T.C. CUMHURBAŞKANI KARARLARI
KARAR NO
ARADIĞINIZ KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ KARAR R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ KARAR R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KARARNAME ADI
ARADIĞINIZ KARAR ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
140305532 Ekim 2018

1

11/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ BAZI İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 140)
730495 (Mükerrer)31 Temmuz 201811/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 2, 3, 4, 7 VE 8 İNCİ MADDELERİ İLE 10 UNCU MADDESİNİN ALTI, YEDİ VE SEKİZİNCİ FIKRALARINDAN YARARLANMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİNİN 27/08/2018 TARİHİNE (BU TARİH DÂHİL) KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7)
8423072121 Mart 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 67 NCİ MADDELERİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI İLE 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 842)
1015307611 Mayıs 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1015)
25693113624 Mayıs 2020193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2569)
19483099430 Aralık 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 90 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE ALTINCI FIKRALARINDA YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHLERİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1948)
305843 Kasım 2018

2

2016 YILI TÜRKİYE YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 305)
16305016 Ağustos 20182018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 16)
1943057524 Ekim 20182018 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 194)
43049531 Temmuz 20182018/2019 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4)
14113085810 Ağustos 20192019 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1411)
76730690 (Mükerrer)18 Şubat 20192019 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 767)
5373064231 Aralık 20182019 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINDA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 537)
8173071111 Mart 20192019 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 817)
16913092824 Ekim 20192019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1691)
702306775 Şubat 20192019/2020 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 702)
18423098824 Aralık 20192019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1842)
173330938 (Mükerrer)4 Kasım 20192020 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1733)
25253112613 Mayıs 20202020 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2525)
211431037 (Mükerrer)12 Şubat 20202020 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2114)
18393098723 Aralık 20192020 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1839)
2502311229 Mayıs 20202020 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2502)
19123098925 Aralık 20192020/2021 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1912)
27553118211 Temmuz 20202020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2755)
29563125424 Eylül 202021/3/2007 TARİHLİ VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN SÜRENİN 3 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2956)
28113120231 Temmuz 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/8/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2811)
2930312344 Eylül 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/9/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2930)
27073117130 Haziran 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2707)
533052131 Ağustos 201822/7/2006 TARİHLİ VE 2006/10731 SAYILI BAKANLAR?KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK?YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR?SAYISI: 53)
10013075019 Nisan 2019

3

30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2019 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1001)
19503099430 Aralık 20193065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 37 NCİ MADDESİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRELERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1950)
1267308181 Temmuz 201931/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMUŞ OLANLARIN YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1267)
53830642 (4.Mükerrer)31 Aralık 201831/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 15/6/2019 TARİHİNE KADAR, YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN 30/6/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 538)
2573058131 Ekim 201831/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 31/12/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 257)
19033098925 Aralık 20193212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2020 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1903)
2932312344 Eylül 20203213 SAYILI MADEN KANUNUNA EKLİ (3) SAYILI TABLO KAPSAMINDA IV. GRUP MADENLERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN BELİRLENEN DEVLET HAKKI ORANLARININ %25 ARTIRIMLI OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2932)
11683081225 Haziran 20193713 SAYILI KANUNUNUN 1 İNCİ, 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 2018/11774 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1168)
2711311721 Temmuz 20203713 SAYILI KANUNUNUN 1, 3 VE 4. MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 VE GEÇİCİ 4. MADDELERİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 1168 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 1 YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2711)
6823067130 Ocak 2019

4

4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2019 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 682)
20613101925 Ocak 20204/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2020 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2061)
263051015 Ağustos 20184/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2018 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 26)
27523118211 Temmuz 20204/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2020 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2752)
18443098824 Aralık 20194458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDELERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERDEN YARARLANMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BAŞVURU SÜRELERİNİN 30/6/2020 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DÂHİL) UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1844)
413051116 Ağustos 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 41)
1323054524 Eylül 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 132)
29123122930 Ağustos 20204760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2912)
19523099531 Aralık 20194760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1952)
28730581 (Mükerrer)31 Ekim 2018492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I-TAPU İŞLEMLERİ” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 20/A FIKRASI, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 287)
4793063019 Aralık 20184925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN YETKİNİN, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA HER YIL BELİRLENECEK KOTA DÂHİLİNDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PLAKALI TAŞITLARA DA VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 479)
148230872 (Mükerrer)28 Ağustos 2019

5

5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA, ÖDEDİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ ESAS ALINARAK SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINA RED VE İADE YAPILMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1482)
29483124818 Eylül 2020

