T.C. CUMHURBAŞKANI KARARLARI
KARAR NO
ARADIĞINIZ KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ KARAR R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ KARAR R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KARARNAME ADI
ARADIĞINIZ KARAR ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
140305532 Ekim 2018

1

11/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ BAZI İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 140)
730495 (Mükerrer)31 Temmuz 201811/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 2, 3, 4, 7 VE 8 İNCİ MADDELERİ İLE 10 UNCU MADDESİNİN ALTI, YEDİ VE SEKİZİNCİ FIKRALARINDAN YARARLANMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİNİN 27/08/2018 TARİHİNE (BU TARİH DÂHİL) KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7)
8423072121 Mart 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 67 NCİ MADDELERİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI İLE 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 842)
1015307611 Mayıs 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1015)
305843 Kasım 2018

2

2016 YILI TÜRKİYE YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 305)
16305016 Ağustos 20182018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 16)
1943057524 Ekim 20182018 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 194)
43049531 Temmuz 20182018/2019 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4)
76730690 (Mükerrer)18 Şubat 20192019 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 767)
5373064231 Aralık 20182019 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINDA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 537)
8173071111 Mart 20192019 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 817)
702306775 Şubat 20192019/2020 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 702)
533052131 Ağustos 201822/7/2006 TARİHLİ VE 2006/10731 SAYILI BAKANLAR?KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK?YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR?SAYISI: 53)
10013075019 Nisan 2019

3

30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2019 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1001)
1267308181 Temmuz 201931/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMUŞ OLANLARIN YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1267)
53830642 (4.Mükerrer)31 Aralık 201831/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 15/6/2019 TARİHİNE KADAR, YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN 30/6/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 538)
2573058131 Ekim 201831/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 31/12/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 257)
11683081225 Haziran 20193713 SAYILI KANUNUNUN 1 İNCİ, 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 2018/11774 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1168)
6823067130 Ocak 2019

4

4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2019 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 682)
263051015 Ağustos 20184/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2018 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 26)
413051116 Ağustos 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 41)
1323054524 Eylül 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 132)
28730581 (Mükerrer)31 Ekim 2018492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I-TAPU İŞLEMLERİ” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 20/A FIKRASI, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 287)
4793063019 Aralık 20184925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN YETKİNİN, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA HER YIL BELİRLENECEK KOTA DÂHİLİNDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PLAKALI TAŞITLARA DA VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 479)
3283059211 Kasım 2018

6

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERE EKTE YER ALAN CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 328)
6463065716 Ocak 20196245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ VALETTA’YA AİT CETVELİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE MEZKÛR KARARA ASUNCİON, LOME, MASERU, MBABANE VE MONROVYA’YA AİT CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 646)
809307088 Mart 20196384 SAYILI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN GEREĞİNCE KURULAN KOMİSYONUN YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 809)
40530611 (Mükerrer)30 Kasım 2018

7

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (A), (B), (C) VE (E) BENTLERİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 405)
483052131 Ağustos 20187143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (H) BENDİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 48)
9304983 Ağustos 2018

A

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (KARAR SAYISI: 9)
423051116 Ağustos 2018ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 42)
12663081629 Haziran 2019AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1266)
62305265 Eylül 2018AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 62)
103230763 (Mükerrer)3 Mayıs 2019

B

BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1032)
3054321 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 113)
129030822 (Mükerrer)5 Temmuz 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1290)
3056312 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 180)
411306165 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 411)
4373062110 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 437)
4963063726 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 496)
742306808 Şubat 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 742)
7663068715 Şubat 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 766)
9063074716 Nisan 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 906)
2363057726 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 236)
3603060423 Kasım 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 360)
793053312 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 79)
13353083720 Temmuz 2019BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1335)
2583058131 Ekim 2018BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 258)
554306465 Ocak 2019BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 554)
54030642 (4.Mükerrer)31 Aralık 2018BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 540)
53630642 (4.Mükerrer)31 Aralık 2018BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 536)
5123063827 Aralık 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 512)
60305265 Eylül 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 60)
11993081326 Haziran 2019BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:1199)
414306187 Aralık 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 414)
223051015 Ağustos 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 23)
10023075019 Nisan 2019BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1002)
6503065716 Ocak 2019BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 650)
503052131 Ağustos 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 50)
2153057524 Ekim 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLARKURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 215)
703306775 Şubat 2019

