T.C. CUMHURBAŞKANI KARARLARI
KARAR NO
ARADIĞINIZ KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ KARAR R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ KARAR R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KARARNAME ADI
ARADIĞINIZ KARAR ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
140305532 Ekim 2018

1

11/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ BAZI İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 140)
730495 (Mükerrer)31 Temmuz 201811/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 2, 3, 4, 7 VE 8 İNCİ MADDELERİ İLE 10 UNCU MADDESİNİN ALTI, YEDİ VE SEKİZİNCİ FIKRALARINDAN YARARLANMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİNİN 27/08/2018 TARİHİNE (BU TARİH DÂHİL) KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7)
16305016 Ağustos 2018

2

2018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 16)
1943057524 Ekim 20182018 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 194)
43049531 Temmuz 20182018/2019 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4)
533052131 Ağustos 201822/7/2006 TARİHLİ VE 2006/10731 SAYILI BAKANLAR?KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK?YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR?SAYISI: 53)
2573058131 Ekim 2018

3

31/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 31/12/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 257)
263051015 Ağustos 2018

4

4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2018 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 26)
413051116 Ağustos 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 41)
1323054524 Eylül 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 132)
28730581 (Mükerrer)31 Ekim 2018492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I-TAPU İŞLEMLERİ” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 20/A FIKRASI, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 287)
3283059211 Kasım 2018

6

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERE EKTE YER ALAN CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 328)
40530611 (Mükerrer)30 Kasım 2018

7

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (A), (B), (C) VE (E) BENTLERİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 405)
483052131 Ağustos 20187143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (H) BENDİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 48)
9304983 Ağustos 2018

A

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (KARAR SAYISI: 9)
423051116 Ağustos 2018ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 42)
62305265 Eylül 2018AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 62)
3054321 Eylül 2018

B

BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 113)
3056312 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 180)
411306165 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 411)
2363057726 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 236)
3603060423 Kasım 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 360)
793053312 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 79)
2583058131 Ekim 2018BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 258)
60305265 Eylül 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 60)
414306187 Aralık 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 414)
223051015 Ağustos 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 23)
503052131 Ağustos 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 50)
2153057524 Ekim 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLARKURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 215)
1913057524 Ekim 2018

Ç

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 191)
138305532 Ekim 2018

D

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 138)
1603056211 Ekim 2018

H

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 160)
3823060827 Kasım 2018

İ

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 382)
2653058131 Ekim 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 265)
3533060423 Kasım 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 353)
416306187 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 416)
1863056817 Ekim 2018

K

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLARININ 2019 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMINA GÖRE UYGULAYACAKLARI STRATEJİ VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 186)
353051217 Ağustos 2018KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU EKİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 35)
10830541 (2. Mükerrer)20 Eylül 2018

O

ORTA VADELİ PROGRAM (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 108)
141305532 Ekim 2018

R

REKTÖR ADAYI OLMAK İSTEYENLERİN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 141)
363051116 Ağustos 2018

S

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 36)
155305543 Ekim 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR (KARAR SAYISI: 155)
53049531 Temmuz 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLATLANMASI TAMAMLANINCAYA KADAR İLGİLİ KANUNLARDA CUMHURBAŞKANINA VEYA CUMHURBAŞKANLIĞINA VERİLEN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLIK VE UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİN HAZİNE VE MALİYE BAKANI VEYA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA KULLANILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5)
3803060827 Kasım 2018

T

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2019 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 380)
903053514 Eylül 2018TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 90)
2633058131 Ekim 2018

V

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 263)
320305909 Kasım 2018

Y

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 320)