN KARAR VERİLEBİLMESİ (CEZA MUHAKEMESİ KANUNU M.193/2)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
SARHOŞLUĞUN HAREKET VE KUSUR YETENEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİÖMER ÇELEN,ÖĞR. GÖR.
SARI - TÜRKİYE VE DANİMARKA DAVASIYASİN POYRAZ,YRD. DOÇ. DR.
SARKINTILIK FİİLİMEHMET EMİN ARTUK,PROF. DR.MEHMET EMİN ALŞAHİN,YRD. DOÇ. DR.
SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUÖZLEM ACAR,ARŞ. GÖR. DR.
SATICININ SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞUÖZLEM ACAR,ARŞ. GÖR. DR.
SATIM HUKUKUNDA AYNEN İFA TALEBİNİN BİRİNCİL YAPTIRIM OLMASI SORUNUECE BAŞ,ARŞ. GÖR.
SATIM VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE, AYIBIN HİLE İLE GİZLENMESİ VE TEKEFFÜL BORCUNDA ZAMANAŞIMIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER BAKIMINDAN ZİLYETLİĞİN DEVRİ KAVRAMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERMUSTAFA ARIKAN,YRD. DOÇ. DR.MEHMET AKÇAAL,ARŞ. GÖR.
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIATİLLA MADEN,AV.
SATIŞI AKTİNDE HASARIN İNTİKALİANDREAS B. SCHWARZ,ORD. PROF. DR.
SAVCILIK, AVUKATLIK VE NOTERLİK KURUMLARININ OSMANLI DEVLETİ'NE GİRİŞİNEVİN ÜNAL ÖZKORKUT,DR.
SAVUNMA ADLİ TIP AKADEMİSİ TBB-ATAİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR.
SCOPIC CLAUSEOĞUZ CANER,YRD. DOÇ. DR.
SEÇİLMEYE ENGEL BİR SUÇTAN KESİN HÜKÜM GİYME NEDENİYLE MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİCENGİZ GÜL,YRD. DOÇ. DR.MUHAMMED YAVUZ
SEÇİMLİK BORÇLARA İLİŞKİN TEMEL ÖZELLİKLER VE SEÇİMLİK BORÇLARIN İFASIMEHMET ŞENGÜL,YRD. DOÇ. DR.
SENDİKA DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU MADDE 29 İLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAKLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
SENDİKALAR ARASINDA DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN FONDAN GREVDE BULUNAN SENDİKA ÜYELERİNE ÖDENEN PARAA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
SENDİKALAR KANUNU TASARI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
SENEDE BAĞLANMAMIŞ ANONİM ŞİRKET PAYININ HACZİÖNDER TOPAL,ARŞ. GÖR.
SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE ÜST HAKKI TESİSİŞAHİN AKINCI,YRD. DOÇ. DR.
SERBEST BÖLGELERİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİPROF. DR. ÇİĞDEM BERNA KOCAMAN
SERBEST OLARAK YA DA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLER AÇISINDAN TIBBİ MALPRAKTİS VE SONUÇLARIE. AHŞEN OKTAY,AV.
SERMAYE ORTAKLIKLARINDA SINIRLI SORUMLULUK İLKESİNE KARŞI ÖNEMLİ BİR İSTİSNA: TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASIEMRULLAH KERVANKIRAN,DR.
SERMAYE ORTAKLIKLARININ VE KOOPERATİFLERİN BORCA BATIKLIK NEDENİYLE İFLÂSI VE İFLÂSIN ERTELENMESİ KONUSUNDA İCRA VE İFLÂS KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLERAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİMÜCAHİT ÜNAL,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ARACI KURUMLARIN TEDRİCİ TASFİYESİ VE İFLASIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 10/A MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAYDİ SİSTEMİN ESASLARIÇAĞLAR MANAVGAT,DR.
SERMAYE PİYASASI VE KAMUYU AYDINLATMA İLKESİHAMİDE TACİR,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASINDA İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUHAMİDE TACİR,ARŞ. GÖR.
SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR MENKUL KIYMET: KİRA SERTİFİKASI (SUKUK)BURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYECÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
SEVKİYATÇI VE SEVKİYAT ACENTESİNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
SGK'NUN RÜCUEN ALACAK DAVASI (İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER VE YAPILAN MASRAFLARIN HESABI)AYHAN TOKAT,AV.
SGK'NUN SİGORTALININ ÖLÜMÜNDEN SONRA İCRA DOSYASINA YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİ VE İŞLEMİŞ FAİZİN HESABIAYHAN TOKAT,AV.
SIFATIN BİR DAVA ŞARTI OLUP OLMADIĞI SORUNUNAZLI GÖREN ÜLKÜ,ARŞ. GÖR.
SİGORTA BROKERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDAKİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN, TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİALİ AYLİ,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA HUKUKUNDA FAZLADAN YAPILAN ÖDEMELERİN İADESİNDE ZAMANAŞIMISABİH ARKAN,PROF. DR.
SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET İLKESİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİNİN SINIRLARI BAKIMINDAN TÜRK TİCARET KANUNU VE TASARI HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUEN ALACAK DAVASI (TRAFİK KAZASINDA YARALANAN KİŞİYE YAPILAN ÖDEME)AYHAN TOKAT,AV.
SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTA BEDELİNİ 3.KİŞİYE RÜCU HAKKIYAVUZ BALKAN,AV.
SİGORTA ŞİRKETLERİNE VERİLEN İBRANAMELERİN KAPSAMI VE GEÇERLİĞİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI-AB DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARSAMALARSEZİN ELÇİN CENGİZ
SİGORTACININ İŞLETENE RÜCU HAKKIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SİGORTALILIK KAVRAMI AÇISINDAN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİLEVENT AKIN,YRD. DOÇ. DR.
SIĞINMA HAKKININ KORUNMASITACETTİN ÇALIK,ARŞ. GÖR.
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE IRAK SAVAŞI : İHLALLERE VE OLASI YARGILAMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİBRAHİM KAYA,YRD. DOÇ. DR.YÜCEL ACER,YRD. DOÇ. DR.
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALARIN ULUSLARARASILAŞMASIALİ İBRAHİM AKKUTAY,ARŞ. GÖR.
SİMSARIN ÜCRET HAKKINEYTULLAH GÜL,ARŞ. GÖR.
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA HÜKÜMSÜZLÜK KARARLARININ ETKİSİCAHİT SULUK,AV. DR.
SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TESCİL "GÜVENLİ LİMAN" MIDIR?CAHİT SULUK,AV. DR.
SINAİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS SÖZLEŞMELERİ ( ZWANGSLIZENZ )NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SINIRAŞAN HAVA KİRLİLİĞİNDEN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞUBEYZA ÖZTURANLI
SINIRAŞIRI ALACAKLARIN VE BANKA HESABININ HACZİGÖTZ-SEBASTİAN HÖK,DR.
SINIRLI AYNİ HAKLARDA VE ÖZELLİKLE YABANCI PARA İPOTEĞİNDE SIRAAHMET NAR,ARŞ. GÖR.
SIRA CETVELİ HAKKINDA ŞİKAYETHÜRRİYET AYGÜN,AV.
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA (İİK.m.142/1-2), ALACAĞININ VARLIK VE MİKTARINA İTİRAZ EDİLEN DAVALININ ALACAĞININ SÜRELİ KARZ İPOTEĞİ İLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ OLMASI HALİNDE; İSPAT YÜKÜNÜ HANGİ TARAFIN, NASIL YERİNE GETİRECEĞİ VE SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASININ İPOTEĞİ GEÇERSİZ KILIP KILMAYACAĞITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRMEBERRİN AKBULUT,DOÇ. DR.
SİT ALANI KABUL EDİLEN TAŞINMAZDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN İNCELENMESİMEHMET ZEKİ ADLI
SİT ALANLARINDA UYGULAMA ÖNCELİĞİ VE KARMA SİTLERİLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
SİTE YÖNETİMİ KASASINDA OLUŞAN AÇIĞIN TAHSİLİ TALEBİATİLLA MADEN,AV.
SİVİL TOPLUM KAVRAMI VE TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNÜMÜAYŞENUR AKPINAR,AR. GÖR.
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEZDİNDEKİ FAALİYETLERİSELMAN KARAKUL,YRD. DOÇ. DR.
SİVİL TOPLUMUN EVRENSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİDADAŞHAN CELALEDDİN KAVAS,ARAŞ. GÖR.
SİYASAL DÜŞÜNÜRLER VE MODERN EGEMENLİKSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR. DR.
SİYASAL MUHALEFETİN ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE KORUNMASIYÜKSEL METİN,YRD. DOÇ. DR.
SİYASAL PARTİLER İÇİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANLAMIERDAL ABDULHAKİMOĞULLARI,YRD. DOÇ .DR.
SİYASAL REJİMLERİN SOSYAL YAPILARIANIL ÇEÇEN,DR.
SİYASAL SUÇ ÜZERİNE BİR İNCELEMEHASAN SINAR,ARŞ. GÖR.
SİYASET VE AHLAKAHMED SELAHADDİN
SİYASET-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SİYASİ ETİK KOMİSYONU KURULMASI ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
SİYASET-İ ADLİYYEDEN MÜHİM BİR MEBHASYANKO VİTNOS
SİYASET-İ HAKİKİYYE VE SİYASET-İ HAYALİYYEAHMED SELAHADDİN
SİYASİ İKTİDAR KAVRAMI BAĞLAMINDA ANAYASA ÇALIŞMALARI İÇİN BİR KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÖNERİSİLEVENT GÖNENÇ,YARD. DOÇ. DR.
SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMIEMİN KOÇ,ARŞ. GÖR.
SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASIFARUK BİLİR,DOÇ. DR.MURAT AKSAN,DR.
SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
SİYASİ YOZLAŞMA KAVRAMI VE KAMU EKONOMİSİMEHMET OKAN TAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
SOKAK DÜĞÜNLERİ VE HUKUKKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
SOMUT OLAYIN NORMLA BAĞLANTILANDIRILMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: ÖRNEK OLAY, DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FARAZİ DESTEKYASEMİN IŞIKTAÇ
SON DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE KADASTRO TESPİTİNDEN ÖNCEKİ AYNİ HAK İDDİALARINDA HAZİNENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERSABA ÖZMEN,PROF. DR.NURGÜL KUTLU,AV.
SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİSEYİTHAN DELİDUMAN,PROF. DR.
SON DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMIHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
SON KANUNİ DEĞİŞİKLER ÇERÇEVESİNDE ÖZELGE VE SİRKÜLERİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
SON KANUNİ DÜZENLEMELER KARŞISINDA ALT İŞVERENLİKUFUK AYDIN,PROF. DR.
SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNUN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ÜZERİNE BİR İNCELEMEB. CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TANIMANIN İPTALİ DAVASI VE BU DAVADA UYGULANACAK USULİBRAHİM ÖZBAY,DOÇ. DR.ŞERİFE AKSAN NAR,ARŞ. GÖR.
SONRAKİ İMKANSIZLIK NEDENİ İLE FESHOLUNAN İHALE SÖZLEŞMESİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLI ZARARIN RÜCUEN TAZMİNİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
SORULARLA 2/BNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.
SORUMLULUK HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİERWIN DEUTSCH,PROF. DR.
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİGÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DR.
SOSYAL ADALETALİ ÖZGÜVEN,PROF. DR.
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR. DR.
SOSYAL DEVLETİN GEREĞİ: ADALETE ERİŞİMMUSTAFA ÖZBEK,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL GERÇEKLİK, SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER VE PSİKANALİZ BAĞLAMINDA CİNSEL SUÇUN KONUMUCAHİT CAN,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMA VE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAŞÜKRAN ERTÜRK,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GENEL SAĞLIK SİGORTASIYALÇIN BOSTANCI,DR.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE SORUMLULARDAN İSTENEBİLECEK MİKTARLARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN PEŞİN DEĞER VE BEKLENEN ÖMÜR TABLOLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMATURABİ TURAL,AV.
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLİK ÇIKMAZI MI ?HASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU: UZUN DÖNEMLİ SİGORTA DALLARIALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
SOSYAL GÜVENLİK VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIF. KERİM ANADOLU,DR.
SOSYAL GÜVENLİK, YEŞİL KART UYGULAMASI VE ÖZELLEŞTİRMEF. KERİM ANADOLU,DR.
SOSYAL GÜVENLİKTE ÖZELLEŞTİRME SEBEPLER VE UYGULAMALARUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL SİGORTALAR HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ VE PRİMLER AÇISINDAN YARGITAYIN 2001 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
SOSYAL SİGORTALARDA SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE YİTİRİLMESİUFUK AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
SOSYAL YARDIMERDOĞAN BAL,AV.
SOSYALİST AVRUPA ÜLKELERİNDE HUKUK YARGILAMASI (KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME)ZHİVKO STALEV,PROF. DR.
SOSYALİZM SONRASI DÖNEMDE MACARİSTAN CUMHURİYETİNİN SİYASAL, ANAYASAL VE İDARİ YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA YILMAZ,ARŞ. GÖR.
SOYBAĞI ALANINDA BİYOETİK VE HUKUK SORUNLARINAGEHAN KIRKBEŞOĞLU,ARŞ. GÖR.
SOYBAĞININ BELİRLENMESİNDE GEN ANALİZLERİNİN KULLANILMASI VE YARATTIĞI HUKUKİ SORUNLARTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.MUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA VE BABALIK DAVASINDA SÜRELERE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİYALÇIN TOSUN,YRD. DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
SOYBAĞININ REDDİGÜLNİHAL PAKSOY,AV.
SOYBAĞININ TESPİTİ DAVASINDA GENETİK ANALİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİÖZLEM TÜZÜNER,YRD. DOÇ. DR.
SOYKIRIM SUÇUBİLGE SAYICI,AV.
SÖZLEŞME ADALETİİLKER HASAN DUMAN,AV.
SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELERÇAĞLAR ÖZEL,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME EKONOMİSİNİN BOZULMASIYLA İLGİLİ KURAMLARIN TÜRK HUKUKU'NDAKİ UYGULAMALARI VE YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜAHMET CEMİL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME KURMA ZORUNLULUĞUHASAN AYRANCI,DR.
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU BAĞLAMINDA TOPTAN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİHÜLYA ÇOŞTAN,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞME YAPMAYI REDDETME BAĞLAMINDA HAKİM DURUMDAKİ TEŞEBBÜSLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARIALİ DEMİRÖZ
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASINDA HUKUKİ İMKANSIZLIK VE SONUÇLARIŞ. BARIŞ ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKIFERİDE DEMİRBAŞ,ARŞ. GÖR.
SÖZLEŞMELER HUKUKU ALANINDA HUKUKUN BİRLEŞTİRİLMESİARZU OĞUZ,DOÇ. DR.
SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA CONSIDERATION/SÖZLEŞMEYLE BAĞLANMA NİYETİ KAVRAMI VE CAUSA/HUKUKİ NEDEN İLE İŞLEVSEL DENKLİĞİ MESELESİÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
SÖZLEŞMELERDE KAMU DÜZENİNİN YARGISAL DENETİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SÖZLEŞMELERE EKLENEN "BEST EFFORTS" / "ÜSTÜN GAYRET" KAYITLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.HÜSEYİN AMİKLİOĞLU,ARŞ. GÖR.
SÖZLEŞMENİN FESHİNİN İSPATLANAMADIĞI DURUMDA KAR MAHRUMİYETİ VE CEZAİ ŞARTA HÜKMEDİLEMEMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
SÖZLEŞMENİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE FESHİ İDDİASINA DAYANAN MENFİ VE MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE MÜDAHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI SORUNUSEÇKİN TOPUZ,YRD. DOÇ. DR.
SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEDEN TAŞINMAZI TAHLİYE EDEN ABONENİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞUYASİN KÖSE, HAKİM
SPOR ENDÜSTRİSİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI: SPORUN "ÖZEL" KONUMU, LİGLERİN HUKUKİ STATÜSÜ VE YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMELERİÖZGÜR CAN ÖZBEK
SPOR HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA MİLLETLERARASI TAHKİMERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
SPOR HUKUKUNDA TAHKİM SÖZLEŞMESİYAŞAR SARI,AV.
SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE İBRANIN SORUMLULUK DAVASINA ETKİSİNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASIBAYRAM KESKİN,DR.
SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİFATİH GÜNDOĞDU,YRD. DOÇ. DR.
SPOR SPONSORLUĞUNA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMES. HÜLYA İMAMOĞLU,DR.
SPOR VE REKABET HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SPORCU SÖZLEŞMESİNİN FESHİOĞUZ SADIK AYDOS,YRD. DOÇ. DR.
SPORTİF ALANDA, HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLARDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN SONUÇLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
SPORUN KÜRESEL YÖNETİMİBEHİÇ CÜNEYT FİDANOĞLU,AV.
SPORUN VERGİLENDİRİLMESİSERKAN AĞAR,AV. DR.
SSK'NIN İŞVERENE RÜCU HAKKIM.LAMİH ÇELİK,AV.
STANDART BİLGİSAYAR PROGRAM AYIPLARINDAN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUKMUSTAFA FADIL YILDIRIM,YRD. DOÇ. DR.
STANDART BİLGİSAYAR PROGRAMININ SON KULLANICIYA SÜREKLİ KAZANDIRILMASINI AMAÇLAYAN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİNURİ ERİŞGİN,YRD. DOÇ. DR.
STANDART YAZILIM DEVRİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞMELERDE EDİMİN KONUSU OLARAK BİLGİSAYAR PROGRAMINURİ ERİŞGİN,ARŞ. GÖR. DR.
STRASBOURG'DA HERKÜLLERE İHTİYACIMIZ VAR MI? ULUSAL TAKDİR YETKİSİ VE EVRENSEL STANDARTLAR ARASINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİALİ RIZA ÇOBAN,YRD. DOÇ. DR.
SU ABONESİ VERMEDE SON DURUMM.LAMİH ÇELİK,AV.
SU MÜLKİYETİ AÇISINDAN TÜRK MEDENİ KANUNU, YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN VE SU KANUNU TASARISI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİVEYSEL BAŞPINAR,PROF. DR.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIENGİN AKINSELİN UZUN
SUÇ GENEL TEORİSİ KAPSAMINDA ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUS. NUMAN ÖZCAN,ARŞ. GÖR.
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUNDA KANUN YOLUNA MÜRACAAT HAKKI OLANLAR / ZAMANAŞIMI / ALEYHE BOZMA YASAĞIYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
SUÇ MAĞDURLARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ ANLAYIŞININ TARİHİ GELİŞİMİMUSTAFA AVCI,PROF. DR.
SUÇ VE CEZALARIN MEMURİYETE ETKİSİMEHMET KARAARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ONARICI ADALET PROGRAMLARI VE ÇOCUK ARABULUCULUĞUMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
SUÇA TEŞEBBÜSDEVRİM AYDIN,ARŞ. GÖR.
SUÇLARIN SUÇU : SOYKIRIMSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
SUÇLU PROFİLİGÜROL CANTÜRK,YRD. DOÇ. DR.NERGİS CANTÜRK,DR.
SUÇSUZLUK KARİNESİ: KAVRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİMETİN FEYZİOĞLU,DR.
SUÇSUZLUK KARİNESİ: TÜRK HUKUKUNDAKİ SONUÇLARIÖNDER TOZMAN,ARŞ. GÖR.
SUÇTA TEKERRÜRİLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUSACİT YILMAZ,DR.
SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m.278)İSA DÖNER,YRD. DOÇ. DR.
SUÇUN ÖZEL BİR GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇMEENES YILMAZ,ARŞ. GÖR.
SUÇUN TAMAMLANMASI VE SONA ERMESİ KAVRAMLARIÖNDER TOZMAN,DR.
SURİYE VATANDAŞLARININ GEÇİCİ KORUNMASI VE ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUYASİN POYRAZ,YRD. DOÇ. DR.
SUSMA HAKKISERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.H. TEZCAN YILDIRIM
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK "TRAFİK KAZASI SONUCU % 100 MALULİYET" VE BAKICI GİDERİ NEDENİYLE TAZMİNAT HESABIAYHAN TOKAT,AV.