6

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN SÜRENİN ÜÇ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2948)
19473099430 Aralık 20196183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %1,6 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1947)
1592309062 Ekim 20196183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİNAYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE % 2 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1592)
3283059211 Kasım 20186245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERE EKTE YER ALAN CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 328)
1628309095 Ekim 20196245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERE İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1628)
24113110015 Nisan 20206245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2411)
29583125424 Eylül 20206245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARIHLI VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA SAN SALVADOR, MANCHESTER VE SEMERKANT’A AIT CETVELLERIN İLAVE EDILMESI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2958)
6463065716 Ocak 20196245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ VALETTA’YA AİT CETVELİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE MEZKÛR KARARA ASUNCİON, LOME, MASERU, MBABANE VE MONROVYA’YA AİT CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 646)
809307088 Mart 20196384 SAYILI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN GEREĞİNCE KURULAN KOMİSYONUN YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 809)
40530611 (Mükerrer)30 Kasım 2018

7

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (A), (B), (C) VE (E) BENTLERİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 405)
483052131 Ağustos 20187143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (H) BENDİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 48)
9304983 Ağustos 2018

A

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (KARAR SAYISI: 9)
423051116 Ağustos 2018ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 42)
2031310028 Ocak 2020AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2031)
12663081629 Haziran 2019AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1266)
62305265 Eylül 2018AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 62)
2817312045 Ağustos 2020AVRUPA KONSEYİNE BİRLEŞİK KRALLIK TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURU UYARINCA EKLİ LİSTEDE ADLARI VE ONAY İŞLEMLERİNİN TARİH VE SAYILARI GÖSTERİLEN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ VE PROTOKOLLERİNİN UYGULAMA ALANININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN 27 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN CEBELİTARIK’I KAPSAYACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2817)
103230763 (Mükerrer)3 Mayıs 2019

B

BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1032)
3054321 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 113)
129030822 (Mükerrer)5 Temmuz 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1290)
14093085810 Ağustos 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1409)
14943087431 Ağustos 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1494)
15863089420 Eylül 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1586)
1743309417 Kasım 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1743)
3056312 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 180)
187230989 (Mükerrer)25 Aralık 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1872)
19553099531 Aralık 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1955)
21403105025 Şubat 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2140)
24733110722 Nisan 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2473)
2497311229 Mayıs 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2497)
2642311509 Haziran 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2642)
26483115110 Haziran 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2648)
2832312056 Ağustos 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2832)
28393122021 Ağustos 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2839)
411306165 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 411)
4373062110 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 437)
4963063726 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 496)
742306808 Şubat 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 742)
7663068715 Şubat 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 766)
9063074716 Nisan 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 906)
2363057726 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 236)
3603060423 Kasım 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 360)
13583084225 Temmuz 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1358)
23023108026 Mart 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2302)
793053312 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 79)
23933109611 Nisan 2020BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ YÖNETİM, DENETİM VE TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ İLE SÖZLEŞMELİ VE KAPSAM DIŞI PERSONELE UYGULANACAK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2393)
13353083720 Temmuz 2019BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1335)
21433105025 Şubat 2020BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2143)
23073108026 Mart 2020BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2307)
2583058131 Ekim 2018BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 258)
14243085915 Ağustos 2019BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HAKKINDAKİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1424)
23013108026 Mart 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2301)
554306465 Ocak 2019BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 554)
54030642 (4.Mükerrer)31 Aralık 2018BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 540)
25373112613 Mayıs 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2537)
20813102329 Ocak 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2081)
21783105429 Şubat 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2178)
53630642 (4.Mükerrer)31 Aralık 2018BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 536)
19533099531 Aralık 2019BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1953)
22813107925 Mart 2020BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2281)
2710311721 Temmuz 2020BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2710)
5123063827 Aralık 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 512)
60305265 Eylül 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 60)
11993081326 Haziran 2019BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:1199)
414306187 Aralık 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 414)
223051015 Ağustos 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 23)
10023075019 Nisan 2019BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1002)
23943109611 Nisan 2020BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2394)
20633101925 Ocak 2020BAZI ÜRÜNLERDEN TAHSİL EDİLECEK GERİ KAZINIM KATILIM PAYI TUTARLARININ 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2063)
6503065716 Ocak 2019BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 650)
27043117130 Haziran 2020BAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA BAĞLI OLARAK ENSTİTÜ, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL KURULMASI, KAPATILMASI, BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2704)
24773110824 Nisan 2020BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2477)
19083098925 Aralık 2019BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİNE HAZİNENİN İŞTİRAK ETMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1908)
503052131 Ağustos 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 50)
2153057524 Ekim 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLARKURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 215)
25363112613 Mayıs 2020BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2536)
23233108329 Mart 2020BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR (KARAR SAYISI: 2323)
22833107925 Mart 2020

C

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2283)
27813119423 Temmuz 2020COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2781)
703306775 Şubat 2019CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (y) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 703)
2349310883 Nisan 2020

