T.C. KANUNLARI ENDEKSİ
KANUN NO
ARADIĞINIZ KANUNUN NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ KANUN R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ KANUNUN R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KANUN ADI
ARADIĞINIZ KANUN ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
339219507 4 Temmuz 1987

1

103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
337419479 6 Haziran 1987 12 HAZİRAN 1960 TARİH VE 1 KANUNUN 6 NCI MADDESİ UYARINCA KURULAN YÜKSEK ADALET DİVANINCA TÜRK CEZA KANUNUNUN 146 NCI MADDESİNE GÖRE MAHKÜM EDİLENLERİN HUKUKEN İTİBARLARININ İADESİNE VE ESKİ BAŞBAKANLARDAN ADNAN MENDERES VE ESKİ BAKANLARDAN FATİN RÜŞTÜ ZORLU İLE HASAN POLATKAN'IN İMRALI'DA BULUNAN MEZARLARININ NAKLİ İLE İSİMLERİNİN BAZI TESİSLERE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
329119126 3 Haziran 1986 1211 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, 3182 BANKALAR KANUNU, 2983 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 TOPLU KONUT KANUNU, 07.11.1985 TARİHLİ VE 3238 KANUN, 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
368020710 29 Kasım 1990 13.07.1956 TARİHLİ VE 6801 ASKERİ MEMURLARIN SUBAYLIĞA NAKİLLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN BAZI EMEKLİ YARBAYLARIN TERFİLERNİN VE AYLIKLARININ DÜZELTİLMESİNE DAİR KANUN
364420523 20 Mayıs 1990 130 İLÇE KURULMASINA DAİR KANUN
435923307 4 Nisan 1998 14.7.1965 TARİHLİ VE 657 , 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 , 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 , 30.4.1992 TARİHLİ VE 3797 , 11.10.1983 TARİHLİ VE 2914 KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 , 24.11.1994 TARİHLİ VE 4048 KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
40057 14 Şubat 1340 15 MAYIS 1335 TARİHİNDEN İTİBAREN CİDALİ MİLLİYE İŞTİRAK EDİP MUHTELİF MİLLİ CEPHELERDE VEYA DAHİLİ İSYANLARIN İTFASINDA BİLFİİL HİZMET EDEREK FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERENLERİN TAKDİRNAME VEYA BİR DERECE TERFİ SURETİYLE TALTİFLERİNE VE BUNLARI İDARE EDEN MÜDAFAAİ HUKUK REİS VE AZALARI İLE MÜCAHİT VE MÜCAHİDELERE İSTİKLAL MADALYASI İTASINA DAİR KANUN
8010605 15 Eylül 1960 1580 BELEDİYE KANUNU'NUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVKİFAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HAL'LERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
72 14 Şubat 133716 MART 1336 TARİHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE AKDEDİLEN BİLCÜMLE MUKAVELAT, UHUDAT VE SAİRENİN KEENLEMYEKÜN ADDİ HAKKINDA KANUN
382121273 3 Temmuz 1992 16.10.1981 TARİH VE 2533 SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
424722991 16 Mayıs 1997 17.7.1964 TARİHLİ, 506 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 2.9.1971 TARİHLİ, 1479 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE 17.10.1983 TARİHLİ, 2926 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
448123888 26 Kasım 1999 17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
473124626 30 Aralık 2001 17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
476824804 3 Temmuz 2002 18 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
8111239 23 Ekim 1962 19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
43265290 26 Kanunuevvel 1942 1933 VE 1934 TÜRK BORÇLARI TAHVİLLERİNİN ÖDENMESİ İÇİN ANLAŞMALAR YAPILABİLMESİNE DAİR KANUN
121613419 6 Şubat 1970 1969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
376521094 27 Aralık 1991 1992 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇLERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
401022055 18 Eylül 1994 1995 YILI İÇİN BİR GEÇİŞ PROGRAMI HAZIRLANMASINA DAİR KANUN
413022460 11 Kasım 1995 1996 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
438723569 30 Aralık 1998 1999 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
477624977 28 Aralık 2002

2

2003 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
533925804 3 Mayıs 2005 2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN
580427033 23 Ekim 2008 2009 YILINDA İSTANBUL ŞEHRİNDE YAPILACAK BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
658429217 26 Aralık 2014 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
668329655 16 Mart 2016 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
658329217 26 Aralık 2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
676829928 24 Aralık 2016 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
668229655 16 Mart 2016 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
665429571 23 Aralık 2015 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU
706730287 31 Aralık 2017 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
676729928 24 Aralık 2016 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
706630287 31 Aralık 2017 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
350520015 10 Aralık 1988 213 VERGİ USUL KANUNU, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 488 DAMGA VERGİSİ KANUNU VE 492 HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
461624268 22 Aralık 2000 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
247717381 25 Haziran 1981 23.04.1981 TARİH VE 2451 KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
30563374 5 Ağustos 1936 24 TEMMUZ 1923 TARİHİNDE LOZAN'DA İMZA EDİLEN BOĞAZLARIN TABİ OLACAĞI USULE DAİR MUKAVELENAME' NİN YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE MONTREUX'DE İMZA EDİLMİŞ BULUNAN YENİ MUKAVELENAMENİN TASDİKINA DAİR KANUN
26222888 24 Kânunuevvel 1934 24.11.1934 TARİHLİ VE 2587 KANUNLA KEMAL ÖZ ADLI TÜRKİYE CUMHURREİSİNE VERİLEN ''ATATÜRK'' ADININ VEYA BUNUN BAŞINA VE SONUNA SÖZ OLARAK YAPILAN ADLARIN HİÇBİR KİMSE TARAFINDAN ALINAMIYACAĞI BUYURAN KANUN
375720972 26 Ağustos 1991 2839 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN
394921803 29 Aralık 1993

3

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
407122207 19 Şubat 1995 3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
404422068 1 Ekim 1994

4

4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
357820202 21 Haziran 1989 4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
14610674 7, 8, 9, 10 Aralık 1960

5

5383 GÜMRÜK KANUNU'NUN 6290 KANUN'LA DEĞİŞİK 16 NCI MADDESİNİN VE GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
202215642 10 Temmuz 1976

6

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
714230425 18 Mayıs 2018 6771 KANUNLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KONUSUNDA YETKİ KANUNU
349319986 11 Kasım 1988 6831 ORMAN KANUNUNDA, 1475 İŞ KANUNUNDA, 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA VE 2926 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA VE BU KANUNLARDAKİ BAZI CEZALARIN İDARİ CEZAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
299218365 7 Nisan 1984