Ş

ŞAHİTLİĞİN GEÇERLİLİK ŞARTLARININ ÖNCEKİ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ
MURAT ŞEN,YRD. DOÇ. DR.
ŞAHSİYET HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASIMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
ŞAHSİYETİ İNCİTİCİ SOYADI MESELESİİHSAN ERDOĞAN,DOÇ. DR.
ŞANTAJ SUÇU (TCK. m. 192)İLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
ŞARHOŞLUK KABAHATİCÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
ŞARTLI TEHDİT SUÇUNDA (TCK. m.188) KOŞUL ÖĞESİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN YALNIZCA MAĞDURUN İRADESİNE BAĞLI OLMASI ŞART MIDIR?MAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.İLHAN ÜZÜLMEZ,DR.
ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE İFANIN SONUÇLARIHASAN AYRANCI,DR.
ŞEMSİYE ETKİSİ NEDENİYLE ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONE KARARININ YANSIMALARIEDA ŞAHİN,LL.M.
ŞİDDET SUÇLARINA GENEL BİR BAKIŞTİMUR DEMİRBAŞ, PROF. DR.
ŞİDDET SUÇLARININ İŞLENME YÖNTEMLERİERSAN ÖZKAN,DR.ALİ RIZA BAYLAN,DR.
ŞİFAHİ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİATİLLA MADEN,AV.
ŞİKAYET - İLAMA BAĞLI BORCUN ASIL ALACAK, FAİZ ORANLARI VE MİKTARI YÖNÜNDENHÜRRİYET AYGÜN,AV.
ŞİKAYET DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI TEB'ASININ ŞİKAYETLERİSALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ŞİKE SUÇU AÇISINDAN TEŞEBBÜSDUYGU MERKİ,ARŞ. GÖR.
ŞİKE VE TEŞVİKENGİN TUZCUOĞLU,AV.
ŞİKE VE TEŞVİKTE TFF DİSİPLİN YARGILAMASIENGİN TUZCUOĞLU,AV.
ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ, DAVACILARIN ŞİRKET ORTAĞI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ TALEBİAHMET TÜRK,DOÇ. DR.
ŞİRKET KAYITLARINDA YER ALMAYAN ÇEKLERİN BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNDA GÖSTERİLMESİRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
ŞİRKET MALLARININ, VERGİSİZ OLARAK PAYLAŞILMASI VEYA SATILMASI İMKANI (KISMİ BÖLÜNME) VE BU KONUDA KAÇMAKTA OLAN FIRSATCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİMELİKŞAH AYDIN,DOÇ. DR.ÖZGÜR BÜLBÜL,AV.
ŞİRKETLER HUKUKUNDA DENETİMTEKİN MEMİŞ,PROF. DR.
ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN EŞİ, ÇOÇUKLARI, ANA BABASI VEYA KARDEŞLERİNİN POZİTİF HUKUKUMUZDA HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNUP BULUNAMAYACAĞI SORUNSALI VE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.

