ÖZELGELER ENDEKSİ
ÖZELGE KONUSU
ARADIĞINIZ ÖZELGE KONUSUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ.
TARİHİ
ARADIĞINIZ ÖZELGE TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
SAYISI
ARADIĞINIZ ÖZELGE SAYISINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
Şirketin nev'i değişikliğinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyetinin bulunup-bulunmadiği hk.10 Nisan 201427575268-105[Mük.242-2012-9391]-360
Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-Fatura, e-Defter Kapsamında Olup Olmadığı.05 Mayıs 201468554973-105[413-2013/22]-39
Serbest bölgede elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu olup olmadığı.05 Mayıs 201464597866-105[229-2014]-67
Sigorta şirketleri bünyesinde kurulacak emeklilik yatırım fonlarının beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için sigorta şirketine e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği05 Mayıs 201464597866-105[MÜK.257-2015]-64
Sınıf Değiştirme20 Mayıs 201429973770-08-OZELGE-001-5
Kâğıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi numarası yerine İlaç Takip Sistemince üretilen Teslimat Numaralarının yazılıp, yazılmayacağı.27 Mayıs 201464597866-105[229-2014]-82
T.V' de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı gider yazılacağı.27 Mayıs 201464597866-105[313-2014]-83
Muhtelif Müşterilere Düzenlenen Sevk İrsaliyesi Hk.27 Mayıs 201488031814-010.01[105(VUK-2014/17-01]-68
Belediyelerde, iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalye için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği28 Mayıs 201496620903-120[89-2013-1]-59
Gider pusulası ile mükellefiyeti olmayan şahıslardan ve ihale yolu ile ikinci el taşıt alımının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği28 Mayıs 201495462982-105[VUK.ÖZLG-13-72]-173
Gider pusulası ile mükellefiyeti olmayan şahıslardan ve ihale yolu ile ikinci el taşıt alımının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği28 Mayıs 201495462982-105[VUK.ÖZLG-13-72]-173
Oyun salonlarında jeton yerine verilen kartlar için alınan depozito ve iade edilen depozito ile ilgili belge düzeni02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1545
Tek Düzen Hesap Planı02 Haziran 201448349025-VUK-2-1266-77
Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutların KDV iadesini etkileyip etkilemeyeceği ile konut için ödenen bedellerin iadesinde belge düzeni02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1547
Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ofis mobilyaları için amortisman uygulanıp uygulanmayacağı hk.02 Haziran 201411395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-1546
Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa teslimi.02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1541
... mukimi şirketten alınan yurtdışı haber, görüntü, fotoğraf, prodüksiyon ve benzeri hizmetlerin vergilendirilmesi.02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1548
Oyun salonlarında jeton yerine verilen kartlar için alınan depozito ve iade edilen depozito ile ilgili belge düzeni02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1545
Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri için ödenen bedellerin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ve belge düzeni.11 Haziran 201411395140-105[227-2012/VUK-1- . . .]--1613
Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni18 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1659
İrsaliyeli Faturanın Sevk İrsaliyesi Yerine Kullanılması30 Haziran 201497338759-105[2014-03]-72
Bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığı.01 Temmuz 201411395140-105[172-2012/VUK-2-...]-1758
Düzenlenen faturalarda esnafların sicil numarasının bulunma zorunluluğu hk.01 Temmuz 201411395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]--1750
Bankanın Gayrimenkul Satışında Belge Düzeni01 Temmuz 201430094508-105[227-2014/1.15]-36
Yeminli mali müşavirin ortağı olduğu şirkete danışmanlık hizmeti veremeyeceği, beyannamelerini imzalayamayacağı ve elektronik ortamda gönderemeyeceği01 Temmuz 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1751
Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni03 Temmuz 201464950229-105[Mük.257-2014/5]-5119
Vergi Usul Kanununda gün olarak belirlenen sürelerin hesabı.08 Temmuz 201464597866-105[231-2014]-104
Prim veya bonus olarak nakit olarak ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için stopaj yapılıp yapılmayacağı08 Temmuz 201427575268-105[229-8670]-691
Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi hk.09 Temmuz 201427575268-105[231-2014-105]-695
Kredi faizinin muhasebeleştirilmesi hk.10 Temmuz 201467630374-125[2013/11]-7
E-Fatura Uygulamasında Diğer Belgeler14 Temmuz 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1867
Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük sürenin hesabı.14 Temmuz 201464597866-105[MÜK.257-2014]-106
Şirketin ürettiği elektiriğin kendi bünyesinde kullanılması halinde fatura düzenleyip düzenlenmeyeceği14 Temmuz 201495133703-105[229/2013-2]-102
Elektronik faturaya sevk irsaliyesi ve sevk tarihinin liste halinde eklenip eklenmeyeceği.16 Temmuz 201464597866-105[MÜK.242-2014]-112
Kuyumculuk faaliyetine son verilmesi halinde stok beyanı16 Temmuz 201467854564-010.01-428
Ortağı olduğu şirkete ayni sermaye olarak ticari plaka devrinin hangi bedel üzerinden yapılacağı hk.16 Temmuz 201448349025-VUK-2-1266-92
Vakıf mülkiyetinde olan taşınmaz üzerinde kurulan intifa hakkının vergilendirilmesi.16 Temmuz 201411395140-105[327-2012/VUK-1- . . .]-1881
Belediyeler adına kesilen faturaların düzenlenme süresi17 Temmuz 201463611781-105.01[231-2014/4]-20
Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı17 Temmuz 201411395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1892
İşletmeye kayıtlı birden fazla gayrimenkulün elden çıkarılmasında istisna uygulaması hk.17 Temmuz 201411395140-105[328-2012/VUK-1- . . .]-1896
Arsa ve üzerindeki bina için amortisman ayrılması.18 Temmuz 201411395140-019.01-1900
Mükellefin kendi adına kestiği faturaların ba-bs formuna dahil etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.21 Temmuz 201477058783-105[2013/57]-182
Mükellefin kendi adına kestiği faturaların ba-bs formuna dahil etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.21 Temmuz 201477058783-105[2013/57]-182
Kooperatifin üyelerine yapacağı işyeri teslimlerinde belge düzeni.23 Temmuz 201411395140-019.01-1935
Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyelerin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni.24 Temmuz 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1948
Döviz cinsinden verilen avanslara değerleme yapılıp yapılmayacağı ve kur farkı uygulaması.24 Temmuz 201464597866-105[280-2014]-122
Faydalı ömrünü tamamlamadan ölen sualtı canlılarının vergi kanunları karşısındaki durumu ile bu canlıların yavrularının değerlemesi.24 Temmuz 201411395140-019.01-1949
Fuar katılım bedellerinin banka dekontu ile gider yazılıp yazılmayacağı hk.01 Ağustos 201467854564-1741-458
Basit usule tabi mükelleflerin yansıtma faturası düzenleyip düzenlemeyeceği05 Ağustos 201467854564-105-460
Elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin sayaçların faydalı ömür ve amortisman oranı hk.06 Ağustos 201441931384-105[313-2014-10]-48
Adisyon kullanımı12 Ağustos 201467854564-1741-471
Serbest Meslek Kazanç Defterinin iş yerinde bulundurulmasının zorunlu olup olmadığı ve kayıt nizamı14 Ağustos 201411395140-105[210-2014/VUK2-7893]-2066
Ticari markalar, stoklar ve bazı iktisadi kıymetlerin satın alınmasında ödenen bedelin değerlemesi hk.18 Ağustos 201411395140-105[326-2012/VUK-1- . . .]-2085
İhraç kayıtlı teslimlerde mal/hizmet alış tarihi ile ödeme tarihi arasında oluşan kur farkının vergilendirilmesi ve belge düzeni21 Ağustos 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2104
Antrepo hizmeti faturasının kimin adına düzenlenmesi gerektiği hk.27 Ağustos 201427575268-105[229-2013-316]-838
Polis kantinlerinin e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.27 Ağustos 201427575268-105[Mük.242-2013-406]-835
Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indirim konusu yapılması hk.28 Ağustos 201451421814-130[29-2014/29]-116
Yaşam koçluğu ve yoga eğitmenliği faaliyetinin vergilendirilmesi hk.28 Ağustos 201467854564-1741-496
Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indirim konusu yapılması hk.28 Ağustos 201451421814-130[29-2014/29]-116
Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Faydalı Ömrün mü, Kira Süresinin mi Esas Alınacağı.29 Ağustos 201447285862-VUK-1-15
Sağlık Harcamasının Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ile Belgelendirilmesi Halinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı04 Eylül 201411355271-120.04[65-2014/6]-6598
25 Eylül 201472354795-105[242-2013-11]-52
Mal sevkiyatlarında bedelsiz fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği ve iki ayrı serbest bölgede imal edilen ürünlerin ihracatı nedeniyle istihdam edilen personele ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası29 Eylül 201495462982-105[VUK.ÖZLG-2014-25]-253
Bilançoya tabi ferdi işletmenin, adi ortaklığa dönüştürülmesinde izlenecek yol ile stoktaki mallara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ÖKC'nin nasıl kullanılacağı.30 Eylül 201468554973-105[413-2013/3]-91
Kent kart dolum bedelleri ve personel yol giderlerinin belgelendirilmesi.30 Eylül 201467854564-1741-553
İnternet üzerinden uzaktan eğitim platformu aracılığıyla verilecek hizmetin vergilendirilmesi ve belge düzeni.01 Ekim 201411395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]--2314
Faturaların termal yazıcılarda rulo kağıtlara bastırılıp bastırılamayacağı ve ebatları.01 Ekim 201411395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]--2315
Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler02 Ekim 201411395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.02 Ekim 201411395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2320
Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu02 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2319
Yurtdışında yerleşik firmaya yurtiçinde verilen hizmetin Bs bildirimi hk.02 Ekim 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.02 Ekim 201411395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2320
Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler02 Ekim 201411395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322
Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu02 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2319
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.02 Ekim 201411395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2320
Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler02 Ekim 201411395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322
Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve belge düzeni.08 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2346
Birliğin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi mükellefiyeti ve belge düzeni08 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2348
İRSALİYELİ FATURA09 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2349
İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği10 Ekim 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2361
Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı hk.10 Ekim 201472788441-010.01-41
İşyeri merkezi ve şubelerinde e-fatura uygulaması10 Ekim 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2362
Vergi Usul Kanunu13 Ekim 201497153401-005-3
E-faturada "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin nasıl kullanılabileceği hk.14 Ekim 201411395140-105[Mük257-2014/VUK1-18602]-2371
Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde belge düzeni ve vergilendirme.17 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2392
Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı.17 Ekim 201411395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]--2391
Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi firmaya yansıtılmasının kurumlar vergisi ve kdv açısından durumu ve belge düzeni14 Kasım 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2491
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projeler kapsamında teslim alınan makine donanımın, hangi bedel üzerinden ve hangi tarihte kayıtlara geçirileceği ve amortismanı hk.26 Aralık 201427575268-105[313-2013-110]-1316
E-Fatura düzenlenirken sıra numarasının atlanılması.07 Ocak 201553445970-105[27-54]-3
Serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, yenileme fonu uygulamasından yararlanmasının mümkün olmadığı hk.14 Ocak 201541931384-105[328-2014-3]-2
Zirai ürün satışında mükellefiyet tesisi ve belge düzeni28 Ocak 201527575268-105[235-2014-279]-86
Amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilmeyeceği.29 Ocak 201595133703-105[328-2014/12]-15
Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.30 Ocak 201567854564-1741-51
... Belediyesi ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.30 Ocak 201567854564-1741-47
... Belediyesi ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.30 Ocak 201567854564-1741-47
Perakende satış fişlerinde KDV ve ÖİV'nin ayrı ayrı gösterilmesi03 Şubat 201511395140-019.01-181
Tapusu bulunmayan binanın devir teslim tutanağı ile şirkete devri halinde aktifleştirilmesinin mümkün olup olmadığı ile vergilendirilmesi ve belge düzeni.06 Şubat 201511395140-105[227-2012/VUK-1- . . .]--217
Türev Piyasalarda Değerleme10 Şubat 201511395140-105[263-2014/VUK1-18549]-226
Doğalgaz çevrim santralinde amortisman uygulaması.10 Şubat 201511395140-105[313-2014/VUK1-18640]-229
Yurtdışından Alınan Bilgisayar Oyunlarının Satışında Belge Düzeni10 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--227
İthal edilen ... cihazlarının kiralanmasında ortaya çıkan montaj maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hk.11 Şubat 201511395140-105[269-2012/VUK-1- . . .]-233
İade Edilen Mala Ait Ödenen KDV'nin İndirimi ve Belge Düzeni12 Şubat 201511395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]--246
Harita Mühendisliği Faaliyeti12 Şubat 201511395140-105[236-2012/VUK-1- . . .]--245
Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına mahsubu ile defter değeri sıfırlanmamış olan muhtelif sabit kıymetlerin kayıtlardan nasıl tenzil edileceği hk.13 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--255
Bir yılın altı aydan fazla kısmını yurt dışında geçiren serbest meslek erbabının tam mükellef olarak mı vergilendirileceği ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu.16 Şubat 201511395140-105[236-2015/VUK-1/18096-260
II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirme ve belge düzeni hk.17 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--268
Sevk İrsaliyesi.03 Mart 201567854564-010.01-103
03 Mart 201511395140-105[178-2014/VUK2-7947]-343
İhale yoluyla alınan ormanda fidan dikimi ve temizlik işleri için her ihale dosyası için şube kaydının yapılıp yapılmayacağı18 Mart 201577058783-105[2014/07]-68
İstisna kapsamındaki yurtdışı inşaat kazancının şüpheli hale gelmesi ve buna ilişkin kur farklarının değerlemesi ile gider kaydedilmesi hk.23 Mart 201527575268-105[323-2013-9481]-310
Fatura Düzenleme Tarihi25 Mart 201564950229-105[231-2014/6]-7823
PTT acentelerinin vergisel yükümlülükleri ile defter tutma zorunluluğu.26 Mart 201511395140-105[172-2012/VUK-2-...]-533
Satın alınan şirket hisselerine yapılan ödemelerin şirket kayıtlı değerinin üzerinde olması durumunda şerefiye olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.26 Mart 201511395140-105[282-2014/VUK1-18361]-538
Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde fatura düzenlenme tarihi hk.31 Mart 201527575268-105[229-2013-477]-371
Elektronik defter uygulamasına geçilecek 2014 takvim yılı için kağıt ortamında defter kullanılıp kullanılamayacağı hk.01 Nisan 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-608
E- fatura uygulamasına rızaen dahil olan mükelleflerin 2014 takvim yılı için e-fatura düzenleme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.01 Nisan 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-607
Nev'i değişikliği durumunda devrin gerçekleştiği döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla verilmesi gerektiği hk.03 Nisan 201511395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18970]-623
Ödenen avansların değersiz veya şüpheli alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.06 Nisan 201562030549-125[6-2013/354]-627
Eğitim ve Öğretim Desteği için tahsil edilen tutar için bs formu verilip verilmeyeceği07 Nisan 201566491453-008-8
Riskli Yapı Tespitine ilişkin düzenlenecek ücretsiz raporun vergi mevzuatı karşısındaki durumu08 Nisan 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--646
İşyeri merkezi ve şubelerinin e-defter kullanımı hk.08 Nisan 201511395140-105[Mük242-2014/VUK1-18940]-638
Adi ortaklık tarafından kat irtifakı kurulmuş inşaatın vergilendirilmesi ve belge düzeni.13 Nisan 201511395140-105[267-2012/VUK-1- . . .]-662
Adi Ortaklıkta Hisse Devrinde Vergi Kimlik Numarası14 Nisan 201511395140-105[8-2013-VUK2-7594]-668
Kooperatif üyelerine işyeri tesliminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği14 Nisan 201527192137-105[229-2013/21-265]-60
Şube Bildirimi17 Nisan 201511395140-105[156-2014/VUK2-8154]-50306
Cari hesaba mahsuben yapılan fazla ödemenin şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle giderleştirilip giderleştirilmeyeceği.22 Nisan 201564597866-105[323-2015]-11212
Termik santralin değerlemesi15 Mayıs 201595133703-105[269-315-2015/12]-99
Veri ve kayıtları yurtdışında yedeklenen şirketin e-defter muhafaza ve ibraz yükümlülüğü hk.15 Mayıs 201511395140-105[Mük.257-2014/VUK-18767]-54696
E-arşiv uygulaması.21 Mayıs 201564597866-105[MÜK.242-2014]-12910
Avukatların müvekkillerinden almış olduğu masrafların vergisel durumu.04 Haziran 201511395140-105[236-2012/VUK-1- . . .]--58433
Üretimde Kullanılan Demirbaşların Amortisman Oranları05 Haziran 201547285862-105[313-2014/12-37]-16
Tarımsal Amaçlı Depoda Amortisman Oranı09 Haziran 201558889402-105[315.Mad.2015/127-1037]-51
Ödünç olarak verilecek hammaddelerin tesliminde düzenlenecek belge.11 Haziran 201564597866-105[229-2015]-14541
Ortak sağlık ve güvenlik birimi işi yapan adi ortaklığın hangi defteri tutması gerektiği hakkında12 Haziran 201564950229-105[Mük.257-2014/1]-22651
Adi Ortaklık için bilanço, şahsi iş için işletme defteri tutulup tutulamayacağı.12 Haziran 201595133703-105[174-176-2014/22]-118
Stok Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Hk.15 Haziran 201585550353-105[2014-4]-11
Yolcu Taşıma Kooperatiflerine Ödenen Gecikme Ücretleri.16 Haziran 201518008620-125[ÖZG-2013-8]-19
Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymet harcamalarının bedelsiz olarak işyeri sahibine bırakılması.16 Haziran 201511395140-105[327-2012/VUK-1- . . .]-61137
Üniversiteden alınan uzaktan eğitim ve sınav hizmetlerinin gider olarak gösterilmesi.22 Haziran 201567854564-1741-302
Elektronik faturada red süresi hk.26 Haziran 201567854564-1741-317
Fatura29 Haziran 201511395140-105[351-2015/VUK1-19063]-64499
Elektrik teslimlerinde, vergiyi doğuran olay ve elektronik ortamda fatura düzenlenmesi06 Temmuz 201527575268-105[229-2014-160]-728
Bozulmuş, çürümüş ve inha edilmesi gereken ürünlerin imhası ve değerlemesi işlemlerinin takdir komisyonu kararına bağlanma şartı olup olmadığı hk.07 Temmuz 201553445970-105[278-2013/27-24]-81
Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.13 Temmuz 201511395140-105[229-2014/VUK1-17959]-68035
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde faturanın kim adına düzenleneceği.13 Temmuz 201511395140-105[231-2014/VUK1-18783]-67983
Defter tutma hadleri.13 Temmuz 201511395140-105[177-2014/VUK2-7948]-67952
Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin ve buna ilişkin faiz giderlerinin itfası hk.20 Temmuz 201527575268-105[Mük.290-2014-379]-770
Müşterilere ve Nihai Tüketicilere Yüz Yüze Ya da Telefon veya İnternetten Yapılan Taleplere İstinaden Satılan İnternet İçin Belge Düzeni.20 Temmuz 201568554973-105[413-2014/1]-23
Atık imha işlemlerinde analizin uzun sürmesi durumunda fatura düzenleme süresi21 Temmuz 201564597866-105[231-2015]-17453
İşletme bünyesinde iki ayrı damga vergisi defteri tutulmasının mümkün olup olmadığı21 Temmuz 201511395140-105[171-2015/VUK2/8406]-69397
Ticari faaliyet kapsamında kendi arsası üzerinde yapılan işyeri inşaatı ile ilgili mükellefiyet kaydının kapatılması için yapılması gereken işlemler23 Temmuz 201511395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--70050
Fatura İadesi23 Temmuz 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--69949
Satış anında yapılan iskontoların kayıtlara ne şekilde intikal ettirileceği hk.23 Temmuz 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--69933
E-fatura uygulamasına dahil şirketin sisteme üye diğer şirketlerden olan alımlarının belgelendirilmesinde ÖKC fişi kullanımı23 Temmuz 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-69932
E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Süreci30 Temmuz 201526468226-105[ÖZG-2-2015]-86
İflas ertelemesi kararının döneminde şüpheli alacak karşılığı31 Temmuz 201511395140-019.01-71754
Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zonunluluğu07 Ağustos 201567854564-010.01-371
Elektronik fatura07 Ağustos 201567854564-1741-370
Bedeli müşteriden tahsil edilen tahta paletler ile müşteriye ait olan ve bila bedelle müşteriden geri alınan ve gerekli tamiratlardan sonra bir defa kullanılabilen tahta paletlerin itfası.01 Eylül 201564597866-105[313-2015]-19859
Akıllı bilet (kent kart) dolum bedellerinde tevsik edici belge ve belge düzeni.02 Eylül 201567854564-1741-404
Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği03 Eylül 201527575268-105[177-2014-149]-898
Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığı hk.08 Eylül 201527192137-105[253-2015/333]-135
Sağlık sektöründe kullanılan tekstil ürünlerinde amortisman uygulaması09 Eylül 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--79877
Devremülkte kalan devremülk sahiplerine günlük müşteri listesi düzenlenip düzenlenmeyeceği09 Eylül 201577058783-105[VUK.ÖZ.15.27]-226
Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.09 Eylül 201564597866-105[229-2015]-20214
Akaryakıt istasyonlarında düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri hk.09 Eylül 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-79863
e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı hk.10 Eylül 201511395140-105[Mük.242-2014/VUK-18712]-80157
e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı hk.10 Eylül 201511395140-105[Mük.242-2014/VUK-18712]-80157
Vadeli Çekler İçin Alacak Takibi Başlatılması Durumunda Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı11 Eylül 201558889402-105[323.Mad.2015/127-1036]-80
Yenileme Fonu15 Eylül 201567854564-1741-447
Transit Ticaret Kapsamında Millileşmemiş Malın Hangi Yıl Stoklarında Gösterileceği15 Eylül 201567854564-1741-446
Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni02 Ekim 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--84098
Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni02 Ekim 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--84098
Şube olarak tescil edilen showroomların fatura düzenlemek veya ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup olmadığı hk.05 Ekim 201511395140-105[267-2014/VUK1-18799]-84420
Otomatik satış makineleri ile yapılan satışlarda belge düzeni.05 Ekim 201511395140-105[229-2015/VUK1-19016]-84379
E-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturma ve kağıt ortamında gönderme.05 Ekim 201511395140-105[Mük 257-2015/VUK1-19048]-84377
Akaryakıt istasyonlarında e-fatura uygulamas ile GTİP No.sunun e- Faturada Nasıl Gösterilebileceği ve Kağıt Fatura Üzerine Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer İbaresi Yazılıp Yazılamayacağı09 Ekim 201527192137-105[2013-275]-143
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.09 Ekim 201511395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-85636
Doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketin test üretimi esnasında kullandığı doğalgaz ve diğer malzemelere ait tutarların vergilendirilmesi.09 Ekim 201511395140-105[272-2012/VUK-1- . . .]-85692
Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın temliki durumunda serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği.12 Ekim 201511395140-105[236-2014/VUK-1-18834]-86114
Şirket ortağına ait tescilli markaların isim hakkı yapılacak ödeme sırasında düzenlenmesi gereken belgenin türü ve şirket ortağına mükellefiyet tesisi hk.12 Ekim 201511395140-105[227-2014/VUK1-18136]-86110
Arsa üzerine yapılan iş yeri ve daire inşaatlarının değerlemesi ve belge düzeni12 Ekim 201511395140-105[262-2014/VUK1-18869]-86108
Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişlerinin e-Faturaya Dönüştürülüp Dönüştürülemeyeceği, Kendi Şirketine e-Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği ve Geriye Dönük Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği16 Ekim 201519579043-105[242-2014-1]-104
Faturada malın cinsi ve miktarının koli veya kutu olarak yazılıp yazılmayacağı hk.19 Ekim 201527575268-105[230-2015-272]-1061
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre şirkete teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi hk.27 Ekim 201527575268-105[234-213-54]-1078
İşçilere yapılan ayni yardımların vergisel durumu hk.03 Kasım 201567854564-1741-495
Fotoğraf, heykel, animasyon içeren video, desen ve tasarım çalışmalarından elde edilen gelirin vergilendirilmesi.03 Kasım 201562030549-120[18-2015/237]-91233
Suda soya filizi yetiştiriciliğinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi03 Kasım 201562030549-120[52-2015/136]-91209
Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve yumurta elde edilmesi.04 Kasım 201588409335-120[53-2015-ÖZELGE-1]-14
Fason Piliç Üretiminden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı.06 Kasım 201563611781-120 [94-2015/1]-31
İşlenmiş ağaç ürünlerinden oyma ve benzeri usullerle yapılan pipoların satışında vergi muafiyeti06 Kasım 201596620903-120[9-2015/2]-112
Serbest meslek faaliyetinin terk edilmesinden sonra elde edilen kazancın vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.06 Kasım 201527575268-105[236-2014-402]-1169
Satın alınan tarihten sonra tapusu yenilenen dairenin satılması durumunda değer artış kazancı hesaplanıp hesaplanmayacağı.09 Kasım 201562030549-120[MÜK. 80-2015/460]-92663
Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura Hk.12 Kasım 201511395140-105[229-2014/VUK1-18343]-93876