A

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
330619139 19 Haziran 1986 ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
343319797 27 Nisan 1988 ADIYAMAN İLİ SAMSAT İLÇESİ MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
371720873 16 Mayıs 1991 ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
535225832 1 Haziran 2005 ADLİ SİCİL KANUNU
265917670 20 Nisan 1982 ADLİ TIP KURUMU KANUNU
523525606 7 Ekim 2004 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
13410661 22 Kasım 1960 AF KANUNU
97712788 26 Aralık 1968 AF KANUNU
148013960 18 Eylül 1971 AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN
630628309 31 Mayıs 2012 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
630528296 18 Mayıs 2012 AFET SİGORTALARI KANUNU
590227261 17 Haziran 2009 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
518025483 5 Haziran 2004 AFYON İLİ SİNCANLI İLÇESİNİN ADININ "SİNANPAŞA" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
528525697 11 Ocak 2005 AFYON İLİNİN ADININ AFYONKARAHİSAR OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
383521281 11 Temmuz 1992 AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
525825665 9 Aralık 2004 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU
478724997 18 Ocak 2003 AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN
628428239 20 Mart 2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
296318237/2. 30 Kasım 1983 ALTI İLÇE KURULMASI VE ANKARA İLİ MERKEZ İLÇESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
61838469 28 Temmuz 1953 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
22110705 12 Ocak 1961 AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
710544 6 Temmuz 1960 ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 6762 TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN
5710582 19 Ağustos 1960 ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN
337619473 28 Mayıs 1987 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
621627894 3 Nisan 2011 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
7811235 18 Ekim 1962 ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN YÜKSEK ADALET DİVANINCA MAHKÜM EDİLENLERİN CEZALARININ KISMEN AFFI HAKKINDA KANUN
252417459 15 Eylül 1981 ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN
43255290 26 Kanunuevvel 1942 ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN
532225770 29 Mart 2005 ANTALYA İLİNE BAĞLI KALE İLÇESİNİN ADININ "DEMRE" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
655029056 10 Temmuz 2014 ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN
574626814 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
527325671 15 Aralık 2004 ARSA OFİSİ KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
116413195 10 Mayıs 1969 ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
575326856 24 Nisan 2008 ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİNİN MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
148113957 15 Eylül 1971 ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
41094887 15 Ağustos 1941 ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN
5011106 18 Mayıs 1962 ASKER KİŞİLER TARAFINDAN 22 - 23 ŞUBAT 1962 OLAYLARI DOLAYISİYLE VEYA DAHA EVVEL BU OLAYLARA ESAS TEŞKİL EDEBİLECEK MAHİYETTE İŞLENEN FİİL VE HAREKETLER İÇİN CEZA KOVUŞTURMASI YAPILMASI HAKKINDA KANUN
16321520 15 Haziran 1930 ASKERİ CEZA KANUNU
3433394 25 Haziran 1938 ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN
35311541 26 Ekim 1963 ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU
50446606 14 Mayıs 1947 ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
54017223 3 Haziran 1949 ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN
12810659 19 Kasım 1960 ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI HAKKINDA KANUN
44555455 14 Temmuz 1943 ASKERİ SAHRA POSTALARINDA MÜSTAHDEM POSTA, TELGRAF VE TELEFON MEMURLARİYLE SEYYAR ORDUDA VAZİFE GÖREN MUHASEBE MEMURLARINA PARASIZ VERİLECEK ELBİSE HAKKINDA KANUN
256517552 22 Aralık 1981 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
1111631 12_17 Temmuz 1927 ASKERLİK KANUNU
475224735 24 Nisan 2002 ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
370720826 26 Mart 1991 ASYA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
61328458 15 Temmuz 1953 AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
58167872 31 Temmuz 1951 ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
287618138 17 Ağustos 1983 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU
69479593 24 Nisan 1957 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
201515628 26 Haziran 1976 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
731010224 6 Haziran 1959 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 725 DEKARININ SATILMASI VE EVVELCE MÜBADELE EDİLMİŞ OLAN BİR KISIM ARAZİNİN İLGİLİ ŞAHISLARA FERAĞININ İCRASI HAKKINDA KANUN
62388626 5 Şubat 1954 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN 8070 DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
56597472 1 Nisan 1950 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
282318059 27 Mayıs 1983 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
230217117 26 Eylül 1980 ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI" HAKKINDA KANUN
61368458 15 Temmuz 1953 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
252117459 15 Eylül 1981 AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
484725084 19 Nisan 2003 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU
631028309 31 Mayıs 2012 AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 137 VE 138 GUVERNÖRLER KURULU KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
370520826 26 Mart 1991 AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
638428533 19 Ocak 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN
62078595 29 Aralık 1953 AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU
113613168 7 Nisan 1969 AVUKATLIK KANUNU
65819013 27 Mayıs 1955 AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
245117321 25 Nisan 1981

B

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
304618540 9 Ekim 1984 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13.12.1983 GÜN VE 174 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
546426095 1 Mart 2006 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU
566726537 30 Mayıs 2007 BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
541125983 1 Kasım 2005 BANKACILIK KANUNU
376020984 7 Eylül 1991 BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN
65519009 18 Mayıs 1955 BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN
19510702 9 Ocak 1961 BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
518725504 26 Haziran 2004 BASIN KANUNU
59538140 20 Haziran 1952 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
445423805 3 Eylül 1999 BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
577426931 9 Temmuz 2008 BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
305518547 16 Ekim 1984 BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN
85212577 19 Nisan 1967 BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
305618550 19 Ekim 1984 BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
682430001 8 Mart 2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
702030078 27 Mayıs 2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
611127857 25 Şubat 2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
673629806 19 Ağustos 2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
46965905 15 Ocak 1945 BAZI AY ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
160614251 20 Temmuz 1972 BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN
462924335 3 Mart 2001 BAZI FONLARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
456824060 26 Mayıs 2000 BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN
63048652 8 Mart 1954 BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL MASRAFLARININ DEVLETÇE ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
33903913 21 Mayıs 1938 BAZI İHRACAT MALLARIMIZ İÇİN İTALYA TARAFINDAN VERİLEN MUNZAM KONTENJAN LİSTESİNİN KABULÜ, VE BUNA MUKABİL İTALYA'NIN GENEL İTHALAT REJİMİMİZDEN MUTLAK SURETTE İSTİFADE ETMESİ HAKKINDA KANUN
553526222 8 Temmuz 2006 BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUN
378721191 3 Nisan 1992 BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN
573626800 27 Şubat 2008 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
256617552 22 Aralık 1981 BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
528325705 19 Ocak 2005 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN
611327863 3 Mart 2011 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
215516331 29 Haziran 1978 BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
523425590 21 Eylül 2004 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
533525798 27 Nisan 2005 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
648728647 11 Haziran 2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
484225088 24 Nisan 2003 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
496225192 7 Ağustos 2003 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN
277917927 13 Ocak 1983 BAZI KANUNLARDAKİ "DEVLET BAŞKANI" UNVANININ "CUMHURBAŞKANI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
352020076 10 Şubat 1989 BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
328319106 13 Mayıs 1986 BAZI KANUNLARLA TANINMIŞ OLAN GÜMRÜK MUAFİYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
25962879 13 Kânunuevvel 1934 BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN
379521226 12 Mayıs 1992 BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
32843792 25 Kânunuevvel 1937 BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN
63858664 22 Mart 1954 BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BAZI SUÇLARDAN MÜTEVELLİT TAZMİNATIN TERKİNİNE DAİR KANUN
71329944 2 Temmuz 1958 BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BUNLARDAN MÜTEVELLİT İDARİ ŞAHSİ HAKLARININ SUKUTUNA DAİR KANUN
296818240 3 Aralık 1983 BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
21811342 23 Şubat 1963 BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
78012370 9 Ağustos 1966BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
56777559 15 Temmuz 1950 BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
157114133 19 Mart 1972 BAZI TEKEL MADDELERİFİYATLARINAYAPILANZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T. C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUN
581127062 22 Kasım 2008 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
382421281 11 Temmuz 1992 BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 VERGİ USUL KANUNU, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 HARÇLAR KANUNU İLE 474 KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.01.1967 TARİHLİ VE 827 KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 , 02.02.1981 TARİHLİ VE 2380 , 07.11.1985 TARİHLİ VE 3238 , 29.05.1986 TARİHLİ VE 3294 KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
469724458 10 Temmuz 2001 BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
21972411 27 Mayıs 1933 BAZI VİLAYETLERİN İLGASI VE BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
399621959 13 Haziran 1994 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDAN KANUN
426423016 11 Haziran 1997 BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 İNCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ VE 3838 KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
1921 18 Ağustos 1330 BEKÇİLERİ HAKKINDA KANUN
246417354 29 Mayıs 1981 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
539325874 13 Temmuz 2005 BELEDİYE KANUNU
3710565 30 Temmuz 1960 BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN
105312951 16 Temmuz 1968 BELEDİYE TEŞKİLÂTI OLAN YERLEŞİM YERLERİNE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
1288900 28 Mayıs 1928 BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN
498225269 24 Ekim 2003 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
281318011 7 Nisan 1983 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN
675429898 24 Kasım 2016 BİLİRKİŞİLİK KANUNU
371620873 16 Mayıs 1991 BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN
463224366 7 Nisan 2001 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU
597727533 26 Mart 2010 BİYOGÜVENLİK KANUNU
296018229 22 Kasım 1983 BOĞAZİÇİ KANUNU
284018076 13 Haziran 1983 BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN
1151638 20 Temmuz 1927 BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN
257617580 20 Ocak 1982 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
339119500 27 Haziran 1987 BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
521625531 23 Temmuz 2004 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
574726824 22 Mart 2008 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
35844126 7 Şubat 1939