T

T.B.M.M. İÇTÜZÜĞÜ
ONUR KART
TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMESİNE SON VERİLMESİNDEN DOLAYI CEZAİ ŞART ÖDENMESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.GÜLTEN İNAL
TABİİ HUKUK DOKTİRİNİN EPİSTEMOLOJİK TAHLİLİSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.
TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASISONER ALTAŞ
TAHKİM ANLAŞMASININ İÇERİĞİTARKAN GÖKSU,PROF. DR.
TAHKİM SİSTEMLERİNDE HAKEMLERİN SEÇİMİ, TAYİNİ VE KONUYA İLİŞKİN GÜNCEL VE SOMUT SORUNLARNAZAN CANDANER ELVER,AV.
TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ VE HÜKÜMLERİNİN MİLLİ-MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM VE YATIRIM TAHKİMİ IŞIĞINDA İNCELENMESİÖZEN ATLIHAN,AV.
TAHKİMDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE TAHKİME ELVERİŞLİLİK KURALIEJDER YILMAZ,PROF. DR.
TAHKİMDE KANUN YOLLARIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TAHLİYE SEBEBİ OLARAK YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜSÜLEYMAN YALMAN,YRD. DOÇ. DR.
TAKASIN DAVADA İLERİ SÜRÜLMESİGÖKÇEN TOPUZ,DR.SEÇKİN TOPUZ,DR.
TAKİP KONUSU ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI NEDENİYLE MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASIAHMET TÜRK,DR.
TAKİP TALEBİNDEN ÖNCE BORÇLUDAN ÖDEME ÖN TALEBİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞUMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ. DR.
TAKSİRLE ÖLDÜRMEALİ KEMAL YILDIZ,DOÇ. DR.
TAKSİTLE SATIMDA ALICININ TEMERRÜDÜ HALİNDE SATICININ SEÇİMLİK HAKLARIMEHMET ALTUNKAYA,YRD. DOÇ. DR.
TAKSİTLİ ALIM SÖZLEŞMESİ BEDELİNİN İADESİ ( TAKSİTLE ALINAN VE AYIP NEDENİYLE TESLİM EDİLMEYEN DAİRE İÇİN YAPILAN ALIM SÖZLEŞMESİNİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ SEBEBİYLE FESHİ )ZİYA GÖKÇE, AV.
TAM GÜN ÇALIŞMA ESASINA GEÇİŞ SERÜVENİ VE HEKİMLER İLE ÖĞRETİM ÜYESİ HEKİMLER İÇİN MEVCUT DURUMATİLA ERKAL,YRD. DOÇ. DR.
TAMAMLAYICI OLGUNUN HUKUKİ İŞLEME ETKİSİŞEBNEM AKİPEK,ARŞ.GÖR.
TANIĞIN KORUNMASI (PROTECTION OF WİTNESS)CÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
TANIK KORUMA MEVZUATI VE UYGULAMALARININ SUÇ SORUŞTURMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA PINARCI,DR.KÜRŞAT ÇEVİK,DR.
TANIKLARDAN BİR KISMININ DİNLENİLMESİ İLE KARAR VERİLMESİRECEP AKCAN,DOÇ. DR.
TANIMA VE TENFİZ DAVALARININ ŞARTLARI BAKIMINDAN BAZI BOZMA NEDENLERİŞAMİL DEMİR,AV.
TANINMIŞ GERÇEK KİŞİLERİN İSİM, PORTRE RESİM, İMZA GİBİ KİŞİSEL VARLIKLARININ MARKA OLARAK TESCİLİ (HUMAN BRANDS)KEMAL ŞENOCAK,DOÇ. DR.
TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIK KRİTERLERİNİLÜFER KARGI,AV. (LL.M)
TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI YARGI TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELERİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
TANZİMAT DÖNEMİNDE YUNAN KAYNAKLI BİR ISLAHAT ÖNERİSİYAHYA AKYÜZ,PROF. DR.
TANZİMAT DÖNEMİNİ HAZIRLAYAN TEMEL ETKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİNİN KAMUSAL CEZALANDIRMA SİSTEMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMHAKAN KARAKEHYA,DOÇ. DR.
TANZİMAT VE ŞURAYI DEVLETMEHMET KARAARSLAN,AR. GÖR.
TANZİMATTAN CUMHURİYETE AVUKATLIKSEDA ÖRSTEN ESİRGEN,YRD. DOÇ. DR.
TANZİMATTAN SONRA MALİ HUKUKUMUZDA MEYDANA GELEN GELİŞME VE DEĞİŞMELERNURAN AY,ARŞ. GÖR.
TANZİMAT'TAN SONRA TÜRKİYE'DE ORMANLARIN HUKUKİ REJİMİHALİL CİN,PROF. DR.
TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASINDA DAİRE DEĞERİNİN HESAPLANMASIATİLLA MADEN,AV.
TAPU KÜTÜGÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLARCEYLAN PALA,AV.
TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLEN ÇEKİŞMELİ HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ DOĞURDUĞU TASARRUF KISITLAMALARIMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
TAPU SİCİLİ "HERKESE AÇIK"MIDIR? ÇELİŞKİLER YUMAĞI BİR MADDE: MK 1020RONA AYBAY,PROF. DR.
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİEKREM KURT,YARD. DOÇ. DR.
TAPU SİCİLİNİ DÜZELTME DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİEKREM KURT,YARD. DOÇ. DR.
TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN HAZİNENİN SORUMLULUĞUŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUALİ RAMAZAN ACARDENİZ DENİZ
TAPUYA TESCİL KARARI TAPUYA İŞLENMEDEN HARİCEN SATIŞ / TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İYİNİYETLE KAZANILMASIHASAN İŞGÜZAR,DR.
TARAFLARDAN SADECE BİRİNE TAHKİME MÜRACAAT HAKKI TANIYAN TAHKİM ANLAŞMALARININ VE ÖZELLİKLE KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURTARMA YARDIM SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİĞİEMRE ESEN,DR.
TARİH BOYUNCA TÜRK DEVLETLERİNDE SİYASİ İKTİDARIN MEŞRULUK TEMELLERİALİ ŞAFAK BALI,YRD. DOÇ. DR.
TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE AVUSTURYA CEZA HUKUKUNDA NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINAZMİYE ÖZENBAŞ,YRD. DOÇ. DR.
TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA KIBRIS TÜRK HUKUK SİSTEMİTURGUT TURHAN,PROF. DR.
TARİHSEL PERSPEKTİFİ İLE BATI HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TARİHSEL PERSPEKTİFİ İLE TÜRK-İSLAM HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI VE MÜDAFİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İSRAİL DEVLET MODELİNİN ORTAYA ÇIKIŞIAYHAN DÖNER,ARŞ. GÖR.
TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİKEMAL ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
TARIMSAL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİYAVUZ BALKAN,AV.
TARIMSAL TOPRAKLARIN MİRAS YOLUYLA PARÇALANMASI VE BUNUN EKONOMİK ZARARLARIMEHMET ÜNAL,DOÇ. DR.
TASARIM HUKUKUNDA "BİLGİLENMİŞ KULLANICI" VE UYGULAMADA BAZI SORUNLARCAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMACAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIM TESCİLİNİN ÖNEMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARCAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIM VE FAYDALI MODEL KORUMASINDA YAŞANAN SORUNLARCAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIMCIYA SEÇENEK BIRAKMAYAN TASARIMLARIN HUKUKİ DURUMUCAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIMLARIN ONARIM AMAÇLI KULLANIMICAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIMLARIN ULUSLARARASI BAŞVURUSU, TESCİLİ VE KORUNMASICAHİT SULUK,AV. DR.
TASARIMLARIN ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASICAHİT SULUK,AV. DR.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜNYESİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HUKUKİ STATÜSÜTAYFUN EYİLİK,AV.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN EL KONULAN ŞİRKETLERDE TEK KİŞİ İLE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ GEÇERLİLİĞİ SORUNUDR. TAHİR SARAÇ
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARIHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA YARGITAY TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÖZEL DAVA ŞARTLARIHAKAN ALBAYRAK,YRD. DOÇ. DR.
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDAN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPMA SORUNUAZİZ SERKAN ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
TASARRUFUN İPTALİ ŞARTLARINDAN; BORCUN DOĞUM TARİHİNİN BELİRLENMESİTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
TASARRUFUN İPTALİ ŞARTLARININ İNCELENMESİ (İİK.m.277-284)TİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
TASARRUFUNN İPTALİTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
TASFİYE PROTOKOLÜNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ
TAŞERON SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FATURA ALACAĞILÜTFİYE YAZKAN,AV.İRFAN ÖZSOY
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN BORÇLARINI VE SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERSABİH ARKAN,DOÇ. DR.
TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK SORUNUMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
TAŞINIR SATIMINDA SATICININ KANUNDAN DOĞAN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCUNURŞEN AYAN,DR.
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARYEŞİM AKTÜRK,AV.
TAŞINMAZ MALİKİNİN OLUMLU MÜDAHALELER NEDENİYLE KOMŞULARA KARŞI SORUMLULUĞUYILDIZ ABİK,DOÇ. DR.
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVİR BORCUNU DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL "30.09.1988 TARİHLİ VE E. 1987 K. 1988/2 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ İNCELENMESİ"İLKNUR ULUĞ,ARŞ.GÖR.DR.NİHAT TAŞDELEN,ARŞ.GÖR.
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KULLANILMASINDA ÇEVRE ETKİLERİ YARATAN MÜDAHALELERDEN DOLAYI MALİKİN SORUMLULUĞULALE SİRMEN,DOÇ. DR.
TAŞINMAZ REHNİNDE TEMİNATIN KAPSAMIREFİK CEM DİNAR,YRD. DOÇ. DR.
TAŞINMAZ SATIMINDA ŞEKİL VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASIAHMET M. KILIÇOĞLU,DOÇ. DR.
TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIATİLLA MADEN,AV.
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HÜKMÜÖMER BAĞCI,ARAŞ. GÖR.
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TAŞINMAZIN KULLANIM HAKKINA İLİŞKİN MUARAZANIN GİDERİLMESİATİLLA MADEN,AV.
TAŞINMAZIN, MALİK VEYA MALİK GİBİ DAVRANAN TARAFINDAN TAŞKIN SURETTE KULLANILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN, FRANSIZ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI, KAPSAMI VE SONUÇLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TAŞIYAN SORUMLULUĞUNDA ÖLÇÜ : KOLİ, PARÇA VEYA YÜKÇÜN BAŞINA SORUMLULUKNECMETTİN AKTEN,PROF. DR.
TAŞKIN İNŞAATİLKER HASAN DUMAN,AV.
TAVİZ BEDELİ VE İCARETEYNLİ VE MUKATAALI VAKIFLARIN TASFİYESİÖMER ÇINAR,YRD. DOÇ. DR.
TAYVAN'DA HUKUK DEVLETİTSUNG-FU CHEN,YRD. DOÇ. DR.
TAZMİNAT BAŞVURULARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DİRENİMLERİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR VE UYARILARÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA - HUKUK İLİŞKİSİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA KAZANÇ KAVRAMI VE KAZANÇLARIN ARAŞTIRILMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT DAVALARINDA TEDAVİ GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT HESAPLARI VE İNSANIN DEĞERİ (YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE İŞSİZLER İÇİN DE, YAŞ SINIRI KONULMAKSIZIN, MADDİ TAZMİNAT HESAPLANMALIDIR)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI (YENİ BİR DAVA DEĞİLDİR)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TAZMİNATIN GÖTÜRÜ OLARAK BELİRLENMESİMEHMET ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
TAZMİNATLARIN KVK M. 30 VE GVK M. 40 BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİERTUĞRUL AKÇAOĞLU
TCK 244. MADDESİNDE DÜZENLENEN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLARSACİT YILMAZ,DR.
TCK DEĞİŞİKLİK TASARISININ (MART 2011) DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TCK'DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARININ GETİRDİKLERİŞAMİL DEMİR,AV.
TCK'DA KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARMURAT ÖNOK,YRD. DOÇ. DR.
TCK'NUN 312. MADDESİNİN KORUDUĞU HUKUKSAL DEĞERİN KISA BİR ANALİZİ: TÜRK DEVLET DÜZENİ V. DEMOKRATİK KAMUFAZIL HÜSNÜ ERDEM,DOÇ. DR.
TEAMMÜDFARUK EREM,PROF. DR.
TEBLİGAT KANUNU MD.21 - MD.35 UYGULAMALARI VE BİR YARGITAY KARARI TAHLİLİ : (YARGITAY 12. H.D. 2012 / 32459 E. - 2013 / 3328 K. -11.02.2013 T.)TEOMAN SALGIRTAY,AV.
TEHDİT SUÇUNUN SİLAHLA İŞLENMESİ (SİLAHLI TEHDİT)MEHMET EMİN ALŞAHİN,YRD.DOÇ.DR.
TEHLİKE BAĞINURİ ERİŞGİN,ARŞ. GÖR. DR.
TEHLİKE SORUMLULUĞUYASEMİN DURAK,YRD. DOÇ. DR.
"TEHLİKEYİ ÖNLEYİCİ POLİS" VE "ADLİ POLİS"FERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
TEK ÇATI TEK YASADAN, TEK ÇATI ÇOK YASAYAALİ RIZA OKUR,PROF. DR.HEDİYE ERGİN,DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN REKABET KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUAFİYETE AYKIRI TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ VE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİAYDIN MUSABALLI,AV.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNDE MÜŞTERİ TAZMİNATI "İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN 22 MAYIS 2008 TARİHLİ KARARI (ATF 134 III 497 VD.) ÜZERİNE DÜŞÜNCELER"PINAR ALTINOK ORMANCI,ARŞ. GÖR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE ÖZELLİKLE REKLAM GİDERLERİNİN ÜRETİCİDEN TALEBEDİLMESİ VE BİR YARGITAY KARARIÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖĞRETİDE BENZER OLARAK BELİRTİLEN SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİSALİH ÖNDER YEŞİLTEPE,DR.
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ÜRETİCİ TARAFINDAN İHLALİ VE BUNDAN DOĞAN TEK SATICI ZARARLARININ TAZMİNİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK SATICININ SÖZLEŞMESE HAKKI VE BU HAKKIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İHLALİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARDA HAKLI GEREKÇE : AB, ABD HUKUKU UYGULAMALARI VE TÜRK HUKUKU İÇİN ÇIKARIMLARRECEP GÜNDÜZ
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NİYET UNSURUHATİCE YAVUZ
TEK YANLI DAVRANIŞLARA NASIL YAKLAŞALIM?N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,DOÇ. DR.
TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ - TCK SİSTEMİYUSUF YAŞAR,DR.
TEKNİK ELEMAN OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI UBGT ALACAĞI VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİSİNAN AYDIN,AV.
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN MEMURLARIN EK GÖSTERGE UYGULAMALARIBAYRAM KESKİN,DR.
TEKNİK VE HUKUKİ AÇIDAN ELEKTRONİK İMZA (ELECTRONIC SIGNATURE FOR TECHNIC AND LAW)TAMER SOYSAL
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE KAMULAŞTIRMA VE RUHSAT (İZİN) VERME YETKİSİMELTEM KUTLU GÜRSEL,DOÇ. DR.
TEKNOLOJİ TRANSFERİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN REKABET HUKUKU UYGULAMASIFATMA GÖZLÜKAYA
TEKNOLOJİDEKİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TERÖRİZME ETKİLERİMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
TELE ÇALIŞMATAMER SOYSAL
TELECOMMUNICATION DIRECTIVES AND ITS RELATION TO TURKISH REGULATIONSHÜSEYİN ALTAŞ,DOÇ. DR.
TELEFON ABONELİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASIBİLGEHAN ÇETİNER,DR.
TELEFON HATLARI ÜZERİNDEN KATMA DEĞERLİ HİZMET SUNUMLARINDA KARŞILAŞILAN BAZI HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMUSTAFA FADIL YILDIRIM,DOÇ. DR.
TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ ARA BAĞLANTI (ŞEBEKELER ARASI İRTİBAT VE İŞBİRLİĞİ) SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİALİ ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMIBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİBARIŞ KILIÇ,AV.
TELİF HAKKININ ROMA HUKUKUNDAKİ KÖKLERİRUSS VERSTEEG,PROF. DR.
TELİF YASA TASLAĞI IŞIĞINDA TELİF BİRLİKLERİ İLE KULLANICILAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN HALLİCAHİT SULUK,AV. DR.
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞICENGİZ TOPEL ÇİFTCİOĞLU
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN YATAY ETKİSİ KARŞISINDA ÇALIŞANI ÜCRETİNİ GİZLİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ KILMANIN HUKUKSAL TEMELSİZLİĞİ ÜZERİNEOZAN ERGÜL,YRD. DOÇ. DR.
TEMEL NORM VE MANTIKİ ŞEKİL HİPOTEZLERİM. EMİN EMİNİ,YRD. DOÇ. DR.
TEMERRÜDE DÜŞEN BORÇLUNUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT MİKTARINA, ALACAKLININ 3. KİŞİYE ÖDEYECEĞİ CEZAİ ŞARTIN ETKİSİF. ITIR BİNGÖL,DR.
TEMİNAT MEKTUBU VE KREDİ SEBEBİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
TEMİNAT MEKTUPLARININ TARAFLARI, İÇERİĞİ VE TÜRLERİNURAN ZÖHRE,AV.
TEMİNAT SENETLERİ VE BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TEMLİKTEN KAYNAKLI HALEFİYET SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİYAVUZ BALKAN,AV.
TEMSİLDE ADALET - YÖNETİMDE İSTİKRAR İKİLEMİ BAĞLAMINDA 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİNİHAT BULUT,PROF. DR.
TEMSİLDE ADALET VE YÖNETİMDE İSTİKRAR İLKELERİ AÇISINDAN SEÇİM BARAJI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARIYUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ,DOÇ. DR.
TENKİS DAVALARINDA MİRAS BIRAKANIN TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASICEM BAYGIN,DOÇ. DR.
TERBİYE VE İNZİBAT VASITALARINI KÖTÜYE KULLANMA VE AİLE BİREYLERİNE KARŞI FENA MUAMELEDE BULUNMA SUÇLARIMETİN FEYZİOĞLU,DOÇ. DR.
TERCÜMANDAN FAYDALANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE SANIĞIN SEÇTİĞİ DİLDE SAVUNMA YAPMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEALİ ŞAHİN KILIÇ,AV.
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİCUMHUR RÜZGARESEN,YRD. DOÇ. DR.MURAT ERDEM,YRD. DOÇ. DR.
TERK NEDENİYLE BOŞANMANURŞEN AYAN,DR.
TERÖR SUÇLARINDA GÖREV SORUNUERTAN URUNGA
TERÖRİZM AÇISINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUADEM AVCI,ARŞ. GÖR.
TERÖRİZMİN YAYGINLAŞTIĞI DEMOKRATİK ÜLKELERDE ALINAN TEDBİRLER VE CMUK'MUZUN BU AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİVURAL SAVAŞ
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE İNSAN HAKLARIMÜNİP ERMİŞ,AV.
TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN'DAN 6545 SAYILI KANUN SONRASI SULH CEZA HAKİMLİĞİNE - SORUŞTURMA EVRESİNE ÖZGÜLENMİŞ HAKİMLİK MAKAMIFAHRİ GÖKÇEN TANER,DR.
TERÖRLE MÜCADELE YASA TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TASARIYA FARKLI BİR BAKIŞŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
TERÖRLE MÜCADELE YASASI DEĞERLENDİRMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TERÖRÜN FİNANSMANI VE TÜRKİYE'NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİTARIK SÖYLEMİŞ,AR. GÖR.
TESCİLE TABİ OLMAYAN KANUNİ İPOTEK HAKLARIMİNE KAÇMAZ,ARŞ. GÖR.
TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASIİBRAHİM ARSLAN,YRD. DOÇ. DR.
TESLİME BAĞLI OLMAYAN SİCİLLİ MOTORLU TAŞIT REHNİMURAT DOĞAN,DOÇ. DR.
TESPİT DAVASI ( YARGITAY 9. HD'NİN 30.01.2012 TARİHLİ VE 1772/2205 SAYILI KARARI MÜNASEBETİYLE )EJDER YILMAZ,PROF. DR.
TEŞEBBÜSLER ARASI YOĞUNLAŞMA İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN 20 OCAK 2004 TARİHLİ VE 139/2004 SAYILI AT KONSEY TÜZÜĞÜ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİ. ERCÜMENT ERDEM,PROF. DR.
TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,ARŞ. GÖR.
THE CONCEPT OF OBLIGATIO, LAW OF OBLIGATIONS AND CONTRACTS ON A COMPARATIVE BASISERHAN ADAL,PROF. DR.
THOMAS HOBBES'UN SOSYAL SÖZLEŞME TEORİSİNİN NİETZSCHE'NİN SİYASET FELSEFESİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİYAHYA BERKOL GÜLGEÇ,ARŞ. GÖR.
TIBBİ HATA DAVALARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ HATA NEDENİ İLE ÖLÜM HALİNDE MANEVİ TAZMİNATHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYONDAN DOĞAN SORUMLULUKLARHALİDE SAVAŞ,AV.
TIBBİ MÜDAHALE YOLUYLA DELİL ELDE ETMEAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.M. TEVFİK GÜLSOY,YRD. DOÇ. DR.
TIBBİ MÜDAHALEDE KÖTÜ UYGULAMADAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN SEBEPLERİ VE SONUÇLARIBERNA ÖZPINAR,AV.
TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA İSPAT SORUNLARIAHMET BAŞÖZEN,DOÇ. DR.
TIBBİ MÜDAHALEYİ HUKUKA UYGUN HALE GETİREN EN ÖNEMLİ NEDEN: USULÜNE UYGUN OLARAK ALINMIŞ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMIHALİDE SAVAŞ,AV.
TİBBİ MÜMESİLLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ SORUNUABBAS BİLGİLİ,AV.
TIBBİ UYGULAMA HATALARI BAKIMINDAN TAKSİR- BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI ( KOMPLİKASYON - İZİN VERİLEN RİSK AYRIMI BAĞLAMINDA )FATİH BİRTEK,YRD. DOÇ. DR.
TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİNİN, TİCARİ İŞLETME REHNİNDE İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI KORUYAN DÜZENLEMEYE ETKİSİ KÜRŞAT GÖKTÜRK,YRD. DOÇ. DR.
TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN TESCİL BAŞVURULARINI İNCELEME GÖREV VE YETKİSİNİN KAPSAMIŞABAN KAYIHAN,DOÇ. DR.
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TİCARET SİCİLİNDE TESCİL VE İLANIN ETKİLERİ SORUNUFAHRİ ÖZSUNGUR,AV.
TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLİKTE TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN BİRBİRLERİNE TEK BAŞINA İŞLEM YAPMA YETKİSİ VERMELERİİSMAİL KIRCA,PROF. DR.
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞUM. TEVFİK ODMAN,PROF. DR.RAŞİT YILMAZ,AV.
TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİMEHMET ÖZDAMAR,DR.
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMALARIMUSTAFA ÇEKER,PROF. DR.
TİCARET UNVANININ KORUNMASIHAYRETTİN ÇAĞLAR,DR.MEHMET ÖZDAMAR,DR.
TİCARET UNVANININ TESCİLİNDE KULLANMA AMACI VEYA UNVANDA TEKLİK İLKESİSAMİ KARAHAN,YRD. DOÇ. DR.
TİCARİ BELGE OLARAK İŞ BİTİRME BELGELERİNİN (REFERANS MEKTUBUNUN) HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
TİCARİ DEFTERLER - CARİ HESAP - ACENTEFATİH BİLGİLİ,PROF. DR. İUR.
TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI (HMK M.222) VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN BU KONUDA GETİRDİĞİ YENİLİKLEREJDER YILMAZ,PROF. DR.
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASINDA DAYANAK BELGELERİN İBRAZIHAKAN YILDIRIM,ARŞ. GÖR.
TİCARİ İŞ - TİCARİ İŞLETME - TACİR- TİCARET SİCİLİ - TİCARET UNVANI - HAKSIZ REKABETRIZA AYHAN,PROF. DR.
TİCARİ İŞLETME HUKUKUH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TİCARİ İŞLETME KISTASLARI KARŞISINDA GENELEVLERİN DURUMUAHMET BATTAL,YRD. DOÇ. DR.
TİCARİ İŞLETME REHNİŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
TİCARİ İŞLETMENİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI GEREĞİNCE YEDİEMİN TARAFINDAN İŞLETİLMESİAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TİCARİ İŞLETMENİN KİRALANMASINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYAVUZ BALKAN,AV.