C

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (y) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 703)
1913057524 Ekim 2018

Ç

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 191)
138305532 Ekim 2018

D

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 138)
8483072222 Mart 2019DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 848)
11983081326 Haziran 2019DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1198)
555306498 Ocak 2019DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 555)
10103075525 Nisan 2019

E

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1010)
5013063726 Aralık 2018

G

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAKEŞYA İÇİN MENŞE BEYANI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 501)
5023063726 Aralık 2018GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU, DOĞU KARADENİZ VE KONYA OVASI PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 502)
718306797 Şubat 2019

H

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖR VE VERGİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 718)
1603056211 Ekim 2018HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 160)
6493065716 Ocak 2019HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 649)
7723069422 Şubat 2019

İ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2019 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 772)
7583068614 Şubat 2019İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 758)
7963070028 Şubat 2019İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE DİĞER BAZI MALLARDA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 796)
7953070028 Şubat 2019İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 795)
4523062211 Aralık 2018İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 452)
51630640 (Mükerrer)29 Aralık 2018İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 516)
3823060827 Kasım 2018İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 382)
51730640 (Mükerrer)29 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 517)
10493077010 Mayıs 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1049)
128330822 (Mükerrer)5 Temmuz 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1283)
2653058131 Ekim 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 265)
3533060423 Kasım 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 353)
416306187 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 416)
4333062110 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 433)
6513065716 Ocak 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 651)
7973070028 Şubat 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 797)
9563074918 Nisan 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 956)
6683066625 Ocak 2019

J

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ER VE ERBAŞ İLE ASKERLİK YÜKÜMLÜSÜ İHTİYACININ, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN SÜRENİN 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 668)
1863056817 Ekim 2018

K

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLARININ 2019 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMINA GÖRE UYGULAYACAKLARI STRATEJİ VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 186)
353051217 Ağustos 2018KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU EKİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 35)
13103082912 Temmuz 2019KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1310)
5313064130 Aralık 2018

M

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 531)
2019/50306786 Şubat 2019MÜBAŞİR KADRO UNVANININ 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI BAŞLIKLI (I) NUMARALI BENDİ KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2019/50)
10830541 (2. Mükerrer)20 Eylül 2018

O

ORTA VADELİ PROGRAM (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 108)
8153071111 Mart 2019

P

PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 815)
141305532 Ekim 2018

R

REKTÖR ADAYI OLMAK İSTEYENLERİN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 141)
4533062211 Aralık 2018RESMİ İLAN FİYATLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 453)
363051116 Ağustos 2018

S

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 36)
155305543 Ekim 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR (KARAR SAYISI: 155)
806307088 Mart 2019STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENECEK İSEDAK ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN VE TOPLANTILARIN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 806)
53049531 Temmuz 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLATLANMASI TAMAMLANINCAYA KADAR İLGİLİ KANUNLARDA CUMHURBAŞKANINA VEYA CUMHURBAŞKANLIĞINA VERİLEN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLIK VE UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİN HAZİNE VE MALİYE BAKANI VEYA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA KULLANILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5)
4353062110 Aralık 2018SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE DALIŞ YASAĞI UYGULANMASINA DAİR 5/4/2016 TARİHLİ VE 2016/8743 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARADENİZ’DE YER ALAN DALIŞA YASAK SAHALARA İLİŞKİN HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 435)
3803060827 Kasım 2018

T

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2019 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 380)
9543074918 Nisan 2019TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 954)
903053514 Eylül 2018TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 90)
4993063726 Aralık 2018TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDAKİ GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2019 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN ÜCRETLERİN ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 499)
6023065211 Ocak 2019TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 602)
2633058131 Ekim 2018

V

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 263)
8193071414 Mart 2019VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE BEDELİ VE DESTEK ORANI İLE ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASINA YÖNELİK YAPILAN GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEK BEDELİ VE ENERJİ GİDERİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 819)
1021307633 Mayıs 2019

Y

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1021)
4973063726 Aralık 2018YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 497)
8183071414 Mart 2019YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 818)
320305909 Kasım 2018YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 320)
13143083619 Temmuz 2019YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1314)