C

CENAZE NAKLİNE MAHSUS BEYNELMİLEL İTİLAFNAMEYE İLTİHAKIMIZ HAKKINDA KANUN
25482747 9 Temmuz 1934 CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN
430123075 9 Ağustos 1997 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN
468124439 21 Haziran 2001 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU
476924834 2 Ağustos 2002 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU
208015877 13 Mart 1977 CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
527125673 17 Aralık 2004 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK)
532025772 31 Mart 2005 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
527525685 29 Aralık 2004 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
43585308 19 Kanunusani 1942 CEZA VE TEVKİFEVLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
15877 13 Mart 1977 CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
670629703 5 Mayıs 2016 CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
627128185 26 Ocak 2012 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU
287918140 19 Ağustos 1983 CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU
180314890 18 Mayıs 1974 CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
193815519 5 Mart 1976 CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE ÇIKARILAN 1803 AF KANUNUNDAN KISMEN YARARLANAN SOFÖR VEYA SÜRÜRCÜLERİN MESLEKLERİNİ İCRA EDEBİLECEKLERİNE DAİR KANUN
485325093 29 Nisan 2003

Ç

ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN
314618639 18 Ocak 1985 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
746010444 29 Şubat 1960 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU
654629044 28 Haziran 2014 ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
397221854 19 Şubat 1994 ÇANAKKALE ŞEHRİNE ALTIN MADALYA VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
77212355 22 Temmuz 1966 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU
63208654 10 Mart 1954 ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU
309218610 19 Aralık 1984 ÇAY KANUNU
594127438 20 Aralık 2009 ÇEK KANUNU
30393337 23 Haziran 1936 ÇELTİK EKİMİ KANUNU
491625173 19 Temmuz 2003 ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
113713162 31 Mart 1969 ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
287218132 11 Ağustos 1983 ÇEVRE KANUNU
40814853 7 Temmuz 1941 ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
539525876 15 Temmuz 2005 ÇOCUK KORUMA KANUNU
627928219 29 Şubat 2012 ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU
452823956 6 Şubat 2000

D

D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
17001524 19 Haziran 1930 DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU
48811751 11 Temmuz 1964 DAMGA VERGİSİ KANUNU
257517580 20 Ocak 1982 DANIŞTAY KANUNU
21011343 28 Şubat 1963 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
540225881 20 Temmuz 2005 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU
531225752 11 Mart 2005 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN
85412586 29 Nisan 1967 DENİZ İŞ KANUNU
258117581 21 Ocak 1982 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
49226333 14 Haziran 1946 DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
38944564 18 Temmuz 1940 DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU
453623977 27 Şubat 2000 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
532725778 6 Nisan 2005 DENİZLİ-BULDAN VE ÇEVRESİNDE, HAKKARİ'DE, BİNGÖL-KARLIOVA VE ÇEVRESİ İLE ERZURUM-ÇAT'DA MEYDANA GELEN DEPREM AFETLERİNE VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
507225361 29 Ocak 2004 DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN
525325649 23 Kasım 2004 DERNEKLER KANUNU
99112814 31 Ocak 1968 DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ EMEKLİ SANDIĞI İLE ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA KANUN
244317299 3 Nisan 1981 DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN
601527738 23 Ekim 2010 DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN
288618161 10 Eylül 1983 DEVLET İHALE KANUNU
293718210 3 Kasım 1983 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
21332370 4 Nisan 1933 DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
39424691 20 Kanunuevvel 1940 DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİ CUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN
347219949 4 Ekim 1988 DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN
65712053 20 Temmuz 1965 DEVLET MEMURLARI KANUNU
494825176 22 Temmuz 2003 DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUN
254917510 10 Kasım 1981 DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN
130913557 23 Temmuz 197 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
49206332 13 Haziran 1946 DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN
400421965 19 Haziran 1994 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA, KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 , 2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 , 30.09.1983 TARİHLİ VE 90 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
62008592 25 Aralık 1953 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
54417234 16 Haziran 1949 DEVLET TİYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN
67729355 11 Temmuz 1956 DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 KANUNLA 6212 KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
297618313 15 Şubat 1984 DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
600427640 13 Temmuz 2010 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
307118571 10 Kasım 1984 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
47711738 26 Haziran 1964 DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUN
63312038 2 Temmuz 1965 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
453923982 3 Mart 2000 DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE VE BAZI İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
445223801 29 Ağustos 1999 DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
464624390 2 Mayıs 2001 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)
536725856 26 Haziran 2005 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
337819490 17 Haziran 1987 DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
487525141 17 Haziran 2003 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
60838391 21 Nisan 1953 DUMLUPINAR DENİZALTI GEMİSİNİN BATMASI DOLAYISİYLE ÖLENLERİN ŞEHİT, DUL VE TEYİMLERİNİN DE ŞEHİT, DUL VE YETİMİ SAYILMALARI HAKKINDA KANUN
65939013 27 Mayıs 1955

E

ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA'DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
14161169 16 Nisan 1929 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN
984575 12 Mart 1927 ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN
61978591 24 Aralık 1953 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN
57777824 2 Haziran 1951 EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA İÇİN KURULAN BERN BİRLİĞİNE KATILMA HUSUSUNDA HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
25902867 29 Teşrinisani 1934 EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE ÜNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
341819771 31 Mart 1988 EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 FİNANSMAN KANUNU, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 VERGİ USUL KANUNU, 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
319018748 8 Mayıs 1985 EĞRİDİR İLÇESİ ADININ EĞİRDİR OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
398621927 7 Mayıs 1994 EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 , 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 , 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 , 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 , 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 , 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 , 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 , 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
464124380 21 Nisan 2001 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN
644628603 30 Mart 2013 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
580927050 10 Kasım 2008 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU
507025355 23 Ocak 2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU
656329166 5 Kasım 2014 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
492425178 24 Temmuz 2003 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
131913576 11 Ağustos 1970 EMLAK VERGİSİ KANUNU
464524382 24 Nisan 2001 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
32013629 12 Haziran 1937 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU
316018685 5 Mart 1985 EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
473724645 19 Ocak 2002 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
462824335 3 Mart 2001 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
315418681 1 Mart 1985 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
562726510 2 Mayıs 2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
537825868 7 Temmuz 2005 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
514725448 30 Nisan 2004 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
25710744 27 Şubat 1961 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU
746210445 1 Mart 1960 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU
151EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN
38674527 5 Haziran 1940 EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
32413639 24 Haziran 1937 EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN, LİMAN, DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN
630328296 18 Mayıs 2012 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
536225852 21 Haziran 2005 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU
147913956 14 Eylül 1971 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
453823977 27 Şubat 2000 EURO'NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
536925856 26 Haziran 2005 EVRENSEL HİZMET KANUNU
575026824 22 Mart 2008 EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
635828463 10 Kasım 2012 EXPO 2016 ANTALYA KANUNU
231617132 11 Ekim 1980