TİCARİ SATIM, TALİKİ ŞART, KUSURSUZ İMKANSIZLIK VE BİR HUKUK GENEL KURULU KARARIMEHMET AYAN,ARŞ. GÖR.
TIP CEZA HUKUKUNDA VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VE ELE GEÇİRME SUÇU (TCK m. 136)NİZAMETTİN AYDIN,ARŞ. GÖR.
TIP ETİĞİNDEN TIP HUKUKUNA HASTA HAKKI OLARAK AYDINLATILMIŞ ONAMNESRİN ÇOBANOĞLU,DOÇ. DR.
TİP İŞ AKİTLERİNİN VE İÇ YÖNETMELİKLERİN KURULMA KOŞULLARI VE DENETİMİSARPER SÜZEK,PROF. DR.
TİP İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTIN GENEL İŞLEM ŞARTLARI BAĞLAMINDA DENETLENMESİVELİ KARAGÖZ,ARŞ. GÖR.
TİPİKLİK VE CEZA HUKUKUSELAHATTİN KEYMAN,DOÇ. DR.
TIPTA YANLIŞ UYGULAMA (MALPRAKTİS) SEBEBİYLE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TMK M. 181, II'NİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ÇERÇEVESİNDE BOŞANMA DAVALARINDA MİRASÇILARIN DURUMUNUN BAZI USULİ SORUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİSEMA TAŞPINAR AYVAZ,DOÇ. DR.
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE MÜDAHALENİN ESASLARIDEVRİM AYDIN,DOÇ. DR.
TOPLU İŞ BIRAKMA EYLEMİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YARGITAYIN 2004 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA 6356 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELERA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ BAKIMINDAN ESKİ 2822 SAYILI TSGLK VE YENİ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN MUKAYESESİERTUĞRUL YUVALI,YRD. DOÇ. DR.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ - İŞYERİ UYGULAMASIRECEP MAKAS,YRD. DOÇ. DR.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TARAFINDAN YAPILAN KONUT SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ SORUNUDR. FERHAT CANBOLATDR. SEÇKİN TOPUZ
TOPLULUK SİGORTASINDA SON GÜNLER VE YENİ SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK SİSTEMİCOŞKUN ONGUN,AV.
TOPLULUK VE TÜRK HUKUKUNDA GÖRÜNMEYEN TASARIMLARCAHİT SULUK,AV. DR.
TOPLULUK/BİRLİK İLE ÜYE DEVLETLER ARASINDA YETKİ PAYLAŞIMI: AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Mİ? BİRLEŞİK DEVLETLERİN AVRUPASI MI?ARİF KÖKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK : İNTİHARŞEYDA ALTUNTAŞ,ARŞ. GÖR.
TOPLUMSAL CİNSİYET, İSLAM VE POLİTİKAFARHAD KAZEMI,PROF. DR.
TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BİRİCİK KRİTERİ: EVRENSEL HUKUK DEĞERLERİ VE İLKELERİAHMET GÜRBÜZ,PROF. DR.
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU'NA ELEŞTİREL BİR BAKIŞŞÜKRAN EKECİK,ÖĞE. GÖR. DR.
TOPRAKLARIN KİRALANMASI: ANTİK ÇAĞ ROMASINDA HUKUK VE EKONOMİÖZCAN ÇELEBİCAN,PROF. DR.
TOPYEKÜN TEMLİKFAHRETTİN ARAL,DOÇ. DR.
TOWARDS A NEW FORM OF INCORPORATION IN EUROPEAN UNION LAWNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
TRAFFIC LIABILITY (A COMPARATIVE ANALYSIS) - IERHAN ADAL,PROF. DR.
TRAFFIC LIABILITY (A COMPARATIVE ANALYSIS) - IIERHAN ADAL,PROF. DR.
TRAFİK KAZA VE CEZALARINDA FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) ŞİRKETLERİ'NİN SORUMSUZLUĞUCOŞKUN ONGUN,AV.
TRAFİK KAZALARI VE ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZALARINDA ZARAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA YAPILAN YETERSİZ VEYA AŞIRI ANLAŞMALARIN İPTALİNİN İSTENMESİÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARINDA KANITLARIN TOPLANMASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATIAHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇUYUSUF YAŞAR,YRD. DOÇ. DR.
TRAFİK KAZASINDA HASAR GÖREN AMBULANS VE EKİPMAN BEDELİNİN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN YOLCUNUN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALAN KİŞİLERE ÖDENEN TAZMİNATININ TAHSİLİYAVUZ BALKAN,AV.
TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TRANSEKSÜALİZM İLE HERMAFRODİZMDE YASAL, TIPSAL VE ADLİ TIP PROBLEMLERİ (KADINLAŞAN ERKEKLER, ERKEKLEŞEN KADINLAR, İKİ CİNSLİLER)ADNAN ÖZTÜREL,PROF. DR.
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA "İLİŞKİLİ KİŞİ"SERKAN AĞAR,DR.
TRANSFER FİYATLANDIRMASININ HUKUKİ NİTELİĞİSERKAN AĞAR,YRD. DOÇ. DR.
TTK M. 636/3 İLE TTK M. 640 HÜKÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEMEİSMAİL ÖZGÜN KARAAHMETOĞLU,ARAŞ. GÖR.
TTK M.208 KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASIİRFAN AKIN,YRD. DOÇ. DR.
TTK M.52'YE GÖRE "TİCARİ DÜRÜSTLÜĞE AYKIRILIK" ŞARTININ İNCELENMESİMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.
TTK TASARISI VE "DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME" YE GÖRE DONATANIN SINIRLI SORUMLULUĞUNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
TTK TASARISI'NDA ŞİRKETLERİN EHLİYETİ VE BU BAĞLAMDA TTK m. 137 HÜKMÜNDEKİ "ULTRA VIRES" SINIRLAMASININ YERİNDELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİBURÇAK YILDIZ,DR.
TTK TASARISI'NIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV.
TTK'DA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMISELEN SERDER YILMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TTK'NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
TUNUSLU ISLAHATÇILAR VE YENİ OSMANLILAR HAREKETİNDE ANAYASACILIKAYHAN CEYLAN,DOÇ. DR.
TUNUS'UN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜ VE ANAYASA YAPIM SÜRECİMURAT AÇIL,ARŞ. GÖR.
TURK CEZA YASA'SINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)ÖZLEM YENERER ÇAKMUT,DOÇ. DR.
TURKISH FOREST REGIMEAYNUR AYDIN COŞKUNOSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
TUTUKLAMAYA VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İTİRAZ KURUMU VE KONUNUN AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA İRDELENMESİ İLE UYGULAMADA YAPILAN YANLIŞLIKLARŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
TÜKETİCİ AKİTLERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ ALEYHİNE İLAMSIZ TAKİP YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAHLİLİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,DOÇ.DR.
TÜKETİCİ HAKLARI TARİHSEL GELİŞİMİ VE YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLERMUAMMER AYDIN,AV.
TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN GENEL İŞLEM ŞARTLARITURGUT ÖZ,PROF. DR.
TÜKETİCİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARIALPER UYUMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİCİ KREDİSİ SEBEBİYLE ÖDENEN DOSYA MASRAFININ İADESİ TALEBİAHMET KÜLEKÇİ, AV.
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİMUSTAFA ÖZAL ESMER,AV.
TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ OLMASINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN USUL DEĞİŞİKLİĞİNİN, DERDEST DAVALARA UYGULANMASI YÖNÜNDE, YARGITAY 13. HD. KARARININ İNCELENMESİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI (TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN MADDİ ANLAMDA UYGULANMA ALANI)HASAN SEÇKİN OZANOĞLU,YARD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN UYGULAMA ALANI VE TİCARİ VE ADİ SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASITUĞÇE ORAL,ARŞ. GÖR.
TÜKETİCİLİK SINIRLARI VE ZARARLI SINAİ ÜRETİMDEN SORUMLULUKH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KONUT KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLARASLI MAKARACI,DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARIŞEBNEM AKİPEK,YARD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI (TÜKETİCİ MAHKEMELERİ)ÖMER ULUKAPI,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARIMUSTAFA ÇEKER,YRD. DOÇ. DR.
TÜKETİCİNİN MUTAD MESKENİ HUKUKU "DÜŞÜNSEL TEMELLER"GÜLİN GÜNGÖR,PROF. DR.
TÜKETİCİYE SUNULAN ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE, TRAPEX VE RAPEX SİSTEMLERİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
TÜKETİM MALLARININ SATIMINDAKİ GARANTİLERE İLİŞKİN AB YÖNERGESİ VE ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMEMEHMET DEMİR,DOÇ. DR.
TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATISERKAN AĞAR,AV. DR.
TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TÜRK - İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMI SÜRELERİHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK AİLE MAHKEMELERİERDAL TERCAN,DOÇ. DR.
TÜRK AİLE MAHKEMELERİHAKAN ALBAYRAK,ARŞ. GÖR.
TÜRK AİLE MAHKEMELERİNİN YAPISI VE YARGILAMA USULÜAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASA HUKUKU BAKIMINDAN TOPLANMA HÜRRİYETİMEHMET ALİ ZENGİN,DR.
TÜRK ANAYASA HUKUKU'NDA "ANAYASA" TERİMİ VE "ANAYASA HUKUKU" KAVRAMIKAHAN ONUR ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA MİLLİ GÜVENLİK KURULUÖZLEM ÇELİK,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL KAVRAMI VE BU KONUDA İLERİ SÜRÜLEN TEORİLERHASAN TAHSİN FENDOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMISEVTAP YOKUŞ,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK ANAYASA SİSTEMİNDE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİ VE SINIRLARIHAYRİ KESER,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASA YARGISINDA ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN KONUSUYAVUZ ATAR,DOÇ. DR.
TÜRK ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASIMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK ANAYASA YARGISINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASIHASAN TUNÇ,ARŞ. GÖR.
TÜRK ANAYASAL SİSTEMİNDEKİ VERGİLENDİRME İLKELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİBÜNYAMİN GÜRPINAR,YRD. DOÇ. DR.FAZLI YILDIZ,ÖĞR. GÖR.
TÜRK ANAYASASINDA KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME HAKKIALİ TARIK GÜMÜŞ,ARŞ. GÖR.
TÜRK ARABULUCULUK MESLEK KURALLARININ ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİŞAMİL DEMİR,AV. (LL.M)
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMLARIFULYA BAHADIR,AV.
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA ALACAK ZAMANAŞIMIAYŞE ARAT,ARŞ. GÖR.
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İZİN VERİLEN RİSKTEN DOĞAN GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞUÖZGE YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (eBK m.84)'ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEMEMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALIM VE SATIM KOMİSYONCUSUNUN TEMSİL YETKİSİFATMA HIZIR,ARŞ. GÖR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDA SEBEP SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLERSÜLEYMAN YILMAZ,DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI'NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞAHİN AKINCI,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA KİRA PARASININ BELİRLENMESİM. MURAT İNCEOĞLU,DOÇ. DR.ECE BAŞ,AR. GÖR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN İMZA ATAMAYANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞSEMA TAŞPINAR AYVAZ,DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GORE İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERMECEM AKBIYIK,YRD. DOÇ.
TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİYAKUP KORKMAZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 356. MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SÖZLEŞME ADALETİ Mİ? SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?HAYRİYE ŞEN DOĞRAMACI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ - BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ KONULARINDA GETİRDİĞİ BAZI YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLERCEM BAYGIN,PROF. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERALPASLAN AKARTEPE,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN PARA BORÇLARINDA FAİZE İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİK VE SINIRLAMALARŞAMİL DEMİR,AV.
TÜRK BORÇLAR KANUNUYLA GETİRİLEN YENİ BİR MÜESSESE: BORCA KATILMAGAMZE TURAN BAŞARA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ İÇİNDE SUÇ MAĞDURUNUN KORUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE BİR DENEMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN CAYDIRICILIK KAPASİTESİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMEOSMAN DOLU,YRD. DOÇ. DR.HASAN BÜKER,DR.ŞENER ULUDAĞ,DR.
TÜRK CEZA ADELET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNDEKİ ETKİNLİK KONULU ARAŞTIRMA RAPORU ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRMEBURHAN CANER HACIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖTANAZİÖZGE DEMİRÖRS,AV.SEVİNÇ ARSLAN HIZAL,DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA CİNSEL TACİZ SUÇUEYLEM BAŞ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA DOLANDIRICILIK SUÇLARIZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKZEYNEL T. KANGAL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HUKUKİ HATANURCAN GÜNDÜZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA KİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİHALE AKDAĞ,ÖĞR. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SAPMADUYGU MERKİ,ÖĞR. GÖR.
TÜRK CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMATAMER SOYSAL
TÜRK CEZA HUKUKUNDA YORUM VE KIYASSONER HAMZA ÇETİN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA HUKUKUNUN ESASLARI, PAZAR EKONOMİSİNİN OLUŞMASI VE İŞLEMESİNDE ÖNEMİZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRK CEZA KANUNU TASARISININ (2000) BAZI HÜKÜMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERTÜRKAN YALÇIN SANCAR,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE HAYATIN GİZLİ ALANINA VE ÖZEL HAYATA KARŞI SUÇLARERDENER YURTCAN,PROF. DR.
TÜRK CEZA KANUNU TASARISININ TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE BİR BAKIŞMUHARREM ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA BİLEŞİK SUÇPERVİN AKSOY İPEKÇİOGLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA ÇOCUK PORNOGRAFİSİDEVRİM GÜNGÖR,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI (TCK m. 161, 162)MUSTAFA ÖZEN,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA KADINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE CİNSEL SUÇLARSERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NDA KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279)KEMAL BAHRİYELİ
TÜRK CEZA KANUNUNDA ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇUCENGİZ TOPEL ÇİFTCİOĞLU
TÜRK CEZA KANUNUNDA VE 1997 TASARISINDA "MEMURA MENFİ MUKAVEMET SUÇU" ÜZERİNE BİR İNCELEMECENGİZ OTACIMESUT ORTA
TÜRK CEZA KANUNU'NDA VE BANKACILIK KANUNU'NDA ETKİN PİŞMANLIKCEVAT ÖZEL,AV.
TÜRK CEZA KANUNU'NUN 159. VE 312. MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMITÜRKAN YALÇIN SANCAR,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK CEZA KANUNU'NUN 312/II. MADDESİNİN MEVCUT HALİYLE MUHAFAZASI ÜZERİNEERSAN ŞEN,DOÇ. DR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA HAKİM İLKELER: İTHAM SİSTEMİ Mİ, TAHKİK SİSTEMİ Mİ?DUYGUN YARSUVAT,PROF. DR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU'NDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASIŞENEL SARSIKOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İDDİANAMENİN İADESİAHU KARAKURT,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİR REFORM ÖNERİSİ (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNE SAVUNMA VE MÜDAFİ PERSPEKTİFİNDEN MÜKAYESELİ BİR BAKIŞ)SERHAT SİNAN KOCAOĞLU,DR. İUR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAFMUHARREM ÖZEN,PROF. DR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE MADDİ GERÇEĞE ULAŞMANIN ÖN KOŞULU OLARAK HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YASAĞIMEHMET GÖDEKLİ,ARŞ. GÖR.
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE SANIĞIN DOSYA İNCELEME HAKKIHAKAN KARAKEHYA,DR.
TÜRK CEZA YASASINA GÖRE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNE ETKİLERİİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BELİRLENMESİNDE "REJİM" UNSURUCEVAT OKUTAN,DR.FULYA EREKER,ARŞ. GÖR.
TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNDE REKABET KURUMU İLE SEKTÖREL DÜZENLEYİCİ KURUM ARASINDAKİ İLİŞKİSELEN YERSU ŞAHİN
TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA ZARARI AŞAN TAZMİNAT VE BELİRLENMESİORHAN SEKMEN,DR.
TÜRK GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN ARTAN ORANLILIK ÖZELLİĞİHASAN TÜRKAL,YRD. DOÇ. DR.ÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK GEMİ SİCİLİ DÜZENİ İÇİNDE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARIİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUK DEVRİMİNDEN SAPMALAR KESTİRİLEMEZ BOYUTTADIRHASAN DURAN
TÜRK HUKUK SİSTEMİCEVAT ÖZEL,AV.
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARISERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE İSTİNAF KANUN YOLUGÜLSÜM SEZEN,AV.
TÜRK HUKUK TARİHİNDE AZINLIKLARGÜLNİHAL BOZKURT,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUK TARİHİNDE KARDEŞ KATLİ MESELESİMUHAMMED EMRE TULAY
TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ORTAK GİRİŞİM (JOINT VENTURE) VE İŞ ORTAKLIĞIÖMER KORKUT,DR.
TÜRK HUKUKUNDA AF KURUMUSİBEL CAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA ARABAĞLANTI SÖZLEŞMELERİALVİNA GOJAYEVA
TÜRK HUKUKU'NDA ARAMA VE ELKOYMASERAP KESKİN KİZİROĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA ASGARİ ÜCRETİBRAHİM SUBAŞI,DOÇ. DR.ADEM KORKMAZ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA AYRIMCILIK YASAĞI VE TÜRK CEZA KANUNU'NUN 122. MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİULAŞ KARAN
TÜRK HUKUKUNDA BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ VE YETKİ UNSURUNDAKİ SAKATLIĞIN DÜZENLEYİCİ İŞLEME ETKİSİGÜNDÜZ ALP ASLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARINA, YAZILIMLARA İLİŞKİN HAKLARIN KORUNMASIÖZGÜR ERALP,AV.
TÜRK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMURAT YÜKSEL,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞMELERİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİAYTEKİN ÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMANIN SEBEPLERİNDEN TERK ( TMK. m. 164 )EMRE KÖROĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA BULUŞLAR İÇİN FAYDALI MODEL KORUMASININ ÖNEMİ VE İŞLEVİORHAN KUZU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARIMURAT KAYA
TÜRK HUKUKUNDA CUMHURBAŞKANIN KANUNLARI DENETLEME YETKİSİHAYRİ KESER,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMELERİYASEMİN GENÇ,AV.
TÜRK HUKUKUNDA EĞİTİM HAKKI VE ANADİLDE EĞİTİM SORUNUGÜLSÜM KAYA,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKU'NDA ENDÜSTRİYEL TASARIMLARVEYSEL TUNCİL,AV.
TÜRK HUKUKUNDA EVLAT EDİNMEMAHMUT KİZİR,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN RADYO VE TELEVİZYONDA YAYINLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELEREGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
TÜRK HUKUKU'NDA "GÜVENLİ ÜRÜN" KAVRAMI VE GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLARALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TÜRK HUKUKUNDA HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALENİN ÖLÇÜSÜCANSU BÜŞRA ÜLKER,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA HAKEM KARARLARININ TEMYİZİ SEBEPLERİTURGUT KALPSÜZ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKU'NDA HAVA ARAÇLARI ÜZERİNDE İPOTEK TESİS EDİLMESİSERDAR HIZIR,ÖĞR. GÖR.ALİSHER TURAEV
TÜRK HUKUKUNDA HİZMET AKDİNİN YASAL GREV SÜRESİNCE ASKIDA OLMASININ SONUÇLARIALGUN ÇİFTER,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN YARGISAL DENETİMİRAMAZAN ÇAĞLAYAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA İMALATÇININ SORUMLULUĞUNA GENEL BİR BAKIŞZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA İŞKENCE CÜRMÜ (TCK. NUN 4449 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 243. MADDESİ)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ - HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMASIİBRAHİM ARSLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA KARŞILIKSIZ ÇEKCEREN FIRAT
TÜRK HUKUKU'NDA KİMYASAL KASTRASYONBİLGE SAYICI PEHLİVAN,AV. (LL.M)
TÜRK HUKUKUNDA KIRSAL ALANLARLA İLGİLİ YAPI VE FAALİYET YASAKLARIHALİL KALABALIK,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI - SORUNLU NOKTALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME -ÇETİN ARSLAN,PROF. DR.DİDAR ÖZDEMİR,ARŞ.GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER (97/7 SAYILI AB YÖNERGESİ DÜZENLEMELERİ IŞIĞINDA BİR KARŞILAŞTIRMA)SAVAŞ BOZBEL,DR.
TÜRK HUKUKUNDA MEZARLIKLARHÜSEYİN TOKAT,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA MİRASIN RESMİ TASFİYESİMEHMET KILIÇ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA PASSING-ON SAVUNMASI VE DOLAYLI ALICI KURALININ UYGULANMASI: ABD VE AB UYGULAMALARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
TÜRK HUKUKUNDA SABİT DERECELER SİSTEMİ VE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİREMZİ DEMİR,AV.
TÜRK HUKUKUNDA SEÇME HAKKI İLE VATANDAŞLIĞIN KAYBIOSMAN FAZIL BERKİ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA SOSYAL HAKLARIN DAVA YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİMURAT ÖZVERİ,AV.
TÜRK HUKUKU'NDA SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLARHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA SUÇLULARIN İADESİAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA TANIK KORUMACÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
TÜRK HUKUKUNDA TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUĞU ÜSTÜNEGÜNDÜZ AYBAY,AV.NİLÜFER ORAL,DR.ESRA BİÇEN,AV.
TÜRK HUKUKUNDA TEKERRÜRİLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRLE MÜCADELENİN HUKUKİ BOYUTUHAKAN HAKERİ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA TUTUKLULUKTA AZAMİ SÜREMETİN FEYZİOĞLU,PROF. DR.GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN,DR.
TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN USULİ DÜZENLEMELERERGUN ÖNEN,PROF DR.
TÜRK HUKUKUNDA ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN YASAL TEMELLERİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,PROF. DR.
TÜRK HUKUKUNDA VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE VERGİ YARGISININ GÖREV ALANIMETİN KAYAÇAĞLAYAN,AV.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE MÜNHASIR YETKİ KAVRAMIEMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN OTURMA VE ÇALIŞMA HAKKIBİLGİN TİRYAKOĞLU,DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK VE TARAFLARIN HUKUK SEÇİMİYELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU,YRD. DOÇ. DR.BESTE GEMİCİ FİLİZ,ARŞ. GÖR.
TÜRK HUKUKUNDA YASAL MAL REJİMİ OLAN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ÇERÇEVESİNDE BOŞANMA DAVASI; İŞTİRAK NAFAKASI; "MADDİ TAZMİNAT ve/veya YOKSULLUK NAFAKASI" ve/veya MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ ile MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNDA YENİ BİR KAVRAM: İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)AYŞE ALTIPARMAK,AV.DENİZ KÜZECİ,AV.
TÜRK HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELERMUSTAFA TIRTIR,AV.
TÜRK HUKUKUNUN AİLE KAVRAYIŞIFATMA İREM ÇAĞLAR GÜRGEY,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNUN BİR PARÇASI OLARAK AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİTUĞRUL KATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK HUKUKUNUN İMALATÇININ SORUMLULUĞU ALANINDA AT HUKUKU İLE UYUMUZEYNEP DERYA TARMAN
TÜRK İDARİ TEŞKİLATINDAKİ "ADALAR": BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERM. ZAHİD SOBACI,AR. GÖR.
TÜRK İDARİ TEŞKİLATLANMASINDA DENİZCİLİK ÖRGÜTLENMESİ VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAN ÖRNEKLEROĞUZ SANCAKDAR,DOÇ. DR.
TÜRK İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASINDA EN AZ ALTI AYLIK KIDEME SAHİP OLMA KOŞULUYUSUF YİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK İŞ HUKUKUNDA FESİH HAKKININ SÖZLEŞMELERLE SINIRLANDIRILMASIALİ ERSİN
TÜRK İŞ HUKUKUNDA İBRANAMEFUNDA PEKER
TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞVERENSARPER SÜZEK,PROF. DR.
TÜRK KADINININ HUKUKİ STATÜSÜ VE SORUNLARIÜLKER GÜRKAN,DOÇ. DR.
TÜRK KADINININ SİYASİ HAKLARI KAZANMA SÜRECİBELKIS KONAN,DR.
TÜRK KARTEL HUKUKUNDA TEŞEBBÜSLER ARASI ANLAŞMALAR VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNİN KARARLARIERGUN ÖZSUNAY,PROF.DR.
TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİ'NİN HUKUKİ SORUNLARIMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
TÜRK LAİKLİĞİ'NİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİALİ ULUSOY,PROF. DR.
TÜRK MAHKEMESİNCE UYGULANACAK YABANCI YASANIN, ANAYASA'YA AYKIRILIĞI SORUNURONA AYBAY,PROF. DR.
TÜRK MARKA HUKUKUNDA KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİ BAŞVURUSUNA KARŞI İTİRAZFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
TÜRK MEDENİ HUKUKU'NUN GELİŞİM ÇİZGİSİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN ROLÜARZU OĞUZ,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU BAKIMINDAN KADIN HAKLARIMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU İLE AİLE HUKUKUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE BU KONUDA BAZI ÖNERİLERİMİZVEYSEL BAŞPINAR,YARD. DOÇ. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU M. 194 KAPSAMINDA AİLE KONUTU ÜZERİNDE İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAK KAZANIMIHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 40 ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEİPEK SAĞLAM,DR.
TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE BOŞANMA VE AYRILIK HALLERİNDE TEDBİR, YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASIMEHMET HAMZAÇEBİ
TÜRK MEDENİ KANUNUNDA MİRAS HUKUKUNUN ESASLARI (III)ŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ VE ÖZELLİKLE OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİNE GEÇİŞ HALLERİİSMAİL ATAMULU,ARŞ. GÖR.
TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 313. MADDESİNDE, 15.07.2005 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KARŞISINDA, EVLAT EDİNME KONUSUNUN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İLE ELE ALINMASIDEMET ÖZDAMAR,DOÇ. DR.C.GAMZE SUCU
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN DÜNÜ VE BUGÜNÜM. İLHAN ULUSAN,PROF. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN DÜZENLEDİĞİ GAYRİMENKULE BAĞLI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI OLARAK İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ, İRAT SENEDİ VE UYGULA(YAMA)MA SORUNLARIMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,DR.
TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLERMURAT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN MAL REJİMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİÖZCAN GÜNERGÖK,DR.
TÜRK MEVZUATININ ONAYLANAN ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR İLE UYUMLAŞTIRILMASI SORUNUSERAP AKİPEK,DOÇ. DR.
TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMAZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRK ORMAN HUKUKU'NDA 2/B UYUŞMAZLIĞI NEDİR?YUSUF GÜNEŞ,DR.
TÜRK ORMAN MEVZUATI KAPSAMINDA ÖZEL ORMANLARHÜSEYİN ALTAŞ,PROF. DR.
TÜRK ORMAN MEVZUATI VE AB MEVZUATINA GÖRE ORMANLARIN YÖNETİMİNDE KATILIMNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.H. TEZCAN YILDIRIM
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA ALACAĞIN TEMLİKİMUSTAFA ARIKAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN HUKUKİ DURUMUMEHMET ALTUNKAYA,ARŞ. GÖR.
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA FİNANSAL KİRALAMA(LEASİNG) SÖZLEŞMELERİLATİF TİLE,AV.(LLM)
TÜRK PARLAMENTO HUKUKU AÇISINDAN SON ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİŞEREF İBA,DR.
TÜRK REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE PAZARDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI VE BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN KONTROLÜGAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ,DR.
TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASI İÇİN "HUKUK VE İKTİSAT" PERSFEKTİFİNDEN "AMAÇ" TARTIŞMASIGÖNENÇ GÜRKAYNAK,AV.
TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA KAMU TEŞEBBÜSLERİ VE KAMU KURULUŞLARININ REKABETİ BOZUCU DAVRANIŞLARIAHMET FATİH ÖZKAN
TÜRK REKABET HUKUKUNDA DEVLET TEKELLERİ VE MÜNHASIR HAKLARİLMUTLUHAN SELÇUK
TÜRK REKABET HUKUKUNDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAREMEL BADUR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK REKABET HUKUKUNDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALARİBRAHİM GÜL,AV.
TÜRK REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLERİN İSPATI ODAKLI İSPAT TARTIŞMALARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.K. KORHAN YILDIRIM,AV.M. HAKAN ÖZGÖKÇEN,AV.A. BUĞRA AYDIN,AV.
TÜRK SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK VARANTBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK SİGORTA HUKUKUNDA RİZİKOYU AĞIRLAŞTIRMAMA VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İÇİNDEKİ RİZİKO DEĞİŞİKLİKLERİNİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜKLERİALİ AYLİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE MİLLİ SAVUNMA HİZMETİHALİT YILMAZ,DR.
TÜRK SİYASİ PARTİLER SİSTEMİNİN PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİFEVZİ DEMİR,PROF.DR.
TÜRK SPOR HUKUKUNDA DOPİNGENDER VARLIK,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TÜRK SPOR İDARESİNDE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN YERİ VE İŞLEVİSERKAN AĞAR,AV.
TÜRK ŞİRKETLER HUKUKUNDA YENİ BİR KURUM: "HAKİM ŞİRKETİN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU" (TTK TASARISI m. 209): İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDABİR DEĞERLENDİRMEHALİT AKER,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE VE TABİP ODALARINA YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARHAYRETTİN EREN,YRD. DOÇ. DR.GÜLDEN ŞİŞMAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İŞLETME ADI VE İŞLETME ADININ KORUNMASISEDA Ş. GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ DEVRİ SONUCU DOĞURAN İŞLEMLERİN BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİYURDAL ÖZATLAN,ARŞ. GÖR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE OY HAKKININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANILMASIEMEK TORAMAN ÇOLGAR,AR. GÖR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA DONATAN VE DONATANIN SORUMLULUĞU ÜZERİNE HÜKÜMLERBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERSONER ALTAŞ
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA TAŞIYANIN GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONİK ORTAMA İLİŞKİN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURULZEKERİYYA ARI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI'NA GÖRE ACENTANIN DENKLEŞTİRME TALEBİRAUF KARASU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI'NA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞMENİN ŞARTLARI VE UNSURLARIVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
TÜRK TİCARET KANUNUN GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN 1235. MADDESİNİN 1-6. BENTLERİNİN,TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE ANGLO SAKSON HUKUKUYLA MUKAYESELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİAKSOY YAVAŞ
TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TİCARET UNVANININ ÖZEL OLARAK KORUNMASI (YENİ TTK m.52; ESKİ TTK m. 54)ÖZGE KARAEGE,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU'NA VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI'NA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE BORÇLANMA YASAĞI (TTK m. 334 - TASARI m. 395)ÖZEN ATLIHAN,AV.
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 1264'ÜNCÜ MADDESİNİN KAPSAMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİTEKİN MEMİŞ,DOÇ. DR.
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 340. MADDESİ: SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SONU MU?CAFER EMİNOĞLU,YRD. DOÇ. DR.BERRİN DALGIÇ ALTINTAŞ
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN MAL SİGORTASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANABİLİRLİĞİKEMAL ŞENOCAK,DOÇ. DR.
TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YERLEŞİK BAZI UYGULAMALARIN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SİSTEMİNDE DOĞURDUĞU SORUNLARMETİN KUTAL,PROF. DR.
TÜRK VATANDAŞI ANNEDEN DOĞMALARINA RAĞMEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAMAYANLARIN HUKUKİ DURUMUEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞI ERKEĞİN YABANCI EŞİNİN SOYADINI ALAMAYACAĞINA İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELEREMRE ESEN,ARAŞ. GÖR.
TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARINDAN DOĞAN ÇALIŞMA VE SERBEST DOLAŞIM HAKLARI (AVRUPA ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA VE ALMANYA ÖRNEĞİNDE)SAVAŞ BOZBEL,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞ HAKKI VE VİZE SORUNUIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 2003 TARİHLİ VE 4866 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRMEFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLARIN HAKLARI (TVK. MD. 29 ÜZERİNE BİR İNCELEME)TURGUT TURHAN,DOÇ. DR.
TÜRK VATANDAŞLIĞINI SONRADAN KAZANAN KİŞİLERİN ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ÇİFTE VATANDAŞLIĞA İLİŞKİN GELİŞMELERIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.UĞUR TÜTÜNCÜBAŞI,ARŞ. GÖR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜATİLA ERKAL,DR.
TÜRK VE ALMAN İDARİ YARGILAMA HUKUKLARINDA TEMYİZ YOLUBÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN İŞ HUKUKUNDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANEDİM MERİÇ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE ALMAN SAYIŞTAYLARI (RECHNUNGSHOFE İN DER TÜRKEİ UND İN DEUTSCHLAND)BÜLENT KENT,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE FRANSIZ YARGI SİSTEMİNDE TERÖR SUÇLARININ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASIMUSTAFA TAŞKIN,DR.
TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKLARINDA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE BU REJİMDE YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUFALİ OSMAN ÖZDİLEK,AV.
TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKUNDA BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARIEBRU CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VE İSVİÇRE MEDENİ HUKUKUNDA AD ÜZERİNDEKİ HAK VE KORUNMASIHAYRUNNİSA ÖZDEMİR,AR. GÖR.
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN NAVLUN SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİALİ ÇELİKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ULUSLARARASI İŞLEMLERDE RÜŞVETİN ÖNLENMESİM.UMUR TOSUN,DR.İBRAHİM N. BAYAR,AR. GÖR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA TAKASMUALLA ÖNCEL,PROF. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İNCELEMESİ YETKİSİ KAVRAMI VE 3568 SAYILI KANUN İLE İLİŞKİSİGÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA,DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İNCELEMESİADİL NAS,DR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ KABAHATLERİNDE VE SUÇLARINDA İÇTİMARECEP NARTER,YRD. DOÇ. DR.ERCAN SARICAOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ SORUMLUSU, SORUMLULUK HALLERİ VE TÜRLERİNİN İNCELENMESİADNAN GERÇEK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN LAİKLİK AÇISINDAN İRDELENMESİ TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇERİSİNDE YER ALAN ÇEŞİTLİ YASALARDA FARKLI DİN VE İNANÇLARA YAKLAŞIMİDRİS HAKAN FURTUN,DR.
TÜRK-İSVİÇRE VE ALMAN BORÇLAR HUKUKUNDA İMKANSIZLIĞIN DÜZENLENİŞİSEÇKİN TOPUZ,DR.FERHAT CANBOLAT,DR.
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİVAHİT DOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA SUNULAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI İLE İLK TASARININ "KIYMETLİ EVRAK KİTABI" AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİŞAFAK NARBAY,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULUNDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISIALİ ERDEM DOĞANOĞLU,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARLARININ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETLENMESİABDULKADİR YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARININ DİN VE İNANÇ HÜRRİYETİ AÇISINDAN DEMOKRATİK BAZI ÜLKELERİN ANAYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASIHASAN EMİR AKTAŞ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGI SİSTEMİNİN TEMEL SORUNU "HAKİM VE SAVCI NİTELİĞİ" VE BU HUSUSTA EKLEKTİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLARDA CEZA SORUMLULUĞUMUHARREM ÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEVLETİNİN MEŞRUİYETİ TEMELİ OLARAK LAİKLİKZEKİ HAFIZOĞULLARI,PROF. DR.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NEZDİNDE KURULAN DİSİPLİN KURULLARI VE TAHKİM KURULU VE BU KURULLAR TARAFINDAN VERİLEN KARARLARENDER VARLIK,AV.ÜNAL SOMUNCUOĞLU,AV.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU'NUN YAPISI VE TAHKİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN İDARİ VE HUKUKİ YAPISI AÇISINDAN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ IŞIĞINDA TAHKİM KURULU'NUN YAPISINA İLİŞKİN ÖNERİLERSERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR OMBUDSMAN FORMÜLÜ?TUFAN ERHÜMAN,AR. GÖR.
TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR REKABET MEVZUATI VE UYGULAMASI? REKABET KURUMU İÇİN YENİ AÇILIMLARN. AYŞE ODMAN BOZTOSUN,DOÇ. DR.
TÜRKİYE İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN 19.09.2002 TARİHLİ DENİZCİLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRMES. DİDEM ALGANTÜRK,DR.
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ : BİTMEYEN SENFONİBELGİN AKÇAY,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE %10 SEÇİM BARAJINA İLİŞKİN HUKUKSAL VE SİYASAL TARTIŞMALARSEVTAP YOKUŞ,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE BİR BİLİNMEYEN : ISDARKEMAL GÖZLER,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN SİYASAL REJİM ÜZERİNDEKİ YANSIMALARIÖMER GEDİK,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN SOKAKTA YAŞAMALARINDA SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARISEVGİ USTA SAYITA,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN YAPISI, İŞLEVİ VE DÖNÜŞÜMÜD. ÇİĞDEM SEVER,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE FESHE KARŞI KORUMA HUKUKU REFORMUNUN SOSYAL HUKUK VE İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİSÜLEYMAN BAŞTERZİ,YARD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE YENİDEN DÜZENLENMESİNUSRET İLKER ÇOLAK,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE HUKUK VE ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN İMZA VE KARŞILAŞILAN SORUNLARBİLGE SAYICI,AV.
TÜRKİYE'DE HUKUKUN OLUŞTURULMASI VE DEMOKRASİDADAŞHAN CELALEDDİN KAVAS,ARAŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI YARI BAŞKANLIK REJİMİ Mİ? BAŞBAKANCI PARLAMENTER REJİM Mİ?SEVTAP YOKUŞ,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARMUSTAFA ZEKİ YILDIRIM,DR.
TÜRKİYE'DE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASINDAKİ SORUNLARHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASIBARIŞ BAHÇECİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETİ TARTIŞMALARI: BİR HAMASET VE HABASET ALANICÜNEYT OZANSOY,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETİ VE İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜGÜHER ULU,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI MODELLERİIŞIL CANAZ YILMAZ,AV.
TÜRKİYE'DE KAVRAM VE KURUL OLARAK MİLLİ GÜVENLİKHASAN TUNÇ,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE KENTLEŞME DİNAMİKLERİNİN SUÇA ETKİSİMİTHAT ARMAN KARASU,DR.
TÜRKİYE'DE MEMURLARI NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN UNSURLARI BAKIMINDAN İDARENİN TAKDİR YETKİSİMUSTAFA AVCI,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE MUTAD MESKENİ OLMAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m.84/1-a)EMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUKGÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI TUTARSIZLIĞININ MUHTEMEL İKTİSADİ VE TOPLUMSAL ETKİLERİNECMİDDİN BAĞDADİOĞLU,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRMEYE HAKİM İLKELERDEN BİRİSİ OLARAK REKABETİN KORUNMASIŞÜKRÜ YILDIZ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN HUKUKSAL BOYUTUMEHMET EMİN RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ BAŞLICA ENGELLER VE DAHA İYİ BİR ÖZELLEŞTİRMENİN ÇERÇEVE KOŞULLARIÖMER ŞANLIOĞLU,DR. phil.
TÜRKİYE'DE SİYASAL PARTİLERE DEVLET YARDIMIMESUT AYDIN,DR.
TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ ÜYELERİNİN İHRACINA İLİŞKİN KARARLARIN YARGISAL DENETİMİHASAN ATİLLA GÜNGÖR,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE SPOR KULÜPLERİNİN HALKA ARZISEBAHATTİN DEVECİOĞLU,ARŞ. GÖR.BİLAL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'DE TASARIM TESCİL SİSTEMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRMECAHİT SULUK,AV. DR.ÖZLEM ERZURUMLUOĞLU ER,PROF. DR.
TÜRKİYE'DE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN 1909 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNEMİNİHAT BULUT,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE UYGULANAN %10 GENEL SEÇİM BARAJININ SERBEST SEÇİM HAKKINI İHLAL SORUNUABDURRAHMAN EREN,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE VERGİ POLİTİKASI GELİŞMELERİ: KARAR ALMA SÜRECİ VE SAPMALAR (1950 - 1985)AHMET KUMRULU,DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNİMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DURUMARZU ONGUR ERGAN,AV.
TÜRKİYE'DE YASAMA ORGANININ YÜRÜTME ORGANINI SİYASİ DENETİMİM. SİNAN KILIÇOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'DE YATIRIM ORTAKLIKLARIŞAMİL DEMİR,AV.
TÜRKİYE'DEN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURUDA İÇ HUKUK YOLU OLARAK ANAYASA ŞİKAYETSEVTAP YOKUŞ,PROF. DR.
TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGATAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
TÜRKİYE'NİN ANAYASAL EKONOMİK DÜZENİNİHAT BULUT,ARŞ. GÖR.
TÜRKİYE'NİN DE TARAF OLDUĞU ATEŞLİ SİLAHLAR PROTOKOLÜNÜN YAPISI, AMACI, KAPSAMI VE BÜNYESİNDEKİ SUÇLARDİLEK YILMAZ
TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİSADİ ÇAYCI,PROF. DR.
TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU GERİ KABUL ANLAŞMALARIESİN KÜÇÜK,AR. GÖR.
TÜRKLER'İN GELENEKSEL DİNİ ŞAMANİZM'İN ORTA ASYA ESKİ TÜRK KAMU HUKUKU'NA ETKİSİAYBARS PAMİR,DR.
TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT, TEBLİĞİN YOKLUĞU VE USULSÜZ TEBLİĞTİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARENGİN AKIN
TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN İŞ KAZALARI İLE MÜCADELEDEKİ OLASI ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEÇAĞLA ERDOĞAN,ARŞ. GÖR.
TÜZEL KİŞİLERİN DAVADA TEMSİLİSEYİTHAN DELİDUMAN,DR.
TÜZEL KİŞİLERİN KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIALİM TAŞKIN,ARŞ. GÖR.
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
TÜZEL KİŞİLERİN TİCARİ MÜMESSİLLİĞİ - BERLİN YÜKSEK MAHKEMESİNİN BİR KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERFATİH BİLGİLİ,YRD. DOÇ. DR.
TYPES OF FOREST PROPERTY AND THEIR CHARACTERISTICSNİMET VELİOĞLU,AR. GÖR.