İkinci ticari taksi sahibinin basit usul mükellefi olmaya devam edip edemeceği17 Kasım 201538418978-120[46-15/9]-1979
Faturanın nihai tüketici tarafından kaybedilmesi halinde, mesafeli satış sözleşmesine dayanılarak satılan ürünlerin iadesinde belge düzeni hk.20 Kasım 201547423198-105[229/2015-8]-23
Müteahhide ait gayrimenkullerin elden çıkarılması veya işletmeden çekilmesinin vergisel boyutu23 Kasım 201527575268-105[161-2014-73]-2467
Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı24 Kasım 201541931384-105[Mük.257-2014-11]-73
Vergi Tevkifatı ve Damga Vergisi26 Kasım 201511355271-120[94-2015/1]-56246
Sat ve geri kiralama işleminde amortisman uygulaması hk.27 Kasım 201511395140-105[313-2014/VUK-1/18891]-98224
Stoklarda mevcut ilaçların bozulduğunun tespitini müteakip dönemde imha işleminin gerçekleştirilmesi durumunda muhasebe kaydının hangi dönem için yapılacağı hk.01 Aralık 201511395140-105[278-2015/VUK-1-19050]-99358
Belediyeden tahsil edilemeyen alacak için şüpheli alacak veya değersiz alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.01 Aralık 201511395140-105[323-2015/VUK1-19381]-99327
Yapılan buluşun noter belgeli olarak kiralanmasından elde edilecek gelirin sınai mülkiyet haklarında istisna kapsamına girip girmeyeceği02 Aralık 201562030549-120[89-2015/177]-99528
Avustralya Büyükelçiliğinden ve Türkiye'deki işverenden elde edilen ücret geliri03 Aralık 201538418978-120[15-15/1]-4145
Avukatlık ortaklığında yönetici ortağa ödenen ücretin mesleki gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.03 Aralık 201562030549-120[65-2015/379]-99988
Kurumunuzca satın alınan yazma eserler dolayısıyla yapılan ödemelerde tevkifat oranı.04 Aralık 201562030549-120[94-2014/852]-100308
Ferdi kaza sigortası kapsamında yapılan ödemelerde vergilendirme.07 Aralık 201513649056-120[94-2013/ÖZE-15]-128
Kamu kurumuna yapılacak ayni ve nakdi bağışın gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı18 Aralık 201541931384-120[89-2015-18]-75
Kamu kurumuna yapılacak ayni ve nakdi bağışın gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı18 Aralık 201541931384-120[89-2015-18]-75
Özel inşaat.31 Aralık 201562030549-120[37-2015/276]-109344
Besicilik için dışarıdan temin edilen büyükbaş hayvanların mükellefe ait kamyonetle taşınmasında mükellefiyet04 Ocak 201665771276-120[52-2015/2]-1
İspanyadan alınan bilgisayar programı için ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV ye tabi olup olmadığı05 Ocak 201649327596-125[KVK.2014.ÖZ.24]-3
Ar-Ge Merkezi belgesinin mükellefin talebi doğrultusunda iptal edilmesi durumunda vergilendirme.05 Ocak 201662030549-125[10-2014/428]-1112
Elektronik eşya tamir ve bakım işinden dolayı basit usul vergilendirme.07 Ocak 201619174029-010-4
Serbest meslek faaliyetine ilişkin alacağın sonradan icra takibiyle tahsili halinde vergilendirme.07 Ocak 201662030549-120[65-2014/483]-1238
İnternet üzerinden yapılan satışların toplam hasılat içinde 5 milyon TL’yi aşmaması durumunda e-Arşiv kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile e-Fatura ve e-Defter kullanılıp kullanılmayacağı07 Ocak 201627575268-105[Mük..242-2015-354]-507
Serbest meslek erbabının yapacağı özel inşaata ilişkin belge düzeni ve beyanı hk.08 Ocak 201611395140-105[262-2012/VUK-1- . . .]-1776
Kiraya verilen konut için yapılan kat mülkiyetine geçiş işlemleri için ödenen bedellerin indirimi hk.08 Ocak 201693767041-120[74-2015/12]-4
Şirket ortaklarının şirketin finansmanını sağlamak için aldıkları krediyi şirkete vermeleri halinde faiz ve giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.08 Ocak 201662030549-125[8-2014/174]-1625
Golf turnuvalarında sporculara yapılan ödemeler11 Ocak 201638418978-125[10-15/7]-940
Özel hesap döneminde e- arşiv uygulaması11 Ocak 201667854564-105[1741]-9
Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.12 Ocak 201662030549-125[5-2015/442]-2532
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsün satışından doğan karın, şehiriçi yolcu taşımacılığı için alınan minübüs ve ticari plakanın amortismanlarından mahsup edilip edilemeyeceği.13 Ocak 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-29]-6
İşi terk tarihinden sonra ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.14 Ocak 201684098128-120.01.02.10[40-2015/2]-17
Nev’i değişikliği yaparak limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirket adına devir tarihinden sonra eski unvana düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarında hangi unvanla beyan edileceği hk.19 Ocak 201627575268-105[Mük.257-2015-396]-2253
Temlikli olarak düzenlenen fatura tutarlarının tutulacak defterlerin tayininde dikkate alınıp alınmayacağı.21 Ocak 201676071283-105-180[2015-5]-1
İntifa hakkı gelirinin götürü gider usulü ile beyan edilip edilemeyeceği hk.21 Ocak 201613649056-120[74-2015/ÖZE-08]-6
Vakıf üniversitesi tarafından yapılan taşınmaz satışında istisna.27 Ocak 201639044742-KDV.17-226638
İktisadi İşletmenin AŞ’ye Dönüşmesi Durumunda Kar Dağıtımına Bağlı Vergi Kesintisi Muafiyeti Hk.01 Şubat 201638418978-125[Geç.8-15/2]-4377
Mükellefin eşinin önceki evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı01 Şubat 201638418978-120[32-15/3]-4323
Kentsel dönüşüm kapsamında alınan kira yardımı nedeniyle beyanname verilip verilmeyecegi.01 Şubat 201662030549-120[70-2015/240]-8508
Far temizliği işinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği01 Şubat 201662030549-120[46-2015/559]-8381
Resim,heykel ve enstalasyon çalışmaları.02 Şubat 201638418978-120[18-15/22]-4448
Akbil Satışında Vergilendirme02 Şubat 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--8685
İmalatçının ürettiği malları ihracatçıya KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi işleminde konsinye satış şeklinin uygulanması hk.03 Şubat 201695462982-105[VUK.ÖZLG-14-9]-19
Kendi işçileriyle hurda atık toplama işinde belge düzeni.03 Şubat 201688409335-105[234-2015-ÖZELGE-1]-2
Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje ihalesi, inşaat vb. gibi işlerle uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri04 Şubat 201613334133-VUK-05-3
Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmazın zaruri sebeplerden dolayı satışının KVK yönünden değerlendirilmesi.04 Şubat 201662030549-125[5-2015/307]-9233
Şirket aktifine kayıtlı görüntü sistemlerinin kiralanması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi.05 Şubat 201611395140-105[230-2015/VUK-1-19275]-9671
Müşteri siparişleri için firmaya ve ürüne özel baskı yapabilmek üzere üretilen klişeler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak mı, amortisman yoluyla mı itfa edileceği hk.05 Şubat 201611395140-105[313-2015/VUK-1-19164]-9673
Reklam filmlerinin amortisman oranı.05 Şubat 201664597866-105[313-2016]-2216
Yenileme fonuna alınan karın yeni inşaa edilecek fabrika binasının finansmanında kullanımı.05 Şubat 201664597866-105[328-2016]-2217
Ticari plaka için uygulanacak amortisman oranı hk.08 Şubat 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-40]-24
Taahhüt işleri kapsamındaki işyerlerinin şube sayılıp sayılmayacağı hk.08 Şubat 201627192137-105[2014-281]-26
Binanın dış cephesi için yapılan harcamalarda amortisman uygulaması09 Şubat 201658889402-105[313. Mad.2015/127-1054]-18
Belediyelere makbuz karşılığı yapılan vergi, resim ve harç ödemelerinin Ba Bs bildirimi09 Şubat 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19344]-10873
Doğalgaz sayaçları için ölçü ayar mevzuatı kapsamında yapılan kalibrasyon giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyceği hk.09 Şubat 201658889402-105[313. Mad.2015/127-1057]-19
Fiili olarak başlamayan inşaatın, yapmış olduğunuz harcamalar karşılığında başka bir firmaya devrinde KDV ve belge düzeni hk.10 Şubat 201650426076-125[28-2014/20-234]-30
Şubeler tarafından yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu hk.10 Şubat 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19509]-10983
Elektrik tüketimlerinin faturalandırma işleminin farklı endeksör cihazları ile yapılması durumunda, ayırt edici bilgilere yer verilmek suretiyle her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek şekilde fatura kullanılması hk.10 Şubat 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--10988
Vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzunun kimin adına ve nasıl düzenleneceği.10 Şubat 201611395140-105[236-2015/VUK-1-18922]-11024
Köy ve ilçe garajına giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu10 Şubat 201637538499-105[233-2015-2]-2
Şehiriçi Taşımacılıkta Kullanılan Manyetik Kartların Satışında Belge Düzeni10 Şubat 201672788441-105-5153
Ba-Bs Bildirim Formu10 Şubat 201611395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-10991
Ar-Ge Merkezinde çalışan personelin servis ve yemek giderlerinin Ar-Ge harcaması sayılıp sayılmayacağı.16 Şubat 201638418978-120[61-15/16]-6507
Serbest meslek kazanç istisnası (Resim-İllüstrasyon-Seramik ve Cam sanatı)16 Şubat 201638418978-120[18-15/28]-6485
SEBAHAT ÜNAL16 Şubat 201661504625-6394-4
İhtiyaç Sahibine Yapılan İnşaat Malzemesi Yardımının Gelir Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği16 Şubat 201613334133-GVK-01-5
Serbest bölgede üretilen yazılım programının elektronik transfer yöntemi ile ihraç edilmesi durumunda ücret istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı.17 Şubat 201662030549-125[6-2015/206]-13427
Hindistan mukimi şirkete verilen danışmanlık hizmeti karşılığı Hindistan'da yetkili makama ödenen tevkifatın Türkiye'de ödenecek gelir vergisi ve gelir geçici vergiden mahsubu.17 Şubat 201649327596-120[GVK.ÖZ.2014.83]-57
Kemik üzerine yapılan minyatür, gravür, hat ve tezhip çalışmaları nedeniyle esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılmayacağı.17 Şubat 201662030549-120[18-2015/282]-13047
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçede kiralanan işyeri dolayısıyla basit usul mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk.17 Şubat 201638418978-120[46-15/23]-6572
Borçların ödenmesi halinde geri verilmek üzere protokol yapılarak devralınan gayrimenkulün geri devri sırasında emlak vergi değerinde artış olması nedeniyle değer artış kazancı oluşup oluşmayacağı.17 Şubat 201662030549-120[Mük.80-2015/135]-13077
Camiye yapılan ayni bağışın gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belgelendirilmesi.17 Şubat 201662030549-120[89-2015/827]-13095
İş Takipciliği faaliyetinde ikametgah ve işyeri olarak kullanılan daire için yapılan giderlerin ticari kazanç tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı17 Şubat 201638418978-120[37-15/22]-6573
Kamulaştırmasız el atma işlemi üzerine açılan dava sonucu elde edilen taşınmaz bedelinin vergilendirilmesi17 Şubat 201638418978-120[Mük.80-15/1]-6580
Yurt dışında çalışan eşten dolayı ücretli çalışan eşin asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı17 Şubat 201662030549-120[32-2015/585]-13339
Yurt dışı şantiyesinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.17 Şubat 201662030549-120[94-2014/463]-13333
Esnaf Muaflığı17 Şubat 201657062627-120.01.03-4
Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek17 Şubat 201619208162-120-6
Yurtdışından döviz olarak elde edilen ücretin gelir vergisi istisnası17 Şubat 201638418978-120[23-15/12]-6574
Banka kredisi ile alınan gayrimenkulün beyanında indirilecek giderler.17 Şubat 201662030549-120[74-2015/323]-13067
Özel okullarda öğrenim hizmeti görecek öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinin vergi kanunları karşısındaki durumu.17 Şubat 201662030549-120[37-2014/759]-13116
Üç hisseli arsa üzerinde yapılacak özel inşaat.17 Şubat 201662030549-120[37-2015/157]-13200
Döviz alım satım işleminden elde edilen gelir için beyanname verilip verilmeyeceği.17 Şubat 201662030549-120[37-2015/826]-13218
Stajer öğrencilere ödenen cep harçlığının safi kazancın tespitinde indirimi.17 Şubat 201649327596-120[40.GVK.ÖZ.2015.60]-58
İş Güvenliği Uzmanlığı ve haşere ilaçlama faaliyetinin vergilendirilmesi.17 Şubat 201649327596-120[65.GVK.ÖZ.2014.81]-59
İnternet üzerinden yapılan şifre satışı karşılığında elde edilen gelirin vergilendirilmesi.17 Şubat 201662030549-120[37-2014/162]-13311
Banka kredisi ile alınan gayrimenkulün beyanında indirilecek giderler.17 Şubat 201662030549-120[74-2015/323]-13067
2008 yılında satın alınan işyerinin kayıtlara alındıktan 5 yıl sonra satışının yapılması halinde gelir vergisi ve KDV den istisna olup olmayacağı.17 Şubat 201662030549-120[MÜK.80-2014/855]-13348
KOSGEB tarafından desteklenen projede çalışan personel için yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta prim desteğinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.17 Şubat 201662030549-120[89-2014/737]-13441
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan öğrencinin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.17 Şubat 201662030549-120[32-2016/20]-13337
6552 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak ödenen MTV’nin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.17 Şubat 201662030549-125[6-2015/197]-13202
Şirket ortağından kiralanan araca ait giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayaacağı.17 Şubat 201684098128-125[8-2015/7]-87
Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.17 Şubat 201638418978-120[42-15/8]-6578
Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilip edilmeyeceği17 Şubat 201638418978-125[9-15/2]-6576
Yurtdışında mukim firmanın serbest bölgede bulunan iştirakine ait muhasebe kayıtlarının mail ortamında verilmesi durumunda Kurumlar Vergisi uygulaması.17 Şubat 201662030549-125[10-2015/201]-13439
Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.17 Şubat 201662030549-125[30-2012/164]-13362
Patentli buluşun seri üretime tabi tutulması ve üretiminin fason olarak yaptırılması halinde sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması hk.17 Şubat 201662030549-125[5/B-2015-285]-13344
Türkiye’de yerleşik olan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara verilen eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.17 Şubat 201638418978-125[10-15/10]-6632
Ecrimisil ödeyerek kullanım hakkına sahip olunan hazine adına kayıtlı 2/B arazinin zilyetliğinin üçüncü kişilere devrinden elde edilecek kazancın kdv ve kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.17 Şubat 201662030549-125[6-2015/244]-13066
Lunapark oyuncaklarının imalatı ve kurulumu işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı ve yapılan ödemelerin kdv ve geçici vergi matrahında dikkate alınıp alınmayacağı hk.17 Şubat 201684974990-130[10-2014-17]-5955
Bina Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi17 Şubat 201662030549-120[42-2014/554]-13350
Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin IGPS Sabit Referans İstasyonunu kullanımı karşılığında alacağı bedelin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı17 Şubat 201649327596-125[KVK.2013.ÖZ.2]-55
Teşvik belge.nin kapanmasından önce akreditifleri açılan ancak ithalatları teşvik bel. kapanma tarihinden sonra gerçekleştirilen makinelere yapılan harcamalar için ind.kv si uyg.dan yararlanılıp yarar17 Şubat 201650426076-125[32/A-2014/20-247]-36
Şirket tarafından Belediyeden kiralanan yere ait 2013 yılı kira ödemesinin 2014 yılında yapılması durumunda ödenen tutarın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı17 Şubat 201662030549-125[6-2014/170]-13252
İş görüşmesi yapmak ve müşteri ağırlamak için yat kiralamanın vergisel boyutu.17 Şubat 201662030549-125[6-2014/451]-13442
Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi.17 Şubat 201662030549-125[5-2013/353]-13420
Dernek adına alınan ayni bağış ve yardımların dernek iktisadi işletmesine aktarılması durumunun KV, KDV ve VUK yönünden değerlendirilmesi.17 Şubat 201684098128-125[6-2013/17]-85
Kurumun aktifinde yer alan iştirak hisselerinin vadeli satışının zararla sonuçlanması durumunda zararın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.17 Şubat 201684098128-125[6-2015/4]-86
İstimlak edilen gayrimenkule ödenen bedeller için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.17 Şubat 201684098128-125[5-2013-9]-88
Dernek Tarafından Şirkete Yapılan Kira Ödemelerinin KV ve KDV Açısından Değerlendirilmesi17 Şubat 201662030549-120[70-2014/647]-13069
Taşınmaz satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu.17 Şubat 201662030549-125[5-2015/213]-13117
Merkezi yurtdışında bulunan firmaca yapılan ekipman ve malzeme teslimleri ile Türkiye'deki şubece ifa edilen yerli malzeme temini ile kurulum hizmetlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı17 Şubat 201638418978-125[30-14/10]-6575
Ticari faaliyetin yanında zirai faaliyette bulunan mükellefin zirai işletmesine ait alış ve satışlarını Ba-BS formuna dahil edip etmeyeceği ve iki kazancı için tek defter tutup tutamayacağı.17 Şubat 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-27]-27
Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.17 Şubat 201627575268-105[323-2015-461]-6734
Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu.18 Şubat 201641931384-125[3-2014-16]-7
Hesaplanan KDV olarak beyan edilen ancak sözleşme gereği arsa sahibi vakıftan tahsil edilmeyen KDV nin Değersiz Alacak olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.18 Şubat 201650426076-125[6-2015/20-249]-41
Makbuz Karşılığı KKTC Sağlık Bakanlığına Yapılacak Ödemenin Şirketin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı18 Şubat 201662030549-125[8-2014/437]-13733
ABD mukimi firmadan sağlanan tercümanlık hizmetinin vergilendirilmesi hk.18 Şubat 201684098128-120.04[65-2015-5]-92
TOBB’a ödenen levha kayıt ücretinin ticari kazançta indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.18 Şubat 201684098128-120.01.02.07[40-2015/3]-91
Serbest meslek faaliyeti kapsamında zorunlu olarak yaptırılan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe bedelinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.18 Şubat 201650426076-120[68-2015/20-591]-42
On koltuk kapasiteli minibüs ile gerçekleştirilecek şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde vergileme hk.18 Şubat 201684098128-120.01.01[46-2015/4]-90
Yurt dışı pirim ödemesinin Türkiye'de vergilendirilmesi18 Şubat 201662030549-120[61-2015/494]-13734
Yatırım teşvik belgesi19 Şubat 201625410040-2015[120/4]-8
İşyeri olarak kiralanan ancak faaliyete geçirilemeyen işyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı19 Şubat 201638418978-120[94-15/35]-6984
Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.19 Şubat 201662030549-120[40-2014/891]-14193
Eczaneler Arası İlaç Takası19 Şubat 201649366803-4-2
Serbest meslek defteri tasdik ettirmeksizin yapılan mesleki faaliyet nedeniyle vergi sorumlularınca yapılan vergi tevkifatının mahsubu hk.19 Şubat 201631435689-120[65-2015/918]-8783
Vakıf iktisadi işletmesinin Anonim Şirkete dönüşmesinde KV. ve DV. uygulaması19 Şubat 201690792880-155.13.04.01[2014/3430]-7108
Form Bs Bildirimi19 Şubat 201660757842-VUK-8
Ba-Bs Formlarının Verilmesi19 Şubat 201625410040-105[2015/2]-9
İşyerinin yenilenen dekorasyon bedeli için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı hk.19 Şubat 201611395140-105[262-2015/VUK1-18858]-14187
Şirket tarafından ödenen, faturalarda hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve muhasebe kaydı22 Şubat 201611395140-105[229-2014/VUK1-18934]-14540
İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinde belge düzeni.22 Şubat 201611395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19234]-14666
Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmaz satışının KV ve KDV' den istisna olup olmadığı22 Şubat 201662030549-125[5-2014/340]-14721
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerin vergisel durumu23 Şubat 201643626428-001.02-1
Çinicilik ile yüzük kolye ve benzeri süs eşyaları üstüne çini taşının işlenmesi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı23 Şubat 201617192610-120[ÖZG-15-54]-39
Vergiden Muaf Esnaf23 Şubat 201611355271-120.01.03.01[9-2015/31]-13145
Özel maliyet bedeli harcamalarının itfası.23 Şubat 201664597866-105[272-2016]-3310
Döviz cinsinden olan alacaklar ile alacak karşılıkları için geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı.24 Şubat 201664597866-105[280-2016]-3601
Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdikinin zorunlu olup olmadığı24 Şubat 201667854564-105[1741]-113
Kurumlar vergisinden muaf olan özel bütçeli kamu kurumunun ÖKC kullanıp kullanamayacağı hk.24 Şubat 201627575268-105[3100-2015-253]-7670
Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satılıp geri kiralanmasından sonra sözleşme sonunda 3.kişilere tekrar satışında gayrimenkulün edinim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı24 Şubat 201664597866-125[5-1 (e)-2015]-3507
Okullarda ısınma amaçlı kullanılacak LPG için gerekli altyapının oluşturularak bedelsiz teslim edilmesi ve akabinde bedelsiz olarak LPG bağışlanmasında belge düzeni ve Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV24 Şubat 201664597866-125[10-2016]-3510
Vakfa ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşup oluşmayacağı24 Şubat 201662030549-120[94-2014/450]-15441
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı25 Şubat 201637538499-120[94-2015-6]-4
Satın alınan bahçeli kargir evin yıkılarak vasfının arsa olarak tescil edilip satışında değer artış kazancı yönünden ilk iktisap tarihinin tespiti ve maliyet artışında endeksleme26 Şubat 201650426076-120[Mük.80-2015/20-590]-47
Adi ortaklığın tüm aktif ve pasifiyle yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesinin gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu.26 Şubat 201645404237-130[I-15-143]-42
Adi ortaklığın tüm aktif ve pasifiyle yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesinin gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu.26 Şubat 201645404237-130[I-15-143]-42
Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı26 Şubat 201638418978-120[9-15/27]-8343
Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan asma germe membran işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.26 Şubat 201662030549-125[5-2015/98]-16298
Şirket aktifinde bulunan arsanın satışından doğan kazancın sermayeye eklenmesi ile yenileme fonuna eklenip eklenmeyeceği hk.26 Şubat 201611395140-105[328-2012/VUK-1- . . .]-16022
Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.01 Mart 201625953680-002-5
Yurt dışına kiralanan vinç için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı02 Mart 201667854564-1741-127
Radyoloji Uzmanı olarak internet ortamında serbest meslek faaliyeti gösteren ve tahsilatları banka hesabına aktarma yoluyla yapılan hekimin işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu hk.02 Mart 201654451858-045-4
Mirasçının işe devam etmesi halinde defter tasdiki02 Mart 201697338759-105[2015-04]-29
Köy tüzel kişiliğince ekmek imalatı yapılması halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti03 Mart 201665771276-120[4-2014/7]-4
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonucu elde edilen kazancın vergisel boyutu07 Mart 201667630374-125[2015/8]-1
Defter tutma hadleri.07 Mart 201611395140-105[177-2015-VUK2-9080]-18958
Yolcu taşıma faaliyetinde belge düzeni07 Mart 201658889402-105[240.Mad-2014/127-1014]-27
Yurt dışında kote edilmek üzere ihraç edilecek C grubu hisse senetlerine iştirak edecek katılımcılardan vergi kimlik numarasının istenilip istenilmeyeceği.07 Mart 201611395140-105[8/2014/VUK2-8049]-18950
Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla yazılması08 Mart 201677058783-105[2013/15]-87
İşletme esasına göre defter tutan mükellefin sehven tasdik ettirdiği yevmiye defterini işletme defteri olarak kullanıp kullanamayacağı09 Mart 201677058783-105[VUK.ÖZ.15.71]-89
Kooperatifin aktifinde kayıtlı arsanın Belediye tarafından istimlak edilmesi durumunda vergilendirme ve belge düzeni hakkında.15 Mart 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--22658
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iştirak hissesi satış zararının ne kadarlık kısmının gider olarak değerlendirileceği15 Mart 201611395140-105[[231-2014/VUK-1-18866]-22668
Vergi kaydı bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemelerin belgelendirilmesi15 Mart 201630094508-105[227-2014/2.7]-5
İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam paylaşımlarına göre kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.16 Mart 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--23474
Şirket aktifinde kayıtlı olan ve akaryakıt taşımasında kullanılan ağır yük kamyonları/tankerlerinin amortisman oranı hk.18 Mart 201627575268-105[313-2015-344]-15260
5510 Sayılı Kanun Ek 6. Madde-İşverenin Gerçek Usulde Mükellef Olması Halinde Gelir Vergisi Tevkifatı18 Mart 201626468226-120[ÖZG-3-2015]-27
İhracata ilişkin fatura tarihi ve ihracat kapanış tarihlerinin farklı olması durumunda kdv ve kvk açısından beyan edileceği dönem hk.08 Nisan 201693767041-130[39-2014/176]-33
BTK tarafından yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi kapsamında verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi için yapılan kullanım hakkı bedeli harcamasının itfa süresi ve ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı13 Nisan 201664597866-105[315-2015]-6749
Çiftçilerin kendi arazileri üzerinden elde ettiği ve tevkif yoluyla vergilendirilen mahsullerin satış bedellerinin gelir vergisi beyanı Hk.14 Nisan 201663611781-120[52-2015-7]-14
... satın alınan termik santrale ait iktisadi kıymetlerin amortisman ayırma süresi hk.27 Nisan 201648349025-105[262-3680]-21689
Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı28 Nisan 201664950229-105[178-2015/11]-31764
Belediye bünyesinde çalışan sözleşmeli memur tarafından ücretli olarak verilen ilkyardım eğitimi nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve belge düzeni hk.29 Nisan 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-22]-103
Karşılıksız çek davası bedelinin gider yazılıp yazılamayacağı hk.29 Nisan 201611395140-105[323-2015/VUK-1-19556]-48699
Hizmeti alan ile ödeme yapanların farklı kişiler olması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği hk.02 Mayıs 201630835462-045-3
Özel hesap dönemlerinde amortisman hesaplanması.02 Mayıs 201611395140-105[315-2015/VUK1-19545]-48958
Kendi üzerine kayıtlı minübüs üzerinde tadilat yapılarak açık kasaya dönüştürme işleminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği.03 Mayıs 201695133703-105[232-2015/18]-61
Alınan Hibe Desteğinin Vergilendirilmesi04 Mayıs 201697338759-105[2016-01]-47
“Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması04 Mayıs 201667854564-105[1741]-253
Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı06 Mayıs 201613334133-VUK-05-11
Suriyeli gönüllü öğretmenlere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.06 Mayıs 201638418978-120[61-15/23]-69862