F

FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KAYYIM TAYİNİ HAKKINDA KANUN
23492581 14 Kanunuevvel 1933 FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN
284418081 18 Haziran 1983 FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN
58467981 31 Aralık 1951 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
636128496 13 Aralık 2012 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
131813575 10 Ağustos 1970 FİNANSMAN KANUNU
725810201 9 Mayıs 1959 FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
339819500 27 Haziran 1987

G

GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
573426781 8 Şubat 2008 GAZİANTEP'E İSTİKLAL MADALYASI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
77512362 30 Temmuz 1966 GECEKONDU KANUNU
534525817 16 Mayıs 2005 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
19310700 6 Ocak 1961 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)
254817510 10 Kasım 1981 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU
706830354 8 Mart 2018 GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
132413572 7 Ağustos 1970 GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT KANUN
68029362 23 Temmuz 1956 GİDER VERGİLERİ KANUNU
47411711 25 Mayıs 1964 GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN
445823866 4 Kasım 1999 GÜMRÜK KANUNU
697260 2 Kânunusani 1926 GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN
404522100 3 Kasım 1994 GÜVENLİK SORUŞTURMASI, BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
66609242 24 Şubat 1956 GÜZEL SANATLARDA FEVKALEDE İSTİRDAT GÖSTEREN ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
280217971 26 Şubat 1983

H

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU
608727789 18 Aralık 2010 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU
HAKKI İSTİMLAKİ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN
17211530 26 Haziran 1930 HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUN
62458637 18 Şubat 1954 HARCIRAH KANUNU
49211756 17 Temmuz 1964 HARÇLAR KANUNU
65799 2 Mayıs 1341 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU
15510682 17 Aralık 1960 HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
520125511 3 Temmuz 2004 HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA KANUN
456624052 17 Mayıs 2000 HARP OKULLARI KANUNU
209116024 11 Ağustos 1977 HAŞHAŞ EKİMİYLE İLGİLİ BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
37134255 11 Temmuz 1939 HATAY VİLAYETİNDE ADLI KANUNLARIN TATBİK ŞEKLİNE VE İLAMLARIN İNFAZI TARZINA DAİR KANUN
55937460 18 Mart 1950 HAVA TAARRUZLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNA EK KANUN
519925509 1 Temmuz 2004 HAYVANLARI KORUMA KANUNU
405922147 20 Aralık 1994 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
470624466 18 Temmuz 2001 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
706030244 18 Kasım 2017 HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
62838647 2 Mart 1954 HEMŞİRELİK KANUNU
43163 6 Mart 1340 HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
18210696 2 Ocak 1961 HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN
21512386 27 Nisan 1933 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI MAAŞATININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 14 NİSAN 1930 TARİH VE 1587 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL KANUN (Mülga)
1062608 15 Haziran 1927 HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN
610027836 4 Şubat 2011 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK)
632528331 22 Haziran 2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
22192419 5 Haziran 1933 HUSUSİ HASTANELER KANUNU
43575308 19 Kanunusani 1942 HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN
20042128 19 Haziran 1932

İ

İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK)
315218675 23 Şubat 1985 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
257717580 20 Ocak 1982 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
26111446 5 Temmuz 1963 İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN
364720522 18 Mayıs 1990 İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
805353 22 Nisan 1926 İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
54427236 18 Haziran 1949 İL İDARESİ KANUNU
577926937 15 Temmuz 2008 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
530225745 4 Mart 2005 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
22210705 12 Ocak 1961 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
430623084 18 Ağustos 1997 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
268417729 19 Haziran 1982 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
610727840 8 Şubat 2011 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
319418749 9 Mayıs 1985 İMAR KANUNU
298118335 8 Mart 1984 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
467524410 23 Mayıs 2001 İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU
49336336 18 Haziran 1946 İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU
368620719 8 Aralık 1990 İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU
565126530 23 Mayıs 2007 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
1742 15 Şubat 1329 İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATI
554326301 26 Eylül 2006 İSKAN KANUNU
325919028 23 Şubat 1986 İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN
1262898 26 Mayıs 1928 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
42505130 12 Haziran 1942 İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU
570626700 14 Kasım 2007 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
63498661 18 Mart 1954 İSTANBUL BİRLEŞİK İDARESİNİN AYRILMASI HAKKINDA KANUN
36454239 22 Haziran 1939 İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN
47626043 28 Haziran 1945 İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ"Nİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE "İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİ"NE DEVRİNE DAİR KANUN
379621219 5 Mayıs 1992 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU
256017523 23 Kasım 1981 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
657029190 29 Kasım 2014 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU
208215888 24 Mart 1977 İSTANBUL, KAYSERİ, BURSA KAPALI CARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN
474724713 1 Nisan 2002 İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
66İSTİKLAL MADALYASI KANUNU
100512835 24 Şubat 1968 İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
564926518 10 Mayıs 2007 İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ HAKKINDA KANUN
485725134 10 Haziran 2003 İŞ KANUNU (İK)
147513943 1 Eylül 1971 İŞ KANUNU (Mülga)
703630221 25 Ekim 2017 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
633128339 30 Haziran 2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
444723810 8 Eylül 1999 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
20198 17 Haziran 1989 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
357720212 1 Temmuz 1989 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
632428324 15 Haziran 2012 İZMİR EXPO ALANI HAKKINDA KANUN
525525642 13 Kasım 2004 İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNİVERSİADE) KANUNU
44835464 24 Temmuz 1943 İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
18611860 30 Temmuz 1931

J

JANDARMA ERATI KANUNU
18441857 26 Temmuz 1931 JANDARMA SINIFINA MENSUP SİVİL MEMURLARLA JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN
280317985 12 Mart 1983 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU
568626551 13 Haziran 2007 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
532625772 31 Mart 2005