U

ULUSAL MAHKEMELERİN ÖNKARAR İÇİN AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANINI'NA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU VE BUNA RİAYET ETMEMENİN DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR
AHMET M. GÜNEŞ,DR.
ULUSAL VE ULUSLAR - ÜSTÜ HUKUK SİSTEMLERİNİN GEÇİŞMESİ (INTERPENETRATION)LORD JUSTICE DIPLOCK
ULUSAL VE ULUSLAR - ÜSTÜ HUKUK SİSTEMLERİNİN GEÇİŞMESİ (INTERPENETRATION)LORD JUSTICE DIPLOCK
ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA FUTBOL HUKUKU - YENİ GELİŞMELERERDENER YURTCAN,PROF. DR.
ULUSALÜSTÜ İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARIN NİTELİĞİ BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KAPSAMI ÜZERİNE BİR İNCELEMEADİL ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN BELÇİKA TUTUKLAMA KARARI DAVASI (BELGİAN ARREST WARRANT CASE) (14 ŞUBAT 2002) VE ULUSLARARASI CEZA HUKUKUYUSUF AKSAR,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ DAVASI HAKKINDAKİ KARARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEUĞUR BAYILLIOĞLU,AR. GÖR.
ULUSLARARASI ADALET DİVANININ YARGI YETKİSİ VE TREATY BODIESFÜSUN ARSAVA,PROF. DR.
ULUSLARARASI ALANDA FAİZLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLARAYŞE NİL TOSUN
ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN HUKUKSAL GEÇERLİLİĞİSELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN VE TEAMÜL KURALLARININ TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASI VE HİYERARŞİK DEĞERİABDÜLKADİR AKIL,DR.
ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİRONA AYBAY,PROF. DR.
ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKUNDA SORUMLULUK ANLAYIŞI VE KLASİK SORUMLULUK REJİMİMEHMET EMİN ÇAĞIRAN,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI BELGELER VE TURK CEZA KANUNU KAPSAMINDA İŞKENCE SUÇUNUN İNCELENMESİNAZLI HİLAL DEMİR
ULUSLARARASI CEZA DİVANI VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİM. YASİN ASLAN,DR.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU BAĞLAMINDA SOYKIRIM SUÇUSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR. İUR.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU PERSPEKTİFİNDEN EVRENSELLİK İLKESİSERHAT SİNAN KOCAOĞLU,AV.
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİDEVRİM AYDIN,ARAŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)YUSUF AKSAR,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE DEVLETLERİN EGEMENLİĞİ ÜZERİNE ULUSAL EGEMENLİK ODAKLI BİR İNCELEMEALİ ŞAHİN KILIÇ,AV.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE TÜRKİYEUĞUR BAYILLIOĞLU,AR. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE UYGULANABİLİR HUKUKHAKAN KARAKEHYA,DR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE SAVCILIK KURUMUHÜSEYİN AYDIN,AV.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUARZU ALİBABA,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİSÜLEYMAN EMRE ZORLU,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN ULUS-DEVLET EGEMENLİĞİNE ETKİSİSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR. DR.
ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEMEAHMET M. GÜNEŞ,DR. LL.M.
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR 1980 TARİHLİ LA HAYE SÖZLEŞMESİYLE KURULAN MERKEZİ MAKAM VE İADEDEKİ ROLÜALİ BAYRAKTARDAMLA YILDIRIM
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNDA KIYI DEVLETİNİN KESİNTİSİZ TAKİP HAKKISAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL,DR.
ULUSLARARASI GEMİ ADAMLARI SÖZLEŞMESİ (STCW-1978) VE DEĞİŞİKLİKLERİ ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUKU'NDA YÜRÜRLÜĞÜ VE YARGISAL DENETİMİ SORUNUÜLKÜ HALATÇI ULUSOY,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HAVA TAŞIMASINA İLİŞKİN KARAR İNCELEMESİCANAN ÜNAL ERKEK,AV.
ULUSLARARASI HAVACILIK DAVALARINDA FORUM NON CONVENIENS DOKTRİNİNİN UYGULANMASINDA EMSAL KARAR: PIPER AIRCRAFT CO. V. REYNO DAVASIKAZIM SEDAT SİRMEN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN GÜVENLİK KAVRAMININ TEORİK TEMELLERİNASIH SARP ERGÜVEN,DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KIRIM SORUNU : KOSOVA'NIN RÖVANŞI MI?FATMA TAŞDEMİR,DOÇ. DR.ADEM ÖZER,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ STATÜSÜAHMET HAMDİ TOPAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM HAKKIMUSTAFA SALDIRIM,DR.
ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA REKABET OTORİTELERİNİN YETKİ SORUNU VE TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİGÜLÇİN DERE
ULUSLARARASI HUKUK BOYUTUYLA PETROLSERKAN AĞAR,AV.
ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜNÜYOR MU? ULUSLARARASI HUKUKUN GENİŞLEMESİ VE FARKLILAŞMASINDAN KAYNAKLANAN ZORLUKLARTALAT KAYA
ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAZAR'IN STATÜSÜ VE DOĞAL KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ SORUNUCAVİD ABDULLAYEV,AR. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA TERÖRÜN FİNANSMANIENGİN AKIN
ULUSLARARASI HUKUKTA ANA DİLDE SAVUNMA HAKKIMÜNCİ ÖZMEN
ULUSLARARASI HUKUKTA BM BARIŞKORUMA KUVVETLERİNİN DEĞİŞEN ROLÜMEHMET AKİF KÜTÜKÇÜ,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİAHMET HAMDİ TOPAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU: ULUSLARARASI TOPLUMUN MÜCADELESİ VE TÜRKİYE'NİN KATKILARISAMİ DOĞRU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DİPLOMATİK AYRICALIKLAR VE ABD'NİN TAHRAN'DAKİ DİPLOMASİ TEMSİLCİLERİ İLE KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ DAVASINASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUKTA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA TANIMI, AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ VE SONUCUZEKİCAN SAMLI
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHALE VE HUKUKİ MEŞRUİYET SORUNUNAİM DEMİREL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAREZELİ AZARKAN,DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA IRKSAL AYRIMCILIKZEYNEP ELİBOL,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUKTA KARASULARININ SINIRLANDIRILMASIMEHMET MURAT ÖNGEL
ULUSLARARASI HUKUKTA KARŞI ÖNLEMLER VE AKÇAKALE'DE YAŞANANLARSELCEN ERDAL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI HUKUKTA SUÇLULARIN İADESİ VE SUÇLULARI KOVUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSAEED BAGHERI
ULUSLARARASI HUKUKTA TANIMA KURUMU ve KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİSELCEN ERDAL,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI HUKUKUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İMTİHANIFAHRİ OZAN KARAGÜLLE
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİBAHAR YEŞİM DENİZ,ÖĞR. GÖR.
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE DİPLOMATİK HİMAYE HAKKIMAHMUT GÖÇER,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI, ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ: ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ BU ALANLARDAKİ BOŞLUĞU DOLDURABİLİR Mİ?MUSTAFA ÖZEN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERİ OPERASYONLARIEZELİ AZARKAN,DR.
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERİ OPERASYONLARIEZELİ AZARKAN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE STANDARTLAŞMA, LEX MERCATORIA VE VİYANA KONVANSİYONU TİPİNDE HUKUK OLUŞTURMA EĞİLİMİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MAHKEMELER VE BİREYLERİN CEZA SORUMLULUĞURONA AYBAY,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM ŞARTLARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MİMARLIK / MÜHENDİSLİK STANDART SÖZLEŞMELERİNİN, MESLEK BİRLİKLERİNE ÖZGÜ ULUSLARARASI NİTELİKTE HUKUK YARATMASI, ÖZELLİKLERİ, YARAR VE SAKINCALARIH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKU VE TÜRKİYENASIH SARP ERGÜVEN,ARŞ. GÖR.BEYZA ÖZTURANLI
ULUSLARARASI PETROL KİRLİLİĞİ TAZMİN FONLARINCA GEMİ TANIMININ YORUMUNA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞME HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP (FORCE MAJEURE) KAVRAMI VE HUKUKİ SONUÇLARIHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİYİ KORUYAN HÜKÜMLERTAMER SOYSAL
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA AİLE VE ÇALIŞMA YAŞAMININ UZLAŞTIRILMASI KAPSAMINDA EBEVEYN İZNİNİN UYGULAMADAKİ YERİNAMIK HÜSEYİNLİ,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TÜRK DENİZ HUKUKUNA GÖRE DONATANININ PETROL KİRLİLİĞİ ZARARLARINDAN SORUMLULUĞUERMAN GÜNEŞ
ULUSLARARASI STANDARTLAR IŞIĞINDA SEÇİM ORGANLARININ OLUŞUMU VE NİTELİKLERİLEVENT GÖNENÇ,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI STANDARTLAR IŞIĞINDA SEÇİM ORGANLARININ OLUŞUMU VE NİTELİKLERİLEVENT GÖNENÇ,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN HESAP VEREBİLİRLİĞİ SORUNUSAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL,DR.
ULUSLARARASI TAHKİMDE SÖZLEŞME SERBESTİSİTURKAY ÖZDEMİR,DR.RAMAZAN DURGUT,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI TAHKİME TABİ BİR UYUŞMAZLIĞIN DEVLET MAHKEMELERİNE GÖTÜRÜLMESİ HALİNDE TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ VE KOMPETENZ-KOMPETENZ PRENSİBİEMRE ESEN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TAŞIMADA KULLANILAN TAŞIMA SENETLERİ VE SENETLERİN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNDA ETKİLERİBURAK ADIGÜZEL,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TERÖR SUÇLARINDA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMADURMUŞ TEZCAN,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TERÖRİZMLE MÜCADELEDE SUÇ SİYASETİ İLKELERİFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ULUSLARARASI TERÖRÜN ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAFERİDUN YENİSEY,PROF. DR.
ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELERSEMA BABAYİĞİT,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2000 VE INCOTERMS 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE)EGEMEN ÖZGE ÖZHAN,AV.
ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİM ANLAŞMALARININ ŞEKLİEMRE ESEN,DR.
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
ULUSLARARASI VE TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONLARI OYUN KURALLARINDAN, MADDE 4:9'UN TIBBİ VE ADLİ YÖNDEN TARTIŞILMASIAYTAÇ KOÇAK,PROF. DR.EKİN ÖZGÜR AKTAŞ,PROF. DR.SERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.HİKMET VURGUN,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUEZGİ SEVİNÇHAN,ARŞ. GÖR.
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYEEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE SÜRÜKLEYİCİ GÜÇLERİEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ GİDERİLMESİ: AVRUPA BİRLİĞİ TAHKİM ANLAŞMASIEMRAH FERHATOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNE YÖNELİK KİMİ ELEŞTİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİSEDAT ÇAL,DR.
ULUSLARARASILAŞMIŞ KOSOVA MAHKEME SİSTEMİUĞUR BAYILLIOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ULUSÜSTÜ BELGELER IŞIĞINDA MAHPUSUN SAĞLIĞI, ÖZÜRLÜLERİN İNFAZ SORUNLARIMÜNİP ERMİŞ,AV.
UNIDROIT VE AVRUPA BORÇLAR HUKUKU PRENSİPLERİ IŞIĞINDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜHAKAN ACAR,YRD. DOÇ. DR.
"UNUTULMA HAKKI" VE BU HAKKIN TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASIŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
USUL EKONOMİSİEJDER YILMAZ,PROF. DR.
USUL KANUNUNUN ÇOKLU TARAF USULÜNE İLİŞKİN REFORMU: PLANLANAN "GRUP DAVASI"WALTER H. RECBERGER,PROF. DR. H.C. DR.SERDAR NART,YRD. DOÇ. DR.
USULİ YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖNLENMESİ "DÜRÜSTLÜK İLKESİ"YAŞAR SARI,AV.
USULSÜZ TEBLİĞ HALİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE YÖNÜNDE DOKTRİN VE YARGITAY UYGULAMALARITİMUÇİN MUŞUL, PROF. DR.
UYARLAMA YARGILAMASINDA HATAERDENER YURTCAN,PROF. DR.
UYARMA VE KINAMA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURMAYI ENGELLEYEN DÜZENLEMELERİN HUKUK DEVLETİ PRENSİBİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
UYARMA-KINAMA CEZALARI VE YARGISAL DENETİMİSERCAN COŞKUN KULAK,HAKİM
UYGULAMADA BANKACILAR İÇİN HUKUKMUHİP ŞEYDA IŞIKTAÇ,AV.
UYGULAMADA MURİS MUVAZAASI DAVALARIŞAMİL DEMİR,AV.
UYGULAMANIN IŞIĞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL-TESCİL DAVALARIMEHMET HANDAN SURLU
UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE BİR BAŞARI : ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASIERDENER YURTCAN,PROF. DR.
UYUMLAŞTIRMA SÜRECİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA HİZMETİ ULUS VE ULUSLARÜSTÜ DÜZENLEME ZORLUKLARIA. VAHAP DARENDELİ,DR.
UYUMLU EYLEM KARİNESİ ÜZERİNE HUKUKİ VE EKONOMİK ÇÖZÜMLEMELERİZAK ATİYAS,DOÇ. DR.GÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.
"UYUMLU EYLEM KARİNESİ"NİN VE REKABET KURULU'NUN BU KARİNEYE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİDİLEK CENGİZ,YRD. DOÇ. DR.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE KARAR AĞACI ANALİZİMUSTAFA ÖZBEK,YRD.DOÇ.DR.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARENİN ARAÇLARININ YAPTIĞI KAZALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV SORUNUCEMİL KAYA,DOÇ. DR.
UYUŞMAZLIK, ENGELLEME, KARMAŞA VE MEŞRUİYET'İN ŞEKİLLENDİRDİĞİ TİCARET REJİMİNDE KAMU KATILIMIJEFFREY L. DUNOFF
UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARINDA CEZAYI ETKİLEYEN BİR KISIM AĞIRLAŞTIRICI NEDENLERİN YENİ TCK'NA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİYUSUF YAŞAR,DR.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SUÇLARI ÜZERİNECENK YİĞİTER,ARŞ. GÖR.
UZLAŞMA KURUMUNUN FELSEFESİNE BİR UZANIŞ:ONARICI ADALET VE GÜNEY AFRİKA UBUNTU GELENEĞİTAMER SOYSAL
UZLAŞMADA EDİMİN KONUSUMEHMET REŞAT KOPARAN
UZMAN GÖRÜŞÜNÜN YARGILAMADA DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERİN VE AİLE HEKİMİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN MÜDAHALELERİNDEN DOĞAN YASAL SORUMLULUKİ. HAMİT HANCI,PROF. DR.ÖZGE YÜCEL,ARŞ. GÖR.SERPİL YAYLACI,DR.
UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMADA KİRACININ "İŞLETEN" OLARAK SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.

Ü

ÜCRET ARTIŞINI YETERSİZ BULUP İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ
N.BİNNUR TULUKCU,YRD. DOÇ. DR.
ÜCRETLİLER ÜZERİNDE VERGİ BASKISIPROF. DR. OĞUZ OYAN
ÜLKE BÖLÜCÜLÜĞÜ SUÇUİLHAN AKBULUT,DR.
ÜLKE SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLLİĞİFARUK BİLİR,YRD. DOÇ. DR.
ÜLKEMİZDE AVUKATLIK KURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİİBRAHİM DURHAN,YRD.DOÇ.DR.
ÜLKEMİZDE KAMU GÖREVLİLERİNE SENDİKA HAKKI VE İÇERİĞİM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.
ÜLKEMİZDE SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU SORUNUÇAĞLAR ÖZEL,ARŞ. GÖR.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL ÜZERİNE ANAYASA VE İDARE HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BAZI HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERABDULLAH UZ,YRD. DOÇ. DR.M. YAŞAR DEMİRCİOĞLU,DR.
ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARIHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRMESERVET ARMAĞAN,PROF. DR.
ÜRDÜN'DE ANAYASAL GELİŞİMAYHAN CEYLAN,YRD. DOÇ. DR.
ÜREME AMAÇLI KLONLAMANIN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETİK VE HUKUKİ ARGÜMANLARM. ONURSAL CİN,YRD. DOÇ. DR.
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİNİN ÜRÜN GÖZLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜÖZCAN GÜNERGÖK,DR.
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUTUBA KARAMAN,DR.
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUTURGUT ÖZ,PROF. DR.
ÜRÜN BAĞLAMA ve PAKET SATIŞLAR YOLUYLA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASIBARIŞ EKDİ
ÜST HAKKININ TASARRUF İŞLEMLERİNE KONU OLMASINA İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLARMEHMET SERKAN ERGÜNE,YARD. DOÇ. DR.
ÜST VE BÜRO ARAMASI, POSTADA ELKOYMA, İLETİŞİMİN DENETLENMESİ GİBİ ÇEŞİTLİ KORUMA TEDBİRLERİNİN PASİF ÖZNESİ OLARAK KURAM VE UYGULAMADA AVUKATIN BAĞIMSIZLIĞISERHAT SİNAN KOCAOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
ÜYE DEVLETLER'İN AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU'NUN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUOSMAN İSFEN,DR.