Öğrenci yurdu inşaatında çalışan işçilere ödenen ücretlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.06 Mayıs 201613649056-120[61-2015/ÖZE-18]-49
Gerçek usulde mükellefin işi terk edip tekrar işe başlamasında basit usul mükellefiyeti hk.06 Mayıs 201613649056-120[46-2016/ÖZE-09]-48
Gayrimenkul değerleme şirketi tarafından tespit edilen bedel ile ihale bedeli arasındaki farkın vergilendirilmesi06 Mayıs 201638418978-125[6-15/13]-69878
4/C Maddesi Kapsamında Çalıştırılan Personele Mahkeme Kararına İstinaden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu Maddesine Göre Yapılacak Ek Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılm09 Mayıs 201635672403-010[120-61-63-94-103-104-2015]-26
Çiftçi Belgesi09 Mayıs 201641931384-120[52-2015-24]-31
GMSİ beyannamesinde indirilecek giderler.09 Mayıs 201662030549-120[70-2016/215]-53629
İş başı eğitim programında çalışan personele İşkur ödemesine ilave ödeninin vergi matrahından indirilip indirilmeyeceği09 Mayıs 201696620903-120[68-2015/1]-42
Basit usul mükellefiyetten gerçek usule geçiş09 Mayıs 201685373914-120[40.01.65]-53
Temlikname ile GMSİ mükellefiyet devri09 Mayıs 201657062627-010.01-11
Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında alınan hibe için tevkifat yapılıp yapılmayacağı10 Mayıs 201638418978-120[94-16/2]-73882
Pazar Yerlerinden Kiralanan Stantlar İçin Stantyeri Kira Bedeli ve Genel Giderler Katkı Payı Ödemelerinin Tevsikinin Zorunlu Olup Olmadığı.10 Mayıs 201668554973-105[413-2015/5]-38
Seyyar olarak veya ikamet adresinde yürütülen saç ve cilt bakımı faaliyetinin yanında kira geliri elde edilmesi.10 Mayıs 201684098128-120.01.01[47-2016-1]-270
Üstün Başarı Belgesi Verilenlere Yapılan Maaş Ödülü Ödemesinin Gelir Vergisinden İstisna Olup Olmadığı10 Mayıs 201646480499-120[2016/1530]-49
Yabancı kurumdan elde edilen ücret gelirinin beyanı hk.10 Mayıs 201684098128-120.03.05.06[23-2015/1]-269
LPG bakım ve onarım faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği.10 Mayıs 201684098128-120.01.01[51-2016/1]-267
Elektrik alım satımlarında faturanın düzenleneceği tarih, KDV ve KVK açısından beyan edileceği dönem hk.10 Mayıs 201616700543-125-19626
Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlerin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarın belirlenmesinde hangi tutarın dikkate alınacağı10 Mayıs 201666491453-007-3
Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden kazanç elde edilmesi durumunda yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanıldığı dönemde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından nasıl yararlanılacağı hk.10 Mayıs 201650426076-125[32/A-2015/20-260]-87
Belge düzeni hk.10 Mayıs 201688031814-010[VUK-2016/ 17-01]-27
Yansıtma faturası11 Mayıs 201670280967-105[269-2015/5]-45
Ölüm teminatlı prim iadeli hayat sigortası için yatırılan primlerin serbest meslek kazancı matrahından indirimi hk.11 Mayıs 201651421814-120[1-2016-5]-67
Adi Ortaklığın Ltd.Şti.'ne dönüşmesinde muhtasar beyan11 Mayıs 201664958909-010.01-12
Tereke mümessilinin vereceği beyannamede istisna uygulaması.11 Mayıs 201684098128-120.05.01[Mük.80-2016/1]-271
Borsa kotasyon listesine dahil edilen tomruk ve kereste alım satımlarının tescili esnasında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.12 Mayıs 201662030549-120[94-2015/493]-56895
Gayri Menkul Sermaya iradında iktisap bedelinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında12 Mayıs 201662030549-120[74-2016/213]-56905
Yurt dışından elde edilen kar paylarının Türkiye'de vergilendirilmesi.12 Mayıs 201662030549-120[86-2015/891]-56525
Basit Usul mükellefinin yanında çalışan oğlunun diğer ücretli olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği.12 Mayıs 201662030549-120[64-2016/73]-56925
Dar mükellef kurumdan elde edilen gelirin vergilendirilmesi.12 Mayıs 201662030549-120[23-2012/1183]-56888
Müzik organizasyonu ile uğraşan kişilerin yanında çalıştırdığı (davulcu, zurnacı.kalarnetçi, sazcı) kişilere yaptığı ödemeler12 Mayıs 201651421814-120[61-2015-93]-73
Vakıf üyelerine ait birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarılması sırasında gerçekleştirilecek olan gayrimenkul satışlarında kurumlar vergisi, damga vergisi ve harç istisnası12 Mayıs 201662030549-125[2-2015/339]-56816
Üretim faaliyetinin sürdürüldüğü yerden kısım kısım taşınılması halinde boşaltılan gayrimenkulün kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.12 Mayıs 201638418978-125[19-15/277]-78548
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı iken geminin sicilden terkini ve yurtdışına satışından doğan zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilip indirilmiyeceği12 Mayıs 201684098128-125[08-2015/11]-275
Üretim faaliyetinin sürdürüldüğü yerden kısım kısım taşınılması halinde boşaltılan gayrimenkulün kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.12 Mayıs 201638418978-125[19-15/277]-78548
Tahsil Edilemeyen Alacak Tutarının Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği12 Mayıs 201667854564-105[1741]-274
Bedel Tahsil Edilmeden Verilen Umre Hizmetinde Belge Düzeni ve KDV Uygulaması Hk.13 Mayıs 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--57233
Şirket tarafından alınan ve özel fon hesabında tutulan hibe tutarının, şirketin tasfiyeye girmesi durumunda şirketten çekilme sayılıp sayılmayacağı.13 Mayıs 201662030549-125[6-2015/182]-57221
mfibi Gemi üretiminde alt yüklenicinin vereceği malzeme ve hizmetlerin yıllara sirayet eden inşaat işi sayılıp sayılmayacağı ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında değerlendirilmeyen sözleşmede damga vergisi13 Mayıs 201662030549-120[42-2013/1085]-57175
İrtibat bürosuna yurt dışından döviz olarak gelen ödemelerin TL olarak ödenip ödenmeyeceği ve çalışanların yaptığı konaklama vb. harcamaların belgelendirilmesi13 Mayıs 201662030549-120[24-2015/399]-58279
Forward ve opsiyon sözleşmesi kapsamında aracılık faaliyetinde bulunulması durumunda elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi gereğince stopaj yapılıp yapılmayacağı.13 Mayıs 201662030549-120[Geç.67-2014/682]-57213
Adi ortaklık tarafından sürdürülen serbest meslek faaliyeti ve ticari faaliyetin vergilendirilmesi ve belge düzeni.13 Mayıs 201662030549-120[65-2015/498]-58275
Eylemli turist rehberinin vergilendirilmesi13 Mayıs 201662030549-120[65-2015/926]-57214
5746 sayılı Kanun16 Mayıs 201611355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933
Mevduat faizinin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı16 Mayıs 201664597866-120[94-2016]-9302
Ar-Ge faaliyeti sonucu oluşan iktisadi kıymetlerin satılması halinde yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Mayıs 201611355271-125[10-2014/1]-35961
Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmayacağı16 Mayıs 201662030549-125[15-2015/289]-59069
Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergileme yapılıp yapılmayacağı16 Mayıs 201664597866-120[61-2016]-9304
Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmayacağı16 Mayıs 201662030549-125[15-2015/289]-59069
İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni.16 Mayıs 201611395140-105[229/2014-VUK-1-18272]-59025
Geçmiş Yıl zararının gider yazılması hk.17 Mayıs 201685550353-120[2015-6]-9
Serbest Bölgede Ücret İstisnası17 Mayıs 201649327596-125[KVK.2016.ÖZ.7]-148
Çiftçilerden kokopit alımında tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve hangi belge düzenleneceği.18 Mayıs 201649327596-120[94.GVK.ÖZ.2015.68]-152
Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu18 Mayıs 201661316220-2013/GVK PROMOSYON ÜRÜNLER-4
Sevk irsaliyesinde imzanın matbu olarak basılmasının mümkün olup olmayacağı.20 Mayıs 201664597866-105[230-2016]-9692
Sözleşme ile organize sanayi bölgesine ait arsa üzerine inşa edilen ve işletilen kafeterya ve kantar yapımı için yapılan harcamaların vergilendirilmesi hk.20 Mayıs 201652796708-125-3
Kısmi bölünme sonucu oluşan yeni şirketin hisse senetlerinin devreden şirkette kalması halinde iktisap tarihi20 Mayıs 201664597866-125[19-2016]-9696
Dar mükellef kuruma yapılan işçi temini hizmetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, işçi temini işinin hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu20 Mayıs 201613649056-125[05-2014/ÖZE-03]-61
İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.23 Mayıs 201662030549-120[94-2014/714]-64428
Mahsup imkanı kalmayan geçmiş yıl zararları hakkında23 Mayıs 201671387770-125[9-2016/45]-11
İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.23 Mayıs 201662030549-120[94-2014/714]-64428
Mahsup imkanı kalmayan geçmiş yıl zararları hakkında23 Mayıs 201671387770-125[9-2016/45]-11
Basit usule tabi olmanın özel şartları23 Mayıs 201684098128-120.05.05[74-2016/7]-108276
Yurt dışındaki sermayedar şirket çalışanının, Türkiye'deki şirkette yönetici olarak görev yapması nedeniyle yurtdışından ödenen ücretin vergilendirilmesi.24 Mayıs 201662030549-120[94-2014/314]-65214
El ilanları ve internet aracılıyla tanıtımı yapılmak suretiyle evde pişirilen yemeklerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.24 Mayıs 201662030549-120[37-2015/243]-64674
İrlanda mukimi şirketten alınarak satılan bilgisayar programları için yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.24 Mayıs 201662030549-125[30-2014/423]-64929
Devralınan şirkete ait fabrikanın kiraya verilmesi halinde zarar mahsubu hk.24 Mayıs 201619174029-010.01-15
Fatura Düzenlenmemesi24 Mayıs 201664958909-213-15
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu24 Mayıs 201658889402-105[2015/127-1044]-54
Personele ödenen iş, harcırah avansları,sandık ödemeleri ile kurum lojman yöneticiliğine ödenen tutarların tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.25 Mayıs 201627575268-105[Mük.257-2016-50]-100079
Yenileme fonu hesabında yer alan kar'ın kurum sermayesine ilavesinin mümkün olup olmadığı hk.25 Mayıs 201611395140-105-66620
Kamu personeline verilen konaklama ve konaklama yanında zaruri ihtiyaçlar olan kahvaltı ve yemek hizmetinin vergilendirilmesi.25 Mayıs 201662030549-125[1-2015/25]-65729
Aktife kayıtlı taşınmazın satışında kurumlar vergisi ve KDV uygulaması.25 Mayıs 201662030549-125[5-2013/450]-65987
Veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin satılması durumunda vergilendirilmesi25 Mayıs 201646480499-120[2015/1499]-57
Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı hk.26 Mayıs 201684098128-120.04.06[94-2016/2]-296
Fotoğrafçılık ve fotoğrafçılık eğitiminin vergilendirilmesi26 Mayıs 201667854564-1741-294
Kargo şirketinin müşterilerinin toplu olarak sevk irsaliyesi düzenlediği sevk irsaliyesinin fotokopi ile çoğaltılarak her bir gönderinin içerisine koyulup koyulamayacağı.27 Mayıs 201611395140-105[230-2016/VUK-1-19572]-67896
Kısmi bölünme27 Mayıs 201617192610-125[ÖZG-13/30]-132
T3A Kapasite ve Tv Radyo Hizmeti için ödenen bedelin gider yazılması30 Mayıs 201685632212-010.01-1
Dar mükellef şirketin OSB'den tahsis ettiği arsayı tam mükellef ilişkili şirkete devretmesi durumunda vergilemenin nasıl yapılacağı.01 Haziran 201684098128-125[3-2014/11]-306
Belediye tarafından ihtiyaç fazlası elektriğin perakendeci kuruma satışı faaliyeti nedeniyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği06 Haziran 201684098128-125[2-2015/2]-312
Komple yeni yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi10 Haziran 201617192610-125[ÖZG-2015-55]-147
Ders Kitabı yazan kişinin henüz bastırmadığı kitabından fotokopi ücreti karşılığı çoğaltarak öğrencilerine vermesi halinde vergilendirme.13 Haziran 201649327596-120[65.GVK.Öz.2015.54]-172
Şubeden merkeze yapılan temsil ağırlama mahiyetindeki kullanımların belgelendirilip belgelendirilemeyeceği13 Haziran 201611395140-105[229-2015/VUK-1-19213]-78650
Toplu Fatura14 Haziran 201611395140-105[Mük.257-2015/19454]-78845
Değer Artışı Kazancı16 Haziran 201685373914-120[40.01.59]-69
Noterlik görevinden el çektirilmesi durumunda, bloke edilen tutarların noter geliri sayılıp sayılmayacağı.17 Haziran 201662030549-120[67-2016/283]-82911
4691 sayılı Kanunundan yararlanılması durumunda, bölgedeki faaliyetlere ilişkin proje giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği hk.17 Haziran 201664597866-125[10-2016]-11538
Amortisman Uygulamaları17 Haziran 201685550353-105[2016-5]-12
Amortisman Oranı (Transmikser)17 Haziran 201664958909-105-16
Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu.20 Haziran 201611395140-105[229-2014/VUK-1-18896]-83075
Servis taşımacılığı nedeniyle hizmet alınan araca ilişkin yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belge düzeni hk.20 Haziran 201611395140-105[229-2015/VUK-19176]-83073
Musiki Konservatuarı Derneği Tarafından Sanatçıları Teşvik Amacıyla Verilen Mükafatlar22 Haziran 201648816587-120[29.2016.2]-8
Basketbol federasyonu tarafından uluslararası yarışmalarda gösterilen başarılarda önemli katkıları bulunanlara yapılan prim ödemelerinin gelir vergisinden istisna olup olmadığı24 Haziran 201662030549-120[61-2016/129]-87767
Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Dağıtılan Üretimi Teşvik Primini Almaya Hak Kazanan Personelden Feragat Edenlere Ödenmeyen Primin Personelin Süregelen G.V. Matrahına Dahil Edilip Edilmeyeceği.28 Haziran 201660938891-120.03.04-12
e-fatura ve e-defter uygulamasına ihtiyari olarak geçen şirketin söz konusu uygulamalardan çıkıp çıkamayacağı01 Temmuz 201670280967-105[242,421 VUK GT-2015/9]-58
Z raporunda yer alan ödeme yöntemlerinin yevmiye kaydı01 Temmuz 201670280967-105[219-2015/12]-56
Klinikte bedelsiz verilen hizmetlerin vergilendirilmesi, belge ve kayıt düzeni13 Temmuz 201611395140-105[229-2014/VUK1-18421]-94202
Noter vekilinin demirbaş satışından elde ettiği gelirin vergilendirilmesi hk.13 Temmuz 201684098128-120.04[65-2016/2]-365
Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışanların vergilendirilmesi14 Temmuz 201662030549-120[61-2015/806]-95157
Görüşler14 Temmuz 201654451858-045-13
Yayın hakları satın alınan eserlerin baskı ve satış aşamasına gelmeden önce alınan editörlük hizmeti karşılığında ödenen bedeller üzerinden yapılacak tevkifat oranı.15 Temmuz 201662030549-120[94-2015/809]-95850
………15 Temmuz 201695133703-105[230-2014/4]-103687
Gerçek Usulden Basit Usule geçme hk.19 Temmuz 201611355271-120.01.01[46-2016/3]-51694
07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen sigorta poliçelerine ait toplu ödemelerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak istisna tutarının tespitinde hizmet süresi.20 Temmuz 201664597866-120[25/3-2016]-13018
07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen sigorta poliçelerine ait toplu ödemelerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak istisna tutarının tespitinde hizmet süresi.20 Temmuz 201664597866-120[25/3-2016]-13018
Üst yapıların faydalı ömrü20 Temmuz 201670280967-105[2016-272]-63
Toplu taşımada kullanılan abonman tipi ulaşım kartına yapılan harcamanın eğitim gideri olup olmadığı hk.21 Temmuz 201617192610-120[ÖZG-16-33]-182
Kur farkında KDV uygulaması Ba Bs formunda gösterilmesi hk.25 Temmuz 201611395140-105[Mük 257-2015/VUK1-19424]-99393
Serbest meslek erbabının müşterilerine oyun seti satması halinde vergilendirme hk.27 Temmuz 201684098128-120.04.01[65-2015-7]-377
Çalışılmayan günler için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hk.27 Temmuz 201650426076-120[32-2015/20-597]-122
Değer Artış Kazancı28 Temmuz 201611355271-120.07.01[80-2016/2]-53975
Dar mükellefin gayrimenkul sermaye iradı beyanı28 Temmuz 201662030549-120[86-2016/54]-102555
Dar mükellefin gayrimenkul sermaye iradı beyanı28 Temmuz 201662030549-120[86-2016/54]-102555
Konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile hizmet alınacak alt taşeronlardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.28 Temmuz 201638418978-120[42-15/24]-180397
Konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile hizmet alınacak alt taşeronlardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.28 Temmuz 201638418978-120[42-15/24]-180397
İsviçre mukimi firmadan alınan SAP yazılım kullanım bedelleri ve söz konusu yazılımın uyarlanması amacıyla yapılan harcamaların giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması28 Temmuz 201664597866-125[30-2016]-3508
İnşaat İşlerinde Teslim Tarihi28 Temmuz 201667854564-010-380
Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirketin sevk irsaliyesi mi taşıma irsaliyesi mi düzenleyeceği29 Temmuz 201611395140-105[230-2015/VUK-1-19440]-103586
Tasfiye halindeki kooperatife ait arsanın satılması ve bedelin ortaklara dağıtılmasının KV, KDV ve VUK karşısındaki durumu29 Temmuz 201627575268-105[229-2015-355]-181228
Tasfiye halindeki kooperatife ait arsanın satılması ve bedelin ortaklara dağıtılmasının KV, KDV ve VUK karşısındaki durumu29 Temmuz 201627575268-105[229-2015-355]-181228
Kamu yararına çalışmayan derneğin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi hk.01 Ağustos 201611395140-105[227-2015/VUK1-19059]-104960
Ar-Ge ve üretim faaliyetleri dışındaki diğer faaliyetlerin yürütüldüğü departmanların hizmet işletmesi olarak kısmi bölünmeye konu edilip edilemeyeceği02 Ağustos 201664597866-125[19-2016]-13828
Kanunlar (Serbest Meslek Erbabının kira ile oturduğ iş yerine yaptırdığı kapı ve pencere masraflarının amortisman ayırmak süretiyle hasılattan indirilip indirilemeyeceği)02 Ağustos 201643626428-010.01[VUK]-10
TÜBİTAK desteğinde yararlanan şirket tarafından Teknokent bünyesinde yapılan Ar-Ge harcamalarının Teknokent dışında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile ilişkilendirilmesi.03 Ağustos 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--107874
Sürücü Kursları için Valilik Ücret Komisyonunca belirlenen tarife bedeli değil tahsil edilen kısım kadar fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.05 Ağustos 201627192137-105[3-2016/352]-13
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.08 Ağustos 201611395140-105[322-2015/VUK1-18967]-112191
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.08 Ağustos 201611395140-010-112158
Hasılat defteri tutan şirketin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu08 Ağustos 201611395140-105[Mük257-2014/VUK1-18472]-112205
120-32[2016-5]08 Ağustos 201663611781-120.03.04[322016-5]-22
Rusya'da mukim T.C. vatandaşının dar mükellef kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.08 Ağustos 201662030549-120[7-2014/304]-111520
E-fatura Kapsamındakilere Mal Tesliminde Belge Düzeni09 Ağustos 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--112894
Yabancı paraların değerlemesinden oluşacak kur farkının istisna kapsamında değerlendirilmesi09 Ağustos 201627575268-105[280-2014-254]-193254
Merkezi Ankara'da bulunan tüzel kişiye yurt dışında yapılan inşaat işi.15 Ağustos 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--117374
İşe başlamadan önce alınan demirbaş22 Ağustos 201635831311-KDV-9
Amortismana tabi kıymetlerin aktifleştirilmesi ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dönem25 Ağustos 201664597866-105[313-2016]-15451
Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemelerden kesinti yapılıp yapılmayacağı.31 Ağustos 201638418978-120[61-15/19]-212983
e-Defter uygulamasında döviz alım-satım belgelerinin, günlük veya onar günlük olarak topluca kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.01 Eylül 201611395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19651]-130751
Masraf fişlerinin e-defter uygulamasında nasıl kaydedileceği hk.02 Eylül 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1/18958]-130934
AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ve Damga Vergisi İstisnası02 Eylül 201693767041-120[89-2015-1]-73
Abaküs yapımı faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı.07 Eylül 201662030549-120[9-2016/194]-134886
Ney Yapımı Faaliyeti Dolayısıyla Esnaf Muaflığından Yararlanıp Yararlanamayacağı07 Eylül 201635672403-120.01.03[09-01-2016]-58
Hacamat ve sülük tedavisinden elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olup olmadığı ve uygulanacak KDV oranı07 Eylül 201617192610-120[ÖZG-16-25]-214
Yabancı personelin mukimi olduğu ülkede ödediği sosyal güvenlik primlerinin Türkiye'de indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.07 Eylül 2016
Aboneliği şirket adına olmayan su ve elektrik faturalarının vergi kanunları karşısındaki durumu08 Eylül 201662030549-120[40-2014/556]-135676
Yüksek öğrenim kurumunda yürütülen Ar-Ge faaliyetinde sözleşmeli statüsünde çalışan yabancı uyruklu personelin 5746 sayılı Kanunda yer alan teşviklerden yararlanıp yararlanamayacağı.08 Eylül 201662030549-125[10-2015/134]-135663
Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı08 Eylül 201662030549-120[89-2016/90]-135674
İflasın ertelenmesi davası devam ederken mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması08 Eylül 201611395140-105[323-2015/VUK-1-19647]-135648
Miras kalan işyeri vasfındaki gayrimenkulün vergi kanunları karşısındaki durumu.08 Eylül 201611395140-105[229-2014/VUK1-18805]-136642
Kira bedellerinin dava konusu edilmesinin KDV ve VUK karşısındaki durumu.09 Eylül 201639044742-KDV.10-137243
Aktife kayıtlı olup kiralaması yapılan personel yükseltici platformların faydalı ömrünün kaç yıl olduğu hk.21 Eylül 201695462982-105[VUK.ÖZLG-16-28]-222
İcra yolu ile alınan taşınmazın aktife alınma tarihinin belirlenmesi.21 Eylül 201611395140-105[187-2016-VUK2-9483]-140277
Kamu menfaatine yararlı derneğin düzenlediği seminer faaliyetinin vergilendirilmesi26 Eylül 201638418978-125[2-16/11]-236220
BASİT USUL29 Eylül 201682185597-010.01[001]-4
GELİR VERGİSİ KANUNU30 Eylül 201643456486-003-1
Promosyon olarak verilen gram altın ve akaryakıt çeki bedellerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni.30 Eylül 201664597866-125[8-2016]-17408
Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması03 Ekim 201617192610-125[ÖZG-15/59]-228
Nakliyat ambarı kooperatif hissesinin satışında vergilendirme.03 Ekim 201649327596-120[Mük.80.GVK.ÖZ.2014.86]-127438
Veraset yoluyla intikal eden minibüs ve minibüs hattının satılması durumunda vergilendirme ve belge düzeni.04 Ekim 201662030549-120[37-2014/548]-152383
Dizi filmlerin gösterim hakkının satılması durumunda vergilendirme.04 Ekim 201662030549-125[6-2014/464]-152387
Miadı dolan ürünlerin gümrükte imha edilmesi halinde ürünün mal bedeli ile gümrükte yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.04 Ekim 201611395140-105[Mük257-2016/VUK1-18758]-152824
Kurumlar vergisi mükelleflerine beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği.05 Ekim 201627192137-105[Mük. 257/2016-365]-150
Sözleşmeli personele ödenen özel hizmet tazminatları ile yaş çay döneminde görevlendirilen personele ödenen kampanya primlerinin vergilendirilmesi hk.05 Ekim 201685550353-120[2016-4]-17
Ek garanti satış gelirleri ile bunlara ilişkin prim ödemelerinin hangi dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı.06 Ekim 201664597866-125[6-2015]-17781
Belediye tarafından yapılan kum satışında vergileme ve belge düzeni.07 Ekim 201613649056-125[01-2015/ÖZE-06]-103
Sponsorluk harcamalarının serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.07 Ekim 201662030549-120[68-2016/40]-158011
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira yardımının beyan edilip edilmeyeceği.07 Ekim 201662030549-120[70-2016/377]-158154
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bulunan Binalara Paratoner Tesis Edilmesi İşinin Vergilendirilmesi13 Ekim 201684974990-130[29-2013-20]-279278
Yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni hk.17 Ekim 201627575268-105[229-2016-33]-285241
TÜBİTAK projesi kapsamında yüksek öğrenim kurumunda Ar-Ge aktivitelerini başlatan ve katılan kişinin 6676 sayılı Kanun teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağı.27 Ekim 201662030549-120[94-2016/210]-184293
Diğer Ücret31 Ekim 201616700543-120[16-515-92]-47196
Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları31 Ekim 201667630374-120[Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları]-4
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları31 Ekim 201667630374-105[2016-63]-3
6518 sayılı Kanun kapsamında faydalı modeli kapsayan satışlar için GVK'nun 89'uncu maddesinde belirtilen indirimden yararlanılıp yararlanılmayacağı ile satışların KDV'ye tabi olup olmadığı.01 Kasım 201662030549-120[89-2014/824]-190620
Yenileme fonunun işletme tarafından inşa edilen binanın amortismanı için kullanılıp kullanılmayacağı.02 Kasım 201662030549-125[8-2015/316]-192794
Kooperatifin üçüncü şahıslardan arsa alımında Kurumlar Vergisi ve KDV olup olmadığı02 Kasım 201667630374-125[2015-3-1]-6
Mükellefin gayri faal olması nedeniyle sözleşmeli avukatına yapılacak olan vekalet ücretinin vergilendirilmesi hk.03 Kasım 201662030549-120[94-2015/286]-193057
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından gerekli koşulları taşıyan avukatlara yapılacak ‘Munzam Emeklilik Yardımı’nın vergilendirilmesi.03 Kasım 201662030549-120[23-2015/876]-193781
Manevi Tazminatın Gider Yazılması.03 Kasım 201611355271-120.01[34-2015/23]-72031
OSB de bedelsiz tahsis edilen arsanın yapı ruhsatı ve diğer şartların yerine getirilmemesi nedeniyle iptali ve tahsis bedeli olarak ödenen bedelin Gelir Vergisine tabi olup olmadığı hk.04 Kasım 201650426076-120[29-2015/20-595]-155
Sosyal Güvenlik Kurumunca IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılan harcamalara ilişkin vergi uygulamaları ve belge düzeni hk.07 Kasım 201627575268-105[238-2015-330]-342130
Site yönetimi tarafından yaptırılan Bahçe peyzaj, boya-badana, tamirat İşlerinin vergilendirilmesi.08 Kasım 201611355271-120.01.02.11[94-2015/28]-72978
Bankanın ihraç etmeyi planladığı iki farklı borçlanma aracının vadesinden önce geri alınması halinde yatırımcı adına oluşabilecek zararların GVK Geç.67 madde kapsamında mahsubu09 Kasım 201664597866-120[GEÇ.67-2016]-20706
Yurtdışından temsilciliğe döviz olarak yapılan ücretin gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği09 Kasım 201638418978-120.03.05.06[23-16/6]-349339
İştirak edilen şirketin % 50 hissesinin dar mükellef kuruma devredilmesinden elde edilen hasılatın iştirakin sermaye artışında kullanılması durumunda KVK 5/1-e istisnasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.11 Kasım 201693767041-125[5-2016-9]-85
İnşaat mühendisi tarafından gerçekleştirilen elektrik teknikerliği faaliyetinin vergilendirilmesi11 Kasım 201611355271-120.04[65-2016/9]-73628
Sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum paylarının tek seferde mi gider yazılacağı yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği17 Kasım 201638418978-125[6-16/6]-366088
Kat Karşılığı Alınan Dairelerin Satışında Vergilendirme.17 Kasım 201618008620-130[ÖZG-2013-66]-67
Hurda teslimlerinde KDV tevkifatı ve belge düzeni21 Kasım 201611395140-105[229-2015/VUK1-19641]-214796