K

KABAHATLER KANUNU
560726479 31 Mart 2007 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
35504105 7 Kânunusani 1939 KAÇAKÇILIKTAN BAŞKA BAZI İNHİSAR SUÇLARINDAN DOĞAN PARA CEZALARINDAN VEZ GEÇİLEBİLECEĞİNE DAİR KANUN
340219512 9 Temmuz 1987 KADASTRO KANUNU
584027179 24 Mart 2009 KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KANUNU
367020679 28 Ekim 1990 KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14.01.1970 TARİHLİ VE 1211 VE 04.11.1981 TARİHLİ VE 2547 KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
396021804 30 Aralık 1993 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUN
544926074 8 Şubat 2006 KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
306718567 6 Kasım 1984 KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
632828338 29 Haziran 2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
595227511 4 Mart 2010 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
474924721 9 Nisan 2002 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA VE BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
253117480 6 Ekim 1981 KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN
517625486 8 Haziran 2004 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
468824460 12 Temmuz 2001 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
450123941 22 Ocak 2000 KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
622327923 3 Mayıs 2011 KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KONULARDA YETKİ KANUNU
473424648 22 Ocak 2002 KAMU İHALE KANUNU
4735KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
334619426 9 Nisan 1987 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
294618218 11 Kasım 1983 KAMU KONUTLARI KANUNU
252217459 15 Eylül 1981 KAMU KURULUŞLARININ YURT DIŞINDAKİ İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN
545026069 3 Şubat 2006 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
383621281 11 Temmuz 1992 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
458824101 6 Temmuz 2000 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KONULARLA KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DİSİPLİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
473624645 19 Ocak 2002 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
501825326 24 Aralık 2003 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
543626033 24 Aralık 2005 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
406622184 27 Ocak 1995 KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
557026392 30 Aralık 2006 KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ VE KÂR PAYI DESTEKLİ FON KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN
308218592 1 Aralık 1984 KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN
562026500 21 Nisan 2007 KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
294218215 8 Kasım 1983 KAMULAŞTIRMA KANUNU
562426510 2 Mayıs 2007 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
468024444 26 Haziran 2001 KANUN NO: 4680
1156637 19 Temmuz 1927 KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDİYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN
309518610 19 Aralık 1984 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
1322904 4 Haziran 1928 KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN
491525165 11 Temmuz 2003 KARA AVCILIĞI KANUNU
349719997 22 Kasım 1988 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN
565726527 20 Mayıs 2007 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
396421836 1 Şubat 1994 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETERYASIİLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞIAYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
420822822 19 Kasım 1996 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
267417708 29 Mayıs 1982 KARASULARI KANUNU
346519830 2 Haziran 1988 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
500325297 22 Kasım 2003 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
600127640 13 Temmuz 2010 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
291818195 18 Ekim 1983 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
492525173 19 Temmuz 2003 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
503325333 31 Aralık 2003 KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
583427124 28 Ocak 2009 KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
63412038 2 Temmuz 1965 KAT MÜLKİYETİ KANUNU
306518563 2 Kasım 1984 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
310018606 15 Aralık 1984 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
350820019 14 Aralık 1988 KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
24892720 6 Haziran 1934 KEFALET KANUNU
25872865 27 Teşrinisani 1934 KEMAL ÖZ ADLI CUMHUR REİSİMİZE VERİLEN SOY ADI HAKKINDA KANUN
50011760 22 Temmuz 1964 KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN
362120495 17 Nisan 1990 KIYI KANUNU
177414591 11 Temmuz 1973 KİMLİK BİLDİRME KANUNU
62698639 20 Şubat 1954 KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
556426383 21 Aralık 2006 KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN
669829677 7 Nisan 2016 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
671329717 20 Mayıs 2016 KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN
566426537 30 Mayıs 2007 KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN
298218328 1 Mart 1984 KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN
469824455 7 Temmuz 2001 KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
339919500 27 Haziran 1987 KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
532325770 29 Mart 2005 KONYA İLİNE BAĞLI HADIM İLÇESİNİN ADININ "HADİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
116313195 10 Mayıs 1969 KOOPERATİFLER KANUNU
532425771 30 Mart 2005 KOZMETİK KANUNU
44595457 16 Temmuz 1943 KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 NUMARALI SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN(Mülga)
37044258 14 Temmuz 1939 KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN
62348625 4 Şubat 1954 KÖY ENSTİTÜLERİ İLE İLKÖĞRETİM OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
528625710 28 Ocak 2005 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
747810506 16 Mayıs 1960 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN
44268 7 Nisan 1340 KÖY KANUNU
42745141 25 Haziran 1942 KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU
320218761 22 Mayıs 1985 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN
552026205 21 Haziran 2006 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
510425400 12 Mart 2004 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
60958453 9 Temmuz 1953 KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE'DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN
63758663 20 Mart 1954 KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASINA TARAF DEVLETLER ARASINDA , KUVVETLERİNİN STÜTÜSÜNE DAİR SÖZLEŞ'NİN VE KUZEY ATLANTİK NAZIR YARDIMCILARI KONSEYİNİN, İŞBU SÖZLEŞME METNİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR, 4 NİSAN 1952 TARİHLİ KARARI İLE ATLANTİK KONSEYİNİN 25 AĞUSTOS 1952 TARİHLİ KARARININ VE ''KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATININ, MİLLİ TEMSİLCİLERİNİN VE MİLLETLERARASI PERSONELİN STÜTÜLERİNE DAİR SÖZLEŞME'NİN VE KUZEY ATLANTİK NAZIR YARDIMCILARI KONSEYİNİN, İŞBU SÖZLEŞME METNİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR, 4 NİSAN 1952 TARİHLİ KARARININ VE ''KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI MUCİBİNCE KURULMUŞ MİLLETLERARASI ASKERİ KARARGAHLARIN SATÜSÜNE DAİR PROTOKOLÜN KABULÜNE DAİR KANUN
58868038 19 Şubat 1952 KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILMASINA DAİR KANUN
338519498 25 Haziran 1987 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİ MÜLKİYETİNDEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN
556926392 30 Aralık 2006 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
362420498 20 Nisan 1990 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
1117627 7 Temmuz 1927 KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
225216679 27 Haziran 1979 KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
30073331 16 Haziran 1936 KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
286318113 23 Temmuz 1983 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
484825093 29 Nisan 2003 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
522525529 21 Temmuz 2004 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
62378625 4 Şubat 1954

L

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN
61895 20 Nisan 1341 LİMANLAR KANUNU
536825860 29 Haziran 2005 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN
34022 10 Eylül 1339 LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUNLAR
293318203 26 Ekim 1983

M

MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU
321318785 15 Haziran 1985 MADEN KANUNU
28043035 22 Haziran 1935 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU
126413512 6 Haziran 1970 MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN
535525842 11 Haziran 2005 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
297218285 18 Ocak 1984 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
362820508 4 Mayıs 1990 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
356120177 27 Mayıs 1989 MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN
474324657 31 Ocak 2002 MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
560426476 28 Mart 2007 MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
348019961 16 Ekim 1988 MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
165714446 12 Şubat 1973 MARAŞ İLİ ADININ ''KAHRAMAN MARAŞ '' OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
56817564 24 Temmuz 1950 MATBAALAR KANUNU
46545782 14 Ağustos 1944 MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
47769 26 Nisan 1924 MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEYİ HARBİYEYİ REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİN DE REFİNE DAİR KANUN
552526218 4 Temmuz 2006 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
463924372 13 Nisan 2001 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
299918388 1 Mayıs 1984 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YETKİ KANUNU
528925721 8 Şubat 2005 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
448323896 4 Aralık 1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
19051993 31 Kanunuevvel 1931 MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN
434223272 28 Şubat 1998 MERA KANUNU
567126545 7 Haziran 2007 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN
330819139 19 Haziran 1986 MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
554426312 7 Ekim 2006 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU
325418988 14 Ocak 1986 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
399821959 13 Haziran 1994 MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
24411425 11 Haziran 1963 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
68509403 10 Eylül 1956 MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMUNA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİNE DAİR KANUN
7710602 13 Eylül 1960 MİLLETLERARASI KALKINMA BİRLİĞİNE KATILMAK ÜZERE HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
117313201 17 Mayıs 1969 MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN
571826728 12 Aralık 2007 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
50166541 25 Şubat 1947 MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
600627648 21 Temmuz 2010 MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNA EK MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
468624453 5 Temmuz 2001 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
283918076 13 Haziran 1983 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU
412222355 26 Temmuz 1995 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
269817781 13 Ağustos 1982 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU
34233933 14 Haziran 1938 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
43911654 12 Mart 1964 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN
173914574 24 Haziran 1973 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
294518218 11 Kasım 1983 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU
37804417 26 Kanunusani 1940 MİLLİ KORUNMA KANUNU
56327469 29 Mart 1950 MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN
968559 8 Şubat 1927 MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN
658629256 3 Şubat 2015 MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
36344234 16 Haziran 1939 MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
727910214 26 Mayıs 1959 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
287318132 11 Ağustos 1983 MİLLİ PARKLAR KANUNU
36704255 11 Temmuz 1939 MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN
463624372 13 Nisan 2001 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
132513572 7 Ağustos 1970 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
18910696 2 Ocak 1961 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
322518792 25 Haziran 1985 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
19711342 23 Şubat 1963 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
347319949 4 Ekim 1988 MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
41044887 15 Ağustos 1941 MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE'YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN
28753197 4 Kânunusani 1936 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 KANUNUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKINA DAİR KANUN
434123266 22 Şubat 1998 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN
210816053 10 Eylül 1977 MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
71279931 13 Haziran 1958 MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
34583945 28 Haziran 1938 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN
407222207 19 Şubat 1995 MÜLGA 2613 VE 766 KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
233017152 6 Kasım 1980