V

VADE FARKI ALACAĞI
CENGİZ İLHAN,AV.
VADELERİNE GÖRE MEVDUAT HESABI TÜRLERİNURİ ERDEM,ARŞ. GÖR.
VAKIF ÇEŞİTLERİ VE TİCARİ İŞLETME İŞLETEN VAKIFLARIN TACİR SIFATINAZMİ OCAK,ARŞ. GÖR.
VAKIF TAŞINMAZLARININ OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASIŞÖLEN KÜLAHÇI SERENGİL,YRD. DOÇ. DR.
VAKIFLARŞAKİR BERKİ,PROF. DR.
VAKIFLARDA EVLADİYE DAVALARIŞEBNEM AKİPEK,DR.DR. HÜSEYİN ALTAŞ
VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE VERGİ İDARESİNİN YENİ YAKLAŞIMLARI VE GEÇERLİLİĞİAHMET KIRMAN,PROF. DR.
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLARTAYFUN EYİLİK,AV.
VASİYET ALACAKLISI AÇISINDAN MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI AÇMA SORUNU (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 21.11.2001 TARİHLİ 958/1035 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)SEVTAP YÜCEL,ARŞ. GÖR.
VASİYETNAMELERLE İLGİLİ İHTİYAT TEDBİRLERİ VE ÖZELLİKLE VASİYETNAMENİN TENFİZİ MESELESİCEM BAYGIN,YRD. DOÇ. DR.
VATANDAŞLIK HUKUKUNDA TELSİKERDOĞAN GÖĞER,PROF. DR.
VATANSIZLIĞIN AZALTILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU ÜZERİNDEKİ ETKİSİGÜLİN GÜNGÖR,PROF. DR.
VEFAT NEDENİ İLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( MADDİ )AHMET SALİH BOYNER,S.M.M.M.
VEKALET SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA NOXAL SONUÇLU SÖZLEŞME - "HIRSIZ KÖLE OLAYI"ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN,DR.
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN VEKALETE ÖZGÜ SEBEPLERLE SONA ERMESİÖZ SEÇER,YRD.DOÇ.DR.
VEKALETSİZ İŞ GÖRME NEDENİYLE ALACAK TALEBİYAVUZ BALKAN,AV.
VEKİLİN BAŞKASINI TEVKİL ETME YETKİSİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
VELAYET HAKKI VE KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE KALDIRILMASIEROL CANSEL,PROF. DR.
VELAYETİN KALDIRILMASICEMİL ÇELİK
VERDECKTE DISKRIMINIERUNG IN DER SYSTEMATIK DER GRUNDFREIHEITEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTHACI CAN,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ AHLAKINI BİÇİMLENDİREN FAKTÖRLERİN MÜKELLEF DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİLGÜN SERİM,DOÇ. DR.
VERGİ ALACAĞININ TAHAKKUKU: BİR AŞAMA VE BİR İŞLEMAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
VERGİ AMAÇ VE ETKİLERİNİN AYRIŞTIRILMASI (DİCHTONOMİE DER STEUERZWECKE) SORUNUALİ DEĞİRMENDERELİ,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ ANOMİSİŞANSEL ÖZPINAR,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ BORCU BULUNAN İHALE ALICISININ İHALE DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ KARARININ İPTALİ VE GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİLÜTFİYE YAZKAN,AV.
VERGİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ İNCELENMESİCEMİL KAYA,DOÇ. DR.
VERGİ CEZA HUKUKUNDA NON BİS İN İDEM İLKESİAHMET EMRAH GEÇER,ARŞ. GÖR.
VERGİ CEZA HUKUKU'NUN ANAYASAL TEMELLERİBURCU DEMİRBAŞ,AR. GÖR.
VERGİ CEZALARI KONUSUNDA 5728 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,YRD. DOÇ. DR.HİLMİ ÜNSAL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ CEZALARININ AFFIZEYNEP MÜFTÜOĞLU HOŞ,ARŞ. GÖR.
VERGİ DAVALARINDA UYGULANAN GECİKME FAİZİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERAHMET KUMRULU,DOÇ. DR.
VERGİ DAVALARINDA YASAL VEKALET ÜCRETİNİN MAKTU OLMASI -Sıra Dışı Bir Yasama Pratiği-SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİSERKAN AĞAR,AV.
VERGİ DAVASI : KURAMSAL NİTELİĞİ VE BUNUN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEKEREM CANBAZOĞLU,AV.A. EREN ALTAY,AV.
VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİCİVAN TURMANGİL,ARŞ. GÖR.
VERGİ DENETİM MÜESSESELERİ AÇISINDAN HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLARABDULLAH ÖMERCİOĞLU,ARŞ. GÖR.
VERGİ DIŞI MERKEZİ YÖNETİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN AĞIRLAŞAN YÜKÜ (2003-2008)ÖMER FARUK BATIREL,PROF. DR.
VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TEORİK ÇERÇEVESİİNCİ SOLAK AKMAN,AR. GÖR.
VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ ANAYASAL İLKELERÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN,ARŞ. GÖR.
VERGİ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN ŞARTA BAĞLI İŞLEMLERMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.İBRAHİM NİHAT BAYAR,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ HUKUKU VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN "ZAMANAŞIMI" KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEMEEYLEM BAŞ,ÖĞR. GÖR.
VERGİ HUKUKUNDA BEYAN SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİZÜBEYR YILDIRIM,AR. GÖR.SERKAN AĞAR
VERGİ HUKUKUNDA "EMSALLERE UYGUNLUK" VE "GERÇEKLİK" İLKESİ ( KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NUN 13. MADDESİ BAĞLAMINDA BİR İRDELEME )MUSTAFA AKKAYA,PROF.DR.
VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI YOLUYLA HUKUK GÜVENLİĞİ Mİ?HAKAN BİRSENOĞUL,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ HUKUKUNDA MÜKELLEF ALEYHİNE UYGULANAN GECİKME FAİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİİBRAHİM NİHAT BAYAR,AR. GÖR.
VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN SINIRI: MÜLKİYET HAKKI: İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA ÇERÇEVESİNDE AATUHK, 35 VE MÜKERRER 35BİLLUR YALTI,PROF. DR.
VERGİ HUKUKUNDA TARH ZAMANAŞIMIADİL NAS,DR.
VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KURUMUN ANAYASADA YER ALAN BAZI VERGİ HUKUKU İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİMİRAÇ ÇELİK
VERGİ HUKUKUNUN BİR KISIM ANAYASAL TEMELLERİAHMET KUMRULU,DR.
VERGİ İDARESİNDE DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI OLARAK MUKTEZALEYLA ATEŞ,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ İNCELEME İŞLEMİNİN BİR İDARİ İŞLEM OLARAK UNSURLARI YÖNÜNDEN HUKUKİ ANALİZİHAYRETTİN YILDIZ,ARŞ. GÖR.
VERGİ KABAHATLERİNİN ANAYASAL TEMELLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERAZİZ TAŞDELEN,DOÇ. DR.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU İLE SUÇ GELİRLERİNİN MÜSADERESİ İLİŞKİSİENGİN AKIN
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE MÜTALAA ŞARTIZÜBEYR YILDIRIM,ARŞ. GÖR.SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ MAHKEMELERİNDE VEKALET ÜCRETİ ÖZELİNDE YAŞANAN BAZI TARTIŞMALI UYGULAMALARHASAN ORAL,AV.
VERGİ MAHKEMESİ VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEMUSTAFA AKKAYA,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ MAHREMİYETİ - BİLGİ EDİNME HAKKISERKAN AĞAR,AV. DR.
VERGİ SORUMLUSUNUN VERGİ YARGISI VE VERGİ İDARESİ KARŞISINDAKİ KONUMUMUSTAFA AKKAYA,DR.
VERGİ SUÇ VE KABAHATİ KAVRAMI, 4369 SAYILI YASA ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE YÜRÜRLÜKTEKİ VERGİ SUÇLARI-KABAHATLERİ VE CEZALARIHASAN TÜRKAL,YRD. DOÇ. DR.MEHMET SENA EKİCİ,YRD. DOÇ. DR.MAHMUT İNAN,YRD. DOÇ. DR.
VERGİ SUÇU KAVRAMI VE MÜKELLEFLERİ VERGİ SUÇU İŞLEMEYE YÖNELTEN ETKENLERTUĞÇE AKDEMİR,ARŞ. GÖR.ABDULLAH ÇAVDAR,ARŞ. GÖR.
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE SUİ GENERİS BİR MODEL: KKTC SİSTEMİAHMET KUMRULU,PROF. DR.
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ MAHKEMEOĞUZHAN DEMİR,HAKİM
VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPATA İLİŞKİN GENEL ESASLAR VE BU BAĞLAMDA BİR DANIŞTAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİYILDIRIM TAYLAR,AR. GÖR.
VERGİ YARGILAMASINDA DELİL SİSTEMİMÜRŞİDE KORKUT,AR. GÖR.
VERGİ YARGILAMASINDA RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN,AV.
VERGİ YARGILAMASINDA SÜRE VE ITTILAVEYSEL GÜMÜŞ,AV.SERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGILAMASINDA VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİYÜCEL OĞURLU,ARŞ. GÖR.
VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - ISERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - IISERKAN AĞAR,AV.
VERGİ YARGISINDA YARGILAMA SÜREÇLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİMUSTAFA AKKAYA,PROF. DR.
VERGİ YARGISININ GÖREV ALANIEDA ÖZDİLER,AR. GÖR.
VERGİLEME İLKELERİ IŞIĞINDA NOTER HARÇLARINDA "DEĞER ESASI" UYGULAMASIMUSTAFA AKKAYA,DOÇ. DR.
VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYEADNAN GERÇEK,PROF. DR.FERİDE BAKAR,ARŞ. GÖR.ERDEM UTKU ÇAKIR,ARŞ. GÖR.SEMİH ASA,PROF. DR.
VERGİLENDİRME İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNECİHAT ÖNER,YRD. DOÇ. DR.CENKER GÖKER,YRD. DOÇ. DR.
VERGİLENDİRME SÜREÇLERİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ: ULUSLARARASI DENEYİMLERDEN SEÇMELERABUZER PINAR,PROF. DR.DİLEK ÖZKÖK ÇUBUKÇU,DOÇ. DR.
VERGİLENDİRMENİN BAZI HUKUKİ TEMELLERİFRANS VANISTENDAEL,PROF. DR.
VERGİLERİN YASALLIĞI İLKESİ KAPSAMINDA VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI ÜZERİNECENKER GÖKER,AR. GÖR.
VERGİSEL AÇIDAN NAKİT TAHSİLAT VE ÖDEMENİN BELGELENDİRİLMESİ ÖDEVİAZİZ TAŞDELEN,DR.
VERGİSEL VE ANAYASAL YÖNDEN VARLIK BARIŞIGÜLSEN GÜNEŞ,DOÇ. DR.
VERİ TABANLARININ HUKUKİ KORUMASIMUSTAFA ATEŞ,DR.
VESAYET ALTINDAKİ KÜÇÜĞÜN KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI (TMK 446)S. HÜLYA İMAMOĞLU,DR.
VESAYETE İLİŞKİN OLANLAR DIŞINDA TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YER ALAN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİCENK AKİL,DR.
VİCDANİ RET HAKKIHANDE SEHER DEMİR, ARŞ. GÖR.
VIOLATIONS OF THE LAWS OF ARMED CONFLICT IN IRAQ AND THE POSSIBILITIES FOR PUNISHING THE RESPONSIBLEYÜCEL ACER,PROF. DR.
VURULARAK YARALANANLARIN MADDİ ZARARLARININ HESABIAYHAN TOKAT,AV.
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNİAYŞENUR ŞAHİN,ARŞ. GÖR.
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR (5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA 86-93.MADDELERDE DÜZENLENMİŞ OLAN)ONUR KART

W

WESLEY NEWCOMB HOHFELD'İN TEMEL HUKUK KAVRAMLARINA KISA BİR BAKIŞ
ŞULE ŞAHİN CEYLAN,DR.
WESTPHALIA ANTLAŞMASINDAN NICE ANTLAŞMASINA: EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL SEYRİ VE BİR PROTOTİP OLARAK AVRUPA BİRLİĞİBÜLENT YÜCEL,AR. GÖR.
WESTPHALIA ANTLAŞMASINDAN NICE ANTLAŞMASINA: EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL SEYRİ VE BİR PROTOTİP OLARAK AVRUPA BİRLİĞİBÜLENT YÜCEL,YRD. DOÇ. DR.

