Bul: Yardım
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/51 K. 2016/39 T. 23.11.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/51 K. 2016/39 T. 23.11.2016 • SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının Kimlik Bilgilerini İçerir Yasal Süresinde Kuruma İntikal Etmiş ve Sahteliği de İleri Sürülmeyen İşe Giriş ... Bildirgesi İle Dinlenen Bordro Tanıklarının Beyanlarından Dava Konusu İşe Başlama Tarihinde Fiili Çalışmanın Kanıtladığı - Davacının Belirttiği Tarihte İşe Başladığının Kabul Edileceği ) • KURUM İŞLEMİNİN
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CEZA DAİRESİ E. 2016/144 K. 2016/118 T. 29.11.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CEZA DAİRESİ E ... . 2016/144 K. 2016/118 T. 29.11.2016 • HIRSIZLIK SUÇU ( Duruşmadan Vareste Tutulma Talebi Bulunmayan Sanığın Duruşmaya Getirilerek Esas Hakkındaki Savunması Sorulduktan Sonra Hüküm Kurulması ... Gerektiği - Sanığın Yokluğunda Yargılama Yapılması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Hatalı Olduğu ) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Hırsızlık Suçu - Duruşmadan Vareste Tutulma Talebi Bulunmayan
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CEZA DAİRESİ E. 2016/37 K. 2016/31 T. 31.10.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CEZA DAİRESİ E ... . 2016/37 K. 2016/31 T. 31.10.2016 • HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Hükmün Verildiği Celsede Mağdura Yönelik Eylemler Nedeniyle Hüküm Kurulmasının Unutulduğu - Bilahare Ek Kararla ... Mahkumiyet Kararı Verildiği/Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gerektiği ) • HÜKÜM KURULMASININ UNUTULMASI ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali - Bilahare Ek Kararla Mahkumiyet Kararı Verildiği
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E. 2016/139 K. 2016/136 T. 28.12.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/139 K. 2016/136 T. 28.12.2016 • KİRA SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL KEFİL OLARAK BELİRTİLEN DAVALI ALEYHİNE İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI ( Kira Sözleşmesinin Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil ... Olarak İmzalayan Kişinin Kendi El Yazısı İle Kira Sözleşmesinin Müteselsil Kefili Olduğunu Belirtir El Yazısı Bulunmadığı - Yapılan Kefalet Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu/İtirazın İptali Davasının
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E. 2016/13 K. 2016/18 T. 16.11.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/13 K. 2016/18 T. 16.11.2016 • SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI TALEBİ ( Görevsizlik Kararının Yargıtayca Onandığı/Görev İle Birlikte Esasın da İncelendiği Bölge Adliye Mahkemesince Kanun Yolu ... İncelemesi Yapıldığı Taktirde Temyiz Yolunun Kapanacağı - Ancak Temyiz Yoluna Başvurulabileceği/Kanun Yolu İncelemesi Yapması Gereken Üst Mahkemenin Temyiz Mahkemesi Durumundaki Yargıtay Olacağının
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. HUKUK DAİRESİ E. 2016/71 K. 2016/60 T. 9.11.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/71 K. 2016/60 T. 9.11.2016 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞIN DURDURTMASI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemesince İncelenmesi İstenilen Kararın İstinaf ... Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığı - Kesin Nitelikte Bulunduğu/İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği ) • ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünün Satışın Durdurtması Talebinin Reddi
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/48 K. 2016/57 T. 16.12.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/48 K. 2016/57 T. 16.12.2016 • SENETTEKİ KEŞİDECİ İMZASININ SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( Menfi Tespit Davasının Keşideci Tarafından Ciro Yolu İle Hamile Karşı Açıldığı/İmzanın Davacının Eli Ürünü ... Olmadığı - Sahteliği Nedeniyle Geçersiz Bir İmzanın Sahibini Bağlamayacağı/Sahtecilik Def'i Senedin Hükümsüzlüğüne Yönelik Mutlak Def'ilerden Olmakla Herkese Karşı İleri Sürülebileceğine Göre Bu İmzanın
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12 K. 2016/12 T. 7.12.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/12 K. 2016/12 T. 7.12.2016 • KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davanın Konusuz Kaldığının Tespit Edilmesi Halinde Esas Hakkında Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına ... İlişkin Hüküm Kurulması Gerektiği - Mahkemece Yargılamaya Devam Edilerek Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Hangi Tarafın Haklı Olduğunun Tespit Edilmesi O Taraf Lehine Yargılama Giderleri ve Vekalet
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4 K. 2016/4 T. 21.11.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/4 K. 2016/4 T. 21.11.2016 • SULAMA KOOPERATİFLERİNİN TACİR SAYILMADIĞI (Tarımsal Sulama Kooperatiflerinin Tacir Olmadığı Taraflar Arasındaki Davanın Tarafların Tacir Olup Olmadığına ... Bakılmaksızın Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gereken Mutlak Ticari Davalardan da Olmadığı Gerekçesi İle Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Usulden Redddedildiği/Dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ E. 2016/19 K. 2016/15 T. 10.10.2016 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ E ... . 2016/19 K. 2016/15 T. 10.10.2016 • AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Sözleşmenin Avukatlık Kanunu'nda Özel Düzenlenmesi Mesleğin Kamu Görevi Olarak Vasıflandırılması ve ... Sözleşmesinin Kendine Özgü Niteliği Değerlendirildiğinde Taraflarının Tüketici Olarak Kabul Edilemeyeceği - Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği) • VEKALET İLİŞKİSİNDE TARAFLAR (Avukatlık Ücret