N

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
151214090 5 Şubat 1972 NOTERLİK KANUNU
549026153 29 Nisan 2006 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
282718059 27 Mayıs 1983 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
571026707 21 Kasım 2007 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
432523239 23 Ocak 1998

O

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
707530354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
293518204 27 Ekim 1983 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
674929872 29 Ekim 2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
709130354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
675529898 24 Kasım 2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
675829898 24 Kasım 2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707430354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707630354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707730354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707830354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707930354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
706930354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707030354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707130354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707230354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
675729898 24 Kasım 2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
709830354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
709230354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708130354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708230354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708330354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708430354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708530354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708630354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708730354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708830354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
708930354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
709030354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
675629898 24 Kasım 2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
708030354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
707330354 8 Mart 2018 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
636028489 6 Aralık 2012 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
380621247 3 Haziran 1992 ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN
519325504 26 Haziran 2004 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN
44715461 21 Temmuz 1943 ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI VERİLMESİNE DAİR KANUN
20510702 9 Ocak 1961 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU
223816655 3 Haziran 1979 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
526225659 3 Aralık 2004 ORGANİK TARIM KANUNU
456224021 15 Nisan 2000 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
323418922 8 Kasım 1985 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
68319402 8 Eylül 1956 ORMAN KANUNU
629228275 26 Nisan 2012 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
553126222 8 Temmuz 2006 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
381621273 3 Temmuz 1992

Ö

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
649328690 27 Haziran 2013 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN
63018652 8 Mart 1954 ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU
286618117 27 Temmuz 1983 ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN
358020215 4 Temmuz 1989 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
611427863 3 Mart 2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
351620056 21 Ocak 1989 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU
521725531 23 Temmuz 2004 ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
518825504 26 Haziran 2004 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
558026434 14 Şubat 2007 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
476024783 12 Haziran 2002 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
404622124 27 Kasım 1994 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
29033221 1 Şubat 1936

P

PAMUK ISLAHI KANUNU
523025539 31 Temmuz 2004 PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
56827564 24 Temmuz 1950 PASAPORT KANUNU
411322323 24 Haziran 1995 PATENT, FAYDALI, MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, (...) TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE (....) GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
658529251 29 Ocak 2015 PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
501525322 20 Aralık 2003 PETROL PİYASASI KANUNU
458624094 29 Haziran 2000 PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
25592751 14 Temmuz 1934 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
465224397 9 Mayıs 2001 POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
647528655 23 Mayıs 2013 POSTA HİZMETLERİ KANUNU
41574994 26 Kanunuevvel 1941 POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN
34683950 4 Temmuz 1938 PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR KANUN
31533591 28 Nisan 1937

R

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
439723751 10 Temmuz 1999 RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ TESİSLERİNİN TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
611227863 3 Mart 2011 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
57957850 3 Temmuz 1951 REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE ŞEHİT VE YETİMLERİNİN DE DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN
405422140 13 Aralık 1994 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
301118418 1 Haziran 1984 RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN
69409572 29 Mart 1957 RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN
198715581 8 Mayıs 1976 ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
107213086 27 Aralık 1968 RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN
642828582 9 Mart 2013

S

SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
335919461 15 Mayıs 1987 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
22410705 12 Ocak 1961 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
20910702 9 Ocak 1961 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN
269217753 13 Temmuz 1982 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU
653328988 2 Mayıs 2014 SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
69489593 24 Nisan 1957 SANAYİ SİCİLİ KANUNU
314318639 18 Ocak 1985 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Mülga)
520225511 3 Temmuz 2004 SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU
323818927 13 Kasım 1985 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE 11 TEMMUZ 1939 TARİH VE 3670 MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN'UN İKİ MADDESİ İLE 23 EKİM 1984 TARİH VE 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU'NUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
608527790 19 Aralık 2010 SAYIŞTAY KANUNU
595727533 26 Mart 2010 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
29810796 2 Mayıs 1961 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
438123421 2 Ağustos 1998 SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN
294118215 8 Kasım 1983 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
408322221 28 Şubat 1995 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN
44875505 11 Eylül 1943 SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA BULUNDURMALARININ MEN'İ HAKKINDA KANUN
43085275 5 Kanunuevvel 1942 SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARA AİT HUKUK DAVALARİYLE İCRA TAKİPLERİNDE YAPILACAK MUAMELELER HAKKINDA KANUN
635628460 7 Kasım 2012 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
321818785 15 Haziran 1985 SERBEST BÖLGELER KANUNU
356820194 13 Haziran 1989 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
992580 30 Mart 1927 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
636228513 30 Aralık 2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU
333219417 31 Mart 1987 SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 213 VERGİ USUL KANUNU VE 3182 BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
572926785 12 Şubat 2008 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN
161814320 28 Eylül 1972 SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU
173814557 7 Haziran 1973 SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU
140213837 15 Mayıs 1971 SIKIYÖNETİM KANUNU
676929944 10 Ocak 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNU
68159363 24 Temmuz 1956 SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
740210402 11 Ocak 1960 SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN
530725754 13 Mart 2005 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
568426552 14 Haziran 2007 SİGORTACILIK KANUNU
321218777 7 Haziran 1985 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN
16911330 9 Şubat 1963 SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
522425529 21 Temmuz 2004 SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
52697084 20 Aralık 1948 SİVAS KONGRESİNE SEÇİLEN TEMSİL HEYETE ÜYELERİYLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN BİRİNCİ DÖNEMİNDE BULUNAN ÜYELERE VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
491125163 9 Temmuz 2003 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASININ TİCARİ OLARAK TEMİN EDİLEMEYEN KISMININ DEVLET GARANTİSİ İLE KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
543125997 18 Kasım 2005 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
71269931 13 Haziran 1958 SİVİL SAVUNMA KANUNU
282018027 24 Nisan 1983 SİYASİ PARTİLER KANUNU
550226173 20 Mayıs 2006 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
494725178 24 Temmuz 2003 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU
545826098 4 Mart 2006 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
450523962 12 Şubat 2000 SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
282818059 27 Mayıs 1983 SOSYAL HİZMETLER KANUNU
50611766 29, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
528225687 31 Aralık 2004 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2005 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR HAKKINDA KANUN
478424994 15 Ocak 2003 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
507325360 28 Ocak 2004 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
495825191 6 Ağustos 2003 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
551026200 16 Haziran 2006 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
329419134 14 Haziran 1986 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KANUNU
25252741 2 Temmuz 1934 SOYADI KANUNU
619127882 22 Mart 2011 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU
328919120 28 Mayıs 1986 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
573826800 27 Şubat 2008 SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
622227905 14 Nisan 2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
138013799 4 Nisan 1971 SU ÜRÜNLERİ KANUNU
554926323 18 Ekim 2006 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
308318592 1 Aralık 1984 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
617227882 22 Mart 2011 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU
831368 10 Mayıs 1926 SULAR HAKKINDA KANUN
536425848 17 Haziran 2005