Ç

ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2349)
1913057524 Ekim 2018ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 191)
138305532 Ekim 2018

D

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 138)
22673106612 Mart 2020DEPREMDEN ZARAR GÖREN YETİŞTİRİCİLERE HAYVAN VE YEM YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2267)
23263108430 Mart 2020DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK REASÜRANS DESTEĞİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2326)
8483072222 Mart 2019DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 848)
2931312344 Eylül 2020DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2020 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2931)
17683094511 Kasım 2019DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TERTİPLENECEK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE TOPLANTILARDAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENENLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1768)
2013309973 Ocak 2020DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TERTİPLENECEK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE TOPLANTILARDAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENENLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2013)
11983081326 Haziran 2019DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1198)
25643113220 Mayıs 2020DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2564)
2641311509 Haziran 2020DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2641)
555306498 Ocak 2019DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 555)
23033108026 Mart 2020

e

e-DEVLET KAPISININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUĞUNUN (MÜLGA) ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA VERİLMESİ HAKKINDAKİ 24/3/2006 TARİHLİ VE 2006/10316 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2303)
21493105025 Şubat 2020

E

ELEKTRONİK SİGARA VE BENZERİ CİHAZLAR İLE BAZI TÜTÜN MAMULLERİ VE TÜTÜN MAMULÜNÜ TAKLİT EDER TARZDA KULLANILAN MAMULLERİN İTHALİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2149)
1606309084 Ekim 2019EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1606)
10103075525 Nisan 2019ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1010)
2187310584 Mart 2020

F

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2187)
23913109611 Nisan 2020

G

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2391)
5013063726 Aralık 2018GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAKEŞYA İÇİN MENŞE BEYANI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 501)
5023063726 Aralık 2018GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU, DOĞU KARADENİZ VE KONYA OVASI PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 502)
718306797 Şubat 2019

H

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖR VE VERGİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 718)
1398308513 Ağustos 2019HAYVANLARIN ULUSLARARASI NAKLİYAT SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLME TARİHİ İLE GÖZDEN GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1398)
24193110318 Nisan 2020HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2419)
1603056211 Ekim 2018HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 160)
165830914 (Mükerrer)10 Ekim 2019HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2020-2022)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1658)
6493065716 Ocak 2019HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 649)
22793107622 Mart 2020

İ

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2279)
7723069422 Şubat 2019İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2019 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 772)
2385310949 Nisan 2020İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2020 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLIŞKIN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2385)
248331114 (Mükerrer)30 Nisan 2020İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2483)
7583068614 Şubat 2019İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 758)
7963070028 Şubat 2019İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE DİĞER BAZI MALLARDA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 796)
2635311509 Haziran 2020İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2635)
7953070028 Şubat 2019İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 795)
2814312045 Ağustos 2020İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2814)
4523062211 Aralık 2018İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 452)
195130994 (Mükerrer)30 Aralık 2019İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 1951)
51630640 (Mükerrer)29 Aralık 2018İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 516) (Mülga)
2584311421 Haziran 2020İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR İLE İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2584)
25723113727 Mayıs 2020İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2572)
3823060827 Kasım 2018İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 382)
51730640 (Mükerrer)29 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 517)
10493077010 Mayıs 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1049)
128330822 (Mükerrer)5 Temmuz 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1283)
13623084225 Temmuz 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1362)
16653092218 Ekim 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1665)
18223097612 Aralık 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1822)
196430995 (3. Mükerrer)31 Aralık 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1964)
22843107925 Mart 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2284)
24293110621 Nisan 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2429)
24303110621 Nisan 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2430)
251431124 (Mükerrer)11 Mayıs 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2514)
25653113220 Mayıs 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2565)
2653058131 Ekim 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 265)
26823116928 Haziran 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2682)
2819312045 Ağustos 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2819)
28413122021 Ağustos 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2841)
29143123031 Ağustos 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2914)
2942312399 Eylül 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2942)
3533060423 Kasım 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 353)
416306187 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 416)
4333062110 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 433)
6513065716 Ocak 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 651)
7973070028 Şubat 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 797)
9563074918 Nisan 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 956)
6683066625 Ocak 2019

J

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ER VE ERBAŞ İLE ASKERLİK YÜKÜMLÜSÜ İHTİYACININ, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN SÜRENİN 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 668)
1863056817 Ekim 2018

K

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLARININ 2019 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMINA GÖRE UYGULAYACAKLARI STRATEJİ VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 186)
16613092016 Ekim 2019KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2020 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1661)
28503122021 Ağustos 2020KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2850)
353051217 Ağustos 2018KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU EKİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 35)
13103082912 Temmuz 2019KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1310)
28003119928 Temmuz 2020KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİKYATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2800)
20623101925 Ocak 2020KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2062)
27493118211 Temmuz 2020KÜÇÜK KAPASİTELİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 2020 YILINDA YAPILACAK YEM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2749)
28493122021 Ağustos 2020KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 500.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2849)
29133122930 Ağustos 2020