İhraç edilecek malın ambara teslim edilmesi durumunda faturanın ne zaman düzenleneceği.28 Kasım 201611395140-105[229-2014/VUK1-18678]-228965
Rölöve, restorasyon ve restitüsyon harcamalarının özel maliyet olup olmadığı ve kira ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı.28 Kasım 201611395140-105[327-2014/VUK1-18555]-228978
Kira kayıp bedelinin nasıl vergilendirileceği.28 Kasım 201638418978-120[2-16/1]-399531
Nev'i değişikliği halinde devam etmekte olan yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi28 Kasım 201638418978-125[19-15/269]-399523
Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği29 Kasım 201631435689-120[61-2015/603]-89858
Ticari Faaliyetinin Yanında Oyunculuk Faaliyetinde Bulunulmasında Vergilendirme29 Kasım 201611395140-105[414-2012/VUK-1- . . .]-229259
Dava sonucuna göre işe başlatılan personele geçmiş dönemler için yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı30 Kasım 201638418978-120[32-16/4]-405297
Mahkeme kararına istinaden ödenen işgal tazminatı (ecrimisil) ve faiz gelirinin beyanı.30 Kasım 201649327596-120.05[GVK.ÖZ.2016.19]-146711
İş Ortaklığında Kullanılan Taşıtların Gider Kaydı02 Aralık 201611395140-010-235784
Üretilen yumurtaların satışının vergilendirilmesi.03 Aralık 201693767041-120[52-2016/15]-92
Home ofis olarak kullanılan konuta ait elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.05 Aralık 201639044742-130[Özelge]-236571
İhtiyati tedbir konulan döviz hesabına kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı ve gelir kaydedilmesi.06 Aralık 201649327596-125[KVK.2015.ÖZ.49]-149000
İrlanda mukimi firmadan kiralanan gemi için yapılan ödemelerin vergilendirilmesi06 Aralık 201638418978-125[30-16/14]-414003
Gelecek yılı da kapsayan kasko-poliçe ödemelerinin hangi dönemin gideri olacağı hakkında07 Aralık 201662030549-120[39-2015/855]-239534
Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı07 Aralık 201617192610-125[ÖZG-14/44]-277
Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.08 Aralık 201662030549-125[10-2016/445]-241387
Kore Cumhuriyeti mukimi firmadan satın alınan işgücü temin hizmetinin vergilendirilmesi08 Aralık 201641931384-120[61-2014-13]-56
6113 sayılı Kanun uyarınca ilgili dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın olağanüstü yedekler hesabında izlenen tutarın geçmiş yıl dönem zararlarına mahsubu.08 Aralık 201662030549-125[6-2015/250]-241883
Şirket tarafından karşılanan … dolum bedellerinin vergilendirilmesi08 Aralık 201639044742-130[Özelge]-241211
Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni09 Aralık 201668554973-105[413-2016-4]-73
Otomatik satış makinelerinde nakit ve kredi kartıyla yapılan satışlarda belge düzeni ve bu makinelerin işyeri olup olmadığı ile vergi levhası bulundurulup bulundurulmayacağı.12 Aralık 201611395140-105[156-2016-VUK2-9250]-245263
Mali mühürün çalınması halinde e-fatura uygulaması14 Aralık 201631977385-105[MÜK.242-2014/8]-98
Elde edilen kira gelirinden ödenen kiranın gider olarak indirilip indirilmeyeceği.19 Aralık 201662030549-120[74-2016/704]-255055
Yol tretuvar işçiliği işinin yıllara sari inşaat kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği20 Aralık 201631435689-120.01.02.08 - 97832
Brüt satış hasılatlarının değerlendirilmesinde demirbaş ve araç satışlarının dikkate alınıp alınmayacağı20 Aralık 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19462]-256830
Mail order yöntemiyle satış yapan şirketin elektronik arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu20 Aralık 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19558]-256439
İnternetten hediye amaçlı alınan ürünün gönderiminin e-arşiv fatura yerine sevk irsaliyesi ile belgelendirilmesi21 Aralık 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19596]-257510
Şirket aktifine kayıtlı arsanın parsellenerek satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı.21 Aralık 201662030549-125[5-2013/465]-257391
Ufak tutarlı kontör satışlarında sadece müşteri nosu yazılmak suretiyle e-Arşiv fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.24 Aralık 201611395140-105[Mük.257-2016/VUK-1-19833]-262071
E-arşiv faturası kullanıcısının internet üzerinden satışını yaptığı ürünün müşteri tarafından iadesi26 Aralık 201611395140-105[VUK1-19828]-262553
Soba imalatında kullanılan lazer makinesinin amortisman oranı hk.26 Aralık 201648349025-105[315.2016/167728] - 99991
E arşiv uygulasına tabi olan mükellefin kamu kurumları adına kağıt ortamında fatura düzenleyip düzenleyemeyecekleri.26 Aralık 201664597866-105[mük.242]-24213
Tarım üretimi yapmakta olan kooperatifin arazisini sözleşme ile kiralayarak zirai amaçlı su teslim hizmeti vermesinin ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı.26 Aralık 201611355271-125.02.02[2-2016/3]-83703
Vakfın mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı halinde iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı.27 Aralık 201662030549-125[2-2016/494]-264793
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde iadesi gereken gelir vergisi alacağından mükellefin %100 hissesine sahip olduğu şirketin faydalanıp faydalanamayacağı27 Aralık 201637538499-120[121-2016-1]-15
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.27 Aralık 201611395140-105[VUK1-20138]-263984
Kaliforniya solucanları ile organik gübre üretimi28 Aralık 201658889402-105[2016/127-1075]-70028
Durak yönetimi tarafından ödenen ücretlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı28 Aralık 201638418978-120[94-16/9]-444673
Serbest Meslek Kazancı28 Aralık 201684098128-120[65-2016-6]-108087
Dernek tarafından internet ortamında düzenlenecek kermes nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı.28 Aralık 201662030549-125[2-2015/390]-267678
Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı28 Aralık 201638418978-125[5- 14/23]-444662
Mahkeme kararına göre ödenen tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği.29 Aralık 201664597866-125[8-2016]-24587
Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi.29 Aralık 201631435689-120.03.05.01 - 101471
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası29 Aralık 201626468226-120[-ÖZG-2016]-105
Götürü gider usulünde değişiklik hk.29 Aralık 201684098128-120.05.05[74-2016/7]-108276
Noter vekilinin ticari ve serbest meslek faaliyetini bir arada yapması durumunda vergisel durumu.29 Aralık 201613649056-130[01-2016/ÖZE-08]-140
Minyatür heykel ve sanatsal bebek çalışması yapan kişiye yapılan sponsorluk harcamasının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.29 Aralık 201684098128-120.99[89-2015/4]-98
İkinci el traktör alım satımında vergileme.30 Aralık 201613649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142
İkinci el traktör alım satımında vergileme.30 Aralık 201613649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142
Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası uygulamasında gelir geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği30 Aralık 201650426076-120[Mük.20-2016/20-626]-188
İkinci el traktör alım satımında vergileme.30 Aralık 201613649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142
Üst Hakkı Bedelinin kira geliri olup olmadığı hk.30 Aralık 201663611781-120[94-2016-2]-38
Aile Sağlığı Merkezinin muhtasar mükellefiyeti.30 Aralık 201662030549-120[94-2016/346]-271573
e-defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği30 Aralık 201611395140-105[Mük.242-2015/VUK-1-19090]-270229
Araç kiralama faaliyetinde bulunan şirketin kiraya verdiği araç için kesilen trafik para cezalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.31 Aralık 201693767041-125[11-2015-31]-97
Şirketteki alacağın mahkeme yoluyla reddedilmesi halinde özel fonda tutulan tutar hk.02 Ocak 201761316220-Kurumlar Vergisi-1
Kısmi bölünme halinde e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamaları02 Ocak 201761504625-105-1
Şirketteki alacağın mahkeme yoluyla reddedilmesi halinde özel fonda tutulan tutar hk.02 Ocak 201761316220-Kurumlar Vergisi-1
İŞKUR’un işbaşı eğitimi programına katılan personele yapılan yardımların kurumlar vergisi karşısındaki durumu03 Ocak 201762030549-120[40-2015/912]-1324
Aynı tür menkul kıymetlerin faiz ve itfa tevkifat matrahlarında oluşan zararın, aynı dönemin tevkifat matrahından mahsup edilip edilmeyeceği.04 Ocak 201764597866-120[GEÇ-67]-185
Tevkifat matrahının tespiti hk.04 Ocak 201762030549-120[Geç.67-2016/559]-2754
Ticari alacaklarını sigorta ettiren işletmenin sigorta miktarını aşan ek prim tutarını dönemsellik ilkesi gereği gider yazması hk.04 Ocak 201738418978-125[6-15/36]-2997
Okul Aile Birliği İktisadi İşletmesi Tarafından Okul Aile Birliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aktarılan Tutarlar Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı04 Ocak 201762030549-120[94-2016/364]-2753
Faaliyet gelirinin tamamı kira gelirinden oluşan firmanın nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.04 Ocak 201762030549-125[10-2016/223]-2757
Bilgisayar sistemlerinin teslimine yönelik yapılan ihale sözleşmesine aykırılık nedeniyle ödenen tutarların gider yazılıp yazılmayacağı04 Ocak 201738418978-120[40-16/2]-3001
Yem bezelyesi tohumunun KDV oranı04 Ocak 201784974990-130[28-2016-29]-3802
DİİB kapsamında ithal edilen buğdaylardan makarna üretimi aşamasında hasıl olan kepek ile irmik altı unun hayvan yemi olarak tesliminde KDV oranı ve istisnası04 Ocak 201716700543-130[16-515-88]-412
Sabit Yatırım Maliyet Bedeli04 Ocak 201784695066-010.01[Vuk/262]-3
Sabit Yatırım Maliyet Bedeli04 Ocak 201784695066-010.01[Vuk/262]-3
Kat karşılığı yapılan inşaat işlerinde stoklara alınan ve satılamayan dairelere ilişkin yapılan elektrik-yakıt vs. masrafların gider yazılıp yazılamayacağı05 Ocak 201717192610-125[ÖZG-15-16]-3
Asgari Ücretli Olarak Çalışan Personele Ödenen Fazla Çalışma (Mesai) Ücretinin 294 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Yapılacak Hesaplamada Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği.05 Ocak 201760938891-120.03.04-1
Lisans kullanım hakkı ve danışmanlık/geliştirme hizmeti karşılığı Almanya mukimi firmaya yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi.09 Ocak 201762030549-125[30-2012/287]-7305
İşletme hakkı verilen otoyollarda yapılan geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların vergisel durumu ve belge düzeni hk.09 Ocak 201727575268-105[229-2016-33]-9341 09.01.2017
İşletme hakkı verilen otoyollarda yapılan geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların vergisel durumu ve belge düzeni hk.09 Ocak 201727575268-105[229-2016-33]-9341
Silahlı ve silahsız özel güvenlik kurs hizmetinde KDV oranı10 Ocak 201764958909-130-1
Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.13 Ocak 201711395140-105[Mük 290-2012/VUK-1- . . .]-12103
Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.13 Ocak 201711395140-105[Mük 290-2012/VUK-1- . . .]-12103
E-faturada "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin nasıl kullanılabileceği hk.16 Ocak 201711395140-105[mük.257-2016/VUK-1-19889]-13502
Kredi müşterilerine akdi faiz oranından daha düşük oranda kredi kullandırılmak suretiyle peşin tahsil edilen faiz farkının hangi dönemde gelir kaydedileceği.16 Ocak 201762030549-125[6-2014/51]-13503
Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan Kredinin Vergilendirilmesi Hk.17 Ocak 201762030549-125[30-2015/280]-14801
Yurtdışı mukimlerin yabancı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi.17 Ocak 201762030549-125[3-2013/446]-14997
Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen hizmetlere ilişkin ödemelerin gayrimaddi hak bedeli olarak mı, serbest meslek ödemesi olarak mı dikkate alınacağı.20 Ocak 201764597866-125[30-2014]-1264
Vazgeçilen alacağın özel karşılık hesabına alınıp alınmayacağı, hangi yılın zararından mahsup edileceği ve sermaye azaltılmasının vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.23 Ocak 201750426076-125[9-2014/20-241]-8
Plastik boncuk ürününün teslim ve ithalinde uygulanacak KDV oranı23 Ocak 201739044742-130[Özelge]-21171
Anonim şirket kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanının serbest meslek faaliyetinden dolayı genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı23 Ocak 201762030549-120[Mük.20-2016/912]-21838
Faaliyet konusu Türkiye ve yakın bölgeyle ilgili araştırma yapan şirketin … Üniversitesi'ne vermiş olduğu hizmetin hizmet ihracı kapsamına girip girmediği.01 Şubat 201739044742-010.01-32663
Pazar Yeri Kira Ücretlerinin Banka Aracılığı İle Ödenme Zorunluluğu Olup Olmadığı06 Şubat 201718008620-120[2015-720-19]-5
Cam boncuğun ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı14 Şubat 201739044742-130[Özelge]-45280
Konaklama hizmetinde KDV oranı14 Şubat 201796620903-130-14627
Balık yemi tesliminde KDV oranı.14 Şubat 201745404237-130[I-16-15]-10014
Kooperatife yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı14 Şubat 201767630374-130-3
Kooperatifin düzenlediği e-Arşiv Faturalarının üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesini yazması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.14 Şubat 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-7]-10013
Kırık buğday, bulgur unu ve buğday kepeği teslimlerinde KDV oranı.15 Şubat 201716700543-130[16-515-53]-7731
Beyaz leblebinin KDV oranı16 Şubat 201725947440-130-1
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı da Olan Devlet Memuruna Bu Görevi Dolayısıyla Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmayacağı hk.16 Şubat 201719208162-120-9
Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları16 Şubat 201767630374-120[2016/33]-4
Görevden el çektirilen noterin vergisel yükümlülükleri hk.17 Şubat 201735672403-010.01[120-09-2016]-14
Gübre ve gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin tesliminde KDV oranı17 Şubat 201713649056-130[28-2016/ÖZE-07]-24
SGK Kesintilerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.20 Şubat 201785550353-125[2014-7]-4
Kurumlar Vergisi Muafiyeti21 Şubat 201738418978-125[4-16/5]-56399
İhraç edilen bonolara ilişkin faiz tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı ve tevkifatın hangi kurum tarafından yapılacağı.22 Şubat 201784098128-125[15-2015/9]-5793
Hakedişten Kesilen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı22 Şubat 201713334133-010.01-5
Suni deri ve kösele tesliminde uygulanması gereken KDV oranı22 Şubat 201737009108-130 - 15408
Milli Gemi Siciline kayıtlı römorkörde çalışan personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hk.22 Şubat 201784098128-120.03[61-2016/33]-5869
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı23 Şubat 201750426076-130[28-2016/20-1268]-29
E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturaların kullanılıp kullanılamayacağı.23 Şubat 201711395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19578]-54317
Arpa ezmesi ve arpa kırmasının KDV oranı24 Şubat 201748816587-130[1.2016.1]-4
5609.00.00.00.00 GTİP No.lu tekstil eşyasında uygulanan KDV oranı hk27 Şubat 201739044742-130[Özelge]-57132
Eşarp iğnesi ve eşarp mıknatısı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı27 Şubat 201739044742-130-56737
Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası27 Şubat 201796620903-120-19431
Ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellefin, kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında ücretli olarak çalışması durumunda vergilendirme.28 Şubat 201762030549-120[64-2016/480]-58055
Libya Merkez Bankasının Türkeye'de yerleşik banka aracılığıyla yaptığı gelir doğurucu işlemlerin Geçici 67.madde kapsamında vergilendirilmesi hk.28 Şubat 201738418978-120[Geç67-16/3]-63662
Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi Hk.28 Şubat 201738418978-120[Mük80-16/14]-63676
Lavaş, boş pide ve ramazan pidesi ile müşteri tarafından iç getirilerek hazırlanan pidenin KDV oranı hk.28 Şubat 201751421814-130[28-2015/194]-17461
Plastik şapka siperi, çıtçıtı ve düğmesinde uygulanacak katma değer vergisi oranı.28 Şubat 201739044742-130[KDV.28]-58044
Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinin katma değer vergisi oranı28 Şubat 201739044742-130-58036
5902.10.10 ve 5902.20.10 GTİP no.lu ürünün KDV oranı hk.01 Mart 201739044742-130[KDV-28]-59466
Veteriner hekimlere yapılacak destekleme bedeli ödemelerinde Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi uygulaması01 Mart 201765771276-120[65-2015/6]-8
Seslendirme çalışmalarının vergilendirilmesi01 Mart 201738418978-120[65-16/15]-64755
Vakfa ait hastane binasının kiraya verilmesinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.02 Mart 201762030549-125[2-2016/381]-61453
Kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan tesliminde KDV oranı03 Mart 201741931384-130[28-2016-56]-10
PVC'den imal edilmiş panço yağmurluk tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.03 Mart 201784974990-130[28-2016/65-i]-69547
Mısır gluteni tesliminde KDV oranı06 Mart 201764597866-130-4062
Pekmez imalatında kullanılan üzüm, dut, incir, harnup vb. ürünlerin hayvan yemi ve gübre olarak satışında KDV oranı06 Mart 201784974990-130-69853
Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı06 Mart 201784974990-130[28-2016/12/İ/KDV-1]-69845
Bambu elyafının KDV oranı07 Mart 201737009108-130 - 19653
Sermayesine ortak olunan 2 adet şirketin teknik iflasa uğramaması için vazgeçilen alacağın kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı07 Mart 201750426076-125[8-2014/20-236]-10009
Büyükşehir Belediye Başkanlığının bisiklet kullanımının yaygınlaşması projesi kapsamında tahsil edeceği ücretlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı07 Mart 201749327596-125[KVK.2014.ÖZ.7]-21824
Türk Barolar Birliği tarafından bastırılan vekaletname pulu bedellerinin serbest meslek kazancında indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.07 Mart 201784098128-120.04.01[68-2016/3]-7601
Babasına ait işyerinin bedelsiz olarak kiralanmasında tevkifat uygulaması07 Mart 201719208162-010-10
Genç Girişimci İstisnası.08 Mart 201784098128-120.01.02.04[Mük.20-2016/1]-7674
5953 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken iş akdinin ikale yoluyla sona ermesi nedeniyle ödenen kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.08 Mart 201784098128-120.03.05[25-2016-2]-7775
Kooperatifin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden satın aldığı zirai ürünlerde gelir vergisi tevkifatı hk.08 Mart 201784098128-120[94-2017/1]-7778
Değer artış kazancı hk.08 Mart 201762030549-120[Mük.80-2016/999]-67553
Proje Değerlendirme Komisyonu üyelerine ödenen ücretler08 Mart 201730094508-125.05[2016/2.3]-14
Gıda Bankacılığı08 Mart 201730094508-120[2016/1.14]-15
Gübre ve gübre hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV oranı ve KDV istisnası hk.08 Mart 201793767041-130[2016/38]-19
Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına göre imhası gerçekleşen kimyevi maddenin giderleştirilmesi.08 Mart 201711395140-105[VUK-1-19801]-67016
Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına göre imhası gerçekleşen kimyevi maddenin giderleştirilmesi.08 Mart 201711395140-105[VUK-1-19801]-67016
2933.71.00.00.00 G. T. İ. P. numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı09 Mart 201739044742-130[Özelge]-68333
Değer Artış Kazancının Tespitinde Maliyet Bedelinin Belirlenmesi ve İndirilecek Giderler09 Mart 201711355271-120.07.01[M81-2016/5]-14172
İkramiye ödemesinde gelir vergisinden istisnası hakkında.10 Mart 201762030549-120[25-2016/806]-70902
TUGS'ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi10 Mart 201762030549-125[6-2015/225]-69775
LİSANSLI DEPOCULUK10 Mart 201749366803-15-2
Yurt dışından CD ortamında veya doğrudan internetten şifreyle indirilerek temin edilen bilgisayar yazılımları için yapılan ödemelerin tevkifata tabi olup olmadığı.10 Mart 201764597866-125[30-2014]-4427
Büyükbaş hayvanların kemiklerinin çeşitli baharatlarla kaynatılması sonucunda elde edilen kemik suyunun tesliminde KDV Oranı14 Mart 201739044742-130[Özelge]-72497
Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği.14 Mart 201711395140-105[236-2015/VUK-1-19116]-72536
Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği.14 Mart 201711395140-105[236-2015/VUK-1-19116]-72536
1207.60.00.00.00 GTİP numaralı aspir tohumuna uygulanacak KDV oranı hk.15 Mart 201739044742-KDV 28-74446
Mamullerin aksam ve parçalarının tesliminde katma değer vergisi oranı16 Mart 201775497510-130[28-2016-181]-1803
Dezenfektan ürünleri ve 3303.00.90 GTİP numaralı "aroma" ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı16 Mart 201739044742-130[Özelge]-75154
Başka bir işte ücretli olarak çalışan ve yanında yardımcı işçi çalıştıracak kişinin genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.16 Mart 201762030549-120[MÜK.20-2016/1097]-75068
0106.13.00.00.00 GTİP numaralı Alpaca'nın tabi olduğu KDV oranı.21 Mart 201739044742-130[KDV-28]-79673
Gübre üretiminde kullanılan sülfürik asit teslimi ve nakliye hizmetinde KDV21 Mart 201746480499-130[2016/1621]-1621
Hayvansal orijinli gübre (solucan gübresi) tesliminde KDV oranı21 Mart 201739044742-130-78888
Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilen çağrı merkezi hizmeti işinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı22 Mart 201762030549-120[89-2016/574]-80065
OHAL KHK ile hazineye devrolan şirketten olan alacak hk.22 Mart 201711395140-105[VUK-1-20246]-80088
OHAL KHK ile hazineye devrolan şirketten olan alacak hk.22 Mart 201711395140-105[VUK-1-20246]-80088
Bölgesel yönetim merkezinde istihdam edilen hizmet erbabına döviz olarak ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı24 Mart 201762030549-125[3-2014/333]-83703
Bölgesel yönetim merkezinde istihdam edilen hizmet erbabına döviz olarak ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı24 Mart 201762030549-125[3-2014/333]-83703
Oto koltuk kılıflarının tesliminde KDV oranı24 Mart 201713334133-KDV-03-8
Dernek tarafından kiralanan yerde dernek ve dernek iktisadi işletmesinin birlikte faaliyet göstermesi durumunda kira ödemeleri üzerinden yapılacak tevkifatın beyanı24 Mart 201762030549-120[94-2016/291]-83813
2004 yılında elde edilmekle birlikte 10/08/2006 tarihinde aktife alındıktan sonra 31/12/2008 tarihinde sehven aktiften çıkarılan ve 31/12/2015 tarihinde tekrar aktife alınan iştirak hissesinin satışı.27 Mart 201764597866-125.05[5/1-e]-5517
İcra Dairesince satılan konutun KDV oranı27 Mart 201767630374-130[2017/25]-9
Gerçek kişi müşterinin portföyünde bulunan serbest fon satışından tevkifat yapılıp yapılmayacağı27 Mart 201764597866-120.03.10-5515
Konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerine uygulanacak KDV oranı28 Mart 201763611781-130[28-2015/151]-9
Konut Yapı Kooperatifine yapılan duşakabin montaj yapım işinin KDV oranı28 Mart 201763611781-130[28-2016/10]-8
Mısır gluteninin KDV oranı29 Mart 201784412373-130[KDV 13/ı Md.]-30
Canlı hayvanların satışında KDV oranı29 Mart 201718008620-130[2016-701-53]-15520
Satın alınarak başka firmalara satışı yapılan yazılım programlarına amortisman ayrılıp ayrılmayacağı29 Mart 201711395140-105[VUK1-20097]-87110
Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı.29 Mart 201711395140-105[VUK-1-19829]-87103
Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı.29 Mart 201711395140-105[VUK-1-19829]-87103
Satın alınarak başka firmalara satışı yapılan yazılım programlarına amortisman ayrılıp ayrılmayacağı29 Mart 201711395140-105[VUK1-20097]-87110
Fermuar başı, fermuar, metal aksesuar ve valizlerde bulunan çek çek mekanizması teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.31 Mart 201739044742-130[KDV.28]-89911
Merkezi Yurtdışında Bulunan T.V. Şirketinin Türkiye Şubesinin Faaliyetleri Hak03 Nisan 201784974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386
Serbest bölgede üretilen yazılım programının fiziki mal olarak ihraç edilmesi durumunda dövizin Türkiye’ye gelmesinin tevsiki.03 Nisan 201762030549-125[6-2016/423]-91026
Kauçuk ürünleri imalatında kullanılan enjeksiyon ve karıştırıcı makinelerin amortisman oranları hk.04 Nisan 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-58]-11122
Taşımacılık işinde kullanılan lowbed, jumbo lowbed, yarı römork lowbed ve özel amaçlı römork gibi araçlara uygulanacak amortisman oranı hk.04 Nisan 201727575268-105[313-2016-6]-104630
Taşımacılık işinde kullanılan lowbed, jumbo lowbed, yarı römork lowbed ve özel amaçlı römork gibi araçlara uygulanacak amortisman oranı hk.04 Nisan 201727575268-105[313-2016-6]-104630
Kauçuk ürünleri imalatında kullanılan enjeksiyon ve karıştırıcı makinelerin amortisman oranları hk.04 Nisan 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-58]-11122
Maden öğütmesi için kullanılacak ögütme değirmeni aksamlarının amortismanı ve faydalı ömrü06 Nisan 201719208162-105-12
Defter tutma hadleri06 Nisan 201748349025-105[177-2016/458763] - 29568
Defter tutma hadleri06 Nisan 201748349025-105[177-2016/458763] - 29568
Maden öğütmesi için kullanılacak ögütme değirmeni aksamlarının amortismanı ve faydalı ömrü06 Nisan 201719208162-105-12
KDV ve Gelir Vergisi Tevkifatı06 Nisan 201716700543-120[17-515-11]-16373
Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları07 Nisan 201764958909-120-10978
Belediye çalışanına kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardım ödemesinden gelir vergisi kesilip kesilmeeceği07 Nisan 201784098128-120.03.05[23-2017/1]-11857
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği07 Nisan 201771387770-120[80-2017/88]-17
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Personeline Döner Sermeyeden Ödenen "Islahatçı Hakkı"nın Gelir Vergisinden İstisna Olup Olmadığı.07 Nisan 201760938891-120.03.05-1402
Serbest Bölgede gerçekleştirilen üretim faaliyeti ve üretim sırasında oluşan firelerin satılması durumunda elde edilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı07 Nisan 201717192610-125[ÖZG-15/45]-11382
Tasfiye kararı alınan şirketin taşınmazının bedelsiz olarak devrinin KV, KDV ve Harç yönünden değerlendirilmesi.07 Nisan 201796620903-125[5-e/2015-10]-
Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinde KDV oranı ve tevkifat10 Nisan 201739044742-130[Özelge]-98945
Çinkodan (zamaktan) mamul fermuar, çıtçıt ve düğme tesliminde KDV oranı10 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-98342
7117.11.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığı belirtilen kol düğmesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı10 Nisan 201739044742-130[Özelge]-98096
2012 tarihli yapı ruhsatında uygulanacak KDV oranı10 Nisan 201739044742-130-98030
7018.90.10.00.11 ve 7018.90.10.00.12 GTİP numaralı cam nazar boncuğunda KDV oranı.10 Nisan 201739044742-130[Özelge]-98026