Ş

ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İLÇE BELEDİYESİNE MAHALLE OLARAK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
670229678 8 Nisan 2016 ŞANLIURFA'YA İSTİKLAL MADALYASI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
560226469 21 Mart 2007 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
671230 28 Teşrinisani 1341 ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
45415682 15 Nisan 1944 ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
39414691 20 Kanunuevvel 1940 ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YERLERDE İNŞA EDİLEN JANDARMA KARAKOL BİNALARINA KARAKOL KOMUTANI İLE AİLESİNİN İKAMETİ İÇİN İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN
463424378 19 Nisan 2001 ŞEKER KANUNU
1175Mük. 30 Haziran 1328 ŞERİFE VESAİR MÜESSESATI HAYRİYENİN TAHTI VEYA FEVKİNDE VEYA HARİM VE MÜŞTEMİLATINDA BULUNAN MAHALLERİN İSTİMLAKİ HAKKINDA KANUN
23082437 26 Haziran 1933 ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN
545426081 15 Şubat 2006

T

T.C. EMEKLİ SANDIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR'DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA EK ÖDEME YAPILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR'DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2006 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
487625136 12 Haziran 2003 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
1219863 14 Nisan 1928 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
412322354 25 Temmuz 1995 TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
209015987 5 Temmuz 1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN
26911456 17 Temmuz 1963 TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
698260 2 Kânunusani 1926 TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN
572626747 5 Ocak 2008 TANIK KORUMA KANUNU
323018795 28 Haziran 1985 TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11.07.1939 TARİHLİ VE 3670 MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
26442892 29 Kânunuevvel 1934 TAPU KANUNU
15151211 9 Haziran 1929 TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN
608327781 10 Aralık 2010 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
285918088 25 Haziran 1983 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
292518197 20 Ekim 1983 TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
364620528 25 Mayıs 1990 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN
548826149 25 Nisan 2006 TARIM KANUNU
158114172 28 Nisan 1972 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
457224081 16 Haziran 2000 TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN
536325852 21 Haziran 2005 TARIM SİGORTALARI KANUNU
530025730 17 Şubat 2005 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU
564826526 18 Mayıs 2007 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
96912790 30 Ağustos 1967 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
292618197 20 Ekim 1983 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (Mülga)
338019497 24 Haziran 1987 TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU VE 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KANUN
520025514 6 Temmuz 2004 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU
298318344 17 Mart 1984 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
309118606 15 Aralık 1984 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
23710705 12 Ocak 1961 TAŞIT KANUNU
43735310 21 Kanunusani 1943 TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU
330319139 19 Haziran 1986 TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN
18311831 24 Haziran 1931 TAYYARE CEMİYETİ TARAFINDAN MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİNE TEBERRU EDİLEN MEBALİĞİN SURETİ SARFINA DAİR KANUN
720110139 19 Şubat 1959 TEBLİGAT KANUNU
677243 13 Kânunuevvel 1341 TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN
469124454 6 Temmuz 2001 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
40659 21 Şubat 1340 TELGRAF VE TELEFON KANUNU
450223948 29 Ocak 2000 TELGRAF VE TELEFON KANUNU,ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA,TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
523325535 27 Temmuz 2004 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
641528561 16 Şubat 2013 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
371320843 12 Nisan 1991 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
655129062 16 Temmuz 2014 TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN
49171 24 Mayıs 1340 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU (1924)
43063 6 Mart 1340 TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU
17051524 19 Haziran 1930 TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN
675029871 28 Ekim 2016 TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU
144713909 28 Temmuz 1971 TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (Mülga)
555326340 8 Kasım 2006 TOHUMCULUK KANUNU
291118185 8 Ekim 1983 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
298518344 17 Mart 1984 TOPLU KONUT KANUNU
495925191 6 Ağustos 2003 TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU
47606033 16 Haziran 1945 TOPRAK BAYRAMI KANUNU
540325880 19 Temmuz 2005 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
632628331 22 Haziran 2012 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU
263417635 16 Mart 1982 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
650228835 28 Kasım 2013 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
68629489 21 Aralık 1956 TÜRK - YUNAN TRAKYA HUDUDUNUN MÜHİM KISMINI TAYİN EDEN MERİÇ NEHRİ MECRASININ İSLAHI DOLAYISİYLE YENİDEN TESBİTİ İÇİN HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİNE DAİR KANUN
445723866 4 Kasım 1999 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
289318171 24 Eylül 1983 TÜRK BAYRAĞI KANUNU
609827836 4 Şubat 2011 TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK)
610127836 4 Şubat 2011 TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
523725611 12 Ekim 2004 TÜRK CEZA KANUNU (TCK)
525225642 13 Kasım 2004 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
322418792 25 Haziran 1985 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
66439223 2 Şubat 1956 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
13531030 3 Teşrinisani 1928 TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
147313940 28 Ağustos 1971 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN
472124607 8 Aralık 2001 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK)
472224607 8 Aralık 2001 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
62358625 4 Şubat 1954 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
15671433 25 Şubat 1930 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN
500025294 19 Kasım 2003 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
649128647 11 Haziran 2013 TÜRK PETROL KANUNU
641328561 16 Şubat 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU
747110504 13 Mayıs 1960 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GİYECEK VE TEÇHİZATI KANUNU
571526720 4 Aralık 2007 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU
21110703 10 Ocak 1961 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU
92612364 3 Ağustos 1967 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
383321281 11 Temmuz 1992 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
566826538 31 Mayıs 2007 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU
514325446 28 Nisan 2004 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN
467824439 21 Haziran 2001 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
338819498 25 Haziran 1987 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU
292018196 19 Ekim 1983 TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU
252717473 29 Eylül 1981 TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
13210661 22 Kasım 1960 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU
60238323 31 Ocak 1953 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
610227846 14 Şubat 2011 TÜRK TİCARET KANUNU (TTK)
610327846 14 Şubat 2011 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
449023913 21 Aralık 1999 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
113513161 29 Mart 1969 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
590127256 12 Haziran 2009 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
495425185 31 Temmuz 2003 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU
269017753 13 Temmuz 1982 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU
27811462 24 Temmuz 1963 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN
305418547 16 Ekim 1984 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN
625328146 18 Aralık 2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU
367120679 28 Ekim 1990 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE DAİR KANUN
306918567 6 Kasım 1984 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER HAKKINDA KANUN
362020484 6 Nisan 1990 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
121113409 26 Ocak 1970 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU
33410859 20 Temmuz 1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1961)
270917863 9 Kasım 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1982)
1057608 15 Haziran 1927 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM MEBANİİ RESMİYE VE MİLLİYE ÜZERİNDEKİ TUĞRA VE METHİYELERİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
590327261 17 Haziran 2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN
508325363 31 Ocak 2004 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN
54347235 17 Haziran 1949 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
748010506 16 Mayıs 1960 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ TASDİKINA DAİR KANUN
68609481 12 Aralık 1956 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA'DAKİ MÜTTEFİK YÜKSEK KUMANDANI ARASINDA, AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ YÜKSEK KARARGAHINA TABİ BULUNAN BÜTTEFİK KARARGAHLARIN TÜRKİYE ÜLKESİNDE TESİSİNE VE FAALİYETLERİNE TATBİK OLUNACAK HUSUSİ ŞERAİTE MÜTEDAİR ANLAŞMA VE EKİNİN TASDİKİ HAKKINDA KANUN
600727648 21 Temmuz 2010 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE AKKUYU SAHASINDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
231417132 11 Ekim 1980 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA CEZA YARGILARININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
54077224 4 Haziran 1949 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU BANDOLARI VE CUMHURBAŞKANLIĞI ARMONİ MUZIKASI İÇİN YETİŞTİRİLECEK MUZIKA ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
566126532 25 Mayıs 2007 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI-GRUP KREDİLERİNDEN DOĞAN KEFALETİN SONA ERDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
460324241 25 Kasım 2000 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
646128634 1 Mayıs 2013 TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
309618610 19 Aralık 1984 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
284718081 18 Haziran 1983 TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN
589427230 16 Mayıs 2009 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
51236699 5 Eylül 1947 TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA 12 TEMMUZ 1947 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANAN '' TÜRKİYE 'YE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA ANLAŞMA'' NIN ONANMASINA DAİR KANUN
591027277 3 Temmuz 2009 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
64268747 6 Temmuz 1954 TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDAKİ VERGİ MUAFİYETLERİ ANLAŞMANIN TASDİKINA DAİR KANUN
750315 7 Mart 1926 TÜRKİYE İLE RUSYA'DA DAĞINIK BİR HALDE KALMIŞ OLAN HARP ESİRLERİNİN ''TEBAA SEVKI'' MUAELESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA KANUN
670129690 20 Nisan 2016 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU
542925997 18 Kasım 2005 TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
490425159 5 Temmuz 2003 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
445623849 17 Ekim 1999 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN
672129756 28 Haziran 2016 TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
517425479 1 Haziran 2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU
295418221 14 Kasım 1983 TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU
309318605 15 Aralık 1984 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU
656929187 26 Kasım 2014 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
815358 28 Nisan 1926 TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN'AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN
62198608 15 Ocak 1954 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU
674129813 26 Ağustos 2016 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
71639947 5 Temmuz 1958 TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU
552326218 4 Temmuz 2006 TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN
609327801 30 Aralık 2010 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
420722829 26 Kasım 1996 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
473324635 9 Ocak 2002 TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
589827230 16 Mayıs 2009

