ANLAŞMALAR ENDEKSİ
KANUN NO. / BKK NO.
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN KANUN NUMARASINI/KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KABUL TARİHİ
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN KABUL TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KANUN ADI / ANLAŞMA ADI
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
-----
2007/124332659628 Temmuz 20079 Temmuz 2007

1

10 KASIM 1972, 23 EKİM 1978 VE 19 MART 1991 TARİHLERİNDE CENEVRE'DE GÖZDENGEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 TARİHLİ "YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ"NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
1033 12856 23 Mart 1968 7 Mart 19681033 SAYILI İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA 115 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
10910641 28 Ekim 1960 24 Ekim 1960109 SAYILI ÜCRETİN KORUNMASI HAKKINDA 95 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZA DAİR KANUN
2016/8717296788 Nisan 201628 Mart 201611 NO’LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME'YE EK 7 NO’LU PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
110 10641 28 Ekim 1960 24 Ekim 1960110 SAYILI TARIM İŞÇİLERİNİN DERNEK KURMA VE BİRLEŞME HAKLARINA MÜTAALLİK 11 SAYILI SÖZLEŞMENİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
6/110451308526 Aralık 19684 Aralık 1968116 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN 17 HAZİRAN 1962 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
1168 13194 9 Mayıs 1969 30 Nisan 19691168 SAYILI TARIMDA ASGARÎ ÜCRET TESPİTİ USULLERİ HAKKINDA 99 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7/6217145599 Haziran 1973118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI SÖZLEŞMESİ
7/138751609323 Ekim 197729 Ağustos 1977122 SAYILI İSTİHDAM POLİTİKASIYLA İLGİLİ SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
13011286 19 Aralık 1962 11 Aralık 1962130 SAYILI AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDAKİ 26 EYLÜL 1957 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN
1451 13922 10 Ağustos 1971 29 Temmuz 19711451 SAYILI SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
145313922 10 Ağustos 1971 29 Temmuz 19711453 SAYILI VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMIYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
8/20671736812 Haziran 19817 Aralık 198016 ŞUBAT 1976 TARİHİNDE BARSELONA'DA İMZALANAN AKDENİZ'İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASINA AİT SÖZLEŞME İLE İKİ PROTOKOL VE EKLERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
161 10686 21 Aralık 1960 14 Aralık 1960161 SAYILI BİR AMME MAKAMI TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERİ KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTAALLİK 94 SAYILI SÖZLEŞMENİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
16210686 21 Aralık 196014 Aralık 1960162 SAYILI CEBRİ ÇALIŞTIRMANIN İLGASI HAKKINDAKİ 105 SAYILI (ILO) SÖZLEŞMENİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
1635 14384 7 Aralık 1972 30 Kasım 19721635 SAYILI TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN EN ÇOK AĞIRLIĞI HAKKINDA 127 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
165 10687 22 Aralık 1960 15 Aralık 1960165 SAYILI MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA KANUN
2015/7164292596 Şubat 20155 Ocak 2015167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/446528602(Mükerrer)29 Mart 201311 Mart 201317/1/2013 TARİHLİ VE 6398 SAYILI KANUNLA KATILMAMIZ UYGUN BULUNAN 4/8/1963 TARİHLİ AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/45112863027 Nisan 201325 Mart 201317/1/2013 TARİHLİ VE 6400 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
171914539 18 Mayıs 1973 8 Mayıs 19731719 SAYILI 3 KASIM 1970 TARİHİNDE VİYANA'DA İMZALANAN "GELİR VE SERVET VERGİLERİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA" NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
1768 14583 3 Temmuz 1973 25 Haziran 19731768 SAYILI DÜNYA TURİZM TEŞKİLATI TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
1769 14583 3 Temmuz 1973 25 Haziran 19731769 SAYILI ASGARÎ ÜCRET TESPİT USULLERİ İHDASI HAKKINDA 26 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2013/5356287898 Ekim 2013187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
191715288 7 Temmuz 1975 26 Haziran 19751917 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLERİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2012/37452843710 Ekim 201224 Eylül 20121969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN SINIRLANDIRMA MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİ'NE DAİR KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2012/38212844821 Ekim 20124 Ekim 20121971 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN TAZMİNAT LİMİTLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ'NE DAİR KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
8/2143172727 Mart 198130 Aralık 19801971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/6501290559 Temmuz 201416 Haziran 20141972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN EKİ KURALLARDA ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ'NÜN A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) VE A.1004(25) SAYILI KARARLARI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62842900823 Mayıs 201418 Nisan 20141972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/48722869027 Haziran 201322 Mayıs 20131974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1978 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/48712869027 Haziran 201322 Mayıs 20131978 GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ HAKKINDA KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/61102900823 Mayıs 20146 Mart 20141978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN III VE IV ÜNCÜ EKLERİNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/50652876212 Eylül 20132 Temmuz 20131978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1997 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/472228668(Mükerrer)5 Haziran 20136 Mayıs 20131979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ'NE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/63362900924 Mayıs 20145 Mayıs 20141989 ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNE ÇEKİNCE İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2003/60842523318 Eylül 200325 Ağustos 20031990 TARİHLİ PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE EKLERİNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2012/37172843710 Ekim 201210 Eylül 20121992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME'NİN 2003 PROTOKOLÜ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2017/105223014031 Temmuz 20173 Temmuz 20171996 TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ VE SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN 2010 PROTOKOLÜNÜN İLİŞİK BEYAN İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/48462869027 Haziran 201322 Mayıs 2013

2

2000 TARİHLİ TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME OLAYLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/51102872027 Temmuz 20138 Temmuz 20132001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/66902910228 Ağustos 201421 Temmuz 20142004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2010/1132749920 Şubat 201011 Şubat 20102005 ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2016/93182987330 Ekim 20163 Ekim 20162007 ULUSLARARASI KAHVE ANLAŞMASINDAN ÜLKEMİZİN ÇEKİLMESİ HAKKINDA KARAR
2011/13652784816 Şubat 201124 Ocak 20112007 ULUSLARARASI KAHVE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/103633012313 Temmuz 201729 Mayıs 20172009 GEMİLERİN EMNİYETLİ VE ÇEVREYE DUYARLI GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA HONG KONG ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNİN ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/106233016121 Ağustos 201717 Temmuz 20172014-2020 ENI KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2023 15655 23 Temmuz 1976 13 Temmuz 19762023 SAYILI AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
2024 15655 23 Temmuz 1976 13 Temmuz 19762024 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ANAYASA'SI TADİL BELGESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2170 16419 29 Eylül 1978 21 Eylül 19782170 SAYILI AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODUNUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
2004/76142553426 Temmuz 20049 Temmuz 200422 KASIM 1928'DE PARİS'TE İMZALANAN, 10 MAYIS 1948, 16 KASIM 1966, 30 KASIM 1972 PROTOKOLLERİ VE 24 HAZİRAN 1982 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEN VE TAMAMLANAN ULUSLARARASI SERGİLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
9 A?ustos 20148 Temmuz 201422/4/2014 TARYHLY VE 6533 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN SANAL ORTAMDA Y?LENEN SUÇLAR SÖZLE?MESYNYN YLY?YK ÇEKYNCELER VE BEYANLAR YLE BYRLYKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
225716861 6 Ocak 1980 25 Aralık 19792257 SAYILI GÖÇMEN İŞÇİNİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
24411425 11 Haziran 1963 31 Mayıs 1963244 SAYILI MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
2878 18139 18 Ağustos 1983 16 Ağustos 19832878 SAYILI ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SANAYİDE İŞE ELVERİ