Yurtiçi uçak bedellerinde Alan Vergisi bedellerine Ba Bs formlarında yer verilip verilmeyeceği.10 Nisan 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 38648
Yurtiçi uçak bedellerinde Alan Vergisi bedellerine Ba Bs formlarında yer verilip verilmeyeceği.10 Nisan 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 38648
Adi ortaklığın faaliyetinde kullanmak üzere aldığı işyerine ilişkin belge düzeni ile KDV indirim konusu yapılıp yapılamayacağı11 Nisan 201726468226-105[ÖZG-14-2014]-30
Adi ortaklığın faaliyetinde kullanmak üzere aldığı işyerine ilişkin belge düzeni ile KDV indirim konusu yapılıp yapılamayacağı11 Nisan 201726468226-105[ÖZG-14-2014]-30
Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç montaj ücreti, atıksu arıtma tesisine döküm ücreti, gecikme zammı ve cezalara uygulanacak KDV oranı11 Nisan 201776464994-130[KDV.2016.216] - 39853
Tekstil aksesuarları tesliminde KDV oranı.11 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-99602
Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı11 Nisan 201718008620-125[2017-721-1]-16071
Yurt dışı mukimi kurumlara verilen ürün testi, ürün analizi ile ürünlerin uygunluğuna yönelik raporlama ve sertifikasyon hizmetleri karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi.12 Nisan 201762030549-125[10-2016/474]-
Yurt dışındaki firmalara Türkiye'den alınacak tekstil ürünlerine ilişkin verilen kalite kontrol hizmetinden elde edilen gelirin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.12 Nisan 201762030549-125[10-2016/458]-101659
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu12 Nisan 201760938891-125-1450
Zirai ürün alımında gelir vergisi tevkifatı ve beyanı hk.12 Nisan 201762030549-120[94-2016/558]-100977
Koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında12 Nisan 201762030549-120[89-2016/756]-100965
Et ve Süt Kurumundan alınan hayvanların belli bir bakım süresinden sonra kesime verilmesi şeklinde yapılan faaliyetin vergilendirilmesi ve defter tutma esasları hk.13 Nisan 201727575268-105[ 213-2016-535 ]-116820
TÜBİTAK Destekli Projeler bitiminde PTİ'lerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı14 Nisan 201722202903-010.01-5
Kuşburnu, dut ve hurmanın toptan ve perakende teslimlerinde KDV oranı.14 Nisan 201722202903-010.99[3]-6
GMSİ mükellefinin torununa ait kreş giderini indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.17 Nisan 201738418978-120[89-17/3]-120583
Mobilya aksam ve parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı18 Nisan 201750426076-130[28-2017/20-1342]-14138
Yurtdışında yerleşik yabancı şirketler tarafından üretilmiş dizi programlarının gösterim hakkının alınması için yapılan harcamaların amortisman oranı hk.18 Nisan 201711395140-105[315-2014/VUK1-18482]-107289
İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni18 Nisan 201711395140-105[VUK1-19974]-107246
İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni18 Nisan 201711395140-105[VUK1-19974]-107246
Yurtdışında yerleşik yabancı şirketler tarafından üretilmiş dizi programlarının gösterim hakkının alınması için yapılan harcamaların amortisman oranı hk.18 Nisan 201711395140-105[315-2014/VUK1-18482]-107289
Yurt dışında mukim firmalardan alınan hizmetler ile yapılan kiralamaların kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu19 Nisan 201739044742-KDV.9-108937
Stokta kalan brüt-net kg arasındaki farkın satılan malın maliyetine eklenip eklenemeyeceği hk.19 Nisan 201739044742- KDV.21-108886
Tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe kullanılan metalden her nevi yan ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı.19 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-109262
7117.19.00.90.29 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen rozetlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı19 Nisan 201739044742-130[Özelge]-108915
Zeytin hasat makinesi parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı19 Nisan 201739044742-130[Özelge]-108517
Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı20 Nisan 201711395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19352]-109718
Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı20 Nisan 201711395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19352]-109718
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işinde KDV oranı21 Nisan 201784974990-130[KDV5.İ/8/2016/21]-126289
GPRS cihazı çantası tesliminde KDV oranı21 Nisan 201784974990-130[KDV5.I/28/2016/73]-125899
İnşaat devam ederken yapılan reklam ve pazarlama harcamalarının doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı, dönem zararının ortaklıktan elde edilecek gelirlerle ilişkilendirilmesine gerek olup olmadığı21 Nisan 201762030549-125[8-2016/490]-111937
Basit usulde vergilendirilen adi ortaklığın, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında indirim uygulaması.21 Nisan 201762030549-120[89-2017/140]-111491
Geçici ilmühaberlerin iktisap tarihinin tespiti21 Nisan 20176203 0549-120[mük80-2016/851]-110961
Finansal kiralamaya konu taşınmazlara ilişkin vergi ve sigorta prim bedellerinin gider durumu.24 Nisan 201713649056-125[06-2015/ÖZE-07]-56
Özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacağın ticari zarardan mı mali zarardan mı mahsup edileceği hk.24 Nisan 201750426076-125[9-2016/20-297]-15708
Özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacağın ticari zarardan mı mali zarardan mı mahsup edileceği hk.24 Nisan 201750426076-125[9-2016/20-297]-15708
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen kişinin bu kazancının gelir vergisinden istisnası25 Nisan 201762030549-120[Mük.20-2016/626]-113406
Yurt içinde ve yurt dışında verilen eğitim hizmeti için yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni25 Nisan 201762030549-120[94-2016/55]-113418
6212.90.00.00.19 GTİP No.lu pantolon askısının KDV oranı.26 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-116180
Vinç monteli kamyon satışında KDV oranı27 Nisan 201725410040-130[2017/1]-6
E-arşiv uygulamasına dahil firma tarafından internet üzerinden satılan ürünlerin kargo aracılığı ile sevkinde fatura oluşturma ve kağıt ortamda gönderme03 Mayıs 201767854564-105[1741][5484]-16344
Acı baklanın (yemlik) KDV oranı.04 Mayıs 201713649056-130[28-2016/ÖZE-39]-58
Banka kredisine ilişkin dosya ve eksper masrafı, emlakçıya ödenen komisyon ile yaptırılacak parke, halıfleks, mutfak dolabı ve dış cephe kaplama giderlerinin GMSİ'den indirilip indirilmeyeceği.05 Mayıs 201762030549-120[74-2015/913]-123941
Daire numaralarındaki hatanın trampa yoluyla düzeltilmesi işleminin vergilendirilmesi05 Mayıs 201762030549-120[Mük.80-2016/408]-123918
Finansman temini amacıyla teverruk yöntemi ile bankadan vadeli olarak satın alınan emtia sertifikasının nakde çevrilmesi karşılığı bankaya ödenecek vade farkının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı08 Mayıs 201762030549-120[6-2013/433]-125274
Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp yararlanamayacağı hk.09 Mayıs 201793767041-125[10-2016/1]-15256
Yurt dışındaki firmadan iş makinesi kiralanması nedeniyle yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı09 Mayıs 201739044742-130-53046
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.11 Mayıs 201711395140-105[VUK-1-20178]-129208
Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti11 Mayıs 201711395140-105[156-2017-VUK2-9920]-129159
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.11 Mayıs 201711395140-105[VUK-1-20178]-129208
Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti11 Mayıs 201711395140-105[156-2017-VUK2-9920]-129159
Konut yapı kooperatifine yapılan dolap tezgahı ve duvar kaplaması işinde KDV oranı hk.17 Mayıs 201763611781-130[28-2017/13]-14
Muayenehanede verilen psikiyatri benzeri hizmetler ile bilgilendirme amaçlı toplantılarda uygulanacak KDV oranı17 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-134375
Tekstil, çanta, ayakkabı sektöründe kullanılan ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı17 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-135427
Sürgünlü defne KDV oranı17 Mayıs 201741931384-130[28-2016-60]-26
Yumurta kabuğu tozu ve yumurta zarı tozu takviye edici gıda ürünlerini KDV oranı17 Mayıs 201721152195-130[2017/360]-19079
Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılan ürünlerin katma değer vergisi oranı.17 Mayıs 201784974990-130[KDV-2/I/28/2017/17]-154422
Şirket ortaklık paylarının satışı17 Mayıs 201716700543-120[17-515-89]-22798
TGTC' nin 3920.10.89.00.00 Tarife Pozisyon Numarasında Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri ve Tül Perdelere İşlenen Pulların İthalinde ve Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı.18 Mayıs 201739044742-130[KDV.28]-135845
8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP numaralı ürünlerin tesliminde KDV oranı18 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-135821
Tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere üretilen alüminyum çivi ve vidanın tesliminde uygulanması gereken KDV oranı18 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-135820
Hastane ameliyathanesinin hastane ile ilişkisi bulunmayan hekimlere kullandırılması hizmetinde uygulanacak KDV oranı18 Mayıs 201750426076-130[28-2016/20-1332]-20853
İhale yoluyla satın alınan çift kabin pkp. cinsi aracın KDV oranı22 Mayıs 201784695066-130[Kdv-1/3-d]-16
Konut tesliminde KDV oranı24 Mayıs 201735831311-010-13
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefinin Ltd. Şti. Tarafından Devralınması Halinde Zarar Mahsubu25 Mayıs 201747285862-125[9-2016/07]-3088
İkinci ticari araç sahibinin basit usul mükellefi olmaya devam edip edemeyeceği hk.26 Mayıs 201749327596-120.01.01[GVK.ÖZ.2017.9] - 69028
Değer Artışı Kazancı29 Mayıs 201717192610-120[GV-17-7]-27135
Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği29 Mayıs 201711949253-010-10
Teknoloji geliştirme bölgesinde yeni yazılım üretilmesi ve yazılımların devamlı geliştirilmesi faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançların vergilendirilmesi.30 Mayıs 201784974990-130[KDV:2/H/Geç.20-2016/07]-174156
Yapı ruhsatı tadilinde taşınmazlara uygulanması gereken KDV oranı30 Mayıs 201764597866-130-10042
El Yapımı Tulum üretiminin Gelir Vergisi Muafiyeti Hk.31 Mayıs 201785550353-120[2017/2]-8
Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu01 Haziran 201719341373-125[ÖZELGE-2015/2]-62
Büyükelçinin ikametgahında özel hizmetli olarak çalışanın elde ettiği ücretin vergisel durumu02 Haziran 201738418978-120[23-2017/3]-180216
Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi05 Haziran 201738418978-125[5-16/34]-184511
Hasar araştırma ve raporlama hizmetinde belge düzeni05 Haziran 201727192137-105[238/2016-374]-24339
Hasar araştırma ve raporlama hizmetinde belge düzeni05 Haziran 201727192137-105[238/2016-374]-24339
Şüpheli alacağın teminatlı hale gelmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı ve tahsil edilen alacağın hangi yılın geliri sayılacağı.06 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 76177
Şüpheli alacağın teminatlı hale gelmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı ve tahsil edilen alacağın hangi yılın geliri sayılacağı.06 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 76177
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18. Madde ile Stopaj Teşviki ve Damga Vergisi Hakkında07 Haziran 201771387770-120[2017/90]-25
Noterin ikametgah olarak kullandığı otele ait harcamaların mesleki kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği hk.09 Haziran 201711949253-010-12
İkinci el traktör alım satımında vergileme.09 Haziran 201762030549-120[70-2017/207]-162467
Malzeme tedariki,taşınması ve montajı işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği09 Haziran 201762030549-120[42-2016/334]-163020
İthal edilmek yerine firmanın kendi bünyesinde üretilen makinelerin imali nedeniyle yapılan harcamaların yatırım harcaması olarak dikkate alınıp alınamayacağı12 Haziran 201717192610-125[ÖZG-15/5]-37711
Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde belge düzeni.13 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099
Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitinde, Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Haziran 201768554973-105[413-2016/9]-46343
Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitinde, Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Haziran 201768554973-105[413-2016/9]-46343
Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde belge düzeni.13 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099
Tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayarak, yatırım fonu olarak tanımlanan şemsiye fon adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği.14 Haziran 201762030549-125[2-2015/313]-169519
Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalanan sözleşmeye göre yapılan harcamaların reklam harcaması mı, sponsorluk harcaması mı olduğu.14 Haziran 201762030549-120[10-2016/368]-
Eğitim danışmanlığı hizmetinde KDV oranı14 Haziran 201725953680-045.02[2016-45]-10
Değersiz alacaklar.20 Haziran 201764597866-105[322]-11633
DSİ'ye ödenen ortak tesislere katılım payının nasıl giderleştirileceği.20 Haziran 201784098128-125.08[8-2016/8]-24639
DSİ'ye ödenen ortak tesislere katılım payının nasıl giderleştirileceği.20 Haziran 201784098128-125.08[8-2016/8]-24639
Değersiz alacaklar.20 Haziran 201764597866-105[322]-11633
Sigorta poliçesi üzerinde gösterilemeyen iskontoların giderleştirilmesi.21 Haziran 201762030549-125[8-2015/215]-180952
Anonim şirket pay senetlerinin satışının vergilendirilmesi.21 Haziran 201762030549-120[Mük.80-2016/211]-181606
Fındık zarında KDV oranı21 Haziran 201725953680-045.02-12
Tevsik zorunluluğu22 Haziran 201731977385-105[MÜK.257-2017/5]-68
Tevsik zorunluluğu22 Haziran 201731977385-105[MÜK.257-2017/5]-68
Ücreti peşin ödenen ve faturası düzenlenen otel bedelinin giderleştirilmesi.30 Haziran 201762030549-125[6-2015/447]-190910
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri04 Temmuz 201741931384-120[20-2016-15]-12021
Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesi04 Temmuz 201741931384-120[65-2016-3]-12030
Kira Faturası Düzenleme07 Temmuz 201719579043-105[Özelge/2016]-71701
Kira Faturası Düzenleme07 Temmuz 201719579043-105[Özelge/2016]-71701
Lisanslı Depo İşletmeciliği10 Temmuz 201748349025-105[257-2016/165067] - 61446
Lisanslı Depo İşletmeciliği10 Temmuz 201748349025-105[257-2016/165067] - 61446
Kira Sopajı10 Temmuz 201716700543-120[17-515-86]-30515
Tenfiz kararına istinaden ödenen tazminatın kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılmayacağı.14 Temmuz 201762030549-125[11-2016/312]-209510
Teslim alınamayan ofis için yapılan peşinat ödemesinin giderleştirilmesi17 Temmuz 201730094508-125[6-2015/1.17]-30
Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı.17 Temmuz 201711395140-105[Vuk-1-20609]-210266
Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı.17 Temmuz 201711395140-105[Vuk-1-20609]-210266
İşyeri yapı kooperatifinin kurumlar ve KDV mükellefiyeti.19 Temmuz 201767630374-125[2015-7]-17
İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2015/VUK-1-19243]-218104
Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--217006
Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--217006
İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2015/VUK-1-19243]-218104
Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın, Başka Bir Firmadan Alınan Hizmet Bedelinin Ödenmesinde Ayni Olarak Kullanılması24 Temmuz 201771387770-105[234-2017/73]-28
Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın, Başka Bir Firmadan Alınan Hizmet Bedelinin Ödenmesinde Ayni Olarak Kullanılması24 Temmuz 201771387770-105[234-2017/73]-28
III. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirmesi25 Temmuz 201713334133-010.01-19
Vergi Kesintisi26 Temmuz 201764597866-125.15-13790
Haksız rekabet ve markaya tecavüze ilişkin ödenen tazminatın ve arabuluculuk ücretinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.26 Temmuz 201750426076-125[11-2016/20-298]-36026
Gümrüksüz satış mağazalarında eksik ve kayıp olduğu saptanan emtianın tedariki sırasında katlanılan maliyetlerin ve bu ürünler üzerinden hesaplanan vergilerin gider olarak indirimi.27 Temmuz 201764597866-125[8-2016]-13884
Aktife kayıtlı aracın çalınması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın vergilendirilmesi.27 Temmuz 201762030549-125[6-2015/417]-225438
Bağış olarak inşa edilecek okulun vergi kanunları karşısındaki durumu27 Temmuz 201762030549-120[89-2014/674]-224222
Arızi serbest meslek kazancının vergilendirilmesi hk.27 Temmuz 201762030549-120[65-2017/250]-224221
Millî müsabakalara katılan millî takım antrenörüne sözleşmeli olarak çalıştığı taşeron firma tarafından ödenen ücretin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hk.27 Temmuz 201750426076-120[94-2017/20-635]-36391
Fermuar sürgüsü ve fermuar imalatı için kullanılan makinelerin ithalinde uygulanması gereken KDV oranı27 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-225910
Cosmocel H-85 adlı ürünün KDV oranı.27 Temmuz 201776464994-130[KDV.2017.112] - 109256
Deri işlerinin KDV oranı27 Temmuz 201745404237-130[I-16-215] - 64400
Sanayi tipi zincir ithalatında uygulanacak KDV oranı27 Temmuz 201784974990-130[KDV-1-İ-28-2016/83]-272898
Baskı hizmetlerinde KDV oranı27 Temmuz 201784974990-130[28-2017/30/İ/KDV-1]-272887
Aparatlı mop yedeğinin KDV oranı hk.27 Temmuz 201745404237-130[I-17-44]-64363
Yat, kotra ve teknelerin motorlarının ayrı olarak tesliminde uygulanacak KDV oranı28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226227
İndirimli kurumlar vergisi.28 Temmuz 201784098128-125[32/A-2015/3]-36594
Kurumun aktifinde yer alan iştirak hisselerinin vadeli satışının zararla sonuçlanması durumunda zararın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.28 Temmuz 201764597866-125.05-13903
Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması28 Temmuz 201764597866-130[24-2015]-13899
Saya ve tabanın birleştirilmesi suretiyle fason olarak ayakkabı monte edilmesi işleminde uygulanacak KDV oranı hk.28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226994
Yem katkı maddelerinin tesliminde istisnadan vazgeçilmesi halinde uygulanacak KDV oranı.28 Temmuz 201739044742-130[KDV-13]-226993
Sıvı deniz yosununun KDV oranı28 Temmuz 201718008620-130[2017-701-39]-69460
Saf suyun KDV oranı28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226233
Ambulans personelinin hastanelerde verdiği danışmanlık hizmetinde KDV oranı.28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226231
Solucan tesliminde KDV oranı31 Temmuz 201785373914-130[53.01.193]-84000
Tahsil edilemeyen alacağın değersiz alacak olarak kabul edilip edilmeyeceği ve K.V. yönünden değerlendirilmesi.04 Ağustos 201762030549-125[8-2016/165]-236148
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan kira yardımı ve taşınma tazminatının vergi kanunları karşısındaki durumu hk.04 Ağustos 201762030549-125[15-2016/30]-235819
Mülkiyeti vergi muafiyeti tanınan vakıf ile kamu yararına çalışan derneğe ait arsa üzerine inşa edilen cami inşaatı için yapılan harcamaların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı04 Ağustos 201762030549-125[10-2014/207]-235870
Japonya mukimi şirket ortağına kar dağıtımında tevkifat oranı.04 Ağustos 2017662030549-125[30-2014/155]-235835
Vergiye tabi gelir oluşmadığı için indirilemeyen devreden yatırım indirimi istisnası tutarının, vergiye tabi gelir oluşturan kazançlardan indirilip indirilemeyeceği04 Ağustos 201762030549-125[5-2015/171]-235831
Japonya mukimi dar mükellef kurumun Türkiye'de bulunan limited şirket hisselerini Malezya mukimi dar mükellef kuruma satması durumunda vergilendirme.04 Ağustos 201762030549-125[30-2013/239]-235942
Kısmi bölünme neticesinde kurulan şirketin indirimli kurumlar vergisi uygulaması.04 Ağustos 201762030549-125[32/A-2015/75]-
Şirket ortağının yurtdışına teknik İngilizce ve yüksek lisans eğitimine gönderilmesine ilişkin harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı04 Ağustos 201762030549-125[8-2015/338]-235888
Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.07 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20574]-237669
Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.07 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20574]-237669
Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu.10 Ağustos 201777058783-105[VUK.ÖZ.17.28] - 117763
Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu.10 Ağustos 201777058783-105[VUK.ÖZ.17.28] - 117763
KVK yeniden değerleme10 Ağustos 201751421814-125[32/A/2017-15]-69825
İcra Dairesince satışı yapılan taşınmazın KDV oranı15 Ağustos 201763611781-130[28-2017/6]-19
Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.17 Ağustos 201764597866-105[267-2016]-15442
Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.17 Ağustos 201764597866-105[267-2016]-15442
Elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu.18 Ağustos 201711395140-105[Mük.257-2015/VUK1-19514]-256538
İhraç kayıtlı e-faturada KDV'nin hesaplanmaması.18 Ağustos 201711395140-105[Mük.257-2015/VUK1-19457]-256526
Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.18 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20626]-256502
Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.18 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20626]-256502
Taşınmazın şuyulandırma sonucu değişiminde vergilendirme18 Ağustos 201737538499-125[5-2015-7]-53748
Elde kispet dikimi ve deri işleri faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacağı hk.18 Ağustos 201760938891-120.01.03[GVK:1-2]-13225
Edirnekari faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılmayacağı hk.18 Ağustos 201760938891-120.01.03[GVK:1-2]-13224
Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı21 Ağustos 201711395140-105[Vuk-1-20581]-257836
Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı21 Ağustos 201711395140-105[Vuk-1-20581]-257836
Faaliyet izni iptal edilen bankanın mevduatına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.22 Ağustos 201764597866-120[GEÇ-67]-15806
Şehit Yakınları ile Vazife Malulü Kira Yardımı22 Ağustos 201784695066-120-25
Velayeti eşte bulunan çocuk için yapılan eğitim giderinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı23 Ağustos 201749327596-120.04[GVK.ÖZ.2017.35] - 126189
Yurtdışındaki şubenin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen alacağın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.24 Ağustos 2017662030549-125[6-2015/86]-266587
Teknopark bünyesinde yapılan faaliyetlerin vergilendirilmesi24 Ağustos 201762030549-125[5-2016/419]-266901
KURUMLAR VERGİSİ25 Ağustos 201735831311-KV-5
Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı25 Ağustos 201785373914-125[49.01.27]-96176
İktisadi işletmede çalışan memur personelin maaşlarının işletmenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.25 Ağustos 201765771276-125[6-2015/3]-9
Yurt dışına ihraç edilen prefabrik yapıların montaj işlemlerinin Kurumlar Vergisi, KDV açısından değerlendirilmesi ve belge düzeni hk.25 Ağustos 201727575268-105[229-2014-220]-30441
Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya verilen montaj tasarım hizmeti ve malzeme temini işinin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.25 Ağustos 201793767041-125[5/h-2014/21]-17
Tekne alımında KDV31 Ağustos 201779690095-130[9-2016-120-39]-97269
5366 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşme ile Hak Ediş Ödemelerinde Vergilendirme07 Eylül 201738418978-125[15-14/3]-319156
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin teknoparktan çıkarak faaliyetine devam etmesi durumunda istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı.07 Eylül 201762030549-125[10-2015/84]-275726
Apartman yönetimi tarafından yapılan ücret ve serbest meslek ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması hk.07 Eylül 201738418978-120[94-17/14]-319158
Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı20 Eylül 201739044742-130-299297
Defterlerini tuttuğu apartmanın hesaplarının tutulmasında kullanılan program için yapılan giderlerin KDV ve GVK açısından değerlendirilmesi21 Eylül 201750426076-120[68-2015/20-589]-50923
Gayrimenkul bağışında KDV ve Kurumlar Vergisi Hk.22 Eylül 201725953680-045.02[2017-32]-20
Konut Yapı Kooperatifine yapılan duvar kâğıdı uygulaması işinde uygulanacak KDV oranı hk.26 Eylül 201784974990-130[KDV.2/I/8/2016/20]-352150
Kullanım ömrünü tamamlamış lastik teslimi.26 Eylül 201741931384-130[17-2016-38]-18427
Akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının amortisman oranı26 Eylül 201764597866-105-17833
Gerçek usule geçen mükellefe ait sabit kıymet niteliğindeki aracın KDV’si ile kalan amortisman payının indirimi.27 Eylül 201721152195-130-65302
Teleskopik gözlüklerin yurt içi teslimi ve ithalinde KDV.29 Eylül 201784974990-130[KDV4/I/2016/17/43]-362730
Vadeli Satış Sözleşmesi ile yapılan satışlarda KDV matrahı29 Eylül 201764597866-130[1]-18134
Araç alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.02 Ekim 201739044742-130[Özelge]-324633
Pamuğun Lisanslı Depoya Tesliminde KDV Uygulaması02 Ekim 201721152195-130-69344
Serbest bölgede taşeron firmaya inşaat işi yaptırılması02 Ekim 201785373914-130[53.01.191]-109385
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı03 Ekim 201746480499-130[2015/1599]-58255
Türk Kızılayı … Şube Başkanlığının malzeme ve hizmet alımında KDV istisnası olup olmadığı03 Ekim 201726696128-130[13-2016/19]-51956
Serbest bölgelerde yapılan taşıma işlerinde istisna.04 Ekim 201721152195-130[17-2017-203]-71216
Üniversite Tarafından Yurtdışındaki Firmalardan Alınan Elektronik Veri Tabanı Aboneliği İçin Kdv Tevkifatı ve Damga Vergisi İstisnası hk.05 Ekim 201735672403-010[130-155-01-2015]-67
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı.05 Ekim 201762030549-125[5-2016/417]-335325
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılanlardan elde edilen gelirler dolayısıyla Üniversite bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşunun Kurumlar Vergisi ve KDV'den muaf olup olmadığı09 Ekim 201760938891-125-21142
Hayvan kaşıma (kaşağı) sistemi - elektrikli tımarmatik cinsi eşyaya uygulanması gereken KDV oranı.09 Ekim 201743456486-130[28]-7
Ortakların adi ortaklığa inşaat taahhüt hizmeti ile giderlerin ortaklara yansıtılmasında belge düzeni10 Ekim 201739044742-130-348370
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların şehiriçi halk otobüslerinde ücretsiz taşınması için yapılan ödemelerde ücret belge düzeni11 Ekim 201725947440-105-6
Şirket aktifine kayıtlı taşınmazın tapu kayıtlarında trampa edilmesi işleminin KVK,VUK,KDV ve Diğer Vergiler yönünden değerlendirilmesi.16 Ekim 201721152195-35-02-83375