M

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2913)
16743092622 Ekim 2019METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 120.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1674)
15483089218 Eylül 2019MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1548)
5313064130 Aralık 2018MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 531)
2019/50306786 Şubat 2019MÜBAŞİR KADRO UNVANININ 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI BAŞLIKLI (I) NUMARALI BENDİ KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2019/50)
2019/4433099026 Aralık 2019

O

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2019/443)
10830541 (2. Mükerrer)20 Eylül 2018ORTA VADELİ PROGRAM (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 108)
161830908 (Mükerrer)4 Ekim 2019ORTA VADELİ PROGRAM (2020-2022)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1618)
303031259 (Mükerrer)29 Eylül 2020ORTA VADELİ PROGRAM (2021-2023)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3030)
8153071111 Mart 2019

P

PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 815)
25733113727 Mayıs 2020PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:2573)
15423089016 Eylül 2019POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN PROPAN TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1542)
141305532 Ekim 2018

R

REKTÖR ADAYI OLMAK İSTEYENLERİN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 141)
1969309962 Ocak 2020RESMİ İLAN FİYATLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1969)
4533062211 Aralık 2018RESMİ İLAN FİYATLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 453) (Mülga)
363051116 Ağustos 2018

S

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 36)
155305543 Ekim 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR (KARAR SAYISI: 155)
806307088 Mart 2019STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENECEK İSEDAK ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN VE TOPLANTILARIN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 806)
53049531 Temmuz 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLATLANMASI TAMAMLANINCAYA KADAR İLGİLİ KANUNLARDA CUMHURBAŞKANINA VEYA CUMHURBAŞKANLIĞINA VERİLEN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLIK VE UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİN HAZİNE VE MALİYE BAKANI VEYA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA KULLANILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5)
4353062110 Aralık 2018SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE DALIŞ YASAĞI UYGULANMASINA DAİR 5/4/2016 TARİHLİ VE 2016/8743 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARADENİZ’DE YER ALAN DALIŞA YASAK SAHALARA İLİŞKİN HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 435)
2015309973 Ocak 2020

T

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2015)
3803060827 Kasım 2018TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2019 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 380)
19023098925 Aralık 2019TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2020 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1902)
9543074918 Nisan 2019TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 954)
903053514 Eylül 2018TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 90)
248131114 (Mükerrer)30 Nisan 2020TARIMSAL ÜRETİCİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR İLE BU KARARLARA YÖNELİK ERTELEME KARARLARINDAN KAYNAKLI KREDİ BORÇLARININ, COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2481)
18433098824 Aralık 2019TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1843)
2491311185 Mayıs 2020TASFİYE OLAN S.S. KAYISI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN KAMUYA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2491)
17305049 Ağustos 2018TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI KAPSAMINA ALINACAK KAMU İDARELERİ VE HESAPLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 17)
4993063726 Aralık 2018TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDAKİ GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2019 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN ÜCRETLERİN ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 499)
21053103712 Şubat 2020TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2105)
27653118615 Temmuz 2020TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2765)
18983098925 Aralık 2019TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1898)
6023065211 Ocak 2019TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 602)
2186310584 Mart 2020TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2186)
2603311443 Haziran 2020TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR İLE TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA STATÜSÜNÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2603)
15493089218 Eylül 2019TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 15/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ, 1/9/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1549)
21043103712 Şubat 2020

U

UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINDA ÖDENECEK İKRAMİYELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2104)
2633058131 Ekim 2018

V

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 263)
8193071414 Mart 2019VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE BEDELİ VE DESTEK ORANI İLE ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASINA YÖNELİK YAPILAN GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEK BEDELİ VE ENERJİ GİDERİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 819)
1021307633 Mayıs 2019

Y

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1021)
4973063726 Aralık 2018YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 497)
24803111430 Nisan 2020YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2480)
8183071414 Mart 2019YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 818)
2501311229 Mayıs 2020YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2501)
27063117130 Haziran 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2706)
28103120231 Temmuz 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2810)
29153123031 Ağustos 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2915)
29493124818 Eylül 2020YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM FAALİYETİ GÖSTEREN TESİSLER İÇİN UYGULANACAK FİYAT VE SÜRELER İLE YERLİ KATKI İLAVESİNE İLİŞKİN EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2949)
22823107925 Mart 2020YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN MALİYET ARTIŞLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2282)
320305909 Kasım 2018YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 320)
13143083619 Temmuz 2019YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1314)
27663118615 Temmuz 2020YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ULUSLARARASI ORGANİZASYON VE TOPLANTILARIN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2766)