X

XII. YÜZYIL RÖNESANSI VE "YENİDEN DOĞAN" ROMA'YI GÜNÜMÜZE BAĞLAYAN SON HALKA: PANDEKT HUKUKU
EŞREF KÜÇÜK,DR.

Y

YABAN HAYATI YÖNETİMİNDE HUKUKUN YERİ VE ÖNEMİ
AYNUR AYDIN COŞKUN,YRD. DOÇ. DR.OSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
YABAN HAYVANLARININ KİŞİNİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİTİNE YÖNELİK HUKUKİ BİR ANALİZOSMAN DEVRİM ELVAN,ARŞ. GÖR.
YABAN HAYVANLARININ KORUNMASI KONUSUNDA ULUSLARARASI MEVZUAT İLE TÜRK MEVZUATININ KARŞILAŞTIRILMASIAYNUR GÖKÇE GENÇAY,ARŞ. GÖR.YAVUZ ÖZHAN TÜRKER,ARŞ. GÖR.
YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE'DE TANINMASI VE TENFİZİBİLGİN TİRYAKOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI ÇİNGENELERİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET, SEYAHAT ÖZGÜRLÜKLERİ İLE TÜRKİYE'DEN SINIR DIŞI EDİLMELERİDOĞA AYDOĞAN,ARŞ. GÖR.
YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞININ SINIRLARI HAKKINDA GÜNCEL SORUNLAR VE TERÖR SUÇLARI AÇISINDAN YARGI BAĞIŞIKLIĞIERSİN ERDOĞAN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI DEVLETLERİN YARGI VE İCRA BAĞIŞIKLIĞI ÜLKESELLİK İLKESİTURGUT TURHAN,ARŞ. GÖR.
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN VE ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ EDİNMESİNE İLİŞKİN KURALLARCÜNEYT BÜYÜKYAKA,AV.MEHMET MAÇ
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN VE TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI EDİNMELERİHÜSEYİN AKİF KARACA,ARŞ. GÖR.
YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ AÇISINDAN KESİNLEŞME VE BAĞLAYICILIK ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
YABANCI İLAMLARIN TANINMASI VE TENFİZİŞEREF ERTAŞ,DOÇ. DR.
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ BAKIMINDAN TÜRK MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİEMRE CUMALIOĞLU,ÖĞR. GÖR.
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİNDE "GEREKÇE"ERGİN NOMER,PROF. DR.
YABANCI MAHKEME LEHİNE YAPILAN YETKİ ANLAŞMASINA DAYANAN YETKİ İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DÜRÜSTLÜK KURALININ ETKİSİ VE YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN 6.3.2009 TARİHLİ İÇTİHADININ ELEŞTİRİSİEMRE ESEN,YARD. DOÇ. DR.
YABANCI MAHKEMENİN "AŞIRI" YETKİSİNİN TENFİZ MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETLENMESİ (5718 Sayılı MÖHUK md. 54/b)NURAY EKŞİ,PROF. DR.
YABANCI SERMAYE İLE TÜRKİYE'DE KURULAN ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARINURAY EKŞİ,PROF. DR.
YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATINDA LİSANS, TEKNİK YARDIM, KNOW-HOW, YÖNETİM VE FRANCHİSE ANLAŞMALARININ YÜRÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TESCİLİN HUKUKİ NİTELİĞİFARUK KEREM GİRAY,ARAŞ.GÖR.
YABANCI UNSURLU REKABET İHLALLERİNDE UYGULANACAK HUKUKBURAK HUYSAL,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN TAYİNİGÜLÜM BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN ALINAN VELAYET KONUSUNDAKİ İLAMLARIN TÜRKİYE'DE TENFİZİAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
YABANCI YATIRIMCILARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAŞINMAZ EDİNMELERİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEMEHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILARA TANINAN EKONOMİK YATIRIMA İLİŞKİN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASININ TARİHİ VE HUKUKİ TEMELLERİİBRAHİM ORKUN ATALAY,AV.
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNMUSTAFA ALP,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ SORUNU ÇERÇEVESİNDE İNTİFA, OTURMA VE ÜST HAKKININ HAK SAHBİNE VERDİĞİ YETKİLERİN MÜLKİYET HAKKININ HAK SAHİBİNE VERDİĞİ YETKİLERE ALTERNATİF OLUP OLAMAYACAĞI SORUNUPINAR TURGUT,ARŞ. GÖR.
YABANCILARIN VASİYETNAME YAPMA EHLİYETİNE, VASİYETİN ŞEKLİNE VE ESASINA UYGULANACAK HUKUK İLE BU KAPSAMDA YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MİRAS HAKKIPELİN GÜVEN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKZEYNEP DERYA TARMAN,YRD. DOÇ. DR.
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİEMRE ESEN,ARŞ. GÖR.
YABANIL TOPLUMDA SUÇ VE GELENEK ÜZERİNEŞULE ŞAHİN CEYLAN,DR.
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRMEMAHMUT KOCA,YRD. DOÇ. DR.
YAPI (İNŞAATÇI) İPOTEĞİALPER UYUMAZ,ARŞ. GÖR.
YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKININ KULLANIM USULÜ İLE ÇIKMA TALEBİNİN REDDİ HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERSONER ALTAŞ
YAPI KOOPERATİFLERİNİN DAĞILMASI VE TASFİYESİBANU BOZABALI
YAPICI ADALET YAKLAŞIMI OLARAK HAKİKAT KOMİSYONLARIFERİDE DEMİRBAŞ,ARŞ. GÖR.
YAPIMCININ (İMALATÇININ) SORUMLULUĞUÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YAPISALCILIK - HUKUK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DENEMECAHİT CAN,DOÇ. DR.
YARDIM VE HİZMET EDEREK DESTEKLİKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARDIMCI KİŞİLERDEN SORUMLULUKÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN OSMANLI'DA VE GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ'NDE YARGIYA GENEL BİR BAKIŞNEVİN ÜNAL ÖZKORKURT,YRD. DOÇ. DR.
YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇUŞ.CANKAT TAŞKIN,AV.
YARGI KARARI KONUSU OLMUŞ BİR EŞYA HUKUKU PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜMEHMET ÜNAL,PROF. DR.
YARGI KARARI KONUSU OLMUŞ BİR MİRAS HUKUK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜMEHMET ÜNAL,DOÇ. DR.
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI VE MEDYANIN SORUMLULUĞUCOŞKUN ONGUN,AV.
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SOSYAL RİSK İLKESİAYŞEGÜL ÇOBAN,ARŞ. GÖR.
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TEBLİGAT UYGULAMALARIM.LAMİH ÇELİK,AV.
YARGI MAKAMLARINCA HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KRONİKLEŞMİŞ SPESİFİK BİR SORUN VE BUNUN ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YARGI VE ARABULUCULUK-MODEL PROJESİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA GELİŞİM ÇİZGİLERİREİNHARD GREGER ERLANGEN,PROF. DR.
YARGICIN BİLİRKİŞİ SEÇİMİNDE ÖZGÜRLÜĞÜÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGI'DA GEÇERLİ TAZMİNAT HESAPLARIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YARGILAMA GİDERLERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE KDV UYGULANMASI MESELESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMEHMET AĞAR,AV.SERKAN AĞAR,AV.
YARGININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA "GEREKÇE"NİN ROLÜİSA BAŞBÜYÜK,ARŞ. GÖR.
YARGININ HIZLANDIRILMASI KANUN TASARISININ CEZA YARGILAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİERDENER YURTCAN,PROF. DR.
YARGININ SINIRICENGİZ İLHAN,AV.
YARGISAL KARARLARDA GEREKÇE BİLGİ TEORİSİ VE MANTIK YÖNÜNDEN TEMELLERİİBRAHİM AKIN,AV.TANSU AKIN,AV.
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİNİN ÇELİŞİK KARARLARI VE "35'LİKZEDELER"RAMAZAN YILDIRIM,DOÇ. DR.AHMET BAŞÖZEN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ NİN İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.
YARGITAY 2. ve 4. HUKUK DAİRELERİ'NİN AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN BİR KISIM KARARLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİHAKAN PEKCANITEZ,PROF. DR.CEMİL SİMİL,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN E. 1985/9-464, K. 1986/126 SAYILI VE 17.3.1986 TARİHLİ KARARIMEHMED HAKAN HAKERİ,ARŞ.GÖR.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BAĞLI OLUP OLMADIĞI HAKKINDA VERMİŞ OLDUĞU 24.12.2008 GÜN VE E. 2008/4-734, K 2008/766 SAYILI KARARININ TAHLİLİCENK AKİL,ARŞ. GÖR.
YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞIRONA AYBAY,PROF. DR.
YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE "UYGULANAN HUKUK" DENETİMİIŞIL ÖZKAN,PROF. DR.
YARGITAY KARARI IŞIĞINDA GEÇERSİZ VEYA FESHEDİLMİŞ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİNDE HAKSIZ YAPI HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİÖZGE YÜCEL,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUSÜLEYMAN YILMAZ,DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASİRETLİ İŞADAMI GİBİ HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASINA ETKİSİMAHMUT KİZİR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALAN UNSURLARIN EKSİK OLMASI HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLEREMRE KIYAK,ARŞ. GÖR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI VE SÜREGELEN YANLIŞLIKLARCELAL ÜLGEN,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA FATURA İÇERİĞİNE İTİRAZMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GAYRİMENKUL ÜZERİNDE BANKA LEHİNE TESİS EDİLEN İPOTEK İLE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KAPSAMLARININ ÇATIŞMASI MESELESİMUSTAFA YASAN,YRD. DOÇ. DR.ALPER ÖZBOYACI
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HALİNE MÜNASİP EVİN HACZEDİLMEZLİĞİ (MESKENİYET) İDDİASI (İİK m. 82/12)CENK AKİL,DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HUKUKA AYKIRI DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMELERİ SORUNUCUMHUR ŞAHİN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELERDEN TARAFLARCA HAZIRLAMA İLKESİÖMER ULUKAPI,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ MESELESİCENK AKİL,DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUÖMER ULUKAPI,PROF. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SÜRELİ FESİHTE YENİ İŞ ARAMA İZNİMURAT ŞEN,DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TACİRLERİN AHLAKA AYKIRI CEZAİ ŞARTIN İPTALİNİ VEYA TENKİSİNİ İSTEYEBİLMELERİFERHAT ERÇİN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİMETİN POLAT, AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBE KAVRAMIMEHMET ÖZDAMAR,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUHASAN ORAL,AV.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YASAL OLMAYAN YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GİREN YABANCILARIN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DURUMUÇETİN ARSLAN,DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA, TEBLİGAT KANUNU 21. MADDESİNE GÖRE YAPILAN USULSÜZ TEBLİĞLER BAĞLAMINDA GİDİLEBİLECEK YARGISAL YOLLAR VE BU MEYANDA MEYDANA GELEN ZARARLARIN KİMDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ SORUNSALI VE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK'YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞUFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARI VE 6552 SAYILI KANUN İLE SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİALİ EKİN,YRD. DOÇ. DR.HASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
YARGITAY KARARLARINA GÖRE MÜTEAHHİDİN TESLİMDEN SONRA İNŞAATDAKİ NOKSAN VE BOZUKLUKLARDAN DOĞAN MESULİYETİASUMAN TURANBOY,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARINDAKİ "GÜÇLÜ DELİL" KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİRECEP AKCAN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY KARARLARIYLA CİNSEL TACİZ SUÇULEYLA ÇAKICI GERÇEK,YRD.DOÇ.DR.
YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ'NİN E. 2002/414 K. 2002/1200 SAYI VE 4.2.2002 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERMURAT YUSUF AKIN,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY'DA HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞIEZGİ AYGÜN EŞİTLİ,YRD. DOÇ. DR.
YARGITAY'IN AYIPLI MAL SATIŞINDAN DOĞAN ZARARI, AYIPLA İLGİLİ HİLELİ DAVRANIŞLARDA BULUNAN SATICIYA DEĞİL, KUSURU OLMAYAN VE BEDELİ TAM ÖDEYEN TÜKETİCİYE YÜKLEMESİ: TÜKETİCİ HUKUKUNUN TEMELİNE DİNAMİT KONULMASIBÜLENT HAYRİ ACAR,AV. DR.
YARGITAY'IN TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ 2009 YILI KARARLARIA. CAN TUNCAY,PROF. DR.
YARI - BAŞKANLIK SİSTEMİNİN HÜKÜMET MODELİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: FRANSA MODELİ VE KOMÜNİZM SONRASI POLONYABÜLENT YÜCEL,AR. GÖR.
YASADIŞI GREVİN ANAYASAL KONUMUOSMAN CAN,DR.
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ (5352 sayılı Adli Sicil Kanunu md.13/A)ÇETİN ARSLAN,DR.
YASAL GREVE KATILMAK İSTEMEYEN İŞÇİLER VE İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA SERBESTİSİ VE SINIRLARIMURAT KANDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
YASAL ÖNALIM HAKKI KONUSU TAŞINMAZ PAYINI DEVREDEN MUHATABIN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMESİ VE BUNA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİMEHMET SERKAN ERGÜNE,YARD. DOÇ. DR.
YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMUSERKAN AĞAR,AV.M. KAĞAN ELLER,AV.
YASALARIN DİLİSELİN ERDİN
YASAMA DOKUNULMAZLIĞIMETİN FEYZİOĞLU,ARŞ. GÖR.
YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ ZAMANAŞIMINA ETKİSİÇETİN ARSLAN,DR.
YASAMA ERKİNDE KARAR VERME SÜRECİHÜSEYİN MURAT IŞIK,ARŞ. GÖR.
YASAMA FAALİYETİNDEN DEVLETİN SORUMLULUĞUTURGUT TAN,PROF. DR.
YASAMA SORUMSUZLUĞUNUN MUTLAKLIĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERHİKMET TÜLEN,YRD. DOÇ. DR.
YAŞAM HAKKINA YÖNELİK SUÇLARDA KANIT ELDE EDİLMESİAHMET NEZİH KÖK,PROF. DR.
YAŞAMA HAKKI VE İŞKENCE YASAĞI (YASAK SORGU METODLARI)BAHRİ ÖZTÜRK,PROF. DR.
YAŞAMA ŞANSININ YİTİRİLMESİ SONUCU UĞRANILAN KAYIPLAR AÇISINDAN HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI - UYGUN İLLİYET BAĞI TEORİSİNE DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIMERDEM BÜYÜKSAĞİŞ,YRD. DOÇ. DR.
YATAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ 4. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİMÜCTEBA ALTUN
YATIRIM ORTAKLIKLARINDA HİSSE SENETLERİNİN KOTASYONUVİLDAN ŞİMŞEK,AV.
YATIRIMLAR HAKKINDA ÇOK TARAFLI ANLAŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE BİR İNCELEMEMUSTAFA ÖZBEK,ARŞ. GÖR.
YAVRU ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN REKABET İHLALLERİNDEN DOLAYI ANA ŞİRKETE CEZA VERİLMESİMUZAFFER EROĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YAYIMCININ PLANI ÇERÇEVESİNDE ESER MEYDANA GETİRİLMESİ (TBK m. 501) HALİNDE ESER ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİ SORUNUÖZGÜR GÜVENÇ,ARŞ. GÖR.AYŞE KARACA,ARŞ. GÖR.
YAZILI BASINDA CEVAP VE DÜZELTME HAKKIAHMET ÇİFTÇİ,DR.
YAZILI EMİR YOLU SANIK-HÜKÜMLÜ ALEYHİNE İŞLER Mİ, KAZANILMIŞ HAK NEDİR?İHSAN DARENDE,AV.
YAZILI VE GÖRSEL BASIN İÇİN VERİLEN YAYIN YASAKLARI VE KOŞULLARICOŞKUN ONGUN,AV.
YAZIŞMALARIN İHLALİ CÜRMÜ (TCK. M. 195/1) VE BU BAĞLAMDA ELEKTRONİK POSTALARA (e-POSTALARA) YÖNELİK SALDIRILARIN DURUMUİLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
YEDEK PARÇA TASARIMLARININ KORUNMASI YA DA OTOMOTİV YAN SANAYİNİN VAR OLMA MÜCADELESİCAHİT SULUK,AV. DR.
YENİ ANAYASA ARAYIŞINDA, AVRUPA STANDARTLARI AÇISINDAN, SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERABDURRAHMAN EREN,DOÇ. DR.
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ÇEVREAHMET M. GÜNEŞ,DR. LL.M.
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜRLÜKTEKİ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEHAYRİ YILDIRIM,AV.
YENİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜ REJİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİSMAİL DEMİR,DOÇ. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİLEVENT AKIN,DOÇ. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KEFİLİN DEF'İ - İTİRAZLARI VE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİGÜLÇİN ELÇİN GRASSİNGER,PROF. DR.
YENİ BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA DESTEK VE İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATIİHSAN DARENDE,AV.
YENİ BORÇLAR KANUNU TASARISINDA TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMESİM. REFİK KORKUSUZ,DOÇ. DR.
YENİ CEZA KANUNU'NDA İRTİKAP SUÇU (M. 250)İLHAN ÜZÜLMEZ,ARŞ. GÖR.
YENİ CEZA KANUNU'NUN SİSTEMİNDE CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİİLHAN ÜZÜLMEZ,YRD. DOÇ. DR.
YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASIHAKAN HAKERİ,DOÇ. DR.
YENİ ÇEK KANUNU'NA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİ TEMSİLEN ÇEK DÜZENLENMESİ VE SONUÇLARIMETİN TOPÇUOĞLU,DOÇ. DR.
YENİ DEVLET MEMURLARI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE "MEMUR ÖZLÜK SİSTEMİNDE İDARİ BAŞVURULAR"AYNUR CİDECİGİLLER,ARŞ. GÖR.
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YE GELECEĞİABDÜLKADİR AKIL,DR.
YENİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA ELEKTRONİK AKİTLERİN KURULUŞU VE CLICK-WRAP YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMELERİNDE HUKUK SEÇİMİ KAYDIGÜLİN GÜNGÖR,DOÇ. DR.
YENİ DÜZENLEMELER AÇISINDAN İNŞAAT İŞVERENİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİGAYE BAYCIK,ARŞ. GÖR.
YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE MESLEK EDİNİLMİŞ ÖDÜNÇ (GEÇİCİ) İŞ İLİŞKİSİORHAN ERSUN CİVAN,DR.
YENİ FİN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUTUĞRUL ANSAY,PROF. DR.
YENİ FRANSIZ PATENT YASASIGEORGES VIANES
YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İŞ AKTİNİN FESHİ SEBEBİ İLE AÇILACAK DAVALARA ETKİSİHALİS YAŞAR,AV.
YENİ İCRA VE İFLAS KANUNU İÇİN ÖNERİLER IŞIĞINDA İLAMLI İCRADA İCRANIN ERTELENMESİMUSTAFA SERDAR ÖZBEK,PROF. DR.
YENİ İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA GÖRE İL GENEL MECLİSİ VE ENCÜMENİ KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİGÜRSEL KAPLAN,YRD. DOÇ. DR.
YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU VE CEZAİ ŞARTSABAHATTİN YÜREKLİ,ARŞ. GÖR.
YENİ MALİK TARAFINDAN AÇILAN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASIATİLLA MADEN,AV.
YENİ MEDENİ KANUNDAKİ DÜZENLEME VE VELAYETE HAKİM İLKELER ÇERÇEVESİNDE TEDİP HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİS. HÜLYA İMAMOĞLU,DR.
YENİ MEDENİ KANUNUMUZDA VELİNİN ÇOCUK MALLARI ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİŞEREF ERTAŞ,PROF. DR.
YENİ MÖHUK TASARISININ TAHKİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM VE DÜZENLEME ÖNERİLERİYAVUZ KAPLAN,YARD. DOÇ. DR.
YENİ SAVAŞLAR ÇAĞINDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ULUSLARARASI POLİTİKALEVENT KÖKER,PROF. DR.
YENİ TACİR YARDIMCISI PAZARLAMACIMETİN TOPÇUOĞLU,DOÇ. DR.
YENİ TCK VE CMK HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA HEKİMLİK UYGULAMALARI VE SUÇ TÜRLERİMÜNİP ERMİŞ,AV.
YENİ TCK'DA ÇİFT NETİCELİ SAPMA VE FİKRİ İÇTİMAİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA HUKUKA AYKIRILIK VE BİLHASSA MEŞRU MÜDAFAİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA İŞTİRAKİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİRİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TCK'DA SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜSİHSAN DARENDE,AV.
YENİ TTK'DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'NIN TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE TASDİKİ HUSUSLARINDA ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TTK'YA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI, TOPLANTININ ERTELENMESİ VE ONLINE GENEL KURULSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE GENEL İŞ KOŞULLARISARPER SÜZEK,PROF. DR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞÇİNİN REKABET ETMEME BORCUSARPER SÜZEK,PROF. DR.
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMIMUHARREM TÜTÜNCÜ
YENİ TÜRK CEZA KANUNU DÜZENLEMESİNDE ÖN ÖDEMECÜNEYD ALTIPARMAK,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU SİSTEMATİĞİNDE HAKSİZ TAHRİK VE TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİİSKENDER TEPEBAŞILI,DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA DOLANDIRICILIKYAŞAR SARI,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NA GÖRE CEZALARIN ERTELENMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLARFARUK TURHAN,DOÇ. DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZALAR VE İNFAZ REJİMİİSKENDER TEPEBAŞILI,DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI VE BU SUÇLARLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI VE BU SUÇLARLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERMURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA HAKSIZ TAHRİKDEVRİM AYDIN,ARAŞ. GÖR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA ORGANİZE HAKİMİYET MEKANİZMALARINA DAYALI DOLAYLI FAİLLİK KURAMI (TCK MD. 220/5)OSMAN İSFEN,PROF. DR.
YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA SUÇ ORTAKLIĞI (SUÇA İŞTİRAK)MURAT VOLKAN DÜLGER,AV.
YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ESKİ MEDENİ KANUNUN ÜST HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE ÜST HAKKI İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE İLGİLİLERİ İÇİN KABUL EDİLMİŞ "TAZMİNAT (BEDEL) ALACAKLARI" VE "İPOTEK HAKLARI"MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ,YRD. DOÇ. DR.
YENİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERA. LALE SİRMEN,PROF. DR.
YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 194. MADDESİNDE YER ALAN AİLE KONUTUNA İLİŞKİN SINIRLAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİYUSUF BÜYÜKAY,DOÇ. DR.
YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE ÜYELERİNİN NİTELİKLERİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞUSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİSMAİL KAYAR,PROF. DR.ÖZLEM İLBASMIŞ HIZLISOY,ARŞ. GÖR.
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN DEVREDEMEYECEĞİ GÖREV VE YETKİLERSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU'NUN GÜNDEMİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ ŞARTLARSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET PAYSAHİPLERİNİN KİTLESEL VE BİREYSEL TEMSİLİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE ÜYELİKLERİNİN SONA ERMESİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE DEVRİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞ BELGELERİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE ÇAĞRILI VE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTILARISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETTE İMTİYAZLI PAYLARHASAN PULAŞLI,PROF.DR.
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA VE AYRILMA AKÇESİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKMAYA KATILMASONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ÖN-ANONİM ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASISONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN, ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI VE CEZAİ MÜEYYİDESİSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERSONER ALTAŞ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİABUZER KENDİGELEN,PROF. DR.
YENİ YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜZEL KİŞİ ORTAĞIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİNECLA AKDAĞ GÜNEY,YRD. DOÇ. DR.
YENİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA MATBAACI ESNAFININ HUKUKİ DURUMU, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜZERİNE İNCELEMECEVAT ÖZEL,AV.
YENİDEN ŞEKİLLENEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ - TÜRK TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNE ÇİFTE BARAJIN YERLEŞMESİ -TANKUT CENTEL,PROF. DR.
YENİLEME (TECDİT)İPEK YÜCER,ARŞ. GÖR.
YENİLİK İKTİSADIDURMUŞ DÜNDAR,PROF. DR.
YEREL YÖNETİMLERİN KARARLARI ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET DENETİMİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YAKLAŞIMIÖZGE OKAY TEKİNSOY,DR.
YETİŞKİNLERİN MİLLETLERARASI PLANDA KORUNMASINA DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİFÜGEN SARGIN,DOÇ. DR.
YETKİ KANUNLARININ "KONU" VE "İVEDİLİK, ZORUNLULUK VE ÖNEMLİLİK" UNSURLARI BAKIMINDAN YARGISAL DENETİMİKERİM POLAT
YETKİ TESPİTİNDE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DURUMUHASAN NÜVİT GEREK,PROF. DR.
YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELEGAYE BURCU YILDIZ,DOÇ. DR.
YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBIOSMAN FAZIL BERKİ,PROF. DR.
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE ÜCRETLİ İZİN ALACAĞICEVDET İLHAN GÜNAY,DOÇ.DR.
YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜNDE TAAHHÜT VE KOŞULLU İZİN YAKLAŞIMLARIGÖNENÇ GÜRKAYNAKA,AV.BORA İKİLER,AV.ARIN GÜL YENİARAS,AV.
YOLCU TAŞIMALARINDA VE TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ YASAĞIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARINDA ARACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEMESABİH ARKAN,PROF. DR.
YOLCULARIN VE BAGAJLARIN DENİZ YOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA 1974 ATİNA KONVANSİYONU'NA 2002 PROTOKOLÜ İLE GETİRİLEN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERS. DİDEM ALGANTÜRK,DR.
"YORK-ANVERS KURALLARI 2004" HAKKINDA GENEL BİR İNCELEMEDİDEM ALGANTÜRK LIGHT,DR.
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİALPER KOÇ,AV.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİHASAN KAYIRGAN,ARŞ. GÖR.
YTCK'DA YER ALAN TEDBİR NİTELİĞİNDE KARAR VERİLEBİLECEK HÜKÜMLERMUSTAFA TIRTIR,AV.
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI VE TÜRK VATANDAŞLIĞI KOŞULUALİ RIZA OKUR,PROF. DR.
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE İSTEMLERİNDE MASRAF GEREKTİREN DURUMLARAHMET CEMAL RUHİ,YRD. DOÇ. DR.
YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA DEVLETİN SOSYAL GÜVENLİK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜKADİR ARICI,PROF. DR.
YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİEMRAH FERHATOĞLU,DOÇ. DR.
YURTTAŞLIĞIN KAMUSAL VE ULUSÜSTÜ BOYUTU: AVRUPA YURTTAŞLIĞI VE "GÖÇMEN FORUMU" ÖRNEKLERİECE GÖZTEPE,DR.
YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLERİNİN ESER SÖZLEŞMESİNE KONU OLUP OLMAMASI SORUNU-ESER UNSURU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEFATİH BİLGİLİ,DOÇ. DR.
YÜKLEME VE TAHLİYE LİMANI SÜRASTARYA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİAHMET TÜRK,YRD. DOÇ. DR.
YÜKLENİCİ ŞİRKET YÖNÜNDEN AKDE AYKIRILIK VE GİZLİ AYIPLI ESER YAPIMI - KURUM PERSONELİ YÖNÜNDEN İSE GÖREVİ İHMAL NEDENİYLE HANGİSİNİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLE VE HANGİ MİKTARDA SORUMLU OLDUĞUYAVUZ BALKAN,AV.
YÜKLENİCİ ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI BELEDİYEDEKİ ALACAKLARINA HACİZ KONULMASIM.LAMİH ÇELİK,AV.
YÜKLENİCİDEN ALACAĞI BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİ ALEYHİNE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMASIİLKER HASAN DUMAN,AV.
YÜKLENİCİDEN CEBRİ İCRA YOLUYLA BAĞIMSIZ BÖLÜM KAZANAN KİŞİNİN İYİ NİYETİNİN KORUNMASIİLKER HASAN DUMAN,AV.
YÜKLENİCİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ İHLAL ETMESİİLKER HASAN DUMAN,AV.
YÜKSEK MAHKEME KARARI IŞIĞINDA ÇEKTE ZAMANAŞIMI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR İLE ÇÖZÜMÜREFİK AY,AV.
YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN NİTELİĞİGÜRBÜZ ÖZDEMİR,YRD. DOÇ. DR.
YÜKSEK YARGI KARARLARINDA AYRIK VEYA KİŞİSEL GÖRÜŞLERİN YER ALMASI HAKKINDA DÜŞÜNCELERSEYFULLAH EDİS,PROF. DR.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA YETKİSİ VAR MIDIR?MUSTAFA YAŞAR DEMİRCİOĞLU,YRD. DOÇ. DR.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI SORUNU VE ALMAN DİSİPLİN MAHKEMELERİ MODELİ ÖNERİSİSERKAN ÇINARLI,YRD. DOÇ. DR.
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ CEZA SORUŞTURMASI, YASAL EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİDİLŞAT YILMAZ,DR.
YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?MURAT ÖZLER,DR.
YÜRÜTMENİN/İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE SUÇ VE CEZA YARATILMASI YASAĞI VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YASAĞA İLİŞKİN KARARLARI AÇISINDAN BİR İNCELEMEÖZGE APİŞ,AR. GÖR.

Z

ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE ETKİSİ AÇISINDAN "MÜCBİR SEBEPLER" VE "ÖDEME"YE ELEŞTİREL BAKIŞNESLİHAN COŞKUN KARADAĞ,YRD. DOÇ. DR.
ZARAR GÖRENİN ZARARI AZALTMA KÜLFETİL. MÜJDE KURT,YRD. DOÇ. DR.
ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL (İİK m.280)HÜKÜMDAR HAMDİOĞLU,AV.
ZARARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN HUKUKİ ETKİSİH. TAMER İNAL,PROF. DR.
ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASINDA YETKİLİ MAKAM, BAŞVURU VE İDARİ SORUŞTURMA USULÜAYHAN UÇAR,YRD.DOÇ.DR.
ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇUDEVRİM AYDIN,YRD. DOÇ. DR.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASIŞABAN KAYIHAN,YRD. DOÇ. DR.
ZORUNLU DİN DERSİNE YARGISAL YAKLAŞIMCOŞKUN ONGUN,AV.
ZORUNLU GEÇİT HAKKI KURULMASININ KOŞULLARI VE TAZMİNATIN (TAM BEDELİN) BELİRLENMESİ SORUNUMEHMET DEMİR,DR.
ZORUNLU İRTİFAKLARIN HUKUKİ NİTELİĞİÇİĞDEM KIRCA,DOÇ. DR.
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASIÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)ÇELİK AHMET ÇELİK,AV.
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARIAZİZ SERKAN ARSLAN,ARŞ. GÖR.
ZORUNLULUK HALİNİN (TCK m.25/2) HUKUKİ NİTELİĞİVELİ ÖZER ÖZBEK,DOÇ. DR.KORAY DOĞAN,ARŞ. GÖR.