2835.22.00.00.11 ve 2835.22.00.00.12 GTİP numaralı ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı.16 Ekim 201739044742-130[KDV-28]-363503
İndirim Orana tabi işlemlerde KDV İadesi17 Ekim 201779690095-130[3-2017-130-2]-111083
Kar payı dağıtımında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı17 Ekim 201751421814-120[61-2015-51]-91942
Askerlik Borçlanması Nedeniyle SGK'ya Yapılan Ödemelerin Serbest Meslek Kazancından İndirimi17 Ekim 201718008620-120[2017-720-10]-99943
İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği.17 Ekim 201711395140-105[Mük.257-2016/VUK-1-19905]-368021
Adi ortaklık ortağı olarak minibüs işleten basit usule tabi ortakların gerçek usule geçişi ve defter tutma yükümlülüğü17 Ekim 201796620903-120-108947
Üretimi yapılan emtianın konsinye satış yöntemiyle ihracatı18 Ekim 201785373914-130[53.01.165]-123008
Konut yapı kooperatifinin belediyeden satın aldığı dairelerin üyelerine tesliminin Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu ile belge düzeni hk.19 Ekim 2017127575268-105[229-2016-211]-398668
İmtiyaz sözleşmesi kapsamında işletme hakkı devredilen havalimanına ilişkin yapılan harcamaların itfası hk.19 Ekim 201727575268-105[269-2015-284]-398275
Maliyet hesaplama yönteminde değişiklik yapılması hk.19 Ekim 201727575268-105[274-2017-447]-398258
Sağlık danışmanının(diyetisyeninin) ticaret siciline kaydı halinde,işletme defteri tutma yükümlülüğü20 Ekim 201785550353-105[2014-9]-12
Kalkınma ajansından alınan hibe tutarına ait faizin ajans hesaplarına aktarılmasında vergilendirme20 Ekim 201785373914-125[49.01.25]-125707
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödenen "emeklilik teşvik tazminatı"nın vergilendirilmesi hk.20 Ekim 201760938891-120.03.04[GVK: 1-3]-23275
İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı23 Ekim 201739044742-130[Özelge]-383486
Vakfa bağlı tıp merkezine ait Sağlık Kadrosu Ruhsatları devri (satış) işlemlerinin KDV karşısındaki durumu.23 Ekim 201739044742-KDV.17-383482
İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV'den İstisna Yakıt Teslimi23 Ekim 201764597866-135[7/A]-19858
Lazer ve Soğutma Cihazılarının Amortisman Oranı Hk.24 Ekim 201725953680-045.02[2017-19]-22
İçeriğine itiraz edilen faturanın daha sonraki dönemde kayıt altına alınmasında düzeltme işlemleri hk.25 Ekim 201750426076-130[29-2015/20-1244]-60066
KDV Kanununun geçici 30'uncu maddesi kapsamında iade talebi25 Ekim 201739044742-130[Özelge]-393133
Serbest meslek erbabının kullandığı numaralı gözlüğe ait KDV'nin indirimi.25 Ekim 201721152195-130-95545
Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.25 Ekim 201784098128-120.01.02[37-2016-6]-96481
Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.25 Ekim 201784098128-120.01.02[37-2016-6]-96481
Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilmesi26 Ekim 201758889402-155[2014/127-994]-70579
Sözleşme şartları uyarınca, mal teslimi karşılığı olmadan ödenen bedelin KDV' ye tabi olup olmadığı26 Ekim 201739044742-200.03.01-396220
Ticari faaliyet gereği ithal edilen emtianın bazılarının personel tarafından ofiste tüketilmesi durumunda belge düzeni ve KDV26 Ekim 201739044742-010-396112
Swap işlemlerinde değerleme.26 Ekim 201764597866-105[258]-20314
Firma etiketlerine kuş gözü çakım işinde KDV tevkifatı uygulaması27 Ekim 201751421814-130[9-2017/59]-98781
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapılan yıllara sari inşaat işi için ödenen hakedişlerde damga vergisi-kurumlar vergisi-KDV kesintisi27 Ekim 201726468226-100[ÖZG-27-2016]-78
Türev işlemler için alınan nakit teminatlar nedeniyle ödenen faizler üzerinden hangi oranda tevkifat yapılacağı.28 Ekim 201764597866-125[30-2014]-17967
KDV İndirimi30 Ekim 201796620903-130[29/1-a,34-2015/35]-114921
Kamu Kurumuna Yapılacak İnşaat Taahhüt İşine Karşılık Alınacak Arsanın KDV’ne Tabi Olup Olmadığı.30 Ekim 201747285862-130[1-2016/12]-33663
Perakende et ticareti yapanların tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğu30 Ekim 201753445970-105[27-9-2017/478]-132277
Otel işletmeciliği yapan şirketin merkez ve şubesi arasında fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı.01 Kasım 201767854564-105[1741-5595]-107381
Temsil ağırlama amaçlı yemek faturalarında yer alan bedellerin gider yazılıp yazılmayacağı ile ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı01 Kasım 201739044742-130[29]-413980
Devlet üniversitesince irtifak hakkı verilmesi karşılığında yapılan binanın irtifa hakkının sona ermesi üzerine tesliminde KDV olup olmayacağı01 Kasım 201739044742-KDV.17-413958
….Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılacak vidanjör şikayetlerine müdahale işinde tevkifat uygulaması01 Kasım 201739044742-KDV.9[Özelge]-413927
Kreş Ödemelerinin KDV’den İstisna Olup Olmadığı02 Kasım 201713334133-KDV-03-25
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan eğitim-öğretim desteğinde fatura düzenlemesi02 Kasım 201711395140-105[229-2015/VUK1-18899]-422284
Anlaşmalı firma personeline verilen yemek hizmetlerinde belge düzeni03 Kasım 201768554973-105[413.2017/3]-110868
7269 Sayılı Kanun uygulaması dolayısıyla konut yapımına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin istisna03 Kasım 201767630374-130[2016/70]-23
Gübre hammaddesi temininde KDV03 Kasım 201721152195-130[13-2016-21]-112789
Adi ortaklıkta adi ortak adına alınan sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun ihraç kayıtlı teslimlerde geçerli olup olmayacağı03 Kasım 201739044742-010-423616
Dava sonucunda ödenmesine hükmolunan gecikme faizi faturalarında yer alan KDV tutarlarının gider olarak mı yoksa indirim olarak mı değerlendirileceği03 Kasım 201745404237-130[I-12-151]-115484
Yabancı bayraklı gemilere akaryakıt alımında KDV istisnası.06 Kasım 201784974990-130[KDV-2/İ/11/2016/38]-434952
Ekspertiz Hizmeti Faturasında Yer Alan Tapu Harcı ve Belediye Harcında Tevkifat.06 Kasım 201784974990-130-434593
Taşınmazların 2 tam yıl süre ile şirket aktifinde bulundurulması ile ilgili sürenin tespiti06 Kasım 201721152195-35-02-114297
Serbest bölgedeki şubeye ilişkin gelirlerin KDV beyanına dahil edilmeyeceği.06 Kasım 201776464994-130[KDV.2014.210]-178975
YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Ücretinin İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği06 Kasım 201784974990-130[KDV5.I/32/2017/05]-434572
Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin KDV Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumu06 Kasım 201784974990-130[KDV5.I/17/2017/19]-434570
… Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere ithal edilen ürünlerde KDV istisnası.06 Kasım 201784974990-130[KDV-1/İ-Geç.26-2017-1]-434409
Engellilerin araçlara bindirilmesini sağlayan rampa,platform,liflerin takıldığı kapıların KDV istisnası06 Kasım 201745404237-130[I-17-04]-115488
Banka dekontuna istinaden KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile tutarı 5.000 TL'yi geçen ödemelerin "BA-BS" formlarına dahil edilip edilmeyeceği06 Kasım 201784974990-130-434107
Gübre üretiminde kullanılan kireç taşı tesliminde KDV07 Kasım 201784974990-130[KDV.2/İ/13-2016/20]-436366
YTB kapsamında makine satışında KDV istisnası07 Kasım 201763611781-130[13/d-2015/145]-25
Orman İşletme Müdürlüğünden Temin Edilen Mallarda KDV Tevkifatı08 Kasım 201793767041-130[9-2016/27]-47028
Yurtdışı mukimi kişilere Türkiye?de verilen eğitim hizmeti hk.08 Kasım 201784974990-130[1-2013/56]-439400
Kooperatif adına kayıtlı arsanın kamulaştırma yoluyla satışının vergisel durumu.08 Kasım 201784974990-130[1-2013/8]-438933
Elektrik tesliminde KDV istisnası08 Kasım 201745404237-130[I-17-03]-116821
KDV İstisnası09 Kasım 201796620903-130-121224
Sendika avukatının borçlu taraftan aldığı vekalet ücretinin belgelendirilmesi hk.09 Kasım 201749327596-120.04[GVK.ÖZ.2016.34] - 181943
SGK prim indirimi tutarlarının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.09 Kasım 201717192610-120[ÖZG-17/18] - 117899
Yurt dışından uçak ana motoru,motor standı ve techizatının kiralanması işlemlerinde KDV uygulaması.10 Kasım 201776464994-130[KDV.2015.131]-184203
Uçak alımında Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a madde istisnası.10 Kasım 201785373914-130[53.01.184]-141715
Gelir Desteği Ödemesinin Vergilendirilmesi10 Kasım 201767630374-130-27
Termik Santral atıklarının taşınması işinde KDV tevkifatı10 Kasım 201767630374-130[2015-69]-28
KDV Tevkifatı10 Kasım 201784974990-130[KDV5/I.9.2015.86]-443000
Cam ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde KDV Tevkifatı13 Kasım 201739044742-130-449604
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.13 Kasım 201727575268-105[238-2016-300]-445692
Bilgisayar tamir, bakım ve yazılım yükleme faaliyetiyle uğraşan mükellefin basit usulde vergi mükellefi olup olmayacağı hk.13 Kasım 201750426076-120[46-2017/20-654]-65825
Üst hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılan tesislerin ve bu tesislere ait ekipmanların aktifleştirilmesi ve itfası.13 Kasım 201727575268-105[313-2014-377]-447198
Nihai tüketiciye yapılan satışlara ilişkin bileti ve yolcu taşıma faturada T.C. Kimlik Numarası bulunup bulunmayacağı13 Kasım 201711395140-105[VUK1-20175]-452322
Birden fazla KDV vergilendirme dönemini kapsayan beslenme danışmanlığı hizmetinde belge düzeni13 Kasım 201758889402-105[2015/127-1038]-79995
Ahşap yakma, resim ve kaligrafi sanatı alanındaki çalışmalardan elde edilecek kazancın vergilemesi hk.14 Kasım 201784098128-120.04.02[18-2017/15]-126070
Avrupa Birliği destekli projelerde alınan tercümanlık hizmeti bedelleri üzerinden GVK Geçici 84 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.14 Kasım 201784098128-120[Geç.84-2017/1]-126172
Serbest meslek kazancının tespitinde “istanbulkart” dolum fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.15 Kasım 201762030549-120[68-2016/336]-457830
İlave Edilecek KDV15 Kasım 201725947440-130-11
Şirketin aktifine kayıtlı bulunan işyerinin vakfa bağışı hk.15 Kasım 201711355271-125[10-2015/6]-62170
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde alınan hibe15 Kasım 201737009108-130[1.2014/2386]-109672
Mahsuben İade15 Kasım 201784974990-130[KDV5/I.112016.50]-450370
İade edilen mallara ait KDV.15 Kasım 201784974990-130-450863
Mahkeme kararı ile kazanan taraf avukatına ödenen ücret için düzenlenecek serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği16 Kasım 201777058783-105[Mük.257.VUK.ÖZ.14.39]-188100
Geçmiş yıllara ait fazla alınan kiranın iade edilmesi nedeniyle geri ödenen kira farklarının gider olarak indirilip indirilmeyeceği.16 Kasım 201784098128-120.05.05[74/2017-3]-128677
Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmalarının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.17 Kasım 201738418978-120[18-17/12]-455508
Motorlu taşıt sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği.17 Kasım 201738418978-120[94-17/19]-456431
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları17 Kasım 201721152195-130-130459
KDV Tevkifatı17 Kasım 201735831311-KDV-23
Kooperatifiniz üyelerine konut tesliminde vergilendirme20 Kasım 201739044742-KDV.27-472328
Ağaç ve orman ürünleri tesliminde KDV tevkifatı20 Kasım 201735672403-130-72
Kuş gribi (tavuk vebası) nedeniyle imha ve itlaf edilen tavuk, yumurta ve üretim ve pazarlamada kullanılan mal ve malzemelerin Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden durumu.20 Kasım 201750426076-125[6-2015/20-266]-68007
KDV Kanununun 17/4-y maddesi gereğince finansal kiralamaya konu taşınmaza ilişkin yüklenilen KDV'nin düzeltmeye konu olması.20 Kasım 201745404237-130[I-17-98] - 122684
Gayrimenkul alım satımı, aracılık hizmetleri ile uğraşan mükellefin taşınmaz alımında ödediği KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Hk.21 Kasım 201726696128-130[29-2017/7]-63210
Teslim veya hizmet karşılığı olmayan nakit ödemenin promosyon ödemesinin vergisel boyutu21 Kasım 201727575268-105[229-2014-22]-462203
Akaryakıt istasyonunun devri halinde e-Defter tutma zorunluluğu21 Kasım 201757062627-010.01-18
İhraç Kayıtlı Teslim22 Kasım 201763611781-130[11/1-c/2016-14]-28
Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Elde Edilen Gelirin Kurumlar Vergisi ve KDV'ye Tabi Olup Olmadığı22 Kasım 201779690095-130[8-2017-120-3]-124696
Mahkeme kararı ile ödenmesine hükmedilen eksik yapılan hakediş tutarı ile fiyat farkının vergisel durumu23 Kasım 201727575268-105[229-2015-269]-466984
Net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması hk.23 Kasım 201762030549-120[31-2017/256]-488576
Bankalarda açtırılan kıymetli maden mevduat hesaplarının değerlemesi23 Kasım 201762030549-125[6-2012/283]-488418
6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme sistemi ve elektronik para lisansına sahip kuruluşlarda belge düzeni24 Kasım 201739044742-130-492337
Mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.24 Kasım 201738418978-120[40-17/5]-469312
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız hk.24 Kasım 201738418978-120[61-17/17]-469405
Resim çalışmaları dolayısıyla GVK’nın 18 nci maddesinden yararlanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Güzel Sanat Eserlerine İlişkin Kayıt - Tescil Belgesi” alınması gerektiği hk.27 Kasım 201784098128-120.04.02[18-2017/18]-142801
Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çalışmalarından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.27 Kasım 201727575268-105[229-2016-357]-471915
Miadı dolan ilaçların TEBOS sisteminden alınan rapor dayanak gösterilerek gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği.27 Kasım 201725953680-045.02[2016-43]-24
TÜBİTAK tarafından "1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı" kapsamında yapılan destek ödemelerinin KDV'ye tabi olup olmadığı27 Kasım 201784974990-130[KDV2/2/İ/1/2016/41]-471282
Boccia topu ve rampasının ithalinde KDV istisnası27 Kasım 201721152195-130[17-2017/474]-142036
Adi ortaklıkta yeni işler üstlenilmesi halinde mükellefiyetin devam edip etmeyeceği27 Kasım 201738418978-125[2-14/18]-470076
Yüzer havuz, duba ve palamar botu kiralama hizmetinde KDV oranı27 Kasım 201721152195-130[13-2017/378]-141943
Kira alacağı karşılığı bankadan demirbaş devir alınmasında belge düzeni ve dekontta gösterilen KDV tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı28 Kasım 201739044742-130[Özelge]-499874
.....Eğitim Öğr. Hizm.Ltd. Şti.30 Kasım 201761504625-5334-86
DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV01 Aralık 201739044742-KDV.11-514342
Balık halinde balık komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi kanunları karşısındaki durumu.05 Aralık 201711395140-105[229-2014/VUK1-17318]-523898
Finansal kiralama şirketine geri almak kaydıyla satılıp geriye kiralanan gayrimenkuller için KDV iadesi08 Aralık 201721152195-130[17-2017/276]-158532
Bahreyn'de alt taşeron olarak yapılan kaba inşaat işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden isisna olup olmadığı08 Aralık 201762030549-125[5-2016/372]-541480
LPG satışının KDV oranı11 Aralık 201784974990-130[KDV5/I/28/2017/70]-495757
AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.11 Aralık 201764597866-105[229]-23869
Adi ortaklığın e-Tebligat kullanma zorunluluğu hk.11 Aralık 201727575268-105[107/A-2017-453]-495128
Sevk İrsaliyesi11 Aralık 201795133703-105-116474
Personel taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak panelvana ait ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı12 Aralık 201748816587-130[2016]-17
Avans Tahsilatlarının Kurum Kazancına Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Aralık 201738418978-125[6-17/27]-500553
GMSİ beyannamesinden ortodonti için yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.13 Aralık 201762030549-120[89-2017/623]-553913
DİİB ve Geçici Kabul Rejimi kapsamında ihraç kayıtlı satın alınan ve üzerine işçilik yapılan hammaddelerde işçiliğin KDV'den istisna olup olmadığı.14 Aralık 201739044742-130-559296
İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak model kalıp ve geliştirme masraflarının yurtdışına aktarılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı14 Aralık 201764597866-130[12/2]-24181
Geç-29'uncu madde kapsamında yapılarak işletmeye alınan sağlık tesislerinin işletilmesi döneminde düzenlenecek kullanım bedeli faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.14 Aralık 201784974990-130[KDV-2/İ/GEÇ-29/2017/05]-504068
8481.30.99.00.00 G.T.İ.P. numaralı ürünün KDV oranı15 Aralık 201739044742-130-567637
Teknoparktaki mükellefin internette arkadaşlık ve alış-veriş sitesi oluşturması.22 Aralık 201793767041-125[4691-2014/4]-69388
Belediyenin envanterinde kayıtlı arsaların satışında KDV uygulaması25 Aralık 201721152195-130[17.2017/337]-178761
Uluslararası taşımacılıkta doğrudan yüklenim ve genel giderler27 Aralık 201798748888-130-8
Gayrimenkul değerleme hizmetinin vergi kanunları karşısındaki durumu27 Aralık 201784974990-130-527124
Cpap bpap maskeleri ile hasta solunum devresinin KDV oranı28 Aralık 201784974990-130[KDV/1-İ-28-2017-73]-528048
Madenlerde devlet hakkında KDV.28 Aralık 201796620903-130[17/4-p-2016/23]-149119
Gerçek usulden basit usule geçen mükellefin tekrar gerçek usule geçmesi durumunda devreden KDV tutarını indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.28 Aralık 201775497510-130[29-2016-107]-49283
Dövizli faturalardan kaynaklanan cari hesap için kur farkı28 Aralık 201711395140-105[VUK1-19783]-611782
Günlük ve haftalık olarak kiraya verilen gayrimenkulun, sadece mülkiyet sahibi tarafından kullanılması29 Aralık 201719579043-105[2017]-149556
DHMİ kiralanan arazi üzerinde inşa edilen bina için yapılan harcamaların itfası.29 Aralık 201764597866-105[313-2016]-25567
Mal alımlarına ilişkin olarak imzalanan sözleşmenin feshinden dolayı teslim alınamayan mallar için düzenlenecek iade faturası hk.29 Aralık 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-41]-148185
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üyelerine verilen soğuk hava depolama hizmetinde KDV istisnası29 Aralık 201745404237-130[I-16-172]-147650
Yıllık düzenlenen hizmet sözleşmesinde, işin konusu gereği faturaların günlük düzenlenmesi ödemelerin ise aylık yapılması durumunda kısmi tevkifat uygulaması29 Aralık 201741931384-130[9-2016-58]-27967
Arazi toplulaştırma işi dolayısıyla konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının alt taşerona verilmesi sebebiyle alınacak hizmetten GV ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı29 Aralık 201784974990-130[KDV.2/I/9-2016/50]-530197
Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulaması29 Aralık 201739044742-010-618552
Araç satış faaliyetinde deneme sürüşü amaçlı kullanılan araçlarda ÖTV ve KDV.29 Aralık 201737009108-130 - 130783
Kat karşılığı arsasını müteahhide veren Kooperatifin vergisel yükümlülüğü29 Aralık 201784974990-130[8-2015/1]-530216
KDVK 13/a ve 13/b maddeleri kapsamındaki işlemler29 Aralık 201721152195-35-02-189566
Komple yeni yatırımda indirimli kurumlar vergisi hesaplanacak kazancın tespiti hk.29 Aralık 201738418978-125[32A-15/4]-531740
Yurt dışından ihraç edilecek kira sertifikaları nedeniyle sağlanan kaynak için kar payı (faiz) ödemelerinin KVK stopaj oranı.29 Aralık 201764597866-125[30]-25571
Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulaması02 Ocak 201817192610-125[ÖZG-17/14] - 46
Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu02 Ocak 201838418978-120[42-15/17]-815
Stoklardaki emtianın imha edilmesi.02 Ocak 201839044742-KDV.29-235
Aciz Vesikasının Muhasebeleştirilmesi02 Ocak 201864950229-105[323-2017/2]-8
Belediye tarafından düzenlenen tahsilat makbuzunun fatura yerine kullanılıp kullanılmayacağı03 Ocak 201897338759-105[2016-05]-302
2015 ve 2016 yıllarında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması04 Ocak 201850426076-125[32/A-2017/20-314]-782
TUGS Kayıtlı Geminin Kiralanarak İşletilmesinin Kurumlar Vergisi ve KDV'den İstisna Olup Olmadığı.04 Ocak 201893767041-125.05[6940314340]-1460
Devremülk satışlarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.05 Ocak 201827575268-105[229-2015-36]-6706
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.05 Ocak 201864597866-125[5]-252
e-Defter uygulamasına geç başvuru halinde zorunluluk tarihinden başvuru tarihine kadar geçen süre içerisindeki kayıtların ne şekilde yapılacağı05 Ocak 201895133703-105-2014
İl Özel İdaresinin Envanterinde Bulunan İş Makinelerinin Kiralanması08 Ocak 201865771276-125[2-2017/1]-2
Yıllara sari işi üstlenen adi ortaklıkta ortaklığı oluşturan şirketlerin birleşmesi08 Ocak 201838418978-120.01.02.08[42-17/3]-8551
TUGS'ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın K.V.'den İstisna Olup Olmadığı.08 Ocak 201896620903-125-3385
Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemenin gider olarak indirilmesi hk.08 Ocak 201838418978-125[6-15/2]-9097
Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Satışında KV08 Ocak 201816700543-130[17-515-16]-1555
Santralin elektrik üretim sürecinde kullanılacak otomasyon sisteminin faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.09 Ocak 201827575268-105[313-2016-496]-11195
Serbest bölgede otomasyon yazılımı faaliyetinden elde edilecek kazançlarda kurumlar vergisi ve çalıştırılan hizmet erbabına ödenen ücretlerde gelir vergi istisnası10 Ocak 201817192610-125[KV-17-32] - 5122
Şirketin alt işvereni tarafından ödenmeyen SGK pirimlerinin gider yazılıp yazılmayacağı.11 Ocak 201849327596-125.06[KVK.2017.ÖZ.4] - 6168
Adi ortaklık adına fatura edilen ancak ortaklarca finanse edilen franchise bedelinin ortaklara yansıtılması12 Ocak 201868509125-125.08-2
Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımların finansmanı amacıyla sermayeye nakden yatırılan tutarın nakdi sermaye indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.12 Ocak 201850426076-125[10-2017/20-318]-2836
Gelir ve Damga Vergisi tevkifatı yapılarak oluşturulan fatura hk.12 Ocak 201811395140-105[VUK-1-20625]-42619
İstanbulkart dolum bedellerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.12 Ocak 201811395140-105[VUK-1-19994]-43552
Şirketin yapmış olduğu taşeronluk hizmeti karşılığında teslim alınacak dairelerin inşaat bitiminde müteahhit firma tarafından satışının yapılması halinde vergilendirme.15 Ocak 201862030549-120[42-2013/780]-45228
Kampanya şeklinde düzenlenen ve müşteriye verilen hediye çekleri için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.15 Ocak 201862030549-125[6-2014/303]-45239
Belge düzeni17 Ocak 201811395140-105[VUK1-23404]-56800
Yarım kalan inşaatı tamamlamak üzere anlaşılan, ancak önceki müteahhidin yaptığı kısımlara ait giderlerin bilinmemesi nedeniyle inşaatın maliyetine nasıl eklenebileceği hk.18 Ocak 201895462982-105[VUK.ÖZLG-16-34]-11337
Konsorsiyum olarak yapılan yıllara sari inşaat işinin vergilendirilmesi hk.19 Ocak 201838418978-125[15-16/2]-30329
Sermaye şirketinin şahıs işletmesine dönüştürülmesi23 Ocak 201811395140-105[179-2013/VUK2-7162]-74132
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonrası müteahhitlerin adi ortaklık kurması ve inşaat işinin vergilendirilmesi hk.23 Ocak 201811395140-105[VUK-1-20258]-74452
Kat karşılığı inşaat işine ilişkin maliyetler.26 Ocak 201862030549-125[6-2015/296]-92920
Yapılan ödeme karşılığı alınamayan fatura nedeniyle avanslar hesabında bekleyen tutarın giderleştirilmesi.26 Ocak 201862030549-125[8-2015/265]-88713
Teknoloji geliştirme bölgesinde AR-GE faaliyetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi29 Ocak 201862030549-125[10-2015/51]-93748
Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.29 Ocak 201862030549-125[6-2016/28]-93754
Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen malzeme karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.29 Ocak 201862030549-120[42-2015/880]-93935
Adi ortaklıkta hisse devri.29 Ocak 201862030549-125[6-2015/193]-93761
Nakit sermaye artışında faiz indirimi30 Ocak 201862030549-125[10-2016/486]-98638
“Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacakların belgenin alındığı dönemde kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.01 Şubat 201827575268-105[322-2015-65]-51644
e- Faturaya Geçişte Brüt Satış Hasılatının hesabında; Alıştan İadelerin, Alış İskontolarının, Fiyat Farklarının ve Taşıt Satışlarının Dikkate Alınıp Alınamayacağı Hk.07 Şubat 201867854564-105[1741][5475]-62048
Kişisel lazer epilasyon cihazının amortisman oranı.12 Şubat 201864597866-105[315]-3724
Hakediş ödemelerinin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz ve repo gelirleri ile döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.15 Şubat 201862030549-120[42-2014/228]-158888
Evrensel posta hizmet geliri ve idari ücret ödemelerinin hangi dönem gider kaydedileceği.16 Şubat 201864597866-125.06-4189
Fatura düzenleme.21 Şubat 201895133703-105-16560
Arsa sahipleri adına düzenlenen faturalardaki tutarların brüt satış hasılatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı22 Şubat 201867854564-1741-85866
Kooperatif üyelerine işyerlerinin tesliminin vergi kanunları karşısındaki durumu22 Şubat 201835831311-010.01-5158
Tasfiye halinde kooperatifin taşınmaz satışının kdv ve kurumlar vergisi karşısındaki durumu23 Şubat 201830094508-125[5-2016/1.2]-4931
Yatırım teşvik belgesinin revize edilerek genel teşvik kapsamından bölgesel teşvik kapsamına alınan yatırıma indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı23 Şubat 201864597866-125[32/A]-4841
Tahsilat ve ödemelerin tevsiki hk.23 Şubat 201827575268-105[Mük.257-2017-331]-83240
Yurtdışı Montaj ve İmalat İşlerinde Kurumlar Vergisi İstisnası26 Şubat 201826468226-125.05.04[ÖZG-6-2016]-12225
İrtifak hakkı dolayısıyla ödenen bedelin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve irtifak hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan bina ve tesislerde amortisman hk.01 Mart 201811395140-105[269-2014/VUK1-18590]-209572
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı01 Mart 201872788441-105-13130
Elektronik bilet satışı yapılması durumunda e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunup bulunmadığı01 Mart 201811395140-105[VUK1-20237]-210058
Araç kiralama faaliyetinin finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği02 Mart 201811395140-105[290-2015/VUK1-18995]-213349
Holding Bünyesinde Yapılan Kısmi Bölünme Sonrasında İştiraklerin kayıtlarda Hangi Bedelle Takip Edileceği.06 Mart 201864597866-125.19-5759
Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere alışverişlerinin karşılığı ödenen para iadesinin vergisel durumu.08 Mart 201862030549-120[94-2015/16]-235506
İlişkili kişilerden yapılan mal ve hizmet alımları dolayısıyla oluşan vade farklarının örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.08 Mart 201838418978-125[12-16/1]-102776
Bağış ve yardım olarak dağıtılacak tutarlar üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.12 Mart 201862030549-125[10-2017/409]-248254
Üst hakkı tesis edilen arsa ve üzerine inşa edilen bina ile yeraltı, yer üstü düzenleri için ayrılacak amortisman hk.12 Mart 201811395140-105[269/2014/VUK-1/18818]-247269
Yurtdışında yabancı para biriminden yapılan harcamalara ilişkin olarak Merkez Bankasında TL karşılığı bulunmayan para birimlerinin ne şekilde kayıtlara alınacağı hk.16 Mart 201811395140-105[VUK-1-20580]-270671
Halı ve kilim yıkama faaliyetinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.16 Mart 201811395140-105[VUK-1-20585]-270695
Zemin araştırmasına ilişkin raporlama işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği16 Mart 201862030549-125[15-2017/336]-268403
Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.16 Mart 201862030549-125[19-2015/298]-268217
Sermayenin, Geçmiş Yıl Kârlarından, Sermaye Olumlu Farklardan, Nakit Olarak Ortaklardan Ödenen Sermayeden Oluşması ve Sermaye Azaltımına Gidilmesi Durumunda Vergilendirme16 Mart 201862030549-120[94-2015/203]-268414
Vakıf Tarafından Kiralan Dairelerin Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Vergisel Durumu28 Mart 201824680638-045[KVK]-71
Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Ödemesinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağı02 Nisan 201819341373-125[ÖZELGE-2018/1]-E.53937
İndirimli Kurumlar Vergisi04 Nisan 201830094508-125[2018/1.2]-E.8068
Finansal kiralama sözleşmesinin başka bir finansal kiralama şirketine devrinin VUK ve KDV yönünden değerlendirilmesi04 Nisan 201839044742-130-331710
İnternet üzerinden yapılan yazılım uygulamalarının satışının vergilendirilmesi ve belge düzeni.05 Nisan 201811395140-105[229-2014/VUK1-18164]-337968
Ortakların mülkiyetinde bulunan arsa üzerine yapılacak özel inşaat için kurulan adi ortaklığın vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.06 Nisan 201827575268-105[262-2017-301]-149668
Kira Karşılığı Yapılan Tadilat Bedeli Üzerinden G.V. ve KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı09 Nisan 201847285862-120[72-2014/04-9]-18796
Şube ve İdari Bina Olarak Faaliyette Kullanılan Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilip Edilemeyeceği11 Nisan 201864597866-125[19]-8802
Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi24 Nisan 201864597866-125.08-9661
Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre.25 Nisan 201811395140-105[VUK-1-20847]-406932
Merkezi Türkiye'de olan işletmenin yurtdışındaki şubesinden olan alacakların güvenlik sorunu nedeniyle işin yapılamamasından dolayı alınamaması halinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayağı25 Nisan 201811395140-105[VUK1-19859]-406842
Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği.25 Nisan 201811395140-105[VUK-1-20553]-406796
Fason bal üretiminde vergi tevkifatı ve belge düzeni.26 Nisan 201811395140-105[235-2015/VUK1-19239]-413275
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları27 Nisan 201897677631-125[13-2017/1]-3193
6736 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtialar için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması ve ortak şirketin de kendi gerçek kişi ortaklarına dağıtması durumunda vergisel yükümlülükler02 Mayıs 201862030549-120[94-2018/124]-E.427752
Vergi indirimi.10 Mayıs 201884098128-125[32-2018/4]-E.204105
Kısmi bölünme işleminde vergilendirme11 Mayıs 201850426076-125[19-2018/20-338]-E.40419
Galvanizli rulo sacların haddelenmesinde kullanılan sandviç ve trapez panel üretim hattı amortisman oranı hk.11 Mayıs 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-29]-E.102893
Şüpheli Alacak Karşılığı15 Mayıs 201853445970-105[VUK-323/2016-463]-64872
İklimlendirme Cihazlarının İmalatında Kullanılan Makinelerin Amortisman Oranları16 Mayıs 201853445970-105[2018/27-09-502]-E.65324
Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin aktifinde yer alan taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman ayırması hk.23 Mayıs 201827575268-105[172-2018-147]-E.204805
Belediyeden satın alınan taşınmaza ilişkin ödemelerin banka dekontu ile belgelendirilmesi hk.29 Mayıs 201827575268-105[229-2017-334]-209179
Brode Makinelerinin Amortisman Oranı01 Haziran 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-41]-E.114769
E-arşiv uygulaması.01 Haziran 201864597866-105[MÜK.242-2016]-12457
Kimyasal havuzların amortisman oranı hk.05 Haziran 201811395140-105[VUK-1-20880]-529977
Motorlu araçlar imalatında kullanılan özel aletlerin amortisman oranı08 Haziran 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-47]-E.120364
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen Su Fatura Bildiriminin fatura yerine geçip geçmeyeceği.11 Haziran 201895133703-105-E.46592
Yeniden işe başlanılması halinde hangi usule göre defter tutulacağı.11 Haziran 201895133703-105-E.46502
Şirket Ortağının Eşine Gayrimenkul Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV11 Haziran 201826468226-125.05.04[ÖZG-5-2016]-36342
Vergi indirimi11 Haziran 201862030549-120[mük121-2018/237]-E.548774
İştiraki Olan Anonim Şirketten Elde Edilen Kâr Payının Vergilendirilmesi12 Haziran 201862030549-125[10-2017/415]-549173
Serbest Meslek Erbabının e-fatura ve e-deftere geçme zorunlulugu bulunması halinde belge düzeni.12 Haziran 201811395140-105[VUK-1-20506]-549254
Araçlarda Amortisman Oranlarının Uygulanması12 Haziran 201872788441-105-E.36796
Yurtdışında şube açılışı hk.13 Haziran 201827575268-105[159-2016-401]-230398
Rüzgar enerjisi santrallerinde yer alan rüzgar tribünlerinde üretilen elektriğin ulusal elektrik şebekesine aktarılmasında kullanılan bağlantı kablolarının amortismanı hk.19 Haziran 201827575268-105[313-2017-12]-232669
Kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen hediye çeklerine istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.11 Temmuz 201864597866-105-15439
Serbest bölgede üst hakkı tesis edilen bina için ayrılacak amortisman13 Temmuz 201867854564-1741-281546
Gayrimaddi Hak Bedeli Ödemelerinde Aleyhe ve Lehe Oluşan Kur Farklarının Vergi Kesintisine Tabi Olup Olmadığı.18 Temmuz 201864597866-125.30-15854
… İdaresi Genel Müdürlüğü'ne verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı.24 Temmuz 201840247694-130[9-2018-2]-E.24116
KDV İstisnası.24 Temmuz 201875766797-130[2018/1716]-E.64067
Gönye tesliminde KDV oranı25 Temmuz 201839044742-130[Özelge]-682152
Kinoa tesliminde KDV oranı27 Temmuz 201866491453-010[ÖZELGE]-E.4470
Çadır kampı faaliyetinde KDV oranı30 Temmuz 201893996897-130-E.73903
9018.49.10.00.00 GTİP numarasında yer alan eşyaların ithal ve tesliminde KDV oranı30 Temmuz 201839044742-130[Özelge]-702456
1207.99.96.00.19 GTİP numaralı kabuksuz kabak çekirdeği ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı30 Temmuz 201839044742-130[Özelge]-E.706652
Laminasyon işleminde tevkifat ve KDV oranı07 Ağustos 201845404237-130[I-16-125]-169428
Maden Devlet hakkı ödemelerinde KDV uygulaması10 Ağustos 201850426076-130[1-2016/20-1329]-58232
Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşının Yurt İçinde Konut Alımında KDV İstisnası.13 Ağustos 201884974990-130[KDV-1/İ/13-2018/04]-E.333250
El arabasının KDV oranı hk.13 Ağustos 201884974990-130[KDV-1/28/İ/2018/23]-E.332220
Mirasçının işe devam etmesi halinde e-Fatura ve e-Defter kullanımı17 Ağustos 201853445970-105[12-2016/5]-109423
KDV Kanununun 17/4-y Maddesi Kapsamındaki İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı27 Ağustos 201839044742-130[Özelge]-772899
Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın işçilik faturasına uygulanacak KDV oranı.03 Eylül 201839044742-130[Özelge]-786492
E-faturanın oluşturulup onaylanmadan iptal edilmesi ve faturada iptal ibaresinin yer almaması.03 Eylül 201811395140-105[VUK1-20473]-786454
Yabancı uyruklu kişi ve veya kişilere konut veya iş yeri satışı10 Eylül 201897726449-130[5290082219]-E.103600
KKTC'de Yaşayan Türk Vatandaşlarına Yapılan Konut ve İş Yeri Teslimlerinde İstisna10 Eylül 201839044742-130[Özelge]-807159
İlgili üniversite saymanlığı yerine Maliye Bakanlığından iskonto oranı uygulanmak suretiyle tahsil edilen alacakların iskonto oranına isabet eden tutarının değersiz alacak sayılıp sayılmayacağı.12 Eylül 201864597866-105[324]-E.19391
Defter Beyan Sistemi Uygulamasında birden fazla belgenin aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği hk.13 Eylül 201811395140-105[VUK1-21219]-E.823487
Ek Tasfiye halinde KV, KDV ve VUK yönünden değerlendirme13 Eylül 201819208162-125-6341
Kafe müşterilerine verilen nargile hizmetinin faturalandırılması14 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.827571
Üst hakkına sahip olunan gayrimenkul üzerinde olup ayrıca tapuya tescil edilmemiş ancak şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması hk.14 Eylül 201811395140-105[VUK-1-21311]-E.827171
Et ve Balık Kurumu bayiliği sona eren mükellefin kendi mükellefiyetinin devam etmesi durumunda önceden bastırılmış amblem bulunan faturanın kullanılması14 Eylül 201827192137-105[230/2018-403]-E.65061
Diyetisyen ve beslenme uzmanlığı faaliyetlerinde KDV oranı18 Eylül 201876464994-130[KDV.2017.217] - 161346
3005.90.99.90.00 GTİP numarasında kayıtlı "terapi ve tedavi cihazlarına ait pansumanlar" adlı ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı19 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.837382
Mısır nişastası ve laktoz adlı ürünlerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranı19 Eylül 201839044742-130-E.837381
Çanta parçalarının ayrı ayrı satılmasında uygulanacak KDV oranı19 Eylül 201821152195-130[2017/710]-361239
Penetrasyon asfalt tesliminde KDV oranı19 Eylül 201836062021-130[28-2018/ÖZE-28]-E.62059
Kumaştan (pamuklu, polyester ve karışımlı) ve deriden mamul koltuk kılıfı ile ahşap ve metal koltuk iskeletlerin birbirinden bağımsız olarak veya birlikte tesliminde KDV oranı19 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.837436
Ramazan paketine uygulanacak KDV oranı19 Eylül 201839044742-130-E.837431
Ödemelerden Yapılan Vergi Kesintisinin Beyan Dönemi19 Eylül 201893767041-120.01.02.11[3890052684]-E.107660
Defter- Beyan Sistemi19 Eylül 201895133703-105-E.68647
Gelir makbuzunun fatura yerine kullanılıp kullanılamayacağı hk.20 Eylül 201863611781-130[1-2018/2]-E.17115
Sözleşme hükümleri uyarınca yabancı para cinsinden ödenen yolcu garanti bedellerinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu ile oluşan kur farklarına ilişkin belge düzeni hk.21 Eylül 201827575268-105[215-2018-288]-E.375281
İşletme Hakkı İtfası21 Eylül 201870280967-105[7670612354]-E.108337
Danışmanlık Hizmeti21 Eylül 201885550353-130[2018/4]-E.24469
Yumurta sarısı tozu, yumurta akı tozu ve mix yumurta tozu olarak adlandırılan ürünlerin KDV oranı24 Eylül 201821152195-130[28-2018/1196]-E.368418
Tasfiye halindeki konut yapı kooperatifine yapılan inşaat-taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı.24 Eylül 201845404237-130[I-18-46]-E.192430
Oyun salonunda yapılan satışlarda KDV oranı24 Eylül 201826696128-130[28-2018/6]-E.46910
TGTC'nin "5105.39.00.00.19 Diğerleri" GTIP numarasında yer alan "deve yünü" ithal ve tesliminde KDV oranı24 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.848837
9019.10.90.00.13 GTİP numaralı ürünün tabi olduğu KDV oranı24 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.848833
Motor, şanzıman, metal aksam ve donanımları hariç olmak üzere sadece ağaç kısmı imaledilen eşyaların tesliminde KDV oranı25 Eylül 201885550353-130[2017/8]-24932
Hollanda mukimi firma ile imzalanan franchising sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.25 Eylül 201862030549-125[30-2016/166]-852406
Stok Devirlerinin Defter Beyan Sisteminde Nerede Gösterileceği Hk.26 Eylül 201877058783-105[VUK.ÖZ.18.34]-E.167734
Alınan Gayrimenkullerin işletmeye dahil edilip edilmeyeceği.26 Eylül 201895133703-105-70323
Türkiye'den yurt dışı mukimi hastalara verilen sağlık hizmetine ilişkin kazançların kayıtlarda izlenmesi.27 Eylül 201862030549-125[10-ğ-2017/165]-863486
Türkiye'de mukim olmayan yabancı müşterilerden yapılan tahsilatların tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.28 Eylül 201811395140-105[VUK-1-20954]-E.868784
Yemek firmaları tarafından kullanılan kaşık, çatal, kepçe, masa örtüsü vb. iktisadi kıymetlerin amortisman oranı28 Eylül 201811395140-105[VUK1-20909]-865547
KDV indirimi ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinde KDV tevkifatı01 Ekim 201839044742-130-870072
6602.00.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan "tekli denge bastonu" ticari tanımlı ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı01 Ekim 201839044742-130[Özelge]-E.870078
4802.55.90.99.19 GTİP numaralı kağıdın KDV oranı01 Ekim 201839044742-130[Özelge]-E.873308
Otomatik hayvan kaşağı makinesinin KDV oranı hk.01 Ekim 201837009108-130[412825] - 93185
Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıt Zamanı02 Ekim 201854451858-045-E.6268
Yarış atı yetiştiriliciğinde vergilendirme03 Ekim 201867854564-105[1741-6106]-E.384572
Tahsil edilemeyen yurt dışı alacağına karşılık ayrılıp ayrılamayacağı ile yurt dışındaki mahkemeye ödenen yargı harcının gider olarak indirilip indirilemeyeceği.03 Ekim 201862030549-125[6-2015/356]-881164
İcra Müdürlüklerine yapılan kira ödemelerinde tevkifat.03 Ekim 201813649056-120[94-2017/ÖZE-07]-65582
Suni deri imalatında amortisman oranı.05 Ekim 201811395140-105[VUK-1-20720]-E.890991
Fizyoterapi Hizmetlerinin Vergilendirilmesi05 Ekim 201836486581-120[38404182718]-E.38199
Ö.K.C/Perakende Satış Fişlerinin Toplu Kaydı08 Ekim 201867854564-105[1741-6000]-E.390819
Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi08 Ekim 201816700543-125[17-515-80]-57752
Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi08 Ekim 201816700543-125[17-515-80]-57752
Kırsal kalkınma programı kapsamında alınan hibe kredinin tutulacak defter tayininde dikkate alınıp alınmayacağı.22 Ekim 201811395140-105[177-2018-VUK2-9593]-937483
Ferdi işletmenin A.Ş.'ne dönüşmesi halinde e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu22 Ekim 201867854564-1741-415314
Şirketin depo ve şubelere transfer edeceği malları e-irsaliye belgesi ile belgelendirip belgelendirmeyeceği.22 Ekim 201864597866-105[230 ]-E.22294
Finansal kiralama sözleşmesinin devri sonrası ilk leasing sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan alacak bakiyesinin vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.22 Ekim 201811395140-105[VUK-1-20383]-936654
E-Fatura E-Defter Uygulaması22 Ekim 201826468226-105[ÖZG-2-2016]-64773
Serbest bölgede e-fatura, e-defter kullanımı23 Ekim 201827192137-105[Mük 257-2015/21-337]-73970
Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk.25 Ekim 201827575268-105[221-2016-410]-416924
Tasfiye halindeki şirkete ait şüpheli ticari alacakların durumu25 Ekim 201827575268-105[322-2017-125]-E.416541
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen konutların borca karşılık müteahhit firmaya tesliminde uygulanacak KDV oranı.26 Ekim 201845404237-130[I-17-197] - 219804
Mahkeme kararı olmadan ödenen alacak ve tazminat tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı26 Ekim 201862030549-125[6-2017/19]-958347
Adi ortaklık olarak yüklenilen yıllara sari iş nedeniyle yapılan kesintilerin ortaklar tarafından hangi oranda mahsup edileceği.30 Ekim 201838418978-125[15-18/6]-420356
Üniversite tarafından yapılacak cihaz ithalatında damga ve katma değer vergisi02 Kasım 201816700543-130[17-515-251]-63524
7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.05 Kasım 201811395140-105[VUK-1-21481]-E.983775
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden alınan ürünler için yapılan ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.07 Kasım 201864958909-105-E.35615
Sınıf Değiştirme Defter Hadleri07 Kasım 201899689007-105[VUK: 3-1]-E.41801
Köpük jeneratörünün faydalı ömrü hk.12 Kasım 201827575268-105[315-2018-393]-E.438913
Re'sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması12 Kasım 201819579043-105[2018]-E.112076
7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.12 Kasım 201811395140-105[VUK-1-21488]-E.1005415
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları15 Kasım 201897677631-105[229/2017-1]-19121
Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı.15 Kasım 201896620903-125-114063
Damga vergisi defter tasdiki hk.20 Kasım 201827575268-105[220-2015-320]-451266
İnternet Üzerinden Satışı Yapılan Ürünlerin, Lojistik Firması Tarafından Satıcı Adına Alıcıya Teslim Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.20 Kasım 201811395140-105[VUK1-21627]-E.1039659
Ödenen kira bedeli karşılığında fatura alınamaması durumunda indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, tevkifata tabi olup olmayacağı ve banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği.21 Kasım 201811395140-105[VUK1-20374]-1044710
Otobüs İle Yapılan İl İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti Yerine Ö.K.C. Kullanılmasının Mümkün Olup Olmadığı.22 Kasım 201860938891-105-43805
Tahakkuk ettirilen komisyon tutarının vergi mevzuatı açısından durumu.22 Kasım 201811395140-105[VUK1-19771]-1050064
İşletme hakkı devredilen limanlara işletici firma tarafından sözleşme sürecince inşa edilen ve işletme hakkı süresi sonunda Kuruma devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hk.23 Kasım 201827575268-105[313-9446]-456706
Hibe Desteği23 Kasım 201847423198-105[262-2018/2]-E.27493
Yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen "credite note" belgesi hk.23 Kasım 201897726449-130[5260044566]-E.134979
İndirimli orana tabi araçların kapsamı27 Kasım 201896842599-130[28-2018/60]-E.92872
İnternette yayımlanan makale ödemelerinde KDV oranı hk.03 Aralık 201897726449-130[0050565704]-E.138740
Siparişe Dayalı Özel Makine, Kalıp, Fikstür, ve Üretim Hatları İmalatında kullanılan 500 ton Press Makinasının Amortisman Oranı03 Aralık 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-89]-E.248161
Süresinde düzenlenmeyen fatura hk.04 Aralık 201841931384-120[231-2018-3]-E.54789
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması05 Aralık 201871387770-105[161-2017/74]-49957
Yurt dışından tedavi için gelen yabancı uyruklu hastalara ülkelerine döndükten sonra Türkiye'den verilen hizmetlerde vergi indirimi06 Aralık 201862030549-125[10-2017/372]-1106050
Gümüş Takı Satışı Faaliyetinde KDV ve Belge Düzeni07 Aralık 201811395140-105[VUK1-20973]-E.1106848
Değerli taş (pırlanta) ticaretinin yanı sıra altın ihtiva eden pırlantalı küpe, pırlantalı bileklik gibi ürünlerin de ticaretinin yapılması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı.10 Aralık 201811395140-105[VUK-1-20774]-1112949
Dövize endeksli olarak yapılan satışa ilişkin ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda dikkate alınacak döviz kuru hk.10 Aralık 201827575268-105[215-2018-252]-E.478977
Medikal koruyucu korsenin KDV oranı13 Aralık 201843626428-130-E.17407
Serbest Meslek Faaliyeti Yanında Ticari Faaliyette Bulunulması Halinde Vergilendirme18 Aralık 201867630374-120[2018/5]-E.20346
Yabancı para cinsinden kullanılan kredilerin değerlemesinde meydana gelen kur farkının ödenen taksit tutarına mı yoksa anapara üzerindenmi hesaplanacağı18 Aralık 201877058783-105[VUK.ÖZ.18.39]-E.235714
Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.18 Aralık 201816432732-105[215-2018-11]-E.57976
Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar18 Aralık 201832695369-105-E.17519
Tıbbi cihazların temini ve kurulumu sırasında odaların sistemsel olarak hazırlanması için yapılan inşaat işlerinin inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.20 Aralık 2018B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[42]-27030
Kooperatifin üçüncü kişilere ve üyelerine arsa satışı dolayısıyla vergisel yükümlülükleri hk.20 Aralık 201840392771-130[8-2018-121-4]-94241
Otoyol geçiş ücretleri ile bunlara ilişkin cezaların vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.20 Aralık 2018B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229-2016-495]-496100
3304.99.00.90.19 GTİP numaralı tıbbi cihazın ithalatının KDV ve ÖTV'ye tabi olup olmadığı25 Aralık 201839044742-130[Özelge]-E.1177151
Hafriyat sahasından çıkarılan nitelikli toprağın stoklara alımı28 Aralık 201895462982-105[VUK.ÖZLG-18-77]-E.268141
Avukatın diğer bir avukata iş vermesinde oluşacak gelirde belge düzeni.28 Aralık 201811395140-105[VUK-1-20846]-1194369
Otogar giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu hk.31 Aralık 201827575268-105[229-2016-270]-511422
Finansal kiralama şirketi tarafından kira süresi başlamadan önce finansman desteği karşılığında sağlanan prefinansman faizinin itfası hk.31 Aralık 201827575268-105[Mük.290-2017-604]-E.512676
Yıllara Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşi31 Aralık 201811355271-125.15[15-2018/9]-67334
Adi ortaklık borçlarından dolayı GVK Mük. 121. maddedeki vergi indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.02 Ocak 201962030549-120[Mük.121-2018/592]-178
KDV Beyannamesi02 Ocak 201963611781-130[40-2018/3]-E.103
Serbest Meslek Faaliyeti02 Ocak 201968509125-105.01-[VUK/2016/02]--5
Belediyeye bağlı işletmeler tarafından yapılan yolcu taşımacılığında belge düzeni03 Ocak 201919579043-105[2017]-632
Kaydi hacze konu alacağın şüpheli ticari alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği04 Ocak 201911395140-105[323-2015/VUK-1-19060]-10138
Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı07 Ocak 201964597866-125[5/1-e]-E.360
Almanya'da mukim ve hisselerinin tamamına sahip olunan şirketten alacakların tahsil edilememesi hk.08 Ocak 201967854564-105[6172]-E.11117
İnternette aracı firmalar üzerinden yapılan altın satışlarında T.C. Kimlik numarasının yazılma zorunluluğu.08 Ocak 201911395140-105[VUK-1-20816]-19688
İnternet üzerinden özel matraha tabi alışveriş şifrelerinin satılmasında belge düzeni ve ödemeler üzerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı.08 Ocak 201911395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--19676
Kısa vadeli ihracat kredi sigortası kapsamında kesilen tutarın gider kaydı.09 Ocak 201984098128-125[8-2017/1]-13860
Aseptik dolum torbası KDV oranı09 Ocak 201933775506-130[KDV 53.01.20]-E.3385
Beslenme Yardımı KDV İstisnası11 Ocak 201952796708-130-E.886
İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması.11 Ocak 201962030549-125[6-2016/464]-38875
Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi11 Ocak 201911395140-105[VUK-1-20462]-35118
Tahsildar alındısı karşılığında belediyeye ödenen bedelin BA formunda beyan edilmesi ve KDV den indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.14 Ocak 201950426076-130[29-2015/20-1258]-2950
Pulverizatör komplike pompasının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı14 Ocak 201933775506-130[KDV 53.01.27]-E.5526
Gayrimenkul sermaye iradında amortisman ayırabilmek için gayrimenkulün amortismana tabi değerinin tespiti hk.15 Ocak 201927575268-105[313-2018-32]-E.20331
Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların Ba Bildirim Formunda Hangi Unvanla Beyan Edileceği15 Ocak 201927575268-105[Mük.257-2016-134]-20412
Defter Beyan Sistemi Uygulaması Hk.16 Ocak 201977058783-105[VUK.ÖZ.18.14]-E.10114
Ön izin bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı16 Ocak 201985373914-130[53.01.211]-7415
Tevkifat uygulaması hk.16 Ocak 201936062021-130[09-2018/ÖZE-]-E.4059
KDV Tevkifatı16 Ocak 201941931384-130[9-2016-22]-2704
Eğitim hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hakkında16 Ocak 201984974990-130[KDV-1/İ/28-2018/65]-E.23466
Şirket aktifinde kayıtlı tekne tesliminde KDV oranı16 Ocak 201997726449-130[3880041640]-E.6290
Belediye iştiraki iki firma arasında yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde KDV oranı16 Ocak 201920811645-130[18-415-17]-E.4013
Organize sanayi bölgelerine yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları16 Ocak 201984974990-130[KDV5/I/13/2018/22]-E.23470
Taş Ocağı İşletme Ruhsatının Devri16 Ocak 201967630374-130[2017/46]-1561
Taze sebze ve meyve tesliminde KDV oranı hakkında17 Ocak 201976464994-130[KDV.2018.248]-E.11010
Katma Değer Vergisi Kanunu17 Ocak 201963611781-130[17-2017/8]-2176
Arpa, buğday, pancar küspesi ve mısır slajı tesliminde KDV oranı17 Ocak 201966491453-010[ÖZELGE]-E.633
Burun estetiği ameliyatının KDV den istisna olup olmadığı17 Ocak 201939044742-130[Özelge]-E.58519
Serbest bölge içinde bulunan firmaya yapılan hazır beton teslimlerinin KDV uygulaması karşısındaki durumu.17 Ocak 201921152195-130[17-2017-761]-26638
GVK'nun Geçici 61 inci maddesine istinaden tevkifata tabi tutulmuş kazanç üzerinden kar dağıtımı nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı17 Ocak 201938418978-125[15-18/4]-E.25658
Üniversiteye bağlı hastanelerde görevli öğretim üyeleri aracılığıyla K.K.T.C.'de verilen bilimsel ve akademik danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi hk.18 Ocak 201938418978-125[4-16/16]-26847
BSMV mükellefinin KDV mükellefiyeti18 Ocak 201939044742-KDV.28-58632
Orman İşletme Müdürlüğüne Yapılan Fidan Sulama İşinin Tevkifat Oranı Hk.18 Ocak 201985620172-130-E.2365
8418.69.00.10.00 GTİP No'lu STC-80 C Tam Otomatik Biyobanka cihazı KDV oranı21 Ocak 201963852321-130[28-2018/19-1157]-E.4717
Henüz İnşaatı Tamamlanmamış Gayrimenkullerin Finansal Kiralamaya Konu Edilip Edilemeyeceği ve Tahsil Edilen Avanslar İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, KDV ve Kurumlar Vergisi Açısından Durumu21 Ocak 201911395140-105[229-2015/VUK-1-19278]-64299
Satışı yapılan ürünlerin nakliyesi için kullanılan işletmeye dahil araçların giderleri21 Ocak 201927575268-105[313-2017-388]-28530
Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarının Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.22 Ocak 201911395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19349]-68394
Kuyumculuk faaliyeti işi ile iştigal eden mükellefin ithalat-ihracat işlemlerinin form Ba-Bs ile bildirilmesi hk.22 Ocak 201911395140-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332
Mükellefiyet tesis ettirilmeden ve tescil yapılmadan evvel faaliyete ilişkin satın alınan mallara ait şirket adına düzenlenen faturanın Ba formunda gösterilip gösterilmeyeceği23 Ocak 201911395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19321]-71910
İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV'nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği23 Ocak 201911395140-105-71915
TOKİ'den Vadeli Satın Alınan Arsanın Üçüncü Kişilere Satışında Belge Düzeni ve Vergilendirme23 Ocak 201984974990-130[KDV5/I.20.2015.1]-32832
Sayısal loto bayii olan ve yanısıra akbil satışı da yapan mükellefin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü25 Ocak 201911395140-105[MÜK257-2016/VUK-19691]-81055
Havalimanında kiralanan arazı üzerine kurulan ikmal ve depolama tesislerinin sözleşme bitiminde bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine devredilmesi25 Ocak 201911395140-105[327-2016/VUK1-15890]-81060
Oyun Yazılım Hizmetlerinin KV ve KDV Karşısındaki Durumu25 Ocak 201984974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2016/06]-35748
Ortak alınan patente konu buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu elde edilen kazancın sınai mülkiyet kazanç istisnası kapsamında değerlendirilmesi.28 Ocak 201938418978-125[5-17/31]-36815
KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.28 Ocak 201972788441-105-7317
Lisanslı depoculuk hizmetinde kira destekleme ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.29 Ocak 201984974990-130[KDV-1/İ/01-2018/08]-E.39495
Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı.30 Ocak 201962030549-120[40-2017/501]-96708
İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi31 Ocak 201965771276-120.02.99[40-2017/08]-2436
Dava konusu edilen faturaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.01 Şubat 201946480499-130[2017/1695]-12818
Yemek servis hizmetinde KDV uygulaması04 Şubat 201993996897-130-E.13770
KDV İstisnası04 Şubat 201921152195-130[2017/350]-49900
Depo olarak kullanılan şirkete ait arsanın şirket ortağına satışında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı04 Şubat 201941931384-130[17-2017-29]-5846
Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araçların faalyeti terk durumunda devrinin KDV ve Gelir Vergisi açısından durumu04 Şubat 201997726449-130[4760056657]-E.13286
Danışmanlık Hizmetinde KDV Tevkifatı.04 Şubat 201936062021-130[09-2018/ÖZE-12]-E.7936
Kuş önleme ağı, kaplama/montaj uygulamasında tevkifat04 Şubat 201921152195-130[2018/1433]-E.48903
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları04 Şubat 201976464994-130[KDV.2017.175] - 18888
Köy Tüzel Kişiliğince Yapılacak Taşınmaz Satışlarında KDV.04 Şubat 201943735382-130[KDV: 13-2]-E.3908
Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk.05 Şubat 201920811645-130[18-415-9]-E.9046
9021.90.90.00.13 (GTİP) numarasında kayıtlı suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçaların yurtiçi teslimi ile ithalatının KDV'den istisna olup olmadığı05 Şubat 201939044742-130-110840
Şirket ortakları tarafından verilen oyunculuk hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı.05 Şubat 201939044742-130[Özelge]-110794
Akaryakıt ve otogaz LPG istasyonu işletme hizmetinin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı05 Şubat 201964597866-130[9]-2657
BSMV mükellefine yurt dışında mukim firma tarafından "credit note" belgesi düzenlenmesi hakkında05 Şubat 201964597866-130[35]-2658
DSYB KDV Tevkifat Uygulaması05 Şubat 201982185597-200.03.01[130]-2704
Üçüncü kişilerce köy tüzel kişiliğine hibe edilecek aracın KDV, ÖTV ve MTV istisnası05 Şubat 201965771276-130[1-2015/1]-2700
İkinci el oto alım satımında KDV oranları ve vergilendirilmesi05 Şubat 201939044742-130[Özelge]-110787
KDV istisnası06 Şubat 201916700543-130[17-515-279]-E.9679
Tam Yağlı Soya (Fullfat) Teslimleri Dolayısıyla KDV İadesi Alınıp Alınamayacağı06 Şubat 201918008620-130[2016-701-138]-14960
İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatta KDV İstisnası06 Şubat 201920811645-130[18-415-41]-E.9680
Ambalaj atıklarının toplanmasında KDV uygulaması hk.06 Şubat 201951421814-130[1-2017/8]-10389
Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetlerin istisna kapsamında olup olmayacağı.08 Şubat 201939044742-130[Özelge]-125671
Ruhsal sıkıntıları olan insanların tedavisine yönelik verilen hizmetlerde KDV oranı11 Şubat 201939044742-130[Özelge]-E.132824
Hastane Birliğine verilen yemek hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı ve KDV tevkifatı12 Şubat 201939044742-130[Özelge]-132900
Oda tarife bedeline göre düzenlenecek faturalarda gerçek tutarın gösterilip gösterilemeyeceği.13 Şubat 201946480499-130[2017/1665]-15871
Temlik yoluyla edinilen ve iflas masasında alacağın kısmi kabulü ve kalan kısmının reddi halinde alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılmayacağı hk.13 Şubat 201911395140-105[323-2012/VUK-1- . . .]-137137
Ferdi işletmenin aktif ve pasifyle A.Ş'e .devrinde taşınmaz satışı istisnası14 Şubat 201949327596-125.05[KVK.ÖZ.2017.59] - 23239
Yurtdışı mukimi firmalardan alınan taşıma hizmeti için sorumlu sıfatıyla vergisel yükümlülüğünüzün olup olmadığı14 Şubat 201968509125-125.01-[KDV/2016/02]--3103
Almanya mukimi şirket ile Türkiye mukimi şirketin ortaklığından oluşan adi ortaklığın yıllar sari inşaat işinden yapılan tevkifatın iadesi.15 Şubat 201962030549-125[03/2014/274]-148134
Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı19 Şubat 201970280967-105[2017/14]-19066
San-Tez Desteklenme Programı kapsamında desteklenmeye uygun görülen projenin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi.21 Şubat 201927575268-105[313-2014-134]-63105
Yabancı bayraklı gemilere verilen acentelik hizmetlerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni ile Form Ba ve Form Bs'de bildirimi22 Şubat 201911395140-105[229-2015/VUK-1-19283]-167075
Yapı denetim hizmeti kapsamında güvenlik amacıyla inşaatın çevrilmesinde kullanılan malzemeler için amortisman mı ayrılacağı yoksa doğrudan gider mi yazılacağı hk.28 Şubat 201927575268-105[313-2017-656]-E.69313
Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler28 Şubat 201984974990-130[KDV5.I/13/2015/14]-69246
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün KDV tevkifatı uygulama sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında.28 Şubat 201925953680-045.02[2017-23]-10560
Belediyeye ait arsa üzerine kendi bütçe kaynaklarıyla yaptırılan 1 dükkan, 6 adet konutun satışında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı Hk.28 Şubat 201985373914-130[53.01.212]-22976
Fason gübre üretim ve tesliminde KDV.28 Şubat 201976464994-130[KDV.2017.113] - 28546
Sat-kirala-geri al yöntemi.28 Şubat 201982185597-200.03.01-4181
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları28 Şubat 201937009108-130[306046]-E.19794
Fason palet imalatında KDV tevkifatı28 Şubat 201933775506-130[53.01.01]-E.22959
Serbest bölge ile liman arasındaki koridorda yapılan taşımacılık hizmetinin ve serbest bölge koridoru uygulaması dahilindeki mallara ilişkin alınan terminal hizmetinin KDV den istisna olup olmadığı.01 Mart 201945404237-130[I-15-180]-36537
Fason olarak yaptırılan ayakkabı ürünlerinin deri ve diğer hammaddelerin kesim işlerinde tevkifata tabi olup olmadığı ve uygulanacak KDV oranı01 Mart 201937009108-130[137321] - 20065
Tramvay ve vagon tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde iade talebi hk.01 Mart 201945404237-130[I-18-49]-E.36770
Yat ve gemilere sağlanan yakıt nakliye hizmeti01 Mart 201921152195-130-77496
Hurda plastik ve plastik hammaddeden üretilen kompaund pet (polietilen tereftalat) ve kompaund HDPE (yüksek yoğunluklu Polietilen) hammaddelerinin satışında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı.01 Mart 201937009108-130-E.20055
Antrepo sahibi mükellef tarafından transit ticaret kapsamında ihraç kayıtlı temin edilen malın ihracının tevsiki04 Mart 201939044742-010-190850
Makine Ekipmanlı, Malzemesiz Temizlik Hizmetinde KDV Tevkifatı04 Mart 201918008620-130[ÖZG-2015-77]-24600
Temizlik,çamaşırların ve bulaşıkların yıkınması, teknik hizmetler ve malzemesiz yemek hizmetinde KDV tevkifatı04 Mart 201939044742-130[Özelge]-191634
Çevre düzenlemesi, peyzaj-spor sahaları, taziye evi gibi sosyal alanlara yapılan harcamalara istinaden yüklenilen KDV nin iadesi04 Mart 201920811645-130[16-515-156]-E.15241
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre arsa sahibine bağımsız bölümler dışında yapılan nakit ödeme için fatura düzenleme süresi04 Mart 201931977385-105[231-2015/7]-27211
....San.Tic.Ltd.Şti.-... İş Ortaklığı05 Mart 201965771276-130[28-2018/02]-E.4376
Kısıntı Aşım Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.05 Mart 201939044742-130[Özelge]-193060
23/11/2017 tarih ve 1966848 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.05 Mart 201939044742-130-191760
İcra dairesinden ihale yoluyla alınan konutların 3. kişiye satışında uygulanacak KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk.05 Mart 201971387770-130[17-2017/294]-13228
Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı06 Mart 201984974990-130[KDV5.I.32.2018.01]-E.74882
İhraç Kaydıyla Teslim07 Mart 201984974990-130[KDV/1-İ-11-2017/09]-74892
Yansıtma faturasında KDV07 Mart 201946480499-130[1576]-21189
Ücretli olarak çalışan yönetim kurulu başkanına ödenen yurt dışı harcırahlar07 Mart 201962030549-125[6-2017/291]-199809
Taşınmaz Tesliminde Özel Matrah Uygulaması08 Mart 201984974990-130[KDV5.I.23.2018.6]-E.77068
Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi08 Mart 201984974990-130[KDV4-H-1-2018/48]-E.77067
Serbest bölgeye verilen taşımacılık hizmetinde KDV istisnası08 Mart 201963852321-130[17-2017/20-1344]-E.16135
Organize Sanayi Bölgesindeki yeşil alanı sulamak amacıyla damla sulama sistemi alımında KDV uygulaması.08 Mart 201997153401-130-E.1577
Şirkete ait teknenin yurt dışında mukim aracı firma tarafından kiraya verilmesi halinde komisyon bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı09 Mart 201939044742-KDV.1-206205
Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı11 Mart 201916700543-125[17-515-113]-16830
Sigorta acentesi tarafından müşteri poliçesinin ödenmesi ve müşteriden tahsil edilememesi11 Mart 201967854564-105[1741-5900]-E.85307
Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası.11 Mart 201927575268-105[313-2018-424]-E.77357
Fason işçilikte uygulanması gereken KDV oranı, tevkifat uygulaması ve belge düzeni12 Mart 201939044742-130[Özelge]-209668
Altyapı tesisi açım ruhsat bedelinde kdv.13 Mart 201925953680-045.02[2018-39]-E.11998
Yurtdışı grup firmasından yansıtılan mahkeme, avukatlık masraflarının yansıtılmasının ve borç tahsilat hizmet bedelinin KDV'ye tabi olup olmadığı.13 Mart 201939044742-010-213227
Tekstil ürünlerinin yıkanması hizmetinde KDV tevkifat oranı13 Mart 201945404237-130[I-18-85]-E.42644
Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı13 Mart 201916700543-125[17-515-78]-17126
Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı14 Mart 201964950229-105[178-2019/1]-E.12352
Sınıf Değiştirme15 Mart 201935831311-010.01[VUK]-E.4012
Ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde vergilendirme ve e-fatura, e-defter kullanma zorunluluğu hk.18 Mart 201911395140-105[VUK-1-20925]-E.224287
Kısmi bölünme işleminde taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri18 Mart 201962030549-125[19-2018/460]-E.226698
Uluslararası taşımacılıkta brokerlik hizmetinde KDV uygulaması19 Mart 201939044742-130[Özelge]-E.230462
Katma Değer Vergisi19 Mart 201935831311-010.01[KDV]-E.4159
Olağan Dışı Gelir ve Olağan Dışı Gider Faturalarının Muhasebeleştirilmesi20 Mart 201919208162-VUK-2140
İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi21 Mart 201984974990-130[KDV-5\I.23.2018.02)]-E.87253
Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı27 Mart 201963852321-130[28-2019/20-1507]-E.19634
Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışında uygulanması gereken KDV oranı.27 Mart 201936062021-130[28-2019/ÖZE-03]-E.18381
TMSF’den alınan iktisadi kıymetlerin kaydı hk.27 Mart 201988031814-010[VUK-2018/08-17]-E.20615
Sanayi sicil belgesi.28 Mart 201976464994-130[KDV.2018.173]-E.38155
Belge Düzeni01 Nisan 201953445970-105[2017/27-09-485]-E.36263
Şehirler arası yolcu taşımacılığında belge düzeni hk.01 Nisan 201927575268-105[233-2018-55]-E.95198
Kısmi bölünme nedeniyle sermayenin azaltılmasında tevkifat uygulaması02 Nisan 201917192610-125[ÖZG-15/46]-50973
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.03 Nisan 201964597866-125.05-E.6232
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması.05 Nisan 201964597866-105[323-2015]-6557
Üniversite tarafından kısmi istisna kapsamında verilen eğitim hizmetine ilişkin yüklenilen KDV'nin "Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi" satırında beyan edilmesi08 Nisan 201939044742-130[Özelge]-E.281993
Birleşme dolayısıyla G.V.K'nın mükerrer 121 inci madde hükmünden faydalanılıp faydalanılmayacağı08 Nisan 201962030549-120[Mük.121-2018/588]-E.279447
Alışveriş merkezinin müşteri kapasitesi ve satışlarını arttırmak amacıyla düzenlemiş olduğu kampanyaya ilişkin yapılan ödemelerin gider yazılıp yazılamayacağı.12 Nisan 201962030549-125[6-2014/338]-300172
Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.12 Nisan 201962030549-125[10-2017/418]-E.299449
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sağlık hizmeti hakedişlerine ilişkin belge düzeni15 Nisan 201977058783-105[VUK.ÖZ.16.33] - 46469
İlişkili kişiden alınan yabancı para cinsi avanslar nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı.16 Nisan 201938418978-125[8-17/11]-E.109200
Dar mükellef kurumun %5 vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı18 Nisan 201962030549-120[Mükerrer 121-2018/654]-E.319336
İnternet Ortamında Verilen Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı19 Nisan 201949327596-120[GVK.2019.ÖZ.15]-E.51978
Sınıf değiştirme hadlerinde dikkate alınacak tutar19 Nisan 201948349025-105[177-2018]-E.35034
Defter Beyan Sistemi22 Nisan 201953445970-105[2018/27-9-520]-E.49316
Vergi indirimi22 Nisan 201962030549-120[Mük.121-2018/510]-E.331635
Avukatın askerlikten önce işi terk etmesi ve dönüşte yeniden işe başlaması durumunda askerlikte geçen sürenin geçici ayrılma kapsamında olup olmayacağı.25 Nisan 201927192137-105[155-2018/430]-E.27059
Hurda akülerin araç tamir bakım servisine tesliminde KDV ve belge düzeni05 Mayıs 201939044742-130[Özelge]-E.369480
Sigorta şirketlerine aktarılan faiz tutarlarının vergilendirilmesi20 Mayıs 201939044742-130[Özelge]-E.426523
Kısmi bölünme14 Haziran 201962030549-125
Grup firma adına yapılan forward işleminde vergisel yükümlülükler20 Haziran 201964597866-130[1]-11822
Bağış olarak inşa edilecek okulun vergisel durumu01 Temmuz 201938418978-125[10-19/2]-E.214460
Şirketin Polonya’da bulunan şubesi aracılığıyla elde ettiği kazançlarda istisna uygulaması.01 Temmuz 201984098128-125[5-2019/3]-E.247507
KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamındaki işlemler04 Temmuz 201997726449-130[8970425587]-E.71614
Organize sanayi bölgesinin elektrik enerjisi dağıtımı altyapı işine ilişkin olarak yapacağı fider ve kuplaj alımları04 Temmuz 201933775506-130[KDV 53.01.30]-E.89943
Üniversite Tarafından Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişine İstinaden Kdv İndirimi08 Temmuz 201997726449-130[7630607570]-E.72390
Zirai ürün alımında tevkifat hk.08 Temmuz 201984098128-120.02.02[94-2018/33]-E.258921
Zirai ürün alımında tevkifat hk.08 Temmuz 201984098128-120.02.02[94-2018/33]-E.258921
Geçici verginin sosyal güvenlik kurumuna olan borca mahsup edilip edilmeyeceği09 Temmuz 201949327596-125.32[KVK.2019.ÖZ.33]-E.125694
Ana Bayii Adına Araç Geri İadesinde Belge Düzeni ve KDV09 Temmuz 201993767041-130[3770061480]-73297
Vakfa ait halı sahanın kiraya verilmesinde vergi uygulaması.09 Temmuz 201945404237-130[I-18-109]-E.125875
KDV İstisnası09 Temmuz 201997726449-130[8830429908]-E.73311
Belediyenin fakir ve muhtaçlara verilmek üzere alışveriş çeki alımında KDV uygulaması09 Temmuz 201950426076-130[10-2017/19-908]-51130
Makaron satışında KDV09 Temmuz 201945404237-130[I-16-157]-125480
ELÜS Belgesi İle Alımı Yapılan Ürünler Hk.09 Temmuz 201995133703-105-E.50183
Veteriner Hekimin elindeki ilaçları ticari faaliyet kapsamında satması.09 Temmuz 201995133703-105-E.50166
Defter Tutma Hadleri09 Temmuz 201927192137-105[177/2019-450]-E.50961
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları09 Temmuz 201967630374-105-E.16558
ATIK MALZEME ALIM- SATIM İŞLERİNDE HOME OFİS09 Temmuz 201963611781-105[ÖZELGE.2019-4]-E.21083
YÖKC kullanan Basit Usul mükellefinin, her gün için .............. tarihli satışlar hasılatı adı altında ayrıca fatura düzenlemesinin gerekip gerekmediği hk.09 Temmuz 201935831311-120.01.01-E.10157
Veterinerlik Hizmeti Yanında İlaç Alım Satımı Yapılması Durumunda Vergilendirme hk.10 Temmuz 201963611781-120.04[2018-16]-E.21240
Şahsi Ticari Kazancın Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni10 Temmuz 201967854564-105[6361]-E.261207
İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi.10 Temmuz 201984412373-130[KDV.1.-2013/2091]-98149
Serbest bölgelerde ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası.10 Temmuz 201921152195-130[17-2018-1030]-E.262643
KDV Tevkifatı hk.10 Temmuz 201916432732-130[9-2018-61]-E.29179
Bilanço esasına tabi şahıs işletmesinin limited şirkete devrinin vergi kanunları karşısındaki durumu.10 Temmuz 201945404237-130[I-18-99]-E.126251
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kiralama işleminde KDV.10 Temmuz 201925953680-045.02[2017-04]-39198
İthal edilerek tadilatı yapılan minibüsün DİİB sahibi firmaya ihraç kayıtlı olarak teslimi10 Temmuz 201945404237-130[I-18-74]-E.126271
KDV Tevkifatı10 Temmuz 201919174029-045-E.22969
Gümrük Müşavirliğince verilen ATR dolaşım belgesi onaylama hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı.11 Temmuz 201945404237-130[I-18-3]-E.127665
KDV Tevkifatı.11 Temmuz 201913649056-130[09-2016/ÖZE-25]-45992
İndirilecek KDV11 Temmuz 201943735382-130[KDV:13-1]-E.20840
Eğitim giderleri karşılığında mükellef adına düzenlenen faturanın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.11 Temmuz 201976071283-105-E.20530
Adi ortaklıkta bilanço veya işletme hesabı12 Temmuz 201982185597-105-E.18018
Faturasız GSM Hatlarına Yüklenilen Kontör Bedelinde KDV İndirimi12 Temmuz 201984974990-130[29-2015-7]-236378
İhraç edilen mallara ilişkin ciro prim ödemesi12 Temmuz 201985550353-130[2017-13]-19035
Bilgisayar programlarının Google ve Apple'da yayınlanmasının vergilendirilmesi.12 Temmuz 201984974990-130[KDV-1/İ/1-2016-12]-235439
İndirimli kurumlar vergisi ve oranı12 Temmuz 201921253973-125-8161
Kurum Kazancının Tespiti16 Temmuz 201949327596-125.06[KVK.2017.ÖZ.18] - 129908
Servis Aracı Olarak Alınan Araç İçin Ödenen KDV ile ÖTV''nin Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı16 Temmuz 201996620903-125[6-15/15]-84986
Sigorta acentelerinde GVK mükerrer 121 inci madde uygulaması16 Temmuz 201950426076-120[Mük.121-2018/20-719]-E.52725
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın serbest bölge içindeki firmalardan fason iş alması.16 Temmuz 201984098128-125[5-2018/15]-E.268484
Hurda olarak ayrılan ray tesliminde uygulanması gereken KDV oranı16 Temmuz 201984974990-130[KDV-1/İ-28-2019/7]-E.238023
Yurt içindeki çağrı merkezinin yurt dışındaki firmalara hizmet vermesi ve bu hizmetleri verebilmek için yurt dışından aldığı hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.16 Temmuz 201950426076-130[6-2017/20-1402]-E.52730
Nakliye Dahil Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.16 Temmuz 201957062627-130-E.14601
Serbest Meslek Erbabının İlave İş Yeri Açıp Açamayacağı Hk.16 Temmuz 201970280967-105-E.75347
Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığının ne zaman ayrılacağı hk.16 Temmuz 201995133703-105-E.52477
Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı17 Temmuz 201962030549-125[15-2019/14]-E.579305
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge projeleri kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin vergilendirilmesi.17 Temmuz 201916700543-125[17-515-211]-E.50642
Yatırım Faaliyetinde Kullanılmak Amacıyla Bankadan Alınan Kredinin, Bankada Döviz Hesabında Tutulması Nedeniyle Lehe Oluşan Kur Farkının Vergilendirilmesi.18 Temmuz 201919341373-125[ÖZELGE-2018/20]-E.102331
Amortisman Mevzuu18 Temmuz 201995462982-105[VUK.ÖZLG-2018-96]-E.132425
İçme Suyunun damacana ile satış bedelinin KDV'si18 Temmuz 201921152195-130[2018/1411]-E.271020
Adisyon masası hk.19 Temmuz 201927575268-105[Mük.257-2019-51]-E.244196
Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.19 Temmuz 201927575268-105[Mük.257-2019-179]-E.244189
Makine ve techizat için ödenen avansların ilgili dönemde yatırım harcaması olarak indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı19 Temmuz 201964597866-125[32/A]-14080
TFRS'ye göre düzenlenen finansal tablolardaki zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın KV tabi olup olmayacağı.19 Temmuz 201964597866-105[3]-14081
Yenileme Fonu23 Temmuz 201949101969-045-E.6932
Otomatik araç yıkama makinesi amortisman oranı hk.23 Temmuz 201911395140-105[VUK-1-22003]-E.598246
Defter Beyan Sistemi Hk.23 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21974]-E.598216
Unvan Değişikliği23 Temmuz 201935831311-010-11005
Sigorta poliçe bedelinin yarısının devlet prim desteği ile karşılanması durumunda gider kaydının ne şekilde yapılacağı ve Ba formunda beyan edilecek tutarın tespiti.24 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21072]-E.603015
Kiralama Hizmetinde kullanılan Jeneratörler İçin Ayrılacak Amortisman Oranı ve Süresi.24 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21967]-E.602552
Veri cihazı için yapılan harcamanın gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı24 Temmuz 201962030549-120[40-2018/1256]-E.599580
Sat-geri kirala işlemi yaparak finansal kiralama şirketine satışı yapılan gayrimenkule ait tapu harcının gider yazılıp yazılamayacağı25 Temmuz 201962030549-125-E.603555
Kesinti yoluyla ödenen verginin kısmi bölünme sonrası kurulan şirketin vergi borcuna mahsubu25 Temmuz 201962030549-125[15-2017/359]-E.603568
Şirket aktifine kaydedilen dıştan takmalı motorlu şişme bota ilişkin giderlerin ve amortismanların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.25 Temmuz 201962030549-125[11-2017/20]-605671
Örtülü Sermaye26 Temmuz 201962030549-125[12-2019/177]-E.608231
"Semeresizlik Belgesi" ne bağlanan alacakların değersiz alacak addedilip edilemeyeceği.26 Temmuz 201911395140-105[VUK-1-20431]-608121
Ticari Yat İçin Ayrılacak Amortisman Oranı ve Süresi.26 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21964]-E.612225
7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesi kapsamında düzeltilen defter kayıtlarının 2019 yılı için tasdik edilecek defter haddinde dikkate alınması26 Temmuz 201911395140-105[177-2018-VUK2-11745]-E.612227
Traktör boyahanesinin amortisman oranı hk.26 Temmuz 201911395140-105[VUK-1-22000]-E.612236
Aracılık ve müzayede hizmetlerinde KDV uygulaması ve belge düzeni29 Temmuz 201911395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--616948
Nakdi Sermaye Artışında Faiz İindirimi Hk.02 Ağustos 201935672403-010.01[125-07-2019]-E.66713
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları09 Ağustos 201979690095-125-53723
Kat karşılığı inşaat işinde gerçek kişilerin ortaklığında olan arsanın bir kısmının müteahhide ait olması durumunda müteahhidin kendine ait payı işletmesine hangi değer üzerinden alacağı22 Ağustos 201985550353-105[2017/5]-23217
E-Faturada birim fiyatının KDV dahil olarak belirtilmesi23 Ağustos 201935831311-010.01-E.13055
Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu23 Ağustos 201927192137-105[Mük.257/2018-423]-E.65695
Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıkların Defter-Beyan Sistemini ne şekilde kullanacağı ve ne şekilde beyanname gönderileceği24 Ağustos 201931977385-105[MÜK.242-2018/7]-E.115812
Taşımacılık Kooperatifinde Belge Düzeni26 Ağustos 201919579043-105[2018]-E.102365
Tam bölünme yoluyla kurulan şirketin bölünen şirketten devralarak aktifine aldığı ve kiraya verdiği taşınmazların yeniden değerlemeye tabi tutulması hk.26 Ağustos 201927575268-105[Geç.31-2018-405]-E.281143
Binek ve ticari araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin araç maliyetine dahil edilip edilemeyeceği hk26 Ağustos 201995462982-105[VUK.ÖZLG-2018-112]-E.155559
Yurtdışında mukim grup şirketinden alınan yönetim danışmanlığı hizmetine ilişkin bedelin değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı ve kur farkı uygulaması.27 Ağustos 201911395140-105[VUK-1-18915]-E.691743
Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni [Mük. 257. Mad.2016/127-1073]-28 Ağustos 201958889402-105-100362
E-fatura uygulamasında miktar ve birim fiyat bilgisi içermeyen hizmet faturalarının nasıl düzenleneceği hk.29 Ağustos 201927575268-105[229-2017-181]-285904
Defter tutma ve sınıf değiştirme29 Ağustos 201927575268-105[177-2018-605]-E.285882
İşi terk tarihinden sonra hakediş ödemelerinde fatura eklenmeden işlem yapılıp yapılamayacağı hakkında02 Eylül 201926468226-105[ÖZG-3-2017]-66629
Finansal kiralama sözleşmesinin yeni kiracı tarafından devir alınması halinde belge düzeni03 Eylül 201970280967-105[7340858286]-92513
Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımında Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Düzeltmesinin Kullanımı Hk.03 Eylül 201972788441-105-61895
Kiralamaya konu ürünün satışında yeniden sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.03 Eylül 201970280967-105[608 051 8650]-E.92480
Noterlikçe tutulan muvazene, yevmiye ve Noterlik kanununca tutulan diğer defterlerin bilanço usulüne göre tutulan defter yerine geçip geçmeyeceği hk.03 Eylül 201927192137-105[210-2018/432]-E.73514
İşletme Esasına Göre Şehir İçi Dolmuşçuluk Faaliyeti Yürütenlerin Gün Sonunda T. C. veya Vergi Kimlik Numarasız Düzenledikleri Toplu Hasılat Faturalarının Defter Beyan Sistemine Kaydı Hk05 Eylül 201911395140-105[VUK-1-22123]-E.721205
Ürün ve Kapıda Tahsilat Hizmet Bedellerinin Anlaşmalı Kargo Firması Tarafından Müşteriden Kapıda Tahsil Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.05 Eylül 201911395140-105[VUK1-21927]-E.720316
Özel hesap dönemlerinde kıst amortisman hesaplanması.05 Eylül 201911395140-105[VUK-1-20276]-722018
Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi09 Eylül 201977058783-105[VUK.ÖZ.19.20]-E.172924
Basit usule tabi mükellefin hasılat faturalarını günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde düzenleyip düzenleyemeyeceği.09 Eylül 201911395140-105[VUK1-21269]-E.732574
Arabuluculuk09 Eylül 201925953680-045.02[2018-22]-E.48014
Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi10 Eylül 201962030549-125[5-1/e-2018/389]-E.737682
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi.12 Eylül 201964597866-105-E.18343
İmtiyaz sözleşmesi süresi sonunda tamamıyla Devlete bedelsiz olarak devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hk.18 Eylül 201927575268-105[325-2018-165]-E.311293
Turizm şirketlerince kamu taşınmazları üzerinde tesis edilen irtifak hakkı sürelerinin uzatılması nedeniyle ödenen yararlanma bedellerinin itfası hk.20 Eylül 201927575268-105[313-2019-37]-E.313622
Kiralanan plaj için alınan kumun vergilendirilmesi24 Eylül 201962030549-120[40-2018/1021]-E.788593

1997 - 2014 YILI ÖZELGELER ENDEKSİ