U

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN
278017927 13 Ocak 1983 UÇUŞ, DALIŞ VE ATLAYIŞ EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK ASKERİ ÖĞRENCİLER İLE ADAY ÖĞRENCİLER HAKKINDA KANUN
262917619 28 Şubat 1982 UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
69712058 26 Temmuz 1965 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN
242917284 19 Mart 1981 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN
486525142 18 Haziran 2003 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULMASI HAKKINDA KANUN
571726720 4 Aralık 2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN
673529800 13 Ağustos 2016 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
333519424 7 Nisan 1987 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN
726910213 25 Mayıs 1959 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN
15931489 6 Mayıs 1930 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
269917781 13 Ağustos 1982 UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU
16841516 10 Haziran 1930 UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİKLERLE UMUMİ VE HUSUSİ KAZA SALAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR ARASINDAKİ İHTİLAFIN HALLİ HAKKINDA KANUN
35333961 16 Temmuz 1938 UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ HAKKINDA KANUN
2455 18 Şubat 1331 UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN
576 24 Haziran 1326 UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN
48670 17 Mayıs 1340 UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN
258517581 21 Ocak 1982 URFA İLİ VİRANŞEHİR İLÇESİNİN CEYLANPINAR BUCAĞINDA CEYLANPINAR ADİYLE, İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ALİAĞA BUCAĞINDA ALİAĞA ADİYLE YENİDEN İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
302018439 22 Haziran 1984 URFA İLİNİN ADININ ŞANLIURFA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
348819983 8 Kasım 1988 UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
224716674 22 Haziran 1979 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN
23132435 24 Haziran 1933 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
329819139 19 Haziran 1986 UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN
326919058 25 Mart 1986 UZMAN ERBAŞ KANUNU
346619832 4 Haziran 1988 UZMAN JANDARMA KANUNU
420022801 28 Ekim 1996

Ü

ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE 190 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
470324459 11 Temmuz 2001 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN
573726800 27 Şubat 2008

V

VAKIFLAR KANUNU
67609346 30 Haziran 1956 VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
329219126 3 Haziran 1986 VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
733810231 15 Haziran 1959 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
481125033 27 Şubat 2003 VERGİ BARIŞI KANUNU
435823307 4 Nisan 1998 VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
21310703 10 Ocak 1961 VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)
63438661 18 Mart 1954 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN
599627610 13 Haziran 2010 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
292318196 19 Ekim 1983

Y

YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLARININ FARKLI DİL VE LEHÇELERİNİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA KANUN
16810688 23 Aralık 1960 YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN
66539227 7 Şubat 1956 YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ANLAŞMAYA YANAŞMIYAN DEVLETLER MUVAREDATINA KARŞI TEDBİRLER ALINMASI HUSUSUNDA HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
645828615 11 Nisan 2013 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
508625373 14 Şubat 2004 YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN
368120710 29 Kasım 1990 YAHŞİHAN'DA MEYDANA GELEN PATLAMALARDA ZARAR GÖRENLERİN ZARARLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
36534249 4 Temmuz 1939 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İDARESİ VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
44735461 21 Temmuz 1943 YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA HEYELAN SEBEBİYLE MAHKEME VE ADLİYE DAİRELERİNDE ZİYAA UĞRAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK MUAMELELERE DAİR KANUN
470824461 13 Temmuz 2001 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
428323054 19 Temmuz 1997 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
553926232 18 Temmuz 2006 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
286018088 25 Haziran 1983 YARDIM TOPLAMA KANUNU
279717953 8 Şubat 1983 YARGITAY KANUNU
160714251 20 Temmuz 1972 YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN
709930356 10 Mart 2018 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
8610610 22 Eylül 1960 YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM ŞİRKETİNE BAZI İSTİSNA VE MUAFLIKLAR VERİLMESİNE DAİR KANUN
508425365 6 Şubat 2004 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
1076628 9 Haziran 1927 YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU
504225347 15 Ocak 2004 YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN
534625819 18 Mayıs 2005 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
16710688 23 Aralık 1960 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
536625866 5 Temmuz 2005 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
565326526 18 Mayıs 2007 YUNUS EMRE VAKFI KANUNU
559726471 23 Mart 2007 YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
320118761 22 Mayıs 1985 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
245317321 24 Nisan 1981 YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
597827544 6 Nisan 2010 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
161214257 26 Temmuz 1972 YÜKSEK ASKERİ ŞÜRANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
35110883 17 Ağustos 1961 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU
56617472 1 Nisan 1950 YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI VE AŞEVLERİ HAKKINDAKİ KANUNA EK KANUN
510225394 6 Mart 2004 YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS, KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
706230268 12 Aralık 2017 YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
254717506 6 Kasım 1981 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
280918003 30 Mart 1983 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU
384321422 27 Kasım 1992 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HK.KANUN
291418190 13 Ekim 1983 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
14531229 30 Haziran 1929

Z

ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN
35734126 7 Şubat 1939 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
67779358 14 Temmuz 1956 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN
69649614 23 Mayıs 1957 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
747210504 13 Mayıs 1960 ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
284118081 18 Haziran 1983 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR-YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN